Sunteți pe pagina 1din 333

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ”-TIMIŞOARA

FACULTATEA DE FARMACIE

PROPUNERI LICENŢĂ 2009

FARMACOLOGIE

Bibliografie :

1. Farmacologie generală – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1998.

1. FARMACOCINETICĂ GENERALĂ

1. Nu suferă efectul primului pasaj, medicamentul administrat pe cale:

a) intrarectală

b) intravenoasă

c) intracardiacă

d) intraarterială

e) orală

Răspunsuri corecte: c, d (1, p. 37)

2. Biodisponibilitatea unui medicament:

a) este strict dozo-dependentă

b) depinde de calea de administrare a medicamentului

c) este diminuată prin efectul de prim pasaj

d) este maximală după administrarea orală

e) nu poate fi modificată prin schimbarea excipientului din compoziţia medicamentului

Răspunsuri corecte: b, c (1, p.28)

3. Calea de administrare rectală a medicamentelor:

a) permite o absorbţie rapidă şi completă

1

b) evită în totalitate efectul primului pasaj hepatic

c) se utilizează numai pentru obţinerea unor efecte terapeutice locale

d) se recomandă la bolnavii cu vărsături, leziuni ale cavităţii bucale, in pediatrie

e) permite evitarea degradării principiului activ de către sucurile gastrice

Răspunsuri corecte: d, e (1, p.69)

4. Efectul primului pasaj hepatic:

a) creşte biodisponibilitatea căii orale

b) se manifestă prin biotransformarea substanţei active înaintea intrării în circulaţia sistemică

c) este caracteristic căii intraarteriale

d) nu apare dacă substanţa medicamentoasă este administrată pe cale rectală

e) este mai mare pentru calea sublinguală decât pentru calea orală

Răspunsuri corecte: b ( 1, p.110-111)

5. Care dintre următoarele substanţe medicamentoase produc inducţie enzimatică:

a) izoniazida

b) eritromicina

c) rifampicina

d) carbamazepina

e) fenitoina

Răspunsuri corecte: c, d, e ( 1, p.120)

6.Care dintre următoarele afirmaţii privind legarea medicamentului de proteinele plasmatice este incorectă:

a)doar forma liberă a medicamentului este difuzabilă şi activă b)legarea se face numai de albuminele plasmei c)legarea este un proces ireversibil d)medicamentul slab legat de proteinele plasmatice are un profil farmacocinetic retard e)forma legată influenţează latenţa şi durata acţiunii medicamentului

2

Răspunsuri corecte: b, c, d (1, p.85)

7. Precizaţi factorii de care depinde clerance-ul hepatic al unui medicament:

a) fracţia de medicament legată de proteinele tisulare

b) concentraţia substanţei medicamentoase din compartimentele hidrice ale

organismului

c) clerance-ul hepatic intrinsec

d) debitul sanguin hepatic

e) fracţia de medicament liberă în sânge

Răspunsuri corecte: c, d, e ( 1, p.111)

8.Administrarea sublinguală are următoarele avantaje:

a)permite absorbţia moleculelor puternic ionizate b)evită inactivarea medicamentului la primul pasaj hepatic c)permite administrarea substanţelor iritante d)este condiţionată de hidrosolubilitate e)favorizează o absorbţie rapidă a substanţei medicamentoase

Răspunsuri corecte: b, e (1, p.68)

9.Volumul aparent de distribuţie al unui medicament se calculează luând în considerare:

a) doza administrată

b) gradul de acumulare în anumite ţesuturi

c) ritmul epurării

d) concentraţia plasmatică

e) proporţia legării de albuminele plasmatice

Răspunsuri corecte: a, d ( 1, p.99)

10.Se elimină prin bilă sub formă activă în cantităţi semnificative:

a) ampicilina

b) tetraciclina

c) eritromicina

d) penicilina G

e) streptomicina

Răspunsuri corecte: a, b, c (1, p.141)

3

11. Se recomandă monitorizarea concentraţiei plasmatice la următoarele medicamente:

a) antiepileptice

b) antibiotice betalactamice

c) sărurile de litiu

d) digitalice

e) bronhodilatatoarele simpaticomimetice

Răspunsuri corecte: a, c, d ( 1,p.90)

12.Pot fi administrate pe cale oculară următoarele forme farmaceutice:

a)cataplasme b)ungvente c)sisteme terapeutice cu eliberare programată d)geluri e)implante terapeutice solubile

Răspunsuri corecte: b, c, e (1, p.74)

13.Calea intraarterială este utilizată la bolnavii cu:

a) tumori maligne pentru administrarea unor citostatice

b) hemoragii acute

c) edem pulmonar acut

d) tulburări circulatorii periferice grave

e) infarct miocardic acut

Răspunsuri corecte: a, d (1, p.79)

14.În stadiul II al biotransformării medicamentelor, au loc următoarele tipuri de reacţii:

a) hidrolize

b) sulfoconjugări

c) oxidări

d) glucuronoconjugări

e) acetilări

Răspunsuri corecte: b, d, e (1, p.112)

4

15.Precizaţi pentru care dintre următoarele medicamente se impune o ajustare a posologiei sau a ritmului de administrare, când valoarea clearancelui creatininei este de 10-20 ml/minut:

a) eritromicină

b) benzilpenicilină

c) tetraciclină

d) kanamicină

e) ciprofloxacină

Răspunsuri corecte: d (1, p.139)

16.Factorii care influenteaza absorbtia si biodisponibilitatea pe cale orala sunt :

a) motilitatea gastrica si intestinala

b) primul pasaj hepatic

c) primul pasaj pulmonar

d) starea de graviditate

e) mediul

Raspunsuri corecte: a,b,c,d (1,p.62)

17. Prodrug-uri pot fi urmatoarele substante:

a) procainpenicilina

b) penicilina G

c) eritromicina

d) lactobionatul de eritromicina

e) cloramfenicol palmitat

Raspunsuri corecte : a,d,e (1,p.55)

18. Biodisponibilitatea formelor farmaceutice scade in ordinea :

a) solutii- suspensii – comprimate – emulsii – drajeuri – comprimate retard – capsule

b) solutii – emulsii – suspensii – comprimate – drajeuri – capsule – comprimate retard

c) solutii – emulsii – suspensii – capsule – comprimate – drajeuri – comprimate retard

d) solutii – suspensii – emulsii – comprimate – capsule – drajeuri – comprimate retard

e) solutii – emulsii – suspensii – drajeuri – capsule – comprimate – comprimate retard

Raspunsuri corecte : c ( 1, p.66 )

5

19.

Forme farmaceutice specifice caii sublinguale sunt :

a) solutii administrate in picaturi

b) comprimate sublinguale de talie foarte mica

c) granule

d) capsule

e) comprimate retard

Raspunsuri corecte : a,b,c ( 1, p.67)

20. Se distribuie exclusiv in spatiul intravascular :

a) dextranii

b) diureticele osmotice

c) teofilina

d) glicozidele cardiotonice

e) heparina

Raspunsuri corecte : a,e ( 1, p.97)

21. Factorii dependenţi de organism care influenţează biodisponibilitatea

sunt:

a)

permeabilitatea membranelor biologice

b)

pH-ul substanţei medicamentoase

c)

calea de administrare

d)

forma farmaceutică

e)

excipienţii utilizaţi

Răspunsuri corecte: a, c (1, p.34)

22. Transferul pasiv prin membranele biologice poate fi sub formă de:

a) filtrare

b) difuziune uşurată

c) difuziune de schimb

d) difuziune simplă

e) transfer activ

Răspunsuri corecte: a, d (1, p.50)

23. Care dintre răspunsurile de mai jos nu reprezintă avantajele căii orale:

a) debutul acţiunii este relativ mare

b) reprezintă calea cu o autoadministrare comodă

c) se utilizează pentru administrări repetate

6

d)

biodisponibilitatea este diminuată prin efectul de prim pasaj

e) nu poate fi utilizată pentru substanţele inactivate de enzimele

digestive

Răspunsuri corecte: a, d, e (1, p.66-67)

24. Boli ce pot scădea concentraţia de albumine plasmatice din sânge:

a) schizofrenia

b) arsurile

c) malnutriţia

d) infarctul de miocard

e) sindromul nefrotic

Răspunsuri corecte: b, c, d, e (1, p.84)

25. Consecinţele legării de proteinele plasmatice sunt:

a) creşte hidrosolubilitatea medicamentelor liposolubile

b) medicamentele legate au o eliminare mai rapidă

c) scade hidrosolubilitatea medicamentelor liposolubile

d) medicamentele legate au o eliminare mai lentă

e) prin legarea de proteine medicamentele pot căpăta şi o capacitate

antigenică

Răspunsuri corecte: a, d, e(1, p.85)

26. Consecinţele negative ale efectului primului pasaj hepatic pot fi:

a) medicamentele inactive sunt transformate în metaboliţi activi

b) calea per os este contraindicată pentru medicamentele cu un efect

intens al primului pasaj hepatic

c) biodisponibiliatatea absolută redusă a medicamentului respectiv

d) concentraţia plasmatică a moleculelor active de medicament

netransformat, redusă

e) dozele per os sunt mult mai mari decât cele eficace injectabil

Răspunsuri corecte: b, c, d, e (1, p.110)

27. Care dintre factorii de mai jos influenţează viteza de eliminare renală:

a) pH-ul urinei

b) pH-ul sângelui

c) diureza

d) procentul de legare de proteinele plasmatice

7

e) insuficienţa corticosuprarenaliană

Răspunsuri corecte: a, c, d (1, p.137-138)

