Sunteți pe pagina 1din 32

EVALUARE ECONOMICA 1.Evaluarea ec-financ se face pe baza : bilantului economic 2.

Care din urm factori fac necesara pozitionarea sistemica a intrep pe piata: factori legati de existenta preturilor libere 3.Cum se reeval stocurile de mat prime din intrep supuse evaluarii, pe baza de expertiza si diagnostic: la preturile zilei sau,daca intrarile sunt mai rare,la media preturilor de achizitie din cea mai recenta perioada. 4.Ce rel exista intre rata de actualizare si riscul de tara: cu cat riscul de tara e mai mare,cu atat rata de actualizare e mai mare. 5.Ce relatie exista intre val.intrep si rata de actualizare: invers proportionala 6.Estimarea de catre experti a unor rate de actualizare diferite poate avea ca explicatie: o perceptie diferita despre riscuri. 7.Insuficienta de amortizare a imobilizarilor dintr-o intrep influenteaza artificial valoarea patrimoniului intrep in sensul: majorarii. 8.Cand se doreste determinarea val.actuale a bunurilor dintr-o intrep,se urmareste:corectarea tuturor distorsiunilor dintre val contabila si val economica a bunurilor. 9.Eval ec si fin a unei intrep poate fi efectuata: sistematic, ptr o buna gestiune a afacerii 10.Atunci cand se det fluxul de trezorerie,in vederea evaluarii unei intrep,profitul net se corecteaza cu: amotismentele,variatia necesarului de fond de rulment si investitia de mentinere; 11.Cresterea necesarului de fond de rulment(NFR) influ 818d313i enteaza val intreprinderii in sensul: reducerii, deoarece se reduce fluxul de trezorerie 12.Care e val.patrimoniala de baza a unei intrep care prezinta % bilant ec: imobilizari 60.000;capital social 70.000; obligatii 640.000;creante 400.000;stocuri 300.000;diferente de reevaluare 50.000;profit 10.000; rezerve 10.000; disponibilitati 20.000; 140.000 13. Cate variante teoretice sunt ptr determ capacitatii beneficiare a unei intrep in ce priveste perioada de referinta:4 14. Evaluarile pot fi: evaluari contabile,evaluari administrative si evaluari bazate pe expertiza si diagnostic 15.Obiectivul evaluarii ec si fin il reprezinta: determinarea valorii de piata a bunurilor si intreprinderilor; 16.Care e dif dintre uzura scriptica si uzura fizica a unei cladiri: uzura scriptica este durata de recuperare a investitiei ,iar cea fizica este durata de viata. 17. La ce foloseste reevaluarea mijl fixe: sa reactualizeze valoarea patrimoniala ptr privatizare,asociere,etc 18.Care sunt metodele de piata de evaluare a terenurilor folosind chiria si informatiile de tranzactionare:metoda rentei de baza si a capitalizarii rentei de baza; 19.Capacitatea beneficiara se refera la: un beneficiu viitor. 20.Activul net corectat prin metoda aditiva se determina dupa formula: capitaluri proprii+/diferente din reevaluare. 21.Activul net corectat,prin metoda substractiva,se determina dupa formula : activul reevaluat corijat-total datorii 22.Care din urmat elem pot constitui niveluri ale ratei de capitalizare: dobanda la imprumutul de stat 23.Rata de actualizare este: un element al pietei financiare

24.Care este valoarea patrimoniala de baza a unei intrep sau a unui activ: activul net corijat( corectat) 25.Sinteza diagnosticelor functiilor intreprinderilor reprezinta: o centralizare a concluziilor privind diagnosticele functiilor intrepr la un moment dat 26.Diagnosticul functiei organizarii,conducerii si gestionarii personalului urmareste examinarea: structurii intreprinderii 27.Obiectivul diagnosticului functiei organizarii,conducerii si gest personalului are drept scop: analiza structurii umane si a capacitatii sale de a contribui la realizarea obiectivelor si functiilor intreprinderii. 28.Obiectivul diagnosticului organizarii,conducerii si gestionarii personalului are drept scop: analiza structurii umane si a capacitatii sale de a-si da concursul la realizarea activ intreprinderii 29.Obiectivul diagnosticului tehnic,tehnologic si de exploat,in cadrul eval intrep,are drept scop: aprecierea in ce masura mijloacele de productie materiale raspund nevoilor actuale sau viit ale intrep sau ale achizitorului(cumparatorului) ei potential. 30. Diagnosticul functiei comerciale se afla in rel de interdependenta cu diagnosticul: tuturor functiilor intreprinderii. 31.Durata de decontare medie a incasarii datoriilor clientilor se face ca raport intre: ( sold la 31 dec-sold la 1 ian) / sold la 31 dec * 100 32. Diagnosticul comercial urmareste determinarea: pietei si a locului ocupat de intreprindere pe aceasta piata; 33.Goodwill-ul reprezinta: un plus de valoare recunoscuta intreprinderii cu ocazia unei transmiteri care are ca sursa elementele intangibile ale acesteia; 34.Eval ec si fin a intrep se face pe baza: unei expertize si diagnostic; 35.Elementele de calcul ptr a evalua o intrep prin rentabilitate sunt: capacitatea beneficiara,rata de actualizare si perioada de referinta; 36.Goodwill-ul unei intrep se gaseste inreg in bilantul intreprinderii la incheierea exercitiului: nu; 37.Elementele intangibile influenteaza valoarea intreprinderii: prin rentabilitate; 38.Bilantul contabil serveste ca baza de date pentru stabilirea: activului net contabil. 39. Modalitatea de prezentare a conturilor de venituri si cheltuieli in contul de profit si pierdere se face: dupa natura veniturilor si cheltuielilor. 40. Modalitatea de prezentare a posturilor contabile in bilantul contabil se face: in sume nete atat in activ cat si in pasiv. 41. Diagnosticul functiei contabile are ca obiectiv: aprecierea fiablitatii conturilor anuale. 42. Analiza structurii salariatilor pe niveluri de pregatire, sexe si vechime in intreprindere releva anomalii in ce priveste: nivelul corespunzator de pregatire a personalului. 43. Separarea bunurilor din intreprinderea supusa evaluarii se face in functie de: utilitatea exprimata si masurata prin gradul de participare la realizarea profiturilor. 44. Care este regula (formula) actualizalii propriuzise? b) x=y* 1/(1+i)n i rata de capitalizare, de fructificare sau de actualizare 45. Care este regula (formula) capitalizarii? A) x(1+i)n=y 46. Tehnicile pentru realizarea actualizarii sunt: capitalizarea si actualizarea propriuzisa. 47. Care din urmatoarele ajustari aduse profitului din bilant in vederea determinarii capacitatii beneficiare a intreprinderii este inexacta? corectii legate de politica de comercializare a intreprinderilor.

48. In ce consta ajustarea profitului din bilant in functie de politica de amortizare a intreprinderii? inlaturarea excesului sau insuficientei de amortizare. 49. Urmatorii factori trebuie avuti in vedere atunci cand se reevalueaza bunurile dintr-o intreprindere, unul din ei fiind eronat: modul de contabilizare a costurilor. 50. Care este valoarea activului net corijat al unei intreprinderi care, dupa reevaluarea bunurilor, prezinta urmatoarea situatie patrimoniala:capital social 3.000.000; imobilizari 8.000.000; stocuri 20.000.000; creante 15.000.000; rezerve 500.000; profit 1.000.000; diferente din reevaluare 14.000.000; disponibilitati 500.000, obligatii nefinanciare 25.000.000; instalatii luate cu chirie 10.000.000: raspuns 18.500.000 51. Care este valoarea substatiala bruta a unei intreprinderi care dupa reevaluarea bunurilor prezinta urmatoarea situatie patrimoniala:capital social 3.000.000; imobilizari 8.000.000; stocuri 20.000.000; creante 15.000.000; rezerve 500.000; profit 1.000.000; diferente din reevaluare 14.000.000; disponibilitati 500.000, obligatii nefinanciare 25.000.000; instalatii luate cu chirie 10.000.000: raspuns 53.500.000 52. Metoda de evaluare la termen este recomandabil sa fie folosita in cazul: intreprinderilor aflate in dificultate, redresabile. 53. Daca se poate determina valoarea patrimoniala a unei intreprinderi, care este aceasta, dispunand de urmatoarele informatii: capital social 3.000.000; rezerve 10.000.000; alte fonduri proprii 15.000.000; imobilizari necorporale (cheltuieli de infiintare) 5.000.000: da; 23.000.000. 54. O instalatie data cu chirie influenteaza valoarea patrimoniala de baza a unei intreprinderi?nu. 55. In evaluarea unei intreprinderi prin rentabilitate, profitul din bilantul contabil constituie: punct de pornire in determinarea capacitatii beneficiare a intreprinderii. 56. Care din urmatoarele afirmatii este inexzacta? cresterea riscurilor legate de politica economica, vamala, fiscala contabila micsoreaza rata de actualizare si ca atare micsoreaza valoarea intreprinderii. 57. Metodele combinate de evaluare abordeaza: atat patrimoniul cat si rentabilitatea. 58. Ce semnificate are relatia ANC.i in evaluarea elementelor intangibile ale unei intreprinderi in care ANC=activul net corijat (valoarea patrimoniala a intreprinderii) iar i=rata de capitalizare: prag de rentabilitate a intreprinderii. 59. Alegerea metodelor de evaluare utilizate are la baza criteriul principal: rationamentul profesional al evaluatorului. 60. Evluarea intreprinderii necesita aplicarea: cel putin a doua metode. 61. Evaluatorul in procesul de evaluare estimeaza: valoarea. 62. Utilizarea unei metode de evaluarea depinde de: constatarile din diagnosticul de evaluare. 63. Pretul pietei pentru bunurile care au utilitate pentr intreprindere este egal cu: pretul de cumparare a unui bun similar sau cu caracteristici similare mai putin deprecierea. 64. Utilitatea bunului in intreprindre se determina in functie de: gradul de participare la relizarea profiturilor. 65. Valoarea de lichidare a unui bun este egala cu: pretul de vanzare posibil de obtinut, mai putin datoriile care greveaza bunul si cheltuielile ocazionate de lichidare. 66. Diagnosticul efectuat de evaluator urmareste: modalitatea de manifestare a functiilor iintreprinderii si stabilirea concluziilor. 67. Concluziile diagnosticului efectuat de evaluator tine seama de: mediul economic eterior intreprnderii si conditiile asigurate de intreprindere mediului intern de manifestare a functiilor ei.

