Sunteți pe pagina 1din 205

CODUL INTERNATIONAL DE MANAGEMENT pentru exploatarea in siguranta a navelor si prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.

)
management

ALTE D

Introducere
Codul international de management pentru exploatarea n siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul I.S.M.) traseaza responsabilitatile persoanelor care se ocupa de operarea navelor si prevede un standard international pentru operarea si managementul navelor n siguranta si a prevenirii poluarii. Aplicarea codului I.S.M. trebuie sa ncurajeze dezvoltarea unei culturi a sigurantei n shipping. Factorii de succes pentru dezvoltarea unei culturi a sigurantei pot include ncerdere, valori si convingere. Codul stabileste obiectivele managementului de siguranta si solicita ca un sistem de management sa fie stabilit de catre companie, care si asuma responsabilitatea operarii navei. De aceeia, companiei i este cerut sa-si stabileasca si sa-si implementeze o politica prin care sa-si atinga obiectivele, aceasta incluznd furnizarea resurselor si suportului de la uscat necesare.

COMU CARA ATEL LEMN MANA Proiec Achizi si fura consta 100 zil Econo exame Cine e MANA LUCR COMP INTRE BIROU

Codul ISM a fost dezvoltat si introdus ca reactie la o crestere alarmanta a accidentelor si revendicarilor aparute n decursul anilor '80, majoritatea acestora fiind grave cu implicatii att n industria maritima ct si pe piata asigurarilor. Obiectivul principal al aparitiei codului a fost si este cresterea sigurantei navelor si pastrarea curata a mediului marin. Ca problema majora n aparitia acestor evenimente s-a constatat a fi factorul uman astfel, aproape toate navele si companiile care le detin si opereaza au trebuit sa se asigure ca sunt certificate n conformitate cu prevederi efectua activitati comerciale de transport maritim.

Data de 1 iulie 2002 este o data critica n aplicarea codului I.S.M. deoarece codul ca parte a conventiei internationale SOLAS a devenit obligatoriu pentru 500 GRT care efectueaza voiaje internationale n scop comercial.

Codul international de management pentru exploatarea n siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul international de management al siguran

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2012 )

CODUL INTERNATIONAL DE MANAGEMENT pentru exploatarea in siguranta a navelor si prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.)
management

ALTE D

Introducere
Codul international de management pentru exploatarea n siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul I.S.M.) traseaza responsabilitatile persoanelor care se ocupa de operarea navelor si prevede un standard international pentru operarea si managementul navelor n siguranta si a prevenirii poluarii. Aplicarea codului I.S.M. trebuie sa ncurajeze dezvoltarea unei culturi a sigurantei n shipping. Factorii de succes pentru dezvoltarea unei culturi a sigurantei pot include ncerdere, valori si convingere. Codul stabileste obiectivele managementului de siguranta si solicita ca un sistem de management sa fie stabilit de catre companie, care si asuma responsabilitatea operarii navei. De aceeia, companiei i este cerut sa-si stabileasca si sa-si implementeze o politica prin care sa-si atinga obiectivele, aceasta incluznd furnizarea resurselor si suportului de la uscat necesare.

COMU CARA ATEL LEMN MANA Proiec Achizi si fura consta 100 zil Econo exame Cine e MANA LUCR COMP INTRE BIROU

Codul ISM a fost dezvoltat si introdus ca reactie la o crestere alarmanta a accidentelor si revendicarilor aparute n decursul anilor '80, majoritatea acestora fiind grave cu implicatii att n industria maritima ct si pe piata asigurarilor. Obiectivul principal al aparitiei codului a fost si este cresterea sigurantei navelor si pastrarea curata a mediului marin. Ca problema majora n aparitia acestor evenimente s-a constatat a fi factorul uman astfel, aproape toate navele si companiile care le detin si opereaza au trebuit sa se asigure ca sunt certificate n conformitate cu prevederi efectua activitati comerciale de transport maritim.

Data de 1 iulie 2002 este o data critica n aplicarea codului I.S.M. deoarece codul ca parte a conventiei internationale SOLAS a devenit obligatoriu pentru 500 GRT care efectueaza voiaje internationale n scop comercial.

Codul international de management pentru exploatarea n siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul international de management al siguran

.6 Conditii minime pentru mandatarea auditorilor


Pentru ncheierea contractului de mandat special persoanele fizice sau juridice vor depune o cerere scrisa la Ministerul de resort, nsotita de documentele, certificatele si de alte materiale relevante n sustinerea cererii. n cerere se va mentiona n mod expres tipul de activitate pentru care se solicita mandatarea, respectiv: a) evaluarea SMS, implementat de companiile de navigatie romnesti; b) evaluarea SMS, organizat la bordul navelor care arboreaza pavilionul romn; c) emiterea certificatului de management al sigurantei interimar pentru navele care arboreaza pavilionul romn, aflate la momentul auditarii n afara granitelor tarii, n baza mandatului acordat de catre Autoritatea Navala Romna. Auditorii mandatati sunt obligati sa efectueze procesul de auditare conform cerintelor Codului I.S.M., conventiilor internationale aplicabile si ale legislatiei n vigoare. Aceasta obligatie va fi nscrisa n contractul de mandat special care se ncheie ntre MTCT si auditori. n contractul de mandat special va fi stipulat si dreptul de control al MTCT, exercitat prin Autoritatea Navala Romna, asupra activitatii auditorilor. Contractul de mandat special ncheiat ntre MTCT si auditor, la solicitarea auditorului, este valabil timp de 5 ani de la data ncheierii, cu posibilitatea prelungirii acestuia, la cererea auditorului, depusa cu 30 de zile nainte de data expirarii. Contractul de mandat special se va ncheia cu respectarea legislatiei n vigoare si lundu-se n considerare cerintele prevazute n Rezolutia IMO A.739 (18) si va contine cel putin prevederi referitoare la: a) tipurile de activitati pentru care este valabil auditul n conformitate cu cerintele Codului I.S.M.; b) angajamentul de a nu se implica n managementul sau n administrarea companiilor de navigatie ori a navelor; c) respectarea conditiilor prevazute la art. 15 alin. (2);

d) efectuarea auditului cu personal propriu sau cu alti auditori, n functie de situatiile concrete. Auditorii mandatati si vor desfasura activitatea n conformitate cu legislatia n vigoare, lund n considerare prevederile anexei la Rezolutia Organizatiei A.789 (19) privind activitatile de supraveghere si certificare specifice ale unei organizatii recunoscute care actioneaza n numele administratiei. Pentru efectuarea auditurilor auditorii mandatati vor putea utiliza personal propriu, precum si alti auditori, n functie de fiecare situatie concreta. Pentru efectuarea auditului initial al companiilor si al navelor vor fi folositi numai auditori proprii avnd statut de angajat permanent. Pentru efectuarea celorlalte tipuri de audit se vor putea folosi si auditori care nu au statut de angajat permanent, dar se va avea ntotdeauna n vedere respectarea cerintelor . Contractul de mandat special poate fi revocat de MTCT n cazul n care se constata abateri grave ale auditorului de la prevederile contractului sau de la procedurile de auditare. Revocarea se face pe baza rapoartelor naintate de Autoritatea Navala Romna.

Capitolul 6 PROCEDURI STANDARD NECESARE PENTRU APLICAREA CODULUI ISM 6.1 Cod PS 01 Titlu Lista de revizii a documentelor

Scop
Aceasta procedura descrie cum sunt dezvoltate, emise si controlate procedurile companiei si celelalte documente relevante ale companiei, care sunt legate de sistemul de management al sigurantei. Toate procedurile sunt documente controlate.

Domeniu de aplicare
Se aplica tuturor procedurilor sistemului de management al sigurantei si documentelor asociate.

Responsabilitate
Directorii departamentelor sunt responsabili pentru identificarea, dezvoltarea sub coordonarea Persoanei desemnate si controlul procedurilor, instructiunilor, planurilor si a

altor documente ale companiei n concordanta cu cerintele acestei proceduri si ale anexelor sale. Persoana desemnata este responsabila pentru:
revizia controlata a procedurilor si instructiunilor de lucru, coordonarea actiunilor legate de mentinerea documentatiei sistemului; ntretinerea unei liste de distributie a manualelor, procedurilor si instructiunilor de lucru, utiliznd formularul Lista de distributie a documentatiei, PS 01-3

persoanele care detin copii controlate ale documentelor sunt responsabile pentru actualizarea propriilor copii la receptia procedurilor noi sau modificate.

Procedura
Format:
Procedurile vor fi dezvoltate avnd header si footer asa cum se vad si n actuala procedura si vor avea formatul descris n anexa PS 01 a2.

Elaborarea si emiterea procedurilor:


Pentru ca procedurile operationale si instructiunile asociate sa reflecte corect activitatile curente ale companiei, continutul procedurilor se va baza pe: a. ndrumarile din anexele PS 01 a1 si PS 01 a2;

b. c. d.

documentatia existenta anterior; descrieri elaborate de management sau de persoane numite, ale diverselor rutine sau activitati; elemente rezultate din discutiile cu angajatii.

Toate procedurile si instructiunile vor defini clar sarcinile relevante si le vor aloca personalului calificat. La finalizarea elaborarii unei proceduri, autorul va nainta procedura directorului departamentului pentru aprobare asupra continutului procedurii. Ulterior, persoana desemnata autorizeaza emiterea procedurii si o semneaza si dateaza pe prima pagina. O noua procedura va fi emisa mpreuna cu lista de revizii a documentatiei, PS 01-1 si cu doua exemplare de nota de remitere, PS 01-2. Procedurile vor fi listate n numar suficient astfel nct sa fie aduse la cunostinta angajatilor si astfel nct fiecare angajat sa aiba acces la o copie, dupa cum e necesar. Originalul semnat al fiecarei proceduri este pastrat ntr-un dosar de referinta, pastrat de persoana desemnata.

Modificarea procedurilor
Cnd procedurile sunt revizuite sau analizate si e necesara efectuarea de modificari, aceasta actiune va fi coordonata de catre persoana desemnata. Atunci cnd este sesizata necesitatea modificarii unei proceduri, persoana care doreste modificarea completeaza formularul de solicitare de modificare a unui document, PS 01-4, pe care l nmneaza persoanei desemnate sau superiorului direct, care o transmite persoanei desemnate.

Persoana desemnata aloca solicitarii un numar secvential n Registrul solicitarilor de modificare a documentatiei, PS 01-5, proceseaza solicitarea si dupa o discutie cu personalul relevant implicat, hotaraste un curs al actiunii. Cnd o procedura este modificata, revizia si data reviziei vor fi schimbate si va fi autorizata emiterea noii revizii de catre persoana desemnata. Originalul vechi va fi scos din dosarul de referinta, marcat ca depasit si ndosariat ntr-un dosar cu documente depasite. Pentru a putea identifica cu usurinta natura modificarilor, partile revizuite vor fi marcate n textul procedurilor printr-o linie n marginea din dreapta a paragrafelor modificate. Marcajul va fi aplicat doar ultimelor modificari. Detalii sumare ale modificarilor aduse unei proceduri, mpreuna cu numarul si data reviziei vor fi nregistrate pe prima pagina, n lista reviziilor fiecarei proceduri. Persoana desemnata va actualiza Lista de revizii a documentatiei, PS 01-1, pentru a reflecta modificarea reviziei. Copii ale urmatoarelor documente sunt produse si distribuite tuturor detinatorilor de documentatie a sistemului: a. lista de revizii a procedurilor ; b. nota de remitere a procedurii; c. procedura amendata. n cazul ca solicitarea este refuzata, persoana care a initiat solicitarea este anuntata si i este explicat refuzul, n scris, pe formularul de solicitare. n oricare dintre situatii, formularul de solicitare este completat de catre persoana desemnata si ndosariat, o copie fiind trimisa la initiatorul documentului. Primirea procedurilor

La primirea unei proceduri noi sau modificate si a documentatiei asociate, primitorul va: a) nlatura din dosar orice pagina depasita, Lista de revizii a documentatiei, PS 01-1 si le va distruge; b) insera paginile noi sau modificate si lista de revizii noua; c) semna si returna un exemplar al notei de remitere a procedurii.

Instructiunile flotei, planurile n caz de urgenta pentru tarm sau nava, circularele sau alte documente ale companiei, care au relevanta pentru sistemul de management al sigurantei vor fi emise n concordanta cu aceasta procedura. Daca un angajat observa necesitatea existentei unei proceduri sau instructiuni, va comunica aceasta n scris directorului departamentului vizat sau la ntrunirile de siguranta de la companie sau de la nava.

nregistrari
Urmatoarele nregistrari vor fi generate si administrate n conformitate cu procedura de control a nregistrarilor. nregistrari necesare Lista de revizii a documentatiei Lista de distributie a documentatiei Solicitare de modificare a unui document Registrul solicitarilor de modificare Note de remitere

Anexe / formulare
Cod anexa PS 01-a1 PS 01-a2 Cod formular PS 01-1 PS 01-2 PS 01-3 PS 01-4 PS 01-5 Titlu Structura documentatiei sistemului Continutul procedurilor Titlu Lista de revizii a documentatiei Nota de remitere Lista de distributie a documentatiei Solicitare de modificare a unui document Registrul solicitarilor de modificare a documentatiei

Toate documentele care sunt elaborate in cadrul ISM de la bordul navei de catre companie vor fi la fel pentru fiecare tip de nava si vor fi inventariate intr-o lista comuna, care se va preda fiecarei persoane care va efectua un control la bordul navei, iar mentiunile facute de catre experti vor fi remise companiei si anume - DPI ( Designed Person Ashore) pentru modificarile necesare. Vezi anexa Nr.1 6.2 Cod PS 01 a1 Titlu Structura documentatiei sistemului

Obiective
Obiectivele sistemului documentat al companiei sunt: a. sistemul de management al sigurantei sa fie documentat ntr-o structura ierarhica;

b. documentatia sistemului sa aiba o structura si un aspect unitar; c. ca fiecare document din companie, care afecteaza sau poate afecta siguranta sau prevenirea poluarii n activitatea companiei, sa fie inclus direct sau prin referinta n documentatia sistemului.

Structura documentatiei
Structura documentatiei sistemului este prezentata mai jos:
declaratiile de politici ale companiei; politicile companiei n ceea ce priveste siguranta si protectia mediului.

Manualul sistemului de management al sigurantei Defineste modul n care se intentioneaza a se implementa actiunile si obiectivele specificate n politicile companiei n ceea ce priveste siguranta si mediul si detaliaza actiunile pe care le ntreprinde compania pentru a satisface cerintele codului ISM. Procedurile companiei Definesc responsabilitatile si actiunile personalului, precum si modalitatile de control ce trebuie aplicate unei activitati sau unui set de activitati. Formularele de control Sunt o enumerare a operatiunilor si a actiunilor ce trebuie efectuate ntr-o anumita situatie si trebuie bifate de catre persoanele responsabile sau cele implicate.

Instructiunile flotei Acestea detaliaza actiunile si modalitatile de control ce trebuiesc aplicate unor anume activitati si sunt necesare numai cnd absenta lor poate cauza probleme care pot afecta aspectele legate de siguranta si protectia mediului n activitatile companiei. Acestea pot fi instructiuni ale companiei sau furnizate de producatorii echipamentelor. Planuri n caz de urgenta Pentru fiecare dintre situatiile de urgenta ce pot apare n decursul desfasurarii activitatilor sunt dezvoltate planuri pentru a descrie actiunile ce trebuiesc efectuate si succesiunea acestora, att la bordul navei, ct si la tarm, precum si persoanele responsabile n aceste situatii.

Continutul documentelor
Generalitati
Documentele din sistemul de management al sigurantei vor fi scrise ca parte a sistemului structurat. Toate documentele, unde este necesar, vor contine referiri la alte documente, reguli, coduri si instructiuni folosite. Un document nu va repeta informatii date n alte parti ale sistemului companiei. Numerotarea documentatiei sistemului va fi dupa cum urmeaza: DOCUMENT Manualul sistemului de management al sigurantei va avea urmatorul cod: Procedurile sistemului de management COD SMS-MAN Codul manualului PS ##

al sigurantei vor fi numerotate consecutiv Anexele la o procedura sunt numerotate consecutiv, pornind de la codul procedurii astfel: Formularele asociate unei proceduri sunt numerotate consecutiv pornind de la codul procedurii: Instructiunile de lucru Numarul procedurii PS ## - a# Nr. procedurii PS ## - nn Nr. procedurii IL ##mm Nr. anexei Nr. formularului

Numarul procedurii-numarul instructiunii Instructiunile flotei Fise de control, asociate instructiunilor flotei Planurile n caz de urgenta, la nava Fise de control, asociate planurilor n caz de urgenta, la nava Planurile n caz de urgenta, la companie Fise de control, asociate planurilor n caz de urgenta, la companie SMS-IF FC IF nn Nr. formularului SMS-PU1 SMS-PU1 nn

Nr. Formularului SMS-PU2 SMS-PU2 nn

Nr. formularului

Manualul sistemului de management al sigurantei

Manualul va exprima politicile de siguranta si de protectie a mediului, organizarea generala si responsabilitatile, sistemul de baza de management, incluznd structura documentatiei si acele aspecte ale sistemului de calitate care se aplica n companie. Manualul adreseaza fiecare cerinta a codului ISM si se va referi la procedurile aplicabile.

Procedurile operationale
Procedurile vor descrie: ce trebuie facut; cnd trebuie facut; ce trebuie obtinut; cine va face; cum trebuie facut; cum se va sti ca a fost facut corect; ce nregistrari se vor pastra.

Formularele de control
Formularele de control contin o enumerare a operatiunilor ce trebuiesc efectuate ntr-o anumita situatie.

Instructiunile flotei

Acestea vor descrie:


ce trebuie facut; cine va face; ce echipamente vor fi folosite; ce teste trebuie facute pentru a se asigura ca a fost facut corect; criterii corespunzatoare de acceptare; metode preventive pentru a asigura operarea sigura.

Planurile n caz de urgenta


6.3 Cod PS 01 a2 Titlu Continutul documentelor

Format general de documente Fiecare document din sistemul de management al sigurantei va fi scris utiliznd urmatorul format: Prima pagina a unui document va avea urmatoarele caracteristici: Header document, prima pagina: SAMMARINA IMPEX

DOCUMENTAIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SIGURANEI unde "SAMMARINA IMPEX" este scris cu font Times New Roman de 22 si este aliniat stnga, sub acesta, fiind nscris "DOCUMENTAIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SIGURANEI" cu font Arial de 10, aliniat stnga. Footer document, prima pagina: Revizia: revizia documentului XXX Semnatura YYY Semnatura Data reviziei: data emiterii reviziei Verificat 87622358.doc Pagina x din y Semnatura

Documentat Aprobat

unde n casutele tabelului sunt nscrise ntr-un tabel urmatoarele informatii: revizia: revizia curenta a documentului; data reviziei: data emiterii reviziei curente; pagina: numarul paginii din totalul de pagini al documentului (se inscrie automat);

documentat: numele persoanei care a scris procedura si semnatura acesteia (semnatura doar pe originalul de referinta ; verificat: numele persoanei care a verificat procedura si semnatura acesteia (semnatura doar pe originalul de referinta); Aprobat: Numele persoanei care a aprobat procedura si semnatura acesteia (semnatura doar pe originalul de referinta). Pe ultima linie din tabel este completat automat numele fisierului de pe calculator, n care este salvata electronic procedura, nscrisa pe listare cu gri.

Informatiile din footer sunt scrise cu font Arial de 8. pe prima pagina a unui document din sistemul de management al sigurantei sunt nscrise doar informatiile referitoare la "Lista de revizii" a documentului, ntr-un tabel de forma: Lista de revizii Lista de revizii Revizia Descrierea modificarii 0 Revizia initiala

Autor PB

Data reviziei 01.01.2005

Lista de revizii cuprinde un sumar al reviziilor. Ultimele modificari vor fi scoase n evidenta n document, prin faptul ca paragraful care include modificari va avea o linie n marginea dreapta. n tabel sunt listate toate reviziile, de la cea initiala, pna la cea curenta. Descrierea modificarii trebuie sa fie un sumar al modificarilor efectuate cu fiecare revizie. Cuprinsul unui document ncepe cu pagina impara, avnd urmatoarele caracteristici: pagina Header document, din cuprins:

SAMMARINA IMPEX DOCUMENTAIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SIGURANEI Revizia 2

unde "SAMMARINA IMPEX" este scris cu font Arial de 12, iar dedesubt "DOCUMENTAIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SIGURANEI" cu font Arial de 8, aliniate stnga, iar n dreapta, revizia documentului, cu font Arial de 12. Footer document, pagina din cuprins: Pagina x din y

Cod si denumire document Unde:

"Cod si denumire document" sunt codul si denumirea documentului si sunt scrise cu font Arial de 8, aliniat stnga si "Pagina x din y" este nscris automat, cu font Arial de 8, aliniat dreapta si: x este pagina curenta din document, iar y este numarul total de pagini ale documentului. n cazul formularelor, formatul este cel descris pentru paginile din cuprins, lista de revizii pentru formulare fiind una singura pentru toate, amplasata la nceputul registrului formularelor. Cuprins proceduri Procedurile au urmatorul cuprins:

Scop
Descrie motivatia pentru care este scrisa procedura. Exemplu:

"Aceasta procedura descrie modalitatile prin care SAMMARINA IMPEX selecteaza echipamentele pentru ..."

Domeniu de aplicare
Sunt exprimate aplicabilitatea si limitele n care procedura va fi utilizata. Raspunde ntrebarilor de aplicabilitate "Aceasta procedura se aplica ... (ce, unde, cnd, cine, cum)..." Daca nu devine prea lunga sau ntortocheata, se pot adauga explicatii despre unde ncepe procesul, ce se ntmpla ntre timp si unde se termina. Exemplu: "Aceasta procedura se aplica procesului de aprovizionare la SAMMARINA IMPEX, la evaluarea ofertelor de la primirea acestora si aprobarea lor pna la notificarea contractorilor."

Responsabilitati
Pentru a minimiza modificarile aduse procedurilor, datorate schimbarilor organizatorice, se utilizeaza titlul functiei personalului responsabil, n locul numelui. Responsabilitatile sunt definite si grupate pentru fiecare functie. Aceasta usureaza celor implicati regasirea cerintelor ce li se aplica. Functia se va scrie cu caractere n fraza introductiva, nainte de enumerarea responsabilitatilor.

Procedura
Daca sectiunea 3 si (n cazul ca exista) diagrama functionala (optionala) nu ilustreaza adecvat procesul, utilizati aceasta sectiune pentru a descrie n detaliu pasii secventiali necesari.

nregistrari de calitate

Lista nregistrarilor ce trebuiesc generate pentru a arata ca cerintele procedurii au fost ndeplinite. Exemplul 1: "Nu sunt necesare nregistrari pentru acest document" Exemplul 2: "Urmatoarele nregistrari vor fi generate si administrate n conformitate cu procedura de control a nregistrarilor." nregistrarea necesara nregistrarile necesare

Anexe / formulare
Lista anexelor si a formularelor care sunt utilizate alaturi de procedura. Sunt incluse codul anexei sau formularului si numele acestuia. Exemplul 1: "Nu sunt necesare formulare pentru acest document" Exemplul 2: "Formularele aplicabile pentru acest document sunt" Cod formular PS 01-1 Titlu Titlu formular

Referinte
Numar Document Referinte Titlu Document

Lista documentelor, care include codul si titlul documentelor referite n text. Nu este necesara includerea reviziei. Atunci cnd este cazul, este inserata si o rubrica definitii, ntre domeniul de aplicare si responsabilitati. Cuprins anexe Anexele la proceduri sau manuale, n afara de formatul general, nu au un cuprins prestabilit. Cuprins formulare Formularele, n afara de formatul general, nu au un cuprins prestabilit. Cuprins manuale Manualele, n afara de formatul general, nu au un cuprins prestabilit. 6.4 Cod PS 02-1 Titlu Lista documentelor tinute la bordul navei/companiei

1 - Lista conventiilor internationale majore, legate de SMS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Denumire SOLAS 1974 - International Convention for the Safety of life at Sea Solas 1978 - Protocol of 1978 relating to SOLAS 1974 SOLAS 1988 - Protocol of 1988 relating to SOLAS 1974 2) MARPOL 73/78 - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships International Grain Code ILLC 1966 - International Convention on Load Lines ILLC 1988 - Protocol of 1988 relating to ILLC 1966 2) CSC 1972 - International Convention for Safe Containers COLREG 1972 - International Regulations for Preventing Collisions at Sea STCW 1978 - Intern. Conv. On Standards of Training, Certif. And watchkeeping for seafarers SAR 1979 - International Convention on Maritime search and Rescue SALVAGE 1989 - International Convention on Salvage FAL 1956 - Convention on Facilitation of International Maritime Traffic

Emis de IMO IMO IMO IMO IMO IMO IMO IMO IMO IMO IMO IMO IMO

Revizie/ data Bucuresti 1997 Bucuresti 1997 RNR 2002 Amendment 1997 RNR 2001-2002 London 1991 Bucuresti 1995 Bucuresti 1994

Locatie

London 1990 London 1995 London 2000

Toate documentele aparute n urma conventiilor IMO sunt obligatorii la bordul navelor n original si procurate numai de la editurile acreditate de organizatie. n afara de aceste documente suplimentare la bordul navelor trebuie sa existe si lista de coduri si standardele legale de ISM si SMS. Vezi anexa Nr. 2 6.5 Cod PS 02 Titlu Controlul documentatiei de la terti

Scop
Aceasta procedura descrie cum sunt controlate si modificate documentatiile care nu sunt elaborate de companie

Domeniul de aplicare
Se aplica tuturor documentelor emise de terti, standarde, regulamente si alte publicatii care sunt relevante sistemului de management al sigurantei.

Definitie Documentatie de la terti: Totalitatea documentelor care nu sunt elaborate de companie si anume: documente, standarde, publicatii, conventii internationale, planuri, coduri, instructiuni, regulamente,

reguli si alte publicatii emise de terti, care sunt utile n implementarea SMS Responsabilitati
Superintendentul este responsabil pentru aranjamentele pentru primirea si distribuirea regulilor relevante, regulamentelor, codurilor, metodologiilor si publicatiilor. El este responsabil pentru mentinerea registrului documentelor externe controlate si pentru mentinerea bibliotecii de referinta de la tarm. Comandantul navei este responsabil pentru asigurarea ca toate regulile relevante, regulamentele, codurile, metodologiile si publicatiile de la bordul navei sunt actualizate si pentru mentinerea listei publicatiilor controlate de la bordul navei.

Procedura
Un exemplar al fiecarei publicatii referitoare la sistemul de management al sigurantei al companiei va fi retinut si actualizat la sediul companiei. O copie a fiecarei publicatii referitoare la sistemul de management al sigurantei al companiei va fi retinuta si actualizata la bordul navei.

Lista documentelor de la terti, tinute la bordul navei este nregistrata pe formularul PS 02-1, lista documentelor de la bordul navei/companiei, pastrata la bordul navei de catre comandant si transmisa la sediul companiei, de cte ori survin modificari, ct de curnd posibil. Documentele vechi sau depasite pot fi pastrate ori la sediul companiei, ori la bordul navei, ca referinta. Astfel de documente vor fi marcate clar, nscriindu-se pe coperta cuvntul "DEPsIT" pentru a li se indica statutul. Documentele tinute la sediul companiei, care sunt modificate de autoritatea emitenta vor fi actualizate de superintendent. Modificarea este notata pe documentele nlocuite. Compania ncheie ntelegeri anuale sau abonamente cu distribuitorii relevanti pentru a asigura furnizarea automata a documentatiei noi catre companie n cantitati suficiente pentru a acoperi difuzarea catre toate punctele de utilizare.
Corectiile hartilor si publicatiilor nautice vor fi efectuate de catre nave conform informatiilor primite de la una dintre agentiile furnizoare de harti, folosita de companie. Fiecare nava va fi informata de modificarile publicatiilor prin emiterea de notificari saptamnale catre marinari. Vor fi pastrate dovezi ale corectiilor aduse

hartilor si publicatiilor.

Comandantul se va asigura ca noile harti si publicatii sunt comandate dupa cum este necesar si dupa cum este indicat n notificarile saptamnale catre marinari. Manualele de instructiuni ale producatorilor vor fi pastrate pentru referinta si ndrumare. Compania nu le actualizeaza dect odata cu actualizarea echipamentelor. Oricum, n cazul primirii amendamentelor sau actualizarilor de la producator, acestea sunt ncorporate ntr-o maniera similara cu alte amendamente. Va fi pastrat un index al planurilor si desenelor relevante pastrate la bordul navelor si la sediul companiei.

nregistrari
Urmatoarele nregistrari vor fi generate si administrate: nregistrari necesare Lista documentelor tinute la bordul navei/companiei

Anexe / formulare
Cod formular PS 02-1 Titlu Lista documentelor tinute la bordul navei/companiei

6.6 Cod PS 03 Titlu Analiza efectuata de management

Scop
Aceasta procedura descrie activitatile ce trebuiesc desfasurate pentru a evalua periodic eficienta sistemului de management al sigurantei si cnd este necesar, pentru a recomanda modificari care sa conduca la mbunatatirea eficientei si revizuirea sistemului.

Domeniu de aplicare
Aceasta procedura se aplica tuturor activitatilor desfasurate pentru a verifica conformitatea cu prevederile sistemului de management al sigurantei.

