Sunteți pe pagina 1din 24

Raport de practic

Student : Facultatea de Administraie Public Anul II , SNSPA, Bucureti


Instituia gazd: Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice
Perioada stagiului de practic:
28.02.2011 - 03.06.2011

I.

Prezentare general a stagiului de practic


Administraia public reprezint palierul de mijloc, palierul de legtur ntre

puterea politic i societate, mai exact administraia public reprezint un mecanism prin care puterea executiv i atinge scopurile. Administraia public reprezint n acelai timp acea activitate prin care se organizeaz i se asigur executarea. Stagiul de practic s-a desfaurat n incinta ANRMAP (Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice), in cadrul Directiei Generale Politici, Reglementare si Analiza. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monotorizarea Achizitiilor Publice s-a nfiintat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006 si este o institutie publica care are ca rol fundamental formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii n domeniul achizitiilor publice. Este de asemenea o institutie de reglementare, monotorizare si supraveghere (control) a achizitiilor publice. ANRMAP coopereaz si cu alte instituii n scopul identificrii celor mai bune soluii de implementare a cadrului legislativ. Obiectivele departamentului in care s-a efectuat stagiul de practica Directia Generala Politici, Reglementare si Analiza este una dintre cele 8 directii care functioneaza in cadrul ANRMAP. Aceasta directie are ca obiective : intarirea capacitatii de implementare a politicii n domeniul achizitiilor publice, crearea premiselor de crestere a eficientei, a transparentei si competitivitatii achizitiilor n sectorul public, promovarea unui nivel ridicat de profesionalism astfel nct sistemul de achizitii publice din Romnia, n ansamblul sau, sa fie apreciat si perceput ca un exemplu de buna practica la nivel european, cresterea gradului de aplicare conforma a legislatiei n domeniul achizitiilor publice prin masurile dispuse ca urmare a monitorizarii si supravegherii modului de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Detalii despre coordonatorul stagiului de practica din cadrul institutiei Stagiul de practica s-a desfasurat sub indrumarea coordonatorilor Alexandra Mihai

si Andreea Luminita Pricu. Alexandra Mihai ocupa in prezent functia de director al Directiei Generale Politici, Reglementare si Analiza, dupa ce in trecut a mai lucrat in cadrul Primariei Sectorului 1, Bucuresti ca inspector de specialitate in domeniul relatiilor publice. Lucrand in sectorul de activitate al administratiei publice, Alexandra Mihai a absolvit Facultatea de Management Administratie Publica si Integrare Europeana A.S.E. Bucuresti precum si Facultatea de Drept si Administratie Publica - Universitatea Spiru Haret.Pe langa studiile mentionate, Alexandra Mihai detine diplome si certificate pentru participare si absolvire a unor diferite cursuri si seminarii. Ca si director al Directiei Generale Politici, Reglementare si Analiza indeplineste urmatoarele atributii : 1. Elaboreaza legislatia cadru in domeniul achizitiilor publice; 2. Elaboreaza normele de aplicare a legislatiei-cadru in domeniul achizitiilor publice; 3. Conduce, organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea si personalul din subordine; 4. Emite avizului conform la propunerile de acte normative, din alte domenii, care pot avea impact asupra activitilor n domeniul achiziiilor publice; 5. Evalueaza necesitile de perfecionare a cadrului normativ in domeniu si propune masuri de remediere a deficientelor constatate in aplicarea acestuia;

Andreea Luminita Pricu ocupa in prezent functia de expert principal in cadrul Directiei Generale Politici, Reglementare si Analiza, ocupand in trecut functia de expert asistent in cadrul aceleiasi directii si functia de referent in cadrul Ministerului Finantelor Publice. Andreea Luminita Pricu a absolvit Universitatea Spiru Haret (Management Financiar Contabil) specializandu-se pe Management, Economie, Administratie si Management Public, Drept Comercial, Marketing, Administratie Publica, Asigurari, Statistica, Informatica Economica si Previziune Economica. Principalele activitati si responsabilitati ca si expert principal sunt : 1. Participa la elaborarea proiectelor de acte normative care au ca obiect reglementarea domeniului achizitiilor publice; 2. Analizeaza necesitatile de perfectionare a cadrului normativ in domeniul achizitiilor publice;