68. Soldul clientilor la 31 decembrie este de 15.375 mii lei iar rulajul creditor anual al acestora este de 186.150 mii lei. Care a fost durata in zile a incasarii clientilor? 30 de zile. 69. Se dau urmatoarele elemente de bilant: Total activ 425.000 mii lei; cheltuieli de constiturire 2.500 mii lei; cheltuieli de cercetare 15.500 mii lei; brevt de proprietate 125.000 mii lei. Exista un cumparator pentru o parte din brevete care ofera 75.000 mii lei. Stabilind bilantul economic al intreprinderii, bilantul contabil va fii ajustat in minus cu: 143.000 mii lei. 70. Bilantul economic se prezinta cu un: -Activ net corijat de 23.000 mii lei - pasv net corijt de 23.000 mii lei, din care datorii totale de 5.000 mii lei. Valoarea patrimoniala a intreprinderii va fii de: 18.000 mii lei. 71. Se constata ca o hala industriala in valoare ramasa de 145.000 mii lei nu mai are utilizare de peste trei ani iar situarea ei in partea periferica a uzinei face posibila vanzarea terenului inca liber de orice sarcina. Chelutilile de demolare a halei sunt estimate la 85.000 mii lei. Iar transportul si taxele materialelor nerecuperabile la suma de 35.000 mii lei. Pentru materialele recuperabile se estimeaza obtinerea din vanzarea acestora a sumei nete de 45.000 mii lei. Stabilind bilantul economic, cu ce suma urmeaza a fii ajustat in minus bilantul contabil: 220.000 mii lei. 72. Activul net corijat este de 22.000 mii lei, capacitatea beneficiara de 3.000 mii lei iar rata neutra de 20%. Super-profitul va fii de: minus 1.400 mii lei. 73. Activul net contabil este de 425.000 mii lei. Valoarea bunurilor inchiriate este de 105.000 mii lei. Iar valoarea bunurilor intreprinderii inchiriate la terti este de 75.000 mii lei. Vloarea substantiala bruta a intreprinderii va fii de: 455.000 mii lei. 74. Capacitatea beneficiara a intreprinderii este de 8.000 mii lei. Iar dobanda la certificate de depozit ale trezoreriei statului este de 30%. Valoarea intreprinderii, utilizand valoarea de rentabilitate sau metoda de capitalizare a veniturilor, va fii de: 26.667 mii lei. 75. Valoarea patrimoniala a inreprinderii (ANC) este de 8.000 mii lei, capacitatea beneficiara este de 1.000 mii lei, rata neutra de plasament (i) este de 11% iar rata de actualizare (c) este de 25%. Valoarea intreprinderii prin metoda bazata pe GOODWEILL este de: 8.480 mii lei. 76. O intreprindere neredresabila, cu un activ net pozitiv, intra in lichidare avand urmatoarele date estimative: #active net contabil = 120.000 mii lei plus valoarea imobilizarilor 5.000 mii lei - valoarea imobilizarilor 6.000 mii lei (plusul si minusul sunt estimate a fii rezultate in urma lichidarii vanzarii imobilizarilor). Cheltuieli de dezafectare si functionare in timpul lichidarii 2.000 mii lei. Valoarea estimata a trezoreriei disponibila dupa lichidare este de: 117.000 mii lei. 77. In cate grupe se pot impartii metodele de evaluare conbinate:doua. 78. Valoarea patrimoniala a intreprinderii (ANC) este de 8.000, capacitatea beneficiara este de 1.000, rata neutra (i) este de 11%, iar rata de actualizare a super-profitului este 25%. Valoarea globala a intreprinderii va fii de: 8.480. 79. Reluand informatiile de la itnrebarea 72, precizati care este valoarea GOODWILLului aplicand o rata de actualizare de 30%: -4.666 lei. 80. Cresterea necesarului de fond de rulment (NFR) influenteaza valoarea intreprinderii in sensul: reducerii. 81. Ce relatie exista intre rata de actualizare si riscul de tara? direct proportionala. 82.Explicati necesitatea evalurii economice si financiare a unei ntreprinderi. Procesul de evaluare economica are drept obiectiv stabilirea valorii de piata, a valorii de circulatie a bunurilor,activelor si intreprinderilor, el constituie un instrument de orientare a

operatorilor economici in spatial economic altarii. Necesitatea evaluarii unei intreprinderi apare cand in viata intreprinderii au loc unele schimbari semnificativecum sunt: modificari in marimea si strucura capitalului social, modificari in numarul si componenta actionarilor sauasociatilor, actiuni juridice cu scop patrimonial (succesi 20320k1022u nui, falimente, partaje), in cazul tranzactiilor comerciale, cu ocazia privatizarii cand elementele prezentate in bilantul contabil nu reflecta valori de piata ci maidegraba valori administrative, sau costuri istorice mult diferite de valorile juste 83.Explicati rolul bilantului contabil n evaluarea unui activ sau a unei ntreprinderi. Orice evaluare de active, firma sau societate etc. are ca punct de pornire bilantul contabil, auditul financiar motorultuturor operatiunilor de evaluare, deoarce in el se reflecta volumul fondurilor proprii, piata, strategiile aplicate defirma, el reflecta situatia patrimoniului, a averii accumulate de firma de la infiintare si rezultatele financiare obtinutein ultima periaoda pentru care s-a incheiat. 84.Explicati diferentele dintre pret si valoare. Pretul este suma de bani ce se poate obtine din vanzarea unui bun de bunavoie, intre parti aflate in cunostinta decauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. Stabilirea pretului presupune negocierea,evaluatorul nu-si propune sa sa determine pretului ci gama de valori, respective zona in care ar putea incepenegocierea si care ar putea probabil sa se situeze pretul.Valoarea unui bun se fondeaza pe notiune ade schimb, se poate considera astfel ca valoarea comerciala constiutie punctul de echilibru in care vanzatorul accepta sa vanda si cumparatorulul sa cumpere. Valoarea depinde de unelecriterii sau factori care influenteaza dorinta de a cumpara sau vinde; aceste criterii pot fi subiective, de natura psihologica sau economica si obiective, prin aplicarea unor metode de evaluare care abordeaza atat separate cat siimpreuna , latura patrimoniala si profitabilitatea bunului, activului sau intreprinderii in ansamblul sau.Valoarea = o estimare a celui mai probabil pret care va fi platit pentru un bun sau serviciu.Pret = termen utilizat pentru o suma ceruta, oferita sau platita pentru un bun/serviciu.Pret de vanzare = fapt istoric, indiferent daca a fost publicat sau daca a fost confidential. 85.Clasificati diferitele tipuri de evaluri. Din punct de vedere al utilizatorului evaluarii- evaluari contabile- evaluari administrativeevaluari bazate pe expertiza si diagnosticDin punct de vedere al obiectului evluarii:- evaluari de intreprinderi- evaluari de bunuriDin punctul de vedere al scopului evaluarii:- evaluari efectuate in concordanta cu cerintele statutare- evaluari contractuale- evaluari generate de initiative antreprenoriale (fuziuni, suplimentari de fonduri, , transferal activelor nete, oferte publice initiale, rascumparari manageriale) evalurari in scopuri comerciale, fiscale Abordarea prin active (costuri);Abordarea prin comparatieAbordarea prin capitalizarea veniturilor. 86.Care este rolul diagnosticului n evaluarea ntreprinderii? Diagnosticul are drept scop- intelegerea factorilor economici care influenteaza sectorul de activitate al intreprinderii;- cunoasterea regulilor concurentiale ale sectorului din care face parte intreprinderea;- determinarea oportunitatilor si riscurilor, punctelor forte si slabe in present si in viitor;- facultatea de integrare a rezultatelor in reprezentarea sintetica sau modelul, in sens calitativ, pe care utilizatoriiraportului de evaluare il cauta in acea intreprindere pentru a deduce rapid consecintele la nivelul rezultatelor sale.Rolul diagnosticului in evaluarea intreprinderii este de a orienta evaluatorul in etapa de evaluare propriu-zisarespectiv in stabilirea ipotezelor de evaluare, alegerea metodelor, ajuta la anticiparea viitorului firmei, la depistareafactorilor de risc si la sabilirea ipotezelor de evaluare scara valorilor determinate prezentate in raportul final.

87. Explicati legtura dintre scop si metod n evaluarea ntreprinderii. 88. Definiti valoarea de piat. Valoarea de piata reprezinta suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la data evaluarii, intre un cumparator si un vanzator, hotarati si avizati, care actioneaza incunostinta de cauza, prudent si fara constrangeri, intr-o tranzactie echilibrata dupa un marcheting adecvat.Valoare de piata = suma estimata pentru care o proprieate ar putea fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator decis si un vamzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, in care ambele parti au actionat incunostinta de cauza, prudent si fara constrangeri. 89. Definiti valoarea just. Valoarea justa reprezinta suma pentru care un active ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.Valoare justa = suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie, intre parti aflate incunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. 90. Definiti valoarea actual a unui bun. Valoarea actuala a unui bun este valoarea actualizata aviitoarelor intrari nete de numerar, care urmeaza a fi generate de derularea normala a activitatii intreprinderii.Valoarea la care un activ este inclus in bilant, dupa deducerea oticaror amortizari cumulate si a oricaror pierdericumulate din depreciere. 91. Definiti valoarea de origine. Valoarea de origine, cunoscuta si sub numele de valoare istorica sau deachizitie reprezinta totalitatea costurilor necesare pentru achizitionarea si punerea bunului sau activului instare deutilizare sau de folosire.Valoare de origine = cost istoric 92. Definiti valoarea de utilizare. Reprezinta totalitatea costurilor necesare pentru dobandirea unui bunsusceptibil a fi folosit in acelasi scop, in aceleasi conditii de utilizare, avand aceeasi durata prezumata de folosinta si posedand aceleasi performante ca si bunul supus reevaluarii.Valoare de utilizare = valoarea actualizata a fluxurilor de numerar viitoare estimate, ce se asteapta sa fie generatedin utilizarea continuua a a unui activ si din cedarea lui la sfarsitul duratei de viata utile. 93. Definiti valoarea substantial. 94. Prezentati 3 momente din viata ntreprinderii n care este obligatorie evaluarea. - modificari in marimea si structura capitalului social - modificari in numarul si componenta actionarilor sau asociatilor - actiuni juridice cu scop patrimonial Fuziuni si schimburi de proprietati Vanzarea/cumpararea unei proprietati Garantarea inprumuturilor 95. De ce este obligatorie evaluarea n cazul privatizrii unei ntreprinderi? din punctde vedere patrimonial, majoritatea elementelor patrimoniale din bilanturile societatilor cu capital de stat nu reflectavalori de piata ci valori administrative, reevalurarea fiind necesara pentru stabilirea valorii de piata a bunurilor - din punct de vedere al rentabilitatii, trecutul intreprinderii trebuie considerat ca nereproductibil; nu toti factorii careau determinat sau au influentat profitul din bilanturile societatilor cu capital de stat pot fi extrapolate in perioada post privatizare - Cumparatorul nu investeste pentru ce a obtinut fostul proprietar ca profit ci pentru ce va obtine le, de aceea profitabiliatea intreprinderii trebuie ragandita;

- Valoarea intreprinderii trebuie determinate in functie de gradul de utilitate a tuturor elementelor patrimoniale,cumparatorul netrebuind sa fie penalizat pentrtu politica de investitii a fostului proprietar, stiut fiind ca un bun farautilitate nu are valoare sau aceasta este nesemnificativa. Cu ocazia evaluarii pentru privatizare, trebuie observata sianalizata necesitatea unei eventuale restructurari. Datorita schimbarii proprietarului 96. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului juridic. 97. Explicai necesitatea evalurii economice si financiare Procesul de evaluare economica are drept obiectiv - stabilirea valorii de piaa, - a valorii de circulaie a bunurilor, activelor si ntreprinderilor, - el constituie un instrument de orientare a operatorilor economici in spaiul economic al tarii. Necesitatea evalurii unei ntreprinderi apare cnd in viata ntreprinderii au loc unele schimbri semnificative cum sunt: - modificri in mrimea si structura capitalului social, - modificri in numrul si componenta acionarilor sau asociailor, - actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni, falimente, partaje), - in cazul tranzaciilor comerciale, - cu ocazia privatizrii cnd elementele prezentate in bilanul contabil nu reflecta valori de piaa ci mai degrab valori administrative, sau costuri istorice mult diferite de valorile juste 98. Explicai rolul bilanului contabil in evaluarea unui active sau unei intreprinderi Orice evaluare de active, firma sau societate etc. are ca punct de pornire bilanul contabil, deoarece in el se reflecta volumul fondurilor proprii, piaa, strategiile aplicate de firma, el reflecta situaia patrimoniului, a averii acumulate de firma de la nfiinare si rezultatele financiare obinute in ultima perioada pentru care s-a incheiat. 99. Explicai diferenele dintre pre si valoare Preul este suma de bani ce se poate obine din vnzarea unui bun de bunvoie, intre pari aflate in cunotina de cauza, in cadrul unei tranzacii in care preul este determinat obiectiv. Stabilirea preului presupune negocierea, evaluatorul nu-si propune sa determine preului ci gama de valori, respective zona in care ar putea ncepe negocierea si care ar putea probabil sa se situeze preul. Valoarea unui bun se fondeaz pe noiune de schimb, se poate considera astfel ca valoarea comerciala constituie punctul de echilibru in care vnztorul accepta sa vanda si comparatorul sa cumpere. Valoarea depinde de unele criterii sau factori care influeneaz dorina de a cumpra sau vinde; aceste criterii pot fi subiective, de natura psihologica sau economica si obiective, prin aplicarea unor metode de evaluare care abordeaz att separate cat si mpreuna , latura patrimoniala si profitabilitatea bunului, activului sau ntreprinderii in ansamblul sau. Valoarea = o estimare a celui mai probabil pret care va fi platit pentru un bun sau serviciu. Pret = termen utilizat pentru o suma ceruta, oferita sau platita pentru un bun/serviciu. Pret de vanzare = fapt istoric, indiferent daca a fost publicat sau daca a fost confidential 100. Clasificati diferitele tipuri de evaluari Din punct de vedere al utilizatorului evaluarii - evaluari contabile - evaluari administrative (cele solicitate de administrator) - evaluari bazate pe expertiza si diagnostic Din punct de vedere al obiectului evaluarii:

- evaluari de intreprinderi - evaluari de bunuri - evaluari de grupe de bunuri Din punctul de vedere al scopului evaluarii: - evaluari efectuate in concordanta cu cerintele statutare - evaluari contractuale - evaluari generate de initiative antreprenoriale (fuziuni, suplimentari de fonduri, , transferal activelor nete, oferte publice initiale, rascumparari manageriale) evalurari in scopuri comerciale, fiscale 101. Care este rolul diagnosticului in evaluarea intreprinderii. Diagnosticul are drept scop - nelegerea factorilor economici care influeneaz sectorul de activitate al ntreprinderii; - cunoaterea regulilor concureniale ale sectorului din care face parte ntreprinderea; - determinarea oportunitilor si riscurilor, punctelor forte si slabe in prezent si in viitor; - facultatea de integrare a rezultatelor in reprezentarea sintetica sau modelul, in sens calitativ, pe care utilizatorii raportului de evaluare il cuta in acea ntreprindere pentru a deduce rapid consecinele la nivelul rezultatelor sale. Rolul diagnosticului in evaluarea ntreprinderii : - este de a orienta evaluatorul in etapa de evaluare propriu-zisa respectiv in stabilirea ipotezelor de evaluare, - alegerea metodelor, - ajuta la anticiparea viitorului firmei, - la depistarea factorilor de risc si - la stabilirea ipotezelor de evaluare scara valorilor determinate prezentate in raportul final. 102. Definii valoarea de piaa Valoarea de piaa reprezint suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la data evalurii, intre un cumparator si un vanzator, hotrai si avizai, care actioneaza in cunotina de cauza, prudent si fara constrngeri, intr-o tranzacie echilibrata dup un marketing adecvat. 103. Definii valoarea justa Valoarea justa reprezint suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua pari aflate in cunotina de cauza, in cadrul unei tranzacii cu preul determinat obiectiv. 104. Definii valoarea actuala a unui bun Valoarea actuala a unui bun este valoarea actualizata a viitoarelor intrri nete de numerar, care urmeaz a fi generate de derularea normala a activitii ntreprinderii. Valoarea actuala = valoare de utilitate 105. Valoarea de origine Valoarea de origine, cunoscuta si sub numele de valoare istorica sau de achiziie reprezint totalitatea costurilor necesare pentru achiziionarea si punerea bunului sau activului in stare de utilizare sau de folosire. 106. Valoarea de utilizare = valoare de inlocuire Valoarea de utilizare reprezinta totalitatea costurilor necesare pentru dobndirea unui bun susceptibil a fi folosit in acelai scop, in aceleai condiii de utilizare, avand aceeai durata prezumata de folosinta si posedand aceleasi performante ca si bunul supus reevalurii. 107. Prezentati 3 momente din viata ntreprinderii in care este obligatorie reevaluarea - modificri in mrimea si structura capitalului social - modificri in numrul si componenta acionarilor sau asociailor

- actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni, falimente, partaje) 108. De ce este obligatorie evaluarea in cazul privatizrii? - din punct de vedere patrimonial, majoritatea elementelor patrimoniale din bilanurile societatilor cu capital de stat nu reflecta valori de piata ci valori administrative, reevaluarea fiind necesara pentru stabilirea valorii de piata a bunurilor - din punct de vedere al rentabilitatii, trecutul ntreprinderii trebuie considerat ca nereproductibil; nu toti factorii care au determinat sau au influentat profitul din bilanturile societatilor cu capital de stat pot fi extrapolate in perioada post privatizare - cumparatorul nu investete pentru ce a obtinut fostul proprietar ca profit ci pentru ce va obtine le, de aceea profitabiliatea intreprinderii trebuie ragandita; - valoarea intreprinderii trebuie determinate in functie de gradul de utilitate a tuturor elementelor patrimoniale, cumparatorul netrebuind sa fie penalizat pentru politica de investitii a fostului proprietar, stiut fiind ca un bun fara utilitate nu are valoare sau aceasta este nesemnificativa. Cu ocazia evaluarii pentru privatizare, trebuie observata si analizata necesitatea unei eventuale restructurari. 109. Obiectivul si mijloacele de realizare a diagnosticului juridic Obiectivul il constituie aprecierea situatie juridice a societatii in raport cu proprietarii, cu tertii sau cu salariatii. Constatari - innd seama de prevederile legale in vigoare expertul evaluator va stabili daca: - Societatea este constituita legal; - Exista acte si contracte privind drepturile de proprietate; - Exista contracte incheiate cu partenerii externi; - Exista actiuni juridice in curs; - Exista contracte individule de munca; - Care este regimul fiscal al intreprinderii? Concluzia: Dup trecerea in revista a mijloacelor de realizare si a procedurilor de lucru se nstabilesc: Oportunitile existente in mediul exterior ntreprinderii, adic evoluii cu un caracter previzibil pozitiv pt ntreprinderea evaluata cum ar fi legislaie si reglementari specifice favorabile. Riscurile existente in mediul extern ntreprinderii, adic evoluii cu un efect previzibil negativ (invers oportunitilor) ; Punctele forte, adic atuurile ca urmare a unor factori, cum ar fi: - o buna organizare si funcionare a ntreprinderii; - contract si statut corespunztoare; - relaii contractuale corecte; - finanare asigurata; - absenta litigiilor; - reglementari fiscale aplicate corecte; - obligaii fiscale ndeplinite la timp; puncte slabe, adic deficiente constatate in organizarea si funcionarea ntreprinderii: - statutul si contractul necorespunztoare situaiei de fapt; - existenta unor litigii contractuale cu terii si cu proprii salariai; - conflicte de munca; - obligaii fiscale nerespectate. 110. Obiectivul si mijloacele de realizare a diagnosticului comercial Diagnosticul functiei comerciale are ca obiectiv principal sa determine piata si locul ocupat de

intrepinderea evaluate pe aceasta piata.Mijloacele de realizare a diagnosticului commercial utilizeaza datele si informatiile primite din partea intreprinderii, prevazute in lista anexa a contractului precum si cele obtinute din afara intreprinderii evaluate si din interferenta cucelelalte diagnostice ale functiilor intreprinderii. Obiectiv determinarea pozitiei intreprinderii analizate. Mijloace de realizare: -studiu asupra pietei produselor si serviciilor intreprinderii; - studiu asupra pietei furnizorilor intreprinderii; - cercetarea pietei; - segmentarea pietei Constatri a) Pornim de la nomenclatorul de produse sau la principalele activitati ale ntreprinderii se va calcula ponderea lor in volumul total al activitii; b) Se va efectua o analiza a clienilor cu pondere importanta sau mare si pentru acetia durata de recuperare a creanelor ;se vor analiza clientii incerti; c) Se vor analiza furnizorii; d) Se va identifica concurenta actuala si potentiala; e) Se va analiza reteaua de distributie a intreprinderii; f) Se va analiza gradul de permeabilitate a pietei; g) Se va analiza tipurile de actiuni promotionale facute de ntreprindere, cuantumul cheltuielilor publicitare, evolutia politicii de promovare a produselor si a imaginii firmei; Concluzia Oportunitile Riscurile Punctele forte ca de ex: retea de vanzare puternica, clienti statornici,calitate f buna a produselor si serviciilor puncte slabe ca de ex: produse si servicii scumpe si de o calitate indoielnica, cunosterea insuficienta a pietii. 111. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului tehnic, tehnologic si de exploatare Obiectivul consta in stabilirea msurii in care mijloacele de producie materiale rspund nevoilor actuale sau viitoare ale ntreprinderii sau ale potenialului cumparator. Mijloacele de realizare a diagnosticului tehnic de exploatare utilizeaza datele si informatiile primate din partea intreprinderii, prevazute in lista anexa la contract precum si cele obtinute din afara intreprinderii evaluate, dininterferenta cu celelalte diagnostice ale functiilor intreprinderii si daca este cazul datele si concluziile din raportulaltuyin profesionist specialist, technician, expertposesor al unui cabinet professional sau favcand parte dintr-osocietate de profil legal atestata sau autorizata. Constatri - se impune cunoaterea potenialului de producie la un moment dat si evoluia sa in timp; - stabilirea dinamicii imobilizrilor; - stabilirea nivelului de amortizare; - stabilirea nivelului de productivitate; - analiza potenialului de cercetare-dezvoltare pentru a putea determina strategia de viitor previzibil a ntreprinderii; Concluziile se prezint sub forma:

Oportunitilor Riscurilor Punctele forte ca de ex: o buna utilizare a capitalului de producie;utilaje moderne, produse si servicii competitive puncte slabe ca de ex: o planificare defectuasa a produciei, o conducere defectuasa a aprovizionrii si transporturilor, probleme de calitate a produselor si serviciilor. 112. Obv. si mijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare, management si resurse umane Obiectivul l reprezint analiza structurii umane si a capacitaii personalului de a contribui la realizarea activitii ntreprinderii. Constatri se fac urmtoarele demersuri: a) Analiza structurii umane si anume: - Organizarea ierarhica si funcionala a ntreprinderii; - Date cu privire la personal: pregtirea ,gradul de ocupare; vechimea in ntreprindere; fluctuaiile, absenteism. b) Date cu privire la conducerea ntreprinderii: varsta, pregatire,experienta,stil de conducere,sistem de remunerare,legatura cu actionariatul c) Date sociale: climatul social,protectia muncii,organizare sindicala. Concluzia Analizand datele de mai sus se poate stabili: Oportunitile Riscurile Punctele forte : personal tanar, flexibil, bine pregatir, exista o buna organizare, exista motivarea muncii. puncte slabe : proasta functionare a conducerii;salarizare nestimulata;relatii de rudenie intre conducere si salariati. 113. Obiectivele si mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar contabil Obiective: a) Stabilirea existentei imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, a rezultatului financiar si a strii de sntate a societarii; b) Evaluarea diferenelor intre ratele de rentabilitate economice pe cel puin trei exerciii financiare; c) Utilizarea relaiilor efectului de levier pentru afaceri, diagnosticului ratei de rentabilitate a capitalurilor proprii. Constatri In urma analizei efectuate, avnd ca mijloace de efectuare datele si informaiile coninute in situaiile financiare, pe ultimii 3-5 ani, preluate potrivit metodologiei specifice evalurii lor prin metode patrimoniale. Concluzile se exprima sub forma: Oportunitile Riscurile Punctele forte puncte slabe 114. Rolul bilanului in diagnosticul de evaluare Bilanul contabil este documentul contabil de sinteza prin care se prezint activul si pasivul unitatii patrimoniale, precum si rezultatele perioadei pentru care se ntocmete, potrivit legii. Bilanul contabil este sursa de date ce se prelucreaz pentru realizarea diagnosticului contabil si financiar.