Responsabilitati
Directorul general este responsabil pentru organizarea si coordonarea ntrunirilor de analiza a managementului.
Persoana desemnata este responsabila pentru evaluarea sistemului de management al sigurantei si pentru prezentarea n fata comitetului de siguranta al companiei a rezultatelor evaluarii, pentru luarea de decizii, Comitetul de siguranta al companiei este responsabil de analizarea sistemului de management al sigurantei din companie si de luarea deciziilor legate de acesta. Procedura

Analizele efectuate de management sunt efectuate cu o frecventa de patru ori pe an sau ori de cte ori comitetul de siguranta considera ca este necesar, n urma analizelor de management efectuate. Discutiile purtate la ntrunirile de analiza a managementului vor fi notate utiliznd formularul numit "Minuta" ale ntrunirilor, PS 03-1 si unde este necesar, vor fi notate actiunile necesare.Agenda analizelor efectuate de management include rezultatele actiunilor ce trebuiau aplicate, stabilite la ultima analiza efectuata de management. Planul strategic elaborat, integreaza rezultatele ntrunirii consiliului administrativ, politica sistemului de management al sigurantei si actiunile ce trebuie ndeplinite.Rezultatele auditurilor interne sau externe: rezultatele oricaror audituri care au avut loc de la ultima analiza efectuata de management. Politica sistemului de management al sigurantei: cuprinde implementarea, familiarizarea angajatilor si necesitatea potentiala de a aduce modificari politicii. Actiuni corective: analiza sumarului actiunilor corective ce trebuiau efectuate si finalizate, stabilite la ultima analiza de management, discutarea problemelor aparute n diversele domenii, propunerea de mbunatatiri, dupa cum este necesar. Actiuni preventive: analiza progresului curent al oricarei actiuni preventive emise sau finalizate de la analiza efectuata de management anterioara. Rezultatele inspectiilor efectuate de superintendenti vor fi comunicate comandantilor fiecarei nave.

nregistrari
nregistrarea necesara Minute ale ntrunirii

Anexe / formulare

Formularele aplicabile pentru acest document sunt Cod formular Titlu PS 03-1 Minute ale ntrunirii

6.7 Cod PS 04 Titlu Auditare interna

Scop
Aceasta procedura descrie modalitatea prin care se stabileste gradul de implementare a sistemului de management al sigurantei si prin care se evalueaza eficienta acestuia. Domeniu de aplicare Aceasta procedura se aplica auditurilor interne periodice ale sistemului de management al calitatii si sigurantei, de catre auditori instruiti, independenti, sub supravegherea persoanei desemnate.

Responsabilitati
Persoana desemnata este responsabila pentru:
numirea unor auditori interni sau a unor auditori independenti;

elaborarea unui chestionar general; planificarea si implementarea auditurilor interne att la tarm, ct si la bordul navelor; monitorizarea componentei echipei de auditare; initierea auditurilor; evaluarea rezultatelor auditurilor interne, nonconformitatilor si actiunilor corective; introducerea si monitorizarea actiunilor corective; informarea managementului companiei si directorii departamentelor implicate.

Auditorul sef este responsabil de organizarea si desfasurarea auditului. El conduce echipa de auditare si coordoneaza activitatile pe durata pregatirii. Aditional, el poate sugera actiuni corective si poate monitoriza implementarea masurilor convenite. Fiecare auditor desemnat este responsabil pentru planificarea cu atentie a auditurilor si raportarea oricaror nonconformitati identificate. Auditorii au autoritatea de a intervieva toti angajatii (chiar si pe cei de la nivelul de management) de pe nava sau din zona auditata si de a observa executia activitatilor auditate. Comandantul unei nave sau directorul unui departament, n functie de locul unde are loc auditarea, sunt responsabili pentru buna desfasurare a auditarii n zona sa si trebuie sa se asigure ca angajatii din subordine vin n ntmpinarea cerintelor auditorilor, cu toate cunostintele pe care le au. Ei au autoritatea de a adauga comentarii pe raportul de auditare.

Toti angajatii sunt obligati sa raspunda tuturor ntrebarilor auditorilor si sa prezinte toate documentele solicitate sau relevante. Opiniile acestora vor fi luate n considerare atunci cnd sunt stabilite actiunile corective.

Procedura Introducere
Auditurile interne urmaresc sa investigheze procedurile si activitatile legate de sistemul de management al sigurantei att la companie, ct si la bordul navelor, pentru a determina daca sunt corespunzatoare, eficient implementate, conform cerintelor codului ISM. Scopul auditurilor nu este de a critica sau invinovati pe cineva ci de a colecta dovezi si a le transmite managementului, pentru a verifica faptul ca politicile companiei si sistemul de management al sigurantei sunt eficient implementate si daca este necesara luarea de actiuni corective. Auditorii care desfasoara auditarea interna la companie pot fi: persoana desemnata sau oricare alt angajat al companiei, membru al managementului, desemnat de acesta. Este obligatoriu ca auditorul desemnat pentru un anume departament sa fie independent de departamentul auditat. Pentru auditarea interna de la bordul navelor, auditori pot fi persoana desemnata, membri ai managementului companiei sau chiar comandantul, nainte de a prelua comanda, daca este deja familiarizat cu procedurile companiei. Auditorii desemnati pentru un anume departament sau pentru nava trebuie sa aiba cunostinte si experienta legate de procedurile aferente acestora.

Planificarea auditurilor
Persoana desemnata va stabili o planificare a auditurilor ntregului sistem de management al sigurantei, plan de auditare interna periodica, PS 04-4. n cadrul planificarii, este stabilit cnd sunt verificate fiecare dintre elementele sistemului de management al sigurantei, att la companie, ct si la bordul navelor. Intervalele pot fi micsorate sau marite n functie de rezultatele auditului anterior. Planificarea va fi astfel efectuata nct sa se asigure ca toate elementele sunt auditate cel putin o data pe an pentru fiecare zona sau element. Planificarea auditurilor va fi redactata si apoi, aprobata de directorul general.

Persoana desemnata va revizui planificarea auditarilor regulat si va creste frecventa auditurilor daca rezultatele indica aceasta necesitate sau daca managementul sugereaza acest lucru la ntrunirile de evaluare periodica a eficientei managementului. Anumite nonconformitati, accidente sau mbunatatiri dorite pot necesita desfasurarea de audituri neplanificate. Executarea acestora este nregistrata n planul de auditare si pot modifica intervalul pna la urmatoarea auditare. Auditurile neplanificate au ntotdeauna prioritate asupra celor planificate. Atunci cnd locatia navelor sau planificarea fac impracticabile auditurile interne n graficul de timp convenit, comandantul va trebui sa raporteze progresul actiunilor corective luate si eficacitatea acestora. Echipa de auditare dezvolta chestionarele pentru auditarea interna, anterior auditului. Acestea servesc ca ghid pentru auditor, pe durata interviurilor si totodata pentru nregistrarea raspunsurilor si observatiilor. Listele existente, lista de verificare pentru auditare interna - nava, PS 04-3 si lista de verificare pentru auditare interna companie, PS 04-7, sunt revizuite si particularizate pentru procesul sau domeniul ce urmeaza a fi verificat. Pentru acest aspect, sunt luate n considerare urmatoarele: autoritatea si responsabilitatile celor auditati; gradul de familiarizare al acestora cu procesele si procedurile; corectitudinea documentatiei;

cunostintele si gradul de implementare al cerintelor speciale de siguranta si protectie a mediului (de exemplu cerintele IMO, SOLAS, MARPOL etc., plus legi ale administratiei maritime; disponibilitatea si starea de operare a echipamentelor de siguranta.

Pregatirea auditarii
Auditorul sef elaboreaza o planificare precisa n timp pentru fiecare departament, sectiune sau nava. Directorii departamentelor sunt anuntati despre datele stabilite, n scris, cu 4 saptamni n avans. Sunt precizate durata estimata si angajatii solicitati pentru interviu. Auditarile navelor vor fi planificate astfel nct sa se pastreze un minimum de cheltuieli si sa nu se diminueze eficienta. Echipa de auditare va ntocmi un dosar de auditare pentru fiecare departament sau nava auditata, cu chestionarele relevante. Toate ntrebarile sunt citite mpreuna si orice probleme legate de ntelegerea lor sunt discutate. Este sarcina auditorului sef sa se asigure ca toti membrii echipei de auditare nteleg la fel ntrebarile si le acorda aceeasi importanta. Echipa de auditare strnge urmatoarele nregistrari pe care le revede si le discuta: rapoartele de auditare de la ultimul audit (sau audituri) din departamentul sau nava respectiva; nregistrari referitoare la accidentele, ntmplarile periculoase, nonconformitatile din respectivul domeniu; nregistrari ale actiunilor corective implementate care privesc domeniul respectiv.

Aceste documente permit echipei de auditare sa identifice posibilele puncte slabe si probleme din domeniul respectiv si sa adauge elemente corespunzatoare chestionarului.

Desfasurarea auditarii
sedinta de deschidere O auditare ncepe cu un interviu si ntrebari adresate directorului de departament sau comandantului si sefului mecanic. Auditorii convin mpreuna cu acestia:

planificarea n timp; persoanele ce trebuie intervievate; locurile ce trebuie inspectate.

Desfasurare Verificarea documentatiei verificarea existentei documentatiei sistemului de management al sigurantei, actualizata; verificarea pastrarii corespunzatoare a nregistrarilor, conform procedurilor aplicabile.

Intervievarea angajatilor Intervievarea angajatilor consta n: intervievarea angajatilor si nregistrarea raspunsurilor acestora;

angajatii prezinta modul in care si desfasoara activitatile, oferind dovezi vizibile ca actioneaza n concordanta cu cerintele sistemului; simularea (verbala sau propriu-zisa) de situatii si observarea reactiei angajatilor; determinarea angajatilor sa completeze formulare si sa opereze n domeniul lor si aprecierea acestor actiuni.

Auditorul noteaza locul, functiile si numele angajatilor auditati n chestionarul de audit, eventual ora si circumstantele.

Aprecierea raspunsurilor Pe durata interviurilor de auditare, echipa de auditare nregistreaza raspunsurile si ntmplarile. Daca sunt n echipa, auditorii trebuie sa se ajute, unul ntreaba si celalalt nregistreaza raspunsurile. Fiecare raspuns trebuie apreciat imediat ( pentru raspuns adecvat si pentru raspuns inadecvat). Daca auditorii identifica necesitatea de a actiona, de exemplu cnd exista riscuri pentru siguranta, erori, aspecte ce contravin legilor sau regulamentelor sau daca o procedura pare nesigura, periculoasa pentru mediu sau nu e viabila economic, aprecierea trebuie sa fie negativa. Pentru fiecare punct negativ, trebuie initiate actiuni corective. Daca un auditor nu este sigur de aprecierea sa, va lasa decizia finala pentru sfrsitul zilei de auditare. Daca este ntr-o echipa, va discuta respectivul aspect cu ceilalti membrii si se va decide asupra aprecierii. Auditorul sef are ultimul cuvnt ntr-o disputa. Raportul de auditare Imediat dupa desfasurarea auditarii, echipa de auditare va ntocmi un raport bazat pe raspunsurile primite, pe aprecierile acordate n chestionare si pe notele personale facute de fiecare auditor. Raportul de auditare va reflecta urmatoarele: nregistrarea conditiilor din momentul respectiv; sublinierea nonconformitatilor; identificarea riscurilor de siguranta si de protectie a mediului; identificarea zonelor cu probleme;

posibil, recomandari cu privire la actiunile corective.

Cnd sunt identificate non-conformitati, auditorul emite un raport de nonconformitate, PS 04-2 si notifica persoanele implicate. Aceste rapoarte de nonconformitate sunt numerotate consecutiv, utiliznd formularul lista rapoartelor de nonconformitate pentru o auditare, PS 04-5. Raportul final de auditare este ntocmit pe formularul raport final de auditare, PS-04-1, citit de catre toti auditorii si semnat. Auditorul sef verifica raportul si determina daca cele afirmate n acesta reflecta corect imaginea dobndita pe parcursul interviurilor si, daca este necesar, l modifica. sedinta de ncheiere Auditarea se ncheie cu o sedinta de ncheiere. Participantii sunt cei care au participat si la sedinta de deschidere, plus, eventual, altii dintre angajatii intervievati. Echipa de auditare prezinta verbal rezultatul din raportul final de auditare si clarifica orice aspecte ramase nerezolvate. Directorul departamentului auditat, la companie sau comandantul/seful mecanic la nava, iau la cunostinta si semneaza raportul. Ei pot face comentarii scrise la nonconformitatile nregistrate, pe formularele respective.

Aprecierea auditarii
Evaluarea rezultatelor auditarii Auditorul sef transmite raportul final de auditare si documentele asociate persoanei desemnate, care le evalueaza continutul. Un interes deosebit este acordat dezvoltarii sigurantei la bordul navelor si n departamentele de la companie. Tendintele negative trebuie depistate din timp pentru initierea de masuri corespunzatoare. Este deci necesara o comparatie cu rapoarte anterioare. Rapoartele finale de auditare, PS 04-1, de la nave, mpreuna cu lista rapoartelor si cu rapoartele de nonconformitate asociate, vor fi ndosariate de catre persoana desemnata sau de catre responsabilul de la nava, care vor tine un registru

al dosarelor de auditare a navelor/RNC-uri n curs sau rezolvate. Un model pentru acest registru este prezentat n registrul dosarelor de auditare, PS 04-6. Persoana desemnata prezinta raportul de auditare completat cu propriile aprecieri, referitoare la mbunatatirea sigurantei si protectiei mediului, managementului. Este de asemenea posibil sa fie combinate mai multe auditari (de exemplu cele ale tuturor navelor) ntr-un singur raport. Daca se procedeaza astfel, rapoartele finale individuale sunt atasate celui care le nsumeaza. Managementul discuta si evalueaza rezultatele mpreuna cu persoana desemnata. Toate aspectele care necesita actiune, au prioritate. Sunt monitorizate actiunile corective.

nregistrari
Urmatoarele nregistrari vor fi generate si administrate n conformitate cu procedura de control a nregistrarilor: nregistrari necesare Raport final de auditare Raport de nonconformitate, auditare interna Lista de verificare pentru auditare interna-nava Lista de verificare pentru auditare interna-companie Plan de auditare interna periodica Lista rapoartelor de nonconformitate pentru o auditare Registrul dosarelor de auditare

Anexe / formulare
Formularele aplicabile pentru acest document sunt: Cod formular Titlu

PS 04-1 PS 04-2 PS 04-3 PS 04-4 PS 04-5 PS 04-6 PS 04-7 6.8 Cod PS 06-2 Descrierea postului Denumirea postului: Departament: Numarul subordonatilor: Atributii ce revin angajatului: Titlu Fisa postului

Raport final de auditare Raport de non-conformitate, auditare interna Lista de verificare pentru auditare interna - nava Plan de auditare interna periodica Lista rapoartelor de non-conformitate pentru o auditare Registrul dosarelor de auditare Lista de verificare pentru auditare interna-companie

Numarul superiorilor:

Responsabilitati ce revin angajatului:

Responsabilitati generale:

Raspunde de ndeplinirea la timp si n bune conditii a atributiilor pe care le are; Raspunde de cunoasterea si aplicarea corecta a prevederilor, politicilor si procedurilor, care l/o privesc, ale sistemului managementului de siguranta al societatii; Respecta normele de protectie a muncii precum si celelalte norme legale n vigoare; Raspunde administrativ, material, disciplinar si penal - dupa caz, pentru prejudiciile cauzate acesteia prin nendeplinirea atributiilor sale sau ca urmare a nerespectarii sarcinilor stabilite prin reglementari interne si/sau prin lege, sau ca urmare a nerespectarii regulilor de confidentialitate, inclusiv pentru prejudiciile cauzate societatii ca urmare a nendeplinirii atributiilor ce i revin; Raspunde de integritatea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate n dotare, apartinnd companiei. Cunostinte si experienta necesare: Postul este ocupat de: Data: Semnatura angajat: Semnatura Director General:

Fisa postului se va face numai dupa ce persoana respectiva a fost ambarcata la bordul navei si in prealabil i s-a intocmit fisa de evidenta cu familiarizarea initiala conform SMS la firma de crewing, si dupa aceea persoana respectiva va semna la firma de crewing contractul individual de ambarcare, declaratia angajatului si fisa de instruire a angajatului vezi anexa Nr. 03 Dupa terminarea contractului comandantul navei este obligat sa-i intocmeasca angajatului caracterizarea individuala cu privire la activitatea desfasurata la bordul

navei pe perioada de ambarcare, din care va fi remis companiei de crewing, iar in original va fi depus la Autoritatea Navala Romna. n baza acestui document Capitania Portului va opera in foaia matricola a angajatului perioada de ambarcare la bordul navei. Vezi anexa Nr. 04 si Nr. 05. Pentru a fi posibia completarea documentelor din anexele 03, 04 si 05 firma de crewing va ntocmi n prealabil fisa de control pentru documentatia unui angajat; vezi anexa nr 06. 6.09 Cod PS 06 a1 Titlu Registrul de referinta al fiselor posturilor

Scop
Scopul ntocmirii registrului fiselor posturilor este acela de a constitui o sursa unica, aprobata, de descriere a atributiilor si responsabilitatilor fiecarui angajat att de la sediu ct si de la bordul navelor.

Continut
Registrul fiselor posturilor are urmatoarele sectiuni: tarm; diagrama organizatorica la tarm.

Fisele posturilor la tarm, astfel: PS 06-2-010 PS 06-2-020 manager al sistemelor de management al calitatii; director administrativ;

PS 06-2-025 PS 06-2-030 PS 06-2-032 PS 06-2-040 PS 06-2-041 PS 06-2-050 PS 06-2-060 PS 06-2-062 PS 06-2-070

secretara; director comercial-exploatare; agent maritim; director tehnic; inspector siguranta operationala; consilier juridic; director economic; contabil ; inspector resurse umane.

Nave de tipul X Diagrama organizatorica la nave de tipul X Fisele posturilor la nave de tipul X

Aceasta sectiune este repetata pentru fiecare tip de nava care are organigra- ma diferita. n cazul n care navele au aceeasi structura organizatorica se precizeaza la nceputul sectiunii sau pe diagrama organizatorica numele tuturor navelor. n cazul nostru: Diagrama organizatorica la nave de tipul CARGO, 3025 TDW Fisele posturilor la nave de tipul CARGO, 3025 TDW : PS 06-2-101 PS 06-2-110 PS 06-2-112 PS 06-2-115 PS 06-2-118 PS 06-2-119 PS 06-2-120 PS 06-2-121 Comandant; Capitan secund; Ofiter maritim 2/3; Timonier - sef de echipaj; Timonier; Marinar; sef mecanic; Ofiter mecanic 1;

PS 06-2-125 PS 06-2-128 PS 06-2-130

Electrician; Motorist; Bucatar.

Utilizare
seful compartimentului resurse umane are ndatorirea de a nmna la angajare, fiecarui nou angajat trei copii ale fisei postului cu care acesta urmeaza a fi angajat. Dupa ce angajatul citeste care sunt atributiile si responsabilitatile postului pe care este angajat, semneaza pentru luarea la cunostinta si returneaza un exemplar, la compartimentul de resurse umane, iar pe celalalt l pastreaza.
ntotdeauna sunt utilizate copii ale fiselor posturilor aprobate, aflate n registrul fiselor posturilor. seful compartimentului resurse umane ndosariaza fisa postului semnata, primita de la angajat, n dosarul acestuia, alaturi de celelalte documente ale acestuia. O copie a fisei postului i este nmnata angajatului, iar a treia, este pusa n dosarul angajatului care este trimis la nava. 6.10 Cod PS 06-2-101 Descrierea postului Titlu Fisa postului

Denumirea postului: Departament: Numarul subordonatilor: Atributii ce revin angajatului:

Comandant Punte 10

Numarul superiorilor:

1) privind conducerea n siguranta a navei: a) sa cunoasca bine si din toate punctele de vedere nava pe care o comanda: caracteristicile constructive, compartimentarea si dispunerea tancurilor, dotarea ei cu masini, utilaje, instalatii, echipamente si aparatura, exploatarea, performantele si limitele operationale ale acestora, calitatile ei nautice si de manevra, posibilitatile de exploatare a navei si de utilizare a ei n diferite situatii, modul de comportare a navei n diferite aliuri de mars si n diferite solicitari etc.

b) sa stabileasca felul serviciului pe nava (cart, garda) la punte, n compartimentul masini si n statia radio, precum si momentele de trecere de la serviciul de cart la serviciul de garda si invers; c) nainte de plecarea navei din port: conditii; sa dea sefilor de servicii de la bord instructiunile necesare pentru executarea voiajului (misiunii) n bune

sa verifice daca nava este pregatita din toate punctele de vedere pentru executarea voiajului intentionat (misiunii ncredintate) si daca echipajul minim necesar pentru siguranta navigatiei este prezent la bord; sa verifice daca hartile si documentele nautice sunt corectate la zi;

sa studieze hartile si documentele nautice si sa execute pregatirea preliminara a marsului si trasarea preliminara a drumului; sa verifice ca toate actele si documentele necesare pentru nava, pasageri, echipaj si marfa, sa fie la bord si sa se asigure ca au fost ndeplinite toate formalitatile la autoritatile portuare, agentie etc.; n functie de cele stabilite de autoritatile portuare, sa stabileasca ora de prezentare la bord a ntregului personal mbarcat, n vederea plecarii navei n voiaj (misiune). d) la sosirea pilotului la bord, sa verifice daca acesta are brevet (licenta) de pilot si buletin de pilotaj; e) n timpul marsului: sa asigure conducerea n siguranta a navei, personal sau prin ofiterii de cart punte, carora trebuie sa le dea toate indicatiile si instructiunile necesare; sa respecte si sa urmareasca respectarea prevederilor Regulamentului international pentru prevenirea abordajelor pe mare, ale regulilor generale si locale de navigatie; comandantul este raspunzator, n conformitate cu prevederile legale, daca din vina sa se produce o coliziune sau esuarea navei, cu urmari grave pentru siguranta navei; sa urmareasca respectarea itinerariului, a rutei si a rotatiei porturilor, folosind viteza economica a navei; sa urmareasca sa nu se forteze masinile, dect n cazuri absolut necesare si n limitele prevazute n documentatia tehnica;

sa verifice pozitia navei ori de cte ori considera necesar si sa controleze determinarile de punct facute de ofiterii de cart; n caz de incertitudine asupra pozitiei navei, sa reduca viteza sau chiar sa stopeze, sa determine punctul navei prin orice metoda si cu orice aparat de navigatie disponibil, sa efectueze sondarea sistematica a adncimii apei, sa pregateasca ancorele pentru fundarisire sau, n caz extrem, sa abata nava spre larg; sa lase consemn ofiterului de cart pe puntea de comanda, prin nscriere pe harta sau n registrul de cart, asupra orei sau evenimentului la producerea caruia sa fie anuntat; n conditii de vizibilitate redusa, sa ia urmatoarele masuri de prevenire a unui accident de navigatie:

- sa se conformeze regulilor corespunzatoare din Regulamentul international pentru prevenirea abordajelor pe mare, n special n ceea ce priveste emiterea semnalelor sonore de ceata; - sa reduca viteza pna la limita de siguranta; - sa anunte la postul de comanda al compartimentului masini pentru pregatirea masinilor principale de propulsie n vederea unei manevre imediate si sa puna telegraful n pozitia ,,ATENIUNE"; - sa dispuna aprinderea luminilor de navigatie; - sa puna n functiune si sa foloseasca radarul si, dupa caz, sonda ultrason; - sa puna n functiune radiotelefonul si sa dispuna efectuarea veghei radio pe canalul international de primejdie si apel; - sa ordone timonierului de cart sa treaca la postul sau de la timona si sa execute schimbarea de la guvernarea automata la guvernarea manuala; - sa posteze personal suplimentar de veghe, la prova si n borduri, dupa caz;

- sa impuna o liniste deplina la bord, interzicnd lucrarile care produc zgomot pe punte, pentru auzirea semnalelor sonore de ceata emise de alte nave; - n zonele unde este cazul, sa ordone pregatirea ancorelor pentru fundarisit; in caz de furtuna, sa ia urmatoarele masuri:

- sa ordone schimbarea de la guvernarea automata la guvernarea manuala; - sa reduca viteza navei n mod corespunzator; - sa schimbe drumul, lund o aliura corespunzatoare, pentru a diminua pe ct posibil solicitarile la care sunt supuse corpul navei, amarajul marfurilor, pasagerii si echipajul; daca este cazul, sa intre cu nava la adapost; - sa ordone oprirea ventilatiei la magaziile de marfa si etansarea tuturor deschiderilor de la bord; - sa ordone ntarirea amarajului obiectelor de pe punte si amararea obiectelor din cabine si din alte ncaperi de la bord; - sa urmareasca evolutia si tendinta fenomenelor hidrometeorologice; - sa ia orice alte masuri pe care le considera necesare, n functie de situatie, pentru siguranta navei, pasagerilor, echipajului si marfurilor; la identificarea unui pericol nou de navigatie, netrecut pe harta, precum si la observarea unor semnale plutitoare de semnalizare avariate, sa comunice aceasta la statia de coasta cea mai apropiata si sa faca mentiunile respective pe harta si n jurnalul de bord;

sa informeze navele din apropiere, prin toate mijloacele de care dispune, atunci cnd se gaseste n prezenta gheturilor, a epavelor periculoase, a oricaror altor pericole imediate pentru navigatie sau a unei furtuni tropicale ori atunci cnd ntlneste temperaturi ale aerului inferioare punctului de nghet asociate cu vnturi de forta furtunii, care provoaca grave acumulari de gheata pe suprastructuri, sau vnturi de forta egala sau mai mare de 10 pe scara Beaufort asupra carora nu s-a primit nici un mesaj de avertizare, n conformitate cu prevederile prezentului regulament. f) la receptionarea semnalelor de primejdie ale unei alte nave sau n caz de sinistru la nava proprie, sa ia masuri pentru salvarea persoanelor, documentelor de la bord, valorilor si marfurilor depunnd toate eforturile posibile si dnd exemplu de curaj, calm si abnegatie; sa informeze armatorul, agentul armatorului din portul cel mai apropiat, societatea de asigurare a navei, dupa caz, precum si autoritatile portuare din portul cel mai apropiat; atunci cnd s-a decis abandonarea navei, sa paraseasca nava ultimul, numai dupa ce s-a convins ca nu mai exista nici o posibilitate de a salva nava si ca toate celelalte persoane de la bord au fost salvate; g) sa se afle la postul sau pe puntea de comanda si sa preia n mod efectiv responsabilitatea conducerii n siguranta a navei n navigatie n urmatoarele situatii: n timpul executarii manevrelor cu nava: ancorare si plecare de la ancora intrare si iesire din port, pasa, canal, bazin, ecluza, doc etc., acostare si plecare de la dana, schimbare dana, legare si plecare de la geamanduri, ridicare si coborre de pe doc (cala), cu exceptia acelor manevre pentru conducerea carora I-a autorizat n mod expres pe capitanul secund, precum si a acelor manevre efectuate n cazuri de sinistru etc. n port pe care le conduce ofiterul de garda; n timpul trecerii prin zone n care conditiile de trafic sunt dificile si necesita o atentie sporita din partea personalului de cart: la trecerea prin strmtori, canale, zone nguste sau cu adncimi mici ori necunoscute, la navigatia pe fluviu, n zone cu trafic intens, n zone cu pericole de navigatie; n timpul actiunilor de lupta pentru vitalitatea navei sau pentru stingerea incendiilor la bord, n timpul marsului; timp de vizibilitate redusa, n timpul marsului; vreme rea, n timpul marsului.

atunci cnd este solicitat de ofiterul de cart pe puntea de comanda;

h) sa fie prezent la bord atunci cnd: nava efectueaza operatiuni de ncarcare, descarcare sau transbordare a marfurilor care necesita o manipulare deosebita sau situatia de fapt o impune; starea hidrometeorologica pericliteaza siguranta navei; nava se afla n stationare la ancora; nava se afla ntr-un port strain.

