Sunteți pe pagina 1din 84

SUMAR

15 18 38 45 48 51 54 56 64
Crema potrivit
n funcie de tipul de ten

O inim sntoas
iubete mai mult!

Terapia de substituie hormonal,


tratament n menopauz

Enterocolita acut Arteriopatia periferic


3 factori de risc: fumat, vrst, diabet

11

Shiatsu, tehnic japonez


de relaxare fizic i psihic

Persoanele tinere i copiii,


cei mai expui virusului A(H1N1)

22

Primul ajutor n caz de


sufocare

Tendinele primverii 2010:


hidratare, vitaminizare i cosmetice bio

28

10 apari]ii - 18 LEI

www.farmaciata.ro

EDITORIAL
O inim sntoas

iubete mai mult!


Analizele medicale sunt ansamblul de procedee, mai mult sau mai pu]in complexe, care furnizeaz\ informa]ii asupra aspectului [i func]ionalit\]ii diferitelor organe [i compartimente ale organismului, ct [i asupra gradului de s\n\tate [i boal\ ce ne afecteaz\. Pentru ca analizele s\ reflecte cu adev\rat situa]ia organismului, pe lng\ performan]ele laboratorului, este foarte important\ [i preg\tirea pacientului `naintea recolt\rii. Analizele se fac de obicei la solicitarea medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriul de specialitate sau `n condi]iile spitaliz\rii. Exist\ [i analize profilactice, care se fac la angajare sau cu ocazia examenelor medicale periodice (solicitate de institu]ia pentru care ne desf\[ur\m activitatea) [i analize medicale solicitate de firmele de asigur\ri unde avem asigurarea de via]\. Mai exist\ analizele pe care le facem din proprie ini]iativ\, pentru a ne verifica starea de s\n\tate, f\r\ a avea trimitere de la un medic sau o institu]ie. Indiferent de motivele pentru care dorim s\ ne facem analize, pentru men]inerea unei st\ri de s\n\tate bun\ sunt necesare. La fel de utile sunt [i recomand\rile profesioniste ale farmacistelor Catena, care ne pot oferi sfaturi [i, totodat\, ne pot consilia `n privin]a produselor, suplimentelor absolut necesare `n acest sezon. Pentru to]i cei care doresc s\-[i p\streze s\n\tatea inimii, bro[ura O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! este cel mai bun mijloc de informare privind prevenirea bolilor cardiovasculare.

Revista Farmacia Ta: Pre[edinte: Anca VLAD Director general: Otilia OSTRO}KI Director DTP: Dan IVNESCU Editor coordonator: Andra DUMACHI Consultant financiar-contabil: ASCENT ACCOUNTING Colectivul redac]ional: Redactor medical: Dr. Alin POPESCU Redactori: Ana NICOLESCU, Irina CHELRESCU Colaboratori: Dr. Camelia DIACONU, Dr. Ruxandra CONSTANTINA, Dr. Marian ZOTA, Dr. Corina-Aurelia ZUGRAVU, Dr. Georgiana TACHE. Corector: {tefan STAN Produc]ie, DTP: M\d\lin VASILE, Tiberiu Dan CR|CIUN Secretariat: Irina BONDEI Distribu]ie: Marius PARASCHIV Departament web: Irina CHEL|RESCU - Editor, Adrian CIOROPIN| Administrator, Raul CIURESCU - IT Ne pute]i contacta la: Bucure[ti, Str. Islaz nr. 3, sector 1; Telefon: 0742 220 742; 021 207 9136 int.131 Fax: 021 207 9141 Coresponden]\: O.P 5, C.P 149; Bucure[ti; e-mail: office@farmaciata.ro; . . www.farmaciata.ro; redactie@farmaciata.ro; publicitate@farmaciata.ro. Concept&Crea]ie: TONICA GROUP Editor revist\: SC GALENUS SRL. Not\ copyright: Drepturile de autor pentru con]inutul [i forma revistei Farmacia Ta apar]in `n exclusivitate SC GALENUS SRL. Este interzis\ reproducerea par]ial\ sau total\ a materialelor cuprinse `n aceast\ revist\. SC GALENUS SRL nu r\spunde pentru con]inutul materialelor publicitare. Ofertele de produse Catena sunt n limita stocului disponibil. Nu ne asum\m responsabilitatea pentru modific\rile ulterioare de pre]. Farmacia Ta este marc\ `nregistrat\ a SC GALENUS SRL. Tipar: MegaPress S.A. Tip\rit `n 90.000 de exemplare Fotografii asigurate de: Shutterstock Coperta1: SHUTTERSTOCK Urm\toarea apari]ie: APRILIE 2010 ISSN: 1454-7341

ORL
R\celi, gripe, deshidratarea pielii, buze uscate, mini [i picioare constant `nghe]ate... acestea sunt rezultatele anotimpului rece. Otitele sunt afec]iuni care se localizeaz\ la nivelul urechii, de obicei dup\ lupta organismului cu o infec]ie de tip viral. Ave]i grij\ cum trata]i r\celile pentru a evita complica]iile nedorite!
Cum apar de obicei otitele? Instalarea infec]iei virale poate duce la o inflamare a membranei urechii medii, care provoac\ apoi acumularea de lichid `n spatele timpanului. Aceste acumul\ri, netratate `n timp util, determin\ infectarea timpanului [i ulterior perforarea lui.

Otitele
Prevenia,
cel mai bun tratament

Din ce cauz apar otitele?


Cauzele frecvente pentru apari]ia otitelor sunt diversele blocaje provocate de inflam\ri ale canalelor care leag\ cavit\]ile nazale de urechea medie. Copiii sunt principalii viza]i. O alt\ cauz\, al\turi de inflama]ii [i infec]ii, este diferen]a de

...

Granio+ Tonus
Supliment alimentar - sirop pentru copii
Formula Granio+ pentru tonus combin\ extracte naturale de urzic\, ghimbir [i c\tin\, stimulnd sistemul imunitar. C\tina este o surs\ important\ de polivitamine naturale, utilizndu-se `n caren]ele vitaminice, anemii, astenii [i lipsa poftei de mncare.

Produs disponibil `n farmaciile

www.catena.ro
www.farmaciata.ro

presiune dezvoltat\ `ntre compartimentele urechii. Otitele pot fi acute sau cronice, externe, medii, interne, difuze ori localizate. De asemenea, se pot croniciza dac\ nu sunt tratate corespunz\tor.

Simptome n funcie de cauze


Dac\ otitele sunt de natur\ bacterian\ (Stafilococul auriu [i Piocianicul), atunci pacientul acuz\ durere, senza]ie de ureche `nfundat\ [i secre]ii `nso]ite uneori de febr\. Otitele micotice aduc senza]ia de mnc\rime, de ureche `nfundat\ [i secre]ii. Cele mai frecvente infec]ii micotice sunt produse de Candida albicans [i apar pe baza unei imunit\]i sc\zute, ca urmare a unor tratamente prelungite pe baz\ de antibiotice sau `nso]ind boli precum diabetul sau obezitatea.

Pentru o diagnosticare corect\, medicul ORL utilizeaz\, pe lng\ discu]ia cu pacientul, o serie de metode: ortoscopul (permite o vizualizare mai atent\ a conductului auditiv), audiograma (investigheaz\ gradul de afectare al auzului), analiza de secre]ie (cu antibiogram\) sau timpanograma (m\soar\ presiunea aerului la nivelul urechii).

poluarea, curen]ii de aer rece (aerul condi]ionat). l Otitele au tendin]a de a recidiva. Prin urmare, cei care au suferit un episod de otit\ la un moment dat sunt mai predispu[i la a dezvolta un altul.

Prevenie i tratament
Tratamentul este diferen]iat `n func]ie de cauze. Medicul poate recomanda medicamente antimicotice sau antibiotice, `nso]ite `n general de antiinflamatoare [i analgezice cu administrare local\. Preven]ia este `ns\ principalul aspect `n lupta cu otitele. l Cur\]area urechilor este foarte important\, `ns\ exager\rile au efect contrar. Secre]iile de la nivelul urechii au rol de protec]ie. ~ndep\rtarea lor `n profunzime faciliteaz\ de fapt instalarea factorilor d\un\tori. l Dac\ ave]i un istoric, iar otitele au dus la perforarea timpanului, ave]i grij\ ca apa, produsele de `ngrijire a p\rului etc. s\ nu intre `n ureche. Folosi]i dopuri de protec]ie. Text: Irina Chel\rescu Consultant: Dr. Mirabela S\ftoiu, Medic medicin\ de familie

Factori de risc n cazul otitelor


l Unul dintre importan]ii factori de risc `l reprezint\ vrsta. Astfel, copiii sub vrsta de 4 ani sunt mult mai predispu[i infec]iilor. Acest lucru att din cauza sistemului imunitar `n formare, ct [i faptului c\ structurile urechii sunt de mici dimensiuni, inflama]iile fiind mult mai periculoase. l Anotimpul rece este un pericol la fel de important. Copiii [i adul]ii sunt `n egal\ m\sur\ predispu[i la dezvoltarea otitelor, cu att mai mult cu ct exist\ o baz\ de alergii sezoniere. l Imunitatea sc\zut\ a organismului este una dintre principalele cauze ale acestor infec]ii. Astfel de persoane sunt mai sensibile la factori precum fumatul, 6
martie

Dr. Ruxandra Constantina


Medic specialist medicin\ de familie, Competen]\ apifitoterapie, Centrul Medical Med-As, 021/313.05.32.

FARMACIA NATURII

Remedii naturale
pentru astenie
Astenia de prim\var\ este, `n majoritatea cazurilor, o astenie reac]ional\. Organismul reac]ioneaz\ `n aceast\ perioad\ care presupune schimbarea vremii, cu varia]ii de temperatur\, de presiune atmosferic\ [i de umiditate. Astfel, corpul este suprasolicitat, cu att mai mult cu ct tonusul fizic [i psihic este mult diminuat la finele iernii.
~n aceste condi]ii pot ap\rea o serie de tulbur\ri [i simptome nepl\cute de tipul: astenie fizic\ [i psihic\, dureri de cap, tulbur\ri de dispozi]ie, depresie, insomnie, hipersomnolen]\ diurn\, tulbur\ri de memorie [i concentrare etc. asemenea, aceste verde]uri au rol vitaminizant [i mineralizant, prin con]inutul bogat `n clorofil\, s\ruri minerale [i vitamine cu rol antioxidant [i de activare a metabolismului.

Multe legume proaspete, pentru vitamine


Odat\ cu venirea prim\verii, ne putem diversifica alimenta]ia: mult mai multe legume [i fructe proaspete, ca atare, `n salate sau sub form\ de sucuri. Astfel, este indicat s\ consum\m din abunden]\ urzici, [tevie, spanac, unti[or, p\p\die, salat\ verde, ]elin\, lobod\, ridichi, ceap\, praz, varz\, care ajut\ `n primul rnd la detoxifierea organismului. De 8
martie

Ceai de maghiran, suntoare sau lavand


Condimentele pu]in picante, busuiocul, maghiranul, leu[teanul, reprezint\, pe lng\ sursa de vitamine [i minerale, un tonic [i un energizant deosebit de eficace. Prin con]inutul lor, combat depresia [i stresul, revigornd psihicul. Se poate consuma pulbere de busuioc, 1 linguri]\, de 3-4 ori/zi, cu ap\, timp de 10-14 zile, sau pulbere de rozmarin, cte 1 linguri]\, de 3 ori/zi, `nainte de mas\, cu rol de

...

FARMACIA NATURII
stimulare hepato-biliar\. Foarte eficient `n combaterea asteniei este [i ceaiul de maghiran, sub form\ de macerat la rece. ~n caz de nervozitate sau depresie se mai pot utiliza tinctur\ (20 de pic\turi diminea]a [i seara) sau ceaiuri de: talpa-g[tei, lavand\, sun\toare (sau comprimate, dou\ pe zi), care se consum\ c\ldu]e, 2-3 c\ni/zi, `ndulcite cu miere. pot face trei-patru cure pe an. l P\stura cre[te imunitatea organismului [i men]ine un bun tonus fizic [i psihic. Doza uzual\ recomandat\ este de 10 g/zi, `n doz\ unic\ sau `n dou\ prize, administrat\ la 30-45 de minute dup\ mas\, `n cure de cte 1 lun\, care pot fi ulterior repetate. Gemoterapia este benefic\ `n combaterea asteniei. Se pot folosi extractele din muguri sau ml\di]e de stejar, c\tin\, mesteac\n, rozmarin, coac\z negru, zmeur sau m\ce[. Ginsengul siberian este un energizant [i vitalizant foarte eficace. Se consum\ sub form\ de capsule, 2-3 pe zi, timp de 30 de zile.

Produsele apicole mbuntesc tonusul fizic i psihic


Produsele apicole sunt deosebit de valoroase, deoarece con]in o multitudine de vitamine [i minerale, enzime, hormoni, cu rol de refacere a tonusului fizic [i psihic. Pute]i consuma: l Polenul este un stimulent general al organismului, cu rol vitaminizant, tonic [i energizant, care `nl\tur\ starea de nervozitate [i iritabilitatea. Totodat\, este benefic `n caz de surmenaj fizic [i intelectual, depresii nervoase, insomnie. Se consum\ aproximativ 10-20 g de polen/zi, `n cure de 30 de zile. Se

Mceele, ctina i lptiorul de matc fortific organismul


Fructele de p\dure (afine, m\ce[e), c\tina [i l\pti[orul de matc\ sunt recomandate pentru fortificarea [i vitaminizarea organismului. M\ce[ele reprezint\ o surs\ important\ de vitamina C. Se administreaz\ cte 1 linguri]\ de pulbere de fructe de m\ce[e, de 3-4 ori pe zi, pe stomacul gol, timp de 1 lun\. Se pot consuma [i sub form\ de sirop presat la rece. Uleiul de c\tin\ con]ine cantit\]i substan]iale de vitamina A [i C. Se administreaz\ zilnic 10-20 de pic\turi, de 3 ori pe zi sau coenzima Q10 `n ulei de c\tin\. L\pti[orul de matc\ este o surs\ de aminoacizi esen]iali, vitamine (A, B1, B2, B6, B12, D, K, E), calciu, magneziu, sodiu, potasiu, zinc, cupru [i fier. Doza indicat\ este de 1 g/zi la adul]i (2 linguri]e de dozare) [i de 0,5 g/zi la copii (1 linguri]\ de dozare), sublingual, cu 30 de minute `nainte de prima mas\ a zilei.

10

martie

Dr. Mihaela Gologan


Medic specialist diabet zaharat, nutri]ie, boli metabolice Centrul Medical Unirea

MEDICIN GENERAL

Sindromul metabolic,
risc crescut pentru bolile coronariene
A[a-numitul sindrom metabolic nu este o afec]iune `n sine, ci reune[te o serie de tulbur\ri metabolice care identific\ persoane prezentnd riscul dezvolt\rii diabetului zaharat tip 2 [i bolilor cardiovasculare.
Prima sistematizare a acestor anomalii, respectiv insulinorezisten]a, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, hipertensiunea arterial\, sc\derea HDLcolesterolului, a fost realizat\ `n 1988, sub denumirea de sindrom x metabolic. ~n ciuda importan]ei medicale a acestui marker de risc cardiovascular, r\mne disputat\ cea mai bun\ cale de a-l defini. importan]\. Ultimul consens, octombrie 2009, al unor importante foruri interna]ionale (Federa]ia Interna]ional\ de Diabet, Federa]ia Mondial\ de Cardiologie, Societatea Interna]ional\ de Ateroscleroz\, Societatea American\ de Cardiologie), include cel pu]in trei dintre urm\toarele cinci criterii de diagnostic: l Obezitate abdominal\, obiectivat\ prin circumferin]a abdominal\ peste 80 cm la femei [i peste 94 cm la b\rba]ii europeni; l Nivel crescut al trigliceridelor sau tratament specific (TG>150mg/dl);

Care este factorul cheie al sindromului metabolic?


Cea mai recent\ defini]ie acord\ tuturor criteriilor de diagnostic aceea[i

...

Bio-Chrom-FTG Forte
Stabilizeaz\ glicemia
Indica]ii: l Contribuie la men]inerea glicemiei `n limite normale; l Reduce apetitul pentru dulciuri; l mbun\t\]e[te ac]iunea insulinei.

Produs disponibil `n farmaciile

www.catena.ro
www.farmaciata.ro

11

MEDICIN GENERAL
odern, cu Stilul de via]\ m ice, bogate diete hipercalor ale, glucide `n gr\simi anim ente de tip simple sau alim cerea fast-food [i redu sunt cei mai activit\]ii fizice i implica]i importan]i factor tor `n apari]ia aces \ri metabolice. perturb
colesterol), tulbur\ri ale somnului (apnee `n somn), lipodistrofii. Prezen]a sindromului metabolic se asociaz\ [i cu cre[terea riscului pentru anumite tipuri de cancer, cum ar fi cele localizate la nivel colorectal sau mamar. Prezen]a sindromului metabolic confer\ un risc de trei ori mai mare de apari]ie a bolii coronariene [i a accidentului vascular cerebral (AVC), dublnd mortalitatea din aceste cauze. Riscul de moarte subit\ este de cinci ori mai mare la pacien]ii cu diabet zaharat [i de dou\-trei ori mai mare la pacien]ii cu sindrom metabolic. Dac\ diabetul zaharat nu este deja prezent, sindromul metabolic cre[te de cinci ori riscul de apari]ie a diabetului zaharat de tip 2.

l Nivel sc\zut al HDL-colesterolului sau tratament specific (HDL-C<40mg/dl la b\rba]i [i HDL-C<50mg/dl la femei); l Valori crescute ale tensiunii arteriale sau tratament pentru hipertensiune (TA sistolic\130mmHg [i/sau TA diastolic\85mmHg); l Valori crescute ale glicemiei (glicemie a jeun>100mg/dl) sau diabet zaharat.

Inciden de 50% la americanii peste 50 de ani


Conform studiului NHANES, `n Statele Unite ale Americii, prevalen]a sindromului metabolic este de 23-24% [i cre[te cu vrsta, ajungnd la aproximativ 50% la persoanele peste 50 ani. Odat\ cu `naintarea `n vrst\ cre[te procentul persoanelor obeze sau supraponderale, se reduce masa muscular\ [i capacitatea secretorie a celulelor beta-pancreatice, sursa de insulin\ endogen\. De asemenea, prevalen]a cre[te foarte mult la pacien]ii cu diabet zaharat tip 2, `n jur de 70%.

Risc de trei ori mai mare pentru bolile coronariene i AVC


Exist\ o multitudine de afec]iuni care se pot asocia cu sindromul metabolic: sindromul ovarelor polichistice, steatoza hepatic\ non-alcoolic\ (`nc\rcarea gras\ a ficatului), litiaza biliar\ (calculi de

n evoluia sindromului metabolic, cel mai probabil prima modificare este apariia obezitii abdominale, urmat, n timp, la persoanele cu risc crescut, de apariia celorlalte perturbri.
12
martie

Cum se stabilete diagnosticul?


O metod\ simplu de pus `n practic\ este identificarea a[a-numitei talii hipertensive, adic\ a persoanelor ce prezint\ concomitent circumferin]a abdominal\ crescut\ [i hipertensiune arterial\. Acestor persoane li se pot

...

MEDICIN GENERAL
depista [i alte perturb\ri metabolice, printr-un set de analize de laborator, care s\ includ\ trigliceridele, glicemia sau frac]iunile colesterolului. ~n cazuri individuale se pot evalua gradul de inflama]ie (proteina C reactiv\), metabolismul proteic (acidul uric seric) [i profilul hormonal. intensitate moderat\, renun]area la fumat, reducerea consumului de alcool, `ndep\rtarea factorilor de stres.

Scdere n greutate i sport, prevenirea sindromului metabolic


Din cauza prevalen]ei crescute [i a asocierii cu risc crescut de diabet zaharat tip 2 [i/sau boli cardiovasculare, sindromul metabolic este o problem\ important\ de s\n\tate public\, impunnd depistare

Primul pas: optimizarea stilului de via


Obiectivele terapeutice sunt prevenirea

Dieta recomandat\ este moderat hipocaloric\, un deficit de 5001000 de kilocalorii pe zi, astfel `nct s\ determine o reducere ponderal\ de aproximativ 7-10%, `ntr-un interval de 6-12 luni.

instal\rii diabetului zaharat tip 2 [i sc\derea riscului pentru boal\ aterosclerotic\. }intele principale sunt obezitatea abdominal\ [i insulinorezisten]a, cu sc\dere `n greutate [i un program regulat de activitate fizic\. Ulterior trebuie corecta]i factorii de risc majori: sc\derea LDL-colesterolului, a trigliceridelor, normalizarea valorilor tensiunii arteriale. Primul pas este optimizarea stilului de via]\, cu o diet\ echilibrat\, activitate fizic\ de 14
martie

precoce. Astfel, interven]ia terapeutic\ s\ poat\ preveni apari]ia diabetului zaharat [i/sau bolilor cardiovasculare [i s\ reduc\ mortalitatea prin boli cardiovasculare. De[i nu toate persoanele sedentare cu obezitate vor dezvolta sindrom metabolic, acest subgrup este cu risc crescut. Optimizarea stilului de via]\ cu sc\dere ponderal\ [i cre[terea activit\]ii fizice reprezint\ att prima linie de tratament, ct [i etapa esen]ial\ `n prevenirea apari]iei acestuia.

Dr. Oana Spnu


Medic specialist dermatologie-venerologie, Centrul Medical Anais, 021/222.17.82

DERMATOLOGIE

Fiecare dintre noi `nva]\ la un moment dat ct de important\ este `ngrijirea corect\ a tenului. Acest lucru pentru prevenirea [i atenuarea semnelor `mb\trnirii, dar [i pentru evitarea unor produse inadecvate care vor agresa pielea.
Tenul nu reflect\ numai calitatea `ngrijirii locale cu produse cosmetice, ci [i o alimenta]ie s\n\toas\ [i o hidratare adecvat\.

Crema potrivit
n funcie de tipul de ten

Cum alegem produsele de ngrijire?


Primul lucru este definirea exact\ a tipului de ten! Aceasta se face `n func]ie de vrst\, modific\ri hormonale, cu mare aten]ie la tenul sensibil (alergic) [i la cel cu afec]iuni dermatologice tip acnee sau rozacee. Al]i factori importan]i sunt climatul, poluarea [i stilul de via]\. Universul produselor cosmetice fiind extrem de vast, este indicat sfatul unui specialist. Sunt de preferat produsele dermatocosmetice, fiind structurate pe game specifice fiec\rui tip de ten [i afec]iune cutanat\, lipsite de coloran]i.

