Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC DE LECTIE

DATA CLASA AVI-A PROFESOR -Arnautu Silvia Alexandra OBIECTUL - GEOGRAFIA CONTINENTELOR - EUROPA EDITURA DIDACTICA SI PEDAGOGICA SUBIECTUL LECTIEI UNGARAIA TIPUL LECTIEI -MIXTA

COMPETENTE SPECIFICE 1.3 Utilizarea termenilor geografici simpli n contexte cunoscute sau n contexte noi 3.2. Explicarea fenomenelor i proceselor naturale i umane specifice geografiei Europei 4.3. Pozi ionarea corect a elementelor geografice pe reprezent rile cartografice ale Europei 4.4. Utilizarea reprezent rilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor de geografie a Europei 6.2. Explicarea diversit ii naturale, umane i culturale a Europei realiznd corela ii cu informa iile dobndite la alte discipline colare 7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiz , interpretare) OBIECTIVE OPERATIONALE. La sfarsitul lectiei toti elevii vor fi capabili : O1 s precizeze pozitia geografica si limitele Ungariei in conditiile utilizarii Hartii fizice a Europei. O2 - s caracterizeze cadrul natural al Ungariei, citind si interpretand harta Ungariei. O3 - sa expuna informatii generale privitoare la populatia si asezarile omenesti din Ungaria, utilizand imagini si harta Ungariei . O4 sa prezinte caracteristicile generale privind resursele naturale si economia Ungariei, facand uz de imagini si harti adecvate. O5 sa completeze corespunzator itemii fisei de evaluare. STRATEGII DIDACTICE - dirijata, cognitiva, euristica METODE SI PROCEDEE - expunerea si explicatia, conversatia, comparatia, lucru cu harta si manualul MATERIALUL DIDACTIC - Harta fizica si politica a Europei, reprezentari grafice, atlasul geografic, manualul, imagini. MATERIAL BIBLIOGRAFIC - manualul Geografia continentelor - Europa clasa VI, Marin, V. Atanasiu, D. Dumitru - Statele lumii- S. Negut, I. Nicolae - Didactica geografiei- M. Dulama

DESFASURAREA LECTIEI

Ob. Oper t.

Dozare 1

Momentele lectiei Organiz. clasei

Activ. de predare - invatare Actv. prof. Actv. elevilor - verif. prezentei elevilor - aranj. materialului necesar lectiei Adreseaza interogatii de control privitoare la continuturile predade si invatate anterior Cere elevilor sa observe Harta fizica a Europei si intreaba care este statul situat in vestul Romaniei. Pregatirea caietelor si a docum. scolare

Strategii didactice Observarea

Evaluare

Atentionare Aprecieri

10

1 2

Verif. orala a cunostint. din lectia anter. cu titlul Germania prin intreb. scurte Pregatirea aperceptiva

Asculta, analizeaza, gandesc si formuleaza raspunsurile asteptate, fiind indrumati de prof. Observa si raspund: Statul aflat in vestul tarii noastrre este Ungaria

Dialogul

Conversatia euristica

O1

20 25 Dirijarea predarii invatarii

Sa citim harta fizica a Europei si sa precizam pozitia geografica a Ungariei pe continent si vecini sai.

Citesc pe harta din atlasul geografic ( sau manual) si formuleaza raspunsul correct sub indrumarea profesorului.

Descoperirea

Observarea

Analiza raspunsurilor, stimularea elevilor si evaluarea rezultatelor invatarii Observarea comportamentul ui elevilor, stimularea participarii elevilor la formularea raspunsului. Provoaca participarea tuturor elevilor si ii determina sa dialogheze, sa se autoevalueze sau sa evalueze raspunsul dat de alti colegi

O2

- Sa citim harta Ungariei - sa identificam tinand cont de semnele conventionale prezentate in legenda formele si unitatile de relief.

- Citesc harta Ungariei inclusa in atlasul geografic sau in manual - Localizeaza fiecare unitate de relief si precizeaza principalele rauri si fluvii. - Pe baza unor imagini descopera

Conversatia Idem Comparatia Descoperirea

Lucru cu manualul si

tipurile de vegetatie si inteleg in ce conditii de clima se dezvolta acestea.

harta

O3

- Sa citim harta Ungariei privind repartitia populatiei si oraselor, imaginile cu peisaje naturale si urbane

- Citesc documentele expuse spre analiza. - Localizeaza - Reflecteaza - Sub indrumarea profesorului, elevii explica faptele sesizate, le mentioneaza si aplica in alte situatii cunostintele invatate.