28. Care dintre medicamentele de mai jos au clearance-ul hepatic modificat

la vârstnici:

a) aspirina

b) paracetamolul

c) fenilbutazona

d) gentamicina

e) penicilina G

Răspunsuri corecte: b, c (1, p.117)

29. Care afirmaţii sunt adevărate:

a) medicamentele eliminate prin bilă se concentrează în vezica biliară în

perioada dintre mese

b) prin bilă se elimină medicamente hidrosolubile

c) medicamentele eliminate prin bilă intră în circuitul hepato-entero-

hepatic

d) medicamentele eliminate prin bilă suferă întârziere în situaţiile de

obstrucţie biliară

e) eliminarea prin bilă scade timpul de înjumătăţire al medicamentelor

Răspunsuri corecte: a, c, d (1, p.141)

30. Prin secreţia lactată se elimină:

a) medicamente acide

b) medicamente bazice

c) medicamente liposolubile

d) medicamente hidrosolubile

e) aminoglicozidele

Răspunsuri corecte: b, c, d (1, p.143)

2. FARMACODINAMIE GENERALĂ

1. Care dintre următoarele medicamente acţionează nespecific:

a) fenoterol

b) manitol

8

c) pentazocină

d) famotidină

e) prometazina

Răspunsuri corecte: b ( 1, p.181)

2. Printre medicamentele cu acţiune selectivă asupra unor subtipuri de

receptori se numără:

a) ondansetron

b) nedocromil

c) ibuprofen

d) formoterol

e) atenolol

Răspunsuri corecte: a, d, e (1, p.175)

3. Selectivitatea unei substanţe medicamentoase:

a) este capÌcitatea unui medicament de a avea activitate biologică cu un anumit efect maxim posibil

b) poate fi consecinţa existenţei de subtipuri de receptori specifici, în anumite ţesuturi

c) apare ca urmare a realizării unei concentraţii mai mari de medicament într-un anumit ţesut secundar unei permeabilităţi crescute a membranelor acelui ţesut

d) este proprietatea unui medicament de a influenţa un teritoriu cât mai limitat din organism

e) se exprimă prin dozele eficace

Răspunsuri corecte: b, c, d (1, p. 174, 175)

4. Care dintre următoarele afirmaţii privind latenţa acţiunii

farmacodinamice a unui medicament este(sunt) corectă(corecte):

a) medicamentele din aceeaşi grupă farmacodinamică au o latenţă identică

b) formele farmaceutice retard au o latenţă mai mare decât formele cu eliberare rapidă

c) substanţele medicamentoase care acţionează prin metabolitul activ au o latenţă scurtă

d) medicamentele cu legare slabă de proteinele plasmatice au o latenţă mai mare

9

e) în urgenţele medicale se utilizează medicamente cu perioadă de latenţă scurtă şi foarte scurtă

Răspunsuri corecte: b, e (1, p.178)

5. Sinergismul de potenţare:

a) apare când substanţele medicamentoase asociate acţionează pe receptori diferiţi

b) este uneori nedorit şi evitat în terapeutică

c) efectul asocierii este mai mare decât suma efectelor separate

d) se întâlneşte când substanţele medicamentoase asociate acţionează pe acelaşi tip de receptori

e) uneori asocierile cu sinergism de potenţare trebuie făcute cu precauţii de reducere a dozelor

Răspunsuri corecte: a, b, c, e (1, p.210)

6.Precizaţi situaţiile în care se urmăreşte în terapeutică un sinergism de potenţare:

a) fentanil+droperidol

b) verapamil+metoprolol

c) atenolol+tolbutamid

d) amlodipin+indapamid

e) ampicilină+gentamicină

Răspunsuri corecte: a, d, e (1, p.210)

7.Precizaţi situaţiile în care sinergismul de potenţare este evitat în terapeutică:

a)analgezic-neuroleptic b)tranchilizante-alcool c)sulfamidă hipoglicemiantă-beta adrenolitic d)antihipertensiv-diuretic e)anestezic general-tranchilizant

Răspunsuri corecte: b, c (1, p.210)

8.Reprezintă o interacţiune prin mecanism farmacodinamic asocierea dintre:

a) contraceptivele orale-rifampicină

10

b) sulfamidele antidiabetic-fenilbutazonă

c) sulfamidele antidiabetice-beta adrenolitice

d) tranchilizante-hipnotice

e) glucorticoizi-barbiturice

Răspunsuri corecte: c, d (1, p.214)

9.Medicamentele antagonişti competitivi au următoarele caracteristici:

a) diminuă până la anulare efectul maxim al agonistului specific

b) au afinitate şi sunt capabili să se lege de receptori la nivelul situsurilor de legare ale agoniştilor specifici

c) se leagă de receptori de un situs pe un situs diferit de situsul de legare al agonistului specific şi schimbă conformaţia receptorului, împiedicând legarea agonistului

d) diminuă potenţa agoniştilor specifici prin competiţia pentru receptori

e) nu au activitate intrinscă şi nu sunt capabili să declanşeze un efect la nivelul receptorilor, pe care doar ei îi blochează

Răspunsuri corecte: b, d, e (1, p.226)

10.Acţiunea cardiotonică a digitalei este din punct de vedere farmacoterapeutic o acţiune:

a) simptomatică

b) paleativă

c) patogenică

d) de substituţie

e) etiotropă

Răspunsuri corecte: c (1, p.182)

11.Potenţa este:

a) proprietatea unui medicament de a influenţa un teritoriu cât mai limitat din organism

b) capacitatea unui medicament de a avea activitate biologică cu un anumit efect maxim posibil

c) timpul scurs de la administrarea substanţei medicamentoase până la apariţia efectului

d) capacitatea unei substanţe de a avea activitate biologică

11

e) intervalul de timp în care se menţine efectul farmacologic al unui medicament

Răspunsuri corecte: d (1, p.175)

12.Sunt medicamente cu acţiune selectivă pentru anumite subtipuri de receptori:

a) adrenalina

b) metoprololul

c) famotidina

d) selegilin

e) ondansetron

Răspunsuri corecte: b, c, d, e (1, p.175)

13.Pot induce efecte bisens (stimulator şi inhibitor) următoarele medicamente:

a) aspirina

b) atropina

c) adrenalina

d) levopromazina

e) nifedipina

Răspunsuri corecte: a, c (1, p.174)

14.Calitatea retard a unui medicament se datoreşte:

a)căii de administrare b)formei farmaceutice c)numărului de receptori ocupat de substanţa medicamentoasă d)structuri chimice modificate intenţionat e)structuri chimice cu profil farmacocinetic retard

Răspunsuri corecte: b, d, e (1, p. 180)

15. Au o acţiune farmacodinamică indirectă:

a)noradrenalina

b)reserpina

c)neostigmina

d)acetilcolina

e)nizatidina

12

Răspunsuri corecte: b, c (1, p.181)

16. Sunt medicamente cu acţiune topică:

a)halotanul b)carbonatul de calciu c)pentazocina d)procaina e)tiopentalul

Răspunsuri corecte: b, d (1, p.180)

17. Ritmul administrării unui medicament influenţează:

a)durata efectului farmacodinamic b)intensitatea acţiunii farmacodinamice c)latenţa efectului farmacodinamic d)timpul efectului maxim al substanţei medicamentoase e)procentul de legare al medicamentului de proteinele plasmatice şi tisulare

Răspunsuri corecte: a, c, d (1, p.191)

18. Parametrii definitorii ai actiunii farmacodinamice sunt :

a) sensul

b) selectivitatea

c) potenta

d) volumul de distributie

e) concentratia plasmatica

Raspunsuri corecte : a,b,c ( 1, p.172)

19. Medicamentele care se administreaza dimineata inainte de masa sunt:

a) purgativele

b) antihelminticele

c) diureticele

d) hipoglicemiantele

e) antacidele

Raspunsuri corecte : a,b,c ( 1, p.203)

20. Secretia de corticosteroizi, in functie de ritmurile circadiene este :

13

a)

maxima intre orele 10,00- 12,00

b) maxima intre orele

c) minima intre orele 20,00- 24,00

d) maxima intre orele 14,00 – 16,00

e) minima intre orele 6,00 – 8,00

6,00- 8,00

Raspunsuri corecte : b,c ( 1, p.206)

21. Stările patologice pot modifica sensibilitatea organismului la acţiunea

unor medicamente de tipul:

a) hipercalcemia creşte efectul şi toxicitatea cardiotonicelor

b) hipopotasemia scade efectul şi toxicitatea cardiotonicelor

c) hipercalcemia scade efectul şi toxicitatea cardiotonicelor

d) ciroticii au o sensibilitate particulară la morfină

e) hipermagnezemia creşte efectul şi toxicitatea paracetamolului

Răspunsuri corecte: a, d (1, p.196)

22. Modificarea stării receptorului din punct de vedere cantitativ se poate

face prin:

a) reglare de tip „up-regulation”

b) reglare prin boli autoimune

c) reglare prin două medicamente

d) reglare prin factori atmosferici

e) reglare de tip „down-regulation”

Răspunsuri corecte: a, e (1, p.198)

23. Care dintre următoarele exemple de mai jos reprezintă incompatibilităţi:

a) ampicilina soluţie injectabilă i.v.+ diazepam fiole

b) gentamicina soluţie injectabilă i.v.+ metoclopramid fiole

c) heparina + gentamicina

d) tetraciclinele + ionii de calciu

e) salbutamol +ambroxol

Răspunsuri corecte: a, b, c, d, (1, p.208)

24. Care dintre următoarele exemple de mai jos sunt interacţiuni la nivel

farmacocinetic:

a) sulfamide antidiabetice + rifampicina

b) peniciline + tetracicline

14

c)

tubocurarina + antiaritmice

d) prednison + rifampicina

e) gentamicina + furosemid

Răspunsuri corecte: a, d, e (1, p.212-213)

25.