i) sa dispuna si sa urmareasca modul de executare a manevrelor lichidelor din tancuri si a mbarcarii, debarcarii sau deplasarii greutatilor la bord; j) sa controleze periodic modul n care se aplica masurile de siguranta a navei; k) sa verifice si sa semneze zilnic jurnalul de bord; sa semneze fiecare pagina completata a jurnalului de evidenta a hidrocarburilor ("Oil Record Book"); l) sa sesizeze armatorul despre expirarea valabilitatii certificatelor de siguranta si sa solicite inspectia tehnica a navei, n vederea obtinerii unor certificate sau a prelungirii valabilitatii certificatelor existente la bord; m) n cazul cnd urmeaza sa lipseasca de la orele normale de program de la bord mai mult de 24 ore, sa predea comanda navei nlocuitorului sau, prin ordin scris n jurnalul de bord si adus la cunostinta sefilor de servicii de la bord. 2) privind organizarea si conducerea echipajului si a activitatilor de la bord:

a) sa organizeze, sa conduca, sa ndrume si sa controleze activitatea echipajului; b) sa organizeze paza si securitatea navei, sa dispuna masurile corespunzatoare si sa controleze modul n care acestea se executa; c) sa cunoasca calitatile profesionale, morale si, n masura posibilului, problemele personale ale personalului navigant subordonat; d) sa asigure, pentru ntreg personalul mbarcat, conditiile de viata si de munca la bord, prevazute n actele normative, si sa controleze modul cum se realizeaza acestea; e) sa asigure fiecarui membru al echipajului posibilitatea executarii la bordul navei a functiei la care i da dreptul brevetul, certificatul de capacitate sau actul de calificare detinut si pentru care este ambarcat; f) n limita competentei sale, sa asigure primirea la timp, de catre ntregul echipaj, a drepturilor materiale ce i se cuvin; g) n limita competentei sale, sa asigure la bord conditiile necesare pentru mentinerea sanatatii personalului ambarcat; h) sa organizeze si sa conduca pregatirea profesionala la bord a echipajului, precum si de educare a ntregului echipaj; i) sa asigure la bord conditiile necesare pentru ndeplinirea programului de pregatire profesionala a studentilor si elevilor aflati n practica pe nava respectiva; j) sa organizeze, sa conduca si sa controleze executarea de catre membrii echipajului a serviciilor de cart, de garda si de zi si a celorlalte activitati de la bord; k) sa avizeze planul de munca si programul activitatilor zilnice si sa controleze respectarea lor;

l) sa controleze modul de pregatire si de distribuire a hranei la bord; m) sa urmareasca respectarea de catre personalul mbarcat a normelor de igiena, a ordinii, disciplinei si a regulilor de comportare la bord; n) saptamnal, de regula duminica, mpreuna cu sefii de servicii de la bord sa controleze ordinea si curatenia interioara si exterioara a navei si sa dispuna masurile corespunzatoare pentru nlaturarea imediata a deficientelor constatate si pentru sanctionarea celor vinovati de ncalcarea normelor stabilite; o) sa ia masuri pentru respectarea de catre echipaj a normelor de protectie a muncii si sa cerceteze cazurile de ncalcare a acestor norme, precum si accidentele de munca produse la bord; p) la mbarcarea sau debarcarea unor navigatori, sa faca nscrierile necesare n rolul de echipaj al navei si n carnetele de marinar ale navigatorilor respectivi, daca aceste operatiuni nu se fac de catre capitania portului; q) la efectuarea debarcarii unor navigatori romni n porturile straine sa anunte ct mai curnd posibil oficiul consular sau misiunea diplomatica a Romniei, n porturile n care nu exista un reprezentant al armatorului, precum si autoritatile portuare; r) sa comunice capitaniei portului de nmatriculare, ct mai repede posibil si prin orice mijloc, orice modificare survenita n componenta echipajului n timpul ct nava se afla n voiaj; s) n functie de cele stabilite de autoritatile portuare, sa stabileasca ora de prezentare la bord a ntregului personal ambarcat, n vederea plecarii navei n voiaj (misiune); t) n porturile straine, n functie de prevederile legislatiei nationale a statului portului de escala si de programul de la bord, sa stabileasca ora de napoiere la bord a membrilor echipajului care pleaca la uscat n interes personal si sa-l instruiasca asupra normelor de comportare n port si la uscat;

u) n mprejurari exceptionale, atunci cnd urmeaza a fi luate decizii importante privind siguranta navei, a pasagerilor, a echipajului si a ncarcaturii, sa convoace consiliul de bord, daca conditiile de fapt permit convocarea; sa prezideze consiliul de bord, sa ia decizia finala si sa o comunice ntregului personal ambarcat; v) in limitele competentei sale, sa-i ajute pe membrii echipajului n rezolvarea cererilor justificate ale acestora; w) sa aduca la cunostinta personalului mbarcat actele procedurale pe care le efectueaza n legatura cu o fapta savrsita la bord. 3) privind mentinerea vitalitatii navei: a) sa studieze din timp, mpreuna cu capitanul secund si cu seful mecanic, pe baza documentatiei tehnice a navei, cazurile tipice posibile de avarie grava, legate de pierderea stabilitatii sau a flotabilitatii si sa elaboreze masuri corespunzatoare pentru actiune n asemenea situatii; b) sa cunoasca mijloacele si materialele de vitalitate existente n dotarea navei, locul de amplasare, regulile si normele de marcare, folosire, pastrare si ntretinere a acestora si sa ia masuri pentru pastrarea, mentinerea n stare de functionare si folosirea lor judicioasa; c) sa verifice si sa avizeze tabelul cu organizarea echipajului pe roluri; d) sa numeasca comisia permanenta de vitalitate a navei; e) sa organizeze activitatea si sa urmareasca aplicarea cu strictete a normelor de prevenire a incendiilor la bord; f) sa antreneze echipajul prin exercitii si, n cazuri reale, sa conduca nava n timpul luptei pentru vitalitate sau pentru stingerea incendiilor la bord; g) dupa ridicarea navei pe doc (cala), mpreuna cu capitanul secund, seful mecanic si reprezentantul santierului sa examineze amanuntit starea carenei, apendicilor navei, crmei sau a elicelor si sa consemneze cele constatate ntr-un proces-verbal;

h) nainte de lasarea navei la apa de pe doc (cala), sa urmareasca nchiderea etansa a tuturor deschiderilor care au fost practicate n corpul navei, precum si a prizelor de fund, si sa ceara organelor competente eliberarea certificatului de andocare. 4) privind ndeplinirea planului de voiaj al navei (executarea misiunii ncredintate): a) sa ia cunostinta de principalii indicatori ai planului de voiaj stabilit pentru nava si de conditiile de executare a planului; b) sa prelucreze cu ntreg echipajul ordinul de mars sau de manevra primit, precum si conditiile de executare a voiajului; sa aduca la cunostinta ntregului echipaj, si sa mentioneze n jurnalul de bord: destinatia navei, ruta, ordinea porturilor (locurilor) de operare si durata planificata a voiajului, n baza informatiilor primite de la armator, precum si orice schimbari ale acestora; c) sa ia masurile corespunzatoare pentru asigurarea navei cu materialele necesare, n vederea executarii voiajului n bune conditii; d) sa ia masuri pentru mobilizarea la actiune a tuturor fortelor de la bordul navei, n vederea: - realizarii planului de voiaj al navei, n conditiile respectarii prevederilor clauzelor contractului de transport si indicatorilor tehnici; - reducerii timpului de stationare a navei n port pentru operatiuni sau pentru reparatii; - reducerii timpului si cresterii calitatii lucrarilor de remediere efectuate cu mijloacele bordului; - respectarii normelor tehnice de exploatare si de ntretinere a mijloacelor tehnice de la bord.

e) sa verifice ntocmirea planului de ncarcare si stivuire a marfurilor (,,cargo stowage plan") si a planului de amarare a marfurilor (,,cargo lashing plan"), pentru fiecare operatiune de ncarcare; sa verifice prin calcul daca, n urma operatiunilor de ncarcare-descarcare, nava se mentine n limitele criteriilor de stabilitate transversala prescrise de registrul navei de clasificare; sa dea indicatii ofiterilor navei, ncarcatorilor, primitorilor si agentilor, dupa caz, privind modul de desfasurare a operatiunilor de ncarcare, stivuire, amarare si descarcare a marfurilor; f) sa se preocupe de ncarcatura navei si de toate problemele si aspectele (organizatorice, administrative, comerciale, financiare etc.) care privesc nava si marfa, n limitele competentei sale; sa ntocmeasca si sa depuna, n conditiile stabilite, notice of readiness, protestul de mare, scrisorile si notele de protest etc; sa semneze fara ntrziere conosamentele si celelalte acte pentru marfurile ncarcate sau descarcate de la bord; sa respecte prevederile clauzelor contractului de transport si instructiunile armatorului; sa apere interesele si drepturile armatorului; g) n timpul marsului sa transmita armatorului, agentiilor, navlositorilor, primitorilor etc., dupa caz, avizarile necesare conform clauzelor contractului de transport si instructiunilor primite, referitoare la pozitia navei si la data estimata de sosire n port (ETA); h) sa coopereze cu agentul armatorului si sa trateze verbal si n scris cu celelalte persoane fizice si juridice, pentru a asigura exploatarea optima a navei si rezolvarea operativa a problemelor care apar n legatura cu aceasta; sa se informeze la surse autorizate (autoritati portuare: agent etc.) asupra prevederilor legale si a uzantelor portuare din porturile straine, referitoare la nava si la operatiunile pe care aceasta le desfasoara n port si sa instruiasca n mod corespunzator echipajul si pasagerii; i) sa anunte n timp util autoritatile portuare prin agent, despre plecarea navei; nainte de plecarea navei din port, sa ridice personal sau sa dispuna ridicarea actelor navei si a permisului de plecare de la capitania portului; j) la sosirea navei n port, sa depuna actele navei la capitania portului sa completeze si sa semneze declaratia de sosire; h) la terminarea voiajului: - sa ntocmeasca raportul de calatorie si darea de seama disciplinara si sa le nainteze armatorului;

- sa ntocmeasca actele de decontare a cheltuielilor facute n timpul voiajului n contul armatorului si sa le nainteze armatorului; - sa informeze armatorul si autoritatile de stat competente despre orice dificultati ntmpinate, evenimente sau situatii neobisnuite sau care i s-au parut suspecte referitoare la nava, marfa, echipaj, pasageri sau alte persoane; n cazuri grave, informarea se va face ct mai curnd posibil; i) sa ntmpine la scara navei pe sefii sai directi si sa le dea raportul la prima lor urcare la bord n decursul unei zile. 5) privind administrarea fondurilor si bunurilor navei, conservarea drepturilor si apararea intereselor armatorului: a) sa exercite controlul ierarhic operativ si controlul preventiv, urmarind respectarea legalitatii, necesitatii, oportunitatii si eficientei operatiunilor financiar-contabile efectuate la bord; b) sa organizeze primirea la timp, pastrarea si ntretinerea rationala a materialelor de inventar si a altor categorii de materiale; c) sa organizeze verificarea periodica a situatiei bunurilor aflate n primirea personalului si a modului de tinere a evidentei si administrarea lor si sa ia masurile necesare pentru cercetarea si ntocmirea actelor de raspundere materiala; d) sa analizeze si sa aprobe nota de comanda de aprovizionare cu alimente si meniul saptamnal, ntocmite de membrii comisiei de cantina; e) sa verifice periodic situatia cambuzei, a antidotului si a ambalajelor aflate la bord si sa urmareasca ncadrarea n drepturile alocate; f) sa urmareasca respectarea normelor de consum la combustibil si lubrifianti, precum si situatia orelor de functionare a masinilor utilajelor, instalatiilor si echipamentelor navei;

g) n cazul implicarii navei ntr-un incident de poluare, sa raporteze fara ntrziere ct mai amplu posibil, detaliile unui astfel de incident prin radio sau cel mai rapid canal, catre organul competent din tara sau, dupa caz, din strainatate, n conformitate cu prevederile conventiilor internationale n materie de poluare; h) sa ntocmeasca si sa depuna protestul de mare n termenul stabilit, nsotit de actele anexa. 6) privind efectuarea controalelor, cercetarilor etc. la bord: a) sa se supuna si sa faciliteze efectuarea controlului la bord de catre organele autoritatilor de stat si sa dispuna aceasta si ntregului echipaj; b) sa asiste la efectuarea controlului de frontiera, la sosirea si la plecarea navei din port; c) n orice situatie de accident sau infractiune, comandantul este mputernicit a face cercetari, a lua declaratii si a conserva probele, n conformitate cu art. 214 si 215 din codul de procedura penala, urmnd a le preda capitaniei portului n termen de 24 de ore de la acostarea navei n primul port romnesc; d) sa cerceteze toate reclamatiile scrise nregistrate la bord, n limitele competentei sale, si sa dispuna rezolvarea lor. 7) privind acordarea asistentei si salvarea pe mare: a) sa ia toate masurile pentru cautarea si salvarea persoanelor cazute de la bord n apa, n timpul marsului sau n stationare; parasirea locului unde s-a produs un astfel de eveniment este permisa numai dupa ce au fost epuizate toate posibilitatile de cautare si salvare; b) sa ia toate masurile pentru ca echipajul navei si eventualii pasageri romni, salvati de o nava straina si aflati la bordul acesteia, sa se poarte cu demnitate, sa respecte regulamentele acelei nave si sa apere prestigiul Romniei; sa ia toate masurile pentru readucerea n tara a oricarei persoane din echipaj aflate n strainatate n conditii legale, din diferite motive;

Comandantul este investit, n conditiile legii, cu atributii de ofiter de stare civila si de notar public, pe care le exercita dupa cum urmeaza: 1) pentru cetateni romni: a) nasterea sau decesul unei persoane, produse la bordul unei nave maritime, n timpul unui mars ce nu depaseste limitele marii teritoriale a Romniei, se nregistreaza la Primaria portului de destinatie. n asemenea cazuri, comandantul are obligatia ca la sosirea n portul de destinatie sa anunte capitania portului despre aceste evenimente; b) casatoria la bordul navelor sub pavilion romn se poate ncheia numai ntre cetateni romni si numai atunci cnd nava se afla n marea libera. Pentru motive ntemeiate, comandantul poate acorda dispensa de vrsta la casatorie, n limitele prevazute de codul familiei, precum si dispensa de termen; c) nasterea, casatoria sau decesul produse pe o nava aflata n afara limitelor marii teritoriale a Romniei se nregistreaza de comandant n registrul de procese verbale tinut n acest scop. Procesul-verbal se ntocmeste de comandant n prezenta a doi martori, care pot fi din echipajul navei, mentionndu-se numele, prenumele si domiciliul lor, seria si numarul pasapoartelor sau ale carnetelor de marinar. n cazul deceselor, ntr-o lista de inventar anexata la procesul-verbal se vor nscrie toate bunurile, actele si valorile gasite asupra decedatului, care se vor sigila si se vor preda autoritatii maritime din primul port de acostare, odata cu procesul verbal, daca nu se dispune altfel de armator; d) la sosirea n tara, comandantul navei este obligat sa nainteze copie certificata de pe nregistrarea facuta (procesul-verbal) Oficiului de Stare Civila, prin capitania portului de acostare. Atunci cnd napoierea navei n tara urmeaza sa se faca dupa o perioada de timp mai ndelungata, comandantul este obligat sa nainteze ct mai curnd posibil, prin orice mijloace, copia certificata dupa nregistrarea (procesul-verbal) facuta. 2) pentru cetateni straini:

a) pentru nasterea sau decesul unei persoane, produse la bordul unei nave maritime n afara limitelor marii teritoriale a Romniei, nregistrarea, procesul verbal si lista de inventar se fac asa cum este prevazut la aliniatul 1 (c) de mai sus; b) copia de pe procesul verbal, mpreuna cu lista de inventar si eventualele bunuri, acte si valori ramase n cazul unui deces, se vor depune autoritatii maritime din primul port strain de acostare, spre a fi naintate organelor competente. Alte copii de pe procesul verbal si lista de inventar vor fi depuse la Oficiul Consular al statului a carei cetatenie o are persoana respectiva, precum si la Oficiul Consular al Romniei, ca anexa a protestului de mare; c) la sosirea n tara se va nainta capitaniei portului de acostare o copie de pe procesul verbal si lista de inventar. Se interzice comandantului navei: 1) sa navige cu un echipaj mai putin numeros dect cel stabilit pentru siguranta navigatiei sau sa utilizeze la bord persoane care nu poseda brevetul sau certificatul de capacitate corespunzator functiei pe care o exercita; 2) sa navige cu nava daca aceasta are actele de bord expirate sau daca ea se afla ntr-o stare tehnica care nu corespunde conditiilor prevazute n actele de bord; 3) sa navige cu nava daca aceasta nu este dotata cu mijloacele de comunicatie si cu materialele prevazute n normele societatii de clasificare a navei; 4) sa ncarce nava peste limitele stabilite n acte sau sa depaseasca marca de ncarcare (de bord liber); 5) sa execute manevre sau navigatie fara pilot n zonele cu pilotaj obligatoriu; 6) sa ncredinteze conducerea navei unei persoane care nu ndeplineste conditiile de calificare si de sanatate cerute personalului de siguranta navigatiei; 7) sa predea conducerea navei, fara ordinul sau aprobarea forului ierarhic superior, sau sa abdice de la conducerea navei prin inactivitate sau alt asemenea mod;

8) sa paraseasca nava n caz de pericol, nainte de a-si fi exercitat pna la capat ndatoririle de serviciu pentru salvarea ei; 9) sa paraseasca locul unde se afla o nava abordata de nava proprie, fara a-i fi acordat asistenta; 10) sa schimbe ruta, portul de escala sau de aprovizionare sau sa faca escala ntr-un alt port, fara aprobarea armatorului; 11) la iesirea navei din constructie sau din reparatii sa semneze actele de receptie desi: a) nava nu a corespuns la toate probele; b) lucrarile nu sunt de calitate; c) lucrarile nu sunt terminate. 12) sa faca cheltuieli valutare n strainatate, altele dect cele aprobate; 13) sa consume bauturile si alimentele aprovizionate n contul spezelor de reprezentare n afara activitatilor de protocol; sa dispuna sau sa permita efectuarea unor modificari, montarea sau demontarea unor instalatii la bord, fara aprobarea scrisa a armatorului si a registrului naval de clasificare, sau sa permita modificari n proiectele aprobate, indiferent de natura lor; 14) sa modifice conditiile contractului de transport maritim, acceptate de armator; 15) sa modifice istoricul operatiunilor de ncarcare-descarcare, precum si nscrisurile n jurnalul de bord; 1) sa cedeze din drepturile cuvenite armatorului; 2) sa-si depaseasca competentele legale, angajnd n vreun fel raspunderea armatorului, fara aprobarea acestuia;

3) sa plece din porturile romnesti fara a se fi efectuat controlul de trecere a frontierei sau fara a fi obtinut aprobarea n acest sens. Serviciul de cart pe puntea de comanda Principii fundamentale ce trebuie respectate la organizarea si executarea serviciului de cart pe puntea de comanda: Serviciul de cart se instituie si se executa pe timpul ct nava se afla n mars. Comandantul navei poate dispune executarea serviciului de cart si atunci cnd nava se afla n stationare, la ancora sau la cheu, n cazurile cnd conditiile hidrometeorologice sau alte mprejurari deosebite impun aceasta. Din momentul trecerii de la serviciul de garda la serviciul de cart si pna n momentul trecerii din nou la serviciul de garda, serviciul de cart se executa continuu. Momentele respective se stabilesc de catre comandantul navei si se mentioneaza n jurnalul de bord. Comandantul navei este obligat sa asigure ca serviciul de cart pe puntea de comanda sa fie adecvat pentru mentinerea unei veghe sigure n timpul navigatiei si pentru conducerea n siguranta a navei n navigatie. In orice moment, componenta echipei de cart trebuie sa fie adecvata si corespunzatoare circumstantelor si conditiilor predominante si sa tina seama de necesitatea de a mentine o veghe potrivita. La deciderea asupra componentei echipei de cart de pe puntea de comanda, comandantul va tine seama, printre altele, de urmatoarele aspecte: 1) n nici un moment puntea de comanda sa nu fie lasata nesupravegheata; 2) starea vremii, vizibilitatea, precum si faptul daca afara este lumina de zi sau ntuneric;

3) imediata vecinatate a pericolelor de navigatie, care poate face necesar ca ofiterul de cart sa ndeplineasca sarcini suplimentare privind navigatia; 4) posibilitatea de folosire si starea de functionare a aparatelor de navigatie, cum ar fi radarul sau sistemele electronice pentru determinarea pozitiei si orice alte echipamente care afecteaza conducerea n siguranta a navei; 5) faptul daca nava este dotata cu pilot automat sau nu; 6) orice cerinte neobisnuite la care personalul de cart de pe puntea de comanda trebuie sa faca fata, care pot apare ca rezultat al unor mprejurari speciale n timpul navigatiei. Responsabilitati ce revin angajatului: Comandantul navei este persoana din echipaj, calificata si brevetata n mod corespunzator, careia armatorul i ncredinteaza nava si comanda acesteia, pentru realizarea misiunii stabilite. Comandantul navei care si desfasoara activitatea n mod izolat se subordoneaza ierarhic direct conducerii ntreprinderii armatoare (director, sef grup, sef sectie etc., dupa caz). Comandantul navei este conducatorul unic si seful legal si direct al ntregului personal mbarcat. El este investit cu autoritate asupra tuturor persoanelor mbarcate pe nava respectiva. Comandantul si ndeplineste atributiile si si desfasoara activitatea n conformitate cu prevederile legilor pavilionului, ale prezentului regulament, ale conventiilor internationale, ale ordinelor si instructiunilor armatorului, precum si n baza bunei practici marinaresti. n exercitarea atributiilor sale nautice si comerciale, precum si n relatiile cu autoritatile si cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, comandantul l reprezinta pe armator.

Pentru ocrotirea bunurilor si a intereselor persoanelor angajate n expeditia maritima, comandantului i este conferita prin lege si delegatia de reprezentant al autoritatii publice, avnd atributii de ofiter de stare civila, de notar public si de organ de constatare pentru infractiunile comise la bord. El exercita autoritatea disciplinara si de ordine pe nava, n legatura cu respectarea regulamentului serviciului la bord si a reglementarilor portuare, avnd dreptul sa ia masuri la bord contra echipajului si pasagerilor. n exercitarea acestui drept, n strainatate poate solicita sprijinul oficiului consular sau al misiunii diplomatice a Romniei si al autoritatilor portuare straine. Comandantul conduce activitatea la bordul navei prin ordine si dispozitii verbale sau scrise, prin contactul personal cu subordonatii si prin semnalele prevazute n prezentul regulament. Comandantul navei conduce nava pe baza principiului unitatii de comanda. n relatiile cu autoritatile de stat si portuare, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate comandantul are obligatia de a avea o atitudine oficiala, demna si politicoasa, si de a apara prestigiul Romniei, interesele si prestigiul armatorului. Comandantul navei raspunde, n conditiile legii, de: 1) nava si conducerea n siguranta a navei;

2) asigurarea pentru ntreg personalul mbarcat a conditiilor de viata si de munca la bord, prevazute n actele normative, organizarea si conducerea echipajului, pasagerilor si a activitatilor de la bord, organizarea adecvata a serviciului de cart sau de garda pe nava pentru asigurarea pazei si securitatii navei si a marfurilor de la bord; 3) organizarea si pregatirea echipajului pentru apararea si mentinerea vitalitatii navei, pentru prevenirea si stingerea incendiilor la bordul navei; 4) 5) ridicarea nivelului de pregatire profesionala a echipajului navei; curatenia, ordinea, disciplina si starea morala la bord;

6)

mentinerea bunei stari de navigabiliate a navei si asigurarea permanenta a stabilitatii navei;

7) ndeplinirea misiunii navei n conditiile stabilite sau acceptate de compania armatoare, respectiv de ndeplinirea planului de voiaij stabilit pentru nava; 8) ncarcarea, stivuirea, amararea, conservarea si descarcarea marfurilor, valorilor si altor bunuri ce i se ncredinteaza pentru transport (raspunderea este limitata numai la perioada de timp ct acestea se afla la bord, respectiv ntre momentele trecerii lor peste copastie la ncarcare si apoi la descarcare); 9) la bord; 10) 11) 12) echipaj; 13) 14) exploatarea tehnica n siguranta si ntretinerea navei si masinilor, utilajelor, instalatiilor si echipamentelor de respectarea tuturor restrictiilor privind exploatarea, impuse navei de catre registrul naval de clasificare; existenta la bord a actelor si documentelor cerute de autoritatile de stat sau portuare; actele juridice pe care le face n numele si n contul armatorului, privitoare la nava, marfa, navlu, pasageri si conservarea drepturilor si apararea intereselor si prestigiului armatorului; depunerea n termen a protestului de mare si conservarea probelor pna la efectuarea cercetarilor;

15) apararea intereselor proprietarilor marfurilor, legate de executarea contractului de transport, mai ales n caz de necesitate; 16) 17) 18) protejarea mediului marin; exactitatea dateler nscrise n jurnalul de bord; pastrarea obiectelor de inventar ale cabinei sale;

19)

folosirea stampilelor navei.

Responsabilitatea sa, n calitate de conducator unic al navei si al personalului mbarcat, nu este micsorata prin repartizarea catre membrii echipajului a unora dintre atributiile sale. Comandantul are n primire si pastrare, pe raspundere proprie, urmatoarele documente: 1) 2) 3) 4) 5) 6) certificatul de nationalitate al navei; certificatul de tonaj; certificatul de bord liber; certificatul de siguranta a constructiei; certificatul de siguranta a materialului de echipament (inclusiv certificatele plutelor de salvare); certificatul de siguranta radiotelegrafica;

7) certificat de eventuale scutiri, prevazute n Conventiile Internationale la care Romnia este parte, n ceea ce priveste conditiile stabilite n acele conventii; 8) 9) 10) 11) 12) rolul de echipaj; brevetele si certificatele de capacitate ale membrilor echipajului; certificatele de andocare a navei; planurile si documentatia tehnica a navei, inclusiv documentatia pentru ncarcare si stabilitate; copia protocolului de predare-primire a navei din santierul constructor;

13)

procesele verbale de predare-primire a functiei;

14) corespondenta referitoare la activitatile navei sau de executare a diferitelor operatiuni, radiograme, scrisori comerciale etc.); 15) 16) 17) 18) protestele de mare depuse; colectia de acte normative din biblioteca navei; registrul de ordine al comandantului; alte acte si documente, dupa cum se stabileste de armator.

Comandantul repartizeaza celelalte acte si documente de bord sefilor de servicii de la bord sau altor membri ai echipajului, dupa caz, n conformitate cu prevederile prezentului regulament. Atunci cnd n regulament nu este stabilit modul de repartizare, aceasta se va face n raport cu nevoile serviciului la bord. Responsabilitati legate de sistemul de management al sigurantei: Ca responsabilitati ce+i revin comandantului se pun accent pe: (1) punerea n aplicare a politicii companiei n domeniul sigurantei si al protectiei mediului; (2) motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici; (3) ntocmirea ordinelor si instructiunilor corespunzatoare n mod clar si simplu; (4) verificarea respectarii cerintelor specifice; (5) analizarea sistemului de management al sigurantei si raportarea deficientelor acestuia directiunii de la tarm.

