Sunteți pe pagina 1din 658

Cristian Mureanu

CRISTIAN MUREANU

APOCALIPSA
ECO-CLIMATIC
I

FACTORII GENERATORI
DESCRIERE, CAZUISTIC, MODELE, PROIECTE
IMPLICAII SOCIO-UMANE
Copyright Editura AcademicPres 2007
Toate drepturile rezervate. Nici o parte din aceast lucrare nu poate fi reprodus sub nici o form, prin nici un mijloc me canic sau electronic, sau stocat n tr-o baz de date, fr acordul prealabil, n scris, al editurii.

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei: MUREANU, CRISTIAN Apocalipsa Eco-Climatic i Factorii Generatori, descriere, cazuistic, modele, proiecte, implicaii socio-umane / Cristian Mureanu. - Cluj-Napoca: Editura, ACADEMICPRES 2007 Bibliografie. Index. ISBN 978-973-744-081-5

Colegiu editorial: Director editur Prof. dr. Doru Pamfil Consilier editorial Prof. dr. Radu Sestra Colecia: tiine ale Naturii Coordonator: Cristian Mureanu Coperta: Cristian Mureanu Redactor i tehnoredactor: Cristian Mureanu Colaborator: Conf. dr. Adrian Ptru Editura: ACADEMIC PRES Cluj-Napoca, Str.Calea Mntur Nr. 3-5, 3400 Cluj-Napoca Tel. 0264.596384 Fax. 0264.593792 E-mail: eap@usamvcluj.ro

Cristian Mureanu

CRISTIAN MUREANU

ECO-CLIMATIC
I

APOCALIPSA

FACTORII GENERATORI
DESCRIERE, CAZUISTIC, MODELE, PROIECTE, IMPLICAII SOCIO-UMANE

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

CUPRINS
1. PR EFAA................................................................................................................................................................18 2. INTR ODUC ER E....................................................................................................................................................24
2.1 N CUTAREA SOLUIILOR .............................................................................................................................25 2.2 MULUMIRI .......................................................................................................................................................25 2.3 CONTACT AUTOR ............................................................................................................................................25 3.1 IMPORTANA STUDIERII HAZARDELOR NATURAL E.....................................................................................26 3.2 TERMINOLO GIE................................................................................................................................................29 3.3 CADRUL LEGISLATIV DIN RO MNIA...............................................................................................................32 4.1 ISTORIC ............................................................................................................................................................34 4.2 FORMARE.........................................................................................................................................................34 4.3 VITEZ DE ROTAI E.........................................................................................................................................35 4.4 VITEZ DE DEPLA SARE...................................................................................................................................35 4.5 CARACTERISTICI .............................................................................................................................................35 4.6 ARIE DE RSPNDIRE.....................................................................................................................................37 4.7 TORNADE N ROMNIA....................................................................................................................................38 4.8 EFECTELE PSIHOL OGICE................................................................................................................................40 4.8.1 PANICA.................................................................................................................................................... 40 4.8.2 ALTRUISMUL ........................................................................................................................................... 40 4.9 M O D I F IC R I C O M P OR TA M E N TA L E ......................................................................................................................40 4.9.1 LA OAMENI............................................................................................................................................... 40 4.9.2 LA ANIMALE............................................................................................................................................. 41 5.1 INTRODUCERE.................................................................................................................................................44 5.2 ISTORIC ............................................................................................................................................................44 5.3 FORMARE.........................................................................................................................................................44 5.4 CLASIFICARE...................................................................................................................................................45 5.5 STRUCTUR.....................................................................................................................................................45 5.6 LOCALIZARE....................................................................................................................................................45 5.7 EFECTE.............................................................................................................................................................46 5.8 CONCLUZII .......................................................................................................................................................46 6.1 FORMARE.........................................................................................................................................................47 6.2 MAGNITUDINE..................................................................................................................................................47 6.3 EVOLUI E.........................................................................................................................................................48 6.4 URAGANELE I EL NIO..................................................................................................................................49 6.5 REZUMATUL INTER VIULUI CU KEVIN TR ENBERTH........................................................................................51 7.1 FACTORI GENERATORI....................................................................................................................................53 7.1.1 FACTORUL ANTROPIC ............................................................................................................................ 53 7.1.2 NCLZIREA GLOBAL............................................................................................................................ 54 7.2 CAZUISTIC .....................................................................................................................................................54 7.3 FORMARE.........................................................................................................................................................54 7.4 PERICOLUL CONTA MINRILOR ......................................................................................................................55 7.5 IZBUCNIREA EPIDEMIILOR ..............................................................................................................................56 7.6 DIAVOLII DE PRAF............................................................................................................................................57 7.7 SECETA.............................................................................................................................................................57 7.7.1 ARIA..................................................................................................................................................... 57 7.7.2 ARIE DE RSPNDIR E............................................................................................................................ 58 7.7.3 FACTORI GENER ATORI........................................................................................................................... 58 7.7.4 SECAREA LACURILOR ............................................................................................................................ 58 7.7.5 EFECTE NEOBI NUITE ALE FURTUNILOR DE PRAF.............................................................................. 59 7.7.6 EFECTE FIZIOLO GICE ASU PRA O AMENILOR......................................................................................... 59 7.7.7 DEERTIFICAR EA PRIN SALINIZ ARE...................................................................................................... 60 7.7.7.1 SOLUIA DESALINIZRII TER ENURILOR.......................................................................................... 60

3. CERC ETAR EA HAZAR DELOR NATU RALE..............................................................................................26

4. TORNA DELE.........................................................................................................................................................34

5. CICLONII TR OPICALI.........................................................................................................................................44

6. URAGAN ELE.........................................................................................................................................................47

7. FURTUNI D E N ISIP (I PRAF).........................................................................................................................53

Cristian Mureanu 8. EXTREME METEOR OLOGIC E ALE SEZONULU I R EC E.......................................................................62

8.1 VISCOLUL .........................................................................................................................................................62 8.1.1 CARACTERISTICI..................................................................................................................................... 62 8.1.2 ZONE DE APARIIE.................................................................................................................................. 62 8.1.2.1 CAZUISTIC....................................................................................................................................... 62 8.2 FENOMENE MET EOR OLOGIC E NEOBI NUITE................................................................................................64 8.2.1 TORNADE ULTRARECI ............................................................................................................................ 64 8.2.1.1 CAZUL WHITE POINT......................................................................................................................... 64 8.2.1.2 CAZUL CONSTANA, 2006 ................................................................................................................ 64 8.2.2 GER NAINTAT ......................................................................................................................................... 65 8.2.3 PRECIPITAII EXTR EME AL E SEZONULUI REC E................................................................................... 65 8.2.4 CONCLUZII.............................................................................................................................................. 65 8.3 PROCESE DE MICAR E N MAS ....................................................................................................................66 8.3.1 FACTORI GENER ATORI........................................................................................................................... 66 8.3.1.1 ZPADA.............................................................................................................................................. 66 8.3.1.2 CHICIURA.......................................................................................................................................... 67 8.3.1.3 VNTUL ............................................................................................................................................. 67 8.3.2 CARACTERISTICI I CL ASIFIC ARE......................................................................................................... 67 8.3.2.1 AVALANE DE PULBERE DE Z PAD .............................................................................................. 67 8.3.2.2 AVALANE DE Z PAD U MED........................................................................................................ 67 8.3.2.3 AVALANE CO MPL EXE..................................................................................................................... 68 8.3.2.4 AVALANE DE Z PAD-BLOC........................................................................................................... 70 8.3.3 ALTE TIPURI DE AVAL ANE.................................................................................................................... 70 8.3.3.1 AVALANE DE C ENU VULCANIC ................................................................................................ 70 8.3.3.2 AVALANE DE NOR OI ....................................................................................................................... 70 8.3.3.3 AVALANE DE PMN T .................................................................................................................... 70 8.3.3.4 AVALANE DE ARGIL...................................................................................................................... 70 8.3.3.5 AVALANE DE STERIL....................................................................................................................... 70 8.3.3.6 AVALANE DE PIETR E...................................................................................................................... 71 8.4 ALUNECRI COMPL EXE DE T EREN ................................................................................................................72 8.4.1 CAZUL LA COCHITA................................................................................................................................ 72 8.4.2 CAZUL GLACIER POINT........................................................................................................................... 74 8.4.3 ALUNECRI DE LAHAR............................................................................................................................ 74 8.5 ALUNECRILE DE TER EN I FACT ORII GENERA TORI...................................................................................75 8.5.1 FORMARE................................................................................................................................................ 75 8.5.2 ALUNECRI DE TER EN DE TIP FLUID .................................................................................................... 75 8.5.3 FACTORUL ANTROPIC ............................................................................................................................ 76 8.5.4 FACTORI NATURALI ................................................................................................................................ 76 8.5.5 ALUNECRI DE TER EN FAVORIZ ATE D E FACT ORUL ANTRO PIC ......................................................... 77 8.5.6 EFECTE PR ODUSE.................................................................................................................................. 77 8.6 REZUMATUL CORESPONDEN EI CU DAVID CRICHTON................................................................................78 8.6.1 PROIECTUL CLIMAT EPR EDICTION.NET ................................................................................................. 79 8.7 CONCLUZII .......................................................................................................................................................80 9.1 INTRODUCERE.................................................................................................................................................81 9.2 CLASIFICARE...................................................................................................................................................81 9.2.1 INUNDAII SPONTAN E............................................................................................................................ 81 9.2.1.1 INUNDAII DE COAST...................................................................................................................... 81 9.2.1.1.1 MECANI SMUL DE F ORMARE........................................................................................................81 9.2.1.2 INUNDAII CONTINENTAL E............................................................................................................... 82 9.2.1.2.1 CARACTERISTICI..........................................................................................................................82 9.2.1.2.2 EFECTE I MEDI AT E........................................................................................................................82 9.2.1.2.3 CAZUISTIC..................................................................................................................................82 9.2.1.3 INUNDAII SPONT ANE MIXTE........................................................................................................... 83 9.2.2 INUNDAII LENTE..........................................................................................................................................84 9.2.2.1 MANIFEST ARE...................................................................................................................................... 84 9.2.2.2 CAZUISTIC.......................................................................................................................................... 84 9.2.3 INUNDAII ATIPICE........................................................................................................................................84 9.2.3.1 INUNDAII DE NOROI ........................................................................................................................... 84 9.2.4 ALTE TIPURI DE INUNDAII ..........................................................................................................................85 9.2.4.1 INUNDAII CU INCENDII....................................................................................................................... 85 9.3 FENOMENUL EL NIO ......................................................................................................................................86 9.3.1 EL NIO I CAZUL MONTR EAL 1998 ...................................................................................................... 87 9.3.2 EXPLICAI A TIINIFIC ......................................................................................................................... 89

9. INUNDAIILE.........................................................................................................................................................81

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori


9.3.3 CONSECINE N VIITOR .......................................................................................................................... 89

10. INCENDIILE NATU RALE...................................................................................................................................90

10.1 CLASIFICARE.................................................................................................................................................91 10.1.1 CAZUL COOKED CITY............................................................................................................................ 91 10.2 VITEZ DE DEPLASAR E.................................................................................................................................92 10.3 FACTORI GENERATORI..................................................................................................................................92 10.4 APRECIERI ERONAT E ALE EVOLUIEI F ENO MENULUI................................................................................92 10.5 TORNADE DE FOC..........................................................................................................................................92 10.6 POLUARE I EFECT D E SER .......................................................................................................................93 10.7 METODE D E CO MBATER E A INCENDIILOR...................................................................................................93 10.8 ADAPTAREA UIMITOARE A NATURII.............................................................................................................94 10.9 INCENDIILE I EL NIO ..................................................................................................................................95 10.10 CONCLUZII ...................................................................................................................................................96

11. INTENSIFIC AREA VULCA NISMULU I...........................................................................................................98

11.1 FACTORI GENERATORI..................................................................................................................................98 11.2 CLASIFICARE.................................................................................................................................................99 11.2.1 VULCANI CU MAGM FLUID................................................................................................................ 99 11.2.2 VULCANI DE TIP EXPLOZI V................................................................................................................... 99 11.2.2.1 CARACTERISTICI........................................................................................................................... 100 11.2.2.2 CAZUISTIC................................................................................................................................... 100 11.2.3 VULCANI DE TIP COMPOZIT................................................................................................................ 100 11.2.4 SUPERVULCANI................................................................................................................................... 101 11.2.4.1 SUPERERUPI E LA YELLOW STON E............................................................................................. 102 11.2.4.2 SEMNALE D E AVERTIZ ARE ALE UNEI SUPERERU PII ................................................................ 103 11.3 EFECTE AL E CENUII VULCANICE..............................................................................................................104 11.4 EFECTE AL E ERU PIILOR............................................................................................................................104 11.5 VULCANISMUL I NCLZIR EA GLOBAL ..................................................................................................104 12.1 MANIFESTAR E..............................................................................................................................................107 12.2 NELEGER EA CUTREMUREL OR ................................................................................................................108 12.3 SOLUII DE SUPRA VIEUIR E N CAZ DE CUTREMUR ................................................................................109 12.3.1 TRIUNGHIUL VIEII ............................................................................................................................. 109 12.3.2 MODELUL DOUG COPP....................................................................................................................... 110 13.1 DATE INIIALE..............................................................................................................................................112 13.2 ISTORIC ........................................................................................................................................................112 13.3 SCENARIUL DECLANRII HAOSULUI........................................................................................................113 13.4 MODELUL PR OPAGRII UNUI TSUNA MI .....................................................................................................113 13.5 AVERTISMENTUL KRAKATAU .....................................................................................................................114 13.6 SEMNAL DE ALAR M...................................................................................................................................114 13.7 SCENARII DE SUPRA VIEUIRE....................................................................................................................115 13.8 CERCETRI TIINIFICE..............................................................................................................................115 13.8.1 INTRODUCERE.................................................................................................................................... 116 13.8.2 PRBUIREA UNUI VER SANT AL INSULEL OR VULCANICE............................................................... 116 13.8.3 DOVEZI GEOL OGICE ALE UNOR PR BUIRI ANT ERIO ARE.............................................................. 116 13.8.4 DESCRIEREA MATEMATIC................................................................................................................ 117 13.8.5 DESFUR AREA IPOT ETIC A EVENIMENTULUI .............................................................................. 119 13.8.6 CONCLUZII.......................................................................................................................................... 121 13.8.7 IGNORAN FAT AL........................................................................................................................... 123 14.1 PLANETA MART E - IST ORIA SE R EPET? ..................................................................................................125 14.2 INVESTIGAII I C ERCETRI .......................................................................................................................126 14.3 STUDIUL VULCANILOR ................................................................................................................................127 14.4 MODELE TIINIFICE....................................................................................................................................127 14.5 FURTUNILE GEO MAGNETICE......................................................................................................................129 14.6 FURTUNILE SOLARE....................................................................................................................................129 14.6.1 VNTUL SOLAR I C MPUL MAGN ETIC EXTERIOR........................................................................... 130 14.7 INVERSAREA MAGNETI SMULUI SOLAR......................................................................................................131 14.8 DESCRCRI ELECTRICE N EOBINUIT E...................................................................................................131 14.9 FORMAREA FULG EREL OR: FEN OMENE STRANII ......................................................................................132 14.10 PERTURBAREA STRATULUI DE OZON......................................................................................................134

12. CUTREMUR E D E PMN T...........................................................................................................................107

13. TSUNA MI.............................................................................................................................................................112

14. MODIFICR I MA GN ETICE RA PID E...........................................................................................................125

Cristian Mureanu
14.11 FILME CARE ILUSTR EAZ IDEI TIINIFICE.............................................................................................136 14.11.1 THE CORE......................................................................................................................................... 136 14.11.2 LIGHTNING-BOLT S OF DESTRUCTION ............................................................................................. 136 14.11.3 OCEAN OF FIRE................................................................................................................................. 136

15. MIGRA IA POLILOR MA GN ETIC I..............................................................................................................138

15.1 INVERSRILE POLILOR MAGN ETICI ...........................................................................................................138 15.2 CMPUL MAGN ETIC I FOR MELE D E VIA ..............................................................................................138 15.3 MODELUL PI ERDERII CMPULUI MAGNETIC..............................................................................................139 15.4 TEORII ALE HAOSULUI MAGNETIC .............................................................................................................140 15.5 MECANISMUL IN VER SRII POLIL OR...........................................................................................................140 15.6 IMPLICAII ASUPRA O MENIRII.....................................................................................................................140 15.7 INVESTIGAIA TIINIFIC..........................................................................................................................141 15.8 CMPUL MAGN ETIC AL P MNTULUI I NCLZIREA GLOBAL ............................................................142 15.9 INTERVIU CU OAMENI DE TIIN ACREDITAI.........................................................................................143 16.1 INTERIORUL PMNTULUI ..........................................................................................................................148 16.2 MODIFICRI ALE ROTAIEI MIEZULUI PMNTULUI .................................................................................148 16.3 ENIGMA CMPULUI MAGN ETIC...................................................................................................................149 16.4 FORMAREA NUCLEULUI PLANETAR...........................................................................................................150 16.5 FORMAREA CMPULUI MAGN ETIC T ERESTRU .........................................................................................150 16.6 MODELARE CO MPUTERIZAT.....................................................................................................................151 16.7 REZULTATE I A TEPTRI..........................................................................................................................152 16.8 SIMULAREA CO MPUT ERIZAT....................................................................................................................153 16.9 ACCELERAREA VIT EZEI D E ROTAIE A MIEZULUI ....................................................................................153 16.10 TEME DE C ERCETAR E N VIITOR...............................................................................................................154

16. MODIFICR I ALE MIEZULU I D E FIER ......................................................................................................148

17. FEN OM ENUL OB EZITII ECUA TOR IALE.............................................................................................155

17.1 MODIFICRILE CMPULUI GRAVITAIONAL ..............................................................................................155 17.2 DEPLASRI DE MAS ..................................................................................................................................156 17.3 PROIECTUL ICESA T .....................................................................................................................................156 17.4 UNDELE GRAVITAIONAL E I PARAMETRII CLIMATICI.............................................................................157 17.4.1 PREMIZE TIINIFICE.......................................................................................................................... 157 17.4.2 CONCLUZII I INCERTITUDINI............................................................................................................ 159 17.5 BOMBAREA CIRCUMFERIN EI P MNTULUI.............................................................................................160 17.6 RICOEUL PO STGLACIAR ...........................................................................................................................160 17.7 INTERPRETRI I IPOTEZE TIINIFICE.....................................................................................................161 17.8 ERELE GLACIAR E I ROTAIA PMNTULUI.............................................................................................162 17.8.1 VARIAIILE NCLINRII AXEI DE ROT AI E.......................................................................................... 162 17.8.2 VARIAIILE ELIPSEI DE ROT AIE........................................................................................................ 163 17.9 CONCLUZII ...................................................................................................................................................164

18. MODIFICAR EA AXEI D E R OTA IE............................................................................................................165

18.1 MICUL PRIN.............................................................................................................................................165 18.2 IMPULSUL UNGHIULAR I MO MEN TUL INERIAL ......................................................................................165 18.3 CONCLUZII ...................................................................................................................................................167 18.4 CAZUISTIC PRIVIND MODIFICAREA AXEI DE R OTAIE............................................................................170 18.4.1 FACTORI.............................................................................................................................................. 170 18.4.2 CONSECINE....................................................................................................................................... 170 18.4.3 REZULTATELE MSURT ORILOR ...................................................................................................... 170 18.4.4 MODIFICRI ALE AXEI CH ANDLER WO BBLE...................................................................................... 171 18.5 CORESPOND EN CU GEOLOGU L WILLIA M HUTTON ..............................................................................174 19.1 DIOXIDUL DE CARBON................................................................................................................................176 19.2 VAPORII DE AP...........................................................................................................................................179 19.3 METANUL......................................................................................................................................................181 19.3.1 DEPOZITELE D E PE FUNDUL OCEANELOR........................................................................................ 181 19.3.2 DEPOZITELE DIN PER MAFR OST......................................................................................................... 182 19.3.3 CATASTROF A MET ANULUI ................................................................................................................. 183 20.1 MODIFICRI COMPOR TAMENTAL E.............................................................................................................186 20.2 INVAZIA LCUSTELOR.................................................................................................................................186 20.3 INVAZIA PIANJENILOR ..............................................................................................................................187

19. GAZE CU EFECT D E SER ..........................................................................................................................176

20. IMPAC TUL CLIM EI A SUPRA INSECTELOR ...........................................................................................186

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori 21. TERM OR EGU LATORUL CLIM ATIC NATU RAL.....................................................................................188

21.1 INFLUENA ALGELOR A SUPRA CLIMEI......................................................................................................188 21.2 INVESTIGAII TIINIFICE............................................................................................................................189 21.3 TEORIA LUI BILL HAMILTON........................................................................................................................189 21.4 CONSECINEL E NCLZIRII GLOBAL E.......................................................................................................191 21.5 INADAPTABILITATEA ECOSI ST EMELOR SCHIMBRILOR CLI MEI.............................................................192 21.6 DISPARIIA ALGELOR..................................................................................................................................193 21.6.1 OBSERVAII......................................................................................................................................... 193 21.6.2 EXPERI MENT TIINIFIC..................................................................................................................... 194 21.6.2 CONCLUZII I PROIECTE EUATE...................................................................................................... 194 22.1 PREZENTARE................................................................................................................................................196 22.2 MODIFICRI ALE VEGETAI EI TER ESTRE..................................................................................................196 22.3 CERCETAREA TIINIFIC I ELABORAREA MOD ELELOR ......................................................................197 22.4 PROIECTE PENTRU VIITOR..........................................................................................................................198 22.5 SCHIMBAREA CULORILOR INFLU ENEAZ CLI MA ...................................................................................198 23.1 INTRODUCERE.............................................................................................................................................201 23.2 PMNTUL I SI STEMUL CLI MATIC............................................................................................................202 23.3 STRUCTURA SISTEMULUI CLI MATIC ..........................................................................................................204 23.3.1 ATMOSF ERA........................................................................................................................................ 204 23.3.1.1 COMPOZITIE.................................................................................................................................. 204 23.3.2 OCEANELE........................................................................................................................................... 205 23.3.3 ALTE COMPONENT E........................................................................................................................... 206 23.4 VREMEA I CLIMA ........................................................................................................................................206 23.4.1 VREMEA............................................................................................................................................... 206 23.4.2 CLIMA.................................................................................................................................................. 207 23.5. FORELE STIMULAT OARE AL E CLIMEI .....................................................................................................209 23.5.1 ECHILIBRUL GLOBAL AL EN ERGIEI .................................................................................................... 209 23.5.2 EFECTUL DE SER .............................................................................................................................. 210 23.5.3 EFECTELE NORILOR ........................................................................................................................... 210 23.5.4 CICLUL HIDROLOGIC.......................................................................................................................... 210 23.5.5 ROLUL OCEANELOR ........................................................................................................................... 211 23.5.6 ROLUL USCATULUI ............................................................................................................................. 211 23.5.7 ROLUL GHEII..................................................................................................................................... 212 23.5.8 ROLUL STOCRII DE CLDUR.......................................................................................................... 212 23.5.9 EL NIO CA REZULTAT AL INTER ACIUNII AT MO SF ER- OCEAN..................................................... 214 23.5.9.1 FAZA EL NIO................................................................................................................................ 215 23.5.9.2 FAZA LA NIA................................................................................................................................ 215 23.5.9.3 DESFURAR EA EVENIMENT ELOR MET EOROLO GICE.............................................................. 215 23.5.10 SCHIMBRI OBSERVABILE ALE CLIMEI............................................................................................ 216 23.5.10.1 ASPECTE GL OBALE..................................................................................................................... 216 23.5.10.2 STRUCTURA SPAI AL A CLI MEI I SCHIMBRILE CLIMATICE................................................ 218 23.5.11 SCHIMBRI CLIMATICE AN TROPOGENIC E...................................................................................... 219 23.5.11.1 URBANIZAREA I POLUAR EA...................................................................................................... 219 23.5.11.2 INTENSIFICAREA EFECTULUI DE SER ..................................................................................... 220 23.5.11.3 EFECTEL E AEROSOLILOR .......................................................................................................... 220 23.5.12 FEEDBACK-UL CLIMATIC................................................................................................................... 220 23.5.12.1 PROBLEMA I POT ETIC................................................................................................................ 221 23.5.12.2 PROBLEMA R EAL ...................................................................................................................... 221 23.5.12.3 FEEDBACK-UL NCLZIRII ATMOSF ERICE.................................................................................. 221 23.5.12.4 FEEDBACK-UL R SPUNSULUI LA NCLZIREA GLO BAL ......................................................... 221 23.5.12.4.1 NORII I NCLZIREA GLOBAL.............................................................................................221 23.5.12.4.2 EL NIO I CO2 .......................................................................................................................222 23.5.12.4.3 BACTERIILE, GH EA A I G AZ ELE CU EF ECT DE SER ........................................................222 23.5.12.5 CONCLUZII .................................................................................................................................. 222 23.5.13 MODELARE CO MPUT ERIZ AT.......................................................................................................... 222 23.5.14 ATRIBUTE ALE SIST EMULUI CLIMATIC............................................................................................. 222 23.5.15 CLIMA N ANUL 2100 ......................................................................................................................... 223 23.5.15.1 ELEMENTE ALE SI ST EMULUI CLIMATIC (DEFINIII UTILE) ........................................................ 224 24.1 REZUMATUL CERCETRILOR DE LA WOOD S HOL E.................................................................................227

22. INFLU ENA VEGETAIEI A SU PRA C LIM EI...........................................................................................196

23. NELEGER EA FEN OM ENELOR M ETEOR OLOGIC E.........................................................................201

24. SCHIM BRI VIOLENTE ALE OC EAN ELOR............................................................................................227 8

Cristian Mureanu
24.2 MODIFICRI RECENTE AL E PARA METRILOR OCEAN ELOR ......................................................................228 24.3 MODELUL IMPACTULUI OC EANEL OR.........................................................................................................229 24.4 EVENIMENT E PAL EOCLI MATICE.................................................................................................................231 24.5 VIITORUL CLIMATIC .....................................................................................................................................231 24.6 MODELE I POT ETICE.....................................................................................................................................232 24.7 CONCLUZII ...................................................................................................................................................233

25. MODIFICR I VIOLENTE A LE CUR ENILOR OCEANIC I....................................................................234

25.1 PROBLEMA GU LFSTR EA M-ULUI .................................................................................................................234 25.2 CERCETRI TIINIFICE..............................................................................................................................234 25.3 INVERSRI ALE CURENIL OR OCEANICI ...................................................................................................236 25.4 PERTURBRI RECENTE AL E CIRCULAIEI NORD-A TLANTICE.................................................................237 25.5 CONCLUZII ...................................................................................................................................................239 25.6 OPINII LEGATE D E CIRCULAIA TER MOSALIN NORD -ATLANTIC ........................................................239 25.6.1 CONEXIUNEA OC EAN-CLI M.............................................................................................................. 240 25.6.2 OPINII I IPOTEZ E............................................................................................................................... 241 25.6.3 MODIFICRI COMPL EXE N SPAIU I TIMP...................................................................................... 242 25.6.4 EFORTURI SUSINUTE........................................................................................................................ 242 26.1 ISTORIC ........................................................................................................................................................244 26.2 FACTORUL ANTROPIC.................................................................................................................................244 26.3 ROLUL OCEANULUI .....................................................................................................................................245 26.4 NCLZIRE GLOBAL I RCIRE LOCAL .................................................................................................246 26.5 POMPA D E CLDUR NORD-ATLANTIC...................................................................................................247 26.6 MODIFICAREA CIRCULAIEI GULF STREA M-ULUI ......................................................................................248 26.7 OPRIREA GULFSTREA M-ULUI .....................................................................................................................249 26.8 NCLZIREA GLOBAL I O NOU ER GLACIAR ..................................................................................249 26.8.1 SCENARIUL EREI GLACI ARE............................................................................................................... 250 26.9 ER GLACIAR I MICA ER GLACIAR ...................................................................................................251 26.10 OCEANELE I AT MO SF ERA.......................................................................................................................252 26.11 NCLZIREA GLOBAL I CICLUL HIDROLOGIC......................................................................................252 26.12 ACCELERAREA CICLULUI HIDROLOGIC...................................................................................................253 26.13 IPOTEZA RCIRII REGIONALE...................................................................................................................253 26.14 UN MODEL PREZUMTI V..............................................................................................................................253 26.15 ESTIMAREA DURAT EI UNEI MODIFICRI OCEANICE...............................................................................253 26.16 PERIOADA NCLZIRII MEDIEVALE I MICA ER GLACIAR..................................................................254 26.16.1 MOTIVAIE......................................................................................................................................... 254 26.16.2 CERCETRI TIINIFICE N EMISFER A NORDIC............................................................................ 254 26.16.3 CERCETRI TIINIFICE N EMISFER A SUDIC............................................................................... 260 26.16.3.1 ANTARCTICA................................................................................................................................ 260 26.16.3.2 AMERICA D E SUD ........................................................................................................................ 261 26.16.3.3 ASIA I AUSTR ALIA...................................................................................................................... 261 26.16.3.4 AFRICA......................................................................................................................................... 262 26.16.4 CONCLUZII ........................................................................................................................................ 262 26.17 RCIREA GLOBAL N 2030 .....................................................................................................................264 26.17.1 REZUMAT........................................................................................................................................... 264 26.17.2 INTRODUCERE.................................................................................................................................. 264 26.17.3 EXPLICAII TIINIFICE..................................................................................................................... 265 26.17.4 IMPACTUL ERUPIILOR SOLAR E ASUPR A VR EMII I CLIMEI.......................................................... 265 26.17.5 CICLURILE SOLARE I T EMPERATUR A............................................................................................ 267 26.17.6 ERUPIILE SOLAR E I T EMPER ATURA GLOBAL........................................................................... 268 26.17.7 CICLURILE GLEISSBERG I OSCIL AIILE BARICENTRIC E SOL ARE................................................ 269 26.17.8 PREVIZIUNILE ACTIVIT II SOLAR E................................................................................................. 271 26.17.9 VARIAII ALE CICLULUI DE 166 ANI.................................................................................................. 271 26.17.10 PREVIZIUNILE SCHIMBRILOR DE F AZ DIN CICLUL DE 166 ANI ................................................ 273 26.17.11 PREVIZIUNI AL E MINI MEI GL EISSBERG I R CIREA DIN 2030 I 2200 ........................................ 274 26.17.12 IPOTEZ E I.P.C.C. ALE NC LZIRII GLOBALE ANTR OPIC G ENER AT E............................................. 275 26.17.13 RCIREA GLO BAL I AC TIVIT ATEA SOLAR N 2000-2015 ......................................................... 277 26.17.14 CONCLUZII ...................................................................................................................................... 279

26. NCLZIR EA GLOBAL VER SU S R CIR EA GLOBAL...................................................................244

27. MANIFESTAR EA R CIR II GLOBALE N 2020-2030............................................................................283

27.1 INTRODUCERE.............................................................................................................................................283 27.1.1 UN STUDENT GREC ESTE ALAR MAT D E SITU AIE............................................................................ 283 27.1.2 CENTRUL DE CERCETAR E TIINIFIC I A SPAIULUI................................................................... 284 27.2 SCRISOAREA ADRESAT POLI TICIENILOR................................................................................................285

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori


27.3 INTERVIU CU DIRECTORUL S.S.R.C. JOHN CASEY....................................................................................288

28. SCHIM BRILE CLIM ATIC E I ACTIVITATEA SOLA R.....................................................................291

28.1 INTRODUCERE.............................................................................................................................................291 28.2 MAXIMUL PET ELOR SOLAR E N CICLUL DE 11 ANI...................................................................................292 28.3 ENSO I CICLURILE BAZAT E PE EXPL OZIILE SOLAR E MAJOR E..........................................................294 28.4 INVERSRILE DE FAZ N CICLURILE SO LARE, I EN SO......................................................................295 28.5 ARMONICELE CICLULUI DE PERTURBAR E PC I ENSO.....................................................................297 28.6 CICLUL DE TORSIUNE SPECIAL AL SOARELUI I ENSO ........................................................................297 28.7 PROGNOZE CON FIRMAT E EL NIO - LA NIA ...........................................................................................299 28.8 IMPACTUL PROGN OZELOR LUI LANDSCH EIDT I CLI MATOLO GIA..........................................................300 28.8.1 IPOTEZA ERUPIILOR SOLAR E I SCHI MBRILE CLIMATICE........................................................... 300 28.8.2 EL NIO, TECTONICA I VULCANI SMUL ............................................................................................ 301 28.9 CONCLUZII ...................................................................................................................................................302 29.1 MODIFICRI ALE CICLULUI REPRODUCTI V AL ANIMAL ELOR...................................................................304 29.2 AVERTISMENTUL OA MENILOR DE TIIN................................................................................................304 29.3 RCIREA ATMOSF EREI SU PERI OARE MASCHEA Z O NCLZIRE...........................................................305 29.4 MODIFICRI ALE CALOTEL OR GLACIARE..................................................................................................305 29.5 CONSECINEL E FLUCTUAIILOR EFECTU LUI DE SER ...........................................................................305 29.6 TOPIREA GHEARIL OR................................................................................................................................306 29.6.1 CUTREMURE DE GH EA ................................................................................................................... 306 29.7 STUDIUL GHEARILOR NU SU SINE T EORIA NCLZIRII GLOBAL E........................................................307 29.7.1 GHEARII BARO METRE IMPR ECISE ALE SCHIMBRILOR CLIMATICE........................................... 307 29.7.2 SCHIMBRI CLIMATICE N ANT ARCTICA............................................................................................ 309 29.7.2.1 TOPIREA IPOT ETIC ..................................................................................................................... 309 29.7.2.2 EXTINDEREA GH E ARILOR ANT ARCTICI SPR E OC EAN.............................................................. 310 29.7.3 TOPIREA GRO ENLAND EI .................................................................................................................... 311 29.7.4 CONCLUZII.......................................................................................................................................... 311 29.7 TOPIREA ZPEZILOR ...................................................................................................................................313 29.8 PROBLEMA K YOTO ......................................................................................................................................313 29.9 INDUSTRIA UMAN OBTUREAZ SOAR ELE...............................................................................................314 29.10 AEROSOLII ACCEL EREAZ OBTURAR EA SOAR ELUI..............................................................................314 29.11 INFLUENA TEMPERATURII ASU PRA RECOLT EL OR...............................................................................315 29.12 TOPUL CELOR 10 RI DE PE GLOB CAR E POLU EAZ MEDIUL ............................................................316 30.1 SEMNE AL E NCLZIRII GLOBAL E..............................................................................................................317 30.2 AVERTISMENTUL AUTORIT ILOR BRITANICE.........................................................................................317 30.3 CERCETRILE PENTAGONULUI ..................................................................................................................317 30.4 MECANISMUL CIRCULAI EI GULF STREA M-ULUI .......................................................................................318 30.5 NCLZIREA POLULUI NORD.......................................................................................................................319 30.6 NCLZIREA POLULUI SUD..........................................................................................................................320 30.7 EVENIMENT E CLIMATIC E N URM CU 700 ANI .........................................................................................320 30.8 EVENIMENT E CLIMATIC E N URM CU 8200 ANI .......................................................................................321 30.9 DECIZIILE SENATULUI STATELOR UNITE...................................................................................................323 30.10 POLITICA ADMINISTRAIEI BUSH..............................................................................................................323 30.11 POLITICA I CERCETAR EA TIINIFIC ...................................................................................................324 30.12 PREEDINT ELE A MERICAN N ATENIA O PINIEI PUBLICE......................................................................325 30.13 NTRUNIRI TIINIFICE LA SEDIUL NAIUNILOR UNIT E...........................................................................325 30.14 PREGTIREA NOILOR C ERCETRI LA NASA ...........................................................................................325 30.15 SCHIMBRI CLIMATICE NEOBI NUITE N PERIOADA 2003-2004 ............................................................326 30.15.1 URAGANE....................................................................................................................................... 326 30.15.2 TORNADE....................................................................................................................................... 326 30.15.3 IARN GREA................................................................................................................................... 326 30.15.4 INCENDII NATURALE...................................................................................................................... 326 30.15.5 VALURI DE CLDUR..................................................................................................................... 326 30.15.6 DISPARIIA CORALILOR................................................................................................................. 326 30.15.7 CONCLUZII ..................................................................................................................................... 327 30.16 OPERAIUNI MILITARE ?............................................................................................................................327 30.17 SCHIMBAREA FORMEI GULF STREA M-ULUI..............................................................................................327 30.18 EVENIMENTE R ECENT E.............................................................................................................................328 30.18.1 SITE-URI IMPORT ANT E RECO MAND AT E.......................................................................................... 328 30.18.2 OPINII LEGATE DE T ORNAD ELE DIN S.U.A....................................................................................... 329 30.18.3 OPINII LEGATE DE INC ENDIILE NATUR ALE DIN S.U.A. .................................................................... 329

29. NCLZIR EA GLOBAL , UN PUNCT DE COTITU R..........................................................................304

30. NCLZIR EA GLOBAL NTRE SEC ET I NGH E..........................................................................317

10

Cristian Mureanu
30.18.4 OPINII LEGATE DE EREL E GLACI ARE............................................................................................... 329 30.18.5 PERTURBRI ALE CIRCUITULUI OCEANIC PLAN ET AR.................................................................... 329 30.18.6 OPERAIUNI MILITAR E INCERT E...................................................................................................... 329 30.19 REZUMATUL CORESPONDEN EI CU DRUNVALO MELCHIZ EDEK...........................................................330 30.20 ANUL 2012 NTRE TIIN I FICIUNE....................................................................................................334

31. CAZUISTIC FEN OM ENE M ETEO EXTR EM E.......................................................................................337

31.1 BULETINE METEO (REZU MAT) IUNIE 2005..................................................................................................337 31.2 FENOMEN E MET EO NEOBINUIT E..............................................................................................................339 31.2.1 CEAA DE GH EA ............................................................................................................................. 339 31.2.2 AVALANA DE Z PAD POLI EDRIC................................................................................................. 339 31.2.3 CANICULA DE CLDUR VARI ABIL .................................................................................................. 340 31.2.3.1 EXPLICAIA TIINIFIC............................................................................................................... 341 31.2.4 FENOMENUL LUMINII DIFUZE............................................................................................................. 341 31.2.4.1 EXPLICAIA TIINIFIC............................................................................................................... 342 31.2.5 CEAA ALB A L ACURILOR ................................................................................................................ 342 31.2.6 PRECIPITAII NEOBI NUITE............................................................................................................... 343 31.2.6.1 ISTORIC ......................................................................................................................................... 343 31.2.6.2 PLOILE ROII................................................................................................................................. 343 31.2.6.3 PLOAIA CU BROAT E.................................................................................................................... 344 31.2.6.4 PLOAIA CU PETI .......................................................................................................................... 344 31.2.6.5 PLOAIE DE CARNE I SNG E DE PASR E................................................................................... 345 31.2.6.6 PLOAIE DE SNGE I FLUTURI VII................................................................................................ 345 31.2.6.7 AVERSE CU VI ER MI....................................................................................................................... 345 31.2.6.8 DIVERSE INCIDENTE N EO BINUITE............................................................................................. 346 31.2.6.9 ANALIZE TIINIFICE AL E PLOILOR RO II ................................................................................... 346 31.2.7 NORI MAMMATU S............................................................................................................................. 346 31.2.8 NORI NOCTILUCENI....................................................................................................................... 348

32. ELEMENTE ALE SCH IMBR ILOR CLIMATIC E ABR UPTE...............................................................349

32.1 SECET-NGH E...........................................................................................................................................349 32.2 DAUNE PREMATUR E ALE CIVI LIZAIEI.......................................................................................................349 32.3 POTENIALUL SCHI MBRILOR CLI MATICE................................................................................................349 32.4 CERCETTORII PREZIC SCHIMBRI CLI MATICE ABRUPT E......................................................................350 32.5 ALTERNAREA SCHIMBRILOR ABRUPTE..................................................................................................351 32.6 TRANZIII CLIMATICE ABRUPTE N TRECUT ..............................................................................................351 32.7 SLBIREA CIRCULAIEI TERMOSALIN E OC EANICE..................................................................................351 32.8 NOUA ER GLACIAR.................................................................................................................................352 32.8.1 STUDII ALE TEMPERATURILOR MEDII GLO BAL E............................................................................... 352 32.8.2 CRETEREA TEMPER ATURILOR MEDII GLOBALE............................................................................. 353 32.8.2.1 EFECTELE INSULEI DE AR I DIN MEDIUL URBAN................................................................. 353 32.8.2.2 NREGISTRRI I STORICE INCO MPLET E....................................................................................... 354 32.8.2.3 RSPNDIREA GEOGRAFIC INCO MPL ET A NREGI STRRILOR............................................. 354 32.8.2.4 NCHIDEREA N MAS A STAIUNILOR MET EOR OLOGICE.......................................................... 354 32.8.3 ANOMALIILE T ERMIC E DIN ANTARCTIC A I GRO ENLAND A/ISLAND A.............................................. 355 32.9 EVENIMENT E ALE SCHIMBRILOR CLI MATICE ABRUPTE........................................................................356 32.10 RAPORTUL ACADEMIEI NAIONAL E DE TIINE.....................................................................................357 32.11 REZUMATUL CERCETRIL OR ACADEMI EI AMERICANE..........................................................................357 33.1 IMAGINND INIMAGINABILUL .....................................................................................................................361 33.2 REZUMAT......................................................................................................................................................361 33.3 SCOPUL RAPORTULUI .................................................................................................................................362 33.4 MSURI PREVENTI VE...................................................................................................................................362 33.5 EVALUAREA SITUAI EI................................................................................................................................362 33.6 SCENARIUL SCHIMBRILOR CLI MATICE ABRUPT E..................................................................................363 33.6.1 INTRODUCERE..........................................................................................................................................363 33.6.2 DESCRIEREA AMENINRII......................................................................................................................363 33.6.3 CREAREA SCENARIULUI ..........................................................................................................................365 33.6.3.1 TRECEREA N REVI ST A F APT ELOR ISTORICE............................................................................. 365 33.6.3.1.2 RCIREA DIN URM CU 8200 ANI .............................................................................................. 365 33.6.3.1.3 PERIOAD A USCCIUNII TI MPURII .............................................................................................. 365 33.6.3.1.4 MICA ER GLACIAR .................................................................................................................. 366 33.6.3.2 SCENARIUL VIITORULUI APRO PIAT................................................................................................. 366 33.6.3.2.1 NCLZIRE PN N 2010 ........................................................................................................... 367 33.6.3.2.2 CONSECINELE NC LZIRII GLOBALE....................................................................................... 367

33. RAPORTUL PEN TAGONU LUI......................................................................................................................361

11

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori


33.6.3.2.3 OPRIREA CIRCULAI EI TER MO SALINE...................................................................................... 368 33.6.4 CONDIII METEOROL OGICE EXTREME....................................................................................................368 33.6.4.1 RAPORT MET EOROL OGIC FICTIV 2010-2020.................................................................................. 368 33.6.5 SCENARIUL ALTERNATIV: EMI SFERA SUDIC .......................................................................................369 33.6.5.1 REGIUNI AFECTAT E N PERIO AD A: 2010-2020 ............................................................................... 370 33.6.5.1.1 EUROPA...................................................................................................................................... 370 33.6.5.1.2 STATEL E UNITE.......................................................................................................................... 370 33.6.5.1.3 CHINA......................................................................................................................................... 371 33.6.5.1.4 BANGLADESH ............................................................................................................................. 371 33.6.5.1.5 ESTUL AFRICII ............................................................................................................................ 371 33.6.5.1.6 AUSTRALIA.................................................................................................................................. 371 33.7 IMPACTUL ASUPRA R ESUR SEL OR NATURALE.........................................................................................371 33.8 IMPACTUL ASUPRA SECURITII NAIONAL E..........................................................................................372 33.9 CAPACITATEA DE TRANSPORT ..................................................................................................................373 33.10 MILITARIZAREA ECONO MIEI......................................................................................................................374 33.11 SCENARIUL VIOLEN ELOR EXTREME......................................................................................................374 33.11.1 EUROPA.......................................................................................................................................... 374 33.11.2 ASIA................................................................................................................................................ 375 33.11.3 STATELE UNITE.............................................................................................................................. 375 33.11.4 CONCLUZII ..................................................................................................................................... 375 33.12 PROBABILITATEA SCENARIULUI ..............................................................................................................377 33.13 EXPLICAII TIINIFICE.............................................................................................................................377 33.14 SUNTEM PR EGTII? .................................................................................................................................378 33.15 MBUNTIREA MODEL ELOR CLI MATICE..............................................................................................378 33.16 NECESITATEA UNEI VIZIUNI DE ANSA MBLU ............................................................................................378 33.17 CREAREA MATRICII DE VULNERABILITAT E.............................................................................................378 33.18 IDENTIFICAREA STRATEGIIL OR MILITAR E...............................................................................................378 33.19 REPETAREA RSPUNSURIL OR ADAPTATI VE..........................................................................................378 33.20 EXPLORAREA IMPLICAIILOR LOCAL E....................................................................................................379 33.21 GEO-METEO-INGIN ERIE CLI MATIC .........................................................................................................379 33.22 CONCLUZII FINALE....................................................................................................................................379

34. IMPAC TUL CON DIIILOR M ETEOROLOGICE EXTR EM E.................................................................380

34.1 CRETEREA NU MRULUI DEZA STREL OR .................................................................................................380 34.2 ADAPTAREA LA O CLIM SEVER .............................................................................................................380 34.3 PREVIZIUNI CLIMATIC E PENTRU ANUL 2006 .............................................................................................381 34.3.1 REZUMAT............................................................................................................................................. 381 34.3.2 NCLZIREA GLOBAL I UR AGAN ELE DIN 2005-2005 ..................................................................... 382 34.3.3 CONCLUZII.......................................................................................................................................... 382 34.4 CONTROVERSA THE DA Y AFTER T OMORROW ......................................................................................383 34.4.1 IDEEA CENTRAL A FIL MULUI............................................................................................................ 384 34.4.2 INTERESE I OPINII............................................................................................................................. 384 34.4.3 EVALUAREA IMPAC TULUI ASU PRA MASS MEDI A.............................................................................. 385 34.4.4 EVALUAREA IMPAC TULUI ASU PRA PUBLICULUI............................................................................... 385 34.4.5 IMPACTUL ASU PRA OAMENILOR D E TIIN .................................................................................... 386 35.1 INTRODUCERE.............................................................................................................................................387 35.2 OBIECTIVUL PROI ECTULUI..........................................................................................................................387 35.3 ATENTATUL DE LA 9.11.2001......................................................................................................................391 35.4 ANALIZA STATISTIC A REZULTAT ELOR...................................................................................................392 35.5 IPOTEZA GAIA ..............................................................................................................................................393 35.6 REZULTATE OBSER VATE............................................................................................................................394 35.7 AVERTISMENTUL..........................................................................................................................................394 35.8 CONCLUZII ...................................................................................................................................................394 36.1.TIPURI DE PERICOL E DESCRISE N MANUAL.............................................................................................397 36.2 METODE I POT ETICE D E SU PRAVI EUIRE N CONDIII EXTREME.............................................................398 36.2.1 MOTIVAI E........................................................................................................................................... 398 36.2.2 CRITERII DE CUTARE A MEDIULUI POTRIVIT................................................................................... 398 36.2.3 CRITERII DE FORMAR E A GRU PULUI................................................................................................. 398 36.2.4 FILTRUL DE AP PORT ABIL................................................................................................................ 400 36.2.5 ROLUL OZONULUI I PEROXIDULUI DE HIDROG EN N NATUR....................................................... 400 36.2.6 MONOPOLIZAR EA R ESUR SELOR D E AP POT ABIL ........................................................................ 401 36.3 GAIA I NCLZIREA GLOBAL ..................................................................................................................403

35. PROIECTUL CONTIIN EI GLOBALE......................................................................................................387

36. MANUAL DE SU PRA VIEUIR E N C OND III EXTREM E....................................................................395

12

Cristian Mureanu
36.3.1 MANUALUL DE SUPR AVI EUIRE N CONDIII EXTR EME................................................................... 405 36.3.2 PREVIZIUNI SUMBRE........................................................................................................................... 405 36.3.3 CAZUISTIC - SU PRAVIEUIR E N CONDIII EXTR EME..................................................................... 407

37. IMPAC TUL SCH IMBR ILOR C LIMATIC E A SU PRA CON TIIN EI................................................413

37.1 INTRODUCERE.............................................................................................................................................413 37.2 ISTORIC ........................................................................................................................................................413 37.3 CONTIENT I PR EVI ZIUNE.........................................................................................................................414 37.4 ETOLOGIE.....................................................................................................................................................414 37.5 CERCETRI ..................................................................................................................................................415 37.6 DUALISMUL MINT E-COR P............................................................................................................................415 37.7 DIMENSIUNILE CON TIINEI NGL OBATE...................................................................................................417 37.8 MODELARE MAT EMATIC ...........................................................................................................................419 37.9 GRAFICUL CONTIINEI NGLOBAT E.........................................................................................................419 37.10 ATRIBUTELE CONTIINEI NG LOBATE....................................................................................................419 37.11 ALIENAREA ................................................................................................................................................421 37.12 TEORII.........................................................................................................................................................422 37.13 CONCLUZII .................................................................................................................................................422 37.14 IMPACTUL PSIHO LOGIC AL DEZASTR ELOR.............................................................................................423 37.14.1 INTRODUCERE.................................................................................................................................. 423 37.14.2 INVESTIGAII PE SUBIEC I DE VRST COLAR ......................................................................... 423 37.14.3 CERCETARE...................................................................................................................................... 424 37.14.4 CONCLUZII ........................................................................................................................................ 424 37.14.5 IPOTEZE I EXPLICAII ..................................................................................................................... 425 37.14.6 ROLUL EXPERILOR N COMBAT EREA EFECT ELOR TRAU MELOR ................................................ 425 37.14.7 INFLUENA MASS MEDIA.................................................................................................................. 426 37.15 CONTIENTIZAREA SITUAI EI CRITICE....................................................................................................426 37.15.1 SCENARIUL SCHIMBRILOR ABRUPT E............................................................................................ 428 37.15.2 CONCEPII MISTICO-R ELIGIO ASE ER ONAT E.................................................................................. 429 38.1 PROIECTUL H A A R P..................................................................................................................................431 38.1.1 AMPLASAR E..................................................................................................................................... 431 38.1.2 AUTORI I BEN EFICIARI................................................................................................................... 431 38.1.3 DENUMIREA PR OIECTULUI.............................................................................................................. 431 38.1.4 TRADUCEREA DENU MIRII................................................................................................................ 431 38.1.5 DATE INIIALE.................................................................................................................................. 431 38.1.6 SCOPUL PROIECTULUI .................................................................................................................... 431 38.1.7 NECESAR DE MATERI ALE................................................................................................................ 432 38.1.8 MONTAJE MECANICE....................................................................................................................... 432 38.1.9 CALCULUL DIPOLILOR..................................................................................................................... 432 38.1.10 SCOPUL AMPL ASAMENTULUI........................................................................................................ 432 38.1.11 PUTEREA MAXIM DEBITAT........................................................................................................ 432 38.1.12 MOTIVAIA PROI ECTULUI.............................................................................................................. 433 38.1.13 FACILITI...................................................................................................................................... 433 38.1.14 REALIZAREA MONT AJULUI EL ECTRIC .......................................................................................... 433 38.1.15 TESTARE LA PUT ERE MIC........................................................................................................... 434 38.1.16 MONTAJUL PREAMPLIFICATO ARELOR (DRI VER) ......................................................................... 434 38.1.17 REZULTATE I MODIFICRI ........................................................................................................... 434 38.1.18 INTERESE FINANCI ARE.................................................................................................................. 434 38.1.19 PATENTAR EA PROIECTULUI.......................................................................................................... 434 38.1.20 SPONSORI ...................................................................................................................................... 434 38.1.21 TITLUL PROIECTULUI DE CERCETAR E......................................................................................... 434 38.1.22 SCOPUL NEDECLARAT AL PR OIECTULUI ..................................................................................... 435 38.1.23 EFECTE OBSERVATE L A TESTAR E............................................................................................... 435 38.1.24 CONCLUZII ..................................................................................................................................... 435 38.2 REZONANA SCHUMANN ............................................................................................................................436 38.2.1 DESCOPERIR EA UNDEI STAIONAR E AT MO SF ERICE................................................................... 436 38.2.2 REZONANA SCHU MANN I TEMPER ATURA GL OBAL................................................................. 437 38.2.3 ANOMALII ALE R EZON ANEI SCHUMANN....................................................................................... 437 38.2.4 CERCETRI TIINIFICE.................................................................................................................. 438 38.3 EXPERIMEN TE ELECTR OMA GNETIC E........................................................................................................439 38.4 EXPERIMEN TE CU MICR OUNDE..................................................................................................................439 38.5 OGLINDA IONOSFERIC ..............................................................................................................................439 38.6 SUPERBACTERIA .........................................................................................................................................440

38. EXPERIM ENTE EUATE DE C ONTR OL CLIMA TIC.............................................................................431

13

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori


38.7 CONCLUZII ...................................................................................................................................................441

39. CERC ETAR E I C ERC ETTOR I.................................................................................................................442

39.1 APRECIERI ERONAT E ALE OB SER VAIILOR TIINIFICE.........................................................................443 39.1.1 SUBIEREA PTURII DE GH EA DIN GROENL ANDA....................................................................... 443 39.1.2 CONCLUZII I IPOTEZE CONTR ADICTORII......................................................................................... 444 39.1.3 FANTOME PAL EOCLIMATICE.............................................................................................................. 446 39.1.4 DOVADA CU D MARE........................................................................................................................ 446 39.2 NTREBRI I RSPUNSURI ........................................................................................................................449 39.3 APRECIERI ERONAT E LEGATE D E NCLZIREA GL OBAL ......................................................................452 39.3.1 O INFLUEN ANTROPIC EVIDEN T ............................................................................................. 453 39.3.2 CORELRI NTRE TEMPERATURI I C O2............................................................................................ 454 39.3.3 LEGTURI NTRE ACTIVI TAT EA SOLAR I CONC ENTRAIILE DE CO 2 ........................................... 456 39.3.4 CONCLUZII.......................................................................................................................................... 457 39.4 INFORMAII ERONATE D ESPRE DIOXIDUL DE CARBON ...........................................................................458 39.4.1 PREMIZE D E BAZ............................................................................................................................... 458 39.4.2 ESTIMRI F ALSE ALE C ONCENTR AIEI D E CO2 N AT MO SF ER...................................................... 458 39.4.3 CONCLUZII.......................................................................................................................................... 461 39.5 ISTORIA CONCEPTULUI NCLZIRII GLOBAL E...........................................................................................461 39.5.1 RISCUL IMAGINAT ............................................................................................................................... 461 39.5.2 ROLUL PRIMULUI MINISTRU............................................................................................................... 462 39.5.3 ORGANISME DE POLITIC A SCHIMBRILOR CLI MATIC E................................................................. 463 39.5.4 INTERESE POLITICE I ECONO MICE.................................................................................................. 464 39.5.5 MEDIA I NCLZIREA GLO BAL ........................................................................................................ 465 39.5.6 ROLUL MARII BRITANII........................................................................................................................ 465 39.5.7 POLITICI GUVERNAMENT ALE............................................................................................................. 466 39.5.8 CONCLUZII POSIBILE.......................................................................................................................... 466 39.6 POLITICA SCHIMBRILOR CLI MATICE........................................................................................................467 39.6.1 CONSENSUL NCLZIRII GLOBALE..................................................................................................... 468 39.6.2 ERORI SEMNIFIC ATIVE AL E RAPOART ELOR I.P.C.C. ........................................................................ 475 39.6.3 EVALUAREA CELUI DE-AL TREIL EA R APOR T DE EVALUARE............................................................ 477 39.6.3.1 ROLUL SOARELUI.......................................................................................................................... 477 39.6.3.2 EVALUAREA CRETERII NIVELULUI MRII................................................................................... 480 39.6.3.3 CRETER EA T EMPERATURII I NIVELUL DE CO 2........................................................................ 481 39.6.3.4 SCENARII COMPARATI VE.............................................................................................................. 486 39.6.4 INTERVIU CU CLIMATOLOGUL TI M BALL ........................................................................................... 487

40. REZUM ATUL SC ENAR IILOR I.P.C.C ./U.N.E.P.......................................................................................493 41. VIZIUN EA D E ANSAMBLU ASUPR A EVEN IMENTELOR...................................................................522

41.1 SCHEMATIZAREA INFLU EN ELOR..............................................................................................................522 41.2 ECUAIA VARIABILITII CLIMATICE.........................................................................................................525 41.2.1 EXPLICAII:.......................................................................................................................................... 525 41.3 CINE SAU CE A DECLANAT TOA TE ACEST EA? .......................................................................................528 41.4 CE SE ( MAI) POA TE FAC E?..........................................................................................................................528 41.5 PUBLIC UNDERSTANDING OF SCI ENCE.....................................................................................................529 41.5.1 LITERATUR TIINIFIC PRACTIC ................................................................................................. 530 41.5.2 LITERATUR TIINIFIC CI VIC....................................................................................................... 531 41.5.3 LITERATUR TIINIFIC IN STITUION AL....................................................................................... 531 41.5.3.1 PROTESTUL CELOR 10.000 OAMENI DE TIIN......................................................................... 531 41.5.3.2 PROFESORII DE TIIN DIN ST AT ELE UNITE R EFUZ 50.000 DVD-URI !!................................ 532 41.5.4 RAIUNE SCZUT ASUPR A INFORMAI EI ....................................................................................... 532 41.5.5 ACCENTUAREA C ONTEXTULUI SOCI AL AL TIIN EI......................................................................... 533 41.5.6 CONCLUZII.......................................................................................................................................... 533

42. ANEXA 1: EVOLUIA PER ICULOA S A TIINEI...............................................................................535 43. ANEXA 2: TERA FOR MAR EA PLAN ETEI MARTE.................................................................................537

43.1 DE LA FICIUNE LA TIIN........................................................................................................................537 43.2 PROCESUL D E TERAFOR MAR E..................................................................................................................538 43.3 MARTE VA FI LOCUIBIL .............................................................................................................................539 43.4 CONCLUZII I AVERTISMEN TE....................................................................................................................540 44.1 INTRODUCERE.............................................................................................................................................541 44.2 NOI SUNTEM FRONTI ERA FINAL...............................................................................................................541 44.3 NE VOM INVENTA SUCC ESORII...................................................................................................................542

44. ANEXA 3: FRON TIERA FINAL..................................................................................................................541

14

Cristian Mureanu
44.4 VOM NEL EG E CUM FUNCION EAZ MINTEA U MAN ............................................................................543 44.5 EXISTENA UNIVER SURILOR PARAL EL E...................................................................................................543 44.6 NE VOM MODIFICA STRUCTURA G ENETIC ..............................................................................................544 44.7 VOM AFLA DAC SUNT EM SINGURI N UNIVER S.......................................................................................544 44.8 OMENIREA VA D EVENI O INTELIGEN CO LECTI V.................................................................................545 44.9 VOM NEL EG E GNDURILE I SENTIMENT ELE........................................................................................545 44.10 SFRITUL INDIVIDULUI............................................................................................................................546 44.11 OARE DUMNEZEU TRI ET E N NOI? .......................................................................................................546 44.12 CE NSEAMN A FI OM...............................................................................................................................546 44.13 MAINI CONTIENT E..................................................................................................................................547 44.14 ALTE DIMENSIUNI.......................................................................................................................................547 44.15 OAMENII SUNT MAI PUIN MIRACULO I...................................................................................................548 44.16 TESTAMENTUL O MENIRII...........................................................................................................................548 44.17 TEORIA MORFOG ENETIC ........................................................................................................................549 44.17.1 PRIMUL EXPERIMENT ....................................................................................................................... 549 44.17.2 AL DOILEA EXPERI MENT................................................................................................................... 549 44.17.3 APLICAII N PSIHOLOGI E I SOCIOLOGI E...................................................................................... 550 44.17.4 APLICAII N BIOLOGIE...................................................................................................................... 550 44.17.5 APLICAII N FIZICA CUANTIC I PAR APSIHOLO GIE..................................................................... 551 44.17.6 EXEMPLE........................................................................................................................................... 551 44.18 N LOC DE CONCLUZII ...............................................................................................................................552

45. ANEXA 4: C INCI SCENARII ALE SF RITULU I LUMII.......................................................................553

45.1 SCENARIUL SCHIMBRILOR CLI MATICE ABRUPT E..................................................................................553 45.1.1 EXPERI MENT SIMPLU ......................................................................................................................... 553 45.2 SCENARIUL ERUPIILOR GA MMA...............................................................................................................554 45.3 SCENARIUL IMPACTULUI CU AST EROIZI....................................................................................................555 45.4 SCENARIUL MORII SOARELUI ...................................................................................................................555 45.5 SCENARIUL SFRITULUI UNIVERSULUI ...................................................................................................556 45.6 CONCLUZII ...................................................................................................................................................556 46.1 PREZENTARE GEN ERAL ...........................................................................................................................557 46.2 ISTORIC ........................................................................................................................................................557 46.3 SCENARIUL SUPERGRIPEI ..........................................................................................................................558 46.4 MANIFESTAR E I TRANSMIT ERE................................................................................................................559 46.5 SCENARIUL APOCALIPTIC...........................................................................................................................560 46.6 DETECTAREA VIRU SULUI............................................................................................................................561 46.7 INEFICIENA MEDICA MENT ELOR ANTI VIRALE..........................................................................................562 46.8 EXEMPL E DE UTILIZAR E A VIRUIL OR.......................................................................................................563 46.9 ISTERIA AVIAR...........................................................................................................................................563 46.9.1 INTERVIU CU STEFAN L ANKA............................................................................................................. 564 46.9.1.1 EXIST SAU NU EXIST VIRU I ?................................................................................................. 565 46.9.1.2 CE REPREZINT F OTOGR AFIILE ? ............................................................................................... 566 46.9.1.3 DEFINIIA VIRUSULUI H5N1 ......................................................................................................... 566 46.9.1.4 EXPERIMENT ELE DE L ABOR ATOR ............................................................................................... 567 46.9.1.4.1 AA-ZI SEL E DESCOPERIRI ......................................................................................................567 46.9.1.4.2 ADEVR AT ELE DESCO PERIRI .................................................................................................568 46.9.1.5 CONSPIRAIA MICR OBIOLO GIC................................................................................................. 568 46.10 CONCLUZII .................................................................................................................................................569

46. ANEXA 5: A POCALIPSA MICR OB IOLOGIC ........................................................................................557

47. ANEXA 6: A POCALIPSA DU P A PACH I.................................................................................................570 48. ANEXA 7: N UMRUL D E AUR UN PR INC IPIU UN IVER SAL.........................................................577

48.1 INTRODUCERE.............................................................................................................................................577 48.2 DINAMICA SOLAR SIMETRIA DE CINCI DEGETE...................................................................................578 48.3 CICLURILE NATURALE I SOCI ETATEA......................................................................................................580 48.4 DEGETE MARI I MICI : O STRUCTUR IERARHIC...................................................................................581 48.5 TIPARUL CELOR 5 DEG ETE N ACTIVITA TEA SOLAR..............................................................................582 48.6 TIPARUL MINII CU 5 DEGETE A SOCIAT INDICELUI DE SEC ET..............................................................582 48.7 NUMRUL 5 I FRACIA DE AUR................................................................................................................583 48.8 EXTREME N CICLURI I FRACIA DE AUR.................................................................................................583 48.9 FRACIA DE AUR I MANIFESTARA EA CONFLICT ELOR MAJORE............................................................586 48.10 ORA LUNAR.............................................................................................................................................587 48.11 SECIUNEA DE AUR I EF ECTUL GAU QUELIN.........................................................................................588 48.12 MOMENTUL ORAR I NUMRUL D E AUR .................................................................................................588

15

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori


48.13 FRACIA DE AUR: UN PRINCIPIU AL NATURII .........................................................................................592 48.14 FRACIA DE AUR I DURATA CICLURILOR DE PETE SOLAR E...............................................................593 48.15 CONCLUZII I CORELRI IMPOR TANTE....................................................................................................594

49. SUMMAR Y...........................................................................................................................................................596 50. GLOSA R D E TERM EN I...................................................................................................................................632 51. BIBLIOGRAFIE SELECTIV .........................................................................................................................636 51.CONTENT..............................................................................................................................................................646

16

Cristian Mureanu

Despre autor:
Cristian Mureanu nscut la 10 mai 1964, municipiul Cluj-Napoca, a urmat Liceul de Art, profil muzic (cl .1-7; 1971-1977) apoi Liceul Gh. Bariiu profil electric (cl.7-12; 1977-1982), dup care i-a continuat studiile la Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de electrotehnic, secia electronic (1982-1988), devenind inginer ele ctronist. Preocuprile i interesele sale au cuprins diferite domenii: biologie, muzic electronic, meloterapie i aplicaii acustico-medicale, ilustraie de televiziune, psihologie cognitiv i clinic, parapsihologie, electroacustic, optimizarea sche melor electronice de redare a muzicii etc. A colaborat cu posturi de radio locale, cu Universitatea Tehnic ClujNapoca n calitate de cadru didactic asociat la Facultatea de Electrotehnic. n perioada anilor 1990-1995, a editat primele 8 numere ale revistei Galaxia Fenomenelor Paranormale ( Ed. Agenia 1), a publicat cartea Elemente de Parapsihologie (Ed. Dacia, 2000), precum i arti cole n presa local i central. ncepnd cu anul 2004, preocuprile sale s-au ndreptat cu precdere asupra schimbrilor climatice la nivel global. Autorul, bun vorbitor de limb englez, este redactor la TVR Cluj i realizeaz emisiuni n do meniul tiinei i nv mntului universitar. Pe data de 15 noiembrie 2006 particip la concursul Jurnalismului de tiin ediia 2006, n ur ma cruia obine Diploma de Jurnalist de tiin, oferit de Comisia Naional a U.N .E.S.C.O., alctuit din personaliti marcante ale Academiei Ro mne i reprezentani ai Ministerului Educaiei, tiinei i nvmntului. Diplo ma i pre miul n bani, i-au fost acordate autorului, pentru editarea a dou cri de tiin n domeniul climatic i pro movarea nvmntului superior n programele Televiziunii Romne prin intermediul serialului Alma Mater . n 2007 este preocupat de optimizarea consumului termi c i electric n locuine, n baza unei idei originale , care va sta la baza unui proiect privind asigurarea microclima tului n locuine de bloc n sezonul rece. 17

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

1. PREFA A
Cristian Mureanu, este bine cunoscut ndeosebi n calitatea sa de redactor al unor emisiuni de radio i televiziune. Activi tatea sa a fost dirijat n per manen de dou preocupri majore: n primul rnd, interesul fa de insolit, necunoscut, neconvenional, mai puin obinuit i n al doilea rnd, pasiunea pentru muzic, ce s-a concretizat n e misiuni radio i TV apreciate. Audiiile muzicale zilnice, de cel puin dou ore, sunt parte integrant a vieii sale. n ulti mii ani, el a fost atras tot mai mult de problema fenomenelor climatice extreme, asociat cu cea a unor posibile schimbri climatice abrupte. Rezultatul acestei noi preocupri a autorului, care continu de fapt interesele sale mai vechi n cutarea i descifrarea necunoscutului, a ineditului, a insolitului, este sintetizat n aceast carte. Proble ma fenomenelor climatice extreme i te merile cu privire la posibilitatea declanrii unor schimbri cli matice majore, denumite astzi, ndeosebi, abrupte (care ar fi posibile ntr-un viitor apropia t sau foarte apropiat) s-au impus aproape cu brutalitate, cuprinznd ntreg globul. Evident, nici Romnia nu a fost ocolit iar feno menele meteorologice extreme din ultimii ani, care au culminat cu inundaiile recurente din vara anulu i 2005, sunt doar un prim semnal de alarm. n contextul menionat, problema schi mbrilor climatice a devenit nu doar un subiect favorit pentru media, ci i o te m de cercetare prioritar. Au loc nu meroase congrese i conferine internaionale dedicate schimbrilor climatice, apar reviste tiinifi ce care public lucrri exclusiv despre acestea, sunt publicate cri dedicate subiectului i exist o literatur foarte bogat care circul pe internet. Trebuie s artm c, deocamdat, din punct de vedere tiinifi c, problema schimbrilor cli matice se afl nc n tr-un stadiu preparadigmatic. Aceasta nseamn c ave m tot mai multe infor maii din prezent i din trecutul geologic apropiat sau ndeprtat, dar ele nu sunt nc suficiente. Exist nu meroase teorii, modele i scenarii pentru viitor, dar acestea mai conin ele mente necunoscute i unele date contradictorii. Autorul ncearc s ne prezinte n cartea sa stadiul actual al cunotinelor n do meniu. Apocalipsa Eco-Cli matic este prima carte dedicat exclusiv schimbrilor cli matice abrupte, care apare n Romnia i reprezint o continuare a dou ediii mai vechi care au fost per manent rescrise i adugite. Cartea este scris aproape pe nersuflate, cu mult druire, pe alocuri chiar cu mult pasiune, dincolo de rceala impus i mpins uneori pn la indiferen, specific o mului de tiin. Autorul a dorit s ne transmit aproape toate cunotinele sale despre i asociate cu te ma abordat, mpreun cu preocuprile i temerile sale referitoare la fenomenele cu care ne vo m confrunta probabil n curnd. Cartea este structurat n ase pri, mprite la rndul lor pe capitole, subcapitole, paragrafe i subparagrafe. Pri ma parte, intitulat Fenomene atmosferice extreme, un efect al schi mbrilor clima tice abrupte , prezint tornadele, cicloanele, urganele, inundaiile de diferite tipuri, incendiile, etc.

18

Cristian Mureanu Partea a doua abordeaz magnetismul, vulcanismul i tectonica terestr, ca factori generatori de schimbri cli matice abrupte, amintete despre vulcani, supervulcani, cutremure, tsuna mi, migrarea polilor magnetici i inversiunile periodice ale acestora, respectiv modificri ale cmpului gravitaional i ale axei de rotaie a P mntului. Partea a treia este dedicat gazelor cu efect de ser, respectiv climei i biosferei. Este menionat creterea concentraiei de gaze cu efect de ser (CH4, C O2, NO2 , hidrocarburi clorofluorurate), care au drept cauz att factori naturali ct i activitatea antropic, ulti ma mai ales prin arderea combustibililor fosili. Sunt discu tate efectele asupra climei, n general cu consecin asupra biosferei, n particular. Partea a patra se refer la nclzirea global. Sunt prezentate rezultatele unor cercetri, de exemplu cele de la Institutul Oceanografic Woods Hole, Massachusse ts, S.U.A., care demonstreaz faptul c ne afl m deja n plin proces de nclzire global. Msurtorile recente sunt corelate cu evenimente paleoclimatice i sunt prezentate prediciile despre un posibil viitor climatic, cu modele ipotetice. Este discutat i mportana Gulfstreamului i centura de convecie termosalin a planetei. Sunt, de asemenea, abordate proble ma nclzirii globale asociat cu rciri regionale, topirea evident i observabil a calotelor polare i ghearilor, care poate conduce la creterea important a nivelului oceanelor i inundarea zonelor litorale i n fine, cea mai neagr dintre alternativele posibile, n care nclzirea global poate determina ncetinirea i oprirea Gulfstrea m-ului, fapt care ne-ar putea arunca ntr-o nou er glacia r. Sunt descrise mica glaciaiune de 500 ani (perioada anilor 1300-1850, cnd Gulfstream-ul a ncetinit foarte mult), glaciaiunea mai 19

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori sever de acum 8200 ani (cnd Gulfstrea m-ul s-a oprit) i care a durat doar un secol, precu m i al te evenimente paleoclimatice cu m ar fi glaciaiunea din urm cu 12.700 ani ce a durat 1300 ani. Partea a cincea, intitulat Implicaii socio-umane, studii, scenarii, rapoarte i soluii , este cea mai dra matic i spectaculoas. Ea are la baz, n principal, Raportul Pentagonului din octombrie 2003, prezentat in extenso. Sunt descrise efectele schi mbrilor climatice abrupte ateptate n viitor la nivelul principalelor regiu ni de pe glob, sunt prezentate evaluri ale dezastrelor i catastrofelor probabile i posibile, precum i consecinele acestora asupra schimbrii modului de via al populaiei (ca s nu spunem chiar al supravieuitorilor) respectiv implicaiile majore asupra securitii naionale. Sunt de ase menea menionate zonele posibile de conflict armat, nu puine la numr. Raportul Pentagonului arat, aa cum ne atepta m, c deocamdat nimeni nu e pregtit suficient pentru schimbri cli matice abrupte, dar c, n mo mentul n care acestea vor avea loc, populaia din rile srace va avea mult mai mult de suferit dect cea din rile dezvoltate. n fine, partea a asea este rezervat concluziilor pe care v invitm s le citii. Numeroasele figuri, o bibliografie bogat, i cteva anexe, ntregesc coninutul crii. Care sunt me sajele pe care autorul dorete s ni le transmit ? Un pri m me saj este acela c astzi se discut foarte mult despre cauzele fenomenelor me teorologice extreme i schimbrilor climatice abrupte. De obicei, factorii naturali sunt meionai, dar cel mai mult este incriminat factorul antropic adic activitatea uman. Autorul consider c aceste schi mbri cli matice abrupte au n principal o cauz natural, dar pot fi accelerate de factorul antropic. Autorul ne avertizeaz c schi mbrile clima tice au nceput i ele vor continua i se vor amplifica n urmtorii ani. nc nu cunoatem care va fi di mensiunea lor exact n viitorul apropiat, adic dac ele vor avea consecine grave asupra unui numr din ce n ce mai ridicat de locuitori sau dac aceste urmri vor fi curnd dramatice la nivel planetar, dar trebuie s fi m cu toii pregtii pentru toate scenariile posibile. Cartea nu este doar un manual util destinat cadrelor didactice i studenilor interesai de problema schimbrilor clima tice, ci ea este o lucrare care se adreseaz tuturor cititorilor instruii i ar trebui citit de fiecare. Motto-ul cel mai potrivit pentru aceast carte provine cu povetile cu zne, n care se spune c, pe un perete din casa fiecrei zne, se afl un ceas fr limbi, pe al crui cadran e scris: e ste mult mai trziu dect v-ai putea nchipui. Cu alte cuvinte, The Day After To morrow ar putea fi foarte curnd. V recomand cu cldur lectura acestei cri. prof. dr. Adrian Ptru, Universitatea Babe-Bolyai, Fac. de chimie i inginerie chimic, Cluj-Napoca 20

Cristian Mureanu Chestiunea climei la nivel naional a fost abordat de reputatul profesor universitar de climatologie Gheorghe Pop la Facultatea, pe atunci, de Biologie, Geologie i Geografie, care editase n anul 1966 primul curs de cli matologie din Romnia, la acea vre me un curs unic la nivel naional. Datorit acestui profesor, cu o larg cuprindere a problemelor climatice, i eu am abordat problema paleoclimatologiei pe baza analizelor tiinifice. Trebuie subliniat faptul foarte important c astzi cursul de climatologie este susinut de ctre dl. profesor Florin Moldovan. Domnia sa a editat deasemenea o carte legat de aceste feno mene climatice la modul general cu exemplificri de fenomene extreme care s-au nt mplat n ulti mul ti mp n Ro mnia. Ave m moti ve s afir m m c cetii Clujului i revine meritul de a cerceta fenomenul cli matologic nc de acum 40 ani. Pri ma carte de paleoclimatologie pe care am intitulat-o Perioadele gla ciare ale P mntului, introducere n climatologie a aprut n anul 1980 la Editura Tehnic. Aadar, aceste apariii, inclusiv cea de fa, evideniaz meritul Clujului de a face un pas nainte n ceea ce privete studiul climati c n co mparaie cu alte centre universitare din ar. Consider c publicaia autorului Cristian Mureanu ofer o informaie pentru cercul larg de cititori, n msur s satisfac unele nevoi i dorine de a ne informa despre aceste fenomene climatice extreme care astzi ne u mplu viaa, ncepnd cu Asia musonic, ter minnd cu America bntuit de uragane i tornade. n contextul acesta, eu cred c dl. ing. Cristian Mureanu, care este un pasionat al proble mei, a reuit s strng informaia la zi, pentru c nu cred c exagarez dac afirm c nu exist emisiune sau post de televiziune care s nu menioneze cel puin o dat pe sptmn unele aspecte legate de fenomenele climatice care nu numai c ne bulverseaz dar ne i terorizeaz viaa. Pasiunea domniei sale ne aduce n prim plan o informa ie remarcabil, pe care poate s o preia nu numai specialistul i mi permi t s a firm c publicaia nu este dedicat neaprat specialistului ci mai ales ci titorului instruit, care poate fi chi mist, fizician, filolog sau de aproape orice alt specializare care este dornic s afle informaii din acest do meniu vast al fenomenelor climati ce extreme. Dac n secolele clasice cultura o mului consta n literatur clasic i nu nu mai, astzi , cu m spunea un nvat, cultura general presupune obligatoriu existena unor cunotine despre mediu n general i despre clim n particular. Eu sper c citi torii dornici de a afla informaii despre fenomenele climatice de azi i de ieri, vor descoperi mai multe n cartea de fa. prof. univ. dr. Iustinian Petrescu, decanul Facultii de tiina mediului, Universitatea Babe-Bolyai. 21

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

Apariia acestei cri, credeam c va aduce n sala Polului Cultural a Librrie i Universitii o audien imens. Faptul c nu s-a nt mplat a a m ngrijoreaz personal. Oamenii n marea lor majoritate nu realizeaz gradul de severitate al problemelor abordate. Este foarte i mportant s se fac tot ceea ce este posibil pentru a o mediatiza, n rndurile tineretului, a studenilor pentru a sensibiliza opinia public pentru c aceast btlie pentru adaptarea la clim pe de o parte i pentru a transforma mediul conform nevoilor noastre pe de alt parte, este deosebit de important. Eu cred c apariia acestei cri merit toate laudele noastre deoarece analizeaz problematica dintr-o perspectiv transdisciplinar. Pe de alt parte, s nu uit m c orice progres are i un aspect opus. Dac omul nu va fi n stare s gestioneze corect partea opus progresulu i (care apare inevitabil ntr-o civilizaie tehnologizat), atunci el va deveni victima propriei sale tehnologii i neglijene. Adresez sincere felicitri autorului. prof. univ. dr. Alexandru Stnescu, Universitatea Tehnic Cluj-Napoca CUVN T N AINTE
Noi prem a fi infirmi, din punct de vedere cognitiv, atunci cnd ne gndim la ciclul climatic sau la schimbrile climatice abrupte, din urmt oarele motive: 1. Memoria noast r e scurt , istoria paleoclimatic e prea puin studiat iar noi avem tendina de a c rede c climatul est e relativ stabil, numindu-l normal . Modul implicit de gndire pe care l abordm este de unif ormit arianism, adic reducem t otul la aprox imri i uniformizri fr a ine cont de t oate variabilele unui sistem. 2. Dat orit imperfeciunii contiinei, gndirea este deseori condiionat de modalitile vechi, convenabile i plcute pe care le-am manifestat n t recut . Cunoat erea avansat-c ontient legat de schimbrile climatice abrupte i a ciclului climatic al Pmntului este aproape imposibil datorit prezenei fricii, disperrii i noutii fenomenului. Avem probleme n recunoat erea cunotinelor eseniale despre problem, deoarec e ele necesit reorientarea efortului uman dinspre problemele ef emere, involutive i distructive cotidiene, spre probleme de via, ecologie, colectivitate i gndire superioar. Cu t oii suntem ncep tori n gndirea de ansamblu atotcuprinzt oare necesar adaptrii acestor informaii. 3. De obicei ne mpotrivim conf runtrii directe cu fapt ele i fenomenele observabile cu ex cepia situaiei n care sunt implicate st ructurile complex e militar-indust riale pentru care nt otdeauna ex ist finanare. 4. Avem nen elegeri legat e de gradul de incertitudine care ac oper rspunsul la nt reb ri urgente precum: n c t timp v or apare cut are condiii de clim i ct v or dura? Din pcat e nimeni nu tie i nici nu v a ti n timp util cnd i cum se vor produce aceste schimb ri, n ciuda t uturor semnelor care ne avertizeaz c schimbrile vor fi abrupte, severe i surprinz toare. 5. Noi nu apreciem fapt ul c, n realitate, suntem c ontieni de manifestarea f oarte rapid i aproape imediat a acestor schimb ri, deoarece f rica a nceput s se ridice de la nivelul subcontientului colectiv la supraf aa contiinei individuale. n acest caz, f rica nu este un at ribut negativ, ci mai degrab un semnal de avertizare pe care ncercm s l ascundem n loc s l studiem. Frica genereaz ignoran i se baz eaz pe intoleran. Un politician inteligent va capta cu uurin f rica unui popor, f ocaliznd-o spre o int fals, precum o amenin are ex tern, c e n mintea tuturor pare a fi mult mai important i apropiat dect schimb rile climatice. n acest fel, el i poate cldi o carier politic ncununat de succes. Din pc ate, dac se va adopta ac east tactic, subminndu-se f rica subcontient a populaiei n virtutea ctigurilor poziiei politice, atunci interesele pe termen lung legate de schimb rile climatice abrupte pot fi puse n pericol.

David S. Stoney, profesor emerit al Departamentului de fiziologie al Universitii medicale Georgia 22

Cristian Mureanu

Aforisme:
Natura arunc mereu zarurile evenimentelor climatice iar omul ncearc n permanen s afle cum anume le-a aruncat. (Dr.Randall Dole, N.O.A.A.) Singura societate mai nspimnttoare dect una condus de copii ar putea fi una condus de aduli cu mintea unor copii. (profesor Paul Shepard, Natur i Nebunie, Universitatea Georgia Press, 1982) Primul pcat, cel al abandonrii speranei, va fi ntotdeauna i ultimul, deoarece dintotdeauna pcatul a fost o problem a patimilor greit orientate. (profesor emerit S. David Stoney, 2001) Acolo unde tiina i cultura sunt descurajate sau chiar reprimate, locul acestora va fi ocupat mai devreme sau mai trziu de violen i tiranie. (Richard von Weizcker, filosof)

23

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

2. INTRODUCERE
Interesul meu pentru problema complex a schimbrilor cli matice s-a manifestat n ur m cu civa ani. Astfel, a m nceput s accesez diferite site-uri pe internet, descoperind zeci de mii de pagini dedicate acestui subiect. Te ma era abordat, n principal, din dou perspective: unii considerau c schimbrile au o cauz preponderent natural i se desfoar lent, devenind foarte evidente doar n sute sau chiar mii de ani, astfel nct omenirea ar avea suficient ti mp s se adapteze la acestea, n ti mp ce alii considerau c schimbrile observate sunt generate n principal de factorul antropic, adic de noi, desfurndu-se exponenial, cu consecine i mprevizibile ntr-un viitor apropiat. n doar civa ani, au aprut foarte multe studii i articole tiinifice , care prezint numeroase informaii supli mentare, referitoare att la cazuistica din ce n ce mai co mplex, ct i la factorii care determin schi mbrile climatice abrupte pe care le observm n prezent. Am ncercat s reunesc toate aceste infor maii, s nominalizez i s definesc factorii generatori ai schimbrilor cli matice, prezentai n literatur sub denumiri diferite, i s identific posibilele conexiu ni dintre acetia. n capitolul denumit O viziune de ansamblu asupra evenimentelor am rezumat i a m schematiza t prin dou desene, coninutul celorlalte capitole. Din pcate, volumul de infor maii referitor la problema schimbrilor globale este copleitor. n prea puinele pagini ale acestei cri, a m fcut multe tri miteri la site-uri de internet, alturi de o bibliografie bogat, n sperana c unii dintre dumneavoastr vei aprofunda aceast problem de mare actualitate sau vei for ma chiar grupuri de studiu. Prima edi ie, aprut n noiembrie 2005, la editura Academi c Pres, sub titlul Schimbri climatice abrupte i factorii generatori , reprezint o apariie promoional. Titlul crii exprim principalele obiective urmrite, i anu me prezentarea schimbrilor climatice abrupte, respectiv a factorilor generatori (magnetism, vulcanism, factori atmosferici etc.). Subtit lul sugereaz faptul c problematica abordat este prezentat siste matic, urmrind n fiecare capitol o descriere general, prezentarea cazuisticii, a unor studii reprezentative, scenarii sau rapoarte care redau att modele interpretative ale fenomenelor, ct i soluii practice de rezolvare ale acestora (acolo unde e cazul), la care am adugat cteva capitole despre implicaiile socio-umane ale fenomenelor i 5 anexe. Coninutul crii este grupat n 6 pri, dup cum urmeaz: 1. Feno mene atmosferice extreme, un efect al schi mbrilor climatice abrupte; 2. Vulcanism- magnetism- tectonic ca factori generatori de schimbri cli matice abrupte; 3. Gazele cu efect de ser, clima i biosfera; 4. nclzirea global; 5. Implicaii socio-umane studii-rapoarte-scenarii-soluii ; 6. Concluzii. 24

Cristian Mureanu Prile menionate sunt structurate n capitole, paragrafe i subparagrafe. Cartea mai conine 595 de fotograme. Referinele bibliografice indic principalele surse de documentare folosite la elaborarea lucrrii. Pe parcursul crii am menionat, dar nu mi-am propus s tratez in extenso problema factorului antropic ca generator major al schimbrilor climati ce, deoarece consider c literatura de specialitate dezvolt exagerat acest subiect, ignornd mult prea mult ali factori, cel pu in la fel de importani. Doresc, de ase menea, s ncurajez cititorul interesat s studieze cu atenie fenomenele prezentate, pentru a putea chiar contribui cu soluii pentru ceea ce ar putea fi cea mai grav i mai complex problem cu care se confrunt omenirea n prezent. Consider c deja situaia a devenit att de serioas i alarmant, nct se i mpune pregtirea unei lucrri i mai ample dedicate acestei probleme, dezvoltat n mai multe volume de ctre specialiti co mpeteni din diferite do menii de activitate, care s detalieze i mai mult aspectele prezentate n aceast carte. Ediia prezent intitulat Apocalipsa Eco-Climatic i Factorii Generatori este practic una revizuit i adugit. Am considerat necesar s adaug unele note de completare, paragrafe sau chiar capitole suplimentare, totaliznd astfel un supli ment de ca. 370 pagini i aproximativ 350 grafice i fotograme. De ase menea, a m ur mrit s mbuntesc calitatea tehnic a tiparului, dimensiunile paginii fiind uor aju state. Am abordat in extenso unele idei i paragrafe prezentate prea sumar n prima ediie. Am adugat dou anexe suplimentare, mai multe paragrafe i note informa tive. n capitolul Cercetare i cercettori am prezentat n detaliu marile probleme generate de interpretarea datelor existente i de for mularea concluziilor asupra schimbrilor climati ce. Suplimentar a m inclus i un CD cu toate fotogramele color, prezentri powerpoint, animaii i alte informaii. Se afl n curs de finalizare i un fil m docu mentar cu durata de 60 min care va fi difuzat la TVR Cluj.

2.1 N C UTA REA SOLUIILOR


Exist soluii, dar acestea nu se pot rezuma doar la un simplu protocol internaional de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser sau la oprirea defririlor. E nevoie de mult mai mult pentru a face fa provocrilor pe care ni le aduce Natura. Este nevoie de o transfor mare interioar, n vederea readaptrii noastre ca fiine umane la condiii de mediu mult alterate i pro movrii unui mod de via mai ecologic, mai armonios, respectndu-ne att semenii ct i pe noi nine, pentru c aceste deziderate ar putea deveni curnd eseniale pentru a putea supravieui.

2.2 M ULUM IRI


Adresez sincere mulu miri pentru sprijinul acordat pe parcursul redactrii crii, lector univ. Eugenia Bojoga i prietenului meu conf. univ. dr. Adrian Ptru, pentru sugestiile oferite. Adresez, de asemenea, mulu miri domnilor prof. univ. dr. Doru Pa mfil, prorector al Universitii de tiine Agricole, prof. univ. dr. Iustinian Petrescu, decan al Facultii de tiina Mediului, pentru ncurajrile constante care au permis finalizarea aceste cri. Cristian Mureanu Cluj-Napoca, 31 iunie 2007

2.3 C ONTAC T A UTOR


Telefon fix: 0364-107184 _ Telefon mobil: 0751-150.855 _ E-mail: cristi m23@yahoo.co m

25

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

3. CERCETAREA HAZARDELOR NATURALE


3.1 IM PORTA NA STUDIERII HAZA RDELOR NA TURA LE
Climatologul Sorin Cheval, care studiaz problema semnifica iei actuale a studiului hazardelor naturale arat c 3,4: nceputul mileniului al III-lea gsete omenirea n faa unui numr considerabil de probleme nerezolvate. Una dintre cele mai grave, prin efectele imediate i pe termen lung, se refer la mediul nconjurtor. n opinia autorului, comunitatea tiinific internaional trebuie s rspund astzi ct mai convingtor i mai eficient unor ntrebri precum: Se schimb cli ma? Dac da, ct de repede i ct de mult va fi afectat societatea uman? Crete nivelul mrii att de mult i de repede, nct trebuie s mut m oraele de coast spre interior? Vom avea cutre mure devastatoare mai frecvente? Este fenomenul El Nio capabil s influeneze caracteristicile vremii din regiuni foarte ndeprtate de locul su de manifestare? Po t fi reduse semnificati v pagubele provocate de precipitaiile atmosferice de lung durat sau toreniale? La aceste ntrebri i la nc multe altele, vo m ncerca s rspundem n continuare. Unii cercettori consider c niciodat n istoria omenirii decalajul ntre nevoia de securitate i securitatea real fa de hazarde naturale, relativ la societi aflate n stadii de dezvoltare socio-economic diferite, nu a fost att de mare ca n prezent.3,4 Una dintre explicaii rezid n vulnerabilitatea diferit fa de dezastre naturale : rile dezvoltate sunt mai vulnerabile n privina pagubelor materiale recuperabile, iar societile srace sunt mai vulnerabile la pierderile irecuperabile de viei omeneti. n plus, chiar atunci cnd pagubele materiale suferite de ri dezvoltate sunt mari n valori absolute, ele pot avea o semnifica ie redus fa de Produsul Intern Brut ( PIB). Astfel, pierderile estimate la 1 ,5 mld. dolari produse de cutremurul i alunecrile de teren din Salvador (ianuarie 2001) au reprezentat 10,6% din PIB, n ti mp ce furtuna tropical Allison (iunie 2001) i furtunile extratropicale din aprilie 2001 au afectat PIB-ul S.U.A. cu doar 0,08%, dei ele nsumeaz aprox. 8,5 miliarde. dolari (UNISDR, 2002). Cu toate acestea, recentul uragan Katrina a afectat PIB-ul cu ca. 1,8% (100 miliarde dolari). 3,4 Un caz elocvent n privina balanei dintre pierderi materiale i victi me u mane, este reprezentat de situaia S.U.A. Pentru aceast ar, perioada 1990-2005 a reprezentat un record al pierderilor care au afectat bunurile materiale asigurate, cu peste 30 miliarde dolari numai ntre anii 1990 -1994, dar 26

Cristian Mureanu numrul victi melor a fost n scdere n tot deceniul. Cheltuielile pentru monitorizarea fenomenelor cu caracter de hazard natural, pentru prevenirea dezastrului, pentru aciune n timpul i dup eveniment i pentru compensarea pierderilo r sunt enorme, dar au ca rezultat reducerea substanial a numrului de victi me. Sorin Cheval consider c creterea pagubelo r materiale produse de dezastre naturale are mai ales cauze antropice (sporirea densitii popula iei n regiuni predispuse la manifestri naturale extreme, creterea valorii proprietilor i a su melor asigurate). Magnitudinea, intensitatea i frecvena uraganelor, tornadelor, furtunilor, secetelor etc. din S.U .A. nu au crescut ntr-o msur care s justifice pagubele materiale din deceniul 9 al secolului 20. 2 Atitudinea societii conte mporane fa de hazardele naturale este de multe ori contradictorie. Pe de-o parte, se depun eforturi materiale i u mane imense pentru prevenirea i reducerea efectelor. Pe de alt parte, dezvoltatea societii u mane influeneaz uneori declanarea unor dezastre sau amplificarea consecinelor acestora. Astfel, schi mbarea cli mei, proces natural cu care planeta s-a mai confruntat de-a lungul evoluiei sale, are astzi manifestri care depesc limitele naturale, tocmai datorit acti vitilor antropice. Dezvoltarea i extinderea spaial a societii umane au drept consecin imediat valoarea tot mai mare a bunurilo r materiale i expunerea mai frecvent la manifestrile extreme ale unor fenomene naturale. Nici atitudinea oamenilor politici nu este ntotdeauna adecvat necesitilor pe termen lung. n opinia lui Sorin Cheval fondurile pentru diminuarea efectelor hazardelo r naturale sunt alocate de multe ori postdezastru i nu n etapa pre-dezastru, atunci cnd se poate mbunti prevenirea sau cel puin prognoza unor dezastre, acestea depinznd ns de interese politice imediate, electorale, de influene strategice i economice etc.2,3 De exemplu, statele insulare mici sunt profund ngrijorate de schimbarea cli mei i de ridicarea nivelului mrii, probleme care preocup astzi toat omenirea, dar ntr-o msur ca tegoric mai redus. Aproape 50% din operaiunile de salvare n caz de dezastru ale Ageniei Federale pentru Managementul Dezastrelor din S.U.A. (Federal Emergency Management Agency, FEMA) sunt influenate politic mai mul t dect 27

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori de necesitile reale, cu toate c manifestrile hazardelor naturale nu au limite administrative sau politice (vezi managementul deficitar n cazul Katrina). Abordarea actual a cercetrii hazardelor naturale are n centrul ateniei dimensiunea uman. Gradul de pregtire al societilor pentru a face fa evenimentelor naturale extreme este diferit sub multe aspecte (educaie, infrastructur, organizare etc.), astfel nct fiecare situaie ridic probleme specifice. Rezolvarea acestora trebuie ns fcut cu rezultate opti me n orice tip de societate, ea fiind o provocare extrem de actual pentru cei care se ocup cu managementul integrat al hazardelor naturale. Evenimente naturale extreme scot n eviden i accentueaz doar o stare de srcie latent, preexistent. Dup Sorin Cheval, creterea vulnerabilitii societii u mane fa de hazarde naturale se datoreaz nu att modificrii modului de manifestare a fenomenelor ci, mai ales, unor cauze antropice, precum creterea populaiei, inegalitatea social, militarizarea i politizarea ajutorului economic, acu mularea de capital economic n zone predispuse a fi afectate de hazard, potenialul n cretere pentru dezastre tehnologice. Pierderile datorate hazardelor naturale sunt uneori consecina abordrilor nguste, unilaterale, a problemelor legate de dezvoltare, cultur, mediu, tiin i tehnologie. Multidisciplinaritatea poate fi asigurat prin respectarea anumitor principii manageriale, care au la baz cercetarea integrat a fenomenelor naturale i a mecanismelor care determin un hazard natural s devin dezastru. Contextul n care se desfoar un hazard natural este multistratificat pe vertical i pe orizontal; el trebuie s ia n considerare factorii spaio-temporali care caracterizeaz fenomenul respectiv, dar i alte elemente care afecteaz vulnerabilitatea mediului i societii. 3,5

Aadar, cercetarea hazardelor naturale constituie n prezent o aciune extrem de co mplex, cu metode specifice, cu un obiect precis i individual de studiu. Am putea vorbi n acest caz despre naterea unei noi tiine, denumit de exemplu hazardolo gie Aceast problem i va gsi cu siguran rspunsul n deceniile urmtoare. 28

Cristian Mureanu

3.2 TERM INOLOGIE


Dup prerea climatologului Sorin Cheval, adoptarea msurilor pentru prevenirea efectelor negative ale manifestrilor naturale extreme dateaz probabil de la primele contacte ntre o m i natur, dar preocuprile pentru a ela bora o terminologie unitar sunt mult mai recente, evolund semnificati v doar n a doua jumtate a secolului 20, mai ales n ulti mul deceniu. 3,4 Hazardul natural (HN) implic probabilitatea recurenei ntr-un interval de timp i ntr-un areal bine precizat al unui fenomen natural cu potenial de a produce pagube mediului i/sau pagube socio-economice, inclusiv pierderi de viei omeneti. Mai precis, confor m normelor internaionale de clasificare i management, hazardul (H) este un eveniment amenintor, potenial productor de pagube ntr-un anumit areal, ntr-un interval precizat de timp . Orice hazard implic un nivel preexistent de risc al spaiului considerat. Aadar, atribuirea calitii de hazard unui fenomen natural nu este condiionat de producerea de pagube materiale sau victi me, ci de potenialul unor astfel de consecine. De altfel, aceasta poate fi considerat caracteristica esenial ce deosebete terminologic hazardul natural de evenimentele naturale extreme. n acest context, nelesul iniial al termenului hazard a evoluat dobndind un sens nou. Hazardul este un termen care semnific o manifestare 29

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori extern siste mului afectat iar alturarea termenului natural accentueaz cauzalitatea exterioar omului. Probabilitatea statistic de producere a unui eveniment natural potenial productor de efecte negative definete cantitativ hazardul1. Vulnerabilitatea (V) se refer la capacitatea unei persoane sau grup social de a anticipa, rezista i de a se reface n ur ma impactului unui hazard natural. n acelai spirit, unii cercettori neleg prin vulnerabilitate caracteristica unei persoane sau a unui grup de persoane de a anticipa, a face fa, a rezista i a se reface n ur ma i mpactului cu un hazard natural. Vulnerabilitatea implic o combinaie de factori care determin gradul n care viaa i proprietatea se afl la nivel de risc la risc, datorit unui anumit eveniment.2,3,4 Definiia propus n Internationally agreed glossary of basic ter ms related to disaster management (DHA, 1992) reprezint nivelu l pierderilor pe care un ele ment sau grup de elemente (persoane, structuri, bunuri, servicii, capital economic sau social etc.) expuse unui anumit risc l ateapt n ur ma producerii unui dezastru sau hazard. Vulnerabilitatea se exprim pe o scar de la 0 la 1 sau de la 0% la 100%. Vulnerabilitatea unui spaiu are la baz cauze naturale ce in de caracteristicile intrinseci ale fenomenului, cauze economice, cu m ar fi bunstarea material, rezervele etc. i cauze socio-psihologice, de la organizarea administrativ pn la psihologia maselor. Msura n care cele trei aspecte se combin definete vulnerabilitatea complex a unui spaiu. Unele grupuri sociale sunt mai vulnerabile dect altele, n funcie de sex, vrst, condiie fizic etc. De ase menea, vulnerabilitatea este strns corelat cu poziia socio-economic. De exemplu, din punct de vedere al societii, efectele negative ale secetei sunt rezultatul vulnerabilitii popula iei fa de acest feno men i nu al feno menului n sine. Dac populaia i bunurile nu ar fi expuse aciunii unui fenomen, ori fenomenul respectiv nu s-ar produce, populaia ar fi invulnerabil. Nu exist o formul/msur universal acceptat pentru caracterizarea cantitativ a vulnerabilitii. De altfel, tocmai caracterul relativ al acesteia este unul din conceptele-cheie care nuaneaz descrierea vulnerabilitii.3,4 Riscul (R) este produsul mate matic dintre hazard i vulnerabilitate, exprimnd relaiile din tre un fenomen i consecinele lui. Expunerea la hazard este relativ constant ntr-un areal, vulnerabilitatea implic reacia societii umane, nivelul calitativ i cantitativ al pregtirii i reaciei acesteia fa de pericol, iar combinaia dintre cele dou definete cantitativ riscul. Unii cercettori consider c riscul reprezint expunerea real a unei valori, n sensul antropocentrist, la hazard . Ei ofer un exemplu care ilustreaz perfect raporturile dintre cei doi termeni: o persoan care traverseaz oceanul cu barca este supus acelorai hazarde naturale ca i o persoan care face acest lucru cu vaporul, ns 30

Cristian Mureanu cele dou persoane sunt expuse unor grade diferite de risc, ca ur mare a vulnerabilitii diferite. Prognoza riscului implic posibilitatea precizrii ct mai exacte a locului de apariie a fenomenului respectiv. Trebuie remarcat, n acest context, progresul nsemnat al capacitilor de prognoz n cazul multor feno mene, att n privina mo mentului de producere, ct i al arealului susceptibil a fi afectat. Acesta se exprim prin produsul dintre riscul specific (Rs) i elementele de risc (Er). Riscul specific (R s) reprezint nivelul pierderilor ateptate ca ur mare a manifestrii unui hazard natural. El depinde de caracteristicile hazardului i de vulnerabilitate. Elementele de risc sau elementele expuse riscului (Er) includ populaia i toate valorile materiale expuse riscului de a fi afectate de un hazard natural ntr-un anumit areal. Riscul total (Rt) cuantific pierderile umane i materiale totale care ar rezulta n ur ma unui hazard sau dezastru natural. El se calculeaz cu for mula: Rt = E x Rs = E(H x V). Dezastrul natural implic existena iniial a unui risc major, capabil s afecteze major co mponentele mediului dintr-o regiune. Consecinele produse ca urmare a realizrii riscului, fie ele pagube materiale sau umane, ating nivelul de dezastru cnd sistemul local nu i poate reveni ntr-un interval rezonabil de timp fr ajutor extern. Cercettorii romni Zvoianu i Dragomirescu, consider c termenul dezastru natural este sinoni m cu catastrof natural. Dezastrul natural este, fr ndoial, un fenomen cu impact major asupra unei societi de o anumit dimensiune. n privina scrii di mensiunii afectate de un dezastru, aceasta poate oscila ntre nivelul personal sau familial (un fenomen poate reprezenta un dezastru pentru o persoan, n sensul c aceasta nu poate s fac fa cu mijloace proprii) i nivelul global, planetar. Cele mai mediatizate sunt dezastrele la scar naional sau regional, cum ar fi cutremurele care au afectat Turcia i Grecia n 1999 sau ciclonii tropicali care afecteaz anual rile din Marea Caraibelor i din Golful Mexic1. Din perspectiva teoriei siste melor, pagubele produse de riscurile i dezastrele naturale sunt rezultatul interaciunii dintre trei sisteme principale i mai multe subsiste me: mediul fizic terestru (clim, ape etc.), populaie (clase sociale, rase, culturi etc.) i mediul construit (cldiri, poduri etc.). Se evideniaz aadar trei etape n evoluia unui fenomen natural ce are potenialul s genereze 31

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori consecine negative: etapa de hazard, apoi apare riscul ca acesta s afecteze un areal vulnerabil i, n final, se poate ajunge la dezastru.3,4 Cu alte cuvinte, caracteristicile de hazard exist nc din faza iniial. Atunci cnd fenomenul este pus n relaie cu societa tea uman, cu consecinele pe care le poate avea, vorbim deja de risc iar impactul cu societatea, care poate conduce la dezastru, reprezint faza de apogeu a unui fenomen extrem. n final, se ajunge n faza post-i mpact care este, din multe puncte de vedere, la fel de important. Sorin Cheval compar hazardul cu cauza iar riscul cu consecina m artnd c: hazardul (cauza) reprezint o amenin are potenial pentru societatea uman i valorile ei iar riscul (efectul) este probabilitatea ca un anumit hazard s se produc . Hazardul seismic sau atmosferic poate exista ntr-o regiune nelocuit, dar riscul se realizeaz numai acolo unde exist oameni i bunuri construite de acetia.3,4 Not: Uraganul Katrina a provocat moartea a ca. 300 persoane i multe altele au rmas fr locuine. La 1 martie 2006, canalul CNN a difuza t o nregistrare video, recuperat dintr-o sal de conferine, cu secvene n care Michael Brown, directorul Ageniei pentru Situaii de Urgen, a atenionat guvernul i preedin tele asupra dezastrului iminent, cernd evacuarea imediat a oraului New Orleans. Dar nu s-a luat nici o msur i la 28 august 2005, Michael Brown a afir mat: Nu au mutat bolnavii din spitale i nici deinuii din nchisori iar hotelurile au fost lsate deschise n centrul oraului; asta m ngrijoreaz foarte mult . Patru zile mai trziu, preedintele George Bush a declarat: Nu cred c cineva a anticipat magnitudinea acestui dezastru . n cursul lunii martie 2006, sa declanat o anchet, care analizeaz afirmaiile preedintelui cu scopul de a fi tras la rspundere n faa justiiei a mericane.

3.3 C A DRUL LEGISLATIV DIN ROM NIA


Climatologul Sorin Cheval a studiat ca bursier Fulbright la University of South Carolina, Hazards Research Lab, a realizat un site specializat privind aceast problem pentru Romnia (www.hazardero.home.ro). Fiind ntrebat de ctre un redactor al sptmnalului Dilema veche , Nr. 81 / 5-11 aug. 2005, ce prere are despre capacitatea de intervenie a statului romn n caz de calamitate, domnia sa a artat c: ordonana respectiv nu are efecte n situaii concrete, fiind stufoas i mult prea general. Exist mai multe acte care reglementeaz juridic diverse aspecte legate de dezastrele naturale, dar nu exist un sistem integrat de management al dezastrului, care s funcioneze. Putem scrie mii de legi, dar efectele vor fi nule. Singura modalitate de rezolvare a problemei este realizarea unui sistem integrat de management al dezastrului, de la faza pre-dezastru pn la reconstrucie. Doar atunci ai putea trage la rspundere n mod serios pe cineva. Pn atunci, toate sunt speculaii gazetreti, c autoritile au fcut, n-au fcut etc.6. Acelai articol de ziar mai menioneaz: Cadrul legislativ privind calamitile era bazat pe o Ordonan din 1994, care instituia o structur tehnic asigurat de Protecia Civil i o serie de comisii guvernamentale specializate (dezastre chimice, dezastre nucleare etc.). Structura era reprodus la nivel de jude i de localitate. Asta nseamn c un grup de oameni trebuiau s fac planuri legate de scenarii ale unor calamiti. n 2001, la 7 ani dup ordonan, un raport SAR-UND P numra cte dintre comisiile guvernamentale fuseser constituite. Din cele opt existente pe hrtie, patru nici mcar nu se adunaser o singur dat, trei erau constituite i aveau regulamente de funcionare i una nu era constituit, dar avea regulamente. De fapt, din tot acest mecanism complicat doar vechea Protecie Civil funciona, permanent subfinanat, scriind planuri de intervenie pe care nu le citea nimeni 6. Referine bibliografice:
ABBOT T, Patrick Leon, Natural Disasters, 2005 (se detaliaz mai multe aspecte ale dezastrelor naturale) BLT EANU, D., DINU, M., CIOAC , A., Hrile de risc geomorfologic. SCGG G, Geogr. (1989). 3 CHEVAL, Sor in, www.hazardero.home.ro/concepte_actuale.htm (un site care mer it studiat integral) 4 CHEVAL, S. (2002), Semnificaia actual a studiului hazardelor naturale. n Riscul n economia contemporan , Edit. Academic, Galai: 118-121. 5 NUTTER, F.W., G lobal Climate Change: Why U.S. Insurers Care. Climatic Change (1999). 6 ***, DILEMA VECH E, Nr.81 / 5-11 aug. 2005.
1 2

32

Cristian Mureanu

PARTEA 1
FENOM ENE ATM OSFERICE EXTREME
UN EFECT AL

SCHIMBRILOR CLIMATICE ABRUPTE


33

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

4. TORNADELE
4.1 ISTORIC
Consemnarea i studierea tornadelor a nceput n jurul anului 1680, n Statele Unite.1 To m Grazulis4 este pri mul o m de tiin care a ntocmi t i siste mati zat Enciclopedia Tornadelo r, o carte ce documenteaz caracteristicile i efe ctele a peste 14.000 tornade. n fiecare an, S.U .A. este lovit de ca. 1000-2000 tornade devastatoare (vezi grafic pag. 37) din cele peste 100.000 furtuni consemnate. Dintre cele 1000-2000 tornade importante, aproximativ 20% sunt de magnitudine F2 i 2% ating magnitudinea F4. Pn nu demult, frecvena tornadelor de magnitudine F5 era, n medie, de doar una pe an, dar ncepnd cu anul 2004, numrul i intensitatea lor a crescut. Un feno men excepional l-a reprezentat supertornada din 3 aprilie 1974 format din 148 tornade (majoritatea genernd i minitornade) cu magnitudini cuprinse ntre F3 i F5 (un numr de 7 fiind catalogate F5), care au lovit simultan 13 state din S.U.A. ti mp de 18 ore. Ea a produs peste 300 victi me, peste 5000 rnii i ca. 1.000.000 cldiri avaria te (vezi desen).2,5 Cu ajutorul radarelor Doppler mobile, cercettorii deter min viteza tornadei n funcie de viteza de deplasare a resturilor antrenate n aer. Cea mai mare problem a unei tornade este imprevizibilitatea sa. Cu foarte rare excepii, acestea nu pot fi anticipate nainte de apariie 6,7. Tornadele, ciclonii i uraganele reprezint acelai fenomen meteorologic cunoscut sub denumiri diferite. De obicei, urganele se formeaz n largul oceanului, sunt mult mai mari n di mensiuni (peste 1000 km) n co mparaie cu tornadele, care au o arie de rspndire i durat de existen mult mai mare (zile, uneori sptmni). Ci clonii se for meaz n zonele tropicale i subtropicale, avnd diferite valori de magnitudine, vitezele lor neajungnd dect rareori la 250 km/h (M5). 5,7

4.2 FORMA RE
Etapa nti const n observarea pe cer a norilor de tip nicoval (cumulonimbus), care anun apropie rea unei furtuni, n ur ma cruia se for meaz (dac e cazul) o band de influx de aer cald numit i coad de castor , ce tinde s se concentreze pe suprafee din ce n ce mai mici. Temperatura aerului este cuprins ntre 27-32C1. Etapa a doua const n for marea supercelulei, care poate atinge un diametru de civa zeci de kilo metri. n perioada verii, cldura de la sol ntlnete frontul rece din zonele nordice, formndu-se nebuloziti uriae. Fiecare nor absoarbe la nceput aer pe care l rcete i apoi l 34

Cristian Mureanu expulzeaz. Curenii de aer cald i rece ncep s se roteasc violent, pn ce norul devine o mas de aer turbulent, cu di mensiuni de ca. 20 x 30 km 1. Supercelula este norul care se desprinde de pla fon, cobornd tot mai mult spre sol genernd o micare de rotaie ce crete rapid n intensitate (vezi desenul). Aerul ncepe s fie a spirat n supercelul pn ce apare tornada (dac exist suficient energie). Dup formarea tornadei, computerele specializate pot determina evoluia ei la sol.

4.3 VITEZ DE ROTA IE


Viteza unghiular de rotaie a fost siste mati zat de japonezul Ted Fujita n scala de valori care i poart numele, dup cum ur meaz: F1, 116-179 km/h, smulge igle de pe acoperi, rstoarn crue i maini mici, rupe crengi groase ale copacilor, sparge geamuri, ridic n aer animale mici (cini, pisici , gini); F2, 180-251 km/h, rstoarn vagoane de tren, autobuze, rupe acoperiuri mai slabe, ridic n aer animale domestice mari (ovine, bovine, cabaline), demoleaz rulote, avariaz casele de chirpici; F3, 252-329 km/h, dezrdcineaz copacii mari, distruge cabanele de lemn, casele de chirpici, sparge balcoanele de la blocuri, smulge acoperiuri de la case; F4, 330-418 km/h, distruge complet casele, ridic n aer i arunc la mari distane autovehicule de mare tonaj, trenuri, rulote, rupe balcoanele de la blocuri i devasteaz complet locuinele; F5, 419-522 km/h, numit i tornada monstru are o for greu de i maginat. Ea distruge totul n cale, ochiul ei creeaz un vid naintat, vntul smulge prul, pielea i ochii oamenilor i animalelor, aduce n stare de ruin orice construcie cu excepia buncrelor atomice, case cu una sau dou nivele zboar prin aer dezintegrndu-se, structurile de oel i beton sunt distruse pn la fundaie.

4.4 VITEZ DE DEPLA SA RE


Viteza de deplasare a tornadei la sol, indiferent de magnitudine, este cuprins ntre 20 km/h ( mai rar) i 120 km/h (frecvent).1 Pagubele produse cresc cu scderea acestei viteze.

4.5 C A RACTERISTIC I
1.Viteza total: Aceasta este neuniform i are n principal dou componente: a. Poriunea de arc de cerc n care vntul bate n sensul de deplasare a tornadei (caz n care Vtotal = Vrotaie + Vdeplasare); 35

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori b. Poriunea de arc de cerc n care vntul bate n sensul opus deplasrii tornadei (caz n care Vtotal = Vrotaie - Vdeplasare). Pagubele produse de tornad sunt mai mari n zona n care se nsu meaz vitezele. 2.Grindina : Tornadele sunt nsoite (adesea), chiar cu puin ti mp nainte de a se produce, de grindin care e proiectat cu viteze cuprinse ntre 120 i 160 km/h , avnd dimensiuni de pn la 12 cm diametru, suficiente pentru a distruge autovehicule, acoperiuri sau geamuri. 3.Descrcri electrice: Micarea de rotaie a tornadei produce ncrcarea intens a aerului cu electricitate, care se descarc ulterior, de obicei pe linii de telefon, linii de alimentare cu energie, transformatoare, cldiri cu acoperi metalic, provocnd incendii i explozii.