Antagoniştii competitivi prezintă următoarele caracteristici:

 

a) au afinitate să se lege de receptori

 

b) nu au activitate intrinsecă

 

c) se leagă de receptori pe acelaşi situs ca şi antagoniştii necompetitivi

d) nu sunt capabili să declanşeze un efect

 

e) diminuă potenţa agoniştilor specifici

Răspunsuri corecte: a, b, d, e(1, p.226)

26.

Factorii

dependenţi

de

medicament

care

pot

influenţa

acţiunea

farmacodinamică sunt:

a) culoarea şi gustul medicamentului

b) structura chimică

c) coeficientul de partiţie lipide/apă

d) doza

e) concentraţia plasmatică

Răspunsuri corecte: b, c, d, e (1, p.182, 183)

27. DE50 reprezintă:

a) doza medie eficace la 50% din indivizi

b) doza medie letală la 50% din indivizi

c) exprimarea cantitativă a potenţei acţiunii farmacodinamice a unui

medicament

d) doza maximă/ 24 ore

e) doza minimă eficace la 50% din indivizi

Răspunsuri corecte: a, c, (1, p.189)

28. Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt adevărate:

a) IT = indicele terapeutic al unui medicament

b) IT > 10 semnifică că medicamentul are un grad ridicat de toxicitate

c) IT = DL50 / DE50

d) IT < 10 semnifică că substanţa este toxică şi nu se introduce în terapie

e) IT = DL1 / DE99

15

Răspunsuri corecte: a, c, d, (1, p.191)

29. Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt adevărate:

a) antiastmaticele îşi exercită efectul bronhodilatator doar în prezenţa

bronhospasmului

b) antipireticele scad şi temperatura normală a organismului

c) cardiotonicele au efect inotrop pozitiv doar în insuficienţa cardiacă

d) tranchilizantele au efect doar în stările de anxietate

e) cardiotonicele au efect inotrop pozitiv şi pe miocardul sănătos

Răspunsuri corecte: a, c, d (1, p.196)

30. Care dintre medicamentele de mai jos trebuiesc administrate înainte de mese cu 30 minute:

a) antiacidele

b) anorexigenele

c) hipoglicemiantele

d) stimulatoarele secreţiei gastrice

e) colecistokineticele

Răspunsuri corecte: b, c, d (1, p.203)

3. FARMACOTOXICOLOGIE GENERALĂ

1. În cursul unui tratament survine la un moment dat o hipercoagulabilitate

şi tromboză care s-au dovedit a fi de origine medicamentoasă. Care dintre medicamentele de mai jos poate fi responsabil de apariţia acestui efect

advers?

a) cloramfenicolul

b) paracetamolul

c) contraceptivele orale

d) perindoprilul

e) fenitoina

Răspunsuri corecte: c (1, p.236)

2. Pot avea efect advers mutagen:

a) rifampicina

16

b) colchicina

c) sulfamidele antibacteriene

d) fenilbutazona

e) citostaticele alchilante

Răspunsuri corecte: b, e (1, p.242)

3. Pot provoca dependenţă psihică:

a) diazepamul

b) amfetaminele

c) montelukast

d) meprobramat

e) ondansetron

Răspunsuri corecte: a, b, d (1, p.262)

4. Care dintre medicamentele enumerate mai jos pot produce accidente

obstetricale:

a)

terbutalina

b)

aspirina

c)

metoclopramid

d)

nedocromil

e)

famotidina

Răspunsuri corecte: a, b (1, p.271)

5. Precizaţi afirmaţiile corecte cu privire la reacţiile adverse de tip alergic:

a) sunt încrucişate pentru compuşii înrudiţi structural

b) sunt independente de doză

c) au o incidenţă crescută la persoanele cu teren atopic

d) apar frecvent în condiţiile administrării orale a medicamentelor

e) intensitatea şi frecvenţa lor cresc cu doza

Răspunsuri corecte: a, b, c (1, p.250)

6.Care dintre reacţiile de mai jos se încadrează în grupul reacţiilor adverse de tip idiosincrazic:

a)modificarea genotipului indusă de citostaticele alchilante b)citoliza hepatică produsă de izoniazidă c)hemoliza produsă de nitrofurantoină

17

d)aplazia medulară survenită după tratamentul cu cloramfenicol e)edemul Quincke produs de penicilina G

Răspunsuri corecte: c (1, p.244)

7.Printre medicamentele care pot declanşa reacţii adverse autoimune se numără:

a)neomicina

b)alfa-metildopa

c)izoniazida

d)tiouracil

e)aspirina

Răspunsuri corecte: b, c (1, p. 252)

8.La un bolnav cu şoc anafilactic se va utiliza:

a)atropină iv b)corticoterapie iv c)salbutamol aerosoli d)adrenalină iv e)teofilină iv

Răspunsuri corecte: b, d (1, p.254)

9.Precizaţi afirmaţiile corecte cu privire la reacţiile adverse de tip alergic:

a) sunt independente de doză

b) sunt încrucişate pentru compuşii înrudiţi structural

c) prezenţa lor este frecventă în condiţiile administrării orale a medicamentelor

d) intensitatea şi frecvenţa lor cresc cu doza

e) au o incidenţă mai mare la indivizii cu teren atopic

Răspunsuri corecte: a, b, e (1, p.250)

10. Printre medicamentele contraindicate în cursul alăptării se numără:

a)amoxicilina

b)carbimazol

c)cloramfenicol

d)aspirina

e)metoclopramida

18

Răspunsuri corecte: b, c, d (1, p. 272,273)

11.Toleranţa cronică la medicamente (obişnuinţa) constă în:

a) ansamblul efectelor farmacodinamice ale medicamentelor

b) necesitatea creşterii dozei de medicament pentru obţinerea aceluiaşi efect farmacologic

c) reducerea efectului farmacodinamic al medicamentului ca urmare a administrării repetate în doză constantă

d) ansamblul efectelor nedorite ale unui medicament

e) totalitatea semnelor de sevraj observate după oprirea administrării medicamentului

Răspunsuri corecte: b, c (1, p. 259)

12.Pot provoca dependenţă psihică:

a)ondansetron

b)montelukast

c)amfetamina

d)meprobramat

e)diazepam

Răspunsuri corecte: c, d, e (1, p.262)

13.Tahifilaxia are următoarele caracteristici:

a) apare între medicamentele care acţionează pe acelaşi substrat

reactiv

b) se instalează cu intensităţi variate pentru diferitele efecte ale unui

medicament

c) este reversibilă

d) poate merge până la dispariţia efectului farmacologic

e) se instalează pentru un medicament şi se repercutează asupra unui

alt medicament

Răspunsuri corecte: c, d (1, p.259)

14.Farmacodependenţa fizică:

a)impune necesitatea continuării administrării medicamentului pentru a evita apariţia tulburărilor specifice sindromului de abstinenţă

19

bconstă în apariţia unor modificări comportamentale care reclamă imperios administrarea medicamentului c)se evidenţiază numai la întreruperea administrării medicamentului sau la reducerea importantă a dozelor sale d)survine ca urmare a saturării unor receptori e)constă în diminuarea progresivă a intensităţii efectului farmacologic prin administrări repetate la intervale scurte de timp

Răspunsuri corecte: a, c (1, p.261)

15.Pot provoca efecte adverse cancerigene.

a) colchicina

b) metil-dopa

c) fenitoina

d) sărurile de aur

e) citostaticele alchilante

Răspunsuri corecte: e (1, p.242)

16.Pot provoca reacţii adverse prin insuficienţă funcţională, la întreruperea bruscă a farmacoterapiei:

a) beta-adrenoliticele

b) glucocorticoizii

c) antihistaminicele H2

d) anticolinergicele centrale

e) barbituricele

Răspunsuri corecte: b (1, p. 266)

17.Printre medicamentele proscrise la gravide datorită riscului teratogen se numără:

a) litiul

b) acidul valproic

c) eritromicina

d) dietilstilbestrol

e) metotrexat

Răspunsuri corecte: a, b, d, e (1, p. 269)

18.Care dintre următoarele medicamente pot produce accidente obstetricale:

20

a) indometacina

b) tolbutamida

c) tetraciclina

d) gentamicina

e) terbutalina

Răspunsuri corecte: a, e (1, p.271)

19.Pot suprima lactaţia:

a) furosemidul

b) contraceptivele orale

c) reserpina

d) bromocriptina

e) carbimazol

Răspunsuri corecte: a, b, d (1, p.273)

20.Printre medicamentele care pot provoca efecte toxice la nivel sanguin se numără:

a) bleomicin

b) neomicina

c) contraceptivele orale

d) fenitoina

e) halotanul

Răspunsuri corecte: c, d (1, p.236)

21. Pot avea efect advers toxic hepatic:

a) contraceptivele orale

b) metotrexatul

c) ampicilina

d) gentamicina

e) paracetamol

Răspunsuri corecte: a, b, e (1, p.237)

22. Pot produce rabdomioliză următoarele medicamente:

a) digoxinul

b) bromhexinul

c) litiul

21

d)

furosemidul

e) opiaceele

Răspunsuri corecte: c, d, e (1, p.239)

23. Contraceptivele orale pot produce:

a) cristalurie

b) tulburări pigmentare brune

c) glaucom cu unghi închis

d) alopecie

e) colestază intrahepatică

Răspunsuri corecte: b, d, e (1, p.237,239)

