Sunteți pe pagina 1din 4

Medicina nuclear , o solu ie n tratarea cancerului

Interviu acordat de directorul Agen iei Interna ionale pentru Energie Atomic , Yukiya Amano, postuluiRadio Romnia Actualit i.

Realizator: nuclear

n ce stadiul este, dup al

p rerea dvs, programul de cercetare Romniei?

Yukiya Amano, directorul Agen iei Interna ionale pentru Energie Atomic :Ieri m-am ntlnit cu reprezentan ii Agen iei Nucleare Romne i am fost foarte impresionat. Aici face i studii foarte avansate n domeniul tehnologiei nucleare. Realizator: Romnia promoveaz Yukiya Amano: Consider c n prezent nfiin area unui centru de excelen pentru domeniul nuclear. Ce anse avem ca acest lucru s se realizeze? ave i un viitor promi tor n domeniu. Am primit aici o serie de ar fi aici, explica ii privind tehnologia extralight la care lucra i, o tehnologie dintre cele mai avansate, care poate revolu iona tiin a. Cred c ar avea o simbolistic special dac centrul de excelen n Romnia. Realizator: n ce m sur va exporta Romnia cuno tin ele n domeniul nuclear? Exist un schimb? Yukiya Amano: Da, am discutat despre asta. Romnia este foarte avansat n anumite domenii care in de nuclear, dar schimburile tiin ifice ar trebui s se fac n dou sensuri: n unele domenii s oferi i asisten , iar n altele s o primi i. AIEA poate fi de ajutor ca un birou de intermediere pentru a cre te schimburile de cuno tin e i de cooperare n domeniul nuclear. Atunci cnd a i trimis napoi n Rusia uraniul pe calea aerului, aceasta a fost o premier , iar alte experien a Romniei. Uraniul a fost trimis, dar dezafectarea continu asisten . Realizator: Este ceva ce nu auzim n fiecare zi, i anume: cancer depistat i vindecat prin a a-numita medicin nuclear . Ct de dezvoltat este cercetarea romneasc n domeniu? Yukiya Amano: Exist trei c i n tratarea cancerului: chirurgia, chimioterapia i radioterapia. Aceasta din urm este foarte eficient pentru tratarea unui anumit tip de pacien i. Medicina nuclear i radioterapia au o mare eficien mai ales n diagnosticarea cancerului. n ce prive te progresul Romniei, consider c ave i oameni excelent preg ti i, cu studii n str in tate. Ave i i foarte mul i ri pot nv a din i aici Romnia are nevoie de

pacien i cu cancer pe care i eu i-am v zut la Institutul de Oncologie. Cred ns c mai este nevoie de munc i efort pentru a actualiza echipamentele medicale. Realizator: n prezent, Romnia coordoneaz negocierile privind strategia agen iei pentru perioada 2012-2017. Ce priorit i se prefigureaz ? Yukiya Amano: Ambasadorul Romniei, Cornel Feru , este cel care coordoneaz discu iile privind strategia pe termen mediu i lung a agen iei. Este al doilea an la rnd cnd domnia sa este ales ca vicepre edinte, care are ns rcin rea de a pune pe hrtie planul AIEA. Cert este c avem cu to ii nevoie de energie nuclear ambasadorul s u. Realizator: O prim schi a strategiei urmeaz s fie prezentat n luna iulie. Care ar putea fi p rerea mea, AIEA a fost punctele cele mai importante? Yukiya Amano: Evident decizia apar ine statelor membre, dar, dup perceput de prea multe ori doar ca un fel de cine de paz al ONU n domeniul nuclear, ceea ce nu reflect corect toate activit ile noastre. Asta pentru c , de exemplu, noi facem foarte multe eforturi pentru a oferi statelor membre i dezvolta energia nuclear . Avem i activit i n domenii cu aplica ii nucleare cu scopuri pa nice, precum s n tatea, asigurarea hranei i administrarea apelor. Eu personal a vrea s administr m aceste domenii ntr-o manier echilibrat . Realizator: Echilibrul este cuvntul-cheie, de vreme ce energia nuclear este una controversat . Cum abordeaz agen ia aceste controverse? Yukiya Amano: Nu depinde de agen ie dac energia nuclear s fie ori nu folosit . Depinde de statele membre. Dar, dac aceste state vor s ob in sau s dezvolte capacit i de energie nuclear , agen ia le poate ajuta s foloseasc aceast energie n siguran , sustenabil i cu profituri. Rolul nostru este unul de asisten , iar statele decid. i aplica ii nucleare i, n acela i timp, trebuie s asigur m securitatea i s avem garan ii de siguran . Avem multe de f cut, iar eu m bazez pe contribu ia Romniei prin

