Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


__________________________________________________________________________________________

Teză cu subiect unic pe semestrul I


Limba şi literatura română
Clasa a VIII-a
Varianta 7

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (60 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul dat:

De-aş avea si eu floare De-aş avea o floricică


Mîndră,dulce, răpitoare, Gingaşă şi tinerică,
Ca şi florile din mai, Ca şi floarea crinului,
Fiice dulce a unui plai, Alb ca neaua sînului,
Plai râzând cu iarbă verde, Amalgam* de-o roz-albie
Ce se leagănă,se pierde, Şi de una purpurie,
Undoind* încetişor, Cîntînd vesel şi uşor
Şoptind şoapte de amor Şoptind şoapte de amor

De-aş avea o porumbiţă,


Cu chip alb de copiliţă,
Copiliţă blîndişoară
Ca o zi de primăvară,
Cîtuţ-i ţine ziuliţa
I-aş canta doina,doiniţa
I-aş canta-o-ncetişor,
Şoptind şoapte de amor
(Mihai Eminescu-De-aş avea…)

*amalgam-amestec de elemente disparate;talmeş-balmeş


*undoind-a undui;

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
A.
1. Transcrie trei cuvinte/ grupuri de cuvinte folosite cu sens figurat. 6 puncte
2. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format
cuvintele: blîndişoară, I-aş, purpurie. 6 puncte
3. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în textul dat. 6 puncte
4. Precizează un înţeles/ o accepţie a adjectivului-epitet doina din versurile:
I-aş canta doina,doiniţa/I-aş canta-o-ncetişor 6 puncte
5.Motivează folosirea virgulei in versul: Mîndră,dulce, răpitoare 6 puncte
B.
6.Menţionează tipul de rimă folosit în prima strofă a poeziei citate. 6 puncte
7.Transcrie un vers în care apare o imagine artistică adresată auditivului. 6 puncte
8. Explică semnificaţia din context a sintagmei: neaua sînului 6 puncte
Limba şi literatura română 1 Varianta 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
__________________________________________________________________________________________

C.
Scrie o compunere de 15 – 20 rânduri, în care să-ţi exprimi opinia despre semnificaţiile
sau despre mesajul poeziei “De-aş avea…” ,de Mihai Eminescu(formularea clară/logică a
opiniei si motivarea acesteia).
12 puncte
Notă! Vei primi 8 puncte pentru conţinut şi 4 puncte pentru redactare. În vederea
acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să se încadreze în limita de
spaţiu cerută.

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Scrie o compunere de 15 – 25 de rânduri, în care să-ţi descrii animalul preferat sau pe


cea/cel mai bun prieten/ă şi scoate in evidenţă aprecierile tale despre el/ea sau despre
animalul ales. În compunerea ta,trebuie să:

să formulezi un titlu expresiv/ personalizat al textului redactat de tine; 4 puncte


să respecţi convenţiile specifice unei descrieri (portret); 6 puncte
să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate; 12 puncte
să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie. 8 puncte

Notă! Dacă vei considera necesar, poţi folosi în compunere numai unul dintre următoarele
nume proprii: Paul,Paula,Sorin,Sorina,Alin,Alina,Azorel,Lăbuş,Laica. În vederea acordării
punctajului pentru exprimare, ortografie şi punctuaţie, compunerea trebuie să aibă
minimum 15 rânduri.
Limba şi literatura română 2 Varianta 11