Sunteți pe pagina 1din 3

Rezoluiunea Noiune i domeniu de aplicare Definim rezoluiunea ca fiind o sanciune a neexecutrii culpabile a uneia dintre obligaiile carei servesc

reciproc de cauz, izvort dintr-un contract sinalagmatic cu executare imediat, constnd n desfiinarea retroactiv a acestuia i repunerea prilor n situaia existent anterior ncheierii sale, fie pe cale judiciar (rezoluiunea judiciar), la cererea prii care i-a executat obligaia, fie pe cale convenional, cnd priile stipuleaz de comun acord desfiinarea contractului pentru neexecutare (rezoluiunea convenional). Rezoluiunea judiciar constituie regula, iar rezoluiunea convenional, excepia. Ori de cte ori nu exist o clauz sau o convenie rezolutorie, i va gsi aplicarea rezoluiunea judiciar. n ceea ce privete domeniul de aplicare al rezoluiunii, aceasta se aplic numai contractelor sinalagmatice dintr-o dat (contractul bilateral (sinalagmatic), dup definiia dat n art. 943 Cod civil, este acel contract n care prile se oblig reciproc una ctre alta. Acest tip de contract se caracterizeaz prin reciprocitatea i interdependena obligaiilor. Sunt contracte bilaterale contractul de vnzare, contractul de nchiriere, contractul de transport) , nu i celor unilateral (contractul unilateral este acel contract care d natere la obligaii numai n sarcina unei pri. De exemplu, sunt contacte unilaterale contractul de donaie, contractul de mprumut, contractul de gaj, contractul de depozit gratuit.) n noul Cod civil, modificri importante se aduc n ceea ce privete rezoluiunea i rezilierea contractului. Sfera de aplicare a rezoluiunii este extins, astfel, chiar dac domeniul predilect de aplicare l constituie contractele sinalagmatice, mecanismul rezoluiunii fiind legat de reciprocitatea i interdependena obligaiilor contractuale, exist contracte unilaterale, cum este cazul gajului, n care rezoluiunea trebuie s permit uneia dintre pri s pun capt legturii contractuale. n plus, rezoluiunea este, ca regul, convenional i nu judiciar, ca n prezent. Condiiile exercitrii aciunii n rezoluiune Pentru admiterea aciunii avnd ca obiect rezoluiunea unui contract se cer ndeplinite urmtoarele condiii: - una dintre pri s nu-i fi executat obligaiile sale - neexecutarea s fi fost imputabil prii care nu i-a ndeplinit obligaia (O prevedere nou, de mare importana o constituie cea inserat n art.1562 din noul Cod civil, unde se stipuleaz c o parte poate cere rezoluiunea contractului dac, nainte de scaden, este evident ca cealalt parte nu-i va executa obligaiile.) - debitorul obligaiei neexecutate s fi fost pus n ntrziere (Noul Cod civil, insereaz n art.1531, dispoziia potrivit creia punerea n ntrziere a debitorului poate opera de drept sau la cererea creditorului. n privina situaiei n care punerea n ntrziere a debitorului poate opera de drept, art.1533 alin.1 din noul Cod civil, menine ideea conform creia debitorul se afl de drept n ntrziere atunci cnd s-a stipulat c simpla scurgere a termenului stabilit pentru executare produce un asemenea efect Debitorul poate fi pus in intarziere fie printr-o notificare scrisa prin care creditorul ii solicita executarea obligatiei, fie prin cererea de chemare in judecata. Art. 1.521 ) Efectele rezoluiunii contractului n privina efectelor rezoluiunii, noul Cod civil, a inserat n art.1564 alin.1, dispoziia conform creia contractul desfiinat prin rezoluiune se consider c nu a fost niciodat ncheiat. Dac prin

