Sunteți pe pagina 1din 553

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C.

EXPERT VALUATION SRL

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

CUPRINS
Pag. 1. Prezentarea lucrrii ........................................................... 4 2. Apartamente n blocuri de locuine .................................. 12 3. Locuine individuale i terenuri intravilane.................... 255
4. Spaii comerciale............................................................ 321 5. Spaii industriale ................................................................... 382 6. Terenuri cu vegetaie forestier ........................................ 404 7. Indexul strzilor ............................................................407

8. Precizri privind corespondena ntre zone si strzi ....... 456 9. Ghidul strzilor din Mun. Bucureti............................... 494

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

I. PREZENTAREA LUCRRII
1. BENEFICIARUL LUCRARII Beneficiarul lucrarii este Camera Notarilor Publici Bucureti, cu sediul in Bucuresti, str. General Berthelot nr. 42 A, sector 1, CIF 8474506. 2. AUTORII LUCRARII S.C. EURO-EXPERT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Ion Urdareanu nr. 1, bl. P 29, ap. 5, sector 6, J40/16994/1993, CIF RO 4312889; S.C. EXPERT VALUATION S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Mircea Vulcanescu nr. 76, ap. 7, sector 1, J40/11039/2004, CIF RO 16581872. 3. OBIECTUL LUCRARII GHIDUL VALORILOR ORIENTATIVE ALE PROPRIETATILOR IMOBILIARE PENTRU ANUL 2012, pentru Municipiul Bucuresti Lucrarea urmareste stabilirea valorilor orientative pentru proprietati imobiliare de tip rezidential, comercial si industrial pentru uzul Birourilor Notariale, avand in vedere respectarea prevederilor din Codul Fiscal, reprezentand un studiu al pietei imobiliare locale, bazat pe analiza tranzactiilor efectuate in anii anteriori si pe anticiparea evolutiei viitoare. 4. SCOPUL LUCRARII Lucrarea menionat la capitolul anterior a fost ntocmit numai pentru uzul Birourilor Notariale i pentru celelalte cazuri stabilite de lege, in conformitate cu prevederile Contractului de Prestari Servicii nr.1524/04.10.2011, ncheiat ntre beneficiar si autorii lucrarii.

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Utilizarea valorilor cuprinse in ghid ca referinta in rapoartele de evaluare sau ca justificare a pretului unor tranzactii imobiliare de catre persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat nu se recomanda, deoarece abaterile pot fi semnificative, avand in vedere ca evaluarea unei proprietati imobiliare, in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare, presupune identificare proprietatii imobiliare si efectuarea inspectiei tehnice a acesteia. 5. BAZA LEGALA Codul Fiscal, care prevede obligativitatea Camerelor Notarilor Publici de a actualiza cel puin odata pe an expertizele privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile; Acte normative si de reglementare in domeniul proprietatilor imobiliare din Romania; Standardele Internationale de Evaluare Ed. a IX-a 2011, care reglementeaza metodologia de evaluare a proprietatilor imobiliare; 6. METODOLOGIA Autorii lucrarii au studiat terminologia specifica aflata in vigoare la data elaborarii acesteia si au constatat ca in Standardele Internationale de Evaluare, adoptate drept standarde nationale de evaluare incepand cu data de 01.01.2004, ca termenul de valoare de circulatie mentionat in Codul Fiscal nu se regaseste in aceste standarde. Cea mai apropiata definitie de valoarea de circulatie, avand in vedere ca in Codul Fiscal se face referire la veniturile din transferul proprietatilor imobiliare ar fi cea cuprinsa in Standardul International de Evaluare IVS 1 Valoarea de piata. Definitia valorii de piata este: valoarea de piata este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pretul determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile implicate au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere. Actele normative si de reglementare, n principal din domeniul imobiliar, precum i bibliografia ce a fost avut n vedere, se refer la : Legea nr.114/1996 Legea locuinei, republicat n dec. 1997; Metodologia pentru Evaluarea Cldirilor i Construciilor, aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.32/N/1995; Legea nr.18/1991 Fond funciar, republicat n 1997; S.T.A.S. 4908-85 Arii i volume convenionale; Decretul-Lege nr.61/1990;
Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 5

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Normativul P 135/1999, aprobat prin Ordin MLPAT, cuprinznd coeficienii de uzur fizic pentru cldiri i construcii speciale; Indicii de actualizare ntocmii de INCERC i aprobai prin Ordin MCTL, publicati in Buletinele de Expertiza Tehnica editate de Corpul Expertilor Tehnici din Romnia. Evaluarea proprietii imobiliare Appraisal Institute, ed. romn 2004; Standarde Internaionale de Evaluare IVSC, Ed. a IX-a 2011; Standardele Internationale de Practica in Evaluare GN 1 Evaluarea Proprietatilor Imobiliare si GN 8 Costul de Inlocuire Net (CIN); Inspecia proprietilor n scopul evalurii, ing. C.chiopu, Ed.IROVAL 2008; Ghid practic de evaluare imobiliar Ed. Tribuna Economic; Colecia: Buletine Tehnice Documentare EXPERTIZA TEHNIC, editate de Corpul Experilor Tehnici din Romnia C.E.T.-R. La stabilirea valorilor orientative au fost avute in vedere principiile anticiparii si substitutiei, asa cum sunt ele prezentate in Standardele Internationale de Evaluare si n literatura de specialitate. 7. STRUCTURA LUCRARII Lucrarea a fost structurata pe mai multe sectiuni si anume: Apartamente situate in blocuri de locuit Cladiri individuale si anexele acestora Spatii comerciale si de birouri Parcuri industriale Pentru apartamentele situate in blocuri de locuit, valorile orientative au fost exprimate in Euro pentru un apartament conventional, in functie de numarul de camere, gradul de confort, suprafata utila a acestuia (Au) (conform anexa nr.1 Decret-Lege nr.61/1990) anul construirii, starea tehnica, etajul si zona in care este situat.
conform cu Anexa 1 la Decret-Lege nr.61/1990

Suprafee utile (mp)


Grad de confort Confort sporit Confort I Confort II Confort III 1 Camera 37 30 23 2 Camere 55 50 36 3 Camere 78 65 48 4 Camere 100 80 60 5 Camere 118 -

orice suprafa mai mic dect suprafeele de la Confort II

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Pentru cladirile individuale si anexele acestora, precum si pentru spaiile comerciale i cele industriale, valorile orientative au fost exprimate in Euro pentru un mp Ad (arie desfasurata), in functie de structura constructiva, anul construirii si zona de amplasament. 8. TERMENI UTILIZATI Locuinta - Constructie alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii. Suprafata locuibila- este suprafata desfasurata a incaperilor de locuit. Ea cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi. Suprafata utila- este suprafata desfasurata, mai putin suprafata aferenta peretilor. Suprafata utila a locuintei este suma tuturor suprafetelor utile ale incaperilor. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, bai, WC, dus, bucatarie, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu se cuprind: suprafata logiilor si a balcoanelor, pragurile golurilor de usi, ale trecerilor cu deschideri pana la 1,00 m, nisele de radiatoare, precum si suprafatele ocupate de sobe si cazane de baie (cate 0,50 m2 pentru fiecare soba si cazan de baie), in cazul in care incalzirea se face cu sobe. In cazul locuintelor duplex, rampa, mai putin palierele, nu se cuprinde in suprafata utila a locuintei. Suprafata construita pe locuinta, este suma suprafetelor utile ale incaperilor, logiilor, balcoanelor, precum si a cotei-parti din suprafetele partilor comune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adauga suprafata aferenta peretilor interiori si exteriori ai locuintei; in cazul incalzirii cu combustibil solid, se adauga suprafata aferenta sobelor si cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafatele aferente boxelor de la subsol si ale garajelor care pot fi prevazute distinct. Suprafata construita desfasurata este suma suprafetelor sectiunilor orizontale ale tuturor nivelurilor locuintei, delimitate de conturul exterior al peretilor exteriori, inclusiv al peretilor balcoanelor si al logiilor." Aria desfasurata Ad : care in cazul cladirilor cu un singur nivel (parter) este suprafata orizontala a cladirii, masurata imediat deasupra soclului, pe conturul exterior al obiectului. In cazul constructiilor cu mai multe niveluri, aria desfasurata (Ad) este egala cu suma ariilor fiecarui nivel, masurata pe conturul exterior la 1 m deasupra pardoselii nivelului respective;
7

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Condominiu -Imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, din care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz. Constituie condominiu: un corp de cladire sau un tronson cu una sau mai multe scari din cadrul cladirii de locuit multietajate, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna; - un ansamblu rezidential format din locuinte individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care exista proprietati comune si proprietati individuale.

Unitate individuala: unitate functionala, componenta a unui condominiu, formata din una sau mai multe camere de locuit situate la acelasi nivel al cladirii sau la niveluri diferite, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, avand acces direct si intrare separata, si care a fost construita sau transformata in scopul de a fi folosita, de regula, de o singura gospodarie, pentru satisfacerea cerintelor de locuit. In cazul in care accesul la locuinta individuala sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta se va asigura printr-o cale de acces sau servitute de trecere, mentionate obligatoriu in actele juridice si inscrise in cartea funciara. Starea tehnica : Foarte buna, situatie in care s-au efectuat la timp si in bune conditii lucrarile de intretinere, reparatii curente, reparatii capital. Buna, situatie in care s-au efectuat lucrari de intretinere si de reparatii curente, la timp si in conditii acceptabile, dar nu s-au efectuat reparatii capitale. Satisfacatoare, situatie in care s-au efectuat cel mult unele lucrari de intretinere, neglijandu-se complet lucrarile de reparatii curente si capitale.

Abordare prin pia - O cale general de estimare a valorii unui activ corporal sau necorporal prin folosirea uneia sau mai multor metode care compar activul n cauz cu active similare care au fost vndute. O cale general de estimare a valorii unei ntreprinderi, participaii sau unei aciuni prin folosirea uneia sau mai multor metode care compar subiectul evaluat cu alte ntreprinderi similare, participaii sau aciuni similare, care au fost vndute.
8

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Cea mai bun utilizare - Cea mai probabil utilizare a proprietii care este fizic posibil, justificat adecvat, permis legal, fezabil financiar i care conduce la cea mai mare valoare a proprietii evaluate. Evaluare - Procesul de estimare a valorii. Pre - O sum cerut, oferit sau pltit pentru un bun sau serviciu. Valoare - Preul cel mai probabil convenit de cumprtorii i vnztorii unui bun sau serviciu disponibil pentru cumprare. Valoarea stabilete preul ipotetic pe care cumprtorii i vnztorii l vor conveni pentru un bun sau un serviciu. Deci valoarea nu reprezint un fapt, ci o estimare a celui mai probabil pre care va fi pltit pentru un bun sau serviciu, la un anumit moment dat. Finisaj inferior : tencuieli interioare si exterioare driscuite, spoieli cu lapte de var, pardoseli din dusumele la camerele de locuit, pardoseli de ciment sclivisit in celelalte incaperi. Finisaj mediu :tencuieli interioare driscuite sau gletuite cu var, zugraveli simple sau desene, vopsitorii sau faianta la bai si bucatarii, tencuieli exterioare la soclu de piatra artificial, iar in rest praf de piatra sau tencuieli driscuite vopsite (zugravite) cu vopsea pe baza de acetat de polivinilin , pardoseli din parchet de fag sau stejar sau covor PVC in camerele de locuit, pardoseli de mosaic in celelalte incaperi. Finisaj superior : tencuieli interioare gletuite cu var si partial cu ipsos, partial stucaturi si lambriuri din lemn sau diverse materiale, zugraveli interioare de calitate superioara, faianta la bai si bucatarii, tencuieli exterioare din piatra artificial, terasit, placaje, etc., pardoseli din parchet de calitate superioara, placi de gresie sau piscoturi, mozaic venetian sau marmura, etc;

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

9.

PIATA IMOBILIARA Piaa imobiliar reprezint totalitatea tranzaciilor care implic drepturi de

proprietate sau de folosin asupra terenurilor i cldirilor. Tranzacia imobiliar nseamn transferul permanent sau temporar al unui drept de la o parte la cealalt n schimbul unei recompense care, de obicei, este o sum de bani. Ca pe orice pia, preul de tranzacie este stabilit, n primul rnd, de interaciunea dintre cerere i ofert. Specificul pieei imobiliare este determinat, n principal, de dou elemente: caracteristicile proprietilor i comportamentul participanilor la pia. Datorit acestor factori, piaa imobiliar se distinge prin: asimetrii informaionale, preuri rigide, fluctuaii semnificative de lichiditate, lips de transparen i ineficien economic. Pe piaa din Romnia nu exist un indice imobiliar oficial calculat pe baza valorilor de tranzacionare, existnd n schimb mai muli astfel de indicatori calculai de organisme private pe baza preurilor afiate. Toate datele disponibile n pia arat o scdere general a preului activelor imobiliare n ultima perioad, fr ca amplitudinea acesteia s poat fi msurat cu precizie. Cu toate acestea, un indiciu important privind evoluia pieei este oferit de lichiditate (numrul de tranzacii), element puternic corelat cu preurile. Piaa romneasc este expus unor riscuri suplimentare, datorate tranzacionrii n moned strin, scderii populaiei i numrului extrem de mare de locuine ocupate de proprietari (pia redus a chiriilor). Aceast situaie este amplificat de lipsa de transparen a pieei (inexistena unui indice imobiliar oficial), costurile ridicate i viteza sczut de tranzacionare. 10. CONSIDERATII FINALE Lucrarea reprezint un studiu al pieei imobiliare n ansamblul ei, valorile obinute fiind valori medii, rezultate prin aplicarea tuturor coreciilor ce se impun, innd seama de principiul anticiprii, in conditiile crizei economice mondiale, aflat n plin desfaurare n perioada n care a fost elaborat lucrarea. ntruct tedinele pieei imobiliare sunt dificil de estimat n prezent, n cazul unei evoluii atipice, autorii lucrrii propun o revizuire a valorilor prezentate in Ghidul 2012.
Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 10

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

11.

MOD DE UTILIZARE GHID

Pentru determinarea valorilor obientative se parcurg urmtoarele etape : Localizarea proprietatii n funcie de denumirea strzii pe care este amplasat - se selecteaz din Indexul alfabetic al strzilor din Municipiul Bucureti (pag.407); Dup identificarea strzii se afl numrul zonei de amplasare, consultndu-se i Precizrile suplimentare privind corespon-dena dintre zone i strzi (pag.456) n cazul n care strada identificat se ntinde pe mai multe zone. Exemplul 1: Se cauta str. Abrud - Se deschide Indexul alfabetic al strazilor din Municipiul Bucuresti litera A si se obtin urmatoarele informatii : str. Abrud ....zona 34; - Din opisul anexelor pentru tipul de proprietate cautat se identifica Zona nr. 34; - Dupa identificarea zonei cautate in functie de tipul de proprietate, se afl numarul paginii din Ghidul valorilor orientative ; - Se deschide Ghidul valorilor orientative in functie de tipul de proprietate (apartament, locuinta individuala, spatiu comercial, spatiu industrial) la pagina regasit n opis i este selectat valoarea corespunztoare celorlalti parametri de selectie (confort, numar camere, tip constructiv, grad de finisaj, etc.); Exemplul 2: Se caut Calea 13 Septembrie - Se deschide Indexul alfabetic al strzilor din Municipiul Bucuresti, nainte de litera A si se observ c aceast strad este cuprins n dou zone, respectiv 56 i 57; - Se identific in Ghidul strzilor, planele (hrile) cu nr. 56 i 57, iar n funcie de amplasamentul real al proprietii, se alege ncadrarea corect ntr-una din cele dou zone (de ex. Zona 56). - Din Opisul anexelor pentru tipul de proprietate cutat se identific Zona nr.56 i numrul paginii corespunztoare din Ghidul valorilor orientative; - n contiunare, se deschide Ghidul valorilor orientative la pagina regasit n opis i este selectat valoarea adecvat.
Nota : 1. Se recomand citirea precizrilor de la fiecare capitol. 2. n cazul n care, o anumit strad nu poate fi identificat n Indexul de la pag.407 - datorit modificrilor ulterioare apariiei acestui Ghid, se recomand ncadrarea n zona corespunztoare unei strzi apropiate, cu care se invecineaz / intersecteaz i care figureaz n indexul strzilor.
11

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

12

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

CUPRINS
Apartamente n blocuri de locuine

Pag. 1. Documentaie privind stabilirea valorilor informative de pe piata imobiliara apartamente situate n blocuri de locuit.................. 14 Mod de folosire a ghidului......................................... 15 Corectii suplimentare, ce pot fi aplicate valorilor n situatii diferite de cele prevazute n ghid...................................................... 16 Precizari privind valoarea orientativa a apartamentelor ..................................................... 17 Opisul anexelor......................................................... 18 Anexe cu valorile apartamentelor ............................. 19

2. 3.

4.

5. 6.

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

13

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

1. Documentatie privind stabilirea valorilor informative de pe piata imobiliara - apartamente situate in blocuri de locuit Valorile informative prezentate in lucrare sunt exprimate in Euro pentru un apartament in conformitate cu suprafetele utile prevazute in Anexa nr.1 Decret Lege 61/1990, numarul de camere, gradul de confort si zona in care acesta este situat, stabilite dupa urmatoarea metodologie : Etapa I-a Calculul valorii tehnice 1. Apartamentul a fost considerat avand suprafata utila conform Anexa nr.1 Decret- Lege 61/1990; 2. Perioada la care se stabileste valoarea tehnica , este perioada in care au fost construite, aplicand corectii in functie de uzura in timp, regim de inaltime, grad de confort, stare tehnica ; 3. Stabilirea valorii tehnice se face conform Metodologiei pentru evaluarea cladirilor , Indicativ GV-0001/0-95 , aprobata cu Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului , cu nr.32/N/1995; 4. Valoarea de inlocuire la Cladiri de locuit cu apartamente in bloc rezulta din aplicarea prevederilor Catalog de reevaluare nr.124; 5. Valorii de inlocuire i se aplica un coeficient de uzura, conform Normativului P 135/1999 elaborat de MLPAT. 6. Valoarea tehnica a fost actualizata pe baza indicilor recomandati de Corpul Expertilor Tehnici din Romania , indici elaborati de INCERC si avizati de Ministerul Transporturilor , Constructiilor si Locuintelor. Calculul a tinut cont si de IMO indicele imobiliar publicat in literatura de specialitate

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

14

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Etapa II-a - Zonarea si informatii din piata imobiliara Culegerea de date de pe piata imobiliara a avut la baza, in principal, urmatoarele surse de informare : Valori informative puse la dispozitie de Camera Notarilor Publici Bucuresti, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, publicatii centrale de specialitate, agentii imobiliare, mass-media, birouri notariale , contacte directe cu diversi ofertanti. La stabilirea preturilor pentru anul 2012 s-a avut in vedere si nivelul inflatiei , prognozat de BNR , precum si previzionarea cursului leu - EURO de catre aceeasi institutie. Este de subliniat faptul ca informatiile utilizate au un grad mare de relativitate, avand in vedere instabilitatea pietei imobiliare. Prin coroborarea datelor obtinute in cele 2 etape ale documentarii s-au stabilit valorile informative in EURO, prezentate in anexe. 2. Modul de folosire al ghidului Pentru a determina valoarea apartamentului este necesar a se cunoaste urmatoarele date : Date obtinute din contractul de vanzare-cumparare: adresa apartamentului ( strada ); etajul unde este situat; tipul apartamentului ( numar de camere, confort ); anul construirii blocului ; starea tehnica ;

Cu aceste date se determina valoarea apartamentului : avnd strada pe care este situat apartamentul se determina numarul zonei in care se incadreaza, prin consultarea Indexului strazilor din lucrare; n cazul n care, o anumit strad nu poate fi
identificat n Indexul de la pag.407 - datorit modificrilor ulterioare apariiei acestui Ghid, se recomand ncadrarea n zona corespunztoare unei strzi apropiate, cu care se invecineaz / intersecteaz i care figureaz n indexul strzilor.

se consulta opisul anexelor pentru apartamente si se selecteaza pagina ce corespunde zonei identificate, cunoscand numarul de camere, etajul, starea tehnica si anul construirii se determina valoarea informativa; se aplica corectii daca este cazul, conform tabelului de mai jos; in cazul existentei unui garaj sau boxa se adauga valoarea acestora;
15

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

3. Corectii suplimentare, ce pot fi aplicate valorilor, in situatii diferite fata de cele prevazute in ghid Valorile informative determinate au fost calculate in urmatoarele ipoteze: Finisaj : mediu Stare tehnica: buna Cladirea complet terminata, cu toate lucrarile de finisaj necesare, inclusiv balcoanele si trotuarul inconjurator;

In cazul unor abateri de la aceste ipoteze se aplica urmatoarele corectii :


Nr. Crt.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tipul corectiei
Lipsa instalatiilor Lipsa finisajelor Lipsa anvelopei (inchideri, compartimentari, nvelitoare) Finisaje inferioare Finisaje superioare Incadrare in cladire cu risc seismic ridicat Stare tehnica foarte buna Stare tehnica satisfacatoare Apartamente situate la demisol / subsol Apartamente situate la mansarda Apartamente situate in blocuri reabilitate termic

Corectie aplicata valorii orientative, corespunzatoare cazului studiat

0,90 0,75 0,85 0,90 1,15 0,70 1,10 0,95 0,70 0,75 1,05

Nota : La cldirile care prezinta risc seismic ridicat, identificate cu bulina roie ca urmare a expertizarii tehnice de rezistenta si stabilitate conform prevederilor Normativ P100/92-96, se aplica o reducere de 30%. Lista cladirilor cu bulina rosie este publicata pe pagina de internet a Primariei Municipiului Bucuresti www.PMB.ro. Prevederea mentionata este inclusa in tabelul de mai sus la pozitia 6.

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

16

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Nota : Valoarea orientativa a garajelor supraterane: Valoarea orientativa a garajelor subterane : Valoarea orientativa a boxelor : 222 euro/mp 253 euro/mp 131 euro/mp

4. Precizari privind valoarea orientativ a apartamentelor Valoarea orientativa prevazuta n ghid a inut cont de suprafaa util a apartamentului, n conformitate cu Anexa nr.1 Decretul-Lege nr.61/1990 i de suprafaa de teren - cot parte, aferent acestuia. Pentru apartamentele noi, care pe lng cota indiviz de teren, au n proprietate i suprafee suplimentare de teren, valoarea acestora se va calcula separat, la valoarea din tabelele corespunztoare zonei din care face parte imobilul.

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

17

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

5. OPISUL ANEXELOR PENTRU APARTAMENTE

Nr. Anexa ANEXA 1 ANEXA 2 ANEXA 3 ANEXA 4 ANEXA 5 ANEXA 6 ANEXA 7 ANEXA 8 ANEXA 9 ANEXA 10 ANEXA 11 ANEXA 12 ANEXA 13 ANEXA 14 ANEXA 15 ANEXA 16 ANEXA 17 ANEXA 18 ANEXA 19 ANEXA 20 ANEXA 21 ANEXA 22 ANEXA 23 ANEXA 24 ANEXA 25 ANEXA 26 ANEXA 27 ANEXA 28 ANEXA 29 ANEXA 30

ZONA ZONA 4 ZONA 5 ZONA 12 ZONA 13 ZONA 14 ZONA 15 ZONA 21 ZONA 22 ZONA 23 ZONA 24 ZONA 25 ZONA 26 ZONA 27 ZONA 28 ZONA 30 ZONA 31 ZONA 32 ZONA 33 ZONA 34 ZONA 35 ZONA 36 ZONA 37 ZONA 38 ZONA 41 ZONA 42 ZONA 43 ZONA 44 ZONA 45 ZONA 46 ZONA 47

Pag. 19 - 22 23 - 26 27 - 30 31 - 34 35 - 38 39 - 42 43 - 46 47 - 50 51 - 54 55 - 58 59 - 62 63 - 66 67 - 70 71 - 74 75 - 78 79 - 82 83 - 86 87 - 90 91 - 94 95 - 98 99 - 102 103 - 106 107 - 110 111 - 114 115 - 118 119 - 122 123 - 126 127 - 130 131 - 134 135 - 138

Nr. Anexa ANEXA 31 ANEXA 32 ANEXA 33 ANEXA 34 ANEXA 35 ANEXA 36 ANEXA 37 ANEXA 38 ANEXA 39 ANEXA 40 ANEXA 41 ANEXA 42 ANEXA 43 ANEXA 44 ANEXA 45 ANEXA 46 ANEXA 47 ANEXA 48 ANEXA 49 ANEXA 50 ANEXA 51 ANEXA 52 ANEXA 53 ANEXA 54 ANEXA 55 ANEXA 56 ANEXA 57 ANEXA 58 ANEXA 59

ZONA ZONA 48 ZONA 49 ZONA 50 ZONA 51 ZONA 52 ZONA 53 ZONA 54 ZONA 55 ZONA 56 ZONA 57 ZONA 58 ZONA 59 ZONA 60 ZONA 61 ZONA 62 ZONA 65 ZONA 66 ZONA 67 ZONA 68 ZONA 69 ZONA 70 ZONA 71 ZONA 72 ZONA 78 ZONA 79 ZONA 80 ZONA 81 ZONA 82 ZONA 86

Pag. 139 - 142 143 - 146 147 - 150 151 - 154 155 - 158 159 - 162 163 - 166 167 - 170 171 - 174 175 - 178 179 - 182 183 - 186 187 - 190 191 - 194 195 - 198 199 - 202 203 - 206 207 - 210 211 - 214 215 - 218 219 - 222 223 - 226 227 - 230 231 - 234 235 - 238 239 - 242 243 - 246 247 - 250 251 - 254

Not: Fiecare anex conine cte 4 pagini - cte o pagin corespunztoare unui tip de confort, respectiv : cf. I sporit, cf.I, cf.II i cf.III.

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

18

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 1.1 - ZONA 4


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.390 20.820 18.940 17.540 13.570 38.980 34.690 31.570 29.240 22.610 50.670 45.100 41.050 38.010 29.390 62.370 55.510 50.520 46.780 36.170 91.990 81.870 74.520 69.000 53.360

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.320 22.530 20.510 18.990 14.680 42.200 37.550 34.180 31.650 24.470 54.850 48.820 44.430 41.140 31.820 67.510 60.090 54.690 50.630 39.160 99.580 88.630 80.660 74.690 57.760

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.110 21.460 19.530 18.080 13.980 40.190 35.770 32.550 30.140 23.310 52.240 46.500 42.320 39.180 30.300 64.300 57.230 52.080 48.220 37.290 94.840 84.410 76.820 71.130 55.010

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.940 19.530 17.770 16.460 12.730 36.570 32.550 29.620 27.430 21.210 47.540 42.310 38.510 35.660 27.570 58.510 52.070 47.390 43.880 33.940 86.300 76.810 69.910 64.730 50.060

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

19

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 1.2 - ZONA 4


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.270 19.820 18.040 16.710 12.920 37.120 33.040 30.070 27.840 21.530 48.260 42.950 39.090 36.200 27.990 59.400 52.870 48.110 44.550 34.450 87.610 77.980 70.970 65.710 50.820

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.110 21.460 19.530 18.080 13.980 40.190 35.770 32.550 30.140 23.310 52.240 46.500 42.320 39.180 30.300 64.300 57.230 52.080 48.220 37.290 94.840 84.410 76.820 71.130 55.010

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.960 20.440 18.600 17.220 13.320 38.270 34.060 31.000 28.700 22.200 49.750 44.280 40.300 37.320 28.860 61.240 54.500 49.600 45.930 35.520 90.320 80.390 73.160 67.740 52.390

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.900 18.600 16.930 15.670 12.120 34.830 31.000 28.210 26.120 20.200 45.280 40.300 36.670 33.960 26.260 55.720 49.600 45.140 41.790 32.320 82.190 73.150 66.580 61.650 47.670

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

20

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 1.3 - ZONA 4


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.370 13.680 12.450 11.530 8.910 24.060 21.410 19.490 18.040 13.950 32.080 28.550 25.980 24.060 18.600 40.090 35.680 32.480 30.070 23.250 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.640 14.810 13.480 12.480 9.650 26.040 23.180 21.090 19.530 15.100 34.720 30.900 28.120 26.040 20.140 43.400 38.630 35.150 32.550 25.170 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.840 14.100 12.830 11.880 9.190 24.800 22.070 20.090 18.600 14.380 33.070 29.430 26.780 24.800 19.180 41.330 36.790 33.480 31.000 23.970 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.420 12.830 11.680 10.810 8.360 22.570 20.090 18.280 16.930 13.090 30.090 26.780 24.370 22.570 17.450 37.610 33.480 30.470 28.210 21.820 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

21

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 1.4 - ZONA 4


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.060 11.630 10.580 9.800 7.580 20.450 18.200 16.560 15.340 11.860 25.560 22.750 20.700 19.170 14.820 34.080 30.330 27.600 25.560 19.770 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.140 12.590 11.450 10.610 8.200 22.130 19.700 17.930 16.600 12.840 27.670 24.620 22.410 20.750 16.050 36.890 32.830 29.880 27.670 21.400 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.470 11.990 10.910 10.100 7.810 21.080 18.760 17.080 15.810 12.230 26.350 23.450 21.340 19.760 15.280 35.130 31.270 28.460 26.350 20.380 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.260 10.910 9.930 9.190 7.110 19.180 17.070 15.540 14.390 11.130 23.980 21.340 19.420 17.980 13.910 31.970 28.460 25.900 23.980 18.540 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

22

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 2.1 - ZONA 5


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.690 21.970 20.000 18.520 14.320 41.150 36.620 33.330 30.860 23.860 53.490 47.610 43.330 40.120 31.020 65.830 58.590 53.330 49.380 38.180 97.100 86.420 78.650 72.830 56.320

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.720 23.780 21.650 20.040 15.500 44.540 39.640 36.080 33.400 25.830 57.900 51.530 46.900 43.430 33.580 71.260 63.420 57.720 53.450 41.330 105.110 93.550 85.140 78.840 60.970

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.450 22.650 20.620 19.090 14.760 42.420 37.750 34.360 31.810 24.600 55.140 49.080 44.670 41.360 31.980 67.870 60.400 54.970 50.900 39.360 100.110 89.100 81.090 75.080 58.060

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.160 20.610 18.760 17.370 13.430 38.600 34.350 31.270 28.950 22.390 50.180 44.660 40.650 37.640 29.110 61.760 54.970 50.030 46.320 35.820 91.100 81.080 73.790 68.320 52.840

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

23

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 2.2 - ZONA 5


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.510 20.930 19.040 17.630 13.640 39.190 34.880 31.740 29.390 22.730 50.940 45.340 41.260 38.210 29.550 62.700 55.800 50.790 47.020 36.370 92.480 82.310 74.910 69.360 53.640

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.450 22.650 20.620 19.090 14.760 42.420 37.750 34.360 31.810 24.600 55.140 49.080 44.670 41.360 31.980 67.870 60.400 54.970 50.900 39.360 100.110 89.100 81.090 75.080 58.060

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.240 21.570 19.630 18.180 14.060 40.400 35.950 32.720 30.300 23.430 52.520 46.740 42.540 39.390 30.460 64.640 57.530 52.360 48.480 37.490 95.340 84.850 77.230 71.510 55.300

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.060 19.630 17.870 16.540 12.790 36.760 32.720 29.780 27.570 21.320 47.790 42.530 38.710 35.840 27.720 58.820 52.350 47.640 44.120 34.120 86.760 77.220 70.280 65.070 50.320

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

24

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 2.3 - ZONA 5


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.220 14.440 13.140 12.170 9.410 25.390 22.600 20.570 19.040 14.730 33.860 30.130 27.420 25.390 19.640 42.320 37.670 34.280 31.740 24.550 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.560 15.630 14.220 13.170 10.190 27.490 24.460 22.260 20.620 15.940 36.650 32.620 29.690 27.490 21.260 45.810 40.770 37.110 34.360 26.570 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.730 14.890 13.550 12.540 9.700 26.180 23.300 21.200 19.630 15.180 34.900 31.070 28.270 26.180 20.240 43.630 38.830 35.340 32.720 25.310 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.220 13.550 12.330 11.410 8.830 23.820 21.200 19.300 17.870 13.820 31.760 28.270 25.730 23.820 18.420 39.700 35.340 32.160 29.780 23.030 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

25

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 2.4 - ZONA 5


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.790 12.270 11.170 10.340 8.000 21.580 19.210 17.480 16.190 12.520 26.980 24.010 21.850 20.240 15.650 35.970 32.020 29.140 26.980 20.860 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.930 13.290 12.090 11.200 8.660 23.360 20.790 18.930 17.520 13.550 29.210 25.990 23.660 21.900 16.940 38.940 34.660 31.540 29.210 22.590 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.220 12.650 11.520 10.660 8.250 22.250 19.800 18.020 16.690 12.910 27.810 24.750 22.530 20.860 16.130 37.090 33.010 30.040 27.810 21.510 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.940 11.510 10.480 9.700 7.500 20.250 18.020 16.400 15.190 11.740 25.310 22.530 20.500 18.980 14.680 33.750 30.040 27.340 25.310 19.570 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

26

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 3.1 - ZONA 12


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.690 21.970 20.000 18.520 14.320 41.150 36.620 33.330 30.860 23.860 53.490 47.610 43.330 40.120 31.020 65.830 58.590 53.330 49.380 38.180 97.100 86.420 78.650 72.830 56.320

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.720 23.780 21.650 20.040 15.500 44.540 39.640 36.080 33.400 25.830 57.900 51.530 46.900 43.430 33.580 71.260 63.420 57.720 53.450 41.330 105.110 93.550 85.140 78.840 60.970

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.450 22.650 20.620 19.090 14.760 42.420 37.750 34.360 31.810 24.600 55.140 49.080 44.670 41.360 31.980 67.870 60.400 54.970 50.900 39.360 100.110 89.100 81.090 75.080 58.060

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.160 20.610 18.760 17.370 13.430 38.600 34.350 31.270 28.950 22.390 50.180 44.660 40.650 37.640 29.110 61.760 54.970 50.030 46.320 35.820 91.100 81.080 73.790 68.320 52.840

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

27

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 3.2 - ZONA 12


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.510 20.930 19.040 17.630 13.640 39.190 34.880 31.740 29.390 22.730 50.940 45.340 41.260 38.210 29.550 62.700 55.800 50.790 47.020 36.370 92.480 82.310 74.910 69.360 53.640

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.450 22.650 20.620 19.090 14.760 42.420 37.750 34.360 31.810 24.600 55.140 49.080 44.670 41.360 31.980 67.870 60.400 54.970 50.900 39.360 100.110 89.100 81.090 75.080 58.060

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.240 21.570 19.630 18.180 14.060 40.400 35.950 32.720 30.300 23.430 52.520 46.740 42.540 39.390 30.460 64.640 57.530 52.360 48.480 37.490 95.340 84.850 77.230 71.510 55.300

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.060 19.630 17.870 16.540 12.790 36.760 32.720 29.780 27.570 21.320 47.790 42.530 38.710 35.840 27.720 58.820 52.350 47.640 44.120 34.120 86.760 77.220 70.280 65.070 50.320

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

28

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 3.3 - ZONA 12


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.220 14.440 13.140 12.170 9.410 25.390 22.600 20.570 19.040 14.730 33.860 30.130 27.420 25.390 19.640 42.320 37.670 34.280 31.740 24.550 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.560 15.630 14.220 13.170 10.190 27.490 24.460 22.260 20.620 15.940 36.650 32.620 29.690 27.490 21.260 45.810 40.770 37.110 34.360 26.570 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.730 14.890 13.550 12.540 9.700 26.180 23.300 21.200 19.630 15.180 34.900 31.070 28.270 26.180 20.240 43.630 38.830 35.340 32.720 25.310 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.220 13.550 12.330 11.410 8.830 23.820 21.200 19.300 17.870 13.820 31.760 28.270 25.730 23.820 18.420 39.700 35.340 32.160 29.780 23.030 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

29

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 3.4 - ZONA 12


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.790 12.270 11.170 10.340 8.000 21.580 19.210 17.480 16.190 12.520 26.980 24.010 21.850 20.240 15.650 35.970 32.020 29.140 26.980 20.860 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.930 13.290 12.090 11.200 8.660 23.360 20.790 18.930 17.520 13.550 29.210 25.990 23.660 21.900 16.940 38.940 34.660 31.540 29.210 22.590 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.220 12.650 11.520 10.660 8.250 22.250 19.800 18.020 16.690 12.910 27.810 24.750 22.530 20.860 16.130 37.090 33.010 30.040 27.810 21.510 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.940 11.510 10.480 9.700 7.500 20.250 18.020 16.400 15.190 11.740 25.310 22.530 20.500 18.980 14.680 33.750 30.040 27.340 25.310 19.570 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

30

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 4.1 - ZONA 13


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.470 22.670 20.630 19.100 14.770 42.450 37.780 34.380 31.830 24.620 55.180 49.110 44.700 41.380 32.000 67.910 60.440 55.010 50.930 39.390 100.170 89.150 81.140 75.130 58.100

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
27.570 24.540 22.330 20.680 15.990 45.950 40.890 37.220 34.460 26.650 59.730 53.160 48.380 44.800 34.640 73.510 65.430 59.550 55.140 42.640 108.430 96.510 87.830 81.320 62.890

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.250 23.370 21.270 19.690 15.230 43.760 38.940 35.440 32.820 25.380 56.890 50.630 46.080 42.660 32.990 70.010 62.310 56.710 52.510 40.610 103.270 91.910 83.650 77.450 59.900

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.890 21.260 19.350 17.920 13.860 39.820 35.440 32.250 29.860 23.100 51.770 46.070 41.930 38.820 30.020 63.710 56.700 51.610 47.780 36.950 93.980 83.640 76.120 70.480 54.510

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

31

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 4.2 - ZONA 13


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.250 21.590 19.650 18.190 14.070 40.420 35.980 32.740 30.320 23.450 52.550 46.770 42.570 39.410 30.480 64.680 57.560 52.390 48.510 37.510 95.400 84.910 77.280 71.550 55.330

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.250 23.370 21.270 19.690 15.230 43.760 38.940 35.440 32.820 25.380 56.890 50.630 46.080 42.660 32.990 70.010 62.310 56.710 52.510 40.610 103.270 91.910 83.650 77.450 59.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.000 22.250 20.250 18.750 14.500 41.670 37.090 33.760 31.260 24.170 54.180 48.220 43.880 40.630 31.420 66.680 59.340 54.010 50.010 38.670 98.350 87.530 79.660 73.760 57.040

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.750 20.250 18.430 17.070 13.200 37.920 33.750 30.720 28.440 22.000 49.300 43.880 39.930 36.980 28.590 60.680 54.000 49.150 45.510 35.190 89.500 79.660 72.500 67.130 51.910

