Sunteți pe pagina 1din 92

Lista intrebari teorie Exploatare retele MT si JT

ID:2205 a). b). c). d). Sageata unui conductor al unei linii electrice aeriene de joasa tensiune intr-un anumit punct este: distanta masurata pe verticala intre cele doua puncte de suspensie ale conductorului; distanta pe verticala intre punctul cel mai de jos al conductorului si sol; distanta masurata pe verticala intre punctul respectiv de pe curba conductorului si dreapta care uneste cele doua puncte de suspensie ale conductorului;

distanta masurata pe verticala intre punctele de prindere ale conductorului la doi stalpi consecutivi; Bibliografie: PE 106-2003, cap. II, pag.7. Categorie: ID:2213 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm;

d). 80 kV/cm; Bibliografie: PE 116 / 94, cap. 21.3 a) Categorie: ID:2214 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Verificarea izolatiei cu tensiune inalta continua, a cablurilor de energie 5,8 / 10 kV,se executa cu tensiunea de verificare de: 21 kV c.c.; 75 kV c.c.; 35 kV c.c.;

d). 50 kV c.c.; Bibliografie: PE 116 / 94, cap.12,pct.12B.6 Categorie: ID:2218 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Operatiile din grupa distincta de operatii vor fi executate de catre: personalul formatiei operative sau de personalul formatiei de lucru supravegheat de seful de lucrare; de mai multe formatii operative; in totalitate de aceeasi formatie operativa;

d). acelasi personal de comanda operativa care efectueaza telecomanda Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.18(1)b Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:2235 Rezistentele ohmice ale infasurarilor ( la transformatoarele de putere ) diferitelor faze, masurate pe aceleasi prize, comparate cu valorile din buletinul fabricii constructoare trebuie sa fie: egale; diferite cu cel mult 3% ( la aceeasi temperatura); diferite cu cel mult 2% ( la aceeasi temperatura);

a). b). c).

d). diferite cu cel mult 5% ( la aceeasi temperatura); Bibliografie: PE 116 / 94, pct.5.5. Categorie: ID:2238 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Pentru a preveni actionarea in sarcina a separatorului inaintea actionarii acestuia ,se iau urmatoarele masuri: se deblocheaza dispozitivul de actionare; se verifica pozitia deconectat a intreruptorului din circuitul respectiv pe toate fazele; se verifica pozitia corecta a dispozitivului de actionare;

d). se verifica pozitia brosat a intreruptorului; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.31(1)a. Categorie: ID:2242 a). b). c). d). e). Categorie: ID:2246 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Functionarea in conditii de fiabilitate a LES de j.t. impune executarea urmatoarelor lucrari de supraveghere si control: manevre pentru retragerea din exploatare,in vederea executarii de lucrari, modificari regim, etc.; admitera personalului delegat si acordarea asistentei tehnice; identificarea traseului de cablu si cablului in profil pentru executarea lucrarilor; intocmirea proiectului de executie pentru schimbarea cablului; verificarea regimului de incarcare a cablului; PE 128 / 90,art.5.8. PROFESIONALA Punctaj: 10

Bibliografie:

Cand se verifica, conform PE 126, daca este asigurata inclinarea in sus a capacului transformatorului, in directia releului de gaze, cu 1 - 1,5% ? inainte de darea in exploatare a transformatorului; la punerea in sarcina a transformatorului; la preluarea in exploatare a transformatorului;

d). inclinarea in sus a capacului este stabilita in normativ la 2 - 4%. Bibliografie: PE 126 / 82, art.2.2.2. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:2247 a). b). c). Cand se verifica, conform PE 126, daca comutatorul de prize al transformatorului functioneaza corect pe toate pozitiile: la prima punerea in sarcina a transformatorului; la punerea sub tensiune a transformatorului; numai in fabrica, inainte de livrare, valorile fiind consemnate in cartea tehnica a transformatorului.

d). inainte de darea in exploatare a transformatorului; Bibliografie: PE 126 / 82, art.2.2.2, Categorie: ID:2248 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

In cazul in care releul de gaze al transformatorului semnalizeaza si apoi imediat declanseaza, se vor presupune, conform PE 126, urmatoarele: scurgere importanta de ulei; defecte in interiorul transformatorului, cu degajare modica de gaze, in special cand este insotita si de scaderea tensiunii; defectarea circuitelor electrice ale releului de gaze;

d). cantitate mare de aer ramasa in ulei sub forma de bule la filtrarea aerului; Bibliografie: PE 126 / 82, art.2.4.5. Categorie: ID:2249 a). b). c). d). e). Categorie: ID:2258 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Din punct de vedere constructiv, transformatoarele de curent, conform PE 126, se clasifica astfel: transformatoare tip exterior; transformatoare tip in ulei; transformatoare tip de trecere; transformatoare tip uscate; transformatoare tip suport; PE 126 / 82, art.3.1.4,a) PROFESIONALA Punctaj: 4

Bibliografie:

Ce semnifica pozitia intermediara intre " O " si " I " a manetei basculante de actionare, la intreruptoarele de tip AMRO? intreruptorul are contactele deschise prin declansatoare; intreruptorul are contactele inchise si va ramane cu ele inchise; intreruptorul are contactele deschise;

d). intreruptorul este blocat si nu se mai actioneaza; Bibliografie: 3.E - I 198 - 89,art..2.2. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:2259 a). b). c). d). Cum se va proceda in cazul refuzului de declansare prin protectie la un intreruptor al unei linii? se deconecteaza manual intreruptorul; se verifica si se regleaza dispozitivul de actionare al intreruptorului; se fac probe de actionare a intreruptorului la comanda prin cheie;

se aduce celula in stare separat vizibil ( se deschid separatoarele de bare, se debroseaza intreruptorul ); Bibliografie: 3.1.D. - I.150 - 85, art.4.7. Categorie: ID:2265 PROFESIONALA Punctaj: 4

Inscriptiile de securitate se amplaseaza pe toti stalpii LEA din aliniamentul liniei, precum si la posturile de transformare aeriene si punctele de conexiune. Se vor utiliza ca procedeu de inscriptionare : la inaltimea de ( 1,5 - 2 ) m, cu sablonul pentru stalpii de beton si placutele de tabla pentru stalpii metalici si din lemn; la inaltimea de (1 - 2,5 ) m, cu sablonul pentru stalpii metalici si placute de tabla pentru stalpii de beton si lemn;

a). b). c).

la inaltimea de ( 1,8 - 2,5 ) m, cu sablonul pentru stalpii de beton armat si placute de tabla pentru stalpii metalici si de lemn. Bibliografie: PE 127 / 83; cap.6 punctul 6.2.2. Categorie: ID:2273 PROFESIONALA Punctaj: 4

Un transformator declansat prin gaze, poate fi pus in functie, in cazul in care nu s-a putut constata cauza declansarii, cu aprobarea conducatorului tehnic ierarhic superior, daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii: gazele sunt colorate si neinflamabile; transformatorul si comutatorul nu prezinta semne vizibile de avariere; declansarea a fost comandata numai de una din protectiile contra defectelor interne; probele si masuratorile efectuate au dat rezultate bune; a lucrat si o protectie contra defectelor externe; PE 126/82,art.2.4.8.-alin.3 PROFESIONALA Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie: ID:2275

Bibliografie:

In toate cazurile de functionare a transformatoarelor si autotransformatoarelor de putere la sarcini mai mari decat puterea nominala, se va urmari in mod strict ca temperatura uleiului la partea superioara a cuvei sa nu depaseasca: 105 grade Celsius; 110 grade Celsius; 125 grade Celsius; 115 grade Celsius; 120 grade Celsius; 3.RE-I 12- 83 , pct. 6.2, PROFESIONALA Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie:

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:2277 a). b). c). Manevrele programate, dupa felul cum au fost cerute, sunt de urmatoarele tipuri: manevre programate normal; manevre programate la solicitare centrului de dispecer; manevre programate pentru prevenirea unui incident;

d). manevre programate accidental; Bibliografie: RGM-NTE009/10/00,art.21(2) Categorie: ID:2285 PROFESIONALA Punctaj: 5

De regula, in foile de manevra nu este permis sa se faca corecturi, adaugiri sau stersaturi. Cum se procedeaza cand este necesara refacerea unei foi de manevra: intocmirea, verificarea, aprobarea si controlarea acesteia se vor face ca pentru orice foaie de manevra noua; foile de manevra de executie vor fi citite pentru verificare si aprobare ( cand acestea se fac prin telefon sau pentru control), de seful de tura al centrului de dispecer, care este de serviciu; foile de manevra de executie vor fi citite pentru verificare si aprobare ( cand acestea se fac prin telefon ) de un membru al formatiei operative, pentru a micsora riscul de eroare; se permite corectura realizata cu alta culoare,confirmata prin semnatura autorului;

a). b).

c).

d). e).

foile de manevra de executie vor fi citite pentru verificare si aprobare ( cand acestea se fac prin telefon sau pentru control), de seful de tura al formatiei operative, care este de serviciu; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00, ANEXA 2, pct.15. Categorie: ID:2288 a). PROFESIONALA Punctaj: 6

Conform RGM in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune, foile de manevra de executie permanente se utilizeaza in conditiile: se intocmesc, se verifica si se aproba de subunitatea de exploatare care are instalatia sau zona de retea in gestiune nemijlocita, prin persoane competente de exploatare si vor fi avizate de unitatea de exploatare de care apartine aceasta; se controleaza de catre centrul de dispecer care are comanda de coordonare asupra echipamentelor respective, prin seful compartimentului de comanda operativa; in cazul folosirii unei foi de manevra permanente, la o manevra programata normal, folosirea acesteia nu va fi aprobata; in cazul folosirii unei foi de manevra de executie permanente in cadrul unei manevre de coordonare, aceasta trebuie controlata ( in limita comenzii de coordonare ) de catre dispecerul de serviciu care are aceasta obligatie;

b). c). d).

verificarea si acceptarea foii de manevra respective se fac de catre responsabilul manevrei de coordonare; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.54(6). e). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:2290 Folosirea autotelescoapelor si autoscarilor metalice se va face in conformitate cu instructiunile tehnice de exploatare elaborate de unitatile constructive. Se vor respecta urmatoarele : deservirea utilajelor se va face de personal instruit in acest scop sau de seful de lucrare; cosul autotelescopului nu trebuie solicitat lateral ( tragere pe orizontala); nu este admis a se lucra pe autoscari sau autotelescoape pe terenuri a caror inclinare fata de planul orizontal al utilajului este mai mare de plus / minus 10 grade; personalul nu se poate apleca peste balustrada autotelescopului, dupa ce s-a legat cu centura de siguranta la un punct sigur al cosului;

a). b). c). d). e).

in timpul executarii lucrarilor,manevrantul utilajului trebuie sa ia masuri contra deplasarii accidentale a acestuia si nu are voie sa-l paraseasca; Bibliografie: 3.1.RE - I 42- 82,art.2.6.4. Categorie: ID:2832 a). b). c). d). e). PROFESIONALA Punctaj: 4

La un transformator prevazut cu releu Buchholz, in cazul semnalizarilor releului de gaze, cauzele pot fi: defecte in reteaua alimentata de transformator; defectiuni mici in transformator care produc arc electric de scurta durata; debitarea transformatorului pe scurtcircuit, producand astfel gaze prin incalzire brusca; defectiuni in circuitul electric al semnalizarilor releului de gaze;

defecte in interiorul transformatorului, cu degajare intensa de gaze (in special cand este insotita si de scaderea tensiunii); Bibliografie: PE 126/82,art.2.4.4. Categorie: ID:2843 PROFESIONALA Punctaj: 4

Pentru prevenirea functionarii intempestive a unor automatizari sau protectii , la manevre in retelele electrice care au legate dispozitive de stingere a arcului la neutrele unor transformatoare din retea , in conceptia manevrelor se va tine seama : ca timpul de actionare al echipamentelor de comutatie sa fie minimizt prin sensibilizarea protectiilor; de prevederile procedurilor si ITI ale unitatii de exploatare, elaborate in conformitate cu circularele tehnice emise de forurile in drept; ca pe perioada manevrelor, se anuleaza automatizarile si protectiile ce pot functiona intempestiv;

a). b). c).

d). ca neutrele transformatoarelor 110/MT sa fie legate la pamant; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.39. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:2844 a). b). c). d). La toate operatiile de conectare sau deconectare a intreruptoarelor unor echipamente, este obligatorie: verificrea parametrilor de functionare ai tuturor echipamentelor afectate de operatia respectiva ( tensiune, circulatii, etc.), atat inainte cat si dupa executarea operatiei; compararea parametrilor de functionare ai echipamentelor afectate cu valorile admise de echipamentul respectiv(curent,tensiune de plot,etc.); verificarea daca noii parametrii de functionare nu depasesc domeniile de masurare ale aparatelor de masurat ( curent, tensiune, putere );

compararea acestora cu valorile admise de echipamentul respectiv(curent, tensiune de plot,etc.)si reglarea imediata a acestora pentru incadrarea in limitele normate; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.40. Categorie: ID:2846 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 4

O foaie de manevra de executie programata normal, care face parte dintr-o manevra de coordonare este controlata de : dispecerul de serviciu de la centrul de dispecer , care are comanda nemijlocita asupra echipamentului respectiv si va conduce manevra sub aspectul conceptiei de coordonare; seful compartimentului de regimuri al centrului de dispecer; seful formatiei operative din zona de retea;

dispecerul de serviciu de la centrul de dispecer care are comanda de coordonare asupra echipamentului respectiv si va conduce manevra sub aspectul conceptiei de coordonare; Bibliografie: RGM-NTE009/10/00,art.54(4)b Categorie: ID:2848 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 4

Ce se intelege prin pregatirea manevrei? ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia;

ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim, analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.59(1) Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:2850 Manevrele pentru redarea in exploatare a echipamanetelor sau elementelor care au fost retrase pentru lucrari, masurari, incercari etc.,pot fi executate numai dupa: confirmarea din partea tuturor acelora carora le-a fost predat echipamentul ca echipamentul de poate reda in exploatare; indeplinirea tuturor masurilor tehnice si organizatorice si daca exista certitudinea ca nu se pot intampla accidente umane sau tehnice si numai dupa confirmarea responsabilului cu admiterea; aprobarea sau la dispozitia personalului de comanda operativa, in a carui autoritate de conducere operativa se afla echipamentele afectate de manevre;.

a). b).

c).

d). indeplinirea tuturor formelor organizatorice necesare; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.60(36). Categorie: ID:2851 PROFESIONALA Punctaj: 6

Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal(telecomandate),de catre personalul de comanda operativa ce efectuiaza telecomanda instalatiei pe baza: procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer;

a). b). c). d).

instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; Bibliografie: RGM NTE 009/10/00,art.66. Categorie: ID:3495 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Dimensionarea sigurantelor fuzibile pentru protectia LEA J.T cu conductoare torsadate se face in functie de: puterea nominala a transformatorului postului la care este racordat circuitul; lungimea circuitului de J.T. si numarul consumatorilor racordati la acest circuit; curentul admisibil al conductoarelor plecarii;

d). sectiunea conductoarelor plecarii; Bibliografie: 3.1.RE-I15-87, cap.6.1 Categorie: ID:3497 a). b). c). d). e). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Pentru un echipament dat in operare,in care din urmatoarele stari se poate afla echipamentul ,,retras din exploatare"? in stare separat vizibil; in stare calda in stare legat la pamant in stare rece in stare operativa nenominalizabila RGM-NTE 009/10/00,art.13 PROFESIONALA Paq: 8 Punctaj: 4 07.07.2011 09:36:06

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Exploatare retele MT si JT
ID:3499 a). b). c). Daca temperatura uleiului in transformator este sub X grade Celsius, este interzisa comutarea comutatorului de ploturi. Care este aceasta valoare ? -15 grade C; -20 grade C; -10 grade C;

d). -5 grade C; Bibliografie: PE126-82 , art.2.3.5 alin 5 Categorie: ID:3501 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3503 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Pentru determinarea cauzei care a provocat actionarea releului de gaze, se vor aprecia : inflamabilitatea gazului (gazul care arde indica un defect interior in transformator) ; culoarea gazelor (gazul incolor care nu arde se datoreaza aerului degajat din ulei) inflamabilitatea gazului (gazul care arde indica un defect exterior in transformator) . culoarea gazelor (gazul negru care nu arde se datoreaza aerului degajat din ulei) cantitatea de gaze, aceasta indicand amplasarea si gravitatea defectului ; PE126-82 , art.2.4.7, alin 2 PROFESIONALA Punctaj: 5

Bibliografie:

Valorile minime admise ale rezistentei de izolatie la 1 minut, corectate la 20oC si 1 km, pentru cabluri de energie de 0.6/1 kV,sunt : 15 Mohmkm pentru cablurile cu izolatie de HIU ; 3...100 Mohmkm pentru cablurile cu izolatie de PVC; 1000 Mohmkm pentru cablurile cu izolatie de PVC;

d). 5 Mohmkm pentru cablurile cu izolatie de HIU; Bibliografie: PE 116/1994,cap.12,pct.12.2 Categorie: ID:3504 PROFESIONALA Punctaj: 5

In cazul liniilor aeriene de joasa tensiune pe stalpi comuni cu medie tensiune, distanta pe verticala intre conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la conditia de sageata maxima si conductorul superior al liniei de joasa tensiune va fi de : maximum 1.5 m, daca deschiderea dintre stalpi este mai mica sau egala cu 40 m; minimum 1.5 m, daca deschiderea dintre stalpi este mai mica sau egala cu 40 m; maximum 1.5 m, daca deschiderea dintre stalpi este mai mare sau egala cu 40 m; minimum 2.0 m, daca deschiderea dintre stalpi este mai mica sau egala cu 40 m; de 2.0 m, daca deschiderea este mai mare de 40 m; PE 106-2003, art. 79. PROFESIONALA Punctaj: 6

a). b). c). d). e). Categorie:

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3505 Pentru protectia prin sigurante a transformatoarelor pe partea de medie tensiune , calibrarea sigurantelor se va face in functie de curentul nominal al transformatorului, in baza formulei (unde: In sig este curentul nominal al sigurantei, (A); Intr -curentul nominal al transformatorului pe partea de medie tensiune, (A)) : Insig = ( 1,4...2 ) Intr; Insig = ( 1,4...2,2 ) Intr; Insig = ( 1,3...2 ) Intr; Insig = ( 1,3...1,9 ) Intr; Insig = ( 1,3...1,4 ) Intr; 3.1.RE-I15-87, art. 4.1 PROFESIONALA Punctaj: 6

a). b). c). d). e). Categorie: ID:3507 a). b). c). d). e).

