Sunteți pe pagina 1din 106

REPERTORIUL PUBLICA IILOR

CR I
INTRATE N BIBLIOTECA UNIVERSIT II DIN PITETI n luna IANUARIE 2010

1/2010

Biblioteca Universit ii din Piteti Director: drd ing. Ileana Blan Lucrare alctuit n cadrul Biroului Eviden -Prelucrare, ef Birou Dezvoltarea Colec iilor, drd. Tatiana Oprescu Alctuitor: responsabil referin e bibliografice, drd. Doru Stan Aprut: 11 mai 2010

CUPRINS
0 GENERALIT I: 004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor........................... 6 008 Civiliza ie. Cultur. Progres...................................................................... 9 01 Bibliografie. Cataloage. Liste de cr i............................................................... 9 070 Ziare. Pres. Jurnalism................................................................................... 10 1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE: 159.9 Psihologie.................................................................................................. 10 17 Moral. Etic. Filozofie practic ..................................................................... 10 2 RELIGIE. TEOLOGIE........................................................................................... 11 22 Biblia ............................................................................................................. 11 23 Teologie dogmatic ........................................................................................ 12 24 Teologie practic ............................................................................................ 12 25 Teologie pastoral .......................................................................................... 13 26 Biserica cretin. Organizare i ritual.............................................................. 13 27 Istoria bisericii cretine................................................................................... 14 28 Biserici cretine .............................................................................................. 14 3 TIIN E SOCIALE: 31 Statistic. Demografie. Sociologie .................................................................. 16 311 Statistic ................................................................................................. 16 316 Sociologie................................................................................................. 17 32 Politic ........................................................................................................... 18 33 Economie. tiin e economice.......................................................................... 18 330 Economie n general ............................................................................... 19 331 Munc. Organizarea muncii .................................................................... 19 334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic ..................... 20 336 Finan e. Finan e publice. Bnci. Moned. Burse...................................... 20 338 Situa ie economic. Politic economic .................................................. 22 339 Comer . Rela ii economice interna ionale. Economie mondial. Finan e interna ionale............................................................................. 23 34 Drept. Jurispruden ....................................................................................... 24 340 Drept n general ...................................................................................... 24 341 Drept interna ional .................................................................................. 25 342 Drept public. Drept constitu ional. Drept administrattiv .......................... 25 343 Drept penal. Infrac iuni penale ................................................................ 25 347 Drept civil............................................................................................... 26 35 Administra ie public. Conducere administrativ............................................ 27 37 Educa ie. nv mnt. Instruire. Timp liber ..................................................... 27 5 MATEMATIC. TIIN E ALE NATURII: 50 Generalit i despre tiin ele pure: 504 tiin ele mediului nconjurtor. Poluarea mediului. Protec ia mediului.... 33

-3-

51 Matematic..................................................................................................... 33 512 Algebr................................................................................................... 34 517 Analiz ................................................................................................... 34 53 Fizic ............................................................................................................. 35 531 Mecanic teoretic, n general. Mecanic ra ional. Mecanica solidului i a corpurilor rigide............................................................................... 37 532 Mecanica fluidelor n general. Mecanica lichidelor (hidromecanic) ....... 37 537 Electricitate. Magnetism. Electromagnetism ........................................... 38 539 Structura fizic a materiei ....................................................................... 39 54 Chimie. Mineralogie....................................................................................... 39 544 Chimie fizic .......................................................................................... 40 546 Chimie anorganic .................................................................................. 40 547 Chimie organic...................................................................................... 40 55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie ............................................................... 41 57 Biologie.......................................................................................................... 41 575 Genetic general. Citogenetic general. Imunogenetic. Evolu ie. Filogenie................................................................................................ 42 577 Bazele materiale ale vie ii. Biochimie. Biologie molecular. Biofizic .... 42 6 TIIN E APLICATE. MEDICIN. TEHNIC: 61 Medicin ........................................................................................................ 43 611 Anatomie ................................................................................................ 44 612 Fiziologie................................................................................................ 44 614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor.................................. 45 615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie ................................................. 45 616 Patologie. Medicin clinic ..................................................................... 46 62 Inginerie. Tehnic n general ......................................................................... 46 621 Construc ia de maini n general. Tehnica nuclear. Electrotehnic. Tehnologie mecanic .............................................................................. 47 621.3 Electrotehnic ............................................................................. 48 621.4 Motoare termice .......................................................................... 50 621.7 Tehnologie mecanic n general: procese, scule, maini, aparate.. 50 621.8 Organe de maini. Transmiterea energiei mecanice ..................... 50 621.9 Prelucrare mecanic i achiere. Prelucrare abraziv. Ciocane i prese ........................................................................................... 52 629 Tehnica mijloacelor de transport ............................................................. 52 63 Agricultur. tiin e i procedee nrudite: 634 Horticultur. Pomicultur. Viticultur ..................................................... 56 635 Legumicultur. Grdinrit. Plante de grdin .......................................... 56 65 Conducere i organizare n industrie, comer i transporturi. Contabilitate ...... 57 656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circula iei............................................................................................... 60 657 Contabilitate ........................................................................................... 60 658 Conducere i administrare n exploatare. Organizare comercial ............. 60 66 Chimie industrial: 662 Combustibili i explozivi ........................................................................ 62

-4-

68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru produse finite i asamblate: 681 Mecanisme i instrumente de precizie. Mecanic de precizie. Mecanic fin ........................................................................................................ 62 7 ART. ARHITECTUR. SPORT: 79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport: 796 Sport. Educa ie fizic .............................................................................. 63 8 LIMB. LINGVISTIC. LITERATUR: 81 Lingvistic i limbi. Limbaje 811 Limbi individuale: 811.111 Limba englez.................................................................................. 65 811.133.1 Limba francez ............................................................................. 67 811.135.1 Limba romn .............................................................................. 68 81374 Dic ionare.......................................................................................... 69 82 Literatur...................................................................................................... 70 82.09 Critic literar............................................................................................ 70 821 Literaturi individuale: 821.111 Literatura englez............................................................................. 71 821.135.1 Literatura romn.......................................................................... 71 9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE: 91 Geografie ....................................................................................................... 72 930 tiin a istoriei ............................................................................................... 73 94 Istorie ............................................................................................................. 73 INDEX DE NUME ................................................................................................... 75 INDEX DE TITLURI ............................................................................................... 87 INDEX DE SUBIECTE ............................................................................................. 94 INDEX DE EDITURI ............................................................................................. 103 LIST DIVIZIONARE ........................................................................................... 104

-5-

0 GENERALIT I 004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor 1 - BNIC, LOGICA. Metode i standarde de comunica ii la nivel de aplica ie / Logic Bnic. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 200 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 174-178. ISBN 973-690-423-7 : 2.76 3.00. 004.42 1. Re ele de calculatoare 2. Electrotehnic. 004 / B 26 2 - BNIC, LOGICA. Sisteme Expert : No iuni teoretice i aplica ii / Logica Bnic. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 172 p.: il.; 23 cm. Bibliogr. la p. 170-171. ISBN 973-690-588-8 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-588-9 : 12.00. 004.031.43 004.65 1. Calculatoare 2. Sisteme expert 3. Sisteme de gestiune a bazelor de date. 004 / B 26 3 - CHI , MONICA ANCA. Calculatoare i sisteme de operare : ndrumar de laborator / Monica Anca Chi ; Alin Vasilic Berechet. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 102 p.: il.; 23 cm. Bibliogr. la p. 101-102. ISBN 973-690-237-4 : 3.00 9.11. 004(075.8) 004.451(075.8) 1. Calculatoare 2. Informatic 3. Sisteme de operare. 004 / C 46 4 - ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE TEORIEI INFORMA IEI I A CODURILOR N CALCULATOARE / Ilie Popa; Ionel Bostan; Gheorghe erban;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 312 p.; 23 cm. Bibliogr. la p. 307-312 . ISBN 973-690-449-0 : 3.00 13.18. 004 1. Informatic 2. Calculatoare 3. Prelucrarea datelor. 004 / E 36

-6-

5 - ENE, ALEXANDRU. Programarea calculatoarelor i limbaje de programare : Teorie i aplica ii / Alexandru Ene; Cosmin tirbu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 132 p.; 23 cm. Bibliogr. la p. 132. ISBN 973-690-486-5 : 2.00 8.64. 004.42 1. Calculatoare 2. Programarea calculatoarelor 3. Programe de calculator. 004 / E 53 6 - PUN, VIOREL. Algoritmic i programarea calculatoarelor : Limbajul C++ / Viorel Pun. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 200 p.: il.; 24 cm. - (Mate-Info). Bibliogr. la p. 199. ISBN 973-690-117-3 : 3.00. 004.42 C++ 1. Calculatoare 2. Limbaje de programare 3. Limbajul C++. 004 / P 45 7 - SOFRON, EMIL. Protocol de comunica ie pentru transfer electronic de documente / Prof.dr.ing. Emil Sofron; Prof.dr.ing. Mariana Jurian; Ing. Logica Bnic. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 98 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 95-97. ISBN 973-690-137-8 : 2.00. 004.7 1. Calculatoare 2. Comunica ii ntre calculatoare. Re ele de calculatoare. 004 / S 66 8 - VIERU, IONEL. AutoCAD : Aplica ii practice pentru inginerie mecanic / Ionel Vieru; Adrian Clenci; tefan Tabacu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 180 p.: il.; 23 cm. Bibliogr. la p. 180. ISBN 973-690-360-5 : 3.00 9.94. 004.92 004.42 AUTOCAD 1. Calculatoare 2. Grafic pe calculator 3. Limbaje de programare 4. AutoCAD. 004 / V 57

-7-

9 - ERBNESCU, ALEXANDRU. ndrumar de proiectare asistat de calculator pentru electronic / Alexandru erbnescu; Rodica Mihaela Teodorescu; Cosmin Ivan. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2002. 270 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 270. ISBN 973-690-056-8 : 3.00 8.22. 004: 621.38 621.38: 004 1. Electrotehnic 2. Informatic 3. tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor. 004 / S 47 10 - DUMITRESCU, IOAN. Programarea operativ asistat de calculator n activitatea de forare a sondelor / Ioan Dumitrescu; Lazr Avram; Cristian Bucur;... - Bucureti : Editura Tehnic, 1998. 204 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 203-204. ISBN 973-31-1155-4 : 3.00. 622.24: 004.896 004.896: 622.24 1. Foraj. Metode de forare 2. Informatic 3. Inteligen a artificial 4. tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor. 622 / P 94 11 - CLENCI, ADRIAN. Modelarea parametric a sistemelor mecanice utiliznd aplica ia ProEngineer / Adrian Clenci; Ionel Vieru; tefan Tabacu. - Piteti : Editura Univ. din Piteti, 2006. 121 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 120. ISBN 973-690-613-2 : 0.78 ; ISBN 978-973-690-613-8 : 3.00. 629.3:004.92 004.92:629.3 1. Automobile 2. Sisteme i instala ii auxiliare, pe vehicul 3. Proiectare pe calculator. 629 / C 56 12 - TESTE DE VERIFICARE PENTRU EXAMENUL DE LICEN LA SPECIALIZAREA CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 252 p.: il.; 23 cm. - (Economie). ISBN 973-690-338-9 : 3.00. 657:658.15(075.8)(079.1) 658.15(075.8)(079.1):657 004:658.15(075.8)(079.1) 658.15(075.8)(079.1):004 1. Contabilitate 2. Informatic de gestiune 3. Manual universitar 4. Examen licen 5. Teste licen . 657 / T 46

-8-

13 - BIZON, NICU. Structura hardware a calculatorului personal / Nicu Bizon. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2002. 248 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 248. ISBN 973-690-023-1 : 3.00 9.58 10.00. 004.3 1. Construc ia calculatoarelor hardware. 2. Informatic 3. tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor. 004 / B 54 008 Civiliza ie. Cultur. Progres 14 - CHIRI , DANA GEORGETA. Aeterna Civitas : No iuni de civiliza ie roman. Limba Latin prezentat n maxime. Literatura Latin pentru bacalaureat ilustrat prin citate / Dana Georgeta Chiri ; Petru Pistol; Minodora Apan. - Edi ie complet. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 368 p.: il.; 21 cm. Bibliogr. la p. 366-367. ISBN 973-690-417-2 : 1.35 3.00. 008(37) 811.124 821.124-84 1. Civiliza ie. Cultur 2. Roma antic 3. Limba latin 4. Literatur latin 5. Maxime. 008 / C 44 01 Bibliografie. Cataloage. Liste de cr i 15 - TRMBACIU, TEFAN. Personalit i cmpulungene : Sec. XIX-XX / tefan Trmbaciu; Mircea Constantinescu; Aristide Gheorghe Pristavu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 132 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 129-130. ISBN 978-973-690-700-5 : 3.00. 01(498 Cmpulung)"18/19":929 1. Bibliografie. Cataloage 2. Biografii. Oameni de seam 3. Romnia 4. Cmpulung Muscel 5. Sec. 19-20. 01 / T 80

-9-

070 Ziare. Pres. Jurnalism 16 - MEHEDIN I, LEONARD. Deontologia i dreptul presei / Leonard Mehedin i. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 270 p.; 24 cm. ISBN 973-690-124-6 : 3.00. 070 1. Ziaristic. Pres. 070 / M 55

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE 159.9 Psihologie 17 - PII-LZRESCU, MIHAELA. Morala i comportamentul adolescentului / Mihaela Pii-Lzrescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 198 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 183-188. ISBN 973-690-343-5 : 2.00 14.27. 159.9 1. Psihologie 2. Psihologia adolescentului. 159.9 / P 13 18 - CUMPENAU, FLORENTINA GISELA. English for psychology / Florentina Gisela Cumpenau. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 164 p.; 21 cm. Bibliogr. la p. 163. ISBN 973-690-630-2 ISBN 978-973-690-630-5 : 2.00. 811.111:159.9(075.8) 159.9:811.111(075.8) 1. Limba englez 2. Limbaj profesional 3. Psihologie 4. Curs universitar. 81 / C 94 17 Moral. Etic. Filozofie practic 19 - DINESCU, CARMEN. Valorile morale / Carmen Dinescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 184 p.; 21 cm. ISBN 973-690-392-3 : 3.00. 17.01(075.8) 1. Filosofie 2. Etic. Moral 3. Curs universitar. 17 / D 48

- 10 -

2 RELIGIE. TEOLOGIE 20 - NSTASE, ION. Sacrul i profanul n gndirea lui Mircea Eliade / Pr. Ion Nstase. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 275 p.; 22 cm. Bibliogr. la p. 264-273. Aprut cu binecuvntarea Prea Sfin itului Printe Calinic, Episcop al Argeului i Mucelului. ISBN 978-973-690-682-4 : 3.00 15.44. 821.135.1.09 Eliade, Mircea:2 2:821.135.1.09 Eliade, Mircea 929 ELIADE, Mircea 1. Literatur romn 2. Studii literare 3. Religie. Teologie 4. Eliade, Mircea. 821.135.1.09 / E 38 22 Biblia 21 - PUFU, GHEORGHE. Studiul Noului Testament : Curs pentru anul I de studii / Pr. Gheorghe Pufu. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 218 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 215-217. ISBN 973-690-634-5 ISBN 978-973-690-634-3 : 5.00. 225(075.8) 1. Religie. Teologie 2. Biblia Noului Testament 3. Curs universitar. 22 / P 98 22 - POPESCU, ION. Comentariu dogmatic la evangheliile duminicale / Preot dr. Ion Popescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 402 p.; 20 cm. Bibliogr. la p. 397-398. Tiprit cu binecuvntarea Prea Sfin itului Calinic Episcop al Argeului i Muscelului. ISBN 973-690-490-3 : 3.00 12.80. 252.8 226 1. Religie. Teologie 2. Predici consacrate expunerii, interpretrii scrierilor sfinte 3. Evanghelii 4. Faptele apostolilor. 25 / P 81

- 11 -

23 Teologie dogmatic 23 - IVAN, ILIE I. Omiletica Ortodox : Repere teoretice, metodice i practice / Preot dr. Ilie I. Ivan. Edi ia a 2-a. - [Curtea de Arge] : Editura Episcopiei Argeului i Muscelului, 2003. 438 p.; 22 cm. Tiprit cu binecuvntarea Prea Sfin itului Calinic, Episcop de Arge i Muscel. ISBN 973-99834-0-5 : 3.00. 23 1. Religie. Teologie 2. Teologie dogmatic. 23 / I-95 24 - POPESCU, ION. Prelegeri Master / Pr.Prof.Dr. Ion Popescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 210 p.; 22 cm. Bibliogr. la p. 205-210. ISBN 978-973-690-645-9 : 0.43 3.00 5.00. 230.1 1. Teologie dogmatic 2. Bazele filozofice ale teologiei doctrinale. 3. Manual universitar. 23 / P 81 25 - POPESCU, ION. Dogmatica : Prelegeri Master / Pr.Prof.Dr. Ion Popescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 258 p.; 22 cm. Tiprit cu binecuvntarea Prea Sfin itului Calinic, Episcop al Argeului i Muscelului. Bibliogr. la p. 251-257. ISBN 978-973-690-678-7 : 3.00 5.00 12.29. 230.1:281.9 281.9:230.1 1. Teologie dogmatic 2. Bazele teoretice ale teologiei doctrinare 3. Biserica ortodox rsaritean 4. Manual universitar. 23 / P 81 24 Teologie practic 26 - BRNZEA, NICOLAE. L' Approccio al dolore totale : Aspetti bioetici emergenti / Pietro Cavasin; Nicolae Brnzea; Ion Popescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 94 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 88-93. ISBN 973-690-399-0 : 2.00. 24 1. Religie. Teologie 2. Teologie practic. 24 / C 31

- 12 -

27 - NSTASE, ION. Moral i spiritualitate cretin / Pr. lector dr. Ion Nstase. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 180 p.; 22 cm. Bibliogr. la p. 173-177. Aprut cu binecuvntarea Prea Sfin itului Printe Calinic, Episcop al Argeului i Muscelului. ISBN 978-973-690-693-0 : 2.00 14.44. 241 1. Religie. Teologie 2. Teologie moral 3. Moral religioas. 24 / N 24 25 Teologie pastoral 28 - GRBEA, GHEORGHE. Curs de teologie pastoral / Pr. Gheorghe Grbea. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2002. 134 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 130-132. 2.00. 25(075.8) 1. Religie. Teologie 2. Teologie pastoral 3. Curs universitar. 25 / G 19 26 Biserica cretin. Organizare i ritual 29 - MANU, DNU . Curs de Istoria Bisericeasc Universal : Anul II / Pr. Prof. dr. Dnu Manu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 100 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 95-97. 1.00. 26(075.8) 1. Religie. Teologie 2. Istoria bisericeasc universal 3. Curs universitar. 26 / M 30 30 - MANU, DNU . Curs de Istoria Bisericeasc Universal : Anul I / Pr. Prof. dr. Dnu Manu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 88 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 84-85. 1.00. 26(075.8) 1. Religie. Teologie 2. Istoria bisericeasc universal 3. Curs universitar. 26 / M 30

- 13 -

31 - ONU, CONSTANTIN. Misiunea Bisericii Ortodoxe Romne fa de credincioii deficien i de auz i de vedere / Preot lect. univ. dr. Constantin Onu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 380 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 360-378. Carte tiprit cu binecuvntarea Prea Sfin itului Printe Calinic, Episcopul Argeului i Muscelului. 1.87 3.00. 281.95:261.6 261.6:281.95 1. Religie. Teologie 2. Biserica Ortodox 3. Biserica i responsabilit ile sociale. 28 / O-59 27 Istoria bisericii cretine 32 - BICA, ION. Erezii, schisme, controverse n Bizan / Ion Bica. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 198 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 190-195. ISBN 973-690-202-1 : 0.82 2.00 10.00. 273(498) 1. Bizan 2. Erezii 3. Istoria Bisericii Cretine 4. Religie. Teologie 5. Schisme. 27 / B 52 33 - STANCU, IOAN. Sfntul Ciprian de Cartagina / Pr.Dr. Ioan Stancu. - Valea Plopului : Parohiei Valea Plopului, 2000. 144 p.; 20 cm. 1.00 3.00 6.00. 276 235.3(392) 929 Ciprian de Cartagina, Sfntul 1. Patrologie. Patristic. Prin ii Bisericii 2. Sfin i. Hagiologie. Interven ia sfin ilor n favoarea omului. Sfin i patroni. Venerarea sfin ilor, imaginea i relicvele lor. Beatificare. Apari ii de sfin i 3. Asia Minor occidentalis. Frigia. Troia. Lidia 4. Ciprian de Cartagina. 27 / C 54 28 Biserici cretine 34 - DUR, LEON. Ortodoxia, amfora patriarhului Iacov / Preot dr. Leon Dur. - Rmnicu Vlcea : Logos, 2003. 186 p.; 21 cm. Bibliogr. la p. 167-181. ISBN 973-98791-7-9 : 1.00 5.00. 281.9 1. Religie. Teologie 2. Biserica Ortodox Rsritean 3. Dedica ie i autograf. 28 / D 95

- 14 -

35 - GRBEA, GHEORGHE. n Biserica Slavei Tale : Istoria unei biserici mutate / Pr. Gheorghe Grbea. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2008. 102 p.: il.; 22 cm. Bibliogr. la p. 45. Tiprit cu binecuvntarea Prea Sfin itului Printe Calinic, Episcop al Argeului i Muscelului. ISBN 978-973-690-699-2 : 5.00. 28 1. Religie. Teologie 2. Biserici cretine. 28 / G 19 36 - MANU, DNU . Curs de Istoria Bisericii Romne : Anul I / Pr.Prof.Dr. Dnu Manu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 70 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 67-68. 1.00. 281.95(075.8) 1. Religie. Teologie 2. Biserica Ortodox 3. Curs universitar. 28 / M 30 37 - MANU, DNU . Istoria Bisericii Ortodoxe Romne : Curs (Anul II) / Pr.Prof.Dr. Dnu Manu. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 90 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 87-88. 1.00. 281.5(075.8) 1. Religie. Teologie 2. Biserica Ortodox Romn 3. Istoria Bisericii Romne 4. Curs universitar. 28 / M 30 38 - GRBEA, GHEORGHE. Preot Profesor Dr. Petre Vintilescu. Preot Profesor Dr. Ene Branite : Via a i opera / Pr. Dr. Gheorghe Grbea. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2008. 218 p.; 20 cm. ISBN 978-973-690-758-6 : 3.00. 28(498) 929 Vintilescu, P. 929 Branite, E. 1. Religie. Teologie 2. Biografii. Oameni de seam 3. Vintilescu, P. 4. Branite, E. 28 / G 19

- 15 -

3 TIIN E SOCIALE 31 Statistic. Demografie. Sociologie 39 - CONSTANTINESCU, MARIA. Sociologia familiei : Probleme teoretice i aplica ii practice / Maria Constantinescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 242 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 232-235. ISBN 973-690-347-8 : 1.92 3.00. 316.356.2(075.8) 1. Sociologia familiei 2. Manual universitar. 316 / C 66 40 - CONSTANTINESCU, CORNEL. Probleme sociologice ale educa iei : Cercetri n domeniul orientrii colare i profesionale / Cornel Constantinescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 322 p.; 23 cm. - (Sociologie). Bibliogr. la p. 305-318. ISBN 973-690-109-2 : 3.00 5.00. 316.74:37 37:316.74 1. Sociologie educa ional. 316 / C 66 311 Statistic 41 - ANTONESCU, CONSTANTIN. Statistic aplicat / Constantin Antonescu; Consuela Neculescu; Gheorghe Secar. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2002. 228 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 227. ISBN 973-690-080-0 : 3.00 5.30. 311 1. Statistic 2. Statistic aplicat. 311 / A 63 42 - SECAR, GHEORGHE. Statistic / Gheorghe Secar. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2002. 254 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 252-253. ISBN 973-98497-9-2 : 3.00 5.30 7.86. 311 1. Statistic. 311 / S 40

