Sunteți pe pagina 1din 10

Zamfirache Lenuta, an III, ECTS, ID, Botosani

TEMA 1 Coeficient aplicat: 2.65 la coloana 2. Sa se rezolve urmatoarele studii de caz: 1. Se consider urmtoarele date conform tabelelor de mai jos: Se cere: a) analiza evoluiei n timp a cifrei de afaceri fr a lua n consideraie rata inflaiei; b) analiza evoluiei n timp a cifrei de afaceri lund n consideraie rata inflaiei; e) analiza factorial a cifrei de afaceri. a) analiza evoluiei n timp a cifrei de afaceri fr a lua n consideraie rata inflaiei; Nr. crt. 1 2 Indicatori CA Ritm cretere baza fix de cu n-2 125420 n-1 342759 273,3 n 122600 - 97,8

Ritm de cretere cu baza n lan

273,3

-35,77

Analizand cifrele din tabel,constatam ca valoarea CA a crescut in anul n-1,dar a scazut in anul n,ajungand la 122.600 mii lei.Daca in anul n-1,rata de crestere a fost 173,3%,in anul n, CA a avut o rata de scadere fata de anul n-2 de 2,2%. O crestere semnificativa a avut loc in anul n-1 fata de anul n-2,cand CA a crescut de la 125.420 mii lei,la 342.759 mii lei. In schimb,in anul n se intregistreaza o scadere semnificativa fata de anul n-1 de la 342.759 mii lei,la 122.600 mii lei,respective cu 64,23%. Se impune analiza in detaliu a structurii CA,a clientilor,a pietei de desfacere,pentru a determina scaderile cifrei de afaceri din anul n.

Zamfirache Lenuta, an III, ECTS, ID, Botosani

b) analiza evoluiei n timp a cifrei de afaceri lund n consideraie rata inflaiei; Nr. crt. 1 CA 2 Creterea anual a CA (%) 3 Creterea anual a preurilor (%) 4 CA corectat 5 Creterea real a CA 4,8 125420 Indicatori n-2 125420 Anul n-1 342759 +173,3 16 295737 +135 n 122600 - 64,23 6 100211 - 66 34,5 54,54 R(%)

R Ca %=(+173,3-64,23)/2=54,54 r%reala pt.: n-1=[(1+1,733/1+0,16)-1]*100=[(2,733/1,16)-1]*100=+135,3


n=[(1-0,6423/1+0,06)-1]*100=[(0,36/`,06)-1]*100= -66

CA corecta (n-1)=100%+135%=235%
n-1=125.420*235%=294.737

CA corecta (n)=100% - 66% = 34%


n=294.737 * 34% = 100.211

RCA% = (135 66)/2 =34,5%


Analizand datele din tabel,observam ca o crestere a inflatiei in anul n-1 de 16% a determinat o crestere reala a cifrei de afaceri doar de 135 % fata de anul n-2.

In anul n,cifra de afaceri reala a scazut fata de cea din anul precedent cu 34%,avand in vedere ca inflatia a fost doar de 6%.

Pe intreaga perioada,CA reala a crescut cu o rata anuala medie de 34,5%.

Zamfirache Lenuta, an III, ECTS, ID, Botosani

c) analiza factorial a cifrei de afaceri Nr. crt Indicatori . 1 Nr. mediu de salariai 2 Producia fabricat 3 Cifra de afaceri 4 Productivitatea muncii 5 Grad de valorificare 6 Valoare medie activelor fixe din care productive a marf Simbol n-2 n-1 n

Ns

35 128420 125420 3669,14 0,9766 144500

127 369259 342759 2907,55 0,9282 405980

33 125600 122600 3806,0 6 0,9761 149500

Qf CA W
C A Q f

Mf

Mf
M ' f M f

130200 90,10 4128,57 0,986

351125 86,49 3196,69 1,052

131400 87,89 4530,3 0 0,956

7 8 9

Ponderea activelor fixe productive (%) Gradul de nzestrare tehnic a muncii Randamentul activelor fixe productive