Bibliografie:

Care din aceste afirmatii sunt adevarate ? transformatoarele de masura, vor fi prevazute cu marca de stat aplicata de organele de metrologie; transformatoarele de curent ,nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu infasurarea secundara deschisa; transformatoarele de tensiune, vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu infasurarile secundare in scurtcircuit; transformatoarele de tensiune, nu se verifica la stabilitate termica fata de curentii primari de scurtcircuit;

transformatoarele de curent, vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu infasurarea secundara deschisa; Bibliografie: PE126-82 , art.3.1.5, c.4)-c.7) Categorie: ID:3508 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3510 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Pentru transformatoarele noi, la punerea in functiune valoarea rezistentei de izolatie R60 : nu va scadea sub 80% din valoarea de fabrica; va fi de cca. 50-60% din valoarea de fabrica; nu va depasi 70% din valoarea de fabrica; nu va scadea sub 70% din valoarea de fabrica; nu va depasi cu mai mult de 150% valoarea de fabrica; PE 116/1994,cap.5,pct.5.2. PROFESIONALA Punctaj: 10

Bibliografie:

In cazul retelelor electrice in cablu de 6-10 kV ,cu neutrul tratat prin rezistenta, aceasta limiteaza curentul de scurtcircuit monofazat la o valoare cuprinsa intre: 300-600 A; 600-1000 A;

c). 150-300 ;A Bibliografie: PE 126/82,art. 6.1.3.a) Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

10

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3511 a). Prin " zona de retea " definita conform RGM , se intelege: ansamblul instalatiilor de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice, avand un regim comun de functionare, exceptie facand doar elementele telecomandate pentru perioada cat sunt pe telecomanda; un ansamblu de echipamente si instalatii electrice, dispersate teritorial, legate intre ele;

b). c).

un ansamblu de echipamente si instalatii legate intre ele,operate de aceeasi formatie de personal operativ(exceptie facand doar elementele telecomandate pentru perioada cat sunt pe telecomanda); Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.7,alin.2 Categorie: ID:3521 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Pentru simplificarea foilor de manevra, este admisa folosirea prescurtarilor in textul acestora ? da, fara nici un fel de exceptii; da,pentru a se obtine maximum de claritate si a se evita confuziile,cu utilizarea prescurtarilor din regulament;

c). da, cele permise fiind limitate totusi, pentru coerenta textului Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,ANEXA 2,pct.6. Categorie: ID:3535 a). PROFESIONALA Punctaj: 4

Alegeti afirmatiile care definesc cumulativ notiunea de ,,manevra": ansamblul acelor operatii, operatii distincte, grupe distincte de operatii, prin care se schimba starea operativa a echipamentelor sau a pozitiei elementelor actionate,regimul de functionare sau schema de conexiuni in care functioneaza acestea; care se executa de regula in baza unei foi de manevra de executie sau coordonare; de catre personalul operativ/de comanda operativa, fara sa atinga direct partile conductoare aflata sau destinate a se afla sub tensiune;

b). c). d).

fiind coordonate de centrul de dispecer care are autoritate de decizie asupra echipamentelor; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.19(1) Categorie: ID:3536 a). b). c). d). e). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc. ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45. PROFESIONALA Punctaj: 6

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

11

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3537 a). b). c). d). e). Care sunt responsabilitatile persoanei care intocmeste o foaie de manevra? intocmirea la timp a foii de manevra; prezentarea spre verificare si aprobare in termen a foii de manevra; corectitudinea conceptiei acesteia, conform ordinului de investire aprobat; corecta inscriere a punctelor in foaia de manevra si succesiunea lor corecta;

folosirea de termeni si expresii corecte, care sa corespunda prevederilor RGM si limbajului tehnic actual; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.56(1). Categorie: ID:3539 PROFESIONALA Punctaj: 10

Care este distanta minima de izolare in aer ,intre piesele sub tensiune fixe ale fazelor, precum si intre acestea si parti metalice legate la pamant in cazul tablourilor si barelor de distributie JT : 25 mm; 20 mm; 15 mm;

a). b). c).

d). 30 mm; Bibliografie: PE 102/86,art. 4.2.2, alin. a Categorie: ID:3542 a). b). c). d). e). PROFESIONALA Punctaj: 4

Care sunt conditiile privind manevrarea intrerupatoarelor la care nu este prevazuta comanda de la distanta ? conectarea intreruptoarelor dupa declansare pe scurtcircuit se va realiza cat mai lateral fata de usa celulei la instalatiile interioare de MT; manevrarea de la fata locului de va executa numai daca exista paravane de protectie din tabla, iar usile celulei sunt inchise; se verifica intai sigurantele de comanda la dispozitivul de actionare si apoi se manevreaza intreruptorul; se permite reconectarea intreruptoarelor care in timpul declasarii au aruncat ulei dupa indepartarea acestuia;

la intreruptoarele la care nivelul de ulei a scazut sub limitele de vizor nu se vor executa manevre,izolandu-se prin manevrarea altor aparate din circuit; Bibliografie: PE 126/82, art. 8.3.1. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

12

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3543 a). b). c). d). e). Care sunt obiectivele urmarite in cazul efectuarii controalelor curente in cazul separatoarelor si dispozitivelor de actionare ? distantele de izolare fata de partile legate la priza de pamant; integritatea izolatoarelor, urme de conturnare, strapungeri, stare glazura, depuneri poluante etc; caracteristicile nominale ale separatorului, in raport cu schema existenta si sarcinile tranzitate; starea contactelor separatorului, cand separatorul este deschis se va urmari gradul de uzura al contactului;

corespondenta intre pozitia manetei dispozitivului de actionare si pozitia contactelor mobile ale separatorului; Bibliografie: PE 126/82,art. 9.3.10. Categorie: ID:3545 PROFESIONALA Punctaj: 6

Care este raza minima de curbura r , admisa la pozarea si manevrarea cablurilor in absenta indicatiilor fabricantului, pentru un cablu cu izolatie de hartie, manta de Pb, un conductor intr-un cablu, avand diametrul d ? r mai mare sau egal cu 25 d r mai mare sau egal cu 15 d r mai mare sau egal cu 20 d

a). b). c).

d). r mai mare sau egal cu 30 d Bibliografie: NTE 007/08/00 ,Anexa 5. Categorie: ID:3881 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

In cazul retelelor de medie tensiune,avand curenti capacitivi mai mari sau egali cu 50 A, se admite o supracompensare a bobinelor de stingere de pana la: 5%; 15%; 10%;

d). 8%; Bibliografie: PE 126/82, cap.5, paragraf 5.1.8.a. Categorie: ID:3882 a). b). c). d). e). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

In cazul retelelor mixte sau aeriene de 20 kV, cu neutrul tratat prin rezistenta, aceasta limiteaza curentul de scurtcircuit monofazat la o valoare cuprinsa intre: 600-1000 A; 150-300 A; 150-600 A; 300-1000 A; 300-600 A; PE 126/82, cap.6, paragraf 6.1.3.b. PROFESIONALA Punctaj: 5

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

13

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3883 a). b). c). d). In cazul retelelor de medie tensiune tratate cu rezistenta, este necesara crearea unui neutru accesibil pe partea de medie tensiune, care se realizeaza: prin intermediul conexiunii stea a infasurarii de medie tensiune a transformatorului de servicii proprii de mt/0,4 kV; prin montarea unei bobine trifazice de nul, in serie cu bornele de medie tensiune ale transformatorului 110/mt; prin montarea unui condensator in derivatie la bornele de medie tensiune ale transformatorului 110/mt;

prin montarea unei bobine trifazice de nul, in derivatie la bornele de medie tensiune ale transformatorului 110/mt; Bibliografie: PE 126/82, cap.6, paragraf 6.1.7. Categorie: ID:3885 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

In conformitate cu RGM, prin " manevra de executie " se intelege: totalitatea operatiilor distincte si grupelor distincte de operatii, in baza carora se desfasoara manevra; manevra ale carei operatii se desfasoara in cadrul unei instalatii sau zona de retea si sunt efectuate in totalitate nemijlocit de catre acelasi personal delegat special in acel scop; manevra ale carei operatii se desfasoara in cadrul unei instalatii sau zone de retea si sunt efectuate in totalitate nemijlocit de acelasi personal operativ;

c). d).

manevra ale carei operatii se desfasoara in cadrul unei instalatii sau zone de retea si sunt efectuate in totalitate nemijlocit prin telecomanda de catre personalul de comanda operativa, aflat la distanta fata de instalatie sau zona de retea; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.24. Categorie: ID:3887 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Aparatele construite pentru o anumita tensiune, dar care functioneaza in instalatii cu tensiuni nominale mai mici, vor fi incercate: corespunzator tensiunii nominale a instalatiei in care functioneaza; corespunzator tensiunii nominale a instalatiei pentru care au fost construite; corespunzator instructiunilor tehnice ale gestionarului instalatiei;

d). corespunzator prevederilor cartii tehnice a producatorului; Bibliografie: PE 116/94; cap.1, paragraf 1.2.16. Categorie: ID:3888 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

In cazul incercarii cu tensiune marita a unui echipament, este obligatorie masurarea rezistentei de izolatie ? in functie de tipul echipamentului investigat, inaintea incercarii cu tensiune marita a echipamentului; in functie de tipul echipamentului investigat, inaintea si dupa incercarea cu tensiune marita a echipamentului;

in functie de tipul echipamentului investigat, dupa incercarea cu tensiune marita a echipamentului; Bibliografie: PE 116/94; cap.1, paragraf 1.2.13. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

14

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3889 a). b). c). "in stare calda"si "in stare rece", sunt doua stari operative, proprii echipamentelor date in operare: in exploatare, indisponibile; in exploatare, disponibile; retrase din exploatare;

d). in stare operativa nenominalizabila; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art12(2). Categorie: ID:3892 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 4

De regula, un intreruptor care a declansat poate fi conectat: in urma unei verificari sumare a starii tehnice; fara a fi verificat; in urma unor verificari complete a starii tehnice;

unitatile de exploatare trebuie sa elaboreze procedurile si ITI care sa prevada conditiile in care se face conectarea intreruptorului(revizia lui inainte de conectare sau dupa atingerea unui numar maxim de declansari pe scurtcircuit) precum si masurile care se impun(evidenta numarului de declansari pe scurtcircuit,a valorii curentului de scurtcircuit etc.); Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.43. Categorie: ID:3896 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Rezistentele de suntare aflate in constructia descarcatorului au rolul: limitarii curentului de descarcare prin descarcator; asigura, in regim normal de functionare,separarea fata de pamant a bornei sub tensiune; reducerea nivelului de tensiune de frecventa industriala pe eclatoare;

d). repartitiei uniforme a tensiunii de frecventa industriala pe eclatoare; Bibliografie: PE 126/82, cap.7, paragraf 7.2.4.3, alin. c . Categorie: ID:3897 a). b). c). d). e). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Prin "foaie de manevra", se intelege un document scris,prin care se stabilesc urmatoarele: tema manevrei stabileste care este starea operativa initiala in care se va aduce echipamentul si scopul manevrei; starea operativa initiala a instalatiei, echipamentului, etc ; succesiunea operatiilor sau a grupelor distincte de operatii si operatii distincte ce urmeaza a se efectua; conceptia manevrei; persoanele care au legatura cu manevra si responsabilitatile acestora; RGM-NTE 009/10/00,art.51. PROFESIONALA Punctaj: 10

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

15

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3901 a). b). c). Foile de manevra de executie programate normal, trebuie sa fie: aprobate de treapta operativa, cu comanda nemijlocita; aprobate de treapta operativa, cu autoritate de decizie; controlata, sub aspectul conceptiei de coordonare, de catre dispecerul de serviciu de la centrul de dispecer care are comanda de coordonare asupra echipamentului respectiv, daca manevra face parte dintr-o manevra de coordonare;

d). aprobata si acceptata de catre responsabilul manevrei de executie; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.54(4) Categorie: ID:3902 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

In timpul lichidarii avariilor, personalul operativ trebuie sa urmareasca prioritar: reducerea duratei de nealimentare a consumatorilor; alimentarea serviciilor interne si sa ia masurile ce se impun pentru realimentarea lor,in conformitate cu procedurile si instructiunile locale; alimentarea serviciilor interne si sa ia masurile ce se impun pentru realimentarea lor,in cazul centralelor care functioneaza asigurand generare distribuita in reteaua de distributie;

d). reducerea numarului de manevre pana la depistarea si izolare defectului; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.71. Categorie: ID:3908 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Intr-o retea electrica cu neutrul izolat, legatura galvanica intre o faza si pamant, reprezinta: scurtcircuit bifazat; scurtcircuit monofazat; un defect simetric repetabil;

d). punere la pamant neta; Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, art. 3.6.3 Categorie: Punctaj: 4 PROFESIONALA ID:3910 a). b). c). Care este regimul interzis de functionare a transformatoarelor de masura de tensiune ? transformatoarele de masura de tensiune nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu infasurarea secundara in scurtcircuit; transformatoarele de masura de tensiune nu vor fi puse sub tensiune, sau lasate in exploatare, cu infasurarile secundare deschise;

transformatoarele de masura de tensiune functioneaza cu o suprasarcina de durata durata de 1,2Ipn; Bibliografie: PE 126/82 cap. 3,art. 3.1.5., c.6) Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

16

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3918 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3919 a). b). c). Un echipament dat in operare, "in exploatare", poate fi: in functiune,in regim special de exploatare in rezerva rece in stare deconectat in stare calda in stare operativa nenominalizabila RGM-NTE 009/10/00,art.12. PROFESIONALA Punctaj: 6

Bibliografie:

Curentul primar absorbit de infasurarea transformatorului de putere din reteaua de alimentare depinde de : curentul secundar ; reluctanta circuitului magnetic al transformatorului ; tensiunea primara;

d). raportul numarului de spire al celor doua infasurari ; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:3920 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

La un transformator de putere care functioneaza in gol : curentul secundar este egal cu zero ; curentul primar este egal cu zero ; curentul primar este comparabil cu curentul nominal;

d). curentul primar este curentul de mers in gol; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:3946 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

3 condensatoare avand capacitatea C1=100 microF, C2=50 microF, C3=100 microF legate in paralel, au capacitatea echivalenta: 250 microF; 100 microF;

c). 50 microF; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

17

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3947 a). b). c). Accesoriile liniilor electrice aeriene de joasa tensiune (console, suporturi, armaturi s.a.) trebuie sa fie protejate prin: vopsire; zincare; stanare;

d). cadmiere; Bibliografie: PE 106-2003, art.60. Categorie: ID:3948 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Adancimea de pozare in conditii normale a cablurilor cu tensiunea nominala pana la 20 kV inclusiv, va fi, de regula, cel putin de: 0,5-0,6 m; 0,9-1,0 m; 0,7-0,8 m;

d). 1,0-1,2 m; Bibliografie: NTE 007/08/00, art.59. Categorie: ID:3949 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Adancimea de pozare in conditii normale a cablurilor cu tensiunea nominala peste 20 kV va fi, de regula, cel putin de: 1,2-1,5 m; 1,0-1,2 m; 1,5-1,7 m;

d). minimum 1,7 m; Bibliografie: NTE 007/08/00, art.59. Categorie: ID:3950 PROFESIONALA Punctaj: 4

Apropierea axului LEA de joasa tensiune de orice parte a constructiilor in care se prelucreaza(depoziteaza) substante combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie) se realizeaza: se interzice apropierea la o distanta mai mica de 2 ori inaltimea deasupra solului a celui mai inalt stalp din zona; este permisa conditionat (in "cazurile obligate" in care aceasta distanta nu se poate respecta ,se va trata de comun acord intre unitatile care administreaza linia si constructia); este permisa la cel mult 10 m;

a). b).

c). d).

se interzice apropierea la o distanta mai mica de 1,5 ori inaltimea deasupra solului a celui mai inalt stalp din zona; Bibliografie: PE 106-2003 ,art.105. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

18

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3951 a). b). c). d). Apropierea LEA de joasa tensiune fata de cladiri se realizeaza: respectand o distanta pe orizontala de minim 1 m intre un stalp al LEA si orice parte a unei cladiri; in functie de categoria de pericol a cladirii; respectand o distanta pe orizontala de minim 1,5 m intre un stalp al LEA si orice parte a unei cladiri;

respectand o distanta pe verticala de minim 2 m, masurata la sageata sau deviatie maxima si orice parte a unei cladiri; Bibliografie: PE 106/2003, art 117. Categorie: ID:3952 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Atunci cand se compenseaza energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea in reteaua electrica: variaza in sens crescator; compensarea nu modifica nivelul tensiunii;

c). variaza descrescator; Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II Categorie: ID:3953 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Bateriile de condensatoare de joasa tensiune se instaleaza de regula: in exterior; in interior;

c). in interior, pana la puteri de 250 kVAr pe treapta Bibliografie: PE 120/1994, art.4.4.4. Categorie: ID:3954 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: 110 kV; medie tensiune;

c). joasa tensiune; Bibliografie: PE 120/1994 ,art.4.1.4. Categorie: ID:3958 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Capacitatea echivalenta a 2 condensatoare, fiecare avand capacitatea C, montate in serie este egala cu: 2C; C;

c). C/2; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

19

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3959 a). b). c). Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare: aluminiu; plumb; cupru;

d). otel; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:3960 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Care este energia consumata de o rezistenta electrica r=10 ohm, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore: 0,4 kWh; 0,2 kWh;

c). 0,8 kWh; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:3961 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Coloanele electrice colective pot alimentade regula: 15 apartamente; 30 apartamente;

c). 20 apartamente; Bibliografie: STAS 234/2008, art.4.1.10. Categorie: ID:3963 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Daca printr-un condensator circula un curent alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce o cadere de tensiune: defazata cu 90 de grade inaintea curentului; defazata cu 90 de grade in urma curentului;

c). in faza cu curentul; Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II Categorie: ID:3964 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Din considerente mecanice, conductoarele funie de otel ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, vor avea urmatoarele sectiuni minime: 25 mmp; 16 mmp; 35 mmp;

d). 50 mmp; Bibliografie: NTE 003/04/00, art. 28. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

20

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3965 Din considerente mecanice, conductoarele funie din aluminiu-otel, aliaje de aluminiu-otel si aliaje de aluminiu ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, vor avea urmatoarele sectiuni minime: 25 mmp; 16 mmp; 35 mmp;

a). b). c).

d). 50 mmp; Bibliografie: NTE 003/04/00, art.28. Categorie: ID:3967 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Distanta minima de izolare in aer Ao reprezinta distanta minima: intre partile conductoare aflate sub tensiune si elementele legate la pamant; intre partile conductoare aflate sub tensiune si apartinand unor faze diferite;

intre partile conductoare aflate sub tensiune ai alte parti sub tensiune sau legate la pamant; Bibliografie: PE 101/85, art.5.2.2. Categorie: ID:3968 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Durata de viata a lampilor cu incandescenta: creste odata cu cresterea frecventei; scade odata cu cresterea tensiunii;

c). scade odata cu scaderea tensiunii; Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II Categorie: ID:3969 PROFESIONALA Punctaj: 6

In cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiune a distribuitorului,se admite pornirea directa a motoarelor monofazate pentru o putere de pana la: 5,5 kW inclusiv; 3 kW inclusiv;

a). b).

c). 4 kW inclusiv; Bibliografie: NP-I7-2002, art.5.4.5 a Categorie: ID:3970 PROFESIONALA Punctaj: 6

In cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiune a distribuitorului,se admite pornirea directa a motoarelor trifazate pentru o putere de pana la: 5,5 kW inclusiv; 10 kW inclusiv;

a). b).

c). 7,5 kW inclusiv; Bibliografie: NP-I7-2002 ,art. 5.4.5. a Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

21

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3971 a). b). c). In cazul pornirii stea-triunghi a motoarelor asincrone, curentul de pornire in conexiunea stea este: egal cu curentul de pornire in conexiunea triunghi; o treime din curentul de pornire in conexiunea triunghi; de trei ori curentul de pornire in conexiunea triunghi;

d). de doua ori curentul de pornire in conexiunea triunghi; Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II Categorie: ID:3973 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

In echipamentul electric, uleiul electroizolant are urmatoarele functii: asigura ungerea mecanismelor in miscare din echipamentele de comutatie; stinge arcul electric care apare in procesul de comutatie;

c). izoleaza partile sub tensiune intre ele si fata de masa; Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II Categorie: ID:3974 PROFESIONALA Punctaj: 6

Indiferent de tipul coronamentului LEA joasa tensiune sau zona meteorologica, distanta minima intre conductoarele neizolate, in punctele de prindere,pe orizontala sau pe verticala, nu va fi mai mica de: 0,3 m; 0,4 m; 0,5 m;

a). b). c).

d). 0,6 m; Bibliografie: PE 106/2003, art.69 Categorie: ID:3975 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice,in exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m;

d). 2,5 m; Bibliografie: PE 101/85, art.4.3.2. Categorie: ID:3976 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Sigurantele automate cu filet si intreruptoarele automate se pot utiliza: atat pentru separare cat si pentru conectare si deconectare sub sarcina; numai pentru separare;

c). numai pentru conectare si deconectare sub sarcina; Bibliografie: NP-I7-2002, art.5.2.37 Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

22

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3977 a). b). Intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare: nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie;

c). de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; Bibliografie: PE 102/86, art. 4.5.3. Categorie: ID:3978 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Intr-un circuit rezistiv, avand rezistenta R=5 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 100 V, curentul este de: 50 A; 40 A; 20 A;

d). 500 A; Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II Categorie: ID:3981 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Din considerente mecanice,sectiunile minime ale conductoarelor LEA joasa tensiune, neizolate, din aluminiu, pentru alimentarea consumatorilor, vor fi: 16 mmp; 35 mmp; 25 mmp;

d). 50 mmp; Bibliografie: PE 106-2003 ,art.31.b) Categorie: ID:3982 PROFESIONALA Punctaj: 10

Din considerente mecanice, sectiunile minime ale conductoarelor LEA joasa tensiune, neizolate, din otel-aluminiu sau aliaje de aluminiu,pentru alimentarea consumatorilor, vor fi: 16 mmp; 35 mmp; 25 mmp;

a). b). c).

d). 50 mmp; Bibliografie: PE 106-2003 art.31.b) Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

23

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3983 La tragerea a trei cabluri monoconductoare printr-un tub de protectie, pentru a se evita griparea, raportul dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior al unui cablu trebuie sa fie: minimum 1,5; minimum 2,8; minimum 2,5;

a). b). c).

d). minimum 3; Bibliografie: NTE 007/08/00 ,art 62(3) Categorie: ID:3984 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 10

LEA de joasa tensiune pe stalpi comuni cu LEA de medie tensiune se realizeaza cu respectarea urmatoarelor prevederi: linia cu tensiune mai mica se va monta deasupra liniei cu tensiune mai mare; conductoarele liniei de medie tensiune se vor intinde pentru incarcari normate,cu tractiunea de maximum 60% din rezistenta de rupere a conductorului; armaturile metalice ale tuturor stalpilor se vor lega la conductorul de nul;

se va prevedea deconectarea automata la puneri simple la pamant a liniei de medie tensiune; Bibliografie: PE 106-2003,art.98. Categorie: ID:3985 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Legaturile conductoarelor din cupru pentru imbinari sau derivatii ,executate prin rasucire si matisare trebuie sa aiba: minimum 10 spire, o lungime a legaturii de cel putin 2 cm si se cositoreasc; o lungime a legaturii de cel putin 1 cm si se cositoresc; minimum 10 spire, o lungime a legaturii de cel putin 3 cm si se cositoreasc;

d). minimum 8 spire si se cositoresc; Bibliografie: NP-I7-2002, art.5.1.33. Categorie: ID:3986 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Marimea periodica alternativa este o marime a carei valoare medie in decursul unei perioade este egala cu: 1; 2; Bazele Electrotehnicii I+II PROFESIONALA Punctaj: 5

c). 0; Bibliografie: Categorie:

Lista intrebari teorie

Paq:

24

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3987 a). b). c). Montarea fasciculelor torsadate la LEA de joasa tensiune, pe fatadele cladirilor, se va realiza cu respectarea urmatoarelor: peretii trebuie sa fie din materiale necombustibile si rezistenti din punct de vedere mecanic; distanta de la fascicul pozat la sol sa fie de minimum 4 m; este interzisa montarea pe peretii incaperilor in care au loc procese chimice;

d). se va urmari sa nu se degradeze aspectul arhitectural(estetica) cladirii; Bibliografie: PE 106-2003, art 65. Categorie: ID:3989 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 5

Ordinea de asezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu cladiri inspre zona carosabila, este: distributie medie tensiune, fir pilot pentru teleconducere, iluminat public,distributie joasa tensiune; distributie de medie tensiune, fir pilot pentru teleconducere, distributie joasa tensiune, iluminat public; distributie de medie tensiune,distributie joasa tensiune, fir pilot pentru teleconducere, iluminat public;

distributie joasa tensiune, distributie medie tensiune, fir pilot pentru teleconducere, iluminat public; Bibliografie: NTE 007/08/00, art 60(2). Categorie: ID:3990 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Ordinea de asezare a cablurilor pe rastele, pe grupe de tensiune, de sus in jos este: comanda control, energie 0,4 kV, energie 6/10 kV, energie 20 kV; energie 20 kV, energie 6/10 kV, comanda-control,energie 0,4 kV; energie 20 kV, energie 6/10 kV, energie 0,4 kV, comanda-control;

d). energie 20 kV, energie 0,4 kV, comanda-control,energie 6/10 kV; Bibliografie: NTE 007/08/00, art.56 Categorie: ID:3991 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste o platbanda de otel zincat sau vopsit, avand sectiunea minima de : 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp;

d). 25 mmp; Bibliografie: STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

25

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3992 a). b). c). Pentru micsorarea pierderilor de putere prin curenti turbionari in piesele metalice mari, parcurse de fluxuri magnetice variabile: se executa piesele metalice din tole de otel subtiri izolate intre ele; se realizeaza piese din tole cu adaos de siliciu pentru marirea conductivitatii; se realizeaza piese din tole cu adaos de siliciu pentru marirea rezistivitatii;

d). se evita plasarea pieselor metalice mari in campuri magnetice variabile; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:3993 a). b). c). d). e). PROFESIONALA Punctaj: 10

Pentru posturi de transformare aeriene pe stalpi, dotate cu echipament cu ulei, zona de siguranta este: mai mare cu 50% decat zona de protectie 10m de la limita zonei de protectie nu se normeaza 20m de la limita zonei de protectie zona de siguranta coincide cu zona de protectie Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice, Ordinul ANRE 4/2007, art.17.2.a Punctaj: 5 PROFESIONALA

Bibliografie: Categorie: ID:3994 a). b).