- 16 -

43 - BOROIU, ALEXANDRU. Controlul statistic al proceselor : Aplica ii practice / Prof.dr.ing. Alexandru Boroiu; Prof.dr.ing. Viorel Nicolae. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 104 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 101-102. ISBN 973-690-368-0 : 2.00. 658.562:311.2 311.2:658.562 1. Statistic 2. Cercetare statistic 3. Organizare comercial 4. Control i inspec ii ale calit ii. 658 / B 69 316 Sociologie 44 - CONSTANTINESCU, CORNEL. Arhivarea i analiza secundar a cercetrilor sociologice / Cornel Constantinescu. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 180 p.; 20 cm.+ anexe - (Sociologie). Bibliogr. la p. 121-127. Anexe la p. 129-180. ISBN 973-690-172-6 : 2.00 3.00. 316 1. Sociologie. 316 / C 66 45 - CONSTANTINESCU, MARIA. Dezvoltare uman : Note de curs / Conf. univ. dr. Maria Constantinescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 236 p.: il.; 23 cm. Bibliogr. la p. 235. 3.00 5.00. 316.6(075.8) 1. Sociologie 2. Psihologie social 3. Dezvoltarea personalit ii. 316 / C 66 46 - BLTEANU, ANCU A. Tehnici de cutare de lucru i comunicare profesional / Ancu a Blteanu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2008. 196 p.: il.,; 24 cm. Bibliogr. la p. 189-195. ISBN 978-973-690-751-7 : 5.00. 316.77 659.3 1. Sociologie 2. Sociologia comunicrii 3. Comunicare n mas. 316 / B 24

- 17 -

47 - NSTASE, DAN VIOREL. Comunicarea n dansul sportiv / Dan Viorel Nstase. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 130 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 129. ISBN 973-690-379-6 : 3.00. 793.33:316.77 316.77:793.33 1. Arta micrii. Coregrafie 2. Dansuri de salon 3. Dansuri de societate. 793 / N 24 48 - BACIU, EMILIAN. Omul i spiritul btei / Emilian N. Baciu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2000. 156 p.; 22 cm. ISBN 973-9450-54-7 : 2.00 5.75 9.00. 316.647.3 821.135.1-4 1. Atitudini sociale 2. Eseuri 3. Literatur romn 4. Opinii sociale 5. Dedica ie i autograf. 316 / B 13 32 Politic 49 - MRGINEAN, IOAN. Studii de sociologie, calitatea vie ii i politici sociale / Ioan Mrginean. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 274 p.; 22 cm. - (Profiluri sociologice). ISBN 973-690-273-0 : 0.35 3.00. 316.728(498):32 32:316.728(498) 364(498) 1. Sociologie 2. Mod de via 3. Politici sociale 4. Sociologia vie ii cotidiene 5. Romnia. 316 / M 36 33 Economie. tiin e economice 50 - IMPACTUL ECONOMICO-SOCIAL AL INTEGRRII ASUPRA ECONOMIILOR RILOR EUROPENE = THE SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT OF THE INTEGRATION FOR THE ECONOMIES OF THE EUROPEAN COUNTRIES = L'IMPACT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L'INTEGRATION SUR LES ECONOMIES DES PAYS EUROPEENNES : PITETI, ROMNIA 12-13 MAY 2006 . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 532 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. dup fiecare capitol. ISBN 973-690-565-9 : 10.00 ; ISBN 978-973-690-565-0 : 30.00. 33(063) 1. Economie. 33 / I-48

- 18 -

51 - ERBNESCU, LUMINI A. Informatic economic / Lumini a erbnescu. - Piteti : Editura Univ. din Piteti, 2005. 242 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-690-471-7 : 3.00 10.76. 004:33 33:004 1. Calculatoare 2. Prelucrarea datelor 3. Programe de calculatoare 4. Economie n general. 004 / S 47 52 - MINC, NICOLETA. Economic matters in English / Nicoleta Minc. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 148 p.: il.; 22 cm. Bibliogr. la p. 147-148. ISBN 973-690-473-3 : 3.00 7.78. 811.111:33(075.8) 33:811.111(075.8) 1. Limba englez pentru economiti 2. Curs universitar. 81 / M 74 330 Economie n general 53 - CIUREA, ION. Politici economice comparate / Ion Ciurea; Cornelia Miu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 164 p.; 22 cm. Bibliogr. la p. 161-164. ISBN 978-973-690-649-7 : 2.00. 330.34 1. Economie 2. Dezvoltare economic 3. Politici economice. 330 / C 55 331 Munc. Organizarea muncii 54 - GRDINARU, PUIU. Economia i organizarea ergonomic a muncii : Tratare interdisciplinar cu aplica ii n procesele de produc ie i de transporturi / Puiu Grdinaru; Dorule Grdinaru. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 252 p.; 23 cm. - (Economie). Bibliogr. la p. 249-252. ISBN 973-690-421-0 : 3.00 11.33. 331.101.1(075.8) 1. Economie 2. Economia muncii 3. Ergonomie. 331 / G 75

- 19 -

334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic 55 - PLEOIANU, GEORGE. Evaluarea ntreprinderii / Dr. George Pleoianu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2001. 168 p.: il.; 22 cm. Bibliogr. la p. 165-168. ISBN 973-8212-88-X : 2.00 6.25 6.29. 657.92:334.7 334.7:657.92 1. Contabilitate 2. Evaluri. Aprecieri. Tehnica estimrii i stabilirii valorii 3. Forme de organizare economic i n cooperare. Alian e economice. 657 / P 71 56 - PAN, VIORICA. Economia ntreprinderii / Viorica Pan; Loredana Tu . - Piteti : Editura Univ. din Piteti, 2007. 178 p.; 22 cm. Bibliogr. la p. 176-177. ISBN 978-973-690-672-5 : 3.00 9.13. 658:334.7(075.8) 334.7(075.8):658 1. Conducere i administrare n exploatare. Organizare comercial 2. Forme de organizare economic. 658 / P 18 336 Finan e. Finan e publice. Bnci. Moned. Burse 57 - FIRESCU, VICTORIA. Contabilitate na ional / Victoria Firescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 214 p.: il.; 23 cm. Bibliogr. la p. 213. ISBN 973-690-499-7 : 1.45 2.00. 336.146(498) 1. Finan e. Finan e publice. Bnci. Bani 2. Buget public. Buget na ional 3. Executarea bugetului 4. Contabilitatea conturilor bugetare 5. Romnia. 336 / F 59 58 - RDULESCU, MAGDALENA. Opera iuni de pl i i compensri / Magdalena Rdulescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 160 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 159-160. ISBN 973-690-505-5 : 2.00. 336.71 1. Economie 2. Finan e. Bnci. Bani 3. Opera iuni bancare. 336 / R 18

- 20 -

59 - TNASE, ION, ECONOMIST. Organizarea, func ionarea i mbunt irea activit ii Cur ii de Conturi a Romniei / Dr. Ion Tnase. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 244 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 236-243. ISBN 973-690-420-2 : 3.00. 336.13 1. Finan e. Finan e publice 2. Curtea de Conturi 3. Romnia. 336 / T 13 60 - TESTE DE VERIFICARE PENTRU EXAMENUL DE LICEN LA SPECIALIZAREA : FINAN E - BNCI / Emilia Ungureanu(coord.). - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 124 p.; 23 cm. - (Economie). ISBN 973-690-231-5 : 3.00 7.40. 336(079.1) 1. Bnci 2. Finan e 3. Teste. 336 / T 46 61 - TESTE DE VERIFICARE PENTRU EXAMENUL DE LICEN LA SPECIALIZAREA FINAN E I BNCI . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 206 p.; 22 cm. ISBN 978-973-690-661-9 : 3.00 10.49. 336(075.8)(079.1) 1. Finan e publice. Bnci. Bani 2. Manual universitar 3. Teste. ntrebri i exerci ii pentru teste. 336 / T 46 62 - BO A, ANTON-FLORIN. Pie e financiare : Pia a de capital. Burse : Note de curs i caiet de seminar / Dr. Anton-Florin Bo a; Drd. Magdalena Rdulescu. - [s.l.] : Editura CONVEX, 2002. 234 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 231. ISBN 973-9268-24-2 : 3.00. 336.76 338.2 1. Economie 2. Politic economic 3. Pie e financiare 4. Pia a de capital 5. Curs universitar. 336 / B 72

- 21 -

63 - 800 [OPT SUTE] TESTE DE VERIFICARE PENTRU EXAMENUL DE LICEN : SPECIALIZAREA : FINAN E-BNCI . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 196 p.; 24 cm. Bibliogr. dup fiecare capitol. ISBN 973-690-339-7 : 3.00 10.10. 336.71(075.8)(079.1) 378.22 1. Finan e. Bnci 2. Manuale pentru universit i i institu ii de nv mnt superior 3. Teste 4. Licen . 336 / O-68 64 - BOGOI, DAN SERGIU. Resursele umane n sistemul bancar n condi iile preaderrii la Uniunea European / Dr. Dan Sergiu Bogoi. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 294 p.; 30 cm. Bibliogr. la p. 279-286. ISBN 973-690-518-7 : 3.00. 658.3:336.7 336.7:658.3 1. Management 2. Resurse umane 3. Organizarea personalului. Asigurarea for ei de munc. Regulamente. Disciplina muncii 4. Finan e. Bnci. Bani 5. Sistem monetar. 658 / B 64 65 - MINC, NICOLETA. English for business / Nicoleta Minc. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 144 p.; 20 cm. Bibliogr. la p. 143-144. ISBN 973-690-225-0 : 1.00 8.51. 811.111:336(075.8) 336(075.8):811.111 1. Economie 2. Limba englez. 81 / M 74 338 Situa ie economic. Politic economic 66 - STNCIULESCU, GABRIELA. Teste de verificare pentru Examenul de Licen , specializarea : Turism - Servicii, seria 2003-2004 / Prof.univ.dr. Gabriela Stnciulescu; Prof.univ.dr. Gheorghe Meghian; Conf.univ.dr. Emilia Ungureanu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 84 p.; 20 cm. - (Economie). ISBN 973-690-229-3 : 1.00 3.00 5.97. 338.48(075.8)(079.1) 1. Teste gril 2. Turism 3. Economie. 338 / S 76

- 22 -

67 - 760 [APTE SUTE AIZECI] TESTE DE VERIFICARE PENTRU EXAMENUL DE LICEN SPECIALIZAREA: TURISM-SERVICII : SERIA 20042005 / G. Stnciulescu; T. Nistorescu; Gh. Meghian; ... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 160 p.; 23 cm. ISBN 973-690-369-9 : 3.00 9.55. 338.48(075.8)(079.1) 1. Economie 2. Situa ie economic 3. Turismul din punct de vedere economic. 338 / S 22 68 - TESTE GRIL PENTRU EXAMENUL DE LICEN , SPECIALIZAREA : TURISM - SERVICII / Nicolae Popa(coord.); Gabriela Stnciulescu; Luigi Dumitrescu;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 70 p.; 20 cm. ISBN 973-690-138-6 : 1.00. 338.48(079.1) 1. Teste gril 2. Turism 3. Economie. 338 / T 46 339 Comer . Rela ii economice interna ionale. Economie mondial. Finan e interna ionale 69 - MARKETING / Marian Popescu; Emilia Popescu; Constantin Drghici;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 158 p.: il.; 23 cm. - (Economie). Bibliogr. la p. 154-155. ISBN 973-690-164-5 : 3.00 10.68. 339.138 1. Marketing. 339 / M 42 70 - OPREA, ADRIANA. Curriculum Vitae et correspondance commerciale en franais / Adriana Oprea. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 90 p.; 22 cm. Bibliogr. la p. 87-89. ISBN 973-690-156-4 : 2.00. 339.1:811.133.1 811.133.1:339.1 1. Limba francez 2. Comer 3. Economie mondial. 81 / O-64

- 23 -

34 Drept. Jurispruden 71 - MARINESCU, ELISE. Interpretarea normelor juridice / Elis Marinescu; Valeria Prlici. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 100 p.; 22 cm. Bibliogr. la p. 97-99. ISBN 973-690-106-8 : 2.00. 340 1. Drept. Jurispruden . 340 / M 40 72 - TABACU, ANDREEA. Elemente de drept : Note de curs / Andreea Tabacu; Andreea Drghici. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 144 p.; 22 cm. ISBN 973-690-215-3 : 3.00 10.62. 34 1. Drept. 34 / T 11 73 - C U, LAURA. Le Franais de spcialit : Jurisprudence des cours administratives d'appel. Documents d'tude / Laura C u. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 142 p.: il.; 20 cm. Bibliogr. la p. 140. ISBN 973-690-223-4 : 0.65 2.00. 811.133.1:34 34:811.133.1 1. Drept 2. Limba francez. 81 / C 54 340 Drept n general 74 - MANU, DAN. Medicina legal : La grani a dintre medicin i justi ie / Dan Manu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 215 p.; 24 cm. ISBN 973-690-593-4 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-593-3 : 12.00. 340.6(075.8) 1. Drept 2. Medicin legal. 340 / M 30

- 24 -

341 Drept interna ional 75 - GAVRILESCU, MARIAN CICERONE. Drept interna ional privat / Marian Cicerone Gavrilescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 238 p.; 22 cm. ISBN 973-690-581-0 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-581-0 : 14.11. 341.9(075.8) 1. Drept interna ional privat 2. Curs universitar. 341 / G 26 76 - MARINESCU, ELISE. Elemente de drept comunitar din perspectiva Proiectului de Constitu ie European / Elis Marinescu; Mihai Delcea. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 232 p.; 21 cm. Bibliogr. la p. 221-222. ISBN 973-690-201-3 : 2.00 12.01. 341.217(4) 1. Constitu ie European 2. Drept 3. Drept comunitar. 341 / M 40 342 Drept public. Drept constitu ional. Drept administrativ 77 - ANDREESCU, MARIUS. Drept constitu ional : Teoria general / Marius Andreescu; Florina Mitrofan. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 166 p.; 20 cm. Bibliogr. la p. 165-166. ISBN 973-690-567-5 : 2.00 ; ISBN 978-973-690-567-4 : 10.33. 342(075.2) 1. Drept constitu ional 2. Curs universitar. 342 / A 52 343 Drept penal. Infrac iuni penale 78 - BACIU, EMILIAN. Corup ia romneasc : Un pericol na ional / Emilian Baciu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 118 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 116. ISBN 973-690-139-4 : 2.00. 343.352(498) 1. Drept penal 2. Corup ie 3. Romnia. 343 / B 13

- 25 -

79 - GAVRILESCU, MARIAN CICERONE. Reglementarea pornografiei n dreptul penal / Marian Cicerone Gavrilescu; Simina Corl eanu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 156 p.; 20 cm. Bibliogr. la p. 147-156. ISBN 978-973-690-679-4 : 3.00 9.00. 343.542.1 1. Infrac iuni mpotriva moralit ii i familiei 2. Literatur, fotografii, cntece obscenePornografie. 343 / G 26 347 Drept civil 80 - CIORSCU, FLORINI A. Drept privat roman : Curs universitar / Florini a Ciorscu; Cristian Gl anu. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 324 p.; 24 cm. ISBN 973-690-326-5 : 1.21 2.00. 347.12(37)(075.8) 1. Drept privat 2. Drept roman. 347 / C 53 81 - DREPTUL FAMILIEI / Florini a Ciorscu; Lavinia Olah; Andreea Drghici;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 175 p.; 24 cm. ISBN 973-690-252-8 : 2.00 9.14. 347.6(498) 1. Dreptul familiei 2. Romnia. 347 / D 82 82 - PRLICI, VALERIA. Drept comercial romn / Lector univ.drd. Marian Tudor; Jurist Valeria Prlici; Asistent univ.drd. Elise Marinescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 146 p.; 24 cm. ISBN 973-690-113-0 : 3.00. 347.7(498)(075.8) 1. Drept comercial 2. Romnia. 347 / T 91

- 26 -

35 Administra ie public. Conducere administrativ 83 - NDRUMAR PRIVIND NFIIN AREA, ORGANIZAREA I FUNC IONAREA SERVICIILOR PUBLICE JUDE ENE DE PAZ : UZ INTERN . - [s.l.] : [s.n.], 2007. 172 p.; 22 cm. 2.00. 351.75 1. Administra ie public 2. Servicii publice. 35 / I-50 84 - POLITICI EUROPENE N DOMENIUL DEZVOLTRII REGIONALE DURABILE / Anton Florin Bo a; Dumitru Diaconu; Anca tefania Barbu;... - Anul al II-lea. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 264 p.; 24 cm. ISBN 973-690-446-6 : 3.00. 35(4) 1. Administra ie public 2. Integrare european. 35 / P 75 85 - POLITICI EUROPENE N DOMENIUL DEZVOLTRII REGIONALE DURABILE / Anton Florin Bo a; Dumitru Diaconu; Anca tefania Barbu;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 269 p.; 24 cm. ISBN 973-690-259-5 : 3.00 5.00 11.45. 35(4) 1. Administra ie public 2. Integrare european. 35 / P 75 37 Educa ie. nv mnt. Instruire. Timp liber 86 - ANGHEL, FLORENTINA. Strategii i modele n alfabetizarea func ional / Florentina Anghel. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 184 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 175-184. ISBN 973-690-445-8 : 3.00. 37.014.22 1. Educa ie. nv mnt 2. Politica educa iei 3. Combaterea analfabetismului. 37 / A 58

- 27 -

87 - DUMITRESCU, MARIANA. Penses pour un anniversaire / Mariana Dumitrescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 34 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-690-085-1 : 0.96 1.00. 373.5 1. Educa ie. nv mnt. Instruire. Timp liber 2. nv mnt 3. nv mnt secundar. 37 / D 91 88 - EVALUATION GUIDE FOR ADULT EDUCATION AND TRAINING . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 38 p.; 21 cm. ISBN 973-690-283-8 : 1.00. 374.7 1. Educa ie. nv mnt 2. Educa ia adul ilor. 37 / M 84 89 - EZECHIL, LILIANA. Education facing the contemporary world = Educa ia i provocrile lumii contemporane / Coordonator: Liliana Ezechil. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 120 p.; 24 cm. ISBN 973-690-344-3 : 3.00. 37 1. Educa ie. nv mnt 2. Organizarea sistemului de educa ie. 37 / E 19 90 - EZECHIL, LILIANA. Vademecum n practica pedagogic / Liliana Ezechil. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 1999. 66 p.: il.; 21 cm. Bibliogr. la p. 66. ISBN 973-98819-8-X : 0.60 3.00. 371 1. Educa ie. nv mnt. Instruire. Timp liber 2. Organizarea sistemului de educa ie i nv mnt. Organizare colar. 37 / E 99 91 - NSTASE, DAN VIOREL. Timpul liber i activit ile recreative / Dan Viorel Nstase. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 70 p.: il.; 20 cm. Bibliogr. la p. 67-69. ISBN 973-690-233-1 : 3.00 6.01. 379.8 1. Educa ie. nv mnt. Instruire. Timp liber 2. Recrea ie. 37 / N 24

- 28 -

92 - RADU, ION T. Ghid de practic pedagogic pentru studen ii-profesori / Prof.univ.dr. Ion T. Radu; Conf.dr. Viorel Malinovschi. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 86 p.: il.; 22 cm. ISBN 973-690-096-7 : 2.00. 371.133 1. Educa ie. nv mnt 2. Practic pedagogic. 37 / R 17 93 - MALINOVSCHI, VIOREL. Didactica fizicii / Viorel Malinovschi. - Rmnicu Vlcea : Editura Conphys, 2001. 406 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 403-406. ISBN 973-9334-63-6 : 5.00. 53:371.3(075.8) 371.3(075.8):53 1. Fizic 2. Educa ie. nv mnt 3. Probleme generale de metodic i didactic. 53 / M 18 94 - PETRU A, GABRIELA-PAULA. Manuale colare utilizate n predarea tiin elor naturale n nv mntul gimnazial i liceal romnesc, din prima jumtate a secolului XX / Gabriela-Paula Petru a. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 180 p.: il.; 21 cm. ISBN 978-973-690-680-0 : 3.00 10.04. 371:57:373.3:373.5"19" 373.5:371:57:373.3 1. Educa ie. nv mnt 2. Manuale colare 3. tiin e naturale 4. Gimnaziu 5. Liceu 6. Romnia 7. Sec. 19. 37 / P 61 95 - PETRU A, GABRIELA-PAULA. tiin ele naturale (Biologia) n coala romneasc, cu special privire asupra evolu iei con inuturilor i metodologiei / Gabriela-Paula Petru a. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 136 p.; 20 cm. Bibliogr. la p. 115-131. ISBN 978-973-690-681-7 : 3.00 8.30. 371:57 57:371 1. Educa ie. nv mnt 2. Manuale colare 3. Biologie 4. Romnia. 37 / P 61 96 - CHIRLEAN, DUMITRU. Managementul diversit ii n clas : Observa ii si analize / Dumitru Chirlean; Georgeta Chirlean; Mihai Mircescu;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 172 p.; 21 cm. Bibliogr. la pag. 170-172. ISBN 973-690-165-3 : 3.00. 371:65.012.4 65.012.4:371 1. Educa ie. nv mnt 2. Management educa ional. 37 / M 20

- 29 -

97 - GHI ESCU, TEODOR. Management sistemic educa ional : Teorie general, particularizri i aplica ii / Teodor Ghi escu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2002. 164 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 162-164. ISBN 973-8212-91-X : 2.00 5.10. 65.012.4:371 371:65.012.4 1. Educa ie. nv mnt 2. Organizare colar 3. Management 4. Management educa ional. 37 / G 53 98 - MANAGING THE DIVERSITY IN THE CLASSROOM : OBSERVATIONS AND ANALYSIS / Georgeta Chirlean; Dumitru Chirlean; Daniela Giosanu;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 158 p.; 21 cm. ISBN 973-690-166-1 : 3.00. 371:65 65:371 1. Educa ie. nv mnt 2. Management educa ional. 37 / M 20 99 - CINCI METODE BAZATE PE COMUNICARE PENTRU PREDAREA LIMBILOR STRINE . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 184 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-690-316-8 : 3.00. 81:371.3 371.3:81 1. Educa ie. nv mnt 2. Metode de predare i instruire 3. Limbi strine. 81 / C 50 100 - CINCO MTODOS DE ENSEANZA DE IDIOMAS : RECOPILACIN DE LA VERSIN EN ESPAOL . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 180 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-690-314-1 : 3.00. 81:371.3 371.3:81 1. Educa ie. nv mnt 2. Metode de predare i instruire 3. Limbi strine. 81 / C 50 101 - FIVE COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING METHODS : COMPILATION ENGLISH VERSION . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 188 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-690-267-6 : 3.00. 81:371.3 371.3:81 1. Educa ie. nv mnt 2. Metode de predare i instruire 3. Limbi strine. 81 / F 62

