Sunteți pe pagina 1din 2

Documente SSM

Documentatia de ssm cuprinde urmatoarele: Dosarul 1: Contractul 1. Contract cu serviciul extern de prevenire si protectie

Dosarul 2: Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala 1. Decizie comisie evaluare 2. Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala 3. Plan de prevenire si protectie

Dosarul 3: Instructiuni proprii 1. Instructruire introductiv generala 2. Masuri prim ajutor 3. Instructiuni proprii pentru toate categoriile de personal si pentru toate locurile de munca din unitate

Dosarul 4: Acte (decizii, tematici, planuri) 1. Decizie lucrator desemnat ssm 2. Decizie conducatori loc de munca 3. Decizie persoane care acorda masuri de prim ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor 4. Tematici de instruire pe cele 4 tipuri de instruire 5. Plan de instruire a lucratorilor pentru anul in curs 6. Plan de semnalizare de securitate

Dosarul 5: Normativ intern de acordare EIP 1. Normativ intern de acordare EIP

Dosarul 6: Serviciul intern de prevenire si protectie - daca e cazul 1. Decizie constituire serviciu intern de prevenire si protectie - daca e cazul

Dosarul 7: Comitetul de securitate si sanatate in munca (CSSM) - daca e cazul 1. 2. 3. 4. Decizie constituire comitetul de securitate si sanatate in munca - daca e cazul Statutul CSSM - regulament de functionare Convocatoare Procese verbale

Dosarul 8: PV de control 1. PV de control intern 2. PV de control ale ITM

Dosarul 9: Registru de evidenta a accidentelor 1. Registru de evidenta a accidentelor

Dosarul 10: Altele 1. Plan propriu - pentru santiere - daca e cazul 2. Planul ac iune pentru pericol grav i iminent - daca e cazul