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

32

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 4.3 - ZONA 13


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.740 14.890 13.560 12.550 9.710 26.190 23.310 21.220 19.650 15.190 34.930 31.080 28.290 26.190 20.260 43.660 38.860 35.360 32.740 25.320 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.120 16.120 14.670 13.590 10.510 28.360 25.240 22.970 21.270 16.450 37.810 33.650 30.620 28.360 21.930 47.260 42.060 38.280 35.440 27.410 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.250 15.360 13.980 12.940 10.010 27.010 24.030 21.870 20.250 15.660 36.010 32.050 29.170 27.010 20.880 45.010 40.060 36.460 33.760 26.100 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.700 13.970 12.720 11.780 9.110 24.570 21.870 19.910 18.430 14.250 32.770 29.160 26.540 24.570 19.000 40.960 36.450 33.180 30.720 23.760 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

33

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 4.4 - ZONA 13


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.230 12.660 11.520 10.670 8.250 22.270 19.820 18.040 16.700 12.910 27.830 24.770 22.540 20.870 16.140 37.110 33.030 30.060 27.830 21.520 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.400 13.700 12.470 11.550 8.930 24.100 21.450 19.520 18.080 13.980 30.130 26.810 24.400 22.600 17.470 40.170 35.750 32.540 30.130 23.300 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.670 13.050 11.880 11.000 8.510 22.950 20.430 18.590 17.220 13.310 28.690 25.540 23.240 21.520 16.640 38.260 34.050 30.990 28.690 22.190 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.350 11.880 10.810 10.010 7.740 20.890 18.590 16.920 15.670 12.120 26.110 23.240 21.150 19.580 15.140 34.810 30.980 28.200 26.110 20.190 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

34

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 5.1 - ZONA 14


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.990 23.130 21.050 19.490 15.070 43.310 38.550 35.080 32.480 25.120 56.310 50.110 45.610 42.230 32.660 69.300 61.680 56.130 51.970 40.190 102.220 90.970 82.790 76.660 59.290

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
28.130 25.040 22.790 21.100 16.320 46.880 41.730 37.980 35.160 27.190 60.950 54.240 49.370 45.710 35.350 75.010 66.760 60.760 56.260 43.510 110.650 98.470 89.620 82.980 64.170

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.790 23.840 21.700 20.090 15.540 44.650 39.740 36.170 33.490 25.900 58.050 51.660 47.020 43.530 33.670 71.440 63.580 57.870 53.580 41.440 105.380 93.790 85.360 79.030 61.120

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.380 21.700 19.750 18.280 14.140 40.630 36.160 32.910 30.470 23.570 52.820 47.010 42.790 39.620 30.640 65.010 57.860 52.660 48.760 37.710 95.890 85.340 77.670 71.920 55.620

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

35

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 5.2 - ZONA 14


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.750 22.030 20.050 18.560 14.350 41.250 36.710 33.410 30.940 23.920 53.620 47.730 43.440 40.220 31.100 66.000 58.740 53.460 49.500 38.280 97.350 86.640 78.850 73.010 56.460

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.790 23.840 21.700 20.090 15.540 44.650 39.740 36.170 33.490 25.900 58.050 51.660 47.020 43.530 33.670 71.440 63.580 57.870 53.580 41.440 105.380 93.790 85.360 79.030 61.120

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.510 22.710 20.670 19.140 14.800 42.520 37.850 34.450 31.890 24.660 55.280 49.200 44.780 41.460 32.060 68.040 60.560 55.110 51.030 39.460 100.360 89.320 81.290 75.270 58.210

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.220 20.660 18.810 17.410 13.470 38.700 34.440 31.350 29.020 22.440 50.310 44.770 40.750 37.730 29.180 61.920 55.110 50.150 46.440 35.910 91.330 81.280 73.970 68.500 52.970

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

36

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 5.3 - ZONA 14


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.080 15.200 13.830 12.810 9.900 26.730 23.790 21.650 20.050 15.500 35.640 31.720 28.870 26.730 20.670 44.550 39.650 36.080 33.410 25.840 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.490 16.450 14.970 13.860 10.720 28.930 25.750 23.440 21.700 16.780 38.580 34.340 31.250 28.930 22.380 48.220 42.920 39.060 36.170 27.970 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.610 15.670 14.260 13.200 10.210 27.560 24.530 22.320 20.670 15.980 36.740 32.700 29.760 27.560 21.310 45.930 40.880 37.200 34.450 26.640 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.020 14.260 12.980 12.020 9.290 25.080 22.320 20.310 18.810 14.540 33.430 29.760 27.080 25.080 19.390 41.790 37.200 33.850 31.350 24.240 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

37

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 5.4 - ZONA 14


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.520 12.920 11.760 10.890 8.420 22.720 20.220 18.400 17.040 13.180 28.400 25.280 23.000 21.300 16.470 37.870 33.700 30.670 28.400 21.960 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.710 13.980 12.730 11.780 9.110 24.590 21.890 19.920 18.450 14.260 30.740 27.360 24.900 23.060 17.830 40.990 36.480 33.200 30.740 23.770 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.960 13.320 12.120 11.220 8.680 23.420 20.850 18.970 17.570 13.590 29.280 26.060 23.720 21.960 16.980 39.040 34.740 31.620 29.280 22.640 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.620 12.120 11.030 10.210 7.900 21.310 18.970 17.260 15.990 12.360 26.640 23.710 21.580 19.980 15.450 35.520 31.620 28.770 26.640 20.600 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

38

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 6.1 - ZONA 15


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.770 23.820 21.680 20.070 15.520 44.610 39.700 36.130 33.460 25.870 57.990 51.620 46.980 43.500 33.640 71.380 63.530 57.820 53.530 41.400 105.280 93.700 85.280 78.960 61.060

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
28.970 25.790 23.470 21.730 16.810 48.290 42.980 39.120 36.220 28.010 62.780 55.870 50.850 47.080 36.410 77.260 68.770 62.580 57.950 44.810 113.970 101.430 92.310 85.470 66.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
27.590 24.560 22.350 20.700 16.000 45.990 40.930 37.250 34.490 26.670 59.790 53.210 48.430 44.840 34.680 73.590 65.490 59.600 55.190 42.680 108.540 96.600 87.920 81.400 62.950

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.110 22.350 20.340 18.830 14.560 41.850 37.250 33.900 31.390 24.270 54.410 48.420 44.070 40.810 31.560 66.960 59.600 54.240 50.220 38.840 98.770 87.910 80.000 74.080 57.290

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

39

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 6.2 - ZONA 15


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.490 22.690 20.650 19.120 14.790 42.490 37.810 34.410 31.870 24.640 55.230 49.160 44.740 41.420 32.030 67.980 60.500 55.060 50.980 39.430 100.270 89.240 81.220 75.200 58.160

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
27.590 24.560 22.350 20.700 16.000 45.990 40.930 37.250 34.490 26.670 59.790 53.210 48.430 44.840 34.680 73.590 65.490 59.600 55.190 42.680 108.540 96.600 87.920 81.400 62.950

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.280 23.390 21.290 19.710 15.240 43.800 38.980 35.480 32.850 25.400 56.940 50.680 46.120 42.710 33.030 70.080 62.370 56.770 52.560 40.650 103.370 92.000 83.730 77.530 59.950

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.920 21.280 19.370 17.940 13.870 39.860 35.470 32.290 29.890 23.120 51.820 46.120 41.970 38.860 30.050 63.770 56.760 51.660 47.830 36.990 94.070 83.720 76.190 70.550 54.560

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

40

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 6.3 - ZONA 15


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.590 15.650 14.250 13.190 10.200 27.530 24.500 22.300 20.650 15.970 36.710 32.670 29.730 27.530 21.290 45.890 40.840 37.170 34.410 26.610 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.040 16.950 15.420 14.280 11.040 29.800 26.520 24.140 22.350 17.290 39.740 35.370 32.190 29.800 23.050 49.670 44.210 40.230 37.250 28.810 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.130 16.140 14.690 13.600 10.520 28.380 25.260 22.990 21.290 16.460 37.840 33.680 30.650 28.380 21.950 47.300 42.100 38.320 35.480 27.440 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.500 14.690 13.370 12.380 9.570 25.830 22.990 20.920 19.370 14.980 34.440 30.650 27.890 25.830 19.970 43.050 38.310 34.870 32.290 24.970 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

41

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 6.4 - ZONA 15


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.950 13.310 12.110 11.210 8.670 23.400 20.830 18.960 17.550 13.570 29.250 26.030 23.690 21.940 16.970 39.000 34.710 31.590 29.250 22.620 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.180 14.400 13.110 12.140 9.390 25.330 22.550 20.520 19.000 14.690 31.660 28.180 25.650 23.750 18.370 42.220 37.580 34.200 31.660 24.490 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.410 13.720 12.480 11.560 8.940 24.130 21.470 19.540 18.090 13.990 30.160 26.840 24.430 22.620 17.490 40.210 35.790 32.570 30.160 23.320 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.030 12.480 11.360 10.520 8.140 21.950 19.540 17.780 16.470 12.730 27.440 24.420 22.230 20.580 15.920 36.590 32.570 29.640 27.440 21.220 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

42

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 7.1 - ZONA 21


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.090 19.660 17.890 16.570 12.810 36.810 32.770 29.820 27.610 21.350 47.860 42.590 38.770 35.890 27.760 58.900 52.420 47.710 44.180 34.160 86.880 77.330 70.380 65.160 50.390

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.910 21.280 19.370 17.930 13.870 39.850 35.470 32.280 29.890 23.110 51.810 46.110 41.960 38.850 30.050 63.760 56.750 51.650 47.820 36.980 94.050 83.700 76.180 70.540 54.550

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.770 20.270 18.450 17.080 13.210 37.950 33.780 30.740 28.470 22.010 49.340 43.910 39.970 37.000 28.620 60.730 54.050 49.190 45.540 35.220 89.570 79.720 72.550 67.180 51.950

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.720 18.440 16.790 15.540 12.020 34.540 30.740 27.980 25.900 20.030 44.900 39.960 36.370 33.670 26.040 55.260 49.180 44.760 41.450 32.050 81.510 72.540 66.020 61.130 47.280

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

43

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 7.2 - ZONA 21


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.040 18.720 17.040 15.780 12.200 35.060 31.210 28.400 26.300 20.340 45.580 40.570 36.920 34.190 26.440 56.100 49.930 45.440 42.070 32.540 82.750 73.640 67.020 62.060 47.990

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.770 20.270 18.450 17.080 13.210 37.950 33.780 30.740 28.470 22.010 49.340 43.910 39.970 37.000 28.620 60.730 54.050 49.190 45.540 35.220 89.570 79.720 72.550 67.180 51.950

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.690 19.300 17.570 16.270 12.580 36.150 32.170 29.280 27.110 20.960 46.990 41.820 38.060 35.240 27.250 57.830 51.470 46.850 43.380 33.540 85.310 75.920 69.100 63.980 49.480

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.740 17.560 15.990 14.800 11.450 32.890 29.270 26.640 24.670 19.080 42.760 38.060 34.640 32.070 24.800 52.630 46.840 42.630 39.470 30.520 77.630 69.090 62.880 58.220 45.020

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

44

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 7.3 - ZONA 21


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.520 12.920 11.760 10.890 8.420 22.720 20.220 18.400 17.040 13.180 30.290 26.960 24.540 22.720 17.570 37.870 33.700 30.670 28.400 21.960 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.710 13.980 12.730 11.780 9.110 24.590 21.890 19.920 18.450 14.260 32.790 29.180 26.560 24.590 19.020 40.990 36.480 33.200 30.740 23.770 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.960 13.320 12.120 11.220 8.680 23.420 20.850 18.970 17.570 13.590 31.230 27.800 25.300 23.420 18.110 39.040 34.740 31.620 29.280 22.640 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.620 12.120 11.030 10.210 7.900 21.310 18.970 17.260 15.990 12.360 28.420 25.290 23.020 21.310 16.480 35.520 31.620 28.770 26.640 20.600 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

45

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 7.4 - ZONA 21


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.340 10.980 9.990 9.250 7.160 19.310 17.190 15.640 14.480 11.200 24.140 21.480 19.550 18.110 14.000 32.190 28.650 26.070 24.140 18.670 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.360 11.890 10.820 10.020 7.750 20.900 18.610 16.930 15.680 12.120 26.130 23.260 21.170 19.600 15.160 34.840 31.010 28.220 26.130 20.210 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.720 11.320 10.300 9.540 7.380 19.910 17.720 16.130 14.930 11.550 24.890 22.150 20.160 18.670 14.430 33.180 29.530 26.880 24.890 19.250 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.580 10.300 9.380 8.680 6.710 18.120 16.120 14.680 13.590 10.510 22.650 20.160 18.340 16.990 13.140 30.200 26.870 24.460 22.650 17.510 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

46

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 8.1 - ZONA 22


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.390 20.820 18.940 17.540 13.570 38.980 34.690 31.570 29.240 22.610 50.670 45.100 41.050 38.010 29.390 62.370 55.510 50.520 46.780 36.170 91.990 81.870 74.520 69.000 53.360

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.320 22.530 20.510 18.990 14.680 42.200 37.550 34.180 31.650 24.470 54.850 48.820 44.430 41.140 31.820 67.510 60.090 54.690 50.630 39.160 99.580 88.630 80.660 74.690 57.760

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.110 21.460 19.530 18.080 13.980 40.190 35.770 32.550 30.140 23.310 52.240 46.500 42.320 39.180 30.300 64.300 57.230 52.080 48.220 37.290 94.840 84.410 76.820 71.130 55.010

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.940 19.530 17.770 16.460 12.730 36.570 32.550 29.620 27.430 21.210 47.540 42.310 38.510 35.660 27.570 58.510 52.070 47.390 43.880 33.940 86.300 76.810 69.910 64.730 50.060

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

47

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 8.2 - ZONA 22


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.270 19.820 18.040 16.710 12.920 37.120 33.040 30.070 27.840 21.530 48.260 42.950 39.090 36.200 27.990 59.400 52.870 48.110 44.550 34.450 87.610 77.980 70.970 65.710 50.820

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.110 21.460 19.530 18.080 13.980 40.190 35.770 32.550 30.140 23.310 52.240 46.500 42.320 39.180 30.300 64.300 57.230 52.080 48.220 37.290 94.840 84.410 76.820 71.130 55.010

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.960 20.440 18.600 17.220 13.320 38.270 34.060 31.000 28.700 22.200 49.750 44.280 40.300 37.320 28.860 61.240 54.500 49.600 45.930 35.520 90.320 80.390 73.160 67.740 52.390

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.900 18.600 16.930 15.670 12.120 34.830 31.000 28.210 26.120 20.200 45.280 40.300 36.670 33.960 26.260 55.720 49.600 45.140 41.790 32.320 82.190 73.150 66.580 61.650 47.670

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

48

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 8.3 - ZONA 22


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.370 13.680 12.450 11.530 8.910 24.060 21.410 19.490 18.040 13.950 32.080 28.550 25.980 24.060 18.600 40.090 35.680 32.480 30.070 23.250 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.640 14.810 13.480 12.480 9.650 26.040 23.180 21.090 19.530 15.100 34.720 30.900 28.120 26.040 20.140 43.400 38.630 35.150 32.550 25.170 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.840 14.100 12.830 11.880 9.190 24.800 22.070 20.090 18.600 14.380 33.070 29.430 26.780 24.800 19.180 41.330 36.790 33.480 31.000 23.970 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.420 12.830 11.680 10.810 8.360 22.570 20.090 18.280 16.930 13.090 30.090 26.780 24.370 22.570 17.450 37.610 33.480 30.470 28.210 21.820 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

49

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 8.4 - ZONA 22


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.060 11.630 10.580 9.800 7.580 20.450 18.200 16.560 15.340 11.860 25.560 22.750 20.700 19.170 14.820 34.080 30.330 27.600 25.560 19.770 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.140 12.590 11.450 10.610 8.200 22.130 19.700 17.930 16.600 12.840 27.670 24.620 22.410 20.750 16.050 36.890 32.830 29.880 27.670 21.400 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.470 11.990 10.910 10.100 7.810 21.080 18.760 17.080 15.810 12.230 26.350 23.450 21.340 19.760 15.280 35.130 31.270 28.460 26.350 20.380 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.260 10.910 9.930 9.190 7.110 19.180 17.070 15.540 14.390 11.130 23.980 21.340 19.420 17.980 13.910 31.970 28.460 25.900 23.980 18.540 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

50

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 9.1 - ZONA 23


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.990 23.130 21.050 19.490 15.070 43.310 38.550 35.080 32.480 25.120 56.310 50.110 45.610 42.230 32.660 69.300 61.680 56.130 51.970 40.190 102.220 90.970 82.790 76.660 59.290

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
28.130 25.040 22.790 21.100 16.320 46.880 41.730 37.980 35.160 27.190 60.950 54.240 49.370 45.710 35.350 75.010 66.760 60.760 56.260 43.510 110.650 98.470 89.620 82.980 64.170

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.790 23.840 21.700 20.090 15.540 44.650 39.740 36.170 33.490 25.900 58.050 51.660 47.020 43.530 33.670 71.440 63.580 57.870 53.580 41.440 105.380 93.790 85.360 79.030 61.120

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.380 21.700 19.750 18.280 14.140 40.630 36.160 32.910 30.470 23.570 52.820 47.010 42.790 39.620 30.640 65.010 57.860 52.660 48.760 37.710 95.890 85.340 77.670 71.920 55.620

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

51

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 9.2 - ZONA 23


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.750 22.030 20.050 18.560 14.350 41.250 36.710 33.410 30.940 23.920 53.620 47.730 43.440 40.220 31.100 66.000 58.740 53.460 49.500 38.280 97.350 86.640 78.850 73.010 56.460

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.790 23.840 21.700 20.090 15.540 44.650 39.740 36.170 33.490 25.900 58.050 51.660 47.020 43.530 33.670 71.440 63.580 57.870 53.580 41.440 105.380 93.790 85.360 79.030 61.120

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.510 22.710 20.670 19.140 14.800 42.520 37.850 34.450 31.890 24.660 55.280 49.200 44.780 41.460 32.060 68.040 60.560 55.110 51.030 39.460 100.360 89.320 81.290 75.270 58.210

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.220 20.660 18.810 17.410 13.470 38.700 34.440 31.350 29.020 22.440 50.310 44.770 40.750 37.730 29.180 61.920 55.110 50.150 46.440 35.910 91.330 81.280 73.970 68.500 52.970

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

52

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 9.3 - ZONA 23


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.080 15.200 13.830 12.810 9.900 26.730 23.790 21.650 20.050 15.500 35.640 31.720 28.870 26.730 20.670 44.550 39.650 36.080 33.410 25.840 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.490 16.450 14.970 13.860 10.720 28.930 25.750 23.440 21.700 16.780 38.580 34.340 31.250 28.930 22.380 48.220 42.920 39.060 36.170 27.970 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.610 15.670 14.260 13.200 10.210 27.560 24.530 22.320 20.670 15.980 36.740 32.700 29.760 27.560 21.310 45.930 40.880 37.200 34.450 26.640 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.020 14.260 12.980 12.020 9.290 25.080 22.320 20.310 18.810 14.540 33.430 29.760 27.080 25.080 19.390 41.790 37.200 33.850 31.350 24.240 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

53

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 9.4 - ZONA 23


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.520 12.920 11.760 10.890 8.420 22.720 20.220 18.400 17.040 13.180 28.400 25.280 23.000 21.300 16.470 37.870 33.700 30.670 28.400 21.960 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.710 13.980 12.730 11.780 9.110 24.590 21.890 19.920 18.450 14.260 30.740 27.360 24.900 23.060 17.830 40.990 36.480 33.200 30.740 23.770 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.960 13.320 12.120 11.220 8.680 23.420 20.850 18.970 17.570 13.590 29.280 26.060 23.720 21.960 16.980 39.040 34.740 31.620 29.280 22.640 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.620 12.120 11.030 10.210 7.900 21.310 18.970 17.260 15.990 12.360 26.640 23.710 21.580 19.980 15.450 35.520 31.620 28.770 26.640 20.600 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

54

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 10.1 - ZONA 24


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
29.400 26.170 23.820 22.050 17.050 49.000 43.610 39.690 36.750 28.420 63.710 56.700 51.600 47.780 36.950 78.410 69.780 63.510 58.800 45.480 115.650 102.930 93.680 86.740 67.080

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
31.830 28.330 25.780 23.870 18.460 53.050 47.210 42.970 39.780 30.770 68.960 61.370 55.860 51.720 40.000 84.870 75.540 68.750 63.650 49.230 125.190 111.420 101.400 93.890 72.610

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
30.310 26.980 24.550 22.730 17.580 50.520 44.960 40.920 37.890 29.300 65.680 58.450 53.200 49.260 38.090 80.830 71.940 65.470 60.620 46.880 119.230 106.110 96.570 89.420 69.150

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
27.580 24.550 22.340 20.690 16.000 45.970 40.920 37.240 34.480 26.660 59.760 53.190 48.410 44.820 34.660 73.560 65.470 59.580 55.170 42.660 108.500 96.560 87.880 81.370 62.930

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

55

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 10.2 - ZONA 24


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
28.000 24.920 22.680 21.000 16.240 46.670 41.540 37.800 35.000 27.070 60.670 54.000 49.140 45.500 35.190 74.670 66.460 60.490 56.000 43.310 110.140 98.030 89.220 82.610 63.880

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
30.310 26.980 24.550 22.730 17.580 50.520 44.960 40.920 37.890 29.300 65.680 58.450 53.200 49.260 38.090 80.830 71.940 65.470 60.620 46.880 119.230 106.110 96.570 89.420 69.150

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
28.870 25.690 23.380 21.650 16.740 48.110 42.820 38.970 36.090 27.910 62.550 55.670 50.660 46.910 36.280 76.980 68.510 62.360 57.740 44.650 113.550 101.060 91.970 85.160 65.860

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.270 23.380 21.280 19.700 15.240 43.780 38.970 35.460 32.840 25.390 56.920 50.660 46.100 42.690 33.010 70.050 62.350 56.740 52.540 40.630 103.330 91.960 83.700 77.500 59.930

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

56

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 10.3 - ZONA 24


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.320 17.200 15.650 14.490 11.210 30.240 26.920 24.500 22.680 17.540 40.320 35.890 32.660 30.240 23.390 50.400 44.860 40.830 37.800 29.230 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.920 18.610 16.940 15.690 12.130 32.740 29.140 26.520 24.550 18.990 43.650 38.850 35.360 32.740 25.320 54.560 48.560 44.190 40.920 31.650 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.920 17.730 16.130 14.940 11.550 31.180 27.750 25.250 23.380 18.080 41.570 37.000 33.670 31.180 24.110 51.960 46.250 42.090 38.970 30.140 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.130 16.130 14.680 13.590 10.510 28.370 25.250 22.980 21.280 16.460 37.830 33.670 30.640 28.370 21.940 47.290 42.080 38.300 35.460 27.430 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

57

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 10.4 - ZONA 24


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.420 14.620 13.300 12.320 9.530 25.710 22.880 20.820 19.280 14.910 32.130 28.600 26.030 24.100 18.640 42.840 38.130 34.700 32.130 24.850 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.780 15.820 14.400 13.330 10.310 27.830 24.770 22.540 20.870 16.140 34.780 30.960 28.170 26.090 20.170 46.380 41.280 37.570 34.780 26.900 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.930 15.070 13.710 12.700 9.820 26.500 23.590 21.470 19.880 15.370 33.130 29.480 26.830 24.840 19.210 44.170 39.310 35.780 33.130 25.620 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.410 13.710 12.480 11.560 8.940 24.120 21.460 19.530 18.090 13.990 30.150 26.830 24.420 22.610 17.480 40.190 35.770 32.560 30.150 23.310 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

58

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 11.1 - ZONA 25


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
28.590 25.440 23.150 21.440 16.580 47.640 42.400 38.590 35.730 27.630 61.940 55.120 50.170 46.450 35.920 76.230 67.840 61.750 57.170 44.210 112.440 100.070 91.070 84.330 65.210

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
30.940 27.540 25.060 23.210 17.950 51.570 45.900 41.770 38.680 29.910 67.040 59.670 54.310 50.280 38.890 82.520 73.440 66.840 61.890 47.860 121.710 108.320 98.590 91.280 70.590

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
29.470 26.230 23.870 22.100 17.090 49.120 43.710 39.780 36.840 28.490 63.850 56.830 51.720 47.890 37.030 78.590 69.940 63.650 58.940 45.580 115.910 103.160 93.890 86.940 67.230

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.820 23.870 21.720 20.110 15.550 44.700 39.780 36.200 33.520 25.920 58.100 51.710 47.060 43.580 33.700 71.510 63.650 57.930 53.640 41.480 105.480 93.880 85.440 79.110 61.180

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

59

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 11.2 - ZONA 25


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
27.220 24.230 22.050 20.420 15.790 45.370 40.380 36.750 34.030 26.320 58.990 52.500 47.780 44.240 34.210 72.600 64.610 58.800 54.450 42.110 107.080 95.300 86.740 80.310 62.110

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
29.470 26.230 23.870 22.100 17.090 49.120 43.710 39.780 36.840 28.490 63.850 56.830 51.720 47.890 37.030 78.590 69.940 63.650 58.940 45.580 115.910 103.160 93.890 86.940 67.230

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
28.070 24.980 22.730 21.050 16.280 46.780 41.630 37.890 35.080 27.130 60.810 54.120 49.260 45.610 35.270 74.840 66.610 60.620 56.130 43.410 110.390 98.250 89.420 82.800 64.030

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.540 22.730 20.690 19.160 14.810 42.570 37.890 34.480 31.930 24.690 55.340 49.250 44.820 41.500 32.100 68.110 60.620 55.170 51.080 39.500 100.460 89.410 81.370 75.340 58.270

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

60

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 11.3 - ZONA 25


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.780 16.720 15.220 14.090 10.900 29.400 26.170 23.820 22.050 17.050 39.200 34.890 31.750 29.400 22.740 49.000 43.610 39.690 36.750 28.420 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.330 18.100 16.470 15.250 11.790 31.830 28.330 25.780 23.870 18.460 42.440 37.770 34.370 31.830 24.610 53.050 47.210 42.970 39.780 30.770 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.370 17.240 15.690 14.520 11.230 30.310 26.980 24.550 22.730 17.580 40.420 35.970 32.740 30.310 23.440 50.520 44.960 40.920 37.890 29.300 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.620 15.680 14.270 13.220 10.220 27.580 24.550 22.340 20.690 16.000 36.780 32.730 29.790 27.580 21.330 45.970 40.920 37.240 34.480 26.660 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

61

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 11.4 - ZONA 25


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.970 14.210 12.930 11.980 9.260 24.990 22.240 20.240 18.740 14.500 31.240 27.800 25.300 23.430 18.120 41.650 37.070 33.740 31.240 24.160 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.280 15.380 14.000 12.960 10.020 27.050 24.080 21.910 20.290 15.690 33.820 30.100 27.390 25.360 19.610 45.090 40.130 36.520 33.820 26.150 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.460 14.650 13.330 12.350 9.550 25.770 22.930 20.870 19.320 14.940 32.210 28.660 26.090 24.150 18.680 42.940 38.220 34.780 32.210 24.910 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.980 13.330 12.130 11.230 8.690 23.450 20.870 18.990 17.580 13.600 29.310 26.080 23.740 21.980 17.000 39.080 34.780 31.650 29.310 22.660 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

62

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 12.1 - ZONA 26


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
28.590 25.440 23.150 21.440 16.580 47.640 42.400 38.590 35.730 27.630 61.940 55.120 50.170 46.450 35.920 76.230 67.840 61.750 57.170 44.210 112.440 100.070 91.070 84.330 65.210

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
30.940 27.540 25.060 23.210 17.950 51.570 45.900 41.770 38.680 29.910 67.040 59.670 54.310 50.280 38.890 82.520 73.440 66.840 61.890 47.860 121.710 108.320 98.590 91.280 70.590

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
29.470 26.230 23.870 22.100 17.090 49.120 43.710 39.780 36.840 28.490 63.850 56.830 51.720 47.890 37.030 78.590 69.940 63.650 58.940 45.580 115.910 103.160 93.890 86.940 67.230

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.820 23.870 21.720 20.110 15.550 44.700 39.780 36.200 33.520 25.920 58.100 51.710 47.060 43.580 33.700 71.510 63.650 57.930 53.640 41.480 105.480 93.880 85.440 79.110 61.180

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

63

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 12.2 - ZONA 26


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
27.220 24.230 22.050 20.420 15.790 45.370 40.380 36.750 34.030 26.320 58.990 52.500 47.780 44.240 34.210 72.600 64.610 58.800 54.450 42.110 107.080 95.300 86.740 80.310 62.110

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
29.470 26.230 23.870 22.100 17.090 49.120 43.710 39.780 36.840 28.490 63.850 56.830 51.720 47.890 37.030 78.590 69.940 63.650 58.940 45.580 115.910 103.160 93.890 86.940 67.230

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
28.070 24.980 22.730 21.050 16.280 46.780 41.630 37.890 35.080 27.130 60.810 54.120 49.260 45.610 35.270 74.840 66.610 60.620 56.130 43.410 110.390 98.250 89.420 82.800 64.030

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.540 22.730 20.690 19.160 14.810 42.570 37.890 34.480 31.930 24.690 55.340 49.250 44.820 41.500 32.100 68.110 60.620 55.170 51.080 39.500 100.460 89.410 81.370 75.340 58.270

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

64

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 12.3 - ZONA 26


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.780 16.720 15.220 14.090 10.900 29.400 26.170 23.820 22.050 17.050 39.200 34.890 31.750 29.400 22.740 49.000 43.610 39.690 36.750 28.420 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.330 18.100 16.470 15.250 11.790 31.830 28.330 25.780 23.870 18.460 42.440 37.770 34.370 31.830 24.610 53.050 47.210 42.970 39.780 30.770 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.370 17.240 15.690 14.520 11.230 30.310 26.980 24.550 22.730 17.580 40.420 35.970 32.740 30.310 23.440 50.520 44.960 40.920 37.890 29.300 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.620 15.680 14.270 13.220 10.220 27.580 24.550 22.340 20.690 16.000 36.780 32.730 29.790 27.580 21.330 45.970 40.920 37.240 34.480 26.660 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

65

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 12.4 - ZONA 26


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.970 14.210 12.930 11.980 9.260 24.990 22.240 20.240 18.740 14.500 31.240 27.800 25.300 23.430 18.120 41.650 37.070 33.740 31.240 24.160 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.280 15.380 14.000 12.960 10.020 27.050 24.080 21.910 20.290 15.690 33.820 30.100 27.390 25.360 19.610 45.090 40.130 36.520 33.820 26.150 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.460 14.650 13.330 12.350 9.550 25.770 22.930 20.870 19.320 14.940 32.210 28.660 26.090 24.150 18.680 42.940 38.220 34.780 32.210 24.910 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.980 13.330 12.130 11.230 8.690 23.450 20.870 18.990 17.580 13.600 29.310 26.080 23.740 21.980 17.000 39.080 34.780 31.650 29.310 22.660 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

66

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 13.1 - ZONA 27


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.990 23.130 21.050 19.490 15.070 43.310 38.550 35.080 32.480 25.120 56.310 50.110 45.610 42.230 32.660 69.300 61.680 56.130 51.970 40.190 102.220 90.970 82.790 76.660 59.290

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
28.130 25.040 22.790 21.100 16.320 46.880 41.730 37.980 35.160 27.190 60.950 54.240 49.370 45.710 35.350 75.010 66.760 60.760 56.260 43.510 110.650 98.470 89.620 82.980 64.170

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.790 23.840 21.700 20.090 15.540 44.650 39.740 36.170 33.490 25.900 58.050 51.660 47.020 43.530 33.670 71.440 63.580 57.870 53.580 41.440 105.380 93.790 85.360 79.030 61.120

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.380 21.700 19.750 18.280 14.140 40.630 36.160 32.910 30.470 23.570 52.820 47.010 42.790 39.620 30.640 65.010 57.860 52.660 48.760 37.710 95.890 85.340 77.670 71.920 55.620

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

67

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 13.2 - ZONA 27


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.750 22.030 20.050 18.560 14.350 41.250 36.710 33.410 30.940 23.920 53.620 47.730 43.440 40.220 31.100 66.000 58.740 53.460 49.500 38.280 97.350 86.640 78.850 73.010 56.460

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.790 23.840 21.700 20.090 15.540 44.650 39.740 36.170 33.490 25.900 58.050 51.660 47.020 43.530 33.670 71.440 63.580 57.870 53.580 41.440 105.380 93.790 85.360 79.030 61.120

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.510 22.710 20.670 19.140 14.800 42.520 37.850 34.450 31.890 24.660 55.280 49.200 44.780 41.460 32.060 68.040 60.560 55.110 51.030 39.460 100.360 89.320 81.290 75.270 58.210

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.220 20.660 18.810 17.410 13.470 38.700 34.440 31.350 29.020 22.440 50.310 44.770 40.750 37.730 29.180 61.920 55.110 50.150 46.440 35.910 91.330 81.280 73.970 68.500 52.970

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

68

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 13.3 - ZONA 27


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.080 15.200 13.830 12.810 9.900 26.730 23.790 21.650 20.050 15.500 35.640 31.720 28.870 26.730 20.670 44.550 39.650 36.080 33.410 25.840 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.490 16.450 14.970 13.860 10.720 28.930 25.750 23.440 21.700 16.780 38.580 34.340 31.250 28.930 22.380 48.220 42.920 39.060 36.170 27.970 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.610 15.670 14.260 13.200 10.210 27.560 24.530 22.320 20.670 15.980 36.740 32.700 29.760 27.560 21.310 45.930 40.880 37.200 34.450 26.640 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.020 14.260 12.980 12.020 9.290 25.080 22.320 20.310 18.810 14.540 33.430 29.760 27.080 25.080 19.390 41.790 37.200 33.850 31.350 24.240 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

69

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 13.4 - ZONA 27


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.520 12.920 11.760 10.890 8.420 22.720 20.220 18.400 17.040 13.180 28.400 25.280 23.000 21.300 16.470 37.870 33.700 30.670 28.400 21.960 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.710 13.980 12.730 11.780 9.110 24.590 21.890 19.920 18.450 14.260 30.740 27.360 24.900 23.060 17.830 40.990 36.480 33.200 30.740 23.770 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.960 13.320 12.120 11.220 8.680 23.420 20.850 18.970 17.570 13.590 29.280 26.060 23.720 21.960 16.980 39.040 34.740 31.620 29.280 22.640 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.620 12.120 11.030 10.210 7.900 21.310 18.970 17.260 15.990 12.360 26.640 23.710 21.580 19.980 15.450 35.520 31.620 28.770 26.640 20.600 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

70

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 14.1 - ZONA 28


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.690 21.970 20.000 18.520 14.320 41.150 36.620 33.330 30.860 23.860 53.490 47.610 43.330 40.120 31.020 65.830 58.590 53.330 49.380 38.180 97.100 86.420 78.650 72.830 56.320

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.720 23.780 21.650 20.040 15.500 44.540 39.640 36.080 33.400 25.830 57.900 51.530 46.900 43.430 33.580 71.260 63.420 57.720 53.450 41.330 105.110 93.550 85.140 78.840 60.970

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.450 22.650 20.620 19.090 14.760 42.420 37.750 34.360 31.810 24.600 55.140 49.080 44.670 41.360 31.980 67.870 60.400 54.970 50.900 39.360 100.110 89.100 81.090 75.080 58.060

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.160 20.610 18.760 17.370 13.430 38.600 34.350 31.270 28.950 22.390 50.180 44.660 40.650 37.640 29.110 61.760 54.970 50.030 46.320 35.820 91.100 81.080 73.790 68.320 52.840

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

71

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 14.2 - ZONA 28


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.510 20.930 19.040 17.630 13.640 39.190 34.880 31.740 29.390 22.730 50.940 45.340 41.260 38.210 29.550 62.700 55.800 50.790 47.020 36.370 92.480 82.310 74.910 69.360 53.640

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.450 22.650 20.620 19.090 14.760 42.420 37.750 34.360 31.810 24.600 55.140 49.080 44.670 41.360 31.980 67.870 60.400 54.970 50.900 39.360 100.110 89.100 81.090 75.080 58.060

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.240 21.570 19.630 18.180 14.060 40.400 35.950 32.720 30.300 23.430 52.520 46.740 42.540 39.390 30.460 64.640 57.530 52.360 48.480 37.490 95.340 84.850 77.230 71.510 55.300

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.060 19.630 17.870 16.540 12.790 36.760 32.720 29.780 27.570 21.320 47.790 42.530 38.710 35.840 27.720 58.820 52.350 47.640 44.120 34.120 86.760 77.220 70.280 65.070 50.320

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

72

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 14.3 - ZONA 28


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.220 14.440 13.140 12.170 9.410 25.390 22.600 20.570 19.040 14.730 33.860 30.130 27.420 25.390 19.640 42.320 37.670 34.280 31.740 24.550 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.560 15.630 14.220 13.170 10.190 27.490 24.460 22.260 20.620 15.940 36.650 32.620 29.690 27.490 21.260 45.810 40.770 37.110 34.360 26.570 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.730 14.890 13.550 12.540 9.700 26.180 23.300 21.200 19.630 15.180 34.900 31.070 28.270 26.180 20.240 43.630 38.830 35.340 32.720 25.310 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.220 13.550 12.330 11.410 8.830 23.820 21.200 19.300 17.870 13.820 31.760 28.270 25.730 23.820 18.420 39.700 35.340 32.160 29.780 23.030 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

73

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 14.4 - ZONA 28


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.790 12.270 11.170 10.340 8.000 21.580 19.210 17.480 16.190 12.520 26.980 24.010 21.850 20.240 15.650 35.970 32.020 29.140 26.980 20.860 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.930 13.290 12.090 11.200 8.660 23.360 20.790 18.930 17.520 13.550 29.210 25.990 23.660 21.900 16.940 38.940 34.660 31.540 29.210 22.590 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.220 12.650 11.520 10.660 8.250 22.250 19.800 18.020 16.690 12.910 27.810 24.750 22.530 20.860 16.130 37.090 33.010 30.040 27.810 21.510 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.940 11.510 10.480 9.700 7.500 20.250 18.020 16.400 15.190 11.740 25.310 22.530 20.500 18.980 14.680 33.750 30.040 27.340 25.310 19.570 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

74

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 15.1 - ZONA 30


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.190 16.190 14.730 13.640 10.550 30.320 26.980 24.560 22.740 17.580 39.410 35.080 31.930 29.560 22.860 48.510 43.170 39.290 36.380 28.140 71.550 63.680 57.960 53.660 41.500

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.690 17.530 15.950 14.770 11.420 32.820 29.210 26.580 24.610 19.030 42.660 37.970 34.560 32.000 24.750 52.510 46.730 42.530 39.380 30.460 77.450 68.930 62.740 58.090 44.920