Crem pe baz de ceramide i vitamine, pentru pielea uscat


Pielea uscat\ este de obicei u[or iritabil\, sub]ire, cu pori pu]in vizibili. Procesul de cur\]are se va face `ntotdeauna cu blnde]e, cu un lapte

hidratant, urmat de un tonic f\r\ alcool. Crema protectoare de zi indicat\ are la baz\ ceramide, vitamine [i este u[or gras\, pentru a reconstrui bariera cutanat\. Se vor evita lo]iunile alcoolice, astringente, s\punul [i expunerea la soare f\r\ protec]ie. Gomajul se face numai o dat\ pe s\pt\mn\, urmat de o masc\ hidratant\. Un efect adjuvant pentru hidratare `l are aplicarea unei capsule cu uleiuri esen]iale seara, `naintea folosirii cremei de `ntre]inere.
www.farmaciata.ro

...
15

DERMATOLOGIE
Pentru a ob]ine un ten mai luminos, putem folosi alfa-hidroxiacizii (AHA) extra[i din fructe sau trestie de zah\r, prezen]i `n concentra]ii variate `n cremele de zi sau noapte. Nu sunt indica]i tenului sensibil!
fe]ei pielea este uscat\/normal\, se consider\ c\ tenul este mixt. ~n acest caz, cea mai potrivit\ este alegerea unor produse care nu sunt grase, cu o component\ hidratant\ [i alta reechilibrant\ a fluxului de sebum.

Tenul gras are nevoie de o crem cu zinc i cupru


Tenul gras este tern, neuniform, cu pori dilata]i, comedoane (puncte negre) [i pustule. Excesul de sebum d\ un aspect lucios. ~ntre]inerea zilnic\ presupune o lo]iune/spum\ non-alcoolic\ [i cur\]area cu minu]iozitate, pentru a `ndep\rta excesul de sebum [i impurit\]ile. Tonicul poate fi u[or astringent. Crema de `ntre]inere va fi numai hidratant\, cu o textur\ ultra-lejer\ [i efect matifiant, datorit\ unor compu[i esen]iali: cupru [i zinc. Gomajul de dou\-trei ori pe s\pt\mn\ este indispensabil. Aten]ie la s\punurile, lo]iunile alcoolice, cremele prea grase sau fondul de ten, care pot obtura porii [i determina noi comedoane!

Produsele de ngrijire trebuie s aparin aceleiai game


Oricare dintre tipurile de ten men]ionate poate fi sensibil (20% dintre femei), cu episoade de `nro[ire, descuamare pe anumite zone, `n]ep\turi sau senza]ie de arsur\. Aceste simptome pot ap\rea `n urma contactului cu un produs cosmetic nepotrivit sau asocierii unor produse din game diferite. A[adar, vom `ncepe prin a ne limita la dou\-trei produse de `ngrijire din aceea[i gam\, hipoalergenice, f\r\ parfum. De asemenea, vom evita gomajul exfoliant, s\punul, temperaturile extreme, alimentele condimentate, cafeaua, alcoolul. Apa termal\ este o solu]ie extrem de potrivit\ att pentru o hidratare instantanee pe timpul zilei, ct [i o alternativ\ de demachiere neagresiv\.

Crem care echilibreaz secreia de sebum, pentru tenul mixt


~n momentul `n care la nivelul axei mediene a fe]ei (zona central\ a frun]ii, nas, b\rbie) secre]ia de sebum este `n exces, se g\sesc comedoane, iar pe restul

Cum prevenim efectul radiaiilor solare?


Radia]iile UV `n exces produc `mb\trnirea cutanat\ prin distrugerea fibrelor de colagen [i elastin\ din derm (proces numit elastoz\). Fie c\ alegem o crem\ zilnic\ cu SPF inclus, fie o crem\ special\ numai pentru fotoprotec]ie, aceasta trebuie s\ aib\ un SPF de 15-20% iarna [i 30-50% vara. O astfel de crem\ se aplic\ cu 20 de minute `naintea expunerii. Pentru tenul gras sau mixt exist\ geluri non-comedogenice cu factor de protec]ie.

Mediul cald i excesiv de umed stimuleaz apariia leziunilor de acnee!


16
martie

EVENIMENT

O inim\ s\n\toas\
iube[te mai mult!

n data de 11 februarie a fost lansat\ seria de bro[uri O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!, ac]iune care face parte din campania de s\n\tate [i responsabilitate social\ cu acela[i nume, ini]iat\ [i sus]inut\ de farmaciile Catena.

Campanie de s\n\tate [i responsabilitate social\


O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! are la baz\ informarea, educarea [i preven]ia. Ini]iativa reune[te echipa de 800 de farmaci[ti [i asisten]i din farmaciile Catena, cu sprijinul comunit\]ii medicale, [i a fost creat\ `n vederea inform\rii publicului cu privire la bolile cardiovasculare. Obiectivul campaniei este de a veni `n sprijinul oamenilor, de a-i ajuta s\ `[i schimbe stilul de via]\. n cadrul campaniei se desf\[oar\, `n perioada februarie-aprilie 2010, [i Programul de s\n\tate [i responsabilitate social\ O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!.

18

martie

Ac]iuni n cadrul programului l Servicii oferite de sus]in\torul programului, farmaciile Catena: m\surarea gratuit\ a tensiunii arteriale, precum [i sfaturi profesioniste. l Suplimentele nutri]ionale cu scop preventiv vor avea reduceri speciale n farmaciile Catena. l n cadrul campaniei O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! vor fi distribuite 300 000 de bro[uri n farmacii, centre de s\n\tate, cabinetele medicilor de familie. Acestea sunt
Conferin]a de pres\ pentru lansarea bro[urii O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

destinate con[tientiz\rii riscurilor cauzate de bolile cardiovasculare [i sunt puse gratuit la dispozi]ia publicului. l Workshop-uri informative. l Dezbateri [i reuniuni la care vor participa reprezentan]i ai comunit\]ii medicale [i ai pacien]ilor, reprezentan]i ai Guvernului, Parlamentului [i mass-media [i o campanie sus]inut\ de comunicare despre inciden]a bolilor cardiovasculare, cercet\rile n domeniu [i deciziile la nivel european. l Site dedicat campaniei.

www.farmaciata.ro

19

Anca Vlad,
Pre[edinte Grup Prin ini]ierea campaniei O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!, farmaciile Catena `[i exprim\ sprijinul fa]\ de pacien]i. Campania lansat\ acum doi ani [i jum\tate, cnd am tip\rit 100.000 de bro[uri, a avut un succes extraordinar. Ne-am dorit s\ relu\m acest program [i, de data aceasta, am editat [i tip\rit 200.000 de bro[uri.

Alina Marinescu,
Director general farmaciile Catena ~n data de 7 noiembrie 2009, n cele peste 200 de farmacii Catena, a fost lansat\ campania na]ional\ O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! . Scopul campaniei este sprijinirea pacien]ilor pentru adoptarea unui stil de via]\ s\n\tos [i a industriei farmaceutice na]ionale. Campania O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! dore[te s\ ofere clien]ilor Catena oportunitatea de a se informa asupra riscurilor [i posibilit\]ilor de preven]ie n cazul bolilor cardiovasculare [i s\ educe popula]ia, prin intermediul programelor de s\n\tate [i responsabilitate social\. n cadrul campaniei se desf\[oar\ [i Programul de s\n\tate [i responsabilitate social\ O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! . Programul ofer\ ca sus]inere din partea farmaciilor Catena: l Suport informa]ional prin lansarea [i distribuirea la nivel na]ional a 300.000 de exemplare de bro[uri destinate con[tientiz\rii riscurilor cauzate de bolile cardiovasculare; l M\surarea gratuit\ a tensiunii arteriale, precum [i sfaturi profesioniste; l Reduceri speciale pentru suplimentele nutri]ionale cu scop preventiv.

Conform OMS, `n Romnia, rata mortalit\]ii din cauza bolilor cardiovasculare este de 61% din num\rul total de decese, fa]\ de 37% `n UE.

Ruxandra Andronache,
Manager farmacie Catena Campania farmaciilor Catena, O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!, are `n vedere prevenirea [i ameliorarea afec]iunilor cardiovasculare prin informarea corect\ a pacien]ilor [i prin consilierea acestora `n utilizarea suplimentelor nutritive folosite `n prevenirea bolilor cardiovasculare. Pe durata campaniei pacien]ii beneficiaz\ de: reduceri la suplimentele utilizate `n afec]iunile cardiovasculare; monitorizarea gratuit\ a tensiunii arteriale; informa]ii medicale sintetizate `n bro[ura O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

20

martie

Dr. Alexandra Grigorescu,


Medic primar boli interne, medic specialist cardiologie, doctor `n [tiin]e medicale Principalele cauze ale bolilor cardiovasculare sunt alimenta]ia necorespunz\toare, sedentarismul [i fumatul, factori ce pot fi controla]i. Evitarea acestora ar putea reduce cu 80% num\rul deceselor premature provocate de afec]iunile cardiovasculare. 17 milioane de oameni mor anual din cauza afec]iunilor cardiovasculare, la fiecare 2 secunde apare un deces cauzat de aceste boli, iar la fiecare 6 secunde o persoan\ sufer\ un atac cerebral. Din cele 10 milioane de oameni care supravie]uiesc anual unui accident vascular cerebral, peste 5 milioane r\mn cu dizabilit\]i permanente.

Inciden]a [i consecin]ele bolilor cardiovasculare pot fi reduse prin diagnostic timpuriu, un management adecvat al afec]iunii, recuperare [i preven]ie, inclusiv consiliere privind organizarea stilului de via]\. Principalii factori de risc sunt: hipertensiunea arterial\, fumatul, nivelul ridicat al colesterolului sangvin.

Dr. Camelia Diaconu, Medic


primar medicin\ intern\, doctor `n medicin\, competen]\ ecografie general\ [i cardiac\ Boala cardiovascular\ este situat\ pe primul loc ca [i cauz\ a mortalit\]ii n Europa, att la femei, ct [i la b\rba]i, potrivit Cartei Europene a S\n\t\]ii Cardiovasculare (European Heart Health Charter). n Europa, cauzeaz\ peste 4,35 milioane de decese n fiecare an (European Heart Health Charter). Cel pu]in 20% dintre pacien]ii hipertensivi care se prezint\ la un consult medical nu [tiu c\ au hipertensiune arterial\, chiar dac\ tensiunea lor arterial\ are valori ridicate. Din acest motiv, controlul tensiunii arteriale este necesar cel pu]in o dat\ pe an, chiar n absen]a oric\rei manifest\ri de boal\.

Dr. Corina-Aurelia Zugravu,


Medic primar igiena alimenta]iei [i nutri]ie Stilul de via]\ este o sintagm\ cu multe implica]ii: alimenta]ie, fumat, regim de activitate (stres), perioade de odihn\, exerci]ii fizice, aspecte psihologice. n ceea ce prive[te alimenta]ia, foarte importante sunt leg\turile cantitative (ct mnc\m) [i cele calitative (ce mnc\m). n lume exist\ peste 400 milioane obezi [i peste 1 miliard de supraponderali, ceea ce arat\ faptul c\ greutatea peste limitele normale reprezint\ un factor de risc esen]ial pentru bolile de inim\: inima munce[te n plus, tensiunea arterial\ cre[te, se m\resc trigliceridele [i colesterolul r\u (HDL) [i scade colesterolul bun (LDL). Este indicat\ reducerea consumului de sare, a gr\similor animale [i consumul fibrelor, a fructelor [i legumelor. Orice kilogram pierdut diminueaz\ riscul de boal\ cardiac\ [i atac vascular cerebral.

www.farmaciata.ro

21

MEDICIN GENERAL

Ochii
Afec]iunile de care suferim, de diferite cauze, pot fi determinate sau m\car intuite prin analizarea semnelor vizibile prin care se manifest\. Pielea, de exemplu, este un indicator pentru lipsa vitaminei B `n organism, iar limba poate tr\da existen]a hepatitei. Cum ne ajut\ ochii s\ traducem starea de s\n\tate?

n diagnosticarea afeciunilor

~n ultimul timp, cap\t\ notorietate o [tiin]\ u[or neglijat\, cel pu]in `n Romnia: iridiologia sau [tiin]a diagnostic\rii unor afec]iuni, modific\ri la nivelul unor organe sau func]ii ale sistemelor interne, pornind de la analiza irisului. Ne vom axa pe simptomele vizibile care ar trebui s\ ne trimit\ direct la medicul specialist. Prin urmare, ce ne spun ochii despre starea de s\n\tate?

simptome ne poate trimite c\tre realizarea unui set de analize [i, mai departe, la un mai bun management al stilului de via]\. O alimenta]ie s\n\toas\ [i un program de exerci]ii fizice regulat duce treptat la normalizarea nivelului de colesterol.

De la gastroenterit la scleroz multipl


Zona ochilor este puternic vascularizat\. Spargerea unor vase de snge de la nivelul globului ocular poate fi cauza unei infec]ii bacteriene. Un alt simptom, inflamarea irisului, indic\ o infec]ie viral\ ce poate tr\da boli precum gastroenterita sau, mai grav, afec]iuni autoimune de genul artritei. Tremurul necontrolat al pleoapelor poate sugera att existen]a unei deficien]e de magneziu `n organism, ct [i prezen]a unor boli mult mai grave, precum scleroza multipl\. Scleroza este `nso]it\ `n evolu]ia ei de o

Diagnosticarea hipercolesterolemiei
Uneori, suprafa]a irisului poate prezenta ni[te cercuri albe. Studiile au ar\tat c\ existen]a acestora poate indica un nivel crescut al colesterolului `n organism. Un alt simptom relevat tot de ochi ]ine de apari]ia unor pete albe la nivelul pleoapelor. Odat\ ap\rute, nu pot fi tratate dect cu ajutorul chirurgiei estetice. Luarea `n calcul a acestor 22
martie

serie de simptome: paralizie, sl\biciune muscular\, control deficitar al mu[chilor.

Pleoapele czute... dincolo de stresul zilnic


Uneori, pleoapele c\zute pot fi consecin]a unor perioade foarte stresante. Anumite studii au indicat `ns\ c\ un astfel de simptom poate fi asociat, foarte rar, cu cancerul pulmonar sau cu accidentul vascular cerebral (AVC). ~n cazul afect\rii pl\mnilor `n partea superioar\, o serie de nervi care au leg\tur\ cu ochii pot fi atin[i. Desigur, acest semn nu este suficient pentru o diagnosticare. {i accidentul vascular cerebral poate fi `nso]it de afectarea pleoapelor, al\turi de multe alte simptome vizibile: pierdere mobilit\]ii mu[chilor faciali, dificult\]i sau imposibilitate de a vorbi sau de a se deplasa etc.

Diagnosticarea precoce a Alzheimer


Cea mai r\spndit\ form\ de demen]\, Alzheimer, nu poate fi vindecat\. Noi studii au ar\tat c\, printr-o analiz\ a ochilor, boala poate fi descoperit\ `n stadii incipiente. Conform cercet\torilor, ochii celor bolnavi ar prezenta `nc\ de la debutul bolii pl\ci de amiloid, prezente `n general la nivelul creierului bolnavilor de Alzheimer. O astfel de diagnosticare ar putea fi un pas important `n lupta cu aceast\ boal\. Text: Irina Chel\rescu Sursa: www.nlm.nih.gov

Cearcnele i pungile de sub ochi pot fi un indicator pentru afeciunile renale. O slab funcionare a rinichilor poate provoca retenia hidric.
24
martie

Bio-Caroten+E
~mbun\t\]e[te vederea
Indica]ii: l Protejeaz\ pielea `mpotriva efectelor nocive ale radia]iilor ultraviolete; l mbun\t\]e[te vederea nocturn\; l Neutralizeaz\ radicalii liberi.

Produs disponibil `n farmaciile

www.catena.ro
Forumul Na]ional al Asocia]iilor de Pacien]i
5-7 martie 2010 Asocia]iile de pacien]i din Romnia se reunesc `ntre 5 [i 7 martie la Bucure[ti `n cadrul Forumului Na]ional al Asocia]iilor de Pacien]i. Forumul este organizat de Coali]ia Organiza]iilor Pacien]ilor cu Afec]iuni Cronice din Romnia (COPAC), singura organiza]ie na]ional\ ce reune[te 5 federa]ii ale asocia]iilor de pacien]i [i 3 asocia]ii na]ionale de pacien]i, `n parteneriat cu Colegiul Medicilor din Romnia. Scopul principal al forumului este de a-i aduce `mpreun\ pe membrii asocia]iilor de pacien]i, pentru a purta un dialog [i a pune bazele unui schimb real de experien]\ `ntre asocia]ii. Forumul `[i propune s\ informeze autorit\]ile, personalul medico-sanitar [i `ntreaga societate despre activitatea asocia]iilor de pacien]i [i s\ sublinieze importan]a existen]ei unor astfel de structuri care lupt\ pentru promovarea [i ap\rarea drepturilor pacien]ilor. Forumul va g\zdui att prezent\ri `n plen pe teme de interes pentru orice pacient din Romnia, ct [i sesiuni de dezbateri pe diverse patologii, precum diabetul, osteoporoza, cancerul, hepatita etc. Implicarea pacientului se refer\ la participarea activ\ `n procesul de decizie, lundu-se `n considerare experien]a lui relevant\ ca pacient.

MEDICINA MUNCII
Munca `n schimburi alternante (MSA) reprezint\ o modalitate de organizare `n timp a activit\]ilor profesionale ale muncitorilor sau ale echipelor de muncitori. ~n munca `n schimburi alternante apar suprasolicit\ri de ordin biologic, legate de fenomenul de desincronizare din cadrul activit\]ii profesionale [i de neconcordan]a `ntre unele func]ii ale organismului.

Ce efecte are munca n schimburi alternante

asupra organismului?

Suprasolicitarea organismului are loc `n momentul `n care se trece de la un schimb la altul, deoarece se fac eforturi pentru a modifica ritmurile biologice.

Aspectele de medicina muncii


Aspectele de medicina muncii (fiziologice, fiziopatologice, patologice, profilactice) sunt legate de concordan]ele [i neconcordan]ele dintre ritmurile biologice, profesionale [i cele extraprofesionale. l Ritmurile biologice (lunar, anual) se refer\ la evolu]ia unor indicatori biologici pe parcursul unei perioade de timp bine determinat\. Importante pentru medicina muncii sunt: temperatura central\ a corpului, frecven]a cardiac\ [i respiratorie, concentra]iile sangvine ale unor minerale [i hormoni. 26
martie

l Ritmurile profesionale corespund organiz\rii temporale a activit\]ii profesionale [i sunt reprezentate de: ziua de munc\ normal\, munca de noapte, cea `n schimburi alternante (dou\, trei sau patru echipe a cte 8 ore sau cu periodicitate instabil\). l Ritmurile extraprofesionale impuse de necesit\]ile/obliga]iile familiale [i/sau sociale. Solicit\rile [i suprasolicit\rile care apar la muncitorii ce lucreaz\ `n schimburi alternante se datoreaz\ decal\rii [i invers\rii ritmului de baz\ al organismului somn-veghe. Mecanismul fiziologic al varia]iilor diferitelor func]ii fiziologice din timpul zilei are la baz\ leg\turile reflexe condi]ionate care s-au format `n cursul vie]ii persoanei, `n procese de adaptare la condi]iile mediului exterior.

Patologia legat de munca n schimburi alternante


Munca `n schimburi alternante presupune anumite consecin]e, dintre care: l Tulbur\rile de somn, din punct de vedere calitativ [i cantitativ. Un somn bun este un factor de toleran]\ esen]ial pentru munca `n schimburi. Exist\ o leg\tur\ semnificativ\ `ntre insomnie, absenteism [i munc\; l Oboseal\ cronic\ [i somnolen]\; l Tulbur\ri neuropsihice (nervozitate, iritabilitate, diminuarea aten]iei, cefalee, vertij, stare depresiv\, anxietate), care apar sau se accentueaz\ cnd se trece de la un schimb la altul. Selec]ia personalului este foarte important\, lundu-se `n calcul vrsta, personalitatea, antrenamentul/ experien]a [i mediul de lucru; l Tulbur\ri digestive [i cre[tere `n greutate (dispepsia de munc\ alternant\: epigastralgii, regurgita]ii acide, balon\ri, anorexie, crampe abdominale, constipa]ie, tulbur\ri dispeptice) care apar/se accentueaz\ cnd se trece de la un schimb la altul; l Cre[terea riscului cardiovascular (prin modific\ri endocrino-metabolice [i interven]ia altor cofactori: tutun, obezitate, sedentarism); l Efecte asupra capacit\]ii de reproducere (mai ales la femei); l Declan[area/exacerbarea unor boli cronice preexistente: cardiovasculare, psihice, gastrointestinale, renale etc.

Studiile [i statisticile arat\ c\ cele mai multe accidente de munc\ se produc `n intervalul orar 7:00-13:00, `ns\ cele care au loc noaptea, chiar dac\ sunt mai rare, sunt mai grave.

Ritmurile biologice i toxicologia profesional


Toxicele prezente `n mediul de munc\ pot altera diferite ritmuri biologice circadiene. Astfel, pot ap\rea manifest\ri ca: sc\derea capacit\]ii de munc\, iritabilitate, indiferen]\, trecndu-se din domeniul deregl\rilor func]ionale reversibile `n cel al manifest\rilor patologice. Iat\ de ce este nevoie de stabilirea unor rela]ii clare `ntre expunerea profesional\ la toxice [i schimbul de munc\ cu implica]ii terapeutice [i profilactice pentru intoxica]ii [i boli profesionale.

Capacitatea de munc
Sintetiznd cercet\rile efectuate `n acest domeniu, se poate spune c\: l Vrful (acrofaza) capacit\]ii de munc\ se situeaz\ `ntre orele 9:00-11:00 [i 17:0019:00, reprezentnd perioadele de eficien]\ maxim\; l Perioada de eficien]\ minim\ este intervalul 13:00-15:00; l Depresiuni ale capacit\]ii de munc\ mai exist\ la orele 23:00 (depresiune acceptabil\) [i 3:00 (depresiune extrem de sc\zut\); l n cazul performan]elor de ordin psihic, maximele sunt `ntlnite diminea]a, iar al celor de ordin fizic sunt `ntlnite dup\amiaza.

Pot aprea accidente de munc


Necorelarea ritmului biologic cu cel profesional poate genera accidente de munc\. Acestea se produc din motive tehnice sau prin sc\derea aten]iei [i/sau a altor func]ii nervoase superioare, din cauza tulbur\rilor de somn, a oboselii cronice sau prin modificarea ritmurilor circadiene.

Dr. Roxana-Maria Stamatin, Medic specialist medicina muncii, Medcenter Foc[ani, 0237.224.250 www.medcenter.ro
www.farmaciata.ro

27

PSIHOLOGIE

Depii frica de medic!


Frica este, f\r\ `ndoial\, una dintre emo]iile cele mai studiate de c\tre oamenii de [tiin]\. Ea este, de fapt, un mecanism de ap\rare, de supravie]uire, ce apare ca r\spuns la o amenin]are.
Frica de o intensitate foarte mare, persistent\ [i ira]ional\, poart\ numele de fobie. Este determinat\ de prezen]a sau anticiparea prezen]ei unui obiect, unei situa]ii, unui eveniment care provoac\ starea de alert\. Fobiile se `ntlnesc sub mai multe forme [i afecteaz\ mare parte din popula]ia globului. O astfel de fobie este [i teama excesiv\ de medic. Cunoscut\ [i sub numele de iatrofobie, teama de medic sau teama de a merge la medic, cauzeaz\ o reac]ie puternic\ `n rndul celor afecta]i.