4.Precipitaii toreniale: Tornada este aductoare de plo aie torenial care poate provoca inundaii ultrarapide, uneori torente de noroi i reziduuri. 5.Grosimea plniei: Aceasta a crescu t de-a lungul timpului, pe msur ce feno menele meteo au devenit tot mai extreme, de la 70 cm la 2 km i chiar 10 km (Florida 2005). Diametrul plniei, care se limi ta pn nu demult la di mensiuni ce afectau doar una sau dou strzi, poate atinge n prezent mri mea unei mici localiti rurale iar distrugerile au devenit impresionante, chiar i n cazul unor magnitudini mai reduse (pe scala Fujita) 6.Distana parcurs la sol: Aceasta depinde foarte mult de energia tornadei i este cuprins ntre civa zeci de km i peste 500 km. 7.Multiplicitate: Tornadele pot s prezinte i un fenomen de multiplicare. Ochiul plniei poate conine pe margine mai multe minitornade care se plimb lent, n sensul de rotaie al tornadei-ma m. 8.Durata unei tornade: Aceasta este de obicei de 10 minute, dar cu m n ulti ma vre me asistm la acutizarea fenomenelor meteo, s-au se mnalat i situaii cnd tornada a durat peste 90 minute i s-a deplasat cu vitez neobinuit de mic. Practic, n astfel de cazuri, distrugerile locale pot fi se mnificative chiar i pentru o tornad F1 3. 9.nlimea plnie i: Aceasta este o caracteristic mai puin i mportant din punct de vedere al distrugerilor la sol, fiind cuprins ntre 2-3 km i peste 20 km. Ea ofer cercet torilor date despre poziia straturilor maselor de aer care se ciocnesc. 10.Ochiul tornadei: Aceasta este zona de lin ite care dureaz foarte puin, datorit vitezei de deplasare a tornadei. Ea reprezint o zon de presiune foarte sczut cu dimensiuni cuprinse ntre 36

Cristian Mureanu civa decime tri i ze ci de metri, dar n cazul tornadelor monstru (F5) ochiul poate atinge dimensiuni de 100 m. Oa menii care au trecut printr-un ochi de furtun i au supravieuit rmn, de cele mai multe ori, cu trau me psihice severe 4. 11.Forma tornadei: Deseori forma este foarte neltoare, deoarece pn la stabilizarea sa, masele de aer se pot mi ca haotic. Mar torii descriu tornada sub form de degete, limbi, fular, plnie, etc.4. 12.Fora tornadei: Aceasta este o caracteristic dificil de msurat, deoarece viteza vntului nu este o constant. Vntul bate n rafale, ceea ce nsea mn c exist o for care i produce o anumit acceleraie pe durate scurte de ti mp. Astfel, o tornad relativ mic (F1) poate s dezvolte, pentru perioade scurte de timp (se cunde sau zeci de secunde), energii mari, tipice unei tornade F4. Din acest motiv, evaluarea magnitudinii pe scala Fujita se face nu doar n funcie de viteza vntului ci, mai ales, n funcie de efectele observate i pagubele produse. n realitate, se consider c o tornad are o anumit magnitudine pe scara Fujita, dac n cea mai mare parte a duratei sale de manifestare, viteza vntului i pagubele produse se ncadreaz n limitele prescrise. Specialitii realizeaz mai n ti o esti mare a magnitudinii n momentul producerii tornadei, dup care aceasta este corectat pe baza observaiilor de la sol de dup eveniment. n funcie de adncimea de penetrare a obiectelor antrenate de vnt n structurile masive sau pmnt, se recalculeaz viteza i fora tornadei. Supravieuitorii tornadelo r F5 resimt efectele acestora sub forma leziunilor corporale permanente generate de obiectele ridicate n aer. Chiar i dup mai muli ani de la incident, corpul lor extrud periodic spre exterior zeci sau sute de particule de nisip, achii de lemn sau metalice, cioburi, deseori fiind necesare intervenii chirurgicale i trata mente cu antibiotice de lung durat pentru prevenirea infeciilor. Supravieuitorii descriu evenimentele cu detalii amnunite. Datorit vitezei vntului, chiar i cele mai mici obiecte precu m nisipul pot perfora organismul asemenea alicelor de la o arm de vntoare.

4.6 A RIE DE R SP NDIRE


Pn nu demult,1 cea mai bntuit zon de pe glob era aanumita Tornado Alley ( Aleea Tornadelo r), lat de 800 km i lung de 1600 km, care se ntinde din Florida pn n Michigan, dar schimbrile cli matice din ulti mii ani au mrit considerabil limitele zonei respective. Se poate afir ma c, n prezent, aproape fiecare ar de pe glob are un aa-numit culoar al tornadelor, inclusiv Romnia. 37

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

4.7 TORNA DE N ROM NIA

Cele 9 tornade care au lovit sudul Romniei n anul 2005 anun unele schimbri climatice ce se vor manifesta n anii urm tori prin aa-numitele surprize inevitabile . Cu alte cuvinte, vremea n Romnia precum i n mul te alte ri de pe glob, va deveni haotic i impredictibil 5. Ziarul Cotidianul3 din 18 iulie 2005 arat c: n 2002 i 2004 au fost observate cte dou trombe de aer, pentru ca 2005 s vin cu un record absolut: nu mai puin de nou tornade n dou luni. Plniile care aspir acoperiuri i case au fost vzute la Movilia, Buftea i Ciobanu (toate n aceeai zi: 7 mai), apoi la Brezoaiele, Olimp, Cernavod, Nicolae Blcescu, Topolog i Alexandria. Meteorologii spun c tornadele s-au nmulit n ultima vreme i n restul Europei (700 pe an, n medie din 2000 pn n prezent) i c acestea au aprut n zone unde nu au mai fost observate.3 Acelai articol3 fa ce i alte meniuni, de exemplu: n ianuarie s-au nregistrat +20 0C (pe data de 9 ianuarie , la Curtea de Arge i Trgovite), o situaie fr precedent de la nfiinarea staiilor meteo respective. Copacii care nmuguriser ar fi nflorit dac temperaturile nu ar fi sczut brusc, sub 30 0C n februarie. Iarna trzie, cu un frig crncen, s-a prelungit pn n primvar. n martie au fost atinse cele mai coborte temperaturi raportate pentru aceast lun (9,9 0C la Bneasa i 25 0C la Sibiu). Stratul de zpad, dei a aprut trziu, a persistat anormal de mult (pn n aprilie-mai n nordul rii). n Banat, precipitaiile au fcut ravagii din aprilie, cu aproape o lun mai devreme dect n mod normal, n timp ce n Moldova mai era nc vi scol (21-22 aprilie). Luna mai a sosit cu brum i cu o nou serie de inundaii n Oltenia i Muntenia. Alt record n luna iunie: cea mai cobort maxim a lunii din istorie (8 0C la Oravia). Temperaturile au variat cu 10-15 grade de la o zi la alta, n lunile de var. Un nou val de frig a fost menionat n luna iulie 3. 38

Cristian Mureanu Dou tornade venite din larg n ziua de 9 august 2009, s-au npustit spre plaj din Mamaia i iau pus pe fug pe turiti, pn s-ajung la rm. Cele dou tro mbe marine, cum le numesc specialitii, sunt foarte asemntoare unor tornade de dimensiuni mai mi ci. S-au for mat din senin, foarte aproape de rm, n zona Cazino din staiunea Ma maia, transmite Pro Tv. Cnd le-au observat, turitii s-au ngrozit la gndul c ar putea ajunge pe plaj. n imagini se vede cum din cerul negru se for meaz un vrtej, coboar apoi n mare i ridic un val nalt care se apropie din ce n ce mai mult de plaj. Totul a durat doar cteva minute, dup care o vijelie puternic a lovit uscatul i i-a bgat n speriei pe turiti. Dup ce furtuna s-a potolit, pe cer a aprut un curcubeu uria. Cele dou tornade vin la doar dou zile dup ce un fenomen similar i-a speriat pe civa meteorologi aflai n largul mrii, la platfor mele mariti me. Cea mai puternic tornad din Romnia a fost n 2002 la Fceni. Atunci trei oameni au murit i ali 30 au fost rnii. Trei oa meni i-au pierdut atunci viaa dup ce acoperiurile caselor s-au prbuit peste ei. Numrul sinistrailor a fost de peste 1.000 oameni. Pargubele materiale au fost nsemnate: 15 case rase de pe faa p mntului i 250 distruse din 440 afectate. Specialitii s-au temut atunci s pronune cuvntul tornad i i-au spus vijelie cu aspect de tornad. Mai trziu au confirmat c ntr-adevr a fost o tornad n adevratul sens al cuvntului, care a lsat n urm un peisaj apocalip tic. (Sursa: http://ww w.ziua.ro/news.php?id=35731&dat=2009-08-10) Scandalul Tornada, corupie n televiziuni Aproximativ 400 de turiti au fost grav afectai de o tornad care a lovit luni 10 august 2009 litoralul romnesc n zona Mangalia. "Nici nu am tiut ce se ntmpl. Vntul a smuls acoperiul, expunndu-ne pe mine i pe soul meu opiniei publice fix cum eram, adic nuzi i uzi datorit ploii toreniale", a declarat Filipina Zdrahonescu, turist lovit de tornad. Panica instaurat printre turiti a dus i la unele accidentari uoare, n special loviri ale degetelor mici de colul patului, n mo mentul cnd acetia alergau spre u pentru a evacua hotelul. n emi siunea Meteo a unei cunoscute televiziuni vre mea a fost prezentat ca fiind : "nsorit, cu maxime ntre 23 i 25 de grade Celsius, cu temperaturi mai sczute noaptea, ntre 10 i 11 grade Celsius. Cu alte cuvinte , vreme numai bun de plaj, temperatura apei mrii fiind de 24 de grade". Imediat dup rubrica meteo a fost difuzat o recla m care prezenta o super ofert pentru hotelu l de lng Mangalia, coninnd i un mesaj subli minal: "Mergei acum la mare! Trebuie s facei plaj! Cumprai bilete!". n ur ma acestei co mbinaii, cei aproximativ 400 de turiti au luat decizia de a-i face bagajele urgent i de a pleca spre litoral. Mergnd pe firul afacerii, reporterii times au descoperit adevrul despre Afacerea Tornada. La sursa regretabilu lui incident se afla domnul Nuvo Richescu, patronul hotelului Trandaroafa, unde erau cazai turitii. Acesta a mi tuit angajaii televiziunii s difuzeze materialul de la rubrica meteo n tr-un mod denaturat, cu toate c previziunile trimi se de AN M sugerau posibilitatea apariiei unor fenomene meteorologice periculoase chiar n zona hotelului respectiv. "Neg absolut orice implicare a mea n aceast afacere de corupie, dei am imunitate parlamentar i a putea la fel de bine s recunosc, tot aia ar fi" a declarat pentru times.ro domnul Nuvo Richescu. Mai muli turiti, uzi pn la piele i suferinti de diferite afeciuni, de la bronit la pneumonie au scandat rguit ti mp de 4-5 minute n fata sediului televiziunii, jurnd rzbunare. Potrivit informa iilor pe care le avem din cele mai diverse surse, din ce n ce mai multe rubrici meteo sunt de fapt denaturate, prezentndu-se informaii mincinoase n scopul tri miterii ct mai multor turiti spre hotelurile olig arhilor. (Surs: http://ww w.ti mes.ro/node/4944) 39

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori


Not: n dup amiaza zilei de 30 mai 2007, a fost observat o t ornad de mici dimensiuni, pe dealurile din apropierea oraului Deva. Specialitii meteorologi nu au prezentat un rspuns final as upra fenomenului, dei au prevzut apariia unei f urt uni de mare intensitate n acea zon. Este semnificativ de menionat faptul c cu numai cteva zile naintea acestui eveniment , formaiunile noroase de deasupra Clujului au avut manifestari mai speciale. Astfel pe data de 1 iunie 2007 a fost observ at o tub rotitoare deasupra municipiului.

Observatori ateni au putut identifica prezena unor structuri noroase rotitoare, asemntoare supercelu lelor, iar rafalele de vnt au avut direcii bizare, cu sensul orientat de la sol spre baza norului rotitor picturile de ploaie levitnd cteva secunde n sus. Al te tornade sau vnturi rotitoare au fost se mnalate n datele de 8 i 10 mai a.c. n judeul Bihor, unde intensitatea vntului a favorizat zborul unei remorci de 3t pe o distan de 100 m i distrugerea ultimelor dou nivele ale unor case din crmid. Experta Aurora Stan a afirma t c sunt feno mene naturale care se manifest periodic i vor continua s apar i n viitor.

4.8 EFEC TELE PSIHOLOGIC E


4.8.1 PANICA
n urma i mpactului, panica deter min efectele cele mai periculoase (mult mai severe dect n cazul cutremurelor), deoarece este asociat cu elementul vizual i auditiv care persist mai mult. Zgo motul unei tornade este asemuit, de cele mai multe ori, cu cel produs de un tren, avion cu reacie sau o cascad uria. Panica mai este fa vorizat i de frecventele descrcri electrice care ajung pn la sol.

4.8.2 AL TRUIS MUL


Un alt element observat mai ales n rndul comunitilor a mericane (probabil i datorit educaiei) este altruismul i curajul impresionant care anim marea mas a persoanelor afectate de calamitate. Mii de oameni intervievai n e misiuni de radio i televiziune povestesc nt mplri uimi toare despre curaj i supravieuire.

4.9 MODIFIC RI COMPORTAMENTALE


4.9.1 L A OAMENI
Acestea se observ mai ales ntr-o abordare a vieii sub aspect spiritual i ecologic, determinnd transformri interioare, ca de exemplu: un respect mai mare fa de natur, nvingerea anxie tilor, cultivarea unor trsturi pozitive de caracter, trirea cu voluptate a clipei prezente, nelegerea nevoilor celorlali, co mpasiune, generozitate, altruism etc. Astfel, orict ar prea de paradoxal, dezastrele au i un impact pozitiv asupra personalitii umane. Desigur exist i o categorie care sufer traume i mportante datorate pierderii proprietilor, a bunurilo r, a unor persoane apropia te sau datorit ocului provocat de eveniment. De ase menea, nu trebuie neglijate actele de 40

Cristian Mureanu infracionalitate care se amplific n astfel de perioade: vandalism, agresiune, furturi din locuine i magazine etc.

4.9.2 L A ANIMAL E
Situaia observat este cu totul alta n cazul ani malelor 1. Un caz interesant, care ilustreaz impactul unei tornade asupra animalelor, este cel al unei familii de fer mieri din localitatea Leech, Texas, Statele Unite. Dup ce o tornad violent a distrus ferma, casa i grajdurile cu animale, un grup de purcelui a fost transportat pe calea aerului la 22 km distan, unde au aterizat cu toii n via. Proble ma a fost observat dup civa ani, cnd purceluii nu au mai crescut n nlime. Ei au rmas mici la o vrst ma tur, deoarece hormonii de cretere au fost inhibai de ocul zborului prin aer . Se cunosc cazuri asemntoare i la alte specii de ani male, de exemplu vaci care nu au mai avut lapte. Conform statisti cilor N.O.A.A., n septembrie 2004 au fost semnalate 47 tornade devastatoare pe teritoriul S.U.A., iar n aceeai lun, dar a anului 2005, au fost 247. Grafi cul urmtor prezint evoluia numrului de tornade pe teritoriul S.U.A. Not: Apreciem c , n Romnia, au fost observate tornade de magnitudini F0-F1, conform normelor stabilite de Fujita, iar pagubele au fost relativ mici, nefiind nsoi te de pierderi de viei omeneti. Specialitii A.N .M. nu consider c toate aceste manifestri (de vnt roti tor) pot fi numite tornade, dar conform Glossary of Meteorology din anul 2000 se numete tornad micarea violent a unei coloane rotitoare de aer care se desprinde dintr-un nor cumuliform ce deseori, dar nu ntotdeauna, este un nor rotitor. Exist unele neclariti pentru situaiile n care se manifest o micare rotitoare larg i de slab intensitate care ar putea fi considerat un mezociclon. FURTUNI N EOB INUITE N ZIUA ECLIPSEI D E SOAR E DIN R OMN IA Eclipsa parial de Soare care a avut loc n jurul amiezii la data de 29 martie 2006, nu a fost vizibil din Transilvania datorit cerulu i acoperit i precipitaiilor toreniale. Urmtoarea relatare a fost obinut de autor de la martorul A.P. cu rugmintea de a nu i dezvlui identitatea. n timp ce ne-am deplasat cu o main mic de la Sibiu la Cluj-Napoca, am fost martorul unui fenomen neobinuit care a avut loc n jurul orei 15:45. Incidentul ne-a surprins pe drumul care leag comuna Unirea cu oraul Aiud. Dup o ploaie obinuit, dar abundent, care se intensificase la ora 41

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori 15, a urmat o perioad scurt n care a ieit Soarele dar, am remarcat faptul c dealurile dinspre vest erau foarte puternic luminate, ca i cnd ar fi fost acoperite cu zpad care strlucete sub razele Soarelui , strlucirea dealurilor era ireal, foarte puternic, ca i cnd lumina s-ar fi reflectat ntr-o oglind. Dup ca. 15 min au aprut nori foarte negri din direcia sud-vest, sub care s-a format o tornad n form de fir (fuior), foarte subire, avnd o nlime de cteva sute metri, la o distan de ca. civa km, maxim 10km fa de noi. Totul a devenit ceos i ntunecat ca i cnd ne-am fi aflat ntr-un nor, care ar fi cobort foarte jos, dup care a nceput un vnt foarte puternic dinspre vest ce ne-a obligat s oprim maina pe marginea drumului deoarece aceasta vibra sub efectul rafalelor vntului pe care le-am aprecia t n jurul valorii de 100km/h. n acel moment ploaia i-a schimbat aspectul avnd picturi foarte fine, precum cele ale unui spray, formnd un fel de zid care se izbea de maina noastr. Picturile erau foarte aproape unele de altele formnd o cea dens. Vntul i-a ncetat activita tea dup ca. 10-15 min., fapt care ne-a permis s ne continum drumul.

Specialitii8 consider c n cazul unei eclipse totale de soare, din mo mentul n care discul soarelui ncepe s fie acoperit mai mult de 75%, are loc o rcire brusc a atmosferei, se for meaz nori, iar vntul crete n intensitate, astfel c nu exist o legtur ntre eclipsa de Soare i furtuna care a lovit mai multe localiti. n Bucuresti, eclipsa a fost de 71,4%, iar la Constana de 76%. Cu toate acestea putem remarca faptul c si ste mul cli matic din prezent este caracterizat de o mare instabilitate i sensibilitate. S mai menionm incidentele care au avut loc la Ploieti i Trgovite cnd furtuna a smuls acoperiurile unor blocuri. Televiziunea Romn a prezentat imaginile surprinse de un amator cu telefonul mobil. Fotogramele evideniaz prezena a trei muncitori din care unul este ridicat n aer mpreun cu acoperiul.8 ANTITORNAD E Datorit rotaiei P mntului, tornadele au sens antiorar, dar n unele cazuri, acestea se pot roti i n sens orar, ceea ce este o anomalie inexplicabil prin mijloacele tiinifice actuale. O asemenea tornad a fost surprins pe data de 24 aprilie 2006 n aa numita Tornado Alley din S.U .A i mediatizat pe C .N.N . In ternational. Forma tornadei care este ase menea unei trombe de ap ce apare de obicei deasupra oceanelor. Pagubele produse de o anti-tornad sunt mult mai mari dect cele ale unei tornade obinuite de aceeai magnitudine. Referine bibliografice:
ABBOTT, Patr ick Leon, Natural Disasters (2005) AC KER MAN, Diane et al., Soul of the Sky: Exploring the Human Side of Weather (1999) 3 ET VES, Antoaneta & POPA, G ilda, A nnebunit clima, COTIDIANUL, 18 Iulie 2005 4 GRAZULIS, T. P, The Tornado: Nature's Ultimate Windstorm (2001)
1 2

42

Cristian Mureanu
ROBIN SON, Andrew, Earthshock: Hurricanes, Volcanoes, Earthquakes, Tornadoes, and Other Forces of Nature, Revised Edit ion. 6 ROSENF ELD, Jeffrey P., Eye of the Storm: Inside the World's Deadliest Hurricanes, Tornadoes, and Blizzards (2003).
5

43

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

5. CICLONII TROPICALI
5.1 INTRODUC ERE
Imensul ocean de aer ce nconjoar Terra nu se afl niciodat n stare de repaus, diferenele de presiune din tre diverse puncte de pe suprafaa terestr, dar i dintre straturi diferite ale atmosferei, provocnd o permanent micare a acestuia. Perpetua deplasare a maselor de aer dintr-o regiune geografic n alta determin modificarea aspectului vremii. Fenomenul dinamic produs de nclzirea inegal a suprafeei terestre i de apariia centrelor de presiu ne diferit se numete vnt.3,5 Vntul, care se resi mte uneori doar ca o uoar adiere a aerulu i sau o briz (de munte sau de mare) binefctoare, se poate ns manifesta i sub for ma unei mi cri violente, cu viteze mult peste 100 km/h (n cazul ciclonilor tropicali, cele mai violente manifestri ale dinamicii terestre, ce provoac mari pagube materiale i victi me omeneti).3,5

5.2 ISTORIC
Pri ma relatare scris asupra unui ciclon tropical aparine celebrului navig ator genovez aflat n slujba regelui Spaniei, Cristofor Columb, din timpul celei de-a doua cltorii spre Lumea Nou (1493-1496).1,2 Conform jurnalului su de bord, n iunie 1495, corpul expediionar a fost surprins n portul Santo Do mingo (Haiti) de o furtun de o rar violen; n urma creia trei nave s-au scufundat iar distrugerile din insule au fost considerabile.1,2

5.3 FORMA RE
Un ciclon tropical se produce n zone n care temperatura de la suprafaa apei este de cel puin 27 0C, valoare ce se nregistreaz exclusiv n sezonul cald din emisfera n care se manifest fenomenul. n aceste condiii, aerul se nclzete , se dilat, devine mai puin dens, ur meaz o micare ascensional, ceea ce determin apariia unei arii de joas presiune spre care se deplaseaz masele de aer rece i mai dens din 44

Cristian Mureanu zonele nvecinate.4 Pute m spune c ci clonul tropical este un centru circular de presiune foarte sczut, cu un diametru de 150-500 km, n care vnturile ptrund n spiral, cu viteze de 120-250 km/h, nso ite de ploi abundente i violente. n partea interioar, cu diametrul de 20-150 km, denumi t i ochiul ciclonului , condiiile atmosferice sunt n general favorabile, cu cer parial senin i vnt slab.4

5.4 C LA SIFICA RE
SCARA SAFFIR-SIMPSON Ordin de mri me ; Caracteristic ; Viteza vntului ; nli mea valului produs M1. M2. M3. M4. M5. SLAB MOD ERAT PUTERNIC FOARTE PU TER NIC CATASTROFAL 118-153 km/h 154-177 km/h 178-209 km/h 210-249 km/h peste 250 km/h 1,2-1,6 m 1,7-2,5 m 2,6-3,8 m 3,9-5,5 m peste 5,5 m

5.5 STRUC TUR


Siste mul circular al ciclonului tropical este divizat n trei pri: Partea central (ochiul ciclonului) ; Coroana principal (median) ; Coroana extern.2,3

5.6 LOCA LIZA RE


Cicloanele tropicale se manifest cu precdere n cteva zone de pe Terra, toate localizate n regiuni tropicale i subtropicale: Insulele Antile, Golful Mexic i Marea Caraibilor; Partea vestic a Pacificului de Nord, incluznd Arhipelagul Filipinez, Marea Chinei i Arhipelagul Japonez; Marea Arabiei i Golful Bengal; Regiunea Pacificului de Est, din largul coastelor Mexicului i Americii Centrale; Sudul Oceanului Indian, din largul insulei Madagascar; Vestul Pacifi cului de Sud, n regiunea insule lor Samoa i Fiji i a coastei estice a Australiei.2,5 Not : Menionm cazul ci clonului Larry din 20 martie 2006, care a atins coastele Australiei lng Innisfail, la nord de Queensland, cu viteza de 290km/h (cea mai mare vi tez din istoria cicloanelor), provocnd pagube materiale importante, victi me i distrugerea Marii Bariere de Corali (cu consecine incalculabile). Dei ciclonul Tracy din anul 1974 a ucis 71 persoane n zona de nord a oraului Darwin, Larry a dezvoltat o energie mult mai mare i este considerat cel mai periculos i puternic vnt care a lovit Australia n ulti mii 30 ani. SU PER CICLONI Au aprut pentru prima dat n istorie pe data de 23 aprilie 2006 n nordul Australiei. Superciclonul Monica a atins viteza incredibil de 356 km/h, depind practic magnitudinea 5, dar dup ca. 6 ore, energia sa a sczut odat cu apropie rea de coastele nordice ale continentulu i, iar n 25 aprilie viteza ciclonului era de numai 150 km/h avnd diametrul de 400 km (foto dreapta). 45

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

5.7 EFEC TE
Indiferent de zona afectat, cicloanele tropicale provoac pagube imense i pierderi de viei omeneti. Aceste fapte au i mpus o acti vitate tiinific de cercetare important, susinut de fonduri bneti considerabile. n mo mentul de fa, pentru monitorizarea permanent a acestor fenomene naturale de risc , se folosete, alturi de avioane meteorologice i radare performante, o reea de satelii meteorologici de nalt tehnologie. Cu toate aceste eforturi, sute de persoane continu s i piard viaa anual iar pagubele materiale se ridic la miliarde de dolari.2,3

5.8 C ONC LUZII


Omul triete per manent ntr-un mediu n care este expus unei diversiti de situaii mai mult sau mai puin periculoase, generate de numeroi factori 3. Manifestrile extreme ale fenomenelor naturale, cum sunt: furtunile, inundaiile, seceta, alunecrile de teren, cutremurele puternice i altele, la care se adaug accidentele tehnologice (poluarea grav, de pild) i situaiile sociale conflictuale, pot avea o influen direct asupra vieii fiecrei persoane i asupra societii n ansamblu.2,5 Meniune special: Avnd n vedere unele exagerri i misti ficri aprute n media din Romnia i din strintate, menion m c orice aa-zis conspiraie global a unei organizaii oculte care s-ar afla n posesia unor tehnologii superavansate cu ajutorul crora ar crea dezastre de asemenea magnitudine este exclus precum sunt excluse i orice aa-zise operaiuni militare supersecrete cu ar me nucleare pentru declanarea de catastrofe la nivelul ntregii planete. Toate experimentele n domeniul geologic i climatic care s-au desfurat n sens benefic sau malefic, au avut o arie de aciune restrns, iar rezultatele obinute nu au condus la concluzii suficient de utile pentru a controla clima la nivel global, respectiv de a o folosi ca arm militar. Din pcate, unele segmente din media i opinia public din Romnia caut senzaionalul cu orice pre, refuznd, de cele mai multe ori, adevrul greu de contestat al cercetrilor tiinifice. n acest sens, poate fi consultat studiul Critical Issues In Weather Modification Research din 2003, redactat de ctre Academia Naional de tiine din S.U .A., disponibil pe adresa www.nap.edu. O alt problem care intr uneori n atenia mijloacelor de informare din Romnia este cea a profeilor i clarvztorilor, care fac, de obicei, preziceri mult prea generale pentru a fi utile cu adevrat. Cultul profeilor, ghicitorilor, vizionarilor i al altora asemenea lor constituie nu doar un pericol ci i o insult la adresa tiinei i a bunului sim; precizerile acestora s-au realizat ntr-o msur mult prea mic pentru a fi demne de luat n considerare sau nu s-au realizat deloc (de cele mai multe ori). Apreciez c nelinitile noastre metafizice ar trebui soluionate printr-o cunoatere n profunzime a aspectelor vieii i a Universului, corelate cu o dezvoltare spiritual armonioas. Referine bibliografice:
ABBOTT, Patr ick Leon, Natural Disasters (2005) CHEVAL, Sor in, www.hazardero.home.ro/concepte_actuale.htm DAVIES, Pete, Inside the Hurricane: Face to Face with Nature's Deadliest Storms (2000) 4 KELL MAN, Martin C.& T ACKABERRY, Rosanne, Tropical Environments: The Functioning and Management of Tropical Ecosystems (Routledge Physica l Environment Ser ies) (1997) 5 ROBINSON, Andrew, Earthshock: Hurricanes, Volcanoes, Earthquakes, Tornadoes, and Other Forces of Nature
1 2 3

46

Cristian Mureanu

6. URAGANELE
Uraganele sunt furtuni rotative de mare intensitate, ce se dezvolt n ocean. Fora lor o depete pe cea a unei bombe nucleare de 8000 megatone. Un uragan se poate ntinde pe o arie circular cu raza de 1600 km. Spre deosebire de tornade, uraganele genereaz ploi toreniale catastrofale, cu acu mulri de pn la 1 m ap n 24 ore.1,3,4

6.1 FORMA RE
Cldura oceanelor nclzete aerul umed, obligndu-l s se nale. La o anumi t nli me, apa se rcete i se condenseaz formnd nori. Treptat, procesul se accelereaz, producndu-se cureni ascendeni (mai calzi) i descendeni (mai reci) de mare vitez. Acetia se intersecteaz, genernd ulterior o micare de rotaie. Procesul se intensific exponenial i furtuna dobndete magnitudine de uragan.1,6,7 n ti mp ce vnturile alizee mping sistemul care poate genera un uragan din spre Africa spre vest, peste Atlantic, spirala furtunii se compri m i magnitudinea ei crete continuu. Dup un timp, n centru se for meaz o coloan de aer calm, denumi t ochiul furtunii.1,5,8

6.2 M AGNITUDINE
Se consider c o furtun tropical devine uragan, atunci cnd viteza vntului atinge 118 km/h. Sunt definite urmtoarele grade de intensitate:

M1 118139 km/h M2 140176 km/h M3 177207 km/h M4 208249 km/h M5 peste 250 km/h
Acest tip de furtun, cunoscut n America sub denumirea de uragan (hurricane) este denumit taifun n Japonia i ciclon n Australia, Bangladesh sau India. Pn n prezent, cele mai mari furtuni au fost se mnalate n Atlantic, zona Golful Mexic i respectiv n Pacific, zona de est a Chinei i Japonia.9,10,12 Dar nu putem neglija cicloanele din Oceanul Indian i pe cei din zona Australiei care au produs pagube importante. n unele cazuri, taifunurile din Pacific au intensitate mai mare dect uraganele din Atlantic, deoarece traverseaz o arie mai extins de ocean, dobndind mai mult energie. Japonia este ara care a fost devasta t de cele mai mari furtuni cunoscute. n vestul Pacificului se produc peste 20 taifune anual. n Australia, ci cloanele se manifest de cteva ori pe an.1,4,5 Cicloanele din India i Bangladesh aduc cantiti uriae de precipitaii, care las n urm terenuri noroio ase contaminate. Peste 75.000 oameni mor anual datorit contaminrii produse de o singur furtun. Bangladesh-ul este mereu n pericol deoarece se afl sub nivelul mrii. Cel mai dezastruos ciclon din istoria acestei ri a generat peste 300.000 victi me. 47

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

6.3 EVOLUIE
Uraganele se vor intensifica din ce n ce mai mult, afir m Alok Jha n tr-un articol publicat n The Guardian, la 17 iunie 2005, ca rezultat al schimbrilor climatice. Modelele computerizate ale ciclului apei P mntului arat c uraganele se vor intensifica pe msur ce temperaturile ridicate vor mri evaporarea apei din ocean n atmosfer.2,11 Cercetrile efectuate n anul 2004 indic prezena unui numr record de uragane i taifunuri localizate n Florida, respectiv Japonia. Kevin Trenberth (foto stnga), cercettor la Centrul Naional de Cercetri Atmosferice din Colorado, afirm c mrile mai calde i creterea cantitii de vapori de ap din atmosfer nu fac altceva dect s adauge energie ploilor toreniale i furtunilor care alimenteaz uraganele 11 . Modelele computaionale indic o schimbare ctre uraganele extreme 11 , adaug Trenberth. Majoritatea uraganelor care lovesc coastele americane se for meaz n partea tropical a Atlanticului de Nord, unde temperaturile de la suprafaa mrilor din ultimul deceniu au fost cele mai ridicate din istoria ultimilor 200 ani.2 ,11 n secolul 20, cantitatea vaporilor de ap deasupra oceanelor a crescut cu 5%, fapt care a produs o sporire cu 5% a intensitii i volumului cderilo r de precipitaii toreniale iar aceasta are legtur direct cu statistica inundaiilo r a declarat dr. Trenberth, ale crui cercetri au fost publicate n revista Science 2,11. Modelele existente indic o cretere de 7% a umiditii din atmosfer pentru fiecare grad Celsius cu care temperatura crete la nivel planetar. Pe msur ce crete concentraia de dioxid de carbon din atmosfer, crete temperatura i cantitatea de ap din atmosfer. Dar, nu se cunoate cu certitudine efectul schimbrilor climatice asupra numrului uraganelo r i alunecrilo r de teren , afirm acelai dr. Trenberth. Modelele sunt contradictorii n esti marea modului n care nclzirea global modific regimul vnturilor, care poate fie s favorizeze, fie s i mpiedice formarea uraganelor. Referitor la aciunea factorului antropic, el afirm : Nu exist o baz teoretic riguroas pentru a 48

Cristian Mureanu trage concluzii referitoare la modul n care schimbrile climatice de sorginte antropic influeneaz numrul uraganelor12. De la un an la altul, violena uraganelor crete vertiginos. Dac inem cont i de uraganul Katrina, care a lovit S.U .A. n septe mbrie 2005, putem afir ma c recordul de 8 uragane din 2004 nu a produs nici pe departe pagubele umane i materiale ale acestuia. Uraganul Katrina (vezi foto stnga) a determinat distrugeri n valoare de 100 miliarde dolari, peste 300 mori, peste 1 milion de sinistrai i a inundat o suprafa de teren comparabil cu cea a Romniei. Ur mtorul uragan, Rita (iniial de magnitudine 5, care a sczut spre 3 la atingerea uscatului), a generat alte pagube importante, inundnd suprafee imense de teren. Dei nu a produs victi me, peste 8 milioane de oameni au fost evacuai. Uraganele mari pot genera n apropierea lor tornade, care se deplaseaz pe aceeai direcie. n cazul Katrina, meteorologii au identificat apariia a cel puin trei tornade de intensitate medie n primele dou zile ale dezastrului de la New Orleans.

6.4 URA GA NELE I EL NIO


Fenomene extreme, precum furtunile i uraganele , pot fi favorizate de El Nio. Un volum de ap cu grosimea de 3 m pe o suprafa imens poate nmagazina aceeai cantitate de cldur ca i aerul de deasupra aceleiai suprafee. Dar dac avem un volum de ap cu grosi mea de 150 m, care se nclzete cu 10 0C sau mai mult, cldura degajat este uria. Furtunile favorizate de El Nio ating nlimea de 15 km fa de suprafaa oceanului. Aceste furtuni perturb curenii de mare altitudine (jet streams) . Aceast perturbare poate fi neleas mai uor prin analogie cu o piatr aruncat ntr-un lac, care determin formarea unor unde circulare ce se propag la distan. 49

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Efectele acestor vnturi declaneaz supertaifunuri (n Pacific). Ele apar si multan n Australia i California. Ti mp de 7-8 luni pe an, El Nio favorizeaz cele mai dezastruoase uragane. Dar o dat cu apariia anotimpului rece, atacul unui fenomen cli matic de sens contrar lui El Nio, numi t La Nia, aduce un strat de ap extrem de rece care se for meaz n aceeai zon a Pacificului. La Nia este rspunsul oceanului la El Nio (vezi detalii la cap. 23). Oceanul i atmosfera sunt i mplicate si multan n acest ciclu , care for meaz aa nu mita Oscilaie Sudic a Paci ficului. O oscilaie co mplet este for mat din un sezon El Nio, o perioad din ce n ce mai scurt de condiii normale i un sezon La Nia. Orice schi mbare de te mperatur, chiar pe suprafee mici ale apei, poate crea haos meteorologic pe suprafee mari ale uscatului i oceanului deopotriv. Meteorologii sunt ngrijorai de cauzele violenei lui El Nio.

Unele teorii sugereaz c pe msur ce P mntul se n clzete, frecvena i intensita tea lui El Nio crete. Se speculeaz c perioadele El Nio ar putea dura chiar mult mai mul t. El Nio din 1990 a durat pn n 1995, ceea ce e un posibil avertisment al anilor care urmeaz. Cu toate acestea, uraganul Katrina a aprut ntr-o perioad aproape inactiv a lui El Nio, fapt care i-a ngrijorat pe cei mai muli cercettori, deoarece este un fenomen neobinuit. Ultimii 10 ani au fost anormali din punct de vedere climatic. n 1997-1998, s-a manifesta t cel mai violent El Nio din ulti ma sut de ani. Unii experi consider c urmtorul El Nio va avea magnitudinea nsumat a tuturor celor precedente, dar cauzele lui El Nio se afl nc n dezbatere iar perspectiva haosului meteorologic generalizat pare relativ apropiat. Not 1: n Romnia, ultimele manifestri din a doua jumtate a lunii septembrie 2005 sugereaz c litoralul Mrii Negre ar putea fi afectat de furtuni puternice cel puin de magnitudinea unor furtuni tropicale. Estimativ, o furtun tropical poate genera vnturi cu viteze de pn la 117 km/h; dac se depete aceast valoare, furtuna este denumit uragan de magnitudine 1. Fenomenele meteorologice din Marea Neagr care, pn nu demult, se ncadrau la categoria unor depresiuni tropicale, au ajuns n anul 2005 la limita superioar a furtunilor tropicale. Not 2: Un avertisment al cercettorilor britanici asupra efectelor nclzirii globale a fost preluat prin intermediul ageniei MEDIAFAX13 la 28 noiembrie 2005, fiind publicat pe site-ul Jurnalului Naional: Lord May, Preedintele Academiei Britanice de tiine (Royal Society), a apreciat c o serie de consecine ale nclzirii climatice sunt comparabile cu cele ale armelor de distrugere n mas, informeaz AFP, ceea ce totui ar putea prea o exagerare. 50

Cristian Mureanu Nota 3: Furtuna din data de 5 iulie 2007 de pe litoralul romnesc a prezentat un fenomen rar al retragerii apelor de la mal cu ca. 30 m. Fenomenul a fost deter minat de viteza i direcia vntului din largul mrii care a mpins un volum mai mare de ap spre zonele cu furtun. Vntul a suflat cu viteze de 100 km/h n larg (punnd n pericol cteva ambarcaiuni uoare) iar pe litoral viteza acestuia a fost esti mat la 80 km/h, situat sub li mita inferioar a unui uragan de magnitudine M1. Pagubele determinate de uraganul Katrina au reprezentat 1,7 % din produsul intern brut al Statelor Unite pe anul 2005 i ne putem i magina c partea american a Golfului Mexic va fi nelocuibil pn la sfritul secolului. Studii recente, efectuate dup trecerea uraganulu i Katrina, sugereaz c o cretere a te mperaturii la suprafaa oceanelor nu va afecta hotrtor frecvena uraganelor, dar va avea efecte semnificati ve n ceea ce privete intensitatea lor. Nota 4: Conform unui co municat al Royal Society, discursul e fului organizaiei a fost difuzat cu dou zile nainte de a fi prezentat, pentru a coincide cu nceperea unei conferine a Naiunilor Unite asupra schimbrilor climati ce, la Montreal. Reuniunea de la Montreal ar putea fi constructiv dac va permite cel puin nceperea unui studiu asupra gazelor cu efect de ser...Un asemenea studiu ar putea sensibiliza oamenii politici, mai preocupai n prezent de nepopularitatea msurilo r n acest sens, dect de consecinele pentru planet ale unei aciuni tardive, a artat Lord May. Probabil c situaia este mult exagerat i impactul gazelor cu efect de ser ar trebui reanalizat nainte de a formula tiri apocaliptice. 13

6.5 REZUM A TUL INTERVIULUI C U KEVIN TRENBERTH


n general cutm tipare de manifestare n atmosfer, de obicei n siste mul cli ma tic. Motivul pentru care facem aceasta e determinat de faptul c un eveniment climatic izolat poate aprea subit, genernd fenomene extreme. Atunci cnd se ntmpl aceasta de mai multe ori, nseamn c ne confruntm cu o clim a crei dinamic se ndreapt, fr ndoial, spre extreme.14 Seceta se ntlnete n acest tipar chiar mai des dect inundaiile, dar n situaia cnd inundaiile se produc nu n urma unei singure furtuni ci a mai multor fenomene combinate, atunci toate acestea se ndreapt spre extreme. Aceasta nseamn c atmosfera este influenat si stematic i se manifest anormal. Influena global dominant produce schimbri ale temperaturii aerului la suprafaa oceanelor n zonele tropicale iar El Nio este cel mai bun exemplu. Dar nto tdeauna e vorba de o combinaie de factori; pe lng El Nio, au un rol important i temperatura apei din zone extratropicale, umiditatea solului, zonele acoperite de zpad, aisbergurile , etc. Fr ndoial, influenele prezente n anul 2005 au evoluat, aa c tiparul este diferit n acest moment (2006). Oscilaia nord-atlantic este unul din factorii care contribuie la aceste influene. La ntrebarea dac furtunile din Marea Neagr se vor transforma n uragane n vara anului 2006, Kevin Trenberth rspunde nu, adugnd: se observ o cretere a evaporrilo r n atmosfer, ceea ce va alimenta furtunile, dar cel mai probabil rezultat al acestora ar putea fi apariia unor furtuni locale mai intense nsoite de descrcri electrice, dar nu i uragane. Uraganele se dezvolt numai la tropice. n ceea ce privete activitatea El Nio i apariia uraganelor, El Nio a fost puin activ n anul 2005, dar efectele uraganelor au fost foarte mari. Pentru anul 2006, se prevede c El Nio va intra ntr-o faz de calm sau ntr-un nceput de faz negativ rece, puin perceptibil, altfel spus La Nia. 51

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori ntr-un film documentar despre urganul Katrina, un meteorolog a afirmat : cu sau fr nclzire global, urganele vor continua s se manifeste . Kevin Trenberth a comentat astfel : Uraganele se manifest n mod natural, aa c la baza lor se afl o mare variabilitate de factori naturali. Dar exist sufi cient de multe dovezi c ele devin din ce n ce mai intense, dureaz mai mult i produc pagube materiale i alunecri de teren tot mai mari. Eu cred c uraganele ncearc s ajute oceanul i atmosfera s elimine excesul de cldur. Exist prea mult cldur n oceane. Uraganele pompeaz cldura din oceane prin procese de evaporare, care ulterior se finalizeaz cu precipitaii severe i transportul cldurii departe de zonele calde, de unde va fi radiat mediului. Nu se tie exact ct de mult a ncetinit Gulfstreamul, dar Harry Bryden a publicat recent un articol n revista Nature unde meniona c exist dovezi ale ncetinirii Gulfstream-ului. Al te dovezi sugereaz creterea salinitii la tropice, respectiv a apei dulci la latitudini mari, ceea ce sprijin ideea ncetinirii Gulfstream-ului. Cu toate acestea, datele lui Bryden sunt fragmentate i ele nu reprezint rezultatul unei monitorizri. Se prognozeaz c fenomenul va continua pe msur ce se intensific evaporarea la tropice i precipitaiile de la latitudini mari. La ntrebarea legat de evoluia dezastrelor n viitor cu sau fr factorul antropic, Kevin Trenberth a rspuns surprinztor : Nu este vorba de alb sau negru sau de un comutator n poziia on sau off. Katrina a fost un dezastru, aa dup cum i valurile de cldur din Europa anului 2003 sau inundaiile din 2002 au fost catalogate ca dezastre. Toate acestea formeaz mpreun un ansamblu. nclzirea global se manifest i influeneaz clima. n final, l-am ntrebat pe Kevin ct va dura actualul tipar climatic n Europa (i Ro mnia), la care rspunsul su a fost : nu mi propun s fac o predicie detaliat, aa c i las pe ceilali s fac acest lucru. 14 Kevin Trenberth Referine bibliografice:
ABBOT T, Patrick Leon, Natural Disasters (2005) ALOK, Jha, Hurricanes will intensify, The Guardian, Friday June 17, 2005 3 BLUESTEIN, Howard B., Tornado Alley: Monster Storms of the Great Plains 4 DAVI ES, Pete, Inside the Hurricane: Face to Face with Nature's Deadliest Storms 5 ELSN ER, Jame s B. et al., Hurricanes of the North Atlantic: Climate and Society 6 JUNGER, Sebastian, The Perfect Stor m: A True Story of Men Against the Sea 7 MURNAN E, Richard J. et al.- Hurricanes and Typhoons: Past, Present, and Future (2004) 8 ROBINSON, Andrew, Earthshock: Hurricanes, Volcanoes, Earthquakes, Tornadoes, and Other Forces of Nature, revised Ed ition. 9 ROSENFELD, Jeffrey P., Eye of the Storm: Inside the World's Deadliest Hurricanes, Tornadoes, and Blizzards (2003) 10 SI MON, Seymour, Hurricanes (2003) 11 TREN BERTH, K. E., HURRELL, J. W., Natural Climate Variability on Decade-to-Century Time Scales 1995 12 WILLIAMS, Ja ck & SH EET S, Bob, Hurricane Watch: Forecasting the Deadliest Storms on Earth ( Vintage Orig inal) (2001) 13 PURG ARU, Dana, Jurnalul Naional, articol furnizat de Mediafax, 28 noiembrie 2005 14 ***, coresponden privat cu Kevin Trenberth, ianuarie 2006
1 2

52

Cristian Mureanu

7. FURTUNI DE NISIP ( I PRAF)


Extremele meteorologice din ultimii 15 ani au atras atenia specialitilor asupra acestui tip de furtuni care, pn nu demult, nu a reprezentat un pericol major pentru mediu i societa te. Furtunile de nisip (i praf) pot atinge uneori magnitudinea unor tornade sau uragane obinuite. Furtunile de nisip distrug ecosisteme ntregi, modific peisajele i perturb viaa social din orae. n metropolele afectate, norii de praf se izbesc cu violen de obiecte, smulg vopseaua de pe maini, ptrund n plmnii oamenilor i pot genera haos.

7.1 FAC TORI GENERA TORI


7.1.1 F ACTORUL ANTROPIC
O trei me din suprafaa uscatului este deert (Australia, Africa i o mare parte din America). Factorii generatori sunt deertul, vntul i cldura, la care se adaug i factorul antropic. Acesta din urm este re marcat prin folosirea excesiv a terenurilo r i apariia fenomenului de deertificare. Practicarea punatului exagerat distruge vegetaia, favoriznd extinderea deertulu i.

53

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

7.1.2 NCLZIREA GL OBAL


Un alt factor, cel puin la fel de i mportant, este nclzirea global care favorizeaz intensificarea furtunilor i creterea temperaturii. n prezent, deertul planetar amenin viaa a peste 1 miliard de oameni din Europa, Africa, India i America de Sud. Deertificarea amenin mediul i economia. Cu toate acestea, este nc incert influena nclzirii globale asupra acestui fenomen.

7.2 C AZUISTIC
O furtun uria de nisip, care a aprut din senin n miezul zilei, a ngropat aproape n ntuneric oraul Griffith din Australia n anul 2002. O mare parte din New South Wales este deert i reprezint locul ideal pentru apariia furtunilor. Condiiile care au generat un dezastru de proporii au fost: seceta prelungit i vnturi puternice. Furtuna a durat 2 ore, ti mp n care vntul a nregistrat viteze de peste 70 km/h. n februarie 1983 n nord-vestul districtului Victoria s-a nregistrat cea mai sece toas perioad din istorie. Un front atmosferic rece i deosebit de uscat a traversat Victoria unde a ntlnit vnturile fierbini din nord. n Melbourne, temperatura aerului a atins 43,5 0C, o te mperatur record pentru luna februarie. Un zid de nori roii s-a ndreptat spre ora. La coliziunea cu oraul, s-a produs o scdere brusc a temperaturii. Vntul a atins magnitudinea unui uragan, smulgnd copaci i acoperiuri. n plin zi, s-a aternut o noapte de groaz care a cuprins nu doar oraul, ci ntreaga regiune. (nlimea norilor de nisip depinde de intensitatea furtunii. Uneori norii ajung pn la o altitudine de 2 km.) Furtuna a distrus n drumul ei peste 1 milion tone de pmnt arabil, care a fost ridicat n aer. Dei calvarul a durat doar o or, distrugerile au fost nse mnate. Pagubele au fost esti ma te la peste 2,5 milioane dolari, numai n ceea ce privete terenurile agricole devastate. O problem mult mai mare a aprut n ulti mii ani, cnd cantiti uriae de nisip au traversat oceanele i continentele sub fora vnturilor. Nisipul african, mai fin dect fina de gru, este ridicat pn la 6000 m alti tudine. Imagini ngrijortoare, surprinse din satelit, au evideniat circulaia nisipului african dinspre Sahara spre Caraib e. Aceast cltorie dureaz de obicei 7 zile.

7.3 FORMA RE
Vntul rscolete nisipul foarte fin de la suprafa. Acesta sare i ricoeaz, precum granulele de sare care cad pe o mas. Dup ce fora vntului scade n intensitate, nisipul cade lin pe pmnt. Furtunile de praf sunt un caz particular. Fora motrice e tot vntul iar praful reprezint de fapt particule ultrafine de nisip i reziduuri industriale. Spre deosebire de nisip, particulele de praf pot s rmn n suspensie mai mult ti mp. Furtunile de praf i nisip disloc anual 1 miliard tone de pmnt. 54

Cristian Mureanu

7.4 PERIC OLUL CONTAM IN RILOR


Aceste furtuni pot fi purttoare ale unor virui letali foarte bine adaptai temperaturilor extreme. Furtunile antreneaz n drumul lor nu doar microbi ci i poluani, pesticide, insecte i diverse reziduuri. Microbii se fixeaz pe grunele foarte fine de praf, cltorind peste continente. n acest fel, microbii din praful african ajung pe continentul american. Unele teorii afirm c nu meroase infecii bacteriene, importate pe calea aerulu i, amenin recoltele de portocale din Florida. O alt ciuperc adus de praf distruge coralii din Caraibe. Particulele ultrafine ale deertului Takla Makan din China au aprut i n Europa, de exemplu deasupra Alpilor Elveieni ale cror vrfuri sunt acoperite de nori de praf. Praful din Takla Makan a ajuns i la Polul Nord. Furtunile de praf din China parcurg toate direciile, acoperind Coreea i Japonia modelnd n drumul lor un peisaj apocaliptic. n acele zile, se nchid colile i aeroporturile. Au loc nu meroase accidente de main i a mbuteiaje. Praful neobinuit de fin produce mbolnviri grave, precum astm bronic i afeciuni pulmonare. Se tie c o trei me din suprafaa Chinei este deert. n anul 1993, o furtun de magnitudini colosale a devastat provincia Gansu, distrugnd aproape 200.000 ha pmnt, 40.000 copaci i a ucis 7000 vite. Au murit i 55

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori 49 oameni, n majoritate copii, care s-au necat n canale de ap. Cu toate acestea, furtunile de praf (i nisip) nu au atras atenia cercettorilor dect n urm cu 10-15 ani, cnd numrul, magnitudinea i extinderea lor a nceput s ating cote alarmante sub influena schimbrilor cli matice abrupte. n prezent, studiul furtunilor de praf i nisip reprezint o prioritate la nivel internaional, deoarece (recent) au nceput s apar i n locuri unde nu au mai fost se mnalate niciodat. S-a crezut iniial c radiaia UV a Soarelui ar ucide patogenii aeropurtai, dar n realitate partea superioar a norului de praf acioneaz ca un scut protector. Unii cercettori sunt convini c datorit furtunilor de praf ar fi aprut febra aftoas, un virus care atac vitele. Un asemenea caz a fost evideniat la fer mele zootehnice din Anglia. Imaginile din satelit au artat n anul 2001 formarea unui nor uria n Sahara, care a trecut pe deasupra Egiptului. O alt parte a norului a traversat Atlanticul spre nord-vest. Dou zile mai trziu, norul a cobort peste toat Anglia. La numai o spt mn dup eveniment, fer mele zootehnice erau n haos. Au trebuit s fie sacrificate peste 6 milioane ovine i bovine. Epide mia a produs pagube de cteva milioane de lire

sterline. Cercetrile au dovedit c virusul de tip O provenea din sudul deertului Saharei. S-a constatat c regiunea Sahel este puternic infectat cu microbi i fecale. Practi c, pri mul strat de la suprafaa pmntului reprezint un amestec letal, care acoper o mare parte din Sahara. O caracteristic i mportant a acestor patogeni este rezistena crescut la te mperaturi extreme de peste 80 0C ziua la Soare (ca. 52 0C la u mbr), respectiv 4 0C pn la 10 0C noaptea.

7.5 IZBUC NIREA EPIDEM IILOR


Tot mai muli cercettori au ajuns la concluzia c izbucnirea epidemiilor misterioase este favorizat de acest aspect prea puin cunoscut pn acum. Teoria este i mai alarmant dac adugm factorului natural unul antropic, precum terorismul i folosirea furtunilor de praf pentru transportul patogenilo r (de exemplu antrax-ul). n prezent, cli ma deertului pune n pericol sntatea uman. Cercettorii au descoperit o legtur ntre creterea numrului furtunilor 56

Cristian Mureanu de praf i alergiile pulmonare. Astfel, incidena astmului n Barbados a crescut de 17 ori. Meningita, conjunctivita i tulburrile respiratorii severe sunt legate de praful din deert. Particolele de praf sunt de cel puin 7 ori mai fine dect firul de pr. Acest aspect favorizeaz inspirarea lor pn n profunzimea plmnilor, ci mentndu-se sub efectul umezelii sau, mai ru, intrnd n siste mul sanguin. Furtunile de praf pot aprea att iarna ct i vara, precum cele din Las Vegas care acoper n ntregime oraul de 8 ori pe an. n fiecare zi, oraul se extinde tot mai mult spre deert. Pe msur ce solul prfos este excavat pentru a se turna fundaiile noilo r cldiri, aerul devine tot mai ncrcat. Companiile au fost obligate s foloseasc apa pentru a crea un sol noroio s. mprtierea de celuloz i a midon au favorizat reducerea prafului n Las Vegas cu dou treimi.

7.6 DIA VOLII DE PRA F


Sunt furtuni uoare, si mple turbulene inofensive de praf care apar la suprafaa deerturilo r i terenurilor foarte aride. n cazuri rare, ele pot atinge nlimi de 1 km, dar dureaz numai cteva minute.

7.7 SEC ETA


Seceta este o consecin direct a nclzirii globale. Ea este generat de lipsa precipitaiilor pe o perio ad ndelungat de timp , care cuprinde ani sau zeci de ani, indiferent de anotimp. Dac pn nu demult, seceta era caracteristic doar zonelor aride (deerturi), schimbrile climati ce au favorizat apariia sa i n alte regiuni. n prezent, aproape fiecare ar de pe glob, inclusiv Romnia, traverseaz alternativ luni sau ani de secet, respectiv perioade de inundaii i furtuni. Dei pare mai inofensiv dect inundaiile, seceta este mai periculoas, deoarece numrul total al victi melor este mai mare. Lipsa apei poate paraliza o economie n doar cteva spt mni. Seceta are diferite magnitudini. Se consider c este sece t dac cantitatea de precipitaii ntr-o anumit perioad de timp se si tueaz sub valorile de referin. Seceta recent din Romnia este de magnitudine mic spre medie dar cu consecine observabile asupra produciei agricole. Oscilaia repetat ntre cele dou extreme (sezon ploios excesiv, respectiv sece t) ar putea favoriza apariia deertificrii n zonele sudice (Brgan, Dobrogea, Cmpia Ro mn).

7.7.1 ARI A
Aria este un caz particular al secetei, caracteristic sezonului cald, cnd lipsa apei este nsoit de valuri de cldur ucigtoare. Aria produce numeroase victi me n oraele nepregtite cu rezerve de ap, categoria cea mai defavorizat fiind oamenii cu probleme cardiovasculare (vezi cap. 29.15.5 cazul Frana 2003, peste 15.000 victi me). 57

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

7.7.2 ARI E DE RSPNDIRE


Cele mai fierbini deerturi din lume sunt Sahara i Valea Morii din S.U.A. unde s-au nregistrat temperaturi de peste 56 0C (la u mbr). Valea Morii (Death Valley) este situat la 86 m sub nivelul mrii i conine depozite de sare, datorit unui lac care s-a evaporat acum 2000 ani. Din pcate, tot mai multe zone populate sunt ameninate de cli ma deertic. Cercettorii consider c acest lucru este un se mnal de alarm. Seceta prelungit i zilele calde, care sunt tot mai numeroase, favorizeaz frmiarea pmntului i apariia prafului.

7.7.3 F ACTORI GENERATORI


Pe msur ce dispar miliarde tone de teren arabil, criza rilor srace se acutizeaz. China este n rzboi cu deertul. n ulti mii 15 ani, dunele de nisip au ajuns pn la Beijing. Guvernul a pus n aplicare un plan de 10 ani de transformare a unui deert de dimensiunea Franei n zon verde. Dar odat cu intensificarea fenomenelor meteorologice de la un an la altul, succesul acestui plan este sub semnul n trebrii. Dac n anul 1932, au fost conse mnate 14 furtuni severe de praf, numrul i magnitudinea lor a crescut la 38 n anul 2000. Factorii generatori au fost explo atarea excesiv a solului n combinaie cu seceta. n nu mai 10 ani, fer me cu vegetaie bogat s-au transformat n deert. Fermierii nu au putut face altceva dect s priveasc distrugerea recoltelor n fiecare an. Mii de oameni s-au mbolnvit scuipnd praf din plmni, dup care survenea moartea prin asfixie. Alte dou milioane persoane au abandonat terenurile respective.

7.7.4 SECAREA L ACURIL OR


n alte si tuaii, oa menii au creat deerturi datorit managementului defectuos de utilizare a resurselor naturale. Lacul Ciad, folosit pentru irigaii, a ajuns dup doar 10 ani la 10% din suprafaa iniial. Un alt caz este cel lacului Aral (denumit Marea Aral pn nu demult) de lng Marea Caspic. n urma redirecionrii unor cursuri de ap, lacul Aral a devenit un teren semi mltinos n doar 15 ani. Sarea i nisipul de pe fundul lacului sunt transportate de vnturi pe distane mari. Dispariia lacurilor i blilor favorizeaz apariia prafului i furtunilor de praf, cu o durat de pn la 24 ore. n ulti mii 5 ani, lng Los Angeles, calitatea aerului din apropie rea lacurilor secate i bntuite de furtuni de praf nu mai ntrunete condiii de siguran pentru locuitori. Autoritile au cerut s se acopere fundul lacurilor secate cu anvelope uzate, dar aceasta nu era o soluie ecologic, astfel c ordinul a fost revocat i sa plantat iarb, care este irigat periodic. n prezent, peste 60 de furtuni de praf se manifest anual deasupra lacurilor secate. 58

Cristian Mureanu

7.7.5 EF ECTE NEOBI NUI TE AL E F URTUNIL OR DE PRAF

Foarte recent, cercettorii au fcut o descoperire alarmant. Furtunile de praf mpiedic apariia ploilo r iar norii de praf opresc cderea apei din norii de ploaie , prelungin d seceta i intensificnd procesul de deertificare. Aceasta favorizeaz apariia mai multor furtuni de praf, nchiznd un cerc vicios. Oa menii de tiin consider c actualele furtuni de praf reprezint doar un aperetiv al unui fenomen global alarmant, care va urma ct de curnd. Un factor generator al secetei este oscilaia sudic a Pacificului, fenomenul El Nio La Nia. Intensificarea fazelor pozitive i negative ale acestei oscilaii reprezint efectul nclzirii globale. ntr-un anume fel, nclzirea global este o arm de anihilare n mas a flat n minile Naturii, care sperm c nu va fi utilizat .

7.7.6 EF ECTE FIZI OL OGI CE AS UPRA OAMENI LOR


Efectele fiziologice observate sunt: deshidratare sever, scderea ateniei, ngustarea cmpului vizual, apariia unor halucinaii, oboseal fizic i psihic, pierderea funciilor psihomotorii, so mnolen i chiar moarte. Moartea poate surveni, de exemplu, dac temperatura corpului crete la valoarea de 41 0C. De obicei, absena transpiraiei, n condiii de cldur, este un semn care arat c organismul respectiv este foarte slbit. 59

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

7.7.7 DE ERTIFI CAREA PRIN S ALINI Z ARE


Acest fenomen a a tras atenia specialitilor i fermierilor atunci cnd terenurile agricole australiene au nceput s fie inundate de ap srat. Apa se ridic la suprafa de la civa metri adncime. Milioane de tone de ap, cu o salinitate comparabil cu cea a apei marine, otrvesc mediul nconjurtor. Apa salin distruge solul i vegetaia. n fiecare an, la nivel global, se pierd peste 2000 km2 teren arabil iar n Australia sarea distruge zilnic prin deertificare o zon de mrimea unui teren de fotbal. n opinia cercettorului Andrew Campbell, expert n resurse de ap i terenuri al Corporaiei Australiene pentru Cercetare i Dezvoltare, ecosiste mul este dezechilibrat i circulaia srii ncepe din oceanele care nconjoar Australia. n trecut, o mare parte a uscatului era acoperit de ap, iar pe msur ce aceasta a nceput s se retrag i s se evapore, sarea dizolvat s-a depozitat, n mod natural, n roci i sol. Andrew Campbell crede c a existat un echilibru ntre precipitaiile de ap dulce i apa care aju nge la suprafa din sol, respectiv cantitatea folosit de plante. Dac oricare dintre cele trei componente ale ecosistemului se manifest n exces sau dispare, sistemul se dezechilibreaz. Dac dispar plantele, cantitatea de ap din pnza freatic crete. Creterea salinitii solului este asociat cu defririle masive. Pdurile au fost nlocuite de fer me agricole iar plantele de cultur absorb mai puin ap. Pe msur ce solul i-a schi mbat co mpoziia, apa salin a pnzelor freatice a nceput s urce spre suprafa n cantitate tot mai mare.

7. 7. 7. 1 SOL U I A D ESA L IN I Z R II TER EN U R I L OR


Chimistul Gavin Privitt studiaz solurile i sarea de peste 20 ani. Proiectul su, unic prin concepie, a uimit specialitii prin faptul c a rezolvat o problem dificil, si multan cu dezvoltarea unei afaceri profitabile. Proiectul combin dou procedee tehnologice cunoscute: evaporarea apei srate i colectarea srii, respectiv pomparea apei n subteran pentru creterea adncimii pnzei freatice. Cu banii pe care i obin din valorificarea srii, spune domnia sa, am investi t n sistemul de pompare a apei. n urm cu civa ani, pnza freatic era la numai 50 cm adncime iar n prezent este la 6 m. Gavin pompeaz zilnic ca. 1 milion litri ap, meninnd pnza freatic n adncime. Metoda este si mpl i are la baz urmtoarele etape: 1.Colectarea apei n celule de evaporare 2.Transportarea apei n tuneluri de cristalizare a srii n acest fel, un deert a fost transformat ntr-o zon fertil. O alt problem care a intervenit n cazul terenurilor salinizate este legat de irig aiile artificiale. Pe de o parte, ele sunt necesare pentru 60

Cristian Mureanu meninerea unei producii agricole ridicate, iar pe de alt parte ele favorizeaz ridicarea pnzei freatice saline. John Blackwell, expert CSIR O n terenuri i ap a propus o idee genial, cu avantaje economice, care s protejeze mediul nconjurtor. Metoda lui Blackwell are la baz urmtoarele etape: A. Se po mpeaz ap dulce pentru micorarea concentraiei stratului salin.

B. Se colecteaz apa srat printr-un sistem de drenaj, apoi se pompeaz din nou n sol i se refolosete la irigaii (vezi desenul de sus). C. Apa se recicleaz prin mai mul te celule de irigare. Prin trecerea apei de la o celul la alta, concentraia de sare crete progresiv astfel: 1. Pri ma celul de irigare va colecta ap cu salinitate relativ mic, care permite irigarea plantelor de cultur. Dup absorbia n sol, salinitatea apei crete i ea este po mpat apoi n celula a doua. 2. A doua celul de irigare colecteaz ap de 3 ori mai srat dect cea din prima celul, care favorizeaz recolte cu 10-20% mai sczute dect n primul caz. Dup absorbia n sol, salinitatea ei crete i este po mpat apoi n celula a treia. 3. A treia celul de irigare colecteaz ap de 9 ori mai srat dect cea din prima celul, care favorizeaz doar recoltele de curmale i lobod. Aceast ap are 66% din concentraia apei de mare, care este colectat i transportat spre un lac unde se poate crete pete marin i crevei. Dup folosirea complet a apei, se poate valorifica i sarea prin evaporarea lacului. Referine bibliografice:
AC ADEMIA SINICA, Lanzhou Institute of Desert Research, The Great Green Wall of China, Unesco Courier, 1977. ADILKH ODZHAYEV, A.I. and Fazilo v, T.I., Investigation of barchan sands to be fixed by astringents, Problemy Osvoeniya Pustyn, 1979. 3 AKER MAN, J., Notes concerning the vegetation on deflation surface, Kapp Linne, Spitzbergen, Polar Research, 1983. 4 AKHMEDO V, K.S. et al., Fixing shifting sands with polymer water solutions, Gosplan Institute of Scientific and Technical Information, Tashkent, 1970. 5 AND ERSON, R.S., Erosion profiles due to particles entrained by wind: application of an eolian sediment transport model, Bulletin of the Geological Society of America, 1986 6 EL- BAZ, F. and HASSAN, M.H.A., Eds., Physics of desertification, Martinus Nijhof, The Hague, 1986. 7 ELDRIDGE, D. J. and Semple, W. S., Cropping in marginal southwestern New South Wales, Soil Conservation of New South Wales, 1982. 8 RATCLIFF E, F.N., Soil drift in arid pastoral areas of South Australia, Pamphlet, 64, Commonwealth Scientific and Industrial Organization (CSIRO), Melbourne, 1936. 9 RAT 'KO VSKI Y, S.P., Deflation causing factors and the process of natural growth on sands in central Asian deserts (in Russian), Nauchnyye Trudy Srednenilkh (Tashkent), 1973.
1 2

61

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

8. EXTREME METEOROLOGICE ALE SEZONULUI RECE


8.1 VISC OLUL
Viscolul este cea mai periculoas combinaie de vnt, zpad i te mperatur sczut. El presupune o vitez a vntului de cel puin 48 km/h. Vntul poart n zig-zag cristalele de ghea, astfel nct aerul devine suprancrcat de zpad.2

8.1.1 CARACTERIS TICI


1.Viscolul se produce fie n ti mpul unei ninsori, fie dup aceasta, cnd vntul bate n rafale de mare intensitate;1,2 2. Viscolul poate ridica zpada deja depus, transportnd-o pe distane foarte mari;1,2 3. Viscolul poate nla zpada pn la 9 m, n ti mp ce deasupra furtunii este cer senin;1,2 4. Viscolul poate fi att de dens nc t aerul devine irespirabil, iar activitatea unui ora poate fi paralizat.1,2 5.Vnturile pe timp de iarn genereaz aa-numitul factor de rcire. Scderea temperaturii corpului se produce foarte rapid.1,2

8.1.2 Z ONE DE APARI I E


n mod normal, viscolul este caracteristic mai ales zonelor situate dincolo de cercul polar. Dar, odat cu fenomenul nclzirii globale, dinamica meteorologic se ndreapt spre extreme iar aria de rspndire a viscolului se extinde anual.1 Pe msur ce masele de aer foarte rece i cele de aer foarte cald se ciocnesc la latitudini tot mai joase, vi scolul este n tlnit n Canada, n Statele Unite (de la Chicago la New York), respectiv n Norvegia, Siberia, Islanda, Groenlanda i n Antarctica (unde atinge magnitudini impresionante).1

8. 1. 2. 1 C A ZU I STI C
Viscolele de la New York din anul 1933 au adus o zpad de peste 15 m nli me, care a acoperit cldirile pn la etajul 4. Aminti m aici i anumite fenomene conexe create de viscol, precum cel al luminii difuze, care perturb zborul elicopterelor i avioanelor. 62

Cristian Mureanu Viscolul din anul 1934 a paralizat coasta de est a Statelor Unite. n acel an s-a nregistrat cel mai gros strat de zpad la Washington. Cascada Niagara a ngheat complet iar te mperaturile au sczut sub 28 0C. Condiiile meteo extreme au fost produse de vnturi foarte puternice, care au atins viteze de 190 km/h.1,2 n anul 1933, asemenea vnturi au dat natere celui mai mare vi scol din istoria Americii. La nceputul lunii martie, n Atlanta, se atepta sosirea verii. Dar ger menii surprinztori ai nclzirii globale au schimbat complet datele problemei. Dup o diminea nsorit i cald, s-a dezlnuit din senin un viscol polar, care a surprins oamenii mbrcai pentru sfritul de primvar. Muli au ngheat practic, fie pe strad, fie n casele r mase fr curent electric. Vntul foarte puternic a spart geamurile zgrie-norilor. Furtuna a adus 40 milioane tone zpad pe o fie lung de 3000 km. 1,2

Asta e ceea ce ne ateapt n vii tor , afirm oa menii de tiin. Viscolele din Dakota de Sud au ucis 100.000 vite n anul 1997 (vezi fotografiile), mai ales datorit faptului c oamenii s-au dovedit neputincioi n faa naturii. Ani malele au murit de frig i foame, n ti mp ce stratul de zpad depus pe blana lor a depit 10 cm grosime i s-a ci mentat sub aciunea viscolului.2 Odat cu intensificarea fenomenului de nclzire global, calotele polare se topesc n ti mpul verii, fr a renghea complet iarna, ceea ce nseamn c dimensiunile lor scad n fiecare an. Oarecum paradoxal, nclzirea global va genera tot mai multe vi scole de magnitudine din ce n ce mai mare.2 Graficul de mai sus ilustreaz creterea lent a stratului de zpad n Fairbanks (S.U.A.), valoarea medie fiind figurat cu linie ntrerupt. Extremele meteorologice vor caracteriza n curnd multe tipuri de manifestri clima tice: vnt, precipitaii, secet etc. Vnturile i viscolele vor fi mai puternice ca oricnd; ele vor continua s treac dincoace de cercul polar, afectnd oraele i paraliznd economia.2 63

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

8.2 FENOM ENE M ETEOROLOGIC E NEOBINUITE


8.2.1 TORNADE UL TRARECI
Acesta este un feno men natural remarcabil. Uneori, un fenomen natural este att de bizar nct oamenii de tiin nu l pot explica. Acest fapt se datoreaz, nu att feno menului n sine ci, mai ales, mo mentului i condiiilor n care se manifest.

8. 2. 1. 1 C A ZU L WH I TE POI N T
Pri mul caz al acestui feno men special a avut loc ntr-o noapte de smbt din februarie 1954, pe plaja ngheat din localitatea White Point, New Scotland, Canada. Martorul acestui fenomen a fost Wallace Wentzel, ad ministratorul plajei, care a observat bolovani uriai deplasai de tornad pe distane de sute de metri prin aer. n alt zon, unii martori au observat o magazie de lemne care a fost fr miat iar grinzile sale au fost proiectate n sol pn la adncimea de 1 m. Locul a fost nivelat co mplet pn la fundaie. Tornada a smuls n dru mul ei cteva acoperiuri ale unor depozite, ndreptndu-se ulterior spre terenul de golf, unde a rupt civa copaci. Dup cteva mo mente, ea i-a schimbat traiectoria spre staiunea White Point Beach, unde a distrus hangarul pentru brci. Martorii au fost ocai de i mpactul tornadei asupra localitii. Proprietarii magaziilor distruse au descoperit resturile acestora aruncate pe terenul de golf. Studiile i expertizele tiinifice au sugerat c tornada a avut 100 m li me. Mai mult dect att, apariia unei tornade pe coasta estic este un feno men ct se poate de neobinuit. Pentru locuitorii din White Point, ea nu a avut vreun precedent n istorie. Un alt element straniu este manifestarea ei nocturn, cnd te mperatura aerului era cea mai sczut.

8. 2. 1. 2 C A ZU L C ON STA N A , 2006

n dup amiaza zilei de 24 ianuarie 2006, n Constana bntuit de gerul npraznic de 20 0C, a aprut o minitornad n zona falezei. Potrivit buletinelor de tiri, localnicii au descris tornada cu detalii specifice ntlnite n li teratura de specialitate. Aceasta s-a manifestat la doar cteva su te de metri de ca zinoul din Constana. Observatorii au descris prezena unei coloane verticale de ap, care s-a ndreptat spre mal cu mare vitez. Specialitii cred c fenomenul s-a datorat intensificrii vntului. Pn n prezent, au mai fost observate minitornade n vecintatea plajei staiunii Oli mp, respectiv n apropiere de Constana, n iulie 2005 i 13 februarie 2006 (vezi foto sus), respectiv 7 mai 2006. Mai menionm faptul c Marea Neagr a ngheat co mplet 200 m de la mal, iar sloiurile de ghea s-au ntins pe o lungime de ca. 1,5 km. Gerul teribil din ianuarie-februarie 2006 a paralizat transporturile i a provocat moartea prin hipotermie a peste 20 oameni din Ro mnia. 64

Cristian Mureanu

8.2.2 GER NAI NTAT


Avnd o suprafa extins, Canada este sediul celor mai bizare fenomene meteorologice. n opinia lui David Philips, expert n climatologie i mediu, fenomenul din iarna anului 1947 a ntrecut orice ateptri. America de Nord a avut cea mai sczut te mperatur din istorie, msurat n localitatea Yukon. Meteorologul de serviciu Gordon Toole i amintete cu groaz acele mo mente: la 3 februarie 1947, ora 7 dimineaa, am ieit din staie pentru a face ci tirile. Cnd expiram aerul din plmni acesta nghea instantaneu, formnd cristale fine de ghea, suspendate n aer uneori mai mult de 10 minute. Temperatura citit pe ter mome tru a indicat 63 0C. Alcoolul din termo metru a cobort att de mult, nct a depit li mita inferioar cu 3 diviziuni. Conform instruciunilor primite, dac temperatura scdea sub 60 0C, trebuia s trimitem termometrul la Toronto pentru verificare. n urma acesteia, s-a demonstrat c termometrul era bun. Meteorologii au realizat cteva observaii interesante:
a. O gleat cu ap aruncat n aer s-a t ransformat instant aneu n mii de cristale de ghea de dimensiunea boabelor de gru, care loveau pmntul cu zgomot de clopo ei. b. Auzul a devenit ex trem de ascuit, nc t zgomote de la civa k m dep rt are preau a fi f oarte aproape. c. Suprafaa unui lac din apropiere a dobndit duritatea oelului iar bucile de ghea aduse n interiorul barcii nu s -au topit dect dup mult timp. d. Ghea a a aderat instantaneu la piele, producnd o senzaie de arsur.

Gerul a durat doar o sptmn, dup care temperaturile au crescut la 54 0C. Si tuaii asemntoare au fost se mnalate n nordul Siberiei, n spt mna 16-22 ianuarie 2006, cnd termo metrul a artat 64 0C, ceea ce a avut drept consecin nchiderea colilor i oprirea transporturilor. n aceeai perioad, n China au fost se mnalate 43 0C, n Japonia 40 0C iar n Romnia 38 0C la ntorsura Buzului i Miercurea Ciuc. Frigul produce peste 2000 victime n Anglia n fiecare iarn. Dei decesele sunt asociate infarctului miocardic, cercetri recente au artat c infarctul apare mai ales sub influena temperaturilor sczute care a menin zonele din organism, prea puin protejate, precum degetele de la mini sau capul neacoperit. Scderea temperaturii sngelui poate favoriza apariia cheagurilor care intr n circuitul sanguin general. Acestea reprezint una din cauzele apariiei infarctului miocardic.

8.2.3 PRECI PI TAII EXTREME AL E SEZ ONULUI RECE


Precipitaii extreme au fost semnalate n localitatea St. John, districtul Newfoundland din Canada, unde stratul de zpad a msurat n anul 1987 ca. 7 metri, acoperind stlpii de telegraf (vezi foto). Acoperiurile caselor i cldirilor s-au prbuit sub greutatea zpezii. n Newfoundland, circul o expresie: dac nu-i place cum arat vre mea la ua din fa, atunci iei prin spate. Gerul n co mbinaie cu precipitaiile severe au impact asupra comunitilor u mane, aa cu m s-a ntmplat n februarie 1959 n Listowel, Canada. Greutatea zpezii a prbuit acoperiul unei sli de hochei, ucignd 7 elevi.

8.2.4 CONCLUZII
Unii cercettori cred c aceste fenomene extreme sunt favorizate i a mplificate de nclzirea global. Dar oare vremea se nrutete cu adevrat ? Tiparele meteorologice ale Pmntului par s 65

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori se schi mbe radical iar oamenii de tiin nu pot prezice n ce msur va fi afectat biosfera. Vor fi mai multe inundaii? Vo m avea ierni mai aspre ? Vo m avea mai mul te tornade? Un lucru e sigur: vremea va avea un rol determinant asupra vieii noastre.

8.3 PROC ESE DE M ICA RE N MAS


Schi mbrile climatice din ultima perioad au atras atenia specialitilor i n ceea ce privete intensificarea i creterea numrului de avalane. Odat cu expansiunea uman spre noi teritorii, mai puin prietenoase, avalanele devin tot mai a menintoare. Numrul avalanelor a crescut ngrijortor de la cteva sute de mii la peste un milion pe an.1 Precipitaiile care apar, ca efect al schi mbrilor clima tice, depun tot mai mult zpad pe crestele munilor i n localitile situate la altitudini mai ridicate, periclitnd activitatea uman. n fiecare an, avalanele fac peste 200 victi me. n ciuda simplitii aparente a manifestrii acestora, specialitii nu pot prognoza corect apariia avalanelor. Ele se produc dac panta muntelui are o nclinare cuprins ntre 30 0 45 0 i depind de nlimea sa.2

8.3.1 F ACTORI GENERATORI


8. 3. 1. 1 Z PA DA
Zpada este poate cel mai interesant produs natural. Dei zpada nu este dect ap ngheat, forma i mri mea fulgilor care o compun sunt foarte diferite. Fulgul de zpad, cel mai des ntlnit, are for m hexagonal, dar fiecare are un aspect diferit ce continu s se dezvolte i dup cderea sa pe pmnt. Vntul i masa fulgilor modific n permanen 66

Cristian Mureanu proprietile mecanice ale zpezii. Aceasta face ca avalaele s fie i mpredictibile, deoarece nu se cunosc co mpoziia i caracteristicile zpezii depuse. Cantitile mari de zpad determinate de ninsori abundente sau de vnturile intense n zonele nzpezite pot produce troiene. Paradoxal, odat cu nclzirea global, cantitile de zpad depuse pe versani vor crete alarmant.

8. 3. 1. 2 C HI C I UR A
Chiciura este o form de zpad foarte uoar, care apare n anumite condiii de vnt i umiditate atmosferic. Deasupra chiciurii se pot depune alte straturi de zpad, care formeaz suprafee instabile i slab consolidate. Aceasta poate favoriza apariia fisurilor i crpturilor n suprafeele de contact iar n final chiar avalane.

8. 3. 1. 3 V N TU L
Vntul este un factor care favorizeaz ntrirea puternic a straturilor de zpad. Ulterior, acestea sunt lefuite generndu-se suprafee de alunecare. Vntul poate forma cornie montane cu aspect neltor i o greutate de cteva mii de tone. Ruperea acestora genereaz avalane de proporii. Schimbrile brute de te mperatur determin dilatri i contracii ale straturilor de zpad iar schimbrile haotice ale intensitii, direciei i vi tezei vntului favorizeaz deplasarea maselor de zpad. La rndul lor, acestea vor provoca n final avalane.1

8.3.2 CARACTERIS TICI I CL ASIFI CARE


-Vitez maxim de deplasare: 160 km/h 500 km/h; -Cantitatea de zpad antrenat: milioane de tone; -Intensitate: dei nu sunt catalogate ntr-o scar de valori, avalanele distrug copaci, cldiri, sfrmnd pn i plci de beton armat; -Distan parcurs: datorit precipitaiilor tot mai abundente, avalanele antreneaz din ce n ce mai mult cantitate de zpad, parcurgnd civa kilometri fa de locul de unde au pornit i urcnd apoi sute de metri pe versantul opus; -Instabilitatea: se datoreaz schi mbrilor extreme i rapide ale condiiilor meteo;2

8. 3. 2. 1 A VA L AN E D E PU L B ER E D E Z PA D
n acest caz, un si mplu bolovan face s alunece o mas de zpad fin afnat. Aceasta antreneaz tot mai mult zpad, genernd un nor compus din ghea, zpad i aer ce alunec cu peste 300 km/h.

8. 3. 2. 2 A VA L AN E D E Z PA D U M ED
Acestea se produc mai ales spre finele anotimpului rece, cnd stratul de zpad e suficient de nalt i n cepe dezgheul. n iarna anului 1993, o avalan de zpad umed, care s-a deplasat cu numai 8 km/h, a distrus zeci de cldiri cu 3 4 nivele din localitatea norvegian Odder, fr a provoca ns victi me ( vezi foto stnga). Zpada curge asemenea unei cascade, oferind impresia c este lent i nepericulo as. n realitate, acest tip de avalan poate antrena ntreaga cantitate de zpad a unui munte, deoarece zpada umed 67

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori este uor adeziv i prin rostogolire formeaz bulgri care adun tot mai mult materie. Fora dezvoltat n acest proces este i mpresionant.

8. 3. 2. 3 A VA L AN E C OM PL EX E
Cazul Galtr din Alpii Austrieci este cel mai reprezentativ i alar mant n ceea ce privete manifestarea avalanelor sub influena schimbrilor climatice , n special a anomaliilor termice. Satul Galtr, un i mportant centru turisti c i de agrement, este nconjurat de muni din trei pri, Grieskopf (2754 m) fiind cel mai apropiat. n perioada 29 ianuarie 4 februarie, s-a manifestat o anomalie ter mic cnd te mperatura a urcat la +4 0C. n perioada 5-23 februarie , tabloul climatic a fost caracterizat prin cderi masive de precipitaii nentrerupte zi i noapte, sub form de zpad cu o medie de peste 15 cm/zi, asociat cu

viscol de peste 120km/h. Autoritile au fost alertate de meteorologi cu privire la pericolul apariiei avalanelor, lunduse msuri preventive prin mutarea oamenilor de la periferie spre centru (zona de securitate garantat). Viscolul de mare intensitate a transportat peste 30 t zpad n cteva ore, modelnd crestele masi ve ngheate. n opinia cercettorilor, versantul muntelui Grieskopf este astfel orientat nct poate colecta zpada adus de vnturile din nord-vest. Acest fapt a favorizat acu mulri de zpad de 4,5 m (cu 2 m mai mult dect grosimea maxim nregistrat pn la acea dat). 68

Cristian Mureanu Cantitatea de zpad acumulat a depit 170.000 t, care n mod nor mal nu se puteau autosusine. Motivul pentru care aceast cantitate i mens nu s-a mprtiat mai repede i n mai multe etape se datoreaz anomaliei ter mice. Analizele de laborator au evideniat faptul c zpada avalanei de la Galtr a avut cristale de mare rezisten, care nu pot s apar dect n ur ma unui proces de topire i rengheare. n aceast etap, a intervenit anomalia din perioada amintit, cnd temperatura a urcat rapid de la 20 0C la + 4 0C, topind parial zpada. La 5 februarie, temperatura a sczut brusc sub 0 0C, for mndu-se cristale de nalt rezisten i consolidnd, ceea ce literatura de specialitate numete, stratul slab . Dezastrul s-a produs la 23 februarie, orele 15:59, cnd cele 170.000 t de zpad au alu necat spre Galtr, acumulnd pe parcurs nc 20.000 t suplimentare, de molnd i pulveriznd astfel zeci de i mobile i o mornd 31 oameni. Dup ca. 120 s de la for mare, avalana a ajuns n sat. Cu toate c satul a fost construit pe baza celor mai avansate i sigure modele computerizate, care garantau securitatea locuitorilo r, n cea mai mare parte a zonei centrale, dezastrul de proporii a afectat cel mai mul t tocmai aceast zon. Nu nu mai c dezastrul nu a putut fi prevenit, dar analizele ulterioare au artat c, la nceput, modelele computerizate au si mulat oprirea avalanei la marginea satului, dei au fost introduse variabilele reale de dup eveniment. Pentru a se contura imaginea de ansamblu a dezastrului, au fost analizate declaraiile martorilor surprini pe strzi. Acetia au vzut mai multe valuri distincte de zpad, care au naintat

cu mare vitez. Ele sunt specifice avalanelor de pulbere de zpad (vezi cap. 8.3.2.1.). De obicei, acestea au o densitate doar de 20 ori mai mare dect aerul, dar pot nainta cu viteze de peste 417 km/h. n afara prezenei acestui strat, s-a dovedit existena unui alt strat de mare densitate care, pe msur ce a cobort panta muntelui, a antrenat cantiti suplimentare de zpad. Aceasta este avalana complex ce se manifest n baza unor caracteristici specifice mai multor tipuri de avalane. Mai nti, stratul de mare duritate a lovit cldirile de la periferia satului, dup care stratul superior de pulbere de zpad a ptruns n zonele centrale cu viteza de 417 km/h. Dup ncetarea avalanei, stratul de zpad pulbere s-a compactat, formnd o zpad de duritatea betonulu i. Supravieuitorii iau amintit c nu puteau zgria zpada cu lama unui cuit. Dei experii au calculat c un dezastru de acest gen se produce, conform statisticilor, o dat la 200 ani, s-ar putea ca schimbrile cli matice s le rezerve cteva surprize. Autoritile locale au considerat c nu e necesar s-i asume vreun risc, fie el i de 200 ani, astfel c au luat msuri severe de consolidare a satului cu un zid gros de 5 m, nalt de 7 m i lung de 360 m, care nconjoar satul, la care se adaug 11 km de gard care nconjoar muntele (vezi foto mai sus). Probabil c lecia dur de la Galtr va deschide o nou perspectiv asupra nelegerii schimbrilor climatice. 69

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

8. 3. 2. 4 A VA L AN E D E Z PA D -B L OC
Aceste avalane se pot declana i datorit greutii unui singur schior, antrennd blocuri compacte de zpad. Aceste blocuri se sparg n milioane de buci, ce pot atinge dimensiunea unei case. Ulterior, ele se fragmenteaz, antrennd tot mai mult zpad.1

8.3.3 AL TE TI PURI DE AVAL AN E


8. 3. 3. 1 A VA L AN E D E C EN U VU L C A NI C
Denumite i scurgeri piroclastice, aceste avalane antreneaz milioane de tone de cenu, roci i gaze ucigtoare, cu te mperaturi de peste 500 0C i viteze de 200 400 km/h (vezi foto stnga i capitolele despre vulcanism). Unda de oc se propag foarte repede i este invizibil. Aceasta rade de pe suprafaa pmntului tot ce ntlnete n cale.

8. 3. 3. 2 A VA L AN E D E N OR OI
Avalanele de noroi sunt provocate att de vulcani, ct i de instabilitatea rocilor de pe un versant. Ele se pot deplasa rapid, nghiind complet casele i copacii din cale, n ti mp de cteva minute (vezi foto stnga).

8. 3. 3. 3 A VA L AN E D E P M N T
Acestea apar atunci cnd un versant ntreg alunec spre vale, ca urmare a ploilor toreniale sau a ploilor repetate care au produs acumulri succesive de ap ntre stratul de pmnt i stnc.

8. 3. 3. 4 A VA L AN E D E A R GIL
n cazuri foarte rare, argila poate suferi un proces brusc de lichefiere. n anul 1978, jumtate din satul norvegian Risor (vezi foto stnga) a alunecat n lacul din apropie re. n doar cteva ore, avalane multiple au ras complet de pe suprafaa p mntului toate casele.

8. 3. 3. 5 A VA L AN E D E STER I L
n bine cunoscutul caz al tragediei din 1966, o avalan de steril provenit de la mina din apropie re, a acoperit o parte din localitatea galez Aberfan, ucignd 116 copii i 28 profesori ai unei coli care a fost co mplet ngropat n crbune (vezi foto stnga jos). Pagubele materiale au fost i ele nsemnate. 70

Cristian Mureanu

8. 3. 3. 6 A VA L AN E D E PI ETR E
Acestea apar n ur ma unor alunecri de teren, inundaii, prbuiri de versani etc. Vzute de la distan, ele seamn cu un torent de noroi, dei sunt forma te doar din pietre i bolovani cu dimensiuni ce pot depi pe cele ale unui automobil.1 Cnd rocile sunt supuse aciunii soarelui, vntului i precipitaiilor abundente, acestea devin casante i instabile. Ploaia separ amestecul de minerale din care sunt co mpuse rocile, cu m ar fi feldspatul. Sub aciunea apei, feldspatul se transform n argil. n ti mp, aceasta tinde s absoarb apa de ploaie, umflnd rocile asemenea unui burete. Ulterior, soarele usuc argila i aceasta se contract. n canioane i defileuri, avalanele de pie tre pot fi favorizate de efectele eroziunii. n opinia profesorulu i Skip Watts, de profesie geolog, expert de talie mondial n avalane de pietre, acestea sunt dependente de structura rocilor i condiiile geolo gice. Factorii generatori pot fi cutremurele de pmnt, infiltraia apei dup precipitaii masive sau eroziuni. Rocile se fisureaz, favoriznd apariia unor discontinuiti care se vor umple ulterior cu ap. Aceasta dizolv anumite co mponente i frmi eaz rocile. O avalan de granit din parcul Yosemite a dizlocat peste 80.000 t roc, ce s-a prbuit de la o nli me de 600 m. Unda de oc a dobort cteva mii de copaci i a fost nregistrat de seismografele Universitii California, ca i cnd s-ar fi manifestat dou cutremure distincte. Odat cu intensificarea fenomenelor meteorologice, ploile sunt mai abundente, soarele e mai arztor iar ciclul descris se produce mai des. Acest aspect grbete mult procesul natural de frmiare a rocilor, favoriznd apariia a tot mai multe alunecri de pietre sau chiar a unor versani muntoi (vezi sus secvena de 4 fotografii). Ceea ce n trecut se nt mpla odat la cteva su te sau mii de ani, acu m se produce odat la

cteva decenii. Ase menea fenomene sunt i mposibil de evitat i anticipat. Totul depinde de cantitatea de precipitaii, de tipul rocilor i al plantelor fixate de ele . Aceste elemente deter min viteza de frmiare a rocilor, la care se mai adaug mi croclimatul zonei. Pentru observatorul obinuit, formele de relief par venice i neschi mbtoare dar, pentru cercettorul atent, ele se afl n continu transformare, fiind supuse legilor misterioase ale naturii. 71

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

8.4 A LUNEC RI C OM PLEXE DE TEREN


8.4.1 CAZUL L A COCHI TA
Un alt loc unde se produc alunecri de teren de proporii este coasta sudic a Californiei. Dealurile din apropie rea pla jelor alunec permanent spre ocean. Urmele lsate de alunecri sunt vizibile cel mai bine n La Conchita. Dealurile sunt formate din aa nu mitele roci sedimentare slabe. Munii sunt supui eroziunii de ctre vnt i precipitaii, favoriznd sfrmarea acestora. Eroziunile alunec n ap i se depun n straturi pe fundul oceanului. Dup un anumit ti mp, mineralele naturale aju ng la suprafa unde se consolideaz n roci solide n cteva sute de mii de ani. Din anumite motive, aceast etap este ntrerupt de cutremure care favorizeaz mpingerea afar din ap a rocilor sedimentare foarte slabe. n acest fel au luat natere dealurile coastelor Californiei, care ofer locuitorilor panorame paradisiace cu riscuri catastrofice. Aceste dealuri sunt considerate a fi cele mai instabile forme de relief cunoscute pn acum. Geologul Randy Jibson, me mbru al Organizaiei de Supraveghere Geologic a Statelor Unite are o prere foarte proast despre ideea oamenilor de a-i construi locuine pe aceste dealuri: Sunt foarte slabe, nesudate i se prbuesc continuu. Din pcate terenurile imobiliare din aceste zone sunt extrem de cutate. Oa menii pltesc orict pentru un loc cu privire la ocean. ntr-adevr, locuitorii din La Conchita au pltit cu viaa pe data de 10 ianuarie 2005. Alunecarea de teren a avut o magnitudine neobinuit i datorit precipitaiilor extreme care au czut zilnic n perioada 1-9 ianuarie . Regimul extrem al precipitaiilor a fost la rndul su favorizat de schimbrile cli matice. n data de 10 ianuarie, peste 190.000 m3 de pmnt au cobort spre ora cu 72

Cristian Mureanu vitez mare distrugnd 30 case. Cele 500.000 t de roc au alunecat spre vale, dar n ciuda ploilor toreniale din ultimele 10 zile, roca a fost uscat. Acest fapt se datoreaz modului n care apa de ploaie s-a infiltrat n roci, sub for ma unor ruri care circul asemenea apei din reeaua de canalizare a unui ora, fr s produc umezirea suprafeelor. Mai nti, apa s-a adunat n micile crevase ale dealului, iar acestea au condus-o n subteran. Crevasele au aprut ca urmare a deplasrii faliei de cutremure care traverseaz dealul (vezi schia). Falia a mcinat roca transformnd-o aproape n nisip, n timp ce solul argilos de la suprafa a mpiedicat infiltrarea apei. Apa de ploaie doar a mbibat dealul dar nu a generat alunecarea n sine. Randy Jibson a comentat urmtoarele: Exist dou mituri legate de ap i alunecrile de teren: primul e acela c apa lubrifiaz panta i o face mai alunecoas, iar al doile a este c apa va favoriza creterea greutii solului care va aluneca din acest motiv. n realitate, alunecarea de teren se produce datorit presiunilo r interne. Apa nu face altceva dect s umple spaiul gol dintre particule le solului. Mai nti ploaia trece din stratul superior spre cele inferioare, umplnd toate spaiile libere. n profunzime, greutatea apei mrete presiunea dintre elemente. Odat cu adncimea, apa acumulat n sol favorizeaz creterea presiunii, precum cea resi mi t n adncurile oceanului. Astfel, presiunea a crescut tocmai n zona faliei i mpermeabile. Presiunea crescut a apei a co mpri mat solul, micornd totodat forele de friciune. Fosta mas solid i co mpact s-a lichefiat i a nceput s alunece mpreun cu stratul uscat de deasupra, precum o greutate i mens care alunec pe un siste m de rul meni cu bile. Alunecarea de teren a produs 10 victime, deoarece a avut o magnitudine neobinuit. Presiunea apei a crescut tocmai n zona cea mai puin consolidat a pantei de roci de sedimente. Alunecrile sunt de 3 feluri: alunecri propriu-zise, cderi i surpri n funcie de modul lor de propagare. 73

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Cea din La Conchita a debutat mai nti ca i alunecare a unei mase co mpacte de sol, dup care a continuat cu desprinderea unor buci imense de roci, devenind o surpare.

8.4.2 CAZUL GL ACI ER POINT


n cazul celui de-al treilea tip, acela al cderilor de bolo vani, cel mai reprezentativ caz a avut loc n anul 1996 n Parcul Naional Yose mite din nordul Californiei. Peste 80.000 t de roc au czut de la 300 m nlime, cu 1/3 din vi teza sunetului pe data de 10 iulie 1996, orele 18:52, n apropie re de Glacier Point. n acel loc sau desprins 2 bolovani masivi de 80.000 tone, avnd dimensiunile unui portavion. n urma acestui eveniment, praful neccios s-a mprtiat pe o arie extins acoperind pdurea. n centrul de agrement numit Happy Isles (Insulele Fericite) a murit o persoan i o alta a rmas paralizat datorit unor copaci (smuli de suflul prbuirii bolovanilo r) care le-au zdrobit trupurile. Analizele tiinifice ulterioare au indicat faptul c roca de granit, de mare duritate, s-a crpat datorit dilatrilor i contraciilor favorizate de rdcinile plantelor i ngheul, respectiv, dezgheul apei, la care se adaug i proprie tatea acesteia de a genera procese intense de eroziune. Geologii consider c au avut loc numeroase procese de despicare a rocilor prin nghe. Cu toate acestea, mecanismul avalanei de la Happy Isles este neobinuit, deoarece niciunul din cei doi bolovani uriai nu a atins copacii, dei au fost descoperii sute de copaci culcai la p mnt, precum cei descoperii n ur ma eveni mentului de la Tungusk. Explicaia const n apariia unui front de aer, dizlocat de volumul rocilor, care a fost mpins brusc nspre vale. Calcule ulterioare au evideniat faptul c bolovanii au atins solul cu viteza de 420 km/h. Aerul a fost propulsat nainte cu o vi tez de 280 km/h, echivalent cu aceea unui uragan de gradul 5. Suflul prbuirii a smuls ca. 1000 copaci. Peste o trei me din drumurile i traseele turistice ale Parcului Yose mite au fost marcate ca fiind deosbit de periculoase, dar turitii nu in cont de aceste avertismente.

8.4.3 AL UNECRI DE L AHAR


Alunecrile de lahar sunt cele mai periculoase din tre toate, se deplaseaz cu viteze de peste 145 km/h i au proprieti fizice asemntoare betonului lichid . Acestea pot fi favorizate de unul sau combinaia urmtorilor factori generatori: cldura unui vulcan care topete zpada peste care s-a despus cenu n urma unei erupii, precipitaii abundente pe un sol vulcanic proaspt nesolidificat, revrsarea unor lacuri naturale datorit resturilor de lav ale craterelo r vulcanice. 74

Cristian Mureanu

8.5 A LUNEC RILE DE TEREN I FACTORII GENERA TORI


8.5.1 F ORMARE
Atunci cnd apa se infiltreaz n sol i ntlnete o barier de roci impermeabile, ncepe un proces geologic dezastruos care culmineaz cu o alunecare de teren. Fenomenul ngrijortor este acela c apa nu acioneaz ca lubrifiant, ci ca separator ntre dou suprafee. n urma unui uragan sau unor ploi toreniale severe, cum au fost cele din anul 2005 din Romnia, cantiti i mportante de ap s-au infiltrat printre pietre. Acest fapt a creat o presiune care, n combinaie cu iarna friguroas a anulu i 2005-2006, ce a produs ngheul apei i apoi dilatarea acesteia ntre pietre, a favorizat, n cele din urm, procese ample de alunecri de teren i pietre. Mai nti, apa dizloc gresia i pietriul mrunt, dup care pietriul are tendina s pluteasc peste gresie. Dup un anumit ti mp, acesta ncepe s alunece. Blocarea accesului (internaional) pe Valea Oltului n perioada 1-12 ianuarie 2006 este un bun exemplu. Alunecrile de teren produc pagube nsemnate prin distrugerea oricror construcii care le stau n cale, precu m cele din satele i comunele situate la baza unor versani muntoi. Cu ct panta muntelui este mai abrupt, cu att alunecarea de teren va fi mai dezastruoas.

8.5.2 AL UNECRI DE TEREN DE TIP FLUID


n acest caz, ma terialul solid mpinge apa, care mtur totul n cale ase menea unui buldozer. n urma taifunului din noiembrie 2000 din Taiwan, care a adus 1 m de ap n 24 ore, satul Ho Dung a fost pur i si mplu ngropat n cteva zeci de secunde. Ploaia torenial reprezint un alt factor care, n co mbinaie cu taifunul, a generat diferite tipuri de alunecri de teren. Torente de noroi, pietre i gunoaie au mpins casele oamenilor n ti mpul nopii (mpreun cu ocupanii acestora) spre fundul vii. Puinele i mobile solide care au rmas, au fost ngropate n pmnt pn la nivelul acoperiului (aprox. 9 m fa de sol). 75

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

8.5.3 F ACTORUL ANTROPIC


Pe msur ce feno menele meteorologice devin tot mai severe, nelegerea proceselo r fizice care produc alunecrile de teren i posibilitatea prevenirii acestora ar putea s nu fie suficient pentru a salva vieile oamenilor. Din nefericire, factorul antropic favorizeaz apariia dezastrelor iar numrul acestora crete alarmant pe ntreaga planet. Un exemplu n acest sens este construcia barajelor i lacurilor de acumulare pe terenuri susceptibile de a genera alunecri de teren. Torentul de pietre poate alu neca spre baraj, punnd astfel n pericol vieile oa menilor.

8.5.4 F ACTORI NATURALI


Peste tot n lume, cercettorii menioneaz creterea numrului barajelor prbuite. Eli minnd toate cazurile n care barajele s-au prbuit datorit lucrrilo r de ntreinere deficitare sau a materialelor de construcie de slab calitate, ei au descoperit numeroase baraje care se prbuesc datorit aciunii unor factori naturali. Un aspect i mportant este chiar locul n care se gsete barajul. Un factor puin vizibil, a crui manifestare este i mprevizibil i i mpredictibil, l reprezint eroziunea din interiorul solulu i. Iniial, se creeaz plnii de eroziune (vezi schie), care favorizeaz apariia unor caviti. Sub aciunea forelor gravitaionale, pmntul de deasupra se poate surpa, formnd o cavitate n care se va aduna ap. La Universitatea Boulder din Colorado, experii ncearc s previn apariia breelo r sub baraje , studiind modul de formare a plniilor de eroziune. Cu ajutorul unei centrifuge uriae, se genereaz acceleraii de 200 ori mai mari dect cea a atraciei P mntului. Pe baza studierii unui model la scar redus al unui baraj, experii au realizat simulri co mputerizate care pot fi utilizate la prevenirea apariiei pln iilor de eroziune. ns problema schi mbrilor climatice introduce tot mai multe necunoscute n ecuaiile care stau la baza fenomenelor naturale. Uneori, un simplu canal de colectare a apei poate produce eroziune rapid, favoriznd pagube materiale importante. Pe msur ce mbtrnesc, construciile sunt supuse unor noi solicitri din partea factorilor naturali iar tiina va trebui s gseasc soluiile potrivite la aceste probleme. Multe baraje i diguri vor trebui nu doar reconstruite, ci mai ales reproiectate, iar lucrrile de reparaii i ntreinere vor trebui s fie efectuate mai des. 76

Cristian Mureanu

8.5.5 AL UNECRI DE TEREN F AVORIZ ATE DE F ACTORUL ANTROPIC


n Alpii Dolo mii din nordul Italiei, s-a construit un baraj impresionant. Ase menea barajului chinezesc Trei Defileuri, acesta se nu mr printre cele mai mari baraje din lume. Amintirea sa are ns o rezonan tragic pentru poporul italian. Combinaia nefast dintre arogan, incompeten i ignoran a contribuit la apariia celei mai dezastruoase alunecri de teren din istoria Europei. Construit n ur m cu 4 decenii la poalele muntelui Toc, barajul Vaiont si mbolizeaz ndrzneala uneori necugetat a omului de a concura cu natura. Astfel, n spatele barajului, a fost creat un lac de acumulare care a determinat eroziunea versanilor. Dezastrul de dimensiuni apocaliptice s-a produs n seara zilei de 9 octo mbrie 1963. Martorii supravieuitori au sesizat co mporta mentul neobinuit al animalelor domestice, n special al cinilor i pisicilor, care au fost foarte agitate pe durata ntregii zile. n jurul orei 22, o bucat uria de stnc s-a desprins din munte. n c teva minute, n tregul versant nordic al muntelui Toc s-a prbuit cu un zgomot asurzitor n lacul de acu mulare.

8.5.6 EF ECTE PRODUS E


a. Magnitudinea acestei prbuiri a creat cutremure de pmnt nregistrate de seismografele din toat Europa. b. Volumul de roc prbuit a creat un val de ap de 225 m nli me, care a depit barajul. c. O und de oc suplimentar s-a propagat prin aer, cu o for echivalent a dou bombe de tip Hiroshima. d. Alunecarea de teren s-a deplasat cu o vitez de peste 200 km/h. n opinia profesorulu i de geologie Franco Mantovani, blocul alunector a avut dimensiunile de 1 x 0,4 km. Barajul a rezistat i mpactului, mai puin satul Longarone care a fost ras de pe suprafaa pmntului (vezi fotografii), ceea ce a provocat 1910 victi me. Este i mportant de amintit supravieuirea miraculoas a 200 de persoane, reprezentnd ca. 10% din populaia satului. Franco Mantovani nu i poate explica viteza incredibil a deplasrii blo cului alunector, deoarece distana parcurs a fost egal cu nli mea muntelui, ceea ce nsea mn c fora de acceleraie necesar atingerii acestei viteze a fost i mpresionant. 77

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Not: Oare ce s-ar nt mpla dac un astfel de fenomen s-ar produce n mijlocul oceanului? Insulele Canare reprezint un exemplu clasic, care a fost analizat n detaliu n capitolul despre tsunami. Un eveniment recent, prea puin mediatizat, este cutre murul de 7,5 grade (recalculat ulterior la 7,1 grade) pe scara Richter, care s-a produs n sudul Oceanului Atlantic, lng insulele Sandwich, la 1 ianuarie 2006. Seismul a fost a fo st anunat de ctre Agenia Japonez de Meteorologie. Postul de televiziune Realitatea TV a prezentat ur mtoarele informaii: Epicentrul seismului, produs la ora 9 10, ora Romniei, a fost la 10 km adncime i 345 km sud-est de insula Bristol din arhipelagul Sandwich, teritoriu britanic situat n largul coastelor argentinie ne. De obicei, un cutremur de o asemenea magnitudine poate favoriza apariia unui val tsunami, dac se produce la mic adncime. Institutul American de Supraveghere Geologic a anunat c nu s-a produs tsunami, deoarece fenomenul a fost asociat cu o micare teluric pe orizontal. Ceea ce pare ngrijortor n acest caz este impactul mai puin vi zibil pe care unda de oc l-a produs asupra Insulelo r Canare, aflate ntr-o situaie de prbuire costal potenial. Analizele ulterioare, realizate prin intermediul sateliilor artificiali, ar putea aduce rspunsul la ntrebarea dac acest seism va grbi sau nu viitoarea prbuire din Las Palmas (Canare) i care este noua vitez de propagare a fisurii insulei. O ntrebare probabil fr rspuns este: cnd i unde va avea loc ur mtoarea alunecare sau prbuire de teren ?

8.6 REZUM A TUL CORESPONDENEI C U DAVID C RIC HTON


David Crichton este profesor la Centrul de Cercetri al Fenomenelor Climatice de Risc Benfield al Colegiului Universitii din Londra, expert i profesor la Centrul de Cercetare a Inundaiilo r a Universitii Middlesex, me mbru al Universitii Dundee i i mplicit al Societii Britanice de Hidrologie i a numeroase consilii guvernamentale i academice , al cror rol este reducerea i prevenirea riscului la inundaii, este totodat consilierul lui Sir David King la care se mai adaug nc alte cteva zeci de funcii ad ministrative. Cartea sa cea mai recent se refer la i mplementarea unui nou tip de construcii de cldiri i locuine capabile s reziste hazardelo r naturale : Adapting Buildings and Cities for Climate Change aprut la editura Architectural Press, Oxford, Anglia, 2005. Se poate afirma c David Crichton este o autoritate mondial n inundaii naturale. Interviul acordat prin e-mail evideniaz urmtoarele aspecte: 1. Precipitaiile masive de peste 200 l/m2 (din Ro mnia n vara anului 2005, de exemplu) i incendiile forestiere severe (din California 2005), la care se adaug factorul antropic (defriri), s-au soldat cu dispariia unor suprafee forestiere ntinse care, n co mbinaie cu precipitaiile din anotimpul rece, au favorizat apariia torentelor de noroi (i nu numai), mai ales ntr-un an guvernat de activitatea lui El Nio. Este binecunoscut faptul c defririle (din cauze antropice i naturale) favorizeaz eroziunea solului i alunecrile de teren. 2. Noul tipar cli matic (din Ro mnia i nu numai), care se presupune c se va repeta n 2006 aducnd noi dezastre, pare a fi corelat cu Oscilaia Nord-Atlantic, dar acest lucru este contestat de unii cercettori. 3. Inundaiile favorizeaz rspndirea unui numr tot mai mare de noi epidemii sau for me tot mai virulente ale unor epidemii cunoscute, mai ales n rile calde. Nu tiu dac cineva a luat n considerare cazul particular al gripei aviare, dar cel puin n teorie ar trebui considerat un risc potenial. afirm David. 4. n ceea ce privete riscul inundaiilor din anotimpul rece acesta este, n opinia lui David Crichton, chiar mai mare dect cel din anotimpul cald. Extre mele se vor accentua n anii ur mtori, 78

Cristian Mureanu astfel c iernile vor deveni tot mai u mede i verile tot mai secetoase. Schi mbrile cli matice vor afecta sever Anglia i o mare parte a Europei. Cele mai recente studii arat c, n ulti mii 50 ani, precipitaiile din sezonul rece s-au concentrat n evenimente extreme, astfel c 15% din totalul precipitaiilor de iarn au avut loc ntr-o perioad de 3 zile consecutive. n prezent, acest procent este de 30% i el va crete n ur mtorii 50 ani. 5. n ceea ce privete predictibilitatea condiiilor meteo cu cele mai bune computere i modele, aceasta este de cel mult 5 zile. De fiecare dat, cli ma evolueaz altfel dect modelele computerizate. David ne recomand un articol interesant: Pal mer,T.N., Rlsnen, J. Quantifying the risk of extreme seasonal precipitation events in a changing climate, Na ture, 2002, 415,.512-514. 6. Politicienii i oa menii de afaceri nu pot fi convini s i mplementeze o gndire i obiective pe termen lung. David spune: Singurele argumente ajuttoare pe care le vd eu sunt: ce anume le vei rezerva nepoilor votri? sau cum v va judeca istoria prin prisma aciunilor voastre?. 7. n ceea ce privete durata noului tipar climatic, David Crichton este de prere c evenimentele extreme vor continua cu intensitate crescnd, astfel c recordurile climatice vor fi btute de la un an la altul. Nici nu are rost s ne mai ateptm la o mbuntire a situaiei, ci mai degrab trebuie s ne readaptm cldirile, oraele i modul nostru de via ncepnd chiar din acest moment. E nevoie de zeci de ani pentru a schimba infrastructura i cldirile, aa c trebuie s finanm cercetarea n domeniul arhitecturii, a utilizrii pmntulu i, dar pe primul loc se situeaz cldirile . n acest sens, David Crichton reco mand tuturor cititorilor noua sa carte Adapting Buildings and Cities for Cli mate Change , care poate fi achiziionat de pe site-ul www.amazon.co m. 8. n final, David prezint puncte de vedere extreme, aparinnd unor cercettori de prestigiu, de exemplu: corelaiile ntre creterea nivelului apelor i intensificarea vulcanismului, susinute de Bill McGuire i ali 7 cercettori n lucrarea McGuire, W J, Howarth, R J, Firth, C R, Solow, A R, Pullen, A D, Saunders, S J, Stewart, I S, i Vi ta-Finzi, C . Correlation between rate of sea level change and frequency of explosive volcanism in the Mediterranean. Nature, 389, 473-476. O serie de articole alarmante semnate Thomas et al. din 2004 se refer la posibilitatea extinciei unor specii datorit schimbrilor cli matice.

8.6.1 PROI ECTUL CLI MATEPREDICTI ON.NET


n opinia cea mai su mbr posibil a unor cercettori, te mperatura medie global ar putea crete cu pn la 11 0C, adic dublu fa de ce s-a afirmat pn acum. Cercettorii au elaborat un proiect, denumit CLIMAT EPR EDICTION.NET care arat c nu exist un nivel de siguran al concentraiei de CO2 din atmosfer. Rezultatele studiului au fost publicate n revista Na ture.14 CLIMATEPR EDICTION.N ET este i numele unui soft care ruleaz la Universitatea Oxford i funcioneaz pe diferite nivele de compilare. Astfel, n locul utilizrii unui supercomputer, abonaii pot downloda programul care ruleaz on-line. ngrijortor este faptul c nu s-a gsit nici o me tod de a contesta rezultatele, deoarece fiecare computer ruleaz o simulare uor diferit, astfel c media celor 60.000 simulri efectuate de 95.000 abonai din peste 150 ri a condus la obinerea rezultatelor deosebit de ngrijortoare menionate. Si mulrile au drept obiectiv examinarea statistic a diferitelor concentraii de CO2 din atmosfer, ncepnd cu valoarea din perio ada preindustrial i pn la dublu l acestei valori, care s-ar putea atinge n jurul anilor 2050.14 Variabilele acestor simulri sunt procesele fizice, precu m extinderea fenomenului de convecie n norii tropicali, cel care conduce i distribuie cldura pe tot globul. Cea mai mic valoare simulat 79

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori pentru creterea temperaturii medii globale pn n 2050 este de 2 0C. Din miile de si mulri efectuate, nici una nu produce rezultate identice, astfel c proiectul for meaz n ansa mblu un tablou al celor mai probabile domenii de variaie a temperaturii medii globale, n baza datelor tiinifice existente. 14 Astfel, perioada de timp pe care o mai ave m la dispoziie depinde de intervalul n care se va atinge concentraia devastatoare de CO2, esti mat la un secol (cel puin). Eu cred c rezultatele acestui studiu sugereaz c nevoia noastr de a face ceva n vederea combaterii efectelor schimbrilor climatice este poate mai urgent dect orice altceva a afirmat o mul de tiin David Stainforth, conductorul proiectului ntr-un interviu acordat postului BBC News. El a mai adugat cu toate acestea, n situaia actual de dezvoltare tiinific , nu se poate defini un nivel de siguran al CO2 din atmosfer. 14 n cadrul unei ntruniri a comitetului International Climate Change Taskforce, cercettorul britanic Stephen Byers a artat c o concentraie de 400 ppm (pri per milion) CO2 ar putea fi periculoas. n prezent, concentraia este de 378 ppm i crete cu 2 ppm pe an (vezi grafic). Cu toate acestea, cercetri recente sunt pe punctul de a demonstra c C O2 de sorginte antropic nu are nici o legtur cu schimbrile climati ce, ceea ce nseamn c alte aspecte sunt mai ngrijortoare.