Comandantul are completa autoritate si responsabilitate pentru luarea tuturor masurilor necesare pentru siguranta, prevenirea poluarii si operarea eficienta a navei. n anumite situatii aceasta poate nsemna devierea de la procedurile documentate. n toate privintele care afecteaza sau pot afecta siguranta sau mediul, comandantul raporteaza direct persoanei desemnate. Comandantul este responsabil de: emiterea ordinelor ntr-o maniera concisa si clara si analizarea activitatilor de siguranta si prevenire a poluarii; implementarea politicii companiei, de siguranta si protectie a mediului; motivarea echipajului n implementarea politicii;

raportarea catre companie a defectelor si a altor aspecte cu implicatii pentru operarea sigura sau cu risc de poluare si care necesita asistenta companiei; evaluarea si coordonarea instruirilor la bordul navei; asigurarea rolurilor ofiterilor superiori, cu privire la sistemul de management al sigurantei;

asigurarea ca sistemul de management al sigurantei este pastrat actualizat prin mentinerea legaturii cu persoana desemnata, pentru a stabili auditarile; revizuirea sistemului de management al sigurantei si raportarea deficientelor, persoanei desemnate;

raportarea catre companie a non-conformitatilor, accidentelor care, implica personal sau instalatii si situatiile periculoase; asigurarea ca toata documentatia marcata ca fiind "controlata" este actualizata si emisa conform procedurilor companiei;

solicitarea de asistenta de la companie, n functie de situatie, pentru a asigura operarea navei sigura si fara poluare; asigurarea ca toate nregistrarile relevante ale sistemului de management al sigurantei si cele definite n proceduri sunt disponibile. Comandantul are autoritatea si responsabilitatea completa pentru ntreprinderea tuturor actiunilor necesare pentru siguranta, prevenirea poluarii si operarea eficienta a navei. n anumite situatii aceasta poate sa nsemne deviatii de la procedurile documentate. (Vezi rezolutia IMO A . 443(XI)). Comandantul este responsabil pentru: verificarea navei in vederea voiajului pe mare; intocmirea planului de voiaj; urmarirea ndeplinirii ordinelor sale; urmarirea rezultatelor inspectiilor zilnice; urmarirea operatiunilor ce sunt efectuate la intrarea n spatii nchise sau periculoase; opera'iunile ce trebuiesc efectuate la indeplinirea serviciului de cart, pe puntea de comanda; trimiterea mesajelor de pericol; urmarirea operatiunilor ce se efectueaza atunci cnd se navigheaza cu vizibilitate redusa; operatiunile ce sunt efectuate atunci cnd se navigheaza costier, cu trafic intens n zone de separare a traficului;

operatiunile ce sunt efectuate atunci cnd se navigheaza prin strmtori; stabilirea actiunilor necesare atunci cnd nava naviga n conditii de vreme nefavorabila; stabilirea actiunilor necesare atunci cnd nava naviga prin gheata; stabilirea operatiunilor ce sunt efectuate atunci cnd este necesar pilotajul;

sa se asigure ca nava este pregatita pentru sosire, ca toate echipamentele sunt sub control si toate activitatile necesare au fost pregatite; conditiile si detaliile ancorajului, avnd n vedere starea navei si a masinii;

informarea echipajului navei referitor la instructiunile pentru voiaj cu nava n balast sisa verifice aplicarea acestora; stabilirea modului n care se va desfasura incarcarea; stabilirea modului n care se va desfasura descarcarea; informarea ofiterilor si echipajulului de masurile de siguranta care vor trebui luate mpotriva actiunilor ilegale; ndeplinirea actiunilor care sunt efectuate cnd este necesara asistenta la salvare; garantarea ca prevederile "Planului de Administrare a Gunoiului " sunt urmarite la bordul navei; coordonarea masurilor de limitare a scurgerilor de hidrocarburi;

a lua toate masurile posibile pentru a preveni urcarea la bord a transfugilor si sa se asigure ca nainte de plecarea navei, s-a efectuat o cautare amanuntita a eventualilor transfugi; identificarea, dezvoltarea sub coordonarea Persoanei desemnate si controlul procedurilor, instructiunilor, planurilor si a altor documente ale companiei n concordanta cu cerintele procedurii documentatia sistemului, PS 01; asigurarea ca toate regulile relevante, regulamentele, codurile, metodologiile si publicatiile de la bordul navei sunt actualizate si pentru mentinerea listei publicatiilor controlate de la bordul navei; buna desfasurare a auditarii n zona sa si trebuie sa se asigure ca angajatii din subordine vin n ntmpinarea cerintelor auditorilor, cu toate cunostintele pe care le au; Ei au autoritatea de a adauga comentarii pe raportul de auditare. asigurarea ca nava are n permanenta echipaj n conformitate cu cerintele companiei si cu cerintele pavilionului national si international. De asemenea, comandantul este responsabil pentru solicitarea schimbarii membrilor echipajului, cu cel putin 30 de zile nainte de data efectuarii schimbului; identificarea necesitatilor de instruire ale tuturor angajatilor din departamentul lor; delegarea de ofiteri pentru inspectarea si testarea tuturor echipamentelor care sprijina navigatia si transmisiunile radio, nainte de plecarea n voiaj sau sosirea n fiecare port, pastrnd nregistrarile adecvate; asigurarea desfasurarii si nregistrarii inspectiilor periodice ale navei, att efectuate de el nsusi ct si de catre un ofiter responsabil si ca managementului i sunt transmise rapoarte; predarea n timp util a tuturor rapoartelor legate de navigatie, n conformitate cu instructiunile existente;

ntretinerile de rutina ale navei, n baza instructiunilor primite de la superintendent si de la directorul tehnic al flotei. El este, n plus, responsabil pentru comunicarea si raportarea starii navei sale, conform cu atributiunile functiei sale. coordonarea activitatii de mentinere n standarde a navei si avizarea Companiei de reparatiile efectuate; pregtirea navei n vederea inspectrii acesteia de ctre inspectorii societtilor de clasificare si ai Administratiilor Maritime. raportarea persoanei desemnate a oricarei non-conformitati, situatii periculoase sau oricarui accident care apare la bordul navei, sub comanda sa; coordonarea si transmiterea catre companie a oricarei sugestii de modificare sau mbunatatire ce pote fi adusa sistemului de management al sigurantei. implementarea actiunilor corective stabilite pentru non-confomitatile identificate, din departamentul lor;

a da ordine ntr-o maniera clara si precisa si pentru asigurarea ca ntreg personalul poate comunica efectiv pentru a-si desfasura sarcinile, tinnd cont de politicile companiei de siguranta si protectie a mediului; toata corespondenta oficiala adresata navei sau pornind de la nava; a se asigura ca toate formularele, rapoartele si documentele navei, asa cum este specificat n documentatia sistemului de management al sigurantei, sunt pregatite corespunzator si naintate prompt la companie;
semnarea zilnica a registrului GMDSS.

a raspunde la orice situatie de urgenta de la bordul navei, pentru a minimiza efectele unor accidente sau unor incidente. Comandantul va actiona n concordanta cu planurile stabilite n Planul pentru situatii de urgenta nava, SMS-PU1. a asigura ca exercitiile de la bordul navei sunt desfasurate n concordanta cu programarea stabilita pentru a raspunde situatiilor de urgenta potentiale; pregatirea listelor de lucrari ce sunt propuse a se efectua pe perioada andocarii, urmarirea si controlul lucrarilor efectuate la bord, avizarea companiei referitor la progresul lucrarile efectuate. Responsabilitati generale: Raspunde de indeplinirea la timp si n bune conditii a atributiilor pe care le are; Raspunde de cunoasterea si aplicarea corecta a prevederilor, politicilor si procedurilor, care l privesc, ale sistemului de management al sigurantei al navei. Respecta normele de protectie a muncii precum si celelalte norme legale n vigoare. Raspunde administrativ, material, disciplinar si penal - dupa caz, pentru prejudiciile cauzate navei prin nendeplinirea atributiilor sale sau ca urmare a nerespectarii sarcinilor stabilite prin reglementari interne si/sau prin lege, sau ca urmare a nerespectarii regulilor de confidentialitate, inclusiv pentru prejudiciile cauzate navei ca urmare a nendeplinirii atributiilor ce i revin. Raspunde de integritatea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in dotare, apartinnd companiei. Cunostinte si experienta necesare: brevetare conform normelor legale in vigoare pentru pavilionul romn;

experienta anterioara pe nave de acelasi tip constituie un avantaj; cunostinte foarte bune de limba engleza scris si vorbit; cunostinte operare PC / Word / Excel; Postul este ocupat de: 6.11 Cod PS 06-2-110 Descrierea postului Denumirea postului: Departament: Numarul subordonatilor: Atributii ce revin angajatului: 1) Privind conducerea n siguranta a navei: a) sa cunoasca bine atributiiIe de serviciu ale comandantului si toate problemele importante legate de exploatarea navei, pentru a fi capabil sa-I nlocuiasca oricnd si n orice situatie pe comandant; b) sa cunoasca bine si din toate punctele de vedere nava pe care este ambarcat, caracteristicile constructive, compartimentarea si dispunerea tancurilor, dotarea ei cu masini, utilaje, instalatii, echipamente si aparatura, exploatarea performantele si limitele operationale ale acestora, calitatile ei nautice si de manevra, posibiIitatile de exploatare a navei si de utilizare a ei n diferite situatii, modul de comportare a navei n diferite aliuri si la diferite solicitari etc; Capitan maritim secund Punte 6 Numarul superiorilor: Titlu Fisa postului Data: Semnatura angajat: Semnatura Director General:

c)

sa ia masurile corespunzatoare de pregatire a navei pentru mars (manevra);

d) sa execute serviciul de ofiter de cart pe puntea de comanda ca sef al cartului II, respectiv de ofiter de garda pe nava (daca se dispune astfel de catre comandant), n conformitate cu prevederile capitolului 4 al prezentului regulament; capitanul secund nu va executa serviciul de ofiter de garda atunci cnd nava este ncadrata cu 2 ofiteri maritimi de punte (n afara ofiterului cu navigatia); e) n lipsa de la bord a comandantului, sa fie prezent la bord atunci cnd:

nava efectueaza operatiuni de ncarcare, descarcare sau transbordare a marfurilor care necesita o manipulare deosebita sau situatia de fapt o impune; starea hidrometeorologica pericliteaza siguranta navei; nava se afla n stationare la ancora; nava se afla ntr-un port strain;

f) lipsa de la bord a comandantului, sa execute cu nava numai acele manevre pentru care a fost autorizat n mod expres de catre comandant sau acele manevre necesare n situatii de sinistru n zona portului; g) sa conduca echipa de manevra de la postul de manevra prova;

h) sa urmareasca modul de executare a manevrelor lichidelor din tancuri si a mbarcarii, debarcarii sau deplasarii greutatilor la bord; i) sa controleze periodic modul n care se aplica masurile de siguranta a navei;

j) sa verifice zilnic registrul de procese verbale de predare-primire a serviciului de ofiter de garda pe nava, sa analizeze procesele verbale si sa-i raporteze comandantului situatiile deosebite, propunnd masuri de rezolvare;

k) lunar, mpreuna cu seful mecanic, sa organizeze instruirea personalului de punte privind guvernarea navei n conditii de avarie si sa faca exercitii de guvernare n regim de avarie, mentionnd rezultatele si masurile luate n jurnalul de bord; l) solicitat; sa-l ajute sau sa-l nlocuiasca temporar pe comandant, oricnd si n orice situatie, atunci cnd este

2) Privind organizarea si conducerea echipajului si a activitatilor de la bord: a) sa organizeze, sa conduca, sa ndrume si sa controleze activitatea personalului din subordinea sa;

b) sa organizeze paza si securitatea navei, n conformitate cu dispozitiile comandantului, si sa controleze modul n care acestea se executa; c) sa cunoasca calitatile profesionale, morale si, n masura posibilului, problemele personale ale personalului din serviciul punte; d) sa organizeze si sa conduca munca de educare si de pregatire profesionala la bord a personalului din serviciul punte, precum si a studentilor si elevilor, mbarcati n perioada de practica; sa efectueze instructajul de protectia muncii si de prevenirea si stingerea incendiilor personalului din subordinea sa; sa efectueze instructajul general de protectie a muncii tuturor persoanelor nou ambarcate pe nava; sa prelucreze periodic, cu ntreg echipajul, actele normative stalilite de armator a fi prelucrate la bord; e) sa organizeze serviciile de zi, de cart si de garda pentru personalul din serviciul punte, n mars si n stationare, n conformitate cu dispozitiile comandantului; sa ntocmeasca tabelele cu repartizarea n serviciul de garda a personalului din subordine, sa le afiseze si sa comunice fiecarei persoane data intrarii n serviciu; f) sa ntocmeasca planul de munca pentru lucrarile de ntretinere si revizie privind instalatiile din dotarea serviciului punte (pentru durata ntregului voiaj, pe o luna sau pe o saptamna, dupa caz) si programul activitatilor zilnice pentru personalul serviciului punte, sa le prezinte comandantului pentru aprobare si sa urmareasca executarea lor;

g) n situatii deosebite, n baza ordinului sau aprobarii comandantului si de comun acord cu seful mecanic, sa stalileasca nominal persoanele din serviciul punte care urmeaza sa participe temporar la lucrari n compartimentul masini, respectiv persoanele din serviciul masini care urmeaza sa participe temporar la lucrari pe punte, precum si sarcinile acestor persoane; n astfel de cazuri, sa faca instructajul specific de protectie a muncii personalului din serviciul masini care urmeaza sa participe la lucrari pe punte; h) sa tina evidenta orelor lucrate n timpul programului normal de catre personalul de punte, sa centralizeze pe fisele de pontaj aceste evidente ale celorlalte servicii de la bord si sa predea fisele de pontaj la ntreprinderea armatoare, la datele stalilite de aceasta; i) sa tina evidenta orelor lucrate suplimentar de catre personalul de punte si de catre echipele de docheri ale portului angajate n contul armatorului; j) sa pregateasca personalul de punte pentru executarea serviciului de cart pe puntea de comanda, suplimentar pregatirii facute de comandant; k) sa urmareasca respectarea de catre echipaj a normelor de igiena individuala si colectiva, a ordinii, disciplinei si regulilor de comportare la bord; l) sa mentina ordinea si disciplina la bord, sa propuna comandantului recompensarea sau, dupa caz, sanctionarea membrilor echipajului; m) n) o) p) q) sa organizeze, sa urmareasca si sa controleze executarea curateniei generale pe nava; sa ia masuri si sa urmareasca respectarea de catre personalul de punte a normelor de protectie a muncii; sa ntocmeasca planul cu repartizarea calinelor si sa-l prezinte comandantului pentru aprobare; ca sef al careului ofiteri, sa urmareasca respectarea locurilor la mese, indicate de comandant; sa urmareasca primirea drepturilor de antidot de catre personalul de la punte;

r) sa informeze echipajul asupra datei si orei prezentei la bord pentru plecarea navei n voiaj, stabilite de comandant, sa verifice prezenta echipajului la bord la data si ora stabilita si sa raporteze comandantului situatia; s) sa raporteze comandantului despre terminarea pregatirii navei pentru mars (manevra) sau ncarcare (alte operatiuni tehnologice), dupa caz; t) sa-l instruiasca pe ofiterul de garda de pe nava asupra activitatilor ce se vor desfasura la bord n timpul serviciului acestuia; u) sa participe la sedintele consiliului de bord si sa redacteze procesele verbale respective;

v) n timpul stationarii navei, atunci cnd nu se executa serviciul de cart, sa completeze zilnic jurnalul de bord cu date privind activitatile de care raspunde si sa-l semneze; sa verifice zilnic registrul de procese verbale ale ofiterilor de garda si registrul de scara; w) accidentata; sa tina evidenta accidentelor de munca produse la bord, indiferent de serviciul din care face parte persoana

x) mpreuna cu ceilalti sefi de servicii, sa-l nsoteasca pe comandant la efectuarea controalelor la bord privind ordinea si curatenia interioara si exterioara a navei; mpreuna cu ceilalti sefi de servicii de la bord, nainte de plecarea si sosirea navei n port sa controleze ntreaga nava pentru a se asigura ca la bord nu sunt ascunse obiecte sau materiale de contrabanda si nici persoane straine de echipaj sau pasageri; sa verifice ca toate obiectele si materialele de la bord, cu exceptia celor de inventar, sa fie nscrise n declaratiile vamale ale echipajului si ale navei; y) n cazul cnd nava nu este ncadrata cu personal medical, sa administreze medicamentele n conformitate cu instructiunile elaborate de personalul competent din reteaua medicala a marinei civile: 3) Privind mentinerea vitalitatii navei:

a) sa studieze din timp, mpreuna cu comandantul si cu seful mecanic, pe baza documentatiei tehnice a navei, cazurile tipice posibile de avarie grava, legate de pierderea stabilitatii sau a flotabilitatii si sa elaboreze masuri corespunzatoare pentru actiune n asemenea situatii; b) sa cunoasca mijloacele si materialele de vitalitate existente n dotarea navei, locul de amplasare, regulile si normele de marcare, folosire, pastrare si ntretinere a acestora si sa ia masuri pentru pastrarea, mentinerea n stare de functionare si folosirea lor judicioasa; c) sa organizeze si sa ntocmeasca rolurile de echipaj si sa conduca pregatirea echipajului n cadrul acestor roluri; nainte de fiecare plecare n voiaj, sa reactualizeze rolurile n functie de modificarile survenite n componenta echipajului; d) mpreuna cu seful mecanic, sa ntocmeasca tabelul portilor etanse de pe nava;

e) sa fixeze locul tabloului cu cel de-al doilea rnd de chei de la toate ncaperile navei si sa comunice aceasta ofiterului de cart (garda); sa urmareasca existenta n permanenta la tablou cu cel de-al doilea rnd de chei; f) g) sa participe la activitatea comisiei permanente de vitalitate a navei; sa urmareasca aplicarea cu strictete a normelor de prevenire a incendiilor la bord;

h) n baza ordinelor comandantului sa conduca nemijlocit lupta pentru vitalitate si pentru stingerea incendiilor pe punte si n compartimentele navei, cu exceptia compartimentului masini; i) dupa ridicarea navei pe doc (cala), mpreuna cu comandantul, seful mecanic si reprezentantul santierului sa examineze amanuntit starea carenei, apendicilor navei, crmei sau a elicelor si sa consemneze cele constatate ntr-un proces-verbal; j) nainte de lasarea navei la apa de pe doc (cala), sa urmareasca nchiderea etansa a tuturor deschiderilor care au fost practicate n corpul navei, precum si a prizelor de fund, mpreuna cu seful mecanic;

k) sa supravegheze ndeaproape toate lucrarile efectuate la opera vie, precum si practicarea deschiderilor n corpul navei; 4) Privind ndeplinirea planului de productie al navei (executarea misiunii ncredintate); a) sa prelucreze cu ntregul personal de punte conditiile de executare a voiajului (misiunii), sa instruiasca personalul din subordine asupra regulilor specifice de manipulare a marfurilor ce urmeaza a fi ncarcate, asupra modului de verificare a marcajului marfurilor, precum si asupra modului de efectuare a stivuirii, separarii si amararii marfurilor; b) sa ia masurile corespunzatoare pentru asigurarea serviciului punte cu materialele necesare, n vederea executarii voiajului (misiunii) n bune conditii; c) n conformitate cu indicatiile comandantului, sa ntocmeasca planul de ncarcare si stivuire a marfurilor(cargoplanul) si planul de amarare a marfurilor, pentru fiecare operatiune de ncarcare; d) la ncarcarea-descarcarea marfurilor, bunurilor si valorilor, sa se conformeze prevederilor specifice din partea a Ill-a a prezentului regulament; e) sa pregateasca documentele referitoare la marfa, care trebuie predate ncarcatorilor, primitorilor si autoritatilor portuare; f) cu o zi nainte de plecarea navei, sa verifice si sa raporteze comandantului navei problemele serviciului punte referitoare la: efectuate; primirea materialelor si documentelor necesare pentru executarea voiajului (misiunii) n bune conditii; starea tehnica de functionare a instalatiilor si echipamentelor de punte, precum si rezultatele remedierilor

starea materialelor de salvare, vitalitate si incendiu precum si gradul de asigurare a navei cu aceste materiale, fata de normele registrului naval de clasificare; ncadrarea cu personal navigant atestat n mod corespunzator;

g) sa urmareasca si sa verifice periodic starea de functionare si ntretinere a instalatiilor si echipamentelor de punte, sa ia masurile corespunzatoare n cazul constatarii unor defectiuni; h) sa dispuna pregatirea instalatiilor si materialelor de inventar din evidenta serviciului punte, n vederea prezentarii lor la inspectia registrului naval de clasificare. 5) Privind administrarea fondurilor si bunurilor navei: a) n functie de durata planificata a voiajului si de prevederile normativelor aprobate, sa stabileasca cantitatile de materiale de inventar si consumabile necesare pentru executarea voiajului n bune conditii, precum si cantitatea de apa dulce necesara; b) n functie de durata planificata a voiajului si de prevederile baremului aprobat, sa calculeze cantitatile necesare de antidot si sa urmareasca primirea drepturilor de antidot de catre personalul de punte; c) sa centralizeze notele de comanda pentru aprovizionarea cu materiale de inventar si consumabile a serviciului punte, sa le prezinte comandantului pentru aprobare si sa le nainteze n timp util ntreprinderii armatoare; d) sa ia masuri corespunzatoare pentru primirea la timp, pastrarea si ntrebuintarea rationala a materialelor de inventar si a altor categorii de materiale; e) sa participe la receptia cantitativa si calitativa a materialelor, n cadrul comisiei de receptie;

f) sa repartizeze personalului din subordine materialele de inventar, n conformitate cu prevederile prezentului regulament;

g) sa execute verificarea periodica a situatiei bunurilor aflate n primirea personalului de punte si a modului de tinere a evidentei si administrare a lor si sa ntocmeasca actele de raspundere materiala sau, dupa caz, actele de scadere legala; h) sa asiste la predarea si primirea materialelor de inventar ntre persoanele din serviciul punte si sa ia masurile legale corespunzatoare n cazul constatarii unor lipsuri; i) sa ncheie soldurile, lunar la materialele consumabile si anual la materialele de inventar din evidenta serviciului punte si sa le confrunte cu soldurile din registrele serviciului de resort al ntreprinderii armatoare, conform instructiunilor armatorului; j) sa pastreze si, la sosirea navei n tara, sa predea serviciului de resort al armatorului toate materialele vechi ramase n urma operatiunilor de amarare etc. n cazul cnd nava nu este ncadrata cu personal medical, capitanului secund i revin atributiile de serviciu ale acestuia, pe care le va exercita potrivit competentelor sale. n cazul cnd nava nu este ncadrata cu ofiter intendent de bord, capitanul secund are si urmatoarele atributii de serviciu: 1) 2) sa organizeze serviciul pentru personalul din serviciul administrativ; sa rezolve problemele administrative de ordin general ale navei;

3) sa ia toate masurile corespunzatoare pentru asigurarea la bord a conditiilor de cazare, hrana si confort, precum si a serviciilor pentru pasageri; 4) sa ntocmeasca listele de aprovizionare cu materiale si sa tina evidenta materialelor de inventar ale serviciului administrativ;

5) sa predea cu forme legale cabinele, careurile, salile de mese etc., precum si inventarul necesar, catre persoanele carora le-au fost repartizate; 6) mpreuna cu medicul de bord, cu ofiterul maritim cu intendenta si cu delegatul grupei sindicale de la bord, sa ntocmeasca formele legale de scadere pentru alimentele alterate n timpul voiajului; 7) sa tina evidenta si sa pastreze n casa de bani a navei toate sumele de bani si obiectele de valoare ncredintate de pasageri; 8) sa tina evidenta, sa pastreze n casa de bani a navei si sa predea ntreprinderii armatoare sumele de bani ncasate de la pasageri de catre personalul din serviciul administrativ, prin valorificarea la bord a bauturilor, articolelor de artizanat etc.; sa urmareasca efectuarea legala a acestor ncasari, n conformitate cu preturile din listele oficiale; 9) sa supravegheze executarea curateniei n spatiile destinate pasagerilor si n ncaperile de folosinta comuna, de catre personalul din serviciul administrativ; 10) 11) de lucru; 12) sa asigure schimbarea periodica si spalarea lenjeriei de pat din toate cabinele echipajului si pasagerilor; sa asigure primirea de catre personalul navigant n drept a echipamentului de protectie si a echipamentului sa tina evidenta reclamatiilor pasagerilor si a modului de rezolvare a acestora;

13) n caz de panica n rndul pasagerilor, sa ncerce prin toate metodele sa-i linisteasca si sa restabileasca ordinea la bord. Serviciul de cart pe puntea de comanda La serviciul de cart pe puntea de comanda participa: a) ofiterii maritimi de punte, inclusiv comandantul, ca sefi ai echipei de cart,

b) timonierii (atunci cnd este cazul) Ceilalti ofiteri de punte brevetati, ofiterii de punte stagiari, studentii si elevii practicanti executa serviciul de cart n subordinea ofiterului sef de cart, conform dispozitiilor comandantului. La navele care au numai 2 ofiteri maritimi de punte, capitanul secund va fi numit n serviciul de cart si va executa cartul II ca sef de cart. Responsabilitati ce revin angajatului: Capitanul maritim secund este primul ofiter maritim de punte, calificat si brevetat n mod corespunzator, caruia i revine raspunderea conducerii navei n cazul n care comandantul indiferent din ce motiv, este n imposibilitate de a-si exercita functia. Este primul nlocuitor al comandantului navei. Capitanul secund se subordoneaza ierarhic direct comandantului navei. El este seful serviciului punte si are n subordine tot personalul de punte. La navele la care nu este prevazuta functia de ofiter intendent de bord, capitanul secund este si seful personalului administrativ. n caz de nevoie, este nlocuit de ofiterul maritim cu navigatia. Capitanul secund raspunde de: 1) organizarea si conducerea persanalului din serviciul punte;

2) organizarea serviciilor de zi, de cart si de garda pentru personalul din serviciul punte, n mars si n stationare, n conformitate cu dispozitiile comandantului pentru asigurarea pazei si securitatii navei si a marfurilor de la bord si pentru desfasurarea n bune conditii a activitatilor zilnice de la bord; 3) organizarea pe roluri, ntocmirea documentelor pentru roluri si pregatirea echipajului de punte pentru apararea si mentinerea vitalitatii navei, pentru prevenirea si stingerea incendiilor la bordul navei; 4) organizarea si desfasurarea muncii de educare si a pregatirii profesionale la bord a personalului de punte, precum si a studentilor si elevilor ambarcati

5) n perioada de practica; efectuarea instructajului de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor al personalului din subordine; 6) mentinerea curateniei, ordinii si disciplinei la bord si aplicarea masurilor de ordine pe nava, referitoare la echipaj si pasageri; 7) navei; 8) ntocmirea planului de ncarcare a marfurilor (cargoplanului) si a planului de amarare a marfurilor, n conformitate cu indicatiile comandantului; 9) organizarea, conform indicatiilor comandantului, si supravagherea operatiunilor de ncarcare, stivuire, pontare, amarare si descarcare a marfurilor; 10) 11) 12) 13) pregatirea navei pentru ncarcare (sau alte operatiuni tehnologice) si pentru mars (sau manevra); primirea si predarea marfurilor; organizarea conform indicatiilor comandantului si supravegherea operatiunilor de balastare si debalastare; desfasurarea n siguranta a manevrei la postul de manevra prova; existenta la bord si starea materialelor de avarie, incendiu si salvare si aplicarea masurilor privind siguranta

14) exploatarea n siguranta si ntretinerea echipamentelor, aparatelor si instalatiilor cu care este nzestrat serviciul punte, starea tehnica si ntretinerea corpului navei, puntilor, peretiIor etansi, magaziilor de marfuri si de materiale, arboradei, greementului, ambarcatiunilor, lanturilor de ancora; 15) de punte; 16) organizarea supravegherii si receptionarii lucrarilor si reparatiilor efectuate la instalatiile si echipamentele aprovizionarea navei cu apa potalila si tinerea evidentei zilnice a consumului de apa potalila;

17) aprovizionarea serviciului punte cu materiale de inventar si consumalile, organizarea gestiunilor si repartizarea pe mnuitori a obiectelor si materialelor din evidenta serviciului punte, precum si controlarea modului de gestionare a acestora; 18) 19) organizarea si efectuarea, mpreuna cu ceilalti sefi de servicii de la bord, a inventarierii periodice; ndeplinirea atributiilor de serviciu.

n cazul cnd nava nu este ncadrata cu ofiter intendent de bord, capitanul secund raspunde si de: 20) organizarea serviciului si conducerea personalului administrativ;

21) administrarea mijloacelor materiale din evidenta serviciului administrativ si ntocmirea n termen a actelor de raspundere materiala; n cazul cnd nava nu este ncadrata cu personal medical, capitanului secund i revin si raspunderile acestuia privind gestionarea materialelor si pastrarea documentelor. Capitanul secund are n primire si pastrare, pe raspundere proprie, urmatoarele documente: 1) privind nava: a) b) c) d) planurile si documentatia tehnica a navei, inclusiv documentatia pentru ncarcare si stabilitate; cartea de registru a instalatiilor de ridicat; cartea de registru a instalatiei de ancorare; alte acte de registru;

e)

procesele verbale asupra starii corpului navei, ncheiate cu ocazia andocarilor sau a expertizelor;

f) registrul de evidenta a lucrarilor de ntretinere, revizii si reparatii la instalatiile si echipamentele din dotarea serviciului punte; g) certificatele de garantie ale instalatiilor, echipamentelor si materialelor de inventar din evidenta serviciului punte, inclusiv a srmelor, parmelor etc. (cu exceptia celor aflate n pastrarea ofiterului cu navigatia); h) i) j) k) l) m) n) o) o) documentatia referitoare la paza contra incendiilor; tabelul usilor si a altor deschideri etanse; registrul de evidenta a balastarii, debalastarii si spalarii tancurilor; registrul de evidenta a consumului de apa dulce; registrul de evidenta a materialelor de inventar ale serviciului punte; registrul de evidenta a materialelor consumalile ale serviciului punte; registrul de evidenta a materialelor de amarare-separatie; jurnalul de bord; alte documente si acte, dupa cum se dispune de catre comandant;

2) privind marfa: a) b) dosarele cu actele marfurilor transportate (pentru fiecare voiaj); corespondenta privind desfasurarea operatiunilor de ncarcare, descarcare, amarare etc.

3) privind echipajul: a) instructiunile de efectuare a instructajelor de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor;

b) fisele individuale de instructaj pentru protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor ale personalului din subordine; c) incendiilor; d) e) f) g) h) mbarcat; i) j) k) l) m) registrul unic de control si de controale la bord pe linie de protectia muncii si de prevenire si stingere a registrul de evidenta a accidentelor de munca produse la bord; dosarele de cercetare a accidentelor de munca produse la bord; dosarul cu scoala personalului navigant de punte; tabelele cu organizarea serviciilor de zi, de cart si de garda pentru personalul din serviciul punte; fisele de pontaj ale orelor lucrate n timpul programului normal si suplimentar de catre personalul navigant planurile de munca ale serviciului punte; actele referitoare la organizarea rolurilor de echipaj ale navei; procesele verbale de predare-primire a functiei de capitan secund; procesele verbale de predare-primire a functiilor de catre personalul din subordine; procesele verbale ale consiliului de bord;

n) o)

registrul de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor personalului mbarcat si a audientelor la comandant; actele procedurale ncheiate la bord pentru fapte savrsite de personalul navigant;

n cazul cnd nava nu este ncadrata cu ofiter intendent de bord, capitanul secund are n primire si pastrare si urmatoarele documente: a) b) c) Registrul de evidenta a materialelor de inventar ale serviciului administrativ; Registrul de reclamatii ale pasagerilor; Alte documente si acte, dupa cum se dispune de catre comandant.

n cazul cnd nava nu este ncadrata cu personal medical, capitanul secund are n primire si pastrare si urmatoarele documente: a) b) c) Certificatul de deratizare al navei; Registrul de evidenta a consultatiilor si tratamentelor; Registrul de evidenta a materialelor de inventar si consumalile ale serviciului medico-sanitar.

Capitanul secund este gestionarul ntregului inventar al serviciului punte, pe care l repartizeaza pe mnuitorii de subgestiuni, dupa cum se prevede la functiile respective. Responsabilitati legate de sistemul de management al sigurantei: executarea programului de ntretineri ale corpului, echipamentelor si instalatiilor de punte si pentru raportarea catre comandant despre acestea;

coordoneaza si verifica activitatea de reparatii a corpului navei si a echipamentelor/ instalatiilor de la compartimentul punte; sub supravegherea comandantului, pregatirea corespunzatoare a formularelor si a rapoartelor aferente activitatilor departamentelor lor; efectuate; verificarea si actualizarea publicatiilor nautice; monitorizarea operatiunilor, n caz de manevre; monitorizarea si organizarea perioadelor de odihna ale echipajului; pastrarea medicamentelor si materialelor medicale; executarea calculelor necesare pentru pescaj, pentru diversele conditii de ncarcare; supravegheaza ancorarea si informeaza comanda de navigatie despre actiunile care urmeaza a fi

coordoneaza activitatea echipajului n actiunea de colectarea, separarea, depozitarea si evacuarea gunoiului sunt facute n conformitate cu Planul de Administrare al Gunoiului. Responsabilitati generale: Raspunde de indeplinirea la timp si n bune conditii a atributiilor pe care le ares

Raspunde de cunoasterea si aplicarea corecta a prevederilor, politicilor si procedurilor, care l privesc, ale sistemului de management al sigurantei al societatii; Respecta normele de protectie a muncii precum si celelalte norme legale n vigoare;

Raspunde administrativ, material, disciplinar si penal - dupa caz, pentru prejudiciile cauzate acesteia prin nendeplinirea atributiilor sale sau ca urmare a nerespectarii sarcinilor stabilite prin reglementari interne si/sau prin lege, sau ca urmare a nerespectarii regulilor de confidentialitate, inclusiv pentru prejudiciile cauzate navei ca urmare a nendeplinirii atributiilor ce i revin; Raspunde de integritatea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in dotare, apartinnd companiei.

