Sunteți pe pagina 1din 7

DTAC

CUPRINS DOSAR DTAC


1 CERERE AUTORIZATIE + ANEXA LA CERERE; 2 CERTIFICAT DE URBANISM (COPIE); 3 ACT PROPRIETATE (COPIE LEGALIZATA); 4 COPIE EXTRAS C.F., INTABULARE; 5 CERTIFICAT DE ROL; 6 AVIZE / ACORDURI SPECIFICE ADMINISTRATIEI PUBLICE: DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE, AUTENTIFICATA LA NOTARIAT, PRIVIND INEXISTENTA UNOR LITIGII REFERITOARE LA TEREN (ORIGINAL) 7 ALTE AVIZE SI ACORDURI: AVIZ EN. ELECTRICA SC. ENEL MUNTENIA S.A.- NR. AVIZ S.C. GDF SUEZ(DISTRIGAZ) NR.... AVIZ SALUBRITATE AVIZ MEDIU NR. 8 DOVADA INSCRIERII PROIECTULUI LA O.A.R. NR. ....; 9 REFERAT VERIFICARE CERINTA A1; 10 DEVIZ GENERAL ESTIMATIV; 11 DOCUMENTE CE ATESTA PLATA: TAXA LEGALA PTR. EMITEREA A.C. (COPIE) TAXA DE TIMBRU DE ARHITECTURA (COPIE) 12 PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII - FAZA DTAC - (2 EXEMPLARE) SPECIALITATILE: - ARHITECTURA, - REZISTENTA, - INSTALATII, CONFORM BORDEROU 13 FOAIE DE CAPAT, LISTA DE SEMNATURI;

PROIECT DE ARHITECTURA DTAC

OFERTA
PIESE SCRISE
1 BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE ARHITECTURA; 2 MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA; 3 DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL LUCRARILOR; 4 DOVADA DE LUARE IN EVIDENTA DE CATRE O.A.R. A PROIECTULUI; 5 PROGRAM CONTROL FAZE DETERMINANTE;

PIESE DESENATE
1 PLAN INCADRARE IN ZONA - Scara 1:1000; 2 PLAN DE SITUATIE - Scara 1:500; 3 PLAN PARTER - Scara 1:50; 4 PLAN ETAJ - Scara 1:50; 5 SECTIUNEA A-A - Scara 1:50; 6 PLAN SARPANTA - Scara 1:50; 7 FATADA EST - Scara 1:50; 8 FATADA NORD SI FATADA SUD - Scara 1:50; 9 FATADA NORD SI FATADA SUD - Scara 1:50; 10 FATADA POSTERIOARA - Scara 1:50; 11 PLAN INVELITOARE - Scara 1:50;

PROIECT DE REZISTENTA DTAC OFERTA


PIESE SCRISE :
1 BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE; 2 MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA; 3 PROGRAM DE CONTROL FAZE DETERMINANTE; 4 REFERAT VERIFICATOR CERINTA A1; 5 COPIE DUPA LEGITIMATIE VERIFICATOR;

PIESE DESENATE :
1 PLAN SAPATURA - Scara 1:50;

2 PLAN FUNDATII - Scara 1:50; 3 SECTIUNI FUNDATII - Scara 1:20;

PROIECTE DE INSTALATII DTAC OFERTA


PIESE SCRISE :
1 BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE; 2 MEMORIU TEHNIC Instalatii Sanitare; 3 MEMORIU TEHNIC Instalatii Termice; 4 MEMORIU TEHNIC Instalatii Electrice;

PIESE DESENATE : INSTALATII SANITARE


S01 SCHEMA DE PRINCIPIU A INSTALATIILOR SANITARE - Scara 1:50;

INSTALATII TERMICE
T01 SCHEMA DE PRINCIPIU A INSTALATIILOR TERMICE - Scara 1:50;

INSTALATII ELECTRICE
E01 SCHEMA DE PRINCIPIU A INSTALATIILOR ELECTRICE - Scara 1:50; Toata documentatia faza DTAC este livrata catre beneficiar in 2 exemplare originale. La cerere se pot livra mai multe exemplare originale. Toate documentatiile aferente tuturor specialitatilor sunt elaborate si semnate de catre proiectanti de specialitate autorizati. PROIECT STANDARD DTAC