8.7 C ONC LUZII


Tot mai multe avalane i alunecri de teren lovesc orae care pn acum nu s-au mai confruntat cu ase menea fenomene. n fiecare an, numrul de victi me crete iar avalanele distrug cldiri situate la distane tot mai mari. Proporiile i complexitatea acestor fenomene sfideaz toate eforturile fcute pentru a le prevedea i controla. Pe m sur ce schi mbrile climati ce se accentueaz, avalanele i alunecrile de teren vor deveni tot mai agresive i periculoase. Cu toate acestea, avalanele i alunecrile de teren reprezint cel mai mic pericol dintre toate fenomenele studiate, datorit aciunii lor limita te ca distan. Not: n Ro mnia, meteorologii prevd apariia viscolelor de magnitudine mai mare, temperaturi sczute i ierni severe, mai ales n sudul i sud-estul rii. Referine bibliografice:
RIBOT, J.C., Introduction. Climate variability, climate change and vulnerability: moving forward by looking back (1996) WHITE, G.F., KAT ES, R.W., BURTON, I., Knowing better and losing even more: the use of knowledge in hazards management (2001) 3 ***, coresponden privat cu David Crichton, ianuarie 2006 4 ERLEY, Duncan, and KOCKELMAN W illia m J.., Reducing Landslide Hazards: A Guide for Planners. Chicago, Illinois: American Planning Association, Planning Advisory Service Report No. 359., 1981 5 FREED MAN, Jane L., Editor., Lots of Danger: Property Buyers Guide to Land Hazards of Southwestern Pennsylvania. Pittsburgh, Pennsylvania: Pittsburgh Geological Society, Inc. 1977. 6 GORI, Paula L., and BURTON William C.., Debris-F low Hazards in the Blue Ridge of Virginia. Reston, Virginia: U.S. Geological Survey, U.S. Geological Sur vey Fact Sheet 159-96. 1996. 7 MADER, George, THOMAS C. Vlassic, and Penelope A. Gregory., Geology and Planning: The Porola Valley Experience. Portola Valley, California: William Spangle and Associates, Inc. 1988. 8 MOR GAN, Benja min A., Gerald F. W ieczore k, Russel H. Campbell., Map of Rainfall, Debris Flows, and Flood Effects of the June 27,,1995, Storm in Madison County, Virginia. Reston, Virginia: U.S. Geological Survey, Geologic Investigations Series I-2623-A. 1999. 9 MURCK, Barbara Win ifred, BRIAN J. Skinner, STEPHEN C. Po rter., Dangerous Earth: An Introduction to Geologic Hazards. New York, N.Y.: John Wiley & Sons, INC. 1997. 10 NICHOLS, Donald R., and J. M. Buchanan-Banks.,1974. Seismic Hazards and Land-Use Planning. Reston, Virginia: U.S. Geological Survey, Geological Sur vey Circular 690, Fourth Printing,1980. 11 OLSH ANSKY, Robert B., and J. ROGER S David., Unstable Ground: Landslide Policy in the United States. Ecology Law Quarterly, Vol. 13, No. 4. 1987. 12 PITT SBURGH, City of. n.d. City of Pittsburgh Zoning Ordinance. LS-O, Landslide-Prone Over lay District. no. 906.04. Pittsburgh, Pennsylvania: City of Pittsburgh, Pennsylvania. 13 RAD BRUCH-HALL, Dorothy H., Roger B. Colton, William E. Davies, I vo Lucchitta, Betty A. Skipp, and David J. Varnes., Digital compilation by Johnathan W. Godt.,1997. Digital Representation of Landslide Overview Map of the Conterminous United States. 1982. 14 ***, http://climateprediction.net/project.php
1 2

80

Cristian Mureanu

9. INUNDA IILE
9.1 INTRODUC ERE
Inundaiile reprezint una dintre cele mai distrugtoare fore ale naturii. Costul inundaiilor din anul 1993 a fost fr precedent n Statele Unite: peste 14 miliarde dolari n 9 state i 48 mori . Magnitudinea exagerat a acestor fenomene se datoreaz schi mbrilor climatice abrupte din ultima perioad.1,2,3 Exist tot mai multe dovezi care sugereaz c inundaiile din anul 1993 nu au fost un caz izolat. Oa menii de tiin sunt convini c acestea fac parte dintr-un tipar global, n care inundaiile devin din ce n ce mai severe. Multe ri suport pentru prima dat inundaii de o asemenea magnitudine. Cum se tie, n ulti mii 100 ani, inundaiile au produs peste 1.000.000 victime. Musonii au nceput s se manifeste neregulat i cu intensitate crescnd. Dac acest tipar va continua, inundaiile catastrofice vor deveni un fapt aproape cotidian. 1,2,3

9.2 C LA SIFICA RE
n funcie de factorul care le determin i durata de manifestare, inundaiile se mpart n mai mul te categorii.

9.2.1 INUNDAII S PONTANE


Acestea sunt cele mai periculoase. Ele lovesc fr avertisment, producnd pagube imense. Inundaiile spontane au loc atunci cnd o cantitate uria de ap se revars brusc. Cele mai multe inundaii spontane dureaz doar cteva ore, dar ele distrug totul n cale. Inundaiile spontane se mpart, la rndul lor, n dou categorii.

9. 2. 1. 1 I NU N D A I I D E C OA ST
n acest caz, apa vine dinspre mare i distrugerile sunt datorate cantitilor foarte mari. 9 .2 .1 .1 .1 ME CAN IS MUL D E F OR MAR E Inundaiile spontane de coast sunt dificil de prezis. Un singur val uria este sufi cient pentru a produce dezastre. Principala cauz a deceselor nu este necul, ci hipotermia. n anul 1953, ambele regiuni de coast ale Mrii Nordului s-au revrsat spre Anglia i Olanda, ucignd 307 oameni, dintre care 58 pe insula Canvey. Cauzele adevrate ale fenomenului se aflau ns la o distan de 600 km.1,2,3 Astfel, n noaptea de 30 ianuarie, o furtun teribil se apropia dinspre Islanda. Vnturi puternice au mpins apa spre Marea Nordului. Ochiul furtunii se prezenta ca o zon de joas presiune, care a determinat ridicarea apei mrii asemenea unei cupole. La 31 ianuarie, furtuna s-a deplasat spre sud, transportnd cupola uria de ap spre rm, micare favorizat i de flux. 81

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori n ti mp ce o furtun obinuit creeaz valuri de 3-5 m, un ciclon poate dubla aceste valori. Ciclonul se formeaz n largul oceanelor ntr-o zon cald. Cldura soarelu i crete evaporarea i determin astfel apariia norilo r, genernd o reacie vertical n lan. Cu ct marea este mai cald, cu att reacia este mai accentuat iar rotaia pmntului poate genera un ochi al furtunii. O furtun are propriul su sistem meteorologic, evolund n baza unor legi prea puin cunoscute. 1,2,3

9. 2. 1. 2 I NU N D A I I C ON TI N EN TA L E
n acest caz, apa provine de la ploile toreniale i rurile care ies din matc. 9 .2 .1 .2 .1 CARAC TER I STIC I 1.Viteza torentului (poate fi cuprins ntre 10 i 100 km/h); 2.Intensita tea torentului (poate varia de la civa m/s la peste 5000 m/s); 3.Predictibilitatea foarte redus (de cel mult cteva ore n avans); 4.Capacitatea de a nela prin aparene (inundaia apare uneori n zone mult mai ndeprtate de cele unde s-au semnalat precipitaii); 5.Lichefieri de teren; 6.Prbuiri ale unor versani (mai rar); 7.Alunecri de teren (care apar pe neateptate, uneori dup cteva zile). 9 .2 .1 .2 .2 E FEC TE IM EDI ATE a) Contaminarea apei potabile ; b) Distrugerea infrastructurii (poduri, diguri, drumuri, osele, case, cldiri etc.); c) Apariia epidemiilor; d) Apariia hipotermiei, principala cauz de deces; e) Apariia invaziilor de insecte iubitoare de ap (nari, broate, rme, e tc.); f) Incendii (mai rar) provocate de scurtcircuite electrice. 9 .2 .1 .2 .3 CAZU IS TIC n anul 1972, n Rapid City ( S.U.A.) , a avut loc cea mai devasta toare inundaie spontan de tip continental. Practic, oraul a trebuit mutat. Inundaia de la Rapid City a avut toate caracteristi cile unei inundaii spontane. Ea s-a declanat la doar cteva ore dup apariia primelor semne, fcnd imposibil evacuarea locuitorilor. 1,2,3 Cele mai multe inundaii spontane apar n zonele montane, care ofer condiii optime producerii furtunilor. Vntul mpinge aerul cald i uor spre piscuri. Pe msur ce aerul urc pe 82

Cristian Mureanu munte, el se rcete. Vaporii se condenseaz, for mnd nori care provoac ploi. Adesea, furtunile se formeaz ntr-o succesiune rapid, concentrnd ploaia ntr-o zon ngust. Un alt exemplu notoriu este inundaia din Cardoso (Italia, 1996), cnd nivelul precipitaiilor a atins 38 cm n 6 ore. n doar 30 minute, nivelul apei n ora a crescu t cu 1,80 m. n acest ti mp, i fcea apariia un nou pericol. Resturile aduse de ap au blo cat pentru un timp curgerea acesteia; acu mulrile formate astfel au avut ulterior efecte i mai devasta toare. Cnd primele valuri uriae au ajuns n Ponte Stazze mese, ele au adus resturi din Cardoso. Oraul a fost co mplet i zolat. 1,2,3 Atunci cnd plou torenial n regiunile montane, apa e reinut de sol, fiind eliberat ulterior treptat. In mod nor mal, solul este meninut pe loc de rdcinile copacilor. Roca poroas de calcar are proprie ti absorbante. Studiile efectuate la faa locului au artat c ntregul ecosistem era bine ntreinut i funcional, dar a plouat att de mult nct solul a fost luat de ap mpreun cu copacii i rocile de calcar. Rocile s-au fragmentat n bolovani care au alu necat periculos n vale; astfel, relieful, care a avut iniial un efect protector, a devenit periculos.

9. 2. 1. 3 I NU N D A I I SPON TA N E M I X TE
Un caz neobinuit de inundaie spontan mixt de coast i continental a avut loc n 1999, cnd uraganul Mitch s-a apropiat de Marea Caraibilor. El s-a ndreptat spre Honduras. unde a stagnat ntrun mod curios i neateptat. Ploaia dezlnuit a adus 1500 cm ap n 48 ore. Rurile au dislocat dealu ri ntregi, modelnd un peisaj apocaliptic.1,2,3 Orae ntregi din Honduras au fost terse de pe hart. Dei inundaiile spontane dureaz de obicei cteva ore, uraganul Mitch a mai adus inundaii persistente. Ploaia a continuat s cad, pn ce nivelul precipitaiilor a ajuns la 400 cm. Zonele ocolite temporar de inundaiile spontane au fost lovite de inundaiile persistente, produse de revrsarea rurilor. ntregul stat a ajuns sub ap, n ti mp ce elicopterele militare nu mai fceau fa calami tii (vezi foto). 1,2,3 83

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

9.2.2 INUNDA II LENTE


9.2.2.1 MANIFES TARE
Inundaiile lente au loc dup o perioad mai mare de ti mp. Ele pot fi prezise cu multe zile n avans i se manifest lent. n a cest caz, riscurile sunt mai mici n ceea ce privete victi mele i pierderile materiale. Uneori, inundaiile survin dup cteva sptmni sau luni de la producerea factorului generator.

9.2.2.2 CAZ UIS TIC


Dup un viscol teribil n statul Dakota de Sud ( S.U .A.), stratul de zpad depus a fost dublu fa de cel normal. Peste dou luni, trecerea brusc de la temperaturi sczute la temperaturi ridicate a provocat topirea brusc a zpezii, urmat de inundaii. Acestea au avut i alte consecine neateptate, precum incendii de proporii provocate de scurtcircuite electrice.

9.2.3 INUNDA II A TIPIC E


Ele sunt deter minate de aciunea asociat a unor factori diferii. Unele sunt provocate mai ales de taifunuri, cicloane sau tornade iar altele de erupii vulcanice.1,2,3 Un caz ngrijortor, care se afl n atenia cercettorilor, este cel provocat de un vulcan n Islanda.(vezi foto stnga) La 30 septembrie 1996, vulcanul Loki, acoperit de 1 km ghea i considerat stins de sute de ani, a erupt violent. Gheaa s-a topit instantaneu n interiorul craterulu i i s-a forma t un lac uria. Datorit grosimii stratului de ghea, combinat cu incapacitatea de a prezice o erupie vulcanic, violena i i mpactul acestor inundaii nu au putut fi anticipate. n 7 zile, apa din lac a spat n roc 50 km de tunele subterane, revrsndu-se apoi n ocean.

9.2.3.1 INUNDAII DE NOROI


Un tip mai rar de inundaii atipice sunt cele de noroi, care apar mai ales n zonele montane predispuse alunecrilor de teren. La 19 iunie 1996, la nord de Pisa (Italia) s-a declanat o ploaie torenial. Inundaia a antrenat foarte mult pamnt i noroi, astfel nct torentul a devenit vscos, fiind format din bolovani, noroi, i trunchiuri de copaci. (vezi i cap. 7.2.3.3) Nivelul aluviunilor depuse a atins n unele sate din zon nlimea de 9 m, acoperind casele pn la etajul 3 (vezi foto stnga jos). 84

Cristian Mureanu

9.2.4 A LTE TIPURI DE INUNDA II


Fr a intra n detalii, aminti m inundaiile musonice, inundaiile de lahar (din erupii vulcanice), care pot fi asociate i cu alte manifestri. De ase menea, inundaiile pot s apar ntr-un complex de hazarde naturale care afecteaz o localitate sau un teritoriu, combinaiile de acest gen avnd deseori urmri catastrofale.4,5,6

9.2.4.1 INUNDAII CU I NCENDII


Zona de vest a S.U.A. i Canadei a fost marcat de cea mai cu mplit iarn a secolului. Pri mvara, razele solare topesc rapid zpada, astfel c depunerile abundente se transform brusc n inundaii record. n finalul ultimei ere glaciare, ghearii au format valea actual a rului Red River mpreun cu un lac glaciar care acoperea poriuni din Minnesota, Dakota de Nord i Manitoba. ntre timp , lacul a disprut lsnd n urm doar o albie mic, dar cnd precipitaiile sunt abundente, vechea albie a rului se umple rapid. Problema este c rul curge pe un teren orizontal ntre Fargo i Winnipeg, astfel c el se poate extinde n orice direcie. Inundaia produs de Red River a fost favorizat de topirea ultrarapid a unui cub de ghea uria. Canadienii au fost inundai la scurt ti mp

dup evenimentele de la Grand Forks. Pentru a contracara efectele dezastrului, s-a desfurat cea mai a mpl operaiune militar pe timp de pace din istoria Canadei. n ciuda faptului c s-a prevzut inevitabilul, inginerii din Grand Forks au dinamitat podurile de ghea pentru evitarea acumulrilor mari de ap, dar aceast aciune a permis rului Red River s ias din matc. Unii locuitori care aveau experie na inundaiilor anterioare, i-au construit casele cu pn la 18 m peste nivelul rului, adic dublul valorii celui mai mare nivel atins vreodat. Dar, n anul 2003, cota apelor a depit 18 m.

85

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Toate casele au fost inundate n afar de una singur, construit exact la 18 m peste cota normal a rului. Mai mult dect att, casa a fost dotat cu 16 pompe care puteau evacua 3 milioane de litri de ap pe zi. De ase menea, fa milia n cauz avea i un generator de curent care a funcionat 2 sptmni, ti mp n care oraul a rmas n pan de energie . Denumit de ctre geologul Donald P. Schwert de la Universitatea Dakota inundaia secolului, aceasta a fost favorizat de topirea prea rapid a unei cantiti uriae de ghea. Mai mult dect att, inundaia a devastat oraul Grand Forks, unde au aprut brusc cele mai mari incendii din istoria localitii. Cldirile artau (vezi setul de poze) ca cele bombardate n al doilea rzboi mondial. Dup cteva ore de la izbucnirea incendiului, centrala de ap potabil a rmas fr presiune. Dei toate cldirile au fost inundate, ele au continuat s se aprind una dup alta. Aceasta a fost cea mai bizar co mbinaie nefast din istorie: incendii i inundaii devastatoare, lsnd n urm un peisaj apocaliptic. Incendiile i inundaiile s-au intensificat timp de o sptmn iar apele din nordul oraului s-au revrsat cu o for uria.

9.3 FENOM ENUL EL NIO

n opinia climatologului Kevin Trenberth de la Centrul Naional pentru Studiul Atmosferei (ENCOR), Boulder, Colorado, care studiaz clima de peste 20 ani, schi mbrile majore observate n prezent reprezint rezultatul direct al unui fenomen cunoscut sub nu mele El Nio . 4,5,6 Acesta creeaz schi mbri majore n cele mai active siste me cli matice de pe glob. La tropice, el

86

Cristian Mureanu provoac secet, n ti mp ce n alte zone determin inundaii severe. Siste mul clima tic mondial are drept vehicul apa evaporat din oceane. Norii formai sunt transportai de vnt n jurul globului. 4,5,6 O zon cu ap cald din centrul Pacifi cului este esenial pentru acest proces. Uneori, din motive care nu sunt pe deplin elucidate, aceast zon se deplaseaz i tulbur atmosfera de deasupra sa, genernd mari schimbri cli mati ce pe ntreg globul. Fenomenul se numete El Nio. 4,5,6 O dat la ci va ani (iniial 20, apoi 10 i, mai recent, la doar 3-4 ani), El Nio declaneaz schimbarea brusc a sensului de deplasare al curentului termosalin din Pacific. n cadrul laboratorului de la Encor, cercettorii au si mulat co mporta mentul lui El Nio. Pri mele efecte observate sunt reprezentate de creterea ritmului de evaporare a apei. Umiditatea din atmosfer este transportat mii de km pn cnd ajunge s fie angrenat ntr-o furtun tropical, tornad, ciclon, viscol etc. Ploaia e mai cald dect de obicei, aspect interesant observat n mul te ri. Ploile de altdat, benefice i eseniale pentru agricultur, sunt acum nlocuite de ploi toreniale, care genereaz inundaii catastrofice. ns influena lui El Nio se extinde dincolo de furtunile singulare. 4,5,6 El Nio schi mb co mplet direcia marilor siste me cli matice pe glob. Acestea intr n conflict unele cu altele, n locuri complet neateptate, genernd efecte stranii i fenomene meteo bizare localizate pe ntreaga planet. 4,5,6

9.3.1 EL NIO I CAZUL MONTREAL 1998


n iarna anului 1998, unul dintre cele mai ciudate fenomene a lovit oraul Montreal (Canada), o metropol complex i supertehnolo gizat. Iarna anului 1998 a adus un deluviu de ghea, care a fost pe cale s distrug oraul n ntregime. 4,5,6 Totul a nceput luni 5 ianuarie , cnd ploaia czut a ngheat imediat, datorit temperaturii de 41C la sol. Gheaa a nceput s se acumuleze treptat, strat dup strat.

87

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori A doua zi, centrul oraului a fost nchis. n a treia zi, stlpii de nalt tensiune au cedat sub greutatea gheii i s-au rupt n buci. Oraul Montreal a rmas fr electricita te. Din cauza frigului intens, oamenii au fost obligai s i nclzeasc locuinele cu alte resurse, precum le mnele. Acestea ardeau ntr-o atmosfer srac n oxigen, formnduse monoxid de carbon, ceea ce a provocat cteva decese. Pn la 12 ianuarie, au fost consemnate 10 decese prin hipotermie i 5 decese n incendii datorit unor improvizaii n siste mul de nclzire. Muli oa meni au fost salvai din maini i garaje, unde ncercau disperai s se nclzeasc. Pri marul a deschis adposturii, dar problemele erau departe de a fi rezolvate. La 6 ianuarie , rezervele de ap erau aproape epuizate dar, n acest ti mp, incendii devastatoare au pus stpnire pe oraul asediat de ghea i pompierii au rmas fr ap n cisterne. Dup aproximativ 10 zile de friguri nprasnice, locuitorii oraului au ncercat s foloseasc, tot mai des, mijloace de nclzire improvizate al cror rezultat au fost incendiile. Acestea s-au declanat mai ales noaptea. cnd focul a rmas nesupravegheat, ceea ce a fcut munca po mpierilor i mai grea. La 14 ianuarie, premierul statului Quebec a propus evacuarea n mas a oraului. Peste 15.000 soldai au fost instruii s pregteasc planul de evacuare, dar populaia Montreal-ulu i era de peste 1.5 milioane locuitori. 4,5,6 Cu toate cele 4 poduri blocate i un singur tunel de acces, oraul era inut ostatec de furtun. n cele din urm, vremea a nceput s se schi mbe i locuitorii au putut s i reia viaa normal. 88

Cristian Mureanu

9.3.2 EXPLI CAI A TII NIFIC


Fenomenul El Nio din 1998 a fost neobinuit de intens. El a mpins frontul cald tropical foarte mult spre nord. n acelai ti mp, frontul rece arctic a cobort spre latitudini neobinuit de joase. Cele dou mase de aer s-au ciocnit deasupra oraului Montreal, dar aerul cald, mai uor i mai rarefiat, a fost mpins deasupra celui rece, mai greu i mai dens, a flat la sol. Ploaia a nceput s cad din stratul cald n cel excesiv de rece. Dei picturile de ap s-au rcit foarte mult, ele nu au avut ti mpul necesar de a se transforma n zpad. La atingerea solului rece, acestea s-au transformat brusc n ghea. Ti mp de dou sptmni, aceast furtun de ghea a aruncat unul dintre cele mai moderne orae din lume n condiii de Ev Mediu. Dovezile tiinifice sugereaz c El Nio se produce de sute sau poate mii de ani. Dar adunarea datelor despre El Nio din ultimii 150 ani a oferit cercettorilor o surpriz. Cele mai intense fenomene El Nio au avut loc n ulti mii 20 ani. Se consider c aceste manifestri ar putea fi generate de factori naturali, dar nu se cunoate suficient de bine istoria fenomenului El Nio din trecutul mai ndeprtat. Alte opinii sugereaz c prezena n atmosfer, n ulti mii 20 ani, a gazelor cu efect de ser datorate activi tii antropice, ar putea fi un factor generator, dar acest fapt se afl nc n dezbatere. Se esti meaz c nclzirea global va produce fenomene El Nio tot mai intense i mai frecvente, dar aceast ipotez nu a fost confir mat. 4,5,6

9.3.3 CONS ECI NE N VII TOR


El Nio va avea efecte tot mai grave n viitorul apropiat. O furtun sau o inundaie, care n trecut se manifesta o dat la 100 de ani, tinde s se manifeste acu m n fiecare an. El Nio devine tot mai violent, deoarece nclzirea global se accelereaz. Se presupune c exist i alte cauze. Odat cu creterea temperaturii globale, dou aspecte arat c El Nio este un feno men real. Acestea sunt: topirea ghearilor i faptul c oceanele se nclzesc mai mult n adnci me i se dilat, contribuind la creterea nivelu lui apelor. 4,5 n ulti mii 100 ani, nivelul oceanelor a crescut cu 15 cm i se prevede c va mai crete cu 60 cm n urmtorii 100 ani. Va crete i numrul furtunilor i ploilor, care vor deveni tot mai neregulate, mai intense i de durat mai mare, dar acest fapt nu se poate cunoate cu certitudine. Oa menii de tiin sunt convini c vo m avea parte de inundaii i secete deosebit de severe iar furtunile i vor mri magnitudinea. Pare o perspectiv sumbr, dar trebuie s o acceptm i s o nelegem. Nu se poate prezice n ce zone vor cdea mai multe precipitaii dar, la modul general, se poate afirma c ele ar putea fi catastrofale.6 Not: Apreciem c n Romnia, n anul 2005, s-au semnalat inundaii de tipul continentale rapid e, de magnitudine medie spre mare. n ciuda unor exagerri din media , suprafaa terenurilor inundate nu a depit 10%, ceea ce nseamn ca 1 milion ha (sursele oficiale menioneaz doar 200.000 ha) iar numrul victimelor a rmas relativ modest. n zona litoralului, ne putem atepta la producerea unor inundaii de coast, cauzate de furtunile tot mai violente care se formeaz n largul Mrii Negre. Referine bibliografice:
TREN BERTH, K. E., El Nio, Southern Oscillation, Chapter 6 of: Climate Change, Developing Southern Hemisphere Perspectives Ed itors: T. G iambelluca and A. Henderson-Selle rs. John Wiley & Sons Ltd. (1996) 2 TREN BERTH, K. E., What's happening to El Nio? 1996 Book of the Year. Encyclopaedia Br itannica (1996) 3 TREN BERTH, K.E., F ASULLO J. & SMITH, L.., Trends and variability in column-integrated atmospheric water vapor. Clim. Dyn., accepted paper, (2005) 4 TRENBERTH, K. E., MO ORE B., KARL T. R., & NO BRE C., Monitoring and prediction of the Earth's cli mate: A future perspective. J. Climate, (CLIVAR special issue), submitted. (2005) 5 TRENBERTH, K. E. & SHEA, D. J, Relationships between precipitation and surface temperature. Geophys. Res. Lett., 32, L14703 (2005) 6 *** coresponden privat cu David Crichton, ianuarie 2006
1

89

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

10. INCENDIILE NATURALE


Fenomenul nclzirii globale se resimte cel mai bine prin creterea ngrijortoare a numrului de incendii naturale, mai ales n ultimii 15 ani. Uneori, amploarea acestora depete orice limite i maginabile. Incendiile de proporii pot avea, pe lng pagubele produse, un impact psihologic major.1 Atunci cnd Alaska a nceput s se nclzeasc, au ars milioane de hectare de pdure, ntunecnd sau colornd cerul pe suprafee extinse. La sud de Ontario, oamenii care au putut observa de aproape incendiu l din 25 septembrie 1950, au comparat feno menul cu diverse semne apocaliptice. Lumina soarelui descompus de numeroasele componente ale smogului a creat efecte senzaionale. Dac, n unele zone, cerul se ntuneca aproape complet (n plin zi), n alte zone acesta era verde sau rou. Culoarea roie, care a persistat ti mp de o zi , a provocat localnicilor stri de iritascibilitate i nclinaii spre violen, verdele a indus stri uor euforice, iar negrul a fost considerat un semn apocaliptic, favoriznd creterea numrului de enoriai.1 n realitate, incendiile din Alaska din ultimii ani sunt un se mn c planeta se nclzete cu repeziciune. Cel mai recent feno men petrecut n vara anului 2005, n Spania (si multan cu inundaiile din Romnia), este fr precedent n istoria acestei ri. Aproape jumtate din pdurile spaniole au ars n cele 3 luni de secet cu mplit.1 90

Cristian Mureanu

10.1 C LA SIFICA RE
Incendii de tufiuri Incendii forestiere de coronament

10.1.1 CAZ UL COOKED CI TY


n prezent, oamenii de tiin au ajuns la concluzia c incendiile naturale trebuie lsate s ard, deoarece reechilibreaz biosfera, excepiile fiind cele n care acestea ar amenina viaa oamenilor i gospodriile acestora. Ti mp de cteva spt mni din vara anului 2003, incendiile au fost lsate s ard n Parcul Naional Yellowstone. Doar cnd flcrile mistuitoare au ajuns la Cooked City (oraul fript!), pompierii au pornit un incendiu de stopare care ar fi trebuit s protejeze localitatea. Dar incendiul i-a schimbat brusc direcia, devenind o ameninare. Locuitorii nu avut de ales dect s se pregteasc pentru dezastru.

Acest fapt a generat noi controverse cu privire la neintervenia n incendii naturale. Comporta mentul bizar al incendiilor Parcului Naional Yellowstone din ultimii ani a ridicat mari semne de ntrebare. Incendiile au fost declarate oficial drept periculo ase , astfel c a nceput lupta cu focul, pentru care s-au investit 2 milioane dolari pe zi. Pentru controlarea incendiu lui au fost necesare echipamente militare sofisticate i peste 2000 soldai care s le manevreze. 91

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

10.2 VITEZ DE DEPLA SA RE


Este o funcie direct dependent de viteza vntului, astfel c incendiile se pot propaga cu viteze de peste 100 km/h, iar aria de rspndire poate fi local sau global (pentru scurt timp).

10.3 FAC TORI GENERATORI


Pdurile sunt mai susceptibile la incendii din cel puin 3 motive: 1. nclzirea global; 2. Ari a prelungit, combinat cu furtuni intense i descrcri electrice; 3. Creterea densitii de vegetaie pe sol, ca ur mare a faptului c aceasta nu a ars n incendiile anterioare n care a intervenit omul fr o nelegere adecvat. Mark Mullenix, specialist n incendii naturale de vegetaie din Colorado, susine ideea realizrii de incendii controlate. Incendiile se produc n dou situaii posibile: A. Incendii declanate de descrcrile electrice din atmosfer (iar acestea trebuie lsate s ard att timp ct nu a menin viaa i gospodriile oamenilor); B. Incendii produse de om pentru a izola vegetaia susceptibil s ali menteze un potenial incendiu major. Incendiile naturale de vegetaie fac parte dintr-un ciclu natural de rennoire i regenerare. Pdurile au ars de mii de ani i vor continua s ard, dar ele s-au adaptat acestor fenomene. Pentru John Varley, eful Staiei de Cercetare din Yellowstone, incendiile devastatoare din 1998 - 2003 confirm faptul c Parcul a fost programat, prin legi naturale, s ard la fiecare 250 ani. n opinia sa, incendiile din aceast perioad au ars o pdure ce luase fiin n secolul 18. (vezi paragraf 10.8)

10.4 A PREC IERI ERONA TE ALE EVOLUIEI FENOM ENULUI


Acestea se datoreaz faptului ca vntul are n permanen tendina de a-i schi mba direcia, deoarece aerul este supranclzit i creeaz turbioane. Din acest motiv, evoluia incendiilor este impredictibil.

10.5 TORNA DE DE FOC


Acestea pot aprea datorit diferenelor foarte mari dintre temperatura aerului din zon i a aerului cuprins de flcri. Tornadele de foc se pot deplasa rapid , incendiind tot ceea ce poate fi mistuit de flcri. Ace ste tornade pot evolua cu viteze de peste 100 km/h avnd nli mi de peste 150 m i diametre cuprinse ntre civa m i 100 m. Un fenomen straniu s-a manifestat la 17 august 1958 n British Columbia din Canada, cnd aria dogoritoare a aprins pdurea din apropiere. n jurul amiezii, incendiul a scpat de sub control, ameninnd proprietile unor fermieri. Po mpierii i localnicii au fost neputincioi n faa naturii i s-au retras spre un pru. Deodat, un grup de brazi de 12 m nli me sa aprins cu zgomot ca de explozie. 92

Cristian Mureanu Energia caloric dezvoltat a creat o tornad de foc, care s-a ndreptat cu vi teza de 30 km/h spre grupul de pompieri cu zgomotul asurzitor al unui tren de marf. n drumul ei, tornada a devastat ferma, ridicnd n aer, la peste 500 m nli me, mai multe baloturi de fn, cntrind ntre 30-50 kg. Dar cum a fost posibil ca un incendiu de pdure s genereze o tornad? n opinia meteorologului Bob Cormier, incendiile naturale sunt interesante prin faptul c i creeaz propriu l sistem cli matic. Un incendiu creeaz o zon foarte fierbinte, comparativ cu aerul din jur. Aerul cald mai uor va ncerca s se ridice, favoriznd apariia premizelor pentru dezvoltarea unei tornade, un mecanism care deplaseaz masele de aer . Dei tornadele de foc sunt rare n Canada, n comparaie cu alte zone de pe continent, ele pot s apar n cele mai neateptate locuri i n cele mai bizare condiii, de cele mai multe ori cu consecine dramatice.

10.6 POLUA RE I EFEC T DE SER


Incendiile mari pot produce cantiti i mpresionante de gaze cu efect de ser n atmosfer.

10.7 M ETODE DE C OM BATERE A INC ENDIILOR


Crearea de gropi cu buldozere. Detonarea unor cabluri pe baz de fulminai. Fluctuaiile foarte mari ale te mperaturii aerului favorizeaz apariia vnturilor neateptate, care conduc focul cu mare vitez. Modele computerizate avansate (vezi foto) si muleaz propagarea unui incendiu natural n condiiile n care acesta a scpat de sub control. Cu toate acestea, incendiul de la Yellowstone a cul minat ntr-o s mbt, nu mit de pompieri smbta neagr , cnd vnturile au atins viteze de 110km/h i flcrile aveau nlimea de 90 m. Incendiile din 2003 nu au putut fi oprite prin nici un fel de mijloace. Ravagiile au continuat timp de 4 luni. n ciuda eforturilor depuse de 25.000 oameni, incendiul s-a stins numai dup sosirea brusc a ninsorii. Au ars peste 500.000 ha pdure, care totalizeaz aproximativ 1/5 din suprafaa total a parcului. n Canada i Alaska, incendiile produc pagube similare. Dar pentru moment, aceste modele nu sunt utile. ncepnd cu anul 1996, incendiile naturale de pe teritoriul S.U.A. au devastat peste 2 ,5 milioane ha teren i au fost considerate cele mai teribile din ultimii 30 ani. S-au cheltuit 500 milioane dolari pentru a se afla rspunsul la ntrebarea: cnd trebuie s intervin pompierii i pentru ct ti mp? Dar cu toate acestea, rspunsul ntrzie s apar. 93 1. 2.

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

10.8 A DA PTA REA UIM ITOA RE A NA TURII


Din punct de vedere ecologic, incendiile sunt benefice deoarece cenua vegetaiei arse devine ngrmnt natural pentru cea viitoare. De altfel, plantele au diverse strategii de supravieuire la incendii. Pinul Lodgepole din Yellowstone are un siste m ingenios de a-i rspndi seminele. Supranumit i arborele focului, existena sa depinde de prezena incendiilor. Conurile sale se deschid doar la 140 0C i se mprtie se minele. La cteva minute dup ce conurile sunt atinse de flcri i unii copaci sunt mistuii, ntreaga pdure este rensmnat (vezi fotografia conurilor). n opinia unor cercettori precum John Varley, incendiile naturale sunt o metod prin care natura se rennoiete. Serviciile forestiere ale S.U .A. i Canadei au iniiat un program de micorare a densitii copacilor pe unitate de suprafa n scopul reducerii riscului la incendii dar chiar i aa, doar o mic parte din arealul forestier ar putea beneficia de aceast cosmetizare . Cu toate acestea exist i o problem: intervenia o mului poate strica un echilibru natural prin care pdurea se reface mult mai bine n ur ma incendiilor i atacurilor de insecte duntoare, dect n lipsa acestora. Cele 3 fotografii realizate n Parcul Naional Bitterroot dovedesc faptul c refacerea pdurii de pini pinderosa a mrit densitatea acestora de 15 ori n ultima sut de ani, astfel c pe o suprafa de 0,4 ha cresc ca. 500 copaci, n loc de 25-35, n condiii nesntoase i cu riscul de a fi distrui de incendii. Condiiile de secet n combinaie cu tendina de a stinge incendiile naturale, vor favoriza creterea vulnerabilitii la incendii, iar acestea vor fi din ce n ce mai severe. n concluzie, copacii nu trebuie protejai pentru a crete densitatea masei le mnoase pe unitate de suprafa, iar incendiile naturale nu trebuie oprite, dect n zonele cu habitat uman. Cercettorii de la Universitatea de Stat din Oregon au ajuns la concluzia c schimbrile climatice ar putea favoriza creterea masei lemnoase a pdurilor i intensificarea incendiilor naturale. Acestea vor mri gradul de poluare a atmosferei cu gaze cu efect de ser i aerosoli. Peste 80 milioane ha de pdure se afl sub riscul incendiilor naturale. Cu toate acestea, incendiile naturale sunt necesare. 94

Cristian Mureanu

10.9 INC ENDIILE I EL NIO


Energia unui ciclu El Nio este enorm. Acest fenomen a menin viaa a milioane de oameni de pe glob. n Australia, incendiile de arbuti ating proporii devastatoare. Cnd apele calde ale Pacificului se ndeprteaz de Australia, cli ma trece prin fenomene bizare abrupte, dup spusele meteorologulu i John McBride. Fenomenul El Nio pare responsabil de secete cumplite, care cuprind ntregul continent australian. Contrastul dintre pmntul uscat i aerul umed al oceanului favorizeaz apariia vnturilor de mare intensitate. Condiiile care declaneaz aceste incendii devastatoare sunt asociate cu aerul uscat i cald, respectiv cu vnturi de mare intensitate. n ciclul de 2 ani din perioada 1982-1983, El Nio a provocat indirect moartea a mii de oameni.

S-a menionat i mposibilitatea de a-l prezice sau detecta nainte de a fi mult prea trziu. Din punct de vedere paleoclimatic, trecutul lui El Nio este studiat cu ajutorul co mpoziiei bulelor de aer din ghearii arctici, care reprezint o adevrat arhiv a climei planetare. Mostrele analizate sugereaz c El Nio ar putea atinge curnd proporii catastrofale, dar modelele climatice existente i datele statistice sunt contradictorii (vezi cap. Cercetare i cercettori). 95

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

10.10 C ONCLUZII
n ulti mii ani, condiiile atmosferice au devenit instabile iar nclzirea global i face si mit prezena (pentru detalii suplimentare vezi cap.23).

Din punct de vedere al observatorului uman, incendiile naturale sunt imprevizibile, dar pentru natur ele reprezint o lege veche de mii de ani, aa dup cum i schimbrile cli matice sunt un proces natural (n care omul a intervenit nu fr consecine). Se fac eforturi pentru a descoperi cele necesare asigurrii habitatului ntr-un mediu dominat de o per manent schimbare i transformare. Incendiile naturale reprezint doar o mic parte a unei probleme mult mai mari, care ncepe s i dezvluie misterele. Referine bibliografice:
1 2

PYN E, Stephen, Tending Fire: Coping with America's Wildland Fires (2004) http://rapidfire.sci.gsf c.nasa.gov/firemaps

96

Cristian Mureanu

PARTEA 2
VULCANISM MAGNETISM TECTONIC
CA FACTORI GENERATORI DE

SCHIMBRI CLIMATICE ABRUPTE


97

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

11. INTENSIFICAREA VULCANISMULUI


Un element i mportant i ngrijortor al schimbrilor climati ce este intensificarea activi tii vulcanice din ultima sut de ani, mai ales din ultimii 15 ani, care evideniaz evenimente notabile.1,2 Pretutindeni, se nregistreaz att o cretere a numrului de erupii, a duratei i intensitii acestora (mai ales n ulti mii 15 ani), ct i a nu mrului vulcanilor activi (de la cteva sute n 1990 la

peste 1500 n 2004), dintre acetia cel puin 60 prezint, anual, erupii semnificative. Datorit acestei activi ti vulcanice sporite, s-a constatat o cretere exagerat a numrului de cutremure cu magnitudini tot mai mari (vezi graficul de la pag. 99). Un eveniment notoriu sunt megaseismele din zona Indoneziei, care au generat valuri tsunami i au provocat teroare pe suprafee extinse.3 Vulcanii din Hawaii elimin lav bazaltic i arunc n a tmosfer 50.000 t C O2 i SO2 pe zi. Vulcanul Pinatubo din Filipine a erupt n 1991, aruncnd peste 20 miliarde t C O2 i SO2 n atmosfer, cauznd perturbri climatice globale timp de 2 ani. Te mperatura global s-a modificat cu 2 0C. Conform unor statistici, industria u man a poluat atmosfera n acelai an cu doar 3 miliarde t CO2 i SO2 . Not : n articolul, publicat pe data de 4 dece mbrie 2004, intitulat Muntele Sf. Elena, poluantul Nr.1 al S.U.A. , reporterul ef Sandi Doughton, al editorialului Seattle Times, a prezentat dovezile mai multor vulcanologi a cror concluzie a fost c vulcanul, dei nu se afl n erupie major, arunc periodic cantiti uriae de gaze cu efect de ser i cenu, cantiti ce depesc cu mult pe cele de natur antropic. Conform celor raportate de cercettorii Observatorului Johnston Ridge, vulcanul este cea mai mare surs de dioxid de sulf de pe teritoriul S.U.A.

11.1 FAC TORI GENERATORI


1.Deplasarea plcilo r tectonice; 2.Creterea nivelului oceanic planetar, care genereaz presiuni mai mari asupra sutelor de insule vulcanice; 3.Factori geologici ciclici din perioadele inter i intraglaciare, care nu sunt nc pe deplin nelei. Dintre cei trei factori, primul i al doilea sunt eseniali, deoarece ne aflm n plin perioad de topire a calotelor polare i redistribuire a unor uria e cantiti de ap n zonele ecuatoriale. Din pcate, ulti mii 15 ani au favorizat trezirea a numeroi vulcani care prezint cel puin semne de activi tate sau erupii de intensitate mic spre medie. Dintre acetia, cel puin 10 sunt deosebit de periculo i, deoarece o erupie major poate ntuneca cerul deasupra continentelor i 98

Cristian Mureanu modifica spontan cli ma ti mp de mai multe generaii.4,5 Cei mai puternici vulcani din lu me elibereaz energii care le depesc pe cele ale celor mai puternice arme nucleare de mii de ori. n anul 1815, cenua vulcanului Tambora a produs apusuri i rsrituri de soare roiatice n toat lumea, ti mp de 3 ani. Alte erupii au acoperit practic Soarele timp de luni sau ani, provocnd modificri abrupte ale climei. O serie de specii de animale au disprut.1,5 Cu toate acestea, fr vulcani nu ar putea exista ap, nori i nici via. Limi ta dintre meninerea vieii i crearea unui haos climatic este una foarte sensibil i fragil.2,3 Fiecare vulcan activ poate fi un potenial inamic al echilibrului climatic. n anul 1980, vulcanul Sf. Elena a dezintegrat 1,5 km dintr-un versant, transfor mndu-l instantaneu n cenu. Au disprut cteva sute de km2 de pdure i i-au pierdut viaa 60 oameni.4

11.2 C LA SIFICA RE
11.2.1 VULCANI CU MAGM F LUID
Activitatea fiecrui vulcan este asociat cu micarea plcilor tectonice. Acestea susin masele oceanice i terestre de deasupra mantalei de roci topite ( magm), care nconjoar nucleul de fier al planetei. Plcile se deplaseaz n funcie de curenii de convecie din manta. Lacurile de lav din Hawaii reprezint un exemplu miniatural al procesului din adncuri. Curenii de convecie se deplaseaz, fisurnd suprafeele de contact dintre dou plci. Atunci cnd aceti cureni ajung la suprafa, se for meaz vulcanul de tip fluid. Scoara pamntului este ndeprtat i rocile noi se ridic la suprafa. Mag ma ptrunde printre fisuri i produce o erupie. Roca de mare adncime, adus de vulcan, se nu mete bazalt iar erupia corespunztoare se numete erupie de lav bazaltic. Odat cu apariia bazaltului, se pot for ma noi insule, precum Islanda sau Insulele Canare. Procesele vulcanice continu i dup formarea noilor insule.6,7

11.2.2 VULCANI DE TI P EXPL OZIV


Atunci cnd plcile tectonice aflate n contact se ciocnesc n loc s se ndeprteze, se for meaz vulcani de tip exploziv. Una dintre plci este forat s intre n mantaua de lav topit iar presiunea creat mpinge i fisureaz placa de deasupra. Se formeaz un vulcan mult mai periculos, care erupe violent. Din nefericire, aceti vulcani sunt cei mai numeroi (majoritatea se ntlnesc la suprafa i doar foarte puini sunt submarini).6,7 Un exemplu specific este 99

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori vulcanul Shimabara care, n 1991 i 1993, a erupt dup 200 ani de tcere. La poalele vulcanului, oraul japonez cu acelai nume a trit clipe de comar, cnd ziua s-a transforma t n noapte datorit norilor de cenu.6,7

11. 2. 2. 1 C A R AC TER I STI C I


Bolovani uriai, uneori de mrimea unui autobuz, se prvlesc din cer, mpreun cu tone de cenu abraziv. Norii piroclastici care preced erupiile mari sunt cei mai periculoi. Te mperatura interioar poate depi 500 0C iar viteza de depla sare atinge i 300 km/h.6,7 Ploile care preced o erupie genereaz inundaii cu torente de noroi fierbinte, bolovani i acizi care pot ngropa casele pn la acoperiuri. Noroiul se cimenteaz rapid dup oprirea precipitaiilor. Adesea, frecarea dintre particulele de cenu i aer genereaz descrcri electrice de milioane de voli. Cenua i bolovanii care cad pe pantele vulcanului pot forma torente, care distrug to t ce ntlnesc n cale: pduri, case, oameni, e tc. Imensul lan de vulcani denumit Cercul de Foc al Paci ficului reprezint zona unde se despart numeroase plci tectonice. Majoritatea acestor vulcani, dei nu sunt capabili s produc super-erupii, pot perturba clima dac erup gaze i lav ti mp ndelungat.

11. 2. 2. 2 C A Z UI STI C
Vulcanul Montserrat a cunoscut o erupie major n vara anului 1997, determinnd mutarea definitiv a populaiei din localitatea Plymouth. Vulcanul se afla de peste 2 ani n acti vitate medie. Locuitorii insulei nu s-au mai ntors niciodat la casele lor sau la ce a mai rmas din ele.6,7 Popocatepetl este un alt vulcan de pe lista neagr a celor 10 capabili de supererupii. n anul 2000, el a eliberat n primele minute incredibila cantitate de 17.000 t SO2 , pentru ca, 6 luni mai trziu, s arunce n a tmosfer cte 100.000 t pe zi.1,2 n prezent, specialitii studiaz concentraia de gaze emanate de vulcani, pentru a calcula presiunea din interior i a determina cantitatea de lav din rezervorul de magm.

11.2.3 VULCANI DE TI P COMPOZI T


Exist i un al treilea tip de vulcani, care combin trsturile celor dou tipuri descrise anterior. Un exemplu n acest sens l reprezint vulcanii din sudul Italiei. Acetia arunc jeturi subiri de lav i nori de fum. Ca i curiozitate, Etna produce nori inelari cu diametrul de 200 m, deosebit de 100

Cristian Mureanu spectaculoi. Vulcanul a erupt cu violen de mai multe ori n ulti mii 50 ani. Amin ti m erupia deosebit de violent din 1983, care a distrus mai multe sa te.6,7

11.2.4 S UPERVULCANI
Un vulcan care a atras atenia specialitilor, mai ales n ulti ma decad, este Yellowstone. De 2500 ori mai mare dect Etna, acesta a produs 3 supererupii n ultimii 2 milioane de ani, care s-au succedat la intervale de aproximativ 600.000 ani. Ulti ma a avut loc n ur m cu 640.000 ani i specialitii consider c exist semne ale apropie rii unei noi supererupii. Parcul Yellowstone ocup o suprafa de 800.000 ha, sub care se afl caldera vulcanulu i, care nu a putut fi localizat mult ti mp. n anul 1980, primele fotografii aeriene fcute de NASA au dezvluit un crater de 85 x 45 km.8,9 Oa menii de tiin studiaz posibilitatea acestui vulcan de a produce supererupii. Microcutre murele nregistrate de miile de seismografe din jurul calderei au permis specialitilor s aprecieze dimensiunile acesteia. Bazinul de mag m de sub Yellowstone are aceleai dimensiuni liniare, adic 85 x 45 km, la care se adaug cei 8 km adncime . 8,9 Imaginea tridimensional proiectat de calculator se numete to mografie seismic dinamic. La fiecare cutremur, unda seismic se propag cu viteze variabile prin diferite straturi de roc. Cu ajutorul diferenelor de vitez dintre undele care aju ng la seismografe, se calculeaz dimensiunile calderei active. Metoda de investigare este echivalent cu cea utilizat de submarine pentru a scana fundul oceanic cu un sonar.6,9 Ceea ce i-au propus specialitii s studieze n cazul Yellowstone nu este cantitatea de lav din calder, ci proprietile ei, i anume ct din aceast cantitate este eruptibil, gradul de vscozitate, de mobilitate, dac e suficient de lichid s ajung la suprafa, dac mag ma e mprtiat n cavi ti separate sau e acumulat n tr-un singur loc i, n fine, dac este capabil s produc o supererupie. Cercettorii au realizat un model de simulare a ultimei supererupii vulcanice, n care s-a esti ma t c au fost ejecta te aproximativ 3000 km3 roci, gaze i cenu. Dac vulcanul ar erupe din nou, atunci acestea s-ar revrsa asupra teritoriului american dup urmtorul scenariu: Zona 1 reprezint aria cu raza de 100 km n jurul vulcanului, unde totul ar fi devastat de norul piroclastic, care s-ar propaga cu viteza de 700 km/h i la o te mperatur de peste 750 0C. Zonele 2 i 3 reprezint sectoarele radiale de la 100 la 400 km, n care terenul ar fi acoperit de cenu vulcanic, omornd cvasiinstantaneu 3 milioane de oameni. 101

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Zona 4 reprezint sectorul radial de la 400 la 1500 km, unde stratul de cenu ar atinge 15 cm, ceea ce poate prea nesemnificativ dar, n realitate, o ploaie de 15 cm de cenu ar putea distruge toate acoperiurile cldirilor, cu excepia buncrelor i instalaiilor militare speciale. Zona 5 este situat la o distan de peste 1500 km. Cenua ar avea aici doar 5 cm grosi me, dar trebuie s lum n considerare c ea va acoperi suprafee mari de vegetaie. Aceasta va ucide animalele i insectele. Astfel, hrana ar disprea rapid pentru cei care ar supravieui supererupiei. Zona 6 se ntinde de la Oceanul Pacific la Atlantic i va fi acoperit de cenu de 1 cm grosime. Este i mportant de amintit c un aeroport se nchide dac cenua depete grosimea de 1 mm.

11. 2. 4. 1 SU PER ER U PI E L A YEL L OW STON E


Parcul Yellowstone se afl deasupra unui punct fierbinte , unde roca topit din mantaua P mntului urc la suprafa, topind n drumul ei scoara terestr. Punctul fierbinte se afl la mare adncime, sub placa tectonic nordamerican i se deplaseaz foarte lent. Datorit temperaturii ridicate, roca se topete i se formeaz un bazin imens de mag m, care declaneaz o supererupie n mo mentul n care cantitatea acu mulat atinge o valoare critic. n decurs de milioane de ani, supererupiile au lsat n urm o serie de caldere. n urm cu 2 milioane de ani, punctul fierbinte a ajuns sub Yellowstone, declannd mai multe supererupii; penultima avut loc cu 1,3 102

Cristian Mureanu milioane ani n urm iar ulti ma acu m 640.000 ani. Dei s-ar prea c e vorba de o ciclicitate, n realitate nu se cunoate cu exactitate ce anume se nt mpl n interiorul unui vulcan. Indiferent de situaie ns, avertismentele oa menilor de tiin trebuie luate n serios.8,9

11. 2. 4. 2 SEM N A L E D E A VER TI Z A R E A L E U N EI SU PER ER U PI I


a) Intensificarea activitii gheizerelor n vara anului 2003, au fost detectate ur mtoarele fenomene: Temperaturi mari la suprafaa gheizerelor; Apariia noilor supape de erupie; Creterea frecvenei de erupie a gheizerelo r; Creterea concentraiei de gaze precum H2 S, SO2, CO2 . b) nlarea terenului de deasupra calderei i lacurilor cu cteva zeci de metri n anul 2004, au fost instalate aparate IN-SAR de msurare a deplasrilo r plcilor tectonice (vezi foto deplasri calder). Prin compararea imaginilor fcute n diferite intervale de ti mp, specialitii au calculat distana parcurs de plci. Astfel, prin co mparaii succesi ve, sa aflat c terenul gheizerului Norris s-a nlat cu civa metri din 1996 pn n prezent. De asemenea, n anul 1999, s-a observat c o poriune a fundulu i lacului Yellowstone s-a nlat pn acum cu 30 metri i a fost denumit c mpia bombat.5 Acestea sunt se mne ce ar putea anuna apropie rea unei explozii hidrotermale, reprezentnd evacuarea aburulu i ce ar afecta doar zonele din imediata apropiere a suprafeei scoarei terestre. Aceste explozii apar n multe cazuri, dar ele nu declaneaz n mod necesar erupia vulcanului, (inclusiv n cazul vulcanului Yellowstone). De asemenea, au mai fost conse mnate ridicri i coborri ale suprafeei terestre la Yellowstone, ceea ce nu e un fapt neobinuit.9 c) Intensificarea cutremurelor produse de magm Acesta e un alt se mn care indic faptul c magma se ridic la suprafa. La Yellowstone, se produc lunar ntre 100 i 300 cutremure de mic intensitate. Cu toate acestea, n ulti mii 50 ani, s-au semnalat i excepii. n urma unui asemenea cutre mur puternic, s-au deplasat peste 50 milioane tone de roci i pmnt n Canionul Rului Madison. Cutremurele de grad 7 sau mai mare pot provoca erupii. S-a stabilit faptul c exist o legtur direct ntre cutremurele mari i erupiile vulcanice. n afar de aceste trei semnale principale de avertizare, care pot anuna apropierea unei erupii la Yellowstone, n alte zone vulcanii produc numeroase dezastre, fiind bine cunoscut cazul 103

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori torentului de lahar din Columbia din anul 1985, care a ucis peste 23.000 oameni. Torentele produse de o supererupie ar fi ns cu mult mai mari. Potrivit cercetrilor de la HAZU S, nu mrul victi melor ar putea ajunge la 500.000. n afar de noroi ucigtor, cenu i lav, erupiile pot fi nso ite de gaze precum fluorul, care este extrem de coroziv i toxic. 7 Alte gaze mprtiate n stratosfer, de exemplu SO2 ar produce o rcire local a climei i ntunecarea cerului n timpul zilei. Pe lng faptul c o supererupie ar arunca n stratosfer 2000 miliarde tone aerosoli, acetia ar rmne acolo timp de mai multe sute de ani.8

11.3 EFEC TE A LE C ENUII VULCA NIC E


Cenua vulcanic are o duritate comparabil cu diamantul, este extrem de fin (coninnd particule micro metrice), poate defecta orice aparat electric n jurul cruia se formeaz cureni de aer imperceptibili. Inhalat n plmni, ea devine solubil, transformnduse ntr-o past care se ci menteaz rapid provocnd moartea.9

11.4 EFEC TE A LE ERUPIILOR


Incendii provocate de lava fierbinte; Poluare extrem (de la cenu i gaze); Ploi acide i ploi noroioase; Conta minarea apei i alimentelor; Cutre mure de pmnt; Torente piroclastice; Torente de lahar; Scderea temperaturii mediului; Scderea luminii solare pe suprafee extinse; Alunecri de teren; Lichefieri de teren; Prbuirea unor versani.

11.5 VULCA NISM UL I NC LZIREA GLOBA L


n foarte puine articole tiinifice i fil me docu mentare se menioneaz faptul c pot exista situaii n care acti vitatea vulcanic poate favoriza i nclzire local sau global. Acesta depinde de cantitatea de cldur eliminat i mai ales de co mpoziia erupiei, mai precis proporia de gaze i particole care favorizeaz rcire (precum SO2 , SO3, praf, cenu), i cele care favorizeaz nclzire (H2O, CO2 , N2 O, N O2, CH4, SF 6, etc.). 104

Cristian Mureanu Un studiu paleogeologic realizat de membrii unei echipe aparinnd Universitii de Stat din Oregon, S.U .A., a confir mat legtura dintre erupiile vulcanice masive care s-au manifestat de-a lungul coastelor estice ale Groenlandei i cele din vestul insulelor Britanice, din urm cu ca. 55 milioane ani i nclzirea global cu cel puin 5 0C, n zona tropicelor i cel puin 6 0C , n zona Arcti c. Aceste infor maii au prezentate n revista Science din aprilie 2007. Studiul este important deoarece evideniaz rspunsul Pmntului la diferite tipuri de gaze cu efect de ser e mise n atmosfer n cantiti foarte mari, pe durate li mitate de ti mp i din surse cu suprafee restrnse. Profesorul Robert A. Duncan, unul din autorii acestui studiu, me mbru al Colegiului de tiine ale Oceanului i Atmo sferei din cadrul Universitii de Sta t din Oregon este de prere c: Exist dovezi n sedimentele marine care indic prezena unei nclziri globale din acea perioad, precum i dovezi de natur geolo gic care confirm erupiile vulcanice, dar pn nu demult nu s-a putut stabili cu precizie legtura din tre acestea. . Co-autori ai acestui studiu sunt Michael Storey, de la Universitatea Roskilde, Danemarca i Carl C. Swisher de la Universitatea Rutgers. Perioada geolo gic cunoscut sub numele Maximu m Ter mic Paleocen-Eocen este caracterizat prin nclziri intense care au avut loc n urm cu peste 220.000 ani. n afar de aceast nclzire neobinuit, perio ada respectiv mai poate fi considerat una critic, datorit acidifierii oceanului planetar ce a favorizat exticia a nu meroase specii de organisme marine. nclzirile globale din trecutul ndeprtat sunt semnifi cative pentru a realiza analogii cu situaia din prezent. Echipa de cercettori a reuit s stabileasc legtura dintre activitatea vulcanic i nclzirea global, la acea vreme Groenlanda fiind unit de Europa. Acest fapt a fost dedus din analiza straturilor de cenu vulcanic depozitate n urma erupiilor n urma erupiilor majore. Cu ajutorul markerilor de identificare i datare echipa a stabilit c acele straturi de cenu din estul Groenlandei sunt identice cu cele din sedimentele de pe fundul Oceanului Atlantic. Noi credem c primele erupii au nceput n urm cu 61 milioane ani i au avut nevoie de cel puin 5 milioane de ani pentru ca mantaua s se nmoaie, continentul s se subieze i materialul topit s ias la suprafa , a afirmat Duncan n raportul su. Odat cu ndeprtarea plcilor tectonice, n urm cu 61 milioane de ani, America s-a desprit de Africa i Europa, for mndu-se Oceanul Atlantic. Legtura dintre vulcanism i perioada de nclzire global este confirmat i de analizele fosilelor marine. Schimbri majore ale concentraiei de izotopi de Carbon din ocean, gradul de corodare a cochiliilo r planctonulu i i extincia unor organisme de mare adncime, reprezint principale le caracteristici ale perioadei de Maximum Ter mic PaleocenEocen. Acest interval a durat 300.000 ani de la ultima erupie vulcanic din estul Groenlandei. 105

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Plana de la paragraful 19.3.3 ilustreaz un eveniment de eliberare masiv de gaze cu efect de ser (metan n special), n ur ma erupiilor vulcanice, corelat cu o nclzire global abrupt. Oa menii de tiin consider c emi sia masiv de gaze cu efect de ser (n special CH 4 , H2 O i CO2) precum i nclzirea depozitelor de materie organic (bazat pe carbohidrai) din bazinele estului coastelor Groenlandei au fost responsabile de acea nclzire global i modificarea dramatic a compoziiei apei oceanului. Aceast ipotez este susinut de analiza celui mai i mportant marker (indicator), cenua vulcanic, distribuit n toat regiunea nordic a Oceanului Atlantic i pe de alt parte de analiza depozitelor marine. Activi tatea vulcanic din Groenlanda, din perioada datat cu aproximaie n urm cu 55-61 milioane ani n urm, a aruncat n atmosfer ca. 10 milioane de km3 de magm din mantaua P mntului. Scurgerea lavei poate fi identificat chiar i astzi n Groenlanda, vestul Scoiei i insulele Faeroe, prin analiza depozitelor care s-au rcit stratificndu-se, uneori pn la grosimi de peste 6 km. Profesorul Duncan este de prere c aceste erupii sunt asemntoare ca magnitudine cu cele de lav bazaltic din India, respectiv de 40 ori magnitudinea celor de bazalt din Columbia River, Statul Oregon i Washington. Cele din Columbia River au avut i mpact nesemnifi cativ, dar cele din India i Siberia, precum i cele din Parana (America de Sud) au fost nsoite fiecare de perioade de intens nclzire global. Mo mentan nu se cunoate cu precizie dac exist sau nu legturi ntre aceste dou aspecte (erupii i nclziri globale). Cu toate acestea, exist conexiuni ntre evenimente vulcanice majore i otrvirea florei i faunei marine, lipsa oxigenului din apa adnc a oceanelor, ce a fost parial determinat i de rspunsul nutrienilor eliberai n oceane de activitatea hidrotermal, care au mrit brusc productivitatea planctonului de la suprafa. Aadar, ecuaiile climatice i problemele mediului sunt de o complexitate ce pur i si mplu depete capacitatea noastr de nelegere i stabilire a mecanismelor care stau la baza acestor schi mbri, precu m i a efectelor acestora n ti mp i spaiu. Referine bibliografice:
BR ANTLEY, Steven R., LOWEN ST ERN, Jacob B., CHRISTIAN SEN, Robert L., SMITH Robert B., HEASL ER Henry, WAIT E, Greg & WIC KS, Charle s, Tracking Changes In Yellowstones Restle ss Volcanic Syste m U.S. Geological Survey Fact Sheet 100-03 (2004) 2 CALDER AZZO, John, Rising Fire : Volcanoes and Our Inner Lives (2004) 3 DE BOER, Je lle Zeilinga et al.- Volcanoes in Human History : The Far-Reaching Effects of Major Eruptions (2004) 4 DECKER, Robert & DECKER, Barbara, Volcanoes (1997) 5 FRANCIS, Peter, Volcanoes: A Planetary Perspective 2002 6 LUTGEN S, Frederick K. et al., Essentials of Geology (8th Edition) 2005 7 ROBINSON, Andrew, Earthshock: Hurricanes, Volcanoes, Earthquakes, Tornadoes, and Other Forces of Nature, Revised Edit ion 2004 8 SC ARTH, Alw yn, Vulcan's Fury : Man Against the Volcano (1999) 9 SIGURD SSON, Haraldur, et al, Encyclopedia of Volcanoes, 1999 (o lucrare deosebit de interesant cu fotografii)
1

106

Cristian Mureanu

12. CUTREMURE DE PMNT


Cutremurul este unul dintre cele mai terifiante fenomene din natur. n general, se consider c pmntul pe care st m este extrem de solid i stabil, dar un cutremur poate spulbera instantaneu aceast iluzie, de obicei ntr-un mod violent. Magnitudi ne Echiv alent energetic n TNT 4 1.010 t 5 31.800 t 6 1.010.000 t 7 31.800.000 t 8 1.010.000.000 t 9 31.800.000.000 t Pn nu demult, oamenii de tiin nu au avut informaii clare despre adevrata cauz a cutremurelor. Chiar i n prezent, mai exist o oarecare doz de incertitudine n jurul acestui subiect.1,2,3 n secolul trecut, s-au fcut mai multe progrese n acest sens. Oamenii de tiin au identificat factorii generatori ai cutremurelor i au dezvoltat tehnologia necesar pentru a afla magnitudinea i originea acestora. Urmtorul pas este determinarea unei modaliti predictive corecte. 1,2,3

12.1 M A NIFESTA RE
Cutremurul reprezint de fapt o vibraie care se propag prin stratul superior al Pmntului. Cutremurele pot avea cauze multiple, de exemplu erupii vulcanice, impact cu meteorii, explozii subterane (un test nuclear subteran), surpri ale unor mine etc., ns majoritatea cutre murelor naturale sunt generate de plcile tectonice. n ulti mii 20 ani, modificri i mportante n tectonica terestr au determinat apariia unui numr tot mai mare de cutremure catastrofale, care depesc gradul 6 pe scara Richter. Potrivit statisticilor, n fiecare an se produc peste 3 milioane de cutre mure, adic peste 8000 pe zi sau unul la fiecare 11 secunde! Dar, pn n anii 1980, cutremurele catastrofale au fost puine ca numr. Marea majoritate a celor 3 milioane de cutremure sunt de magnitudine foarte mi c. Legea probabilitii arat c un numr mare de cutremure puternice se produc n zone nelocuite. Asta nu nseamn c ele nu ar trebui luate n considerare. Cutremurele mari, care atrag atenia specialitilor, sunt cele ce se produc n regiuni cu populaie numeroas.1,2,3 Cutremurele au cauzat n ti mp pagube materiale uriae i au produs numeroase victi me. Doar n ulti ma sut de ani, au existat peste 1,5 milioane victi me ale cutre murelor. De obicei, nu cutre murul n sine este cel care cauzeaz victi me, ci distrugerile asociate lui, de exemplu cele ale structurilor create de om, precu m i declanarea altor dezastre naturale conexe, cum sunt valurile tsunami , avalanele i alunecrile de teren. Cutremurele majore sunt relativ rare, n comparaie cu alte fenomene naturale catastrofice, dar ele sunt cele mai periculoase. 1,2,3 107

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

12.2 NELEGER EA C UTREM URELOR


Astzi, nelegem acest fenomen mult mai bine dect cu 50 ani n urm, dar nc nu putem s ne mpotrivim cutremurelor , susine Bill McGuire. Ele sunt determinate de procese geologice fundamentale intense, care nu pot fi controlate. Acestea sunt destul de imprevizibile. n prezent, nu avem posibilitatea de a preveni populaia n legtur cu momentul producerii unui nou cutremur . De regul, primele unde seismice detectate ofer indicii specialitilor despre manifestarea unor evenimente n interiorul scoarei terestre, ns acest fapt poate prezice un cutremur cu cel mult cteva minute nainte de a se produce.1,3,4 n prezent, seismologii pot indica doar cu aproximaie locul unde este posibil s se declaneze cutremure puternice, bazndu-se pe micarea plcilor tectonice i poziia faliilor. Ei pot face, de ase menea, predicii foarte generale despre un interval de timp n care s-ar putea produce un viitor cutremur ntr-o anumit zon, prin studierea istoriei seismice a regiunii respective i detectarea locurilor n care se acumuleaz presiunea de-a lungul faliilor. Cercettorii au mai mult succes n predicia replicilor unui cutremur. Aceste predicii se bazeaz pe cercetri extinse ale modului n care se produc replicile. Seismologii pot stabili modul n care un cutre mur, care i are originea ntr-o anumit falie, poate s deter mine alte cutre mure n faliile legate ntre ele.1,3,4 Un alt indiciu este relaia dintre descrcrile magnetoelectrice din roci i cutre mure. Unii oameni de tiin au emis ipoteza potrivit creia aceste cmpuri s-ar modifica dup un anumit tipar chiar naintea producerii cutremurului. Seismologii studiaz, de ase menea, scurgerile de gaze i nclinaia solului, acestea fiind considerate semne care avertizeaz asupra producerii cutremurului.1,3,4 Deci, ce pute m face concret n problema cutre murelor? Cele mai mari realizri din ultimii 50 ani privesc vigilena, mai ales n domeniul proiectrii de construcii. n 1973, codul Uniform privind construciile, un set internaional de legi privind construirea cldirilor, prevedea reguli noi pentru fortificarea edificiilor mpotriva undelor seismice . Acestea includ fortifi carea fundaiilor i proiectarea unor cldiri suficient de flexibile pentru a absorbi vibraiile fr a se prbui sau deteriora. Este foarte i mportant proiectarea unor structuri care s reziste n ti mpul unui cutremur, mai ales n zonele cu risc seismic ridicat.4 Referine bibliografice:
McGUIRE, W. J., Apocalypse: a Natural History of Global Disasters, Cassell. 1999 McGUIRE, W.J., Global natural catastrophes: prospects for the next millennium, Natural Disaster Management, Tudor Rose 1999. 3 McGUIRE, Bill., Raging Planet, the Tectonic Threat to Life on Earth, Apple. 2002 4 ROBINSON, Andrew, Earthshock: Hurricanes, Volcanoes, Earthquakes, Tornadoes, and Other Forces of Nature, Revised Edit ion
1 2

108

Cristian Mureanu

12.3 SOLUII DE SUPRAVIEUIRE N CA Z DE C UTREM UR


12.3.1 TRIUNGHIUL VI EII
Doug Copp 1 este eful Salvrii i Managerul pentru Dezastre al Echipei Americane Internaionale de Salvare (ARTI), cea mai experimentat echip de salvare. Din experiena dobndit de-a lungul timpului, domnia sa a prezentat n media un co mentariu cu privire la msurile pe care leam putea lua n caz de cutre mur. Dei unii critici l acuz pe Doug Copp 1 pe motivul c indicaiile sale ar putea avea rezultate diametral opuse, este necesar s precizm c teva elemente pe care se bazeaz afirmaiile sale: a intrat n 875 de cldiri prbuite, a lucrat cu echipe de salvare din 60 de ri, a fondat echipe de salvare n mai multe ri i este me mbru n mai multe echipe de salvare din diferite ri. Doug Copp a fost Expertul Naiunilor Unite n Micorarea Dezastrelor (UNX051, UN IEN ET) timp de doi ani. A lucrat la fiecare dezastru major din lume din 1985, cu excepia dezastrelor simultane. n 1996, a colaborat la realizarea unui film care a de monstrat c me todologia sa de supravieuire este corect. Guvernul Federal turc, oraul Istanbul, Universitatea din Istanbul, Case Productions i ARTI i-au dat concursul pentru a fil ma acest test tiinific. n cadrul fil mului, au fost prbuite o coal i o cas cu 20 manechini nuntru. Zece manechini au stat n pozi ia aplecat i acoperit i zece au fost aezai dup me toda de supravieuire triunghiul vieii indicat de domnia sa. Dup ce a fost provocat cutremurul si mulat, s-au realizat fil mri prezentndu-se rezultatele. Filmul, n care Doug Copp 1 a practicat tehnicile de supravieuire n condiii direct observabile i tiinifice, relevante pentru prbuirea de cldiri, a artat c ar fi fost 0% supravieuitori pentru metodele cu aplecat i ascuns. Confor m afir maiilor sale, ar fi fost 100% supravieuitori pentru cei care ar fi folosit metoda triunghiul vieii. Filmul a fost vizionat de milioanele de telespectatori ai televiziunilor din Turcia i din restul Europei iar n S.U .A., Canada i America Latin, a fost transmis pe canalul RealityTV. Un exemplu pe care Doug Copp 1 l amintete este cazul cutremurului de la Mexico City, din anul 1985: Prima cldire n care am intrat a fost o coal. Toi copiii erau sub bnci. Fiecare copil a fost zdrobit pn la grosimea oaselor. Ar fi putut supravieui dac s-ar fi ntins jos, pe culoarele dintre bnci. A fost obscen, inutil i m-am ntrebat de ce copiii nu erau pe culoarele din tre bnci. Nu am tiut atunci c acelor copii li s-a spus s se ascund sub obiecte. Expertiza tiinific a artat c, atunci cnd cldirile s-au prbuit, greutatea tavanelor czute pe obiectele de mobilier le-a zdrobit, lsnd un spaiu lng ele. Acest spaiu este ceea ce Doug Copp 1 numete triunghiul vieii . Cu ct obiectul este mai mare, cu att e mai puternic i se va compacta mai puin. Cu ct obiectul se va co mpacta mai puin, cu att mai mare va fi acel spaiu i cu att mai mare va fi probabilitatea ca persoana, care l folosete pentru siguran, s nu fie rnit. Doug Copp 1 spune c dovada sa poate fi observat de fiecare dat la faa locului, atunci cnd analizm cldirile prbuite pentru a evidenia triunghiurile formate. Doug Copp 1 a nvat Departamentul de Po mpieri din Trujillo (cu o populaie de 750.000 locuitori) s supravieuiasc, s aib grij de familiile lor i s-i salveze pe alii n caz de cutre mur. 109

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori eful salvrii Departamentului de Po mpieri din Trujillo, profesor la Universitatea Trujillo, a declarat: M numesc Roberto Rosales. Cnd aveam 11 ani, am fost prins nuntrul unei cldiri prbuite. Aceast si tuaie a aprut n timpul cutremurului din 1972, care a omort 70.000 oameni. Am supravieuit n triunghiul vieii, format lng motocicleta fratelui meu. Prietenii mei, care au nimerit sub pat i sub mese, au fost zdrobii i omori. (se ofer mai multe detalii, nume , adrese etc.) Sunt un exemplu viu al triunghiului vieii. Prietenii mei sunt exemplul aplecat i acoperit.

12.3.2 MODEL UL DOUG COPP


1) Oricine care pur i si mplu se apleac i se acoper cnd se prbuesc cldirile este zdrobit i ucis fr excepie. Oa menii care se pun sub obiecte, cum ar fi birouri sau maini, sunt ntotdeauna zdrobii. 2) Cinii, pisicile i copiii mici sunt ghe muii uneori n mod natural n poziia fetal. Fiecare ar trebui s procedeze astfel. Acesta este un instinct de supravieuire natural. Se poate supravieui ntrun spaiu mic. Doug Copp recomand s ne aez m lng un obiect,( de ex. o canapea), mai ales lng un obiect mare i volu minos, care compri mndu-se ntr-o oarecare msur, va lsa un spaiu gol lng el. 3) Cldirile din lemn prezint cea mai mare siguran n ti mpul unui cutremur. Motivul este simplu, a firm domnia sa, deoarece lemnul este flexibil i se mic pe direcia cutre murului. Dac se prbuete cldirea din lemn, se creeaz goluri mari de supravieuire. De asemenea, cldirile din lemn au mai puin greutate concentrat care se poate prbui, n ti mp ce cldirile din crmizi se vor sparge n crmizi individuale. Crmizile vor cauza multe rni, dar mai puine trupuri zdrobite dect lespezile din beton. 4) Daca ne aflm n pat i se produce un cutremur, Doug Copp 1 ne sftuiete pur i si mplu s ne rostogolim jos, deoarece se va for ma cu siguran un spaiu de supravieuire n jurul patului. 5) Dac se produce un cutremur n timp ce suntem angajai ntr-o acti vitate oarecare i nu putem scpa uor ieind pe geam sau pe u, atunci, spune Doug Copp 1, ntinde-te jos i ghemuiete-te n poziie fetal, lng canapea sau un obiect mare. 6) Este contraindicat s ne aezm lng ua de la o intrare deoarece, atunci cnd se drm cldirea, tocul uii cade nainte sau napoi i am putea fi zdrobii de tavanul de deasupra. Dac tocul cade lateral, atunci vom fi tiai n dou de intrarea uii. 7) Niciodat s nu mergei la scri., ne sf tuiete Doug Copp 1. n opinia sa, scrile au o frecven de legnare diferit de cea a prii principale a cldirii. Scrile i restul cldirii se lovesc reciproc pn la prbuirea acestora. Oa menii care merg pe scri, nainte ca acestea s se prbueasc, sunt cioprii de trepte. Ei sunt mutilai oribil. Doug Copp 1 insist asupra acestui aspect, spunnd: Chiar dac imobilul nu se prbuete, nu mergei la scri. Potrivi t experienei pe care a acumulat-o, domnia sa este convins c scrile sunt partea care are cea mai mare probabilitate de a fi avariat. Dac scrile nu se prbuesc n ti mpul cutremurului, ele s-ar putea prbui mai trziu, cnd ar fi aglomerate cu oa meni. Scrile ar trebui s fie verificate nto tdeauna, chiar dac restul cldirii nu este avariat. 8) Mergei lng zidul exterior al cldirilor sau mult n afara lor dac este posibil, afir m Doug Copp cu mare convingere. Studiile efectuate la faa locului au artat c este mult mai bine s ne aflm lng exteriorul unei cldiri dect n interiorul acesteia. A doua variant, cea mai bun posibil, este aceea de a ne afla suficient de departe de cldiri. 9) Observaiile de pe teren au artat c oamenii din interiorul vehiculelor sunt zdrobii cnd oseaua de deasupra se prbuete n urma unui cutremur. Aceasta zdrobeste vehiculele, vezi lespezilor dintre punile de trecere ale autostrzii Nimitz. Victi mele cutre murului din San Francisco au stat n interiorul vehiculelor. Toi au fost omori. Doug Copp afirm c ar fi putut supravieui cu uurin, ieind afar i ntinzndu-se lng vehiculele lor. ntr-adevr, toate mainile zdrobite au avut goluri de aproximativ 1,5 m lng ele, cu excepia mainilor peste care au czut coloane de beton. 110

Cristian Mureanu 10) Doug Copp a mai fcut o remarc interesant n ti mp ce se tra nuntrul unei instituii de pres: hrtia nu se taseaz. ntr-adevr, toate fir mele care lucreaz cu mult hrtie au acest privilegiu n cazul unor cutremure. Exist goluri mari n jurul teancurilor de hrtie. Not 1: Gheorghe Mrmureanu, directorul Institutului de Fizica P mntului a oferit un interviu ziarului Libertatea din 6 iunie 2005, n legtur cu problema cutremurelor din Vrancea i reapariia lor estimat dup primvara lui 2006, ca urmare a unor modificri tectonice i mportante. Au fost prezentate succint cteva detalii: n Bucureti, intensitatea seismelor crete cu un grad fa de Vrancea. Conform hrilor de microzonare seismic, realizate prin studierea cutremurelor din 1986 i 1990, a rezultat c zonele care amplific cel mai tare cutremurele n Bucureti sunt Mgurele, Militari, Panduri, Casa Presei, Pantelimon i Balta Alb. Un cutremur cu intensitatea de 7 grade Richter va ajunge aici la 8 i chiar 8,6 grade Richter. Urmeaz n ordine descresctoare : Metalurgiei, cu o amplificare de aproximativ 0,9 grade, zona Unirii, cu 0,8 grade, Berceni, cu 0,7, i zona Magheru cu o amplificare de 0,6 grade. n general. se tie c adncimea stratului de roc de 1.500 m, precum i nu mrul mare de straturi de pnze freatice, intercalate de pturi de argile , nisipuri i pietriuri, amplific mult se mnalul seismic n Bucureti. (Zonele de pe hart colorate cu rou aprins sunt cele mai periculoase)2 Not 2 : Atragem atenia cititorilor asupra unor zvonuri neadevrate, care sunt uneori mprtiante cu nepsare de Media din Romnia de ctre oa meni nespecialiti i iresponsabili, conform crora cutremurele majore ar fi provocate intenionat de conspiraii i organizaii mondiale secrete. Ase menea minciuni nu fac altceva dect s favorizeze paranoia mediatic indus de persoane care ofer sume de zeci de mii de euro pentru a aprea la diferite posturi de televiziune. Scopul lor nu este de a ne ndemna spre cunoaterea adevrului ci instaurarea unei stri de haos i ngrijorare. Cele mai puternice arme nucleare existente pe planet la ora actual ar putea genera cutremure de pmnt cu intensitate mai mic dect 5,5 grade pe scara Richter. Aceast intensitate ar putea pune n oscilaie candelabrele sau tablourile atrnate de perei, fr a produce pagube. Seismografele sunt capabile s fac diferena dintre cutremurele naturale i cele create de om cu ar me nucleare. Un alt scop al acestor indivizi este acela de a specula credulitatea oamenilor dezinformai pentru a vinde cu succes aa nu mitele dispozitive capabile s detecteze cutre murele, cu un avans de cteva ore sau zile. n realitate, cele mai sofisticate aparate din lume, al cror pre este prohibitiv i care doteaz centrele de seismologie, pot detecta apariia unui cutremur major cu numai cteva zeci de secunde, cel mult 1 minut n avans. Referine bibliografice :
COPP, Doug, The Triangles Of Life (o lucrare interesant i captivant (2004) (publicat integral de Larry Linn pentru MAA Safety Committee brief la data de 4/13/04, vezi artico lul integral la adresa : http://omega.twoday.net/stories/30 895 7 2 GOLEA, Sor in, Libertatea, 2005
1

111

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

13. TSUNAMI
13.1 DA TE INIIA LE
Oa menii de tiin englezi i a mericani ne avertizeaz c proporiile calamitii care s-a abtut asupra Asiei vor fi nese mnificative n comparaie cu eveni mentul apocaliptic ce se apropie . Ei susin c P mntul se va confrunta n curnd cu un fenomen tsuna mi mai distrugtor dect orice catastrof natural din timpurile moderne 1. Cercettorii afirm c un val megatsunami , provocat de viitoarea erupie a vulcanului din Las Palmas, Insulele Canare, va acoperi coasta de est a Statelor Unite i vestul Europei, necnd milioane de locuitori. n prezent, atenia geologilor este orientat ctre Insulele Canare. Aici se afl ceea ce savanii consider a fi pericolul numrul unu pentru omenire: vulcanul Cumbre Vieja din Las Palmas, una din cele 7 insule vulcanice care compun Canare 1. Oa menii de tiin consider c, n urmtoarele cteva decenii, aceast zon ar putea fi scena unei catastrofe mondiale. Dezastrul ar putea fi declanat de prbuirea insulei Las Palmas, n ur ma erupiei vulcanului Cumbre Vieja 2,3.

13.2 ISTORIC
Las Pal mas a intrat n atenia geologilor la mijlocul secolului trecut. n anul 1949, erupia lui Cumbre Vieja a provocat o crptur imens n partea vestic a versantului vulcanului. Peretele de roc a alunecat 4 m spre mare, nainte de a se opri brusc. Abia n anii '90, cercettorii au neles ct de aproape a fost dezastrul. Savanii consider c pe insul exist toate condiiile necesare unei viitoare prbuiri. Datele adunate arat c urmtoarea erupie va provoca alunecarea n ocean a unei mase de roc de 500 km3, cntrind 500 miliarde t. Efectul va fi un megatsuna mi. Potrivit lui Bill McGuire, directorul Centrului de Cercetri Benfield Grieg Hazard de la Universitatea din Londra, valul va avea cteva sute de metri nli me i o vitez de 800 km/h: 112

Cristian Mureanu Va fi afectat ntregul Ocean Atlantic precizeaz Bill McGuire iar dup ce va devasta insulele din mprejurimi, megatsunami-ul va atinge ntr-o or coasta de vest a Africii . n 8-9 ore, valuri cuprinse ntre 20-50 m vor traversa aproape 7000 km i se vor npusti asupra Insulelor Caraibe i a coastelor estice ale Statelor Unite i Canadei. Primul mare ora lovit va fi Boston, urmat de New York i de restul oraelor de pe rm, pn la Miami.6

13.3 SC ENA RIUL DEC LA N RII HA OSULUI


Cercettorul britanic menioneaz c ocul va fi a mplificat de particularitile fenomenului tsunami: Cnd sosete un asemenea val, el dureaz 10-15 minute. Este ca un zid uria de ap, ce pare a avea grosime kilometric. Nimic nu i poate sta n cale. Chiar dac populaia va fi avertizat din timp, panica i aglomeraia de pe autostrzi vor mpiedica milioane de locuitori din marile orae s ajung la adposturi 6. Cu cteva minute nainte de producerea cataclismului, oamenii vor vedea retragerea apei din apropierea rmulu i, absorbit de valul care se apropie. Localnicii vor putea observa fundul mrii pe o distan de sute de metri. Apoi, valul de ap va izbi regiunile de coast. Distrugerile vor fi inimaginabile 1. Valul tsunami va mtura totul n cale, pe o distan de 20 km . Zgrie-norii se vor prbui, podurile vor fi rupte n buci iar pdurile i micile localiti vor fi zdrobite de valuri. Dup ce ntregul val va spla rmul, tsunami-ul se va retrage, ducnd cu sine oameni i ruine. Vor avea norocul s supravieuiasc impactului doar cei ce se vor afla n largul oceanului 6. Milioane de oameni vor muri, fr a mai a minti e fectul pe care l va avea asupra lumii dispariia inimii urbane a Americii.6

13.4 M ODELUL PROPA G RII UNUI TSUNA M I


Scenariul a fost si mulat de cercettorii americani de la Universitatea din California i de savanii Institutului Federal Elveian de Tehnologie din Zurich. Potrivit doctorului n fizic Stephen Ward, prbuirea versantului vestic al muntelui va avea drept rezultat formarea unei coloane de ap de aproape 900 m nli me. Energia eliberat de colapsul insulei va fi egal cu electricitatea consumat de Statele Unite ntr-o jumta te de an 4,5. n 10 minute, valul gigantic va parcurge o distan de aproape 300 km. Coasta marocan va fi lovi t de un zid de ap de 100 m. n mo mentul n care va ajunge la Insulele Caraib e i Florida, valul va avea 50 de metri de la baz la creast. Coasta Braziliei va nfrunta un val de 40 m, care va ptrunde 10 km n interiorul uscatului4. La rndul lor, oamenii de tiin elveieni au ajuns la concluzia c prbuirea versantului Cumbre Vieja va genera un val de 650 m nli me. Acesta se va extinde dup modelul circular al undelor generate de aruncarea pietrelor n apa unui lac. Africa, America i alte continente vor avea de suferit5. Potrivit cercettorilor elveieni, la 4 ore dup colapsul insule i Las Palmas, valuri de pn la 10 m vor lovi coastele Marii Britanii, Spaniei, Portugaliei i Franei. Partea de sud a Angliei i 113

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori cmpiile joase din Olanda vor inundate. Zeci de mii de europeni i vor pierde viaa n zona porturilor i estuarelor6.

13.5 A VERTISM ENTUL KRA KA TA U


n cazul oricrui scenariu, producerea valului uria are antecedente istorice. Ulti mul mega-tsunami a avut loc n ur m cu 4000 ani. Un fenomen ase mntor celui care s-ar putea produce n Las Palmas, a avut loc n 1883, cnd vulcanul din Insula Krakatau, situat ntre Su matra i Java , n arcul indonezian, a erupt cu o violen nemaintlnit n istoria modern 1. Amploarea distrugerilo r a fost li mitat datorit dimensiunilor reduse ale insulei. Chiar i aa, efectele prbuirii vulcanului au fost i mpresionante. Exploziile s-au auzit pn n Insula Rodriguez din Oceanul Indian, aflat la o distan de 4.653 km. Dup ce erupia a luat sfrit, doar o treime din Insula Krakatau, msurnd 5x9 km, a mai r mas deasupra nivelului mrii5. Explozia vulcanului a produs un val nalt de 40 m, care a distrus 165 sate de coast, provocnd moartea a 36.417 persoane, dizlocnd blocuri de coral n greutate de 600 t. Valul de ap a atins dup 12 ore portul Aden, aflat la o distan de peste 6.000 km ( coasta de est a Africii). Praful vulcanic expulzat n atmosfer a redus considerabil lumina Soarelui din timpul zilei, scznd temperatura globului cu 1,2 0C n anul urmtor2.

13.6 SEM NA L DE A LA RM
Savanii consider c, dup ce dezastrul din Asia a demonstrat puterea devastatoare a fenomenelor tsunami, omenirea trebuie s ia n serios pericolul reprezentat de vulcanul din Las Palmas 6. Profesorul Bill McGuire este nemulumi t de lipsa de preocupare a autoritilor fa de bomba cu efect ntrziat Cumbre Vieja: Pn acum, s-a fcut prea puin pentru monitorizarea activitii geologice din Las Palmas. Au fost montate doar cteva seismometre pe partea vestic a muntelui, dar aparatele nu ofer suficiente informaii pentru a putea prevedea momentul urmtoarei erupii. Este nevoie de un efort internaional pentru a instala pe insul un sistem de senzori mult mai sofisti cat 6 . Un asemenea sistem cost numai cteva sute de mii de dolari. Guvernul Statelor Unite ar trebui s fie contient de pericolul reprezentat de Las Palmas, la fel ca i locuitorii insulelor caraib iene, care vor primi ocul valului tsunami. Nimeni nu ia ns lucrurile n serios. Guvernele se schimb la fiecare patru sau cinci ani dar nu sunt interesate de promovarea cercetrilor.6 114

Cristian Mureanu

13.7 SC ENA RII DE SUPRA VIEUIRE


Chiar i n ipoteza instlarii unui siste m de avertizare performant, o mul de tiin britanic este sceptic n privina efectelor acestuia: La un moment dat, preedintele S.U .A. va trebui s ia o decizie. Ce hotrre va lua n momentul erupiei din Las Palmas? Va evacua toate oraele mari de pe coasta de est? 6 Aceasta ar avea un impact financiar imens i ar putea provoca nemulumiri serioase n cazul unei alarme false. n plus, dac nu va avea dreptate, preedintele risc s nu mai fie luat n serios data viitoare. O greal de asemenea proporii l poate costa slujba 1. Este puin probabil ca politicienii s evacueze zone ntregi din S.U.A. i Europa, urmnd sfatul unui grup restrns al oamenilor de tiin 6. Aceste scenarii se vor dovedi ns inutile n cazul producerii variantei n care flancul de vest al vulcanului s-ar prbui brusc, sub influena gravitaiei, fr a mai fi nevoie de ocul unei erupii. Tsunami-ul ar afecta aproximativ 100 milioane de oameni de pe teritoriul Africii, Americii i Europei. n continuare, prezentm rezultatul celor mai recente cercetri, mpreun cu algoritmele simplifica te de calcul, necesare nelegerii acestei versiuni a scenariului6.

13.8 C ERC ET RI TIINIFIC E

Cercetarea a fost realizat prin modelare pe calculator de ctre Steven N . Ward 14,15, profesor la Institutul de Geofizic i Fizic Planetar a Universitii California din Santa Cruz California, S.U .A., respecti v Si mon Day 16,17, profesor i cercettor la Benfield Greig Hazard Research Centre, Departamentul de tiine Geologice a Universitii College din Londra, Marea Bri tanie. 115

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

13.8.1 I NTRODUCERE
Dovezile geologice susin c o erupie prezumtiv a vulcanului Cumbre Vieja din insula Las Palmas ar putea crea o ruptur a versantului vestic, producnd prbuirea a 150-500 km3 de roc n Oceanul Atlantic. Folosind o aproximare geologic a vitezei alunecrii de teren, specialitii estimeaz apariia valurilo r tsunami ca ur mare a unei astfel de prbuiri. Valurile generate la alunecarea unui bloc de roc de 500 km3 ( mini m 150 km3) cu o vi tez de 100 m/s s-ar transmi te pe ntregul bazin Atlantic i ar ajunge la coastele Americilor, atingnd nlimea de 10-25 m ( mini m 3-8 m).

13.8.2 PRBUIREA UNUI VERS ANT AL INS UL EL OR VULCANICE


Prbuirea versantului unui vulcan aflat pe o insul este unul dintre cele mai spectaculoase evenimente naturale. Dei trecutul geologic ndeprtat nu evideniaz prbuiri costale similare, analiza fundulu i oceanelo r a indicat prezena lor n perioadele mai recente. J.G. Moore 8 a descoperit n 1964 dovezile unei prbuiri costale n Insulele Hawaii. De atunci, au mai fost descoperite alte cteva zeci de sedi mente sub marine ale unor prbuiri n jurul insulelor vulcanice din fiecare ocean (vezi Moore et al. 1994; Keating & McGuire, 2000)6,9. Aceste observaii relev nu doar locul i frecvena prbuirilor costale, ci i di mensiunea (pn la 5.000 km3 de material), extinderea (pn la 300 km lungime) i intensitatea acestora (vitez subacvatic de pn la 140 m/s). Tsuna mi-ul se afl pe lista nu meroaselor pericole asociate prbuirilo r costale. Totui, dovezile geologice principale ale valurilo r tsunami din sedimentele identificabile (vezi Moore i Moore, 1984)8,9 sau eroziunile costale (vezi Young i Bryant, 1992)17 sunt controversate. Istoria a conse mnat valuri tsuna mi distrugtoare, rezultate din prbuiri laterale de magnitudine redus, pe mai multe insule vulcanice (Johnson, 1987; Satake i Kato, 2001)11,12. n ur ma prbuirii vulcanilor insulari, este posibil ca numrul valurilor generate s fie redus, astfel c unii cercettori au considerat c aceste evenimente nu sunt att de periculoase pe ct ne-am i magina. n realitate, pericolul reprezentat de un tsunami generat de o prbuire costal este mai mare n Oceanul Atlantic, datorit numrului insulelor vulcanice active, dintre care, potrivit observaiilor recente (Day et al., 1999a, 1999b)11,12, cel puin doi vulcani indic semne de instabilitate incipient. De aceea, este necesar ca studiul tiinific s aib n vedere consecinele valurilor tsunami induse de prbuirea unuia dintre aceti vulcani instabili.

13.8.3 DOVEZI GEOL OGI CE AL E UNOR PRBUIRI ANTERI OARE


n perioada ultimilor 125.000 ani, Cumbre Vieja a fost cel mai acti v vulcan din Insulele Canare. Cumbre Vieja for meaz trei mea sudic a Insulei Las Pal mas, nlndu-se 2 km deasupra nivelului mrii, cu o nclinare medie a versanilor de 15-20. n ti mpul Holocenului timpuriu, Cumbre Vieja a suferit transfor mri i mportante (Day et al. 1999a)1. Se observ c n ulti mele c teva mii de ani, aezarea i orientarea ventrelor i a feeder-elor din interiorul muntelui a trecut de la un siste m de tip triplu rift (tipic majoritii vulcanilor insulari) la un sistem monorift orientat pe direcia N-S, cu ventre extinse ctre vest12,13. Specialitii argumenteaz c aceste reorganizri structurale se datoreaz creterii stresului tectonic asociat cu extinderea unei fisuri sub flancul vestic al vulcanului. n ti mpul celei mai recente erupii a lui Cumbre Vieja, care a avut loc n anul 1949 (Bonelli Rubio, 1950)2, seciunea abrupt a peretelui s-a separat de baz, formnd o fisur de-a lungul crestei vulcanului. Crptura se ntinde pe o distan de 4 km, avnd o deschidere maxim de 4 m. Ruptura de la suprafa este amenintoare, din urmtoarele trei motive: Dezvoltarea iniial a unei fisuri de desprin dere, Propagarea ei ulterio ar ctre suprafa, 116

Cristian Mureanu Posibila desprindere, ce induce secvenele tipice unei alunecri de teren (Martel and Muller, 2000)8,9. Examinarea atent a rupturii din anul 1949 i msurtorile geodezice din perioada 1994-1998 (Moss et al., 1999)11 indic faptul c ruptura este activ din 1949. Prezu mia iniial de inactivita te nu a putut fi dovedit, deoarece instabilitatea versantului vulcanului este n general provocat de influene destabilizatoare suplimentare, precum a mplasa mentul unor obstacole sau presiunea apei subterane (Elsworth & Voight, 1995)13. Aceste evenimente nso esc deseori fazele de erupie a vulcanului. Raionamentul sugereaz concluzia c o eventual erupie aproape de vrful lui Cumbre Vieja va provoca o posibil prbuire a versantulu i.

Pentru a esti ma mri mea suprafeei, for ma subteran i volu mul total al unei astfel de alunecri, vom folosi datele geologice comparative furnizate de sedimentele sub marine ale unor prbuiri costale din trecut. Deoarece lrgirea fisurii holocene a lui Cumbre Vieja pare s afecteze ntreaga structur subteran, Day (Day et al., 1999a)1,2 a ajuns la concluzia c aceasta se extinde n prezent, mai ales ctre flancul vesti c. Aa dup cu m dovedesc numeroasele urme depozitate la baza lor, vulcanii Insulelor Canare au suferit cel puin 12 prbuiri majore n ulti mele cteva milioane de ani.

13.8.4 DESCRI EREA MATEMATI C


Blocul instabil de deasupra crpturii se extinde spre nord i sud cu cel putin 15 km, ns lungimea sa ar putea fi mai mare, deoarece marginile nu sunt vizibile la suprafa. Ruptura din anul 1949 marcheaz creasta vulcanului (ca. 8 km) spre interior i marginea estic a actualei zone instabile spre exterio r. Deoarece prbuirile costale rup creasta vulcanilor i versantul lor opus (e.g. 117

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Mount St. Helens, Voight et al., 1983)13, specialitii consider c se poate indica direcia viitoarei prbuiri a lui Las Palmas, la 2-3 km est fa de ruptura din 1949. Marginea vestic a blocului instabil se afl sub ap. Msurtorile subacvatice ale prbuirilor anterioare din Las Palmas i ale altor vulcani (Watts i Masson 1995; Urgeles et. al. 1999) sugereaz c vrful inferior al blocului se afl la 1-3 km adnci me sub ap, la o distan de ca. 5-10 km n larg. Cea mai clar dovad geologic referitoare la Cumbre Vieja sugereaz prbuirea unui bloc de 1520 km li me i 15-25 km lungime 16 . Grosi mea blocului nu a fost determinat uor. Nu a fo st posibil msurarea adncimii crpturii prin localizarea cutremurelor ce au avut loc acolo. Nu exist nregistrri ale unor activiti seismi ce asociate cu erupia din anul 1949 sau cu cea din anul 1971 din sudul insulei. Nu a avut loc nici un cutre mur i mportant sub Las Pal mas n ulti mele trei decenii. Totui, caracteristicile prbuirilor anterioare indic o fisur cu lungimea aproximativ de 2-3 km situat sub vrful vulcanic14. Versantul de vest se ntinde sub ap n larg, avnd o nclinaie mic. Crptura devine mai abrupt spre est, intersectnd suprafaa la civa km distan de creasta muntelui. n concluzie, specialitii consider c o eventual prbuire a versantului lui Cumbre Vieja ar disloca un bloc vast, conform ilustraiei din figur. Volumul i grosi mea rocii prbuite depinde de forma bazei, dar ele vor fi cuprinse ntre 150 i 500 km3, respectiv 1-2 km grosime. Geo metria i volumul unei viitoare prbuiri se apropie de cele ale prbuirii anterioare ale lui Las Palmas (acu m 566.000 ani), ale crei urme sunt nc vizibile n nordul lui Cumbre Nueva (Day et al., 1999a)1,2. Modelul unui tsunami cauzat de o alunecare de teren se reprezint mate matic. Calculul de mai jos ofer o idee asupra mrimii i for mei blocului ce ar putea aluneca n timpul prbuirii lui Cumbre Vieja. Ce magnitude ar avea un tsunami produs de aceast prbuire? Un rspuns direct la ntrebare implic utilizarea teoriei clasice liniare a valurilor. Analiznd modelul Ward-Day n care se consider c h e adncimea unifor m a oceanului, avem ur mtoarea perturbare vertical general pe albia oceanulu i de exemplu de o alunecare de teren de forma funciei u bot z (r,t) declanat la mo mentul de ti mp t = 0, care va produce valuri tsunami la suprafa cu o component vertical n punctul de observaie r. Rezulta tul este produsul a trei integrale definite.

u zsurf ( r , t ) =

2 u ( ) cosh(
0

k ( ) k ( ) h )

A ( t)

J 0 ( k ( ) | r r0 |)

t
0

bot z

( r0 , t 0 ) cos[ ( t t 0 )]
u bot (r0 , t 0 ) 0 pentru _ t0 t z

= {gk ( )tn h[ k ( ) h]}1 2

(1)

Ward i Day au folosit ur mtoarele notaii : k este nu mrul de valuri, este frecvena, dr0 = dx 0dy0, i J0(x) este funcia cilindric Bessel de ordinul zero. A doua este o integral de suprafa definit pe aria A(t) fa de toate punctele de coordonate r 0 care satisfac condiia (3). Pot fi utiliza te mai multe metode pentru a evalua soluia ecuaiei (1), avnd o prescriere cinematic a prbuirii versantului. De cele mai multe ori, me todele se reduc la descoperirea unor mijloace eficiente de a calcula cele 3 integrale definite i a adapta ecuaiile la neuniformitatea fundului oceanelor. Un exemplu de calcul cu aproximri mult mai bune ar fi bazat pe presupunerea prbuirii versantului prin mai multe alunecri succesive de mic intensitate. Acestea ar fi adugate ulterior unor ecuaii de integrare. n cele ce urmeaz, specialitii au considerat c un element de bloc din versant ar avea o form dreptunghiula r de dimensiuni L x W. 118

Cristian Mureanu Dac r nu e foarte aproape de L i dac t > L/vr , ecuaia (1) se reflect mai bine n condiiile de neuniformitate ale oceanului. Astfel, o alunecare a blocului de grosime constant T ar fi o funcie de timp care se manifest de la originile r = 0 i t = 0, la care se adaug viteza de alunecare v i se obine o ecuaie de forma:

u surf ( r, t ) z

TLW k ( ) J 0 (T ( , r, r0 )) cos[t + X ( , )] d 0 2 u 0 ( ) cos h[k 0 ( ) h(r0 )] 0

sin X ( , ) sin Y ( , ) G (r , r0 )S L ( , r , r0 ) X ( , ) Y ( , ) unde : X ( , ) = L( k 0 ( ) cos v ) / 2; si ; Y ( , ) = W ( k 0 ( ) sin ) / 2,


r

unde este unghiu l dintre direcia de alunecare i punctul de observaie iar funciile k0() i u 0() reprezint numrul de valuri produse i vitezele acestora n funcie de frecvena ntr-o ap de adncimi variabile notate cu funcia h(r0). Noii termeni T( ,r,r0), G(r,r0) i SL(,r,r0), in trodui n ecuaia (2), in cont de anumite schi mbri n ti mp ale deplasrilor i dimensiunii valurilor, datorate distribuiei geometrice n oceane de adncimi variabile. Evoluia acestor valuri este descris de Ward (2001). Avantajul folosirii aproximate prin ecuaia (2) fa de expresia general (1) este acela c integralele pot fi rezolvate analitic. Ecuaia (2) implic un numr mai mare de elemente de prbuire iar rezultatul aproximrii este mult mai bun.

(2)

13.8.5 DESF URAREA I POTETI C A EVENI MENTULUI


Prbuirea din Las Palmas va atinge albia oceanulu i la 4.000 m adncime. Pn va parcurge aceast distan, versantul va aluneca pe un strat de noroi sub presiune sau printr-o bre (Day, 1996; Van Wyk de Vries et al., 2001)1,4, ceea ce va reduce frecarea la baz i va per mite creterea acceleraiei. Modelul Ward-Day estimeaz n continuare c blocul ce alunec va traversa unitar o distan de 15 km i se va opri nainte de a se rupe. Stratul final for mat din blocul dezintegrat se va subia, va expansiona lateral i, n final, va acoperi o regiu ne de form dreptunghiu lar de ca. 3500 km2. Pentru a aproxima efectul tsunami, se acoper suprafaa de prbuire considerat cu 96 de fii simple a cte 6 km2 fiecare. Aceste elemente se desprind (unele mai mult dect o singur dat) si multan cu trecerile prin faa sau spatele lor. Fiecare desprindere a unei fii simple i mpune folosirea expresiei (2). Magnitudinea total a valului tsunami este apoi nsu mat pentru perioadele de timp t i diferite valori ale lui r. Secvena ilustrat prezint avansarea blocului rupt, n for m de plrie, ce alunec iniial pe versant n for ma sa unitar, sprgndu-se apoi n buci i acoperind 2826 km2 la 177 m adncime n ocean. Specialitii au ales valoarea astfel nct volumul depozitat s fie egal cu volu mul excavat. Dei se pot propune numeroase modele cinematice, ei au presupus c are loc o accelerare a blocului ce atinge rapid o vitez maxim de 100 m/s nainte de dezintegrare. Generarea cea mai eficient a unui val tsuna mi apare n situaia cnd viteza de alunecare de teren se apropie de viteza local a apei (Ward, 2001)14. Deoarece adncimea oceanului de lng versantul lui Las Pal mas depete n general 2000 m, o vitez de alunecare de 100 m/s ncetinete substanial viteza efectului chiar de la mal. Mri mea valurilor este proporional cu viteza de alunecare. Deoarece blocul de alunecare provine mai ales de deasupra nivelulu i mrii, excavaiile (culoarea neagr din desen) nu produc tsunami. n continuare, Ward i Day au propus un model sche matizat al propagrii valurilor n funcie de timp. 119

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Modelul unui tsunami produs de alunecarea de teren din Las Palmas ncepnd din primele 2 minute se poate observa n figura urmtoare (a, stnga sus) pn la 9 ore (i, dreapta jos). Contururile rou i albastru acoper regiu nile nalte i joase ale oceanului iar punctele galbene i cifrele indic nlimea valurilor pozitive i negative fa de orizontala oceanului, exprimat n me tri. Se poate observa dispersia mare a i mpulsului iniial ntr-o serie de valuri cu lungimi descresctoare, ale cror amplitudine maxim nu coincide, n general, cu cea a pri mului val. Chiar i dup traversarea ntregului ocean Atlantic, o prbuire costal a vulcanului Cumbre Vieja ar putea genera o succesiune de valuri de 10-25 m nli me pe malurile celor dou Americi. Figura urmtoare indic nlimea efectului tsuna mi fa de nivelul mrii, n modelul alunecrii de teren din Las Palmas luat n calcul.

120

Cristian Mureanu Dup 2 minute de la prbuirea iniial (Fig. a), se va ridica un vrf de ap la captul blocului de prbuire pn la ca. 900 m nli me, aproape ct grosimea blocului respectiv. Dup 5 minute (Fig. b), creasta valului iniial, avnd o vitez mare, va depi frontul de alunecare, aflat acum n plin dezintegrare. nlimea valului primar va scdea la 500 m la o distan de 50 km. n continuare, vor apare valuri mari de recul n spatele crestei. Aceasta se datoreaz parial recululu i piscului iniial i parial deplasrii spatelui bloculu i de alunecare, dup care coloana de ap se revars n golul format. Dup 10 minute (Fig. c) , alunecarea se ncheie. Efectul tsuna mi a crescu t la 250 km n diametru, n ti mp ce valuri mai mari de cteva sute de metri nlime au mturat malurile a trei insule din vestul irului Insulelor Canare. De notat aici caracterul relativ nedirecional al valurilor i faptul c valul primar (de 200 m) nu este cel mai mare, el fiind urmat de mai mul te valuri de 2-3 ori mai mari. ntre 15 i 60 minute (Fig. d-f), valurile se deplaseaz spre est ctre celelalte insule din Canare i primul val nalt de 50-100 m i face apariia pe pmntul african. Aproape de malul Saharei de vest, valurile tsunami nce tinesc i se sparg unele de altele (Fig. f). Un ir enorm de valuri dispersate, late de 500 km, se ridic spre vest pe msur ce valul iniial se deplaseaz n bazinul Atlantic. nlimea maxim a valurilor din a doua creast va fi de 60 m. n intervalul de timp de la 3 la 6 ore (Fig. g,h), valul tsunami se rspndete n Atlantic, meninndu-i o amplitudine considerabil ntr-un arc de cerc mai mare de 180 0. Spre nord-est, Spania i Anglia vor fi lovi te de valuri de 5-7 m nli me. In sula Las Pal mas nsi blocheaz cele mai multe valuri n aceast direcie. Tsunami-ul (de 10 m) va atinge prima oar America de Nord n regiunea cunoscut sub numele Newfoundland. n acelai ti mp, valuri i mai mari (15-20 m) vor atinge rmul de nord al Americii de Sud. Dup 9 ore (Fig. i), Florida va recepiona tsunami-ul, nsoi t acu m de cel puin o duzin de valuri. La 50 m n larg de Cape Canaveral, chiar i dup slbirea prin dispersie geometric i scderea frecvenei valurilor, tsunami-ul rezultat ar putea atinge 20-25 m nli me..

13.8.6 CONCLUZII
Dovezile geologice sugereaz pericolul unei rupturi a vulcanului Cumbre Vieja de pe Insula Las Palmas, cu urmri ca tastrofale. n cazul alunecrii unui bloc de 500 km3 ctre vest, pn la 60 km n larg, cu o vitez de alunecare de 100 m/s, modelul computerizat sugereaz valuri tsunami de 10-25 m nli me, ce se vor resi mi la distane mari n aproape tot bazinul atlantic. La fel ca n cazul altor prbuiri, n care alunecrile s-au produs la viteze nu prea apropiate de viteza valurilor tsunami, amplitudinea maxim a valului tsunami rezultat este aproximativ proporional cu volumul alunecrii de teren nmulit cu viteza de alunecare. (Proporionalitatea este dependent de locul respectiv i se refer strict la volu m i mai puin la viteza crestei.)1 Astfel, dac di mensiunile i vitezele maxime ale alunecrii sunt mai mi ci, vor rezulta valuri mai mici . De exemplu, un bloc de 250 km3 alunecnd ctre vest pe o distan de 60 km i cu o vitez de 50 m/s va genera valuri tsunami de 1/4 pn la 3/8 din a mplitudinea celor prezentate de Ward i Day. n ulti mele dou milioane de ani, au avut loc mai multe prbuiri costale asemntoare, de mrimi comparabile cu cea considerat n aceast prezentare, n insulele vulcanice din Atlantic. Dac modelul Ward-Day este corect, valul tsuna mi rezultat din acest incident ar trebui s mture de mai multe ori r murile expuse la mare. Valabilitatea acestor presupuneri depin de de capacitatea de identificare, datare i corelare a studiilor depozitelor unor valuri tsunami asociate cu aceste prbuiri. Culmea este c, datorit condiiilor de conservare mai favorabile sub ap, dovezile existenei unor valuri tsunami ca ur mare a prbuirilor costale ar putea fi mai rspndite pe platoul continental dect pe uscat. Totui, marginile joase, stabile tectonic i neafectate de glaciaiuni ale Africii de vest, sudului Statelor Unite, nord-estului Braziliei i platfor ma Baha mas ar fi cele mai potrivite pentru studiile geologice ale sedimentelor asociate acestor fenomene ocazionale. 121

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

122

Cristian Mureanu

13.8.7 I GNORAN F ATAL


Este interesant de menionat o nt mplare stranie i totodat tragic cunoscut sub numele Welcome Mr . T. Sunami, Indonesia , care a fcut nconjorul lumii la ageniile de tiri, ajungnd i la Rompres smbt, 08 ianuarie 2005 ca urmare a valului tsunami produs de cutremurul din Indonesia. Aceasta arat ct de mare este lipsa de pregtire i informare a oamenilor cu privire la producerea i nelegerea unor catastrofe precum cele produse de tsunami. Iat ce meniona tirea 18: Domnul T. Sunami sosete
n Indonezia peste ctev a ore, un mesaj cu acest e incredibile cuvinte ar fi fost nmnat de un telef onist ignorant biroului ministrului aprrii al Maldivelor, Shafeeu. Mesajul, rod al unei scandaloase ncurcturi t elefonice, a mpiedicat administraia arhipelagului s avertizeze populaia despre iminentul val ucigtor, scrie ziarul italian La Repubblica. Maldivele au avut numai 83 de mori, dar probabil c i aceast pierdere de viei omeneti putea fi evitat, dac nu exista acea nefericit nen elegere. ntmplarea, care, dac nu ar fi fost un subiect dureros i foart e serios, ar put ea prea o glum, a circulat insistent la Male, capitala Maldivelor, precum i n alte insule ale arhipelagului, fiind relat at de publicaia electronic Dhivehi Observer News, o ediie popular n Maldive, dei suspect at c ar avea leg turi cu opoziia regimului preedintelui Gayoom. Iat ce scrie Dhivehi: n dimineaa zilei de 26 decembrie, c u cteva ore naint e de catast rof, cent rul din Honolulu pentru monitorizarea activitii tsunami a ncercat s intre n leg tur cu Depart amentul meteorologic al Aeroport ului Internaional din Male, dar fr rezultat. De la Honolulu s -a ncercat s se vorbeasc cu bi roul preedintelui, dar rspuns ul a fost c dl. Gayoom era n vacan . n fine, cent rul a telefonat la Ministerul A prrii, dar i ministrul lipsea, participnd la o reuniune. Tehnicienii de la Honolulu au cerut at unci telefonistului s informeze c un tsunami urma s vin n cteva ore dinspre I ndonezia. Operat orul, contiincios, a informat biroul ministrului Shaf eeu, dar informaia a ajuns distorsionat : Dl. T. Sunami va sosi peste dou ore din Indonezia. Minist rul ap rrii, care nu atept a nici un domn T. Sunami, a decis imediat, pot rivit proverbialei ospitaliti maldiviene, s trimit o delegaie la aeroport pent ru a-l pri mi pe respectivul domn, c u panc art a pe care sc ria numele su i urarea de bun venit ( Welcome Mr. T. Sunami, I ndonesia). n urma ac estui incident, publicaia Dhivehi a cerut demisia ministrului.

n i maginea urmtoare sunt reprezentate depla srile plcilo r tectonice i acceleraia acestora nainte de producerea dezastrului. Se observ diferene mari ale acceleraiei de o parte i de alta a epicentrului cutremurului. 123

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

SISTEMUL INTEGRAT DE A VER TIZA RE TSUNAM I DIN D OBR OGEA


Avnd n v edere marile schimb ri geologice i climatice din ultima perioad, a i mpus av ansarea cercetrii romneti n domeniul avertizrii seismologice. Sistemul conc eput de specialitii romni a f ost prezent at la Brux elles fiind premiat pentru eficacitatea sa. Cei trei ani de munc ai cercett orilor i inginerilor sub conducerea dl. Gheorghe Mrmureanu, directorul I nstitutului Naional de Fizica Pmntului au f ost rspltii cu ob inerea unui ajutor financiar european. Sistemul, aflat n f az de proiect (grant european ctigat la Viena), avertizeaz apariia unui cut remur n V rancea de ex emplu cu 30 secunde pentru Bucureti respectiv 60 sec unde pentru Sofia, ca. 100 secunde pent ru Roma. Sistemul va fi folosit i pentru avertizarea de tsunami deoarec e valurile tsunami se propag cu viteze de 10 ori mai mici dect undele seismice. Cut remurul din Bulgaria din anul 1901 a generat un tsunami care a atins Mangalia cu valuri de 3-4 m. Conform cercetrilor realizate de specialiti, n ultimii 2000 ani au av ut loc ca. 24 tsunami n Marea Neagr, din care 4 sau 5 ar fi atins litoralul romnesc, ceea c e cont ravine unor concepii mai vechi care postulau f aptul c o mare nchis nu poate favoriza apariia tsunami-urilor. Gheorghe Mrmureanu est e convins c n urmtorii ani nu ex ist riscul producerii unui tsunami, deoarece acestea apar n intervale de timp foarte mari, cel anterior anului 1901 a avut loc la nceputul secolului 17. Deasemenea dl. Mrmureanu apreciaz c nu vom avea cut remure c atast rofale n urmtorii 10 ani. Dar aceast a nu poat e fi o garanie, fapt care i-a det erminat pe specialiti s se gndeasc la msuri de prevedere.

