Sunteți pe pagina 1din 325

Help ISDP

User Manual

Created: 1 februarie 2011 Copyright [company]. All Rights Reserved.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP
copyright [company]. All rights reserved.

The information contained in this document is subject to change without notice. This document contains proprietary information which is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of [company].

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Table of Contents
1 Manual de utilizare ISDP 2011
Utilizarea programului OFERTAREA 1. Crearea Structurii Proiectului 2. Configurarea Parametrilor de deviz 3. Editarea Devizelor Adugarea cu AddArt Adugarea expert Stergerea articolelor Copirea articolelor de deviz Modificarea poziiei articolelor Modificarea normelor n devize Gruparea articolelor Sporurile Calculul poziiei Adugarea recapitulaiei Calculul invers Calculul i evaluarea devizului UNDO-REDO Cutarea articolelor Salvarea devizelor Previzualizarea rapoartelor Bara cu componentele auxiliare editorului 4. Configurarea bazei de pre Modificarea preurilor Preul meu Calculul invers Preul de referin Preuri din oferte Preuri din baze de pre Frahtul Modificarea atributelor tergerea resurselor Inlocuirea resurselor Identificarea articolelor de provenien Calculul ponderii Filtrarea resurselor Exportul datelor din baza de pre Calculul i evaluarea modificrilor Salvarea bazei de pre Editorul bazei de precumulate 5. Editarea Listelor de utilaje si dotari Adugarea echipamentelor n list Configurarea echipamente 6. Editarea Devizului General 7. Tiprirea raportelor Opiunile de raportare Configurarea graficului de execuie C1/F6

1
2 3 5 7 9 11 14 16 17 19 21 23 25 27 28 30 33 35 36 37 38 40 42 43 44 45 46 48 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 69 70 73

Configurarea dosarului de raportare DECONTARE Adugarea deconturilor Editarea deconturilor Note de comanda suplimentar Adugarea devizelor de lucrri neprevzute Configurarea preurilor Rapoartele de decontare Administrarea aplicaiei Administrarea editorului deviz Operaiuni avansate Crearea normelor de deviz Modificarea structurii devizului general Sintaxa formulelor de caclul Proiecte ablon Descrierea componentelor AM AM_Prj AM_Prj_Add AM_Prj_modificare AM_Prj_Config AM_Prj_Steregere AM_Prj_CutCopyPaste AM_Prj_Transfer AM_Prj_ExIm AM_Prj_Sabloane AM_Prj_Arhivarea AM_EdAM AM_EdAM_AddExpert AM_EdAM_AM AM_EdAM_ElementeEditorAM AM_EdAM_TabelEditor AM_EdAM_AddArt_Comparativ AM_AddArt_Comparativ AM_EdAM_Add_AddArt AM_AddArt_Add AM_EdAM_Copy AM_EdAM_Incadrare Am_art_incadrare AM_AddArt_Incadrare AM_EdAM_Inlocuire AM_AddArt_Inlocuire AM_Add_LstAnexa AM_EdAM_LstAnexa AM_EdAM_modif Am_art_modif Am_art_copy AM_AddArt_Copy Am_art_CCant AM_NC_Add AM_NC_Modif AM_NC_Grup Am_art_SF

75 78 80 82 84 85 86 87 88 89 91 92 94 95 96 97 98 99 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 113 114 115 117 118 119 122 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

Am_LCL_Find Am_LCL_MultiDev Am_LCL_RapPreview Am_LCL_Save Modulul Ofert Proiectul OF_Prj_Add OF_Prj_Modif Parametrii devizelor OF_Prj_del OF_Prj_Copy OF_Prj_Transfer OF_Prj_ImpEx OF_Prj_Sabloane OF_Prj_Ahivare Editorul Devizelor OF_EdDev1 OF_EdDev2 OF_EdDev_Comp AddArt - Descrierea general AddArt - Criteriul de cutare AddArt - Filtrul indictaoarelor AddArt - Rezultatul cutrii AddArt - Bufferul Funcii si comenzi auxiliare Adugarea expert Poziia articolelor Copierea articolelor OF_EdDev_Inlocuire OF_EdDev_AdLst OF_EdDev_ModifArt OF_EdDev_Mut OF_EdDev_AddNC OF_EdDev_edNC OF_EdDev_Grup OF_EdDev_SF OF_EdDev_Caut OF_EdDev_MultiDev OF_EdDev_Rap OF_EdDev_Salvare Formula de calcul a devizului OF_EdDev_Calcul2 OF_EdDev_Spor OF_EdDev_CalculSpor OF_EdDev_Recap OF_EdDev_Total Baza de pre Preul meu Preul de referin Oferte de materiale Oferte de materiale reprezentative Frahtul Componentele comune

143 144 145 146 147 148 150 151 152 154 155 156 157 158 159 160 161 162 164 165 167 169 170 171 172 174 176 178 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 194 195 196 197 198 199 201 203 204 205 206 207

CompAnex_Param Recapitulatia compComune CompAnex_ICP Resursele RES_OfMat Indicatoarele Ind_EdN Ind_EdNC Rapoartele Opiunile de raportare Dosarul de raportare F3-C5 - Devizele ofert C6-C9 - Listele de resurse Definiii def_449 Def_Art def_BP def_LstAnexa def_Norma def_ParamDevize Generaliti Utilizarea manualului Instalarea programului Instalarea din CD-Kit Instalarea din Net-Kit Cerine de sistem Actualizarea programului Firewall Modulele programului Componente comune modeulelor HG 28/2008 HG 411/2005 Interfaa Comenzile Tabele Arbori de date

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 229 230 231 232 234 237 241 243 245 247 248 249 263 312 313 315 317

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

1 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > Manual de utilizare ISDP 2011

Manual de utilizare ISDP 2011


Manualul de utilizare al programului IntelSOFT Deviz Profesional 2011 este structurat in trei seciuni: 1. Generaliti - n aceasta seciune vei putea citi: r Descrierea generala programului
r r r

Descrierea elementelor de nterfa Instalarea i actualizarea programului Aspecte legislative

2. 3.

Utilizarea programului Descrierea componentelor

See also

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 2

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului

Utilizareaprogramului
naceastseciuneputeiurmriproceduriledelucrurecomandatedeIntelSOFT. Aceastaestedoarorecomandare,dumneavoastrputeicreapropriileproceduri, oricaredintreetapeleprocedurilorrecomandateputndfindeplinitecompletsau partialinoricealtmomentinaltordine. Toatefunctiileutilizatepentrucreareastructuriiunuiproiectpotfiapelatefolosind comenziledin:
q q q

meniulcontextual, baradebutoane, comenzirapidedelatastatur.

Pentrusimplitatevomfacereferirencontinuaredoarlacomenziledinmeniul contextualapelatcuclickdreaptademaus(ckDr) maimultedetaliidesprecomenziinpaginaComenzile

See also
Descriereacomponentelor Generaliti

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

3 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA

OFERTAREA
Unproiectdeofertare,inprogramulISDP,reprezintacadrulgeneralincarese adaugtoateelementelenecesarentocmiriidosaruluideevaluareofertare:
q q q

Listelecucantitidelucrri Listeledeechipamente Cheltuielilespecificedevizuluigeneral

Maimultedetaliidespreproiecteinpagina Modululofert>Proiectul

Etapele principale n crearea proiectului de ofertare:


Pentrurealizareaunuiproiectdeofertareesterecomandatsparcurgei urmatoareleetape: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. CreareaStructurii Proiectului ConfigurareaParametrilor de deviz EditareaDevizelor ConfigurareaBazei de pre EditareaListelor de utilaje si dotri EditareaDevizului General TiprireaRapoartelor

NOT: 1. Pentruntocmireacompletaunuidosardeofertarevrecomandms respectai procedurile descrise. Aceasta este doar o recomandare, dumneavoastrvputeticreapropriaprocedur,oricaredintreetapele descrisemaijosputndfindeplinitecompletsauparialnoricemoment inoriceordine. Toate funciile utilizate pentru crearea structurii unui proiect pot fi apelatefolosindcomenziledinmeniulcontextual,baradebutoanesau comenzi rapide de la tastatur. Pentru simplitate vom face referire n continuare doar la comenzile din meniul contextual apelat cu click dreapta mouse (ckDr). Mai multe detalii despre comenzi in pagina Comenzile

2.

1.CreareaStructurii Proiectului

2.Configurarea Parametrilordedeviz

3.EditareaDevizelor

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 4

4.Configurareabazei depre

5.EditareaListelorde utilajesidotari

6.EditareaDevizului General

7.Tiprirearaportelor

See also
DECONTARE Administrareaaplicaiei Operaiuniavansate

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

5 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 1.CreareaStructuriiProiectului

1.CreareaStructuriiProiectului
Proiectuluneidocumentaiideofertareesteformatintrostructuradedevize grupatepeobiecte.Altfelspus,structuraunuiproiectsedesfaoarpetreinivele: 1. 2. 3. 4. Proiect, Obiecte, Devize(listedelucrrigrupatepestadiifizice,categoriidelucrrietc.) nObiecte,paralelcudevizeledemontaj potfiadugatelistelede echipamente.

Pentrucreareauneistructuricompleteaunuiproiectputetiurmaprocedura: 1. 2. 3. 4. 5. npanoulExplorer,selectaifolderulcolecieiincaredoriisaadugai proiectul. nmeniulcontextualckDr>Adaugarenou>Proiect. Programulaadugatolinientabelulcudetaliiiaselectatcelulaincare scrieidenumireaproiectului. ncontinuareputetiselectaceluleleBeneficar,Executant,Proiectant, Data,Curseuro,etcpentruaintroducevalorilespecifice. Inunelecoloanenuputeiintroducedatedelatastaturcumestecazul coloaneiRecapitulatie undeveiapelameniulcontextualConsult. Selectai celulaRecapitulaie, ckDr>Consult.Infereastraculistade recapitulaiiderulailistasialegeirecapitulaiapecareodorii.Apasati butonulOK.

Propagareavaloarilorparametrilorincoloane. Majoritateaparametrilorsuntataatidevizelor.Ovaloareascrisnlinia proiectului(culoareaalbastr)sevapropagaautomatlaobiecteleproiectuluii delaobiectesevorpropagaautomatladeivze.Uneoriveiaveanevoiesa configuraivaloridiferitealeaceluiaiparametruindevizediferite. 1. Dacdoritisatribuiivaloridiferiteunuiparametrudintrunanume deviz,deexemplunumeleexecutantului,selectaicelula Executant din cadrullinieidevizuluisiintrduceidenumirea. Dacveiprocedasimilarntroceluldinliniaunuiobiectvaloarea introdussevapropagaautomatladevizeleobiectului.

2.

REINEI: Valorileparametrilorantet(deexemplunumelepartenerilor)scriseinliniile obiectelorsunttipriteperapoartelelaniveldeobiect(deex.:C3,DO,F2, C5co,etc).Valorileparametrilordecalcul(deex.: cursuleuro,recapitulaia)sunt utilizaincalcululvalorilortipriteperapoartelelaniveldeobiect.Rapoartelela niveldedevizsuntcalculatecuvalorileparametrilordevizuluirespectiv,indiferent devalorileparametrilorobiectuluidincaredevizelefacparte.

ncontinuareadugatiObectesiDevize: 1. 2. npanoulExplorer,selectaifolderulproiectului. Apelatimeniulcontextual r ckDr>Adaugarenou>Obiectpentruaadugaunobiect sau


r

ckDr>Adaugarenou>Obiect>[5]>Enterpentrua adugaunnumarmaimaredeobiecteodat(deex.5obiecte)

3. 4.

Programulaadugatolinientabelulcudetaliiiaselectatcelulaincare editatidenumireaobiectului. Similarveiprocedaipentruadugareadevizelori,dupcaza echipamentelornobiecte.

Infolderulproiectului,nfunciedenecesitateaproiectuluivormaiputeafi adugatesimilarcuadugareaobeictelor: 1. 2. 3. DevizGeneral Dosarderaportare Comparativdeproiecte

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 6

See also
2.ConfigurareaParametrilordedeviz 3.EditareaDevizelor 4.Configurareabazeidepre 5.EditareaListelordeutilajesidotari 6.EditareaDevizuluiGeneral 7.Tiprirearaportelor

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

7 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 2.ConfigurareaParametrilordedeviz

2.ConfigurareaParametrilordedeviz
Devizeleunuiproiectauoseriedeparametricuvalorivariabilecumarfi: 1. 2. 3. Parametridecalcul(recapitulatia,cursuleuro,valoareaTVA,etc.) Parametriantet(Executant,Beneficiar,data,etc.) Parametridiveri(codCPV,categoriadelucrri,etc.)

Fiecaredevizpoateaveavaloridiferitealeparametrilor.Configurareavalorilor parametrilorsefaceintabelulcudetaliidinfereastraprincipalaaproiectului. Maimultedetaliidespreparametri

Dupcreareastructuriiproiectuluiputeiconfigurasetuldeparametripecare consideraicaiveifolosi.Configurareaparametrilorsefaceintabelulcu detaliidinfereastraOfertare.


q

Configurareatabeluluipentruafiareacoloanelorcuparametri: 1. Poziionaicursorulmausuluipecapuldetabel,ckDr. 2. 3. 4. 5. Dinmeniulcontextualalcapuluidecoloanaclickpeunadintre configuraiilestandardsauconfiguraiiledefinitedeutilizator. Pentruparticularizareaafirilorbifai/debifainumele coloanei insubmeniulmeniulColoane>. Pentrusalvareamodificrilornconfiguraiacurentclickpe Salvareconfiguraie. Pentrucreareauneiconfiguraiiparticularizateclickpe Slavareca...

Introducereavalorilorparametrilordelatastatur: 1. Selectaiceluladincoloanacunumeleparametruluii introduceidelatastaturavaloarea.(deex.:Incoloana Beneficarselectaiceluladinliniaproiectuluisiintroduceide latastaturanumelebeneficiarului.)

Introducereacursuluieurodinbazadedate: 1. 2. SelectaiceluladincoloanaCurseuro,ckDr>Consult Infereastracurseuro,selectailiniacursuluistabilit> dCksau apsaibutonulOK.

Introducerearecapitulaieidinbazadedate 1. 2. SelectaiceluladincoloanaRecapitulaii, ckDr>Consult Infereastraculistarecapitulaiilorselectaiorecapitulaieiapsai OK

See also
1.CreareaStructuriiProiectului 3.EditareaDevizelor 4.Configurareabazeidepre 5.EditareaListelordeutilajesidotari 6.EditareaDevizuluiGeneral 7.Tiprirearaportelor

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 8

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

9 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor

3.EditareaDevizelor
Listeledelucrrisuntelementeledebazaaleoricruiproiectdeevaluare, ofertaresaudecontare.CuISDP2011puteicrealistedelucrrisubtreiforme diferite: 1. 2. 3. Antemsurtorisuntlistedelucrricucantitiidetaliidecalculale cantitilor. Devizesuntlistedelucrricupreuri. Deconturilesuntlistecucantitiledelucrriexecutateicareurmeaz sfiedecontate.

Editareadevizelorseconst,nprincipal,dinadugareadearticoleinlistade lucrri.nprogramulISDP2011adugareaarticolelorsefaceprincopiereadin bazadedateanormelorsau/iaresurselor.Odatadugatonormindeviz poatefimodificatfrcamodificrilesafectezerestulnormelordinaltedevize saudinbazadedate. Pentruadugareaunuiarticolindevizaveiladispoziie4funciidistincte: 1. 2. 3. Adugarea (inserarea,nlocuirea)articolelorcucomponentadecutare iadugareAddArt Adugarea(inserarea,nlocuirea)articolelorcufunciilecopy/pastedin bazadedatesaudinaltedevize Adugareaexpert

AdaugareaunuiarticoldedevizdinIndicatoareinlistadelucrarisefaceprin copiereaarticolelordinbazadedateinlistadelucrri,acestadeveninddesine stttor. Astfeloricemodificareadusaunuiarticoldinlistadelucrrinu afecteazaarticolelesimilaredinalteproiecte,cuatatmaiputinpeceledinbaza dedate. maimultedetalii PentrumaimulteinformaiidespreEditareadevizelor: AdugareacuAddArt Adugareaexpert Stergereaarticolelor Copireaarticolelordedeviz Modificareapoziieiarticolelor Modificareanormelorndevize Grupareaarticolelor Sporurile Calcululpoziiei Adugarearecapitulaiei Calcululinvers Calcululievaluareadevizului UNDOREDO Cutareaarticolelor Salvareadevizelor Previzualizarearapoartelor Baracucomponenteleauxiliareeditorului

See also
1.CreareaStructuriiProiectului 2.ConfigurareaParametrilordedeviz 4.Configurareabazeidepre 5.EditareaListelordeutilajesidotari 6.EditareaDevizuluiGeneral 7.Tiprirearaportelor

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 10

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

11 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor > AdugareacuAddArt

CutareaiadugareacuAddArt
Adugarea articolelor nspaiultabeluluidineditoruldedevizckDr>Adugare>Articol 1. 2. 3. 4. Peecransedeshidefereastra AddArt. DacestecazulconfiguraiCriteriul de cutareiFiltrul indicatoarelor. ncasetaCriteriu introduceiparialsautotal simbolul normeidedeviz iapsaitasta>Enter. ntabelulcurezultatelecutriisuntafiateunulsaumaimultenormede devizcorespunztorcriteriuluidecutareales.Automatesteselectat primanormadintabel. FolosindtasteleSus/Jossaumausulputeiselectaaltnormadinlist. Dupaceaiselectatnormaceurmeazsfieadugatndeviz introduceidelatastaturcantitatea>Enter. Dacnormanuconinelistaanexatuncinormavafiadugatndeviz Dupadugaretabelulcurezultatesevagoliiautomatvafiselectat casetaCriteriu .

5. 6. 7. 8.

CusaufrBuffer ComponentaAddArtpoatefuncionain2moduridistincte. 1. 2. Modulcontinuuncarearticoleleselectatesuntadugatedirect indeviz. ModulBufferncarearticoleleselectatesuntadugatetemporar inBufferurmndcantregulconinutalBufferuluisfieadugat ulteriorindeviz.

Dacarticoleledumnevoastra(frlistanexa)nusuntadugatedirectin devizcinBufferultemporar,inseamncaveiactivatopiunea Utilizare Buffer. Pentruadezactivafuncia: nmeniulprincipal,Administrare>Aplicaie>Proiecte>debifaiopiunea Adugare resurse - Utilizare Buffer

Adugarea articolelorculistanex nspaiultabeluluidineditoruldedevizckDr>Adugare>Articol. 1. 2. 3. 4. Peecransedeshidefereastra AddArt . Dacestecazulconfigurai Criteriul de cutare i Filtrul indicatoarelor. ncaseta Criteriu introduceiparialsautotal simbolul normeidedeviz iapsaitasta >Enter. ntabelulcurezultatelecutriisuntafiateunulsaumaimultenormede devizcorespunztorcriteriuluidecutareales.Automatesteselectat primanormadintabel. FolosindtasteleSus/Jossaumausulputeiselectaaltnormadinlist. Dupaceaiselectatnormaceurmeazsfieadugatndeviz introduceidelatastaturcantitatea >Enter. Dacnormaconinelistaanexatuncinormavafiadugatintabelul Bufferivaselectaautomatprimulmaterialdinlistaanex FolosindtasteleSus/Jossaumausulputeiselectaaltoricematerialdin listaanexa. Dupceaiselectatmaterialulceurmeazafiataatlisteianexeapasati tasta: >EnetrsaumausdCk Pentruaaduganormaimaterialulanexat: Ctrl+Enter sauclickpe butonulAdugare. Dupadugaretabelulcurezultatesevagoliiautomatvafiselectat caseta Criteriu

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Altfeldeadugridinlistaanex Adugareamaimultormaterialedinaceailistanex: 1. AdugaiarticolulinBuffer,

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 12

2. 3.

ncoloanacantitate,ndreptulmaterialelorpecaredoriisla anexaiarticolului,introduceiconsumulunitar Selectailistaanexa(caracteredeculoaremov) >mausdCk

Adugareaunuimaterialdinlistcucantitatetotalcunoscut dectceaprevzutdenorm. 1. 2. 3. 4. AdaugaiarticolulnBuffer, Selectaimaterialuldinlist,ckDr>Setarecantitatetotal, ncasetaferestreiCantitate introduceicatitateatotaliapsai butonulOK Programulvacalculaautomatconsumulunitarpecarelva introducencoloanacantitatendreptulmaterialuluianexat normei.

Adugareamaterialelordinafaralisteianex. Daclistaanexnuconinematerialulpecaretrebuieslanexainormei: 1. 2. 3. 4. AdaugainormanBuffer,(obligatoriuintroduceiicantitateade articol) Restrngeilistaanex(dCkpelinialisteianexe), Selectailistaanexa,nbaradebutoane: comutaipecutare: r materialeinbazadedatesau


r

ofertedelafurnizori

5. 6.

ncasetadecutareintroduceicriteriuldecutare, Slectaimaterialulgasit,ckDr>Adugarelalsitaselectat, programulvaanexamaterialulselectatlanormadedevizdin Buffer,prelundconsumulunitardelanormadedeviz.

Adugarea resurselorindevize. Pentruadugareauneiresursedirectindeviz: Comutaipebutonulcorespunztortipuluideresurs ncontinuareprocedaisimilarcuadugareadenorme

See also
Adugareaexpert Stergereaarticolelor Copireaarticolelordedeviz Modificareapoziieiarticolelor Modificareanormelorndevize Grupareaarticolelor Sporurile Calcululpoziiei

Help ISDP

13 . Manual de utilizare ISDP 2011

Adugarearecapitulaiei Calcululinvers Calcululievaluareadevizului UNDOREDO Cutareaarticolelor Salvareadevizelor Previzualizarearapoartelor Baracucomponenteleauxiliareeditorului

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 14

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor > Adugareaexpert

Adugareaexpert

Componenta Adaugareexpert estedestinatadugriirapideaarticolelorin tableuleditorallisteidelucrri. Adugareaexpertareavantajulcapoatecretevitezaderealizareaalistelorde lucrripentrusituaiilencarearticoleleceurmeazafiadugatesuntfoarte binecunoscute(simbol,coninut,etc.)saupentrusituaiancarelistadelucrri afostdejarealizatdarnuneesteladispoziieinformatelectroniccidoar tiparitpehrtie.

Adugarearapidanormelorcutareadupsimbol 1. 2. ApsaibutonulAG(Adugartearticolegenerice)pentruaaduga10 liniideadugarerapid, ncoloanaSimbolintroducetidelatastaturaprimelesautoate caracterelesimbolului. Dupaopauzde0,3secundeprogramul afieazolistcutoatenormelececorespundcriteriuluiintrodus. Adugareanormei: r Daclistaafieazamaimultdeunrezultatinormacutatnu seaflpeprimapoziieapasitasta>SgeatJospentrua mutacursorulntreliniilelistei.Dupaceaiaduscursorulpelinia normeicutare>Enterpentruaalegenormaselectat,
r

3.

Daclistaafiseazunsingurrezultatsaunormaseaflpeprima poziiedinlist>Enterpentruaalegeprimanorm,

4. 5.

Programulvanlocuiliniaarticoluluigenericcunormaselectativamuta cursorulpecoloanacantitate, Delatastaturintroduceicantiateanormei>Enterprogramulvamuta cursorulpeurmtoarealinie,ncelulaSimbol.

Adugarearapidanormelorcutareadupdenumire ProcedaicalaAdugarearapidanormelorcutareadupsimbol,cu siguraexcepiecveiscriecriteriuldecutarencoloanaDenumire Adugarearapidanormelorculistanex 1. 2. Pentruadugareaarticoluluiprocedaicamaisuspnlapasul3inclusiv Dacarticolulconineunasaumaimultelisteanexesevaafiapernd fiecarelistdincarevatrebuisalegeiunmaterialcevafianexat normeiindeviz Dupafiarealisteiapasitasta>SgeatJospentruamutacursorul ntrelinii.Dupaceaiaduscursorulpeliniamaterialuluicutat>Enter pentruaalegematerialulcevafianexatnormeiindeviz.

3.

Adugarearapidamaterialelor 1. 2. 3. ApasaipebutonulComutareresurseexpert ApsaibutonulAG(Adugartearticolegenerice)pentruaaduga10 liniideadugarerapid, ncoloanaSimbolintroducetidelatastaturaprimelesautoate caracterelecodului. Dupaopauzde0,3secundeprogramulafieazo listcutoatenormelececorespundcriteriuluiintrodus.(similarvei procedapentrucutareadupdenumire) Adugareamaterialului: r Daclistaafieazamaimultdeunrezultatimaterialulcutat nuseaflpeprimapoziieapasitasta>SgeatJospentru amutacursorulntreliniilelistei.Dupaceaiaduscursorulpe linianormeicutare>Enterpentruaalegematerialulselectat,
r

4.

Daclistaafiseazunsingurrezultatsaunormaseaflpeprima poziiedinlist>Enterpentruaalegeprimanorm,

5. 6.

Programulvanlocuiliniaarticoluluigenericcunormaselectativamuta cursorulpecoloanacantitate, Delatastaturintroduceicantiateanormei>Enterprogramulvamuta cursorulpeurmtoarealinie,ncelulaSimbol.

Help ISDP

15 . Manual de utilizare ISDP 2011

See also
AdugareacuAddArt Stergereaarticolelor Copireaarticolelordedeviz Modificareapoziieiarticolelor Modificareanormelorndevize Grupareaarticolelor Sporurile Calcululpoziiei Adugarearecapitulaiei Calcululinvers Calcululievaluareadevizului UNDOREDO Cutareaarticolelor Salvareadevizelor Previzualizarearapoartelor Baracucomponenteleauxiliareeditorului

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 16

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor > Stergereaarticolelor

Stergereaarticolelor
1. 2. Selectaiunulsaumaimultearticolededeviz

ckDr>Stergere

See also
AdugareacuAddArt Adugareaexpert Copireaarticolelordedeviz Modificareapoziieiarticolelor Modificareanormelorndevize Grupareaarticolelor Sporurile Calcululpoziiei Adugarearecapitulaiei Calcululinvers Calcululievaluareadevizului UNDOREDO Cutareaarticolelor Salvareadevizelor Previzualizarearapoartelor Baracucomponenteleauxiliareeditorului

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

17 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor > Copireaarticolelordedeviz

Copireaarticolelordedeviz
ISDP2011permitecopiereanormelordinbazadedatesaudinaltelistedelucrri (antemsurtori sau devize) in lista de lucrari utilizand perechea de functii copy/paste. Copierea articolelor direct din baza de date sau din alte devize similare are avantajul ca permite construirea mai rapidaimaiintuitivalistelordelucrri, contactulcunormasivarianteleei incontextuldincareprovine,cureeta. Copy/Paste Copiereaarticolelordinbazadedate: 1. 2. 3. Dinmeniulprincipal,ComponentedeschideifereastraIndicatoare Selectaionorm, ckDr>Copy Comutainpaginaeditoruluidedeviz>ckDr>Paste

Copiereaarticolelordinaltelistedelucrri: 1. 2. 3. Deschideiunasaumaimultelistedelucrri, Inlistasurs(dincareveicopiaarticole)selectaiunulsaumaimulte articole, ckDr>Copy Inlistadestinaie,(ncareveiataaarticolelecopiate)selectaio pozitieckDr>Paste.

Cut/Paste Mutareaarticolelor: 1. 2. 3. 4. Deschideiunasaumaimultelistedelucrri, Inlistasursselectaiunulsaumaimultearticole, ckDr>Cut Inlistadestinaie,selectaiopozitie ckDr>Copy. DupexecutareacomenziiPastearticolelepecaresauaplicat comandaCutvorfiterse.

Paste ineditoruldevizului
Funcia Paste insereazaarticolulcopiat(tiat)ntrolistcucantitide lucrri. n afar de situaia n care lista nu coninearticole,laaplicarea funciei Paste avei 4 posibiliti distincte de adugare a articolului n funciedepozitiapecareoselectai: 1. 2. 3. 4. Adugaredeasuprapoziieiselectate, Adugaresubpoziiaselectata, Adugarepeultimapoziie(predefinit), nlocuireapoziieisaupoziiilorselectate.

Comanda PastepoatefiaplicatdirectpemeniulPastefraapelaunul dintre submeniuri. Odat aleas o opiune de adugare din submeniuri aceastaestememoratcapredefinitilaclickpemeniulPaste. OBSERVAIE Lista cu cantiti de lucrrisursidestinaiepotfidiferitesau nu. Inaceailistfunciapoatefifolositladuplicareaunuiasaumaimultorarticole.

See also
AdugareacuAddArt Adugareaexpert Stergereaarticolelor Modificareapoziieiarticolelor Modificareanormelorndevize Grupareaarticolelor Sporurile Calcululpoziiei

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 18

Adugarearecapitulaiei Calcululinvers Calcululievaluareadevizului UNDOREDO Cutareaarticolelor Salvareadevizelor Previzualizarearapoartelor Baracucomponenteleauxiliareeditorului

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

19 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor > Modificareapoziieiarticolelor

Modificareapoziieiarticolelor
Modificareapoziiilorarticolelornlistadelucrrisepoatefaceprin intermediulfunciilor 1. 2. 3. Cut/Paste Sus/Jos Modificarepoziie

Cut/Paste MaimultedetaliinseciuneaCopiereaarticolelordedeviz Sus/Jos 1. Selectai adiacentsauneadiacent unulsaumaimultearticolede deviz.

2.

Clickpebutonul Sus sus.

pentruamutaseleciacuopoziien

3.

Clickpebutonul Jos jos.

pentruamutaseleciacuopoziien

Modificarepoziie Pentruamutansussaunjoscumaimultdeopoziieseleciadearticole: 1. 2. 3. Selectaiunulsaumaimultearticolededeviz. CkDr>Modificpoziie. ncasetaintroduceipoziiancaredoriisfiemutatprimularticol dinselecie

See also
AdugareacuAddArt Adugareaexpert Stergereaarticolelor Copireaarticolelordedeviz Modificareanormelorndevize Grupareaarticolelor Sporurile Calcululpoziiei Adugarearecapitulaiei Calcululinvers Calcululievaluareadevizului UNDOREDO Cutareaarticolelor Salvareadevizelor Previzualizarearapoartelor Baracucomponenteleauxiliareeditorului

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 20

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

21 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor > Modificareanormelorndevize

Modificareanormelorndevize
Oricenormadugatndevizpoatefimodificat.Modificrileefectuatenu afecteaznormelesimilaredinaltedevizesaudinbazadedate.Modificrilepot fifcuteasupra: 1. 2. Reeteinormei(listederesurse,consumuri,etc) Denumirii,simbolului,unitiidemsur

ATENIONARE! ntructmodificrileasuprareeteiafecteazstructuraoriginalaacesteia recomandmca: 1. oricemodificaredeacestfelsfiensoitdeomodificare reprezentativadenumiriii/sauasimboluluinormei.ncazcontrarse potproduce produceconfuziindocumentaiadeofertare. tiparireaanexelorlaformulareledeofertarecudetaliiasupranormelor modificate

2.

Avantajuleditriinormeloradugatendevizeestecpotfiimplementaterapid, modificricaresaadaptezenormeleasimilateconformsituaieirealedepe antier.Normeleastfelmodificatepotfisalvatenbazadedateinindicatoarede normelocaleiulteriorutilizatendevize. Citiimaimultedetaliidespre Modificareanormelorndevizein seciunea ModificareaArticolelor Denumirea,simbolul,UM,cantitatepotfieditateliberinceluleletabelului fiind coloaneeditabile. Pentrumodificareareeteinormei: 1. 2. 3. 4. Selectainormaadugatndeviz. ClickpebutonulExtindere

Denumirile,unitailedemsura,codurileiconsumurileresurselorpotfi editateliberinceluleletabeluluifiind coloaneeditabile. Resurselepotfitersedinreetcucomanda r Selectairesursa


r

CkDr>Stergere

Pentrueditareaavansatauneinorme: 1. 2. 3. Selectainormaadugatndeviz. CkDr>Editarearticol nfereastradeeditareanormeidedeviz: r adugaisautergeiresurse


r

modificaiconsumuri

Citiimaimultedetaliidespre editareanormelor inseciunea Crearea normelordedeviz

See also
AdugareacuAddArt Adugareaexpert Stergereaarticolelor Copireaarticolelordedeviz Modificareapoziieiarticolelor Grupareaarticolelor Sporurile Calcululpoziiei Adugarearecapitulaiei Calcululinvers Calcululievaluareadevizului UNDOREDO Cutareaarticolelor Salvareadevizelor Previzualizarearapoartelor Baracucomponenteleauxiliareeditorului

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 22

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

23 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor > Grupareaarticolelor

Grupareaarticolelor
Grupareaarticolelordedevizconstnincludereaadouasaumaimultorarticole ntronormcompus. Normacompusesteutilpentruasalvagrupuridearticolecaredefinescun elementunitardeconstrucienscopuladugriiulterioaredintrosingur comand. Citiimaimultedetaliidespre Grupareaarticolelorinseciunile:Norma Compusa,StadiulFizic Grupareaarticolelor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Selectai unulsaumaimultearticolededeviz.

CkDr>Grupare ncasetintroduceidenumireanormeicompuse,simboluliunitateade msur Dacestecazulintroduceifactoruldedemultiplicarealconsumurilor articolelor. ApsaibutonulOK Articoleleselectatevorfinlocuitedenormacompus.

Factoruldedemultiplicare
q

Factoruldedemultiplicareareroluldeadiminuacantitatea articolelorgrupate Deexemplu:unfactor=2vanjumtaiconsumularticolelor grupate Cantitateanormeicompuserezultatedingruparevafiegalcu factoruldedemultimplicare,astfel diminuareacantitilor articolelorgrupatevaficompensatprintrocantitatemaimare denormacompus.

Salvareanormelorcompuse 1. 2. 3. Selectai normacompus

CkDr>EditareArticol Infereastradeeditareanormeicompuseclickpebutonul
Salvareca...

4. 5.

ncasetadecutareacoleciilordenormealegeiindicatorulicapitolul ncareveisalvanormacompusiapsaiOK nfereastraeditoruluiapsatibutonulCancel

SpredeosebiredeSalvareca...funciasimplSalvare salveaza modificrileefectuatedoarinnormacompusadugatndeviz. Stadiilefizice 1. ClickpebutonulAdugareSFvaadugaoliniedetitlupentrustadiul fizic. r Dacintroduceistadiulfizicpeopoziiemaimaredect1 programulvacreadinarticolelededeasupraunnoustadiufizic anterior. Automatarticoleledesubliniastadiuluifizicinseratsevorrenumerotacu pozitiirelativelapoziiastadiuluifizic.

2.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 24

See also
AdugareacuAddArt Adugareaexpert Stergereaarticolelor Copireaarticolelordedeviz Modificareapoziieiarticolelor Modificareanormelorndevize Sporurile Calcululpoziiei Adugarearecapitulaiei Calcululinvers Calcululievaluareadevizului UNDOREDO Cutareaarticolelor Salvareadevizelor Previzualizarearapoartelor Baracucomponenteleauxiliareeditorului

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

25 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor > Sporurile

Sporurile
InprogramulIntelSOFTDevizProfesional2011sepotaplicaoseriedecoeficienti decresterealevalorilordenumitiingeneralsporuri: 1. 2. 3. Sporuriaplicatepreurilorunitare Sporuriaplicateconsumurilorderesursedinnorme Sporuriaplicatevalorilortotale(T0)naintederecapitulaie

Sporurilesuntmemoratenstructuradevizuluiipotfimodificatesausterse pentruarevenilavalorileiniiale. Sporurileaplicateconsumuluiipretuluiunitarnusuntafiatenrapoartentruct nrapoartesuntafiatevaloriledincoloanelePreunitarinclusivspor Citiimaimultedetaliidespre SporuriinseciuneaDescrierea Sporurilor Editareavalorilorsporurilorntabeluleditor 1. 2. 3. Poziionaicursorulpecapuldetabelaltabeluluieditor CkDr>Sporulpreuluiunitar>...bifaicarecoloansfievizibil ncoloanasporintroduceiovaloareprocentual r deexemplupentruunsporde30%aplicatlapreulunitaral materialelordinarticolintroduceivaloarea30ncoloanaSpor prematerial Sporulaplicatsevapropagandreptulfiecruimaterialdinreeta articolului

4.

Pentruaplicareasporurilordifereniatepeanumitematerialedinreet: 1. 2. Expandaireetanormei ncoloanasporpre,ndreptulresurseipecaredoriisosporii introduceivaloareasporului

Similarprocedaicusporurilepeconsumulresursei.

See also
AdugareacuAddArt Adugareaexpert Stergereaarticolelor Copireaarticolelordedeviz Modificareapoziieiarticolelor Modificareanormelorndevize Grupareaarticolelor Calcululpoziiei

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 26

Adugarearecapitulaiei Calcululinvers Calcululievaluareadevizului UNDOREDO Cutareaarticolelor Salvareadevizelor Previzualizarearapoartelor Baracucomponenteleauxiliareeditorului

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

27 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor > Calcululpoziiei

Calcululpoziiei
Calcululautomatal poziiei Dupadugarea,stergerea,mutareaarticolelorprogramulnucompleteaz automatcoloanaPozitie. PentruacompletaautomatcoloanaPozitie clickpebutonul Pozitie. Editarea poziiei Introduceioricecaracter ncoloanaPoziie.Acestavafipreluatde coloanaPoziieRaportitipritnrapoarte. Calcul

Pentruaplasamaimultearticolepeaceaipoziiebifaiceluladin coloana Peaceaipozie ncepndcualdoileaarticoldingrup.

See also
AdugareacuAddArt Adugareaexpert Stergereaarticolelor Copireaarticolelordedeviz Modificareapoziieiarticolelor Modificareanormelorndevize Grupareaarticolelor Sporurile Adugarearecapitulaiei Calcululinvers Calcululievaluareadevizului UNDOREDO Cutareaarticolelor Salvareadevizelor Previzualizarearapoartelor Baracucomponenteleauxiliareeditorului

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 28

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor > Adugarearecapitulaiei

Adugarearecapitulaiei
Recapitulaiaestesetuldeindicicareseaplicvalorilortotalealedevizuluin scopuladugariilavaloareadevizuluia 1. 2. 3. 4. cheltuielilorcusalariile, cheltuielilorindirecte beneficiului altorcheltuielidiverseneprevzutenarticolelededeviz.

Recapitulaiaesteunuldintreparametriiproiectuluiiconformrecomandrilordin proceduraderealizareaadocumentaieiseconfigureaznetapa1 Crearea StructuriiProiectului.Cutoateacestearecapitulaiapoateficonfigurat iindividual,pentrufiecaredeviznpartedincadruleditoruluidedeviz.

Citiimaimultedetaliidespre Recapitulaie inseciunile CreareaStructurii Proiectului,Formuladecalcululadevizului, Recapitulatia Afiareaischimbarearecapitulaieidineditoruldedeviz Adugarearecapitulaieilaundevizsefaceprincopiereasetuluideindicin structuradencheiereadevizuluirespectiv.Astfeloricemodificareulterioar asupraacestoranuvorafectarecapitulaiiledinaltedevizesaudinbazade date.
q

Pentruafiareapanouluirecapitulaiei: 1. 2. Poziionaicursorulmausuluipeantetultabeluluieditor CkDr>PanouRecapitulaii

Pentruschimbarearecapitulaiei 1. ntabelulrecapitulaieickDr>Selecteazaltrecapitulaie 2. InfereastraRecapitulaii,npanoulculistarecapitulaiilor, selectairecapitulaiadorit s InfereastraRecapitulaiiputeioperamodificriasupra recapitulaiilordinbazadedate.


s

Acestemodificrinuafecteazrecapitulaiiledeja ataatealtordevizesauinvestiii.

3.

ApsaibutonulOK,recapitulaiaselectatsevaataa devizului.

Modificarearecapitulaieidineditoruldedeviz npanoulrecapitulaiiputeioperamodificriasuprarecapitulaieiataate devizului. Acestemodificrinuafecteazrecapitulaiiledejaataatealtordevize sauinvestiiinicirecapitulaiilesimilaresauindiciidinbazadedate. 1. Intabelulrecapitulaieiselectaiceluleledincoloanavaloareimodificai valoareadirectntabel. SelectaiunindiceimodificaipoziiadinbutonulSus/Jos stagPanouluiRecapitulaii. plasatn

2. 3.

Pentrualtemodificrialerecapitulaieiapelaifuncia ckDr>Selecteaz altrecapitulaiei operatimodificrile peonouarecapitulaiefiecreat delazerofieprinmodificareauneirecapitulaiiduplicate.

See also
AdugareacuAddArt Adugareaexpert Stergereaarticolelor Copireaarticolelordedeviz Modificareapoziieiarticolelor Modificareanormelorndevize

Help ISDP

29 . Manual de utilizare ISDP 2011

Grupareaarticolelor Sporurile Calcululpoziiei Calcululinvers Calcululievaluareadevizului UNDOREDO Cutareaarticolelor Salvareadevizelor Previzualizarearapoartelor Baracucomponenteleauxiliareeditorului

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 30

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor > Calcululinvers

Calcululinvers
Funciile componentei Calcul invers sunt utilizate n scopul calculrii procentelorcaretrebuieaplicatepreurilorsauconsumurilorderesursepentru aaduceunarticoldedevizlaovaloaredat. Calculsporuluipoatefiutilizatipentruaobineovaloaredataunuintreg devizsauauneiinvestiiinansamblu. Funcia este util pentru ajustarea valorii obinuteprincalculdirectnscopul aduceriiacesteialaovaloaredatestimatcualtemijloace. Procentulobinutprincalcululinverspoatefitransferat: 1. 2. 3. 4. Sporuluipreurilorunitare Sporuluiconsumurilorderesurse SporuluiT0(disponibildoarnfereastraProiecte) Sauaplicatdirectpentrumodificareaireversibila: r Preului unitar al resurselor ( disponibil doar n fereastra editoruluiBazeidepre)
r r

Consumuluiunitarderesursedinreetelenormelor Cantitilordearticole

Calcululinversalsporuluipreurilorpentruunsingurarticol 1. 2. 3. Selectaiunarticoldedeviz. Click pe pinul butonului Calcul invers derulantSporpreuriresurse, i alegei din meniul

nfereastraCalculsporuri: 1. Alegeiunadintreopiuniledeevaluareaarticoluluiselectat: s Valoare totala articol dac dorii s avaluai valoareatotalaarticolului(PUxCant)


s

Pre unitar articol dac dorii sevaluaipreul unitar al articolului i valoarea dat include recapitulaiaaferent

2.

Bifaiunadintreopiuniledeevaluareaarticolelor: s Incusiv recapitulaie dac dorii s evaluai inclusivrecapitulaiaaferent


s

InclusivTVA dacdoriisevaluaiinclusivTVA i daca valoareadatincludeTVA

3.

Dacdoriisajungeilaovaloaredatapentru singurtipde resursecompletaicasetele: s Pre material pentru majorarea valorilor la materiale


s

Pretmanoper(utilajsautransport)pentrurestul resurselor.

4. 5.

ClickpeunuldintrebutoaneleCalculspor

Dacdoriisajungeilaovaloaredata ntreguluiarticol,n caseta Pre articol din coloana Preuri finale introducei valoarealacaredoriisaaduceiarticolul. Dac dorii ca sporul sfiedistribuitdifereniat(deex.doar pe preurile materialelor) bifai/debifai casetele cu bif din parteadreaptaacasetelorSporuri Clickpeunuldintrebutoanele Calculspor

6.

7.

Calcululinversalsporuluipreurilorpentruungrupdearticole 1. Selectaiadicacentsaunumaimultearticolededeviz.Selectaitoate articoleledacadoriisajungeilaovaloaredatantreguluideviz. Click pe pinul butonului Calcul invers derulant Sporpreuriresurse, i alegei din meniul

2. 3.

nfereastra Calculsporuri: 1. Bifaiunadintreopiuniledeevaluareaarticolelor: s Incusiv recapitulaie dac dorii s evaluai inclusivrecapitulaiaaferentivaloareadatinclude

Help ISDP

31 . Manual de utilizare ISDP 2011

recapitualiaaferent
s

Inclusiv TVA dacdoriisevaluaiinclusivTVA i daca valoareadatincludeTVA

2.

Dac dorii sajungeilaovaloaredatpentruun singurtip deresursecompletaicasetele: s Pre material pentru majorarea valorilor la materiale
s

Pretmanoper (utilajsautransport)pentrurestul resurselor.

3. 4.

Clickpeunuldintrebutoanele Calculspor

Dacdoriisajungeilaovaloaredata sumeiarticolelor,n caseta Pre articol din coloana Preuri finale introducei valoarea la care dorii sa aducei articolele selectate sau ntreguldevizdacaiselectattoatearticolele. Dac dorii ca sporul sfiedistribuitdifereniat(deex.doar pe preurile materialelor) bifai/debifai casetele cu bif din parteadreaptaacasetelorSporuri Clickpeunuldintrebutoanele Calculspor

5.

6.

Calcululinversalsporului consumurilor 1. 2. Pentrucalcululsporuluiconsumurilorderesurseproceduraeste similara cu Calcululinversalsporului preurilor Sporurile se vor aplica consumului unitar al resurselor din reeta articolelorselectate

Calcululinversalconsumurilorderesurse 1. 2. 3. Pentru calculul consumurilor de resurse procedura este similara cu Calcululinversalsporului preurilor Valorilesporurilorcalculatesevoraplicaconsumuluiunitaralresurselor dinreetaarticolelorselectate. ATENIE! ntruct aceastfunciemodificconsumulresurselordin reetefecteleeisuntireversibiledupanchidereaeditorului.

Dacdoriitotuisanulaiefecteleaplicriiaceteifunciinaintedenchiderea editoruluiutilizaifunciadeanulareUNDOsaunchideidevizulfrssalvai. Calcululinversal cantitilordearticole Pentru calculul sporului consumurilor de resurse procedura este similara cu Calcululinversal consumurilorderesurse Calcululinversal preurilorunitare
q q

FunciaestedisponibilnEditorulbazeidepre. Pentrucalcululsporuluiconsumurilorderesurseproceduraeste similara cu Calcululinversalsporului preurilor . Valorile sporurilor calculate se vor aplica preurilor unitare ale resurselorselectate. ATENIE! ntruct aceast funcie modific preurile resurselor efecteleeisuntireversibiledupanchidereaeditorului. Dac dorii totui s anulai efectele aplicriiaceteifunciinaintede nchiderea editorului utilizai funcia de anulare UNDO sau nchidei editorul frssalvai.

Calcululinversal sporuluiT0
q q

Funciaestedisponibiln fereastraProiectelor PentrucalcululsporuluiT0proceduraesteisimilaracu Calcululinversal sporului preurilor ATENIE! ntructacestsporseaplicvalorilortotaleacheltuielilor directe,naintederecapitulaietrebuieafiateexplicitinformularele C5/F3

See also
AdugareacuAddArt Adugareaexpert Stergereaarticolelor Copireaarticolelordedeviz

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 32

Modificareapoziieiarticolelor Modificareanormelorndevize Grupareaarticolelor Sporurile Calcululpoziiei Adugarearecapitulaiei Calcululievaluareadevizului UNDOREDO Cutareaarticolelor Salvareadevizelor Previzualizarearapoartelor Baracucomponenteleauxiliareeditorului

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

33 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor > Calcululievaluareadevizului

Calcululievaluareadevizului
nscopulevalurirapideavalorilordevizuluidupfiecaremodificareeditorul devizuluipuneladipoziiautilizatorului: 1. 2. Funciadecalculaldevizului Panoulcuvaloriletotalealedevizului

Celedoucomponenteajutautilizatorulsinsubcontrolmodificareavalorilor devizuluipetoatdurataeditrii. Citiimaimultedetaliidespre Calcul inseciunea Formuladecalculadevizului Afiareavalorilortotale ValoriletotalesuntafiateinPanoultotaluri.Pentruafiareapanouluitotaluri: 1. 2. Poziionaicursorulpecapuldetabelaleditoruluidedeviz

CkDr>Panoutotaluri

PentruconfigurareainformaiilorafiatedePanoultotaluri: 1. 2. 3. PoziionaicursorulpecapuldetabelalPanoultotaluri

CkDr>Coloanepentruafiarea/ascundereacoloanelor CkDr>Linii pentruafiarea/ascunderealiniilorvalori,pondere1,2

Liniile Panoultotaluri: 1. 2. 3. Ofertatsuntafiatevalorile devizuluiconformdenumiriinscrisen coloan. Pondere1suntafiateponderile material,manoper,utilaj, transportexprimatenprocentedintotalulchetuielilordirecte. Pondere2 suntafiateponderiletotalurilormaterial,manoper, utilaj,transportirecapitulaieexprimatenprocentedintotalulgeneral aldevizului.

PentrumprosptareavalorilordinPanoultotaluriclickpebutonulCalcul dinbaradebutoane

See also
AdugareacuAddArt Adugareaexpert Stergereaarticolelor Copireaarticolelordedeviz Modificareapoziieiarticolelor Modificareanormelorndevize Grupareaarticolelor Sporurile Calcululpoziiei Adugarearecapitulaiei Calcululinvers UNDOREDO Cutareaarticolelor Salvareadevizelor Previzualizarearapoartelor Baracucomponenteleauxiliareeditorului

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 34

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

35 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor > UNDOREDO

UNDOREDO
Editorullistelordelucrribeneficiazdeofuncieputernicdememorarea micrilor(comenzilor)pecareutilizatorullefacepelistadelucrri.Micrile suntmemorateiarhivatentrolistdemicripentrufiecarelistde lucrri (deviz) nparte. Astfelutilizatorulpoatereveniasupraultimilorcomenziprinapelareafunciilor UNDOREDOsausepoatentoarcenapoicuunnumarnelimitatdecomenzi executatedelainiiereasesiuniideeditarealisteidelucrri.

UNODREDO Undoesteocomandspecificprogramelordecalculatordeultimgeneraie. Undotergeultimaschimbareiaducelisteledelucrrilaostareanterioar. RedoesteopusulUndo.Redo recupereazocomandanulatdeUndo.

1.

ApasaibutonulUndo odatasaudemaimulteoripentrua reveniasupraefectelorultimelorcomenzi. ApasaibutonulRedo odatasaudemaimulteoripentrua reveniasupraultimelorcomenziUndo. ClickpebutonulpinataatbutonuluiUndopentruaafialista micrilormemoratedesistemulUndoRedo Clickpeunadintremiscaripentruaaducelistadelucrrilastareade dinainteaexecutriiaceleicomenzi.

2. 3. 4.

See also
AdugareacuAddArt Adugareaexpert Stergereaarticolelor Copireaarticolelordedeviz Modificareapoziieiarticolelor Modificareanormelorndevize Grupareaarticolelor Sporurile Calcululpoziiei Adugarearecapitulaiei Calcululinvers Calcululievaluareadevizului Cutareaarticolelor Salvareadevizelor Previzualizarearapoartelor Baracucomponenteleauxiliareeditorului

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 36

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor > Cutareaarticolelor

Cutareaarticolelor
1. 2. 3. 4. 5. Clickpebutonul Cautare

ncasetintroduceicuvinteledupcaredoriisfaceicutarea ApsatitastaEntersauclickpebutonul Next

Inlistadelucrrisevaselectacelulacareconinecuvntulcutat. ApsatitastaEntersauclickpebutonulNextnmodrepetatpentru aselectaurmtoarelecelule(delapozitiaceamaimiclapozitia cea maimare)careconincuvintelecheie. Apsaticlickpebutonul Backnmodrepetatpentruaselecta urmtoarelecelule(delapozitiaceamaimarelapozitia ceamai mic)careconincuvintelecheie.

6.

See also
AdugareacuAddArt Adugareaexpert Stergereaarticolelor Copireaarticolelordedeviz Modificareapoziieiarticolelor Modificareanormelorndevize Grupareaarticolelor Sporurile Calcululpoziiei Adugarearecapitulaiei Calcululinvers Calcululievaluareadevizului UNDOREDO Salvareadevizelor Previzualizarearapoartelor Baracucomponenteleauxiliareeditorului

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

37 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor > Salvareadevizelor

Salvareadevizelor
Editareadevizelor(ingeneralalistelordelucrri)sefaceintrunfiiertemporar dinbazadedate.Pentrucamodificrilesrmndefinitivefiierultemporar trebuiesalvat. Avantajullucruluicufiiertemporaresteaceeacnaintedesalvareutilizatorul poaterenunalaeditarileefectuatelsnddevizuloriginalnemodificat. Citiimaimultedetaliidespre SalvareadevizelorinseciuneaSalvarea Devizelor Salvarealistelordelucrri ClickpebutonulSalvare vaefectuainstantaneusalvareamodificrilornbaza dedate. ClickpebutonulSalvareca... vacreaocopieadevizuluicumodificrile efectuate,devizuloriginalrmnndnemodificat. 1. 2. 3. 4. Clickpebutonul Salvareca... InfereastraProiectealegeiproiectuliobiectulncaredoriiscreai nouldeviz ncasetaNumedevizintroduceidenumireanouluideviz ClickpebutonulOK

See also
AdugareacuAddArt Adugareaexpert Stergereaarticolelor Copireaarticolelordedeviz Modificareapoziieiarticolelor Modificareanormelorndevize Grupareaarticolelor Sporurile Calcululpoziiei Adugarearecapitulaiei Calcululinvers Calcululievaluareadevizului UNDOREDO Cutareaarticolelor Previzualizarearapoartelor Baracucomponenteleauxiliareeditorului

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 38

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor > Previzualizarearapoartelor

Previzualizarearapoartelor
Utilizatorul doreste de cele mai multe ori ca pe parcursul editriispoatvedea rapoartele ce vor fi generate. Editorul devizului beneficiaz de o funcie de previzualizarearapoartelorprincareutilizatorulareaccesullatoaterapoartelei dincarepoatechiartipri. Cutoateacesteatrebuieinutcontdeurmtoareledourecomandri: 1. Pentru tiprirea rapoartelor utilizai dosarul de raportare n care putei tiprirapidtoaterapoarteledecaresunteiinteresatfraalemai deschiderealizndnacelaitimpcuprinsulipaginaiaautomat. Pentru verificarea valorilor devizului ( preuri unitare, valoari toatale, recapitulaieetc)utilizaipanoultotaluriipanoulrecapitulaiidin editoruldevizului.

2.

Citiimaimultedetaliidespre Rapoarteinseciunea Rapoartele 1. 2. 3. ClickpebutonulRapoarte dinbaradebutoane

Dinmeniulderulantalegeiraportulpecaredoriislvizualizai nfereastradeprevizualizarearapoartelorutilizaibutoanele:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Exportraport Tiprireraporte Rencrcareraport Navigarealapagina ...anterioara,urmatoare,ultima,prima Cutareacuvintelornraport Zoom

See also
AdugareacuAddArt Adugareaexpert Stergereaarticolelor Copireaarticolelordedeviz Modificareapoziieiarticolelor Modificareanormelorndevize Grupareaarticolelor Sporurile Calcululpoziiei Adugarearecapitulaiei Calcululinvers Calcululievaluareadevizului UNDOREDO Cutareaarticolelor Salvareadevizelor Baracucomponenteleauxiliareeditorului

Help ISDP

39 . Manual de utilizare ISDP 2011

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 40

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 3.EditareaDevizelor > Baracucomponenteleauxiliareeditorului

Baracucomponenteleauxiliareeditorului
ProgramulISDP2011permiteutilizatoruluisdeschidsesiunimultipledelucru simultan.Puteiastfeleditasimultandevize,bazedepre,norme,etc. Baradeafiareacomponentelordeschiseoferautilizatoruluiaccesulrapidctre ferestreledeschise.

Pentrufiecareeditordedevizedeschisputeideschidecteocomponent auxiliarcumarfiAddArt,editordebazadepreetc. Observainimagineademaisuspoziionareacomponenteloranexla editoarelededeviz. 1. Pentruaaduceocomponentnprimplan: r Poziionaicursorulmausuluipebutonulspecific


r

Clickdreapta pebutonulcorespunztor

2.

Pentruanchideocomponentdinbaradecomponente
r r

Poziionaicursorulmausuluipebutonulspecific Clickscrollpebutonulcorespunztor.

See also
AdugareacuAddArt Adugareaexpert Stergereaarticolelor Copireaarticolelordedeviz Modificareapoziieiarticolelor Modificareanormelorndevize Grupareaarticolelor Sporurile Calcululpoziiei Adugarearecapitulaiei Calcululinvers Calcululievaluareadevizului UNDOREDO Cutareaarticolelor Salvareadevizelor Previzualizarearapoartelor

Help ISDP

41 . Manual de utilizare ISDP 2011

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 42

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre

4.Configurareabazeidepre
Bazadepre(BP)aunuidevizreprezintatotalitatearesurselor(material, manoper,etc)aferentenormelorinclusenlistadelucrari. Inbazadepreaunuidevizaceairesursapareosingurdatcuunsingur pre. FiecaredevizarepropriaBP.Astfelacelaimaterialdindoudevizediferite (chiarncadrulaceluiaiproiectsauobiect)poateaveapreuridiferite. Editorulbazeidepre (eBP)estecomponentaprincareutilizatorul poate modificapreurileresurselorutilizndtoatesurseledeinformaiidisponibilen program. eBPpoatefincrcatcuresurseledintrosingurBP saudinmaimulteBPale aceluiaiproiect. 1. 2. ApelatdincadruleditoruluidedevizeBPsencarcdoarcu BPa devizuluirespectiv. ApelatdinmodululofertareeBPsencarccuresurseledintoateBPale devizeloraceluiproiect

Citiimaimultedetaliidespre Bazadepre inseciunea Bazadepre Pentrumaimulteinformaiidespre [PageName]: Modificareapreurilor Modificareaatributelor tergerearesurselor Inlocuirearesurselor Identificareaarticolelordeprovenien Calcululponderii Filtrarearesurselor Exportuldatelordinbazadepre Calcululievaluareamodificrilor Salvareabazeidepre Editorulbazeideprecumulate

See also
1.CreareaStructuriiProiectului 2.ConfigurareaParametrilordedeviz 3.EditareaDevizelor 5.EditareaListelordeutilajesidotari 6.EditareaDevizuluiGeneral 7.Tiprirearaportelor

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

43 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre > Modificareapreurilor

Modificareapreurilor
Preurilepecareprogramullaatribuieresurselorautomatlaadugarea articolelorndevizsuntpreuridereferin.Acesteasuntscrisentabelulbazei deprecucaracterecoloratennegru. Utilizatorulpoatemodificapreurilefolosinddiversesursedeinformare. Pentruadeosebisurseledeinformarealepreurilorprogramulvacoloradistinct caracterelecucaresuntscriseresurselentabelulbazeidepre:
q q q q

Preuriledereferinculoareneagr Preulmeuculoarebrun Preuridelafurnizoriculoareverde Preuripreluatedinaltebazedeprecoloratenrou

Pentruaeliminamarcajelecolorate: 1. 2. selectairesurselecolorate

CkDr>Reiniializareculori

Modificareapreurilordinbazadeprenuafecteazpreurileresurselordinalte bazedepreinicipreuriledinresutulbazeidedate. Pentrumaimulteinformaiidespre [PageName]: Preulmeu Calcululinvers Preuldereferin Preuridinoferte Preuridinbazedepre Frahtul

See also
Modificareaatributelor tergerearesurselor Inlocuirearesurselor Identificareaarticolelordeprovenien Calcululponderii Filtrarearesurselor Exportuldatelordinbazadepre Calcululievaluareamodificrilor Salvareabazeidepre Editorulbazeideprecumulate

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 44

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre > Modificareapreurilor > Preulmeu

Preulmeu
Preulmeuestepreulpecareutilizatorullintroducedelatastaturacusursde informareexternabazeidedateaprogramului. Avantajulacesteimetodedemodificareapreurilorestecpermiteconfigurarea rapidapreurilorprineditarealordirectntabeluleditor. Oricumdacexistposibilitateacapreurileastfelconfiguratesmaipoatfi folositeincalcululaltorproiecteulterioarerecomandamcaacesteasfie salvatentrobazdepredincaresfieulteriorpreluateautomat. Preulmeu 1. 2. 3. 4. SelectaiceluladinliniacorespunztoareresurseipecolonaPreunitar Introduceidelatastaturvaloareanleisaueuro DacmonedadincolonaMonedanucorespundeschimbaitipulmonedei prinintroducereadelatastatura(lei/euro) SimilarpotfieditateDatainumelefurnizorului

Preulmeulamanoper

CkDr>Preulmeu poatefiaplicatdifereniatpe:
1. 2. Grupapetoateresurselemanopercarencepcuacelaicuvnt (meserie) Categorie petoateresurselemanopercareauaceaicategoriede calificare(IapnalaaVa)

Preulmeulautilaj

CkDr>Preulmeu>caclulpreesteoparticularitateautilajuluisia transportului Acestapermiteintroducereactorvaparametridincaresecalculeztarifulorar:


1. 2. 3. 4. (CC)Consumcarburant(sauenergie)l/orsaukw/or, (PC)Preulcarburantului(sauenergiei)lei/lsaulei/kw, (M)Costurilecumanoperalei/or (AC)Altecheltuielilei/or

Formuladecalculeste: Preulunitar(lei/or)= CCxPC+M+AC

See also
Calcululinvers Preuldereferin Preuridinoferte Preuridinbazedepre Frahtul

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

45 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre > Modificareapreurilor > Calcululinvers

Calcululinvers
Funciiledecalculinverspermitcalculareapreuluiunitarporninddelaovaloare totaldat Calcululinversal preurilorunitare
q

detaliinseciunea Calcululinvers

Indexareal preurilorunitare 1. 2. Selectairesursele,ckDr>IndexarePre nfereastrintroduceivaloareaprocentuala(pozitivsaunegativ)cu ajutorulcareiadoriisamodificaipreul

Deexemplu 1. 2. 50%vamajorapreulcujumatate(din100n150lei) 30%vadiminuapreulcu30%(din100n70lei)

See also
Preulmeu Preuldereferin Preuridinoferte Preuridinbazedepre Frahtul

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 46

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre > Modificareapreurilor > Preuldereferin

Preuldereferin
Preul de referin este un pre mediu calculat n baza preurilor practicate de furnizorii de materiale la nivel naional i actualizate periodic cu coeficienii de cretereapreurilorpublicaideINSBucureti Utilizareapreurilordereferinapermiteestimarearapidauneilistedelucrrin stadiuldestudiudefezabilitate.Pentruobinereaunorestimarictmaiapropiate derealitaterecomandminlocuireapreurilordereferincupreuridinlistelede ofertedematerialedelafurnizoricelpuinlamaterialelecuponderedepeste1% dinvaloareaproiectului. Citiimaimultedetaliidespre Preuldereferininseciunea Preuldereferin Preluareaautomatapreurilor dereferin Selectai materialul, CkDr>Preluareautomatdepreuri din>Preuri dereferin >Actual(...) selectaicriteriuldealagerentremaimultepreuri dereferin(dacestecazul) 1. Programul va prelua preul de referina conform criteriului ales si l va transferamaterialului.