24. Pot produce hemoliză prin deficienţă de G-6PD următoarele

medicamente:

a) sulmetoxazol

b) insulina

c) tolbutamida

d) fluorochinolonele

e) nitrofurantoin

Răspunsuri corecte: a, c, e (1, p.244)

25. Factorii care favorizează instalarea farmacodependenţei sunt:

a) meteorosensibilitatea

b) cantitatea consumată

c) particularităţile individului

d) substanţa incriminată

e) sexul

Răspunsuri corecte: b, c, d, (1, p.261)

26. Caracteristicile efectului de rebound medicamentos:

a) apare la iniţirea tratamentului, după prima doză

b) apare la întreruperea unui tratament de lungă durată cu medicamente

blocante ale receptorilor

c) se manifestă prin dependenţă fizică şi psihică

d) apare prin deficienţă de G-6PD

22

e) mecanismul său se datorează creşterii numărului de receptori,

compensator, şi a sensibilităţii celor blocaţi pentru agonistul fiziologic

Răspunsuri corecte: b, e (1, p.264-265)

27. Factorii care favorizează creşterea concentraţiei medicamentelor în

laptele matern sunt:

a) dozele mari şi repetate

b) hipoproteinemia

c) insuficienţa cardiacă

d) insuficienţa renală

e) hiperproteinemia

Răspunsuri corecte: a, b, d (1, p.272)

28. Factorii care favorizează apariţia malformaţiilor la făt sunt:

a) constituţia genetică a mamei

b) stadiul dezvoltării embrionare

c) proprietăţile farmacologice ale substanţei medicamentoase

d) condiţiile meteorologice

e) sexul şi tipul rasei

Răspunsuri corecte: b, c (1, p.269)

29. Morfina poate produce:

a) dependenţă fizică

b) reacţii idiosincrazice

c) dependenţă psihică

d) toleranţă

e) reacţii alergice de tip şoc anafilactic

Răspunsuri corecte: a, c, d (1, p.263)

30. Caracteristicile obişnuinţei sunt:

a) se instalează rapid

b) se instalează lent

c) este un fenomen reversibil

d) se instalează cu intensităţi diferite pentru diferitele efecte ale unui

medicament

e) este un fenomen ireversibil

23

Răspunsuri corecte: b, c, d (1, p.260)

Bibliografie:

2. Tratat de Farmacologie - Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicală, Bucureşti, 2005.

4. ANTIBIOTICE CU STRUCTURĂ BETA-LACTAMICĂ

1. Penicilina „G” este în mod obişnuit activă pe următorii germeni:

a)hemophylus influenzae b)mycoplasma pneumoniae c)clostridii anaerobe d)legionella pneumophyla e)pseudomonas aeruginosa

Răspunsuri corecte: c (2, pag. 971)

2. Acţiunea bactericidă a cefalosporinelor se datorează:

a)fixării pe subunităţile ribozomale 50S b)fixării pe subunităţile ribozomale 30S c)inhibării transpeptidazei d)inhibării dihidrofolatreductazei e)inhibării biosintezei substanţelor din structura peretelui bacterian

Răspunsuri corecte: e (2, pag. 984)

3. Ampicilina are următoarele proprietăţi:

a)se concentrează în bilă b)produce rareori reacţii alergice c)spectru de activitate mai larg decât al benzilpenicilinei d)este rezistentă la acţiunea acidului clorhidric din stomac e)este rezistentă faţă de acţiunea penicilinazei

Răspunsuri corecte: a, c, d (2, pag. 976-977)

4.Penicilina G acţionează:

a) la nivelul citoplasmei celulei bacteriene

b) la nivelul ribozomilor celulei bacteriene

c) la nivelul membranei citoplasmatice

24

d)

la nivelul peretelui bacterian

e) la nivelul nucleului celulei bacteriene

Răspunsuri corecte: d (2, pag. 971)

5.Sunt antibiotice bactericide numai în faza de multiplicare a bacteriilor:

a)amikacina

b)cicloserina

c)rifampicina

d)vancomicina

e)ampicilina

Răspunsuri corecte: c, d, e (2, pag. 977, 1018, 1050)

6.Cefalosporinele acţionează prin:

a) inhibarea dihidrofolatreductazei

b) inhibarea acetilării coenzimei A

c) împiedicarea formării peretelui bacterian

d) fixarea pe subunităţile ribozomale 30 S

e) inhibiţia funcţiilor membranei citoplasmatice

Răspunsuri corecte: c (2, pag. 984)

7.Benzatinbezilpenicilina este indicată în:

a) profilaxia reumatismului articular acut

b) pielonefrită colibacilară

c) meningită meningococică

d) sifilis

e) dizenterie bacilară

Răspunsuri corecte: a, d (2, pag. 973)

8.Efectul de scurtă durată al benzilpenicilinei se explică prin:

a) eliminarea rapidă prin filtrare glomerulară şi secreţie tubulară

b) inactivarea prin enzimele bacteriene

c) captare în sistemul reticulo-histiocitar

d) metabolizare la nivel hepatic

e) legare ireversibilă de proteinele tisulare

25

Răspunsuri corecte: a (2, pag. 971)

9.Cefalosporinele au următoarele caracteristici generale:

a) epurare predominant hepatică

b) toxicitate redusă

c) structură beta-lactamică

d) liposolubilitate mare

e) acţiune bactericidă numai în faza de multiplicare a bacteriilor

Răspunsuri corecte: b, c, e (2, pag. 983)

10.Ampicilina are următoarele proprietăţi:

a) este rezistentă la sucul gastric acid

b) are risc alergizant redus

c) este rezistentă faţă de acţiunea penicilinazei

d) prezintă acţiune bactericidă în faza de multiplicare şi parţial în faza

de repaus a bacteriilor

e) se concentrează în bilă

Răspunsuri corecte: a, e (2, pag. 976-977)

11.Carbenicilina este antibioticul beta-lactamic de elecţie pentru tratamentul infecţiilor produse de:

a) stafilococul aureus

b) meningococ

c) treponema pallidum

d) pseudomonas

e) clostridium tetani

Răspunsuri corecte: d (2, pag. 980)

12.Precizaţi care dintre următoarele afirmaţii referitoare la oxacilină sunt corecte:

a) se administrează exclusiv oral

b) T1/2 este scurt

c) are durată lungă de acţiune (12-24 ore)

d) este activă în infecţiile ţesutului cerebral

e) este indicată exclusiv în tratamentul infecţiilor stafilococice

26

Răspunsuri corecte: b, e (2, pag. 975)

13.Ticarcilina este indicată în tratamentul:

a) tuberculozei pulmonare

b) anginei streptococice

c) micozelor cutanate

d) infecţiilor produse de pseudomonas aeruginosa

e) meningite cu hemophylus influenzae

Răspunsuri corecte: d (2, pag. 981)

14.Benzatin-benzilpenicilina are următoarele caracteristici:

a) prezintă un efect bactericid în faza de multiplicare şi repaus a bacteriilor

b) are caracter retard

c) este un antibiotic cu spectru larg

d) produce frecvent boala serului

e) este indicată în profilaxia de durată a infecţiilor streptococice

Răspunsuri corecte: b, d, e (2, pag. 973)

15.Fac parte din grupul cefalosporinelor de generaţia a treia:

a) cefazolina

b) cefotaxim

c) cefuroxim

d) ceftriaxonă

e) cefoperazonă

Răspunsuri corecte: b, d, e (2, pag. 990)

16. Care din urmatoarele clase de medicamente fac parte din grupa chimioterapicelor antibacteriene:

a) penicilinele

b) aminoglicozidele

c) tetraciclinele

d) fluorochinolonele

e) sulfamidele antibacteriene

27

Raspunsuri corecte : d,e ( 2, pag.955)

17. Situatiile in care se asociaza un antibiotic si un chimioterapic pot fi

urmatoarele:

a) infectiile acute, severe cu germeni neidentificati

b) pentru potentarea efectului antimicrobian in scopul sterilizarii focarelor greu accesibile

c) in infectii multimicrobiene unde agentii cauzali sunt bacili gram

negativi aerobi si anaerobi

d) in infectiile usoare si medii

e) in viroze

Raspunsuri corecte : a,b,c ( 2, pag. 966)

18. Rezistenta bacteriana la peniciline poate fi:

a) naturala, imprimata de caracteristicile genetice ale microorganismelor

b) dobindita, prin secretie de beta lactamaze ( penicilinaze)

c) dobindita, imprimata de caracteristicile genetice ale microorganismelor

d) dobindita, prin modificarea receptorilor membranari specifici

e) stafilococul auriu secreta penicilinaze care inactiveaza benzilpenicilina

Raspunsuri corecte : a,b,d,e (2, 969)

19. Care din urmatoarele betalactamine prezinta efect retard:

a) procainbenzilpenicilina

b) benzatinbenzilpenicilina

c) fenoximetilpenicilina

d) ampicilina+sulbactam

e) amoxicilina+acid clavulanic

Raspunsuri corecte : a,b (2, pag. 972-978)

20. Dintre cefalosporinele adminstrate injectabil enumeram:

a) cefazolina

b) cefamandol

c) ceftriaxona

d) cefaclor

e) cefalexina

Raspunsuri corecte : a,b,c ( 2,pag. 987-994)

28

21.