Care sunt simptomele?


Cele mai cunoscute semne resim]ite de cei afecta]i de iatrofobie sunt: l Senza]ie de sufocare; l Transpira]ie excesiv\; l Grea]\; l Palpita]ii cardiace; l Tremor; l Incapacitatea de a gndi [i vorbi clar; l Teama de a nu `nnebuni sau de a nu pierde controlul. 28
martie

Care sunt cauzele iatrofobiei?


Acest tip de fobie poate avea multiple cauze. Cea mai `ntlnit\ este legat\ de o experien]\ traumatizant\ din copil\rie, legat\ de vizita la medic. Oamenii se tem s\ mearg\ la doctor [i pentru c\ pot afla c\ sufer\ de anumite afec]iuni sau c\ este nevoie de o interven]ie chirurgical\. De asemenea, oamenii se tem de durere sau de evenimente nepl\cute legate de starea de s\n\tate. Cu att mai mult, avnd `n vedere sistemul sanitar romnesc.

Iatrofobia se declan[eaz\ `n fa]a oric\rei persoane cu autoritate medical\, fie c\ este vorba de un control de rutin\, de punerea unui diagnostic, de prescrierea unei re]ete sau programarea unei interven]ii chirurgicale.
nevoie pentru a func]iona [i care sunt consecin]ele, `n timp, dac\ nu ave]i grij\ de s\n\tate. Astfel, aflat `n cabinetul medicului, nu ve]i mai sim]i teama rezultat\ din ne`n]elegerea tuturor termenilor pe care acesta `i folose[te `n discu]iile cu asistenta.

Medicul i spitalul=durere sau boal


Cele mai multe persoane nu simpatizeaz\ spitalele [i medicii pentru c\ `i asociaz\ cu boala sau durerea. Spitalele nu sunt tocmai primitoare, iar medicii, de cele mai multe ori, sunt instrui]i s\ fie distan]i [i s\ nu transmit\ nicio emo]ie. Aceasta `i face pe pacien]i s\ se simt\ `nc\ un caz pe lista doctorului, o provocare sau un e[ec, `n func]ie de cum va evolua tratamentul.

Vorbii cu medicul i cerei detalii n timpul consultului


O alt\ modalitate este de a `nfrunta aceast\ fric\. ~ncepe]i treptat, prin a vizita un medic. Primul pas ar fi s\ intra]i `n spital sau `ntr-un cabinet medical pentru a cere diverse informa]ii de la recep]ie. Apoi pute]i reveni pentru o programare, iar ulterior pentru vizita propriu-zis\. Mai mult, `ncerca]i s\ v\ `mprieteni]i cu doctorul curant. O rela]ie mai apropiat\ v\ garanteaz\ o diminuare a sentimentului de team\. Aceasta pentru c\ ve]i c\p\ta mai mult\ `ncredere `n el. Adresa]i `ntreb\ri pe tot parcursul vizitei la doctor. Unii medici nu dau detalii `n timpul consultului dect dac\ sunt `ntreba]i. De multe ori, tocmai lini[tea aceea genereaz\ o stare de tensiune [i de panic\. Dac\, `n ciuda tuturor eforturilor, nu reu[i]i s\ v\ gestiona]i frica, este necesar s\ apela]i la ajutorul unui psihoterapeut. Loredana Iona[cu, psiholog clinician E-mail: terapie.cuplu@yahoo.com

Cum scpm de aceast fobie?


Primul pas const\ `n acceptarea acestei temeri. Sentimentul de team\ este asociat de cele mai multe ori cu sentimentul de lips\ de control a situa]iei. De aceea, pentru a cre[te acest control este foarte important s\ fi]i informa]i. Citi]i despre corpul uman, cum func]ioneaz\, de ce are

Statisticile arat c, n cadrul acestei fobii, frica de ace afecteaz 10% din populaia globului i poate fi transmis ereditar.

www.farmaciata.ro

29

Oligoelementele GRANIONS,
sursa ta de sntate
Prin intermediul magazinului online www.catena.ro [i al farmaciilor Catena, ave]i posibilitatea s\ achizi]iona]i gama de oligoterapie marca Granions, produs\ de compania francez\ EA PHARMA.
Oligoelementele Granions sunt recomandate `n diverse afec]iuni, precum: tulbur\ri u[oare de somn [i irascibilitate, acnee, st\ri gripale, afec]iuni reumatismale inflamatorii, afec]iuni musculare [i boli de piele, st\ri de oboseal\, stres, anxietate u[oar\. Rolul [i importan]a oligoelementelor, cum ar fi cupru, magneziu, sulf, seleniu, au fost confirmate de numeroase studii clinice. Oligoelementele esen]iale men]inerii s\n\t\]ii sunt, n esen]\, implicate n numeroase procese fiziologice, precum asimilarea [i metabolizarea produselor alimentare, regenerarea celulelor sau `nt\rirea sistemului imunitar. Oligoelementele Granions se g\sesc sub form\ de solu]ie buvabil\ (fiole). Astfel, con]inutul se dilueaz\ `ntr-un pahar cu ap\ [i se administreaz\ diminea]a `nainte de micul dejun sau `ntre mesele principale.

30

martie

www.catena.ro

Litiul Ac]ioneaz\ `n cazul tulbur\rilor u[oare de somn [i irascibilitate, fiind recomandat att adul]ilor, ct [i copiilor peste 6 ani, una-dou\ fiole pe zi. Seleniul Indicat persoanelor care sufer\ de afec]iuni musculare. De asemenea, previne bolile de piele, asigur\ elasticitatea pielii [i `ncetine[te procesul de mb\trnire. Magneziul P\streaz\ tonusul muscular, este benefic pentru sistemul nervos, pentru p\strarea ritmului cardiac normal [i a glicemiei, intervenind n metabolismul proteic [i energetic. Cromul Faciliteaz\ utilizarea de glucoz\ [i reducerea lipogenezei, ajutnd la controlul glicemiei `n cazul pacien]ilor cu diabet de tip 2.

Fierul Este componenta de baz\ a hemoglobinei [i mioglobinei. Are un rol crucial n func]ionarea celular\ prin enzime, reducnd oboseala. Cuprul Recomandat n st\ri virale sau gripale, n afec]iuni reumatice inflamatorii, precum [i n osteoartrit\. Cuprul este esen]ial n procesul de sintez\ a colagenului.

Aurul Are propriet\]i antiinflamatoare [i antialergice, ac]ionnd n special n afec]iunile reumatismale inflamatorii. Zincul Este recomandat n tratarea acneei, accelernd procesul de cicatrizare [i vindecare. Zincul este un mineral esen]ial pentru sinteza proteinelor [i produc]ia de colagen.

www.catena.ro

www.farmaciata.ro

31

Al im en ta i a ec hi li br at , prin cipa la surs de vita min e


Odat\ cu sosirea prim\verii, organismul iese din amor]eala iernii. Metabolismul devine mai intens [i avem nevoie de mai mul]i nutrien]i [i vitamine pentru a func]iona corespunz\tor.
Fructele [i legumele de prim\var\ sunt o surs\ important\ de vitamine, `n special vitamina C, acid folic [i caroten. Celelalte vitamine esen]iale se g\sesc `n carne, ficat, ou\, lapte, unt [i uleiuri vegetale, pine [i cereale.

Dac\ una dintre vitaminele esen]iale lipse[te, apare o stare cunoscut\ sub numele de avitaminoz\. Cauzele ei sunt multiple, dar alimenta]ia joac\ un rol esen]ial. Dieta dezechilibrat\, alimentele semipreparate [i rafinate, curele de sl\bire [i, uneori, medicamentele administrate pot sc\dea cantitatea de vitamine din corp. Absorb]ia slab\ a nutrien]ilor la nivelul intestinului sub]ire poate fi, de asemenea, o cauz\ posibil\ a avitaminozei.

Lipsa de vitamine i minerale creeaz probleme de sntate


Lund `n calcul lipsa fructelor [i legumelor verzi din diet\, putem `n]elege de ce, la `nceputul prim\verii, exist\ pericolul unei caren]e `n vitamine [i s\ruri minerale, din cauza c\reia to]i oamenii sunt afecta]i `ntr-o m\sur\ mai mic\ sau mai mare. La acestea se adaug\ influen]ele d\un\toare ale mediului `nconjur\tor: temperatura care se modific\, efectele toxice ale unor comportamente precum fumatul, consumul de alcool [i de cafea cu zah\r `n exces. Zah\rul are nevoie de mai multe vitamine pentru a se metaboliza, inclusiv vitamina C, situa]ie care duce la sl\birea suplimentar\ a sistemului imunitar.

Iarna, alimentaia este srac n vitamine


Iarna, mai ales `n ultimele luni ale anotimpului rece, alimenta]ia este mai s\rac\ `n vitamine. Cerealele p\strate un timp `ndelungat `[i pierd o parte din vitaminele pe care le con]in (complexul B), astfel `nct [i derivatele lor (pinea [i produsele de cereale) vor avea un con]inut mai sc\zut `n vitamine. 32
martie

au Citricele [i merele, dac\ e p\strate, pot fost bin de reprezenta surse bogate C `n prima perioad\ a vitamina prim\verii.

Legumele verzi ofer necesarul de vitamine i minerale


Legumele care apar prim\vara aduc, pe lng\ avantajul unei variet\]i `n alimenta]ie, [i un mare beneficiu pentru s\n\tate. Pentru a acoperi necesarul vitaminic [i de minerale, legumele verzi ce apar timpuriu sunt de un real ajutor: urzici, spanac, [tevie, ceap\ verde, unti[or, p\p\die, salat\ verde. Mai trziu apar ridichile, loboda, varza timpurie, dovleceii etc., dup\ care ne putem delecta cu cire[e de mai [i c\p[uni, care completeaz\ cu succes aportul vitaminic dac\ sunt consumate `n cantit\]i adecvate.

Copiii, mai afectai dect adulii


Organismul uman are capacitatea de a se adapta la condi]iile `n permanent\ schimbare ale mediului `nconjur\tor, pn\ `n momentul `n care to]i factorii negativi aminti]i mai sus ating un punct critic. ~n aceast\ situa]ie poate ap\rea o decompensare `n orice moment, iar copiii sunt susceptibili la acest tip de modific\ri `ntr-o mai mare m\sur\ dect adul]ii.

Vitamina D ajut absorbia calciului i fosforului


Unele vitamine sunt produse de c\tre organism. De exemplu, vitamina D ia na[tere la nivelul pielii, din colesterol, sub influen]a luminii ultraviolete. Bucura]i-v\ de razele soarelui prim\v\ratic, dar cu modera]ie: 10-15 minute de soare pe zi, trei zile pe s\pt\mn\, vor ridica nivelul de vitamina D. Aceasta are un rol deosebit `n absorb]ia calciului [i a fosforului din intestin, ajutnd la depunerea lor la nivelul scheletului [i al din]ilor. Totodat\, ajut\ la buna func]ionare a tiroidei, paratiroidelor [i hipofizei.

Vitamina A crete rezistena organismului la infecii


Vitamina A asigur\ acurate]ea vederii, men]ine integritatea pielii, a mucoaselor, scheletului [i din]ilor, cre[te rezisten]a organismului la infec]ii. Vegetalele de prim\var\ sunt bogate mai ales `n caroten: morcovi, spanac, urzici, lobod\, salat\ verde, cire[e, fragi.

34

martie

Vitamina E protejeaz inima, esutul muscular i nervos


Vitamina E are un rol important `n procesul de reproducere, cu efect favorabil asupra inimii, sistemului imunitar, ]esutului muscular [i nervos. Se g\se[te `n propor]ii considerabile `n germenii de cereale, ou\, ficat, lapte, leguminoase uscate, ulei de floarea-soarelui, pine neagr\ sau intermediar\.

Vitamina C previne anemia i stimuleaz pofta de mncare


Vitamina K are un rol important `n procesul de coagulare (`nchegare) a sngelui. Se g\se[te `n cantit\]i mari `n legumele verzi: spanac, salat\ verde, urzici, varz\. Vitamina C `nt\re[te sistemul imunitar, ajut\ organismul s\ lupte `mpotriva infec]iilor [i particip\ la vindecarea pl\gilor. De asemenea, intervine `n mecanismul de stopare a hemoragiilor, previne anemia, stimuleaz\ pofta de mncare. O g\sim cu prec\dere `n alimente de origine vegetal\: salat\ verde, spanac, p\trunjel verde [i fructe: c\p[uni, fragi, l\mi, portocale, mandarine, grepfrut.

Legumele de primvar, foarte bogate n vitamine


Legumele de prim\var\ sunt o alternativ\ real\ [i gustoas\ la r\d\cinoasele pe care le-am consumat de-a lungul iernii: l }elina con]ine cantit\]i importante de vitaminele B6, C, K, fosfor, potasiu, magneziu [i mangan. ~n plus, este o surs\ important\ de fibre, contribuind la men]inerea s\n\t\]ii tractului digestiv; l Ridichile furnizeaz\ vitamina C, cu rol antioxidant [i antiinflamator, dar [i potasiu, important pentru s\n\tatea rinichilor [i snge; l Spanacul con]ine vitaminele C [i K, acid folic, magneziu [i fier. Este [i o surs\ de vitamina B6 [i flavonoizi, care s-a demonstrat c\ scad riscul dezvolt\rii cancerului. Spanacul ajut\ la prevenirea cataractei [i a bolilor cardiace; l Ceapa de prim\var\ este s\rac\ `n calorii, bogat\ `n potasiu, fosfor [i calciu, fiind un diuretic natural. Totodat\, este eficient\ `n tratarea astmului [i sc\derea nivelului de colesterol.
www.farmaciata.ro

Complexul de vitamine B menine activitatea nervoas


Complexul de vitamine B contribuie la men]inerea unei bune activit\]i nervoase [i particip\ la metabolismul energetic (descompunerea glucidelor [i proteinelor alimentare). Putem procura vitaminele B din cereale nedecorticate, conopid\, spanac, p\trunjel.

35

Complexul de vitamine B contribuie la men]inerea unei bune activit\]i nervoase [i particip\ la metabolismul energetic (descompunerea glucidelor [i proteinelor alimentare).

Suplimentele nutritive ntresc sistemul imunitar


Suplimentarea multivitaminelor [i mineralelor ajut\ organismul s\ lupte `mpotriva factorilor de mediu d\un\tori [i completeaz\ deficitele provocate de un aport alimentar dezechilibrat. ~n general, aceste suplimente con]in vitamina A, complexul de vitamine B, vitaminele C, D, E [i minerale precum calciu, magneziu, zinc, iod, seleniu, cupru, mangan [i crom.

Obinei cantitatea maxim de vitamine din alimentele preparate!


~ntruct con]inutul vitaminic existent `n legume poate fi sc\zut prin depozitarea lor `n condi]ii necorespunz\toare sau prin preg\tire incorect\, iat\ cteva sfaturi pentru a ob]ine cantitatea maxim\ de vitamine din alimentele preparate:

l Vitamina A este liposolubil\ [i alimentele care con]in gr\simi contribuie la o mai bun\ absorb]ie a ei. Din acest motiv, o salat\ de crudit\]i cu pu]in sos sau maionez\ este mai s\n\toas\ dect una f\r\; l Vitaminele se oxideaz\ u[or `n contact cu aerul; t\ia]i legumele chiar `nainte de a le g\ti [i fierbe]i-le `ntr-o oal\ cu capac; l Vitaminele [i acizii gra[i esen]iali din nuci [i floarea-soarelui sunt distru[i prin pr\jire; l G\ti]i legumele `ntr-o cantitate mic\ de ap\, care fierbe cu sare. Nu le `n]epa]i frecvent cu furculi]a pentru a verifica dac\ sunt fierte, pentru c\ astfel se pierd vitaminele; l Vitaminele sunt sensibile la contactul cu metalele. Astfel, sunt de preferat vasele emailate, din ceramic\ sau sticl\. Vasele din teflon sunt recomandate pentru coacere. Dr. Alin Popescu, Specialist medicin\ sportiv\, 0743.145.843

36

martie

Trg pentru O Via]\ S\n\toas\


26-28 martie Edi]ia de martie a trgului lunar pentru O Via]\ S\n\toas\ se va desf\[ura n perioada 26-28 martie, la Muzeul Municipiului Bucure[ti, `ntre orele 10:0020:00. n fiecare lun\, organizatorii vin cu propuneri noi de produse alimentare, cele

mai noi produse cosmetice [i metode de relaxare. ~n luna martie, vizitatorii pot alege produse alimentare naturale tradi]ionale [i bio, produse cosmetice naturale [i bio, produse de cur\]are naturale [i bio, accesorii `mbr\c\minte, produse hand-made, ceramic\ [i vase de ceramic\, vestimenta]ie din ln\, recipiente pentru g\tit [i produse dietetice. Att organizatorii, ct [i expozan]ii, v\ a[teapt\ cu pre]uri de produc\tor [i nenum\rate surprize [i promo]ii.

Al 5-lea Simpozion Academician Nicolae Cajal


14-16 aprilie
Cea de-a cincea edi]ie a Simpozionului Academician Nicolae Cajal va avea loc `ntre 14 [i 16 aprilie, la Biblioteca Academiei Romne din Bucure[ti. Simpozionul omagiaz\ pe unul dintre cei mai mari savan]i ai medicinei romne[ti. Unul dintre subiectele principale ale simpozionului va fi terapia individualizat\, bazat\ pe studiul genomului. De asemenea, `n cadrul evenimentului, vor fi abordate cteva teme de mare actualitate `n virusologie, precum infec]ia cu HIV, HPV [i virusurile hepatice, cu participarea Acad. Prof. Dr. Costin Cernescu, Prof. Dr. Mihai Stoian, Prof. Dr. Simona Ruta [i a colectivului de la Institutul de Virusologie {tefan S. Nicolau.
www.farmaciata.ro

37

GINECOLOGIE

Terapia de substituie hormonal,

metod de tratament n menopauz


Termenul de menopauz\ desemneaz\ dispari]ia pentru cel pu]in 12 luni a ciclului menstrual, consecutiv `ncet\rii func]iei ovariene. Vrsta medie pentru apari]ia menopauzei este 51-52 de ani.
Scopul acestei terapii este de a restitui nivelul de hormoni ovarieni, ajutnd organismul s\ fac\ fa]\ problemelor acestei perioade. l Pierderea capacit\]ii de a procrea; l Simptome vasomotorii: valuri de c\ldur\ sau bufeuri, transpira]ii nocturne, palpita]ii, cefalee; l Simptome psihice: iritabilitate, lips\ de energie, dispozi]ie capricioas\, instabilitate emo]ional\, lips\ de concentrare, sc\derea capacit\]ii de memorare [i a libidoului; l Simptome urogenitale: dispareunie (contact sexual dureros), mic]iuni frecvente [i imperioase, incontinen]\ urinar\, infec]ii uretrale [i cistite frecvente;

Lipsa estrogenului duce n timp la osteoporoz


Sc\derea nivelului de hormoni ovarieni are drept consecin]\ o serie de simptome imediate [i pe termen lung, caracteristice menopauzei. Dintre tulbur\rile imediate se eviden]iaz\:

38

martie

l Simptome cutanate: piele uscat\ [i pergamentoas\, p\r uscat, deteriorat, chiar alopecie, unghii fragile; l Cre[terea `n greutate `n primii ani dup\ menopauz\, cu 10-15% la majoritatea femeilor, precum [i schimbarea reparti]iei ]esutului adipos din tip ginoid `n tip android (depunere la nivelul peretelui abdominal). Pe termen lung, sc\derea nivelului de estrogeni duce la osteoporoz\ [i boli cardiovasculare: boal\ coronarian\, accidente vasculare cerebrale, hipertensiune arterial\, boli vasculare periferice.

Ca alternativ\ a TSH, f\r\ a avea `ns\ acelea[i efecte, mai mult ca adjuvant, se recomand\ adoptarea unui stil de via]\ s\n\tos, cu alimenta]ie adecvat\ vrstei [i patologiei asociate.

ncetarea funciei hormonale dubleaz riscurile cardiace


Pierderea func]iei hormonale ovariene dubleaz\ riscurile cardiovasculare, prin modificarea metabolismului glucidelor (diabet), lipidelor (trigliceride crescute, LDL-colesterol crescut, HDL-colesterol sc\zut), ce determin\ o cre[tere marcat\ a riscului de arteroscleroz\. Osteoporoza este o afec]iune cu evolu]ie lent\ (ani de zile) pn\ s\ se manifeste prin dureri [i fracturi. Consecin]ele imediate [i pe

termen lung ale lipsei de estrogeni pot fi contracarate prin terapie de substitu]ie hormonal\ (TSH).

Avantajele terapiei de substituie hormonal


~nceperea terapiei de substitu]ie hormonal\ presupune un examen clinic general, examen ginecologic, analize de snge, mamografie, citologie Babe[Papanicolau, pentru a putea respecta cu stricte]e indica]iile [i contraindica]iile recunoscute [i a avea un punct de plecare

...

Granio+ menopauz\
Formul\ f\r\ hormoni [i soia
Granio+manopauz\ este un supliment alimetar, recomandat n cazul: l Bufeurilor; l Transpira]iilor nocturne.

Produs disponibil `n farmaciile

www.catena.ro
www.farmaciata.ro

39

`n urm\rirea ulterioar\ a efectelor terapiei. Avantajele TSH sunt eviden]iate prin contracararea consecin]elor imediate [i pe termen lung expuse anterior, cu o `mbun\t\]ire vizibil\ a calit\]ii vie]ii femeii aflate la menopauz\.

TSH presupune controale periodice amnunite


Dintre efectele adverse ale TSH amintim snger\rile, frecvente la femeile `n perimenopauz\ [i `n primele 6 luni de

tratament. Snger\rile prelungite, dup\ 6 luni de tratament, pot sugera apari]ia unui cancer de endometru, acesta fiind motivul pentru care este obligatorie urm\rirea prin ecografie vaginal\ a m\rimii endometrului. Un alt a[a-zis dezavantaj pentru care femeile refuz\ `nceperea TSH sau o abandoneaz\ este necesitatea unor controale periodice [i a costurilor acestora, respectiv: ecografie vaginal\ pentru evaluarea endometrului (la 3 luni), analize biochimice (la 6 luni sau 1 an), mamografie (la 2 ani), citologie Babe[-Papanicolau (6 luni-1 an) [i alte analize [i evalu\ri, `n func]ie de patologia asociat\.

Alimentaia bogat n fitoestrogeni, indicat ca adjuvant


Adoptarea unei alimenta]ii adecvate vrstei [i patologiei asociate presupune includerea de alimente bogate `n fitoestrogeni (soia, cereale integrale, semin]e de floareasoarelui [i dovleac, ulei de m\sline, fructe de p\dure, mere, pere, struguri, cire[e, piersici, prune, c\p[uni, nuci, ceap\ [i usturoi). De asemenea, benefice sunt [i practicarea unui sport, plimb\rile [i drume]iile `n aer liber, chiar expunerea cu modera]ie la soare, pentru a preveni osteoporoza.