Funcia Preluarea automat a preurilor dereferin poatefiapelatprin doucomenzidistincte:


q

din meniul contextual (ckDr) funcia va prelua preuri doar pentru materialeleselectate

Din bara de butoane funciavapreluapreuriledereferin actuale pentru toate resursele dinbazadepre(material,manoper, etc.)

Preluareamanualapreurilordereferin 1. 2. 3. 4. Selectai materialul, CkDr > Preluare preuri din > Preuri de referin nfereastraPreuridereferinaidentificaipreuldereferinconvenabil Selectaipreulconvenabil> dubluclick Programul preia preul selectat si l transfera materialului. Simultan cu preulprogramultransfermaterialului: r dataofertei
r r

numelefurnizorului"Predereferin" moneda"lei"

5.

Duptransferprogramulselecteazurmtorulmaterialdinlistincarc tabelul cu preuriledereferinalematerialuluiselectat.Procesulpoate continuacamaisus.

See also
Preulmeu Calcululinvers Preuridinoferte Preuridinbazedepre Frahtul

Help ISDP

47 . Manual de utilizare ISDP 2011

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 48

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre > Modificareapreurilor > Preuridinoferte

Preuridinoferte
Oferteledematerialedinbazadedateaprogramuluifurnizeazinformaiiprivind preuriledecatalogalematerialelordeconstrucii,informaiipuseladipoziie periodicdecatrefurnizoriidematerialedeconstruciidinar. Utilizareapreurilordinlistadeofertedelafurnizoripermiterealizarea precisa evaluriicosturilordeexecuiealucrrilorestimate. Citiimaimultedetaliidespre Preuridinoferteinseciunea Ofertede materiale i Ofertedematerialereprezentative. Preluareaautomatapreurilordinofertelereprezentative Selectaimaterialul, CkDr>Preluareautomatdepreuri din>Oferte reprezentative >Actual(...) selectaicriteriuldealagerentremaimultepreuri dereferin(dacestecazul) 1. ProgramulvapreluaOfertelereprezentativeconformcriteriuluialessil vatransferamaterialului.

Funcia Preluarea automat a preurilor dinofertele reprezentative poatefiapelatprindoucomenzidistincte:


q

dinmeniulcontextual(ckDr)funciavapreluapreuridoarpentru materialeleselectate

Dinbaradebutoane funciavaprelua dinofertele reprezentativeactualepentru toateresursele dinbazadepre (material,manoper,etc.)

Maimultedetaliidespre Ofertedematerialereprezentative

Preluarea manual apreurilordinoferteledelafurnizori 1. Selectaimaterialul,ckDr> Furnizoridemateriale.Programul deschideautomatfereastra Editareresurse,seciuneaofertedela funizori,iancrcattabelulcuoferteleacrordenumireestesimilar materialuluiselectat ntabelulcuoferteidentificaiofertapotrivit Selectaiofertapotrivit>dubluclick r Dacunitateademsurestediferitdeamaterialuluiseva afiafereastradeechivalareaunitilordemsur
r

2. 3.

nfereastraRaportUMintroduceiraportulntreunitateade msuraoferteiiunitateademsuramaterialuluisiclickOK

4.

Programulpreiapreulselectatsiltransferamaterialului.Dacaunitatea demsurafostdiferitpreulvaficorectatcorespunztorraportului introdusdedumneavoastr.Simultancupreuldinofertprogramul transfermaterialului: r dataofertei


r r

numelefurnizorului moneda

5.

Duptransferprogramulseceteazurmtorulmaterialdinlistincarc tabelulcu oferteleacrordenumieestesimilarcuamaterialuluiselectat. Procesulpoatecontinuacamaisus.

See also
Preulmeu Calcululinvers Preuldereferin Preuridinbazedepre Frahtul

Help ISDP

49 . Manual de utilizare ISDP 2011

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 50

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre > Modificareapreurilor > Preuridinbazedepre

Preuridinbazedepre
Preluareapreurilordinaltebazedepreestededeparteceamaiutilizatfuncie deconfigurarerapidapreurilor.Funciaparcurgebazeledepreindicatede utilizatoriidentificmaterialelepentrucaresasolicitatpreluaredeinformaii:
q q q q

dataofertei numelefurnizorului preul moneda

Programulpoatepreluapreuridin: 1. 2. 3. Bazedeprealealtorproiecte(investiii). Bazedepresalvatedeutilizator. Combinaiialemaimultorbazedepreataateproiectelorsausalvatede utilizator.

Avantajulprincipalalacesteifunciiestecapermiteconfigurarearapid a preurilor,dintrosingurcomanda,utilizndpreuriutilizateanterior,verificate icertificatedeutilizator.

Preluareaautomatapreurilordinaltebazedepre 1. 2. Selectaiunulsaumaimultemateriale, ckDr> Preluare preuridin altbazdepre nfereastraBazedeprebifaiunasaumaimultebazedepredincare doriicaprogramulspreiaautomatpreurile. r Preluareapreurilorvafifacutnmsurancarebazele selectateconinmaterialelesimilare.
r

nsituaiancareprogramulidentificacelaimaterialndou bazedeprecupreuridiferitevaalegeunuldintreacestean bazacriteriuluidealegereconfiguratdeutilizator. Pentrustabilireacriteriuluidealegerentredouapreuridiferite accesaiconfiguratorul(clickbutonul Avansat)

3. 4.

Clickpebutonul Realizeaz,materialelecareaupreluatpreuridin bazeledeprevorficoloratenrou. Materialelecareaurmasnculoareainiialnuaupreluatpreuridin bazadepre.

Funcia Preluarepreuridinbazedepre poatefiapelatprindou comenzidistincte: 1. dinmeniulcontextual(ckDr)funciavapreluapreuridoarpentru materialeleselectate Dinbaradebutoane funciavapreluapreuripentru toate resursele dinbazadepre(material,manoper,etc.)

2.

Salvareabazelordepre nmodobinuitbazeledepresuntcreateautomatlagenerareafiecruidevizi suntpopulatecureursepemsurcesuntadugatearticolededeviznlistele delucrri. Salvareabazelordepre,detaatedeproiecteexistenteareavantajulca permitecreareaunorcoleciidistinctedepreuri,nafaraproiectelori,eventual, caocompilaredepreuridinproiectediferite. Utilizareaprincipalestepreluareaautomatapreurilorsalvatenbazedepre atasateproiectelorncurs. Pentrusalvareapreurilorntrobazdepredetaatdeproiect: 1. 2. 3. neditorulbazedepreselectairesurselecupreurileconfigurate

CkDr>Salvarepreurintrobazdepre nfereastraSalvarebazdepre: r Dacadoriissalvaipreurilentrobazadeprenou:ckDr> Adugarebazdeprenou

Help ISDP

51 . Manual de utilizare ISDP 2011

Dacdoriissalvaipreurilentrobazdepreexistent (completarebazdepre)selectaibazadepretdinlistabazelor deprecreateanterior

4. 5.

ClickpebutonulRealizeaz Programulvapreluafiecareresursiovacopianbazadepre selectatpentrusalvare.Dacaresursaexistadejanbazadepre programulvaactualizapreulvechicuvaloareapreuluisalvat.

Funcia Salvarepreuriinbazedepre poatefiapelatprindoucomenzi distincte: 1. Dinmeniulcontextual(ckDr)funciavasalvapreuriledoardela materialeleselectate. Dinbaradebutoane funciavapreluapreuridela toate resursele dinbazadepre(material,manoper,etc.)

2.

See also
Preulmeu Calcululinvers Preuldereferin Preuridinoferte Frahtul

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 52

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre > Modificareapreurilor > Frahtul

Frahtul
Frahtulreprezintatarifuldetransportexprimatinleipentruotontransportat pedistanade1km(lei/tona/km) Formuladecalculalcosturilordetransportutilizndfrahtul: TrFr=GxDxFr 1. 2. 3. 4. TrFr=Trasportfraht G=Greutateatotalamaterialului D=distana Fr=Tarifuldetrasport(Frahtul)

Frahtulesteutilizatlaintroducereacheltuielilorcutransportulmaterialelorde construcii.Valoareafrahtuluiastfelcalculatesteinclusnvaloareaarticolului Introducereavaloarilorpentrucalculultrasportuluiprinfraht Incoloaneleeditabileintroduceivalorila 1. 2. 3. 4. Fraht Moneda Tip(rutier,feroviar,fluvialsaumaritim) Distana

See also
Preulmeu Calcululinvers Preuldereferin Preuridinoferte Preuridinbazedepre

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

53 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre > Modificareaatributelor

Modificareaatributelor
Atributeleresurselordinbazadedatesunt: 1. 2. 3. 4. Denumirea,codul,UM Cantitateaprovizionatdebeneficiar Atributelelegatedepre(moned,data,furnizorul) Semnificativ

Oricaredintreatributele resurselorpotfimodificatedirectntabeluleditorului bazeidepre

Modificareamultiplaresurselor ModificareamultiplprincomponentaAtribute: 1. 2. 3. 4. 5. Selectairesursele

CkDr>Modificare nfereastraAtributebifaiatributelepecaredoriisleeditai Editaidirectntabelatributelebifate ClickOK

Modificareamultipldirectntabeluleditor: 1. 2. 3. Selectaicelulelencareseaflafiateatributele Introduceidelatastatur

Enter valoareaintrodusdelatastatursevapropagantoate celulele.

See also
Modificareapreurilor tergerearesurselor Inlocuirearesurselor Identificareaarticolelordeprovenien Calcululponderii Filtrarearesurselor Exportuldatelordinbazadepre Calcululievaluareamodificrilor Salvareabazeidepre Editorulbazeideprecumulate

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 54

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre > tergerearesurselor

tergerearesurselor
Stergereauneiresursedinbazadeprevagenerastergerearesurseidintoate articoleledevizului. Funciaesteutilpentrueliminarearesurselornesemnificative

1. 2.

Selectaiadiacentsaunuunasaumaimulteresurse CkDr>Stergere

See also
Modificareapreurilor Modificareaatributelor Inlocuirearesurselor Identificareaarticolelordeprovenien Calcululponderii Filtrarearesurselor Exportuldatelordinbazadepre Calcululievaluareamodificrilor Salvareabazeidepre Editorulbazeideprecumulate

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

55 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre > Inlocuirearesurselor

Inlocuirearesurselor
Functiaautomatdenlocuirearesurselorexecutnlocuirearesurselor selectatecuoaltaaleasdinbazadedatenfiecarearticoldincareacestea provinpstrndconsumurileipreurilenemodificate. Funciapoatenlocuimaimulteresurseselectatecuunasingur. 1. 2. 3. 4. Selectaiunasaumaimulteresursepecaredoriislenlocuii

CkDR>Inlocuire nfereastradecutareidentificairesurapotrivit Selectairesursa>OK

See also
Modificareapreurilor Modificareaatributelor tergerearesurselor Identificareaarticolelordeprovenien Calcululponderii Filtrarearesurselor Exportuldatelordinbazadepre Calcululievaluareamodificrilor Salvareabazeidepre Editorulbazeideprecumulate

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 56

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre > Identificareaarticolelordeprovenien

Identificareaarticolelordeprovenien
Funciaidentificarticoleledindevizecareconinresurseleselectate 1. 2. 3. 4. Selectairesura, CkD>Articoledeprovenien, nfereatraArticolesuntafiatearticoleledincareprovinresursele, Dacarticolelesuntidentificatendevizediferiteacesteasuntmarcate npanoulexplorerdinparteastngaecranului.

See also
Modificareapreurilor Modificareaatributelor tergerearesurselor Inlocuirearesurselor Calcululponderii Filtrarearesurselor Exportuldatelordinbazadepre Calcululievaluareamodificrilor Salvareabazeidepre Editorulbazeideprecumulate

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

57 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre > Calcululponderii

Calcululponderii
Pondereauneiresurseesteprocentulpecarelreprezintavaloarearesursei respectiventotalulresurselordeacelasitip. Deexempluunmaterialalcaruivaloareestede120leiarepondereade1,2% dinvaloareatotalamaterialelorde10.000lei. Cunoastereaponderiivaloriimaterialuluiesteimportantpentrucreflectct demultpoateinfluenamodificareapreuluiunitaralalceleiresursevaloarea totalainvestiiei. ntrolistderesursecumaimultematerialeutilizatorulvaacordaoimportan sporitdocumentriiasuprapreurilormaterialelorcuponderedepeste510% faadecelecuponderemaimicacrormodificaredepre nupoateinfluena foartemultvariaiavaloriitotaleainvestiiei.

1.

ClickpebutonulPonderi dinbaradebutoanevaafiape coloanaPonderivalorileponderilorpentrufiecareresursdinbazade pre

Pentrubazeledeprecumaimultede200deresurseesterecomandatca butonulPonderesafieinactivpedurataexecutriieditriipreurilor,ntruct calculareairecalculareapermanentaponderiipoateducelancetinirea execuiei.

See also
Modificareapreurilor Modificareaatributelor tergerearesurselor Inlocuirearesurselor Identificareaarticolelordeprovenien Filtrarearesurselor Exportuldatelordinbazadepre Calcululievaluareamodificrilor Salvareabazeidepre Editorulbazeideprecumulate

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 58

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre > Filtrarearesurselor

Filtrarearesurselor
Funciadefiltrarepermitereducereainformaiilorafiatentabelpediverse criterii Pentruaconfiguraunfiltru 1. 2. 3. 4. 5. 6.

CkDr>Filtru nfereastraFiltrareselectaicriteriuldefiltrareckOK clickOK Coloanadupcaresafacutfiltrareasecoloreazverde Poziionaicursorulmausuluideasupracapuluidecoloanpentrua afiaetichetacucriteriuldupcaresafcutfiltrarea Operaiuneadefiltraresepoatereluancontinuarefiltrnddupalte coloane

Pentruaeliminaunfiltru 1. 2.

CkDr>Eliminarefiltrucoloan>...pentrueliminareacriteriului defiltrarealcoloaneiselectate CkDr>EliminareFiltrupentruaeliminafiltrultuturorcoloanelor

See also
Modificareapreurilor Modificareaatributelor tergerearesurselor Inlocuirearesurselor Identificareaarticolelordeprovenien Calcululponderii Exportuldatelordinbazadepre Calcululievaluareamodificrilor Salvareabazeidepre Editorulbazeideprecumulate

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

59 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre > Exportuldatelordinbazadepre

Exportuldatelordinbazadepre
ExportuldatelornfiierMSExcel

1. 2.

ClickpebutonulExportnExcel

nfereastradesalvareselectailocaiancarevreisafiecreat fiierulExcelicompletaidenumireafiierului, ClickbutonulSave

3.

Copiereadatelor 1. Selectairesurselepecaredoriislecopiai(seleciedeliniisau celule) ClickpebutonulCopiaznclipboard

2. 3.

IntrunfisierWordsauExcel ckDr>Paste

See also
Modificareapreurilor Modificareaatributelor tergerearesurselor Inlocuirearesurselor Identificareaarticolelordeprovenien Calcululponderii Filtrarearesurselor Calcululievaluareamodificrilor Salvareabazeidepre Editorulbazeideprecumulate

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 60

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre > Calcululievaluareamodificrilor

Calcululievaluareamodificrilor
Pentruevaluareanoricemomentamodificrilorasuprapreurilor:

1.

Afiaipanoultotaluri:clickpebutonulSumare butoane. ClickpebutonulRefresh valorilortotale.

dinbarade

2. 3.

oridecteoridoriirecalcularea

Oricumprogramulrecalculeazavaloriletotaleautomatdupmajoritatea operaiilordemodificaredineditorulbazeidepre.

See also
Modificareapreurilor Modificareaatributelor tergerearesurselor Inlocuirearesurselor Identificareaarticolelordeprovenien Calcululponderii Filtrarearesurselor Exportuldatelordinbazadepre Salvareabazeidepre Editorulbazeideprecumulate

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

61 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre > Salvareabazeidepre

Salvareabazeidepre
Caincazuleditoruluidedevizmodificrileefectuatesuntoperatentrunfiier temporar. Pentrucamodificrileefectuatesrmndefinitiveasuprabazeideprea devizului:

1.

ClickpebutonulSalvare

dinbaradebutoane.

See also
Modificareapreurilor Modificareaatributelor tergerearesurselor Inlocuirearesurselor Identificareaarticolelordeprovenien Calcululponderii Filtrarearesurselor Exportuldatelordinbazadepre Calcululievaluareamodificrilor Editorulbazeideprecumulate

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 62

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 4.Configurareabazeidepre > Editorulbazeideprecumulate

Editorulbazeideprecumulate
ApelatdincontextulferestreiOfertare,lanivelulProiectuluieditorulBazeide Pre(eBP)sencarccuresurseletuturorbazelordeprealedevizelor proiectului. ncontextulBPcumulateutilizatorulareavantajulcpoatelucracutoate resurseleodat,poateidentificauorpreurileduplicate(diferitelaaceeai resurs)ipoateidentificamaiuorresurselecuponderesemnificativlanivelul Proiectului. naceastseciunevomtrecenrevistparticularitilelucruluicuBPcumulat. PentruaaccesaBPcumulat: 1. InpanoulExplorer,selectaiproiectul,ckDr>Bazdepre

Afiarearesurselorcumulatedifereniat Predefinitdeschidereaeditoruluibazeidepre(eBP)dinproiectincarceditorul cutoateresurseledevizelorproiectului. Pentruafiareadifereniatbazelordepre:

1. 2.

ClickbutonulAfiare

dinbaradebutoane,

npanoulexplorer: r Pentruafiarearesurselorcumulatedintoatedevizeleunui obiectselectaiobiectulrespectiv


r

Pentruafiarearesurselordintrunsingurdevizselectaidevizul respectiv

Preurileduplicat Afiareapreurilorduplicat Dacaaceeairesursarepreuridiferiteindevizediferitevorfiafiatedistinctin tabeluleditoruluibazeidepre: 1. 2. 3. Resurselevorfiafiatepeliniidiferite, Fiecareresursvaafiapreuldiferit, Cantitatearesurseivafisumacantitilorcuacelaipre.

Uniformizareapreurilorduplicat Modificareaunuiadintrepreurilaovaloareaegalcuaceluilaltducela uniformizareapreurilor:

Sau

1. 2. 3.

ClickpebutonulUniformizare

nfereastradeuniformizarebifaiDAialegeicriteriuldealegerea preurilor,

clickOK.

Help ISDP

63 . Manual de utilizare ISDP 2011

See also
Modificareapreurilor Modificareaatributelor tergerearesurselor Inlocuirearesurselor Identificareaarticolelordeprovenien Calcululponderii Filtrarearesurselor Exportuldatelordinbazadepre Calcululievaluareamodificrilor Salvareabazeidepre

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 64

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 5.EditareaListelordeutilajesidotari

5.EditareaListelordeutilajesidotari
Listeledeutilajesuntentitialeproiectuluisimilareculisteledelucrri.Acestea spredeosebirededevizeconindoar: 1. 2. 3. Utilajeiechipamentecumontajpentrucareseintocmesc separat devizedemontaj Utilajeiechipamentefrmontajpentrucarenuintocmesc devize, Dotri

ListeledeechipamentestaulabazagenerriirapoartelorC10,C11,F4,F5. Echipamenteledinlistepotfiataateulteriorcapitolelordindevizulgeneral. nmodformalnuexistniciodeosebirentreutilaje,echipamenteidotri. Pentruadeosebicele3categoriideechipamentedescrisedeHGnr.28/2008 v recomandm 1. 2. crearealistelordistinctepentrufiecarecategorie. ataareaechipamentelorincapitolelededevizgeneralspecifice.

Pentrumaimulteinformaiidespre [PageName]: Adugareaechipamentelornlist Configurareaechipamente

See also
1.CreareaStructuriiProiectului 2.ConfigurareaParametrilordedeviz 3.EditareaDevizelor 4.Configurareabazeidepre 6.EditareaDevizuluiGeneral 7.Tiprirearaportelor

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

65 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 5.EditareaListelordeutilajesidotari > Adugareaechipamentelornlist

Adugareaechipamentelornlist
Descriereagenerala Laceestefolositasicebeneficiiare. Citiimaimultedetaliidespre Adugareaechipamentelornlistin seciunea... Adugareaechipamentelornoi nbazadedatenuexistaechipamentesaudotriaacumexistmateriale, manoperetc.,ntructechipamentele,utilajeledotrilesuntelementespecifice fiecruiproiectnparte. 1. 2. 3. 4.

CkDr>Adugarenou... nfereastradeadugarecompletaicaseteleDenumire,UM,pre,etc Clikpebutonul OK Programulexecutautomat2operaiunisuccesive: r Arugareaechipamentuluinbazadedatefiinddisponibilpentru adugareaulterioarainlisteledeechipamenteprinintermediul funcieisimplede Adugareechipament r Adugareaechipamentuluinlist.

Adugareaechipamentelordinbazadedate 1. 2.

3. 4.

CkDr>Adugare... nfereastra Echipamente bifaiechipamentelepecaredoriisle adugaiinlist(dacinlistadeechipamenteexistdejaechipamente adugateanterior,pentruevitareaduplicrii, acesteanuvormaifi listateintabelulEchipamentelor) ClickOK Echipamentelebifateaufostadugatenlist

Adugarealistelorcomplete Funciapermiteadugarealistelordeechipamentedejantocmiteanteriori salvatenproiecteleexistentesaunsabloaneledeproiect 1. 2. 3. 4.

CkDr>Adugarelistecomplete... nfereastradecutarealistelordeechipamenteselectailistadincare doriisadugaiechipamentele ClickOK Toateechipamanteledinlistaselectataufostcopiatenlista dumneavoastr.Programulnuvaadugaechipamantedacacestease duplic.

See also
Configurareaechipamente

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 66

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 5.EditareaListelordeutilajesidotari > Configurareaechipamente

Configurareaechipamente

Configurarealistelordeechipamenteconst inreglareavalorilorurmtorilor parametri: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cantitateaechipamentelor Preul Valoareapieselordeschimbiatransportului(dacestecazul) Completareanotelordesubsol CreareaiataareaFieitehnice Numelefurnizoruluiechipamentului

Fiatehnicaconineinformaiiletehnicecerutedeproiectantispecificaiile tehnicedinfiatehnicaautilajului. Creareasiadugarea Fieitehnice 1. 2. Selectaiechipamentul,CkDr> Adugarefiatehnica nfereastraFieitehnice dacfianuexistcreaifiatehnic: 1. Selectaiocategorie>CkDr>Adugarefi 2. 3. 4. 5. 6. 3. ProgramuladaugolinientabelulFiseiselecteazcelula Denumire Introduceidenumireafiei>Enter Selectaifia>ckDr>Modificare nfereastradeeditarecompletaifiecaredincele4panouri. Pentrunavigareantrepanouriclickbutoanele[>>]sau[<<]

ClickOK

Selectaifia,ClickAdugare

Componentadecreareafielortehnicepoatefiapelatdinmeniulprincipal: Componente>Componentecuvalorivariabile>Fietehnice

See also
Adugareaechipamentelornlist

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

67 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 6.EditareaDevizuluiGeneral

6.EditareaDevizuluiGeneral
DevizulgeneralestedescrisdeHG28/2008sigrupeaztoatecheltuielile ocazionatedeexecutareauneiinvestiii: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cheltuielideobinereaterenului, Cheltuieliprivindstudiiledeteren,taxeledeproiectareiautorizare, consultan,organizarealicitaiei,etc. Cheluielideamenajareaterenului,asigurareautilitilor,organizarea antierului, etc. Cheltuielideconstruciiimontaj Cheltuielideachizitieautilajeloridotrilor Cheltuielidiverse

Citiimaimultedetaliidespre DevizulGeneral inseciunea HG28/2008 Editareadevizuluigeneral 1. 2. 3. npanoulExplorerselectaifolderulProiect,ckDr>AdugareDeviz General Dupaadugareputeiredenumifisierul Selectaifisierul,npanoulcudetaliivafiafiateditoruldevizuluigeneral

EditareadevizuluigeneralconstnprincipaldincompletareacoloaneiValoare pentru fiecarecapitolsausubcapitol.Completareavalorilorserealizezntrei moduridiferite: 1. 2. 3. Introducereavaloriidirectdelatastatura.Aceastmetodestefolosit pentrucompletareacheltuielilorcunoscute Preluareavalorilordinaltecapitole,eventualprinnsumareaicalcularea unorprocente. Preluareainsumareavalorilordevizelorsauechipamentelor.

Introducereavaloriidirectdelatastatur Introduceivalorilepentrucapitoleleundeacestevalorisunt cunoscute,cumar fi: 1. 2. Obinereaterenului Studiiledeteren,taxeetc

Introducereavaloriiprinformuledecalcul Utilizatiformuledecalculpentrucapitoleledecheltuielicaresecalculeaza, convenionalcaprocentdinvaloareaproiectului,deexemplu(conform standardelordecostpublicatedeMTn2010):


r r r r r

proiectareiinginerie:3,0%dinvaloareainvestiieidebaz consultan:1,0%dinvaloareainvestiieidebaz asistentehnic:1,5%dinvaloareainvestiieidebaz organizaredeantier:2,5% cheltuielidiverseineprevzute:10 %

1. 2. 3. 4.

Poziionaicursorulmausuluipeantetultabeluluieditor,

ckDr>dincasetaderulantalegeiFormule, Selectaicelulacorespunztoarecapitoluluipentrucarealocmformul decalcul, introduceiformuladecalculrespectndreguliledeeditareaformulelor

Introducereaautomatavaloriidevizelorsauechipamentelor Pentrucauncapitolsapreiaautomatvaloareaunuidevizsausumavalorilormai multordevize: 1. 2. 3. Selectaicapitolulsausubcapitolul,

CkDr >Ataaredevize, nfereastradeexplorareaproiectului:

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 68

r r

Bifaidevizelepecaredoriisleataaicapitolului, Bifaiunobiectdacdoriisataaitoatedevizeleaceluiobiect dintrodat, Bifaiproiectul dacdoriisataaitoatedevizelevizibiledintr odat.

4.

ClickOK

Undevizpoatefiataatunuisingurcapitol,osingurdat.Pentruaataaun devizunuialtcapitoldectcellacarelaiataatdejatrebuiecanprealabilsl detaai. Pentrudetaareadevizelor: 1. 2. Selectaidevizelepecaredoriisledetaai

ckDr>Detaare

Cumdistribuimdevizele? Devizelepotfiataate,deregula,lacapitolelecareaubifatatributulCM (coloanaCM).CapitoleleCMsuntcapitolecareafieazacheltuielilede Construciii/sauMontaj(CM) CapitoleleCMsunt:


q

Cap.1.2AmenajareaterenuluiVeiataadevizecare coninlucrriledeamenajareaterenului Cap.1.3Proteciamediului Veiataadevizecareconin lucrriledeproteciamediului Cap.2.0Asigurareautilitilor Veiataadevizecare coninlucrriledeasigurareautilitilor Cap.4.1Construciiiinstalaii Veiataadevizecare coninlucrriledeconstruciiiinstalaii(majoritateadevizelordin proiect) Cap.4.2Montajdeutilaje Veiataadevizecareconin lucrriledemontajaleutilajelor Cap4.3Utilajecumontaj Veiataalisteledeutilajepentru careseexecutlucrrispecificedemontaj. Cap4.3UtilajefarmontajVeiataalisteledeutilaje pentrucarenuseexecutlucrrispecificedemontaj. Cap4.3DotriVeiataalistelededotri. SubCap5.1.1Lucrarideconstruciipentruorganizarea antierului Veiataadevizecareconinlucrriledeorganizare deantier(dacestecazul)

q q

See also
1.CreareaStructuriiProiectului 2.ConfigurareaParametrilordedeviz 3.EditareaDevizelor 4.Configurareabazeidepre 5.EditareaListelordeutilajesidotari 7.Tiprirearaportelor

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

69 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 7.Tiprirearaportelor

7.Tiprirearaportelor
Dosarulderaportareesteocomponentaprogramuluicarepermiteutilizatorului stipreasctoaterapoartelenecesaredintrosingurcomand ISDPpuneladipoziiautilizatoruluiunnumarmarederapoartedintrecare utilizatorulvaalegedoaropartepentruntocmireadosaruluideofertare. Dosarulderaportareareavantajulcvpermite: 1. 2. 3. 4. Srealizai maimultedosaredeofertareparticularizate,ncares includeidoaracelerapoartecarevsuntnecesare, Sgeneraipentrufiecaredosarpaginaieicuprins, Stipriitoaterapoarteledintrosingurcomandntrunnumr nelimitatdeexemplare, Sexportaidosarulderaportarenfiieredediverseformate(Word, Excel,HTML,etc).

Citiimaimultedetaliidespre Dosarulderaportare inseciunea Dosarulde raportare Pentrumaimulteinformaiidespre [PageName]: Opiunilederaportare ConfigurareagraficuluideexecuieC1/F6 Configurareadosaruluideraportare

See also
1.CreareaStructuriiProiectului 2.ConfigurareaParametrilordedeviz 3.EditareaDevizelor 4.Configurareabazeidepre 5.EditareaListelordeutilajesidotari 6.EditareaDevizuluiGeneral

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 70

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 7.Tiprirearaportelor > Opiunilederaportare

Opiunilederaportare
Opiunilederaportaresuntunsetdeparametricuvalorivariabile,pecarele puteiconfigurapentrustabilireaaspectuluiiconinutuluirapoartelor Setuldeopiunideraportare: 1. Estespecificfiecaruiproiectnparte(schimbareaunoropiunide raportarentrunproiectnuafecteazopiunilederaportarealealtor proiecte) PuteidefiniSabloanedeproiectcudiverseconfiguraiialeopiunilorde raportare

2.

Aceastcomponentvpermites: 1. 2. 3. 4. Stabiliicaredintreinformaiilestandardnuvorfiafiate Decideiceinformaiineprevazutenformatelestandarddoriisfie ocazionalafiate, Concepeimaimulteseturiderapoartedinacelaistandardcugrade diferitededetaliere, Particularizairapoartelestandardpentruarspundecerinelor partenerilordumneavoastr.

Citiimaimultedetaliidespre Opiunilederaportareinseciunea Opiunilede raportare ApelareacomponenteiOpiunideraportare 1. 2. 3. IncomponentaOfertare,npanoulexplorerselectaiproiectul, CkDr>Configurarerapoarte, nfereastraConfigurarearapoartelorclickbutonuldinbaradebutoane Opiunideraportare saudindosarulderaportare:

1.

nbaradebutoaneclickpebutonul Opiunideraportare

Editareaopiunilorderaportare Opiunilecubif 1. 2. 3. nlistadeopiuniselectaioopiunecubif Clickincasetacubif Daccasetaestebifatsevadebifa,dacestedebifatsevabifa

Opiunileculistderulant 1. 2. nlistadeopiuniselectaioopiune culis Derulailistaialegeiunadintrevalorilepredefinitedinlist

Opiunitext

1. 2.

nlistadeopiuniselectaioopiunesiclickpebutonulDetalii npanouldindreapta ncasetatextintroduceitextuldorit

Opiunideculoare 1. 2. nlistadeopiuniselectaioopiunesicKpebutonulfundalulcoloratdin parteastng nfereastracupaletadeculorialegeioculoaresiClickOK

Help ISDP

71 . Manual de utilizare ISDP 2011

Opiuniimagini

1. 2. 3.

nlistadeopiuniselectaioopiunesiclickpebutonul Detalii npanouldindreapta clickpebutonulCale ncasetadecutareindicaifiierulimagine.

Identificatoruldepagin Identificatoruldepaginaparenparteadesusafiecreipaginidinraportsi poateafia:


q

Textintrodusdeutilizator

1. 2.
q

Clickpebutonul Detalii

Incasetatextintroduceitext

Imagini

1. 2.

npanouldindreapta clickpebutonul Cale ncasetadecutareindicaifiierulimagine.

PrevizualizareaefectelorOpiunilorderaportare Pentruauurantelegereaefectelorpecareschimbareaopiunilorderaportareo areasuprarapoartelorutilizaifunciadeprevizualizarearapoartelor. ATENIE!Rapoarteleafiatenuconindatedinproiectuldumneavoastrsiau doarscopformaliexemplificativ

1. 2. 3.

nbaradebutoaneclickpepinulbutonuluiPrevizualizare

Alegeidinlistatipulderaportncaredoriisvedeiefecteleconfigurrii Clickpepinulbutonului Previzualizare raportulfraschimbatipulraportului ClickpeunuldintrebutoaneleNext,Back anavigantrefileleraportului ClickpebutonulZoom pentruarencrca

4.

pentru

5.

pentruamrisaumicoraraportul

Salvareasetuluideopiunideraportare Pentrusalvareaunuisetdeopiunideraportaretrebuiesaveicreatcelpuin unProiectablon.

1. 2. 3.

ClickpebutonulSalvareca

nfereastraExporeralegeiProiectulablonncaresalvaisetulde opiunideraportare ClickOK

Pentruncrcareaunuisetdeopiunideraportaretrebuiesaveicreatcelpuin un Proiectablon incaresfifostsalvatunsetdeopiunideraportare

1. 2. 3.

Clickpebutonulncrcareablon

nfereastra Exporer alegei Proiectulablon dincaredoriis preluaisetuldeopiunideraportare ClickOK

SalvareaiprsireaeditoruluiOpiunilorderaportare

1. 2.

ClickpebutonulSalvare ClickpebutonulIeire

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 72

See also
ConfigurareagraficuluideexecuieC1/F6 Configurareadosaruluideraportare

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

73 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 7.Tiprirearaportelor > ConfigurareagraficuluideexecuieC1/F6

ConfigurareagraficuluideexecuieC1/F6
Editorulgraficuluivpuneladispozitieuntabelncaresuntlistate: 1. 2. 3. 4. devizeleproiectului Valorileacestora Valorileneinclusenplanificare Si120decoloanepentruprimiizeceanideexecuie

Primalunnutrebuiescoincidculunaianuarie,aceastareprezentndprima lundinprimulandeexecuie. ApelareacomponenteiOpiunideraportare 1. 2. 3. Incomponenta Ofertare,npanoulexplorerselectaiproiectul, CkDr>Configurarerapoarte , nfereastraConfigurarearapoartelorclickbutonuldinbarade butoane EditorC1

Stabilireaintervalului 1. 2. Selectaiadiacentsaunuunasaumaimulteceluledinliniaunuideviz Pentruaplanificaexecuiantreguluideviznintervalulselectat: 1. Poziionaicursorulmausuluipeselecie 2. 3. ckDr>Repartizare Pentruaplanificaexecuiaparialnintervalulselectat: 1. Poziionaicursorulmausuluipeselecie 2. 3. 4. ckDr>Repartizareprocent ncasetaintroduceiovaloareprocentualdela1la100

Pentruaanulaoplanificare: 1. Poziionaicursorulmausuluipeselecie 2. ckDr>Stergevaloare Valorileprocentualepotfiintroduseidirectdelatastatur: 1. Dinbaradestare(parteadejosatabeluluibifairepartizarea Procentual 2.

5.

Introducei ovaloareprocentualdela1la100(ateniela depaireavalorilornsumatepeoliniededevizdepeste100%)

6.

Valorilemonetarepotfiintroduseidirectdelatastatur: 1. Dinbaradestare(parteadejosatabeluluibifai repartizarea Valoric 2.

Introducei ovaloarenumericdela1lavaloareaafiatpe coloanaNerepartizat(atenieladepaireavalorilornsumate peoliniededevizmaimaridectvaloareadevizului)

SalvareaiprsireaeditoruluiC1

1. 2.

Clickpebutonul Salvare Clickpebutonul Ieire

See also
Opiunilederaportare Configurareadosaruluideraportare

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 74

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

75 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > OFERTAREA > 7.Tiprirearaportelor > Configurareadosaruluideraportare

Configurareadosaruluideraportare
Introducerearapoartelorndosar 1. npanoulcurapoartebifairapoartelepecaredoriisleincludein dosar: r Bifarearapoartelorcentralizatoarelaniveldeproiectvorinclude cteunsingurraport: s DG
s s r

C2 F1

Bifarearapoartelorcentralizatoarelaniveldeobiectvorinclude cteunraportpentrufiecareobiectnparte: s DO,


s s

C3, F2

Bifarearapoartelordevizelorilistelordeechipamente vor includecteunraportpentrufiecaredevizsaulistde echipamentenparte: s C4,C5,F3,LA4,LA5,ENEL


s s

C6C9, C10,C11,F4,F5

2.

IncluderearapoartelorC4C9cumulative: 1. nbaradebutoaneapanouluiculistarapoartelor 2. clickpebutonul sialegetidinlist: 1. CPpentruaafianlistrapoarteleC4C9informat cumulativlaniveldeproiect 2. 3. CO pentruaafianlistrapoarteleC4C9informat cumulativlaniveldeobiecte NCpentruaafianlistrapoarteleC4C9informat necumulat

3.

Includereasaueliminareatuturorrapoartelor: 1. 2. Includerea Excluderea

4.

Eliminareaunuiraportdinlista: 1. Selectairaportulsaurapoartelepecaredoriisleeliminai 2. CkDr>Stergere AdugarearaportuluiCuprins 1. CkDr>AdugareCuprins Adugareapaginiloralbe: 1. CkDr>Adugarepaginalb

5. 6.

nmodnormalbifareaunuiraportgenerezaadugarearaportuluipentrufiecare obiectsaudeviznparte.Uneoriestenecesarsaincludemndosarulde raportaredoaropartedintreraporte.(DeexemplurapoarteleC5delaprimele3 dinzecedevize) Pentrustabilireadifereniatadevizelorsauobiectelordelacareadugm rapoarte:

1. 2.

ClickpebutonulProiecte

npanoulexplorerbifaiobiecteleidevizeledincaredoriistiprii rapoarte Folosiibutoanele pentruabifatoate obiectele,devizele,listeledeechipamentesaupentruadebifasaubifa tot.

3.

Modificareapoziieirapoartelor 1. 2. 3. Selectaiunraportsaumaimulte ClickpebutoaneleSus/Jos sauinjos pentruschimbareapozitieiinsus

CkDr>Mutarenpoziia pentrumutareagrupuluiderapoartentro poziiedat

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 76

4.

CkDr>Sortare pentruordonarearapoartelordup: r poziiastructuriiproiectului(Inv,Ob,Dev)sau


r

poziiastandardarapoartelor(DG,C2,F1...etc)

Calcululpaginaiei

1. 2.

Clickpebutonul

Calculpagini

Programulvaparcurgefiecareraport,vacalculanumaruldepagini necesarpentrutiprireivantocmipaginaiasiCuprinsul. DebifaicaseteledincoloanaTipretepentruaexcluderapoarteledela tiprirefrarecalculapaginaia.Funciaesteutilpentrusituaian caredoriisatipriiunextrasdindosarulderaportare. Uneoriestenecesarcandosarulderaportaresaincludempaginideja tiprite(planuri,schie,deseneetc).Pentruaceastaputeiincluden dosarulderaportareunelementnumitSaltnpagin cu parametrulnumardepaginiegalcunumruldepaginialinsertului.

Uneoriestenecesarcadosarulderaportaresafieincluscaparte integrantdintrundosardejantocmit.Astfelprimapagindindosarul nostruderaportare. Uneoridupceafostcalculatpaginaiasuntadusemodificripe structuradatelordindevize,modificridenaturasschimbelungimea unuiraport(deciimplicitnumaruldepagininecesare).naceastsituaie esterecomandatrecalculareapaginaiei.

ATENIE!Programulfolosetelacalcululnumaruluidepagininecesarepentruun raportinformaiiledimensiunilordepaginstabilitepeimprimantapredefinit conectatlaPC.Verificainaintedecalculareapaginaieicadimensiunilede tiprirealhrtiei imprimanteisfieA4. Tiprireadosaruluideraportare

1. 2.

Clickpebutonul Tiprire

Dacpaginaianuafostcalculatanteriorprogramulvaexecuta simultancalcululpaginaiei.

Exportuldosaruluideraportare DevizProfesionalpoateexportarapoarteleinurmtoareleformate:
r r r r r

Excel(dataonlysauformatat) Word PDF HTML RTF(fiiertextbanal)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ClickpebutonulExport

nfereastraExportraport bifaiformatulfiierelordeexport. Dacdoriicarapoarteledevizelorsfieplasatenfoldereseparate bifaiCreazsubfoldere..., Bifaiopiunilepentrucreareadenumiriifiierelor, ClickpebutonulBrowsepentruasetacaleaundeveisalvafiierele exportate, ClickExport

PentruaexportadosarulderaportarentrunsingurfiierPDF: 1. 2. 3. 4. AsiguraivcaaveiinstalatprogramulpdfFactoy Clickpebutonul Tiprire ,

DinlistadeimprimantealegeipdfFactory Dupafinalizareaexportului,nfereatrapdfFactoryclickpebutonul Salvarepentruaindicalocaiancareveisalvafisierul.pdf

Help ISDP

77 . Manual de utilizare ISDP 2011

See also
Opiunilederaportare ConfigurareagraficuluideexecuieC1/F6

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 78

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > DECONTARE

DECONTARE
Decontarea, n programul IntelSOFT DevizProfesional2011esteprocesul prin care se ntocmesc documentele necesare pentru realizarea decontrii lucrrilorcontractateiexecutate.

Etapeleprincipalencreareadecontului:
Pentrurealizareaunuidecontesterecomandatsparcurgeiurmatoareleetape: 1. 2. 3. 4. 5. Adugareadeconturilorindevizeleilisteledeechipamentedincares aurealizatlucrri, Editareadeconturilor, CreareaNotelordecomandasuplimentar(dacecazul), Configurareapreurilor(dacecazul), Tiprirearaportelor

NOT: 1. Pentruntocmireacompletaunuidecontvrecomandmsrespectai proceduriledescrise.Aceastaestedoarorecomandare,dumneavoastr vputeticreapropriaprocedur,oricaredintreetapeledescrisemaijos putnd fi ndeplinite complet sau parial n orice moment i n orice ordine. Toate funciile utilizate pentru crearea unui decont pot fi apelate folosindcomenziledinmeniulcontextual,baradebutoanesaucomenzi rapidedelatastatur.Pentrusimplitatevomfacereferirencontinuare doar la comenzile din meniul contextual apelat cu click dreapta mouse (ckDr).MaimultedetaliidesprecomenziinpaginaComenzile

2.

Adugarea deconturilor

Editareadeconturilor

Notedecomanda suplimentar

Adugareadevizelor delucrrineprevzute

Help ISDP

79 . Manual de utilizare ISDP 2011

Configurareapreurilor

Rapoartelede decontare

See also
OFERTAREA Administrareaaplicaiei Operaiuniavansate

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 80

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > DECONTARE > Adugareadeconturilor

Adugareadeconturilor
ncadrulunuiproiect,pentrufiecaredevizputeiadugaunnumarnelimitatde deconturi.Fiecaredecontcreatvacuprindecantitiledelucrricareaufost realizateintrunintervaloarecare. Programulvainenpermanent evidenacantitilorrealizate,restulderealizat dincantitateacontractatprecumsilucrarilesuplimentarefaadecontractsau cantitiledelucrrilacaresarenunat. Avantajeledeconturilormultimplepnalaepuizareacantitailordelucrri contractateauavantajulcapermitutilizatoruluisanupiarddinvederenicio lucrareprevzutindevizelecontractate.

Adugarea 1. 2. 3. 4. Selectaifolderulunuideviz, Ckdr>Adugaredecont Selectaidecontuladugate,>CkDR>Redenumire Selectaidecontuladugate,>CkDR>Editare nfereastraeditareconfiguraivalorile: r DenumireaiDatadecontului


r r r

ValoareaTVApentrulucrriledecontate Cursuleuro Tipuldeactualizareaapreurilor

5.

ClickpebutonulOK

Actualizareapreurilor Pentrulucrrilerealizatesepuneproblemapreuluiresurselorcucarese vorcalculavalorile dedecontarea lucrrilorrealizate. IntelSOFT Deviz Profesional2011permitecaluclulvalorilordedecontaredup urmtoarele5metode 1. Preferm: r Pentrucalcululvalorilordedecontarealucrrilorexecutate sevorfolosiautomatpreurileresurselorprevzutede devizelecontractatelacuexcepialucrrilordinNCScare careconinresurseneprevazutencontract.
r

NCScuresurseprevazutencontrcatsecalculeazatotcu preferm maimultedetalii Configurareapreurilor

2.

Curseuro r Intreguldecontsecalculeazcuvalorilepreurilor contractateiarvaloareatotaladecontuluiseindexeaza cudifeneadecursntredataContrcatriiidata Decontrii.


r

Deex.dacladatacontractrii1euro=4leiiarladata decontului1euro=5leiavemocreterede25%. VtDecont=Vtx1,25

3.

Predeachiziie r Toatepreurilesaudoaropartepotficonfiguratela valoarealacareaufostachiziionate. ProceduradescrisdeHG411 r Preurilelaresurselesemnificative(menionateexplicitde contractuldeatribuire)potfiindexatecucoeficientulde modificareapruluipublicatdeINS(InstitutulNaionalde Statistic) Proceduravalorilorcalculatepolinomial r Sedeterminunindeicedecretereapreuriloravndla bazvariaiapreurilorlacarburaniienergiaelectrica precumsivariaiilepreurilorresurselorutilizateinlucrrile executate.CuacestindiceseactualizeazValoareatotal adecontului.
r

4.

5.

ProceduraestedesuetfiindlegalnlocuitdeHG411

Help ISDP

81 . Manual de utilizare ISDP 2011

Editareadeconturilor Notedecomandasuplimentar Adugareadevizelordelucrrineprevzute Configurareapreurilor Rapoartelededecontare

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 82

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > DECONTARE > Editareadeconturilor

Editareadeconturilor
Editareadevizuluiconstnconfigurareacantiilordelucr[ri:
q q

executate renunate

1. 2. 3.

Pentruconfigurareacantitilordelucrriexecutatesevoreditacelulele dincoloanaRealizat Pentruconfigurareacantitilordelucrri renunate sevoredita celuleledincoloanaRenunat ncoloanaRestderealizatsevorcalculaautomatcantitilecareau rmasdeexecutatconformdifereneintrecantitilecontractateicele realizatesau/irenunateanterioricurent ncoloanaValoaretotalvorfiafiatevalorilelucrrilorrealizateinbaza preurilordeofertare

4.

Configurareaautomatacantitilorrealizate: 1. 2. Selectaiunulsaumaimultearticole CkDr>Cantiaterealizat:


r r

Deloc=configureazvalorirealizate=0, Complet =configureazvalorirealizate=cantitielcontrcatate Aleniedacavalorilerenunatsaurealizatanterior>0atunci vorap[readepiri Rest =configureazvalorirealizate=cantitilerestde realizat, Procentual =configureazvalorirealizate=unprocentintrodus dedumneavoastr, Parial =configureazvalorirealizate=ocantitateintrodusde dumneavoastr. ValoriledincoloanaRealizatpotfieditateimanual

Configurareaautomatacantitilor renunate: 1. veiprocedasimilarcalaConfigurareaautomatacantitilor realizate

Dacvalorileconfiguratelarealizatdepescvaloarearestderealizatveiprimi unmesajdecontinuareaproceduriicu4opiuni: 1. 2. 3. 4. AdugareSevaconfiguravaloarearealizat=cantitatearestde realizatiarrestulcantitiisevaintroducecaNCS Complet Sevaconfiguravaloarearealizat=cantitatearestde realizatiarrestulcantitiisevaanula Depire Sevaconfiguravaloarearealizat=cantitateaintrodusiar restulderealizatvadeveninegativ RenunSevarenunalaexecutareacomenzii

Decontareaparialaaresurselor dinreet 1. Bifaicasetacubifdindreptul articoluluipentruexpandarea reetei sau Selectaiarticoleleiclickpe butonulExpandare 3. 4.

2.

Pentrudecontareauneiresurse selectailiniaresursei, CkDr>Cantiaterealizat: r Deloc=configureaz valorirealizate=0,


r

Complet =configureaz valorirealizate= cantitielcontrcatate

Help ISDP

83 . Manual de utilizare ISDP 2011

Aleniedacavalorile renunatsaurealizat anterior>0atuncivor apreadepiri,


r

Rest =configureaz valorirealizate= cantitilerestde realizat, Procentual = configureazvalori realizate=unprocent introdusde dumneavoastr, Parial =configureaz valorirealizate=o cantitateintrodusde dumneavoastr. Valoriledincoloana Realizatpotfieditate imanual.

Editareaimodificarea parametrilordecontului 1. 2. nbaradebutoaneclickpe butonulProporieti nfereastradeconfigurare modificaivalorileparametrilor conformindicaiilordin seciunea Adugarea deconturilor

Adugareadeconturilor Notedecomandasuplimentar Adugareadevizelordelucrrineprevzute Configurareapreurilor Rapoartelededecontare

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 84

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > DECONTARE > Notedecomandasuplimentar

Notedecomandasuplimentar
Noteledecomandsuplimentar(NCS)suntlistedelucrri,similareadevizelor. ArticoleledinNCSreprezint: 1. lucrri prevzuteindevizulofertanexatcontractului(decilucrri prevzutencontract)darpentrucaresaunregistratexecutareaunor canitisuplimentare, lucrri neprevzutencontractdarcareaufostexecutatedatorit unormodificrialesoluiilorsurveniteulteriorncheieriicontractului,de obiceidirectpeantier. articolediferitepentrulucrrisimilarepentruarticoleleprevzuten contractsauntocmitnotederenunare.

2.

3.

Pentrulucrrilecomplexecaresuntmaimultdectschimbrialesoluieitehnice icarepotreprezentaobiectenoinproiectesterecomandatsntocmiideviz ofertcarevafiataatproiectuluidedecontare(Adugareadevizelordelucrri neprevzute) PentruadugareaarticolelorlaNCS:


q

npanoulDecontare: 1. 2. 3. Introduceincoloanarealizatoricecantitatecaredepete restulderealizataluneilucrri, nfereastradeavertizarealegeiAdugare ProgramulvaadugaautomatinNCSunarticolesimilarcu cantitateaegalcudiferenantrecantitatearealizatirestul derealizat.

npanoulNCS: 1. 2. Clickpebutonulcomutare NCS

nfereastradeeditareaNCSprocedaisimilarcuEditarea Devizelor

Adugareadeconturilor Editareadeconturilor Adugareadevizelordelucrrineprevzute Configurareapreurilor Rapoartelededecontare

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

85 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > DECONTARE > Adugareadevizelordelucrrineprevzute

Adugareadevizelordelucrrineprevzute
Descriereagenerala Laceestefolositasicebeneficiiare. Citiimaimultedetaliidespre Adugareadevizelordelucrri neprevzuteinseciunea... xxxxx xxxxxxxx

Adugareadeconturilor Editareadeconturilor Notedecomandasuplimentar Configurareapreurilor Rapoartelededecontare

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 86

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > DECONTARE > Configurareapreurilor

Configurareapreurilor
Descriereagenerala Laceestefolositasicebeneficiiare. Citiimaimultedetaliidespre Configurareapreurilorinseciunea... xxxxx xxxxxxxx

Adugareadeconturilor Editareadeconturilor Notedecomandasuplimentar Adugareadevizelordelucrrineprevzute Rapoartelededecontare

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

87 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > DECONTARE > Rapoartelededecontare

Rapoartelededecontare
Descriereagenerala Laceestefolositasicebeneficiiare. Citiimaimultedetaliidespre Rapoartelededecontareinseciunea... xxxxx xxxxxxxx

Adugareadeconturilor Editareadeconturilor Notedecomandasuplimentar Adugareadevizelordelucrrineprevzute Configurareapreurilor

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 88

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > Administrareaaplicaiei

Administrareaaplicaiei
Componentadeadministrareaaplicaiei voferposibilitateadeaconfigurao seriedeparametriiceinde funcionalitateaiaspectulaplicaiei: 1. 2. 3. 4. Configurarigeneraleale aplicaiei, Configurareaeditoruluide devize, Formatareaferestrelor, ConfigurareaimportuluidinDWG

See also
OFERTAREA DECONTARE Operaiuniavansate

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

89 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > Administrareaaplicaiei > Administrareaeditoruluideviz

Administrareaeditoruluideviz
ValoripredefinitelaPreulMeu Odatcuschimbareapreuluifolosind metodaPreulmeuprogramulpoate atribuiautomatoseriedevalori parametriloraferenipreului: 1. 2. Selectairamuraproiecte, npanouldindreaptabifai casetaDataidinmeniul derulantalegei: r Datadeazipentru calaschimbareapreului safieatribuitdata curent,
r

Datadevizului pentrucalaschimbarea preuluisafieatribuit datadevizului, Particularizat pentrucalaschimbarea preuluisafieatribuit dataselectatde dumneavoastr.

3.

BifaiFurnizorPredefiniti completaicasetacunumele Furnizorului pentrucala schimbareapreuluisafieatribuit coloaneiFurnizor.

Salvareaautomatadevizului Pentrucadevizulaflatincursdeeditare ssesalvezeautomatlaunintervalde timp: 1. 2. Bifai Salvareautomat, Configuraiintervaluldetimpla caresseapelezefunciade salvare.

Adugareexpert ncursulutilizriifuncieideAdugare expertesteapelatautomatfunciade afiarearezultatelordecautarea articolelornbazadedatenfunciede cuvinteleintrodusededumneavoastrn tabel.Funciadeafiarenuesteapelat lafiecareintroduceredecaractereci dupunanumitintervaldetimpde inactivitateatastaturii. Pentruastabiliduratapauzeidetastare pecaretrebuiesofaceipentruafi apelatfunciadeafiare: 1. 2. Bifaintrziereafiare..., Configuraiintervaluldetimpla caresseapelezefunciade afiare.

UtilizareaBufferului Pentruaeliminautilizareaautomata bufferului debifaicasetaAdugare resurseutilizarebuffer

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 90

See also

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

91 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > Operaiuniavansate

Operaiuniavansate
ncursdecompletare....
Descriereagenerala Laceestefolositasicebeneficiiare. Citiimaimultedetaliidespre Operaiuniavansateinseciunea... xxxxx xxxxxxxx

See also
OFERTAREA DECONTARE Administrareaaplicaiei

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 92

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > Operaiuniavansate > Creareanormelordedeviz

Creareanormelordedeviz
Componentadeeditareanormelordedevizpermite: 1. 2. 3. creareanormelornoi, modificareacelorexistentei creareanormelorderivatedinnormeleexistente.

Editorulnormeidedevizesteuninstrumentsimpludefolosit,rapidipermenent landemnautilizatroului Citiimaimultedetaliidespre CreareanormelordedevizinseciuneaNorme dedeviz Creareastructuriiindicatprului 1. 2. 3. 4. ncomponentaindicatoare,ncoleciaNormeproprii> ckDr> AdugareIndicator SelectaiindicatoruladugatckDr>Redenumire nindicatoradugaisimilarcapitoleiarticole Selectaiunarticolieditai directncelulesimbolul,denumirea i unitateademsur

Adugarearesurselornreetanormei 1. 2. 3. SelectainormadedevizckDr>Editarenorm nfereastraeditoruluidenormckDr>Adugare Pentruadugareamaterialelornoi(manoper,utilaj,etc): r nmeniulferestrei>Fiier>Nou>Material


r

nfereastra Adugaremetrialnou,introduceiDenumirea,UM, greutatea,preuliapasaiOK

4.

Dupadugarearesurseinreetselectaiceluladincoloanacantitate iintroduceidirectconsumulunitaralresursei.

Salvareamodificrilornormei

1.

ClickpebutonulSalvare normei ClickpebutonulSalvareca noua

vasalvamodificrileefectuateasupra

2. 3.

vaslavanormamodificatcanorm

ncasetaderasfoireaindicatoarelorselectaiindicatorulicapitoluln caresalvai.

See also
Modificareastructuriidevizuluigeneral Sintaxaformulelordecaclul Proiecteablon

Help ISDP

93 . Manual de utilizare ISDP 2011

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 94

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > Operaiuniavansate > Modificareastructuriidevizuluigeneral

Modificareastructuriidevizuluigeneral
ncursdecompletare....
Descriereagenerala Laceestefolositasicebeneficiiare. Citiimaimultedetaliidespre Modificareastructuriidevizuluigeneralin seciunea... xxxxx xxxxxxxx

See also
Creareanormelordedeviz Sintaxaformulelordecaclul Proiecteablon

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

95 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > Operaiuniavansate > Sintaxaformulelordecaclul

Sintaxaformulelordecaclul
ncursdecompletare....
.. .. ... DevizulGeneral 1. 2. 3. valoareacapitolului= numaruldecapitolntreparantezeptrate[4.1] SumacapitolelordetipCM(construciiimontaj)dindevizulgeneral [CM] Procentde5%dinvaloare devize0,05*[CM]

Deexemplupentrualocareauneivaloride3%dinvaloareacapitolului4.1vei introduce
q

[4.1]*0,05pentrusistemeledeoperarecuseparatorulzecimalvirgul sau [4.1]*0.05pentrusistemeledeoperarecuseparatorulzecimalpunct

ATENIENuputeiintroduceformulecuvariabila[CM]incapitolecareau atributulCMbifat(coloanaCM)

See also
Creareanormelordedeviz Modificareastructuriidevizuluigeneral Proiecteablon

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 96

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Utilizareaprogramului > Operaiuniavansate > Proiecteablon

Proiecteablon
ncursdecompletare....
Descriereagenerala Laceestefolositasicebeneficiiare. Citiimaimultedetaliidespre Proiecteabloninseciunea... xxxxx xxxxxxxx

See also
Creareanormelordedeviz Modificareastructuriidevizuluigeneral Sintaxaformulelordecaclul

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

97 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor

Descriereacomponentelor
1.Descriereagenerala 2.Laceestefolositasicebeneficiiare. 3.Procedurapascupas 1. 2. 3. Incepeticu... Cndpeecranpar...

