Sunteți pe pagina 1din 1

Prezenta i pe scurt principalele caracteristici ale unui instrument software pentru modelarea proceselor organizationale (altul dect cel

folosit n cadrul orelor de laborator)

Business Excellence Tool este prima aplica ie de modelare a proceselor organiza ionale realizat de o companie din Romnia. Aplica ia a fost deja implementat pentru o parte din modulele software-ului n regim de utilizare cu num r nelimitat de utilizatori n organiza ii care au un num r de peste 20.000 de angaja i. Centrat pe reingineria proceselor organiza ionale, optimizare, managementul perfoman ei i al riscurilor, aplica ia ofer conduc torilor de organiza ii, consultan ilor interni dar i externi un mijloc de perfec ionare i adaptare a organiza iei la criz . ntr-o perioad dificil pentru organiza ii, acest program ofer solu ii pentru optimizarea func ion rii acestora, prin utilizarea unui instrument inteligent, accesibil, de nalt productivitate, pentru modelare organiza ional . Flexibilitatea organiza iilor reproiectate astfel devine nu numai un r spuns la criz dar i un avantaj competitiv prin care companiile pot transforma criza dintr-o amenin are ntr-o oportunitate. Business Excellence Tool este disponibil on-line, fiind instalat pe serverul companiei, iar to i utilizatorii pot avea acces att prin intranet ct i pe internet la aceast aplica ie. Al turi de modelarea proceselor, aplica ia permite managementul dosarului personal al angaja ilor, managementul fi elor de post, raportare intern i managementul performan ei proceselor organiza ionale. Software-ul r spunde la un num r semnificativ de cerin e rezultate din standarde i acte normative, care sunt aplicabile institu iilor publice din Romnia, ns aceast aplica ie este disponibil pentru beneficiari din toat lumea. Modulul de raportare permite crearea de c tre utilizatori a unui num r nelimitat de rapoarte, att de intrare, ct i de ie ire. (rapoarte agregate pe baza formulelor i filtrelor de o complexitate ridicat ).