Ce efecte adverse pot aprea?


Dintre efectele adverse care pot determina `ntreruperea imediat\ a TSH se men]ioneaz\: l Migren\ ap\rut\ pentru prima oar\; l Tulbur\ri vizuale sau de auz; l Tuse seac\ (sugereaz\ tromboembolia pulmonar\); l Tromboflebit\; l Durere sau presiune toracic\; l Hepatit\ acut\ sau apari]ia icterului; l Prurit generalizat (afectare hepatic\); l Cre[terea frecven]ei crizelor epileptice; l Imobilizare prelungit\ (politraumatisme, opera]ii programate). Dr. Silvia Miciner, Medic primar obstetric\-ginecologie, Supraspecializare FIV [i reproducere uman\ asistat\, Competen]e ecografie obstetric\-ginecologie, colposcopie [i citodiagnostic, Centrul Medical Anais, 021/222.17.82

40

martie

MEDICIN GENERAL

30 de minute pe zi,
exerciiu pentru o inim sntoas
Respira]ia [i mi[carea reprezint\ componente de baz\ ale existen]ei noastre. Din momentul na[terii, fiin]a uman\ `ncepe o lung\ c\l\torie `n care va trebui s\ fie mai mult `n mi[care [i `n care perioadele de imobilitate, cu evidenta excep]ie a celor de somn, vor fi asociate cu boala sau handicapul.
Buna func]ionare metabolic\, de la nivel de celul\ pn\ la nivelul organelor complexe, de tipul inimii, este condi]ionat\ de activitatea fizic\ mai mult sau mai pu]in elaborat\, dar `n orice caz cotidian\, [i de prezen]a oxigenului la nivel de celul\.

Modernizarea presupune minimalizarea efortului fizic


Din p\cate, modernizarea care intereseaz\ lumea contemporan\ implic\ [i o minimalizare a efortului fizic la care trebuie s\ facem fa]\ [i o poluare a atmosferei din ce `n ce mai atent contorizat\. ~nceput\ `n Epoca Revolu]iei Industriale, mecanizarea 42
martie

muncii a c\p\tat ast\zi aspecte neb\nuite, oamenii nemaifiind nevoi]i s\ `[i pun\ mu[chii `n mi[care nici la serviciu, nici pentru transport, nici m\car pentru activit\]ile casnice cotidiene.

Puin micare, multe probleme de sntate


Dac\ ne mi[c\m mai pu]in, apar probleme de s\n\tate. Dac\ ne mi[c\m mai mult `ntr-o atmosfer\ poluat\, apar probleme de s\n\tate. Mul]i le-au sim]it pe pielea lor [i au `nv\]at lec]ia: merg regulat la sal\, se deplaseaz\ pe jos, uit\ de lift, fac b\i de aer curat la munte, al]ii `ns\ nu. Ulterior dau vina pe alimenta]ie, pe care simt c\ nu o mai pot controla. S\ nu ne mir\m c\ `n unele ]\ri obezitatea a ajuns la cote alarmante.

Eficien]a celor 30 de minute de mi[care pe zi a fost dovedit\ `n studii extinse att `n profilaxia obezit\]ii, ct [i `n cea a altor boli, cum sunt cele cardiace sau diabetul zaharat.

Ct de puin trebuie s mncm s nu ne ngrm?


~n Statele Unite ale Americii, persoanele supraponderale [i obeze formeaz\ dou\ treimi din popula]ia total\. Desigur c\ alimenta]ia `n exces are rolul ei, dar mul]i g\sesc foarte dificil s\ `[i restrng\ aportul caloric att de mult `nct s\ nu

dep\[easc\ necesarul foarte mic al unui trai sedentar. A mnca este nu numai o nevoie, ci [i o pl\cere. Atunci ct de pu]in trebuie s\ mnc\m s\ nu ne `ngr\[\m? Ei bine, dac\ suntem extrem de sedentari, va trebui s\ mnc\m extrem de pu]in [i lucrul acesta poate fi foarte dificil. Cu att mai mult cu ct o restric]ie caloric\ avansat\ duce la deficien]e de micronutrien]i.

Mersul, cea mai simpl form de micare


O rezolvare simpl\ pentru excesul de greutate o reprezint\ efortul fizic. Dac\

...

Vitamisol sirop
Complex de vitamine esen]iale [i calciu
Produsul este indicat `n: l Deficien]a de calciu [i vitamine; l Dietele restrictive, s\race `n vitamine; l Cre[terea necesarului de vitamine [i calciu.

Produs disponibil `n farmaciile

www.catena.ro
www.farmaciata.ro

43

reu[im s\ facem mi[care cel pu]in o jum\tate de or\ pe zi (pentru cei tineri [i pentru adul]ii s\n\to[i este recomandat\ o or\ de mi[care `n fiecare zi), ne putem considera fizic activi. Dac\ opt\m pentru cea mai simpl\ form\ de mi[care, mersul, o regul\ simpl\ este cea a celor o sut\ de pa[i. Att trebuie s\ facem `n fiecare minut [i, crede]i-m\ pe cuvnt, nu este nevoie s\-i num\r\m mereu. Este suficient s\ o facem de cteva ori `n a[a fel `nct s\ `nv\]\m ritmul. Celor care reclam\ lipsa de timp le pot garanta c\ o astfel de scuz\ nu st\ `n picioare. Chiar [i persoanele foarte ocupate au o or\ liber\ `n fiecare zi `n care se uit\ la televizor sau citesc, cnd pot `mpleti mi[carea cu activit\]ile respective, folosind un aparat de gimnastic\ la domiciliu (stepper, biciclet\ eliptic\ etc.).

Cum ne afecteaz poluarea?


Ajungem la un alt subiect despre care am fost `ntrebat\ adesea. Oare mi[carea `n aer liber `ntr-un ora[ ca Bucure[tiul nu ne expune la o poluare intens\ [i, prin aceasta, mai mult stric\ dect face bine? Din p\cate, f\r\ a putea spune c\ ora[ul nostru este cel mai poluat din lume, trebuie s\ recunoa[tem c\ aerul autohton este de multe ori purt\torul unor substan]e nocive s\n\t\]ii. Iar `n timpul efortului respir\m mai repede [i inhal\m mai mul]i poluan]i. Trebuie re]inut c\ `n condi]ii obi[nuite niciunul dintre ace[ti poluan]i nu atinge concentra]ii periculoase. Totu[i, a[ recomanda evitarea eforului extrem de intens `n exterior `n dup\-amiezile calde de var\, cnd formarea ozonului `n straturile joase atmosferice este foarte intens\ [i, implicit, d\un\toare `ndeosebi celor care sufer\ de alergii respiratorii [i astm.

Frigul topete selectiv grsimile


~n interior apare un efect de tamponare a polu\rii. De aceea, numai `n circumstan]ele amintite mai sus este de preferat s\ facem exerci]ii fizice acas\. Ce ne facem cnd este frig? ~n aceste condi]ii este cu att mai bine s\ ne mi[c\m afar\. La efectele benefice ale mi[c\rii `n sine se adaug\ efectele de consumator de energie pe care le are temperatura sc\zut\. Dac\ nu avem probleme particulare de s\n\tate, este chiar indicat s\ facem efort `n frig, pentru c\ acesta tope[te selectiv gr\simile. Sper c\ v-am convins: este momentul s\ l\sa]i fotoliul [i s\ v\ pune]i `n mi[care! Dr. Corina-Aurelia Zugravu, Lector universitar, UMF Bucure[ti Membru al Funda]iei pentru Alimenta]ie S\n\toas\

Ghid practic

Enterocolita acut
Dr. Alin Popescu, specialist medicin\ sportiv\, 0743.145.843

Enterocolita acut\ este o inflama]ie localizat\ la nivelul intestinului sub]ire [i celui gros. Enterita se refer\ `n mod specific la inflama]ia intestinului sub]ire, iar colita la cea a intestinului gros.
Alimentele pot genera enterocolite acute `n momentul `n care sunt consumate `n cantit\]i excesive, iar secre]iile digestive sunt insuficiente calitativ sau cantitativ. ~n plus, are loc [i dilu]ia secre]iilor deja existente, prin ingestia de lichide `n exces.

Care sunt cauzele?


Cauzele enterocolitei sunt variate, num\rnd factori infec]io[i, cel mai adesea factori chimici sau fizici. La rndul lor, infec]iile pot fi determinate de virusuri, parazi]i (Giardia lamblia), ciuperci (Candida), bacterii (stafilococ alb [i auriu, streptococi, E. coli patogen, Shigella, Salmonella etc). Infec]ia apare `n urma consumului de ap\ sau alimente contaminate (legume [i fructe, carne de pui, ou\, produse lactate). Fructele crude, legumele bogate `n celuloz\, laptele, mnc\rurile grase (considerate cauze banale), de[i sunt proaspete, pot ac]iona prin mecanisme alergice sau mecanice [i pot reduce activit\]ile enzimatice, genernd disconfort [i apari]ia de scaune moi.

v\rs\turi sau crampe. Clinic, enterocolitele acute pot `mbr\ca mai multe forme: simple (u[oare), acute (tifoidice), dizenteriforme.

Diagnostic
Diagnosticul se stabile[te de medic, pe baza anamnezei, examenului obiectiv [i explor\rilor paraclinice. Explor\rile paraclinice care pot orienta diagnosticul sunt: l Examenul radiologic cu bariu, care indic\ o evacuare accelerat\ (dup\ 2 ore bariul se g\se[te `n colon, fie este eliminat); l Irigografia arat\ contrac]ii spastice pe diferite segmente ale colonului; l Rectoscopia poate eviden]ia afectarea mucoasei rectale;
www.farmaciata.ro

Ameeli, febr, greuri, crampe


~n primele ore apare un sindrom toxic, caracterizat prin oboseal\, indispozi]ie general\, ame]eli, transpira]ii, urmat de manifest\ri digestive [i febr\. Bolnavii acuz\ senza]ia de balonare, ce poate fi `nso]it\ de durere epigastric\, gre]uri [i

...
45

Profilaxia enterocoli tei acute presupune respectar ea igienei individuale riguroase , dar [i pe cea a alimentelor co nsumate [i a veselei utilizate.

Medicaia se administreaz numai la indicaia medicului curant, care stabilete o schem terapeutic, n funcie de etiologia enterocolitei, starea clinic a pacientului i tolerana acestuia.
l Examenul coprologic este macroscopic (scaune moi) [i microscopic (leucocite, celule intestinale, flor\ microbian\); l Coprocultura precizeaz\ agentul patogen care a provocat infec]ia. De mare importan]\ este urm\rirea concentra]iei clorului, sodiului, potasiului, magneziului, calciului seric. ~n func]ie de acestea se stabile[te terapia de urgen]\. repaus la pat, aplica]ii calde pe abdomen (de preferat c\ldur\ uscat\) [i `nlocuirea lichidelor care s-au pierdut prin consum crescut de s\ruri de rehidratare, ap\ plat\, ceai f\r\ zah\r, sup\ de morcovi.

Ce avem voie s mncm?


Regimul alimentar este alc\tuit `n prima zi din ceai f\r\ zah\r, ap\ de orez, sup\ de legume. Dup\ cea de-a doua zi se pot consuma paste f\inoase cu brnz\ de vaci, orez fiert `n ap\, piureuri de legume. ~n ziua a treia, carne slab\ fiart\ sau la gr\tar, iar `n zilele urm\toare se revine treptat la regimul obi[nuit, evitnd crudit\]ile [i laptele pentru `nc\ 2-3 s\pt\mni.

Tratament
Pentru tratarea formelor grave se impune spitalizarea bolnavului [i administrarea intravenoas\ de perfuzii cu solu]ii cloruro-sodice izotonice [i glucoz\. Pentru formele mai u[oare se recomand\ 46
martie

Dr. Camelia Diaconu


Medic primar medicin\ intern\, Doctor `n medicin\, Competen]\ ecografie general\ [i cardiac\, Spitalul Jude]ean Ilfov, Bucure[ti, E-mail: camiluciemi@yahoo.com

MEDICIN INTERN

Boala arterial\ periferic\, bolile cerebrovasculare [i boala coronarian\ sunt cele trei sindroame majore ale aterotrombozei. Diagnosticul de arteriopatie periferic\ este considerat indicator al aterosclerozei sistemice. Din acest motiv, chiar [i forma asimptomatic\ de arteriopatie periferic\ are o mare semnifica]ie att pentru bolnav, ct [i pentru medic.

Arteriopatia periferic

factori de risc:
fumatul, vrsta i diabetul zaharat

Factorii de risc pentru arteriopatie sunt aceia[i cu cei pentru ateroscleroz\. Cei trei factori majori de risc sunt vrsta naintat\ (peste 60 de ani), fumatul [i diabetul zaharat. Fum\torii au un risc de mortalitate, boal\ avansat\ [i amputarea membrelor de cel pu]in dou\ ori mai mare dect nefum\torii. Al]i factori importan]i de risc sunt dislipidemiile (cre[terea colesterolului total, a LDLcolesterolului, trigliceridelor). Netratat\, arteriopatia periferic\ poate duce la pierderea membrului inferior afectat.

atipice, n afara claudica]iei intermitente clasice (durere n gamb\ la mers). Din acest motiv, diagnosticul nu este ntotdeauna u[or de stabilit. Claudica]ia intermitent\ se manifest\ prin durere, crampe sau oboseal\ muscular\ la nivelul gambelor, determinate de mers, care cedeaz\ dup\ odihn\. n cazul unei forme severe, pacien]ii pot prezenta semne de ischemie accentuat\, cum sunt durere n repaus, picior rece, ulcere sau gangrene.

Evaluarea sistemului vascular Simptome atipice sau care nu se manifest


Cei mai mul]i pacien]i sunt asimptomatici sau prezint\ simptome 48
martie

n cadrul examenului clinic al pacientului, medicul face o evaluare a ntregului sistem vascular, cu nregistrarea intensit\]ii pulsului [i

...

MEDICIN INTERN
examinarea membrelor inferioare pentru observarea leziunilor cutanate. Semnele de ischemie acut\ constau n durere, paloare, parestezii (senza]ie de furnic\turi), lipsa pulsului sau chiar paralizia membrului inferior respectiv. arteriale. Terapia antiplachetar\ este cea mai recomandat\ la bolnavii cu arteriopatie periferic\, avnd beneficii dovedite n reducerea riscului de infarct miocardic, de accident vascular cerebral [i deces la ace[ti bolnavi.

Examenele de laborator stabilesc diagnosticul


Examenele de laborator sunt necesare pentru detectarea dislipidemiei, diabetului sau altor anomalii metabolice (insuficien]a hepatic\ sau renal\). Este necesar\ [i efectuarea unei electrocardiograme (EKG). Diagnosticul de arteriopatie periferic\ se stabile[te foarte exact pe baza calcul\rii indicelui glezn\-bra], prin metoda Doppler. Acest indice trebuie calculat la orice pacient aflat n una dintre urm\toarele situa]ii: l Prezint\ simptome de claudica]ie; l Are vrsta peste 70 de ani; l Are vrsta ntre 50 [i 69 de ani, dar este cunoscut cu diabet sau este fum\tor; l Are vrsta sub 49 de ani [i are diabet, plus un alt factor de risc (fumat, hipertensiune arterial\, colesterol crescut); l Are pulsul modificat la nivelul membrelor inferioare; l Este cunoscut cu boal\ aterosclerotic\ (coronarian\, carotidian\, pe arterele renale).

5 edine de recuperare medical pe sptmn


Exerci]iile fizice, tratamentul farmacologic [i procedurile invazive (chirurgicale sau percutanate) sunt alte m\suri care amelioreaz\ simptomele, cresc distan]a la mers [i mbun\t\]esc calitatea vie]ii. Un program bine pus la punct de exerci]ii de recuperare medical\ este una dintre cele mai eficiente strategii de ameliorare a simptomelor de claudica]ie. Cel mai mare beneficiu se ob]ine atunci cnd pacientul face trei pn\ la cinci [edin]e de exerci]ii pe s\pt\mn\, fiecare cu durata de 30-45 minute, timp de minimum 12 s\pt\mni.

Interveniile chirurgicale, recomandate n ischemia periferic


Tratamentul farmacologic amelioreaz\ capacitatea de efort [i calitatea vie]ii. Cele mai multe dintre efectele secundare sunt de scurt\ durat\: durere de cap, diaree, palpita]ii, simptome gastrice. Este contraindicat pacien]ilor cu insuficien]\ cardiac\. Procedeele de revascularizare chirurgical\ au indica]ie absolut\ n ischemia acut\ periferic\ [i ischemia sever\ cu simptome de repaus. Se mai practic\ interven]ii endovasculare, tromboliza prin cateter (dizolvarea cheagului de snge) [i bypass.

Terapia antiplachetar, cea mai indicat


Tratamentul const\ n primul rnd n ncetarea fumatului, controlul adecvat al diabetului zaharat, tratamentul dislipidemiilor sau hipertensiunii 50
martie

M E D I C I N C O M P L E M E N TA R

Shiatsu,
tehnic japonez de relaxare fizic i psihic
Farmacia Ta a stat de vorb\ cu medicul kinetoterapeut Gabriel Dutchevici, maestru reiki [i terapeut shiatsu. Tehnica shiatsu este originar\ din Japonia [i reprezint\, `n mare, acupunctura f\r\ ace. Const\ `n tehnici de aplicare de presiune cu degetele, palmele sau cotul, `n punctele de acupunctur\. Secundar, sunt folosite tehnici de stretching, de eliber\ri neurocraniene [i tehnici din masajul clasic suedez.
Gabriel Dutchevici a terminat LEcole de Shiatsu din Paris `n 1996, dup\ care a urmat patru ani cursuri [i specializ\ri `n spitalele [i clinicile din Fran]a, devenind Shiatsushi (terapeut shiatsu).

...
51

www.farmaciata.ro

Relaxare fizic i psihic


Un beneficiu deloc de neglijat al tehnicii shiatsu este starea de relaxare fizic\ [i psihic\ pe care o induce. Cnd se instaleaz\ stresul, fie el psihic sau fizic, manifest\rile sunt att interne, ct [i externe, la nivelul pielii [i ]esutului muscular. Drept rezultat, puncte specifice sau regiuni `ntregi devin dureroase, tensionate sau sensibile. Terapeutul shiatsu Gabriel Dutchevici ne-a prezentat cteva exerci]ii pe care le putem practica pentru a ameliora anumite st\ri care duc la disconfort.

mna stng\ cu mna dreapt\, tr\gnd `n jos um\rul stng, timp `n care capul se `nclin\ spre dreapta pentru 10 secunde. Repeta]i acest exerci]iu de cinci ori, apoi trece]i la um\rul drept. Un alt exerci]iu eficient este acela de a v\ l\sa bra]ele pe lng\ corp, dup\ care le `mpinge]i `n jos timp de 10 secunde. Apoi, f\r\ s\ schimba]i pozi]ia bra]elor, ridica]i umerii 10 secunde pentru contractarea mu[chilor. Este indicat ca toate aceste mi[c\ri de `ntindere s\ fie repetate de cinci ori.

Febra i oboseala, nlturate prin tehnica shiatsu


~n caz de febr\ ap\sa]i puternic cu degetele mijlocii a[ezate unul peste altul, pentru trei secunde, zona dintre ceaf\ [i cap. ~n cazul `n care v\ sim]i]i obosi]i, este indicat s\ ap\sa]i cu degetul mare [i cu ar\t\torul fiecare deget de la piciorul

Exerciii pentru zona scapular


Iat\ pentru `nceput cteva exerci]ii pe care le putem face pentru a elimina durerile din regiunea scapular\, folosind metoda shiatsu. Deoarece aceast\ regiune suport\ gtul [i capul, ea se contract\ mai

Cnd se instaleaz stresul, fie el psihic sau fizic, manifestrile sunt att interne, ct i externe, la nivelul pielii i esutului muscular.
tot timpul. Din aceast\ cauz\ apar tensiuni, mai ales c\ `n ziua de azi st\m apleca]i ore `ntregi `n fa]a calculatorului. Punctele de presiune se situeaz\ la baza gtului. Cu ar\t\torul, mijlociul [i inelarul vom presa 10 secunde um\rul stng cu mna dreapt\. La fel vom proceda cu um\rul drept, folosind mna stng\. Presiunea se va face spre centrul pieptului. Repeta]i acest exerci]iu de trei ori, mai `nti pe um\rul stng, apoi pe cel drept. drept, att pe partea exterioar\, ct [i pe cea interioar\. Acela[i lucru se poate face [i la `ncheietura piciorului, ap\snd aceast\ zon\ de trei ori, cte trei secunde. Cu degetele mari a[ezate unul lng\ cel\lalt, se va ap\sa pe linia descris\ de patru puncte aflate pe talp\, de-a lungul ei. De asemenea, exist\ trei puncte sub ambele glezne, asupra c\rora se va exercita presiune timp de trei secunde. Text: Lavinia Androne, Consultant: Gabriel Dutchevici, kinetoterapeut, maestru reiki [i terapeut shiatsu

Stretching pentru relaxarea muchilor


~n continuare v\ prezent\m cteva exerci]ii de stretching. Apuca]i prin spate 52
martie

SPECIAL

Persoanele tinere i copiii,


cei mai expui virusului
Subiect extrem de controversat `nc\, noua grip\ r\mne `n aten]ia tuturor: autorit\]i, mass-media, public. ~n ultimul timp, discu]iile au fost axate pe subiectul vaccin\rii pentru virusul H1N1, att `n cazul adul]ilor, ct [i al copiilor. Noua grip\ nu iart\ pe nimeni, dar are preferin]e.
Revista Farmacia Ta a stat de vorb\ cu profesorul Paul Stoicescu, medic primar pneumofiziolog la Institutul Na]ional de Pneumologie Prof. Dr. Marius Nasta, care ne-a explicat ce este, de fapt, virusul H1N1 [i care sunt cele mai expuse categorii de vrst\ la noua grip\.

Care sunt cele mai expuse categorii de vrst?


Riscul de `mboln\vire este mai mare pentru persoanele tinere, nu pentru persoanele `n vrst\. ~n mod aparent [i surprinz\tor, cei `n vrst\ au 38 pn\ la 40% anticorpi `mpotriva acestui virus, foarte probabil datorit\ istoriei infec]iilor cu virusuri, c\p\tnd astfel o oarecare rezisten]\, a spus dr. Stoicescu. Cu toate acestea, rezisten]a poate fi contrabalansat\ de riscul dat de bolilele asociate. Cei `n vrst\ sunt de obicei cardiaci, au [i alt\ patologie respiratorie sau de alt\ natur\, care le scade rezisten]a. Atunci apar situa]ii cnd aceast\ rezisten]\ la virus este contrabalasat\ de restul afec]iunilor, a subliniat Paul Stoicescu. Copiii reprezint\ o alt\ categorie expus\ `mboln\virii cu virusul H1N1, pentru c\ ei nu au un grad mare de protec]ie, a concluzionat dr. Stoicescu. Text: Lavinia Androne

Virusul H1N1, de ce att de periculos?