Cunostinte si experienta necesare: brevetare conform normelor legale n vigoare pentru pavilionul Romn; experienta anterioara pe nave de acelasi tip constituie un avantaj; cunostinte foarte bune de limba engleza scris si vorbit; cunostinte operare PC / Word / Excel. Data: Semnatura angajat: Semnatura Director General:

Postul este ocupat de: 6.12 Cod PS 06-2-112 Descrierea postului

Titlu Fisa postului

Denumirea postului: Departament: Numarul subordonatilor:

Ofiter maritim 2/3 Punte 0 Numarul superiorilor:

Atributii ce revin angajatului: 1) sa cunoasca bine atributiile de serviciu ale capitanului secund si toate problemele importante legate de exploatarea navei, pentru a fi capabil sa-l nlocuiasca oricnd si n orice situatie pe capitanul secund; 2) sa cunoasca bine nava pe care este mbarcat: caracteristicile constructive, compartimentarea si dispunerea tancurilor, dotarea ei cu instalatii, echipamente si aparatura, exploatarea, performantele si limitele operationale ale acestora, calitatile ei nautice si de manevra etc.; 3) sa pregateasca voiajul (misiunea) din punct de vedere nautic; nainte de plecarea navei, sa conduca operatiunile de balansare a masinii principale de propulsie, sa verifice functionarea instalatiilor si aparaturii de punte, sa supravegheze efectuarea sincronizarii repetitoarelor girocompasului si a ceasurilor bordului si sa raporteze comandantului despre terminarea acestor operatiuni; 4) nainte de plecarea navei, sa citeasca pescajele navei Ia prova, la centru si la pupa, precum si unghiul de nclinare transversala a navei si sa le nscrie n jurnalul de bord; 5) sa corecteze la zi hartile de navigatie si documentele nautice, n baza avizelor pentru navigatori; 6) sa execute serviciul de ofiter de cart pe puntea de comanda ca sef al cartului I, respectiv de ofiter de garda pe nava, n conformitate cu prevederile capitolului 4 al prezentului regulament; 7) sa execute trasarea drumurilor, conform indicatiilor comandantului; sa pregateasca zilnic hartile de navigatie si documentele nautice necesare pentru urmatoarele 24 ore de mars; sa efectueze calculele necesare, pe etape de mars, si sa redacteze zilnic radiograma cu pozitia navei (QTH); 8) sa determine zilnic starea absoluta a cronometrelor, n functie de semnalele orare standard si sa calculeze marsa diurna; sa completeze zilnic caietul fiecarui cronometru; 9) ori de cte ori este cazul, sa solicite determinarea elementelor evolutive ale navei;

10) sa afiseze n timonerie si n camera hartilor: a) tabelul cu vitezele navei n functie de numarul de rotatii pe minut ale elicei, la mars nainte si la mars napoi; b) tabelele privind distanta parcursa din inertie, pentru diferite viteze ale navei, din momentul comenzii ,,STOP MAsINA" si din momentul comenzii ,,TOAT VITEZA NAPOI"; c) diagramele cu elementele curbei de giratie, pentru diferite viteze, unghiuri de crma si stari de ncarcare; d) tabelele cu deviatiile compasului magnetic si cu deviatiile radio; e) eroarea constanta giro si tabelul pentru calcularea deviatiei girocompasului; f) tabelele cu corectiile lochurilor, sondelor etc.; g) tabelele cu semnalele de primejdie si cu instructiunile pentru transmiterea acestor semnale n diferite situatii; 11) sa tina la zi registrul de evidenta a calculelor pentru verificarea si determinarea deviatiilor compasului magnetic, deviatiilor radio si a erorii constante a girocompasului; 12) sa pastreze si sa ntrebuinteze n mod rational materialele de inventar si celelalte categorii de materiale pe care le are n primire; 13) sa efectueze saptamnal urmatoarele probe si inspectii: a) inspectarea vizuala a tuturor ambarcatiunilor de salvare, barcilor de serviciu si instalatiilor de lansare, pentru a se asigura ca ele sunt gata de folosire; b) punerea n functiune, la mars nainte si napoi, timp de cel putin 3 minute, a tuturor motoarelor barcilor de salvare si ale barcilor de serviciu, cu conditia ca temperatura ambianta sa fie peste temperatura minima ceruta pentru pornirea motorului;

14) sa efectueze lunar inspectia mijloacelor de salvare, inclusiv a echipamentului barcilor de salvare, pe baza listei de inventar, pentru a se asigura ca acesta este complet si n buna stare; sa raporteze capitanului secund si sa nscrie n jurnalul de bord concluziile inspectiei; 15) sa verifice periodic modul de functionare a aparatelor de navigatie si a instalatiilor si mijloacelor de semnalizare, sa sesizeze imediat orice defectiune sau anomalie constatata n functionarea acestora si sa urmareasca efectuarea reparatiilor de catre personalul de specialitate; 16) sa verifice existenta la bord si aspectul pavilioanelor nationale romne si straine, precum si ale pavilioanelor din codul international de semnale; 17) drum; 18) sa se preocupe din timp de aprovizionarea navei cu instrumentele de navigatie si cu documentele nautice necesare, precum si cu mijloacele de semnalizare; n colaborare cu seful electrician, sa se preocupe de aprovizionarea navei cu piese de schimb si materiale necesare pentru aparatura electrica si electronica de navigatie; 19) sa pregateasca si sa prezinte la inspectia registrului naval de cIasificare: aparatura si instrumentele de navigatie, mijloacele de semnalizare si comunicatii, instalatiile si mijloacele de salvare, materialele pirotehnice, alte materiale cerute de registru, din cele aflate n gestiunea sa; 20) sa conduca echipa de manevra de la postul de manevra pupa; sa asigure functionarea permanenta a cronometrelor, ceasurilor, barografului, lochului si nregistratorului de

21) sa-l ajute pe capitanul secund la conducerea muncii de educare si de pregatire profesionala la bord a personalului din serviciul punte, precum si a studentilor si elevilor mbarcati n perioada de practica; sa conduca pregatirea profesionala la bord a timonierilor; 22) atunci cnd este solicitat, sa-i instruiasca pe ceilalti ofiteri de punte asupra modului de exploatarea, performantelor si limitelor n functionarea aparatelor

de navigatie, precum si asupra modului de folosire a documentelor nautice specifice; 23) sa-l ajute sau sa-l nlocuiasca temporar pe capitanul secund, oricnd si

n orice situatie, atunci cnd este solicitat; 24) sa execute si alte sarcini de serviciu trasate de sefii ierarhici.

n cazul cnd nava nu este ncadrata cu ofiter intendent de bord, ofiterul maritim cu navigatia are si urmatoarele atributii de serviciu: 1) n baza documentelor de evidenta ntocmita de catre sefii de servicii si vizate de comandant, sa ntocmeasca statele de plata pentru personalul navigant mbarcat, sa ncaseze de la armator sau agent si sa achite drepturile materiale cuvenite personalului navigant mbarcat; 2) sa ntocmeasca actele de decontare a indemnizatiei de strainatate a echipajului;

3) sa urmareasca aprovizionarea navei n contul spezelor de reprezentare si sa ntocmeasca actele de decontare a lor; 4) sa tina la zi registrul de intrari-iesiri corespondenta al navei; sa ridice de la registratura ntreprinderii armatoare corespondenta adresata navei (imediat dupa sosirea navei, saptamnal n timpul stationarii navei n tara si nainte de plecarea navei n voiaj) sa o nregistreze n registrul de intrare si sa o prezinte comandantului; sa distribuie diferitelor servicii de la bord corespondenta intrata conform rezolutiilor comandantului. Responsabilitati ce revin angajatului: Ofiterul maritim de punte (ofiterul cu navigatia) se subordoneaza ierarhic direct capitanului secund. n timpul executarii serviciului de cart (garda), se subordoneaza direct comandantului navei si are n subordine personalul aflat n serviciul de cart (garda). Este primul nlocuitor al capitanului secund.

Ofiterul maritim cu navigatia raspunde de: 1) asigurarea navei cu materialele si documentele nautice necesare executarii n bune conditii a voiajului (misiunii) navei; 2) corectarea la zi a hartilor si documentelor nautice, n baza avizelor pentru navigatori;

3) pregatirea hartilor si documentelor nautice pentru voiajul planificat si trasarea drumurilor conform indicatiilor comandantului; 4) navigatie; 5) bord; 6) 7) primire; 8) desfasurarea n siguranta a manevrei Ia postul de manevra pupa; pastrarea obiectelor de inventar ale cabinei sale si a celorlalte materiale de inventar pe care le are n ndeplinirea atributiilor de serviciu. pregatirea, balansarea, exploatarea n siguranta, ntretinerea si verificarea aparatelor si instrumentelor de balansarea, exploatarea n siguranta, ntretinerea si revizia instalatiilor si echipamentelor de salvare de la

n cazul cnd nava nu este ncadrata cu ofiter intendent de bord, ofiterul maritim cu navigatia raspunde si de: 9) ntocmirea statelor de plata pentru personalul navigant mbarcat, ncasarea de la armator sau agent si achitarea drepturilor materiale cuvenite personalului navigant mbarcat; 10) 11) ntocmirea actelor de decontare a indemnizatiei de strainatate a echipajului; ntocmirea actelor de decontare a spezelor de reprezentare;

12) 13)

tinerea registraturii navei, ridicarea si distribuirea corespondentei de serviciu si particulare. Ofiterul maritim cu navigatia este mnuitorul de subgestiune al urmatoarelor materiale:

inventarul de navigatie: instrumentele si aparatele de navigatie (cu exceptia celor aflate n gestiunile sefului statiei radio si sefului electrician), hartile si documentele nautice; inventarul barcilor de salvare (cu exceptia materialelor aflate n gestiunile altor mnuitori); materialele pirotehnice; cartile tehnice de specialitate din biblioteca navei; alte materiale pe care i le repartizeaza capitanul secund.

Ofiterul maritim cu navigatia are n primire si pastrare, pe raspundere proprie, urmatoarele documente: certificatele de garantie ale instrumentelor si aparatelor de navigatie, instalatiilor si mijloacelor de semnalizare si ale materialelor pirotehnice, precum si opisurile si instructiunile de exploatare si de ntretinere a acestora; avizele pentru navigatori; registrele de evidenta a orelor de functionare ale aparatelor electrice si electronice de navigatie; caietul cronometrului; alte acte si documente pe care i le repartizeaza comandantul.

Responsabilitati legate de sistemul de management al sigurantei:

implicat;

sa raspunda tuturor ntrebarilor auditorilor si sa prezinte toate documentele solicitate sau relevante; sa raporteze sefului direct orice non-conformitate, situatie periculoasa sau accident la care este martor sau sa comunice clar n executarea sarcinilor ce ii revin.

Responsabilitati generale: Raspunde de indeplinirea la timp si n bune conditii a atributiilor pe care le are.

Raspunde de cunoasterea si aplicarea corecta a prevederilor, politicilor si procedurilor, care l privesc, ale sistemului de management al sigurantei al navei; Respecta normele de protectie a muncii precum si celelalte norme legale n vigoare;

Raspunde administrativ, material, disciplinar si penal - dupa caz, pentru prejudiciile cauzate acesteia prin nendeplinirea atributiilor sale sau ca urmare a nerespectarii sarcinilor stabilite prin reglementari interne si/sau prin lege, sau ca urmare a nerespectarii regulilor de confidentialitate, inclusiv pentru prejudiciile cauzate societatii ca urmare a nendeplinirii atributiilor ce i revin; Raspunde de integritatea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in dotare, apartinnd companiei.

Cunostinte si experienta necesare: certificare conform normelor legale n vigoare; experienta anterioara pe nave de acelasi tip constituie un avantaj;

cunostinte operare PC - Word / Excel; cunostinte bune de limba engleza scris si vorbit. Data: Semnatura angajat: Semnatura Director General:

Postul este ocupat de: 6.13 Cod PS 07

Titlu Instruirea personalului

Scop Aceasta procedura descrie modul n care se desfasoara si sunt controlate activitatile desfasurate pentru a asigura ca necesarul de instruire al personalului este identificat si rezolvat si ca personalul nou angajat sau transferat este familiarizat cu sistemul de management al sigurantei. Domeniul de aplicare
Aceasta procedura se aplica tuturor activitatilor desfasurate pentru instruirea personalului.

Responsabilitati
seful compartimentului resurse umane este responsabil pentru asigurarea ca necesitatile de instruire si identificate ale tuturor angajatilor de la tarm sunt rezolvate. El este responsabil totodata pentru mentinerea si analizarea nregistrarilor cu calificarile, experienta si instruirea personalului de la tarm. sefii departamentelor sunt responsabili pentru identificarea necesitatilor de instruire ale tuturor angajatilor din departamentul lor. Directorul general este responsabil pentru a se asigura ca sunt disponibile resursele necesare pentru instruirea personalului. Persoana desemnata este responsabila pentru asigurarea ca tot personalul este ncunostiintat si ntelege politicile companiei de siguranta si de protectie a mediului si procedurile, regulile si regulamentele relevante. El e de asemenea resposabil pentru a se asigura ca personalul este constient care este documentatia din cadrul sistemului de management al sigurantei care este aplicabila activitatilor sale.

Procedura
Generalitati

La compartimentul de resurse umane, nca de la angajare, sunt verificate calificarile fiecarui angajat, astfel nct acesta sa corespunda cerintelor postului. Cnd este acceptat un angajat nou sau fara experienta, trebuie specificata explicit aria sa de experienta. Angajatilor neexperimentati nu le vor fi alocate sarcini cu care nu sunt familiarizati. Instruirile efectuate vor fi revizuite anual pentru ntreg personalul de la companie, cu scopul de a identifica si de a nregistra orice cerinta sau necesitate de instruire. Cerintele de instruire pot fi identificate ori prin recomandarea celui ce face analiza ori ca solicitare a unui membru interesat al personalului. Instruirea angajatilor se poate efectua intern sau extern. Intern, instruirea poate fi organizata la companie sau la bordul navei. Angajatul poate fi instruit intern de catre superiorii sai sau, n unele cazuri de catre angajati cu aceeasi functie. Extern, instruirea se efectueaza, atunci cnd este identificata necesitatea acesteia, la companiile care organizeaza respectivele cursuri.

Toate instruirile desfasurate sunt nregistrate. Finalizarea cu succes a oricarei instruiri externe va fi nregistrata prin pastrarea copiilor certificatelor relevante sau, n cazul instruirilor interne a unei nregistrari
contrasemnate de seful de departament. nregistrarea instruirilor interne sau externe se va face ntr-un registru al instruirilor angajatilor de la tarm, care va contine o fisa pentru fiecare angajat, fisa instruire angajat, PS 07-1, unde sunt consemnate instruirile, alaturi de care, vor fi atasate copii ale certificatelor (daca exista) instruirilor efectuate extern.

Identificarea necesarului de instruire


n cadrul sedintelor de analiza a managementului, directorul general al companiei va supune discutiei necesitatea unor forme de pregatire a personalului, pe baza propunerilor facute persoanei desemnate de catre comandantul navei, sefii de compartimente sau chiar de catre persoanele direct interesate. Necesitatea instruirii suplimentare a personalului poate fi motivata obiectiv de unele modificari ale rutinelor de lucru, cum ar fi:

instalarea pe nava a unor sisteme si echipamente noi; luarea n exploatare a unor nave noi; transferarea personalului navigant de pe alte tipuri de nave; schimbarea zonelor traditionale de navigatie; introducerea unor noi reguli, standarde sau norme. Necesitatea instruirii personalului mai poate fi motivata si subiectiv de: dorinta conducerii companiei de a mbunatati eficienta lucrului si disciplina la bordul navei; concluziile auditurilor interne sau externe; recomandarile comisiilor care au anchetat neconformitatile, accidentele sau incidentele periculoase;

rezultatele unor exercitii de urgenta, conform formularelor exercitii de urgenta - nregistrarile performantelor echipajului, PS 14-2; evaluarile personale din formularele de apreciere, PS 07-2.

n aceste din urma cazuri conducerea companiei poate opta ntre pregatirea personalului sau nlocuirea lui.

Familiarizarea noilor angajati sau a celor transferati pe o noua functie

Oricarui membru al personalului care este transferat ntr-o noua functie i se va oferi familiarizarea corespunzatoare cu noile sale sarcini, nmnndui-se fisa postului. O copie semnata a acesteia va fi pastrata n dosarul angajatului. De asemenea, fiecarui angajat i se va efectua la sediul companiei o scurta familiarizare cu sistemul de management al sigurantei, adoptat n companie, iar la bordul navei aceasta familiarizare va fi continuata urmnd ca atunci cnd este cazul, sa fie instruit, referitor la noutatile sau modificarile acestui sistem. Att familiarizarea initiala, ct si instruirile ulterioare, vor fi consemnate n fisa de evidenta a familiarizarii cu SMS, PS 07-3.

Instruire la tarm
Fiecarui nou angajat ntr-un echipaj, i se vor efectua la tarm, la angajare, urmatoarele instructaje: prezentare a navei, n cazul n care angajatul nu a mai navigat pe acest tip de nava; familiarizarea cu sistemul de management al sigurantei, aplicat de companie ;

instruirea de protectie a muncii si PSI pentru postul respectiv conform reglementarilor administratiei sub care e nregistrata compania si administratiei al carei pavilion l poarta nava. seful compartimentului de resurse umane va revizui fiecare formular de apreciere, PS 07-2, primit de la nave. Daca un membru al personalului navigant necesita o instruire care nu poate fi oferita adecvat la bordul navei, de exemplu cursuri de supravietuire sau de lupta mpotriva incendiilor, seful compartimentului de resurse umane va proceda n asa fel nct aceasta instruire sa aiba loc atunci cnd respectivul este n tara.

Instruire la bordul navei

Fiecare angajat al echipajului, la urcarea pe nava va citi si la completarea sarcinilor necesare va semna lista de verificare pentru familiarizarea cu nava, FC IF 01. Acest lucru trebuie efectuat nainte de plecarea din portul de mbarcare si o copie relevanta va fi predata comandantului. Comandantul va verifica toate aceste confirmari ale familiarizarii nainte de a pleca n voiaj. La urcarea pe o nava, n afara de familiarizarea efectuata la sediu, cu cerintele SMS, fiecarui angajat al echipajului i se vor detaila cerintele de siguranta si de protectie a mediului pentru nava respectiva si corespunzatoare ncadrarii sale. Pentru fiecare angajat, exista n dosarul acestuia, fisa de evidenta a familiarizarii cu SMS, PS 07-3. Periodic, personalului navigant i sunt aduse la cunostinta noutatile si modificarile aduse sistemului. Fiecare astfel de noua instruire este nscrisa n aceasta fisa, unde angajatul semneaza pentru noua instruire. Comandantul va completa un formular de apreciere, PS 07-2 pentru fiecare marinar, nainte de finalizarea fiecarui voiaj. Formularul completat va fi transmis la compartimentul de resurse umane unde va fi atasat n dosarul angajatului si utilizat pentru analiza performantelor angajatului si necesarului de instruire, unde se identifica ca fiind necesara instructia individuala pentru un anume angajat, pentru ndeplinirea sarcinilor ce i revin sau pentru ndeplinirea cerintelor de siguranta si de prevenire a poluarii, aceasta va fi efectuata de seful departamentului sau de delegatul acestuia.

negistrari
Urmatoarele nregistrari vor fi generate si administrate n conformitate cu procedura de control al nregistrarilor. nregistrarea necesara Plan de instruire nregistrari de instruire

Anexe / formulare

Cod formular PS 07-1 PS 07-2 PS 07-3

Titlu Fisa instruire angajat Formular de apreciere Fisa de evidenta a familiarizarii cu SMS

Referinte
Referinte Numar Document PS 14-2 FC IF 01 6.14 Cod PS 08 Titlu Inspectare nava Titlu Document nregistrarile performantelor membrilor echipajului Lista de verificare pentru familiarizarea cu nava

Scop
Aceasta procedura descrie activitatile si modalitatile de control necesare pentru a monitoriza operatiunile la bordul navei, pentru a oferi informatii asupra structurii si echipamentelor navei si pentru a furniza rapoarte care sa fie analizate de personalul de la tarm. Inspectiile definite mai jos vor asigura ca nava este mentinuta n conformitate cu cerintele companiei, ale societatilor de clasificare si ale autoritatii nationale.

Domeniu de aplicare
Aceasta procedura se aplica tuturor activitatilor desfasurate la nave si echipamentelor de la bordul navei, pentru a se asigura o functionare corespunzatoare.

Responsabilitati
Comandantul este responsabil pentru:
delegarea de ofiteri pentru inspectarea si testarea tuturor echipamentelor care sprijina navigatia si transmisiunile radio, nainte de plecarea n voiaj sau sosirea n fiecare port, pastrnd nregistrarile adecvate; asigurarea desfasurarii si nregistrarii inspectiilor periodice ale navei, att efectuate de el nsusi ct si de catre un ofiter responsabil si ca managementului i sunt transmise rapoarte; predarea n timp util a tuturor rapoartelor legate de navigatie, n conformitate cu instructiunile existente;

seful mecanic este responsabil pentru:


inspectii si teste periodice ale masinilor, echipamentelor si instrumentelor asociate, pastrnd nregistrarile adecvate; asigurarea si predarea n timp util a tuturor rapoartelor legate de activitatile si echipamentele din subordinea lui, n conformitate cu instructiunile existente; inspectarea si testarea periodica a urmatoarelor, dupa cum este planificat, conform fiselor de control specificate, unde este cazul; echipamentele de siguranta la bordul navei;

starea echipamentelor din compartimentul masini; piesele de schimb si materialele de ntretinere ; utilizarea motorinei si lubrefiantilor; rapoarte de ntretineri; analiza probelor de motorin si lubrefianti; tancuri de balast; echipamentele si instalatiile electrice.

Directorul tehnic se va asigura ca fiecare nava este inspectata corespunzator, din punct de vedere tehnic. El este responsabil pentru verificarea rapoartelor de la nave si pentru desfasurarea inspectiilor definite la intervale lunare, trimestriale si anuale. Superintendentul este responsabil de efectuarea inspectiilor trimestriale la bordul navei si raportarea acestora catre companie. Directorul general este responsabilul final pentru managementul sigur si economic al tuturor navelor. Aceasta presupune delegarea personalului competent pentru a asigura inspectarea si testarea periodica a activitatilor de la companie, a navelor si echipamentelor.

Procedura
Cerintele pentru siguranta navigatiei si prevenirea poluarii includ masuri corespunzatoare pentru asigurarea fiabilitatii operationale a echipamentelor, a caror defectare ar putea conduce la situatii de urgenta. Testele, verificarile si inspectiile unor astfel de echipamente sunt nregistrate n jurnalele corespunzatoare de la punte sau de la masina. Toate produsele, echipamentele, materialele sau serviciile oferite de furnizori sau subcontractori nu vor fi utilizate pna cnd nu au fost verificate, pentru a ntruni cerintele specifice din punct de vedere al autorizrii si certificarii. Inspectarea la receptia lor si testele desfasurate poarta semnatura ofiterului responsabil si data. Piesele de schimb sunt inspectate pentru conformitate cu cerintele nainte de a fi utilizate. Analiza combustibilului este efectuata pentru a verifica conformitatea cu specificatia. Compania a identificat inspectiile si testele necesare pentru verificarea conformitatii cu cerintele de siguranta a navigatiei si prevenirea poluarii. Compania desfasoara de asemenea inspectii regulate, teste si verificari ale proceselor importante si echipamentelor asociate, cum sunt operatiunile de navigatie si de propulsie principala si auxiliara si operatiunile legate de marfa. Aceste inspectii sunt desfasurate de

personal calificat, care este responsabil pentru operatiunile efectuate. Inspectiile la bordul navei au loc periodic n conformitate cu programul stabilit de catre companie.
Inspectii zilnice si saptamnale, efectuate la bordul navelor de catre ofiterii desemnati. Inspectiile zilnice si saptamnale sunt efectuate astfel: inspectiile spatiilor de locuit, bucatariei si a spatiilor de depozitare efectuate de capitan se vor efectua saptamnal. nregistrarea efectuarii corecte a tuturor operatiunilor este certificata prin nscrierea n jurnalul de bord a faptului ca operatiunea a fost efectuata conform FC 17 - inspectarea bucatariei si a camerei de depozitare a proviziilor; de asemenea sunt efectuate teste si verificari zilnice, conform fisei de control FC 24. nregistrarea efectuarii corecte a tuturor operatiunilor este certificata prin nscrierea n jurnalul de bord a faptului ca operatiunea a fost efectuata conform FC 24, teste si verificari zilnice. n cadrul compartimentului electric se efectueaza zilnic verificari conform fisei FC 51 - fisa de control echipament electric. nregistrarea efectuarii corecte a tuturor operatiunilor este certificata prin nscrierea n jurnalul de bord a faptului ca operatiunea a fost efectuata conform FC 51, fisa de control compartiment electric - verificari zilnice. De asemenea, mai sunt efectuate urmatoarele inspectari, pentru fiecare fiind precizat formularul utilizat, frecventa si persoana responsabila: FC 04 - Verificarea echipamentelor electronice de determinare a pozitiei Ofiter punte FC 03 - Verificare deschideri etanse FC 05 - Fisa de control compas Capitan Electrician Saptamnal Zilnic Saptamnal

FC 09 - Fisa de control a sistemului Electrician Saptamnal

de alarma general FC 10 - Fisa de control lumini

si semnale de navigatie FC 11 - Fisa de control iluminat FC 12 - Fisa de control echipament Electrician

Electrician Saptamnal

Saptamnal

de guvernare FC 50 - Fisa control ventilatii FC 07 - Fisa de control echipament radar Saptamnal FC 08 - Fisa de control echipamente Electrician Ofiter punte Saptamnal

Electrician

Saptamnal

receptionare informatii Saptamnal FC 41- Inspectare barci salvare Saptamnal Ofiter punte

Ofiter punte

Efectuarea acestor inspectii este consemnata prin nscrierea n jurnalul de bord, n cazul inspectiilor zilnice efectuate, iar n cazul inspectiilor saptamnale, prin completarea formularelor aferente. Raportarea catre companie a efectuarii inspectiilor zilnice si saptamnale se efectueaza lunar, o data cu raportarea rezultatelor inspectiilor lunare. Inspectii lunare Toate navele vor fi inspectate lunar de comandant si seful mecanic, care vor utiliza formularul PS 08-2 raport inspectii lunare. Efectuarea acestor inspectii va fi consemnata prin completarea formularului PS 08-2, iar rezultatul inspectiilor lunare va fi raportat la sfrsitul fiecarei luni, persoanei desemnate, prin e-mail. Inspectii trimestriale Aceste inspectii sunt desfasurate de superintendentul navei si sunt independente de orice alte inspectii, care pot avea loc. Inspectiile trimestriale au loc, pe ct este posibil, atunci cnd nava este n tara. Cele constatate la inspectii sunt raportate utiliznd formularul raport inspectie superintendent, PS 08-1. Acest raport va fi intocmit n 3 (trei) exemplare, care vor fi distribuite dupa cum urmeaza: 1 exemplar la nava, 1 exemplar la persoana desemnata de la tarm, care va analiza si nregistra raportul si 1 exemplar la directorul tehnic. Inspectii anuale Inspectiile vor fi desfasurate de directorul tehnic. Informatiile incluse n raportul inspectiei anuale vor fi analizate si procesate pentru a obtine statistici utile managementului superior. De asemenea, informatia este utilizata de departamentele relevante pentru implementarea actiunilor corective. Raportul anual va fi finalizat la o singura vizita, n masura posibilitatilor. Raportul inspectiei anuale este ntocmit tot pe formularul PS 08-1, raport inspectie superintendent, care nlocuieste raportul trimestrial pe acea perioada, iar cel trimestrial l nlocuieste pe cel lunar, pentru respectiva luna.