Penicilinele cu spectru larg, active pe Pseudomonas sunt:

a) carbenicilina

b) ticarcilina

c) amoxicilina

d) piperacilina

e) oxacilina

Raspunsuri corecte: a,b,d ( 2, pag.980-981)

22. Din cefalosporinele de generatia a II-a fac parte:

a) cefamandol

b) cefuroxima

c) cefalotina

d) ceftriaxona

e) cefepima

Raspunsuri corecte: a,b ( 2, pag.987-994)

23. Antibiotice betalactamice antistafilococice sunt:

a) oxacilina

b) amoxiclina

c) penicilina V

d) amoxicilina + acid clavulanic

e) dicloxacilina

Raspunsuri corecte: a,d,e ( 2, pag.975-979)

24. Penicilinele active fata de enterobacteriacee sunt:

a) carbenicilina

b) mecilinam

c) pivmecilinam

d) azlocilina

e) flucloxacilina

Raspunsuri corecte: b,c ( 2, pag.967-968)

25. Spectrul antibacterian al benzilpenicilinei si fenoximetilpenicilinei

cuprinde:

a) coci gram pozitivi mai putin stafilococul

b) coci gram negativi:gonococ,meningococ

c) treponeme

d) bacili gram negativi

e) virusul citomegalic

29

Raspunsuri corecte: a,b,c (2, pag.969)

5. ANTIBIOTICE DIN ALTE CLASE

1. Aminoglicozidele:

a) pot provoca atrofia nervului optic

b) sunt eliminate renal prin secreţie tubulară

c) nu se absorb dupa administrarea orală

d) traversează uşor bariera hematoencefalică

e) sunt antibiotice de elecţie în infecţiile survenite la gravide

Răspunsuri corecte: c (2, pag. 1007)

2. Tetraciclina este indicată în tratamentul următoarelor boli:

a) bruceloză

b) acnee

c) infecţii cu mycoplasma pneumoniae

d) meningită meningococică

e) gonoree

Răspunsuri corecte: a, b, c, e (2, pag. 1022-1023)

3.Care dintre următoarele antibiotice penetrează foarte uşor în LCR:

a) streptomicina

b) cloramfenicol

c) eritromicina

d) tetraciclina

e) fenoximetilpenicilina

Răspunsuri corecte: b (2, pag. 1026)

4. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă caracteristici generale ale eritromicinei:

a) este activă pe germenii cu multiplicare intracelulară

b) se elimină biliar în concentraţii mari

c) inhibă sinteza proteinelor bacteriene

d) prezintă alergie încrucişată cu penicilinele

e) este contraindicata in insuficienta respiratorie

Răspunsuri corecte: a, b, c (2, pag. 1001)

30

5.

Fiecare din afirmaţiile referitoare la aminoglicozide este adevărată, cu

excepţia:

a)

se absorb în cantitate redusă după administrarea orală

b)

ating concentraţii biliare mari

c)

se excretă pe cale renală

d)

împiedică sinteza proteinelor bacteriene

e)

toţi membrii grupului au un potenţial toxic semnificativ

Răspunsuri corecte: b (2, pag. 1007)

6. Sindromul cenuşiu produs de cloramfenicol la nou-născutul prematur:

a) se datorează eliminării renale deficitare a antibioticului

b) poate fi letal

c) are o natură imunoalergică

d) apare ca urmare a imaturităţii funcţionale hepatice

e) se caracterizează prin hipertermie malignă

Răspunsuri corecte: b, d (2, pag. 1026)

7. Care din următoarele medicamente antibacteriene sunt contraindicate la

gravide:

a)

tetraciclina

b)

fenoximetilpenicilina

c)

eritromicina

d)

acidul nalidixic

e)oxacilina

Răspunsuri corecte: a, d (2, pag. 1022-1032)

8.Printre efectele adverse ale eritromicinei se numără:

a)granulocitoza b)polinevrita c)tulburări acustico-vestibulare d)greaţă şi vomă e)apneea prin bloc neuromuscular

Răspunsuri corecte: d (2, pag. 1001)

31

9.Care dintre următoarele asocieri de substanţe antibacteriene sunt recomandate în terapeutică:

a) ampicilină+cloramfenicol

b) tetraciclină+cloramfenicol

c) gentamicină+kanamicină

d) benzilpenicilină+tetraciclină

e) izoniazidă+rifampicină

Răspunsuri corecte: e (2, pag. 1047)

10.Una din indicaţiile majore ale streptomicinei este:

a) angina streptococică

b) tifosul exantematic

c) tuberculoza pulmonară

d) meningită meningococică

e) febra tifoidă

Răspunsuri corecte: c (2, pag. 1053)

11.Absorbţia tetraciclinei după administrarea orală poate fi diminuată prin administrarea concomitentă de:

a) fermenţi pancreatici

b) antiacide gastrice

c) produse lactate

d) preparate de fier

e) antispastice

Răspunsuri corecte: b, c, d (2, pag. 1022)

12.Colistina poate produce:

a) nevrită optică

b) displazii dentare

c) sindrom cenuşiu

d) apnee prin efect curarizant

e) eritem multiform

Răspunsuri corecte: d (2, pag. 1028-1029)

13.Gentamicina:

32

a)se administrează exclusiv parenteral b)este un antituberculos major c)are o toxicitate renală ridicată d)are proprietăţi inductoare enzimatice e)se fixează pe subunităţile ribozomale 30S ale bacteriei şi inhibă sinteza proteică

Răspunsuri corecte: c, e (2, pag. 1007; 1015)

14.Aminoglicozidele:

a) realizează concentraţii mari la nivel biliar

b) sunt active pe germeni cu multiplicare intracelulară

c) au o absorbţie digestivă redusă

d) sunt compuşi nefrotoxici ca urmare a acumulării în parenchimul renal

e) nu se asociază între ele datorită riscului crescut de reacţii adverse toxice

Răspunsuri corecte: c, d, e (2, pag. 1007)

15.Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la eritromicină este corectă:

a) inhibă sinteza proteinelor bacteriene

b) se elimină biliar în concentraţii mari

c) este activă pe germenii cu multiplicare intracelulară

d) prezintă alergie încrucişată cu penicilinele

e) este contraindicată în insuficienţa respiratorie

Răspunsuri corecte: a, b, c (2, pag. 1001)

16. Din clasa de noi macrolide fac parte:

a) eritromicina

b) josamicina

c) roxitromicina

d) claritromicina

e) azitromicina

Raspuns corect: c,d,e ( 2, pag.1002-1003)

17. Claritromicina prezinta urmatoarele caracteristici:

a) biodisponibilitate superioara eritromicinei

b) se administreaza in doua prize pe zi

c) este activa pa M.avium

33

d)

este inclusa in schemele de tratament pentru eradicarea H.pylori

e) prezinta ca efect advers in principal reactiile alergice

Raspunsuri corecte: a,b,c,d ( 2, pag. 1001-1002)

18. Care dintre urmatoarele aminoglicozide intra in schemele terapeutice ale

infectiei cu bacilul Koch:

a) streptomicina

b) gentamicina

c) kanamicina

d) amikacina

e) tobramicina

Raspunsuri corecte: a,c ( 2, pag.1007)

19. Indicatiile de prima alegere a tetraciclinei sunt:

a) holera

b) infectii cu Chlamydia

c) pneumonii cu Mycoplasma

d) angine streptococice

e) infectiile cu gonococ

Raspunsuri corecte: a,b,c ( 2, pag.1022)

20. Mecanismul de actiune al cloramfenicolului este:

a) bacteriostatic prin fixare pe subunitatea ribozomala 50S

b) bacteriostatic prin fixare pe subunitatea ribozomala 30S

c) bactericid prin actiune asupra peretelui bacterian

d) bacteriostatic prin actiune asupra membranei celulei bacteriene

e) bacteriostatic prin actiune competitiva cu metabolitii omologi

Raspunsuri corecte: a (2, pag. 1025)

21. Doxiciclina are urmatoarele avantaje comparativ cu tetraciclina:

a) absorbtie influentata de lactate

b) absorbtie neinfluentata de alimente

c) administrare in 4 prize pe zi

d) are liposolubilitate de 5 ori mai mare decit tetraciclina

e) produce disbacterioza

Raspunsuri corecte: b, d, e ( 2, pag.1023)

22. Vancomicina:

a) este bacteriostatica

b) este activa pe bacterii gram pozitive

34

c)

prezinta efect ototoxic

d) nu are efect nefrotoxic

e) se administreaza numai injectabil, intramuscular

Raspunsuri corecte: b, c (2, pag.1018)

23. In schema de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori sunt incluse

urmatoarele antibiotice:

a) claritromicina si amoxicilina

b) tetraciclina si amoxicilina

c) doxiciclina si cefalexina

d) doxiciclina si eritromicina

e) claritromicina si penicilina V

Raspunsuri corecte: a (2, pag.1003)

24. Azitromicina:

a) prezinta biodisponibilitate scazuta in prezenta alimentelor

b) are timp de injumatatire de 60 ore

c) se administreaza in trei prize pe zi

d) este un antibiotic macrolidic

e) este o azalida

Raspunsuri corecte: a, b, d, e (2, pag.1004)

25. Polimixina B:

a) este antibiotic bactericid absolut

b) activ pe germeni gram negativi

c) poate produce miastenia gravis

d) nu se administreaza oral

e) este activ si pe germeni gram pozitivi

Raspunsuri corecte: a, b, c (2, pag.1028)

6. CHIMIOTERAPICE ANTIBACTERIENE - ANTIMICOTICE

1. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt false :

a). griseofulvina se administreaza in tratamentul pilomicozelor b). nistatina este inactivata in tubul digestiv c). ketoconazolul se administreaza in candidoza vaginala d). actiunea fungicida a clotrimazolului persista cateva zile in piele e). fluconazolul da reactii adverse de tipul greata, voma, diaree, cefalee etc

