Sunteți pe pagina 1din 21

CLASIFICAREA DESEURILOR

Dr.ing. Cornel FLOREA GABRIAN Adresa e-mail: gabrian_c@yahoo.com

Mobil:0745-012566

Clasificarea deseurilor

Ce sunt deseurile ?

deşeu - orice substanţă sau orice obiect din categoriile stabilite în anexa nr. I B, de care deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa;

deşeuri menajere - deşeurile provenite din activităţi casnice şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

deşeuri asimilabile cu deşeuri menajere - deşeurile provenite din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeurile menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea;

deşeuri industriale - deşeurile de producţie ce fac parte din categoriile

03 - 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002modificata

si completata cu HG 210/2007;

dr.ing.Cornel FLOREA

GABRIAN- 2007

Clasificarea deseurilor

deşeuri

industriale

reciclare;

industriale reciclabile - deşeurile

supuse unei operaţii de

care

pot

fi

deşeuri periculoase - deşeurile menţionate la art. 18^1 alin. (1), care se încadrează la categoriile sau tipurile generice de deşeuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, şi constituenţii acestor deşeuri, prezentaţi în anexa nr. I D, constituenţi care fac ca aceste deşeuri să fie periculoase atunci când au una sau mai multe dintre proprietăţile descrise în anexa

nr. I E;

Nota : anexele sunt din Legea nr. 426/2001 prin care a fost aprobată cu modificări Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000; modificata si completata prin: Legea nr. 101/2006; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/2007.

Clasificarea deseurilor

Generatorul de deseuri trebuie sa indentifice

toate tipurile de deseuri si sa se asigure ca sunt

transportate si eliminate conform legislatiei specifice in vigoare. Generatorul de deseuri trebuie sa fie familiarizat cu legislatia specifica in vigoare

Cine genereaza deseuri ?

Industria;

Agricultura;

Serviciile;

Populatia;

Institutiile;

Clasificarea deseurilor

Ordonanta de Urgenta a Guvernului 78/2000 privind

regimul deseurilor, modificata si aprobata prin Legea 426/2001 face referire la urmatoarele tipuri de deseuri

solide si lichide :

din

deseuri

municipale

(menajere

si

asimilabile

comert, institutii si servicii),

namoluri de la statiile de epurare a apelor uzate

orasenesti,

deseuri din constructii si demolari, deseuri de productie nepericuloase si periculoase.

Clasificarea deseurilor

Sunt exceptate de la prevederile tipuri de deseuri:

ei urmatoarele

deseuri radioactive,

roci si deponii de sol, precum si depozite de

resurse minerale rezultate de la foraje, din prospectiuni geologice si operatiuni de exploatare subterana a bogatiilor subsolului (inclusiv din

cariere de suprafata),

carcasele de animale si dejectiile animaliere, efluentii gazosi emisi in atmosfera,

apele uzate,

deseurile de explozibili expirati.

Clasificarea deseurilor

a) Deseuri controlate

legislatia privind gestionarea deseurilor defineste diferitele tipuri de deseuri functie de proces sau premisele in care se produc.

Controlul deserilor include cele : clinice, domestice,

comerciale si deseurile industriale.

1)Deseurile menajere sau domestice, fara a include deseurile comerciale, sunt colectate de municipalitati. Ele includ:

Ziarele;

Sticlele;

Deseurile de gradina;

Deseurile preluate de centrele de reciclare deseuri

Pubelele cu gunoi.

Aceste deseuri sunt parte a Deseurilor Solide Municipale.

Clasificarea deseurilor

2)Deseurile industriale

Deseurile industriale sunt deseurile care provin de la uzine sau procese industriale si includ:

Deseuri de laborator ;

Deseuri din constructii si demolari de cladiri;

Uleiuri uzate, solventi sau deseuri de metale;

Deseuri medicale;

Deseurile industriale nu includ deseurile miniere si

agricole acestea avand legislatie specifica.

dr.ing.Cornel FLOREA GABRIAN- 2007

Clasificarea deseurilor

3)Deseurile comerciale

Deseurile comerciale includ deseuri pentru:

comert;

afaceri;

sport;

recreere;

distractii.

Deseurile

industriale.

comerciale

nu

le

includ

pe

cele

domestice

si

Aceste deseuri sunt controlate prin legislatie, inclusiv stocarea,

transportul, manipularea si depozitarea .

Alte tipuri de deseuri precum cele din agricultura, minerit, deseuri radioactive, trebuie sa respecte prevederile legale

speciale.

dr.ing.Cornel FLOREA GABRIAN- 2007

Clasificarea deseurilor

4)Deseurile

medicale

(acestea

deseurile farmaceutice)

includ

In cadrul grupei de deseuri controlate poate face clasificarea deseurilor in:

periculoase;

nepericuloase.;

inerte.

si

se

Functie

de

efectele

deseurilor

asupra

sanatatii populatiei si mediului.