Referine bibliografice :
1 DAY

S., Benfield Gre ig Haz ard Res earch Ce ntre, Departme nt of Geol ogic al Scienc e, Univers ity Coll ege, Lo ndon, United Kin gdom (Rec eive d March 2, 200 1; revised May 11, acce pted Jun e 27, 200 1.) 2 DE VRIES, Van Wyk, B., SELF S., FRANCIS, P. W. and KESZTHELYI L., A gravitational spre adi ng ori gin for the Socompa de bris aval anch e. J.Volcan. Ge otherm. Res. 2001. 3 ELSWORTH, D. VOIGHT, B., Dike intrusion as a trig ger for larg e earthqu akes an d the failur e of volcan o flanks. J. Geophys. Res. 4 HART, David Bentl ey, The Doors of the Sea: Wher e Was God i n the Tsunami? (2 005) 5 JOHNS ON, W., Larg e-scal e volca nic cone co lla pse: the 188 8 slop e failur e of Ritter volcano. Bul l. Volcan., 198 7 6 KEATING, B.H. & McGUIRE, W.J., Island ed ifice fail ures an d associ ated tsunami h azards. P. Appl. Ge ophys., 2000 7 MULLER, J.R., MARTEL, S.J., Numerical mode ls of translatio nal l ands lide ru pture surface gr owth. P. Appl. Geop hys., 2000 8 MOORE, J.G., Giant submar ine l ands lides o n the Haw aii an rid ge. U.S. Geol. Survey Prof. Paper 50 1-D, 196 4. 9 MOORE, J.G. & MOORE, G.W., Depos it from a giant wave o n the isla nd of Lana i, Hawa ii. Scienc e, 1984. 10 MOORE, J.G., NORMARK, W.R. & Holcom b, R.T., Giant Haw aii an La ndsl ides. Ann. Rev. Earth Plan et. Sci. 22, 1994 11 MOSS, J.L., McGUIRE, W.J. & PAGE D., Ground d eformation mo nitori ng of a potenti al lan dsli de at La Palm a, Canary Islan ds. J. Volcan. Geotherm. Res. 94, Satake, K. and Y. Kato, 2001. The 1741 Oshima- Osh ima eru ption: extent and volum e of submarin e debr is aval anch e. Geop hys. Res. Lett. 28, 12UR GELES R.,. MASSON D.G, CANALS M., WATTS A.B. and Le BAS, T., Recurrent large-sca le la nd sli din g on the west flank of La Palma, Canary Isla nds. J. Geop hys. Res. 1999 13 VOIGHT, B., JANDA, R. J., GLICKEN, H. and DOU GLASS, P. M., Nature and mechanics of the Mou nt St. Helens rockslide- aval anche of 18 May 1 980. Geotech niq ue 19 83 14 WAR D, S.N., Landslide Tsun ami, J. Geop hys. Res. 2001 15 WAR D, S. N., IGPP, University of Californ ia, Santa Cruz, CA 950 64 USA (war d@up lift.ucsc.edu). 16 WATTS, A.B. & MASSON, D.G., A giant lan dsli de on the north fla nk of Tenerife, Can ary Islands. J. Geop hys. Res. 1995. 17 YOU NG, R.W. & BRYANT, E.A., Catastrophic wave er osio n on the south eastern co ast of Australia: impact of the Lanai tsun ami c.105 Geol ogy 20, 19 92. 18 ***, Rompres, 08 Ian uari e 200 5

124

Cristian Mureanu

14. MODIFICRI MAGNETICE RAPIDE


n ulti mii ani, modificri serioase i aparent ngrijortoare ale structurii cmpului magnetic terestru au atras atenia cercettorilor. Se tie c prezena cmpului magnetic reprezint un scut protector mpotriva radiaiilor cosmice i a vntului solar de particule 3. Cele mai noi cercetri indic faptul c Terra va experimenta n curnd un fenomen de haos magnetic3. Pri mele modificri au avut loc n ur m cu aproximativ 300 ani i se consider c, n aproximativ 1000 ani, Terra ar putea parcurge o perioad critic i va fi lipsit de c mp magnetic3. Problema esenial este generat de modificarea vitezei, te mperaturii i direciei de rotaie a miezului de fier, fapt ce va fi analizat n capitolele urmtoare 9. Viteza de scdere a intensitii cmpului magnetic terestru este apreciat de specialiti ca fiind cuprins ntre 2,5%9% la fiecare 100 ani. Creterea procentual este neliniar n raport cu trecerea secolelor (s-a calculat o scdere de 2,5% pentru anul 1700, ajungndu-se la 3% pentru anul 2000, totaliznd deja o scdere cumulat de 10% n numai 3 secole), astfel nc t pn n anul 3000 este posibil dispariia sau migrarea cmpului magnetic spre o stare instabil cu intensitate extrem de redus 1. Ase menea electricitii, magnetismul este n permanent stare de micare i transfor mare. Liniile de cmp ies din zona Polului Sud magnetic nconjoar planeta i se nchid n zona Polului Nord magnetic19. Una dintre proprietile importante ale cmpului magnetic este deflectarea radiaiilor cosmi ce provenite de la vnturile de particule gala ctice, supernove, guri negre, stele i mai ales de la Soare, care influeneaz n permanen cli ma i formele de via 19 .

14.1 PLA NETA MA RTE - ISTORIA SE REPET ?


Potrivit datelor furnizate de sonda marian tri mis de N ASA n 1996, s-au formulat ur mtoarele concluzii: a) Planeta Marte nu are n prezent un cmp magnetic, dar a avut n trecut unul, de 20-30 ori mai intens dect cel terestru. Acesta s-a calculat cu ajutorul msurtorilor magnetizrii remanente a rocilor vulcanice mariene care, la vre mea for mrii lor, s-au rcit ntr-un mediu susinut de un c mp magnetic intens18,30. b) n urm cu 4 miliarde de ani, Marte a trecut printr-o catastrof care a produs dispariia brusc a cmpului magnetic. Aceasta a favorizat ulterior dispariia apei i a atmosferei30. 125

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori c) Dou dintre craterele de impact ale planetei nu sunt deloc magnetizate. n ur ma i mpactului, rocile s-au topit i apoi s-au rcit, magnetizndu-se obligatoriu la nivelul de atunci al cmpului, care era zero 30. d) Odat cu dispariia c mpului magnetic, a tmosfera i apa planetei au fost supuse unui fenomen de eroziune cosmic, creat de vnturile de particule i radiaiile energetice, si milar eroziunii din deert cnd vntul transform rocile n nisip, pe care l transport la distane mari. n cazul Marte , n loc de nisip a fost atmosfer i ap, transportate gradat de vnturi iar planeta s-a uscat complet. e) Atmosfera i hidrosfera planetei s-au consumat n cteva milioane de ani20.

14.2 INVESTIGA II I C ERC ET RI


Lutul vaselor din antichitate se comport ca o band magnetic care nregistreaz caracteristicile cmpului din perioada n care au fost fabricate. John Shaw, profesor de geopaleomagnetism al Univ. din Liverpool (director al Laboratorului de Geomagnetism), a propus o metod de msurare a c mpului magnetic din antichitate. Se tie c lutul conine fier, asemenea rocilor vulcanice, deci el este magnetizabil. La arderea n cuptor, lutul trece printr-un proces de tergere a memoriei magnetice anterioare, dup care, la rcire, el se rencarc cu magnetismul terestru de la data fabricrii vasului (perioad care se determin prin testele de tipul C14 sau altele)13. Studierea vaselor de lut din mai multe perioade de timp a evideniat modificri ale c mpului magnetic terestru, dup cum urmeaz: modificri minore n perioada ultimilor 12.000 ani, urmate de o intensificare uoar n urm cu 4000 ani i o scdere dramatic abrupt n ultimii 2000 i, mai ales, n ulti mii 300 ani. n ulti mii 300 ani, cmpul a sczut n intensitate cu aproximativ 10% iar viteza de scdere crete n continuare 14. Experimente de laborator au dovedit c miezul fierbinte al Terrei de aproximativ 1 milion de trilioane (10 18) t fier se comport ase menea unui dinam (deoarece se afl n rotaie), producnd curent electric, care genereaz un cmp magnetic. Dei nu se tie care a fost cauza primordial a generrii primilo r cureni electrici n miezul de fier, intensitatea lor depinde de viteza de rotaie a miezului i de temperatura fierului. Din fericire, miezul Terrei se rcete cu 100 0C la fiecare miliard de ani i, avnd n vedere faptul c acest cmp are deja o vechime de miliarde de ani, el nu va disprea curnd , a precizat John Shaw 21. C mpul magnetic al P mntului trece printrun declin, n urma cruia el nu poate disprea definitiv dect dac ar avea loc impacturi cu asteroizi gigantici care s penetreze miezul planetar, fapt foarte puin probabil n prezent22. 126

Cristian Mureanu

14.3 STUDIUL VULCA NILOR


Geologul Rob Coe, (expert n geofizic, paleomagnetism i tectonic) de la Universitatea California din Santa Cruz, a elaborat urmtorul program: 1. Studiul vulcanilor care erup la intervale regulate, ca cei din Hawaii, care ofer indicii precise despre situaia cmpului magnetic din perioada fiecrei erupii. Pe baza acestora, s-a alctuit o hart te mporal a cmpului magnetic din ulti mii 5,5 milioane ani, pornind de la magnetizarea mineralifer care indic sensul liniilor de cmp (aa-numitele microbusole cristaline)10; 2. Studiul vulcanilor care erup numai n perioadele de haos magnetic, evideniind astfel situaia haosului magnetic la fiecare inversare de polaritate. Muntele Steens din Sta tul Oregon este o adevrat arhiv de date paleomagnetice. O particularitate a acestui munte e faptul c erupe numai n perioadele de haos magnetic10,13.

14.4 M ODELE TIINIFIC E


n ur m cu 780.000 ani, a avut loc o inversare de polaritate magnetic. Cele anterioare (cel puin 3 la numr) au avut loc la intervale regulate de aproximativ 200.000-210.000 ani. n anul 1990, fizicianul Gary Glatzmeier de la Universitatea California a creat pe calculator un program co mplex de simulare a c mpului magnetic terestru, lsndu-l s funcioneze nentrerupt timp de 4 ani.15,16. Cnd intensitatea cmpului si mulat scade sub o anu mit valoare, acesta intr n stare de instabilitate nefiind bine conturat, dup care i schimb sensul i crete din nou n intensitate . Fiecare inversare este precedat de o perio ad de scdere abrupt.

Si mularea pe calculator a fost confir mat de nu meroase msurtori efectuate pe suprafaa Terrei. n ultimii 300 de ani, jurnalele de bord ale Marin ei Britanice consemneaz uoare migraii ale polilor magnetici n stnga i respectiv n dreapta poziiei actuale , afirm geologul Jeremy Bloxham. Aceste consemnri sunt foarte precise, deoarece busola era instrumentul principal de navigaie i se tie c, n realitate, ea nu indic nordul geografic, ci nordul magnetic, astfel c diferena dintre acestea era important. Nordul geografic era dedus din poziia Soarelui la amia z i la apus. Jeremy a studiat cteva mii de observaii din arhive, alctuind o hart a c mpului magnetic planetar din ultimii 300 de ani15,18. 127

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori n prezent, ne afl m ntr-o perioad de nceput a fenomenului de haos magnetic local. Cea mai cunoscut anomalie este situat n sudul Atlanticului, unde, la nceputul sec. 20, a aprut o zon de flux inversat, adic liniile de cmp intr n zon, n ti mp ce n toate celelalte regiuni ele manifest sensul opus. n ulti mii 100 ani, aceast anomalie s-a deplasat spre vest, unindu-se cu o alt zon de flux inversat, formnd n perioada anilor 1980 un curent magnetic numit Anomalia Atlanticului de Sud. n aceast zon, din fericire nepopulat, intensitatea cmpului magnetic a sczut cu 30%. Cele mai noi msurtori au artat c acest curent s-a mrit considerabil. Specialitii teoretizeaz c n ur mtoarele cteva sute de ani se va declana haosul magnetic generalizat la nivel planetar. Studiile lui Rob Coe 10 de la Universitatea California din Santa Cruz dovedesc faptul c rocile din zona apropia t erupiilor au un sens de magnetizare iar cel al rocilor de dup erupie au sens de magnetizare opus, ceea ce indic prezena unei inversri. n perioada relativ scurt dintre dou inversri, rocile au magnetizri complet haotice. Am descoperit c atunci cnd ncepea inversarea, intensitatea cmpului magnetic scdea pn la 10-20% i se manifesta haotic , afirm Rob Coe. Ti mp de 300 ani, sensul liniilor de cmp s-a schimbat periodic, dup care a urmat o perioad de 3000 ani n care planeta a rmas practic fr c mp, deoarece el fluctua att de rapid nct pe unele eantioane de lav s-au nregistrat modificri de cte va grade pe zi10.

128

Cristian Mureanu Am descoperit lucruri incredibile n aceti muni , afirm Rob Coe 10,13. Marginile unor roci aflate n proces de rcire aveau un anumit sens al cmpului, n timp ce partea din mijloc a acestora prezenta o deviere de 60 0. Era ca i cnd lava se rcea ntr-un interval de timp n care cmpul nregistra o deviere de 60 0. O esti mare suficient de precis sugereaz o deviere de 6 0 pe zi. O posibil inversare a polaritii ar putea produce secole de haos magnetic planetar. Aceasta ar nsemna apariia mai multor Poli Nord i Sud, care s-ar manifesta haotic; c mpul ar avea o intensitate foarte slab iar radiaiile cosmice ar afecta major toate for mele de via. n opinia cercettorilor, haosul magnetic trebuia s apar demult21,22.

14.5 FURTUNILE GEOM AGNETIC E


Referitor la efectele care s-ar putea produce pe termen lung, cercettori ca Dr. Phil Callahan din Florida au fcut cteva descoperiri remarcabile 11,12. Terra experimenteaz aa-numitele furtuni geomagnetice ce apar datorit fluctuaiilor miezului fierbinte de fier. n opinia Dr. Callahan, aceste furtuni influeneaz strile emoionale umane, determinnd modificri cognitiv-co mportamentale 11,12. Dr. Callahan a studiat caracteristicile diferitelor soluri care, dup prerea sa, au proprie ti magnetice. Modificrile fluctuante ale cmpului induc iritabilitate i stri de angoas oamenilor care locuiesc acolo. Dr. Callahan consider c se pot face unele speculaii cu privire la posibile legturi ntre zonele de rzboi i fluctuaiile magnetice locale 11,12.

14.6 FURTUNILE SOLA RE


n anumite perioade de timp au loc furtuni solare. Apariia noului cmp magnetic sau fluctuaiile sale pe suprafaa Soarelui sunt precedate de o emisie de energie, care genereaz furtuni magnetice n spaiul din apropie re (care include i P mntul). Dac, de exemplu, furtuna solar ar atinge sudul astrului, atunci ea ar lovi P mntul n emi sfera nordic. Ciocnirea a dou cmpuri magnetice produce un curent continuu de mare amperaj, care suprancarc i distruge reelele terestre de alimentare 25,27 (vezi cazul Quebec 1989, Canada) Impactul furtunilor solare asupra climei poate fi rezu mat astfel: dac petele solare se ntunec i au te mperatur mai mic, atunci cldura recepionat de la Soare scade, n ti mp ce dac petele devin violente i sunt precedate de erupii, cldura recepiont este n exces i poate produce modificri abrupte ale climei20,24. Furtunile solare ajung pe Pmnt n ca. 4 zile de la apariie, dar ele nu pot fi prezise dect cu cel mult o ju mtate de or nainte. 129

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

14.6.1 VNTUL S OL AR I CMPUL MAGNETIC EXTERI OR


Legtura din tre activitatea solar i fluctuaiile c mpului magnetic terestru a fo st evideniat de rezultatele cercetrilor echipei fizicianului Dr. Harald Frey de la Berkeley University, California. Acestea au fost publicate pentru prima dat n revista Nature din luna decembrie 2003, fiind apoi prezentate sub form de rezu mat de Maggie Fox n varianta electronic a jurnalulu i Reuters . Studiul este o parte a unui proiect mai a mplu privind formarea breelor n liniile de cmp magnetic. Cum se tie, vntul solar de particule produce bree de mari dimensiuni n structura liniilor de cmp magnetic, dar acestea nu dureaz mai mult de c teva minute. Ceea ce este neobinuit din 2003 pn n prezent este c breele se menin cteva ore, ti mp n care mai mul te tipuri de radiaii i particule sosite din spaiu pot produce perturbri n funcionarea centralelo r electrice i a sateliilor de comunicaii. n ti mpul furtunilor solare produse de exploziile coroanei i emisia masiv de gaze ionizate (plasm), magnetosfera terestr sufer fluctuaii i mportante. Dr. Frey a menionat ur mtoarele: Acum tim c aceste bree nu apar i dispar sporadic, , ci ele pot rmne deschise cteva ore, fapt care ne permite modelarea impactului climei spaiale . Observaiile acestui feno men au fost realizate cu ajutorul satelitului artificial (IMAGE) de i magistic a magnetopauzei i explorare a aurorelor glo bale . n acest proiect au fost incluse 4 agenii spaiale europene (cunoscut sub numele Cluster). A fost detectat prezena particulelor solare grele (ioni) ncrcate electric n breele c mpului magnetic.

O coliziune de acest gen a avut loc n anul 2002. Norul de particule ionizate care a aprut deasupra regiunii Arctice a avu t di mensiunile peninsule i California. Aurora care a aprut atunci a descrcat o energie de ca. 750 MW (necesarul a 75.000 locuine conform esti mrilor N ASA) i a fost diferit de aurorele cunoscute. Aurora a fost nregistrat de satelitul IMAGE al N ASA i de ctre unul din cei 4 satelii europeni (Cluster Nr.4). n mod normal, particulele grele ionizate ale vntului solar sunt reflectate de cmpul magnetic al Pmntului, dar acum a fost altfel , au afirmat specialitii de la N ASA. Di mensiunea breei magnetosferei la o distan de 60.000 km de suprafaa solului a fost de dou ori mai mare dect cea a Terrei. Asemenea bree apar tot timpul , a afirmat profesorul Nancy Crooker de la Boston University. Dr. Janet Kozyra de la Universitatea din Michigan a precizat faptul c: Este extrem de important s nelegem cnd i unde apar aceste bree, ct timp se menin i de ce acum se menin att de mult i mai ales vrem s a flm de ce particulele grele ionizate ptrund att de adnc n magentosfer , n alte situaii curioase megafurtuni solare au avut impact nesemnifica tiv asupra atmosferei i magnetosferei. Dac s-ar putea anticipa din ti mp apariia acestora, atunci pagubele produse la centralele electrice i sateliii artificiali ar fi minime .
Surs: Space & Astrono my News - Solar wind cracks Earths magnetic f ield - 04-12-2003.htm

130

Cristian Mureanu

14.7 INVERSA REA MAGNETISM ULUI SOLA R

Soarele i inverseaz cmpul magnetic o dat la 11 ani, perioad care coincide cu apogeul ciclului petelor solare. Urmtoarea inversare a polilo r magnetici ai Soarelui este esti mat pentru anul 2012. Fluxul magnetic cu direcia sud pornete de la petele solare, care reprezint inelele magnetice de lng ecuator, alturi de fluxurile meridionale ale polulu i nord magnetic. Pe msur ce se acumuleaz energie cu sarcin opus la poli, cmpul magnetic scade pn ce va predomina una dintre cele dou ncrcturi energetice, pozitiv sau negativ 22,14. Oa menii de tiin arat c heliosfera nu i nce teaza existena pe parcursul translaiei. Petele solare reprezin t noduri magnetice de mare intensitate, care genereaz un cmp instantaneu chiar mai mare dect c mpul exterior5,6. Dei inversarea solar magnetic nu este pe deplin neleas, sonda spaial Ulysses a cules valori detaliate, care au oferit rspunsuri la o muli me de ntrebri legate de schimbrile climati ce. Dezbaterile tiinifice n jurul cauzelor prezisei nclziri globale se desfoar pe baza modelelor climatice elaborate de cercettori. Confor m opiniei dr. Sallie Baliunas de la Centrul Harvard Smithsonian pentru Cercetri Astrofizice, modelele nu ofer rezultate de bun calitate. Multe dintre acestea exagereaz efectul de nclzire al Terrei, cu toate c se observ o cretere a activitii magnetice a Soarelui. Dr. Baliunas crede c ar fi nevoie de elaborarea unor modele cu peste 5 milioane de variabile pentru a-i manifesta cu adevrat utilitatea, dar n acest caz calculatoarele ar avea nevoie s calculeze o perioad de timp mai mare dect nsi vrsta Universului pentru a ajunge la un rezultat. n ur ma discuiilor purtate cu mai mul i cercettori pe te ma nclzirii globale favorizate de activitatea solar, nu s-a ajuns la nici o concluzie viabil. Nimeni nu nelege de ce se schimb cli ma ( vezi detalii n Cap. Cercetare i Cercet tori).

14.8 DESC RC RI ELEC TRIC E NEOBINUITE


Alte efecte ale scderii intensitii c mpului magnetic sunt evideniate de situaia atmosferei, cu m ar fi creterea gradului de electrizare static datorat frecrilor cu vntul solar, particule cosmi ce i alte energii reflectate mai puin de c mpul magnetic terestru 27. Concluzii: Creterea numrului de descrcri electrice din timpul furtunilor i a intensitii acestora ; Creterea numrului victi melor afectate de trznet; Apariia aurorelor boreale la latitudini mai joase, chiar observarea lor de pe munii nali (inclusiv din Romnia). 131

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

14.9 FORMA REA FULGERELOR: FENOM ENE STRA NII


1. Mai nti, se for meaz norii de furtun cu ajutorul apei i cldurii. Cnd masele de aer umed sunt nclzite de Soare, ele se ridic n atmosfer. Dar, odat ajunse acolo, ele ntlnesc aerul rece iar presiu nea atmosferic scade. n continuare, aerul umed se rcete iar vaporii de ap se condenseaz, formnd norii. Acest proces st la baza for mrii tuturor norilor27. 2. Cnd exist condiii care favorizeaz transportul de cldur i vapori n interiorul acestui siste m cli matic, norii mici se unesc formnd nori mari. Acetia conin deja picturi de ap. O parte din picturi, care sunt prea mari i prea grele pentru a mai fi susinute de curenii ascendeni de aer, cad sub form de ploaie 2. 3. Curenii de convecie foarte puternici (vezi schi) ridic picturile mai mi ci care au rmas disponibile pn n straturile superioare foarte reci, unde se transfor m n cristale fine de ghea. 4. La vrful norului, ce poate atinge nlimi de 16 km, cristalele se extind pe orizontal, determinnd forma de nicoval tipic unui nor de furtun. Astfel, tot mai mul t ap se transfor m n ghea. Aceasta se unete n particule to t mai mari, formnd grindina. Aceasta ctig n greutate i ncepe s coboare din nou n interiorul norului. 5. n cdere liber, grindina se ncarc cu sarcini electrice care se for meaz datorit frecrilor dintre picturile de ap mici ce se ridic n continuare. La fiecare coliziune, cristalele mici de ghea (i/sau picturile), care urc sub influena curenilor ascendeni, pierd electroni devenind ncrcate pozitiv. 6. n schimb, grindina de dimensiuni suficient de mari care cade spre pmnt se ncarc negativ, acu mulnd electroni. n cele din urm, norul conine un numr din ce n ce mai mare de sarcini electrice pozitive i negative, care creeaz uriaele diferene de potenial electric, ase menea unei baterii cu polul plu s la vrf i polul minus la baz. 7. S mai menion m faptul c fulgerele obinuite pot atinge tensiuni de cteva zeci de milioane de voli, a mperaj de cteva mii de amperi i te mperaturi de peste 27.000 0C 27. 132

Cristian Mureanu 8. Din motive nc neelucidate, n tot mai multe zone de pe glob, precum nord-vestul Europei, norii se ncarc masi v cu un singur tip de electricita te stati c (ca. 5-15% din fulgerele produse) i anume sarcini pozitive 27. n acest caz, norul se descarc n mod straniu direct din partea sa superioar spre pmnt cu un fulger extrem de violent, aruncnd, n acelai ti mp, sgei de lu min n troposfer, care au fost pentru prima dat observate cu ocazia unor misiuni spaiale. (fo to stnga mijloc, pag.119). Oa menii de tiin nc nu neleg cauza acestui fenomen, dar efectele sale sunt devastatoare pentru avioane. n acest caz, fulgerele dezvolt de 100 ori mai mult amperaj dect n mod normal. Un accident aviatic a adus datele necesare estimrii unor cureni de 1 milion amperi, care au topit fuzelajul. Fotografii recente realizate la Cluj-Napoca de fizicianul ing. Manu S., evideniaz descrcri electrice de mare intensitate, ce pot fi asociate unor fulgere cu sarcini pozitive. Fotografiile au fost luate dintr-un punct de observaie situat n Cartierul Zorilor, de la locuina d-lui inginer. Descrcarea a avut loc n apropierea blo cului de pe Str. Parng Nr. 39, dar fr urmri vizibile la sol. Autorul crii, red. Cristian Mureanu, rezident la aceast adres, a confirmat prezena unor iluminri stranii, n perioada de timp n care au fost efectuate fotografiile. n e-mail-ul recepionat pe data de 30 mai 2007, fizicianul Manu S. a precizat urmtoarele: n furtuna de sptmna trecut am realizat 7 fotografii ale unor descrcri electrice neobinuite. i trimit patru dintre ele, cele mai spectaculoase, dou de mare intensitate (cel puin unul situat n apropierea blocului tu) i dou orizontale (o configuraie rar) dac prelucrezi imaginile se poate observa traseul curentului electric, ...este ceva mre. Acest fenomen, dei este doar un caz izolat, ase mntor cu altele cunoscute n literatura de specialitate i din arhivele staiilor meteo din Ro mnia, sugereaz formarea unui anumit tipar a siste mului furtunilor, mai cu sea m o evoluie a acestora spre o structur specific zonelor de la latitudini mai joase, precum cele de pe teritoriul SU A, sau din Australia, caracterizate de for maiuni noroase rotitoare ncrcate cu energii electrostatice mari, aductoare de tornade i vijelii de scurt durat dar de mare intensitate. 133

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

14.10 PERTURBA REA STRA TULUI DE OZON


n ulti mii 15 ani, oamenii de tiin au tras se mnalul de alarm cu privire la apariia unor guri n stratul de ozon care au atins, n anu mite mo mente, dimensiunea continentului european. Ozonul este elementul esenial care protejeaz viaa de radia iile cosmi ce. Potrivit unui articol din ziarul Averea , din 01 Septembrie 2005,28 ulti mele cercetri ntreprinse la NASA au artat c: ncepnd cu jumtatea lunii august 2005, Envisat a nregistrat o extindere a gurii din stratul de ozon de la Polul Sud pe o arie de zece milioane de km2,. Totui, dimensiunile acesteia nu au depit maximele atinse n 1996 i 2000, a precizat ESA ntr-un co municat dat publicitii. Spectometrul SCIAM ACH Y al Envisat, conceput pentru a msura prezena diferiilor componeni atmosferici din stratosfer i troposfer, permite urmrirea constant a stratului de ozon la scar planetar i dispune de o baz de date nc de la jumtatea anului 1990 28. La 14 iulie 2000, o regiune activ de pe suprafaa Soarelui a produs o flacr neobinuit. Figura de mai sus relev concentraia total de ozon n ur ma evenimentului, mpreun cu reprezentarea unui detaliu al cunoscutei Anomalii Magnetice a Atlanticului de Sud (care evolueaz de cteva decenii). Eveni mentul a aruncat n spaiu o cantitate uria de protoni. Conform celor publicate de cercettorul indian Krishna Ramanujan pe site-ul N.A.S.A., e venimentul a perturbat se mnificativ c mpul magnetic al P mntului i si multan stratul de ozon, care a prezentat unele modificri i anomalii. Fluctuaiile intensitii c mpului magnetic al P mntului sunt nregistrate n per manen iar oamenii de tiin consider c nu exist schimbri se mnfica tive ale stratului de ozon din zona Antarcticii datorit Ano maliei Magnetice a Atlanticului de sud. Chiar i n situaia n care Soarele bombardeaz masiv stratul de ozon, acesta i revine n cel mult 2-3 ani, dar hidrocarburile clorofluorurate au o durat de via n atmosfer mult mai mare dect oxi zii de azot , a afirmat dr. Charles H. Jackman, expert n fizica atmosferei la U.S. Goddard Flight Center, cu toate c deasupra Antarcticii nu se evapor hidrocarburi cloroflorurate. 134

Cristian Mureanu Cercettorul Charles Jackman, expert n tiine atmosferice a studiat feno menul n detaliu, dovedind c Soarele este cel mai mare inami c al ozonului i determin perturbri ale cmpului magnetic terestru. Acest eveniment este un indiciu legat de puterea Soarelu i de a produce efecte brute i catastrofi ce asupra atmosferei , a afirmat Jackman. n ti mp ce descoperirile sale arat c evenimentul nu a avut i mpact asupra oamenilor, gaura de ozon din zonele pola re este foarte important din punct de vedere tiinific. n cursa lor de a stabili i mpactul factorului antropic asupra ozonului, oamenii de tiin trebuie s neleag mai n ti cauzele naturale. n momentul n care moleculele de oxigen sunt lovite de radiaiile UV ale Soarelui, acestea se desfac n atomi liberi, dar acetia sunt att de reactivi nct din 1001 reacii chimice simultane, oxigenul molecular se reformeaz n 1000 din cazuri, ceea ce nseamn c singura cale de a distruge ozonul este aceea prin care atomii liberi se combin cu altceva dect cu ei nii , afirm Jackman. Aici intervin protonii rapizi care sosesc de la Soare. Acetia au suficient energie s desfac moleculele de N2 n atomi care sunt majoritare (78%) ct i cele de ap. Ato mii liberi de N se combin foarte rapid cu moleculele de O2 formnd NO i NO2 . Odat for mate, aceste molecule pot persista n atmosfer cteva spt mni. Noi am prezis n urm cu zeci de ani faptul c protonii solari pot avea asemenea efecte asupra atmosferei, dar aceasta se tia numai din experimente de laborator i nu din fapte reale. , a completat Jackman. n ur ma analizelor, s-a observat c ozonul lipsete mai ales acolo unde sunt prezeni oxizii de azot, din fericire n atmosfera superioar, n timp ce spre latitudinile locuite i n atmosfera joas ozonul este nc prezent n concentraii nor male. Not 1: Stratul de ozon poate fi subiat din cel puin trei motive, enumerate n ordinea importanei lor: 1.Furtunile solare (vezi figura de sus); 2.Scderea i/sau fluctuaiile c mpului magnetic terestru; 3.Prezena n atmosfer a hidrocarburilo r clorofluorurate (folosite la spray-uri i frigidere), interzise prin protocolul de la Montreal din 1987, dar aceast ipotez este nc n dezbatere.

135

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Not 2: Ozonul este repartizat ~90% n stratosfer (ozon stratosferic), unde se for meaz prin fotoliza oxigenului molecular, sub aciunea radiaiei UV de 242 nm, respecti v ~10% n troposfer (ozon troposferic), care se for meaz prin oxidarea fotochimic C O, C H4 i a altor hidrocarburi, n prezena oxizilo r de azot. Creterea sau mi corarea concentraiei de ozon troposferic se datoreaz mai ales prezenei sau di minurii concentraiei radicalilor liberi, generai prin poluare i aerosoli, i mai puin transferului de ozon din stratosfer. Dinamica acestei variaii este proporional cu cea a emisiilor de aerosoli i cu poluarea, concentraia medie de ozon troposferic dublndu-se n ultima decad. Ozonul troposferic se formeaz sub aciunea descrcrilor electrice i a reaciilor de oxidare amintite, acest fapt ntrind teoria de autoreglare climatic a lui Ja mes Lovelock. ns pragul pn la care aceast reglare este favorabil susinerii condiiilor optime de via este foarte strns. (vezi cap. 34.3 i 21.4)

14.11 FILM E CA RE ILUSTREA Z IDEI TIINIFIC E


14.11.1 THE CORE
Pornind de la scenariul fatalist c miezul de fier al Pmntului s-ar opri brusc, regizorul a oferit cteva exemple interesante despre efectele pe care le-ar avea dispariia cmpului magnetic n totalitate: Modificri co mportamentale ale animalelor, psrilor i insectelor n special, afectarea simului orientrii; Dereglarea aparatelor electronice ultrasensibile, precum peacemakere pentru cardiaci, ceasuri electronice etc; Apariia fluxurilor intense de energie i a microundelor, care incendiaz totul n jur ; Electrizarea exagerat a atmosferei i apariia descrcrilor electrice ntre orice conductoare mai lungi dect civa centi metri ; Apariia furtunilor electrice n aer i perturbarea telecomunicaiilor etc. Scenariul excesiv de fatalist al fil mului este rezolvat n stil hollywoodian cu un happy end complicat, bazat pe i mposibila Cltorie spre Centrul Pmntului a lui Jules Verne.

14.11.2 LI GHTNING-BOL TS OF DES TRUCTI ON


Are la baz scenariul potrivit cruia exist o legtur ntre creterea numrului descrcrilor electrice de sarcini pozitive i scderea i/sau fluctuaiile c mpului magnetic terestru. n acest fil m, se ilustreaz ideea energizrii exagerate a atmosferei, care ar aduce ntregul mediu ntr-o furtun total de sarcini electrice i precipitaii. Fil mul postuleaz o apocalips climatic de sarcini electrice iar soluia salvatoare revine unor cercettori de la un laborator din Arctica, ce trebuie s genereze un puls electromagnetic capabil s elimine nsi cauza apariiei descrcrilor electrice de sarcini pozitive. De ce nu se poate acest lucru n realitate i nu mai n fil mele SF citii n capitolul Experimente euate de control climatic .

14.11.3 OCEAN OF FIRE


Filmul pornete de la ideea consumat i peri mat c un asteroid gigantic intersecteaz foarte aproape traiectoria Pmntului, fr a se ciocni cu acesta. Dar asteroidul are o for de atracie gravitaional suficient pentru a scoate Pmntul de pe orbit, apropiindu-l de Soare cu cteva mii de km. Instantaneu se produce o nclzire global de peste 20 0C, favoriznd dispariia apei potabile, alimentelor i animalelor. Fil mul analizeaz cu succes reacia ani malic a supravieuitorilor aflai n cutare de hran i ap, dezbinarea, violena extrem i panica produs de evenimentul n sine. 136

Cristian Mureanu

Referine bibliografice:
BARR OW, Karen, Which way is north? Beware: Earth's natural compass may be turning upside down.(Earth: magnetism): An article from: Science World ( Mar ch 7, 2005) 2 BAU ER, L. A, Is the principal source of the secular variation of the earth's magnetism within or without the earth's crust? 2004 3 BLAKEL Y, Richard J., Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications (1996) 4 BLOXH AM, J. -. Dynamics of angular momentum in the Earths core, Ann. Rev. Earth planet. Sci. 1998 5 BOG ATI KO V, Oleg Alekseevich et al., Mag matism and Geodynamics: Terrestrial Magmatism Throughout the Earth's History (2000) 6 BROUN, John Allan, On the horizontal force of the earth's magnetism (Roya l Society of Edinburgh.Transact ions 2005 7 BUDDEN, K. G., The Propagation of Radio Waves : The Theory of Radio Waves of Low Power in the Ionosphere and Magnetosphere (1988) 8 BUFF ETT, B. A. and BLOXH AM, J.,Deformation of Earths inner core by electromagnetic forces,Geophys.Res.Lett. 2000 9 CAMPBELL, Wallace H., Earth Magnetism : A Guided Tour through Magnetic Fields (Complementary Science) 2001 10 COE, R. S. & GLEN, J. M. G., The comp lexity of reversals, in Channell, J. E. T., D. V. Kent, and W. Lowrie (eds.), Timescales of the internal geomagnetic field, Amer. Geophys. Union Monograph, in review (2003) 11 CALLAH AN, Philip S., Natures Silent Mu sic, Acres U.S.A. 12 CALLAH AN, Philip S., Paramagnetism- -Rediscovering Nature's Secret Force of Growth, Acres U.S. A. 13 CANON -TAPIA, E. and COE R., Rock magnetic evidence of inflation of a flood basalt lava flow, Bull. Volcanology, 64, 2002 14 HILL, M. J., GRAT TON, M. N. & SHAW, J., A co mparison of thermal and microwave palaeomagnetic techniques using lava containing laboratory induced remanence, Geophys. J. 15 GLAT ZMAIER, G. A. & T OO MRE, J. (1995) Global-scale so lar turbulent convection and its coupling to rotation in GONG '94: Helio- Astero- Seismology fro m the Earth and Space 1995 ASP Ser ies, 76, Eds. R.K. Ulrich, E.J. Rhodes, W. Dappen 16 KU ANG, W. & BLO XHAM, J., On the dynamics of topographic core-mantle coupling, Phys. Earth Planet. Inter., 1997 17 JENSEN, Jens & MAC KINTO SH, Allan R., Rare Earth Magnetism: Structures and Excitations (The International Series of Monographs on Physics, No 81) 18 MATULAITI S, V. E, The Earth's magnetism 2003 19 MERRILL, Ronald T. et al., The Magnetic Field of the Earth (1999) 20 PAN, Y., HILL, M. J., ZHU, R., & SHAW, J., Further evidence for low intensity of the geomagnetic field in the early Cretaceous time: using the modified Shaw method and microwave technique, Geophys. J. 21 POIRIER, Jean-Paul, Introduction to the Physics of the Earth's Interior (Ca mbridge Topics in Mineral Physics & Chemistr y) (2000) 22 STRING ER, John, Forces, Electricity and Magnetism and the Earth in Space: Plants and Animals 2005 23 TAR BUCK, Edward J. et al., Earth Science (W ith CD-ROM) 24 TURCOTT E, Donald L.- Fractals and Chaos in Geology and Geophysics (1997) 25 ZATMAN, S. & BLO XHAM, J., The phase difference between length of day and atmospheric angular momentum at subannual frequencies and the possible role of core-mantle coupling, Geophys. Res. Lett., 1997 26 ***, Alarm la Polul Sud, preluat de serviciul de tiri on-line 9 AM d in cotidianul Averea 27 ***,http://en.wikipedia.org/wiki/Lightning#Positive_lightning(2005) materia le interesante despre descrcrile electr ice. 28 ***, http://www.averea.ro/display.php?data=2005-08-30&id=6861&kword=gaura+in+stratul+de+ozon) 29 ***, Laboratory Manual in Physical Geology (6th Ed ition) Amer ican Geological Institute (2002) 30 ***, The Martian Climate Revisited : At mosphere and Environment of a Desert Planet (Spr inger Praxis Books / Geophysical Sciences)
1

137

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

15. MIGRA IA POLILOR MAGNETICI


n prezent, se nregistreaz posibile ramificaii de energie ale cmpulu i magnetic aflat n diminuare. Ct timp va sta iona n punctul zero nainte de a se inversa?

15.1 INVERS RILE POLILOR MA GNETIC I


Oa menii de tiin au studiat cauzele posibile ale instabilitii relative a scoarei P mntului n urma observaiilor legate de apariia unor cutremure devastatoare precum cel din 26 decembrie 2004, care a declanat un tsunami la fel de devastator. Alarmi tii sfritului lumii , precum i ali cercettori consider c inversarea prezis i iminent a c mpului magnetic al P mntului poate reprezenta un

argument important pentru analizarea acestor evenimente din perspectiv escatologic 2,3. Oa menii de tiin au monitorizat modificrile direciei cmpului magnetic al P mntului, lucru care s-a nt mplat att recent ct i n trecutul ndeprtat. Si te-ul NASA prezint o hart care arat migraia gradat a polului nord magnetic n ulti mii 150 de ani. Deoarece a trecut mai mul t dect dublul intervalu lui de timp de la ulti ma inversare a polilor, n comparaie cu ti mpul scurs ntre cele dou inversri anterioare, unii cercettori sunt de prere c urmtoarea inversare nord-sud ar fi iminent 5. Nu pare s existe o logic sau o regul care s guverneze comportamentul planetei4.

15.2 C M PUL MA GNETIC I FORM ELE DE VIA


Preocuparea prin cipal a oamenilor de tiin este legat nu att de direcia, ct mai ales de intensitatea cmpului magnetic. Pe vre mea dinozaurilor, ea era de 80 ori mai puternic dect astzi. Acesta poate fi unul dintre motivele pentru care for mele gigantice de via s-au dezvoltat tocmai n acea perioad 22. Se accept faptul c un eveniment catastrofic a favorizat dispariia acestor reptile gigantice. Totui, ele nu au reevoluat la o dimensiune echivalent, iar extincia megafaunei mami ferelor, care a avut loc mult mai recent, r mne nc un mister22,23. Mastodonii i ma muii i-ar fi ntrecut n nlime pe elefanii din zilele noastre. De ce exist astzi att de puine animale terestre de mari dimensiuni? Mri mea medie mai mi c a animalelor moderne poate fi datorat declinului gradat al strii stabile a magnetismului P mntului (n opoziie cu starea sa oscilatorie). Cu mii de ani n urm , chinezii, cu re marcabila lor descoperire a fluxului energie i bioele ctrice 138

Cristian Mureanu cunoscut sub numele de meridiane , au artat c magnetismul ofer vigoare vieii biologice. Ei au utilizat pietre magnetice n trata mente medicale 18,23. n ulti mul secol, s-a nregistrat un declin i mai accentuat al c mpului magnetic al P mntului cu nc 5%. Acest lucru l-a condus pe dr. Dean Bonlie la identificarea unui aa-zis sindrom de deficien magnetic , care ar rezulta n urma stresului biologic determinat de slbirea intensitii acestei energii ce se afl la baza vieii18. Slbirea intensitii magnetismului P mntului este unul dintre factorii, considerai, predictibili n cazul inversrii polilor. Faptul c, n trecut, au avut loc ase menea inversri este confirmat de nregistrrile geologice. Ceea ce nu se cunoate cu precizie nc este cum anume are loc aceast tranziie i ce se nt mpl cu for mele de via existente n acel mo ment 22.

15.3 M ODELUL PIERDERII C M PULUI MA GNETIC


Va ajunge cmpul magnetic la zero? Multe predicii pornesc de la aceast teorie. Aparatele electronice ar fi puse n pericol; ar fi afectai sau distrui definitiv sateliii care orbiteaz Pmntul e tc. Efectele asupra for melor de via pot varia, de la psri care i pierd simul direciei n zbor pn la declinul sistemului i munitar i rspndirea epidemiilor letale la om.8,9,10 Prin pierderea nveliului magnetic protector, atmosfera s-ar extinde i ar deveni mult mai subire, fapt care ar crea un ru de nlime chiar la nivelul mrii. Nemaifiind oprite, razele cosmice ar ucide majoritatea for melor de via existente pe P mnt, cu excepia celor care ar supravieui n peteri adnci.8,10 Acest scenariu i-a determinat pe unii oameni s i construiasc bunkere subterane pentru supravieuire. Lund n considerare aceast viziune, NASA e mite predicia c declinul pn la 0 gauss ar fi precedat de o dezordine a cmpului magnetic. Astfel, sar putea ca pentru scurt ti mp s ave m mai mult de un pol nord i un pol sud pe planet. n aceast etap, magnetosfera care ne protejeaz de radiaiile cosmice nu ar disprea n totalitate 20. Astfel, n ti mp ce co municaiile ar fi puternic perturbate i poate chiar dezactivate, oa menii ar descoperi alte ci de supravieuire. Cu toate acestea, exist dovezi care indic prezena unei anomalii magnetice n Atlanticul de Sud, la care se adaug defeciuni ale sateliilor generate de radiaiile din regiunea n care are loc fenomenul diminurii intensitii magnetosferei. 139

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

15.4 TEORII A LE HA OSULUI MA GNETIC


Teoria dezordinii generat de inversarea polilor este susinut de unele dovezi geolo gice, care arat c, n inversrile precedente ale polilor, cmpul nu a sczut la zero. Fluxurile de lav care au solidificat Muntele Steen, pe parcursul ulti mului proces de inversare a polilor, a evideniat faptul c polii magnetici au traversat ecuatorul de trei ori15,16. Dei intensitatea c mpului s-a redus cu pn la 20% din valoarea maxim, nu exist dovezi c ar fi ajuns la zero n ulti ma perioad de translaie. Teoria conveciei fierului topit, potrivit creia activi tatea din zona nveliului exterior de fier al planetei ar genera cmpul magnetic, este bine cunoscut pe plan mondial. Manifestarea intens din profunzimea stratului de fier exterior al Pmntului, ce se consider c este generat de fluxuri tulburi de fier topit, este cea care for meaz c mpul magnetic al P mntului. O astfel de fierbere violent ar putea afecta i mantaua, care ar produce tensiuni n crusta P mntului genernd cutremure. O teorie alternativ despre modul n care este generat cmpul magnetic a fost publicat n articolul Origin ile cmpului magnetic al Pmntului . Autorul acesteia, Ernest McFarlane, evideniaz lipsurile teoriei conveciei fierului topit. El propune un sistem de celule electronice situate ntr-un nveli de metal cristalin, cu puncte fierbini de metale grele care emit radiaii alfa i beta. Datorit temperaturii foarte ridicate, radiaiile alfa nu pot interaciona cu electronii liberi. Prin urmare, se formeaz un flux de curent electronic i se creeaz condiiile pentru generarea inelelor de cureni, att n n veliul interior, ct i n nveliul exterior... cmpurile magnetice se formeaz ca o consecin a acestora, conform regulii minii drepte, a afirmat McFarlane 19. Care dintre aceste teorii este corect? Vo m afla mai repede din experien dect n urma unui acord tiinific, avnd n vedere c teoriile i modelele computaionale sunt, de cele mai multe ori, contradictorii. Dinamica real poate s includ aspecte comune sau ipoteze netestate nc n totalitate 20,21.

15.5 M ECA NISM UL INVERS RII POLILOR


Mecanismul care guverneaz inversarea polilor Pmntului nu are la baz aceleai principii. Nici o planet nu pare s aibe energie echivalent cu cea a petelor solare. McFarlane se refer la faptul c n P mnt ar exista mai multe sisteme de poli N-S, dintre care aproximativ 10% ar fi implicate n c mpuri formatoare mai mici . Dac aceste microc mpuri magnetice sunt subordonate celui mai mare, care acumuleaz mai mult energie magnetic n ti mpul declinului, atunci ele pot deveni suficient de active pentru a susine un strat de protecie mini m care s protejeze biosfera. Acesta poate fi un aspect important pentru supravieuirea noastr n viitorul apropiat, deoarece fluxurile de lav de pe Muntele Steen au dovedit c ultima schimbare a cmpului magnetic a avut o durat de 4.500 de ani !, afir m McFarlane 18,19.

15.6 IM PLICA II A SUPRA OM ENIRII


Dac cmpul magnetic este reprezentat de dinamica fluxului de metal topit, de inelele curenilor electronici sau de o combinaie dintre acestea dou i ali factori, inversarea polilor magnetici poate avea se mnificaie pentru cutarea, generarea i transportarea energiei curate. 140

Cristian Mureanu Dac anomaliile magnetice ale P mntului vor deveni din ce n ce mai frecvente i din ce n ce mai concentrate n anumite zone, atunci vo m asista la dizlocarea tiparelor electrice existente, chiar i fr o expansiune a acestora n atmosfer, favoriznd apariia radiaiilor ce pot s duneze formelor de via i calculatoarelor. Nu n ulti mul rnd, anomaliile magnetice vor influena stratul de ozon i clima. PES Network Inc. dorete s ncurajeze oamenii din toate regiunile geografice s participe la colectarea i raportarea datelo r referitoare la migraia polilor magnetici28.

15.7 INVESTIGA IA TIINIFIC


Investigaiile asupra cmpului magnetic se pot dovedi utile la testarea toleranei tehnologiilor de punct-zero de ctre inventatori i cercettori, a motoarelor magnetice i altor generaii noi de sisteme pentru si tuaii speciale, pentru c am putea trece printr-o perioad lung de tulburri magnetice i trebuie s ti m dac noile siste me se vor dovedi eficiente n condiiile inversrii polilo r magnetici23. Cetenii obinuii nu au acces la instrumente care s le per mit analiza straturilor profunde ale planetei i nici ale atmosferei superioare sau ale magnetosferei din spaiu. Cu toate acestea, dac mai muli oa meni colecteaz date referitoare la direcia cmpului n diferite locaii de pe continentul american i din ntreaga lume, acestea ar putea deveni relevante n prezentarea unor scenarii realiste de supravieuire, n locul celor ale sfritului lumii, dar acest subiect este unul complex. Oricare dintre scenarii poate deveni realitate. Unele persoane sesizeaz fluctuaii neobinuit de mari n poziia aparent a polului nord magnetic. Un locuitor din partea de vest a Canadei a observat o variaie de 10 0 n decurs de cteva zile, utiliznd o busol obinuit 24. Cu ajutorul unor instrumente de foarte mare precizie, s-a descoperit faptul c era vorba de o anomalie magnetic intens, deoarece casa persoanei respective era poziionat n centrul zonei unde se manifesta feno menul de migraie magnetic. Specialitii au emis o teorie, conform creia ar putea fi vorba de un fenomen legat de vortexul vulcanului Mount Ida, aflat n apropierea reedinei persoanei respective. Observaiile individuale sunt valoroase, ns ele trebuie corela te cu date adiionale obinute dintr-o arie geografic mult mai extins. Aadar, este necesar o examinare mai detaliat a deplasrii polului i a anomaliilor pe care le prezint cmpul magnetic. Vincenzo Carbone i colegii si de la Universitatea Calabria au descoperit c inversrile de polaritate nu sunt independente unele de celela lte, ci sunt corelate cu o distribuie de tip Lvy care presupune prezena unor reziduuri de memorie . Distribuiile Lvy descriu fenomene extreme precum cutre murele sau fluctuaiile bursei. Aceast descoperire sugereaz c fenomenul inversrilor pola ritii magnetice nu este aleator, dar mecanismul lor cauzal intern este sensibil la variaii, aparent nesemnificative , ale unor parametri. Ase menea fenomene sunt guvernate, de obicei, de reguli foarte simple care prin reiterare pot genera un comporta ment co mplex i i mpredictibil. Aceste reguli ar putea sta la baza mecanismelor fizi ce care declaneaz inversrile polilo r magnetici. 141

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

15.8 C M PUL MA GNETIC A L PM NTULUI I NC LZIREA GLOBAL


ntr-un studiu publicat la data de 26 martie 2003 n revista C CNet Terra s-a pro movat ipoteza conform creia activi tatea solar, c mpul magnetic al P mntului i nclzirea global se manifest ntr-o relaie de interdependen. Rspunsurile ar putea fi descoperite cu ajutorul fizicii particulelor. Aceast ipotez, care prezint nc un mecanism ngrijortor ce favorizeaz nclzirea global, demoleaz tot mai mult doctrina inoculat a factorului antropic drept cauz esenial. Primul pas n orice abordare tiinific a problemei schi mbrilor climatice ar trebui s precizeze mecanismele naturale care influeneaz mediul. Ar trebui s fie logic faptul c numai dup studierea complet a acestor me canisme se poate redefini i cuantiza influena omului i nu invers. Factorul antropic este un co-factor asociat mecansi melor naturale i nu un generator al acestora. Se mnatarii articolului au comparat ideea susinerii factorului antropic drept cauz esenial a nclzirii globale cu aceea a carului pus naintea boilo r. Tot mai muli oa meni de tiin se strduiesc s conceap modele ale schimbrilor climati ce. Multe dintre ele au avut ca obiect cuantizarea influenei Soarelui asupra climei.1 Conform datelor publicate de specialitii chinezi Pang i Yau n anul 2002, obinute pe baza observaiilo r oferite de satelii, valoarea medie a radianei solare totale a crescut cu 0,05% la fiecare 10 ani ncepnd cu anul 1970. Aceste rezultate au reprezentat ulterior baza multor modele cli matice co mputerizate. n anul 1894, Charles Wilson studia modul n care picturile de ap contribuie la formarea norilor. Pentru aceasta a construit o aa numit camer de cea care putea imita umiditatea i presiunea unui mediu natural. n aceast camer a injectat raze de particule ncrcate electric, care lsau n urma lor, dre de picturi de ap. Wilson a inventat ceea ce astzi este cunoscut sub numele camera cu bule , acordndu-i-se premiul Nobel n anul 1927. Mediul terestru funcioneaz ase mntor cu o ca mer cu bule, iar c mpul magnetic al P mntului protejeaz planeta de particulele solare. Liniile de cmp se nchid prin regiunea polilor, unde temperatura sczut favorizeaz scderea umiditii i prin aceasta, inhib formarea norilor. Cum se tie, c mpul magnetic al P mntului este n declin de cel puin 3 secole. n ulti mii 25 ani acest feno men s-a acutizat. Confor m msurtorilor, intensitatea c mpului magnetic din zona oceanic ecuatorial a sczut cu 1,7% din 1980 pn n prezent. n ulti ma sut de ani, c mpul a sczut cu ca. 3%. Acest fenomen, care nu poate fi neglijat, indic faptul c particulele solare, ncrcate electric, vor trece tot mai mult de bariera protectoare a cmpului magnetic. Acestea vor interaciona cu aerul umed tropical, sub-tropical i de la latitudini medii favoriznd apariia norilo r. Creterea densitii noroase va spori precipitaiile sub form de ap i zpad, iar acestea vor aduga o nou component asupra variaiei temperaturii terestre prin reflectarea radiaiei calorice solare. Mai mult dect att, profesorul Friis-Christensen 2 i colectivul au supus analizei 400 ani de nregistrri astronomice pentru a compara activi tatea petelor solare cu variaiile de temperatur. Au descoperit faptul c variaiile activitii solare sunt inti m legate de variaiile temperaturii de pe 142

Cristian Mureanu P mnt. Dar Soarele manifest o influen indirect asupra climei i prin intermediul norilor. Particulele subatomice ale vntului solar i ale supernovelor (numite i raze cosmi ce) ntlnesc vaporii de ap din atmosfer. Densitatea norilor (care se formeaz prin condensarea vaporilor) depinde de intensitatea acestor radiaii. Astrofizicianul i profesorul universitar dr. Nir Sheviv, de la Institutul de Fizic , a Universitii din Ierusalim, a co mparat propriile sale cercetri, n acest do meniu, cu nregistrrile de temperatur ale geologului Ian Weitzer pe o perioad de 600 milioane de ani. S-a descoperit o corelaie invers a intensitii razelor cosmice i te mperatur. Aadar, clima este controlat de densitatea noroas, aceasta, la rndul ei, este controlat de razele cosmice, iar acestea de Soare.2 Referine Bibliografice:
1 2

CCNet TERRA, Nr. 14/2003 din 26 martie 2003. The Great Global War ming Sw indle, documentar B. B.C.

15.9 INTERVIU C U OA M ENI DE TIIN AC REDITA I


n vederea obinerii unor rspunsuri comparative, cu o viziune de ansamblu asupra unor fenomene magnetice i cli matice, am adresat un set de ntrebri mai multor oa meni de tiin din diverse domenii de activitate. Astfel, Gary Glatzmeier fi zician la Departamentul de tiine ale P mntului a Universitii California cunoate mecanismele inti me ale dinamului miezului de fier al planetei, dr. Weijia Kuang, geofizician i ma temati cian la N.A.S.A. Goddard Space Flight Center divizia de explo rare a Sistemului Solar, este expert n msurarea intensitii cmpului magnetic pentru a evalua evenimente anomale, profesorul de astronomie Barrie Jones este expert n fizica

atmosferei iar Gregory J. Stu mpf este meteorolog cu experien n tornade, me mbru al N.O.A.A., Laboratorul Naional de Studiere a Furtunilor Extreme din cadrul Serviciului Naional de Meteorologie din S.U.A. ntrebare: Cu ajutorul unor filme documentare, difuzate i n Romnia, pe canalele Discovery Channel, am aflat c intensitatea cmpului magnetic a Pmntului a sczut n medie cu ca . 10% fa de valoarea anilor 1700. Cu toate acestea exist o zon numit Anomalia Magnetic din Sudul Atlanticului, unde liniile de cmp sunt orientate n sens opus i intensitatea cmpului scade cu o vitez mult mai mare. Ne putei spune dac aceast vitez scade liniar cu trecerea timpului sau este variabil ? Weijia Kuang: nainte de toate, a vrea s menionez c multe din ntrebri se situeaz n afara experienei mele, dar voi ncerca s for mulez unele rspunsuri. Pentru aceasta voi explica terminologia pe care o voi utiliza. C mpul magnetic al P mntului este extrem de co mplicat i este definit de foarte multe procese fizice. Pentru a-i i magina mai uor acest lucru voi divide aceast manifestare n dou elemente: unul se va nu mi c mpul magnetic exterior i se refer la procesele i interaciunile care au loc la nivelul ionosferei i magnetosferei, iar cellalt se va nu mi cmpul magnetic interior care se refer la procesele care au loc n sectorul cuprins ntre suprafaa P mntului i miezul lichid. n rspunsurile mele voi folosi cei doi ter meni cmpul exterior i cmpul interior avnd semnificaiile menionate i sper c vei avea o nelegere de ansamblu ct mai bun. Referitor la prima ntrebare, toate acestea sunt legate de manifestarea cmpului interior. Una din componentele acestui cmp for meaz ceea ce noi numi m dipolul magnetic care ne spune unde se afl Nordul i Sudul (cu ajutorul busolei). Aceast component i micoreaz intensitatea n acest mo ment, ceea ce are drept efect mrirea anomaliei magnetice din Oceanul Atlantic. n aceast zon 143

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori cmpul este inversat (n.t. co mponenta dipolar detectabil cu busola). Cea mai mare parte a cmpului interior (numit de ctre muli c mpul miezului central) este generat i meninut prin deplasarea complex i neuniform a miezului lichid. Este firesc faptul c acest c mp i modific caracteristicile odat cu trecerea ti mpului. Variaiile pot fi mai mari sau mai mici. Al tfel spus, ele sunt neliniare i chiar haotice, dar pe termen scurt, precu m 20 ani, ele pot fi apreciate ca fiind liniare (n.t. cu referire la viteza de scdere a intensitii c mpului magnetic n Ano malia Magnetic din Sudul Atlanticului). Gary Glatzmeier: Deoarece nu am realizat msurtori n acea zon, cel mai bine documentai n aceast privin sunt colegii mei Gauthier Hulot i Weijia Kuang. Cred c rata de scdere a intensitii este mai degrab variabil dect liniar. Mai trebuie avut n vedere faptul c intensitatea cmpului geomagnetic este n scdere de cel puin 300 ani, dar valoarea medie a intensitii acestui cmp din zilele noastre a crescut i se situeaz n jurul valorii medii din ultimii c teva milioane de ani. Aceasta a crescut neobinuit de mult n ulti ma perioad i nu tim de ce. Multe arti cole tiinifice nu menioneaz acest fapt. .: Un film documentar, recent difuzat pe canalul National Geographic, avnd ca subiect enigma Triunghiului Bermudelor, a menionat c intensitatea cmpului magnetic din acea zon scade cu o vitez alarmant de ca. 6% la fiecare 20 ani (msurat din 1980 pn n anul 2000). M ndoiesc asupra faptului c acolo s-ar manifesta fenomene de natur paranormal. Ai putea confirma valoarea de 6% menionat n documentar ? V rog s facei o estimare sau un comentariu asupra cauzelor acestui fenomen. Gary Glatzmeier: Pentru msurtori trebuie s ntrebi pe colegii mei,, c mpul geomagnetic este generat de miezul solid al P mntului prin convecia curentului electric indus n miezul lichid iar acest mecanism natural se modific odat cu trecerea timpului. Astfel c este absolut normal ca acest c mp s se modifice continuu, iar aceste modificri sunt foarte neregulate att n spaiu ct i n ti mp, deoarece acest si ste m, de tipul unui dinam, este neliniar. Tot ceea ce face parte din acest siste m depinde i este la rndul su influenat de tot ceea ce se afl n legtur cu el, aa c noi nu ne vom atepta s ntlnim niciodat o si tuaie n care c mpul s fie constant. Iar aceste variaii nu au nevoie de alte influene precum micarea de wobblare a planetei, vulcanism ,, pentru a favoriza aceste modificri. Weijia Kuang: Ceea ce se nt mpl n Triunghiul Bermudelor are legtur cu manifestrile cmpului interior. Dar nu sunt foarte fa miliarizat cu observaiile geomagnetice despre care se menioneaz n documentar. n mod nor mal oamenii de tiin pun n eviden c mpul magnetic al P mntului msurnd intensitatea i/sau direcia acestuia la suprafa, n atmosfer i n spaiul cosmi c cu ajutorul sateliilor artificiali. Aceste observaii sunt introduse n modele de si mulare care creeaz o reprezentare grafic global n uniti Gauss (dup numele mate maticianului care a descoperit aceast metod). Modelul este cu att mai precis cu ct exist un numr mai mare de observaii i msurtori. Unele dintre acestea confirm c ntr-adevr exist o anomalie n zona Triunghiulu i Bermudelor. Dac mai mul te modele mate matice vor confir ma prezena anomaliei atunci aceasta ne-ar spune c ea este generat de anumite manifestri care se produc fie n miezul fluid, fie n partea superioar a mantalei terestre. Dar pn n acest mo ment nu ave m suficiente date pentru a putea afirma cu certitudine care este cauza acestei anomalii. .: n urma unei minitornade care s-a manifestat n Romnia, n anul 2005, n cadrul buletinului de tiri s-au menionat faptul c: imediat dup tornad, lumina Soarelui a fost neobinuit de intens, toat lumea a trebuit s se adposteasc, inclusiv echipa de filmare. Poate fi pus n legtur acest incident cu un fenomen magnetic sau are alte cauze? Gary Glatzmeier: Nu cred c aceste feno mene meteo ar fi fost generate de ceva neobinuit, dar cum eu nu a m fost prezent acolo Pot afir ma cu siguran c liniile de cmp generate de miezul intern al Pmntului nu se schimb chiar att de rapid, n schi mb magnetosfera se poate modifica rapid sub influena vntului solar i a rotaiei P mntului, dar nu vd cu m ar putea avea o legtur cu tornadele. 144

Cristian Mureanu Weijia Kuang: Nu a m suficient experien pentru a rspunde la aceast ntrebare. Dac ar fi vorba de o variaie a cmpului magnetic, atunci aceasta ar trebui pus n legtur cu c mpul exterior. Este foarte puin probabil ca variaia intern a cmpului s produc ceea ce au vzut observatorii, dar merit s ncerci s a fli rspunsul consultnd specialiti n fizica a tmosferei. Barry Jones: Dac cele descrise sunt adevrate, atunci nu am nici o explicaie din punctul meu de vedere dar sunt convins c un meteorolog cu experien cunoate rspunsul. Gregory J. Stumpf: Drag Cristian, nu exist dovezi tiinifi ce care s confir me ideea lu minilor orbitoare care apar uneori dup o furtun de mare intensitate sau tornad. Cred c ceea ce se nt mpl are legtur cu dispersarea rapid a norilo r n timp ce atmosfera este nc suprasaturat de picturi de ap. Lumina Soarelui va trece prin aceste picturi care se co mport asemenea unor lentile reflectnd o cantitate neobinuit de mare de lumin. Desigur nu e un fenomen periculos pentru oameni, ci doar unul neobinuit. Un alt argument pe care l pot aduce n acest context este prezena grindinei care deseori nsoete furtunile. Aceasta cade la sol i la apariia Soarelui va reflecta intens lu mina, astfel c dealurile din deprtare pot prea neobinuit de luminoase. O alt observaie se refer la micropicturile de ap care nsoesc furtuna, ce sea mn cu ceaa. Am fost martor a acestor fenomene dar nu am gsit o explicaie tiinific suficient de plauzibil. Deseori, n apropie rea unor mezocicloane (furtuni rotitoare pe suprafee ample) att eu ct i alte echipe de vntori de tornade am observat ceea ce noi nu mi m ploaie atomizat , care poate fi transportat de unele furtuni care nu e obligatoriu s fie tornade. Cu siguran n interiorul acelor furtuni au loc procese de natur microfizic care aduc picturile de ploaie la dimensiuni mai mici dect cele din ploile obinuite. tiu c n ulti mii ani au aprut tornade i n Romnia, , colega mea dr. Aurora Stan-Sion este un foarte bun expert radar n Bucureti i s-a ocupat cu studiul furtunilor severe. Dac i aduci a minte, tornada din nord-estul rii tale surprins n august 2002 a fcut parte dintr-un sistem cli matic mai co mplex care a generat inundaii n Europa Central. Cred c evenimentul a fost mediatizat. .: De ce aurorele boreale sunt vizibile din ce n ce mai mult la lati tudini joase, dar nc la altitudinile mari muntoase, evenimente de acest gen fiind uneori monitorizate i n Romnia ? Gary Glatzmeier: Cred c aurorele boreale sunt influenate mai ales de interaciunea dintre vntul solar i c mpul geomagnetic al P mntului. C mpul magnetic al Soarelui variaz ntr-un ciclu cu durata de 22 ani. Weijia Kuang: Cred c i aceste aspecte pot fi explicate mai bine de specialiti n fizica atmosferei. Barry Jones: Aurorele boreale pot fi observate la latitudini joase atunci cnd Soarele are activitate foarte mare. .: Ce fel de radiaii ajung, n prezent, la suprafaa solului i dac sunt legate de creterea riscului de cancer la piele i/sau altor boli n cazul omului ? Gary Glatzmeier: Nu a m califi care pentru acest domeniu. Barry Jones: Radiaiile ultraviolete reprezint una din cauzele cancerului de piele i mbtrnirea prematur a pielii. C mpul Magnetic al P mntului nu poate opri radiaiile ultraviolete, (doar stratul de ozon poate face acest lucru), dar are efecte asupra anumitor raze cosmice , cu toate c i acestea sunt aproape n totalitate absorbite de atmosfera superioar. Weijia Kuang: i eu a fi curios s aflu rspunsul la aceast n trebare, dar din pcate nu am nici o idee i nu am experien n domeniul medical (n.t. n ceea ce privete radiaiile). Tot ceea ce a putea spune este c un cmp interior de mare intensitate poate respinge multe din particulele care vin din spaiu i ptrund n atmosfer (de la vntul solar, sau furtuni magnetice), dar cu siguran acest c mp nu poate opri orice fel de radiaii. (n.t. dac intensitatea cmpului scade este u or de neles c scade i gradul de protecie mpotriva acestor radiaii). .: Din studiile vulcanologilo r am aflat c au avut loc numeroase schimbri de polaritate ale cmpului geomagnetic terestru, cele mai recente (cteva zeci din ultimele milioane de ani) avnd loc la un interval de aproximativ 200.000 ani, dar pe o scar geologic mult mai larg, aceste schimbri 145

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori aveau loc chiar la intervale de timp mult mai mari. Ne putem atepta la o inversare ? dac da, atunci care ar fi semnele care ne-ar indica momentul decla nrii acestei schimbri ? Gary Glatzmeier: Intensitatea c mpului geomagnetic se modific n mod natural nc de la formarea miezului de fier. Dac c mpul va continua s se diminueze, atunci vor fi necesari nc cteva mii de ani pn la declanarea procesului, dup care procesul n sine va dura ntre 1000 i 5000 ani. Din ceea ce am neles pn acum, cred c exist o mare probabilitate ca aceast scdere a cmpului s se opreasc n ur mtorii o mie de ani dup care intensitatea va crete fr s aibe loc nici o schi mbare de polaritate. Oricare ar fi adevrul, noi nu vom fi martorii acestor eveni mente. Weijia Kuang: Aceast n trebare are legtur cu cea anterioar. Da, este adevrat faptul c polaritatea cmpului magnetic s-a schimbat n perioade de timp care pot depi cteva sute de mii de ani. Caracteristicile acestor inversri sunt deter minate de componenta dipolar care i schi mb semnul. Se poate afir ma cu siguran c n ti mpul unei inversri, intensitatea co mponentei dipola re scade rapid. n ceea ce privete mo mentul prezent, noi nu putem prevedea cnd se va nt mpla aceasta, dar lucrm intens la colectarea observaiilor geomagnetice care vor fi introduse n modelul dinamului (n.t. un dinam e ste un generator electric care transform mi carea mecanic n electricitate). Acu mularea unui numr suficient de mare de observaii i m surtori ne va furniza n curnd rspunsul la aceast ntrebare, dar nu putem spune ct de curnd va fi aceasta. .: Exist stati stici care evideniaz creterea ngrijortoare a accidentelor aviatice, proble me ale sateliilor de comunicaii datorit defeciunilor care apar la echipamente (mai ales n lunile iulieaugust) n Europa i S.U.A. Acest fapt pare a fi n contradicie cu nsi dezvoltarea tehnologic, care pe de o parte ar trebui s previn apariia accidentelor. Ar putea exista o cauz natural a acestora ? Gary Glatzmeier: O cauz ar putea fi descoperit i n creterea numrului de avioane. Dar aceast situaie nefast poate fi ntr-adevr conectat cu anomaliile magnetice din Atlantic, perturbri ale magnetosferei sub influena vntului solar, ciclurile activitii solare sau o co mbinaie dintre toi aceti factori. Weijia Kuang: Cu siguran, furtunile magnetice de mare intensitate perturb co municaiile, mai ales cele care utilizeaz unde electromagnetice. Variaiile c mpului interior sunt foarte lente (cel puin de ordinul anilor) aa c acestea nu reprezint un factor important. ns cmpul exterior se poate schimba rapid sub influena unor perturbri atmosferice precum furtuni solare. Aa c dac exist vreo influen, atunci aceasta se datoreaz mai ales co mponentei externe, dar nici n acest domeniu nu sunt expert aa c ar trebui s consuli specialitii n fizica atmosferei. .: De ce stratul de ozon este att de subiat n Antarctica, unde nu ajunge poluarea industrial, n timp ce deasupra New York-ului ozonul troposferic i mrete concentraia i cel stratosferic este practic neschimbat ? Ai putea comenta legtura dintre subierea stratului de ozon, activitatea solar i cmpul magnetic al Pmntului i care dintre acestea are o nsemntate deosebit asupra celorlalte ? Gary Glatzmeier: Ozonul stratosferic se subiaz mult deasupra Antarcti cii datorit vnturilor atmosferice care nconjoar continentul, izolnd regiunea de restul globulu i. Acest eveniment nu se manifest i n Arctica deoarece aceasta zon are o cu totul alt configuraie a for melor de relief. Weijia Kuang: Nu a m multe cunotine n ceea ce privete corelaia dintre cele trei elemente menionate. Dar nu cred c cmpul interior joac un rol esenial. Cu toate acestea, merit s caui rspunsul cu ajutorul unor experi n fizica atmosferei. .: La ce ne-am putea atepta n urmtorii 20-50 ani ? Gary Glatzmeier: C mpul geomagnetic al P mntului nu se va schi mba prea mult, dar nclzirea global va favoriza evenimente cli matice extreme precum inundaii, secete, uragane, tornade, etc. Weijia Kuang: E o ntrebare co mplex. Nu tiu ce a putea aduga. n ceea ce privete cercetarea tiinific a putea afir ma ur mtoarele: vom fi capabili destul de curnd s realizm predicii asupra variaiei cmpului magnetic cu cteva decenii n viitor, cu un grad suficient de mare de acuratee. Aceste descoperiri ar putea deschide calea spre noi domenii ale geotiinelor cu aplicaii practice n viaa de zi cu zi. 146

Cristian Mureanu .: Ce carte ai recomanda cititorilor care ar dori s descopere mai multe despre acest subiect ? Gary Glatzmeier: O carte clasic n do meniul geomagnetismului este The Magnetic Field of the Earth: Paleomagnetism, the Core, and the Dep Mantle semnat de autorii Ronald T. Merrill, Phillip L. McFadden i Michael W. McElhinny. Weijia Kuang: Aceasta depinde i de nivelul de pregtire al cititorilor. Pentru studeni i elevi de liceu din ultimii ani, a reco manda cartea lui W. Ca mpbell Introduction to Geomagnetic Field sau cea scris de F.Stacey numi t Fizici ale P mntului . Nu sunt greu de citit, eu a m citit-o pe a doua, dar e nevoie s cunoti puin mate matic. Exist i site-uri de internet precum http://www.intute.ac.uk/sciences/time line_magnetism.html despre istoria magnetismului i multe altele. Referine bibliografice:
BARR OW, Karen, Which way is north? Beware: Earth's natural compass may be turning upside down.(Earth: magnetism): An article from: Science World ( Mar ch 7, 2005) 2 BAU ER, L. A, Is the principal source of the secular variation of the earth's magnetism within or without the earth's crust? 2004 3 BLAKEL Y, Richard J., Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications (1996) 4 BLOXH AM, J. -. Dynamics of angular momentum in the Earths core, Ann. Rev. Earth planet. Sci. 1998 5 BOG ATI KO V, Oleg Alekseevich et al., Mag matism and Geodynamics: Terrestrial Magmatism Throughout the Earth's History (2000) 6 BROUN, John Allan, On the horizontal force of the earth's magnetism (Roya l Society of Edinburgh. Transactions) 2005 7 BUDDEN, K. G., The Propagation of Radio Waves : The Theory of Radio Waves of Low Power in the Ionosphere and Magnetosphere (1988) 8 BUFF ETT, B. A. and BLOXH AM, J., Deformation of Earths inner core by electromagnetic forces, Geophys. Res. Lett. 2000 9 CAMPBELL, Wallace H., Earth Magnetism : A Guided Tour through Magnetic Fields (Complementary Science) (2001) 10 COE, R. S. & GLEN, J. M. G., The comp lexity of reversals, in Channell, J. E. T., D. V. Kent, and W. Lowrie (eds.), Timescales of the internal geomagnetic field, Amer. Geophys. Union Monograph, in review (2003) 11 CALLAH AN, Philip S., Natures Silent Mu sic, Acres U.S.A. 12 CALLAH AN, Philip S., Paramagnetism- -Rediscovering Nature's Secret Force of Growth, Acres U.S. A. 13 CANON -TAPIA, E. and COE R., Rock magnetic evidence of inflation of a flood basalt lava flow, Bull. Volcanology, 64, 2002 14 HILL, M. J., GRAT TON, M. N. & SHAW, J., A co mparison of thermal and microwave palaeomagnetic techniques using lava containing laboratory induced remanence, Geophys. J. 15 KU ANG, W. & BLO XHAM, J., Numerical dynamo modeling: Comparison with the Earths magnetic field, in The CoreMantle Boundary Region,Geodynamics Ser ies 28, edited by M. Gurnis, M.E. Wysession, E. Knitt le, B.A. Buffett, Amer. Geophys. Un. Washington DC. 1998 16 KU ANG, W. & BLO XHAM, J., On the dynamics of topographic core-mantle coupling, Phys. Earth Planet. Inter., 1997 17 JENSEN, Jens & MAC KINTO SH, Allan R., Rare Earth Magnetism: Structures and Excitations (The International Series of Monographs on Physics, No 81) 18 MATULAITI S, V. E, The Earth's magnetism 2003 19 MERRILL, Ronald T. et al., The Magnetic Field of the Earth (1999) 20 PAN, Y., HILL, M. J., ZHU, R., & SHAW, J., Further evidence for low intensity of the geomagnetic field in the early Cretaceous time: using the modified Shaw method and microwave technique, Geophys. J. 21 POIRIER, Jean-Paul, Introduction to the Physics of the Earth's Interior (Ca mbridge Topics in Mineral Physics & Chemistr y) (2000) 22 STRING ER, John, Forces, Electricity and Magnetism and the Earth in Space: Plants and Animals 2005 23 TAR BUCK, Edward J. et al., Earth Science (W ith CD-ROM) 24 TURCOTT E, Donald L.- Fractals and Chaos in Geology and Geophysics (1997) 25 ZATMAN, S. & BLO XHAM, J., The phase difference between length of day and atmospheric angular momentum at subannual frequencies and the possible role of core-mantle coupling, Geophys. Res. Lett., 1997 26 ***, http://en.wikipedia.org/wiki/Lightning#Positive_lightning (2005) care cuprinde o mul ime de materia le interesante despre descrcrile electr ice. 27 ***, http://www.averea.ro/display.php?data=2005-08-30&id=6861&kword=gaura+in+stratul+de+ozon) 28 ***, Laboratory Manual in Physical Geology (6th Ed ition) Amer ican Geological Institute (2002) 29 ***, The Martian Climate Revisited : At mosphere and Environment of a Desert Planet (Spr inger Praxis Books / Geophysical Sciences)
1

147

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

16. MODIFICRI ALE MIEZULUI DE FIER


16.1 INTERIORUL P M NTULUI
Geologul Gary A. Glatzmaier a creat o lume virtual a magnetismului. Fornd n mruntaiele planetei, el a vzut curente masive ale aliajelor de fier topit, rotindu-se la temperaturi de peste 5000 K, o temperatur aproape la fel de mare ca cea de la suprafaa Soarelui. El a studiat pe simularea sa o perioad de 40.000 ani, n care c mpul magnetic al P mntului pulsa precum btile unei inimi. n profunzi me, chiar n centru, el a vzut un corp format din fier solid, aproape de mri mea Lunii, aflat n rotaie. 2,5,6. Aceast creaie, for mat din numere i ecuaii, este o versiune virtual a miezului metalic al P mntului. Glatzmaier este geolog la Los Ala mos (N.M.) National Laboratory i a construit pe calculator un model extrem de co mplicat, pentru a simula dinamul magnetic aflat la mare adncime sub scoara P mntului2,5,6.

16.2 M ODIFIC RI A LE ROTA IEI M IEZULUI PM NTULUI


n anul 2000, muli geofizicieni considerau astfel de reprezentri ca fiind asemnri mai puin reuite ale adevratului miez al P mntului. Cu toate acestea, n anul 2004, modelele i-au cstigat respectul prin prezentarea unor similariti izbitoare cu miezul adevrat. Si mularea realizat de Glatzmaier i colegul su Paul H. Roberts de la Universitatea din California (Los Angeles) a ctigat foarte mult teren cu predicia c miezul interior solid al P mntului nu se rotete n acelai ritm cu restul planetei, fapt verificat de seismologi n august 1996 (documentat n: Putting a New Spin on Earth's Core, 7/20/96, pag. 36)1,2. 148

Cristian Mureanu

16.3 ENIGM A CM PULUI MA GNETIC


n paralel cu dezvoltarea recent a seismologiei, modelele elaborate pe calculator deschid noi orizonturi ctre miezul de fier, aparent i mpenetrabil, al Pmntului. Acest fapt ofer oamenilor de tiin sperana c pot dezlega misterul a ceea ce Einstein numea una din cele mai mari cinci enigme nerezolvate ale fizicii i anume: originea cmpului magnetic al P mntului. Dei teoreticienii

au ncercat descoperirea unor soluii, geomagneticienilor le lipsete nc nelegerea ferm a modului n care se for meaz c mpul magnetic i a mo tivului pentru care acesta i schi mb sensul, la un interval de cteva sute de mii de ani3. Mecanismele care se afl n spatele cmpului magnetic i ale inversrii acestuia deocamdat sunt nvluite n mister. Este corect s afirmm c aceasta este una dintre marile provocri intelectuale, nu doar n cadrul tiinelor Pmntului, ci al tuturor tiinelor fizicii, consider Raymond Jeanloy, geofizician la la Universitatea din Berkley, California 3. Glatzmaier este ns mpotriva oricrei comparaii cu Creatorul Genezei. Cu toate acestea, este interesant de menionat faptul c Glatzmaier i-a nceput munca de modelare cu Soarele, studiind ulterior modelarea P mntului4,5. La nceput, Glatzmaier a si mulat cmpul magnetic al Soarelui, aflat n strns legtur cu hidrogenul ionizat i heliul din interiorul su. Ramura fizicii care guverneaz acest domeniu se numete magnetohidrodinamic, ter men pe care oamenii de tiin l prescurteaz adesea cu abrevierea MHD7. Dup Soare, Glatzmaier a studiat planeta Jupiter, incendiile petrolie re din Kuwait i mantaua solid a Pmntului, ndreptndu-i ulterio r atenia ctre miezul acestuia. Recentul model, o variaie a celui proiectat pentru Soare, simuleaz n trei dimensiuni curenii din aliajul de fier care se rotesc n interiorul miezului. 149

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

16.4 FORMA REA NUC LEULUI PLA NETA R


Se consider c nucleul planetei s-a format n primele 4,5 miliarde de ani din istoria P mntului, cnd fierul topit i alte elemente grele s-au scufundat n adncime. Pe msur ce aceast sup metalic s-a rci t de-a lungul eonilor, cristalele de fier au ngheat, for mnd un miez solid chiar n centrul aliajului lichid nconjurtor. Cu trecerea timpului, acest proces a favorizat apariia unui miez interior cu o li me de 2.440 km, ceea ce nseamn aproximativ o cinci me din diametrul planetei. Miezul exterior sferic-inelar din alia jul lichid se ntinde pe o suprafa de 2.260 km de sus pn jos (vezi desen) i este co mpus dintr-un procent de 90% fier i 10% elemente mai uoare, poate chiar oxigen i sulf8.

16.5 FORMA REA CM PULUI MAGNETIC TERESTRU


Procesul lent de rcire a miezului, care mai continu i astzi, are un caracter critic deoarece perturb alia jul de fier lichid. Cldura este emanat de la suprafaa miezului exterior spre manta deter minnd o rcire (deoarece mantaua este mai rece i mai vscoas), per mind scufundarea materialului rcit i mai dens spre miezul central solid. n acelai ti mp, alte fluide care se rcesc se ridic la suprafaa miezului interior, lsnd n urm un aliaj format din elemente mai uoare. Acest aliaj plutete la suprafaa miezului exterior7,8. Aadar, aliajele mai reci i/sau mai dense se scufund spre miezul central solid, n ti mp ce aliajele mai calde i/sau uoare se ridic la suprafaa miezului exterior. Micarea fluidelor metalice a generat ceea ce se numete astzi cmpul geo magnetic al P mntului. Potrivi t teoriei MHD, fizica primar argumenteaz faptul c me talele aflate n stare de micare pot genera un curent electric dac parcurg liniile unui cmp magnetic preexistent. Acest 150

Cristian Mureanu principiu st la baza majoritii generatoarelo r electrice, care utilizeaz cldura pentru a pune n micare turbine cu bobine i magnei8. Dac ns c mpurile geomagnetice existau n cadrul sistemului solar ti mpuriu, aa cu m afir m oamenii de tiin, fluxul de convecie din miezul exterior trebuie s fi creat (la acea vreme) cureni electrici n cadrul fluidului de fier. Acest proces s-a transformat ntr-un dinam cu caracter de autosuficien, deoarece curenii electrici i produc propriul cmp magnetic. Odat ce miezul a nceput s produc un cmp magnetic, micarea continu a aliajului de fier, descris anterior, a meninut curenii electrici n miezul exterior, genernd n permanen cmpul geomagnetic.

16.6 M ODELA RE C OM PUTERIZAT


Fizicienii au realizat o schi general a modelului dinamului Pmntului, nc din anii 1950, ns detaliile referitoare la ceea ce se ntmpl n miezul fierbinte au rmas i rmn unul dintre cele mai mari mistere ale planetei. Se tie at t de puin despre miezul exterior, nct acest aspect se refer mai ales la c mpul geomagnetic care ajunge la suprafaa P mntului i nu la co mponenta intern. Cmpul magnetic are o orientare bipola r, ca i cnd ar proveni dintr-un magnet uria poziionat n centrul planetei9.

Cmpul exterior, dup care se ghideaz cercetaii, piloii i psrile migratoare, reprezint o fraciune din cmpul magnetic aflat n centrul P mntului. Poriunea care se manifest la suprafa provine din stratul superior al miezului exterio r. Cmpul mult mai complex, generat la o adncime mai mare, este captiv n miezul exterior i nu ajunge niciodat la suprafaa planetei9,10. De fapt, o mare parte din c mpul creat n stratul superior al miezului extern rmne ascuns. Poriunea toroidal a cmpului, care se mic n benzi circulare de la est la vest n interiorul miezului exterior, nu se scurge n afara miezului, astfel c oa menii de tiin nu l pot msura, cu excepia componentei poloidale , care este cuprins ntre cei doi poli i se manifest la suprafaa P mntului i n spaiu. n ti mp ce P mntul i ascunde cea mai mare parte a c mpului magnetic, modelul realizat pe calculator este mai puin misterios. Din acest mo tiv, Glatzmaier i Roberts s-au strduit s creeze un model virtual al geodinamului, care a fost pus n funciune la Supercomputing Center din Pittsburg i la Los Ala mos. Specialitii au evideniat ct de rapid este eliberat cldura din miez, lsnd ecuaiile teoriei MHD s descrie pe calculator rspunsul aliajulu i lichid. Pe msur ce au luat for m, tiparele fluctuante au generat cureni electrici i c mp magnetic10. 151

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

16.7 REZULTA TE I A TEPT RI


ntrebarea la care am dorit s gsesc rspuns este: oare convecia din interiorul miezului fluid ar putea susine cmpul magnetic, un cmp care seamn cu cel al Pmntului? spunea Glatzmaier. Oamenii de tiin au presupus asta, ns faptul nu a fost niciodat demonstrat. Este ncurajator faptul c n modelele noastre percepem un cmp magnetic care seamn, ca intensitate i structur, foarte mult cu cel al Pmntului,. 4,5 Cmpul si mulat pe calculator migreaz lent spre vest, la fel ca i c mpul magnetic real ale crui caracteristici se orienteaz spre vest cu aproximativ un grad n fiecare deceniu. Modelul reprezint un pas nainte deoarece, n ncercrile anterioare, cercettorii au prescris tipare de fluidizare fr a permita acestora s evolueze n funcie de cmpul magnetic. n tehnicile anterioare, s-a utilizat o simplificare a problemei care garanta o consecin realist, ca i cnd un cntre de muzic afon ar imita cntatul cu buzele, n loc s cnte cu adevrat, a adugat Glatzmeier, menionnd n continuare cu ct specifici mai puine variabile n model, vei descoperit mai multe aspecte. Dac specifici totul, poi obine ceva care seamn cu Pmntul, ns nu vei nelege ce se ntmpl acolo pentru c ai generat deja o soluie .. Glatzmaier i Roberts au programat modelul s parcurg cteva milenii de ti mp si mulat, urmrind scderea i apoi creterea intensitii cmpului magnetic i observnd caracteristicile bipolare 5,6,11. Dup aproximativ 35.000 mii ani si mulai (i peste un an de munc n ti mp real), c mpul bipolar a indicat o scdere spre zero. n perioada a 1000 ani virtuali simulai, intensita tea c mpului a sczut foarte mult, genernd numeroase poluri magnetice. La revenire, c mpul magentic se manifesta n sens opus.

Modelul MHD a produs o inversare magnetic pe baza propriilor legi, fr nici o intervenie din partea experimentatorilor. Intenia noastr iniial nu era aceea de a simula inversarea cmpului magnetic, deoarece prea a fi un ideal prea avansat, astfel c ceea ce s-a ntmplat a fost o surpriz plcut , a afir mat Glatzmaier. 152

Cristian Mureanu

16.8 SIM ULA REA COM PUTERIZA T


n aceast si mulare co mputerizat, c mpul magnetic eliberat de miez are caracteristi ci inverse. nainte de inversare, liniile cmpului magnetic poloidal prsesc polul nord magnetic, se rotesc n jurul planetei i ajung la polul sud (stnga). n ti mpul acestei tranziii, c mpul are un caracter dezordonat (centru) timp de aproximativ 1000 ani, dup care i revine la normal, avnd o polaritate opus (dreapta). Liniile care ncercuiesc miezul n benzi de la est la vest indic un cmp magnetic toroidal,4,5,11. Cercettorii au publicat observaiile despre inversarea polilor n ediia din 21 septembrie 1995 a revistei Nature . Dei simulrile modelului au continuat, depind n prezent simularea de 200.000 ani virtuali, Glatzmaier i Roberts nu au mai gsi t vreo inversare. Acest lucru poate fi un se mn bun, deoarece inversarea cmpului geomagnetic actual se produce, de obicei, o dat la mai multe sute de mii de ani i, doar ocazional, ntr-un interval mai mic.

16.9 A CC ELERA REA VITEZEI DE ROTA IE A M IEZULUI


Modelul MHD a atras i mai mult atenie n iulie 2004, cnd doi seismologi au afirmat c miezul solid interior al P mntului i-a mrit ritmul de rotaie fa de restul planetei. Xiaodong Song i Paul G. Richards de la LamontDoherty Earth Observatory n Palisades, N.Y., autorii acestei descoperiri, au creditat modelul MHD pentru simularea cercetrii lor11. Glatzmaier i Roberts au e mis nc din anul 1995 predicii asupra accelerrii ritmului de rotaie, dup studierea tiparelor de revrsare a aliaju lui de fier n cadrul acestui model. Si mularea a evideniat un fluid de cureni avnd o micare spre est la baza miezului exterior. Cercettorii au constatat c aceti cureni din c mpul exterior ar avea un efect de accelerare a micrii miezului interior, obligndu-l s se roteasc mai repede dect mantaua i scoara Pmntului6. Unul dintre principalii concureni ai lui Glatzmaier i Roberts, Jere my Bloxham de la Universitatea Harvard a studiat un efect si mulat prin modelul MHD. n acest caz, miezul se rotete mai repede dect restul planetei, ns ocazional i n cetinete inexplicabil ritmul de rotaie pentru perioade scurte de timp . Nu a fi surprins dac acest ritm se va schimba cu timpul , afirm Bloxham1. 153

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Dr. Jeanloy de la Universitatea Berkeley a artat c ritmul de rotaie al miezului ncetinete ca urmare a friciunii determinate i de fluxurile solare i lunare. Decelerarea ritmului de rotaie a miezului interior poate avansa naintea rotaiei ntregii planete, deoarece miezul interior este separat de manta i scoar prin miezul extern fluid. Potrivit acestei teorii, miezul interior se rotete n prezent cu o vitez la fel de mare cu cea a Pmntului n urm cu 60.000-100.000 ani.1 Vom fi capabili s nelegem n anii sau n deceniile urmtoare dac cel puin una dintre aceste idei este corect , afirm Jeanloy8.

16.10 TEM E DE C ERC ETA RE N VIITOR


Dac influenele magnetice produc aceast discrepan, atunci seismologii ce monitorizeaz miezul interior ar trebui s perceap variaii ale ritmului de rotaie n ti mp. Dac se va dovedi aceasta, atunci ritmul de rotaie ar trebui s se modifice foarte puin, cu excepia unei decelerri uoare. n mod paradoxal, ambele mecanisme pot funciona simultan, menioneaz Jeanloy8. Pe msur ce seismologii continu s rafineze cile de detectare a variaiei rotaiei miezului interior, Glatzmaier, Roberts i ali colaboratori lucreaz la mbuntirea modelelor MHD ale miezului P mntului. n prezent, aceste modele simuleaz doar micarea fluid a miezului. Datorit li mitelor si mulrii pe calculator, modelele MHD trateaz aliajul de fier ca fiind cu un ordin de mrime mai vscos dect miezul lichid propriu-zis, despre care cercettorii cred c este la fel de limpede ca apa. Sperm c nu greim prea mult prin aceast aproximare , afirm Glatzmaier. Acestea i alte li mitri i-au facut pe muli geofizicieni s nu ia iniial n considerare modelele MHD . Rezultatele recente i-au obligat ns chiar i pe criti ci s ia aceste modele n serios. Tipul de calcule matematice care se realizeaz n prezent ncepe s ne ofere un set de instrumente de care avem nevoie pentru a putea nelege, mult mai bine n viitor, modul de funcionare al acestui geodinam , afirm Bloxham.1 Referine bibliografice:
BLO XHAM, J., Dynamics of angular momentum in the Earths core, Ann. Rev. Earth planet. Sci., 1998 CHRIST ENSEN, U., OLSON, P. & GLATZ MAIER, G. A., Numerical modeling of the geodynamo: A systematic parameter study (1999) 3 CLUNE, T.C., ELLIOTT, J.R., MIESCH, M. S., TOO MR E, J., & GL ATZ MAI ER, G.A., Computational aspects of a code to study rotating turbulent convection in spherical shells Parallel Co mputing (1999) 4 FLEMIN G, J. A, Researches of the Department of Terrestrial Magnetism of the Carnegie Institution of Washington bearing on solar activity and the earth's magnetic and electric fields, 1932-1934 5 GLATZ MAIER, G. A. & OLSON, P., Highly supercritical thermal convection in a rotating spherical shell: centrifugal vs. radial gravity Geophys. Astrophys. Flu id Dyn. (1993) 6 GLATZ MAIER, G.A. & TO OMR E, J., Global-scale sola r turbulent convection and its coupling to rotation in GONG '94: Helio- Astero- Seismo logy from the Earth and Space 1995 ASP Serie s, 76, Eds. R.K. Ulr ich, E. J. Rhodes, W. Dappen (1995) 7 JAR VIS, G. T., GL ATZ MAI ER, G. A. & VAN GELO V, V. I., Effects of curvature, aspect ratio and plan form in two- and three-dimensional spherical models of therma l convection Geophys. Ast rophys. Flu id Dyn. (1995) 8 LEMAIRE, J. F. et al., The Earth's Plasma sphere 1998 9 VORD ERMAN, Carol, How it works: how the earth works (How It Works) 1992 10 TAC KLEY, P. J., STEVEN SON, D. J., GLATZMAIER, G. A. & SCHUBERT, G., Effects of multiple phase transitions in a three-dimensional spherical model of convection in the Earth's mantle J. Geophys. Res. 99, 15877-15901 (1994) 11 ZATMAN, S. & BLO XHAM, J., Torsional oscillations and the magnetic field within the Earths core, Nature, 1997
1 2

154

Cristian Mureanu

17. FENOMENUL OBEZIT II ECUATORIALE


Oa menii de tiin de la ntrunirea din toamna anului 2005 a American Geophysical Union (AGU) de la San Francisco cred c aceste fluctuaii sunt asociate cu schi mbrile climatice. Datorit topirii calotelor i a perturbrii circulaiei oceanelor, cantiti uriae de ap dulce se redistribuie de la poli spre ecuator, afirm fi zicianul Jean Dickey de la Jet Propulsion Laboratory (JPL) Pasadena 1. Rezultatul este o planet care se ngra . Unii numesc acest feno men obezitate ecuatorial , afirm Dr. Dickey, coautor al recentului studiu publicat n Revista Academiei de tiine. Cercettorii de la JPL i Royal Observatory din Belgia urmresc s explice modificarea formei P mntului dup ce au semnalat acest fapt n primvara anului 2005 2. n studiul respectiv, msurtorile gravitaionale au evideniat un revers abrupt al Pmntului spre for ma postglacial, care a meninut de milenii o planet mai rotund.

17.1 M ODIFIC RILE CM PULUI GRA VITA IONA L


Acest lucru a uimi t specialitii care nu au ajuns la un consens n ceea ce privete cauzele. Cele mai noi studii au dovedit c ncepnd gheaa pola r s-a topit ntr-un ritm care s-a triplat, i anu me de la 100 km3 n 1989 la 320 km3 n 1998, producnd perturbri importante n c mpul gravitaional al planetei. Msurtorile gravimetrice sugereaz c au loc schimbri masive att n oceane ct i n ghea, afirm Dr. Dickey. Cred c ar trebui s ne ngrijoreze starea de sntate a planetei. Din acest moti v, oamenii de tiin sunt de prere c trebuie implementate sisteme mult mai sofisticate de monitorizare a climei. Se vor finana dou misiuni spaiale pentru culegerea de date gravimetrice i Experimentul Cli ma 3,4. NASA i German Aerospace Center vor s realizeze de urgen hri care s monitorizeze orice schimbare de mas pe suprafaa Terrei. Deja, aceste misiuni se afl n plin desfurare. Participanii AGU ( Ger mania) au obinut pentru prima dat o imagine color care indic nivelul forei gravitaionale pe planet. Zonele foarte dense, precum Hi malaia sau Oceanul Paci fic, sunt colorate n rou, fiind delimitate de zone verzi. Harta arat cu mul t precizie mrimea forei de atracie gravitaional n fiecare punct al planetei , conform celor declarate de Byron Tapley, cercettor principal al proie ctului de la Center for Space Research al Universitii Texas, Austin 4,5. Cu ajutorul datelo r oferite de misiunea Grace timp de 3 luni, am reuit s ordonm totul cu o precizie mult mai bun dect prin vechile metode oferite timp de 30 ani cu sateliii existeni. Asta include cartografiere i msurare laser, tehnic prin care s-au evideniat modificrile suprafeei terestre. 155

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Tehnica presupune transmiterea unor fascicule ctre mai muli sa telii i staii de la sol, realizndu-se msurtori cu o precizie de 2-3 mm. n plus, misiunea Grace se bazeaz i pe tehnici cu microunde, trasmi se ntre satelii echidistani.

17.2 DEPLA S RI DE MAS


Cei doi satelii tri mii de N ASA sunt capabili s fac msurtori cu precizie de 1 micron. Cele mai i mportante deplasri de mas provin de la apa oceanelor, astfel c Grace va avea ca scop urmrirea redistribuirii masei terestre asociat cu schimbrile circulaiei oceanice, topirea calotelor sau decongestionarea unor gheari. Aceasta ne ofer mai multe date n ceea ce privete clima Terrei i circuitul apei n oceanul planetar afirm Michael Watkins, cercettor n cadrul Grace project la JPL. Dac apa din gheari se topete i se vars n ocean, am putea detecta aceast schimbare. Un al doilea satelit artificial va fi lansat ct de curnd i se va numi Ice, Cloud and Land Elevation Satellite (ICESat). n ti mp ce Grace va msura masa de ap deplasat, IC ESat va msura nli mea ghearilor. Acesta a fost programat spre lansare la 19 decembrie 2005, la Vandenberg Air Force Base.

17.3 PROIEC TUL IC ESA T


Comunitatea tiinific ateapt de 30 ani punerea n practic a proiectului ICESat , afirm cercettorul Eric Rignot de la N .A.S.A., expert n gheurile antarctice. Singura ncrctur a satelitului va fi Geoscience Laser Alti meter Syste m ( Glas), Siste mul Geotiinific de msurare a nlimii cu raz laser (Alti metru Laser). Acesta este primul altimetru laser spaial care va fi folosit pentru detectarea dezechilibrului maselor polare n raport cu ecuatorul. n vreme ce schimbrile din gheaa polar influeneaz nivelul mrii i prin urmare vor provoca schimbri ale climei, glaciologii nu au date precise pentru a determin a dac ghearii din Groenlanda se nal sau se scufund, n ce direcie se deplaseaz i cum vor afecta clima , declara cercettorul Jay Zwally, proiectant al IC ESat. Acum avem mai multe informaii despre Marte dect despre Pmnt, deoarece N.A.S.A. a trimis mai demult un altimetru s orbiteze planeta roie. n paralel cu msurarea caracteristicilor ghearilor, ICESat va oferi date despre ap, vegetaie i distribuia aerosolilor. n combinaie cu Grace, acest siste m va avansa cercetrile n domeniul tiinelor climati ce. Grace este ceea ce ne emoioneaz profund, deoarece ne va aduce date despre gravitaie. IC ESat este primul altimetru spaial i n curnd vom avea o imagine de ansamblu asupra climei, mult mai bun dect cea din anii trecui. afir m Dr . Watkins.

156

Cristian Mureanu

17.4 UNDELE GRA VITA IONA LE I PA RAM ETRII C LIMA TIC I


Cele mai recente proiecte de cercetare, aflate n stadiu incipient, evideniaz o nou perspectiv asupra nelegerii fenomenelor climatice i anume legtura dintre manifestarea atmosferic (troposferic i stratosferic) a c mpului gravitaional i variaiile temperaturii. Stabilirea legilor care stau la baza acestor conexiuni ar putea aduga cercettorilor un nou indicator climatic pe lista celor deja cunoscui. Titlul te mei de cercetare, desfurat n perioada anilor 1998-2001, este: Variaii ale energiei undelo r gravitaionale din straturile joase ale stratosferei deasupra Antarcticii n funcie de modificrile vortexului polar i perturbri troposferice . Rezultatele acestui studiu au fost publicate n Jurnalul de Cercetare Geofizic, Vol. 108, Nr. D16, din anul 2003 de ctre cercettorii Ling Wang i Marvin A. Geller de la Insti tutul pentru Atmosferele Terestre i Planetare, Universitatea de Stat din New York, Stony Brook, New York, S.U .A. Acest studiu a permi s elaborarea morfologiei undelor gravitaionale cu ajutorul datelo r oferite de cele 93 radiosonde de nalt rezoluie de pe teritoriu l S.U.A. (cteva fiind a mplasate n Alaska, Hawaii, Insulele Caraibe i n vestul Oceanului Pacific, vezi harta din Fig.1)

17.4.1 PREMIZ E TIINIFICE


Undele gravitaionale ne nconjoar n permanen. Forma valurilor i aspectul norilor depin d de manifestarea acestor unde. Ele influeneaz toate co mponentele verticale ale micrilor corpurilor, inclusiv mi crile aerului i ale norilor, raportate la axa perpendicular pe suprafaa P mntului. Norii din fotografia alturat reprezin t un exemplu clasic al influenei undelor gravitaionale asupra formei. Undele gravitaionale modific comporta mentul fluxurilor atmosferei mijlocii, fiind responsabile de ndeprtarea acestora de forele de echilibru. Undele gravitaionale 157

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori contribuie la unirea grupurilor de nori mai mici n grupuri mai mari. Ele influeneaz curenii atmosferici de mare altitudine (jetstreams) i dezvoltarea ciclonilor i anticiclonilor. Aa dup cu m valurile lsate de o barc pe apa unui lac, sunt influenate de undele gravitaionale, forma norilor i deplasrile verticale ale curenilor de aer sunt influenate de undele gravitaionale. Cercettorii au fost interesai s studieze undele gravitaionale, deoarece s-a observat c ele nu au aceeai intensitate n puncte situate la distane egale fa de centrul P mntului. Fora de atracie gravitaional scade odat cu creterea acestei distane, dar pentru o distan fix dat, aceasta nu e constant. Mai mult dect att, cercettorul canadian dr. Colin Hines a teoretizat faptul c , n afara componentelor verticale acceptate i recunoscute de toate ra murile fizicii, mai exist componente orizontale de mic intensitate. Aceast idee a fost pri mit, iniial, cu mult scepticism de comunitatea meteorologic. O analiz mai atent a acestui aspect relev faptul c, n afar de factorul binecunoscut al temperaturii, a crui contribuie este esenial, o coloan de aer coboar spre sol cu o vitez influenat parial de fora de gravitaie i respectiv ea urc spre nlime cu o vitez influenat parial de o for de ridicare, recent descoperit, care este asemntoare forei lui Arhimede (aplicat corpurilor de densitate mai mare care au proprietatea de a pluti n medii cu densitate mai mic), cu excepia faptului c aceasta are natur gravitaional. Dar cum este posibil ca aerul rece s pluteasc n cel cald sau invers ? Dac intensitatea undelor gravitaionale ar fi constant n toate punctele situate la aceeai distan dat fa de Pmnt, atunci acest fenomen nu ar putea fi evideniat iar manifestarea forei de 158

Cristian Mureanu atracie gravitaional ar fi perfect constant. n realitate, fenomenele sunt mult mai co mplexe. n cazul atmosferei, fora de ridicare este proporional cu diferena dintre temperatura din interio rul coloanei de aer i cea din exteriorul ei. ns acestei fore i corespunde o perioad de oscilaie. Altfel spus, aa dup cu m o bucat de le mn scufundat ntr-un vas cu ap revine la suprafa, dar mai oscileaz uor n jurul poziiei de echilibru pn la stabilizare, n mod oarecum ase mntor, o mas de aer mai puin dens, care a cobort n zone cu aer mai dens va fi readus la poziia de echilibru de forele ascensionale care sunt dependente de gradul de stabilitate climatic a zonei analizate, temperatur, u miditate i mai nou de masele de aer dizlocuite prin micare, care genereaz o component a crei valoare este numeric egal cu greutatea volumului de fluid dezlocuit. Deoarece aerul este foarte uor (indiferent de starea i compoziia sa), oscilaiile unei mase de aer care a dezlocuit o alt mas de aer sunt mai lungi i mai multe. Perioada acestora este definit prin: timpul necesar readucerii unei mase de aer scoas din poziia de echilibru pn la reatingerea acestei poziii. n a cest context ne putem i magina faptul c n tr-o atmosfer instabil, o mas de aer care a dizlocuit o alt mas de aer, nu se va mai rentoarce n poziia iniial, deoarece asupra ei au loc schi mbri n co mpoziie i te mperatur. Din acest moti v, aceste teorii nu pot fi aplicate dect acelor straturi atmosferice care sunt puin turbulente. Noile rezultate ale cercetrilor efectuate de Ling Wang i Marvin A. Geller au evideniat faptul c energiile undelor gravitaionale, din straturile joase ale stratosferei, sunt mai mari n perioada iernii, chiar i la latitudini joase. Variaia sezonier a acestora poate fi corelat cu variaia vitezelor jetstream-ului din troposfera superioar. Rezultatele unor analize preliminare, aplicate anului 1998, sugereaz mecanismele de manifestare a undelor gravitaionale.

17.4.2 CONCLUZII I I NCERTI TUDI NI


n straturile joase ale stratosferei, energia undelor gravitaionale scade de la tropice spre poli la toate latitudinile. Msurtori a mnunite, realizate n zona Munilor Stncoi, au evideniat energii crescute toa mna i iarna, cu mici intensificri n apropierea Munilor Appalachi. Energia este mai mare n anoti mpul rece i mai mic n anoti mpul cald. Ca. 50% din energia undelor gravitaionale se regsete n forele de ascensiune de la nivelul troposferei superioare, respectiv 75% din aceasta se regsete n forele de ascensiune de la nivelul straturilor mai joase ale stratosferei. Variaia sezonier a intensitii i energiei undelo r gravitaionale atmosferice seamn cu variaia vitezei curenilor jetstreams. Dei exist variabilitate asemntoare, ntre energiile gravitaionale i vitezele anumitor cureni de aer, nu se nelege de ce acestea nu sunt asociate i for melor nalte de relief precum munii. Dei exist influene ale energiilo r gravitaionale asupra parametrilor aerului, precum mas i vitez, nu se nelege modul n care aceste influene pot fi incluse ntr-un model de interpretare climatic . Referine bibliografice:
Wang, L., and M. A. Geller (2003), Morphology of gravit y-wave energy as observed from 4 year s (19982001) of high vertica l resolution U.S. rad iosonde data, J. Geophys. Res., 108(D16), 4489, doi:10.1029/2002JD002786. 2 Wang, L., and M. A. Geller (2005), Gravity Wa ve Analysis of Three Years of High Resolution US Radiosonde Data Some Ear ly Resu lts, American Geophysical Union, Spr ing Meeting 2002, abstract #A21E-08 3 Yosh iki, M., N. Kizu, and K. Sato (2004), Energy enhancements of gravity waves in the Antarct ic lower stratosphere associated with variat ions in the polar vortex and tropospheric disturbances, J. Geophys. Res., 109, D23104, doi:10.1029/2004JD004870. 4 R. J. Sica, extrase din articolul: A Short Primer on Gravity Wa ves, Department of Physics and Ast ronomy, The University of Western Ontario, 1999
1

159

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

17.5 BOM BA REA C IRC UM FERINEI P M NTULUI


Conform cercetrilor unor de oameni de tiin, n interiorul Pmntului are loc un feno men care produce creterea circumferinei n jurul ecuatorului i ngustarea sa la poli. Oa menii de tiin studiaz problema cu ajutorul unor instrumente sensibile montate pe satelii . Cercettorii nu au nc date precise legate de cauzele acestui fenomen, care este exact opus celui produs nainte de 1997, ns ei cred c e posibil ca rspunsul s fie descoperit n variaia pe termen lung a caracteristicilor oceanelor (cureni, te mperatur, salinitate, etc). ncepnd cu anul 1998, lumea care devenise mai rotund ncepe s devin mai aplatizat, mai turtit la poli , afirm Christopher Cox, cercettor la Departamentul de Geodezie Spaial al Centrului Spaial Goddard din cadrul N.A.S.A., situat n Greenbelt, Maryland 4,5. La nceput, cercettorii aveau un numr suficient de explicaii pentru acest fenomen, pornind de la schimbrile care au loc n atmosfer, pn la cantitatea de ap din oceane i efectele mareelor (flux i reflux)4,6. Pmntul a devenit att de aplatizat, nct nu putem explica acest fenomen printr-un mecanism cunoscut pn acum , a menionat Cox, coautorul unei lucrri, aprute n ediia din 2 august a Revistei Science, referioare la schimbarea formei P mntului. Schi mbarea formei care s-a declanat n anul 1997 este una foarte subtil, i anume o cretere a razei ecuatoriale cu 1 mm pe an, potrivi t msurtorilor efectuate 7. Aceasta dovedete c n interiorul Pmntului a avut loc un fenomen de redistribuire a masei, conform opiniei lui Anny Cazenave, cercettor tiinific n cadrul Centrului de Studii Spaiale de la Toulouse, Frana. Faptul va conduce la o constrngere interesant a modelelor climatice i credem c ele vor trebui revizuite .

17.6 RIC OEUL POSTGLAC IA R


nainte de anul 1997, P mntul devenea mai rotund, deoarece i revenea dup miile de ani cnd a fost apsat la poli de greutatea ghearilor din Era Glaciar, efect pe care oamenii de tiin l numesc ricoeul postglaciar (RPG)5. Pe msur ce pturile de ghea se topesc, p mntul care se afl sub ghea ncepe s se nale. P mntul ricoeaz n aceast manier iar cmpul gravitaional sufer modificri. Acest efect este identic cu punerea unui deget pe o minge de cauciuc i ur mrirea modului n care aceasta i revine la forma iniial. Aceste obiecte extrem de grele, care au apsat Pmntul, au produs scufundarea i ndeprtarea acestuia de conturul iniial , a afirmat Cox. Dup topirea ghearilor, P mntul nu i revine i mediat la for ma inial. Acesta este un proces care va dura sute sau mii de ani. S-au realizat observaii ale c mpului gravitaional al Pmntului cu ajutorul instrumentelor de urmrire, pe baz de raze laser aflate la bordul a 10 satelii orbitali. Ele evideniaz faptul c un fenomen special contracareaz ricoeul postglaciar i produce bombarea n continuare a globului la ecuator. 160

Cristian Mureanu

17.7 INTERPR ET RI I IPOTEZE TIINIFIC E


Acum am perceput semnalul, dar cum l interpretm? , se ntreab Cox 5, care afirm totodat c el i colegul su Benjamin Chao de la Centrul Spaial Goddard au fost foarte surprini de fenomen. Oa menii de tiin au emi s iniial trei ipoteze, referitoare la ce ar putea determina modificri masive n c mpul gravitaional al P mntului: (1) oceanele; (2) gheaa glaciar i polar; (3) atmosfera. Ulterior, Cox i Chao au exclus atmosfera de pe lista factorilor determinani i sugereaz c acest fenomen ar putea fi un rezultat al deplasrii unei cantiti mari de ap care ajunge la ecuator, ca urmare a nclzirii globale sau al unui alt fenomen necunoscut ce se produce n interiorul P mntului5. Msurtorile cantitii de ghea care se topete i se a mestec n oceane, au artat c ele sunt prea mici ca s produc modificrile cmpului gravitaional. Pentru a putea fi considerat drept cauz a acestui fenomen, ar fi nevoie de un bloc de ghea cu grosime de 10 km de fiecare parte a polilor, care s se afle n proces de topire din 1997 pn n prezent. n capitolul urmtor este descris me canismul deplasrilo r de mas, printr-o co mparaie simbolic cu povestirea Micul Prin . Rapoartele recente ale prbuirii unor gheari de elf din Antarctica n ocean nu pot oferi o explicaie cu privire la acest fenomen deoarece acetia deja plutesc , afirm Cox. De asemenea, observaiile din satelit cu privire la creterea nivelului oceanic nu indic modificri corespunztoare n ceea ce privete creterea nivelului apelor n mod uniform pe ntreaga planet. Mai mult dect att, cercettorii au supus analizei mi crile care au loc n centrul P mntului. Ei au pornit de la ideea c schimbrile masei nu ar putea determina modificri observabile ale cmpului gravitaional, ns eforturile recente de modelare arat c, n unele cazuri, pot fi detectate asemenea modificri. Totui, chiar i n aceste cazuri, ele sunt de cteva ori mai mici pentru a putea determina schimbri recente, afirm Cox 5, dei a menionat c acest scenariu nu poate fi trecut cu vederea n totalitate. Procesul eliminrii a determinat oa menii de tiin s ia n considerare faptul c deplasrile de mas trebuie s aibe legtur cu variaiile caracteristicilor oceanelor pe termen lung. Un exemplu al unei asemenea variaii este Oscilaia Sudic a Pacificului, afir m Cox 5. Anny Cazenave, coautor al unui studiu referitor la acest subiect, aprut tot n ediia din 22 august a Revistei Science, a confir mat faptul c modificrile nregistrate n cadrul cmpului gravitaional al Pmntului pot fi corelate cu variaiile care se petrec n oceane: Considerm c cea mai plauzibil surs este oceanul, n special modificrile circulaiei oceanice de la latitudini medii la latitudini mari din Pacific. ns acest lucru trebuie confirmat de observaii i de modelare suplimentar. 161

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

17.8 EREL E GLAC IA RE I ROTA IA PM NTULUI


17.8.1 VARI AIIL E NCLINRII AXEI DE ROTAIE
Oa menii de tiin dezbat de mult ti mp cauzele perioadelo r glaciare i interglaciare. De ce n ultimele milioane de ani, ele se repet aprox. la fiecare 100.000 ani ? Cel mai recent raport a fost publicat la 24 martie 2005 n revista Nature . Cercettorii de la Woods Hole au prezentat 30 de explicaii plauzibile, pentru a se determina care este cea mai bun. Printre acestea se numr i ipoteza conform creia variaiile nclinrii axei de rotaie a Pmntului ar favoriza rcirea polilor i apariia glaciaiunii.