M f Ns
Q f M ' f

Din analiza datelor din tabel se constata o modificare a cifrei de afaceri astfel: Pt. n-1:

Ca=CA n-1 CA n-2 = 342.759 125.420=+217.339 mii lei

Pt. n:

Zamfirache Lenuta, an III, ECTS, ID, Botosani

Ca= CA n - CA n-1=122.600 342.759= - 220.159 mii lei

In continuare vom analiza scaderea cifrei de afaceri din anul n fata de anul n-1,si care se datoreaza urmatorilor factori (vom nota cu 1 anul n , si cu 0,anul n-1 ): 1)Nr. mediu de salariati:

CA(Ns)=( Ns 1 Ns 0) * Qt0/ Ns0 * CA0/Qt0= =(33-127) * (369.259/127) * (342.759/369.259)= =-94 * 2907,55 * 0,928= -253.631 mii lei
2)Productivitatea muncii

CA(Qt/ Ns)= Ns 1 * (Qf1/ Ns 1 Qf0/ Ns 0) * CA0/ Qf0


=33 * (3806,06 2907,55) * 0,9282= +27.521,9 mii lei Din care: a) influenta gradului de inzestrare tehnica:

CA(Nf/ Ns)= Ns 1 * (Mf1/ Ns 1 Mf0/ Ns 0)*Mf0/Mf0 * Qf0/Mf


* CA0/Qf0 =33 * (4530,30 3196.69) * 0,8649 * 1,052 * 0,9282= +37.186,44 mii lei

b)Influenta ponderii mijloacelor fixe productive:

CA(Mf/Mf)= Ns 1 * Nf1/ Ns 1 * (Mf1/Mf1 Mf0/Mf0) * Qf0/Mf0 *


*CA0/Qf0=33 * 4530,3 * (0,8789 0,8649) * 1,052 * 0,9282= +2043,74 mii lei c)Influenta randamentului mijloacelor fixe:

CA(Qf/Mf)= Ns 1 * Nf1/ Ns 1 * Mf1/Mf1 * (Qf1/Mf1 Qf0/Mf0) * CA0/Qf0=


=33 * 4530,3 * 0,8789 * (0,956 1,052) * 0,9282 = - 11.708,28 mii lei Verificare: 27.521,90 mii lei = +37.186,44 + 2043,74 11.708,28 3)Grad de valorificare a productiei fabricate:

CA(CA/Qf)= Ns 1 * Qf1/ Ns 1 * (CA1/Qf1 CA0/Qf0)=


=33 * 3806,06 * (0,9761 0,9282)= = +5950,1 mii lei Verificare:

Zamfirache Lenuta, an III, ECTS, ID, Botosani

-220.159 mii lei= - 253.631 + 27.521,9 + 5950,1

Concluzii 1)Scaderea cifrei de afaceri s-a datorat reducerii numarului mediu de personal. 2)Cresterea productivitatii muncii se datoreaza gradului de inzestrare tehnica si a imbunatatirii structurii mijloacelor fixe,prin valorificarea mai buna a productiei. 3)Imbunatatirea structurii mijloacelor fixe prin investitii a condus la:cresterea productivitatii muncii si la imbunatatirea calitatii ei. 4)Scaderea randamentului mijloacelor fixe,pentru ca nu au fost folosite la capacitate.