- 30 -

102 - FNF KOMMUNIKATIVE SPRACHLEHRMETHODEN ZUSAMMENSTELLUNG IN ENGLISCH . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 184 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-690-315-X : 3.00. 81:371.3 371.3:81 1. Educa ie. nv mnt 2. Metode de predare i instruire 3. Limbi strine. 81 / F 97 103 - ALTURI DE TINERI . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, . vol.; 20 cm. Volumul II. - 2001. - 98 p. - Bibliogr. la p. 97. - ISBN 973-9450-99-7 : 1.00. Volumul III. - 2003. - 136 p. - Bibliogr. la p. 135. - ISBN 973-690-118-1 : 2.00. 159.922.8 37.048 1. Psihologie 2. Psihologia adolescentului 3. Educa ie. nv mnt 4. Orientare colar i profesional. 159.9 / A 31 104 - PII-LZRESCU, MIHAELA. Psihologie - Pedagogie : Modele explicative i exerci ii de autoevaluare pentru studen i, educatoare, nv tori i institutori / Mihaela Pii-Lzrescu; Loredana Tudor; Magdalena Surdu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 246 p.; 24 cm. - (Psiho-Pedagogie). Bibliogr. la p. 244-245. ISBN 973-690-234-X : 3.00 11.49. 159.9:37(075.8) 37(075.8):159.9 1. Pedagogie 2. Psihologie. 159.9 / P 13 105 - PROBLEME DE SOCIOLOGIA EDUCA IEI / Octavian Mihai Sachelarie (coord.); Ionu Bulgaru; Claudiu Langa. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2002. 166 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 164-165. ISBN 973-690-087-8 : 3.00. 316.74:37 37:316.74 1. Sociologie 2. Sociologie educa ional 3. Educa ie. nv mnt. 316 / P 93

- 31 -

106 - 710 TESTE DE VERIFICARE PENTRU EXAMENUL DE LICEN : SPECIALIZAREA : TURISM-SERVICII : SERIA 2005-2006 / Gabriela Stnciulescu; Gheorghe Meghian; Tudor Nistorescu;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 158 p.; 23 cm. - (Economie). Bibliogr. la nceputul fiecrui capitol. ISBN 973-690-531-4 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-531-5 : 14.02. 338.48(075.8)(079.1) 338.46(075.8)(079.1) 378.22 1. Economie 2. Turism 3. Servicii publice 4. Curs universitar 5. Teste 6. Licen . 338 / S 22 107 - 710 TESTE DE VERIFICARE PENTRU EXAMENUL DE LICEN : SPECIALIZAREA - ECONOMIA COMER ULUI, TURISMULUI I SERVICIILOR : SERIA 2005-2006 / Gabriela Stnciulescu; Gheorghe Meghian; Constantin Tepan;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 158 p.: il.; 24 cm. - (Economie). ISBN 973-690-530-6 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-530-8 : 8.83. 339.1(075.8)(079.1) 338.2/4(075.8)(079.1) 378.22 1. Comer 2. Turism 3. Servicii 4. Teste 5. Licen . 339 / S 22 108 - MOTEANU, ANA. Electromagnetism : Proiectare didactic / Ana Moteanu; Tatiana Voicu; Mariana Prlac. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 188 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 185. ISBN 973-690-294-3 : 3.00. 537.8:371.3 371.3:537.8 1. Electromagnetism 2. Educa ie. nv mnt 3. Proiectare didactic. 537 / M 91 109 - MIROIU, CONSTANTIN. Metodica predrii-nv rii electronicii / Prof.univ.dr.ing. Constantin Miroiu. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 260 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. dup fiecare capitol. ISBN 973-690-328-1 : 3.00. 621.3:371.3 371.3:621.3 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Electrotehnic 3. Educa ie. nv mnt 4. Metode de predare i instruire. 621.3 / M 78

- 32 -

110 - 778 TESTE DE VERIFICARE PENTRU EXAMENUL DE LICEN LA SPECIALIZAREA CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 260 p.; 24 cm. - (Economie). Bibliogr. dup fiecare capitol. ISBN 973-690-528-4 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-528-5 : 11.32. 657(075.8)(079.1) 378.22 1. Contabilitate 2. Manual universitar 3. Teste 4. Licen . 657 / S 22

5 MATEMATIC. TIIN E ALE NATURII 50 Generalit i despre tiin ele pure 504 tiin ele mediului nconjurtor. Poluarea mediului. Protec ia mediului 111 - ADULTS, GIVE A CLEANER WORLD TO YOUR CHILDREN!!! . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2001. 60 p.: il.; 24 cm. Handbook produced with the support of the European Union. ISBN 973-690-003-7 : 1.00. 504.064 1. tiin a mediului nconjurtor. Poluarea mediului. Protec ia mediului 2. Controlul calit ii mediului. 504 / A 23 112 - BROTESCU, MARIA. Elaborarea i parametrizarea unor msuri agrochimice cu implica ii n depoluarea solurilor acide / Maria I. Brotescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 74 p.: il.; 20 cm. Bibliogr. la p. 27-29. ISBN 973-690-334-6 : 2.00. 504.054:504.53 504.53:504.054 1. tiin a mediului nconjurtor 2. Poluare. 504 / B 84 51 Matematic 113 - RADOVICI-MRCULESCU, PAUL. Matematic : Teste gril / Paul Radovici-Mrculescu; Neculae Dinu . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 66 p.: il.; 23 cm. - (Matematic). Bibliogr. la p. 63. ISBN 973-690-240-4 : 3.00 5.97. 51(079.1) 1. Matematic 2. Teste gril. 51 / R 50

- 33 -

114 - APOSTOL, GINA. Matematic-Fizic : Teste-gril : Bacalaureat 2003 / Gina Apostol; Iuliana Roman; Daniela Burtoiu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 130 p.; 24 cm. ISBN 973-690-094-0 : 2.00. 51(079.1) 53(079.1) 1. Matematic 2. Fizic 3. Teste bacalaureat. 51 / A 67 512 Algebr 115 - ANDRONESCU, STELIAN CORNELIU. Algebr / Stelian Corneliu Andronescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 206 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 205-206. ISBN 973-690-279-X : 0.89 3.00. 512(075.8) 1. Algebr 2. Curs universitar. 512 / A 55 116 - ANDRONESCU, STELIAN CORNELIU. Bazele algebrei prin exerci ii i probleme / Stelian Corneliu Andronescu; Valeria Frntu; Nicoleta Smrescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 208 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 203-205. ISBN 973-690-472-5 : 3.00 10.23. 512(075.8) 1. Algebr 2. Manual universitar. 512 / A 55 517 Analiz 117 - ION, ANCA-VERONICA. Calcul diferen ial : Teorie i aplica ii / Anca-Veronica Ion; Antonio Nuic. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 240 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 239. ISBN 973-690-335-4 : 0.94 2.00. 517.2(075.8) 1. Analiz matematic 2. Calcul diferen ial 3. Manual universitar. 517 / I-66

- 34 -

118 - POPESCU, MARIN NICOLAE. Ecua ii diferen iale / Marin Nicolae Popescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 84 p.; 20 cm. Bibliogr. la p. 84. ISBN 973-690-398-2 : 0.96 3.00. 517.9 1. Matematic 2. Ecua ii diferen iale. 517 / P 81 53 Fizic 119 - ANGHEL, SORIN. Ghid practic la disciplina Fizic pentru admiterea 2002 n nv mntul superior / Sorin Anghel; Gina Apostol; Dumitru Chirlean;.. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2002. 114 p.; 24 cm. ISBN 973-690-026-6 : 1.09 3.00. 53 1. Fizic. 53 / G 49 120 - CHIRLEAN, GEORGETA. Probleme de fizic pentru liceu, bacalaureat i admiterea n nv mntul superior / Georgeta Chirlean; Doina Mola; Dumitru Chirlean. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 68 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-690-150-5 : 2.00. 53(076) 1. Fizic 2. Manual universitar 3. Culegere de probleme. 53 / C 44 121 - CONFERIN A NA IONAL DE FIZIC 2004 : REZUMATELE LUCRRILOR . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 110 p.; 24 cm. 2.00. 53(063) 1. Fizic 2. Conferin , 2004. 53 / C 65

- 35 -

122 - GHID PRACTIC LA DISCIPLINA FIZIC PENTRU ADMITEREA 2003 N NV MNTUL SUPERIOR / Sorin Anghel; Gina Apostol; Dumitru Chirlean;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 186 p.; 24 cm. ISBN 973-690-104-1 : 2.00. 53(079.1) 1. Fizic 2. Teste admitere. 53 / G 49 123 - MOLA, DOINA. Probleme de fizic / Doina Mola; Georgeta Chirlean; Dumitru Chirlean. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 196 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-690-414-8 : 2.00. 53(076) 1. Fizic 2. Manual universitar 3. Culegere de probleme. 53 / M 87 124 - STNESCU, CONSTANTIN. Aplica ii n fizica corpului solid / Constantin Stnescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 208 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 206-208. ISBN 973-690-433-4 : 3.00. 538.9-405(075.8) 1. Fizic 2. Fizica materialului condensat (n stare lichid i solid). 538.9 / S 77 125 - ZARIOIU, CRISTINA. Teste gril de fizic general / Cristina Zarioiu; Ion Iorga-Simn. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 140 p.; 24 cm. ISBN 973-690-116-5 : 2.00. 53(079.1) 1. Fizic 2. Teste gril. 53 / Z 34

- 36 -

531 Mecanic teoretic, n general. Mecanic ra ional. Mecanica solidului i a corpurilor rigide 126 - OPRESCU, BENEDICT. Modelarea matematic a universului macroscopic : Micarea mecanic. Repausul / Benedict Oprescu; Mircea Brbuceanu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 165 p.; 23 cm. Bibliogr. la p. 164-165. ISBN 973-690-448-2 : 3.00 14.34. 531.1/2 1. Mecanic 2. Cinematic 3. Geometria matematico-mecanic a micrii 4. Micarea punctului material. 531 / O-65 127 - STNESCU, NICOLAE-DORU. Mecanica pentru profilul electric / Nicolae-Doru Stnescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 202 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 201-202. ISBN 973-690-395-8 : 1.67 3.00 20.00. 531:621.3 621.3:531 1. Mecanic teoretic n general 2. Electrotehnic. 531 / S 77 128 - DINAMICA AUTOVEHICULELOR : NDRUMAR DE PROIECTARE / tefan Tabacu; Ion Tabacu; Tiberiu Macarie;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 200 p.: il.; 23 cm. - (Inginerie). Bibliogr. la p. 200. ISBN 973-690-246-3 : 3.00 9.78 10.00. 629.331(075.8):531.3 531.3:629.331(075.8) 1. Autovehicule 2. Mecanic auto 3. Tehnic auto 4. Manual universitar 5. Dedica ie i autograf. 629 / D 47 532 Mecanica fluidelor n general. Mecanica lichidelor (hidromecanic) 129 - ION, ANCA-VERONICA. Atractori globali i variet i iner iale pentru dou probleme din mecanica fluidelor / Anca-Veronica Ion. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2000. 150 p.; 24 cm. - (Matematic aplicat i industrial ; 4). Bibliogr. la p. 139-149. ISBN 973-9450-81-4 : 2.00 3.00. 532 1. Mecanica fluidelor n general. Mecanica lichidelor (hidromecanic) 2. Dedica ie i autograf. 532 / I-66

- 37 -

130 - STAN, MARINIC. Mecanica fluidelor i echipamente hidropneumatice / Marinic Stan; Vasile Hara. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 218 p.: il.; 22 cm. Bibliogr. la p. 218. ISBN 978-973-690-691-6 : 3.00 17.30. 532(075.8) 1. Mecanica fluidelor 2. Hidromecanic 3. Curs universitar. 532 / S 76 131 - STAN, MARINIC. Mecanica fluidelor i elemente de ac ionri hidropneumatice : ndrumar de laborator / Conf.univ.dr.ing. Marinic Stan; Prof.univ.dr.ing. Vasile Hara. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 92 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 92. ISBN 973-690-374-5 : 1.00 5.00 7.50. 532(075.8) 1. Mecanic 2. Mecanica fluidelor 3. Manuale pentru universit i i institute de nv mnt superior. 532 / S 76 537 Electricitate. Magnetism. Electromagnetism 132 - CHIRLEAN, GEORGETA. Aplica ii de electricitate i magnetism / Georgeta Chirlean; Benedict Oprescu; Dumitru Chirlean. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 124 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 123. ISBN 973-690-502-0 : 3.00. 537.6(076) 1. Fizic 2. Electricitate. Magnetism. Electromagnetism. 537 / C 44 133 - OPRESCU, BENEDICT. Bazele fizice ale electromagnetismului / Benedict Oprescu ; Georgeta Chirlean. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 360 p.; 24 cm. - (tiin ele naturii). Bibliogr. la p. 355. ISBN 973-690-141-6 : 3.00 10.00. 537.6(075.8) 1. Fizic 2. Electromagnetism 3. Curs universitar. 537 / O-65

- 38 -

134 - CAZACU, DUMITRU. Electrotehnic : Cmp electromagnetic sta ionar / Dumitru Cazacu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 194 p.; 22 cm. Bibliogr. la p. 194. ISBN 973-690-306-0 : 2.00 14.06. 621.3 537.811 1. Electrotehnic 2. Interac iunea curen ilor i magne ilor. 621.3 / C 32 539 Structura fizic a materiei 135 - RUPEREA FRAGIL A STRUCTURILOR DE REZISTEN DIN O EL . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 186 p.: il.; 23 cm. Bibliogr. la p. 183-186. ISBN 978-973-690-666-4 : 3.00 11.24. 624.014.2:539.42 539.42:624.014.2 1. Construc ii civile n general 2. Construc ii metalice 3. Construc ii din o el 4. Rezisten la solicitri repetate 5. Rupere. Mecanica ruperii. 624 / R 93 54 Chimie. Mineralogie 136 - VJAN, LOREDANA ELENA. Chimie : ndrumar de laborator pentru ingineri / Loredana Elena Vjan. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 108 p.: il.; 23 cm. Bibliogr. la p. 105-106. ISBN 973-690-605-1 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-605-3 : 7.46. 54(076.5) 1. Chimie 2. Lucrri de laborator. 54 / V 59 137 - VJAN, LOREDANA ELENA. Chimie pentru ingineri / Loredana Elena Vjan. - Piteti : Editura Univ. din Piteti, 2006. 308 p.; 22 cm. ISBN 973-690-604-3 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-604-6 : 10.00. 54(075.8) 1. Chimie 2. Manual universitar. 54 / V 59

- 39 -

138 - CHIMIA MEDIULUI / Lector univ.dr.chim. Monica Cristina Valeca; Conf.univ.dr.chim. Ion Iosub; Prof.univ.dr.ing. erban Constantin Valeca;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti vol.; 24 cm. ISBN 973-690-410-5. Vol. I. - 2005. - 210 p. - Bibliogr. la p. 209. - ISBN 973-690-411-3 : 3.00. 504.054:66+54 66+54:504.054 1. tiin a mediului nconjurtor. Poluarea mediului. Protec ia mediului 2. Chimie 3. Tehnologie chimic. 504 / C 42 544 Chimie fizic 139 - HANDREA-GAVRIL, MARLENE. Chimie general / Dr. Marlene Handrea-Gavril; Drd. Gabriela Ioni . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 1997. 212 p.; 22 cm. ISBN 973-98402-4-8 : 1.00 3.00. 544(075.8) 1. Chimie 2. Curs universitar. 54 / H 22 546 Chimie anorganic 140 - VJAN, LOREDANA ELENA. Chimia metalelor / Loredana Elena Vjan. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 250 p.: il.; 23 cm. Bibliogr. la p. 246-248. ISBN 978-973-690-687-9 : 3.00 16.33. 546.3(075.8) 1. Chimie 2. Chimie anorganic 3. Metale. 546 / V 59 547 Chimie organic 141 - NI , VALENTINA. Chimie organic : No iuni de baz i aplica ii / Valentina Ni ; Lumini a Zidaru; Magdalena Dianu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 100 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 100. ISBN 973-690-425-3 : 2.00. 547(075.8) 1. Chimie 2. Chimie organic 3. Curs universitar. 547 / N 79

- 40 -

55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie 142 - BERBELEAC, ION. Zcminte de plumb-zinc / Ion Berbeleac. - Bucureti : Editura Tehnic, 1998. 528 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 510-524. ISBN 973-31-1201-1 : 3.00 5.00. 553.44 1. Geologie 2. Minereuri de zinc plumb. 55 / B 46 143 - VLDU U, ALINA-MIHAELA. Elemente de limnologie : Ecologia apelor curgtoare / Alina-Mihaela Vldu u. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 136 p.: il.; 23 cm. Bibliogr. la p. 131-135. ISBN 973-690-498-9 : 3.00 6.00. 556.55 1. Limnologie. Lacuri 2. Rezervoare. Bazine. 55 / V 76 144 - MIU, FLORENTINA. Clima i poluarea aerului n municipiul Piteti / Florentina Miu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 332 p.; 23 cm. Bibliogr. la p. 322-326. ISBN 973-690-506-3 : 4.00 20.00. 551.58(498 Piteti) 504.3(498 Piteti) 1. Climatologie 2. Romnia 3. Piteti 4. Poluarea aerului 5. Dedica ie i autograf. 55 / M 82 57 Biologie 145 - MATROZI MARIN, ADINA. Biological terms in english texts / Adina Matrozi. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 130 p.; 21 cm. Bibliogr. la p. 129. ISBN 973-690-154-8 : 2.00. 811.111:57 57:811.111 1. Limba englez 2. Biologie. 81 / M 48

- 41 -

575 Genetic general. Citogenetic general. Imunogenetic. Evolu ie. Filogenie 146 - POPESCU, AUREL. Evolu ionism - evolu ia vie ii : ntre imagina ie i realitate / Aurel Popescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 182 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 175-182. ISBN 973-690-350-8 : 3.00 9.45. 575.8(075.8) 1. Genetic general. Citogenetic general. Imunogenetic. Evolu ie. Filogenie 2. Evolu ie. Originea speciilor. Filogenie 3. Manual universitar. 575 / P 81 147 - POPESCU, AUREL. Genetic : Metode de laborator / Aurel Popescu. - Cluj-Napoca : AcademicPres, 2005. 224 p.; 23 cm. Bibliogr. la p. 217-223. ISBN 973-7950-76-3 : 3.00 20.00. 575.116 1. Genetic general. Citogenetic general. Imunogenetic. Evolu ie. Filogenie. 575 / P 81 577 Bazele materiale ale vie ii. Biochimie. Biologie molecular. Biofizic 148 - MEMBRANE ANORGANICE / Dana Mitrac; Lumini a Bratu; Brdu Mitrac;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 1999. 180 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 167-180. ISBN 973-9450-38-5 : 2.00. 577.352 1. Biologie 2. Biochimie 3. Biofizica membranei. 577 / M 57 149 - MIHILESCU, DANIELA-ANA. Biochimie general / Daniela-Ana Mihilescu; Smaranda Gvan. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2002. 172 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 171. ISBN 973-690-005-3 : 3.00. 577.1 1. Biologie. tiin e biologice n general 2. Biochimie. 577 / M 69

- 42 -

150 - TOPAL, CARMEN. Biochimie : Partea structural / Carmen Topal. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 262 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 261. ISBN 973-690-097-5 : 3.00. 577.1 1. Chimie 2. Biochimie 3. Bazele chimice ale vie ii. 577 / T 76 151 - CRE U, MARIAN. Biomecanica giganticii napoi la paralele inegale / Marian Cre u; Ion Iorga Simn; Mircea Brbuceanu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 80 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 75-79. ISBN 973-690-208-0 : 3.00. 796.41:577 577:796.41 1. Sport. Educa ie fizic 2. Gimnastic 3. Biologie 4. Biofizic. 796 / C 85

6 TIIN E APLICATE. MEDICIN. TEHNIC 61 Medicin 152 - TASE, ADRIAN. Management competitiv medical / Adrian Tase; Anca Tase. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2002. 128 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 120-122. ISBN 973-690-039-8 : 3.00 6.38. 65: 61 61: 65 1. Management 2. Medicin. 65 / T 25 153 - BIOSTATISTICA MORTALIT II SPECIFICE PE CAUZE MEDICALE / Mihai George Man; Dana Mihaela Costache; Adrian Stoiculescu;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 76 p.: il.; 24 cm. - (tiin ele naturii). Bibliogr. la p. 70-72. ISBN 973-690-160-2 : 1.00. 311:314.4 314.4:311 311:61 61:311 1. Statistic 2. Demografie 3. Mortalitate 4. Medicin. 311 / B 53

- 43 -

154 - TASE, ADRIAN. Cercetri comparative asupra eficien ei terapeutice a unor inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei / Adrian Tase. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 186 p.; 20 cm. Bibliogr. la p. 176-186. ISBN 978-973-690-651-0 : 3.00 18.00. 577.175.8 615.225 1. Substan e anorganice 2. Agen i care afecteaz vasele sangvine. 577 / T 25 611 Anatomie 155 - DRGHICI, OCTAVIAN. Teste gril pentru examenul de admitere la Colegiul de Asisten i Medicali : Anatomie i fiziologie uman / Octavian Drghici; Alina Punescu; Cristina Ponepal. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 96 p.; 23 cm. - (Via i societate). ISBN 973-690-264-1 : 2.00 7.21. 611(075.35)(079.1) 1. Anatomie 2. Manual universitar 3. Teste. 611 / D 74 612 Fiziologie 156 - CIUCUREL, CONSTANTIN. Fiziologie : ndrumar de lucrri practice / Constantin Ciucurel. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 132 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 129-132. ISBN 973-690-393-1 : 3.00 8.70. 612.1(075.8)(076.6) 1. Fiziologie. Fiziologie uman i comparat 2. Snge. Sistemul cardiovascular 3. Lucrri practice. 612 / C 55 157 - MAN, MIHAI GEORGE. Fiziologie : Lucrri practice / Mihai Man; Sorina Hon aru; Dan Diaconescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 114 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 112. ISBN 973-690-570-5 ISBN 978-973-690-570-4 : 2.00. 612.1 1. Medicin 2. Fiziologie. Fiziologie uman i comparat 3. Snge. Sistemul cardiovascular. Sistemul circulator. 612 / M 20

- 44 -

614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor 158 - LEGISLA IA REFORMEI N SNTATE : COMPENDIUM PENTRU STUDEN I / Adrian Tase; Camelia Sndulescu; Sorina Hon aru;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 82 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 80. ISBN 978-973-690-696-1 : 2.00. 614(498)(094) 1. Medicin 2. Sntate i igien public 3. Sistemul public de sntate 4. Romnia. 614 / L 40 159 - IRJI , NICOLAE. Inser ia social - finalitate a recuperrii / Prof.dr. Nicolae irji . - Piteti : Editura Univ. din Piteti, 2006. 238 p.; 22 cm. Bibliogr. la p. 235-238. ISBN 973-690-587-X : 3.00 ; ISBN 978-973-690-587-2 : 8.00. 614.2 1. Sntate i igien public 2. Organizare public i profesional a snt ii. 61 / S 60 160 - VALECA, ERBAN CONSTANTIN. Teoria catastrofelor cu aplica ii n tehnologia nuclear / erban Constantin Valeca. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2002. 168 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 163-167. ISBN 973-690-060-6 : 2.00 13.33. 614.8:621.039 621.039:614.8 1. Inginerie. Tehnic n general 2. tiin nuclear aplicat. Energia atomic i industria atomic. Tehnic nuclear 3. Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor. 621 / V 17 615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie 161 - DUMITRICA, PETRU A DANIELA. Tehnici kinetologice medicale : ndrumar de laborator / Petru a Daniela Dumitrica. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 116 p.: il.; 21 cm. Bibliogr. la p. 99-103. ISBN 978-973-690-692-3 : 3.00 7.32. 615.825 1. Terapie cinesiatric 2. Kinetoterapie. 615 / D 92