Clasificarea deseurilor

Deseurile periculoase sunt tipurile de deseuri cu

proprietati periculoase (ex: toxice, cancerigene) pentru sanatatea populatiei si a mediului.

Transportul si depozitarea deseurilor periculoase este foarte

bine reglementata prin Directivele UE.

deseuri

controlate care nu pot fi incadrate ca si periculoase.

Deseurile inerte sunt acele deseuri care nu isi

modifica caracteristicile fizico-chimice pe o durata

lunga de timp.

Deseurile

nepericuloase

sunt

acele

Clasificarea deseurilor

b)Deseurile ne-controlate sunt cele din :

Agricultura; Miniere.

Catalogul European al Deseurilor

Catalogul european al deseurilor cuprinde 20 de categorii de deseuri clasificate functie de sursa de generare a deseului;

Fiecare capitol este identificat printr-un numar format

din doua cifre;

ex: 07- deseuri din procese chimice organice.

Clasificarea deseurilor

Pasii

prevatuti

de

catalogul

European

al

deseurilor in identificarea deseurilor:

Pasul 1:Identificarea sursei de deseuri.

identificarea sursei din proces generatoare de

deseuri si incadrarea ei in unul din capitolele de la 1 la 20 si selectati codul de sase numere cel mai apropiat;

separat se va face identificarea si codificarea deseurilor de ambalaje.

Clasificarea deseurilor

Pasul 2 identificarea deseului

Daca nu gasim un cod adecvat in

capitolele 01-12 si 17-20 , atunci

trebuie sa verificam si capitolele 13-15 pentru identificarea tipului de

deseu.

Clasificarea deseurilor

Pasul 3: deseul nu este specificat in lista

daca nu gasim un cod corespunzator pentru deseu in capitolele 13-15, va fi folosit un cod de sase numere din capitolul 16 pentru

identificarea lui.

Pasul 4:deseul nu este specificat in capitol

Numai daca nu gasim un cod corespunzator de

sase cifre in capitolul 16 atunci vom utiliza codul

99”’de la sfirsitul capitolelor 01-12 si 17-20 mai apropiat.

cel

Clasificarea deseurilor

Pasul 5 Clasificarea deseurilor periculoase

In Catologul European al deseurilor sunt incluse trei tipuri :

– “absolutpericuloase ;

– “in oglidapericuloase;

ne- periculoase.

Clasificarea deseurilor

absolutpericuloase

sunt marcate in Catalogul european al Deseurilor cu asterix (*), dar fara referinte specifice sau generale despre substantele periculoase;

ele sunt automat considerate periculoase;

nu este nici o cerinta privind evaluarea compozitiei acestor deseuri prin care sa fie determinat daca ele sunt sau nu periculoase;

Comisia Europeana a determinat ca aceste deseuri

poseda una sau mai proprietati marcate cu H1 pina la H14;

ex: 13 07 01* benzina si motorina.

Clasificarea deseurilor

in oglidapericuloase

unele

nu

periculoase,aceasta depinzind de substantele

periculoase pe care le contin;

pentru substantele

periculoase de exemplu:

deseuri au potential

de

a

fi

sau

prevederi

generale

07 01 11* namolul de la tratarea apelor uzate

continind substante periculoase si

constituientii lui ne-periculosi;

07 01 12 namolul de la tratarea apelor uzate

altul decit cel mentionat la 07 01 11*

Clasificarea deseurilor

Prevederi specifice deseurilor periculoase de ex:

16

01 11* placute de frina continind azbest

si constituientii

lor nepericulosi;

16

01 12 placute de frina altele decit cele mantionate la 16

01

11*

In ambele cazuri trebuie realizata evaluarea deseului

pentru a determina daca el se incadreaza in

categoria deseurilor periculoase sau nepericuloase .

Recomandare:

Pentru a identifica usor categoria deseului in

Catalogul European al deseurilor este utila

introducerea unui cod al culorilor de exemplu:

Clasificarea deseurilor

Culoarea rosie pentru deseurile periculoase:

ex: 13 07 01* benzina si motorina;

Culoarea albastra pentru deseurile “in oglinda” – ex: 07 01 11* namolul de la tratarea apelor uzate continind substante periculoase si constituientii lui ne-periculosi;

Necolorate deseurile periculoase:

ex: 07 01 12 namolul de la tratarea apelor uzate

altul decit cel mentionat la 07 01 11*

VA MULTUMESC!
VA MULTUMESC!