3. Analizeza proiectele de acte normative propuse de alte institutii publice, care pot avea impact asupra activitatilor si domeniului achizitiilor publice sau care pot aduce atingere compatibilitatii/conformitatii cu legislatia comunitara in materie; 4. Elaboreaza puncte de vedere la solicitarile de clarificare pe care autoritatile contractante/potentialii ofertanti le transmit cu privire la modul de interpretare a prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice; 5. Participa, pe baza nominalizarii de catre conducerea directiei, la intalnirile periodice cu participantii din sistem si cu alte organisme interesate; 6. Participa la elaborarea si actualizarea raportului de activitate al directiei; 7. Efectueaza deplasari in tara si strainatate in vederea desfasurarii unor actiuni tematice aflate in aria de competenta a institutiei; 8. Raporteaza conducerii directiei despre problemele deosebite aparute in activitate; 9. Indeplineste si alte sarcini, dispuse de directorul general sau directorul general adjunct, in legatura cu atributiile directiei.

II.

Descrierea institutiei
Plasarea institutiei in sistemul administrative romanesc

Administratia publica este un ansamblu de organe (autoritati,servicii,institutii) care pe baza si in executarea legii realizeaza o activitate specifica. Administratia este sarcina exclusiva a executivului, conform principiului separatiei puterilor in stat. Administratia romaneasca este ierarhizata, fapt ce faciliteaza transmiterea ordinelor si responsabilitatilor. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monotorizarea Achizitiilor Publice, cu sediul in municipiul Bucuresti, este organizata si functioneaza conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 74/2005, fiind subordonata direct Guvernului si coordonata direct de Primul Ministru. Ca organ de specialitate al administraiei publice centrale ,ANRMAP indeplineste urmatoarele functii :

elaborarea strategiei n domeniul achizitiilor publice, n conformitate cu cerintele acquis-ului comunitar;

reglementarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica; o reglementarea cadrului legal referitor la aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica; monitorizarea, analiza, evaluarea si supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica; reprezentarea Romniei n cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru si retelelor de comunicare, organizate de catre institutiile europene; consilierea metodologica a autoritatilor contractante n procesul de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu rol de suport n aplicarea corecta a legislatiei n acest domeniu; initierea/sustinerea proiectelor sau actiunilor de instruire a personalului implicat n activitati specifice achizitiilor publice, cu rol de suport n dezvoltarea capacitatii de implementare a legislatiei la nivelul autoritatilor contractante. In cadrul ANRMAP functioneaza urmatoarele directii sub conducerea presedintelui

si vicepresedintelui institutiei: Directia Generala Supraveghere, Monitorizare si Evaluare ; Directia Generala Politici, Reglementare si Analiza; Serviciul Juridic si Resurse Umane; Cabinetul Presedintelui; Departamentul de Comunicare si Relatii Publice; Compartimentul Audit Intern; Serviciul Financiar Contabil; Serviciul Administrativ; Principalele responsabilitati ale functiei de presedinte al ANRMAP sunt conducerea, organizarea si controlul activitatii institutiei insarcinate cu gestionarea sistemului achizitiilor publice. Fiind o autoritate a administratiei publice centrale, Autoritatea pentru Reglementarea si Monotorizarea Achizitiilor Publice raspunde in fata Guvernului pentru orice problema legata de domeniul achiziilor publice.