- 45 -

162 - MASAJUL : ELEMENTE DE PRACTIC / Dana Mihaela Costache; Mihai George Man; Adrian Stoiculescu;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 66 p.: il.; 24 cm. - (Via i societate). Bibliogr. la p. 65. ISBN 973-690-159-9 : 1.00. 615.82 1. Medicin 2. Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie 3. Masaj n general. Mecanoterapie. 615 / M 45 616 Patologie. Medicin clinic 163 - ENACHE, AURELIA MAGDALENA. Modalit i terapeutice n anomalia clasa II/1 Angle / Aurelia Magdalena Enache. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 164 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 155-163. ISBN 973-690-333-8 : 3.00. 616.314-007.1 1. Medicin 2. Odontologie 3. Malforma ii i anomalii dentare. 616 / E 52 164 - RBAN-MOTOUNU, NICOLETA. Depresia : Perspective de abordare / Nicoleta Rban-Motounu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 178 p.; 19 cm. Bibliogr. la p. 169-177. ISBN 978-973-690-727-2 : 2.00 13.00. 616.895.4 1. Medicin clinic 2. Psihoze 3. Tulburri emo ionale 4. Depresie. 616 / R 11 62 Inginerie. Tehnic n general 165 - DOCA, CEZAR MARCEL. ncovoierea barelor : Eseu falsificabil / Cezar Marcel Doca. - Piteti : Editura Universita ii din Piteti, 2007. 170 p.; 22 cm. ISBN 978-973-690-683-1 : 3.00 13.51. 620.174 1. Inginerie. Tehnic n general 2. ncercri de rezisten la ncovoiere cu sarcin static 3. ncercri la ncovoiere. 62 / D 61

- 46 -

166 - NI U, EDUARD LAUREN IU. Ingineria Sistemelor de Produc ie 1,2 : ndrumar de laborator / Eduard Ni u; Nadia Belu; Ana Rotaru. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 148 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 147. ISBN 973-690-532-2 ISBN 978-973-690-532-2 : 3.00 5.00 8.89. 62-1/-9 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Caracteristici i detalii ale mainilor, aparatelor, instala iilor, proceselor i produselor. 62 / N 82 167 - ENE, HORIA. Modele matematice n tiin a materialelor / Horia Ene. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2002. 84 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 83. ISBN 973-690-027-4 : 2.00. 519.87:62 62:519.87 1. Matematic 2. Cercetri opera ionale 3. Inginerie. Tehnic n general 4. tiin a materialelor. 519.8 / E 53 168 - RIZEA, ALIN DANIEL. Prelucrarea materialelor nemetalice / S.l.dr.ing. Alin Daniel Rizea. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 220 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 215-218. ISBN 973-690-413-X : 3.00 8.00. 621.97.07:62.002.3 62.002.3:621.97.07 1. Prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare 2. Materiale compozite 3. Materiale ceramice. 621.9 / R 60 621 Construc ia de maini n general. Tehnica nuclear. Electrotehnic. Tehnologie mecanic 169 - BANU, ILARION. Bazele proiectrii proceselor tehnologice de fabricare n construc ia de maini / Ilarion Banu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 335 p.; 24 cm. ISBN 973-690-309-5 : 3.00 16.91 25.00. 621(075.8) 1. Construc ia de maini n general 2. Tehnic nuclear 3. Electrotehnic. Tehnologie mecanic 4. Manual universitar. 621 / B 27

- 47 -

170 - CRISTEA, DUMITRU. Injec ia de benzin / Dumitru Cristea; Vasile Dumitrescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 1999. 290 p. ; 21 cm. Bibliogr. la p. 289. ISBN 973-9450-08-3 : 2.80 3.00. 621.43.038 1. Dispozitive de injectare a combustibilului, n special la motoare diesel i semidiesel 2. Inginerie. Tehnic n general. 621.4 / C 87 171 - DOBRESCU, ION. Prelucrri prin deformare la rece. Tehnologii de deformare la rece : ndrumar de laborator / Dr.ing. Ion Dobrescu; Ing. Monica Iordache. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 66 p.: il.; 23 cm. Bibliogr. la p. 66. ISBN 973-690-305-2 : 3.00 8.22. 621.97:669-416 669-416:621.97 1. Prelucrare mecanic i achiere 2. Prelucrare abraziv. Ciocane i prese 3. Obiecte plane de metal. 621.9 / D 58 621.3 Electrotehnic 172 - DIACONESCU, EUGEN. Automate programabile : Aplica ii / Eugen Diaconescu; Mihai Ionescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 154 p.; il.: 23 cm. - (Inginerie). Bibliogr. la p. 154. ISBN 973-690-271-4 : 3.00 7.50. 621.3:004 004:621.3 1. Inginerie 2. Electromecanic 3. Informatic. 621.3 / D 36 173 - IORGULESCU, MARIANA. Diagnoza tehnic : Pentru uzul studen ilor / Mariana Iorgulescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 84 p.: il.; 23 cm. Bibliogr. la p. 79-81. ISBN 973-690-470-9 : 1.00 7.39. 621.313(075.8) 1. Electrotehnic 2. Maini electrice 3. Manual universitar. 621.3 / I-73

- 48 -

174 - ISBESCU, ION. ndrumar de laborator de electrotehnic : Pentru sec iile cu profil electric / .l.dr. I. Isbescu; As.drd. M. Alexandru. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 274 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 269-271. ISBN 973-690-100-9 : 2.00. 621.3 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Electrotehnic. 621.3 / I-82 175 - LI , IOAN D. Tehnici de laborator pentru comunica ii analogice i digitale / Prof.Dr.Ing. Ioan Li ; Prep.Drd.Ing. Daniel Alexandru Vian. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 176 p.: il.; 30 cm. Bibliogr. la p. 176. ISBN 973-690-158-0 : 3.00. 621.39 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Electrotehnic 3. Comunica ii. 621.3 / L 66 176 - TESTE DE LICEN : SPECIALIZAREA ELECTROMECANIC / Octavian Dumitru; Nicolae Popa; Robert Beloiu;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 220 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-690-383-4 : 2.00 10.72. 621.3(075.8)(079.1) 1. Electromecanic 2. Manual universitar 3. Teste de licen . 621.3 / T 46 177 - COSTELEANU, MIRELA. English for Electronics / Mirela Costeleanu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 152 p.; 20 cm. ISBN 973-690-359-1 : 2.00 11.00. 621.38:811.111 811.111:621.38 1. Electronic 2. Limba englez. 81 / C 76

- 49 -

621.4 Motoare termice 178 - RACOT, RADU-MIRCEA. Procese n motoarele cu ardere intern / Radu Mircea Racot. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 172 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 172. ISBN 973-690-440-7 : 3.00 8.60. 621.4 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Motoare termice 3. Motoare cu ardere intern. 621.4 / R 13 621.7 Tehnologie mecanic n general: procese, scule, maini, aparate 179 - BANU, ILARION. Tehnologia materialelor : Deformarea plastic, sudarea i prelucrarea materialelor plastice / Ilarion Banu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 256 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 255-256. ISBN 973-690-483-0 : 3.00 11.00 11.80. 621.97.07 621.7 1. Inginerie 2. Tehnologia materialelor 3. Tehnologie mecanic 4. Prelucrare plastic. 621.9 / B 27 180 - BANU, ILARION. Tehnologia fabricrii mainilor : Elemente de proiectarea i verificarea proceselor de fabrica ie : Suport pentru formarea continu / Ilarion Banu; Daniel Anghel. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2002. 176 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. dup fiecare cap. Lucrare editat cu finan area Comisiei Europene prin proiect TEMPUS JEP 1448-99. ISBN 973-690-007-X : 3.00. 621.7(075.8):658.5 658.5:621.7(075.8) 1. Tehnologie mecanic n general : procese, scule, maini, aparate 2. Construc ia de maini n general. Tehnica nuclear. Electrotehnic. Tehnologie mecanic 3. Organizare comercial. 621.7 / B 27 621.8 Organe de maini. Transmiterea energiei mecanice 181 - BRSCU, ELENA. Mecanisme i organe de maini / Elena Brscu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 272 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 270-271. ISBN 978-973-690-711-1 : 5.00 22.44. 621.8 1. Organe de maini 2. Transmisii mecanice. 621.8 / B 28

- 50 -

182 - BRSAN, IULIAN G. Dinamica cuplajelor elastice / Iulian G. Brsan; Mihai Jcanu. - Bucureti : Editura Tehnic, 1998. 152 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 149-152. ISBN 973-31-1232-1 : 3.00 3.70. 621.8 1. Organe de maini. Transmiterea energiei mecanice. 621.8 / B 54 183 - COMBUSTIBILI I LUBREFIAN I / Valentina Ni ; Daniela Tnase; Camelia Slan;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 98 p.; 23 cm. Bibliogr. la p. 96. ISBN 973-690-278-1 : 1.03 2.00. 621.892(075.8) 1. Organe de maini 2. Lubrifian i. Uleiuri. Unsori 3. Manual universitar. 621.8 / C 63 184 - ION, ION. Instala ii de ridicat i de transportat / Ion Ion. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2002. 216 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 213. ISBN 973-690-089-4 : 2.00. 621.86/.87 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Organe de maini 3. Transmiterea energiei mecanice. 621.8 / I-66 185 - ONESCU, CONSTANTIN. Mecanisme i organe de maini : ndrumar pentru ntocmirea referatelor de laborator / As.ing. Constantin Onescu; As.ing. Jan Cristian; Prof.dr.ing. Nicolae Popa. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 110 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-690-494-6 : 2.00 6.92. 621.83 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Organe de maini 3. Transmisii mecanice 4. Mecanisme. 621.8 / O-55

- 51 -

621.9 Prelucrare mecanic i achiere. Prelucrare abraziv. Ciocane i prese 186 - DOBRESCU, ION. Tehnologii de deformare la rece / Conf. dr. ing. Ion Dobrescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 244 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 243-244. ISBN 978-973-690-655-8 : 5.00 10.00 13.97. 621.983(075.8) 621.97 1. Prelucrare mecanic 2. Formare la rece 3. Prelucrare la rece 4. Curs universitar. 621.9 / D 58 187 - UNGUREANU, ION. Tehnologii de prelucrare a profilelor prin deformare plastic volumic la rece : Ghid de proiectare / Ion Ungureanu; Doina Iacomi; Eduard Lauren iu Ni u. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 144 p.: il.; 23 cm. Bibliogr. la p. 135-143. ISBN 973-690-189-0 : 3.00 11.77. 621.97 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Prelucrare mecanic i achiere. Prelucrare abraziv. Ciocane i prese. 621.9 / U 52 629 Tehnica mijloacelor de transport 188 - A VII-A CONFERIN DE AUTOVEHICULE RUTIERE CU PARTICIPARE INTERNA IONAL CAR'97 : PITETI, 20-22 NOIEMBRIE 1997 : AUTOMOBILE : DINAMIC. CALCUL I CONSTRUC IE . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 1997. 326 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-98402-7-2 : 1.00 2.70. 629(063) 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Tehnica mijloacelor de transport. 629 / C 65 189 - A VII-A CONFERIN DE AUTOVEHICULE RUTIERE CU PARTICIPARE INTERNA IONAL CAR'97 : PITETI, 20-22 NOIEMBRIE 1997 : ECHIPAMENTE. NCERCRI. TRAFIC RUTIER . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 1997. 296 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-98402-9-9 : 1.00 2.10. 629(063) 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Tehnica mijloacelor de transport. 629 / C 65

- 52 -

190 - A VII-A CONFERIN DE AUTOVEHICULE RUTIERE CU PARTICIPARE INTERNA IONAL CAR'97 : PITETI, 20-22 NOIEMBRIE 1997 : MOTOARE PENTRU AUTOMOBILE : PROCESE I CARACTERISTICI. CALCUL I CONSTRUC IE . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 1997. 400 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-98402-6-4 : 1.00 2.50. 629(063) 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Tehnica mijloacelor de transport. 629 / C 65 191 - A VII-A CONFERIN DE AUTOVEHICULE RUTIERE CU PARTICIPARE INTERNA IONAL CAR'97 : PITETI, 20-22 NOIEMBRIE 1997 : TEHNOLOGII. FIABILITATE. MATERIALE SPECIALE. MANAGEMENT INDUSTRIAL . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 1997. 232 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-98402-8-0 : 1.00 1.60. 629(063) 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Tehnica mijloacelor de transport. 629 / C 65 192 - A VIII-A CONFERIN INTERNA IONAL DE AUTOVEHICULE RUTIERE CAR 2000 : PITETI, 16-17 NOIEMBRIE 2000 : CALCUL I CONSTRUC IA. DINAMICA AUTOVEHICULELOR. SIGURAN , FIABILITATE I TRAFIC RUTIER . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2000. 218 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-8212-02-2 : 3.00. 629(063) 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Tehnica mijloacelor de transport. 629 / C 65 193 - A VIII-A CONFERIN INTERNA IONAL DE AUTOVEHICULE RUTIERE CAR 2000 : PITETI, 16-17 NOIEMBRIE 2000 : ECHIPAMENT ELECTRIC I ELECTRONIC. TEHNOLOGII I MATERIALE. MANAGEMENTUL N INDUSTRIA DE AUTOMOBILE . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2000. 104 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-8212-04-9 : 3.00. 629(063) 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Tehnica mijloacelor de transport. 629 / C 65

- 53 -

194 - A VIII-A CONFERIN INTERNA IONAL DE AUTOVEHICULE RUTIERE CAR 2000 : PITETI, 16-17 NOIEMBRIE 2000 : PROCESE I CARACTERISTICI. CALCUL I CONSTRUC IA = THE VIII-TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF MOTOR VEHICLES : PROCESSES AND CHARACTERISTICS. CALCULUS AND ENGINEERING . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2000. 244 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-8212-00-4 : 3.00. 629(063) 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Tehnica mijloacelor de transport. 629 / C 65 195 - A VIII-A CONFERIN INTERNA IONAL DE AUTOVEHICULE RUTIERE CAR 2000 : PITETI, 16-17 NOIEMBRIE 2000 : PROCESE I CARACTERISTICI. CALCUL I CONSTRUC IA. TERMOTEHNICA I MAINI TERMICE . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2000. 248 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-8212-03-0 : 3.00. 629(063) 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Tehnica mijloacelor de transport. 629 / C 65 196 - AUTOMOTIVE AND ENVIRONMENT : INTERNATIONAL CONGRESS ON AUTOMOTIVE : BOOK OF ABSTRACTS : CAR 2005 : PITETI, 2-4 NOVEMBER 2005 . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 196 p.; 24 cm. ISBN 973-690-450-4 : 3.00 5.00. 629.33(063) 1. Tehnica mijloacelor de transport 2. Automobile 3. Congres 4. CAR, 2005 5. Romnia. 629 / A 93 197 - BOROIU, ALEXANDRU. Fiabilitatea autovehiculelor : Aplica ii numerice / Prof. dr. ing. Alexandru Boroiu. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 134 p.: il.; 22 cm. Bibliogr. la p. 130-132. ISBN 978-973-690-713-5 : 3.00 12.09. 629.33.017 1. Tehnica mijloacelor de transport 2. Autovehicule 3. Siguran n exploatare 4. Fiabilitate. 629 / B 69

- 54 -

198 - MONDIRU, CORNELIU. Cunoaterea autovehiculelor. Construc ie, func ionare, reglaje : ndrumar de practic tehnologic / Prof. dr. ing. Corneliu Mondiru; Conf. dr. ing. Alexandru Boroiu. - Edi ie revizuit i mbunt it. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 68 p.: il.; 24 cm. - (Inginerie). Bibliogr. la p. 66. ISBN 973-690-214-5 : 1.00 4.82. 629.3 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Tehnica mijloacelor de transport. 629 / M 88 199 - NICOLAE, VIOREL. Fabricarea automobilelor i control dimensional / Viorel Nicolae; Gheorghe Crivac; Sorin Ilie. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 214 p.: il.; 24 cm. - (Inginerie. Bibliogr. la p. 212-213. ISBN 973-690-194-7 : 2.00 12.02. 629.33 1. Tehnica mijloacelor de transport 2. Vehicule terestre, n afara celor pe ine. Vehicule rutiere i de teren. 629 / N 60 200 - NICOLAE, VIOREL. Repararea automobilelor / Viorel Nicolae; Gheorghe Crivac; Sorin Ilie. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 190 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 189-190. ISBN 973-690-437-7 : 2.00 9.25. 629.33 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Tehnica mijloacelor de transport 3. Automobile. 629.3 / N 60 201 - SISTEME TEHNICE PENTRU REDUCEREA EMISIILOR POLUANTE LA AUTOMOBILE / Daniela Tnase; Camelia Slan; Cristina Mihai;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 84 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 83-84. ISBN 973-690-522-5 ISBN 978-973-690-522-3 : 2.00. 629.07 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Tehnica mijloacelor de transport 3. Aspecte tehnice n exploatare (metode opera ionale, inclusiv performan e) 4. Emisii poluante. 629 / S 61

- 55 -

202 - TECU, FLORIN GRIGORE. Contribu ii privind mbunt irea posibilit ilor de utilizare a autovehiculelor n condi ii specifice lucrrilor de construc ii : Rezumatul tezei de doctorat / Doctorand: Ing. Florin Grigore Tecu; Conductor tiin ific, Prof. univ. dr. ing. Ion Tabacu. - Piteti : [s.n.], 2008. 54 p.: il.; 22 cm. Bibliogr. la p. 50-53. Con ine o prezentare a candidatului la p. 54. 2.00. 629.35(043) 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Tehnica mijloacelor de transport 3. Tez de doctorat - rezumat. 629(043) / T 32 63 Agricultur. tiin e i procedee nrudite 634 Horticultur. Pomicultur. Viticultur 203 - MATROZI MARIN, ADINA. English for horticulture students / Adina Matrozi Marin. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 108 p.; 20 cm. Bibliogr. la p. 104-105. ISBN 973-690-609-4 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-609-1 : 7.06. 811.111:634(075.8) 634(075.8):811.111 1. Limba englez 2. Limbaj profesional 3. Horticultur. 81 / M 48 635 Legumicultur. Grdinrit. Plante de grdin 204 - POSEDARU, ELENA ALINA. Plante ornamentale recomandate pentru amenajarea spa iilor verzi din Romnia. Arboricultur ornamental / Elena Alina Posedaru. - Piteti : Editura Univ. din Piteti, 2005. 170 p.: il.; 24 cm. ISBN 973-690-415-6 : 1.47 3.00. 635.9(498) 1. Plante Ornamentale i decorative 2. Plante ornamentale pentru parcuri i grdini publice 3. Romnia. 63 / P 86

- 56 -

65 Conducere i organizare n industrie, comer i transporturi. Contabilitate 205 - MANAGEMENTUL PRODUC IEI : PROCESE I STRUCTURI DE PRODUC IE. MODELAREA DINAMIC A SISTEMELOR DE PRODUC IE / Conf.univ.dr. Dorule Grdinaru - coordonator. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 228 p.; 22 cm. Bibliogr. la p. 214-227. ISBN 978-973-690-656-5 : 3.00 13.41. 65.012.4:658.5(075.8) 658.5(075.8):65.012.4 1. Conducere i organizare n industrie 2. Organizarea i planificarea produc iei. 65 / M 20 206 - PANDELIC, IONU . Managementul firmei : Note de curs / Ionu Pandelic; Amalia Pandelic; Mdlina Grosu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 102 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 101-102. ISBN 973-690-624-8 ISBN 978-973-690-624-4 : 2.00. 65.012.4(075.8) 1. Management 2. Curs universitar. 65 / P 22 207 - 760 [APTE SUTE AIZECI] TESTE DE VERIFICARE PENTRU EXAMENUL DE LICEN SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL FIRMEI . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 264 p.; 24 cm. ISBN 973-690-409-1 : 3.00 9.60. 65(079.1) 1. Management 2. Teste. 65 / S 22 208 - IONIC, AMALIA. Elemente de birotic / Amalia Ionic. - Piteti : Editura Univ. din Piteti, 2006. 88 p.; 20 cm. ISBN 973-690-523-3 : 0.98 ; ISBN 978-973-690-523-0 : 3.00. 004:651.1 651.1:004 1. Calculatoare 2. Birotic. 004 / I-69 209 - MIHAIL, GHEORGHE. Modelare i simulare n sisteme decizionale : Curs universitar / Gheorghe Mihail. Piteti : Editura Univ. din Piteti, 2007. 156 p.; 20 cm. Bibliogr. la p. 153. ISBN 973-690-551-9 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-551-3 : 8.12. 004.94:65 65:004.94 1. Simulare pe calculator 2. Conducere i organizare n industrie, comer i comunica ii. 004 / M 69

- 57 -

210 - MANEA, MARIA-CAMELIA. Business and environmental english / Maria-Camelia Manea; Constantin Manea. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 168 p.; 29 cm. Bibliogr. la p. 166-168. ISBN 973-690-190-4 : 1.46 10.00. 811.111 504 65 1. Afaceri 2. Limba englez 3. tiin a mediului nconjurtor. 811.111 / M 24 211 - PAN, VIORICA. Economia i gestiunea organiza iei / Viorica Pan. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 200 p.: il.; 24 cm. - (Economie). Bibliogr. la p. 199-200. ISBN 973-690-185-8 : 3.00 11.09. 334.7:65 65:334.7 1. Conducere i organizare n industrie, comer i comunica ii 2. Economie 3. Forme de organizare i cooperare n activitatea economic. 334 / P 18 212 - MIHILESCU, NICOLAE. Management, marketing, legisla ie n activitatea sportiv / Nicolae Mihilescu. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 358 p.: il.; 23 cm. Bibliogr. la p. 350-358. ISBN 973-690-563-2 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-563-6 : 13.00. 65.012.4:796 796:65.012.4 339.138:796(075.8) 796:339.138(075.8) 1. Sport. Educa ie fizic 2. Management 3. Marketing 4. Management sportiv. 796 / M 69 213 - IACOMI, DOINA. Cercetare opera ional : Teorie i aplica ii n inginerie industrial / Doina Iacomi. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 256 p.; 22 cm. Bibliogr. la p. 255. ISBN 973-690-620-5 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-620-6 : 14.73. 519.863:65 65:519.863 1. Cercetri opera ionale 2. Programare matematic 3. Modele de optimizare 4. Conducere i organizare n produc ie. 519 / I-16

- 58 -

214 - COSTACHE, MIHAELA DANA. Etape ale managementului sanitar la nivelul Centrului de Diagnostic i Tratament al jude ului Arge / Mihaela Dana Costache. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 104 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 87-91. ISBN 973-690-569-1 ISBN 978-973-690-569-8 : 3.00. 614(498-35 Arge):65.012.4 65.012.4:614(498-35 Arge) 1. Medicin 2. Sntate i igien public 3. Management 4. Management sanitar 5. Romnia 6. Jude ul Arge. 614 / C 75 215 - TASE, ADRIAN. Managementul snt ii publice = Management of public health : Curs universitar / Adrian Tase; Carolina Nicolae. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 132 p.+ XI pl.; 22 cm. Bibliogr. la p. 128-131. ISBN 973-690-610-8 : 2.00 ; ISBN 978-973-690-610-7 : 7.41. 614:65.012.4 65.012.4:614 1. Medicin 2. Sntate i igien public 3. Management. 614 / T 25 216 - VALECA, ERBAN CONSTANTIN. Risc i incertitudine n structura suportului de decizii manageriale / erban Constantin Valeca. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2002. 152 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 150-152. ISBN 973-690-061-4 : 2.00 12.39. 621.039:65.012.4 65.012.4:621.039 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Tehnic nuclear 3. Management. 621 / V 17 217 - MANAGEMENTUL CALIT II PROCESELOR I PRODUSELOR ENERGONUCLEARE : CURS PENTRU STUDII MASTERALE / Prof.univ.dr.ing. erban Valeca; Conf.univ.dr. Dumitru Chirlean; Dr.ing. Marin Preda;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 352 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 347-351. ISBN 973-690-583-7 ISBN 978-973-690-583-4 : 3.00. 621.3(075.8):65.012.4 65.012.4:621.3(075.8) 1. Inginerie. Tehnic n general 2. Electrotehnic 3. Managenent 4. Managementul calit ii 5. Curs universitar. 621.3 / M 20