Pierderea de putere activa intr-un element de retea (transformator, LEA, LEC), la aceeasi putere aparenta vehiculata, este direct proportionala cu: patratul frecventei; patratul curentului;

c). patratul tensiunii; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:3996 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Platforma cu balustrada pentru un post de transformare aerian, amplasat pe 2 stalpi, trebuie montata la o inaltime de cel putin: 2,5 m; 3,5 m; 3,95 m;

d). 3,0 m; Bibliografie: PE 101/85, art 6.3.2. h) Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

26

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4000 a). b). c). Protectia cablurilor impotriva curentilor de scurtcircuit se realizeaza: cu disjunctoare echipate cu declansatoare rapide la scurtcircuit; cu relee termice; cu sigurante fuzibile;

d). cu disjunctoare cu relee de protectie la supracurenti; Bibliografie: NP-I7-2002, art.4.2.2. Categorie: ID:4001 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Raportul de transformare nominal al unui transformator de putere este: raportul dintre tensiunile nominale, primara si secundara ,la sarcina nominala; raportul dintre curentul primar si secundar la sarcina nominala; raportul dintre tensiunile nominale, primara si secundara ,la mersul in gol;

d). raportul dintre curentul primar si secundar ,la mersul in gol; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:4003 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Se prevad prize artificiale de pamant pentru dirijarea potentialelor la LEA MT: toti stalpii speciali ai LEA din zonele cu circulatie frecventa; toti stalpii speciali ai LEA din zonele cu circulatie redusa; toti stalpii cu aparataj ai LEA din zonele cu circulatie redusa;

d). toti stalpii LEA din zonele cu circulatie frecventa; Bibliografie: NTE 003/04/00, art 125. Categorie: ID:2223 PROFESIONALA Punctaj: 6

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trbuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune;

a). b). c). d).

personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune. Bibliografie: IPSM IEE 2007, art .268 Categorie: PSI Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

27

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:2838 a). b). c). d). e). Categorie: ID:2839 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3493 a). Ce trebuie facut pentru a preveni sau a limita efectele nedorite ale lucrului cu flacara deschisa, in gospodariile de cabluri din posturi de transformare : dotarea executantilor cu echipament de protectie adecvat; dotarea executantilor cu stingatoare adecvate; anuntarea in caz de eveniment a pompierilor angajati sau militari; limitarea propagarii flacarii prin protectie cu materiale refractare; stropirea anticipata a cablurilor cu materiale neinflamabile; IPSM-IEE/ 2007, art.272 PSI Punctaj: 4

Bibliografie:

La executarea controalelor sau lucrarilor in gospodariile de cabluri din posturile de transformare subterane, trebuiesc luate preventiv urmatoarele masuri : paza la gurile deschise(de vizitare) ale incaperilor ventilarea; verificarea obligatorie a lipsei gazelor; montarea panourilor de semnalizare la gurile deschise ( de vizitare) ale incaperilor. aerisirea; IPSM IEE/2007, art.270(a,c) PSI Punctaj: 4

Bibliografie:

Fiecare salariat are la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca, orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor

b).

sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu,dar numai la dispozitia dispecerului Bibliografie: Legea 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor, art.22. c). Categorie: ID:3533 a). b). c). d). e). Categorie: PSI Punctaj: 4

Ce vizeaza exercitiile si aplicatiile privind modul de interventie in caz de incendiu? reducerea timpilor de interventie alarmarea evacuarea stingerea incendiului protectia vietii oamenilor si a bunurilor materiale Norme generale de PSI, aprobate cu Ord. MAI 163/28.02.2007, art. 144. PSI Punctaj: 4

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

28

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3909 a). b). c). Permisul de lucru cu foc trebuie eliberat pentru lucrari cu foc, executate in locuri cu pericol de incendiu sau explozii pe o durata de: functie de complexitatea lucrarii,dar nu mai mult de trei zile; pe intreaga perioada stabilita de catre emitent; cel mult pentru o saptamana de lucru;

d). o singura zi; Bibliografie: Ordinul MAI nr.163/2007, cap.IV,sect.a 2-a,art100(2). Categorie: ID:3913 a). b). c). PSI Punctaj: 4

La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant: sefului de lucrare; sefului formatiei operative care a realizat admiterea; la responsabilul de resort (PSI) de la nivelul suprastructurii unitatii/subunitatii de exploatare;

d). emitentului permisului de lucru cu foc; Bibliografie: Ordin MAI nr.163/28.02.07,cap.IV,sect.a 2-a,art.100(3). Categorie: ID:2225 a). b). PSI Punctaj: 4

Identificarea instalatiei sau a unei parti a acesteia trebuie sa se realizeze de catre: admitent impreuna cu seful de lucrare, in cazul in care zona de lucru este realizata de personalul de servire operativa; seful de lucrare impreuna cu un membru din formatie, in cazul in care zona de lucru se realizeaza de catre acesta;

c). seful de lucrare, in cazul in care zona de lucru se realizeaza de acesta; Bibliografie: IPSM IEE 2007 art.57 Categorie: ID:2226 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Pentru asigurarea zonei de lucru in cazul instalatiilor prevazute cu cutite de legare la pamint (CLP) acestea trebuie folosite: numai daca figureaza ca operatie distincta in foaia de manevra; intotdeauna in locul scurtcircuitoarelor; numai daca functioneaza interblocajele mecanice;

d). doar cand nu exista suficiente scurtcircuitoare mobile; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.69 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

29

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:2227 Care din operatiile de mai jos sunt legate prin expresia "imediat" ( cu sens de executare succesiva, fara pauza ) in cadrul masurilor tehnice de securitate in munca la executarea lucrarilor, in instalatiile electrice din exploatare, cu scoaterea acestora de sub tensiune: blocarea in pozitie deschis a dispozitivelor de actionare ale aparatelor de comutatie prin care s-a facut separarea vizibila; separarea electrica a instalatiei sau a partii de instalatie la care urmeaza a se lucra; verificarea lipsei tensiunii; identificarea instalatiei sau a partii de instalatie in care urmeaza a se lucra; legarea instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit; IPSM IEE 2002, art.48, pct.1, c. PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie: ID:2263

Bibliografie:

Pentru executarea lucrarilor la distanta mai mare decat limita admisa(distanta de vecinatate), fata de partile aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice, trebuie sa se realizeze urmatoarele masuri tehnice: identificarea instalatiei (zonei ) la care urmeaza a se lucra; delimitarea materiala a zonei de lucru si montarea panourilor de semnalizare de securitate; utilizarea cizmelor si manusilor electroizolante; verificarea vizuala a continuitatii legarii la pamant a partilor metalice care in mod normal nu trebuie sa fie sub tensiune;

a). b). c). d). e).

marcarea limitelor de acces pe stalpii metalici in cazul vopsirii sau lucrarilor de lacatuserie asupra acestora; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.140 Categorie: ID:2268 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lucrarile executate de catre personalul unei unitati sau subunitati de exploatare, in instalatiile electrice din gestiunea unor unitati sau subunitati, institutii,etc. care nu au organizate activitati de exploatare a acestor instalatii sau o parte a lor,trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele situatii: interventia pentru remedierea unor incidente ( deranjamente ); lucrari de modernizare a instalatiilor; lucrari de efectuare a probelor de punere in functiune a unor echipamente;

a). b). c).

d). lucrari de exploatare, intretinere sau reparatii programate; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.38 (1) Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

30

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:2834 Delimitarea materiala a zonei de lucru in posturi de transformare in cabine si subterane, puncte de alimentare, acolo unde, in aceeasi incinta ramin instalatii sub tensiune se face de catre: seful de lucrare; personalul operativ al instalatiei; emitent;

a). b). c).

d). admitent; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.74(4) Categorie: ID:2852 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Cind se admite, in mod exceptional, ca separarea vizibila sa se realizeze numai prin deconectarea intreruptorului si verificarea lipsei tensiunii in locul cel mai apropiat iesirii din acesta: in cazul instalatiilor de medie tensiune cand partea din instalatie la care urmeaza a se lucra este prevazuta numai cu intreruptor nedebrosabil ca element de comutatie sau intreruptor cu contacte a caror deschidere nu este vizibila; instalatia este de joasa si medie tensiune si este prevazuta numai cu intreruptor nedebrosabil;

a).

b). c).

in cazul instalatiilor de joasa tensiune,cand partea din instalatie la care urmeaza a se lucra este prevazuta numai cu intreruptor nedebrosabil ca element de comutatie sau intreruptor cu contacte a caror deschidere nu este vizibila; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.52(2) Categorie: ID:2853 a). b). c). d). e). Categorie: ID:2854 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In ce situatii nu se aplica conditia: ''cel putin o legatura la pamant si in scurtcircuit sa fie vizibila din zona de lucru'': in cazul lucrarilor la cablurile electrice; in cazul realizarii separarii electrice prin demontare de bare,conductoare; in cazul lucrarilor din statii, posturi zidite; in cazul realizarii legarii la pamant prin cutite de legare la pamant; la liniile electrice aeriene cu conductoare izolate; IPSM IEE 2007,art.71(1c) PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

In ce situatie admitentul realizeaza direct, partial sau in totalitate, masurile tehnice pentru executia unei lucrari in instalatiile electrice, cu scoaterea acestora de sub tensiune? cand asigura servirea operativa a instalatiei electrice respective; in masura in care este desemnat in acest sens;

a). b).

c). cand nu exista si alte solutii mai rapide ce pot reduce durata lucrarii; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.80(3) Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

31

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:2880 O formatie de lucru trebuie sa lucreze in doua incaperi separate, ambele cu instalatii electrice sub tensiune. Ce conditii trebuie sa indeplineasca subgrupa ce lucreaza separat: sa fie formata din minimum doua persoane; sa aiba un instructaj special facut de catre seful de lucrare(fara consemnare); subgrupa ce lucreaza separat trebuie sa aiba in componenta sa un electrician cu cel putin grupa a II-a de autorizare,acesta din urma preluand prerogativele sefului de lucrare; daca subgrupa este alcatuita dintr-o singura persoana,aceasta trebuie sa fie electrician cu minim grupa a III-a de autorizare. sa aiba conditii de lucru asigurate,astfel incat sa se evite pericolul de accidentare; IPSM IEE 2007, art.104(2) PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

a). b). c).

d). e). Categorie: ID:2881 a). b). c).

Bibliografie:

Persoanele scoase(in cazul in care nu au fost prezente la admiterea la lucru) trebuie sa semneze in autorizatia de lucru, confirmand prin aceasta: ca li s-a facut instructajul la inceputul lucrarii; ca nu vor mai patrunde in zona de lucru; ca si-au incheiat activitatea in ziua respectiva;

d). ca iau la cunostiinta de faptul ca sunt scoase din formatie; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.107(2) Categorie: ID:2882 a). b). c). d). e). Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Seful de lucrare care supravegeaza in instalatii electrice o formatie de alta specialitate trebuie : sa urmareasca ca membrii formatiei de lucru de alta specialitate sa nu depaseasca limitele zonei de lucru; sa distribuie sarcinile de lucru membrilor formatiei de alta specialitate; sa supravegheze formatia de lucru de alta specialitate, astfel incat sa nu aiba loc nici un accident de munca. sa asigure masurile tehnice zonei de lucru,pentru a impiedica accidentele de natura electrica; sa instruiasca formatia de lucru; IPSM IEE 2007, art.108(2) PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

32

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:2883 a). b). c). d). Pentru situatiile in care sefii de lucrare,respectiv membrii formatiilor de lucru, nu au fost gasiti in zonele de lucru,admitentul trebuie sa se asigure: ca instalatia din punct de vedere tehnic, poate fi pusa sub tensiune si executa manevrele de revenire la schema operativa initiala; ca instalatia din punct de vedere tehnic, poate fi pusa sub tensiune si asigura personal de paza pana la repunerea sub tensiune a instalatiei; asteapta reintoarcerea formatiei de lucru si impreuna cu seful de lucrare repune instalatia sub tensiune;

ca instalatia din punct de vedere tehnic, poate fi pusa sub tensiune si trebuie sa asigura personal de paza, care sa impiedice accesul formatiilor in zona de lucru; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.120(5) Categorie: ID:2884 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Executarea de lucrari in instalatiile electrice din exploatare fara AL, se face pe baza unei dispozitii a: conducatorului subunitatii de exploatare ce are in gestiune instalatia; emitentului; admitentului;

d). personalului de comanda operativa cu autoritate de decizie asupra instalatiei; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.122(1) Categorie: ID:2885 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

La executarea lucrarilor in baza ITI - PM in instalatiile electrice fara supraveghere, se interzice: autoadmiterea, daca in instalatia separata electric lucreaza concomitent si alte formatii de lucru; realizarea separarii electrice in absenta personalului operativ; autoadmiterea, daca in instalatia separata electric nu a fost preluata cu mesaj de la centrul de dispecer cu comanda de coordonare;

d). realizarea mai multor zone de lucru in instalatia separata electric; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.128 Categorie: ID:2886 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Sa poate executa lucrari in baza atributiilor de serviciu de catre: personalul de exploatare in baza conventiilor de lucrari; electricieni autorizati, cu talon de autorizare si experienta de minim trei ani; personalul de servire operativa a instalatiilor electrice care detine cel putin grupa a II - a de autorizare;

d). personalul de servire operativa a instalatiilor electrice; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.129 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

33

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:2887 Se admite executarea lucrarilor in baza proceselor verbale in instalatiile electrice scoase de sub tensiune, daca instalatia sau partea din instalatie la care se lucreaza este separata vizibil prin: dezlegari de cordoane sau conductoare la LEA; debrosarea intreruptoarelor; deschiderea si blocarea separatoarelor; demontarea unor portiuni de bare; dezlegarea conductoarelor de la bornele spre sursa ale aparatajului; IPSM IEE 2007,art.136 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie: ID:2888

Bibliografie:

Precizati care din echipamentele individuale si dispozitivele de protectie enumerate mai jos trebuie sa le utilizeze executantii pentru executarea lucrarilor sub tensiune in contact la joasa tensiune: incaltaminte cu bombeu metalic; casca de protectie cu viziera de protectie a fetei; echipamentele individuale de protectie la locul de munca, dispozitivele si mijloacele de protectie nominalizate in instructiunea tehnologica aferenta; manusi si incaltaminte electroizolanta;

a). b). c). d). e).

echipamentele individuale de protectie la locul de munca, dispozitivele si sculele pentru lucrul sub tensiune; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.145(3) Categorie: ID:2890 a). b). c). d). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lucrarile pentru prevenirea si remedierea urmarilor incidentelor (deranjamentelor) in instalatiile electrice trebuie sa se execute de catre: personalul de servire operativa a instalatiilor respective in baza atributiilor de serviciu; personalul de exploatare sau delegat in baza de AL,conform conventiei de lucrari incheiate; personalul de exploatare sau delegat in baza PV , conform conventiei de lucrari incheiate;

personalul de exploatare sau delegat in baza ITI - PM sau DV dupa caz, conform conventiei de lucrari incheiate; Bibliografie: IPSM IEE 2007,art.166 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

34

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:2891 a). b). c). d). e). Categorie: ID:2892 a). b). De ce trebuie sa se tina seama la organizarea si executarea lucrarilor la inaltime si salvarii de la inaltime: de conditiile concrete ale locului de munca situat la inaltime; de starea vremii, in raport cu specificul instalatiei electrice la care se va lucra; de tehnologia ce urmeaza a se aplica; de utilajele, respectiv dispozitivele specifice ce urmeaza a fi folosite si de calificarea deserventilor acestora; de grupa de autorizare din punct de vedere al protectiei muncii. IPSM IEE 2007, art.175(1,2) PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

Cine este responsabil pentru alegerea componentelor sistemului utilizat impotriva caderii de la inaltime? seful de lucrare,in conditiile alegerii tehnologiei de lucru de catre acesta; executantul operatiei la inaltime, coordonat de seful de lucrare;

c). seful de lucrare; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.176(2) Categorie: ID:2893 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Este permisa utilizarea aceluiasi suport de ancorare de catre doua sau mai multe persoane in acelasi timp: este interzisa; este permisa,dar nu mai mult de doua persoane;

c). este permisa,dar numai la utilizarea unui suport metalic; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.176(4),e) Categorie: ID:2894 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Urcarea - coborarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat;

d). seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.177(1) Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

35

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:2895 a). b). c). Care este EIP pe cu care trebuie sa fie echipat personalul executant atunci cand monteaza si demonteaza placi si teci electroizolante de JT: casca de protectie si incaltaminte electroizolanta; manusi electroizolante; manusi si incaltaminte electroizolanta;

d). casca de protectie,viziera de protectie a fetei,covorase electroizolante; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.191(4) Categorie: ID:2896 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Usile metalice ale dulapurilor, tablourilor,ale firidelor de bransament (principale si secundare)si alte asemenea trebuie: sa fie legate la pamant prin intermediul unui conductor de cupru de 16 mmp care sa dubleze balamalele existente; sa fie racordate la bara de legare la pamant prin intermediul unui conductor flexibil de cupru de 16 mmp, cu papuci la ambele capete in conditiile existentei de aparataj electric montat pe usa respectiva;

sa fie racordate la bara de legare la pamant prin intermediul unui conductor flexibil de cupru cu sectiunea de 16 mmp, cu papuci la ambele capete; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.252 c). Categorie: ID:3483 a). b). c). d). e). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

La executarea unei lucrari, se admite ca persoana avand o grupa de autorizare superioara sa cumuleze si atributii ale grupelor inferioare,astfel: admitentul poate cumula si functia de emitent; emitentul poate cumula si functia de sef de lucrare; seful de lucrare poate cumula si functia de admitent daca este seful formatiei operative in tura; admitentul poate cumula si functia sefului de lucrare ,dar numai pentru lucrarea la care acesta a fost numit ca atare;

seful de lucrare poate cumula si functia de admitent pentru propria formatie, cu conditia sa detina grupa a IV-a de autorizare si sa fie desemnat pentru aceasta de catre emitent; Bibliografie: IPSM IEE 2007 art . 83 Categorie: ID:3484 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Este permisa executarea lucrarii pe baza aceleiasi autorizatii de lucru,intr-o instalatie care se pune repetat sub tensiune,daca: repunerea sub tensiune se realizeaza de personalul operativ al aceleiasi ture; in perioada executarii lucrarii nu se opereza nici o modificare a schemei de functionare a instalatiei(instalatiilor); scoatarea de sub tensiune sa se faca prin executia aceleiasi foi de manevra;

d). scoatarea de sub tensiune sa se faca prin repetarea acelorasi manevre; Bibliografie: IPSM IEE 2007 art . 90 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