35

Raspuns : b – pag. 1063, 1065, 1067, 1069, 1071

2. Itraconazolul :

a). este un fungicid cu spectru larg de actiune b). are o biodisponibilitate orala crescuta in prezenta antiacidelor c). se elimina urinar preponderent sub forma de metaboliti d). are ca efect advers greata e). se utilizeaza in tratamentul dermatofitiilor

Raspuns : a, c, d, e – pag. 1072, 1073

3. Miconazolul :

a). administrat local se absoarbe sub 1% fara efecte sistemice b). are acelasi spectru de actiune ca azolii, in plus si bacteriile gram - pozitive c). se utilizeaza si in trimestrul II de sarcina d). inhiba C – 14 α – sterol demetilaza (o enzima a citocromului P450)

e). dermatofitii foliculare se utilizeaza ca adjuvant al tratamentului sistemic cu griseofulvina Raspuns : a, b, d, e – pag. 1069

4. Griseofulvina :

a). este insolubila in apa b). are biodisponibilitatea orala aproximativ 50% c). are T ½ scurt d). se elimina hepatic e). se elimina renal, partial metabolizata Raspuns : a, b, e – pag. 1062, 1063

5. Care dintre reactiile adverse de mai jos nu apartin griseofulvinei :

a). tulburarile de vedere b). hepatotoxicitatea c). ototoxicitatea d). fotosensibilizarea e). anemia

Raspuns : c, e, – pag. 1063

6. Clotrimazolul :

a). este un antifungic inactiv pe candida b). are o actiune fungicida ce persista cateva zile in piele

36

c). se elimina pe cale renala d). este activ pe bacterii gram - pozitive e). este un antibiotic polienic

Raspuns : b, d, – pag. 1069

7. Fluconazolul :

a). este un derivat de triazol b). are biodisponibilitatea orala > 90% c). absorbtia orala nu este influentata de alimente d). este un fungicid cu spectru larg e). este un fungistatic cu spectru larg

Raspuns : a, b, c, d, – pag. 1070

8. Care dintre afectiunile de mai jos nu are indicatie de utilizare a

fluconazolului a). meningita virala b). meningita criptococica c). candidoza vaginala d). histoplasmoza e). candidoza orofaringiana

Raspuns : a – pag. 1071

9. Econazolul :

a). este un fungicid cu spectru ingust b). traverseaza usor stratul corns c). produce frecvent eritem local d). se administreaza sub forma de creme e). da frecvent hepatotoxicitate

Raspuns : b, c, d, – pag. 1070

10. Terbinafina :

a). este un antifungic alilaminic b). se leaga puternic de proteinele plasmatice c). are un T ½ scurt de 2 – 4 ore d). se elimina renal

37

e). este foarte activa pe dermatofiti

Raspuns : a, b, d, e – pag. 1073

11. Acidul nalidixic :

a). are ca metabolit activ pe acidul hidroxinalidixic b). este bactericid pe gonococ, meningococ c). dezvolta repede rezistenta bacteriana d). are efect antibacterian mai intens la pH alcalin e). eliminarea sa este scazuta in insuficienta renala

Raspuns : a, c, e – pag. 1032

12. Acidul nalidixic este contraindicat in :

a). infectiile urinare cronice b). insuficienta cardiaca c). sarcina d). alaptare e). insuficienta hepatica grava

Raspuns : c, d, e – pag. 1032

13. Din punct de vedere farmacocinetic fluorochinolonele se caracterizeaza

prin:

a). biodisponibilitate orala slaba b). legare puternica de proteinele plasmatice c). volum mic de distributie d). se epureaza pe cale renala e). T ½ variabil

Raspuns : e – pag. 1033

14. Mecanismul de actiune al flurochinolonelor este :

a). bacteriostatic b). bactericid prin inhibarea ADN girazei bacteriene c). bactericid prin stimularea ADN girazei bacteriene d). bacteriostatic prin legarea specifica de subunitatile 50 S ribozomale e). bacteriostatic prin legarea specifica de subunitatile 30 S ribozomale

38

Raspuns : b – pag. 1033

15. Indicatiile flurochinolonelor sunt :

a). prostatita bacteriana b). diareea calatoriilor c). toate tipurile de infectii urinare cu exceptia celor produse de Pseudomonas aeruginosa d). infectii ale pielii cu bacili gram negativ e). osteomielita cronica

Raspuns : a, b, d, e – pag. 1033, 1034

16. Ciprofloxacina :

a). are o biodisponibilitate orala slaba b). nu realizeaza concentratii eficace in LCR c). se administreaza oral si in perfuzie d). in uretrita gonococica se administreaza in doua prize pe zi e). la bolnavii cu insuficienta renala avansata doza se reduce la ¼

Raspuns : b, c, – pag. 1034

17. Ofloxacina :

a). are o biodisponibilitate orala de 100 % b). traverseaza inclusiv in LCR c). are T ½ de 12 ore d). se elimina predominant renal in forma activa e). nu se modifica doza in insuficienta renala

Raspuns : a, b, d, – pag. 1034

18. Norfloxacina :

a). este o flurochinolona b). este o sulfamida c). se administreaza oral d). dozele utilizate sunt de 200 – 400 mg de 2 ori/ zi e). dozele utilizate sunt de 400 – 800 mg de 2 ori/ zi

Raspuns : a, c, d, – pag. 1035

39

19.

Din punct de vedere al proprietatilor farmacocinetice, sulfamidele

antibacteriene sunt de mai multe tipuri :

a). sulfamide sistemice cu durata de actiune scurta b). sulfamide sistemice cu durata de actiune lunga

c). sulfamide sistemice semiretard d). sulfamide sistemice retard e). sulfamide intestinale

Raspuns : a, b, e – pag. 1037

20. Asocierea trimetoprim + sulfametoxazol este avantajoasa din

urmatoarele considerente de ordin farmacocinetic :

a). doza de 80 mg + 400 mg realizeaza concentratii plasmatice superioare b). T ½ al celor doua componente este asemanator c). actiunea insumata este bactericida d). spectrul antimicrobian este mai larg

e). riscul de dezvoltare a rezistentei bacteriena mai redus Raspuns: a,b (2, pag.1041)

21. Efectele adverse ale sulfamidelor sunt:

a) sulfamidele putin solubile in apa produc cristalurie, hematurie, colici

renale

b) reactii adverse alergice

c) fotosensibilizare

d) la nou-nascut pot creste nivelul bilirubinei cu aparitia icterului nuclear

e) hepatotoxicitate

Raspunsuri corecte: a,b,c,d ( 2, pag.1038)

22. Sulfamidele administrate pentru efect local sunt:

a) ftalilsulfatiazol

b) sulfadiazina argentica

c) sulfametoxidiazina

d) sulfafurazol

e) sulfametoxazol

Raspunsuri corecte: a,b ( 2, pag.1039-1040)

23. Nitrofurantoina:

a) se indica in infectii urinare acute si cronice

b) poate produce reactii alergice

40

c)

spectrul antibacterian cuprinde si protozoare: Trichomonas vaginalis

d) este contraindicata la gravide in ultimul trimestru de sarcina

e) este indicata in diareea acuta de natura bacteriana

Raspunsuri corecte: a,b,c,d ( 2, pag.1043-1044)

24. Antimicoticele utilizate pentru actiune sistemica sunt:

a) griseofulvina

b) nistatina

c) ketoconazolul

d) clotrimazolul

e) naftifina

Raspunsuri corecte: a,b,c (2, pag.1073-1074)

25. Antimicotice cu spectru larg sunt:

a) griseofulvina

b) clotimazol

c) amfotericina B

d) tolnaftat

e) itraconazol

Raspunsuri corecte: c,e (2, pag. 1062)

7. ANTIVIRALE

1. Aciclovirul :

a). inhiba selectiv replicarea ADN – ului virusului herpetic b). nu traverseaza placenta si bariera hematoencefalica c). se utilizeaza in tratamentul varicelei la copil d). se utilizeaza in tratamentul infectiei herpetice : oculare, orofaciale,

genitale,etc e). are contraindicatie relativa in sarcina si alaptare

Raspuns : a, d, e – pag. 926

2. Valaciclovirul a). este un promedicament b). la nivel hepatic este hidrolizat in aciclovir c). la nivel hepatic este oxidat la aciclovir d). la nivel hepatic este sulfocojugat la aciclovir e). este bine tolerat

41

Raspuns : a, b, e – pag. 926, 927

3. In care din situatiile de mai jos se utilizeaza aciclovirul :

a). herpesul genital b). herpesul genital din sarcina c). herpesul orofacial d). in caz de sensibilizare la valaciclovir e). in encefalita herpetica

Raspuns : a, c, e – pag. 926, 927

4. Care dintre urmatorii compusi sunt analogi ai guanozinei :

a). brivudina b). ganciclovirul c). penciclovirul d). valaciclovirul e). famciclovirul

Raspuns : b, c, d, e – pag. 926

5. Famciclovirul :

a). este un promedicament b). prin metabolizare hepatica se transforma in aciclovir c). prin metabolizare hepatica se transforma in penciclovir d). are un volum mic de distributie e). se elimina predominent prin scaun

Raspuns : a, c – pag. 927

6. Ganciclovirul :

a). este un derivat de timidina b). este un derivat de guanina c). este activ pe virusul citomegalic d). se administreaza oral in hepatita cu virus B e). ca efect advers da cardiotoxicitate