See also
Utilizareaprogramului Generaliti

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 98

Modulul Antemasuratoare
Scopul Antemasuratorii Antemasuratoarea este lista cu cantitati de lucrari ce urmeaza a fi executata oentru realizarea unui obiectiv din domeniul constructiilor. Scopul modulului de antemasuratoare este realizarea celor doua componente definitorii ale antemasuratorii 1. lista de lucrari 2. cantitatile de lucrari

Previous Top Next

graphic

graphic

Lista de lucrari La baza realizarii oricarui obiectiv in constructii sta planul de constructii. Astfel la baza antemasuratorii stau planurile specifice intocmite de catre: 1. Specialistul in arhitectura pentru planurile de arhitectura, 2. Inginerul structurist (inginer constructor specializat in proiectarea structurilor de rezistenta) pentru planurile de strcutura de rezistenta, 3. Inginerul in instalatii pentru planurile de instalatii, etc. Planurile de executie au uneori atasate liste de lucrari ce sunt prevazute pentru realizarea constructiei proiectate. Listele de lucrari nu sunt foarte detaliate si de cele mai multe ori sunt formulate in termeni generali. Sunt si situatii in care planurile nu au anexate liste de lucrari. Oricare ar fi situatia, la un moment dat cineva trebuie sa intocmeasca lista completa de lucrari prevazute in scopul realizarii obiectivului proiectat. Pentru a simplifica vom spune ca prima etapa in intocmirea antemasuratorii este intocmirea listei de lucrari in baza planurilor detaliate de executie. O activitate aparte realizata in scopul obtinerii ulterioare a listelor de resurse si implicit a costurilor cu executia este incadrarea lucrarilor in indicatoarele cu norme de consumuri. In acest scop editorul antemasuratorii pune la dispozitie componenta de incadrare care asista utilizatorul in incadrarea automata sau semiautomata a articolelor generice. Cantitatile de lucrari Cea de a doua etapa in realizarea antemasuratorii este calculul cantitatilor de lucrari In general cantitatile lucrarilor se obtind din calculul de volume suprafete si lungimi. Calculul cantitatilor de lucrari se fac pentru fiecare element al constructiei de la cel mai detaliat pana la cel mai general. In final cantitatile lucrarilor de acelasi tip se cumuleaza pentru a fi incluse in lista cu cantitati de lucrari. In acest scop modulul antemasuratoare pune la dispozitia utilizatorului componenta de calcul al cantitatilor. Acesta inglobeaza functionalitatea specifica pentru: calule complexe de suprafete si volume cumulare de cantitati calculate editare al justificativului de calcul

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

99 . Manual de utilizare ISDP 2011

Proiect, obiect, antemasuratoare - elementele investitiei

Previous Top Next

Proiectul, in programul ISDP, reprezinta cadrul in care structurati listele cu cantitati de lucrari in scopul intocmirii ulterioare a ofertarii si decontari lucrarilor de constructii, instalatii, organizare de santier, transport etc. Denumiri alternative pentru Proiect (specifice altor programe similare) sunt : Investitie, Obiectiv, Ofert De obicei, in cadrul unui obiectiv, se disting mai multe entitati, unitare din punct de vedere tehnico-functional, bine delimitate in spatiu si cu destinatie bine precizata (de ex. cladiri, instalatii de aducere a apei, imprejmuiri, etc.) . In ISDP acestea sunt reprezentate de OBIECTE. Pentru realizarea fiecarui obiect al proiectului se executa diverse lucrari de constructii specifice fiecarei faze de executie in parte. In functie de complexitatea lucrarilor de executie lucrarile se pot grupa in faze de executie. Pentru fiecare set de lucrari se intocmese cate o lista cu cantitati de lucrari, denumita in ISDP, ANTEMASURATOARE. Un element suplimentar care poate fi atasat unui obiect al unei investitii este lista cu utilaje tehnologice si dotari. In concluzie spunem ca Proiectul se compune dintr-o serie de elemente: Obiecte, Liste de lucrari (Antemasuratori), Liste de Utilaje si Dotari. Pe langa elementele structurale enumerate mai sus un proiect poate include si Deviz General, Dosar de Rapoartare, etc. Proiectele pot fi grupate in functie de necesitate in Colectii de proiecte. Colectiile pot fi: 1. Elementare, in care se pot adauga direct: antemasuratori simple, liste de articole generice neincadrate sau incadrate partial in scopul utilizarii ulterioare ca sabloane. 2. Complexe, in care se adauga investitii structurate pe obiecte si liste de lucrari. Reprezentarea Investitiilor, obiectelor, antemsuratorilor, listelor de echipamente si a colectiilor. Pentru identificarea precisa a unei investitii aceasta este definita 3 atribute vizibile: Pozitia in colectie, Simbolul, Denumirea. Fata de pozitie care se modifca in functie de adaugarea, inserarea sau stergerea proiectelor din lista, Simbolul si Denumirea raman fixe si pot aparea tiparite pe rapoartele Proiectului. Elementelor enumerate mai sus sunt reprezentate grafic in panoul explorer si in panoul detalii prin intermediul folderelor si subfolderelor de culori diferite. In panoul cu detalii sunt afisate detaliat continutul folderelor (cum ar fi rapoartele specifice, editorul listelor de lucrari, listelor de echipamente etc.)
graphic

graphic

graphic

Fereastra Proiecte este punctul de plecare in crearea oricarui proiect a carei executie urmeaza a fi ofertata, planificata si deconta. Aceasta fereastra este compusa din doua panouri principale:

Panoul Explorer in care investitia este reprezentata sub forma arborescenta. Investitiile, obiectele si antemasuratorile sunt reprezentatea de foldere de culori diferite.

graphic

Panoul detalii in care sunt afisate detaliile specifice elementelor componente ale unei investiti

graphic

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 100

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

101 . Manual de utilizare ISDP 2011

Adaugarea proiectelor

Previous Top Next

Adaugarea proiectelor, obiectelor si a altor elemente Adaugarea este functia care in contextul proiectelor adauga diverse elmente in structura proiectului. Apelati functia din meniul contextual Adaugare Nou ... In functie de elementul selectat vor fi disponibile valori diverse ale functiei de adaugare: Adaugare colectie, Adaugare proiect, obiect, antemasuratoare, devize, deconturi Adaugare lista de echipamente Adaugare deviz general, comparativ de oferte
graphic

Adaugarea multipla Obiectele si devizele pot fi adaugate intr-un numar stabilit de utilizator folosind una dintre functiile: Meniu contextual Adaugare > Obiect > Nmar [ ... ] in submeniu introduceti numarul de obiecte sau devize si apsati Enter Selectati folderul parinte (proiect sau obiect) si apsati combinatia de taste Ctrl+1 (1-0) pentru a introduce un numar de 1-10 obeicte sau devize in folderul selectat. Editarea parametrilor principali imediat dupa adaugarea proiectului: Dupa adugarea proiectului programul selecteaz automat celula denumire din tabelul cu detalii al proiectului si initializeaz modul editare denumire. Astfel se pot introduce de la tastatura denumirea proiectului ct si denumirile Beneficiar, Executant, Proiectant. Utilizatorul poate continua cu initializarea restului parametrilor (curs euro, recapitulatia, etc.)
graphic

1. In Panoul Explorer, adaugati doua colectii. Pe cea de a doua redenumiti-o "# Sabloane". Analizati meniul contextual
graphic Adaugare. Observati in cazul colectiei "# Sabloane" modificarea structurii meniului contextual "Adaugare > ..." 2. In Panoul Explorer, selectati o Colectie, din meniul contextual alegeti Adaugare nou > Investitie.

3. In Panoul Explorer, selectati o Investitie, din meniul contextual alegeti Adaugare nou > Obiect .Pentru adaugare mai multor obiecte odata: Adaugare nou > Obiect > ... in caseta din submeniu introduceti numarul de obiecte pe care vreti sa il adaugati si apasati tasta Enter a tastaturii.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 102

Modificarea Investitiilor

Previous Top Next

Modificarea Modificarea unui proiect sau elementele ale ale proiectului consta in modifcarea atributelor: Denumire, Pozitie si Simbol. In pagina Antamasuratori, in Panoul Explorer puteti redenumi elementele investitiei apeland din meniul contextual functia Redenumire. Din Panoul Detalii puteti redenumi elementele investitiei prin editarea celulei tabelului de detalii.

graphic

graphic

Modificati pozitia si simbolul apeland functiile Modificare Simbol, Modificare pozitie. Modificati pozitia apeland functiile Sus/Jos. Functiile Sus/Jos sunt active doar pentru modificarea pozitiilor in tabelul detalii.

graphic

graphic

1. In Panoul Explorer, apelati functia Modificare Pozitie, introduceti un numar si observati mutarea investitiei in pozitia indicata. 2. Selectati o investitie, in bara de butoane apasati butoanele Sus sau Jos pentru mutarea cu o pozitie in sus sau in jos.

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

103 . Manual de utilizare ISDP 2011

Configurarea Proiectelor
Configurarea valorilor parametrilor se face in tabelul cu detalii din fereastra principala a proiectului. Descrierea tabelului de configurare

Previous Top Next

Parametrii devizelor sunt grupati in 3 categorii distincte grupate in 3 grupe: 1. Parametrii antet sunt paramterii generali cum ar fi data si durata lucrrilor , partenerii implicati in proiect, etc. 2. Parametrii diversi sunt: parametri mai putin utilizati in proiectele obisnuite cum ar fi: categoria de lucrri, categoria CPV etc. Editarea valorilor se face prin introducerea de la tastatura direct in tabel sau prin culegera din baza de date. Meniul Antet Tabelul cu detalii al proiectului contine pe lng coloanele cu valorile parametrilor si o serie de coloane in care sunt afisate valoarile devizelor. Pentru usurarea utilizrii coloanelor meniul antet pune la dispozitie o serie de functii prin care se pot ascunde/afisa coloanele precum si functii de salvare a diverselor configuratii de coloane.
graphic

Descrierea parametrilor antet: Pozitie - parametru pozitie stabileste locul pe care il ocupa proiectul in cadrul colectiei, obiectul in cadrul proiectului si devizul in cadrul obiectului. Pozitiile obiectelor si ale devizelor preiau in structura lor pozitiile folderelor care le contin. Simbol - Simbolul este un element de identificare ce poate fi atasat proiectului si vare va fi preluat automat de obeicete si devize in scopul identificarii apartenetei acestora la proiect. Simbolul poate fi afisat optional in rapoartele proiectului Denumire - Denumirea proiectului, obiectelor si a devizelor sunt afisate in rapoartele proiectului

graphic

graphic

Data - Data devizului poate fi afisata optional in rapoartele proiectului. Se introduce in coloana Data prin intermediul ferestrei cu calendar. Beneficiar, Executant, Proiectant, Subcontractant - Sunt afisate optional in rapoartele proiectului si se introduc in coloane prin introducerea de la tastatura.

Descrierea parametrilor "diverse" CPV - Codul clasificrii europene a produselor achizitionate public, poate fi afisat optional in rapoartele proiectului. Se culege din baza de date prin intermediul comenzii Consulta Categoria de lucrri - Categoria din care fac parte lucrrile cuprinse in deviz, poate fi afisat optional in rapoartele proiectului. Se culege din baza de date prin intermediul comenzii Consulta. Titlul, numarul, faza, proiectului sau plansei proiectului din care au fost extrase cantittile de lucrari si listele de lucrri cuprinse in deviz; poate fi afisat optional in rapoartele proiectului. Cantitate - pentru devizele unitare (km de drum, lucrri de montaj al unui echipament, etc).
graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 104

Stergerea Investitiilor
Stergerea.

Previous Top Next

graphic

In pagina Antamasuratori, in Panoul Explorer puteti sterge elementele Investitiei folosind functia Stergere apelata din meniul contextual, bara de butoane sau comanda rapida Ctrl+Del . Investitiile, Obectele si Antemasuratorile sterse cu functia Stergere sunt salvate temporar intr-o colectie denumita Recycle Bin. Pentru a sterge definitiv elementele investitiei apelati comanda Stergere definitiva (Shift+Del)

graphic

1. In Panoul Explorer, selectati o Investitie apelati functia Stergere. Observati mutarea temporara a acesteia in cosul de gunoi (Recycle Bin). 2. Selectati investitia din Recycled Bin si apelati functia Restaurare. Investitia va fi recuperata si mutata in colectia selectata. 3. Pentru a goli cosul de gunoi sau orice alta colectie apelati functia Golire colectie. Atentie functia Golire sterge definitiv investitiile si elementele acestora.

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

105 . Manual de utilizare ISDP 2011

Cut, Copy, Paste

Previous Top Next

Copierea In pagina Antamasuratori, in Panoul Explorer puteti copia elementele Investitiei folosind perechea de functii Copy/Paste apelata din meniul contextual, bara de butoane sau comanda rapida Ctrl+C(copiere), Ctrl+V(adaugare). Mutarea folosind Cut/Paste. In pagina Antamasuratori, in Panoul Explorer puteti muta elementele Investitiei folosind perechea de functii Cut/Paste apelata din meniul contextual, bara de butoane sau comanda rapida Ctrl+X(stergere), Ctrl+V(adaugare). Copierea si mutarea poate fi folosita pentru Investitii, Obiecte, Liste de lucrari, etc. Se pot copia sau muta unul sau mai multe elemente odata utilizand comanda pe selecte multipla de elemente in Panoul Detalii. Mutarea prin modificare pozitiei in colectie In pagina Antamasuratori, in Panoul Explorer puteti muta proiecte in colectie folosind functiile Sus/Jos sau functia Modificare porzitie. Pot fi mutate Proiecte in Colectie, Obiecte in Proiect si Antemasuratori in Obiecte.
graphic

graphic

1. In Panoul Explorer selectati o Investitie apoi in meniul contextual cgStg pe Copy. Selectati o colectie si din menul contextual ckStg pe Paste pentru a copia investitia in aceasi sau in alta colectie. 1. Procedati similar pentru a muta investitii intre colectii: In Panoul Explorer, selectati o Investitie, ckDr , apoi in meniul contextual ckStg pe Cut. Selectati o alta colectie si din menul contextual ckStg pe Paste pentru a muta investitia in alta colectie. 2. In Panoul Detalii selectati mai multe linii (investitii, obiecte sau liste de lucrari). Procedati ca mai sus pentru a copia sau muta mai multe elemente odata.

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 106

Transferul Proiectelor
Transferul proiectelor intre modulele programului se realineaza in scopul utilizarii structurii listelor de lucrari in una din cele faze ale unui proiect: Estimare, Oferatare, Planificare si decontare. Pot fi transferate intre module Proiecte sau elemente de proiect (Obiecte, liste de lucrari, etc.) In functie de modul alegeti: 1. proiecte din Antemasuratoare: Transfer in Ofertare 2. proiecte din Ofertare: Transfer in Decontare Pentru transferul Proiectelor in Project Manager folositi functia Export In Project Manager.

Previous Top Next

graphic 1.

In modulul Ofertare, in Panoul Explorer selectati o Investitie (Obiect sau Deviz) ckDr > Transfer in Decontare. Alegeti colectia, sau dupa caz, Proiectul, Obiectul in care doriti sa plasati elementul transferat.

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

107 . Manual de utilizare ISDP 2011

Export - Import

Previous Top Next

IntelSOFT Deviz Profesional permite importul si exportul proiectelor din baza de date a programului. Puteti transmite proiecte complete sau parti de proiect on-line, prin email, prin copiere pe suport magnetic, memory flash, etc. Formatul priectelor importate si exportate IMPORT IntelSOFT - Deviz Profesional Infserv - Doclib COCC - Delta 2000 EXPORT IntelSOFT - Deviz Profesional IntelSOFT - Project Manager Microsoft - Project Manager Microsoft - Excel Totalsoft - Primavera
graphic 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Din meniul principal accesati Instrumente > Import/Export, Alegeti Export Proiecte, Next. In panoul arborescent bifati proiectul sau elemntul pe care doriti sa il exportati, Setati locatia in care se va salva fisierul exportat. Click pe butonul Export . In cateva secunde programul va crea un fisier cu extensia .isam. Transferati fisierul pe PC-ul in care urmeaza sa importati Proiectul. Din meniul principal accesati Instrumente > Import/Export, Alegeti Import Proiecte, Next. Indicati locatia unde ati copiat fisierul exportat. Click pe butonul Import

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 108

...
Sabloanele sunt utilizate in scopul crearii rapide de proiecte standard. Puteti crea sabloane pentru liste cu cantitati de lucrari care ulterior pot fi adaugate in Proiectele dumneavoastra. Puteti crea sabloane pentru Proiecte in care puteti salva: structura Proiect, Obiect, Antemasuratoare, Lista de utilaje si dotari, Devizul General, etc., configurarile listei de parametri, lista optiunilor de raportare.

Previous Top Next

graphic 1.

2. 3. 1. 2. 3. 4.
graphic

Creati o colectie noua pe care redenumiti-o "#Sabloane". Pentru ca in aceasta colectie sa puteti salva sabloane de liste de lucrari caracterul "#" este obligatoriu. Adaugati Antemasuratori prin functia Adaugare sau prin copiere din alte colectii. Ulterior utilizati sabloanele create prin copiere in obiectele proiectelor sau prin ckDr > Adaugare Antemasuratoare > Sablon ... In fereastra Explorer, selectati un proiect, ckDr > Savare sablon Structura Proiect, Obiect, Antemasuratori a fost salvata in colectia predefinita Sabloane. Antemasuratorile nu contin si articole Odata cu proiectul s-au mai salvat: listele de parametri si optiunile de raportare. Ulterior adaugati Proiecte configurate conform sabloanelor salvate prin ckDr > Adaugare Proiect > Sablon ...

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

109 . Manual de utilizare ISDP 2011

Arhivarea Proiectelor
Proiectele ce au fost incheiate pot fi arhivate in scopul pastrarii in siguranta pentru o utilizare ulterioara. Proiectele arhivate sunt salvate pe hard-discul local in folderul IntelSOFT-DATE in format .isp si afisate in colectia Arhive. Ulterior puteti dezarhiva proiectele intr-una dintre colectiile de lucru.

Previous Top Next

graphic

1. In Panoul Explorer, selectati un proiect, ckDr > Arhivare. 2. Selectati colectia Arhive si puteti vedea lista de proiecte arhivate in tabelul cu detalii 3. Ulterior puteti dezarhiva proiectele selectnd arhiva, ckDr > Dezarhivare, indicati colectia in care doriti dezarhivarea > OK

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 110

Editorul Antemasuratorii
Editorul Listei de lucrari

Previous Top Next

Editorul listei de lucrari este componenta cea mai importanta dintr-un program de intocmirea adevizelor. In editorul listelor de lucrari se intocmesc listele de lucrari, se cacluleaza cantitatile de lucrari. Totodata din contextul editorului se pot edita normele de deviz, se pot crea norme derivate, se genereaza materiale noi etc.
graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

111 . Manual de utilizare ISDP 2011

Adaugarea Articolelor
Componenta de adaugare expert Componenta Adaugare expert este destinat adugrii rapide a articolelor in tableul editor al listei de lucrri si const n 5 miscri distincte: 1. Tastarea in coloana simbol a primelor caractere cunoscute ale unui simbol, de norm sau cod de resurs. ntreruperea pentru 0,3 sec. a tastrii va afisa o lista cu norme de deviz a caror simbol coincide cu criteriul introdus de la tastatura 2. Sageat jos comuta cursorul in tabelul cu rezultate. 3. Enter selecteaza un articol si l adaug in lista de lucrri Dac norma selectat contine una sau mai multe liste anexe acestea vor fi afisate. Materialul din lista se poate selecta mutnd cursorul din tastele sgeti sus/jos Enter selecteaza un material si l adaug in lista de lucrri. 4. Cursorul se pozitioneaz automat pe celula cantitate unde se introduce de la tastatura cantitatea de articol. 5. Enter comut cursorul pe urmtoarea pozitie si ciclul se repet. Cautare articolelor poate fi fcut si dup denumire. n aceast situatie criteriile de cautare se vor introduce n coloana Denumire. Limitarea cutrii n indicatoare se face configurnd filtrul.

Previous Top Next

graphic

graphic

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 112

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

113 . Manual de utilizare ISDP 2011

Antemasuratoarea

Previous Top Next

Antemasuratoarea este estimarea cantitativa si detaliata a unor lucrari, realizata anticipat in baza unui proiect. Din punctul de vedere al ISDP Antemasuratoarea este elementul proiectului care contine lista de lucrari cu cantitati si detalii privind calculul cantitatilor si este primul pas spre intocmirea devizelor oferta si a decontarii lucrarilor. Spre deosebire de deviz, antemasuratoarea nu contine detalii privind costurile lucrarilor. Editarea Antemasuratorii Editarea Antemasuratorii se face in editorului antemasuratorii. Deschiderea unei antemasuratori in editor se face din fereastra proiecte, din panoul explorer apelati comanda ckDr > Editare sau la dCk pe folderul antemasuratorii. Antemasuratoarea se realizeaza, de regula, prin parcurgerea urmatoarelor etape: 1. adaugarea articolelor generice in tabelul listei de lucrari, 2. incadrarea articolelor generice, 3. particularizarea articolelor adaugate, 4. calculul cantitatilor si editarea justificativului de calcul, 5. previzualizarea rapoartelor. Etapele 1 si 2 sunt optionale in situatia in care se cunosc cu precizie articolele de deviz ce trebuie adaugate. Structura Antemasuratorii Antemasuratoarea este o lista de articole. In baza de date a programului Articolele de deviz sunt stocate in structura Inidcatoare. Adaugarea unui articol de deviz din Indicatoare in lista de lucrari se face prin copierea articolelor din Indicatoare. Astfel orice modificare adusa unui articol din antemasuratoare nu afecteaza articolele similare din alte proiecte, cu atat mai putin pe cele din Indicatoare.

graphic

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 114

Elementele editorului
Elementele Editorului listelor de lucrari Bara de butoane Butoanele din bara de butoane sunt comenzi catre functiile principale ale editorului. ______________________________ Pozitionati cursorul mausului deasura unui buton pentru a afisa eticheta cu numele functiei apelate.

Previous Top Next

Meniul contextual Meniul contextual afiseaza o lista de comenzi catre toate functiile disponibile in contextul editorului. Acesta se apeleaza la ckDr cand cursorul mausului se afla in cadrul tabelului editor. Tabelul Editor Tabelul editor este cadrul in care se executa toate operatiile de calcul al antemasuratorii. Tabelul editor este unul dintre elementele definitorii ale programului ISDP 2009 si a fost proiectat cu cea mai mare atentie avandu-se in vedere pe de o parte complexitatea operatiilor specifice calcului antemasuratorii si, pe de alta parte, necesitate unei maxime flexibilitati in editare. Componenta AddArt este o fereastra specializata in cautarea articolelor de deviz in baza de date. 1. Observati diversitatea comenzilor catre functiile editorului: De exemplu functia de adaugare articole AddArt: in bara de butoane butonul AddArt in meniul general din bara de meniuri comanda catre functia AddArt in meniul contextual, la ckDr > Adaugare > Articol Tasta rapida (HotKey) prin apasarea tastei F2 a tastaturii.

graphic

graphic

graphic

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

115 . Manual de utilizare ISDP 2011

Tabelul editor

Previous Top Next

Tabelul Editor Tabelul editor este cadrul in care se executa toate operatiile de calcul al antemasuratorii. Tabelul editor este unul dintre elementele definitorii ale programului ISDP 2009 si a fost proiectat cu cea mai mare atentie avandu-se in vedere pe de o parte complexitatea operatiilor specifice calcului antemasuratorii si, pe de alta parte, necesitate unei maxime flexibilitati in editare. Fata de solutiile de editare adoptate la programele proiectate in trecut, IntelSOFT a ales de aceasta data solutia editarii datelor direct in tabel intr-o maniera similara editarii datelor in programul MS Excel. Coloanele tabelului editor - coloanele contin informatii ce pot fi doar citite (reda-only) si date ce pot fi editate. 1. Detalii - contine casete cu bifa. Bifarea unui articol, daca acesta este norma de deviz sau norma compusa "desface" articolul afisnd reteta 2. Pozitie - este coloana in care se afiseaza pozitia articolului in lista de articole precum si apartenenta elementelor la articole cum ar fi: apartenenta materialului din lista la articol, apartenenta articolului la norma compusa sau la Stadiul Fizic 3. Simbol - In functie de tipul articolului codul resursei simbolul normei 4. Denumire - Afiseaza denumirile normelor si ale resurselor 5. Gretutate - In functie de tipul articolului greutatea unitara a resursei greutatea unitara a resurselor din norma sau norma compusa 6. Cantitate Consum - In functie de tipul articolului Consumul de resursa in unitatea de norma Cantitatea de norma in deviz Cantitate - In functie de tipul articolului Consumul total de resursa (consum de resursa x cantitatea normei) Cantitatea de norma in deviz Sporuri consum - spor rocentual pe consumul unitar de resursa Consum Total - In functie de tipul articolului Consumul de resursa inclusiv sporul in unitatea de norma (consum de resursa x spor x cantitatea normei) Cantitatea de norma in deviz 7. Greutate total - In functie de tipul articolului greutatea totala a resursei (greutatea unitara x spor x cantitatea normei) greutatea totala resurselor din norma sau norma compusa 8. Note de subsol - Text explicativ ce apare la finalul raportului cu trimitere la articol 9. Explicitat - Caseta cu bifa care determina atasarea la rpoartul C5/F3 a unei anexe cu detaliile articolului.

graphic

Calculul in tabel se face in general in timp real, orice modificare ducand la rinitializarea valorilor in coloanele calculate. In oricare alta situatie puteti forta reinitializarea valorilor apeland functia reinitializare din bara de butoane. Reindexarea pozitiilor - In urma inserarii, stergerii, mutatii de articole in lista cu cantitati pozitiile relative se modifica. Pentru actualizarea pozitiei afisate apelati functia de reindexare a pozitiilor. Antetul Tabelului editor In antetul tabelului editor sunt afisate denumirile coloanelor tabelului. ______________________________ Pozitionati cursorul pe marginea inferioara a antetului apsati click si trageti cursorul mausului in jos fara sa dat drumul la click. Astfel redimensionati antetul pentru a afisa denumirea completa a coloanelor tabelului.

graphic

Meniul antet In scopul afisarii tuturor detaliilor necesare unei analize complete utilizatorul are la dispozitie o serie de optiuni de configurare a tebelului editor: Ascunderea/afisare coloanelor, Ascunderea/afisarea panourilor sumare si recapitulatii, Ascunderea/afisarea detaliilor articolelor de deviz (materiale explicitate, reteta normelor, etc), Configurarea inaltimii liniilor si a grsimii coloanelor, Afisarea particularizata a denumirii coloanelor. Meniul antet contine lista de comenzi catre toate functiile de configurare enumerate mai sus si se apeleaza la ckDr pe capul de coloana al tabelului editor. ___________________________ Din lista de comenzi ale meniului antet bifati/debifati afisarea coloanelor, sau stabiliti regula dimensionarii liniilor din tabel. Redimensionati grosimea coloanelor. Ulterior click pe comanda Salveaza setari coloane pentru a regasi aceasta configurare si dupa redeschiderea ulterioara a editorului in aceeasi sau in alta antemasuratoare.
graphic 1.

In meniul antet click pe comanda Setare grosimi > Automat dupa dimensiune si observati redimensionarea inaltimii liniilor astfel incat sa poata fi afisate toate datele din celulele articolului indiferent de lungimea textului.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 116

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

117 . Manual de utilizare ISDP 2011

Comparativul de norme
Compararea normelor cu editorul de norme

Previous Top Next

graphic

Inainte de adaugare normelor in lista de lucrari este necesara cunoasterea cu precizie a continutului acestora. In acest scop veti utiliza componenta de editare a normelor in care veti adauga una sau mai multe norme al caror continut doriti sa il studiati in maniera comparativa.

graphic 1.

Selectati una sau mai multe norme din lista de rezultate ckDr > Comparativ, 2. In fereastra de editare matriceala a normelor normele sectate vor fi incarcate cate o coloana distincat, 3. Click pe butonul Grafic din bara de butoane pentru a afisa componenta de reprezentare grafica a consumurilor, 4. Selectati una sau mai multe linii cu resurse si observati cum in graficul comparativ sunt reprezentate consumurile cumulate. Atentie! Desi in acest context puteti executa si operatii de editare a normelor nu va recomand sa le folositi. Utilizati editarea dupa adaugarea normei in lista de lucrari sau in baza de date in contextul Indicatoare.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 118

Adaugarea Articolelor
Compararea normelor cu editorul de norme Inainte de adaugare normelor in lista de lucrari este necesara cunoasterea cu precizie a continutului acestora. In acest scop veti utiliza componenta de editare a normelor in care veti adauga una sau mai multe norme al caror continut doriti sa il studiati in maniera comparativa.

Previous Top Next

graphic

graphic 1.

2. 3. 4.

Selectati una sau mai multe norme din lista de rezultate ckDr > Comparativ, In fereastra de editare matriceala a normelor normele sectate vor fi incarcate cate o coloana distincat, Click pe butonul Grafic din bara de butoane pentru a afisa componenta de reprezentare grafica a consumurilor, Selectati una sau mai multe linii cu resurse si observati cum in graficul comparativ sunt reprezentate consumurile cumulate.

Atentie! Desi in acest context puteti executa si operatii de editare a normelor nu va recomand sa le folositi. Utilizati editarea dupa adaugarea normei in lista de lucrari sau in baza de date in contextul Indicatoare.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

119 . Manual de utilizare ISDP 2011

Adaugarea Articolelor
Componenta de adaugare - AddArt Componenta AddArt este o fereastra specializata in cautarea articolelor de deviz in baza de date.

Previous Top Next

graphic

Sectiunile ferestrei AddArt 1. Sectiunea comenzilor: Bara de butoane - butoanele comuta intre categoriile de articole de deviz in care se face cautarea: Norme compuse, articole, matriale. Criteriul de cautare - alegeti intre criteriile de cautare din lista si introduceti unul sau mai multe cuvinte cheie. Filtrul indicatoarelor - alegeti un filtru de cautare definit anterior sau creati unul nou. Butonul de cautare - executa cautarea. 2. Tabelul rezultate - in acest tabel sunt afisate articolele care indeplinesc criteriul de cautare 3. Tabelul Buffer - In acest tabel depozitati temporar articolele alese din tabelul cu rezultate in scopul alegerii materialului sau amterialelor din listele anexe.

Criteriul de cautare Cautarea articolelor de deviz in baza de date se poate face dupa simbol, cod sau denumire. Pentru a spori flexibilitatea cautarii functia a fost realizata pe 5 criterii distincte de cautare. Principiul de baza este introducerea unui sir de cuvinte (intregi sau fractiuni) intr-o caseta text urmand ca programul sa raspunda cu o lista de articole a caror denumire contine intr-o forma sau alta cuvintele sirului. Felul in care denumirile articolelor contin cuvintele sirului este defint de criteriul de cautare.

1. ncepe cu ... : Acest tip de cautare va afisa toate articolele din baza de date care incep cu fractiunea de cuvant, cuvantul sau succesiunea de cuvintele cheie introduse.

graphic

graphic

graphic

graphic

2. ncepe cu ... si contine ... : Acest tip de cautare va afisa toate articolele din baza de date care: incep cu primul cuvant sau fractiune de cuvant introdusa si contine cuvintele urmatoare, daca ati introdus mai multe cuvinte sau fractiuni de cuvinte separate prin spatiu 3. Contine ... : Acest tip de cautare va fisa orice articol care contine fractiunea de cuvant, cuvantul sau cuvintele introduse

4. Exact ... : Va afisa articole care contin exact succesiunea de cuvintele cheie introduse.

Filtrul indicatoarelor Pentru limitarea cautarii intr-un grup restrans de indicatoare se pot defini unul sau ma multre filtre care se vor aplica criteriului de cautare: Definirea filtrului consta in adaugarea intr-o lista a indicatoarelor in care se va executa functia de cautare. In felul acesta rezultatul cautarii va fi limitat doar la articolele indicatoarelor ce sunt incluse in lista filtrului. Definirea si modificarea filtrului Puteti defini unul sau mai multe filtre pentru indicatoare. Fiecare filtru nou va trebui denumit in cuvinte reprezentative (de ex.: Constructii si instalatii, Drumuri si Poduri sau Colectia 1981 etc)

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 120

graphic

Pentru definirea unui filtru nou: 1. In caseta Filtru alageti din lista Nou ... 2. In fereastra de configurare a filtrului introduceti denumirea filtrului (de ex.: Constructii) 3. In structura arborescenta bifati inidcatoarele ce vor fi incluse in lista filtrului (de ex.: C, RPC, TR etc), apoi apasati OK Pentru modificare unui filtru existent: 1. In caseta Filtru alegeti Modificare 2. In fereastra de configurare alegeti din lista filtru pe care intentionati sa il modificati 3. In structura arborescenta bifati inidcatoarele ce vor fi incluse in lista filtrului si debifati indicatoarele pe care doriti sa le excludeti.

Aplicarea filtrului Un filtru definit anterior trebuie aplicat inainte de executarea unei cautari. Rezutatul cautarii va fi limitat exclusiv la articolele care respecta criteriului selectat si care apartin inidcatoarelor din lista filtrului.
graphic

Cautarea fara aplicarea fitrului 1. In caseta de cautare introduceti sirul de cuvinte "zidarie din caramida" cu criteriul "Incepe cu ... si contine ...", 2. Apasati butonul Cautare, 3. In lista cu rezultatele cautarii puteti vedea norme de deviz din indicatoarele C-ed.1981, C-ed. 1999 si IZ si altele. Cautarea cu aplicarea fitrului 1. In caseta Filtru alegeti din lista Filtrul creat anterior denumir Constructii si in care am adaugat indicatoarele C, RPC si TR, 2. In caseta de cautare introduceti sirul de cuvinte "zidarie din caramida" cu criteriul "Incepe cu ... si contine ...", 3. Apasati butonul Cautare, 4. In lista cu rezultatele cautarii veti vedea doar norme de deviz din indicatorul C-ed.1981.

Utilizarea rezultatelor cautarii Ordonarea rezultatelor Puteti ordona rezltatele cautarii in ordine alfabetica, crescatoate sau descrescatoare, a denumirii, simbolului sau unitatii de masura. Pentru a ordona rezultatele utilizati functia de ordonare implicita a tabelelor din ISDP. Completarea cantitatii In urma executarii operatiei de cautare tabelul cu rezultate va afisa toate rezultatele ce indeplinesc criteriul de cautare (click pe capul de coloana). Tabelul contine 4 coloane din care una, coloana cantitate este editabila. In coloana cantitatate in dreptul articolului pe care intentionati sa il adaugati in lista de lucrari introduceti o valoare numerica reprezentand cantitatea de articol conform unitatii de masura afisate in coloana UM. Apasati tasta Enter. Dac articolul nu contine lista anexa articolul va fi adugat direct in deviz. Adaugarea articolelor cu lista de resurse explicitate Liste de resurse expliciatate sunt liste de resurse materiale sau utilaj. Scopul acestor liste este de a permite utilizatorului sa aleaga intre sortimentele diferite ale unor materiale de acelasi tip. (de ex.: lista de resurse cu betoane contine toate clasele de betoane utilizate in constructii.) In programul ISDP 2011 puteti adauga norma fara sa alageti nici un material din lista sau sa alegeti unul sau mai multe materiale din cadrul listei. Dupa adaugarea unei norme cu lista anexa in Buffer aceasta se afiseaz pe o linie separata sub linia normei. Dupa expandarea listei sunt afisate pe detaliile listei anexa. Utilizatorul poate alege unul sau mai multe materiale din lista anex care pot fi atasate normei la adaugarea in lista de lucrri.
graphic

In afara materialelor existente in lista anexa utilizatorul poate adauga si materiale din afara listei anexe precum si materiale noi. Listele anexe pot fi completate de utilizator cu materiale noi sau cu materiale din baza de date. Consultarea specificatiilor Pentru afla detalii suplimentare despre normele de deviz consultati fisele de specificatii atasate fiecarei norme apeland functia Specificatii din meniul contextual. Alegerea mai multor materiale din lista anex In special in cazul articolelor de instalatii sanitare, apa, gaze etc listele anexe contin sortimente diverse de fitiguri din care utilizatorul poate alege unul sau mai multe. Utilizati functia Setare cantitate totala in fereastra de imput introduceti cantitatea total. Programul va calcula automat consumul unitar pentru articolul cu lista anexa.

graphic Ordonarea rezultatelor

1. 2. 3. 4. 5.

In caseta de cautare introduceti sirul de cuvinte "zidarie din caramida" cu criteriul "Incepe cu ... si contine ...", Apasati butonul Cautare, In lista cu rezultatele cautarii puteti vedea norme de deviz din indicatoarele C-ed.1981, C-ed. 1999 si IZ si altele, Apasati click pe capul de tabel Simbol. Observati ordonarea crescatoare a listei de rezultate dupa simbolul normelor, Apasati a doua oara click pentru ordonarea descrescatoare.

Completarea cantitatii 1. In coloana cantitate, in dreptul articolului pe care intentionati sa il introduceti in lista de lucrari introduceti o valoare numerica de ex.: 45,67 2. Apasati Enter ; articolul va fi transferat cu cantitatea completata in tabelul temporar (BUFFER) Adaugarea normelor cu lista de materiale explicitate 1. In tabelul cu rezultate selectati norma cu lista de materiale explicitate (de ex.: CA01A1) completati cantitatea si apasati Enter, 2. Norma a fost copiata in buffer urmata de lista sau listele anexe (in exemplul nostru Lista "Betoane preparate"). 3. Pe linia din tabel cu lista anexa > dCk . Comanda afiseaza mai jos detaliile listei anexe. 4. Daca lista anexa contine un numar mare de materiale utilizati functia de cautare dupa cod sau denumire. 5. Alegeti un material din lista (de ex. Betonul B150) > dCk . Materialul selectat va fi adaugat ulterior, odata cu norma, pe aceasi pozitie lista de lucrari. 6. Observati valoarea completata automat in dreptul materialului ales (in exemplul nostru 1,008). Aceasta valoare reprezinta consumul

Help ISDP

121 . Manual de utilizare ISDP 2011

materialului din lista anexa pentru o unitate din norma de deviz (de ex.: Pentru 1 mc de CA01A1 se consuma 1,008 mc ). Atentie! Aceasta valoare nu se schimba in functie de cantitatea normei.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 122

Adaugarea Articolelor
Componenta de adaugare - AddArt Componenta AddArt este o fereastra specializata in cautarea articolelor de deviz in baza de date. Sectiunile ferestrei AddArt 1. Sectiunea comenzilor: Bara de butoane - butoanele comuta intre categoriile de articole de deviz in care se face cautarea: Norme compuse, articole, matriale. Criteriul de cautare - alegeti intre criteriile de cautare din lista si introduceti unul sau mai multe cuvinte cheie. Filtrul indicatoarelor - alegeti un filtru de cautare definit anterior sau creati unul nou. Butonul de cautare - executa cautarea. 2. Tabelul rezultate - in acest tabel sunt afisate articolele care indeplinesc criteriul de cautare 3. Tabelul Buffer - In acest tabel depozitati temporar articolele alese din tabelul cu rezultate.

Previous Top Next

graphic

Criteriul de cautare Cautarea artciolelor de deviz in baza de date se poate face dupa sibol, cod sau denumire. Daca cautarea dupa cod sau simbol nu pune probeleme deosebite intrucat acetsea reprezinta unic normele respectiv resursele, cautarea dupa denumire este ceva mai complexa. Pentru a spori flexibilitatea cautarii functia a fost dezvoltata pe 5 criterii distincte de cautare. Principiul de baza este introducerea unui sir de cuvinte (intregi sau fractiuni) intr-o caseta text urmand ca programul sa raspunda cu o lista de articole a caror denumire contine intr-o forma sau alta cuvintele sirului. Felul in care denumirile articolelor contin cuvintele sirului este defint de criteriul de cautare. 1. ncepe cu ... : Acest tip de cautare va afisa toate articolele din baza de date care incep cu fractiunea de cuvant, cuvantul sau succesiunea de cuvintele cheie introduse.
graphic

graphic

graphic

2.

ncepe cu ... si contine ... : Acest tip de cautare va afisa toate articolele din baza de date care: incep cu primul cuvant sau fractiune de cuvant introdusa si contine cuvintele urmatoare, daca ati introdus mai multe cuvinte sau fractiuni de cuvinte separate prin spatiu Contine ... : Acest tip de cautare va fisa orice articol care contine fractiunea de cuvant, cuvantul sau cuvintele introduse
graphic

3.

4.

Exact ... : Va afisa articole care contin exact succesiunea de cuvintele cheie introduse.

Filtrul indicatoarelor Pentru limitarea cautarii intr-un grup restrans de indicatoare se pot defini unul sau ma multre filtre care se vor aplica criteriului de cautare: Definirea filtrului consta in adaugarea intr-o lista a indicatoarelor in care se va executa functia de cautare. In felul acesta rezultatul cautarii va fi limitat doar la articolele indicatoarelor ce sunt incluse in lista filtrului. Definirea si modificarea filtrului Puteti defini unul sau mai multe filtre pentru indicatoare. Fiecare filtru nou va trebui denumit in cuvinte reprezentative (de ex.: Constructii si instalatii, Drumuri si Poduri sau Colectia 1981 etc)
graphic

Pentru definirea unui filtru nou: 1. In caseta Filtru alageti din lista Nou ... 2. In fereastra de configurare a filtrului introduceti denumirea filtrului (de ex.: Constructii) 3. In structura arborescenta bifati inidcatoarele ce vor fi incluse in lista filtrului (de ex.: C, RPC, TR etc), apoi apasati OK Pentru modificare unui filtru existent: 1. In caseta Filtru alegeti Modificare 2. In fereastra de configurare alegeti din lista filtru pe care intentionati sa il modificati

Help ISDP

123 . Manual de utilizare ISDP 2011

3.

In structura arborescenta bifati inidcatoarele ce vor fi incluse in lista filtrului si debifati indicatoarele pe care doriti sa le excludeti.

Aplicarea filtrului Un filtru definit anterior trebuie aplicat inainte de executarea unei cautari. Rezutatul cautarii va fi limitat exclusiv la articolele care respecta criteriului selectat si care apartin inidcatoarelor din lista filtrului.
graphic

Cautarea fara aplicarea fitrului 1. In caseta de cautare introduceti sirul de cuvinte "zidarie din caramida" cu criteriul "Incepe cu ... si contine ...", 2. Apasati butonul Cautare, 3. In lista cu rezultatele cautarii puteti vedea norme de deviz din indicatoarele C-ed.1981, C-ed. 1999 si IZ si altele. Cautarea cu aplicarea fitrului 1. In caseta Filtru alegeti din lista Filtrul creat anterior denumir Constructii si in care am adaugat indicatoarele C, RPC si TR, 2. In caseta de cautare introduceti sirul de cuvinte "zidarie din caramida" cu criteriul "Incepe cu ... si contine ...", 3. Apasati butonul Cautare, 4. In lista cu rezultatele cautarii veti vedea doar norme de deviz din indicatorul C-ed.1981.

Utilizarea rezultatelor cautarii Ordonarea rezultatelor Puteti ordona rezltatele cautarii in ordine alfabetica, crescatoate sau descrescatoare, a denumirii, simbolului sau unitatii de masura. Pentru a ordona rezultatele utilizati functia de ordonare implicita a tabelelor din ISDP. Completarea cantitatii In urma executarii operatiei de cautare tabelul cu rezultate va afisa toate rezultatele ce indeplinesc criteriul de cautare (click pe capul de coloana). Tabelul contine 4 coloane din care una, coloana cantitate este editabila. In coloana cantitatate in dreptul articolului pe care intentionati sa il adaugati in lista de lucrari introduceti o valoare numerica reprezentand cantitatea de articol conform unitatii de masura afisate in coloana UM. Adaugarea articolelor cu lista de resurse explicitate Liste de resurse expliciatate sunt liste de resurse materiale sau utilaj. Scopul acestor liste este de a permite utilizatorului sa aleaga intre sortimentele diferite ale unor materiale de acelasi tip. (de ex.: lista de resurse cu betoane contine toate clasele de betoane utilizate in constructii.) In programul ISDP 2009 puteti adauga norma fara sa alageti nici un material din lista sau sa alegeti unul sau mai multe materiale din cadrul listei. Dupa adaugarea unei norme cu lista anexa in Buffer aceasta se afiseaz pe o linie separata sub linia normei. Dupa expandarea listei sunt afisate pe detaliile listei anexa. Utilizatorul poate alege unul sau mai multe materiale din lista anex care pot fi atasate normei la adaugarea in lista de lucrri.
graphic

In afara materialelor existente in lista anexa utilizatorul poate adauga si materiale din afara listei anexe precum si materiale noi. Listele anexe pot fi completate de utilizator cu materiale noi sau cu materiale din baza de date. Consultarea specificatiilor Pentru afla detalii suplimentare despre normele de deviz consultati fisele de specificatii atasate fiecarei norme apeland functia Specificatii din meniul contextual.

graphic Ordonarea rezultatelor

1. 2. 3. 4. 5.

In caseta de cautare introduceti sirul de cuvinte "zidarie din caramida" cu criteriul "Incepe cu ... si contine ...", Apasati butonul Cautare, In lista cu rezultatele cautarii puteti vedea norme de deviz din indicatoarele C-ed.1981, C-ed. 1999 si IZ si altele, Apasati click pe capul de tabel Simbol. Observati ordonarea crescatoare a listei de rezultate dupa simbolul normelor, Apasati a doua oara click pentru ordonarea descrescatoare.

Completarea cantitatii 1. In coloana cantitate, in dreptul articolului pe care intentionati sa il introduceti in lista de lucrari introduceti o valoare numerica de ex.: 45,67 2. Apasati Enter ; articolul va fi transferat cu cantitatea completata in tabelul temporar (BUFFER) Adaugarea normelor cu lista de materiale explicitate 1. In tabelul cu rezultate selectati norma cu lista de materiale explicitate (de ex.: CA01A1) completati cantitatea si apasati Enter, 2. Norma a fost copiata in buffer urmata de lista sau listele anexe (in exemplul nostru Lista "Betoane preparate"). 3. Pe linia din tabel cu lista anexa > dCk . Comanda afiseaza mai jos detaliile listei anexe. 4. Daca lista anexa contine un numar mare de materiale utilizati functia de cautare dupa cod sau denumire. 5. Alegeti un material din lista (de ex. Betonul B150) > dCk . Materialul selectat va fi adaugat ulterior, odata cu norma, pe aceasi pozitie lista de lucrari. 6. Observati valoarea completata automat in dreptul materialului ales (in exemplul nostru 1,008). Aceasta valoare reprezinta consumul materialului din lista anexa pentru o unitate din norma de deviz (de ex.: Pentru 1 mc de CA01A1 se consuma 1,008 mc ). Atentie! Aceasta valoare nu se schimba in functie de cantitatea normei.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 124

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

125 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor > AM > AM_EdAM > AM_EdAM_Copy

AM_EdAM_Copy
Copiereadinindicatoare ISDP2009permitecopiereanormelordinindicatoareinlistadelucrariutilizand perecheadefunctiicopy/paste. Pentru o buna exploatare a functiei copy/paste intre indicatoare si lista de resurse aranjati ferestrele pe verticala utilizand functiaFeresre>Aranjare Verticala. Copiereadinaltedevize ISDP2009permitecopiereaarticolelor(norme,materiale,etc.)dinindicatoarein lista de lucrari utilizand perechea de functii copy/paste sau cut/paste. Puteti deschideineditareunnumarnelimitatdedevize. AdaugareaarticolelorcopiateutilizandfunctiaPastesepoatefaceoptional: 1. 2. 3. 4. DeasupraarticoluluipecareilselecatilaaplicareafunctieiPaste, In pozitia imediat uramatoare articolului pe care il selecati la aplicarea functieiPaste, Peultimapozitiedinlistedearticole, InlocuindarticolulpecareilselecatilaaplicareafunctieiPaste.

Dupa alegerea unei noi opriuni de adaugare, mai putin cea de inlocuire, programulseteazaaceastaoptiunecapredefinitapentrucomandaPasteastfel dataurmatoarenumaiestenecesaraapelareaoptiuniicidoarclickpefunctia comandaPaste Copiereadinindicatoare 1. 2. 3. 4. 5. din meniul principal Componente > Indicatoare deschideti fereastra Indicatoare SelecationormasiaplicaticomandackDr>Copy InlistadelucrarickDr>Paste>DeasupraPozitiei repetati pasii 13 cu alegera optiunilor Sub Pozitie, Ultima Pozitie si observatiplasareadiferitainlistadelucrarianormeicopiate. repetatipasii13cualegeraoptiuniiInlocuire siobservaticumarticolul copiatesteplasatinlocularticoluluisauarticolelorselecatatedinlista

Copiereadindevize 1. 2. 3. Deschidetiineditare2devizediferite. SelectatiungrupadearticoledinprimuldevizsiapelaticomandackDr> Copy (puteticopiaunulsaumaimultearticoleneadiacente) InceadealdoileadevizapelaticomandackDr>Paste

See also
AM_EdAM_AddExpert AM_EdAM_AM AM_EdAM_ElementeEditorAM AM_EdAM_TabelEditor AM_EdAM_AddArt_Comparativ AM_AddArt_Comparativ AM_EdAM_Add_AddArt

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 126

AM_AddArt_Add AM_EdAM_Incadrare Am_art_incadrare AM_AddArt_Incadrare AM_EdAM_Inlocuire AM_AddArt_Inlocuire AM_Add_LstAnexa AM_EdAM_LstAnexa AM_EdAM_modif Am_art_modif Am_art_copy AM_AddArt_Copy Am_art_CCant AM_NC_Add AM_NC_Modif AM_NC_Grup Am_art_SF Am_LCL_Find Am_LCL_MultiDev Am_LCL_RapPreview Am_LCL_Save

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

127 . Manual de utilizare ISDP 2011

Adaugarea Articolelor
Incadrarea

Previous Top Next

Functia Incadrare este una dintre functiile specifice moduluilui Antemasuratoare. Aceasta consta in identificarea unei norme de consum a carei structura descrie cel mai fidel o lucrare dintr-o antemasuratoare.

graphic

1.

instructiuni ... ...

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 128

Incadrarea articolului generic


Ce este Articolul Generic ?

Previous Top Next

Articolul Generic este articolul din lista de lucrari care denumeste in termeni generali o lucrare. Spre deosebire de norme acestea nu contin consumuri de resurse si nu au valoare. Ce face ? Scopul adaugarii articolului generic intr-o lista de lucrari este ca ulterior, in cadrul procesului de incadrare, acesta sa fie inlocuit de unul sau mai multe norme de deviz din baza de date.

Cum se face incadrarea ? Incadrarea articolelor generice se face prin selectarea acestora si apelarea functiei incadrare.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

129 . Manual de utilizare ISDP 2011

Adaugarea Articolelor
Incadrarea

Previous Top Next

Functia Incadrare este una dintre functiile specifice moduluilui Antemasuratoare. Aceasta consta in identificarea unei norme de consum a carei structura descrie cel mai fidel o lucrare dintr-o antemasuratoare.

graphic

1.

instructiuni ... ...

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 130

Inlocuirea si inserarea
Inlocuirea articolelor

Previous Top Next

graphic

In ISDP puteti inlocui articolele existente cu altele. Programul sterge articlul inlocuit si adauga pe aceasi pozitei, cu aceasi cantitate noul articol. Pentru a inlocui articole folositi una dintre urmatoarele functii: ckDr > Inlocuire Functia de inlocuire apeleaza componenta AddArt. In continuare procedati ca la Adaugarea cu AddArt. Programul va inlocui articolul selectat cu articolul sau articolele adaugate din tabelul Buffer al AddArt. dupa aplicarea functiei Copy sau Cut apelati ckDr > Paste > Inlocuire. Programul va inlocui articolul sau articolele selectate cu articolul copiat.

graphic

Inserarea articolelor Functia de inserare este similara functie de Adaugare cu AddArt cu singura deosebire ca articolele adaugate nu sunt plasate pe ultimele pozitii din lista de lucrari ci in pozitia imediat uramatoare articolului pe care il selecati la aplicarea functiei Iserare.

graphic

Inlocuirea unui articol cu unul sau mai multe articole 1. Selectati un articol din lista de lucrari > ckDr > Inlocuire 2. In AddArt adaugati in buffer unul sau mai multe articole cu care doriti sa inlocuiti articolul selectat in lista. (de ex.: inlocuiti un articol de turnare beton cu 2 articole turnare beton si preparare beton)

Inlocuirea mai multor articole 1. Selectati mai multe articole din lista de lucrari > ckDr > Inlocuire 2. In AddArt adaugati in buffer unul sau mai multe articole cu care doriti sa inlocuiti primul articolul selectat in lista. 3. Apasati butonul Adaugare. programul va executa inlocuirea primului articol din selectia multipla dupa care va trece la inlocuirea celui de al doilea articol din selectie 4. Continuati pana la inlocuirea tuturor articolelor din selectie. Daca doriti sa renuntati la inlocuirea unui articol din selectie apsati butonul Skip, Daca doriti intreruprerea procesului de inlocuire apasati butonul Cancel.
graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

131 . Manual de utilizare ISDP 2011

Adaugarea Articolelor
Inlocuirea articolelor

Previous Top Next

graphic

In ISDP puteti inlocui articolele existente cu altele. Programul sterge articlul inlocuit si adauga pe aceasi pozitei, cu aceasi cantitate noul articol. Pentru a inlocui articole folositi una dintre urmatoarele functii: ckDr > Inlocuire Functia de inlocuire apeleaza componenta AddArt. In continuare procedati ca la Adaugarea cu AddArt. Programul va inlocui articolul selectat cu articolul sau articolele adaugate din tabelul Buffer al AddArt. dupa aplicarea functiei Copy sau Cut apelati ckDr > Paste > Inlocuire. Programul va inlocui articolul sau articolele selectate cu articolul copiat.

graphic

Inserarea articolelor Functia de inserare este similara functie de Adaugare cu AddArt cu singura deosebire ca articolele adaugate nu sunt plasate pe ultimele pozitii din lista de lucrari ci in pozitia imediat uramatoare articolului pe care il selecati la aplicarea functiei Iserare.

graphic

Inlocuirea unui articol cu unul sau mai multe articole 1. Selectati un articol din lista de lucrari > ckDr > Inlocuire 2. In AddArt adaugati in buffer unul sau mai multe articole cu care doriti sa inlocuiti articolul selectat in lista. (de ex.: inlocuiti un articol de turnare beton cu 2 articole turnare beton si preparare beton)

Inlocuirea mai multor articole 1. Selectati mai multe articole din lista de lucrari > ckDr > Inlocuire 2. In AddArt adaugati in buffer unul sau mai multe articole cu care doriti sa inlocuiti primul articolul selectat in lista. 3. Apasati butonul Adaugare. programul va executa inlocuirea primului articol din selectia multipla dupa care va trece la inlocuirea celui de al doi-lea articol din selectie 4. Continuati pana la inlocuirea tuturor articolelor din selectie. Daca doriti sa renuntati la inlocuirea unui articol din selectie apsati butonul Skip, Daca doriti intreruprerea procesului de inlocuire apasati butonul Cancel.
graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 132

Adaugarea din Lista Anex

Previous Top Next

Ulterior adaugarii normei in lista de lucrari utilizatorul poate alege sa inlocuiasca sortimentul de material din lista anexa cu un altul sau poate adauga materiale din lista daca a omis sa o faca anterior.

graphic

1. In editorul antemasuratorii selectati norma cu lista anexa ckDr > Adaugare > Resursa din Lista 2. Selectati materialul sau materialele ce doriti sa le atasati normei din Antemasuratoare 3. Completati cantitatea > Enter sau dCk pe materialul ales. 4. Ck pe butonul Adaugare sau ctrl+Enter

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

133 . Manual de utilizare ISDP 2011

Adaugarea din Lista Anex

Previous Top Next

Pentru o norma existenta in lista de lucrari utilizatorul poate alege sa inlocuiasca sortimentul de material din lista anexa cu un altul sau poate adauga materiale din lista daca a omis sa o faca anterior.

graphic

1. 2. 3. 4.

In editorul antemasuratorii selectati norma cu lista anexa ckDr > Adaugare > Resursa din Lista Selectati materialul sau materialele ce doriti sa le atasati normei din Antemasuratoare Completati cantitatea > Enter sau dCk pe materialul ales. Ck pe butonul Adaugare sau ctrl+Enter

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 134

Modificarea articolelor
Modificarea articolelor adaugate in antemasuratoare

Previous Top Next

Articolele adaugate in Antemasuratoare sunt precatic copiate din tebelul sursa. Orice modificare ulteroara adaugarii nu afecteaza articolele din tebelele sursa. (detalii)

Modificari pe articol din tabelul editor Datele afisate in coloanele editabile pot fi modificate direct in tabel.: Simbol sau cod de articol, Denumiri de resurse sau norme, Consumuri de resurse, Resursele pot fi sterse din lista de resurse a unei norme. Modificarile aduse unui articol nu afecteaza acelasi articol aflat in alta pozitie Modificari pe pe mai multe articole odata Functia Editare Multipla este utila pentru modificarea datelor din aceasi coloana in dreptul mai multor articole.
graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

135 . Manual de utilizare ISDP 2011

Modificarea articolelor
Modificarea articolelor adaugate in antemasuratoare

Previous Top Next

Articolele adaugate in Antemasuratoare sunt precatic copiate din tebelul sursa. Orice modificare ulteroara adaugarii nu afecteaza articolele din tebelele sursa. (detalii)

Modificari pe articol din tabelul editor Datele afisate in coloanele editabile pot fi modificate direct in tabel.: Simbol sau cod de articol, Denumiri de resurse sau norme, Consumuri de resurse, Resursele pot fi sterse din lista de resurse a unei norme.

Modificarile aduse unui articol nu afecteaza acelasi articol aflat in alta pozitie Modificari pe pe mai multe articole odata Functia Editare Multipla este utila pentru modificarea datelor din aceasi coloana in dreptul mai multor articole.
graphic 1. instructiuni ... ... graphic

graphic

editare multipla

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 136

Copiere, mutare, stergere de articole


Copy/Paste

Previous Top Next

Articolele de deviz pot fi copiate accesnd perechea de functii Copy/Paste (Copiere/Atasare). Puteti copia unul sau mai multe articole simultan prin selectie multipla. Copierea articolelor se poate face in cadrul aceleiasi liste de lucrari sau intr-o lista sau liste diferite. Functia Copy (Copiere) creaza o copie temporara a articolelor selectate. Functia Paste (atasare) ataseaza copia temporara in pozitia indicata. Atasarea articolelor copiate se poate face optional in patru pozitii diferite fata de linia selectata in cadrul listei de lucrari. Functia Paste are patru optiuni de atasare: Deasupra pozitiei selectate Sub pozitia selectata Pe ultima pozitie din lista de lucrari In pozitia selectata prin inlocuirea articolului sau articolelor selectate Dupa alegerea unei noi opriuni de adaugare, mai putin ce de inlocuire, programul seteaza aceasta optiune ca predefinita pentru comanda Paste; astfel data urmatoare nu mai este necesara apelarea optiunii ci doar click pe functia comanda Paste Cut/Paste Articolele de deviz pot fi mutate accesnd perechea de functii Cut/Paste (Stergere/Atasare). Puteti muta unul sau mai multe articole simultan prin selectie multipla. Mutarea articolelor se poate face in cadrul aceleiasi liste de lucrari sau intr-o lista diferita. Functia Cut(Stergere) creaza o copie temporara a articolelor selectate. Functia Paste (atasare) ataseaza copia temporara in pozitia indicata dupa care sterge definitiv articolul original. Atasarea articolelor copiate se poate face optional in patru pozitii diferite fata de linia selectata in cadrul listei de lucrari. Functia Paste are patru optiuni de atasare: Deasupra pozitiei selectate Sub pozitia selectata Pe ultima pozitie din lista de lucrari In pozitia selectata prin inlocuirea articolului sau articolelor selectate Dupa alegerea unei noi opriuni de adaugare, mai putin ce de inlocuire, programul seteaza aceasta optiune ca predefinita pentru comanda Paste; astfel data urmatoare nu mai este necesara apelarea optiunii ci doar click pe functia comanda Paste Mutarea articolelor Articolele pot fi mutate sus sau jos in cadrul listei apeland: perechea de functii Up/Down (Sus/Jos) din bara de butoane. Functia Mutare in pozitia ... din meniul contextual. Stergerea artcolelor Articolele pot fi sterse accesand functia Stergere din bara de butoane sau meniul contextual .
graphic Selectati unul sau mai multe article si click pe butonul Up (sus) sau Down (jos) Cu fiecare comanda articolul sau grupul de articole urca sau coboara o pozitie. Dupa ce ati adus articolele in pozitia convenabila apelati functia Reindexare pozitii pentru a reimprospata valorile din coloana Pozitie Selectati unul sau mai multe articole, click pe butonul Stergere sau de la tastatura shift+delete.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

137 . Manual de utilizare ISDP 2011

Adaugarea Articolelor
Copierea din indicatoare ISDP 2009 permite copierea normelor din indicatoare in lista de lucrari utilizand perechea de functii copy/paste. Pentru o buna exploatare a functiei copy/paste intre indicatoare si lista de resurse aranjati ferestrele pe verticala utilizand functia Feresre > Aranjare Verticala. Copierea din alte antemasuratori ISDP 2009 permite copierea articolelor (norme, materiale, etc.) din indicatoare in lista de lucrari utilizand perechea de functii copy/paste sau cut/paste. Puteti deschide in editare un numar nelimitat de antemasuratori. Adaugarea articolelor copiate utilizand functia Paste se poate face optional : Deasupra articolului pe care il selecati la aplicarea functiei Paste, In pozitia imediat uramatoare articolului pe care il selecati la aplicarea functiei Paste, Pe ultima pozitie din liste de articole, Inlocuind articolul pe care il selecati la aplicarea functiei Paste. Dupa alegerea unei noi opriuni de adaugare, mai putin ce de inlocuire, programul seteaza aceasta optiune ca predefinita pentru comanda Paste; astfel data urmatoare nu mai este necesara apelarea optiunii ci doar click pe functia comanda Paste

Previous Top Next

graphic

graphic

graphic graphic

graphic graphic

graphic

Copierea din indicatoare 1. din meniul principal Componente > Indicatoare deschideti fereastra Indicatoare 2. Selecati o norma si aplicati comanda ckDr > Copy 3. In lista de lucrari ckDr > Paste > Deasupra Pozitiei 4. repetati pasii 1-3 cu alegera optiunilor Sub Pozitie, Ultima Pozitie si observati plasarea diferita in lista de lucrari a normei copiate. 5. repetati pasii 1-3 cu alegera optiunii Inlocuire si observati cum articolul copiat este plasat in locul articolului sau articolelor selecatate din lista

Copierea din Antemasuratori 1. Deschideti in editare 2 antemasuratori diferite. 2. Selectati un grupa de articole din prima antemasuratoare si apelati comanda ckDr > Copy (puteti copia unul sau mai multe articole neadiacente) 3. In cea de a doua antemasuratoare apelati comanda ckDr > Paste

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 138

Calcul Cantitate
graphic

Previous Top Next

Componenta de Calcul Cantitate realizeaza calculul cantitatii lucrarilor plecad de la caculul elementar de suprafete si volume. Realizeaza justificativul de calculul de cantitate prin redactarea operatiilor efectuate in scopul afisarii optionale in formularul Antemasuratoare.

Prin intermediul ferestrei Calcul cantitate introduceti linii de caclul diferite pentru fiecare element sau componenta a elementelor din planul de executie al lucrarii. In final programul insumeaza fiecare linie si adauga rezultatul in rubrica Cantitate a artcolului.

Descrierea ferestrei

Functiile componentei Butonul de adaugare a liniilor ce se vor nsuma la cantitate. La click pe butonul Adaugare [+] va fi inserat in tabel o linie de culoare albastr n care utilizatorul poate introduce linii de calcul. (de exemplu: (5 +7)*10 ). Rezultatul liniei de calcul se va aduna la cantitatea articolului Butonul de adaugare a liniilor ce se vor scdea la cantitate ca pentru caclulul golurilor, de exemplu. La click pe butonul Adaugare[-] va fi inserat in tabel o linie de culoare rosie n care utilizatorul poate introduce linii de calcul. (de exemplu: (5 +7)*10 ). Rezultatul liniei de calcul se va scdea din cantitatea articolului. Butonul de adaugare a liniilor cu comentarii. La click pe butonul Adugare Comentarii va fi inserat in tabel o linie de culoare neagr n care utilizatorul poate introduce comentarii text sau numere. (de exemplu: Se scad golurile aferente usilor de acces n camere ). Liniile cu comentarii nu au efect asupra cantittii. Butonul de adaugare a liniilor de subtotal. La click pe butonul Adugare Subtotal va fi inserat in tabel o linie de culoare neagr n care se vor nsuma automat rezultatul ultimilor linii de caclul introduse de la nceputul tabelului sau de la ultima linie subtotal. Liniile subtotal nu au efect asupra valorilor si nu pot fi folosite n calcul. Butonul de nlocuire a liniei cu rezultatul acesteia. La click pe butonul nlocuire cu rezultatul programul sterge contiunutul liniei si scrie rezultatul acesteia. Cantitatea articolului rmne neschibat. nlocirea automat. Functia permite inlocuirea expresiilor similare in liniile de calcul selectate. De exemplu locuirea expresiei * H2,5 cu * H2,57. Comanda se afl n meniul contextual. Adaugarea automata la nceputul sau la sfrsitul liniilor selectate. Permite adugarea la nceputul sau la sfrsitul liniilor selectate a diferitelor expresii. Comanda se afl n meniul contextual. Afisarea panouluiexplorer
graphic graphic

graphic

graphic

graphic

graphic

Preluarea liniilor de calcul din alte articole.