36

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3485 a). Admiterea la lucrare trebuie sa se faca dupa realizarea efectiva a masurilor tehnice de securitate in munca la instalatia la care urmeaza a se lucra,astfel: emitentul impreuna cu seful de lucrare trebuie sa verifice corespondenta masurilor tehnice dispuse prin autorizatia de lucru cu cele realizate si sa le confirme prin semnare in autorizatia de lucru; dupa ce s-a realizat zona de lucru stabilita de catre emitent in consultare cu seful de lucrare; admiterea la lucrare a sefului formatiei de lucru se considera terminata numai dupa ce au fost luate toate masurile tehnice dispuse pentru admitent;

b). c). d).

numai dupa ce s-au asigurat toate legarile la pamant si in scurtcircuit dispuse de emitent; Bibliografie: IPSM IEE 2007 art: 93 Categorie: ID:3486 a). b). c). d). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In cazul transmiterii indirecte a aprobarii de incepere a lucrarii, mesajele trebuie sa fie inscrise in: autorizatia de lucru de catre admitent, respectiv in foaia de manevra si in autorizatia de lucru de catre seful de lucrare evidentele operative de catre admitent ,respectiv in autorizatia de lucru de catre seful de lucrare; evidentele operative sau in caietul de mesaje de catre admitent,respectiv in foaia de manevra de catre seful de lucrare;

caietul de mesaje de catre admitent,respectiv in evidentele operative de catre seful de lucrare; Bibliografie: IPSM IEE 2007 art.96(1) Categorie: ID:3487 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Intreruperea lucrarii la sfarsitul programului de lucru zilnic , in cazul lucrarilor cu scoatere de sub tensiune dar cu repunere zilnica sub tensiune, trebuie sa se faca: de catre seful de lucrare cu anuntarea si aprobarea admitentului; cu demontarea de catre personalul operativ a mijloacelor de protectie si a dispozitivelor din zona de lucru, la sfarsitul programului de lucru zilnic; admitentul trebuie sa verifice conditiile tehnice necesare repunerii sub tensiune a instalatiei; seful de lucrare trebuie sa evacueze membrii formatiei, consemnand in autorizatia de lucru data si ora intreruperii lucrarii si semnand in partea rezervata in acest scop;

a). b). c). d). e).

seful de lucrare trebuie sa anunte emitentul(direct sau prin telefon)ca intentioneaza sa reia lucrarea; poate fi repusa sub tensiune Bibliografie: IPSM IEE 2007 art. 118 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

37

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3525 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3531 a). b). c). d). e). Controlul instalatiilor electrice trebuie sa se efectueze de catre doua persoane, in urmatoarele situatii: instalatii subterane la care accesul se face prin trape; instalatii apreciate cu risc ridicat si specific; instalatii din incinte interioare sau exterioare in care nu functioneaza corespunzator iluminatul; instalatii nominalizate ca zona de risc ridicat si specific; instalatii electrice exterioare(LEA) pe timp de iarna sau acces dificil; IPSM IEE 2007, Art. 152, (2) PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

In ce conditii se pot executa masurarile directe cu megohmetrul asupra instalatiilor (aparataj electric, cabluri etc) ? instalatia respectiva trebuie sa fie separata electric si descarcata de sarcina capacitiva, inaintea fiecarei masurari; masuratorile se vor executa de regula pe baza de AL; formatia de lucru trebuie sa fie formata din cel putin doi electricieni dintre care unul avand minim grupa a IV-a de autorizare; lucrarile se pot executa numai in prezenta admitentului care va asigura eventuale masuri suplimentare.

celelalte lucrari asupra instalatiei respective trebuie intrerupte si personalul evacuat, in zona ramanand numai executantii masurarii; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art. 396 Categorie: ID:3915 a). b). c). d). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In mod deosebit, lucratorii au si urmatoarele obligatii din punct de vedere al securitatii muncii: sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, doar cu acordul conducatorului locului de munca; sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat; sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca, despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; Bibliografie: Legea 319/2006, art 23(1). e). Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

38

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3916 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3917 a). b). c). d). e). Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca trebuie sa fie: adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri; periodica si ori de cate ori este necesar; efectuata la executarea unor lucrari speciale; periodica,lunar in timpul unui an; intotdeauna, dupa o perioada de absenta; Legea 319/2006, art. 20(2). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

Accidentele de munca se clasifica in raport cu urmarile produse si cu numarul persoanelor accidentate, in: accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin doua zile calendaristice; accidente care produc invaliditate; accidente mortale; accidente colective, cand sunt accidentate cel putin doua persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza;

accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile calendaristice; Bibliografie: Legea 319/2006, cap.VI,art.31. Categorie: ID:2230 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Prin standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice se stabilesc indicatorii de performanta privind calitatea comerciala a serviciului: racordarea utilizatorilor la reteaua electrica de distributie; realizarea reparatiilor la instalatiile electrice din gestiunea operatorului de distributie; solutionarea sesizarilor utilizatorilor; asigurarea dotarii tehnice a personalului operatorului de distributie; contractarea serviciului de distributie; Ordin ANRE 28/2007,ANEXA Nr.3 LEGISLATIE Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie:

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

39

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:2232 Operatorul de distributie asigura sosirea echipei de interventie in minimum de timp dupa anuntarea de catre utilizator a intreruperii in alimentare, astfel incat, restabilirea alimentarii din momentul anuntarii, dupa o intrerupere neplanificata, sa se realizeze in maximum: 12 ore pentru mediul urban, in conditii normale de vreme; 16 ore pentru mediul rural in conditii normale de vreme; 24 ore pentru mediul rural, in conditii normale de vreme; 72 ore pentru mediul urban sau rural, in conditii meteorologice deosebite; 4 ore pentru mediul urban, in conditii normale de vreme; Ordin ANRE 28/2007, Art.14. LEGISLATIE Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie: ID:2291

Bibliografie:

Indicatorii de performanta anuali, pe niveluri de tensiune , privind continuitatea in alimentare, pentru consumatorii din zona de activitate a operatorului de distributie sunt: numarul de intreruperi scurte; numarul de intreruperi lungi; energia nelivrata si timpul mediu de intrerupere calculati la inalta tensiune; timpul mediu de emitere a ATR; numarul de reclamatii primite referitoare la nivelul de tensiune; Ordin ANRE 28/2007, Art.16 LEGISLATIE Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie: ID:2835 a). b).

Bibliografie:

Standardul de performanta pentru Serviciul de Distributie impune OD cerinte minime privind calitatea tehnica a energiei electrice astfel: limitele normate de variatie a frecventei in functionare sunt 47,00-52,00 Hz timp de 99,5% pe an; in punctul de delimitare ,in conditii normale de exploatare, valoarea medie efectiva pentru 10 minute a tensiunii furnizate - in 95% din timpul oricarei perioade a unei saptamani- nu trebuie sa aiba o abatere mai mare de +/-10% din tensiunea nominala la JT; factorul de distorsiune a tensiunii la JT si MT trebuie sa fie mai mic sau egal cu 5%; factorul de distorsiune a tensiunii la JT si MT trebuie sa fie mai mic sau egal cu 8%; factorul de distorsiune a tensiunii la IT trebuie sa fie mai mic sau egal cu 3%; Ordin ANRE 28/2007, Art.20-22 LEGISLATIE Punctaj: 4

c). d). e). Categorie:

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

40

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3526 Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie, are drept de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ -teritoriale afectate de capacitatile energetice : cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ;

a). b). c).

cu juste despagubiri, stabilite prin hotarire judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Bibliografie: Legea 13/2007, Art. 16(4) Categorie: ID:3529 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3962 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3972 a). b). c). d). e). Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4

Intr-un an calendaristic pentru lucrarile de dezvoltare si mentenanta, OD nu va produce unui utilizator mai mult de : 4 intreruperi planificate cu durata de maximum 16 ore fiecare, in mediul urban; 4 intreruperi planificate cu durata de maximum 12 ore fiecare, in mediul urban; 8 intreruperi planificate cu durata de maximum 16 ore fiecare, in mediul rural; 8 intreruperi planificate cu durata de maximum 24 ore fiecare, in mediul rural; 8 intreruperi planificate cu durata de maximum 12 ore fiecare, in mediul urban; Ordinul ANRE 28/2007, Art. 12 LEGISLATIE Punctaj: 4

Bibliografie:

Conventia de exploatare este un act cu caracter juridic,stabilit intre operatorul de retea si un utilizator, prin care sunt precizate : manevrele ce se executa si eventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul unui incident; conditiile de exploatare si intretinere reciproca a instalatiilor; realizarea conducerii operationale prin dispecer; interventiile in caz de incident; reglajul protectiilor; Cod Tehnic RED,Ordin ANRE 128/2008, art. 2.1. LEGISLATIE Punctaj: 4

Bibliografie:

In conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt considerate surse regenerabile de energie: energia continuta in biomasa; energia eoliena; energia continuta in sisturile bituminoase; energia hidroelectrica; energia solara; L 13/2007, art.61 LEGISLATIE Punctaj: 4

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

41

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:3997 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3998 a). b). c). Codului tehnic al retelelor electrice de distributie (Codul RED) are urmatoarele obiective: Stabilirea unui set de reguli si norme in vederea asigurarii mentenantei retelelor apartinand RED stabilirea responsabilitatilor si obligatiilor OD si ale tuturor utilizatorilor retelelor RED stabilirea unui set de reguli si norme in vederea asigurarii accesului utilizatorilor la retelele electrice de transport stabilirea principiilor pentru dezvoltarea RED Stabilirea unui set de reguli si norme in vederea asigurarii accesului utilizatorilor la RED Codul tehnic RED,Ordin ANRE 128/2008, art. 1.2.3 LEGISLATIE Punctaj: 4

Bibliografie:

Printre obiectivele Codului tehnic al retelelor electrice de distributie (Codul Tehnic RED), se regasesc: stabilirea unui set de reguli si norme in vederea asigurarii accesului utilizatorilor la RED stabilirea cerintelor tehnice pentru mentenanta retelelor RED stabilirea standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice

d). stabilirea cerintelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la RED Bibliografie: Codul Tehnic RED,Ordin ANRE 128/2008,art. 1.2.3 Categorie: ID:4002 a). b). c). LEGISLATIE Punctaj: 4

Retea electrica de interes public este o retea electrica la care sunt racordati: cel putin trei utilizatori cel putin un utilizatori cel putin doi utilizator

d). cel putin un utilizator apartinand administratiei publice Bibliografie: Legea 13/2007, art.3.53 Categorie: ID:4004 a). b). c). LEGISLATIE Punctaj: 4

Legaturile electrice intre elementele componente din tablourile de distributie,se executa in mod obisnuit prin bare,pentru curenti mai mari de: 100 A; 150 A; 75 A;

d). 200 A; Bibliografie: NP-I7-2002, art.5.2.58. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

42

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4005 a). b). c). Se va prevedea o rezerva de cablu la pozarea cablurilor de energie si de comanda-control, avand la mansoane, lungimea minima de: lungimea necesara refacerii de doua ori a mansonului respectiv; lungimea necesara refacerii o data a mansonului respectiv; lungimea necesara refacerii de trei ori a mansonului respectiv;

d). rezerva se prevede doar la cablurile cu izolatie de hartie; Bibliografie: NTE 007/08/00, art 46 Categorie: ID:4006 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Sectiunile transversale ale coloanelor electrice colective din blocurile de locuinte, nu trebuie sa depaseasca in cazul utilizarii aluminiului: 3 x 50 + 25 mmp; 3 x 95 + 50 mmp; 3 x 70 + 35 mmp;

d). 3 x 120 + 70 mmp; Bibliografie: STAS 234/2008 , art 4.1.11. Categorie: ID:4007 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Stalpii de intindere sunt utilizati in LEA pentru: fixarea conductoarelor prin intindere ca puncte de sprijin in lungul liniei; fixarea conductoarelor prin intindere ca puncte de sprijin in capetele liniei;

c). sustinerea conductoarelor in aliniament; Bibliografie: NTE 003/04/00 , art. 57 b Categorie: ID:4008 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Stalpii de sustinere se folosesc in LEA: in zone speciale de traseu; pentru fixarea conductoarelor prin intindere in aliniament; la constructia liniilor doar in zonele fara denivelari;

d). in mod curent pe linii pentru sustinerea conductoarelor; Bibliografie: NTE 003/04/00, art.57 a Categorie: ID:4009 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Stalpii terminali se folosesc in constructia LEA pentru: remedierea temporara a unor portiuni de linii avariate; fixarea conductoarelor prin intindere in panourile cu denivelare mare; numai ca stalpi de colt la schimbarea aliniamentului;

d). fixarea conductoarelor prin intindere la capetele liniei; Bibliografie: NTE 003/04/00 , art 57 c Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

43

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4316 a). b). Cine va solicita inceperea manevrelor pentru retragerea din exploatare a echipamentelor in vederea executarii de lucrari, masuratori, etc.? responsabilul cu admiterea; seful instalatiei sau zonei de retea care s-a ocupat de organizarea lucrarilor ,in cazul cand persoana desemnata de catre unitatea de exploatare(prin cererea de retragere din exploatare) sa solicite retragerea din exploatare este personalul operativ din instalatia sau zona de retea electrica; persoana desemnata de catre unitatea de exploatare prin cererea de retragere din exploatare;

c).

d). seful de lucrare; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.60(18). Categorie: ID:4317 PROFESIONALA Punctaj: 6

In cazul in care, in procesul executarii manevrelor, apar indoieli/suspiciuni in privinta justetei/corectitudinii operatiilor care trebuie executate, se va proceda astfel: nu este permisa intreruperea manevrelor pana la epuizarea tuturor operatiilor prevazute la FME manevrele se vor intrerupe, alegand o situatie in care se poate functiona de durata si se va consemna aceasta in foaia de manevra manevrele se vor intrerupe ,dar numai cu acordul unitatii de exploatare gestionare

a). b). c).

d). se informeaza apoi centrul de dispecer care are comanda nemijlocita in instalatie Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.60(33) Categorie: ID:4318 PROFESIONALA Punctaj: 4

Dimensionarea sigurantelor care protejeaza LEA JT cu conductoare neizolate sau torsadate se face pe baza curentului admisibil al conductoarelor plecarii conform relatiei:(In sig=curentul nominal al sigurantei (A); Icond max=curentul admisibil al conductorului (A)); In sing=(0,7.....0,85)Icond max; In sing=(1.......1,1)Icond max; In sing=(0,8......0,85)Icond max;

a). b). c).

d). In sig=(0,85......1,0)Icon max; Bibliografie: 3.1.RE-I 15-87,art.6.1. Categorie: ID:4319 PROFESIONALA Punctaj: 5

Verificarea rezistentei de izolatie a circuitelor principale si auxiliare de c.a. ale intreruptorului JT tip USOL, se face folosind megohmetrul.Care este valoarea minima admisa, pentru mentinerea USOL-ului in exploatare? 10 Mohm; 5 Mohm; 50 Mohm;

a). b). c).

d). 20 Mohm; Bibliografie: 3.1.RE-I 191/88, cap 7.13 -tabel Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

44

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4320 a). b). c). d). Care este rolul rezistentelor neliniare dintr-un descarcator cu rezistenta variabila? asigura repartitia uniforma a tensiunii de frecventa industriala pe eclatoare; in domeniul tensiunii de serviciu au o valoare foarte ridicata, limitand astfel curentul de insotire pana la o valoare care poate fi stinsa de eclatoare; asigura repartitia uniforma a tensiunii de frecventa industriala pe eclatoare, asigurand astfel o tensiune scazuta in timpul procesului de descarcare

in domeniul supratensiunilor au o valoare foarte mica, astfel incat asigura o valoare coborata a tensiunii reziduale in timpul procesului de descarcare; Bibliografie: PE 126/82 ,art.7.2.4.3., pct. b) Categorie: ID:4321 a). b). c). PROFESIONALA Descarcatorul cu coarne este: dispozitivul de limitare a supratensiunilor, fara intreruperea curentului de insotire; dispozitivul de limitare a curentului de insotire, fara intreruperea acestuia; dispozitivul de limitare a curentului de insotire, cu intreruperea acestuia; Punctaj: 10

d). dispozitivul de limitare a supratensiunilor,cu intreruperea curentului de insotire; Bibliografie: PE 126/82, art. 7.2.5.1. Categorie: ID:4322 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Se admite acoperirea cablurilor din sant cu pamant prelucrat(selectionat din stratul superficial al taluzului)? da, daca granulatia nu depaseste 40 mm; da, daca granulatia nu depaseste 50 mm; da, daca granulatia nu depaseste 30 mm;

d). nu, se interzice acoperirea cablurilor cu pamint din taluz; Bibliografie: NTE 007/08/00 , art.60(1), alin.2 Categorie: ID:4323 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Distanta minima admisa, in plan orizontal, intre cablurile pozate in pamant si fundatiilor cladirilor, este de: 0,4 m; 0,6 m; 0,5 m;

d). 0.7 m; Bibliografie: NTE 007/08/00, art.59(2), tabel 5.5 Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

45

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4324 La adoptarea solutiei de instalare a cablurilor in tuburi, diametrul tubului trebuie sa permita tragerea cablurilor fara risc de gripare.Raportul dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior al unui cablu trebuie sa fie in cazul tragerii unui singur cablu in tub de: minimum 2; minimum 1,5; minimum 1,3;

a). b). c).

d). minimum 1,7; Bibliografie: NTE 007/08/00, art.62(3).b Categorie: ID:4325 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 6

Rezistenta de dispersie a unei prize de pamant este: rezistenta electrica a pamantului intre electrozii prizei de pamant si zona de potential nul; raportul dintre tensiunea prizei de pamant si curentul de defect disipat de aceasta in sol (curentul de punere la pamint prin priza); raportul dintre tensiunea nominala a instalatiei legate la pamant si curentul de punere la pamant prin priza;

raportul dintre tensiunea prizei de pamant si curentul disipat de aceasta in sol (curentul de punere la pamint prin priza); Bibliografie: 3.RE-I23-88, art. 2.10. Categorie: ID:4327 PROFESIONALA Punctaj: 4

Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa;

a). b). c).

d). da; Bibliografie: NTE 003/004/00, art.125. Categorie: ID:4328 PROFESIONALA Punctaj: 4

Care este distanta minima pe verticala, intre conductoarele unei LEA JT cu conductoare neizolate, in punctul de sageata maxima si suprafata solului, in zone cu circulatie redusa? 5 m; 7 m; 6 m;

a). b). c).

d). 4 m; Bibliografie: PE 106-2003, art.71 Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

46

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4330 a). b). Punerea la pamant este definita ca: atingerea accidentala intre o parte activa si pamant in mod indirect; atingerea accidentala intre o parte activa si o parte conductoare in contact cu pamantul, direct sau prin intermediul unui arc electric;

c). atingerea accidentala intre o parte activa si pamant; Bibliografie: 3.RE-I 23-88, art 2.6. Categorie: ID:4337 PROFESIONALA Punctaj: 10

Care sunt valorile minime ale rezistentei de izolatie a circuitelor secundare si /sau auxiliare de JT, ale unui intreruptor MT cu ulei, aer comprimat sau SF 6 ,la PIF? 5 Mohmi; 1 Mohm; 2 Mohmi;

a). b). c).

d). 3 Mohmi; Bibliografie: PE 116/94, pct.10.2 Categorie: ID:4338 PROFESIONALA Punctaj: 4

Care sunt valorile minime ale rezistentei de izolatie, a circuitelor secundare si /sau auxiliare de JT ale unui intreruptor MT cu ulei, aer comprimat sau SF6, in exploatare? 1 Mohm; 3 Mohmi; 2 Mohmi;

a). b). c).

d). 5 Mohmi; Bibliografie: PE 116/94, pct 10.2 Categorie: ID:4339 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Care este unitatea de masura a reactantei inductive? farad; ohm; ohm metru;

d). henry; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

47

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4345 Care este valoare minima orientativa a rezistentei de izolatie a pieselor sau subansamblurilor mobile sau fixe, confectionate din materiale organice sau combinate, facand parte din circuitul primar al unui intreruptor de 20 kV, cu ulei sau SF6, nou ? 1000 Mohmi; 2000 Mohmi; 3000 Mohmi;

a). b). c).

d). 5000 Mohmi; Bibliografie: Pe 116/94,pct.10.1. Categorie: ID:4349 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Manevrele de lichidare a avariilor, se coordoneaza si se executa: in baza unei foi de manevra de coordonare in baza unei foi de manevra de executie permanente fara foaie de manevra

d). in baza unei foi de manevra programate accidental Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.63. Categorie: ID:4350 a). PROFESIONALA Punctaj: 5

La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa

b).

c).

la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art29(5). d). Categorie: ID:4351 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Care este expresia capacitatii echivalente a unui circuit de trei condensatoare, C1, C2, C3, montate in paralel? Cech=1/C1+1/C2+1/C3; 1/Cech=1/C1+1/C2+1/C3;

c). Cech=C1+C2+C3; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

48

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4354 a). b). c). Ce tensiune apare in infasurarea de MT a unui trafo de 10/0,4kV ,la a carui infasurare de JT, se aplica o tensiune de 10V ? 25 V; 250 V; 125 V;

d). 2500 V; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:4355 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Rolul dispozitivului de filtrare a aerului utilizat la transformatoare este : de a absorbi umiditatea din aerul care patrunde in conservator la scaderea nivelului de ulei; de a filtra impuritatile din uleiul din conservator;

c). de a indica direct nivelul uleiului din conservator; Cartea electricianului din statii si posturi de transformare,I.Conecini, s.a ,art. Bibliografie: 3.1.1. Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:4356 a). b). c). Un echipament dat in operare,este ,, retras din exploatare'', daca se afla: in stare rece; in stare separat vizibil; in stare legat la pamant;

d). in rezerva rece. Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.13. Categorie: ID:4358 a). PROFESIONALA Punctaj: 5

Curentul de rupere al unui intreruptor, la o tensiune data, este: curentul de scurtcircuit maxim garantat, pe care intreruptorul il poate intrerupe in conditii normale, fara sa se deterioreze si fara sa fie periclitata functionarea normala ulterioara; curentul de scurtcircuit maxim, care poate aparea la defecte pe circuitul protejat de intreruptor, fara sa fie periclitata functionarea normala ulterioara;

b). c).

curentul corespunzator sarcinii maxime pentru care s-a dimensionat circuitul protejat la intreruptor, care il rupe intreruptorul, fara sa fie periclitata functionarea normala ulterioara; Bibliografie: PE 126/82, art. 8.1.3. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

49

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4942 Este necesar sa se tina seama de urmatoarele considerente in alegerea traseului pentru liniile electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare torsadate pozate sau intinse: traseul liniei sa se integreze pe cat posibil in formele arhitecturale ale cladirii pe care se aplica traseul liniei sa nu conduca la obturarea suprafetelor vitrate ale fatadelor pentru cladirile cu fatade omogene este indicata reteaua pozata, evitandu-se colturile la schimbari de directie in cazul cladirilor nealiniate, cu numeroase spatii libere intre ele, se recomanda reteaua intinsa traseul liniei va include doar peretii fara ferestre 3.2. LJ-FT-47/2010,pag.9, art. 2.1.2. PROFESIONALA Punctaj: 10

a). b). c). d). e). Categorie: ID:4943 a). b).