- 59 -

656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circula iei 218 - NEAGU, ELENA. Trafic rutier i siguran a circula iei / ef lucrri dr.ing. Elena Neagu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 156 p.: il.; 30 cm. - (Inginerie). Bibliogr. la p. 149-156. ISBN 973-690-129-7 : 3.00. 656.1 1. Transport 2. Organizarea i controlul circula iei. 656 / N 31 657 Contabilitate 219 - DRILA, GHERGHINA. Contabilitate general : Teste gril / Gherghina Drila; Cristiana Ttaru. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 114 p.; 24 cm. - (Economie). Bibliogr. la p. 114. ISBN 973-690-131-9 : 2.00. 657(079.1) 1. Contabilitate 2. Teste admitere. 657 / D 83 220 - FIRESCU, VICTORIA. Aspecte teoretice i aplica ii practice privind calcula ia costurilor / Victoria Firescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 120 p.: il.; 24 cm. - (Economie). Bibliogr. la p. 119. ISBN 973-690-226-9 : 3.00 7.29. 657.474.5 1. Analiz contabil 2. Contabilitate 3. Costuri. 657 / F 59 658 Conducere i administrare n exploatare. Organizare comercial 221 - ANALIZA ACTIVIT II ECONOMICO-FINANCIARE N UNIT ILE ECONOMICE : STUDII DE CAZ / Pan Ioan; Bondoc Daniela; Opri escu Cristiana, ... - Piteti : Editura Univ. din Piteti, 2006. 182 p.; 23 cm. ISBN 973-690-607-8 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-607-7 : 6.80. 658.1 1. Conducere i administrare financiar a ntreprinderilor. 658 / A 48

- 60 -

222 - ARMEANU, ALEXANDRU. Bazele ingineriei i managementului sistemelor de produc ie / Alexandru Armeanu; Eduard Lauren iu Ni u. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 228 p.: il.; 23 cm. Bibliogr. la p. 225-227. ISBN 973-690-148-3 : 3.00 18.00. 658.5 1. Conducerea i controlul produc iei 2. Organizarea i planificarea produc iei 3. Organizare comercial. 658 / A 80 223 - BOROIU, ALEXANDRU. Managementul calit ii : Concepte i principii de baz / Prof.univ.dr.ing. Alexandru Boroiu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 158 p.: il.; 22 cm. Bibliogr. la p. 155-158. ISBN 973-690-616-7 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-616-9 : 6.00. 65.012.4:658.5/6 658.5/6:65.012.4 1. Conducere. Organizare 2. Planificarea produc iei 3. Controlul produc iei. 658 / B 69 224 - BOROIU, ALEXANDRU. Tehnici i instrumente de asigurare a calit ii : Aplica ii practice / Prof.univ.dr.ing. Alexandru Boroiu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 108 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 107-108. ISBN 973-690-485-7 : 3.00 6.09. 658.56 1. Organizare comercial 2. Control de calitate 3. Asigurarea calit ii. 658 / B 69 225 - PAN, IOAN. Activitatea de produc ie i comercializare, costurile, rentabilitatea i situa ia fianciar-patrimonial n unit ile economice / Pan Ioan. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 202 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 201. ISBN 973-690-384-2 : 3.00 9.26. 658.1 1. Managenent 2. Forme de ntreprinderi. Finan are. 658 / P 18

- 61 -

226 - PAN, VIORICA. Politici i strategii de firm / Viorica Pan. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 134 p.; 24 cm. Bibliogr la pg. 131. ISBN 973-690-643-4 ISBN 978-973-690-643-5 : 2.00. 658.1 1. Organizare comercial 2. Forme de ntreprinderi. 658 / P 18 227 - RIZEA, ALIN DANIEL. Ingineria calit ii / S.l.dr.ing. Alin Daniel Rizea; As.ing. Nadia Belu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 294 p.: il.; 23 cm. Bibliogr. la p. 291-293. ISBN 973-690-621-3 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-621-3 : 16.52. 658.562 1. Organizare comercial 2. Control de calitate 3. Controlul fabrica iei, a produc iei. 658 / R 60 66 Chimie industrial 662 Combustibili i explozivi 228 - NI , VALENTINA. Combustibili neconven ionali / Valentina Ni ; Cristina Dumitrache; Lumini a Zidaru. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 100 p.: il.; 23 cm. Bibliogr. la p. 100. ISBN 973-690-608-6 ISBN 978-973-690-608-4 : 2.00. 662.754 1. Tehnologie chimic 2. Combustibili. 662 / N 79 68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru produse finite i asamblate 681 Mecanisme i instrumente de precizie. Mecanic de precizie. Mecanic fin 229 - BELOIU, ROBERT. Automatizri / Robert Beloiu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 174 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 173. ISBN 973-690-382-6 : 3.00 8.71. 681.5 1. Automatizare 2. Componente electronice 3. Echipamente electronice. 681 / B 43

- 62 -

7 ART. ARHITECTUR. SPORT 79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport 796 Sport. Educa ie fizic 230 - BUTNARIU, MIHAELA. Atletism : ndrumar practico-metodic / Mihaela Butnariu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 120 p.; il.: 23 cm. - (Via i societate). Bibliogr. la p. 118-120. ISBN 973-690-265-X : 2.00 7.09. 796.42(075.8) 1. Sport 2. Atletism 3. Manual universitar. 796 / B 97 231 - GHIMILIU, FLORIN. Tenis. Tehnic i metodic / Florin Ghimiliu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 224 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 218-221. ISBN 973-690-352-4 : 3.00 14.10. 796.342 1. Sport 2. Tenis de cmp. 796 / G 50 232 - GHIMILIU, FLORIN. Turism i orientare sportiv / Florin Ghimiliu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 120 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 117-118. ISBN 973-690-351-6 : 3.00 8.94. 796.5 796.56 1. Sport 2. Sport de orientare. 796 / G 50 233 - MIHILESCU, LIVIU EMANUEL. ndrumar de lec ii practico-metodice la atletism / Liviu Emanuel Mihilescu. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 142 p.: il.; 22 cm. Bibliogr. la p. 141-142. ISBN 973-690-596-9 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-596-4 : 7.71. 796.42 1. Sport. Educa ie fizic 2. Atletism 3. Manual universitar. 796 / M 69

- 63 -

234 - NSTASE, DAN VIOREL. Elemente de teorie a activit ilor motrice adaptate din cadrul nv mntului special / Dan Viorel Nstase. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 68 p.; 24 cm. - (Via i societate). Bibliogr. la p. 65-66. ISBN 973-690-122-X : 2.00 12.52. 796 1. Sport. Educa ie fizic 2. Motricitate. 796 / N 24 235 - NICULESCU, MUGUREL. Volei de la A la Z / Mugurel Niculescu; Larisa Vladu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 176 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 175-176. ISBN 973-690-467-9 : 3.00 9.16. 796.325 1. Sport. Educa ie fizic 2. Volei. 796 / N 70 236 - ROU, DANIEL. Tehnica i metodica schiului alpin / Daniel Rou. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 122 p.: il.; 24 cm. - (Via i societate). Bibliogr. la p. 119-120. ISBN 973-690-126-2 : 2.00. 796.926 1. Sport. Educa ie fizic 2. Sporturi de iarn 3. Schi alpin. 796 / R 81 237 - SIMION, GHEORGHE. Arta pregtirii for ei musculare / Gheorghe Simion; Iuliana Simion. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 188 p.: il.; 23 cm. Bibliogr. la p. 185-187. ISBN 973-690-585-3 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-585-8 : 6.57. 796.012 1. Sport. Educa ie fizic 2. Motricitate. Dinamic 3. Capacitate de efort fizic 4. For fizic. Rezisten . 796 / S 57

- 64 -

238 - STANCA, LAURA ROXANA. English for sports students / Laura Roxana Stanca. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 58 p.; 20 cm. Bibliogr. la p. 57. ISBN 973-690-353-2 : 1.00 6.55. 796:811.111'36 811.111'36:796 1. Sport. Educa ie fizic 2. Limba englez 3. Gramatic. 81 / S 76

8 LIMB. LINGVISTIC. LITERATUR 81 Lingvistic i limbi. Limbaje 811 Limbi individuale 811.111 Limba englez 241 - BRSLAU, MIHAI. English Syntax : Lecture Notes = Sintaxa englez : Note de curs / Mihai Brslau. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 104 p.; 24 cm. - (Limbi strine). Bibliogr. la p. 101. ISBN 973-690-556-X ISBN 978-973-690-556-8 : 3.00. 811.111'367(075.8) 1. Limba englez 2. Sintax 3. Curs universitar. 81'36 / B 78 242 - COSTELEANU, MIRELA. Grammar and Vocabulary / Mirela Costeleanu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 124 p.; 20 cm. Bibliogr. la p. 124. ISBN 973-690-403-2 : 3.00 11.00. 811.111'36 1. Limba englez 2. Gramatic. 81 / C 76 243 - GAGIU, ELENA. English grammar traps with a key / Elena Gagiu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 122 p.; 20 cm. Bibliogr. la p. 121. ISBN 973-690-227-7 : 1.00 7.93. 811.111'36 1. Gramatica limbii engleze 2. Limba englez. 81'36 / G 13

- 65 -

244 - GRADUATION DRILLS : EXERCI II I TESTE PENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIRE / Mihai Brslau; Bogdan Georgescu; Adriana Lazr;... - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 102 p.; 20 cm. - (Limbi strine). ISBN 973-690-545-4 ISBN 978-973-690-545-2 : 1.00. 811.111(079.1) 1. Limba englez 2. Exerci ii. 81 / G 75 245 - MANEA, CONSTANTIN. Contemporary English Lexicology with an Outline History of the English Language / Constantin Manea; Maria-Camelia Manea. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2002. 212 p.; 21 cm. Bibliogr. la p. 208-212. ISBN 973-690-092-4 : 2.00. 811.111 1. Limba englez 2. Istoria limbii engleze 3. Lexicologie. 81 / M 24 246 - MANEA, CONSTANTIN. English Morphology : Nomina / Constantin Manea. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 180 p.; 22 cm. - (Limbi strine). Bibliogr. la p. 177-180. ISBN 973-690-294-3 : 3.00. 811.111'366 1. Limba englez 2. Gramatic 3. Morfologie (Lingvistic). 81'36 / M 24 247 - POPESCU, DOINA. Genre analysis : English in foreign language textbooks / Doina Popescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 268 p.; 20 cm. Bibliogr. la p. 253-268. ISBN 973-690-432-6 : 2.00 14.60. 811.111 1. Limba englez. 81 / P 81

- 66 -

811.133.1 Limba francez 248 - GEANT, ADRIANA ELENA. Langue franaise : Exercices lexicaux / Adriana Elena Geant. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2008. 120 p.; 22 cm. Bibliogr. la p. 119. ISBN 978-973-690-742-5 : 3.00. 811.133.1 1. Limba francez 2. Exerci ii. 81 / G 28 249 - GRECU, MARIUS-VALERIU. Problmes du verbe franais : Support de cours / Marius-Valeriu Grecu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 84 p.; 21 cm. Bibliogr. la p. 83. ISBN 978-973-690-641-1 : 2.00 6.45. 811.133.1'36(075.8) 1. Limba francez 2. Gramatic 3. Verbul 4. Curs universitar. 81'36 / G 79 250 - RDULESCU, VASILE. Les Constructions du verbe / Vasile Rdulescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 172 p.; 22 cm. Bibliogr. la p. 171-172. ISBN 978-973-690-654-1 : 3.00 9.12 13.00. 811.133.1'367.625 1. Gramatic 2. Limba francez 3. Verbe i forme verbale. 81 / R 18 251 - RDULESCU, VASILE. Grammaire pratique et mthodique / Vasile Rdulescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 214 p.; 22 cm. Bibliogr. la p. 211. ISBN 973-690-633-7 : 3.00 ; ISBN 978-973-690-633-6 : 12.33. 811.133.1'36 1. Limba francez 2. Gramatic. 81 / R 18

- 67 -

252 - RDULESCU, VASILE. La Pratique du lexique : Exercices de lexicologie / Vasile Rdulescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2009. 212 p.; 21 cm. Bibliogr. la p. 211-212. ISBN 978-973-690-863-7 : 5.00 16.58. 811.133.1'373 1. Lexicologie 2. Limba francez. 81'37 / R 18 253 - ZARV, TEODOR. Aspects thoriques et applicatifs concernant les structures impersonnelles en franais et en roumain / Teodor Zarv. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 110 p.; 20 cm. - (Francez). Bibliogr. la p. 107-108. ISBN 973-690-251-X : 1.00 9.02. 811.133.1'36 811.135.1'36 1. Gramatic 2. Limba francez 3. Limba romn. 81'36 / Z 36 811.135.1 Limba romn 254 - ANDREI, MARIANA. Sinonimia frazeologic i lexico frazeologic n limba romn / Mariana Andrei. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 156 p.; 24 cm. Bibliogr. la p. 114-130. ISBN 973-690-175-0 : 2.00 5.00 9.56. 811.135.1'373.421 1. Frazeologie 2. Lexicologie 3. Limba romn 4. Sinonime 5. Dedica ie i autograful autorului. 811.135.1 / A 53 255 - IBRIAN, CONSTANTIN. Limba romn prin teste-gril : Pentru admiterea n nv mntul superior / Constantin ibrian; Floren a Vonica; Gheorghe P. Bnic. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 234 p.; 23 cm. ISBN 973-690-105-X : 3.00 5.00. 811.135.1 1. Limba romn 2. Teste admitere. 811.135.1 / T 58

- 68 -

256 - ULMEANU, TRAIAN. Povestea vorbei : Mic ghid de scriere corect / Traian Ulmeanu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 104 p.; 22 cm. Bibliogr. la p. 99-102. ISBN 973-690-536-5 ISBN 978-973-690-536-0 : 2.00. 811.135.1'35 1. Limba romn 2. Ortografie. 811.135.1'35 / U 34 257 - BNIC, GHEORGHE P. Ghid de conversa ie arab-romn / Gheorghe P. Bnic; Floren a Vonica; Constantin ibrian. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 1999. 132 p.; 15 cm. ISBN 973-9450-12-1 : 1.80. 81'374=411.21=135.1 1. Limba arab 2. Limba romn 3. Ghid de conversa ie (arab-romn). 81 / B 26 258 - NSTASE, ION. Lexicul filozofic i religios al lui Mircea Eliade / Pr.Dr. Ion Nstase. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2001. 66 p.; 24 cm. Tiprit cu binecuvntarea Prea Sfin itului Episcop Calinic al Argeului i Muscelului. Bibliogr. la p. 63-64. ISBN 973-8212-27-8 : 5.00. 821.135.1.09 Eliade, Mircea:811.135.1'373 811.135.1'373:821.135.1.09 Eliade, Mircea 1. Literatur romn 2. Studiu critic 3. Studiu lingvistic 4. Eliade, Mircea 5. Dedica ie i autograf. 821.135.1.09 / E 38 81374 Dic ionare 259 - BICA, ION. Dic ionar grec-romn / Ion Bica. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2002. 168 p.; 22 cm. ISBN 973-690-062-2 : 2.00 10.00. 81'374.822=14=135.1 1. Dic ionar 2. Dic ionar grec-romn. 81'374 / B 52

- 69 -

260 - GEORGESCU, CORINA-AMELIA. Lexique thmatique usuel franais-roumain / Corina-Amelia Georgescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 112 p.; 20 cm. ISBN 973-690-396-6 : 3.00 8.38. 81'374.8=133.1=135.1 1. Lexicologie 2. Dic ionar 3. Limba francez 4. Limba romn. 81'374 / G 32 82 Literatur 261 - LANGUAGE AND LITERATURE : EUROPEAN LANDMARKS OF IDENTITY = LIMBA SI LITERATURA : REPERE IDENTITARE N CONTEXT EUROPEAN . - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 510 p.; 24 cm. Bibliogr. dup fiecare capitol. Lucrrile celui de-al III-lea Congres Interna ional al Facult ii de Litere; Piteti, 18-20 noiembrie 2005. ISBN 973-690-465-2 : 10.00 20.00. 82.09(063) 1. Lingvistic 2. Literatur 3. Lucrrile Congresului 2005 4. Piteti 5. Romnia 6. Dedica ie i autograf. 82.09 / L 20 82.09 Critic literar 262 - MITU, MIHAELA. tudes de narratologie / Mihaela Mitu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 126 p.; 20 cm. ISBN 973-690-329-X : 2.00 9.64. 82.09 1. Literatur universal 2. Critic literar. 82.09 / M 82

- 70 -

821 Literaturi individuale 821.111 Literatura englez 263 - BRSLAU, MIHAI. English and American Literature : Course Notes = Literatur englez i american : Note de curs / Mihai Brslau. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 134 p.; 22 cm. Bibliogr. la p. 131. ISBN 973-690-557-8 : 5.00 ; ISBN 978-973-690-557-5 : 20.79. 821.111.09(075.8) 821.111(73).09 1. Literatur englez 2. Literatur american 3. Studii literare 4. Curs universitar. 82.09 / B 78 821.135.1 Literatura romn 264 - ANDREI, MARIANA. Literatura romn prin teste-gril / Mariana Andrei. - Piteti : Editura Universita ii din Piteti, 2003. 220 p.; 23 cm. - (Literatur). ISBN 973-690-123-8 : 3.00 5.00. 821.135.1.09(079.1) 1. Literatur romn 2. Teste. 821.135.1.09 / A 53 265 - CIORNEI, ILEANA SILVIA. Vara indian / Ileana Silvia Ciornei. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 46 p.; 20 cm. ISBN 973-690-221-8 : 1.00. 821.135.1-1 1. Literatur romn 2. Poezie. 821.135.1-1 / C 53 266 - OPREA, NICOLAE. Literatura romn : Teste gril pentru examenul de absolvire n nv mntul superior / Nicolae Oprea; Tatiana Viescu. - Reeditare. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 222 p.; 24 cm. - (Literatura romn). ISBN 973-690-114-9 : 2.00. 821.135.1(079.1) 1. Literatur romn 2. Teste admitere. 821.135.1 / O-64

- 71 -

267 - OPREA, NICOLAE. Teste-gril de Literatura romn pentru admiterea n nv mntul superior / Nicolae Oprea; Tatiana Viescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 216 p.; 24 cm. - (Literatur). ISBN 973-690-114-9 : 2.00. 821.135.1(079.1) 1. Literatur romn 2. Teste admitere. 821.135.1 / O-64 268 - ZAHARESCU, VICTOR. Elemente folclorice n proza lui Vasile Voiculescu / Victor Zaharescu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 186 p.; 20 cm. Bibliogr. la p. 181-185. ISBN 973-690-317-6 : 1.62 3.00. 821.135.1.09 929 VOICULESCU, V. 1. Literatur romn 2. Critic literar 3. VOICULESCU, V. 821.135.1.09 / V 83

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE 91 Geografie 269 - MANU, ION. Geografia Romniei : Culegere de sinteze i teste / Ion Manu. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 202 p.; 24 cm. - (tiin ele naturii). Bibliogr. la p. 202. ISBN 973-690-088-6 : 3.00. 913(498) 1. Geografie 2. Geografia Romniei. 91 / M 30 270 - MIU, FLORENTINA. Geografie uman : Note de curs : Geografia popula iei. Geografia aezrilor umane. Geografia resurselor energetice / Florentina Miu; Smaranda Simoni. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2005. 220 p.: il.; 24 cm. Bibliogr. la p. 214-216. ISBN 973-690-438-5 : 3.00 8.49 12.00. 911.3(100)(075.8) 1. Geografia factorului uman 2. Universal ca loc 3. Manuale pentru universit i i institute de nv mnt superior. 91 / M 82

- 72 -

271 - MIU, FLORENTINA. Geografie uman / Florentina Miu; Smaranda Simoni. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, . vol.; 24 cm. - (Economie). Partea I : Geografia popula iei i aezrilor umane. - 2003. - 176 p.: il. - Bibliogr. la p. 171-173. - ISBN 973-690-161-0 : 3.00. 911.3(100)(075.8) 1. Geografia factorului uman 2. Universal ca loc 3. Manuale pentru universit i i institute de nv mnt superior. 91 / M 82 930 tiin a istoriei 272 - BICA, ION. Thema Paristrion (Paradounavon) n istoriografia bizantin i romn / Ion Bica. Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 290 p.: il.; 24 cm. - (Spiritualitate contempotan). Bibliogr. la p. 226-259. ISBN 973-690-115-7 : 3.00 35.00. 930(495.02) 1. Istorie 2. tiin a istoriei 3. Istoriografie medieval (bizantin). 930 / B 52 94 Istorie 273 - BICA, ION. Curs de Istoria Bizan ului / Preot Lector Ion Bica. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2000. 112 p.; 21 cm. Bibliogr. la p. 107-111. 1.00 2.50. 94(37) 1. Istorie 2. Istorie bizantin 3. Bizan . 94 / B 52 274 - BICA, ION. Studii bizantine / Ion Bica. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2003. 120 p.; 22 cm. ISBN 973-690-098-3 : 3.00 10.00. 94(495.02) 1. Istorie 2. Istorie bizantin. 94 / B 52

- 73 -

275 - CHISTOL, AURELIAN. Introducere n istoria modern a lumii (1618-1848) : Note de curs / Aurelian Chistol. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 130 p.; 20 cm. Bibliogr. la p. 125-130. ISBN 978-973-690-694-7 : 3.00 9.00. 94(100)"1618/1848"(075.8) 1. Istorie 2. Istorie universal 3. 1618-1848 4. Curs universitar. 94 / C 46 276 - CHISTOL, AURELIAN. Romnii n epoca modern (1821-1859) : Note de curs / Aurelian Chistol. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2007. 128 p.; 22 cm. Bibliogr. la p. 122-128. ISBN 978-973-690-676-3 : 5.00. 94(498)(075.8)"1821/1859" 1. Istorie 2. Istoria Romniei 3. 1821-1859 4. Curs universitar. 94 / C 46 277 - CUMPENAU, FLORENTINA GISELA. English for history / Florentina Gisela Cumpenau. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2004. 110 p.; 21 cm. Bibliogr. la p. 109. ISBN 973-690-207-2 : 2.00 8.33. 811.111:94 94:811.111 1. Istorie general. Istorie universal 2. Limba englez. 81 / C 94 278 - TRMBACIU, TEFAN. Prezen e (autohton i alogen) n lupta pentru realizarea Marii Uniri din anul 1918 : Dic ionar (A-L) / tefan Trmbaciu; Ionel Batali; George Blan. - Piteti : Editura Universit ii din Piteti, 2006. 184 p.; 21 cm. ISBN 973-690-606-X : 0.88 ; ISBN 978-973-690-606-0 : 2.00. 94(498)"1918"(038) 929 1. Istorie 2. "1918" 3. Romnia 4. Dic ionar. 94(038) / T 80