Orice nonconformitate identificata la inspectii trebuie rezolvata n concordanta cu procedurile de reparatii, PS 10 si andocare, PS 19 si raportata conform procedurii nonconformitati, accidente si ntmplari periculoase, PS 12.

nregistrari
Urmatoarele nregistrari vor fi generate si administrate: nregistrarea necesara Jurnalele de bord, la nava Formularele pentru inspectari saptamnale Rapoartele de inspectie ale superintendentilor Raportarile prin e-mail ale efectuarii inspectiilor zilnice, saptamnale, lunare

Anexe / formulare
Formularele aplicabile pentru acest document sunt: Cod formular Titlu PS 08-1 Raport inspectie superintendent PS 08-2 Raport inspectii lunare

Referinte
Referinte

Numar Document SMS-IF PS 10 PS 12 PS 19 FC 04 FC 24 FC 51 FC 03 FC 05 FC 07 FC 08 FC 09 FC 10 FC 11 FC 12 FC 17 FC 41 FC 50 FC 51

Titlu Document Instructiunile flotei Reparatii Nonconformitati, accidente si ntmplari periculoase Andocare Verificarea echipamentelor electronice de determinare a pozitiei Teste si verificari zilnice Fisa de control compartiment electric - verificari zilnice Verificare deschideri etanse Fisa de control compas Fisa de control echipament radar Fisa de control echipamente receptionare informatii Fisa de control sistemul de alarma general Fisa de control lumini si semnale de navigatie Fisa de control iluminat Fisa de control echipament de guvernare Inspectarea bucatariei si a camerei de depozitare a proviziilor Inspectare barci salvare Fisa control ventilatii Fisa de control compartiment electric - verificari zilnice

Dupa ce superintendentul executa inspectia navei pe compartimente: punte, masina, radio se va completa, raportul de inspectie care va fi remis companiei. n urma analizei compania este obligata sa rezolve toate deficientele constatate n cel mai scurt timp. Vezi anexa Nr.07. Dupa inspectie, comandantul si seful mecanic vor ntocmi un raport lunar de inspectie care va fi remis companiei unde se vor mentiona att lucrarile efectuate de echipajul navei ct si deficientele constatate si care nu se pot remedia dect n santierul naval. Vezi anexa Nr.08. O alta sarcina a comandantului si a sefului mecanic este ntocmirea raportului de accidente majore sau a unui formular de raportare a accidentelor sau situatiilor periculoase care pot apare si acestea vor fi remise la companie ct si la Autoritatile

Portuare care au n supraveghere apele teritoriale n care se afla nava, iar daca acestea au loc n apele internationale vor fi remise la companie si la Autoritatile Portuare unde este nregistrata nava. Vezi anexa Nr.09. La nava trebuie sa existe lista tuturor certificatelor existente la bord care atesta buna stare de navigabilitate a navei si care trebuie sa fie abdatata permanent, deoarece in cazul unui certificat expirat va duce implicit la arestarea navei si imposibilitatea continuarii voiajului. Vezi anexa Nr.10. 6.15 Cod PS 12 Titlu Nonconformitati, accidente si situatii periculoase

Scop Aceasta procedura descrie activitatile si controlul necesar pentru a asigura ca toate nonconformitatile, accidentele si situatiile periculoase sunt raportate companiei, investigate si analizate si ca sunt luate actiunile corective Domeniul de aplicare

Aceasta procedura se aplica tuturor nonconformitatilor, accidentelor si situatiilor periculoase constatate n activitatile desfasurate, care au legatura cu sistemul de management al sigurantei.

Definitii Nonconformitate: abatere de la cerintele precizate n sistemului de management al sigurantei sau o eroare care poate pune n pericol sau compromite siguranta oamenilor, a mediului, a navei sau a marfurilor. Accidente: incidente care presupun ranirea sau punerea n pericol a vietii, a mediului, a navei sau a marfurilor. ntmplari periculoase: situatiile care ar fi putut conduce la un accident, daca ar fi evoluat. Responsabilitati
Tot personalul companiei este responsabil pentru raportarea, sefului direct, a oricarei nonconformitati, situatii periculoase sau accident la care sunt martori sau implicati.

Comandantul este responsabil pentru:


raportarea persoanei desemnate a oricarei nonconformitati, situatii periculoase sau oricarui accident care apare la bordul navei, sub comanda sa; coordonarea implementarii actiunilor corective; coordonarea si transmiterea catre companie a oricarei sugestii de modificare sau mbunatatire ce pot fi aduse sistemului de management al sigurantei.

Persoana desemnata este responsabila pentru:

analizarea rapoartelor de nonconformitate si a rapoartelor accidentelor si a situatiilor periculoase si investigarea acestora;


prezentarea acestor rapoarte spre analiza comitetului de siguranta la ntrunirile acestuia;

definirea actiunilor corective, prin consultare cu sefii departamentelor, comandantii sau superintendentii si cu directorul general, dupa cum este cazul, urmarirea actiunilor corective si asigurarea implementarii si eficientei lor.

Directorul general este responsabil pentru initierea oricaror modificari ce trebuie aduse sistemului de management al sigurantei sau a oricaror actiuni corective care pot aparea din rapoartele mai sus mentionate. Unde este aplicabil, el este de asemenea responsabil pentru a dispune transmiterea anumitor rapoarte si rezultate si altor nave din flota.

sefii departamentelor relevanti sunt responsabili pentru implementarea actiunilor corective stabilite pentru nonconfomitatile identificate, din departamentul lor.

Procedura
Generalitati Compania pune la dispozitie resursele necesare pentru identificarea nonconformitatilor de orice natura si pentru a se ntreprinde actiuni corective, Accidentele, incidentele si situatiile hazarduoase pot fi calificate drept nonconformitati doar daca dupa investigarea si analizarea lor, sunt identificate slabiciuni n sistem. Reparatiile, caderile si defectiunile sunt nonconformitati doar daca sunt rezultatul neconformarii cu sistemul si afecteaza siguranta. Orice angajat implicat sau martor al unui accident, situatie periculoasa sau nonconformitate la nava, i va raporta verbal comandantului sau sefului mecanic. Orice nonconformitate va fi nregistrata pe formularul raport de nonconformitate, PS 04-2, care va fi naintat persoanei desemnate, ct de curnd posibil.

Accidentele sau situatiile periculoase vor fi nregistrate pe formularul de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase, PS 12-1.
Daca este vorba de accidente de munca, ele se vor raporta n conformitate cu prevederile legilor nationale privind protectia muncii. Masurile corective n cazul accidentelor si incidentelor periculoase vor fi analizate si revizuite periodic cu ocazia sedintelor de analiza efectuate de management, n conformitate cu procedura companiei PS 03 - Analiza efectuata de management. Completarea formularelor

Raport de nonconformitate
Persoana care completeaza formularul PS 04-2 va descrie modul n care a aparut nonconformitatea, n sectiunea "NONCONFORMITATE" a formularului. Pentru nonconformitatile de la companie, formularele vor fi compIetate de catre sefii departamenteIor implicate si inaintate direct persoanei desemnate. Pentru nonconformitatile de la nava, formularele vor fi completate de catre sefii corespunzatori ai serviciilor de pe nava, care Ie vor prezenta comandantului. Acesta din urma le va semna si le va nainta imediat catre persoana desemnata, retinnd la bord o copie a fiecarui raport. La prirmirea raportului, persoana desemnata l va semna si data, dndu-i un numar de ordine din registrul de evidenta a rapoartelor de non-conformitate, apoi I va aduce imediat la cunostinta directorului general, ncepnd investigatiile asupra non-conformitatii.

Persoana desemnata mpreuna cu seful departamentului implicat vor cerceta cauzele nonconformitatii si vor stabili actiunile care trebuie ntreprinse. Decizia asupra masurii corective trebuie luata prompt, pentru a se preveni repetarea nonconformitatii sau agravarea situatiei. seful departamentului implicat raspunde de completarea, semnarea si datarea acestei sectiuni din formular. Termenul indicat pentru luarea masurii corective este privit ca un termen Iimita ce nu trebuie depasit. n caz ca respectivul termen nu poate fi respectat, acest lucru trebuie analizat si mentionate motivele, si stabilit un nou termen. Comandantul, daca nonconformitatea este detectata la bord, sau persoana desemnata, daca nonconformitatea este depistata la companie, va urmari punerea n aplicare a masurilor corective. nainte ca nonconformitatea sa fie ncheiata, persoana desemnata trebuie sa se asigure prin verificari suplimentare ca masura corectiva a fost implementata si ca este mentinuta n continuare.

Formularul de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase


n cazul unui accident sau a unei situatii periculoase, comandantul mpreuna cu martorii evenimentului, vor completa formularul de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase. n sectiunea "DESCRIERE ACCIDENT/SITUAIE PERICULOAS" sunt descrise evenimentul ce a avut loc, circumstantele n care s-a produs, persoanele ranite, daca este cazul, pagubele produse si cauzele ce au condus la declansarea evenimentului, daca sunt cunoscute. De asemenea sunt inscrise informatii despre implicarea altor parti n eveniment, daca accidentarea a implicat si alta nava sau persoane straine. Daca este necesar, toate acestea sunt nscrise pe foi albe, aditionale, care vor fi atasate formularului de raportare. n sectiunea "PERSOANE IMPLICATE sI/SAU MARTORE" sunt nscrisi cei care au fost implicati n eveniment sau care au fost martori la eveniment. n ultima sectiune - "ACIUNI CORECTIVE" sunt nscrise masurile necesare pentru a evita repetarea situatiei care a condus la accidentul sau situatia periculoasa ntmplata. Transmiterea formularelor

Comandantul este autorizat sa transmita companiei rapoartele de nonconformitate sau formularele de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase prin cel mai rapid mijloc de comunicare, inclusiv prin fax sau prin e-mail. Comandantul trebuie sa pastreze la bord cte o copie a rapoartelor transmise. La primirea unui raport de nonconformitate, persoana desemnata i va aloca un numar de ordine si l va completa dupa procedura specificata mai sus, apoi l va transmite cu toate rubricile completate, inclusiv cu numele persoanei nsarcinata cu rezolvarea cazului, napoi comandantului. Aceste informatii vor fi consemnate de comandant pe copia raportului pastrata la bord. La ncheierea nonconformitatii, persoana desemnata l va informa pe comandant cu privire la acest lucru.
ncheierea nonconformitatilor detectate cu ocazia auditului intern

Actiunile corective stabilite de catre persoana desemnata mpreuna cu seful departamentului auditat, pentru nonconformitatea detectata, sunt nscrise n raportul de nonconformitate. Persoana desemnata, la companie, si comandantul, la nava, vor urmari implementarea actiunilor corective n cel mai scurt timp si vor raporta finalizarea implementarii

acestora persoanei desemnate, acest lucru fiind nscris si pe raportul de nonconformitate. Atunci cnd un raport de nonconformitate a fost ncheiat Ia bord : comandantul va informa persoana desemnata despre acest lucru, despre masurile corective luate si eficacitatea Ior; persoana desemnata va contacta sefii compartimentelor implicate de la companie pentru ai informa despre toate acestea, apoi l va informa si pe directorul general cu privire la ncheiarea nonconformitatii si a raportului; pentru evitarea unor confuzii, toate mesajele trimise sau primite n Iegatura cu rapoartele de nonconformitate trebuie adresate numai persoanei desemnate;
pe durata sedintei de nchidere a unei non-conformitati, persoana desemnata, n cazul auditarii la companie si/sau comandantul n cazul auditarii la nava, vor lua la cunostinta toate rapoartele de non-conformitate si vor semna pe raport ; atunci cnd actiunea corectiva poate fi decisa n timpul sedintei de nchidere, propunerea pentru actiune corectiva va fi facuta n timpul sedintei si supusa aprobarii auditorului ; atunci cnd actiunea corectiva nu poate fi decisa n timpul sedintei de nchidere, propunerea pentru actiune corectiva va fi transmisa si supusa aprobarii auditorului n termen de maximum 15 zile de la data auditului. Propunerea de actiune corectiva este acceptata de auditor : cnd nonconformitatea detectata este o nonconformitate majora - pentru actiunea corectiva propusa, compania va lua toate masurile necesare pentru implementarea imediata a actiunilor corective ;

cnd nonconformitatea detectata este o nonconformitate simpla sau o observatie - pentru actiunea corectiva propusa, compania va lua masurile necesare pentru implementarea actiunilor corective n termen de trei luni ; atunci cnd actiunea corectiva este implementata partial, se poate solicita auditorul pentru a rencadra nonconformitatea (de la non-conformitate majora la non-conformitate simpla sau de la non-conformitate simpla la observatie). Atunci cnd auditorul decide sa rencadreze o nonconformitate, persoana desemnata, n cazul auditului la companie si/sau comandantul pentru auditul la nava vor prezenta raportul de nonconformitate auditorului, pentru ca acesta sa completeze confirmarea ncadrarii; n timpul auditului anual al companiei si al navelor, implementarea actiunilor corective este prezentata pentru verificare auditorului. Atunci cnd implementarea actiunii corective este acceptata de catre auditor, persoana desemnata, n cazul auditului la companie si/sau comandantul pentru auditul la nava vor prezenta raportul de nonconformitate auditorului, pentru ca acesta sa completeze confirmarea nchiderii nonconformitatii; persoana desemnata este cea care urmareste implementarea tuturor actiunilor necesare pentru nchiderea tuturor nonconformitatilor detectate la audituri externe. Masuri corective

Masurile corective luate pentru remedierea non-conformitatilor pot mbraca diferite forme, cum ar fi:
remedierea deficientei sau defectiunii constatate; revizuirea unei proceduri sau a unei instructiuni de operare; emiterea unei noi proceduri sau instructiuni; instituirea unui control sporit al respectarii procedurilor si instructiunilor companiei; actiuni disciplinare, educative si de perfectionare profesionala.

Acolo unde masurile corective sau actiunile preventive reclama modificarea procedurilor sau instructiunilor de operare, raportul de nonconformitate poate fi considerat ncheiat numai atunci cnd procedura sau instructiunea propusa a fost

convenita ntre compartimentul implicat, comandant si persoana desemnata si a obtinut aprobarea directorului general. Persoana desemnata va efectua analize si verificari repetate asupra modului n care sunt identificate si raportate neconformitatile, ca si asupra aplicarii si eficacitatii masurilor corective. Masurile corective vor fi analizate si revizuite cu ocazia sedintelor de analiza ale managementului, n conformitate cu procedura PS 03 - Analiza efectuata de management.
Auditurile de urmarire

Dupa orice auditare la care sunt emise rapoarte de nonconformitate, se va planifica un audit de urmarire. Acesta este menit pentru a evalua daca au fost luate actiunile corective pentru remedierea nonconformitatilor raportate. Atunci cnd aceste auditari de urmarire au loc ca urmare a unui audit extern, rezultatul auditului de urmarire va fi raportat si auditorilor externi.

nregistrari
Urmatoarele nregistrari vor fi generate si administrate: nregistrarea necesara

Raport de nonconformitate Registrul rapoartelor de nonconformitate Formular de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase

Anexe / formulare
Formularele aplicabile pentru acest document sunt Cod formular PS 12-1 Titlu Formular de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase

Referinte
REFERINE Numar Document PS 03 PS 04-2 6.16 Cod PS 15 Titlu Organizarea navei si companiei pentru asigurarea sigurantei si protectiei mediului Titlu Document Analiza efectuata de management Raport de nonconformitate

Scop

Scopul aceastei proceduri este de a defini organizarea navei si a companiei pentru a asigura siguranta si protectia mediului.

Domeniu de aplicare
Aceasta procedura se aplica tuturor activitatilor organizatorice de la companie si de la bordul navei, care au legatura cu siguranta la bord si cu protectia mediului.

Responsabilitati
ntreg personalul este responsabil pentru desfasurarea sarcinilor lor n concordanta cu politicile companiei de siguranta si protectie a mediului. Comitetele de siguranta de la bord si de la companie sunt responsabile pentru monitorizarea eficacitatii sistemului de management al sigurantei si de sugerarea mbunatatirilor.

Procedura
La bordul navei:

la bordul navei, se va forma un comitet de siguranta, a carui componenta va fi specificata n formularul PS 15-1, comitetul de siguranta de la bordul navei;

ntrunirile comitetului de siguranta de la bordul navei vor fi tinute la intervale care nu depasesc sase saptamni. Comandantul va conduce ntrunirea si la aceasta va participa cel putin cte un membru al fiecarui compartiment; rapoarte ale ntrunirilor comitetului de siguranta de la bordul navei vor fi luate si actiunile notate, unde este necesar. Se va utiliza formularul de minute ale ntrunirilor, PS 03-1. O copie a minutelor va fi naintata persoanei desemnate, ct de curnd posibil. La tarm: la companie se formeaza un comitet de siguranta al companiei, a carui componenta va fi specificata n formularul PS 15-2, comitetul de siguranta al companiei, de la tarm; ntrunirile comitetului de siguranta al companiei vor avea loc la un interval de trei luni, presedintele va prezida aceste ntlniri; vor fi ntocmite rapoarte si notate actiuni acolo unde este cazul. Rapoartele vor circula la toate navele;

persoana desemnata va analiza rapoartele ntrunirilor de siguranta de la bordul navelor si va aviza fiecare nava n legatura cu actiunile rezultante. Persoana desemnata va furniza informatii la ntrunirile comitetului de siguranta a companiei.

nregistrari
Urmatoarele nregistrari vor fi generate si administrate:

nregistrarea necesara Minute ale ntrunirilor comitetului de siguranta Comitetul de siguranta de la bordul navei Comitetul de siguranta al companiei

Anexe / formulare
Formularele aplicabile pentru acest document sunt: Cod formular Titlu PS 15-1 Comitetul de siguranta de la bordul navei PS 15-2 Comitetul de siguranta al companiei

Referinte
Referinte Numar Document Titlu Document PS 03-1 Minute ale ntrunirilor 6.17 Cod PS 16 Titlu Controlul nregistrarilor sistemului de management al sigurantei

Scop

Scopul acestei proceduri este controlul eficient al documentelor stabilite n sistemul de management al sigurantei, care demonstreaza implementarea acestuia.

Domeniu de aplicare
Aceasta procedura se aplica tuturor nregistrarilor din sistemul de management al sigurantei.

Definitii
nregistrarile de siguranta: dovezi obiective ca sistemul de management al sigurantei este implementat.

Responsabilitati
Personalul de la companie si de la bordul navelor, cu responsabilitati legate de siguranta si prevenirea poluarii este raspunzator pentru aplicarea acestei proceduri. Persoana desemnata este responsabila de mentinerea registrului nregistrarilor sistemului de management al sigurantei, PS 16-1.

Procedura
nregistrarile de siguranta

nregistrarile SMS sunt pastrate dupa cum este precizat n registrul nregistrarilor sistemului de management al sigurantei, PS 16-1.

Furnizarea nregistrarilor Personalul implicat n implementarea sistemului de management al sigurantei va completa nregistrarile de siguranta conform procedurilor aplicabile Pastrarea nregistrarilor Personalul nominalizat sa pastreze nregistrarile trebuie sa verifice ca fiecare document care reprezinta o nregistrare de calitate/siguranta este: Clar indentificabil :
complet; inteligent.

si ca nregistrarile sunt:
usor de gasit si urmarit; protejate corespunzator cu acces restrictionat la personalul autorizat dupa cum este necesar.

Eliminarea nregistrarilor Eliminarea nregistrarilor pastrate n arhive se face la termenele precizate n registrul nregistrarilor sistemului de management al sigurantei, PS 16-1, cu acceptul persoanei desemnate.

Furnizarea de nregistrari unui client


Doar directorul general al companiei poate autoriza furnizarea de nregistrari catre un client.

nregistrari
nregistrarea necesara Registrul nregistrarilor sistemului de management al sigurantei

Anexe / formulare
Formularele aplicabile pentru acest document sunt: Cod anexa Titlu PS 16-a1 Registrul nregistrarilor sistemului de management al sigurantei

6.18 CCod PS 17 Titlu Dezvoltarea de planuri pentru operatiuni la bordul navelor

Scop
Scopul acestei proceduri este pregatirea de planuri, ce sunt cuprinse n manualul de instructiuni pentru flota, SMS IF, pentru operatiunile cheie de la bordul navei, privitoare la siguranta navei, a echipajului si a marfurilor si prevenirea poluarii.

Domeniu de aplicare
Aceasta procedura se aplica la elaborarea de noi planuri la bordul navei, privitoare la siguranta navei, a echipajului si a marfurilor si prevenirea poluarii.

Definitii
Operatiuni la bordul navei: proceduri de rutina de la bordul navei, care prin actionare gresita pot conduce la situatii periculoase.

Responsabilitati
Comitetul de siguranta de la companie este responsabil pentru identificarea si dezvoltarea planurilor, procedurilor si instructiunilor referitoare la operatiunile cheie de la bordul navelor, care afecteaza siguranta navei si prevenirea poluarii. Comitetul de siguranta de la bordul navei este responsabil pentru implementarea acestora.

Procedura
Generalitati
Planurile, procedurile si instructiunile referitoare la operatiunile cheie de la bordul navelor, care afecteaza siguranta navei si prevenirea poluarii sunt proceduri de rutina, care au un caracter preventiv. Noile planuri emise sunt transmise tuturor navelor. Compania va certifica, cu ocazia primului control la bord, ca instructiunile transmise sunt urmate corect.

Identificarea procedurilor
Comitetul de siguranta de la bordul navei identifica toate procedurile de rutina care se desfasoara la bord. Este stabilita relevanta fiecarei proceduri pentru siguranta si protectia mediului si selectate procedurile care sunt critice.

Dezvoltarea planurilor
Este creata o echipa cu experienta necesara pentru elaborarea planului. Sunt identificate legile, regulamentele nationale si internationale si ndrumarile ce pot influenta respectivul plan. Sunt numite persoanele si pozitiile implicate n procedura. Sunt stabilite calificarile necesare.

Este schitat n mare procesul. Sunt identificate punctele critice, ce necesita atentie suplimentara. Sunt identificate echipamentele si resursele necesare. Sunt dezvoltate instructiunile detailate, fisele de control, formularele. Sunt stabilite responsabilitatile si autoritatile tuturor celor implicati.

Continutul si structura unui plan


Un astfel de plan pentru operatiuni la bordul navei, trebuie sa: clarifice sensul si obiectivele procesului descris; clarifice responsabilitatile si autoritatea personalului; evidentieze riscurile implicate n respectiva procedura; demonstreze metodele de prevenire adecvate mpotriva riscurilor cunoscute.

Structura unui plan Planurile au urmatoarea structura: Scop: se explica pe scurt ntelesul procedurii.

Definitii: sunt explicati eventualii termeni de specialitate. Termenii specific marinaresti nu este necesar sa fie explicati aici. Responsabilitati: sarcinile sunt alocate personalului calificat, astfel nct sa fie luate deciziile corecte si actiunile sa fie desfasurate corespunzator. Descriere: sunt propriu-zis enumerati si explicati pasii ce trebuie urmati.

Implementarea planurilor
Este verificata schita procedurii. Este emisa procedura, aprobata si apoi, multiplicata si distribuita. Sunt puse la dispozitie resursele necesare, daca este cazul. Personalul este informat si instruit. Se stabileste eficienta si adecvarea procedurii prin auditare interna. Procedura este adaptata dupa cum este necesar.

nregistrari
Nu sunt necesare nregistrari.

Anexe / formulare
Nu sunt formulare.

Referinte
Numar Document SMS IF Referinte Titlu Document Manual de instructiuni pentru flota

Scop
Aceasta procedura descrie activitatile si modalitatile de control necesare pentru a monitoriza operatiunile la bordul navei, pentru a oferi informatii asupra structurii si echipamentelor navei si pentru a furniza rapoarte care sa fie analizate de personalul de la tarm. Inspectiile definite mai jos vor asigura ca nava este mentinuta n conformitate cu cerintele companiei, ale societatilor de clasificare si ale autoritatii nationale.

Domeniu de aplicare
Aceasta procedura se aplica tuturor activitatilor desfasurate la nave si echipamentelor de la bordul navei, pentru a se asigura o functionare corespunzatoare.

Responsabilitati
Comandantul este responsabil pentru:

delegarea de ofiteri pentru inspectarea si testarea tuturor echipamentelor care sprijina navigatia si transmisiunile radio, nainte de plecarea n voiaj sau sosirea n fiecare port, pastrnd nregistrarile adecvate; asigurarea desfasurarii si nregistrarii inspectiilor periodice ale navei, att efectuate de el nsusi ct si de catre un ofiter responsabil si ca managementului i sunt transmise rapoarte; predarea n timp util a tuturor rapoartelor legate de navigatie, n conformitate cu instructiunile existente;

seful mecanic este responsabil pentru:


inspectii si teste periodice ale masinilor, echipamentelor si instrumentelor asociate, pastrnd nregistrarile adecvate; asigurarea si predarea n timp util a tuturor rapoartelor legate de activitatile si echipamentele din subordinea lui, n conformitate cu instructiunile existente; inspectarea si testarea periodica a urmatoarelor, dupa cum este planificat, conform fiselor de control specificate, unde este cazul; echipamentele de siguranta la bordul navei; starea echipamentelor din compartimentul masini; piesele de schimb si materialele de ntretinere ; utilizarea motorinei si lubrefiantilor; rapoarte de ntretineri; analiza probelor de motorin si lubrefianti; tancuri de balast;

echipamentele si instalatiile electrice.

Directorul tehnic se va asigura ca fiecare nava este inspectata corespunzator, din punct de vedere tehnic. El este responsabil pentru verificarea rapoartelor de la nave si pentru desfasurarea inspectiilor definite la intervale lunare, trimestriale si anuale. Superintendentul este responsabil de efectuarea inspectiilor trimestriale la bordul navei si raportarea acestora catre companie. Directorul general este responsabilul final pentru managementul sigur si economic al tuturor navelor. Aceasta presupune delegarea personalului competent pentru a asigura inspectarea si testarea periodica a activitatilor de la companie, a navelor si echipamentelor.

Procedura
Cerintele pentru siguranta navigatiei si prevenirea poluarii includ masuri corespunzatoare pentru asigurarea fiabilitatii operationale a echipamentelor, a caror defectare ar putea conduce la situatii de urgenta. Testele, verificarile si inspectiile unor astfel de echipamente sunt nregistrate n jurnalele corespunzatoare de la punte sau de la masina.

Toate produsele, echipamentele, materialele sau serviciile oferite de furnizori sau subcontractori nu vor fi utilizate pna cnd nu au fost verificate, pentru a ntruni cerintele specifice din punct de vedere al autorizrii si certificarii. Inspectarea la receptia lor si testele desfasurate poarta semnatura ofiterului responsabil si data. Piesele de schimb sunt inspectate pentru conformitate cu cerintele nainte de a fi utilizate. Analiza combustibilului este efectuata pentru a verifica conformitatea cu specificatia. Compania a identificat inspectiile si testele necesare pentru verificarea conformitatii cu cerintele de siguranta a navigatiei si prevenirea poluarii. Compania desfasoara de asemenea inspectii regulate, teste si verificari ale proceselor importante si echipamentelor asociate, cum sunt operatiunile de navigatie si de propulsie principala si auxiliara si operatiunile legate de marfa. Aceste inspectii sunt desfasurate de personal calificat, care este responsabil pentru operatiunile efectuate. Inspectiile la bordul navei au loc periodic n conformitate cu programul stabilit de catre companie.
Inspectii zilnice si saptamnale, efectuate la bordul navelor de catre ofiterii desemnati. Inspectiile zilnice si saptamnale sunt efectuate astfel: inspectiile spatiilor de locuit, bucatariei si a spatiilor de depozitare efectuate de capitan se vor efectua saptamnal. nregistrarea efectuarii corecte a tuturor operatiunilor este certificata prin nscrierea n jurnalul de bord a faptului ca operatiunea a fost efectuata conform FC 17 - inspectarea bucatariei si a camerei de depozitare a proviziilor;

de asemenea sunt efectuate teste si verificari zilnice, conform fisei de control FC 24. nregistrarea efectuarii corecte a tuturor operatiunilor este certificata prin nscrierea n jurnalul de bord a faptului ca operatiunea a fost efectuata conform FC 24, teste si verificari zilnice. n cadrul compartimentului electric se efectueaza zilnic verificari conform fisei FC 51 - fisa de control echipament electric. nregistrarea efectuarii corecte a tuturor operatiunilor este certificata prin nscrierea n jurnalul de bord a faptului ca operatiunea a fost efectuata conform FC 51, fisa de control compartiment electric - verificari zilnice. De asemenea, mai sunt efectuate urmatoarele inspectari, pentru fiecare fiind precizat formularul utilizat, frecventa si persoana responsabila: FC 04 - Verificarea echipamentelor electronice de determinare a pozitiei Ofiter punte FC 03 - Verificare deschideri etanse FC 05 - Fisa de control compas FC 09 - Fisa de control a sistemului Electrician Saptamnal Capitan Electrician Saptamnal Zilnic Saptamnal

de alarma general FC 10 - Fisa de control lumini

si semnale de navigatie FC 11 - Fisa de control iluminat FC 12 - Fisa de control echipament Electrician

Electrician Saptamnal

Saptamnal

de guvernare FC 50 - Fisa control ventilatii FC 07 - Fisa de control echipament radar Saptamnal FC 08 - Fisa de control echipamente Electrician Ofiter punte Saptamnal

Electrician

Saptamnal

receptionare informatii Saptamnal FC 41- Inspectare barci salvare Saptamnal Ofiter punte

Ofiter punte

Efectuarea acestor inspectii este consemnata prin nscrierea n jurnalul de bord, n cazul inspectiilor zilnice efectuate, iar n cazul inspectiilor saptamnale, prin completarea formularelor aferente. Raportarea catre companie a efectuarii inspectiilor zilnice si saptamnale se efectueaza lunar, o data cu raportarea rezultatelor inspectiilor lunare. Inspectii lunare Toate navele vor fi inspectate lunar de comandant si seful mecanic, care vor utiliza formularul PS 08-2 raport inspectii lunare. Efectuarea acestor inspectii va fi consemnata prin completarea formularului PS 08-2, iar rezultatul inspectiilor lunare va fi raportat la sfrsitul fiecarei luni, persoanei desemnate, prin e-mail. Inspectii trimestriale

Aceste inspectii sunt desfasurate de superintendentul navei si sunt independente de orice alte inspectii, care pot avea loc. Inspectiile trimestriale au loc, pe ct este posibil, atunci cnd nava este n tara. Cele constatate la inspectii sunt raportate utiliznd formularul raport inspectie superintendent, PS 08-1. Acest raport va fi intocmit n 3 (trei) exemplare, care vor fi distribuite dupa cum urmeaza: 1 exemplar la nava, 1 exemplar la persoana desemnata de la tarm, care va analiza si nregistra raportul si 1 exemplar la directorul tehnic. Inspectii anuale Inspectiile vor fi desfasurate de directorul tehnic. Informatiile incluse n raportul inspectiei anuale vor fi analizate si procesate pentru a obtine statistici utile managementului superior. De asemenea, informatia este utilizata de departamentele relevante pentru implementarea actiunilor corective. Raportul anual va fi finalizat la o singura vizita, n masura posibilitatilor. Raportul inspectiei anuale este ntocmit tot pe formularul PS 08-1, raport inspectie superintendent, care nlocuieste raportul trimestrial pe acea perioada, iar cel trimestrial l nlocuieste pe cel lunar, pentru respectiva luna.