Bibliografie:

Stalpii de lemn utilizati in retelele electrice aeriene de joasa tensiune se vor verifica sa nu prezinte fibra rasucita decat in urmatoarele conditii: pentru stalpii cu lungime mai mica de 10m-o rasucire pe o lungime de 3m; pentru stalpii cu lungime mai mica de 10m-1/2 de rasucire pe o lungime de 5 m;

c). pentru stalpii cu lungime mai mica de 10m-1/2 de rasucire pe o lungime de 3 m; Bibliografie: 3.2.LJ-FT-47/2010, pag. 28, art.2.4.1., alin.3 Categorie: ID:4944 PROFESIONALA Punctaj: 6

Stalpii de lemn introdusi in liniile electrice aeriene de joasa tensiune, se vor verifica si admite sa prezinte noduri sanatoase in cazul in care raportul dintre diametrul lor si diametrul stalpului este sub: 1/3, pe o lungime de 3 m, masurata de la baza stalpului 1/6, pe o lungime de 3 m, masurata de la baza stalpului

a). b).

c). 1/3, pe lungimea ramasa a stalpului Bibliografie: 3.2. LJ-FT-47/2010, pag. 28, art. 2.4.1., alin.3 Categorie: ID:4945 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Stalpii de lemn introdusi in liniile electrice aeriene de joasa tensiune, se vor verifica admitandu-se crapaturi astfel: nu se admit crapaturi mai lungi de 0,5 m crapaturi la capete, cu conditia sa nu depaseasca in lungime 1/2 din diametrul capatului respectiv crapaturi de ger, cu conditia sa nu contina putregai

d). crapaturi de ger, cu conditia ca adancimea sa nu depaseasca 30 mm Bibliografie: 3.2.LJ-FT-47/2010, pag.28, art. 2.4.1., alin.3 Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

50

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4946 Desfasurarea si montarea fasciculelor de conductoare torsadate nu sunt permise daca temperatura mediului ambiant si a conductoarelor a scazut in cursul ultimelor 24 de ore inainte de pozare ( chiar numai pentru un timp scurt) sub valoarea de: -5 grade C 0 grade C +5 grade C

a). b). c).

d). +3 grade C Bibliografie: 3.2.LJ-FT-47/2010, pag.42., art. 2.6.2. Categorie: ID:4947 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Alegeti tipul de clema utilizat pentru innadirea nulului purtator dintr-un fascicul de conductoare izolate torsadate: clema de innadire si intindere clema de innadire clema de intindere

d). clema electrica de innadire si intindere Bibliografie: 3.2.LJ-FT-47/2010, pag. 45, art. 2.6.4.a Categorie: ID:4948 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Imbinarea corecta a doua conductoare din Al utilizand clema cu crestaturi se realizeaza executandu-se: conductor Al 35 mmp-4 crestaturi conductor Al 50 mmp-6 crestaturi conductor Al 50 mmp-8 crestaturi

d). conductor Al 70 mmp-8 crestaturi Bibliografie: 3.2.LJ-FT-47/2010, pag. 84, art. 3.5.2. Categorie: ID:4949 PROFESIONALA Punctaj: 10

Realizarea fixarii conductorului din Al la izolatorul de sustinere, intr-o linie aeriana de joasa tensiune cu conductoare neizolate, se realizeaza respectanduse afirmatiile: conductorul din Al se fixeaza pe izolator cu sarma din acelasi material cu diametrul de 3 mm conductorul din Al se fixeaza pe izolator cu sarma din acelasi material cu diametrul de 4 mm conductorul se unge in portiunea respectiva cu vaselina neutra, se infasoara cu banda de Al moale de 10x1 mm, pe circa 50 mm legarea se executa infasurand de trei ori, cu sarma de legat gatul izolatorului si conductorul

a). b). c). d). e).

capetele sarmei de legat se infasoara strans cu 10 - 12 spire, peste conductor, de o parte si de alta a izolatorului Bibliografie: 3.2.LJ-FT-47/2010, pag. 88, art. 3.5.4. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

51

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4950 Pentru protectia impotriva supratensiunilor de traznet a instalatiilor de distributie de joasa tensiune, descarcatoarele cu rezistenta variabila se pot monta intre: conductoarele de faza(F) si conductorul de nul al retelei electrice (N) conductoarele de faza ale retelei electrice (F) si conductorul de protectie (PE) conductorul de nul al retelei electrice (N) si conductorul de protectie (PE)

a). b). c).

d). conductoarele de faza ale retelei electrice Bibliografie: 1 LJ-I 85-03 pag.16, art. 6.4. Categorie: ID:4951 PROFESIONALA Punctaj: 6

Alegeti varianta recomandata de montare a descarcatoarelor cu rezistenta variabila pe partea de MT la un post de transformare, daca pe partea de joasa tensiune descarcatorul se leaga la iesirea de jt din PT, avand priza de pamant comuna cu priza de pamant a postului de transformare: descarcator cu rezistenta variabila a carui priza de pamant este separata de priza de pamant a PT descarcator cu rezistenta variabila a carui priza de pamant se leaga la priza de pamant a PT

a). b). c).

descarcator cu coarne montat pe stalpul cu separator dinaintea PT, avand priza de pamant separata de priza PT Bibliografie: 1.LJ-I 85-03 pag.18, art. 6.9. Categorie: ID:4952 PROFESIONALA Punctaj: 10

Eficacitatea dispozitivelor de protectie impotriva supratensiunilor depinde in mare masura de rezistenta prizei de pamant si de legatura la aceasta priza. Alegeti afirmatiile necesar a fi respectate: se vor instala prize artificiale pentru legarea la pamant a conductorului de nul prizele vor fi circulare cu minimum un contur legatura dintre dispozitivele de protectie impotriva supratensiunilor si priza de pamant trebuie sa se realizeze pe calea cea mai scurta

a). b). c). d).

pentru legatura dintre descarcatoare si priza de pamant se poate folosi masa metalica a stalpilor metalici sau de beton armat legata la conductorul de nul Bibliografie: 1.LJ-I 85-03 pag. 25, art. 7.1;7.2;7.4; Categorie: ID:4953 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 10

Functionarea protectiei de gaze datorita patrunderii accidentale a aerului in transformator se poate recunoaste prin urmatoarele efecte suplimentare: gazele acumulate in releu sunt colorate si ard functionarea protectieie de gaze se produce si cand trafo nu este sub tensiune gazele acumulate in releu sunt incolore si neinflamabile

functionarea protectiei de gaze se produce numai cand instalatia de racire este in functiune Bibliografie: 3.2.E-I 123-83 pag.21, cap.5B Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

52

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4954 Functionarea protectiei de gaze la un transformator de putere datorita descarcarilor partiale fata de masa se poate recunoaste prin urmatoarele efecte suplimentare: rezistentele de izolatie masurate cu megohmetrul nu arata o punere la masa gazele acumulate in releu sunt neinflamabile au functionat protectiile maximale si diferentiale

a). b). c).

d). fenomenul apare cand transformatorul este sub tensiune Bibliografie: 3.2.E-I 123-83 pag.21, cap.5 C Categorie: ID:4955 PROFESIONALA Punctaj: 6

Functionarea protectiei de gaze la un transformator de putere datorita unui scurtcircuit intre spire, intre bobine sau intre prize, se poate recunoaste prin urmatoarele efecte suplimentare: gazele din releu sunt incolore si inflamabile fenomenul apare si cand transformatorul nu este sub tensiune gazele din releu sunt inflamabile si colorate la defecte mai grave poate actiona si protectia diferentiala la masurarea rigiditatii dielectrice a uleiului se constata cresteri bruste ale valorilor 3.2.E-I 123-83 pag.21, cap.5 D PROFESIONALA Punctaj: 6

a). b). c). d). e). Categorie: ID:4956

Bibliografie:

Functionarea protectiei de gaze la un transformator de putere datorita strapungerii izolatiei fata de masa a unei piese aflate sub tensiune se poate recunoaste prin urmatoarele efecte suplimentare: rigiditatea dielectrica a uleiului creste brusc la defecte de amploare mare functioneaza protectia diferentiala si eventual protectia homopolara, indiferent de modul de legare a nulului transformatorului ( prin separator sau descarcator)

a). b). c).

la masurarea rezistentei de izolatie fata de masa se observa o valoare foarte redusa a acesteia ( la cel putin o infasurare) Bibliografie: 3.2.E-I 123-83 pag.22, cap. 5 E Categorie: ID:4957 PROFESIONALA Punctaj: 6

Functionarea protectiei de gaze la un transformator de putere datorita unui defect in circuitul magnetic (scurtcircuitarea locala a tolelor sau pachetelor de tole) se poate recunoaste prin urmatoarele efecte suplimentare: gazul acumulat in releu este de culoare neagra si este inflamabil; in functie de amploarea defectului, uleiul isi poate modifica caracteristicile( creste rigiditatea dielectrica, scade tangenta); fenomenul se produce chiar cand numai una din infasurari este in functiune;

a). b). c).

d). analiza continutului de gaze dizolvate in ulei poate arata prezenta unui punct cald; Bibliografie: 3.2.E-I 123-83 pag.22, cap. 5 F Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

53

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4958 Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate pornind de la ipoteza ca, la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: 5 grade C 10 grade C 15 grade C 20 grade C 25 grade C 3.1.RE-I69-83, pag.3 PROFESIONALA Punctaj: 5

a). b). c). d). e). Categorie: ID:4959

Bibliografie:

Care este durata admisa de supraincarcare pentru un cablu de medie tensiune ce functioneaza la o sarcina de 50% din sarcina nominala si care din considerente de continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor preia o supraincarcare de 1,3 ori sarcina nominala a cablului: 210 min. 240 min. 180 min.

a). b). c).

d). 140 min. Bibliografie: 3.1.RE-I69-83, pag. 5, tabelul 1 Categorie: ID:4960 PROFESIONALA Punctaj: 5

Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C) considerate de referinta: 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand trafo se pune in functiune 20 grade C, cand trafo se afla in starea practic rece

a). b). c). d).

50 grade C, cand trafo se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima Bibliografie: 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1. Categorie: ID:4961 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Masurarea parametrilor de izolatie la un transformator de putere R15, R60, R60/R15 se executa astfel: dupa scaderea temperaturii izolatiei la un interval de 1/2 ore de la deconectarea transformatorului

cand temperatura straturilor superioare de ulei ale trafo, masurata cu termometrul de pe capacul cuvei este de cel mult 60 grade C Bibliografie: 3.1.RE-I53-91, pag.18, art. 2.3.1.2. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

54

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4962 a). b). c). Pentru o LEA MT cu izolatie rigida, legatura simpla de sustinere in aliniament se realizeaza utilizandu-se obligatoriu: patru cleme de alunecare CA; doua cleme de alunecare CA, doua cleme de blocare CB; doua cleme de alunecare CA;

d). patru cleme de blocare CB; Bibliografie: FL4-85, ed. 1989, art. 7.5.1., plansa 24 Categorie: ID:4963 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Pentru o LEA MT cu izolatie rigida, legatura dubla de sustinere in aliniament se realizeaza utilizandu-se obligatoriu: patru cleme de alunecare CA; sase cleme de alunecare CA;

c). patru cleme de blocare CB; Bibliografie: FL4-85, ed. 1989, art. 7.5.2.,plansa 26 Categorie: ID:4964 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Pentru o LEA MT cu izolatie rigida, legatura simpla de sustinere in colt se realizeaza utilizandu-se obligatoriu: patru cleme de alunecare CA; doua cleme de alunecare CA, doua cleme de blocare CB;

c). patru cleme de blocare CB; Bibliografie: FL4-85, ed.1989, art. 7.5.1., plansa 25 Categorie: ID:4965 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Pentru o LEA MT cu izolatie rigida, legatura dubla de sustinere in colt se realizeaza utilizandu-se obligtoriu: sase cleme de alunecare CA; patru cleme de alunecare CA, doua cleme de blocare CB; opt cleme de alunecare CA;

d). patru cleme de blocare CB; Bibliografie: FL4-85, ed.1989, art. 7.5.2,plansa 27 Categorie: ID:4966 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant

d). unei suprasarcini bruste determinate de consumator Bibliografie: 1. RE-I226/2002, pag.12. art 3.1. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

55

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4967 a). b). c). d). Alegeti cauzele posibile ale aparitiei de supratensiuni de frecventa industriala de 50 Hz in LEA JT: dezechilibre la punerea la pamant sau la masa a unei faze sau la inversarea unor conductoare( de faza si nul) descarcari atmosferice ce determina deteriorarea izolatiei intreruperea nulului de lucru N sau PEN in reteaua distribuitorului de energie electrica

cresterea rapida a tensiunii in circuitele electrice( de exemplu la scaderea sarcinii), datorita cresterii turatiei la generatorul electric Bibliografie: 1.RE-I226/2002,pag. 27, art. 4.1. Categorie: ID:4968 PROFESIONALA Punctaj: 6

Protectia impotriva supratensiunilor de frecventa industriala 50 Hz se realizeaza cu un modul de tensiune asociat disjunctorului automat prevazut cu bobina de declansare, ce realizeaza urmatoarele functii: protectie la suprasarcini accidentale protectie de maxima tensiune(PMT) protectie diferentiala de tensiune protectie la intreruperea nulului(PN) semnalizare cu memorie a protectiei care a determinat declansarea 1. RE-I226/2002, pag.27, art 4.2. PROFESIONALA Punctaj: 10

a). b). c). d). e). Categorie: ID:4969

Bibliografie:

Protectia de nul (PN) este destinata sa actioneze la aparitia unor tensiuni accidentale periculoase ale nulului fata de un punct de referinta ( zona de potential practic nul), determinate de urmatoarele categorii de defecte si regimuri anormale de functionare: intreruperea conductorului de faza defect de izolatie intre faza si nul defect de izolatie cu punere la pamant in retea (defect faza- pamant)

a). b). c).

d). intreruperea conductorului de nul Bibliografie: 1.RE-I226/2002, pag.28, art 4.3. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

56

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4970 Cauzele care determina supratensiuni tranzitorii( de scurta durata)in instalatiile electrice de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune sunt in principal: loviturile directe de traznet in linia de alimentare cu energie electrica, in instalatia de protectie impotriva traznetelor, in antene efectele secundare ale traznetelor(descarcare intre nor si pamant), respectiv campurilor electromagnetice produse in acest caz efectele secundare ale fulgerelor( descarcare intre nori), respectiv campurilor electromagnetice produse in acest caz efectele scurtcircuitelor intre faze

a). b). c). d). e).

efectele secundare ale arcurilor electrice la actionarea echipamentelor de comutatie( intreruptoare, separatoare), respectiv supratensiunile de comutatie produse Bibliografie: 1.RE-I226/2002, pag. 40, art 5.1.3. Categorie: ID:4971 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Elementele metalice pentru care nu este obligatorie legarea la pamant( sau la nul in cazul schemei TN), pentru protectie impotriva electrocutarilor sunt: armaturile metalice ale izolatoarelor, traverselor, consolelor si corpurilor de iluminat montate pe stalpii de lemn stalpii metalici ai liniilor electrice aeriene din zonele cu circulatie frecventa din localitati consolele metalice ale bransamentelor consumatorilor de JT, montate pe acoperis cu invelitoare metalica

d). imprejmuirile( gardurile) incintelor la statiile electrice exterioare Bibliografie: 1.RE-Ip30/2004, pag.5, art. 1.1.7. Categorie: ID:4972 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Alegeti tipul de contact considerat '' contact electric de rezistenta neglijabila'': contactul realizat prin sudura contactul realizat cu bratara elastica contactul realizat prin suruburi si saibe elastice cu dinti

d). contact realizat prin suprafete pregatite si insurubare asigurata cu saibe elastice Bibliografie: 1.RE-Ip 30/2004, pag.5 , art.1.1.8., alin 2 Categorie: ID:4973 PROFESIONALA Punctaj: 4

Se admite folosirea in comun a unei prize de pamant pentru instalatiile de protectie impotriva electrocutarilor si pentru instalatia de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, cu conditia ca rezistenta de dispersie a prizei de pamant folosita in comun sa fie mai mica sau cel mult egala cu: 4 ohmi 10 ohmi 1 ohm

a). b). c).

d). 20 ohmi Bibliografie: 1.RE-Ip 30/2004, pag. 6, art.1.1.13 Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

57

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4974 a). b). c). Care este limita de calcul maxima admisa a impedantei totale a corpului omului in cazul protectiei impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta: 1000 ohmi 2000 ohmi 3000 ohmi

d). 4000 ohmi Bibliografie: 1.RE-Ip 30/2004, pag. 15, art 2.2.2 Categorie: ID:4975 PROFESIONALA Punctaj: 5

In cazul retelelor electrice de joasa tensiune cu conductoare izolate torsadate, in cazul stalpilor de sustinere , se admite sa se aplice izolarea suplimentara de protectie ( corpul izolant al armaturii de sustinere ). Astfel nu se mai impune legarea la nul a elementelor metalice ale stalpului cu exceptia: bratarii de fixare pe stalp a armaturii de sustinere ancorelor armaturilor corpurilor de iluminat public

a). b). c).

d). armaturilor metalice ale stalpilor Bibliografie: 1.RE-Ip30/2004, pag.26,art.3.1.3.4 alin 20 Categorie: ID:5468 a). PROFESIONALA Punctaj: 5

Coeficientul de absorbtie Kab este definit si serveste la: raportul dintre valorile rezistentei de izolatie R60, masurata la 60s dupa aplicarea tensiunii de incercare si R15, masurata la 15s din acelasi moment; Kab = R60/R15 si serveste la aprecierea continutului de hidrogen al izolatiei lichide a transformatorului; raportul dintre valorile rezistentei infasurarilor R60, masurata la temperatura de 60 grade Celsius si raportul dintre rezistenta infasuratorilor R15, masurata la temperatura de 15 grade Celsius si serveste la aprecierea continutului in umiditate a izolatiei transformatorului; raportul dintre valorile rezistentei de izolatie R80, masurata la 80s dupa aplicarea tensiunii de incercare si R15, masurata la 15s din acelasi moment, Kab = R80/R15 si serveste la aprecierea continutului de dioxid de carbon CO2 al izolatiei lichide a transformatorului;

b).

c).

raportul dintre valorile rezistentei de izolatie R60, masurata la 60s dupa aplicarea tensiunii de incercare si R15, masurata la 15s din acelasi moment, Kab = R60/R15 si serveste la aprecierea continutului in umiditate a izolatiei transformatorului. Bibliografie: Verificarea aparatajului primar din statii si posturi de transformare - A. Ionescu, I. Ionescu, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1983; art.3.3.2.2. Categorie: Punctaj: 4 PROFESIONALA d).

