Sunteți pe pagina 1din 6

Receptarea textelor literare - cerc pedagogic -

Naghibaur Floriana-Diana Scoala cu clasele I VIII Negoi

Receptarea textelor literare


Prea mul i cred c literatura e un scris, nu un sens Nicolae Iorga nc din cele mai vechi timpuri, literatura a fost perceput ca o modalitate de p trundere n lumi imaginare, lumi fantastice, cu alte cuvinte n lumea scriitorului. ns , aceast abandonare ntr-un cadru imaginar trebuie f cut n elegnd esen a textului literar i nu doar prin simplul fapt c mi-a placut. Cu alte cuvinte, cititorul trebuie s citeasc dincolo de textul literar, printre rnduri, pentru a ntelege esen a, nu doar A adar, receptarea diferit a textul literar de la un receptor la altul, presupune repetarea i reproducerea structurii activit ii creatoare a artistului (prin co-operare i post-crea ie), dar n ordine invers (Victor Ernest Ma ek). n plus, din pespectia didactic , o bun receptare a textului literar presupune cunoa terea condi iilor subiective i a impedimentelor de ordin tehnic, inerente att lecturii, ct i interpret rii (incapacitatea elevului de a surprinde mesajul global al operei, dificult ile n interpretarea anumitor imagini artistice, sensibilitatea lui, blocajele de diferite tipuri, gustul estetic primitiv, neevoluat etc.), ceea ce este foarte important, acceptarea elevului nu ca un element de referin interpretarea unei opere literare. Astfel, din perspectiva subiectivismului recept rii, speciali tii mentioneaz : a) interesul, ce direc ioneaz aten ia receptorului spre textul literar (Ce comunic textul?, Despre ce este el?) i respectul, care men ine specificitatea operei de art , mpiedic confundarea ei cu lucrurile fizice ale universului cotidian. Din aceast condi ie rezult literar . Or, privirea gr bit interpretare rigid , opac b) orientarea hedonist i un obiectiv important al activit ii profesorului: stimularea interesului elevilor pentru opera i distrat asupra operei literare nu poate duce dect la o i superficial ; i comunicativ , n sensul c cititorul se a teapt ca n urma pasiv, ca un simplu beneficiar al mesajului estetic, ci ca partener de dialog, care i va aduce contribu ia la n elegerea i

aparen a.

dialogului cu textul s simta pl cere, satisfac ie estetic . Din acest punct de vedere,

ntreb rile ce solicit opinia personal a elevului despre impresiile l sate de oper , ori atitudinea lui fa de personajul literar sunt deosebit de importante: Ce p rere ai tu despre de opera literar , personaj?, Ce crede i fiecare dintre voi despre personajul n cauz ?. De asemenea, apelnd la atitudinea criticilor literari, dar mai ales a nsusi autorului fa (Care-i atitudinea criticilor literari X, Y fa de personaj?, Releva i atitudinea

scriitorului din felul n care a fost construit personajul?) elevii i mp rt esc impresiile, prin compararea punctului propriu de vedere cu celelalte; c) orientarea cognitiv n eleas ca un interes al receptorului pentru oper ca surs de noi cuno tin e (despre un nou scriitor, despre o alt viziune asupra problemei, despre caracteristicile unei formule estetice pu in ori deloc cunoscute etc.); d) orientarea axiologic exprimat prin identificarea cititorului cu personajele din oper , care i sunt mai apropiate din perspectiva orient rii sale valorice i care pot incita coparticiparea sa la universul ideatic al operei (Cum ai ac iona tu n locul personajului? De ce ai proceda anume a a?, Cum i califici acest comportament? Cu care personaj n nici un caz nu te po i identifica? De ce?); e) dorin a cititorului de a- i proiecta propria for coparticipnd, astfel, printr-un act de post-crea ie. Cercetnd mecanismul recept rii artistice, savantul rus N. A. Cu aev scoate n eviden urm toarele etape: a) preg tirea elevului pentru lectura textului (motive, interese, necesit i); b) exprimarea unei atitudini etico-estetice fa de opera n cauz ; imaginativ asupra operei,

c) exprimarea unor tr iri, emo ii (conform opiniei lui Tudor Vianu, aten ia individului care n fa a artei ncearc numai senza ii organice, asocia ii i sentimente este concentrat asupra propriului eu, nu asupra obiectului exterior. Efectul r scolitor sau nvior tor al artei, asocia iile pe care le esem n jurul ei, sentimentele pe care le tr im n leg tur cu ea ne fixeaz nl untrul subiectivit ii noastre); d) recrearea con inutului imagistic al operei; e) formularea unor ra ionamente; f) exprimarea unor opinii; g) aprecierea operei de art (gustul estetic, judec ile artistice etc.).