Raspuns : b, c, d, – pag. 931, 932

7. Amantadina :

42

a). este un antivirus gripal A b). este un antiepileptic c). este un antiparkinsonian d). se elimina sub forma de metaboliti e). are o distributie redusa in organism

Raspuns : a, c, – pag. 934, 935

8. Interferonii :

a). au actiuni antivirale, imunomodulatoare si antiproliferative b). inhiba penetrarea virusului si sinteza ARNm viral c). se utilizeaza in tratamentul hepatitei virale A d). ca efecte adverse dau greata, voma, cefalee, diaree, etc e). se administreaza din 6 in 6 luni, cu 6 luni de pauza

Raspuns : a, b, – pag. 938, 939, 940

9. Care sunt efectele interferonilor asupra sintezei proteinelor ce intervin in replicarea virala :

a). inhibitia transcrierii b). inhibitia translatiei c). inhibitia revers transcriptazei d). inhibitia procesarii proteinelor e). inhibitia maturarii virusului

Raspuns : a, b, d, e – pag. 939

10. Lamivudina :

a). scade concentratia maxima a zidovudinei b). inhiba revers transcriptaza HIV c). inhiba ADN polimeraza VHB (virusul hepatitei B ) d). se indica in hepatita cronica cu virus C e). se indica in hepatita cronica cu virus B

Raspuns : b, c, e – pag. 940, 941

11. Brivudina :

a). este analog nucleozidic b). este analog purinic c). este analog pirimidinic

43

d). este eficace fata de virusul herpes simplex 1 e). este eficace fata de virusul varicelo zosterian

Raspuns : a, d, e – pag. 928

12. Vidarabina :

a). este analog nucleozidic b). este analogal al adenozinei c). inhiba ADN polimeraza d). se utilizeaza oral e). se utilizeaza topic ca unguent oftalmic 3 %

Raspuns : a, b, c, e – pag. 929

13. Foscarnet :

a). este un compus pirofosfat organic b). este un compus pirofosfat anorganic c). nu este analog nucleozidic d). are o biodisponibilitate orala foarte buna e). are toxicitate redusa

Raspuns : b, c, – pag. 933

14. Mecanismele prin care interferonii isi realizeaza efectele antivirale sunt:

a). inhibitia penetrarii virusului b). stimularea asamblarii virusului c). inhibitia decapsidarii d). inhibitia sintezei de ARNm viral e). imhibitia translatiei proteinelor virale

Raspuns : a, c, d, e – pag. 939

15. Zidovudina :

a). este un agent retroviral b). este un agent antiretroviral c). inhiba marcat replicarea HIV in limfocitele T d). este rapid metabolizata hepatic e). se elimina digestiv

44

Raspuns : b, c, d, – pag. 944

16. Ribavirina :

a). actioneaza pe virusurile gripale A si B b). actioneaza pe virusurile paragripale c). actioneaza pe virusul herpetic d). actioneaza pe virusul varicelo zosterian e). actioneaza pe virusul HIV 2

Raspuns : a, b, c, – pag. 936

17. Interferonii α si β :

a). sunt proteine acidosensibile b). sunt proteine acidostabile c). fac parte din categoria interferonilor de tip I d). fac parte din categoria interferonilor de tip II e). fac parte din categoria interferonilor de tip III

Raspuns : b, c, – pag. 938

18. Care dintre urmatoarele efecte adverse nu sunt caracteristice

interferonilor :

a). neurotoxicitatea b). mielosupresia c). tiroidita autoimuna osteoporoza d). osteoporoza e). ototoxicitatea

Raspuns : d, e – pag. 940

19. Gamaglobulinele :

a). sunt un complex de proteine care contin anticorpi b). sunt un complex de glicoproteine care contin anticorpi c). se mai numesc imunoglobuline d). se obtin din ser e). se obtin din sange integral

Raspuns : a, c, d, – pag. 942

45

20.

Combinatia ribavirina / interferon α este eficienta in :

a). terapia hepatitei cronice cu VHB b). terapia infectiei cu HIV 1 c). terapia infectiei cu HIV 2 d). terapia infectiei cu paramixovirusuri e). terapia hepatitei cronice cu VHC

Raspuns : e – pag. 942

21. Agenti antivirusuri gripale sunt:

a) amantadina

b) oseltamivir

c) aciclovir

d) ganciclovir

e) zidovudina

Raspuns corect: a,b (2, pag. 934)

22. Agentii antiretrovirusuri( anti HIV ),analogi nucleozidici inhibitori ai

reverstranscriptazei sunt:

a) efavirenz

b) indinavir

c) saquinavir

d) zidovudina

e) didanozina

Raspunsuri corecte: d,e ( 2, pag.944-945)

23. Saquinavirul prezinta urmatoarele caracteristici:

a) este un inhibitor al proteazei virale

b) este analog peptidic

c) se asociaza cu analogi nucleozidici in bi sau triterapie

d) fenobarbitalul nu se asociaza cu saquinavirul deoarece reduce

concentratia plasmatica a antiviralului e) este un analog nucleozidic al reverstranscriptazei

Raspunsuri corecte: a,b,c,d ( 2, pag.951)

24. Formele farmaceutice sub care se prezinta aciclovirul sunt urmatoarele:

a) unguent oftalmic 3%

b) comprimate de 200mg,400mg

c) crema de uz cutanat 3%

d) solutie injectabila

e) crema de uz cutanat 5%

46

Raspunsuri corecte: a,b,d,e ( 2, pag. 926)

25. Agentii antivirus hepatitic B sunt:

a) interferon alfa 2b

b) ribavirina

c) amantadina

d) ganciclovir

e) foscarnet

Raspunsuri corecte: a,b ( 2, pag.924)

8. ANALGEZICE ANTIPIRETICE, ANTIINFLAMATOARE STEROIDIENE ŞI NESTEROIDIENE

1. Actiunile farmacodinamice ale acidului acetilsalicilic sunt :

a). analgezic puternic b). antipiretic c). antiinflamator, antireumatic puternic d). antiagregant plachetar e). uricozuric

Raspuns : b, c, d, e – pag. 193, 194

2. Dintre reactiile adverse ale acidului acetilsalicilic nu fac parte :

a). efectul ulcerigen b). efectul bronhodilatator c). cresterea filtrarii glomerulare d). eruptiile cutanate e). sindromul Reye

Raspuns : b, c – pag. 194

3. Acidul acetilsalicilic este indicat in :

a). nevralgii b). artralgii c). hemoragii d). profilaxia infarctului miocardic e). infectiile virale la copii < 4 ani, ca antipiretic

47

Raspuns : a, b, d – pag. 195

4. Care dintre afirmatiile de mai jos sunt adevarate :

a). acidul acetilsalicilic este contraindicat in astmul bronsic b). acidul acetilsalicilic este contraindicat in afectiunile reumatismale inflamatorii c). metamizolul poate produce agranulocitoza d). propifenazona este un antiinflamator puternic e). paracetamolul este metabolitul activ al fenacetinei

Raspuns : a, c, e – pag. 194, 197, 198

5. Metamizolul este :

a). analgesic si antispastic mai intens decat acidul acetilsalicilic b). indicat in dureri moderate c). indicat in dismenoree d). incriminat in producerea cancerului gastric e). administrat oral, intramuscular si intrarectal

Raspuns : a, b, c, e – pag. 197, 198

6. Paracetamolul este metabolizat hepatic prin :

a). N - dezacetilare b). N - acetilare c). conjugare la gruparea fenolica d). oxidare la N – acetil - benzochinonimina e). hidroliza la gruparea fenolica

Raspuns : a, c, d – pag. 198

7. Care aspecte nu caracterizeaza paracetamolul :

a). are o puternica legare de proteinele plasmatice b). traverseaza bariera hematoencefalica c). se elimina prin laptele matern d). are T ½ scurt e). este un bun antiinflamator

Raspuns : a, c, e – pag. 198, 199

48

8. Paracetamolul da urmatoarele reactii adverse a). toxicitate cardiaca b). methemoglobinemie c). trombocitopenie d). toxicitate hepatica e). toxicitate pulmonara

Raspuns : b, c, d – pag. 199

9. Care dintre afirmatiile de mai jos sunt adevarate :

a). propifenazona este un antiinflamator slab b). paracetamolul produce rabdomioliza c). aminofanazona se foloseste pe scara larga d). antidotul intoxicatiei cu paracetamol este acetazolamida e). antidotul intoxicatiei cu paracetamol este acetilcisteina

Raspuns : a, b, e – pag. 197, 198, 200

10. Intoxicatia acuta cu paracetamol se caracterizeaza prin :

a). dureri in hipocondrul stang b). dureri in hipocondrul drept c). absenta icterului d). prezenta icterului e). are o latenta de 1 – 2 zile de instalare a semnelor clinice

Raspuns : b, d, e – pag. 200

11. Care dintre afirmatiile de mai jos este falsa

a). barbituricele cresc biotransformarea paracetamolului b). acetilcisteina se administreaza in primele 12ore ale intoxicatiei cu paracetamol c). acetilcisteina se administreaza in primele 6 ore ale intoxicatiei cu paracetamol d). tratamentul de lunga durata cu paracetamol necesita monitorizarea functiei hepatice e). alcoolul potenteaza hepatotoxicitatea paracetamolului

Raspuns : c – pag. 200

12. Citoliza hepatica indusa de dozele mari de paracetamol se datoreaza :

49

a). legarii directe a paracetamolului de proteinele hepatice b). metabolitului sau toxic care se leaga de gruparile –SH ale proteinelor hepatice c). N – dezaminarii hepatice d). timpului lung de stationare hepatica e). conjugarii hepatice la gruparea alcool