Panoul explorer
graphic

Panoul explorer permite utilizatorului s acceseze linii de calcul atasate altor articole din antemsurtoarea curent sau din alte antemsurtori ale aceluiasi proiect si s preia partial sau complet paramterii de calcul.

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

139 . Manual de utilizare ISDP 2011

Adaugarea normei compuse


Adaugarea

Previous Top Next

Adaugarea unei norme compuse din baza de date in antemasuratoare consta in crearea unei copii a normei compuse si a normelor componente din baza de date in laista de lucrri (antemsurtoare sau deviz) Adaugarea se realizeaza prin intermediul componentei AddArt sau prin Copy/Paste din indicatoarul de norme.

Initializarea parametrilor La adaugarea unei norme compuse cu parametri este necesara initailizara valorilor parametrilor in scopul calcularii cantitatilor din lista normei compuse.

graphic 1.

In editorul antemasuratorii adaugati o norma compusa "NCCP01 - Perete din caramida ... " Inainte de adaugare se deschide fereastra de initializare a parametrilor normei compuse; In coloana Perete 1 introduceti valorile L = 5m; H = 2,5m; gr = 0,3m. Adaugati inca un set de valori pentru un al doilea perete: pe capul de coloana al setului Perete 1 > ckDr > Adaugare set de valori in noul set de valori Perete 2 introduceti L = 4m; H = 2,5m; gr = 0,3m. 5. Apasati butonul OK 6. Dupa adaugarea normei compuse in antemasuratoare verificati valorile obtinute prin aplicarea formulelor de calcul al cantitatilor normelor de lucrari din reteta normei compuse. 7. In mod predefinit cantitatea normei compuse este 1. Modificati valoarea cantitatii normei compuse in scopul multiplicarii valoarilor cantitative. 2. 3. 4.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 140

Modificarea NC

Previous Top Next

O norma compusa adaugata in lista de lucrari poate fi modificata fara ca modificarile sa afecteze norma originala din baza de data sau din alte antemasuratori.

Modificarea direct in tabelul editor In tabelul editor pot fi modificate: orice valoare din coloanele editabile pot fi sterse norme In editorul normei compuse In editorul normei pot fi operate urmatoarele modificari : adaugare de articole noi stergerea articolelor modificarea formulei de calcul sau a cantitatilor modificare listei de parametri

graphic Modificarea normei in editor:

1. 2. 3. 4.

In editorul antemasuratorii adaugati o norma compusa "NCCP01 - Peret din caramida ... " dupa adaugare deschideti norma compusa in editor: ckDr > Editare norma In editorul normei compuse adaugati articole cu AddArt : ckDr > Adaugare sau F2 Urmati restul instructilunilor de la Crearea normei compuse

Modificarea valorilor parametrilor: 1. Selectati norma compusa > ckDr > Parametrii norma compusa 2. In fereastra paramterilor modificati valoarea parametrilor, adaugati sau stergeti seturi de valoari, redenumiti seturile de valori.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

141 . Manual de utilizare ISDP 2011

Gruparea si degruparea
Gruparea a doua sau mai multor articole are ca rezultat o norma compusa. Factorul de demultiplicare este utilizat in scopul multiplicarii sau demultiplicarii consumurilor articolelor grupate Degruparea unei norme compuse are ca rezultat stergerea normei compuse si inlocuirea cu articolele din lista acesteia.

Previous Top Next

graphic

Crearea normei compuse prin gruparea articolelor: 1. Selectati doua sau mai multe articole din lista de lucrari > cK in bara de butoane pe butonul Grupare sau ckDr > Grupare.

graphic

2. In fereastra Modificare introduceti Denumirea si optional simbolul, UM. 3. Factorul de demultiplicare poate fi lasat la valoarea = 1 daca cantitatile articolelor vor ramane neschimbate. Setati la valoare > 1 daca doriti sa diminuati cantitatile sau subunitara daca doriti sa le sporiti.
Degruparea: 1. In editorul antemasuratorii adaugati o norma compusa "NCCP01 - Perete din caramida ... " 2. selectati norma compusa > cK in bara de butoane pe butonul Degrupare sau ckDr > Degrupare.

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 142

Stadiul Fizic
Ce este Stadiul Fizic ?

Previous Top Next

Stadiul Fizic este un articol din cadrul listei de lucrari care are ca scop impartirea listei de lucrari in mai multe sectiuni corespunzatoare, de exemplu, stadiilor fizice.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

143 . Manual de utilizare ISDP 2011

Cautarea articolelor din lista


Cautarea articolelor

Previous Top Next

Functia de cautare in antemasuratoare permite gasirea articolelor care contin cuvintele cheie introduse de utilizator. Pot fi cautate norme sau materiale adaugate direct in lista dupa denumire, simbol/cod, UM .

graphic

graphic

Apasati ck pe butonul Cautare introduceti criteriul de cautare, Enter sau click pe butonul [>>] (urmatorul) . In tabelul editor va fi selectata celula are corespunde criteriului de cautare; click pe butonul [>>] (urmatorul) va selecta rezultatul urmator; click pe butonul [<<] (anteriorul) va selecta rezultatul anterior.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 144

Editarea Simultana a listelor de lucrari

Previous Top Next

In IntelSOFT Deviz Profesional 2009 puteti edita simultan oricate antemasuratori doriti. puteti deschide in editare doua sau mai multe antemasuratori din acelasi proiect sau din proiecte diferite Operatii utile intre doua antamasuratori A1 si A2 editate simultan: Copy/Paste - Puteti copia articole dintr-o antemasuratoare in alta. AddArt - Puteti adauga alternativ articole in cele 2 antemasuratori. Componenta de adaugare, AddArt, apelata dintr-o antemasuratoare A1 adauga articole doar in antemasuratoare A1 iar rezultatele cautarii executate in AddArt A1 pot fi diferite de rezultatele din AddArt A2 Compararea directa sau inversa a doua antemasuratori prin afisarea verticala in paralel in scopul identificarii diferentelor. Preeditarea stadiilor fizice separat in A1 si apoi transferarea lor in A2, in scopul urmaririi valorilor totale separat pentru fiecare stadiu fizic.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

145 . Manual de utilizare ISDP 2011

Previzualizarea Rapoartelor
Previzualiazrea Rapoartelor

Previous Top Next

Din editorul antemasuratorii se pot vizualiza si tipari rapoartele antemasuratorii editate. In general pentru tiparirea rapoartelor recomandam utilizarea dosarului de raportare pe intreaga investitie. Rapoartele care pot fi previzualizate din contextul editorului antemasuratorii sunt: AM - Lista de lucrari (antemasuratoarea) C6-C9 - listele de resurse materiale, manopera etc.

graphic 1.

Din bara de butoane click pe pinul butonului Rapoarte. Din meniul derulant alegeti AM Antemasuratoare.

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 146

Salvarea Antemasuratorii
Salvarea Antemasuratorii

Previous Top Next


graphic

Editarea Antemasuratorii se realizeaza intr-un fisier temporar. Orice modificare a unei Antemasuratori se face doar in copia temporara iar copia originala ramane neschimbata pana la salvare. Dupa salvare copia temporara inlocuieste antamasuratoarea originala.

Salvare ca ...
Functia de salvare ca este similara functiei de salvare cu deosebirea ca antemasuratoarea originala ramane neschimbata si se creaza o antemasuratoare noua in locatia stabilita de utilizator

graphic

graphic 1.

2.

editati o antemasuratoare existenta, inchideti si nu salvati. La redeschidere veti regasi forma originala nemodificata. editati o antemasuratoare si apelati functa Salvare Ca ... La redeschidere veti regasi forma originala nemodificata. Modificarile se vor regasi in noua lista creata la Salvare Ca

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

147 . Manual de utilizare ISDP 2011

Modulul Ofertare

Previous Top Next

....

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 148

Proiecte

Previous Top Next

Proiectul,inprogramulISDP,reprezintcadrulgeneral ncareseadaugtoateelementelenecesarentocmiriidosaruluideevaluareofertare: 1. 2. 3. Listelecucantitidelucrri Listeledeechipamente Cheltuielilespecificedevizuluigeneral

Proiectul secompunedintrostructurpetreinivele: 1. 2. 3. Proiectul Obiectele, DevizGeneral,DosardeRapoartare,Comparativ Listeledelucrri, ListeledeUtilajeiDotri

Listeledelucrripotfi:
q q q q

Devize, Antemsurtori, Stadiifizice, Categoriidelucrri,etc.

InISDPproiectelepotfigrupatenfunctiedenecesitaten coleciideproiecte(deexemplu:coleciadeproiecte2009,coleciadeproiectecu finanareUE,etc.)

Proiectul, n programul ISDP, reprezintcadrul n care structurai listele cu cantiti de lucrri n scopul ntocmirii ulterioare a ofertrii i decontrii lucrrilor de construcii, instalaii, organizare de antier, transport etc. De obicei, n cadrul unui obiectiv, se disting mai multe entiti, unitare din punct de vedere tehnico - funcional, bine delimitate in spaiu i cu destinaie bine precizat(de ex. cldiri, instalaii de aducere a apei, mprejmuiri, etc.). n ISDP acestea sunt reprezentate de obiecte. Pentru realizarea fiecrui obiect al proiectului se executdiverse lucrri de construcii specifice fiecrei faze de execuie n parte. n funcie de complexitatea lucrrilor de execuie acestea se pot grupa n faze de execuie. Pentru fiecare set de lucrri se ntocmete cte o listcu cantiti de lucrri, denumitn ISDP, deviz. Un element suplimentar care poate fi ataat unui obiect al unei investiii este lista cu utilaje tehnologice i dotri. n concluzie spunem ca proiectul se compune dintr-o serie de elemente: obiecte, liste de lucrri (devize), liste de utilaje i dotri. Pe lngelementele structurale enumerate mai sus un proiect poate include i deviz general, dosar de rapoartare, etc. Proiectele pot fi grupate n funcie de necesitate n colecii de proiecte. Coleciile pot fi: 1. Elementare, n care se pot adauga direct: devize simple n scopul utilizrii ulterioare ca abloane. 2. Complexe, n care se adauginvestiii structurate pe obiecte i liste de lucrri.

Reprezentarea investiiilor, obiectelor, devizelor, listelor de echipamente i a coleciilor.

Pentru identificarea precisa unei investiii aceasta este definitde trei atribute vizibile: poziia n colecie, simbolul i denumirea. Fade poziie care se modifcn funcie de adugarea, inserarea sau tergerea proiectelor din list, simbolul i denumirea rmn fixe i pot aprea tiprite pe rapoartele proiectului.

graphic

Elementele enumerate mai sus sunt reprezentate grafic n panoul explorer i n panoul detalii prin intermediul folderelor i subfolderelor de culori diferite. n panoul cu detalii sunt afiate detaliat coninutul folderelor (cum ar fi rapoartele specifice, editorul listelor de lucrri, listelor de echipamente etc.)
graphic

graphic

Fereastra Proiecte este punctul de plecare in crearea oricarui proiect a carei executie urmeaza a fi ofertata, planificata si deconta. Aceasta fereastra este compusa din doua panouri principale:

Panoul Explorer in care investitia este reprezentata sub forma arborescenta. Investitiile, obiectele si
devizele sunt reprezentatea de foldere de culori diferite.

graphic

Help ISDP

149 . Manual de utilizare ISDP 2011

Panouldetalii in care sunt afisate detaliile specifice elementelor componente ale unei investiti

graphic

Adaugarea proiectelor, obiectelor si a altor elemente Adaugarea este functia care in contextul proiectelor adauga diverse elmente in structura proiectului. Apelati functia din meniul contextual Adaugare Nou ... In functie de elementul selectat vor fi disponibile valori diverse ale functiei de adaugare: Adaugare colectie, Adaugare proiect, obiect, antemasuratoare, devize, deconturi Adaugare lista de echipamente Adaugare deviz general, comparativ de oferte

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 150

AdaugareaInvestitiilor

Previous Top Next

Adaugarea proiectelor, obiectelor si a altor elemente Adaugarea este functia care in contextul proiectelor adauga diverse elmente in structura proiectului. Apelati functia din meniul contextual Adaugare Nou ... In functie de elementul selectat vor fi disponibile valori diverse ale functiei de adaugare: Adaugare colectie, Adaugare proiect, obiect, antemasuratoare, devize, deconturi Adaugare lista de echipamente Adaugare deviz general, comparativ de oferte.
graphic

Adaugarea multipla Obiectele si devizele pot fi adaugate intr-un numar stabilit de utilizator folosind una dintre functiile: Meniu contextual Adaugare > Obiect > Nmar [ ... ] in submeniu introduceti numarul de obiecte sau devize si apsati Enter Selectati folderul parinte (proiect sau obiect) si apsati combinatia de taste Ctrl+1 (1-0) pentru a introduce un numar de 1-10 obeicte sau devize in folderul selectat. Editarea parametrilor principali imediat dupa adaugarea proiectului: Dupa adugarea proiectului programul selecteaz automat celula denumire din tabelul cu detalii al proiectului si initializeaz modul editare denumire. Astfel se pot introduce de la tastatura denumirea proiectului ct si denumirile Beneficiar, Executant, Proiectant. Utilizatorul poate continua cu initializarea restului parametrilor (curs euro, recapitulatia, etc.)
graphic

1. In Panoul Explorer, adaugati doua colectii. Pe cea de a doua redenumiti-o "# Sabloane". Analizati meniul contextual
graphic Adaugare. Observati in cazul colectiei "# Sabloane" modificarea structurii meniului contextual "Adaugare > ..." 2. In Panoul Explorer, selectati o Colectie, din meniul contextual alegeti Adaugare nou > Investitie.

3. In Panoul Explorer, selectati o Investitie, din meniul contextual alegeti Adaugare nou > Obiect .Pentru adaugare mai multor obiecte odata: Adaugare nou > Obiect > ... in caseta din submeniu introduceti numarul de obiecte pe care vreti sa il adaugati si apasati tasta Enter a tastaturii.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

151 . Manual de utilizare ISDP 2011

ModificareaInvestitiilor
Modificarea Modificarea unui proiect sau elementele ale ale proiectului consta in modifcarea atributelor: Denumire, Pozitie si Simbol. In pagina Ofertare, in Panoul Explorer puteti redenumi elementele investitiei apeland din meniul contextual functia Redenumire. Din Panoul Detalii puteti redenumi elementele investitiei prin editarea celulei tabelului de detalii.

Previous Top Next

graphic

graphic

Modificati pozitia si simbolul apeland functiile Modificare Simbol, Modificare pozitie. Modificati pozitia apeland functiile Sus/Jos.

graphic

graphic 1. InPanoulExplorer,apelatifunctiaModificarePozitie,introducetiunnumarsiobservatimutareainvestitieiinpozitiaindicata. 2. Selectatioinvestitie,inbaradebutoaneapasatibutoaneleSussauJospentrumutareacuopozitieinsussauinjos.

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 152

ConfigurareaProiectelor

Previous Top Next

Devizele unui proiect au o serie de parametri cu valori variabile care contribuie la calcularea valorii devizelor cum ar fi: cursul euro, valoarea TVA, sporurile, indicii recapitulatiei, etc. Fiecare deviz poate avea valori diferite ale parametrilor. Configurarea valorilor parametrilor se face in tabelul cu detalii din fereastra principala a proiectului. Descriereatabeluluideconfigurare Parametrii devizelor sunt grupati in 3 categorii distincte grupate in 3 grupe: 1. Parametrii antet sunt paramterii generali cum ar fi data si durata devizelor, partenerii implicati in proiect, etc. 2. Parametrii de calcul sunt parametrii cu influenta directa asupra valorii devizelor de exemplu: TVA, curs euro, Recapitulatia, etc. 3. Parametrii diversi sunt: parametri mai putin utilizati in proiectele obisnuite cum ar fi: categoria de lucrri, categoria CPV etc. Editarea valorilor se face prin introducerea de la tastatura direct in tabel sau prin culegera din baza de date. MeniulAntet Tabelul cu detalii al proiectului contine pe lng coloanele cu valorile parametrilor si o serie de coloane in care sunt afisate valoarile devizelor. Pentru usurarea utilizrii coloanelor meniul antet pune la dispozitie o serie de functii prin care se pot ascunde/afisa coloanele precum si functii de salvare a diverselor configuratii de coloane.
graphic

Descriereaparametrilorantet: Pozitie - parametru pozitie stabileste locul pe care il ocupa proiectul in cadrul colectiei, obiectul in cadrul proiectului si devizul in cadrul obiectului. Pozitiile obiectelor si ale devizelor preiau in structura lor pozitiile folderelor care le contin. Simbol - Simbolul este un element de identificare ce poate fi atasat proiectului si vare va fi preluat automat de obeicete si devize in scopul identificarii apartenetei acestora la proiect. Simbolul poate fi afisat optional in rapoartele proiectului Denumire - Denumirea proiectului, obiectelor si a devizelor sunt afisate in rapoartele proiectului

graphic

graphic

Data - Data devizului poate fi afisata optional in rapoartele proiectului. Se introduce in coloana Data prin intermediul ferestrei cu calendar. Beneficiar, Executant, Proiectant, Subcontractant - Sunt afisate optional in rapoartele proiectului si se introduc in coloane prin introducerea de la tastatura.

Descriereaparametrilordecalcul Recapitulatia - Alegerea recapitulatiei ce va fi atasat devizelor se face din lista de recapitulatii prin comanda meniului contextual Consulta. Cursul euro - cursul euro poate fi introdus de la tastatura sau poate fi cules din lista de cursuri euro prin comanda meniului contextual Consulta. Cursul euro poate fi afisat optional in rapoartele proiectului. Scade material beneficiar dupa recapitulatie - Bifarea parametrului va avea ca efect scderea materialului aprovizionat de beneficiar dupa trecerea valorilor acestora prin recapitulatie colectndu-se astfel procentele aferente de indirecte si beneficiu. Debifarea va avea ca efect scaderea valoarilor MatBen nainte de recapitulatie situatie n care la deviz nu se vor aduna valorile aferente de indirecte si beneficiu. TVA - valorile predefinite ale TVA-ului sunt cele definite de legislatia fiscal in vigoare. Puteti odifica aceast valoare prin introducerea noii valori de la tastatura. TVA-ul poate fi afisat optional in rapoartele proiectului. Sporurile vizibile pe deviz - Sporurile vizibile se introduc de la tastatur. Valorile lor sunt propagate devizelor. Valorile aferente sporurilor pe deviz sunt afisat obligatoriu pe in rapoartele C5, C4 si F3 intre totalul zero si recapitulatie. Pentru aplicarea unor sporuri invizibile n rapoarte ve?i folosi oricare dintre sporurile propagate la nivelul articolelor prin intermediul functiilor Calcul invers

Descriereaparametrilordiverse CPV - Codul clasificrii europene a produselor achizitionate public, poate fi afisat optional in rapoartele proiectului. Se culege din baza de date prin intermediul comenzii Consulta Categoria de lucrri - Categoria din care fac parte lucrrile cuprinse in deviz, poate fi afisat optional in rapoartele proiectului. Se culege din baza de date prin intermediul comenzii Consulta. Titlul, numarul, faza, proiectului sau plansei proiectului din care au fost extrase cantittile de lucrari si listele de lucrri cuprinse in deviz; poate fi afisat optional in rapoartele proiectului. Cantitate - pentru devizele unitare (km de drum, lucrri de montaj al unui echipament, etc). O valoarea mai mare ca 1 va avea ca efect multiplicarea valorii acestor devize in rapoartele centralizatoare.

graphic

Help ISDP

153 . Manual de utilizare ISDP 2011

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 154

StergereaInvestitiilor

Previous Top Next

Stergerea. In pagina Ofertare, in Panoul Explorer puteti sterge elementele Investitiei folosind functia Stergere apelata din meniul contextual, bara de butoane sau comanda rapida Ctrl+Del . Investitiile, Obectele si devizele sterse cu functia Stergere sunt salvate temporar intr-o colectie denumita Recycle Bin. Pentru a sterge definitiv elementele investitiei apelati comanda Stergere definitiva (Shift+Del)

graphic

graphic

1. InPanoulExplorer,selectatioInvestitieapelatifunctiaStergere.Observatimutareatemporaraaacesteiaincosul degunoi(RecycleBin). 2. SelectatiinvestitiadinRecycledBinsiapelatifunctiaRestaurare.Investitiavafirecuperatasimutataincolectia selectata. 3. PentruagolicosuldegunoisauoricealtacolectieapelatifunctiaGolirecolectie. AtentiefunctiaGolirestergedefinitivinvestitiilesielementeleacestora.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

155 . Manual de utilizare ISDP 2011

Cut,Copy,Paste

Previous Top Next

Copierea InpaginaOferte,inPanoulExplorerputeticopiaelementeleInvestitieifolosindperecheadefunctiiCopy/Paste apelatadinmeniulcontextual,baradebutoane saucomandarapidaCtrl+C(copiere),Ctrl+V(adaugare). MutareafolosindCut/Paste. InpaginaOferte,inPanoulExplorerputetimutaelementeleInvestitieifolosindperecheadefunctiiCut/Paste apelatadinmeniulcontextual,baradebutoane saucomandarapidaCtrl+X(stergere),Ctrl+V(adaugare). CopiereasimutareapoatefifolositapentruInvestitii,Obiecte,Listedelucrari,etc.Sepotcopiasaumutaunulsau maimulteelementeodatautilizandcomandapeselectemultipladeelementeinPanoulDetalii. Mutareaprinmodificarepozitieiincolectie InpaginaOferte,inPanoulExplorerputetimutaproiecteincolectiefolosindfunctiileSus/Jossaufunctia Modificareporzitie.PotfimutateProiecteinColectie,ObiecteinProiectsiDevizeinObiecte.

graphic

graphic

graphic

graphic

graphic

graphic

1. InPanoulExplorerselectatioInvestitieapoiinmeniulcontextualcgStgpeCopy.Selectatiocolectiesidinmenul contextualckStgpePastepentruacopiainvestitiainaceasisauinaltacolectie. 2. Procedatisimilarpentruamutainvestitiiintrecolectii:InPanoulExplorer,selectatioInvestitie,ckDr,apoiinmeniul contextualckStgpeCut.SelectatioaltacolectiesidinmenulcontextualckStgpePastepentruamutainvestitiainalta colectie. 3. InPanoulDetaliiselectatimaimultelinii(investitii,obiectesaulistedelucrari).Procedaticamaisuspentruacopiasau mutamaimulteelementeodata.

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 156

TransferulProiectelor
Transferul proiectelor intre modulele programului se realineaza in scopul utilizarii structurii listelor de lucrari in una din cele faze ale unui proiect: Estimare, Oferatare, Planificare si decontare. Pot fi transferate intre module Proiecte sau elemente de proiect (Obiecte, liste de lucrari, etc.) In functie de modul alegeti: 1. proiecte din Antemasuratoare: Transfer in Ofertare 2. proiecte din Ofertare: Transfer in Decontare
PentrutransferulProiectelorinProjectManagerfolositifunctiaExportInProjectManager.

Previous Top Next

graphic InmodululOfertare,inPanoulExplorerselectatioInvestitie(ObiectsauDeviz)ckDr>TransferinDecontare.Alegeticolectia,

saudupacaz,Proiectul,Obiectulincaredoritisaplasatielementultransferat.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

157 . Manual de utilizare ISDP 2011

ExportImport

Previous Top Next

IntelSOFT Deviz Profesional permite importul si exportul proiectelor din baza de date a programului. Puteti transmite proiecte
complete sau parti de proiect on-line, prin email, prin copiere pe suport magnetic, memory flash, etc. Formatulproiectelorimportatesiexportate IMPORT IntelSOFTDevizProfesional InfservDoclib COCCDelta2000 EXPORT IntelSOFTDevizProfesional IntelSOFTProjectManager MicrosoftProjectManager MicrosoftExcel TotalsoftPrimavera

graphic 1. DinmeniulprincipalaccesatiInstrumente>Import/Export,Alegeti ExportProiecte,Next.

2. Inpanoularborescentbifatiproiectulsauelemntulpecaredoritisailexportati,Setatilocatiaincaresevasalvafisierul exportat. 3. ClickpebutonulExport.Incatevasecundeprogramulvacreaunfisiercuextensia.isam. 4. TransferatifisierulpePCul incareurmeazasaimportatiProiectul. 5. DinmeniulprincipalaccesatiInstrumente>Import/Export,Alegeti ImportProiecte,Next. 6. Indicatilocatiaundeaticopiatfisierulexportat.ClickpebutonulImport

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 158

Sabloanedeproiect

Previous Top Next

Sabloanele sunt utilizate in scopul crearii rapide de proiecte standard. Puteti crea sabloane pentru liste cu cantitati de lucrari care ulterior pot fi adaugate in Proiectele dumneavoastra. Puteti crea sabloane pentru Proiecte in care puteti salva: structura Proiect, Obiect, Deviz, Lista de utilaje si dotari, Devizul General, etc., Proiecte fara structura Obiectelor si a devizelor dar cu listele de parametri si optiunile de raportare preconfigurate.

graphic Creareasabloanelorcustructuracompleta:

1. AdaugatiunProiectnou,obiectesidevize.Nuadaugatiarticoledevizelor Adaugareastructuriicomplete(obiectesidevize)esteoptionala 2. Puteticonfiguralistaparametrilor 3. Puteticonfiguraoptiunilederaportare 4. Selectatiproiectul>ckDr>SalvarecasablonProiectulcu: structura, setuldeparametrisi optiunilederaportaresevorcopiaincolectiaSabloane Puteticreapanala5sabloanediferite. Utilizareasimplaasabloanelor: IncolectiaSabloaneselectatisablonul>Copy>selectaticolectiaincaredoritiadaugareaunuiProiectdupasablonul selectat>Paste Utilizarearapidasabloanelor:
graphic

graphic

graphic

1. IncolectiaSabloaneselectatisablonul>ckDr> 2. Incolectiadeproiecte>Ckdr>Adaugare>Proiect>Sablon...Proiectladaugatvapreluaoptiunilederaportaresi listadeparametriidelaSablonulselectat 3. Dupaadaugareaproiectuluiadaugatirestulstructurii: Obiecteleadaugatevorpreluaparametriisioptiunilederaportaredela Proiect DevizelevorpreluaoptiunilederaportaresiparametriidelaObiect

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

159 . Manual de utilizare ISDP 2011

ArhivareaProiectelor

Previous Top Next

Proiectele ce au fost incheiate pot fi arhivate in scopul pastrarii in siguranta pentru o utilizare ulterioara. Proiectele arhivate sunt salvate pe hard-discul local in folderul IntelSOFT-DATE in format .isp si afisate in colectia Arhive. Ulterior puteti dezarhiva proiectele intr-una dintre colectiile de lucru.

graphic 1. InPanoulExplorer,selectatiunproiect,ckDr>Arhivare.

2. SelectaticolectiaArhivesiputetivedealistadeproiectearhivateintabelulcudetalii 3. Ulteriorputetidezarhivaproiecteleselectndarhiva,ckDr>Dezarhivare, indicaticolectiaincaredoritidezarhivarea>OK

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 160

Devizul

Previous Top Next

Devizulesteestimarea detaliataacosturilorunorlucrari,realizataanticipatinbazaunuiproiect. DinpunctuldevederealISDPDevizulesteelementulproiectuluicarecontinelistadelucraricucantitatisidetalii.Spredeosebirede antemasuratoare,devizulcontinedetaliiprivindcosturilelucrarilor.

EditareaDevizului Editarea se face in editorul devizului. Deschiderea unui deviz in editor se face din fereastra proiecte, din panoul explorer apelati comanda ckDr > Editare sau la dCk pe folderul antemasuratorii.

graphic

Devizulserealizeaza,deregula,prinparcurgereaurmatoareloretape: 1. adaugareaarticolelorintabelullisteidelucrari 2. particularizareaarticoleloradaugate 3. editareapreturilorunitarealeresurselor 4. atasareasiconfigurarearecapitulatiei 5. previzualizarearapoartelor.

StructuraDeviului Devizul este o lista de articole. In baza de date a programului articolele de deviz sunt stocate in structura Inidcatoare. Adaugarea unui articol de deviz din Indicatoare in lista de lucrari se face prin copierea articolelor din Indicatoare. Astfel orice modificare adusa unui articol din antemasuratoare nu afecteaza articolele similare din alte proiecte, cu atat mai putin pe cele din Indicatoare.

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

161 . Manual de utilizare ISDP 2011

Elementeleeditorului
Elementele Editorului listelor de lucrari Bara de butoane Butoanele din bara de butoane sunt comenzi catre functiile principale ale editorului. ______________________________ Pozitionati cursorul mausului deasura unui buton pentru a afisa eticheta cu numele functiei apelate.

Previous Top Next

graphic

Meniul contextual Meniul contextual afiseaza o lista de comenzi catre toate functiile disponibile in contextul editorului. Acesta se apeleaza la ckDr cand cursorul mausului se afla in cadrul tabelului editor. TabelulEditor Tabelul editor este cadrul in care se executa toate operatiile de calcul al antemasuratorii. Tabeluleditor este unul dintre elementele definitorii ale programului ISDP2009 si a fost proiectat cu cea mai mare atentie avandu-se in vedere pe de o parte complexitatea operatiilor specifice calcului antemasuratorii si, pe de alta parte, necesitate unei maxime flexibilitati in editare. Componenta AddArt este o fereastra specializata in cautarea articolelor de deviz in baza de date.

graphic

Observati diversitatea comenzilor catre functiile editorului: De exemplu functia de adaugare articole AddArt: in bara de butoane butonul AddArt in meniul general din bara de meniuri comanda catre functia AddArt in meniul contextual, la ckDr > Adaugare > Articol Tasta rapida (HotKey) prin apasarea tastei F2 a tastaturii.

graphic

graphic

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 162

Tabeluleditor

Previous Top Next

TabelulEditor Tabeluleditor este cadrul in care se executa toate operatiile de calcul al antemasuratorii. Tabeluleditor este unul dintre elementele definitorii ale programului ISDP2009 si a fost proiectat cu cea mai mare atentie avandu-se in vedere pe de o parte complexitatea operatiilor specifice calcului antemasuratorii si, pe de alta parte, necesitate unei maxime flexibilitati in editare. Fata de solutiile de editare adoptate la programele proiectate in trecut, IntelSOFT a ales de aceasta data solutia editarii datelor direct in tabel intr-o maniera similara editarii datelor in programul MS Excel. Coloanele tabelului editor - coloanele contin informatii ce pot fi doar citite (reda-only) si date ce pot fi editate. 1. Detalii - contine casete cu bifa. Bifarea unui articol, daca acesta este norma de deviz sau norma compusa "desface" articolul afisnd reteta 2. Pozitie - este coloana in care se afiseaza pozitia articolului in lista de articole precum si apartenenta elementelor la articole cum ar fi: apartenenta materialului din lista la articol, apartenenta articolului la norma compusa sau la Stadiul Fizic 3. Simbol -Infunctiedetipularticolului codul resursei simbolul normei 4. Denumire - Afiseaza denumirile normelor si ale resurselor 5. Gretutate -Infunctiedetipularticolului greutatea unitara a resursei greutatea unitara a resurselor din norma sau norma compusa 6. Cantitate Consum -Infunctiedetipularticolului Consumul de resursa in unitatea de norma Cantitatea de norma in deviz Cantitate -Infunctiedetipularticolului Consumul total de resursa (consum de resursa x cantitatea normei) Cantitatea de norma in deviz Sporuri consum - spor rocentual pe consumul unitar de resursa Consum Total -Infunctiedetipularticolului Consumul de resursa inclusiv sporul in unitatea de norma (consum de resursa x spor x cantitatea normei) Cantitatea de norma in deviz 7. Greutate total -Infunctiedetipularticolului greutatea totala a resursei (greutatea unitara x spor x cantitatea normei) greutatea totala resurselor din norma sau norma compusa 8. Note de subsol - Text explicativ ce apare la finalul raportului cu trimitere la articol 9. Explicitat - Caseta cu bifa care determina atasarea la rpoartul C5/F3 a unei anexe cu detaliile articolului.

graphic

Calculul in tabel se face in general in timp real, orice modificare ducand la rinitializarea valorilor in coloanele calculate. In oricare alta situatie puteti forta reinitializarea valorilor apeland functia reinitializare din bara de butoane. Reindexarea pozitiilor - In urma inserarii, stergerii, mutatii de articole in lista cu cantitati pozitiile relative se modifica. Pentru actualizarea pozitiei afisate apelati functia de reindexare a pozitiilor.

Antetul Tabelului editor In antetul tabelului editor sunt afisate denumirile coloanelor tabelului. ______________________________ Pozitionaticursorulpemargineainferioaraaantetuluiapsaticlicksitrageticursorulmausuluiinjosfarasadatdrumullaclick. Astfelredimensionatiantetulpentruaafisadenumireacompletaacoloanelortabelului.

graphic

Meniul antet In scopul afisarii tuturor detaliilor necesare unei analize complete utilizatorul are la dispozitie o serie de optiuni de configurare a tebelului editor: Ascunderea/afisare coloanelor, Ascunderea/afisarea panourilor sumare si recapitulatii, Ascunderea/afisarea detaliilor articolelor de deviz (materiale explicitate, reteta normelor, etc), Configurarea inaltimii liniilor si a grsimii coloanelor, Afisarea particularizata a denumirii coloanelor. Meniul antet contine lista de comenzi catre toate functiile de configurare enumerate mai sus si se apeleaza la ckDr pe capul de coloana al tabelului editor. ___________________________ Dinlistadecomenzialemeniuluiantetbifati/debifatiafisareacoloanelor,saustabilitireguladimensionariiliniilordintabel.Redimensionati grosimeacoloanelor.UlteriorclickpecomandaSalveazasetaricoloanepentruaregasiaceastaconfiguraresiduparedeschidereaulterioara aeditoruluiinaceeasisauinaltaantemasuratoare.

graphic In meniul antet click pe comanda Setaregrosimi>Automatdupadimensiune si observati redimensionarea inaltimii

liniilor astfel incat sa poata fi afisate toate datele din celulele articolului indiferent de lungimea textului.

Help ISDP

163 . Manual de utilizare ISDP 2011

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 164

Comparativul
Comparareanormelorcueditoruldenorme Inainte de adaugare normelor in lista de lucrari este necesara cunoasterea cu precizie a continutului acestora. In acest scop veti utiliza componenta de editare a normelor in care veti adauga una sau mai multe norme al caror continut doriti sa il studiati in maniera comparativa.

Previous Top Next

graphic

graphic 1. SelectatiunasaumaimultenormedinlistaderezultateckDr>Comparativ,

2. Infereastradeeditarematricealaanormelornormelesectatevorfiincarcatecateocoloanadistincat, 3. ClickpebutonulGraficdinbaradebutoanepentruaafisacomponentadereprezentaregraficaaconsumurilor, 4. Selectatiunasaumaimulteliniicuresursesiobservaticumingraficulcomparativsuntreprezentateconsumurilecumulate.

Atentie!Desiinacestcontextputetiexecutasioperatiideeditareanormelornuvarecomandsalefolositi.Utilizatieditareadupa adaugareanormeiinlistadelucrarisauinbazadedateincontextulIndicatoare.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

165 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor > ModululOfert > EditorulDevizelor > AddArtDescriereageneral

AddArtDescriereageneral
ComponentaAddArtesteofereastraspecializataincautareaarticolelordedevizinbazadedate. SectiunileferestreiAddArt 1. Sectiuneacomenzilor:
q q q q q

Baradebutoanebutoanelecomutaintrecategoriiledearticolededevizincaresefacecautarea:Normecompuse,articole,matriale. Criteriuldecautarealegetiintrecriteriiledecautaredinlistasiintroducetiunulsaumaimultecuvintecheie. Filtrulindicatoareloralegetiunfiltrudecautaredefinitanteriorsaucreatiunulnou. Butonuldecautareexecutacautarea. Cheiacutriicasetancaresescriucheiledecutare.Aiciestememoratautomatunistoricalcheilordecutare

1. 2.

Tabelulrezultateinacesttabelsuntafisatearticolelecareindeplinesccriteriuldecautare TabelulBufferInacesttabeldepozitatitemporararticolelealesedintabelulcurezultateinscopulalegeriimaterialuluisauamterialelordinlisteleanexe.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 166

See also
OF_EdDev1 OF_EdDev2 OF_EdDev_Comp Adugareaexpert Poziiaarticolelor Copiereaarticolelor OF_EdDev_Inlocuire OF_EdDev_AdLst OF_EdDev_ModifArt OF_EdDev_Mut OF_EdDev_AddNC OF_EdDev_edNC OF_EdDev_Grup OF_EdDev_SF OF_EdDev_Caut OF_EdDev_MultiDev OF_EdDev_Rap OF_EdDev_Salvare Formuladecalculadevizului OF_EdDev_Calcul2 OF_EdDev_Spor OF_EdDev_CalculSpor OF_EdDev_Recap OF_EdDev_Total

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

167 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor > ModululOfert > EditorulDevizelor > AddArtDescriereageneral > AddArtCriteriul decutare

AddArtCriteriuldecutare
Cautareaarticolelordedevizinbazadedatesepoatefacedupasimbol,codsau denumire. Pentruasporiflexibilitateacautariifunctiaafostrealizatape5criteriidistinctede cautare. Principiuldebazaesteintroducereaunuisirdecuvinte(intregisaufractiuni)intro caseta text urmand ca programul sa raspunda cu o lista de articole a caror denumirecontineintroformasaualtacuvintelesirului. Felulincaredenumirilearticolelorcontincuvintelesiruluiestedefintdecriteriulde cautare. ncepecu...:Acesttipdecautarevaafisatoatearticoleledinbazadedatecare incepcufractiuneadecuvant,cuvantulsausuccesiuneadecuvintelecheie introduse.

Contine...:
q

Acesttipdecautarevafisaoricearticolcarecontinefractiuneadecuvant, cuvantulsaucuvinteleintroduse

ncepecu...sicontine...:Acesttipdecautarevaafisatoatearticoleledin bazadedatecare:
q q

ncepcuprimulcuvantsaufractiunedecuvantintrodusasi Continecuvinteleurmatoare,dacaatiintrodusmaimultecuvintesau fractiunidecuvinteseparateprinspatiu

Exact...:
q

Vaafisaarticolecarecontinexactsuccesiuneadecuvintelecheie introduse.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 168

See also
AddArtFiltrulindictaoarelor AddArtRezultatulcutrii AddArtBufferul Funciisicomenziauxiliare

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

169 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor > ModululOfert > EditorulDevizelor > AddArtDescriereageneral > AddArtFiltrulindictaoarelor

AddArtFiltrulindictaoarelor
Pentrulimitareacautariiintrungruprestransdeindicatoaresepotdefiniunulsaumamultrefiltrecaresevoraplicacriteriuluidecautare.Definireafiltruluiconstainadaugarea introlistaaindicatoarelorincaresevaexecutafunctiadecautare.Infelulacestarezultatulcautariivafilimitatdoarlaarticoleleindicatoarelorcesuntincluseinlistafiltrului. Definireasimodificareafiltrului Putetidefiniunulsaumaimultefiltrepentruindicatoare.Fiecarefiltrunouvatrebuidenumitincuvintereprezentative(deex.:Constructiisiinstalatii,DrumurisiPodurisauColectia 1981etc) Aplicareafiltrului Unfiltrudefinitanteriortrebuieaplicatinaintedeexecutareauneicautari.Rezutatulcautariivafilimitatexclusivlaarticolelecarerespectacriteriuluiselectatsicareapartin inidcatoarelordinlistafiltrului.

See also
AddArtCriteriuldecutare AddArtRezultatulcutrii AddArtBufferul Funciisicomenziauxiliare

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 170

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor > ModululOfert > EditorulDevizelor > AddArtDescriereageneral > AddArtRezultatul cutrii

AddArtRezultatulcutrii
Tabelulcurezultatulcutriiafieazatoate(maxim1000)articoleledinbazade datecarecorespundcriteriuluisicheiidecutare. Ordonarearezultatelor Putetiordonarezltatelecautariiinordinealfabetica,crescatoatesau descrescatoare,adenumirii,simboluluisauunitatiidemasura.Pentruaordona rezultateleutilizatifunctiadeordonareimplicitaatabelelordinISDP(clickpecapul decoloana). Completareacantitatii Inurmaexecutariioperatieidecautaretabelulcurezultatevaafisatoate rezultateleceindeplinesccriteriuldecautare.Tabelulcontine4coloanedintrecare coloanacantitateesteeditabila.Incoloanacantitatate,indreptularticoluluipe careintentionatisailadaugatiinlistadelucrariintroducetiovaloarenumerica reprezentandcantitateadearticolconformunitatiidemasuraafisateincoloana UM.ApasatitastaEnter.Dacarticolulnucontinelistaanexaarticolulvafi adugatdirectindeviz.

Adaugareaarticolelorculistaderesurseexplicitate Listederesurseexpliciatatesuntlistederesursematerialesauutilaj.Scopul acestorlisteestedeapermiteutilizatoruluisaaleagaintresortimentelediferiteale unormaterialedeacelasitip.(deex.:listaderesursecubetoanecontinetoate claseledebetoaneutilizateinconstructii.)InprogramulISDP2011putetiadauga normafarasaalagetiniciunmaterialdinlistasausaalegetiunulsaumaimulte materialedincadrullistei. Consultareaspecificatiiloriareeteinormelor Pentruafladetaliisuplimentaredesprenormelededevizconsultatifiselede specificatiiatasatefiecareinormeapelandfunctiaSpecificatiidinmeniulcontextual apelndfunciaSpecificaiisauputeianalizareletanormeiapelndfuncia Reet Alegereamaimultormaterialedinlistaanex Inspecialincazularticolelordeinstalatiisanitare,apa,gazeetc.listeleanexe continsortimentediversedefitiguridincareutilizatorulpoatealegeunulsaumai multe.UtilizatifunctiaSetarecantitatetotala pentruaintroducecantitatea total.Programulcalculeazautomatconsumulunitarcorespunztor.

See also
AddArtCriteriuldecutare AddArtFiltrulindictaoarelor AddArtBufferul Funciisicomenziauxiliare

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

171 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor > ModululOfert > EditorulDevizelor > AddArtDescriereageneral > AddArtBufferul

AddArtBufferul
Bufferulesteuntabelncareputeidepozitaarticoletemporar,pnala adugareandeviz.UtilizareaintermediaraBufferuluiesteopional.Renunatila BufferintermediardinAdministrare NormelecareconinlisteanexevorfiadugatedirectinBufferundeputeialege sortimentuldematerialdinlistaanexpecarelveiadugaindeviz. Dupaadaugareauneinormeculistaanexa inBufferaceastaseafiseazpeolinie separatasublinianormei.Dupaexpandarealisteisuntafisatepedetaliilelistei anexa.Utilizatorulpoatealegeunulsaumaimultematerialedinlistaanexcarepot fiatasatenormeilaadaugareainlistadelucrri. Inafaramaterialelorexistenteinlistaanexautilizatorulpoateadaugasimateriale dinafaralisteianexeprecumsimaterialenoi.Listeleanexepotficompletatede utilizatorcumaterialenoisaucumaterialedinbazadedate

See also
AddArtCriteriuldecutare AddArtFiltrulindictaoarelor AddArtRezultatulcutrii Funciisicomenziauxiliare

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 172

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor > ModululOfert > EditorulDevizelor > AddArtDescriereageneral > Funciisicomenziauxiliare

Funciisicomenziauxiliare
ReiniializareF2 Funciadereiniializareacutriitergetabelulcurezultatelecutriianterioarei selectezcasetadeintroducereanouluicriteriudecutare.Funciaesteapelabila dinmeniulcontextualitastaF2. Reeta ComandaReet ,apelabildinmeniulcontextual,deschidefereastra decomparareieditareereetelornormelorselectate. Specificaii Funciaafieazspecificaiiletehniceaferentenormeiselectate. FunciiaferentelisteloranexeafiateintabelulBuffer 1. PreiaresursaselectatnlistFunciaestedesponibildacn tabelulcurezultatelecutriisuntafiatematerialeiunuldintreacestea esteselectat.Funciapreiamaterialulselectatiladaugacamaetrial explicitatlalistadinbufferconfigurndautomatconsumulunitarspecific listei. Adugareresursaselectatlalist Comandaapeleazaceai functiedescrismaisus. SetarecantitatetotalFunciaseaplicpeunmaterialdinlisti calculeazconsumulunitarlaintroducereacantitiitotaleamaterialuluidin list. tergerefuncatergeliniileselectatedininBuffer. Cutarenbufferfunciacautiselecteaznormedinbuffer(i/sau materialedinlistaenex)carecorespuncriteriuluidecutareintrodusn casetadecutare.Sepotexecutacutridupacod,poziienlistsau denumire

2. 3.

4. 5.

See also
AddArtCriteriuldecutare AddArtFiltrulindictaoarelor AddArtRezultatulcutrii AddArtBufferul

Help ISDP

173 . Manual de utilizare ISDP 2011

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 174

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor > ModululOfert > EditorulDevizelor > Adugareaexpert

Adugareaexpert
Componenta Adaugareexpert este destinatadugriirapideaarticolelorin tableuleditorallisteidelucrri. Adugareaexpertareavantajulcapoate cretevitezaderealizareaalistelorde lucrripentrusituaiilencarearticolelece urmeazafiadugatesuntfoartebine cunoscute(simbol,coninut,etc.)sau pentrusituaiancarelistadelucrriafost dejarealizatdarnuneesteladispoziiein formatelectroniccidoartiparitpehrtie.

ComponentaAdaugareexperteste destinatadugriirapideaarticolelorin tableuleditorallisteidelucrrisiconstn5 miscridistincte:

1.

Tastareaincoloanasimbolaprimelorcaracterecunoscutealeunuisimbol, denormsaucodderesurs.ntrerupereapentru0,3sec.atastriiva afisaolistacunormededevizacarorsimbolcoincidecucriteriulintrodus delatastatura Sageatjoscomutacursorulintabelulcurezultate. Enterselecteazaunarticolsiladauginlistadelucrri Dacnormaselectatcontineunasaumaimultelisteanexeacesteavorfi afisate. Materialuldinlistasepoateselectamutndcursoruldintastelesgeti sus/jos Enterselecteazaunmaterialsiladauginlistadelucrri. Cursorulsepozitioneazautomatpecelulacantitateundeseintroducede latastaturacantitateadearticol. Entercomutcursorulpeurmtoareapozitiesiciclulserepet.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

See also
OF_EdDev1 OF_EdDev2 OF_EdDev_Comp AddArtDescriereageneral Poziiaarticolelor Copiereaarticolelor OF_EdDev_Inlocuire OF_EdDev_AdLst OF_EdDev_ModifArt OF_EdDev_Mut OF_EdDev_AddNC OF_EdDev_edNC OF_EdDev_Grup OF_EdDev_SF OF_EdDev_Caut OF_EdDev_MultiDev OF_EdDev_Rap OF_EdDev_Salvare Formuladecalculadevizului OF_EdDev_Calcul2 OF_EdDev_Spor OF_EdDev_CalculSpor OF_EdDev_Recap

Help ISDP

175 . Manual de utilizare ISDP 2011

OF_EdDev_Total

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 176

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor > ModululOfert > EditorulDevizelor > Poziiaarticolelor

Poziiaarticolelor
Inlistadelucrri(antemasurtoare,deviz,etc)poziiaunuiarticolareodubla semnificaie: 1. 2. 3. 4. Numaruldeordinealarticoluluiinlistadelucrri Apartenenamaterialuluidinlistaanexalaunarticoldedeviz. Apartenenaunuiarticollaonormacompus Apartenenaarticoluluilaungrupdearticole(stadiifizice,categoriide lucrri).

Ineditorullistelordelucrriexist2coloanereferitoarelapoziie: 1. 2. Poziiecoloaneditabilncareutilizatorulpoatescrieoricecaractere PoziieRaportcolonneeditabilncareprogramulpreiavaloriledin colonaanterioarilacareadaug,dupcaz,caracteredistinctiveale aparteneneilagrupuri(2.1.1.,2.L,etc).Valoriledinaceastcoloan sunttipritenrapoartulC5/F3 Peaceaipoziie(coloncubif)Liniilebifatevorpreluaautomat pozitiadelaliniileanterioare.

3.

Reprezentareaarticolelorcumaterialexplicitat Apartenenamaterialuluidinlistaanexalaonormaestereprezentatprin numarulpoziieinormeiurmtdeliteraL.Deexempluarticolul28silista28.L Reprezentareaarticolelorgrupate Pentrureprezentareaaparteneneiresurselordinreetlanorme,anormelorla normelecompusesauaarticolelordedevizlastadiilefizicesntfolositepozitiilecu caracterecompuse: 1. Poziiauneiresursencadrulnormeiestereprezentatprincombinarea poziieinormeindeviziapoziieiresurseinreet r 5.3Crmid... s 5estepoziianormeindevizi
s

3poziiamaterialuluiinnorm.

2.

PoziianormeincadruluneinormecompusesauaunuiStadiuFizic(SF) r 5.3Turnareabetonului
s

5estepoziianormeicompusesauaSF ndevizndeviz i 3poziianormeiinnormacompussaunSF.

Coloanereprezentativepentrupoziie

Ineditorullistelordelucrriexist3coloanereferitoarelapoziie: 1. 2. Poziiecoloaneditabilncareutilizatorulpoatescrieoricecaractere PoziieRaportcolonneeditabilncareprogramulpreiavaloriledin colonaanterioarilacareadaug,dupcaz,caracteredistinctiveale aparteneneilagrupuri(2.1.1.,2.L,etc).Valoriledinaceastcoloan sunttipritenrapoartulC5/F3 Peaceaipoziie(coloncubif)Liniilebifatevorpreluaautomat pozitiadelaliniileanterioare.

3.

See also
OF_EdDev1 OF_EdDev2 OF_EdDev_Comp AddArtDescriereageneral

Help ISDP

177 . Manual de utilizare ISDP 2011

Adugareaexpert Copiereaarticolelor OF_EdDev_Inlocuire OF_EdDev_AdLst OF_EdDev_ModifArt OF_EdDev_Mut OF_EdDev_AddNC OF_EdDev_edNC OF_EdDev_Grup OF_EdDev_SF OF_EdDev_Caut OF_EdDev_MultiDev OF_EdDev_Rap OF_EdDev_Salvare Formuladecalculadevizului OF_EdDev_Calcul2 OF_EdDev_Spor OF_EdDev_CalculSpor OF_EdDev_Recap OF_EdDev_Total

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 178

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor > ModululOfert > EditorulDevizelor > Copiereaarticolelor

Copiereaarticolelor
Copiereadinindicatoare ISDP2009permitecopiereanormelordinindicatoareinlistadelucrariutilizand perecheadefunctiicopy/paste. Pentru o buna exploatare a functiei copy/paste intre indicatoare si lista de resurse aranjati ferestrele pe verticala utilizand functiaFeresre>Aranjare Verticala. Copiereadinaltedevize ISDP2009permitecopiereaarticolelor(norme,materiale,etc.)dinindicatoarein lista de lucrari utilizand perechea de functii copy/paste sau cut/paste. Puteti deschideineditareunnumarnelimitatdedevize. AdaugareaarticolelorcopiateutilizandfunctiaPastesepoatefaceoptional: 1. 2. 3. 4. DeasupraarticoluluipecareilselecatilaaplicareafunctieiPaste, In pozitia imediat uramatoare articolului pe care il selecati la aplicarea functieiPaste, Peultimapozitiedinlistedearticole, InlocuindarticolulpecareilselecatilaaplicareafunctieiPaste.

Dupa alegerea unei noi opriuni de adaugare, mai putin cea de inlocuire, programulseteazaaceastaoptiunecapredefinitapentrucomandaPasteastfel dataurmatoarenumaiestenecesaraapelareaoptiuniicidoarclickpefunctia comandaPaste Copiereadinindicatoare 1. 2. 3. 4. 5. din meniul principal Componente > Indicatoare deschideti fereastra Indicatoare SelecationormasiaplicaticomandackDr>Copy InlistadelucrarickDr>Paste>DeasupraPozitiei repetati pasii 13 cu alegera optiunilor Sub Pozitie, Ultima Pozitie si observatiplasareadiferitainlistadelucrarianormeicopiate. repetatipasii13cualegeraoptiuniiInlocuire siobservaticumarticolul copiatesteplasatinlocularticoluluisauarticolelorselecatatedinlista

Copiereadindevize 1. 2. 3. Deschidetiineditare2devizediferite. SelectatiungrupadearticoledinprimuldevizsiapelaticomandackDr> Copy (puteticopiaunulsaumaimultearticoleneadiacente) InceadealdoileadevizapelaticomandackDr>Paste

See also
OF_EdDev1 OF_EdDev2 OF_EdDev_Comp AddArtDescriereageneral Adugareaexpert Poziiaarticolelor OF_EdDev_Inlocuire OF_EdDev_AdLst

Help ISDP

179 . Manual de utilizare ISDP 2011

OF_EdDev_ModifArt OF_EdDev_Mut OF_EdDev_AddNC OF_EdDev_edNC OF_EdDev_Grup OF_EdDev_SF OF_EdDev_Caut OF_EdDev_MultiDev OF_EdDev_Rap OF_EdDev_Salvare Formuladecalculadevizului OF_EdDev_Calcul2 OF_EdDev_Spor OF_EdDev_CalculSpor OF_EdDev_Recap OF_EdDev_Total

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 180

inlocuireasiinserareaarticolelor
Inlocuireaarticolelor

Previous Top Next

graphic

In ISDP puteti inlocui articolele existente cu altele. Programul sterge articlul inlocuit si adauga pe aceasi pozitei, cu aceasi cantitate noul articol. Pentru a inlocui articole folositi una dintre urmatoarele functii: ckDr > Inlocuire Functia de inlocuire apeleaza componenta AddArt. In continuare procedati ca la AdaugareacuAddArt.Programul va inlocui articolul selectat cu articolul sau articolele adaugate din tabelul Buffer al AddArt. dupa aplicarea functiei Copy sau Cut apelati ckDr > Paste > Inlocuire. Programul va inlocui articolul sau articolele selectate cu articolul copiat.

graphic

Inserareaarticolelor Functia de inserare este similara functie de Adaugare cu AddArt cu singura deosebire ca articolele adaugate nu sunt plasate pe ultimele pozitii din lista de lucrari ci in pozitia imediat uramatoare articolului pe care il selecati la aplicarea functiei Iserare.

graphic

Inlocuireaunuiarticolcuunulsaumaimultearticole 1. Selectatiunarticoldinlistadelucrari>ckDr>Inlocuire 2. InAddArtadaugatiinbufferunulsaumaimultearticolecucaredoritisainlocuitiarticolulselectatinlista.(deex.:inlocuiti unarticoldeturnarebetoncu2articoleturnarebetonsiprepararebeton)

Inlocuireamaimultorarticole 1. Selectatimaimultearticoledinlistadelucrari>ckDr>Inlocuire 2. InAddArtadaugatiinbufferunulsaumaimultearticolecucaredoritisainlocuitiprimularticolulselectatinlista. 3. Apasatibutonul Adaugare.programulvaexecutainlocuireaprimuluiarticoldinselectiamultipladupacarevatrecelainlocuireaceluideal doileaarticoldinselectie 4. Continuatipanalainlocuireatuturorarticolelordinselectie. DacadoritisarenuntatilainlocuireaunuiarticoldinselectieapsatibutonulSkip, DacadoritiintreruprereaprocesuluideinlocuireapasatibutonulCancel.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

181 . Manual de utilizare ISDP 2011

AdaugareadinListaAnex

Previous Top Next

Pentru o norma existenta in lista de lucrari utilizatorul poate alege sa inlocuiasca sortimentul de material din lista anexa cu un altul sau poate adauga materiale din lista daca a omis sa o faca anterior.

graphic

1. In editorul antemasuratorii selectati norma cu lista anexa ckDr > Adaugare > Resursa din Lista 2. Selectati materialul sau materialele ce doriti sa le atasati normei din Antemasuratoare 3. Completati cantitatea > Enter sau dCk pe materialul ales. 4. Ck pe butonul Adaugare sau ctrl+Enter

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 182

Modificareaarticolelor

Previous Top Next

Modificareaarticoleloradaugate inantemasuratoare Articolele adaugate in Antemasuratoare sunt precatic copiate din tebelul sursa. Orice modificare ulteroara adaugarii nu afecteaza articolele din tebelele sursa. (detalii)

Modificari pe articol din tabelul editor Datele afisate in coloanele editabile pot fi modificate direct in tabel.: Simbol sau cod de articol, Denumiri de resurse sau norme, Consumuri de resurse, Resursele pot fi sterse din lista de resurse a unei norme.

Modificarile aduse unui articol nu afecteaza acelasi articol aflat in alta pozitie Modificari pe pe mai multe articole odata Functia EditareMultipla este utila pentru modificarea datelor din aceasi coloana in dreptul mai multor articole.
graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

183 . Manual de utilizare ISDP 2011

Copy,Cut,Paste
Copy/Paste Articolele de deviz pot fi copiate accesnd perechea de functii Copy/Paste (Copiere/Atasare). Puteti copia unul sau mai multe articole simultan prin selectie multipla. Copierea articolelor se poate face in cadrul aceleiasi liste de lucrari sau intr-o lista sau liste diferite. Functia Copy(Copiere)creaza o copie temporara a articolelor selectate. Functia Paste(atasare)ataseaza copia temporara in pozitia indicata. Atasarea articolelor copiate se poate face optional in patru pozitii diferite fata de linia selectata in cadrul listei de lucrari. Functia Pasteare patru optiuni de atasare: Deasupra pozitiei selectate Sub pozitia selectata Pe ultima pozitie din lista de lucrari In pozitia selectata prin inlocuirea articolului sau articolelor selectate Dupa alegerea unei noi opriuni de adaugare, mai putin ce de inlocuire, programul seteaza aceasta optiune ca predefinita pentru comanda Paste; astfel data urmatoare nu mai este necesara apelarea optiunii ci doar click pe functia comanda Paste Cut/Paste Articolele de deviz pot fi mutate accesnd perechea de functii Cut/Paste (Stergere/Atasare). Puteti muta unul sau mai multe articole simultan prin selectie multipla. Mutarea articolelor se poate face in cadrul aceleiasi liste de lucrari sau intr-o lista diferita. Functia Cut(Stergere)creaza o copie temporara a articolelor selectate. Functia Paste(atasare)ataseaza copia temporara in pozitia indicata dupa care sterge definitiv articolul original. Atasarea articolelor copiate se poate face optional in patru pozitii diferite fata de linia selectata in cadrul listei de lucrari. Functia Pasteare patru optiuni de atasare: Deasupra pozitiei selectate Sub pozitia selectata Pe ultima pozitie din lista de lucrari In pozitia selectata prin inlocuirea articolului sau articolelor selectate Dupa alegerea unei noi opriuni de adaugare, mai putin ce de inlocuire, programul seteaza aceasta optiune ca predefinita pentru comanda Paste; astfel data urmatoare nu mai este necesara apelarea optiunii ci doar click pe functia comanda Paste Mutareaarticolelor Articolele pot fi mutate sus sau jos in cadrul listei apeland: perechea de functii Up/Down(Sus/Jos)din bara de butoane. Functia Mutareinpozitia... din meniul contextual. Stergereaartcolelor Articolele pot fi sterse accesand functia Stergeredin bara de butoane sau meniul contextual .

Previous Top Next


graphic graphic

graphic graphic

graphic

graphic

graphic

graphic

SelectatiunulsaumaimultearticlesiclickpebutonulUp(sus)sauDown(jos)Cufiecarecomandaarticolulsaugrupulde articoleurcasaucoboaraopozitie.DupaceatiadusarticoleleinpozitiaconvenabilaapelatifunctiaReindexarepozitiipentru areimprospatavaloriledincoloanaPozitie Selectatiunulsaumaimultearticole,clickpebutonulStergeresaudelatastaturashift+delete.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 184

Adaugareanormeicompuse

Previous Top Next

Adaugarea Adaugarea unei norme compuse din baza de date in antemasuratoare consta in crearea unei copii a normei compuse si a normelor componente. Adaugarea se realizeaza prin intermediul componentei AddArtsau prin Copy/Paste din indicatoarul de norme.

Initializareaparametrilor La adaugarea unei norme compuse cu parametri este necesara initailizara valorilor parametrilor in scopul calcularii cantitatilor din lista normei compuse.
graphic 1. In editorulantemasuratoriiadaugationormacompusa"NCCP01Peretedincaramida..."

2. Inaintedeadaugaresedeschidefereastradeinitializareaparametrilornormeicompuse 3. IncoloanaPerete1introducetivalorileL=5mH=2,5mgr=0,3m. 4. Adaugatiincaunsetdevaloripentruunaldoileaperete: pecapuldecoloanaalsetuluiPerete1> ckDr>Adaugaresetdevalori innoulsetdevaloriPerete2introducetiL=4mH=2,5mgr=0,3m. 5. ApasatibutonulOK 6. Dupaadaugareanormeicompuseinantemasuratoareverificativalorileobtinuteprinaplicareaformulelordecalculalcantitatilor normelordelucraridinretetanormeicompuse. 7. Inmodpredefinitcantitateanormeicompuseeste1.Modificativaloareacantitatiinormeicompuseinscopulmultiplicarii valoarilorcantitative.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

185 . Manual de utilizare ISDP 2011

ModificareaNC

Previous Top Next

O norma compusa adaugata in lista de lucrari poate fi modificata fara ca modificarile sa afecteze norma originala din baza de data sau din alte antemasuratori.

Modificareadirectintabeluleditor In tabelul editor pot fi modificate: orice valoare din coloanele editabile pot fi sterse norme Ineditorulnormeicompuse In editorul normei pot fi operate urmatoarele modificari : adaugare de articole noi stergerea articolelor modificarea formulei de calcul sau a cantitatilor modificare listei de parametri

graphic Modificareanormeiineditor:

1. 2. 3. 4.