115. Rolul bilantului functional in diagnosticarea intreprinderii Bilanul este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilant, a principalelor functii ale ntreprinderii:funciile de investiii,de exploatare si de trezorerie in active si funcia de finanare in pasiv. 116. Aveti urmtoarele informatii despre ntreprindere: cheltuieli de nfiintare 5.000;licente 10.000; cldiri 50.000; echipamente 100.000; stocuri 200.000; creante300.000; bnci 10.000; venituri n avans 80.000; capital social 125.000; rezerve5.000; furnizori 250.000; mprumuturi bancare 150.000 (din care 75.000 pe termenlung); provizioane pentru riscuri si cheltuieli 65.000.Eliberati bilantul contabil n principalele sale mase, bilantul financiar si bilantulfunctional, si explicati rolul acestora n cadrul diagnosticului de evaluare. 117. Care sunt paii in determinarea ANC ? 1.Separarea tuturor elementelor de active in elemente necesare exploatrii si elemente in afara exploatrii (necesare ntreprinderii) 2. Reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale de active necesare exploatrii; 3. Calculul matematic al activului net corectat. 118. Componentele fundamentale ale oricrei evaluri sunt: - activul net corectat si capacitatea beneficiara,diagnosticul juridic,diagnosticul functiunii de cercetare-dezvoltare,diagnosticul functiunii comerciale,diagnosticul functiunii de productie,diagnosticul functiunii de resurse umane,diagnosticul functiunii financiar-contabile. 119. n ce const separarea bunurilor dintr-o ntreprindere n bunuri necesare si bunuri nenecesare? 120. Care sunt criteriile n functie de care se face evaluarea bunurilor dintr-ontreprindere n vederea determinrii activului net corijat? 121 . Care sunt metodele de calcul al activului net corectat al unei ntreprinderi? Metodele de calcul al ANC sunt: metoda substractiva si met. aditiva ,metoda identificarii, metoda asimilarii sau similitudinii, metoda corelarii, metoda indicilor de actualizare 122.n ce const metoda substractiv de calcul a activului net corijat? Met. substractiva consta in deducerea din totalul activului reevaluat corectat (val. matematica) a tuturor datoriilor actualizate. Metoda substractiva = se identifica obiectul evaluat cu unul/unele obiecte identice, pentru care exista date privind tranzactii recente 123. n ce const metoda aditiv de calcul a activului net corijat? Met aditiva consta in corectarea capitalurilor proprii din bilanul contabil cu influentele din reevaluarea elementelor patrimoniale. Metoda aditiva = asimilarea obiectului evaluat cu alte obiecte tranzactionate recent pe piata se face pe baza parametrilor sai principali de functionare. 124. E x p l i c a t i r e l a t i a d i n t r e a c t i v u l n e t c o r i j a t a l u n e i n t r e p r i n d e r i s i valoarea acesteia. 125. Cum se calculeaza valoarea substantiala bruta?Explicati semnificatia acesteia. Val. substaniala bruta este egala cu activul reevaluat plus valoarea bunurilor folosite de ntreprindere fara a fi proprietara acestora, minus valoarea bunurilor care, dei sunt nregistrate in patrimonial ntreprinderii, nu sunt folosite din diverse cauze. Ea semnifica valoarea bunurilor, capacitatea reflectata in active, de care dispune si le poate utiliza ntreprinderea la un moment dat, prezentnd valoarea activului pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului. 126. Determinati activul net corijat al unei ntreprinderi, prin ambele metode,cunoscnd

urmtoarele elemente din bilantul economic al acesteia: casa 10.000; banca 150.000; cheltuieli de nfiintare 15.000; cldiri 200.000; echipamente250.000; stocuri 300.000; furnizori 400.000; creditori 80.000; mprumuturi bancaret.l. 200.000; capital social 100.000; reserve 10.000; venituri anticipate 80.000, profit 55.000. Met aditiva Capitaluri Proprii 110.000 Cap social 100.000 Rezerve 10.000 Profit 55.000 Ch infiintare 15.000 ANC 150.000 Met substractiva Cladiri 200.000 Echipamente 250.000 Stocuri 300.000 Casa 10.000 Banca 150.000 Total active 910.000 Furnizori 400.000 Creditori 80.000 Imprum 200.000 Ven anticip 80.000 Oblig 760.000 ANC 150.000 127. Ce este rata de actualizare? Rata de actualizare este rata de rentabilitate utilizata pentru determinarea valorii actualizate, la o anumita data, a unui varsamant unic sau a unei serii de vrsminte de ncasat sau de pltit ulterior. Rata de actualizare = rata rentabilitatii ceruta de un investitor ca sa-si mentina capitalul sau sa-l plaseze intr-o intreprindere. 128. Tehnicile de actualizare Rata de actualizare este un element al pieei financiare introdus in calculul parametrilor economici si al indicatorilor financiari. Actualizarea si capitalizarea sunt 2 tehnici legate dar diferite; sunt legate prin factorul timp. Economia de piata are 3 piete diferite: 1. piata de bunuri si servicii; 2. piata financiara; 3. piata muncii. In piaa de bunuri si servicii o marfa sau un produs cu cat sta mai mult cu att aduce pagube. In piaa financiara , banul cu cat sta mai mult cu atat aduce pagube. In aceasta piaa banii sunt neechivalenti si pentru a-i putea face comparabili trebuie sa folosim tehnicile de actualizare. Actualizarea se realizeaz si se exprima prin 2 tehnici speciale , dup cum este luat in considerare factorul timp, astfel: 1. Daca factorul timp se ia in calcul din direcia trecut prezent - viitor , se aplica regula capitalizrii sau tehnica de capitalizare numita si de fructificare;

- suma cheltuita azi X are ca echivalent in viitor, peste n ani, o suma y daca suma X o amplificam cu factorul de capitalizare (1+i)n . 2. daca factorul timp se ia in calcul din directia viitor prezent - trecut se aplica tehnica de actualizare numita si regula de actualizare - suma y prevazuta a fi chetuita in viitor peste n ani are in prezent valoarea x daca suma y o aplificam cu factorul de actualizare 1/(1+i)n - suma Y prevzuta a fi fluxul de trezorerie in viitor peste n ani are in prezent valoarea X daca pe Y il amplificam cu factorul de actualizare X = Y ___1____ (1+i)n - rd (rata deflatata) = i-f (1+f)n - rata neutra de plasament 1 An= 1 - (1+t)n t - actualizarea unei serii de fluxuri constante t - actualizarea pe baza indicatorului PER 129. Prezentati trei metode de determinare a ratei de actualizare -Rentabilitatea specifica ateptata pentru investitii alternative, -rata de actualizare = dob obligatiiunilor de stat + prima de risc,. - rata neutra de plasament pe piata financiara - rata dobanzii ceruta pentru plata datoriei planificate; Rata dobanzii care este bazata pe o estimare subiectiva a componentelor sale (rata dobanzii de baza fara risc) 130. Ce este actualizarea? Actualizarea este estimarea valorii prezente, la data evaluarii, a unui flux banesc viitor. Scopul utilizarii acestei tehnici este acela de a transforma un flux monetar viitor in capacitatea de a genera venituri anuale. Se refera in general la sumele anuale viitoare de marimi inegale (de exemplu cash-flow-ul disponibil pentru proprietari). 131. Modul de determinare a costului capitalului unei ntreprinderi Rata de actualizare poate reflecta costul mediu ponderat al capitalului ntreprinderii. Desigur, se nelege ca, atunci cnd firma nu utilizeaz credite, rata de actualizare va fi egala cu costul capitalurilor proprii. Formula de calcul a costului capitalului mediu ponderat al capitalului este: CMPC = CKpr*Kpr/v+CD* (1-Ci) , unde: CMPC = costul mediu ponderat al capitalului CKpr = costul capitalului propriu Kpr = capitalul propriu V = valoarea de piata a intreprinderii (capital la dispozitia furnizorilor de capital) CD = credite Ci = cota de impozit pe profit 132. Costul capitalurilor proprii a unei ntreprinderi Costul capitalurilor proprii constituie o componenta a costului mediu ponderat al capitalurilor dar si o posibila rata de actualizare folosita de intreprindere. -Cost cap propriu expr prin act commune = dividend ultimul an/val justa medie a

actiunii+crestere preconizata a dividendului - cand se considera ca remunerarea fondurilor proprii se realizeaza prin dividende distrbuite si prin profituri reinvestite, costul capitalurilor va fi : KCPR = DIV + (1-d)* S CPR DIV = dividendul pe actiune distribuit S = cursul bursier al actiunii firmei analizate d = rata de distribuire a dividendelor = profitul net al firemie CPR = valoarea contabila a cap proprii ale firmei 133. Relatia dintre riscuri si rata de actualizare Profiturile viitoare ale intreprinderii nu se pot proganoza cu certitudine din cauza faptului ca viitorul este nesigur. Acceptarea unor asfel de incetitudini antreprenoriale este recunoscuta de catre participantii de pe piata prin intermediul unor prime de risc. La analiza unei astfel de abordari a riscului, incertitudinile legate de profiturile viitoare ale intreprinderilor se pot reflecta in evaluarea prin doua metode: 1. ca o deducere din suma scontata a profiturilor intreprinderii (metoda echivalarii sigurantei sau metoda deducerii profitului) sau 2. ca o crestere a ratei de actualizare (metoda cresterii dobanzii, metoda primei de risc). Rata de actualizare trebuie sa fie o rata nainte de impozitare ce reflecta evalurile pieei curente ale valorilor-timp a banilor si riscurile specifice activului. Rata de actualizare trebuie sa reflecte riscurile pentru care estimrile viitorului flux de numerar au fost ajustate. O rata care reflecta evalurile pieei curente asupra valorii timp a banilor si riscurile specifice activului este rentabilitatea pe care investitorii ar solicita-o daca au ales o investitie care ar genera fluxuri de numerar, cu valori, durata si profil al riscului echivalente cu acelea pe care intreprinderea le asteapta sa fie generate din active. Sunt luate in considerare si riscuri cum ar fi: riscul de tara, riscul monetar, riscul de proiect si riscul fluxului de numerar. 134. Explicati relatia dintre riscuri si valoarea intreprinderii Riscul, prima de risc care se cuprinde in rata de actualizare este o imbinare intre riscul pietei si riscul determinat de punctele slabe rezultate din sinteza diagnosticelor. Prin urmare o intreprindere cu multe puncte slabe va avea o prima de risc si implicit o rata de actualizare mai mare. 135. Explicati relatia dintre rata de actualizare si valoarea intreprinderii Intre rata de actualizare si valoarea intreprinderii este o relatie invers proportionala cu cat rata este mai mare valoarea intreprinderii va fi mai mica. 136. Enumerati unele posibile riscuri externe si riscuri interne ale unei ntreprindericu influent asupra ratei de actualizare. 137. Ce semnificatie are coeficientul de volatilitate al actiunilor unei ntreprinderiasupra valorii acesteia? 138. Ce este valoarea patrimoniala a unei intreprinderi? Prezentati cateva metode de determinare Valoarea patrimoniala este activul net corijat obtinut ca diferenta intre activul bilantului economic si datoriile inscrise in acest bilant. Valoarea patrimoniala a unei intreprinderi este activul net corijat

Activul net corijat se calculeaz prin doua metode: 1. metoda aditiva ANC= CAP PROPRII -/+ DIF DE REEVALUARE 2. metoda substractiva ANC = ACTIVE REEVALUTE DATORII Metodele de determinare sunt: Activul net corectat poate fi determinat prin doua metode: Metoda aditiva Metoda substractiva Metoda valorii substaniale Alte metode patrimoniale (Metoda capitalului permanent necesar exploatarii ) 139. Ce este capacitatea beneficiara a intreprinderii si ce semnificatie are in evaluarea intreprinderii? Capacitatea beneficiara nseamn aptitudinea unei ntreprinderi de a genera un beneficiu dat, in viitorul apropiat, in condiii de motivare si de gestiune considerate normale, identice cu cele din ultimii ani, daca nici-o schimbare semnificativa nu a avut loc = randamentul totalitarii capitalurilor care finaneaz ntreprinderea Capacitatea beneficiara se poate exprima prin urmtorii indicatori: - profit brut (diagnosticul financiar-contabil); - profitul net se foloseste in evaluari prin metode bazate pe capitalizarea veniturilor; - dividend folosit in evaluari bazate pe randamentul capitalului; - prin flux de trezorerie sau cash-flow folosit in evaluarile bazate pe actualizarea fluxurilor degajate de ntreprindere. 140. Etapele determinrii capacitaii beneficiare sunt: - studiul rezultatelor trecute (3 ani) - examenul previziunilor - mixajul elementelor rezultate din primele doua etape in scopul desprinderii capacitaii beneficiare I. Studiul rezultatelor trecute are drept scop determinarea pe trei ani in urma a profitului din bilant care indeplineste cumulativ 4 conditii: 1. este un profit stabil; 2. este un profit real; 3. este un profit cert; 4. profitul poate fi considerat ca neproductibil in viitor. Se porneste de la profitul din bilant caruia i se aduc corectii: A. corectii pe orizontala intre exercitii care scot in evidenta modificarile din legislatie. Deci trebuie sa facem comparabile bilanturile si sa le aducem la nivelul ultimului an. B. Corectii pe verticala adica pentru fiecare exetcitiu in parte de la CA pana la profitul net sunt ajustate, corectate, toate marjele intreprinderii pe baza constatarilor din diagnosticul de evaluare.: -marja bruta; -valoarea adaugata -excedent brut/net din exploatare; -profit net A. prima categorie de corecii se refera la corectarea profitului obinut din diferene de curs valutar; B. a doua categorie de corecii sunt legate de amortismente se nltura orice exces de