Lista intrebari teorie

Paq:

58

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5471 a). b). Care dintre afirmatiile de mai jos sunt false? conexiunile transformatorulor cu trei infasurari sunt reprezentate prin trei litere si trei numere; la transformatoarele cu trei infasurari ordinea literelor care indica conexiunea nu este relevanta deoarece este fixata de catre fiecare producator prin instructiunile din cartea tehnica;

conexiunile transformatoarelor cu trei infasurari se reprezinta prin trei litere si doua numere. Verificarea aparatajului primar din statii si posturi de transformare - A. Ionescu, Bibliografie: I. Ionescu, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1983; art.3.1.l) Categorie: Punctaj: 4 PROFESIONALA c). ID:5472 a). b). c). Cum se efectueaza proba de masurare a rezistentei de contact a unui intreruptor de medie tensiune de tip IO? proba se efectueaza cu puntea dubla (daca se dispune de un aparat suficient de sensibil); cu ajutorul ohmetrului MAVO-35; prin metoda ampermetrului si voltmetrului, cu utilizarea unui generator de curent continuu de cel putin 100A;

d). la intreruptoarele de medie tensiune nu este obligatorie aceasta proba; Bibliografie: Verificarea aparatajului primar din statii si posturi de transformare - A. Ionescu, I. Ionescu, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1983; art.1.3.4. Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:5473 a). b). Care este expresia legii lui Ohm intr-un circuit RLC serie: U = I x radical din [R la puterea 2 + (XL + Xc) la puterea 2]; U = I x radical din [R la puterea 2 + (XL - Xc) la puterea 2];

c). U = radical din [R la puterea 2 +/- (XL - Xc) la puterea 2]. Bibliografie: Bazele electrotehnicii I+II Categorie: ID:5477 PROFESIONALA Punctaj: 5

Transformatoarele de putere de fabricatie romaneasca din retelele de transport si distributie a energiei electrice pot fi solicitate in mod exceptional (indiferent de incarcarea de durata, de temperatura mediului ambiant si de locul instalarii) in timpul unui incident in sistem, la: ( K2 este coeficientul sarcinii de varf) 120 de minute cand K2 = 1,3; 60 minute cand K2 = 1,6; 15 minute cand K2 = 1,75; 7,5 minute cand K2 = 2; 5 minute cand K2 = 2,4. 3 RE-I 12-83, cap 5, tab 14 PROFESIONALA Punctaj: 10

a). b). c). d). e). Categorie:

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

59

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5479 a). b). c). Care este marimea distantei dintre fiecare pereche de contacte principale (fixe si mobile) la intreruptoarele de tip USOL? 17-19mm la intreruptorul de tip USOL 100A; 23-25mm la intreruptorul de tip USOL 250A; 31-33mm la intreruptorul de tip USOL 500A

d). 40-42mm la intreruptorul de tip USOL 630A Bibliografie: 3.1 RE-I 191/88 , art 7.15, fig 4. Categorie: ID:5481 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Care este domeniul de reglaj al declansatoarelor electromagnetice ale intreruptorului de tip USOL-100A? domeniul de reglaj al declansatoarelor electromagnetice poate fi cuprins intre 2 si 10Ir; domeniul de reglaj al declansatoarelor electromagnetice poate fi cuprins intre 2 si 20Ir;

reglajul nu este posibil deoarece declansatoarele electromagnetice ale intreruptoarelor USOL-100A nu sunt prevazute cu butoane de reglaj. Bibliografie: 3.1 RE-I 191/88 , art 7.16.2. Categorie: ID:5484 PROFESIONALA Punctaj: 6

Care sunt valorile tensiunii de serviciu (Us) ale declansatorului de tensiune minima (DTm) aferent unui intreruptor de tip AMRO la care se considera ca fiind corespunzatoare comportarea DTm? cand intreruptorul se deschide la 0,7Us in c.a. si 0,6Us in c.c.; cand intreruptorul ramane inchis la 0,7Us in c.a. si 0,6 Us in c.c. si deschiderea intreruptorului se produce la o tensiune superioara valorii de 0,35Us pentru c.a. si 0,15 Us pentru c.c.;

a). b).

cand intreruptorul ramane inchis la 0,7Us in c.a. si 0,6 Us in c.c. si deschiderea intreruptoarelor se produce la o tensiune inferioara valorii de 0,35Us pentru c.a. si 0,15 Us pentru c.c. Bibliografie: 3 E-I 198-89, art 8.6, alin 2 c). Categorie: ID:5486 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Care este abaterea maxima admisa la simultaneitatea inchiderii contactelor principale la un intreruptor tip OROMAX 1000-2500A: 0,2mm; 0,3mm; 0,4mm;

d). 0,25mm Bibliografie: 3 RE-I 175-87, cap 10, alin c Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

60

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5487 La posturile de transformare, se va urmari ca transformatoarele sa fie reglate astfel ca tensiunea de serviciu la primul consumator alimentat pe fiecare plecare din post, in cazul liniilor electrice aeriene functionand in aglomerari cu peste 1000 de locuitori, sa nu depaseasca: Un + 10%; Un + 7%; Un + 3%.

a). b). c).

d). Un + 5% Bibliografie: 3.2. RE I 24-85, art 5.1.4 Categorie: ID:5491 PROFESIONALA Punctaj: 6

Normativul privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor nu se aplica instalatiilor electroenergetice a caror proiectare, constructie si exploatare se reglementeaza prin prescriptii tehnice speciale, ca de exemplu: instalatii electrice pentru tractiunea electrica; liniilor si instalatiilor electrice (denumite pe scurt instalatii electroenergetice) de curent alternativ, cu tensiunea nominala mai mica de 1000 V; instalatii electrice pentru alimentarea minelor si carierelor;

a). b). c).

d). instalatii electrice din medii explozive, etc. Bibliografie: NTE 001/03/00, art.2.2. Categorie: ID:5494 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 10

Pentru dimensionarea stalpilor in regim de avarie, se considera ca ipoteze de calcul: ruperea conductoarelor in conditiile unui vant perpendicular pe linie, simultan cu depunere de chiciura; ruperea conductoarelor in conditiile de vant in lungul liniei, simultan cu depunere de chiciura; ruperea conductoarelor in conditiile de vant in lungul liniei, fara depunere de chiciura.

ruperea conductoarelor in conditiile unui vant perpendicular pe linie,fara depunere de chiciura Bibliografie: NTE 003/04/00, art.73. Categorie: ID:5496 a). PROFESIONALA Punctaj: 5

Se considera incidente in retelele electrice: declansarea sau scoaterea accidentala din functiune a unuia sau mai multor ansambluri functionale din retelele electrice de transport si distributie de inalta si medie tensiune (peste 1kV) sau componente ale acestora; deconectarea manuala a liniilor electrice cu neutrul izolat sau tratat prin bobina de stingere pentru depistarea punerilor la pamant (energia electrica nelivrata ca urmare a deconectarii liniilor pentru manevrele de depistare a defectului se inregistreaza la incidentul liniei cu defect);

b).

functionarea nereusita a instalatiei RAR pe o linie, chiar daca in capatul opus al LEA a fost o functionare reusita, linia ramanand sub tensiune. Bibliografie: NTE 004/05/00, art.18 c). Categorie: PROFESIONALA Paq: 61 Punctaj: 10 07.07.2011 09:36:06

Lista intrebari teorie

Exploatare retele MT si JT
ID:5499 a). b). c). Evenimentele accidentale care conduc la intreruperea consumatorilor alimentati din reteaua de energie electrica sunt: deranjamente in retelele electrice indiferent de nivelul de tensiune; deranjamente in retelele electrice de joasa tensiune (sub 1 kV); incidente in retelele de transport si distributie a energiei electrice cu tensiunea peste 1 kV;

d). defectiunile tehnice in instalatiile de transport si distributie. Bibliografie: NTE 004/05/00, art.14. Categorie: ID:5501 a). PROFESIONALA Punctaj: 6

Deranjamente in retelele electrice pot fi: evenimentele accidentale care conduc la intreruperea consumatorilor alimentati din reteaua electrica (peste 1 kV) sau la modificarea valorii tensiunii in afara benzilor admise; arderea sigurantelor de pe partea de medie tensiune a transformatoarelor, cu exceptia cazurilor cand acestea se produc ca urmare a defectarii transformatoarelor sau a unor scurtcircuite pe partea de medie tensiune, pana la bornele transformatorului;

b).

declansarea intreruptoarelor de pe partea de medie tensiune a transformatoarelor, cu exceptia cazurilor cand acestea se produc ca urmare a defectarii transformatoarelor sau a unor scurtcircuite pe partea de medie tensiune, pana la bornele transformatorului. Bibliografie: NTE 004/05/00, art.14.b. c). Categorie: ID:5502 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Sectiunile cablurilor de comanda - control, din cupru, folosite la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp.

d). 0,5 mmp Bibliografie: NTE 007/08/00, art.32,b. Categorie: ID:5504 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

La pozarea cablurilor de energie si de comanda- control, se va prevedea la cutiile terminale o rezerva de cablu avand lungimea minima: necesara refacerii de doua ori a cutiei terminale; necesara refacerii de trei ori a cutiei terminale;

c). necesara refacerii o singura data a cutiei terminale. Bibliografie: NTE 007/08/00, art.46, b. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

62

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5505 Distanta pe verticala dintre conductorul cel mai apropiat de arbori si varful arborilor, inclusiv o crestere previzibila pe o perioada de 5 ani de la data punerii in functiune a liniei, pentru o linie de 20 kV, trebuie sa fie de cel putin: 10 m; 5 m; 1 m;

a). b). c).

d). 15 m Bibliografie: Ordin ANRE 49/2007, art.18, alin.5, a. Categorie: ID:5506 PROFESIONALA Punctaj: 4

Un aparat de comutatie cu care este interzis sa se stabileasca sau sa se intrerupa curenti de sarcina nu se va actiona pana nu se verifica pozitia aparatului respectiv si a celor prin care se stabilesc curentii de sarcina: inaintea actionarii separatoarelor (debrosarii sau brosarii intreruptoarelor) se va verifica pozitia deconectat a intreruptorului din circuitul respectiv pe toate fazele (conditie care trebuie respectata si in sistemul teleinformational), pentru a preveni actionarea in sarcina a separatoarelor, in cazul in care intreruptorul nu este deconectat corect pe una sau mai multe faze; inaintea actionarii unui intreruptor, prin care se stabileste continuitatea unui circuit, se va verifica pozitia inchis a separatoarelor din circuitul respectiv, care au fost actionate in prealabil, pentru a preveni formarea arcului si distrugerea separatoarelor, in cazul in care acestea nu sunt inchise corect; inaintea actionarii separatoarelor prin care se intrerupe (se stabileste) continuitatea unui circuit, atunci cand s-a creat o alta cale de curent in paralel cu aceea care va fi intrerupta (stabilita), se va verifica continuitatea caii de curent in paralel (manevrele de trecere de pe o bara pe alta a echipamentelor in sarcina); inaintea actionarii CLP in vederea aducerii in stare legat la pamant a unui echipament se verifica pozitia deschis a separatoarelor adiacente sau starea blocat a intreruptoarelor de constructie speciala prin care a fost adus echipamentul in starea separat vizibil si lipsa tensiunii in instalatie utilizand aparatele de masura si control precum si indicatorii de pozitie din camera de comanda/telecomanda; daca CLP se actioneaza de la fata locului (de la aparat) se verifica vizual pozitia deschis a separatoarelor adiacente;

a).

b).

c).

d).

daca se aduce in SLP prin telecomanda o linie electrica se admite verificarea lipsei tensiunii utilizand telemasurile de la capetele liniei. Inchiderea CLP-urilor se face numai dupa deschiderea separatoarelor de linie, nemaifiind necesara verificarea pozitiei deschis a acestora. Bibliografie: NTE 009/10/00, art.31, alin.1, a, b, c, d e). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

63

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5509 In cazul liniilor aeriene, rezistenta oricarei prize de pamant artificiale prevazute, inclusiv a celor de la capetele liniilor si ale ramificatiilor, trebuie sa fie: de cel mult 4 ohmi, cu conditia ca rezistenta de dispersie echivalenta a sistemului constituit din conductoarele de nul si aceste prize de pamant sa fie de cel mult 1 ohmi; de cel mult 10 ohmi, cu conditia ca rezistenta de dispersie echivalenta a sistemului constituit din conductoarele de nul si aceste prize de pamant sa fie de cel mult 4 ohmi; de cel mult 10 ohmi, cu conditia ca rezistenta de dispersie echivalenta a sistemului constituit din conductoarele de nul si aceste prize de pamant sa fie de cel mult 1 ohmi;

a). b). c).

d). de cel mult 10 ohmi. Bibliografie: 1RE-Ip 30/2004,art.3.1.3.4. Categorie: ID:5511 PROFESIONALA Punctaj: 6

La consumatorii alimentati din posturi de transformare proprii, puterea celui mai mare motor care porneste direct, determinata prin calcul, pe baza verificarii stabilitatii termice si dinamice a transformatoarelor, nu va depasi: 10% din puterea transformatoarelor din post; 30% din puterea transformatoarelor din post; 20% din puterea transformatoarelor din post;

a). b). c).

d). 40% din puterea transformatoarelor din post. Bibliografie: NP- I7-02, art.5.4.6 Categorie: ID:5512 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Tablourile de distributie se prevad cu intreruptoare generale in urmatoarele cazuri: tablourile din locuinte si tablourile pentru instalatii electrice de importanta redusa; tablourile cu puteri instalate mai mari de 20 kW inclusiv si tablourile santierelor, se prevad cu disjunctor general, daca sunt racordate direct la reteaua de joasa tensiune a furnizorului de energie electrica sau daca sunt alimentate prin posturi de transformare proprii;

tablourile generale ale unitatilor de alimentatie publica si tablourile generale ale consumatorilor de forta in cvartalurile de locuinte, a caror putere instalata este de cel mult 5 kW (puncte termice, statii de pompare etc.). Bibliografie: NP- I7-02 , art.5.2.49. c). Categorie: ID:5513 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

In cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui Kirchhoff sunt intotdeuna satisfacute pentru: valorile instantanee ale tensiunilor si curentilor; valorile efective ale tensiunilor si curentilor;

c). modulele fazorilor asociati tensiunilor si curentilor. Bibliografie: Bazele electrotehnicii I+II Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

64

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5514 a). b). Registrul de foi de manevra se va afla: in camera de comanda a statiei si va fi completat de pentru statiile cu personal permanent; personalul operativ al instalatiilor,

la personalul operativ al instalatiilor, zonelor de retea electrica si va fi completat de catre acesta, in cazul instalatiilor fara supraveghere permanenta/ la fata locului sau telecomandate; la seful centrului de exploatare in a carui gestiune se afla instalatiile;

c). d).

in camera de comanda a centrului de dispecer si va fi completat de personalul de comanda operativa care este de serviciu. Bibliografie: NTE 009/10/00, ANEXA 2, pct.1 Categorie: ID:5515 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este: mai putin deformat decat tensiunea care i-a dat nastere; sinusoidal;

c). mult mai deformat decat tensiune care i-a dat nastere. Bibliografie: Bazele electrotehnicii I+II Categorie: ID:5516 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se realizeaza cu: rezistente aditionale; shunturi;

c). bobine inseriate. Bibliografie: Bazele electrotehnicii I+II Categorie: ID:5518 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Conductele punte cu izolatie si manta din PVC trebuie montate: aparent, indiferent de traseu; in tevi de protectie;

c). inglobate in tencuiala sau instalate in golurile canalelor de beton. Bibliografie: NP- I7-02 , art. 5.1.132. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

65

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5520 a). b). Verificarea pozitiei debrosat a intreruptoarelor se face astfel: vizual daca actionarea intreruptoarelor s-a efectuat de la aparat- de la fata locului; cu ajutorul indicatorilor de pozitie a intreruptoarelor din camera de comanda/telecomanda a instalatiei. Modul de verificare a pozitiei debrosat a separatoarelor se detaliaza prin proceduri specifice fiecarui loc de munca de catre gestionar/ administrator/ unitatea de exploatare sau centrul de dispecer de la care se efectueaza telecomanda;

cu ajutorul indicatorilor de pozitie a intreruptoarelor din camera de comanda/ telecomanda /teleconducere a instalatiei. Modul de verificare a pozitiei debrosat a intreruptorului se detaliaza prin proceduri specifice fiecarui loc de munca de catre gestionar/ administrator/ unitatea de exploatare sau centrul de dispecer de la care se efectueaza telecomanda. Bibliografie: NTE 009/10/00, art.13, alin.2. c). Categorie: ID:5523 PROFESIONALA Punctaj: 4

Montarea de dispozitive antivibratoare pe conductoarele active si de protectie ale LEA, pentru protectia impotriva vibratiilor, trebuie realizata in urmatoarele cazuri: in cazul trecerii LEA prin zone plane deschise, cu deschideri de peste 120 m, conditionat; in cazul folosirii conductoarelor de protectie cu fibra optica inglobata; nu sunt necesare in executarea si in exploatarea LEA a unor astfel de dispozitive;

a). b). c). d).

in cazul traversarii raurilor mari, cu lungimea peste 100 km, indiferent de tractiunea in conductoare. Bibliografie: NTE 003/04/00, art.128. Categorie: ID:5524 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Instalatia de ventilatie de avarie din incaperea unei instalatii de distributie ce contine echipamente cu volum mare de ulei: cuprinde cel putin 2 ventilatoare, ce realizeaza evacuarea volumului de aer din incapere in maxim 30 minute; trebuie sa asigure in 1 ora schimbarea unui volum de aer de 3 -5 mai mare decat volumul incaperii;

cuprinde cel putin 2 ventilatoare de mare putere, ce realizeaza evacuarea volumului de aer din incapere in maxim 15 minute. Bibliografie: PE 101/85, art.5.1.9 Categorie: ID:5525 PROFESIONALA Punctaj: 5

Bateria de condensatoare de joasa tensiune, pentru compensarea consumului de putere reactiva a unui transformator 20/0,4 kV care functioneaza in gol, va avea puterea: max. 40% din puterea nominala a transformatorului; max. 30% din puterea nominala a transformatorului; max. 20% din puterea nominala a transformatorului.

a). b). c).

d). max. 50% din puterea nominala a transformatorului Bibliografie: PE 120/94, art.4.3.7. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

66

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5527 In cazul in care functionarea in paralel a doua sau mai multe surse este interzisa (depasirea puterii de scurtcircuit, tensiuni nesincrone, etc), se asigura: blocaje corespunzatoare pentru impiedicarea conectarii lor in paralel; montarea de indicatoare de securitate; in cazuri extreme, cand nu se pot realiza blocaje, se admite montarea unor indicatoare de securitate.

a). b). c).

d). realizarea de separatii permanente in schema normala de functionare Bibliografie: PE 102/86, art.3.2 Categorie: ID:5529 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Carcasele bateriilor de condensatoare si stelajele de sustinere ale acestora: trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat;

c). trebuie legate la pamant numai in anumite situatii; Bibliografie: PE 102/86, art.4.7.6. Categorie: ID:5532 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Periodicitatea maxima de efectuare a masuratorilor la fiecare post de transformare (inclusv zona de linii de joasa tensiune alimentata) se fixeaza la: 3 ani; 5 ani; 2 ani;

d). 1 an; Bibliografie: 3.2. RE - I 24-85, art.4.4.4. Categorie: ID:5534 a). b). c). d). e). PROFESIONALA Punctaj: 4

In afara masuratorilor planificate la posturile de transformare, se vor mai executa masuratori ocazionale in urmatoarele situatii: la schimbarea configuratiei retelelor electrice de medie tensiune; in caz de deranjamente repetate la retea; dupa primirea unor reclamatii sau sesizari privind valoarile necorespunzatoare ale tensiunilor; la schimbarea configuratiei retelelor electrice de joasa tensiune;

dupa inlocuirea transformatoarelor in posturi sau dupa modificarea treptelor de reglaj ale acestora. Bibliografie: 3.2. RE - I 24-85, art.4.4.5. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

67

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5535 a). b). c). d). Regimul de scurtcircuit al aparatelor si instalatiilor electrice este caracterizat prin: durata scurta (0,2... 2s), ca urmare a functionarii sistemului de protectie care separa prin declansare reteaua avariata; supratemperatura admisibila de 6... 7 ori mai mare decat supratemperatura in regim nominal de functionare; curenti de scurtcircuit de 10...20 ori, sau chiar mai mari decat curentii in regim nominal.

supratemperatura admisibila de 2... 3 ori mai mare decat supratemperatura in regim nominal de functionare; Bibliografie: Aparate electrice - Gh. Hortopan,Ed.Did.siPed.,Bucuresti,1980,cap.3.9. Categorie: ID:5536 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Valoarea intensitatii campului electric la 1,8 m de suprafata solului nu trebuie sa depaseasca: 12,5 kV/m pentru zonele cu circulatie redusa; 20 kV/m pentru zonele cu circulatie redusa; 10 kV/m pentru zonele cu circulatie intensa;

d). nu se normeaza, cu exceptia teritoriului delimitat al statiilor electrice. Bibliografie: NTE 001/03/00, art 5.1.3.5.b. Categorie: ID:5539 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un circuit de protectie este: interzisa; obligatorie, economisindu-se material;

c). la latitudinea executantului, corelat cu prevederile proiectului; Bibliografie: NP- I7-02, art. 4.1.44. Categorie: ID:5541 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Plintele de distributie din PVC trebuie montate la distante de minimum: 3 cm fata de pervazuri din material combustibil si 5 cm fata de pardoseala; 3 cm fata de pervazuri din material combustibil si 10 cm fata de pardoseala; 5 cm fata de pervazuri din material combustibil si 10 cm fata de pardoseala;

d). 5 cm fata de pervazuri din material combustibil si 5 cm fata de pardoseala. Bibliografie: NP- I7-02, art. 5.1.130. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