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.750 16.690 15.190 14.070 10.880 31.260 27.820 25.320 23.440 18.130 40.630 36.160 32.910 30.470 23.570 50.010 44.510 40.510 37.510 29.010 73.760 65.650 59.750 55.320 42.780

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.070 15.190 13.820 12.800 9.900 28.440 25.310 23.040 21.330 16.500 36.980 32.910 29.950 27.730 21.450 45.510 40.500 36.860 34.130 26.390 67.130 59.740 54.370 50.340 38.930

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

75

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 15.2 - ZONA 30


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.320 15.420 14.030 12.990 10.050 28.870 25.700 23.390 21.660 16.750 37.540 33.410 30.400 28.150 21.770 46.200 41.120 37.420 34.650 26.800 68.140 60.650 55.200 51.110 39.520

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.750 16.690 15.190 14.070 10.880 31.260 27.820 25.320 23.440 18.130 40.630 36.160 32.910 30.470 23.570 50.010 44.510 40.510 37.510 29.010 73.760 65.650 59.750 55.320 42.780

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.860 15.900 14.470 13.400 10.360 29.770 26.490 24.110 22.330 17.270 38.700 34.440 31.350 29.020 22.440 47.630 42.390 38.580 35.720 27.620 70.250 62.520 56.900 52.690 40.750

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.250 14.470 13.160 12.190 9.430 27.090 24.110 21.940 20.320 15.710 35.210 31.340 28.520 26.410 20.420 43.340 38.570 35.110 32.510 25.140 63.930 56.900 51.780 47.950 37.080

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

76

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 15.3 - ZONA 30


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.950 10.640 9.680 8.970 6.930 18.710 16.650 15.160 14.030 10.850 24.950 22.200 20.210 18.710 14.470 31.180 27.750 25.260 23.390 18.090 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.940 11.520 10.480 9.700 7.510 20.250 18.030 16.410 15.190 11.750 27.010 24.030 21.870 20.250 15.660 33.760 30.040 27.340 25.320 19.580 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.320 10.970 9.980 9.240 7.150 19.290 17.170 15.620 14.470 11.190 25.720 22.890 20.830 19.290 14.920 32.150 28.610 26.040 24.110 18.650 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.210 9.980 9.080 8.410 6.500 17.550 15.620 14.220 13.160 10.180 23.400 20.830 18.960 17.550 13.570 29.260 26.040 23.700 21.940 16.970 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

77

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 15.4 - ZONA 30


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.160 9.040 8.230 7.620 5.890 15.900 14.150 12.880 11.930 9.220 19.880 17.690 16.100 14.910 11.530 26.510 23.590 21.470 19.880 15.370 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.000 9.790 8.910 8.250 6.380 17.220 15.320 13.940 12.910 9.990 21.520 19.150 17.430 16.140 12.480 28.690 25.540 23.240 21.520 16.640 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.480 9.320 8.480 7.860 6.080 16.400 14.590 13.280 12.300 9.510 20.490 18.240 16.600 15.370 11.890 27.330 24.320 22.130 20.490 15.850 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
9.530 8.480 7.720 7.150 5.530 14.920 13.280 12.090 11.190 8.650 18.650 16.600 15.110 13.990 10.820 24.870 22.130 20.140 18.650 14.420 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

78

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 16.1 - ZONA 31


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.490 17.350 15.790 14.620 11.300 32.480 28.910 26.310 24.360 18.840 42.230 37.580 34.210 31.670 24.490 51.970 46.260 42.100 38.980 30.140 76.660 68.230 62.100 57.500 44.460

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.100 18.780 17.090 15.820 12.240 35.160 31.290 28.480 26.370 20.390 45.710 40.680 37.030 34.280 26.510 56.260 50.070 45.570 42.200 32.630 82.980 73.860 67.220 62.240 48.130

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.090 17.880 16.280 15.070 11.650 33.490 29.800 27.130 25.120 19.420 43.530 38.750 35.260 32.650 25.250 53.580 47.690 43.400 40.190 31.080 79.030 70.340 64.020 59.270 45.840

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.280 16.270 14.810 13.710 10.610 30.470 27.120 24.680 22.860 17.680 39.620 35.260 32.090 29.710 22.980 48.760 43.400 39.490 36.570 28.280 71.920 64.010 58.260 53.940 41.710

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

79

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 16.2 - ZONA 31


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.560 16.520 15.040 13.920 10.770 30.940 27.530 25.060 23.200 17.940 40.220 35.790 32.580 30.160 23.330 49.500 44.050 40.090 37.120 28.710 73.010 64.980 59.140 54.760 42.350

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.090 17.880 16.280 15.070 11.650 33.490 29.800 27.130 25.120 19.420 43.530 38.750 35.260 32.650 25.250 53.580 47.690 43.400 40.190 31.080 79.030 70.340 64.020 59.270 45.840

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.140 17.030 15.500 14.350 11.100 31.890 28.390 25.830 23.920 18.500 41.460 36.900 33.580 31.100 24.050 51.030 45.420 41.330 38.270 29.600 75.270 66.990 60.970 56.450 43.660

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.410 15.500 14.110 13.060 10.100 29.020 25.830 23.510 21.770 16.830 37.730 33.580 30.560 28.300 21.880 46.440 41.330 37.610 34.830 26.930 68.500 60.960 55.480 51.370 39.730

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

80

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 16.3 - ZONA 31


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.810 11.400 10.370 9.610 7.430 20.050 17.840 16.240 15.040 11.630 26.730 23.790 21.650 20.050 15.500 33.410 29.740 27.060 25.060 19.380 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.860 12.340 11.230 10.400 8.040 21.700 19.310 17.580 16.280 12.590 28.930 25.750 23.440 21.700 16.780 36.170 32.190 29.300 27.130 20.980 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.200 11.750 10.700 9.900 7.660 20.670 18.390 16.740 15.500 11.990 27.560 24.530 22.320 20.670 15.980 34.450 30.660 27.900 25.830 19.980 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.020 10.690 9.730 9.010 6.970 18.810 16.740 15.230 14.110 10.910 25.080 22.320 20.310 18.810 14.540 31.350 27.900 25.390 23.510 18.180 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

81

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 16.4 - ZONA 31


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.890 9.690 8.820 8.170 6.310 17.040 15.170 13.800 12.780 9.880 21.300 18.960 17.250 15.980 12.350 28.400 25.280 23.000 21.300 16.470 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.780 10.490 9.550 8.840 6.840 18.450 16.420 14.940 13.830 10.700 23.060 20.520 18.680 17.290 13.370 30.740 27.360 24.900 23.060 17.830 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.220 9.990 9.090 8.420 6.510 17.570 15.630 14.230 13.180 10.190 21.960 19.540 17.790 16.470 12.740 29.280 26.060 23.720 21.960 16.980 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.210 9.090 8.270 7.660 5.920 15.990 14.230 12.950 11.990 9.270 19.980 17.780 16.190 14.990 11.590 26.640 23.710 21.580 19.980 15.450 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

82

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 17.1 - ZONA 32


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.790 18.500 16.840 15.590 12.060 34.650 30.840 28.070 25.990 20.100 45.040 40.090 36.490 33.780 26.130 55.440 49.340 44.910 41.580 32.150 81.770 72.780 66.240 61.330 47.430

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.500 20.030 18.230 16.880 13.050 37.510 33.380 30.380 28.130 21.750 48.760 43.400 39.490 36.570 28.280 60.010 53.410 48.610 45.010 34.810 88.520 78.780 71.700 66.390 51.340

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.430 19.080 17.360 16.070 12.430 35.720 31.790 28.930 26.790 20.720 46.440 41.330 37.610 34.830 26.930 57.150 50.870 46.290 42.870 33.150 84.300 75.030 68.280 63.230 48.890

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.500 17.360 15.800 14.630 11.310 32.510 28.930 26.330 24.380 18.850 42.260 37.610 34.230 31.690 24.510 52.010 46.290 42.130 39.010 30.170 76.710 68.280 62.140 57.540 44.490

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

83

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 17.2 - ZONA 32


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.800 17.620 16.040 14.850 11.480 33.000 29.370 26.730 24.750 19.140 42.900 38.180 34.750 32.170 24.880 52.800 46.990 42.770 39.600 30.620 77.880 69.310 63.080 58.410 45.170

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.430 19.080 17.360 16.070 12.430 35.720 31.790 28.930 26.790 20.720 46.440 41.330 37.610 34.830 26.930 57.150 50.870 46.290 42.870 33.150 84.300 75.030 68.280 63.230 48.890

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.410 18.170 16.530 15.310 11.840 34.020 30.280 27.560 25.510 19.730 44.230 39.360 35.820 33.170 25.650 54.430 48.440 44.090 40.820 31.570 80.290 71.460 65.030 60.220 46.570

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.570 16.530 15.050 13.930 10.770 30.960 27.550 25.080 23.220 17.960 40.250 35.820 32.600 30.180 23.340 49.530 44.080 40.120 37.150 28.730 73.060 65.020 59.180 54.800 42.380

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

84

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 17.3 - ZONA 32


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.660 12.160 11.070 10.250 7.920 21.380 19.030 17.320 16.040 12.400 28.510 25.380 23.090 21.380 16.540 35.640 31.720 28.870 26.730 20.670 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.790 13.160 11.980 11.090 8.580 23.150 20.600 18.750 17.360 13.430 30.860 27.470 25.000 23.150 17.900 38.580 34.340 31.250 28.930 22.380 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.080 12.540 11.410 10.560 8.170 22.040 19.620 17.860 16.530 12.790 29.390 26.160 23.810 22.040 17.050 36.740 32.700 29.760 27.560 21.310 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.820 11.410 10.380 9.610 7.430 20.060 17.850 16.250 15.050 11.640 26.750 23.810 21.670 20.060 15.510 33.430 29.760 27.080 25.080 19.390 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

85

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 17.4 - ZONA 32


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.610 10.340 9.410 8.710 6.740 18.180 16.180 14.720 13.630 10.540 22.720 20.220 18.400 17.040 13.180 30.290 26.960 24.540 22.720 17.570 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.570 11.190 10.180 9.430 7.290 19.680 17.510 15.940 14.760 11.410 24.590 21.890 19.920 18.450 14.260 32.790 29.180 26.560 24.590 19.020 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.970 10.650 9.700 8.980 6.940 18.740 16.680 15.180 14.050 10.870 23.420 20.850 18.970 17.570 13.590 31.230 27.800 25.300 23.420 18.110 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.890 9.700 8.820 8.170 6.320 17.050 15.180 13.810 12.790 9.890 21.310 18.970 17.260 15.990 12.360 28.420 25.290 23.020 21.310 16.480 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

86

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 18.1 - ZONA 33


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.390 20.820 18.940 17.540 13.570 38.980 34.690 31.570 29.240 22.610 50.670 45.100 41.050 38.010 29.390 62.370 55.510 50.520 46.780 36.170 91.990 81.870 74.520 69.000 53.360

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.320 22.530 20.510 18.990 14.680 42.200 37.550 34.180 31.650 24.470 54.850 48.820 44.430 41.140 31.820 67.510 60.090 54.690 50.630 39.160 99.580 88.630 80.660 74.690 57.760

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.110 21.460 19.530 18.080 13.980 40.190 35.770 32.550 30.140 23.310 52.240 46.500 42.320 39.180 30.300 64.300 57.230 52.080 48.220 37.290 94.840 84.410 76.820 71.130 55.010

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.940 19.530 17.770 16.460 12.730 36.570 32.550 29.620 27.430 21.210 47.540 42.310 38.510 35.660 27.570 58.510 52.070 47.390 43.880 33.940 86.300 76.810 69.910 64.730 50.060

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

87

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 18.2 - ZONA 33


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.270 19.820 18.040 16.710 12.920 37.120 33.040 30.070 27.840 21.530 48.260 42.950 39.090 36.200 27.990 59.400 52.870 48.110 44.550 34.450 87.610 77.980 70.970 65.710 50.820

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.110 21.460 19.530 18.080 13.980 40.190 35.770 32.550 30.140 23.310 52.240 46.500 42.320 39.180 30.300 64.300 57.230 52.080 48.220 37.290 94.840 84.410 76.820 71.130 55.010

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.960 20.440 18.600 17.220 13.320 38.270 34.060 31.000 28.700 22.200 49.750 44.280 40.300 37.320 28.860 61.240 54.500 49.600 45.930 35.520 90.320 80.390 73.160 67.740 52.390

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.900 18.600 16.930 15.670 12.120 34.830 31.000 28.210 26.120 20.200 45.280 40.300 36.670 33.960 26.260 55.720 49.600 45.140 41.790 32.320 82.190 73.150 66.580 61.650 47.670

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

88

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 18.3 - ZONA 33


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.370 13.680 12.450 11.530 8.910 24.060 21.410 19.490 18.040 13.950 32.080 28.550 25.980 24.060 18.600 40.090 35.680 32.480 30.070 23.250 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.640 14.810 13.480 12.480 9.650 26.040 23.180 21.090 19.530 15.100 34.720 30.900 28.120 26.040 20.140 43.400 38.630 35.150 32.550 25.170 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.840 14.100 12.830 11.880 9.190 24.800 22.070 20.090 18.600 14.380 33.070 29.430 26.780 24.800 19.180 41.330 36.790 33.480 31.000 23.970 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.420 12.830 11.680 10.810 8.360 22.570 20.090 18.280 16.930 13.090 30.090 26.780 24.370 22.570 17.450 37.610 33.480 30.470 28.210 21.820 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

89

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 18.4 - ZONA 33


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.060 11.630 10.580 9.800 7.580 20.450 18.200 16.560 15.340 11.860 25.560 22.750 20.700 19.170 14.820 34.080 30.330 27.600 25.560 19.770 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.140 12.590 11.450 10.610 8.200 22.130 19.700 17.930 16.600 12.840 27.670 24.620 22.410 20.750 16.050 36.890 32.830 29.880 27.670 21.400 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.470 11.990 10.910 10.100 7.810 21.080 18.760 17.080 15.810 12.230 26.350 23.450 21.340 19.760 15.280 35.130 31.270 28.460 26.350 20.380 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.260 10.910 9.930 9.190 7.110 19.180 17.070 15.540 14.390 11.130 23.980 21.340 19.420 17.980 13.910 31.970 28.460 25.900 23.980 18.540 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

90

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 19.1 - ZONA 34


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.390 22.600 20.570 19.040 14.730 42.320 37.670 34.280 31.740 24.550 55.020 48.970 44.560 41.260 31.910 67.710 60.270 54.850 50.790 39.270 99.880 88.890 80.900 74.910 57.930

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
27.490 24.460 22.260 20.620 15.940 45.810 40.770 37.110 34.360 26.570 59.560 53.000 48.240 44.670 34.540 73.300 65.240 59.370 54.970 42.510 108.120 96.220 87.570 81.090 62.710

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.180 23.300 21.200 19.630 15.180 43.630 38.830 35.340 32.720 25.310 56.720 50.480 45.940 42.540 32.900 69.810 62.130 56.550 52.360 40.490 102.970 91.640 83.400 77.230 59.720

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.820 21.200 19.300 17.870 13.820 39.700 35.340 32.160 29.780 23.030 51.620 45.940 41.810 38.710 29.940 63.530 56.540 51.460 47.640 36.850 93.700 83.390 75.900 70.280 54.350

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

91

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 19.2 - ZONA 34


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.180 21.520 19.590 18.140 14.030 40.310 35.870 32.650 30.230 23.380 52.400 46.630 42.440 39.300 30.390 64.490 57.400 52.240 48.370 37.400 95.120 84.660 77.050 71.340 55.170

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.180 23.300 21.200 19.630 15.180 43.630 38.830 35.340 32.720 25.310 56.720 50.480 45.940 42.540 32.900 69.810 62.130 56.550 52.360 40.490 102.970 91.640 83.400 77.230 59.720

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.930 22.190 20.190 18.700 14.460 41.550 36.980 33.660 31.160 24.100 54.020 48.080 43.760 40.510 31.330 66.480 59.170 53.850 49.860 38.560 98.070 87.280 79.430 73.550 56.880

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.690 20.190 18.380 17.020 13.160 37.810 33.650 30.630 28.360 21.930 49.160 43.750 39.820 36.870 28.510 60.500 53.850 49.010 45.380 35.090 89.240 79.420 72.280 66.930 51.760

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

92

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 19.3 - ZONA 34


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.690 14.850 13.520 12.520 9.680 26.120 23.250 21.160 19.590 15.150 34.820 30.990 28.210 26.120 20.200 43.530 38.740 35.260 32.650 25.250 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.060 16.080 14.630 13.550 10.480 28.270 25.160 22.900 21.200 16.400 37.700 33.550 30.530 28.270 21.860 47.120 41.940 38.170 35.340 27.330 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.200 15.310 13.930 12.900 9.980 26.930 23.960 21.810 20.190 15.620 35.900 31.950 29.080 26.930 20.820 44.880 39.940 36.350 33.660 26.030 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.650 13.930 12.680 11.740 9.080 24.500 21.810 19.850 18.380 14.210 32.670 29.080 26.460 24.500 18.950 40.840 36.350 33.080 30.630 23.690 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

93

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 19.4 - ZONA 34


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.180 12.620 11.490 10.640 8.230 22.200 19.760 17.980 16.650 12.880 27.750 24.700 22.480 20.810 16.100 37.000 32.930 29.970 27.750 21.460 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.350 13.660 12.440 11.520 8.910 24.030 21.390 19.470 18.020 13.940 30.040 26.740 24.330 22.530 17.420 40.050 35.650 32.440 30.040 23.230 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.620 13.010 11.840 10.970 8.480 22.890 20.370 18.540 17.170 13.270 28.610 25.460 23.170 21.460 16.590 38.150 33.950 30.900 28.610 22.120 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.310 11.840 10.780 9.980 7.720 20.830 18.540 16.870 15.620 12.080 26.030 23.170 21.090 19.530 15.100 34.710 30.890 28.120 26.030 20.130 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

94

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 20.1 - ZONA 35


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
34.030 30.290 27.560 25.520 19.740 56.720 50.480 45.940 42.540 32.900 73.730 65.620 59.720 55.300 42.770 90.750 80.770 73.510 68.060 52.630 133.850 119.130 108.420 100.390 77.640

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
36.840 32.790 29.840 27.630 21.370 61.400 54.640 49.730 46.050 35.610 79.810 71.030 64.650 59.860 46.290 98.230 87.430 79.570 73.670 56.970 144.890 128.960 117.360 108.670 84.040

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
35.080 31.220 28.420 26.310 20.350 58.470 52.040 47.360 43.850 33.910 76.010 67.650 61.570 57.010 44.090 93.560 83.260 75.780 70.170 54.260 137.990 122.810 111.770 103.500 80.040

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
31.930 28.410 25.860 23.940 18.520 53.210 47.360 43.100 39.910 30.860 69.170 61.560 56.030 51.880 40.120 85.140 75.770 68.960 63.850 49.380 125.570 111.760 101.720 94.180 72.830

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

95

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 20.2 - ZONA 35


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
32.410 28.850 26.250 24.310 18.800 54.020 48.080 43.750 40.510 31.330 70.220 62.500 56.880 52.670 40.730 86.430 76.920 70.010 64.820 50.130 127.480 113.460 103.260 95.610 73.940

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
35.080 31.220 28.420 26.310 20.350 58.470 52.040 47.360 43.850 33.910 76.010 67.650 61.570 57.010 44.090 93.560 83.260 75.780 70.170 54.260 137.990 122.810 111.770 103.500 80.040

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
33.410 29.740 27.060 25.060 19.380 55.690 49.560 45.110 41.770 32.300 72.390 64.430 58.640 54.300 41.990 89.100 79.300 72.170 66.820 51.680 131.420 116.970 106.450 98.570 76.230

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
30.410 27.060 24.630 22.800 17.640 50.680 45.100 41.050 38.010 29.390 65.880 58.630 53.360 49.410 38.210 81.080 72.160 65.680 60.810 47.030 119.590 106.440 96.870 89.700 69.360

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

96

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 20.3 - ZONA 35


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.360 19.900 18.110 16.770 12.970 35.000 31.150 28.350 26.250 20.300 46.670 41.540 37.800 35.000 27.070 58.340 51.920 47.250 43.750 33.840 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.210 21.540 19.610 18.160 14.040 37.890 33.720 30.690 28.420 21.980 50.520 44.960 40.920 37.890 29.300 63.150 56.200 51.150 47.360 36.630 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.050 20.520 18.670 17.290 13.370 36.090 32.120 29.230 27.060 20.930 48.110 42.820 38.970 36.090 27.910 60.140 53.530 48.720 45.110 34.880 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.980 18.670 16.990 15.730 12.170 32.840 29.230 26.600 24.630 19.050 43.780 38.970 35.460 32.840 25.390 54.730 48.710 44.330 41.050 31.740 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

97

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 20.4 - ZONA 35


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.010 16.920 15.400 14.260 11.020 29.750 26.480 24.100 22.310 17.260 37.190 33.100 30.120 27.890 21.570 49.590 44.130 40.170 37.190 28.760 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.580 18.310 16.670 15.430 11.930 32.210 28.660 26.090 24.150 18.680 40.260 35.830 32.610 30.190 23.350 53.680 47.770 43.480 40.260 31.130 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.600 17.440 15.870 14.700 11.370 30.670 27.300 24.840 23.000 17.790 38.340 34.120 31.060 28.760 22.240 51.120 45.500 41.410 38.340 29.650 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.830 15.870 14.440 13.370 10.340 27.910 24.840 22.610 20.930 16.190 34.890 31.050 28.260 26.170 20.240 46.520 41.400 37.680 34.890 26.980 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

98

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 21.1 - ZONA 36


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.390 22.600 20.570 19.040 14.730 42.320 37.670 34.280 31.740 24.550 55.020 48.970 44.560 41.260 31.910 67.710 60.270 54.850 50.790 39.270 99.880 88.890 80.900 74.910 57.930

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
27.490 24.460 22.260 20.620 15.940 45.810 40.770 37.110 34.360 26.570 59.560 53.000 48.240 44.670 34.540 73.300 65.240 59.370 54.970 42.510 108.120 96.220 87.570 81.090 62.710

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.180 23.300 21.200 19.630 15.180 43.630 38.830 35.340 32.720 25.310 56.720 50.480 45.940 42.540 32.900 69.810 62.130 56.550 52.360 40.490 102.970 91.640 83.400 77.230 59.720

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.820 21.200 19.300 17.870 13.820 39.700 35.340 32.160 29.780 23.030 51.620 45.940 41.810 38.710 29.940 63.530 56.540 51.460 47.640 36.850 93.700 83.390 75.900 70.280 54.350

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

99

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 21.2 - ZONA 36


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.180 21.520 19.590 18.140 14.030 40.310 35.870 32.650 30.230 23.380 52.400 46.630 42.440 39.300 30.390 64.490 57.400 52.240 48.370 37.400 95.120 84.660 77.050 71.340 55.170

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.180 23.300 21.200 19.630 15.180 43.630 38.830 35.340 32.720 25.310 56.720 50.480 45.940 42.540 32.900 69.810 62.130 56.550 52.360 40.490 102.970 91.640 83.400 77.230 59.720

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.930 22.190 20.190 18.700 14.460 41.550 36.980 33.660 31.160 24.100 54.020 48.080 43.760 40.510 31.330 66.480 59.170 53.850 49.860 38.560 98.070 87.280 79.430 73.550 56.880

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.690 20.190 18.380 17.020 13.160 37.810 33.650 30.630 28.360 21.930 49.160 43.750 39.820 36.870 28.510 60.500 53.850 49.010 45.380 35.090 89.240 79.420 72.280 66.930 51.760

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

100

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 21.3 - ZONA 36


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.690 14.850 13.520 12.520 9.680 26.120 23.250 21.160 19.590 15.150 34.820 30.990 28.210 26.120 20.200 43.530 38.740 35.260 32.650 25.250 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.060 16.080 14.630 13.550 10.480 28.270 25.160 22.900 21.200 16.400 37.700 33.550 30.530 28.270 21.860 47.120 41.940 38.170 35.340 27.330 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.200 15.310 13.930 12.900 9.980 26.930 23.960 21.810 20.190 15.620 35.900 31.950 29.080 26.930 20.820 44.880 39.940 36.350 33.660 26.030 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.650 13.930 12.680 11.740 9.080 24.500 21.810 19.850 18.380 14.210 32.670 29.080 26.460 24.500 18.950 40.840 36.350 33.080 30.630 23.690 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

101

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 21.4 - ZONA 36


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.180 12.620 11.490 10.640 8.230 22.200 19.760 17.980 16.650 12.880 27.750 24.700 22.480 20.810 16.100 37.000 32.930 29.970 27.750 21.460 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.350 13.660 12.440 11.520 8.910 24.030 21.390 19.470 18.020 13.940 30.040 26.740 24.330 22.530 17.420 40.050 35.650 32.440 30.040 23.230 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.620 13.010 11.840 10.970 8.480 22.890 20.370 18.540 17.170 13.270 28.610 25.460 23.170 21.460 16.590 38.150 33.950 30.900 28.610 22.120 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.310 11.840 10.780 9.980 7.720 20.830 18.540 16.870 15.620 12.080 26.030 23.170 21.090 19.530 15.100 34.710 30.890 28.120 26.030 20.130 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

102

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 22.1 - ZONA 37


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.390 20.820 18.940 17.540 13.570 38.980 34.690 31.570 29.240 22.610 50.670 45.100 41.050 38.010 29.390 62.370 55.510 50.520 46.780 36.170 91.990 81.870 74.520 69.000 53.360

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.320 22.530 20.510 18.990 14.680 42.200 37.550 34.180 31.650 24.470 54.850 48.820 44.430 41.140 31.820 67.510 60.090 54.690 50.630 39.160 99.580 88.630 80.660 74.690 57.760

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.110 21.460 19.530 18.080 13.980 40.190 35.770 32.550 30.140 23.310 52.240 46.500 42.320 39.180 30.300 64.300 57.230 52.080 48.220 37.290 94.840 84.410 76.820 71.130 55.010

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.940 19.530 17.770 16.460 12.730 36.570 32.550 29.620 27.430 21.210 47.540 42.310 38.510 35.660 27.570 58.510 52.070 47.390 43.880 33.940 86.300 76.810 69.910 64.730 50.060

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

103

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 22.2 - ZONA 37


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.270 19.820 18.040 16.710 12.920 37.120 33.040 30.070 27.840 21.530 48.260 42.950 39.090 36.200 27.990 59.400 52.870 48.110 44.550 34.450 87.610 77.980 70.970 65.710 50.820

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.110 21.460 19.530 18.080 13.980 40.190 35.770 32.550 30.140 23.310 52.240 46.500 42.320 39.180 30.300 64.300 57.230 52.080 48.220 37.290 94.840 84.410 76.820 71.130 55.010

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.960 20.440 18.600 17.220 13.320 38.270 34.060 31.000 28.700 22.200 49.750 44.280 40.300 37.320 28.860 61.240 54.500 49.600 45.930 35.520 90.320 80.390 73.160 67.740 52.390

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.900 18.600 16.930 15.670 12.120 34.830 31.000 28.210 26.120 20.200 45.280 40.300 36.670 33.960 26.260 55.720 49.600 45.140 41.790 32.320 82.190 73.150 66.580 61.650 47.670

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

104

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 22.3 - ZONA 37


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.370 13.680 12.450 11.530 8.910 24.060 21.410 19.490 18.040 13.950 32.080 28.550 25.980 24.060 18.600 40.090 35.680 32.480 30.070 23.250 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.640 14.810 13.480 12.480 9.650 26.040 23.180 21.090 19.530 15.100 34.720 30.900 28.120 26.040 20.140 43.400 38.630 35.150 32.550 25.170 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.840 14.100 12.830 11.880 9.190 24.800 22.070 20.090 18.600 14.380 33.070 29.430 26.780 24.800 19.180 41.330 36.790 33.480 31.000 23.970 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.420 12.830 11.680 10.810 8.360 22.570 20.090 18.280 16.930 13.090 30.090 26.780 24.370 22.570 17.450 37.610 33.480 30.470 28.210 21.820 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

105

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 22.4 - ZONA 37


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.060 11.630 10.580 9.800 7.580 20.450 18.200 16.560 15.340 11.860 25.560 22.750 20.700 19.170 14.820 34.080 30.330 27.600 25.560 19.770 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.140 12.590 11.450 10.610 8.200 22.130 19.700 17.930 16.600 12.840 27.670 24.620 22.410 20.750 16.050 36.890 32.830 29.880 27.670 21.400 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.470 11.990 10.910 10.100 7.810 21.080 18.760 17.080 15.810 12.230 26.350 23.450 21.340 19.760 15.280 35.130 31.270 28.460 26.350 20.380 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.260 10.910 9.930 9.190 7.110 19.180 17.070 15.540 14.390 11.130 23.980 21.340 19.420 17.980 13.910 31.970 28.460 25.900 23.980 18.540 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

106

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 23.1 - ZONA 38


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.090 19.660 17.890 16.570 12.810 36.810 32.770 29.820 27.610 21.350 47.860 42.590 38.770 35.890 27.760 58.900 52.420 47.710 44.180 34.160 86.880 77.330 70.380 65.160 50.390

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.910 21.280 19.370 17.930 13.870 39.850 35.470 32.280 29.890 23.110 51.810 46.110 41.960 38.850 30.050 63.760 56.750 51.650 47.820 36.980 94.050 83.700 76.180 70.540 54.550

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.770 20.270 18.450 17.080 13.210 37.950 33.780 30.740 28.470 22.010 49.340 43.910 39.970 37.000 28.620 60.730 54.050 49.190 45.540 35.220 89.570 79.720 72.550 67.180 51.950

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.720 18.440 16.790 15.540 12.020 34.540 30.740 27.980 25.900 20.030 44.900 39.960 36.370 33.670 26.040 55.260 49.180 44.760 41.450 32.050 81.510 72.540 66.020 61.130 47.280

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

107

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 23.2 - ZONA 38


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.040 18.720 17.040 15.780 12.200 35.060 31.210 28.400 26.300 20.340 45.580 40.570 36.920 34.190 26.440 56.100 49.930 45.440 42.070 32.540 82.750 73.640 67.020 62.060 47.990

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.770 20.270 18.450 17.080 13.210 37.950 33.780 30.740 28.470 22.010 49.340 43.910 39.970 37.000 28.620 60.730 54.050 49.190 45.540 35.220 89.570 79.720 72.550 67.180 51.950

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.690 19.300 17.570 16.270 12.580 36.150 32.170 29.280 27.110 20.960 46.990 41.820 38.060 35.240 27.250 57.830 51.470 46.850 43.380 33.540 85.310 75.920 69.100 63.980 49.480

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.740 17.560 15.990 14.800 11.450 32.890 29.270 26.640 24.670 19.080 42.760 38.060 34.640 32.070 24.800 52.630 46.840 42.630 39.470 30.520 77.630 69.090 62.880 58.220 45.020

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

108

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 23.3 - ZONA 38


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.520 12.920 11.760 10.890 8.420 22.720 20.220 18.400 17.040 13.180 30.290 26.960 24.540 22.720 17.570 37.870 33.700 30.670 28.400 21.960 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.710 13.980 12.730 11.780 9.110 24.590 21.890 19.920 18.450 14.260 32.790 29.180 26.560 24.590 19.020 40.990 36.480 33.200 30.740 23.770 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.960 13.320 12.120 11.220 8.680 23.420 20.850 18.970 17.570 13.590 31.230 27.800 25.300 23.420 18.110 39.040 34.740 31.620 29.280 22.640 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.620 12.120 11.030 10.210 7.900 21.310 18.970 17.260 15.990 12.360 28.420 25.290 23.020 21.310 16.480 35.520 31.620 28.770 26.640 20.600 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

109

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 23.4 - ZONA 38


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.340 10.980 9.990 9.250 7.160 19.310 17.190 15.640 14.480 11.200 24.140 21.480 19.550 18.110 14.000 32.190 28.650 26.070 24.140 18.670 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.360 11.890 10.820 10.020 7.750 20.900 18.610 16.930 15.680 12.120 26.130 23.260 21.170 19.600 15.160 34.840 31.010 28.220 26.130 20.210 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.720 11.320 10.300 9.540 7.380 19.910 17.720 16.130 14.930 11.550 24.890 22.150 20.160 18.670 14.430 33.180 29.530 26.880 24.890 19.250 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.580 10.300 9.380 8.680 6.710 18.120 16.120 14.680 13.590 10.510 22.650 20.160 18.340 16.990 13.140 30.200 26.870 24.460 22.650 17.510 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

110

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 24.1 - ZONA 41


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.930 15.960 14.520 13.450 10.400 29.890 26.600 24.210 22.410 17.330 38.850 34.580 31.470 29.140 22.530 47.820 42.560 38.730 35.860 27.730 70.530 62.770 57.130 52.900 40.910

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.410 17.270 15.720 14.560 11.260 32.350 28.790 26.200 24.260 18.760 42.050 37.430 34.060 31.540 24.390 51.760 46.070 41.930 38.820 30.020 76.350 67.950 61.840 57.260 44.280

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.490 16.450 14.970 13.860 10.720 30.810 27.420 24.960 23.110 17.870 40.050 35.650 32.440 30.040 23.230 49.290 43.870 39.930 36.970 28.590 72.710 64.710 58.900 54.530 42.170

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.820 14.970 13.630 12.620 9.760 28.040 24.950 22.710 21.030 16.260 36.450 32.440 29.520 27.340 21.140 44.860 39.920 36.340 33.640 26.020 66.170 58.890 53.590 49.620 38.380

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

111

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 24.2 - ZONA 41


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.080 15.200 13.830 12.810 9.900 28.460 25.330 23.050 21.350 16.510 37.000 32.930 29.970 27.750 21.460 45.540 40.530 36.890 34.150 26.410 67.170 59.780 54.410 50.380 38.960

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.490 16.450 14.970 13.860 10.720 30.810 27.420 24.960 23.110 17.870 40.050 35.650 32.440 30.040 23.230 49.290 43.870 39.930 36.970 28.590 72.710 64.710 58.900 54.530 42.170

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.610 15.670 14.260 13.200 10.210 29.340 26.110 23.770 22.010 17.020 38.140 33.950 30.900 28.610 22.120 46.950 41.780 38.030 35.210 27.230 69.250 61.630 56.090 51.940 40.160

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.020 14.260 12.980 12.020 9.290 26.700 23.760 21.630 20.030 15.490 34.710 30.890 28.120 26.030 20.130 42.720 38.020 34.610 32.040 24.780 63.020 56.080 51.040 47.260 36.550

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

112

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 24.3 - ZONA 41


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.780 10.490 9.540 8.840 6.830 18.440 16.410 14.940 13.830 10.700 24.590 21.890 19.920 18.440 14.260 30.740 27.360 24.900 23.050 17.830 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.760 11.350 10.330 9.570 7.400 19.960 17.770 16.170 14.970 11.580 26.620 23.690 21.560 19.960 15.440 33.270 29.610 26.950 24.960 19.300 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.150 10.810 9.840 9.110 7.050 19.010 16.920 15.400 14.260 11.030 25.350 22.560 20.530 19.010 14.700 31.690 28.200 25.670 23.770 18.380 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.050 9.840 8.950 8.290 6.410 17.300 15.400 14.020 12.980 10.040 23.070 20.530 18.690 17.300 13.380 28.840 25.670 23.360 21.630 16.730 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

113

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 24.4 - ZONA 41


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.020 8.910 8.110 7.510 5.810 15.680 13.950 12.700 11.760 9.090 19.600 17.440 15.870 14.700 11.370 26.130 23.250 21.160 19.600 15.150 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.840 9.650 8.780 8.130 6.290 16.970 15.100 13.750 12.730 9.840 21.210 18.880 17.180 15.910 12.300 28.280 25.170 22.910 21.210 16.400 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.330 9.190 8.360 7.740 5.990 16.160 14.380 13.090 12.120 9.370 20.200 17.980 16.360 15.150 11.720 26.940 23.970 21.820 20.200 15.620 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
9.400 8.360 7.610 7.050 5.450 14.710 13.090 11.910 11.030 8.530 18.380 16.360 14.890 13.790 10.660 24.510 21.820 19.850 18.380 14.220 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

114

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 25.1 - ZONA 42


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.490 17.350 15.790 14.620 11.300 32.480 28.910 26.310 24.360 18.840 42.230 37.580 34.210 31.670 24.490 51.970 46.260 42.100 38.980 30.140 76.660 68.230 62.100 57.500 44.460

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.100 18.780 17.090 15.820 12.240 35.160 31.290 28.480 26.370 20.390 45.710 40.680 37.030 34.280 26.510 56.260 50.070 45.570 42.200 32.630 82.980 73.860 67.220 62.240 48.130

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.090 17.880 16.280 15.070 11.650 33.490 29.800 27.130 25.120 19.420 43.530 38.750 35.260 32.650 25.250 53.580 47.690 43.400 40.190 31.080 79.030 70.340 64.020 59.270 45.840

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.280 16.270 14.810 13.710 10.610 30.470 27.120 24.680 22.860 17.680 39.620 35.260 32.090 29.710 22.980 48.760 43.400 39.490 36.570 28.280 71.920 64.010 58.260 53.940 41.710

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

115

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 25.2 - ZONA 42


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.560 16.520 15.040 13.920 10.770 30.940 27.530 25.060 23.200 17.940 40.220 35.790 32.580 30.160 23.330 49.500 44.050 40.090 37.120 28.710 73.010 64.980 59.140 54.760 42.350

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.090 17.880 16.280 15.070 11.650 33.490 29.800 27.130 25.120 19.420 43.530 38.750 35.260 32.650 25.250 53.580 47.690 43.400 40.190 31.080 79.030 70.340 64.020 59.270 45.840

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.140 17.030 15.500 14.350 11.100 31.890 28.390 25.830 23.920 18.500 41.460 36.900 33.580 31.100 24.050 51.030 45.420 41.330 38.270 29.600 75.270 66.990 60.970 56.450 43.660

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.410 15.500 14.110 13.060 10.100 29.020 25.830 23.510 21.770 16.830 37.730 33.580 30.560 28.300 21.880 46.440 41.330 37.610 34.830 26.930 68.500 60.960 55.480 51.370 39.730

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

116

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 25.3 - ZONA 42


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.810 11.400 10.370 9.610 7.430 20.050 17.840 16.240 15.040 11.630 26.730 23.790 21.650 20.050 15.500 33.410 29.740 27.060 25.060 19.380 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.860 12.340 11.230 10.400 8.040 21.700 19.310 17.580 16.280 12.590 28.930 25.750 23.440 21.700 16.780 36.170 32.190 29.300 27.130 20.980 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.200 11.750 10.700 9.900 7.660 20.670 18.390 16.740 15.500 11.990 27.560 24.530 22.320 20.670 15.980 34.450 30.660 27.900 25.830 19.980 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.020 10.690 9.730 9.010 6.970 18.810 16.740 15.230 14.110 10.910 25.080 22.320 20.310 18.810 14.540 31.350 27.900 25.390 23.510 18.180 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