Din perspectiva didactic , practica colar a scos n eviden receptare a operelor artistice:

cteva niveluri de

Receptarea creativ

Receptarea intelectual-apreciativ

Receptarea sentimental

1) Receptarea sentimental Avnd n vedere faptul c , n procesul de receptare, cititorii nu sunt preocupa i de opera ns i, ci de propriile reac ii sentimentale, pe care ea le provoac (de obicei acestea nefiind profunde, ci putnt fi repede nlocuite de altele, n urma unor noi impresii). Mai mult dect att, elevii nu- i pot raporta st rile tr ite n procesul de receptare a operei la o realitate concret , pe ei nu-i intereseaz viziunea autorului asupra lumii pe care o creeaz n oper . De exemplu, la ntrebarea profesorului de ce le-a pl cut / nu le-a pl cut, povestirea C prioara de Emil Grleanu, ei reproduc ideea desprins din text (Mi-a pl cut, pentru c se poveste te despre o c prioar care voia s - i duc puiul n vrful muntelui. Pe drum ea se ntlne te cu lupul, care o atac . Pn la urm c prioara moare, iar puiul ei fuge). Cu alte cuvinte, ideile emise de ei se rezum de multe ori la mi place / nu-mi place, n via a a ceva nu este posibil, e plictisitoare, n-am n eles nimic etc., ace ti elevi reprezentand tipul receptorului naiv. Din acest motiv, profesorul nu va da sarcini de rezolvare ce presupun extragerea unor informatii clare din text de tipul: Ce gnde te c prioara despre puiul ei?, Unde vrea c prioara s - i duc puiul?, Cu cine se ntlne te c prioara?, Ce ntreprinde c prioara ca s - i salveze puiul etc, ci se va descifra a textului, se vor explicare unele cuvinte.

2) Receptarea intelectual-apreciativ , se caracterizeaz

prin faptul c

elevii

demonstreaz abilit i de interpretare a textului studiat, analizeaz , dezv luie specificul unor judec i, idei existente deja n critica literar , dar necunoscute de ei n i i, se ndreapt de cele mai dese ori spre acele elemente a c ror perceptibilitate este obligatorie pentru n elegerea semnifica iilor generale ale operei. Ei se pot identifica cu personajele, detaliaz i aprofundeaz un aspect sau altul al operei. Profesorul va ncuraja activitatea acestor elevi prin formularea unor sarcini / ntreb ri care sa-i ajute s - i formeze ideile, realiznd comentarii unitare, s dep easc fragmentarismul. Or, la aceast etap asocierea sentimentului, a tr irilor elevilor cu diferi i factori intelectuali se realizeaz mai greu. Se observ o orientare exagerat asupra aspectului formal al operei, f r inten ia de a p trunde forma interioar , nucleul ideatic existen ial al operei. Perceput fragmentar, unilateral, opera nu poate s le produc acea tr ire, ca treapt intermediar necesar continu rii i des vr irii procesului de receptare artistic . ntreb rile / sarcinile cele mai eficiente sunt, n primul rnd, cele analitice, care ofer posibilitatea de a cerceta n profunzime textul, de a-l examina din diferite unghiuri de vedere Acest nivel poate fi ilustrat prin urm toarea sarcin de lucru: Rela iona i

povestirea C prioara de Emil Grleanu cu Moartea c prioarei de Nicolae Labi . Pronun a i-v asupra modului de relatare a istoriilor pentru care a optat fiecare dintre scriitori. La acest stadiu, discut m despre dou etape de receptare a textului literar: prima este reprezentat de cunoa terea con inutului ncorporat n forma literar ; a doua o constituie cunoa terea realit ii modelat n con inutul specific al operei. Din acest punct de vedere, n procesul de interpretare se va insista deci n mod deosebit asupra sarcinilor menite a-i ajuta pe elevi s descopere aceast a doua realitate, creat de imagina ia autorului.

3) Receptarea creativ La acest nivel elevii sunt capabili s rezolve opera ii logice i probleme complicate, s observe structuri i s opereze cu no iuni abstracte, s decodifice ambiguit ile textului literar, s emit i s formuleze judec i de valoare (unele obiective, altele subiective). rezolvarea Astfel, prin ntreb rile sintetice, adresate elevilor, se ncurajeaz sintetice, fac apel la cuno tin ele pe care le au, la experien a lor de via

creativ , nestandard a problemelor. Cu alte cuvinte, elevii, pentru a r spunde la ntreb rile i estetic , ofer

scenarii de alternativ , intreb rile respective ajutandu-i s se implice personal, s propun o solu ie. Deosebit de important este faptul ca elevii care se caracterizeaz printr-un nivel creativ de receptare a textului artistic studiat vor propune solu ii la sarcinile formulate innd cont de logica construirii personajului, de circumstan ele n care el activeaz tr ie te, de rela iile lui cu lumea operei, de psihologia lui etc. Practica colar i

demonstreaz c , de regul , ei accept variantele scriitorului dar nu pur i simplu, ci din motive bine ntemeiate. A adar, adoptnd o atitudine intelectual n fa a operei de art , elevii fac aprecieri asupra ei. ntreb rile evaluative, care sunt o component necesar a unui demers interpretativ colar, tocmai i ajut s dea anumite calificative. Ca o concluzie general , receptarea unui text literar presupune mbinarea cu succes a nivelurilor de interpretare a unui text literar, elevul fiind capabil sa emita judecati de valoare. n plus, pentru a recepta adecvat o oper de art , elevul trebuie s ncerce s n eleag punctul de vedere al artistului, s p trund n procesul de formare a operei, s intre n dialog cu textul. Profesorului nu-i r mne dect s -l ajute pe elev s realizeze cu succes aceast inten ie.

Bibliografie Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii i literaturii romne n scoal , Iasi, Ed. Polirom, 1999. Vianu, Tudor, Estetica, Ed. Orizonturi, Bucure ti.

S-ar putea să vă placă și