Sunteți pe pagina 1din 7

PROGRAMA ACTIVITATILOR DE MATEMATICA IN GRADINITA LA GRUPA MIJLOCIE

OBIECTIVE CADRU, OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE COMPORTAMENT

OBIECTIVE CADRU Dezvoltarea operatiilor intelectuale prematematice Dezvoltarea capacitatii de a intelege si utilize numerele si cifrele Dezvoltarea capacitatii de recunoastere,denumire,construire si obutilizare a formelor geometrice Dezvoltarea capacitatii de a utilize correct unitatile de masura,intrebuintand un vocabular adecvat Dezvoltarea capacitatii de rezolvare de probleme prin achizitia de strategii didactice

Dezvoltarea operatiilor intelectuale prematematice

OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE COMPORTAMENT Copilu sa poata: Obiectiv de referinta:Sa inteleaga reletiile spatiale,sa plaseze diferite obiecte intr-un spatiu dat ori sa se plaseze corect el insusi in raport cu un reper dat. Exemple de comportament: Sa utilizeze si sa construiasca figure(spatii) deschise s-au inchise; Sa schimbe forma si marimea figurilor inchise;sa spuna care obiect este mai aproape s-au mai departe,utilizandu-se pe sine ca pinct de reper; Sa spuna unde se gaseste el in raport cu un anumit spatiu\obiect din spatiu(in camera,in afara camerei,pe scaun,sub masa,langa colegul sau,etc.); Sa ordoneze obiectele peste,pe,deasupra,inauntrul sau in afara unui spatiu\obiect dat sau construit de el;

Obiectiv de referinta:Sa perceapa desfasurarea unor evenimente temporale in raport cu propriile sale activitatii.

Exemple de comportament:

Sa raspunda cu un comportament adecvat la indemnuri de tipul:acum asteptam,sa facem randul,intai faci,apoi facietc. Sa aprecieze momentele temporale in functie de activitati(intai mananc,apoi ma joc,etc.) Sa utilizeze repere cronologice commune clasei(in functie de activitatile din orar),cum ar fi:inainte de ctivitatea de picture copilu de serviciu pregateste si imparte pensulele;

Obiectiv de referinta:Sa realizeze clasificari de obiecte si finite(dupa unul sau mai multe criterii associate) Exemple de comportament: Sa clasifice obiecte dupa criteriul culorii; Sa clasifice obiecta pe baza criteriului formei; Sa clasifice obiecte dupa criteriul marimii;

Obiectiv de referinta:Sa realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori gasite de ei insusi. Exemple de comportament: Sa ordonezele obiectele dupa culoare,de la culoarea cea mai deschisa la culoarea cea mai inchisa si inverse; Sa ordoneze obiectele dupa lungime,de la cel mai lung la cel mai scurt si invers;

Obiectiv de referinta:Sa stabileasca relatii intre obiecte si grupe de obiecte,dupa diferite criterii,realizand comparatii.

Exemple de comportament: Sa selecteze obiecte identice,aranjandu-le in perechi si aratand care obiecte sunt la fel; Sa compare doua betisoare sis a identifice care este mai gros,mai lung etc.; Obiectiv de referinta:Sa construiasca diferite structuri dupa un model dat. Exemple de comportament: Sa construiasca o structura de obiecte utilizand diferite criterii(obiecte rosii,albastre;obiecte mici;obiecte noi ete.) Sa construiasca(din,cuburi,jetoane etc.)o forma geometrica,dupa un model dat;

DEZVOLTAREA CAPACITATII DE A INTELEGE SI UTILIZA NUMERELE SI CIFRELE OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE COMPORTAMENT Copilul sa poata:

Obiectiv de referinta:Sa numere de la 1 la 5,recunoscand grupele de obiecte si cifrele corespunzatoare.