117

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 25.4 - ZONA 42


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.890 9.690 8.820 8.170 6.310 17.040 15.170 13.800 12.780 9.880 21.300 18.960 17.250 15.980 12.350 28.400 25.280 23.000 21.300 16.470 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.780 10.490 9.550 8.840 6.840 18.450 16.420 14.940 13.830 10.700 23.060 20.520 18.680 17.290 13.370 30.740 27.360 24.900 23.060 17.830 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.220 9.990 9.090 8.420 6.510 17.570 15.630 14.230 13.180 10.190 21.960 19.540 17.790 16.470 12.740 29.280 26.060 23.720 21.960 16.980 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.210 9.090 8.270 7.660 5.920 15.990 14.230 12.950 11.990 9.270 19.980 17.780 16.190 14.990 11.590 26.640 23.710 21.580 19.980 15.450 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

118

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 26.1 - ZONA 43


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.790 18.500 16.840 15.590 12.060 34.650 30.840 28.070 25.990 20.100 45.040 40.090 36.490 33.780 26.130 55.440 49.340 44.910 41.580 32.150 81.770 72.780 66.240 61.330 47.430

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.500 20.030 18.230 16.880 13.050 37.510 33.380 30.380 28.130 21.750 48.760 43.400 39.490 36.570 28.280 60.010 53.410 48.610 45.010 34.810 88.520 78.780 71.700 66.390 51.340

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.430 19.080 17.360 16.070 12.430 35.720 31.790 28.930 26.790 20.720 46.440 41.330 37.610 34.830 26.930 57.150 50.870 46.290 42.870 33.150 84.300 75.030 68.280 63.230 48.890

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.500 17.360 15.800 14.630 11.310 32.510 28.930 26.330 24.380 18.850 42.260 37.610 34.230 31.690 24.510 52.010 46.290 42.130 39.010 30.170 76.710 68.280 62.140 57.540 44.490

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

119

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 26.2 - ZONA 43


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.800 17.620 16.040 14.850 11.480 33.000 29.370 26.730 24.750 19.140 42.900 38.180 34.750 32.170 24.880 52.800 46.990 42.770 39.600 30.620 77.880 69.310 63.080 58.410 45.170

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.430 19.080 17.360 16.070 12.430 35.720 31.790 28.930 26.790 20.720 46.440 41.330 37.610 34.830 26.930 57.150 50.870 46.290 42.870 33.150 84.300 75.030 68.280 63.230 48.890

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.410 18.170 16.530 15.310 11.840 34.020 30.280 27.560 25.510 19.730 44.230 39.360 35.820 33.170 25.650 54.430 48.440 44.090 40.820 31.570 80.290 71.460 65.030 60.220 46.570

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.570 16.530 15.050 13.930 10.770 30.960 27.550 25.080 23.220 17.960 40.250 35.820 32.600 30.180 23.340 49.530 44.080 40.120 37.150 28.730 73.060 65.020 59.180 54.800 42.380

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

120

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 26.3 - ZONA 43


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.660 12.160 11.070 10.250 7.920 21.380 19.030 17.320 16.040 12.400 28.510 25.380 23.090 21.380 16.540 35.640 31.720 28.870 26.730 20.670 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.790 13.160 11.980 11.090 8.580 23.150 20.600 18.750 17.360 13.430 30.860 27.470 25.000 23.150 17.900 38.580 34.340 31.250 28.930 22.380 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.080 12.540 11.410 10.560 8.170 22.040 19.620 17.860 16.530 12.790 29.390 26.160 23.810 22.040 17.050 36.740 32.700 29.760 27.560 21.310 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.820 11.410 10.380 9.610 7.430 20.060 17.850 16.250 15.050 11.640 26.750 23.810 21.670 20.060 15.510 33.430 29.760 27.080 25.080 19.390 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

121

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 26.4 - ZONA 43


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.610 10.340 9.410 8.710 6.740 18.180 16.180 14.720 13.630 10.540 22.720 20.220 18.400 17.040 13.180 30.290 26.960 24.540 22.720 17.570 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.570 11.190 10.180 9.430 7.290 19.680 17.510 15.940 14.760 11.410 24.590 21.890 19.920 18.450 14.260 32.790 29.180 26.560 24.590 19.020 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.970 10.650 9.700 8.980 6.940 18.740 16.680 15.180 14.050 10.870 23.420 20.850 18.970 17.570 13.590 31.230 27.800 25.300 23.420 18.110 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.890 9.700 8.820 8.170 6.320 17.050 15.180 13.810 12.790 9.890 21.310 18.970 17.260 15.990 12.360 28.420 25.290 23.020 21.310 16.480 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

122

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 27.1 - ZONA 44


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.090 19.660 17.890 16.570 12.810 36.810 32.770 29.820 27.610 21.350 47.860 42.590 38.770 35.890 27.760 58.900 52.420 47.710 44.180 34.160 86.880 77.330 70.380 65.160 50.390

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.910 21.280 19.370 17.930 13.870 39.850 35.470 32.280 29.890 23.110 51.810 46.110 41.960 38.850 30.050 63.760 56.750 51.650 47.820 36.980 94.050 83.700 76.180 70.540 54.550

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.770 20.270 18.450 17.080 13.210 37.950 33.780 30.740 28.470 22.010 49.340 43.910 39.970 37.000 28.620 60.730 54.050 49.190 45.540 35.220 89.570 79.720 72.550 67.180 51.950

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.720 18.440 16.790 15.540 12.020 34.540 30.740 27.980 25.900 20.030 44.900 39.960 36.370 33.670 26.040 55.260 49.180 44.760 41.450 32.050 81.510 72.540 66.020 61.130 47.280

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

123

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 27.2 - ZONA 44


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.040 18.720 17.040 15.780 12.200 35.060 31.210 28.400 26.300 20.340 45.580 40.570 36.920 34.190 26.440 56.100 49.930 45.440 42.070 32.540 82.750 73.640 67.020 62.060 47.990

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.770 20.270 18.450 17.080 13.210 37.950 33.780 30.740 28.470 22.010 49.340 43.910 39.970 37.000 28.620 60.730 54.050 49.190 45.540 35.220 89.570 79.720 72.550 67.180 51.950

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.690 19.300 17.570 16.270 12.580 36.150 32.170 29.280 27.110 20.960 46.990 41.820 38.060 35.240 27.250 57.830 51.470 46.850 43.380 33.540 85.310 75.920 69.100 63.980 49.480

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.740 17.560 15.990 14.800 11.450 32.890 29.270 26.640 24.670 19.080 42.760 38.060 34.640 32.070 24.800 52.630 46.840 42.630 39.470 30.520 77.630 69.090 62.880 58.220 45.020

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

124

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 27.3 - ZONA 44


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.520 12.920 11.760 10.890 8.420 22.720 20.220 18.400 17.040 13.180 30.290 26.960 24.540 22.720 17.570 37.870 33.700 30.670 28.400 21.960 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.710 13.980 12.730 11.780 9.110 24.590 21.890 19.920 18.450 14.260 32.790 29.180 26.560 24.590 19.020 40.990 36.480 33.200 30.740 23.770 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.960 13.320 12.120 11.220 8.680 23.420 20.850 18.970 17.570 13.590 31.230 27.800 25.300 23.420 18.110 39.040 34.740 31.620 29.280 22.640 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.620 12.120 11.030 10.210 7.900 21.310 18.970 17.260 15.990 12.360 28.420 25.290 23.020 21.310 16.480 35.520 31.620 28.770 26.640 20.600 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

125

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 27.4 - ZONA 44


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.340 10.980 9.990 9.250 7.160 19.310 17.190 15.640 14.480 11.200 24.140 21.480 19.550 18.110 14.000 32.190 28.650 26.070 24.140 18.670 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.360 11.890 10.820 10.020 7.750 20.900 18.610 16.930 15.680 12.120 26.130 23.260 21.170 19.600 15.160 34.840 31.010 28.220 26.130 20.210 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.720 11.320 10.300 9.540 7.380 19.910 17.720 16.130 14.930 11.550 24.890 22.150 20.160 18.670 14.430 33.180 29.530 26.880 24.890 19.250 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.580 10.300 9.380 8.680 6.710 18.120 16.120 14.680 13.590 10.510 22.650 20.160 18.340 16.990 13.140 30.200 26.870 24.460 22.650 17.510 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

126

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 28.1 - ZONA 45


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
29.400 26.170 23.820 22.050 17.050 49.000 43.610 39.690 36.750 28.420 63.710 56.700 51.600 47.780 36.950 78.410 69.780 63.510 58.800 45.480 115.650 102.930 93.680 86.740 67.080

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
31.830 28.330 25.780 23.870 18.460 53.050 47.210 42.970 39.780 30.770 68.960 61.370 55.860 51.720 40.000 84.870 75.540 68.750 63.650 49.230 125.190 111.420 101.400 93.890 72.610

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
30.310 26.980 24.550 22.730 17.580 50.520 44.960 40.920 37.890 29.300 65.680 58.450 53.200 49.260 38.090 80.830 71.940 65.470 60.620 46.880 119.230 106.110 96.570 89.420 69.150

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
27.580 24.550 22.340 20.690 16.000 45.970 40.920 37.240 34.480 26.660 59.760 53.190 48.410 44.820 34.660 73.560 65.470 59.580 55.170 42.660 108.500 96.560 87.880 81.370 62.930

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

127

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 28.2 - ZONA 45


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
28.000 24.920 22.680 21.000 16.240 46.670 41.540 37.800 35.000 27.070 60.670 54.000 49.140 45.500 35.190 74.670 66.460 60.490 56.000 43.310 110.140 98.030 89.220 82.610 63.880

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
30.310 26.980 24.550 22.730 17.580 50.520 44.960 40.920 37.890 29.300 65.680 58.450 53.200 49.260 38.090 80.830 71.940 65.470 60.620 46.880 119.230 106.110 96.570 89.420 69.150

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
28.870 25.690 23.380 21.650 16.740 48.110 42.820 38.970 36.090 27.910 62.550 55.670 50.660 46.910 36.280 76.980 68.510 62.360 57.740 44.650 113.550 101.060 91.970 85.160 65.860

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.270 23.380 21.280 19.700 15.240 43.780 38.970 35.460 32.840 25.390 56.920 50.660 46.100 42.690 33.010 70.050 62.350 56.740 52.540 40.630 103.330 91.960 83.700 77.500 59.930

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

128

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 28.3 - ZONA 45


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.320 17.200 15.650 14.490 11.210 30.240 26.920 24.500 22.680 17.540 40.320 35.890 32.660 30.240 23.390 50.400 44.860 40.830 37.800 29.230 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.920 18.610 16.940 15.690 12.130 32.740 29.140 26.520 24.550 18.990 43.650 38.850 35.360 32.740 25.320 54.560 48.560 44.190 40.920 31.650 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.920 17.730 16.130 14.940 11.550 31.180 27.750 25.250 23.380 18.080 41.570 37.000 33.670 31.180 24.110 51.960 46.250 42.090 38.970 30.140 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.130 16.130 14.680 13.590 10.510 28.370 25.250 22.980 21.280 16.460 37.830 33.670 30.640 28.370 21.940 47.290 42.080 38.300 35.460 27.430 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

129

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 28.4 - ZONA 45


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.420 14.620 13.300 12.320 9.530 25.710 22.880 20.820 19.280 14.910 32.130 28.600 26.030 24.100 18.640 42.840 38.130 34.700 32.130 24.850 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.780 15.820 14.400 13.330 10.310 27.830 24.770 22.540 20.870 16.140 34.780 30.960 28.170 26.090 20.170 46.380 41.280 37.570 34.780 26.900 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.930 15.070 13.710 12.700 9.820 26.500 23.590 21.470 19.880 15.370 33.130 29.480 26.830 24.840 19.210 44.170 39.310 35.780 33.130 25.620 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.410 13.710 12.480 11.560 8.940 24.120 21.460 19.530 18.090 13.990 30.150 26.830 24.420 22.610 17.480 40.190 35.770 32.560 30.150 23.310 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

130

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 29.1 - ZONA 46


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
32.080 28.550 25.980 24.060 18.600 53.460 47.580 43.300 40.090 31.010 69.500 61.850 56.290 52.120 40.310 85.530 76.130 69.280 64.150 49.610 126.160 112.290 102.190 94.620 73.170

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
34.720 30.900 28.120 26.040 20.140 57.870 51.500 46.870 43.400 33.560 75.230 66.950 60.940 56.420 43.630 92.590 82.400 75.000 69.440 53.700 136.570 121.550 110.620 102.430 79.210

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
33.070 29.430 26.780 24.800 19.180 55.110 49.050 44.640 41.330 31.970 71.650 63.770 58.030 53.730 41.550 88.180 78.480 71.430 66.130 51.140 130.070 115.760 105.350 97.550 75.440

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
30.090 26.780 24.370 22.570 17.450 50.150 44.640 40.620 37.610 29.090 65.200 58.030 52.810 48.900 37.810 80.240 71.420 65.000 60.180 46.540 118.360 105.340 95.870 88.770 68.650

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

131

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 29.2 - ZONA 46


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
30.550 27.190 24.740 22.910 17.720 50.910 45.310 41.240 38.190 29.530 66.190 58.910 53.610 49.640 38.390 81.460 72.500 65.980 61.100 47.250 120.160 106.940 97.330 90.120 69.690

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
33.070 29.430 26.780 24.800 19.180 55.110 49.050 44.640 41.330 31.970 71.650 63.770 58.030 53.730 41.550 88.180 78.480 71.430 66.130 51.140 130.070 115.760 105.350 97.550 75.440

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
31.490 28.030 25.510 23.620 18.270 52.490 46.710 42.520 39.370 30.440 68.230 60.730 55.270 51.180 39.580 83.980 74.740 68.020 62.990 48.710 123.870 110.250 100.340 92.900 71.850

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
28.660 25.510 23.210 21.490 16.620 47.760 42.510 38.690 35.820 27.700 62.090 55.260 50.300 46.570 36.010 76.420 68.020 61.900 57.320 44.330 112.720 100.320 91.310 84.540 65.380

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

132

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 29.3 - ZONA 46


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.080 18.760 17.070 15.810 12.230 32.990 29.360 26.720 24.740 19.140 43.990 39.150 35.630 32.990 25.510 54.990 48.940 44.540 41.240 31.890 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.820 20.310 18.480 17.110 13.230 35.710 31.780 28.930 26.780 20.710 47.620 42.380 38.570 35.710 27.620 59.520 52.970 48.210 44.640 34.520 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.730 19.340 17.600 16.300 12.600 34.010 30.270 27.550 25.510 19.730 45.350 40.360 36.730 34.010 26.300 56.690 50.450 45.920 42.520 32.880 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.770 17.600 16.020 14.830 11.470 30.950 27.550 25.070 23.210 17.950 41.270 36.730 33.430 30.950 23.940 51.590 45.910 41.780 38.690 29.920 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

133

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 29.4 - ZONA 46


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.920 15.950 14.510 13.440 10.390 28.040 24.960 22.710 21.030 16.260 35.050 31.200 28.390 26.290 20.330 46.740 41.600 37.860 35.050 27.110 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.390 17.260 15.710 14.550 11.250 30.360 27.020 24.590 22.770 17.610 37.940 33.770 30.740 28.460 22.010 50.590 45.030 40.980 37.940 29.340 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.470 16.440 14.960 13.850 10.710 28.910 25.730 23.420 21.680 16.770 36.140 32.160 29.270 27.100 20.960 48.180 42.880 39.030 36.140 27.950 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.810 14.960 13.610 12.610 9.750 26.310 23.410 21.310 19.730 15.260 32.890 29.270 26.640 24.660 19.070 43.850 39.020 35.520 32.890 25.430 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

134

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 30.1 - ZONA 47


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
31.310 27.860 25.360 23.480 18.160 52.180 46.440 42.270 39.140 30.260 67.830 60.370 54.950 50.880 39.340 83.490 74.300 67.630 62.620 48.420 123.150 109.600 99.750 92.360 71.420

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
33.890 30.160 27.450 25.420 19.660 56.480 50.270 45.750 42.360 32.760 73.430 65.350 59.480 55.070 42.590 90.370 80.430 73.200 67.780 52.420 133.300 118.640 107.970 99.980 77.320

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
32.280 28.730 26.140 24.210 18.720 53.790 47.880 43.570 40.350 31.200 69.930 62.240 56.650 52.450 40.560 86.070 76.600 69.720 64.550 49.920 126.950 112.990 102.830 95.220 73.630

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
29.370 26.140 23.790 22.030 17.040 48.950 43.570 39.650 36.710 28.390 63.640 56.640 51.550 47.730 36.910 78.320 69.710 63.440 58.740 45.430 115.530 102.820 93.580 86.650 67.010

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

135

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 30.2 - ZONA 47


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
29.820 26.540 24.150 22.360 17.290 49.700 44.230 40.250 37.270 28.820 64.600 57.500 52.330 48.450 37.470 79.510 70.770 64.410 59.630 46.120 117.280 104.380 95.000 87.960 68.020

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
32.280 28.730 26.140 24.210 18.720 53.790 47.880 43.570 40.350 31.200 69.930 62.240 56.650 52.450 40.560 86.070 76.600 69.720 64.550 49.920 126.950 112.990 102.830 95.220 73.630

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
30.740 27.360 24.900 23.050 17.830 51.230 45.600 41.500 38.420 29.710 66.600 59.280 53.950 49.950 38.630 81.970 72.960 66.400 61.480 47.540 120.910 107.610 97.940 90.680 70.130

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
27.970 24.900 22.660 20.980 16.220 46.620 41.490 37.760 34.970 27.040 60.610 53.940 49.090 45.460 35.150 74.590 66.390 60.420 55.950 43.260 110.030 97.920 89.120 82.520 63.820

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

136

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 30.3 - ZONA 47


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.570 18.310 16.660 15.430 11.930 32.200 28.660 26.080 24.150 18.680 42.940 38.210 34.780 32.200 24.900 53.670 47.770 43.470 40.250 31.130 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.270 19.820 18.040 16.700 12.920 34.860 31.020 28.240 26.140 20.220 46.480 41.370 37.650 34.860 26.960 58.100 51.710 47.060 43.570 33.700 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.210 18.880 17.180 15.910 12.300 33.200 29.550 26.890 24.900 19.260 44.260 39.400 35.850 33.200 25.670 55.330 49.240 44.820 41.500 32.090 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.300 17.180 15.630 14.480 11.190 30.210 26.890 24.470 22.660 17.520 40.280 35.850 32.630 30.210 23.360 50.350 44.810 40.780 37.760 29.200 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

137

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 30.4 - ZONA 47


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.490 15.560 14.170 13.120 10.140 27.370 24.360 22.170 20.530 15.880 34.220 30.450 27.710 25.660 19.840 45.620 40.600 36.950 34.220 26.460 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.930 16.850 15.330 14.200 10.980 29.630 26.370 24.000 22.220 17.190 37.040 32.960 30.000 27.780 21.480 49.380 43.950 40.000 37.040 28.640 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.030 16.050 14.600 13.520 10.460 28.220 25.110 22.860 21.160 16.370 35.270 31.390 28.570 26.460 20.460 47.030 41.860 38.100 35.270 27.280 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.410 14.600 13.290 12.300 9.520 25.680 22.850 20.800 19.260 14.890 32.100 28.570 26.000 24.070 18.620 42.800 38.090 34.670 32.100 24.820 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

138

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 31.1 - ZONA 48


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.990 23.130 21.050 19.490 15.070 43.310 38.550 35.080 32.480 25.120 56.310 50.110 45.610 42.230 32.660 69.300 61.680 56.130 51.970 40.190 102.220 90.970 82.790 76.660 59.290

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
28.130 25.040 22.790 21.100 16.320 46.880 41.730 37.980 35.160 27.190 60.950 54.240 49.370 45.710 35.350 75.010 66.760 60.760 56.260 43.510 110.650 98.470 89.620 82.980 64.170

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.790 23.840 21.700 20.090 15.540 44.650 39.740 36.170 33.490 25.900 58.050 51.660 47.020 43.530 33.670 71.440 63.580 57.870 53.580 41.440 105.380 93.790 85.360 79.030 61.120

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.380 21.700 19.750 18.280 14.140 40.630 36.160 32.910 30.470 23.570 52.820 47.010 42.790 39.620 30.640 65.010 57.860 52.660 48.760 37.710 95.890 85.340 77.670 71.920 55.620

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

139

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 31.2 - ZONA 48


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.750 22.030 20.050 18.560 14.350 41.250 36.710 33.410 30.940 23.920 53.620 47.730 43.440 40.220 31.100 66.000 58.740 53.460 49.500 38.280 97.350 86.640 78.850 73.010 56.460

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.790 23.840 21.700 20.090 15.540 44.650 39.740 36.170 33.490 25.900 58.050 51.660 47.020 43.530 33.670 71.440 63.580 57.870 53.580 41.440 105.380 93.790 85.360 79.030 61.120

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.510 22.710 20.670 19.140 14.800 42.520 37.850 34.450 31.890 24.660 55.280 49.200 44.780 41.460 32.060 68.040 60.560 55.110 51.030 39.460 100.360 89.320 81.290 75.270 58.210

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.220 20.660 18.810 17.410 13.470 38.700 34.440 31.350 29.020 22.440 50.310 44.770 40.750 37.730 29.180 61.920 55.110 50.150 46.440 35.910 91.330 81.280 73.970 68.500 52.970

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

140

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 31.3 - ZONA 48


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.080 15.200 13.830 12.810 9.900 26.730 23.790 21.650 20.050 15.500 35.640 31.720 28.870 26.730 20.670 44.550 39.650 36.080 33.410 25.840 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.490 16.450 14.970 13.860 10.720 28.930 25.750 23.440 21.700 16.780 38.580 34.340 31.250 28.930 22.380 48.220 42.920 39.060 36.170 27.970 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.610 15.670 14.260 13.200 10.210 27.560 24.530 22.320 20.670 15.980 36.740 32.700 29.760 27.560 21.310 45.930 40.880 37.200 34.450 26.640 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.020 14.260 12.980 12.020 9.290 25.080 22.320 20.310 18.810 14.540 33.430 29.760 27.080 25.080 19.390 41.790 37.200 33.850 31.350 24.240 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

141

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 31.4 - ZONA 48


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.520 12.920 11.760 10.890 8.420 22.720 20.220 18.400 17.040 13.180 28.400 25.280 23.000 21.300 16.470 37.870 33.700 30.670 28.400 21.960 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.710 13.980 12.730 11.780 9.110 24.590 21.890 19.920 18.450 14.260 30.740 27.360 24.900 23.060 17.830 40.990 36.480 33.200 30.740 23.770 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.960 13.320 12.120 11.220 8.680 23.420 20.850 18.970 17.570 13.590 29.280 26.060 23.720 21.960 16.980 39.040 34.740 31.620 29.280 22.640 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.620 12.120 11.030 10.210 7.900 21.310 18.970 17.260 15.990 12.360 26.640 23.710 21.580 19.980 15.450 35.520 31.620 28.770 26.640 20.600 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

142

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 32.1 - ZONA 49


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.690 21.970 20.000 18.520 14.320 41.150 36.620 33.330 30.860 23.860 53.490 47.610 43.330 40.120 31.020 65.830 58.590 53.330 49.380 38.180 97.100 86.420 78.650 72.830 56.320

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.720 23.780 21.650 20.040 15.500 44.540 39.640 36.080 33.400 25.830 57.900 51.530 46.900 43.430 33.580 71.260 63.420 57.720 53.450 41.330 105.110 93.550 85.140 78.840 60.970

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.450 22.650 20.620 19.090 14.760 42.420 37.750 34.360 31.810 24.600 55.140 49.080 44.670 41.360 31.980 67.870 60.400 54.970 50.900 39.360 100.110 89.100 81.090 75.080 58.060

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.160 20.610 18.760 17.370 13.430 38.600 34.350 31.270 28.950 22.390 50.180 44.660 40.650 37.640 29.110 61.760 54.970 50.030 46.320 35.820 91.100 81.080 73.790 68.320 52.840

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

143

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 32.2 - ZONA 49


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.510 20.930 19.040 17.630 13.640 39.190 34.880 31.740 29.390 22.730 50.940 45.340 41.260 38.210 29.550 62.700 55.800 50.790 47.020 36.370 92.480 82.310 74.910 69.360 53.640

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.450 22.650 20.620 19.090 14.760 42.420 37.750 34.360 31.810 24.600 55.140 49.080 44.670 41.360 31.980 67.870 60.400 54.970 50.900 39.360 100.110 89.100 81.090 75.080 58.060

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.240 21.570 19.630 18.180 14.060 40.400 35.950 32.720 30.300 23.430 52.520 46.740 42.540 39.390 30.460 64.640 57.530 52.360 48.480 37.490 95.340 84.850 77.230 71.510 55.300

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.060 19.630 17.870 16.540 12.790 36.760 32.720 29.780 27.570 21.320 47.790 42.530 38.710 35.840 27.720 58.820 52.350 47.640 44.120 34.120 86.760 77.220 70.280 65.070 50.320

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

144

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 32.3 - ZONA 49


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.220 14.440 13.140 12.170 9.410 25.390 22.600 20.570 19.040 14.730 33.860 30.130 27.420 25.390 19.640 42.320 37.670 34.280 31.740 24.550 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.560 15.630 14.220 13.170 10.190 27.490 24.460 22.260 20.620 15.940 36.650 32.620 29.690 27.490 21.260 45.810 40.770 37.110 34.360 26.570 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.730 14.890 13.550 12.540 9.700 26.180 23.300 21.200 19.630 15.180 34.900 31.070 28.270 26.180 20.240 43.630 38.830 35.340 32.720 25.310 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.220 13.550 12.330 11.410 8.830 23.820 21.200 19.300 17.870 13.820 31.760 28.270 25.730 23.820 18.420 39.700 35.340 32.160 29.780 23.030 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

145

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 32.4 - ZONA 49


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.790 12.270 11.170 10.340 8.000 21.580 19.210 17.480 16.190 12.520 26.980 24.010 21.850 20.240 15.650 35.970 32.020 29.140 26.980 20.860 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.930 13.290 12.090 11.200 8.660 23.360 20.790 18.930 17.520 13.550 29.210 25.990 23.660 21.900 16.940 38.940 34.660 31.540 29.210 22.590 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.220 12.650 11.520 10.660 8.250 22.250 19.800 18.020 16.690 12.910 27.810 24.750 22.530 20.860 16.130 37.090 33.010 30.040 27.810 21.510 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.940 11.510 10.480 9.700 7.500 20.250 18.020 16.400 15.190 11.740 25.310 22.530 20.500 18.980 14.680 33.750 30.040 27.340 25.310 19.570 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

146

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 33.1 - ZONA 50


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.390 20.820 18.940 17.540 13.570 38.980 34.690 31.570 29.240 22.610 50.670 45.100 41.050 38.010 29.390 62.370 55.510 50.520 46.780 36.170 91.990 81.870 74.520 69.000 53.360

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.320 22.530 20.510 18.990 14.680 42.200 37.550 34.180 31.650 24.470 54.850 48.820 44.430 41.140 31.820 67.510 60.090 54.690 50.630 39.160 99.580 88.630 80.660 74.690 57.760

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.110 21.460 19.530 18.080 13.980 40.190 35.770 32.550 30.140 23.310 52.240 46.500 42.320 39.180 30.300 64.300 57.230 52.080 48.220 37.290 94.840 84.410 76.820 71.130 55.010

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.940 19.530 17.770 16.460 12.730 36.570 32.550 29.620 27.430 21.210 47.540 42.310 38.510 35.660 27.570 58.510 52.070 47.390 43.880 33.940 86.300 76.810 69.910 64.730 50.060

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

147

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 33.2 - ZONA 50


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.270 19.820 18.040 16.710 12.920 37.120 33.040 30.070 27.840 21.530 48.260 42.950 39.090 36.200 27.990 59.400 52.870 48.110 44.550 34.450 87.610 77.980 70.970 65.710 50.820

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.110 21.460 19.530 18.080 13.980 40.190 35.770 32.550 30.140 23.310 52.240 46.500 42.320 39.180 30.300 64.300 57.230 52.080 48.220 37.290 94.840 84.410 76.820 71.130 55.010

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.960 20.440 18.600 17.220 13.320 38.270 34.060 31.000 28.700 22.200 49.750 44.280 40.300 37.320 28.860 61.240 54.500 49.600 45.930 35.520 90.320 80.390 73.160 67.740 52.390

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.900 18.600 16.930 15.670 12.120 34.830 31.000 28.210 26.120 20.200 45.280 40.300 36.670 33.960 26.260 55.720 49.600 45.140 41.790 32.320 82.190 73.150 66.580 61.650 47.670

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

148

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 33.3 - ZONA 50


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.370 13.680 12.450 11.530 8.910 24.060 21.410 19.490 18.040 13.950 32.080 28.550 25.980 24.060 18.600 40.090 35.680 32.480 30.070 23.250 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.640 14.810 13.480 12.480 9.650 26.040 23.180 21.090 19.530 15.100 34.720 30.900 28.120 26.040 20.140 43.400 38.630 35.150 32.550 25.170 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.840 14.100 12.830 11.880 9.190 24.800 22.070 20.090 18.600 14.380 33.070 29.430 26.780 24.800 19.180 41.330 36.790 33.480 31.000 23.970 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.420 12.830 11.680 10.810 8.360 22.570 20.090 18.280 16.930 13.090 30.090 26.780 24.370 22.570 17.450 37.610 33.480 30.470 28.210 21.820 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

149

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 33.4 - ZONA 50


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.060 11.630 10.580 9.800 7.580 20.450 18.200 16.560 15.340 11.860 25.560 22.750 20.700 19.170 14.820 34.080 30.330 27.600 25.560 19.770 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.140 12.590 11.450 10.610 8.200 22.130 19.700 17.930 16.600 12.840 27.670 24.620 22.410 20.750 16.050 36.890 32.830 29.880 27.670 21.400 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.470 11.990 10.910 10.100 7.810 21.080 18.760 17.080 15.810 12.230 26.350 23.450 21.340 19.760 15.280 35.130 31.270 28.460 26.350 20.380 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.260 10.910 9.930 9.190 7.110 19.180 17.070 15.540 14.390 11.130 23.980 21.340 19.420 17.980 13.910 31.970 28.460 25.900 23.980 18.540 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

150

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 34.1 - ZONA 51


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.490 18.240 16.600 15.370 11.890 34.150 30.400 27.670 25.620 19.810 44.400 39.520 35.960 33.300 25.750 54.650 48.640 44.260 40.990 31.700 80.600 71.740 65.290 60.450 46.750

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.180 19.740 17.970 16.640 12.870 36.970 32.900 29.950 27.730 21.440 48.060 42.780 38.930 36.050 27.880 59.150 52.650 47.910 44.370 34.310 87.250 77.650 70.670 65.440 50.610

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.130 18.800 17.110 15.840 12.250 35.210 31.340 28.520 26.410 20.420 45.770 40.740 37.080 34.330 26.550 56.340 50.140 45.630 42.250 32.680 83.100 73.960 67.310 62.320 48.200

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.230 17.110 15.570 14.420 11.150 32.040 28.520 25.950 24.030 18.580 41.650 37.070 33.740 31.240 24.160 51.270 45.630 41.530 38.450 29.730 75.620 67.300 61.250 56.710 43.860

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

151

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 34.2 - ZONA 51


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.520 17.370 15.810 14.640 11.320 32.530 28.950 26.350 24.400 18.870 42.290 37.630 34.250 31.710 24.530 52.040 46.320 42.160 39.030 30.190 76.770 68.320 62.180 57.570 44.520

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.130 18.800 17.110 15.840 12.250 35.210 31.340 28.520 26.410 20.420 45.770 40.740 37.080 34.330 26.550 56.340 50.140 45.630 42.250 32.680 83.100 73.960 67.310 62.320 48.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.120 17.910 16.300 15.090 11.670 33.530 29.850 27.160 25.150 19.450 43.590 38.800 35.310 32.700 25.280 53.650 47.750 43.460 40.240 31.120 79.140 70.430 64.100 59.360 45.900

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.310 16.300 14.830 13.730 10.620 30.520 27.160 24.720 22.890 17.700 39.670 35.310 32.130 29.750 23.010 48.830 43.450 39.550 36.620 28.320 72.020 64.100 58.330 54.010 41.770

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

152

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 34.3 - ZONA 51


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.470 11.990 10.910 10.100 7.810 21.080 18.760 17.070 15.810 12.230 28.100 25.010 22.760 21.080 16.300 35.130 31.270 28.460 26.350 20.380 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.580 12.970 11.810 10.930 8.450 22.820 20.310 18.480 17.110 13.230 30.420 27.080 24.640 22.820 17.640 38.030 33.840 30.800 28.520 22.060 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.880 12.360 11.250 10.410 8.050 21.730 19.340 17.600 16.300 12.600 28.970 25.790 23.470 21.730 16.800 36.220 32.230 29.340 27.160 21.010 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.630 11.240 10.230 9.480 7.330 19.770 17.600 16.020 14.830 11.470 26.370 23.470 21.360 19.770 15.290 32.960 29.330 26.700 24.720 19.120 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

153

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 34.4 - ZONA 51


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.450 10.190 9.270 8.580 6.640 17.920 15.950 14.510 13.440 10.390 22.400 19.930 18.140 16.800 12.990 29.860 26.580 24.190 22.400 17.320 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.390 11.030 10.040 9.290 7.190 19.390 17.260 15.710 14.550 11.250 24.240 21.580 19.640 18.180 14.060 32.320 28.770 26.180 24.240 18.750 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.800 10.500 9.560 8.850 6.840 18.470 16.440 14.960 13.850 10.710 23.090 20.550 18.700 17.320 13.390 30.780 27.400 24.940 23.090 17.850 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.740 9.560 8.700 8.050 6.230 16.810 14.960 13.610 12.610 9.750 21.010 18.700 17.020 15.760 12.190 28.010 24.930 22.690 21.010 16.250 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

154

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 35.1 - ZONA 52


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.210 17.100 15.560 14.410 11.140 32.020 28.500 25.940 24.020 18.570 41.630 37.050 33.720 31.220 24.140 51.230 45.600 41.500 38.430 29.720 75.570 67.260 61.210 56.680 43.830

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.800 18.510 16.850 15.600 12.060 34.660 30.850 28.080 26.000 20.100 45.060 40.100 36.500 33.800 26.140 55.460 49.360 44.920 41.600 32.170 81.800 72.810 66.260 61.350 47.450

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.810 17.630 16.040 14.860 11.490 33.010 29.380 26.740 24.760 19.150 42.920 38.200 34.760 32.190 24.890 52.820 47.010 42.780 39.610 30.640 77.910 69.340 63.110 58.430 45.190

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.020 16.040 14.600 13.520 10.450 30.040 26.740 24.330 22.530 17.420 39.050 34.760 31.630 29.290 22.650 48.070 42.780 38.930 36.050 27.880 70.900 63.100 57.430 53.170 41.120

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

155

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 35.2 - ZONA 52


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.300 16.290 14.820 13.720 10.610 30.500 27.140 24.700 22.870 17.690 39.650 35.280 32.110 29.730 22.990 48.800 43.430 39.520 36.600 28.300 71.970 64.060 58.300 53.980 41.740

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.810 17.630 16.040 14.860 11.490 33.010 29.380 26.740 24.760 19.150 42.920 38.200 34.760 32.190 24.890 52.820 47.010 42.780 39.610 30.640 77.910 69.340 63.110 58.430 45.190

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.860 16.790 15.280 14.150 10.940 31.440 27.980 25.470 23.580 18.240 40.870 36.380 33.110 30.650 23.710 50.300 44.770 40.750 37.730 29.180 74.200 66.040 60.100 55.650 43.040

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.170 15.280 13.900 12.870 9.960 28.610 25.460 23.170 21.460 16.590 37.190 33.100 30.130 27.900 21.570 45.780 40.740 37.080 34.330 26.550 67.520 60.090 54.690 50.640 39.160

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

156

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 35.3 - ZONA 52


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.630 11.240 10.230 9.470 7.320 19.760 17.590 16.010 14.820 11.460 26.350 23.450 21.340 19.760 15.280 32.940 29.310 26.680 24.700 19.100 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.670 12.160 11.070 10.250 7.930 21.390 19.040 17.330 16.040 12.410 28.520 25.390 23.100 21.390 16.540 35.650 31.730 28.880 26.740 20.680 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.020 11.580 10.540 9.760 7.550 20.370 18.130 16.500 15.280 11.820 27.160 24.180 22.000 20.370 15.760 33.960 30.220 27.500 25.470 19.690 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.840 10.540 9.590 8.880 6.870 18.540 16.500 15.020 13.900 10.750 24.720 22.000 20.020 18.540 14.340 30.900 27.500 25.030 23.170 17.920 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

157

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 35.4 - ZONA 52


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.730 9.550 8.690 8.050 6.220 16.800 14.950 13.610 12.600 9.740 21.000 18.690 17.010 15.750 12.180 28.000 24.920 22.680 21.000 16.240 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.620 10.340 9.410 8.710 6.740 18.180 16.180 14.730 13.640 10.550 22.730 20.230 18.410 17.050 13.180 30.310 26.970 24.550 22.730 17.580 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.060 9.850 8.960 8.300 6.420 17.320 15.410 14.030 12.990 10.040 21.650 19.270 17.530 16.230 12.550 28.860 25.690 23.380 21.650 16.740 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.070 8.960 8.160 7.550 5.840 15.760 14.030 12.760 11.820 9.140 19.700 17.530 15.960 14.770 11.430 26.260 23.380 21.270 19.700 15.230 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

158

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 36.1 - ZONA 53


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.530 18.270 16.630 15.400 11.910 34.220 30.450 27.720 25.660 19.850 44.480 39.590 36.030 33.360 25.800 54.750 48.720 44.340 41.060 31.750 80.750 71.870 65.410 60.560 46.840

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.220 19.780 18.000 16.670 12.890 37.040 32.960 30.000 27.780 21.480 48.150 42.850 39.000 36.110 27.930 59.260 52.740 48.000 44.450 34.370 87.410 77.800 70.800 65.560 50.700

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.160 18.840 17.140 15.870 12.280 35.270 31.390 28.570 26.460 20.460 45.860 40.810 37.140 34.390 26.600 56.440 50.230 45.720 42.330 32.730 83.250 74.090 67.430 62.440 48.280

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.260 17.140 15.600 14.440 11.170 32.100 28.570 26.000 24.070 18.620 41.730 37.140 33.800 31.300 24.200 51.360 45.710 41.600 38.520 29.790 75.760 67.420 61.360 56.820 43.940