68

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5544 a). b). c). Se admite conditionat montarea la etajul I al cladirilor a transformatoarelor de putere cu ulei cand acestea au puteri de pana la: 400 kVA; 630 kVA; 1000 kVA;

d). 250 kVA; Bibliografie: PE 101/85, art 6.3.3.b. Categorie: ID:5546 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Raza minima de curbura a unui cablu de 20 kV cu izolatie din material sintetic este: 15 x diametrul cablului; 25 x diametrul cablului;

c). 30 x diametrul cablului. Bibliografie: NTE 007/08/00, ANEXA 5, tab A.5.1. Categorie: ID:5548 PROFESIONALA Punctaj: 6

Cablurile de energie de medie si inalta tensiune se prevad, de regula, cu invelisuri metalice care au rol de ecran. Cablurile cu ecran comun peste izolatia conductoarelor (cu camp neradial) se pot utiliza: pana la 6 kV inclusiv; pana la 20 kV inclusiv;

a). b).

c). peste 6 kV, maxim 10 kV inclusiv; Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 31 Categorie: ID:5550 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

La bateriile de condensatoare automatizate si fractionate, puterea pe treapta la medie tensiune va fi cuprinsa intre: 250 si 1000 kVAr; 1000 si 4800 kVAr;

c). 500 si 2000 kVAr. Bibliografie: PE 120/94, art. 4.4.3. Categorie: ID:5552 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Firida de bransament (BMP) are rolul de: nod energetic pentru manevre de intrerupere si comutatie; legatura intre reteaua electrica de distributie de joasa tensiune, racordurile electrice si coloanele electrice colective si/sau individuale; protectie la suprasarcina si scurtcircuit, supratensiune si curent electric rezidual a racordurilor si a coloanelor electrice colective si/sau individuale;

d). masurare a energiei electrice consumate; Bibliografie: SR 234/2008, art.3.1.30. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

69

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5553 a). b). c). Conductoarele torsadate de bransament au aria sectiunii transversale a conductorului neutru: cu o treapta mai mare decat aria sectiunii transversale a conductorului de faza; cu o treapta mai mica decat aria sectiunii transversale a conductorului de faza; egala cu aria sectiunii transversale a conductorului de faza.

d). functie de puterea absorbita prin bransament Bibliografie: SR 234/2008, art.4.1.9, alin 2. Categorie: ID:5555 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Clestele ampermetric serveste la masurarea curentilor electrici cu valori pana la: 100 A; 500 A; 1000 A;

d). 2000 A. Bibliografie: 3.2. RE - I 24-85, art 6.2.a Categorie: ID:5557 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

LEA de joasa tensiune pe stalpi comuni cu LEA de medie tensiune se realizeaza cu respectarea urmatoarelor prevederi: linia cu tensiune mai mare se va monta deasupra liniei cu tensiune mai mica; linia de medie tensiune se va realiza cu legaturi duble, cu izolatoare nestrapungibile;

conductoarele liniei de medie tensiune se vor intinde, pentru incarcari normate cu tractiunea de maxim 60% din rezistenta de rupere a conductorului. Bibliografie: PE 106/2003, art 98. lit. a, b. Categorie: ID:4983 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 6

Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca consta in: organizarea interventiei de stingere a incendiilor dotarea cu mijloace de prevenirea si stingerea incendiilor afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor

prevenirea incendiilor prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de incendiu ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor Bibliografie: Ordinul MAI 163/2007, art. 23 Categorie: PSI Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

70

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4984 Planurile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu cuprind elemente diferentiate in functie de tipul si destinatia constructiei si de numarul persoanelor care se pot afla simultan in aceasta si se intocmesc astfel: in orice situatie, daca se afla simultan mai mult de 10 persoane pe nivel, daca se afla simultan mai mult de 30 persoane pentru incaperile destinate cazarii, indiferent de numarul de locuri

a). b). c).

d). pe incaperi, daca in ele se afla cel putin 20 de persoane Bibliografie: Ordinul MAI 163/2007, art. 29(1) Categorie: ID:4985 a). b). c). d). e). Categorie: ID:4015 a). b). c). d). e). PSI Punctaj: 4

Exercitiile privind modul de interventie in caz de incendiu se efectueaza: planificat, pe baza de grafic,astfel incat la acestea sa participe esalonat toti salariatii cu atributii de interventie de la locurile de munca; inopinat, de catre administrator/conducator; inopinat, de catre autoritatile de control sau de alti factori de decizie; inopinat, cel putin o data pe an; planificat,pe baza de grafic,semestrial pe subunitate productiva; Ordinul MAI 163/2007, art. 145. PSI Punctaj: 4

Bibliografie:

Ce conditii trebuie sa indeplineasca electricienii care-si desfasoara activitatea in instalatii electrice? sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic sa aiba aptitudini minime pentru ocupatia si/sau functia ce urmeaza sa-i fie incredintata sa posede calificarea profesionala corespunzatoare functiei si/sau ocupatiei detinute sa cunoasca, sa-si insuseasca partial si sa respecte prevederile IPSM, tehnologiile si procedurile care privesc functia si locul de munca in care-si desfasoara activitatea

sa cunoasca procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate si de acordare a primului ajutor Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.8 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

71

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4016 a). b). c). d). e). In care dintre urmatoarele situatii, personalul care executa activitati in instalatiile unei unitatii din exploatare, este considerat "personal delegat"? personalul delegat apartine altei unitati de exploatare personalul delegat apartine unei unitati de constructii-montaj, specializate in lucrari la instalatiile electrice personalul delegat apartine unei unitati specializate in lucrari de service, probe de puneri in functiune, experimentari personalul delegat apartine unei unitati care nu are organizate activitati de exploatare a instalatiilor electrice;

personalul delegat apartine unei unitati nespecializate pentru lucrari in instalatii electrice; Bibliografie: IPSM IEE 2007 , art.29 Categorie: ID:4017 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Care din solutiile prezentate mai jos, se incadreaza in categoria masurilor de blocare directa, in pozitie deschisa a dispozitivelor de actionare a aparatelor prin care s-a realizat separarea vizibila? blocarea dispozitivelor de actionare manuala ale separatoarelor cu lacate sau mijloace special destinate acestui scop; montarea unor panouri de semnalizare pe dispozitivele de actionare manuala a separatoarelor; scoaterea carucioarelor aferente intrerupatoarelor debrosabile pe pozitia de "probe"; montarea unei benzi (viu colorate) si a unui panou de semnalizare de securitate pe partea frontala a celulei fara usi de acces;

a). b). c). d). e).

montarea unor capace (manere) electroizolante, colorate in rosu, in locul patroanelor sigurantelor fuzibile de joasa tensiune; Bibliografie: IPSM IEE 2007 , art.54 a) Categorie: ID:4018 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Identificarea instalatiei sau a unei parti din aceasta la care urmeaza a se lucra, se realizeaza vizual, obligatoriu la fata locului, pe baza urmatoarelor elemente, dupa caz: inscriptii, numerotari si denumiri; planuri, harti, planse si confruntarea cu dispunerea in teren a instalatiilor; aparate sau instalatii de detectie; schema electrica de traseu a liniei(aeriene sau cablu); indicatii si/sau informatii ale persoanelor de exploatare; IPSM IEE 2007 , art.57(2) PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie:

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

72

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4266 Verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata la pamant si in scurtcircuit a unei instalatii electrice, trebuie sa se realizeze cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii: verificarea lipsei de tensiune (VLT) si legarea imediata la pamant si in scurtcircuit (LPSCC) sa se realizeze cat mai aproape de zona de lucru,de o parte si de alta a acesteia ,cu exceptia cablurilor electrice; VLT si LPSCC sa se realizeze catre derivatiile LEA care se racordeaza la zona de lucru,cu exceptia bransamentelor electrice de joasa tensiune; VLT si LPSCC sa se realizeze in aproapierea de zona de lucru; VLT si LPSCC sa se realizeze in locurile unde nu sunt montate cutite de legare la pamant

a).

b). c). d). e).

VLT si LPSCC sa se realizeze astfel incat cel putin o legatura la pamant si in scurtcircuit sa fie vizibila din zona de lucru; Bibliografie: IPSM IEE 2007 , art.71 Categorie: ID:4268 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In cazul in care la executarea lucrarii se folosesc dispozitive sau utilaje deservite de personal de alta specialitate, acest personal trebuie sa se subordoneze: sefului direct; responsabilului cu admiterea; sefului de autocoloana; sefului de lucrare; emitentului; IPSM IEE 2007 ,art.82 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie: ID:4269 a). b). c). d). e). Categorie:

Bibliografie:

Marimea zonelor de lucru trebuie stabilita de catre: admitent; seful de lucrare; seful de lucrare in consultare cu admitentul; emitent, consultandu-se in acest sens cu seful de lucrare; emitent, consultandu-se in acest sens admitentul; IPSM IEE 2007,art.89 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

73

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4270 a). b). c). d). e). Categorie: ID:4271 Lucrarea se incepe numai dupa primirea aprobarii de la: admitent; seful de lucrare; emitent; seful formatiei operative; personalul de comanda operativa de serviciu; IPSM IEE 2007,art.91 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

In ce alte conditii meteorologice, in afara celor normale, este permisa executarea lucrarilor necesare pentru remedierea urmarilor deranjamentelor in instalatii electrice exterioare? pe timp de descarcari atmosferice; pe timp de viscol; pe timp de ceata; pe timp de ploaie torentiala; pe timp de temperaturi scazute; IPSM IEE 2007,art.173 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie: ID:4272 a). b). c). d). e). Categorie: ID:4274 a). b).

Bibliografie:

Care este masura organizatorica, in baza careia se pot executa lucrari la cutiile de distributie? autorizatie de lucru; atributii de serviciu; instructiune tehnica interna de protectia muncii; conventie de lucrari; dispozitie verbala; IPSM-IEE 2007,art.289(1) PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

Care este scopul identificarii instalatiei sau a unei parti a aceasteia in care urmeaza a se lucra? sa nu faca manevre in alta celula, panou, dulap, cutie de distributie, linie electrica aeriana decat cea in care urmeaza a se lucra; de a avea certitudinea ca masurile tehnice ce trebuie luate pentru realizarea zonei de lucru, se vor aplica asupra instalatiei la care urmeaza a se lucra si la care se vede sau sa confirmat prin mesaj ca instalatia a fost scoasa de sub tensiune sau numai separata electric;

sa nu se patrunda si sa nu se lucreze in alt loc ori sa nu se urce pe alt stalp decat cel care corespunde sarcinii primite in scris sau verbal; Bibliografie: IPSM IEE 2007 , art.57. c). Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

74

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4275 a). b). c). d). e). Instalatia separata electric, este instalatia electrica retrasa din exploatare la care s-au luat urmatoarele masuri tehnice: intreruperea tensiunii si separarea vizibila a instalatiei sau a partii de instalatie,dupa caz, la care urmeaza a se lucra si anularea automatizarilor; verificarea lipsei tensiunii; instalatia care a fost legata la pamant si in scurtcircuit; instalatia separata fata de 110 kV prin ingradiri mobile;

blocarea in pozitia deschis a dispozitivelor de actionare ale aparatelor de comutatie prin care s-a facut separarea vizibila si aplicarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere pe aceste dispozitive Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.48(1)a. Categorie: ID:4276 a). b). c). d). e). Categorie: ID:4277 a). b). c). d). e). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Criteriul principal de stabilire a marimii unei zone de lucru il constituie: posibilitatea de control a activitatii formatiei de lucru de catre seful de lucrare; experienta si cunoasterea instalatiilor de catre emitent; posibilitatea de supraveghere a membrilor formatiei de lucru de catre seful de lucrare; in cazul instalatiilor interioare lucrarea sa se desfasoare in cel mult 3 incaperi; formatia sa nu cuprinda mai mult de 7 executanti care lucreaza concomitent; IPSM IEE 2007 , art.89(2) corelat cu anexa 1 pct.52 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

Zona de lucru trebuie sa se asigure dupa separarea electrica, prin efectuarea succesiva a urmatoarelor masuri tehnice: identificarea instalatiei sau a partii din instalatie in care urmeaza a se lucra; verificarea lipsei tensiunii, urmata de legarea imediata a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit; delimitarea materiala a zonei de lucru; asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica;

semnarea AL de catre toti executantii, dupa ce au fost instruiti asupra riscurilor si continutului lucrarii Bibliografie: IPSM IEE /2007 , art.50. Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

75

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4278 Formatia de servire operativa de serviciu se admite sa fie marita sau completata cu alt personal de exploatare, daca se respecta urmatoarele conditii: personalul introdus sa fie personal de exploatare; personalul introdus sa aiba minimum grupa a III a de autorizare; la dispozitia sau cu aprobarea conducerii subunitatii de exploatare; la dispozitia personalului de comanda operativa de serviciu; numai cu aprobarea inginerului sef; IPSM IEE /2007 , art.148. PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie: ID:4279

Bibliografie:

Pentru executarea lucrarilor in baza ITI-PM, masura organizatorica de dispunere a lucrarii, trebuie sa se realizeze prin consemnarea lucrarilor de catre emitent, intr-un registru special destinat acestui scop aflat la sediul unitatii (sau al subunitatii) care are in exploatare instalatia in care urmeaza a se lucra, notandu-se: numarul ITI-PM in baza careia urmeaza a se executa lucrarea; instalatia in care urmeaza a se lucra; numele emitentului, admitentului, sefului de lucrare si numarul membrilor formatiei de lucru; data executarii lucrarii;

a). b). c). d). e).

data si ora la care seful de lucrare a comunicat personalului de servire operativa inceperea si terminarea lucrarii; Bibliografie: IPSM IEE/ 2007 , art.126(1) Categorie: ID:4347 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Care sunt limitele tensiunii de lucru a partilor active ale unei instalatii de ca sau cc, in regim normal de functionare , pentru a fi considerata ,,instalatie electrica de joasa tensiune''? cel mult 250 V fata de pamant, in cazul retelelor izolate fata de pamant; cel mult 250 V fata de pamant, in cazul retelelor legate la pamant; cel mult 1000 V intre partile active, in retelele cu neutru legat direct la pamant;

a). b). c).

d). cel mult 1000 V intre partile active ,in retelele izolate fata de pamant; Bibliografie: IPSM IEE 2007,ANEXA 1-16. Categorie: ID:4348 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Distanta minima de vecinatate la executarea lucrarilor in instalatii electrice, prin urcarea pe stalpii LEA 35 kV, este de: 2,0 m 0,8 m

c). 1,5 m Bibliografie: IPSM IEE/2007, art 49(2). Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

76

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4352 Care sunt limitele tensiunii de lucru a partilor active ale unei instalatii de c.a. sau c.c., in regim normal de functionare, pentru a fi considerata "instalatie electrica de inalta tensiune"? cel mult 250 V fata de pamant, in cazul retelelor legate la pamant; de la 1000 V in sus, intre partile active, in cazul retelelor izolate fata de pamant; peste 250 V fata de pamant,in cazul retelelor legate la pamant;

a). b). c).

d). de la 100 V in sus, intre partile active, in cazul retelelor izolate fata de pamant; Bibliografie: IPSM IEE/ 2007, ANEXA 1 - 17. Categorie: ID:4357 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lucrarile in instalatiile electrice la care s-a intrerupt tensiunea si s-au realizat separarile electrice, dar care nu sunt legate la pamant si in scurtcircuit, fac parte din categoria lucrarilor: fara scoatere de sub tensiune a instalatiilor; cu scoatere de sub tensiune a instalatiilor; cu scoatere partiala de sub tensiune a instalatiilor;

a). b). c).

d). la distanta fata de partile aflate sub tensiune; Bibliografie: IPSM IEE 2007, ANEXA 1 - 28 Categorie: ID:4976 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Indicatoarele de corespondenta a fazelor mono si bipolare la utilizare trebuie sa asigure: semnalizarea optica si acustica a prezentei tensiunii si acustica a corespondentei sau necorespondentei de faza semnalizarea optica a prezentei tensiunii si optica si acustica a corespondentei sau necorespondentei de faza

semnalizarea optica si acustica a prezentei tensiunii si corespondentei sau necorespondentei de faza Bibliografie: IPSM-IEE/2007, art. 195(3) Categorie: ID:4977 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In cazul executarii lucrarilor in baza ITI-PM, formatia poate fi completata cu personal de alta specialitate in conditiile asigurarii: instruirii corespunzatoare lucrarii specifice ce urmeaza sa se execute , obligatie a admitentului instruirii corespunzatoare lucrarii specifice ce urmeaza sa se execute, obligatie a sefului formatiei de lucru

instruirii corespunzatoare lucrarii specifice ce urmeaza sa se execute, obligatie a sefului de lucrare Bibliografie: IPSM-IEE/2007, art. 127(2). Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

77

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4978 Lucrarile de intretinere la un circuit scos de sub tensiune al unei LEA cu mai multe circuite montate pe stalpi comuni, atunci cand unul sau mai multe circuite raman sub tensiune, se executa numai in cazul in care intre conductoarele cele mai apropiate ale circuitului la care se lucreaza si circuitul (circuitele) aflat (aflate) sub tensiune, in punctele de sageata maxima, exista urmatoarele distante minime: pe verticala: 1,5 m fata de liniile de 1-20 kV; 3m fata de liniile de 27-35kV; pe orizontala : 3m fata de liniile de 1-35 kV; 4m fata de liniile de 110 kV pe verticala: 1,5 m fata de liniile de 1-20 kV; 2m fata de liniile de 27-35 kV; pe orizontala: 2m fata de liniile de 1-35 kV;4m fata de liniile de 110 kV

a). b). c).

pe verticala: 1,5m fata de liniile de 1-20 kV; 2m fata de liniile de 27-35 kV pe orizontala: 3m fata de liniile de 1-20 kV;4m fata de liniile de 110 kV Bibliografie: IPSM-IEE/2007, art. 306(1) Categorie: ID:4979 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Cu ce trebuie sa se faca verificarea lipsei tensiunii in instalatiile de joasa tensiune? cu ajutorul aparatelor portabile de masurare a tensiunii cu ajutorul detectoarelor de corespondenta a fazelor cu ajutorul detectoarelor de tensiune

d). cu ajutorul lampilor de control cu cel putin doua becuri in paralel Bibliografie: IPSM-IEE/2007,art.59 Categorie: ID:4980 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In cazul utilizarii unei scari simple sau culisante ( extensibile) sprijinite de la sol, executantul trebuie: sa asigure mai intai scara impotriva alunecarii. Sa urce sau sa coboare pe aceasta numai dupa ce a ancorat suportul de ancorare flexibil conform prevederilor din instructiuni sa asigure mai intai scara impotriva alunecarii . Sa urce sau sa coboare pe aceasta numai dupa ce s-a asigurat ca nu exista pericol de cadere

sa asigure mai intai scara impotriva rasturnarii sau alunecarii. Sa urce sau sa coboare pe aceasta numai dupa ce a ancorat suportul de ancorare flexibil conform prevederilor din instructiuni Bibliografie: IPSM-IEE/2007,art. 177(6) Categorie: ID:4981 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Verificarea lipsei de tensiune cu detectoare de tensiune este admisa pe timp de precipitatii atmosferice in instalatiile de tip exterior astfel: nu este admisa decat in cazul in care acest lucru este permis prin instructiunile producatorului de folosire a detectoarelor si a prajinilor electroizolante nu este admisa decat in cazul in care acest lucru este permis prin instructiunile producatorului de folosire a prajinilor electroizolante, suport al detectoarelor

nu este admisa decat in cazul in care acest lucru este permis prin instructiunile producatorului de folosire a detectoarelor si a prajinilor electroizolante , suport al acestora Bibliografie: IPSM-IEE/2007, art. 60 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

78

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4982 In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului

a).

b).

se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului Bibliografie: IPSM-IEE/2007, art. 65(7) c). Categorie: ID:5560 a). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Angajatorul are urmatoarele obligatii referitoare la primul ajutor, pericol grav si iminent: sa informeze, cat mai curand posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protectia lor; sa ia masuri si sa furnizeze instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura, in caz de pericol grav si iminent; sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care inca exista un pericol grav si iminent, in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate;

b).

c).

d). sa evacueze de urgenta toti lucratorii in situatia in care exista un pericol grav si iminent. Bibliografie: Legea 319/2006, art.11(1). Categorie: ID:5562 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lucratorii care in cazul unui pericol grav si iminent parasesc locul de munca si/sau o zona periculoasa: nu trebuie sa fie prejudiciati si trebuie sa fie protejati impotriva oricaror consecinte negative si nejustificate pentru acestia; nu trebuie sa fie prejudiciati impotriva oricaror consecinte negative si nejustificate, trebuie dotati cu mijloace de interventie pentru astfel de situatii;

c). nu trebuie sa fie prejudiciati si nici instruiti special pentru astfel de situatii. Bibliografie: Legea 319/2006, art.11(2). Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

79

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5563 Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat: sa nu expuna la pericol de accidentare si imbolnavire profesionala decat propria persoana; sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

a). b).

sa nu expuna la pericol de accidentare si imbolnavire profesionala persoane aflate in apropierea locului de munca. Bibliografie: Legea 319/2006, art. 22 c). Categorie: ID:5565 a). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Referitor la acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, angajatorul are urmatoarele obligatii: sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor si a altor persoane prezente, sa stabileasca legaturile necesare cu serviciul medical de urgenta, salvare, pompieri; sa intocmeasca contractele necesare cu serviciile specializate, referitor la modul de acordare a primului ajutor;

b). c).