Virusul gripei porcine este tot un H1N1, a[a cum a fost [i cel din 19161918, dar nu mai este acela[i. Este un virus nou, deoarece [i-a modificat genele, iar organismul nostru nu mai este protejat `mportiva lui, pentru c\ nu avem anticorpii necesari. De aceea, el se [i transmite att de repede. Acesta este marele pericol, de aici declarndu-se pandemie, a precizat dr. Paul Stoicescu. ~ntr-un interval de 2-3 s\pt\mni, de la 9 ]\ri cte au raportat prima dat\ c\ au infec]ii cu acest virus, num\rul lor a crescut la peste 70. Deci lucrurile au fost [i sunt evidente, a ad\ugat Stoicescu. 54
martie

Primul ajutor `n caz de...

...sufocare
Orict de eficiente ar fi serviciile de urgen]\, uneori este nevoie de decizii rapide pentru a proteja via]a unei persoane. Anumite ini]iative salvatoare pot face `ns\ mai mult r\u dect bine, dac\ nu sunt aplicate `n cuno[tin]\ de cauz\. Astfel, ve]i afla care sunt metodele de prim ajutor pe care le pute]i aplica `n caz de sufocare.

Sufocarea presupune blocarea la nivelul traheei a unor obiecte sau fragmente de alimente. Acest blocaj face imposibil\ respira]ia [i poate provoca moartea `n lipsa unui ajutor de urgen]\. Pentru a putea face diferen]a `ntre sufocarea cauzat\ de un blocaj extern [i o criz\ de astm de exemplu, trebuie `n primul rnd s\ vedem dac\ persoana poate s\ vorbeasc\.

nroirea feei, primul semn


~n cazul `nec\rii, verbalizarea este imposibil\, iar cel afectat are tendin]a de a ]ine mna `n zona gtului. Alt semn al sufoc\rii este `nro[irea fe]ei. Dac\ nu se acord\ primul ajutor, victima `[i pierde 56
martie

cuno[tin]a [i moare. De `ndat\ ce s-a stabilit c\ exist\ un caz de sufocare, este necesar\ aplicarea de urgen]\ a metodei

Heimlich. Acordarea ajutorului necesit\ o mare rapiditate de reac]ie din partea salvatorului. Privarea de oxigen mai mult de cteva minute poate provoca leziuni ireversibile la nivelul creierului. Cele mai dese cazuri de sufocare apar `n timpul mesei sau `n cazul copiilor nesupraveghea]i.

`ns\ sl\bit\. De aceea se poate ajuta de sp\tarul unui scaun, aplecndu-se asupra lui [i ap\snd pn\ la eliminarea corpului str\in.

Copiii, un caz special


Manevra Heimlich se aplic\ `n mod diferit la adul]i fa]\ de copiii mai mici de 1 an. Ace[tia sunt mult mai fragili, iar o metod\ brutal\ `i poate leza. ~n momentul `n care copilul a `nghi]it ceva [i poate s\ tu[easc\, este bine s\ fie l\sat s\ tu[easc\. Aceasta este o metod\ natural\ [i eficient\ de eliberare a organismului. Dac\ se observ\ `ns\ c\ micu]ul nu mai poate s\ respire sau s\ tu[easc\, el trebuie s\ fie a[ezat pe antebra], cu capul `n jos, astfel `nct capul s\ fie mai jos dect pieptul. Apoi, se aplic\ rapid la nivelul omopla]ilor cteva lovituri. Dac\ metoda se dovede[te ineficient\, copilul se `ntoarce cu fa]a `n sus [i spatele sprijinit pe antebra]. Este important ca picioarele s\ fie pozi]ionate mai sus dect capul. Apoi este provocat\ tusea (tuse artificial\), prin plasarea degetului mijlociu sub osul stern.

Ce presupune metoda Heimlich?


Aceast\ metod\ se aplic\ doar `n cazurile de sufocare din cauze mecanice. Totodat\, propune o serie de manevre care s\ elimine obiectul ce provoac\ blocajul, pentru a reface fluxul respirator. Primul pas presupune pozi]ionarea `n spatele victimei cu un picior `ntre picioarele ei, pentru a preveni c\derea `n cazul pierderii cuno[tin]ei. Apoi, minile sunt plasate `n jurul taliei, iar persoana este aplecat\ u[or `n fa]\. Strngnd pumnul, a[eza]i-l deasupra buricului, la nivelul abdomenului superior [i prinde]i-l cu cealalt\ mn\. Strnge]i apoi brusc, `mpingnd practic abdomenul `n sus. Aceste mi[c\ri vor comprima pl\mnii [i presiunea creat\ `n bronhii va arunca acel corp str\in `n cavitatea bucal\. Aceast\ manevr\ este repetat\ pn\ `n momentul `n care se realizeaz\ eliberarea blocajului, iar victima poate respira normal.

Prim ajutor n pierderea cunotinei


Persoanele care [i-au pierdut cuno[tin]a necesit\ un ajutor special. ~n primul rnd, este chemat\ ambulan]a, iar apoi se `ncep ac]iunile de prim ajutor. ~n aceste condi]ii, manevra Heimlich nu este benefic\. Victima este a[ezat\ pe podea [i se `ncepe resuscitarea cardio-pulmonar\, inclusiv compresiile la nivelul pieptului. Resuscitarea se realizeaz\ pn\ cnd victima `[i revine sau pn\ la sosirea echipajelor de salvare. Text: Irina Chel\rescu Consultant: Dr. Mirabela S\ftoiu, Medic medicin\ de familie
www.farmaciata.ro

Autoadministrarea primului ajutor


Unele dintre cele mai grave cazuri sunt acelea `n care cel care se sufoc\ este singur. ~n momentul `necului, capacit\]ile de decizie ale victimei sunt tulburate de panic\. Persoana se poate salva, `ns\ este necesar s\ `[i p\streze calmul, pe ct posibil, pentru a-[i autoadministra metoda Heimlich. Cel afectat poate `ncerca s\ se apese puternic la nivelul abdomenului. ~n momentul sufoc\rii, persoana poate fi

57

Rspunde i ctig!
Cum se nume[te compania care produce suplimentele alimentare oferite? ..................................................................... ..................................................................... Nume:........................................................... Prenume:....................................................... Adres\:.......................................................... ..................................................................... Nr. de telefon:................................................ E-mail:...........................................................

CONCURS

Farmacia Ta i Laropharm v invit la concurs!


Completa]i talonul [i trimite]i-l pe adresa redac]iei (OP 5, CP 149, Bucure[ti) pn\ pe 15 martie [i, prin tragere la sor]i, pute]i intra n posesia premiului!

Revista Farmacia Ta [i compania Laropharm v\ ofer\ un premiu special, constnd n suplimente alimentare (Larogrip, CaMgZn, Tusogal, Vitamisol, Omega-3, Melatonina, 4 Digest, Silimarin\) pentru a v\ men]ine s\n\tatea la nceput de prim\var\.

Avem grij\ de inima ta! Campanie ini]iat\ de SRC [i sus]inut\ de CNA


Campania Avem grij\ de inima ta!, ini]iat\ de Societatea Romn\ de Cardiologie (SRC) [i sus]inut\ de Consiliul Na]ional al Audiovizualului (CNA), reprezint\ un proiect dedicat `n primul rnd prevenirii bolilor cardiovasculare. Interesul pentru un stil de via]\ modern [i s\n\tos `nseamn\, de asemenea, o preocupare comun\, cu att mai serioas\, cu ct statisticile medicale arat\ c\ bolile cardiovasculare reprezint\ cauza decesului a 42% dintre b\rba]ii europeni [i a 55% din popula]ia feminin\ a continentului. Programele de preven]ie sunt recunoscute drept cel mai important mijloc de a combate decesul prematur.

58

martie

Coordonator: Dr. Alin Popescu www.farmaciata.ro (sec]iunea forum) Tel: 0743.145.843

ntreab Experii
Fiecare dintre dumneavoastr\ are cel pu]in o `ntrebare referitoare la s\n\tate. Farmacia Ta a[teapt\ pe e-mail la adresa garda1108@yahoo.com sau prin po[t\ la C.P 5, . O.P 149, Bucure[ti, `ntreb\rile dumneavoastr\. . Redactorul nostru medical, dr. Alin Popescu, mpreun cu colaboratorii si, v\ ofer\ r\spunsuri `n fiecare lun\ `n paginile revistei. Iat\ mesajele primite de la dumneavoastr\ `nso]ite de r\spunsurile a[teptate.

Consultan]i:
n Recuperare - Dr. Georgiana Tache n Medicin general/Ecografie - Dr. Alma Georgescu n Nutri]ie - Dr. Venera Vrtosu n Medicin dentar - Dr. Mcrina Popescu n Traumatologie - Dr. Tavi Cmpian n Neonatologie/Pediatrie - Dr. Silvia Ionescu n Homeopatie - Dr. Adrian Dumitrescu n Endocrinologie - Dr. Magda B\jenaru

Sorina Ionescu, 28 ani, Bucure[ti Am un b\ie]el de 3 ani. Cred c\ are platfus. Ce trebuie s\ fac? Scrisoarea dumneavoastr\ con]ine un aspect care `ngrijoreaz\ multe dintre proaspetele m\mici [i care reprezint\ cel mai mare num\r de consulta]ii la cabinetele de ortopedie pediatric\. Piciorul plat sau platfusul: practic laba piciorului nu prezint\ arcul longitudinal medial. Este important de [tiut c\

majoritatea copiilor (96%) se nasc cu platfus, deoarece au ]esut adipos (gr\sime) care se va retrage spontan pe m\sur\ ce copilul `nainteaz\ `n vrst\, urmnd ca talpa s\ se arcuiasc\. Este considerat fiziologic pn\ la vrsta de 1524 luni. Dup\ 4 ani, aproximativ 15% din popula]ie sufer\ de platfus, iar dintre ace[tia, doar 2% au platfus dureros care necesit\ tratament ortopedic. Este mo[tenit genetic. ~n trecut, erau recomandate `nc\l]\mintea special\, talonetele sau efectuarea unor exerci]ii chinuitoare pentru copil (rularea unui f\c\le] sub piciorul gol etc). Studii recente au ar\tat c\ aceste m\suri nu schimb\ evolu]ia natural\ [i nu au efect asupra platfusului. Ioana Ciuci, 31 ani, Ploie[ti Este nevoie de o suplimentare cu calciu `n perioada sarcinii? Necesarul de calciu pentru femeia gravid\ este de 1-1,2 g/zi (un plus de 400 de mg fa]\ de nevoile obi[nuite). Acest element este esen]ial `n formarea scheletului fetal. Laptele [i derivatele din lapte aduc o cantitate mare de calciu. Totu[i, medicul va aprecia dac\ este cazul s\ prescrie un supliment pe baz\ de calciu, variant\ posibil\ `n cazul femeilor cu intoleran]\ la lactoz\, care nu consum\ zilnic suficiente lactate, sau `n cazul sarcinii gemelare.

60

martie

Serafim R\dulescu, 67 ani, Constan]a Ce este, `n esen]\, embolia? Care este riscul major asociat ei? Embolia reprezint\ obliterarea brusc\ a unui vas de snge printr-un corp str\in (embol) antrenat `n circula]ia sangvin\. Poate fi vorba de o bul\ de aer (introdus\ din gre[eal\ `n timpul unei injec]ii intravenoase sau poate ap\rea din cauza unei urc\ri prea rapide la suprafa]a apei dup\ o plonjare), de un cheag de snge provenit de la peretele ateromatos al unui vas sau de ]esut gr\sos. Embolii pot sta la originea unei crize cardiace, a atacurilor cerebrale [i altor patologii. Silviana Cristescu, 19 ani, Trgu Jiu Care este cantitatea normal\, acceptabil\, de gr\sime din organismul nostru? Evolu]ia cantit\]ii de gr\sime din organism este urm\toarea: cre[te `n primul an al vie]ii, apoi scade odat\ cu

dezvoltarea masei musculare; cre[te la adolescen]\; la fete cre[terea continu\ pe tot parcursul vie]ii, la femeile peste 50 de ani poate ajunge pn\ la 31-35%, iar la obeze, la 30-70% din greutatea corporal\. Dup\ adolescen]\, la b\ie]i, ]esutul adipos scade pn\ la vrsta adult\, cnd `ncepe s\ creasc\ din nou. Obezitatea este cauza cre[terii num\rului de adipocite (celule care `nmagazineaz\ gr\sime) `n primul an de via]\, debutul adolescen]ei, 11-15 ani, [i ultimul trimestru de sarcin\, dar [i cre[terii cantit\]ii de lipide con]inute de acestea.

martie 2010

www.farmaciata.ro

61

CONCURS

Puterea pozitiv a gndirii negative


Te-ai s\turat s\ ]i se tot spun\ prive[te partea bun\ a lucrurilor? E[ti criticat pentru c\ `]i imaginezi cele mai cumplite scenarii? ~]i dore[ti ca to]i prietenii optimi[ti s\ te lase `n pace, `n negativismul t\u? Dac\ ai r\spuns afirmativ la oricare dintre aceste `ntreb\ri, te po]i num\ra printre milioanele de oameni care au `nv\]at s\ fac\ fa]\ presiunilor vie]ii moderne folosind pesimismul defensiv, o strategie ce const\ `n a-]i imagina cele mai cumplite scenarii `n orice situa]ie. Dr. Norem arat\ c\, dac\ ne l\s\m `n voia unor astfel de gnduri negative, acest lucru ne-ar putea ajuta de fapt s\ fim preg\ti]i pentru ce e mai r\u.
Autor:
Julie K. Norem

Editura Alicat

Un exemplar al acestei c\r]i poate fi al dumneavoastr\! Suna]i la redac]ie pn\ la data de 10 martie 2010 [i ave]i [ansa de a fi unul dintre cei zece c[tig\tori! Ne pute]i contacta la num\rul de telefon 0742.220.742.

C[tig\torii edi]iei ianuarie-februarie sunt: Nicolae Di]\ - M\gurele, Florin Cosmi]\ - Bucure[ti, Maria Popescu Gala]i, Niculae Dumitrescu Ia[i, Florin Dumitru Trgovi[te, Rodica Pop Sibiu, Camelia Zamfir Urziceni, Aurica Preda Slobozia, Carmen Stan Arad, Elena Stoian Pite[ti.

CONCURS

Ghidul terapiilor complementare


Ghidul terapiilor complementare v\ nva]\ tot ceea ce trebuie s\ [ti]i despre terapiile care vin n completarea tratamentelor medicale conven]ionale. De[i foarte vechi, unele dintre terapiile prezentate sunt recunoscute de pu]in timp `n medicina occidental\. Altele, n schimb, au fost create din nevoia de a rezolva problema stresului prezent n via]a contemporan\. Primele nou\ capitole ale c\r]ii grupeaz\ terapiile complementare, tehnicile [i principalele lor aplica]ii. Ultimul capitol prezint\ o list\ a afec]iunilor obi[nuite [i terapiile cele mai indicate pentru tratarea acestora.
Autor:
C. Norman Shealy

Editura Litera

Un exemplar al acestei c\r]i poate fi al dumneavoastr\! Suna]i la redac]ie pn\ la data de 10 martie 2010 [i ave]i [ansa de a fi unul dintre cei zece c[tig\tori! Ne pute]i contacta la num\rul de telefon 0742.220.742.

C[tig\torii edi]iei ianuarie-februarie sunt: Luciana Dumitrache Bucure[ti, Liana Popa Olt, Valeria Marin Bucure[ti, Totorcea Nicolae Bucure[ti, L\cr\mioara Alina Popovici Bucure[ti, Mioara Popescu Bucure[ti, Cristina Ion Bucure[ti, Sanda Dr\ghici Sadu, Maria Poenaru Con]e[ti, Ileana Pop Bra[ov.

62

martie

TIRI EXTERNE
Migrenele [i depresiile pot fi mo[tenite genetic
Dou\ probleme care la prima vedere nu au nicio leg\tur\, aparent mpart aceea[i component\ genetic\. Migrenele [i depresiile au fost studiate de c\tre cercet\torii olandezi. Ele sunt frecvente `n cazul unui num\r semnificativ de pacien]i. Conform studiilor efectuate pe pacien]ii care sufer\ att de depresii, ct [i de migrene, 56% din ace[tia sunt predispu[i genetic. n urma descoperirilor, se poate mbun\t\]i medica]ia folosit\ n cazul depresiilor [i migrenelor. Dac\ acestea au n comun o leg\tur\ genetic\, este nevoie, uneori, de un factor extern pentru a le declan[a. Copiii abuza]i sau neglija]i au tendin]a de a suferi depresii [i migrene atunci cnd vor deveni adul]i. Abuzul fizic, psihic [i sexual, precum [i neglijarea emo]ional\ sunt strns legate de aceste afec]iuni, conform cercet\torilor olandezi. Sursa: www.healthnews.com

Depistarea cancerului de colon prin test de snge


Primul test de snge care depisteaz\ cancerul de colon nc\ din primul stadiu ar putea fi mai eficace dect colonoscopia, spun cercet\torii israelieni, care au pus la punct o tehnologie n acest sens. Testele de snge verific\ nivelul proteinei CD24, care apare n organism n cazul instal\rii acestui tip de cancer [i care joac\ un rol important n nmul]irea celulelor canceroase, au explicat cercet\torii. 150 de pacien]i au f\cut pn\ acum acest test, rezultatele fiind, n propor]ie de 92,3%, corecte n depistarea bolii. De asemenea, polipii care ar putea anun]a instalarea ulterioar\ a bolii au fost depista]i n propor]ie de 89,2%. Sursa: www.healthnews.com

Izolarea serotoninei `n intestin poate vindeca osteoporoza


Un grup interna]ional de cercet\tori din cadrul Centrului Medical al Universit\]ii Columbia, SUA, a precizat c\ un tratament, aflat `nc\ `n studiu, ce inhib\ sinteza serotoninei `n intestin, administrat pe cale oral\ o dat\ pe zi, s-a dovedit eficient `n osteoporoz\ la [oarecii [i [obolanii de laborator. S-a demonstrat `n cercet\rile recente c\ serotonina `n intestin opre[te acumularea calciului `n oase. Descoperirea poate determina apari]ia unei noi terapii pentru osteoporoz\, cele mai recente tratamente avnd doar efect de prevenire a ruperii osului alterat. Sursa: www.sciencedaily.com
www.farmaciata.ro

63

EVENIMENT

Tendinele primverii 2010:


hidratare, vitaminizare i cosmetice bio
Eveniment g\zduit de restaurantul Cafe de la Joie, organizat de revistele Farmacia Ta, Tonica [i Slab sau Gras Revistele Farmacia Ta, Tonica [i Slab sau Gras, `n parteneriat cu Farmaciile Catena [i sensotv.ro, au organizat prima edi]ie din acest an a `ntlnirilor lunare cu cititorii publica]iilor, Tendin]ele prim\verii 2010: hidratare, vitaminizare [i cosmetice bio.
La eveniment au fost prezen]i att medicii speciali[ti ai Centrului Medical Unirea, cititorii revistelor, ct [i partenerii: Danone, Mio Bio, Avon Cosmetics [i Noblezza. Cititoarele au aflat ct de importante sunt vitaminele pentru sistemul imunitar, avnd `n vedere c\ organismul este sl\bit dup\ sezonul rece [i cum trebuie s\-[i `ngrijeasc\ pielea prim\vara. De asemenea, au descoperit c\ s\n\tatea [i silueta se men]in consumnd proteine, fibre [i acizi gra[i polinesatura]i.

Sursa principal de vitamine este alimentaia echilibrat


Dr. Elisabeta Georgescu, medic specialist medicin\ de familie, ne-a atras aten]ia c\ vitaminele sunt esen]iale pentru organism, iar sursa principal\ este alimenta]ia. Aceasta trebuie s\ fie echilibrat\, adic\ s\ con]in\ lactate, ou\, cereale integrale, carne ro[ie, ceea ce ofer\ un aport vitaminic complex. Deficien]a de vitamine poate cauza, printre altele, c\derea p\rului, probleme gastrointestinale, depresie, indispozi]ie, sc\derea libidoului etc. Pentru femeile de vrsta a doua, dr. Elisabeta

64

martie

Georgescu recomand\ consumul vitaminei D (doza zilnic\ este 400-800 UI), suplimentat\ cu preparate uleioase [i, discontinuu, cu vitamine din complexul B.

Leguminoase, vegetale, odihn i sport


Odat\ cu venirea prim\verii, femeile sunt mai preocupate de siluet\ [i diete. ~n aceste condi]ii, dr. Mihaela Gologan, medic specialist diabet zaharat, nutri]ie [i boli metabolice, a oferit cteva sfaturi cu privire la modul s\n\tos de a sl\bi n noul anotimp. Cititoarele au aflat c\ este esen]ial consumul de leguminoase [i vegetale. De asemenea, un loc important ocup\ [i odihna. Sunt indicate 7-8 ore de somn. Mai mult, dr. Gologan a reamintit c\ este nevoie de minimum 30 de minute de efort fizic pe zi.

Dr. Elisabeta Georgescu recomand\ vitamina C, cu rol `n formarea ]esutului conjunctiv [i a celulelor albe, [i zinc, pentru `nt\rirea imunit\]ii.

Dr. Mihaela Gologan a subliniat importan]a celor trei mese principale, `n special a micului dejun, iar pentru detoxifierea organismului prim\vara a recomandat alimentele func]ionale.

2 litri de lichide pe zi i creme emoliente


Dr. Rodica Negreanu, medic specialist dermatolog, a `nt\rit faptul c\, pentru o hidratare complet\, trebuie s\ bem 2 l de lichide pe zi, s\ folosim s\punuri blnde, cum sunt cele pentru copii sau pentru piele sensibil\, iar dup\ baie s\ aplic\m pe pielea u[or umed\ o crem\ emolient\. n plus, ne-a atras aten]ia asupra precau]iilor care trebuie luate cnd folosim produse cosmetice, ntruct exist\ persoane care dezvolt\ alergii la anumite componente ale acestora. De asemenea, persoanele cu ten acneic trebuie s\ foloseasc\ produse care nu astup\ porii. Evenimentele revistelor Farmacia Ta, Tonica [i Slab sau Gras se organizeaz\ lunar [i sunt menite s\ creeze o leg\tur\ ntre revistele trustului, medicii speciali[ti [i cititorii fideli. Pentru a participa la urm\torul eveniment, accesa]i www.farmaciata.ro.

Dermatologul Rodica Negreanu a atras aten]ia asupra produselor cosmetice folosite, deoarece unele ingrediente con]inute pot cauza alergii.