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

159

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 36.2 - ZONA 53


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.550 17.400 15.840 14.660 11.340 32.590 29.000 26.400 24.440 18.900 42.360 37.700 34.310 31.770 24.570 52.140 46.400 42.230 39.100 30.240 76.910 68.450 62.290 57.680 44.600

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.160 18.840 17.140 15.870 12.280 35.270 31.390 28.570 26.460 20.460 45.860 40.810 37.140 34.390 26.600 56.440 50.230 45.720 42.330 32.730 83.250 74.090 67.430 62.440 48.280

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.160 17.940 16.330 15.120 11.690 33.590 29.900 27.210 25.200 19.480 43.670 38.870 35.380 32.750 25.330 53.750 47.840 43.540 40.310 31.180 79.280 70.560 64.220 59.460 45.980

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.340 16.330 14.860 13.760 10.640 30.570 27.210 24.760 22.930 17.730 39.740 35.370 32.190 29.810 23.050 48.910 43.530 39.620 36.690 28.370 72.150 64.210 58.440 54.110 41.850

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

160

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 36.3 - ZONA 53


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.490 12.010 10.930 10.120 7.820 21.120 18.790 17.100 15.840 12.250 28.160 25.060 22.810 21.120 16.330 35.190 31.320 28.510 26.400 20.410 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.600 13.000 11.830 10.950 8.470 22.860 20.340 18.510 17.140 13.260 30.480 27.120 24.690 22.860 17.680 38.100 33.910 30.860 28.570 22.100 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.910 12.380 11.270 10.430 8.070 21.770 19.370 17.630 16.330 12.630 29.030 25.830 23.510 21.770 16.840 36.280 32.290 29.390 27.210 21.040 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.660 11.260 10.250 9.490 7.340 19.810 17.630 16.050 14.860 11.490 26.410 23.510 21.390 19.810 15.320 33.020 29.390 26.740 24.760 19.150 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

161

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 36.4 - ZONA 53


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.470 10.210 9.290 8.600 6.650 17.950 15.970 14.540 13.460 10.410 22.440 19.970 18.170 16.830 13.010 29.910 26.620 24.230 22.440 17.350 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.410 11.050 10.050 9.310 7.200 19.430 17.290 15.740 14.570 11.270 24.290 21.610 19.670 18.210 14.090 32.380 28.820 26.230 24.290 18.780 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.820 10.520 9.580 8.870 6.860 18.500 16.470 14.990 13.880 10.730 23.130 20.590 18.740 17.350 13.420 30.840 27.450 24.980 23.130 17.890 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.760 9.570 8.710 8.070 6.240 16.840 14.990 13.640 12.630 9.770 21.050 18.730 17.050 15.790 12.210 28.060 24.980 22.730 21.050 16.280 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

162

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 37.1 - ZONA 54


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.570 19.200 17.470 16.180 12.510 35.950 31.990 29.120 26.960 20.850 46.730 41.590 37.850 35.050 27.110 57.520 51.190 46.590 43.140 33.360 84.840 75.510 68.720 63.630 49.210

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.350 20.780 18.910 17.510 13.540 38.910 34.630 31.520 29.190 22.570 50.590 45.020 40.980 37.940 29.340 62.260 55.410 50.430 46.700 36.110 91.840 81.730 74.390 68.880 53.260

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.240 19.790 18.010 16.680 12.900 37.060 32.980 30.020 27.800 21.500 48.180 42.880 39.020 36.130 27.940 59.300 52.770 48.030 44.470 34.390 87.460 77.840 70.840 65.600 50.730

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.240 18.010 16.390 15.180 11.740 33.730 30.020 27.320 25.290 19.560 43.840 39.020 35.510 32.880 25.430 53.960 48.020 43.710 40.470 31.300 79.590 70.840 64.470 59.690 46.160

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

163

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 37.2 - ZONA 54


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.540 18.280 16.640 15.410 11.910 34.240 30.470 27.730 25.680 19.860 44.510 39.610 36.050 33.380 25.810 54.780 48.750 44.370 41.080 31.770 80.800 71.910 65.450 60.600 46.860

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.240 19.790 18.010 16.680 12.900 37.060 32.980 30.020 27.800 21.500 48.180 42.880 39.020 36.130 27.940 59.300 52.770 48.030 44.470 34.390 87.460 77.840 70.840 65.600 50.730

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.180 18.850 17.150 15.880 12.280 35.300 31.410 28.590 26.470 20.470 45.880 40.840 37.170 34.410 26.610 56.470 50.260 45.740 42.350 32.750 83.300 74.140 67.470 62.470 48.310

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.270 17.150 15.610 14.450 11.180 32.120 28.590 26.020 24.090 18.630 41.750 37.160 33.820 31.320 24.220 51.390 45.740 41.630 38.540 29.810 75.800 67.460 61.400 56.850 43.960

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

164

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 37.3 - ZONA 54


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.170 12.610 11.480 10.630 8.220 22.190 19.750 17.970 16.640 12.870 29.580 26.330 23.960 22.190 17.160 36.980 32.910 29.950 27.730 21.450 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.340 13.660 12.430 11.510 8.900 24.020 21.370 19.450 18.010 13.930 32.020 28.500 25.940 24.020 18.570 40.030 35.620 32.420 30.020 23.210 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.610 13.010 11.840 10.960 8.480 22.870 20.360 18.530 17.150 13.270 30.500 27.140 24.700 22.870 17.690 38.120 33.930 30.880 28.590 22.110 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.300 11.830 10.770 9.970 7.710 20.810 18.520 16.860 15.610 12.070 27.750 24.700 22.480 20.810 16.100 34.690 30.870 28.100 26.020 20.120 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

165

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 37.4 - ZONA 54


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.050 10.720 9.760 9.040 6.990 18.860 16.780 15.270 14.140 10.940 23.570 20.980 19.090 17.680 13.670 31.430 27.970 25.460 23.570 18.230 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.040 11.610 10.560 9.780 7.560 20.410 18.170 16.530 15.310 11.840 25.520 22.710 20.670 19.140 14.800 34.020 30.280 27.560 25.520 19.730 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.420 11.050 10.060 9.320 7.200 19.440 17.300 15.750 14.580 11.280 24.300 21.630 19.680 18.230 14.090 32.400 28.840 26.250 24.300 18.790 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.300 10.060 9.160 8.480 6.560 17.690 15.750 14.330 13.270 10.260 22.110 19.680 17.910 16.590 12.830 29.490 26.240 23.880 22.110 17.100 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

166

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 38.1 - ZONA 55


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.690 21.970 20.000 18.520 14.320 41.150 36.620 33.330 30.860 23.860 53.490 47.610 43.330 40.120 31.020 65.830 58.590 53.330 49.380 38.180 97.100 86.420 78.650 72.830 56.320

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.720 23.780 21.650 20.040 15.500 44.540 39.640 36.080 33.400 25.830 57.900 51.530 46.900 43.430 33.580 71.260 63.420 57.720 53.450 41.330 105.110 93.550 85.140 78.840 60.970

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.450 22.650 20.620 19.090 14.760 42.420 37.750 34.360 31.810 24.600 55.140 49.080 44.670 41.360 31.980 67.870 60.400 54.970 50.900 39.360 100.110 89.100 81.090 75.080 58.060

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.160 20.610 18.760 17.370 13.430 38.600 34.350 31.270 28.950 22.390 50.180 44.660 40.650 37.640 29.110 61.760 54.970 50.030 46.320 35.820 91.100 81.080 73.790 68.320 52.840

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

167

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 38.2 - ZONA 55


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.510 20.930 19.040 17.630 13.640 39.190 34.880 31.740 29.390 22.730 50.940 45.340 41.260 38.210 29.550 62.700 55.800 50.790 47.020 36.370 92.480 82.310 74.910 69.360 53.640

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.450 22.650 20.620 19.090 14.760 42.420 37.750 34.360 31.810 24.600 55.140 49.080 44.670 41.360 31.980 67.870 60.400 54.970 50.900 39.360 100.110 89.100 81.090 75.080 58.060

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.240 21.570 19.630 18.180 14.060 40.400 35.950 32.720 30.300 23.430 52.520 46.740 42.540 39.390 30.460 64.640 57.530 52.360 48.480 37.490 95.340 84.850 77.230 71.510 55.300

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.060 19.630 17.870 16.540 12.790 36.760 32.720 29.780 27.570 21.320 47.790 42.530 38.710 35.840 27.720 58.820 52.350 47.640 44.120 34.120 86.760 77.220 70.280 65.070 50.320

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

168

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 38.3 - ZONA 55


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.220 14.440 13.140 12.170 9.410 25.390 22.600 20.570 19.040 14.730 33.860 30.130 27.420 25.390 19.640 42.320 37.670 34.280 31.740 24.550 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.560 15.630 14.220 13.170 10.190 27.490 24.460 22.260 20.620 15.940 36.650 32.620 29.690 27.490 21.260 45.810 40.770 37.110 34.360 26.570 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.730 14.890 13.550 12.540 9.700 26.180 23.300 21.200 19.630 15.180 34.900 31.070 28.270 26.180 20.240 43.630 38.830 35.340 32.720 25.310 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.220 13.550 12.330 11.410 8.830 23.820 21.200 19.300 17.870 13.820 31.760 28.270 25.730 23.820 18.420 39.700 35.340 32.160 29.780 23.030 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

169

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 38.4 - ZONA 55


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.790 12.270 11.170 10.340 8.000 21.580 19.210 17.480 16.190 12.520 26.980 24.010 21.850 20.240 15.650 35.970 32.020 29.140 26.980 20.860 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.930 13.290 12.090 11.200 8.660 23.360 20.790 18.930 17.520 13.550 29.210 25.990 23.660 21.900 16.940 38.940 34.660 31.540 29.210 22.590 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.220 12.650 11.520 10.660 8.250 22.250 19.800 18.020 16.690 12.910 27.810 24.750 22.530 20.860 16.130 37.090 33.010 30.040 27.810 21.510 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.940 11.510 10.480 9.700 7.500 20.250 18.020 16.400 15.190 11.740 25.310 22.530 20.500 18.980 14.680 33.750 30.040 27.340 25.310 19.570 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

170

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 39.1 - ZONA 56


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.090 19.660 17.890 16.570 12.810 36.810 32.770 29.820 27.610 21.350 47.860 42.590 38.770 35.890 27.760 58.900 52.420 47.710 44.180 34.160 86.880 77.330 70.380 65.160 50.390

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.910 21.280 19.370 17.930 13.870 39.850 35.470 32.280 29.890 23.110 51.810 46.110 41.960 38.850 30.050 63.760 56.750 51.650 47.820 36.980 94.050 83.700 76.180 70.540 54.550

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.770 20.270 18.450 17.080 13.210 37.950 33.780 30.740 28.470 22.010 49.340 43.910 39.970 37.000 28.620 60.730 54.050 49.190 45.540 35.220 89.570 79.720 72.550 67.180 51.950

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.720 18.440 16.790 15.540 12.020 34.540 30.740 27.980 25.900 20.030 44.900 39.960 36.370 33.670 26.040 55.260 49.180 44.760 41.450 32.050 81.510 72.540 66.020 61.130 47.280

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

171

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 39.2 - ZONA 56


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.040 18.720 17.040 15.780 12.200 35.060 31.210 28.400 26.300 20.340 45.580 40.570 36.920 34.190 26.440 56.100 49.930 45.440 42.070 32.540 82.750 73.640 67.020 62.060 47.990

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.770 20.270 18.450 17.080 13.210 37.950 33.780 30.740 28.470 22.010 49.340 43.910 39.970 37.000 28.620 60.730 54.050 49.190 45.540 35.220 89.570 79.720 72.550 67.180 51.950

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.690 19.300 17.570 16.270 12.580 36.150 32.170 29.280 27.110 20.960 46.990 41.820 38.060 35.240 27.250 57.830 51.470 46.850 43.380 33.540 85.310 75.920 69.100 63.980 49.480

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.740 17.560 15.990 14.800 11.450 32.890 29.270 26.640 24.670 19.080 42.760 38.060 34.640 32.070 24.800 52.630 46.840 42.630 39.470 30.520 77.630 69.090 62.880 58.220 45.020

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

172

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 39.3 - ZONA 56


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.520 12.920 11.760 10.890 8.420 22.720 20.220 18.400 17.040 13.180 30.290 26.960 24.540 22.720 17.570 37.870 33.700 30.670 28.400 21.960 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.710 13.980 12.730 11.780 9.110 24.590 21.890 19.920 18.450 14.260 32.790 29.180 26.560 24.590 19.020 40.990 36.480 33.200 30.740 23.770 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.960 13.320 12.120 11.220 8.680 23.420 20.850 18.970 17.570 13.590 31.230 27.800 25.300 23.420 18.110 39.040 34.740 31.620 29.280 22.640 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.620 12.120 11.030 10.210 7.900 21.310 18.970 17.260 15.990 12.360 28.420 25.290 23.020 21.310 16.480 35.520 31.620 28.770 26.640 20.600 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

173

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 39.4 - ZONA 56


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.340 10.980 9.990 9.250 7.160 19.310 17.190 15.640 14.480 11.200 24.140 21.480 19.550 18.110 14.000 32.190 28.650 26.070 24.140 18.670 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.360 11.890 10.820 10.020 7.750 20.900 18.610 16.930 15.680 12.120 26.130 23.260 21.170 19.600 15.160 34.840 31.010 28.220 26.130 20.210 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.720 11.320 10.300 9.540 7.380 19.910 17.720 16.130 14.930 11.550 24.890 22.150 20.160 18.670 14.430 33.180 29.530 26.880 24.890 19.250 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.580 10.300 9.380 8.680 6.710 18.120 16.120 14.680 13.590 10.510 22.650 20.160 18.340 16.990 13.140 30.200 26.870 24.460 22.650 17.510 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

174

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 40.1 - ZONA 57


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.390 22.600 20.570 19.040 14.730 42.320 37.670 34.280 31.740 24.550 55.020 48.970 44.560 41.260 31.910 67.710 60.270 54.850 50.790 39.270 99.880 88.890 80.900 74.910 57.930

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
27.490 24.460 22.260 20.620 15.940 45.810 40.770 37.110 34.360 26.570 59.560 53.000 48.240 44.670 34.540 73.300 65.240 59.370 54.970 42.510 108.120 96.220 87.570 81.090 62.710

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.180 23.300 21.200 19.630 15.180 43.630 38.830 35.340 32.720 25.310 56.720 50.480 45.940 42.540 32.900 69.810 62.130 56.550 52.360 40.490 102.970 91.640 83.400 77.230 59.720

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.820 21.200 19.300 17.870 13.820 39.700 35.340 32.160 29.780 23.030 51.620 45.940 41.810 38.710 29.940 63.530 56.540 51.460 47.640 36.850 93.700 83.390 75.900 70.280 54.350

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

175

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 40.2 - ZONA 57


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.180 21.520 19.590 18.140 14.030 40.310 35.870 32.650 30.230 23.380 52.400 46.630 42.440 39.300 30.390 64.490 57.400 52.240 48.370 37.400 95.120 84.660 77.050 71.340 55.170

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.180 23.300 21.200 19.630 15.180 43.630 38.830 35.340 32.720 25.310 56.720 50.480 45.940 42.540 32.900 69.810 62.130 56.550 52.360 40.490 102.970 91.640 83.400 77.230 59.720

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.930 22.190 20.190 18.700 14.460 41.550 36.980 33.660 31.160 24.100 54.020 48.080 43.760 40.510 31.330 66.480 59.170 53.850 49.860 38.560 98.070 87.280 79.430 73.550 56.880

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.690 20.190 18.380 17.020 13.160 37.810 33.650 30.630 28.360 21.930 49.160 43.750 39.820 36.870 28.510 60.500 53.850 49.010 45.380 35.090 89.240 79.420 72.280 66.930 51.760

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

176

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 40.3 - ZONA 57


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.690 14.850 13.520 12.520 9.680 26.120 23.250 21.160 19.590 15.150 34.820 30.990 28.210 26.120 20.200 43.530 38.740 35.260 32.650 25.250 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.060 16.080 14.630 13.550 10.480 28.270 25.160 22.900 21.200 16.400 37.700 33.550 30.530 28.270 21.860 47.120 41.940 38.170 35.340 27.330 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.200 15.310 13.930 12.900 9.980 26.930 23.960 21.810 20.190 15.620 35.900 31.950 29.080 26.930 20.820 44.880 39.940 36.350 33.660 26.030 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.650 13.930 12.680 11.740 9.080 24.500 21.810 19.850 18.380 14.210 32.670 29.080 26.460 24.500 18.950 40.840 36.350 33.080 30.630 23.690 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

177

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 40.4 - ZONA 57


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.180 12.620 11.490 10.640 8.230 22.200 19.760 17.980 16.650 12.880 27.750 24.700 22.480 20.810 16.100 37.000 32.930 29.970 27.750 21.460 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.350 13.660 12.440 11.520 8.910 24.030 21.390 19.470 18.020 13.940 30.040 26.740 24.330 22.530 17.420 40.050 35.650 32.440 30.040 23.230 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.620 13.010 11.840 10.970 8.480 22.890 20.370 18.540 17.170 13.270 28.610 25.460 23.170 21.460 16.590 38.150 33.950 30.900 28.610 22.120 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.310 11.840 10.780 9.980 7.720 20.830 18.540 16.870 15.620 12.080 26.030 23.170 21.090 19.530 15.100 34.710 30.890 28.120 26.030 20.130 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

178

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 41.1 - ZONA 58


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.730 23.790 21.650 20.050 15.500 44.550 39.650 36.080 33.410 25.840 57.910 51.540 46.910 43.440 33.590 71.280 63.440 57.740 53.460 41.340 105.140 93.570 85.160 78.850 60.980

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
28.930 25.750 23.440 21.700 16.780 48.220 42.920 39.060 36.170 27.970 62.690 55.790 50.780 47.020 36.360 77.160 68.670 62.500 57.870 44.750 113.810 101.290 92.180 85.360 66.010

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
27.560 24.530 22.320 20.670 15.980 45.930 40.880 37.200 34.450 26.640 59.710 53.140 48.360 44.780 34.630 73.480 65.400 59.520 55.110 42.620 108.390 96.470 87.790 81.290 62.860

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.080 22.320 20.310 18.810 14.540 41.790 37.200 33.850 31.350 24.240 54.330 48.360 44.010 40.750 31.510 66.870 59.510 54.160 50.150 38.780 98.630 87.780 79.890 73.970 57.210

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

179

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 41.2 - ZONA 58


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
25.460 22.660 20.620 19.090 14.760 42.430 37.760 34.370 31.820 24.610 55.160 49.090 44.680 41.370 31.990 67.880 60.420 54.990 50.910 39.370 100.130 89.120 81.100 75.100 58.080

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
27.560 24.530 22.320 20.670 15.980 45.930 40.880 37.200 34.450 26.640 59.710 53.140 48.360 44.780 34.630 73.480 65.400 59.520 55.110 42.620 108.390 96.470 87.790 81.290 62.860

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
26.240 23.360 21.260 19.680 15.220 43.740 38.930 35.430 32.810 25.370 56.860 50.610 46.060 42.650 32.980 69.980 62.290 56.690 52.490 40.590 103.230 91.870 83.610 77.420 59.870

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.880 21.260 19.340 17.910 13.850 39.800 35.430 32.240 29.850 23.090 51.740 46.050 41.910 38.810 30.010 63.690 56.680 51.590 47.760 36.940 93.940 83.600 76.090 70.450 54.480

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

180

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 41.3 - ZONA 58


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.570 15.630 14.230 13.170 10.190 27.490 24.470 22.270 20.620 15.950 36.660 32.630 29.690 27.490 21.260 45.820 40.780 37.120 34.370 26.580 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.010 16.920 15.400 14.260 11.030 29.760 26.490 24.110 22.320 17.260 39.680 35.320 32.140 29.760 23.010 49.600 44.150 40.180 37.200 28.770 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.110 16.120 14.670 13.580 10.500 28.340 25.230 22.960 21.260 16.440 37.790 33.630 30.610 28.340 21.920 47.240 42.040 38.260 35.430 27.400 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.480 14.670 13.350 12.360 9.560 25.790 22.960 20.890 19.340 14.960 34.390 30.610 27.860 25.790 19.950 42.990 38.260 34.820 32.240 24.930 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

181

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 41.4 - ZONA 58


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.930 13.290 12.090 11.200 8.660 23.370 20.800 18.930 17.530 13.550 29.210 26.000 23.660 21.910 16.940 38.950 34.660 31.550 29.210 22.590 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.160 14.380 13.090 12.120 9.370 25.300 22.510 20.490 18.970 14.670 31.620 28.140 25.610 23.720 18.340 42.160 37.520 34.150 31.620 24.450 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.390 13.700 12.470 11.540 8.930 24.090 21.440 19.510 18.070 13.970 30.110 26.800 24.390 22.590 17.470 40.150 35.740 32.520 30.110 23.290 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.010 12.470 11.350 10.510 8.120 21.920 19.510 17.760 16.440 12.720 27.400 24.390 22.200 20.550 15.890 36.540 32.520 29.600 27.400 21.190 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

182

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 42.1 - ZONA 59


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.090 19.660 17.890 16.570 12.810 36.810 32.770 29.820 27.610 21.350 47.860 42.590 38.770 35.890 27.760 58.900 52.420 47.710 44.180 34.160 86.880 77.330 70.380 65.160 50.390

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.910 21.280 19.370 17.930 13.870 39.850 35.470 32.280 29.890 23.110 51.810 46.110 41.960 38.850 30.050 63.760 56.750 51.650 47.820 36.980 94.050 83.700 76.180 70.540 54.550

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.770 20.270 18.450 17.080 13.210 37.950 33.780 30.740 28.470 22.010 49.340 43.910 39.970 37.000 28.620 60.730 54.050 49.190 45.540 35.220 89.570 79.720 72.550 67.180 51.950

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.720 18.440 16.790 15.540 12.020 34.540 30.740 27.980 25.900 20.030 44.900 39.960 36.370 33.670 26.040 55.260 49.180 44.760 41.450 32.050 81.510 72.540 66.020 61.130 47.280

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

183

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 42.2 - ZONA 59


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.040 18.720 17.040 15.780 12.200 35.060 31.210 28.400 26.300 20.340 45.580 40.570 36.920 34.190 26.440 56.100 49.930 45.440 42.070 32.540 82.750 73.640 67.020 62.060 47.990

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.770 20.270 18.450 17.080 13.210 37.950 33.780 30.740 28.470 22.010 49.340 43.910 39.970 37.000 28.620 60.730 54.050 49.190 45.540 35.220 89.570 79.720 72.550 67.180 51.950

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.690 19.300 17.570 16.270 12.580 36.150 32.170 29.280 27.110 20.960 46.990 41.820 38.060 35.240 27.250 57.830 51.470 46.850 43.380 33.540 85.310 75.920 69.100 63.980 49.480

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.740 17.560 15.990 14.800 11.450 32.890 29.270 26.640 24.670 19.080 42.760 38.060 34.640 32.070 24.800 52.630 46.840 42.630 39.470 30.520 77.630 69.090 62.880 58.220 45.020

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

184

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 42.3 - ZONA 59


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.520 12.920 11.760 10.890 8.420 22.720 20.220 18.400 17.040 13.180 30.290 26.960 24.540 22.720 17.570 37.870 33.700 30.670 28.400 21.960 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.710 13.980 12.730 11.780 9.110 24.590 21.890 19.920 18.450 14.260 32.790 29.180 26.560 24.590 19.020 40.990 36.480 33.200 30.740 23.770 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.960 13.320 12.120 11.220 8.680 23.420 20.850 18.970 17.570 13.590 31.230 27.800 25.300 23.420 18.110 39.040 34.740 31.620 29.280 22.640 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.620 12.120 11.030 10.210 7.900 21.310 18.970 17.260 15.990 12.360 28.420 25.290 23.020 21.310 16.480 35.520 31.620 28.770 26.640 20.600 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

185

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 42.4 - ZONA 59


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.340 10.980 9.990 9.250 7.160 19.310 17.190 15.640 14.480 11.200 24.140 21.480 19.550 18.110 14.000 32.190 28.650 26.070 24.140 18.670 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.360 11.890 10.820 10.020 7.750 20.900 18.610 16.930 15.680 12.120 26.130 23.260 21.170 19.600 15.160 34.840 31.010 28.220 26.130 20.210 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.720 11.320 10.300 9.540 7.380 19.910 17.720 16.130 14.930 11.550 24.890 22.150 20.160 18.670 14.430 33.180 29.530 26.880 24.890 19.250 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.580 10.300 9.380 8.680 6.710 18.120 16.120 14.680 13.590 10.510 22.650 20.160 18.340 16.990 13.140 30.200 26.870 24.460 22.650 17.510 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

186

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 43.1 - ZONA 60


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.790 18.500 16.840 15.590 12.060 34.650 30.840 28.070 25.990 20.100 45.040 40.090 36.490 33.780 26.130 55.440 49.340 44.910 41.580 32.150 81.770 72.780 66.240 61.330 47.430

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.500 20.030 18.230 16.880 13.050 37.510 33.380 30.380 28.130 21.750 48.760 43.400 39.490 36.570 28.280 60.010 53.410 48.610 45.010 34.810 88.520 78.780 71.700 66.390 51.340

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.430 19.080 17.360 16.070 12.430 35.720 31.790 28.930 26.790 20.720 46.440 41.330 37.610 34.830 26.930 57.150 50.870 46.290 42.870 33.150 84.300 75.030 68.280 63.230 48.890

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.500 17.360 15.800 14.630 11.310 32.510 28.930 26.330 24.380 18.850 42.260 37.610 34.230 31.690 24.510 52.010 46.290 42.130 39.010 30.170 76.710 68.280 62.140 57.540 44.490

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

187

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 43.2 - ZONA 60


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.800 17.620 16.040 14.850 11.480 33.000 29.370 26.730 24.750 19.140 42.900 38.180 34.750 32.170 24.880 52.800 46.990 42.770 39.600 30.620 77.880 69.310 63.080 58.410 45.170

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.430 19.080 17.360 16.070 12.430 35.720 31.790 28.930 26.790 20.720 46.440 41.330 37.610 34.830 26.930 57.150 50.870 46.290 42.870 33.150 84.300 75.030 68.280 63.230 48.890

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.410 18.170 16.530 15.310 11.840 34.020 30.280 27.560 25.510 19.730 44.230 39.360 35.820 33.170 25.650 54.430 48.440 44.090 40.820 31.570 80.290 71.460 65.030 60.220 46.570

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.570 16.530 15.050 13.930 10.770 30.960 27.550 25.080 23.220 17.960 40.250 35.820 32.600 30.180 23.340 49.530 44.080 40.120 37.150 28.730 73.060 65.020 59.180 54.800 42.380

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

188

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 43.3 - ZONA 60


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.660 12.160 11.070 10.250 7.920 21.380 19.030 17.320 16.040 12.400 28.510 25.380 23.090 21.380 16.540 35.640 31.720 28.870 26.730 20.670 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.790 13.160 11.980 11.090 8.580 23.150 20.600 18.750 17.360 13.430 30.860 27.470 25.000 23.150 17.900 38.580 34.340 31.250 28.930 22.380 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.080 12.540 11.410 10.560 8.170 22.040 19.620 17.860 16.530 12.790 29.390 26.160 23.810 22.040 17.050 36.740 32.700 29.760 27.560 21.310 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.820 11.410 10.380 9.610 7.430 20.060 17.850 16.250 15.050 11.640 26.750 23.810 21.670 20.060 15.510 33.430 29.760 27.080 25.080 19.390 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

189

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 43.4 - ZONA 60


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.610 10.340 9.410 8.710 6.740 18.180 16.180 14.720 13.630 10.540 22.720 20.220 18.400 17.040 13.180 30.290 26.960 24.540 22.720 17.570 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.570 11.190 10.180 9.430 7.290 19.680 17.510 15.940 14.760 11.410 24.590 21.890 19.920 18.450 14.260 32.790 29.180 26.560 24.590 19.020 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.970 10.650 9.700 8.980 6.940 18.740 16.680 15.180 14.050 10.870 23.420 20.850 18.970 17.570 13.590 31.230 27.800 25.300 23.420 18.110 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.890 9.700 8.820 8.170 6.320 17.050 15.180 13.810 12.790 9.890 21.310 18.970 17.260 15.990 12.360 28.420 25.290 23.020 21.310 16.480 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

190

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 44.1 - ZONA 61


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.490 17.350 15.790 14.620 11.300 32.480 28.910 26.310 24.360 18.840 42.230 37.580 34.210 31.670 24.490 51.970 46.260 42.100 38.980 30.140 76.660 68.230 62.100 57.500 44.460

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.100 18.780 17.090 15.820 12.240 35.160 31.290 28.480 26.370 20.390 45.710 40.680 37.030 34.280 26.510 56.260 50.070 45.570 42.200 32.630 82.980 73.860 67.220 62.240 48.130

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.090 17.880 16.280 15.070 11.650 33.490 29.800 27.130 25.120 19.420 43.530 38.750 35.260 32.650 25.250 53.580 47.690 43.400 40.190 31.080 79.030 70.340 64.020 59.270 45.840

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.280 16.270 14.810 13.710 10.610 30.470 27.120 24.680 22.860 17.680 39.620 35.260 32.090 29.710 22.980 48.760 43.400 39.490 36.570 28.280 71.920 64.010 58.260 53.940 41.710

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

191

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 44.2 - ZONA 61


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.560 16.520 15.040 13.920 10.770 30.940 27.530 25.060 23.200 17.940 40.220 35.790 32.580 30.160 23.330 49.500 44.050 40.090 37.120 28.710 73.010 64.980 59.140 54.760 42.350

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.090 17.880 16.280 15.070 11.650 33.490 29.800 27.130 25.120 19.420 43.530 38.750 35.260 32.650 25.250 53.580 47.690 43.400 40.190 31.080 79.030 70.340 64.020 59.270 45.840

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.140 17.030 15.500 14.350 11.100 31.890 28.390 25.830 23.920 18.500 41.460 36.900 33.580 31.100 24.050 51.030 45.420 41.330 38.270 29.600 75.270 66.990 60.970 56.450 43.660

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.410 15.500 14.110 13.060 10.100 29.020 25.830 23.510 21.770 16.830 37.730 33.580 30.560 28.300 21.880 46.440 41.330 37.610 34.830 26.930 68.500 60.960 55.480 51.370 39.730

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

192

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 44.3 - ZONA 61


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.810 11.400 10.370 9.610 7.430 20.050 17.840 16.240 15.040 11.630 26.730 23.790 21.650 20.050 15.500 33.410 29.740 27.060 25.060 19.380 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.860 12.340 11.230 10.400 8.040 21.700 19.310 17.580 16.280 12.590 28.930 25.750 23.440 21.700 16.780 36.170 32.190 29.300 27.130 20.980 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.200 11.750 10.700 9.900 7.660 20.670 18.390 16.740 15.500 11.990 27.560 24.530 22.320 20.670 15.980 34.450 30.660 27.900 25.830 19.980 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.020 10.690 9.730 9.010 6.970 18.810 16.740 15.230 14.110 10.910 25.080 22.320 20.310 18.810 14.540 31.350 27.900 25.390 23.510 18.180 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

193

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 44.4 - ZONA 61


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.890 9.690 8.820 8.170 6.310 17.040 15.170 13.800 12.780 9.880 21.300 18.960 17.250 15.980 12.350 28.400 25.280 23.000 21.300 16.470 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.780 10.490 9.550 8.840 6.840 18.450 16.420 14.940 13.830 10.700 23.060 20.520 18.680 17.290 13.370 30.740 27.360 24.900 23.060 17.830 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.220 9.990 9.090 8.420 6.510 17.570 15.630 14.230 13.180 10.190 21.960 19.540 17.790 16.470 12.740 29.280 26.060 23.720 21.960 16.980 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.210 9.090 8.270 7.660 5.920 15.990 14.230 12.950 11.990 9.270 19.980 17.780 16.190 14.990 11.590 26.640 23.710 21.580 19.980 15.450 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

194

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 45.1 - ZONA 62


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.930 15.960 14.520 13.450 10.400 29.890 26.600 24.210 22.410 17.330 38.850 34.580 31.470 29.140 22.530 47.820 42.560 38.730 35.860 27.730 70.530 62.770 57.130 52.900 40.910

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.410 17.270 15.720 14.560 11.260 32.350 28.790 26.200 24.260 18.760 42.050 37.430 34.060 31.540 24.390 51.760 46.070 41.930 38.820 30.020 76.350 67.950 61.840 57.260 44.280

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.490 16.450 14.970 13.860 10.720 30.810 27.420 24.960 23.110 17.870 40.050 35.650 32.440 30.040 23.230 49.290 43.870 39.930 36.970 28.590 72.710 64.710 58.900 54.530 42.170

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.820 14.970 13.630 12.620 9.760 28.040 24.950 22.710 21.030 16.260 36.450 32.440 29.520 27.340 21.140 44.860 39.920 36.340 33.640 26.020 66.170 58.890 53.590 49.620 38.380

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

195

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 45.2 - ZONA 62


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.080 15.200 13.830 12.810 9.900 28.460 25.330 23.050 21.350 16.510 37.000 32.930 29.970 27.750 21.460 45.540 40.530 36.890 34.150 26.410 67.170 59.780 54.410 50.380 38.960

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.490 16.450 14.970 13.860 10.720 30.810 27.420 24.960 23.110 17.870 40.050 35.650 32.440 30.040 23.230 49.290 43.870 39.930 36.970 28.590 72.710 64.710 58.900 54.530 42.170

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.610 15.670 14.260 13.200 10.210 29.340 26.110 23.770 22.010 17.020 38.140 33.950 30.900 28.610 22.120 46.950 41.780 38.030 35.210 27.230 69.250 61.630 56.090 51.940 40.160

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.020 14.260 12.980 12.020 9.290 26.700 23.760 21.630 20.030 15.490 34.710 30.890 28.120 26.030 20.130 42.720 38.020 34.610 32.040 24.780 63.020 56.080 51.040 47.260 36.550

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

196

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 45.3 - ZONA 62


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.780 10.490 9.540 8.840 6.830 18.440 16.410 14.940 13.830 10.700 24.590 21.890 19.920 18.440 14.260 30.740 27.360 24.900 23.050 17.830 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.760 11.350 10.330 9.570 7.400 19.960 17.770 16.170 14.970 11.580 26.620 23.690 21.560 19.960 15.440 33.270 29.610 26.950 24.960 19.300 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.150 10.810 9.840 9.110 7.050 19.010 16.920 15.400 14.260 11.030 25.350 22.560 20.530 19.010 14.700 31.690 28.200 25.670 23.770 18.380 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.050 9.840 8.950 8.290 6.410 17.300 15.400 14.020 12.980 10.040 23.070 20.530 18.690 17.300 13.380 28.840 25.670 23.360 21.630 16.730 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

197

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 45.4 - ZONA 62


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.020 8.910 8.110 7.510 5.810 15.680 13.950 12.700 11.760 9.090 19.600 17.440 15.870 14.700 11.370 26.130 23.250 21.160 19.600 15.150 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.840 9.650 8.780 8.130 6.290 16.970 15.100 13.750 12.730 9.840 21.210 18.880 17.180 15.910 12.300 28.280 25.170 22.910 21.210 16.400 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.330 9.190 8.360 7.740 5.990 16.160 14.380 13.090 12.120 9.370 20.200 17.980 16.360 15.150 11.720 26.940 23.970 21.820 20.200 15.620 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
9.400 8.360 7.610 7.050 5.450 14.710 13.090 11.910 11.030 8.530 18.380 16.360 14.890 13.790 10.660 24.510 21.820 19.850 18.380 14.220 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

198

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 46.1 - ZONA 65


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.770 19.380 17.640 16.330 12.630 36.290 32.300 29.400 27.220 21.050 47.180 41.990 38.210 35.380 27.360 58.070 51.680 47.030 43.550 33.680 85.650 76.230 69.370 64.240 49.680

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.570 20.980 19.090 17.680 13.670 39.280 34.960 31.820 29.460 22.780 51.070 45.450 41.370 38.300 29.620 62.850 55.940 50.910 47.140 36.460 92.710 82.510 75.100 69.530 53.770

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.450 19.980 18.180 16.840 13.020 37.410 33.300 30.300 28.060 21.700 48.640 43.290 39.400 36.480 28.210 59.860 53.280 48.490 44.900 34.720 88.300 78.580 71.520 66.220 51.210

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.430 18.180 16.550 15.320 11.850 34.050 30.300 27.580 25.530 19.750 44.260 39.390 35.850 33.200 25.670 54.470 48.480 44.120 40.860 31.590 80.350 71.510 65.080 60.260 46.600

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

199

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 46.2 - ZONA 65


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.740 18.460 16.800 15.550 12.030 34.560 30.760 28.000 25.920 20.050 44.930 39.990 36.390 33.700 26.060 55.300 49.220 44.790 41.480 32.070 81.570 72.600 66.070 61.180 47.310

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.450 19.980 18.180 16.840 13.020 37.410 33.300 30.300 28.060 21.700 48.640 43.290 39.400 36.480 28.210 59.860 53.280 48.490 44.900 34.720 88.300 78.580 71.520 66.220 51.210

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.380 19.030 17.320 16.030 12.400 35.630 31.710 28.860 26.720 20.670 46.320 41.230 37.520 34.740 26.870 57.010 50.740 46.180 42.760 33.070 84.090 74.840 68.110 63.070 48.770

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.460 17.310 15.760 14.590 11.280 32.430 28.860 26.260 24.320 18.810 42.150 37.520 34.140 31.610 24.450 51.880 46.170 42.020 38.910 30.090 76.520 68.110 61.980 57.390 44.380

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

200

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 46.3 - ZONA 65


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.310 12.740 11.590 10.730 8.300 22.400 19.930 18.140 16.800 12.990 29.860 26.580 24.190 22.400 17.320 37.330 33.220 30.240 28.000 21.650 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.490 13.790 12.550 11.620 8.980 24.240 21.580 19.640 18.180 14.060 32.330 28.770 26.180 24.240 18.750 40.410 35.960 32.730 30.300 23.440 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.750 13.130 11.950 11.060 8.560 23.090 20.550 18.700 17.320 13.390 30.790 27.400 24.940 23.090 17.860 38.480 34.250 31.170 28.860 22.320 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.420 11.950 10.870 10.070 7.790 21.010 18.700 17.020 15.760 12.190 28.020 24.930 22.690 21.010 16.250 35.020 31.170 28.370 26.260 20.310 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

201

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 46.4 - ZONA 65


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.160 10.820 9.850 9.120 7.050 19.040 16.940 15.420 14.280 11.040 23.800 21.180 19.280 17.850 13.800 31.730 28.240 25.700 23.800 18.400 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.170 11.720 10.660 9.870 7.640 20.610 18.340 16.690 15.460 11.950 25.760 22.930 20.860 19.320 14.940 34.350 30.570 27.820 25.760 19.920 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.540 11.160 10.160 9.400 7.270 19.630 17.470 15.900 14.720 11.380 24.530 21.830 19.870 18.400 14.230 32.710 29.110 26.500 24.530 18.970 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.410 10.160 9.240 8.560 6.620 17.860 15.900 14.470 13.390 10.360 22.320 19.870 18.080 16.740 12.950 29.770 26.490 24.110 22.320 17.260 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