Prezentarea general a misiunii, obiectivelor compartimentului unde a fost efectuat stagiul de practic

Conducerea operativ i coordonarea ntregii activiti a Autoritii sunt asigurate de un preedinte, cu rang de secretar de stat, un vicepreedinte, cu rang de subsecretar de stat, numii prin decizie a primului-ministru, precum i de un secretar general numit n condiiile legii. In ceea ce priveste Directia Politici, Reglementare si Analiza, aceasta are ca misiune dezvoltarea si evolutia continua a mecanismelor prin care institutiile si structurile din cadrul sistemului national de achizitii publice interactioneaza cu autoritatile contractante. Acest lucru se realizeaza printr-o serie de atributii ce revin fiecarui compartiment din alcatuirea directiei. Conform organigramei, Directia Politici, Reglementare si Analiza are in subordine doua compartimente si anume : - Directia analiza si consiliere metodologica; - Directia politici, reglementare si juridic. Aceste compartimente indeplinesc urmatoarele atributii : - elaborarea legislatiei cadru in domeniul achizitiilor publice; - elaborarea normelor de aplicare a legislatiei-cadru in domeniul achizitiilor publice; - evaluarea necesitilor de perfecionare a cadrului normativ in domeniu si propunerea masurilor de remediere a deficientelor constatate in aplicarea acestuia - consilierea autoritilor contractante n aplicarea procedurilor de achiziii publice. Obiectivele celor doua compartimente reprezinta si obictivele generale ale acestei directii si se afla in stransa legatura cu misiunea sa, referindu-se la perfectionarea cadrului legislativ armonizat care a fost implementat n domeniul achizitiilor publice pe masura ce acquis-ul comunitar se modifica si/sau este mbunatatit, astfel nct sa se asigure permanent un grad ct mai ridicat de coerenta a legislatiei nationale n vigoare. Intarirea capacitatii de implementare a legislatiei n domeniul achizitiilor publice reprezinta de asemenea un obiectiv important al Directiei Politici, Reglementare si Juridic.

III. Jurnalul stagiului de practica

Prima saptamana de practica a avut menirea de a ne pune la curent cu activitatea ANRMAP si a modului de organizare si functionare a institutiei. Coordonatorii de practica ne-au pus la dispozitie, spre citire, OUG 74/2005 si HG 525/2007 pentru a intelege concret cu ce se ocupa institutia si fiecare departament ori serviciu in parte. A fost prezentata organigrama si descrise pe scurt departamentele in cadrul carora urma sa fim reprezentati pentru efectuarea stagiului de practica. Ni s-a facut o scurta prezentare a unei parti din personalul de lucru si a activitatilor pe care acestia le realizeaza in cadrul ANRMAP. Am luat contact cu mediul de lucru al functionarilor publici si ni s-a explicat rolul achizitiilor publice in acest ciclu administrativ, precum si rolul unei institutii de monotorizare si reglementare a achizitiilor publice in administratia centrala. Am inteles faptul ca aceasta institutie se afla in subordinea directa a Guvernului si ca obiectivele fiecarei directii in parte intrunesc obiectivul general al ANRMAP pentru o buna functionare a sistemului romanesc de achizitii publice. Consultarea OUG 74/2005 si explicatiile coordonatorilor ne-au ajutat sa intelegem atributiile, valorile, modul de organizare si functionare si importanta Autoritatii Nationale de Reglementare si Monotorizare a Achizitiilor Publice in sistemul administrativ din Romania. In cea de-a doua saptamana am luat contact cu directia in cadrul careia am fost repartizati, si anume Directia Generala Politici, Rgelementare si Analiza. Conform organigramei in cadrul acestei directii functioneaza doua compartimente : Directia analiza si consiliere metodologica si Directia politici, reglementare si juridic. Fiecare dintre aceste compartimente contribuie la buna desfasurare a activitatilor si la atingerea obiectivului directiei generale. Materialul folosit pentru intelegerea organizarii si functionarii directiei a fost Regulamentul de Organizare si Functionare al institutiei ( GH 525/2007). In concret, aceasta directie se ocupa de elaborarea legislatiei cadru si a contractelor, de imbunatatirea legislatiei in domeniu, precum si de instruirea si consilierea celor interesati in a efectua o achizitie.

