Sunteți pe pagina 1din 3

Numele companie

 

Ocupaţia observată

 

Persoana

 

Date de contact Telefon:

 

de contact

E-mail:

Responsabilitate majoră (funcţie majoră deţinută la locul de muncă)

 

Activităţi principale observate (activităţi specifice ocupaţiei practicate)

Denumirea

Denumirea

Denumirea

Denumirea

activităţii

activităţii

activităţii

activităţii

specifice 1

specifice 2

specifice 3

specifice 4

       

Gradul de autonomie

Pentru

Pentru

Pentru

Pentru

activitatea 1

activitatea 2

activitatea 3

activitatea 4

Activitatea este

       

desfăşurată

individual ?

Activitatea este

       

realizată

cu ajutorul

colegilor ?

Există supraveghere directă ?

       

- permanentă

- în anumite situaţii

Ce face efectiv lucrătorul?

       

Care este rezultatul obţinut (produs sau serviciu)

       

Ce echipamente, instrumente de lucru se folosesc?

       

Unde se desfăşoară activitatea? (locaţia, amplasarea, mediul de lucru etc.)

       

În ce contexte se desfăşoară activitatea în cadrul companiei? (situaţii/circumstanţe

       

de lucru diverse etc.)

Frecvenţa şi durata activităţii

de lucru diverse etc.) Frecvenţa şi durata activităţii
de lucru diverse etc.) Frecvenţa şi durata activităţii
de lucru diverse etc.) Frecvenţa şi durata activităţii
de lucru diverse etc.) Frecvenţa şi durata activităţii
de lucru diverse etc.) Frecvenţa şi durata activităţii
de lucru diverse etc.) Frecvenţa şi durata activităţii
de lucru diverse etc.) Frecvenţa şi durata activităţii
de lucru diverse etc.) Frecvenţa şi durata activităţii

Activităţi importante care sunt parte a ocupaţiei dar nu au fost observate direct:

5……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

6……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

7……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

8……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Tabel centralizator privind ocupaţia observată

 

Ce se

Care este

Activitate realizată individual / împreună cu colegii/ sub supraveghere directă

Contexte de

realizează?

rezultatul ?

desfăşurare

Activitatea 1

       

Activitatea 2

       

Activitatea 3

       

Activitatea 4

       

Abilităţi, capacităţi personale necesare practicantului ocupaţiei pentru desfăşurarea

activităţilor (persoana dovedeşte capacitate de

……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Atitudini sesizate pe parcursului observării activităţilor ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

;

abilităţile observate sunt

)

Note şi comentarii referitoare la procesul de observare.

1. Comentarii din partea persoanelor observate, explicaţii oferite observatorilor

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

2. Comentarii aparţinând observatorului

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

3. Comentarii aparţinând altor specialişti din cadrul companiei (şefi de echipe, de

compartimente, coordonatori direcţi, sepcialişti din cadrul compartimentului de

resurse umane etc.) ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………