Sunteți pe pagina 1din 10

Ce face un antrepenor?

Concepte economice cheie: y Spiritului antreprenorial

Descriere: Elevii vor realiza o lista cu caracteristicile asociate antrepenorului , care va fi folosita pentru formarea definitiei acestui termen. Folosind propiile definitii elevii vor putea sa identifice un antrepenor , si sa explice alegerea facuta, deasemenea vor descoperii diferentele aparaute de la un antrepenor la altu. Obiectivele lectiei: Elevii vor: y y Identifica un antrepenor prin recunoasterea caracteristicilor distinctive. Distinge un antrepenor de intraprenor , antreprenor social,comercial sau cu un stil de viata.

Introducere Ce este acel lucru care formeaza un antreprenor? [Definitie: este cel care inoveaza si ia riscuri n dezvoltarea unei afaceri sau a unui produs.]. Ce trasaturi majore detin antreprenori? Cum observati daca o persoana este un antreprenor sau nu? Acestea sunt toate ntrebari extrem de importante despre conceptul de antreprenoriat (spirit antreprenorial), dar ei nu vin cu raspunsuri simple. Pentru a afla mai multe despre cum sa devii un antreprenor, navigati la urmatoarea pagina web, unde veti gasi nijte slideuri, care le vor da elevilor exemple concrete. Resurse Apasati pe siteurile de mai jos , pentru a descoperi mai multe materiale. y Ce este un antreprenor ":? Acest site este utilizat n Activitatea 2. Informa iile cu privire la aceasta pagina vor ajuta elevii s r spund la ntreb ri legate de aceast activitate. www.wisegeek.com/what-is-an-entrepreneur.htm [3] [Atentie: Atunci cand accesati siteul , vor aparea reclame care nu vor putea fi oprite] Doresti sa devii un antreprenor? Elevii trebuie s se uite la slide-urile de la nceputul lec iei pentru a primi un exemplu mai concret, a ceea ce este un antreprenor.

http://career.sdsu.edu/resources/tutorials/entre/ent1c.html [2] y Ce este spiritual antreprenorial? : Va ajuta sa descoperiti definitia antreprenorului.

www.gdrc.org/icm/micro/define-micro.html [4]

y y y

"Fa cunostiinta cu Dave": Pentru a invata mai multe despre Dave Thomas, creatorul Wendy. www.wendys.com/dave/flash.html [6] "AmosWeb Glossarama Economics Glossary": Glosar cu termeni economici. www.amosweb.com/gls/ Istoria Intraprenoriatului : Veti afla mai multe despre diferentele dintre intraprenor si antreprenor www.intrapreneur.com/MainPages/History.html [5]

Desfasurarea activitatii: Activitatea 1 Profesorul va introduce conceptul de antreprenoriat i oferi o defini ie simpl . Defini ia trebuie s precizeze c un antreprenor este cel care detine propia lui afacere. Profesorul poate s utilizeze mai mul i termeni economici [1] pentru a descrie un antreprenor. Profesorul va expune apoi o declara ie deschis : Un proprietar al unei afaceri este ... studen ii ar trebui s se acorde un minut sau dou de gandire i sa realizeze o list cu toate lucrurile pe care le simt potrivite in completarea declaratiei. Elevii vor putea vizita, de asemenea , Vrei sa devii antreprenor? , site care ii va ajuta sa raspunda la intrebare. Raspunsurile ar trebuie sa fie apoi plasate pe banca si o lista master. Elevii ar trebui sa scrie lista respectiva si sa o foloseasca pentru Activitatea 2. Activitatea 2 Profesorul indruma elevii sa navigheze la urmatoarele adrese web: What is an Entrepreneur? [3] What is Entrepreneurship? [4] Dupa ce elevii vor citi informatiile prezentate pe site-uri , vor putea raspunde la urmatoarele intrebari: 1.Care este definitia antreprenorului? [poate sa fie folosita si propia definitie] 2.Ce reprezinta un antreprenor social? [O persoana care creeaza sau inoveaza in domeniul public] Care este diferenta dintre un antreprenor social si unul comercial? 3. Care este definitia data de Investorwords pentru termenul de antreprenor ? [Persoana care initieaza o afacere] 4.Care este definitia oferita de International Society pentru termenul de antreprenor ? [Persoana care initieaza o afacere , asumandu-si riscul.]