In urmatoarele patru saptamani ni s-a prezentat legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice. Am fost pusi la curent cu legea principala privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare). S-a pus accentul in special pe contractele de achizitie publica fiindu-ne explicat modul in care se duce la indeplinire incheierea unui astfel de contract. Conform OUG 34/2006, contractele de achizitii publice sunt de trei feluri: - contracte de lucrari - contracte de furnizare - contracte de servicii . Aceasta lege prevede procesul de atribuire a contractelor de achizitie publica care se desfasoara pe baza urmatoarelor principii : - Nediscriminarea - Tratamentul egal - Recunoasterea reciproca - Transparenta - Proportionalitatea - Eficienta utilizarii fondurilor - Asumarea raspunderii . Atribuirea contractului de achizitie publica se face prin licitatie deschisa, licitatie restransa sau cerere de oferte, insa exista si situatii speciale reglementate prin lege. Conform principiului transparentei, dosarul de achizitie publica are caracter de document public, accesul persoanelor la aceste informatii realizandu-se cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de lege. Licitatia deschisa se desfasoara intr-o singura etapa si orice operator economic are dreptul de a depune oferta. Dreptul autoritii contractante de a proceda la achiziionarea direct de produse, servicii i lucrri fr a avea obligaia aplicrii unei proceduri, este expres limitat prin criteriul cantitativ, n sensul c valoarea estimat a acestora nu trebuie s depeasc echivalentul n lei a 15.000 euro, pe anul bugetar.

Licitatia restransa se caracterizeaza prin faptul ca orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta. Autoritatile contractante pot fi: organisme ale statului, organisme infiintate pentru a satisface nevoi de interes general, asocieri formate din una sau mai multe autoritati contractante, intreprinderi publice care desfasoara activitati relevante, subiecti de drept.

In saptamanile VII si VIII s-a discutat despre circuitul documentelor, intocmirea punctelor de vedere, elaborarea documentelor pentru atribuirea contractelor finantate din fonduri europene. In a IX a saptamana ni s-a prezentat si Directia Supraveghere, Monotorizare si Evaluare. In cadrul acestei directii se verifica anunturile de intentie, participare si atribuire, modul de atribuire al contractelor si se aplica sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare pentru nerespectarea acesteia. In a X a saptamana ni s-au prezentat modele de anunturi si invitatii de participare si ni s-a explicat modul de verificare al acestora. Pe langa anuntul propriu-zis exista si o documentatie auxiliara atasata, cu toate detaliile necesare. Toate anunturile de intentie, de participare si de atribuire sunt transmise de catre autoritatile contractante spre publicare in SEAP ( Sistemul Electronic de Achizitii Publice ) si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ( pentru contractele importante ). A.N.R.M.A.P. verifica toate aceste anunturi iar operatorul SEAP nu are dreptul de a le publica sau a le trimite spre publicare fara obtinerea acceptului de publicare emis de catre ANRMAP. In ultimele saptamani s-a discutat despre activitatea de instruire in materia achizitiilor publice si despre documentatia de atribuire. Documentatia de atribuire reprezinta ansamblul de documente care conine informaiile generale i specifice referitoare la desfurarea unei proceduri al crei scop este atribuirea unui contract de