202

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 47.1 - ZONA 66


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.870 20.350 18.520 17.150 13.260 38.110 33.920 30.870 28.590 22.110 49.550 44.100 40.130 37.160 28.740 60.980 54.270 49.400 45.740 35.370 89.950 80.060 72.860 67.460 52.170

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
24.750 22.030 20.050 18.570 14.360 41.260 36.720 33.420 30.940 23.930 53.640 47.740 43.440 40.230 31.110 66.010 58.750 53.470 49.510 38.290 97.370 86.660 78.870 73.030 56.470

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.580 20.980 19.100 17.680 13.670 39.290 34.970 31.830 29.470 22.790 51.080 45.460 41.380 38.310 29.630 62.870 55.950 50.920 47.150 36.460 92.730 82.530 75.110 69.550 53.780

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.450 19.090 17.380 16.090 12.440 35.760 31.820 28.960 26.820 20.740 46.480 41.370 37.650 34.860 26.960 57.210 50.920 46.340 42.910 33.180 84.390 75.100 68.350 63.290 48.940

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

203

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 47.2 - ZONA 66


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.780 19.380 17.640 16.330 12.630 36.300 32.310 29.400 27.220 21.050 47.190 42.000 38.220 35.390 27.370 58.080 51.690 47.040 43.560 33.690 85.670 76.240 69.390 64.250 49.690

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.580 20.980 19.100 17.680 13.670 39.290 34.970 31.830 29.470 22.790 51.080 45.460 41.380 38.310 29.630 62.870 55.950 50.920 47.150 36.460 92.730 82.530 75.110 69.550 53.780

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.450 19.980 18.190 16.840 13.020 37.420 33.310 30.310 28.070 21.700 48.650 43.300 39.410 36.490 28.220 59.880 53.290 48.500 44.910 34.730 88.320 78.600 71.540 66.240 51.220

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.430 18.180 16.550 15.320 11.850 34.050 30.310 27.580 25.540 19.750 44.270 39.400 35.860 33.200 25.680 54.490 48.490 44.130 40.860 31.600 80.370 71.530 65.100 60.280 46.610

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

204

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 47.3 - ZONA 66


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.030 13.370 12.170 11.270 8.720 23.520 20.930 19.050 17.640 13.640 31.360 27.910 25.400 23.520 18.190 39.200 34.890 31.750 29.400 22.740 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.270 14.480 13.180 12.200 9.440 25.460 22.660 20.620 19.100 14.770 33.950 30.210 27.500 25.460 19.690 42.440 37.770 34.370 31.830 24.610 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.490 13.790 12.550 11.620 8.990 24.250 21.580 19.640 18.190 14.060 32.330 28.780 26.190 24.250 18.750 40.420 35.970 32.740 30.310 23.440 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.100 12.550 11.420 10.570 8.180 22.070 19.640 17.870 16.550 12.800 29.420 26.190 23.830 22.070 17.070 36.780 32.730 29.790 27.580 21.330 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

205

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 47.4 - ZONA 66


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.770 11.370 10.350 9.580 7.410 19.990 17.790 16.190 15.000 11.600 24.990 22.240 20.240 18.740 14.500 33.320 29.660 26.990 24.990 19.330 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.830 12.310 11.200 10.370 8.020 21.640 19.260 17.530 16.230 12.550 27.050 24.080 21.910 20.290 15.690 36.070 32.100 29.220 27.050 20.920 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.170 11.720 10.670 9.880 7.640 20.610 18.340 16.700 15.460 11.950 25.770 22.930 20.870 19.320 14.940 34.350 30.570 27.830 25.770 19.920 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.980 10.670 9.710 8.990 6.950 18.760 16.690 15.190 14.070 10.880 23.450 20.870 18.990 17.580 13.600 31.260 27.820 25.320 23.450 18.130 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

206

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 48.1 - ZONA 67


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.790 18.500 16.840 15.590 12.060 34.650 30.840 28.070 25.990 20.100 45.040 40.090 36.490 33.780 26.130 55.440 49.340 44.910 41.580 32.150 81.770 72.780 66.240 61.330 47.430

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.500 20.030 18.230 16.880 13.050 37.510 33.380 30.380 28.130 21.750 48.760 43.400 39.490 36.570 28.280 60.010 53.410 48.610 45.010 34.810 88.520 78.780 71.700 66.390 51.340

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.430 19.080 17.360 16.070 12.430 35.720 31.790 28.930 26.790 20.720 46.440 41.330 37.610 34.830 26.930 57.150 50.870 46.290 42.870 33.150 84.300 75.030 68.280 63.230 48.890

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.500 17.360 15.800 14.630 11.310 32.510 28.930 26.330 24.380 18.850 42.260 37.610 34.230 31.690 24.510 52.010 46.290 42.130 39.010 30.170 76.710 68.280 62.140 57.540 44.490

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

207

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 48.2 - ZONA 67


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.800 17.620 16.040 14.850 11.480 33.000 29.370 26.730 24.750 19.140 42.900 38.180 34.750 32.170 24.880 52.800 46.990 42.770 39.600 30.620 77.880 69.310 63.080 58.410 45.170

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.430 19.080 17.360 16.070 12.430 35.720 31.790 28.930 26.790 20.720 46.440 41.330 37.610 34.830 26.930 57.150 50.870 46.290 42.870 33.150 84.300 75.030 68.280 63.230 48.890

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.410 18.170 16.530 15.310 11.840 34.020 30.280 27.560 25.510 19.730 44.230 39.360 35.820 33.170 25.650 54.430 48.440 44.090 40.820 31.570 80.290 71.460 65.030 60.220 46.570

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.570 16.530 15.050 13.930 10.770 30.960 27.550 25.080 23.220 17.960 40.250 35.820 32.600 30.180 23.340 49.530 44.080 40.120 37.150 28.730 73.060 65.020 59.180 54.800 42.380

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

208

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 48.3 - ZONA 67


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.660 12.160 11.070 10.250 7.920 21.380 19.030 17.320 16.040 12.400 28.510 25.380 23.090 21.380 16.540 35.640 31.720 28.870 26.730 20.670 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.790 13.160 11.980 11.090 8.580 23.150 20.600 18.750 17.360 13.430 30.860 27.470 25.000 23.150 17.900 38.580 34.340 31.250 28.930 22.380 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.080 12.540 11.410 10.560 8.170 22.040 19.620 17.860 16.530 12.790 29.390 26.160 23.810 22.040 17.050 36.740 32.700 29.760 27.560 21.310 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.820 11.410 10.380 9.610 7.430 20.060 17.850 16.250 15.050 11.640 26.750 23.810 21.670 20.060 15.510 33.430 29.760 27.080 25.080 19.390 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

209

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 48.4 - ZONA 67


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.610 10.340 9.410 8.710 6.740 18.180 16.180 14.720 13.630 10.540 22.720 20.220 18.400 17.040 13.180 30.290 26.960 24.540 22.720 17.570 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.570 11.190 10.180 9.430 7.290 19.680 17.510 15.940 14.760 11.410 24.590 21.890 19.920 18.450 14.260 32.790 29.180 26.560 24.590 19.020 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.970 10.650 9.700 8.980 6.940 18.740 16.680 15.180 14.050 10.870 23.420 20.850 18.970 17.570 13.590 31.230 27.800 25.300 23.420 18.110 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.890 9.700 8.820 8.170 6.320 17.050 15.180 13.810 12.790 9.890 21.310 18.970 17.260 15.990 12.360 28.420 25.290 23.020 21.310 16.480 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

210

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 49.1 - ZONA 68


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.980 17.780 16.180 14.990 11.590 33.300 29.640 26.970 24.980 19.310 43.290 38.530 35.070 32.470 25.110 53.280 47.420 43.160 39.960 30.900 78.590 69.940 63.660 58.940 45.580

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.630 19.250 17.520 16.220 12.540 36.050 32.080 29.200 27.040 20.910 46.860 41.710 37.960 35.150 27.180 57.680 51.330 46.720 43.260 33.450 85.070 75.710 68.910 63.800 49.340

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.600 18.330 16.680 15.450 11.950 34.330 30.550 27.810 25.750 19.910 44.630 39.720 36.150 33.470 25.890 54.930 48.890 44.490 41.200 31.860 81.020 72.110 65.630 60.760 46.990

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.740 16.680 15.180 14.060 10.870 31.240 27.800 25.300 23.430 18.120 40.610 36.150 32.900 30.460 23.560 49.990 44.490 40.490 37.490 28.990 73.730 65.620 59.720 55.300 42.760

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

211

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 49.2 - ZONA 68


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.030 16.940 15.410 14.270 11.040 31.710 28.230 25.690 23.790 18.390 41.230 36.690 33.400 30.920 23.910 50.740 45.160 41.100 38.060 29.430 74.850 66.610 60.630 56.140 43.410

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.600 18.330 16.680 15.450 11.950 34.330 30.550 27.810 25.750 19.910 44.630 39.720 36.150 33.470 25.890 54.930 48.890 44.490 41.200 31.860 81.020 72.110 65.630 60.760 46.990

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.620 17.460 15.890 14.710 11.380 32.700 29.100 26.480 24.520 18.960 42.500 37.830 34.430 31.880 24.650 52.310 46.560 42.370 39.230 30.340 77.160 68.670 62.500 57.870 44.750

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.850 15.890 14.460 13.390 10.350 29.750 26.480 24.100 22.310 17.260 38.680 34.420 31.330 29.010 22.430 47.600 42.370 38.560 35.700 27.610 70.220 62.490 56.880 52.660 40.730

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

212

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 49.3 - ZONA 68


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.130 11.690 10.640 9.850 7.620 20.550 18.290 16.650 15.410 11.920 27.400 24.390 22.200 20.550 15.890 34.250 30.480 27.740 25.690 19.870 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.210 12.650 11.510 10.660 8.240 22.250 19.800 18.020 16.680 12.900 29.660 26.400 24.030 22.250 17.200 37.080 33.000 30.030 27.810 21.500 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.540 12.050 10.960 10.150 7.850 21.190 18.860 17.160 15.890 12.290 28.250 25.140 22.880 21.190 16.380 35.310 31.430 28.600 26.480 20.480 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.320 10.960 9.980 9.240 7.140 19.280 17.160 15.620 14.460 11.180 25.710 22.880 20.820 19.280 14.910 32.130 28.600 26.030 24.100 18.640 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

213

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 49.4 - ZONA 68


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.160 9.930 9.040 8.370 6.470 17.470 15.550 14.150 13.100 10.130 21.840 19.430 17.690 16.380 12.660 29.110 25.910 23.580 21.840 16.890 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.080 10.750 9.790 9.060 7.010 18.910 16.830 15.320 14.180 10.970 23.640 21.040 19.150 17.730 13.710 31.520 28.050 25.530 23.640 18.280 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.510 10.240 9.320 8.630 6.670 18.010 16.030 14.590 13.510 10.450 22.510 20.030 18.230 16.880 13.060 30.010 26.710 24.310 22.510 17.410 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.470 9.320 8.480 7.850 6.070 16.390 14.590 13.270 12.290 9.510 20.480 18.230 16.590 15.360 11.880 27.310 24.310 22.120 20.480 15.840 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

214

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 50.1 - ZONA 69


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.310 18.970 17.260 15.980 12.360 35.520 31.610 28.770 26.640 20.600 46.170 41.090 37.400 34.630 26.780 56.820 50.570 46.030 42.620 32.960 83.820 74.600 67.890 62.860 48.610

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
23.070 20.530 18.680 17.300 13.380 38.440 34.220 31.140 28.830 22.300 49.980 44.480 40.480 37.480 28.990 61.510 54.750 49.820 46.130 35.680 90.730 80.750 73.490 68.050 52.620

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.970 19.550 17.790 16.480 12.740 36.610 32.590 29.660 27.460 21.240 47.600 42.360 38.550 35.700 27.610 58.580 52.140 47.450 43.940 33.980 86.410 76.900 69.990 64.810 50.120

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.990 17.790 16.190 14.990 11.590 33.320 29.650 26.990 24.990 19.320 43.310 38.550 35.080 32.490 25.120 53.310 47.450 43.180 39.980 30.920 78.630 69.980 63.690 58.970 45.610

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

215

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 50.2 - ZONA 69


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.290 18.060 16.440 15.220 11.770 33.820 30.100 27.400 25.370 19.620 43.970 39.130 35.620 32.980 25.500 54.120 48.170 43.840 40.590 31.390 79.830 71.040 64.660 59.870 46.300

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.970 19.550 17.790 16.480 12.740 36.610 32.590 29.660 27.460 21.240 47.600 42.360 38.550 35.700 27.610 58.580 52.140 47.450 43.940 33.980 86.410 76.900 69.990 64.810 50.120

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.920 18.620 16.950 15.690 12.130 34.870 31.030 28.250 26.150 20.220 45.330 40.350 36.720 34.000 26.290 55.790 49.660 45.190 41.840 32.360 82.290 73.240 66.660 61.720 47.730

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.040 16.940 15.420 14.280 11.040 31.730 28.240 25.700 23.800 18.400 41.250 36.710 33.410 30.940 23.930 50.770 45.190 41.120 38.080 29.450 74.890 66.650 60.660 56.170 43.430

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

216

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 50.3 - ZONA 69


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.000 12.460 11.340 10.500 8.120 21.920 19.510 17.750 16.440 12.710 29.220 26.010 23.670 21.920 16.950 36.530 32.510 29.590 27.400 21.190 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.160 13.490 12.280 11.370 8.790 23.730 21.120 19.220 17.790 13.760 31.630 28.150 25.620 23.730 18.350 39.540 35.190 32.030 29.660 22.940 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.440 12.850 11.690 10.830 8.370 22.600 20.110 18.300 16.950 13.110 30.130 26.810 24.400 22.600 17.470 37.660 33.520 30.500 28.250 21.840 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.140 11.690 10.640 9.850 7.620 20.560 18.300 16.660 15.420 11.930 27.420 24.400 22.210 20.560 15.900 34.270 30.500 27.760 25.700 19.880 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

217

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 50.4 - ZONA 69


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.900 10.590 9.640 8.930 6.900 18.630 16.580 15.090 13.970 10.810 23.290 20.730 18.860 17.470 13.510 31.050 27.640 25.150 23.290 18.010 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.880 11.470 10.440 9.660 7.470 20.170 17.950 16.340 15.130 11.700 25.210 22.440 20.420 18.910 14.620 33.610 29.910 27.230 25.210 19.490 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.270 10.920 9.940 9.200 7.120 19.210 17.090 15.560 14.410 11.140 24.010 21.370 19.450 18.010 13.920 32.010 28.490 25.930 24.010 18.570 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.170 9.940 9.040 8.370 6.480 17.480 15.560 14.160 13.110 10.140 21.850 19.440 17.700 16.390 12.670 29.130 25.930 23.600 21.850 16.900 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

218

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 51.1 - ZONA 70


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.050 18.730 17.050 15.790 12.210 35.080 31.220 28.420 26.310 20.350 45.610 40.590 36.940 34.210 26.450 56.130 49.960 45.470 42.100 32.560 82.790 73.690 67.060 62.100 48.020

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
22.790 20.280 18.460 17.090 13.220 37.980 33.800 30.760 28.480 22.030 49.370 43.940 39.990 37.030 28.630 60.760 54.080 49.220 45.570 35.240 89.620 79.760 72.590 67.220 51.980

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.700 19.310 17.580 16.280 12.590 36.170 32.190 29.300 27.130 20.980 47.020 41.850 38.080 35.260 27.270 57.870 51.500 46.870 43.400 33.560 85.360 75.970 69.140 64.020 49.510

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.750 17.580 16.000 14.810 11.450 32.910 29.290 26.660 24.680 19.090 42.790 38.080 34.660 32.090 24.820 52.660 46.870 42.650 39.490 30.540 77.670 69.130 62.920 58.260 45.050

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

219

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 51.2 - ZONA 70


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.050 17.840 16.240 15.040 11.630 33.410 29.740 27.060 25.060 19.380 43.440 38.660 35.180 32.580 25.190 53.460 47.580 43.300 40.090 31.010 78.850 70.180 63.870 59.140 45.730

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.700 19.310 17.580 16.280 12.590 36.170 32.190 29.300 27.130 20.980 47.020 41.850 38.080 35.260 27.270 57.870 51.500 46.870 43.400 33.560 85.360 75.970 69.140 64.020 49.510

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.670 18.390 16.740 15.500 11.990 34.450 30.660 27.900 25.830 19.980 44.780 39.850 36.270 33.580 25.970 55.110 49.050 44.640 41.330 31.970 81.290 72.350 65.850 60.970 47.150

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.810 16.740 15.230 14.110 10.910 31.350 27.900 25.390 23.510 18.180 40.750 36.270 33.010 30.560 23.630 50.150 44.640 40.620 37.610 29.090 73.970 65.840 59.920 55.480 42.910

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

220

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 51.3 - ZONA 70


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.830 12.310 11.200 10.370 8.020 21.650 19.270 17.540 16.240 12.560 28.870 25.690 23.380 21.650 16.740 36.080 32.120 29.230 27.060 20.930 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.970 13.330 12.130 11.230 8.680 23.440 20.860 18.980 17.580 13.590 31.250 27.810 25.310 23.440 18.120 39.060 34.760 31.640 29.300 22.660 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.260 12.690 11.550 10.700 8.270 22.320 19.870 18.080 16.740 12.950 29.760 26.490 24.110 22.320 17.260 37.200 33.110 30.130 27.900 21.580 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.980 11.550 10.510 9.730 7.530 20.310 18.080 16.450 15.230 11.780 27.080 24.100 21.940 20.310 15.710 33.850 30.130 27.420 25.390 19.630 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

221

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 51.4 - ZONA 70


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.760 10.460 9.520 8.820 6.820 18.400 16.380 14.910 13.800 10.670 23.000 20.470 18.630 17.250 13.340 30.670 27.300 24.840 23.000 17.790 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.730 11.330 10.310 9.550 7.380 19.920 17.730 16.140 14.940 11.550 24.900 22.160 20.170 18.680 14.440 33.200 29.550 26.890 24.900 19.260 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.120 10.790 9.820 9.090 7.030 18.970 16.890 15.370 14.230 11.000 23.720 21.110 19.210 17.790 13.760 31.620 28.140 25.610 23.720 18.340 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.030 9.820 8.930 8.270 6.400 17.260 15.370 13.980 12.950 10.010 21.580 19.210 17.480 16.190 12.520 28.770 25.610 23.310 21.580 16.690 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

222

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 52.1 - ZONA 71


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.210 17.100 15.560 14.410 11.140 32.020 28.500 25.940 24.020 18.570 41.630 37.050 33.720 31.220 24.140 51.230 45.600 41.500 38.430 29.720 75.570 67.260 61.210 56.680 43.830

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.800 18.510 16.850 15.600 12.060 34.660 30.850 28.080 26.000 20.100 45.060 40.100 36.500 33.800 26.140 55.460 49.360 44.920 41.600 32.170 81.800 72.810 66.260 61.350 47.450

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.810 17.630 16.040 14.860 11.490 33.010 29.380 26.740 24.760 19.150 42.920 38.200 34.760 32.190 24.890 52.820 47.010 42.780 39.610 30.640 77.910 69.340 63.110 58.430 45.190

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.020 16.040 14.600 13.520 10.450 30.040 26.740 24.330 22.530 17.420 39.050 34.760 31.630 29.290 22.650 48.070 42.780 38.930 36.050 27.880 70.900 63.100 57.430 53.170 41.120

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

223

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 52.2 - ZONA 71


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.300 16.290 14.820 13.720 10.610 30.500 27.140 24.700 22.870 17.690 39.650 35.280 32.110 29.730 22.990 48.800 43.430 39.520 36.600 28.300 71.970 64.060 58.300 53.980 41.740

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.810 17.630 16.040 14.860 11.490 33.010 29.380 26.740 24.760 19.150 42.920 38.200 34.760 32.190 24.890 52.820 47.010 42.780 39.610 30.640 77.910 69.340 63.110 58.430 45.190

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.860 16.790 15.280 14.150 10.940 31.440 27.980 25.470 23.580 18.240 40.870 36.380 33.110 30.650 23.710 50.300 44.770 40.750 37.730 29.180 74.200 66.040 60.100 55.650 43.040

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.170 15.280 13.900 12.870 9.960 28.610 25.460 23.170 21.460 16.590 37.190 33.100 30.130 27.900 21.570 45.780 40.740 37.080 34.330 26.550 67.520 60.090 54.690 50.640 39.160

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

224

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 52.3 - ZONA 71


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.630 11.240 10.230 9.470 7.320 19.760 17.590 16.010 14.820 11.460 26.350 23.450 21.340 19.760 15.280 32.940 29.310 26.680 24.700 19.100 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.670 12.160 11.070 10.250 7.930 21.390 19.040 17.330 16.040 12.410 28.520 25.390 23.100 21.390 16.540 35.650 31.730 28.880 26.740 20.680 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.020 11.580 10.540 9.760 7.550 20.370 18.130 16.500 15.280 11.820 27.160 24.180 22.000 20.370 15.760 33.960 30.220 27.500 25.470 19.690 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.840 10.540 9.590 8.880 6.870 18.540 16.500 15.020 13.900 10.750 24.720 22.000 20.020 18.540 14.340 30.900 27.500 25.030 23.170 17.920 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

225

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 52.4 - ZONA 71


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.730 9.550 8.690 8.050 6.220 16.800 14.950 13.610 12.600 9.740 21.000 18.690 17.010 15.750 12.180 28.000 24.920 22.680 21.000 16.240 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.620 10.340 9.410 8.710 6.740 18.180 16.180 14.730 13.640 10.550 22.730 20.230 18.410 17.050 13.180 30.310 26.970 24.550 22.730 17.580 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.060 9.850 8.960 8.300 6.420 17.320 15.410 14.030 12.990 10.040 21.650 19.270 17.530 16.230 12.550 28.860 25.690 23.380 21.650 16.740 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.070 8.960 8.160 7.550 5.840 15.760 14.030 12.760 11.820 9.140 19.700 17.530 15.960 14.770 11.430 26.260 23.380 21.270 19.700 15.230 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

226

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 53.1 - ZONA 72


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.470 17.330 15.770 14.600 11.290 32.450 28.880 26.280 24.330 18.820 42.180 37.540 34.170 31.640 24.460 51.910 46.200 42.050 38.940 30.110 76.570 68.150 62.030 57.430 44.410

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.070 18.760 17.070 15.810 12.220 35.120 31.260 28.450 26.340 20.370 45.660 40.640 36.980 34.240 26.480 56.200 50.010 45.520 42.150 32.590 82.890 73.770 67.140 62.170 48.080

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.070 17.860 16.260 15.050 11.640 33.450 29.770 27.090 25.090 19.400 43.490 38.700 35.220 32.610 25.220 53.520 47.630 43.350 40.140 31.040 78.940 70.260 63.940 59.210 45.790

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.260 16.250 14.790 13.700 10.590 30.440 27.090 24.660 22.830 17.650 39.570 35.220 32.050 29.680 22.950 48.700 43.350 39.450 36.530 28.250 71.840 63.940 58.190 53.880 41.670

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

227

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 53.2 - ZONA 72


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.540 16.500 15.020 13.910 10.750 30.900 27.500 25.030 23.180 17.920 40.170 35.750 32.540 30.130 23.300 49.440 44.000 40.050 37.080 28.680 72.930 64.910 59.070 54.700 42.300

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.070 17.860 16.260 15.050 11.640 33.450 29.770 27.090 25.090 19.400 43.490 38.700 35.220 32.610 25.220 53.520 47.630 43.350 40.140 31.040 78.940 70.260 63.940 59.210 45.790

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.110 17.010 15.480 14.340 11.090 31.860 28.350 25.800 23.890 18.480 41.410 36.860 33.550 31.060 24.020 50.970 45.360 41.290 38.230 29.560 75.180 66.910 60.900 56.390 43.610

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.390 15.480 14.090 13.050 10.090 28.990 25.800 23.480 21.740 16.810 37.690 33.540 30.530 28.270 21.860 46.380 41.280 37.570 34.790 26.900 68.420 60.890 55.420 51.310 39.680

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

228

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 53.3 - ZONA 72


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.790 11.390 10.360 9.590 7.420 20.020 17.820 16.220 15.020 11.610 26.700 23.760 21.630 20.020 15.490 33.370 29.700 27.030 25.030 19.360 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.850 12.330 11.220 10.390 8.030 21.680 19.290 17.560 16.260 12.570 28.900 25.720 23.410 21.680 16.760 36.130 32.150 29.260 27.090 20.950 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.190 11.740 10.680 9.890 7.650 20.640 18.370 16.720 15.480 11.970 27.520 24.500 22.300 20.640 15.960 34.410 30.620 27.870 25.800 19.960 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.000 10.680 9.720 9.000 6.960 18.790 16.720 15.220 14.090 10.900 25.050 22.290 20.290 18.790 14.530 31.310 27.870 25.360 23.480 18.160 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

229

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 53.4 - ZONA 72


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.870 9.680 8.810 8.160 6.310 17.020 15.150 13.790 12.770 9.870 21.280 18.940 17.230 15.960 12.340 28.370 25.250 22.980 21.280 16.450 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.770 10.480 9.530 8.830 6.830 18.420 16.400 14.920 13.820 10.690 23.030 20.500 18.650 17.270 13.360 30.710 27.330 24.870 23.030 17.810 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.210 9.980 9.080 8.410 6.500 17.550 15.620 14.210 13.160 10.180 21.930 19.520 17.770 16.450 12.720 29.250 26.030 23.690 21.930 16.960 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.200 9.080 8.260 7.650 5.920 15.970 14.210 12.930 11.980 9.260 19.960 17.760 16.170 14.970 11.580 26.610 23.690 21.560 19.960 15.440 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

230

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 54.1 - ZONA 78


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.010 17.810 16.210 15.010 11.610 33.350 29.680 27.010 25.010 19.340 43.360 38.590 35.120 32.520 25.150 53.360 47.490 43.220 40.020 30.950 78.710 70.050 63.750 59.030 45.650

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
21.660 19.280 17.540 16.250 12.560 36.100 32.130 29.240 27.080 20.940 46.930 41.770 38.010 35.200 27.220 57.760 51.410 46.790 43.320 33.500 85.200 75.830 69.010 63.900 49.410

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.630 18.360 16.710 15.470 11.960 34.380 30.600 27.850 25.790 19.940 44.700 39.780 36.200 33.520 25.920 55.010 48.960 44.560 41.260 31.910 81.140 72.210 65.720 60.860 47.060

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.770 16.710 15.210 14.080 10.890 31.290 27.850 25.340 23.470 18.150 40.670 36.200 32.950 30.500 23.590 50.060 44.550 40.550 37.540 29.030 73.840 65.720 59.810 55.380 42.830

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

231

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 54.2 - ZONA 78


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.060 16.960 15.440 14.290 11.050 31.760 28.270 25.730 23.820 18.420 41.290 36.750 33.450 30.970 23.950 50.820 45.230 41.160 38.110 29.480 74.960 66.710 60.720 56.220 43.480

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.630 18.360 16.710 15.470 11.960 34.380 30.600 27.850 25.790 19.940 44.700 39.780 36.200 33.520 25.920 55.010 48.960 44.560 41.260 31.910 81.140 72.210 65.720 60.860 47.060

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.650 17.490 15.910 14.730 11.390 32.740 29.140 26.520 24.560 18.990 42.570 37.890 34.480 31.930 24.690 52.390 46.630 42.440 39.290 30.390 77.280 68.780 62.590 57.960 44.820

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.880 15.910 14.480 13.410 10.370 29.800 26.520 24.140 22.350 17.280 38.740 34.480 31.380 29.050 22.470 47.680 42.430 38.620 35.760 27.650 70.320 62.590 56.960 52.740 40.790

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

232

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 54.3 - ZONA 78


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.150 11.700 10.650 9.860 7.630 20.580 18.320 16.670 15.440 11.940 27.440 24.420 22.230 20.580 15.920 34.300 30.530 27.790 25.730 19.900 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
14.230 12.670 11.530 10.680 8.260 22.280 19.830 18.050 16.710 12.920 29.710 26.440 24.060 22.280 17.230 37.130 33.050 30.080 27.850 21.540 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.560 12.060 10.980 10.170 7.860 21.220 18.880 17.190 15.910 12.310 28.290 25.180 22.920 21.220 16.410 35.360 31.470 28.640 26.520 20.510 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.340 10.980 9.990 9.250 7.150 19.310 17.180 15.640 14.480 11.200 25.740 22.910 20.850 19.310 14.930 32.180 28.640 26.070 24.140 18.670 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

233

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 54.4 - ZONA 78


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.180 9.950 9.050 8.380 6.480 17.490 15.570 14.170 13.120 10.150 21.870 19.460 17.710 16.400 12.680 29.160 25.950 23.620 21.870 16.910 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.100 10.770 9.800 9.070 7.020 18.940 16.850 15.340 14.200 10.980 23.670 21.070 19.170 17.750 13.730 31.560 28.090 25.570 23.670 18.310 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.520 10.260 9.330 8.640 6.680 18.040 16.050 14.610 13.530 10.460 22.540 20.060 18.260 16.910 13.080 30.060 26.750 24.350 22.540 17.430 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.490 9.330 8.490 7.860 6.080 16.410 14.610 13.290 12.310 9.520 20.520 18.260 16.620 15.390 11.900 27.350 24.340 22.160 20.520 15.870 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

234

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 55.1 - ZONA 79


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.340 17.210 15.660 14.500 11.220 32.230 28.690 26.110 24.170 18.690 41.900 37.290 33.940 31.430 24.300 51.570 45.900 41.770 38.680 29.910 76.070 67.700 61.620 57.050 44.120

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
20.930 18.630 16.960 15.700 12.140 34.890 31.050 28.260 26.170 20.240 45.360 40.370 36.740 34.020 26.310 55.820 49.680 45.220 41.870 32.380 82.340 73.280 66.700 61.760 47.760

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.940 17.740 16.150 14.950 11.560 33.230 29.570 26.920 24.920 19.270 43.200 38.450 34.990 32.400 25.050 53.170 47.320 43.060 39.870 30.840 78.420 69.790 63.520 58.820 45.480

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.140 16.150 14.700 13.610 10.520 30.240 26.910 24.490 22.680 17.540 39.310 34.990 31.840 29.480 22.800 48.380 43.060 39.190 36.290 28.060 71.360 63.510 57.800 53.520 41.390

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

235

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 55.2 - ZONA 79


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.420 16.390 14.920 13.810 10.680 30.700 27.320 24.860 23.020 17.800 39.910 35.520 32.320 29.930 23.150 49.120 43.710 39.780 36.840 28.490 72.450 64.480 58.680 54.330 42.020

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.940 17.740 16.150 14.950 11.560 33.230 29.570 26.920 24.920 19.270 43.200 38.450 34.990 32.400 25.050 53.170 47.320 43.060 39.870 30.840 78.420 69.790 63.520 58.820 45.480

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.990 16.900 15.380 14.240 11.010 31.650 28.170 25.630 23.740 18.360 41.140 36.620 33.320 30.860 23.860 50.630 45.060 41.010 37.980 29.370 74.690 66.470 60.500 56.010 43.320

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.280 15.380 14.000 12.960 10.020 28.800 25.630 23.330 21.600 16.700 37.440 33.320 30.320 28.080 21.710 46.080 41.010 37.320 34.560 26.730 67.960 60.490 55.050 50.970 39.420

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

236

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 55.3 - ZONA 79


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.710 11.310 10.290 9.530 7.370 19.890 17.700 16.110 14.920 11.540 26.520 23.600 21.480 19.890 15.380 33.150 29.510 26.850 24.860 19.230 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.760 12.240 11.140 10.320 7.980 21.530 19.160 17.440 16.150 12.490 28.710 25.550 23.260 21.530 16.650 35.890 31.940 29.070 26.920 20.810 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.100 11.660 10.610 9.830 7.600 20.510 18.250 16.610 15.380 11.890 27.340 24.340 22.150 20.510 15.860 34.180 30.420 27.680 25.630 19.820 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.920 10.610 9.660 8.940 6.920 18.660 16.610 15.120 14.000 10.820 24.880 22.140 20.150 18.660 14.430 31.100 27.680 25.190 23.330 18.040 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

237

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 55.4 - ZONA 79


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.800 9.610 8.750 8.100 6.270 16.910 15.050 13.700 12.680 9.810 21.140 18.810 17.120 15.850 12.260 28.180 25.080 22.830 21.140 16.340 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.690 10.410 9.470 8.770 6.780 18.300 16.290 14.830 13.730 10.620 22.880 20.360 18.530 17.160 13.270 30.500 27.150 24.710 22.880 17.690 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.140 9.910 9.020 8.350 6.460 17.430 15.510 14.120 13.070 10.110 21.790 19.390 17.650 16.340 12.640 29.050 25.860 23.530 21.790 16.850 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.130 9.020 8.210 7.600 5.880 15.860 14.120 12.850 11.900 9.200 19.830 17.650 16.060 14.870 11.500 26.440 23.530 21.410 19.830 15.330 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

238

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 56.1 - ZONA 80


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.440 16.410 14.940 13.830 10.700 30.740 27.360 24.900 23.050 17.830 39.960 35.560 32.370 29.970 23.180 49.180 43.770 39.840 36.890 28.530 72.540 64.560 58.760 54.410 42.080

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.960 17.770 16.170 14.970 11.580 33.270 29.610 26.950 24.960 19.300 43.260 38.500 35.040 32.440 25.090 53.240 47.380 43.120 39.930 30.880 78.530 69.890 63.610 58.900 45.550

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.010 16.920 15.400 14.260 11.030 31.690 28.200 25.670 23.770 18.380 41.200 36.660 33.370 30.900 23.890 50.700 45.130 41.070 38.030 29.410 74.790 66.560 60.580 56.090 43.380

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.300 15.400 14.020 12.980 10.040 28.840 25.670 23.360 21.630 16.730 37.490 33.370 30.370 28.120 21.740 46.140 41.060 37.370 34.610 26.760 68.060 60.570 55.130 51.040 39.470

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

239

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 56.2 - ZONA 80


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.570 15.630 14.230 13.170 10.190 29.280 26.050 23.710 21.960 16.980 38.060 33.870 30.830 28.540 22.070 46.840 41.690 37.940 35.130 27.170 69.090 61.490 55.960 51.820 40.070

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.010 16.920 15.400 14.260 11.030 31.690 28.200 25.670 23.770 18.380 41.200 36.660 33.370 30.900 23.890 50.700 45.130 41.070 38.030 29.410 74.790 66.560 60.580 56.090 43.380

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.110 16.120 14.670 13.580 10.500 30.180 26.860 24.450 22.640 17.500 39.230 34.920 31.780 29.430 22.760 48.290 42.980 39.110 36.220 28.010 71.230 63.390 57.690 53.420 41.310

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.480 14.670 13.350 12.360 9.560 27.460 24.440 22.250 20.600 15.930 35.700 31.780 28.920 26.780 20.710 43.940 39.110 35.590 32.960 25.490 64.820 57.690 52.500 48.610 37.590

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

240

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 56.3 - ZONA 80


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.120 10.790 9.820 9.090 7.030 18.970 16.880 15.370 14.230 11.000 25.290 22.510 20.490 18.970 14.670 31.620 28.140 25.610 23.710 18.340 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
13.120 11.680 10.630 9.840 7.610 20.530 18.280 16.630 15.400 11.910 27.380 24.370 22.180 20.530 15.880 34.220 30.460 27.720 25.670 19.850 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.490 11.120 10.120 9.370 7.250 19.560 17.410 15.840 14.670 11.340 26.080 23.210 21.120 19.560 15.120 32.600 29.010 26.400 24.450 18.910 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.370 10.120 9.210 8.530 6.590 17.800 15.840 14.420 13.350 10.320 23.730 21.120 19.220 17.800 13.760 29.660 26.400 24.030 22.250 17.200 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

241

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 56.4 - ZONA 80


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.300 9.170 8.340 7.730 5.980 16.120 14.350 13.060 12.090 9.350 20.160 17.940 16.330 15.120 11.690 26.870 23.920 21.770 20.160 15.590 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.150 9.920 9.030 8.360 6.470 17.450 15.530 14.140 13.090 10.120 21.820 19.420 17.670 16.360 12.650 29.090 25.890 23.560 21.820 16.870 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.620 9.450 8.600 7.970 6.160 16.620 14.790 13.470 12.470 9.640 20.780 18.490 16.830 15.580 12.050 27.710 24.660 22.440 20.780 16.070 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
9.660 8.600 7.830 7.250 5.610 15.130 13.460 12.250 11.350 8.770 18.910 16.830 15.320 14.180 10.970 25.210 22.440 20.420 18.910 14.620 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

242

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 57.1 - ZONA 81


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.930 15.960 14.520 13.450 10.400 29.890 26.600 24.210 22.410 17.330 38.850 34.580 31.470 29.140 22.530 47.820 42.560 38.730 35.860 27.730 70.530 62.770 57.130 52.900 40.910

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
19.410 17.270 15.720 14.560 11.260 32.350 28.790 26.200 24.260 18.760 42.050 37.430 34.060 31.540 24.390 51.760 46.070 41.930 38.820 30.020 76.350 67.950 61.840 57.260 44.280

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.490 16.450 14.970 13.860 10.720 30.810 27.420 24.960 23.110 17.870 40.050 35.650 32.440 30.040 23.230 49.290 43.870 39.930 36.970 28.590 72.710 64.710 58.900 54.530 42.170

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.820 14.970 13.630 12.620 9.760 28.040 24.950 22.710 21.030 16.260 36.450 32.440 29.520 27.340 21.140 44.860 39.920 36.340 33.640 26.020 66.170 58.890 53.590 49.620 38.380

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

243

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 57.2 - ZONA 81


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.080 15.200 13.830 12.810 9.900 28.460 25.330 23.050 21.350 16.510 37.000 32.930 29.970 27.750 21.460 45.540 40.530 36.890 34.150 26.410 67.170 59.780 54.410 50.380 38.960

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.490 16.450 14.970 13.860 10.720 30.810 27.420 24.960 23.110 17.870 40.050 35.650 32.440 30.040 23.230 49.290 43.870 39.930 36.970 28.590 72.710 64.710 58.900 54.530 42.170

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.610 15.670 14.260 13.200 10.210 29.340 26.110 23.770 22.010 17.020 38.140 33.950 30.900 28.610 22.120 46.950 41.780 38.030 35.210 27.230 69.250 61.630 56.090 51.940 40.160