- 74 -

INDEX DE NUME A A 4-a Sesiune Interna ional de Comunicri tiin ifice; Piteti-Romnia, 12-13 May 2006 - 50 A VIII-a Conferin Interna ional de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteti, 16-17noiembrie 2000 192-195 ABRUDEANU, Marioara (referent t.) - 135 ALEXANDRU, Magdalena - 174 ALEXANDRU, Victor (referent t.) - 115 ALEXIU, Valeriu (rev.) - 204 ANDERSEN, Kent (coord.) - 99-102 ANDREESCU, Marius - 77 ANDREI, Mariana - 254, 264 ANDRONESCU, Stelian Corneliu - 115-116 ANGHEL, Daniel - 180 ANGHEL, Florentina - 86 ANGHEL, Sorin - 119 ANGHEL, Sorin (coautor) - 122 ANGHEL, Sorin (colab.) - 111 ANGHEL, Sorin (referent t.) - 126 ANTONESCU, Constantin - 41 APOSTOL, Gina - 114, 119 APOSTOL, Gina (coautor) - 122 APAN, Minodora - 14 ARMEANU, Alexandru - 222 Asocia ia Facult ilor de Economie din Romnia (A.F.E.R.) - 50 ASPRI A, Camelia Demetra (cop. ; tehnoredactor) - 23 ATANASIU, Valeriu (referent t.) - 149 AVRAM, Lazr - 10 AVRMESCU, Tiberiu (coord.) - 63 AVRMESCU, Tiberiu Cristian (coautor) - 63, 207 AVRMESCU, Tiberiu Cristian (coord.) - 60 B BACIU, Carmen (tehnoredactor) - 48 BACIU, Emilian - 48, 78 BACIU, Ion (referent t.) - 150 BANU, Ilarion - 169, 179-180 BARBU, Anca tefania (coautor) - 84-85 BARBU, Gheorghe (rev.) - 51 BARBU, Nicolae (referent t.) - 226 BARBU, Nicolae (rev.) - 209 BATALI, Ionel - 278 BDESCU, Ilie (referent t.) - 44 BDULESCU, Sanda Marina (referent t.) - 73 BLAN, George - 278 BLNESCU, Tudor (rev.) - 113 BLTEANU, Ancu a - 46 BNIC, Gheorghe P. - 255, 257 BNIC, Gheorghe P. (referent t.) - 243, 264 BNIC, Logica - 1-2, 7 BNU , Mariana (coautor) - 221 BRSCU, Elena - 181 BRBCIORU, Victoria (coautor) - 12 BRBCIORU, Victoria (rev.) - 220 BRBUCEANU, Mircea - 126, 151

- 75 -

BLDAN, Florentina Cristina (coautor) - 63 BTLAN, Ion (referent t.) - 19 BELI, Vladimir (referent t.) - 74 BELOIU, Robert - 229 BELOIU, Robert (coautor) - 176 BELU, Nadia - 166, 227 BERBELEAC, Ion - 142 BERECHET, Alin - 3 BERECHET, Alin (cop.) - 4 BICA, Ion - 32, 259, 272-274 BICA, Ion (rev.) - 24 BITOLEANU, Alexandru (referent t.) - 134 BIZON, Nicu - 13 BIZON, Nicu (referent t.) - 175 BRSAN, Iulian G. - 182 BOBOC, Gheorghe (referent t.) - 163 BOGHIRNEA, Iulia (coautor) - 81 BOGOI, Dan Sergiu - 64 BOLOTEANU, Mircea (cop.) - 42 BONDOC, Daniela (coautor) - 207, 221 BOROI, Alexandru (rev.) - 79 BOROIU, Alexandru - 43, 197-198, 223-224 BOROIU, Alexandru (referent t.) - 46, 227 BOSTAN, Ionel (coautor) - 4 BO A, Anton-Florin - 62 BO A, Anton-Florin (coautor) - 63, 84-85 BO A, Anton-Florin (coord.) - 60 BRATU, Gabriel (coautor) - 148 BRATU, Lumini a (coautor) - 148 BRSLAU, Mihai - 241, 263 BRSLAU, Mihai (coautor) - 244 BRSLAU, Mihai (referent t.) - 145 BRNZEA, Nicolae - 26 BRNZEA, Nicolae (referent t.) - 27, 31, 35 BRNZEA, Nicolae (rev.) - 25 BRNZEA, Nicolae - 26 BROTESCU, Maria - 112 BRUCKNER, Ion I. (rev.) - 154 BUCUR, Cristian - 10 BUCUR, Viorel (coord.) - 207 BUCUR, Viorel (referent t.) - 215 BULGARU, Ionu (colab.) - 105 BURTOIU, Daniela - 114 BUTNARIU, Mihaela - 230 C Catedra Automobile - 199 Catedra de Electronic i Calculatoare - 3 CAVASIN, Pietro - 26 CAZACU, Dumitru - 134 CP N, Alexandru (coautor) - 135 CEAUU, Gheorghe (referent t.) - 19 CERNEA, Iulian (coautor) - 201 CHELARU, Eugen (referent t.) - 75, 82 CHELCEA, Septimiu (referent t.) - 44 CHIRI , Dana Georgeta - 14 CHIRI , Gheorghe (referent t.) - 180, 186 CHIRI , Gheorghe (rev.) - 171

- 76 -

CHIRLEAN, Dumitru - 96, 119-120, 123, 132 CHIRLEAN, Dumitru (coautor) - 84-85, 98, 122, 217 CHIRLEAN, Dumitru (colab.) - 111 CHIRLEAN, Dumitru (ed.) - 3, 11, 13, 20, 24, 32, 47, 56, 61, 65, 69, 72-77, 79, 81, 88, 94-96, 113, 126, 131, 133-137, 152, 154-155, 165, 173, 183, 185-187, 198-199, 205, 208-211, 213, 220, 222, 227, 230, 234, 245, 249, 253, 262-264, 268, 272, 277 CHIRLEAN, Dumitru (rev.) - 221 CHIRLEAN, Georgeta - 96, 119-120, 123, 132-133 CHIRLEAN, Georgeta (coautor) - 84-85, 98, 122, 138 CHIRLEAN, Georgeta (colab.) - 111 CHIRLEAN, Georgeta (coord.) - 88 CHISTOL, Aurelian - 275-276 CHI , Monica Anca - 3 CIOCNESCU, Marin (referent t.) - 165 CIORSCU, Florini a - 80 CIORSCU, Florini a (coautor) - 81 CIORNEI, Ileana Silvia - 265 CIUCUREL, Constantin - 156 CIUCUREL, Manuela Mihaela (referent t.) - 164 CIUREA, Ion - 53 CIUREA, Ion (referent t.) - 58, 78, 226 CIUREA, Ion (rev.) - 56, 61, 205 CIUVIC, Maria Magdalena (rev.) - 159 C U, Laura - 73 CLENCI, Adrian - 8, 11 CLON EA, Procopie P. (rev.) - 239 CONSTANTINESCU, Cornel - 40, 44 CONSTANTINESCU, Cornel (coord.) - 49 CONSTANTINESCU, Cornel (rev.) - 159 CONSTANTINESCU, Ion (cop.) - 40 CONSTANTINESCU, Lumini a (coautor) - 176 CONSTANTINESCU, Magdalena (red.) - 39-40 CONSTANTINESCU, Maria - 39, 45 CONSTANTINESCU, Maria (coord.) - 44 CONSTANTINESCU, Mircea - 15 CORL EANU, Simina - 79 CORNI ESCU, Constantin (referent t.) - 21 COSTACHE, Dana Mihaela (coautor) - 153, 162 COSTACHE, Mihaela Dana - 214 COSTELEANU, Mirela - 177, 240, 242 CRE U, Marian - 151 CRISTEA, Dumitru - 170 CRISTEA, Dumitru (referent t.) - 128 CRISTEA, Sorin (referent t.) - 105 CRISTOCEA, Spiridon (referent t.) - 275-276 CRIVAC, Gheorghe - 199-200 CRIVAC, Gheorghe (referent t.) - 218 CUCU-CIUHAN, Geanina (referent t.) - 17, 164 CUMPENAU, Florentina Gisela - 18, 277 D DELCEA, Mihai - 76 DIACONESCU, Dan - 157 DIACONESCU, Eugen - 172 DIACONU, Dumitru (coautor) - 84-85 DIACONU, Dumitru (referent t.) - 82 DIACONU, Lauren iu (rev.) - 208 DIANU, Magdalena - 141

- 77 -

DIDEA, Ionel (referent t.) - 75 DINESCU, Carmen - 19 DINU , Neculae - 113 DOBRE, Ionel (tehnoredactor) - 275 DOBRESCU, Ion - 171, 186 DOBRESCU, Radu-Nicolae (referent t.) - 135 DOBRINOIU, Vasile (referent t.) - 16 DOCA, Cezar Marcel - 165 DRCEA, Marcel (referent t.) - 64 DRGAN, Ioan (postf.) - 40 DRGHICI, Andreea - 72 DRGHICI, Andreea (coautor) - 81 DRGHICI, Constantin (coautor) - 69, 207 DRGHICI, Constantin (coord.) - 106-107 DRGHICI, Constantin (rev.) - 56 DRGHICI, Octavian - 155 DRILA, Gherghina - 219 DUMITRACHE, Cristina - 228 DUMITRACHE, Cristina (coautor) - 183 DUMITRESCU, Andrei - 10 DUMITRESCU, Ioan - 10 DUMITRESCU, Luigi (coautor) - 68 DUMITRESCU, Mariana - 87 DUMITRESCU, Vasile - 170 DUMITRICA, Petru a Daniela - 161 DUMITRU, Mihaela (coautor) - 12 DUMITRU, Mihail (referent t.) - 112 DUMITRU, Octavian (coautor) - 176 DUMITRU, Octavian (referent t.) - 173, 184, 229 DUR, Leon - 34 DUR, Nicolae (ed.) - 34 E ENACHE, Aurelia Magdalena - 163 ENE, Alexandru - 5 ENE, Alexandru (referent t.) - 173, 229 ENE, Alexandru (rev.) - 3 ENE, Horia - 167 EZECHIL, Liliana - 89-90, 96 EZECHIL, Liliana (referent t.) - 104 F Facultatea de Electronic i Electromecanic - 3, 9, 176 Facultatea de Litere - 261 Facultatea de Mecanic i Tehnologie - 199, 202 Facultatea de Mecanic i Tehnologie - Catedra de Automobile - 43, 198, 218, 223-224 Facultatea de tiin e Economice, Juridice i Administrative - 12, 50, 60-61 Facultatea de tiin e Economice Juridice i Administrative - 63, 67 Facultatea de tiin e Economice, Juridice i Administrative - 106, 110 Facultatea de tiin e Economice Juridice i Administrative - 207 Facultatea de tiin e Economice, Juridice i Administrative - Catedra : AdministrareaAfacerilor - 107 Facultatea de tiin e Socio-Umane - Catedra de Istorie - 276 Facultatea de Teologie ortodox - 29-30 Facultatea de Teologie Ortodox - 32 Facultatea de Teologie Ortodox, Specializarea: Teologie ortodox didactic - Asisten social - 45 FIANU, Sorin - 96 FIANU, Sorin (coautor) - 98

- 78 -

FIANU, Sorin (director) - 2, 5, 12, 14, 20, 22, 52, 56-58, 61, 75, 77, 79, 94-95, 107, 110, 116, 131, 134136, 143, 146, 154-155, 165-166, 168-169, 171-172, 179, 185-186, 196, 203, 205, 208-209, 212-213, 215, 223-224, 227-228, 230, 233, 235, 238-239, 242, 249-251, 253, 262-263, 268 FIANU, Sorin (ed.) - 25, 50, 81, 85, 128, 159, 226, 240, 278 FIANU, Sorin (rev.) - 11, 24, 51, 74, 137, 204, 221 FIRESCU, Victoria - 57, 220 FIRESCU, Victoria (coautor) - 12 FIRESCU, Victoria (rev.) - 61 FRNCU, Violeta (referent t.) - 214 FRNTU, Valeria - 116 G GAGIU, Elena - 243 GALERIU, Constantin (referent t.) - 23 GAVRILESCU, Marian Cicerone - 75, 79 GITNARU, tefan (referent t.) - 255-256, 262 GL ANU, Cristian - 80 GVAN, Smaranda - 149 GRBEA, Gheorghe - 28, 35, 38 GEANT, Adriana Elena - 248 GEORGESCU, Adelina (ed.) - 129 GEORGESCU, Adelina (pref.) - 129 GEORGESCU, Bogdan (coautor) - 244 GEORGESCU, Corina-Amelia - 260 GEORGESCU, Corina-Amelia (coord.) - 261 GEORGESCU, Corina-Amelia (referent t.) - 252 GEORGESCU, Cosmina (coautor) - 135, 201 GEORGESCU, Lumini a (referent t.) - 237 GHIMILIU, Florin - 231-232 GHI ESCU, Teodor - 97 GIOSANU, Daniela - 119 GIOSANU, Daniela (coautor) - 98, 122 GOLU, Mihai (referent t.) - 17 GRDINARU, Dorule - 54 GRDINARU, Dorule (coautor) - 207 GRDINARU, Dorule (coord.) - 205 GRDINARU, Puiu - 54 GRDINARU, Puiu (coautor) - 205, 207 GRECU, Marius-Valeriu - 249 GRIGORE, Cristian - 185 GROSU, Mdlina - 206 GRUIONIU, Octavian (coautor) - 84 H HANDREA-GAVRIL, Marlene - 139 HARA, Vasile - 130-131 HLLU, Florin (referent t.) - 157 HOBEANU, Tudor (coautor) - 207 HON ARU, Sorina - 157 HON ARU, Sorina (coautor) - 158 I IACOB, Constantina (rev.) - 220 IACOMI, Doina - 187, 213 IACOMI, Doina (referent t.) - 227 IANA, Vasile Gabriel (coautor) - 4 ILIE, Sorin - 199-200 International Congress on Automotive, Piteti, 2-4 November 2005 - 196

- 79 -

ION, Anca-Veronica - 117, 129 ION, Georgeta (coautor) - 135 ION, Ion - 184 IONESCU, Alina (tehnoredactor) - 39 IONESCU, Dan-Dominic (rev.) - 154 IONESCU, Doina (referent t.) - 183 IONESCU, Mihai - 172 IONIC, Amalia - 208 IONI , Gabriela - 139 IONI , Silviu (referent t.) - 5 IORDACHE, Monica - 171 IORGA-SIMN, Ion - 119, 125, 151 IORGA-SIMN, Ion (coautor) - 122 IORGA-SIMN, Ion (colab.) - 111 IORGA-SIMN, Ion (referent t.) - 74, 108, 112, 123-124, 126, 132, 138, 215 IORGULESCU, Mariana - 173 IORGULESCU, Mariana (coautor) - 176 IOSUB, Ion (coautor) - 138, 217 IPATE, Florentin (rev.) - 208 ISAC, Nicoleta (coautor) - 205 ISROIU, Ion (referent t.) - 35 ISBESCU, Ion - 174 IVAN, Cosmin - 9 IVAN, Florian (referent t.) - 178, 218 IVAN, Ilie I. - 23 J JCANU, Mihai - 182 JOI A, Cristina (tehnoredactor) - 106-107 JURIAN, Mariana - 7 L LANGA, Claudiu (colab.) - 105 LAZR, Adriana (coautor) - 244 LEFTER, Emilian (referent t.) - 134 LEFTER, Emilian (rev.) - 172 LI , Ioan D. - 175 LI , Ioan D. (referent t.) - 109 M MACARIE, Tiberiu Nicolae (coautor) - 128 MALINOVSCHI, Viorel - 92-93, 119 MALINOVSCHI, Viorel (coautor) - 122 MALINOVSCHI, Viorel (referent t.) - 105, 108 MAN, Aurelia (coautor) - 153 MAN, Mihai George - 157 MAN, Mihai George (coautor) - 153, 158, 162 MANEA, Constantin - 210, 245-246 MANEA, Constantin (coautor) - 244 MANEA, Constantin (referent t.) - 145, 240, 248-249 MANEA, Constantin (rev.) - 263 MANEA, Maria-Camelia - 210, 245 MANEA, Maria-Camelia (coautor) - 244 MANEA, Maria-Camelia (referent t.) - 240 MANU, Dan - 74 MANU, Dnu - 29-30, 36-37 MANU, Dnu (referent t.) - 259 MANU, Ion - 269

- 80 -

MARCU, Tiberiu (cop.) - 73, 262 MARINESCU, Dnu -Gabriel (referent t.) - 128 MARINESCU, Elise - 71, 76, 82 MATEI, Gheorghe (rev.) - 60-61 MATROZI MARIN, Adina - 145, 203 MRGINEAN, Ioan - 49 MEGHIAN, Gheorghe - 66 MEGHIAN, Gheorghe (coautor) - 67-68, 106-107, 207 MEHEDIN I, Leonard - 16 MELTZER, Viorica (referent t.) - 150 MIHAI, Cristina (coautor) - 201 MIHAI, Daniela (coautor) - 69, 207 MIHAIL, Gheorghe - 209 MIHILESCU, Daniela-Ana - 149 MIHILESCU, Liliana Niculina (referent t.) - 230 MIHILESCU, Liviu Emanuel - 233 MIHILESCU, Nicolae - 212 MINC, Nicoleta - 52, 65 Ministerul Educa iei i Cercetrii - 261 MIRCESCU, Mihai - 96 MIROIU, Constantin - 109 MITRACHE, Ion (referent t.) - 178, 183, 228 MITRAC, Brdu (coautor) - 148 MITRAC, Dana (coautor) - 148 MITROFAN, Florina - 77 MITU, Mihaela - 262 MITU, Mihaela (referent t.) - 252 MIU, Alina A. - 239 MIU, Cornelia - 53 MIU, Florentina - 144, 270-271 MOHORA, Maria (referent t.) - 149 MOISE, Ion (referent t.) - 255 MOLA, Doina - 120, 123 MONDIRU, Corneliu - 198 MOTEANU, Ana - 108 MUST EA, Alexandrina (referent t.) - 70, 73, 262 N NSTASE, Dan Viorel - 47, 91, 234 NSTASE, Ion - 20, 27, 258 NEAGU, Elena - 218 NEAGU, Elena (coautor) - 128 NECULESCU, Consuela - 41 NEGULESCU, Mihail Cristian (coautor) - 207 NICOLAE, Adrian (tehnoredactor) - 39 NICOLAE, Carolina - 215 NICOLAE, Viorel - 43, 199-200 NICOLAE, Viorel (referent t.) - 8, 46, 187, 197 NICOLAESCU, Sergiu (referent t.) - 15, 256 NICOLE, Viorel Eugen (cop.) - 48 NICOLESCU, Bogdan (referent t.) - 167 NICOLESCU, Gheorghe (referent t.) - 15, 278 NICULESCU, Mugurel - 235 NICULESCU, Mugurel (referent t.) - 230, 237 NISTOREANU, Gheorghe (referent t.) - 16 NISTORESCU, Tudor (coautor) - 67, 106 NI , Valentina - 141, 228 NI , Valentina (coautor) - 183

- 81 -

NI U, Eduard Lauren iu - 166, 187, 222 NOVAC, Vasile (referent t.) - 275-276 NUIC, Antonio - 117 O OLAH, Lavinia (coautor) - 81 OLARU, Victor (referent t.) - 243 ONESCU, Constantin - 185 ONU, Constantin - 31 OPREA, Adriana - 70 OPREA, Nicolae - 266-267 OPRESCU, Benedict - 119, 126, 132-133 OPRESCU, Benedict (coautor) - 122 OPRESCU, Benedict (referent t.) - 123-124, 136, 138 OPRESCU, Benedict (rev.) - 137 OPRI ESCU, Cristiana (coautor) - 221 P PAN, Ioan - 225 PAN, Ioan (coautor) - 221 PAN, Ioan (coord.) - 12, 110 PAN, Ioan (rev.) - 60 PAN, Viorica - 56, 211, 226 PAN, Viorica (referent t.) - 58 PAN, Viorica (rev.) - 61 PANDELIC, Amalia - 206 PANDELIC, Amalia (coautor) - 207 PANDELIC, Ionu - 206 PANDELIC, Ionu (coautor) - 207 PANDREA, Nicolae (referent t.) - 127, 151 PARASCHIV, Doina - 96 PII-LZRESCU, Mihaela - 17, 104 PNOIU, George (cop.) - 16 PUN, Viorel - 6 PUNESCU, Alina - 155 PRLAC, Mariana - 108 PRLAC, Sebastian (rev.) - 213 PRLICI, Valeria - 82 PENEA, Nicolae (rev.) - 268 PETIC ROMAN, Doina (referent t.) - 71 PETRESCU, Gheorghe (rev.) - 113 PETRU A, Gabriela-Paula - 94-95 PISTOL, Petru - 14 PISTOL, Petru (referent t.) - 70 PI IGOI, Valentin (cop. ; tehnoredactor) - 34 PRLICI, Valeria - 71, 82 PRVU, Daniela (coautor) - 63 PLEOIANU, George - 55 PONEPAL, Cristina - 155 POPA, Dinel (referent t.) - 8, 127, 185 POPA, Dinel (rev.) - 11 POPA, Ilie (coautor) - 4 POPA, Ilie (cop.) - 4 POPA, Ilie (referent t.) - 175 POPA, Ilie (rev.) - 3, 172 POPA, Nicolae - 185 POPA, Nicolae (coautor) - 176 POPA, Nicolae (coord.) - 68

- 82 -

POPA, Nicolae (director) - 258 POPA, Nicolae (rev.) - 205, 209 POPESCU, Aurel - 146-147 POPESCU, Aurel (cop.) - 147 POPESCU, Aurel (referent t.) - 157 POPESCU, Aurel (tehnoredactor) - 147 POPESCU, Doina - 247 POPESCU, Emilia (coautor) - 69, 205 POPESCU, Ion - 22, 24-26 POPESCU, Ion (referent t.) - 27, 31-32, 259 POPESCU, Ion (rev.) - 20 POPESCU, Marian (coautor) - 69, 205 POPESCU, Marin Nicolae - 118 POPESCU, Nicolae (referent t.) - 115 POPESCU, Virgil Luigi (coautor) - 63 POSEDARU, Elena Alina - 204 PREDA, Ion (rev.) - 11 PREDA, Marian (referent t.) - 49 PREDA, Marin (referent t.) - 165 PREDA, Marin, inginer (coautor) - 217 PRISTAVU, Aristide Gheorghe - 15 PUFU, Gheorghe - 21 R RACOT, Radu-Mircea - 178 RADOVICI-MRCULESCU, Paul - 113 RADOVICI-MRCULESCU, Paul (rev.) - 208 RADU, Florea (coautor) - 207 RADU, Ion T. - 92 RADU, Ion T. (rev.) - 95 RADU, T. (referent t.) - 94 RBAN-MOTOUNU, Nicoleta - 164 RDULESCU, Magdalena - 58, 62 RDULESCU, Magdalena (coord.) - 50 RDULESCU, Vasile - 250-252 RISTOIU, Mdlina (cop.) - 39, 58, 81, 126, 128, 146, 230, 253 RISTOIU, Mdlina tefania (cop.) - 242 RIZEA, Alin Daniel - 168, 227 ROMAN, Adrian (coautor) - 221 ROMAN, Iuliana - 114 ROCA, Constantin (coautor) - 68 ROCA, Constantin (coord.) - 60, 207 ROU, Daniel - 236 ROTARU, Ana - 166 S SACHELARIE, Octavian Mihail (coord.) - 105 SAFTA, Gabriela (tehnoredactor ; corector) - 22 SLAN, Camelia (coautor) - 183, 201 SMRESCU, Nicoleta - 116 SNDULESCU, Camelia (coautor) - 158 SNDULESCU, Camelia (colab.) - 159 SVULESCU, Alexandru - 10 SVULESCU, Corina (coautor) - 4 SCHIFIRNE , Constantin (pref.) - 40 SCHIFIRNE , Constantin (referent t.) - 39 SECAR, Gheorghe - 41-42 SECAR, Gheorghe (referent t.) - 78