achiziie public sau ncheierea unui acord cadru. Ea mai cuprinde informaii generale privind autoritatea contractant, instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de atribuire, dac sunt solicitate, cerinele minime de calificare, precum i documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertani/candidai pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie. Documentatia de atribuire cuprinde caietul de sarcini, instruciuni privind modul de elaborare i de prezentare a propunerii tehnice si financiare, instruciuni privind modul de utilizare a cilor de atac, informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. Pentru facilitarea parcurgerii informaiilor de ctre operatorii economici se recomand o structurare a informaiilor astfel: - Fia de date a achiziiei - Formulare - Caietul de sarcini - Clauze obligatorii ale contractului de achiziie . Caietul de sarcini furnizeaz ofertanilor o imagine clar asupra cerinelor i necesitilor AC. Coninutul caietului de sarcini: Specificaii tehnice care cuprind i detaliaz: cerinele minime pe care trebuie s le ndeplineasc oferta tehnic pentru a fi considerat conform; condiiile de calitate conformitate pe care trebuie s le ndeplineasca produsul/serviciul/lucrarea. Informaii cu privire la cantitile de produse, servicii sau lucrri care fac obiectul contractului Informaii privind termenele de ndeplinire a contractului, care se transpun dup caz, n grafice fizice i valorice de livrare/prestare/execuie, care vor constitui instrumente manageriale pentru urmrirea derulrii contractului.

Documente justificative

1. Model Contract de furnizare

Contract de furnizare nr.______________data_______________ 1. Prile contractante n temeiul Ordonanei de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de furnizare de produse, ntre ......................................................................... denumirea autoritii contractante adres .................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie ............................................................................... reprezentat prin ..............................................................................................(denumirea conductorului), funcia............................................... n calitate de achizitor, pe de o parte, i ...................................................................denumirea operatorului economic adres ................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banc) ............................................................................... reprezentat prin .............................................................................................. (denumirea conductorului), funcia..................................... n calitate de furnizor, pe de alt parte. 2. Definiii 2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: a. contract prezentul contract i toate anexele sale; b. achizitor i furnizor - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c. preul contractului - preul pltibil furnizorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; d. produse - echipamentele, mainile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se oblig, prin contract, s le furnizeze achizitorului; e. servicii - servicii aferente livrrii produselor, respectiv activitile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea n

funciune, asistena tehnic n perioada de garanie i orice alte asemenea obligaii care revin furnizorului prin contract; f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major i esenial a componentelor rezult un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor i serviciilor poate fi distinct de naionalitatea furnizorului; g. destinaie final - locul unde furnizorul are obligaia de a furniza produsele; h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretai conform INCOTERMS 2000 Camera Internaional de Comer (CIC); i. fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
(se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract)

3. Interpretare 3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit. Clauze obligatorii 4. Obiectul i preul contractului 4.1. - Furnizorul se oblig s s furnizeze i, dup caz, s instaleze i s ntrein .................................... ..................n perioada/perioadele (denumirea produselor i cantitile) convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc furnizorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de furnizare ................................ . (denumirea produselor) 4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul produselor livrate i al serviciilor accesorii prestate, pltibil furnizorului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 5. Durata contractului 5.1 Durata prezentului contract este de la............................................pn la ............... ....... luni, adic de

6. Documentele contractului 6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puin): a) caietul de sarcini; b) propunerea tehnic i propunerea financiar; c) graficul de ndeplinire a contractului; d) graficul de pli; e) garania de bun execuie, dac este cazul; f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul.
(se enumer, dup caz, toate documentele pe care prile neleg s le considere ca fiind parte intergrant a contractului)

7. Obligaiile principale ale furnizorului 7.1 Furnizorul se oblig s predea/s pun la dispoziia achizitorului, i dup caz, s instaleze.................................................(denumirea produselor i cantitatea), produsele definite n prezentul contract. 7.2- Furnizorul se oblig s furnizeze produsele la standardele i/sau performanele prezentate n propunerea tehnic. 7.3 - Furnizorul se oblig s furnizeze produsele n perioadele/la datele prevzute prin graficul de livrare prezentat n propunerea tehnic, anex la contract. 7.4 - Furnizorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror: i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu produsele achiziionate, i ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. 8. Obligaiile principale ale achizitorului 8.1 -Achizitorul se oblig s achiziioneze, respectiv s cumpere i s plteasc preul convenit n prezentul contract. 8.2- Achizitorul se oblig s recepioneze produsele n termenul convenit. 8.3 - Achizitorul se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat).