Rozalia Constantin, beauty adviser farmaciile Catena, a prezentat gama de s\punuri naturale cu ulei de trandafiri Naturalis [i beneficiile acestora.

www.farmaciata.ro

65

Ofert special de primvar n farmaciile


Aceste medicamente i suplimente nutritive pot fi cumprate fr reet, la recomandarea farmacistului. Vino cu cardul n farmaciile Catena i beneficiezi de reduceri speciale de primvar.
Nume ACC 100mg pulbere x 20plic ACC 200mg pulbere x 20plic ACC 200mg x 20caps ACC 200mg x 20compr.eff+vit C ACC 600mg + vit. C x 10cpr. eff. ACC gr.susp.or 100mg/5ml x30g-75ml+lingurita Acetilcisteina 200mg x 2blist x 10caps LARO Acetilcisteina 200mg x20caps LBM Aciclovir crema 5% x 2 g Acid acetilsalicilic 500mg x20 compr MAG Acid acetilsalicilic MCC tamp.x2blist x10comp.MAG Acid acetilsalicilic T Biofarm 500mg x2blistx10compr Acid acetilsalicilic tamp.100mg x 30 compr. ARM. Acid acetilsalicilic tamp.500mg x 30 compr. ARM Acid folic 0,4 mg x 150 caps. AR Acid folic 1mg x 20cpr. LARO Acid folic 1mg x 45 caps. AR Actifed x 12 compr Advil 200 mg x 10 draj. Advil ultra 200mg x 1blist x 10caps.moi Alerid 10mg x 10 compr.film T Algoblock 500mg x 2blist x 10compr B Producator SANDOZ ROMANIA SANDOZ ROMANIA SANDOZ ROMANIA SANDOZ ROMANIA SANDOZ ROMANIA SANDOZ ROMANIA LAROPHARM ROMANIA LABORMED ROMANIA EGIS -UNGARIA MAGISTRA ROMANIA MAGISTRA ROMANIA BIOFARM SA-ROMANIA ARMEDICA ROMANIA ARMEDICA ROMANIA ARENA ROMANIA LAROPHARM ROMANIA ARENA ROMANIA EUROPHARM ROMANIA WYETH SUA WYETH SUA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA BIOFARM SA-ROMANIA Pret Catena 16.00 17.50 17.50 17.50 19.00 17.50 8.00 8.50 8.50 2.50 3.00 3.50 3.50 4.00 12.00 6.00 8.50 11.50 7.50 10.00 12.50 6.00

66

martie

Nume Algocalmin 500mg x 10compr SIC Algocalmin 500mg x 20compr SIC. Algopirin (R) x 20cpr.film. Algozone 500 mg x 20 compr OZ Alindor 500mg x 20cpr LARO Alka Seltzer 324mg x 10compr. eff. Alli 60mg x 1fl. x 42cps. Alli 60mg x 1fl. x 84cps. Ambrohexal 30mg x 2blist x 10cpr Ambroxol 0.75% x 20ml (stc.bruna) T Ambroxol 30mg x 20 compr Ambroxol 30mg x 2fl. x 10cpr. ARM Ambroxol Laropharm 30mg x 2blist. x 10cpr.LARO Ambroxol Sandoz sirop 3mg/ml x 100ml+ling.dozat Ambroxol sirop 0.3 % x 100 ml Ambroxol sirop 30mg/5ml x 100ml Ambroxol sol. 7.5mg/ml x15 ml Anghirol x 2blist. x 15cpr. B Antacid 500mg x 20 tb.mast. EPH Antialcool plant 30ml Antinevralgic P x 10 compr SIC Antinevralgic P x 20 compr SIC Antitabac plant 30ml Apa distilata inj-5f/10ml SIC Artroflex compus 2+1 T Artroflex compus x 30 caps. T Aspacardin 180 mg x 30 tb T Aspenter 75mg x 30compr.film T Aspimax 500mg x 16cpr. LARO Aspimax Cardio 75mg x 2blist. x 20cpr. gastr. LARO Aspimax T 500mg 2bls. x 8cpr. Aspirin 500 mg x 100 compr. Aspirin 500 mg x 20 compr. Aspirin Cardio 100mg x 30cpr.gastrorez. Aspirin Plus C x 10 compr.eff. Aspirin Plus C x 20 compr.eff. Aspirin protect 300mg x 2blist x 10compr.gastrorez Aspirin tamponata x30 MAG. Ayurslim x 60 caps Baneocin pulbere x 10 g Baneocin ung. x 20 g Baraka 100 mg x 24 caps Baraka 450 mg x 24 caps Bemagnum forte x 30cpr. LARO Ben-Gay Greasesaless crema x35g Bepanthen crema 5% plus x 30g Bepanthen crema 5% x 30g Bepanthen unguent 5% x 100g Bepanthen unguent 5% x 30g Berocca Ca + Mg x 10compr.eff Betadine 200 mg x 14 ovule Betadine sol.ext 10% x 1000 ml Betadine sol.ext 10% x 120 ml Betadine sol.ext 10% x 30 ml

Producator ZENTIVA ROMANIA ZENTIVA ROMANIA LABORMED ROMANIA OZONE ANGLIA LAROPHARM ROMANIA BAYER GERMANIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA SANDOZ ROMANIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA EGIS -UNGARIA ARMEDICA ROMANIA LAROPHARM SRL SANDOZ ROMANIA EGIS -UNGARIA ARMEDICA ROMANIA EUROPHARM ROMANIA BIOFARM SA-ROMANIA EUROPHARM ROMANIA LABORMED PHARMA TRADING SRL ZENTIVA ROMANIA ZENTIVA ROMANIA LABORMED PHARMA TRADING SRL ZENTIVA ROMANIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA LAROPHARM SRL LAROPHARM SRL LAROPHARM SRL BAYER GERMANIA BAYER GERMANIA BAYER SCHERING GERMANIA BAYER GERMANIA BAYER GERMANIA BAYER SCHERING PHARMA AG GERMANIA MAGISTRA ROMANIA HYMALAYA INDIA SANDOZ SANDOZ PHARCO PHARM-EGYPT PHARCO PHARM-EGYPT LAROPHARM SRL JOHNSON & JOHNSON SUA BAYER GERMANIA BAYER GERMANIA BAYER GERMANIA BAYER GERMANIA BAYER GERMANIA EGIS -UNGARIA EGIS -UNGARIA EGIS -UNGARIA EGIS -UNGARIA

Pret Catena 4.50 6.00 9.00 5.50 5.00 14.50 151.00 225.00 8.50 8.50 6.00 5.00 7.50 16.00 7.50 10.50 9.50 8.50 8.50 11.00 4.50 7.00 11.00 23.50 80.00 36.50 19.00 12.00 3.00 8.00 3.00 43.00 12.00 11.50 14.00 27.50 12.50 3.50 41.50 7.50 6.50 9.50 14.50 10.00 19.00 25.50 24.00 45.50 24.50 22.50 16.50 64.00 20.50 13.50

www.farmaciata.ro

67

Nume Betadine unguent 10% x 20 g Beviplex N x 30drj. Bil plus x 20 tb OZ Bila forte x 30cps. LARO Bilichol x 24 caps Bio-Biloba 100mg x 30 compr Bio-C - Zinc x 30 compr Bio-Calciu + D3 x 30 compr Bio-Caroten+vit. E x 30 caps Bio-Chrom FTG x 30 compr Bio-CLA 1000 x 40 compr Bio-CLA booster x 60 compr. Bio-Fiber x 60 compr Bioflu Plus x 2blist x 8caps.moi B Bioflu x 2blist. x 8cps. B Bio-Glandin x 30 compr Bio-Glucosamin Plus x 30 compr Bio-Magnesiu x 30 compr Bio-Marin Plus x 30 compr Bio-Melatonina x 30 compr Bio-Multi x 30 compr Bio-Quinon super Q10 x 30 compr Bio-Selenium+Zinc x 30 compr Bio-Selenium+Zinc x 60tb Bio-Siluet x 30 caps Biotics baby 3.5g x 10plicuri Biotics x 20 caps OZ Bisacodil 5mg x 3blist x 10draj T Bisacodil Terapia 5mg x 3blist x 10draj.gastrorez. Bixtonim sol.ext. x 10 ml. B. Bixtonim Xylo 0.1 spray nazal 10ml B Bixtonim Xylo 0.5mg/ml spray naz 10ml B BN Acid folic x 60tb BN Aloe vera x 30tb BN Calcium + A&D x 60tb BN Echinacea purpurea x 30tb BN Evening primrose oil 500mg x 30tb BN Garlic oad caps x 60tb BN Ginger x 30tb BN Glucosamine & chondroitin x 30tb BN Glucosamine sulphate x 30tb BN Korean ginseng x 30tb BN Lecithin x 30tb BN Multivitamine + fier x 60tb BN Multivitamine + minerale x 30tb BN Multivitamine pt.copii x 60tb BN Multivitamine x 60tb BN Omega 3-6-9 x 30tb BN Omega3 500mg x 30tb BN Seleniu plus A,C & E x 30tb BN Senna 7.5mg x 30tb BN ST.John's wort x 30tb BN Ulei din ficat de cod x 60tb BN Vit.BComplex x 30tb

Producator EGIS -UNGARIA GALENIKA IUGOSLAVIA OZONE ANGLIA LAROPHARM SRL PHARCO PHARM-EGYPT PHARMA NORD DANEMARKA PHARMA NORD DANEMARKA PHARMA NORD DANEMARKA PHARMA NORD DANEMARKA PHARMA NORD DANEMARKA PHARMA NORD DANEMARKA PHARMA NORD DANEMARKA PHARMA NORD DANEMARKA BIOFARM SA-ROMANIA BIOFARM SA-ROMANIA PHARMA NORD DANEMARKA PHARMA NORD DANEMARKA PHARMA NORD DANEMARKA PHARMA NORD DANEMARKA PHARMA NORD DANEMARKA PHARMA NORD DANEMARKA PHARMA NORD DANEMARKA PHARMA NORD DANEMARKA PHARMA NORD DANEMARKA PHARMA NORD DANEMARKA OZONE ANGLIA OZONE ANGLIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA BIOFARM SA-ROMANIA BIOFARM SA-ROMANIA BIOFARM SA-ROMANIA PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS

Pret Catena 14.00 10.50 7.50 10.00 12.50 35.50 14.50 15.00 17.50 19.00 37.00 42.50 15.50 14.00 13.50 30.00 26.00 13.50 25.00 39.50 21.00 49.00 25.00 46.00 43.00 15.50 12.00 9.00 9.00 7.50 10.00 9.50 7.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 7.50 6.50 6.50 6.50 6.50 7.50 7.50 6.50 7.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 7.50

68

martie

Nume BN Vitamina B6 x 60tb BN Vitamina C x 60tb BN Vitamina E x 60tb BN Zinc gluconat x 60tb Bonnisan sol x 30 ml Bromhexim 12mg x 20 compr LARO Bromhexin 8 mg x 20 compr LBM Bromhexin 8 mg x 20 compr MAG Bromhexin 8 mg x 20 compr. IS Bromhexin sol.0.2% x 50ml T Bronchicum elixir S x 100ml +masura dozatoare Bronhosolv 8mg x 1blist x 20compr. LARO Buscopan 10 mg x 20 draj. Ca + Vit.D3 x 30cpr. OZ Calciu + Magneziu + Zinc x 30 OZ Calciu + Vit.D x 30 compr EPH Calciu + Vit.D3 x 20 compr.eff OZ Calciu cu vit D3 + Zn x 30 cp OZ Calciu D3 Masticabil x 20 cpr Calciu lactic 500mg x 20cpr SIC Calciu lactic 500mg x 20cpr. OZ Calciu+vit.D forte x 30cps. LARO Calcium Pharco sirop x 120ml Cal-C-Vita x 10 compr.eff Cal-D-vita x 10cpr. eff. Cal-D-Vita x 60cp. Calgel gel x10 g Calpol 3 plus120 mg/5ml x100ml Calpol 6 plus 250 mg/5ml x100ml Canesten crema 1% x 20 g Carmint ulei esential menta piperita x 30cp.gastrorez. Ca-Sandoz Forte 500mg x10cpr.eff Ca-Sandoz+Vit.C1000 x 10cpr.eff Centrum A la Z cu lutein x 30 compr.film Centrum A la Z cu lutein x 60 compr.film Centrum junior pro x 30 compr.mast. Centrum silver cu luteina x 30cpr. film. Cetebe 500mg x 3blist. x 10caps.elib.prel. Cetebe 500mg x 60cps. Cetebe C immunity plus vit.C +Zn x 30tb Cetebe C immunity plus vit.C +Zn x 60cps. Cholebilin x 20 draj. AR Cholinex 150mg x 2blist x 8compr.de supt Cicaderma ung. x 30 g CistiFlux extract afin rosu boabe x 14pl Citrolin sol.ext x 120ml Citrolin sol.ext x 120ml Clafen crema 20 g IS Clafen crema 40 g IS Clafen gel 1 % x 40 g IS Clismasac glicerina 5% Clorchinaldol 100 mg x 30 draj. AR Clorocalcin sol. orala 18.18% x 50 ml B. Clotrimazol sol.cut. 1% x 30 ml B.

Producator PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS PREMIER HEALTH PRODUCTS HYMALAYA INDIA LAROPHARM ROMANIA LABORMED ROMANIA MAGISTRA ROMANIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA SANOFI FRANTA LAROPHARM SRL BOEHRINGER AUSTRIA OZONE ANGLIA OZONE ANGLIA EUROPHARM ROMANIA OZONE ANGLIA OZONE ANGLIA NYCOMED PHARMA GERMANIA ZENTIVA ROMANIA OZONE ANGLIA LAROPHARM SRL PHARCO PHARM-EGYPT BAYER GERMANIA BAYER GERMANIA BAYER GERMANIA EUROPHARM ROMANIA EUROPHARM ROMANIA EUROPHARM ROMANIA BAYER GERMANIA SOFAR FARMACEUTICI ITALIA SANDOZ ROMANIA SANDOZ ROMANIA WYETH SUA WYETH SUA WYETH SUA WYETH SUA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE HEALTHCARE ARENA ROMANIA EUROPHARM ROMANIA BOIRON FRANTA SOFAR FARMACEUTICI ITALIA PHARCO PHARM-EGYPT PHARCO PHARM-EGYPT ANTIBIOTICE IASI ROMANIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA SOFAR FARMACEUTICI ITALIA ARENA ROMANIA BIOFARM SA-ROMANIA BIOFARM SA-ROMANIA

Pret Catena 6.50 6.50 6.50 6.50 17.50 5.50 3.00 2.50 3.50 6.50 14.00 2.50 12.00 8.00 11.00 6.00 12.00 9.00 13.50 6.00 5.00 11.50 13.50 21.00 15.00 38.00 14.00 14.00 14.50 22.00 48.50 19.50 19.50 28.00 49.50 29.50 29.50 29.00 50.00 32.50 56.00 6.50 12.50 14.00 54.00 10.00 10.00 4.00 8.00 8.00 42.00 18.00 6.00 6.00

www.farmaciata.ro

69

Nume Clotrimazol 1% crema x 20g OZ Clotrimazol 100mg x 12 cpr.vag MAG Clotrimazol 100mg x 12cpr.vag SIC Clotrimazol crema 1% x 15 g IS Clotrimazol crema x 35g IS Codamin P x 20 compr. T Coldrex Hotrem lemon junior x 10pl. Coldrex Hotrem Lemon x 10 plic Coldrex HOTREM Lemon x 5 plic Coldrex HOTREM miere&lamaie x 10pl Coldrex HR Blackcurrant x 10 plic Coldrex HR Blackcurrant x 5 plic Coldrex junior 250mg/100mg/5mg x 2blist. x 8cpr.film. Coldrex junior sirop x 160ml Coldrex Maxgrip lemon x 10pl Coldrex Maxgrip Lemon x 5 plic Coldrex Maxigrip x 10 plicuri Coldrex Maxigrip x 1blist. x 12cpr. Coldrex Maxigrip x 2blist. x 12cpr. Coldrex Nite sirop 100ml Colebil x 20 draj. B. Colomint x 24 caps Colomint x 24 caps Contracept M 18,9mg x 10 ovule MAG Controloc Control 20mg x 1blist. x 7cpr.gastrorez. Coryzalia x 40 draj. Curiosin gel 1% x 15g Cutaden unguent x 40 g IS Cynarix 40mg/ml sol.orala x 100ml+ling.dozat. Cynarix 55mg x 2blist x 12draj Cystone x 60tb Dermazin crema 1% x 50 g Dermocare cr. x 20 g Dermocare cr. x 20 g Dermodrin unguent 20mg/g x 20g Diabecon x 60 compr Dicarbocalm x 20cpr. bl SIC Diclac 1% gel x 50g Diclac 5% gel x 50g Diclofenac 1% gel x 45g OZ Diclofenac gel 1% x 45g T Diclofenac mentol 1% crema x 20g OZ Diclofenac Ozone 1% crema x 50g Difrarel 100mg x 20 caps. Difrarel E x 24 draj. Digenzym digestiv forte x 20drj. OZ. Dipiridamol Zentiva 25mg x 3blist x 10cpr.film Doktor mom sirop 100ml Doktor mom ung. corporal 20g Doktor mom x 20cpr. anans Doktor mom x 20cpr. capsuni Doktor mom x 20cpr. lamaie Doktor mom x 20cpr. port. Doktor mom x 20cpr. zmeura

Producator OZONE ANGLIA MAGISTRA ROMANIA ZENTIVA ROMANIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE HEALTHCARE GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE HEALTHCARE BIOFARM SA-ROMANIA PHARCO PHARM-EGYPT PHARCO PHARM-EGYPT MAGISTRA ROMANIA NYCOMED (ALTANA) PHARMA SRL BOIRON FRANTA GEDEON RICHTER UNGARIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA PHARMAZEUTISHCE AUSTRIA PHARMAZEUTISHCE AUSTRIA HYMALAYA INDIA SANDOZ ROMANIA PHARCO PHARM-EGYPT PHARCO PHARM-EGYPT PHARMAZEUTISHCE AUSTRIA HYMALAYA INDIA ZENTIVA ROMANIA SANDOZ ROMANIA SANDOZ ROMANIA OZONE ANGLIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA OZONE ANGLIA OZONE ANGLIA SODIMED FRANTA SODIMED FRANTA OZONE ANGLIA ZENTIVA ROMANIA RANBAXY-INDIA RANBAXY-INDIA RANBAXY-INDIA RANBAXY-INDIA RANBAXY-INDIA RANBAXY-INDIA RANBAXY-INDIA

Pret Catena 4.50 5.50 7.00 5.00 10.00 10.00 15.00 12.00 6.00 23.50 11.00 6.00 10.50 17.00 33.00 16.00 33.50 12.00 25.00 18.00 12.50 13.50 13.50 17.50 21.50 16.50 60.50 9.50 16.50 10.50 30.00 13.50 7.00 7.00 12.00 23.00 6.00 12.50 16.00 9.00 9.00 5.00 10.00 25.50 24.50 9.00 4.50 16.00 7.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50

70

martie

Nume Dulcolax 5 mg x 30 draj. Dulcopic sol. orala 7.5mg /ml x 15 ml Duphalac 10 plicuri x 15 ml Edulciclam 100 mg x 100 compr. ARM Efferalgan 500mg x 16compr.eff Efferalgan ptr.copii 3% x 90ml Efferalgan Vit.C x 10 compr.eff Efferalgan Vit.C x 20 compr.eff Elevit pronatal x 30cpr Endotelon 150mg x 20 draj.ent Enterol 250 mg x 10 caps. Enterol pulb.250mg x 10 plic. Enterolactis 10ml pulb. x 12pl Enterolactis 10ml sol.buv. x 8flac Enterolactis 300mg x 20cps. Enterolactis Duo pulb. x 10plicuri Enterolactis Duo pulb. x 20plicuri Enterolactis Plus 405mg x 20cps Enterolactis Plus x 10plicuri Entran duo OZ Entran forte x 1cp OZ Entran x 2cps. OZ Epicogel susp.orala x 125ml Escapelle 1.5mg x 1blist. x 1cpr. Espumisan 40mg x 25 caps. Espumisan 40mg x 2blist. x 25cps. moi Espumisan easy 125mg x 14plicuri Espumisan L emuls.orala x 30 ml Essentiale Forte N x 30 caps. Eurosept x 30 compr EPH Eurovita apetit x 30drj. Eurovita Ginseng x 30compr EPH Eurovita Multimin x 30compr EPH Eurovita multiminerale+ceai verde x 30cp EPH Eurovita pt.par,unghii x 30 compr EPH Eurovita S x 30 compr EPH Exoderil crema 1 % x 15 g Exoderil sol.ext.1 % x 10 ml Extrem vit. x 10cps. OZ Extrem vit. x 20cps. OZ Farcovit-B12 x 3blist x 10caps. Faringosept 10mg x 10cpr T Faringosept L 10mg x 10cpr. T Fasconal x 2blist. x 10cpr. ARM. Fastum gel 2,5% x 50 g Fastum gel 2.5% x 100g Fastum gel dispenser 2.5% x 100g Fawar lemon x 6pl Felis 425mg x 30cps. Femigin B pulb.2.4g x 10 plic Fenilbutazona crema 4 % x 40 g IS Fenilbutazona crema 4% x 35g OZ Fenilbutazona crema 4% x 45 g ARM Fenilbutazona crema 4% x 50g OZ

Producator BOEHRINGER AUSTRIA BOEHRINGER AUSTRIA SOLVAY-OLANDA ARMEDICA ROMANIA UPSA FRANTA UPSA FRANTA UPSA FRANTA UPSA FRANTA BAYER GERMANIA SANOFI FRANTA BIOCODEX FRANTA BIOCODEX FRANTA SOFAR FARMACEUTICI ITALIA SOFAR FARMACEUTICI ITALIA SOFAR FARMACEUTICI ITALIA SOFAR FARMACEUTICI ITALIA SOFAR FARMACEUTICI ITALIA SOFAR FARMACEUTICI ITALIA SOFAR FARMACEUTICI ITALIA OZONE ANGLIA OZONE ANGLIA OZONE ANGLIA EIPICO EGIPT GEDEON RICHTER UNGARIA BERLIN CHEMIE GERMANIA BERLIN CHEMIE GERMANIA BERLIN CHEMIE BERLIN CHEMIE GERMANIA SANOFI FRANTA EUROPHARM ROMANIA EUROPHARM ROMANIA EUROPHARM ROMANIA EUROPHARM ROMANIA EUROPHARM ROMANIA EUROPHARM ROMANIA EUROPHARM ROMANIA SANDOZ ROMANIA SANDOZ ROMANIA OZONE ANGLIA OZONE ANGLIA PHARCO PHARM-EGYPT TERAPIA-RANBAXY ROMANIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA ARMEDICA ROMANIA BERLIN CHEMIE GERMANIA BERLIN CHEMIE GERMANIA BERLIN CHEMIE GERMANIA PHARCO PHARM-EGYPT SANDOZ ROMANIA PHARCO PHARM-EGYPT ANTIBIOTICE IASI ROMANIA OZONE ANGLIA ARMEDICA ROMANIA OZONE ANGLIA

