Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE MANAGEMENT DE MEDIU

OBIECTIV: ,, Situatia existenta Elemente generale Denumirea investiiei:,, Elaborator: Autoritatea contractant: Amplasamentul: Proprietate culturala Nu se anticipeaza sa fie aplicabila. Daca, totusi, intamplator, se descopera ceva de valoare, Dirigintele va opri orice operatiuni fizice pana cand autoritatea competenta (Comisia Judeteana a Monumentelor sau Ministerul Cultelor si Culturii) permite continuarea lucrarilor. Lucrari propuse Lucrari de protectia si remediere a mediului: - curatarea generala a santierului, indepartarea resturilor de metale si demolarea a cladirilor si structurilor, daca este cazul, de material de demolare (beton si caramizi) care vor fi depozitate in locuri special amenajate; - curatarea materialelor si dispunerea intr-o zona special construita. Localizarea si marimea acestei zone vor fi decise de Diriginte, in functie de cantitatea de material inacceptabil identificat in santier. Dupa determinarea marimii platformei suprafata se va modela intr-o forma care va asigura scurgerea apei. - excavarea si mutarea pamantului si materialului dislocat in zone special amenajate; - protectia suprafetelor reabilitate. Probleme de mediu cheie pe durata lucrarilor In functie de lucrari, echipamentul si metodele folosite se pot produce urmatoatoarele riscuri de mediu: Zgomot, praf si noroi produse de utilajele de excavare; Zgomot, praf, fum si vibratii generate de utilajele folosite; Posibila poluare a solului cu combustibil, ulei care ar putea fi imprastiate de utilajele folosite; Posibila poluare a apei cu combustibil, ulei, care ar putea fi imprastiate de utilajele folosite; Posibila poluare a solului sau apei de apele utilizate in urma activitatii in birouri,ateliere si locuri de masa; Posibila poluare a apei cu material contaminat utilizat pentru umplerea lucrarilor subterane Deteriorarea vegetatiei existente in zona santierului ca urmare a conducerii neglijente a utilajelor sau a desfasurarii lucrarilor in santier; Deteriorarea drumurilor publice din cauza traficului, utilajelor si activitatilor din Santier.

PLAN DE ATENUARE A IMPACTULUI DE MEDIU


Faza / Operatie CONSTRUCTIE Lucrari de demolare Procesarea materialelor din demolari Praf: - Suprimarea prafului (procesare umeda) Zgomot: - Ecranarea zgomotelor in jurul echipamentului de procesare, daca este necesar; Poluanti pe sau in materialele rezultate din demolari: - Selectarea materialelor contaminante din demolari inainte de procesare; - Materialele contaminate vor fi depozitate separate intr-un loc special amenajat i. Noroi - Pastrarea camioanelor in stare de curatenie in timpul lucrului in interiorul sau exteriorul santierului; ii. Praf - Stropirea materialelor din demolari din camioane si la locul de depozitare; - Acoperirea incarcaturii camioanelor daca transportul se face prin zona locuita Lucrari de pamant Excavarea si incarcarea materialelor Lubrifianti si/sau scurgeri de combustibil; - Fiecare echipament trebuie inspectat lunar de Diriginte. Echipamentele care nu vor trece testele la inspectie vor fi indepartate din santier. Distrugerea rampleor sau pantelor pe durata lucrarilor - Fiecare rampa pentru excavatoare si drumurile de acces catre locurile de excavare vor fi construite in conformitate cu Prescriptiile Tehnice anexate (TP C**), editia 1997; - Garduri si bariere in jurul zonelor instabile; Contract Constructor Diriginte/sef santier Problema Masura de atenuare Cost Responsabilitate Aprobare si si inspectie