Raspuns : b – pag. 198

13. Actiunea antipiretica a antiinflamatoarelor nesteroidiene consta in :

a). reducerea febrei b). reducerea temperaturii corpului c). inhibarea biosintezei de PG E2 d). vasoconstrictie periferica e). stimularea mecanismelor de termoliza

Raspuns : a, c, e – pag. 190

14. Care dintre urmatoarele medicamente sunt antiinflamatoare :

a). acidul acetilsalicilic b). metamizolul c). paracetamolul d). diflunisal e). aminofenazona

Raspuns : a, d, e – pag. 189, 196

15. Actiunea analgezica a antiinflamatoarelor nesteroidiene se realizeaza

prin urmatoarele mecanisme :

a). ridicarea pragului de percepere a durerii la nivel talamic b). coborarea pragului de percepere a durerii la nivel talamic c). ridicarea pragului de percepere a durerii la nivelul bulbului d). inhibarea periferica a biosintezei de prostaglandine e). inhibarea periferica a biosintezei de prostacicline

Raspuns : a, d – pag. 190

16. Ce asocieri ale antiinflamatoarelor nesteroidiene se folosesc in practica

pentru potentarea actiunii lor analgezice :

a). analgezice neopioide + cimetidina

50

b). analgezice neopioide + codeina c). analgezice neopioide + fenobarbital d). analgezice neopioide + cafeina e). analgezice neopioide + analgezice opioide

Raspuns : b, c, d – pag. 191

17. Salicilatul rezultat din hidroliza acidului acetilsalicilic in sange este

metabolizat hepatic prin urmatoarele mecanisme :

a). oxidare

b). sulfoconjugare c). glucuronoconjugare d). glicinoconjugare e). hidroxilare

Raspuns : c, d, e – pag. 192

18. Legarea salicilatului (metabolitul acidului acetilsalicilic ) de proteinele

plasmatice scade in urmatoarele situatii :

a). concentratia de salicilat > 600 mcg / ml b). concentratia de salicilat > 400 mcg / ml c). hipoalbuminemie d). hiperbilirubinemie

e). hiperalbuminemie

Raspuns : b, c, d – pag. 193

19. Acidul acetilsalicilic se elimina din organism prin urmatoarele

mecanisme :

a). metabolizare pulmonara b). metabolizare hepatica c). filtrare glomerulara d). secretie tubulara activa e). reabsorbtie tubulara Raspuns : c, d – pag. 193

20. Metabolitii acidului acetilsalicilic sunt :

a). acidul saliciluric b). glucuronizii

51

c). un metabolit uricozuric d). acidul vanilmandelic e). salicilatul

Raspuns : a, b, e – pag. 192

21.Morfina:

a) prezinta biodisponibilitate minima la administrare per os

b) biotransformarea se face prin glucuronoconjugare

c) durata actiunii analgezice este de 5-7 ore

d ) se administreaza numai oral e) este contraindicata administrarea la pacienti cu astm bronsic Raspunsuri corecte: a,b,c (2, pag.178)

22. Pentazocina:

a) este un analgezic opioid slab

b) este un agonist k

c) este antagonist µ

d) nu deprima centrul respirator

e) este agonist µ

Raspunsuri corecte: a,b,c,d ( 2, pag.185)

23. Printre actiunile farmacodinamice ale analgezicelor morfinomimetice

enumeram:

a) actiune analgezica

b) deprimare respiratorie

c) mioza

d) midriaza

e) stimuleaza tusea

Raspunsuri corecte: a,b,c ( 2, pag. 171)

24. Antimigrenoasele folosite în criza de migrenă sunt:

a) sumatriptan

b) dihidroergotamina

c) amitriptilină

d) beta blocante adrenergice

e) paracetamolul

Raspunsuri corecte: a,b (2, pag.202)

25. Efectele adverse ale antiinflamatoarelor nesteroidiene sunt:

52

a) efect ulcerigen prin hipersecretie gastrica acida

b) bronhodilatatie

c) retentie hidrosalina

d) sindrom Reye

e) reactii alergice cu manifestari cutanate

Raspunsuri corecte: a,c,d,e ( 2, pag.194)

9. HIPNOTICE ŞI TRANCHILIZANTE

1.Care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la fenobarbital o consideraţi corectă:

a)produce somnolenţă după trezire şi sedare reziduală marcată b)la doze mari provoacă convulsii c)nu generează interacţiuni

d) este indicat în epilepsie

e)puternic inductor enzimatic

Răspunsuri corecte: a, d, e (2 pag. 46)

2.Nitrazepamul:

a)are un T1/2 scurt (4-6 ore)

b) produce un somn apropiat de somnul fiziologic, pe o durată de 6-8

ore

c)nu necesită prudenţă în administrarea ambulatorie

d) are un efect de prim pasaj hepatic ridicat

e) se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice

Răspunsuri corecte: b, d, e (2 pag. 46)

3.Barbiturice cu durată scurtă de acţiune sunt:

a)tiopental

b)ciclobarbital

c)fenobarbital

d)amobarbital

e)secobarbital

Răspunsuri corecte: b, e (2 pag. 43)

4.Care dintre următoarele benzodiazepine sunt utilizate ca hipnotice?

53

a)medazepam

b)lorazepam

c)nitrazepam

d)flunitrazepam

e)bromazepam

Răspunsuri corecte: c, d (2 pag. 46)

5.Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la flunitrazepam sunt adevărate:

a)are potenţă mai mare faţă de nitrazepam b)nu se utilizează în preanestezie c)poate fi adm exclusiv oral d)în caz de supradozare se adm flumazenil e)modifică structura somnului

Răspunsuri corecte: a, d (2 pag. 46-47)

6. Diazepamul produce:

a)suprimarea stărilor convulsive de diferite cauze b)atenuarea delirului şi halucinaţiilor c)contracţia musculaturii striate scheletale d)anxioliză e)schimbarea dispoziţiei depresive

Răspunsuri corecte: a, d (2 pag. 61)

7.Buspirona:

a)influenţează pozitiv metabolismul neuronal b)produce o inversare a dispoziţiei afective, crescând riscul suicidar c)blochează receptorii dopaminergici la nivelul sistemului limbic d)are proprietăţi tranchilizante atribuite interacţiunii cu receptorii 5HT 1A e)acţionează pe receptorii membranari de tip GABA

Răspunsuri corecte: d (2 pag. 65)

8.Tratamentul prelungit cu benzodiazepine poate provoca:

54

a)agranulocitoză

b)tulburări de tip extrapiramidal c)tulburări de memorie d)insomnie în cursul sevrajului

e)farmacodependenţă

Răspunsuri corecte: c, d, e (2 pag. 59)

9.Benzodiazepinele sunt contraindicate la bolnavii cu:

a)boală Parkinson b)adenom de prostată c)miastenia gravis d)insuficienţă coronariană

e)hipertiroidie

Răspunsuri corecte: c (2 pag. 59)

10.Meprobramatul:

a)poate induce dependenţă medicamentoasă b)are efect miorelaxant intens c)prezintă efect anticolinergic d)poate fi administrat pe cale orală şi parenterală e)la doze mari produce HTA severă

Răspunsuri corecte: a, b (2 pag. 67)

11.Care dintre afecţiunile de mai jos sunt ameliorate prin administrare de diazepam:

a) depresia endogenă

b) sindromul anxios

c) stările spastice ale musculaturii striate

d) nevralgia de trigemen

e) epilepsia

Răspunsuri corecte: b, c, e (2 pag. 61)

12.Următoarele afirmaţii referitoare la hidroxizin sunt corecte:

a) are efect antihistaminic H1

b) la doze mari are şi efect antipsihotic

55

c)

este un anxiolitic

d) are efect antispastic

e) provoacă tulburări acustico-vestibulare

Răspunsuri corecte: a, c, d (2 pag. 66)

13. Zopiclona:

a) are T1/2 lung (10 ore)

b) are acţiune hipnotică

c) produce convulsii

d) poate produce iritabilitate

e) provoacă somnolenţă diurnă

Răspunsuri corecte: b, d, e (2 pag. 48)

14. Zolpidemul :

a) are o Bd de 50%

b) T1/2 este scurt

c) are o acţiune hipnotic-sedativă

d) este miorelaxant

e) nu dezvoltă farmacodependenţă

Răspunsuri corecte: b, c, e (2 pag. 48)

15. Medazepamul :

a) are T1/2 lung

b) efectul hipnotic-sedativ este puternic

c) produce frecvent somnolenţă la vârstnici

d) este un anxiolitic mai puternic comparativ cu diazepamul

e) are un efect miorelaxant foarte slab

Răspunsuri corecte: a, c, e (2 pag. 63)

16. Oxazepamul :

a) are o durată de acţiune scurtă

b) nu produce somnolenţă

c) se administrează 2 prize/zi

d) este utilizat ca anxiolitic

e) are efect sedativ-hipnotic

56

Răspunsuri corecte: a, d, e (2 pag. 64)

17. Alprazolamul :

a) se absoarbe incomplet per os

b) are efect sedativ-hipnotic

c) este indicat în depresia anxioasă

d) la întreruperea bruscă a unei administrări prelungite produce

sindrom de sevraj sever

e) se utilizează în atacul de panică

Răspunsuri corecte: c, d, e (2 pag. 64-65)

18. Care dintre afirmaţiile referitoare la buspironă sunt adevărate :

a) este un anxiolitic util în anxietatea cronică

b) se utilizează în atacurile de panică