Alte ipoteze se refer la faptul c ciclurile glaciare sunt determinate aleator de variabilitatea climatic . Cu toate acestea, ipoteza nclinrii axei de rotaie a fost cel mai bine cotat, pn ce Pe ter Huybers, bursier postdoctoral la departamentul de Geologie i Geofizic al W.H .O.I. a creat un model de analiz a diferitelor nclinaii ale axei de rotaie a P mntului i efectele pe care acestea le-ar avea asupra planetei i anotimpurilor. Huybers a utilizat ca indicator te mporal sedimentele de pe fundul oceanelor, acumulate mai ales n perioadele de deglacia iune rapid (numite i perioade terminale ale unei ere glaciare). Vrsta eantioanelo r a fost utilizat pentru a co mpara perioadele glaciare identificate prin metoda geologic cu cele calculate materma tic prin metode astronomice co mplexe legate de micarea planetei n cadrul galaxiei. Rezultatele au fost mai mult dect surprinztoare, adncind i mai mult misterul. Multe studii au fost efectuate pentru a acoperi perioada din Pleistocenul trziu (1.000.000 n urm) i pn acum 10.000 ani a afirmat Hubers, dar testul geologic pe care l-am efectuat demonstreaz altceva . Din punct de vedere astronomic, nclinarea axei de rotaie a Pmntului variaz de la 22,5 0 la 24 0 ntr-o perioad de 41.000 ani. Pe msur ce unghiul se mrete, cldura solar ajunge la poli n cantitate mai mare, ceea ce face plauzibil ipoteza unei nclziri polare. n prezent, unghiul este 23,5 0 i scade n continuare. Din acest punct de vedere, planeta noastr se ndreapt, lent dar sigur, ctre o glaciaiune indiferent de factorul antropic sau climatic. Nu tim nc s determinm n ce msur micarea de precesie a Pmntului ntre cele dou echinocii contribuie la acest ritm al glaciaiunilor, ns apare o ntrebare esenial: Cum e posibil ca un ciclu complet de variaie a nclinrii axei de 41.000 ani s produc cicluri glaciare de 100.000 ani ?. 162

Cristian Mureanu Mai mult dect att, cercetrile lui Huybert au artat c glaciaiunile nu numai c nu se ncheiau cnd unghiul cretea ci progresau cu cel puin 80.000 sau chiar 120.000 ani adic 2 sau 3 cicluri de nclinare axia l complete. Atunci s-a propus o alt explicaie: calotele glaciare nu ajungeau s fie suficient de mari pentru a influena nclinarea (vezi capitolul Micul Prin ). Huybers i colegul su Wunsch au elaborat un model mate matic care exprim influena migraiei de mas spre poli, dar asta nu a fcut altceva dect s ntreasc ideea c deplasarea, suficient de rapid i n cantitate suficient de mare, a unei mase spre poli, va genera nu nclinarea axei de rotaie ci modificarea unei micri secundare numit cltinare (sau axa Chandler-Wobble ), n timp ce axa principal de rotaie rmne neafectat. Huybers a precizat c n timp ce problema este departe de a fi rezolvat, cred c am fcut un pas nainte spre nelegerea originilo r erelor glaciare . Harta de mai jos ilustreaz migraia polului nord magnetic din perioada anilor 1831-2001.

17.8.2 VARI AIIL E ELI PS EI DE ROTAI E


Din cnd n cnd, orbita eliptic a P mntului sufer unele modificri, apropiindu-se de Soare n perioadele interglaciare, favoriznd anotimpuri echilibrate sau uoare nclziri, respectiv orbita se lrgete n perioadele glaciare, favoriznd rciri severe i dispariia anotimpului cald. Cercettorii au elaborat un scenariu al evoluiei climei din ultimii 160.000 ani, iar rezultatul nu este mbucurtor. Astfel, unul din factorii generatori ai apariiei erelor glaciare l reprezint variabilitatea orbitei Pmntului n jurul Soarelui. S-a constatat c orbita P mntului este o elips cu centre variabile n timp. Atunci cnd centrele se ndeprteaz, unul fa de cellalt, orbita se alungete i Pmntul se rcete ca. 100.000 ani. n situaia respectiv, P mntul se va afla la o distan maxim fa de Soare, mai mare cu ca. 5 milioane km fa de distana maxim actual. Cantitatea de lumin i cldur recepionat scade i astfel apare o er glaciar. Dar aceast modificare produce efecte lente i predictibile, n ti mp ce ali factori, prea puin cunoscui, produc efecte rapide i surprinztoare. Din acest mo tiv, misterul apariiei erelor glaciare este nc foarte departe de a fi elucidat. n prezent, tri m ntr-o perioad interglaciar, care tinde s i expire durata n urmtorii cteva mii de ani. 163

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Conform calculelor, orbita terestr va atinge extremul orbital peste ca. 10 20 mii de ani. Aceasta nu nsea mn c planeta va fi ferit de nghe. n toat aceast perioad de timp se pot manifesta rciri globale scurte (cel puin de ordin ul sutelor de ani) care ar putea avea efecte devastatoare asupra civilizaiei. n realitate, starea fireasc a cli mei, cel mai des ntlnit, este aceea de mare variabilitate, n ti mp ce manifestrile, aproximativ constante sau lent variabile, sunt o excepie de la regul. n opinia profesorulu i de geolo gie Richard Alley, de la Universitatea de Stat din Pennsylvania, clima este extrem de haotic i i mpredicitibil. Studiile sale au evideniat faptul c exist schi mbri care se pot manifesta de la un an la altul, sau n decurs de numai o decad. Aadar, perioadele interglaciare sunt caracterizate de o mare variabilitate i instabilitate. Rcirile globale scurte favorizeaz apariia unor temperaturi situate, uneori, la ju mtatea celor specifice unei ere glaciare de 100.000 ani, iar acestea se instaleaz cu o vitez de numai civa ani. Adaptarea la o situaie de acest gen este practic i mposibil. O rcire de numai 200 ani ar mutila definitiv oraele, ar distruge agricultura i ar schi mba radical faa sociopolitic a civilizaiei. Cldirile s-ar prbui sub greutatea gheii, drumurile ar deveni impracticabile, iar viaa u man ar fi n pericol. Acest fenomen, recent identificat, nu ofer rspunsuri la toate ntrebrile, dar poate reprezenta un punct de referin.

17.9 C ONC LUZII


n ti mp ce oa menii de tiin sunt nesiguri n ceea ce privete efectele unui c mp gravitaional variabil pe suprafa, a fost necesar s se adauge secunde n plus la trecerea anilor, deoarece cmpul gravitaional are o anumit influen asupra scurgerii timpului. Acestea (secundele bisecte) au fost inserate n siste mul nostru te mporal o dat sau de dou ori pe an. n ultimii ani, nu a mai fost nevoie s facem ace st lucru , afirm Cox. Exist ntr-adevr o legtur ntre cauza modificrii cmpului gravitaional i faptul c ceasurile se afl n perfect sincronizare cu ritmul de rotaie al P mntului? Donald Sullivan, eful Diviziei de Frecven i Ti mp din cadrul Institutului Naional de Standarde i Tehnologii din Boulder, Colorado, nu exclude aceast posibilitate, ns este prevztor n ceea ce privete faptul c un anumit nu mr de alterri ale cmpului gravitaional ar putea influena durata de rotaie a P mntului7. Alturi de variaiile climatice i geofizice, luna i celelalte planete pot s influeneze ritmul rotaiei Pmntului. Dac v gndii puin la acest lucru, ve i nelege c este nevoie doar de o modificare relativ redus, n distribuia medie a masei pentru schimbarea ritmului. Referine bibliografice:
AMOS, Jonathan, Potatos Earth s Big Secrets, BBC News online science staff, 2003 BENTL EY, Molly, Science-Nature: Earth's equatorial 'obesity' 2004 3 BRITT, Robert Roy, Mysterious Shift in Earth's Gravity Suggests Equator is Bulging, 2002 4 CHAO, Benjamin, Understanding Sea Level Changes NASA Goddard Space Flight Center www.nasa.gov 5 COX, Chr istopher, Satellites Reveal A Mystery Of Large Change In Earth's Gravity Field, 2002 6 SULLIVAN, Donald, Earths Gravity, 2005 7 SHAR MA, A. Sur jalal et al., Disturbances in Geospace: The Storm- Substorm Relat ionship Geophysical Monograph Series, 2004
1 2

164

Cristian Mureanu

18. MODIFICAREA AXEI DE ROTA IE


Unele aspecte caracteristice axei de rotaie a Pmntului sunt constante, n s modificarea vitezei de rotaie a planetei i a nclinrii axei de rotaie este posibil. Vom modela acest aspect prin analiza unei bin e cunoscute poveti meta forice pentru copii, completat prin cteva ecuaii din fizic 1.

18.1 M IC UL PRIN
Cartea lui Antoine de St. Exupery Le Petit Prince ( Micul Prin) este foarte apreciat nu doar n rndul copiilo r, ci i al aviatorilor i astronomilor ( St. Exupery nsui a fost un pionier al aviaiei i s-a stins din via n ti mpul unei mi siuni de rzboi n anul 1944). Numele crii vine de la B-612, un mic asteroid, mai mi c chiar dect di mensiunea unei case, care se ntlnete cu ali asteroizi n dru mul su 1,6. Vo m evita ntrebrile adulilor de genul: Cum poate un asteroid att de mic s aib o gravitaie suficient pentru a-l menine la suprafa pe Micul Prin sau ce respir acesta, de unde i cu mpr legumele, unde merge la toalet etc . Ne vo m ndrepta atenia asupra a ceea ce se ntmpl cnd Micul Prin se deplaseaz pe asteroid. S ne imaginm pentru nceput c Micul Prin este poziionat exact n polul nord al asteroidului, care se afl ntr-o micare de rotaie n jurul axei sale 6. Centrul de mas al Micului Prin coincide cu cel al asteroidului. Dac Micul Prin nu se mic , atunci asteroidul se poate roti perfect geo metric n jurul axei sale. Dac Micul Prin ncepe s se deplaseze rectiliniu i uniform, atunci el poate modifica traiectoria geometric a rotaiei asteroidului. Cu toate acestea, el nu poate schi mba dou aspecte: energia cinetic de rotaie i viteza unghiular (u). Asteroidul Micului Prin se nvrte n jurul Soarelui. n acest caz, el are o vi tez liniar i o energie cinetic de rotaie. Aceste elemente nu se pot schimba dect la apariia unor fore exterioare, care n cazul nostru nu exist 1.

18.2 IM PULSUL UNGHIULA R I M OM ENTUL INERIA L


Impulsul i energia corpurilo r aflate n rotaie au aceleai formule de calcul ca i n cazul micrilor rectilinii i uniforme 6. Dac un obiect se deplaseaz pe o traiectorie rectilinie i uniform cu viteza v, energia sa cinetic este E = mv2 iar i mpulsul este p = mv. Un obiect aflat n micare de rotaie are o vitez unghiula r u , exprimat n rad/s, unde unghiul se msoar n radiani i ti mpul n secunde. n geometrie, 360 reprezint un unghi de 2 radiani. n loc de masa m , ave m o canti tate numi t mo ment inerial I care este o msur a distribuiei masei n jurul axei de rotaie. Astfel, energia de rotaie pentru asteroid plus masa Micului Prin este E = Iu 2 iar i mpulsul unghiular este J = Iu. At t ti mp ct asteroidul i Micul Prin nu interacioneaz cu fore exterioare, impulsul i energia sunt constante (n baza legii conservrii impulsului i a energiei). Dac asteroidul este o sfer, mo mentul se poate calcula cu relaia I = 2/5mr2. n general, mo mentul de inerie al unui obiect este o constant n mulit cu masa i cu ptratul razei1. S presupunem c asterodiul are raza 1,3 m i o densitate de 3.000 kg/m3. Volu mul asteroidului este 4/3r3, sau aproximativ 10 m3, de unde rezult o mas m = 30.000 kg. 165

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Pute m calcula mo mentul de inerie cu relaia I = 2/5mr2 = 21,000 kgm2 . De aici rezult energia cinetic E = Iu 2 = 1.05 J. Impulsul unghiular este J = Iu = 2100 kgm2/sec. Considernd c Micul Prin ar cntri 30 kg iar centrul su de mas ar fi situat la o nli me de 0,5 m, masa sa ar fi 1/1000 din masa asteroidului iar centrul su de mas s-ar afla la o distan de 0,27 radiani. Scopul acestui exerciiu este de a nelege un fenomen evident, i anume c Micul Prin este foarte mare n comparaie cu lu mea pe care triete. Cu al te cuvinte, ma sa sa este suficient pentru a deplasa centrul de mas al siste mului, for mat din Micul Prin + asteroid, ntr-un punct situat la 2 mm fa de centrul de mas al asteroidului. n figuri, aceste distane sunt exagerate. Dac obiectul este o sfer perfect, atunci vectorul i mpuls inerial e orientat de-a lungul axei de rotaie. Dac el nu este o sfer perfect, ci una pe care se redistribuie o mas foarte mare ( Micul Prin aflat n micare), atunci aceasta se va roti dup o ax care nu e static, ci prezint oscilaii ale vitezei i a mplitudinii. Ceea ce nu se poate schimba niciodat pentru o planet este vectorul impuls inerial (deoarece nu exist fore exterioare care s o frneze sau accelereze). Impulsul unghiula r nu poate fi perceput din locul n care ne aflm, dar se pot determina vi teza unghiular i poziia axei de rotaie 1. Viteza unghiular a unei pla nete este constant. Pentru a o calcula revenim la for mula i mpulsului unghiula r J = Iu , unde I este mo mentul inerial care depinde de distribuia masei pe planet, ce deter min abateri de la forma sferic perfect. Din mo ment ce J este constant, nsea mn c variaia lui I , va modifica n sens opus vi teza de rotaie unghiular u . Putem afir ma c I variaz sensibil dac masa pe suprafaa planetei se redistribuie (care se afl n micare uniform de rotaie)1. Dac Micul Prin se deplaseaz rectiliniu i uniform pn la latitudinea de 60, el se va afla ntr-o poziie uor nclinat fa de ax (vezi figura). n aceast situaie, centrul de mas al sistemului asteroid + Micul Prin i-a deplasat poziia cu civa mm spre Micul Prin (reprezentarea din figur este exagerat). Se poate face un calcul precis folosind ecuaii difereniale i matriciale, dar pentru si mplificare, vom face apel la intuiie pentru a nelege fenomenul n principiu. Dac rotaia se modific, atunci este logic ca aceasta s se fac tot spre o stare stabil; altfel, chiar i cel mai mic grunte de praf ar face ca asteroidul s se mite haotic n toate direciile. S vedem acu m ce nu se poate nt mpla n cadrul siste mului analizat6: Axa nu rmne n poziia iniial i nu va fi orientat la fel, deoarece centrul de mas al siste mului s-a deplasat. Axa nu i schi mb radical poziia, deoarece vectorul impuls unghiular trebuie s indice aceeai direcie, fapt posibil doar dac asteroidul i Micul Prin se rotesc n jurul unei axe apropiate de axa iniial. 166

Cristian Mureanu Axa nu se nclin cu necesitate spre noua poziie a Micului Prin , deoarece masa acestuia este de doar 1/1000 din cea a asteroidului; astfel, dei el se deplaseaz mult, axa se nclin puin. Axa nu se orienteaz spre o poziie permanent (mai aproape sau mai departe de Micul Prin ), deoarece: a) Dac s-ar apropia de el, acesta ar fi oricum n afara sa, ceea ce nsea mn c ar deter mina o nclinare i mai mare i procesul ar continua pn ce axa ar intersecta poziia Micului Prin (axa ar trece prin el); b) Dac s-ar ndeprta de el, atunci acesta ar fi mai departe de ea dect n cazul precedent, ceea ce nseamn c axa s-ar nclina n continuare pn ce Micul Prin ar ocupa o poziie undeva la ecuator; c) Astfel, axa nu poate rmne n poziia iniial, dar nici nu se poate deplasa. Cum se poate rezolva aceast dilem? Toat analiza a fost fcut ntr-un siste m cu o singur ax de rotaie. n natur avem o alt situaie, i anume oscilaia Chandler Wobble, care reprezint un sistem de micri nsumate. n realitate, axa se va deplasa puin fa de poziia iniial (trecnd prin centrul de mas). Ea va oscila numai n jurul vectorului de inerie unghiular. O mare parte din inerie este coninut n micarea de rotaie a asteroidului, dar o mic fraciune este nglobat acum n mi carea de oscilaie a axei, astfel c su ma celor dou este egal cu valoarea iniial a ineriei (care, aa cum s-a menionat, nu se poate modifica ct ti mp acioneaz doar fore interne). Micarea de oscilaie a unei axe n jurul unei alte axe se numete precesie, dar nu vom folosi acest ter men deoarece dorim s evit m orice confuzie cu micarea de precesie a Pmntului. Vo m folosi termenul wobble (cltinare), care compar migraia axei Pmntului cu o funcie de distribuie neregulat de mas. Dac raportm problema descris pn acum la situaia real a P mntului, unde Micul Prin ar fi reprezentat de calotele pola re care se topesc, a cror ap curge spre ecuator, situaia ar fi urmtoarea: masa calotelor este 1/100.000 din masa Terrei, care la o densitate de 900 kg/m3 ar totaliza un volum de 6.7 x 10 9 km3, suficient pentru a acoperi o suprafa de 500 milioane km2 cu o grosime de 13 km. Deoarece masa P mntului este de 6 x 10 21 kg, se observ c nu sunte m n situaia Micului Prin nici dac am mri de 5 ori greutatea gheii. 1

18.3 C ONC LUZII


Situaia deplasrilor de mas terestr se reflect astfel: a) Pe msur ce P mntul se rotete, forele centrifuge mai mari la ecuator i mai mi ci la poli (care se turtesc uor) deter min ca masa redistribuit s se acu muleze la ecuator. b) Aceste fore influeneaz mai uor un fluid (apa), dect un solid (gheaa de la poli), astfel c pe msur ce se topete gheaa, influena este mai mare. c) n cazul P mntului avem de-a face cu rotaia unui corp care nu este nici perfect sferic i nici perfect rigid 4. n plus, aceleai fore a cioneaz asupra miezului solid central, care prezint i el o 167

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori micare compus de cltinare chandler wobble (oscilaie/cltinare de tip candelabru - chandelie r, diferit de cea de la suprafaa Pmntului). Ave m un P mnt uor elastic care se rotete sub aciunea unor fore complexe. d) La nivel atomic, forele care genereaz deprtarea atomilor de la o traiectorie perfect circular i plan sufer un fenomen de elasticizare, care este disipat sub for m de cldur. n cele din ur m, micarea unui corp inerial se stabilizeaz prin procesul de elasticizare. n figura de mai sus, se poate observa micarea de tip chandler wobble a miezului solid de fier, n raport cu direcia de rotaie a P mntului. Existena acestor diferene produce fluctuaii la nivelul cmpului magnetic (vezi paragraful Furtuni Geomagnetice). e) La nivel mediu, masele cu anomalii n deplasare ajung n cele din urm la ecuator. n povestea Micului Prin , dac el st suficient de mult undeva n afara polilor, fiecare micare de cltinare a axei l va mpinge puin cte puin fa de axa vectorului de inerie unghiular i deformrile datorate frecrii vor face ca el s nu se mai ntoarc att de aproape pe ct era la prima micare de oscilaie. Acesta este unul dintre motivele pentru care anumii satelii artificiali ai unor planete mari au cratere uriae la ecuator. Mai mult dect att, ei exercit fore mareice asupra planetelor respective. Si tuaia actuala a P mntului ne arat c axa de rotaie prezint o micare suplimentar de oscilaie, aa-numita oscilaie Chandler Wobble. ntr-o perioad de aproximativ 400 zile, aceast oscilaie descrie elipse, ale cror diferene dea lungul axei mari pot ajunge la 10 m. Dei pare puin n raport cu dimensiunea planetei, acest aspect este suficient pentru a genera modificri perceptibile i importante n si ste mul cli matic, geologic i geomagnetic al P mntului. Identificarea unei bombri la nivelul ecuatorului este dovedete c Pmntul nu este un corp perfect rigid i, dac ni mic altceva nu intervine, a tunci oscilaia Chandler Wobble ar trebui s dispar n urmtorii 30 de ani. Dar variaiile tot mai mari ale cli mei dintre emisferele nordice i sudice au adugat diverse necunoscute la problematica complex a aceastei oscilaii. Richard Gross de la Jet Propulsion Laboratory a publicat un articol n care a prezentat dovada faptului c circulaia oceanic favorizeaz cel mai mult variaia aceastor oscilaii. Pe lng oceane, 168

Cristian Mureanu Soarele prezint la rndul su un efect cu mulativ. Planetele mari, precum P mntul, nu sunt suficient de rigide, astfel c nu au posibilitai de extra-stabilizare. n cadrul obiectelor mari, gravitaia tinde s mping totul spre acelai nivel. Exemplu: dac a m ncerca s realizm o gaur de dimensiunea Americii de Nord adnc de 50 km i s aruncm materialul excavat, undeva n Paci fic, a tunci gravitaia care s-ar for ma ntre zona materialului aruncat n Pacific i pereii acestei gropi ar produce colapsul ei. Greutatea materialului excavat se va scufunda sub propria greutate, iar mantaua pmntului ar curge nspre zona cu presiune mai mic, adic spre groapa pe care am spat-o i ar provoca ridicarea ei ctre suprafa 2. Fenomenul prin care gravitaia are tendina de a uniformiza excesul de mas mpiedicnd-o s se scufunde, respectiv anularea deficitului de mas prin ridicri ale scoarei, se nu mete izostazie. Acesta nu per mite adunarea la un loc a unei cantiti de mas nct s se produc o instabilitate rotaional. Dar scoara terestr are o anumit rigiditate relativ ( motiv pentru care exist muni i vi), astfel c nu mai pe de o parte putem spune c P mntul nu uniformi zeaz n totalitate ntreaga variaie de mas n ti mp ce pe de alt parte, P mntul produce anumite uniformi zri datorit elasticitii relative, realizndu-se obezitatea ecuatorial. Ecuatorul e mai nalt fa de poli cu 21 km. Dac compar m P mntul cu o sfer perfect, care are raza polar egal cu raza Pmntului, atunci

exist un supliment de mas de 7 x 10 9 km3 n umfltura ecuatorial adic 2 x 10 19 kg sau 0,003 % din masa to tal a P mntului. Mo mentan, adaosurile de mas generate de modificrile cli matice actuale sunt nc nesemnficative n ceea ce privete producerea unor efecte msurabile iar acestea perturb, dar nu n mod signifiant, rota ia P mntului2. Cu toate acestea, oa menii de tiin si-au exprimat unele ngrijorri. Harta de mai jos prezint variaia oscilaiilor Chandler Wobble n perioada 2000-2001. Pentru ca efectele s devin importante ar trebui ca micrile de mas s se produc cu viteze neregulate i n ct mai multe direcii dar ciocnirea cu un asteroid ar putea produce perturbri serioase. 169

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

18.4 C AZUISTIC PRIVIND M ODIFICA REA A XEI DE ROTA IE


18.4.1 F ACTORI
Ca urmare a deplasrilor plcilor tectonice, la 26 decembrie 2004, ora 8.00, s-a produs un megacutremur de gradul 9,1 pe scara Richter n zona Oceanului Indian, cauznd pagube imense. n urmtoarele 9 zile, s-au nregistrat peste 2500 replici ale acestui megacutremur, dintre care 50 au avut magnitudine peste 5. n ur ma acestor evenimente, au fost se mnalate urmtoarele modificri meteorologice: n Argentina cldur peste + 40 0C, n S.U.A. frig naintat sub - 30 0C i viscole de peste 190 km/h iar n Brazilia o tornad pentru prima dat n istoria acestei ri.

18.4.2 CONS ECINE


A fost afectat axa Chandler Wobble (dup numele celui care a descoperit-o Seth Carlo Chandler), care se refer la mi carea de rotaie a obiectelor care nu sunt perfect sferice 3. Acestea nu au o ax de rotatie unic, potrivit legilor fizicii. Explicaia ar fi mult prea co mplex pentru a fi expus cititorului neavizat, astfel c, pentru si mplificare, vo m spune c P mntul nu se rotete uniform n jurul axei sale, mai mult chiar, polii au o mi care de migraie circular de ca. 10 m diametru. Aceasta se reflect prin faptul c latitudinea la care ne aflm se schi mb cu 0,7 secunde de arc pe an ntr-un ciclu co mplet.3 Orice eveniment, n ur ma cruia se redistribuie dinamic masa pe suprafaa P mntului, inclusiv siste me cli matice i circulatorii oceanice, poate afecta n mod detectabil oscilaia Chandler Wobble. Revenind la cele petrecute n decembrie 2004, Pmntul a pri mit un impuls care a produs o ntindere a fundului oceanic spre nord cu lungimi cuprinse ntre 10 i 20 m, respectiv co mpri marea i ridicarea insule i Sumatra cu civa me tri pe direcia nord, civa metri din placa tectonic indian intrnd n mantaua P mntului, sub aciunea acestor fore colosale. Au fost detectate mari alunecri de teren submarine, care au cauzat valul tsunami ce a ur mat. Astfel, o mare cantita te de mas a fost redistribuit ntr-un ti mp excesiv de scurt. Observatorul Naval al Marinei S.U.A. deine multe date cu privire la aceasta, care ns nu au fost fcute publice.

18.4.3 REZUL TATEL E MSURTORIL OR


Richard Gross de la Jet Propulsion Laboratory a oferit rspunsul, modelnd pe calculator efectul coseismic asupra rotaiei Pmntului dup cutremurul din 26 decembrie 2004, utiliznd softul PR EM care si muleaz cel mai bine proprietile elastice ale Pmntului i corelnd datele cu cele oferite de tensometrul de msurare a mo mentului centroid de rotaie 4 (aparat al Universitii Harvard). S-au obinut urmtoarele rezultate: Ziua e mai scurt cu 2,676 microsecunde ; Deplasarea Polar Axial pe Ox, de 0,67 milisecunde de arc de cerc ; Deplasarea Polar Axial pe Oy, de 0,475 milisecunde de arc de cerc. Deoarece se tie c precizia de msurare a duratei unei zile este de aproximativ 20 microsecunde, acest model de calcul ne-a oferit un rezultat mult prea mi c pentru a fi observabil. De asemenea, se poate spune c schi mbrile deplasrilor pe coordonatele X-Y a axei de rotaie sunt mici , avnd o a mplitudine de 0,82 milisecunde de arc de cerc. Ase menea schimbri minore sunt greu de detectat, astfel c trebuie s inem cont de faptul c valorile prezentate nu sunt valori observate, ci calculate. Ce nseamn faptul c ziua s-a scurtat cu 0 ,267 microsecunde? Asta nsea mn c dup 1000 de ani va trebui s ne reajustm ceasurile cu 1 secund n avans, dar sunt multe alte lucruri care rezult din acest eveniment i vor avea efecte mult mai severe. 170

Cristian Mureanu S revenim asupra deplasrii polare pentru a traduce n termeni cunoscui ce nsea mn arcul de cerc m surat pe suprafaa Terrei. O secund de arc de cerc msurat pe Terra are 30 m sau 3000 cm, a stfel c 0,8 milisecunde de arc nseamn cca 2,5 cm. Cu alte cuvinte, micarea axei de rotaie a P mntului s-a modificat cu 2 ,5 cm. Un cutremur i mplic existena unei convergene plane, reducndu-se circumferina ecuatorului cu civa mili metri. Acest fapt a avut drept consecin reducerea razei Pmntului cu o zeci me de mili metru. Deplasarea ntregii falii a fost cuprins ntre 10-20 m, dar o mare parte a acestei deplasri a fost detectat pe direcia nord-sud, compresia est- vest fiind mult mai mic. Efectul a fost redus n ansa mblu, deoarece crusta de deasupra faliei a fost ridicat, rezultnd o cut, care a micorat efectul secundar de reducere a circumferinei Pmntului. Mai trebuie menionat c nu ntreaga compresie local a afectat ecuatorul. Este ca i cu m a m dori s ne mbrc m cu o c ma care ne strnge, astfel c tragem puin i ea se ntinde, dar neuniform, lsnd distane diferite ntre nasturi. Dac se calculeaz procentual, durata unei rotaii (o zi) s-a schimbat cu 3x10 -11 % i a produs micorarea razei Pmntului cu 3x10 -11% din lungimea sa, ceea ce nseamn 0,4 mm, scurtnd ntreaga circumferin a P mntului cu 2,4 mm.

18.4.4 MODIFI CRI AL E AXEI CHANDL ER W OBBL E


Axa Chandler Wobble reprezint o variaie uoar a axei de rotaie a Pmntului, descoperit de astronomul american Seth Carlo Chandler n anul 1891, de unde i numele acesteia (chandelier mai nseamn i candelabru, iar wobble desemneaz dezordonat, mpleticit). Aceast micare este lent i parcurge 0,7 secunde de arc de cerc n 435 zile. Altfel spus, polii geografici ai Pmntului

oscileaz pe o elips neregulat, cu diametrul cuprins ntre 3 i 15 m. O secund de arc de cerc reprezint 1/3600 dintr-un grad de arc (cercul avnd 360 0 ), ceea ce nseamn ca. 1/1296000 sau 7,710 -7 din lungimea unui cerc. O secund de arc de cerc poate dese mna i diame trul unghiular al unui obiect cu dimensiunea de 1 unitate care se afl la o distan de 360x60x60/2 = 206.265 uniti (1 radian = 206.265 secunde de arc de cerc) sau ca. 1 cm la o distan de 2,1 km. 171

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Ceea ce a ridicat unele semne de ngrijorare asupra acestei micri este creterea diametrului de oscilaie ncepnd cu anul 1910, cnd a atins un prim maxim. Cauza este necunoscut. n lipsa oricrei influene exterio are pla netei, micarea de wobblare ar fi trebuit s revin la normal. La nceput s-a crezut c era vorba de fluctuaiile vremii de la un anotimp la altul sau a micrilor geofizice de sub scoara terestr dar, la 18 iulie 2000, colectivul Laboratorului Jet Propulsion a anunat: cauza prin cipal a creterii oscilaiei de wobblare o reprezint variaiile mari ale presiunii de pe fundul oceanelor, determinate la rndul lor de variaii ale temperaturii i salinitii precum i ale caracteristicilor curenilor oceanici i atmosferici. Micarea Chandler Wobble are o periodicitate de 7 ani n care sau observat dou extreme (un mini m i un maxim) la un interval de 3,5 ani. ncepnd din octombrie 2005, planeta a trecut n faza de mini m a micrii Chandler, ce trebuia s dureze 14 luni, acoperind ntregul an 2006 i cteva luni din 2007. ns din noiembrie 2005, punctul de referin al msurrii micrii Chandler a nceput s descrie o traiectorie circular din ce n ce mai strns.5 Nu pute m trece cu vederea un comunicat eronat, care a fcut obiectul unui buletin de tiri al postului naional de radio Coast to Coast AM difuzat la 28 ianuarie 2006 de pseudocercettorul Lloyd Stewart Carpenter. El s-a grbit s mediatizeze senzaionalul, preciznd c micarea Chandler Wobble a ncetat. tirea a nconjurat globul pe internet, fapt ce a

determinat apariia a numeroase articole despre sfritul lumii i adevruri profetice iluzorii. n imaginile de mai sus, se poate observa di minuarea amplitudinii celor dou curbe, reprezentnd variaia micrii de cltinare pe coordonatele x i y. 2,3 Cel mai recent eveni ment care a afectat axa de cltinare Chandler Wobble a fost cutre murul din decembrie 2004. Deplasarea plcilor tectonice a favorizat apariia unor fore perturbatoare ale micrii de rotaie a P mntului (vezi cap. Mi cul Prin). S mai notm faptul c evenimente necunoscute ale variaiei micrii de rotaie a miezului de fier pot fi asociate cu acest fenomen, avnd 172

Cristian Mureanu n vedere perturbrile cmpului magnetic terestru i migraia polilor. Polul Nord magnetic se apropie

de punctul nord al axei de rotaie cu o vitez de 40 km pe an (care crete lent de la un an la altul), conform unor msurtori recente realizate de specialitii canadieni. Aceast tendin a nceput nc din anul 1930 (vezi figura de la pag. 161). Dup alte opinii, exist o strns legtur ntre vulcanism i variaiile axei Chandler Wobble. Caracteristicile mi crii de cltinare, aa cu m au fost ele cunoscute pn acum, au nceput s se schi mbe sensibil nc din anul 2000. Cercettorul Richard Gross de la Laboratorul Jet Propulsion (al NASA), a publicat rezultatele sale n revista Geophysical Research Letters, unde precizeaz c cel puin 2/3 din manifestarea Chandler Wobble este favorizat de schimbrile presiunii de pe fundul oceanelor i 1/3 de cele ale atmosferei. Specialitii teoretizeaz c aceast micare este responsabil de intensificarea activitii tectonice (inclusiv cu tremure, vulcanism, El Nio i nclzire global). Ceea ce se poate afirma este c mi carea Chandler Wobble trece n prezent prin variaii importante i s-a sesizat o diminuare a sa n ulti mele luni ale anului 2005. Dar acest fapt a fost consemnat de mai multe ori de la descoperirea sa n 1891.2,3 S-a calculat c, dac nu intervine nici o alt variabil (for suplimentar) care s modifice parametrii axei Chandler Wobble , aceasta i-ar putea diminua influena pn spre reducerea ei aproape complet n ca . 68 ani, ns n realitate nu exist condiii pentru anularea micrii. Prezena acestei micri de cltinare ridic nc multe se mne de ntrebare la care specialitii nu au putut oferi dect supoziii precum asocierea unor deplasri de mas i feno menul obezitii 173

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori ecuatoriale, modificri ale calotelor de ghea, ale cursurilor de ap subterane sau chiar interaciuni ale miezului central de fier cu mantaua i deplasrile plcilor tectonice. 3,4 Menionm faptul c Ri chard Gross a folosit datele colectate i sistemati zate de ctre IRES, din perioada anilo r 1988 pn n prezent, fapt care i-a permis s elucideze o parte a misterului care se ascunde n aceast micare de cltinare a planetei.

18.5 C ORESPONDEN C U GEOLOGUL W ILLIA M HUTTON


Imediat dup cutre murul din Indonezia, am luat legtura cu geologul William Hutton care are o dubl perspectiv de studiere i interpretare a schimbrilor globale abrupte. Redm n continuare rspunsul su.5 Frazele urmtoare sunt o apreciere general n legtur cu ntrebrile pe care mi le-ai pus. Aa dup cum tii, am fcut un studiu comparativ ntre geologie i unele scrieri tradiionale referitoare la schimbrile planetare. Din nefericire, nu am gsit nimic legat de schimbrile climatice. Folosind i

cercetrile colegului meu Jonathan Eagle, am neles c pot schia o hart a Pmntului de dup posibilele schimbri. Vestea bun este c harta noastr indic faptul c Romnia ar fi una dintre cele mai favorizate ri de pe glob, deoarece se afl pe un meridian neutru din punct de vedere geologic. Acest meridian (aproximativ 25 0 longitudine estic) leag pla toul Giza, Marea Piramid din Egipt i trece prin Romnia. Aceasta nseamn c Romnia nu va avea aproape nimic de suferit de pe urma unei posibile modificri a axei de rotaie a Pmntului. Dar noi anticipm c asemenea evenimente ar putea afecta alte ri, precum Japonia, Coreea i Rusia, ale cror teritorii vor fi serios inundate. Evenimentul major al unei modificri a axei de rotaie va produce printre altele: deplasri majore ale plcilor tectonice, erupii vulcanice, tsunami i inundaii pe care eu le-am explicat cu multe detalii n cartea mea i am indicat zonele pe hart. Aceste schimbri de natur geologic ar dura, conform calculelor noastre, n jur de 1000 ani. Eu unul sunt convins c schimbrile se vor produce n curnd.

William Hutton
1 2

Referine bibliografice:
DUTCH, Steven, Changing a Planet's Rotation from Within, 2005 GROSS, Richard, A Mystery Of Earth's Wobble Solved: It's The Ocean, 2000 3 GROSS, Richard, NASA Details Earthquake Effects on the Earth, 2005 4 GROSS, Richard, Effects of the Mw 9.0 Sumatra Earthquake and Tsunami on Earth's Shape, 2005 5 ***, Coresponden privat cu geologul Willia m Hutton, 2005 6SULLIVAN, Donald, Earths Gravity, 2005 6 SHAR MA, A. Sur jalal et al., Disturbances in Geospace: The Storm- Substorm Series, 2004

174

Cristian Mureanu

PARTEA 3
GAZELE CU EFECT DE SER

CLIMA I BIOSFERA

175

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

19. GAZE CU EFECT DE SER


19.1 DIOXIDUL DE CA RBON
Oceanele lumii absorb cantiti mari de dioxid de carbon (CO2), ceea ce produce creterea

nivelului de aciditate, ameninnd supravieuirea multor specii marine, n special calcifierea unor organisme, cu m ar fi coralii, scoicile i fitoplanctonul. Potrivit rezultatelor prezentate la un si mpozion organizat de Comisia Oceanografic Internaional din cadrul UNESC O, n colaborare cu Comitetul Internaional pentru Stiin n do meniul Cercetrilor Oceanografice (SCOR), aceast cretere ar putea afecta lanurile alimentare marine i modifica biogeochimia oceanelor ntr-un mod care depete capacitatea noastr de imaginaie sau de nelegere 1. ntr-un raport care conine concluziile acestei ntlniri, se afirm c o ceanul este unul dintre marile rezervoare naturale de carbon ale Pmntului, ce absoarbe n fiecare an aproximativ o trei me din dioxidul de carbon emis de activitile umane 2. Absorbia dioxid ului de carbon de ctre oceane este considerat un proces benefic care reduce concentraia de CO2, ns exist o preocupare crescnd referitoare la costurile acestui avantaj. Cercettorii afirm c att organismele aflate n proces de calcifiere, precu m planctonul i coralii sau organismele necalcifiabile nu se pot dezvolta i reproduce n condiii bune la nivele prea ridicate de concentraie ale CO2 1. Te mperaturile tot mai mari ale oceanelor, combinate cu creterea concentraiei de CO2 n a tmosfer i reducerea 176

Cristian Mureanu pH-ului apei reprezint o ameninare real pentru recifele de corali, putnd favoriza chiar dispariia lor pn la sfritul secolului 21 2, dar trebuie subliniat faptul c ipoteza nu a fost nc de monstrat. Raportul semnaleaz nevoia unor cercetri avansate n domeniu i identific prioritile de cercetare, n ncercarea de a favoriza nelegerea schimbrilor care se produc i consecinelor acestora 1. n iulie 2004, cercettorii de la Administraia Oceanic i Atmosferic Naional (N.O.A.A.) au fcut publice o serie de descoperiri potrivit crora oceanele stocheaz aproape jumtate din dioxidul de carbon natural i din cel datorat activitilor antropice. tim de mai muli ani c oceanele dizolv o mare parte din dioxidul de carbon , afirm Christopher Sabine, oceanograf n profil chimi c la Biroul N.O.A.A. din Seattle, ns, pn acum, sursele de informaie au fost estimrile indirecte sau modelele. Acum am reuit pentru prima dat s cuantificm aceste rezultate prin msuratori directe n oceane 11. n anii 1990, echipe internaionale de oameni de tiin au traversat oceanele pe nave de cercetare de la est la vest i de la nord la sud, oprindu-se din 48 n 48 km pentru a tri mite aparatele de msur n adncuri. La fiecare oprire, s-au colectat mostre de ap de la 36 de adncimi diferite, realizndu-se 72.000 de msurtori din 9600 de locaii de pe ntreg mapamondul. Christopher Sabine afirm c oceanele fac acest serviciu deosebit pentru omenire, ns sprijinul nu se realizeaz fr costuri i pericole. Oceanele au acum concentraii de dioxid de carbon mult mai mari i cel mai mic nivel de pH din ultimele milioane de ani. Aceste schimbri ar putea avea efecte grave asupra 177

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori organismelor care triesc n ocean, n moduri care depesc deocamdat capacitatea noastr de nelegere . n graficele urmtoare sunt reprezentate variabilitile naturale ale temperaturii i CO2. Not 1: Geochimi stul Wallace Broecker i echipa sa au ncercat s dezlege enigma i istoria chimiei oceanelor pe baza urmelor de cadmiu, pentru a descoperi unde se absoarbe i unde se emite CO2 n atmo sfer, dar aa dup cum nsui Broecker a recunoscut: am neles c ideea era greit mai nainte de a se usca cerneala de pe articolele publicate. Dei se cunoate c exist specii din cadrul planctonului care folosesc CO2, acestea formeaz co muniti complexe cu interaciuni complicate iar biologia cunoate mai puin de o sutime din totalul speciilor, astfel c elaborarea unui proie ct care s studieze circulaia CO2-ului prin intermediul planctonulu i ar dura o jumtate de secol sau chiar mai mult. Dezbaterile cu privire la circulaia CO2ului n natur se afl n dezbatere : o tabr afirm cu argu mente convingtoare c cea mai mare parte a C O2 se absoarbe n oceane iar cealalt tabr afirm cu alte argumente, la fel de convingtoare, c cea mai mare parte a CO 2 se absoarbe de ctre plante. Surpriza a aprut n urma efecturii unui numr impresionant de msurtori (conform N.O.A.A., Keeling at el.) : 1. Cantitatea de oxigen din atmosfer este influenat de arderea combustibililor fosili, indiferent dac plantele adaug sau nu oxigen suplimentar n ur ma biosintezelor. 2. Cantitatea de oxigen din atmosfer nu este influenat dac oceanele absorb CO2. 3. Cantitatea de CO 2 fixat de plante i sol variaz masiv i haotic de la un an la altul, de la o emisfer la alta, de la un continent la altul, n funcie de fluctuaiile cli matice i a evenimentelor majore precum El Nio. Din cele 7 miliarde t C O2 emi se de omenire (conform unei sta tistici din 1998), la care se mai adaug 1-2 miliarde t prin echivalentul defririi pdurilo r, ca. 50% rmne n atmosfer, 25% se absorbe n oceane i restul se absoarbe, ntr-un anume fel, de c tre ecosisteme . Alte studii, publicate n 2004 n revista Nature, au prezentat valori contradictorii: oceanele au absorbit 50% din CO2-ul atmosferic de sorginte antropic emis n atmo sfer ncepnd cu anul 1800 iar restul ar fi rmas n aer. Un raport publicat n anul 2005 sugereaz ideea c nclzirea global ar favoriza descompunerea solurilor ceea ce ar elimina materia organic mai repede iar aceasta ar elibera mai mult C O2 i CH4, accelernd nclzirea global. Not 2: Att cercetrile paleoclimatice, ct i si mulrile i msurtorile prezente sugereaz faptul c CO 2 i CH4 ar reprezenta un factor generator de schimbri cli matice al crui motor este localizat n biosfer. 178

Cristian Mureanu Cu toate acestea, studiile efectuate de Vladi mir Shaidurov de la Academia Rus de tiine, indic faptul c tendina actual de nclzire global nu este generat de arderea combustibililor fosili ci de un eveniment natural care a schi mbat distribuia vaporilor de ap din atmosfer. Vaporii de ap au o influen mult mai mare asupra te mperaturii dect emisiile de dioxid de carbon sau metan, care n opinia cercettorului sunt mai degrab un efect al nclzirii globale i nu o cauz, deoarece nclzirea global pare s precead creterea nivelurilor acestora. Cercettorul rus susine faptul c nclzirea global a fost declanat de aa numitul eveniment Tunguska, avnd un i mpact drama tic asupra microcristalelor de ghea din atmosfer. Studiile au evideniat o scdere uoar a temperaturii pn la data evenimentului, respectiv o cretere brusc a te mperaturii dup eveniment, care s-a stabilizat n perioada testelor nucleare. Dei nu se poate dovedi legtura indirect dintre evenimentul natural, testele nucleare i variaia temperaturii medii globale, se poate afirma c este evident legtura direct dintre creterea cantitii de vapori de ap din atmosfer i nclzirea global. Un aspect ngrijortor este legat de faptul c concentraiile de CH4 i C O2 din atmosfer sunt neglijabile n raport cu cele ale vaporilor de ap iar o cretere de numai 1% a vaporilor de ap poate favoriza o cretere a te mperaturii medii a P mntului cu peste 4 0C. Un alt aspect, la fel de ngrijortor, a fost menionat de Andrew E. Dessler de la Universitatea A&M din Texas n 'The Science and Politics of Global Clima te Change': Factorul antropic nu influeneaz gazele cu efect de ser, mai ales vaporii de ap a cror rspndire nu poate fi controlat prin mijloace tehnologice. Referine bibliografice:
FOLLOW S, Mick & OGU Z, Temel, The O cean Carbon Cycle and Climate : Proceedings of the NATO ASI on Ocean Carbon Cylce and Climate, Ankara, Turkey, from 5 to 16 August 2002. (Nato Science... IV: Earth and Environmental Science s) , 2004 2 ***, Committee on Atmospheric T ransport and Chemical T ransformation in Acid Precipitation, Environ mental Studies Board, National Research Council Global Change and Our Common Future: Papers from a Forum (1989) <http://books.nap.edu/catalog/1411.html> (ISBN 0309040892)
1

19.2 VA PORII DE A P
Unul dintre oamenii de tiin cei mai cunoscui a identifica t recent faptul c vaporii de ap reprezint un factor generator de schimbri cli matice abrupte. Wallace Broecker este geochimist la Observatorul Lamont-Doherty Earth al Universitii Colu mbia i a descoperit dovezi care sugereaz c nivelul umiditii din atmosfer a sczut substanial la tropice n perioada ultimei ere glaciare, simultan cu te mperatura medie din aceleai regiuni. n opinia sa, vaporii de ap reprezint un gaz cu efect de ser mult mai pronunat dect dioxidul de carbon. Scderea sau creterea umiditii atmosferice poate favoriza rcirea sau nclzirea planetei n regiunile afectate. Noile dovezi sugereaz c schimbrile nivelului umid itii reprezint un catalizator potenial pentru schimbri climatice, att n ceea ce privete trecutul c t i viitorul, care se pot manifesta ntr-un interval de numai cteva decenii. Noua sa teorie a fost expus n cadrul conferinei internaionale a Uniunii Americane de Geofizic din 1996 n Balti more. Pn nu demult se credea c vaporii de ap sunt un factor secundar n ceea ce privete rcirea sau nclzirea climei, dar acum tim c variaiile de umiditate, datorate evaporrilor, reprezint un factor generator major , afirm Broecker. Imensul Ocean Pa cific este un motor cu aburi foarte puternic. n zona ecuatorial, oceanul absoarbe cantiti mari de radiaie caloric iar aceasta genereaz un sistem dinamic complex pe care 179

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori oamenii de tiin se strduiesc s-l neleag. Dovezile prezentate de profesorul Broecker, care sugerereaz legtura din tre umiditate i schi mbrile climatice, sunt oferite de reconsti tuirea straturilor de zpad din perioada glaciar i analiza gheii din munii Anzi . n ur ma analizelor izotopice, s-a descoperit faptul c gheaa conine cu 8% mai puin oxigen dect zpada care a czut ulterior. Dr. Broecker a calculat c, n ti mpul ulti mei ere glaciare, aerul coninea sub 50% din nivelul actual de umiditate. Scderea rapid a umiditii ar putea reprezenta mecanismul de comu tare brusc a climei spre condiii de glaciaiune. Efectul de ser indus de prezena umiditii n zona tropicelor ar fi produs o rcire brusc cu cel puin 3,5 0C. Aerul rece menine mai puin u miditate, favoriznd n continuare scderea acesteia. Spre deosebire de schimbrile climatice induse de ciclurile orbitei Pmntului, de concentraia de CO2 i a volumului de ghea, cele generate de vaporii de ap sunt mai severe i s-ar putea produce n numai cteva decenii , afirm Dr . Broecker. Modificarea umiditii atmosferice ar putea fi veriga lips a factorilor generatori de schimbri climatice , care par a se sincroniza n a mbele e misfere. Analizele gheii din Groenlanda, efectuate n perioada anilor 1990, au demonstrat c, n timpul erei glaciare, climatul regiunii nordice din Oceanul Atlantic a suferit numeroase schimbri de la o stare la alta. Clima a rmas aproximativ constant timp de un mileniu, dup care s-a ndreptat spre un tipar nou n numai cteva decenii. n perio ada anilor 1980, Dr. Broecker a fost apreciat datorit descoperirii teoriei marii centuri termosaline, un si ste m global de cureni oceanici care transfer cldura i influeneaz clima. n opinia sa, centura termosalin este vulnerabil fa de anumii factori naturali i poate s i modifice caracteristicile (vitez de curgere, sens, direcie, cantitate de cldur transportat, volum de ap etc.). Dac s-ar opri acum, te mperaturile de iarn din zona nordic Atlantic ar scdea cu cel puin 2,7 0C n cel mult 10 ani. Oraul Dublin ar avea cli ma arhipeleagului Spitzbergen. Fotogramele urmtoare sugereaz dou situaii posibile ale Gulfstream-ului, n funcie de cantita tea de ap dulce

care se amestec cu apa srat, favoriznd perturbarea sensului de curegere a curentulu i i a schimburilor de cldur. Imaginile de mai sus evideniaz topirea prea accentuat a ghearilor elveieni n sezonul cald. Alte cercetri sugereaz faptul c schimbrile cli matice din nordul Oceanului Atlantic ar putea fi legate de alte schimbri din zone ndeprtate. Eu consider c exist un singur element al sistemului climatic din categoria gazelor cu efect de ser, capabil s produc cele mai abrupte schimbri i anume vaporii de ap, a afirmat Dr . Broecker, adugnd spre finalul expunerii sale c trebuie studiate legturile dintre circulaia oceanic global i activitatea de convecie din atmosfer la tropice. Referine bibliografice:
1

BRO ECKER, Wallace, Water Vapor Seen As Cause of Rapid Climate Change, extras din Daly Lecture at 5:15 P.M., Tues., May 21, 1996, in Room 310 of the Baltimore Convention Center at the American Geophysical Un ion.

180

Cristian Mureanu

19.3 M ETA NUL


n 8 ianuarie 2005, revista Nature a Departamentului de Geologie i Geofizi c a publicat un studiu tiinific, se mnat de profesorii De mian Saffer, Steve Holbrook i studentul masterand Matthew Hornbach, preciznd faptul c sursa carbonului n natur se datoreaz n cea mai mare parte metanului (CH4), descoperit sub straturile de hidrai (o substan asemntoare cu gheaa, format mai ales din ap ngheat i bule de gaz metan captive, la care se adaug i alte substane)1.

19.3.1 DEPOZI TEL E DE PE F UNDUL OCEANEL OR


CH4 are un efect de ser de 60 de ori mai mare dect C O2, dar, n ti mp ce acesta i pstreaz efectele cteva sute de ani n a tmosfer, CH 4 le pierde dup aproximativ 10 ani. Hidraii de metan exist n cantiti uriae pe fundul oceanelor i se estimeaz c el reprezint cel mai mare rezervor de carbon organic de pe pmnt. Hornbach, Saffer i Holbrook au prezentat n studiile lor faptul c o cretere a temperaturii oceanelor poate descompune hidraii n CH4. Dup afirmaiile lui Hornbach, cea mai mare parte a emanaiilor de CH4 din atmosfer provine din depozitele de hidrai contribuind la nclzirea global 1. Timp de mai multe decenii, climatologii au neles c evenimentele nclzirii globale corespund cel mai bine cu emanaiile unor cantiti mari de CH4 n atmo sfera terestr. Dar abia acum s-a descoperit rspunsul la ntrebarea de ce CH4 produce schimbri att de abrupte. Descoperirea oamenilor de tiin legat de rspndirea unor volume uriae de CH4 provenit de sub crustele continentale, falii i plci tectonice, ar putea rspunde nu numai la ntrebarea de unde provine CH4, ci mai ales la ntrebarea cum a ajuns el n a tmosfer att de rapid 1. Mase uriae de CH4 aflate sub mare presiune exist de milioane de ani n depozitele de hidrai de pe fundul oceanelor iar acestea sunt deosebit de sensibile la micrile tectonice, cutre mure, alunecri de teren, tsunami, vulcani sub marini, creterea te mperaturii oceanelo r etc. nclzirea 181

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori global se propag ntre sedimentele cu hidrai, determinnd eliberarea de CH4. Hornbach afirm c orice schimbare a fundului oceanelor poate favoriza eliberarea de CH4 prin numeroase fisuri. Este ca i cnd cineva ar scutura o sti cl de a mpanie. n acel mo ment, gazele se elibereaz de legturile iniiale, creeaz presiuni mari i arunc dopul. Hornbach este de prere c peste tot n lu me exist depozite uriae de CH4, care ar putea fi eliberate din mai multe cauze, favoriznd evenimente severe de nclzire global 1. Tabelul urmtor2 prezint factorii generatori ai gazelo r cu efect de ser: metan, oxizi de C, hidrocarburi (care nu conin metan) i oxizi de azot. n parantez, sunt notate valorile medii exprimate n milioane t/an. (confor m W.M.O. O3 Assessment Report IGAC,1998)2
SURSE I FACTORI Utilizarea energiei Avioane Arderea biomas ei Vegetaie Soluri Descrcri elect rice Rumegtoare Produc tori de orez Deeuri animale Utilizarea t erenurilor Ox idri NH3 Descompunere N2O Canalizri Mlatini Oceane Ap dulce Hidrai CH4, eliminai Termite Total CH4 (mil.tone/an ) CO (mil. tone/an) HC (mil. tone C/an ) NOx (mil. tone N/ an) 110 (65-155) 500 (300-900) 70 (60-100) 22 (20-24) 0,5 (0,2-1) 40 (10-70) 500 (400-700) 40 (30-90) 8 (3-13) ?*vezi Not 2 pa g.161 100 (60-160) 400 (230-1150) 7 (5-12) 5 (2-20) 85 (60-105) 80 (30-120) 30 (15-45) 40 (20-60) 0,9 (0-1,6) 0,6 (0,4-1) 25 (20-30) 145 (115-175) 10 (5-15) 50 (20-200) 50 (20-150) 5 (1-10) 10 (5-15) 20 (1-40) 600 (520-680) 1150 (780-1960) 560 C (340-1490) 44 N (30.73)

Este deja bine cunoscut faptul c te mperatura de pe fundul oceanelor a crescut cu 5C n perioadele precedente de nclzire global. Studiile cele mai recente arat c n ase menea situaii au fost eliberate n atmosfer ca. 2000 miliarde t CH4. 1 n prezent, concentraia de CH4 din atmosfer este mai mare dect cea de acu m 400.000 ani, dar, n ti mp ce n perioada anilor 19781990 creterea era de 1% pe an, ea a devenit haotic dup 1990, susepctndu-se i o oarecare influen antropic. Oamenii de tiin au mai afir mat c numeroasele alunecri subacvatice de teren (care au loc de cele mai multe ori la frontierele dintre falii) ar putea fi determinate de presiunea imens a CH4. n cadrul acestui proiect de cercetare, au fost analizate datele colectate la Blake Ridge (la 300 km deprtare de coasta Carolinei de nord). 1 Cercettorii au utilizat o tehnologie de tipul sonarelor pentru a alctui o hart a fundului oceanic i emanaiilor de gaze. Echipamentele au fost scufundate n adnci me pentru a culege mostre cu emanaii de CH4. Cercetarea a fost finanat de ctre Fundaia Naional de tiin a S.U .A. i Departamentul de Energie. 1

19.3.2 DEPOZI TEL E DIN PERMAF ROS T


ntr-un articol publicat pe data de 15 decembrie 2004 n revista Balti more Sun, geologul John Atchenson evideniaz cteva aspecte legate de depozitele de metan din permafrost alturi de concluziile geologului Michael J. Benton exprimate detaliat n cartea sa When Life Nearly Died: The Greatest Mass Extinction of All Ti me . n afara depozitelor uriae de metan de pe fundul oceanelo r, aa-numita bomb cu ceas a schimbrilor cli matice abrupte nu se afl acolo ci pe uscat. Cantiti de 182

Cristian Mureanu peste 400 Gigatone de metan sunt captive n tundra arctic i perma frost. Aceste materiale ngheate conin metan n cantitate de 3000 ori mai mare dect cel din ntreaga atmosfer terestr. nclzirile neobinuit de rapide ale Siberiei, la peste 0 0C, favorizeaz volatilizarea clatrailor care menin metanul captiv. Siberia sa nclzit cu ca. 3 0C n 40 ani, iar partea vestic a acesteia ar conine 70 din cele 400 Gigatone de metan. Astfel, dac procesul de nclzire va continua, atunci cele 400 Gigatone ar putea intra n circuitul atmosferic. Aceasta ar putea declana ceea ce se menioneaz n paragraful 19.3.3 sub numele Catastrofa Me tanului, adic evenimentul din urm cu 55 milioane ani din Paleocen-Eocen Maxim Termi c, n ur ma cruia au disprut marea majoritate a speciilor de plante i animale ti mp de 100.000 ani. Conform celor mai plauzibile scenarii, creterea temperaturii mediului ar atinge valoarea necesar declanrii Catastrofei Metanului, nainte de anul 2100, dar nu exist dovezi reale ale acestei presupuneri. Mai mult dect at t, valoarea medie local a temperaturii din zona arctic crete mai repede dect media global calculat pn n anul 2100. Not: Conform esti mrilor realizate la U.S. Geological Survey, arderea combustibililor fosili produce cantiti de CO 2 co mparabile cu cele ale erupiilor vulcanice, sugerndu-se echivale na cantitii eliberate de 17.000 vulcani de tipul Kilawea din Hawaii. Dezbaterile pe tema influenei decisive a influenei omului continu la nesfrit, fr concluzii sufi cient de solide. Un exemplu care demonstreaz contrarul factorului antropic ne este prezentat de cercettorii fizicieni David H. Douglass i Robert S. Knox, profesori la Universitatea Rochester care au demonstrat existena unui mecanism cli matic de autoreglare a nclzirii globale prin nsi prezena activitii vulcanice. Cercettorii afirm c acest mecanism nu a fost inclus n modelele de simulare climatic ale susintorilor teoriei nclzirii globale . Cei doi profesori de fizic au colectat i prelucrat datele oferite de sateliii artificiali din lunile i anii care au urmat erupiei vulcanului Pinatubo din anul 1991. Rezultatele, publicate n Geophysical Research Letters, sugereaz c temperatura medie global a sczut i apoi a revenit la normal cu o vitez mult mai mare dect cea prevzut de modele climatice convenionale. Michael Crichton afir m n lucrarea sa State of fear : se cunoate extrem de puin ceea ce se ntmpl n mediul nconjurtor, de la trecut pn n prezent i se cunoate cu att mai puin modalitatea corect de a-l proteja.

19.3.3 CATAS TROF A METANULUI


Sche ma de la pagina 176 ilustreaz scenariu l schimbrilor climatice favorizate de e manaiile masive de me tan n era permian. Ridicarea spre suprafa a unei pene din mantaua vscoas a planetei a iniiat declanarea erupiilo r n Siberia. Pe de o parte, vulcanismul a distrus stratul de ozon prin emanaiile de halogeni, a produs nclzire global uoar datorit vaporilor de ap i a concentraiilor ridicate de dioxid de carbon, respectiv rcire local prin intermediul aerosolilor i dioxid ului de sulf. Cenua vulcanic are rol n fertilizarea oceanelor, dar pe de alt parte obtureaz cldura solar. Depunerea ei n zonele polare modific albedo-ul, favoriznd topirea gheii. La nceput, metanul este eliberat n canti ti mici prin topirea permafrostului i din marginile continentale adiacente, dar sistemul cli mati c poate genera ceea ce specialitii numesc Catastrofa Me tanului, adic eliberarea unor cantiti uriae de metan care ar otrvi toate vieuitoarele marine, apoi cele terestre, declanndu-se fenomene de nclzire global abrupt. 183

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Astfel, o nclzire cu numai cteva grade Celsius ar putea avea consecine letale. Nici o zon de pe glob nu va rmne neafectat. Toate cele peste 10 milioane specii de vieuitoare vor participa la aceste evenimente, esti mndu-se c cele mai mari anse de supravieuire le vor avea microorganismele. Vor fi modifica te dramatic chi mia atmosferei, solului i oceanelor. Aciuni globale ecologice, precum fertilizarea oceanelor cu fier, realizarea de ecrane solare, filtrarea atmosferei etc., ar putea avea efecte dezastruoase i imprevizibile iar aceste aciuni necesit abordri de ansamblu care n momentul de fa sunt irealizabile, dac nu chiar imposibile. Not 1: Oa menii de tiin au identificat e manaii de metan att de intense, nct pot scufunda ambarcaiuni ntregi. Cercetndu-se cu atenie zonele de risc, s-a descoperit faptul c n misterioasa arie a Triunghiu lui Bermudelor se afl focare de emisie a unor cantiti i mense de metan. Recent, oceanografii au descoperit dovezi care ar sugera c n urma i mpactului asteroidului de acum 65 milioane ani, fundul oceanelor ar fi eliminat canti ti de metan att de mari nct ntreaga planet a fost cuprins de incendii. PROIECTUL C.R .I.M.E.A . D IN R EGIUN EA MRII N EGRE CRIMEA nsea mn Influena Infiltraiilor Gazoase De Mare Intensitate Din Marea Neagr Asupra Emanaiilor De Metan n Atmosfer. Scopul proiectului const n studierea transferului metanului de pe fundul mrii prin coloane de ap ascendente spre suprafa i apoi n atmosfer i modelarea efectelor emanaiilor acestuia asupra atmosferei. Se vor cuantifica procesele fizice i chi mice legate de ascensiunea metanului spre suprafa prin intermediul coloanelor ascendente de ap i se va realiza un studiu multidisciplinar a originii scurgerilor submarine, rolul hidrailor de metan n formarea i disocierea straturilor de sedimente de pe fundul mrii, cantitatea de metan transportat spre suprafa i observarea modificrilor atmosferice i cli matice. Marea Neagr este cunoscut prin prezena unor cantiti enorme de metan, injectate n diverse zone n mod continuu. Marea Neagr este singurul loc din lume unde metanul este eliberat nentrerupt, fapt care permi te o studiere detaliat. De multe ori, e manaiile produc flcri i explozii deasupra apei. Cantitile msurate sunt cuprinse ntre 1.700-7.000 l/m2 /zi, iar concentraia de metan sto cat n stratul inferior al apei este de 100% mai mare dect cea din atmosfer (ca. 96x10 6 t CH4). Fluxul anual al metanului este esti mat la 65.600 t. Specialitii creeaz modele de simulare a i mpactului emanaiilor de metan att asupra condiiilor atmosferice (favorizarea furtunilor de mare intensitate, precipitaii masive , etc.) ct i asupra biosferei (creterea toxicitii apei, scderea produciei pescriilor, etc.). Rezultatele vor fi publicate pe internet i n revistele de specialitate. Not 2: Cercettorii de la Institutul de Fi zic Nuclear, Max Planck, au descoperit c plantele produc metan chiar i n condiii obinuite, ntr-un mediu bogat n oxigen. Ei au consta tat c plantele vii emi t ntre 10-1000 ori mai mult metan dect cele moarte, iar aceast cantitate crete dac plantele sunt expuse mai mult la Soare. Cercettorii presupun c exist un mecanism necunoscut de reacie care se desfoar ntr-o nou arie a biochimiei i fiziologiei plantelo r. Msurtorile prin satelit au indicat concentraii surprinztor de mari de metan deasupra pdurilo r tropicale. Se esti meaz c n tre 10-30% din metanul produs anual se datoreaz plantelor. Acest fapt a scpat ateniei cercettorilor din ulti mii 20 ani deoarece s-a considerat c me tanul biogenic poate fi produs numai n absena oxigenului i astfel el nu ar putea fi asociat proceselor de fotosintez. Astfel manualele de biolo gie din 184

Cristian Mureanu toat lumea vor trebui rescrise. Pentru a nu se confunda metanul e manat din alte surse cu cel emanat de plante, au fost realizate experimente speciale care s urmreasc producia de metan. Dar ntrebarea esenial a rmas fr rspuns: care este rolul biosferei n producia de metan n toat istoria P mntului i care este influena acesteia asupra nclzirilor globale anterio are? Referine bibliografice:
1 CHRIS, 2

Hugh Pitch er & CRACKEN, Mac, http://www.nasa.gov/go ddar d/ i http://www.pnl.gov/ (scurte citate) PENKETT Stuart A., PRASAD Kasibhatl a, COX Tony , Atmospheric Photo oxid ants, J. Geophys. Res., 2003

185

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

20. IMPACTUL CLIMEI ASUPRA INSECTELOR


20.1 M ODIFIC RI COM PORTA M ENTA LE
n anul 2004, Europa s-a confruntat cu o nou problem: invazia insectelor cu modificri comporta mentale. Specialitii au observat c variaiile brute de te mperatur i umiditate produc, direct sau indirect, anumite modificri n co mportamentul unor specii de insecte considerate nepericulo ase pentru om. Presa local din Ro mnia a menionat unele aspecte, din care sintetizm urmtoarele concluzii tiinifice: 1. Apariia unor modificri uoare la nivel molecular ale veninului insectelor neptoare (albine, viespi, pianjeni, furnici), care devine mai periculos pentru om; 2. Apariia unor stri de agresivitate a insectelor i a unor ma mifere, ce se consider c sunt generate de stresul termohidric indus de schimbrile clima tice; 3. n mulirea exagerat a anumitor specii de insecte, respectiv dispariia altora i producerea unor uoare mutaii ctre exemplare mai rezistente stresului ter mohidric.

20.2 INVA ZIA LC USTELOR


Este i mportant de a mintit confruntarea pe termen lung pe care o experimenteaz unele ri africane, n ceea ce privete invazia de lcuste, o specie deosebit de agresiv i rezistent la cli m sever i substane chimice 1. Numrul acestora, esti mat la cteva trilioane de trilioane, produce anual pagube uriae asupra recoltelo r, caselor i construciilor de lemn, lsnd n ur m excremente toxice solide i gazoase care distrug calitile agricole ale terenurilor invadate. De asemenea, aceste insecte au invadat Frana n vara anului 2005 producnd pagube i haos1. Vre mea canicular i secetoas, care afecteaz anual teritorii tot mai mari ale continentului european, a avut n Frana efecte ase mntoare cu cele de pe continentul african. Lcustele parcurg ntr-o zi 500 km i consum o canti tate de hran egal cu greutatea lor. Sute de mii de lcuste au invadat regiunea Avevron, devornd tot ce au ntlnit n cale, de la florile din ferestre pn la recolte. La nceput par insecte mici, nensemnate, care se dezvolt ns foarte repede , a declarat pentru revista Observer, fer mierul Gerard Laussel.2 Mnnc tot ce este verde, lsnd n urm doar tulpinile i, dup ce au terminat de mncat, excret un fel de reziduu care mpiedic bovinele s se hrneasc cu tulpinele rmase . Fermierii din regiune au fost sftuii s i adune recoltele de pe cmpuri ct mai repede, deoarece singurele insecticide eficiente sunt interzise prin lege. Fiecare roi (sub 1 miliard exemplare) consum n fiecare zi de 5 ori mai mult hran dect populaia New-York-ului, din pcate hrana acestora fiind recoltele oamenilor. Secetele care afecteaz n principal Spania, Portugalia i Frana sunt cele mai intense de la nceperea nregistrrii lor din anii 1940 i au generat diverse proble me, de la incendii forestiere la lipsa resurselo r de ap n cele trei ri menionate. 186

Cristian Mureanu n afar de clim, insectele i psrile sunt influenate i de modificrile cmpului magnetic (despre care am vorbit n alte capitole ale acestei lucrri).

20.3 INVA ZIA P IA NJENILOR


Un caz interesant, care ilustreaz efectele creterii te mperaturii mediului, a fost se mnalat n Statele Unite. Acesta reprezint unul dintre sutele de exemple posibile care arat evoluia comporta mentului insectelor n raport cu nclzirea global 2. n anul 1998, a izbucnit un incendiu de proporii n centrul provinciei Salmon Ar m. Vntul de peste 50 km/h a incendiat 20 de case, distrugnd 100 ha de pdure. Dup trecerea perioadei secetoase, a urmat o iarn neobinuit de blnd, iar familia Muise s-a mutat n noua lor cas din zona Blackburn 2. Din cauza te mperaturii ridicate din acea iarn, vremea a fost ideal pentru nmulirea exagerat a pianjenilo r. Acetia au venit n numr i mpresionant (de ordinul milioanelor), acoperind cu plasele lor toat locuina familiei Muise, grdina cu pomii fructiferi, gardurile i iarba pe o poriune de aproximativ 1 km2. Timp de c teva spt mni, fa milia s-a luptat cu paianjenii (din tr-o specie de altfel inofensiv), strduindu-se s-i scoat afar din locuin. Ziua de 28 octombrie a oferit familiei o privelite scoas parc din filmele de groaz. Totul era acoperit de o crust argintie. Di mineaa, Jackie i so ul ei au fost nt mpinai de ceva cu totul neateptat. ntreaga grdin, evile de ap, gardul, iarba i copacii erau nvluii n pnz de paianjen. La 29 octombrie, a venit gerul i pianjenii au murit brusc, lsnd ns n ur m un peisaj halucinant. Cazurile prezentate sunt doar un mic eantion al unui fenomen global care ia amploare de la un an la altul. Atenia cercettorilor, dar i a oamenilor n general, indiferent de profesie, trebuie s se ndrepte spre lumea insectelor, observndu-le comportamentul i modificrile acestuia. Not: ncepnd cu anul 2005, apele Japonie i au fost invadate de meduze uriae de peste 2m lungime i pn la 200 kg greutate. Cauza invaziei este necunoscut dar se esti meaz c ploile masive din delta rului Yangtze din China ar fi creat un flux foarte mare de ap, care a purtat meduzele pn n Japonia. O alt posibilitate este nclzirea global care a favorizat n mulirea acestora i prezena lor spre latitudini mai mari.
Mai multe amnunte pe site-ul : http://softpedia.com/news/

Referine bibliografice:
1 2

JOHNSON, George B., Holt Biology : Visualizing Life, 1994 BEN GA, Oana, Curs de psihologie animal, Facultatea de Psihologie, Universitatea BABES- BOL YAI , Cluj-Napoca, 2002

187

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

21. TERMOREGULATORUL CLIMATIC NATURAL


21.1 INFLUENA ALGELOR ASUPRA C LIM EI
n atmosfer, are loc un feno men excepional care influeneaz viaa pe Terra. Pn nu demult, biologia nu a reuit s l explice. Viaa nu a fost niciodat un fenomen uor de neles. Complexitatea ei este o enigm. Studii amnunite au artat c exist insecte care infirm teoria evoluionist a lui Darwin. Albinele sunt un fel de insecte-ka mikaze care neap pentru a-i proteja roiu l, chiar dac aceast aciune le aduce moartea 1. Cum e posibil un asemenea comporta ment ntr-o lu me ce pare a fi modelat de selecia natural? Acesta este unul dintre marile paradoxuri ale bio logiei. O minte genial a elucidat enigma. Biologul evoluionist William Hamilton a descoperit, n anul 1964, c aciunile altruiste pot fi explicate nu din punct de vedere al individului, ci al materialului genetic. Din aceast perspectiv, nu conteaz supravieuirea unui individ, deoarece acelai material genetic se regsete n toi indivizii nrudii cu el2. Altfel spus, selecia natural se produce la nivel genetic, individul fiind doar vehiculul care transport mai departe materialul. Teoria Gaia a lui James Lovelock susine c Terra se autoregleaz i fiinele formeaz o unitate ce controleaz mediul n beneficiul propriu. Cu alte cuvinte, vieuitoarele i planeta formeaz o unitate care poate influena universul2,3. Totui o ntrebare dificil a rmas fr rspuns: Cum a aprut un organism att de bine coordonat? Lovelock i-a sugerat lui Hamilton s caute rspunsul n co mportamentul algelor i rolul acestora n reglarea climei pe glob. Fr alge, suprafaa Terrei ar fi cu 10 0C mai cald, afirm Lovelock, iar ploaia ar cdea dintr-un cer fr nori.2,3 n anul 1980, Lovelock a descoperit c algele contribuie foarte mult la formarea norilor. Acest fapt dovedete c ipoteza Gaia ar putea fi real. 188

Cristian Mureanu

21.2 INVESTIGA II TIINIFIC E


Algele marine eman un gaz care se oxideaz n atmosfer, for mnd microparticule solide care permit apei s condenseze n jurul lor4. Aceste picturi formeaz ulterior norii. O cantitate i mportant de ap se condenseaz i n jurul prafului i a agenilor chimici produi de activitatea uman, dar cea mai mare parte a norilor planetari se formeaz datorit algelor. Gazul e manat de alge mai are proprietatea de regulator termic al planetei. Hamilton a fost ui mit de acest fenomen. El credea c trebuie s existe o legtur ntre perspectiva evoluionist asupra fenomenului n sine i cercetrile tiini fice n do meniul autoreglrii climatice planetare 4. Dar spre deosebire de albine, aici este vorba despre o form de via care nu se co mport astfel nct s se adapteze mediului nconjurtor, ci ncearc s l modifice, aparent fr moti v2,3. Teoria seleciei naturale nu poate explica acest comportament, deoarece ntrebarea evident care s-a pus este: De ce algele favorizeaz formarea norilor, din mo ment ce acetia aduc beneficii mai mari planetei i celorlaltor vieuitoare i mai puin algelor?

21.3 TEORIA LUI BILL HA M ILTON


S-a observat c algele eman gaze n canti ti mari, mai ales n coloniile din oceane (Cercettorii japonezii au realizat un proiect al oraului viitorulu i, care ar pluti pe ap i ar fi ali mentat din trei surse de energie, printre care i hidrogenul emanat de unele alge.) Cercetarea a pornit de la argumentul lui Hamil ton c algele ar folosi gazul pentru a prsi teritoriile cu hran i condiii de trai alterate. De exemplu, furnicile nu au aripi dar, dac specia lor ar fi ameninat, le vor crete aripi pentru a se deplasa spre alte zone, dup care acest apendice suplimentar ar disprea pentru ca indivizii noii colonii s se poat deplasa rapid 3,4. Dar algele nu pot prsi oceanul dect pe calea aerului prin fenomenul bulelor create de valuri. Algele se fixeaz de suprafaa bulelor prin intermediul forelor de tensiune interstiial, care menin bulele n manifestare cteva secunde. n momentul spargerii lor la suprafa, se creeaz o microfntn artezian, prin intermediul creia algele sunt aruncate iniial civa centimetri n aer. n acel mo ment, algele elimin gaze iar la condensarea vaporilor de ap pe 189

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori particulele rezultate se degaj o cantitate mare de energie, ce produce o absorbie a aerului de sub alge 3. Curentul ascendent format prin uoara diferen de temperatur, propulseaz acum algele n atmosfer. Ajunse n straturile superioare ale atmosferei, algele sunt transportate pe distane uriae deasupra oceanelor. Teoretic, acest fapt ar fi n avantajul speciei. Pentru a dovedi prezena algelor n atmosfer, Bill Ha milton l-a sponsorizat pe biologul William Marshall s caute alge deasupra oceanelor. Metoda este foarte simpl: cu ajutorul unui motora, se aspir aerul umed la civa metri peste aria investigat i se introduce n borcane sterilizate. Mostrele au fost studiate n laborator i s-a observat c ele conineau alge, care au format o colonie n numai cte va zile 3. Dup acest experiment promitor, au fost studiate algele din nori printr-o metod asemntoare. Rezultatul a ridicat ns o ntrebare i mai i mportant: Dac algele regleaz temperatura Terrei, atunci care este procesul prin care are loc acest fenomen straniu? Se cunoate faptul c norii reflect razele soarelui i rcesc planeta, dar cine face ca acest termostat s se opreasc i s porneasc? Exist un beneficiu urmrit de o anumi t specie de vieuitoare? 4 Dac privim Terra ca pe o fiin vie gigantic, Gaia de exemplu, atunci rezult c avem de-a face cu un mecanism care are contien prin intermediul creia poate supravieui. Toate acestea ne arat ca viaa funcioneaz dup legi pe care nc nu le nelegem n totalitate. 190

Cristian Mureanu

21.4 C ONSEC INELE NC LZIRII GLOBA LE


Algele, planctonul i coralii sunt deosebit de sensibili la creterile de temperatur, astfel nct tot acest siste m care, n mare parte, contribuie la termoreglarea climatic este oarecum ameninat. n plus, creterea te mperaturii apei favorizeaz absorbia CO2 n oceane, acestea devenind prea acide. Mai mult dect att, se constat o accentuare a dinamicii fenomenului de absorbie-emisie de CO 2 ntre oceane i atmosfer, fapt care agraveaz problema. Creteri de numai 1 0C sunt suficiente pentru a periclita acest siste m natural, pentru perioade de sute sau chiar mii de ani. Cele mai recente studii arat c n Hawaii exist zone unde coralii i algele au disprut n proporie de 90%, cu toate acestea, te mperaturile au crescut cu peste 1 0C nu mai pe arii restrnse. Not: Biologul James Lovelock, ecologist, autor i cercettor, Doctor Honoris Causa al mai multor universiti, este considerat, de cteva decenii, unul dintre principalii ideologi ai dezvoltrii contiinei ecologiste. n cartea sa Teoria Gaia , el consider planeta Pmnt o fiin vie care se autoregleaz, un superorganism for mat din toate fiinele vii i din mediul ce le nconjoar. James Lovelock susine c parametri precum coninutul de oxigen, formarea norilor i salinitatea oceanelor, pot fi controlai prin interaciunea proceselo r fizice, chimice i biologice, care se deruleaz n baza evoluiei rocilor, aerului, oceanului i organismelor. O ase menea autoreglare interconectat ajunge rareori n punctul ei optim de funcionare i durata acesteia este relativ scurt. De la data publicrii Teoriei Gaia, multe dintre previziunile lui James Lovelock s-au adeverit iar teoria sa a devenit un subiect dezbtut n cercurile tiinifice.

191

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

21.5 INA DA PTA BILITA TEA EC OSISTEM ELOR SC HIM B RILOR CLIM EI
Schi mbrile climatice au potenialul de a altera multe dintre ecosiste mele naturale ale P mntului. Cu toate acestea, schi mbarea climei nu e o influen nou asupra bio sferei, dar inadaptabilitatea ecosistemelor are 3 cauze majore, pe care le vom mentiona in ordinea importanei: 1. Viteza de schi mbare clima tic pare a fi mai rapid dect toate celelalte din ultimii 10.000 ani. 2. Oa menii au alterat iremediabil structura anumitor ecosi ste me de pe glob. Aminti m aici: defriri, agricultura, creterea animalelor, introducerea noilor specii de pla nte i animale pe teroritorii unde acestea nu existau nainte, pescuitul intensiv, schimbarea cursului rurilor, secarea lacurilo r, construcia barajelor. Aceste schimbri au transmis e cosiste melor un element de vulnerabilitate fa de alte schimbri de mediu, sczndu-le nivelul de adaptabilitate. 3. Poluarea a crescut se mnificati v n ulti mul secol prin utilizarea direct i indirect a combustibililor fosili i a resurselor naturale, la care se adaug intensificarea vulcanismului,. Datorit acestor 3 elemente, ecosiste mele nu se pot adapta schimbrilor. Ele vor pierde anumite specii de plante i/sau animale, nu vor putea susine resurse de ap potabil n cantiti sufi ciente, va scdea productivitatea hranei i a calitii solului i vo m avea tot mai puin lemn de pdure sau combustibili fosili. Timp de milioane de ani, speciile s-au mutat spre locurile unde puteau supravieui cel mai bine, ca rspuns la factorii clima tici. n ulti mul secol, nclzirea global ar putea avea drept rezultat tranziia i modificarea major a cel puin o treime din zonele forestiere. Analiza fosilier precizeaz viteza maxim de migraie a diverselor specii de plante spre zone convenabile . Viteza de migraie este cuprins n intervalul 0,04 2km/an. Cu toate acestea, ritmul (calculat) de variaie a temperaturii n multe zone ale lumii ar obliga speciile de plante s migreze cu o vitez de 1,5 5,5 km/an. Astfel, multe specii nu ar fi capabile s ating aceast vitez pentru a supravieui. Mai mult dect att, pe msur ce vegetaia mbtrnit moare n anu mite zone afectate de schi mbrile climati ce, cu m sunt pdurile de la latitudinile nordice, este din ce n ce mai puin probabil ca aceasta s fie nlocuit de specii cu vitez mare de cretere sau cu specii care nu sunt indigene. Aceste specii au nevoie de mai puin mas le mnoas pentru a supravieui, aa c ele vor oferi mai puine furaje pentru animalele domestice i va exista tot mai puin mncare pentru animalele slbatice, ntr-un mediu care va avea caliti de habitat tot mai sczute . n schi mb, vor predomina speciile duntoare i parazite, precum buruienile, obolanii i va crete drastic numrul gndacilor de buctrie. De fapt nu este vorba neaprat de o inadaptabilitate a naturii, ci de o readaptare a acesteia ntr-un sens neprielnic nou. Oa menii produc i utilizeaz activ mari suprafee de pmnt pentru agricultur, construcii de locuine, energie i interese forestiere. Aceste ndeletniciri au creat un mozaic de prelucrri i modificri ale terenurilor, favoriznd apariia a prea multe tipuri de ecosisteme . n trecut, existau mai puine tipuri de ecosiste me, dar ele aveau o rspndire mai larg, astfel c plantele i ani malele puteau migra din zone afectate cli matic spre alte zone locuibile fr a trece dintr-un tip de ecosistem n altul. 192

Cristian Mureanu n prezent, acest lucru nu mai este posibil, indiferent de viteza cu care ar putea migra speciile. Situaia de azi nu a existat n urm cu mii sau zeci de mii de ani, chiar dac s-au manifestat schimbri cli matice abrupte. Acu m, multe dintre ecosiste mele planetei sunt ngrdite pe mici insule , separate unele de altele prin sisteme artificiale construite de o m. Pe msur ce se va intensifica divizarea artificial a terenurilor i ecosiste melor, este din ce n ce mai probabil c un numr tot mai mare de specii se vor confrunta cu un mediu care nu le va mai asigura supravieuirea i/sau reproducerea. Acest fapt este co mplicat i prin rspunsul pe care multe din ecosistemele terestre i acvatice l manifest fa de schimbrile cli matice, i anume preponderena stress-ului termohidric i altor factori asociai cu utilizarea resurselor naturale de ctre om. Pe de o parte, creterea concentraiei de CO2 din atmo sfer va intensifica procesele de fotosintez, dar nu se tie cu precizie care va fi efectul net asupra productivitii de mas le mnoas atunci cnd creterea concentraiei de CO2 este asociat cu nclzirea aerului sau faptul c nutrienii din sol se afl n cantit i li mitate. Printre ecosiste mele cele mai susceptibile de a fi a fectate de schimbrile cli matice se numr cele de la latitudini mari, precum cele nordice ca tundra, pdurile boreale, cele mixte forma te din vegetaie i pduri, respectiv pduri care acum fac loc unei vegetaii alpine. Ecosiste mele de coast se afl n risc potenial, n special mlatinile, pduri de manglieri, recife de corali, deltele rurilo r i altele. Multe dintre aceste ecosiste me se afl deja sub stress-ul acti vitilor u mane i al schi mbrilor climatice abrupte, fapt care le poate diminua sau altera se mnificativ productivitatea pn la dispariia total. Mai multe infor maii putei citi la adresa: www.gcr io.org (U.S. Global Change Research) Not: Potrivit unui studiu, bazat pe modele climati ce, realizat de o echip de cercettori de la Institutul Carnegie aparinnd de Universitatea Stanford, pdurile din zonele temperate de nord pot contribui la nclzirea global prin absorbia unei cantiti mari de energie solar, n timp ce pdurile tropicale ar favoriza o rcire prin evaporarea unei cantiti mari de ap. Rezultatele simulrilor au fost surprinztoare: Acestea sugereaz c prin creterea suprafeelor mpdurite din Statele Unite s-ar putea frna nclzirea global, dar dac mpdurirea se realizeaz haotic atunci procesul ar putea nruti situaia ,, cred c ar trebui s ne concentrm atenia pentru a dezvolta noi surse de energie a afirmat Ken Caldeira, autorul studiului. (Mai multe
amnunte pe site-ul : http://softpedia.com/news/)

21.6 DISPA RIIA ALGELOR


21.6.1 OBSERVAII

nclzirea global din ultimii ani reprezint probabil cea mai mare i mai i mportant problem a omenirii. Fitoplanctonul, o for m de alg, este veriga ecologic de legtur dintre ocean i atmosfer. n opinia profesorulu i Andrew Watson de la Universitatea East Anglia, fitoplanctonul triete n apele adnci, dar el poate cltori prin atmosfer (confor m celor demonstrate de biologul Bill Hamil ton) i fixeaz o anumit cantitate de C O2. Algele formeaz un regulator termic planetar. Dac ele ar disprea, atunci temperatura ar crete cu 5 0C n ur mtorii 100 ani. Algele pot transfor ma n oxigen ca. 40% din cantitatea de CO2 din atmosfer. Problema recent descoperit de ctre specialitii expediiei din anul 1999 n sudul Australiei, a fost di minuarea alarmant a cantitii de alge din ocean. Acest fapt contribuie la nclzirea global iar creterea temperaturii diminueaz i mai mult nu mrul coloniilor de alge. 193

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Dr. Dorothee Bakker de la Universitatea East Anglia a descoperit c exist zone oceanice cu coninut sczut de alge, n ciuda cantitii mari de nutri mente. Rspunsul la ntrebarea: de ce algele nu se nmulesc mai repede ? a sosit n urma studierii componentei principale care favorizeaz creterea i dezvoltarea algelor, i anume fierul. Profesorul Andrew Watson consider c toate for mele de via au nevoie de fier, mai ales algele care l folosesc n procesele complexe de fotosintez. Cu miliarde de ani n urm, oceanele au avut un coninut de fier mai ridicat dect cel din prezent. n mo mentul apariiei oxig enului, acesta s-a co mbinat cu fierul formnd oxizi iar cantitatea de fier a sczut determinnd scderea cantitii de alge.

21.6.2 EXPERIMENT TIINIFI C


n anul 1999, n sudul Australiei s-au desfurat cele mai ndrznee experimente euate de

modificri cli matice. Scopul experimentului a fost cultivarea algelor (al cror rol de termoregulator climatic i fixator de CO2 este bine cunoscut). Pentru aceasta, au fost aruncate n ocean cteva tone de pilitur de fier, ateptndu-se rezultate miraculoase. Dr. Sue Turner a declarat c: n Oceanul Indian, situaia a evoluat mult mai lent dect n Pacific, dar n cele din urm au aprut mici modificri. ns rezultatele au fost mai degrab dramatice dect miraculoase. n numai 5 zile, cercettorii au creat o zon ntunecat de alge cu lungimea de 10 km i civa metri adnci me, cu consecine directe msurabile asupra CO2. n ti mpul experimentului, au fost fixate ca. 1000 tone CO2 de ctre algele n mulite artifi cial.

21.6.2 CONCLUZII I PROIECTE EUATE


Din punct de vedere al efectului asupra climei, cele 1000 t reprezint o cantitate neglijabil. Chiar i o cretere a cantitii de alge de 100 ori nu ar aduce mbuntiri vizibile. Ideea n mulirii artificiale a algelor prea atrgtoare dac nu ar fi existat urmtoarele dou probleme: 1. n mulirea exagerat a algelor obtureaz lumina soarelui n ocean, punnd n pericol alte specii. 2. Anu mite familii de alge sunt toxice i elimin toxine n ap, iar acestea au tendina de a se n muli

mult mai repede dect exemplarele benigne . n opinia altor cercettori, precum Dr. Paul Johnston de la Laboratoarele de Cercetare Greenpeace, experimentul efectuat de specialitii englezi ai Universitii East Anglia, are alte rezultate: Nu numai c nu s-a reuit s se demonstreze c dezvoltarea algelor n ape cu coninut ridicat de fier i transformarea CO2 n oxigen prin procese de fotosintez poate restabili echilibrul climatic, ci mai degrab c pot apare consecine periculoase i imprevizibile, dac se va interveni masiv n ecosisteme pe care nu le cunoatem iar n prezent biologia cunoate foarte puine ecosisteme. Intervenia omului asupra acestora va avea consecine dramatice pe termen lung. Andrew Watson e contient de echilibrul fragil al ecosiste mului planetar, este de acord cu ideea c dezvoltarea algelor poate filtra atmosfera de o anumit cantitate de C O2 i i exprim sincer ngrijorarea legat de faptul c este riscant s se realizeze un experiment la nivelul ntregii planete: cred c nu exist nici un oceanograf care s nu cunoasc consecinele dezvoltrii algelo r pe scar 194

Cristian Mureanu mare. Desfurarea experimentulu i pe arii restrnse nu este periculoas, deoarece el poate fi oprit oricnd. Pe msur ce concentraia de CO2 din atmosfer continu s creasc i pdurile migreaz spre alte zone sau sunt pe cale de dispariie, cel mai probabil fapt este c a m putea r mne fr soluii la problema schimbrilor cli matice abrupte. NCERCRI EUA TE D E CA PTA RE A D IOXIDULUI D E CA RBON a. O idee este folosirea plantelor, adic s mri m cantitatea de bio mas care poate prelucra cantiti mai mari de C O2. La o analiz mai atent, se poate observa c plantele absorb la nivelul lor de nlime, n ti mp ce efectul de ser se produce la nlime mult mai mare iar CO2-ul din acele straturi atmosferice nu poate fi captat de plante. Pe de alt parte, China este singura ar de pe glob care face eforturi reale de rempdurire. b. O alt idee fantezist sugereaz integrarea CO2-ului n hidraii de pe fundul oceanelor. Pe lng faptul c nu se tie care ar fi tehnologia necesar i dac aceasta ar putea fi creat, fr a mai meniona costurile, stocarea de CO2 n hidrai este imposibil tocmai datorit vulnerabilitii acestora la nclzirea global. c. O a treia idee este stocarea C O2 n caverne subterane. Nu numai c tehnologia necesar unei astfel de operaiuni depete imaginaia noastr, dar CO2 nu provine dintro singur surs precis localizat, ci se afl n volu mul ntreg al atmosferei. Dei ideea se afl nc n studiu, rezultatul va fi insuficient pentru a reface echilibrul climatic. Singurele surse de CO2 care pot fi identificate sunt cele ale evilor de eapament, furnalelor etc., adic cele provenite din industria uman. Costurile s-ar ridica la peste 1,2 trilioane dolari. d. O a patra idee propus de oceanograful i climatologul Wally Broecker se refer la stocarea CO2-ului n carbonai de magneziu ( MgCO3), ceea ce ar scoate definitiv C O2-ul din circuitul global al carbonulu i, dar costurile ar fi uriae iar rezervele de magneziu sunt limi tate. n plus, n treaga tehnologie ar avea nevoie de energie , ceea ce ar nse mna un nou consum de co mbustibili fosili, dar chiar dac nu ar fi importante costurile, nsi ideea este pus sub se mnul ntrebrii. Not: Biologii marini co mpleteaz imaginea dezastrului, ce ne pndete, cu vestea ngrijortoare a diminurii biocenozei pla nctonice. Cercettorii de la N.O.A.A. a Universitii din Washington au calculat c te mperatura oceanelor a crescut, n unele zone, cu 2-5 0C peste valoarea medie, feno men asociat cu slbirea curenilor ascendeni (upwelling) al cror rol este de a aduce apa cu nutrimente la suprafa. Astfel, dac pn n anul 2004 pe plajele de pe coasta de vest dintre California Central i Columbia Britanic au fost descoperii cte 1 cormoran mort la fiecare 54 km de plaj, n anul 2005 numrul lor a crescut de 4 ori datorit dispariiei verigilor trofice inferioare, dispariie favorizat de slbirea semnificativ a curenilor marini ascendeni, o premier n ulti mii 50 ani. n urma secetelor din 1999-2001 melcii s-au n mulit excesiv, punnd n pericol iarba. Conform celor publicate n revista Science din ianuarie 2006 de ctre biolo gul Brian Silliman de la Universitatea din Florida, densitatea acestora, msurat n tr-o lunc din Louisiana, a atins valoarea de 2000 melci/m2. n perioada 2000-2006 au disprut peste 100.000 ha de pe coasta din sudul S.U .A. Factorii generatori par a fi activitatea uman, n mulirea melcilor i procesele de deertificare prin salinizare favorizate de nclzirea global. (surs: http://softpedia.com/news/) Referine bibliografice:
BEN GA, Oana, Curs de Psihologie animal, Facultatea de Psihologie, Universitatea BABES- BOLYAI , Cluj-Napoca, 2002 2 LOVEL OCK, Ja mes, Gaia: A New Look at Life on Earth , 2004 3 LOVEL OCK, Ja mes, The Ages of Gaia: A Biography of Our Living Earth (Commonwealth Fund Book Program) 4 WILLIAMS, G. R., The Molecu lar Biology of Gaia, 2003. 5 ***, www.gcrio.org
1

195

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

22. INFLUEN A VEGETA IEI ASUPRA CLIMEI


22.1 PREZ ENTA RE
Pe msur ce planeta se nclzete, modificrile vegetaiei pot influena fenomenele meteorologice extreme. West Lafayette, clima tolog la Universitatea Purdue, a descoperit c vegetaia poate s favorizeze se mnificativ fenomenele extreme. Aceast descoperire ar putea reprezenta o nou pies n tabloul complex al schimbrilor climatice.

22.2 M ODIFIC RI A LE VEGETAIEI TERESTRE


Noah S. Di ffenbaugh 1 a descoperit c fenomenele extreme, cu m sunt furtunile i valurile de cldur, pot prezenta variaii semnificative n frecven i intensitate ntr-o anumit regiune, n funcie de modul n care vegetaia rspunde la nclzirea global. Se consider c acesta este primul studiu pe plan mondial care indic faptul c, pe msur ce vegetaia rspunde la schimbrile climatice , ea poate afecta locul, modul i ritmul de manifestare al feno menelor meteorologice extreme. n timp ce cercettorii din domeniul climatologiei au teoretizat existena acestei relaii , a afir mat Diffenbaugh, studiu l confer i mai mult credibilitate ideii c interaciunile dintre Pmnt, aer i lumina solar sunt mult mai complexe dect neam putea imagina 2,3. Clima se refer numai la relaii iar acest studiu arat c scoara Pmntului are un rol semnificativ n determinarea schimbrilor care au loc n condiii extreme , adaug Diffenbaugh, profesor n tiinele atmosferei i P mntului n cadrul Colegiului de tiine de la Purdue. Suntem obinuii s citim faptul c gazele cu efect de ser modific clima, ns ele nu sunt singurul factor care trebuie luat n considerare. Modele le noastre climatice trebuie s analizeze i efectul vegetaiei, dac dorim s percepem tabloul complet al realitii3 . Diffenbaugh afirm c a realizat o cercetare, publicat n revista Geophysical Research Letters, din care rezult c fenomenele cli matice extreme reprezint una dintre cele mai i mportante variabile ale interaciunii omului cu mediul. Dup alte opinii, schimbrile cli matice nu sunt determinate exclusiv i ne mijlocit de ctre activitatea u man 1. S-a presupus, cu ctva timp n urm, c efectul de ser poate s modifice modul de manifestare i nivelul de intensitate al fenomenelor meteorologice extreme , afirm autorul. Mai tim c schimbrile climatice vor afecta dezvoltarea vegetaiei, ceea ce poate declana noi modificri ale climei. Aceasta este prima analiz pe care am ntreprins-o asupra modului n care modificrile vegetaiei vor declana o schimbri a numrulu i i magnitudinii temperaturilor i precipitaiilor extreme, cum ar fi secete sau furtuni.2 196

Cristian Mureanu

22.3 C ERC ETA REA TIINIFIC I ELA BORA REA M ODELELOR


Utiliznd un model cli matic de la Universitatea California din Santa Cruz, unde a lucrat n prealabil ca i cercettor postdoctoral, mpreun cu Lisa Sloan, Diffenbaugh 1 a realizat un studiu al zonei de vest a Statelor Unite, n principal statele California, Oregon, Nevada. Cercetarea a pornit de la concluziile unui studiu anterior realizat de Sloan i de studenii Mark Snyder i Jason Bell, care au analizat cantitatea de carbon existent n atmosfer la jumtatea se colului 18 (nainte de revoluia industrial, a se revedea desenele) i estima t la 200 ppmv, n co mparaie cu cea actual de 380 ppmv; ei au mprit vegetaia n funcie de variaia condiiilor meteorologice regionale dac concentraia de CO2 din atmosfer ar continua s creasc. Diffenbaugh 2 a pornit de la acelai nivel ipotetic de CO2 n atmosfer i a analizat pe calculator efectele vegetaiei asupra vremii din regiune, cu scopul de a co mpara analiza simulat cu impactul real al vegetaiei asupra climei. Aceast comparaie sugereaz c n unele regiuni, cum ar fi zona de coast din Oregon, gazele cu efect de ser ar fi responsabile pentru aproape toate schimbrile 4 , afirm Diffenbaugh. ns n California, mai ales n Marele Bazin (Big Basin), vegetaia pare s fie un factor mult mai important n producerea acestor schimbri . Diffenbaugh afirm c feedback-ul oferit de vegetaie n ceea ce privete modificarea regimului fenomenelor extreme depinde de regiune. Schi mbrile din pturile de vegetaie pot favoriza apariia fenomenelor meteorologice mai mult sau mai puin extreme. Referitor la zonele montane din Sierra Nevada, s-a menionat faptul c pe msur ce P mntul se nclzete, pdurile de conifere vor migra spre altitudini mai mari i vor disprea cnd vor ajunge aproape de vrfurile munilor. Credem c aceast nclzire i pierderea (estimat a) pdurilor va face ca zonele montane de mare altitudine s nu se nclzeasc conform estimrilor meteorologice, deoarece feedback-ul ambiental pe care noua vegetaie l genereaz poate atenua nclzirea 3 , menioneaz Diffenbaugh. ns, n alte zone mai populate, efectul ar putea fi exact opus. n California central, modificrile de vegetaie ar putea spori i mai mult punctul maxim de temperatur, chiar peste valoarea creat de dio xidul de carbon deja existent , afirm Diffenbaugh. Acest model sugereaz faptul c, pe msur ce vegetaia din zona respectiv rspunde efectului de ser, durata, numrul i intensitatea valurilor de cldur va crete 4. Diffenbaugh declara c deoarece experimentul s-a dovedit valoros pentru c a stabilit relaia dintre vegetaie i clim, acum este necesar o rafinare a metodologie i de lucru. Este prima dat cnd cineva a ncercat s neleag aceste relaii particulare. Cu toate c suntem contieni de existena lor, viziunea noastr tiinific este nc neclar n acest sens. Am realizat experimentul pentru a nelege mai bine modul n care funcioneaz Pmntul, ns rezultatele nu trebuie considerate neaprat o predicie pentru viitor. Le-a caracteriza ca o prim aproximaie a modulu i n care interacioneaz dou componente importante ale sistemului climatic . 197

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

22.4 PROIEC TE PENTRU VIITOR


Una dintre mbuntirile urmrite de oamenii de tiin se refer la introducerea unor parametri mult mai apropiai de realitate n modelele computerizate. Interpretrile cercetrilor ar putea fi controversate, deoarece este vorba despre un experiment iniial al modelulu i ideal i nicidecum o prognoz , afirm Di ffenbaugh. Noi am utilizat o zon de vegetaie idealizat pentru aceast regiune i am omis mai multe procese importante, cum ar fi rolul utilizrii pmntului cultivat i circulaia substanelor nutritive din Pmnt spre sistemele vii i invers 5. n opinia cercettorilor, modificarea cultivrii P mntului reprezint un factor critic, dac se ine cont de modificrile pe care le-au suferit agricultura i expansiunea oraelo r pe ntreaga pla net, n general, i n vestul Statelor Unite, n particular.5 Am dori s nelegem ct de importante ar putea fi schimbrile n folosirea teritoriului de ctre om, cum ar fi defriarea, urbanizarea etc., asupra fenomenelo r meteorologice extreme din viitor , afirm Di ffenbaugh. Cultivarea pmntului de ctre om a cunoscut modificri de-a lungul timpului i acestea au influenat modalitile noastre de nelegere i interpretare a temperaturii i precipitaiilor extreme. Pe m sur ce zonele urbane se extind conform esti mrilor pentru secolul urmtor, se impune tot mai mult cunoaterea modului n care aceste modificrile vegetaiei pot afecta condiiile climatice , de exemplu variaia schi mbrilor de temperatur i precipitaiile extreme. Ti mpul reprezint o alt variabil care trebuie abordat 5. Pe viitor, a dori s mresc aria de studiu , afirm Di ffenbaugh. Ne propunem s realizm un model care s ne arate modul n care evenimentele meteorologice extreme rspund la modificrile vegetaiei n decurs de decenii sau chiar secole 5.

22.5 SC HIM BA REA C ULORILOR INFLUENEA Z C LIMA


Pe msur ce vegetaia dispare sau migreaz spre alte regiuni, culorile peisajului se modific, alternd cantitatea de cldur absorbit de la Soare. Dac verdele pdurilor dispare prin defriri masive, atunci negrul pmntului fertil i u med va absorbi cldur, va usca solul i l va transfor ma n nisip (vezi fotografiile, pag. 176). Zonele sudice ale Romniei sunt expuse unui asemenea fenomen. Not: Conform ageniei de tiri Mediafax,6 o nclzire a cli mei cu peste dou grade ar duce la dispariia unor specii a avertizat Uniunea Mondial pentru Conservarea Speciilor (UICN) la Montreal c orice nclzire a cli mei cu mai mult de dou grade risc s provoace dispariii masive ale unor specii de animale i plante alturi de schimbri spectaculoase ale mediului natural. Astfel de fenomene vor avea consecine foarte grave pentru bunstarea fiinelor umane , adaug organizaia nonguvernamental ntr-un comunicat publicat cu ocazia deschiderii, la Montreal, a conferinei pe tema schi mbrilor climatice. Multe comuniti folosesc resursele naturale ca alimente, combustibili i 198

Cristian Mureanu modaliti de a ctiga bani, amintete UICN , dei confor m altor preri, aceste ipoteze sunt mult prea catastrofice. n ti mp ce unele zone naturale, precum pdurile boreale canadie ne sunt numai ameninate de nclzirea planetei, alte ecosisteme au fo st deja grav afectate , dezvluie organizaia. UICN ci teaz cazul coralilor din Marea Caraibilor, care mor cu o vitez i la o scar nemaintlnite pn n prezent, dar realitatea nu este aceeai n toate locurile. Msurile de adaptare la consecinele schimbrii climei trebuie luate nc de acum. Dar acestea nu vor avea sens dect dac rile care au semnat Convenia O.N.U . se vor angaja serios s reduc emisiile de gaze cu efect de ser i vor face e forturile necesare pentru respectarea acestor angajamente , subliniaz organizaia. Dezbaterile pe aceast tem vor continua ani de zile.

Referine bibliografice:
DIFFENBAUGH, Noah S., Atmosphere-land cover feedbacks alter the response of surface temperature to CO2 forcing in the western United States, Climate Dynamics, 2005. 2 DIFFEN BAU GH, N.S. et al., Vegetation sensitivity to global anthropogenic carbon dioxide emissions in a topographically complex region, Global Biogeochemica l Cycles, 2003 3 DIFFEN BAU GH, N.S., SNYD ER, M. A. & SLOAN, L.C., Could CO -Induced Land Cover Feedbacks Alter Near-shore 2 Upwelling Regimes?, PNAS 2004 4 SLO AN, Lisa C et al., Climate responses to a doubling of atmospheric carbon dioxide for a climatically vulnerable region, Geophysical Resear ch Letters, 2002 5 SNYD ER, M. A., SLO AN, L.C., DIFFENBAU GH, N.S. & BELL, J.L., Future climate change and upwelling in the California Current, Geophysica l Research Letters, Vol. 30, No. 15, 2003 6 ***, Mediafax, 29 noiembrie 2005
1

199

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

PARTEA 4

NCLZIREA GLOBAL

200

Cristian Mureanu

23. N ELEGEREA FENOMENELOR METEOROLOGICE


23.1 INTRODUC ERE
Ne confruntm cu incredibile varieti ale vremii de zi cu zi . De asemenea, ne confruntm cu anotimpuri n schi mbare i cu diverse tipare de vreme asociate acestora. Vara cu nsoritele zile estivale pot fi perturbate de adevrate dezlnuiri de ploaie i furtuni cu descrcri electrice. Pe msur ce se apropie iarna i ziua se scurteaz, se face mai frig iar vremea evolueaz dinspre condiii meteorologice mai calde spre condiii meteorologice mai reci, abundente n precipitaii sub form de ploaie sau ninsoare. Observm c la tropice variaiile anotimpurilor sunt percepute adesea sub forma fluctuaiilor musonice dintre un sezon u med i unul mai uscat de lung durat. Aceste schi mbri sezoniere constituie cele mai mari schi mbri de acest tip cu care ne putem confrunta ntr-o anumi t zon. Deoarece acestea apar ntr-un ritm care se calculeaz n funcie de micarea P mntului n jurul Soarelui, le ateptm s vin i le recunoatem uor. Prin ur mare, vara ne planificm vacane pe litoral i iarna mergem la schi. Fermierii i planific se mnatul i recoltatul n funcie de ciclul anotimpurilor. Prin co mparaie, variaiile mediei feno menelor meteorologice de la un an la altul sunt destul de mici iar schi mbrile pe termen lung ale climei care se petrec de-a lungul deceniilor pot fi chiar mai mici . Totui , aceste variaii pot avea un caracter duntor i pot fi costisitoare dac nu le anticipm din ti mp. Schi mbri clima tice, cu o durat cu un ordin de mri me cuprins ntre decenii i milenii, au avut loc n trecut ca ur mare a variaiilor factorilor naturali. Variaiile interanuale pot favoriza apariia anumitor interaciuni ntre atmosfer i oceane, cum ar fi El Nio. n acest capitol, prezentm variaiile vremii i cli mei n contextul siste mului cli matic al P mntului privit ca un ntreg, oferind un punct de plecare pentru nelegerea cauzelor care stau la baza variaiei climei i a modului n care aceste variaii se pot manifesta n ter meni de vreme. Atmosfera reprezint componenta cu cea mai mare variabilitate din cadrul sistemului P mntului. Ea interacioneaz cu oceanele, solul i 201

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori vegetaia, dar i cu alte co mponente ale siste mului terestru. Ase menea oceanelor, atmosfera for meaz o stare general a siste mului clima tic (vezi Tragedia Strilor, Volumul 5). Ea este conectat la nivel global iar aerul care se afl deasupra unui inut se poate regsi cu uurin, o zi mai trziu, deasupra altuia de pe un alt continent. ncercri recente, n care s-au folosit baloane cu echipaj nconjurnd glo bul pmntesc, au evideniat modul n care vnturile transport un balo n uneori n direcii nedorite spre cealalt parte a globului timp de o sptmn sau chiar mai puin. Atmosfera nu aparine vreunei ri, ci este un bun co mun care trebuie utilizat astfel nct s nu se degradeze. Cartea lui Hardin cunoscut sub numele de Tragedia Strilor (Hardin, 1968) ( Tragedy of the commons ), documenteaz faptul c interesele indivizilor sau naiunilor pot intra n conflict cu nsi sntatea atmosferei, genernd anumite afeciuni precum nclzirea global. Siste mul P mntului cuprinde multe alte procese i feno mene importante i dac ne referim la atmosfer, problemele de mediu cuprind subieri i guri ale stratului de ozon, ploaia acid, calitatea aerului, poluarea i mai nou radioactivitatea i efectele testelor nucleare. Alte probleme exist n oceane i la nivelul solului, cu m ar fi scderea biodiversitii, defriarea, deertificarea, explo atarea greit a resurselor de ap i pete etc. Aceste probleme pot fi intensificate prin schimbrile cli matice iar aceasta va constitui o provocare pentru viitorul nostru al tuturor.

23.2 P M NTUL I SISTEM UL C LIMA TIC


Planeta noastr orbiteaz anual n jurul Soarelu i la o distan medie de 1,5x10 11 m. Privind direct spre Soare, P mntul pri mete o radiaie medie de 1368 W/m2 de la aceast distan. Aceast valoare este cunoscut sub numele de radia na solar total ; fiind denumit i constanta solar , dei ea variaz puin n raport cu ciclul petelor solare i modificrile magnetismului solar (vezi Radiana solar i clima , Volumul 1). 202

Cristian Mureanu Forma P mntului se apropie de cea a unui sferoid turtit, cu o raz medie de 6371 km, (6378 km la Ecuator i 6357 km la poli). Rota ia zilnic a P mntului se face dup o ax nclinat fa de planul elip tic cu 23,5 0. Orbita anual a P mntului n jurul Soarelui are o form uor eliptic, situndu-se cel mai aproape de Soare la 3 ianuarie (situaie cunoscut sub numele perifeliu). Rotaia

P mntului genereaz anotimpurile, deoarece emisfera nordic se afl mai aproape de Soare n luna iunie n timp ce e misfera sudic se afl mai aproape de Soare n luna decembrie. De asemenea, Pmntul se nvrte n jurul axei sale o dat pe zi, cu o vitez unghiular de 7,292x10 -5/s. Aceast rotaie genereaz ciclul zi-noapte. O consecin a for mei relativ sferice a P mntului i a rotaiei sale este faptul c radiana solar medie primit de P mnt, n partea superioar a atmosferei, este egal cu constanta solar mprit la 4 i reprezint raportul de energie pe suprafa. Pe o scal te mporal, orbita Pmntului se modific, axa i modific nclinarea iar Pmntul se nvrte n jurul propriei sale axe precum un titirez. Toate aceste aspecte modific distribuia latitudinal i sezonier a radianei solare recepionat de Pmnt. Aceste variaii au fost asociate cu ci clul glaciar al P mntului. Rotaia Pmntului produce o for centrifug n exterior, care este zero n punctul axei de rotaie i are valoare maxim la ecuator. n acelai ti mp, bo mbarea ecuatorial a formei P mntului, care se presupune c este determinat de rotaie, produce o atracie gravitaional mai mare dect cea si tuat la latitudini mari. Astfel, nu este o coinciden faptul c fora gravitaional total (Gtotal) la suprafa, care este o rezultant a sumei vectoriale dintre fora de atracie gravitaional (G) propriu-zis i fora centrifug(Fc), este aproape constant i formeaz un unghi de 90 0 pe suprafa, permind astfel P mntului s fie considerat o sfer. Astfel, modulul forei va fi: |Gtotal|=|G|-|Fc|. Se poate observa c G i Fc cresc si multan cu scderea latitudinii (adic pe msur ce ne apropiem de ecuator), dar diferena dintre ele se menine aproximativ constant. 203

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Siste mul P mntului poate fi modificat de factori sau de influene exterioare, cele mai importante fiind: Soarele i emisiile sale (particule i energie), ritmul rotaiei P mntului, geome tria Soare-Pmnt i schi mbrile orbitale uoare. Compoziia fizic a sistemului P mntului, cu m ar fi distribuia uscatului i oceanului, caracteristicile geografice ale uscatului, topografia fundului oceanic i configuraia bazinelor, masa i co mpoziia de baz a atmo sferei i a oceanelor determin cli ma, care poate fi afectat de variaii ale acestor co mponente naturale enumerate. De exemplu, o schi mbare a radianei medii nete a atmosferei superioare generat de perturbri ale radianei solare n general sau ale radiaiei infraroii, n particular, produce o nclzire. Modificrile radianei energetice nete de la suprafaa Pmntului pot fi favorizate att de schimbri ale comporta mentului Soarelui, ct i de schi mbrile compoziiei atmosferice terestre din cauze naturale, precum vulcani care pot obtura radiaia solar. La factori externi sunt incluse fenomenele care au la baz activitile umane (factorul antropic).