Pret Catena 14.50 14.50 32.50 4.50 6.50 9.00 4.50 7.00 42.50 60.00 24.50 24.50 44.50 38.00 48.00 50.50 62.00 60.50 50.50 27.00 31.00 28.00 7.50 78.50 19.00 34.50 19.50 17.00 28.00 7.50 8.50 11.00 13.00 14.50 16.00 13.00 14.50 14.50 14.00 25.00 15.00 7.00 7.00 6.00 25.00 39.50 46.50 5.00 26.00 8.50 6.50 5.50 7.00 7.50

www.farmaciata.ro

71

I
72

Nume Fenistil gel 0.1% x 30 g Fervex adulti x 8 plicuri Fervex copii x 8 plicuri Finalgon ung. x 20 g Fiobilin 250 mg x 20 compr. T Flavamed 30mg x 2blist. x 10cpr. Flavamed sirop 15mg/5ml x 100ml Flavotan 120mg x 10compr.film LBM Flavotan 120mg x 10compr.film-PROMO LBM Flavotan 80mg x 10cpr. film. LBM Furazolidon 100mg x 20compr. T Furazolidon forte 100 mg x 20 compr. AR Furazolidona 25mg x 1blist. x 10cpr. AR Gasex x 100 compr Gastrocynesine x 60 compr. Gel cu galbenele x 40g LARO Geriforte x 100 compr Ginkgo Biloba 40mg x 20caps LARO Ginsavit x 24 caps Ginseng x 24 caps Gleitgelen gel vaginal x 20g Glicerina adulti x 2folii x 6supoz. IS Glicerina copii x 2folii x 6supoz. IS Glubifer complex x 30 compr. T Gripe baby water x 120 ml Gyno-canesten 3/canesten x 3 comp.vag. Hepato Drainol sol. x 30 ml Hepaton Plus x 30 compr EPH Herbolax x100 compr Hexoral spray 0,2% x 40 ml Hexoraletten N x 20 compr Hipo Chol x 30cpr. OZ Homeogene 9 x 60 compr. Homeoplasmine x 18 g ung. Homeovox x 60 draj. Humex balsam pectoral x 50ml Humex Cold defence 15ml Humex Cold defence 15ml Humex decongestionant spray nazal x 50ml Humex Expectorant sirop adulti x 125 ml. Humex lamaie x 24tb Humex Raceala Gripa x12compr.+ 4 cps Humex Sirop adulti 0.13% x 200 ml. Humex sirop adulti tuse neprod. Humex sirop copii tuse neprod. Humex sirop copii x125ml Humex spray auriculaire x 75ml Humex spray nasal copii 100% apa de mare 150ml Humex spray nazal adulti 100% apa de mare 150ml Humex ulei essential x 15ml Ibalgin 200 mg x 24 compr. film Ibalgin 200mg x 1blist x 12compr.film Ibalgin forte 400mg x 12cpr.film. Ibalgin gel x 50g

Producator NOVARTIS CONSUMER ELVETIA UPSA FRANTA UPSA FRANTA BOEHRINGER AUSTRIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA BERLIN CHEMIE GERMANIA BERLIN CHEMIE GERMANIA LABORMED PHARMA TRADING SRL LABORMED ROMANIA LABORMED ROMANIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA ARENA ROMANIA ARENA ROMANIA HYMALAYA INDIA BOIRON FRANTA LAROPHARM ROMANIA HYMALAYA INDIA LAROPHARM SRL PHARCO PHARM-EGYPT PHARCO PHARM-EGYPT PHARMAZEUTISHCE AUSTRIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA PHARCO PHARM-EGYPT BAYER GERMANIA BOIRON FRANTA EUROPHARM ROMANIA HYMALAYA INDIA JOHNSON & JOHNSON SUA JOHNSON & JOHNSON SUA OZONE ANGLIA BOIRON FRANTA BOIRON FRANTA BOIRON FRANTA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA ZENTIVA ROMANIA ZENTIVA ROMANIA ZENTIVA ROMANIA ZENTIVA ROMANIA

Pret Catena 22.00 10.50 8.50 12.00 12.50 13.00 15.50 8.00 12.50 5.00 13.50 16.00 9.00 25.50 14.50 7.00 28.50 7.00 26.50 13.00 10.50 9.00 10.00 17.50 11.00 33.00 15.00 21.50 30.50 26.00 28.00 15.00 11.50 14.00 11.50 30.00 23.00 23.00 37.00 17.50 20.50 16.00 10.00 10.00 8.00 7.50 37.00 37.00 38.50 22.50 13.00 10.50 11.00 13.00

martie

K L

Nume Ibufen 200mg x 20 cpr.film. IS Ibuprofen 200 mg x 20 caps. AR Imodium 2 mg x 6 caps T Imunogrip plus x 50ml Imunogrip x 30cps. Imunorezistan forte 50ml Influvac sol.inj.0.5ml x 1 ser Intelect plus x 30 compr OZ Iodosept sol.ext.10 % x 40 g ARM Ketonal 2.5% gel 50g Ketoprofen gel 25mg/g x 45g T Klimadynon x 60 comp.film. Kreon 10.000UI 150mg x 20caps. Kreon 25.000UI 300mg x 20caps. Lacryvisc gel oft. x 10 g Lady 4 x 12 caps Lady 4 x 12 caps Lamisil crema 1% x 15 g Lamisil dermgel 1% x 15g Lamisil spray 1% x 15ml Lamisil unidose 1% sol.cut x 4g Larofen 200mg x 2blist. x 10cpr.film. Larofen plus x 20cpr.film. LAROPH Larogrip x 30cps. LARO Lavoderm crema x 20 g IS Laxamag 10 mg x 6 supoz MAG Lecitina 600 mg x 30 caps EPH Lioton gel 100.000 ui x 50 g Lioton gel 100.000 ui x 100g Lipobase repair x 30 g Liv 52 sirop x 100 ml Liv 52 x 100 compr Locobase repair crema x 100g Lopedium Sandoz 2mg x 1blist. x 10cps. Loperamid 2 mg x 10 caps LBM Loperamid 2mg x 1blist x 10compr LARO Loperamid sol.orala 0.2mg/ml x100ml+ling.dozat.5ml T Loratadin 10mg x 10 compr LARO Luivac 3 mg x 28 cpr Maalox susp.orala x 250 ml. Maalox x 40 compr.masticabile Magne B6 sol.orala x 10/10ml Magne B6 x 50 draj. Magnerot 500 mg x 100 compr. Magnerot 500 mg x 50 compr. Magneziu forte vit.B6 x 50 draj. B Malucol x 2blist. x 10compr. mast. LBM. Malucol x 60 compr.mast LBM Marcofen 400mg x 12 caps EPH Marimer 12unidoze x 5ml Masalax x 20pl. Mastodynon sol. orala x 50 ml Mastodynon sol.orala x 100ml Mecopar x 20cpr.film B

Producator ANTIBIOTICE IASI ROMANIA ARENA ROMANIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA LABORMED PHARMA TRADING SRL LABORMED PHARMA TRADING SRL LABORMED PHARMA TRADING SRL SOLVAY-OLANDA OZONE ANGLIA ARMEDICA ROMANIA SANDOZ ROMANIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA BIONORICA GERMANIA SOLVAY-OLANDA SOLVAY-OLANDA ALCON ELVETIA PHARCO PHARM-EGYPT PHARCO PHARM-EGYPT NOVARTIS CONSUMER ELVETIA NOVARTIS CONSUMER HEALTH NOVARTIS CONSUMER HEALTH NOVARTIS CONSUMER HEALTH LAROPHARM SRL LAROPHARM ROMANIA LAROPHARM SRL ANTIBIOTICE IASI ROMANIA MAGISTRA ROMANIA EUROPHARM ROMANIA BERLIN CHEMIE GERMANIA BERLIN CHEMIE GERMANIA ASTELLAS PHARMA - OLANDA HYMALAYA INDIA HYMALAYA INDIA ASTELLAS PHARMA - OLANDA SANDOZ ROMANIA LABORMED ROMANIA LAROPHARM SRL TERAPIA-RANBAXY ROMANIA LAROPHARM SRL SANKYO GERMANIA SANOFI FRANTA SANOFI FRANTA SANOFI FRANTA SANOFI FRANTA WORWAG PHARMA GERMANIA WORWAG PHARMA GERMANIA BIOFARM SA-ROMANIA LABORMED ROMANIA LABORMED ROMANIA EUROPHARM ROMANIA SODIMED SRL SOFAR FARMACEUTICI ITALIA BIONORICA GERMANIA BIONORICA GERMANIA BIOFARM SA-ROMANIA

Pret Catena 10.50 6.50 11.50 13.00 22.00 13.50 35.50 18.50 8.00 17.50 15.00 34.50 27.50 47.50 30.50 21.50 21.50 53.50 41.50 62.50 63.50 8.00 13.00 11.50 7.50 4.50 9.50 24.50 39.50 26.50 15.50 20.50 22.00 10.00 7.50 6.50 5.50 9.00 113.50 15.00 16.00 14.50 28.00 96.00 42.00 20.50 6.00 8.00 5.50 25.00 48.50 42.50 75.00 14.00

www.farmaciata.ro

73

Nume Megamylase x 125ml Megamylase x 24drj. Memo x 12 caps Mentat x 50 compr Mentholax x 24 caps Metaspar x 20 caps SIC Meteospasmyl x 20cps. moi Mezym Forte 10000 125mg x 10cpr.film.gastrorez. Mezym Forte 20000 250mg x 20cpr.film.gastrorez. Mezym Forte 25000 x 20 cps.mini-compr.gastrorez Microclisma pt evacuare 9g x 6buc Microclisma pt evacuare copii 3g x 6buc Mig-400 x 1blist. x 10compr.film. Modafen x 12cpr.film. Modafen x 24cpr. film. Muconasal plus spray 10 ml Mucosin 30mg x 2blist. x 10cpr. Mucosin sirop 15mg/ml x 100ml Mucosolvan 15mg x 2blist. x 10gume orale Mucosolvan 30 mg x 20 compr. Mucosolvan 30 mg/5ml x 100 ml. Mucosolvan junior 15 mg/5ml x100 ml. Mucosolvan ret.75mg x 2blist. x 10cps.elib.prel. Multi-sanostol sirop fara zahar x 260 g Multi-sanosvit cu fier x 285 g Multivit+minerale x 20cpr.eff. OZ Mycospor 1% sol. ext. x 15ml Mycospor crema 1% x 15g Mycospor onychoset ung. x 10 g Nafa-gal(R)sol.oft. 0.03% x 10ml T Nafazin sol.naz. 0.025% x 10 ml Nafazin sol.naz.0.05 % x 10 ml Naftifina Antibiotice crema 10mg/g x 15g Naturalis Bil-ex x 20cps. Naturalis Ca+Mg+Zn x 20cpr. film. Naturalis Ca+vit. D x 30cpr. film. Naturalis Efi-Digest x 20cpr. film. Naturalis Gingko biloba x 20cpr. Naturalis Mg+ vit.B6 x 30cpr. film. Naturalis Omega 3 forte 1000mg x 30cpr. Naturalis Pro- Natal x 30cps. Naturalis Silimarina 150mg x 10bl. x 10tb Naturalis Silimarina 35mg x 90tb. Naturalis Silimarina 70mg x 90tb. Naturalis Vitamina C 180mg x 20cps. Naturalis Vitamina E 100mg x 30cp. Neopreol ung. x 40 g IS Nicorette freshmint gum 2mg 2blist.x15gume medic.mastic. Nicorette freshmint gum 4mg 2blist.x15gume medic.mastic Nicorette patch 10mg/16h x 7plicuri x 1plast.transd. Nicorette patch 15mg/16h x 7plic.x 1plasture Nicorette patch 5mg/16h x 7plicuri x 1plast.transd. Niflugel-gel percutane2.5% x60g Nizoral sampon 2 % x 60 ml T

Producator SODIMED SRL SODIMED FRANTA PHARCO PHARM-EGYPT HYMALAYA INDIA PHARCO PHARM-EGYPT ZENTIVA SODIMED SRL BERLIN CHEMIE GERMANIA BERLIN CHEMIE GERMANIA BERLIN CHEMIE GERMANIA SOFAR FARMACEUTICI ITALIA SOFAR FARMACEUTICI ITALIA BERLIN CHEMIE ZENTIVA ROMANIA ZENTIVA ROMANIA BOEHRINGER AUSTRIA ZENTIVA ROMANIA ZENTIVA ROMANIA BOEHRINGER INGELHEIM BOEHRINGER AUSTRIA BOEHRINGER AUSTRIA BOEHRINGER AUSTRIA BOEHRINGER INGELHEIM NYCOMED (ALTANA) PHARMA SRL NYCOMED (ALTANA) PHARMA SRL OZONE ANGLIA BAYER GERMANIA BAYER GERMANIA BAYER GERMANIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA JULPHARM -EMIR.ARABE JULPHARM -EMIR.ARABE ANTIBIOTICE IASI ROMANIA FILDAS ROMANIA FILDAS ROMANIA FILDAS ROMANIA FILDAS ROMANIA FILDAS ROMANIA FILDAS ROMANIA FILDAS ROMANIA FILDAS ROMANIA FILDAS ROMANIA FILDAS ROMANIA FILDAS ROMANIA FILDAS ROMANIA FILDAS ROMANIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA JOHNSON & JOHNSON SUA JOHNSON & JOHNSON SUA JOHNSON & JOHNSON SUA JOHNSON & JOHNSON SUA JOHNSON & JOHNSON SUA UPSA FRANTA JOHNSON & JOHNSON SUA

Pret Catena 30.00 32.50 22.50 26.50 11.00 5.00 34.00 13.50 39.00 44.00 33.00 35.00 10.00 8.00 24.50 16.50 11.00 12.50 24.00 15.00 15.50 15.00 22.50 24.50 30.50 10.50 26.00 26.00 60.50 9.00 9.00 10.50 10.00 4.00 8.50 6.00 5.50 7.50 6.00 14.50 9.00 20.50 7.00 10.50 4.00 8.50 11.50 19.00 19.00 60.50 50.00 60.50 8.00 37.50

74

martie

Nume No-Spa 40mg x 20 compr. No-Spa Forte 80mg x 20 compr. No-Spalgin x 12tb Nostamine sol.oft/nazala x10ml Novocalmin 300mg x 6 supoz. IS Novocalmin 500mg x 20 compr. IS Novocalmin copii x 2folii x 6supoz. IS Nurofen (R) pentru copii ar.capsuni x 100ml Nurofen (R) pentru copii ar.port.x 100ml Nurofen 200mg x 12 draj Nurofen 200mg x 1blist.x 10cps. moi Nurofen 200mg x 48drj. Nurofen copii 125mg x 10sup. Nurofen gel 5% x 30 g Nurofen Plus 200mg x12compr.film Nurofen pt.copii susp.2%x100ml Nurofen Raceala Gripa x 12 comp.film Oligovit x 30 draj. Olynth aeros.naz 0.05% x 10ml Olynth aeros.naz 0.1% x 10ml Olynth HA 0.05% spray naz.sol x 10ml Olynth HA 0.05% spray naz.sol x 10ml Olynth HA 0.1% spray naz.sol x 10ml Opti-free express 355ml Optrex x 10 ml Orofar spray bucofarin. 30ml Orofar x 24 compr.de supt Orosal 65 x 14 g pulbere/plic Oscilococcinum x 6 doze Osteocynesine x 60 compr. Osteozone x 20cpr. eff. OZ Otipax picaturi x 1fl/16g picat.auric.sol+aplicator Otocalm sol.ext x 10 ml Otrinase spr.nazal sol.0.1% +apl.nazal Ox bill x 20 draj EPH Ozopirin T 2blist. x 10cpr. OZ Pachet Marimer (spray naz.+aspirator+jucarie) Paduden (R) 200mg x 20cps.T Panadol 500mg x12 compr. Panadol Baby 120mg/5ml. x100ml Panadol Extra x 12 compr. Panadol Rapid 500mg x 10compr.film Panangin 175mg+166mg x 50compr Panzcebil x 20 draj. gastrorez. B. Papaverina 50mg x 20cpr AR Paracetamol 120mg/5ml x 100ml T Paracetamol 125mg x 10sup MAG Paracetamol 125mg x 6 supoz. IS Paracetamol 250mg x 10sup MAG Paracetamol 500mg x 20 compr. IS Paracetamol 500mg x 20compr MAG Paracetamol 500mg x 20compr OZ Paracetamol 500mg x 20compr SIC Paracetamol Biofarm 500mg x 2blist x 10cpr.

Producator SANOFI FRANTA SANOFI FRANTA SANOFI FRANTA EIPICO EGIPT ANTIBIOTICE IASI ROMANIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA RECKITT BENCKISER ROMANIA SRL RECKITT BENCKISER ROMANIA SRL BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA GALENIKA IUGOSLAVIA JOHNSON & JOHNSON SUA JOHNSON & JOHNSON SUA JOHNSON & JOHNSON CONSUMER JOHNSON & JOHNSON CONSUMER JOHNSON & JOHNSON SUA ALCON ELVETIA BOOTS ANGLIA NOVARTIS CONSUMER HEALTH NOVARTIS CONSUMER ELVETIA GALENIKA IUGOSLAVIA BOIRON FRANTA BOIRON FRANTA OZONE ANGLIA BIOCODEX FRANTA PHARCO PHARM-EGYPT NOVARTIS CONSUMER ELVETIA EUROPHARM ROMANIA OZONE ANGLIA SODIMED FRANTA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GEDEON RICHTER UNGARIA BIOFARM SA-ROMANIA ARENA ROMANIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA MAGISTRA ROMANIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA MAGISTRA ROMANIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA MAGISTRA ROMANIA OZONE ANGLIA ZENTIVA ROMANIA BIOFARM SA-ROMANIA

Pret Catena 10.00 18.00 15.50 8.00 5.50 5.00 9.50 16.50 16.50 13.50 13.50 62.00 17.00 16.50 21.00 7.50 15.50 8.50 13.00 15.50 17.00 17.00 20.00 61.00 14.00 24.00 27.00 5.50 21.50 16.00 13.00 21.00 9.50 11.00 7.50 3.00 49.00 16.00 2.00 16.50 5.50 11.50 22.00 9.50 9.00 11.00 6.00 5.50 6.00 3.50 3.00 3.00 3.00 4.00

www.farmaciata.ro

75

Q R

Nume Paracetamol Lph(R) 500mg x 2blist.x 10cpr. LBM. Paracetamol Plus x 20compr EPH Paragrippe x 60 compr. Parasidose sampon x 200ml Parasinus x 20 compr EPH Parasinus x 2blist. x 10cpr. Paxeladine sirop 0.2 % x 125 ml Pepsane x 3blist. x 10cps.moi Persen forte x 2blist x 10cps Persen x 4blist x 10drj Piascledine 300 x 15 caps Pinosol sol.naz.x10 ml SLOVACO Piroxicam 3% x 35g OZ Piroxicam crema 3 % x 35 g IS Piroxicam gel 0,5% x 40 g IS Polyvital x 20 ml Polyvital x 20 ml Postinor 0.75 mg x 2 compr. Pregvit zinc x 24 caps Pregvit zinc x 24 caps Procto Glyvenol crema x 30g Procto Glyvenol x 10 supoz Proctolog crema x 20 g Proctolog x 10 supoz Profenid gel 2.5 % x 60 g Propolets cu aloe vera ,ghimbir & lemongrass x 16 Propolets cu macese & sirop zmeura x 16dropsuri Propolets cu vitamina C x 16dropsuri Propolets fara zahar x 16 dropsuri Prostamol Uno 320 mg x 30 caps. moi Prostamol Uno 320mg x 4blist x 15caps. Pulmex Baby ung x 20 g Quarelin x 10 compr. Ranitidina LPH 75mg x 1blist x 10cpr.film Ranitidina LPH 75mg x 1blist x 10cpr.film Redoxon vit C 1g x 10compr.eff Rennie PP x 24 compr.mast Rennie SP x 24 compr.mast Respir Usor Clear (piele sensibila) x 10benzi nazale Respir Usor Tan (piele normala) x 10benzi nazale Respir Usor Tan (piele normala) x 30benzi nazale Reviken unguent x 40 g ARM Rhinallergy x 60 compr. Rhinathiol sirop 5% x 125ml Rhinomer spray nazal x 115ml Rhinxyl sol. nazala 0.05% x 10ml T Rhinxyl sol. nazala 0.1% x 10ml T Robitussin Expect. 100mg/5ml x 100 ml Romazulan sol.ext. x 100 ml. B. Rompirin 100mg x 20 compr. IS Rompirin E 100mg x 2blist x 10cpr.film.gastr. IS Rubifen 2.5% gel x 40 g IS Rutinoscorbin x 30 compr.film Rutoven C x 3blist. x 10cps. IS

Producator LABORMED ROMANIA EUROPHARM ROMANIA BOIRON FRANTA SODIMED FRANTA EUROPHARM ROMANIA EUROPHARM HOLDING SA BEAUFOUR IPSEN FRANTA SODIMED SRL SANDOZ ROMANIA SANDOZ ROMANIA CSC Pharmaceuticals AUSTRIA ZENTIVA ROMANIA OZONE ANGLIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA PHARCO PHARM-EGYPT PHARCO PHARM-EGYPT GEDEON RICHTER UNGARIA PHARCO PHARM-EGYPT PHARCO PHARM-EGYPT NOVARTIS CONSUMER ELVETIA NOVARTIS CONSUMER ELVETIA PFIZER SUA PFIZER SUA SANOFI FRANTA NEPENTES POLONIA NEPENTES POLONIA NEPENTES POLONIA NEPENTES POLONIA BERLIN CHEMIE GERMANIA BERLIN CHEMIE GERMANIA NOVARTIS CONSUMER HEALTH SANOFI FRANTA LABORMED ROMANIA LABORMED PHARMA TRADING SRL BAYER GERMANIA BAYER GERMANIA BAYER GERMANIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA ARMEDICA ROMANIA BOIRON FRANTA SANOFI FRANTA NOVARTIS CONSUMER HEALTH TERAPIA-RANBAXY ROMANIA TERAPIA-RANBAXY ROMANIA WYETH SUA BIOFARM SA-ROMANIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA EUROPHARM ROMANIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA

Pret Catena 3.00 6.50 11.50 23.00 9.00 8.50 16.50 35.00 15.50 11.50 51.50 6.50 5.00 6.00 8.00 9.00 9.00 67.00 14.50 14.50 24.50 24.50 14.00 14.00 17.00 12.50 12.50 11.50 12.50 57.00 104.00 13.50 8.50 5.50 5.50 17.50 12.00 11.50 33.00 33.00 63.50 9.00 15.00 12.00 37.00 7.00 8.00 11.50 9.00 4.50 4.50 13.50 8.50 12.50