2. Se cunosc urmtoarele date conform tabelului urmtor. Se cere: A. S se calculeze cheltuielile la 1000 lei venituri pe total i pe tipuri de venituri i cheltuieli; B. S se analizeze modificarea ratei medii de eficien a cheltuielilor prin prisma factorilor care o influeneaz. mii lei

Zamfirache Lenuta, an III, ECTS, ID, Botosani

Nr. Crt. 1 2 3

Perioada Specificaie precedent Pn-1 Cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare 10000 4000 500 14500 16000 68 5000 21 3000 11 24000 100

Perioada curent Prevzut (0) 31800 11925 2650 46375 50350 82 15900 14 7950 4 74200 100 Realizat (1) 9000 4100 2000 15100 18000 3000 1000 22000

TOTAL CHELTUIELI 4 5 6 Venituri din exploatare Venituri financiare Venituri extraordinare

TOTAL VENITURI 7 Chelt. la 1000 lei venituri a).ch. de exploatare b).ch. financiare c).ch. extraordinare TOTAL

625 800 167 604

429 750 333 625

409 1367 2000 686

A. Cheltuielile la 1000 lei venituri se calculeaza conform formulei:

C=Chi/Vi * 1000 , valabil pentru cheltuieli totale la 1000 lei venituri


Pt. Pn-1:

Cn-1=CT/VT * 1000 = 14.500/24.000 * 1000=604 lei


Pt. P0:

Zamfirache Lenuta, an III, ECTS, ID, Botosani

C0=46.375/74.200 * 1000=625 lei


Pt. P1:

C1=15.100/22.000 * 1000=686 lei


Pentru cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare:

Ch expl= Ch expl/ V expl * 1000


Pt. Pn-1:

Ch expl n-1 =10.000/16.000 * 1000 = 625 lei


Pt. P0:

Ch expl 0 = 31.800/74.200 * 1000 = 429 lei


Pt. P1:

Ch expl 1 = 9.000/22.000 * 1000 = 409 lei


Pt. Cheltuielile financiare se aplica aceeasi formula B. Modificarea cheltuielilor aferente veniturilor s-a datorat urmatorilor factori: 1.-structura veniturilor pe categorii(gi) 2.-cheltuielilor la 1000 lei venituri (Ci) Analiza o facem pentru perioada P0 si P1: Ci=(gi * Ci)/100

C0=(g0 * C0)/100 = 1/100 * (68*429 + 21*750 + 11*333)=


=1/100 * (29.172 + 15.750 + 3.663)= +485,85

C1=(g1 * C1)/100=1/100 * (82 * 409 + 14 * 1.367 + 4 * 2000)= =1/100 * (33.538 + 19.138 + 8000)=+606,76
ci=C1-C0=606,76 485,85 = +120,91 Din care,datorita modificarii: -structurii veniturilor pe categorii (gi):

Zamfirache Lenuta, an III, ECTS, ID, Botosani

C(gi)=1/100 * (g1C0 - g0C0)=1/100 * (82 * 429 + 14 * 750 + 4 * 333 48.585)= =1/100 * (35.178 + 10.500 + 1.332 48.585)= - 15,75 -cheltuielilor la 1000 lei venituri pe categorii (Ci):

C(Ci) = 1/100 * (g1C1 - g1C0)=1/100 * (60.676 47.010)= +136,66 Ich =15.100/46.375 * 100 = 32,56 Iv =22.000/74.200 * 100=29,65
Din analiza datelor rezulta ca indicele cheltuielilor totale este mai mare decat indicele veniturilor totale,respectiv 32,56>29,65. Cheltuielile la 1000 lei venituri au crescut de la 625 lei cat a fost prevazut,la 686 lei,lucru ce va influenta negativ profitul brut,profitul net si alti indicatori de performanta ai firmei. Cresterea ratei de eficienta in P1 fata de P0 cu 120,91 lei s-a datorat faptului ca cheltuielile la 1000 lei venituri pe categorii au determinat o crestere a ratei de eficienta cu +136,66 lei. Cheltuielile la 1000 lei venituri din exploatare,desi au fost prevazute mai mici fata de perioada precedenta,ele au fost mai mici chiar in perioada curenta,adica 409 lei,fata de 429 lei cat au fost prevazute. Cheltuielile la 1000 lei venituri financiare sunt mai mari decat cele prevazute,respectiv 1.367 lei fata de 750 lei,ceea ce inseamna ca firma are un grad mare de indatorare si nu dispune de un portofoliu important de imobilizari financiare.Deci este in dificultate. Cheltuielile la 1000 lei venituri extraordinare au inregistrat o crestere fata de perioada precedenta si de cele prevazute,inregistrandu-se la 2000 lei,fata de 333 cat au fost prevazute,inseamna ca societatea a inregistrat evenimente neprevazute cum ar fi calamitati,exproprieri de active. Se recomanda adaptarea unei structuri financiare optime care sa permita realizarea obiectivelor pe termen lung si scurt.