In editorulantemasuratoriiadaugationormacompusa"NCCP01Peretdincaramida..." dupaadaugaredeschidetinormacompusaineditor:ckDr>Editarenorma IneditorulnormeicompuseadaugatiarticolecuAddArt:ckDr>AdaugaresauF2 UrmatirestulinstructilunilordelaCreareanormeicompuse

Modificareavalorilorparametrilor: 1. Selectatinormacompusa>ckDr>Parametriinormacompusa 2. Infereastraparamterilormodificativaloareaparametrilor,adaugatisaustergetiseturidevaloari,redenumitiseturiledevalori.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 186

Grupareasidegruparea
Gruparea a doua sau mai multor articole are ca rezultat o norma compusa. Factorul de demultiplicare este utilizat in scopul multiplicarii sau demultiplicarii consumurilor articolelor grupate Degruparea unei norme compuse are ca rezultat stergerea normei compuse si inlocuirea cu articolele din lista acesteia.

Previous Top Next

graphic

Creareanormeicompusepringrupareaarticolelor: 1. Selectatidouasaumaimultearticoledinlistadelucrari>cKinbaradebutoanepebutonulGrupare sauckDr> Grupare.

graphic

2. In fereastra Modificare introduceti Denumirea si optional simbolul, UM. 3. Factorul de demultiplicare poate fi lasat la valoarea = 1 daca cantitatile articolelor vor ramane neschimbate. Setati la valoare > 1 daca doriti sa diminuati cantitatile sau subunitara daca doriti sa le sporiti.
Degruparea: 1. In editorulantemasuratoriiadaugationormacompusa"NCCP01Peretedincaramida..." 2. selectatinormacompusa>cKinbaradebutoanepebutonulDegrupare sauckDr>Degrupare.

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

187 . Manual de utilizare ISDP 2011

StadiulFizic

Previous Top Next

CeesteStadiulFizic? Stadiul Fizic este un articol din cadrul listei de lucrari care are ca scop impartirea listei de lucrari in mai multe sectiuni corespunzatoare, de exemplu, stadiilor fizice.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 188

Cautareaarticolelordinlista

Previous Top Next

Cautareaarticolelor Functia de cautare in antemasuratoare permite gasirea articolelor care contin cuvintele cheie introduse de utilizator. Pot fi cautate norme sau materiale adaugate direct in lista dupa denumire, simbol/cod, UM .

graphic

graphic

Apasati ck pe butonul Cautare introduceti criteriul de cautare, Enter sau click pe butonul [>>] (urmatorul) . In tabelul editor va fi selectata celula are corespunde criteriului de cautare; click pe butonul [>>] (urmatorul) va selecta rezultatul urmator; click pe butonul [<<] (anteriorul) va selecta rezultatul anterior.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

189 . Manual de utilizare ISDP 2011

Editareasimultanaadevizelor

Previous Top Next

In IntelSOFT Deviz Profesional 2009 puteti edita simultan oricate antemasuratori doriti. puteti deschide in editare doua sau mai multe antemasuratori din acelasi proiect sau din proiecte diferite Operatii utile intre doua antamasuratori A1 si A2 editate simultan: Copy/Paste - Puteti copia articole dintr-o antemasuratoare in alta. AddArt - Puteti adauga alternativ articole in cele 2 antemasuratori. Componenta de adaugare, AddArt, apelata dintr-o antemasuratoare A1 adauga articole doar in antemasuratoare A1 iar rezultatele cautarii executate in AddArt A1 pot fi diferite de rezultatele din AddArt A2 Compararea directa sau inversa a doua antemasuratori prin afisarea verticala in paralel in scopul identificarii diferentelor. Preeditarea stadiilor fizice separat in A1 si apoi transferarea lor in A2, in scopul urmaririi valorilor totale separat pentru fiecare stadiu fizic.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 190

PrevizualizareaRapoartelor

Previous Top Next

PrevizualiazreaRapoartelor Din editorul antemasuratorii se pot vizualiza si tipari rapoartele antemasuratorii editate. In general pentru tiparirea rapoartelor recomandam utilizarea dosarului de raportare pe intreaga investitie. Rapoartele care pot fi previzualizate din contextul editorului antemasuratorii sunt: AM - Lista de lucrari (antemasuratoarea) C6-C9 - listele de resurse materiale, manopera etc.

graphic DinbaradebutoaneclickpepinulbutonuluiRapoarte.DinmeniulderulantalegetiAMAntemasuratoare.

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

191 . Manual de utilizare ISDP 2011

Salvarea Antemasuratorii
SalvareaAntemasuratorii

Previous Top Next


graphic

Editarea Antemasuratorii se realizeaza intr-un fisier temporar. Orice modificare a unei Antemasuratori se face doar in copia temporara iar copia originala ramane neschimbata pana la salvare. Dupa salvare copia temporara inlocuieste antamasuratoarea originala.

Salvareca...
Functia de salvare ca este similara functiei de salvare cu deosebirea ca antemasuratoarea originala ramane neschimbata si se creaza o antemasuratoare noua in locatia stabilita de utilizator

graphic

graphic 1. editatioantemasuratoareexistenta,inchidetisinusalvati.Laredeschiderevetiregasiformaoriginalanemodificata.

2. editatioantemasuratoaresi apelatifunctaSalvareCa...Laredeschiderevetiregasiformaoriginalanemodificata.Modificarile sevorregasiinnoualistacreatalaSalvareCa

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 192

Formuladecalcululaldevizului

Previous Top Next

Valoarea totala a unui deviz rezulta din suma valoarilor fiecarui articol in parte la care se aplica valorile cheltuielilor directe si indirecte din recapitulatie. Vom descrie mai jos formula completa de calcul al devizului: 1. Calculul costurilor unui articol de deviz (norma de deviz): [ctN]=[c] x [pu] x [cntN] unde: [c] = consum unitar de resursa. [pu] = pret unitar al resursei. [cntN] = cantitatea normei.

Valorile articolelor defalcate pe tipuri de resurse (material, manopera, utilaj si transport) sunt insumate obtinandu-se valorile cheltuielilor directe totale: 2. [T0Mat] [T0Mat], [T0Ut], [T0Tra] Calculul costurilor cheltuielilor directe si indirecte aferente RECAPITULATIEI:

Structura standard a unei recapitulatii este alcatuita din 3 nivele fiecare continan un set de indici de recapitulatie care se aplica fiecare totalului nivelului anterior. NR1 Nivelul cheltuielilor cu salariile (CAS, Sanatate, Somaj etc.) T1 - Suma dintre T0 si NR1 NR2 Nivelul cheltuielilor indirecte - reprezentate de un indice diferit in functie de categoria de lucrari. T2 - Suma dintre T1 si NR2 NR3 Nivelul beneficiului - reprezentate de un indice similar adaosului comerical destinat obtinerii de profit. T3 - Suma dintre T2 si NR3

T0
NR1

[T0Mat] +

[T0Man] +

[T0Ut] +

[T0Tra]

[T0Man] x i1% [T0Man] x i2% [T0Man] x i3%


...

T1
NR2

[T1Mat] +

[T1Man] +

[T1Ut] +

[T1Tra]

[T1] x ii%

T2
NR3

T1 + NR2

[T2] x ib%

T3

T2 + NR3

3. Sporurile In programul IntelSOFT Deviz Profesional 2009 se pot aplica o serie de coeficienti de crestere ale valorilor denumiti in general sporuri 1. Sporul aplicat preturilor unitare Sporul aplicat pretului unitar creste pretul unitar aferent articolului. Sporul se poate aplica diferentiat pe tip de resursa. Sporul se poate aplica diferentiat pentru fiecare resursa in parte Sporul afecteaza implicit si valoarea articolului rezultand o crestere egala cu suma sporurilor aplicate pe fiecare resursa in parte. Optional,sporul poate fi evidentiat explicit in raportul C5/F3. Optional,sporul poate fi inclus in rapoartele C6-C9. Pentru sincronizarea intre C5/F3 si C6-C9 va recomandam ca acesta optiune sa fie activa. In situatia in care devizul contine aceasi resursa in articole diferite si articolele sunt sporite diferentiat, in rapoartele C6-C9 resursa va

Help ISDP

193 . Manual de utilizare ISDP 2011

fi afisata pe doua sau mai multe pozitii diferite cu pretul unitar la valori diferite date de sporurile aplicate diferit. 2. Sporul aplicat consumului unitar de resursa in norma de deviz Sporul aplicat consumului unitar creste consumul unitar aferent articolului. Sporul se poate aplica diferentiat pe tip de resursa. Sporul se poate aplica diferentiat pentru fiecare resursa in parte Sporul afecteaza implicit si valoarea articolului rezultand o crestere egala cu suma sporurilor aplicate pe fiecare resursa in parte. Optional,sporul poate fi evidentiat explicit in raportul C5/F3. Optional,sporul poate fi inclus in rapoartele C6-C9. Pentru sincronizarea intre C5/F3 si C6-C9 va recomandam ca acesta optiune sa fie activa. In situatia in care devizul contine aceasi resursa in articole diferite si articolele sunt sporite diferentiat, in rapoartele C6-C9 resursa va fi afisata pe o singura pozitie cu cantitatile cumulate si sporurile incluse. 3. Sporul aplicat valorilor T0 (totalurile valorilor resurselor inainte de recapitulatie) Sporul se poate aplica diferentiat pe tip de resursa: [T0Mat], [T0Mat], [T0Ut], [T0Tra] Optional,sporul poate fi distribuit impreuna cu valoarea recapitulatiei pe fiecare articol in parte in raportul C5/F3 cat si pe C6-C9. Schema de calcul al devizului
graphic graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 194

Calculareadevizului

Previous Top Next

In programul IntelSOFT Deviz Profesional 2009 calcularea devizului se produce in timp real dupa majoritatea modificarilor efectuate in cadrul editorului de deviz. Cu toate acestea sunt situatii in care pentru a nu incetini executia unor operatii de editare mai complexe functia de calcul nu este apelata automat. Comenzile explicite de calcul ale devizui sunt: 1. In cadrul editorului, in bara de butoane - butonul Calcul sau in meniul contextual ckDr > Calcul 2. In exteriorul editorului de deviz, in meniul contextual al proiectului, comanda executa recalcularea tuturor devizelor proiectului > ckDr > Calcul devize Calcularea devizului se poate face optional in moneda lei sau euro.

graphic

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

195 . Manual de utilizare ISDP 2011

Sporurile

Previous Top Next

Sporulpretului Sporul pretului poate fi aplicat pe toate resursele de acelasi tip sau distinct pentru fiecare resursa in parte. Editarea valorii se poate face direct in tabela editorului sau prin intermediul componentei Calcul Invers. Sporulconsumului Sporul consumului poate fi aplicat pe toate resursele de acelasi tip sau distinct pentru fiecare resursa in parte. Editarea valorii se poate face direct in tabela editorului sau prin intermediul componentei Calcul Invers. SporulT0 Sporul pretului poate fi aplicat pe distinct pe T0Mat, T0Man, T0Ut, T0Tra. Editarea valorii se poate face direct in tabela configurarii parametrilor proiectului.

graphic

Editareasporurilorpretului: 1. Ineditoruldevizuluiadaugatiarticoluletalon"ETA01A1Etalon" 2. Inmeniulantetafisaticoloanelespecificepentruafisareasieditareasporurilor: ckDr(pecapuldecoloana)>Sporulpretului>Sporulpretuluilamaterial 3. Indreptularticoluluibifaticasetacubifa (coloana1).sevorafisadetaliilearticolului 4. Indreptularticolului,incoloanasporintroducetivaloarea100.Observatidublreavaloriimaterialelor. 5. Indreptulfiecareiresurseputetiintroducevaloridiferite. 6. UrmaritievidentiereasiefectulsporurilorinrapoarteleC5/F3siC6

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 196

Calcululsporului

Previous Top Next

Componenta de calcul al sporului permite utilizatorului sa calculeze si sa aplice spor pe articol pentru a ajunge la o valoare data a articolului selectat.

graphic

graphic

Calcululsporuluipentruaobtinepretulunitaralarticolului 1. Ineditoruldevizuluiadaugatiarticoluletalon"ETA01A1Etalon" 2. Inmeniulantetafisaticoloanelespecificepentruafisareasieditareasporurilor: ckDr(pecapuldecoloana)>Sporulpretului>Sporulpretuluilamaterial 3. Indreptularticoluluibifaticasetacubifa (coloana1).sevorafisadetaliilearticolului 4. Selectatiarticolul 5. inbaradebutoaneckBt CalculSpor 6. InfereastracomponenteidecalculalsporuluibifatiradiobutonulSporestepreturisauSporestecantitatedupacaz 7. Bifatiradiobutonulpretunitar 8. IncasetaTotalarticol Valorifinaleintroducetivaloarealacaredoritisaajugeti 9. Programulvacalculaautomatsporulcaretrebuieaplicatpentruobtinereavaloriisolicitate. 10.Similarputetiprocedasipentruobtinereauneivaloridatevavaloarearesurselordinarticol. 11. UrmaritievidentiereasiefectulsporurilorinrapoarteleC5/F3siC6

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

197 . Manual de utilizare ISDP 2011

PanoulRecapitulatie

Previous Top Next

Panoul recapitulatii este destinat afisarii recapitulatiei atasate devizului. Afisarea panoului se comanda din meniul antet al tabelului editor > Panou Recapitulatie. Editorul recapitulatiei permite modificarea valorilor parametrilor recapitulatiei direct in tabel si modificarea pozitiei indicilor. Coloanele Material, Manopera etc afiseaza valorile adaugate de indicii recapitulatiei conform formulei de calcul

graphic Schimbarearecapitulatiei

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ineditoruldevizuluiafisatipanoulrecapitulatieidinmeniulantetaltabeluluieditor>PanouRecapitulatie. Dacadevizulestenoupanoulrecapitulatieiposibilsafiegol Inspatiulpanouluickdr>Selecteazarecapitulatie IncomponentadeeditarearecapitulatieiselectatiorecapitulatiesiapasatibutonulOK Dupaatasareputetimodificadirectintabelvalorilerecapitulatiei. DupaatasareputetimodificapozitiaindicilordintabelulrecapitulatieiprinckBt Sus/Jos. Oricemodificareinacestcontextnuafeceteazaaceasirecapitulatieatasataaltordevizesinicirecapitulatia originala.

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 198

PanoulTotaluri
Panoul totaluri permite utilizatorului sa se informeze permanent asupra valorilor totale ale devizului Panoul totaluri poate fi configurat astfel incat sa afiseze doar informatiile de care utilizatorul este interesat. Pentru configurare apelati optiunile din meniul antet al panoului

Previous Top Next

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

199 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor > ModululOfert > Bazadepre

Bazadepre
Bazadepreaunuidevizreprezintatotalitatearesurselor(material,manoper, etc)aferentenormelorinclusenlistadelurari. Inbazadepreaunuidevizaceai resursapareosingurdatcuunsingurpre. Editorulbazeidepreconine4sectiunicateunapentrufiecaretipderesursa: Material,Manopera,Utilaj(deconstructii)siTransport(utilajedetransport) Scopuleditoruluibazeidepreestedeaofericadrulncareutilizatoruls poatmodificapreurileresurselorutilizndtoatesurseledeinformaiidiponibilen program.

Componentadeeditarealistelorderesurseestestructuratape3elemente: 1. Baracubutoanepentrucomutareaintresectiunile(tipurideresurse): Material,Manopera,Utilaj(deconstructii)siTransport(utilajede transport).Pentrucomutareaintresectiuni:clickpeunuldintrebutoane. Tabeluleditor:destinatmodificarii preturilorsi,ingeneral,aoricaror elementealeresurselor(denumire,unitatedemasuragreutate,etc.) PanoulTOTAL:afisezatoateinformatiileprivindtotalurilevalorilor resurselordarsigreutatetotala,totaluloreloretc.

2. 3.

ComponentaCaracteristici. Cmponentacarecteristiciestestructuratape5sectiuni: 1. 2. Modificareresurse:Continelistadeatricbuteauneiresurseselectatesi permiteeditareaatributelorinselectiemultipla. Furnizoridemateriale:includeocompoentadecautareafisarea ofertelordematerialedelafurnizoriidinbazadedate.Laapelarese initializeazacuoferteleacarordenumireincepecuprimulcuvantal denumiriimaterialuluidinlistaderesurse OferteReprezentative:esteocomponentaceafiseazatoateofertele careaufostmarcatedeutilizatorcafiindreprezentativepentruunanume material(unic,definitprincodulMaterial) Preturidereferinta:esteocomponentaceafiseazapreturilede referintacalculatesiactualizatelunardecatreDECIS(Departamentude EconomiaConstructiiloralIntelSOFT) Articoledeprovenien:estecomponentaceafiseazaarticolelede devizdincareprovineresursaselectata.

3.

4.

5.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 200

See also
Proiectul EditorulDevizelor

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

201 . Manual de utilizare ISDP 2011

Modificareamanualapreturilor
Editarea direct in tabel In tabelul editor al listelor de resurse, in coloanele editabile (de culoare alba) se pot modifica direct in tabel: 1. pretul, 2. moneda, 3. data pretului, 4. numele furnizolului 5. Precum si alti parametrii ai resurselor cum ar fi denumirea, unitatea de masura etc.

Previous Top Next

graphic

graphic

graphic

Dupa modificarea manuala a pretului fontul cu care este afisata resursa in tabel se coloreaza distinct in scopul diferentierii de restul resurselor nemodificate. Editarea direct in tabel poate fi realizata si pe mai multe celule selectate simultan.
graphic graphic

graphic

Editarea multipla in tabel. Componenta Caracteristici.


graphic

graphic

Editareamanualaintabel 1. Selectatiadiacentmaimultecelule.Utilizandcursorulmauslui,clickpeunadintrecelulesifarasa eliberatibutonulmausului,tragetiinsussauinjosdealungulcoloanei SAU Selectatineadiacentmaimultecelule.ApasatisimantinetiapasatatastaCTRLsimarcaticuclick fiecarecelulacesevaedita.DupaselectareatuturorceluleloreliberatitastaCTRL. 2. Dupacetoatecelulelepecaredoritisalemodificatisuntselctateeliberatibutonulmausului. 3. Introducetidelatastaturanouavaloare. 4. ApsatitastaEnter

graphic

graphic

graphic

EditareamultiplacucomponentaCaracteristici 1. Selectati unasauaimulteliniiadiacentesaudisparate.


graphic

graphic

2. Peliniamarcatadecursor ckDr>Caracteristici. 3. InfereastraCaracteristici,incoloanacubifamarcati(bifati)liniilecoloanelorcevorfimodificate.Celuleledin coloanaValoarevordevenieditabile. 4. Infunctiedetipulvalorii(numeric,text,data,valoripredefiniteincasetaculisaetc.)introducetivaloareanoua. 5. PentruimplementareamodificarilorapasatiOKsauApply. 6. Valoriledincoloanelemarcatecubifa(editabile)sevorpropagalaresurselesectate. Editareamultiplaapretuluimanoperei Editareapretuluilamanoperasepoatefacesimultanpetoatemeseriiledincaeasicategoriesaudinaceasigrupa. 1. InpanoulManopera,selectatiBetonistcategoriaaIIa>Pretulmeu>PeGrupa>Toatemeseriilebetonistvor preluapretulintrodus. 2. InpanoulManopera,selectatiBetonistcategoriaaIIa>Pretulmeu>PeCategorie>ToatecategoriileaIIavor preluapretulintrodus. Pretulcalculatlautilajsautransport Pretullautilajeledeconstructiisautransportpoateficaclulatinbazacatorvaparametricumarfi:consumulde carburantsipretulcarburant,costurileprivindmanipulareasicosturilecuintretinereasiamortizarea. 1. Inlistadeutilajeselectatiutilajul"Vibratordeinteriorpentrubeton..." 2. CkDr>Pretulmeu>Calculat>Infereastradecalculintrducetiparametriiceruti.Dacautilajulesteelectricinlocul consumuluidecarburantintroducetikWhiarlapretpretul/kWh 3. DupaOKprgramulvainserapretulcalculatpentruoradefunctionaresivamemoraparametriidecalcul.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 202

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

203 . Manual de utilizare ISDP 2011

ModificareapreturilorPreluareaautomataapretuluidereferinta
Pretul de referinta.

Previous Top Next

Fiecare material din baza de date a ISDP 2009 are atasat cel putin un pret de referinta. Acest pret este calculat in baza unei formule de calcul ce aplica un coeficient de crestere ICP/CAEN publicat de INS (Institutul National de Statistica) unu pret de referinta de baza denumit Pret449 Pretul de referinta poate fi generat automat, lunar, in baza unui set de indici ICP/CAEN din complonenta ICP/CAEN. Fiecare resursa poate avea unul sau mai multe preturi de referinta la date diferite (data de 1 ale fiecarei luni.) Utilizarea pretului de referinta Pretul de referinta este atasat automat unei resurse la adaugarea in deviz. Pretul de referinta este astasat la comanda prin apelarea functiei Preluarepretdereferinta. Programul permite ca printr-o singura comanda utilizatorul sa preia dupa un anume criteriu (maxim, minim, mediu etc) unul dintre preturile de referinta. Pret Maxim/Minim - Preia pretul cu valoarea cea mai mare/mica; Pret Actual - preia pretul cu data cea mai actuala; Pret Mediu - se calculeaza un pret mediu din toate preturile de referinta; Intervalul de comparare pentru aplicarea functiilor descrise mai sus poate fi: Fara limite - situatie in care se alege intre toate preturile de referinta. Interval definit de utilizator - se alege doar intre preturile a caror data se afla in intervalul definit.

graphic Preluareaautomataapretuluidereferinta.

1. InproiectulCasasimpla,inlistaderesurse,Caracteristici,OferteReprezentative,laBetonulB150,observati3 preturidereferinta: ianuarie2006 iunie2009 iulie2009


graphic

graphic

2. 3. 4. 5. 6.

Inlistaderesurse,selectatiBetonB150>ckDr> Preturidereferinta>Actual. programulpreiavaloarede141,40leidiniulie2009 SimilarMaximvapreluavaloaredde146,58lei, Minim,valoarede130,36lei Mediuvaloarede139,45lei

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 204

Modificareapreturilorpreluareadinoferte
graphic

Previous Top Next

Preluarea preturilor dintr-o oferta de la furnizori consta in copierea pretului ofertei in coloana pret a metrialului selctat. Odata cu preluarea pretului sunt preluate : moneda, data ofertei, numele furnizorului. Preluarea pretului din oferte este specifica doar resurselor material. Componenta consultarea ofertelor Componenta de consultare a ofertelor de la furnizori este inclusa in fereastra Caracteristici. La apelarea componentei Caracteristici tabelul preturi de la furnizori va fi incarcat cu toate ofertele care incep cu cuvantul metrialului selectat. Dupa preluarea pretului linia metrialului se va colora in verde, indicativul pentru acest tip de preluare a pretului si se va selecta automat urmatorul material din lista, procesul de preluare putand fi repedetat pentru noul material. In cazul in care unitatile de masura dintre material si oferta difera programul va solicita raportul de conversie intre cele doua unitati de masura, iar pretul preluat va fi ajustat cu acest raport. Filtrul Alaturi de criteriul de cautare, filtrul are rolul de a limita numarul ofertelor afisate in tabel la o categorie definita de utilizator. Definiti un filtru in care puteti include un numar limitatde furnizori de exemplu dintr-o anume zona geografica. Butoanele << anteriorul, urmatorul >> Butoanele anterior, ulterior au rolul de a trece la lista de oferte pentru urmatorul material din lista. Optiunea Mereu in TOP Daca optiunea este bifata fereastra caracteristici va fi mereu afisata inaintea oricaror ferestre. Daca optiunea este nebifata la selectarea altei ferestre Componenta caracteristic va trece in fundal putand sa nu mai fie vizibila. Aducerea in prim plan a feresrei caracteristici se face cu click pe butonul Caracteristici din bara de taskuri (componente active) a programului, din imediata proximitate a butonului listei de resurse.

graphic

graphic Preluarepretuluidelafurnizori

1. InlistaderesurseaproiectuluiCasasimpla,insectiuneamateriale,selectatimaterialulBetonC8/B150,ckDr >Caracteristici 2. InfereastraCaracteristicickpebutonul"Preturilafurnizori" 3. Intabelulcuofertedelafurnizori identificatiofertaconvenabilapentruacestmaterial. 4. Pentrualimitanumarulofertelordintabelutilizaticriteriidecautaremaicomplexedin23cuvintesaumaimult (BetonC8...) 5. PentruapreluaofertaidentificatadCkpeliniaofertei sauckDr>Setarepret 6. Observatipreluareapretuluiinlistaderesursesischimbareaculoriiinverde(pretpreluatdelafurnizori).

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

205 . Manual de utilizare ISDP 2011

ModificareapreturilorPreluareaautomataaoferteireprezentative
Oferta reprezentativa

Previous Top Next

Principala problema cu care se va confrunta utilizatorul in contextul procedurii de preluare a pretului de la furnizori va fi aceea ca va trebui sa aleaga din multime de oferte pe aceea care este cea mai potrivita pentru materialul din lista de resurse. In mod automat programul va filtra lista de oferte la cele care au primul cuvant (cuvantul cel mai semnificativ) asemanator cu cel al metrialului. Trebuie tinut cont ca nu mereu aceasta este solutia cea mai buna si ca uneori ofertele au denumiri diferite pentru materiale smilare; de exemplu: tub PVC - teava PVC. Alteori denumirea ofertei poate contine diactitice iar cea a materialului (mai ales din normele 1981) sa fie scrise fara diacritice; de exemplu: teavaneagra - ?eavneagr In final dupa o documentare atenta utilizatorul va ajuge sa identifice in lista de oferte de la furnizori una sau mai multe oferte potrivite pentru materilul sin lista de resurse. Aceste pot fi considerate si pe viitor ca fiind oferte reprezentative pentru acel material. Crearea Ofertei reprezentative Programul permite utilizatorului sa "lege" aceste oferte de materialul din norma de deviz, acestea devenind oferte reprezentative. Crearea acestei legaturi se face din contextul componentei Caracteristici, panoul Preturi la furnizori > Adaugarela favorite. Programul permita adaugare unui numar nelimitatde oferte reprezentative indiferent de furnizorul carora apartine. Retineti: Crearea legaturii se face intre material si oferta nu intre material si pretul ofertei. Avenatajul care decurge de aici este ca prin actualizarile ofertei (care se fac prin adaugare de preturi actuale la ofertele reprezentative) utilizatorul va avea mereu o lista completa a evolutiei in timp a preturilor. Preluarea automata a unui pret din Ofertele reprezentative Programul permite ca printr-o singura comanda utilizatorul sa preia dupa un anume criteriu (maxim, minim, mediu etc) unul dintre preturile ofertelor reprezentative. Pret Maxim/Minim - Preia pretul cu valoarea cea mai mare/mica; Pret Actual - preia pretul cu data cea mai actuala; Pret Mediu - se calculeaza un pret mediu din toate ofertele reprezentative; Intervalul de comparare pentru aplicarea functiilor descrise mai sus poate fi: Fara limite - situatie in care se alege intre toate preturile ofertelor reprezentative Interval definit de utilizator - se alege doar intre preturile a caror data se afla in intervalul definit.

graphic Preluarea automata a pretului din ofertele reprezentative

1.

In proiectul Casa simpla, in lista de resurse, Caracteristici, Oferte Reprezentative, la Betonul B 150, observati 2 oferte reprezentative: Betonul B150 - C8/10, de la Macofil SA Betonul B150 - C8/10 sort 31 de la PRESCON SA
graphic

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

In lista de resurse, selectati Beton B150 > ckDr > Oferte reprezentative > Actual. programul preia valoare de 190 lei din august 2009 Similar Maxim va prelua valoared de 190 lei, Minim, valoare de 180 lei Mediu valoare de 185 lei In componenta resurse (meniul Componente > Resurse ) adaugati un pret nou in data de 01.01.2010 de 170 lei la oferta de la PRESCON) Reluati comenzile de mai sus si observati efectul preluarii preturilor.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 206

Fraht

Previous Top Next

Frahtul reprezinta, in general, o taxa pe transport. In ISDP este utilizat cu intelesul de costuri de transport a unei mase de 1000 kg pe distanta de 1 km. Frahtul se poate introduce pentru fiecare material din lista de resurse. Pentru calculul cosnturilor cu trasnportul sunt necesare: 1. Frahtul sau Pretul pentru transportul unei tone pe distanta de 1 km. 2. Distanta intre depozit si santier. 3. Greutatea totala a materialului. Valoarea cheltuielilor de transport astfel calculata va fi inclusa proportional in valoarea articolelor din care provine materialul. Costurile cu transportul vor fi evidentiate in formularul C9 - Lista de cheltuileli cu transportul materialelor.

graphic Setarea Frahtului

1. 2.

In proiectul Casa simpla, in lista de resurse, in panoul Fraht in linia materialului Beton B150 inserati pretul pentru tona/km, moneda, si distanta. Valoarea totala a trasnportului betonului este data de formula Vt = F x D x Gt, unde: Vt = valoare totala in lei F = fraht in lei D - distanta in km Gt = greutatea totala a betonului.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

207 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor > Componentelecomune

Componentelecomune
Thisopeningparagraphshoulddescribethefeaturethatyouaredocumenting.Explainhowitiscommonlyusedandwhatthebenefitsare.Forexample: TheWidgetMasteremaillinkallowsyoutoeasilysendinformationabouteachwidgettovariousdepartmentswithinyourcompany.Often,thefeature thatyouaredocumentingcanbebestexplainedbywalkingthereaderthroughstepbystep.Usescreenshotstoillustratethestepswherepossible. 1. 2. 3. Starttheapplicationby Onthestartupscreen,clickthe

See also
AM ModululOfert Resursele Indicatoarele Rapoartele Definiii

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 208

Parametrii
in curs de completare

Previous Top Next

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

209 . Manual de utilizare ISDP 2011

Recapitulatii
in curs de completare

Previous Top Next

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 210

Componentele comune

Previous Top Next

In afara componentelor specifice modulelor programului programul include si o serie de componente disponibile cu oricare modul. Aceste sunt in principal urmatoarele: 1. Componenta Indicatoare: este practic o biblioteca electronica in care sunt incluse peste 150 de indicatoare din diverse domenii de activitate ale constructiilor si instalatiilor. inidcatoarele sunt grupate aici pe mai multe colectii in fuctie de editiile initiale si reeditarile si completarile ulterioare. In acest context utilizatorii isi pot crea propiile inidcatoare de norme de deviz utilizand o compomenta de editare matriceala a articolelor de deviz 2. Componenta Resurse incude liste de resurse necesare intocmirii articolelor de deviz include oferte de materiale de la furnizori din intreaga tara include o lista de utilaj tehnologic si dotari. 3. Componentele Anexe sunt destinate administrarii colectiilor de unitati de masura, liste de parteneri, note de subsol, fise tehnice etc 4. Componentele cu Valori variabile sunt destinate administrarii listelor de variabile cum ar fi: Cursul euro ICP/CAEN Pret combustibil Salariu mediu 5. O serie de alte componente necesare adminsitrarii programului si a bazei de date Administrarea bazei de date Administrarea aplicatiei Utilizatori, grupuri si drepturi de acces.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

211 . Manual de utilizare ISDP 2011

Recapitulatii
in curs de completare

Previous Top

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 212

Componenta Resurse

Previous Top Next

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

213 . Manual de utilizare ISDP 2011

...
...

Previous Top Next

graphic

1. instructiuni ......

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 214

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor > Indicatoarele

Indicatoarele
Thisopeningparagraphshoulddescribethefeaturethatyouaredocumenting.Explainhowitiscommonlyusedandwhatthebenefitsare.Forexample: TheWidgetMasteremaillinkallowsyoutoeasilysendinformationabouteachwidgettovariousdepartmentswithinyourcompany.Often,thefeature thatyouaredocumentingcanbebestexplainedbywalkingthereaderthroughstepbystep.Usescreenshotstoillustratethestepswherepossible. 1. 2. 3. Starttheapplicationby Onthestartupscreen,clickthe

See also
AM ModululOfert Componentelecomune Resursele Rapoartele Definiii

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

215 . Manual de utilizare ISDP 2011

...
...

Previous Top Next

graphic

1. instructiuni ......

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 216

Creareanormeicompuse Creareanormeicompuse In componenta Indicatoare in colectia de norme proprii adaugati Indicator, capitol si sub-capitole noi. In sub-capitol adaugati Norma Compusa, editati simbolul si denumirea normei compuse

Previous Top Next


graphic

Editareanormeicompuse Editarea unei norme compuse consta in: 1. crearea listelor de norme componente, 2. crearea listei de parametri, 3. editarea formulelor de calcul ale cantitilor de lucrari.

graphic 1. Crearealisteidelucrari:ckDr>AdaugaresauF2pentruapelareacomponenteideadaugareAddArt. graphic

2. Crearealisteideparametri:dinbaradebutoaneafisatitabelulparametri .intabelulparametriickDr >AdaugaresauF2pentruapelareacomponenteianexaparametri,selectatiparametruldoritsiapsatibutonul AdaugaresaudCkpeliniaparamteruluipecaredoritisailadaugatiinlista. 3. Editareacantitatiicuvalorinumericeincoloanecantitateintroducetidirectdelatastaturavalorinumerice reprezentandconsumuldenormapentruounitatedinnormacompusa. 4. Editareacantitaticuformuladecalcul.selectatinorma,ckDr>Formuladecalcul.Infereastradeeditarecreati formuladincarevarezultaconsumuldenormapentruounitatedinnormacompusa.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

217 . Manual de utilizare ISDP 2011

Rapoarte

Previous Top Next

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 218

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor > Rapoartele > Opiunilederaportare

Opiunilederaportare
Descriereagenerala Laceestefolositasicebeneficiiare. Citiimaimultedetaliidespre Opiunilederaportareinseciunea... xxxxx xxxxxxxx

See also
Dosarulderaportare F3C5Devizeleofert C6C9Listelederesurse

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

219 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor > Rapoartele > Dosarulderaportare

Dosarulderaportare
Descriereagenerala Laceestefolositasicebeneficiiare. Citiimaimultedetaliidespre Dosarulderaportareinseciunea... xxxxx xxxxxxxx

See also
Opiunilederaportare F3C5Devizeleofert C6C9Listelederesurse

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 220

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor > Rapoartele > F3C5Devizeleofert

F3C5Devizeleofert
Descriereagenerala Laceestefolositasicebeneficiiare. Citiimaimultedetaliidespre F3C5Devizeleofertinseciunea... xxxxx xxxxxxxx

See also
Opiunilederaportare Dosarulderaportare C6C9Listelederesurse

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

221 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Descriereacomponentelor > Rapoartele > C6C9Listelederesurse

C6C9Listelederesurse
Descriereagenerala Laceestefolositasicebeneficiiare. Citiimaimultedetaliidespre C6C9Listelederesurseinseciunea... xxxxx xxxxxxxx

See also
Opiunilederaportare Dosarulderaportare F3C5Devizeleofert

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 222

Definitii Definitiile cuprinse in acest capitol sunt relevante doar in contextul conceptelor programului ISDP.

Previous Top Next

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

223 . Manual de utilizare ISDP 2011

ModificareapreturilorPreluareaautomataapretuluidereferinta
Pretul de referinta, istoria lui 449.

Previous Top Next

In anul 1990, dupa liberalizarea preturilor la materialele de constructii guvernul decis prin HG 449/1990 ca preturile de la acea data sa fie inregistrate intr-o baza de date si sa fie luate ca baza de calcul in intocmirea devizelor de constructii. In anii care au urmat preturile au urmat un trend ascendent iar INS (Institutul National de Statistica) a calculat lunar indici de crestere la preturile materialele de constructii. O practica corecta in acea perioada era ca la calculul devizelor sa fie luate ca baza preturile 449 la care sa se aplice coeficientul de crestere al preturilor publicat de INS. Aceste preturi erau considerate preturi de referinta pentru materialele de constructii. Odata cu trecerea anilor INS a schimbat in cateva randuri procedura de calcul a indicilor de crestere. Astfel s-a ajuns ca in prezent aplicand un coeficient de crestere INS la preturile 449 rezultatul sa se abata cu valori de la +/- 50% pana la +/- 500%. In prezent pretul de referinta 449 prezinta 2 neajunsuri majore: 1. Valori incorecte. Valorile obtinute prin indexarea cu indicii INS dau in cele mai multe situatii valori absolut aberante, de pana la de cinci ori valoarea materialelor pe piata. 2. Materiale nereprezentate. Multe dintre materialele utilizate in prezent nu se fabricau in 1990, deci nu au pret 449 si multe materiale care se fabricau in 1990 nu se mai fabrica astazi. Oricum desi in 1994 HG 449 a fost abrogata, (pe fondul lipsei unui alt sistem de calcul) practica pretului 449 a fost perpetuata de sistemele informatice ajungand sa fie inca folosit si astazi. In baza de date 2009 a ISDP preturile de referinta sunt 449 indexate cu Indicii INS, denumiti in program ICP/CAEN - Indice de Crestere a Preturilor caclulati pe grupe de materiale conform calsificarilor CAEN.

Un proiect ambitios al departamentului de Economia Constructiilor al IntelSOFT este actualizarea preturilor de referinta la nivelul 2009-2010 si implementarea unui sistem de actualizare adaptat unei piete libere si a carui marja de eroare a actualizare sa fie de +/10 % . Proiectul se va desfasura in doua faze: Faza 1. Actualizarea preturilor de referinta la peste 60.000 de materiale din baza de date cu norme de deviz din toate domeniile constructiilor si instalatiilor. Faza 2. Iplementarea sistemului de actualizare periodica a preturilor de referinta. Algoritmul de calcul, pus la punct de catre IntelSOFT va fi testat in anii urmatori in scopul imbunatatirii si, in final, validarii. In ianuarie 2010 am finalizat prima parte din Faza 1 avand actualizate 13.000 de materiale din contextul normelor C si RPC - editiile 81, 99. Aceseta vor fi incluse gratuit in baza de date a programului, in februarie 2010. Intentia IntelSOFT este ca pana la 31 iunie 2011 sa finalizam actualizarea celor 60.000 de materiale si sa trecem la implementarea sistemului de actualizare ce ar trebui sa intre in functiune in ianuarie 2012 cu actualizarea automata a celor 60.000 de materiale.

graphic

... 1. ...

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 224

...

Previous Top Next

Articolulesteelementulconstitutivallisteidelucrarisiestemarcatdecuunnumardeordine. Lista de lucrari este alcatuita dintr-o serie de articole, pe 1 pana la 4 nivele, fiecare marcat cu un numar de ordine reprezentand pozitia in lista si apartenenta la un grup de articole. In programul ISDP articolele pot fi de 3 tipuri: Norme Norme compuse Resurse (materiale de constructii, manopera, utilaj sau transport) Numaruldeordine Ordinea articolelor intr-o list de lucrri este dat de un numar de ordine. Numarul de ordine exprim pe lng pozitia articolului in lista si apartenenta unui articol la un gup de articole cum ar fi: apartenenta resurselor la o norma apartenenta unei norme la o norma compusa apartenenta unui articol la un stadiu fizic
graphic

graphic

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

225 . Manual de utilizare ISDP 2011

BazadePret
Baza de Pret

Previous Top Next

Baza de pret este o lista de resurse si preturile acestora, in care materialele, manopera, utilajele si transportul sunt listate in tabele diferite. Editorul bazei de pret pune la dipozitie diverse functii pentru setarea preturilor si calculul valorilor listelor de resurse.

Baza de pret a devizului (BPd) Baza de pret a unui deviz (BPd) se creaza odat cu crearea devizului. Initial BPd nu contine resurse. Pe masur ce sunt adugate articole in deviz BPd se ncarc cu resurse. Preturile resurselor sunt preluate automat din program din baza de date cu lista de preturi de referint ale acestora pe criteriul cel mai actual pret (cel mai apropiat pret de data devzului). Datorit BPd preturile aceluiasi material prezent in articole diferite intr-un deviz au aceasi valoare. Practic nu putem avea preturi diferite la acelasi material in cadrul unui deviz (baz de pret).

Baza de pret a investitiei (BPi ) Baza de pret cu materialele cumulate din toate devizele unei investitii poarta numele de baza de pret a investitiei (BPi ) . Aceasta este creata din cumularea BPd ale fiecrui deviz. Intr-o BPi putem gsi preturi diferite la acelasi material dac materialul este utilizat in devize diferite cu preturi diferite. Pentru a evita incoerente de calcul intre devizele aceleiasi investitii puteti folosi functiile de uniformizare a preturilor disponibile la nivelul editorului BPi.

Baza de pret salvata (BPs ) n scopul crerii listelor de resurse cu preturi controlate de utilizator se pot crea baze de pret salvate (BPs ) si arhivate in colectia Baze de Pret. In BPs se pot salva un numar nelimitat de resurse la momente diferite de timp direct din editoarele bazelor de pret ale investitiilor. ntr-o BPs nu sunt permise duplicate de pret, salvarea unui material existent deja in BPs cu un pret diferit modific pretul initial la valoare celui salvat.

graphic

Unicitatea materialului n BPd 1. In editorul devizului 1.1.1 - Fundatii adaugati articolul CA01A1 cu materialul din lista anex Beton B100, similar cu cel din pozitia 5. 2. In editorul bazei de pret a devizului 1.1.1 - Fundatii selectati materialul Beton B100 si modificati pretul la nivelul de 300 lei.

3. Salvati si reveniti in editorul devizului. 4. Remarcati modificarea pretului in ambele articole in care este folosit Betonul B100 Uniformizarea preturilor diferite la resurse in BPi 5. Creati un proiect nou in care copiati de doua ori devizul 1.1.1 - Fundatii . Modificati pretul materialul Beton B100 din cel de al doilea deviz la valoarea de 400 lei. Inchideti, salvati. 6. Selectati folderul proiect si accesati editorul BPi . Remarcati afisarea duplicat a materialul Beton B100 cu cele doua preturi diferite. Aplicati functia Uniformizare; preturile diferite din cele doua devize s-au uniformizat.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 226

ListaAnexa

Previous Top Next

DefinireaListaAnexa Lista Anexa este lista de materiale (uneori si uitilaje) din aceasi categorie (de ex.: beton, caramida, cablu) care difera intre ele prin particularitati calitative (de ex.: Beton B100, B150 etc) sau gabaritice (de ex.: cablu D-2mm, D-3mm). Lista este definita conform denumirii generice a materialelor componente. De exemplu (Lista: BetoanePreparate, Lista: Cabluri, Lista: Caramiziceramice) UtilizareaListeiAnexe Lista Anexa este inserata in reteta normei. La adaugarea in lista de lucrari utilizatorul poate alege unul dintre sortimentele materialelor din lista anexa. Materialul ales va fi inserat in lista de lucrari sub norma, pe o pozitie subordonat acesteia.

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

227 . Manual de utilizare ISDP 2011

....

Previous Top Next

DefinireaNormeideConsum Normadeconsumestelistaderesursesicantitatileconsumateinprocesuldeexecutieauneilucrariinconstructii. In ISDP norma compusa va fi denumita pe scurt: norma Lista de resurse denumita si reteta normei poate fi alcatuita din 1 pana la 4 tipuri de resurse si consumurile aferente: material manopera utilaj transport Materialul - reprezinta orice material de constructii utilizat in executia lucarii descrise de norma. Consumul de material este exprimat in unitatea de masura specifica. In practica consumul de materiale penu unele dintre materiale poate fi exprimat in unitati de masura diferite, choar si in cadrul aceluias indicator. (de ex.: consumul de cimet este exprimat in kg sau tone) Manopera - reprezinta munca prestata pentru executia lucrarii. Consumul de munca este exprimat in ore sau fractiuni de ora (de ex.: Zidar - 0,5 ore insemnand un consum de 30 de minute pentru executia unei unitati din lucrarea normata) Utilajul - reprezinta orice dispozitiv, aparat sau echipament utilizat in executarea lucrarii. Consumul de utilaj este exprimat, ca si manopera, in ore sau fractiuni de ora. Transport - - reprezinta orice echipament utilizat in transportul materialelor de constructii, persoanelor, pamantului sau alte materii si materiale utilizate sau rezultate in executia lucrarii. Consumul din transport este exprimat, ca si utilajul, in ore sau fractiuni de ora.

Inidicatoareledenormededeviz Normelededevizsuntnormedeconsumutilizateinevaluareacosturilordeexecutiealeunuiproiect. Indicatoareledenormededevizsuntcataloagecaregrupeazanormedeconsumuripentrulucarideconstructiispecificeuneispecializari. Numarul normelor de deviz din baza de date a programului ISDP 2009 depaseste 200.000 si descriu consumurile lucrarilor de constructii si reparatii la constructii din toate specializarile constructiilor cum ar fi: Lucrari de constructii si reparatii la constructii civile si inductriale, Lucrari de restaurare la constructii si monumente, Lucrari de izolatii si reparatii, Lucrari de instalatii electrice, termice, apa si canalizare, Lucrari de instalatii de joasa si inalta tensiune, transport energetic, automatizari, etc. Lucrari electrice in securitate si alarmare la incendiu, Lucrari de drumuri si poduri Lucrari de linii ferate Lucrari de terasamente, imbunatatiri funciare Lucrari de silvicultura etc.

Categorisireasisimbolizareanormelordedeviz In cadrul indicatoarelor normele de deviz sunt categorisite intr-o structura pe patru nivele: 1. Indicatoarele sau cataloagele de norme de deviz - grupeaza articole dintr-o subramura (constructii, instalatii electrice, etc.) 2. Capitolele indicatoarelor - grupeaza mormele pe tipuri de lucrari (zidarie, turnari de betoane, finisaje la constructii, placaje, etc.) 3. Sub-capitole - grupeaza normele care definesc aceasi lucrare (zidarie din caramida, zidarie din BCA, zidarie din piatra, etc.) 4. Nomre in sine care descriu lucrari bine definite - (zidarie din caramida plina cu grosime de 20 cm ... etc) Normele de deviz sunt utilizate ca articole de deviz in listele de lucrari. Intr-o lista de lucrari se succed norme provenind din diverse indicatoare (constructii, instlatii, terasamente etc). in aceasta situatie se pune problema identificarii rapide si precise a provenientei unei norme aflate intr-o lista. In scopul identificarii rapide si precise a apartenentei unei norme extrase din contextul indicatorului din care provine s-a atasat fiecarei norme un simbol. Simbolul nomrei este o combinatie de caractere care are rolul de a identifica unic o norma si de a exprima cu precizie apartenenta unei norme la structura din care provine. Structura simbolului este compusa din patru sectiuni, cate una pentru ficare nivel de categorisire: 1. Indicator - de regula caractere alfabetice reprezentative pentru denumirea domeniului (C-Constructii, L-Linii de tramvai, E-Electice, etc.), 2. Capitol - simbolizat alfabetic A, B, C - in functie de pozitia sa in Indicator, 3. Sub-capitol - de regula simbolizat nimeric 01, 02, 03 - definind pozitia sub-capitolului, 4. Norma- simbolizata alfabetic A, B, C sau A1, A2, B2, B2, etc. Toate normele dintr-un indicator au pe prima pozitie a simbolului identificatorul Indicatorului, pe pozitia a II-a identificatorul capitolului, pe pozitia a III-a identificatorul sub-capitolului si pe ultima identificatorul distinctiv al normei. Reprezentareastructuriideindicatoareinbazadedateaprogramului.
graphic graphic

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 228

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

229 . Manual de utilizare ISDP 2011

BazadePret
in curs...

Previous Top Next

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 230

Generalitati

Top Next

Programul IntelSOFT Deviz Profesional este destinat utilizarii acestuia de catre persoane implicate in activitatea de evaluare, ofertare si/sau decontare a lucrarilor din orice domeniu al constructiilor si instalatiilor cum ar fi: Constructii civile si industriale, Instalatii electrice, de alarmare si supraveghere, Instalatii sanitare, Instalatii termice si de climatizare, Instalatii de alimentare cu apa, Instalatii de alimentare cu gaze, Drumuri si poduri, Transport si distributie energetice, Constructii Hidrotehnice, Lucrari de silvicultura, Lucrari de montaj al utilajelor tehnologice, Lucrari de terasamente si imbunatatiri funciare, Lucrari de linii si cai fareate.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

231 . Manual de utilizare ISDP 2011

...

Previous Top Next

Prescurtari Pe parcursul manualului, pentru rapiditate, am folosit o serie de prescurtri in locul termenilor specifici programului pe care iam utilizati foarte des. ckDr Click dreapta; este comanda data de utilizator la apsarea pe butonul dreapta al mausului. Acesta va avea acelasi efect indiferent de contex: afisarea meniului contextual Click stanga sau mai simplu click; este comanda data de utilizator la apsarea pe butonul stanga al mausului. Aceasta va avea efectul de declansare a functiei specifice butonului sau meniului indicat de cursorul mausului. Dublu click; este comanda data de utilizator la apsarea intr-o succesiune rapida, de doua ori, pe butonul stanga al mausului. Aceasta comanda va avea efectul declansarii functiei principale in contextul in care se afla cursorul mausului.

ckStg, ck dCk

ckBtNume Click stangapebutonulcudenumirea"Numelebutonului"

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 232

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Generaliti > Instalareaprogramului

Instalareaprogramului
IntelSOFTpoatefiinstalatpeorice caclulatorpersonalpecareesteinstalat sistemdeoperareMicrosoftWindowsi carerespectcerineledesistem. Pentruainstala IntelSOFT Deviz Profesional2011aveinevoiedekitul deinstalare. Kituldeinstalarepoatefigsitndou variante: 1. CDKitfiiereledeinstalare suntstocatepeunCD.Putei obineaceastavarianta daco solicitaiconsultantului dumneavoastracareovalivra, gratuit, princurierrapid. Variantastocatpeserverul IntelSOFT.Pentruaobine aceastvarianturmai instruciuniledemaijos

2.

Descrcareakituluideinstalare stocatpeserverulIntelSOFT: 1. 2. AccesaipaginaDownloada situluiwww.devize.ro ClickpebutonulDownload 3. nfereastraAutentificare introduceicoduldeacces. r Dacnuaveiuncod deaccesinusuntei nregistrat: s Clikpebutonul Inregistrare
s

npagina nregistrare completai formularul. Introducei corectnumrul detelefonmobil pentruaprimi codulde activarevia SMS. Apsaibutonul OK. s Dac datele dumneavoastra nu existau dejan bazade date vei primiun SMScu codulde acces.
s

Daca datele de contact existau deja vei primiun email cu instruciuni.

Help ISDP

233 . Manual de utilizare ISDP 2011

Dacsunteideja nregistratdarai uitatcoduldeacces: s Introducei adresadeemail ncasetademai josiclickpe butonulTrimite


s

Dacadatelede contactexistau dejaveiprimi unemailcu instruciuni.

4.

Daccoduldeaccesestecorect sevadeschidefereastrapentru descrcareakitului ClickpebutonulDownload

5.

6.

nfunciedeconfigurarea browseruluidumneavoastravei primisaunuunmesajncareva trebuisalegeiintreopiunile: 1. Salvarekitulvafi copiatnlocaiaaleas dedumneavoastra urmndcadup finalizareacopierii (descrcrii)s comandaimanual rulareakituluide instalare 2. Rulare kitulvafi copiatntrolocaie temporarurmndca dupfinalizareacopierii (descrcrii)s porneascautomat rulareakituluide instalare.

7. 8.

Vrecomandmsalegei variantaSalvare Dupfinalizareacopieriieste posibilsprimiimesajulcarev anunfinalizareadescrcriii opiunile:Run,Open,Cancel. Vrecomandmsalegei varianta Run

9.

See also
Utilizareamanualului Moduleleprogramului Componentecomunemodeulelor HG28/2008 HG411/2005 Interfaa

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 234

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Generaliti > Instalareaprogramului > InstalareadinCDKit

InstalareadinCDKit
IntelSOFTpoatefiinstalatpeoricecalculatorpersonalpecareesteinstalatsistem deoperareMicrosoftWindowsicarerespect cerineledesistem. InstalareadinCDKitareavantajulcnunecesitconexiunelainternetdarare dezavantajulcapoateconineoversiunemaiveche.Chiariaadupinstalare puteirula Actualizareaprogramului Instalarea programului ISDP este un proces simplu n care, n mod obinuit, utilizatorulnutrebuiesintervinnmodspecial.Instalareaconinetreietapecare sevorsuccedaautomat: 1. 2. Etapa1 Verificareacomponentei .NET.Framework Etapa2 InstalareacomponentelorMicrosoft: r WindowsinstallerCleanUp
r r r

SQLServer CrystalReport HASPDriver

3.

Etapa3 InstalareaprogramuluiISDP

Procesuldeinstalareesteunulautomat.Ininstruciuniledemaijosoperaiile automate,carenunecesitinterveniadumneavoastrasuntscrisecuculoare albastru,celecenecesitainterveniadumneavoastrasuntscrisecunegru. Rulareakituluideinstalare dinkitullivratpeCD IntroduceiCDnunitateaCD/DVDROM, 1. 2. Instalareavaporniautomat, Dacinstalareanuapornitautomat: r accesaiMyComputer>selectaiCD/DVDROM>ckDr > Run sau Autoplay. sau
r

accesaiMyComputer>selectaiCD/DVDROM>ckDr>Open,i rulaifiierul Setup.exe

Etapa1 Verificareacomponentei .NET.Framework


r

Programul verific dac pe sistemul dumneavoastr este instalat.NETFramework3.5:


s

Daca .NETFramework3.5 nuesteinstalatpornete instlarea Daca .NETFramework3.5 esteinstalat vatreceautomat la Etapa2

1. 2.

nfereastra.NETFramework3.5Setupbifai Ihavereadand ACCEPT... Clickpebutonul Install r Dacaveiconexiunelainternetprogramulseconecteazala serverulMicrosoftpentruadescrcaeventualeversiuninoiale componentei,


s s

Peparcusuldescrcriinuntrerupeilegaturalainternet! Dacnuaveiconexiunelainternetprogramulvatrecela instalareaversiuniiexistentepeCD

3.

Dupafinalizarevafiafiatfeterastra SetupComplete, Clickpebutonul Exit. r Automatprogramulvatrecela Etapa2

Etapa2InstalareacomponentelorMicrosoft
s s

Automatseafieazfereastra Verificarecomponente Automatsuntbifatepe coloanaInstalare/Reparare componentelecarenu suntinstalatedejapePCuldvs. Dacaopartedincomponentesuntinstalatesuntbifate caseteledincoloana Instalat. Dacadoriisreinstalaiunadincomponentebifai coloana Instalare/Reaparare,

1.

Clickpebutonul OK,

Help ISDP

235 . Manual de utilizare ISDP 2011

WindowsinstallerCleanUp 1. 2. 3. Peecransedeschidefereastra WindowsinstallerClean Up > ClickNext, Bifai Iaccept... , ClickNext, ClickNext, Dupfinalizare> ClickFinish, s Automato seriedeferestre nliniedecomand(de culoareneagr) sevorafiapeecran,

SQLServer
s

AutomatseafieazfereastraExtractingFilesise dezarhiveazfiierelekitului SQLServer, AutomatporneteinstalareaSQLServer, nfereastraMicrosoftSQLServerSetupsuntafiate componenteleSQLServercesevorinstalaautomat. Pemsurcesuntinstalatevorafiacteuniconde culoareverde. Instalareaserveruluisefacedupurmtoriiparametrii predefinii: *Calea= C:\ProgramFile *Instana=NumePC\INTELSOFT DupfinalizareautomatvafiapelatinstallerulCrystal Report

s s

CrystalReport s Automatseafieazfereastradeinstalareaa CystalReport


s

DupfinalizareautomatvafiapelatinstallerulHaspDrive AutomatseafieazfereastradeinstalareaaHaspDrive Dupfinalizareautomatvafiapelatinstallerul IntelSOFT DevizProfesional2011

HASPDrive
s s

Etapa3InstalareaprogramuluiISDP
s

Automatseafieazfereastradeinstalareaaprogramului ISDP

nfereastraInstalareaISDP: 1. Citiitermeniilicenei>clickpelink 2. 3. Dacsunteideacordcutermeniiliceneibifai Suntdeacord DacdoriicadupfinalizareainstalriiprogramulISDPs porneascautomatbifai Dupinstalareaporneteautomat ISDP s Incasetalocaieesteindicatfolderulncaresevainstala programul.Aceastanuesteilocaiabazeidedatecidoar loculfiierelorprogramului.
s

Vrecomandmsolsaineschimbat.Folderulcubaza dedatevaficreatulterior,laprimapornireaa programului.Atunciveiputeadecidelocaiabazeide date.

4. 5.

Dacdoriicaprogramulsseinstalezenaltparteclickpe butonul[...]pentruaindicaoaltlocaie. ClickInstalare s Peparcursulinstalriisevorderula45paginicu descriereacelormaiimportantecaracteristiciale IntelSOFT DevizProfesional2011 Dupafinalizare clickOK

6.

See also
InstalareadinNetKit Cerinedesistem Actualizareaprogramului Firewall

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 236

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

237 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Generaliti > Instalareaprogramului > InstalareadinNetKit

InstalareadinNetKit
IntelSOFTpoatefiinstalatpeorice caclulatorpersonalpecareesteinstalat sistemdeoperareMicrosoftWindowsi carerespectcerineledesistem. Instalarea programului ISDP este un proces simplu n care, n mod obinuit, utilizatorulnutrebuiesintervinnmod special.Instalareaconinetreietapecare sevorsuccedaautomat: 1. 2. Etapa1 Verificarea componentei .NET.Framework Etapa2 Instalarea componentelorMicrosoft: r WindowsinstallerClean Up
r r r

SQLServer CrystalReport HASPDriver

3.

Etapa3 Instalarea programuluiISDP

Procesuldeinstalareesteunulautomat. In instruciunile de mai jos operaile automate, care nu necesit intevenia dumneavoastra sunt scrise cu culoare albastru, cele ce necesita intervenia dumneavoastrasuntscrisecunegru. Etapa1 Verificarea componentei .NET.Framework 1. Rulaikituldeinstalaresalvatpe PCuldumneavoastr,din fiierul Instalare_ISDP_2011.ex nfereastraOpenFileSecurity Worning,clickpebutonul Run. InfereastraInstalarea ISDP, citiiinstruciunileapoiclick pebutonul Accept, r Programuldezarhiveaz fiierelekituluide instalareilanseazn execuie fiierul Setup.exe,
r

2. 3.

Programul verific dac pe sistemul dumneavoastr este instalat.NET Framework 3.5:


s

Daca .NET Framework 3.5 nueste instalat pornete instlarea Daca .NET Framework 3.5 este instalat va treceautomatla Etapa2

4.

nfereastra.NETFramework3.5 Setupbifai Ihavereadand ACCEPT... Clickpebutonul Install r Dacaveiconexiunela internetprogramulse conecteazalaserverul Microsoftpentrua descrcacomponentele necesareinstalrii,

5.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 238

Peparcusul descrcriinu ntrerupei legaturala internet! Dacnuavei conexiunela internetva trebuisa instalai programul utiliznd CD Kitul.

6.

Dupafinalizarevafiafiat feterastraSetup Complete, ClickpebutonulExit. r Automatprogramulva trecelaEtapa2

Etapa2Instalarea componentelorMicrosoft
s

Automatse afieaz fereastra Verificare componente Automatsunt bifatepe coloana Instalare/Reparare componentele carenusunt instalatedejape PCuldvs. Dacaopartedin componente suntinstalate suntbifate caseteledin coloana Instalat. Dacadoriis reinstalaiuna dincomponente bifai coloana Instalare/Reaparare,

1.
q

ClickpebutonulOK,

WindowsinstallerCleanUp 1. Peecransedeschide fereastra Windows installerCleanUp> ClickNext, BifaiIaccept... , ClickNext, Click Next, Dupfinalizare> Click Finish, s Automato serie deferestre n liniedecomand (deculoare neagr) sevor afiapeecran,

2.

3.

SQLServer
s

Automatse afieaz fereastra ExtractingFiles ise dezarhiveaz fiierelekitului SQLServer, Automat pornete instalareaSQL

Help ISDP

239 . Manual de utilizare ISDP 2011

Server,
s

nfereastra MicrosoftSQL ServerSetup suntafiate componentele SQLServerce sevorinstala automat. Pemsurce suntinstalate vorafiacte uniconde culoareverde. Instalarea serveruluise facedup urmtorii parametrii predefinii: *Calea = C:\Program File *Instana= NumePC\INTELSOFT Dupfinalizare automatvafi apelatinstallerul CrystalReport

CrystalReport s Automatse afieaz fereastrade instalareaa CystalReport


s

Dupfinalizare automatvafi apelatinstallerul HaspDrive Automatse afieaz fereastrade instalareaa HaspDrive Dupfinalizare automatvafi apelatinstallerul IntelSOFT Deviz Profesional 2011

HASPDrive
s

Etapa3Instalareaprogramului ISDP
s

Automatse afieaz fereastrade instalareaa programului ISDP

nfereastraInstalarea ISDP: 1. Citiitermeniilicenei> clickpelink 2. Dacsunteideacordcu termeniiliceneibifai Suntdeacord Dacdoriicadup finalizareainstalrii programulISDPs porneascautomatbifai Dupinstalarea porneteautomat ISDP s Incasetalocaie esteindicat folderulncare sevainstala programul. Aceastanueste ilocaiabazei dedatecidoar

3.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 240

loculfiierelor programului.
s

Vrecomandm solsai neschimbat. Folderulcubaza dedatevafi creatulterior,la primapornireaa programului. Atuncivei puteadecide locaiabazeide date.

4.

Dacdoriicaprogramul sseinstalezenalt parteclickpebutonul [...]pentruaindicao altlocaie. ClickInstalare s Peparcursul instalriisevor derula45pagini cudescrierea celormai importante caracteristiciale IntelSOFT Deviz Profesional 2011 DupafinalizareclickOK

5.

6.