amortizare si se aduga orice insuficienta de amortizare, referina constituind-o fie legea fiscala fie standardele profesionale emise de experii tehnici; C. a treia categorie se refera la salarii si asimilate salariilor - insuficientele sau exagerrile trebuie adugate sau eliminate, referina constituind-o standardele si studiile efectuate de experi in munca si protecia sociala; D. a patra categorie se refera la stocuri se verifica daca sistemul de evaluare a fost constant pe ntreaga perioada, realitatea si jocul stocurilor de la nceput si sfrit de perioada, anomaliile trebuind reintegrate sau deduse din rezultatul contabil; E. a cincia categorie se refera la profituri si pierderi excepionale se rein numai acele profituri care provin din operaiuni obinuite, cere se reproduc in mod sistematic in viitor F. corecii legate de sinergii G. alte corecii care pot rezulta din diagnostic In concluzie, pe baza constatrilor din diagnostic, se poate creste sau se poate scdea valoarea ntreprinderii. II. Examenul previziunilor Evaluatorul face discuii cu conducerea asupra viitorului ntreprinderii din care trebuie sa rezulte ca ntreprinderea va avea continuitate in viitor, altfel evaluatorul va folosi metode lichidative. III.Calculul matematic prin 4 variante de lucru din acre evaluatorul va folosi una: a) capacitatea beneficiara la nivelul mediei profiturilor nete anuale previzionate; se recomanda in evaluarea pentru privatizare unde trecutul este neproductibil. b) Capacitatea beneficiara ca medie a profiturilor nete anuale corectate, se foloseste in evaluari pt fuziuni, divizari, majorari de capital. c) Capacitatea beneficiara ca medie a profiturilor nete anuale din intreaga periaoda trecuta si viitoare; se utilizeaza in evaluarea pt vanzari intre proprietari privati. d) Capacitatea beneficiara ca medie a profiturilor nete anuale din diferite perioade trecute si viitoare, de ex: 3 ani din trecut si 1 an viitorsau 1 an trecut si 3 ani viitor. 141. Prezentati si explicati 4 corectii ce pot fi aduse rezultatelor din bilant pentru determinarea capacitatii beneficiare: A. prima categorie de corecii se refera la corectarea profitului obinut din diferene de curs valutar; B. a doua categorie de corecii sunt legate de amortismente se nltura orice exces de amortizare si se aduga orice insuficienta de amortizare, referina constituind-o fie legea fiscala fie standardele profesionale emise de experii tehnici; C. a treia categorie se refera la salarii si asimilate salariilor - insuficientele sau exagerrile trebuie adugate sau eliminate, referina constituind-o standardele si studiile efectuate de experi in munca si protecia sociala; D. a patra categorie se refera la stocuri se verifica daca sistemul de evaluare a fost constant pe ntreaga perioada, realitatea si jocul stocurilor de la nceput si sfrit de perioada, anomaliile trebuind reintegrate sau deduse din rezultatul contabil; E. a cincia categorie se refera la profituri si pierderi excepionale se rein numai acele profituri care provin din operaiuni obinuite, cere se reproduc in mod sistematic in viitor F. corecii legate de sinergii G. alte corecii care pot rezulta din diagnostic In concluzie, pe baza constatrilor din diagnostic, se poate creste sau se poate scdea valoarea ntreprinderii.

142. Ce corectii se aduc rezultatelor financiare din bilantul contabil n legtur cuamortizrile si provizioanele pentru deprecierea imobilizrilor? 143. Ce corectii se aduc rezultatelor financiare din bilantul contabil n legtur cucheltuielile salariale? 144.Explicati corectiile legate de sinergii ce trebuie aduse profitului din bilantulcontabil pentru a determina capacitatea beneficiar a ntreprinderii. 145. Ce sunt efectele sinergice si ce influent au asupra valorii unei tranzactii? 146. Care sunt variantele teoretice de calcul matematic al capacitatii beneficiare a unei intreprinderi? Capacitatea beneficiara se poate calcula in una din urmatoarele variante: - ca medie a profiturilor anuale corectate din perioadele trecute si a profiturilor anuale corectate din perioadele trecute si a profiturilor anuale previzionate; - ca medie a profiturilor anuale corectate din perioadele trecute; - ca medie a profiturilor anuale previzionate; - ca medie a profiturilor anuale din unele perioade trecute si viitoare. 147. Care sunt elementele de calcul necesare pentru evaluarea ntreprinderii prin rentabilitate? 148. Ce intelegeti prin perioada de referinta a unei intreprinderi in evaluarea acesteia pe baza performantelor financiare? Perioada de referinta corespunde perioadei de prognoza a intreprinderii, respective perioada la sfarsitul careia proprietarii ar trebui sa-si modifice atitudinea fata de afacerea sa, adica sa provoace asemenea schimbari in viata intreprinderii incat sa-I permita sa-si reia ciclul vietii. Astfel de schimbari constau in masuri de restructurare cum ar fi: divizarea, asocierea, formarea de noi societati comerciale, injectii de capital pentru modernizarea echipamentelor si tehnologiilor, pentru reinnoirea produselor, etc. Din punctul de vedere al investitorului perioada de prognoza corespunde cu termenul de recuperare al investitiei. 149.Ce ntelegeti prin perioada de referint a unei ntreprinderi n evaluareaacesteia prin rentabilitate? 150. Ce este si cum se determin prima de risc a unei ntreprinderi? 151. Ce relatie este ntre rata de actualizare, capacitatea beneficiar si valoarea ntreprinderii? 152. Capacitatea beneficiar a unei ntreprinderi exprimat prin profitul net este de800, iar dobnda la obligatiunile de stat este de 12%. Care este valoareantreprinderii prin metoda capitalizrii veniturilor si explicati semnificatia acesteia. 153. Ce semnificatie are multiplicatorul capitalistic si pentru evaluarea prinrentabilitate a unei ntreprinderi si care sunt formele de prezentare a acestuia? 154. Ce este valoarea de randament propriu-zis si cum se determin? 155. Ce este valoarea de rentabilitate limitat si cum se determin? 156. Ce este valoarea de rentabilitate continu si cum se determin? 157. Definii capacitatea beneficiara a unei ntreprinderi si prezentai formele de exprimare a acesteia. Capacitatea beneficiara inseamna atitudinea unei intreprinderi de a genera un beneficiu dat, in viitorul apropiat, in conditii de motivare si de gestiune considerate normale, identice cu cele din ultimii ani, daca nici-o schimbare semnificativa nu a avut loc = randamentul totalitatii capitalurilor care finanteaza intreprinderea.

158. Cum se determina si ce semnificatie au fluxurile de trezorerie in evaluarea unei intreprinderi? Fluxurile de trezorerie sunt acele profituroi ale intrepr. Care sunt disponibile tuturor furnizorilor de capital catre intreprindere dupa analizarea restrictiilor de distributie conform legii societarilor. Fluxul de trezorerie reprezint profiturile ntreprinderii dup scderea cheltuielilor si impozitelor pe imobilizri, dar naintea dobnzii. FLUXUL DE TREZORERIE SE POATE STABILI INDIRECT: Profit (pierdere) pe an + dobnda pe datoria la teri - economia la impozitul aferent ntreprinderii datorata deductibilitii dobnzii pentru datoria la terti +impozitul pe venit care poate fi compensate + deprecierea si alte cheltuieli care nu sunt in numerar - venituri care nu aduc numerar - cheltuieli de capital +/- deducerea/creterea fondului de rulment, inclusiv a lichiditilor/datoriilor Flux de trezorerie 159. In ce consta metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate? Metoda DCF consta in nsumarea fluxurilor de disponibilitati care raman in fiecare an in unitate, pana in anul ,,n, cnd se apreciaz ca proprietarul ar trebui sa-si reconsidere modul de abordare a afacerii sale; in acest an ,,n se stabilete valoarea reziduala a activului sau a ntreprinderii 160. Care sunt cele patru etape in evaluarea ntreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate? Aplicare metodei se face in patru etape: 1. Calculul fluxului de lichiditati nete istorice pe minim trei ani folosind sinteza diagnosticelor 2. Proiectarea fluxului de lichiditati nete pe o perioada mai lunga, dar compatibila cu orizontul de prognoza stabilit ntreprinderii; deci o buna viziune, o nelegere a fluxurilor trecute: vnzri, preturi, structura cheltuielilor, riscuri, etc. 3. Determinarea valorii reziduale ce urmeaz a fi adugata la cash-flow-ul din ultimul an proiectat; orizontul prognozat este in general, estimate tinand seama de constatarile diagnosticelor, marcand momentul cand prorpietarul va decide viitorul intreprinderii in anul ultimo prognozat; valoarea reziduala, de regula se calculeaza prin aplicarea unui multiplicator z la cash flow-ul ultimului an prognozat (Vr=ZxCF) sau aplicand modelul Gordon ___1___, unde K este coeficientul de ajustare pentru risc, iar g este creterea pe K-g termen lung a fluxului de numerar 4. Determinarea ratei de actualizare, cu ajutorul careia este posibila readucerea fluxurilor nete viitoare se a valorii reziduale in valori de azi; numita si rata neutra Ea poate fi detreminata pornind de la dobanda obligatiilro sau titlurilor de stat. 161. Ce este partea invizibil a unei ntreprinderi si cum se determin valoareaacesteia? 162. Ce este pragul de rentabilitate al unei ntreprinderi si ce semnificatie are nevaluarea acesteia? 163. Ce este superprofitul, superbeneficiul sau renta de goodwill, ce semnificatieare si cum influenteaz valoarea ntreprinderii? 164. Ce este goodwill-ul unei ntreprinderi si n ce relatie se afl cu valoareaacesteia? 165. Ce relatie exist ntre fondul comercial si goodwill-ul unei ntreprinderi?

166.Ce este valoarea rezidual, cum se determin si cnd se foloseste n evaluarea intreprinderii? 167. Ce sunt elementele intangibile ale unei intreprinderi si care sunt acestea? Elementele intangibile sunt imobilizarile necorporale, respective, cheltuieli de constituire, de cercetare dezvoltare, licente,marci, brevete, softuri, fondul commercial, etc. 168. Ce sunt metodele combinate de evaluare si in cate grupe se clasifica? Metodele combinate de evaluare presupun o abordare financiara, intrucat se bazeaza pe fluxurile antrenate de activitatea intreprinderii intr-o perioada trecuta sau viitoare. Metodele de eval combinate pot fi grupate in doua categorii, in functie de tehnicile aplicate: - tehnici bazate pe ponderea intre o valoare patrimoniala si una prin rentabilitate; - tehnici bazate pe asocierea valorii patrimoniale cu unul sau mai multe elemente intangibile 169. Cum se evalueaza actiunile detinute de ntreprindere la capitalul altor intreprinderi? Actiunile detinute de intreprindere in capitalul altor societati se evalueaza astfel: - atunci cand pachetul este minoritar, prin capitalizarea dividendelor procurate de acestea; - canda pachetul este majoritar se poate aplica aceeasi metoda sau se procedeaza la evaluarea globala a societatii in care s-a investit si pe aceasta baza se determina valoarea unui titlu respective a pachetului; 170. Explicati n ce const metoda practicienilor de evaluare a ntreprinderii. 171. n ce const metoda remunerrii valorii substantiale brute? 172. n ce const metoda remunerrii capitalurilor permanente necesare exploatrii? 173. Care sunt ipotezele de baz n evaluarea ntreprinderii prin metoda remunerriivalorii substantiale brute? 174. Se dau urmtoarele informatii: imobilizri corporale 29.000; fond de comert1.000; stocuri 20.000; creante 50.000; disponibilitti 5.000; capitaluri proprii50.000; diferente din reevaluare 25.000; obligatii nefinanciare 25.000 simprumuturi bancare 5.000; rata de remunerare a valorii substantiale brute este de 15%; capacitatea beneficiar exprimat prin profitul previzional net 1.000/an; ratade actualizare este de 12%.Se cere s evaluati ntreprinderea calculnd o rent a goodwillului redus la 5 ani 175. Cum se evalueaza stocurile din cadrul unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? Stocurile se evalueaza dupa separarea celor fara miscare sau cu miscare lenta, la preturile zilei sau la media preturilor de aprovizionare din cea mai recenta perioada. Stocurile de productie in curs se evalueaza la nivelul costurilor efective, corectate cu gradul de inaintare in realizarea fizica a produsului, determinat de expertiza tehnica. Stocurile de produse finite se evalueaza la nivelul preturilor de vanzare, mai putin beneficiile si eventualele cheltuieli de desfacere cuprinse in acestea. 176. Cum se evaluaeaza creantele din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Creantele se evalueaza dupa inlaturarea din calcul a creantelor incerte, la valoarea scriptica, cele in valuta se actualizeaza la raportul de schimb al monedei nationale din ziua respectiva 177. Cum se evaluaeaza disponibilitatile din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Disponibilitile din bilan se evalueaz la val scriptica, cele in valuta se actualizeaza la raportul de schimb al monedei nationale din ziua respectiva. 178. Cum se evalueaza imobilizarile necorporale din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia?

