Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 1.

28-02-2012

I. II.

Notiunea de drept bancar Raportul juridic de drept bancar

I.

Notiunea de drept bancar Dreptul bancar ca ramura de drept, aparuta recent in sistemul de drept, reglementeaza aspecte specifice ale activitatii comerciale. Reprezinta ramura de drept ce cuprinde norme care reglementeaza operatiunile bancare si profesionistii din domeniu. In noul Cod Civil termenul de comerciant a fost inlocuit cu cel de profesionist. Avem comert : De banca Banca.

Dreptul bancar apartine dreptului privat cu argumentul ca subiectele se afla pe pozitie de egalitate juridica. Facem precizarea ca raportul juridic de drept bancar are in continutul sau valente specifice, in conditiile in care banca centrala a statului, BNR, exercita asupra activitatii bancare o activitate de autorizare, supraveghere prudentiala si de reglementare in conformitate cu statutul BNR. BNR este autoritate administrativa autonoma. Izvoarele dreptului bancar : Sursele dreptului bancar se regasesc in urmatoarele categorii de acte normative : A. Izvoare sau surse generale : Constitutia Romaniei, Cod Civil, Legiile speciale ( L 31/1990 a societatilor comerciale, L 26/1990 privind Registrul comertului, L 82/1991 a contabilitatii, L 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale B. Izvoare specifice : legile (lato sensu) Legea privind statutul BNR Ordonanta privind institutiile de credit si adecvarea capitalului : OUG 99/2006 Legea pt aprobare Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului , L 227/2007. Legea pt privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, L 83/1997 OG 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit urmata de L 278/2004 de aprobare cu modificari a ordonantei privind falimentul.

OG 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar.

Alte reglementari speciale : Norme ale BNR : norma BNR nr 5/1992 privind imprumuturile mari acordate clientilor de catre societatile comerciale bancare, regulamentul BNR 1/2007 privind registrul institutiilor de credit, regulamentul BNR 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit.

Corelatia dreptului bancar cu alte ramuri de drept Cea mai importanta corelatie este cea cu dreptul comercial. Asa cum dreptul civil are rolul de drept comun pentru dreptul comercial. Dreptul comercial cuprinde norme care se aplica in materia bancara in lipsa altor reglementari (este drept comun pt dreptul bancar). Normele cu caracter general se regasesc in dreptul comercial. Subiectele dreptului bancar se afla in raporturi patrimoniale bazate pe egalitatea juridica a partilor. Bancile reprezinta o categorie aparte de profesionisti care imbraca forma juridica de societate pe actiuni (SA). Normele dreptului bancar se completeaza cu dispozitiile dreptului comercial si cu cele de drept civil. In concluzie asa cum dreptul comercial este un drept special fata de dreptul civil, dreptul bancar are caracterul unui drept special fata de dreptul comercial. Corelatia dreptului bancar cu alte ramuri de drept : Cu dreptul procesual civil, cu dreptul comertului international, cu dreptul administrativ, cu dreptul financiar, cu dreptul penal

Principala activitate a BNR este controlul asupra preturilor. II. Raportul juridic de drept bancar Raporturile bancare se clasifica in doua categorii : 1. Raporturi juridice intre banca si clientul sau 2. Raporturi juridice intre banca si stat, reprezentat de Banca Nationala a Romaniei. Elementele constitutive ale raporturilor juridice bancare : - subiectele raportului juridic bancar : A. Banca. Este un S.A cu obiect principal de activitate de atragere de fonduri, acordarea de credite si servicii bancare. Banca este o institutie de credit. Banca este institutie (entitate) angajata in comertul de banca, conform common law. B. Clientul sau publicul. Orice persoana fizica sau persoana juridica ( profesionist sau nu). Publicul este orice persoana fizica sau juridica ori entitate fara personalitate juridica ce nu are cunostintele si experienta necesara pt evaluarea riscului de nerambursare a plasamentelor efectuate.

Nu intra in aceasta categorie : - statul ; agentiile guvernamentale ; autoritatiile administratiei publice centrale, regionale si locale ; bancile centrale, institutiile de credit, institutiile financiare, institutii similare ; orice persoana considerata investitor calificat conform legislatiei privind piata de capital. C. Alte subiecte de drept bancar. Avem organizatii cooperatiste de credit, banci de economisire si creditare in domeniul locativ, bancile de credit ipotecar, institutii emitente de moneda electronica. Toate sunt institutii de credit. Continutul raportului bancar : - consta in drepturile si obligatiile subiectelor participante Obiectul raportului juridic bancar : Consta in efectuarea de catre banca a activitatilor specifice : Comert de banca Operatiuni bancare Activitate bancara.