Realizator: A i primit vreo informare oficial de la Iran privind n elegerea f cut cu Turcia i Brazilia pentru stocarea de uraniu? Yukiya Amano: Luni, mini trii de externe iranian, turc i brazilian au semnat o declara ie i au trimis-o la noi, la agen ie. Iranul urmeaz s trimit detalii despre n elegere, a a c acum a tept m. Realizator: Iranul a vndut, a promovat n mass-media acest eveniment ca pe o dovad de bun credin . Este ntr-adev r un moment de cotitur sau trebuie privit cu re inere? Yukiya Amano: De vreme ce nc nu am primit scrisoarea, nu m pot pronun a. n decurs de o s pt mn i o scrisoare cu

Realizator: Mi carea f cut de Iran este oarecum pe ideea schimbului de uraniu pentru combustibil, dar nu a a cum fusese propus, adic uraniul iranian s fie mbog it n Rusia i Fran a. Uraniul iranian este de slab calitate, dar, dac ar primi uraniu mbog it i de foarte bun calitate n Fran a, nu ajungem n acela i punct? Cu Teheranul n posesia unei substan e cu posibil dubl utilizare? Adic i pentru arme nucleare? Yukiya Amano: Iat care era ideea acestei propuneri: Iranul are uraniu slab mbog it, la 3,5%. Acesta urma s fie trimis n Rusia pentru mbog ire pn la 20%, apoi trimis n Fran a, unde ar fi produs din el combustibil pentru reactorul de cercetare din Teheran i trimis napoi n Iran. Cred c este o propunere bun i toat lumea are de beneficiat. Reporter: Dar ce garan ii exist c Iranul va folosi aceste substan e n scopuri pa nice? Chiar i dvs i agen ia a i raportat de numeroase ori c Iranul nu este suficient de transparent n activit ile sale. Yukiya Amano: Aplicarea garan iilor i aprovizionarea cu combustibil a reactorului de cercetare de la Teheran sunt diferite. Acum este n discu ie aprovizionarea cu combustibil pentru acest reactor, un combustibil care nu poate fi folosit pentru alte scopuri dect pa nice. Reporter: Acum se discut dvs. Yukiya Amano: Agen ia se ocup de felul n care sunt aplicate i respectate garan iile de securitate n programul nuclear al tuturor rilor, inclusiv Iranul, dar nu sunt persoana potrivit pentru a r spunde la ntrebarea dvs, pentru c nu sunt membru n Consiliul de Securitate ONU. Reporter: Da, dar sunte i direct legat de discu ii. Yukiya Amano: Noi la agen ie nu discut m sanc iunile, doar Consiliul de Securitate ONU. M tem c nu v pot r spunde. Reporter: n iunie, urmeaz s nainta i consiliului un nou raport privind Iranul. Yukiya Amano: Da, am nceput s Siria respect preg tim raportul, dar vom a tepta pn n ultimul moment pentru a cuprinde toate evolu iile. Este vorba despre un raport privind gradul n care Iranul, dar i i aplic garan iile pentru programul nuclear. E prematur s v dezv lui con inutul. Reporter: i Siria are probleme, pentru c , a a cum au notat i inspectorii ONU, s-au g sit urme de substan e cu utilitate nuclear , f r ca Damascul s fi informat agen ia. Yukiya Amano: n Siria, principala problem este cu loca ia Dayr Al Zul, care a fost bombardat de Israel i care a fost declarat loca ie nuclear . Noi am cerut acces acolo pentru verific ri i am putut merge acolo n 2008 i am g sit ni te particule a c ror origine ncerc m acum s o depist m. Problema e c de atunci nu am mai avut acces nici n Dayr Al Zul, nici n alte loca ii presupuse de aplicarea de noi sanc iuni pentru Iran, din cauza programului s u nuclear. Evident, aceste sanc iuni trebuie s se bazeze pe ceva, i anume pe un raport al agen iei, al

nucleare. Sper totu i c Siria va colabora cu noi i ne ve permite accesul. Am avut acces la o loca ie n Damasc, dar nu i la Dayr Al Zul. Reporter: Ar putea ajunge i Siria n situa ia n care este Iranul azi, adic s primeasc sanc iuni dac nu colaboreaz ? Yukiya Amano: Cred c progrese. Reporter: Ave i semnale c ar exista vreo colaborare ntre Iran i Siria n domeniul nuclear? Yukiya Amano: Nu am informa ii despre acest lucru. deocamdat trebuie doar s cerem colaborare de la Siria i s vedem