- 83 -

SEMENESCU, Gheorghe (referent t.) - 136 SEMENESCU, Gheorghe G. (rev.) - 137 SICHIGEA, Nicolae (referent t.) - 64 SIMION, Gheorghe - 237 SIMION, Gheorghe (referent t.) - 151 SIMION, Iuliana - 237 SIMONI, Smaranda - 270-271 SOARE, Lucia (tehnoredactor) - 170 SOFRON, Emil - 7 SOFRON, Emil (referent t.) - 109 SPULBR, Cristi (coautor) - 63 SPULBR, Cristi (rev.) - 61 STAN, Marinic - 130-131 STAN, Marinic (referent t.) - 184 STANCA, Laura Roxana - 238 STANCIU, Gh. (referent t.) - 94 STANCIU, Ion Gh. (rev.) - 95 STANCU, Ioan - 33 STANCU, Ioan (referent t.) - 32 STANCU, Ioan (rev.) - 24-25 STANCU, Ion (referent t.) - 94 STANCU, Ion (rev.) - 95 STANCU, Radu (rev.) - 146 STNCIULESCU, G (coautor) - 67 STNCIULESCU, Gabriela - 66 STNCIULESCU, Gabriela (coautor) - 68, 106-107 STNESCU, Constantin - 124 STNESCU, Constantin (referent t.) - 132 STNESCU, Nicolae-Doru - 127 STNESCU, Nicolae-Doru (referent t.) - 185 STNESCU, Rodica - 119 STNESCU, Rodica (coautor) - 122 STOIAN, Mdlina tefania (cop.) - 5, 51, 168, 204, 208, 239 STOIAN, tefania-Mdlina (cop.) - 147 STOICULESCU, Adrian (coautor) - 153, 162 SURDU, Magdalena - 104 EBU, Sebastian (referent t.) - 23 ELARU, Elena (rev.) - 204 ERBAN, Gheorghe (coautor) - 4 ERBAN, Gheorghe (referent t.) - 5 ERBAN, Gheorghe (rev.) - 51 ERBNESCU, Alexandru - 9 ERBNESCU, Lumini a - 51 IRJI , Nicolae - 159 TEFNESCU, Costin (rev.) - 3 TIRBU, Alexandru - 5 T TABACU, Andreea - 72 TABACU, Ion (coautor) - 128 TABACU, Ion (cond. t.) - 202 TABACU, Ion (coord.) - 196 TABACU, Ion (referent t.) - 187 TABACU, Ion (rev.) - 213 TABACU, tefan - 8, 11 TABACU, tefan (coautor) - 128

- 84 -

TASE, Adrian - 152, 154, 215 TASE, Adrian (coautor) - 153, 158, 162 TASE, Anca - 152 TNASE, Daniela (coautor) - 135, 183, 201 TNASE, Ion, economist - 59 TNASE, Nicolae (red.) - 33 TTARU, Cristiana - 219 TECU, Florin Grigore - 202 TEODORESCU, Cristiana (referent t.) - 249 TEODORESCU, Rodica Mihaela - 9 TEPAN, Constantin (coautor) - 107 TOFAN, Stelian (referent t.) - 21 TOPAL, Carmen - 150 TRMBACIU, tefan - 15, 278 TUDOR, Loredana - 104 TUDOR, Marian - 82 TU , Loredana - 56 IBRIAN, Constantin - 255, 257 IBRIAN, Constantin (ed.) - 258 IBRIAN, Constantin (red. ef ; referent t.) - 87, 264 IBRIAN, Constantin (red. ef) - 2, 5, 12, 14, 20, 22, 32, 47, 50, 52, 55, 57-58, 65-66, 68, 73, 75-77, 81, 88, 91, 96, 104, 107, 110, 115-116, 125-126, 128, 131, 133-136, 143, 155, 165-166, 168, 173, 179, 183, 185-187, 196, 198-199, 203, 211-212, 215, 222-224, 226-228, 230, 233-235, 238-239, 242-243, 249-251, 253, 262, 277 IBRIAN, Constantin (red.) - 1, 3-4, 11, 13, 24, 51, 56, 60-61, 69, 74, 79, 85, 94-95, 113, 137, 146, 152, 154, 159, 169, 171-172, 204-205, 208-210, 213, 220, 263, 268, 272 IBRIAN, Constantin (referent t.) - 241 IBRIAN, Constantin (rev.) - 221 U UIANU, Gabriel Cosmin (tehnoredactor) - 21 U UDREA, Cornel (referent t.) - 167 ULMEANU, Traian - 256 UNGUREANU, Cristina (coautor) - 98 UNGUREANU, Emilia - 66 UNGUREANU, Emilia (coautor) - 63, 67, 85, 106-107, 207 UNGUREANU, Emilia (coord.) - 60, 63 UNGUREANU, Georgeta (rev.) - 79 UNGUREANU, Gheorghe (referent t.) - 278 UNGUREANU, Ion - 187 UNGUREANU, Ion (referent t.) - 186 UNGUREANU, Ion (rev.) - 169, 171 Universitatea din Piteti - 3, 9, 12, 32, 43, 45, 50, 61, 106-107, 110, 176, 188-195, 198, 202, 218, 223224, 261, 276 Universitatea din Piteti, Facultatea de Teologie Ortodox - 36-37 Universitatea Piteti - 29-30, 60, 199 V VALECA, Monica Cristina (coautor) - 138, 217 VALECA, erban Constantin - 160, 216 VALECA, erban Constantin (coautor) - 138, 217 VALERIU, Dumitru (referent t.) - 104 VASILE, Gabriel (tehnoredactor) - 40, 49 VIERU, Ionel - 8, 11 VIERU, Ionel (referent t.) - 197 VINTIL, Gabriela (referent t.) - 269

- 85 -

VIAN, Daniel Alexandru - 175 VIESCU, Tatiana - 266-267 VJAN, Loredana Elena - 136-137, 140 VLADU, Larisa - 235 VLDU U, Alina-Mihaela - 143 VOICU, Nicolae (referent t.) - 174 VOICU, Tatiana - 108 VOINEA, Maria (pref. ; referent t.) - 39 VONICA, Floren a-Eugenia - 255, 257 VUCU, Ioan (referent t.) - 180 VUCU, Ioan (rev.) - 169 VULCU, Liviu (referent t.) - 214 Z ZAHARESCU, Victor - 268 ZAHARESCU, Victor (referent t.) - 241 ZAMFIR, Elena (referent t.) - 49 ZARIOIU, Cristina - 119, 125 ZARIOIU, Cristina (coautor) - 122 ZARV, Teodor - 253 ZARV, Teodor (referent t.) - 248 ZARV, Teodor (rev.) - 263 ZIDARU, Lumini a - 141, 228

- 86 -

INDEX DE TITLURI

710 Teste de verificare pentru examenul de licen :Specializarea : Turism-Servicii : seria 2005-2006 106 710 Teste de verificarepentru examenul de licen : Specializarea - Economia comer ului, turismului i serviciilor : seria 2005-2006 - 107 778 Teste de verificare pentru examenul de licen laspecializarea Contabilitate i Informatic de Gestiune - 110 A AVII-a Conferin de Autovehicule Rutiere cu participare interna ional CAR'97 : Piteti, 20-22 noiembrie 1997 : Automobile : Dinamic. Calcul i construc ie - 188 A VII-aConferin de Autovehicule Rutiere cu participare interna ional CAR'97 : Piteti, 20-22 noiembrie 1997 : Echipamente. ncercri. Trafic rutier - 189 A VII-a Conferin de Autovehicule Rutiere cu participare interna ional CAR'97 : Piteti, 20-22 noiembrie 1997 : Motoare pentru automobile : Procese i caracteristici. Calcul iconstruc ie - 190 A VII-a Conferin de Autovehicule Rutiere cu participare interna ional CAR'97 : Piteti, 20-22 noiembrie 1997 : Tehnologii. Fiabilitate. Materiale speciale. Management industrial - 191 A VIII-a Conferin Interna ional de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteti, 16-17 noiembrie 2000 : Calcul i construc ia. Dinamica autovehiculelor. Siguran , fiabilitate i traficrutier - 192 A VIII-a Conferin Interna ional de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteti, 16-17 noiembrie 2000 : Echipament electric i electronic. Tehnologii i materiale. Managementul nindustria de automobile - 193 A VIII-a Conferin Interna ional de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteti, 16-17 noiembrie 2000 : Procese i caracteristici. Calcul i construc ia = The VIII-th InternationalConference of Motor Vehicles : Processes and characteristics. Calculus and engineering - 194 A VIII-a Conferin Interna ional de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteti, 16-17 noiembrie 2000 : Procese i caracteristici. Calcul i construc ia. Termotehnica i mainitermice - 195 Activitatea de produc ie i comercializare,costurile, rentabilitatea i situa ia fianciar-patrimonial n unit ile economice - 225 Adults, give a cleaner world to your children!!! - 111 Aeterna Civitas :No iuni de civiliza ie roman. Limba Latin prezentat n maxime. Literatura Latin pentru bacalaureat ilustrat prin citate - 14 Alturi de tineri - 103 Algebr - 115 Algoritmic i programarea calculatoarelor : Limbajul C++ - 6 An Introduction to Pragmatics - 239 Analiza activit ii economico-financiare n unit ile economice : Studii de caz - 221 Aplica ii de electricitate i magnetism - 132 Aplica ii n fizica corpului solid - 124 L' Approccio al dolore totale : Aspetti bioetici emergenti - 26 Arhivarea i analiza secundar a cercetrilor sociologice - 44 Arta pregtirii for ei musculare - 237 Aspecte teoretice i aplica ii practice privind calcula ia costurilor - 220 Aspects thoriques et applicatifs concernant les structuresimpersonnelles en franais et en roumain - 253 Atletism : ndrumar practico-metodic - 230 Atractori globali i variet i iner iale pentru dou probleme din mecanicafluidelor - 129 AutoCAD : Aplica ii practice pentru inginerie mecanic - 8 Automate programabile : Aplica ii - 172 Automatizri - 229 Automotive and Environment : International Congress onAutomotive : Book of Abstracts : CAR 2005 : Piteti, 2-4 November 2005 - 196 B Bazele algebrei prin exerci ii i probleme - 116 Bazele fizice ale electromagnetismului - 133

- 87 -

Bazele ingineriei i managementului sistemelor de produc ie - 222 Bazele proiectrii proceselor tehnologice de fabricare n construc ia de maini - 169 Biochimie : Partea structural - 150 Biochimie general - 149 Biological terms in english texts - 145 Biomecanica giganticii napoi la paralele inegale - 151 Biostatistica mortalit ii specifice pe cauze medicale - 153 Business and environmental english - 210 C Calcul diferen ial : Teorie i aplica ii - 117 Calculatoare i sisteme de operare : ndrumar de laborator - 3 Cercetare opera ional : Teorie i aplica ii n inginerie industrial - 213 Cercetri comparative asupra eficien ei terapeutice a unorinhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei - 154 Chimia mediului - 138 Chimia metalelor - 140 Chimie : ndrumar de laborator pentru ingineri - 136 Chimie general - 139 Chimie organic : No iuni de baz i aplica ii - 141 Chimie pentru ingineri - 137 Cinci metode bazate pe comunicare pentru predarea limbilor strine - 99 Cinco Mtodos de Enseanza de Idiomas : Recopilacin de la Versin en Espaol - 100 Clima i poluarea aerului n municipiul Piteti - 144 Combustibili neconven ionali - 228 Combustibili i lubrefian i - 183 Comentariu dogmatic la evangheliile duminicale - 22 Comunicarea n dansul sportiv - 47 Conferin a Na ional de Fizic 2004 : Rezumatele lucrrilor - 121 Les Constructions du verbe - 250 Contabilitate general : Teste gril - 219 Contabilitate na ional - 57 Contemporary English Lexicology with an Outline History of the English Language - 245 Contribu ii privind mbunt irea posibilit ilor de utilizare a autovehiculelor n condi ii specifice lucrrilor de construc ii : Rezumatul tezei de doctorat - 202 Controlul statistic al proceselor : Aplica ii practice - 43 Corup ia romneasc : Un pericol na ional - 78 Cunoaterea autovehiculelor. Construc ie, func ionare, reglaje :ndrumar de practic tehnologic - 198 Curriculum Vitae et correspondance commerciale en franais - 70 Curs de Istoria Bisericeasc Universal : Anul II - 29 Curs de Istoria Bisericeasc Universal : Anul I - 30 Curs de Istoria Bisericii Romne : Anul I - 36 Curs de Istoria Bizan ului - 273 Curs de teologie pastoral - 28 D Deontologia i dreptul presei - 16 Depresia : Perspective de abordare - 164 Dezvoltare uman : Note de curs - 45 Diagnoza tehnic : Pentru uzul studen ilor - 173 Dic ionar grec-romn - 259 Didactica fizicii - 93 Dinamica autovehiculelor : ndrumar de proiectare - 128 Dinamica cuplajelor elastice - 182 Dogmatica : Prelegeri Master - 25 Drept comercial romn - 82 Drept constitu ional : Teoria general - 77 Drept interna ional privat - 75

- 88 -

Drept privat roman : Curs universitar - 80 Dreptul familiei - 81 E Economia ntreprinderii - 56 Economia i gestiunea organiza iei - 211 Economia i organizarea ergonomic amuncii : Tratare interdisciplinar cu aplica ii n procesele de produc ie i de transporturi - 54 Economic matters in English - 52 Ecua ii diferen iale - 118 Education facing the contemporary world = Educa ia i provocrile lumiicontemporane - 89 Educa ia i provocrile lumii contemporane - 89 Elaborarea i parametrizarea unor msuri agrochimice cu implica ii ndepoluarea solurilor acide - 112 Electromagnetism : Proiectare didactic - 108 Electrotehnic : Cmp electromagnetic sta ionar - 134 Elemente de birotic - 208 Elemente de drept : Note de curs - 72 Elemente de drept comunitar din perspectiva Proiectului de Constitu ie European - 76 Elemente de limnologie : Ecologia apelor curgtoare - 143 Elemente de teorie a activit ilor motrice adaptate din cadrul nv mntuluispecial - 234 Elemente folclorice n proza lui Vasile Voiculescu - 268 Elemente fundamentale ale teoriei informa iei i a codurilor n calculatoare - 4 English and American Literature : Course Notes = Literatur englez iamerican : Note de curs - 263 English for business - 65 English for Electronics - 177 English for history - 277 English for horticulture students - 203 English for psychology - 18 English for sports students - 238 English grammar traps with a key - 243 English in the press - 240 English Morphology : Nomina - 246 English Syntax : Lecture Notes = Sintaxa englez : Note de curs - 241 Erezii, schisme, controverse n Bizan - 32 Etape ale managementului sanitar la nivelul Centrului deDiagnostic i Tratament al jude ului Arge - 214 tudes de narratologie - 262 Evaluarea ntreprinderii - 55 Evaluation Guide for Adult Education and Training - 88 Evolu ionism - evolu ia vie ii : ntre imagina ie i realitate - 146 F Fabricarea automobilelor i control dimensional - 199 Fiabilitatea autovehiculelor : Aplica ii numerice - 197 Five communicative language teaching methods : Compilation English version - 101 Fiziologie : ndrumar de lucrri practice - 156 Fiziologie : Lucrri practice - 157 Le Franais de spcialit : Jurisprudence des cours administrativesd'appel. Documents d'tude - 73 Fnf kommunikative Sprachlehrmethoden Zusammenstellung in Englisch - 102 G Genetic : Metode de laborator - 147 Genre analysis : English in foreign language textbooks - 247 Geografia Romniei : Culegere de sinteze i teste - 269 Geografie uman : Note de curs : Geografia popula iei.Geografia aezrilor umane. Geografia resurselor energetice - 270 Geografie uman - 271 Ghid de conversa ie arab-romn - 257 Ghid de practic pedagogic pentru studen ii-profesori - 92

- 89 -

Ghid practic la disciplina Fizic pentru admiterea 2002n nv mntul superior - 119 Ghid practic la disciplina Fizic pentru admiterea 2003 n nv mntul superior - 122 Graduation Drills : Exerci ii i teste pentru examenul de absolvire - 244 Grammaire pratique et mthodique - 251 Grammar and Vocabulary - 242 I Impactul economico-social al integrrii asupra economiilor rilor europene = The social and economic impact of the integration for the economies of the european countries = L'impacteconomique et social de l'integration sur les economies des pays europeennes : Piteti, Romnia 12-13 May 2006 - 50 Informatic economic - 51 Ingineria calit ii - 227 Ingineria Sistemelor de Produc ie 1,2 : ndrumar de laborator - 166 Injec ia de benzin - 170 Inser ia social - finalitate a recuperrii - 159 Instala ii de ridicat i de transportat - 184 Interpretarea normelor juridice - 71 Introducere n istoria modern a lumii (1618-1848) : Note de curs - 275 Istoria Bisericii Ortodoxe Romne : Curs (Anul II) - 37 n Biserica Slavei Tale : Istoria unei biserici mutate - 35 ncovoierea barelor : Eseu falsificabil - 165 ndrumar de laborator de electrotehnic : Pentru sec iile cu profil electric - 174 ndrumar de lec ii practico-metodice la atletism - 233 ndrumar de proiectare asistat de calculator pentru electronic - 9 ndrumar privind nfiin area, organizarea i func ionarea serviciilorpublice jude ene de paz : Uz intern 83 L Language and literature : European Landmarks of Identity =Limba si literatura : Repere identitare n context european - 261 Langue franaise : Exercices lexicaux - 248 Legisla ia reformei n sntate : Compendium pentru studen i - 158 Lexicul filozofic i religios al lui Mircea Eliade - 258 Lexique thmatique usuel franais-roumain - 260 Limba romn prin teste-gril : Pentru admiterea n nv mntul superior - 255 Limba i literatura : Repere identitare n context european - 261 L'impact economique et social de l'integration sur les economies des pays europeennes - 50 Literatura romn : Teste gril pentru examenul de absolvire n nv mntulsuperior - 266 Literatura romn prin teste-gril - 264 M Management competitiv medical - 152 Management, marketing, legisla ie n activitatea sportiv - 212 Management of public health - 215 Management sistemic educa ional : Teorie general, particularizri iaplica ii - 97 Managementul calit ii : Concepte i principii de baz - 223 Managementul calit ii proceselor i produselor energonucleare : Curs pentru studiimasterale - 217 Managementul diversit ii n clas : Observa ii si analize - 96 Managementul firmei : Note de curs - 206 Managementul produc iei : Procese i structuri de produc ie.Modelarea dinamic a sistemelor de produc ie - 205 Managementul snt ii publice = Management of public health : Curs universitar - 215 Managing the diversity in the classroom : Observations and analysis - 98 Manuale colareutilizate n predarea tiin elor naturale n nv mntul gimnazial i liceal romnesc, din prima jumtate a secolului XX - 94 Marketing - 69

- 90 -

Masajul : Elemente de practic - 162 Matematic : Teste gril - 113 Matematic-Fizic : Teste-gril : Bacalaureat 2003 - 114 Mecanica fluidelor i echipamente hidropneumatice - 130 Mecanica fluidelor i elemente de ac ionri hidropneumatice : ndrumar delaborator - 131 Mecanica pentru profilul electric - 127 Mecanisme i organe de maini : ndrumar pentru ntocmirea referatelor delaborator - 185 Mecanisme i organe de maini - 181 Medicina legal : La grani a dintre medicin i justi ie - 74 Membrane anorganice - 148 Metode i standarde de comunica ii la nivel de aplica ie - 1 Metodica predrii-nv rii electronicii - 109 Misiunea Bisericii Ortodoxe Romne fa de credincioii deficien i de auz i devedere - 31 Modalit i terapeutice n anomalia clasa II/1 Angle - 163 Modelare i simulare n sisteme decizionale : Curs universitar - 209 Modelarea matematic a universului macroscopic : Micarea mecanic. Repausul - 126 Modelarea parametric a sistemelor mecanice utiliznd aplica ia ProEngineer - 11 Modele matematice n tiin a materialelor - 167 Morala i comportamentul adolescentului - 17 Moral i spiritualitate cretin - 27 O Omiletica Ortodox : Repere teoretice, metodice i practice - 23 Omul i spiritul btei - 48 Opera iuni de pl i i compensri - 58 800 [opt sute] teste de verificare pentru examenul de licen :Specializarea : Finan e-Bnci - 63 Organizarea, func ionarea i mbunt irea activit ii Cur ii de Conturi a Romniei - 59 Ortodoxia, amfora patriarhului Iacov - 34 P Penses pour un anniversaire - 87 Personalit i cmpulungene : Sec. XIX-XX - 15 Pie e financiare : Pia a de capital. Burse : Note de curs i caiet de seminar - 62 Plante ornamentale recomandate pentru amenajarea spa iilorverzi din Romnia. Arboricultur ornamental - 204 Politici economice comparate - 53 Politici europene n domeniul dezvoltrii regionale durabile - 84-85 Politici i strategii de firm - 226 Povestea vorbei : Mic ghid de scriere corect - 256 La Pratique du lexique : Exercices de lexicologie - 252 Prelegeri Master - 24 Prelucrarea materialelor nemetalice - 168 Prelucrri prin deformare la rece. Tehnologii de deformare la rece : ndrumar delaborator - 171 Preot Profesor Dr. Petre Vintilescu. Preot Profesor Dr. Ene Branite : Via a iopera - 38 Prezen e (autohton i alogen) n lupta pentru realizarea MariiUniri din anul 1918 : Dic ionar (A-L) - 278 Probleme de fizic pentru liceu, bacalaureat i admiterea n nv mntulsuperior - 120 Probleme de fizic - 123 Probleme de sociologia educa iei - 105 Probleme sociologice ale educa iei : Cercetri n domeniulorientrii colare i profesionale - 40 Problmes du verbe franais : Support de cours - 249 Procese n motoarele cu ardere intern - 178 Programarea calculatoarelor i limbaje de programare : Teorie i aplica ii - 5 Programarea operativ asistat de calculator n activitatea de forare a sondelor - 10 Protocol de comunica ie pentru transfer electronic de documente - 7 Psihologie - Pedagogie : Modeleexplicative i exerci ii de autoevaluare pentru studen i, educatoare, nv tori i institutori - 104

- 91 -

R Reglementarea pornografiei n dreptul penal - 79 Repararea automobilelor - 200 Resursele umane n sistemul bancar n condi iile preaderrii la Uniunea European - 64 Risc i incertitudine n structura suportului de decizii manageriale - 216 Romnii n epoca modern (1821-1859) : Note de curs - 276 Ruperea fragil a structurilor de rezisten din o el - 135 S Sacrul i profanul n gndirea lui Mircea Eliade - 20 Sfntul Ciprian de Cartagina - 33 Sinonimia frazeologic i lexico frazeologic n limba romn - 254 Sintaxa englez : Note de curs - 241 Sisteme Expert : No iuni teoretice i aplica ii - 2 Sisteme tehnice pentru reducerea emisiilor poluante la automobile - 201 Sociologia familiei : Probleme teoretice i aplica ii practice - 39 Statistic aplicat - 41 Statistic - 42 Strategii i modele n alfabetizarea func ional - 86 Structura hardware a calculatorului personal - 13 Studii bizantine - 274 Studii de sociologie, calitatea vie ii i politici sociale - 49 Studiul Noului Testament : Curs pentru anul I de studii - 21 760 [apte sute aizeci] Teste de verificarepentru examenul de licen specializarea: Managementul firmei - 207 760 [apte sute aizeci] Teste de verificarepentru examenul de licen specializarea: Turism-Servicii : seria 2004-2005 - 67 tiin ele naturale (Biologia) n coalaromneasc, cu special privire asupra evolu iei con inuturilor i metodologiei - 95 T Tehnica i metodica schiului alpin - 236 Tehnici de cutare de lucru i comunicare profesional - 46 Tehnici de laborator pentru comunica ii analogice i digitale - 175 Tehnici kinetologice medicale : Indrumar de laborator - 161 Tehnici i instrumente de asigurare a calit ii : Aplica ii practice - 224 Tehnologia fabricrii mainilor :Elemente de proiectarea i verificarea proceselor de fabrica ie : Suport pentru formarea continu - 180 Tehnologia materialelor : Deformarea plastic, sudarea i prelucrareamaterialelor plastice - 179 Tehnologii de deformare la rece - 186 Tehnologii de prelucrare a profilelor prin deformare plastic volumicla rece : Ghid de proiectare - 187 Tenis. Tehnic i metodic - 231 Teoria catastrofelor cu aplica ii n tehnologia nuclear - 160 Teste de licen : Specializarea Electromecanic - 176 Teste de verificare pentru Examenul de Licen la specializarea : Finan e -Bnci - 60 Teste de verificare pentru Examenul de Licen la specializareaContabilitate i Informatic de Gestiune 12 Teste de verificare pentru Examenul de Licen la specializarea Finan e i Bnci - 61 Teste de verificare pentru Examenul de Licen , specializarea :Turism - Servicii, seria 2003-2004 - 66 Teste gril de fizic general - 125 Teste gril pentru examenul de admitere la Colegiul deAsisten i Medicali : Anatomie i fiziologie uman - 155 Teste gril pentru Examenul de Licen , specializarea : Turism - Servicii - 68 Teste-gril de Literatura romn pentru admiterea n nv mntul superior - 267 The social and economic impact of the integration for the economies of the europeancountries - 50 Thema Paristrion (Paradounavon) n istoriografia bizantin i romna - 272