23.3 STRUC TURA SISTEM ULUI C LIMA TIC


Componentele interne interactive ale sistemului cli matic (Figura 1) cuprind: atmosfera, oceanele, gheaa marin, uscatul, pturile de zpad, gheaa de pe uscat i rezervoarele de ap dulce. Cele mai mari variaii ale co mpoziiei atmosferei cuprind apa n diferitele ei stri, care pot fi: vapori de ap, nori de ap lichid, nori de ghea, ploaie acid, zpad i grindin. Cu toate acestea, elementele componente ale atmo sferei i oceanelor (ndeosebi chimia atmosferei i biogeochimia marin) pot avea variaii, la care se adaug modificrile suprafeei uscate datorat schi mbrilor climatice .

23.3.1 ATMOS FERA


Reprezint cea mai mobil parte a siste mului cli matic: vnturile de nalt altitudine (cunoscute sub numele de cureni jet strea ms) depesc deseori 180 km/h ajungnd pn la 360 km/h . Datorit acestor cureni, se pot produce modificri rapide ale vremii n doar cteva ore. Atmosfera este o pelicul foarte subire care nconjoar planeta, 90% din masa total de 5,1x10 18kg fiind concentrat pe un sector sferic cu nli mea de 16 km fa de nivelul mrii (a crei densitate scade cu nli mea). Aceast asociere a atmosferei P mntului cu o pelicul permite considerarea micrilor aerului ca avnd loc la suprafa. De exemplu, fotografiile din satelit ale P mntului par s indice nori care nconjoar suprafaa Pmntului.

23. 3. 1. 1 C OM POZ I TI E
1.Troposfera: se ntinde de la zero la 10 km n zonele extratropicale, respectiv la 16 km la tropice. Cam 80-90% din atmosfer este cuprins n troposfer. Aici, te mperatura scade odat cu altitudinea i este regiunea unde au loc marea majoritate a fenomenelor meteorologice. Troposfera este zona unde au loc mi cri verticale de aer, favoriznd apariia norilor i precipitaiilor la o nlime mai mare i cer senin la o nli me mai mic . 204

Cristian Mureanu 2.Stratosfera: are o ntindere de aproximativ 50 km n altitudine. Ai ci te mperaturile cresc, n general, cu nli mea, este foarte stabil, opune rezisten la micri verticale i este foarte stratificat (aa dup cu m i spune i nu mele). Multe avioane jumbo jet zboar n partea inferioar a stratosferei, unde exist condiii meteorologice lipsite de turbulene, deasupra sistemelor troposferice ale vremii. n aceast zon, moleculele de oxigen, sunt descompuse de c tre razele UV i se formeaz

moleculele de ozon, n care se co mbin trei sau mai muli ato mi de oxigen. Prin urmare, principalul strat de ozon este coninut n stratosfer i formeaz un scut protector mpotriva razelor ultraviolete duntoare, fcnd astfel posibil existena vieii. 3.Mezosfera: are o ntindere de aproximativ 80 km. Aici te mperaturile scad cu altitudinea. 4.Termosfera: are o ntindere de peste 200 km. Aici temperatura crete cu nli mea. Termosfera cuprinde 0,01% din masa atmosferei i este zona n care radiaiile solare ultraviole te i energetice produc ionizarea gazelor atmosferice. Zona cea mai ionizat a ter mosferei se nu mete ionosfer, unde se manifest i fenomenul aurorelor boreale. Aici are loc transmisia undelor radio.

23.3.2 OCEANEL E
Oceanele conin cu putin mai mul t de 97% din cei aproximativ 1,3x10 9 km3 de ap de pe P mnt, acoperind 70,8% din suprafaa terestr (80,9% n emisfera sudic i 60,7% n cea nordic), fapt ce are i mplicaii majore asupra climei. Curenii oceanici au viteze mi ci (ca. 1 m/s n cazul Gulfstrea m-ului sau El Nio), respectiv de ordinul cm/s n celelalte cazuri. Adncimea medie a oceanului este de 3795 km. Oceanele sunt stratificate altfel dect atmosfera, avnd ape mai calde la suprafa, care se deplaseaz sub impactul forelor ter mosaline i ape reci abisale, care se deplaseaz extrem de lent, n cteva mii de ani. 205

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

23.3.3 AL TE COMPONENTE
Gheaa marin, uscatul i caracteristicile sale (incluznd vegetaia, biomasa i ecosiste mele), pturile de zpad, lacurile, apa de suprafa i din adncime. Co mponentele sistemului climatic (Figura 1) sunt prezentate mpreun cu interaciunile principale i sursele schimbrilor clima tice.

23.4 VREM EA I C LIMA


Anual, excesul de radiaii solare recepionate se absoarbe mai mult la tropice (cantitatea absorbit fiind mai mare dect cea reflectat) i mai puin la poli unde exist un deficit de energie fapt care genereaz (vezi Figura 2) un gradient de temperatur de la ecuator la poli. Odat cu rotaia P mntului i cu gradientul de temperatur, se formeaz vnturile vesti ce la latitudini medii, n troposfera fiecrei emisfere. Aceste micri ale aerului spre vest reprezint siste me meteorologice de scar larg care, alturi de ocean, transport cldura ctre poli pentru a se atinge un echilibru general de energie. n atmosfer, definim dou tipuri de ansambluri de fenomene me teorologice: vreme i clim .

23.4.1 VREMEA
Variaiile care au loc n atmosfer pe intervale scurte de ti mp i suprafee restrnse constituie vremea. Caracteristicile ei sunt: temperatura, presiunea aerului, umiditatea, nebulozitatea atmosferic, precipitaiile de diverse tipuri i vnturile. Vre mea se desfoar ca o mare varietate de fenomene, pornind de la nori mici tip cumulus pn la furtuni cu descrcri electrice, de la cer senin pn la pturi de nori, de la uoare adie ri ale vntului pn la intensificri, de la mi ci rafale de vnt pn la tornade, de la ger pn la valuri de cldur i de la vnturi puternice pn la ploi toreniale. Majoritatea acestor feno mene se manifest ca parte a unor siste me meterologice complexe, care la latitudini medii sunt co mpuse din cicloni (sisteme de presiune joas) i anticicloni (siste me de 206

Cristian Mureanu presiune ridicat), asociate cu fronturi de aer calde i reci. Astfel de sisteme meteorologice, precum ciclonii i anticiclonii mpreun cu fronturile de aer cald i rece asociate acestora, se for meaz datorit diferenelor de temperatur de la ecuator la poli (Fig.2), depinznd de geometria SoareP mnt i distribuia cldurii solare pe suprafaa terestr. Furtunile tropicale, uraganele i taifunurile sunt sisteme organizate (pe scar larg) de presiune foarte sczut, care au loc la latitudini joase. Siste mele me teo migreaz, se dezvolt, se maturizeaz i apoi dispar ntr-o perioad de zile sau sptmni i consti tuie o for m de turbulen atmosferic. Aceste siste me meteo iau natere n special din instabilitile atmosferice determinate de tiparele de cldur recepionate de la Soare iar evoluia lor este guvernat de o dinamic neliniar haotic , astfel nct nu pot fi prezise pe o perioad mai mare de 2 sptmni. Atmosfera rspunde prin ncercri continue de a reduce gradientele de temperatur, cu ajutorul vnturilor sudice calde n emisfera nordic care transport aerul spre poli i al vnturilor nordice reci care transport aerul rece spre latitudini joase. n emisfera sudic, vnturile de sud sunt reci i vnturile de nord sunt calde. Un alt exemplu este convecia, care for meaz nori i furtuni cu descrcri electrice, determinate de nclzirea solar de la suprafaa P mntului. Aceasta produce cureni termici ascendeni mai calzi i descendeni mai reci favoriznd precipitaiile.

23.4.2 CLIMA
Clima este definit ca fiind vre mea medie pe termen lung i cuprinde nu doar condiiile meteorologice medii, ci i o ga m larg de variaii ale acestora. Ea este adesea descris n ter meni de medie i alte msurtori statistice care oglindesc variabilitatea. Clima se refer la perioade de timp mari i regiuni geografice extinse. Clima cuprinde variaii n care atmosfera este influenat i interacioneaz cu alte pri ale sistemului cli matic i factori externi (Figura 1). Clima este su ma mai multor fenomene meteorologice care determin modul de funcionare a circulaiei generale pe scar larg a atmosferei (de ex: structura tridimensional a mi crilor atmosferice) iar circulaia este cea care determin cli ma n cea mai mare parte. Strnsa legtur dintre vreme i cli m ofer baza pentru nelegerea modului n care se pot modifica evenimentele meteorologice. Acestea pot avea loc fr manifestarea unor schi mbri climati ce i atunci spunem c se produc n mod natural. Dac are loc o schi mbare cli matic, atunci vo m ti aceasta nu mai n mo mentul i mediat urm tor, deoarece majoritatea tiparelor fenomenelor meteorologice izolate se modific vi zibil ca urmare a schi mbrii climati ce i nu datorit acesteia. 207

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Un argument al acestei teorii l reprezint variabilitatea medie si variabilitatea natural n raport cu efectele unei modificri a variabilitii medii fr a se schimba n mod necesar variabilitatea natural. Variabilele atmosferice, precum te mperatura, urmeaz o distribuie normal a frecvenei ei de apariie (n form de clopot). Un exemplu de variabilitate este ilustrat n figura 3, pentru un caz si mplu n care distribuia n

form de clopot a ano maliilor de temperatur, definit ca o deviere fa de ciclul mediu anual, corespunde unei clime mai calde. Pentru orice schi mbare n media cli matic, exist o probabilitate de a se produce o schimbare spre fenomene extreme. Dac te mperatura medie este de 15 0C i deviaia standard de 5 0C, atunci 95% dintre valori se situeaz n intervalul de +/- dou deviaii standard sau, altfel spus ntre 5-25 0C pentru o anumit zi. Dac te mperatura medie crete cu 2,5 0C dar i pstreaz aceeai variabilitate, atunci va avea loc doar o mic modificare a frecvenei de apariie a temperaturilor de peste 25 0C. Cea mai mare schi mbare n % se nregistreaz pentru valorile extreme: frecvena de apariie a temperaturilor de peste 25 0C va crete mult peste 100%, n ti mp ce vor avea loc scderi similare sub 5 0C. Ga ma larg de variabilitate natural asociat cu vremea de zi cu zi este motivul pentru care nu re marcm ntotdeauna modificrile subtile ale cli mei, ci doar extremele. Modificrile oricrei componente a siste mului cli matic, fie ele interne sau externe, determin o variaie sau o schimbare a cli mei, de exemplu datorit modificrilor schi mburilor interne de energie sau a dinamicii interne a siste mului cli matic precum fenomenele El Nio - La Nia, care sunt generate de interaciunile naturale dintre atmosfer i ocean, centrate n Pa cificul tropical. Acestea fac parte din siste mul cli mati c i produc mari i i mportante variaii si ste matice ale tiparelor meteorologice (evenimente cum ar fi inundaiile i secetele) din ntreaga lume. Cu toate acestea, clima este raportat la intervale mai lungi de ti mp, astfel c sta tistica medie pentru o perioad de peste 30 ani poate fi reprezentativ. Pe intervale lungi de timp , evenimentele EN SO dispar din media stati stic ns devin mult mai evidente n msurtorile variabilitii medii i naturale, cum ar fi extremele. n figura anterioar, au fost reprezentate variaia temperaturii apei de 208

Cristian Mureanu suprafa a oceanului n timpul manifestrii lui El Nio n anul 1997 pentru perio adele lunilor ianuarie, aprilie i iulie. Se observ nclzirea neobinuit de mare a apei pn la adncimi de peste 100 m. Extremele meteorologice sunt generate de acumularea major de energie caloric n ap. Media cli matic este i ea influenat de aceast variabilitate. Aceste considerente au importan deosebit n dezvoltarea modelelor sistemelor cli matice, proiectate ca instru mente pentru si mularea i proiectarea schimbrilor climatice .

23.5. FORELE STIM ULA TOA RE A LE C LIM EI


23.5.1 ECHILIBRUL GL OBAL AL ENERGI EI
Radiaia Soarelui furnizeaz energia care din amizeaz siste mul cli matic. O mare parte din aceast energie se afl n partea vizibil a spectrului electromagnetic, dar o parte se extinde n partea sa invizibil. Datorit formei sferice a P mntului, n orice mo ment pe ju mtate din suprafaa sa este noapte (Figura 2). Deoarece radiaiile solare vin dintr-o singur direcie, cantitatea medie de energie a atmosferei superioare este egal cu un sfert din constanta solar sau 342W/m2. Ca. 31% din aceast energie este mprtiat sau reflecta t napoi n spaiu de ctre particule for mate n aer (cunoscute sub numele de aerosoli), nori din atmosfer, respectiv suprafaa P mntului. Ceea ce rmne este ca. 235W/m2 , care nclzete suprafaa P mntului i atmosfera. (Figura 4). Pentru a echilibra cantitatea de energie care aju nge pe planet, Pmntul nsui trebuie s radieze, n medie m aceeai cantitate de energie n spaiu (Figura 4). El face acest lucru prin emiterea

de energie caloric n spectrul infrarou. Cantitatea de cldur emis de o suprafa depinde de temperatura sa i de propriul grad de absorbie. Pentru ca o suprafa perfect absorbant s emit 235W/m2 de radiaii ter mice, ar fi necesar o te mperatur mini m de 19 OC. Asta ar nse mna ca P mntul s fie mult mai rece dect n prezent, cnd te mperatura medie este de +14 OC. Acest lucru 209

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori nu se nt mpl, din fericire, deoarece temperatura din troposfer scade rapid cu altitudinea, astfel c cele 19 0C se regsesc la 5 km altitudine i lati tudini medii. Acesta este un aspect interesant, deoarece temperatura nu depinde direct de concentraia de CO2. Acest fapt ofer un indiciu asupra rolului atmosferei n nclzirea cli mei suprafeei Pmntului care mo mentan este o planet locuibil.

23.5.2 EF ECTUL DE S ER
O parte din radiaiile infraroii, care prsesc atmosfera, i au originea pe sau n apropierea suprafeei Pmntului i sunt transmise aproape nentrerupt n atmosfer; acestea sunt radiaiile din zonele n care nu exist nori i care sunt emise n acea parte a siste mului cli matic cunoscut sub numele de fereastr atmosferic (Figura 4). Cantitatea de radiaii emise de la suprafa este interceptat i redirecionat n sus i n jos. Emisiile n spaiu au loc fie deasupra norilor la diferite nivele atmosferice (care sunt aproape ntotdeauna mai reci dect suprafaa planetei), fie prin gazele prezente n atmosfer care absorb i emit radiaii infraroii. Cea mai mare parte a atmosferei este co mpus din azot i oxigen (aproximativ 99% din aerul uscat), gaze transparente pentru radiaiile infraroii. Vaporii de ap a cror cantitate variaz ntre 0 i 3%, dioxidul de carbon i alte gaze prezente n atmosfer n cantiti mult mai mici, absorb mpreun o parte din radia iile termice reflectate de pe suprafaa P mntului, redirecionndu-le o parte spre sol i restul n spaiu. Aceste gaze active sunt cunoscute sub nu mele de gaze cu efect de ser , deoarece acioneaz ca o ptur parial pentru stocarea radiaiei calorice, permind suprafeei terestre s fie evident mai cald, analog cu efectele calorice resi mite ntr-o ser. n cazul unei sere, principala retenie a cldurii este favorizat de lipsa vntului. n condiiile actuale de clim i ale unui cer acoperit, se esti meaz c vaporii de ap genereaz cel puin de 60% din efectul de ser al planetei, dioxidul de carbon ca. 26%, ozonul ca. 8% i alte gaze 6% (Kiehl and Trenberth, 1997). n acest context, creterea evaporrii apei la tropice amplific efectul de ser, favoriznd apariia fenomenelor meteorologice extreme.

23.5.3 EF ECTEL E NORI L OR


Norii absorb i redirecioneaz radiaiile termice, avnd un efect de ptur asemntor cu cel al gazelor cu efect de ser. Cu toate acestea, norii sunt i reflectori lu minoi ai radiaiilor solare i acioneaz n sensul rcirii suprafeei planetei. Dei, n medie, exist o anulare reciproc a celor dou efecte opuse ale nclzirii generate de nori, prin radiaii calorice de unde lungi i unde scurte, efectul net global al norilor n clima noastr, aa cu m a fost deter minat prin msurtori spaiale, este de a genera o uoar rcire a suprafeei planetei. n ce msur favorizeaz norii schi mbrile climatice? Acest aspect este co mplicat de faptul c norii sunt influenai i ei, n mare parte, de poluarea particulelor, care tinde s produc picturi de ploaie mult mai mici, astfel c norii vor fi mai lu minoi i vor reflecta mai bine radiaiile solare. Aceste efecte mai pot fi influenate de mo mentul i cantitatea de precipitaii. Mai mult dect att, cli ma poate fi afectat dac se schi mb altitudinea norilor. Dac vrfurile norilor ajung mai sus, radiaiile emise de nori n spaiu sunt mai reduse iar aceast reducere a pierderii energiei de pe Pmnt produce o tendin de nclzire. Cu toate acestea, norii aflai la altitudine joas ar putea produce un fenomen opus, de rcire, datorit reflectivitii lor crescute, mrindu-i astfel gradul de influen asupra radiaiilor solare. n concluzie, problema este co mplex i nu are un rspuns clar.

23.5.4 CICL UL HIDROL OGIC


P mntul conine aproximativ 1,3x10 9 km3 ap. Ca . 97% din ap este distribuit n oceane i este srat. Apa dulce din ruri, lacuri, gheari i izvoare subterane reprezint aproximativ 36x10 6 km3 ap. Aproape 220.000 km3 ap dulce se afl n lacuri i ruri i 12.000 km3 n atmo sfer. Din totalul apei dulci, 28x10 6 km3 este blocat/ngheat n pturi de ghea, zpad i gheari. 210

Cristian Mureanu Majoritatea gheii este coninut n pturile antarctice care, dac s-ar topi integral, ar produce o cretere a nivelului mrii cu aproximativ 65 m. Prin analogie, Groenlanda conine echivale ntul a 7 m ap marin iar ceilali gheari i celelalte pturi de ghea conin pn la 0,5 m. Cea mai mare parte din masa de ap dulce rmas, adic 8x10 6 km3, este stocat subteran n pnze freatice. Ciclul hidrologic implic transferul apei din oceane n atmosfer, pe uscat i din nou n oceane, att la suprafaa ct i n solul P mntului. Apa se evapor de la suprafaa oceanulu i, iar vaporii sunt transportai mii de kilo metri nainte de a fi absorbii de nori, integrai n sistemele meteorologice i redirecionai sub form de precipitaii, precum ploaie, zpad sau grindin, pe suprafaa Pmntului. Pe uscat, o parte din precipitaii se infiltreaz n soluri, iar o alt parte ajunge n ruri i ape stttoare. Blile i lacurile sau alte suprafee cu ap pot transfera u miditate n atmo sfer sau pot nghea, astfel nc t apa este stocat o anumi t perioad de timp, dei evaporarea nu este complet oprit. Apa de suprafa erodeaz stncile, reaprovizionnd i remprosptnd pnzele freatice din sol. Pe uscat, prin transpiraia plantelor, o parte din umiditate ajunge n atmosfer. Un punct de vedere siste matic asupra ciclicit ii apei n interiorul siste mului climati c este prezentat n Figura 5. Aceast figur indic rezervoarele principale de ap i cantitile repartizate n 10 3 km3 , mpreun cu fluxurile volumetrice dintre ocean, pmnt i atmosfer (avnd la baz rezultatele lui Trenberth i Guiilenot, 1998).

23.5.5 ROLUL OCEANEL OR


Oceanele acoper 70% din suprafaa Pmntului i, prin inter mediul curenilor prin marea lor capacitate de nclzire i prin ecosiste mele lor, joac un rol central n modelarea climei P mntului i a variabilitii medii i naturale. Cea mai i mportant caracteristic a oceanelor este faptul c ele sunt u mede i cteodat acest lucru este trecut cu vederea. Cantitile mari de vapori de ap de la suprafaa oceanelor ofer energie latent de nclzire n atmosfer, favoriznd intense procese de precipitaii. Vntul care sufl pe suprafaa apei intensific circulaia oceanic la scar planetar. Curenii oceanici transport cldura i sarea, respectiv apa dulce de jur mprejurul globului pmntesc. Oceanele stocheaz cldura absorbit de la suprafa pentru intervale diferite de timp i o elibereaz n diverse locuri, ameliornd astfel modificrile de te mperatur de pe uscat i contribuind n mod substanial la variabilitatea natural a climei pe anumi te intervale de ti mp. n plus, circulaia oceanic ter mosalin, care este determinat de diferenele de densitate (favorizate de diferene ale concentraiei saline i diferene de temperatur), permite apei de la suprafa s fie transportat n adncimile oceanice, unde este izolat de influenele atmosferice putnd stoca cldur pentru o perio ad de 1000 ani sau chiar mai mult. De asemenea, oceanele absorb (i emit n anumite condiii) cantiti mari de dioxid de carbon i alte gaze alternd circulaia termosalin, favoriznd astfel schi mbri climati ce. n plus, este posibil ca rspunsurile biotice marine s determine schi mbri succesive care s prezinte consecine n viitorul apropiat. Putem spune c oceanele sunt acumulatori uriai de energie caloric, pe care o elibereaz la un mo ment dat. Ele rspund foarte lent la o modificare cli matic dar de acest rspuns depinde evoluia climei n ur mtoarea etap.

23.5.6 ROLUL USCATUL UI


Disiparea cldurii pe uscat se produce mai ales prin inter mediul conduciei, cu excepia locurilor n care apa joac un rol important astfel nct ptrunderea ei este limi tat i lent. Profilele de temperatur luate din puurile de foraj de pe uscat sau din calotele glaciare ofer o estimare aproximativ a te mperaturilor din trecutul ndeprtat. Modificrile te mperaturii aerului de la supafa se produc mai rapid i dureaz mai mult deasupra oceanelor i deoarece noi trim pe uscat, ace st aspect influeneaz direct activitile umane. Suprafaa P mntului cuprinde o mare varietate de elemente topografice, soluri i terenuri cu diferite grade de nclinare (care stabilesc cantitatea de radiaie solar emis i/sau recepionat). 211

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Ptura vegetal foarte heterogen este o mbinare a ecosiste melor naturale cu cele artificiale, care variaz puin i n spaiul geografic. Modificrile umiditii solului influeneaz repartizarea cldurii la suprafa, determinnd creteri ale temperaturii aerului i sporirea evaporrii. Evaporarea umezelii este perturbat prin prezena plantelor, care pot pompa u miditatea de la rdcini spre frunze, de unde va fi eliberat n atmosfer sub for m de transpiraie, pe msur ce plantele elaboreaz procesul de fotosintez. Comporta mentul ecosiste melor de pe uscat este determinat mai ales de modificrile compoziiei atmosferice i de cli m. Disponibilitatea apei de suprafa i utilizarea energiei solare n procesele de fotosintez i transpiraie favorizeaz captarea CO2 din atmosfer, pe care plantele l transform n co mpui de carbon i nutrieni, elibernd oxigen i ap (plus metan, n cantiti importante, confor m noilor descoperiri, n.t.). Modificrile vegetaiei influeneaz cantitatea de lumin solar reflectat i rugozitatea suprafeei pmntului, fcnd s apar anumite tipuri de vnturi. Suprafaa uscatului i ecosiste mele sale joac un rol important n ciclul carbonului, al vitezei de evaporare a apei i altor gaze rare.

23.5.7 ROLUL GHEII


Cele mai i mportante pturi de ghea, cum sunt cele din Antarctica i Groenlanda, au o mare capacitate de reinere a cldurii. Ptrunderea cldurii are loc n principal prin conducie, astfel nct masa influenat de variaii ale te mperaturii anuale este mic. Profilele de te mperatur pot fi determinate prin studierea eantioanelor cilindrice de ghea obinute prin forare (Dahl-Jensen et al. 1998, pentru temperaturile din puurile de forare din ptura de ghea Groenlanda). Profilele de temperatur sugereaz c fluxul ascendent de cldur care provine din subteran are o valoare de ca. 51mW/m2, foarte mic n co mparaie cu alte co mponente care contribuie la echilibrul energetic al Pmntului. Pe o perioad msurat n sute de ani, capacitatea pturilor de ghea de stocare a cldurii are un rol important. Spre deosebire de uscat, gheaa se poate topi, avnd consecine majore asupra variaiei nivelului mrii. O preocupare major a fost posibila instabilitate a pturii de ghea din Antartica de vest, deoarece ea se afl sub nivelul mrii. n ritmul actual de acu mulare, perioada necesar pentru refacerea echilibrului gheii este esti mat la peste 10.000 ani (Oppenheimer, 1998), astfel c modificrile sunt lente i au loc n milenii. Dac nclzirea global slbete fundaia pturii de ghea, fcnd-o s pluteasc, atunci ea devine vulnerabil la dezintegrri, favoriznd n cele din urm o cretere a nivelului mrii cu pn la 4-6 m. Actuala evaluare a lui Oppenheimer este c riscul unei modificri substaniale a pturii de ghea din Antarctica de Vest, care ar contribui la creterea nivelului mrii n secolul 21 este mic, dar acesta crete pentru secolele urmtoare, datorit schi mbrilor clima tice care sunt accelerate de factorul antropic. Cu toate acestea, exist ngrijorri legate de faptul c, dup atingerea unui punct critic, astfel de schi mbri pot deveni ireversibile, inevitabile i imposibil de oprit odat ce au nceput s se produc. Dar cauzele acestora nu sunt cunoscute n totalitate. Gheaa marin este o co mponent activ a siste mului cli matic i variaz n funcie de anotimpuri, ns nu mai la latitudinile mari. n Arctica, unde gheaa marin este li mitat de continentele nconjurtoare, grosimea medie a acesteia este de 3-4 m i pot exista straturi mai vechi de ghea. n jurul Antarcticii, gheaa marin nu este restricionat i se ntinde pe o arie extins, grosimea medie fiind de 1-2 m. n funcie de te mperatur, cantitatea de ghea variaz de la un sezon la altul sau de la un an la altul.

23.5.8 ROLUL S TOCRII DE CL DUR


Diferite co mponente ale sistemului cli matic contribuie n diverse perioade de timp la modificri climatice . Atmosfera i oceanele sunt subsiste me fluide i pot deplasa cldura prin intermediul proceselor de convecie i advecie (n care cldura este transportat de ctre cureni, att cureni de mic intensita te cu durat scurt de manifestare, ct i cureni atmosferici de mare intensitate 212

Cristian Mureanu cunoscui sub numele de jet streams , respecti v curenii oceanici). Schimbarea strii de agregare a apei, de la ghea la ap lichid i vapori, influeneaz acumularea cldurii. Chiar i fr a ine sea ma de aceste fenomene co mplexe, se pot intui diverse aspecte cli matice prin deter minarea capacitii de nclzire a componentelor siste mului cli matic. Capacitatea total de nclzire depinde de masa implicat n proces i capacitatea de stocare a cldurii, n funcie cldura specific q a fiecrei substane. Atmosfera nu are o capacitate mare de stocare a cldurii. Capacitatea ei total este echivalent cu cea a unui strat de numai 3,2 m din oceanul planetar. ns capacitatea din profunzimea oceanului, implicat activ din punct de vedere climatic, este mult mai mare. Cldura specific a uscatului este cu 4,5 uniti calorice mai mic dect cea a apei marine (pentru pmntul umed q se apropie de 2). Mai mul t, ptrunderea cldurii pe uscat este limita t de conductibilitatea termic sczut a suprafeei uscatului; astfel c numai pri mii ca . 2 m au rol esenial n stocarea i eliberarea cldurii. Astfel, uscatul stocheaz cldura mult mai greu dect oceanul, n ti mp ce acesta are o memorie climatic foarte extins. Calotele de ghea i ghearii nu au un rol foarte important prin ei nii, ci sunt i mportani mai ales prin coordonatele locului unde se formeaz. Variaiile sezoniere ale cldurii ptrund n ocean prin diverse radiaii, una de convecie cu redirecionare (cnd apele mai lente i reci de la suprafa se scufund iar cele calde i active ias la suprafa) i alta favorizat de micrile mecanice ale vnturilor. Aceste procese determin amestecarea cldurii, for mnd aa-numitul strat mixt care, n medie, apare n pri mii 90 m din adncimea oceanului (vezi set de imagini cu El Nio din anul 1997). Ineria termic a stratului de 90 m poate poate ntrzia cu ca. 6 ani rspunsul de temperatur la o modificare spontan (acest interval de timp corespunde unei constante exponeniale avnd ca. 63% din rspuns orientat ctre o nou valoare de echilibru, ca urmare a unei schimbri abrupte). Ca urmare, modificrile climatice prezente ale oceanului tind s se manifeste gradat. La o adncime medie de ca. 3800 m, oceanul planetar ar aduga o ntrziere de 230 ani la rspunsul factorului generator, dac stratul mixt s-a for mat rapid. Cu toate acestea, mixarea nu e un proces rapid pentru cea mai mare a oceanului, astfel c n realitate acest rspuns depinde de ritmul ventilrii dintre straturile superioare care se mixeaz continuu, sub aciunea factorilor generatori i cele izolate din adncime separate de termoclin (un strat oceanic situat sub stratul mixt, care expune un gradient vertical ridicat de temperatur). Viteza unei astfel de mixri nu e bine cunoscut i variaz din punct de vedere geografic. O estimare general a ntrzierii rspunsului termic de suprafa determinat de ocean este cuprins n intervalul 10-100 ani. Rspunsul cel mai lent ar trebui s se situeze la latitudinile la care au loc procesele de mixare i de convecie n profunzime iar cel mai rapid rspuns ar trebui s apar la tropice. Astfel, oceanele au un mare efect de moderare a schimbrilor clima tice, mai ales cum ar fi 213

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori cele implicate n ciclul anual al anotimpurilor. n general, variabilitatea termic observat deasupra uscatului este un factor cu 2 6 uniti calorice peste cel observat deasupra oceanelor. Latitudinile mari ale uscatului sunt caracterizate pe ti mp de iarn printr-o inversiune termic de suprafa, a crei intensitate depinde foarte mult de gradul de tulburare atmosferic (Trenberth, 1993). Aceste inversiuni sunt influenate sensibil i de factorul antropic, cu m ar fi efectul insular de nclzire urban de peste 10 0C, observat n ti mpul inversiunilor termice de suprafa din Fairbanks, Alaska. Inversiunile termice de suprafa de la latitudinile medii se produc tot n anoti mpul rece. n contrast cu acestea, fluxurile de cldur deasupra oceanelo r menin te mperatura ntr-un interval ngust. Nu e surprinztor ca deasupra uscatului persistena anomaliilor termice de suprafa s fie mai mare dect deasupra apelor. Cu toate acestea, unii cercettori consider c influena factorului antropic, dei la nivel local este clar i evident, la nivel global este cel puin discutabil. Pentru o anumit perturbare caloric, rspunsul deasupra uscatului va fi mai mare dect deasupra oceanului, datorit vnturilo r atmosferice. Un alt exemplu, care ilustreaz rolul oceanului n moderararea variaiilor temperaturii, este contrastul care apare n media ciclului anual al variaiei termice de suprafa ntre cele dou emisfere. Amplitudinea unui ciclu 12 luni la 40 0-60 0 latitudine variaz ntre < 3 0C n emi sfera sudic i ~12 0C n e misfera nordic. ntre latitudinile de la 22,5 la 67,5 0, rspunsul termic mediu fa de un maxim al radiaiei solare dureaz 32,9 zile n emisfera nordic fa de 43,5 zile n cea sudic (Trenberth, 1993), reflectnd din nou diferene ale ineriei termice. Chiar i temperaturile de suprafa n cele dou emisfere se desfoar sub amplitudini diferite ntr-un an iar media acestora e mai mare n e misfera nordic dect n cea sudic la fiecare latitudine, datorit configuraiei uscatului i vnturilor care sufl dinspre uscat spre ocean.(vezi Fig.6).

23.5.9 EL NIO CA REZUL TAT AL INTERACI UNII ATMOSF ER- OCEAN


nelegerea sistemului cli matic devine mult mai co mplex atunci cnd studiem co mponentele sale n interaciune. Eveni mentele de tip El Nio/La Nia sunt un exemplu clar de interaciune atmosfer-ocean. Ele i mplic nclzirea suprafeei apelor tropicale din Pacific. Din punct de vedere istoric, eveni mentele El Nio se manifest la fiecare 3-7 ani, n alternan cu evenimentele de faz negativ (rece) numite La Nia. Procesul atmosferic corespunztor acestor evenimente ale oceanului poart numele EN SO de la El Nio Southern Oscillation (El Nio, Oscilaia Sudic a Pacifi cului), pe scurt Oscilaia Sudic. Aceast oscilaie este generat de El Nio (faza cald) i La Nia (faza rece). Gradientul cel mai mare al te mperaturilor apei de suprafa din bazinele nclzite n vestul tropicelor din Pacific pn spre zonele alungite din estul ecuatorial este meninut de vnturile vestice , care deplaseaz curenii oceanici de suprafa, favoriznd apariia spre est a unui tipar de ape reci ascendente bogate n nutrieni. Datorit rotaiei Pmntului, vnturile estice mping curenii de-a lungul ecuatorului spre dreapta n emisfera nordic, respectiv spre stnga n e misfera sudic, ndeprtndu-i astfel de ecuator i favoriznd apariia unor ascendene de-a lungul ecuatorului. Curenii oceanici ascendeni se datoreaz diferenelor din tre nivelele reduse de presiune ale apelor 214

Cristian Mureanu calde care urc la suprafa i cele ale apelor reci de la tropice i subtropice cu nivele de presiune mai mari. Vnturile foarte umede au tendina s se manifeste cu presiune sczut, astfel c aerul este atras n acele zone. Rezulta tul este un tipar organizat de precipitaii severe i inversiuni termice pe scar larg de-a lungul ecuatorului, formnd ceea ce specialitii numesc circulaia Walker. Deoarece procesele de convecie i furtunile cu descrcri electrice se produc deasupra apelor calde, tiparul temperaturilor apelor de suprafa va determina distribuia precipitaiilor la tropice, care la rndul lor genereaz tiparele termice atmosferice prin procese de eliminare a cldurii latente. Aceste efecte ter mice conduc curenii de tip musonic la tropice, configurnd structura vnturilor.

23. 5. 9. 1 F A Z A EL NI O
Dac vnturile din Pacific i di minueaz intensitatea, curenii oceanici i ascendea lor n ocean se modific , favoriznd creterea temperaturii n partea estic, fapt care va produce scderea presiunii aerului de la suprafaa oceanului i a gradientului de temperatur dea lungul ecuatorului. Circuitul favorizeaz i mai mult scderea intensitii vnturilor. Aceast reacie pozitiv de feedback favorizeaz apariie lui El Nio, care nclzete apele ti mp de un an sau doi, dar aceste schimbri recepionate de ocean reprezint roadele seminelor unui eveniment n tranziie.

23. 5. 9. 2 F A Z A L A N I A
Schi mbrile curenilor oceanici i ale ascendenei acestora n volumul de ap favorizeaz naintarea apelo r reci dinspre vest, care vor anula faza El Nio, si multan cu intensificarea fenomenului opus, adic faza rece La Nia. Astfel, El Nio se dezvolt i evolueaz ca un fenomen al interaciunii duale atmosfer-ocean i, datorit cantitii de ap cald (la tropice), care este redistribuit, decongestionat i remprosptat pe durata unui ciclu complet EN SO, o mare parte din nceputul i evoluia evenimentelor este deter minat de istoria a ceea ce s-a manifestat cu unul sau doi ani nainte.

23. 5. 9. 3 D ESF U R A R EA EVEN I M EN TEL OR M ETEOR OL O GI C E


Cunoaterea istoriei lui El Nio favorizeaz predictibilitatea potenial a evoluiei ulterioare cu cteva anotimpuri n avans. Schi mbrile n circulaia atmosferic nu sunt li mitate la tropice, ci se extind la scar global, modificnd curenii atmo sferici de mare altitudine (jet streams) i furtunile de la latitudini medii. n situaia manifestrii fazei El Nio, creterile nivelului apei n Australia, Indonezia, sud-estul Asiei i Filipine semnaleaz apariia unor condiii de uscciune sau chiar secet. Aceste condiii se vor reflecta i asupra insulelor Hawaii, o parte din Africa i se vor extinde pn spre nord-estul Braziliei i Columbia. Toate a cestea vor fi si multane cu apariia unor precipitaii severe n centrul i estul Pacifi cului, Peru, Chile i Uruguay, ajungnd s cuprind prile sudice ale S.U .A n anoti mpul rece. 215

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

23.5.10 SCHIMBRI OBS ERVABIL E AL E CLIMEI


23. 5. 10. 1 A SPEC TE GL OB A L E
De obicei, privim siste mul cli mati c dintr-o perspectiv individual. Cu numai civa zeci de ani n urm, singura modalitate de a obine o viziune de ansamblu era posibil doar prin colectarea observaiilor atmosferei i suprafeei uscatului n ct mai mul te puncte, care erau ulterior analizate i cartografiate. Aria observaional a crescut cu trecerea ti mpului, dar nici acu m ea nu este una

global, datorit zonelo r extinse neexplorate din oceanul emisferei sudice i a zonelor polare. Situaia s-a schimbat odat cu instalarea pe orbit a sateliilor geostaionari, geosincroni i polar-orbitali care pot s ofere imagini complexe globale la fiecare 6 ore. Sateliii au relevat cercettorilor varietatea de nori, tipare cu o variabilitate infinit i strlucirile descrcrilor electrice. n prezent, pot fi observate schimbrile vegetaiei, apariia zpezii i multe alte aspecte. Cu toate acestea, este nc dificil de a observa adncurile oceanelo r, astfel c observaiile asupra oceanelor sunt limi tate. Nu sunt disponibile observaii instrumentale ale trecutului ndeprtat iar structura vremii i a climei trebuie estimate pornind de la indicatorii existeni. Acetia sunt organisme sensibile la variaii de temperatur i precipitaii, de exemplu copaci (prin internediul grosimii i compoziiei inelelor anuale), corali (prin straturile anuale care apar n recifuri), gheari (prin intermediul straturilor anuale de zpad i ghea depuse). depozite de organisme mici, polen sau nisip de pe fundul lacurilo r i sedimentele marine de pe fundul oceanelor. Astfel de indicatori fosili pot oferi o esti mare aproximativ a climei din trecut, dei acoperirea geografic se diminueaz rapid cu ndeprtarea de prezent, deoarece cea mai recent er glaciar a ters dovezile celor anterioare. 216

Cristian Mureanu Chiar i n cazul observaiilor instrumentale, o serie de observaii de nalt calitate, necesare pentru a evidenia mici schi mbri sunt deseori co mpromise de efecte false si i mplic o atenie deosebit n interpretare. Majoritatea observaiilor au fost realizate n alte scopuri, cu m ar fi prognoza meteo, fiind influenate de modificarea instrumentelor, expunerea lor la mediu, de tehnicile de msurare, de locaia staiei meteo, durata de observare i condiiile de mediu (cu m ar fi construirea unui ora n jurul poziiei de msurare), existnd schimbri majore n distribuia i nu mrul observaiilor efectuate. Trebuie fcute corecii, lund n considerare toi factorii n esti marea schimbrilor reale care au avut

loc. Analiza observaiilor te mperaturii de suprafa arat c a existat o nclzire medie global cu ca. 0,7 oC n ulti mul secol; vezi figura 7, care ilustreaz nregistrarea instrumental a te mperaturilor. Aceast nclzire a nceput s fie evideniat n perioada 1920-1940, a cunoscut o scdere ntre anii 1950-1970 i a cunoscut o nuo ascensiune dup 1970. Anul 1998 a fost cel mai cald an nregistrat, ntrecnd cu mult recordul anterior din 1997. Decada 1990-2000 a fost cea mai cald nregistrat. Infor maii provenite din datele paleografice indic faptul c aceti ani sunt cei mai calzi ani din ulti mii 1000 pentru care s-au putut face esti mari e misferice ale te mperaturilor. Topirea ghearilo r i creterea nivelului mrilor confirm realitatea ngrijortoare a nclzirii globale. Conform unor studii recente, te mperaturile mini me au crescut mai mult dect maximele, datorit cantitii sczute de nori i de aerosoli, si multan cu intensificarea efectului de ser. Exist dovezi pertinente care confirm schimbri ale circulaiei atmosferice din 10 n 10 ani, la care se adaug unele dovezi ale schimbrilor oceanice. Modificrile precipitaiilor i altor componente ale ciclului hidrologic variaz considerabil din punct de vedere geografic. Modificrile variabilitii climatice i ale extremelor ncep s se fac si mite, ns tiparele globale nu sunt bine stabilite. Schi mbri clima tice au avut loc n trecutul ndeprtat odat cu schi mbri ale poziiei i peisajelor continentelor, cu modificri ale orbitei i aplatizarea Pmntului (schi mbri Milankovici) fa de planul elip tic. Acestea au favorizat o variaie natural a radiaiei solare primite de P mnt i a compoziiei atmosferei. Dovezi recente obinute din eantioanele de ghea din Groenlanda (Bond et al., 1997) au artat c deseori aceste schi mbri sunt abrupte i pe scar larg, nefiind asociate cu factori exteriori. nelegerea scrii de variabilitate, a proceselor i mecanismelor implicate este important, deoarece e plauzibil ca nelinia ritatea unui sistem cli mati c s fie responsabil de apariia unor modificri majore, care survin deseori n ur ma unor perturbri mici prin procesele de feedback 217

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori pozitiv ale acestuia. Modificrile nregistrate de circulaia ter mosalin din Oceanul Atlantic reprezint o modalitate de manifestare a schi mbrile cli matice abrupte. Astfel, o chestiune i mportant este aceea a surprizelor majore inevitabile care ar putea s apar.

23. 5. 10. 2 STR U C TU R A SPA I A L A CL I M EI I SCH I M B R I L E C L IM A TI C E


Datorit contrastelor uscat/ocean i obstacolelor for mate de lanurile muntoase, vnturile vestice de la latitudini medii i curenii atmosferici de mare altitudine jet streams din fiecare emi sfer prezint variaii ondula torii la scar planetar (Figura 2). De obicei, acestea sunt fixe din punct de vedere geografic, dar se pot modifica odat cu tiparele de nclzire ale atmosferei. O consecin a acestui fapt este c anomaliile sezoniere ale climei se produc de obicei n regiuni geografice extinse, cu te mperaturi de suprafa situate att sub ct i peste valorile normale. Acelai lucru este valabil pentru intervale mari de timp . Figura 8 sugereaz faptul c nclzirea global a nregistrat cele mai mari valori pe majoritatea continentelor din emisfera nordic, mai puin n jumta tea estica a Statelor Unite, nregistrndu-se totodat rciri n zona Pacificului de Nord i Sud i a Atlanticului de Nord (Trenberth and Hurrell, 1994; Hurrell, 1996; Trenberth and Hoar, 1996, 1997). Aceste schimbri s-au dovedit a fi predominante n anotimpul rece din e misfera nordic i sunt asociate cu modificri ale circulaiei atmosferice i ale unor fenomene precum El Nio. Anual, regiunile extinse care nregistreaz temperaturi att sub ct i peste cele nor male sunt cele care stabilesc regula i nu excepia, aa cum ne-am putea atepta de la mi crile curenilor din atmosfer. Te mperaturile variaz mult a tt n spaiu ct i n ti mp. n anumite zone, exist un ciclu diurn extins, de exemplu la Boulder, Colorado (situat la 40 0 latitudine nord n centrul teritoriului Statelor Unite), unde se nregistreaz variaii de la 7 0C la + 7 0C la nceputul lunii ianuarie, respectiv + 15 0C pn la + 30 0C spre mijlocul lunii iulie. Exist i un ciclu anual al variabilitii temperaturilor medii din ti mpul zilei, n cazul de fa ca. 23 0C. Deviaia standard reprezinta o msur a variabilitii. Studiile sugereaz c 95% din valori se afl n intervalul de 2 deviaii standard medii iar 68% dintre valori se afl n intervalul de 1 deviaie standard medie. Deviaia standard pentru anomaliile temperaturii diurne nregistrate la Boulder a fost 4,5 0C, n ti mp ce pentru mediile 0C.. lunare aceast valoare scade pn la 2,1 Se observ c, pentru valorile zilnice, 71% se situeaz in intervalul de 1 deviaie standard medie, dar unele valori extreme se pot situa mult n afara intervalului de 2 deviaii standard medii. 218

Cristian Mureanu Ambele situaii apar ca urmare a variabilitii ciclului anual, care este mai redus vara i mai mare iarna. Valorile medii spaiale pot fi pozitive sau negative. Figura 9 ilustreaza aceast oscilaie pentru anomaliile de temperatur raportate la Bulder Colorado, pe teritoriul S.U.A., respectiv la nivel global. Pentru Statele Unite, deviaia standard este de 1,2 0C iar pentru ntregul glob de 0,24 0C, aceasta din urm evideniind fenomenul de nclzire global. Ea este i mai vizibil n mediile anuale (Figura 7). Figura 9 sugereaz c variaiile mici ale valorii medii globale nu sunt percepute ca valori regionale sau locale, din cauza variabilitii naturale mari a vremii . Acest fapt are i mplicaii asupra predictibilitii. Variabilitatea este mai mare la nivel local, dar poate fi mai mic pe scar larg spaial i te mporal.

23.5.11 SCHIMBRI CLIMATI CE ANTROPOGENICE


23. 5. 11. 1 U R B A NI Z A R EA I POL U AR EA
S-au nregistrat modificri majore pe uscat n ulti mele dou secole. n special, trasfor marea pdurilo r n teren agricol a produs creterea gradulu i de albedo n depresiunile din centrul i estul Statelor Unite i schi mbri ale regimului evaporrii i transpiraiei, ambele contribuind probabil la rciri cu un grad vara i cu peste dou grade toamna, dei efectele globale sunt mai puin vizibile

(Bonan, 1997, 1999). n orae, construcia de locuine ( jungle de beton ) permite cldurii s acu muleze umezeal n timpul zilei i s o elibereze n ti mpul nopii, modernd temperaturile, for mnd insule urbane de cldur. nclzirea spaial contribuie la acest efect. Evoluia urbanizrii perturb scurgerea apei, favoriznd apariia uscciunii dac nu e compensat prin influenele de rcire a irigaiilor. Aceti factori produc modificri nu mai n zonele urbane, deci au un caracter local. Irigaiile de la ferme pot avea mai mult influen regional, astfel c managementul apei are o importan deosebit. Arderea combustibililor fosili nu genereaz doar CO2 i cldur, ci i poluare cu particule (de ex. funinginea, smogul, i poluare cu alte gaze care pot forma particule fine n suspensie, ca SO2 i NO2, care se pot combina cu apa, formnd acizii corespunztori sau se pot acumula n straturile nalte ale atmosferei). Astfel, aceste acti viti pot favoriza att rcire c t i nclzire local. 219

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Alte gaze, precu m C O, se formeaza prin ardere incomplet i sunt foarte toxice. S-a mai observat c CH4, NOx , hidrocarburile clorofluorurate i ozonul troposferic i-au mrit concentraia n urma activi tilor umane ( mai ales datorit arderii biomasei, cultivrii orezului, mperecherii animalelor, utilizrii combustibililor fosili, prezenei scurgerilor de gaze din conductele sparte i a industriei), iar acestea sunt gaze cu efect de ser generate de factorul antropic. Cu toate acestea, influenele lor sunt greu observabile la nivel local i mult mai clare la nivel global, dei numeroi specialiti afirm c este exact invers. Subierile observate ncepnd din anii 70 n stratul inferior de ozon stratosferic contribuie la o uoar rcire n regiu nea respectiv (conform Intergovernmental Panel on Climate Change I.P.C.C ., 1994).

23. 5. 11. 2 I N TEN SI F I C AR EA EF EC TU L U I D E SER


Cantitatea de dioxid de carbon din atmosfer a crescut cu peste 30% n ulti mele dou secole, de la nceputul Revoluiei Industriale, mai ales datorit arderii combustibililor fosili i defririlor. Cea mai mare parte a acestei creteri s-a nregistrat dup de al doilea rzboi mondial. Deoarece dioxidul de carbon este reciclat n atmosfer de mai multe ori nainte de a fi ndeprtat din rezervoarele active ale atmosferei, oceanului i vegetaiei, concentraia n exces are o durat de via de sute de ani. Astfel, continuarea emisiilor va favoriza o acumulare mai mare de CO2 n atmo sfer. n absena controlului, se estimeaz c ritmul creterii e misiilor de dioxid de carbon s-ar putea accelera iar concentraiile i-ar putea dubla valorile preindustriale n urmtorii ca. 60 ani (conform I.P.C .C., 1994). Efectele i mple mentrii Protocolului de la Kyoto (1997) sunt neconcludente, astfel c se trage de ti mp i nu se rezolv problema. Nu meroase apeluri sosite din partea comunitii tiini fice contest validitatea protocolului de la Kyoto.

23. 5. 11. 3 EF EC TEL E A ER OSOL I L OR


Acti vitile u mane cresc cantita tea de aerosoli din atmosfer, favoriznd schi mbri cli matice. Principalul efect al aerosolilor este retransmiterea radiaiilor calorice n spaiu, rcind astfel suprafaa P mntului. De ase menea, n funcie de compoziie, aerosolii pot influena direct (prin absorbie) regimul radiaiilor solare, favoriznd o nclzire local a atmosferei mult mai mult dect prin absorbia i emi sia de radiaii termice. O alt influen a aerosolilor se manifest asupra norilor, favoriznd creterea cantitii de precipitaii. Dimensiunile picturilor de ap i culoarea norilor este influenat de compoziia chimi c a aerosolilor. Valorile recente evideniaz importana acestui fapt, dei magnitudinea sa este incert. Aerosolii apar n atmosfer i din cauze naturale, fiind apoi transportai de vnt de la suprafaa deerturilor sau din regiunile uscate. Erupia vulcanului Pinatubo din Filipine n iunie 1991 a adugat o cantitate de 20 miliarde t aerosoli n stratosfer, obturnd ti mp de doi ani radiaiile calorice solare. Efectul erupiei a fost o rcire local uoar. Acti vitile u mane contribuie la formarea particulelor de aerosoli, n special prin emisiile de SO2 (favoriznd apariia plo ilor acide) de la staiile de energie i prin arderea biomasei. Aerosolii generai de factorul antropic rmn n atmosfer doar cteva zile, avnd tendina s se concentreze n jurul surselor generatoare, cum ar fi regiunile industriale. n acest fel, rcirea local este accentuat, iar prezena aerosolilor complic mecanismele schimbrilor cli matice, deoarece ma scheaz te mporar nclzirea global favorizat de sporirea concentraiei gazelor cu efect de ser. Dar aerosolii nu anuleaz la scar global influenele gazelor cu efect de ser de lung durat.

23.5.12 F EEDBACK- UL CLI MATI C


Folosim nclzirea global ca exemplu ilustrativ al schi mbrilor climati ce, pentru a evidenia apariia unui rspuns climatic la un factor extern. Deter minarea unui rspuns climatic al sistemului fa de o schi mbare energetic din afar este complicat de feedback-uri. O parte din ele pot amplifica nclzirea iniial (feedback pozitiv), n ti mp ce altele pot s o reduc (feedback negativ). 220

Cristian Mureanu

23. 5. 12. 1 PR OB L EM A I POTETI C


Dac s-ar dubla instantaneu concentraia de CO2 din atmosfer, dar toate celelalte elemente din sistem ar fi ne modificate, radiaia caloric de und lung reflectat de pmnt s-ar reduce cu ca. 4 W/m2, favoriznd un efect de nclzire atmosferic. Pentru a reface echilibrul, siste mul suprafaatmosfer trebuie s disipeze acest supliment energetic. n absena altor schi mbri, nclzirea de la suprafa i din troposfer ar fi de 1,2 0C. Mo mentan, aceasta este o ipotez nedemonstrat.

23. 5. 12. 2 PR OB L EM A R EA L
n realitate, dublarea concentraiei de CO2 va determina schi mbri ale tuturor elementelor care compun sistemul, genernd foarte multe reacii de tipul feedback, astfel c cea mai bun estimare a unei nclziri globale medii este de 2,5 0C (confor m I.P.C .C., 1990-1995). Astfel, efectul cu mulat al feedback-urilor este pozitiv i dubleaz rspunsul ateptat, dar mo mentan concentraia nu e dubl.

23. 5. 12. 3 F EED B A C K -U L NC L ZI R II A TM OSF ER I C E


Creterea nclzirii atmosferice favorizeaz creterea natural a temperaturilor medii globale la care se adaug celelalte schimbri, la fel de importante, n regimul vremii . Creterea concentraiei gazelor cu efect de ser din atmosfer genereaz nclzire global prin acumularea unor cantiti suplimentare de radiaii infraroii. Acest fapt are efecte se mnificative asupra ciclului hidrologic, deoarece o mare parte din cldura de la suprafa se distribuie n evaporri suplimentare ale apei n atmosfer, favoriznd creterea umiditii , aa cu m se observ n multe locuri pe glob (Trenberth, 1998). Secetele care se produc natural vor atinge extreme, genernd uscarea excesiv a solului. Secetele, deter minate de El Nio, vor apare mai devre me i plantele se vor usca mai repede. Acestea vor fi to t mai severe i vor dura mai mul t n contextul nclzirii globale. Odat cu uscarea pmntului, radiaiile solare vor favoriza creterea temperaturii i apariia ariei. Mai mult, la nivel global reacia de feedback favorizeaz obligatoriu o cretere a nivelului de precipitaii pentru a echilibra evaporarea. Creterea umiditii atmosferei favorizeaz un flux mai mare (al acesteia) spre toate siste mele meteorologice, precum furtuni cu descrcri electrice, ploi extratropicale sau furtuni de zpad. Acestea favorizeaz precipitaii extreme, fenomen deja n desfurare peste tot n lu me (Karl and Knight, 1998; Trenberth, 1998). Astfel, principalul feedback pozitiv se manifest prin creterea cantitii vaporilor de ap din atmosfer, care sunt cel mai i mportant gaz cu efect de ser.

23. 5. 12. 4 F EED B A C K -U L R SPU N SU LU I L A N C L Z I R EA GL OB A L


2 3 .5 .1 2 .4 .1 NORI I I NC LZIR EA G LOB AL Acu mulrile de nori pot aciona ca amplificatori calorici prin intermediul gazelor cu efect de ser pe care le conin, respectiv ca i reductori calorici prin intermediul creterii albedo-ului (proprie tatea de reflexie caloric generat de culorile i rugozitatea suprafeelor), care variaz n funcie de aria geografic i anotimp. Feedback-ul albedo-ului gheii determin probabil schimbri de te mperatur la altitudini mari, astfel c odat cu dispariia sa i prin urmare a culorii albe dominante (100% reflectante), apa lichid de 221

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori culoare albastr atrage mai multe radiaii solare, favoriznd nclziri ce n final amplifi c reacia pozitiv a feedback-ului. Creterea nivelului apei, datorit topirii gheii, amplific evaporarea i acumularea de vapori n atmosfer care, mpreun cu rspunsul biosferei (vezi teoria lui Bill Hamil ton) la nclzirea global, favorizeaz creterea densitii de nori. Aceste me canisme co mplicate se manifest si multan implicnd atmosfera i oceanul. 2 3 .5 .1 2 .4 .2 EL NI O I CO2 nclzirea apelor n timpul lui El Nio ar putea elimina plafonul de nori, amplificnd mai mul t nclzirea suprafeei mrii de la Soare, dar, n realitate, El Nio genereaz multe feedback-uri pozitive i negative puternice care reprezint esena acestui fenomen natural. nclzirea oceanelor n urma creterii concentraiei de C O2 pare s scad capacitatea acestora de a-l absorbi, intensificnd ritmul schi mbrii. n realitate, se n tmpl altceva , deoarece multe feedback-uri sunt generate de bio sfer i au rol esenial n circulaia carbonului n natur i a impactului schi mbrilor climatice. n funcie de ritmul variaiei temperaturii apei, oceanele elimin sau absorb cantiti mai mari sau mai mi ci de C O2. Astfel, dinami ca ter mic crete i canti tile de CO2 puse n circulaie se mresc, avnd un i mpact mai mare asupra algelor, respectiv asupra atmosferei. 2 3 .5 .1 2 .4 .3 BACTE RII LE , GH EAA I GAZ EL E CU E FEC T D E S ER n solurile bogate n materii organice, cu m ar fi turba, prezena apei limiteaz accesul la oxigen, favoriznd dezvoltarea microbian anaerob, care elibereaz metan n atmosfer. Dac schi mbrile climatice acioneaza pentru a usca solurile, bacteriile aerobe se dezvolt exponenial, eliberndu-se tot mai mult CO2 n atmo sfer. Mai mult dect att, n zone bogate n permafrost, hidraii naturali pot elibera CH4 i CO2 n atmosfer prin topirea gheii, fapt asociat i cu procese mi crobiologice (aerobeanaerobe). Date empirice obinute din pturile de ghea indic faptul c n ulti mii 400.000 ani, n erele glaciare i interglaciare, au avut loc schimbri i mportante de te mperatur, n paralel cu acumulri mai mari CH4 i C O2. Ele sugereaz, ntr-un anumit grad, reacii pozitive de feedback-uri a acestora la schimbrile cli matice aflate n desfurare. 3

23. 5. 12. 5 C ON C L U ZI I
Feedback-urile naturale ascund nc multe aspecte care nu au fost nc elucidate. nelegerea acestor me canisme ar putea favoriza predicii mai bune legate de concentraiile viitoare ale gazelor cu efect de ser i influenele acestora asupra climei.

23.5.13 MODEL ARE COMPUTERIZ AT


Pentru determinarea rspunsurilor sistemului clima tic la schimbrile abrupte, este esenial s nelegem interaciunea complex a tuturor factorilor generatori i a reaciilor de feedback n care acetia sunt angrenai n siste m, cu ajutorul modelrilor computerizate bazate pe legile fizicii. Si mulrile climatice globale trebuie s reprezinte toate procesele, precum exemplul ilustrat n fig.1 .4 Cu ajutorul acestora se pot rula simulri pentru diferite concentraii ale gazelor cu efect de ser sau aerosoli. Cele mai avansate modele au la baz cea mai recent n elegere a proceselor fizice implicate n siste mul clima tic, a interaciunilor i desfurrii acestora ntr-un siste m n ansa mblul su.4 Cu toate acestea, natura adaug n fiecare an noi variabile iar pe msur ce observaiile devin tot mai precise, oferind tot mai multe date, fenomenele me teorologice devin tot mai co mplexe. 5

23.5.14 ATRIBUTE AL E SIS TEMULUI CLIMATI C


Metodele directe de observare, corelate cu simulrile co mputerizate, ofer unele rspunsuri cu privire la schimbrile climati ce. Se afl n dezbatere influena factorului antropic n comparaie cu suma factorilor naturali. Dac se consider tabloul datelor observate, reprezentat n fig.7, cele mai bune estimri sugereaz urmtoarele concluzii: 222

Cristian Mureanu a) Variabilitatea solar a contribuit la nclzirea global din ultimul secol cu ca. 0,2 0C (calculat pn n 1950); b) Modificarea concentraiei i co mpoziiei aerosolilor provenii att din erupii vulcanice ct i datorit activitii u mane, co mbinat cu rspunsul atmosferei prin creterea densitii norilor, a redus nclzirea global cu ca. 0,1 0C ( conform Hansen et al., 1993) c) Fluctuaiile naturale rezultate din interaciunile ocean-atmosfer au favorizat variaii cu 0 ,1 0C ale temperaturii medii globale, n fiecare an El Nio contribuind cu 0,1 0C-0,2 0C la nclzirea global. Probabil un semnal care a atras atenia oa menilor de tiin, spre finele anilor 1970, a fost creterea concentraiei gazelor cu efect de ser, dar nu se tie cu precizie care este efectul lor real.

23.5.15 CLIMA N ANUL 2100


Deoarece activitile umane 1 sunt absolut i mpredictibile, orice si mulare conine un scenariu de tip dac emisiile de gaze au o anumit valoare . Mai mult, unui anumit scenariu i corespunde o vitez de cretere a te mperaturii care depinde de modelul abordat i prezint formarea norilor, astfel c sunt posibile mai multe rezultate finale. Proiectrile I.P.C.C. din 1996 sugereaz c pn n 2100 concentraiile de CO2 se vor dubla fa de valoarea medie din 1990, favoriznd creterea temperaturii cu 1,3-2,9 0C peste valoarea din 1990. Dar noile simulri, menionate n raportul I.P.C.C . din anul 2001, sugereaz creteri de temperatur i mai mari. n realitate, esti mrile nu pot ine cont de ansamblul factorilor naturali i antropici luai mpreun, deoarece sunt prea multe variabile, moti v pentru care ele nu sunt precise. 2 Cele mai dezastruoase esti mri sugereaz c schi mbrile climati ce vor depi n magnitudine tot ceea ce a fost deter minat prin msurtorile paleoclimatice din ultimii 10.000 ani i acestea se vor produce mult mai devreme dect ne-am putea i magina. Muli cercettori nu susin ipoteza. 3

Meniune special: Dr. Kevin E. Trenberth este eful Departa mentului de Analiz Cli matic a Centrului Naional de Studii Atmosferice. Dup absolvirea Institutului de Tehnologie din Massachusetts, a devenit director adjunct al Grupului de Prognoz i Variabilitate Climatic, coordonator al rapoartelor I.P.C .C., me mbru n Co mite tul tiinific al Programului Mondial de Cercetare Climatic, me mbru al Societii Americane de Meteorologie (AMS), al Asociaiei Americane pentru tiine Avansate ( AAAS), i me mbru onorific al Societii Regale din Noua Zeeland. n anul 2000, a fost distins cu premiul Jule G. Charney din partea AMS, iar n anul 2003 cu NCAR Distinguished Achieve ment Award. A publicat o carte de 788 pagini despre modelarea sistemului cli matic sub sigla Universitii Cambridge, urmat de peste 378 de articole tiinifice i note, alte 38 de cri n colaborare cu ali autori, peste 157 de articole n cele mai bine cotate reviste de specialitate, a participat la zeci de conferine i emisiuni radio i TV, a oferit su te de interviuri pentru pres i numele su apare n topul 20 al celor mai buni cli matologi-geofizicieni. Kevin Trenberth, un om foarte pasionat de munca sa, dotat cu o intuiie tiinific excepional, a reuit s neleag mecanismele co mplexe ale sistemului cli matic planetar, concluziile sale tiinifice fiind caracterizate de o foarte bun claritate de exprimare, concizie i si mplitate, acestea putnd fi nelese, cu uurin, chiar i de ctre citi torii instruii dar nespecialiti. 223

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

23. 5. 15. 1 EL EM EN TE A L E SI STEM U L U I C LI M A TI C (D EFI N I I I U TI L E)


OSC ILAIA NORD ATLANTIC (NA O) Oscilaia nord-atlantic reprezint modul dominant al variabilitii climatice n anotimpul rece n regiunile din nordul Oceanului Atlantic, de la centrul Americii de Nord i al Europei pn spre interio rul continentulu i asiatic. NAO este determinat de balansul maselor atmosferice dintre maxima subtropical i mini ma polar. Indicii corespunztori variaz de la an la an, dar prezint i tendina de a persista ntr-o anumit faz ti mp de civa ani. FAZA POZITIV A OSCILAIEI NORD-ATLA NTIC E Aceasta prezint creteri ale centrului de presiune ridicat subtropical, mai mari dect cele obinuite, si multan cu o scdere mai mare dect cea obinuit a mini mei islandeze. Creterea diferenei de presiune favorizeaz apariia furtunilor tot mai puternice n sezonul rece, traversnd Atlanticul pe o direcie uor nordic. Aceste evenimente favorizeaz ierni umede i calde n Europa, respectiv ierni uscate i reci n nordul Canadei i Groenlandei. Coastele estice ale S.U.A vor avea ierni umede i blnde. FAZA N EGATIV A OSCILA IEI NOR D-ATLAN TIC E Aceasta indic slbiri ale maximei subtropicale (presiune) i minimei islandice (depresiune). Gradientul redus de presiune favorizeaz furtuni mai puine i slabe, care vor traversa continentul pe o direcie mai probabil vestest. Aceast faz per mite aerului umed s intre n Marea Mediteran i aerului rece n nordul Europei. Coastele estice ale S.U.A vor avea turbulene de aer rece i condiii uoare de lapovi i zpad. Groenlanda va avea o iarn cu temperaturi blnde. n anul 2006 am fost n faza negativ a NAO. OSC ILAIA DEC ADAL A PAC IFICU LUI FAZA R EC E A fost se mnalat nu mai de dou ori n ultimul secol: 1890 1924 i 1947 1976. FAZA CA LD A fost se mnalat n perioadele: 1925 1946 i 1977 1990. INDIC ELE OSCILA IEI DEC ADALE A PACIFICULU I Este definit drept co mponenta principal a variabilitii lunare a temperaturii aerului de la suprafaa oceanului.
surs: http://www.ldeo.columbia.edu/~visbeck/nao/presentation/html/NAO.htm

224

Cristian Mureanu Climatologul Shoshiro Minobe a artat c fluctuaiile PDO din secolul 20 au fost foarte energice n dou etape, prima ntre 1915-1925 i a doua ntre 1950-1970. CARACTERISTICI Faza cald favorizeaz productivitatea ecosiste melor biologice de coast n Alaska i inhibiia acesteia dincolo de coastele vestice ale S.U.A. Faza rece favorizeaz productivitatea ecosiste melor n sens opus fazei calde. PD O se manifest dup cauze necunoscute, pe baza unor tipare climatice oscilante a cror predicitibilitate este necunoscut. PD O este i mportant mai ales pentru faptul c evideniaz schimbri majore ale condiiilor climatice ntr-un interval co mparabil cu o via u man. MODUL CIR CULAR Modul circular reprezint o schimbare natural bidirecional a maselor de aer ntre Polul Nord i latitudinile medii. n anumite situaii (stnga), un surplus de aer i presiune (culoare albastr) poate exista n zona polar n timp ce la 45N putem avea un deficit; n alte situaii (dreapta) masa de aer este redistribuit, crendu-se un deficit la pol i un surplus la latitudinile medii. Schimbul de mase este corelat cu tiparul vnturilor (sgeile albastre), temperaturilor, condiiilor de furtun, influennd

iernile din emisfera nordic. Graficul a fost elaborat de E. Paul Oberlander, membru al Institutului Oceanografic Woods Hole. Aceeai si tuaie este valabil pentru Polul Sud i zona Antarcticii . Specialitii se n treab ct parte din aceste manifestri sunt haotice, respectiv ciclice i prin urmare ar putea fi prezise. Deocamdat nu exist un rspuns. Referine bibliografice
BON AN, G B Effects of Land Use on the Climate of the United States, Clim. Change. (1997) BON AN, G B F rost Followed the Plow: Impacts of Deforestation on the Climate of the United States, Ecol. Appl.. (1999) 3 BOND, G, SHOW ERS, W, CHESEBY, et.al A Pervasive Millennial-scale Cycle in North Atlantic Holocene and Glacial Climates, Science,. (1997) 4 CUBASCH, U, VO SS, R, HEGERL, G C, W ASZKEWITZ, J, and CROWLEY,T J Simulation of the Influence of Solar Radiation Variations on the Global Climate with an Ocean-atmosphere General Circulation Model, Climate Dyn.(1997) 5 DAHL-JENSEN, D, MOSEGAARD, K., et.al Pa st Temperatures Directly from the Greenland Ice Sheet, Science,. (1998) 6 HAN SEN, J, SAT O, M, LACI S, A, and RUEDY, R The Missing Climate Forcing, Philos. Trans. R. Soc. London. (1997) 7 HARDIN, G The Tragedy of the Commons, Science. (1968) 8 I.P.C.C. Climate Change 1994. Radiative Forcing of Climate Change and an Evaluation of the I.P.C.C. IS92 Emission Scenarios, (1994) 9 I.P.C.C. Climate Change (1995): The Science of Climate Change, (1996) 10 MANN, M E, BR ADLEY, R S, and HUGHES, M K Northern Hemisphere Temperatures During the Past Millennium:
1 2

225

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori


Inferences, Uncertainties, and Limitations, Geophys. Res. Lett. (1999) KI EHL, J T and TRENBERTH, K E Earths Annual Global Mean Energy Budget, Bull. Am. Meteorol. Soc. (1997) 12 O PPENHEI MER, M G lobal War ming and the Stability of the West Antarctic Ice Sheet, Nature. (1998) 13 POLLACK, H N, HUANG, S, and SHEN, P Y Climate Change Record in Subsurface Temperatures: a Global Perspective,Science. (1998) 14 SOROO S, M S The Endangered Atmosphere, University of South Carolina Press, Columbia, SC. (1997) 15 TR ENBERTh, K E What are the Seasons? Bull. Am. Meteorol. Soc. (1983) 16 TR ENBERTH, K E Northern Hemisphere Climate Change: Physical Processe s and Observed Changes, in Earth System(1993) 17 TR ENBERTH, K E At mospheric Moisture Residence Times and Cycling: Implications for Rainfall Rates With Climate Change. (1998) 18 TR ENBERTH, K E and HOAR, T J The 19901995 El Nio-Southern Oscillation Event: Longest on Record, Geophys. Res. (1996) 19 TR ENBERTH, K E and HOAR, T J El Nino and Climate Change, Geophys. Res. Lett. (1997) 20 TR ENBERTH, K E and HURRELL, J W Decadal Atmosphereocean Variations in the Pacific, Climate Dyn. (1994) 21 TR ENBERTH, K E and SOLOMON, A The Global Heat Balance:Heat Transports in the Atmosphere and Ocean, Climate Dyn. (1994) 22 TR ENBERTH, K E and GUILLEMOT, C J Evaluation of the Atmospheric Moisture and Hydrogical Cycle in the NCEP/ NCAR Reanalyzes, Climate Dyn. (1998)
11

226

Cristian Mureanu

24. SCHIMBRI VIOLENTE ALE OCEANELOR


24.1 REZUM A TUL C ERC ET RILOR DE LA WOODS HOLE
William Curry, cercettor tiini fic n geologie i geofizic, este Directorul Institutului de Studii ale Schi mbrilor de Clim din cadrul Institutului Oceanografic de la Woods Hole (S.U.A.). A lucrat at t n cadrul catedrei de studii oceanografice, ct i n cadrul altor panele ale Fundaiei Naionale de tiin i n cadrul NOAA (Administraia Naional a Oceanelor i Atmosferei). El a studiat rolul oceanului n schimbarea climei pe ter men lung, ncercnd s neleag cum anume interacioneaz oceanul i atmosfera n producerea evenimentelor climatice pe care le trim n prezent. Pregtirea sa de geolog l-a aju tat s i formeze o perspectiv extins asupra a ceea ce este capabil s produc ntregul sistem climatic al planetei. n co mentariile sale, sunt descrise schimbrile i mportante ale oceanului detectate n perioada anilor 2000-2002, i anume posibilele schimbri ale oceanului i climei pe care le-am putea experimenta dac planeta continu s se nclzeasc. Curry explic ce anume putem face pentru a ntri poziia noastr de a prezice schi mbri climatice astfel nct s putem lua cele mai pertinente decizii realiznd cele mai bune pregtiri n acest sens1. 1. Atmosfera i oceanul sunt inexorabil legate n determinarea climei. Schi mbrile atmosferice evideniaz doar jumtate din ceea ce se nt mpl n realitate. 2. nregistrrile geologice demonstreaz c istoria pe ter men lung a P mntului este punctat de numeroase schimbri de cli m produse cu o rapiditate de civa zeci de ani, ale cror efecte dureaz de la cteva sute de ani pn la un mileniu. Aceste schi mbri nu sunt omogene, astfel c unele regiuni se nclzesc n ti mp ce altele se rcesc, devin aride sau umede. 3. Aceste schimbri rapide sunt direct proporionale cu cele ale circulaiei oceanice, n mod particular cu cele ale curenilor subpolari nord-atlantici, care au devenit extrem de desalinizai, n ti mp ce zonele tropicale ale oceanelor au devenit exagerat de srate. 4. nc nu ti m dac aceste schi mbri ne arat sau nu o posibil schimbare a circulaiei curenilor oceanici. De ce? Pentru c modelele de simulare pe care le avem la dispoziie au insuficiente date. Noi nelegem cu o precizie mult mai mi c dinamica oceanelor n co mparaie cu cea atmosferic. Asta conduce la o necesitate i anume: 5. Cercetarea tiinific i tehnologia de explorare oceanic este mult deficitar. Dac vre m s ne dedicm cu adevrat nelegerii i prezicerii din timp a schi mbrilor de clim, trebuie investit masiv n cercetarea oceanografic. 227

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

24.2 M ODIFIC RI REC ENTE A LE PA RAM ETRILOR OC EA NELOR


Oceanul conine 97% din apa pla netei i joac un rol important n ciclul hidrologic al P mntului, care reprezint circuitul apei pe planet. Cercettorul William Curry explic mecansi mul de funcionare al curenilor oceanici n felul urmtor: n regiunile calde tropicale , apa se evapor din oceane, mrind concentraia de sare. Apa sub form de vapori este transportat de atmosfer spre latitudini mai mari, unde cade sub form de ploaie i zpad, adugnd din nou ap dulce n oceane i dilund concentraia de sare din apa oceanelor din zonele cu latitudine ridicat. Prin urmare, salinitatea apei marine este mai mare la tropice i mai sczu t la latitudinile mai mari. Acest fapt se poate observa prin compararea salinitii apelor din Caraibe cu cea din Ocean City, Maryland sau de

la Cape Cod 1,2. Circulaia apei srate de la latitudinile mari la cele joase echilibreaz micarea apei prin atmosfer, stabilind n anumite limite diferenele de salinitate dintre aceste latitudini. n ultimele 4 decenii, oceanografii au observat modificri majore n distribuirea salinitii, legate de nclzirea gradat a atmosferei, afirm Curry1,2 n regiunile tropicale ale Oceanelo r Atlantic, Indian i Paci fic i M. Mediteranean, , apele de suprafa i-au sporit salinitatea, reflectnd un ritm crescnd de evaporare, determinat de

temperaturile oceanului i ale aerului. n acelai ti mp, s-a nregistrat o scdere a salinitii n regiunile polare i subpolare ale ambelor emisfere. William Curry face urmtoarele precizri: Oceanele de la latitudini mai mari acumuleaz ap dulce datorit precipitaiilor abundente, afluenilor i topirii 228

Cristian Mureanu evidente a ghearilor i icebergurilo r marine. Aceste modificri ale salinitii sunt fr precedent n istoria relativ scurt a tiinei oceanografiei. Tiparul modificrii salin itii, adic al creterii salinitii la latitudinile mici i scderii sale la latitudinile mari, poate reprezenta o amprent a atmosferei i oceanului aflate n plin fenomen de nclzire. Concentraia crescnd a gazelor cu efect de ser din atmosfer atrage mult mai mult energie de la Soare, perturbnd sistemele circulatorii oceanice, atmosferice i criosferice. De exemplu, atmosfera s-a nclzit n ultimul secol, aceast nclzire fiind n parte rezultatul creterii concentraiilor de gaze cu efect de ser. Pe parcursul ultimelor 4 decenii, oceanele au cunoscut un proces de nclzire care se propag la foarte mare adncime. Acest lucru evideniaz faptul c oceanul a atenuat o parte din nclzirea estima t n ur ma creterii concentraiei gazelor cu efect de ser, deoarece modificri minore n temperatura oceanelor implic absorbirea unor cantiti majore de energie. S ne atept m la o continuare a acestui proces? Echipa specialitilor de la Woods Hole 1, condus de William Curry, a ajuns la urmtoarele concluzii: nclzirea oceanului i a atmosferei a accentuat ritmul de topire al ghearilor. Drept urmare, se topesc muli gheari montani. Se estimeaz c ptura de ghea din Groenlanda se topete ntr-un ritm evident, nregistrndu-se o reducere semnificativ a ntinderilor de ghea marin din Oceanul Arctic. Fiecare dintre aceti factori afecteaz distribuia apei pe ntreaga planet. nclzirea atmosferei i oceanului are un impact major asupra tiparelo r intensitii evaporrii i precipitaiilor de pe planet. O atmosfer mai cald poate mri ritmul evaporrii apei din ocean i reine o cantitate mai mare de vapori de ap (determin nd astfel apariia unei atmosfere mai umede). n felul acesta, o atmosfer mai umed va favoriza cderea de precipitaii abundente n regiunile aflate la latitudini mai mari. Aceste modificri n evaporare i precipitaii, precum i topirea sporit a ghearilo r, pot favoriza modificri n salinitatea oceanelor, perturbnd circulaia curenilor.

24.3 M ODELUL IM PAC TULUI OC EA NELOR


Circulaia oceanelor se datoreaz, n parte, diferenelor de densitate ale apei marine. Densitatea acesteia este controlat de temperatur i salinitate; apa cald este mai puin dens dect cea rece iar apa cu salinitate sczut este mai puin dens dect cea cu salinitate ridicat 2. Astzi , Oceanul Atlantic este mai srat dect Oceanul Pacific. n Oceanul Atlantic, apa de suprafa a devenit mai dens cobornd n adncime. Ca urmare, circulaia la nivel global a oceanelor este dominat de scufundarea apei reci srate n nordul Oceanului Atlantic, dup care acestea se deplaseaz din Atlantic n Pacific. William Curry a explicat, n cadrul mai multor conferine tiinifice, cu m funcioneaz cureaua de transmisie termosalin global 1. 229

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori


Acest si stem de transmisie este echilibrat de ntoarcerea unui flux de ap cald mai puin dens de la suprafaa oceanelor din Pacific spre Atlantic. O consecin climatic a acestei circulaii oceanice este livrarea unei cantiti prea mari de ap cald n regiunile cu latitudini ridicate din nord. n fiecare iarn, n regiunea subpolar nord-atlantic, suprafaa oceanului este mai cald dect aerul de deasupra sa. Astfel, cldura este transferat din ocean n atmosfer. Pe msur ce apa srat pierde cldur, densitatea sa crete i se scufund n adncuri. Cantitatea de cldur eliberat n acest proces nclzete regiunea subpolar cu pn la 5C, avnd un impact climatic foarte mare pe timp de iarn, cnd diferenele de temperatur dintre aer i ap nregistreaz valori maxime. Acest sistem de livrare a cldurii este dependent de salinitatea apei marine, fiind suficient de mare ca apa s se poat scufunda atunci cnd se rcete. Adugarea semnificativ de ap dulce, n urma precipitaiilor intense sau din topirea sporit a gheii, n apa srat, va favoriza scderea densitii acesteia mpiedicnd-o s se scufunde 1,2. Acest fapt va ntrerupe sursa de cldur atmosferic i va izola atmosfera de apele mai calde ale oceanulu i. Astfel atmosfera s-ar putea rci. n ulti mii 40 ani, apele din regiunea nord-atlantic subpola r au nceput s i piard din salinitate, ns nu exist nc nici o dovad clar legat de modificri i mportante ale circulaiei

oceanice sau ale schimbului de cldur din aceast zon 1,2. Oceanologii de la Woods Hole apreciaz c nu s-a ajuns nc la un punct critic n care salinitatea s fi sczu t suficient pentru a declana modificri ale circulaiei oceanice, dar exist semne c acest proces tinde s se accelereze. n ur m cu 1000 ani, naintea existenei instrumentelor oceanografice, au avut loc unele modificri ale salinitii iar cercetrile paleoclimatice au dovedit c acestea au determinat i modificri n circulaia oceanic i cli m. 230

Cristian Mureanu

24.4 EVENIM ENTE PA LEOC LIMA TIC E


In Evul mediu, apa Oceanului Nord-Atlantic era mai dulce ntr-o perioad de condiii climatice mai aspre, cunoscut sub numele de mica er glaciar. Aceasta a durat ca. 500 ani i a afectat Europa i partea de est a Americii de Nord 1,2. Potrivit a firma iilor lui Allen, C. D., Betancourt, J. L. i Swetna m, T. W ., nu a fost vorba despre continente acoperite de ghea, aa cum se n tmpl ntr-o er glaciar propriu-zis, ns rcirea a fost su ficient pentru a perturba ritmul activi tii u mane. Este posibil ca aceste schi mbri s fi fost iniiate de modificri ale intensitii e misiei energiei solare i de ndulcirea apelor din regiunea nordatlantic subpolar, ca urmare a topirii ghearilor (rezervoare de ap dulce) din aceast regiune. Rcirea asociat cu mi ca er glaciar a fost de magnitudine redus, dar suficient de important nct s i foreze pe Vikingi s i abandoneze aezrile din Groenlanda, favoriznd naintarea ghearilor montani din Europa i apariia iernilo r aspre de ambele pri ale Atlanticului. O conse mnare istoric a sfritului mi cii ere glaciare este prezent i n cronicile lui George Washington referitoare la iernile foarte severe de la Forge Valley. Cu mult ti mp nainte, au avut loc eveni mente cli matice abrupte, ca urmare a unei ndulciri rapide a apelor din Atlantic. Allen i colab. (1999) menioneaz, n Rapid environmental changes in southern Europe durin g the last glacial period, cteva aspecte eseniale: Revrsarea rapid de ap dulce dintr-un lac situat n vecintatea Golfului Hudson n apele nord-atlantice subpolare n urm cu 8200 ani a declanat nsprirea condiiilo r climatice n cea mai mare parte a emisferei nordice timp de un secol, provocnd mai ales secet i frig. Istoria schimbrilor climatice (lente) pe termen lung a Pmntului este nsoit de schimbri rapide ale climei, asociate cu modificri ale circulaiei oceanice i atmosferice, care, la rndul lor, au fost favorizate de ndulcirea extrem a apelor din Oceanul Nord-Atlantic1,2. Adeseori impactul climatic a fost deosebit de mare, persistnd secole sau chiar milenii fiind caracterizat de modificri rapide n intervale de timp foarte scurte, de ordinul ctorva decenii.

24.5 VIITORUL CLIMATIC


nelegerea schimbrilor climatice abrupte de ctre oamenii de tiin se afl nc la nceput, dar progreseaz continuu. O mare parte din cunotinele despre istoria climatic a P mntului provin din cercetri fcute n ulti mii 20 ani. Modificarea salinitii oceanelor a fost detectat doar n ulti mii doi ani.

n anul 2002, Academia Naional de tiine a publicat raportul Schimbri climatice abrupte: surprize inevitabile , n care se prezint un rezumat al nivelului i volu mului de cunotine despre 231

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori aceste tipuri de evenimente cli matice. Au torii raportului au menionat faptul c posibilitatea manifestrii unui eveniment clima tic major n viitor nu este cert, dar nici nu poate fi eli minat 1,2. Modelele referitoare la viitorul climatic nu au un punct co mun n ceea ce privete posibilitatea existenei unui eveniment cli matic dramatic. Unele prezic anumite perturbri ale circulaiei termosaline atlantice, care s-ar putea petrece ntr-un viitor ndeprtat. Pe de alt parte, raportul explic faptul c multe dintre modelele utilizate pentru studiul modificrilor circulaiei oceanice au o serie de inadvertene. De asemenea, nu este exclus posibilitatea ca aceste modele s fie mai puin sensibile la perturbrile de salinitate. Prin urmare, specialitii de la Woods Hole nu sunt nc n situaia de a

formula predicii asupra modului n care vor evolua modificrile n circulaia oceanic. Istoria cli matic a P mntului a evideniat faptul c prin adaosul de ap dulce n cele nordatlantice se perturb circulaia oceanic n moduri care pot determina o rcire regional, modificnd astfel dramati c tiparele obinuite pentru secet i precipitaii2.

24.6 M ODELE IPOTETIC E


Oa menii de tiin sunt de prere c, n viitor, s-ar putea ca efectele modificrii circulaiei oceanice s nu se mai nscrie n acelai tipar. Este i mportant de aflat dac aceast perturbare va avea loc mai devre me sau mai trziu. Dac va avea loc o perturbare a circulaiei atlantice n urmtorii zece ani, atunci ea va fi resimi t sub for ma unor ierni mai aspre n regiunea nord-atlantic 2. Dac vor trece mai multe 232

Cristian Mureanu decenii nainte de a se produce modificrile circulaiei oceanice, temperatura medie a P mntului va crete pn la punctul n care perturbarea va atenua efectul de ser observat n prezent n regiunea nord-atlantic. Iernile nu ar fi mai reci dect astzi, dar cldura oceanic pierdut n atmosfer n regiunea nord-atlantic ar rmne n siste mul cli matic1,2. Dac Atlanticul de nord nu va mai primi aceast cldur, atunci ea va fi redistribuit n alt regiune, care se va nclzi. Astfel, cldura nu se pierde, ci se distribuie spre alte teritorii.

24.7 C ONC LUZII


Specialitii de la Woods Hole sunt convini c, pe msur ce concentraia gazelor cu efect de ser din atmosfer va continua s creasc, va crete i temperatura medie a P mntului. Majoritatea oamenilor nu vor fi afectai direct, deoarece vor exista diferene majore n ceea ce privete aspectul climatic pe glob. Unele regiuni se vor nclzi foarte mult, altele vor deveni mai u mede iar cteva mai secetoase. Pentru a avea o mai bun predicie asupra acestor schimbri, va fi nevoie de o mai bun nelegere a proceselor circulaiei oceanice, de reconstituiri mult mai detaliate ale istoriei circulaiei oceanice i evoluiei cli mei, de simulri mai performante ale feno menelor oceanice n cadrul modelelor climatice i de un siste m mai complet de observare a circulaiei oceanice 1,2. n ulti ma jum tate de secol, sateliii i staiile meteorologice din ntreaga lume au nregistrat i monitorizat modificrile atmosferice n ti mp i spaiu. Acestea au furnizat, oa menilor de tiin din domeniul studiului atmosferei, datele necesare pentru a nelege complexitatea dinamicii atmosferice. Oceanografii au nevoie de instrumente similare pentru a putea nelege dinamica oceanului. Este mul t mai dificil s nelegi ceea ce nu se poate vedea, monitoriza sau msura. Cu toate acestea, oceanul are un impact se mnificativ asupra vieii noastre 1,2. Institutul oceanografic de la Woods Hole dispune acum de capacitatea tehnologic de a trimite un ochi n ocean, capabil s indice modul n care funcioneaz oceanul. Dezvoltarea tehnologie i de investigare este aspectul cel mai i mportant pentru a oferi datele necesare pentru luarea celor mai nelepte decizii n legtur cu gradul de locuibilitate al planetei n viitor. Not : Cititorul trebuie s in cont n permanen de ceilali factori analizai n cadrul capitolelor, pentru a nelege desfurarea acestor evenimente climati ce n ansa mblu. Cercetrile de la Woods Hole ofer rspunsuri legate strict de evoluia oceanelor i calotelor polare. Referine bibliografice :
1 2

http://www.noaa.gov/, un site excelent care explic n detaliu funcionarea oceanelor http://www.whoi.edu/, un site similar, printre ce le mai complete n acest sens.

233

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

25. MODIFICRI VIOLENTE ALE CUREN ILOR OCEANICI


25.1 PROBLEM A GULFSTREAM -ULUI
Experii n schi mbri climatice au detectat recent apariia primelor semne ale ncetinirii Gulfstrea m-ului, curentul care ferete Anglia i o mare parte din Europa de a nghea complet10. S-a descoperit faptul c unul dintre motoarele termosaline care menin Gulfstrea m-ul n acti vitate, cel care face s se scufunde apa rece n Marea Groenlandei, a ajuns n prezent la un sfert din viteza iniial. Slbirea curentului, din punct de vedere al vitezei i debitului, a crei cauz aparent pare s fie nclzirea global, ar putea declana mari schi mbri n circulaia sa ti mp de ani sau decenii. n mod paradoxal, aceasta ar putea arunca Anglia i nord-vestul Europei ntr-o iarn venic 11. Aceast schi mbare a fost prezis de oa menii de tiin cu mult ti mp n urm i cele mai noi cercetri prezint n detaliu desfurarea fenomenului.

25.2 C ERC ET RI TIINIFIC E


Peter Wadhams, profesor n fizica oceanelor la Cambridge University a participat la mai multe expediii n Arctica la bordul submarinelor Marinei Regale, realiznd msurtori n Marea Groenlandei12. Pn nu demult, n adncurile oceanelor existau furnale uriae de ap rece i dens care se scufundau de la 234

Cristian Mureanu suprafa pn la 3000 m adncime . n prezent, acestea au disprut aproape complet. Pe m sur ce apa rece se scufund, cea cald de la latitudinile sudice i ia locul, meninnd circulaia activ. Dac mecanismul se ncetinete, n Europa va ajunge tot mai puin caldur. 1 O ase menea schi mbare ar avea un impact sever n Anglia, situat la aceeai latitudine cu Siberia care este mult mai rece. Gulfstrea m-ul transport de 27.000 ori mai mult cldur dect cldura care ar putea fi generat de toate rile Europei, determinnd astfel o cretere a te mperaturii medii n Anglia cu 5-8C2. Wadhams i colegii si sunt convini c aceste schimbri sunt pe cale s se produc. Ei au prezis c ncetinirea Gulfstrea m-ului va fi probabil nsoit de efecte secundare, precum topirea complet a calotelor polare pn n 2080, dac nu chiar pn n 2020. Acest fapt va avea drept consecin dispariia urilor pola ri i a altor specii de animale, precum i mutarea eschimoilor4. Wadham a constatat c, n ulti mii 20 ani, grosimea stratului de ghea din unele regiu ni polare s-a redus cu 46%. Rezultatele cercetrilor l-au ndemnat s i concentreze atenia spre ghearul Odden din Marea Groenlandei, care ar trebui s se for meze n fiecare iarn i s dispar n fiecare var 11. Creterea ghearulu i este factorul care declaneaz anual formarea coloanelor de ap descendente.5 Pe msur ce apa mrii nghea for mnd ghearul, cristalele de ghea elimin sare n apa din jur, fcnd-o mai dens dect apa rece care se scufund 3. ncepnd cu anul 1998, Ghearul Odden nu s-a mai for mat. Ulti ma sa apariie a fost observat n anul 1997. n trecut, sub acest ghear se formau n fiecare iarn 9-12 coloane de ap descendente 5,6. n prezent, din cele 12 mai exist doar dou, care sunt att de slabe nct apa nu mai reuete s ating fundul mrii. Efectul acestui eveni ment este greu de prezis, deoarece curenii oceanici i siste mele cli matice sunt ineriale i rspund lent la apariia unor factori perturbatori; pe de alt parte, mai exist dou zone n Atlanticul de Nord, unde n apele reci apar coloane descendente de ap, meninnd astfel circulaia 7,8. 235

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori O analiz detaliat a datelor obinute prin observaiile din satelit n anii 1996-2005 a artat c, n ulti mii 5 ani, s-a dublat cantitatea de ghea care s-a topit n Groenlanda. Dr. Rignot de la Jet Propulsion Laboratory al NASA din Pasadena, California a descoperit c ghearii pot reaciona rapid la schimbrile de te mperatur. Dac Groenlanda pierdea n 1996 ca. 100 km3 de ghea pe an, n 2005 cantitatea a crescut la 220 km3. Un ora de mrimea Los Angeles-ului utilizeaz ca. 1 km3 ap pe an. Rignot si co-autorul studiului, Pannir Kanagaratnam de la Universitatea din Kansas, au msurat vi tezele ghearilor, folosind datele obinute de satelii. Acceleraia pare sa fie favorizat de o cretere a te mperaturii aerului. Julian Dowdeswell de la Universitatea Cambridge, care a scris un articol despre studiul celor doi autori amintii a menionat c singurul mod prin care ar putea fi oprit pierderea de ghea din Groenlanda este intensificarea ninsorilor. Mai multe a mnunte pe site-ul : http://softpedia.co m/news/

25.3 INVERS RI A LE C URENILOR OC EA NIC I


Cercettorii Flavia Nunes i Richard Noris de la Institutul de Oceanografie Scripps din California au descoperit c evenimentul din urm cu 55 milioane ani, numit maxi mul termic dintre Paleocen si Eocen (PETM), a declanat schimbri cli matice care au avut efecte ti mp de zeci de mii de ani asupra curenilor oceanici genernd o nclzire a suprafeei acestora cu 5-8 0C. n acea perioad a avut loc o inversare a curenilor oceanici care a durat ca. 40.000 ani i apoi nc 100.000 ani pn la revenirea curenilor n starea iniial. Pe baza analizei cu C13 i C14 a mostrelor de sedimente din 4 bazine oceanice, luate nainte i dup PETM s-a descoperit care a fost traseul nutrienilor transportai de cureni.13 Oa menii de tiin consider c asemenea evenimente ar fi fo st favorizate de erupii vulcanice masive care au aruncat gigatone de CO2 n atmosfer, respectiv topirea accelerat a calotelor polare care ar fi eliberat gigatone de metan, dar aceste ipoteze sunt nc n dezbatere deoarece efectele evenimentului au fost sesi zate, la c teva mii de ani de la data producerii lui, ns au durat cteva sute de mii de ani. Pentru 236

Cristian Mureanu Nunes i Norris exist un singur argument incontestabil: Concentraiile din prezent ale dioxidului de carbon se apropie de valoarea limit estimat n PETM. Un studiu realizat de ctre cercettorii de la Universitatea Bern a artat c concentraia de CO 2 este cu 27% mai mare dect n ulti mii 650.000 ani, iar cea al metanului cu 130% mai mare (triplnduse practic n ulti mii 150 ani). Dioxidul de carbon are o contribuie de 9-26% la efectul de ser. n opinia cercettorului Thomas Stocker de la Institutul de Fi zic al Universitii din Berna, El veia, scala temporal de influen a factorului antropic asupra atmosferei este mult prea scurt fa de cea a a ciclurilor climatice. Mai multe amnunte pe site-ul : htt p://soft pedia.com/news/13

25.4 PERTURB RI REC ENTE A LE C IRC ULA IEI NORD-ATLA NTIC E


n anul 2005, calotele polare au atins cea mai mic dimensiune din ultimii 100 ani. Dar n ulti mii 5 ani, oamenii de tiin au observat c mul i gheari de pe suprafaa Groenlandei alu nec spre ocean mai repede dect se credea, topindu-se spre periferie . Si mulrile climatice au indicat c prezena gazelor cu efect de ser va accelera topirea acestora. Ne confruntm cu un fenomen temporar sau ne aflm n faa primelor se mne ale unor schi mbri clima tice pe ter men lung ? Rspunsurile sunt foarte complexe i aproape imposibil de formulat, deoarece zona arctic nu este doar un receptor al acestui impact, ci ea este i va fi responsabil de producerea unor schimbri globale n cascad. Astfel, dup afirma iile celor mai muli cercettori, acolo unde se ndreapt Arctica se va ndrepta i restul planetei, adic spre o schi mbare climatic deosebit de complex. Totul se menine ntr-o interaciune mi sterioas i co mplex. Pentru a urmri mai bine feno menul vom explica traseul apei ilustrat pe harta urmtoare.

Apa rece i cu salinitate relativ sczut a Oceanului Pacific, traverseaz str mtoarea Bering. n perioada iernii polare, vnturile reci de mare intensitate din Alaska lovesc straturile superficiale ale Mrii Chukchi. Aerul rece favorizeaz ngheul apei din jurul coastelor. Gheaa e mai uoar i va 237

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori pluti sub aciunea valurilor care o vor ndeprta de maluri, astfel c se fo meaz noi buzunare de ap ce vor fi supuse ngheului. Aceasta este ceea ce specialitii numesc fabrica de ghea care produce nu numai ghea ci, odat cu aceasta, ap dulce, deoarece la ngheare, apa pie rde sarea. Gheaa fiind mai uoar se ridic, iar sarea eliberat va ptrunde n straturile mai adnci ale oceanului. Densitatea acestora se va mri datorit surplusului de sare favoriznd scufundarea lor. Ele for meaz o barier numit saloclina (bariera arctic salin) care separ apele reci i dulci de la suprafaa oceanelor dar situate sub calote i cele calde i srate de la mare adncime, care n mod normal nu permit topirea gheii de la suprafa. Pe hart se poate observa prezena unor zone circulare n care apele calde se amestec cu cele reci. Curenii siberieni i canadieni creeaz mari rezervoare de ap dulce. Vntul oblig apele s curg n sens orar, dar uneori, vnturile se schimb i curentul rotativ slbete, astfel c apa dulce se rspndete n masa oceanului. Aceasta e nu mit circulara zburtoare , de ctre oceanograful Andrey Proshutinksy, deoarece la oprire ea poate elibera cantiti mari de ap dulce care se vor ndrepta spre nordul Oceanului Atlantic dup urm torul traseu (vezi harta): Apa rece, relativ dulce din Oceanul Pacifi c ptrunde n Oceanul Arcti c prin str mtoarea Bering. Aceasta este antrenat n Circulara Beaufort i transferat Oceanului Atlantic de Nord prin 3 ci (str mtorile Fram, Davis, i Hudson marcate pe hart). Apele calde i dense ale Oceanului Atlantic ptrund n Oceanul Arctic sub straturile de ap rece (vezi schia de mai jos) acioneaz ca o barier prevenind topirea ghearilo r. Datorit schi mbrilor climatice abrupte, specialitii investigheaz cum i de ce s-a modificat acest mecanism delicat prin elaborarea unor programe speciale de cercetare care au menirea de a oferi un rspuns asupra modului n care schimbrile cli mei vor afecta regiunea polar n viitorul

apropia t. Topirea ghearilor are consecine grave. Odat cu dispariia acesteia, cldura solar (care nainte se reflecta de albul gheii) va fi absorbit de albastrul oceanelo r. Acest fenomen va accelera 238

Cristian Mureanu nclzirea Arcticii care la rndul ei va antrena evenimente n cascad precum topirea permafrostului i eliberarea metanului, creterea concentraiei de vapori de ap, creterea nivelului oceanic planetar i altele. Dar topirea ghearilor favorizeaz apariia unei cantiti, mult prea mari de ap dulce, care va invada Oceanul Atlantic de nord, perturbnd grav i probabil iremediabil circulaia centurii termosaline. Se observ c factorul antropic nu are nici o legtur cu aceast situaie. n opinia oceanografului Fiamma Straneo schimbri aparent nensemnate ale circulaiei i distribuiei apei dulci pot genera perturbri majore asupra climei terestre. Trebuie s monitorizm totul cu mare atenie i n detaliu, fapt care e uor de comentat dar foarte greu de realizat practic, deoarece expediiile n Arctica sunt foarte dificile i costisi toare deoarece instrumentele noastre nu pot investiga la adncimi foarte mari i se defecteaz rapid n condiiile polare.

25.5 C ONC LUZII


Se consider c, ntr-un viitor foarte

apropia t, consecinele fenomenelor menionate vor fi dramatice , a afirmat Wadhams fcnd aluzie la fil mul The Day After Tomorrow (Ziua de poimine) . Desigur oprirea Gulfstream-ului nu s-ar produce n cteva zile ci, mai degrab, n ani de zile, dar ea ar determina o rcire sever n Europa dup urmtorul scenariu: 1.Europa de nord i nord-vest va intra n iarn sever. 2.Europa se va rci doar n raport cu nclzirea altor zone de pe glob, fapt ce ar favoriza apariia n aproape toate rile a fenomenelor meteorologice extreme. Potrivit modelului si mulat la Institutul de Meteorologie Max Planck, pe parcursul urmtorilor 100 ani clima Pmntului va suferi schi mbri majore. Meteorologii estimeaz c gheaa de la Polul Nord va ajunge s se topeasc complet n ti mpul sezonului cald, iar n Europa fenomenele meteorologice extreme vor crete n frecven i intensitate.13

25.6 OPINII LEGA TE DE C IRC ULAIA TERM OSA LIN NORD-A TLA NTIC
Dorsala Groenlanda-Scoia se delimiteaz ca o mare barier subacvatic, extinzndu-se din estul Groenlandei pn n Islanda i Insulele Faroe, de-a lungul Scoiei. n aceast dorsal exist cteva ncperi care acioneaz asemenea unor regula toare critice ale fluxulu i de ap care se scurge ntre mrile Norvegiei i Groenlandei (n partea nordic a dorsale i) i trunchiul nordic al Oceanului Atlantic (si tuat n partea sudic a dorsalei). Proprietile apei n aceste mri nordice i ale fluxului bidirecional de-a lungul dorsalei reprezint elemente critice care au rol n deplasarea Marii Centuri Oceanice Globale Termosaline, siste mul global de circulaie oceanic care transport cldura i sarea n hidrosfera planetar. Recentele msurtori realizate n apele agitate i reci ale curenilor nordici pola ri au oferit cercettorilor rspunsuri la cteva ntrebri: 239

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori 1. Care este rolul circulaiei oceanice din nordul Oceanului Atlantic n schi mbrile climatice ? 2. Gazele cu efect de ser pot modifica aceast circulaie ? 3. n ce m sur componenta nordic a centurii termosaline i-a ncetinit viteza ? ntr-un articol datat 11 septembrie 2007 se mnat de cercettorii Bob Di ckson i Stephen Dye de la Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science din Lowestoft, England i publicat n revista Oceanic a Institutului Oceanogafic Woods Hole, autorii ne prezint concluziile.

25.6.1 CONEXIUNEA OCEAN-CLIM


Dezbaterile cu privire la prima ntrebare nu sunt discutabile. Cei mai muli cercettori consider c apele din nordul Oceanului Atlantic s-au rcit (i prin urmare i-au mrit densitatea) suficient de mult nct acestea s se scufunde i s curg invers, spre sud, prin intermediul unui curent de adncime. Astfel, apele reci i dense sunt nlocuite de cele srate, tropicale, de suprafa care circul spre nord. Acolo elibereaz cldura stocat meninnd un climat te mperat n regiunile nordice ale Oceanului Atlantic. Aceast micare n volumul oceanului este numi t Centura Atlantic Meridional de Rentoarcere. Cantitile de ap, cldur i sare care ptrund spre nord, de-a lungul dorsalei Groenla ndaScoia, dinspre Atlantic au fost direct msurate de un consoriu European i American de oceanografi care au studiat aceste fenomene n cadrul Programului Fluxurilor Oceanice Arctice/Antarctice. Cercetrile din zona Arcticii au fost realizate de Institute of Marine Science i de University of Bergen din Norvegia repsectiv Al fred Wegener Institute for Polar and Marine Research din Germania. Acu m se tie c n fiecare secund 8,5 milioane de m3 de ap cald i srat traverseaz dorsala Groenlanda-Scoia, transportnd cu ea ca. 303.000 tone sare i un echivalent de cldur reprezentnd 313 milioane MW de energie. Pe msur ce apa mai dens se rentoarce spre sud i curge de-a lungul dorsale i, salinitatea acesteia scade de la 35,25 la 34,88 uniti iar temperatura ei de la 8,5 0C la 2 0C sau chiar mai mult. Nu e surprinztor faptul c eliberarea acestei cantiti de cldur are o importan deosebit asupra climatului din vestul i nordul Europei. ntr-un experiment de si mulare, oamenii de tiin de la Centrul Hadley de Cercetare i Prevedere a Climei din cadrul Ofi ciului Meteorologic Britanic au programat un co mputer s si muleze circulaia general a atmosferei i oceanului n situaia n care Centura Atlantic Meridional de Rentoarcere s-ar opri complet. Rezultatele acestei si mulri au artat c n cel mult 10 ani, temperatura medie a aerului din partea nordic a Europei ar scdea cu cteva grade iar nordul Norvegiei i a Mrii Barents ar putrea scdea chiar i cu 15 0C. 240

Cristian Mureanu Cercettorii de la Hadley Center au oprit circulaia de rentoarcere pe baza creterii cantitii de ap dulce din nordul Oceanului Atlantic. n realitate, nici un model cli matic nu poate prezice c acest fapt se va mplini, dar suplimentarea unor cantiti de ap dulce n anumite zone cheie din nordul Oceanului Atlantic ar putea favoriza scderea densitii apei i intrarea acesteia n circuitul subacvatic. Aceasta ar putea slbi Centura Atlantic Meridional de Rentoarcere, astfel nct va ajunge mai puin ap tropical spre nord i mai puin cldur.

25.6.2 OPINII I I POTEZ E


Acestea se refer la ntrebarea dac Centura Atlantic Meridional de Rentoarcere i-a ncetinit viteza sau nu. Multe modele cli matice bazate pe creterea concentraiei gazelor cu efect de ser prevd o slbire a acestei centuri pe msur ce mrile subpolare se nclzesc i se mbogesc cu ap dulce. Dar opiniile sunt mprite ntre faptul c aceast ncetinire se afl deja n stadiul de manifestare, datorit unor factori naturali sau antropici. Alte opinii, precum cele ale cercettorilor de modele climatice de la Laboratorul de Geofizic a Dina micii Fluidelor din Princeton, sugereaz faptul c aerosolii de sorginte antropic au diminuat radiaia solar favoriznd o ntrziere a induciei efectului de ser asupra circulaiei din nordul Oceanului Atlantic. Specialitii de la Universitatea Kiel din Ger mania sunt convini c a ceasta nu va slbi semnificati v n ur mtoarele decenii. Grupul de modelare climati c de la Centrul Hadley au precizat n anul 2004 faptul c, dei apele din nordul Oceanului Atlantic au pierdut din salinitate n ultimele decenii, viteza Centurii Atlantice Meridionale de Rentoarcere a crescut (tocmai datorit creterii diferenei de densitate a concentraiei de sare a apelor din nordul, respectiv sudul dorsalei Groenlanda-Scoia). n anul 2005, Henry Bryden i colegii lui de la Centrul Naional de Oceanografie din Southampton, Marea Britanie, au e mis ipoteza confor m creia Centura Atlantic Meridional de Rentoarcere i-a ncetinit viteza cu 30% din 1957 pn n 2005 (cu un aport semnificativ n perioada de dup anul 1990). Cercettorii au ajuns la aceast concluzie pe baza analizei datelor msurate periodic de sonde n zona situat la latitudinea de 25 0N, de la Bahams la Insulele Canare. Modele cli matice aplicate asupra acelorai regiuni de ctre Carl Wunsch i Patrick Hei mbach de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts au artat rezultate contrare. n anul 2006, cercettorii au precizat faptul c circulaia curenilor i-a mrit intensitatea. Cu toate acestea, ei consider c indiferent de minuiozitatea observaiilor de pe teren, aceast concluzie nu este imun fa de unele incertitudini. 241

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

25.6.3 MODIFI CRI COMPL EXE N S PAIU I TIMP


Nici una dintre aceste opinii nu prezint controverse prin ele nsele, deoarece se bazeaz pe tehnici de calcul unanim acceptate. Controversele apar la interpretarea rezultatelo r acestor modele, iar dac inem cont i de faptul c variabilele i mri mile introduse n modele sunt la rndul lor incerte, atunci situaia este i mai complicat. Problema cea mai mare a msurtorilor oceanografice este aceea c sunt insuficiente pentru a putea descifra i nelege complexitatea modificrilor circulaiei atlantice n spaiu, timp i volu m oceanic. Se dezbat noi idei cu privire la cauzele i mecanismele circulaiei oceanice i a modificrilor acesteia, dar acestea sunt introduse n modele fr a ine cont de multe alte alte aspecte. Observaiile cercettorilor nu pot oferi suficiente variabile sau nu pot reduce numrul acestora la un nivel de complexitate accesibil tehnicii computerizate din prezent. Un fapt este cert: cli ma se schimb, indiferent c nelegem aceasta sau nu. n tr-o revizuire atent a datelor paleoclimatice, Ti mothy Osborne i Keith Bri ffa de la Universitatea East Anglia au precizat n anul 2006 faptul c cea mai semnficativ i de lung durat a unei perioade de nclzire global din ultimii 1200 ani a avut loc n intervalul cuprins ntre mijlocul sec. 20 pn spre finele acestuia. Observaiile mai multor cercettori, co mpilate i publicate n anul 2006 de Consiliul Internaional de Explorare a Mrilor, au evideniat faptul c apele Oceanului Atlantic care traverseaz dorsala Groenlanda-Scoia spre mrile nordice i Oceanul ngheat se situeaz n pragul celor mai mari te mperaturi i salinitate din mo mentul realizrii primelor msurtori i pn n prezent. n acest sens, Jonathan Overpeck de la Universitatea Arizona i echipa sa au precizat n anul 2005 c sistemul arctic se afl pe o traiectorie sezonier fr ghea n perioada de var, stare ce nu s-a mai manifestat de cel puin c teva milioane de ani.

25.6.4 EF ORTURI SUS INUTE


Pentru a mbunti nelegerea siste mului aer-ap-ghea al mrilor subarctice, atenia specialitilor s-a ndreptat spre dou dintre, probabil, cele mai se mnificati ve (dpv cli matic) fluxuri de ap de pe Terra, situate la sudestul Groenlandei. Recunoscnd importana acestei regiuni, Val Worthington, un binecunoscut oceanograf de la Woods Hole (W.H.O.I.) a pus bazele unui siste m de msurare a parametrilor apei dintre strmt. Danemarcei situat ntre Groenlanda i Islanda. n acele locuri, diferenele dintre densitile apelor nordice i sudice dorsalei Groenlanda-Scoia creeaz un flux de ap rece i dens n zona vestic a mrilor nordice ce se ndreapt spre sudul dorsalei. Curentul numit i Supracurentul Str mt. Danemarcei coboar spre adncimile oceanului n zona Irminger i a Mrii Labradorului i conduce membrul inferior al siste mului de circulaie invers din Atlantic. 242

Cristian Mureanu n anul 2002 Bob Dickson i Stephen Dye au publicat un articol n revista Nature n care au menionat faptul c densitatea apei Supracurentului Strmt. Dane marcei a sczut foarte repede ea fiind iniial stabil n ultimii 40 ani.

n anul 2005, Ruth Curry de la Woods Hole i Cecilie Mauritzen de la Institu tul Norvegian de Meteorologie au calculat, cu ajutorul ecuaiilor hidraulice ale Whitehead, care este cantitatea de ap dulce care ar trebui adugat sistemului mrilor nordice pentru a produce ncetinirea semnificativ a circulaiei de ntoarcere din zona Groenlandei. Pe baza observaiilor i msurtorilor din prezent, dac se pstreaz o rat constant de adaos a apei dulci, atunci ar fi nevoie de ca. 100 ani ca s se ajung la situaia modificrii parametrilor apei dorsale i Groenlanda-Scoia respectiv 200 ani pentru oprirea circulaiei. n acest context, schi mbrile climatice abrupte nu par a fi i minente. n realitate nu se poate ti dac rata de mbogire a apelor nordice cu ap dulce va rmne constant sau nu i nici dac aceasta va scdea sau va crete n urmtorii 100 sau 200 ani. Referine bibliografice :
ABBOT T, Patrick Leon, Natural Disasters (2005) BELL Art & Strieber, Whit ley -The Coming Global Superstorm (2004) 3 HAKKINEN, Sirpa, Satellites Record Weakening North Atlantic Current, 2004 4 HARDY, John T., Climate Change: Causes, Effects, and Solutions (2003) 5 LEAKE, Jonathan, Britain faces big chill as ocean current slows, 2005 6 LEAKE, Jonathan, Ireland Faces Big Chill as Ocean Current Slows, 2005 7 MOT AVALLI, Jim, G lobal War ming: The Conveyer Slows 2004 8 PHILANDER, George, Is the Temperature Rising? The Uncertain Science of Global Warming (2000) 9 WALT ON, Marsha, Changes in Gulfstream could chill Europe, 2005 10 ***, http://psychcentral.com/psypsych/Gulf_Stream 11 ***, http://www.reference.com/browse/wiki/Gulf_Stream 12 ***, http://www.teampicard.net/forum/showthread.php?t=5101 13 ***, http://softpedia.com/news/
1 2

243

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

26. NCLZIREA GLOBAL VERSUS R CIREA GLOBAL


Mai multe decenii de cercetri tiini fice au determinat progrese se mnificative n nelegerea rolului oceanelor n regla rea climei P mntului. n ulti mii ani, mediatizarea sporit a tiinelor climei a popularizat cteva dintre cele mai frecvente concepii eronate despre schimbrile cli matice abrupte, mecanismele care le declaneaz, i posibilele consecine asupra societii. Acest capitol reinterpreteaz cteva dintre principale le rezultate tiinifice referitoare la schimbrile cli matice, unele dintre acestea deja descrise n capitolele anterioare, care sunt adesea nelese greit de ctre nespecialiti1.

26.1 ISTORIC
Din anul 1860, de cnd au nceput s fie nregistrate, te mperaturile medii globale de la suprafa au crescut continuu. Astfel, 11 dintre cei mai calzi ani s-au n tlnit nregistrat n secolul 20, cei mai fierbini 5 ani fiind n ordine descresctoare urmtorii: 2002, 1998, 2003, 2001, 1997. Datorit acestor extreme, ritmul de cretere a te mperaturii medii globale pe parcursul ultimului secol a cunoscut o accelerare n ultimele dou decenii, cu echivalentul unei rate de pn la +1.0C pe secol2,3.