See also
InstalareadinCDKit Cerinedesistem Actualizareaprogramului Firewall

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

241 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Generaliti > Instalareaprogramului > Cerinedesistem

Cerinedesistem
CerinelePCuluiiasistemuluideoperare: PentruofunctionarerezonabilaaprogramelorISDPestenecesaraurmatoarea configuratieminima:

Sistemulde operare Procesorul MemoriaRAM

Configuratie Minima WindowsXP PentiumIV,3.800 GHz 500MB

Configuratie Recomandat WindowsVista,W7 PentiumDualCore, 1.800GHz 2GB

Dacasistemuldumneavoastranurespectacerinteleindicatesauparametriseafla maiaproapedevalorileminimesauchiarinferioareacsetora,programulva functiona, insavitezadeexecutievafiscazuta. Sistemuldeoperare

FoarteimportantpentrubunafunctionareaaISDPcasiaoricareiaplicatiiWindows estestareatehnicaasistemuluideoperare. Inaintedeainstalaesterecomandatsaverificatidaca: 1. 2. SistemuldeoperareXPsauVistaafostreinstalatinultimile6luni Dacapeperioadascursadelaultimareinstalareauexistatinfestaricu virusi,auaparuterorialesistemuluicareauduslafunctionare defectuoasaaprogramelorinstalate Dacaprogrameleinstalateruleazacoerentsifaraerorisaulatentein executie.

3.

InoricaredintresituatiiledemaisusesterecomandatcanainitedeinstalareaISDP sareinstalatisistemuldeoperare,eventualpeopartitie nouformatata. Operatiuneadereinstalareasistemuluideoperareesteooperatiunesimpla,de rutinapentruoricetehnicianITsiesterecomandataodatala6luni. Oricum, indiferentdedefectiunilecaresurvinlasistemuldeoperareintimpulsi/sau dupautilizareaISDPnutrebuiesavafacetigrijiinprivintadatelordumneavoastra. AcesteasuntincapsulateinSGBDulSQLServerfiindlaadapostdeoricefactori externi. Valorileduratelordeexecutie peconfiguratiarecomandata

Pentrucomparatievaindicamcatevavaloridereferintaaleduratelordeexecutiea functiilorprincipale.Testeleaufostfacutepeunsistemechivalentconfiguratiei recomandate.

Functia EDITORULLISTELORCUCANTITATIDE LUCRARI Cautarearticoldupacriteriulcontinecablu 1000rezultate Adaugareaa10articoleprinfunctiade adaugarearticole Adaugareaa10articoleprinfunctiaCopy/Past

Durata(Sec)

0,40 6,80 2,00

See also
InstalareadinCDKit InstalareadinNetKit Actualizareaprogramului Firewall

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 242

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

243 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Generaliti > Instalareaprogramului > Actualizareaprogramului

Actualizareaprogramului
q q

IntelSOFTpublicregulatactualizrialeprogramului. Imediatceoversiunenouafostpublicatladeschidereaprogramuluivi sevaafiapaginaISDPOnlinencaresuntnscrisenouilepecarele aducenouaversiune.

Actualizareaonline Dincadrulprogramului

1. 2. 3. 4. 5. 6.

nbaraprincipalaaprogramuluiclickbutonulStart nbaraverticalclickActualizare

Programulsevanchide,dacsuntdevizedeschisevvasolicitasalvarea lor Vaporniautomatserviciuldeactualizareonline. DacconexiunealaserverulIntelSOFTesteblocatdefirewallveiprimi unmesajdeavertizare. Dacnuputeistabilioconexiunelainternetputeifaceactualizarea offline

Dinexteriorulprogramului

1. 2. 3. 4. 5.

ClickpebutonulStart

alsistemuluideoperare

Programe>IntelSOFT>ActualizareOnline Vaporniautomatserviciuldeactualizareonline. DacconexiunealaserverulIntelSOFTesteblocatdefirewallveiprimi unmesajdeavertizare. Dacnuputeistabilioconexiunelainternetputeifaceactualizarea offline

Actualizareaoffline DacPCuldvs.nuesteconectatlainternetsauserviciulfirewallblocheaz accesulprogramuluilaserverulIntelSOFTputeifaceactualizareautilizndkitulde instalarealultimeiversiuni. Pentruaintranposesiakitului: 1. 2. 3. 4. 5. FolosiioricePCcaredispunedeconexiunelainternet Accesaipagina http://www.devize.ro/download.html deundedescrcai kituldeinstalare SausolicitaikituldeinstalarepesuportCDlivratprinpota. LarulareakituluideinstalarealegeiopiuneaActualizare ComponenteleSQLServer,MSFramework,Crystalreportetc,nutrebuie actualizate.

See also
InstalareadinCDKit InstalareadinNetKit Cerinedesistem Firewall

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 244

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

245 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Generaliti > Instalareaprogramului > Firewall

Firewall
Inmodobisnuitoricecaclulatorconectatlainternetnuarenevoiede configurarilespecialedescrisemaijos.Majoritateaprogramelordefirewalli antivirusvorpermiteaccesulprogramelorIntelSOFTlainternet. Acesteintruciunisuntpentruorganizaiilecareauimplementateserviciispeciale desecuritateasistatedeuntehncianIT 1. Actualizareaaplicatie: r Permiteiaplicaiei:C:\Program Files\IntelSOFT\DevizProfesional\ISCMUpdater.exesrealizeze conexiunecu: 1. BazadedateMySQLaIntelSOFT: s SCOPUL:pentruculegereadatelordespre versiuneacurent
s s

ADRESA:www.intelsoftdeviz.ro PORT:3306

2.

ServerulIntelSOFTdeFTP s SCOPUL:descrrcarefiierenecesareactualizrii
s s

ADRESA::ftp:\\www.intelsoftdeviz.ro PORT:21

2.

ActualizareadatelorDataConstruct r Permiteiaplicatiei:C:\ProgramFiles\IntelSOFT\Deviz Profesional\ISDP\DevizD.exesrealizezeconexiunecu: 1. ServerulIntelSOFTde HTTP s SCOPUL:pentruafisareadatelordisponibile (preturiofertefurnizori,normededeviz,Indici CAEN,Recapitularii)


s s

ADRESA:www.intelsoftdeviz.ro PORT:80

2.

ServerulIntelSOFTde FTP s SCOPUL:descrcarefiierenecesareactualizrii


s s

ADRESA:ftp\\www.intelsoftdeviz.ro. PORT21

3.

Actualizareabuletinuluiinformativ r Permiteiaplicatiei:C:\ProgramFiles\IntelSOFT\Deviz Profesional\ISDP\DevizD.exesrealizezeconexiunecu: 1. BazadedateMySQLaIntelSOFT s SCOPUL:pentruculegereadatelordespreultimul numaralbuletinuluiinformativ


s s

ADRESA:www.intelsoftdeviz.ro PORT:3306

2.

ServerulIntelSOFTde HTTP s SCOPUL: ncrcareapaginiihtmlinbrowserul aplicaiei


s s

ADRESA:www.intelsoftdeviz.ro PORT80

4.

Asistenonline r Permiteiaplicatiei:C:\ProgramFiles\IntelSOFT\Deviz Profesional\ISDP\ISDPSuport.exesrealizezeconexiunecu s SCOPUL:Acordareaasistenteitehnicednpartea IntelSOFT


s s

Serverulteamviewer.com Portul80

5.

Descrcareamaterialelorinformative 1. Permiteiunuibrowserdeinternetsaccesezeisadownloadeze fiieredelaadresawww.intelsoftdeviz.ro

See also
InstalareadinCDKit InstalareadinNetKit Cerinedesistem Actualizareaprogramului

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 246

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

247 . Manual de utilizare ISDP 2011

Modulele programului
Programul este structurat pe patru module specializate: 1. Modulul Antemasuratoare Scopul acestui modul este: intocmirea listelor de lucrari pentru stadii fizice, calculul cantitatilor de lucrari, intocmirii justificativului de calcul al cantitatilor de lucrarilor, incadrarii lucrarilor de constructii in indicatoarele de lucrari republicane. 2. Modulul Ofertare Scopul acestui modul este: evaluarii costurilor de executie a lucrarilor, intocmirii devizelor de lucrari, intocmirii listelor de utilaje tehnologice si dotari, intocmirii extraselor de materiale, manopera, utilaj si transport, Ofertarii in fomartaul C4, C5/F3, C6-C9 a lucrarilor de constructii. 3. Modulul Decontare Scopul acestui modul este: intocmirea Situatiilor de plata, intocmirea Notelor de lucrari suplimentare, intocmirea Notelor de renuntare, actualizarii situatiilor de plata. 4. Modulul Project Manager Scopul acestui modul este: estimarea duratei executiei lucrarilor, intocmirea planificarii activitatilor, urmarirea graficului de executie a activitatilor de executie.

Previous Top Next

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 248

Componentele comune

Previous Top Next

In afara componentelor specifice modulelor programului programul include si o serie de componente disponibile cu oricare modul. Aceste sunt in principal urmatoarele: 1. Componenta Indicatoare: este practic o biblioteca electronica in care sunt incluse peste 150 de indicatoare din diverse domenii de activitate ale constructiilor si instalatiilor. inidcatoarele sunt grupate aici pe mai multe colectii in fuctie de editiile initiale si reeditarile si completarile ulterioare. In acest context utilizatorii isi pot crea propiile inidcatoare de norme de deviz utilizand o compomenta de editare matriceala a articolelor de deviz 2. Componenta Resurse incude liste de resurse necesare intocmirii articolelor de deviz include oferte de materiale de la furnizori din intreaga tara include o lista de utilaj tehnologic si dotari. 3. Componentele Anexe sunt destinate administrarii colectiilor de unitati de masura, liste de parteneri, note de subsol, fise tehnice etc 4. Componentele cu Valori variabile sunt destinate administrarii listelor de variabile cum ar fi: Cursul euro ICP/CAEN Pret combustibil Salariu mediu 5. O serie de alte componente necesare adminsitrarii programului si a bazei de date Administrarea bazei de date Administrarea aplicatiei Utilizatori, grupuri si drepturi de acces.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

249 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Generaliti > HG28/2008

HG28/2008
PublicatinMonitorulOficial,ParteaInr.524din11/07/2008pentruaprobarea "InstruciunilordeaplicareaunorprevederidinHotrreaGuvernuluinr.28/2008 privindaprobareaconinutuluicadrualdocumentaieitehnicoeconomiceaferente investiiilorpublice,precumiastructuriiimetodologieideelaborareadevizului generalpentruobiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii"

Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor

Ordin nr. 863 din 02/07/2008


PublicatinMonitorulOficial,ParteaInr.524din11/07/2008

Intrare in vigoare: 11/07/2008 pentru aprobarea "Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii"
Publicatn11/07/2008

Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa articol

Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa data

Varianta pt. imprimare

innd cont de Avizul nr. 90.587 din 9 iunie 2008 al Ministerului Economiei i Finanelor, n temeiul art. 8 din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii i al art. 10 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, cu modificrile i completrile ulterioare,

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor emite urmtorul ordin:

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> Art. 1. - Se aprob "Instruciunile de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii", prevzute n anexa care face parte integrantdin prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se publicn Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> Ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor, Laszlo Borbely

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 250

<!--[endif]--> Bucureti, 2 iulie 2008. Nr. 863.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]-->

Instruciuni din 02/07/2008


PublicatinMonitorulOficial,ParteaInr.524din11/07/2008

Intrare in vigoare: 11/07/2008 de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii
Publicatn11/07/2008

Art. 1. - n aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) i alin. (3) lit. c), proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintdocumentaia ce conine pri scrise i desenate privind realizarea obiectivului de investiii: execuia lucrrilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaiilor tehnologice, aciunile de asigurare i certificare a calitii, aciunile de punere n funciune i teste, precum i aciunile de predare a obiectivului de investiii ctre beneficiar. Proiectul tehnic trebuie sfie astfel elaborat nct sfie clar, sasigure informaii tehnice complete privind viitoarea lucrare i srspundcerinelor tehnice, economice i tehnologice ale beneficiarului. Proiectul tehnic trebuie spermitelaborarea detaliilor de execuie n conformitate cu materialele i tehnologia de execuie propus, cu respectarea stricta prevederilor proiectului tehnic, frsfie necesarsuplimentarea cantitilor de lucrri i fra se depi costul lucrrii stabilit n faza de studiu de fezabilitate/documentaie de avizare. Proiectul tehnic se elaboreazpe baza studiului de fezabilitate/documentaiei de avizare, etapn care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele i soluiile principale ale lucrrii i n care au fost obinute toate avizele i acordurile de principiu, n conformitate cu prevederile legale. Proiectul tehnic se verificpentru cerinele de calitate de specialiti atestai de Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor n condiiile legii. Coninutul-cadru al proiectului tehnic este urmtorul: A. Prile scrise 1. Date generale: - denumirea obiectivului de investiii; - amplasamentul (judeul, localitatea, adresa potali/sau alte date de identificare); - titularul investiiei; - beneficiarul investiiei; - elaboratorul proiectului. 2. Descrierea generala lucrrilor 2.1. n cadrul seciunii "Descrierea lucrrilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmtoarelor elemente: a) amplasamentul; b) topografia; c) clima i fenomenele naturale specifice zonei; d) geologia, seismicitatea; e) prezentarea proiectului pe specialiti; f) devierile i protejrile de utiliti afectate; g) sursele de ap, energie electric, gaze, telefon i altele asemenea pentru lucrri definitive i provizorii;

Help ISDP

251 . Manual de utilizare ISDP 2011

h) cile de acces permanente, cile de comunicaii i altele asemenea; i) trasarea lucrrilor; j) antemsurtoarea; 2.2. Memorii tehnice pe specialiti. 3. Caietele de sarcini Sunt documentele care reglementeaznivelul de performana lucrrilor, precum i cerinele, condiiile tehnice i tehnologice, condiiile de calitate pentru produsele care urmeaza fi ncorporate n lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, ncercrile, nivelurile de tolerane i altele de aceeai natur, care sgaranteze ndeplinirea exigenelor de calitate i performansolicitate. Caietele de sarcini se elaboreazde ctre proiectant pe specialiti, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse n plane, i nu trebuie sfie restrictive. 3.1. Rolul i scopul caietelor de sarcini: a) fac parte integrantdin proiectul tehnic; b) reprezintdescrierea elementelor tehnice i calitative menionate n plane i prezintinformaii, precizri i prescripii complementare planelor; c) planele, breviarele de calcul i caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative nscrise n plane sunt scurte i cu caracter general, viznd n special explicitarea desenelor; d) detaliaznotele i cuprind caracteristicile i calitile materialelor folosite, testele i probele acestora, descriu lucrrile care se execut, calitatea, modul de realizare, testele, verificrile i probele acestor lucrri, ordinea de execuie i de montaj i aspectul final; e) mpreuncu planele, trebuie s fie astfel concepute nct, pe baza lor, sse poatdetermina cantitile de lucrri, costurile lucrrilor i utilajelor, fora de munci dotarea necesar execuiei lucrrilor; f) elaborarea caietelor de sarcini se face de ctre proiectani - arhiteci i ingineri specialiti -, pentru fiecare categorie de lucrare; g) stabilesc responsabilitile pentru calitile materialelor i ale lucrrilor i responsabilitile pentru teste, verificri, probe; h) redactarea caietelor de sarcini trebuie sfie concisi sistematizat; i) prevd modul de urmrire a comportrii n timp a investiiei; j) prevd msurile i aciunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea n mediul natural a deeurilor) dup expirarea perioadei de via (postutilizarea). 3.2. Tipuri de caiete de sarcini 3.2.1. n funcie de destinaie, caietele de sarcini pot fi: a) caiete de sarcini pentru execuia lucrrilor; b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice i confecii diverse; c) caiete de sarcini pentru recepii, teste, probe, verificri i puneri n funciune; d) caiete de sarcini pentru urmrirea comportrii n timp a construciilor i coninutul crii tehnice. 3.2.2. n funcie de categoria de importana obiectivului de investiii, caietele de sarcini pot fi: a) caiete de sarcini generale, care se referla lucrri curente n domeniul construciilor i care se elaboreaz pentru toate obiectivele de investiii; b) caiete de sarcini speciale, care se referla lucrri specifice i care se elaboreazindependent pentru fiecare lucrare. 3.3. Coninutul caietelor de sarcini Caietele de sarcini trebuie scuprind: a) breviarele de calcul, care reprezintdocumentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcii i de instalaii i se elaboreaz pentru fiecare element de construcie n parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza ncrcrile i ipotezele de calcul, precum i tipurile de programe utilizate; b) nominalizarea planelor care guverneazlucrarea; c) proprietile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerane, probe, teste i altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrrii, cu indicarea standardelor;

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 252

d) dimensiunea, forma, aspectul i descrierea execuiei lucrrii; e) ordinea de execuie, probe, teste, verificri ale lucrrii; f) standardele, normativele i alte prescripii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecii, execuie, montaj, probe, teste, verificri; g) condiiile de recepie, msurtori, aspect, culori, tolerane i altele asemenea. 4. Listele cu cantitile de lucrri Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificrii valorice a lucrrilor i conine: a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrri, pe obiecte (formularul F2); c) listele cu cantitile de lucrri pe categorii de lucrri (formularul F3); d) listele cu cantitile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotri (formularul F4); e) fiele tehnice ale utilajelor i echipamentelor tehnologice (formularul F5); f) listele cu cantiti de lucrri pentru construcii provizorii OS (organizare de antier) (Se poate utiliza formularul F3.). NOT: Formularele F1-F5, completate cu preuri unitare i valori, devin formulare pentru devizul ofertei i vor fi utilizate pentru ntocmirea situaiilor de lucrri executate, n vederea decontrii. 5. Graficul general de realizare a investiiei publice (formularul F6) Graficul general de realizare a investiiei publice reprezintealonarea fizica lucrrilor de investiii/intervenii. NOT: Formularele F1-F6 fac obiectul anexei nr. 1, care face parte integrantdin prezentele instruciuni. B. Prile desenate Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza crora se elaboreazprile scrise ale acestuia, cuprinznd toate informaiile necesare elaborrii caietelor de sarcini i care, de regul, se compun din: 1. Plane generale: Sunt plane informative de ansamblu i cuprind: plana de ncadrare n zon; planele de amplasare a reperelor de nivelment i planimetrice; planele topografice principale; planele de amplasare a forajelor i profilurilor geotehnice, cu nscrierea condiiilor i a recomandrilor privind lucrrile de fundare; planele principale de amplasare a obiectelor, cu nscrierea cotelor de nivel, a distanelor de amplasare, orientrilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment i planimetrice, a cotei 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor i distanelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor i altele asemenea; planele principale privind sistematizarea pe verticala terenului, cu nscrierea volumelor de terasamente, spturi-umpluturi, depozite de pmnt, volumul pmntului transportat (excedent i deficit), a lucrrilor privind stratul vegetal, a precizrilor privind utilajele i echipamentele de lucru, precum i a altor informaii i elemente tehnice i tehnologice; planele principale privind construciile subterane, cuprinznd amplasarea lor, seciuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj i armare, ariile i marca seciunilor din oel, marca betoanelor, protecii i izolaii hidrofuge, protecii mpotriva agresivitii solului, a coroziunii i altele asemenea; planele de amplasare a reperelor fixe i mobile de trasare. 2. Planele principale ale obiectelor Sunt plane cu caracter tehnic, care definesc i expliciteaztoate elementele construciei.

Help ISDP

253 . Manual de utilizare ISDP 2011

Se recomandca fiecare obiect subteran/suprateran s fie identificat prin numr/cod i denumire proprii. Planele principale se elaboreazpe obiecte i, n general, cuprind: 2.1. Plane de arhitectur Definesc i expliciteaztoate elementele de arhitecturale fiecrui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distane, funciuni, arii, precizri privind finisajele i calitatea acestora i alte informaii de aceastnatur. 2.2. Plane de structur Definesc i expliciteazpentru fiecare obiect alctuirea i execuia structurii de rezisten, cu toate caracteristicile acesteia, i cuprind: planurile infrastructurii i seciunile caracteristice cotate; planurile suprastructurii i seciunile caracteristice cotate; descrierea soluiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuie i montaj (numai n situaiile speciale n care aceasta este obligatorie), recomandri privind transportul, manipularea, depozitarea i montajul. 2.3. Plane de instalaii Definesc i expliciteazpentru fiecare obiect amplasarea, alctuirea i execuia instalaiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerane i altele asemenea. 2.4. Plane de utilaje i echipamente tehnologice Vor cuprinde, n principal, planele principale de tehnologie i montaj, seciuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerane, detalii montaj, i anume: plane de ansamblu; scheme ale fluxului tehnologic; scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; scheme ale instalaiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaii, reele de combustibil, ap, iluminat i altele asemenea, precum i ale instalaiilor tehnologice; plane de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaiilor, sarcinilor i a altor informaii de aceeai natur, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj; diagrame, nomograme, calcule inginereti, tehnologice i de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii n funciune i exploatrii; liste cu utilaje i echipamente din componena planelor tehnologice, inclusiv fie cuprinznd parametrii, performanele i caracteristicile acestora. 2.5. Plane de dotri Cuprind plane de amplasare i montaj, inclusiv cote, dimensiuni, seciuni, vederi, tablouri de dotri i altele asemenea, pentru: piese de mobilier; elemente de inventar gospodresc, dotri PSI, dotri necesare securitii muncii, alte dotri necesare n funcie de specific. NOT: La elaborarea proiectelor materialele, confeciile, utilajele tehnologice i echipamentele vor fi definite prin parametri, performane i caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mrci de fabric, productori ori comerciani sau la alte asemenea recomandri ori precizri care s indice preferine sau srestrngconcurena. Caracteristicile tehnice i parametrii funcionali vor fi prezentai n cadrul unor limite (pe ct posibil) rezultate din breviarele de calcul i nu vor fi date n mod determinist, n scopul de a favoriza un anumit furnizor (productor sau comerciant). Art. 2. - n aplicarea prevederilor art. 3 lit. b) i ale art. 5 alin. (3) lit. a), pentru lucrri de intervenii de complexitate redus, care se executla construcii existente, cu excepia interveniilor la elemente structurale, raportul de expertiztehnicpoate fi elaborat prin metoda evalurii calitative, care const, n principal, n examinarea construciei la faa locului, n ansamblu i n detaliu, precum i n analiza proiectului tehnic al construciei, dup caz,

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 254

a releveelor de degradri i avarii, precum i a datelor referitoare la condiii de execuie, exploatarea i comportarea n timp a construciei. Lucrrile de intervenii de complexitate redussunt acele lucrri de micamploare i dificultate, cu duratscurtde execuie, cum ar fi lucrrile de reabilitare a drumurilor de interes local clasate. Art. 3. - n aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) i alin. (3) lit. b), actualizarea studiilor de fezabilitate/documentaiilor de avizare a lucrrilor de intervenii, prevzutn actele normative n vigoare, implicactualizarea, n condiiile legii, a devizelor generale. Art. 4. - n aplicarea prevederilor anexei nr. 1 "Coninutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. A "Piese scrise", seciunea "Scenariile tehnicoeconomice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse", sintagma "scenarii tehnico-economice" face referire la variantele de amplasare a obiectivelor de investiii, respectiv amplasamente propuse i amplasamente recomandate de ctre elaborator, cu detalierea avantajelor acestui amplasament, precum i variante de rezolvare n funcie de tipul lucrrilor de investiii i/sau de intervenii. Art. 5. - n aplicarea prevederilor anexei nr. 1 "Coninutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. A "Piese scrise", seciunea "Date privind amplasamentul i terenul pe care urmeazsse amplaseze obiectivul de investiie", subseciunea "Informaii despre terenul din amplasament", pct. 3 "caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate n baza studiului geotehnic", n cazul n care hrile geologice i/sau proiectele realizate n zonconin suficiente informaii n baza crora pot fi determinate caracteristicile geofizice ale terenului din amplasamentul obiectivului de investiii, aceste informaii pot fi utilizate la elaborarea studiului de prefezabilitate. Art. 6. - n aplicarea prevederilor anexei nr. 2 "Coninutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. A "Piese scrise", seciunea "Informaii generale privind proiectul", pct. 3 "date tehnice ale investiiei", lit. b), statutul juridic al terenului care urmeazsfie ocupat va include att categoriile de folosinale terenului, ct i amplasarea n intravilan i/sau extravilan. Art. 7. - n aplicarea prevederilor anexei nr. 2 "Coninutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. A "Piese scrise", seciunea "Informaii generale privind proiectul", pct. 3 "date tehnice ale investiiei", lit. c), situaia ocuprii definitive de teren privete, n principal, identificarea proprietarilor, precum i a suprafeelor de terenuri aparinnd acestora, afectate de investiie. Art. 8. - n aplicarea prevederilor anexei nr. 2 "Coninutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. A "Piese scrise", seciunea "Analiza cost-beneficiu", vor fi luate n considerare prevederile anexei nr. 2 "Principii metodologice privind realizarea analizei cost-beneficiu", elaboratde Ministerul Economiei i Finanelor i care face parte integrant din prezentele instruciuni. Art. 9. - n aplicarea prevederilor anexei nr. 1 "Coninutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. B "Piese desenate", pct. 2, ale anexei nr. 2 "Coninutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. B "Piese desenate", pct. 2 i ale anexei nr. 3 "Coninutul-cadru al documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii", lit. B "Piese desenate", pct. 2, planul general poate fi prezentat, dupcaz, i la alte scri grafice, n funcie de necesitile de redactare. Art. 10. - n aplicarea prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii", lit. A "Prevederi generale", art. 5, actualizarea devizului general se efectueazn funcie de evoluia indicilor de preuri, n conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare. Valoarea actualizatse compune din cheltuielile legal efectuate pnla data actualizrii, conform evidenelor contabile i din valoarea restului de executat multiplicat cu indicele de preuri lunar (total) comunicat de Institutul Naional de Statistic, calculat ntre data ntocmirii devizului general i data actualizrii. Art. 11. - n aplicarea prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii", lit. B "Structura devizului general pe capitole de cheltuieli", cap. 5 "Alte cheltuieli", subcap. 5.1 "Organizare de antier", pct. 5.1.1 "Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier", se estimeazde ctre proiectant. Art. 12. - n aplicarea prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii", lit. B "Structura devizului general pe capitole de cheltuieli", cap. 5 "Alte cheltuieli", subcap. 5.1. "Organizare de antier", pct. 5.1.2 "Cheltuieli conexe organizrii de antier", n categoria cheltuielilor conexe organizrii de antier, n legturcu ocuparea temporar a domeniului public, se includ i cheltuielile necesare readucerii acestor terenuri la starea lor iniial, la terminarea execuiei lucrrilor de investiii/intervenii, operaiune care constituie obligaia executanilor, prevzutla art. 23 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, cu excepia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajri pentru protecia mediului i aducerea la starea iniial", din structura devizului general. Art. 13. - n aplicarea prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii", lit. B "Structura devizului general pe capitole de cheltuieli", cap. 5 "Alte cheltuieli", subcap. 5.2 "Comisioane, cote, taxe, costul creditului", n sintagma "alte cheltuieli de aceeai natur", stabilite n condiiile legii, este inclusi cota de administrare a proiectelor, conform legilor specifice de ratificare.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> ANEXA Nr. 1 la instruciuni

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> FORMULARUL F1

OBIECTIV ......................

PROIECTANT ......................

Help ISDP

255 . Manual de utilizare ISDP 2011

(denumirea)

(denumirea)

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ Valoareacheltuielilor/obiect, DincareC+M Nr. subcap. Denumirea capitolelor de cheltuieli exclusivTVA crt.devizgeneral Miilei Miieuro*) Miilei Miieuro*) 0 1 2 3 4 5 6 1 1.2 Amenajareaterenului 1.1......................................... 2 1.3 Amenajri pentru protecia mediului i aducerealastarea iniial 2.1......................................... 3 2 Realizareautilitilornecesareobiectivului 3.1......................................... 4 3.1 Studiideteren 4.1......................................... 5 3.3 Proiectare(numaincazulncareobiectivul serealizeazn sistemul"design&build") 6 4 Investiia de baz 6.1.Obiect01.............................. 7 5.1 Organizaredeantier 7.1......................................... TOTALVALOARE(exclusivTVA): ...miilei ...miieuro*)...miilei...miieuro*) Taxapevaloarea adugat ...miilei ...miilei TOTALVALOARE(inclusivTVA): ...miilei ...miilei

*) Cursul de referin= ........... lei/euro, din data de ................ .

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> Proiectant, ........................................ (semnturautorizat)

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> PRECIZARE: Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0-2, avnd n vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea, ct i execuia uneia sau mai multor lucrri de construcii, responsabilitatea completrii coloanelor 0-2 revine ofertantului.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> FORMULARUL F2

OBIECTIV ...................... (denumirea)

PROIECTANT ...................... (denumirea)

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrri, pe obiecte

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 256

Nr.cap./ Valoarea,exclusivTVA Nr.subcap Cheltuielipecategoria crt. deviz delucrri Miilei Miieuro*) peobiect 0 1 2 3 4 1 I Lucrri de construcii 2 1 Terasamente 3 2 Construcii 4 3 Izolaii 5 4 Instalaiielectrice 6 5 Instalaiisanitare 7 6 Instalaii de nclzire,................ 8 7 Instalaiidealimentarecugazenaturale 9 8 Instalaii de comunicaii ... ... ................. TotalI ... II Montajutilajei echipamentetehnologice ... ... ................. TotalII ... III Procurare ... ... Utilajeiechipamentetehnologice ... ... Utilajeiechipamentedetransport ... ... Dotri TotalIII TOTALVALOARE(exclusivTVA): ...miilei...miieuro*) Taxapevaloarea adugat ...miilei TOTALVALOARE: ...miilei

*) Cursul de referin= ................ lei/euro, din data de ........... .

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> Proiectant, ............................. (semnturautorizat)

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> PRECIZARE: Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0-2; n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea, ct i execuia uneia sau mai multor lucrri de construcii, responsabilitatea completrii coloanelor 0-2 revine ofertantului.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> FORMULARUL F3

OBIECTIV ...................... (denumirea)

PROIECTANT ...................... (denumirea)

Help ISDP

257 . Manual de utilizare ISDP 2011

LISTA cu cantiti de lucrri pe categorii de lucrri

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> Obiectul ..................... Categoria de lucrri ..................

- lei Preulunitar a)materiale Nr.CapitoluldelucrriU.M.Cantitateb)manoper M m U t Total crt. c)utilaj MaterialeManoperUtilajTransport (3x4) d)transport(3x4a)(3x4b)(3x4c)(3x4d) ............ Total a)+b)+c)+d) SECIUNE TEHNIC SECIUNE FINANCIAR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Capitoldelucrare 1.1.Subcapitol 1.2.Subcapitol ................ 2 Capitoldelucrare 2.1Subcapitol 2.2Subcapitol ................ .................... Cheltuielidirecte M m U t T Altecheltuielidirecte: - CAS - omaj - fond de risc - altecheltuieliconformprevederilor legale,nominalizate: TOTALCHELTUIELIDIRECTE: M 0 m 0 U 0 t0 T 0 Cheltuieliindirecte=T 0 x % I 0 Profit=(T 0 + I 0) x % P 0 TOTALGENERAL: V 0= T 0 +I 0 + P 0

Proiectant, ................................ (semnturautorizat)

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> PRECIZRI: Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0-3; n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea, ct i execuia uneia sau mai multor lucrri de construcii, responsabilitatea completrii coloanelor 0-3 revine ofertantului. 1. Cheltuielile directe sunt constituite din urmtoarele: M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, n care se cuprinde valoarea materialelor calculatcu preurile de la furnizori, frTVA; n cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie sincludi orice taxe i comisioane pltibile la frontier (taxe vamale, comisioane vamale etc.);

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 258

m - cheltuieli aferente consumurilor cu mna de lucru, n care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi; U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcii, n care se cuprinde valoarea rezultatdin totalul orelor de funcionare a utilajelor respective i din tariful mediu orar corespunztor funcionrii; t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, n care se cuprind: a) valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confeciilor etc. de la productor sau furnizor la depozitul intermediar, precum i de la depozitul intermediar la locul de punere n opern raza de aciune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi; b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcii de la baza de utilaje la punctul de lucru i retur; c) valoarea transporturilor tehnologice, n msura n care acestea nu sunt cuprinse n articole distincte (transport de pmnt, beton, mortar, moloz rezultat din demolri). 2. Beneficiarul are obligaia de a include n lista cuprinznd cantitile de lucrri, att n seciunea tehnic, ct i n cea financiar, materialele i furniturile pe care intenioneazsle punla dispoziie, n scopul prelurii i includerii acestora n preurile unitare, preciznd i condiiile de livrare. Utilajele i echipamentele tehnologice, puse la dispoziie de ctre beneficiar, nu vor fi cuprinse n valoarea aferent listelor de procurare a utilajelor i echipamentelor. 3. Cheltuielile indirecte reprezint, n principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrrilor de investiii/intervenii. 4. Formularul F3 poate fi utilizat i pentru stabilirea cantitilor de lucrri pentru construcii provizorii OS (organizare de antier).

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> FORMULARUL F4

OBIECTIV ................................... (denumirea)

PROIECTANT ....................................... (denumirea)

LISTA cu cantitile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotri

Valoarea Furnizorul Nr. Denumirea U.M.Pretulunitar(exclusivTVA)(denumire, Fia tehnicataat crt. - lei/U.M. - - mii lei - adres, (3x4) telefon,fax) 0 1 2 3 4 5 6 1 Obiect01 a)............... Fia tehnicnr........... b)............... Fia tehnicnr........... .................. Fia tehnicnr........... 2 Obiect02 a)............... Fia tehnicnr........... b)............... Fia tehnicnr........... .................. Fia tehnicnr........... ..................... Fia tehnicnr........... Miilei: TOTAL: Euro*):

*) Cursul de referin= ....... lei/euro, din data de .................... .

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]-->

Help ISDP

259 . Manual de utilizare ISDP 2011

Proiectant, ........................ (semnturautorizat)

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> PRECIZARE: Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0-2 i 6; n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea, ct i execuia uneia sau mai multor lucrri de construcii, responsabilitatea completrii coloanelor 0-2 i 6 revine ofertantului.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> FORMULARUL F5

OBIECTIV ................................ (denumirea)

PROIECTANT ................................ (denumirea)

FIA TEHNICNr. ........ (Se completeazpentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotri etc.)

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> Utilajul, echipamentul tehnologic: ...................... (denumirea)

Nr. Specificaii tehnice impuse Corespondenapropuneriitehnice crt. prinCaietuldesarcini cu specificaiiletehniceimpuseProductor prinCaietuldesarcini 0 1 2 3 1 Parametriitehnicii funcionali ....................................................... 2 Specificaii de performani condiiiprivind sigurananexploatare ....................................................... 3 Condiii privind conformitatea custandardelerelevante ....................................................... 4 Condiii de garanie i postgaranie ....................................................... 5 Altecondiii cu caractertehnic .......................................................

Proiectant, .............................. (semnturautorizat)

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> PRECIZARE: Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1; n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea, ct i execuia uneia sau mai multor lucrri de construcii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]-->

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 260

FORMULARUL F6

OBIECTIV ..................................... (denumirea)

PROIECTANT ................................... (denumirea)

GRAFICUL GENERAL de realizare a investiiei publice

Anul1 ...Anuln Nr. Denumireaobiectului Luna crt. 1 2 3 ... n I Organizaredeantier 1 Obiect01 Categoriadelucrri: .......................................... .......................................... 2 Obiect02 Categoriadelucrri: .......................................... .......................................... ...Obiect... Categoriadelucrri: .......................................... ..........................................

Proiectant, ................................. (semnturautorizat)

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> ANEXA Nr. 2 la instruciuni

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> PRINCIPII METODOLOGICE privind realizarea analizei cost-beneficiu*) ___________ *) Anexa nr. 2 la instruciuni "Principii metodologice privind realizarea analizei cost-beneficiu" a fost elaboratde Ministerul Economiei i Finanelor.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]-->

Analiza cost-beneficiu este un instrument analitic utilizat pentru estimarea impactului1) socioeconomic al investiiei publice. Obiectivul acesteia este de a identifica i de a cuantifica (respectiv de a da o valoare monetar) toate impacturile posibile ale investiiei, n vederea determinrii costurilor i beneficiilor corespunztoare. n principiu, toate impacturile trebuie evaluate: financiare, economice, sociale, de mediu etc. 1. Identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referin Odatce a fost identificatnevoia unei investiii sau o problemcare necesitrezolvare prin realizarea unei investiii, obiectivele generale i specifice ale acesteia vor fi definite astfel nct s existe coerencu obiectivele politicilor de investiii naionale, sectoriale, regionale i/sau locale relevante, inclusiv msura n care obiectivele specifice ale investiiei propuse vor contribui la atingerea rezultatelor acestor politici. Perioada de referinse referla numrul maxim de ani pentru care se realizeazpreviziuni n cadrul analizei cost-beneficiu. Previziunile vor fi realizate pentru o perioadapropiatde viaa economica investiiei, dar suficient de ndelungatpentru a permite manifestarea impactului pe termen

Help ISDP

261 . Manual de utilizare ISDP 2011

mediu i lung al acesteia.

Perioada de referinpe sector Sector Energie Api mediu Ci ferate Porturi i aeroporturi Drumuri Industrie Alte servicii Perioada de referin(ani) 15-25 30 30 30 25-30 10 15

2. Analiza opiunilor Analiza opiunilor se realizeazparcurgndu-se urmtoarele etape: a) stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibilatingerea obiectivelor specifice; b) analizarea listei lungi n funcie de o serie de criterii calitative (care vor fi stabilite pe baza orientrilor politicilor de investiii i/sau a consideraiilor tehnice) i stabilirea unei liste scurte de alternative potrivite i fezabile; c) ierarhizarea alternativelor din lista scurt, utilizndu-se analiza economicsau metodologia celui mai sczut cost. Metodologia recomandatpentru selectarea alternativei preferate este detaliatla pct. 3-6. n cazul n care n cadrul analizei opiunilor va fi utilizat metodologia celui mai sczut cost, trebuie realizai urmtorii pai adiionali: d) analizarea faptului dacalternativele diferntre ele n ceea ce privete impactul extern posibil asupra societii (de exemplu, perturbarea traficului la reabilitarea drumurilor); e) dacsunt identificate diferene ale impactului extern al alternativelor, se va ajusta metodologia celui mai sczut cost pentru a ncorpora externalitile identificate. Pentru a stabili o ierarhie finala alternativelor, impactul extern identificat va trebui monetizat. Analiza opiunilor astfel realizatva identifica alternativa care asiguratingerea obiectivelor stabilite la un cost total minim pentru societate. 3. Analiza financiar Obiectivul analizei financiare este de a calcula performana i sustenabilitatea financiara investiiei propuse pe parcursul perioadei de referin, cu scopul de a stabili cea mai potrivitstructurde finanare a acesteia. Analiza financiartrebuie sparcurgurmtoarele etape: (i) estimarea veniturilor i costurilor investiiei, precum i implicaiile acestora din punctul de vedere al fluxului de numerar; (ii) definirea structurii de finanare a investiiei i profitabilitatea sa financiar; (iii) verificarea capacitii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura funcionarea adecvata investiiei i ndeplinirea obligaiilor. Determinarea performanei i sustenabilitii financiare se realizeazprin calcularea indicatorilor de performan financiar, dupcum urmeaz: valoarea financiaractualnet; rata internde rentabilitate financiar; raportul cost-beneficiu; fluxul de numerar cumulat. 4. Analiza economic Obiectivul analizei economice este de a demonstra c investiia are o contribuie pozitivnetpentru societate i, n consecin, aceasta merits fie finanatdin fonduri publice. Pentru alternativa selectat, beneficiile investiiei trebuie sdepeasccosturile acesteia i, mai specific, valoarea actualizata beneficiilor sale economice trebuie s depeascvaloarea actualizata costurilor economice. Punctul de start n analiza economiceste fluxul de numerar calculat pentru analiza financiarla care sunt introduse doutipuri de corecii: (i) corecia fiscali corecia economica preurilor i (ii) monetizarea externalitilor. Aceste corecii se reflectn fluxurile economice de numerar. Fluxul costurilor i beneficiilor economice va fi actualizat i se vor determina indicatorii de performaneconomicpentru investiie: valoarea economicactualnet; rata internde rentabilitate economic;

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 262

raportul cost-beneficiu. 5. Analiza de senzitivitate Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice i impactul potenial asupra modificrii indicatorilor de performanfinanciari economic. Indicatorii de performanfinanciari economic relevani, care se vor considera n toate cazurile, sunt rata internde rentabilitate financiara investiiei i valoarea financiaractualnet. n cazul investiiilor publice majore, analizele vor avea n vedere i rata interna rentabilitii economice i valoarea economicactualnet. Pentru realizarea analizei de senzitivitate se vor parcurge paii urmtori: - identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului. Acest lucru se realizeazprin modificarea procentuala unui set de variabile ale investiiei i apoi calcularea valorii indicatorilor de performanfinanciari economic;

- calculul "valorilor de comutare" 2) pentru variabilele critice identificate. 6. Analiza de risc Analiza de risc vizeazestimarea distribuiei de probabilitate a modificrilor indicatorilor de performanfinanciari economic. Rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie estimati deviaie standard a acestor indicatori. ___________
1) Impactul reprezintefectul pe termen lung, primar sau secundar, pozitiv sau negativ produs n urma unei intervenii, n mod direct sau indirect, intenionat sau neintenionat. A se vedea Manualul EVALSED pentru evaluarea dezvoltrii socioeconomice, www.mefromania.ro, seciunea evaluare. 2) Modificarea procentuala variabilei critice identificate care determinca valoarea indicatorului de performananalizat (valoarea financiaractual netsau valoarea economicactualnet) sfie egalcu zero.

See also
Utilizareamanualului Instalareaprogramului Moduleleprogramului Componentecomunemodeulelor HG411/2005 Interfaa

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

263 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Generaliti > HG411/2005

HG411/2005

ss GuvernulRomniei Hotrrenr.411/2005 din05/05/2005 privindmodificareaicompletarea HotrriiGuvernuluinr.461/2001pentru aprobareanormelordeaplicarea OrdonaneideurgenaGuvernuluinr. 60/2001privindachiziiilepublicei pentrumodificareaart.3dinHotrrea Guvernuluinr.841/1995privind proceduriledetransmiterefrplati devalorificareabunuriloraparinnd instituiilorpublice PublicatinMonitorulOficial,ParteaInr. 424din19/05/2005 Actulaintratinvigoareladatade19mai 2005 Tematici ntemeiulart.108dinConstituia Romniei,republicat, GuvernulRomnieiadoptprezenta hotrre. Art.I.HotrreaGuvernuluinr. 461/2001pentruaprobareanormelorde aplicareaOrdonaneideurgena Guvernuluinr.60/2001privindachiziiile publice,publicatnMonitorulOficialal Romniei,ParteaI,nr.268din24mai 2001,cumodificrileulterioare,se modificisecompleteazdupcum urmeaz: 1.Alineatul(2)alarticolului2vaavea urmtorulcuprins: "(2)Autoritateacontractantare obligaia,atuncicndstabilete programulanualalachiziiilorpublice,de ainecontde: a)necesitileobiectivedeproduse, delucrriideservicii b)graduldeprioritatealnecesitilor prevzutelalit.a) c)anticiprilecuprivirelafondurilece urmeazafialocateprinbugetulanual, prinluareanconsiderareinclusiva posibilitiideaobinefonduri suplimentarenurmauneieventuale rectificriabugetului". 2.Laarticolul2,dupalineatul(2)se introduceunnoualineat,alineatul(3),cu urmtorulcuprins: "(3)Autoritateacontractantare dreptuldeaoperamodificrinprogramul anualalachiziiilorpublice.ncazuln caremodificrilerespectiveaucascop acoperireaunornecesiticenuaufost cuprinseiniialnprogramulanualal achiziiilorpublice,introducereaacestora nprogramestecondiionatde asigurareasurselordefinanare." 3.Articolul5vaaveaurmtorul cuprins: "Art.5.(1)Autoritateacontractant areobligaiadeaasiguracorespondena produselor,serviciilorialucrrilorde construciicusistemuldegruparei codificareutilizatnCPSA,atuncicnd: a)elaboreazprogramulanualal achiziiilorpublice b)precizeaznanunuldeinteniei nanunulsauninvitaiadeparticipare produsele,serviciileorilucrrilepecare urmeazsleachiziioneze c)ntocmetedocumentaiapentru elaborareaiprezentareaofertei d)precizeaznanunuldeatribuire

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 264

produsele,serviciilesaulucrrilepentru careancheiatcontractuldeachiziie public 1 e)transmiteMinisteruluiFinanelor Publicei,ncazulcontractelordelucrri ialcontractelordeserviciideproiectare aconstruciilor,iMinisterului Transportului,ConstruciiloriTurismului informaiilenecesaremonitorizrii procesuluideachiziiepublic. (2)nnelesulprezentelornorme,prin produssenelegerezultatulunei activiti,concretizatprintrunobiect fizic,deoricenatur,careestecuprins n CPSA.Produselesimilarereprezint produsecuacelaiuzsauuzsimilarcare, nconformitatecuschemadestructura CPSA,suntgrupate,deregul,n aceeaisubclaselementar. (3)nnelesulprezentelornorme, serviciunseamnrezultatulunei activiti,carenuseconcretizeazprintr unobiectfizicicareestecuprinsn CPSA.n anexanr.1suntprevzutetipurilede serviciiidefalcareaacestorandou categorii,cuprinsenListaAi,respectiv, nListaB.Serviciilesimilarereprezint aceleserviciicare,nconformitatecu schemadestructuraCPSA,sunt grupate,deregul,naceeaisubclas elementar. (4)nnelesulprezentelornorme,prin lucraresenelegeoricaredintrelucrrile deconstruciiprevzutendiviziunea45 dinschemadestructuraCPSA sauoricecombinaieaacestoracare conducelaunrezultatmenits ndeplineasc,prinelnsui,ofuncie tehnicoeconomic.Dinpunctdevedere al asigurriicorespondeneiprevzutela alin.(1)lucrrilesimilarereprezintacele lucrrideconstruciicaresuntgrupate,n conformitatecuschemade structuraCPSA,naceeaiclas.Din punctdevederealstabiliriicerinelor minimereferitoarelaexperiena ofertanilor/candidailor,lucrrilesimilare reprezintacelelucrrideconstruciicare suntgrupate,nconformitatecuschema destructuraCPSA,naceeai subclas. (5)ncazullucrrilorcomplexe,care presupunexecuiaunuiansamblu diversificatdelucrrideconstrucii, ncadrareanclasasau,dupcaz,n subclasa aferentCPSAestedeterminatdetipul delucraredeconstruciicuponderea valoricceamaimare." 4.Articolul8vaaveaurmtorul cuprins: "Art.8.(1)Autoritateacontractant areobligaiadeaestimavaloarea,fr T.V.A.,afiecruicontractdefurnizare, delucrrisaudeservicii,cuprinsn programulanualalachiziiilorpublice,i: a)deaoevidenianprogramulanual alachiziiilorpublicenscopulselectrii proceduriicarevafiaplicatpentru atribuireacontractuluirespectiv b)deaocomparacuechivalentulnlei al750.000euro,atuncicndverific obligativitateatransmiteriisprepublicare aanunuluideintenieprevzutlaart. 16dinordonan c)deaocomparacuechivalentulnlei alpraguluivaloricprevzutlaart.13din ordonan,atuncicnd,pentruatribuirea contractuluideachiziiepublic, intenioneazsapliceprocedurade cereredeofert. (2)Echivalentaleu(ROL)/eurose calculeazcorespunztorcursuluimediu alpieeivalutare,publicatdeBanca NaionalaRomnieinziuaanterioar efecturiiaciunilorprevzutelaalin.

Help ISDP

265 . Manual de utilizare ISDP 2011

(1)." 5.Alineatul(1)alarticolului9vaavea urmtorulcuprins: "Art.9.(1)Autoritateacontractant areobligaiadeaestimavaloarea contractuluideachiziiepublicavndn vederepreurilepracticatenmodcurent pepiailundnconsiderare,n msurancareacesteapotfianticipatela momentulestimrii,oriceposibile suplimentrisaumajorrialevalorii contractului." 6.Laarticolul9alineatul(2)punctulA, literad)vaaveaurmtorulcuprins: "d)ncazulncareautoritatea contractantipropunesatribuieun contractdefurnizarecucaracterde regularitatesaucaretrebuierennoitntr o perioaddat,atunciestimareavalorii acestuicontracttrebuiesaibcabaz decalcul: fievaloareaactualizata contractelordefurnizareaunorproduse similare,atribuitenultimele12luni, ajustat,dacesteposibil,cu modificrile previzibilecepotsurveninurmtoarele 12luninprivinacantitilorachiziionate ivaloriloraferente fievaloareatotalacontractelorde furnizareaunorprodusesimilarecarese anticipeazcvorfiatribuiten urmtoarele12luni,ncepnddin momentul primeilivrri. noricaredintresituaiileprevzutela lit.d)alegereavarianteidecalculnu trebuiessefacdectreautoritatea contractantcuscopuldeaobineo valoaremaimicdectvaloarea prevzutlaart.13lit.a)sau,dupcaz, laart.8alin.(6)dinordonan." 7.Laarticolul9alineatul(2)punctulB, literab)vaaveaurmtorulcuprins: 2 "b)ncazulncareautoritatea contractantipropunesatribuieun contractdeserviciicucaracterde regularitatesaucaretrebuierennoitntr operioad dat,atunciestimareavaloriiacestui contracttrebuiesaibcabazde calcul: fievaloareaactualizata contractelordeserviciisimilareatribuiten ultimele12luni,ajustat,daceste posibil,cumodificrileprevizibilecepot survenin urmtoarele12luni,nprivinacantitilor achiziionateivaloriloraferente fievaloareatotalacontractelorde serviciisimilarecareseanticipeazcvor fiatribuitenurmtoarele12luni, ncepnddinmomentulprimeiprestaii noricaredintresituaiileprevzutela lit.b)alegereavarianteidecalculnu trebuiessefacdectreautoritatea contractantcuscopuldeaobineo valoaremaimicdectvaloarea prevzutlaart.13lit.b)sau,dupcaz, laart.8alin.(6)dinordonan". 8.Laarticolul10literab)vaavea urmtorulcuprins: "b)dacconcursuldesoluiieste organizatcaparteauneiprocedurice conducelaatribuireaunuicontractde servicii,atuncivaloareaestimatluatn considerareesteceacorespunztoare contractuluideachiziiepublic respectiv." 9.Articolul11vaaveaurmtorul cuprins: "Art.11.Autoritateacontractant areobligaiadeaatribuicontractulde achiziiepublicprinaplicareauneia dintreprocedurileprevzutelacap.II din ordonan,iar,nsituaiiledeexcepie prevzutelaart.8alin.(1)(4)din

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 266

ordonan,prinaplicareauneiproceduri proprii." 10.Articolul12vaaveaurmtorul cuprins: "Art.12.Selectareaprocedurii aplicatepentruatribuireacontractuluide achiziiepublicserealizeazdup determinareavaloriiestimatea contractului respectiviseprecizeazncadrul programuluianualalachiziiilorpublice." 11.Alineatul(2)alarticolului13va aveaurmtorulcuprins: "(2)Anunurileprevzutelaalin.(1) trebuiesconincelpuininformaiile prevzutenmodeleleprezentaten anexanr.2,darnumaimultde650de cuvinte." 12.Laarticolul17alineatul(1),literele b)ic)voraveaurmtorulcuprins: "b)cerineleminimedecalificarepe careautoritateacontractantahotrt slesoliciteidocumentelecareurmeaz sfieprezentatede ofertant/candidatpentrudovedirea ndepliniriicerinelorrespective c)instruciuniprivinddatelelimitcare trebuierespectateiformalitilecare trebuiendeplinite,referitoarelamodul deprezentareidepunereaofertei, inclusivcuprivirelagaraniilesolicitatei laperioadaimpuspentruvalabilitatea oferteisevaprecizaobligaia ofertanilordeanumerotaiasemna fiecare paginaofertei,precumideaanexaun opisaldocumentelorprezentate". 13.Laarticolul17alineatul(1),dup literaf)seintroducdounoilitere, litereleg)ih),cuurmtorulcuprins: "g)precizricuprivireladocumentele pentrucare,ncazdeneprezentare, autoritateacontractantahotrtcnu vafipermiscompletareaulterioar, eventualaneprezentareaacestora avndcaefectdescalificarea ofertantului/candidatului h)propunereadecontract." 14.Laarticolul19,dupalineatul(2)se introduceunnoualineat,alineatul(3),cu urmtorulcuprins: "(3)Autoritateacontractantsau, dupcaz,organizatorulproceduriinuare dreptuldeapercepetaxesuplimentare pentruparticiparea ofertanilor/candidailorlaprocedura aplicatpentruatribuireacontractuluide achiziiepublic." 15.Duparticolul19seintroducdou noiarticole,articolele191 i192 ,cuurmtorulcuprins: "Art.191 .(1)ncadruldocumentaieipentru elaborareaiprezentareaofertei, autoritateacontractantnuaredreptul deasolicitandeplinireaunorcerine minimereferitoarelacapacitateatehnic iceaeconomicofinanciara ofertanilor/candidailor,carearconduce laorestricionareartificialaparticiprii la procedurapentruatribuireacontractului deachiziiepublic. (2)nsensulprevederiloralin.(1), cerineleminimedecalificaretrebuies fiestabiliteexclusivpecriterii nediscriminatoriiinfunciede exigenele specificeimpusedenaturaide complexitateacontractuluideachiziie publicceurmeazsfieatribuit. (3)ncazulncaresolicitndeplinirea uneicerineminimereferitoarela experienasimilar,autoritatea contractantnuaredreptuldeaimpune ca valoareacontractuluiprincare ofertanii/candidaiiidovedescpropria

Help ISDP

267 . Manual de utilizare ISDP 2011

experiensimilarsdepeasc: 3 a)valoareaestimatacontractuluide achiziiepublicceurmeazsfie atribuit,ncazulcontractelordefurnizare ideservicii b)0,6dinvaloareaestimata contractuluideachiziiepublicce urmeazsfieatribuit,ncazul contractelordelucrri. Cerinaprivindexperienasimilar poatefindeplinitiprincumularea valoriimaimultorcontracte,ncazuln caredocumentaiapentruelaborareai prezentareaoferteiaprecizataceast posibilitate. Cerinaprivindexperienasimilar poatefiexprimatncadrul documentaieipentruelaborareai prezentareaoferteivaloricsau,dup caz,princantiti, suprafeeorivolumefizice. (4)ncazulncaresolicitndeplinirea uneicerineminimereferitoarela cuantumulcifreideafaceri,autoritatea contractantnuaredreptuldeaimpune ca respectivulcuantumsdepeasc valoareamedieanualestimat, multiplicatcu3,acontractuluide achiziiepublicceurmeazsfie atribuit. Art.192 .(1)Algoritmuldecalcul,precumi factoriideevaluareaofertelor,carevor filuainconsiderarencazulaplicrii criteriului"ofertaceamai avantajoasdinpunctdevedere tehnicoeconomic",seprecizeaznmod claridetaliatncadruldocumentaiei pentruelaborareaiprezentareaofertei i vorreflectametodologiaconcretde punctareaavantajelorcarerezultdin propuneriletehniceifinanciare prezentatedeofertani. (2)Autoritateacontractantnuare dreptuldeautilizacerinelereferitoarela eligibilitatesaucerinelereferitoarela capacitateatehnicieconomico financiar,cafactorideevaluarea ofertelor. (3)Atuncicndstabiletefactoriide evaluareaofertelor,autoritatea contractantnuaredreptuldeautiliza factoricare: a)nuauolegturdirectcunaturai coninutulcontractuluideachiziiepublic ceurmeazsfieatribuit b)nureflectunavantajreali evidentpecareautoritateacontractant lpoateobineprinutilizareafactoruluide evaluarerespectiv. (4)Pondereastabilitpentrufiecare factordeevaluarenutrebuiesconduc ladistorsionarearezultatuluiaplicrii proceduriipentruatribuireacontractului deachiziiepublic.Pentrufiecarefactor deevaluareautoritateacontractantare obligaiadeastabilioponderecares reflectenmodcorect: a)importanacaracteristicii tehnice/funcionaleconsideratea reprezentaunavantajcalitativcepoate fipunctatsuplimentarsau b)cuantumulvaloricalavantajelorde naturfinanciarpecareofertaniilepot oferiprinasumareaunorangajamente suplimentarenraportcucerinele minimeprevzutencaietuldesarcini." 16.Articolul20vaaveaurmtorul cuprins: "Art.20.(1)Autoritatea contractantareobligaiadeaconstitui, odatcuiniiereaaplicriiprocedurii pentruatribuireacontractuluideachiziie public,o comisiedeevaluareformatdincelpuin 3membri,independenideparticipaniila procedur,carepotfiattangajai

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 268

permaneniaiautoritiicontractante, cticonsultaniexternicuexperienn domeniulachiziiilorpubliceicuo calificareprofesionalcorespunztoare specificuluicontractului. (2)Autoritateacontractant desemneazpreedintelecomisieide evaluaredintremembriiacesteia. (3)Autoritateacontractantare dreptuldeanominalizamembride rezervpentrumembriicomisieide evaluare. (4)Autoritateacontractantare dreptuldeanlocuiunmembrualcomisiei deevaluarecuunmembruderezerv numaidacpersoanacareurmeazs fienlocuitnuareposibilitatea,din motiveobiective,deaindeplini atribuiilespecificecerezultdincalitatea demembrualcomisieideevaluare.Dup producereanlocuirii,calitateademembru alcomisieideevaluareestepreluatde ctremembrulderezervcareiva exercitaatribuiileaferentepnla finalizareaproceduriiaplicatepentru atribuireacontractuluideachiziiepublic respectiv." 17.Alineatul(3)alarticolului22va aveaurmtorulcuprins: "(3)ncazulncareunuldintremembrii desemnaincomisiadeevaluare constatcseaflnunasaumaimulte dintresituaiileprevzutelaalin.(1)lit. a)c)saunoricealtsituaiedenatur sdetermineexistenaunuiconflictde interese,atunciacestaareobligaiadea solicitadendatnlocuireasadin componenacomisieirespectivecuoalt persoan.Situaiiledeincompatibilitate potfisesizateautoritiicontractantei dectreteri. ncazulncaresuntsesizateastfelde situaii,autoritateacontractantare obligaiadeaverificacelesemnalatei, dacestecazul,deaadoptamsurile necesarepentruevitarea/remedierea oricroraspectecarepotdetermina apariiaunuiconflictdeinterese." 18.Laarticolul23alineatul(1),literae) seabrog. 19.Laarticolul23,dupalineatul(3)se introducdounoialineate,alineatele(31 )i(32 ),cuurmtorulcuprins: 4 "(31 )Autoritateacontractantaredreptulde aprelungicontracteledefurnizaresaude serviciicucaracterderegularitate, ncheiatenanulprecedentia crorduratnormaldendeplinirea expiratladatade31decembrie,dacse ndeplinesc,nmodcumulativ, urmtoarelecondiii: a)ndocumentaiapentruelaborarea iprezentareaofertei,elaboratcu ocaziaatribuiriicontractuluiiniial,sau prevzutposibilitateadesuplimentarea cantitilordeprodusesauserviciideja achiziionate,precuminivelulmaxim pnlacarevafiposibiloastfelde suplimentare b)ndocumentaiapentruelaborarea iprezentareaofertei,precumin contractesteprevzutnmodexplicito clauzprincaredreptulautoritii contractantedeaoptapentru suplimentareacantitilordeprodusesau deserviciiestecondiionatdeexistena creditelorbugetarecuaceast destinaie c)valoareaestimatacontractului iniialsadeterminatprinluarean considerareavarianteincare autoritateacontractantopteazpentru suplimentarea lanivelulmaximprevzutacantitilorde produsesauservicii d)prelungireacontractuluiiniialnu poatedepioduratde4lunideladata

Help ISDP

269 . Manual de utilizare ISDP 2011

expirriidurateidendeplinireaacestuia. (32 )ncazulcontractelordeachiziiepublic alcrorobiectlreprezintachiziiade produse/serviciipentrucare,dincauze obiective,necesarulanualnu poatefianticipatcuexactitate, autoritateacontractantaredreptuldea indica,nanunul/invitaiadeparticipare indocumentaiadeelaborarei prezentare aofertei,unintervalminimmaxim,ca nivelalcantitilorceurmeazase achiziiona.naceastsituaiepreul careurmeazsfiecomparatpentru stabilirea oferteictigtoarepoatefipreul unitar.Contractulvaprecizaobligaia autoritiicontractantedeaachiziiona cantitateaminimestimat,darva cuprindei oclauzsuplimentarprincareseva precizadreptulautoritiicontractantede aoptapentrucretereacantitilor,prin actadiional,nlimitaniveluluimaxim indicatiniial.Autoritateacontractant areobligaiadeaestimavaloareaacestui tipdecontractprinluareanconsiderare aopiuniideaachiziionacantitatea maximprevzutnanunul/invitaiade participareindocumentaiade elaborareiprezentareaofertei." 20.Laarticolul24,litereled)ie)vor aveaurmtorulcuprins: "d)primireaoferteloriadocumentelor carelensoesc e)ndeplinirea,dectrecomisiade evaluare,aatribuiilorcareirevinn conformitatecuprevederileart.51alin. (1)dinordonan: (i)derulareaedineidedeschiderea ofertelor (ii)examinareaiverificareandeplinirii dectreofertaniacondiiilorreferitoare laeligibilitate,nregistrare,capacitate tehnicieconomicofinanciar,n cazulincondiiilencarendeplinirea acestorcondiiiafostsolicitatn documentaiapentruelaborareai prezentareaofertei (iii)stabilireaclarificrilornecesarecu privireladocumenteleprezentatede ofertani (iv)calificareaofertanilorcare ndeplinesccondiiileprevzutelapct.(ii) iexcludereacelorcarenundeplinesc condiiilerespective (v)examinareaofertelorprezentate dectreofertaniicalificaiistabilirea clarificrilornecesarecuprivirelaofertele respective (vi)respingereaofertelor necorespunztoare (vii)evaluareaofertelordeclarate corespunztoareistabilireaofertei ctigtoare (viii)ntocmireainaintareactre conducereaautoritiicontractantea hotrriicomisieideevaluarecuprivirela rezultatulaplicriiproceduriipentru atribuireacontractuluideachiziie public". 21.Laarticolul25punctulB,literelec), d)ig)voraveaurmtorulcuprins: "c)primireaoferteloriadocumentelor carelensoesc d)ndeplinirea,dectrecomisiade evaluare,aatribuiilorcareirevinn conformitatecuprevederileart.51alin. (1)dinordonan: (i)derulareaedineidedeschiderea ofertelor (ii)examinareaofertelorprezentatede ctreofertaniistabilireaclarificrilor necesarecuprivirelaofertele respective (iii)respingereaofertelor necorespunztoare (iv)evaluareaofertelordeclarate