8.4 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de ...........zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat dup ce achizitorul i onoreaz obligaiile, furnizorul va relua livrarea produselor n cel mai scurt timp posibil.
(se va indica un termen cert)

9. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 9.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu i ndeplinete obligaiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului.

(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)

9.2- n cazul n care achizitorul nu i onoreaz obligaiile n termen de ............... de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia i revine obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual ..........din plata neefectuat.
(se precizeaz aceeai cot procentual prevazut la pct. 9.1 pentru fiecare zi/saptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)

9.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese. 9.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresat furnizorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru furnizor. n acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului. Clauze specifice 10. Garania de bun execuie a contractului 10.1 - Furnizorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului nainte de data de.......,.n cuantum de ., pentru perioada .i oricum nainte de nceperea executrii contractului.
(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun execuie)

10.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i, dup caz, s emit ordinul de ncepere a contractului, numai dup ce furnizorul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie. 10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac furnizorul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru furnizorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. 10.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie ............. n termen de ................... de la ndeplinirea obligaiilor asumate.
(se precizeaz modul de restituire i termenul)

10.5 - Garania produselor este distinct de garania de bun execuie a contractului. 11. Recepie, inspecii i teste 11.1 - Achizitorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta i/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la contract. 11.2 - (1) Inspeciile i testrile la care vor fi supuse produsele, ct i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la prezentul contract. (2) Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, furnizorului identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru efectuarea recepiei, testelor i inspeciilor. 11.3 - Inspeciile i testele din cadrul recepiei provizorii i recepiei finale (calitative) se vor face la destinaia final a produselor.
(se precizeaz destinaia final a produselor)

11.4 - Dac vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor, achizitorul are dreptul s l resping, iar furnizorul fr a modifica preul contractului are obligaia: a) de a nlocui produsele refuzate; sau b) de a face toate modificrile necesare pentru ca produsele s corespund specificaiilor lor tehnice. 11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa i, dac este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amnat datorit faptului c produsele au fost inspectate i testate de furnizor, cu sau fr participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrrii acestora la destinaia final. 11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu l vor absolvi pe furnizor de obligaia asumrii garaniilor sau altor obligaii prevzute n contract. 12. Ambalare i marcare 12.1 - (1) Furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa, fr limitare, la manipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la temperaturi extreme, la soare i la precipitaiile care ar putea s apar n timpul transportului i depozitrii n aer liber, n aa fel nct s ajung n bun stare la destinaia final. (2) n cazul ambalrii greutilor i volumelor n cutii, furnizorul va lua n considerare, unde este cazul, distana mare pn la destinaia final a produselor i absena facilitilor de manipulare grea n toate punctele de tranzit. 12.2 - Ambalarea, marcarea i documentaia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinele ce vor fi special prevzute n contract, inclusiv cerinele suplimentare.
(se precizeaz aceste cerine, inclusiv cele suplimentare i orice alte instruciuni ulterioare cerute de ctre achizitor)

12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum i toate materialele necesare proteciei coletelor (palei de lemn, foi de protecie etc.) rmn n proprietatea achizitorului. 13. Livrarea i documentele care nsoesc produsele 13.1 - Furnizorul are obligaia de a livra produsele la destinaia final indicat de achizitor, respectnd: a) datele din graficul de livrare i b) termenul comercial stabilit. 13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaia de a comunica, n scris, att achizitorului, ct i, dup caz, societii de asigurri datele de expediere, numrul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de ncrcare i locul de descrcare. (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care nsoesc produsele.
(se precizeaz documentele care vor nsoi produsele)

13.3 - Certificarea de ctre achizitor a faptului c produsele au fost livrate parial sau total se face dup instalare i dup recepie, prin semnarea de primire de ctre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 13.4 - Livrarea produselor se consider ncheiat n momentul n care sunt ndeplinite prevederile clauzelor de recepie produselor. 14.. Asigurri