5. Definiti un antreprenor lifestyle ? [Persoana care nu se subordoneaza nimanui, este propiul sef, duce o viata lipsita de stres] 6. Ce este un antreprenor? [Acel cineva care nutreste o idee in interiorul companiei] navigate la "The History of Intrapreneuring" [5] diferenta de a fi un antreprenor? [Un antreprenor nu isi asuma riscuri, atat timp cat nu detine afacerea] La sfarsitul aceste activitati, toti elevii vor avea o definitie a termenului antreprenor . Dupa o scurta discutie , indrumati elevii sa deschida urmatorul site web : Meet Dave ( Fa cunostiinta cu Dave ) . Imediat dupa ce au deschis pagina , vor trebui sa urmeze timpul dat si sa raspunda la intrebari. 1. Ce l-a influentat pe Dave Thomas sa intre pe piata restaurantelor? [Raspunsurile pot varia ,dar pot include : dorinta si placerea de munca, experienta acumulata a acestuia etc.] 2. Cand a fost Dave Thomas un intraprenor? [A fost intraprenor atunci cand lucra pentru KFC] 3. De ce a fost riscant pentru D.T. sa deschida un alt restaurant de hamburgeri? [Prietenii lui, i-au spus ca lumea nu mai are nevoie de un alt lant de astfel de magazine] 4. Cum s-a gandit Wendy sa fie diferit fata de alte restaurante? [ Wendy va servi mancarea intr-un stil familial , cu mobile si lumini asociate acestui stil] 5. Doua lucruri care l-au transformat pe Dave intr-un antreprenor? [Detinea propia afacere, si a folosit metoda de francize] 6. Multi antreprenori fac acte de caritabile, si ajuta comunitatea locala. A realizat D.T astfel de lucruri? Cum? [Da, a facut donatii la multe organizatii caritabile ,incluzand si la spitalut St. Jude Children's Hospital , Ohio State Cancer Research Institute and Adoption Works ] 7. S-a incadrat D.T in definitia creata de voi? Da si de ce nu? [Raspunsurile pot varia, dar vor fi contrazise] 8. Ati vazut in D.T un antreprenor inainte de realizarea acestui exercitiu? Explicati de ce ati crezut , sau nu? [Raspunsurile pot varia , dar vor fi bine gandite si explicate] Concluzia 1.Identificati 3 caracteristici associate unui antreprenor. 2. Explicati, folosid exemplul D.T, diferentele majore dintre un intraprenor si antreprenor. 3.Identificati un antreprenor din comunitatea dvs , si motivate aceasta alegere cu propiile convingeri, dovezi. [Raspunsurile pot varia, dar elevii vor arata caracteristicile pe care antreprenorul local le detine ]

Activitatea prelungita: Elevii vor avea ca tema , sa realizeze un interviu cu antreprenorii , identificati in intrebarea 3 din concluzie . Vor trebui sa faca o lista cu intrebari. Profesorul va aproba lista. O data aprobata , elevii vor trebui sa aleaga o data in care se vor intalnii cu acesti antreprenori. Elevii vor creea un scurt eseu despre

persoana aleasa. Eseul va contine informatii despre antreprenor, caractersticile prezentate de acestisa si alte lucruri importante si legate de subiect.

Linku utilizate

1. ^ ^ "www.amosweb.com/gls/" - (www.amosweb.com) 2. ^ ^ "[http://career.sdsu.edu/resources/tutorials/entre/ent1c.html]" - (career.sdsu.edu) 3. ^ ^ "www.wisegeek.com/what-is-an-entrepreneur.htm" - (www.wisegeek.com) 4. ^ ^ "www.gdrc.org/icm/micro/define-micro.html" - (www.gdrc.org) 5. ^ ^ "www.intrapreneur.com/MainPages/History.html" - (www.intrapreneur.com) 6. ^ ^ "www.wendys.com/dave/flash.html" - (www.wendys.com)

Traducere realizata de :Urdes Ionut

What Makes an Entrepreneur?

Key Economic Concepts: Entrepreneurship

Description:

Students will list characteristics associated with an entrepreneur, which will be used to create a definition of an entrepreneur. Using their definition students should be able to identify an entrepreneur and explain why the entrepreneur is an entrepreneur and explain the difference between an entrepreneur and an entrepreneur.

Lesson Objectives:

Students will:

Identify an entrepreneur by recognizing distinguishing characteristics. Distinguish an entrepreneur from an intrapreneur, and commercial, social, and lifestyle entrepreneurs.

Introduction:

What is it that makes someone an entrepreneur? [Economic definition is one who innovates and takes risks in developing a product or business.] What major characteristics do entrepreneurs exhibits? How do you know if a person is an entrepreneur or not? These are all extremely important questions about the concept of entrepreneurship, and they do not come with easy answers. To find out more about

being an entrepreneur go to the following website and look at the slides to give them a more concrete example of what an entrepreneur is.

Resources:

Click on the websites below to check-out the resources "What is an Entrepreneur?": This website is used in Activity 2. The information on this page will help students to answer the questions related to this activity. www.wisegeek.com/what-is-an-entrepreneur.htm [3]

[NOTE: When accessing this site, advertisements and on-line gaming sites may have windows that appear automatically without the user's ability to stop them.]

"Do You Want To Be an Entrepreneur?": Students should look at the slides at the beginning of the lesson to give them a more concrete example of what an entrepreneur is http://career.sdsu.edu/resources/tutorials/entre/ent1c.html [2]

"What is Entrepreneurship?": To help figure out a definition for entrepreneur www.gdrc.org/icm/micro/define-micro.html [4]

"Meet Dave": To learn more about Dave Thomas, the creator of Wendy's www.wendys.com/dave/flash.html [6]

"AmosWeb Glossarama Economics Glossary": To find a glossary of economic terms. www.amosweb.com/gls/ [1]

"The History of Intrapreneuring": To find information about the contrast between intrapreneuring and entrepreneuring www.intrapreneur.com/MainPages/History.html [5]

Process:

Activity 1

The teacher will introduce the concept of entrepreneurship and provide a simple definition. The definition should state that an entrepreneur is one who owns his or her business. The teacher might want to use several economic terms [1] to describe an entrepreneur. The teacher will then pose an open-ended statement: An owner of a business is The students should be given a minute or two to brainstorm over the statement and create a list of all the things they feel would complete the statement. Students could also visit the "Do You Want To Be an Entrepreneur?" [2] website to help them answer the question. The answers should then be placed on the board and a master list developed. The students should write down the master list and have it with them for Activity Two.

