Sunteți pe pagina 1din 5

Informa ii cum de creat un SRL n Moldova

Cuprins
Lansarea afacerii proprii n 10 pa i Lista de documente ce trebuie de prezentat la diferite institu ii Adresele institu iilor Referin e

Lansarea afacerii proprii n 10 pa i


Mul i sunt ast zi nemul mi i de veniturile pe care le au, fapt care i determin s se gndeasc la lansarea unei afaceri. S vedem cum are loc procesul nfiin rii unei firme de tip SRL n Republica Moldova. De i se vorbe te tot mai mult despre simplificarea procesului de activitate a unei ntreprinderi, promovarea unor reforme cu caracter mai liberal, totu i procesul de creare a unei ntreprinderi r mne destul de anevoios. 1. Mai nti de toate trebuie s ne hot rm n ce domeniu dorim s activ m, s schi m un scurt business-plan, i pute i da start ini iativei dumneavoastr . 2. Mergem la Camera nregistr rii de stat, (Chi in u str. tefan cel Mare 73, tel: 27-73-18) cu un singur document Buletinul de identitate. Dar, n moment ce dori i s scrie i cererea pentru nfiin are, este bine s ave i n minte cteva variante pentru Denumirea firmei, i domeniile de activitate. Conform legisla iei, la nregistrare pute i prezenta 5 domenii diferite de activitate, fapt care v asigur un orizont mai larg n activitatea pe care o ve i desf ura. n caz c nu reu i i ntr-o direc ie cu siguran c ve i reu i n alta. Ulterior nregistr rii ve i putea face modific ri i ad ugiri n acest sens. Registrul de stat face verificarea dac nu ave i datorii c tre Inspectoratul Fiscal. V va oferi un certificat pentru deschiderea unui cont bancar temporar i o not privind data vizitei urm toare. Suma necesar care trebuie s-o pl ti i este de 544 pentru un SRL. Procesul de nregistrare dureaz 5 zile, n caz de urgen v va costa 965 lei. Not : Dac pune i adresa juridic la o adres unde nu ave i viza de re edin , atunci e necesar s prezenta i contractul ce confirm proprietatea. Va fi necesar de f cut o copie la contract i de l sat la CIS. 3. Mergem s deschidem contul n banc . Pentru asta ve i avea nevoie de Buletinul de identitate i copia acestuia i desigur certificatul de la Camera nregistr rii de Stat. Scriem o nou cerere de deschidere a contului i pl tim suma statutar minim de 5400 lei. Dac firma are mai mul i asocia i(de exemplu a i implicat n afacere pe un bun prieten care are o experien bogat n afaceri), este permis de a investi doar 40 % din suma necesar . 4. Ne ntoarcem la Camera nregistr rii de Stat. Primim pachetul de documente, unde intr Decizia despre nregistrare, extrasul din Registru, certificat de nregistrare, decizia voastr personal de nfiin are a firmei,(daca sunte i fondator unic) sau Procesul Verbal al

adun rii asocia ilor (daca sunte i mai mul i fondatori). De obicei actele, precum Statutul firmei, sunt ntocmite de lucr torii Camerei. Pe ultima pagin se descrie pas cu pas unde trebuie s merge i pentru a fi luat la eviden , unde s duce i documentele. Pentru orice eventualitate face i 5 copii a tuturor documentelor i un Dosar pentru p strare, pentru a preveni incomodit ile n caz de pierdere a dosarului. 5. Mergem la Biroul Na ional de Statistic (Chi in u, str.Grenoble,106 tel.: 40-30-00) Ridic m certificatul cu codurile de activitate conform clasificatorului CAEM. Aten ie! Acest Document se emite gratuit. 6. Emitem un ordin de angajare a unui contabil, i mpreun cu el mergem la inspectoratul fiscal teritorial, lund cu noi toate documentele i copiile acestora unde acestea sunt perfectate. 7. Ne rentoarcem la Banc contul temporar trebuie convertit n unul permanent. Pentru asta Dumneavoastr mpreuna cu contabilul ( i cu asocia ii), va trebui s viza i la notar ambele semn turi (120 150 lei). Printr-o procedur asem n toare ve i trece i la Banca. Este foarte important prezen a fizic a tuturor p r ilor, care au tangen cu firma. Pentru serviciile b ncii la ntre inerea contului ve i achita circa 25 lei lunar. 8. Pentru a nu achita o amend de 200 de lei, trebuie n termen de 10 zile, trebuie s merge i la Casa Na ional de Asigur ri Sociale (str. tefan cel Mare i Sfnt, 73; tel: 27-73-18) 9. Apoi n termen de o lun trebuie s merge i la Biroul de Statistic . Pentru a perfecta actele ca ulterior a prezenta rapoartele. 10. Mergem la compania Na ional de asigur ri medicale. Ne nregistr m. Aceasta este punctul final. Prima etap a fost ncheiat cu succes. Acum sunte i proprietarul propriei firme, cu care va pute i mndri. Dac domeniul de activitate ales prevede i ob inerea unei licen e la Camera Licen iere (Chisinau, bd.Stefan cel Mare i Sfnt, 124; tel:27-23-36) i de la Prim rie. n rest r mne etapa cea mai interesant , activitatea economic propriu-zis , de care va depinde profitul firmei. V ur m succes!!!