Orice nonconformitate identificata la inspectii trebuie rezolvata n concordanta cu procedurile de reparatii, PS 10 si andocare, PS 19 si raportata conform procedurii nonconformitati, accidente si ntmplari periculoase, PS 12.

nregistrari
Urmatoarele nregistrari vor fi generate si administrate:

nregistrarea necesara Jurnalele de bord, la nava Formularele pentru inspectari saptamnale Rapoartele de inspectie ale superintendentilor Raportarile prin e-mail ale efectuarii inspectiilor zilnice, saptamnale, lunare

Anexe / formulare
Formularele aplicabile pentru acest document sunt: Cod formular Titlu PS 08-1 Raport inspectie superintendent PS 08-2 Raport inspectii lunare

Referinte
Referinte Numar Document SMS-IF PS 10 PS 12 PS 19 FC 04 FC 24 FC 51 FC 03 FC 05 Titlu Document Instructiunile flotei Reparatii Nonconformitati, accidente si ntmplari periculoase Andocare Verificarea echipamentelor electronice de determinare a pozitiei Teste si verificari zilnice Fisa de control compartiment electric - verificari zilnice Verificare deschideri etanse Fisa de control compas

FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC

07 08 09 10 11 12 17 41 50 51

Fisa de control echipament radar Fisa de control echipamente receptionare informatii Fisa de control sistemul de alarma general Fisa de control lumini si semnale de navigatie Fisa de control iluminat Fisa de control echipament de guvernare Inspectarea bucatariei si a camerei de depozitare a proviziilor Inspectare barci salvare Fisa control ventilatii Fisa de control compartiment electric - verificari zilnice

Dupa ce superintendentul executa inspectia navei pe compartimente: punte, masina, radio se va completa, raportul de inspectie care va fi remis companiei. n urma analizei compania este obligata sa rezolve toate deficientele constatate n cel mai scurt timp. Vezi anexa Nr.07. Dupa inspectie, comandantul si seful mecanic vor ntocmi un raport lunar de inspectie care va fi remis companiei unde se vor mentiona att lucrarile efectuate de echipajul navei ct si deficientele constatate si care nu se pot remedia dect n santierul naval. Vezi anexa Nr.08. O alta sarcina a comandantului si a sefului mecanic este ntocmirea raportului de accidente majore sau a unui formular de raportare a accidentelor sau situatiilor periculoase care pot apare si acestea vor fi remise la companie ct si la Autoritatile Portuare care au n supraveghere apele teritoriale n care se afla nava, iar daca acestea au loc n apele internationale vor fi remise la companie si la Autoritatile Portuare unde este nregistrata nava. Vezi anexa Nr.09. La nava trebuie sa existe lista tuturor certificatelor existente la bord care atesta buna stare de navigabilitate a navei si care trebuie sa fie abdatata permanent, deoarece in cazul unui certificat expirat va duce implicit la arestarea navei si imposibilitatea continuarii voiajului. Vezi anexa Nr.10. 6.15 Cod PS 12 Titlu Nonconformitati, accidente si situatii periculoase

Scop Aceasta procedura descrie activitatile si controlul necesar pentru a asigura ca toate nonconformitatile, accidentele si situatiile periculoase sunt raportate companiei, investigate si analizate si ca sunt luate actiunile corective Domeniul de aplicare
Aceasta procedura se aplica tuturor nonconformitatilor, accidentelor si situatiilor periculoase constatate n activitatile desfasurate, care au legatura cu sistemul de management al sigurantei.

Definitii Nonconformitate: abatere de la cerintele precizate n sistemului de management al sigurantei sau o eroare care poate pune n pericol

sau compromite siguranta oamenilor, a mediului, a navei sau a marfurilor. Accidente: incidente care presupun ranirea sau punerea n pericol a vietii, a mediului, a navei sau a marfurilor. ntmplari periculoase: situatiile care ar fi putut conduce la un accident, daca ar fi evoluat. Responsabilitati
Tot personalul companiei este responsabil pentru raportarea, sefului direct, a oricarei nonconformitati, situatii periculoase sau accident la care sunt martori sau implicati. Comandantul este responsabil pentru:
raportarea persoanei desemnate a oricarei nonconformitati, situatii periculoase sau oricarui accident care apare la bordul navei, sub comanda sa; coordonarea implementarii actiunilor corective; coordonarea si transmiterea catre companie a oricarei sugestii de modificare sau mbunatatire ce pot fi aduse sistemului de management al sigurantei.

Persoana desemnata este responsabila pentru:

analizarea rapoartelor de nonconformitate si a rapoartelor accidentelor si a situatiilor periculoase si investigarea acestora;


prezentarea acestor rapoarte spre analiza comitetului de siguranta la ntrunirile acestuia;

definirea actiunilor corective, prin consultare cu sefii departamentelor, comandantii sau superintendentii si cu directorul general, dupa cum este cazul, urmarirea actiunilor corective si asigurarea implementarii si eficientei lor.

Directorul general este responsabil pentru initierea oricaror modificari ce trebuie aduse sistemului de management al sigurantei sau a oricaror actiuni corective care pot aparea din rapoartele mai sus mentionate. Unde este aplicabil, el este de asemenea responsabil pentru a dispune transmiterea anumitor rapoarte si rezultate si altor nave din flota. sefii departamentelor relevanti sunt responsabili pentru implementarea actiunilor corective stabilite pentru nonconfomitatile identificate, din departamentul lor.

Procedura
Generalitati

Compania pune la dispozitie resursele necesare pentru identificarea nonconformitatilor de orice natura si pentru a se ntreprinde actiuni corective, Accidentele, incidentele si situatiile hazarduoase pot fi calificate drept nonconformitati doar daca dupa investigarea si analizarea lor, sunt identificate slabiciuni n sistem. Reparatiile, caderile si defectiunile sunt nonconformitati doar daca sunt rezultatul neconformarii cu sistemul si afecteaza siguranta. Orice angajat implicat sau martor al unui accident, situatie periculoasa sau nonconformitate la nava, i va raporta verbal comandantului sau sefului mecanic. Orice nonconformitate va fi nregistrata pe formularul raport de nonconformitate, PS 04-2, care va fi naintat persoanei desemnate, ct de curnd posibil. Accidentele sau situatiile periculoase vor fi nregistrate pe formularul de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase, PS 12-1.
Daca este vorba de accidente de munca, ele se vor raporta n conformitate cu prevederile legilor nationale privind protectia muncii. Masurile corective n cazul accidentelor si incidentelor periculoase vor fi analizate si revizuite periodic cu ocazia sedintelor de analiza efectuate de management, n conformitate cu procedura companiei PS 03 - Analiza efectuata de management. Completarea formularelor

Raport de nonconformitate
Persoana care completeaza formularul PS 04-2 va descrie modul n care a aparut nonconformitatea, n sectiunea "NONCONFORMITATE" a formularului. Pentru nonconformitatile de la companie, formularele vor fi compIetate de catre sefii departamenteIor implicate si inaintate direct persoanei desemnate. Pentru nonconformitatile de la nava, formularele vor fi completate de catre sefii corespunzatori ai serviciilor de pe nava, care Ie vor prezenta comandantului. Acesta din urma le va semna si le va nainta imediat catre persoana desemnata, retinnd la bord o copie a fiecarui raport. La prirmirea raportului, persoana desemnata l va semna si data, dndu-i un numar de ordine din registrul de evidenta a rapoartelor de non-conformitate, apoi I va aduce imediat la cunostinta directorului general, ncepnd investigatiile asupra non-conformitatii. Persoana desemnata mpreuna cu seful departamentului implicat vor cerceta cauzele nonconformitatii si vor stabili actiunile care trebuie ntreprinse. Decizia asupra masurii corective trebuie luata prompt, pentru a se preveni repetarea nonconformitatii sau agravarea situatiei. seful departamentului implicat raspunde de completarea, semnarea si datarea acestei sectiuni din formular. Termenul indicat pentru luarea masurii corective este privit ca un termen Iimita ce nu trebuie depasit. n caz ca respectivul termen nu poate fi respectat, acest lucru trebuie analizat si mentionate motivele, si stabilit un nou termen. Comandantul, daca nonconformitatea este detectata la bord, sau persoana desemnata, daca nonconformitatea este depistata la companie, va urmari punerea n aplicare a masurilor corective. nainte ca nonconformitatea sa fie ncheiata, persoana desemnata trebuie sa se asigure prin verificari suplimentare ca masura corectiva a fost implementata si ca este mentinuta n continuare.

Formularul de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase

n cazul unui accident sau a unei situatii periculoase, comandantul mpreuna cu martorii evenimentului, vor completa formularul de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase. n sectiunea "DESCRIERE ACCIDENT/SITUAIE PERICULOAS" sunt descrise evenimentul ce a avut loc, circumstantele n care s-a produs, persoanele ranite, daca este cazul, pagubele produse si cauzele ce au condus la declansarea evenimentului, daca sunt cunoscute. De asemenea sunt inscrise informatii despre implicarea altor parti n eveniment, daca accidentarea a implicat si alta nava sau persoane straine. Daca este necesar, toate acestea sunt nscrise pe foi albe, aditionale, care vor fi atasate formularului de raportare. n sectiunea "PERSOANE IMPLICATE sI/SAU MARTORE" sunt nscrisi cei care au fost implicati n eveniment sau care au fost martori la eveniment. n ultima sectiune - "ACIUNI CORECTIVE" sunt nscrise masurile necesare pentru a evita repetarea situatiei care a condus la accidentul sau situatia periculoasa ntmplata. Transmiterea formularelor

Comandantul este autorizat sa transmita companiei rapoartele de nonconformitate sau formularele de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase prin cel mai rapid mijloc de comunicare, inclusiv prin fax sau prin e-mail. Comandantul trebuie sa pastreze la bord cte o copie a rapoartelor transmise. La primirea unui raport de nonconformitate, persoana desemnata i va aloca un numar de ordine si l va completa dupa procedura specificata mai sus, apoi l va transmite cu toate rubricile completate, inclusiv cu numele persoanei nsarcinata cu rezolvarea cazului, napoi comandantului. Aceste informatii vor fi consemnate de comandant pe copia raportului pastrata la bord.

La ncheierea nonconformitatii, persoana desemnata l va informa pe comandant cu privire la acest lucru.


ncheierea nonconformitatilor detectate cu ocazia auditului intern

Actiunile corective stabilite de catre persoana desemnata mpreuna cu seful departamentului auditat, pentru nonconformitatea detectata, sunt nscrise n raportul de nonconformitate. Persoana desemnata, la companie, si comandantul, la nava, vor urmari implementarea actiunilor corective n cel mai scurt timp si vor raporta finalizarea implementarii acestora persoanei desemnate, acest lucru fiind nscris si pe raportul de nonconformitate. Atunci cnd un raport de nonconformitate a fost ncheiat Ia bord : comandantul va informa persoana desemnata despre acest lucru, despre masurile corective luate si eficacitatea Ior; persoana desemnata va contacta sefii compartimentelor implicate de la companie pentru ai informa despre toate acestea, apoi l va informa si pe directorul general cu privire la ncheiarea nonconformitatii si a raportului; pentru evitarea unor confuzii, toate mesajele trimise sau primite n Iegatura cu

rapoartele de nonconformitate trebuie adresate numai persoanei desemnate;


pe durata sedintei de nchidere a unei non-conformitati, persoana desemnata, n cazul auditarii la companie si/sau comandantul n cazul auditarii la nava, vor lua la cunostinta toate rapoartele de non-conformitate si vor semna pe raport ; atunci cnd actiunea corectiva poate fi decisa n timpul sedintei de nchidere, propunerea pentru actiune corectiva va fi facuta n timpul sedintei si supusa aprobarii auditorului ; atunci cnd actiunea corectiva nu poate fi decisa n timpul sedintei de nchidere, propunerea pentru actiune corectiva va fi transmisa si supusa aprobarii auditorului n termen de maximum 15 zile de la data auditului. Propunerea de actiune corectiva este acceptata de auditor : cnd nonconformitatea detectata este o nonconformitate majora - pentru actiunea corectiva propusa, compania va lua toate masurile necesare pentru implementarea imediata a actiunilor corective ; cnd nonconformitatea detectata este o nonconformitate simpla sau o observatie - pentru actiunea corectiva propusa, compania va lua masurile necesare pentru implementarea actiunilor corective n termen de trei luni ; atunci cnd actiunea corectiva este implementata partial, se poate solicita auditorul pentru a rencadra nonconformitatea (de la non-conformitate majora la non-conformitate simpla sau de la non-conformitate simpla la observatie). Atunci cnd auditorul decide sa rencadreze o nonconformitate, persoana desemnata, n cazul auditului la companie si/sau comandantul pentru auditul la nava vor prezenta raportul de nonconformitate auditorului, pentru ca acesta sa completeze confirmarea ncadrarii; n timpul auditului anual al companiei si al navelor, implementarea actiunilor corective este prezentata pentru verificare auditorului. Atunci cnd implementarea actiunii corective este acceptata de catre auditor, persoana desemnata, n cazul auditului la companie si/sau comandantul pentru auditul la nava vor prezenta raportul de nonconformitate auditorului, pentru ca acesta sa completeze confirmarea nchiderii nonconformitatii; persoana desemnata este cea care urmareste implementarea tuturor actiunilor necesare pentru nchiderea tuturor nonconformitatilor detectate la audituri externe. Masuri corective

Masurile corective luate pentru remedierea non-conformitatilor pot mbraca diferite forme, cum ar fi:
remedierea deficientei sau defectiunii constatate; revizuirea unei proceduri sau a unei instructiuni de operare; emiterea unei noi proceduri sau instructiuni; instituirea unui control sporit al respectarii procedurilor si instructiunilor companiei; actiuni disciplinare, educative si de perfectionare profesionala.

Acolo unde masurile corective sau actiunile preventive reclama modificarea procedurilor sau instructiunilor de operare, raportul de nonconformitate poate fi considerat ncheiat numai atunci cnd procedura sau instructiunea propusa a fost convenita ntre compartimentul implicat, comandant si persoana desemnata si a obtinut aprobarea directorului general. Persoana desemnata va efectua analize si verificari repetate asupra modului n care sunt identificate si raportate neconformitatile, ca si asupra aplicarii si eficacitatii masurilor corective. Masurile corective vor fi analizate si revizuite cu ocazia sedintelor de analiza ale managementului, n conformitate cu procedura PS 03 - Analiza efectuata de management.
Auditurile de urmarire

Dupa orice auditare la care sunt emise rapoarte de nonconformitate, se va planifica un audit de urmarire. Acesta este menit pentru a evalua daca au fost luate actiunile corective pentru remedierea nonconformitatilor raportate. Atunci cnd aceste auditari de urmarire au loc ca urmare a unui audit extern, rezultatul auditului de urmarire va fi raportat si auditorilor externi.

nregistrari
Urmatoarele nregistrari vor fi generate si administrate: nregistrarea necesara Raport de nonconformitate Registrul rapoartelor de nonconformitate Formular de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase

Anexe / formulare
Formularele aplicabile pentru acest document sunt Cod formular PS 12-1 Titlu Formular de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase

Referinte

REFERINE Numar Document PS 03 PS 04-2 6.16 Cod PS 15 Titlu

Titlu Document Analiza efectuata de management Raport de nonconformitate

Organizarea navei si companiei pentru asigurarea sigurantei si protectiei mediului

Scop
Scopul aceastei proceduri este de a defini organizarea navei si a companiei pentru a asigura siguranta si protectia mediului.

Domeniu de aplicare
Aceasta procedura se aplica tuturor activitatilor organizatorice de la companie si de la bordul navei, care au legatura cu siguranta la bord si cu protectia mediului.

Responsabilitati

ntreg personalul este responsabil pentru desfasurarea sarcinilor lor n concordanta cu politicile companiei de siguranta si protectie a mediului. Comitetele de siguranta de la bord si de la companie sunt responsabile pentru monitorizarea eficacitatii sistemului de management al sigurantei si de sugerarea mbunatatirilor.

Procedura
La bordul navei:

la bordul navei, se va forma un comitet de siguranta, a carui componenta va fi specificata n formularul PS 15-1, comitetul de siguranta de la bordul navei;

ntrunirile comitetului de siguranta de la bordul navei vor fi tinute la intervale care nu depasesc sase saptamni. Comandantul va conduce ntrunirea si la aceasta va participa cel putin cte un membru al fiecarui compartiment; rapoarte ale ntrunirilor comitetului de siguranta de la bordul navei vor fi luate si actiunile notate, unde este necesar. Se va utiliza formularul de minute ale ntrunirilor, PS 03-1. O copie a minutelor va fi naintata persoanei desemnate, ct de curnd posibil. La tarm: la companie se formeaza un comitet de siguranta al companiei, a carui componenta va fi specificata n formularul PS 15-2, comitetul de siguranta al companiei, de la tarm;

ntrunirile comitetului de siguranta al companiei vor avea loc la un interval de trei luni, presedintele va prezida aceste ntlniri; vor fi ntocmite rapoarte si notate actiuni acolo unde este cazul. Rapoartele vor circula la toate navele;

persoana desemnata va analiza rapoartele ntrunirilor de siguranta de la bordul navelor si va aviza fiecare nava n legatura cu actiunile rezultante. Persoana desemnata va furniza informatii la ntrunirile comitetului de siguranta a companiei.

nregistrari
Urmatoarele nregistrari vor fi generate si administrate: nregistrarea necesara Minute ale ntrunirilor comitetului de siguranta Comitetul de siguranta de la bordul navei Comitetul de siguranta al companiei

Anexe / formulare
Formularele aplicabile pentru acest document sunt: Cod formular Titlu PS 15-1 Comitetul de siguranta de la bordul navei PS 15-2 Comitetul de siguranta al companiei

Referinte

Referinte Numar Document Titlu Document PS 03-1 Minute ale ntrunirilor 6.17 Cod PS 16 Titlu Controlul nregistrarilor sistemului de management al sigurantei

Scop
Scopul acestei proceduri este controlul eficient al documentelor stabilite n sistemul de management al sigurantei, care demonstreaza implementarea acestuia.

Domeniu de aplicare
Aceasta procedura se aplica tuturor nregistrarilor din sistemul de management al sigurantei.

Definitii
nregistrarile de siguranta: dovezi obiective ca sistemul de management al sigurantei este implementat.

Responsabilitati

Personalul de la companie si de la bordul navelor, cu responsabilitati legate de siguranta si prevenirea poluarii este raspunzator pentru aplicarea acestei proceduri. Persoana desemnata este responsabila de mentinerea registrului nregistrarilor sistemului de management al sigurantei, PS 16-1.

Procedura
nregistrarile de siguranta
nregistrarile SMS sunt pastrate dupa cum este precizat n registrul nregistrarilor sistemului de management al sigurantei, PS 16-1.

Furnizarea nregistrarilor Personalul implicat n implementarea sistemului de management al sigurantei va completa nregistrarile de siguranta conform procedurilor aplicabile Pastrarea nregistrarilor Personalul nominalizat sa pastreze nregistrarile trebuie sa verifice ca fiecare document care reprezinta o nregistrare de calitate/siguranta este: Clar indentificabil :

complet; inteligent.

si ca nregistrarile sunt:
usor de gasit si urmarit; protejate corespunzator cu acces restrictionat la personalul autorizat dupa cum este necesar.

Eliminarea nregistrarilor Eliminarea nregistrarilor pastrate n arhive se face la termenele precizate n registrul nregistrarilor sistemului de management al sigurantei, PS 16-1, cu acceptul persoanei desemnate.

Furnizarea de nregistrari unui client


Doar directorul general al companiei poate autoriza furnizarea de nregistrari catre un client.

nregistrari
nregistrarea necesara Registrul nregistrarilor sistemului de management al sigurantei

Anexe / formulare
Formularele aplicabile pentru acest document sunt: Cod anexa Titlu PS 16-a1 Registrul nregistrarilor sistemului de management al sigurantei

6.18 CCod PS 17 Titlu Dezvoltarea de planuri pentru operatiuni la bordul navelor

Scop
Scopul acestei proceduri este pregatirea de planuri, ce sunt cuprinse n manualul de instructiuni pentru flota, SMS IF, pentru operatiunile cheie de la bordul navei, privitoare la siguranta navei, a echipajului si a marfurilor si prevenirea poluarii.

Domeniu de aplicare
Aceasta procedura se aplica la elaborarea de noi planuri la bordul navei, privitoare la siguranta navei, a echipajului si a marfurilor si prevenirea poluarii.

Definitii

Operatiuni la bordul navei: proceduri de rutina de la bordul navei, care prin actionare gresita pot conduce la situatii periculoase.

Responsabilitati
Comitetul de siguranta de la companie este responsabil pentru identificarea si dezvoltarea planurilor, procedurilor si instructiunilor referitoare la operatiunile cheie de la bordul navelor, care afecteaza siguranta navei si prevenirea poluarii. Comitetul de siguranta de la bordul navei este responsabil pentru implementarea acestora.

Procedura
Generalitati
Planurile, procedurile si instructiunile referitoare la operatiunile cheie de la bordul navelor, care afecteaza siguranta navei si prevenirea poluarii sunt proceduri de rutina, care au un caracter preventiv. Noile planuri emise sunt transmise tuturor navelor. Compania va certifica, cu ocazia primului control la bord, ca instructiunile transmise sunt urmate corect.

Identificarea procedurilor

Comitetul de siguranta de la bordul navei identifica toate procedurile de rutina care se desfasoara la bord. Este stabilita relevanta fiecarei proceduri pentru siguranta si protectia mediului si selectate procedurile care sunt critice.

Dezvoltarea planurilor
Este creata o echipa cu experienta necesara pentru elaborarea planului. Sunt identificate legile, regulamentele nationale si internationale si ndrumarile ce pot influenta respectivul plan. Sunt numite persoanele si pozitiile implicate n procedura. Sunt stabilite calificarile necesare. Este schitat n mare procesul. Sunt identificate punctele critice, ce necesita atentie suplimentara. Sunt identificate echipamentele si resursele necesare. Sunt dezvoltate instructiunile detailate, fisele de control, formularele. Sunt stabilite responsabilitatile si autoritatile tuturor celor implicati.

Continutul si structura unui plan


Un astfel de plan pentru operatiuni la bordul navei, trebuie sa: clarifice sensul si obiectivele procesului descris;

clarifice responsabilitatile si autoritatea personalului; evidentieze riscurile implicate n respectiva procedura; demonstreze metodele de prevenire adecvate mpotriva riscurilor cunoscute.

Structura unui plan Planurile au urmatoarea structura: Scop: se explica pe scurt ntelesul procedurii. Definitii: sunt explicati eventualii termeni de specialitate. Termenii specific marinaresti nu este necesar sa fie explicati aici. Responsabilitati: sarcinile sunt alocate personalului calificat, astfel nct sa fie luate deciziile corecte si actiunile sa fie desfasurate corespunzator. Descriere: sunt propriu-zis enumerati si explicati pasii ce trebuie urmati.

Implementarea planurilor
Este verificata schita procedurii. Este emisa procedura, aprobata si apoi, multiplicata si distribuita. Sunt puse la dispozitie resursele necesare, daca este cazul. Personalul este informat si instruit.

Se stabileste eficienta si adecvarea procedurii prin auditare interna. Procedura este adaptata dupa cum este necesar.

nregistrari
Nu sunt necesare nregistrari.

Anexe / formulare
Nu sunt formulare.

Referinte
Numar Document SMS IF Referinte Titlu Document Manual de instructiuni pentru flota

Scop
Aceasta procedura descrie activitatile si modalitatile de control necesare pentru a monitoriza operatiunile la bordul navei, pentru a oferi informatii asupra structurii si echipamentelor navei si pentru a furniza rapoarte care sa fie analizate de

personalul de la tarm. Inspectiile definite mai jos vor asigura ca nava este mentinuta n conformitate cu cerintele companiei, ale societatilor de clasificare si ale autoritatii nationale.

Domeniu de aplicare
Aceasta procedura se aplica tuturor activitatilor desfasurate la nave si echipamentelor de la bordul navei, pentru a se asigura o functionare corespunzatoare.

Responsabilitati
Comandantul este responsabil pentru:
delegarea de ofiteri pentru inspectarea si testarea tuturor echipamentelor care sprijina navigatia si transmisiunile radio, nainte de plecarea n voiaj sau sosirea n fiecare port, pastrnd nregistrarile adecvate; asigurarea desfasurarii si nregistrarii inspectiilor periodice ale navei, att efectuate de el nsusi ct si de catre un ofiter responsabil si ca managementului i sunt transmise rapoarte; predarea n timp util a tuturor rapoartelor legate de navigatie, n conformitate cu instructiunile existente;

seful mecanic este responsabil pentru:


inspectii si teste periodice ale masinilor, echipamentelor si instrumentelor asociate, pastrnd nregistrarile adecvate; asigurarea si predarea n timp util a tuturor rapoartelor legate de activitatile si echipamentele din subordinea lui, n conformitate cu instructiunile existente; inspectarea si testarea periodica a urmatoarelor, dupa cum este planificat, conform fiselor de control specificate, unde este cazul;

echipamentele de siguranta la bordul navei; starea echipamentelor din compartimentul masini; piesele de schimb si materialele de ntretinere ; utilizarea motorinei si lubrefiantilor; rapoarte de ntretineri; analiza probelor de motorin si lubrefianti; tancuri de balast; echipamentele si instalatiile electrice.

Directorul tehnic se va asigura ca fiecare nava este inspectata corespunzator, din punct de vedere tehnic. El este responsabil pentru verificarea rapoartelor de la nave si pentru desfasurarea inspectiilor definite la intervale lunare, trimestriale si anuale. Superintendentul este responsabil de efectuarea inspectiilor trimestriale la bordul navei si raportarea acestora catre companie. Directorul general este responsabilul final pentru managementul sigur si economic al tuturor navelor. Aceasta presupune delegarea personalului competent pentru a asigura

inspectarea si testarea periodica a activitatilor de la companie, a navelor si echipamentelor.

Procedura
Cerintele pentru siguranta navigatiei si prevenirea poluarii includ masuri corespunzatoare pentru asigurarea fiabilitatii operationale a echipamentelor, a caror defectare ar putea conduce la situatii de urgenta. Testele, verificarile si inspectiile unor astfel de echipamente sunt nregistrate n jurnalele corespunzatoare de la punte sau de la masina. Toate produsele, echipamentele, materialele sau serviciile oferite de furnizori sau subcontractori nu vor fi utilizate pna cnd nu au fost verificate, pentru a ntruni cerintele specifice din punct de vedere al autorizrii si certificarii. Inspectarea la receptia lor si testele desfasurate poarta semnatura ofiterului responsabil si data. Piesele de schimb sunt inspectate pentru conformitate cu cerintele nainte de a fi utilizate. Analiza combustibilului este efectuata pentru a verifica conformitatea cu specificatia. Compania a identificat inspectiile si testele necesare pentru verificarea conformitatii cu cerintele de siguranta a navigatiei si prevenirea poluarii. Compania desfasoara de asemenea inspectii regulate, teste si verificari ale proceselor importante si

echipamentelor asociate, cum sunt operatiunile de navigatie si de propulsie principala si auxiliara si operatiunile legate de marfa. Aceste inspectii sunt desfasurate de personal calificat, care este responsabil pentru operatiunile efectuate. Inspectiile la bordul navei au loc periodic n conformitate cu programul stabilit de catre companie.
Inspectii zilnice si saptamnale, efectuate la bordul navelor de catre ofiterii desemnati. Inspectiile zilnice si saptamnale sunt efectuate astfel: inspectiile spatiilor de locuit, bucatariei si a spatiilor de depozitare efectuate de capitan se vor efectua saptamnal. nregistrarea efectuarii corecte a tuturor operatiunilor este certificata prin nscrierea n jurnalul de bord a faptului ca operatiunea a fost efectuata conform FC 17 - inspectarea bucatariei si a camerei de depozitare a proviziilor; de asemenea sunt efectuate teste si verificari zilnice, conform fisei de control FC 24. nregistrarea efectuarii corecte a tuturor operatiunilor este certificata prin nscrierea n jurnalul de bord a faptului ca operatiunea a fost efectuata conform FC 24, teste si verificari zilnice. n cadrul compartimentului electric se efectueaza zilnic verificari conform fisei FC 51 - fisa de control echipament electric. nregistrarea efectuarii corecte a tuturor operatiunilor este certificata prin nscrierea n jurnalul de bord a faptului ca operatiunea a fost efectuata conform FC 51, fisa de control compartiment electric - verificari zilnice. De asemenea, mai sunt efectuate urmatoarele inspectari, pentru fiecare fiind precizat formularul utilizat, frecventa si persoana responsabila: FC 04 - Verificarea echipamentelor electronice de determinare a pozitiei Ofiter punte FC 03 - Verificare deschideri etanse Capitan Zilnic Saptamnal

FC 05 - Fisa de control compas FC 09 - Fisa de control a sistemului

Electrician

Saptamnal

de alarma general FC 10 - Fisa de control lumini

Electrician

Saptamnal

si semnale de navigatie FC 11 - Fisa de control iluminat FC 12 - Fisa de control echipament Electrician

Electrician Saptamnal

Saptamnal

de guvernare FC 50 - Fisa control ventilatii FC 07 - Fisa de control echipament radar Saptamnal FC 08 - Fisa de control echipamente Electrician Ofiter punte Saptamnal

Electrician

Saptamnal

receptionare informatii Saptamnal FC 41- Inspectare barci salvare Ofiter punte

Ofiter punte

Saptamnal Efectuarea acestor inspectii este consemnata prin nscrierea n jurnalul de bord, n cazul inspectiilor zilnice efectuate, iar n cazul inspectiilor saptamnale, prin completarea formularelor aferente. Raportarea catre companie a efectuarii inspectiilor zilnice si saptamnale se efectueaza lunar, o data cu raportarea rezultatelor inspectiilor lunare. Inspectii lunare Toate navele vor fi inspectate lunar de comandant si seful mecanic, care vor utiliza formularul PS 08-2 raport inspectii lunare. Efectuarea acestor inspectii va fi consemnata prin completarea formularului PS 08-2, iar rezultatul inspectiilor lunare va fi raportat la sfrsitul fiecarei luni, persoanei desemnate, prin e-mail. Inspectii trimestriale Aceste inspectii sunt desfasurate de superintendentul navei si sunt independente de orice alte inspectii, care pot avea loc. Inspectiile trimestriale au loc, pe ct este posibil, atunci cnd nava este n tara. Cele constatate la inspectii sunt raportate utiliznd formularul raport inspectie superintendent, PS 08-1. Acest raport va fi intocmit n 3 (trei) exemplare, care vor fi distribuite dupa cum urmeaza: 1 exemplar la nava, 1 exemplar la persoana desemnata de la tarm, care va analiza si nregistra raportul si 1 exemplar la directorul tehnic. Inspectii anuale Inspectiile vor fi desfasurate de directorul tehnic. Informatiile incluse n raportul inspectiei anuale vor fi analizate si procesate pentru a obtine statistici utile managementului superior. De asemenea, informatia este utilizata de departamentele relevante pentru implementarea actiunilor corective. Raportul anual va fi finalizat la o singura vizita, n masura posibilitatilor.

