Sunteți pe pagina 1din 4

Alexandru L pu neanul-Nuvel istoric

Nuvela este una dintre speciile epice n proz n care sunt narate ntmpl ri desf urate pe un singur fir epic, generate de un conflict puternic, n centrul c ruia se afl un personaj complex. Publicat n primul num r al revistei Dacia literar , Alexandru L pu neanul de Costache Negruzzi este prima nuvel istoric din literatura romn . Nuvela apar ine prozei romantice, fiind inspirat din istoria na ional , potrivit recomand rii lui Mihail Kog lniceanu, n manifestul literar al romantismului romnesc, articol-program intitualt Introduc ie. Astfel Negruzzi ajut la promovarea unei literaturi originale, n care dezvolt un subiect autohton, reu ind s reconstitueasc artistic o epoc din trecut. Titlul este reprezentat de numele personajului eponim. Ac iunea este clar i se bazeaz pe conflictul bine eviden iat dintre domnitor i boierii care l-au tr dat n prima domnie siliser s p r seasca tronul Moldovei. Naratorul omniprezent,omniscient i nara iunea la persoana a III-a definesc perspectiva obiectiv a nuvelei. Costache Negruzzi este primul scriitor care valorific ntr-o crea ie literar cronicile moldovene ti (Letopise ul rii Moldovei de Grigorie Ureche i Miron Costin). Acesta preia scene, fapte i replici, dar se distan eaz de realitatea istoric prin apelul la fic iune i prin viziunea romantic asupra istoriei, influen at de ideologia pa optist . Figura domnitorului L pu neanul corespunde personalit ii istorice, datele precizate prinvind cea de a doua sa domnie a voievodului, so ia sa dna Ruxandra i boierii tr d tori precum i preluarea unor evenimente din cronici sunt adev rate. n schimb, unele evenimente istorice sunt transformate cu scop estetic. Astfel, vornicul Mo oc nu mai tr ia n cea de-a doua domnie a lui L pu neanul, deoarece fusese ucis n Polonia, mpreun cu Spancioc i Stroici. De aici decurge i fic iunea privind lin area lui Mo oc de c tre popor, precum i ideea c L pu neanul a murit n bra ele c lailor s i Spancioc i Stroici. Astfel, prozatorul modific faptele istorice, uneori cu scop estetic pentru a m ri tensiunea, de a pune n eviden mesajul textului, r mnnd ntre limitele verosimilului. Nara iunea textului se desf oar linear, cronologic, prin nl n uirea secven elor narative i a episoadelor, particularitate narativ romantic . Echilibrul compozi ional este realizat prin organizarea textului n patru capitole care fixeaz momentele subiectului. Fiecare capitol poart cte un motto semnificativ cu rol rezumativ i care constitue replici memorabile rostite de personaje. n capitolul I, Dac voi nu m vre i, eu v vreu... este raspunsul lui L pu neanul soliei de boieri care i cereau s renun e l-a tron, o hot rre ferm ce exprim dorin a domnitorului de putere, la care se adaug i setea de r zbunare fa de boierii care l-au tr dat. n capitolul II, Ai s dai sam , Doamn ... este advertismentul pe care v duva unui boier care fusese decapitat l adreseaz doamnei Ruxandra, pentru c nu ia atitudine fa de crimele so ului s u, fapt c ruia i se adaug i alte evenimente precum: incendierea cet ilor, confiscarea averilor boiere ti.

Alexandru L pu neanul-Nuvel istoric

n capitolul III, Capul lui Mo oc vrem... este cererea r zbunatoare a norodului care g se te n Mo oc vinovatul pentru toate nemul umirile. De asemenea, capitolul con ine mai multe scene romantice cu caracter excep ional: participarea i discursul domnitorului la slujba religioas de la mitropolie, osp ul de la palat i uciderea celor 47 de boieri, lin area lui Mo oc de c tre mul imea revolt i leacul de fric pentru doamna Ruxandra. n capitolul IV, De m voi scula, pre mul i am s popesc i eu... este amenin area rostit de L pu neanul care era bolnav, fiind c lug rit potrivit obiceiurilor vremii, retr gandu-se astfel n cetatea Hotinului. Faptul c , atunci cnd i revine, amenin s -i ucid oe to i, o determin pe dna Ruxadra s accepte sfatul boierilor de al otr vi. Conflictul nuvelei este complex i pune n lumin personalitatea puternic a personajului principal.Principalul conflict, exterior, este de ordin politic: lupta pentru putere iscat ntre boieri i domnitor. Mijloacele alese de L pu neanull pentru impunerea autorit ii domne ti sunt sngeroase, caracteristice tiranului feudal. Pe lng conflictul principal exit i unul secundar, ntre L pu neanull i vornicul Mo oc, boierul care l tr dase, concretizat n dorin a de r zbunare a domnitorului. Faptele prezentate, conflictele sunt organizate n jurul unui personaj memorabil, puternic individualizat a c rui tr s turi sunt eviden iate de rela iile cu celelalte personaje. Alexandru L pu neanul este personajul principal al nuvelei, un personaj romantic, excep ional care ac ionez n situa ii excep ionale (scena uciderii boierilor sau scena pedepsirii lui Mo oc). ntruchipeaz tipul domnitorului tiran i crud care ncalc anumite principii religioase i morale n scopul de a- i p stra puterea. Este un personaj complex, cu calit i i defecte puternice. Echilibrul dintre conven ia romatic i realitatea individului se realizeaz prin modul de construire a personajului: subordonarea tr s turilor uneia principale, voin a de putere, care i c l uze te ac iunile. nc din primul capitol, respingnd solia boierilor care i cereau s renun e la tron, Alexandru L pu neanull i demonstreaz tenacitatea, fermitatea i energia n realizarea scopului propus: Dac voi nu m vre i, eu v vreu [ ] i dac voi nu m iubi i, eu v iubesc pre voi [ ] S m ntorc? Mai degrab i ntoarce Dun rea cursul nd r pt . Diplomat, inteligent i lucid, L pu neanul tie c va avea nevoie de un intermediar de sacrificiu ntre el i popor. Acesta i promite s -l cru e pe Mo oc, ba mai mult, i f g duie te c sabia mea nu se va mnji n sngele t u . Scenele cutremur toare tipic romantice ce exercit o fascina ie boln vicioas asupra celor din jur: omorrea celor 47 de boieri, a ezarea capetelor retezate sub forma unei piramide,dup rangurile boiere ti, moartea prin otr vire a lui L pu neanul. R zbunarea absolut a domnitorului este realizat n scena n care i ucide pe boierii care l-au tr dat. El d dovad de lips de compasiune i de cruzime, ns i ine promisiunea fa de vornicul Mo oc i nu l ucide i pe acesta a a cum a f cut cu cei 47 de boieri. 2