14.1 - Furnizorul are obligaia de a asigura complet produsele furnizate prin contract mpotriva pierderii sau deteriorrii neprevzute la fabricare, transport, depozitare i livrare, n funcie de termenul comercial de livrare convenit.
(se precizeaz termenul comercial de livrare)

15. Servicii 15.1 - Pe lng furnizarea efectiv a produselor, furnizorul are obligaia de a presta i serviciile accesorii furnizrii produselor, fr a modifica preul contractului. 15.2.- Furnizorul are obligaia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenit, cu condiia ca aceste servicii s nu elibereze furnizorul de nicio obligaie de garanie asumat prin contract.
(se precizeaz perioada de timp convenit pentru prestarea serviciilor)

16. Perioada de garanie acordat produselor 16.1 - Furnizorul are obligaia de a garanta c produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaia de a garanta c toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepia cazului cnd proiectul i/sau materialul este cerut n mod expres de ctre achizitor) sau oricrei alte aciuni sau omisiuni a furnizorului i c acestea vor funciona la parametrii solicitai, n condiii normale de funcionare. 16.2 - (1) Perioada de garanie acordat produselor de ctre furnizor este cea declarat n propunerea tehnic.
(se precizeaz perioada de garanie acordat produselor)

(2) Perioada de garanie a produselor ncepe cu data recepiei efectuate dup livrarea i instalarea acestora la destinaia final. 16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, n scris, orice plngere sau reclamaie ce apare n conformitate cu aceast garanie. 16.4 - La primirea unei astfel de notificri, furnizorul are obligaia de a remedia defeciunea sau de a nlocui produsul n perioada convenit, fr costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, n timpul perioadei de garanie, le nlocuiesc pe cele defecte beneficiaz de o nou perioad de garanie care decurge de la data nlocuirii produsului.
(se precizeaz perioada de remediere a defeciunilor sau de nlocuire a produsului)

16.5 - Dac furnizorul, dup ce a fost ntiinat, nu reuete s remedieze defectul n perioada convenit, achizitorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul i pe cheltuiala furnizorului i fr a aduce niciun prejudiciu oricror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fa de furnizor prin contract. 17. Ajustarea preului contractului1 17.1 - Pentru produsele livrate i pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la contract. 17.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit.
(se precizeaz formula de ajustare)

18. Subcontractani2
1 2

Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul contractului nu este ferm n cazul contractelor care presupun i servicii accesorii furnizrii

18.1 - Furnizorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul. 18.2 - (1) Furnizorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai. (2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract. 18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care i ndeplinete contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de furnizor de modul n care i ndeplinete partea sa din contract. (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract. 18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificat achizitorului i nu va determina schimbarea preului contractului. 19. ntrzieri n ndeplinirea contractului 19.1 - Furnizorul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare n perioada/perioadele nscrise n graficul de livrare. 19.2 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului furnizorul nu respect graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaia de a notifica achizitorul n timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate n graficul de livrare se va face cu acordul prilor, prin act adiional. 19.3 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti furnizorului. 20. Fora major 20.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent. 20.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 20.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 20.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 20.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare. 20.6 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese. 21. Soluionarea litigiilor

21.1 - Achizitorul i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. 21.2 - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i furnizorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia.
(se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor)

22. Limba care guverneaz contractul 22.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn. 23. Comunicri 23.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii. 23.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 24. Legea aplicabil contractului 24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Prile au neles s ncheie azi .......................... prezentul contract n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri)

Achizitor, Furnizor,

................................ .............................. (semntur autorizat) (semntur autorizat) LS