Raportul inspectiei anuale este ntocmit tot pe formularul PS 08-1, raport inspectie superintendent, care nlocuieste raportul trimestrial pe acea perioada, iar cel trimestrial l nlocuieste pe cel lunar, pentru respectiva luna.

Orice nonconformitate identificata la inspectii trebuie rezolvata n concordanta cu procedurile de reparatii, PS 10 si andocare, PS 19 si raportata conform procedurii nonconformitati, accidente si ntmplari periculoase, PS 12.

nregistrari
Urmatoarele nregistrari vor fi generate si administrate: nregistrarea necesara Jurnalele de bord, la nava Formularele pentru inspectari saptamnale Rapoartele de inspectie ale superintendentilor Raportarile prin e-mail ale efectuarii inspectiilor zilnice, saptamnale, lunare

Anexe / formulare
Formularele aplicabile pentru acest document sunt: Cod formular Titlu PS 08-1 Raport inspectie superintendent PS 08-2 Raport inspectii lunare

Referinte
Referinte Numar Document SMS-IF PS 10 PS 12 PS 19 FC 04 FC 24 FC 51 FC 03 FC 05 FC 07 FC 08 FC 09 FC 10 FC 11 FC 12 FC 17 FC 41 FC 50 FC 51 Titlu Document Instructiunile flotei Reparatii Nonconformitati, accidente si ntmplari periculoase Andocare Verificarea echipamentelor electronice de determinare a pozitiei Teste si verificari zilnice Fisa de control compartiment electric - verificari zilnice Verificare deschideri etanse Fisa de control compas Fisa de control echipament radar Fisa de control echipamente receptionare informatii Fisa de control sistemul de alarma general Fisa de control lumini si semnale de navigatie Fisa de control iluminat Fisa de control echipament de guvernare Inspectarea bucatariei si a camerei de depozitare a proviziilor Inspectare barci salvare Fisa control ventilatii Fisa de control compartiment electric - verificari zilnice

Dupa ce superintendentul executa inspectia navei pe compartimente: punte, masina, radio se va completa, raportul de inspectie care va fi remis companiei. n urma analizei compania este obligata sa rezolve toate deficientele constatate n cel mai scurt timp. Vezi anexa Nr.07. Dupa inspectie, comandantul si seful mecanic vor ntocmi un raport lunar de

inspectie care va fi remis companiei unde se vor mentiona att lucrarile efectuate de echipajul navei ct si deficientele constatate si care nu se pot remedia dect n santierul naval. Vezi anexa Nr.08. O alta sarcina a comandantului si a sefului mecanic este ntocmirea raportului de accidente majore sau a unui formular de raportare a accidentelor sau situatiilor periculoase care pot apare si acestea vor fi remise la companie ct si la Autoritatile Portuare care au n supraveghere apele teritoriale n care se afla nava, iar daca acestea au loc n apele internationale vor fi remise la companie si la Autoritatile Portuare unde este nregistrata nava. Vezi anexa Nr.09. La nava trebuie sa existe lista tuturor certificatelor existente la bord care atesta buna stare de navigabilitate a navei si care trebuie sa fie abdatata permanent, deoarece in cazul unui certificat expirat va duce implicit la arestarea navei si imposibilitatea continuarii voiajului. Vezi anexa Nr.10. 6.15 Cod PS 12 Titlu Nonconformitati, accidente si situatii periculoase

Scop Aceasta procedura descrie activitatile si controlul necesar pentru a asigura ca toate nonconformitatile, accidentele si situatiile periculoase sunt raportate companiei, investigate si analizate si ca sunt luate actiunile corective

Domeniul de aplicare
Aceasta procedura se aplica tuturor nonconformitatilor, accidentelor si situatiilor periculoase constatate n activitatile desfasurate, care au legatura cu sistemul de management al sigurantei.

Definitii Nonconformitate: abatere de la cerintele precizate n sistemului de management al sigurantei sau o eroare care poate pune n pericol sau compromite siguranta oamenilor, a mediului, a navei sau a marfurilor. Accidente: incidente care presupun ranirea sau punerea n pericol a vietii, a mediului, a navei sau a marfurilor. ntmplari periculoase: situatiile care ar fi putut conduce la un accident, daca ar fi evoluat.

Responsabilitati
Tot personalul companiei este responsabil pentru raportarea, sefului direct, a oricarei nonconformitati, situatii periculoase sau accident la care sunt martori sau implicati. Comandantul este responsabil pentru:
raportarea persoanei desemnate a oricarei nonconformitati, situatii periculoase sau oricarui accident care apare la bordul navei, sub comanda sa; coordonarea implementarii actiunilor corective; coordonarea si transmiterea catre companie a oricarei sugestii de modificare sau mbunatatire ce pot fi aduse sistemului de management al sigurantei.

Persoana desemnata este responsabila pentru:

analizarea rapoartelor de nonconformitate si a rapoartelor accidentelor si a situatiilor periculoase si investigarea acestora;


prezentarea acestor rapoarte spre analiza comitetului de siguranta la ntrunirile acestuia;

definirea actiunilor corective, prin consultare cu sefii departamentelor, comandantii sau superintendentii si cu directorul general, dupa cum este cazul, urmarirea actiunilor corective si asigurarea implementarii si eficientei lor.

Directorul general este responsabil pentru initierea oricaror modificari ce trebuie aduse sistemului de management al sigurantei sau a oricaror actiuni corective care pot

aparea din rapoartele mai sus mentionate. Unde este aplicabil, el este de asemenea responsabil pentru a dispune transmiterea anumitor rapoarte si rezultate si altor nave din flota. sefii departamentelor relevanti sunt responsabili pentru implementarea actiunilor corective stabilite pentru nonconfomitatile identificate, din departamentul lor.

Procedura
Generalitati Compania pune la dispozitie resursele necesare pentru identificarea nonconformitatilor de orice natura si pentru a se ntreprinde actiuni corective, Accidentele, incidentele si situatiile hazarduoase pot fi calificate drept nonconformitati doar daca dupa investigarea si analizarea lor, sunt identificate slabiciuni n sistem. Reparatiile, caderile si defectiunile sunt nonconformitati doar daca sunt rezultatul neconformarii cu sistemul si afecteaza siguranta. Orice angajat implicat sau martor al unui accident, situatie periculoasa sau nonconformitate la nava, i va raporta verbal comandantului sau sefului mecanic.

Orice nonconformitate va fi nregistrata pe formularul raport de nonconformitate, PS 04-2, care va fi naintat persoanei desemnate, ct de curnd posibil. Accidentele sau situatiile periculoase vor fi nregistrate pe formularul de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase, PS 12-1.
Daca este vorba de accidente de munca, ele se vor raporta n conformitate cu prevederile legilor nationale privind protectia muncii. Masurile corective n cazul accidentelor si incidentelor periculoase vor fi analizate si revizuite periodic cu ocazia sedintelor de analiza efectuate de management, n conformitate cu procedura companiei PS 03 - Analiza efectuata de management. Completarea formularelor

Raport de nonconformitate
Persoana care completeaza formularul PS 04-2 va descrie modul n care a aparut nonconformitatea, n sectiunea "NONCONFORMITATE" a formularului. Pentru nonconformitatile de la companie, formularele vor fi compIetate de catre sefii departamenteIor implicate si inaintate direct persoanei desemnate. Pentru nonconformitatile de la nava, formularele vor fi completate de catre sefii corespunzatori ai serviciilor de pe nava, care Ie vor prezenta comandantului. Acesta din urma le va semna si le va nainta imediat catre persoana desemnata, retinnd la bord o copie a fiecarui raport.

La prirmirea raportului, persoana desemnata l va semna si data, dndu-i un numar de ordine din registrul de evidenta a rapoartelor de non-conformitate, apoi I va aduce imediat la cunostinta directorului general, ncepnd investigatiile asupra non-conformitatii. Persoana desemnata mpreuna cu seful departamentului implicat vor cerceta cauzele nonconformitatii si vor stabili actiunile care trebuie ntreprinse. Decizia asupra masurii corective trebuie luata prompt, pentru a se preveni repetarea nonconformitatii sau agravarea situatiei. seful departamentului implicat raspunde de completarea, semnarea si datarea acestei sectiuni din formular. Termenul indicat pentru luarea masurii corective este privit ca un termen Iimita ce nu trebuie depasit. n caz ca respectivul termen nu poate fi respectat, acest lucru trebuie analizat si mentionate motivele, si stabilit un nou termen. Comandantul, daca nonconformitatea este detectata la bord, sau persoana desemnata, daca nonconformitatea este depistata la companie, va urmari punerea n aplicare a masurilor corective. nainte ca nonconformitatea sa fie ncheiata, persoana desemnata trebuie sa se asigure prin verificari suplimentare ca masura corectiva a fost implementata si ca este mentinuta n continuare.

Formularul de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase


n cazul unui accident sau a unei situatii periculoase, comandantul mpreuna cu martorii evenimentului, vor completa formularul de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase. n sectiunea "DESCRIERE ACCIDENT/SITUAIE PERICULOAS" sunt descrise evenimentul ce a avut loc, circumstantele n care s-a produs, persoanele ranite, daca este cazul, pagubele produse si cauzele ce au condus la declansarea evenimentului, daca sunt cunoscute. De asemenea sunt inscrise informatii despre implicarea altor parti n eveniment, daca accidentarea a implicat si alta nava sau persoane straine. Daca este necesar, toate acestea sunt nscrise pe foi albe, aditionale, care vor fi atasate formularului de raportare. n sectiunea "PERSOANE IMPLICATE sI/SAU MARTORE" sunt nscrisi cei care au fost implicati n eveniment sau care au fost martori la eveniment.

n ultima sectiune - "ACIUNI CORECTIVE" sunt nscrise masurile necesare pentru a evita repetarea situatiei care a condus la accidentul sau situatia periculoasa ntmplata. Transmiterea formularelor

Comandantul este autorizat sa transmita companiei rapoartele de nonconformitate sau formularele de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase prin cel mai rapid mijloc de comunicare, inclusiv prin fax sau prin e-mail. Comandantul trebuie sa pastreze la bord cte o copie a rapoartelor transmise. La primirea unui raport de nonconformitate, persoana desemnata i va aloca un numar de ordine si l va completa dupa procedura specificata mai sus, apoi l va transmite cu toate rubricile completate, inclusiv cu numele persoanei nsarcinata cu rezolvarea cazului, napoi comandantului. Aceste informatii vor fi consemnate de comandant pe copia raportului pastrata la bord. La ncheierea nonconformitatii, persoana desemnata l va informa pe comandant cu privire la acest lucru.
ncheierea nonconformitatilor detectate cu ocazia auditului intern

Actiunile corective stabilite de catre persoana desemnata mpreuna cu seful departamentului auditat, pentru nonconformitatea detectata, sunt nscrise n raportul de nonconformitate.

Persoana desemnata, la companie, si comandantul, la nava, vor urmari implementarea actiunilor corective n cel mai scurt timp si vor raporta finalizarea implementarii acestora persoanei desemnate, acest lucru fiind nscris si pe raportul de nonconformitate. Atunci cnd un raport de nonconformitate a fost ncheiat Ia bord : comandantul va informa persoana desemnata despre acest lucru, despre masurile corective luate si eficacitatea Ior; persoana desemnata va contacta sefii compartimentelor implicate de la companie pentru ai informa despre toate acestea, apoi l va informa si pe directorul general cu privire la ncheiarea nonconformitatii si a raportului; pentru evitarea unor confuzii, toate mesajele trimise sau primite n Iegatura cu rapoartele de nonconformitate trebuie adresate numai persoanei desemnate;
pe durata sedintei de nchidere a unei non-conformitati, persoana desemnata, n cazul auditarii la companie si/sau comandantul n cazul auditarii la nava, vor lua la cunostinta toate rapoartele de non-conformitate si vor semna pe raport ; atunci cnd actiunea corectiva poate fi decisa n timpul sedintei de nchidere, propunerea pentru actiune corectiva va fi facuta n timpul sedintei si supusa aprobarii auditorului ; atunci cnd actiunea corectiva nu poate fi decisa n timpul sedintei de nchidere, propunerea pentru actiune corectiva va fi transmisa si supusa aprobarii auditorului n termen de maximum 15 zile de la data auditului. Propunerea de actiune corectiva este acceptata de auditor :

cnd nonconformitatea detectata este o nonconformitate majora - pentru actiunea corectiva propusa, compania va lua toate masurile necesare pentru implementarea imediata a actiunilor corective ; cnd nonconformitatea detectata este o nonconformitate simpla sau o observatie - pentru actiunea corectiva propusa, compania va lua masurile necesare pentru implementarea actiunilor corective n termen de trei luni ; atunci cnd actiunea corectiva este implementata partial, se poate solicita auditorul pentru a rencadra nonconformitatea (de la non-conformitate majora la non-conformitate simpla sau de la non-conformitate simpla la observatie). Atunci cnd auditorul decide sa rencadreze o nonconformitate, persoana desemnata, n cazul auditului la companie si/sau comandantul pentru auditul la nava vor prezenta raportul de nonconformitate auditorului, pentru ca acesta sa completeze confirmarea ncadrarii; n timpul auditului anual al companiei si al navelor, implementarea actiunilor corective este prezentata pentru verificare auditorului. Atunci cnd implementarea actiunii corective este acceptata de catre auditor, persoana desemnata, n cazul auditului la companie si/sau comandantul pentru auditul la nava vor prezenta raportul de nonconformitate auditorului, pentru ca acesta sa completeze confirmarea nchiderii nonconformitatii; persoana desemnata este cea care urmareste implementarea tuturor actiunilor necesare pentru nchiderea tuturor nonconformitatilor detectate la audituri externe. Masuri corective

Masurile corective luate pentru remedierea non-conformitatilor pot mbraca diferite forme, cum ar fi:
remedierea deficientei sau defectiunii constatate; revizuirea unei proceduri sau a unei instructiuni de operare; emiterea unei noi proceduri sau instructiuni; instituirea unui control sporit al respectarii procedurilor si instructiunilor companiei; actiuni disciplinare, educative si de perfectionare profesionala.

Acolo unde masurile corective sau actiunile preventive reclama modificarea procedurilor sau instructiunilor de operare, raportul de nonconformitate poate fi considerat ncheiat numai atunci cnd procedura sau instructiunea propusa a fost convenita ntre compartimentul implicat, comandant si persoana desemnata si a obtinut aprobarea directorului general. Persoana desemnata va efectua analize si verificari repetate asupra modului n care sunt identificate si raportate neconformitatile, ca si asupra aplicarii si eficacitatii masurilor corective. Masurile corective vor fi analizate si revizuite cu ocazia sedintelor de analiza ale managementului, n conformitate cu procedura PS 03 - Analiza efectuata de management.
Auditurile de urmarire

Dupa orice auditare la care sunt emise rapoarte de nonconformitate, se va planifica un audit de urmarire. Acesta este menit pentru a evalua daca au fost luate actiunile corective pentru remedierea nonconformitatilor raportate. Atunci cnd aceste auditari de urmarire au loc ca urmare a unui audit extern, rezultatul auditului de urmarire va fi raportat si auditorilor externi.

nregistrari
Urmatoarele nregistrari vor fi generate si administrate: nregistrarea necesara Raport de nonconformitate Registrul rapoartelor de nonconformitate Formular de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase

Anexe / formulare
Formularele aplicabile pentru acest document sunt Cod formular PS 12-1 Titlu Formular de raportare a accidentelor si situatiilor periculoase

Referinte
REFERINE Numar Document PS 03 PS 04-2 6.16 Titlu Document Analiza efectuata de management Raport de nonconformitate

Cod PS 15

Titlu

Organizarea navei si companiei pentru asigurarea sigurantei si protectiei mediului

Scop
Scopul aceastei proceduri este de a defini organizarea navei si a companiei pentru a asigura siguranta si protectia mediului.

Domeniu de aplicare
Aceasta procedura se aplica tuturor activitatilor organizatorice de la companie si de la bordul navei, care au legatura cu siguranta la bord si cu protectia mediului.

Responsabilitati
ntreg personalul este responsabil pentru desfasurarea sarcinilor lor n concordanta cu politicile companiei de siguranta si protectie a mediului. Comitetele de siguranta de la bord si de la companie sunt responsabile pentru monitorizarea eficacitatii sistemului de management al sigurantei si de sugerarea mbunatatirilor.

Procedura
La bordul navei:

la bordul navei, se va forma un comitet de siguranta, a carui componenta va fi specificata n formularul PS 15-1, comitetul de siguranta de la bordul navei;

ntrunirile comitetului de siguranta de la bordul navei vor fi tinute la intervale care nu depasesc sase saptamni. Comandantul va conduce ntrunirea si la aceasta va participa cel putin cte un membru al fiecarui compartiment; rapoarte ale ntrunirilor comitetului de siguranta de la bordul navei vor fi luate si actiunile notate, unde este necesar. Se va utiliza formularul de minute ale ntrunirilor, PS 03-1. O copie a minutelor va fi naintata persoanei desemnate, ct de curnd posibil. La tarm: la companie se formeaza un comitet de siguranta al companiei, a carui componenta va fi specificata n formularul PS 15-2, comitetul de siguranta al companiei, de la tarm; ntrunirile comitetului de siguranta al companiei vor avea loc la un interval de trei luni, presedintele va prezida aceste ntlniri; vor fi ntocmite rapoarte si notate actiuni acolo unde este cazul. Rapoartele vor circula la toate navele;

persoana desemnata va analiza rapoartele ntrunirilor de siguranta de la bordul navelor si va aviza fiecare nava n legatura cu actiunile rezultante. Persoana desemnata va furniza informatii la ntrunirile comitetului de siguranta a companiei.

nregistrari
Urmatoarele nregistrari vor fi generate si administrate: nregistrarea necesara Minute ale ntrunirilor comitetului de siguranta Comitetul de siguranta de la bordul navei Comitetul de siguranta al companiei

Anexe / formulare
Formularele aplicabile pentru acest document sunt: Cod formular Titlu PS 15-1 Comitetul de siguranta de la bordul navei PS 15-2 Comitetul de siguranta al companiei

Referinte
Referinte Numar Document Titlu Document PS 03-1 Minute ale ntrunirilor 6.17 Cod PS 16 Titlu Controlul nregistrarilor sistemului de management al sigurantei

Scop
Scopul acestei proceduri este controlul eficient al documentelor stabilite n sistemul de management al sigurantei, care demonstreaza implementarea acestuia.

Domeniu de aplicare
Aceasta procedura se aplica tuturor nregistrarilor din sistemul de management al sigurantei.

Definitii
nregistrarile de siguranta: dovezi obiective ca sistemul de management al sigurantei este implementat.

Responsabilitati
Personalul de la companie si de la bordul navelor, cu responsabilitati legate de siguranta si prevenirea poluarii este raspunzator pentru aplicarea acestei proceduri. Persoana desemnata este responsabila de mentinerea registrului nregistrarilor sistemului de management al sigurantei, PS 16-1.

Procedura

nregistrarile de siguranta
nregistrarile SMS sunt pastrate dupa cum este precizat n registrul nregistrarilor sistemului de management al sigurantei, PS 16-1.

Furnizarea nregistrarilor Personalul implicat n implementarea sistemului de management al sigurantei va completa nregistrarile de siguranta conform procedurilor aplicabile Pastrarea nregistrarilor Personalul nominalizat sa pastreze nregistrarile trebuie sa verifice ca fiecare document care reprezinta o nregistrare de calitate/siguranta este: Clar indentificabil :
complet; inteligent.

si ca nregistrarile sunt:
usor de gasit si urmarit; protejate corespunzator cu acces restrictionat la personalul autorizat dupa cum este necesar.

Eliminarea nregistrarilor Eliminarea nregistrarilor pastrate n arhive se face la termenele precizate n registrul nregistrarilor sistemului de management al sigurantei, PS 16-1, cu acceptul persoanei desemnate.

Furnizarea de nregistrari unui client


Doar directorul general al companiei poate autoriza furnizarea de nregistrari catre un client.

nregistrari
nregistrarea necesara Registrul nregistrarilor sistemului de management al sigurantei

Anexe / formulare
Formularele aplicabile pentru acest document sunt: Cod anexa Titlu PS 16-a1 Registrul nregistrarilor sistemului de management al sigurantei

6.18

CCod PS 17

Titlu Dezvoltarea de planuri pentru operatiuni la bordul navelor

Scop
Scopul acestei proceduri este pregatirea de planuri, ce sunt cuprinse n manualul de instructiuni pentru flota, SMS IF, pentru operatiunile cheie de la bordul navei, privitoare la siguranta navei, a echipajului si a marfurilor si prevenirea poluarii.

Domeniu de aplicare
Aceasta procedura se aplica la elaborarea de noi planuri la bordul navei, privitoare la siguranta navei, a echipajului si a marfurilor si prevenirea poluarii.

Definitii
Operatiuni la bordul navei: proceduri de rutina de la bordul navei, care prin actionare gresita pot conduce la situatii periculoase.

Responsabilitati
Comitetul de siguranta de la companie este responsabil pentru identificarea si dezvoltarea planurilor, procedurilor si instructiunilor referitoare la operatiunile cheie de la bordul navelor, care afecteaza siguranta navei si prevenirea poluarii.

Comitetul de siguranta de la bordul navei este responsabil pentru implementarea acestora.

Procedura
Generalitati
Planurile, procedurile si instructiunile referitoare la operatiunile cheie de la bordul navelor, care afecteaza siguranta navei si prevenirea poluarii sunt proceduri de rutina, care au un caracter preventiv. Noile planuri emise sunt transmise tuturor navelor. Compania va certifica, cu ocazia primului control la bord, ca instructiunile transmise sunt urmate corect.

Identificarea procedurilor
Comitetul de siguranta de la bordul navei identifica toate procedurile de rutina care se desfasoara la bord. Este stabilita relevanta fiecarei proceduri pentru siguranta si protectia mediului si selectate procedurile care sunt critice.

Dezvoltarea planurilor
Este creata o echipa cu experienta necesara pentru elaborarea planului. Sunt identificate legile, regulamentele nationale si internationale si ndrumarile ce pot influenta respectivul plan.

Sunt numite persoanele si pozitiile implicate n procedura. Sunt stabilite calificarile necesare. Este schitat n mare procesul. Sunt identificate punctele critice, ce necesita atentie suplimentara. Sunt identificate echipamentele si resursele necesare. Sunt dezvoltate instructiunile detailate, fisele de control, formularele. Sunt stabilite responsabilitatile si autoritatile tuturor celor implicati.

Continutul si structura unui plan


Un astfel de plan pentru operatiuni la bordul navei, trebuie sa: clarifice sensul si obiectivele procesului descris; clarifice responsabilitatile si autoritatea personalului; evidentieze riscurile implicate n respectiva procedura; demonstreze metodele de prevenire adecvate mpotriva riscurilor cunoscute.

Structura unui plan

Planurile au urmatoarea structura: Scop: se explica pe scurt ntelesul procedurii. Definitii: sunt explicati eventualii termeni de specialitate. Termenii specific marinaresti nu este necesar sa fie explicati aici. Responsabilitati: sarcinile sunt alocate personalului calificat, astfel nct sa fie luate deciziile corecte si actiunile sa fie desfasurate corespunzator. Descriere: sunt propriu-zis enumerati si explicati pasii ce trebuie urmati.

Implementarea planurilor
Este verificata schita procedurii. Este emisa procedura, aprobata si apoi, multiplicata si distribuita. Sunt puse la dispozitie resursele necesare, daca este cazul. Personalul este informat si instruit. Se stabileste eficienta si adecvarea procedurii prin auditare interna. Procedura este adaptata dupa cum este necesar.

nregistrari
Nu sunt necesare nregistrari.

Anexe / formulare
Nu sunt formulare.

Referinte
Numar Document SMS IF Referinte Titlu Document Manual de instructiuni pentru flota

Scop
Scopul acestei proceduri este pregatirea de planuri, ce sunt cuprinse n manualul de instructiuni pentru flota, SMS IF, pentru operatiunile cheie de la bordul navei, privitoare la siguranta navei, a echipajului si a marfurilor si prevenirea poluarii.

Domeniu de aplicare
Aceasta procedura se aplica la elaborarea de noi planuri la bordul navei, privitoare la siguranta navei, a echipajului si a marfurilor si prevenirea poluarii.

Definitii
Operatiuni la bordul navei: proceduri de rutina de la bordul navei, care prin actionare gresita pot conduce la situatii periculoase.

Responsabilitati
Comitetul de siguranta de la companie este responsabil pentru identificarea si dezvoltarea planurilor, procedurilor si instructiunilor referitoare la operatiunile cheie de la bordul navelor, care afecteaza siguranta navei si prevenirea poluarii. Comitetul de siguranta de la bordul navei este responsabil pentru implementarea acestora.

Procedura
Generalitati
Planurile, procedurile si instructiunile referitoare la operatiunile cheie de la bordul navelor, care afecteaza siguranta navei si prevenirea poluarii sunt proceduri de rutina, care au un caracter preventiv. Noile planuri emise sunt transmise tuturor navelor. Compania va certifica, cu ocazia primului control la bord, ca instructiunile transmise sunt urmate corect.

Identificarea procedurilor
Comitetul de siguranta de la bordul navei identifica toate procedurile de rutina care se desfasoara la bord. Este stabilita relevanta fiecarei proceduri pentru siguranta si protectia mediului si selectate procedurile care sunt critice.

Dezvoltarea planurilor
Este creata o echipa cu experienta necesara pentru elaborarea planului. Sunt identificate legile, regulamentele nationale si internationale si ndrumarile ce pot influenta respectivul plan. Sunt numite persoanele si pozitiile implicate n procedura. Sunt stabilite calificarile necesare. Este schitat n mare procesul. Sunt identificate punctele critice, ce necesita atentie suplimentara. Sunt identificate echipamentele si resursele necesare. Sunt dezvoltate instructiunile detailate, fisele de control, formularele. Sunt stabilite responsabilitatile si autoritatile tuturor celor implicati.

Continutul si structura unui plan

Un astfel de plan pentru operatiuni la bordul navei, trebuie sa: clarifice sensul si obiectivele procesului descris; clarifice responsabilitatile si autoritatea personalului; evidentieze riscurile implicate n respectiva procedura; demonstreze metodele de prevenire adecvate mpotriva riscurilor cunoscute.

Structura unui plan Planurile au urmatoarea structura: Scop: se explica pe scurt ntelesul procedurii. Definitii: sunt explicati eventualii termeni de specialitate. Termenii specific marinaresti nu este necesar sa fie explicati aici. Responsabilitati: sarcinile sunt alocate personalului calificat, astfel nct sa fie luate deciziile corecte si actiunile sa fie desfasurate corespunzator. Descriere: sunt propriu-zis enumerati si explicati pasii ce trebuie urmati.

Implementarea planurilor
Este verificata schita procedurii. Este emisa procedura, aprobata si apoi, multiplicata si distribuita.

Sunt puse la dispozitie resursele necesare, daca este cazul. Personalul este informat si instruit. Se stabileste eficienta si adecvarea procedurii prin auditare interna. Procedura este adaptata dupa cum este necesar.

nregistrari
Nu sunt necesare nregistrari.

Anexe / formulare
Nu sunt formulare.

Referinte