Exemple de comportament: Sa construiasca grupuri de obiecte prin corespondenta de unu la unu(pana la 5 elemente); Sa realizeze corespondenta de unu la unu pentru a arata ca un sir(grup)este mai mare sau mai mic; Sa recunoasca cifrele1,2,3,4,5; Sa puna in corespondenta cifra cu numarul de obiecte; Sa traseze cifrele 1,2 ,3,4,5 peste linii deja trasate; Dezvoltarea capacitatii de recunoastere,denumire,construire si utilizare a formelor geometrice OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE COMPORTAMENT Copilul sa poata:

Obiectiv de referinta:Sa recunoasca,sa denumeasca,sa construiasca si sa utilizeze forma geometrica cerc.

Exemple de comportament: Sa identifice cercul dintr-o multime de alte forme geometrice; Sa identifice cercul dintr-o multime de forme construite prin curbe inchise; Sa construiasca cercul folosind diferite obiecte(cuburi,bile,margele, jetoane); Sa traseze un cerc trecand cu creionul peste o linie deja trasata; Sa deseneze un cerc avand modelul in fata; Sa deseneze cercul dupa o comanda verbale; Obiectiv de referinta:Sa recunoasca,sa denumeasca,sa construiasca si sa utilizeze forma geometrica patrat. Exemple de comportamente: Nota:Aceleasi tipuri de comportamente ca la obiectivul anterior.

Dezvoltarea capacitatii de a utiliza corect unitatile de masura, intrebuintand un vocabular adecvat

Copilul sa poata: Obiectiv de referinta: Sa masoare lungimi, inaltimi si latimi, utilizand unitati de masura nestandardizate si unitati etalon. Exemple de comportament: Sa masoare cu pasul o distanta; Sa masoare cu palma o lungime; Sa compare lungimile a doua sau mai multe obiecte si sa spuna care obiect este mai lung, mai scurt ori daca au aceeasi lungime; Sa compare inaltimile a doua sau mai multe obiecte si sa spuna care obiect este mai inalt, mai scund ori daca au aceeasi inaltime; Sa masoare lungimi cu ajutorul unor cuburi, betisoare,fasii de hartie,creioane etc; Obiectiv de referinta: Sa masoare greutatea obiectelor utilizand unitati de masura nestandardizate si etalon.

Exemple de comportament: Sa afle care obiect este mai greu sau mai usor, utilizand balante improvizate, cu greutati din cuburi, pietre, alte obiecte luate drept unitate de masura; Sa verbalizeze activitatea de masurare a greutatii obiectelor utilizand termeni adecvati ( greu,usor, la fel de greu, la fel de usor etc);

Obiectiv de referinta: Sa masoare timpul prin intermediul ordonarii evenimentelor, precum si cu ajutorul instrumentelor adecvate.

Exemple de comportament: Sa spuna ce se intampla inainte si dupa fiecare eveniment (activitate ); Sa spuna care activitate( eveniment) are loc : prima, a doua, ultima; Sa spuna care activitate( eveniment) a durat: mai mult/mai putin;

Program Gr dini a WeeKid


Structura anului scolar 2011-2012

Semestrul I
Cursuri: Luni, 12 septembrie - vineri 23 decembrie 2011 (n perioada 22-30 octombrie 2011, clasele din nv mntul primar i grupele din nv mntul pre colar sunt n vacan . Vacan a de iarn : Smb t , 24 decembrie 2011 - duminic , 15 ianuarie 2012 Semestrul II Cursuri: Luni, 16 ianuarie 2012 - vineri, 6 aprilie 2012. Vacan a de prim var : Smb t , 7 aprilie 2012 - duminic , 22 aprilie 2012. Cursuri: Luni, 23 aprilie 2012 - vineri, 22 iunie 2012. Vacan a de var : Smb t , 23 iunie 2012- duminic , 9 septembrie 2012.

n zilele libere prev zute de lege nu se organizeaz cursuri: Joi, 1 decembrie 2011 - Ziua na ional a Romniei Mar i, 1 mai 2012 - Ziua Muncii Luni, 4 iunie 2012 - A doua zi de Rusalii