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.020 14.260 12.980 12.020 9.290 26.700 23.760 21.630 20.030 15.490 34.710 30.890 28.120 26.030 20.130 42.720 38.020 34.610 32.040 24.780 63.020 56.080 51.040 47.260 36.550

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

244

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 57.3 - ZONA 81


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.780 10.490 9.540 8.840 6.830 18.440 16.410 14.940 13.830 10.700 24.590 21.890 19.920 18.440 14.260 30.740 27.360 24.900 23.050 17.830 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.760 11.350 10.330 9.570 7.400 19.960 17.770 16.170 14.970 11.580 26.620 23.690 21.560 19.960 15.440 33.270 29.610 26.950 24.960 19.300 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.150 10.810 9.840 9.110 7.050 19.010 16.920 15.400 14.260 11.030 25.350 22.560 20.530 19.010 14.700 31.690 28.200 25.670 23.770 18.380 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.050 9.840 8.950 8.290 6.410 17.300 15.400 14.020 12.980 10.040 23.070 20.530 18.690 17.300 13.380 28.840 25.670 23.360 21.630 16.730 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

245

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 57.4 - ZONA 81


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.020 8.910 8.110 7.510 5.810 15.680 13.950 12.700 11.760 9.090 19.600 17.440 15.870 14.700 11.370 26.130 23.250 21.160 19.600 15.150 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.840 9.650 8.780 8.130 6.290 16.970 15.100 13.750 12.730 9.840 21.210 18.880 17.180 15.910 12.300 28.280 25.170 22.910 21.210 16.400 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.330 9.190 8.360 7.740 5.990 16.160 14.380 13.090 12.120 9.370 20.200 17.980 16.360 15.150 11.720 26.940 23.970 21.820 20.200 15.620 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
9.400 8.360 7.610 7.050 5.450 14.710 13.090 11.910 11.030 8.530 18.380 16.360 14.890 13.790 10.660 24.510 21.820 19.850 18.380 14.220 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

246

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 58.1 - ZONA 82


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.420 15.500 14.110 13.060 10.100 29.030 25.840 23.520 21.770 16.840 37.740 33.590 30.570 28.310 21.890 46.450 41.340 37.620 34.840 26.940 68.510 60.980 55.500 51.390 39.740

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.860 16.780 15.270 14.140 10.940 31.430 27.970 25.450 23.570 18.230 40.850 36.360 33.090 30.640 23.690 50.280 44.750 40.730 37.710 29.160 74.160 66.010 60.070 55.620 43.020

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.960 15.980 14.550 13.470 10.420 29.930 26.640 24.240 22.450 17.360 38.910 34.630 31.520 29.180 22.570 47.890 42.620 38.790 35.910 27.770 70.630 62.860 57.210 52.970 40.970

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.340 14.540 13.240 12.260 9.480 27.240 24.240 22.060 20.430 15.800 35.410 31.510 28.680 26.550 20.540 43.580 38.780 35.300 32.680 25.270 64.280 57.210 52.060 48.210 37.280

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

247

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 58.2 - ZONA 82


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.590 14.760 13.440 12.440 9.620 27.650 24.610 22.400 20.740 16.040 35.940 31.990 29.110 26.960 20.850 44.240 39.370 35.830 33.180 25.660 65.250 58.070 52.850 48.940 37.850

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.960 15.980 14.550 13.470 10.420 29.930 26.640 24.240 22.450 17.360 38.910 34.630 31.520 29.180 22.570 47.890 42.620 38.790 35.910 27.770 70.630 62.860 57.210 52.970 40.970

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.100 15.220 13.850 12.830 9.920 28.500 25.370 23.090 21.380 16.530 37.060 32.980 30.010 27.790 21.490 45.610 40.590 36.940 34.200 26.450 67.270 59.870 54.490 50.450 39.020

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.560 13.850 12.610 11.670 9.030 25.940 23.090 21.010 19.450 15.040 33.720 30.010 27.310 25.290 19.560 41.500 36.940 33.620 31.130 24.070 61.210 54.480 49.580 45.910 35.500

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

248

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 58.3 - ZONA 82


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.450 10.190 9.270 8.580 6.640 17.920 15.950 14.510 13.440 10.390 23.890 21.260 19.350 17.920 13.860 29.860 26.580 24.190 22.400 17.320 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.390 11.030 10.040 9.290 7.190 19.390 17.260 15.710 14.550 11.250 25.860 23.010 20.950 19.390 15.000 32.320 28.770 26.180 24.240 18.750 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.800 10.500 9.560 8.850 6.840 18.470 16.440 14.960 13.850 10.710 24.630 21.920 19.950 18.470 14.280 30.780 27.400 24.940 23.090 17.850 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.740 9.560 8.700 8.050 6.230 16.810 14.960 13.610 12.610 9.750 22.410 19.950 18.150 16.810 13.000 28.010 24.930 22.690 21.010 16.250 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

249

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 58.4 - ZONA 82


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
9.730 8.660 7.880 7.300 5.640 15.230 13.550 12.340 11.420 8.830 19.040 16.940 15.420 14.280 11.040 25.380 22.590 20.560 19.040 14.720 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.530 9.370 8.530 7.900 6.110 16.480 14.670 13.350 12.360 9.560 20.610 18.340 16.690 15.450 11.950 27.470 24.450 22.250 20.610 15.940 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.030 8.930 8.120 7.520 5.820 15.700 13.970 12.720 11.770 9.110 19.620 17.470 15.900 14.720 11.380 26.170 23.290 21.190 19.620 15.180 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
9.130 8.120 7.390 6.850 5.290 14.290 12.720 11.570 10.720 8.290 17.860 15.890 14.470 13.390 10.360 23.810 21.190 19.290 17.860 13.810 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

250

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 59.1 - ZONA 86


Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.890 15.030 13.680 12.670 9.800 28.150 25.060 22.800 21.110 16.330 36.600 32.570 29.640 27.450 21.230 45.040 40.090 36.490 33.780 26.130 66.440 59.130 53.820 49.830 38.540

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
18.280 16.270 14.810 13.710 10.610 30.470 27.120 24.680 22.860 17.680 39.620 35.260 32.090 29.710 22.980 48.760 43.400 39.490 36.570 28.280 71.920 64.010 58.260 53.940 41.710

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.410 15.500 14.110 13.060 10.100 29.020 25.830 23.510 21.770 16.830 37.730 33.580 30.560 28.300 21.880 46.440 41.330 37.610 34.830 26.930 68.500 60.960 55.480 51.370 39.730

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.850 14.100 12.840 11.890 9.190 26.410 23.510 21.390 19.810 15.320 34.330 30.560 27.810 25.750 19.910 42.260 37.610 34.230 31.690 24.510 62.330 55.470 50.490 46.750 36.150

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

251

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 59.2 - ZONA 86


Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.090 14.320 13.030 12.070 9.330 26.810 23.860 21.720 20.110 15.550 34.860 31.020 28.230 26.140 20.220 42.900 38.180 34.750 32.170 24.880 63.280 56.320 51.250 47.460 36.700

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
17.410 15.500 14.110 13.060 10.100 29.020 25.830 23.510 21.770 16.830 37.730 33.580 30.560 28.300 21.880 46.440 41.330 37.610 34.830 26.930 68.500 60.960 55.480 51.370 39.730

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
16.580 14.760 13.430 12.440 9.620 27.640 24.600 22.390 20.730 16.030 35.930 31.980 29.110 26.950 20.840 44.230 39.360 35.820 33.170 25.650 65.230 58.060 52.840 48.930 37.840

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
15.090 13.430 12.220 11.320 8.750 25.150 22.390 20.370 18.870 14.590 32.700 29.100 26.490 24.520 18.970 40.250 35.820 32.600 30.180 23.340 59.360 52.830 48.080 44.520 34.430

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

252

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 59.3 - ZONA 86


Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.100 9.880 8.990 8.330 6.440 17.370 15.460 14.070 13.030 10.080 23.170 20.620 18.760 17.370 13.440 28.960 25.770 23.460 21.720 16.800 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
12.020 10.690 9.730 9.010 6.970 18.810 16.740 15.230 14.110 10.910 25.080 22.320 20.310 18.810 14.540 31.350 27.900 25.390 23.510 18.180 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
11.440 10.180 9.270 8.580 6.640 17.910 15.940 14.510 13.430 10.390 23.880 21.260 19.340 17.910 13.850 29.850 26.570 24.180 22.390 17.310 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.410 9.270 8.430 7.810 6.040 16.300 14.510 13.200 12.220 9.450 21.730 19.340 17.600 16.300 12.600 27.170 24.180 22.000 20.370 15.760 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

253

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 59.4 - ZONA 86


Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
9.440 8.400 7.640 7.080 5.470 14.770 13.140 11.960 11.080 8.570 18.460 16.430 14.950 13.850 10.710 24.610 21.910 19.940 18.460 14.280 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 4)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
10.210 9.090 8.270 7.660 5.920 15.990 14.230 12.950 11.990 9.270 19.980 17.780 16.190 14.990 11.590 26.640 23.710 21.580 19.980 15.450 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 penultimul et.)


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
9.730 8.660 7.880 7.300 5.640 15.220 13.550 12.330 11.420 8.830 19.030 16.940 15.420 14.270 11.040 25.370 22.580 20.550 19.030 14.720 ------

Apartament situat la ultimul etaj


Apartament construit in perioada 2008prezent Apartament construit in perioada 19982007 Apartament construit in perioada 19781997 Apartament construit in perioada 19671977 Apartament construit inainte de anul 1967
8.850 7.880 7.170 6.640 5.130 13.850 12.330 11.220 10.390 8.040 17.320 15.410 14.030 12.990 10.040 23.090 20.550 18.700 17.320 13.390 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

254

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

255

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

CUPRINS
Pag. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tipul proprietatii ........................................ 257 Metodologia de lucru.................................... 257 Modul de folosire al ghidului......................... 258 Valori medii ale diferitelor tipuri de constructii ...................................... 259 Corectii pentru terenuri ................................ 259 Opisul anexelor ............................................ 261 Anexe .......................................................... 262

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

256

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

1. Tipul proprietii Imobile : cldiri i teren n cot exclusiva cu una sau mai multe unitati locative ; Unitati locative (apartamente) situate in locuinte individuale cu teren si anexe in cota indiviza ; Teren intravilan liber pentru constructii ; Cladirile au fost clasificate pe 3 tipuri constructive : - tip vila cu structura cu planseele din beton armat ; - tip vila cu pereti portanti din caramida si plansee din beton armat ; - cladiri parter cu pereti din paianta, chirpici, valatuci, pamnt batut. Fiecare cladire este clasificata in functie de vechime cu finisaje medii si stare de intretinere buna; Valorile sunt prezentate pe zonele de interes ale pietei imobiliare.

2. Metodologie de lucru Stabilirea valorilor orientative s-a facut urmarind metodologia aplicata pentru apartamente in blocuri de locuinte, in etapa I-a rezultand valoarea tehnica unitara (euro/mp Ad - arie desfasurata) pentru cladiri si anexe cu dotari si finisaje medii, cu stare tehnica buna, diferentiate in functie de structura si vechime. In etapa a II a s-a avut in vedere zonarea Municipiului Bucuresti. inclusiv pe cartiere, iar informatiile obtinute din piata imobiliara au fost coroborate cu valorile stabilite in etapa I-a. Valorile astfel determinate au fost nscrise in anexele cuprinznd aceste categorii de proprietati imobiliare.

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

257

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

3. Modul de folosire al ghidului 3.1 Din actele proprietatii si din declaratii, rezulta: (Ex. str. Academiei nr. 7);

amplasarea imobilului

suprafata Ad (arie desfasurata) (Ex. suprafata = 250 mp); suprafata anexelor suprafata terenului (Ex. cota indiviza sau garaj = 25 mp) (Ex. = 200 mp)

din declaratia pe proprie raspundere a vanzatorului (sau a cumparatorului) sau din acte. rezulta: cladirea este tip vila pe cadre din beton armat; imobilul este construit inainte de anul 1960; finisaje normale; stare de intretinere buna;

3.2 -

Procedura de lucru

se consult Indexul strazilor in ordine alfabetica; rezulta ca strada este in zona 46 ; deschidem la Opisul anexelor pentru locuinte individuale si terenuri intravilane si selectam numarul paginii din ghidul orientativ si citim: pe rand cladire tip vila cu structura pe cadre din beton armat, construita inainte de 1960; pe coloana finisaje normale, stare de intretinere buna; - la intersectia dintre linie si coloana citim: pret unitar cladire : 441 EURO/mp pret unitar anexa : 66 EURO/mp

citim pretul terenului ocupat de constructii : valoare din tabel = 580 EURO/mp calculam valoarea: 250 mp x 441 EURO/mp 25 mp x 66 EURO/mp 200 mp x 580 EURO/mp TOTAL(suma) = 110.250 EURO = 1.650 EURO = 116.000 EURO = 227.900 EURO

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

258

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

4. Valori medii ale diferitelor tipuri de constructii Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Valoare medie Euro/mp Ad 222 131 253 455 86 121

Constructii diverse Garaj subteran Boxa/pivnita Garaj suprateran Piscine/bazin de inot Terase amenajate Foisoare din lemn

Nota : calculul se va realiza n funcie de aria desfaurat (mp); prin teren liber se nelege suprafaa de teren pe care nu exist nici o construcie; prin teren ocupat de construcie se nelege ntreaga suprafa de teren pe care exist o construcie.

5. Corecii pentru terenuri (intravilane / extravilane) Terenurile sunt clasificate conform art.2 din Legea nr.18/1991, n funcie de destinaie, n cinci mari categorii, denumite i grupe de destinaie, astfel: Grupa 1 - Terenuri cu destinaie agricol (extravilane) Corecii: Nr. Categorie teren Crt. 1 Arabil 2 3 4 5 6 7 Vii sau Livezi Puni, Fnee Terenuri cu vegetaie forestier Amenajri piscicole Drumuri tehnologice i de exploatare agricol Terenuri neproductive Valoare / Corecie Valori prevzute n Ghid 1,1 x valoarea terenului arabil 0,8 x valoarea terenului arabil vezi tab. din Ghid de la pag.404 1,4 x valoarea terenului arabil 0,7 x valoarea terenului arabil 0,5 x valoarea terenului arabil

Grupa 2 - Terenuri cu destinaie forestier

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

259

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Grupa 3 - Terenuri din intravilan - grup care cuprinde acele terenuri situate n interiorul limitelor localitii, pe care sunt amplasate cldiri, construcii i amenajri, dar i terenuri agricole sau forestiere aferente. a) Corecii pentru categoria de folosin: Nr. Crt. 1 2 3 4 5 Categorie teren Teren intravilan: - curi-construcii (CC), - construcii (C) Arabil Vii, livezi, etc. Puni, fnee Terenuri cu vegetaie forestier Valoare / Corecie Valorile sunt cele prevzute n Ghid pentru terenurile ocupate de construcii : (VTOC) 0,5 x (VTOC) 1,1 x 0,5 x (VTOC) 0,8 x 0,5 x (VTOC) vezi tab. din Ghid de la pag.404

b) Corecii pentru utiliti i alte criterii: Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tipul coreciei Lipsa apei curente i a canalizrii Lips gaze naturale Lips electricitate Lips acces la drum public modernizat Existena pe teren a unei reele aeriene de gaze Existena pe amplasament a unei magistrale de gaze Amplasare n vecintatea lacurilor Amplasare n vecintatea pdurilor Corecie 0,85 0,95 0,96 0,85 0,60 0,60 1,20 1,15

Grupa 4 - Terenuri aflate permanent sub ape: - albiile minore ale cursurilor de ape: 0,4 x (VTOC) - cuvele lacurilor: 0,4 x (VTOC) Grupa 5 - Terenuri cu destinaie special, folosite pentru: - transporturi - construcii hidrotehnice, termice Se aplic 0,5 x valoarea - construcii i instalaii telecomunicaii prevzut n Ghid - construcii pentru exploatri pentru teren ocupat de - construcii destinate aprrii construcii (VTOC) - monumente ale naturii - ansambluri i situri arheologice i istorice

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

260

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

5. OPISUL ANEXELOR PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE SI TERENURI INTRAVILANE

Nr. Anexa ANEXA 1 ANEXA 2 ANEXA 3 ANEXA 4 ANEXA 5 ANEXA 6 ANEXA 7 ANEXA 8 ANEXA 9 ANEXA 10 ANEXA 11 ANEXA 12 ANEXA 13 ANEXA 14 ANEXA 15 ANEXA 16 ANEXA 17 ANEXA 18 ANEXA 19 ANEXA 20 ANEXA 21 ANEXA 22 ANEXA 23 ANEXA 24 ANEXA 25 ANEXA 26 ANEXA 27 ANEXA 28 ANEXA 29 ANEXA 30

ZONA ZONA 4 ZONA 5 ZONA 12 ZONA 13 ZONA 14 ZONA 15 ZONA 21 ZONA 22 ZONA 23 ZONA 24 ZONA 25 ZONA 26 ZONA 27 ZONA 28 ZONA 30 ZONA 31 ZONA 32 ZONA 33 ZONA 34 ZONA 35 ZONA 36 ZONA 37 ZONA 38 ZONA 41 ZONA 42 ZONA 43 ZONA 44 ZONA 45 ZONA 46 ZONA 47

Pag. 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291

Nr. Anexa ANEXA 31 ANEXA 32 ANEXA 33 ANEXA 34 ANEXA 35 ANEXA 36 ANEXA 37 ANEXA 38 ANEXA 39 ANEXA 40 ANEXA 41 ANEXA 42 ANEXA 43 ANEXA 44 ANEXA 45 ANEXA 46 ANEXA 47 ANEXA 48 ANEXA 49 ANEXA 50 ANEXA 51 ANEXA 52 ANEXA 53 ANEXA 54 ANEXA 55 ANEXA 56 ANEXA 57 ANEXA 58 ANEXA 59

ZONA ZONA 48 ZONA 49 ZONA 50 ZONA 51 ZONA 52 ZONA 53 ZONA 54 ZONA 55 ZONA 56 ZONA 57 ZONA 58 ZONA 59 ZONA 60 ZONA 61 ZONA 62 ZONA 65 ZONA 66 ZONA 67 ZONA 68 ZONA 69 ZONA 70 ZONA 71 ZONA 72 ZONA 78 ZONA 79 ZONA 80 ZONA 81 ZONA 82 ZONA 86

Pag. 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

261

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 1 - ZONA 4

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 636 608 553 486 415 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 95 91 83 73 62

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

566
85

541
81

492
74

433
65

369
55

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

515
77

493
74

448
67

394
59

336
50

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

477
72

456
68

415
62

365
55

311
47

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

388
58

371
56

337
51

297
45

253
38

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 604 578 525 462 394 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 91 87 79 69 59

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

538
81

514
77

467
70

411
62

351
53

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

489
73

468
70

425
64

374
56

319
48

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

453
68

433
65

394
59

347
52

295
44

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

368
55

352
53

320
48

282
42

240
36

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 254 243 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 38 36

221
33

195
29

166
25

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

226
34

216
32

197
30

173
26

148
22

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

206
31

197
30

179
27

158
24

134
20

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

191
29

182
27

166
25

146
22

124
19

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 198 eur/mp 283 eur/mp

155
23

148
22

135
20

119
18

101
15

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 262

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 2 - ZONA 5

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 671 642 584 514 438 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 101 96 88 77 66

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

597
90

571
86

519
78

457
69

390
58

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

544
82

520
78

473
71

416
62

354
53

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

503
75

481
72

438
66

385
58

328
49

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

409
61

392
59

356
53

313
47

267
40

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 638 610 554 488 416 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 96 91 83 73 62

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

567
85

543
81

493
74

434
65

370
56

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

516
77

494
74

449
67

395
59

337
51

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

478
72

457
69

416
62

366
55

312
47

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

389
58

372
56

338
51

298
45

254
38

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 268 257 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 40 39

233
35

205
31

175
26

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

239
36

229
34

208
31

183
27

156
23

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

217
33

208
31

189
28

166
25

142
21

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

201
30

193
29

175
26

154
23

131
20

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 215 eur/mp 307 eur/mp

164
25

157
23

142
21

125
19

107
16

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 263

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 3 - ZONA 12

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 671 642 584 514 438 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 101 96 88 77 66

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

597
90

571
86

519
78

457
69

390
58

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

544
82

520
78

473
71

416
62

354
53

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

503
75

481
72

438
66

385
58

328
49

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

409
61

392
59

356
53

313
47

267
40

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 638 610 554 488 416 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 96 91 83 73 62

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

567
85

543
81

493
74

434
65

370
56

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

516
77

494
74

449
67

395
59

337
51

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

478
72

457
69

416
62

366
55

312
47

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

389
58

372
56

338
51

298
45

254
38

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 268 257 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 40 39

233
35

205
31

175
26

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

239
36

229
34

208
31

183
27

156
23

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

217
33

208
31

189
28

166
25

142
21

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

201
30

193
29

175
26

154
23

131
20

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 80 eur/mp 114 eur/mp

164
25

157
23

142
21

125
19

107
16

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 264

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 4 - ZONA 13

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 692 662 602 530 451 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 104 99 90 79 68

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

616
92

589
88

536
80

471
71

402
60

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

561
84

536
80

488
73

429
64

366
55

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

519
78

497
74

451
68

397
60

339
51

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

422
63

404
61

367
55

323
48

275
41

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 658 629 572 503 429 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 99 94 86 75 64

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

585
88

560
84

509
76

448
67

382
57

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

533
80

510
76

463
69

408
61

347
52

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

493
74

472
71

429
64

377
57

322
48

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

401
60

384
58

349
52

307
46

262
39

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 277 265 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 42 40

241
36

212
32

181
27

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

246
37

236
35

214
32

189
28

161
24

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

224
34

215
32

195
29

172
26

146
22

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

208
31

199
30

181
27

159
24

135
20

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 186 eur/mp 266 eur/mp

169
25

162
24

147
22

129
19

110
17

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 265

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 5 - ZONA 14

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 706 676 614 541 461 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 106 101 92 81 69

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

629
94

601
90

547
82

481
72

410
62

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

572
86

547
82

498
75

438
66

373
56

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

530
79

507
76

461
69

405
61

346
52

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

431
65

412
62

375
56

330
49

281
42

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 671 642 584 514 438 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 101 96 88 77 66

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

597
90

571
86

519
78

457
69

390
58

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

544
82

520
78

473
71

416
62

354
53

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

503
75

481
72

438
66

385
58

328
49

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

409
61

392
59

356
53

313
47

267
40

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 283 270 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 42 41

246
37

216
32

184
28

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

251
38

241
36

219
33

192
29

164
25

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

229
34

219
33

199
30

175
26

149
22

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

212
32

203
30

184
28

162
24

138
21

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 226 eur/mp 323 eur/mp

172
26

165
25

150
22

132
20

112
17

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 266

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 6 - ZONA 15

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 728 696 633 557 475 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 109 104 95 84 71

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

648
97

619
93

563
84

496
74

422
63

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

589
88

564
85

512
77

451
68

384
58

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

546
82

522
78

475
71

418
63

356
53

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

444
67

425
64

386
58

340
51

289
43

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 691 661 601 529 451 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 104 99 90 79 68

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

615
92

588
88

535
80

471
71

401
60

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

560
84

536
80

487
73

428
64

365
55

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

518
78

496
74

451
68

397
60

338
51

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

422
63

403
60

367
55

323
48

275
41

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 291 278 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 44 42

253
38

223
33

190
28

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

259
39

248
37

225
34

198
30

169
25

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

236
35

225
34

205
31

180
27

154
23

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

218
33

209
31

190
28

167
25

142
21

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 255 eur/mp 364 eur/mp

178
27

170
25

154
23

136
20

116
17

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 267

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 7 - ZONA 21

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 600 574 522 459 392 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 90 86 78 69 59

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

534
80

511
77

465
70

409
61

349
52

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

486
73

465
70

423
63

372
56

317
48

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

450
68

431
65

392
59

345
52

294
44

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

366
55

350
53

318
48

280
42

239
36

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 570 546 496 436 372 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 86 82 74 65 56

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

508
76

486
73

441
66

388
58

331
50

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

462
69

442
66

402
60

354
53

301
45

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

428
64

409
61

372
56

327
49

279
42

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

348
52

333
50

303
45

266
40

227
34

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 240 230 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 36 34

209
31

184
28

157
23

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

214
32

204
31

186
28

164
25

139
21

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

195
29

186
28

169
25

149
22

127
19

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

180
27

172
26

157
23

138
21

117
18

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 106 eur/mp 152 eur/mp

147
22

140
21

127
19

112
17

96
14

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 268

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 8 - ZONA 22

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 636 608 553 486 415 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 95 91 83 73 62

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

566
85

541
81

492
74

433
65

369
55

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

515
77

493
74

448
67

394
59

336
50

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

477
72

456
68

415
62

365
55

311
47

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

388
58

371
56

337
51

297
45

253
38

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 604 578 525 462 394 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 91 87 79 69 59

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

538
81

514
77

467
70

411
62

351
53

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

489
73

468
70

425
64

374
56

319
48

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

453
68

433
65

394
59

347
52

295
44

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

368
55

352
53

320
48

282
42

240
36

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 254 243 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 38 36

221
33

195
29

166
25

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

226
34

216
32

197
30

173
26

148
22

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

206
31

197
30

179
27

158
24

134
20

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

191
29

182
27

166
25

146
22

124
19

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 158 eur/mp 226 eur/mp

155
23

148
22

135
20

119
18

101
15

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 269

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 9 - ZONA 23

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 706 676 614 541 461 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 106 101 92 81 69

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

629
94

601
90

547
82

481
72

410
62

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

572
86

547
82

498
75

438
66

373
56

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

530
79

507
76

461
69

405
61

346
52

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

431
65

412
62

375
56

330
49

281
42

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 671 642 584 514 438 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 101 96 88 77 66

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

597
90

571
86

519
78

457
69

390
58

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

544
82

520
78

473
71

416
62

354
53

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

503
75

481
72

438
66

385
58

328
49

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

409
61

392
59

356
53

313
47

267
40

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 283 270 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 42 41

246
37

216
32

184
28

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

251
38

241
36

219
33

192
29

164
25

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

229
34

219
33

199
30

175
26

149
22

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

212
32

203
30

184
28

162
24

138
21

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 170 eur/mp 242 eur/mp

172
26

165
25

150
22

132
20

112
17

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 270

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 10 - ZONA 24

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 799 764 695 612 521 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 120 115 104 92 78

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

711
107

680
102

619
93

544
82

464
70

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

647
97

619
93

563
84

495
74

422
63

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

599
90

573
86

521
78

459
69

391
59

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

488
73

466
70

424
64

373
56

318
48

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 759 726 660 581 495 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 114 109 99 87 74

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

676
101

646
97

588
88

517
78

441
66

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

615
92

588
88

535
80

471
71

401
60

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

569
85

545
82

495
74

436
65

371
56

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

463
69

443
66

403
60

354
53

302
45

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 320 306 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 48 46

278
42

245
37

208
31

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

285
43

272
41

247
37

218
33

186
28

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

259
39

248
37

225
34

198
30

169
25

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

240
36

229
34

208
31

183
28

156
23

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 348 eur/mp 497 eur/mp

195
29

187
28

170
25

149
22

127
19

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 271

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 11 - ZONA 25

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 777 743 676 595 507 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 117 111 101 89 76

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

692
104

661
99

601
90

529
79

451
68

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

629
94

602
90

547
82

482
72

410
62

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

583
87

557
84

507
76

446
67

380
57

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

474
71

453
68

412
62

363
54

309
46

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 738 706 642 565 481 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 111 106 96 85 72

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

657
99

628
94

571
86

503
75

428
64

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

598
90

572
86

520
78

458
69

390
58

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

554
83

530
79

481
72

424
64

361
54

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

450
68

431
65

392
59

345
52

294
44

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 311 297 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 47 45

270
41

238
36

203
30

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

277
41

265
40

241
36

212
32

180
27

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

252
38

241
36

219
33

193
29

164
25

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

233
35

223
33

203
30

178
27

152
23

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 319 eur/mp 455 eur/mp

190
28

181
27

165
25

145
22

124
19

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 272

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 12 - ZONA 26

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 777 743 676 595 507 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 117 111 101 89 76

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

692
104

661
99

601
90

529
79

451
68

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

629
94

602
90

547
82

482
72

410
62

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

583
87

557
84

507
76

446
67

380
57

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

474
71

453
68

412
62

363
54

309
46

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 738 706 642 565 481 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 111 106 96 85 72

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

657
99

628
94

571
86

503
75

428
64

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

598
90

572
86

520
78

458
69

390
58

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

554
83

530
79

481
72

424
64

361
54

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

450
68

431
65

392
59

345
52

294
44

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 311 297 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 47 45

270
41

238
36

203
30

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

277
41

265
40

241
36

212
32

180
27

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

252
38

241
36

219
33

193
29

164
25

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

233
35

223
33

203
30

178
27

152
23

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 255 eur/mp 364 eur/mp

190
28

181
27

165
25

145
22

124
19

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 273

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 13 - ZONA 27

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 706 676 614 541 461 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 106 101 92 81 69

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

629
94

601
90

547
82

481
72

410
62

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

572
86

547
82

498
75

438
66

373
56

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

530
79

507
76

461
69

405
61

346
52

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

431
65

412
62

375
56

330
49

281
42

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 671 642 584 514 438 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 101 96 88 77 66

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

597
90

571
86

519
78

457
69

390
58

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

544
82

520
78

473
71

416
62

354
53

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

503
75

481
72

438
66

385
58

328
49

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

409
61

392
59

356
53

313
47

267
40

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 283 270 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 42 41

246
37

216
32

184
28

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

251
38

241
36

219
33

192
29

164
25

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

229
34

219
33

199
30

175
26

149
22

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

212
32

203
30

184
28

162
24

138
21

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 213 eur/mp 304 eur/mp

172
26

165
25

150
22

132
20

112
17

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 274

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 14 - ZONA 28

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 671 642 584 514 438 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 101 96 88 77 66

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

597
90

571
86

519
78

457
69

390
58

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

544
82

520
78

473
71

416
62

354
53

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

503
75

481
72

438
66

385
58

328
49

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

409
61

392
59

356
53

313
47

267
40

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 638 610 554 488 416 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 96 91 83 73 62

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

567
85

543
81

493
74

434
65

370
56

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

516
77

494
74

449
67

395
59

337
51

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

478
72

457
69

416
62

366
55

312
47

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

389
58

372
56

338
51

298
45

254
38

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 268 257 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 40 39

233
35

205
31

175
26

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

239
36

229
34

208
31

183
27

156
23

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

217
33

208
31

189
28

166
25

142
21

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

201
30

193
29

175
26

154
23

131
20

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 186 eur/mp 266 eur/mp

164
25

157
23

142
21

125
19

107
16

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 275

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 15 - ZONA 30

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 494 473 430 378 322 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 74 71 64 57 48

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

440
66

421
63

383
57

337
51

287
43

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

401
60

383
57

348
52

306
46

261
39

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

371
56

355
53

322
48

284
43

242
36

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

302
45

289
43

262
39

231
35

197
30

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 470 449 408 359 306 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 70 67 61 54 46

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

418
63

400
60

364
55

320
48

273
41

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

380
57

364
55

331
50

291
44

248
37

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

352
53

337
51

306
46

270
40

230
34

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

287
43

274
41

249
37

219
33

187
28

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 198 189 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 30 28

172
26

151
23

129
19

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

176
26

168
25

153
23

135
20

115
17

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

160
24

153
23

139
21

123
18

104
16

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

148
22

142
21

129
19

114
17

97
15

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 48 eur/mp 68 eur/mp

121
18

115
17

105
16

92
14

79
12

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 276

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 16 - ZONA 31

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 530 507 461 405 346 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 79 76 69 61 52

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

472
71

451
68

410
62

361
54

308
46

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

429
64

410
62

373
56

328
49

280
42

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

397
60

380
57

346
52

304
46

259
39

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

323
48

309
46

281
42

247
37

211
32

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 503 481 438 385 328 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 75 72 66 58 49

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

448
67

428
64

390
58

343
51

292
44

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

408
61

390
58

354
53

312
47

266
40

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

377
57

361
54

328
49

289
43

246
37

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

307
46

294
44

267
40

235
35

200
30

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 212 203 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 32 30

184
28

162
24

138
21

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

189
28

180
27

164
25

144
22

123
18

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

172
26

164
25

149
22

131
20

112
17

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

159
24

152
23

138
21

122
18

104
16

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 71 eur/mp 102 eur/mp

129
19

124
19

112
17

99
15

84
13

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 277

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 17 - ZONA 32

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 565 541 491 432 369 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 85 81 74 65 55

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

503
75

481
72

437
66

385
58

328
49

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

458
69

438
66

398
60

350
53

299
45

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

424
64

405
61

369
55

324
49

276
41

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

345
52

330
49

300
45

264
40

225
34

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 537 514 467 411 350 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 81 77 70 62 53

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

478
72

457
69

415
62

366
55

312
47

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

435
65

416
62

378
57

333
50

284
43

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

403
60

385
58

350
53

308
46

263
39

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

327
49

313
47

285
43

251
38

214
32

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 226 216 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 34 32

197
29

173
26

147
22

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

201
30

192
29

175
26

154
23

131
20

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

183
27

175
26

159
24

140
21

119
18

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

170
25

162
24

147
22

130
19

111
17

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 133 eur/mp 190 eur/mp

138
21

132
20

120
18

106
16

90
13

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 278

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 18 - ZONA 33

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 636 608 553 486 415 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 95 91 83 73 62

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

566
85

541
81

492
74

433
65

369
55

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

515
77

493
74

448
67

394
59

336
50

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

477
72

456
68

415
62

365
55

311
47

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

388
58

371
56

337
51

297
45

253
38

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 604 578 525 462 394 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 91 87 79 69 59

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

538
81

514
77

467
70

411
62

351
53

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

489
73

468
70

425
64

374
56

319
48

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

453
68

433
65

394
59

347
52

295
44

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

368
55

352
53

320
48

282
42

240
36

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 254 243 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 38 36

221
33

195
29

166
25

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

226
34

216
32

197
30

173
26

148
22

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

206
31

197
30

179
27

158
24

134
20

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

191
29

182
27

166
25

146
22

124
19

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 226 eur/mp 323 eur/mp

155
23

148
22

135
20

119
18

101
15

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 279

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 19 - ZONA 34

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 690 660 600 528 450 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 104 99 90 79 68

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

614
92

588
88

534
80

470
71

401
60

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

559
84

535
80

486
73

428
64

365
55

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

518
78

495
74

450
68

396
59

338
51

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

421
63

403
60

366
55

322
48

275
41

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 656 627 570 502 428 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 98 94 86 75 64

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

584
88

558
84

507
76

447
67

381
57

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

531
80

508
76

462
69

406
61

346
52

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

492
74

470
71

428
64

376
56

321
48

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

400
60

383
57

348
52

306
46

261
39

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 276 264 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 41 40

240
36

211
32

180
27

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

246
37

235
35

214
32

188
28

160
24

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

224
34

214
32

194
29

171
26

146
22

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

207
31

198
30

180
27

158
24

135
20

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 406 eur/mp 580 eur/mp

168
25

161
24

146
22

129
19

110
16

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 280

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 20 - ZONA 35

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 925 885 804 708 603 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 139 133 121 106 90

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

823
123

787
118

716
107

630
94

537
81

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

749
112

717
108

652
98

573
86

489
73

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

694
104

664
100

603
90

531
80

452
68

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

564
85

540
81

491
74

432
65

368
55

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 879 841 764 672 573 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 132 126 115 101 86

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

782
117

748
112

680
102

598
90

510
77

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

712
107

681
102

619
93

545
82

464
70

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

659
99

630
95

573
86

504
76

430
64

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

536
80

513
77

466
70

410
62

350
52

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 370 354 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 56 53

322
48

283
42

241
36

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

329
49

315
47

286
43

252
38

215
32

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

300
45

287
43

261
39

229
34

195
29

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

278
42

265
40

241
36

212
32

181
27

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 696 eur/mp 994 eur/mp

226
34

216
32

196
29

173
26

147
22

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 281

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 21 - ZONA 36

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 690 660 600 528 450 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 104 99 90 79 68

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

614
92

588
88

534
80

470
71

401
60

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

559
84

535
80

486
73

428
64

365
55

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

518
78

495
74

450
68

396
59

338
51

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

421
63

403
60

366
55

322
48

275
41

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 656 627 570 502 428 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 98 94 86 75 64

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

584
88

558
84

507
76

447
67

381
57

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

531
80

508
76

462
69

406
61

346
52

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

492
74

470
71

428
64

376
56

321
48

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

400
60

383
57

348
52

306
46

261
39

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 276 264 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 41 40

240
36

211
32

180
27

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

246
37

235
35

214
32

188
28

160
24

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

224
34

214
32

194
29

171
26

146
22

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

207
31

198
30

180
27

158
24

135
20

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 339 eur/mp 485 eur/mp

168
25

161
24

146
22

129
19

110
16

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 282

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 22 - ZONA 37

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 636 608 553 486 415 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 95 91 83 73 62

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

566
85

541
81

492
74

433
65

369
55

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

515
77

493
74

448
67

394
59

336
50

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

477
72

456
68

415
62

365
55

311
47

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

388
58

371
56

337
51

297
45

253
38

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 604 578 525 462 394 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 91 87 79 69 59

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

538
81

514
77

467
70

411
62

351
53

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

489
73

468
70

425
64

374
56

319
48

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

453
68

433
65

394
59

347
52

295
44

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

368
55

352
53

320
48

282
42

240
36

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 254 243 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 38 36

221
33

195
29

166
25

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

226
34

216
32

197
30

173
26

148
22

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

206
31

197
30

179
27

158
24

134
20

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

191
29

182
27

166
25

146
22

124
19

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 213 eur/mp 304 eur/mp

155
23

148
22

135
20

119
18

101
15

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 283

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 23 - ZONA 38

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 600 574 522 459 392 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 90 86 78 69 59

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

534
80

511
77

465
70

409
61

349
52

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

486
73

465
70

423
63

372
56

317
48

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

450
68

431
65

392
59

345
52

294
44

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

366
55

350
53

318
48

280
42

239
36

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 570 546 496 436 372 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 86 82 74 65 56

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

508
76

486
73

441
66

388
58

331
50

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

462
69

442
66

402
60

354
53

301
45

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

428
64

409
61

372
56

327
49

279
42

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

348
52

333
50

303
45

266
40

227
34

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 240 230 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 36 34

209
31

184
28

157
23

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

214
32

204
31

186
28

164
25

139
21

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

195
29

186
28

169
25

149
22

127
19

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

180
27

172
26

157
23

138
21

117
18

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 167 eur/mp 238 eur/mp

147
22

140
21

127
19

112
17

96
14

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 284

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 24 - ZONA 41

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 487 466 424 373 318 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 73 70 64 56 48

