Sunteți pe pagina 1din 5

DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE REFERAT PROCEDURA DE BREVETARE A UNEI INVENTII

Brevetul este un act oficial prin care se atesta instituirea protectiei juridice asupra unei inventii.Brevetul este un titlu de protectie a inventiei eliberat de catre stat, care confera titularului sau un numar de drepturi.Titlul se acorda, dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege, de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) care este organul de stat in materia proprietatii intelectuale. Cadrul legal in materia brevetelor de inventii este stabilit prin Legea 64/1991 privind brevetele de inventie cu modificari si completari. Procedura de brevetare a inventiei presupune indeplinirea anumitor formalitati si parcurgerea unor etape in vederea aproprierii publice a inventiei. Brevetul de inventie confirma calitatea de autor al inventatorului.Pentru titularul brevetului, care nu este si inventator, titlul de protectie confera un drept exclusiv de exploatare a inventiei.In cadrul procedurii de brevetare a inventiilor o formalitate este reprezentata de depozitul national reglementar care potrivit legislatiei cuprinde cererea de brevet de inventie insotita de descrierea inventiei, revendicari precum si desene explicative, atunci cand este cazul. In toate procedurile de brevetare, se considera ca solicitantul este persoana indreptatita la eliberarea titlului de protectie.Solicitantul brevetului de inventie poate fi reprezentat, in procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM), printr-un mandatar autorizat, care este consilier in materie de proprietate intelectuala.Consilierul in proprietate industrial este persoana specializata in acordarea asistentei in domeniul proprietatii industriale (invenii, mrci, desene, modele etc.), care desfasoara legal aceast activitate. Cererea de brevet se intocmeste in scris pe hartie sau sub o alta forma.Cererea in forma imprimata va contine o lista indicand numarul total de pagini, denumirea altor documenta anexate si numarul figurii din desene. Cererea trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni: solicitarea explicita acordarii unui brevet de inventie, titlul inventiei, obiectul inventiei intr-o forma clara si concise, indicatiile necesare pentru stabilirea identitatii solicitantului, desemnarea inventatorului, daca solicitantul este acelasi cu inventatorul se va indica locul de munca la data realizarii inventiei.

Depunerea sau primirea cererii de brevet de inventie este confirmata solicitantului de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM). In cerere, OSIM inscrie data depunerii sau primirii, iar un exemplar al cererii completat cu precizarile necesare se returneaza de indata solicitantului. In cererea de brevet de inventie se pot indica in mod exceptional urmatoarele procedure de brevetare accelerate: publicarea cererii de brevet intr-un termen mai scurt decat cel de 18 luni; intocmirea unui raport de documentare care sa fie publicat odata cu cererea, examinarea cererii de fond de eliberare a brevetului de inventie. Descrierea inventiei cuprinde o prezentare completa si corecta a obiectului inventiei.Prin descriere se pune in evidenta noutatea fata de stadiul cunoscut altehnicii mondiale.Descrierea inventiei va contine urmatoarele mentiuni: - titlul inventiei - precizarea domeniului ethnic in care poate fi aplicata inventia - precizarea stadiului tehnicii, considerat a fi util pentru intelegerea, cercetarea documentara si examinarea inventiei revendicate. - prezentarea problemei tehnice pe care o rezolva invantia - expunerea inventiei - indicarea modului in care inventia poate fi exploatata industrial - prezentarea avantajelor inventiei revendicate, in raport cu stadiul tehnicii - prezentarea pe scurt a fiecarei pagini din desenele explicative, daca exista; - prezentarea detalitata a obiectului inventiei. Revendicarile sunt suportul dreptului conferit prin brevet. In conformitate cu revendicarile formulate se determina intinderea protectiei acordate. Desenele explicative contribuie la intelegerea inventiei si a elementelor ei de noutate.Desenele constituie materiale grafice.Spre deosebire de celelalte documente care insotesc cererea de brevet, desenele explicative nu sunt obligatorii.Rezumatul indica titlul inventiei si contine o prezentare pe scurt a descrierii, revendicarilor si desenelor. Cererea de brevet trebuie sa se refere la o singura inventie.Obiectul cererii de brevet va contine o rezolvare a unei singure probleme, chiar daca ideea propusa prezinta mai multe solutii tehnice noi.Aceasta cerinta se desprinde din principiul unitatii inventiei. Data depozitului national reglementar este data la care, potrivit art.15 alin.1 din Legea 64/1991, au fost inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) urmatoarele: o cerere care sa contina solicitarea explicita sau implicita a acordarii unui brevet de inventie; indicatii care sa permita stabilirea identitatii solicitantului sau care sa permita contactarea acestuia de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci; o parte care, la prima vedere, sa para o descriere a inventiei. In cazul in care cererea de brevet de inventie nu contine o parte care, la prima vedere, sa para a fi o descriere, in scopul acordarii datei de depozit, in cererea de brevet de inventie poate fi