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 270

corespunztoareistabilireaofertei ctigtoare (v)ntocmireainaintareactre conducereaautoritiicontractantea hotrriicomisieideevaluarecuprivirela rezultatulaplicriiproceduriipentru atribuireacontractuluideachiziie public g)transmitereaanunuluideatribuire ctreRegiaAutonomMonitorul Oficial,nvedereapublicrii." 5 22.Laarticolul26punctulC,literelea) ib)voraveaurmtorulcuprins: "a)primireaoferteloriadocumentelor carelensoesc b)ndeplinirea,dectrecomisiade evaluare,aatribuiilorcareirevinn conformitatecuprevederileart.51alin. (1)dinordonan: (i)derulareaedineidedeschiderea ofertelor (ii)examinareaofertelorprezentatede ctreofertaniistabilireaclarificrilor necesarecuprivirelaofertele respective (iii)respingereaofertelor necorespunztoare (iv)evaluareaofertelordeclarate corespunztoareistabilireaofertei ctigtoare (v)ntocmireainaintareactre conducereaautoritiicontractantea hotrriicomisieideevaluarecuprivirela rezultatulaplicriiproceduriipentru atribuireacontractuluideachiziie public". 23.Alineatul(2)alarticolului27va aveaurmtorulcuprins: "(2)Autoritilecontractantedefinite conformart.5alin.(1)lit.d)din ordonanaudreptuldeaadapta, corespunztorsituaieiconcrete,etapele prevzute laalin.(1)lit.a)ib),atuncicnd achiziioneazprodusecotatei tranzacionatelabursademrfurisau atuncicndachiziioneazproduselaun pre considerabilmaisczutdectcelpracticat nmodnormalpepiaprinvalorificarea uneioportunitidescurtdurat." 24.Laarticolul27,dupalineatul(2)se introducdounoialineate,alineatele(3) i(4),cuurmtorulcuprins: "(3)ncazulncareprocedurade negocierecuosingursurseste aplicatcaurmareancadrriincazul prevzutlaart.12lit.c)dinordonan, atunci contractulatribuitdectreautoritatea contractantpentrusuplimentarea contractuluiiniialpoateaveaiforma unuiactadiionallaacesta. (4)ncazulncareprocedurade negocierecuosingursurseste aplicatcaurmareancadrriincazul prevzutlaart.12lit.h)dinordonan, autoritateacontractantaredreptuldea solicitaviitoruluicontractant,naintede finalizareaetapelorprevzutelaalin.(1), derulareaaceloroperaiistrict necesarepentruafacefasituaieide maximurgen." 25.Laarticolul29,literae)vaavea urmtorulcuprins: "e)ndeplinirea,dectrecomisiade evaluare,aatribuiilorcareirevinn conformitatecuprevederileart.51alin. (1),dinordonan: (i)derulareaedineidedeschiderea ofertelor (ii)examinareaiverificareandeplinirii dectreofertaniacondiiilorreferitoare laeligibilitate,nregistrare,capacitatea tehnicicapacitateaeconomico financiar,ncazulincondiiilencare ndeplinirearespectivelorcondiiiafost solicitatndocumentaiapentru

Help ISDP

271 . Manual de utilizare ISDP 2011

elaborareaiprezentareaofertei (iii)stabilireaclarificrilornecesarecu privireladocumenteleprezentatede ofertani(dacestecazul) (iv)calificareaofertanilorcare ndeplinesccondiiileprevzutelapct.(ii) iexcludereacelorcarenundeplinesc condiiilerespective(dacestecazul) (v)examinareaofertelorprezentate dectreofertaniicalificaiistabilirea clarificrilornecesarecuprivirelaofertele respective (vi)respingereaofertelor necorespunztoare (vii)evaluareaofertelordeclarate corespunztoareistabilireaofertei ctigtoare (viii)ntocmireainaintareactre conducereaautoritiicontractantea hotrriicomisieideevaluarecuprivirela rezultatulaplicriiproceduriipentru atribuireacontractuluideachiziie public". 26.Alineatul(2)alarticolului30va aveaurmtorulcuprins: "(2)ValoareafrT.V.A.,cumulatpe parcursulunuiancalendaristic,pentru fiecarecategoriedeprodusesimilare, serviciisimilaresau,dupcaz,lucrri similare,achiziionateprincumprare direct,nutrebuiesdepeasc echivalentulnleia2.000euro." 27.Alineatul(2)alarticolului31va aveaurmtorulcuprins: "(2)noricaredintrecazurile menionatelaalin.(1)autoritatea contractantaretotuiobligaiadea atribuicontractuldeachiziiepublicprin luarean considerareaprincipiilorenunatelaart. 2dinordonan." 28.Laarticolul33alineatul(2),dup literab)seintroduceonouliter,litera b1 ),cuurmtorulcuprins: "b1 )valoareasubcarenupoatefirespins nicioofertpentrusingurulmotivc preuldinpropunereafinanciar depetevaloareafonduriloralocate". 29.Alineatul(3)alarticolului33va aveaurmtorulcuprins: 6 "(3)Nicioofertnupoatefirespins ncadruledineidedeschidere,cu excepiaofertelorntrziateiacelor carenufacdovadaconstituiriigaraniei pentruparticipare.Oricedeciziecuprivire lacalificareaofertanilor/candidailorsau, dupcaz,cuprivirelaevaluarea ofertelor,vafiluatdectrecomisiade evaluarencadrulunoredineulterioare edineidedeschidereaofertelor." 30.Alineatul(3)alarticolului35va aveaurmtorulcuprins: "(3)Dupverificareandeplinirii cerinelorminimeprivindcapacitatea tehnicicapacitateaeconomico financiar,solicitatencadrul documentaieipentru elaborareaiprezentareaofertei,comisia deevaluarestabilete ofertanii/candidaiicalificaii,daceste cazul,peceiexcluicaurmarea nendeplinirii cerinelorminimerespective." 31.Laarticolul35,dupalineatul(4)se introductreinoialineate,alineatele(5), (6)i(7),cuurmtorulcuprins: "(5)ncazulncarecomisiade evaluareconstatcunulsaumaimuli ofertani/candidaiauomissprezinte anumitedocumenteprincareseconfirm ndeplinireacerinelorprivind eligibilitatea/nregistrarea/capacitatea tehnic/capacitateaeconomico financiar,aceastavasolicita ofertanilor/candidailor respectivicompletareadocumentelorcare lipsesc,acordndnacestscopuntermen

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 272

rezonabildetimp,deregulnlimitaa72 deoredelamomentul solicitrii.Comisiadeevaluarevalua toatemsurilenecesareastfelnct solicitareasparvinntimputil ofertanilor/candidailor. (6)Prinexcepiedelaprevederilealin. (5),comisiadeevaluarenuaredreptul deapermiteideasolicitaunui ofertant/candidatcompletareaunui documentcarelipsete,atuncicnd: a)ndocumentaiapentruelaborarea iprezentareaoferteiafostmenionat expresfaptulc,ncazdeneprezentare arespectivuluidocument,nueste permiscompletareaulterioaric aceastneprezentarearecaefect descalificareaofertantului/candidatului sau b)ofertantul/candidatulrespectiva omissprezintemaimultdedoudintre documentelesolicitatencadrul documentaieipentruelaborareai prezentareaofertei,oastfeldeomisiune reflectndlipsaintenieideaseimplicacu seriozitatencompetiiesau c)prinacceptareacompletrii documentuluirespectivsecreeazun avantajevidentnraportcuceilali ofertani/candidai,aducnduse atingere principiuluitratamentuluiegal. (7)Comisiadeevaluareareobligaia dearemediaviciiledeformale documentelorprezentatedectre ofertant/candidat,darnumaicuacceptul acestuia. Dacofertantul/candidatulnuaccept remediereaacestora,atuncicomisiade evaluarevadecideexcluderea ofertantului/candidatuluirespectiv.n sensul prezentuluialineat,prinviciudeformse nelegeoeroare/omisiunedincadrulunui document,acreicorectarenucreeaz unavantajevidentnraportcu ceilaliofertani/candidaiinualtereaz sensuliconinutulinformaiilorexistente iniialndocumentulrespectiv." 32.Articolul36vaaveaurmtorul cuprins: "Art.36.(1)Comisiadeevaluareare obligaiadeaexaminaoferteletuturor ofertanilordeclaraicalificaisau,dup caz,aletuturorcandidailorselectai. (2)Comisiadeevaluareareobligaia deaverificaconformitateafiecrei propuneritehniceifinanciarecu cerineledindocumentaiapentru elaborareai prezentareaofertei.Maintise examineazpropunereatehnic. (3)Comisiadeevaluarevaremedia viciiledeformaledocumentelor prezentatedectreofertant,darnumai cuacceptulacestuia.Dacofertantulnu acceptremediereaviciilorrespective, atunciofertasavaficonsiderat necorespunztoarei,nconsecin,vafi respinsdectrecomisiadeevaluare. (4)Comisiadeevaluareareobligaia deastabilicaresuntclarificrilenecesare pentruevaluareafiecreioferte,precum iperioadadetimpacordat pentrutransmitereaclarificrilor. (5)nraportcumodulncarerespect cerineleprevzutencaietuldesarcini, propunereatehnicesteconsideratca fiindsubstanialcorespunztoaren cazulncareestimareavalorica eventualeloromisiunisauneconcordane nureprezintmaimultde3%din valoareapreuluiofertatncadrul propunerii financiare. (6)Atuncicnd,ncadrulpropunerii tehnice,seconstatexistenaunor omisiuni/neconcordaneacrorestimare valoricnureprezintmaimultde3%

Help ISDP

273 . Manual de utilizare ISDP 2011

din valoareapreuluiofertatncadrul propuneriifinanciare,comisiadeevaluare areobligaiadeasolicitaofertantului completarea/remediereaacestoran conformitatecucerineleprevzuten caietuldesarcini.Ofertantulnuare dreptuldeacondiiona completarea/remedierea omisiunilor/neconcordanelorde modificareapropuneriifinanciare. 7 (7)ncazuluneiofertecareareun preaparentneobinuitdesczutn raportcuceeaceurmeazafifurnizat, executatsauprestat,comisiade evaluare areobligaiadeasolicita,nscrisi, oricum,naintedealuavreodeciziede respingereaaceleioferte,detaliii precizripecareleconsider semnificative cuprivirelaofert,precumidea verificarspunsurilecarejustificpreul respectiv. (8)Comisiadeevaluaretrebuiesian considerarejustificrileprimitedela ofertant,ncondiiilealin.(7),ndeosebi celecaresereferlafundamentarea economicamoduluideformarea preuluiofertei,originalitateaoferteidin punctdevederealndepliniriituturor cerinelorprevzutendocumentaia pentru elaborareaiprezentareaofertei,soluii tehniceadoptatesaucondiiideosebitde favorabiledecarebeneficiazofertantul pentrundeplinireacontractuluide achiziiepublic,inclusivobinereaunui eventualajutordestat. (9)ncazulncarecomisiadeevaluare constatcoofertareunpre neobinuitdesczutcaurmareafaptului cofertantulaobinutunajutordestat, atunciofertarespectivpoatefirespins dinacestsingurmotivnumaidac ofertantulnupoatedovedi,ntrun termenrezonabilfixatdectrecomisia de evaluare,cajutorulrespectivafost acordatlegal." 33.Articolul38vaaveaurmtorul cuprins: "Art.38.(1)Comisiadeevaluareare dreptuldearespingeoofertnoricare dintreurmtoarelecazuri: a)propunereatehnicnurespect cerineleprevzutencaietuldesarcini, astfelnctspoatficonsideratcel puinsubstanialcorespunztoare b)deipropunereatehnicpoatefi consideratcelpuinsubstanial corespunztoare,estimareavalorica omisiunilor/neconcordanelor,constatate n raportcucerinelecaietuluidesarcini, reprezintovaloareegalsaumaimare dectdiferenadintrepreulprevzutn ofertarespectivipreulprevzutn oricarealtofertconsiderat corespunztoaredectrecomisiade evaluare c)deipropunereatehnicpoatefi consideratcelpuinsubstanial corespunztoare,ofertantulnuaccept completarea/remedierea omisiunilor/neconcordanelorsau condiioneazacceptareaacestorade modificareapropuneriifinanciare d)ofertantulnutransmite,nperioada precizatdectrecomisiadeevaluare, clarificrile/rspunsurilesolicitate e)ofertantulmodific,princlarificrile pecareleprezint,coninutulpropunerii tehnice,cuexcepiasituaiilorprevzute laart.36alin.(3)i(6),sau modificconinutulpropuneriifinanciare, cuexcepiasituaieiprevzutelaart. 37 f)ofertaconinepropunerireferitoare

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 274

laclauzelecontractuale,propunericare sunt,nmodevident,dezavantajoase pentruautoritateacontractant g)explicaiileprezentatede ofertant/candidat,caurmareaunei solicitriformulatensituaiaprevzutla art.36alin.(7),nusuntconcludentesau nusunt susinutededocumentelejustificative solicitatedecomisiadeevaluare. (2)Comisiadeevaluareareobligaia deaevaluatoateofertelecarenuau fostrespinsei,nurmaacesteievaluri, deastabiliofertactigtoarepebaza aplicriicriteriuluipentruatribuirea contractuluideachiziiepublic. (3)ncazulncareatribuirea contractuluideachiziiepublicseface pebazacriteriului"ofertaceamai avantajoasdinpunctdevedere tehnico economic",evaluareaofertelorse realizeazprinacordarea,pentrufiecare ofert,aunuipunctajrezultatcaurmare aaplicriialgoritmuluidecalculstabilitn documentaiapentruelaborareai prezentareaofertei. nordineadescresctoarea punctajuluiacordat,comisiadeevaluare trebuiesntocmeascclasamentulpe bazacruiasestabileteoferta ctigtoare. Punctajulreprezintmediapunctajelor individualeacordatedectrefiecare membrualcomisieideevaluare. (4)ncazulncareatribuirea contractuluideachiziiepublicseface pebazacriteriului"preulcelmaisczut", evaluareaofertelorserealizeazprin comparareapreurilorfiecreiofertei prinntocmirea,nordinea descresctoareapreurilorrespective,a clasamentuluipebazacruiasestabilete oferta ctigtoare." 34.Duparticolul42seintroduceun nouarticol,articolul421 ,cuurmtorulcuprins: "Art.421 .Peparcursulaplicriiproceduriide atribuireacontractuluideachiziiepublic autoritateacontractantareobligaiade aluatoatemsurile necesarepentruaevitaapariiaunor situaiidenatursdetermineexistena unuiconflictdeinteresei/sau manifestareaconcureneineloiale.n cazuln careconstatapariiaunorastfelde situaii,autoritateacontractantare obligaiadeaeliminaefectelerezultate dintroastfeldemprejurare,adoptnd potrivit competenelor,dupcaz,msuri corectivedemodificare,ncetare, revocare,anulareialteleasemeneaale actelorideciziilorcareauafectat aplicarea corectaproceduriideatribuirea contractuluideachiziiepublicsauale activitilorcareaulegturcu acestea." 8 35.Articolele43,44i45seabrog. 36.Articolul46vaaveaurmtorul cuprins: "Art.46.(1)Autoritatea contractantareobligaiadeafinaliza proceduraaplicatpentruatribuirea contractuluideachiziiepublicprin atribuireai ncheiereacontractuluirespectiv. Autoritateacontractantareobligaiade ancheiacontractuldeachiziiepubliccu ofertantulacruiofertafoststabilit ca fiindctigtoaredectrecomisiade evaluare. (2)Prinexcepiedelaprevederilealin. (1),autoritateacontractantaredreptul

Help ISDP

275 . Manual de utilizare ISDP 2011

deafinalizaproceduraaplicatpentru atribuireacontractuluideachiziie publicprinanulareaacesteia,numain circumstaneleprevzutelaart.68din ordonan. (3)nsensulprevederilorart.68lit.d) dinordonan,proceduraaplicatpentru atribuireacontractuluideachiziiepublic seconsiderafiafectatncazul ncaresendeplinesc,nmodcumulativ, urmtoarelecondiii: a)ncadruldocumentaieipentru elaborareaiprezentareaoferteii/sau nmoduldeaplicareaproceduriipentru atribuireacontractuluideachiziiepublic seconstaterorisauomisiunicareauca efectnclcareaprincipiilorliberei concurene,transparenei,tratamentului egalsauutilizriieficienteafondurilor publice,astfelcumsuntacestea prevzutelaart.2dinordonan b)autoritateacontractantseafln imposibilitatedeaadoptamsuri corective,frcaacesteasconduc,la rndullor,lanclcareaprincipiilor enumeratelalit.a). (4)ncazulncarecriteriulaplicat pentruatribuireacontractuluideachiziie publiceste"ofertaceamaiavantajoas dinpunctdevederetehnico economic",iarcomisiadeevaluarea acordatacelaipunctajpentrudousau maimulteoferte,atunciautoritatea contractantareobligaiadeancheia contractuldeachiziiepubliccu ofertantulacruiofertarecelmaimic pre. ncazulncareipreurileofertate suntegale,atunciautoritatea contractantaredreptul: a)fiedeasolicitaofertanilorcareau oferitcelmaimicpreonoupropunere financiarnplicnchis,cazncare contractulvafiatribuitofertantuluia crui noupropunerefinanciararepreulcel maisczut b)fiedeaatribuicontractulde achiziiepublicunuiadintreofertanii careauoferitcelmaimicpre,pebaza aplicriiunorcriteriisuplimentarecu caracter exclusivtehnic. (5)ncazulncarecriteriulaplicat pentruatribuireacontractuluideachiziie publiceste"preulcelmaisczut",iar dousaumaimulteoferteconin,n cadrulpropuneriifinanciare,acelaipre, autoritateacontractantaredreptuldea procedanacelaimodcareeste prevzutlaalin.(4)tezaadoua. (6)Ofertacareafoststabilit ctigtoarenupoatefimodificati constituieparteintegrantacontractului deachiziiepublicceurmeazsfie ncheiat." 37.Articolul48vaaveaurmtorul cuprins: "Art.48.(1)Caparteintegranta contractuluiseconstituiecelpuin urmtoareledocumente: a)caietuldesarcini b)propunereatehnicipropunerea financiar c)graficuldendeplinireacontractului d)graficuldepli. (2)ncazulncare,peparcursul ndepliniriicontractului,seconstatfaptul canumiteelementealepropunerii tehnicesuntinferioarecerinelor prevzute ncaietuldesarcini,prevaleaz prevederilecaietuluidesarcini." 38.Alineatul(3)alarticolului49va aveaurmtorulcuprins: "(3)Garaniadeparticiparesepoate exprimanleisauntrovalutliber convertibiliseconstituieprinscrisoare degaraniebancar,careseprezintn

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 276

original. ncazulncareseprecizeazaceast posibilitatendocumentaiapentru elaborareaiprezentareaofertei, garaniadeparticiparesepoateconstitui iprin depunerealacasieriaautoritii contractanteaunorsumedebanisau titluridecredit(bonuridetezaur,titluri destatialteleasemenea). Scrisoriledegaraniebancarvorfi eliberatedeobancdinRomniasau, dupcaz,deobancdinstrintate. Autoritateacontractantnuaredreptul de aimpuneeliberareagaranieipentru participaredectreoanumitbanc, nominalizatnmodexpres." 9 39.Alineatul(5)alarticolului50se abrog. 40.Alineatele(2),(4),(6)i(8)ale articolului50voraveaurmtorulcuprins: "(2)Autoritateacontractantare obligaiadeastabilindocumentaia pentrudepunereaielaborareaofertelor modalitateadeconstituireagaranieide bunexecuie,precumicuantumul acesteia,carevaficuprinsntre5% 10%dinpreulcontractului,frT.V.A. (4)Dacprileconvin,garaniade bunexecuiesepoateconstituiiprin nscrisuridevaloarenacestcaz contractantulareobligaiadeadepune nscrisuriledevaloareagreatede autoritateacontractant,lasediul acesteia,naintedesemnarea contractului,iarautoritateacontractant areobligaiadea pstraicontabilizaacestenscrisurintr uncontdistinctfadeavereasa.Nuse admitdreptgaranieaciuniale societilorcomercialeiamanetareasau ipotecareaunorbunuriale contractantului. (6)Dacprileconvin,garaniade bunexecuiesepoateconstituiiprin reinerisuccesivedinsumeledatorate pentrufacturipariale.nacestcaz contractantulareobligaiadeadeschide uncontladispoziiaautoritii contractante,laobancagreatde ambelepri.Sumainiialcarese depunede ctrecontractantncontulastfeldeschis nutrebuiesfiemaimicde0,5%din preulcontractului. Peparcursulndepliniriicontractului autoritateacontractanturmeazs alimentezeacestcontprinreineri succesivedinsumeledatoratei cuvenite contractantului,pnlaconcurena sumeistabilitedreptgaraniedebun execuiendocumentaiapentru elaborareaiprezentareaofertei. Autoritatea contractantvadispunecabancas ntiinezecontractantuldespre vrsmntulefectuat,precumidespre destinaialui.Contulastfeldeschiseste purttor dedobndnfavoareacontractantului. (8)ncazulcontractuluidefurnizare, autoritateacontractantareobligaiade aelibera/restituigaraniadebun execuiencelmult14ziledeladata ntocmiriiprocesuluiverbalderecepie finalaproduselor,dacnuaridicat pnlaaceadatpreteniiasupraei." 41.Laarticolul50,dupalineatul(8)se introductreinoialineate,alineatele(9), (10)i(11),cuurmtorulcuprins: "(9)ncazulcontractuluideservicii, autoritateacontractantareobligaiade aelibera/restituigaraniadebun execuiencelmult14ziledeladata

Help ISDP

277 . Manual de utilizare ISDP 2011

ndepliniriiintegraledectrecontractant aobligaiilorasumateprincontractul respectiv,dacnuaridicatpnlaacea datpreteniiasupraei. (10)ncazulcontractelordeserviciide proiectare,autoritateacontractantare obligaiadeaelibera/restituigaraniade bunexecuiedupcumurmeaz: a)30%dinvaloareagaraniei,n termende14ziledeladatapredrii, dupcaz,astudiilordeprefezabilitate i/saufezabilitate,dacnuaridicatpn la aceadatpreteniiasupraei b)restulde70%dinvaloarea garaniei,ladatancheieriiprocesului verbalderecepielaterminarealucrrilor executatenbazaproiectuluirespectiv, dac nuaridicatpnlaaceadatpretenii asupraei,iarrisculpentruviciiascunse esteminim. (11)ncazulcontractelordelucrri, autoritateacontractantareobligaiade aelibera/restituigaraniadebun execuiedupcumurmeaz: a)70%dinvaloareagaraniei,n termende14ziledeladatancheierii procesuluiverbalderecepiela terminarealucrrilor,dacnuaridicat pnlaacea datpreteniiasupraei,iarrisculpentru viciiascunseesteminim b)restulde30%dinvaloarea garaniei,laexpirareaperioadeide garaniealucrrilorexecutate,pebaza procesuluiverbalderecepiefinal. Proceseleverbalederecepiefinal potfintocmiteipentrupridinlucrare, dacacesteasuntdistinctedinpunctde vederefizicifuncional." 42.Articolul51vaaveaurmtorul cuprins: "Art.51.(1)ncazulncarevaloarea estimatacontractuluideachiziie publicceurmeazsfieatribuitestemai micdectechivalentulnleia40.000 euro,autoritateacontractantare dreptuldeanusolicitaofertanilor constituireagaranieipentruparticipare. (2)ncazulatribuiriiunuicontractde furnizaresaudeservicii,cuexcepia serviciilordeproiectare,acruivaloare estimatestemaimicdectvaloarea prevzutlaalin.(1),autoritatea contractantaredreptuldeanusolicita ofertanilorconstituireagaranieidebun execuie. (3)ncazulaplicriiproceduriide negocierecuosingursurs,autoritatea contractantaredreptuldeanusolicita ofertantuluiconstituireagaranieide participare,constituireagaranieide bunexecuiefiindnsobligatorie." 10 43.DupcapitolulXIV"Garania pentruparticipareigaraniadebun execuie"seintroduceunnoucapitol, capitolulXIV1 ,cuurmtorulcuprins: "CAPITOLULXIV1 Actualizareairevizuireapreului contractuluideachiziiepublic Art.511 .Preulcontractuluideachiziiepublic este,deregul,ferm,nlei. Art.512 .(1)Prinexcepiedelaprevederileart. 511 ,preulcontractuluideachiziiepublic poatefiactualizati,dupcaz,revizuit, nsituaiileprevzutela art.513 ,514 i,respectiv,laart.515 . (2)nsensulprezentelornorme, termeniidemaijosauurmtoarele nelesuri: a)actualizareaplicarea,la

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 278

contravaloareaprestaieiefectuatede ctrecontractantnconformitatecu obligaiilecontractuale,aunuicoeficient de actualizare,indiferentdeapariiauneia dintresituaiiledenaturexcepional prevzutelaart.516 b)revizuireaplicareaunuicoeficient derevizuireaanumitorelemente constitutivealepreuluicontractului, afectatedeapariiauneiadintresituaiile excepionaleprevzutelaart.516 . (3)Modulconcretdeactualizarea preuluicontractuluideachiziiepublic i/sauderevizuireaunorelemente constitutivealeacestuipretrebuies fie stabilitnaintedeiniiereaproceduriicare vafiaplicatpentruatribuirea contractuluideachiziiepublic. Autoritateacontractantvaprecizaatt n documentaiapentruelaborareai prezentareaofertei,ctincontractul ceurmeazsfiencheiat, informaii/clauzespecialenacestsens. Lipsa respectivelorinformaii/clauzedetermin inaplicabilitateaprevederilorreferitoarela posibilitateadeactualizare/revizuirea preuluicontractuluideachiziie public. Art.513 .(1)Preulcontractuluideachiziie publicavndcaobiectfurnizareade mrfurifungibile,deutilajesaude echipamente,precumipreul contractuluideserviciisepotactualizan condiiileprevzutelaart.41alin.(7)din ordonan. (2)ncazulncareautoritatea contractantdecidesaccepte actualizareapreuluicontractuluide achiziiepubliccearecaobiect furnizareade echipamentesauutilajeincazul contractelordeservicii,coeficientulde actualizaresestabileteastfelnct aplicareaacestuiasnuconducla depirea preuluiechivalentneuro.Data calendaristiclacareseianconsiderare raportuldeschimbleueuroseprecizeaz ndocumentaiapentruelaborareai prezentareaofertei.Aceastdat trebuiessencadrezentrunintervalde celmult15zile,anteriordateideschiderii ofertei. Art.514 .(1)ncazulcontractelordeachiziie public,alteledectceleprevzutela art.513 iacrorduratestemaimarede12 luni,restulrmasde ndeplinitlasfritulacesteiperioade, determinatncepndcumomentulintrrii nvigoareacontractului,poatefi actualizatprinaplicarealavaloarea rmas aunuicoeficientdeactualizarecareeste egalcuevoluiaindiceluipreurilorde consum(total)comunicatdeInstitutul NaionaldeStatistic.Evoluiaindicelui preurilordeconsum(total)sedetermin aferentperioadeicuprinsentrelunade referinilunapentrucareserealizeaz decontarea. (2)Autoritateacontractantare obligaiadeaprecizalunadereferinn documentaiapentruelaborareai prezentareaofertei.Lunadereferin se stabiletecafiindlunaaferentdatei prevzutepentrudepunereaofertelor sau,dupcaz,lunaanterioar,n corelaiecumoduldestabilirea echivaleneileu

Help ISDP

279 . Manual de utilizare ISDP 2011

europrevzutndocumentaiapentru elaborareaiprezentareaofertei.Data calendaristiclacareseianconsiderare raportuldeschimbleueurotrebuies sencadrezentrunintervaldecelmult 30dezile,anteriordateideschiderii ofertei. Art.515 .nsituaiiexcepionale,temeinic justificate,peperioadadendeplinirea contractului,ncazulapariieiunor mprejurricarelezeazinteresele comercialelegitimealepriloricarenu aupututfiprevzuteladatancheierii contractului,prilecontractanteau dreptuldeaconvenirevizuireaacelor elementealepreuluicareausuferit modificri.Revizuireapoatefiaplicatori decteoriseconstatapariiaunei situaiiexcepionale,indiferentde durata dendeplinireacontractului. Art.516 .(1)Prinsituaieexcepionalse nelegeunevenimentcarenuputeafi prevzutnmomentulncheierii contractului,fiindmaipresusdecontrolul prilorcontractante,carenuse datoreazgreeliisauculpeiacestorai carearecaefectcreareaunei disproporiideprestaiintrepri, afectndinteresele comercialelegitimealeuneiadintre acestea. 11 (2)nsensulprezenteihotrri,pot fiasimilatesituaiilorexcepionaleipot determinarevizuireapreuluicontractului, dupcaz,ifraselimitalacelece urmeaz: a)modificrilelegislativesauemiterea, dectreautoritilelocale,aunoracte administrative,alcrorefectsereflect ncreterea/diminuareacosturilorpe bazacrorasafundamentatpreul contractului b)cretereapreurilorunormaterii prime/materiale/alteproduse(inclusiv combustibiliienergie)careinflueneaz semnificativpreulofertei,peste cretereaindiceluipreurilordeconsum (total)comunicatdeInstitutulNaionalde Statistic c)diminuareapreurilorunormaterii prime/materiale/alteproduse,nraportcu preurileprevzutenofert,considerate preuridereferin. Art.517 .(1)ncazulapariieiuneisituaiide naturacelorprevzutelaart.516 alin.(2)lit.a),coeficientulderevizuire carevafiutilizattrebuies evideniezeinfluenapecareoexercit modificarealegislativnpreulofertat iniial.Structuraelementelordeprecare potfiinfluenatedeeventuale modificrilegislativeseprezintdectre ofertantuldeclaratctigtornaintede semnareacontractului. (2)ncazulapariieiuneisituaiide naturacelorprevzutelaart.516 alin.(2)lit.b),coeficientulderevizuire seapliclaniveldepreunitar,ca urmarea uneisolicitriacontractantuluicareare obligaiadeajustificasolicitarea respectiv.Decontareaserealizeazla nivelulvaloriicalculatepebaza prestaiilor efectuateiapreurilorunitareastfel revizuite. Justificareacreteriipreurilor resurselormaterialeserealizeazpe bazaevoluieiindicilorpreurilor producieiindustrialepetotalpe activiti(clase) CAENRev.1,publicaideInstitutul NaionaldeStatistic. Coeficientulderevizuireseaplic numaidacestemaimarede1i,ncazul

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 280

ncarepreulcontractuluinuafost actualizat,secalculeazconform formulei: C(r)=[I(CAENd)/I(CAENo)]/I[T(do)] [C(r)>1], ncare: I(CAENd)indicelepreuluiproduciei industriale(pentruclasaCAENncarese ncadreazactivitateaafectatde situaiaconsideratexcepional) aferentluniipentrucareserealizeaz decontarea I(CAENo)indicelepreuluiproduciei industriale(pentruclasaCAENncarese ncadreazactivitateaafectatde situaiaconsideratexcepional) aferentluniidereferinlanivelulcreia suntexprimatepreuriledinofert I[T(do)]indicelepreurilordeconsum (total),aferentperioadeicuprinsentre lunadereferinlanivelulcreiasunt exprimatepreuriledinofertiluna pentrucareserealizeazdecontarea. (3)ncazulapariieiuneisituaiide naturacelorprevzutelaart.516 alin.(2)lit.c),coeficientulderevizuire seapliclaniveldepreunitar, solicitarea aplicriirespectivuluicoeficientfiindo obligaieaautoritiicontractante. Decontareaserealizeazlanivelulvalorii calculatepebazaprestaiilorefectuatei a preurilorunitareastfelrevizuite. Justificareadiminuriipreurilor resurselormaterialeserealizeazpe bazaevoluieiindicilorpreurilor producieiindustrialepetotalpe activiti(clase) CAENRev.1,publicaideInstitutul NaionaldeStatistic. Coeficientulderevizuireseaplic numaidacestemaimicde1i,ncazul ncarepreulcontractuluinuafost actualizat,secalculeazconform formulei: C(r)=I(CAENd)/I(CAENo)[C(r)<1] ncazurilencare,conform prevederilorordonanei,autoritatea contractantaacceptatactualizarea preuluicontractului,coeficientulde revizuirevaavea nvedereinfluenaactualizriiise calculeazconformformulei: C(r)=[I(CAENd)/I(CAENo)]/I[T(do)] [C(r)<1] Acestcoeficientseapliclapreul unitaractualizat,consideratafinoulpre dereferin. Art.518 .Revizuireapreurilorunitareeste posibilnumaipentruresursele menionaten"Listaresurselor semnificativealcrorprepoatefi revizuit",list caredevineparteintegrantdin contractuldeachiziiepublicrespectivi alcreiformatesteprevzutnanexanr. 4laprezentahotrre.Anexanr.4 conineiunexempluprivindmodalitatea concretderevizuireapreurilorunor materialeutilizatepeparcursulndeplinirii unuicontractdelucrri." 44.TitlulcapitoluluiXVvaavea urmtorulcuprins: 12 "Dosarulachiziieipublice" 45.CapitolulXVvaaveaurmtorul cuprins: "Art.52.Autoritateacontractant areobligaiadeantocmidosarulachiziiei publicepentrufiecarecontractatribuit. Art.521 .Dosarulachiziieipublicetrebuies cuprindcelpuinurmtoarele documente: a)notaprivinddeterminareavalorii estimate,frT.V.A.,acontractuluide achiziiepublic b)anunuldeintenie,daceste

Help ISDP

281 . Manual de utilizare ISDP 2011

cazul c)anunuli/sauinvitaiade participare,dupcaz d)documentaiapentruelaborareai prezentareaofertei,inclusivclarificrile solicitatede furnizori/executani/prestatorii rspunsurileaferentetransmise deautoritateacontractant e)dacestecazul,notajustificativ privindaplicareaproceduriiprinnegociere competitivsaucuosingursurs f)deciziadenumireacomisieide evaluare g)dacestecazul,listelecuprinznd denumirea/numeleiadresacandidailor careparticiplaselecieihotrrea comisieideevaluarecuprivirela rezultatulseleciei h)procesulverbalntocmitcuocazia deschideriiofertelor i)listacuprinznddenumirea/numelei adresaofertanilor j)hotrreacomisieideevaluarecu privirelarezultatulaplicriiprocedurii pentruatribuireacontractuluideachiziie public k)contestaiileprimite,rezoluiilei, dupcaz,msurilecorectiveadoptatede autoritateacontractanticomunicate ofertanilor/candidailor,precumi hotrrilecomisiilordeconcilierei, respectiv,hotrrilejudectoreti irevocabile l)contractuldeachiziiepublic semnat m)anunuldeatribuireacontractului deachiziiepublic." 46.DupcapitolulXVseintroduceun noucapitol,capitolulXV1 ,cuurmtorulcuprins: "CAPITOLULXV1 Monitorizareaatribuiriicontractelorde achiziiepublic Art.53.(1)Pebazadocumentelori informaiilordindosarulachiziieipublice, autoritateacontractantareobligaiade acompletaformularulprivind achiziiilepubliceprevzutnanexanr.3, denumitncontinuareformularAP,ide altransmiteMinisteruluiFinanelor Publicencelmult30deziledela ncheiereacontractuluideachiziie public. (2)Prinexcepiedelaprevederilealin. (1),ncazulcontracteloratribuiten primele6lunialeanului2005,autoritatea contractantareobligaiadea transmiteformularulAPctreMinisterul FinanelorPublicepnladatade31iulie 2005. (3)Autoritateacontractanttransmite formularulAPprinutilizareaproceduriion linesau,ncazulncareutilizareaacestei procedurinuesteposibildin punctdevederetehnic,pesuporthrtie, prinadresctredireciadespecialitate dinMinisterulFinanelorPublice. (4)ncalitatedeautoritate contractant,ministereleicelelalte autoritipublicecentraleauobligaiade atransmiteformularulAPaferent achiziiilor finanatedinbugetelepropriinumaiprin utilizareaproceduriionline. (5)Responsabilitateaprivind corectitudineaicompletitudinea informaiilortransmisedectre autoritateacontractantrevineintegral acesteia. (6)Proceduraonlinereprezint utilizareanaccesdirectprinInterneta formularuluiAPelectronic,nscopul completriiitransmiteriiacestuiactre MinisterulFinanelorPublice. 13 (7)nvedereautilizriiprocedurii online,nprimafazautoritatea contractanttrebuiessenregistreze. Operaiilenecesarenacestscopsunt

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 282

urmtoarele: a)accesareaaplicaieispecifice http://app.mfinante.ro b)subscriereapentruserviciul electronicdedepunereaformularelorAP princompletareaurmtoarelor coordonate: definireaunuinumedecontde utilizare definireauneiparoledeacces declarareaidentitiiprin menionareanumeluicompletalpersoanei careestedelegatpentrucompletarea formularuluiAPicarevareprezenta autoritateacontractantpentrutoate tranzaciilegenerate.Acestnumepoate fischimbatulterior,lacerereaautoritii contractante precizareacoduluiunicdeidentificare alautoritiicontractante precizareauneiadresevalidedee mailapersoaneirespective c)primireaulterioar,prinemail,a: cheiisecretedeconfirmareacontului deutilizare instruciunilordeutilizareaaplicaiei. (8)Autoritilecontractanteprevzute laalin.(4)auobligaiadeasolicita nregistrareaprevzutlaalin.(7)celmai trziupnladatade10iunie2005. Pnlaprimireacheiisecretede confirmareacontuluiautoritatea contractantpoatetransmiteformularul AP,pesuporthrtie,prinadresctre direciade specialitatedinMinisterulFinanelor Publice. (9)Autentificareansistemeste obligatorieoridecteorisecompleteaz formularulAPiserealizeazprin utilizareanumeluidecontiaparolei, astfel cumaufostacesteacompletatencadrul operaieidenregistrare. Art.54.(1)MinisterulFinanelor Publiceareobligaiadeaopera solicitareadenregistrareidea transmitesolicitantuluicheiasecretde confirmarea contuluiiinstruciuniledeutilizarea aplicaiei. (2)Direciadespecialitatedincadrul MinisteruluiFinanelorPubliceare obligaiadeacolectaformulareleAP transmisepesuporthrtieidea introduce informaiilenbazadedateasistemului demonitorizareaatribuiriicontractelorde achiziiepublic. (3)ncazulncareseconstateroride completareaformularuluiAP,direciade specialitateprevzutlaalin.(2)are obligaiadeatransmiteautoritii contractanteonotificareprincarese precizeazerorileconstatateidea solicitaremediereaacestora. (4)Autoritateacontractantare obligaiadearemediaerorilesemnalatei dearetransmiteformularulAPastfel modificatncelmult7ziledelaprimirea notificriiprevzutelaalin.(3) (5)MinisterulFinanelorPubliceasigur gestionareasistemuluidemonitorizarea atribuiriicontractelordeachiziiepublic. (6)Rapoartelestatisticefurnizatede sistemuldemonitorizareaatribuirii contractelordeachiziiepublicvorfi utilizatepentruelaborareaderapoartei sintezereferitoarelafuncionarea sistemuluiachiziiilorpubliceipentru fundamentareadeciziilorcuprivirela: a)adoptareaunor modificri/completrialelegislaieiprivind achiziiilepublicerealizatenscopul corectriiieficientizriimecanismuluide achiziiepublic aproduselor,serviciilorilucrrilor b)iniierea,prinsesizaredinoficiu,a unoraciunidecontrolprivindmodulde

Help ISDP

283 . Manual de utilizare ISDP 2011

atribuireacontractelordeachiziie publicdectreoautoritate contractant. Art.55.(1)Autoritateacontractant areobligaiadeatransmiteMinisterului Transporturilor,Construciilori Turismului,nprimele15zilealelunii urmtoarencheieriicontractuluidelucrri saudeserviciideproiectarea construciilor,unexemplaralpropunerii financiaredeclaratectigtoare. (2)Pebazapropunerilorfinanciare transmiseconformalin.(1),Ministerul Transporturilor,Construciilori Turismuluiareobligaiadeaconstituii dea actualizapermanentobazdedatecare vacuprindepreurileievoluiaacestora ndomeniulmaterialelordeconstrucii. (3)Prinordinalministrului transporturilor,construciiloriturismului sepotstabiliialtecategoriideinformaii pecareautoritilecontractanteurmeaz s letransmitministeruluirespectivn scopulndepliniriisarcinilorsalespecifice. Art.56.(1)Constituiecontraveniei sesancioneazcuamenddela 20.000.000leila30.000.000lei nerespectareaobligaiilorprevzutela art.53alin. (1)(4),art.54alin.(4)ilaart.55alin. (1). 14 (2)Amenzileprevzutelaalin.(1)se aplicattpersoanelorfizice,cti persoanelorjuridice. (3)Constatareacontraveniilori aplicareasanciunilorsefacdectre reprezentanimputerniciiaiCuriide ConturiiaiMinisteruluiFinanelor Publice. (4)Contraveniilorprevzutelaalin. (1)lesuntaplicabileprevederile OrdonaneiGuvernuluinr.2/2001privind regimuljuridicalcontraveniilor,aprobat cu modificriicompletriprinLegeanr. 180/2002,cumodificrileulterioare." 47.Anexelenr.14senlocuiesccu anexelenr.14*)carefacparte integrantdinprezentahotrre. ___________ *)Anexelenr.14suntreprodusen facsimil. 48.Anexelenr.56seabrog. 49.Articolul58vaaveaurmtorul cuprins: "Art.58.Anexelenr.14facparte integrantdinprezentahotrre." Art.II.Articolul3dinHotrrea Guvernuluinr.841/1995privind proceduriledetransmiterefrplati devalorificareabunuriloraparinnd instituiilor publice,publicatnMonitorulOficialal Romniei,ParteaI,nr.253din7 noiembrie1995,cumodificrileulterioare, semodificivaaveaurmtorulcuprins: "Art.3.(1)Instituiilepublicepot valorificabunurileiprinschimbarea acestoracualtebunurinoi,similare, avndcelpuinaceiaiparametri. (2)ncazulprevzutlaalin.(1) bunurilevalorificateprinschimbpot reprezenta,dupcaz,platasaupartedin platadatoratpentrubunurilenoicare se achiziioneazconformprevederilor legislaieiprivindachiziiilepublice." Art.III.HotrreaGuvernuluinr. 461/2001pentruaprobareanormelorde aplicareaOrdonaneideurgena Guvernuluinr.60/2001privindachiziiile publice,publicatnMonitorulOficialal Romniei,ParteaI,nr.268din24mai 2001,cumodificrileulterioare,precumi cumodificrileicompletrileaduse prinprezentahotrre,vafirepublicat nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 284

dndusetexteloronounumerotare. PRIMMINISTRU CLINPOPESCUTRICEANU Contrasemneaza: Ministrul finantelorpublice, IonelPopescu Bucureti,5mai2005. Nr.411. 15 ANEXANr.1 ListaA Serviciiacarorachizitionare faceobiectulprevederilorordonantei COD COD DENUMIRESERVICIU COD CPSA(1*) CPA(2*) CPC(3*) Serviciide intretineresireparatii 1740.90 17.40.90 Serviciidereparatii alearticolelortehniceconfectionatedin textile 88690.1 1752.90 17.52.90 Reparareade franghiisiplase 88690.2 2821.91 28.21.91 Serviciideinstalarea rezervoarelor,cisternelorsicontainerelor metalice 88610.1 (exclusivcazanepentru incalzirecentrala) 2821.92 28.21.92 Serviciidereparatiisi intretinerearezervoarelor,cisternelorsi containerelor metalice(exclusivcazane pentruincalzirecentrala) 2822.91 28.22.91 Serviciideinstalarea cazanelorpentruincalzirecentrala 88610.2 2822.92 28.22.92 Serviciidereparatiisi intretinereacazanelorpentruincalzire centrala 2830.91 28.30.91 Instalareasi montareageneratoarelordeabur, inclusivserviciideinstalarea 88610.3 conductelormetalicedin instalatiiindustriale 2830.92 28.30.92 Intretinereasi reparareageneratoarelordeabur, inclusivserviciideinstalarea 88610.4 conductelormetalicedin instalatiiindustriale 2911.91 29.11.91 Instalareasi montareamotoarelorsiturbinelor 88620.1 2911.92 29.11.92 Intretinereasi reparareamotoarelorsiturbinelor 88620.2 2912.91 29.12.91 Instalareapompelor, compresoarelorsimotoarelorhidraulicesi pneumatice 88620.3 2912.92 29.12.92 Intretinereasi reparareapompelor,compresoarelorsi motoarelorhidraulice 88620.4 sipneumatice 2913.91 29.13.91 Serviciideinstalarea robinetelorsiarticolelorderobinatarie 88620.5 2913.92 29.13.92 Serviciidereparatiisi intretinerearobinetelorsiarticolelorde robinetarie 2921.91 29.21.91 Instalareasi montareacuptoarelorsiarzatoarelor 88620.6 2921.92 29.21.92 Intretinereasi reparareacuptoarelorsiarzatoarelor

Help ISDP

285 . Manual de utilizare ISDP 2011

88620.7 2922.91 29.22.91 Instalareasi montareaechipamentelorderidicatsi manipulat 88620.8 (exclusivlifturisiscari metalice) 2922.92 29.22.92 Intretinereasi reparareaechipamentelorderidicatsi manipulat 88620.9 2923.91 29.23.91 Instalareasi montareaechipamentelorindustrialede ventilatiesifrigorifice 88620.10 2923.92 29.23.92 Intretinereasi reparareaechipamentelorindustrialede ventilatiesifrigorifice 88620.11 2924.91 29.24.91 Instalareasi montareaaparatelorsiutilajelordeuz general 88620.12 2924.92 29.24.92 Intretinereasi reparareaaparatelorsiutilajelordeuz general 88620.13 162932.91 29.32.91 Instalarea masinilorsiutilajeloragricolesiforestiere 88620.14 2932.92 29.32.92 Intretinereasi reparareamasinilorsiutilajeloragricolesi forestiere 88620.15 2942.91 29.42.91 Serviciideinstalarea masinilorunelte 88620.16 2942.92 29.42.92 Serviciidereparatiisi intretinereamasiniloruneltedeprelucrat metale 88620.17 2943.91 29.43.91 Serviciideinstalarea masiniloruneltepentruprelucrarea pietrei,lemnului, plutei,ebonitei,textolituluisi aaltormaterialesimilare 2943.92 29.43.92 Serviciidereparatiisi intretinereamasiniloruneltepentru prelucrarea pietrei,lemnului,plutei, ebonitei,textolituluisiaaltormateriale similare 2951.91 29.51.91 Instalareasi montareautilajelorpentrumetalurgie 88620.18 2951.92 29.51.92 Intretinereasi reparareautilajelorpentrumetalurgie 88620.19 2952.91 29.52.91 Instalareasi montareamasinilorsiutilajelorpentru extractiesiconstructii 88620.20 2952.92 29.52.92 Intretinereasi reparareamasinilorsiutilajelorpentru extractiesiconstructii 88620.21 2953.91 29.53.91 Instalareasi montareamasinilorsiutilajelordin industriaagroalimentara 88620.22 2953.92 29.53.92 Intretinereasi reparareamasinilorsiutilajelordin industriaagroalimentara 88620.23 2954.91 29.54.91 Instalareasi montareamasinilorsiutilajelorpentru industriatextila, 88620.24 aconfectiilor,pielarieisi blanariei 2954.92 29.54.92 Intretinereasi reparareamasinilorsiutilajelorpentru industriatextila 88620.25 aconfectiilor,pielarieisi blanariei 2955.91 29.55.91 Instalareasi montareamasinilorsiutilajelorpentru industriacelulozei,hartiei 88620.26 sicartonului 2955.92 29.55.92 Intretinereasi reparareamasinilorsiutilajelorpentru industriacelulozei, 88620.27 hartieisicartonului 2956.91 29.56.91 Instalareasi montareamasinilorspecializatediverse 88620.28 2956.92 29.56.92 Intretinereasi reparareamasinilorspecializatediverse 88620.29 3001.90 30.01.90 Instalareamasinilor debirou 88630.1

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 286

3002.90 30.02.90 Instalarea calculatoarelorsiaechipamentelor informatice 88630.2 3110.91 31.10.91 Instalareasi montareamotoarelor,generatoarelorsi transformatoarelorelectrice 88640.1 3110.92 31.10.92 Intretinerea, reparareasireviziamotoarelor, generatoarelorsi 88640.2 transformatoarelorelectrice 3120.91 31.20.91 Instalareasi montareaaparatelorpentrucomandasi distributiaelectricitatii 88640.3 3120.92 31.20.92 Intretinereasi reparareaaparatelorpentrucomandasi distributiaelectricitatii 88640.4 3162.91 31.62.91 Instalareasi montareaechipamentelorelectrice diverse 88640.5 3162.92 31.62.92 Intretinereasi reparareaechipamentelorelectrice diverse 88640.6 3220.91 32.20.91 Instalareasi montareaechipamentelorde radiocomunicatii,radiodifuziune 88650.1 siteleviziune 3220.92 32.20.92 intretinereasi reparareaechipamentelorde radiocomunicatii,radiodifuziune 88650.2 siteleviziune 3230.91 32.30.91 Instalareasi montareaaparatelordereceptie, inregistraresireproducere 88650.3 asunetuluisiimaginii 173230.92 32.30.92 Intretinereasi reparareaaparatelordereceptie, inregistraresireproducere 88650.4 asunetuluisiimaginii 3310.91 33.10.91 Instalareasi montareaaparatelorsiinstrumentelor medicalesichirurgicale 88650.1 3310.92 33.10.92 Intretinereasi reparareaaparatelorsiinstrumentelor medicalesichirurgicale 88660.2 3320.91 33.20.91 Instalareasi montareainstrumentelorsiaparatelorde masura,control, 88660.3 reglaresitestare 3320.92 33.20.92 Intretinereasi reparareainstrumentelorsiaparatelorde masura,control, 88660.4 reglaresitestare 3340.91 33.40.91 Instalarea instrumentelorsiaparaturiiopticesi fotocinematograficeprofesionale 88660.5 3340.92 33.40.92 Reparareasi intretinereainstrumentelorsiaparaturii opticesi 88660.5 fotocinematografice profesionale 3350.91 33.50.91 Instalareasi montareainstrumentelorsiaparatelorde masurareatimpului 88660.6 3350.92 33.50.92 Intretinereasi reparareainstrumentelorsiaparatelorde masurareatimpului 88660.7 3511.91 35.11.91 Serviciidereparatiisi intretinereanavelorcivile 88680.1 3511.92 35.11.92 Serviciide transformareanavelorcivile 88680.2 3511.93 35.11.93 Serviciideechiparea navelor 88680.3 3512.90 35.12.90 Serviciidereparatii, intretinere,reconstructiesiechiparea ambarcatiunilor 88680.4 (inclusivamenajariinterioare alenavelorsiserviciiconexe) 3520.91 35.20.91 Serviciidereparatiisi intretinereamaterialuluirulantferoviar 88680.5 3520.92 35.20.92 Reconditionareasi echipareamaterialuluirulantferoviar 88680.6

Help ISDP

287 . Manual de utilizare ISDP 2011

3530.91 35.30.91 Intretinereasi reparareaaeronavelor 88680.7 3530.92 35.30.92 Reconditionarea aeronavelor 88680.8 3543.90 35.43.90 Serviciidereparatiisi intretinereavehiculelorpentruinvalizi 88680.9 3630.91 36.30.91 Serviciideinstalarea instrumentelormuzicale 88690.3 3630.92 36.30.92 Serviciidereparatiisi intretinereainstrumentelormuzicale 5020 50.20 Intretinereasi reparareaautovehiculelor 611 5040.40 50.40.40 Serviciidereparare siintretinereamotocicletelor 61220 527 52.7 Serviciidereparatiiale articolelorpersonalesigospodaresti 633 Serviciitransportterestru incluzandblindatesiserviciidecurier (**1) (exceptand transportulpostal) 6021.3 60.21.3 Serviciidetransport urbansisuburbandecalatori,altuldecat celpecalea 7121x ferata 6021.4 60.21.4 Serviciidetransport rutierinterurbandepasageri 71219. 6022 60.22 Serviciidetaxisiservicii deinchiriereaautoturismelor,cusofer 7122x 6023 60.23 Serviciidetransport terestruocazional,decalatori 7122x 6024.1 60.24.1 Serviciidetransport rutierdemarfuri,cuvehicolespecializate 7123x 6024.22 60.24.22 Serviciidetransport rutieralaltormarfurin.c.a. 71239.3 6024.30 60.24.30 Serviciideinchiriere avehiculelorcomercialedemarfa,cu sofer 71240 186412 64.12 Serviciidecurier alteledecatserviciilepostalenationale 7512x 7460.14 74.60.14 Serviciideasigurare asecuritatiitransportuluifondurilor banestisivalorilor 87304 mobiliarecuvehiculeblindate Serviciidetransport aerianpentrupasagerisimarfuri, (exceptand transportulpostal) 6210.10 62.10.10 Serviciidetransport aerian,decalatori,dupagrafic 73110 6210.22 62.10.22 Serviciidetransport aerian,demarfuricontainerizate,dupa grafic 73220 6210.23 62.10.23 Serviciidetransport aerianalealtormarfuri,dupagrafic 73290.1 6220.10 62.20.10 Serviciidetransport aerian,decalatori,ocazional 73120 6220.30 62.20.30 Serviciideinchiriere aavioanelorcuechipaj 73400 Transport postal,terestrusiaerian 6024.21 60.24.21 Serviciidetransport postal 71235 6210.21 62.10.21 Serviciidetransport aerianpostal,dupagrafic 73210.1 6220.20 62.20.20 Serviciidetransport aeriandemarfuri,ocazional 73210.2 73220.2

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 288

73290.2 Serviciide telecomunicatii(**2) 6420.13 64.20.16 Serviciidetelefonie mobila 75213 6420.15 64.20.15 Serviciideretea exclusivpentruafaceri 75222 6420.16 64.20.16 Serviciideretea pentrucomunicatiidedate 75231 6420.18 64.20.18 ServiciiInternet 75232 6420.22 64.20.22 Serviciide interconexiune 75250 Servicii financiare(**3) 66 66 Serviciideasigurarisiale caselordepensii(cuexceptiacelordin sistemul 812x publicdeasigurarisociale) 67 67 Serviciiauxiliare intermedierilorfinanciare 814x Realizareadeproduse software,serviciiinformaticesiconexe 7210 72.10 Serviciideconsultanta privindarhitecturasistemelorinformatice, 84100 configuratiideechipamente siretele 7221 72.21 Serviciideeditarea produselorsoftware 841x 7222 72.22 Serviciideconsultanta sifurnizaredesoftware,n.c.a. 842x 7230 72.30 Serviciideprelucrare informaticaadatelor 843x 7240 72.40 Serviciilegatedebazele dedate 84400 7250 72.50 Serviciideintretineresi dereparatiiamasinilordebiroude contabilizat 84500.x 19 sicalculatoare 7260 72.60 Alteserviciiinformatice conexen.c.a 84490 Serviciide cercetaresidezvoltare(**4) 73 73 Serviciidecercetare dezvoltare 85 Serviciidecontabilitate, reviziecontabila,consultatiiindomeniul fiscal 7412.1 74.12.1 Serviciide contabilitatesideauditfinanciar 8621x 7412.2 74.12.2 Serviciidetinerea registrelorcontabile 86220 Servicide studiereapieteisisondaje 7413 74.13 Serviciidestudierea pieteisisondaje 8640x Serviciideconsultare pentruafaceri(**5)simanagement 7414 74.14 Serviciideconsultanta pentruafacerisimanagement 8650x 8660x 7415 74.15 Serviciidemanagement efectuatedecompaniidetipholding 86609.2 Serviciideproiectare, urbanism,ingineriesialteserviciitehnice 7420 74.20 Serviciideproiectare, urbanism,ingineriesialteserviciide consultanta 8671x tehnicalegatedeacestea

Help ISDP

289 . Manual de utilizare ISDP 2011

7430 74.30 Serviciidetestarisi analizetehnice 8676x Serviciide publicitate 7440 74.40 Serviciidepublicitate 871x Serviciide administrare,intretineresicuratenie 703 70.3 Serviciideadministrarea pebazadetarifesaucontractabunurilor imobiliare 8220x 747 74.7 Serviciideintretineresi curatenie 8740x Edituri,tipariturisi reproduceripesuporturi 2221 22.21 Lucraridetiparirea ziarelorsiaaltorpublicatiiperiodice 88442.1 2222.3 22.22.3 Altelucraride imprimare 88442.x 2223 22.23 Lucraridelegatoriesi finisare 88442.4 2224 22.24 Lucraridecompozitii tipograficesifotogravura 88442.5 2225 22.25 Altelucraridetipografie 88442.6 Asanareasiindepartarea gunoaielor,salubritatesiactivitatisimilare 900 90.0 Eliminareadeseurilorsia apeloruzatesalubritatesiactivitati similare 940x 20 Legend: (**1)facexcepieserviciilepentru transportulferoviar (**2)facexcepieserviciilede telefonie,detelegrafie,telexi ntreinereareeleideradioficareide comunicaiiprinsatelit (**3)facexcepieserviciilefinanciare referitoarelaemisiunea,cumprarea, vnzareaitransferulvalorilormobiliare, ctiserviciiprestatedectre BancaNaionalaRomniei (**4)facexcepieserviciilede cercetaredezvoltareremunerateintegral dectreautoritateacontractantiale crorrezultatenusuntnecesare autoritii contractantenpropriulbeneficiu (**5)facexcepieserviciilede arbitrareiconciliere. (1*)Clasificareaproduselori serviciilorasociateactivitilorCPSA elaboratdeComisiaNaionalpentru StatisticiaprobatprinHotrrea Guvernuluinr.53/1999,publicatn MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr. 78inr.78bisdin25februarie1999 (actualizatprinOrdinalpreedintelui InstitutuluiNaionaldeStatisticnr. 296/2003)iorganizatpotrivit Clasificriiactivitilordineconomia naionalCAEN,aprobatprin HotrreaGuvernului nr.656/1997(cuactualizrileulterioare), publicatnMonitorulOficialalRomniei, ParteaI,nr.301inr.301bis,din5 noiembrie1997 (2*)Clasificareaproduselorasociate activitilor(CPA),nomenclatorgeneral deprodusepentrurilemembreale UniuniiEuropene (3*)Clasificareacentrala produselor(CPC),nomenclatorgeneral deproduseelaboratdeorganismele specializatealeO.N.U. ListaB Serviciiacarorachizitionarenu

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 290

faceobiectulprevederilorordonantei COD COD DENUMIRESERVICIU COD CPSA(1*) CPA(2*) CPC(3*) Hotelurisi restaurante 55 55 Hotelurisirestaurante 64x Serviciide transportpecaleferata 601 60.1 Serviciidetransportpe caleaferata 711x 6021.10 60.21.10 Serviciidetransport urbansisuburbandecalatoripecalea 71112[] ferata(inclusivcea subteranasaususpendata) Serviciide transportpeapa 61 61 Serviciidetransportpe apa 72x Serviciianexesi auxiliaretransportului 63 63 Serviciianexesiauxiliare transportului,serviciialeagentiilor 74x deturism 21 Servicii juridice 7411 74.11 Serviciijuridice 861x Serviciideselectiesi plasareaforteidemunca 745 74.5 Serviciideselectiesi plasareaforteidemunca 8720x Serviciideinvestigatiesi protectieabunurilorsipersoanelor 7460.11 74.60.11 Serviciide investigatie 87301 7460.12 74.60.12 Serviciideconsultatii indomeniulsecuritatiibunurilorsi 87302 persoanelor 7460.13 74.60.13 Serviciide monitorizareaalarmelor 87303 7460.15 74.60.15 Serviciidepazasi protectie 87305 7460.16 74.60.16 Alteserviciide securitate 87309 Serviciide invatamant 80 80 Serviciideinvatamant 92x Serviciide sanatatesisociale 85 85 Serviciidesanatatesi asistentasociala 93x Serviciirecreative, culturalesisportive 92 92 Serviciirecreative, culturalesisportive 9212 92.12 Distributiadefilme 96x Alteserviciicarenuse regasescinListaAdarcareau,inmod obligatoriu,corespondentin CPSA (1*)Clasificareaproduselori serviciilorasociateactivitilorCPSA elaboratdeComisiaNaionalpentru StatisticiaprobatprinHotrrea Guvernuluinr.53/1999,publicatn MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr. 78inr.78bisdin25februarie1999 (actualizatprinOrdinalpreedintelui InstitutuluiNaionaldeStatisticnr. 296/2003)iorganizatpotrivit

