Sunteți pe pagina 1din 6

de nv mnt........................ Aria curricular : Matematic i tiin e Disciplina: Fizic Clasa: a VIII-a Profesor:............... Nr.

de ore / s pt mn : 2 ore

Avizat, Director,

Avizat, ef catedr , Planificare calendaristic Anul colar ......................

Nr. Unitatea de Competen e specifice crt. nv are 1. Introducere (2 ore) 1.1.; 1.5. 5.2 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 4.1.;

Con inuturi SEMESTRUL I Prezentarea programei, manualului; N.T.S.M. n laboratorul de fizic Recapitulare clasa a VI-a Test ini ial 1. Efectul static i dinamic al for ei Interac iunea. Efectele interac iunii mecanice a corpurilor For a. Unitate de m sur . M surarea for ei

Nr. ore 1 1 1

S pt m na S1 S1 S2

Experiment

2.

Efectele interac iunii.For a

1.Observarea efectelor interac iunii

S2

2.M surarea for elor cu ajutorul dinamometrului.

For a m rime vectorial ; m rimi scalare, m rimi vectoriale Exemple de for e Greutatea corpurilor. Deosebirea dintre mas greutate

S3

1 i

S3

Nr. Unitatea de Competen e specifice crt. nv are 4.2.; 4.3.; 5.1.; 5.2..

Con inuturi

Nr. ore 2

S pt m na S4

Experiment

Dependen a dintre deformare i for a deformatoare; reprezentare grafic . For a elastic

3.Dependen a dintre deformare i for a deformatoare 4.Compunerea for elor

Compunerea for elor 2.Principiul ac iunii i reac iunii Test de evaluare 3.Aplica ii: interac iuni de contact - for a de ap sare normal . 3.Aplica ii: interac iuni de contact - for a de frecare, tensiunea n fir Presiunea Probleme

1 2 1 2

S5 S5,S6 S6 S7

3.

Interac iuni de contact

4.

Echilibrul mecanic al corpurilor

1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 5.1.; 5.2. 1.1.; 1.2.; 1.3.;

S8

2 1

S9 S10

TEST DE EVALUARE

S10

Echilibrul de transla ie

S11

6.Echilibrul mecanic al corpurilor


2

Nr. Unitatea de Competen e specifice crt. nv are 1.4.; 1.5.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 5.1.; 5.2.. 5. Recapitulare semestrial (2 ore) Competen e specifice 1.1.; 1.2.;1.3.; 1.4.; 1.5.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 4.1.; 4.2.;4.3.;5.1.;5.2.. 1.1. 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 3.2.; 3.3.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 5.1.; 5.2.

Con inuturi

Nr. ore 1 1 2

S pt m na S12 S12 S13

Experiment

Momentul for ei. Echilibrul de rota ie

Centrul de greutate Mecanisme simple: prghia Mecanisme simple: scripetele

.Studiul prghiilor

S14 8.Studiul scripe ilor

Nr. Unitatea de nv are crt. 4. Echilibrul mecanic al corpurilor

Recapitulare Evaluare semestrial SEMESTRUL II Con inuturi Mecanisme simple: planul nclinat

1 1 Nr. ore 2

S15 S15 S pt m na S1 Experiment 9.Studiul planului nclinat

6.

Lucrul mecanic i energia mecanic

1. Lucrul mecanic.

S2

2. Puterea mecanic .

S3
3

Nr. Unitatea de Competen e specifice crt. nv are

Con inuturi

Nr. ore

S pt m na

Experiment

3. Randamentul mecanic

S4

Determinarea randamentului unui plan nclinat

4. Energia cinetic .

S5

5. Energia poten ial .

S5

6.Conservarea energiei mecanice.

S6

7.Echilibrul mecanic i energia poten ial . Test de evaluare. 7. Lumin i sunet 1.1. 1.3.; 1.4.; 1. Reflexia luminii. Legile reflexiei. 1.5.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 2. Oglinda plan . 5.1.; 5.2. Construirea imaginii. 3.Refrac ia luminii. Legile refrac iei. Reflexia total .

1 1 2

S7 S7 S8 Reflexia luminii. Legile reflexiei. Formarea imaginii n oglinda plan . Refrac ia luminii. Legile refrac iei.

S9

S10

S11
4

Nr. Unitatea de Competen e specifice crt. nv are 4. Lentile.

Con inuturi

Nr. ore 1

S pt m na S11

Experiment

Lentile. Formarea imaginilor.

5. Construc ii grafice de imagini prin lentile. 6. Instrumente optice. 6.1. Ochiul. 6.2. Ochelarii. Lupa. 7. Dispersia luminii. 8. Surse sonore. 9.Propagarea sunetului. 10. Percep ia sunetului. Test de evaluare. 8. Fenomene termice 1.1.; 1.3.; 1.5.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 3.1; 1. Difuzia. 3.2.; 3.3.; 4.1.;4.2.; 4.3.; 5.1.; 5.2. 2. Calorimetrie. C ldura. Temperatura.

2 2

S12 S13

1 1 1 1 1

S14 S14 S15 S15 S16

Dispersia luminii.

S17

Difuzia.

S17

M surarea temperaturii. Scara Celsius.

Coeficien i calorici.

S18

Determinarea c ldurii specifice a unui corp


5

Nr. Unitatea de Competen e specifice crt. nv are

Con inuturi

Nr. ore

S pt m na

Experiment solid.

Combustibili. 3. Motoare termice. * Randament. . Recapitulare final Evaluare final

1 1

S19 S19

11.

Recapitulare Evaluare final

1.1.; 1.3.; 3.1.; 3.2.;

1 1

S20 S20