Imobilizarile necorporale nu se iau in caculul valorii ANC cu exceptia chelt de cercetare dezv. care privesc produse noi sau dezvoltari de activitati, care sunt luate in calcul cu val. scriptica 179. Cum se evaluaeaza obligatiile din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Obilgatiile in valuta se actualizeaza la raportul de schimb al monedei nationale din ziua evaluarii, diferentele fiind regularizate pe seama capitalurilor proprii, in cazul evaluarii in scopul unei tranzactii, sau pe seama rezultatelor financiare, in cazul evaluarilor in alte scopuri. 180. Care sunt situatiile n care este posibil evaluarea unei ntreprinderi ndificultate? 181. n c e c o n s t m e t o d a a c t i v u l u i n e t d e l i c h i d a r e , c n d s e f o l o s e s t e s i c u m s e calculeaz valoarea ntreprinderii n dificultate? 182. n ce const metoda valorii la termen, cnd se foloseste si cum se calculeazvaloarea ntreprinderii n dificultate? 183. Evaluarea ntreprinderii n cazul fuziunii si divizrii. 184. Care este structura standard a unui raport de evaluare a intreprinderii? Structura standard a unui raport de evaluare Raportul trebuie sa ofere o imagine clara asupra opiniilor exprimate de evaluator, asupra bazelor de evaluare folosite, a metodelor si informatiilro care stau la baza raportului. 1. Rezumatul principalelor concluzii si recomandri privind: 1.1. Scopul evaluarii 1.2. Scara valorilor satbilite si valoarea medie 1.3. recomandarile privind perspectivele intreprinderii 2.Prezentarea intreprinderii - numele , forma juridica, adresa, codul SIRUES, - Scurt istoric,crearea, fazele cronologice principale de dezvoltare, transformare etc. - stabilirea coordonatelor principale prin: prezentarea capitalul social, a modalitatilor de formare si a eventualelor modificari intervenite, structura capitalului si componenta actionariatului, obiectul de activitate, pozitia ocupata in cadrul ramurii respective,in vederea explicarii metodei de evaluare folosite cuantum, evaluare, etc. 3. Prezentarea evaluatorilor si a mandatului primit In cazul in care evaluarea este facuta de catre o societate comerciala abilitata in domeniu, se vor mentiona datele de inmatriculare ale acesteia de la Registrul Comertului. Daca echipa de evaluatori este formata din personae individuale, este necesara prezentarea unor cv 4. Diagnosticul de evaluare 4.1. Diagnosticul juridic 4.1.1 obiectiv: aprecierea situaiei juridice a ntreprinderii in raport cu proprietarii, terii si cu salariaii. 4.12. Constatri: innd seama de prevederile legale in vigoare, evaluatorii vor stabili daca intreprinederea este constituita legal, daca exista acte si contracte privind drepturile de proprietate, daca exista contracte ncheiate cu partenerii de afaceri, daca sunt actiuni juridice in curs, cu personae fizice sau juridice, daca exista contracte de munca individuale si colective, si vor analiza regimul fiscal al intreprinderii. 4.1.3. Concluzii: dupa trecrea inrevista a mijloacelor de realizare si aprocedeelor de lucru utilizate se stabilesc: -oportunitatile exeistente in mediul exterior intreprinderii, adica evolutii cu un character previzibil pozitiv pentru entitatea evaluata ca: legislatie si reglementari favorabile, conditii

economico financiare optime; -riscurile existente in mediul extern intreprinderii, adica evolutii cu un efect previzibil negative, respective condintionarii inverse oportunitatilor; -punctele forte; adica atuurile, ca urmare a unor factori cum sunt: o buna organizare si functionare a entitatii evaluate, contract, statut corespunzatoare, relatii contractuale corecte, finantare bancara asigurata, absenta litigiilro, regelementari fiscale corecte si obligatii fiscale indeplinite la timp; -punctele slabe, deficientele consatate in organizarea si functionarea entitatii: contarct si satatut necorespunzatoare situatiei de fapt, existenta unor litigii contarctulae cu tertii si cu proprii salariati, conflicate de munac, obligatii fiscale nerespectate,etc. 4.2. Diagnosticul commercial 4.2.1. Obiectiv determinarea locului ocupat pe piata de intreprindere, in prezent si in viitor 42.2. Constatari a) pornind de la nomenclatorul produselor su functie de principalele activiati se va calcula ponderea lor in volumul toatal al activitatii intrepr b) se va efectua o analiza a clientilor intreprinderii > importanta, durata de recuperare acreantelor, clienti restanti c) se analizeza furnizorii d) se identifica concurenta intreprinderii actuala si potentiala e)se analizeza reteaua de distributie aintreprinderii acre poate furniza date asupra ponderii contractelor interne sau externe in cifra de afceri f) pentru a anliza posibilitatile de dezvolatre seva studia gradul de permeabilitate a pietei g) vor fi studiate tipurile de actiuni promitionale facute de intreprindere, cunatumul cheltuielilor publicitare, evolutia polticii de promovare a produselor si imaginii firmei; 4.2.3. Concluzii dupa stabilirea principalelor evolutii se vor evidential cele mai importante: - oprtunitati - riscuri - puncte forte: retea de vanzare puternica, clienti statornici, calitate foarte buna a produselor, etc. - puncte slabe- produse si servicii scumpe, cunoasterea insuficienta a pietei etc. 4.3. Diagnosticul tehnologic operativ sau de exploatare 4.3.1. Obiectiv: stabilirea m[surii in care mijloacele de productie materiale raspund nevoilor actuale sau viitoare ale intreprinderii sau ale potentialului comparator. 4.3.2. Constatari: se impune cunoasterea infrastructurii, apotentialului de productie la un moment dat si evolutia in timp, stabilirea dinamicii imobilizarilor corporale, a nivelului de automatizare si aproductivitatii, dar si analiza functiei de cercetare dezvoltare, pentru a determina strategia de viitor a intreprinderii 4.3.3. Concluzii prezentate sub forma: -oportunitatilor; -riscurilor; - punctelor forte: o buna utilizare a capacitatii de productie, utilaje moderne, preturi competitive, servicii competente, -punctelor slabe- o planificare defectuoasa a productiei, o conducere defectuoasa a aprovizionarilor si transporturilor, stocuri de materii rpime, probleme de calitate a produselor si serviciilor. 4.4.Diagnosticul resurselor umane 4.4.1. Obiective : analiza structurii umane si a capcitatii personalului de a contribui la realizarea

activitatilor intreprinderii 4.4.2. Constatari: a) analiza structurii umane: organigrama ierarhica si functionala a intreprinderii; date cu privire la personal- varsat, pregatire, grad de ocupare, vechime in intreprindere, etc. b) Date cu privire la conducatorii intreprinderii- varsta, pregatire, formare si experienta, stil de conducere, sistem de remunerare c) date sociale- climatul social, protectia muncii, oragnizarea sindicala din intreprindere, nr. de zile de greva., 4.4.3. Concluzii analizanda datele de mai sus se pot stabili: -oportunitati; -riscuri; - puncte forte: personalul este tanar, dinamic, flexibil si bine format, organizare buna, exista motivarea muncii. - puncte slabe: proasta functionare a conducerii, reprezentare sindicala slaba, salarizare nestimulativa,etc. 4.5. Diagnosticul financiar contabil 4.51. Obiective - stabilirea existentei imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, a rezultatelor si asituatiei financiare ale entitatii evaluate, percum si astarii de sanatate financaira a acesteia; -utilizarea relatiei efecului de levier pentru aface diagnosticul ratei de rentabiliate a capitalurilor proprii; -evaluarea diferentelor intre efectul de levier financiar masurat plecand de la valorile de contabile si efectul levier masurat pelcand de la valorile de piata; -diagnosticul ratei de rentabilitate economica placand de l rata marjei economice si rata de rotatie a capitalurilor investite; -utilizarea totalurilor soldurilor intermediare de gestiune pentru analiza formarii marjei economice; -analiza diefrentelor intre optica de rentabilitate si optica productivista prin realizarea unui audit asupra situatiilor financiare 4.5.2. Constatari: acestea rezulta in urma realizarii obiectivului, avnd ca mijloace de efectuare datele is informatiile continute in conturile anuale, rezultatele financiare examinate pe ultimii 3-5 ani perluate potrivit metodologiilor specifice evaluarilor patrimoniale, 4.5.3. Concluzii: se impun in baza constatarilor exprimate sub forma: - oportunitatilor; -riscurilor; -punctelor forte; - punctelor slabe; 4.6.Sinteza diagnosticelor evaluarii Se prezinta sub forma tabelara in cadrul raportului sau ca o anexa a acestuia, cuprinzand concluziile stabilite pentru fiecare diagnostic in parte, respective datorate mediului exterior intreprinderii (cu doua subcoloane afernte oportunitatilor si riscurilor) si cele datorate mediului intern al intreprinderii (cu doua subcoloane afernte punctelor foret si punctelro slabe) Prin luarea in considerare a tuturor constatarilor din diagnosticele sectoriale prezentate se el;aboreaza bilantul economic al intreprinderii. 5. Bazele lucrarii de evaluare Se vor ment datele si inf puse ladisp de client,cf.caietului de sarcini si preved din contractul

incheiat. 5.1. Expertize si studii, proprii sau insusite: se fac trimiteri la surse, inscrisuri, publicatii utilizate la elaborarea raportului de evaluare. 5.2. Bibliografie 5.3. Factori de risc: 5.3.1. Factori de risc extern; 5.3.2. Factori de risc intern. 5.4. Ipoteze de evaluare: 5.4.1. Ipoteze macroeconomice; 5.4.2. Ipoteze microeconomice. 6.Metode de evaluare aplicate Se vor inscrie cauzele ipotezele si scenariile care au determinat alegerea metodelor de evaluare pentru fiecare in parte, cf grupelor de mai jos: 6.1. Metode patrimoniale; 6.2.Metode prin rentabiliatte; 6.3. Metode combinate; 6.4. Metode combinate; 6.4. Metode bursiere; 6.5.Alte metode. 7.Gama de valori, valoarea actiunilor. Se vor enumera opiniile obtinute prin aplicarea met de evaluare mentionate la pct.6, in mod corespunzator se detremina valorile minime si maxime ale actiunilor. 8.Cocluziile si opiniile evaluatorului Se vor exprima opiniile asupra rezultatelor obtinute, atat din punct de vedere ec cat si fin. Se va exprima parerea evaluatorilor asupra rezultatelor obtinute din operatiunea de evaluare. 55. Cum influenteaza raportul de schimb al monedei nationale valoarea unei intreprinderi? Raportul de schimb al monedei nationale, influenteaza valoarea ntreprinderii astfel: - influeneaz rata de actualizare prin riscul deprecierii menedei naionale - Influeneaz bilanul economic prin evaluarea elementelor monetare la cursul de schimb de la data efecturii evalurii 185. Cum influeneaz modificarea preturilor valoarea ntreprinderii? Modificarea preturilor influeneaz valoarea inteprinderii astfel: - rata de actualizare este influenata cu riscul de proiecie; - bilanul economic este influenat prin evaluarea activelor la valori juste, de piaa care in seama de preturile pieei. 186.Rata de remunerare a activelor este de 10%, valoarea patrimonial antreprinderii este de 10.000, iar capacitatea beneficiar exprimat prin profitul neteste 1.500.Care este superprofitul, superbeneficiul sau renta de goodwill antreprinderii? 187. Care este valoarea unei ntreprinderi dac are o capacitate beneficiarexprimat prin profitul net de 10.000, iar costul capitalului acestei ntreprinderi estede 15%? 188. Se dau urmtoarele informatii despre o ntreprindere: total active 150.000, dincare cheltuieli anticipate 10.000; total datorii 75.000; diferente din reevaluare50.000; capitaluri proprii 25.000. Determinati activul net corijat al acestei intreprinderi 189. Care este rolul bilantului economic n evaluarea unei ntreprinderi? Bilanul economic ofer masa de date necesara aplicrii metodelor de evaluare. Bilanul economic este instrumentul de lucru pe baza cruia se evalueaz o ntreprindere.