facuta referire, in limba romn, la o cerere depusa anterior la un oficiu care inlocuiete descrierea, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a Legii 64/1991. n caz contrar, nu se acorda data de depozit, iar cererea nu va fi tratataca o cerere de brevet de invenie. Cererea de brevet de invenie se nscrie n Registrul naional al cererilor de brevet depuse. Pn la publicarea datelor din acest registru in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, acestea nu sunt publice, potrivit legii speciale. Revendicarile i desenele privind invenia pot fi depuse si in termen de doua luni de la data de depozit a cererii de brevet, cu plata taxei legale. In cazul cererii internaionale de brevet sau a cererii de brevet european, data de depozit este data care rezulta din tratatele si conventiile internationale la care Romnia este parte si aceast data se inscrie in Registrul national al cererilor de brevet depuse. Constituirea depozitului national reglementar declanseaza procedura de eliberare a brevetului fiind un element constitutive de drepturi.depozitul cererii de brevet confera solicitantului un depozit de prioritate. Dupa constituirea depozitului national reglementar, cererea de brevet de inventie este supusa unei analize.Daca in urma examinarii depozitului cererii de brevet de inventie si documentelor anexate, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci constata neregularitati privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege si de reglementat, acestea se notifica solicitantului acordandu-i-se tremen de raspuns. Cererea de brevet depusa pe cale nationala pentru care s-a constituit depozitul national reglementar, au fost acitate taxele de publicare si, cu o luna inainte de data publicarii, nu s-a luat o hotarare de retragere sau respingere a cererii ori este considerate ca fiind retrasa, se publica de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. Data publicarii cererii este data aparitiei Buletinului Oficial de Proprietate Industriala in care a fost mentionata.Publicarea cererii de brevet de inventie poate fi insotita de un raport de documentare.La cererea solicitantului, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci intocmeste si publica raportul de documentare cu luarea in considerare a materialellor documentare accesibile din stadiul tehnicii. De la data publicarii cererii de brevet de inventie, solicitantul beneficiaza de aceleasi drepturi ca si titularul brevetului.Aceste drepturi sunt recunoscute provizoriu de la data publicarii cererii pana cand o hotarare de acordare a brevetului de inventie a ramas definitive si irevocabila. Examinarea cererii de brevet de invenie poatefi cerut la data de depozit a cererii de brevet sau, dup caz, ladeschiderea fazei naionale ori n termen de 30 de luni de la unadintre aceste date.Pentru cererile de brevet de invenie care conin informaii clasificate ca secrete de stat, solicitarea examinrii poate fi cerut la

data de depozit a cererii sau n termen de 3 luni de la declasificare, dar nu mai trziu de 30 de luni nainte de expirarea duratei brevetului. Examinarea cererii de brevet de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci implica potrivit art.26 din Legea 64/1991 verificarea urmatoarelor prevederi: indeplinirea cerintelor de forma; data prioritatii, precum si invocarea unor prioritati conventionale sau de expozitie; unitatea inventiei, conditiile de existenta a unei inventii brevetabile. Cererea de brevet este analizata de Comisia de examinare de specialitate din cadrul Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.Pe baza raportului de examinare, Comisia va hotara, in termen de 18 luni de la data la care s-a solicitat examinarea, acordarea brevetului de inventie sau respingerea cererii de brevet ori a obiectului acesteia. Respingerea cererii de brevet de inventie, in tot sau in parte se hotaraste potrivit art.28 alin.2 din Legea 64/1991 in urmatoarele conditii: - obiectul cererii nu este brevetabil - cererea de brevet de inventie nu indeplineste conditiile prevazute de lege; - depasirea termenului de deschidere a fazei nationale pentru cererile inregistrate international - neplata taxelor de inregistrare, de depunere a revendicarilor sau a desenelor ori a partii lipsa din descriere, de deschidere a fazei nationale, de publicare, de examinare ori dupa caz, a taxei de desemnare in cuantumul si la termenele prevazute de lege. - Scurgerea termenului de 12 luni de la data la care cererile prevazute de alin.7 au fost considerate retrase. - S-a solicitat respingerea cererii de brevet de inventie - Solicitantul, altul decat inventatorul nu a facut dovada in cadrul termanului prevazut la art.29 alin.2 ca este indreptatit la acordarea brevetului. - Nu s-a solicitat exeminarea cererii de brevet de inventie in vederea acordarii brevetelui prevazut la art.25. Mentiunea hotararii de acordare a brevetului de inventie sau de respingere a cererii de brevet de inventie se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in termen de 60 de zile. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate proceda din oficiu la revocarea hotararilor sale privind cererile de brevet de inventie. Revocarea se poate face daca haotararile contin greseli sau pentru omisiun, daca sunt luate cu neindeplinirea conditiilor legale, ori pentru erori materiale privind numele, calitatea autorului, solicitantului sau titularului, adresa, cifre,sau daca in perioada de revocare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sunt identificate

documente de natura a determina modificarea acestora.Hotararile pot fi revocate pana la comunicarea lor. Brevetul de inventie este eliberat de directorul general al Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.Eliberarea se produce in temeiul hotararii de acordare a titlului de protectie. Pentru brevetul european OSIM certific validitatea brevetului n Romnia, conform legii.Brevetul de inventie se elibereaza dupa publicarea mentiunii privind hotararea de acordare a brevetului in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala si plata de catre titular a taxei legale pentru tiparirea si eliberarea brevetului.Taxa legala trebuie platita in termen de 12 luni de la data pronuntarii hotararii. Brevetul de inventie are un caracter temporar.Prin limitarea duratei de valabilitate a brevetului de inventie se asigura atat protectia juridical a inventiei cat si trecerea creatiei in domeniul public.Durata brevetului de protectie a unui brevet de inventie este de 20 de ani, potrivit art.31 alin.1 din Legea 64/1991.Pentru brevetul european durata prevzut la curge de la data constituirii depozitului reglementar al cererii de brevet, conform Conveniei brevetului European.

STUDENT CPRARU MARIUS-BOGDAN