PT+DDE

CONTINUT PROIECT DE ARHITECTURA PT OFERTA


PIESE SCRISE
1 BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE ARHITECTURA; 2 MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA; 3 CAIET DE SARCINI ARHITECTURA; 4 CAIET CU LISTE DE CANTITATI LUCRARI; 5 PROGRAM CONTROL FAZE DETERMINANTE;

PIESE DESENATE
PLANURI
1 PLAN INCADRARE IN ZONA - Scara 1:1000; 2 PLAN DE SITUATIE - Scara 1:500; 3 PLAN PARTER - Scara 1:50; 4 PLAN ETAJ - Scara 1:50; 5 SECTIUNEA A-A - Scara 1:50; 6 SECTIUNEA B-B - Scara 1:50; 7 FATADA EST - Scara 1:50; 8 FATADA VEST - Scara 1:50; 9 FATADA NORD - Scara 1:50; 10 FATADA SUD - Scara 1:50; 11 PLAN INVELITOARE - Scara 1:50;

TABLOURI DE TAMPLARIE
12 TABLOU TAMPLARIE FERESTRE 13 TABLOU TAMPLARIE USI

CONTINUT PROIECT DE REZISTENTA PT+DDE OFERTA


*toate elementele structurii de rezistenta sunt realizate la nivel de detaliu(bare fasonate, lungime exacta a barelor, extrase de armare)

PIESE SCRISE :
1 BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE REZISTENTA; 2 MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA; 3 CAIET DE SARCINI STRUCTURA DE REZISTENTA; 4 CAIET CU LISTE DE CANTITATI LUCRARI;

PIESE DESENATE :
FUNDATII
R1.1 PLAN SAPATURA - Scara 1:50; R1.2 PLAN COFRAJ SI ARMARE FUNDATII - Scara 1:50; R1.3 SECTIUNI SI DETALII FUNDATII - Scara 1:20; R1.4 PLAN ARMARE PLACA COTA -0,10 - Scara 1:50;

COFRAJ SI ARMARE STALPI


R2.1 PLAN TRASARE STALPI - Scara 1:50; R2.2 PLAN ARMARE STALPI - Scara 1:20/1:50; R2.3 DETALII STALPI - Scara 1:20;

COFRAJ SI ARMARE PLANSEU PESTE PARTER


R3.1 PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE PARTER - Scara 1:50; R3.2 DETALII COFRAJ SI ARMARE BUIANDRUGI PARTER - Scara 1:20/1:50; R3.3 PLAN ARMARE GRINZI PESTE PARTER - Scara 1:20/1:50; R3.4 PLAN ARMARE PLACA PESTE PARTER - Scara 1:20/1:50;

COFRAJ SI ARMARE PLANSEU PESTE ETAJ


R4.1 PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE ETAJ - Scara 1:50; R4.2 DETALII COFRAJ SI ARMARE BUIANDRUGI ETAJ - Scara 1:20/1:50; R4.3 PLAN ARMARE GRINZI PESTE ETAJ - Scara 1:20/1:50; R4.4 PLAN ARMARE PLACA PESTE ETAJ - Scara 1:20/1:50;

COFRAJ SI ARMARE CENTURI POD


R5.1 PLAN COFRAJ CENTURI POD - Scara 1:50; R5.2 PLAN ARMARE CENTURI POD AX ....- Scara 1:20/1:50;

COFRAJ SI ARMARE SCARA INTERIOARA


R6.1 PLAN COFRAJ SI ARMARE SCARA PARTER - Scara 1:20/1:50; R6.2 PLAN COFRAJ SI ARMARE CENTURI SCARA PARTER - Scara 1:20/1:50;

STRUCTURA SARPANTA
R7.1 PLAN SI DETALII SARPANTA - Scara 1:10/1:50.

CONTINUT PROIECTE DE INSTALATII OFERTA


PIESE SCRISE :
1 BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE; 2 MEMORIU TEHNIC Instalatii Sanitare; 3 MEMORIU TEHNIC Instalatii Termice; 4 MEMORIU TEHNIC Instalatii Electrice;

PIESE DESENATE :
INSTALATII SANITARE
S01 SCHEMA DE PRINCIPIU A INSTALATIILOR SANITARE - Scara 1:50;

INSTALATII TERMICE
T01 SCHEMA DE PRINCIPIU A INSTALATIILOR TERMICE - Scara 1:50;

INSTALATII ELECTRICE

E01 SCHEMA DE PRINCIPIU A INSTALATIILOR ELECTRICE - Scara 1:50.