El prezint patrimonial rentabilitatea ntreprinderii actualizate i corectate n funcie de exigenele pieei, pe baza constatrilor din diagnosticul de evaluare. Expertul evaluator innd cont de faptul c: - bilanul contabil nu permite nelegerea corect a realitii economice i financiare a ntreprinderii. - valoarea net contabil - ca diferen ntre ceea ce ea posed i ceea ce ea datoreaz- nu reflect dect imperfect valoarea economic real va aduce o serie de corecii elementelor patrimoniale (extracontabil), elabornd un bilan economic, care va oferi datele necesare, aplicrii metodelor de evaluare. Aceste corecii trebuie realizate n raport cu: - valoarea patrimonial de moment a fiecrui element - de capacitatea potenial de a produce profit. 190.Explicati rolul evalurii pentru elaborarea situatiilor financiare alentreprinderii. 191. Explicati influenta politicilor de amortizare asupra valorii inteprinderii Politica de amortizare influeneaz valoarea ntreprinderii astfel: - stabilirea unor durate de viata mai lungi decat cele normale, influeneze in sensul unei valori mai mari a activelor si a ntreprinderii - stabilirea unor durate de viata mai scurte dect cele normale influeneaz in sensul micorrii valorii ntreprinderii - metodele de amortizare de asemenea influeneaz, de exemplu daca in anul in care se face evaluarea mijloacele fixe achiziionate in acest an sunt amortizate accelerat influeneaz ntreprinderea, valoare acesteia fiind mai mica dect daca ar fi utilizat metoda liniara. 192. Cum explicati relatia dintre politicile contabile si valoarea inteprinderii? Este evident ca politicile contabile influeneaz valoarea ntreprinderii ntruct acesta poate opta pentru o metoda sau alta, o baza de evaluare sau alta a elementelor din situaiile financiare, astfel metoda lifo in cazul stocurilor va conduce la o valoare a stocurilor mai mare in bilant si un rezultat mai mic pe cnd metoda fifo va avea un efect invers, asemenea si politicile de amortizare, respective duratele de viata stabilite sau metodele de amortizare. De exemplu capitalizarea costurilor ndatorrii la un moment dat determina active mai mari dect daca dobnda va fi trecuta direct in cheltuiala perioadei. 193. Ce intelegeti prin valoare patrimoniala a ntreprinderii? Valoarea patrimoniala sau valoarea propriu zisa, este activul net corijat obinut ca diferena intre activul bilanului economic si datoriile nscrise in acest bilan. 194. Cum influeneaz riscul de tara valoarea ntreprinderii? Riscul de tara influeneaz valoarea ntreprinderii in sens invers proporional, cu cat riscul este mai mare cu att val ntreprinderii este mai mica. 195. Conturile din afara bilantului influenteaz valoarea unei ntreprinderi? Dac da, cum? 196. O ntreprindere si-a constituit un patrimoniu compus n principal din participatii minoritare n afaceri industriale si comerciale. Bilantul su se prezintastfel la sfrsitul exercitiului N: ACTIV PASIV Imobilizari corporale nete 5 Capitaluri proprii 112 Imobilizari financiare 120 Datorii financiare 25 Disponibilitati banesti 12 TOTAL 137 Total 137

Imobilizrile corporale ale afacerii sunt constituite n principal din mobilier de birou pe care l utilizeaz pentru propriile nevoi si care are o valoare de piatestimat la 11 milioane u.m. Imobilizrile financiare cuprind portofoliul de participatii minoritare care includ dou categorii distincte: titluri ale societtilor necotate pentru o valoare net contabil de 88 milioaneu.m. care genereaz, n opinia managerilor, plusvalori potentiale brute de 15milioane u.m.; titluri ale societtilor cotate a cror valoare bursier reprezint, pentru parteadetinut de ntreprindere, 50 milioane u.m.ntreprinderea are, ca urmare a unor pierderi aferente exercitiului anterior, unrezultat reportat negativ de 15 milioane u.m.Aceste pierderi se vor recupera n urmtorii 5 ani, perioad n care se va determinao economie de impozit pe profit. Impozitul pe profit este de 40%, cel aferent plusvalorilor activelor de 28%. Rentabilitatea capitalurilor proprii asteptat de piat pentru acest tip de afacere este de 10%.S se determine plusvalorile nete aferente activelor. 197.Se reia enuntul de la problema 180 cu urmtoarea cerint: s se determineeconomia de impozit pe profit indus de pierderi. 198.Se reia enuntul de la problema 180 cu urmtoarea cerint: s se calculeze activul net contabil. 199. Care este valoarea care se stabileste pentru activele considerate in afara exploatarii? Val. care se stabileste pentru activele considerate in afara exploatarii, este valoarea venala, adica suma trezoreriei ce se va degaja la cesiunea lor. 200. Care ar fi motivele pentru care actionarii ar accepta un pret de vnzare negativ pentru o ntreprindere redresabil (n locul optiunii falimentului)? 201. S se determine activul net contabil corectat pe baza urmtoarelor informatii: capital social: 10.000 u.m.; rezerve: 3.000; rezultat reportat: 5.000; cheltuieli de constituire: 2.000; cheltuieli de cercetare: 10.000, din care 4.000 destinate crerii unui produs pentrunlocuirea altuia care va iesi de pe piat anul urmtor; cheltuieli n avans pentru abonamente la reviste de specialitate: 1.000. 202. Care dintre principiile contabile aplicabile la ora actual n Romnia nu pot fiacceptate n totalitate, n cazul evalurii economice, fiind necesare corectii ale bilantului elaborat pe baza acestora? 203. Care dintre urmtoarele puncte nu se ncadreaz n analiza SWOT aplicabilfunctiei juridice, n vederea stabilirii diagnosticului partial: relatiile comerciale cufurnizorii traditionali, promovarea produselor ntreprinderii, existenta Regulamentului de ordine interioar, posibilitti de mbunttire a cilor de acces sia utilittilor? 204. Care dintre verificrile urmtoare vi se par relevante pentru stabilireadiagnosticului resursei umane: locul de munc anterior angajrii n ntreprindereaevaluat,dependent managerilor de bnci sau actionarii majoritari, structura sinumrul sindicalistilor, calificarea medie a personalului de executie? 205. Cum poate fi definit superprofitul aferent ntreprinderii? Superprofitul a reprezinta profitul suplimentare asigurat de o intreprindere pentru capitalurile investite in activele sale fata de un plasament, de o marime egala, remunerate la rata medie a pietei. 206. Care este inversul ratei de capitalizare aplicabile unor beneficii constante saucare cresc cu o rat constant pe o perioad nedeterminat (infinit) de timp? 207. Ce exemple de coeficienti multiplicatori utilizati n practica evalurii puteti da?

208. n cte moduri puteti scrie formula de calcul a valorii unei afaceri dac se capitalizeaz beneficiul (B) generat de afacere pe un orizont de prognoznedeterminat si se consider c acest beneficiu este constant? 209. Cum poate fi definit valoarea rezidual a unei afaceri inclus n calculele deactualizare a cash-flow-urilor? 210. Care sunt premisele aplicrii metodei rentei goodwill-ului? 211. Care sunt premisele aplicrii metodei capitalizrii superprofitului? 212. Care este semnificatia Price Earnings Ratio (PER) (indicatorul pretului pe actiune) indicator bursier si coeficient multiplicator? 213. Goodwill este excedentul de valoare globala a ntreprinderii in raport cu suma valorilor diferitelor active care il compun. Partea din valoarea globala a unei ntreprinderi care are ca sursa buna gestionare si exploatarea elementelor intangibile de care dispune acea ntreprindere; se obine prin capitalizarea profitului obinut de ntreprindere peste pragul de rentabilitate. Relaia cu valoarea ntreprinderii este direct proporionala. 214. Ce reprezinta rata de actualizare a capitalurilor? Rata de actualizare a capitalurilor rezulta dintr-o medie a ratei de remunerare a capitalurilor proprii si a ratei dobnzii. 215. Cum poate fi definita evaluarea economica? Evaluarea economica consta intr-un complex de tehnici, procedee si metode prin care se stabileste valoarea de piata, de circulatie a bunurilor, activelor si intreprinderilor. 216. Dai exemple privind corelaiile care pot fi aplicate activelor curente in vederea deter.ANC? Aciunile deinute de ntreprindere in capitalul altor societatea se evalueaz astfel: - atunci cnd pachetul este minoritar, prin capitalizarea dividendelor procurate de acestea; - cnd pachetul este majoritar se poate aplica aceeai metoda sau se procedeaz la evaluarea globala a societarii in care s-a investit si pe aceasta baza se determina valoarea unui titlu respective a pachetului; Stocurile se evalueaz dup separarea celor fara micare sau cu micare lenta, la preturile zilei sau la media preturilor de aprovizionare din cea mai recenta perioada. Stocurile de producie in curs se evalueaz la nivelul costurilor efective, corectate cu gradul de naintare in realizarea fizica a produsului, determinat de expertiza tehnica. Stocurile de produse finite se evalueaz la nivelul preturilor de vnzare, mai puin beneficiile si eventualele cheltuieli de desfacere cuprinse in acestea. Creanele se evalueaz dup nlturarea din calcul a creanelor incerte, la valoarea scriptica, cele in valuta se actualizeaz la raportul de schimb al monedei naionale din ziua respectiva. Disponibilitile din bilan se evalueaz la valoare scriptica, cele in valuta se actualizeaz la raportul de schimb al monedei naionale din ziua respectiva. 217. Indicai cteva corelaii aplicate rezultatului contabil pentru a-l transforma in capacitate beneficiara (metode de randament.) 4 corecii ce pot fi aduse rezultatelor din bilan pentru determinarea capacitaii beneficiare: amortismente se nltura orice exces de amortizare si se aduga orice insuficienta de amortizare, referina constituind-o fie legea fiscala fie standardele profesionale emise de experii tehnici; - salarii si asimilate salariilor - insuficientele sau exagerrile trebuie adugate sau eliminate, referina constituind-o standardele si studiile efectuate de experi in munca si protecia sociala; - stocuri se verifica daca sistemul de evaluare a fost constant pe ntreaga perioada, realitatea si