Alexandru L pu neanul-Nuvel istoric

Bun cunosc tor al psihologiei umane, se dovede te att n atitudinea lui fa de Mo oc ct i atunci cnd profit de mul imea adunat la por ile cur ii domne ti, tiind astfel s scape de unul dintre cei mai amenin tori du mani ai s i, argumentnd Pro ti, dar mul i [ ] s omor o mul ime de oameni pentru un om, nu ar fi p cat? . Capacitatea de manipulare este dus la des vr ire, atunci cnd, n fa a mul imii r zvr tite, el ia hot rrea (comunicat de asemenea cu cinism Du-te de mori pentru binele mo iei dumnitale, cum ziceai nsu i ) de a-l sacrifica pe Mo oc, sc pnd n acest fel de un du man periculos ( i formal, respectndu- i promisiunea) i deturnnd un pericol iminent, o mul ime care, sc pat de sub control, ar fi putut deveni imprevizibil . Rela ia dintre L pu neanull i doamna Ruxandra este specific romantusmului, deoarece este constriut pe antiteza romantic : angelic demonic. Ea este opusul domnitorului, fiind nzestrat cu calita i precum blnde ea, ging ia i iubirea de oameni. Promi ndu-i n prealabil un leac de fric , L pu neanull se bucur cu cruzime de spaima doamnei care le inase la vederea piramidei de capete ale boierilor. Totu i, ea va fi cea care va accepta sfatul boierilor Spancioc i Stroici de a-l otr vi pe domnitor n urma amenin rilor cu moartea din partea lui L pu neanul asupra propriei familii. L pu neanul este caracterizat n mod direct de catre narator, conturarea portretului fizic al domnitorului este realizat prin descrierea vestimenta iei: Purta coroana Palelologilor, i peste dulama polonez de catifea stacojie, avea cabani a turceasc . Cu ajutorul unui proverb L pu neanul l caracterizeaz pe Mo oc: lupu p ru- i schimb , da n ravul ba . Caracterizarea indirect este realizat prin faptele domnitorului ce relev cruzimea acestuia, precum scena uciderii boierilor sau a scena lin rii lui Mo oc. Replicile lui L pu neanul sunt memorabile, dou dintre ele figurnd ca motto pentru capitolele I i IV. Celebrul raspuns Pro ti, dar mul i! eviden iaz abilitatea politic a domnitorului. Nara iunea dinamic se intersecteaz cu dialogul subliniindu-se conflictul dintre domnitor i boieri. Este prezent i descrierea, fie portretic (cea a doamnei Ruxandra), fie de cadru (a cet ii Hotinului), fei gen tablou (cea a s lii de oaspe i) sau de ceremonii (osp ul dmnesc). Prin acestea se realizeaz culoarea local ce confer autenticitate epocii istorice descrise sub aspectul temporal i spa ial. n ceea ce prive te registrul stilistic, se poate observa c stilul este sobru, dar nelipsit de elemente lexicale care asigur autenticitate ntmpl rilor specifice unei perioade istorice: a face din n ar armasar , ob te , obl duire . Cititorul modern, consider c reconstituirea culorii epocii, eviden iat prin descrierea vestimenta iei i a obiceiurilor de la curtea domneasc l aduce mai aproape pe cititor de o epoc medieval .Totodat , consider ca scriitorul Costache Negruzzi reu este s aduc la via epoca surprins n a doua jum tatea a secolului XVI-lea prin valorizarea i transfigurarea adev rului istoric.

Alexandru L pu neanul-Nuvel istoric

n concluzie, Alexandru L pu neanul de Costache Negruzi este o nuvel istoric prin sursa de natur istoric , prin raportul dintre realitate i fic iune, culoarea local i limbaj.