3.Se cunosc urmtoarele date cnform tabelului de mai jos: Nr. Simbol n-2 crt. Indicatori 1 2 3 Venituri din exploatare Cheltuieli de exploatare Numrul mediu de salariai VE ChE
Ns

n-1 50350 31800 127

n 18000 9000 33

16000 10000 35

(sal.)

Zamfirache Lenuta, an III, ECTS, ID, Botosani

4 5 6 7 8

Rezultatul exploatrii (1-2) Timpul total de munc Numrul mediu de ore pe salariat Productivitatea medie orar Profitul mediu din exploatare la 1 leu venituri din exploatare

Rexpl. T (ore)
t
wh

6000 95200 2720 168 0,375

18550 319060 2512 158 0,3685

9000 80700 2445 223 0,5000

pre

Se cere s se analizeze din punct de vedere factorial rezultatul exploatrii. Vom folosi urmatorul model pentru analiza factoriala a rezultatului exploatarii in perioada n fata de n-1 :

R expl =R expl 1 - R expl 0 =9.000 18.550 = - 9.550 mii lei


Aceasta variatie se datoreaza urmatorilor factori: a)influenta modificarii veniturilor din exploatare:

R expl (VE)=(VE1 VE0)*pre0 = (18.000 50.350)*0,3685= -11.917 mii lei


a1)influenta modificarii fondului total de timp de munca:

R expl (T) = (T1-T0) * wh0 * pre0 =(80.700 319.060) * 158 * 0,3685= -13.847 mii lei
1)influenta modificarii nr. mediu de salariati:

R expl (Ns)=( Ns 1 - Ns 0) * t0 * wh0 * pre 0 =(33-127) * 2.512 * 158 * 0,3685= -13.717


2)influenta modificarii timpului mediu pe salariat:

R expl (t)= Ns 1 * (t1 t0) * wh0 * pre 0 = 33*(2245-2512)*158*0,3685= - 130


a2) influenta modificarii productivitatii medii orare

R expl (wh) =T1 * (wh1 - wh0) * pre 0 = 80.700 * (223 158) * 0,3685=1930 mii lei
b)influenta modificarii profitului mediu la 1 leu venituri din exploatare

R expl (pre) =VE1 * (pre 1 - pre 0)=18.000 * (0,5000 0,3685)= +2367 mii lei

Zamfirache Lenuta, an III, ECTS, ID, Botosani

Rezultatul din exploatare a scazut fata de perioada precedenta cu 9.550 mii lei.Aceasta scadere s-a datorat in principal scaderii veniturilor din exploatare cu 11.917 mii lei. De asemenea,rezultatul negativ a fost influentat si de micsorarea fondului total de timp de munca cu -13.847 mii lei. O influenta negativa a avut-o si reducerea numarului mediu de salariati,precum si scaderea timpului mediu pe salariat. In schimb,productivitata medie orara a crescut de la 158 la 223,ceea ce a determinat o crestere a rezultatului exploatarii cu 1930 mii lei. Profitul mediu la 1 lei venituri din exploatare a influentat pozitiv rezultatul exploatarii,acesta crescand cu 2367 mii lei. Societatea inregistreaza in ansamblu o situatie mai buna decat in anul precedent,avand in vedere reducerea drastica a numarului de personal.