Sunteți pe pagina 1din 126

E D U C A T I A

S I M T U R I L O R
P R I N A C T I V I T A T E
E X P E R I E N T A
E X E R C I T I I
R E Z U L T A T E
I N R O M A N E $ T E
D E
I U L I A L A S C A R A K I1 9 3 7


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
S T U D I U i N T R O D U C T I Vwww.dacoromanica.ro
p
www.dacoromanica.ro

1 ) D - n a N e k e r d e S a u s s u r e , n a s c u t a l a G e n e v a l a
1 7 6 6 . m o a r t 5 I n 1 8 4 1 . l n s p i r d t a d e R o u s s e a u , a p u b l i c a t
i n 1 8 2 8 E d u c a t i a p r o g e s . v a " , o c a r t e i n c a . e u t o p i i l e
f i l o z o f u l u i n u c e d a t c u v a n t u l e x p r r i e n t e i .
2 ) D a r w i n , m a r e l e n a t u r a l i s t s i f i l o z o f e n g l e z , a p u -
b l i c a t i n 1 8 5 9 m o n u m e n t a l a s a l u c r a r e . O r i g i n s
p e c a l e d e s e l e t . t . u n e n a t t y a l e , i n c a r e S c g A s e s t e e x -
p u s a t e o r i a e v o l u t e i , l e g e a c o n s t a n t s a b a n s f o r m a r i l
f i i n t e l o r v 1 , p r i n a d d p i a r e .
P r e y e r .
G e r m a n . U n u l d i n d i s c i p o l i i
l u i D a r w i n . D e p e u r m a l u i n e a r i l m a s o c a r t e d e o b -
s e r v a t i u n i p s i c h o l o g i z e u 5 u f l e t u l C o p i l u l u l a ( L i b i a r i a
A l c a n )
4 ) P e r e z . P s i c h o l o g f r a n c e z , a s c r i s : E d u c a t i a i n c e -
p a n d d n l e a g A n . . I n s t r u c t i a i n c e p A n d d t n l e a g a n " e t c .
( L i b r A , i a A l c
5 ) M . B n e t . P s ; c h o l o g s i p e d a g o g f r a n c e z d e m a r e
v a l o a r e , u n u l
d u d d e
p s i c h u - E z i o l o g i e e x d e r t m e n t a l a d e l a S o r b o n a . M o r t d e
c u r t i n c l ,
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ros i
I i
e i ,
I t
www.dacoromanica.ro


d o a r


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

S t i i n d
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


:
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
s t e t ` ,
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
d e l i ,l a r d
! " .


l u m e n
u s o a r e .d i r e c t s

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ros a - s i
s g - $ i
i
www.dacoromanica.ro


p i l d a :s a - Ic a d s .
n o a s t r a
www.dacoromanica.ro

s i
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

f l u -


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
C U M
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

P r i m c l e s e u z a t t i a l e c o p i i l o r
s u n t u n e o r i e l e c t i v e ; e i n u p r i -
c e p c l e a t d u r e r e a p l a c e r e a .
E m i l i e
www.dacoromanica.ro
J u l
www.dacoromanica.ro
I N I A M M M E M 1 1 . . . . . .s i
m t
s i
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro. . .
.
.
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
, .
s a - s i
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
5 0 - 0 i
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro.

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

m i l i l m M
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

p a r e

s i
www.dacoromanica.ro
c o l a b o r a r e a,
.
www.dacoromanica.roi
n v c i .
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

.
;
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


i r i
t o a t a

p i
www.dacoromanica.ro
M I
www.dacoromanica.ro
s i
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

t a p e


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


.
www.dacoromanica.ro

. .
www.dacoromanica.ro


,
.
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

( u r i n a t e )

3 t .


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


.
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

.
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
. . .
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și