26.2 FAC TORUL A NTROPIC

Un studiu al Uniunii Geofizice Americane menioneaz c: Din punct de vedere tiinific, nu se poate concepe faptul c n urma transformrii pdurilor n orae, cu eliminare de praf i funingine n atmosfer, oamenii nu au modificat cursul natural al sistemului climatic . Gazele cu efect de ser, cum ar fi dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), protoxidul de azot (N2O) i hidrocarburile clorofluorurate (CFC), invadeaz atmosfera n ur ma arderii combustibililor fosili, a defririi pdurilor tropicale i altor activiti u mane. Aceste gaze rein cldura care ar fi reflectat pe cale natural n spaiu, determinnd o cretere a te mperaturii la nivel planetar (vezi desen) 3,4. Cu toate acestea, influena factorului antropic asupra climei la nivel global este departe de a fi una decisiv. 244

Cristian Mureanu

26.3 ROLUL OC EA NULUI


Oceanul nmagazineaz cldur, ap dulce, sare i dioxid de carbon, transportnd acest amestec pe toat suprafaa planetei. Deoarece apa mrii poate reine cldura ntr-un mod mult mai eficient dect aerul, oceanul nmagazineaz cam de 1000 ori mai mult cldur dect atmosfera. Dar atmosfera deplaseaz masele de cldur mult mai rapid. Rezultatul este c att oceanul

ct i atmo sfera transport fiecare aproximativ aceeai cantitate de cldur. Anu mite pri ale planetei, cum ar fi nordul Europei, sunt nclzite n special de curenii oceanici. Cli ma te mperat a insulelor britanice se datoreaz curenilor calzi din ocean, care transfer cldura din ap n aer1. 245

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

26.4 NC LZIRE GLOBA L I RC IRE LOC AL


Aceast confuzie se datoreaz faptului c poate exista un fenomen de rcire pe plan regio nal, care se suprapune peste cel de nclzire global. nclzirea este susinut de captarea sporit a energiei solare, datorit creterii concentraiei gazelor cu efect de ser n atmosfer, generat probabil printre altele i de factorul antropic2,4. Energia acumulat din concentraiile tot mai mari de gaze cu efect de ser este distribuit pe glob i afecteaz mai multe sisteme , deter minnd nclzirea atmosferei, nclzirea oceanelor, favorizarea evaporrii n unele regiuni i a precipitaiilor n altele, topirea ghearilo r etc. Complicaiile apar atunci cnd este luat n considerare modul n care sunt transportate apa i cldura pe suprafaa planetei. nclzirea global favorizeaz urmtoarele fenomene climatice : Evaporarea excesiv a apei n regiunile tropicale ; Precipitaii abundente n regiunile polare i subpolare; Topirea evident a ghearilor. Astfel, canti tatea de ap dulce este sczut la tropice i crescut n apele oceanice de la latitudini mai mari. n nordul Oceanului Atlantic, apa dulce suplimentar poate determina modificarea tiparelor circulaiei oceanice, prin dizlocarea sau redirecionarea curenilor care vor purta ap cald spre nord. Redirecionarea sau ncetinirea acestei pompe atlantice de cldur ar determina ierni mai aspre n nord-estul Statelor Unite i vestul Europei. Dar, deoarece cldura acumulat din concentraiile mai mari de gaze cu efect de ser se afl n siste mul cli matic din alte regiuni, rezultatul final ar fi un P mnt mai cald i un Ocean NordAtlantic mai rece 3,4.

246

Cristian Mureanu

26.5 POM PA DE C LDUR NORD-A TLA NTIC


Oceanul Atlantic transport cldur spre regiuni cu latitudini mult mai mari dect Oceanul Pacific. Acest fapt se datoreaz caracteristicilor unui segment circulator unic al Oceanului Atlantic. Curenii oceanici sunt meninui n activitate n special de ur mtoarele dou elemente: vnturile i diferenele de densitate ale apei oceanice. Poriunea de flux oceanic guvernat de densitate este denumit circulaie ter mosalin, (temperatura mpreun cu salinitatea determin valoarea densitii apei oceanice). Circulaia termosalin global este cunoscut i sub denumirea Marea centur de transmisie a oceanului , cu ape calde i mai puin dense care se deplaseaz ntr-o singur direcie la suprafa i ape dense i reci care se deplaseaz n direcie opus n adncime 3. Punctele critice ale acestei centuri de transmisie se exercit n locurile unde apele de suprafa se ntreptrund cu cele din adncuri. Aceste puncte apar de-a lungul pragulu i antarctic i n dou locuri din regiunea nordic a Atlanticului ( Marea Labrador i Marea Nordului). Pe msur ce oceanul elibereaz cldura n atmosfer, n aceste dou regiuni din Atlanticul de Nord apele de la suprafa devin att de reci i att de dense nct ele se scufund, ridicndu-se

ulterior la suprafa doar n apropierea Ecuatorului. Aceast scufundare i mi care spre sud contribuie la meninerea curentului oceanic. Apele dense care se ndreapt spre sud trebuie nlocuite. Acest eveni ment atrage curenii calzi de suprafa spre latitudini nordice mult mai mari dect cele la care ar ajunge n mod natural2. n opinia lui Raymond Sch mi tt, cercettor principal la Departamentul de Oceanografie Fizic a Woods Hole, chiar dac puterea de calcul a computerelo r are crete de 10 ori la fiecare 6 ani, noi vom avea de ateptat cel puin 160 ani pn ce acestea ar putea simula cele mai simple i puin extinse procese ale mixrilor apei oceanice. Societatea nu i-ar putea permite aceast ateptare. Nu vom ajunge niciodat s nelegem climatul prin modele eronate. Avem nevoie de studii sistematice la scar redus dar cu o viziune de ansamblu foarte bun. n prezent, acesta e cel mai mare neajuns al programului de cercetare a schimbrilor globale ale mediulu i. 247

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

26.6 M ODIFICA REA C IRC ULA IEI GULFSTREAM -ULUI


Modificarea condiiilor din nordul Oceanului Atlantic poate produce perturbarea circulaiei apelor de suprafa, a cror densitate ar scdea provocnd slbirea coloanelor descendente. n acest caz, centura transportoare s-ar ncetini sau s-ar opri definitiv. Agentul cel mai probabil al schimbrii l reprezint surplusul de ap dulce adugat n zonele coloanelo r descendente ale oceanului4. Deoarece adaosul de ap dulce este favorizat de topirea ghearilor i intensificarea precipitaiilor, apele de la suprafa nu vor avea densitate suficient pentru a cobor n adncime, orict de sczut ar fi te mperatura lor. Exist posibilitatea ca apele s se transforme n ghea, ns cu a tt mai mult ele vor rmne la suprafa. Cu toate c nu s-au nregistrat modificri majore ale circulaiei n Oceanul Atlantic pe parcursul ultimului secol, n anul 2002 specialitii au artat c ghearii i sedimentele din adncime pot oferi dovezi substaniale c aceast circulaie a cunoscut modificri abrupte n ti mpul erelor geolo gice 1,4. Cele mai bune nregistrri legate de slbirea circulaiei atlantice dateaz de muli ani, cnd condiiile meteorologice erau foarte diferite de cele actuale. Cel mai i mportant eveniment a avu t loc n urm cu 12.000 ani, cnd pompa de cldur din Atlantic s-a oprit pentru o perioad de aproximativ 1000 ani. Oa menii de tiin susin c modificrile circulaiei din nordul Oceanului Atlantic au contribuit la rcirea pe scar larg care a avut loc aprox. ntre anii 1300-1800, cunoscut sub denumirea de Mica er glaciar 3.

248

Cristian Mureanu

26.7 OPRIREA GULFSTREAM -ULUI


Gulfstrea m-ul nu se va opri n nici un caz n ntregime . Acest curent oceanic puternic este meninut att de vnturi, ct i de diferenele de densitate a apelor oceanice. Circulaia termosalin este cea care aduce cldura oceanic la latitudinile nordice mai mari i ar putea fi slbit mai ales de modificrile salinitii care au loc n prezent n nordul Oceanului Atlantic. Vnturile vor sufla n continuare deasupra oceanului, astfel nct curentul oceanic va continua s curg chiar dac circulaia termosalin se va ncetini sau se va opri. Fluxul curentului poate scdea, ruta sa poate fi su feri mi ci schi mbri de direcie ns Gulfstrea m-ul va continua s curg 3.

26.8 NC LZIREA GLOBA L I O NOU ER GLAC IA R

249

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori n adevratul sens al cuvntului, termenul er glaciar se refer la o perioad glaciar major n care ghearii ocup o mare parte din continente. Ulti ma er glaciar s-a sfrit acu m aproximativ 12.000 ani iar de atunci ne aflm ntr-o er interglaciar. Nimic nu prezice deocamdat suficient de bine faptul c nclzirea global va determina o nou er gla ciar 3,4. Aceasta este o modalitate extrem de a descrie efectele regionale de rcire ca urmare a ncetinirii sau chiar opririi pompei de cldur din nordul Oceanului Atlantic (circulaia termosalin). nce tinirea circulaiei termosaline poate determina o rcire a prii de est a Americii de Nord, respectiv a vestului i nord-vest-ului Europei, ns i atunci ne vo m afla tot ntr-o er interglaciar 2,3,4. Din pcate, ter menul er glaciar are o rezonan aparte i apare prea des n titlurile unor articole de pres, filme i pe coperile revistelor. Astzi, condiiile de via sunt foarte diferite de cele din timpul ulti mei ere glaciare. P mntul are un nou tipar de energie solar, deoarece forma orbitei sale nu mai este aceeai cu cea de acu m 20.000 ani. nclinarea axei Pmntului spre Soare cu aproximativ 23,5 0 i poziia pe ti mp de var a e misferei nordice pe orbit sunt foarte diferite fa de cele din ultima perioad de avansare a ghearilor4. n prezent, exist mai mult CO2 n atmosfer dect n ti mpul ulti mei ere glaciare iar concentraia acestuia crete continuu, favoriznd creterea temperaturii medii a P mntului. Toate aceste aspecte se asociaz unele cu altele i este puin probabil ca modificrile circulaiei oceanice n viitorul apropiat s fie att de i mportante nct s mai poat determina o rcire pe scar larg, precum cea din ti mpul ulti mei erei glaciare.

26.8.1 S CENARIUL EREI GL ACI ARE


Dei este mai puin mediatizat, scenariul apropierii unei noi ere glaciare este plauzib il i poate fi susinut prin argumente tiinifice. Declanarea unei noi ere gla ciare sub impactul prezentei nclziri globale nu este un eveniment unic n i storia Terrei. Modul n care privim realitatea este legat de perspectiva pe care o utilizm atunci cnd ne folosim de msurtori i calcule. Astfel, ave m nenumrate locuri unde temperaturile au tendin a s creasc, n altele ele scad, ave m locuri unde cresc cantitile de zpad iar n altele acestea sunt n scdere. Tabloul general este foarte greu de imaginat deoarece la toate acestea se adaug legile de funcionare a sistemului cli mati c, care sunt prea puin cunoscute. n aceast cutare efervescent a adevrulu i, de ctre oamenii de tiin, deseori apar grupuri de guru-i care sunt prezentai publicului consumator de informaie ca fiind experii absolui ai tiinei clima tice . Geologul Jack Sauers nu este un guru al vreunui grup i nu i-a ridicat laurii de expert absolut. Domnia sa este interesat de elaborarea unor metode care s susin o agricultur n condiii de frig. El lucreaz alturi de cercettori agricoli i reprezentani guvernamentali pentru a se descoperi soiuri de grne rezistente la frig, n scopul de a fi utilizate pe msur ce o menirea se ndreapt spre o posibil nou er glaciar. Abordarea tiinific a lui Sauers pornete de la fenomene fizice observabile precum creterea masei de ghea a calotelor polare i migraia pdurilor boreale spre latitudini joase, mpreun cu fauna specific acestora, n contextul, aparent nesemnificativ, al intensificrii activitii vulcanice i al lui El Nio, ca parte a unui fenomen eco-geoclimati c co mplex. Sauers a promovat pentru prima dat ideea apropierii unei ere glaciare n ediia de iarn 1997-1998 a revistei sezoniere Science & Technology din care reproducem un fragment. .: Ce dovezi avei n sprijinul teoriei apropierii unei noi ere glaciare ? R.: Am analizat maximu m de date posibile, te mperaturi i precipitaii din emisfera nordic, mai cu seam din Groenlanda, Norvegia i Suedia. Am observat, pn n anul 1995, expansiunea ghearului Bering (cel mai mare ghear mariti m din Alaska) cu 9 km ti mp de 17 luni, crend numeroase aisberg-uri ca urmare a acestui proces. Ghearul i-a mrit masa i a mpins aiberg-uri spre ruri i rm care au ajuns n cele din urm n ocean. U.S. Geological Survey, realizeaz n prezent, cele mai detaliate hri ale ghearilor i aisbergurilo r din lume. O muli me de rapoarte i concluzii tiinifice sunt acu m publice i pot fi accesate pe internet. Ele de monstreaz creterea n volum a ntregii Groenlande i a Antarcticii, unde fenomenul se manifest cu mare intensitate . .: Este vorba de acele rapoarte care menioneaz apariia a ca. 200 Gigatone de ghea pe an n Antarctica ? 250

Cristian Mureanu R.: Da, aceasta e cantitatea esti mat de echipe diferite de cercettori prin diferite metode. Principalul autor al acestui studiu este profesorul Bentley. Un rezumat al acestui studiu a aprut ntrun numr al Revistei Americane de Geofizic din anul 1993, mpreun cu altele ale altor cercettori, care confirm concluziile sale. Ei au afir mat c ntreaga calot a Antarcticii crete cu 200 Gigatone pe an. Creterea este observat i n dimensiuni, calculndu-se ca. 1,2 m care se adaug grosimii de ghea. Not: I nteresant este f aptul c aceast c antitat e nu se regsete n realitate, deoarece gheaa s e mic

n permanen . Grosimea real adugat n fiecare an est e de c a. 0, 2 m, restul de pn la 1,2 m se va regsi n oceane. Cu c t mas a de ghea a c alotei cret e mai mult i mai repede, c u att mai repede i mai mult se va regsi n oceane sub forma aisbergurilor care se rup la rm i naint eaz spre apele mai calde. E uor de neles faptul c dac cele 200 Gigat one de ghea ar reprez enta adaosul de 1,2 m la grosimea calotei antarctice, atunci 5/6 din aceast c antitat e va ajunge n oceane deoarece numai 0,2 m rmn fix ai de calot. Aadar este vorba de 166 Gigat one de ghea (adic ap dulce) care se amestec cu apa srat a oceanelor, influennd circulaia t ermosalin.

.: Ce alte indicii susin apropierea erei glaciare ? R.: ntr-un articol destul de recent a m notat faptul c ciclul Oscilaiei Polare Cvasi-bianuale s-a extins spre coasta estic a S.U .A., ceea ce favorizeaz mai multe furtuni i o extindere a vortex-ului polar pn la est de Seabord. Deja acest feno men este real. Muli oameni din Ontario i Main, au impresia c deja iarna polar a ajuns pn acolo. Temperaturile sunt n scdere, au ajuns sub valorile celor din anii 1980 , conform Serviciului Naional de Meteorologie. n multe alte regiuni aceste temperaturi au ajuns la valorile celor din 1940, chiar dac n restul lumii situaia este alta . .: Ce consecine vor avea aceste scderi de temperatur ? R.: Multe specii de plante i ani male nu vor supravieui n majoritatea regiunilor nordice. ntr-un articol publicat n revista Nature, n anul 1993 s-a menionat un studiu al analizei polenulu i la sud de Ontario (zona lacului Nipigon), pe perioada ultimilor 650 ani. n urm cu 650 ani au existat pduri de arari specifice unui climat te mperat. Apoi au disprut ararii i au aprut stejarii, dup care au disprut i acetia i au aprut pinii albi. Acu m i acetia au nceput s dispar, migrnd spre zonele sudice, iar n locul lor se for meaz pdurea boreal, care nu mai are nimic n comun cu un cli mat temperat. Pdurea boreal este format din mesteacni i plopi. Acestea sunt caracteristice nordului peninsulei Scandinave, dar nu i zonei din Ontario. Cu alte cuvinte, pentru cei din Ontario, perioada geologic a holocenului s-a ncheiat. Probabil, urmtoarea nclzire o vor putea rentlni peste 100.000 ani. Asta nsea mn a aplica i a nelege corect palinolo gia. Cercetrile pale oclimatice au evideniat o asemenea schi mbare n sudul Franei, n urm cu ca. 115.000 ani, un articol pe aceast te m fiind deasemenea publicat n revista Nature. Practic, n mai puin de 20 ani a disprut ntreaga pdure specific climei te mperate i a aprut pdure boreal. Nivelul actual al pdurii boreale a ajuns pn la Helsinki n numai 20 ani. Asta se va ntmpla n zona Lacului Superior pn n Georgia. Este ca i cnd Scandinavia s-ar muta la noi n S.U .A.

26.9 ER GLAC IA R I M ICA ER GLAC IA R


Mica er glaciar se refer la o perioad istoric cu o cli m mai rece care a avut loc n intervalul cuprins ntre anii 1300-1800, n plin er interglaciar. n ti mpul micii ere glaciare, s-a nregistrat o rcire evident de-a lungul regiu nii nord-atlantice. Astfel, iernile au fost mult mai aspre n Europa i n partea de est a Americii de Nord iar ghearii continentali au avansat pe ntreg teritoriul Europei1. Schi mbrile clima tice din aceast perioad au determinat foamete i srcie. Iernile aspre asociate cu mica er glaciar au fost cele care i-au izgonit pe vikingi din Groenlanda i America de nord. Ele au influenat mersul unor evenimente istorice, precum Revoluia american. Aminti m aici trupele lui George Washington care i-au atacat pe hesieni la Trenton n anul 1775, mrluind peste rul Delaware complet ngheat sau iarna aspr pe care au ndurat-o trupele sale la Valley Forge n anul 1777-1778 3. 251

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Cauzele care au determinat mi ca er glaciar nu sunt foarte bine cunoscute, ns specialitii consider e posibil ca ea s fi fost generat de scderea cantitii de energie solar primit de P mnt. Cel mai rece interval al mi cii ere glaciare a avut loc ntr-o perioad de activitate solar mini m, cunoscut sub denumirea Maunder Minimu m . Conform cercetrilor efectuate, n aceast perioad numrul petelor solare a fost redus. Modelele clima tice arat c modificrile emi siei energiei solare ar fi generat o mic rcire la acea dat, ns nu este sufi cient de clar modul n care aceste modificri au declanat o rcire la scar continental 3. Astrono mul Khabibullo Abdusamatov de la Observatorul Pulkovo din St. Petersburg, a declarat c nclzirea global din secolul 20 a fost favorizat n special de activi tatea solar. Aceasta va atinge un maxim n anul 2012 dup care se prevede o rcire uoar. Conform studiilor sale, declinul emisiilor solare va atinge mini mul n jurul anului 2030-2040 ceea ce va favoriza o rcire de ca. cel puin 20 ani (vezi studiile lui Theodor Landscheidt). Schimbrile dramatice ale temperaturii suprafeei Pmntului reprezint un fenomen obinuit, nu o anomalie,, ele sunt rezultatul variaiilor energie i radiaiilor ultraviolete emise de Soare. Astfel, se exclude influena factorului antropic.
Mai multe amnunt e pe site-ul : http://s oftpedia.com/ news/

26.10 OC EA NELE I A TM OSFERA


Oceanul conine 97% din apa dulce de pe Pmnt, are un procent de evaporare de 86% i primete precipitaii n proporie de 78%. Prin urmare, el reprezint un element cheie al ciclului hidrologic planetar, care este un element fundamental al siste mului cli matic. Atmosfera i oceanul menin mpreun un echilibru global al distribuiei apei dulci. Apa dulce se evapor mai ales din oceanul tropical i subtropical. Atmosfera transport vaporii de ap ndeosebi spre latitudini mai mari, unde se transform n precipitaii. Oceanul ncheie acest ciclu prin transportarea apei dulci spre latitudini mai mici2,4.

26.11 NC LZIREA GLOBA L I C IC LUL HIDROLOGIC


Viteza de evaporare va crete pe msur ce oceanul se nclzete. Deoarece presiunea vaporilor de ap crete exponenial cu temperatura, atmosfera mai cald va reine tot mai muli vapori de ap. n ti mp ce vaporii de ap sunt ei nii un gaz cu efect de ser ( mult mai mare dect cel al dioxid ului de carbon), concentraiile sporite de vapori de ap vor produce acumulare de cldur, determinnd o cretere i mai mare a te mperaturii la suprafaa oceanului. Oa menii de tiin consider c ciclul hidrologic se va accelera datorit nclzirii globale, fapt care, la rndul su, va produce accelerarea acesteia. ns siste mul clima tic nu funcioneaz att de simplu. Atmo sfera terestr cuprinde dou straturi distincte. n ti mp ce stratul inferior a devenit mai cald i mai u med, stratul superior a cunoscut o rcire uoar. Cercettorii nu au ajuns la o concluzie dac energiile implicate n procesul nclzirii globale vor fi suficiente pentru a renclzi stratul superior. Ca urmare a acestei incertitudini, modelele climatice ofer predicii sensibil diferite de cele ale nclzirii bazate pe efectul de ser 3,4. 252

Cristian Mureanu

26.12 A CC ELERA REA C IC LULUI HIDROLOGIC


n ulti mii 40 ani, apele de suprafa i de adncime din regiunile polare au nceput s acumuleze ap dulce. La tropice, apele de suprafa au devenit tot mai srate datorit evaporrii accentuate. Pe msur ce P mntul i oceanele se nclzesc, ciclul hidrologic este accelerat, cu o evaporare mai mare la tropice i precipitaii mai abundente la latitudini mari, n regiunile unde atmosfera pierde vaporii de ap. Acest eveniment furnizeaz o alt surs de ap dulce, pe lng cea obinut din topirea ghearilor, care poate perturba manifestarea pompei de cldur din nordul Oceanului Atlantic1.

26.13 IPOTEZA RC IRII REGIONA LE


Nu exist nici o certitudine cu privire la modificarea circulaiei oceanice sau a rcirii regionale. Modelele computerizate ale cli mei viitoare a P mntului prezic o serie de consecine, pornind de la absena modificrii circulaiei oceanice atlantice pn la oprirea aproape complet a co mponentei termosaline pe o perioad de 50-75 ani. O parte a acestei incerti tudini este generat chiar de modelele existente. Astfel, co mponentele oceanice ale modelelor climatice tind s fie mai puin performante dect co mponentele atmosferice iar cele glaciare i mai puin. Pentru realizarea unor predicii precise, sunt necesare mbuntiri se mnificati ve ale tuturor componentelor modelelor climatice co mputerizate 2.

26.14 UN M ODEL PREZUM TIV


Totul depinde de sincronizarea i ritmul modificrii circulaiei oceanice. O scdere a intensitii pompei de cldur atlantice ar putea produce, n urmtoarele decenii, ierni mult mai aspre n regiunile nordice. Dac slbirea pompei de cldur se va manifesta n mod evident doar peste un secol, atunci efectele vor fi diferite, deoarece se consider c gazele cu efect de ser i vor mri concentraia n urmtorii 100 ani iar temperatura medie global va continua s creasc. n acest caz, o rcire n regiunea nord-atlantic ar putea atenua un grad de nclzire, astfel nct iernile nu vor fi mult mai reci dect n prezent. Pe msur ce concentraia gazelor cu efect de ser continu s creasc, suprafaa planetei se va nclzi din ce n ce mai mul t3.

26.15 ESTIM A REA DURA TEI UNEI M ODIFIC RI OC EA NIC E


Durata oricrei schimbri n circulaia oceanic depinde de magnitudinea i durata fenomenului n sine. De exemplu, o cretere rapid, timp de mai multe decenii, a cantitii de ap dulce ar putea perturba circulaia oceanic timp de nc cteva decenii. n co mparaie cu atmosfera, oceanul rspunde mai lent la schi mbri, dar perturbrile persist mai mult. Pe baza cunotinelor existente, specialitii nu pot prognoza cu exactitate durata acestor schimbri2. Se poate spune c, datorit nclzirii globale, evenimentele meteorologice vor fi tot mai severe, dar este dificil s lum separat fiecare eveniment i s-I considerm cauza exclusiv a schimbrilor climatice , afirm Malcol m Haylock, cercettor la Universitatea East Anglia's Cli mate Research Unit, Marea Britanie. n opinia specialitilor, clima Europei s-a modificat sensibil datorit oscilaiei nord-atlantice (un siste m cli mati c generat de variaiile presiunii aerului la suprafaa oceanului, localizat ntre Insulele Azore i Islanda). Dr. Haylock sugereaz faptul c schi mbrile oscilaiei nord-atlantice nu sunt legate 253

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori de factorul antropic, dar oamenii de tiin nu au deocamdat instru mentele necesare pentru a dovedi sau respinge afirmaia sa. ntr-adevr, oamenii au contribuit la acest feno men de nclzire, ns n co munitatea tiinific se mai dezbate dimensiunea acestei contribuii. Variabilitatea natural, cum ar fi activitatea vulcanic, variaia cantitii de energie solar care aju nge pe Pmnt i feno menele climati ce regionale (de exemplu oscilaia sudic a lui El Nio), prezint un rol i mportant n ajustarea termometrului global, ns creterile de te mperatur observate nu pot fi puse n ntregi me pe seama industriei.

26.16 PERIOA DA NCLZIRII M EDIEVA LE I M ICA ER GLAC IA R


26.16.1 MOTIVAI E
Acest nou paragraf a fost introdus pentru a evidenia cele mai i mportante cercetri care susin ipoteza existenei acestei perioade calde n care temperatura medie la nivelul continentului european a fost mai mare dect cea din prezent, fr contribuia factorului antropic. Atragem atenia cititorilor c din motive necunoscute, anumite site-uri acreditate, care prezint situaia schimbrilor cli matice au fost modificate, ncercndu-se cu toat disperarea s se justifice c aceast nclzire a fost mul t mai mic, chiar neglijabil n raport cu cea din prezent, pentru a se susine teza factorului antropic care trebuie pus pe locul nti, aproape exclusiv, drept factor generator de schimbri climatice . Motivul acestei decizii are legtur cu noua legislaie, care a intrat n vigoare, ce prevede colectarea de noi taxe i impozite, de data aceasta c tre organismele U.E., sub auspiciile proteciei mediului, a contracarrii efectelor nclzirii globale, etc. Dac n acest context, s-ar dovedi fr nici o ndoial, c au mai existat nclziri globale n perioada umanitii, fr contribuia factorului antropic (care este unic n ntreaga istorie i se refer exclusiv la perioada de dup anii 1800), atunci situaia prezent nu s-ar deosebi cu nimic de celelalte, iar teza factorului antropic nu ar putea explica schimbrile cli matice actuale. Momentan te mati ca este n dezbatere fr concluzii certe.

26.16.2 CERCETRI TIINIFICE N EMISFERA NORDIC


Ce anume evideniaz studiul perioadei micii ere glaciare din nordul Europei cu privire la perioadele de nclzire semnificativ i mediat precursoare acesteia ? n acest rezu mat v prezentm rezultatele celor mai i mportante proiecte de cercetare care au adus rspunsuri la aceast ntrebare arztoare. Extinderea ghearilor n nordul Islandei n perioada micii ere glaciare i natura recentei deglaciaiuni. Acesta este ti tlul proiectului semnat C .J. Caseldine, care a fost publicat n The Geographical Journal Nr. 151, pag. 215-227 n anul 1985. Caseldine a utilizat metodele lichenometriei pentru a determina mo mentele de maxim ale micii glaciaiuni din nordul Islandei, expansiunea ghearilo r i 254

Cristian Mureanu direciile acestora. Punctele de maxim glaciaiune au fost atinse n perioadele 1868, 1885, 1898 i 1917. Dup aceast perioad, doi dintre gheari au continuat s se retrag pn spre mijlocul decadei anilo r 1980. Ceilali doi au ncetinit, periodic i-au oprit naintarea i apoi au nceput s se extind din nou. De fapt, unul dintre ei a naintat 50 m ntre 1977-1979 i ali 30 m ntre 1979-1981, respectiv 25 m ntre 1981-1983. Caseldine a observat c micarea ghearilor a avut loc n anii n care te mperatura medie din anotimpul cald a sczu t sub 8-8,5 0C, fapt conse mnat de mai multe ori n perioadele de timp aminti te, ca urmare a unor evenimente cli matice i mportante din perioada 1930-1940. Aceste observaii sugereaz c spre mijlocul decadei anilor 1980, clima Islandei nu a translatat spre ceea ce noi numim perioada nclzirii industriale , i c re miniscene ale micii glaciaiuni, i menin a mprentele asupra acestui inut. Istoria holocenului din sudvestul Mrii Baltice reflectat n sedimentele bazinului Bornholm. Aceast tem de cercetare a fost publicat n revista Boreas, Nr. 29, pag. 233-250, sub numele autorilor E. Andren (alturi de T. Andren i G. Sohlenius) n anul 2000. Andren a condus munca intensiv de analiz a co mpoziiei stratigrafice a microfosilelor silicalizate i a co mpoziiei chi mice a diferitelor materiale descoperite ntr-un sediment, foarte precis datat, din zona bazinului Bornholm din sudvestul Mrii Baltice. Cercetrile au dovedit existena unui interval de timp, n jurul anilor 1050, n care apa coninea diatomee din familia Pseudosolenia, care triesc numai n apele calde specifice unui climat tropical sau subtropical al crui plancton nu se mai regsete n prezent n Marea Baltic. Aceasta nsea mn c nclzirea din perioada medieval, a fost mult mai mare dect cea din prezent, cel puin n zona Mrii Baltice . Cercetrile lui Andren au mai evideniat faptul c situaia actual a florei marine a Mrii Baltice a n ceput n jurul anului 1200 cnd a avut loc o uoar, dar constant, scdere a temperaturii apei, favoriznd schi mbri i mutaii ale familiilor de diatomee, indicnd o rcire a cli matului, asociat perioadei micii glaciaiuni care a urmat. Studiul lui Andren et. Al, insi st asupra faptului c a existat o perioad n ultimii 1000 ani, n care climatul din sudvestul Mrii Baltice a fost mult mai cald dect n prezent !! Aceast perioad care a durat ca. 200 ani a fost, nu nt mpltor, sincronizat cu colonizarea Groenlandei i a Islandei de ctre vikingi. Inferena chironomic a temperaturilor aerului din glaciaiunea trzie i holocen n s iturile din nordvestul Europei. Aceast tem a fost publicat de ctre S.J. Brooks i H .J.B. Birks n Quaternary Science Review Nr. 20, pag. 1723-1741, n anul 2001. Brooks i Birks au studiat ni mfele unor musculie de ap foarte bine conservate n sedi mentele lacurilor, care sunt unanim recunoscute ca fiind cei mai buni indicatori biologici de inferene a schimbrilor cli matice din trecutul apropiat. Insistm asupra faptului c biologia este foarte precis n estimarea acestor indicatori cli matici. Rezultatele acestora au evideniat, prin reconstituiri tiinifice acreditate, c te mperaturile din Lochan Uaine din regiu nea Scottish Highlands, Anglia, au atins valori de 11 0C n aa-numita scurt perioad de optim cli matic, cunoscut i sub numele de perioada cald medieval, care a survenit cu puin nainte de mica glaciaiune cnd temperaturile au sczut cu ca . 1,5 0C. Exprimate n cuvintele lor, aceste rezultate sunt n sintonan cu cele obinute din analiza stratigrafic din regiunea Finse din vestul Norvegiei, cnd temperaturile medii din anotimpurile calde erau cu ca. 0,4 0C mai mari n perioada nclzirii medievale , dect n prezent . (vezi Velle, 1998) Observaiile cele mai recente, deasemenea par a susine teoria nclzirii din Sco ttish Highlands, din 255

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori mo ment ce eantioanele din sedimentele de la Lochan Uaine au fost colectate n 1993, cnd reconstituirea graficului temperaturilor din prezent au indicat media valorii de 10,5 0C, adic cu 0,5 0C mai puin dect cea din perioada nclzirii medievale, care era de 11 0C. Putem observa din toate aceste studii, c un numr foarte mare de cercettori, utiliznd metode foarte diferite de investigare au ajuns la aceleai concluzii. Istoria a 4500 ani de inundaii obinut din sedimentele lacului Atnsjoen din estul Finlandei. Acest studiu, semnat de autorii A. Nesje (i colecti vul), a aprut n Jurnalul de Paleolimnologie, Nr. 25, pag. 329-342, n anul 2001. Nesje a analizat un sediment de 572 cm lungime extras din lacul Atnsjoen din estul Finlandei, cu scopul de a determina frecvena i magnitudinea inundaiilor preistorice, din acea regiune n ultimii 4500 ani. Astfel, analizele din straturile geolo gice cele mai recente au evideniat existena unei perioade (anii 1000-1400), cu foarte puine inundaii, care corespunde nclzirii medievale , asociat n acelai timp unei influene reduse din partea ghearilor, urmat apoi de o perio ad cu inundaii frecvente i semnificati ve cantitativ, manifesta t n perioada de alterare a climatului post-Medie val, caracterizat prin scderea temperaturii aerului, ngroarea stratului de zpad i meninerea mai lung a acestuia i prezena a numeroase furtuni, asociate perioadei micii glaciaiuni. Variabilitatea climatic pe scar centenal din holocen evideniat prin tehnici de nalt rezoluie speleotehm cu izot op 18 O, aplicat asupra sedimentelor dintr-un eantion de ghea din Groenlanda. Rezumatul acestei te me de cercetare a fost publicat n revista Science Nr. 270, pag. 1328-1331, de ctre F. McDermo tt i colectivul, n anul 2001. Tehnica folosit de McDermott, cu o rezoluie pe scara timpului aproximeaz cu un ordin de mrime mai bun, dect msurtorile obinuite, existena unei nregistrri cvasi-periodice situat n intervalul 1475500 ani care dovedete prezena unor straturi de ghea n holocen. Datele din Groenlanda au fost comparate cu cele ale unei stalagmi te din petera Crag din sudvestul Islandei, din care rezult c variaiile pe scal centenar a radioizotopiei cu 18O, ale eantioanelor de ghea din Groenlanda, indic o variabilitate regional coerent n holocenul timpuriu, iar datele obinute prin aceeai metod aplicat stalagmitelor din petera Crag, evideniaz variaii specifice unei perioade de nclzire, situat n jurul anilor 1000200 ani, urmat de dou etape a unei mici glaciaiuni, reconstruit prin modelare invers cronologic a profilelor de temperatur din eantioanele prelevate din Groenlanda. Printre datele analizate pe baza eantionului din petera Crag s-au obinut semnturile 18O ale perioadelor mai scurte de nclzire ro man i rcire din Evul Mediu, care dovedesc prezena unui ciclu cli matic n regiunea studiat. n ceea ce privete se mnifica ia cercetrilor lui McDermott realizate de ambele pri ale Oceanului Atlantic, prin radioizotopie cu 18O, acestea indic faptul c variaiile multicentenare ale izotopulu i 18O din eantioanele de ghea din Groenlanda, reflect semnale periferice ale climatului Nord Atlantic i nu efecte locale specifi ce eantionului msurat. i bineneles, datele obinute confirm realitatea existenei perio adei de nclzire medieval i perioada ciclic a mi cii glaciaiuni (contestate de unii cercettori entuziati), la care se adaug cu att mai mult existena perioadei de nclzire din vremea Imperiului Roman, respectiv rcirea din Evul Mediu premergtoare acesteia, care dovedesc nc o dat c nu exist ni mic neobinuit sau fr precedent, dup cum se susine mai nou, despre fenomenul nclzirii globale din ultimele secole. Condiii climatice din holocenul trziu, la suprafaa apei n Marea Norvegiei (platoul Voring) Acest studiu, care din pcate nu circul pe internet, a aprut n revista de Paleooceanografie Nr. 18, din anul 2003 sub semntura lui C. Andersson i colectivul . 256

Cristian Mureanu Dar un rezumat al acestuia ne informeaz c Andersson a studiat condiiile cli matice de la suprafaa apei cu ajutorul izotopilor stabili din plancton i concentraiile de foraminifere a dou eantioane de sedimente care acoper o perioad istoric de 3000 ani. Istoria climatului obinut prin studierea acestor eantioane este uimitor de asemntoare cu cea obinut de McDer mott, specific sudului Islandei. Datele obinute de pe platoul Voring demonstreaz c ambele regiuni, Norvegia i Islanda, au trecut prin exact aceleai perioade de nclzire roman, urmate de un maxim al a cesteia cu 2000 ani n urm, dup care (prin compararea datelor celor dou studii) ambele regiuni au trecut prin perioada rcirii din Evul Mediu, apoi temperatura a crescut n perioada cunoscut sub numele de nclzirea Medieval, care este datat n intervalul 550-800 ani n urm. Nu n ulti mul rnd, perioadele de rcire sunt centrate n perioadele din urm cu 100 respectiv 400 ani, n ambele studii. Un interes deosebit l reprezint faptul c nici unul din cele dou studii independente nu precizeaz condiii climatice ale perioadei actuale, care a nceput s fie definit ca Perioada de nclzire Post-Industrial, iar Andresson afir m n raportul su : condiiile climatice de la suprafaa oceanului erau mai calde dect n prezent i erau foarte fireti n ultimii 3000 ani. Variabilitatea formei i te mperaturii curentului Norvegiei din ultimii 600 ani; datarea izotopic a grnelor i variaia dimensiunii acestora din platourile norvegiene. Acest studiu se mnat I.M. Berstad i colectivul, a fost publicat n Journal of Quaternary Science, Nr. 18, pag. 591-602. Cercettorii au lucrat cu sedimente marine, prelevate de pe coastele Norvegiei stabilindu-se cronologia climatului din ulti mii 600 ani prin msurtori izotopice cu 210 Pb i carbodatri cu 14C, la care s-au adugat reconstituiri ale temperaturilor de la suprafaa apei din perioadele de primvar i var cu ajutorul izotopului 18O, prelevat de la eantioanele diferitelo r fosile planctonice i diferite specii de foraminifere. Analizele lor sugereaz: temperaturile apei n anotimpul cald, ale curentului Norvegiei, erau mai mici cu 1-2 0C dect n prezent, n aproape tot intervalul cuprins ntre anii 14001920. Datele prelevate mai sugereaz : temperatura medie a apei de-a lungul coastei norvegiene a fost cu 1-3 0C mai sczut dect n prezent, n cea mai mare parte a intervalului anilor 1400-1700, , intervalul rece ncadrat de perioada 1400-1700/1920, coincide perfect celui al Micii Glaciaiuni, iar n interiorul acestuia se delimiteaz alte dou intervale care coincid celor cunoscute sub numele Maunder Minimum (al activitii solare) i Sporer. n discuiile purtate de Berstad i echipa sa, cu privire la i mplicaiile descoperirilor acestora legate de circulaia termosalin a oceanului i rolul acesteia n favorizarea schimbrilor climatice, ei i-au exprimat public opinia conform creia Mica Glaciaiune a avut influen global, lucru care este foarte negat de alarmitii schi mbrilor clima tice de azi. Berstad preciza, printre altele, c dovezile care susin influena global a Micii Glaciaiuni, evideniate prin schimbrile n circulaia atmosferic din ambele emisfere (vezi Kreutz i colecti vul, 1997, i O Brian i colectivul, 1999) sugereaz faptul c sunt implicate schimbri pe scar larg ale circulaiei oceanice i atmosferice, , descoperirile formaiunilor curenilor de mare adncime din sudul oceanulu i planetar din perioada Micii Glaciaiuni (vezi Broecker, 1999, 2001) susine aceast interpretare a variabilitii circulaiei termosaline. Pe scurt, Berstad sugereaz faptul c Mica Glaciaiune a fost real, foarte rece i catalizat de activitatea solar, la care s-a adugat i ipoteza influenei globale a acesteia. Schimbrile climatice i modificrile anomale a le ghearilor la ieirea din sudestul regiunii Myrdalsjokull, Islanda. Acest studiu, semnat de A.F. Casely i A.J. Dugmore, publicat n Boreas Nr . 33, pag. 108-122 a nceput n 2004 i continu i ast zi. El se refer la cartografierea geomorfic i geocronologic bazat pe date istorice, lichenometrie i tefrocronologie. Studiul lor a relevat c exist dovezi geomorfologice i tefrocronologice ale existenei Micii Glaciaiuni n Islanda, etap care s-a finalizat n dou faze n timpul secolului 19, , nu exist dovezi ale unor extinderi neogla ciare apreciabile, , aa dup cum i n celelalte regiuni din nordul 257

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Atlanticului, avansul Micii Glaciaiuni la ieirea din sudestul regiunii Myrdalsjokull este cel mai proeminent n neoglaciaiune. Se poate aprecia faptul c, dup aceast recent rcire, care de-abia s-a ncheiat n regiunile nordice, etapa prezent de nclzire nu este neobinuit, ci chiar fireasc, n care te mperaturile vor atinge valorile din perioadele calde medievale i romane. Analiza pa linofascialelor i a chisturilor dinoflagelatelor organic-fortificate ca indicatori ai schimbrilor paleohidrografice: pe un eantion de sedimente din perioada holocen, din Skalafjord, Insulele Faroe. Acest studiu a fost conse mnat de L. Roncaglia n revista de Micropaleontologie marin nr. 50, pag. 21-42, n anul 2004. Roncaglia a analizat variaiile depunerilor de materie organic din perioada 6350 .C 1430 d.C., ale unui eantion dintr-un sediment extras din regiunea Skalafjord, sudul Eysturoy, Insulele Faroe, descoperind faptul c o cretere a numrulu i de fitoclaste maronii structurate, e suturi de plante i sporomorfe n aceste sedimente, dateaz din perioada anilor 830-1090 d.C., sugernd o cretere a influxului de vegetaie sprijinind teoria unor condiii climatice mbuntite, , concentraia mare a chisturilor de dinoflagelate i numrul excedentar al oulor de crustacee planctonice i ale altor microorganisme marin e din clasa loricae, a avut loc n perioada anilor 830-1090 d.C., , toate acestea indicnd cu mult claritate creterea productivitii primare n apele fiordului (menionate i n studiile lui Lewis i colecti vul, 1990, respectiv Sangiorgi i colectivul, 2002). Ameliorarea condiiilor climatice, care a favorizat creterea productivitii att n ocean ct i pe uscat a avut un singur factor generator, care n cuvintele lui Roncaglia este explicat prin prezena unei nclziri medievale n regiunea Faroe , care este susinut cu aceleai argumente i date msurate, de esper i colectivul, 2002. Ci tndu-I pe acetia din urm, afl m c cea mai cald etap a perioadei de nclzire medieval acoper intervalu l 950-1450, cu un maxim centrat pe anul 990 . n continuare, Roncaglia menioneaz n studiul su o cretere a concentraiei de microorgansime n perioada 1090-1260 d.C., care sugereaz o rcire, ce ar putea fi reflectat prin nceputurile unei glaciaiuni uoare . Iat c i aceste studii susin cu mul te argumente i m surtori, teoriile existenei micii glaciaiuni i ale nclzirii medievale. Istoria paleoclimatic a 2800 ani nregistrat n Tore Hill Moss, Strathspey, Scoia: necesitatea unei abordri multiproximice n vederea reconstruciei climatice pe baza tundrei. Acest studiu se mnat de A. Blundell i K. Barber, a aprut n Quaternary Science Review Nr. 24, pag. 1261-1277, n anul 2005. Cu ajutorul macrofosilelor unor plante, amoebae i prin msurarea gradulu i de humificare s-au stabilit condiiile de umezeal, care au oferit cercettorilor o nou abordare asupra reconstituirii condiiilor climatice, punnd bazele unei aa-numite istorii a u mezelii nregistrat n tr-un eantion extras din mlatinile Tore Hill Moss, Strathspey, Scoia, care evideniaz perioada ultimilor 2800 ani pn n prezent. Intervalul cel mai clar i bine definit de uscciune continu din ntreaga istorie a acestei perioade amintite, se situeaz n intervalul 850-1080 i coincide nc o dat cu perioada nclzirii medievale, delimitat de toi ceilali autori prezentai pn acum i att de negat n prezent de adepii prostiturii tiinei n faa banului sau a ameninrii cu pierderea unui loc de munc. Un alt interval de umezeal extrem a fost identificat de ctre Blundell i Barber ca fiind anii specifici Micii Glaciaiuni, mai cu seam ulti ma perioad a acesteia. n plus, studiile lor confirm i existena unei manifestri neregula te de umezea din perioada rcirii din Evul Mediu, respectiv uscciunea perioadei nclzirii romane care este deasemenea confirmat. n consecin, toate acestea contravin teoriilor climati ce, care afir m c secolul 20 a fost cea mai cald perioad din istoria ultimilor 2000 ani. Blundell i Barber, citeaz n noilele lor bibliografice multe alte studii care confir m pai ase mntori urmai de zeci sau chiar sute de cercettori, n multe alte regiuni din emisfera nordic (n special Europa i nordul Oceanului Atlantic). Toi acetia au adus 258

Cristian Mureanu numeroase dovezi care contravin ghiveciului de temperatur al I.P.C.C ., conform Mann i colectivul, 1999 n Temperaturile din emisfera nordic din ultimul mileniu: inferene, incertitudini i limitri. Variabilitatea temperaturii de var din centrul peninsulei Scandinave n ult imii 3600 ani. Acest studiu se mnat de H .W. Linderholm i B.E. Gunnarson, datat 2005, a aprut n revista Geografiska Annaler, Nr. 87 A, pag. 231-241. Autorii au folosit carbodatarea inelelo r copacilor multimilenari n co mparaie cu cronologia obinut din eantionalele pinilor vii i a celor subfosili, pentru a alctui istoria cli matic a ulti milor 3600 ani din partea central muntoas a peninsulei Scandinave. Indicatorii de temperatur au fost estima i n intervalul anilor 2893 .C 2002 i au fost identificate cteva perioade de nclziri anomale, veri foarte reci, printre care a minti m: 1. 550 .C. 450 d.C ., a nclzirii romane, cnd te mperaturile verilor au fost cele mai mari din cei 3600 ani studiai, depind cu mult perioada aa-zis cald 1961-1990, cu o medie de peste 6 0C. 2. 300 400 d.C., a rcirii din Evul Mediu, care a fost cea mai lung perioad cu veri foarte reci, cu cel puin 1,5 0C, mai reci dect media anilor 1961-1990, urmat de 3. 900 1000 d.C., a nclzirii medievale, i 4. 1550 1900 d.C., a rcirii din Mica Glaciaiune, la care se adaug i 5. 1990 2002 d.C., a nclzirii globale contemporane Concluziile lui Linderholm i B.E. Gunnarson asupra acestui fenomen sunt : nclzirea global contemporan nu prezint nici o anomalie n comparaie cu celelalte perioade studiate, , celelalte perioade au indicat nclziri chiar mult mai rapide, respectiv temperaturi de var mult mai mari. . De fapt, ulti ma ju mtate a secolului 20, n ter meni de te mperatur, indic, mai degrab, rcire dect nclzire. Impactul soc ial i schimbrile climatice evenimente sincrone i o legtur cauzal ? Acest ulti m studiu pe care l mai a minti m, a aprut sub se mnatura lui B.E. Berglund n Quaternary Science Review, Nr. 105, pag. 7-12, n anul 2003. Berglund privete unitar asupra civilizaiei, identificnd diferite perioade de expansiune i declin a culturilor umane din nordvestul Europei, pe care le compar cu reconstituirile cli matice bazate pe aciunea ghearilo r, volumul lacurilor i variaia nivelulu i mrilor, creterea mlatinilor, inelele copacilor i liniile copacilor . El a determinat prin aceast analiz comparativ, o corelaie pozitiv dintre impactul uman al utilizrii terenurilor i schimbrile climatice. Mai ales n ulti ma parte a nregistrrilor istorice, care definesc cu mult claritate schimbrile climatice i culturale, s-a observat, cit m: o decdere a agriculturii , centrat n perioada anilo r 550, care a favorizat o reforestiere n zone extinse ale Europei centrale i Scandinavia . Berglund noteaz urmtoarele: aceast perioad a indicat o rcire pronunat, conform inelelor copacilor, (vezi i Eronen i colecti vul, 1999), precum i o scdere a temperaturii apei oceanului, conform stratigrafiei diatomeelo r din Marea Norvegiei (vezi i Jansen i Koc, 2000), care poate fi corelat cu evenimentul identificat de Bond et al., 1997, n sedimentele din nordul Oceanului Atlantic. Acestei perioade a urmat ceea ce autorul numete perioad abrupt care a acoperit cteva secole, din perioada 700 1000 , care a favorizat agricultura n extremitile Europei, i care s-a manifestat prin nclzire, aa-numita nclzire medieval, caracterizat de un climat cald i uscat, retragere important a ghearilor, linii groase ale inelelor copacilo r i eroziune redus a solului i albiei rurilor, , i care a durat pn spre finele anilor 1200, cnd a aprut o rcire gradat, un climat umed, altfel spus Mica Glaciaiune, ce a avut n cele din urm un impact sever asupra agriculturii i societii agrare de atunci. Istoria a 80.000 ani a temperaturilor de la suprafaa solului calculat cu a jutorul nregistrrilor de mare adncime din grotele superadnci SG-4 din Urali, Russia. 259

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Acest studiu se mnat, D.Yu. Demezhko i V.A. Shchapov a aprut n anul 2001 n revista Global and Planetary Change Nr. 29: pag. 167-178. Autorii au studiat o grot de peste 5 km adncime, fapt care le-a permis, pentru prima dat n lume, abordarea acestei metode, pentru a reconstitui istoria te mperaturilor de la suprafaa solului pe o perioad de 80.000 ani. Grota este localizat n Munii Urali, (5824' N, 5944'E). n ur ma acestor studii au fost identificate numeroase perioade de nclzire i rcire global, printre care amintim Opti mul Holocen din urm cu 4000-6000 ani, nclzirea Medieval care a avut un maxim n ur m cu ca. 1000 ani, i perioada Micii Glaciaiuni si tuat n intervalul a 200-500 ani n urm. Mai mult dect att, studiul a precizat c valoarea medie a te mperaturii din perioada nclzirii Medievale a fost mai ridicat dect cea din ulti mii 100 ani. Acest studiu reflect nc o dat realitatea concret a existenei nclzirii medievale, dominant din punct de vedere al temperaturii medii. nregistrrile izotopice cu 18 O, Sr/Ca i Mg/Ca ale coralilor din familia Porites Lutea, descoperii n peninsula Leizhou, din nordul Mrii Chine i de Sud i utilizarea acestora ca indicatori paleoclimatici. Acest studiu a fost efectuat de 8 oameni de tiin chinezi i a fost publicat n Revista de Paleogeografie, Paleoclimatologie i Paleoecologie Nr. 218, pag. 57-73, n anul 2005. Autorii au msurat raia de njumt ire izotopic a Sr /Ca, prin tehnici de nalt rezoluie, a dou eantioane extrase din zona coastelor penin sulei Leizhou (2012'N, 10955'E), determinnduse cu precizie i vrsta acestora prin datare cu U-Th (uraniu/thoriu). Funcia de transfer a ratei de njumtire a Sr/Ca a fost corelat cu te mperatura, cu ajutorul unor mostre tip martor , pe care au fost calibrate variaiile te mperaturii aerului de la suprafaa apei, msurate n perioada 1960-2000 n apropie rea Observatorului Oceanic de la Haikou. Din acest studiu complex, Yu i colectivul, au aflat c rata de njum tire a Sr /Ca din eantionul de corali este un adevrat termo metru te mporal, care indic te mperatura n funcie de timp , datndu-se i vrsta eantionului: anul 541 .C., iar fa de aceast perioad a istoriei, rezultatul analizei izotopice corespunde unei temperaturi medii maxime a aerului de la suprafaa apei, de 29,3C, respectiv o mini m de 19.5C, ase mntoare celei din 1990 (care acum e denumit drept perioada cea mai cald posibil). Cellalt eantion, care avea vrsta de 487 ani, a evideniat valorile medii maxime de 28,7C, respectiv mini ma de 16,5C, care sunt cu 0 ,7C respectiv 3,8C mai mi ci dect cele din 1990. Cele dou datri corespund ntru totul cu perioadele de nclzire i rcire care sunt cunoscute sub numele de nclzirea Roman, Rcirea din Evul Mediu, nclzirea Medieval i Mica Glaciaiune. Yu menioneaz urmtoarele: nregistrrile istorice evideniaz o perioad rela tiv cald i u med ntre anii 800-300 .C. (dinastia Zhou), respectiv cea rece i uscat n perioada anilor 386-589 d.C., (cu cteva grade Celsius mai rece dect n prezent, vezi Chu, 1973; Ge et al., 2003; Mann et al., 2000). Studiile au menionat faptul c n perioada dinastiei Zhu a fost att de cald, nct rurile din provincia Shangdong din aria coordonatelo r (35-38N) nu au ngheat niciodat n iernile anilor 698, 590 i 545 .C., dar perioada anilor 42-550 d.C., a fost att de frig i secetos nc t, n perioada dinastiei Beiwei, a fost necesar s fie mu tat capitala, de la Pingcheng (40.10N) la Luoyang (34.67N) n 493 d.C. Toate aceste observaii consistente dovedesc, fr nici un fel de ndoial, realitatea i influena global pe scar multi- milenar a oscilaiei clima tice care a produs cele 4 perioade clar delimitate ale nclzirii Romane, Rcirea din Evul mediu, nclzirea Medieval, Mi ca Glaciaiune i perioada de nclzire Global Contemporan, fr nici un ajutor din partea dio xid ului de carbon din aer.

26.16.3 CERCETRI TIINIFICE N EMISFERA SUDIC


26. 16. 3. 1 A N TA R C TI C A
Hemer et al., 2003: Modificrile locaiei marginii ghearului Amery au fost deduse cu ajutorul msurtorilor opalului bio genic, a abundenei diatomeelor complexe i a abundenei algelor 260

Cristian Mureanu Fragilariopsis curta, descoperite n sedi mentele extrase de sub ghear, la o distan de 80 km de rm. Perioada medieval cald carbodatat (14C) n jurul anului 750 a fost probabil cu mult mai cald dect n orice alt perioad ulterioar i pn n prezent. Khim et al., 2002: Trsturile climatice generale au fost deduse din datele prezentate de un studiu despre mrimea grnelor, coninutul total de carbon organic, coninutul biogenic de cremene i ceea ce este cel mai i mportant, susceptibilitatea magnetic a sedimentelor datate cu izo topi radioactivi 210Pb i cu 14C , extrase din bazinul estic Bransfield (6158,9' lat. S, 5557.4' long.V), situate n i mediata apropiere a vrfului Nordic al Peninsulei Antarctice. n cea mai mare parte a perioadei calde medievale (1050-1550 d.C.) s-au nregistrat te mperaturi mai mari dect n prezent. Noon et al., 2003: In principal, condiiile clima tice estivale au fost deduse pe baza datrilor cu izotopi radioactivi 18O din carbonaii sedimentelor Lacului Sombre (6043' lat. S, 4538' long. V) din insula Signy, situat n teritoriul mariti m al Antarcticii. n perioada medieval cald (1130-1215 d.C.) s-au nregistrat te mperaturi mai mari dect n prezent.

26. 16. 3. 2 A M ER I C A D E SU D
Rein et al., 2005: Autorii studiului au dedus temperaturile de suprafa ale mrii pornind de la alchenonii extrai dintr-un sediment marin uria situat n vecintatea coasteilor statului Peru (12,05 lat. S, 77,66 long. V). Rezultatele au evideniat faptul c cele mai mari te mperaturi din ultimii 20.000 ani au fost nregistrate n perioada medieval cald (800-1250 d.C.), i c au fost cu 1,5C mai ridicate dect cele din prezent. Thompson et al., 2003: Autorii acestui studiu au analizat nregistrrile medii decadale datate cu izotopul 18O deduse de ei i de colegii lor din trei pturi de ghea andeene i trei tibetane, demonstrnd c pe scala temporal secular i milenar, te mperatura atmosferic reprezint principalul factor care exercit un control asupra ghe inferate de ei i de colegii lor din trei pturi de ghea andeene i trei tibetane, demonstrnd c pe scala temporal secular i milenar, temperatura atmosferic reprezint prin cipalul factor care exercit un control asupra concentraiilor de izotopi 18O din ghea i a precipitaiilor sub form de zpad care sustin aceste platouri montane acoperite de ghea , dup care au realizat o istorie a prezenei izotopului 18O la latitudini joase din ultimul mileniu , pe care o utilizeaz ca i suplinitor al temperaturii aerului. n ceea ce privete calota glaciar Quelccaya (13,93 lat. S, 70,83 long. V), acest studiu precizeaz faptul c cele mai ridicate te mperaturi nregistrate pe parcursul perio adei medievale calde au atins valori mult mai mari dect cele ale ulti melor decenii ale secolului XX. Mauquoy et al., 2004: Modificrile n registrul te mperaturii i/sau al precipitaiilor au fost deduse din macrofosilele plantelor, din polen, sporii ferigilor i amoebae-prob, eantioane de turb mu mifica t i monolite cu coninut de turb, recoltate din Valea Andorra, situat la ca. 10 km nord de Ushuaia, Tierra de Fuego , Argentina (54,75 lat. S, 68,4 long. V). Dovezile care atest prezena unei perioade de condiii meteorologice secetoase induse de un fenomen de nclzire ntre anii 960-1020 d.C. susin teoria perioadei calde medievale (aa cum este ea definit n emisfera nordic) i sugereaz faptul c aceasta este posibil s se fi sincronizat n cele dou emisfere.

26. 16. 3. 3 A SI A I A U STR A L I A


Wilson et al., 1979: Temperaturile deduse dintr-un profil al raportului de izotopi 180/160 al unei stalagmite descoperite ntr-o peter din Noua Zeeland (40,67 lat. S, 172,43 long. E) ilustreaz faptul c perioada cald medieval ntre anii 1050 i 1400 d.C. a fost marcat de te mperaturi medii globale cu 0,75C mai mari dect n perioada cald actual. Williams et al., 2004: Temperaturile au fost deduse prin datarea radioactiv cu 18O a patru stalagmite descoperite n peterile din Waito mo (38,3 lat. S, 175,1 long. E) , din insula nordic a Noii Zeelande, a cror vrst s-a msurat cu ajutorul seriilor de uraniu 19 TIMS. Perioada cald medieval a avut loc ntre anii 1100 i 1400 d.C., iar te mperaturile nregistrate au fost mult mai ridicate dect n perioada cald actual. 261

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

26. 16. 3. 4 A F R IC A
Tyson et al., 2000: Temperaturile anuale maxime ale aerului din vecintatea peterii Cold Air (241' lat. S, 2911' long. E) situat n Valea Makapansgat, Africa de Sud, au fost deduse cu ajutorul relaiei dintre variaiile de culoare din laminaiile solului n ti mpul creterii unei stalagmite , datate cu mare precizie i temperatura aerului dintr-un siste m cli matic delimita t de 49 de staii me teorologice, construite n perioada 1981-1985, prin rezoluia cvasi-decadal a izotopilor stabili de oxygen i carbon. Perioada cald medieval (1000-1325 d.C.) a fost cu pn la 3-4C mai cald dect n prezent (media anilor 1961-1990). Huffman, 1996: Condiiile sezoniere de umezeal i creterea temperaturilor au fost deduse din necesarele de ap i cldur a plantaiilo r cultivate n sudul Africii (22 lat. S, 29long. E), conform explorrilor argeolo gice. Perioada cald medieval cuprins ntre anii 900 i 1290 d.C. a fost, probabil, mai cald dect cea de acu m. Lamb et al., 2003: Autorii prezint date de mare rezoluie extrase din grunele de pole n recoltate dintr-un sediment cu vechi mea de 1100 ani, din lacul vulcanic al Insulei Crescent (0,75 lat. S, 36,37 long. E), sub-bazinul lacului Naivasha, situat n centrul Vii de Ri ft din Kenya, nregistrndu-se modificri ale echilibrului dintre regimul regional de precipitaii i evaporare. Perioada cald medieval (ca. 900-1200 d.C.) a fost identificat ca o perioad ndelungat de secet, perioad n care pdurea din apropiere s-a restrns, iar nivelul apei din lac a sczut. Mai mul t chiar, seceta medieval a fost de o magnitudine i durat mai mare dect seceta recent nregistrat n secolul 20.

26.16.4 CONCL UZII


n concluzie, foarte multe tipuri de cercetri, inclusiv cele legate de activitatea u man, sunt martore ale unei realiti greu de contestat, ce are o se mnificaie pur natural, care nu este antropicindus, i reprezint o oscilaie climati c milenar ce creeaz i susine diverse perioade de rcire i nclzire, precum nclzirea medieval, premergtoare acestei rciri, i care n prezent nu s-a finalizat pentru a putea spune c suntem la gradul de nclzire experimentat n ulti mii 2000 3000 ani. MRTURIA GEOFIZIC IANULU I DA VID D EMING
Sunt geofizician i am condus mai multe proiect e de c ercet are n domeniul schimbrilor climatice, publicnd rezultatele cercetrilor n reviste de mare notorietat e. n 1996 am devenit c ontient de gradul de corupie i curentul ideologic care conduce cercet area climatic. Un import ant om de tiin din domeniul cerecetrii climatice mi-a mrturisit faptul c dat ele reale t rebuie modificat e pentru a trezi contiina maselor n legtur cu nclzirea global. El a spus: trebuie s ne scpm de chestia aia cu nc lzirea din perioada medieval . David Deming este prof esor asociat la coala de A rte i tiine a Universitii Oklahoma. n anul 1998, peste 17.000 oameni de tiin, dint re care 6 laureai ai P remiului Nobel, au s emnat petiia de la O regon, n care se declara, printre altele: Nu exist dovezi convingt oare care s certifice faptul c gaz ele cu ef ect de s er de origine antropic au generat sau vor genera n viitorul apropiat nc lziri globale cat astrofale i haos climatic generalizat. n anul 1999 ali pest e 10. 000 oameni de tiin renumii, print re care climat ologi, ast rofizicieni, meteorologi i altii, au semnat o sc risoare deschis de Frederick Seitz, n care se spunea, printre altele: Protocolul de la Kyoto s e bazeaz pe idei eronat e.

Referine bibliografice :
ACKERMAN, Diane et al., Soul of the Sky: Explor ing the Human Side of Weather (1999) ***, http://www.noaa.gov/, un site excelent care explic n detaliu funcionarea oceanelor 3 ***, http://www.whoi.edu/, un site similar foarte complet. 4 ***, Site-ul Academiei Naionale de tiin <http://books.nap.edu/catalog/11292.html> Abrupt Climate Changes, Inevitable Surprises , 2003 (o carte excelent despre schimbri climat ice) 5 Andren, E., Andren, T. and Sohlenius, G. 2000. The Holocene history of the southwestern Baltic Sea as reflected in a sediment core from the Bornholm Basin. Boreas 29: 233-250. 6 Andersson, C., Risebrobakken, B., Jansen, E. and Dahl, S.O. 2003. Late Holocene surface ocean conditions of the Norwegian Sea (Voring Plateau). Paleo ceanography 18: 10.1029/2001PA000654.
1 2

262

Cristian Mureanu
Berg lund, B.E. 2003. Human impact and climate changes - synchronous events and a causal lin k? Quaternary International 105: 7-12. 8 Ber stad, I.M., Sejrup, H.P., Klitgaard-Kristensen, D. and Haflidason, H. 2003. Variability in temperature and geometry of the Norwegian Current over the past 600 yr; stable isotope and grain size evidence from the Norwegian margin. Journal of Quaternary Science 18: 591-602. 9 Blundell, A. and Barber, K. 2005. A 2800-year palaeoclimatic re cord from Tore Hill Moss, Strathspey, Scotland: the need for a multi-proxy approach to peat-based climate reconstruct ions. Quaternary Science Review s 24: 1261-1277. 10 Bond, G., Showers, W., Cheseby, M., Lotti, R., Alma si, P., deMenocal, P., Pr iore, P., Cullen, H., Hajdas, I. and Bonani, G. 1997. A pervasive millennial- sca le cycle in North Atlantic Holocene and glacial climates. Science 278: 1257-1266. 11 Broecker, W.S. 1999. Was a change in thermohaline cir culation responsib le for the Little Ice Age? Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America Online 4: 1339-1342. 12 Broecker, W.S. 2001. Was the Medieval War m Period global? Science 291: 1497-1499. 13 Broecker, W.S., Sutherland, S. and Peng, T.H. 1999. A possible 20th-century slowdown of Southern Ocean deep water formation. Science 286: 1132-1135. 14 Brooks, S.J. and Bir ks, H.J. B. 2001. Chironomid-inferred air te mperatures from Lateglacial and Holocene sites in north-west Europe: progress and problems. Quaternary Science Reviews 20: 1723-1741. 15 Caseld ine, C.J. 1985. The extent of some glaciers in northern Iceland during the Little Ice Age and the nature of recent deglaciation. The Geographical Journal 151: 215-227. 16 Casely, A.F. and Dugmore, A.J. 2004. Climate change and 'anomalous' glacie r fluctuations: the southwest outlets of Myrdalsjo kull, Ice land. Boreas 33: 108-122. 17 Eronen, M., Hyvarinen, H. and Zetterberg, P. 1999. Holocene humidity changes in northern Finnish Lapland inferred from lake sediments and submerged Scots p ines dated by tree-rings. The Holocene 9: 569-580. 18 Esper, J., Cook, E.R. and Schweingruber, F.H. 2002. Low-frequency signals in long tree-ring chronologies for reconstructing past temperature variabilit y. Science 295: 2250-2253. 19 Jansen, E. and Koc, N. 2000. Century to decadal scale record s of Norwegian sea surface temperature variations of the past 2 millennia. PAG ES Newsletter 8(1): 13-14. 20 Kreutz, K.J., Mayewski, P. A., Meeker, M.S., Tw ickler, M. S., Whit low, S.I. and Pittalwala, I.I. 1997. Bipolar changes in atmospheric cir culation during the Little Ice Age. Science 277: 1294-1296. 21 Lewis, J., Dodge, J.D. and Powell, A.J. 1990. Quaternary dinoflagellate cysts from the upwelling syste m offshore Peru, Hole 686B, ODP Leg 112. In: Suess, E., von Huene, R., et al. (Eds.), Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientif ic Resu lts 112. Ocean Drilling Program, College Station, TX, pp. 323-328. 22 Linderholm, H.W. and Gunnarson, B.E. 2005. Summer temperature var iability in central Scandinavia during the last 3600 years. Geografiska Annaler 87A: 231-241. 23 Mann, M.E., Brad ley, R.S. and Hughes, M.K. 1999. Northern Hemisphere temperatures during the past millennium: Inferences, uncertainties, and limitations. Geophysical Research Letters 26: 759-762. 24 McDer mott, F., Mattey, D.P. and Hawkesworth, C. 2001. Centennial-scale Holocene climate variabilit y revealed by a high-resolution speleothem d18O record from SW Ireland. Science 294: 1328-1331. 25 Nesje, A., Dahl, S.O., Matthews, J. A. and Berrisford, M.S. 2001. A ~ 4500-yr record of river floods obtained from a sediment core in Lake Atnsjoen, eastern Norway. Journal of Paleolimnology 25: 329-342. 26 O 'Br ian, S.R., Mayewski, P.A., Meeker, I.D., Meese, D.A., Twickler, M.S. and Whitlow, S.I. 1995. Complexity of Holocene climate as reconstructed from a Greenland ice core. Science 270: 1962-1964. 27 Roncaglia, L. 2004. Palynofacies analysis and organic-walled dinoflagellate cysts as indicators of palaeohydrographic changes: an example from Holocene sediments in Skalafjord, Faroe Islands. Marine Micropaleontology 50: 21-42. 28 Sangiorg i, F., Capotondi, L. and Brinkhuis, H. 2002. A centennial sca le organic-walled dinoflagellate cyst record of the last deglaciation in the South Adriatic Sea (Central Mediterranean). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 186: 199-216. 29 Ve lle, G. 1998. A paleoecologica l study of chironomids (Inse cta: Diptera) with specia l reference to climate. M.Sc. Thesis, Unive rsit y of Bergen. 30 Deme zhko, D.Yu. and Shchapov, V.A. 2001. 80,000 years ground surface temperature history inferred from the temperature-depth log measured in the superdeep hole SG-4 (the Urals, Russia). G lobal and Planetary Change 29: 167-178. 31 Yu, K.-F., Zhao, J.-X, We i, G.-J., Cheng, X.-R., Chen, T.-G., Felis, T., Wang, P.- X. and Liu, T-.S. 2005. 18O, Sr/Ca and Mg/Ca records of Porites lutea corals from Leizhou Peninsula, northern South China Sea, and their applicability as paleoclimatic indicator s. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 218: 57-73. 32 We i, G., Yu, K. and Zhao, J. 2004. Sea surface temperature variations recorded on coralline Sr/Ca ratios during Mid-Late Holocene in Leizhou Peninsula. Chinese Science Bullet in 49: 1876-1881. 33 Chu, K. 1973. A preliminary study on the climatic f luctuations during the last 5000 years in China. Science in China, Series B, Chemistry, Life Science s & Earth Sciences 16: 226-256. 34 Ge, Q. S., Zheng, J.Y., Fang, X.Q., Man, Z.M., Zhang, X.Q., Zhang, P.Y. and Wang, W.C. 2003. Winter half-year temperature reconstruction for the middle and lower reaches of the Yellow River and Yangtze River, China, during the past 2000 years. The Holocene 13: 933-940. 35 Man, Z.M., Ge, Q.S. and Zhang, P.Y. 2000. Case studies on the impact of climatic changes on the farming-pastoral
7

263

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

26.17 R C IREA GLOBAL N 2030


Pe ct ar prea de paradoxal, exist suficient de multe opinii care sprijin ipoteza unei rciri globale, mai mult sau mai puin severe, al crei factor declanator l-ar reprezenta nsi configuraia climatic din prezent. Dr. Theodor Landscheidt, unul dintre susintorii aa numitei teorii a rcirii globale, a fost fizician la Institutul Schroeter pentru Cercetarea Activi tii Solare din Waldmuenchen, Germania. Do mnia sa a elaborat acest scenariu, pe baza datelor privind activitatea Soarelui. Atragem atenia cititorilor c orice scenariu care ine cont de prea puini factori sau este bazat exclusiv pe un singur factor generator, considerat a fi major, are anse de a fi eronat.

26.17.1 REZUMAT
Analizele variaiei ciclurilor solare din ultimele dou milenii, au indicat prezena numeroaselor perioade de rcire i nclzire global, care coincid ciclurilor solare. Dac acest astru i va continua activitatea ca i pn acum, atunci este de ateptat ca faza de mini m activi tate s reapar n apropie rea anului 2030. Mini ma acti vitii solare, confor m unui ciclu Gleissberg, apare la fiecare 8090 ani i aceasta mai coincide cu durata ciclului de 83 ani de modificare a forei de rotaie a Soarelui ce produce o micare de oscilaie a sa n jurul centrului de mas al siste mului solar (detalii despre aceasta n paragrafele urmtoare, n.t.). Deoarece micrile tuturor corpurilor cereti pot fi analizate, n toat co mplexitatea lor, cu ajutorul calculatoarelor, este uor de prezis poziiile acestora pe axa timpului. Aa nu mitele perioade de tipul Maunder Mini mu m, cu activi tate solar sczut, se vor manifesta n jurul anilor 2030 i 2200. Aceast predicie trebuie s se reflecte i n evenimentele cli matice din trecut care ar putea evidenia legtura dintre poziia orbital a Soarelui, fenomene climatice precu m El Nio i altele.

26.17.2 INTRODUCERE
Nesfritele dezbateri despre factorul antropogen al nclzirii globale au atins un punct culminant. Panelul Interguvernamental al Schi mbrilor Climatice ( I.P.C .C.), nfiinat de Naiunile Unite i Organizaia Mondial de Meteorologie (W.M.O.), a ncetat s mai publice cele mai bune estimri ale creterii temperaturii medii globale pn n anul 2100, cauzat de creterea concentraiei gazelo r cu efect de ser, ci, mai nou, acesta ne prezint poveti despre nclziri cu 5,8C pn n 2100. Cu toate acestea, editorii revistei Science (a doua, dup Nature, ca i prestigiu tiinifi c pe plan mondial, n.t.) au co mentat creterea numrului publicaiilor care evideniaz activitatea solar ca factor generator al schimbrilor climati ce: pe msur ce tot mai mult agitaie se produce n jurul unui Soare mai fierbinte sau mai rece, cercettorii sunt forai s considere acest astru un factor generator de schimbri climatice. Includerea variabilitii Soarelui n simulrile lor, din ultimul secol de nclzire, a evideniat rolul su foarte important n declanarea secetelor i gerurilor. Trebuie subliniat faptul c printre cei care au fcut acest lucru oblig ai de rigorile tiinei se numr i foti adepi ai teoriei I.P.C .C. care susine c: activitatea solar este foarte mic n comparaie cu forele radiative antropogene, , iar nivelul de nelegere tiinific al variabilitii Soarelui este foarte sczu t , unde ei neleg prin forele radiative antropogene gaze cu efect de ser de origine antropogen care continu s se bucure de cea mai mare popularitate n rndurile experilo r, astfel nct este foarte puin probabil ca factorii naturali s explice motivele nclzirii globale din ultima jumtate a secolului 20. n realitate, o muli me de publicaii mai vechi, aprute n ulti mele decenii ale secolului 19, evideniaz relaii de tipul Soare-Clim, foarte i mportante pentru meteorologi, dar care acum sunt ignorate de promotorii politicii obsesive a factorului antropic generator de nclzire global. Judecata I.P.C.C.-ului se bazeaz pe observaiile culese de la sateliii artificiali, disponibile ncepnd cu anul 1978, care au evideniat faptul c dei energia radiat de Soare nu este constant, ea nu influeneaz clima terestr. n realitate Soarele este un factor generator esenial, probabil decisiv asupra schimbrilor climatice. 264

Cristian Mureanu

26.17.3 EXPLICAII TIINIFICE


Schi mbri cu numai 0,1% ale radianei (IR) astrului sunt observate i m surate n perioada fiecrui ciclu de pete solare de 11 ani. Dar acest argument nu ine cont de erupiile i exploziile solare precum fla me, proe minene, ejectri i mense de mas solar, care modific vntul solar de particule, iar acesta are influene climatice mult mai mari dect radiana solar (IR) total recepionat. Fluxul magnetic total, care prsete Soarele sub aciunea forei vntului de particule, a crescut de 2,3 ori ncepnd cu anul 1901 (conform Lockwood et al., 1999), n ti mp ce te mperatura medie global a crescut cu ca. 0,6C. Aceast energie este transferat mediului din apropierea P mntului prin interaciuni complexe realizate la nivelul magnetosferei terestre i apoi la nivelul atmosferei, care sunt evideniate de prezena particulelor ncrcate electric. Asta nu vi s-a spus pn acum.
Not: Vntul de particule are proprietat ea de a devia acele radiaii cosmice care sunt formate din particule cu mas mare. Neut ronii i fot onii nu sunt deviai.

Erupiile i fla mele solare mresc nivelul radiaiilor UV cu cel puin 16%, n ti mp ce nivelul de radian caloric (cu alte cuvinte radiaiile IR) variaz, aproape nesemnificativ, cu nu mai 0,1%. Ozonul, care este un alt gaz cu efect de ser, absoarbe excesul de radia ie UV favoriznd nclziri locale (n zonele care au recepionat fluxul energetic al erupiilor i exploziilor solare) i perturbri ale curenilor atmosferici. Modelele generale de circulaie a curenilo r elaborate de Haigh (1996), Shindell et al. (1999), i Balachandran et al. (1999), confirm faptul c schimbrile acestei circulaii atmosferice, iniial induse la nivelul stratosferei, pot ptrunde i influena la rndul lor troposfera, modificnd presiunea i temperatura. Circulaia Hadley i traseele furtunilor sunt direct influenate de distribuia acestor energii n atmosfer.

26.17.4 IMPACTUL ERUPIIL OR SOL ARE AS UPRA VREMII I CLIMEI


Cei mai i mportani factori ai intensificrii vntului solar sunt erupiile solare care mai nti creeaz vnturi de mare vitez n jurul Soarelui i unde de oc ce co mpri m, respectiv extinde, cmpul magnetic solar. n Fig.1 se prezint efectul erupiilor solare asupra temperaturii i presiunii atmosferice, confor m Egorova et al. (2000). n perioada anilo r 1981 1991 Egorova, Vovk, i Troshichev au observat variaiile temperaturii de la suprafaa P mntului i ale presiunii aerului, de la o nlime de 10 km, la staia antarctic Vostok. Punctele de pe grafic indic observaiile zilnice suprapuse din sezonul de iarn. Punctele ngoate reprezint aanumitele evenimente Forbush, care au loc n intervalul supus observaiei. Linia continu descrie media acestor observaii pe o durat de 10 ierni la rnd. Ele descriu scderea radiaiilor cosmi ce n ti mpul erupiilor solare. De fiecare dat, te mperatura se situeaz 265

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori puin deasupra mediei, dup un eveniment Forbush, deseori depind valoarea de 20C, n ti mp ce presiunea atmosferic de la 10 km ni me se situa puin peste valoarea medie n nu mai 8 din cele 52 de cazuri studiate, n rest ea fiind sub valoarea medie. Impactul erupiilor solare asupra temperaturii aerului i a presiunii din apropierea tropopauzei (ca. 10 km nli me) este evident. Interpretarea statistic a rezultatelor msurtorilor acestei legturi este redundant. Cele 52 de evenimente naturale, observate de cercettori, demonstreaz legtura clar dintre erupiile solare i creterea temperaturii aerului n majoritatea cazurilor, respectiv scderea presiunii n majoritatea cazurilor. n acelai ti mp s-a mai dovedit faptul c acti vitatea erupiilor solare are efecte asupra tropicelor. n Fig. 2, este reprezentat o paralel ntre erupiile solare, care influeneaz vntul de particule, i circulaia atmosferic tropical (i nivelul precipitaiilor), conform Neff e t al. (2001). Profilul ntunecat, reprezint variaiile izotopilor 18O, ntr-o stalag mit din Oman. Aceste nregistrri acoper o perio ad de 3000 ani, aproximativ 6100-9600 ani n urm, servind drept referine ale schimbrilor circulaiei atmosferice tropicale i ploile musonice. Profilul strlucitor, reprezint variaiile izotopilor 14C, ale analizei inelelor copacilor. Nivelul produciei de 14C n atmosfer este dependent de intensitatea radiaiilor cosmice. Exist o relaie invers proporional care arat c vnturile solare de mare intensitate formeaz un scut puternic mpotriva radiaiilor cosmi ce iar nivelul acestora scade. Din acest motiv, 14C este folosit ca ele ment de referin a activitii Soarelui. Dar confuzia celor mai muli cercettori a fost aceea c au legat carbodatarea de radiaiile calorice (IR) ale Soarelui i nu de vntul de particule. n realitate, datele reprezint efectul erupiilor solare ca for guvernatoare a vnturilor de particule. Din acest motiv nu puteau fi explicate aa-zisele anomalii care evideniau date contradictorii ale radianei solare, deoarece acestea, n realitate, erau favorizate de acele erupii care nu aveau loc n maximele ci clurilor de pete solare. n majoritatea acestor ci cluri au putut fi observate prezena unor erupii solare chiar i n apropierea perio adelo r de minim ale nu mrului de pete. Fig. 2 ne prezint corelarea tabloulu i presiunilo r atmosferice de la 10 km nli me i cel al te mperaturilor de suprafa din care rezult aproape o perfect sincronizare cu erupiile solare i circulaia atmosferic tropical n detaliu. Toate aceste studii au fost repetate asupra unor eantioane extrase de pe fundul lacurilor din Peninsula Yukatan i rezultatele, care acopereau un interval de ca. 2000 ani, au evideniat corelri importante ntre perioadele de secet i activitatea erupiilor solare, conform (Hodell et al., 2001). Aceste rezultate , ct i cele anterioare acestora, conform (Landscheidt, 1981-2001), documenteaz importana erupiilor solare n studiul climei. 266

Cristian Mureanu

26.17.5 CI CLURIL E S OL ARE I TEMPERATURA


Este nor mal s ne ntrebm dac Soarele are sau nu un rol important n schi mbrile cli matice, deoarece clima i are originea, n mare parte, din activitatea Soarelui. Dac concentraia de CO2 din atmosfer ar avea un rol dominant, n ceea ce privete observaiile legate de creterea temperaturii, aa dup cum ne sunt ilustrate n Fig. 3, (conform Peixoto i Oort, 1992) atunci ele ar trebui s varieze, aproximativ la fel, n toat perioada istoric pentru care avem date disponibile. Cu toate acestea, traseul variaiei temperaturii aerului de la suprafaa pmntului din emisfera Nordic, nu urmrete exact variabilitatea concentraiei de CO2 din atmosfer. Creterea temperaturii aerului din perioada anilor 1890-1940 a fost lent i gradat, fa de situaia actual, dar numai pn n jurul anului 1980, n ciuda faptului c rata emisiilor antropogene de gaze cu efect de ser au fost foarte reduse (ca. 10% fa de valorile actuale deoarece, la acea vreme, industria era n curs de dezvoltare). n perioada anilor 1940-1960, se observ o scdere a temperaturilor, tot n ciuda faptului c e misiile antropogene de gaze cu efect de ser au crescut foarte mult. Contrar curbei de variaie a concentraiei de CO2 din atmosfer din Fig. 3, curba subire din Fig.4 reprezint o foarte bun corelare a duratei ciclului de pete solare de 11 ani, care este urmat aproape identic de variaiile temperaturii, (conform Friis-Christensen and Lassen, 1991). Durata unui ciclu de pete solare de 11 ani, este un foarte bun indicator de erupii solare. Atunci cnd Gleissberg a devenit interesat de acest subiect, el a studiat i istoria lor ncepnd cu anul 300 d.C., pe baza nu mrului de aurore boreale observate (i consemnate n documentele istorice, n.t.) , ce sunt legate foarte bine de exploziile solare. El a descoperit faptul c cicluri mai scurte corespund unor pete maxime i erupii intense, care se manifest ntr-un ciclu mai mare de ca. 80-90 ani, ce modeleaz n amplitudine, perioadele mai scurte de ca. 11 ani ale petelor solare. Aceste cicluri au fost numite cicluri Gleissberg. Linia subire din Fig. 4 evideniaz aceste corelri.

Not: Prin ex presia aparent conf uz variaia duratei unui ciclu de 11 ani de pet e solare se nelege faptul c e vorba de durate medii centrate n jurul valorii de 11 ani i nu c ele reale msurate a c ror lungime variaz de la 9,6 la 12 ani. Astfel, 11 ani este o v aloare medie.

Fig. 4 prezint o paralel ntre variaia temperaturii medii anuale ale aerulu i de la suprafaa pmntului i apei, din emisfera Nordic (linia groas) i durata ciclului de 11 ani a petelor solare (linia subire), indicnd variaia intensitilor erupiilor solare, (conform Friis-Christensen i Lassen, 1991). Contrar curbei reprezentate n Fig. 3, a creterii concentraiei atmosferice de CO2 , curba variabilitii solare co-variaz identic cu variaiile temperaturii. Deci nu CO2 este fora guvernatoare. O analiz mai atent, sugereaz faptul c aproape toate perioadele de minime Gleissberg, ncepnd cu anul 300 d.C., pn n 1895, coincid cu rciri uoare ale emisferei Nordice (inclusiv cea din 1670 d.C., cunoscut sub numele Maunder Mini mu m, sau cea 267

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori din 1810, Dalton Minimu m care sunt cicluri de tip Gleissberg). Dease menea, aa dup cum era firesc, majoritatea maximelor Gleissberg, coincid cu nclziri uoare ale emisferei Nordice (precum cea din anul 1130 d.C., cunoscut sub numele de Opti mum Medieval). Gradul de variaie a temperaturii medii globale este proporional cu amplitudinile ciclurilor Gleissberg. Astfel, n ti mpul perioadei Maunder Mini mum, activitatea solar a fost redus, iar n timpul celei nu mite Opti mu m Medieval, aceasta a fost mai intens, chiar mai intens dect n ulti mii 60 ani de dinain te de 1996. Conform studiilor lui Friis-Christensen i Lassen (1995), s-a artat c legturile din tre temperatura aerului de la suprafaa pmntului, n Emisfera Nordic, i variaiile duratei ciclurilor de pete solare, sunt valabile pn n secolul 16. Aceste rezultate au fost ntrite de Butler n analizele sale privind aceste corelaii din ultimele 200 ani n Irlanda de Nord (conform Butler 1996).

26.17.6 ERUPIIL E S OL ARE I TEMPERATURA GL OBAL


Fig. 5 ilustreaz o variant extins a rezultatelor din Fig. 4, n care lungimea ciclurilor de pete solare (LSC), a fost marcat cu cerculee pline, iar maximele densitii electronice din ionosfer, ale acelor cicluri, au fost marcate cu se mnul + . Anomaliile ter mice din Emisfera Nordic au fost marcate cu triunghiuri albe, anomaliile termice msurate n San Miguel de Tucu man, Argentina, cu cercuri albe. Toate aceste variabile reprezentate n grafic, au covariaii nse mnate din punct de vedere statistic. Se observ c ultima, dintre valorile marcate pentru durata ciclurilor de pete solare (LSC), pare a indica o micorare (scdere), ca i cnd aceasta ar iei din domeniul ciclurilor scurte, intrnd n cel al ciclurilor de durat mai mare, unde celelalte 3 curbe urmresc un traseu cresctor. Din aceast divergen, Thejll i Lassen (2000), au formulat concluzia impactului activitii solare asupra climei (care este se mnificati v de sute de ani) i anume aceasta nu influeneaz clima. Abordarea unei asemenea concluzii, ce pornete de la un eveniment singular, pentru a generaliza un fenomen pe termen lung, este fals. Thejll i Lassen nu au luat n considerare faptul c temperatura atmosferei se reflect cu o anumi t ntrziere fa de manifestarea brusc a Soarelui, uneori fiind necesari civa ani pentru ca aceasta s fie resi mi t concret. Fig. 5 reflect aceast si tuaie n anul 1930. De aici rezult c acel traseu descresctor din partea final a variaiei (LSC), nu este o dovad a faptului c n acea perioad, nu s-a manifestat efectul activitii solare asupra climei. LSC este utilizat aici ca indicator al erupiilor solare, iar indicii perturbrilor geomagnetice sunt indicatori i mai precii dect acetia, mai ales atunci cnd se msoar acele erupii solare care au efecte se mnificative asupra Terrei. Indicele Mayaud a-a al activitii geomagnetice este omogen i acoper ntreaga perioad din 1868 pn n prezent. Fig. 6 prezint variaia acestui indice, (conform Landscheidt, 2000), care sugereaz clar micile ntrzieri ale variaiei temperaturilor (medii, n.t.) globale ale aerului de la suprafa, n raport cu furtunile geomagnetice 268

Cristian Mureanu generate n urma erupiilor solare. Curba mai groas ilustreaz variabilitatea indicelui a-a , iar cea punctat ilustreaz o combinaie a anomaliilor ter mice ale aerului de la suprafaa pmntului i a apei. Datele anuale au fost utilizate pentru a netezi de 3 ori variaia general. ntrzierile de temperatur fa de indicele a-a , au fost de 4 8 ani, dar ele au urmrit variaiile curbei a-a . Aceste conexiuni au fost notate pe grafic cu cifre identice de la 1 la 7 (care se regsesc pe graficele din Fig. 6 i Fig. 7). S urmri m aceste variaii. O perturbare a acestei corelri, astfel definit (dintre ntrzierile de temperatur i indicele aa) a aprut n anul 1940, indicnd prezena unor fore interne de excepie, ale sistemului cli matic, deoarece, n perioada 1942-1952, a fost observat o intensificare a activitii vulcanice (care a fost pus sub observaie prin msurtori ncepnd cu anul 1860), (conform Si mkin et al., 1981). ntrzierile de temperatur sugereaz faptul c o parte din excesul de energie , care este corelat cu activitatea solar, este acu mulat i depozitat n siste mul cli mati c ani de-a rndul. Din punct de vedere termic, oceanele sunt cele mai ineriale componente ale acestui siste m (conform Hoyt, 1979; Wigley, 1988; White et al., 1997). Fig. 7 este o extensie a datelor prezentate n Fig. 6 (confor m Landscheidt, 2000). Aici poate fi observat maximul curbei indicelui geomagnetic a-a , numerotat cu cifra 7, care se afl n scdere dup anul 1990. Dac acestei date i se aloc o ntrziere de 8 ani, atunci maximul curbei de variaie a temperaturii medii globale ar trebui s se situeze n jurul anului 1998. i ntr-adevr, acesta a fost anul cu cea mai ridicat te mperatur medie global a aerului de la suprafaa pmntului, prezent n arhivele serviciilor meteorologice internaionale . Legtura ilustrat n Fig. 7 indic o rcire uoar, n anii imediat ur mtori, cu excepia perioadei nceputului unui ciclu El Nio n 2002, care a fost prezis cu 3 ani nainte (conform Landscheidt, 1998, 2000, 2002). Prezentarea acestei predicii i a celorlalte dou de dinainte, s-a bazat pe fazele speciale ale ciclurilor solare, care sunt corelate, la rndul lor, cu creterea numrului erupiilor solare (conform Landscheidt, 1995). Aceste legturi ne conduc spre teoria unei rciri glo bale. Aa dup cum n curnd va fi de monstrat ( n paragrafele urmtoare) faptul c activitatea solar se va diminua ti mp de 30 ani. Desigur, toate acestea, contrazic consensul meninut de Thjell i Lassen (2000) i adepii I.P.C .C., care susin c a sczut i mpactul soarelui asupra climei de zeci de ani. Di minuarea activitii Soarelui va avea un impact sever asupra climei !

26.17.7 CI CLURIL E GL EISSBERG I OSCIL AIIL E BARICENTRICE S OL ARE


Variabilitatea solar este nregistrat n eantioanele de ghea ale calotelor. Fluxul razelor cosmi ce este modulat de vntul solar, a crui intensitate depinde direct de erupiile solare. n perioada acestor erupii, fluxul de raze cosmice din atmosfer este redus, astfel c rata de producere de radionuclee 14C i 10Be , este di minuat i vice versa. Majoritatea acestor radionuclee sunt ndeprtate din atmosfer de ctre precipitaiile lichide i sunt stocate cvasi-per manent n ghea, mai ales n cea din zonele polare. Analizele izotopice ale acelor mostre, evideniaz perioade extinse de activitate solar ridicat sau sczut, care coincid cu schi mbri abrupte de clim (confor m Beer, 2000). nregistrrile anuale ale ratei izotopului 10Be, evideniaz anul 1423, care prezint un interes special n ceea ce privete 269

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori legturile din tre ciclurile Gleissberg de 80-90 ani i clim ( conform Beer et al., 1994). Prezicerea fenomenelor naturale este unul din tre cele mai i mportante eluri ale tiinelor naturii. Pe msur ce am descoperit indicatori de bun calitate, care indic conexiunile dintre minimele i maximele Gleissberg cu rcirile i nclzirile cli mei, ne confrunt m cu problema modului n care a m putea face previziuni pe termen lung ale extremelor unor cicluri Gleissberg. Cunoaterea duratei medii a acestora nu e de un real folos dac ea ar varia de la 40 la 120 ani. Din fericire, s-a dovedit c i mpactul variabilitii solare asupra climei este legat de aceste cicluri dar mpreun cu influena secundar a oscilaiei neregulate a astrului fa de centrul de mas al siste mului solar. Astfel, prezena unei variabile suplimentare, n realizarea previziunilor pe termen lung legate de ciclurile Gleissberg, aduce acestora mai mult acuratee. Teoria dinamului solar, formulat de Babcock, pornete de la premiza c dinamica magnetismului ciclului petelor solare depin de de rotaia Soarelui. Dar aceast teorie ia n considerare numai mo mentul rotaiei de spin a Soarelui, fa de axa de rotaie, dar nu i mo mentul unghiular orbital care e legat de oscilaia neregulat a centrului de mas a siste mului solar (pentru amnunte, recitete capitolul 18.2, n.t.). Fig. 8 descrie aceast micare fundamental, descoperit de Newton. Aceasta apare ca urmare a distribuiei neregulate a masei planetelor gigante n planul sistemului solar. Grafi cul traseaz poziiile eliptice relative ale centrului de mas ( marcate cu cerculee mici), fa de centrul Soarelui (marcat cu o cruce), pentru perioada 1945-1995 ntrun siste m de coordonate heliocentrice. Astfel, variaiile cantitative ale orbitei Soarelui prezint cicluri care se reflect prin distane Pmnt- Soare crora li se mai adaug sau li se scade o anumi t lungime (timp de 83 ani). Cu alte cuvinte, fiecare anotimp din cei 83 ani va fi diferit, datorit acestor distane lent variabile. De cele mai mul te ori, centrul de mas al siste mului solar este si tuat n afara astrului solar. Oscilaiile mai mari, de ca. 2,2 raze solare, ntre cele dou centre (centrul de mas al Soarelui i centrul de mas al si ste mului Solar), sunt urmate de orbite mai strnse i apropieri, precum cele din 1951 i 1990, astfel c nu se poate neglija contribuia mo mentului unghiular orbital al Soarelui la momentul unghiular total. Aceasta poate ajunge pn la 25% din momentul rotaiei de spin. Concret, mo mentul unghiular arbital variaz de la 0,110 47 la 4,3 10 47 gcm2/s, ceea ce este mai mult dect se mnificativ, de pn la peste 40 ori valoarea maxim fa de cea minim (dac dividem cele dou valori precizate n.t.) (confor m Landscheidt, 1988). n acest fel se poate imagina cu uurin faptul c aceste variaii pot fi conectate variabilitii solare (care se rsfrnge asupra climei terestre) ct i asupra variaiei energiei proprii a soarelui i activitii co mplexe a acestuia, dac acordm credite teoriei dinamului legat de magnetismul solar. Trebuie subliniat faptul c au fost observate variaii de peste 7% a vitezei ecuatoriale de rotaie Soarelui n jurul axei proprii, la intervale neregulate (conform Landscheidt, 1976, 1984). Acestea nu pot fi explicate dect prin transferul unei cantiti din mo mentul unghiular al micrii orbitale a Soarelui, ctre cel al micrii de spin (n jurul axei proprii). Teoriile de interdependen ntre micrile de rotaie de spin i cele de orbitare au fost formulate cu zeci de ani n ur m (confor m Landscheidt, 1984, 1986). 270

Cristian Mureanu O parte din aceast interdependen ar putea rezulta i din micarea de rotaie a Soarelui n propriul cmp magnetic generat. Dicke a artat c straturile inferioare ale coroanei pot aciona ca o frn asupra suprafeei Soarelui. Pe de alt parte, planetele gigantice care echilibreaz micarea Soarelui fa de centrul de mas al siste mului solar, preiau peste 99% din momentul unghiular total al siste mului solar, iar Soarele doar 1%. n acest fel, exist o probabilitate ridicat ca mo mentul unghiula r al planetelor gigant s se transfere, n anumite situaii, ntr-o mic msur, mi crii de rotaie a Soarelui n jurul axei proprii (conform Dicke, 1964).

26.17.8 PREVIZIUNIL E ACTI VI TII S OL ARE


Aceste considerente teoretice au fost coroborate rezultatelor practice. Prediciile bazate pe micrile periodice ale Soarelui au fost corecte. n ceea ce privete previziunile pe termen lung, anticipate prin studierea diferitelo r spectre de radiaii X i furtuni geomagnetice intense, din perioada 1979-1985 au avut o precizie de 90%, pentru evenimente care au grad ridicat de neregularitate. Acestea au fost verificate de Space Environment Center, din Boulder, Colorado i de astronomii Gleissberg, Whl i Pfleiderer (conform Landscheidt, 1986; Landscheidt and Whl, 1986). Manifestarea furtunilor geomagnetice din jurul anilor 1982 i 1990 au fost prezise corect cu ci va ani nainte. n 1984 Dr. Theodor Landscheidt a mai prezis c activitatea solar se va diminua n 1990, (conform Landscheidt, 1986, 1987). Prediciile domniei sale au fost testa te i verificate pe parcursul anilor, am prezis corect apariia secetei n regiunea Sahel, cu 3 ani nainte, cele 4 mari anomalii termice globale , un maxim al indicelui de secet Palmer pentru S.U.A., n jurul anului 1999, inundaiile produse de rul Po la nceputul lui 2001 i ultimele 3 evenimente El Nio ct i ultima apariie a fazei La Nia din 2006 (toate fiind documentate n Landscheidt, 1983-2002). Aceste succese i mportante, bazate aproape exclusiv pe studierea Soarelui sunt incompatibile cu afir maiile co mplet nefondate ale I.P.C .C., conform crora factorii naturali nu pot s explice motivele nclzirii globale din ultima jumtate a secolului 20.
Not: Dr. Landscheidt a decedat pe data de 10 mai 2004, n urma unei maladii de lung durat, dar prediciile sale referitoare la perioada anilor 2004-2007 s-au mplinit cu mare acuratee.

26.17.9 VARI AII AL E CI CLULUI DE 166 ANI


Dinamica micrilor Soarelui fa de centrul de mas al si ste mului poate fi cantitati v definit ca o variaie a mo mentului su unghiular (notat cu litera L). Viteza de variaie a lui L este msurat prin soluia derivatei de ordinul nti L/t. Aceasta definete fora de rotaie fa de perioada T care determin mi carea Soarelui n jurul centrului de mas. Variaiile forei de rotaie definite prin derivata T/t reprezint cantitatea cea mai i mportant, n aceast conexiune, ce permite previziunile extremelor Gleissberg cu sute sau mii de ani n avans. Ciclul de 166 ani, cu subperioada de 83 ani, apare atunci cnd T/t este analizat n frecven (conform Landscheidt, 1983). Cicluri avnd aceste durate, dei nu sunt bine cunoscute, au fost menionate n literatura de specialitate. Brier a descoperit o perioad de 83 ani n reprezentarea neuniformizat a unei funcii cosinus a 2148 de autocorelri a 2628 de pete solare (conform Brier, 1979). Cole a confirmat i el aceste rezultate, atunci cnd a studiat spectrul energetic al petelor solare din intervalul 1626 1968 (conform Cole, 1973). El a descoperit o do minan la 84 ani. Ali cercettori au calculat perioade de 165, respectiv 84 ani, din modelul transferului mo mentului orbital i de spin al mi crii Soarelui (conform Juckett, 2000). Deoarece lungimea de und a ciclului Gleissberg nu difer prea mult de cea a unui ciclu solar de 166 ani, aceasta ne permite s aflm cnd anume se sincronizeaz mini mele i maximele unui ciclu Gleissberg cu cele ale soluiei derivatei T/t a unui ciclu de 166 ani. Gleissberg a descoperit ciclul care i poart numele prin uniformizarea duratei unui ciclu de pete solare de 11 ani, parametru care este doar indirect legat de numrul de pete solare R, msurnd intensitatea manifestrii petelor. Asta ar putea nse mna c valori mai mici sau mai mari ale 271

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori extremelor unui ciclu de 166 ani definit prin derivata T/t au roluri asemntoare n a mbele tipuri de cicluri, amplitudinile acestor maxime i minime fiind alese pentru a alctui o perioad uniformizat de evenimente ntr-un interval de 2000 ani. Intervalul pornete din anul 300 d.C., i se extinde n viitor pn n anul 2300. Datele au fost supuse unei ferestre Gaussiene cu uniformizare pe centru (Lorczak) i o band de trecere de 60. Fig. 9 ilustreaz rezultatele cercetrilor pentru subperio ada anilor 300 1200. O sgeat indic o faz descendent n anul 1120, care intersecteaz originea unui ciclu de 166 ani, marcat cu un cercule alb. Aceasta coincide destul de bine cu maxima unui ciclu Gleissberg, marcat cu triunghiuri negre. Astfel, din cnd n cnd, un ciclu Gleissberg se sincronizeaz cu o maxim din ciclul de 166 ani. Perioadele de minim Gleissberg sunt indicate prin triunghiu ri albe. Pn la apariia primei faze inversate, toate respect tiparul menionat, indiferent c se refer la extremele pozitive sau negative. Aceasta e o re miniscen a ciclului de 11 ani, care prezint amplitudini exclusiv pozitive (pe ntreaga durat a perio adei Hale de 22 ani de schimbare a polaritii magnetice solare), adic ambele se mi-perioade de 11 ani sunt peste ax (ele nu sunt reprezentate pe acest grafic) dar care n interiorul lor evideniaz valori pozitive i negative ale amplitudinii diferitelor polariti magnetice consecutive (dac se consider funcia de variaie a celor dou semiperioade ca fiind neuniformizat, n.t.). Inversarea de faz, centrat pe anul 1120, explic un maximu m solar n perioada nclzirii Medievale. Maximul ciclului de 166 ani, vizualizat n jurul anului 1100 a fost urma t de un alt maxim n 1130, fr s fie desprite de o valoare mini m se mnificativ. Nu nu mai c maxima Gleissberg coincide unui climat cald i mini ma unuia rece, dar maximul din perioada medieval a corespuns unei perioade chiar foarte calde deoarece s-au nsumat influenele celor dou maxime. Determinarea perioadelor de minime i maxi me de ctre Gleissberg (1958) se bazeaz pe observaiile aurorelor boreale consemnate n documentele istorice i studiate de Schove (1955). n continuare Hartmann (1972) a calculat valorile medii din perioadele studiate de Gleissberg, Schove, Link, i Henkel. Acestea au fost i mple mentate n Fig. 9 i 10. Analize ce acoper o perioad de 7000 ani, confirm realitatea nu doar a valoarii medii de 166 a ciclului secular, ci i a subperioadei de 83 ani dintre extremele pozitive i negative. Inversarea de faz cu /2 radiani, din jurul anului 1120 a avut efectul unui maximul Gleissberg din 1100, urmat de un alt maxim n 1130, fr apariia unui mini m secular ntre acestea dou. Aceasta susine teoria nclzirii medievale, confir mat indirect i prin datare cu 14C (conform Siscoe, 1978). Fig. 10 ilustreaz cicluri de 166 ani din perioada anilor 900 2300. Dup schimbarea de faz din anul 1120, toate maxi mele Gleissberg, marcate prin triunghiu negre, coincid destul de bine cu extremele ciclului de 166 ani, timp de sute ani la rnd, excepie anul 1976, unde a aprut o nou schimbare, prin prezena unei alte schimbri de faz de /2 radiani. Dup un maxim Gleissberg din jurul anulu i 1952, un al doile a maxim a avut loc n 1984, deasemenea fr prezena unei minime a ciclului de 166 ani. Doar o singur perioad de 11 ani (ciclul purtnd numrul 20) din zona maximei seculare a prezentat o activitate sczut de pete solare, 272

Cristian Mureanu n ti mp ce restul ciclurilor, purtnd numerele de ordine 18, 19, 21 i 22 au atins valori nse mnate de activitate. Media maximei celor 5 ci cluri de 11 ani, de la nr. 18 la 21 este valoarea R = 156, o valoare ce nu a fost observat direct mai devreme. Pentru aceasta trebuie s revenim la maxi mul medieval, pe baza indicatorilor, ca s descoperim o manifestare analoag. Schimbarea fazei, indicat n Fig. 10 prin sgei, explic la modul euristic aceste co mportamente care au avut loc nu mai de dou ori n 17 secole. Cea mai recent maxim Gleissberg din anul 1984 este prima dintr-o secven lung a unui ciclu de 166 ani, 4 dintre ele fiind marcate cu cerculee albe n Fig. 10. Urmtoarele maxime Gleissberg ar trebui s apar n anii 2069, 2159 i 2235. Dup schimbarea de faz din 1976, mini ma Gleissberg se va situa deasemenea pe perioadele extreme ale ciclului de 166. Urmtorul mini m, indicat prin triunghiul alb, este de ateptat s apar n anul 2030. Urmtoarele mini me ar trebui s se manifeste n anii 2122 i 2201. Figura 10 ilustreaz faptul c ciclurile Gleissberg se co mport asemenea unui oscilator bistabil. Faza prezent a ciclului de 166 ani ar trebui s persiste pn n anul 2500. Datorit legturilo r dintre ciclurile Gleissberg i clim, urmtoarele perioade de nclzire i rcire, pot fi prezise cu sute de ani n avans, (dar numai n contextul n care nu intervin i factorii geologici ai planetei). Urmtoarea rcire uoar este de ateptat s se produc n anul 2030. Previziunea rcirii din 2030 este asociat i de o cercetare care prezint lucrurile dintr-o alt perspectiv (conform Skora et al., 2000), descoperind c variaiile strlucirii coroanei solare (ale nuanei verde din spectru) sunt un indicator pe termen lung al activitii solare.

26.17.10 PREVIZIUNIL E SCHIMBRIL OR DE F AZ DI N CICL UL DE 166 ANI


Rezultatele recente indic faptul c un ciclu Gleissberg se manifest asemenea unui oscilator bistabil, capabil s comute spre una din cele dou stri stabile. Tranziia dintre acestea este declanat de fazele speciale ale ciclului de 166 ani, care induc schimbarea de faz. Aceasta atrage atenia asupra schimbrilor de faz din Fig. 10, care au avut loc i mediat dup o extrem negativ n raport cu mediul de atunci. Aceasta indic prezena unor praguri cantitative care sunt confirmate de un caz suplimentar. Extrema negativ care a precedat maximul medieval, s-a ncheiat n jurul anului 50 d.C. Tocmai n aceast perioad, a avut loc cel de-al treilea maxim excepional din ultimele 2 milenii, confirmate de o scdere semnificati v a ratei izotopice pentru 14C (confor m Eddy, 1977). Derulnd toate detaliile, aceast perioad coincide cu Opti mul Ro man, cel puin la fel de cald, ca i Opti mul Medieval (conform Schnwiese, 1979). Exist i argumente suplimentare, de natur tehnic asupra viziunii schimbrilor de faz ntr-un ciclu determinat prin derivata T/ t (confor m Landscheidt, 1983). Toi indicatorii arat c ur mtoarea schimbare de faz nu va avea loc nainte de anul 2500. Astfel, tiparul prezent ar trebui s continue, cteva sute de ani, iar ur mtoarea mini m Gleissberg ar trebui s fie conectat cu trecerea prin zero a funciei T/ t, a ciclului de 166 ani, n anul 2030. 273

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

26.17.11 PREVIZIUNI AL E MINI MEI GL EISSBERG I RCIREA DI N 2030 I 2200


O n trebare dificil este dac viitoarea minim Gleissberg va fi de tipul celei obinuite ce nsoete o activitate solar mini m moderat precum cea din 1895, sau una foarte sczut, precum mini ma Dalton din 1810, sau minima excepional Maunder, care a favorizat geruri extreme n 1670, sau alte mini me precu m Spoerer n 1490, Wolf n 1320 sau Norman n 1010 (conform Stuiver and Quay, 1981). Fig. 11 ilustreaz o soluie euristic a acestei probleme. Aici sunt ilustrate seria extremelor ale funciei neuniformizate T/t pentru intervalul anilor 1000 2250. Ceea ce atrage atenia n aceast ilustrare, este regularitatea consistent. De fiecare dat cnd amplitudinea unui extrem negativ coboar sub valoarea mini m de prag, desenat cu o linie punctat orizontal, aceasta coincide cu o perioad excepional de activitate solar mini m. Dac dou extreme consecutive ale mini mei trec prin valoarea de prag ale unei minime excepionale, atunci se produce un eveniment precum cel al mini mei Maunder (anul 1670), n ti mp ce altele mai puin severe, anterior menionate, unde un singur extrem situat sub pragul de declanare va favoriza urmarea unui traseu cu manifestarea unor mini me mai puin severe. Pe scurt, Dr. Theodor Landscheidt ne spune c urmtoarea minim din 2030 i cea din 2200 ar trebui s fie de tipul Maunder, adic foarte severe din punct de vedere climatic. Asta nsea mn c vom avea o cli m ase mntoare celei din Mica Glaciaiune din 1670. Cu toate aceste probe, ipotezele I.P.C.C. referitoare la o nclzire global generat de factorul antropic este diametral opus celei bazate pe erupiile solare. Fig. 11 indic perioadele de minime Gleissberg cu numele corespunztoare. Aici observm c mini mu mul extrem din 1170 a fost de tipul Dalton. n acea perioad, activitatea solar a fost redus dar acesta nu a durat foarte mult. La mb a folosit izotopia 18O, pentru eantioanele din nordul Groenlandei, evideniind o perioad de rcire abrupt care a avut loc la sfritul secolului 12. Am numit aceast minim dup numele su (confor m La mb, 1977). Perioada Optimului Medieval este marcat cu o sgeat. Trebuie menionat faptul c amplitudinea pozitiv a maximei din anul 1120 e mai mare dect cele din 1952 i 1984, indicnd faptul c maximele Gleissberg corelate cu nclzirea global contemporan sunt mai slabe (conform Schnwiese, 1979). Fr nici o excepie, extrema negativ coincide cu perioade de activitate solar sczut i invers. De aici rezult c exist suficiente motive s credem c ur mtoarea mini m Gleissberg s fie una sever. Deoarece exist deja 3 evenimente consecutive extreme situate sub pragul de declanare a schimbrii de faz, exist o mare probabilitate ca evenimentul mini mei din 2030 s fie de tipul Maunder. Prin aceasta s-ar adeveri faptul c mini mul din 2020 i cel din 2122 s fie de tipul obinuit, conform Fig. 11. n ceea ce privete mini mul din 2030, exist informaii supli mentare care favorizeaz o rcire i nu o nclzire. Astfel, dup anul 2020 ne putem atepta la scderea temperaturii. Oscilaia decadal pacific (PD O), va prezenta valori negative, cel puin pn n 2016 (conform Landscheidt, 2001), iar fazele La Nia vor fi mai frecvente i mai intense dect antifazele El Nio n 274

Cristian Mureanu perioada 2018 (conform Landscheidt, 2000). Rezultatele euristice ale analizei ciclului de 166 ani, nu au fost nc asociate unei reacii de tipul cauz-efect. Progresul n acest sens este dificil, deoarece teoriile despre activitatea solar i schi mbrile climatice se afl n c ntr-un stadiu de cercetare preparadig matic, cu toate c exist destul de multe progrese n ceea ce privete explicaiile fizice ale relaiilor speciale Soare-Pmnt (confor m Haigh, 1996; Tinsley i Yu , 2002). i totui legtura cu dinamica siste mului solar, muli mea datelor implicate n descrierea unor perioade de ordinul mileniilor i precizia previziunilor activitii solare i a evenimentelor climatice se bazeaz pe aceleai fundamente de prevedere a viitoarelor mini me Gleissberg i i mpactul cli matic al acestora.

26.17.12 IPOTEZ E I .P.C.C. AL E NCLZIRII GL OBAL E ANTROPIC GENERATE


Dr. Theodor Landscheidt i ncheia prezentarea studiului su prin cuvintele: Nu m atept n nici un fel ca influenele antropogene ale gazelo r cu efect de ser s predomine celor solare. Dac acestea ar fi att de intense precum pretind experii I.P.C .C., atunci toate previziunile mele, bazate aproape n exclusivitate pe studiul activitii Soarelui, nu ar fi avut nici o ans s fie corecte. Cu ct acestea acoper perio ade de timp mai mari, cu att mai mult, conform I.P.C .C., ele nu pot fi explicate, ca fiind rezultatul factorilor naturali. Povetile I.P.C.C., din topul celor mai circulate, sunt departe de a fi cu adevrat predictive, majoritatea bazndu-se pe aa-zisele modele circulatorii generale (GCM). Dar aceste modele se bazeaz la rndul lor, pe aceleai tipuri de ecuaii difereniale, care n anul 1961 l-au fcut pe Lorenz

s cread c prediciile climatice pe termen lung sunt i mposibile, datorit sensibilitii crescute a atmosferei la un set de condiii iniiale. Nu este acceptat faptul c Efectul Fluture ar disprea atunci cnd predicia pe cteva zile este extins la decade sau secole. 275

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Unii climatologi consider acest lucru drept un obstacol. Schnwiese scria n 1994 urmtoarele: Trebuie s acceptm cu consecven faptul c schimbrile climatice nu pot fi prezise prin GCM. Este ns corect s acceptm ideea c procesele variate i complexe din atmosfer nu pot fi prezise dincolo de limita teoretic a duratei unei luni, pe baza unor calcule, realizate pas cu pas, introduse n modele de circulaie. Cu toate acestea, putem accepta posibilitatea unor prevederi condiionate. Condiia este ca s postulm c exist un factor, din ntregul complex de factori, care este cel mai dominant i a crui influen este decisiv. n plus, comportamentul acelui unic factor supradominant trebuie s fie predictibil cu o ct mai bun acuratee. Privind asupra tuturor celor publicate n literatura de specialitate, putem spune c nici una dintre aceste condiii nu este ndeplinit. Conform Peixoto i Oort, 1992 aflm c integrarea unui model unitar care s cuprind oceanele , uscatul i criosfera cu toate scrile temporale, pune probleme insurmontabile n aflarea unui rezultat final, chiar dac toate procesele interactive ar fi pe deplin nelese. Aa c nu e de mirare c validarea unor previziuni GC M va fi ceva extrem de rar. Ipotezele I.P.C.C. ale factorului antropic generator de nclzire global, necesit reducerea radiaiei de und lung din spaiu, deoarece se dorete ca efectele s parvin prin acumulrile antropogene de gaze cu efect de ser. Cele mai recente observaii din satelit, au evideniat o uoar cretere a radiaiei calorice solare n ulti mii 20 ani (conform Wielicki et al., 2002), adic o nclzire real, dar neantropogen. Dei prediciile prin modele GCM au tendina s ne arate o cretere a temperaturii si multan cu creterea distanei fa de ecuator, observaiile reale culese de la satelii nu prezint schimbri semnificati ve n regiunile polare, n ulti mii 40 ani (conform Comi so, 2000; Przybylak, 2000; Venegas and Mysak, 2000). Conform datelor cele mai recente, Antarctica s-a rcit considerabil, (conform Doran et al., 2002), nainte de a mai fi apucat s se nclzeasc. Un alt aspect l reprezint discrepana dintre prediciile bazate pe modele GCM i evaporrile observate ale apei. Chiar dac consideraiile teoretice ale I.P.C.C . ar fi corecte, doar e misiile de CO2 nu ar putea crea o nclzire de 0,8C n mai puin de un secol. Aceast foarte mic nclzire, ar putea mri evaporrile, favoriznd creterea concentraiei vaporilo r de ap, care este cel mai i mportant gaz cu efect de ser (ce exist n canti ti foarte mari n atmosfer, n co mparaie cu restul gazelor cu efect de ser, n.t.). Conform modelelor climatice , acest feedback pozitiv, ar putea genera o nclzire mult mai accentuat dect toate celelate gaze cu efect de ser la un loc. (Desigur se exclude din discuie eliberarea masiv ipotetic a rezervelor uriae de metan din permafrost, care este o cu totul alt problem, n.t.) Aa c este extrem de i mportant pentru I.P.C .C. ca observaiile s arate o scdere a evaporrilor n Emisfera Nordic, n ulti mii 50 ani, n loc de a prezice o cretere (confor m Roderick i Farquhar, 2002). i mai exist nc o muli me de alte aspecte pe care nu le putem include n aceast prezentare din motive de spaiu.