Gr dini a WeeKid promoveaz un curriculum original i complex, bazat pe nsu irea de cuno tin e din toate domeniile i pe formarea competen elor i capacit ilor necesare integr rii cu succes n nv mntul primar de stat i particular. Gr dini a WeeKid are la baz programa activit ilor instructiv-educative, MECTS, urm rind un sistem de instruire complex, n domeniul cognitiv, afectiv i psihomtor, structurat pe domenii experientiale:
y y y y y

Domeniul: Domeniul: Domeniul: Domeniul: Domeniul:

limba i comunicare tiinte (activit i matematice, cunoa terea mediului) om i societate (educa ie pentru societate, activit i practice) estetic i creativ (educa ie plastic i muzical , dramatizare) psihomotric (educa ie fizic , activit i de consiliere psiho-pedagogic )

Unit ile de nv are sunt structurate pe principiul strategiilor de instruire multidisciplinare. Fiecare unitate de nv are con ine poezii, cntece, pove ti i activit i instructiv-educative respectnd tematica abordat , activit i artistice, activit i practice de decupare i lipire, fi e de

lucru individuale, prezent ri cu material intuitiv, instruire cu material audio-video, instruire asistat de calculator, joc de rol, exerci ii fizice, activit i tematice extracurriculare. Oferta atractiv a programului intensiv de limb englez , introduce copiii n tradi iile na ionale i interna ionale ale s rb torilor de iarn , Cr ciunul, Anul Nou, cele de Pa te, f cndule cunoscute i elemente din istoria Angliei, a continentului American, mbinate cu tradi iile i obiceiurile aduse de coloni tii europeni; Halloween,Thanksgiving,Valentine's Day. Domeniul limba i comunicare Dezvoltarea exprim rii orale, ntelegerea i utilizarea structurilor verbale:
y y y y y

Dezvoltarea auzului fonematic pentru limba englez ; Audierea materialului literar pe diferite suporturi; Povestire dup imagini; Memorizare, recitare; Joc de rol, dramatizare.

Elemente grafice preg titoare scrisului:


y

Pozi ia corect a corpului, a minii i a instrumentului de scris respectnd m rimea , spa ierea i direc ia de la stnga la dreapta a scrisului

Domeniul tiin elor Cunoa terea mediului:


y y y y y y y y y

Corpul uman; Animale preistorice, s lbatice, domestice; Anotimpuri; zi, s pt mn , lun , an; Principalele forme de relief; Tradi ii i obiceiuri specifice diferitelor popoare; Principalele zone de clim cu fauna i flora specific ; Fenomene ale naturii i modul de producere al acestora; Sistemul solar; Mituri i legende despre geneza p mntului.

Educa ie matematic :
y y y y

Recunoa terea i caracterizarea formelor geometrice plane i n spa iu; Rela ii de coresponden pe baza unor nsu iri: form , m rime, culoare; Recunoa terea i utilizarea cifrelor, numerelor i a unit ilor de m sur ; Rezolvare de probleme simple.

Domeniul om i societate

y y y y y y

No iuni de integrare social (membrii familiei, colegi, gr dini ); Profesii i meserii; Elemente de arhitectur specific din diverse zone geografice; S rb torile cre tine: Cr ciun, Pa te; S rbatori interna ionale: Halloween, Ziua Recuno tin ei, Sfntul Valentin; Tradi ii i obiceiuri specifice na ionale i interna ionale.

Domeniul estetic si creativ


y y y y y

Pictur /desen; Decupare/colaj; Modelaj; Activit i casnice i de gr din rit; Interpretare artistic i joc, rol.

Domeniul psiho-motric Educa ie fizic :


y y y

Deprinderi motrice de baz i aplicativ utilitare; inuta corporal corect n pozi ia stnd, eznd i n deplasare; Atitudini de cooperare, spirit de echip , de competi ie, fair- play.

Activit i de consiliere i orientare:


y y y y

ntlinirile trimestriale educator-psiholog-p rinte Consilierea n cazurile copiilor cu dificult i de nv are Grup de dezvoltare personal Exerci ii de optimizare a comunic rii 2010 Centrul de Educare Permanent PLUS ONE