76

martie

Nume Sab Simplex 80mg x 20 compr Sab Simplex susp.69,19mg/ml x 30ml Sanador 500 mg x12 compr LARO Sanador Extra x 12 compr LARO Sanador Plus x 12compr LARO Sana-sol sirop x 250 ml Sanzyme sirop x 120ml Sanzyme sirop x 120ml Sargenor 1g/5ml sol.buv.x 20f Saridon N 200mg x 10 cpr. film. Saridon x 10 compr Scobutil 10 mg x 25 compr SIC Scopantil 10 mg x 20 compr. IS Sedatif PC x 40 compr. Septilin sirop 200ml Septilin x100 compr Ser fiziologic 9mg/ml x 240 fiole/10ml IS Ser fiziologic inj 0,9%-5f/10ml SIC Sicovit C 180mg x 20cpr. masticabile Sicovit C 500mg x 10cpr eff. mandarine Sicovit C 500mg x 10cpr eff. portocale rosii Sicovit C 500mg x 20cpr eff. mandarine Sicovit C 500mg x 20cpr eff. portocale rosii Sicovit C long effect 500mg x 3blist. x 10cps. elib. prel. Silimarina 35mg x 100cpr OZ Sinecod sirop 1.5mg/ml x 200ml Sinupret sol.orala x100 ml Sinupret x 50 draj. Sirop Expectorant x 100 ml. B Sirop patlagina st. bruna x100ml B Smecta cu portocale x 10pl. Solpadeine soluble x 12 compr.eff. Solpadeine x 12 compr Spasmocalm 40mg x 20 compr MAG Spersallerg sol.oft x 10 ml Spersallerg sol.oft x 10 ml Stodal granule x 2 tuburi x 4g + distribuitor Stodal sirop x 200 ml Strepsils Clasic x 12 Strepsils clasic x 24 pastile Strepsils intensiv x 16cp Strepsils lemon fara zahar x 16pastile Strepsils Lemon x 12 tb Strepsils Lemon x 24 tb Strepsils menthol + eucaliptol x 24 pastile Strepsils mentol+eucaliptol x 12 pastile Strepsils miere + lamaie x 24 pastile Strepsils miere si lamaie x 12 tb Strepsils orange + vit.C x 12pastile Strepsils orange x 24 tb. Strepsils plus x 12 pastile Sudafed 60mg x 12 compr.film Supradyn Forte x10 compr.eff Supradyn Junior x 50cpr.mastic

Producator PFIZER SUA PFIZER SUA LAROPHARM SRL LAROPHARM ROMANIA LAROPHARM ROMANIA NYCOMED PHARMA GERMANIA PHARCO PHARM-EGYPT PHARCO PHARM-EGYPT SODIMED FRANTA BAYER GERMANIA BAYER GERMANIA ZENTIVA ROMANIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA BOIRON FRANTA HYMALAYA INDIA HYMALAYA INDIA ANTIBIOTICE IASI ROMANIA ZENTIVA ROMANIA ZENTIVA ZENTIVA ROMANIA ZENTIVA ROMANIA ZENTIVA ROMANIA ZENTIVA ROMANIA ZENTIVA ROMANIA OZONE ANGLIA NOVARTIS CONSUMER HEALTH BIONORICA GERMANIA BIONORICA GERMANIA BIOFARM SA-ROMANIA BIOFARM SA-ROMANIA BEAUFOUR IPSEN FRANTA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA GLAXOSMITHKLINE HEALTHCARE MAGISTRA ROMANIA NOVARTIS PHARMA SERVICES NOVARTIS PHARMA SERVICES BOIRON FRANTA BOIRON FRANTA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA BOOTS ANGLIA EUROPHARM ROMANIA BAYER GERMANIA BAYER GERMANIA

Pret Catena 14.50 14.00 3.50 7.50 6.00 15.50 13.00 13.00 41.50 11.00 10.00 6.50 5.00 18.00 28.50 28.50 780.00 18.50 5.00 9.00 8.50 11.50 13.00 24.50 12.00 27.00 36.50 38.00 7.50 8.00 15.00 26.50 25.50 6.00 22.50 22.50 16.50 16.50 11.00 20.00 20.00 16.50 10.00 17.00 18.00 11.00 19.00 11.00 11.00 20.00 15.00 10.50 27.50 41.00

www.farmaciata.ro

77

U V

Nume Supradyn x 30 draj Symphoral 10 mg x 10 compr. ARM Systane 10 ml Tantum lemon x 20pastile Tantum Rosa pulb.sol.ext.500mg.x10pl Tantum verde P 3mg x 2pach. x 10pastile Tantum verde sol ext.0,15% x 150ml Tantum verde spray 0,15 % x 30ml Tantum verde spray 0.3% x 15ml Tarosin x 20 compr SIC Tavegyl 1mg x 20 compr Tavipec 150mg x 3blist x 10 caps.moi gastrorez. Tears naturale II x 15 ml sol.oft. Terbisil crema 1% x 15g Test sarcina OZ Theraflu extra raceala&gripa x 10plicuri Theraflu sinus 650+ raceala&gripa x10plicuri Trachisept mentol &eucalipt OZ Trachisept miere & fructe padure OZ Trachisept miere&lamaie x 16cps. OZ Trachisept miere&propolis OZ Triferment x 30 draj. B. Tusogal sirop x100ml LARO Unguent cu nicot.metil x 50 g ARM Upsarin Vit C x 10 compr.eff Upsarin Vit.C x 20 compr.eff Upsavit Vit.C 1000mg x 10 compr.eff Uricol gran.susp 5g x 6 plic Urinex x 24 caps.gel Vagostabyl x 40 draj. Venoruton 300 mg x 50 caps Venoruton gel 2 % x 40g Viatromb forte 2400ui/g emuls.cut.x 25g+pompa Vibrocil aerosol x 10 ml Vibrocil gel nazal x 12g Vibrocil sol.nazala x 15ml Visine sol.oft 0.05% x 15 ml Vita C kid capsuni x 20cpr. OZ Vita C kid portocale x 20cpr. OZ Vita C kid x 20cpr.fr.de padure OZ Vitakid x 20cpr.eff. OZ Vitam sirop x 120 ml Vitamax x 15 caps.moi Vitamax x 5 caps.moi Vitamina B-complex x 125 ml Vitamina C 180mg x 20cp OZ Vitamina C 180mg x 20cpr. eff. OZ Vitamina C+propolis 100mg x 20 cpr port OZ Vitamina E forte 100 mg x 30 caps. B. Vitamine + multiminerale x 30 OZ Vitamisol sirop x 100ml LARO Viusid sirop x100ml Voltaren emulgel 1% dispenser x 75ml gel Voltaren emulgel 1% dispenser x 75ml gel

Producator BAYER GERMANIA ARMEDICA ROMANIA ALCON ELVETIA CSC Pharmaceuticals AUSTRIA CSC Pharmaceuticals AUSTRIA CSC Pharmaceuticals AUSTRIA CSC Pharmaceuticals AUSTRIA CSC Pharmaceuticals AUSTRIA CSC Pharmaceuticals AUSTRIA ZENTIVA NOVARTIS CONSUMER HEALTH PHARMAZEUTISHCE AUSTRIA ALCON ELVETIA GEDEON RICHTER UNGARIA OZONE ANGLIA NOVARTIS CONSUMER ELVETIA NOVARTIS CONSUMER ELVETIA OZONE ANGLIA OZONE ANGLIA OZONE ANGLIA OZONE ANGLIA BIOFARM SA-ROMANIA LAROPHARM ROMANIA ARMEDICA ROMANIA UPSA FRANTA UPSA FRANTA UPSA FRANTA PHARCO PHARM-EGYPT PHARCO PHARM-EGYPT SODIMED FRANTA NOVARTIS CONSUMER HEALTH NOVARTIS CONSUMER HEALTH CSC Pharmaceuticals AUSTRIA NOVARTIS CONSUMER ELVETIA NOVARTIS CONSUMER HEALTH NOVARTIS CONSUMER ELVETIA JOHNSON & JOHNSON SUA OZONE ANGLIA OZONE ANGLIA OZONE ANGLIA OZONE ANGLIA PHARCO PHARM-EGYPT EUROPHARM ROMANIA EUROPHARM ROMANIA EIPICO EGIPT OZONE ANGLIA OZONE ANGLIA OZONE ANGLIA BIOFARM SA-ROMANIA OZONE ANGLIA LAROPHARM ROMANIA CATALYSIS SPANIA NOVARTIS CONSUMER HEALTH NOVARTIS CONSUMER HEALTH

Pret Catena 38.00 10.50 53.50 22.00 32.50 23.00 18.50 23.50 22.00 11.00 16.50 16.50 23.00 39.50 6.00 23.00 22.50 7.50 7.50 7.50 11.00 11.00 8.00 8.00 4.00 6.50 7.00 7.50 11.00 20.50 50.50 19.50 40.50 18.00 17.00 17.00 21.50 4.00 4.00 4.00 11.50 9.00 39.00 13.50 8.00 4.00 10.50 5.50 8.50 14.00 8.50 40.00 44.50 44.50

78

martie

Nume Voltaren emulgel 1% x 100 g Voltaren emulgel 1% x 100 g Voltaren emulgel 1% x 50 g W Acneon x 30tb/bls W Antioxidant 30+6tb W Antioxidant x 30 compr. W Artrostop crema 100 ml W Artrostop Hyal x 60tb W Artrostop Plus x 100 compr. W Artrostop Plus x 30 compr. W Artrostop rapid 180 compr. W Artrostop rapid 180tb.+artrostop hyal 60 W Artrostop rapid x 60compr W Artrostop rapid x 90 compr. W Benosen x 20tb W Benosen x 40tb/bls W Beta Karoten x 30 caps. W Brontisori 100mg x 30 compr. W Ca+Mg+Zn x 120tb W Calciu + D3 x 30ps W Ca-Mg-Zinc x 30 compr. W Ca-Mg-Zn forte x 30tb W CA-Mg-Zn x 30tb + 6tb W Cartiaj de rechin 30+6cps W Cartilaj de rechin x 100compr. W Cartilaj de rechin x 30compr. W Clarinol 30 tb/bls W Clarinol x 60 cpr W Coenzima Q10 10mg x 30caps. W Coenzima Q10 15 mg x 30 caps. W Coenzima Q10 15mg x 30+6cps W Coenzima Q10 30mg x 30gel.(blister) W Coenzima Q10 60mg x 30gle.(blister) W Coenzima Q10+Carnitina x30caps. W Crom forte 200mg x 30compr. W Crom picolinat x 30 compr. W Denoxinal x 30 compr. W Denoxinal x 60 cpr. W Dialevel x 30tb. W Dolomit x 70 compr. W Echinacea x 30tb W Echinacea x 60tb W Evening Primrose 500mg x 30+6tb W Evening Primrose 500mg x 30compr. W Ginko biloba x 30 compr. W Ginkoprim 40mg x 30tb/bls W Ginkoprim 40mg x 60tb/bls W Ginkoprim 60mg x 30tb/bl W Ginkoprim max 60mg 30+10tb W Ginkoprim max 60mg 60+20tb W Ginkoprim max 60mg x 30tb/bls W Ginkoprim max 60mg x 60tb/bls W Ginseng coreean x 30cps W Guarana 30+6tb

Producator NOVARTIS CONSUMER HEALTH NOVARTIS CONSUMER HEALTH NOVARTIS CONSUMER ELVETIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL

Pret Catena 44.00 44.00 28.50 53.50 16.00 16.00 30.50 111.00 89.00 36.00 159.50 213.50 65.50 92.50 20.50 38.00 13.50 21.50 39.50 20.50 18.50 19.00 17.00 31.00 75.50 34.00 49.00 83.50 25.00 36.50 35.50 45.50 75.50 49.00 19.50 12.50 26.50 43.00 27.00 19.00 22.00 33.00 19.50 21.50 22.00 29.50 49.00 28.00 31.00 51.50 32.50 54.00 25.50 14.50

www.farmaciata.ro

79

Nume W Guarana x 30 compr. W Imunactiv x 30tb. W Lecitina 1200mg x 30 compr. W Lecitina 1200mg x 80 compr. W Mabelle x 30tb. W Magneziu 200mg x 30 compr. W Mega Omega 3-6-9 1200mg x 30cps W Memo Plus New x 30 caps. W Memo Plus New x 60 caps. W Minimartieni imun.caps.50tb.+figurina W Minimartieni imun.porto 50tb.+figurina W Minimartieni imuno capsuni x 30tb W Minimartieni imuno capsuni x 50tb W Minimartieni imuno portocale x 50tb W Minimartieni oligo caise x 30tb W Minimartieni portoc.x 30 compr. W Minimartieni prebio capsuni x 30tb W Minimartieni sirop portocale x 150ml W Ministelari x 30cp W NB Acid folic 400mcg x 50tb W NB Acidophilus cu bifidus x 30tb W NB Aloe vera 470mg x 100compr. W NB Calcium 500mg +D(oystercal-D) x 30tb W NB Calcium absorbabil x 30tb W NB Coenzima Q10 50mg Q-Sorb x 30cps W NB Echinacea 500mg extr.lichid pt.copii 2x30ml W NB Echinacea 500mg extr.lichid x 30ml W NB Ester-C 30tb 1+1 W NB Ester-C 500mg x 30cps W NB Ester-C 500mg x 60cps W NB Ester-C 60tb 1+1 W NB Herbal laxative x 30cps W NB Liv-a-new x 30tb W NB Luteina 6mg x 30cps W NB Manciurian Ginseng 250mg x50compr. W NB Melatonina 3mg x 30tb W NB Merisor +vitamina C&E x 30cps W NB Omega 3 Ulei de peste 1200mg x 30cps W NB Osteo Bi-flex advanced 75tb 1+1 W NB Osteo Bi-flex advanced x 75tb W NB Osteo Bi-flex triple strenght x 40tb W NB Prenatal x 100 compr. W NB Silymarin 500mg extr.lichid x 30ml W NB Silymarin milk x 30compr. W NB Tonalin CLA 1000mg x 50cps W NB Vitamins for hair x 65compr. W NB Xtreme trim phase 2 x 30tb W NB Xtreme trim phase 2 x 60tb W Omega 3 30+10cps W Omega 3 x 30cps W Omega 3-6-9 1200mg x 30cps W Omega 3-6-9 500mg x 30cps W Omega 3-6-9 x 60tb W Permen x 30tb

Producator WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL

Pret Catena 14.00 35.00 18.50 41.50 43.50 13.50 31.50 31.00 53.50 27.50 26.00 24.00 36.00 36.00 25.00 23.00 23.00 25.00 52.50 4.50 29.00 57.50 20.50 28.50 49.50 67.00 43.00 25.50 25.50 42.50 42.50 24.00 27.50 28.50 24.00 24.00 28.50 32.00 91.00 91.00 50.00 53.50 30.50 23.50 103.50 49.00 62.00 101.50 18.00 20.00 31.50 24.50 51.50 64.00

80

martie

Nume W Pinnoslim x 30cp W Pinnoslim x 60cp W Pregnium x 30cps/bls W Pregnium x 30t b 1+1 W Pregnium x 60cps. W Pregnium x 60tb 1+1 W Prostenal perfect 60tb+30tb W Prostenal perfect x 30 cps W Prostenal perfect x 60 cps W Salutil x 30cps/bls W Seleniu 0.5mg x 30 compr. W Seleniu 0.100 mg 30+6tb W Seleniu 0.100mg x 30tb W Seleniu 0.50mg 30+6cps W Selezin ACE x 30 tb W Senior spectrum x 30 compr. W Spektrum imunactiv 30tb.+ super vit.C W Spektrum imunactiv 60tb. + super vit.C W Spektrum Imunactiv x 30 caps. W Spektrum imunactiv x 60tb W Spirulina 500mg x 200compr. W Spirulina 500mg x 30cps. W Spirulina 500mg+carob x30cp W Spirulina x 100 compr. W Spirulina x100cps+spir x30cps W Super Omega 3 x 30tb W Super Vitamina C 600mg x 30tb W Urinal Akut x 10tb/bls W Urinal Hot Drink x 12 plicuri W Urinal x 30 compr. W Urinal x 60cpr W Urinal x 90cps. W Ursuleti x 30 compr. W Varixinal gel x 75 ml W Varixinal gel x 75ml 2+1 W Varixinal x 30 compr. W Varixinal x 60 compr. W Vesisorb Q10 30mg x 30tb W Vesisorb Q10 30mg x 60tb W Viaderm new x 30cps. W Vialong x 30tb/bls W Vitamina B complex+vit.C 30+6tb W Vitamina B complex+vit.C x30cp W Zinc x 30 compr. Zaharina 19mg x 100 compr SIC Zantac 75 mg x 6 compr Zinkit 10 mg x 20 compr.eff Zovirax crema 5% x 2 g Zymafluor 0.25mg x 400 compr Zymafluor 0.25mg x 400 compr Zymafluor 1mg x 250 compr Zymafluor 1mg x 250 compr

Producator WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA SRL WALMARK ROMANIA WALMARK ROMANIA SRL ZENTIVA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA WORWAG PHARMA GERMANIA GLAXOSMITHKLINE ANGLIA NOVARTIS CONSUMER HEALTH NOVARTIS CONSUMER HEALTH NOVARTIS CONSUMER HEALTH NOVARTIS CONSUMER HEALTH

Pret Catena 60.50 107.50 33.50 33.50 58.50 58.50 78.00 46.50 78.00 40.50 18.00 18.00 18.00 18.00 20.50 30.50 29.50 50.50 33.00 50.50 65.50 17.00 23.00 38.50 40.50 24.00 16.00 30.50 41.50 22.00 45.50 49.00 16.50 23.50 47.00 32.00 54.50 51.00 96.50 31.00 64.00 12.50 12.50 15.00 7.00 16.50 34.00 30.00 27.00 27.00 33.50 33.50

www.farmaciata.ro

81

Aici putei gsi revista

Farmacia Ta
l Cabinet Stomatologic Ciobicom {oseaua Mihai Bravu, nr. 227, sector 3, tel. 021.316.65.51. l Medical Care Str. Doroban]i, nr. 42-44, sector 1, tel. 021.233.97.76. l Institutul Na]ional de Gerontologie [i Geriatrie Ana Aslan Str. C\ld\ru[ani, nr. 9, sector 1, tel. 031.805.93.01/02/03/04/05, 021.223.71.92/3/4. l Spitalul Universitar de Urgen]\ Elias, Clinica Dermatologie Bd. M\r\[ti, nr. 17, sector 1, tel. 021.316.16.00 (centrala), 021.316.16.03; 021.316.16.04. l Spitalul Clinic Cantacuzino Str. Ion Movil\, nr. 5-7, sector 2, tel. 021.210.71.00. l Spitalul Clinic Col]ea B-dul I. C. Br\tianu, nr. 1, sector 3, tel. 021.314.27.44, 021.314.27.43. l Spitalul Clinic Caritas Str. Traian nr. 29, tel. 021.323.22.50-51/52/53. l Clinica Garomed {oseaua Pantelimon, nr. 309, bloc 8, scara H, etaj 1, ap. 282, interfon 282, tel. 031.80.91.577. l Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia {os. Berceni, nr. 10, sector 4, tel. 021.334.42.66, 021.334.49.73, 021.334.49.93. l Spitalul Clinic de Urgen]\ Sf. Pantelimon {oseaua Pantelimon, nr. 340-342, sector 2, 021.255.40.90 (centrala). l Institutul Clinic Fundeni {oseaua Fundeni, nr. 258, sector 2, tel. 021.3180.400, 021.3180.401. l Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca, nr. 1 {oseaua Berceni, nr. 12, sector 4, tel. 021.334.30.10. l Spitalul de Urgen]\ Chirurgie Plastic\ Reparatorie [i Arsuri Calea Grivi]ei, nr. 218, sector 1, tel. 021.224.09.46. l Spitalul Clinic de Dermato-Venerice Prof. Dr. Scarlat Longhin Calea {erban Vod\, nr. 208 -16, sector 4, tel. 021.336.92.00. l Spitalul Clinic de Urgen]\ Sf. Ioan {oseaua Vitan Brze[ti, nr. 13, sector 4, tel. 021.334.50.75 (central\), 021.334.51.90. l Salon Splendor Style {oseaua Mihai Bravu, nr.75-83, bl.C 17, sc. C, ap. 99, parter, sector 2, tel. 0749.512.546, 021/253.18.96. l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa {oseaua Vergului, nr. 12, sector 2, tel. 021/255.54.05, 021.255.54.05 int. 3111. l Centrul Medical Gynecoland Str. Gramont nr. 6-8 (Pia]a Regina Maria - Rond Co[buc), sector 4, tel. 021.337.29.53, 021.336.43.73. l S.C. Eurosanity Calea Plevnei, nr. 44, sector 1, tel. 021.311.54.54, 0723. 313.213. l Clinica Medcenter Int. Glucozei 37-39, sector 2, tel. 031/405.64.72. l Clinica Life Med Str. Potera[i, nr. 20-22, sector 4, tel. 0729.119.902. l Salon Echo Slim B-dul. Aviatorilor, nr. 18, ap. 8-10, interfon 07, tel. 021.650.5952, 0733.694.029. l Indra Beauty Salon Str. Zambaccian, nr. 34 (zona Doroban]i), tel. 021/231.00.44. l Studio Fusion Calea Doroban]i, nr. 189, ap. 1, sector 1, tel. 0723.387.466. l Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu Bd. Basarabiei, nr. 21, tel. 021.323.22.30, 021.321.21.61, 021.321.21.61. l S.C. Sante {oseaua Giurgiului, nr. 48, tel. 021.337.30.34. l Medicover Str. Monet\riei, nr. 8, sector 1, tel. 021.310.16.99, 0742.231.018, 0744.677.689, sediul central. l Medicor Spitalul Clinic de Obstetric\Ginecologie Prof. Dr. Panait Srbu Calea Giule[ti, nr. 5, sector 6, tel. 021.316.12.80. l Spitalul Universitar de Urgen]\ - Splaiul Independen]ei, Nr. 169, tel. 021.318.05.19, 021.318.05.20. l Institutul Na]ional de Diabet, Nutri]ie [i Boli Metabolice Prof. Dr. N. Paulescu Str. Ion Movil\, nr. 5-7, tel. 021.210.84.99, 021.212.07.68. l Spitalul Clinic de Boli Infec]ioase [i Tropicale Dr. V. Babe[ {oseaua Mihai Bravu, nr. 281, sector 3, tel. 021.317.27.21, office@spitalulbabes.ro. l Centrul de Diagnostic [i Tratament Dr. V. Babe[ - {oseaua Mihai Bravu, nr. 281, sector 3, tel. 021. 317.95.03, www.cdt-babes.ro. l Centrul Medical Unirea Arcul de Triumf, Str. Clucerului, nr. 55, sector 1, tel. 021.222.92.26-28, mobil 0726.111.474. l Spitalul Clinic nr. 1 C\i Ferate Witting Calea Plevnei, Nr. 144-144, sector 6, tel. 021.317.00.68. l Spitalul Clinic de Urgen]\ pentru Copii Grigore Alexandrescu Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 30-32, sector 1, tel. 021.316.93.72. l Spitalul Clinic Colentina {oseaua {tefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, tel. 021.317.47.85. l Institutul de Pneumofiziologie Marius Nasta {oseaua Viilor, nr. 90, sector 5, tel. 021.335.69.10. l Spitalul Clinic de Urgen]\ Sf. Ioan (Maternitatea Bucur) {oseaua Vitan Brze[ti, nr. 13, sector 4, tel. 021.312.01.72, 330.57.15, 330.50.90.

82

martie