276

Cristian Mureanu

26.17.13 RCIREA GL OBAL I ACTI VI TATEA S OL AR N 2000- 2015


Acest paragraf confirm cele menionate anterior cu privire la cercetrile lui Theodor Landscheidt. Observaiile ciclurilor i petelor solare a nceput nc din perioada anului 1610 cnd Galileo Galilei a realizat aceste observaii n premier. Observaii foarte regulate i de bun acuratee au fost ulterior realizate la Observatorul din Zurich ncepnd cu anul 1749 la care s-au adugat observaii suplimentare ncepnd cu anul 1849. n acest context se poate afir ma c exist foarte

multe dovezi care confirm perioada micii ere glaciare din sec 17 cunoscut sub nu mele Minima Maunder. Pe vremea cnd Al Gore se strduia pentru prima dat n 1991 s agite Media cu privire la schimbrile cli matice, Insti tutul Danez de Meteorologie a publicat un studiu care evidenia legtura extrem de strns dintre te mperaturile medii globale i ciclurile solare din ultimele secole. n prezent, cercettorii canadieni caut resurse financiare pentru a revedea acest aspect, neglijat excesiv n ulti ma perioad, n legtur cu impactul activitii solare asupra climei, i mpact ce se dovedete a fi inco mparabil mai mare dect cel al factorului antropic. Ei sunt ngrijorai de rcirea global. Kenneth Tapping, cercettor n fizi c solar, directorul Comitetului Naional al Cercetrii din Canada, studiaz activitatea solar din ultimele decenii n comparaie cu cea din ulti mele secole. Cum se tie, activi tatea solar are o variabilitate de 11 ani. Cazul particular pe care l analizm acu m este activitatea prezentului ciclu solar, care a nceput s slbeasc. Meninerea acestei situaii ar putea nsemna nceputul unei perioade numit Mini ma Maunder, eveniment care se manifest odat la cteva secole i dureaz cel puin un secol. Un astfel de eveniment a fost surprins n secolul 17. Observaiile extrase din datele istorice i din studii paleoclimatice au evideniat nivele sczute ale magnetismului solar i lipsa ciclurilor de 11 ani sau acestea erau deosebit de slabe n intensitate, caracterizate de un numr redus de pete solare. Perioada de activitate minim a fost centrat n intervalul anilor 1650-1715 cu prezena unor intervale scurte de nclzire nesemnificative . Ierni severe i veri rcoroase au distrus recoltele agricole iar foametea i epidemiile au produs numeroase victi me n nordul Europei. 277

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Kenneth Tapping a precizat c nu exist modificri ale c mpului magnetic al Soarelui n perioada acestui ciclu avertizndu-ne asupra faptului c meninerea acestui aspect ti mp de nc un an sau doi ar putea sugera apropie rea unei perioade de rcire drastic a P mntului, caracterizat prin prezena unor precipitaii masive n e misfera Nordic. Dei prerile celor care susin rolul Soarelui n schimbrile cli matice au fost combtute cu ndrjire i ncpnare de adepii nclzirii globale, realitatea este cu totul alta. Schimbrile cli matice au la baz acti vitatea solar i nu factorul antropic. n acest context, cercettorii de la Insti tutul de cercetare a Soarelui Max Plack din Germania au confirmat faptul c n ul ti mii 60 ani, Soarele a strlucit cu intensitate mai mare, cuantiznd un efect de nclzire echivalent cu creterea temperaturii medii globale cu 1 0C n ulti mii 100 ani. Mai mult dect att, profesorul de geologie R. Ti mothy Patterson, director al Centrului de Geotiine Ottawa-Carleton a Universitii Carleton a afir mat c variabilitatea concentraiei atmosferice de CO2 prezint o corelaie foarte sczut cu temperatura i schimbrile climatice att pe termen scurt i mediu ct i pe termen lung. Eu mpeun cu oameni de tiin de vrf am descoperit legturi foarte bune ntre activitatea solar i clima terestr. Nu e deloc surprinztor. Soarele este cea mai important surs de energie pentru planet. Timothy Pa tterson mprtete opiniile lui Tapping preciznd c: Cercettorii activitii solare prezic faptul c pn n anul 2020, Soarele va intra ntr-o perioad de activitate redus, un ciclu dintre cele mai slabe din ultimii 200 ani, favoriznd condiii neobinuite de frig pe ntreaga planet. Activitatea solar are un impact att de mare asupra climei nct se suprapune oricrui efect pe care l-ar mai avea cantitatea de CO2 eliberat n atmosfer prin factori naturali i antropici. Dac ar fi s avem o minim solar chiar i numai de magnitudin e medie, tot ne-am putea atepta la apariia unor efecte globale mult mai dezastruoase dect tot ceea ce am observat n perioada de relativ nclzire contemporan. n anul 2005, astronomul rus Khabibullo Abdusamatov a declarat cu mult convingere faptul c Soarele va atinge un vrf de activitate peste foarte puini ani, dup care va urma o schi mbare dramatic a te mperaturilor. Institu tul Hoover de Studii au examinat datele istorice i au ajuns la aceleai concluzii. Efectele activitii solare i ale vulcanismului nu pot fi neglijate. Variabilitatea temperaturilor cu activitatea solar i vulcanismul este att de clar nct micile necorelri care au aprut, datorate unor factori secundari, au fost mai mici de 1%, conform celor declarate de Hoover Berkowitz. n acel studiu domnia sa a precizat faptul c: nu am reuit prin nici o metod s identificm vreo corelaie ntre activitatea antropic, consumul de energie i modificrile temperaturii medii globale . nchiderea tuturor uzinelor, fabricilor, mainilor i utilajelor a ntregii industrii umane

nu ar avea vreun efect cuantizabil asupra temperaturii. Dar dac Soarele i restrnge activitatea, atunci avem o problem. Soarele este cel care menine Pmntul n echilibru i nu invers. 278

Cristian Mureanu Vo m ti cu mini m 24 de luni n avans dac ur mtorul ciclu solar se va manifesta n sensul unei scderi a activitii solare sau nu. Exist dou ipoteze la ora actual. Dac ciclul solar va fi de intensitate moderat spre minim atunci asta se va n tmpla nu mai trziu dect vara anului 2008 (trebuie ns neles c doar o singur pat solar din cadrul ciclului Nr.24 nu e suficient pentru a indica prezena unei mini me). Dac ci clul solar va fi de foarte slab intensitate (avnd o medie a numrului de pete solare cuprins ntre 50 i 75) atunci minima nu se va manifesta mai devreme de finele anului 2008, nceputul anului 2009. Pentru comparaie, prezentul ciclu solar a avut 121 de pete. Dac mini mul scade n 2009 i dac vo m avea o iarn rece n e misfera sudic n acest an i una deasemenea rece n 2009, atunci vom putea ncepe s elaborm cteva concluzii preliminare. Va fi necesar o perioad de timp de un deceniu, n cazul n care ciclul solar va slbi pn la 50-75 de pete solare, pentru ca instalarea sever a condiiilor de rcire global s devin evidente. O prere interesant este i aceea a unor cercettori care cred c ciclul Nr.25 (cel care va ncepe n 2020) s fie chiar de dou ori mai slab dect cel din prezent. Asta ar nse mna un declin excepional al activitii solare pn spre condiiile din perioada Minimei Dalton, cel puin, dac nu mai ru de att. Aceasta este deocamdat o speculaie, dar tiparele prezise de cercettori deja par s se manifeste. Din nou, insistm asupra faptului c abia peste 24 de luni vom avea datele necesare pentru a autentifica aceste ipoteze, cel puin cele legate de ciclul solar Nr. 24. M n treb ce efect ar putea avea asupra noastr o iarn n care s trebuiasc s ne trm prin troiene masive de zpad n noiembrie. Graficele prezentate evideniaz variabilitatea activitii solare pn n apropie rea anului 2020. Referine bibliografice:
Solar Activit y Dimin ishes; Researcher s Predict Another Ice Age, News Type: Event Seeded on Mon Feb 11, 2008 8:34 PM ESTscience, environ ment, global-warming, earth, hot, sun, greenland, glaciers, ice-age, cols Adresa internet a surselor: 2 http://o-k.newsvine.com/_news/2008/02/11/1294523-solar-activit y-diminishes-researcher s-predict -another-ice-age 3 http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml 4 http://spaceweather.com
1

26.17.14 CONCL UZII


Nu avem nevoie s atept m pn n 2030 s vedem dac urmtoarea minim Gleissber este corect. Un declin al activi tii solare trebuie s fie evideniabil cu mult ti mp naintea acestei date. Ultimul ciclu de 11 ani de pete solare (numerotat 23) deja evideniaz o scdere a activitii Soarelui, i este pri ma de acest fel i ea a fost prezis, pe baza ciclurilor de rotaie a Soarelui cu dou decade n urm. n ceea ce privete te mperatura, doar perioadele El Nio ar putea ntrerupe scderea acestora, dar chiar i El Nio vor deveni mai rare i mai slabe n anii urmtori. Concluzia acestei predicii pe termen lung este c I.P.C.C. ar trebui s considere micarea Soarelui drept piatra de temelie a viitoarelor predicii i nu gazele antropogene cu efect de ser. Referine bibliografice:
1

Adle r, N. O. de and Elas, A. G. (2000): Solar var iability associated to ionospheric, st ratospheric, and tropospheric parameters. In: Vzquez , M. and Schmieder, B, ed.: The solar cycle and terrestrial climate. European Space Agency, Special Publication463, 509-512.

279

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori


Bala chandran, N. K., Rind, D., and Shindell, D. T. (1999): Effects of solar cycle variabilit y on the lower stratosphere. J. Geophys. Res. 104, 27321-27339. 3 Baliunas, S. und Soon, W. (1995): Are variations in the length of the activity cycle related to changes in brightness in solar-type star s? Astrophys. J. 450, 896. 4 Beer, J. (2000): Polar ice as an archive for solar cycles and the terrestrial climate. In: Vzquez, M. and Sch mieder, B, ed.: The solar cycle and terrestria l climate. European Space Agency, Special Publicat ion 463, 671-680. 5 Beer, J. and Joos, C. F. (1994): 10Be as an indicator of solar variabilit y and climate. In: E. Nesme-R ibes, ed.: The solar engine and its influence on terrestrial at mosphere and climate. Berlin, Springer- Verlag, 221-233. 6 Berner, U. and Streif, H. J., ed. (2000): Klimafakten: Der Rckblick Ein Sch lsse l fr die Zukunft. Stuttgart, E. Schweizerbart'sche Ver lagsbuchhandlung. 7 Blizard, J. B. (1987): Long-range prediction of solar act ivity. In: Rampino, M. R., Sanders, J. E., Newman, W. S. und Knigsson, L. K., eds.: Climate. History, Periodicit y, and predictabilit y. New York, van Nostrand Reinhold, 415-420. 8 Bossolasco, M., Dagnino, I., Elena, A. und Flocchini, G. (1973): Thunderstorm activity and interplanetary magnetic field. Riv. Italiana Geofis. 22, 293. 9 Br ier, G. W. (1979): Use of the difference equation methods for predicting sunspot numbers. In: B. M. McCorma c und T. A. Seliga, ed.: Solar-terrestr ial inf luences on weather and climate. Dordrecht, Reidel, 209-214. 10 Brooks, C. E. P. (1926): The relations of solar and meteorological phenomena A summary of the literature from 1914 to 1924. Paris, First Report of the Commission for the Study of Solar and Terrestr ial Relationsh ips, ICSU, 66100. 11 Bu cha, V. (1983): Direct relat ions between solar activit y and atmospheric cir culation. Studia geophysica et geodaetica 27, 19-45. 12 But ler, C. J. (1996): A two-century co mparison of sunspot cycle length and temperature change the evidence from Northern Ireland. In: ESEF The Global War ming Debate. Cambridge, European Sciencce and Environment Forum, 215-223. 13 Cliver, E. W., Bor iakoff, V., Feyn man, J. (1998): Solar var iability and climate change:Geomagnetic aa index and global surface temperature. Geophys. Res. Lett. 25, 1035-1038. 14 Cole, T. W. (1973): Per iodicities in solar act ivity. So lar Phys. 30, 103-110. 15 Comiso, J. C. (2000): Variab ility and trends in Antarctic surface temperatures fro m in situ and satellite infrared measurements. J. C limate 13, 1674-1696. 16 Dicke, R. H.: The sun's rotation and relativity. Nature 202 (1964), 432. 17 Doran, P. D., Pr iscu, J. C., Lyons, W. B., Walsh, J. E., Fountain, A. G., McKnight, D. M., Moorhead, D. L., Virgin ia, R. A., Wall, D. H., Clow, G. D., Frit sen, C. H., McKay, C. P., and Parsons, A. N. (2002): Antarctic climate cooling and terrestrial eco system response. Nature 415, 517-520. 18 Eddy, J. A. (1977): Climate and the changing sun. Clim. Change 1, 173-190. 19 Egoro va, L. Y., Vovk, V. Ya., and Troshichev, O. A. (2000): Influence of variations of cosmic rays on atmospheric pressure and temperature in the Southern pole region. J. Atmos. Sola r-Terr. Phys. 62, 955-966. 20 Fairbridge, R. W. and Shirle y, J. H. (1987): Prolonged minima and the 179-year cycle of the solar inertia l motion. Solar Ph ysics 110, 191-220. 21 Fr iis-Chr istensen, E. and Lassen, K. (1991): Length of the solar cycle: an indicator of solar act ivity closely associated with climate. Science 254, 698-700. 22 G leissberg, W. (1958): The 80-year sunspot cycle. J. Br it. Astron. Ass. 68, 150. 23 Haigh, J. D.(1996): On the impact of solar var iability on climate. Nature 272, 981-984. 24 Hart mann, R. (1972): Vorlufige Epochen der Maxima und Minima des 80-jhrigen Sonnenfleckenzyklus. Verff. Astr. Inst. Univ. F rankfurt 50, 118. 25 Her man, J. R. and Goldberg (1978): Sun, weather, and climate. New York, Dover Publications. 26 Hodell, D. A., Brenner, M., Curtis, J. H., and Guilderson, T. (2001): Solar forcing of drought frequency in the Maya lowlands. Science 292, 1367-1370. 27 Hoyt, D. V. (1979): Var iations in sunspot structure and climate. Clim. Change 2, 79-92. Hoyt, D. V. and Schatten, K. H. (1997): The role of the sun in climate change. New York-Oxford, Oxford University Press, 1997. 28 Jo selyn, J. A. (1997): EOS. T rans. Geophys. Union 78, 210. 29 Ju ckett, D. A. (2000): Solar activit y cycle s, north/south asymmetr ies, and differential rotation associated with spinorbit variations. Solar Phys. 191, 201. 30 Labitzke, K. und van Loon, H. (1993): Some recent studies of probable connection between solar and atmospheric variability. Ann. Geophysicae 11, 1084. 31 Lamb, H. H. (1977): Climate: Present, past, and future. Vol. 2: Climatic history and the future. London, Methuen, p. 430. 32 Landscheidt, T.(1976): Beziehungen zwischen der Sonnenaktivitt und dem Massenzentrum des Sonnensystems. Nachr. D. Olbersgesellschaft Bremen 100, 3-19. 33 Landscheidt, T. (1981): Swinging sun, 79-year cycle, and climat ic change. J. interdiscip l. Cycle Res. 12, 3-19. 34 Landscheidt, T. (1983): Solar oscillations, sunspot cycles, and climatic change. In: McCormac, B. M., ed.: Weather and climate responses to sola r variat ions. Boulder, Associated University Press, 293-308. 35 Landscheidt, T. (1984): Cycle s of solar flares and weather. In: Moerner, N.A. und Karln, W., eds..: Climatic changes on a yearly to millenial basis. Dordrecht, D. Reidel, 475, 476.
2

280

Cristian Mureanu
Landscheidt, T. (1986 a): Long-range forecast of energetic x-ra y bursts based on cycles of flares. In: Simon, P. A., Heckman, G., and Shea, M. A., eds.: Solar-terre stria l predict ions. Proceedings of a workshop at Meudon, 18.-22. Juni 1984. Boulder, National Oceanic and At mospheric Administration, 81-89. 37 Landscheidt, T. (1986 b): Long-range forecast of sunspot cycles. In: Simon, P. A., Heckman, G. and Shea, M. A., eds.: Solar-terrestr ial predictions. Proceedings of a workshop at Meudon, 18.-22. Juni 1984. Boulder, National Oceanic and Atmo spheric Administrat ion, 48-57. 38 Landscheidt, T. (1987): Long-range forecasts of solar cycles and climate change. In: Rampino, M. R., Sanders, J. E., Newman, W. S. and Knigsson, L. K., eds.: Climate. History, Per iodicity, and predictability. New Yor k, van Nostrand Reinhold, 421-445. 39 Landscheidt, T. (1988): Solar rotation, impulses of the torque in the Sun's motion, and climatic variation. Clim. Change 12, 265-295. 40 Landscheidt, T.(1990): Relationship between rainfall in the northern hemisphere and impulses of the torque in the Sun's mot ion. In: K. H. Schatten and A. Arking, eds.: Climate impact of solar variabilit y. Greenbelt, NASA, 259-266. 41 Landscheidt, T.(1995a): Global warming or Little Ice Age? In: Finkl, C. W., ed.: Holocene cycles. A Jubilee vo lume in celebration of the 80th birthday of Rhodes W. Fairbridge. Fort Lauderdale, The Coastal Education and Research Foundation (CERF), 371-382. 42 Landscheidt, T. (1995b): Die kosmische Funktion des Goldenen Schnitts. In: Richter, P. H., ed.: Sterne, Mond und Kometen. Bremen, Hauschild, 240-276. 43 Landscheidt, T. (1998 a): Forecast of global temperature, El Nio, and cloud coverage by astronomica l means. In: Bate, R., ed.: Global War ming. The continuing debate. Cambridge, The European Science and Environ ment Forum (ESEF), 172-183. 44 Landscheidt, T. (1998 b): Solar activity - A dominant factor in climate dynamics. 45 Landscheidt, T. (1999 a): Solar activity controls El N io and La Nia. 46 Landscheidt, T. (1999 b): Extrema in sunspot cycle linked to Sun's mot ion. Solar Ph ysics 189, 413-424. 47 Landscheidt, T. (2000 a): Solar forcing of El Nio and La Nia. In: Vzquez , M. and Schmieder, B, ed.: The solar cycle and terrestrial climate. European Space Agency, Special Publication 463, 135-140. 48 Landscheidt, T. (2000 b): Solar wind near Earth: Indicator of variations in global temperature. In: Vzquez, M. and Schmieder, B, ed.: The solar cycle and terrestria l climate. European Space Agency, Specia l Publication 463, 497-500. 49 Landscheidt, T. (2000 c): River Po discharges and cycle s of solar activit y. Hydrol. Sci. J. 45, 491-493. 50 Landscheidt, T. (2000 d): Sun's role in the satellite-balloon-surface issue. 51 Landscheidt, T. (2000 e): New confirmation of strong solar forcing of climate. 52 Landscheidt, T. (2001 a): Solar eruptions linked to North Atlantic O scillation. 53 Landscheidt, T. (2001 b): Trends in Pacif ic Decadal O scillation subjected to solar forcing. 54 Landscheidt, T. (2002): El Nio forecast re visited. http://www.john-daly.co m/sun-enso/revisited.htm. 55 Landscheidt, T. und Whl, H. (1986): Solares Akt ivittsminimu m erst 1989/90? Sterne und Weltraum, 584. 56 Lassen, K. and Friis-Christensen, E. (1995): Variability of the solar cycle length during the past five centuries and the apparent association with terrestrial climate. J. At mos. Sol. Terr. Phys., 835. 57 Lau, K. M. and Weng, H. (1995): Climate signal detection using wavelet transfor m. Bull. Am. Meteorol. Soc. 76, 2391-2402. 58 Lean, J., Beer, J., and Bradley, R. (1995): Reconstruction of solar ir radiance sin ce 1610: implications for climate change. Geophys. Res. Lett. 22, 3195-3198. 59 Lockwood, R., Stamper, R., and Wild, M. N. (1999): A doubling of the Sun's coronal magnetic f ield during the past 100 years. Nature 399, 437-439. 60 Neubauer, L. (1983): Sudden stratospheric warmings correlated with sudden commencements and solar proton events. In: McCormac, B. M. (ed.), Weather and Climate Responses to Solar Variat ions. Colorado Associated University Press, Boulder, 395-397. 61 Markson, R. und Muir, M. (1980): Solar wind control of the earth's electr ic fie ld. Science 208, 979. 62 Neff, U., Burns, S. J., Mangini, A., Mudelsee, M., Fle itmann, D., and Matter, A. (2001): Strong coherence between solar var iability and the monsoon in Oman between 9 and 6 kyr ago. Nature 411, 290-293. 63 Pa ll Bag, E. and Butler, C. J. (2000): The influence of cosmic ra ys on terrestr ial clouds and global warming. Astron. Geophys. 41, 4.18-4.22. 64 Pang, K. D. and Yau, K. K. (2002): Ancient observations link changes in the sun's brightness and erath's climate. EOS, T ransactions, Amer ican Geophysical Union 83, 481, 489-490. 65 Pe ixoto, J. P. and Oort, A. H. (1992): Physics of climate. New York, Amer ican Institute of Physics. 66 Prohaska, J. T., W illett, H. C. (1983): Dominant modes of relationships between temperature and geomagnetic activit y. In: McCor mac, B. M. (ed.), Weather and Climate Responses to Solar Variations. Co lorado Associated University Press, Boulder, 489-494. 67 Przybyla k, R. (2000): Temporal and spatial variation of surface air te mperature over the period of instrumental observations in the Arct ic. Intern. J. Climatology 20, 587-614. 68 Reid, G. C. (1997): Solar forcing of global climate change since the mid-17th century. Clim. Change 37, 391-405. 69 Reiter, R. (1983): Modification of the stratospheric ozone profile after acute solar events. In: McCor mac, B. M., ed.: Weather and climate responses to solar variations. Boulder, Associated Universit y Press, 95-116. 70 Roderick, M.L. and Farquhar, G. D. (2002): The cause of decreased pan evaporation over the past 50 years. Science 298, 1410.
36

281

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori


Rozelot, J. P. (2001): Possible links between the solar radius var iations and the Earth's climate evolut ion over the past four centuries. J. Atmos. Sol. Terr. Phys. 63, 375-386. 72 Scherhag, R., 1952: Die explosionsartigen St ratosphrenerwrmungen des Sptwinters 1951/52. Berichte des Deutschen Wetterdienstes der US-Zone Nr. 38,51. 73 Schnwiese, C. D. (1979): Klimaschwankungen. Berlin, Springer- Verlag, p. 79. 74 Schnwiese, C. D. (1994): Klima im Wandel. Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag, p.99. 75 Schove, J. D. (1955): The sunspot cycle 649 BC to AD 2000. J. Geophys. Res. 60, 127. 76 Schuurmans, C. J. E (1979).: Effects of solar flare s on the atmospheric circu lation. In: B. M. McCormac und T. A. Seliga, ed.: Solar-terre stria l influences on weather and climate. Dordrecht, Reidel, 105. 77 Science editor 's co mment, 2002: Areas to watch in 2003. Science 298, 2298. 78 Sh indell, D., Rind, D., Balachandran, N., Lean, J., and Lonergan, P. (1999). Solar cycle var iability, ozone, and climate. Science 284, 305-309. 79 Simkin, T., Siebert., L., McCle lland, L. Bridge, D., Newhall, C., and Latter, J. H. (1981): Volcanoes of the world. Stroudsburg, Hutchinson Ross. 80 Siscoe, G. L. (1978): Solar-terrestr ial influences on weather and climate. Nature 276, 348-351. 81 Soon, W. H., Posmentier, E. S., and Baliunas, S. L. (1996): Inference of solar irradiance var iability fro m terrestr ial temperature changes, 1880-1993. Astrophys. J. 472, 891-902. 82 Stu iver, M. and Quay, P. D. (1981): a 1600-year long record of solar change derived from 14C levels. Solar Ph ys. 74, 479-481. 83 Svensmark, H. and Friis-Chr istensen, E. (1997): Variat ion of cosmic ray f lux and cloud coverage. J. Atmo s. Terr. Phys. 59,1225-1232. 84 Skora, J., Badalyan, O. G., and Obridko, V. N. (2000): Coronal holes, recorded from 1943 A source of solarinduced terrestrial re sponses? In: Vzquez, M. and Schmieder, B, ed.: The solar cycle and terrestria l climate. European Space Agency, Specia l Publication 463, 95-100. 85 Thejll, P. and Lassen, K. (2000): Solar Forcing of the Northern Hemisphere land air temperature: New data. J. Atm. Sol. Terr. Ph ys. 62, 1207-1213. 86 T insle y, B. A. (2000): Influence of the solar wind on the global electric circuit, and inferred effects on cloud microphysics, te mperature, and the dynamics of the troposphere. Space Sci. Rev. 94, 231-258. 87 T insle y, B. A. and Yu, F. (2002):Atmospher ic ion isation and clouds as links between solar activit y and climate. In: AGU- monograph: Solar variabilit y and its effects on the earth's atmosphere and climate system. In press. 88 Udelhofen, P. M. and Cess, R. (2001): Cloud cover variations over the United States: An influence of cosmic rays, or solar var iability? Geophys. Res. Lett. 28, 2617-2620. 89 Van Geel, B., Raspopov, O. M., Rennsen, H., van der Pflicht, J., Dergachev, V. A., and Meijer, H. A. J. (1999): The role of solar forcing upon climate change. Quaternary Science Rev. 18, 331-338. 90 Venegas, S. A. and Mysak, L. A. (2000): Is there a dominant timescale of natural climate var iability in the Arctic? J. Climate 13, 3412-3434. 91 Wh ite, W. B., Lean, J., Cayan, D. R., and Dettinger, M. D. (1997): Response of global upper ocean temperature to changing solar irradiance. J. Geophys. Res. 102, 3255-3266. 92 W ielicki, B. A., Wong, T., Allan, R. P., Slingo, A., Kiehl, J. T., Soden, B. J., Gordon, C. T., Mille r, A. J., Yang, S. K., Randall, D. A., Robertson, F., Susskind, J., and Jacobowitz, H. (2002): Evidence of large decadal variabilit y in the tropical mean radiative energy budget. Science 295, 841-844. 93 W igley, T. M. L. (1988): The climate of the past 10,000 years and the role of the sun. In:Stephenson, F. R., Wolfendale, A. W. (eds.), Secu lar So lar and Geomagnetic Var iations in the Last 10,000 Years. Kluwer, Dordrecht. 94 Yu, F. (2002): Altitude variation s of cosmic ra y induced production of aerosols: Implications for g lobal cloudiness and climate. Geophys. Res. Lett. 107, in press. 95 *** http://www.john-daly.com/po.htm 96 *** http://www.john-daly.com/ solar/so lar.htm. 97 *** http://www.john-daly.com/ solar/temps.ht m. 98 *** http://www.john-daly.com/ sun-enso/sun-enso.htm 99 *** http://www.john-daly.com/theodor/solarnao.htm 100 *** http://www.john-daly/theodor/pdotrend.htm
71

282

Cristian Mureanu

27. MANIFESTAREA R CIRII GLOBALE N 2020-2030


27.1 INTRODUC ERE
Acestea ar putea fi cele mai dezastruoase tiri din perioada contemporan. Omenirea nu este pregtit s descopere, n timp util, i apoi s utilizeze pe scar larg, surse de energie neconvenionale. Din raiuni pe care nu le voi comenta, o menirea nu este capabil s i foloseasc biopoteniale le ascunse ale fiinei umane, deoarece nu i poate depi nlnuirile impuse de tipare, atitudini, percepii i credine false.

27.1.1 UN S TUDENT GREC ES TE AL ARMAT DE SI TUAIE


Am pri mit un e- mail n seara zilei de 1 noiembrie 2008, din partea lui Alex, care urmeaz cursuri la o coal din oraul Kavala (Grecia) situat la 150 km este de Salonica. A aflat adresa mea de e-mail de la un prieten din Cluj, care este student n anul 1 la o faculta te (cu profil ce include studiul mediului). n datele de 23 si 30 octo mbrie 2008, am inut onorific dou cursuri la studenii de la Facultatea de Agricultur, a U SAMV, prezentndu-le n detaliu mecanismele schi mbrilor clima tice, semnele manifestrii viitoarei rciri globale i filmul docu mentar realizat n anul 2007. Aceste dou prezentri au avut un succes rsuntor i vestea s-a mprtiat repede la colegii mei de la Radio Cluj i TVR Cluj. M-a m si mit onorat s susin aceste cursuri i nu a m fcut-o pentru recompense financiare. Desigur, am oferit tuturor adresa mea de e- mail pentru a-mi putea trimi te opinii i ntrebri legate de schimbrile climatice. n continuare voi reda coninutul mesajului studentului din Grecia, iar n paragraful urmtor coninutul scrisorii administraiei N ASA adresate guvernulu i SUA.
Sunt foart e pasionat de met eorologie, nc de mic copil. Acum citesc cri (de tiin n.t .) pe aceast tem. n prezent citesc cart ea jurnalistului John D. Cox, Colapsul Climat ului. S -ar put ea s nu cunosc nc t ot adevrul despre ceea ce se ntmpl cu clima, dar cunosc cu maximim acurate e minciunile i falsurile prezentate n Media despre aceast a. Am aflat de ctva timp de anomaliile activitii solare, ce s e manifest de mai multe luni de zile. A m aflat apoi despre fapt ul c oricine ncearc s s ubestimez e factorul antropic generator de nclzire global este considerat un eretic sau un negativist. n fiecare zi, caut dovezi i articole pe internet i am descoperit n aceast lun un articol foart e ngrijortor despre instalarea condiiilor unei rciri severe. Fraze de genul: un record de zpad din ultimii 30 ani, sau , cele mai sczute t emperaturi din 1930 pn n prezent mi -au atras aten ia n mode deos ebit. tirile acestei perioade (finele lunii octombrie 2008 n.t.) au anunat c ele mai sczut e temperaturi n S UA, Londra, Beijing, Tasmania, nsoite de ninsoare n cantiti nsemnate. n localitatea mea au f ost cele mai sczute temperat uri, n ianuarie 2008, din viaa mea. La A tena, au furtuni de zpad i temperaturi de minus 60C ceea ce reprezint un record dramatic. Noi nu am av ut niciodat zpad, c hiar dac se ntmpla s fie frig. n acea zi, nicieri n toat Grecia, temperaturile nu au depit zero grade, nici mcar n insulele (Mrii Egee i Mediteran n.t .). Toate aceste probleme au nceput imediat ce Soarele nu a mai manifestat pet e i explozii important e. O scrisoare uimitoare a fost t rimis, de ctre NA SA i SSRC (Centrul de Cerc etare tiinific a S paiului), candidailor i vicecandidailor S UA. Sc risoareA est e public pe adresa www.spaceandscience.net . M nt reb dac nu c umva e vorba totui de un fenomen t ranzitoriu sau ne putem atept a la schimb ri at t de brute, nct acum s fim chiar n pragul unei asemenea situaii. Muli vor spune c schi mbri masive ale climei nu se pot manifesta dect n secole sau milenii i ele sunt att de rare, nct sunt foart e mici anse s le percepem nt r-o via de om. Ei bine rs punsul est e: aa au zis i cei care le-au prins. Sunt foart e fericit s am ansa de a vorbi cu dumneavoast r. Nu v -am reinut numele, deoarece prietenul care mi -a dat adresa l uitase. Toate bune, Alex din Kavala

283

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori

27.1.2 CENTRUL DE CERCETARE TIINIFI C I A S PAIUL UI


SSRC este o organizaie independent situat n Orlando, Florida, SU A. Ea a devenit lider n cercetarea tiinific n Sta tele Unite, n general i n cea cli matic, n mod special, mai ales legat de schimbrile ctre o perioad global lung i rece. Directorul acestui insti tut, John L. Casey, a declarat n iunie 2008 urmtoarele: Soarele este factorul suprem i determinant al susinerii condiiilor de via i habitat din sistemul nostru solar. El ne nclzete i ne lumineaz prin intermediul unor manifestri pe care nc nu le nelegem n totalitate. Aflat n armonie cu celelalte fore gravitaionale ale planetelor, el ne transmite o multitudine de energii ntr-o complexitate de cicluri de manifestare. Soarele nostru are puterea de a determina dac noi vom tri o via prosper ntr-un mediu plcut i optim nclzit sau dac vom fi aruncai ntr-o er glaciar de 100.000 ani. La data de 22 septembrie 2008, SSR C i dl. Director John L. Casey, au fost primii care au adus la cunotina guvernului SUA, datele privind apropierea unui climat rece i a fost prima organizaie de tiin de pe teritoriul SUA care a realizat oficial aceast atenionare. Misiunea SSRC este de a oferi publicului, informaie creditat de cercetare tiinifi c, netrunchiat, autoritar, de foarte bun calitate i acuratee, fr influene politice. Scrisoarea de ntiinare a fost tri mis domnilor senatori John McCain, Barack Oba ma, Joseph Biden i Governor Sarah Palin. SSRC este deasemenea organizaia de vrf de pe teritoriul SUA, n ceea ce privete fizica soarelui i a relaiei Pmnt-Soare, elabornd aa-numita Teorie a Interdependenei Ciclurilor Solare, pe scurt Teoria RC, care este o idee tiinifi c novatoare, prin intermediul creia se poate explica apariia perio adelor de rcire i nclzire global, care au dominat P mntul de mii de ani.

Not: Cu tot respect ul pe care l am fa de oamenii de tiin i cercetarea tiinific, trebuie s anun cititorii faptul c cel puin cu 20 ani n urm, pionierul teoriei minii cu 5 degete, Theodor Landscheidt a f ost primul i singurul, pn ac um, care a n eles, descris i prezis schimbrile climatice cu cea mai mare acuratee. Este mbucurtor dac munc a sa a f ost continuat, chiar dac numele s u tinde s fie dat uit rii. Dac citii la pag 272 din cartea mea, vei afla fapt ul c n mod c u tot ul ntmpltor concluziile SSRC sunt identice cu ale sale, cu diferen a c, la ac ea dat, au fost c onsiderate erezii.

Conform Teoriei RC, spun specialitii SSR C, va urma o perioad major de scdere a activitii solare, ce se va concretiza prin reducerea semnificativ a numrului de pete i a altor indicatori care ne prezint situaia comportamentului acestui astru. n co munitatea tiinific, aceasta situaie se numete minim solar i ea anun o perioad extins de frig. Asta e ceea ce ne ateapt muli ani de aici nainte, ca i schi mbare climati c, perioad ce va ncepe s i fac si mi t prezena nc din intervalul 2010-2021 i va atinge cele mai sczute temperaturi n jurul anului 2031. SSRC afirm c aceast schi mbare dramatic a cli matului este o hibernare solar datorit severitii frigului ce a fost asociat altor perioade istorice binecunoscute, care s-au succedat sute de ani, confor m studiilor paleoclimatice. Mini ma solar a fost anunat la data de 30 aprilie 2007 (iar cartea mea Apocalipsa EcoClimatic i Factorii Generatori a aprut n perioada lunii mai 2007, cu aceleai informaii, dar din alte surse n.t.) . Confir marea tiinific a minimei solare anunate nu a putut fi validat dect n acest mo ment, n ur ma nu meroaselor observaii ale comportamentului Soarelui i a scderilor de temperatur din ultima decad. Numeroase alte institute de cercetare, de recunoatere internaional, au anunat rezultate asemntoare care confirm apropierea unei rciri globale abrupte deosebit de severe. SSRC este angajat n acest moment i n alte proiecte de importan strategic pentru clienii ei i publicul larg. Prezentm n continuare lista articolelor i anunurilor publice realizate de SSRC , de la nfiinarea ei i pn n prezent.
April 26-29, 2007. The final phase of an independent study into the influences of solar cycles on the Earths climate is concluded resulting in the RC Theory. This resear ch was conducted by John Casey, a former White House space policy adviso r and space shuttle engineer, who is now Director of the Space and Science Research Center. In addition to the theory being proposed as a model for future climate prediction, the research showed the next climate change would bring a period of deep and long lasting cold to the Earth, with potentially serious impact s on the worlds agricultural, so cial and economic syste ms.

284

Cristian Mureanu
1. April 30, 2007: Initial notification is made to the White House and later to major government agencies of coming cold era. This was the first ale rt sent to the White House and the administ ration of President George W. Bush warning of much colder temperatures globally as a result of the next climate change. 2. May 2007-Present: Through a series of early press releases, John Casey begins a multi-year, comprehensive, and intensive effort to have major US and international media outlets start coverage of the expected climate change to a potentially dangerous cold period. As such, Mr. Casey and the later formed Space and Science Research Center become the first to alert the media and the US citizens in an active public campaign of information about the coming climate change. 3. January 2, 2008: Space and Science Research Center (SSRC) is activated. It thus becomes the first US re search organization dedicated to the science of and planning for the next climate change to a period of long lasting cold weather. 4. January 2, 2008: SSRC issues its first press release Changes in the Suns Surface to Bring Next Climate Change. This re lease includes use of the term solar hibernation to describe periods of reduced solar activity or sunspot min imu ms that result in dra matica lly colder climates on Earth. The SSRC web site was established at www.spaceandscience.net. 5. January 14, 2008: SSRC issues its second press release, New Climate Change Theory Gains Influential Support. This re lease included praise from international scientists and a strong recommendation from past Chairman of the US House of Representatives Science Committee saying that (the RC Theory) should be seriously considered. At the same time, other international scientists jo in with the SSRC to form the first of it s kind resear ch entity. 6. January 22, 2008: The SSRC posts on line the SSRC Research Report 1-2008, The RC Theory. The peer reviewed report is titled The existence of relat ional cycles of solar act ivity on a multi-decadal to centennial scale, as significant models of climate change on Earth. This pivotal report forms the core of research at the SSRC and includes the important prediction that the next solar minimum will likely be acco mpanied by the coldest period globally for the past 200 years and as such, has the potential to result in world wide, agricu ltural, social, and economic d isruption. This is belie ved to be the first such research report of an independent research organization to be posted on line via the internet for the specific purpose of alerting the worlds cit izens to the next climate change. 7. June 2, 2008: SSRC notifies the governors of all US states of the need to prepare their states for the cold weather effects of the next climate change. 8. June 11, 2008: SSRC notifies all US Senators and leaders of the House of Representatives Science Committee of the imminent global climate change and the important effects it will have. 9. July 1, 2008: SSRC holds news conference to announce, Global Warming Has Ended The Next Climate Change to A Pronounced Cold Era Has Begun. The SSRC issued its third press release for 2008 concurrently. The SSRC was the first independent research organization to make such a climate change declaration and was made at that time based upon conclusive evidence that the reduced solar activity and lower global temperature changes predicted by the RC Theory had come to pass. 10. September 22, 2008: SSRC Sends Letters to Presidential and Vice Presidential Candidates. In a new Press Release SSRC 4-2008 and separate letters to the candidates, Senators John McCain, Barack Oba ma, Joseph Biden and Governor Sarah Palin, the SSRC asks the future US leaders to forgo climate change discussions dur ing the remainder of the campaign and asks for rapid action to prepare the US for the next climate change after election. The letters also contained a warning of the potential consequences of the next climate change to a deep and long lasting cold era including massive grain crop losse s.

27.2 SC RISOA REA A DRESAT POLITIC IENILOR

Centrul De Cercetare A Spaiului i tiinei


4700 Millenia Blvd. Ste. 175, Orlando, FL 32839, Tel: 407-835-3635 Fax: 407-210-3901

Senator John McCain, Senator Barack Obama, Senator Joseph B iden, Guvernator Sarah Palin
Septembrie 22, 2008, SUB IECT: Un av ertisment asupra urmt oarei schimbri climatice.

Referine: Scrisoare ctre senatorii U.S.A., 11 iunie 2008, Subiect: Noua schi mbare climatic Stimai senatori McCain, Oba ma, B iden, i guvernator Palin, V rog acceptai felici trile noastre, alturi de cele ale suporterilo r dvs., pentru nominalizarea la funciile de preedinte i vice-preedinte a Statelor Unite. V aduc la cunotin o problem de maxim i mportan pentru omenire i anu me urm toarea schimbare cli matic. Prin prezenta, adugm c teva chestiuni care co mpleteaz scrisoarea noastr din iunie, prin care eu personal i muli ali oa meni de tiin sunt de prere c reprezint cele mai urgente chestiuni care trebuie dezbtute n vederea pregtirii pentru urmtorul eveniment clima tic care este pe cale de a se declana, pe baza celor mai recente schi mbri observate n comporta mentul Soarelui.

285

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori 1. PR IMUL FA PT R EAL: nclzirea global s-a ncheiat cu pu in timp n urm i rcirea global urmeaz s se instaleze pe o perioad lung. Extras din conferina datat 1 iulie 2008, organizat de SSR C : Dup o perioad intens de revizuire a cercetrii climatice de baz i n corelaie cu cele mai clare i indiscutabile dovezi care exist, este timpul ca lumea comunitii tiini fice s admit faptul c Pmntul intr n acest moment, ntr-o nou schimbare climatic. Prin opinia, al crei ecou este susinut de oamenii de tiin de pe mapamond, SSRC declar azi 22 septembrie 2008 c a ncetat perioada de renclzire global contemporan din ultimele decenii i a nceput o nou schimbare climatic. Noua schimbare deja a nceput, cel puin de 2 ani i va avea ca predominan o rcire sever pe tot globul, muli ani de aici nainte. n doar civa ani, noul climat va genera o vreme deosebit de rece, cu efecte distructi ve pe toate continentele. nclzirea global s-a ncheiat rcirea global a nceput. n ti mp ce acest anun este surprinztor pentru marea majoritate, pentru cei care au ur mrit tiparele reale ale temperaturilor i ciclurile solare care le determin, acestea nu numai c nu sunt nouti ci sunt feno mene absolut naturale care erau de ateptat. O list parial a oamenilor de tiin care au reuit s prevad urmtoarea schimbare cli matic, legat de acti vitatea solar, poate fi accesat la adresa WWW. SPACEANDSCI ENCE.N ET. Sti mai do mni, aceast scrisoare nu e doar teoria unui banal om de tiin cruia i s-a nzrit c se schi mb cli ma. Deasemenea, nu e vorba de un grup de oameni de tiin care sunt fanii acestei teorii i pe care ei doresc s o mprteasc din hobby. Aceasta nu e scrisoarea unui grup de oameni de tiin care ateapt dezbateri sincere i transparente despre schimbrile climati ce i nclzirea global. Aceasta e scrisoarea prin care vi se atrage atenia, tuturor celor care o vei citi, de a v reorienta eforturile de la vechile credin e i dogme ale nclzirii globale spre nevoile absolut necesare ale urmtoarei schimbri cli matice care a deja a nceput. Deoarece, odat cu aceast schimbare, va urma cea mai rece perioad pe care am avut-o n ulti mii cel puin 200 ani. 2. AL D OILEA FA PT REAL: Tiparele temperaturilor medii globale pe termen scurt i lung se ndreapt spre valori tot mai sczute. Realitatea profilului temperaturilor medii globale nu este discutabil. P mntul a nceput s se rceasc rapid. Eu mpreun cu ali cercettori, suntem de prere c ele nu i vor reveni, cel puin 30-40 ani de aici nainte. nclzirea global, ca etalon real al temperaturii planetei, nu numai c s-a oprit, conform datelor obinute de la majoritatea staiilor meteo de pe glob dar s-a oprit cu o vitez extrem de mare, n nu mai 20 luni !. Aceasta nu e o variaie te mporar pe termen scurt. Vrful nclzirii globale recente din ultimii 50 ani, determinat n principal de activitatea Soarelui (!), a fost anul 1998. De atunci i pn n prezent, te mperaturile au nceput s scad uor, liniar cu timpul, dar n ulti ma perioad a aprut o scdere abrupt. Noua perio ad rece i vechea perioad cald nu reprezin t altceva dect rezultatul predictibil al ciclurilor solare, n mod special a ciclului de 206 ani pe care l-am descoperit eu i echipa mea i l-a m anunat n aprilie 2007. Acest ciclu a fost confirmat i de ali cercet tori, dar din diverse moti ve rezultatele cercetrilor lor nu au fost aduse la cunotina publicului. Eu cred c neraportarea acestor descoperiri tiinifice importante, care au potenialul de a afecta viaa fiecrui o m de pe planet este n miezul problemei centrat pe ntrebarea: de ce ne aflm n aceast si tuaie n care majoritatea cetenilor planetei i liderii lor sunt incontieni de impactul devastator pe care l va avea ur mtoarea schimbare cli matic , de ce se nt mpl aceast schimbare i n ce fel ne va influena viaa ? n ceea ce privete aa-zisele influene antropice asupra vechii nclziri globale ct i cele ale viitoarei perioade reci, n opinia mea, sunt cvasi-nule. 3. AL TREILEA FAPT R EAL: Soarele a nceput s i reduc activitatea energetic ! Soarele a intrat ntr-o etap rar i de ru augur de reducere a activitii, ase mntoare altor perioade din trecut, ce va fi marcat de reducerea micrilor de materie ejectat n spaiu, scderea diferitelor mrimi ale activitii energetice, mai ales reducerea numrului de pete solare. Efectele 286

Cristian Mureanu acestor schi mbri ale Soarelui vor determina rciri ale Pmntului ti mp de zeci de ani. Soarele intr aadar ntr-un fel de hibernare. Numeroase observatoare din jurul glo bulu i au stabilit faptul c aceste cicluri solare sunt responsabile cu nclzirile i rcirile globale din , cel puin, ulti mii 1200 ani, conform cercetrilor SSRC. tiina e clar. Atunci cnd Soarele hiberneaz , Pmntul devine rece, chiar foarte rece. Urmtoare schi mbare cli matic e aici i acu m !. 4. AL PATR ULEA FA PT R EAL: n ciuda fondurilor imense acordate cercetrii nclzirii globale determinate de factorul antropic, nu au fost aprobate nici un fel de fonduri pentru cercetarea viitoarei rciri globale care era pe cale de a se produce. Acum aceasta s-a produs ! Acesta e cel mai idiot lucru dintre toate. Am aruncat bani i resurse ntr-o cercetare absolut inutil, aceea de a sprijini o teorie discreditat de marea majoritate a oamenilor de tiin (schi mbrile climatice antropic determinante) ntr-o perioad de nclzire global care tocmai s-a ncheiat, n ti mp ce pentru adevrata schimbare (perioada rcirii) care i face si mit prezena i va avea consecine devastatoare asupra vieii cetenilor, nu s-a cheltuit nici mcar un dolar. 5. PR ED ICIE: Deoarece nu s-a fcut nimic n vederea pregtirii noastre pentru un asemenea eveniment, este foarte probabil s ajunge m ntr-o criz a subzistenei noastre, cea mai mare din ntreaga istorie consemnat a omenirii. Atunci cnd a avut loc ulti ma mini m solar, nu mit Dalton Mini mu m (1793-1830) s-a produs, ceea ce un istoric a conse mnat ca fiind, cea mai mare criz de subzisten. Dac oa menii nu vor fi contieni de ceea ce urmeaz s se nt mple, i dac va fi de aceeai magnitudine i durat cu mini ma Dalton, atunci vo m avea parte de cea mai mare criz economi c i social din cte au existat vreodat. Unii experi sugereaz c rcirea va fi chiar mai sever dect ceea ce a m prezis noi la SSR C. Aceast cri z va fi inevitabil, deoarece nc ne consumm resurse preioase i ti mp pentru teorii tmpite de genul schi mbri cli matice antropice, n loc s ne pregtim pentru viitor. Reducerea drastic a rezervelor de hran i energie va genera conflicte inimaginabile. Noi acum le consum m nechibzuit, ceea ce va conduce la o situaie n care, incontiena conductorilor lumii va fi subiect de dezbatere pentru viitorii istorici. Trebuie luate msuri substaniale asupra modului n care SU A ntreprinde afaceri cu alte ri, pentru a preveni efectele devastatoare ale rcirii din viitorul foarte apropiat. Din pcate, ave m la dispoziie ntre 3 i maxim 14 ani, pn ce vor veni cei mai reci ani asupra noastr. Un alt aspect nefericit este acela c, la acea vreme vom avea de hrnit ntre 7 i 8 miliarde de locuitori, fa de sub 1 miliard din perioada minimei Dalton. n numai civa ani, rezervele de grne ale lumii vor disprea n totalitate n perioada de frig excesiv. Multe alte aspecte trebuie avute n vedere, n legtur cu viitoare schi mbare cli matic, dincolo de cele prezentate n aceast scrisoare. Cu toate acestea, noi anticipm c mass media nu se va autosesiza asupra acestor lucruri dect exclusiv n mo mentul n care ele se vor nt mpla i cnd va fi prea trziu. Se cunoate apropierea rcirii globale de aproximativ 2 ani, dar se refuz cu ncpnare s se propun emisiuni talk-show pe acest subiect. n acelai ti mp, avem convingerea c s-a ncheiat perioada paradelor celebritilor de la Hollywood de dinaintea comitetelor congreselor i documentare premiate cu Oscaruri i Premii Nobel, care s precede urmtoarea schimbare climatic . E prea trziu pentru asemenea maimu reli mediatice. Urmtoarea schi mbare climati c este aici i este de neoprit. Noile date meteo indic scderi importante ale te mperaturii, peste tot n lu me. Rcirea global e deja la u ! Din aces motiv, v rugm s acionai n concordan cu aceast nou realitate despre clim, bazat pe cercetare adevrat i nu pe gndire convenional, pentru a informa i proteja cetenii, cu o minte deschis spre o revizuire just a faptelor i din dorina de a aciona acum pentru a pregti ara la ceea ce ne ateapt. SSRC este organizaia de elit din Statele Unite n ceea ce privete intenia ei de a rspndi lumii acest mesaj de avertizare pentru a urgenta pregtirile pentru urmtoarea schimbare cliamtic. 287

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Am fost nt mpinai att cu ncredere ct i cu scepticism pentru ceea ce face m. Asta e natura dezbaterilor despre schimbrile climatice din prezent. Al i oameni de tiin de pe mapamond ncearc s alerteze guvernele rilor lor i ti m c se n tmpl aceasta n Canada, Rusia, Australia i acolo dezbaterile sunt mult mai avansate dect la noi. Un ex-director al Comitetului de tiin a Casei Parlamentului din Australia a vorbit despre cercetrile mele i a precizat c aceast teorie trebuie tratat cu seriozitate. Schi mbrile rapide ale Soarelui i rcirea prezent a Pmntului adaug greutate tot mai mare acestei teorii. E necesar s o lum n considerare. Fiind optimist, eu cred c nc ne mai putem pregti pentru toate acestea, dar numai dac ncepem de azi. Imediat ce vei prelua funciile dumneavoastr la Casa Alb e necesar s luai msuri urgente. Nu trebuie pierdut nici o zi. Sincerely, Director John L. Casey

27.3 INTERVIU C U DIREC TORUL S.S.R.C . JOHN CASEY


John Casey, director S.S.R.C.: Cristian, a m avut foarte mult de lucru n ulti ma perioad, de aceea nu mi-am putut permi te s-i rspund mai devreme la ntrebri. (datat 29.XI.2008) Reporter: Se tie faptul c oceanele se comport asemenea unor acumula toare de cldur pe care o adun i o stocheaz secole la rnd, aa c ele rspund cu ntrziere de sute sau mii de ani la orice schimbare climatic. Din datele pe care le avei, cum ai putea aprecia legtura dintre apropie rea rcirii glo bale , determinat de activitatea Soarelui i circulaia oceanic din nordul Oceanului Atlantic (de exemplu Gulfstream-ul) ? V rugm elaborai cele mai plauzibile scenarii (de exemplu, ce s-ar ntmpla n si tuaia n care acest curent continu s slbeasc, diminundu-se schimbul de cldur de la suprafa, indiferent de comportarea Soarelui, este posibil ca acesta s adauge o intensificare a rcirii, ntrutind de fapt situaia generat de activitatea Solar ?) John Casey, director S.S.R.C.: Aa s-ar prea c exist o legtur direct ct i indirect ntre activitatea Soarelui, te mperaturile apei oceanului i oscilaiile climatice majore ale acestuia precum N AO, Oscilaia Nord Atlantic, i PD O, Oscilaia Decadal a Pacificului (care tocmai i-a fcut apariia). Interaciunile dintre energia solar furnizat de Soare i nclzirea sau rcirea apei nu sunt bine nelese. Recenta dezvoltare a platfor melor marine de explorare i creterea numrului acestora ne vor oferi n curnd o baz de date cu ajutorul creia s putem stabili mult mai precis legturile (la care te referi n.t.). Dar deoarece duratele celor mai scurte cicluri solare sunt de 10, 20 sau 50 ani (aproximativ n.t.), noi nu vo m apuca s beneficie m n ti mp util de aceast baz de date. ntre ti mp, trebuie luat n considerare o anumit form de msurtori proximale i calcule. Reporter: Noi descoperiri atest faptul c exist acti vitate vulcanic subacvatic care ar putea inclzi fundul oceanic influennd circulaia curenilor arctici i nu numai. Specialitii nu se ateapt la erupii subacvatice majore, dar intensificarea curgerii lavei la frontierele din plcile tectonice din Oceanul Atlantic i Oceanul Arcti c ar putea avea un impact. Cum anume credei c se va simi aceast influen n apropierea perioadei de rcire ? John Casey, director S.S.R.C.: Avnd n vedere c 71% din suprafaa Terrei este acoperit de apa srat a mrilor i oceanelor, se poate suspecta faptul c o mare parte a activitii vulcanice (de mic intensitate, i.e., scurgeri de lav, - n.t.) r mne nedetectabil dac nu e asociat unor seisme. Exist speculaii despre faptul c Oceanul Arctic s-ar nclzi datorit scurgerilor de lav subacvatic i a erupiilor. Dar a vrea mai nti s a m dovezile foarte clare asupra acestui lucru. Pe de alt parte, chestiunea topirii gheurilo r arctice nu are nici un fel de consecine asupra creterii nivelului apei (dac cunoti experimentul cubului de ghea dintr-un pahar, etc.,). Cu un tipar clar de scdere a temperaturilor eu cred c Arctica va renghea i gheaa se va mri continuu cel puin 40 ani de aici nainte. Reporter: Ct timp credei c va dura aceast perioad de rcire (minim i maxim) i ct de rece estimai c va fi n Centrul i Estul Europei (de exemplu, n perioada Minimei Dalton, Tamisa a ngheat complet pe timpul iernii). Ct de frig va fi n cel mai ru caz posibil i ct de lung va fi iarna 288

Cristian Mureanu n fiecare an ? De exemplu: ne putem atepta la ierni de 6 luni din care cel puin 1 lun s se manifesta cu geruri polare ?, v rugm elaborai o teorie. John Casey, director S.S.R.C.: Deja ne afl m pe o spiral descendent a temperaturilor medii globale pn spre un punct, pe care datele i cercetrile noastre pe baza teoriei RC l indic a fi anul 2031. Astfel, cel puin 10 ani n faa i 10 ani dup aceast dat, vo m avea parte de o scdere a temperaturii medii globale cu 1,5 0C, care se transpune prin scderi locale de temperatur cu cel puin 5-10 grade sub cele medii normale. (astfel, dac anumite regiuni din ara noastr au iarna temperaturi minime de 30 0C timp de cteva zile, atunci, n perioada rcirii globale, aceste temperaturi vor putea atinge valori de 40 0C timp de cteva sptmni la rnd n.t. pe baza altor studii). Vor fi variaii mari ntre diverse regiuni ale globului, de exemplu ne ateptm c cele din emisfera sudic s resimt te mperaturi mult mai sczute, mai ales n anii perioadei de tranziie cnd masele de aer rece se ciocnesc cu masele de aer cald i vor avea loc anu mite eveni mente meteorologice, mai ales n aceast perioad de tranziie pn la apariia epocii reci. nc nu sunt ntru totul de acord cu posibilitatea ca perioada urmtoare de rcire s fie de tipul Maunder, aa dup cum sugereaz unii dintre colegii mei de breasl, dar sunt convins c va fi una de tipul Dalton, care, fr ndoial, va fi urma t de una Maunder, dar dup o scurt perioad de renclzire. (care de fapt e cel mai dezastruos scenariu posibil n.t.). Reporter: Pe baza rspunsului de la ntrebarea anterioar, v rugm s ne spunei cum anume vedei viitorul agriculturii n Europa i evoluia comportamentului social (precum creterea criminalitii, lupte de strad, rzboaie pentru surse de hran i energie), v rugm elaborai un scenariu n situaia n care guvernele naiunilor nu vor face nimic pentru a ajuta oamenii s supravieuiasc acestei situaii de criz. John Casey, director S.S.R.C.: Aa dup cu m deja tii , teoria RC are ca obiect de studiu Soarele i nu agricultura. Din nefericire, unul din rezultatele studiilo r noastre prevd apariia unui climat rece, periculos de rece, a putea preciza. Marea majoritate a guvernelor lumii vor sta orbii n faa aa zisei nclziri globale antropogene, pn la momentul n care va fi extrem de trziu. Alegerea preedintelui Barack Oba ma la conducerea Statelor Unite, se pare c ne asigur de faptul c noi, ca naiune i omenire, vo m r mne nepregtii n faa apropierii rcirii deoarece domnia sa a declarat c este adeptul ideii nclzirii globale antropogene. n cei mai reci ani care vor veni, vo m vedea mpuinarea drastic a cerealelor n toat emisfera nordic (Canada, Rusia i Nordul Americii). n anii dinainte i de dup anul central 2030, vom putea vedea cderea masiv a siste mului agricol atunci cnd frigul excesiv i gheaa va distruge recoltele din primvar, imediat dup plantare, respectiv n toamn, cu puin ti mp nainte de recoltare. Rezultatul final va fi o oprire a exporturilor din Canada i Statele Unite spre restul lu mii, favoriznd rspndirea foametei pe o scar inimaginabil. Acelea vor fi vremuri foarte tulburi n care omenirea va cunoate o criz fr precedent. Vo m avea de hrnit peste 8 miliarde de oameni fa de aproximativ 1 miliard, ct erau n ulti ma mini m solar. Lucrurile se vor nruti chiar mai mult datorit extremitilor environmentaliti care au forat politica spre ceva ce nici mcar nu mai este real, precum nclzirea global. Evenimentele sociale (de care aminteai n.t.) nu vor putea fi evita te. Asta e valabil i pentru rile aa-zis civilizate sau occidentale, mai ales cele din Europa. Luptele pentru mncare vor deveni un fapt cotidian. Reporter: tiu c nu suntei familiar cu biologia uman, dar eu studiez o teorie (dublat de rezultate practice) despre posibilitatea folosirii biopotenialelor interne pentru adaptarea parial la resurse de hran i somn reduse, chiar rezisten la frig, etc. Credei c ar fi de vreun folos ? i spun asta n prezumia c guvernele nu ne vor ajuta cu nimic, dar deoarece nu e specialitatea dumneavoastr, v rugm formulai propriul punct de vedere. John Casey, director S.S.R.C.: Nu am nici o pregtire n domeniul biologiei sau al agriculturii dar fiecare om trebuie s se gndeasc la orice msuri practice viabile care s i reduc suferinele n acei ani. Aceste lecii de via, cndva nvate au fost apoi uitate, inclusiv n perioada Dalton. De exemplu, eu m-a gndi s mi readaptez dieta i s scot pinea i (anumite n.t.) cereale n 289

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori favoarea altor produse i cred c, avnd n vedere situaia grav a obezitii n Statele Unite, aceasta nu ar fi o idee rea. Ar trebui s descoperim nlocuitori, precum cartofii, care n perioadele reci din trecut, I-au salvat de la foa me pe englezi, irlandezi i nemi. Ne-am mai putea gndi la iniiative de stocare a produselor pe baz de cereale cu valabilitate multianual, care s ne permit s trecem bariera acelo r ani de frig. Dar toate acestea necesit cercetare, fonduri i aa dup cu m vd eu c se acord importan subiectului, de fapt ele nu vor fi luate n considerare dect n mo mentul declanrii foametei generalizate. Pierderile de viei umane vor fi uriae. Prin declaraia mea i fac direct responsabili pe politicienii care se autoservesc pe ei nii, principalele canale Mass Media i extremitii mediului, mpreun cu Statele Unite care este puterea politic mondial. S tii c marea majoritate a ntrebrilor tale vor apare pe viitoarele reactualizri ale site-ulu i meu i vor fi dease menea incluse n viitoarea mea carte numit Un Soare Rece (Cold Sun), care este n curs de editare. Mulu mesc pentru interesul ctre aceast problem. John Casey COM PLETAR E D IN PARTEA CLIMATOLOGULUI TIM BALL Corelaia dintre petele solare i temperatura (medie n.t.) global este cunoscut de foarte mult vreme. n principiu, atunci cnd numrul de pete este mare, P mntul iar atunci cnd nu mrul de pete e sczut, P mntul se rcete . Dar chiar i acum, dup ce s-a verifica t de 100 ani aceast corelaie, me mbrii I.P.C.C . o resping deoarece nu exist un mecanism care s explice cauza i efectul. Ei au una i bun : este periculos s asociem cauza i efectul cu corelaia. Dar, cu toate acestea acum AVEM un mecanism care este explicat de ctre descoperitorul acestuia, Svensmark i Calder (co-autor), n cartea The Chilling Stars . Au fost disponibile cteva revizuiri i rezumate n perioada de dinaintea termenului limit al raportului finald e evaluare al IPCC , dar acestea au fost utilizate drept scuze pentru neincluderea lor n cel mai recent raport. ntrzierea de tranziie de ciclul solar 23 la ciclul solar 24 este doar un semn al observaiilor anterioare privind scderea numrului de pete n urmtoarele (cel puin n.t.) dou sau trei cicluri solare. Previziunile actuale susin c ciclul 24 va avea activitate la fel de sczu t ca cel care a trecut iar ciclul 25 chiar i mai sczut. La un mo ment dat se anticipau condiii de rcire asemntoare celor din perioada Minimei Dalton (1800-1820) dar acum, specialitii se ateapt la condiii de frig (naintat n.t.) din perioada Micii Glaciaiuni (1645-1715). Tim Ball

290

Cristian Mureanu

28. SCHIMBRILE CLIMATICE I ACTIVITATEA SOLAR


28.1 INTRODUC ERE
nclzirea neobinuit (efectul El Nio) sau rcirea (efectul La Nia) a suprafeei apei n estul Pacificului, din zona ecuatorial, se manifest la intervale neregulate (2 pn la 7 ani) n corelaie cu Oscilaia Sudic (Southern Oscillation (SO)), care este o pendulare uria a presiunii atmosferice ntre sud-estul i vestul Paci ficului tropical. Co mbinarea fenomenelor El Nio La Nia i Oscilaia Sudic (Southern Oscillation) (ENSO), este sursa cea mai intens de variabilitate natural din cadrul sistemului cli matic global. Anomaliile de temperatur global (deviaiile pozitive sau negative fa de o temperatur medie definit) sunt n pri mul rnd determinate de evenimentele EN SO (conform Peixoto i Oort, 1992). n Fig. 1 curba verde reprezint anomaliile temperaturii globale, bazate pe msurtorile de la suprafa, n ti mp ce curba albastr se bazeaz pe datele recepionate prin satelit (MSU). Dei a mplitudinile celor dou curbe sunt foarte diferite, ele ating maxime i minime aproape n acelai timp. Triunghiurile roii desemneaz evenimentele El Nio iar triunghiurile verzi indic episoadele La Nia. El Nio coincid se mnificati v cu maxi mele temperaturii globale iar La Nia cu minimele. Exist o singur excepie, n jurul erupiei lui Pinatubo, indicat de triunghiu l galben. n cazul erupiilor vulcanice, te mperatura global este modulat cu efectul de rcire rezultant. Importana activitii EN SO pentru cli ma global a fost recent verificat de o investigaie ce arat c variabilitatea Oscilaiei Decadale a Pacificului (the Pacific Decadal Oscillation (PDO)) este dependent de fenomenele El Nio i La Nia, i nu invers, astfel nct prognozarea fenomenului PDO ar fi legat direct de capacitatea de a prognoza fenomenul ENSO (confor m New man i alii, 2003). Astfel, este posibil s existe legturi semnificative ntre evenimentele EN SO i manifestarea sezonier a vremii n alte regiuni ale globului. Aceasta ar putea fi cheia prognozelor vremii pe termen lung. Din acest motiv, exist un interes major fa de se mnele care ar favoriza predicia evenimentelor EN SO. Observaiile schi mbrilor zilnice ale temperaturii aerului de la suprafaa mrii (sea surface te mperature (SST)), a vntului de la suprafaa apei, a structurii ter mice a oceanului la mic adnci me i a curenilor oceanici, permit cercettorilor s elaboreze modele care pot fi testate prin prognoze experimentale. Cu toate acestea, este foarte dificil conceperea unor modele pe durate extinse de timp (pe mai multe luni) pe baza observrii semnelor. Zane i Zebiak de la Observatorul Lamont-Doherty Earth au realizat prima prognoz reuit a unui El Nio la nceputul anului 1986, cu un an nainte de evenimentul respectiv, dar modelul lor nu a prezis puternicul El Nio din 1997. n prezent, nu exist modele fizice sau stati stice care s prognozeze eficient evenimente EN SO cu mai mult de 12 luni nainte (conform Neelin i Latif, 1998). Landsea i Knaff (2000), care au 291

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori folosit stati stica pentru a evalua modelele climatice pentru perioade de 12 luni n prediciile curente ale fenomenului El Nio ntre 1997-1998, au ajuns la concluzia conform creia modelele nu prezint nici o eficien n prezicerea evenimentului nainte cu pn la opt luni n avans. Conform celor studiate de Neelin i Latif (1998) zgomotul cli matic i haosul determinist, reprezentnd variabilitatea intern a sistemului cli matic, deter min limi tele fundamentale ale ti mpului de prognozare n avans. Aceast subliniere a caracterului exclusiv intern al evenimentului ENSO respect principiul climatologic prin care fenomenul EN SO este cel mai spectaculos exemplu de oscilaie intern liber a sistemului cli matic ce nu este supus unor factori externi (Peixoto i Oort, 1992). S-a artat c acest principiu nu este universal valabil, deoarece exist factori externi precum activitatea solar, care respect o astfel de regularitate nct se poate realiza o prognoz a lui ENSO pe termen lung. Landscheidt a prognozat corect ultimele trei El Nio, cu muli ani naintea evenimentelor respective, inclusiv ulti ma faz La Nia (Landscheidt, 2002), dei prognoza s-a bazat exclusiv pe variabilitatea erupiilor solare. n acelai ti mp, Landscheidt a lucrat pe acest model solar pentru a-l mbunti.

28.2 M AXIM UL PETELOR SOLA RE N C ICLUL DE 11 A NI


Maximul petelor solare la 11 ani este o caracteristic bine-cunoscut. n li teratur, durata ciclului petelor solare nu se msoar doar de la minim la maxi m, dar i de la maxim la maxim. Cu toate acestea, este prea puin cunoscut faptul c exist i un maxim al activi tii erupiilor solare (jeturi, erupie de mas coronal, i proeminene eruptive) n cursul ciclului de 11 ani. Maximele consecutive ale erupiilor majore (EM) for meaz i ele un ciclu de la un EM la alt EM cu durata de 11 ani. Acestea sunt de o i mportan special deoarece sunt strns legate de activitatea EN SO. Ciclul petelor solare de 11 ani nu este si metric. Observrile atente ncepnd cu anul 1750 indic faptul c ascendena medie a numrului de pete solare spre o valoare maxim (de 4,3 ani) este mult mai rapid dect descendena medie spre valoarea medie (de 6,7 ani). n ciclul mediu raportat la ntreg (la 1), raportul de cretere a ntregului ciclu este de 0,39 iar raportul de descretere a ciclului complet este de 0,61. Aceasta se apropie de proporia seciunii de aur care mparte o structur, cu m ar fi un seg ment de linie, o suprafa, un ci clu, sau orice alt caracteristic delimi tat, astfel nct raportul prii mici ( mini ma) la partea mare (maxima) este egal cu raportul maximei la total. Dac totatul este egal cu 1, ave m relaia: 0,3819 : 0,618 = 0,618 : 1 . Pentru a afla maxima aproximativ din cadrul unui ciclu, ntregul trebuie nmulit cu 0,618. nmulirea cu 0,382 ne ofer minima . Din observaiile atente, ncepnd cu 1750, maxima petelor solare se apropie foarte mult de minima seciunii de aur, dac considerm ciclul msurat de la o mini m la ur mtoarea mini m. Aceasta nu este o si mpl coinciden. Este bine cunoscut c seciunea de aur nu are doar uimitoare caliti mate matice , ci ea descrie creterea plantelor i regularitatea stabilitii neuronale. (Kappraff, 1991). Cu toate acestea savanii sunt adesea ignorani cu privire la aplicaiile fizice ale seciunii de aur, n special n mecanica celest. Exist o demonstraie ma tema tic c nu mrul de aur G = 0,618 este cel mai iraional numr dintre toate clasele de numere. Aceast caracteristic are legtur cu stabilitatea sistemului solar, conform celor demonstrate de mate mati cienii i fizicienii Siegel (1942), Kolmogorov (1979), Arnold (1963) i Moser (1973). Acest eveniment e ste crucial, deoarece studiul a 100 de milioane de ani de via al siste mului solar (Sussman i Wisdo m (1992)) ofer dovada clar c toate orbitele planetare sunt haotice pe o scar temporal cu o divergen exponenial de ca. 4 milioane de ani. n articolul The Cosmic Function of the Golden Section (Funcia cosmic a nu mrului de aur) (Landscheid t, 1995) autorul a artat c numrul de aur, ca parametru de stabilitate, a pstrat sistemul solar stabil ti mp de 4,6 miliarde de ani n ciuda micrii haotice a orbitelor planetare. 292

Cristian Mureanu Funcia de stabilizare a numrului de aur nu este limitat doar la siste mele dinamice macroscopice. Child (1993) i Mackay, respectiv Meiss i Percival (1987) au demonstrat c aceasta guverneaz din amica intern a moleculelor la energii apropiate pragului de ionizare. Curba ascendent a ciclului petelor solare de 11 ani este egal cu minima seciunii de aur i partea descendent este egal cu maxima acesteia, generndu-se stabilitatea activitii solare, care este caracterizat, n general, prin fenomene de instabilitate. n aceast idee, se explic primele investigaii ce indic faptul c maximul erupiilor solare EM se situeaz la 0,618 din ciclul unitar. Aceasta indic o si metrie n cadrul ciclului de 11 ani deoarece maximul petelor solare (SM) i EM situate la 0,382 respectiv 0,618 arat o si metrie bilateral fa de jumtatea ciclului. Intervalul de la un EP la urm torul EP se dovedete a fi un ciclu ( EMC) care la fel ca i ar monica sa secundar (EMC/2) se afl n strns legtur cu evenimentele EN SO. Fig. 2 ilustreaz o poziie ipotetic a EM, i anu me c EM se situeaz la 0,618 din ciclul unitar. Se observ frecvena de distribuie a erupiilor energiei solare n poriunea descendent a ciclului petelor solare de 11 ani, de la maxim la mini m, dup cum indic sgeile. Exemplul folosit acoper perioada erupiilo r puternice de magnitudine X => 6 observate din satelit din 1970 pn n prezent. Aceste date sunt disponibile la Centrul National de date Geofizice (National Geophysical Data Center), Boulder. Erupiile intense de raze X, aproape ntotdeauna nsoite de erupii masive de mas coronal, sunt mai interesante din punct de vedere geofizic dect cele determinate de strlucirea optic. nainte de 1970 nu existau observaii continue prin satelit a erupiilor de radiaii X. De aceea toate erupiile de raze cosmice importante observate ntre 1942 i 1970 au fost clasificate confor m Sakurai (1974) i (Smith & Smith , 1963). Exemplul ilustrat n Fig.2 prezint 49 erupii deosebit de puternice. Seciunile descendente ale ciclului petelor solare din 1942 pn n prezent au fost echivalate ca avnd lungime unitar pentru a face mai uoar recunoaterea fazelor identice ale evenimentor din diferite cicluri, n vederea stabilirii unui tipar reconoscibil. Poziia ipotetic a EM la 0 ,618 n cadrul ciclului de 11 ani echivalat cu valoarea normalizat de 1 este reprezentat n Fig. 2 de un triunghi rou. O plaj de 0,15 n jurul lui EM este indicat de o bar orizontal. Dup cum este de ateptat, erupiile masi ve sunt acu mulate n aceast regiune, n vecintatea punctului EM. 33 dintre cele 49 de erupii se situeaz n acest interval. Erupiile spectaculoase recente mediatizate i monitorizate sunt cuprinse i ele n acest interval. To tui, n vecintatea maximului petelor solare, notate cu Rmax, au fost observate puine erupii. ntr-o evaluare statistic obinuit ar fi logic s presupunem un maxim al erupiilor n jurul lui Rmax i o scdere a frecvenei acestora odat cu tendina de diminuare a activitii petelor solare. Dar aceast frecven ipotetic este discutabil. Aa dup cum se poate vedea n Fig. 2, dincolo de 0,75 din scar nu mai apar erupii puternice deoarece ne apropiem de mini mul ciclului. Mai mult, pare mai realist faptul de a ne atepta la descoperirea unei distribuii egale n toat zona acoperit de erupii n intervalul 0 0,75 deci orice alte ndoieli pot fi evitate. Un test statistic Pearson, asociat acestor ipoteze, cu dou clase, una cu 0 ,15 n jurul lui EM i cealalt cuprinznd restul scrii pn la 0,75 prezint rezultate statistice foarte bune exprimate prin 293

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori mri mile Chi2 = 15,3 pentru 1 grad de libertate i P < 0,0001. Evaluarea datelor confirm rezultatul, deoarece EM se situeatz chiar n centrul celor mai frecvente erupii. Din acest punct de vedere ipoteza conform creia, poziia medie a EM este identic cu maximul seciunii de aur la 0,618 din scar, nu poate fi neglijat. Aceast concluzie este ntrit i de alte rezultate. n Fig. 2, n care se arat distribuia de frecvene a poriunii descendente a ciclului normalizat la valoarea 1, poziia 0,618 a ntregului ciclu este identic cu 0,382 din scara din Fig. 2. Media msurat a distribuiei de frecven observate din Fig. 2 este egal cu 0,37. Aceasta este destul de aproape de poziia ipotetic a lui EM la 0.382. Investigaiile asupra erupiilor majore acoper doar perioada ciclurilor petelor solare ncepnd cu anul 1970. Fig. 3 extinde nregistrrile EM ncepnd cu anul 1900. Indicele a-a geomagnetic (Solar-Geophysical-Data, 2003) msoar efectul erupiilor solare din apropierea Pmntului. Curba albastr din Fig. 3 arat o atenuare a indexului a-a ntre anii 1900 - 2000. Poziia ipotetic a lui EM la 0,618 este reprezentat prin triunghiuri roii iar maxima petelor solare (notat cu SM) printr-un triunghi albastru. Se poate observa c poziia EM coincide aproape totdeauna cu maxima a-a ce indic fazele de activitate maxim eruptiv a Soarelui. Exist doar dou excepii: maxima a-a n perioada anilor 1958 i respectiv 1990, ani caracterizai de cicluri de pete solare deosebit de scurte i intense. n aceste cazuri maximul a-a pare s se dezvolte mai repede dect este de ateptat. Evident, SM este un indicator nepotrivit pentru fazele cu erupii majore ale ciclului petelor solare.

28.3 ENSO I C IC LURILE BA ZA TE PE EXPLOZIILE SOLA RE MA JORE


Curba din Fig. 4 prezint datele lunare standardizate, uor atenuate, ale SOI ( Indicele Oscilaiei Sudice) (conform Clima te Prediction Center, 1998). Este ilustrat gradientul de presiune n zona tropical a Pacificului care, n schi mb, este un bun indicator al variaiilor vntului ecuatorial. Valorile negative sczute ale SOI, indicnd fenomene El Nio, se suprapun peste vnturile alizee (mai slabe dect n mod normal) din zona Pacificului, cu temperaturi de la suprafaa apei mai calde dect n mod normal (SST) n zona ecuatorial estic a Pacificului, i cu un gradient redus de presiune spre vest, cu valori oscilante ale intensitii vntului. Valorile pozitive mai mari ale SOI indic condiii de 294

Cristian Mureanu tip La Nia, adic scenariul opus celui de tip El Nio. n Fig. 4 datele sunt inversate astfel c maximele pozitive puternice indic spre El Nio (zonele n rou) iar devierile negative spre La Nia (zonele n albastru). Este evident faptul c ciclul msurat de la un EM la urmtorul EM (ce formeaz o perioad EMC) i armonica sa secundar sunt strns legate cu eveni mentele EN SO. EM i faza zero a armonicei sale secundare (EM/2) sunt indicate de triunghiurile verzi. nainte de inversarea de faz, indicat de o sgeat, fazele EM i EM/2 coincid cu La Nia i apoi cu El Nio. Maximul petelor solare SM ct i armonica se cundar a ciclului ntre SM i urm torul SM (ce formeaz o perioad SMC) prezint o legtur similar, ns inversat. SM i fazele zero ale armonicii secundare (SM/2) sunt reprezentate prin triunghiuri de culoare ciclam. naintea fazei de ntoarcere, SM i SM/2 nsoesc eveni mentele El Nio i apoi La Nia. Efectele perioadelor EMC i SMC par s fie polar opuse, dar modelul de dinainte i de dup faza de ntoarcere ilustreaz, n ansamblu, o si metrie echilibrat, si milar celei menionate despre EM i SM raportat la 0,5 din ciclul unitar de 11 ani. Pentru a fi mai si mplu de neles este i mportant s ur mrii aceste explicaii pe figurile reprezentate.

28.4 INVERS RILE DE FAZ N C IC LURILE SOLA RE, I ENSO


n aproape toate articolele lui Landscheidt, autorul a artat c exist inversri de faz n seriile temporale cli matice raportate la ciclurile solare. Acestea nu sunt invenii ad hoc, ci faze calculabile de instabilitate ce apar de obicei atunci cnd fazele zero ale ciclurilor mai lungi ale micrilor soarelui fa de centrul de mas al siste mului solar (descrise n detaliu n alt capitol) coincid cu fazele zero ale ciclurilor mai scurte ale acestora (datorate atraciei intensificate de Jupiter i Saturn). Fr aceast cunoatere previziunile ar fi eronate. Prezicerea unui El Nio ar putea indica de fapt un La Nia, sau invers. Totui analizele referitoare la evenimentele ENSO evideniaz faptul c mai exist un tipar de inversare de faz care a scpat ateniei cercettorilor. Landscheidt a precizat c Oscilaia Nord Atlantic (N AO), i Oscilaia Decadal a Pacifi cului (PDO) , mpreun cu extrema anomaliilor te mperaturii globale, secetele din Africa i S.U .A., ct i aversele i inundaiile din Europa, sunt legate de ciclurile neregularitilor micrii orbitale solare n jurul centrului de mas al siste mului solar (Landscheidt, 1983-2003). Rata de modificare a mo mentului unghiular al orbitei soarelui, i variaia forei de torsiune L/t, ce determin micarea orbital a soarelu i, formeaz un ciclu de torsiune (TC), a suprafeei Soarelui fa de centrul su, cu o durat medie de 16 ani (Landscheidt, 2001a,b).
Not: Trebuie menionat faptul c Soarele fiind alctuit din gaze, straturile ex terioare mai puin dense, se deplaseaz c u viteze diferite f a de cele interioare, spre deosebire de Pmnt , care este format doar din dou mase solide compacte (mantaua i miezul solid de fier) care se deplaseaz diferit. At racia lui Jupit er i Sat urn produc perturbaii ale acestor micri, care se rsf rng asupra celorlalte c aract eristici solare, aa dup cum micrile Lunii produc maree pe Pmnt. Dar S oarele rspunde acest or perturbaii, aparent nesemnificative, prin manifestri de tipul ex ploziilor i protuberanelor. Vezi paragraful 28. 6 pentru det alii.

Perturbaiile n form sinusoidal a acestui ciclu revin la perioade quasi-perio dice i marcheaz fazele iniiale ale ciclului de perturbare (notat cu PC) cu o durat medie de 35,8 ani. Fazele zero ale PC au un rol i mportant n prognozele pe termen lung a diverselor fenomene climatice . Ele pot fi asociate, de exemplu, cu maxi mele regimurilor PDO calde, fazele cele mai reci ale regimurilor reci, i trecerile dintre acestea (Landscheidt, 2001b). Ele sunt legate i de seceta prelungit sau umiditate crescu t, msurate prin indicele de secet al U.S. (Landscheidt, 2003a). O alt abordare a ciclului de 35,8 ani este prezentat n Fig. 3 a articolului se mnat de Landscheidt intitulat Trends in Pacific Decadal Oscillation subjected to solar forcing (Landscheid t, 2001b) (Tendine ale Oscilaiei Decadale a Pacificului influenate de activitatea solar). S-a artat c valorile absolute ale ciclului de torsiune (|L/t|) for meaz un ciclu mai scurt ce are un rol major n stabilirea influenei Soarelui asupra Oscilaiei Nord Atlantice (Landscheidt, 2001a) i a revrsrilor rurilor (Landscheid t, 2000c,d ). 295

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori Dac se aplic un filtru Gaussian de tip trece-jos pentru a elimina lungimile de und mai mici de 9 ani la |L/t|, atunci apar oscilaii noi, confor m graficului din Fig. 3 a articolului anterior menionat, pentru intervalul de ti mp cuprins ntre anii 1721 2077. Mini mele curbei atenuate |L/t| sunt identice cu fazele iniiale din ciclul perturbaiilor pe 35,8 ani. Astfel, este uor de calculat datele precise ale acestor faze pentru orice perioad, cum ar fi de exemplu: mai 1829, februarie 1867, august 1901, iunie 1933, septembrie 1968, februarie 2007, septembrie 2044 i iulie 2080. Natura repet tipare vechi la scri diferite. Dac considerm ci clul de 35,8 ani ca parte a unui fractal ce cuprinde i ciclul petelor solare de 11 ani, conectat prin dinamica soarelui, atunci faza mini m de 0,382 co mparabil cu maximul petelor solare a ciclului de 11 ani, este de ateptat s prezinte funcii speciale. Din cte se pare, una dintre ele este inducerea fazei de inversare n ciclurile subordonate. Sunt afectate n special ciclurile solare legate de evenimentele ENSO. Aceast

presupunere este confirmat de o co mparare a indicelui El Nio al lui Quinn (Quinn i ceilali, 1987) ncepnd cu anul 1525 cu fazele de 0,382 al ciclului de 35,8 ani corespunztor. Aceast relaie morfologic are sens deoarece cmpul magnetic al soarelui i schi mb polaritatea atunci cnd ciclul de 11 ani atinge maximul petelor solare. Faza iniial a PC actual se situeaz n dreptul valorii ce corespunde datei septembrie 1968 i ciclul actual se ncheie n februarie 2007. Astfel mini ma de 0,382 se situeaz n mai 1983. Totui actuala inversare de faz apare n 1976 aa dup cum se confir m prin datele suplimentare prezentate n Fig. 4 i 5 . Aceasta este singura excepie n mai mult de 200 de ani. Din nefericire, exact n ciclul actual intervine un alt factor i mportant pentru prognoza curent, i anume ci clul de 178,8 de ani n micarea solar. Jose (1965) a gsit modele a ratei de schimb a mo mentului unghiula r al orbitei solare ce se repet la intervale de 178,8 ani. n analiza computerizat a micrii soarelui el a descoperit c i petele solare urmeaz un ciclu de aceeai durat. Conform altor studii (Dansgaard i alii 1973), o perioad de 181 de ani, (destul de apropiat celei de 178,8 ani), este caracteristica ciclic principal a profilului izotopului de oxig en al mostrei de ghea din Camp Century. Aceasta indic o legtur cu schi mbrile climei de care Landscheidt s-a ocupat n numeroase articole (Landscheidt, 1983-2003). Ciclul Jose ar putea fi translatat n mod arbitrar. Totui, el a precizat c are o faz iniial bine definit ce corespunde datelor ianuarie 1545, ianuarie 1723, august 1901 i iulie 2080. Amnunte n Trends in Pacific Decadal Oscillation subjected to solar forcing (Landscheidt, 2001b) (Tendine ale Oscilaiei Decadale a Pacificului influenate de activitatea solar). 296

Cristian Mureanu Ciclul de 178,8 ani, legat i el de dinamica solar, poate fi considerat parte a fractalului total ce cuprinde i ciclul de 35,8 ani i ciclul petelor solare astfel nct mini ma seciunii de aur induce inversarea de faz a ciclurilor subordonate. n ciclul curent cuprins n perioada august 1901 iulie 2080, mini ma 0,382 corespunde perio adei ianuarie 1970. Analizele detalia te arat c inversarea de faz din 1976, indicat prin sgei n figurile 4 i 5, apare chiar la mijlocul acestui interval, adic august 1976 (ntre ianuarie 1970 i faza 0,382 din mai 1983) n ci clul de 35,8 ani. Deoarece faza 0,382 n urmtorul ciclu de 35,8 ani nu va fi atins nainte de 2021, modelul climatic ar continua aa cu m se prognozeaz n Fig. 3 i 4 dup inversarea fazei din 1976. Cei care doresc s fac prognoze trebuie s neleag c o soluie a problemei inversrilor de faz, neglijate sau chiar ridiculizate de majoritatea climatologilor, este crucial pentru o mai bun nelegere a episoadelo r ENSO i a altor fenomene cli mati ce reglementate de activi tatea solar. Astfel, anul 2021 trebuie s culmineze cu o rcire global sever, asemntoare celei din perioada minimei Maunderer (1300 1850). Astfel, prezenta nclzire global va atinge un maxim undeva n ur mtorii 10 ani, dup care vom in tra ntr-o perioad de rcire glo bal, care va ncepe aproximativ n perioada 2020-2021. n mod excepional, inversarea de faz din 1976 s-a produs n paralel cu manifestarea unui regim special i o modificare a tiparului temperaturii medii globale. Este acceptat faptul c se disting trei faze n dezvoltarea te mperaturii globale: tendin de cretere abrupt de la o valoare mic n jurul anului 1910 la o maxim n jurul anului 1945, urmat apoi de o tendin de rcire n intervalul 1945 1976, i apoi o tendin de cretere dup acest an. Ulti ma translaie a acestui regi m ter mic din 1976 a coincis cu inversarea de faz descris anterior, corespondent anului 1976. Inversrile de faz indicate de fazele 0,382 din dou PC anterioare se situeaz n mo mentele ianuarie 1947 i septembrie 1913. Ele coincid i cu translaiile respective ale regimului ter mic.

28.5 A RM ONIC ELE C IC LULUI DE PERTURBA RE PC I ENSO


Triunghiurile roii din Fig. 4 indic fazele zero ale armonicei a 8-a (PC/8) a ciclului micrii solare de 35,8 ani descris mai sus. Pn la faza de inversare din 1976, aceste faze PC coincid cu fenomenele La Nia iar dup faza de inversare cu fenomenele El Nio. Rezultatele urmeaz acelai tipar de variabilitate ca i cel al exploziilor solare majore EM i EM/2. De notat faptul c aceasta pare s explice preponderena fenomenelor La Nia pn n anul 1976 i a fenomenelor El Nio dup faza de inversare. La Nia i El Nio predominante sunt indicate, aproape identic, de ctre doi factori ce aparin unor cicluri solare complet diferite, n ti mp ce fenomenele El Nio de dinainte de 1976 i La Nia de dup 1976 sunt conectate unui singur factor solar, avnd un efect aparent cantitativ.

28.6 C IC LUL DE TORSIUNE SPEC IAL AL SOA RELUI I ENSO


Un factor supli mentar ce pare s contribuie la favorizarea apariiei evenimentelor El Nio i La Nia este o for m special a ciclului de torsiune TC (torque cycle) de 16 ani descris n paragrafele anterioare. Fazele sale consecutive de zero au o calitate diferit. Mi carea orbital a soarelui, din care deriv ciclul, este guvernat de diferite fore, si milare celor care guverneaz micarea planetelor n jurul Soarelui. Forele gravitaionale i centrifuge sunt, n general, echilibrate dar n fazele speciale ale orbitei una din cele dou fore poate fi predominant, n funcie de poziia lui Jupiter i Saturn. Fazele de zero Zg iniiaz o perioad de predominan a gravitaiei i o micare orbital de apropiere de centrul de mas (C M) a siste mului solar, n ti mp ce vecintatea fazelor de zero respective Zc marcheaz nceputul predominanei forei centrifuge i o mi care orbital de ndeprtare de CM. Aceste schimbri n calitatea fizic a micrii solare au un efect puternic asupra distribuiei erupiilor solare n diferite regiuni ale soarelui (Landscheidt, 1986 a). Ciclurile de torsiune msurate de la un punct Zg la un alt punct Zg (notate cu TCg) au o durat medie de 16 ani, dar ele pot varia ntre 10 i 23 de ani. Fig. 5 ilustreaz o conexiune evident ntre 297

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori TCg i eveni mentele EN SO. Fazele de zero ale celei de-a 4-a armonici a lui TCg (TCg/4) sunt marcate cu triunghiurile alb astre. nainte de inversarea de faz ele coincid foarte bine cu fenomenele La Nia iar dup 1976 cu fenomenele El Nio. Fora centrifug i gravitaia i manifest alternativ do minana asupra plasmei solare, avnd drept efect apariia conveciei, deoarece plasma este foarte sensibil la variaiile magnetohidrodin amice (conform Frank-Ka menetskii, 1972; Kadom-tsev, 1965). Astfel, aceste variaii induc perturbri la nivelul pla smei i favorizeaz apariia exploziilor i petelor solare. Din acest motiv, apropierea sau ndeprtarea Soarelui de centrul de mas al Siste mului Solar, are o influen direct asupra acestora. Aceasta este ciclic i predictibil prin calcularea poziiilor planetelor gigant i ale Soarelui. (conform Landscheidt, 1976; 1980; 1981; 1983; 1984; 1986a; 1986b; 1987). Forele de torsiune care apar la suprafaa Soarelui se datoreaz influenelo r lui Jupiter i Saturn, iar aceste fore variaz ciclic n perioade i subperioade cu durate de 391 ani, 83 ani, 31 ani i 11 ani. Revoluia lui Jupiter n jurul Soarelui este de ca. 12 ani iar cea a lui Saturn de 29,5 ani. Diferitele poziii ocupate de aceste dou planete determin mrimi diferite ale forelor de torsiune care modific poziia Soarelui fa de centrul de mas al siste mului. Dac se ine cont de aceste conexiuni, atunci rezult c Jupiter este factorul generator cel mai important care acioneaz asupra poziiei Soarelui iar maximul acestei fore este deter minat de alinierea poziiei planetei Jupiter cu centrul de mas al siste mului i cu poziia Soarelui. Ase menea alinieri au loc la intervale cvasi-ciclice cu o durat medie de 9,3 ani. Aceste alinieri se mpart n dou categorii: a. Jupiter-Centrul de Mas-Soare, care are drept rezultat o scdere a mo mentului orbital i a forei centripete datorit micorrii atraciei gravitaionale a lui Jupiter. b. Jupiter-Soare-Centrul de Mas, care are drept rezultat o cretere a mo mentului orbital i a forei centrifuge datorit intensificrii atraciei gravitaionale a lui Jupiter. Conform observaiilor astronomice, cele mai i mportante perioade de instabilitate a activitii solare au loc atunci cnd deviaiile poziiei sale fa de centrul de mas al siste mului se ncadreaz n intervalul 0,9 1,1 raze solare i dureaz ntre 2,5 8,5 ani. Activit ile solare mai puin intense, dar semnificati ve, deter minate de poziia Soarelui fa de centrul de mas al sistemului din intervalul 0,8 1,2 raze solare, dureaz ntre 5,5 10 ani. Dac Soarele ocup poziii mai mari dect 1,2 raze solare fa de centrul de mas al siste mului, atunci acti vitatea sa este moderat. Exemple de perioade de activitate maxim i instabilitate: 1789,7-1793,1 (3,4 ani) 1823,61828,4 (4,8 ani) 1867,6-1870,2 (2,6 ani) 1933,8--1937,3 (3,5 ani) 1968,4-1972,6 (4,2 ani) 2002,8-2011,0 (8,3 ani) Exemple de perioade de activitate mai slab dar se mnificativ: 1784,7-1794,0 (9,3 ani) 1823,0-1832,8 (9,8 ani) 1864,5-1870,9 (6,4 ani) 1932,5-1938,3 (5,8 ani) 1967,3--1973,3 (6,0 ani) 2002,22011,8 (9,6 ani) Zecimalele nu reflect o precizie a msurtorilor ci o coresponden a criteriului ales, adic valoarea medie a duratei unui ciclu de torsiune. Nu se poate stabili cu precizie nceputul i finalul unei anumite perioade. Fazele de zero ale celei de-a 8-a armonici a lui TCg (TCg/8) sunt indicate de triunghiurile galbene. Ele au un efect contrar. nainte de inversarea de faz ele coincid cu El Nio i dup 1976 cu La Nia. Din nou, exist o sime trie general. n ceea ce privete predominana fenomenelor La Nia pn n 1976 i a celor El Nio dup 1976, nu exist o schimbare esenial. Fr includerea rezultatelor prezentate n Fig. 5, raportul forelor era de 2 la 1 iar cu includerea lor este de 3 la 2 n favoarea fenomenului predominant. Din nou, precizia inversrii de faz este i mpresionant, cu toate c fazele TCg sunt derivate dintr-un ciclu solar complet diferit. O co mparaie a Fig. 4 i 5 arat c din cei cinci factori solari implicai EM i EM/2 , SM i SM/2, PC/8, TCg/4, i TCg/8 deseori doi sau trei sunt asociai unui singur episod ENSO. Media datelor lor indic maximul efectului. Dac n rarele cazuri n care nu toate evenimentele singulare prezentate n una dintre figurile 4 i 5 sunt acoperite de unul dintre factori, se poate asocia o legtur 298

Cristian Mureanu corespunztoare n cealalt figur. Dac factorii cu efect opus coincid, aceasta mpiedic rspunsul EN SO. TCg/4 din 1980 i SM din septe mbrie 1979 sunt ilustrative n acest caz.

28.7 PROGNOZE C ONFIRMA TE EL NIO - LA NIA


NOT: Dr Theodor Landscheid t susine n articolele sale c a prognozat ultimele evenimente El Nio i La Nia cu 2-3 ani nainte de desfurarea lor. Confirm faptul c articolul principal n care a prognozat El Nio din 2002 i La Nia precedent (Solar Acti vity Controls El Nio and La Nia (Activita tea solar controleaz El Nio i La Nia), a fost publicat pe website n ianuarie 1999, cu trei ani nainte de evenimentele respective, i copia articolului respectiv a fost publicat pe site n versiunea sa original din 1999. Semneaz John L. Daly (19 Dec 2003) Prognoza 1 Fig. 6 ilustreaz n partea stng desfurarea ultimului El Nio. Panta ascendent de la ultimul episod de rcire ctre condiii de nclzire, iniiate de PC /8, a fost ntrerupt de TCg/8, ntrit ulterior de EM i TCg/4. Deoarece TCg4 se situeaz n aprilie 2003, SST (temperaturile de la suprafaa apei) mai ridicate n zona ecuatorial a Oceanului Pacific se prelungesc pn n anul 2003. Din acest motiv nu s-a putut dezvolta un episod La Nia, deoarece nu a existat un factor care s se in terpun, condiiile neutre ar trebui s prevaleze din decembrie 2003 pn cel puin n aprilie 2004 (Probabilitate de 85 %). Prognoz confirmat. Prognoza 2 TCg/8 din iulie 2004, favoriznd condiii de rcire, este de ateptat s declaneze La Nia dup aprilie 2004 care va dura pn cel puin n aprilie 2005 (probabilitate de 90 %). Prognoz confirmat la o lun dup moartea lui Teodor Landscheidt. Prognoza 3 Prognoza pentru restul anulu i 2005 este mai dificil dect altele, deoarece, aa cum se poate observa din compararea fig. 6 cu figurile 4 i 5, TCg/4 din septembrie 2005 ar declana un El Nio din mai 2005 pn n aprilie 2006 dac nu ar fi n opoziie cu un SM /2, de ateptat s se petreac la nceputul lui 2006. Este posibil (ca. 75%) ca evenimentele din apropie rea anului 1980 s se fi dezvoltat dup ce TCg/4 din 1980 i SM din septembrie 1979 i-au manifestat potenialele n opoziie, n acelai timp. Figurile 4 i 5 ilustreaz faptul c n apropierea anului 1980 a avut loc doar o uoar nclzire ce nu a atins nivelul unui El Nio. Aceste condiii ar trebui s dureze cel puin pn n mai 2006. Aceast situaie s-ar putea schimba dac urmtorul ciclu de pete solare de 11 ani (nr. 24) se va dovedi suficient de slab nct s ating durata neobinuit de peste 12 ani. SM/2 ar apare atunci la o dat mai trzie i nu se va mai opune lui TCg/4. Prognoz confirmat. Prognoza 4 pentru anul 2007 299

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori PC/8 din februarie 2007 are potenialu l unui El Nio. Deoarece februarie 2007 este mai aproape de 2006/2007 dect de 2007/2008 este de ateptat ca El Nio s nceap deja n iulie 2006 i s dureze cel puin pn n mai 2007 (probabilitate de 80 %). Alternativa la aceast dat este declanarea fenomenulu i El Nio n jurul lunii aprilie 2007; ce ar dura pn n ianuarie 2008 (probabilitate de 20 %).
Not: s-a confirmat apariia lui El Nio n februarie 2007.

n ceea ce privete definiia lui ENSO bazat pe Indicele Oscilaiilor Sudice ( Southern Oscillation Index I) vezi articolul lui Teodor Landscheidt intitulat Prognoza fenomenului El Nio revizuit (Landscheidt, 2002). Aceast definiie este confor m cu declaraiile NOAA despre starea EN SO publicate de Centrul de Prognoz Climatic (NC EP).

28.8 IM PAC TUL PROGNOZELOR LUI LA NDSC HEIDT I C LIMA TOLOGIA


Iat o declaraie ocant a lui Teodor Landscheidt care bnuia c studiile sale nu vor fi apreciate la adevrata lor valoare: n pofida prognozelor mele ENSO bine documentate, cu muli ani naintea evenimentelor respective, m atept ca rezultatele s fie ignorate i s fie considerate artefacte stati stice deoarece nu exist o explicaie cauzal detaliat n termenii strici ai fizicii . Acesta ns nu este un argument valabil, att timp ct climatologii nu cunosc modul de apariie a fenomenele El Nio i La Nia. Se cunosc doar care sunt procesele meteorologice ce apar odat cu desfurarea episoadelo r ENSO, dar nu i factorii generatori. Astfel, criticii pretind de la mine, n mod aberant, o explicaie tiinific a relaiei Soarelui cu procese care nu sunt nc explicate de climatologi. Dei nu exist argumente strict fizice care ar putea explica n detaliu modul n care activitatea solar favorizeaz evenimente EN SO, este posibil dezvoltarea unei ipoteze de lucru ce sugereaz mecanisme poteniale care ar putea fi i mportante dac cli matologii ar descoperi cum sunt declanate fenomenele El Nio i La Nia, deoarece Soarele este mai degrab un bun indicator dect un factor unic determinant, cu toate c are o influen evident. Ipoteza lui Landscheidt care susine ideea legturii dintre activitatea solar i clima terestr are la baz erupiile solare majore.

28.8.1 I POTEZ A ERUPIIL OR S OL ARE I SCHI MBRIL E CLI MATICE


Erupiile mresc radiaia UV i X solar cu cel puin 16%. Ozonul din stratosfer absoarbe acest exces de energie care favorizeaz nclzire local (deoarece i ozonul este un gaz cu efect de ser) i deplaseaz vortexul polar de 70 mb. Aceast perturbare de circulaie este propagat n jos

spre troposfer, unde este modificat intensita tea circulaiei Hadley. Hartley i alii (1998) au artat c exist o legtur dinamic ntre distorsiunile vortexului polar stratosferic i evenimentele meteorologice din troposfer. 300

Cristian Mureanu Modelele de circulaie general elaborate cercettori (vezi Haigh, 1996, Shindell i alii, 1999, Balachandran i alii, 1999) confirm faptul c schimbrile de circulaie induse iniial n stratosfer pot penetra n troposfer influennd temperatura, presiunea atmosferic, circulaia Hadley i direciile furtunilor prin schimbarea distribuiei unor mari cantiti de energie deja existent. Evenimentele EN SO sunt legate de vnturile alizee iar vnturile alizee de celulele Hadley care pot fi influenate de schimbarea de circulaie indus de energia erupiilor solare care ajunge n stratosfera terestr, deci pare plauzibil faptul c erupiile solare majore reprezint o verig esenial n lanul cauzal ce declaneaz evenimentele ENSO, n special dac exist o serie lung de erupii solare ce dureaz mai multe sptmni. Cu alte cuvinte, cteva sptmni de activita te solar intens pot modifica se mnificativ i pe durat lung, structura tiparului climatic terestru. Radiaiile X solare cu intensitate de ca. 10 sunt de cel puin 100 ori mai intense n ti mpul erupiilor moderate respectiv de 1000 ori mai intense n ti mpul erupiilor majore. n articolul Solar rotation, impulses of the torque in the Suns motion, and cli matic variation (Landscheidt, 1988) ( Rotaia soarelui, impulsurile de torsiune n micarea soarelui i variaiile climatice ) autorul descrie modul n care radiaiile X produse de erupiile solare majore pot amplifica activitatea furtunilor. La rndul lor furtunile de mare intensitate sunt legate de ciclonii tropicali (Williams, 1977) care pot favoriza i susine feno menele El Nio (Ra mage, 1986).

28.8.2 EL NIO, TECTONICA I VUL CANIS MUL


O alt posibilitate sunt prediciile seismice ale lui El Nio legate de erupiile solare. Fenomenele El Nio apar n ti mpul unor fenomene susinute de slbirea anormal a celulelor de presiune ridicat din sudul Oceanului Pacific, (centrat n general n jurul Easter Island) i si multan de ntrirea anormal a celulelor de joas presiune de lng nordul Australiei. Walker (1995,1999) a descoperit pe fundul oceanului, n aceeai regiune, una dintre cele mai rapide deplasri de rift oceanic afectat de o intens activitate seismic cu puin ti mp nainte de apariia fenomenelor El Nio. Deoarece corelarea dintre studiile seismice i fenomenele El Nio este foarte se mnificativ, Walker presupune c perturbaiile termice episodice importante pot avea un rol important n perturbarea interaciunilo r est-vest ale celulelor de nalt i joas presiune. Handler (1989) i mai recent Adams i alii (2003) presupun de asemenea o legtur ntre activitatea seismic i fenomenele El Nios, dar le asociaz activitii vulcanice tropicale de tip exploziv (Hot-Spot) ce acioneaz prin aerosoli. Conform celor studiate de Walker (1999) sistemul de rift cu deplasare rapid inclu de microplatourile Easter i Juan Fernandez. Tensiunile acumulate ntre aceste platouri pot fi descrcate prin uoare variaii ale vitezei de rotaie a Pmntului. Variaiile de acest tip au fost observate dup erupii solare majore (Danjon, 1959, 1960). Lungimea zilei crete n acest caz cu 2 milisecunde i este nevoie de o jumtate de an pentru a se reveni la starea dinaintea erupiilor. Activitatea geomagnetic puternic reflect activitatea eruptiv solar major i poate fi un indicator al variaiilor 301

Apocalipsa Eco-Cli matic i Factorii Generatori rotaiei P mntului. Comparnd indicele a-a geomagnetic cu activi tatea seismic, s-a descoperit o corelaie semnificativ. Fr ndoial, erupiile solare au n general un efect se mnificativ asupra vre mii i cli mei n ansamblu. Exist sute de observaii care arat clar c la cteva zile de la erupiile solare, ejecii de mas coronal, sau pete solare, apar diverse rspunsuri meteorologice de putere considerabil. Pentru detalii vezi Cap. 4 al articolului Long-range forecast of U.S. drought based on solar activity ( Prognoze de lung durat ale secetelor din S.U.A. pe baza activit ii solare ) despre modelele fizice ale unor cercettori care ar explica efectele erupiilor solare asupra climei.

28.9 C ONC LUZII


Chiar dac nu ar exista observaii i modele fizice, lipsa unui mecanism viabil nu este un argument tiinific valabil deoarece majoritatea studiilor din tiina natural apar pe fondul necunoaterii mecanismelor responsabile (conform Roederer, 1993). Numeroase practici din meteorologie se afl la nivel euristic i u manitatea a nceput s foloseasc electricitatea cu mult ti mp nainte ca cineva s neleag ce sunt electronii. Episte miologic vorbind, stadiile de acumulare de date, de stabilire a relaiilor morfologice i elaborarea ipotezelor de lucru necesare, preced stadiul elaborrii teoriilor. Sunte m deja capabili s discernem modelele dintr-o, aparent impenetrabil, mas de date necorelate. Prognozarea pe baza acestor modele este una dintre pietrele ascuite ale tiinei. Cercettorii deschii la minte ar trebui s coopereze ntre ei pentru a realiza progrese n aceste domenii. Susintorii I.P.C.C. repet ideea c n ulti mele decenii efectul activitii solare, dei prevalent n prima ju mtate a sec. 20, a disprut miraculos. Prognozele corecte pe termen lung elaborate de Landscheidt pentru ultimele trei El Nio i evoluia ulti mei faze La Nia, bazate exclusiv pe activita tea solar, ct i rezultatele supli mentare prezentate n figurile 4 i 5 ale acestui material tiini fic evideniaz contrariul aa-numitei teorii a I.P.C.C. Referine bibliografice:
Adams, J. B., Mann, M. A., and Ammann, C. M. (2003): Proxy evidence for an El Nio- like response to volcanic forcing. Nature 426, 274-278. 2 Arno ld, V. I. (1963): Sma ll denominators and problems of stability in classical and celest ial me chanics. Russ. Math. Surv. 18,85. 3 Bala chandran, N. K., Rind, D., and Shindell, D. T., 1999: Effects of solar cycle variab ility on the lower stratosphere. J. Geophys. Res. 104, 27321-27339. 4 Child, M. S. (1993): Nonlinearity and chaos in atoms and mo lecules. In: Mu llin, T., ed.: The nature of chaos. Oxford, Clarendon Press, 272. 5 Climate Pred iction Center (1998): NOAA, Data and Indices. < http://nic.fb4.noaa.gov/ > 6 Danjon, A. (1959, 1960): Solar flares and changes in the length of day. C. R. Acad. Sci Ser. B; 249 (1959); 250 (1969). 7 Dansgaard, W., Johnsen, S. J., Clausen, H. B., and Langway, CC. (1973): Climatic record revealed by the Camp Century ice core. In: Turekian, K. K., ed.: The late Cenocoic ice ages. New Haven, Yale University Press, 43-44. 8 Haigh, J. D.,1996: On the impact of solar var iability on climate. Nature 272, 981-984. 9 Handler, P. (1989): The effect of volcanic aerosols on global climate. J. Volcan. Geoth. Res. 37, 233-249. 10 Hartle y, D. E., Villa rin, J. T., Black, R. X., and Davis, C. A. (1998): A new perspective on the dynamical link between the stratosphere and the troposphere. Nature 391, 471-474. 11 Jo se, P. D. (1965): Suns mot ion and sunspots. Astron. J. 70, 193-200. 12 Kappraff, J. (1991): Connections The geometric Br idge between art and science. New York, McGraw-Hill. 13 Kee ling, C. D., Wharf, T. P., and the Carbon Dioxide Research Group (2003): Atmospheric CO2 concentrations (pomp) derived from in situ air samp les co llected at Mauna Loa, Hawaii. http://cdiac.esd.ornl.gov/ftp/ndp001/maunaloa.co2. 14 Ko lmogorov, A. N. (1979): Preservat ion of conditionally period ic movements w ith sma ll change in the Hamiltonian function. Lecture Notes in Physics 93, 51. 15 Kuo, C., Lindberg, C., and Thompson, D. J. (1990): Coherence established between atmospheric carbon dioxide and global temperature. Nature 343, 709. 16 Landscheidt, T. (1983): Solar oscillations, sunspot cycles, and climatic change. In: McCormac, B. M., ed.: Weather and climate responses to sola r variat ions. Boulder, Associated University Press, 293-308. 17 Landscheidt, T. (1984): Cycle s of solar flares and weather. In: Moerner, N.A. und Karln, W., eds..: Climatic changes on a yearly to millenial basis. Dordrecht, D. Reidel, 475, 476.
1

302

Cristian Mureanu
Landscheidt, T. (1986): Long-range forecast of energetic x- ray bursts based on cycles of flares. In: Simon, P. A., Heckman, G., and Shea, M. A., eds.: Solar-terre stria l predict ions. Proceedings of a workshop at Meudon, 18.-22. Juni 1984. Boulder, National Oceanic and At mospheric Administration, 81-89. 19 Landscheidt, T. (1987): Long-range forecasts of solar cycles and climate change. In: Rampino, M. R., Sanders, J. E., Newman, W. S. and Knigsson, L. K., eds.: Climate. History, Per iodicity, and predictability. New Yor k, van Nostrand Reinhold, 421-445. 20 Landscheidt, T. (1988): Solar rotation, impulses of the torque in the Suns motion, and climatic variat ion. Clim. Change 12, 265-295. 21 Landscheidt, T.(1990): Relationship between rainfall in the northern hemisphere and impulses of the torque in the Suns motion. In: K. H. Schatten and A. Arking, eds.: Climate impact of so lar variab ility. Greenbelt, NASA, 259-266. 22 Landscheidt, T. (1995): Die kosmische Funktion des Goldenen Schnitts. In: Richter, P. H., ed.: Sterne, Mond und Kometen. Bremen, Hauschild, 240-276. 23 Landscheidt, T. (1998 a): Forecast of global temperature, El Nio, and cloud coverage by astronomica l means. In: Bate, R., ed.: Global War ming. The continuing debate. Cambridge, The European Science and Environ ment Forum (ESEF), 172-183. 24 Landscheidt, T. (1998 b): Solar activity - A dominant factor in climate dynamics. http://ww.johndaly.com/ solar/so lar.htm 25 Landscheidt, T. (1999): Extre ma in sunspot cycle linked to suns motion. Solar Physics 189, 415-426. 26 Landscheidt, T. (2000 a): Solar forcing of El Nio and La Nia. In: Vzquez , M. and Schmieder, B, ed.: The solar cycle and terrestrial climate. European Space Agency, Special Publication 463, 135-140. 27 Landscheidt, T. (2000 b): Solar wind near Earth: Indicator of variations in global temperature. In: Vzquez, M. and Schmieder, B, ed.: The solar cycle and terrestria l climate. European Space Agency, Specia l Publication 463, 497-500. 28 Landscheidt, T. (2000 c): River Po discharges and cycle s of solar activit y. Hydrol. Sci. J. 45, 491-493. 29 Landscheidt, T. (2000 e): New confirmation of strong solar forcing of climate. http://www.john-daly.com/po.htm. 30 Landscheidt, T. (2001 a): Solar eruptions linked to North Atlantic O scillation http://ww.johndaly.com/theodor/solarnao.htm 31 Landscheidt, T. (2001 b): Trends in Pacif ic Decadal O scillation subjected to solar forcing. http://www.john-daly.com/theodor/pdotrend.htm. 32 Landscheidt, T. (2002): El Nio forecast re visited. http://www.john-daly.co m/sun-enso/revisited.htm. 33 Landscheidt,T. (2003 a): Long-range forecast of U.S. drought based on solar activity. http://ww.johndaly.com/ solar/US-drought.htm 34 Landscheidt, T. (2003 b): New Little Ice Age instead of global warming. Energy and Environ ment 14, 4. 327-350. 35 Landsea, C. W. and Knaff, J. A. (2000): How much skill was there in forecasting El Nio? Bull. American Meteorol. Soc. 81, 2107-2119. 36 Mayaud, P. N. (1973): A hundred year series of geomagnetic data. IUGG Publication Office, Par is. 37 McKay, R. S., Me iss, J. D., and Percifal, I. C. (1987): Resonances in Hamiltonian maps. Physica D 27, 1. 38 Metzner, H. (1996): Gibt es einen CO2 induzierten Treibhauseffekt? In: Metzner, H., ed