Lista de documente ce trebuie de prezentat la diferite institu ii


La biroul na ional de statistic pentru a ob ine adeverin a de confirmare a codurilor statistice vom avea nevoie de:
y y

copia la certificatul de nregistrare copia extrasului din registru de stat Copia certificatului de nregistrare Extrasul din registru de stat sau copia autentificat notarial Fisa cu specimene de semn turi i ambrenta tampilei, autentificate notarial, 2 exemplare. Cei de la notariat tiu cum s le completeze, dar va trebui s lu m de la banc blancurile.

La banc avem nevoie de, cel pu in acestea sunt necesare la Banca de Economii:
y y y

Ordinul de numire n func ie a contabilului- ef, copia buletinului de identitate a contabilului. Copia buletinului a administratorului ce conduce srlul. Cerere de deschidere a contului. Chestionarul pentru aentul economic. Copia statutului. Copia adeverin ei de atribuire a codurilor statistice. tampila i copiile la certificatul de nregistrare extrasul din registru de stat contract de vnzare/cump rare sau arend pentru adresa juridic adeverin a de atribuire a codurilor statistice, ob inut la BNS. ordinul de angajare a contabilului- ef buletinul contabilului- ef buletinul administratorului decizia privind nregistrarea persoanei juridice, de la CIS decizia fondatorilor, de la CIS o map certificatul de nregistrare extrasul din registru de stat adeverin a de atribuire a codurilor statistice, ob inut la BNS. certificatul de nregistrare copia certificatului de nregistrare

y y y y y

Pentru a ne nregistra la inspectoratul fiscal, prezent m


y y y y y y y y y y

Pentru agen ia teritorial de statistic , copiile la:


y y y

Pentru Compania Na ional de Asigur ri Medicale:


y y

Ne ducem pe adresa indicat mai jos la etajul 3, cerem de la biroul de informa ii blancul pentru persoane juridice, -l complet m i mergem cu documentele, formularul i tampila n biroul 308. Acolo ne elibereaz un certificat c am fost luat la eviden . Pentru firmele din Chi in u, agen ia lucraz de luni pn joi. Pe urm n fiece lun pn pe data de 7 mergem la ei n biroul 310 cu rapoartele tip rite n 2 exemplare i pe usb-flash n format electronic. Pentru Compania Na ional de Asigur ri Sociale:
y y y

copia certificatului de nregistrare copia extrasului din registru de stat

i originalul

certificat de la banc c ave i cont deschis

y y y y

rechizitele bancare adeverin a de atribuire a codurilor statistice, ob inut la BNS. decizia privind luarea la eviden a de stat, ob inut la CIS. o map , nu n eleg de ce trebuie i obiecte de prezentat ;-)

Adresele institu iilor


y

Inspectoratul fiscal, Chi in u, sec. Centru: str. Varlaam 69. tel: 82-31-83, biroul 131, http://www.fisc.md Agen ia teritorial de statistic , Chi in u, os. Hnce ti, 53a: vizavi de pia a Docuceaev, tel: 73-95-81, http://www.statistica.md CNA Medicale: Chi in u, Vasile Lupu, 18. Intersec ie cu strada de la Moldexpo. tel: 59-37-91, http://atchisinau.com.md CNA Sociale: Chi in u, 31 August 1989, 87. tel: 54-85-00, http://www.cnas.md

Referin e
y y

Pa ii necesari pentru a deschide o afacere nou CIS - nregistrarea persoanelor juridice i ntreprinz torilor individuali

Ceva detalii: Pentru inregistrarea intreprinderii veti suporta urmatoarele cheltuieli: Raspuns. Taxele legale: 1. Taxa pentru inregistrare - S.R.L.; 250 lei (urgenta 500 lei) 2. Perfectarea actelor -108 lei (urgenta 216 lei) 3. Rezervarea denumirii - 39 lei (pentru una luna) 4. Extras din Registru - 126 lei 5. Publicarea in Buletinul Camerei Inregistrarii de Stat - 54 lei 6. Aprobarea denumirii la Centrul de terminologie - 15 lei 7. Stampila - 226 lei (sau una mai sofisticata 290 lei) + 9 lei + 15 lei 8. Taxa de timbru (0,5 % din marimea capitalului social) 25 lei 9. Alte cheltuili inclusiv serviciile notarului pentru deschiderea

contului bancar si perfectarea de copii legalizate circa 500 de lei. Total (pentru inregistrarea timp de 24 de ore): 1789 lei (circa 110 euro)

La acestea se adauga Capitalul social care urmeaza a fi varsat din numele asociatului pentru S.R.L. 5400 lei (circa 328 euro); (atentie, acesti bani ramin la contul companiei si pot fi liber utilizati de catre noua companie dupa finalizarea procedurii de inregistrare).

Dupa inregistrarea companiei, in termen de cel mult 10 zile aceasta urmeaza a fi pusa la evidenta, in mod separat, la Inspectoratul fiscal, CNAS (asigurari sociale), CNAM (asigurari medicale), Sectia financiara (alta decit Inspectoratul fiscal), Biroul de statistica.

Finalmente veti avea nevioe, dupa inregistrare, si de licenta care se elibereaza de Camera de licentiere. Taxa legala pentru licenta este de 2500 lei.

Evaluare