Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lec ie

Clasa: a XI - a Nivelul Clasei: mediu Disciplina: Economie Unitatea de nv are: Productivitatea muncii i a capitalului Obiectivul fundamental: Dobndirea de noi cunostin e prin aplica ii practice Categoria de lec ie: Lec ie de consolidare Obiective opera ionale: O1 Elevii identific i pot vorbi despre importan a cunoa terii productivit ii muncii ntr-o intreprindere O2 Elevii identific formula de calcul a productivit ii medii i a celei marginale O3 Elevii n eleg i pot identifica datele unei probleme O4 Elevii ajung s rezolve probleme despre productivitatea muncii i a capitalului Strategia didactic : - Tipul de experien de nv are: De cunoa tere prin exerci iu - Sistemul metodologic: Exerci ii/aplica ii, demonstra ie, gndire analitic - Sistemul mijloacelor de nv mnt: Fi e de lucru, calculator de buzunar. - Forma/formele de organizare a activit ii elevilor: Frontal , se va lucra cu to i deodata, prin exerci iu la tabl imagina ie (imagina i-v c sunte i managerul unei companii) Competen e: C1 n elege mecanismul productivit ii ntr-o afacere C2 Sintetizeaz informa iile din datele problemelor n formule pentru a afla rezultatul calculelor C3 i dezvolt capacitatea de concentrare i aten ie

i exerci ii de

Planul lec iei

Momentele lec iei 1. Autoprezentare

Con inutul Bun ziua! M numesc Kovacs Otilia, sunt student la Univ. Petru Maior , specializarea Finan e i b nci i ast zi vom rezolva mpreun cteva exerci ii de economie

Competen ele Activitatea dezvoltate profesorului

Activitatea elevului

Resurse

Evaluare

Prezentarea ntre timp elevii 3 minute profesorului, preg tesc o 30 foi A4 efectuarea pl cu cu albe prezen ei i numele lor, notarea absen elor astfel profesorul n catalog nu i va confunda.

2. Prezentarea Tema lec iei este temei de discu ie Productivitatea muncii i a capitalului. 3. Preg tirea Conceptul de C1 elevilor pentru productivitate din lec ie via a de zi cu zi. Productivitatea din perspectiva managerului.

Scrie titlul pe tabl

Copiaz caiete

titlul n Cret 1 minut

- Provoac elevii s i imagineze c sunt manageri. - Ce dore te managerul de la firma lui?/ cum ob ine profitul?/ cum controleaz ct

R spund oral ntreb rilor, fac conexiuni ntre conceptul teoretic i practic .

4 minute Cuno tin e anterioare ale elevilor

Conversa ie Exemplificare Problematizare

muncesc angaja ii pentru a ob ine acele produse? - Vede i corela ia? Dac se controleaz productivitatea, angaja ii produc mai mult, se vinde mai mult, cifra de afaceri cre te, deci exist profit. 4. mp r irea Conceptul va fi fi elor de lucru explicat pe baza i explicarea ctorva probleme. exerci iului 5. Rezolvarea probleme de Elevii vor citi fi ele C2, C3 i prin identificarea datelor problemei vor ncerca s rezolve exerci iile, nti profesorul la tabl , prima problem , apoi elevii pe rnd cine dore te. La final se interpreteaz mparte fi ele Scot 2 minute calculatoare de 1 foaie buzunar, printat / instrumente de elev (7 ex.) scris. Identific fiecare informa ie disponibil , rezolv problemele la tabla, ncearc s formuleze o interpretare. 37 minute Conversa ie

Faciliteaz discu ia despre datele problemelor, rezolv prima aplica ie, ca model, scrie datele pe tabl . Faciliteaz aflarea interpret rii rezultatului.

Cuno tin ele Ie ire la tabl de ntreb ri matematic i economie. - Cret

rezultatele. 6. ncheiere Mul umesc pentru aten ie, n caz c nu a i terminat, ramne ca tem i verific doamna profesoar , ora viitoare. Ai n eles conceptul de productivitate? Ave i ntreb ri despre ce am discutat ast zi? R spunde la Pun ntreb ri ntreb ri n caz c dac nu au sunt. n eles ultimele detalii. 3 minute