Activity 2

The teacher should instruct the students to go to the following web sites: What is an Entrepreneur? [3] What is Entrepreneurship? [4]

[Note: When accessing this site, advertisements and on-line gaming sites may have windows that appear automatically without the user's ability to stop them.]

After the students have read the web-site information the students should answer the following questions.

1. What is the definition of an entrepreneur? [Possible definition may be one who creates a product of his or her own.] 2. What is a social entrepreneur? [One who creates innovation in public fields.] What is the difference between a social entrepreneur and a commercial entrepreneur? [A social entrepreneur works for social goals; a commercial entrepreneur works to earn a profit.] 3. What is Investorwords definition for an entrepreneur? [One who starts a business.] 4. What is the International Society of Entrepreneurs' definition? [One who s tarts a business, assuming all the risk for the sake of profit.] 5. Define a lifestyle entrepreneur? [One who is his or her own boss; one who makes a good living; one who is not on the cutting edge.] 6. What is an entrepreneur? [One who nurtures an idea inside a corporation] Go to "The History of Intrapreneuring" [5] to find out how this different from being an entrepreneur? [The entrepreneur assumes no risk, since he or she is not the owner of the business.]

At the end of this activity, have the students create a definition of the term entrepreneur. Instruct the students that the definition they create may include ideas from the class-generated list as well as material from the questions above. They must also include, along with the definition, an example of someone from their community who fits their definition.

Activity 3

Discuss the students' definitions; in the discussion, clarify the characteristics stated in the definitions. After a short discussion, have the students go to the following web site: Meet Dave [6] . When they reach the page they should click on the first date on the timeline. The students should then follow the timeline and answer the questions that follow. What influenced Dave Thomas to enter the restaurant business? [Answers may vary but should include his enjoyment of the work-- the hands-on experience.] When was Dave Thomas an Intrapreneur? [He was an intrapreneur when he was at Kentucky Fried Chicken.]

Why was it risky for Dave Thomas to open "another hamburger restaurant"? [His friends told him the world did not need one.] How was Wendy's going to make itself different from the other hamburger stores? [Wend'y would serve family style, made to order food, and family style furniture and lights.] What two things made Dave Thomas an entrepreneur? [He owned his own business, and used the franchise method.] Many entrepreneurs make charitable contributions and perform service activities for their communities. Has Dave Thomas done this? How? [Yes, He has made contributions to several charitable organizations including the St. Jude Children's Hospital, the Ohio State Cancer Research Institute and Adoption Works .For Everyone.] Did Dave Thomas fit your definition of an Entrepreneur? Why or Why not? [Answers will vary but should be well explained and defended.] Did you see Dave Thomas as an Entrepreneur before this exercise? Explain why you did or why you did not. [Answers will vary, but should be well thought out and explained fully.]

Click here to take a quiz on Dave Thomas and his restaurant business.

Conclusion:

1. Identify three characteristics that can be associated with an entrepreneur. [Answers will vary] 2. Explain, using Dave Thomas as an example, the major differences between being an Intrapreneur and an entrepreneur.[Inside innovation like at KFC as opposed to starting and running your own business] 3. Identify an entrepreneur from your community and defend your reasons for this choice. [Answers will vary but should be concise and show the characteristics that the local Entrepreneur has and why the student sees this person as fulfilling the role of an Entrepreneur]

Assessment Activity:

The students are asked to interview the entrepreneur that they identified in question number three of the conclusion. They should prepare a list of questions to ask the entrepreneur. The teacher must approve this list. Once approval has been given to the questions, the students should arrange a time to interview the person and then conduct the interview. Upon completion the student should write a short essay on the entrepreneur. The essay should include the characteristics the entrepreneur has shown, the reason they went into the line of work that they are currently doing as well as any other information that is relevant to the topic.

Links Used:

1. ^ ^ "www.amosweb.com/gls/" - (www.amosweb.com) 2. ^ ^ "[http://career.sdsu.edu/resources/tutorials/entre/ent1c.html]" - (career.sdsu.edu) 3. ^ ^ "www.wisegeek.com/what-is-an-entrepreneur.htm" - (www.wisegeek.com) 4. ^ ^ "www.gdrc.org/icm/micro/define-micro.html" - (www.gdrc.org) 5. ^ ^ "www.intrapreneur.com/MainPages/History.html" - (www.intrapreneur.com) 6. ^ ^ "www.wendys.com/dave/flash.html" - (www.wendys.com)

S-ar putea să vă placă și