Transport / depozitare a materialelor din demolari

Faza / Operatie

Problema Masura de atenuare

Cost

Responsabilitate Aprobare si si

inspectie Transport / depozitare a materialelor din demolari Zgomot in timpul transportului in santier sau pe drumurileContract publice - Restrictionarea programului de transport intre orele 8,00 la18,00, de luni pana sambata; - Restrictionarea vitezei caminoanelor la 30Km/h, sau mai putin, dupa cum s-a convenit cu cei ce ar putea fi afectati; Noroi si praf pe drumurile publice - Curatarea rotilor camioanelor inainte de iesirea din punctele de lucru ( incarcare/ descarcare); - Evitarea imprastierilor de materiale din camioane in timpul transportului prin acoperire cu prelate; Zgomot - Atenuatori de zgomot la tevile de esapament Beton in afara zonelor construite: -Echipament corespunzator pentru procesare; Poluarea drumurilor publice cauzata de inprastierea betonului in timoulul transportului; - Utilizarea nimai a masinilor speciale pentru transportul betonului; - Curatarea santierului la sfarsitul fiecarei zile; Poluarea apelor de suprafata - Lucrul cu echipamente libere de orice poluator in apropierea apelor; - Garduri si bariere in apropierea raurilor; Controlul caderilor de ploaie -Construirea de santuri de garda pentru a controla reversarile sau deversarile si a proteja raul Poluarea cu pesticide inacceptabile ( daca este cazul) -Folosirea numai de fertilizatori acceptati, aprobati standard; - Solul vegetal, subsolul sau fertilizatorii naturali vor fi testate prin analize de laborator pentru a nu contine pesticide, metale grele sau alte materiale inacceptabile. Deteriorarea vegetatiei existente - Seful de santier va inregistra numarul de copaci si zonele inierbate natural existente. Constructorul va restaura pe propriul cost vegetatia deteriorate. Poluarea ariei adiacente birourilor, atelierelor si depozitelor - Construirea facilitatilor de santier in zonele aprobate, cu toate facilitatile necesare pentru a administra apele menaj si industriale. - Desurile menajere si industriale vor fi evacuate zilnic in zona speciala a santierului. Diriginte/sef santier

Betonari Pregatirea si amplasarea betonului Transportul betonului Lucrari generale Lucrari adiacente in jurul sau pe langa cursurile de apa

Revegetari si remedierea vegetatiei existente Operarea birourilor si atelierelor din santier

Diriginte / Sef de santier

Materiale periculoase Decontaminarea cladirilor de uleiuri si lubrifianti Stocare, distribuirea Accidente care implica materiale contaminate - Depozitarea materialelor chimice periculoase in zone aprobate de Diriginte. - Colectarea materialelor contaminate din cladiri si

Contractant

combustibililor si uleiurilor

depozitarea in locuri speciale. Imprastirea de lubrifianti si/sau combustubili -Utilizarea recipientelor de colectare a scurgerilor din depozite. Curatarea zilnica a zonei de depozitare inlaturand orice material contaminat. Imprastierea de combustibili / ulei in timpul operatiunilor de reumplere -Construirea si folosirea depozitelor de uleiuri / combustibili -Utilizarea numai a pompelor de reumplere instalate pe rezervorul de reumplere. Incendiu la depozite - Metoda de construire a facilitatilor de depozitare asa cum este aprobata de Diriginte / Sef santier - Echipamente de stingere a incendiilor, asa cum impune legislatia relevanta.

PLAN DE MONITORIZARE LA OBIECTIV / LUCRARE Problema CONSTRUCTIE 1.Zgomot generat de: * masini grele * camioane * utilaje de lucru 2. Vibratii generate de: * masini grele * camioane * utilaje de lucru 3. Praf generat de: * trafic, echipamente si camioane 4. Fum generat de : *echipamente si si camioane 5. Noroi generat de : * Traficul pe santier si drumurile publice 6. Poluarea solului cu combustibil, ulei: * Combustibil si ulei (scurgeri din rezervor, din alte motoare) * Ciment sau beton * Metale grele * Eroziunea solului 7. Poluarea apei: * Combustibil si uleiuri * pH * Suspensii carate de apa de ploaie Unde se face monitorizarea Parametrul de monitorizat Frecventa masuratorii Zilnic Responsabil pt. masurare Diriginte

* Pe santier si in zona locuita

Echipament pentru masurarea zgomotului (dBmetru) Vizual, tactil

In apropierea cladirilor sensibile Pe santier si in zona locuita

Zilnic

Diriginte

Echipament pentru masurarea pulberilor, praf in aer Vizual , echipament specializat pt. motoare Vizual

Zilnic, Diriginte mentiuni in Raportul lunar Zilnic Diriginte

Pe santier si in zona locuita

Pe santier si in zona locuita

Zilnic

Diriginte

*Unde sunt stocati combustibilii si uleiurile * Unde se face realimentarea echipamentelor sau masinilor * Unde se face intretinerea echipamentelor * Unde se utilizeaza uleiuri / combustibili * Unde se prepara, transporta si utilizeaza betonul * Cand se lucreaza in apropierea apelor

Vizual

Zilnic

Diriginte

Analize de laborator

Lunar pe durata Diriginte lucrarilor

8. Vegetatia * Densitatea vegetatiei * Copaci

Suprafetele inierbate si plantate din incinta santierului

Vizual

Termenul lucrare / santier

de Diriginte in

OFERTANT, S.C. RICOSTAR S.R.L. TULCEA