sa afiseze la loc vizibil planurile de prevenire si protectie, astfel incat toti lucratorii sa poata sa se informeze despre modul de acordare a primului ajutor, stingerea incendiilor sau evacuarea persoanelor. Bibliografie: Legea 319/2006, art. 10(1) Categorie: ID:5567 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Ce trebuie sa contina planul de prevenire si protectie? masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazate pe evaluarea riscurilor, corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii; evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a angajatilor;

masurile tehnice si organizatorice care trebuie luate la executarea lucrarilor, in baza evaluarii riscurilor, corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii; Bibliografie: Legea 319/2006, art.13, lit. b Categorie: ID:5569 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In ce documente sunt stabilite atributiile si raspunderile ce le revin lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator sarcinilor executate? in regulamentul de ordine interioara (ROI); in fisa postului(FP);

a). b). c).

in instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca(IPSSM) pentru instalatiile electrice in exploatare Bibliografie: Legea 319/2006, art.13, lit.d Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

80

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5571 a). b). c). Cum se defineste pericolul grav si iminent de accidentare? situatia ipotetica in care s-ar putea produce un accident la un moment dat; situatia reala, concreta, actuala care are potentialul producerii unui accident, in orice moment;

situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment. Bibliografie: Legea 319/2006, art.5, lit. l Categorie: ID:5572 a). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Planificarea si introducerea de noi tehnologii de lucru: trebuie sa se faca fara consultarea lucratorilor sau reprezentantilor acestora in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca; trebuie sa se faca numai cu consultarea lucratorilor sau reprezentantilor acestora in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;

b).

poate sa se faca fie cu consultarea cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca, fie fara consultarea acestora, in functie de urgenta achizitiei tehnologiei si valoarea acesteia. Bibliografie: Legea 319/2006, art.7(4), lit.d c). Categorie: ID:4010 a). b). c). d). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Standardul de performanta pentru serviciul de distributie nu se aplica,dupa caz, in situatii de: intreruperea accidentala a energiei electrice in conditii meteorologice deosebite; forta majora; evenimente accidentale determinate de angajatii operatorului de distributie;

functionare anormala a RED determinata de producatori,alti operatori ori de consumatori; Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, art.5. Categorie: ID:4011 a). b). c). LEGISLATIE Punctaj: 4

Standardul de performanta pentru serviciul de distributie nu se aplica,dupa caz, in situatii de: la aparitia unor conditii meteorologice deosebite (inundatii, inzapeziri, alunecari de teren, viscole, etc); in cazul intreruperilor in alimentarea cu energie electrica, neplanificate de operatorul de distributie; in situatii de forta majora;

d). functionare anormala a RED determinata de consumatori; Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, art.5. Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

81

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:4335 Standardul de performanta pentru serviciul de distributie, prevede ca operatorul de distributie, sa asigure sosirea echipei de interventie in minimul de timp dupa anuntarea de catre utilizator a intreruperii in alimentare, astfel incat restabilirea alimentarii din momentul anuntarii, dupa o intrerupere neplanificata, sa se realizeze pentru mediul urban in maximum: 4 ore in conditii normale de vreme 72 ore in conditii meteorologice deosebite 8 ore in conditii normale de vreme

a). b). c).

d). 12 ore in conditii normale de vreme Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, art.14. Categorie: ID:4336 LEGISLATIE Punctaj: 4

Standardul de performanta pentru serviciul de distributie ,prevede ca operatorul de distributie ,sa asigure sosirea echipei de interventie in minimul de timp dupa anuntarea de catre utilizator a intreruperii in alimentare, astfel incat restabilirea alimentarii din momentul anuntarii, dupa o intrerupere neplanificata, sa se realizeze pentru mediul rural in maximum: 24 ore in conditii normale de vreme 16 ore in conditii normale de vreme 24 ore in conditii meteo deosebite

a). b). c).

d). 72 ore in conditii meteo deosebite Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, art.14. Categorie: ID:5488 a). b). c). LEGISLATIE Punctaj: 4

Frecventa nominala a SEN este de 50 Hz. Limitele normate de variatie a frecventei in functionare sunt: 47,00 - 52,00 Hz timp de 100 % pe an; 47,00 - 50,00 Hz timp de 99.5 % pe an; 49,50 - 50,50 Hz timp de 99,5 % pe an;

d). 49,00 - 52,50 Hz timp de 100 % pe an; Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, art.20 Categorie: ID:5490 LEGISLATIE Punctaj: 4

Printre activitatile desfasurate de operatorul de distributie, precizate in Codul retelelor electrice de distributie (Codul RED), se numara si urmatoarele activitati: gestionarea, exploatarea, mentenanta, modernizarea si dezvoltarea instalatiilor proprii din retelele electrice de distributie; aprobarea tarifelor de distributie a energiei electrice, stabilite in functie de structura cheltuielilor; asigurarea tranzitarii energiei electrice prin retelele sale, la cererea si cu informarea OTS;

a). b). c).

d). dispecerizarea energiei electrice la nivel national Bibliografie: Ordin ANRE 128/2008, art.3.2.1, lit. a,c Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

82

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5716 a). b). Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: U* U* R U/R/2

c). U* U/R Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:5717 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 4

Rezistenta ohmica a conductoarelor unei LEA depinde de lungimea LEA si de sectiunea conductoarelor astfel: este direct proportionala cu lungimea LEA si direct proportionala cu sectiunea conductoarelor; este invers proportionala cu lungimea LEA si direct proportionala cu sectiunea conductoarelor; este direct proportionala cu lungimea LEA si invers proportionala cu sectiunea conductoarelor;

este invers proportionala cu lungimea LEA si invers proportionala cu sectiunea conductoarelor; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:5721 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Conductorul neutru din circuitul de alimentare al lampilor electrice se leaga: in dulia lampii,la borna din interior; la oricare dintre borne,nu exista o regula tehnica obligatorie;

c). la borna conectata la partea filetata a duliei; Bibliografie: NP-I7-02,art.5.3.23. Categorie: ID:5722 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protectie in cazul motoarelor se face tinandu-se seama de: numai de simultaneitatea sarcinilor in regim de pornire; de simultaneitatea sarcinilor in regim normal si la pornire;

c). numai de simultaneitatea sarcinilor in regim normal; Bibliografie: NP-I7-02,art.5.4.2. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

83

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5961 Ce megohmetre se pot folosi conform PE 116/94,pentru masurarea rezistentei de izolatie a infasurarilor peste 10 kV inclusiv ale transformatoarelor de putere? megohmetre de 5000 V; megohmetre de 1000 V; megohmetre de 2500 V; nu exista o conditie tehnica stabilita,pot fi folosite megohmetrele > 500 V; megohmetre de 500 V; PE 116/94,cap.5,pct.5.2.-9,10. PROFESIONALA Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie: ID:5962

Bibliografie:

Care sunt valorile minime admise ale rezitentei de izolatie a circuitelor secundare ale intreruptoarelor cu ulei,aer comprimat si SF6,de MT,la punerea in functiune si in exploatare? 3 Mohmi la punerea in functiune,1 Mohm in exploatare; 5 Mohmi la punerea in functiune,1 Mohm in exploatare; 5 Mohmi la punerea in functiune,3 Mohm in exploatare;

a). b). c).

d). 10 Mohmi la punerea in functiune,5 Mohm in exploatare; Bibliografie: PE 116/94,cap.10A,pct.10.2 Categorie: ID:5963 PROFESIONALA Punctaj: 5

Care este distanta minima pe verticala intre conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la -5 grade C cu chiciura si conductorul superior al liniei de joasa tensiune, la -5 grade C fara chiciura,daca deschiderea intre stalpi este mai mica sau egala cu 40 m? 1 m; 2 m; 2,5 m; 1,5 m; 0,8 m; PE 106-2003,art.98. PROFESIONALA Punctaj: 6

a). b). c). d). e). Categorie: ID:5964 a). b). c).

Bibliografie:

Care este grosimea radierului in cazul fundatiilor din beton utilizate in constructia LEA JT? 15 cm; 30 cm; 20 cm;

d). 25 cm; Bibliografie: 3.2 LJ-FT 47-2010,art.2.2.3.3. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

84

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5965 a). b). Care este rolul ancorelor folosite la stalpii de colt sau terminali? sa preia sarcinile orizontale la partea superioara a stalpului; sa preia sarcinile orizontale si verticale la partea superioara a stalpului;

c). sa preia sarcinile orizontale si verticale pe toata inaltimea stalpului; Bibliografie: 3.2. LJ-FT-2010, art. 2.4.3.6., al. 2 Categorie: ID:5966 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Cand se executa operatia de decofrare in cazul fundatiilor turnate din beton pentru LEA JT? dupa intarirea betonului, dar nu inainte de 24 de ore; la 10...20 de ore de la turnare, mai inainte de intarirea betonului;

c). dupa 48 de ore de la turnarea betonului; Bibliografie: 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.2.3.5. Categorie: ID:5967 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Ce tip de ancore se recomanda a se utiliza in retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf;

d). de 7 tf; Bibliografie: 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3 Categorie: ID:5968 PROFESIONALA Punctaj: 5

Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate pe acestea? 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2 PROFESIONALA Punctaj: 5

a). b). c). d). e). Categorie:

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

85

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5970 a). b). c). d). Linia electrica aeriana de joasa tensiune este: instalatia de curent alternativ, cu tensiunea nominala in regim normal de functionare de cel mult 380 V, montata in aer liber si care serveste la distributia energiei electrice; instalatia de curent alternativ, cu tensiunea nominala in regim normal de functionare de cel putin 1000 V, montata subteran si care serveste la distributia energiei electrice; instalatia de curent alternativ, cu tensiunea nominala in regim normal de functionare de cel mult 1000 V, montata in aer liber si care serveste la distributia energiei electrice;

instalatia de curent alternativ, realizata aerian, care serveste la distributia energiei electrice; Bibliografie: PE 106-2003, cap. II. Categorie: ID:5971 PROFESIONALA Punctaj: 5

Cu ce se realizeaza legatura conductorului de nul la armatura stalpului, in cazul retelelor de joasa tensiune realizate cu fascicule de conductoare izolate torsadate? cu conductor funie de Al, cu sectiunea de 35/6 mmp, prevazut cu papuci la ambele capete; cu conductor funie de Al, cu sectiunea de 50/8 mmp, prevazut cu papuci la ambele capete; cu conductor izolat de Al-Ol, cu sectiunea de 35/6 mmp, prevazut cu papuci la ambele capete;

a). b). c). d).

cu conductor izolat de Al-Ol, cu sectiunea de 50/8 mmp, prevazut cu papuci la ambele capete; Bibliografie: 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.6.3., fig. 21 Categorie: ID:5972 PROFESIONALA Punctaj: 6

Care este valoarea minima admisa a rezistentei de izolatie a infasurarilor cu Un < 500 V a unui transformator 20/0,4 kV, masurata la temperatura de 20 grade C? 10 Mohmi; 3 Mohmi; 2 Mohmi;

a). b). c).

d). 5 Mohmi; Bibliografie: PE 116/94, cap.5, pct. 5.2. Categorie: ID:6078 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 6

Valoarea rezistentei ohmice de contact la imbinarile barelor colectoare si a derivatiilor de la barele colectoare,trebuie sa fie: mai mica sau egala cu 300 microohmi; mai mica decat 20% din valoarea rezistentei ohmice a unei portiuni continue de aceeasi lungime; mai mica sau egala cu 1000 miliohmi;

mai mica decat 10% din valoarea rezistentei ohmice a unei portiuni continue de aceeasi lungime; Bibliografie: PE 116/94,cap.13,pct.13.7 Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

86

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:6079 Protectia la supratensiuni atmosferice cu descarcatoare cu rezistenta variabila, a transformatorului dintr-un post de transformare,se realizeaza ca urmare a producerii urmatorului fenomen in descarcator; la aparitia unei supratensiuni,rezistenta descarcatorului creste rapid,blocand trecerea supratensiunii spre transformator; la aparitia unei supratensiuni,rezistenta descarcatorului scade rapid, permitand scurgerea rapida a curentului de descarcare la pamant;

a). b). c).

la aparitia unei supratensiuni mai mari decat valoarea de strapungere a aerului,se produce un arc electric exterior si sarcina electrica se scurge la masa; Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare,I.Conecini,s. Bibliografie: a.,1986,art.3.7.2.2. Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:6082 Normativul NP-I7-2002,Normativ pentru proiectarea si executare instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.,se aplica la urmatoarele categorii de instalatii: echipamentul electric de tractiune; orice sistem de pozare care nu face obiectul standardelor receptoarelor; toate instalatiile de utilizare ale consumatorilor exteriori cladirilor; imprejmuirile electrice; sistemele de producere,distributie si transport pentru consumatorii publici; NP-I7-2002,art.1.2. PROFESIONALA Punctaj: 5

a). b). c). d). e). Categorie: ID:6083

Bibliografie:

Montarea pe materiale combustibile a conductelor electrice cu izolatie normala, se face interpunand materiale incombustibile intre acestea si materialul combustibil sau elemente de distantare,ce pot fi: straturi de tencuiala de minim 1 cm grosime; placi din materiale incombustibile cu grosime de minim 0,5 cm si o latime ce depaseste cu cel putin 2 cm pe toate laturile elementul de instalatie electrica; elemente de sustinere din materiale incombustibile(console metalice),care distanteaza elementele de instalatie electrica cu cel putin 3 cm fata de elementul combustibil;

a). b). c). d).

placi din materiale incombustibile cu grosime de minim 0,5 cm si o latime ce depaseste cu cel putin 3 cm pe toate laturile elementul de instalatie electrica; Bibliografie: NP-I7-2002,art.3.3.9. Categorie: ID:6084 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Alimentarea de rezerva de siguranta se realizeaza folosind: o cale de alimentare de rezerva racordata din alta statie electrica fata de calea de alimentare de baza; pile electrice sau surse neintreruptibile(UPS); generatoare independente de alimentarea normala;

d). baterii de condensatoare; Bibliografie: NP-I7-2002,art.3.4.4. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

87

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:6131 Pana la ce valori ale curentilor,pentru consumatorii alimentati direct din reteaua distribuitorului de energie electrica, se executa instalatiile electrice cu distributie monofazata(cu exceptia instalatiilor electrice pentru alimentarea receptoarelor monofazate speciale) ? 20 A; 25 A; 30 A;

a). b). c).

d). 40 A; Bibliografie: NP-I7-2002,art.3.4.9. Categorie: ID:6132 PROFESIONALA Punctaj: 5

Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? 7 m; 6,5 m; 6 m;

a). b). c).

d). 5,5 m; Bibliografie: PE 106-2003,art.71. Categorie: ID:6136 PROFESIONALA Punctaj: 6

Este necesara protectia cu descarcatoare impotriva supratensiunilor de trasnet, pentru retelele electrice formate numai din cablu,care nu sunt supuse la lovituri directe de trasnet ? da, pentru ca supratensiunile se transmit in toata reteaua galvanic legata la bara de MT; nu;

a). b).

c). da,in zonele cu indice keraunic foarte ridicat(k > 2) Bibliografie: NTE 001/03/00,art.7.2.15. Categorie: ID:6160 a). b). c). d). e). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Fundatiile burate la liniile electrice de joasa tensiune se realizeaza cu pamant bine compactat in straturi succesive de : 15 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 40 cm; PE 106-2003,art.52.a) PROFESIONALA Punctaj: 6

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

88

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:6162 a). b). c). Care din urmatoarele formulari defineste fenomenul autoinductiei ? aparitia unei tensiuni electromotoare intr-un circuit electric strabatut de un camp magnetic variabil in timp; fenomenul de inductie electromagnetica produs intr-un circuit datorita variatiei intensitatii curentului electric din acel circuit;

tensiunea electromotoare indusa intr-un circuit este egala cu viteza de variatie a fluxului magnetic prin suprafata acelui circuit, luata cu semn schimbat; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:6165 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Care din urmatoarele formulari exprima puterea activa ? puterea care se regaseste in circuit sub forma de caldura si putere mecanica; energia transferata in unitatea de timp circuitului de catre sursa de alimentare;

c). puterea necesara pentru producerea campului magnetic si a campului electric; Bibliografie: Bazele Electrtehnicii I+II Categorie: ID:6168 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Care este semnificatia literei ''Y'' din TYIR (fascicul de conductoare izolate torsadate) ? fasciculul de conductoare trebuie legat in stea; izolatia conductoarelor este din polietilena; izolatia conductoarelor este din policlorura de vinil;

d). izolatia este rezistenta la intemperii; Bibliografie: 3.2 LJ-FT-47-2010,art1.4.2. Categorie: ID:5933 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Instalatiile de protectie impotriva incendiilor pot fi: instalatii de detectare a gazelor neinflamabile; instalatii de detectare,semnalizare si alarmare la incendiu; instalatii de evitare a fumului si a gazelor fierbinti;

d). instalatii de inhibare a exploziei; Bibliografie: Ord.MAI 163/2007,art.52(2) Categorie: PSI Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

89

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5958 a). b). c). d). Limitarea efectelor radiatiei in caz de incendiu,se asigura prin controlul urmatorilor parametri: distante de siguranta normate intre constructii; minimizarea zonelor vitrate neprotejate; comportarea la foc a partilor vitrate sau opace ale fatadelor;

performanta de reactie la foc si de rezistenta la foc din interior si exterior a produselor pentru fatade; Bibliografie: Ord.MAI 163/2007,art.69(2) Categorie: ID:5718 a). b). PSI Ce se intelege prin accident usor? eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea primelor ingrijiri medicale,fara sa antreneze incapacitate de munca; eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de trei zile; Punctaj: 4

eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de o zi; Bibliografie: Legea 319/2006,art.5q c). Categorie: ID:5969 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Ce informatii trebuie marcate pe scurtcircuitoare, in vederea utilizarii acestora? sectiunea conductoarelor, marimea curentului de scurtcircuit pentru trei secunde, din fabricatie si marcajul de identificare; sectiunea conductoarelor, marimea curentului de scurtcircuit pentru o secunda, din fabricatie si marcajul de identificare; sectiunea conductoarelor, marcajul de identificare si subunitatea de exploatare gestionara;

d). sectiunea conductoarelor, marcajul de identificare si instalatiile in care pot fi utilizate; Bibliografie: IPSSM IEE 2007,art.206 (4),(5) Categorie: ID:6080 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Pentru evitarea tensiunii inverse (din joasa in inalta tensiune) prin transformatoarele de masura,acestea trebuie separate electric si pe partea de joasa tensiune ,dupa caz,prin: debrosarea intreruptoarelor; demontarea unor portiuni de bara; scoaterea patroanelor sigurantelor fuzibile;

a). b). c).

d). deconectarea intreruptoarelor nedebrosabile si blocarea lor cu lacat; Bibliografie: IPSM IEE-2007,art.52(4) Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

90

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:6081 a). b). c). Masurile tehnice de securitate in munca in zona de lucru pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica,sunt asigurate de: executanti,conform atributiilor ce le revin in cadrul lucrarii; seful de formatie operativa,daca este admitent; seful de lucrare;

d). admitentul impreuna cu seful de lucrare; Bibliografie: IPSM IEE-2007,art.76(2) Categorie: ID:5719 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In conformitate cu prevederile standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice,o intrerupere scurta este definita: intrerupere cu durata de maximum 3 secunde; intrerupere cu durata intre 1 secunda si 3 minute;

c). intrerupere cu durata intre 1 secunda si 1 minut; Bibliografie: Ordinul ANRE 28/2007,art.6(1) Categorie: ID:5720 a). b). c). LEGISLATIE Punctaj: 4

In conformitate cu prevederile standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice,o intrerupere lunga este definita: intrerupere cu durata de peste 3 minute; intrerupere cu durata de peste 2 minute; intrerupere cu durata de peste 1 minute;

d). intrerupere cu durata de peste 3 secunde; Bibliografie: Ordinul ANRE 28/2007,art.6(1) Categorie: ID:5959 LEGISLATIE Punctaj: 4

Conform standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, OD informeaza utilizatorii cu privire la data,ora si durata intreruperilor necesare pentru executarea lucrarilor de dezvoltare si mentenanta: cu minimum 24 de ore inainte de intrerupere; cu minimum 15 zile lucratoare inainte de data de incepere a lucrarilor; cu minimum 10 zile lucratoare inainte de data de incepere a lucrarilor;

a). b). c).

d). cu minimum 15 zile calendaristice inainte de data de incepere a lucrarilor; Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007,art.11(1) Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

91

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JT
ID:5960 Conform standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice,daca un consumator aduce la cunostinta OD cu confirmare medicala de la un medic specialist,vizata si de doctorul de familie,ca o persoana locuind la adresa consumatorului necesita mentinerea in viata prin aparate electrice,OD trebuie: sa inregistreze adresa drept o instalatie speciala,din motive umanitare; sa ia toate masurile pentru evitarea deconectarii consumatorului; sa ii puna la dispozitie, contra cost,o sursa independenta de energie electrica in perioada executarii lucrarilor de mentenanta si dezvoltare programate;

a). b). c).

d). sa ofere consumatorului un numar de telefon de urgenta; Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007,art.15(1) Categorie: ID:6161 a). b). c). LEGISLATIE Punctaj: 4

Sistemul electroenergetic este definit ca: totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice;

ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Bibliografie: Legea 13/2007,art.3,60. d). Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4

353 Nr. total de intrebari din baza de date

Lista intrebari teorie

Paq:

92

07.07.2011

09:36:06