- 92 -

Timpul liber i activit ile recreative - 91 Trafic rutier i siguran a circula iei - 218 Turism i orientare sportiv - 232 V Vademecum n practica pedagogic - 90 Valorile morale - 19 Vara indian - 265 The VIII-th International Conference of Motor Vehicles : Processes andcharacteristics. Calculus and engineering - 194 Volei de la A la Z - 235 Z Zcminte de plumb-zinc - 142

- 93 -

INDEX DE SUBIECTE

1618-1848 - 275 1821-1859 - 276 "1918" - 278 A Administra ie public - 83-85 Afaceri - 210 Agen i care afecteaz vasele sangvine. - 154 Algebr - 115-116 Analiz contabil - 220 Analiz matematic - 117 Anatomie - 155 Arta micrii. Coregrafie - 47 Asia Minor occidentalis. Frigia. Troia. Lidia - 33 Asigurarea calit ii - 224 Aspecte tehnice n exploatare (metode opera ionale, inclusiv performan e) - 201 Atitudini sociale - 48 Atletism - 230, 233 AutoCAD - 8 Automatizare - 229 Automobile - 11, 196, 200 Autovehicule - 128, 197 B Bazele chimice ale vie ii - 150 Bazele filozofice ale teologiei doctrinale. - 24 Bazele teoretice ale teologiei doctrinare - 25 Bnci - 60 Biblia Noului Testament - 21 Bibliografie. Cataloage - 15 Biochimie - 148-150 Biofizica membranei - 148 Biofizic - 151 Biografii. Oameni de seam - 15, 38 Biologie - 95, 145, 148, 151 Biologie. tiin e biologice n general - 149 Birotic - 208 Biserica Ortodox - 31, 36 Biserica ortodox rsaritean - 25 Biserica Ortodox Rsritean - 34 Biserica Ortodox Romn - 37 Biserica i responsabilit ile sociale - 31 Biserici cretine - 35 Bizan - 32, 273 Branite, E. - 38 Buget public. Buget na ional - 57 C Calcul diferen ial - 117 Calculatoare - 2-8, 51, 208 Capacitate de efort fizic - 237 CAR, 2005 - 196 Caracteristici i detalii ale mainilor, aparatelor, instala iilor, proceselor iproduselor - 166

- 94 -

Cmpulung Muscel - 15 Cercetare statistic - 43 Cercetri opera ionale - 167, 213 Chimie - 136-141, 150 Chimie anorganic - 140 Chimie organic - 141 Cinematic - 126 Ciprian de Cartagina - 33 Civiliza ie. Cultur - 14 Climatologie - 144 Combaterea analfabetismului - 86 Combustibili - 228 Comer - 70, 107 Componente electronice - 229 Comunicare n mas - 46 Comunica ii - 175 Comunica ii ntre calculatoare. Re ele de calculatoare - 7 Conducere i administrare financiar a ntreprinderilor - 221 Conducere i administrare n exploatare. Organizare comercial - 56 Conducere i organizare n industrie - 205 Conducere i organizare n industrie, comer i comunica ii - 209, 211 Conducere i organizare n produc ie - 213 Conducere. Organizare - 223 Conducerea i controlul produc iei - 222 Conferin , 2004 - 121 Congres - 196 Constitu ie European - 76 Construc ia calculatoarelor hardware. - 13 Construc ia de maini n general - 169 Construc ia de maini n general. Tehnica nuclear. Electrotehnic. Tehnologie mecanic - 180 Construc ii civile n general - 135 Construc ii din o el - 135 Construc ii metalice - 135 Contabilitate - 12, 55, 110, 219-220 Contabilitatea conturilor bugetare - 57 Control de calitate - 224, 227 Control i inspec ii ale calit ii - 43 Controlul calit ii mediului - 111 Controlul fabrica iei, a produc iei - 227 Controlul produc iei - 223 Corup ie - 78 Costuri - 220 Critic literar - 262, 268 Culegere de probleme - 120, 123 Curs universitar - 18-19, 21, 28-30, 36-37, 52, 62, 75, 77, 106, 115, 130, 133, 139, 141, 186, 206, 217, 241, 249, 263, 275-276 Curtea de Conturi - 59 D Dansuri de salon - 47 Dansuri de societate - 47 Dedica ie i autograf - 34, 48, 128-129, 144, 258, 261 Dedica ie i autograful autorului - 254 Demografie - 153 Depresie - 164 Dezvoltare economic - 53 Dezvoltarea personalit ii - 45 Dic ionar - 259-260, 278

- 95 -

Dic ionar grec-romn - 259 Dispozitive de injectare a combustibilului, n special la motoare diesel i semidiesel - 170 Drept - 72-74, 76 Drept comercial - 82 Drept comunitar - 76 Drept constitu ional - 77 Drept interna ional privat - 75 Drept penal - 78 Drept privat - 80 Drept roman - 80 Drept. Jurispruden - 71 Dreptul familiei - 81 E Echipamente electronice - 229 Economia muncii - 54 Economie - 50, 53-54, 58, 62, 65-68, 106, 211 Economie n general - 51 Economie mondial - 70 Ecua ii diferen iale - 118 Educa ia adul ilor - 88 Educa ie. nv mnt - 86, 88-89, 92-93, 95, 97-103, 105, 108-109 Educa ie. nv mnt. Instruire. Timp liber - 87, 90-91 Educa ie. nv mnt - 96 Educa ie.nv mnt - 94 Electricitate. Magnetism. Electromagnetism - 132 Electromagnetism - 108, 133 Electromecanic - 172, 176 Electronic - 177 Electrotehnic - 1, 9, 109, 127, 134, 173-175, 217 Electrotehnic. Tehnologie mecanic - 169 Eliade, Mircea - 20, 258 Emisii poluante - 201 Erezii - 32 Ergonomie - 54 Eseuri - 48 Etic. Moral - 19 Evaluri. Aprecieri. Tehnica estimrii i stabilirii valorii - 55 Evanghelii - 22 Evolu ie. Originea speciilor. Filogenie - 146 Examen licen - 12 Executarea bugetului - 57 Exerci ii - 244, 248 F Faptele apostolilor - 22 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie - 162 Fiabilitate - 197 Filosofie - 19 Finante. Bnci. Bani - 64 Finan e - 60 Finan e publice. Bnci. Bani - 61 Finan e. Bnci - 63 Finan e. Bnci. Bani - 58 Finan e. Finan e publice - 59 Finan e. Finan e publice. Bnci. Bani - 57 Fizica materialului condensat (n stare lichid i solid) - 124 Fizic - 93, 114, 119-125, 132-133

- 96 -

Fiziologie. Fiziologie uman i comparat - 156-157 Foraj. Metode de forare - 10 Formare la rece - 186 Forme de ntreprinderi - 226 Forme de ntreprinderi. Finan are - 225 Forme de organizare economic - 56 Forme de organizare economic i n cooperare. Alian e economice - 55 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic - 211 For fizic. Rezisten - 237 Frazeologie - 254 G Genetic general. Citogenetic general. Imunogenetic. Evolu ie. Filogenie - 146-147 Geografia factorului uman - 270-271 Geografia Romniei - 269 Geografie - 269 Geologie - 142 Geometria matematico-mecanic a micrii - 126 Ghid de conversa ie (arab-romn) - 257 Gimnastic - 151 Gimnaziu - 94 Grafic pe calculator - 8 Gramatica limbii engleze - 243 Gramatic - 238, 242, 246, 249-251, 253 H Hidromecanic - 130 Horticultur - 203 I Informatic - 3-4, 9-10, 13, 172 Informatic de gestiune - 12 Infrac iuni mpotriva moralit ii i familiei - 79 Inginerie - 172, 179 Inginerie. Tehnic n general - 109, 160, 165-167, 170, 174-175, 178, 184-185, 187-195, 198, 200-202, 216-217 Integrare european - 84-85 Inteligen a artificial - 10 Interac iunea curen ilor i magne ilor - 134 Istoria bisericeasc universal - 29-30 Istoria Bisericii Cretine - 32 Istoria Bisericii Romne - 37 Istoria limbii engleze - 245 Istoria Romniei - 276 Istorie - 272-276, 278 Istorie bizantin - 273-274 Istorie general. Istorie universal - 277 Istorie universal - 275 Istoriografie medieval (bizantin) - 272 ncercri de rezisten la ncovoiere cu sarcin static - 165 ncercri la ncovoiere - 165 nv mnt - 87 nv mnt secundar - 87 J Jude ul Arge - 214

- 97 -

K Kinetoterapie - 161 L Lexicologie - 245, 252, 254, 260 Licen - 63, 106-107, 110 Liceu - 94 Limba arab - 257 Limba englez - 18, 65, 145, 177, 203, 210, 238, 240-247, 277 Limba englez pentru economiti - 52 Limba francez - 70, 73, 248-253, 260 Limba latin - 14 Limba romn - 253-257, 260 Limbaj profesional - 18, 203 Limbaje de programare - 6, 8 Limbajul C++ - 6 Limbi strine - 99-102 Limnologie. Lacuri - 143 Lingvistic - 239, 261 Literatur - 261 Literatur american - 263 Literatur englez - 263 Literatur, fotografii, cntece obscene- Pornografie - 79 Literatur latin - 14 Literatur romn - 20, 48, 258, 264-268 Literatur universal - 262 Lubrifian i. Uleiuri. Unsori - 183 Lucrri de laborator - 136 Lucrri practice - 156 Lucrrile Congresului 2005 - 261 M Malforma ii i anomalii dentare - 163 Management - 64, 97, 152, 206-207, 212, 214-216 Management educa ional - 96-98 Management sanitar - 214 Management sportiv - 212 Managementul calit ii - 217 Managenent - 217, 225 Manual universitar - 12, 24-25, 39, 61, 110, 116-117, 120, 123, 128, 137, 146, 155, 169, 173, 176, 183, 230, 233 Manuale pentru universit i i institute de nv mnt superior - 131, 270-271 Manuale pentru universit i i institu ii de nv mnt superior - 63 Manuale colare - 94-95 Marketing - 69, 212 Masaj n general. Mecanoterapie - 162 Maini electrice - 173 Matematic - 113-114, 118, 167 Materiale ceramice - 168 Materiale compozite - 168 Maxime - 14 Mecanica fluidelor - 130-131 Mecanica fluidelor n general. Mecanica lichidelor (hidromecanic) - 129 Mecanic - 126, 131 Mecanic auto - 128 Mecanic teoretic n general - 127 Mecanisme - 185 Medicin - 152-153, 157-158, 162-163, 214-215

- 98 -

Medicin clinic - 164 Medicin legal - 74 Metale - 140 Metode de predare i instruire - 99-102, 109 Minereuri de zinc plumb - 142 Micarea punctului material - 126 Mod de via - 49 Modele de optimizare - 213 Moral religioas - 27 Morfologie (Lingvistic) - 246 Mortalitate - 153 Motoare cu ardere intern - 178 Motoare termice - 178 Motricitate - 234 Motricitate. Dinamic - 237 O Obiecte plane de metal - 171 Odontologie - 163 Opera iuni bancare - 58 Opinii sociale - 48 Organe de maini - 181, 183-185 Organe de maini. Transmiterea energiei mecanice - 182 Organizare comercial - 43, 180, 222, 224, 226-227 Organizare public i profesional a snt ii - 159 Organizare colar - 97 Organizarea personalului. Asigurarea for ei de munc. Regulamente. Disciplina muncii - 64 Organizarea sistemului de educa ie - 89 Organizarea sistemului de educa ie i nv mnt. Organizare colar - 90 Organizarea i controlul circula iei - 218 Organizarea i planificarea produc iei - 205, 222 Orientare colar i profesional - 103 Ortografie - 256 P Patrologie. Patristic. Prin ii Bisericii - 33 Pedagogie - 104 Pia a de capital - 62 Pie e financiare - 62 Piteti - 144, 261 Planificarea produc iei - 223 Plante ornamentale pentru parcuri i grdini publice - 204 Plante Ornamentale i decorative - 204 Poezie - 265 Politica educa iei - 86 Politic economic - 62 Politici economice - 53 Politici sociale - 49 Poluare - 112 Poluarea aerului - 144 Practic pedagogic - 92 Predici consacrate expunerii, interpretrii scrierilor sfinte - 22 Prelucrare abraziv. Ciocane i prese - 171 Prelucrare la rece - 186 Prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare - 168 Prelucrare mecanic - 186 Prelucrare mecanic i achiere - 171 Prelucrare mecanic i achiere. Prelucrare abraziv. Ciocane i prese - 187

- 99 -

Prelucrare plastic - 179 Prelucrarea datelor - 4, 51 Pres - 240 Probleme generale de metodic i didactic - 93 Programare matematic - 213 Programarea calculatoarelor - 5 Programe de calculatoare - 51 Programe de calculator - 5 Proiectare didactic - 108 Proiectare pe calculator - 11 Psihologia adolescentului - 17, 103 Psihologie - 17-18, 103-104 Psihologie social - 45 Psihoze - 164 R Recrea ie - 91 Religie. Teologie - 20-23, 26-32, 34-38 Resurse umane - 64 Re ele de calculatoare - 1 Rezervoare. Bazine - 143 Rezisten la solicitri repetate - 135 Roma antic - 14 Romnia - 15, 49, 57, 59, 78, 81-82, 94-95, 144, 158, 196, 204, 214, 261, 278 Rupere.Mecanica ruperii - 135 S Sntate i igien public - 158-159, 214-215 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor - 160 Snge. Sistemul cardiovascular - 156 Snge. Sistemul cardiovascular. Sistemul circulator - 157 Schi alpin - 236 Schisme - 32 Sec. 19 - 94 Sec. 19-20 - 15 Semantic - 239 Servicii - 107 Servicii publice - 83, 106 Sfin i. Hagiologie.Interven ia sfin ilor n favoarea omului. Sfin i patroni. Venerarea sfin ilor, imaginea i relicvele lor. Beatificare. Apari ii de sfin i - 33 Siguran n exploatare - 197 Simulare pe calculator - 209 Sinonime - 254 Sintax - 241 Sistem monetar - 64 Sisteme de gestiune a bazelor de date - 2 Sisteme de operare - 3 Sisteme expert - 2 Sisteme i instala ii auxiliare, pe vehicul - 11 Sistemul public de sntate - 158 Situa ie economic - 67 Sociologia comunicrii - 46 Sociologia familiei - 39 Sociologia vie ii cotidiene - 49 Sociologie - 44-46, 49, 105 Sociologie educa ional - 40, 105 Sport - 230-232 Sport de orientare - 232

- 100 -

Sport. Educa ie fizic - 151, 212, 233-238 Sporturi de iarn - 236 Statistic - 41-43, 153 Statistic aplicat - 41 Studii literare - 20, 263 Studiu critic - 258 Studiu lingvistic - 258 Substan e anorganice - 154 tiin a istoriei - 272 tiin a materialelor - 167 tiin a mediului nconjurtor - 112, 210 tiin a mediului nconjurtor. Poluarea mediului. Protec ia mediului - 111, 138 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor - 9-10, 13 tiin nuclear aplicat. Energia atomic i industria atomic. Tehnic nuclear - 160 tiin e naturale - 94 T Tehnica mijloacelor de transport - 188-202 Tehnic auto - 128 Tehnic nuclear - 169, 216 Tehnologia materialelor - 179 Tehnologie chimic - 138, 228 Tehnologie mecanic - 179 Tehnologie mecanic n general : procese, scule, maini, aparate - 180 Tenis de cmp - 231 Teologie dogmatic - 23-25 Teologie moral - 27 Teologie pastoral - 28 Teologie practic - 26 Terapie cinesiatric - 161 Teste - 60, 63, 106-107, 110, 155, 207, 264 Teste admitere - 122, 219, 255, 266-267 Teste bacalaureat - 114 Teste de licen - 176 Teste gril - 66, 68, 113, 125 Teste licen - 12 Teste. ntrebri i exerci ii pentru teste - 61 Tez de doctorat - rezumat - 202 Transmisii mecanice - 181, 185 Transmiterea energiei mecanice - 184 Transport - 218 Tulburri emo ionale - 164 Turism - 66, 68, 106-107 Turismul din punct de vedere economic - 67 U Universal ca loc - 270-271 V Vehicule terestre, n afara celor pe ine. Vehicule rutiere i de teren - 199 Verbe i forme verbale - 250 Verbul - 249 Vintilescu, P. - 38 VOICULESCU, V. - 268 Volei - 235

- 101 -

Z Ziaristic - 240 Ziaristic. Pres - 16

- 102 -

INDEX DE EDITURI

A AcademicPres - 147 E Editura Conphys - 93 Editura CONVEX - 62 Editura Episcopiei Argeului i Muscelului - 23 Editura Tehnic - 10, 142, 182 Editura Univ. din Piteti - 11, 51, 56, 137, 159, 204, 208-209, 221 Editura Universita ii din Piteti - 61, 165, 264 Editura Universit ii din Piteti - 1-9, 12-22, 24-32, 35-50, 52-55, 57-60, 63-82, 84-92, 94-136, 138-141, 143-146, 148-158, 160-164, 166-181, 183-201, 203, 205-207, 210-220, 222-263, 265-278 L Logos - 34 P Parohiei Valea Plopului - 33 S [s.n.] - 83, 202

- 103 -

LIST DIVIZIONARE

0 - GENERALIT I 00 - Bazele generale ale tiin ei i culturii 01 - Bibliografie. Cataloage. Liste de cr i 02 - Biblioteconomie. Biblioteci 030 - Lucrri de referin generale. Enciclopedii. Dic ionare 06 - Organiza ii i alte tipuri de colectivit i. Asocia ii. Congrese. Expozi ii. Muzee. Premii 070 - Ziare. Pres. Jurnalism 08 - Poligrafii. Antologii. Cr i pentru copii 09 - Manuscrise. Bibliofilie 1 - FILOZOFIE 13 - Filozofia spiritului. Filozofia culturii. tiin e oculte. Ocultism 14 - Sisteme filozofice 159.9 - Psihologie 16 - Logic 17 - Moral. Etic. Filozofie practic 2 - RELIGIE. TEOLOGIE 28 - Biserica Cretin 29 - Religii necretine 3 - TIIN E SOCIALE 311/314 - Statistic. Demografie 316 - Sociologie 32 - Politic 33 - Economie. tiin e economice 331 - Munc. Rela ii de munc. Sindicate 332 - Proprietate. Pmnt. Economie financiar. Proprietate imobiliar 334 - Intreprinderi. Unit i economice. Sisteme cooperatiste 336 - Finan e. Finan e publice. Bnci. Moned. Burse 338 - Situa ie economic. Politic economic 338.5 - Pre . Formarea pre urilor. Costuri 339 - Comer . Rela ii economice interna ionale. Economie mondial. Finan e interna ionale 34 - Drept. Legisla ie. Jurispruden 35/354 - Administra ie public 355/359 - Armata. tiin i art militar 36 - Asisten social. Asigurri sociale. Protec ia consumatorului 37 - Educa ie. nv mnt. Instruire. Timp liber 379.8 - Organizarea timpului liber 389 - Metrologie. Msuri i greut i 39 - Etnografie. Folclor 5 - MATEMATIC. TIIN E ALE NATURII 51 - Matematic 52 - Astronomie. Astrofizic. Cercetarea spa iului. Geodezie 53 - Fizic 54 - Chimie. Mineralogie 55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie 56 - Paleontologie 57 - Biologie 58 - Botanic 59 - Zoologie

- 104 -

6 - TIIN E APLICATE. MEDICIN. TEHNIC 61 - Medicin 611 - Anatomie 612 - Fiziologie 613/614 - Igien 615 - Farmaceutic. Terapeutic. Toxicologie 616 - Patologie. Medicin 617 - Ortopedie. Chirurgie topografic. Oftalmologie 618 - Ginecologie. Obstetric 619 - Medicin veterinar 62 - Inginerie. Tehnic 620 - ncercarea materialelor. Merceologie. Materii prime. Energetic 621 - Construc ii de maini 622 - Industria minier 623 - Tehnic militar 624 - Construc ii. Tehnica construc iilor. Funda ii. Lucrri de pmnt. Tuneluri. Poduri 625 - Construc ia cilor ferate i a drumurilor. Construc ii rutiere 626/627 - Construc ii hidrotehnice 628 - Tehnic sanitar. Tehnica iluminatului 629 - Tehnica mijloacelor de transport 63 - Agricultur 630 - Silvicultur. Economie forestier 631 - Probleme generale ale agriculturii 632 - Bolile i duntorii plantelor. Protec ia plantelor. Fitopatologie 633 - Cultura plantelor de cmp 634 - Horticultur. Pomicultur. Viticultur 635 - Legumicultur. Grdinrit. Plante de grdin 636/639 - Creterea animalelor. Apicultur. Sericicultur. Vntoare. Pescuit 64 - Economie casnic. tiin e menajere 65 - Conducere i organizare n industrie, comer i transporturi. Contabilitate 66 - Chimie industrial. Industrii chimice 663/664 - Industria buturilor. Industria alimentar 67/68 - Industrii i meserii diverse 674 - Industria lemnului 675 - Industria pielriei 676 - Industria hrtiei 677 - Industrii textile 678 - Industria materialelor macromoleculare. Industria cauciucului i maselor plastice 681 - Mecanic fin. Aparate optice. Instrumente muzicale 681.3 - Calculatoare 69 - Materiale de construc ii. Lucrri de construc ii 7 - ART. ARHITECTUR. SPORT 72 - Arhitectur 73/76 - Arte plastice 77 - Fotografie 78 - Muzic 79 - Divertismente. Jocuri. Art cinematografic. Teatru 796/799 - Sport 8 - LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR 80 - Lingvistic. Filologie 811 - Limbi individuale 811.135.1 - Limba romn 82 - Literatur. tiin a literaturii 821 - Literaturi individuale 821.135.1 - Literatur romn

- 105 -

9 - GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE 90 - Arheologie. Preistorie. Antichit i. Urme ale culturilor timpurilor istorice. Obiecte antice 908 - Monografii zonale 91 - Geografie 913(100) - Geografie universal. Geografia lumii 913.1 - Geografia lumii vechi. Geografie antic 913(4) - Geografia Europei 913(498) - Geografia Romniei 913(5) - Geografia Asiei 913(6) - Geografia Africii 913(7) - Geografia Americii de Nord 913(8) - Geografia Americii de Sud 913(9) - Geografia Oceaniei i a regiunilor polare 929 - Biografii. tiin e biografice. Genealogie. Heraldic 93 - Istorie 930 - tiin a istoriei 930.85 - Istoria civiliza iilor 94(100) - Istorie general. Istorie universal 94(3) - Istorie antic 94(4) - Istoria Europei 94(498) - Istoria Romniei 94(5) - Istoria Asiei 94(6) - Istoria Africii 94(7) - Istoria Americii de Nord i Centrale 94(8) - Istoria Americii de Sud 94(9) - Istoria regiunilor oceanice i polare

- 106 -

S-ar putea să vă placă și