lege nu se prevede altfel, fiecare parte este inut, n acest caz, s restituie celeilalte pri prestaiile primite. Diferenta dintre reziliere si rezolutiune Rezilierea se produce in cazul actelor care contin obligatii ce se executa la intervale de timp, succesiv. Diferenta intre reziliere si rezolutiune este ca, rezilierea produce efecte doar pt. viitor, pe cand rezolutiunea isi produce efectele retroactive (care se aplica unor fapte din trecut). Ca efect al rezolutiunii pt.neexecutare, dreptul de propr.asupra bunului prestat de beneficiarul intretinerii va fi redobandit de el. Valoarea intretinerii prestate, datorita caracterului aleatoriu al contractului, nu trebuie restituita. Tot astfel, debitorul care a avut folosinta bunului nu va fi obligat nici el sa restituie valoarea folosintei; contr.este aleatoriu si nu se poate face un calcul al echivalentei prestatiilor. Rezilierea face sa inceteze efectele contr. numai pt. viitor, lasand neatinse prestatiile succesive care au fost facute anterior rezilierii. In rezolutiune, contractul este desfiintat retroactiv. In principiu, rezolutiunea contr.intr.produce efecte retroactive din chiar momentul incheierii sale, dar cu titlu de EXCEPTIE, in anumite situatii, pentru ratiuni ce tin de imposibilitatea inapoierii acestora(a prestatiilor executate), efectele produse de contract sunt mentinute, prestatiile executate fiind ireversibile.In situatii de acest gen, rezolutiunea se identifica cu rezilierea si va produce efecte numai pt. viitor. Exceptiile de la regula retroactivitatii efectelor rezolutiunii sunt si exceptii de la regula restitutio in integrum. Este vorba de ipotezele in care rezolutiunea poate opera obiectiv numai pt. viitor. Daca creditorul sufera si un prejudiciu din cauza neexercitarii totale sau partiale sau executarii defectuoase a prestatiilor de catre debitor, el este indreptatit sa ceara obligarea acestuia din urma si la plata de daune-interese.

Modul de operare Art. 1.550 (1) Rezolutiunea poate fi dispusa de instanta, la cerere, sau, dupa caz, poate fi declarata unilateral de catre partea indreptatita. (2) De asemenea, in cazurile anume prevazute de lege sau daca partile au convenit astfel, rezolutiunea poate opera de plin drept. Reducerea prestatiilor Art. 1.551 (1) Creditorul nu are dreptul la rezolutiune atunci cand neexecutarea este de mica insemnatate. In cazul contractelor cu executare succesiva, creditorul are dreptul la reziliere, chiar daca neexecutarea este de mica insemnatate, insa are un caracter repetat. Orice stipulatie contrara este considerata nescrisa. (2) El are insa dreptul la reducerea proportionala a prestatiei sale daca, dupa imprejurari, aceasta este posibila. (3) Daca reducerea prestatiilor nu poate avea loc, creditorul nu are dreptul decat la dauneinterese. Rezolutiunea unilaterala Art. 1.552 (1) Rezolutiunea sau rezilierea contractului poate avea loc prin notificarea scrisa a debitorului atunci cand partile au convenit astfel, cand debitorul se afla de drept in intarziere ori cand acesta nu a executat obligatia in termenul fixat prin punerea in intarziere. (2) Declaratia de rezolutiune sau de reziliere trebuie facuta in termenul de prescriptie prevazut de lege pentru actiunea corespunzatoare acestora. (3) In toate cazurile, declaratia de rezolutiune sau de reziliere se inscrie in cartea funciara ori, dupa caz, in alte registre publice, pentru a fi opozabila tertilor. (4) Declaratia de rezolutiune este irevocabila de la data comunicarii ei catre debitor sau, dupa caz, de la data expirarii termenului prevazut la alin. (1). Pactul comisoriu Art. 1.553 (1) Pactul comisoriu produce efecte daca prevede, in mod expres, obligatiile a caror neexecutare atrage rezolutiunea sau rezilierea de drept a contractului. (2) In cazul prevazut la alin. (1), rezolutiunea sau rezilierea este subordonata punerii in intarziere a debitorului, afara de cazul in care s-a convenit ca ea va rezulta din simplul fapt al neexecutarii. (3) Punerea in intarziere nu produce efecte decat daca indica in mod expres conditiile in care pactul comisoriu opereaza. Efectele rezolutiunii si ale rezilierii Art. 1.554 (1) Contractul desfiintat prin rezolutiune se considera ca nu a fost niciodata incheiat. Daca prin lege nu se prevede altfel, fiecare parte este tinuta, in acest caz, sa restituie celeilalte parti prestatiile primite. (2) Rezolutiunea nu produce efecte asupra clauzelor referitoare la solutionarea diferendelor ori asupra celor care sunt destinate sa produca efecte chiar in caz de rezolutiune. (3) Contractul reziliat inceteaza doar pentru viitor.