LS

IV. Comentariul stagiului de practica


Stagiul de practica efectuat in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare si Monotorizare a Achizitiilor Publice ne-a oferit, in primul rand, ocazia de a cunoaste institutia din interior, si de a observa de aproape modul de organizare si functionare a diferitelor directii si departamente si in special a Directiei Politici, Reglementare si Analiza. De asemenea, ne-a oferit posibilitatea de a observa rezultatul muncii in echipa si modul de relationare atat dintre toti angajatii institutiei in mod general, cat si dintre membrii directiei in cadrul careia s-a desfasurat stagiul de practica. Prin acest stagiu de practica ni s-a oferit sansa de a observa cum se lucreaza intr-o institutie publica centrala, atat drepturile cat si atributiile fiecarei directii in parte, precum si modul de exercitare a sarcinilor atribuite prin lege sau prin regulamentul interior de organizare si functionare al institutiei. Din punctul de vedere al relationarii cu colegii de practica, a existat o relatie de colaborare pe tot parcursul stagiului de practica ce a dus la o mai buna pregatire a raportului. Lucrul in echipa si schimbul de informatii ne-a ajutat pe fiecare in parte, in vederea intelegerii sistemului de achizitii publice din Romania. Membrii institutiei s-au dovedit a fi foarte primitori si dispusi in a ne ajuta sa intelegem functionarea sistemului de achizitii publice. Prin intermediul coordonatorilor de practica am luat contact cu mediul de lucru al angajatilor iar relationarea cu acestia s-a desfasurat in conditii optime. Ni s-au oferit atat informatiile cat si materialele necesare pentru indeplinirea obiectivului acestui stagiu de practica. Am acumulat astfel cunostinte noi in acest domeniu si a fost cu adevarat interesant faptul ca am putut intra in aceasta colectivitate profesionista, alaturi de care am descoperit lucruri utile pentru o viitoare meserie in domeniul administratiei publice. Pe langa informatiile acumulate, am putut observa munca personalului, intelegand astfel ca este nevoie de o pregatire temeinica pentru a putea face performanta in domeniul administratiei publice. Acest domeniu necesita o pregatire intensa, atat teoretica cat si practica.

Analiza SWOT

Puncte forte: Posibilitatea de a monotoriza sistemul national al achizitiilor publice Existenta unui personal specializat Cadru legislativ eficient Crearea premiselor de crestere a eficientei, transparentei si competivitatii achizitiilor in sectorul public Capacitatea de implementare a legislatiei in domeniul achizitiilor publice la nivelul autoritatilor contractante Buna comunicare intre departamente si angajati.

Puncte slabe: Resursa umana insuficienta Resursa materiala insuficienta Spatiu restrans pentru o buna desfasurare a activitatilor personalului Neinformarea sau informarea gresita a celor interesati in a incheia un contract de achizitie publica Necunoasterea sau cunoasterea gresita a legii achizitiilor publice de catre autoritatile contractante, operatorii economici etc. Oportunitati: Atragerea autoritatilor contractante si a operatorilor economici in a incheia un contract de achizitii publice Sprijin din partea Guvernului Incheierea de contracte de achizitii publice importante Indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu Erori in activitate O imagine negativa a institutiei fata de presa si de cetateni

Pericole:

V.

CONCLUZII

Din punctul meu de vedere, obiectivul principal al stagiului de practica este introdurecerea in sistemul administrativ public, pentru o mai buna intelegere a functionarii institutiilor administrative atat la nivel central, cat si la nivel local. Acest stagiu contribuie la dezvoltarea cunostintelor fiecarui student, la dezvoltarea capacitatii de lucru intr-un mediu profesionist si, de asemenea, contribuie la dezvoltarea pe plan profesional a fiecaruia dintre noi. Prin acest stagiu de practica mi-am consolidat notiunile teoretice acumulate pana in momentul respectiv la orele de curs. Un alt obiectiv al stagiului de practica a fost familiarizarea studentilor cu mediul in care functionarii publici isi desfasoara activitatile, precum si buna relationare cu colegii de practica si membrii din interiorul institutiei. Asadar, activitatea desfasurata pe parcursul stagiului de practica a dus la cunoasterea si formarea unor aptitudini profesionale benefice pentru desfasurarea unei functii publice in viitor.