Help ISDP

291 . Manual de utilizare ISDP 2011

Clasificriiactivitilordineconomia naionalCAEN,aprobatprin HotrreaGuvernului nr.656/1997(cuactualizrileulterioare), publicatnMonitorulOficialalRomniei, ParteaI,nr.301inr.301bis,din5 noiembrie1997 (2*)Clasificareaproduselorasociate activitilor(CPA),nomenclatorgeneral deprodusepentrurilemembreale UniuniiEuropene (3*)Clasificareacentrala produselor(CPC),nomenclatorgeneral deproduseelaboratdeorganismele specializatealeO.N.U. 22 ANEXANr.2 MODELE pentruanunurideintenie A.Achiziiapublicdeproduse 1.Denumirea,codulfiscal,adresa, numruldetelefon,telegraf,telex, telefaxaleautoritiicontractantei, dacestecazul,celeale serviciului/compartimentuluidelacarese potobineinformaiisuplimentare 2.Naturaicantitateaproduselorcare seintenioneazsfieachiziionate codulCPSA 3.Dateleaproximativestabilitepentru iniiereaprocedurilorpentruatribuirea contractelordeproduse(dacsunt cunoscute) 4.Alteinformaii 5.Datatransmiteriianunuluide inteniectreR.A."MonitorulOficial". B.Achiziiapublicdelucrri 1.Denumirea,codulfiscal,adresa, numruldetelefon,telegraf,telex, telefaxaleautoritiicontractante 2.a)Amplasamentullucrrii b)Naturaicerineledeexecuiei,n cazulncarelucrareaestempritnmai multeobiectedistincte,caracteristicile esenialealeacestorobiecte 3.a)Dateleaproximativestabilite pentruiniiereaprocedurilorpentru atribuireacontractelordelucrri(dac suntcunoscute) b)Dataaproximativstabilitpentru nceperealucrrii(dacestecunoscut) c)Calendarulaproximativpentru execuialucrrii(dacestecunoscut) 4.Condiiiledefinanarealucrriiide revizuireapreurilori/saureferirila prevederilecarelereglementeaz(dac suntcunoscute) 5.Alteinformaii 6.Datatransmiteriianunuluide inteniectreR.A."MonitorulOficial". C.Achiziiapublicdeservicii 1.Denumirea,codulfiscal,adresa, numruldetelefon,telegraf,telex, telefaxaleautoritiicontractantei, dacestecazul,celeale serviciului/compartimentuluidelacarese potobineinformaiisuplimentare 2.Volumultotalpentrufiecare categoriedeserviciicarese intenioneazafiachiziionatecodul CPSA 3.Dateleaproximativestabilitepentru iniiereaprocedurilorpentruatribuirea contractelordeservicii(dacsunt cunoscute) 4.Alteinformaii 5.Datatransmiteriianunuluide inteniectreR.A."MonitorulOficial". MODELE pentruanunurideparticiparelalicitaia deschis A.Achiziiapublicdeproduse 1.Denumirea,codulfiscal,adresa, numruldetelefon,telegraf,telex, telefaxaleautoritiicontractante 2.a)Proceduraaplicatpentru atribuireacontractuluidefurnizare b)Tipulcontractuluidefurnizarepentru caresuntsolicitateoferte 3.a)Loculdelivrarealproduselor

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 292

23 b)Naturaicantitateaproduselorce sevorachiziionacodulCPSA c)Indicaiireferitoarelaposibilitile ofertanilordeadepuneofertapentruo partesaupentruntreagacantitatede produsesolicitate 4.Datalimitdelivrareaproduselor 5.a)Denumireaiadresa serviciului/compartimentuluidelacarese poateobineunexemplardin documentaiapentruelaborareai prezentareaoferteii modalitateadeobinereaexemplarului respectiv b)Costulicondiiiledeplatpentru obinereaacestuiexemplar(undeeste cazul) c)Datalimitpentrusolicitarea clarificrilor 6.a)Datalimitpentrudepunerea ofertelor b)Adresalacaretrebuie transmise/depuseofertele c)Limbasaulimbilencaretrebuie redactateofertele 7.a)Persoaneleadmisesasistela deschidereaofertelor b)Data,orailoculdeschiderii ofertelor 8.Garaniilepentruparticipare solicitate 9.Modalitileprincipaledefinanarei deplati/saureferirilelaprevederile carelereglementeaz 10.Formajuridicncaretrebuiesse legalizezeasociereagrupuluideofertani croralisaatribuitcontractulde furnizare(undeestecazul) 11.Informaiiprivindcondiiilede eligibilitateprecumicerineleminimecu privirelacapacitateatehnicilacea economicofinanciarpecaretrebuies le ndeplineascofertantul 12.Perioadapentrucareofertantul trebuiesimeninofertavalabil 13.Criteriulcarevafiutilizatpentru atribuireacontractuluidefurnizare 14.Interzicereadepuneriideoferte alternative(undeestecazul) 15.Alteinformaii(utilizareacilorde atacetc.) 16.DatapublicriinMonitorulOficialal Romniei,ParteaaVIa,aanunuluide inteniesaumenionareainexisteneiunui astfeldeanun. 17.Datatransmiteriianunuluide participarectreR.A."MonitorulOficial". B.Achiziiapublicdelucrri 1.Denumirea,codulfiscal,adresa, numruldetelefon,telegraf,telex, telefaxaleautoritiicontractante 2.a)Proceduraaplicatpentru atribuireacontractuluidelucrri b)Tipulcontractuluidelucrripentru caresuntsolicitateoferte 3.a)Amplasamentullucrrii b)Naturaicerineledeexecuie, caracteristicilegeneralealelucrrii c)Daclucrareasaucontractulde lucrriestempritnmaimulteobiecte distincte,indicaiireferitoarela posibilitileofertanilordeadepune oferta pentruunulsaumaimultedintreacestea d)Informaiireferitoarelascopul lucrriisaucontractuluidelucrriatunci cndacestanecesitintocmirea proiecteloraferente 4.Termenullimitdeexecuiealucrrii 5.a)Denumireaiadresa serviciului/compartimentuluidelacarese poateobineunexemplardin documentaiapentruelaborareai prezentareaoferteii modalitateadeobinereaexemplarului respectiv b)Costulicondiiiledeplatpentru obinereaacestuiexemplar(undeeste

Help ISDP

293 . Manual de utilizare ISDP 2011

cazul) c)Datalimitpentrusolicitarea clarificrilor 6.a)Datalimitpentrudepunerea ofertelor b)Adresalacaretrebuie transmise/depuseofertele c)Limbasaulimbilencaretrebuie redactateofertele 24 7.a)Persoaneleadmisesasistela deschidereaofertelor b)Data,orailoculdeschiderii ofertelor 8.Garaniilepentruparticipare solicitate 9.Modalitileprincipaledefinanarei deplati/saureferirilelaprevederile carelereglementeaz 10.Formajuridicncaretrebuiesse legalizezeasociereagrupuluideofertani croralisaatribuitcontractuldelucrri (undeestecazul) 11.Informaiiprivindcondiiilede eligibilitateprecumicerineleminimecu privirelacapacitateatehnicilacea economicofinanciarpecaretrebuies le ndeplineascofertantul 12.Perioadapentrucareofertantul trebuiesimeninofertavalabil 13.Criteriulcarevafiutilizatpentru atribuireacontractuluidelucrri 14.Interzicereadepuneriideoferte alternative(undeestecazul) 15.Alteinformaii(utilizareacilorde atacetc.) 16.DatapublicriinMonitorulOficialal Romniei,ParteaaVIa,aanunuluide inteniesaumenionareainexisteneiunui astfeldeanun 17.Datatransmiteriianunuluide participarectreR.A."MonitorulOficial". C.Achiziiapublicdeservicii 1.Denumirea,codulfiscal,adresa, numruldetelefon,telegraf,telex, telefaxaleautoritiicontractante 2.a)Proceduraaplicatpentru atribuireacontractuluideservicii b)Tipulcontractuluideserviciipentru caresuntsolicitateoferte 3.a)Loculdeprestarealserviciilor b)Categoriaserviciilorcesevor achiziionaidescriereaacestoracodul CPSA c)Indicaiireferitoarelaposibilitile ofertanilordeadepuneofertapentruo partesaupentruntreagagamde serviciisolicitate 4.Duratasautermenullimitde prestareaserviciilor 5.a)Denumireaiadresa serviciului/compartimentuluidelacarese poateobineunexemplardin documentaiapentruelaborareai prezentareaoferteii modalitateadeobinereaexemplarului respectiv b)Costulicondiiiledeplatpentru obinereaacestuiexemplar(undeeste cazul) c)Datalimitpentrusolicitarea clarificrilor 6.a)Datalimitpentrudepunerea ofertelor b)Adresalacaretrebuie transmise/depuseofertele c)Limbasaulimbilencaretrebuie redactateofertele 7.a)Persoaneleadmisesasistela deschidereaofertelor b)Data,orailoculdeschiderii ofertelor 8.Garaniilepentruparticipare solicitate 9.Modalitileprincipaledefinanarei deplati/saureferirilelaprevederile carelereglementeaz 10.Formajuridicncaretrebuiesse legalizezeasociereagrupuluideofertani

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 294

croralisaatribuitcontractuldeservicii (undeestecazul) 11.Informaiiprivindcondiiilede eligibilitateprecumicerineleminimecu privirelacapacitateatehnicilacea economicofinanciarpecaretrebuies le ndeplineascofertantul 12.a)Menionareadac,n conformitatecuanumiteprevederilegale, reglementrisaudispoziiiadministrative, prestareaserviciiloresterezervatunei anumitecategoriiprofesionale b)Menionareaprevederilorlegale, reglementrilorsaudispoziiilor administrativevizate c)Precizareadacpersoanelejuridice suntobligatesmenionezenumelei calificrileprofesionalealepersonalului responsabilpentruprestarea serviciului 25 13.Perioadapentrucareofertantul trebuiesimeninofertavalabil 14.Criteriulcarevafiutilizatpentru atribuireacontractuluideservicii 15.Interzicereadepuneriideoferte alternative(undeestecazul) 16.Alteinformaii(utilizareacilorde atacetc.) 17.DatapublicriinMonitorulOficialal Romniei,ParteaaVIa,aanunuluide inteniesaumenionareainexisteneiunui astfeldeanun 18.Datatransmiteriianunuluide participarectreR.A."MonitorulOficial". MODELE pentruanunurideparticiparelalicitaia restrns A.Achiziiapublicdeproduse 1.Denumirea,codulfiscal,adresa, numruldetelefon,telegraf,telex, telefaxaleautoritiicontractante 2.a)Proceduraaplicatpentru atribuireacontractuluidefurnizare b)Tipulcontractuluidefurnizarepentru caresuntsolicitateoferte c)Justificareaaccelerriiproceduriiprin reducereanumruluidezileacordat pentrutransmitereascrisoriideinteresi pentrudepunereaofertei(undeeste cazul) 3.a)Loculdelivrarealproduselor b)Naturaicantitateaproduselorcare vorfiachiziionatecodulCPSA c)Indicaiireferitoarelaposibilitile ofertanilordeadepuneofertapentruo partesaupentruntreagacantitatede produsesolicitate 4.Datalimitdelivrareaproduselor 5.a)Denumireaiadresa serviciului/compartimentuluidelacarese poateobineunexemplardin documentaiareferitoarelacalificareai selecia candidailor b)Datalimitpentrutransmiterea scrisoriideinteresiadocumentelorde calificare c)Adresalacaretrebuietransmis scrisoareadeinteresidocumentelede calificare d)Limbasaulimbilencaretrebuie redactatescrisoareadeinteresi documenteledecalificare 6.Datalimitdetransmiterea invitaiilordeparticipare 7.Numruldecandidaicarevorfi invitaisdepunofertasaulimitelentre caresencadreazacestnumr 8.Garaniilepentruparticipare solicitate 9.Modalitileprincipaledefinanarei deplati/saureferirilelaprevederile carelereglementeaz 10.Formajuridicncaretrebuiesse legalizezeasociereagrupuluideofertani croralisaatribuitcontractulde furnizare(undeestecazul) 11.Informaiiprivindcondiiilede

Help ISDP

295 . Manual de utilizare ISDP 2011

eligibilitateprecumicerineleminimecu privirelacapacitateatehnicilacea economicofinanciarpecaretrebuies le ndeplineasccandidatul 12.Perioadapentrucareofertantul trebuiesimeninofertavalabil 13.Criteriulpentruatribuirea contractuluidefurnizare 14.Interzicereadepuneriideoferte alternative(undeestecazul) 15.Alteinformaii(utilizareacilorde atacetc.) 16.DatapublicriinMonitorulOficialal Romniei,ParteaaVIa,aanunuluide inteniesaumenionareainexisteneiunui astfeldeanun 17.Datatransmiteriianunuluide participarectreR.A."MonitorulOficial". B.Achiziiapublicdelucrri 26 1.Denumirea,codulfiscal,adresa, numruldetelefon,telegraf,telex, telefaxaleautoritiicontractante 2.a)Proceduraaplicatpentru atribuireacontractuluidelucrri b)Tipulcontractuluidelucrripentru caresuntsolicitateoferte c)Justificareaaccelerriiproceduriiprin reducereanumruluidezileacordat pentrutransmitereascrisoriideinteresi pentrudepunereaofertei(undeeste cazul) 3.a)Amplasamentullucrrii b)Naturaicerineledeexecuie, caracteristicilegeneralealelucrrii c)Daclucrareasaucontractulde lucrriestempritnmaimulteobiecte distincte,posibilitileofertanilordea depuneofertapentruunulsaumaimulte dintreacestea d)Informaiireferitoarelascopul lucrriisaucontractuluidelucrriatunci cndacestanecesitintocmirea proiecteloraferente 4.Termenullimitdeexecuiealucrrii 5.a)Denumireaiadresa serviciului/compartimentuluidelacarese poateobineunexemplardin documentaiareferitoarelacalificareai selecia candidailor b)Datalimitpentrutransmiterea scrisoriideinteresiadocumentelorde calificare c)Adresalacaretrebuietransmis scrisoareadeinteresidocumentelede calificare d)Limbasaulimbilencaretrebuie redactatescrisoareadeinteresi documenteledecalificare 6.Datalimitdetransmiterea invitaiilordeparticipare 7.Numruldecandidaicarevorfi invitaisdepunofertasaulimitelentre caresencadreazacestnumr 8.Garaniilepentruparticipare solicitate 9.Modalitileprincipaledefinanarei deplati/saureferirilelaprevederile carelereglementeaz 10.Formajuridicncaretrebuiesse legalizezeasociereagrupuluideofertani croralisaatribuitcontractuldelucrri (undeestecazul) 11.Informaiiprivindcondiiilede eligibilitateprecumicerineleminimecu privirelacapacitateatehnicilacea economicofinanciarpecaretrebuies le ndeplineasccandidatul 12.Perioadapentrucareofertantul trebuiesimeninofertavalabil 13.Criteriulcarevafiutilizatpentru atribuireacontractuluidelucrri 14.Interzicereadepuneriideoferte alternative(undeestecazul) 15.Alteinformaii(utilizareacilorde atacetc.) 16.DatapublicriinMonitorulOficialal

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 296

Romniei,ParteaaVIa,aanunuluide inteniesaumenionareainexisteneiunui astfeldeanun 17.Datatransmiteriianunuluide participarectreR.A."MonitorulOficial". C.Achiziiapublicdeservicii 1.Denumirea,codulfiscal,adresa, numruldetelefon,telegraf,telex, telefaxaleautoritiicontractante 2.a)Proceduraaplicatpentru atribuireacontractuluideservicii b)Tipulcontractuluideserviciipentru caresuntsolicitateoferte c)Justificareaaccelerriiproceduriiprin reducereanumruluidezileacordat pentrutransmitereascrisoriideinteresi pentrudepunereaofertei(undeeste cazul) 3.a)Loculdeprestarealserviciilor b)Categoriaserviciilorcesevor achiziionaidescriereaacestoracodul CPSA c)Indicaiireferitoarelaposibilitile ofertanilordeadepuneofertapentruo partesaupentruntreagagamde serviciisolicitate 4.Duratasautermenullimitde prestareaserviciilor 27 5.a)Denumireaiadresa serviciului/compartimentuluidelacarese poateobineunexemplardin documentaiareferitoarelacalificareai selecia candidailor b)Datalimitpentrutransmiterea scrisoriideinteresiadocumentelorde calificare c)Adresalacaretrebuietransmis scrisoareadeinteresidocumentelede calificare d)Limbasaulimbilencaretrebuie redactatescrisoareadeinteresi documenteledecalificare 6.Datalimitdetransmiterea invitaiilordeparticipare 7.Numruldecandidaicarevorfi invitaisdepunofertasaulimitelentre caresencadreazacestnumr 8.Garaniilepentruparticipare solicitate 9.Modalitileprincipaledefinanarei deplati/saureferirilelaprevederile carelereglementeaz 10.Formajuridicncaretrebuiesse legalizezeasociereagrupuluideofertani croralisaatribuitcontractuldeservicii (undeestecazul) 11.Informaiiprivindcondiiilede eligibilitateprecumicerineleminimecu privirelacapacitateatehnicilacea economicofinanciarpecaretrebuies le ndeplineasccandidatul 12.a)Menionareadac,n conformitatecuanumiteprevederilegale, reglementrisaudispoziiiadministrative, prestareaserviciiloresterezervatunei anumitecategoriiprofesionale b)Menionareaprevederilorlegale, reglementrilorsaudispoziiilor administrativevizate c)Precizareadacpersoanelejuridice suntobligatesmenionezenumelei calificrileprofesionalealepersonalului responsabilpentruprestarea serviciului 13.Perioadapentrucareofertantul trebuiesimeninofertavalabil 14.Criteriulcarevafiutilizatpentru atribuireacontractuluideservicii 15.Interzicereadepuneriideoferte alternative(undeestecazul) 16.Alteinformaii(utilizareacilorde atacetc.) 17.DatapublicriinMonitorulOficialal Romniei,ParteaaVIa,aanunuluide inteniesaumenionareainexisteneiunui astfeldeanun 18.Datatransmiteriianunuluide

Help ISDP

297 . Manual de utilizare ISDP 2011

participarectreR.A."MonitorulOficial". MODELE pentruanunurideparticiparela negociereacompetitiv A.Achiziiapublicdeproduse 1.Denumirea,codulfiscal,adresa, numruldetelefon,telegraf,telex, telefaxaleautoritiicontractante 2.a)Proceduraaplicatpentru atribuireacontractuluidefurnizare justificare b)Tipulcontractuluidefurnizarepentru caresuntsolicitateoferte c)Justificareaaccelerriiproceduriiprin reducereanumruluidezileacordat pentrutransmitereascrisoriideinteres (undeestecazul) 3.a)Loculdelivrarealproduselor b)Naturaicantitateaproduselorcare vorfiachiziionatecodulCPSA c)Indicaiireferitoarelaposibilitile ofertanilordeadepuneofertapentruo partesaupentruntreagacantitatede produsesolicitate 4.Datalimitdelivrareaproduselor 5.a)Denumireaiadresa serviciului/compartimentuluidelacarese poateobineunexemplardin documentaiareferitoarelacalificareai selecia candidailor b)Datalimitpentrutransmiterea scrisoriideinteresiadocumentelorde calificare 28 c)Adresalacaretrebuietransmis scrisoareadeinteresidocumentelede calificare d)Limbasaulimbilencaretrebuie redactatescrisoareadeinteresi documenteledecalificare 6.Datalimitdetransmiterea invitaiilordeparticipare 7.Numruldecandidaicarevorfi invitaisdepunofertasaulimitelentre caresencadreazacestnumr 8.Garaniilepentruparticipare solicitate 9.Modalitileprincipaledefinanarei deplati/saureferirilelaprevederile carelereglementeaz 10.Formajuridicncaretrebuiesse legalizezeasociereagrupuluideofertani croralisaatribuitcontractulde furnizare(undeestecazul) 11.Informaiiprivindcondiiilede eligibilitateprecumicerineleminimecu privirelacapacitateatehnicilacea economicofinanciarpecaretrebuies le ndeplineasccandidatul 12.Perioadapentrucareofertantul trebuiesimeninofertavalabil 13.Interzicereadepuneriideoferte alternative(undeestecazul) 14.Alteinformaii(utilizareacilorde atacetc.) 15.DatapublicriinMonitorulOficialal Romniei,ParteaaVIa,aanunuluide inteniesaumenionareainexisteneiunui astfeldeanun 16.Datatransmiteriianunuluide participarectreR.A."MonitorulOficial". B.Achiziiapublicdelucrri 1.Denumirea,codulfiscal,adresa, numruldetelefon,telegraf,telex, telefaxaleautoritiicontractante 2.a)Proceduraaplicatpentru atribuireacontractuluidelucrri justificare b)Tipulcontractuluidelucrripentru caresuntsolicitateoferte c)Justificareaaccelerriiproceduriiprin reducereanumruluidezileacordat pentrutransmitereascrisoriideinteres (undeestecazul) 3.a)Amplasamentullucrrii b)Naturaicerineledeexecuie, caracteristicilegeneralealelucrrii c)Daclucrareasaucontractulde

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 298

lucrriestempritnmaimulteobiecte distincte,posibilitileofertanilordea depuneofertapentruunulsaumaimulte dintreacestea d)Informaiireferitoarelascopul lucrriisaucontractuluidelucrriatunci cndacestanecesitintocmirea proiecteloraferente 4.Termenullimitdeexecuiealucrrii 5.a)Denumireaiadresa serviciului/compartimentuluidelacarese poateobineunexemplardin documentaiareferitoarelacalificareai selecia candidailor b)Datalimitpentrutransmiterea scrisoriideinteresiadocumentelorde calificare c)Adresalacaretrebuietransmis scrisoareadeinteresidocumentelede calificare d)Limbasaulimbilencaretrebuie redactatescrisoareadeinteresi documenteledecalificare 6.Datalimitdetransmiterea invitaiilordeparticipare 7.Numruldecandidaicarevorfi invitaisdepunofertasaulimitelentre caresencadreazacestnumr 8.Garaniilepentruparticipare solicitate 9.Modalitileprincipaledefinanarei deplati/saureferirilelaprevederile carelereglementeaz 10.Formajuridicncaretrebuiesse legalizezeasociereagrupuluideofertani croralisaatribuitcontractuldelucrri (undeestecazul) 11.Informaiiprivindcondiiilede eligibilitateprecumicerineleminimecu privirelacapacitateatehnicilacea economicofinanciarpecaretrebuies le ndeplineasccandidatul 12.Perioadapentrucareofertantul trebuiesimeninofertavalabil 13.Interzicereadepuneriideoferte alternative(undeestecazul) 14.Alteinformaii(utilizareacilorde atacetc.) 29 15.DatapublicriinMonitorulOficial alRomniei,ParteaaVIa,aanunuluide inteniesaumenionareainexisteneiunui astfeldeanun 16.Datatransmiteriianunuluide participarectreR.A."MonitorulOficial". C.Achiziiapublicdeservicii 1.Denumirea,codulfiscal,adresa, numruldetelefon,telegraf,telex, telefaxaleautoritiicontractante 2.a)Proceduraaplicatpentru atribuireacontractuluideservicii justificare b)Tipulcontractuluideserviciipentru caresuntsolicitateoferte c)Justificareaaccelerriiproceduriiprin reducereanumruluidezileacordat pentrutransmitereascrisoriideinteres (undeestecazul) 3.a)Loculdeprestarealserviciilor b)Categoriaserviciilorcaresevor achiziionaidescriereaacestoracodul CPSA c)Indicaiireferitoarelaposibilitile ofertanilordeadepuneofertapentruo partesaupentruntreagagamde serviciisolicitate 4.Duratasautermenullimitde prestareaserviciilor 5.a)Denumireaiadresa serviciului/compartimentuluidelacarese poateobineunexemplardin documentaiareferitoarelacalificareai selecia candidailor b)Datalimitpentrutransmiterea scrisoriideinteresiadocumentelorde calificare c)Adresalacaretrebuietransmis

Help ISDP

299 . Manual de utilizare ISDP 2011

scrisoareadeinteresidocumentelede calificare d)Limbasaulimbilencaretrebuie redactatescrisoareadeinteresi documenteledecalificare 6.Datalimitdetransmiterea invitaiilordeparticipare 7.Numruldecandidaicarevorfi invitaisdepunofertasaulimitelentre caresencadreazacestnumr 8.Garaniilepentruparticipare solicitate 9.Modalitileprincipaledefinanarei deplati/saureferirilelaprevederile carelereglementeaz 10.Formajuridicncaretrebuiesse legalizezeasociereagrupuluideofertani croralisaatribuitcontractuldeservicii (undeestecazul) 11.Informaiiprivindcondiiilede eligibilitateprecumicerineleminimecu privirelacapacitateatehnicilacea economicofinanciarpecaretrebuies le ndeplineasccandidatul 12.a)Menionareadac,n conformitatecuanumiteprevederilegale, reglementrisaudispoziiiadministrative, prestareaserviciiloresterezervatunei anumitecategoriiprofesionale b)Menionareaprevederilorlegale, reglementrilorsaudispoziiilor administrativevizate c)Precizareadacpersoanelejuridice suntobligatesmenionezenumelei calificrileprofesionalealepersonalului responsabilpentruprestarea serviciului 13.Perioadapentrucareofertantul trebuiesimeninofertavalabil 14.Interzicereadepuneriideoferte alternative(undeestecazul) 15.Alteinformaii(utilizareacilorde atacetc.) 16.DatapublicriinMonitorulOficialal Romniei,ParteaaVIa,aanunuluide inteniesaumenionareainexisteneiunui astfeldeanun 17.Datatransmiteriianunuluide participarectreR.A."MonitorulOficial". MODELE pentruanunurideatribuirea contractelordeachiziiepublic A.Achiziiapublicdeproduse 1.Denumirea,codulfiscaliadresa autoritiicontractante 30 2.Proceduraaplicatpentru atribuireacontractuluidefurnizare 3.Datasemnriicontractuluide furnizare 4.Criteriulutilizatpentruatribuirea contractuluidefurnizare 5.Numrulofertelorprimite 6.Denumirea(numele)iadresa ofertantuluictigtor 7.Naturaicantitateaproduselorcare sevorlivradectrefiecareofertant ctigtorcodulCPSA 8.Preulsaugamapreurilorpltite 9.Valoareaiparteadincontractulde furnizarecareurmeazsfie subcontractat(undeestecazul) 10.Alteinformaii 11.DatapublicriinMonitorulOficialal Romniei,ParteaaVIa,aanunuluide participaresaumenionareainexistenei unuiastfeldeanun 12.Datatransmiteriianunuluide atribuirectreR.A."MonitorulOficial". B.Achiziiapublicdelucrri 1.Denumirea,codulfiscaliadresa autoritiicontractante 2.Proceduraaplicatpentruatribuirea contractuluidelucrri 3.Datasemnriicontractuluidelucrri 4.Criteriulutilizatpentruatribuirea contractuluidelucrri 5.Numrulofertelorprimite 6.Denumirea(numele)iadresa

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 300

ofertantuluictigtor 7.Categorialucrrilorexecutatesau caracteristicilegeneralealeconstruciei realizate 8.Preulsaugamapreurilorpltite 9.Valoareaiparteadincontractulde lucrricareurmeazsfie subcontractat(undeestecazul) 10.Alteinformaii 11.DatapublicriinMonitorulOficialal Romniei,ParteaaVIa,aanunuluide participaresaumenionareainexistenei unuiastfeldeanun 12.Datatransmiteriianunuluide atribuirectreR.A."MonitorulOficial". C.Achiziiapublicdeservicii 1.Denumirea,codulfiscaliadresa autoritiicontractante 2.Proceduraaplicatpentruatribuirea contractuluideservicii 3.Datasemnriicontractuluideservicii 4.Criteriulutilizatpentruatribuirea contractuluideservicii 5.Numrulofertelorprimite 6.Denumirea(numele)iadresa ofertantuluictigtor 7.Categoriaserviciilorcaresevor prestadectrefiecareofertant ctigtoridescriereaacestoracodul CPSA 8.Preulsaugamapreurilorpltite 9.Valoareaiparteadincontractulde serviciicareurmeazafisubcontractat (undeestecazul) 10.Alteinformaii 11.DatapublicriinMonitorulOficialal Romniei,ParteaaVIa,aanunuluide participaresaumenionareainexistenei unuiastfeldeanun 12.Datatransmiteriianunuluide atribuirectreR.A."MonitorulOficial". 31 MODELE deanunuripentruconcursuldesoluii A.Anunuldeparticipare 1.Denumirea,codulfiscal,adresa, numruldetelefon,telegraf,telex, telefaxaleautoritiicontractante 2.Descriereatemeiproiectului 3.Tipulconcursului:deschissaucu participarerestrns 4.ncazulunuiconcursdeschis: a)datalimitpentrudepunereasoluiei b)adresalacaresoluiiletrebuie transmise 5.ncazulunuiconcurscuparticipare restrns: a)numruldeparticipanicarevorfi selecionaisdepunsoluiesaulimitele ntrecaresencadreazacestnumr b)criteriideselecieaparticipanilor c)datalimitpentrudepunereacererii departicipare d)datalimitpentrutransmiterea invitaiilordeparticipare 6.Meniuneadacparticipareaeste rezervatpersoanelorcupregtirentr unanumitdomeniuprofesional(unde estecazul) 7.Criteriilecarevorfiaplicatepentru evaluareasoluiilor 8.Numelemembrilorjuriului(undeeste cazul) 9.Meniuneadacdeciziajuriuluieste obligatoriepentruautoritatea contractant 10.Numrulivaloareapremiilor(unde estecazul) 11.Indicareapremiilorcarevorfi acordate(undeestecazul) 12.Meniuneadacparticipanii declaraictigtorivorfiinvitais participelaproceduradenegocierefr anundeparticiparepentruatribuirea contractuluideachiziiepublic(unde estecazul) 13.Alteinformaii(utilizareacilorde atacetc.) 14.Datatransmiteriianunuluide participarectreR.A."MonitorulOficial".

Help ISDP

301 . Manual de utilizare ISDP 2011

B.Anunulprivindrezultatul concursului 1.Denumirea,codulfiscal,adresa, numruldetelefon,telegraf,telex, telefaxaleautoritiicontractante 2.Descriereatemeiproiectului 3.Numrultotalalconcurenilor 4.Numrulconcurenilorstrini 5.Ctigtorul(ctigtorii) concursului 6.Premiul(premiile)acordat (acordate),dupcaz 7.Alteinformaii 8.DatapublicriinMonitorulOficialal Romniei,ParteaaVIa,aanunuluide participarelaconcurs 9.Datatransmiteriianunuluiprivind rezultatulconcursuluictreR.A. "MonitorulOficial". 32 ANEXANr.3 MINISTERULFINANTELOR PUBLICE Nr.inregistrare _____________________ Formularprivindachizitiilepublice de: Datainregistrarii ___________________ Produse[] Servicii[] Lucrari[] Nume,prenume ________________________ (reprezentantautoritatecontractanta) I.DATEPRIVINDAUTORITATEA CONTRACTANTA 1.CodFiscal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 2.Judet _______________________________________ 3.Denumire __________________________________________________________________________________ 4.Adresa:Localitate ________________________________________________________________________ ++ ++++++ + |Strada | |Nr.| |Bloc| |Scara| | |Ap.| | ++ + |Codpostal| |Tel.| |Fax.| |Email| | ++++ ++++ + 5.TipAutoritateContractanta: Clasic [] Utilitatipublice[](*) 6.NivelAutoritateContractanta: Central[] Local [] ___________ (*)Clasic=insensulprevederilorart.5 alin.1lit.a),b)sic)dinLegeanr. 212/2002 Utilitati=insensulprevederilorart.5 alin.1lit.d)dinLegeanr.212/2002 II.DATEREFERITOARELACONTRACT 1.Obiectulachizitiei: +++ + | CodCPSA | CodCPV | Denumire | +++ + +++ + 2.Sursedefinantare ++ ++ | | | Valoareadin | |Cod| Denumiresursa |contractulincheiat| | | | Miilei | ++ ++ |1|Bugetuldestat | | ++

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 302

++ |2|Bugetelelocale | | ++ ++ 33|3|Venituriproprii | | ++ ++ |4|Bugetulasigurarilorsocialedestat | | ++ ++ |5|Bugetulasigurarilorpentrusomaj | | ++ ++ |6|Sumealocatedincrediteexterne | | ++ ++ |7|BugetulFonduluinationalunicde asigurarisocialedesanatate | | ++ ++ |8|Sumealocatedinfonduriexterne nerambursabile | | ++ ++ 3. Valori 3.1.Valoareestimataacontractului faraTVA miilei______________euro _________ 3.2.Valoareestimataacontractului cuTVA miilei______________euro _________ 3.3.Valoarelacaresaincheiat contractul faraTVA miilei ______________euro_________ 3.4.Valoarelacaresaincheiat contractul cuTVA miilei ______________euro_________ 4. Numarcontract/Dataincheierii: ___________________/|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| (zz/ll/aaaa) 5. Dataprevizionatapentrufinalizarea contractului: |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| (zz/ll/aaaa) III.DATEREFERITOARELA PROCEDURAAPLICATAPENTRU ATRIBUIREACONTRACTULUI 1.Tipprocedura:Licitatiedeschisa [] Licitatierestransa [] Negocierecompetitiva[] Negocierecuosingurasursa[]Cererede oferta[] 2.DATEreferitoarelaCANDIDATI (pentru:Licitatierestransa,Negociere competitiva) 2.1Numarcandidaticareaudepus scrisoaredeinteres _______________________________________ 2.2Numardecandidatieliminatica urmareaneindepliniriiconditiilorde: a.Eligibilitate______________b. Inregistare______________c.Calificare ______________ 2.3Numaruldecandidatiselectati ______________________________ 2.4Numardecandidaticareau participatlaconsultari/negocieri ____________________________ (numaipt.Negocierecompetitiva) 3.DATEreferitoarelaOFERTANTI (pentru:Licitatiedeschisa,Licitatie restransa, Negociere competitiva,Cereredeoferta) 3.1Datasedinteidedeschiderea

Help ISDP

303 . Manual de utilizare ISDP 2011

ofertelor |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| (zz/ll/aaaa) 3.2Numaruldeofertanticareaudepus oferta ______________________________________ 3.3Numaruldeoferterespinsein sedintadedeschidere ______________________________________ 343.4Numaruldeofertantieliminatica urmareaneindepliniriiconditiilorde a.Eligibilitate______________b. Inregistare______________c.Calificare ______________ (pt.proceduriledeLicitatiedeschisa sauCereredeoferta) 3.5Numaruldeoferterespinsecafiind necorespunzatoare ____________________________________ 3.6Numaruldeofertecareaufost punctate __________________________________________________ 3.7Pretulmaximofertat (faraTVA) mii lei_______________________euro _________________ 3.8Pretulminimofertat (faraTVA) mii lei_______________________euro _________________ 4.Criteriuldeatribuireutilizat: Pretulcelmai scazut [] Ofertaceamai avantajoasad.p.d.v.th.economic[] 5.Datalacareafostemisadeciziade stabilirea |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| (zz/ll/aaaa) oferteicastigatoare 6.Datalacareaufosttransmise comunicarileprivind |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|(zz/ll/aaaa) rezultatulprocedurii 7.Durataprocedurii(inzile): _____________________ 8.Precizatidacapentruatribuirea acestuicontractsaumaiaplicatsialte proceduri,care aufostanulate: NU[] DA[] Decateori |_|_| IV.DATEREFERITOARELA PUBLICITATE ++ +++ | | Anuntdeintentie |Anuntdeparticipare|Anuntde atribuire | ++ +++ |Numaranunt | | | | ++ +++ |Datatransmiteriicatre R.A||_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|||_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|||_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|| |MonitorulOficial | (zz/ll/aaaa) | (zz/ll/aaaa) | (zz/ll/aaaa) | ++ +++ |Datapublicarii ||_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|||_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|||_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|| | | (zz/ll/aaaa) | (zz/ll/aaaa) | (zz/ll/aaaa) | ++ +++ V.DATEREFERITOARELASISTEMUL CAILORDEATAC 1.Numaruldecontestatiiprimite _______________ 2.Obiectulcontestatiilor ++ ++ |Cod| Tipcontestatie | Numar | | | |contestatii| 35++ + +

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 304

|1|Proceduraafostselectataincorect | | ++ ++ |2|Anuntuldeparticiparenuafost publicatsaunuacontinuttoate | | | |informatiilesolicitateconform prevederilorlegale | | ++ ++ |3|Reducereanejustificataaperioadelor acordatepentrudepunereaofertelor | | ++ ++ |4|Nusaraspunslasolicitarilede clarificariprivinddocumentatiapentru | | | |elaborareasiprezentareaofertelor | | ++ ++ |5|Cerintenejustificate/excesive referitoarelaeligibilitate,inregistrare sau| | | |calificare | | ++ ++ |6|Documentatiapentruelaborareasi prezentareaoferteinucontinetoate | | | |informatiilesaucontineinformatii eronate | | ++ ++ |7|Documentatiapentruelaborareasi prezentareaoferteiafostmodificata dupa| | | |deschidereaofertelor | | ++ ++ |8|Necomunicareapretuluiofertelorsia altorinformatiirelevanteincadrul | | | |sedinteidedeschidere | | ++ ++ |9|Aplicareaincorectadecatrecomisia deevaluareacriteriilordecalificare| | ++ ++ |10|Aplicareaincorectadecatrecomisia deevaluareacriteriilordeatribuirea| | | |contractului | | ++ ++ |11|Anulareanejustificataaprocedurii | | ++ ++ |12|Comunicareareferitoarelarezultatul aplicariiproceduriiafostincompleta| | | |saunuafosttransmisa | | ++ ++ |13|Altele | | ++ ++ 3.Numaruldecontestatiirezolvatein favoareacontestatorului ______________________________ 4.Numaruldeactiuniininstanta ______________________________ 5.Numaruldeactiuniininstanta rezolvateinfavoarea ______________________________ contestatorului

Help ISDP

305 . Manual de utilizare ISDP 2011

36VI.DATEREFERITOARELA CONTRACTANT 1.Codfiscal(CNP) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 2.Denumire __________________________________________________________________________________ 3.Taradeorigine ___________________________________________________________________________ 4.Judet _____________________________________________________________________________________ 5.Adresa:Localitatea _______________________________________________________________________ ++ ++++++ + |Strada | |Nr.| |Bloc| |Scara| | |Ap.| | ++ + |Codpostal| |Tel.| |Fax.| |Email| | ++++ ++++ + Datadepuneriiformularului |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|(zz/ll/aaaa) Semnatura ____________________________________________________ (reprezentatautoritate contractanta) PRECIZRIreferitoarelamodulde completareaformularului 1.Tipulautoritiicontractantese stabiletenfunciedencadrareantr unadincategoriilemenionatelaart.5 alin.(1)dinO.U.G.nr.60/2001privind achiziiilepublice,cumodificrilei completrileulterioare. ncadrareantipul"clasic"(termen preluatdinlimbajulcurentutilizatde serviciiletehnicealeComisieiEuropene) estespecificautoritilorcontractante definitelaliterelea),b)ic)dincadrul articoluluimaisusmenionat. ncadrareantipul"utiliti"este specificautoritilorcontractante definitelaliterad)dincadrularticolului maisusmenionat. 2.Obiectulachiziieipublicese defineteprincodulCPSAsauprincodul CPV.Pentrucontracteledeachiziie publiccaresencheiepnladatade 30.06.2006,completareaformularuluise realizeaznumaipentrucodulCPSA. ncazulncareobiectulunuicontract defurnizaresaudeserviciilreprezint achiziiamaimultorcategoriide produse/serviciicarefacpartedin subclase elementarediferite,codulCPSAcarese completeazestecelaferentsubclasei elementaredincarefacparte produsele/serviciilecupondereavaloric cea maimarencadrulcontractuluirespectiv. ncazulcontractelordelucrri,codul CPSAcaresecompleteazestecel aferentclaseidincarefacpartelucrrile cupondereavaloricceamaimaren cadrulcontractuluirespectiv. 3.Valoareacontractuluideachiziie public Valoareaestimatacontractului precumivaloarealacaresencheie contractulseexprimattnleictin euro. ncazuldeterminriivaloriiestimate, echivalenaleu/euroserealizeaz corespunztorcursuluimediualpieei valutare,publicatdeBancaNaionala Romnieinziuaanterioarfinalizrii estimrii. Valoarealacaresancheiatcontractul reprezintpreulprevzutncontractul deachiziiepublic,pentrucare contractantulsaangajatsfurnizeze

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 306

produsele,sprestezeserviciilesaus executelucrrile,carereprezintobiectul contractuluirespectiv.nacestcaz, echivalenaleu/euroestecea 37corespunztoarecursuluimediual pieeivalutare,publicatdeBanca NaionalaRomnieinziuaprecizatn Fiadedateaachiziieisau,ncazuln care aceastprecizarenuafostmenionat, nziuaanterioardateistabilitepentru depunereaofertelor. 4.Numruldeoferterespinsen edinadedeschidereindictotalitatea ofertelorpentrucaremembriicomisieide evaluareauluatdeciziaderespingereca urmareadepuneriicuntrzierea ofertelorrespectivesaucaurmarea neprezentriigaranieideparticipare. 5.Numruldeofertani/candidai eliminaicaurmareanendeplinirii condiiilordeeligibilitateindictotalitatea ofertanilor/candidailorpentrucare membrii comisieideevaluareauluatdeciziade excluderecaurmareancadrriinuna dintresituaiileprevzutelaart.30din ordonan. 6.Numruldeofertani/candidai eliminaicaurmareanendeplinirii condiiilordenregistrareindic totalitateaofertanilor/candidailor pentrucaremembrii comisieideevaluareauluatdeciziade eliminarecaurmareanendeplinirii cerinelorrezultatedinprevederileart. 31dinordonan. 7.Numruldeofertani/candidai eliminaicaurmareanendeplinirii condiiilordecalificareindictotalitatea ofertanilor/candidailoreliminaica urmarea nendepliniriicerinelorminime(stabiliten cadruldocumentaieipentruelaborareai prezentareaofertei)referitoarela capacitateatehnici/saula capacitateaeconomicofinanciar. 8.Numruldeoferterespinsecafiind necorespunztoareindictotalitatea ofertelorrespinsencazulncare propunereatehnicnuarespectat cerinele prevzutencaietuldesarcinii/saun cazulncarepropunereafinanciarafost vditsubevaluatsau,dupcaz, excesivnraportcuvaloareafondurilor alocate. 9.Numruldeofertecareaufost punctateindicnumruldeoferte corespunztoarei,implicitcroraleau fostacordatepunctajenconformitate cu algoritmulprevzutndocumentaia pentruelaborareaiprezentarea ofertei. 10.Pentruaevitacompletarea incorectaformularului,ncazulaplicrii procedurilordelicitaiedeschissau cereredeofert,seutilizeaz urmtoarea "cheiedecontrol": Numaruldeofertanticare=Numarulde oferterespinseinsedintadedeschidere + audepusoferta Numarulde ofertanti/candidatiexclusicaurmarea neindeplinirii conditiilordeeligibilitate + Numarulde ofertanti/candidatieliminaticaurmarea neindeplinirii conditiilorde inregistrare+ Numarulde ofertanti/candidatieliminaticaurmarea neindeplinirii conditiilordecalificare+

Help ISDP

307 . Manual de utilizare ISDP 2011

Numaruldeoferte respinsecafiindnecorespunzatoare+ Numaruldeofertecare aufostpunctate 11.Durataproceduriireprezint intervaluldetimpcuprinsntredata transmiteriianunuluideparticiparectre R.A.MonitorulOficialalRomnieiidata ncheierii(semnrii)contractuluide achiziiepubliccuofertantulacrui ofertafoststabilitcafiind ctigtoare.ncazulprocedurilorcare nuimplic publicareaunuianundeparticipare, datainiieriiproceduriivaficonsiderat datatransmiteriiinvitaieideparticipare. 12.Datelereferitoarelapublicitatese completeaznfunciedetipulprocedurii aplicatepentruatribuireacontractuluide achiziiepublic.ncazulanunului deintenienecesitateacompletriieste impusnfunciedevaloarea contractului. 13.Obiectulcontestaiilorestereflectat ntabelulcareconinetipologia contestaiilor.Formularultrebuiesfie completatlaaceastpoziienumaidac n cadrulproceduriiaplicatepentru atribuireacontractuluirespectivsau naintatcontestaii.Completareacoloanei aIIIaserealizeaznfunciede ncadrarea capetelordecererentipologiaprevzut ntabel. 38 ANEXANr.4 Listaresurselorsemnificativealcror prepoatefirevizuit ++++ +++ |Nr.|Denumirematerial |ClasaCAEN | I(CAEN)0 | UM | Pretunitar | |crt.| | | | | | ++++ +++ |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ++++ +++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ +++ Autoritateacontractantaredreptul deaoptapentruunadinurmtoarele variante: I.Documentaiapentruelaborareai prezentareaoferteivaconineformularul Listaresurselorsemnificativealcrorpre poatefirevizuit,completatpe primele5coloane.nacestcaz, autoritateacontractantesteceacare decidetipuriledematerialealcrorpre poatefirevizuitncazulapariieiunei situaii excepionale.Ultimacoloana"Pre unitar"urmeazsfiecompletatde ctrefiecareofertant,nconcordancu preurileaferentedinpropriapropunere financiar. II.Documentaiapentruelaborareai prezentareaoferteivaconineformularul Listaresurselorsemnificativealcrorpre poatefirevizuitfrcaacestas fiecompletatpevreunadintrecoloane. nacestcaz,fiecareofertantvaputea stabilitipuriledematerialepecareleva introducenList,completnd corespunztorcoloanele16. nscopulfacilitriiproceduriide revizuireapreurilorpeparcursulderulrii contractului,serecomandintroducerea

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 308

nListdoaraacelorresurseacror modificaredepreareunimpact importantasupracosturilorexecuiei lucrrilorsauprestriiserviciilor. ClasaCAEN(coloana3)seidentific prinncadrarearesurseimateriale (nominalizatencoloana2),ntrunadin activitileprevzutenBuletinulStatistic dePreuripublicatdeInstitutulNaional deStatisticnseciuneacareprezint Indiciipreurilorproducieiindustrialepe totalpeactiviti(clase)Rev.1. I(CAEN) 0 reprezintindicelepreuluiproduciei industrialeaferentluniidereferinla nivelulcreiasuntexprimatepreuriledin ofert.Acestindiceeste preluatdinBuletinulStatisticdePreuri publicatdeInstitutulNaionalde StatisticseciuneacareprezintIndicii preurilorproducieiindustrialepetotal pe activiti(clase)Rev.1.ncazulncare valoareaacestuiindicenuestenc cunoscutladatastabilitpentru depunereaofertelor,valoarease completeaz ulterior,naintedencheierea contractului. Modeldecalculavaloriidedecontare ncazulapariieiunor situaiiexcepionale*) ___________ *)Preurileiindiciiutilizaincadrul acestuimodelsuntipoteticiinuaudect roluldeafacilitanelegereaprocedurii princaresedeterminmodulde revizuireapreurilor. Ofertastabilitcafiindctigtoarea fostntocmitcupreuridinlunade referinafebruarie200...."Lista resurselorsemnificativealcrorpre poatefi revizuit",anexalacontract,este urmtoarea: 39 +++ ++++ |Nr.|Denumirematerial| Clasa CAEN |I(CAEN)0 |UM |Pretunitar| |crt.| | | | | lei | +++ ++++ |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +++ ++++ |1.| Otelbeton | Productiade materiale | 280 |kg | 20.000 | | | |feroasesubforma primara| | | | | | | siceadeferoaliaje | | | | +++ ++++ |2.| Teavaneagrasi |Productiade tuburi(tevi)| 275 |kg | 30.000 | | | zincata | dinotel | | | | +++ ++++ |3.| Betonmarfa | Fabricarea betonului | 330 |mc |2.000.000| +++ ++++ |4.| Motorina | Fabricarea produselor | 260 |litru| 28.000 | | | |obtinutedinprelucrarea | | | | | | | titeiului | | | | +++ ++++ |5.|Energieelectrica| Productiade energie | 300 |kwh| 4.000 | | | | electrica |

Help ISDP

309 . Manual de utilizare ISDP 2011

| | | +++ ++++ Lunarsaulastadiilefiziceconvenite princontract,contractantulprezint achizitoruluisituaiiledeplatpentru lucrrilerealexecutate.Preurileunitare utilizatesuntceledinofert.Ambelepri contractanteverificevoluiaindicilorde preafereniresurselordinList, solicitnd,dacestecazul,revizuirea anumitorpreuricareaufostafectatede influenauneisituaiidenatur excepional. Ladataprezentriisituaieidelucrri, indiciipreurilorproducieiindustriale pentruclaseleCAENprevzuten"Lista deresursesemnificative"au urmtoarelevalori: I[(CAEN1)(1)]=310Produciade materialeferoasesubformprimari ceadeferoaliaje I[(CAEN1)(2)]=277Produciade tuburi(evi)dinoel I[(CAEN1)(3)]=295Fabricarea betonului I[(CAEN1)(4)]=300Fabricarea produselorobinutedinprelucrarea ieiului I[(CAEN1)(5)]=299Produciade energieelectric Coeficientulderevizuiresecalculeaz conformurmtoareiformule: C(r)=[I(CAEN1)/I(CAEN0)]/I[T(10)] I[(CAEN1)(1)]/I[(CAEN0)(1)]= 310/280=1,107 I[(CAEN1)(2)]/I[(CAEN0)(2)]= 277/275=1,007 I[(CAEN1)(3)]/I[(CAEN0)(3)]= 295/330=0,894 40 I[(CAEN1)(4)]/I[(CAEN0)(4)]= 300/260=1,154 I[(CAEN1)(5)]/I[(CAEN0)(5)]= 299/300=0,996 I[T(10)]reprezintcoeficientulde variaieapreurilordeconsumtotal aferentperioadeicuprinsentrelunala nivelulcreiasuntexprimatepreuriledin ofert(lunadereferinfebruarie)i lunapentrucareserealizeaz decontarea.Calcululacestuicoeficientse realizeazpebazainformaiilordin Buletinul StatisticdePreuriiconducelarezultatul I[T(10)]=1,013(ipotezadelucru). Cretereapreurilorsepoateconstata la: oelbeton eav motorin Coeficieniiderevizuirepentruaceste produsesunt: C(r1)=1,107/1,013=1,092 C(r2)=1,007/1,013=0,994<1 C(r4)=1,154/1,013=1,139 Contractantularedreptulssolicite revizuireapreuluilaoelbetoni motorin.ncazulacestordouproduse, preurileunitarecareurmeazsfie luaten calculpentrudeterminareavaloriisituaiei deplatsunt: Oelbeton:20.000xC(r1)=20.000x 1,092=21.840lei/kg Motorin:28.000xC(r4)=28.000x 1,139=31.892lei/litru CalcululcoeficientuluiC(r2)acondusla unrezultat<1.naceastsituaie coeficientulrespectivnuseapliciar eavaimeninepreuldedecontare neschimbat:30.000lei/kg. Diminuareapreurilorsepoate constatala: betonmarf energieelectric Coeficieniiderevizuirepentruaceste produsesunt: C(r3)=0,894

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 310

C(r5)=0,996 Achizitorulareobligaiassolicite revizuireapreuluilaresursele respective.ncazulacestorproduse, preurileunitarecareurmeazsfie luatencalcul pentrudeterminareavaloriisituaieide platsunt: Betonmarf:2.000.000x0,894= 1.788.000lei/mc Energiaelectric:4.000x0,996= 3.984lei/kwh Decontareaserealizeazpebazaunei noisituaiideplatacreivaloarese calculeazlanivelulprestaiilorefectuate iapreurilorunitareastfelrevizuite. Valoareatotalaunorproduseprecum oelulbeton,eavasaubetonulmarfse determinprinnmulireacantitilorpuse nopercupreulunitarde referinsau,dupcaz,preulunitar revizuit. Produseprecummotorinasauenergia electricpotinterveni,cuoanumit pondere,ncalcululpreuluitransportului sauapreuluiutilajelor,prevzuten situaiiledelucrri.Pentruaseevita nenelegerilepeparcursulderulrii contractului,ncazulunorastfelde produsesepoatestabiliipondereaprin care acesteainflueneazpreultransportului i/sauutilajelor.Ponderilerespectivese precizeaznanexacarecuprindeLista resurselorsemnificativealcrorpre poatefirevizuit. Cutitludeexemplu,Listautilizatn cadrulmodeluluidecalculprezentat poatefinsoitdeurmtoarele precizri: 1.Motorinaintrncalcululpreului unitardetransportcuoponderede 80% 2.Energiaelectricintrncalculul preuluiunitarpentruutilajeacionate electriccuoponderede60% Pebazaacestorprecizri,valoarea transportuluidincadrulsituaieideplat vafirevizuitprinaplicareaunui coeficientderevizuirecalculatastfel: 41 C[r(ir)]=0,2+(0,8x1,139)= 1,111 Valoareaaferentutilajeloracionate electricsevadiminuaprinaplicareaunui coeficientderevizuirecalculatastfel: C[r(uac)]=0,4+(0,6x0,996)= 0,997 Proceduraderevizuireseaplicoride cteoriseconstatapariiauneisituaii denaturexcepional.ncazulncare contractulareoduratmaimarede 12luni,lavaloareacorespunztoare situaiilordeplatprezentatencepnd cua13alundelamomentulintrriin vigoarearespectivuluicontract,poatefi aplicaticoeficientuldeactualizare. Conformdefiniieiactualizrii,aplicarea coeficientuluideactualizaresepoate realizaindiferentdeapariiauneisituaii excepionale,scopulfiinddease asiguraproteciampotrivainflaiei.n cazulncare,ncepndcua13alun,la valoareasituaiilordeplatafostaplicat icoeficientuldeactualizare,o eventualoperaiederevizuireulterioar trebuiesaibnvedereinfluena coeficientuluideactualizare. 42

Utilizareamanualului Instalareaprogramului Moduleleprogramului Componentecomunemodeulelor HG28/2008 Interfaa

Help ISDP

311 . Manual de utilizare ISDP 2011

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 312

OperareainISDP
ProgramulIntelSOFT

Previous Top Next

Deviz Profesional esteoaplicatieWindowsrealizatapeplatforma.NETdelaMicrosoft.

OaplicatieestecarecterizataprinaceeacatoateelementeledeinterfatautilizatesuntrealizatedeMicrosoft inscopul utilizariideprogrameleceruleazasubsistemuldeoperare Windows Pricipaleleelementedeinterfatasunt: Ferestre,tabele, Arboriidedatepentrureprezentareaelementelortipfolder/fisier, Baradebutoane,barademeniuri, Meniuricontextualecucomenzirapide,etc.


Veti obeserva ca indiferent de programele pe care le folositi, daca acestea sunt aplicatii Windows, elementele enumeratemaisusaratasisecomportaingenerallafel. Avantajulesentialcaredecurgedeaiciconstainusurintacucareutilizatorulseobisnuiestecuprogramelenoi. Elementeledeinterfataseimpartderegulain3categorii:

1 Elementedeafisareadatelor. Etichete Tabele Structuriarborescente

graphic graphic

2 Elementedeintroducereadatelor. Casete cu liste derulante pentru introducerea prin alegerea dintro lista avalorilor predefinite. Casetetextpentruintroducereadatelordetiptextsaunumerice. 3 Elementedecomandaafunctiilor(comenzi) Butoane Meniuri

graphic graphic

graphic

graphic

,
graphic

In ultima vreme Microsoft a creat elemente care au si rol de afisaredarsiroldeeditaresi modificareadatelor.UnexempluinacestsensestetabeluleditabilutilizatinpremieradeintelSOFT inISDP2011.

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

313 . Manual de utilizare ISDP 2011

Comenzilefunctiilor
Definitia: Comenzilesintobiecteleinterfeteiunuiprogram,prinintermediulcaroraseapeleazafunctiileprogramului.

Previous Top Next

In ISDP toate functiile programului au cel putin trei comezi diferite, utilizatorul putand sa aleaga intre oricare dintre acestea,dupacumurmeaza:

Comenziinbaradebutoane: Componenta barei de butoane se schimba dinamic in functie de activarea/dezactivarea ferestrelor afisand mereu doarcomenzilefunctiilorspecificeferestreiactive. Butoaneledinbaradebutoaneauntdedouatipuri: 1. butonsimplulacomandaclickseapeleazaosingurafunctie specificabutonului 2. buton cu pin la click pe buton se deschide un meniu derulantdincaresepotalegecomenzicatrefunctiidiferite.

Comenziinbarademeniuri: Bara de meniuri are o structura constanta cu exceptia primului meniu care se modifica dinamic in functie de activarea/dezactivarea ferestrelor afisand comenzile functiilor specificeferestreiactive.

Comenziinmeniulcontextual: Una dintre particularitatile aplicatiilor Windows, meniul contextualesteolistadecomenzicareseafiseazalaclickpe butonul dreapta al mausului si afiseaza comenzile specifice contextului in care sa aplicat comanda click. Majoritatea comenzilor din meniurile contextuale au definite comenzi rapide (HotKey) apelate de la tastatura prin combinatii de taste.

1. Alegetiunelementcarepoatefimutat,selecatil,apoiaduceti cursorul mausului deasupra butonului Cut apsati CkStg. Repetati miscarea pe butonul Paste in scopul mutarii unui elementdintrunlocinaltul. 2. Alegetiunelementcarepoatefimutat,selectatil,apasatickDr inmeniulcontextualckStgpecomandaCutapoiapsatickStgpe comanda Paste in scopul mutarii unui element dintrun loc in altul. 3. Alegeti un element care poate fi mutat, selectatil, apoi de la tastatura apasati Ctrl+X urmat de Ctrl+V pentru a efectua acealeasioperatiicamaisusfaraajutorulmausului.

NOTA: Spre deosebire de meniuri butoanele din bara de butoane nu afiseaza text. Aceasta poate face dificila identificarea functiilor pe care acestea le comanda. Daca iconul nu va pare foarte intuitivaplicatimausuldeasuprabutonului,farasaapasaticlick. Imediat sub buton va aparea o eticheta cu denumirea functiei pecareacestaocomanda.

Tipuricomenzicatrefunctiileprogramului: Butonul Aceastacomandaapeleazafunctiiprincomadaclickdelamaus. esteintalnitinbaradebutoane,sauizolatincadrulferestrelordedialog undelesuntasociatedeobiceifunctiileOK,ApplysauCancel.Deregula butonulOKareasociatasitastaEnteriarbutonulCanceltastaEscape

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 314

Radiobutonulsuntcomenziintalniteingrupuridecelputincatedouasiau roluldeacomutaintredouasaumaimulteoptiuni.Scopulestedeanupermite niciodataactivareainacelasitimpadouaoptiunidinacelasigrup. Casetacubifaactiveazaunasaumaimulteoptiunidinacelasigrup


q q q

nlistadeopiuniselectaioopiunecubif Clickincasetacubif Daccasetaestebifatsevadebifa,dacestedebifatsevabifa

Listaderulantaoferautilizatoruluiposibilitateadeaselectaovaloaredintro listadata.

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

315 . Manual de utilizare ISDP 2011

Home > ManualdeutilizareISDP2011 > Generaliti > Interfaa > Tabele

Tabele
Definitie: Suntelemntedeinterfatapentruafisareadatelorintrostructura tabelaracadeexemplustructurilelistelorcucantitatidelucrariDeviz saulistelorderesurseaferentedevizelor. Scopul: Afisareadetaliataadatelorinscopulanalizei,modificariisicompletarii acestora. Elementeletabelelor:
q

CeluleleSuntelementeincaresuntafisatedistinctdateledin tabele. LiniileSuntsiruriorizontaledecelulecarecontindatede diversetipuriapartinandaceluiasielementlogicdintabel(de exemplu:acelasimaterialdintabelulderesurse.) CursorElementgraficceindicaliniaactivaaunuitabel ColoaneleSuntinsiruiriverticaledecelulecarecontindate deacelasitipdintoateelemntelelogicealetabelului(de exemplu:colanaUMdintabelulresursecontinetoatecelulele careafiseazaunitatiledemasuraaletuturorresurselor.) Antetul(capuldetabel) Liniasuperioaraatabeluluiincare suntafisatedenumirilecoloanelor MeniulContextualestelistadecomenzicatrefunctiile specificetabeluluisiesteapelatalackDr MeniulAntet Estemeniulcontextualdestinat afisarii/ascunderiicoloanelorunuitabelinscopulsimplificarii afisariidatelor.

q q

Editareamanualaintabel Desisuntelementedeinterfatadincategoriaelementelordeafisare, tabeleleutilizateinISDPausicapacitatedeapermiteeditareadirectaa valorilordincelule.Pentrumodificareavaloriiuneiceluleselectaticelula siintroducetidateledelatastatura. 1. 2. 3. Selectatiadiacent sau neadiacent maimultecelule. Introducetidelatastaturanouavaloare. ApasatitastaEnter

Selectareaadiacentaliniilorsaucelulelor Utilizandcursorulmauslui,clickpeunadintrecelule(linii)sifarasa eliberatibutonulmausului,tragetiinsussauinjosdealungulcoloanei. Selectareaneadiacentaliniilorsaucelulelor ApasatisimentinetiapasatatastaCTRLsimarcaticuclickfiecarecelula (linie).DupaselectareatuturorceluleloreliberatitastaCTRL. Ordonarealiniilornbazadepre 1. 2. Poziionaimausulpecapuldetabel. Clickpedenumireacoloaneidupcaredoriisordonailiniile dintabel.Programulordoneazliniilenordine cresctoare. Indreaptadenumiriicoloaneivafiafiatsimbolul 3.

aldoileaClickpedenumireacoloaneiordoneazliniilein ordine descresctoare.Indreaptadenumiriicoloaneivafi afiatsimbolul

See also
Comenzile Arboridedate

Help ISDP

Manual de utilizare ISDP 2011 . 316

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

317 . Manual de utilizare ISDP 2011

Arboridedate

Previous Top Next

Definitia: Arboriidedatesuntelemntedeinterfatapentruafisareadatelorintrostrcturapemaimultenivele(deex.: structurileInvestitieObiectDevizsauIndicatorCapitolSubcapitol) Scopul: Reprezentarestructurilorierarhizatepemaimultenivele.Relatiiledintrenivelesuntevidentiateprinalinierea diferentiataanivelurilor. Elementelearoborilor: Butoanele[]si[+]careauroluldeaexpanda,repectivdearestrangenivelulsuperiorinscopulafisariisau ascunderiinivelurilorinferioare. Iconulesteimagineareprezentativaprntruunanumitnivel. Denumireaelementuluidinstructuradedate MeniulContextualestelistadecomenzilafunctiilespecificestructuriidedatereprezentatedearboresieste apelatalackDr

graphic

Desisuntelementedeinterfatadincategoriaelementelordeafisare,arboriiutilizatiinISDPausicapacitatedea permiteeditareadenumiriielementuluireprezentat.Pentrumodificareadenumiriiselectatiunelementapoiapsatide douaorickStg(atentienuestevorbadedCkcidedouaclickurirepetatelaunintervaldecelputin0,5sec).

graphic

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

Help ISDP

Index

This Help System was created with the evaluation version of HelpConsole.

S-ar putea să vă placă și