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

434
65

415
62

377
57

332
50

283
42

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

395
59

378
57

343
51

302
45

257
39

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

366
55

350
52

318
48

280
42

238
36

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

297
45

284
43

259
39

228
34

194
29

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 463 443 403 354 302 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 69 66 60 53 45

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

412
62

394
59

358
54

315
47

269
40

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

375
56

359
54

326
49

287
43

245
37

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

347
52

332
50

302
45

266
40

226
34

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

282
42

270
41

246
37

216
32

184
28

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 195 186 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 29 28

170
25

149
22

127
19

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

174
26

166
25

151
23

133
20

113
17

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

158
24

151
23

137
21

121
18

103
15

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

146
22

140
21

127
19

112
17

95
14

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 71 eur/mp 102 eur/mp

119
18

114
17

103
16

91
14

78
12

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 285

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 25 - ZONA 42

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 530 507 461 405 346 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 79 76 69 61 52

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

472
71

451
68

410
62

361
54

308
46

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

429
64

410
62

373
56

328
49

280
42

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

397
60

380
57

346
52

304
46

259
39

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

323
48

309
46

281
42

247
37

211
32

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 503 481 438 385 328 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 75 72 66 58 49

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

448
67

428
64

390
58

343
51

292
44

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

408
61

390
58

354
53

312
47

266
40

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

377
57

361
54

328
49

289
43

246
37

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

307
46

294
44

267
40

235
35

200
30

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 212 203 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 32 30

184
28

162
24

138
21

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

189
28

180
27

164
25

144
22

123
18

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

172
26

164
25

149
22

131
20

112
17

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

159
24

152
23

138
21

122
18

104
16

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 133 eur/mp 190 eur/mp

129
19

124
19

112
17

99
15

84
13

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 286

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 26 - ZONA 43

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 565 541 491 432 369 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 85 81 74 65 55

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

503
75

481
72

437
66

385
58

328
49

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

458
69

438
66

398
60

350
53

299
45

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

424
64

405
61

369
55

324
49

276
41

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

345
52

330
49

300
45

264
40

225
34

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 537 514 467 411 350 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 81 77 70 62 53

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

478
72

457
69

415
62

366
55

312
47

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

435
65

416
62

378
57

333
50

284
43

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

403
60

385
58

350
53

308
46

263
39

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

327
49

313
47

285
43

251
38

214
32

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 226 216 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 34 32

197
29

173
26

147
22

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

201
30

192
29

175
26

154
23

131
20

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

183
27

175
26

159
24

140
21

119
18

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

170
25

162
24

147
22

130
19

111
17

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 186 eur/mp 266 eur/mp

138
21

132
20

120
18

106
16

90
13

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 287

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 27 - ZONA 44

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 600 574 522 459 392 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 90 86 78 69 59

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

534
80

511
77

465
70

409
61

349
52

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

486
73

465
70

423
63

372
56

317
48

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

450
68

431
65

392
59

345
52

294
44

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

366
55

350
53

318
48

280
42

239
36

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 570 546 496 436 372 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 86 82 74 65 56

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

508
76

486
73

441
66

388
58

331
50

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

462
69

442
66

402
60

354
53

301
45

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

428
64

409
61

372
56

327
49

279
42

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

348
52

333
50

303
45

266
40

227
34

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 240 230 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 36 34

209
31

184
28

157
23

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

214
32

204
31

186
28

164
25

139
21

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

195
29

186
28

169
25

149
22

127
19

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

180
27

172
26

157
23

138
21

117
18

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 255 eur/mp 364 eur/mp

147
22

140
21

127
19

112
17

96
14

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 288

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 28 - ZONA 45

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 799 764 695 612 521 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 120 115 104 92 78

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

711
107

680
102

619
93

544
82

464
70

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

647
97

619
93

563
84

495
74

422
63

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

599
90

573
86

521
78

459
69

391
59

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

488
73

466
70

424
64

373
56

318
48

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 759 726 660 581 495 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 114 109 99 87 74

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

676
101

646
97

588
88

517
78

441
66

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

615
92

588
88

535
80

471
71

401
60

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

569
85

545
82

495
74

436
65

371
56

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

463
69

443
66

403
60

354
53

302
45

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 320 306 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 48 46

278
42

245
37

208
31

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

285
43

272
41

247
37

218
33

186
28

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

259
39

248
37

225
34

198
30

169
25

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

240
36

229
34

208
31

183
28

156
23

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 348 eur/mp 497 eur/mp

195
29

187
28

170
25

149
22

127
19

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 289

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 29 - ZONA 46

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 872 834 758 667 569 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 131 125 114 100 85

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

776
116

742
111

675
101

594
89

506
76

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

706
106

676
101

614
92

540
81

461
69

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

654
98

625
94

569
85

500
75

426
64

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

532
80

509
76

462
69

407
61

347
52

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 828 792 720 634 540 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 124 119 108 95 81

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

737
111

705
106

641
96

564
85

481
72

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

671
101

642
96

583
88

513
77

438
66

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

621
93

594
89

540
81

475
71

405
61

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

505
76

483
72

439
66

387
58

330
49

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 349 334 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 52 50

303
45

267
40

227
34

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

310
47

297
45

270
40

238
36

202
30

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

282
42

270
41

246
37

216
32

184
28

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

262
39

250
38

227
34

200
30

171
26

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 580 eur/mp 828 eur/mp

213
32

203
31

185
28

163
24

139
21

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 290

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 30 - ZONA 47

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 851 814 740 651 555 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 128 122 111 98 83

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

757
114

724
109

659
99

580
87

494
74

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

689
103

659
99

599
90

527
79

450
67

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

638
96

611
92

555
83

488
73

416
62

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

519
78

497
74

451
68

397
60

339
51

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 808 773 703 619 527 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 121 116 105 93 79

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

720
108

688
103

626
94

551
83

469
70

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

655
98

626
94

569
85

501
75

427
64

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

606
91

580
87

527
79

464
70

395
59

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

493
74

472
71

429
64

377
57

322
48

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 340 326 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 51 49

296
44

260
39

222
33

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

303
45

290
43

263
40

232
35

198
30

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

276
41

264
40

240
36

211
32

180
27

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

255
38

244
37

222
33

195
29

167
25

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 406 eur/mp 580 eur/mp

208
31

199
30

181
27

159
24

135
20

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 291

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 31 - ZONA 48

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 706 676 614 541 461 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 106 101 92 81 69

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

629
94

601
90

547
82

481
72

410
62

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

572
86

547
82

498
75

438
66

373
56

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

530
79

507
76

461
69

405
61

346
52

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

431
65

412
62

375
56

330
49

281
42

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 671 642 584 514 438 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 101 96 88 77 66

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

597
90

571
86

519
78

457
69

390
58

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

544
82

520
78

473
71

416
62

354
53

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

503
75

481
72

438
66

385
58

328
49

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

409
61

392
59

356
53

313
47

267
40

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 283 270 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 42 41

246
37

216
32

184
28

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

251
38

241
36

219
33

192
29

164
25

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

229
34

219
33

199
30

175
26

149
22

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

212
32

203
30

184
28

162
24

138
21

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 339 eur/mp 485 eur/mp

172
26

165
25

150
22

132
20

112
17

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 292

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 32 - ZONA 49

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 671 642 584 514 438 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 101 96 88 77 66

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

597
90

571
86

519
78

457
69

390
58

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

544
82

520
78

473
71

416
62

354
53

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

503
75

481
72

438
66

385
58

328
49

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

409
61

392
59

356
53

313
47

267
40

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 638 610 554 488 416 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 96 91 83 73 62

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

567
85

543
81

493
74

434
65

370
56

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

516
77

494
74

449
67

395
59

337
51

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

478
72

457
69

416
62

366
55

312
47

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

389
58

372
56

338
51

298
45

254
38

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 268 257 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 40 39

233
35

205
31

175
26

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

239
36

229
34

208
31

183
27

156
23

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

217
33

208
31

189
28

166
25

142
21

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

201
30

193
29

175
26

154
23

131
20

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 293 eur/mp 418 eur/mp

164
25

157
23

142
21

125
19

107
16

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 293

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 33 - ZONA 50

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 636 608 553 486 415 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 95 91 83 73 62

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

566
85

541
81

492
74

433
65

369
55

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

515
77

493
74

448
67

394
59

336
50

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

477
72

456
68

415
62

365
55

311
47

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

388
58

371
56

337
51

297
45

253
38

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 604 578 525 462 394 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 91 87 79 69 59

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

538
81

514
77

467
70

411
62

351
53

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

489
73

468
70

425
64

374
56

319
48

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

453
68

433
65

394
59

347
52

295
44

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

368
55

352
53

320
48

282
42

240
36

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 254 243 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 38 36

221
33

195
29

166
25

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

226
34

216
32

197
30

173
26

148
22

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

206
31

197
30

179
27

158
24

134
20

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

191
29

182
27

166
25

146
22

124
19

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 167 eur/mp 238 eur/mp

155
23

148
22

135
20

119
18

101
15

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 294

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 34 - ZONA 51

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 557 533 484 426 363 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 84 80 73 64 54

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

496
74

474
71

431
65

379
57

323
48

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

451
68

432
65

392
59

345
52

294
44

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

418
63

400
60

363
54

320
48

272
41

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

340
51

325
49

295
44

260
39

222
33

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 529 506 460 405 345 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 79 76 69 61 52

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

471
71

450
68

410
61

360
54

307
46

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

429
64

410
62

373
56

328
49

280
42

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

397
60

380
57

345
52

304
46

259
39

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

323
48

309
46

281
42

247
37

211
32

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 223 213 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 33 32

194
29

171
26

145
22

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

198
30

190
28

172
26

152
23

129
19

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

180
27

173
26

157
24

138
21

118
18

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

167
25

160
24

145
22

128
19

109
16

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 71 eur/mp 102 eur/mp

136
20

130
20

118
18

104
16

89
13

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 295

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 35 - ZONA 52

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 522 500 454 400 341 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 78 75 68 60 51

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

465
70

445
67

404
61

356
53

303
45

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

423
63

405
61

368
55

324
49

276
41

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

392
59

375
56

341
51

300
45

255
38

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

319
48

305
46

277
42

244
37

208
31

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 496 475 431 380 324 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 74 71 65 57 49

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

442
66

422
63

384
58

338
51

288
43

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

402
60

384
58

349
52

308
46

262
39

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

372
56

356
53

324
49

285
43

243
36

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

303
45

289
43

263
39

232
35

197
30

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 209 200 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 31 30

182
27

160
24

136
20

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

186
28

178
27

162
24

142
21

121
18

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

169
25

162
24

147
22

129
19

110
17

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

157
24

150
22

136
20

120
18

102
15

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 71 eur/mp 102 eur/mp

127
19

122
18

111
17

98
15

83
12

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 296

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 36 - ZONA 53

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 558 534 485 427 364 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 84 80 73 64 55

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

497
74

475
71

432
65

380
57

324
49

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

452
68

432
65

393
59

346
52

295
44

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

419
63

400
60

364
55

320
48

273
41

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

340
51

326
49

296
44

260
39

222
33

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 530 507 461 406 346 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 80 76 69 61 52

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

472
71

451
68

410
62

361
54

308
46

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

429
64

411
62

373
56

329
49

280
42

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

398
60

380
57

346
52

304
46

259
39

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

323
49

309
46

281
42

247
37

211
32

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 223 214 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 33 32

194
29

171
26

146
22

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

199
30

190
29

173
26

152
23

130
19

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

181
27

173
26

157
24

138
21

118
18

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

167
25

160
24

146
22

128
19

109
16

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 119 eur/mp 170 eur/mp

136
20

130
20

118
18

104
16

89
13

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 297

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 37 - ZONA 54

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 586 561 510 449 382 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 88 84 76 67 57

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

522
78

499
75

454
68

399
60

340
51

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

475
71

454
68

413
62

363
55

310
46

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

440
66

421
63

382
57

336
50

287
43

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

358
54

342
51

311
47

274
41

233
35

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 557 533 484 426 363 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 84 80 73 64 54

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

496
74

474
71

431
65

379
57

323
48

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

451
68

432
65

392
59

345
52

294
44

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

418
63

400
60

363
54

320
48

272
41

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

340
51

325
49

295
44

260
39

222
33

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 235 224 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 35 34

204
31

179
27

153
23

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

209
31

200
30

181
27

160
24

136
20

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

190
28

182
27

165
25

145
22

124
19

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

176
26

168
25

153
23

135
20

115
17

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 160 eur/mp 228 eur/mp

143
21

137
21

124
19

109
16

93
14

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 298

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 38 - ZONA 55

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 671 642 584 514 438 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 101 96 88 77 66

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

597
90

571
86

519
78

457
69

390
58

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

544
82

520
78

473
71

416
62

354
53

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

503
75

481
72

438
66

385
58

328
49

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

409
61

392
59

356
53

313
47

267
40

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 638 610 554 488 416 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 96 91 83 73 62

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

567
85

543
81

493
74

434
65

370
56

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

516
77

494
74

449
67

395
59

337
51

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

478
72

457
69

416
62

366
55

312
47

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

389
58

372
56

338
51

298
45

254
38

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 268 257 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 40 39

233
35

205
31

175
26

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

239
36

229
34

208
31

183
27

156
23

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

217
33

208
31

189
28

166
25

142
21

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

201
30

193
29

175
26

154
23

131
20

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 226 eur/mp 323 eur/mp

164
25

157
23

142
21

125
19

107
16

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 299

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 39 - ZONA 56

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 600 574 522 459 392 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 90 86 78 69 59

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

534
80

511
77

465
70

409
61

349
52

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

486
73

465
70

423
63

372
56

317
48

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

450
68

431
65

392
59

345
52

294
44

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

366
55

350
53

318
48

280
42

239
36

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 570 546 496 436 372 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 86 82 74 65 56

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

508
76

486
73

441
66

388
58

331
50

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

462
69

442
66

402
60

354
53

301
45

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

428
64

409
61

372
56

327
49

279
42

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

348
52

333
50

303
45

266
40

227
34

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 240 230 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 36 34

209
31

184
28

157
23

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

214
32

204
31

186
28

164
25

139
21

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

195
29

186
28

169
25

149
22

127
19

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

180
27

172
26

157
23

138
21

117
18

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 283 eur/mp 404 eur/mp

147
22

140
21

127
19

112
17

96
14

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 300

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 40 - ZONA 57

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 690 660 600 528 450 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 104 99 90 79 68

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

614
92

588
88

534
80

470
71

401
60

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

559
84

535
80

486
73

428
64

365
55

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

518
78

495
74

450
68

396
59

338
51

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

421
63

403
60

366
55

322
48

275
41

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 656 627 570 502 428 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 98 94 86 75 64

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

584
88

558
84

507
76

447
67

381
57

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

531
80

508
76

462
69

406
61

346
52

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

492
74

470
71

428
64

376
56

321
48

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

400
60

383
57

348
52

306
46

261
39

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 276 264 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 41 40

240
36

211
32

180
27

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

246
37

235
35

214
32

188
28

160
24

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

224
34

214
32

194
29

171
26

146
22

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

207
31

198
30

180
27

158
24

135
20

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 377 eur/mp 538 eur/mp

168
25

161
24

146
22

129
19

110
16

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 301

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 41 - ZONA 58

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 727 695 632 556 474 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 109 104 95 83 71

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

647
97

619
93

562
84

495
74

422
63

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

589
88

563
84

512
77

450
68

384
58

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

545
82

521
78

474
71

417
63

355
53

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

443
66

424
64

385
58

339
51

289
43

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 690 660 600 528 450 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 104 99 90 79 68

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

614
92

588
88

534
80

470
71

401
60

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

559
84

535
80

486
73

428
64

365
55

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

518
78

495
74

450
68

396
59

338
51

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

421
63

403
60

366
55

322
48

275
41

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 291 278 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 44 42

253
38

222
33

190
28

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

259
39

247
37

225
34

198
30

169
25

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

235
35

225
34

205
31

180
27

154
23

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

218
33

208
31

190
28

167
25

142
21

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 348 eur/mp 497 eur/mp

177
27

170
25

154
23

136
20

116
17

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 302

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 42 - ZONA 59

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 600 574 522 459 392 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 90 86 78 69 59

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

534
80

511
77

465
70

409
61

349
52

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

486
73

465
70

423
63

372
56

317
48

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

450
68

431
65

392
59

345
52

294
44

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

366
55

350
53

318
48

280
42

239
36

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 570 546 496 436 372 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 86 82 74 65 56

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

508
76

486
73

441
66

388
58

331
50

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

462
69

442
66

402
60

354
53

301
45

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

428
64

409
61

372
56

327
49

279
42

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

348
52

333
50

303
45

266
40

227
34

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 240 230 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 36 34

209
31

184
28

157
23

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

214
32

204
31

186
28

164
25

139
21

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

195
29

186
28

169
25

149
22

127
19

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

180
27

172
26

157
23

138
21

117
18

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 311 eur/mp 444 eur/mp

147
22

140
21

127
19

112
17

96
14

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 303

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 43 - ZONA 60

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 565 541 491 432 369 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 85 81 74 65 55

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

503
75

481
72

437
66

385
58

328
49

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

458
69

438
66

398
60

350
53

299
45

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

424
64

405
61

369
55

324
49

276
41

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

345
52

330
49

300
45

264
40

225
34

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 537 514 467 411 350 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 81 77 70 62 53

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

478
72

457
69

415
62

366
55

312
47

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

435
65

416
62

378
57

333
50

284
43

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

403
60

385
58

350
53

308
46

263
39

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

327
49

313
47

285
43

251
38

214
32

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 226 216 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 34 32

197
29

173
26

147
22

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

201
30

192
29

175
26

154
23

131
20

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

183
27

175
26

159
24

140
21

119
18

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

170
25

162
24

147
22

130
19

111
17

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 170 eur/mp 242 eur/mp

138
21

132
20

120
18

106
16

90
13

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 304

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 44 - ZONA 61

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 530 507 461 405 346 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 79 76 69 61 52

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

472
71

451
68

410
62

361
54

308
46

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

429
64

410
62

373
56

328
49

280
42

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

397
60

380
57

346
52

304
46

259
39

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

323
48

309
46

281
42

247
37

211
32

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 503 481 438 385 328 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 75 72 66 58 49

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

448
67

428
64

390
58

343
51

292
44

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

408
61

390
58

354
53

312
47

266
40

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

377
57

361
54

328
49

289
43

246
37

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

307
46

294
44

267
40

235
35

200
30

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 212 203 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 32 30

184
28

162
24

138
21

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

189
28

180
27

164
25

144
22

123
18

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

172
26

164
25

149
22

131
20

112
17

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

159
24

152
23

138
21

122
18

104
16

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 106 eur/mp 152 eur/mp

129
19

124
19

112
17

99
15

84
13

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 305

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 45 - ZONA 62

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 487 466 424 373 318 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 73 70 64 56 48

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

434
65

415
62

377
57

332
50

283
42

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

395
59

378
57

343
51

302
45

257
39

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

366
55

350
52

318
48

280
42

238
36

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

297
45

284
43

259
39

228
34

194
29

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 463 443 403 354 302 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 69 66 60 53 45

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

412
62

394
59

358
54

315
47

269
40

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

375
56

359
54

326
49

287
43

245
37

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

347
52

332
50

302
45

266
40

226
34

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

282
42

270
41

246
37

216
32

184
28

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 195 186 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 29 28

170
25

149
22

127
19

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

174
26

166
25

151
23

133
20

113
17

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

158
24

151
23

137
21

121
18

103
15

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

146
22

140
21

127
19

112
17

95
14

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 48 eur/mp 68 eur/mp

119
18

114
17

103
16

91
14

78
12

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 306

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 46 - ZONA 65

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 592 566 515 453 386 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 89 85 77 68 58

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

527
79

504
76

458
69

403
60

344
52

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

479
72

459
69

417
63

367
55

313
47

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

444
67

425
64

386
58

340
51

290
43

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

361
54

345
52

314
47

276
41

235
35

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 562 538 489 430 367 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 84 81 73 65 55

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

500
75

479
72

435
65

383
57

326
49

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

455
68

436
65

396
59

349
52

297
45

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

422
63

403
61

367
55

323
48

275
41

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

343
51

328
49

298
45

262
39

224
34

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 237 226 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 36 34

206
31

181
27

154
23

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

211
32

202
30

183
27

161
24

137
21

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

192
29

183
28

167
25

147
22

125
19

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

178
27

170
25

154
23

136
20

116
17

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 86 eur/mp 122 eur/mp

144
22

138
21

126
19

111
17

94
14

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 307

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 47 - ZONA 66

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 622 595 541 476 405 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 93 89 81 71 61

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

553
83

529
79

481
72

423
64

361
54

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

504
76

482
72

438
66

385
58

328
49

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

466
70

446
67

405
61

357
54

304
46

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

379
57

363
54

330
49

290
44

247
37

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 591 565 514 452 385 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 89 85 77 68 58

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

526
79

503
75

457
69

402
60

343
51

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

478
72

458
69

416
62

366
55

312
47

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

443
66

424
64

385
58

339
51

289
43

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

360
54

345
52

313
47

276
41

235
35

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 249 238 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 37 36

216
32

190
29

162
24

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

221
33

212
32

192
29

169
25

144
22

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

201
30

193
29

175
26

154
23

131
20

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

186
28

178
27

162
24

143
21

122
18

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 95 eur/mp 136 eur/mp

152
23

145
22

132
20

116
17

99
15

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 308

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 48 - ZONA 67

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 565 541 491 432 369 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 85 81 74 65 55

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

503
75

481
72

437
66

385
58

328
49

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

458
69

438
66

398
60

350
53

299
45

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

424
64

405
61

369
55

324
49

276
41

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

345
52

330
49

300
45

264
40

225
34

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 537 514 467 411 350 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 81 77 70 62 53

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

478
72

457
69

415
62

366
55

312
47

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

435
65

416
62

378
57

333
50

284
43

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

403
60

385
58

350
53

308
46

263
39

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

327
49

313
47

285
43

251
38

214
32

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 226 216 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 34 32

197
29

173
26

147
22

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

201
30

192
29

175
26

154
23

131
20

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

183
27

175
26

159
24

140
21

119
18

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

170
25

162
24

147
22

130
19

111
17

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 107 eur/mp 153 eur/mp

138
21

132
20

120
18

106
16

90
13

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 309

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 49 - ZONA 68

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 543 519 472 416 354 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 81 78 71 62 53

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

483
73

462
69

420
63

370
55

315
47

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

440
66

421
63

383
57

337
50

287
43

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

407
61

390
58

354
53

312
47

266
40

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

331
50

317
48

288
43

254
38

216
32

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 516 494 449 395 336 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 77 74 67 59 50

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

459
69

439
66

399
60

351
53

299
45

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

418
63

400
60

363
55

320
48

273
41

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

387
58

370
56

336
50

296
44

252
38

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

315
47

301
45

274
41

241
36

205
31

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 217 208 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 33 31

189
28

166
25

142
21

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

193
29

185
28

168
25

148
22

126
19

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

176
26

168
25

153
23

135
20

115
17

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

163
24

156
23

142
21

125
19

106
16

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 114 eur/mp 163 eur/mp

133
20

127
19

115
17

101
15

86
13

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 310

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 50 - ZONA 69

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 579 554 504 443 378 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 87 83 76 66 57

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

516
77

493
74

448
67

394
59

336
50

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

469
70

449
67

408
61

359
54

306
46

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

434
65

416
62

378
57

332
50

283
42

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

353
53

338
51

307
46

270
41

230
35

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 550 526 479 421 359 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 83 79 72 63 54

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

490
73

468
70

426
64

375
56

319
48

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

446
67

426
64

388
58

341
51

291
44

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

413
62

395
59

359
54

316
47

269
40

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

336
50

321
48

292
44

257
39

219
33

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 232 222 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 35 33

201
30

177
27

151
23

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

206
31

197
30

179
27

158
24

134
20

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

188
28

180
27

163
24

144
22

122
18

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

174
26

166
25

151
23

133
20

113
17

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 133 eur/mp 190 eur/mp

141
21

135
20

123
18

108
16

92
14

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 311

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 51 - ZONA 70

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 572 547 498 438 373 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 86 82 75 66 56

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

509
76

487
73

443
66

390
58

332
50

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

463
70

443
66

403
60

355
53

302
45

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

429
64

410
62

373
56

328
49

280
42

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

349
52

334
50

304
46

267
40

228
34

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 544 520 473 416 354 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 82 78 71 62 53

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

484
73

463
69

421
63

370
56

316
47

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

440
66

421
63

383
57

337
51

287
43

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

408
61

390
58

354
53

312
47

266
40

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

332
50

317
48

288
43

254
38

216
32

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 229 219 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 34 33

199
30

175
26

149
22

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

204
31

195
29

177
27

156
23

133
20

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

185
28

177
27

161
24

142
21

121
18

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

172
26

164
25

149
22

131
20

112
17

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 95 eur/mp 136 eur/mp

140
21

134
20

121
18

107
16

91
14

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 312

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 52 - ZONA 71

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 522 500 454 400 341 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 78 75 68 60 51

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

465
70

445
67

404
61

356
53

303
45

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

423
63

405
61

368
55

324
49

276
41

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

392
59

375
56

341
51

300
45

255
38

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

319
48

305
46

277
42

244
37

208
31

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 496 475 431 380 324 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 74 71 65 57 49

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

442
66

422
63

384
58

338
51

288
43

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

402
60

384
58

349
52

308
46

262
39

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

372
56

356
53

324
49

285
43

243
36

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

303
45

289
43

263
39

232
35

197
30

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 209 200 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 31 30

182
27

160
24

136
20

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

186
28

178
27

162
24

142
21

121
18

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

169
25

162
24

147
22

129
19

110
17

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

157
24

150
22

136
20

120
18

102
15

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 119 eur/mp 170 eur/mp

127
19

122
18

111
17

98
15

83
12

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 313

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 53 - ZONA 72

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 529 506 460 405 345 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 79 76 69 61 52

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

471
71

450
68

410
61

360
54

307
46

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

429
64

410
62

373
56

328
49

280
42

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

397
60

380
57

345
52

304
46

259
39

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

323
48

309
46

281
42

247
37

211
32

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 503 481 437 385 328 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 75 72 66 58 49

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

447
67

428
64

389
58

342
51

292
44

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

407
61

390
58

354
53

312
47

266
40

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

377
57

361
54

328
49

289
43

246
37

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

307
46

293
44

267
40

235
35

200
30

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 212 202 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 32 30

184
28

162
24

138
21

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

188
28

180
27

164
25

144
22

123
18

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

171
26

164
25

149
22

131
20

112
17

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

159
24

152
23

138
21

121
18

104
16

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 71 eur/mp 102 eur/mp

129
19

124
19

112
17

99
15

84
13

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 314

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 54 - ZONA 78

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 544 520 473 416 355 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 82 78 71 62 53

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

484
73

463
69

421
63

370
56

316
47

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

441
66

421
63

383
57

337
51

287
43

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

408
61

390
59

355
53

312
47

266
40

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

332
50

317
48

289
43

254
38

216
32

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 517 494 449 395 337 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 78 74 67 59 51

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

460
69

440
66

400
60

352
53

300
45

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

419
63

400
60

364
55

320
48

273
41

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

388
58

371
56

337
51

297
44

253
38

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

315
47

301
45

274
41

241
36

206
31

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 218 208 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 33 31

189
28

166
25

142
21

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

194
29

185
28

168
25

148
22

126
19

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

176
26

169
25

153
23

135
20

115
17

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

163
24

156
23

142
21

125
19

106
16

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 88 eur/mp 126 eur/mp

133
20

127
19

115
17

102
15

87
13

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 315

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 55 - ZONA 79

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 526 503 457 402 343 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 79 75 69 60 51

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

468
70

448
67

407
61

358
54

305
46

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

426
64

407
61

370
56

326
49

278
42

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

394
59

377
57

343
51

302
45

257
39

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

321
48

307
46

279
42

245
37

209
31

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 499 478 434 382 326 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 75 72 65 57 49

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

444
67

425
64

386
58

340
51

290
43

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

405
61

387
58

352
53

310
46

264
40

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

375
56

358
54

326
49

287
43

244
37

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

305
46

291
44

265
40

233
35

199
30

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 210 201 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 32 30

183
27

161
24

137
21

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

187
28

179
27

163
24

143
21

122
18

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

170
26

163
24

148
22

130
20

111
17

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

158
24

151
23

137
21

121
18

103
15

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 86 eur/mp 122 eur/mp

128
19

123
18

112
17

98
15

84
13

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 316

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 56 - ZONA 80

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 501 480 436 384 327 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 75 72 65 58 49

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

446
67

427
64

388
58

341
51

291
44

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

406
61

388
58

353
53

311
47

265
40

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

376
56

360
54

327
49

288
43

245
37

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

306
46

293
44

266
40

234
35

199
30

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 476 456 414 364 311 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 71 68 62 55 47

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

424
64

405
61

369
55

324
49

276
41

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

386
58

369
55

335
50

295
44

252
38

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

357
54

342
51

311
47

273
41

233
35

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

291
44

278
42

253
38

222
33

189
28

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 201 192 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 30 29

174
26

153
23

131
20

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

178
27

171
26

155
23

137
20

116
17

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

162
24

155
23

141
21

124
19

106
16

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

150
23

144
22

131
20

115
17

98
15

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 76 eur/mp 109 eur/mp

122
18

117
18

106
16

94
14

80
12

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 317

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 57 - ZONA 81

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 487 466 424 373 318 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 73 70 64 56 48

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

434
65

415
62

377
57

332
50

283
42

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

395
59

378
57

343
51

302
45

257
39

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

366
55

350
52

318
48

280
42

238
36

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

297
45

284
43

259
39

228
34

194
29

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 463 443 403 354 302 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 69 66 60 53 45

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

412
62

394
59

358
54

315
47

269
40

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

375
56

359
54

326
49

287
43

245
37

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

347
52

332
50

302
45

266
40

226
34

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

282
42

270
41

246
37

216
32

184
28

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 195 186 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 29 28

170
25

149
22

127
19

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

174
26

166
25

151
23

133
20

113
17

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

158
24

151
23

137
21

121
18

103
15

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

146
22

140
21

127
19

112
17

95
14

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 71 eur/mp 102 eur/mp

119
18

114
17

103
16

91
14

78
12

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 318

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 58 - ZONA 82

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 473 453 412 362 309 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 71 68 62 54 46

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

421
63

403
60

366
55

322
48

275
41

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

384
58

367
55

333
50

293
44

250
38

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

355
53

340
51

309
46

272
41

232
35

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

289
43

276
41

251
38

221
33

188
28

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 450 430 391 344 293 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 67 65 59 52 44

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

400
60

383
57

348
52

306
46

261
39

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

364
55

349
52

317
48

279
42

238
36

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

337
51

323
48

293
44

258
39

220
33

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

274
41

262
39

239
36

210
31

179
27

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 189 181 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 28 27

165
25

145
22

124
19

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

169
25

161
24

147
22

129
19

110
16

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

153
23

147
22

133
20

117
18

100
15

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

142
21

136
20

124
19

109
16

93
14

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 29 eur/mp 41 eur/mp

116
17

111
17

100
15

88
13

75
11

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 319

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 59 - ZONA 86

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila P+14 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 459 439 399 351 299 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 69 66 60 53 45

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

409
61

391
59

355
53

313
47

267
40

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

372
56

356
53

323
49

285
43

243
36

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

344
52

329
49

299
45

264
40

225
34

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

280
42

268
40

244
37

214
32

183
27

Cladiri, inclusiv tip vila, P+12 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 436 417 379 334 284 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 65 63 57 50 43

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

388
58

371
56

338
51

297
45

253
38

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

353
53

338
51

307
46

270
41

230
35

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

327
49

313
47

284
43

250
38

213
32

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a:

266
40

255
38

231
35

204
31

174
26

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 184 176 CLADIRE construita in perioada 2001prezent
A n e x a: 28 26

160
24

141
21

120
18

CLADIRE construita in perioada 19912000


A n e x a:

163
25

156
23

142
21

125
19

107
16

CLADIRE construita in perioada 19781990


A n e x a:

149
22

142
21

129
19

114
17

97
15

CLADIRE construita in perioada 19601977


A n e x a:

138
21

132
20

120
18

105
16

90
13

CLADIRE construita inainte de anul 1960


A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 43 eur/mp 61 eur/mp

112
17

107
16

97
15

86
13

73
11

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 320

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

321

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

OPISUL ANEXELOR PENTRU SPATII COMERCIALE


Nr. Anexa ANEXA 1 ANEXA 2 ANEXA 3 ANEXA 4 ANEXA 5 ANEXA 6 ANEXA 7 ANEXA 8 ANEXA 9 ANEXA 10 ANEXA 11 ANEXA 12 ANEXA 13 ANEXA 14 ANEXA 15 ANEXA 16 ANEXA 17 ANEXA 18 ANEXA 19 ANEXA 20 ANEXA 21 ANEXA 22 ANEXA 23 ANEXA 24 ANEXA 25 ANEXA 26 ANEXA 27 ANEXA 28 ANEXA 29 ANEXA 30 ZONA ZONA 4 ZONA 5 ZONA 12 ZONA 13 ZONA 14 ZONA 15 ZONA 21 ZONA 22 ZONA 23 ZONA 24 ZONA 25 ZONA 26 ZONA 27 ZONA 28 ZONA 30 ZONA 31 ZONA 32 ZONA 33 ZONA 34 ZONA 35 ZONA 36 ZONA 37 ZONA 38 ZONA 41 ZONA 42 ZONA 43 ZONA 44 ZONA 45 ZONA 46 ZONA 47 Pag. 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 Nr. Anexa ANEXA 31 ANEXA 32 ANEXA 33 ANEXA 34 ANEXA 35 ANEXA 36 ANEXA 37 ANEXA 38 ANEXA 39 ANEXA 40 ANEXA 41 ANEXA 42 ANEXA 43 ANEXA 44 ANEXA 45 ANEXA 46 ANEXA 47 ANEXA 48 ANEXA 49 ANEXA 50 ANEXA 51 ANEXA 52 ANEXA 53 ANEXA 54 ANEXA 55 ANEXA 56 ANEXA 57 ANEXA 58 ANEXA 59 ZONA ZONA 48 ZONA 49 ZONA 50 ZONA 51 ZONA 52 ZONA 53 ZONA 54 ZONA 55 ZONA 56 ZONA 57 ZONA 58 ZONA 59 ZONA 60 ZONA 61 ZONA 62 ZONA 65 ZONA 66 ZONA 67 ZONA 68 ZONA 69 ZONA 70 ZONA 71 ZONA 72 ZONA 78 ZONA 79 ZONA 80 ZONA 81 ZONA 82 ZONA 86 Pag. 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381

Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

322

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 1 - ZONA 4

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
842 749 682 631 513 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
778 692 630 583 474 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
579 515 469 434 353 311 311 311 311 311

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 323 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 2 - ZONA 5

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
889 791 720 666 542 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
821 731 665 616 501 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
611 544 495 458 373 338 338 338 338 338

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 324 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 3 - ZONA 12

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
889 791 720 666 542 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
821 731 665 616 501 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
611 544 495 458 373 125 125 125 125 125

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 325 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 4 - ZONA 13

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
917 816 742 687 559 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
847 754 686 635 517 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
631 561 511 473 385 293 293 293 293 293

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 326 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 5 - ZONA 14

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
935 832 758 701 571 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
864 769 700 648 527 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
643 573 521 483 392 356 356 356 356 356

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 327 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 6 - ZONA 15

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
963 857 780 723 588 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
890 792 721 667 543 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
663 590 537 497 404 400 400 400 400 400

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 328 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 7 - ZONA 21

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
758 674 614 568 462 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
700 623 567 525 427 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
521 464 422 391 318 167 167 167 167 167

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 329 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 8 - ZONA 22

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
842 749 682 631 513 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
778 692 630 583 474 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
579 515 469 434 353 249 249 249 249 249

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 330 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 9 - ZONA 23

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
923 822 748 693 563 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
853 759 691 640 520 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
635 565 514 476 387 267 267 267 267 267

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 331 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 10 - ZONA 24

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
1.010 899 818 758 616 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
933 831 756 700 569 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
695 618 563 521 424 546 546 546 546 546

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 332 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 11 - ZONA 25

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
982 874 795 737 599 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
907 807 735 680 553 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
676 601 547 507 412 501 501 501 501 501

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 333 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 12 - ZONA 26

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
990 881 802 743 604 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
915 814 741 686 558 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
681 606 552 511 416 400 400 400 400 400

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 334 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 13 - ZONA 27

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
900 801 729 675 549 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
832 740 674 624 507 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
619 551 502 465 378 334 334 334 334 334

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 335 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 14 - ZONA 28

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
855 761 693 642 522 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
790 703 640 593 482 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
588 524 477 441 359 293 293 293 293 293

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 336 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 15 - ZONA 30

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
624 555 505 468 381 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
576 513 467 432 352 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
429 382 348 322 262 75 75 75 75 75

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 337 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 16 - ZONA 31

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
675 601 547 506 412 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
624 555 505 468 381 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
465 413 376 348 283 112 112 112 112 112

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 338 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 17 - ZONA 32

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
720 641 583 540 439 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
665 592 539 499 406 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
495 441 401 372 302 209 209 209 209 209

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 339 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 18 - ZONA 33

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
831 740 673 623 507 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
768 683 622 576 468 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
572 509 463 429 349 356 356 356 356 356

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 340 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 19 - ZONA 34

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
889 791 720 666 542 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
821 731 665 616 501 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
611 544 495 458 373 638 638 638 638 638

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 341 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 20 - ZONA 35

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
1.169 1.041 947 877 713 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
1.080 961 875 810 659 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
804 716 651 603 491 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 342 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 21 - ZONA 36

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
877 781 711 658 535 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
810 721 656 608 494 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
603 537 489 453 368 533 533 533 533 533

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 343 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 22 - ZONA 37

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
831 740 673 623 507 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
768 683 622 576 468 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
572 509 463 429 349 334 334 334 334 334

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 344 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 23 - ZONA 38

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
758 674 614 568 462 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
700 623 567 525 427 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
521 464 422 391 318 262 262 262 262 262

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 345 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 24 - ZONA 41

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
624 555 505 468 381 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
576 513 467 432 352 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
429 382 348 322 262 112 112 112 112 112

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 346 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 25 - ZONA 42

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
668 595 541 501 408 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
617 550 500 463 377 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
460 409 372 345 280 209 209 209 209 209

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege 347 Ghid pentru anul 2012 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 26 - ZONA 43

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE


- Valabile pentru anul 2012 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE


Spatiu situat la PARTER DE BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
720 641 583 540 439 -----------

Spatiu situat la ETAJ IN BLOC construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada 19781990 construit in perioada 19601977 construit inainte de anul 1960
665 592 539 499 406 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE


Spatiu situat in IMOBIL Parter sau P+1E construit in perioada 2001prezent construit in perioada 19912000 construit in perioada