jocul stocurilor de la nceput si sfrit de perioada, anomaliile trebuind reintegrate sau deduse din rezultatul contabil; - profituri si pierderi excepionale se rein numai acele profituri care provin din operaiuni obinuite, cere se reproduc in mod sistematic in viitor 218. Superprofitul este diferena dintre capacitatea beneficiara a ntreprinderii (profitul ntreprinderii) si profitul care ar fi generat de investirea pe piaa financiara a unui capital echivalent cu valoarea ANC. Sp = CB ANC x i , i= rata neutra de capitalizare Influeneaz valoarea ntreprinderii in sensul creterii. 219. Baza tuturor metodelor de evaluare a goodwill este notiunea de rentabilitate a activelor investite. Premisele utilize ac met este existenta supraprofitului pe obt unui good will, in caz contrar avem de-a face cu un badwill. 220. Prezentati formula de calcul a valorii substantiale brute-valoarea patrimoniala a inteprinderii. Val. substaniala bruta este egala cu activul reevaluat plus valoarea bunurilor folosite de ntreprindere fara a fi proprietara acestora, minus valoarea bunurilor care, desi sunt inregistrate in patrimonial ntreprinderii, nu sunt folosite din diverse cauze. Ea semnifica valoarea bunurilor, capacitatea reflectata in active, de care dispune si le poate utiliza ntreprinderea la un moment dat, prezentnd valoarea activului pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului. 221. Z= Se obine prin modelul Gordon Modelul Z Construit pe baza metodei scorurilor are ca obiectiv punerea la dispozitia evaluatorilor a unor metode predictive pentru evaluarea riscurilor de faliment pe baza metodei statistice. Modelul Z reprezinta o functie construita pe baza unui numar mai mare de indicatori pentru care a fost necesara observarea in timp a mai multor intreprinderi. Modelul Z are forma: Z = a*X1 + b*X2 + .... + n*Xn Unde X1 Xn = ratele folosite in calcul si a,b,...,n = coeficienti de ponderare Scorul Z calculat la nivelul unei intreprinderi indica gradul de vulnerabilitate al acesteia, inca inainte ca situatia sa devina compromisa. 222. Care este caracteristica ratei de actualizare deflatate? 223. Care este caracteristica ratei de actualizare nedeflatate? 224. Ce sunt ratele de evaluare utilizate n cadrul metodelor comparative si ceexemple puteti da? 225. Care este definitia goodwill-ului? 226. Care sunt metodele care pot fi utilizate pentru evaluarea terenurilor atunci cndse determin valoarea patrimonial Activ net contabil corectat? 227. n cadrul formulei de calcul a costului mediu ponderat al capitalului (unadintre referintele necesare determinrii ratei de actualizare) n ce mod se ia nconsiderare influenta fiscalittii atunci cnd se determin costul datoriilor? 228. Care sunt factorii n functie de care se estimeaz de ctre evaluator coeficientul de depreciere utilizat, spre exemplu, n cadrul metodei costului denlocuire net (CIN)? 229. Care este formula de calcul a ratei de actualizare deflatate necesardeterminrii ratei de actualizare?

230. Care este criteriul principal de clasificare a elementelor bilantului functional instrument complex de analiz financiar utilizat pentru stabilirea diagnosticului financiar? 231. Care dintre indicatorii urmtori poate fi folosit pentru aprecierea circulatiei sistabilittii personalului? numr de grevisti/numr total de salariati x 100; intrri de personal/numr mediu scriptic de personal x 100; numr de personal cu vechime mai mare de 5 ani/numr mediu scriptic de personal. 232. Care este formula de calcul a lichidittii restrnse indicator calculat pentruinterpretarea bilantului contabil n cadrul diagnosticului financiar? 233. Care sunt documentele financiare de sintez pe care le verific auditorulfinanciar sau evaluatorul pentru a se asigura de credibilitatea datelor contabile? 234. Crei optici i corespund valorile patrimoniale functionale (de exemplu,Valoarea substantial)? 235. Crei optici i corespund valorile patrimoniale matematice (de exemplu,Activul net contabil corectat)? 236. Ce reprezint rata de actualizare a capitalurilor? 237. Care sunt situatiile n care, n contabilitate, se apeleaz la evaluri economiceale activelor? 238. Care sunt caracteristicile lichidrii judiciare a ntreprinderii din punctul devedere al evalurii? 239. Prin ce se deosebesc valorile entittii (functionale, ale ansamblului resurselor investite) de cele ale capitalurilor proprii (matematice, nete)? 240. Care este formula de calcul a fondului de rulment indicator de echilibru financiar specific bilantului functional? 241. Prin ce se deosebeste goodwill-ul de activele intangibile identificabile? 242. Care sunt factorii n functie de care se alege un etalon de comparatiereprezentativ (actiune sau afacere)? 243. Cum poate fi definit evaluarea economic? 244. Care dintre cele trei categorii de metode de evaluare specific activelor (metodacapitalizrii rezultatelor, metoda costurilor, metoda comparatiei directe) se poateaplica si fr s se dispun integral de informatii de piat? 245. De ce uzura scriptic a bunurilor de natura imobilizrilor corporale nu poate fiacceptat n cazul unei evaluri economice? 246. D a c s e l u c r e a z n u n i t t i m o n e t a r e c u r e n t e , d i n c e s e c o m p u n e r a t a d e actualizare? 247. Care este formula de calcul a rentabilittii economice, ca indicator compus alrezultatelor? 248. Cum poate fi transformat un rezultat contabil ntr-un cashflow? 249. Care este semnificatia includerii amortizrii (alturi de rezultatul net contabil,cu semnul plus) la determinarea cashflow-ului? 250. Prin ce se deosebeste valoarea estimat de evaluator de pretul care esteeventual stabilit de ctre cei care au cerut efectuarea evalurii? 251. Care este formula de calcul a capitalurilor permanente necesare exploatrii valoare patrimonial? 252. Dati exemple de factori care influenteaz mrimea orizontului de prognozestimat n cadrul metodelor de randament.

253. Indicati tipul de valoare aferent activelor creia i corespunde definitia: sumaestimat pentru care o proprietate (activ) ar putea fi schimbat la data evalurii,ntre un cumprtor si un vnztor hotrti, ntr -o tranzactie echilibrat, dup unmarketing adecvat, n care fiecare parte actioneaz n cunostint de cauz, prudentsi fr constrngeri. 254. Precizati cnd este recomandabil s fie folosit rata de evaluare Curs bursier/Cashflow. 255. M a r c a t i c u a d e v r a t ( A ) s a u f a l s ( F ) r s p u n s u r i l e l a u r m t o a r e a a f i r m a t i e : Situatiile financiare ale ntreprinderii nu sunt prelucrate ca atare de evaluator, fiindnecesare corectii:a) contabilitatea nu este tinut ntotdeauna potrivit normelor si principiilor contabilen vigoare; b) se refer la o perioad trecut;c) nu reflect neaprat valori de piat;d) include goodwill-ul, or acesta nu este ntotdeauna calculate de evaluator. 256. Enumerati trei dintre scopurile evalurii de active sau de afaceri. 257. Motivati prin 3-4 argumente utilitatea diagnosticului pentru evaluarea afacerii. 258. Prezentati criteriile dup care se judec o ntreprindere ca fiind n dificultate. 259. Prezentati trei dintre conditiile obtinerii valorii de piat a activelor, incluse n definitia acesteia conform Standardelor Internationale de Evaluare (IVS International Valuation Standards). 260. Prezentati teoria care st la baza determinrii valorilor de randament aleafacerii. 261. Prezentati teoria care st la baza determinrii valorilor patrimoniale aleafacerii. 262. Prezentati teoria care st la baza determinrii valorilor bazate pe comparatii de piat ale afacerii. 263. Expuneti tipurile de valori care se determin pentru activele detinute de ontreprindere care si continu activitatea. 264. Expuneti tipurile de valori care se determin pentru activele detinute de ontreprindere care si nceteaz activitatea. 265. Prezentati trei dintre corectiile care se aplic rezultatului contabil pentru altransforma ntr-un beneficiu reproductibil, recurrent (capacitate beneficiar). 266. Prezentati caracteristicile activelor intangibile identificabile. 267. Exemplificati trei principii ale evalurii specifice sau aplicabile metodelor derandament. 268. Prezentati diferentele dintre actualizare si capitalizare n ntelesul lor pentruevaluare. 269. Enumerati cteva rate de rentabilitate ale pietei care pot fi alese ca si ratneutr component a ratei de actualizare. 270. Prezentati caracteristicile afacerilor redresabile. 271. Prezentati caracteristicile generale ale unui cash-flow. 272. Expuneti elementele de compunere ale costului de nlocuire net valoare sau procedur de evaluare a activelor. 273. Prezentati componentele ratei de actualizare atunci cnd e nteleas ca si ratde rentabilitate a investitiilor alternative. 274. Enumerati patru elemente intangibile care pot fi evaluate distinct 275. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilireadiagnosticului juridic: contractele de munc individuale si colective; relatiile cu furnizorii traditionali; controlul productiei ca si existent si organizare.

276. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilireadiagnosticului comercial: ritmicitatea aprovizionrilor; oferta ntreprinderii comparativ cu sectorul ei de activitate; productivitatea muncii. 277. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilireadiagnosticului tehnic: principalele surse de venit ale ntreprinderii ca evolutie trecut si viitoare; organizarea general a productiei; existenta unui regulament de organizare si functionare. 278. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilireadiagnosticului resursei umane: respectarea principiului de protejare a patrimoniului; starea cilor de acces si a utilittilor pentru productie; atributiile, competentele si instructiunile emise de cadrele de conducere. 279. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilireadiagnosticului financiar: nivelul activittii si al rezultatului; echilibrul financiar; gradul de utilizare a capacittii de productie. 280. Dati exemple de valori patrimoniale clasificate, dup criteriul resurselor investite n afacere, n categoria valorii capitalurilor proprii (valori matematice,nete). 281. Dati exemple de valori patrimoniale clasificate, dup criteriul resurselor investite n afacere, n categoria valorii ansamblului resurselor investite (valori aleentittii, valori functionale). 282. Prezentati formula de calcul a PER (Price Earnings Ratio), indicator bursier sicoeficient multiplicator n cadrul metodelor de randament. 283. Prezentati formula de calcul a costului de nlocuire net procedur de evaluaresau valoare atribuit activelor atunci cnd se determin Activul net contabil corectatsau valori juste destinate nregistrrilor contabile. 284. Redati formula de calcul a indicatorului Viteza de rotatie a creantelor clientie x p r i m a t n zile de cifr de afaceri utilizat pentru stabilirea diagnosticuluifinanciar. 285. Redati formula de calcul a indicatorului Viteza de rotatie a datoriilor furnizori exprimat n zile de cifr de afaceri utilizat pentru stabilireadiagnosticului financiar. 286. Redati formula de calcul a indicatorului Viteza de rotatie a stocurilorexprimat n zile de cifr de afaceri utilizat pentru stabilirea diagnosticuluifinanciar. 287. Precizati prin ce se caracterizeaz pozitia de consultant a evaluatorului. 288. Indicati formula de calcul a trezoreriei nete indicator de echilibru financiar,specific bilantului functional. 289. Marcati afirmatiile care se potrivesc evalurii administrative (reevalurileobligatorii din anii 1990, 1992 si 1994): uzura luat n calcule este cea scriptic (din contabilitate) si nu real (tehnic); metoda de stabilire a valorii administrative este unic (indicial); indicii aplicati au tinut seama de inflatie, de curs valutar si de alti factori de natur economic. 290. Prezentati formula de calcul a valorii lichidative, un activ net determinat ncazul lichidrii benevole (progresive, nejudiciare) a ntreprinderii. 291. Dati exemple privind corectiile care pot fi aplicate activelor curente n vedereadeterminrii Activului net contabil corectat. 292. Indicati cteva corectii aplicate rezultatului contabil pentru a-l transforma ncapacitate beneficiar (metode de randament).

293. Prezentati semnificatia superprofitului punct de plecare n dimensionarea goodwillului. 294. Prezentati semnificatia badwill-ului aferent unei ntreprinderi. 295. Dati cteva exemple privind cauzele intrrii unei ntreprinderi n stare dedificultate. 296. Indicati formula de calcul a profitabilittii economice, ca indicator specificdiagnosticului financiar. 297. Prezentati formula de calcul a valorii substantiale brute valoare patrimoniala ntreprinderii. 298. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilireadiagnosticului comercial: actiunile juridice n curs pentru litigii cu caracter comercial; actele de proprietate asupra bunurilor ntreprinderii; actele de nchiriere asupra bunurilor utilizate de ntreprindere. 299. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilirea diagnosticului resursei umane: dac au depus garantiile legale; dac au studii superioare de specialitate; dac sunt si actionari ai societtii analizate; dac au un stil de conducere descentralizat sau centralizat.