Idem

Idem

O4

3 - 4

Atingerea feedbackului

- Sa citim harta resurselor naturale si a activitatilor economice ale Ungariei . - Imagini din centrele de extractie si de prelucrare a materiilor prime; din agricultura cu tipuri de culturi agricole si animalele care se cresc; din transporturi cu principalele cai de comunicatie. Explicati diversitatea faptelor geografice din Ungaria .

- Analizeaza documentele expuse si sub indrumarea profesorului constata deosebiri. - Analizeaza repartitia resurselor naturale, diversitatea si importanta acestora.

Idem

Idem

Reanalizeaza, sintetizeaza si explica varietatea geografica in functie de suprafata, diversitatea reliefului, a conditiilor de clima si de vegetatie, a

Exercitii geografice

Stimularea participarii elevilor, analiza raspunsurilor si evaluarea prin note.

10 O5

1 - 2

Asigurarea si intensificarea retentiei si transferului cunostintelor Precizarea activitatilor pe care elevii le vor desfasura acasa

Completati fisa de evaluare cu informatiile corespunzatoare. Comunica sugestiile si continuturile ce vor fi parcurse spre studiu.

modului de populare a teritoriului Ungariei. Selecteaza informatiile pentru completarea si formularea corecta a raspunsurilor. Asculta si noteza.

Interogatiile de control si dialogul.

Evaluarea finala

Explicarea

Numele elevului

Clasa.

FISA DE EVALUARE
40 p 1. Localizati Ungaria pe harta de mai jos :

50p

2. Numiti doua tari vecine ale Ungariei : a). b).

Timp de lucru 10 min.

10 p oficiu

SCHEMA LECTIEI
Se va intocmi la tabla schema lectiei:

UNGARIA CARACTERIZARE GEOGRAFICA


CADRU NATURAL: y POZITIA GEOGRAFICA - este o tara situata in Europa Centrala in baziunul mijlociu al fluviului Dunarea y VECINII : - N SLOVACIA - S SERBIA, CROATIA si SLOVENIA - V AUSTRIA - E UCRAINA si ROMANIA y RELIEF pe teritoriul Ungariei predomina relieful de Campie format din 1 Campia Panonica cu 2 subdiviziuni : - Campia Mica (Kysalfold) in NV - Marea Campie ( Olfold ) in SV -cu altitudini 150-200m 2 Dealuri joase in vestul tarii cu altitudini de 300m 3. Munti josi care separa cele doua campii : M-tii BAKONY-700m presarati cu conuri vulcanice - M-tii MATRA munti vulcanici - M-tii BUKK cu altit de 1014m y CLIMA: temperat continental , cu ierni geroase, veri calde, secetoase; y HIDROGRAFIA Dunarea strabate Ungaria de la N la S colectand toate raurile acestei tari fie ca isi au izvoarele in muntii Alpi Raba si Drava sau in Muntii Carpati Tisa cu afluenti Somes, Crisurile, Mures, Lacuri lacul tectonic Balaton 596Km2 ( marea interiora a Ungariei y VEGETATIA Paduri de foioase in zonele inalte - Stepa cu ierburi numita aici pusta CADRUL UMAN SI ECONOMIC y POPULATIA -10 milioane de locuitori - 25 % din populatia tarii traiesta in capitala - Populatia majoritara unguri -94% alte etnii rromi -5%, - romani 0.1% y ORASE BUDAPESTA capitala care creeaza o arie de influenta social economica, alte orase : Szeged, Szolnok, Miskolc, Debrecen; y ECONOMIA prezinta o economie dezvoltata - Resurse : bauxita din M-tii Bakony, minereu de fie, bauxita, ape termale - Industria traditionala bazata pe siderurgie , contructii de masini, aparataj electric, bunuri de larg consum - Agricultura moderna asigura necesarul intern cereale grau , porumb , cartofi, sfecla de zah r, floarea-soarelui -Se cresc: ovine, bovine, p s ri; - Transporturile sunt moderne pec ai ferate , Rutiere , aeriene si fluviale