Sunteți pe pagina 1din 281

Ionelia Toarc

Comunitatea romneasc din estul Serbiei


Studiu geografic

Lucrarea apare sub egida Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru Romnii de Pretutindeni Str. Walter M r cineanu, nr.1-3, Sector 1, Bucuresti Tel:004 021 3102698, Fax: 004 021 3101536
www.hurmuzachi.ro

Comunitatea romneasc din estul Serbiei Dedic aceast lucrare tuturor romnilor/vlahilor din r s ritul Serbiei, existen a lor fiind pentru mine motivul realiz rii acestei cercet ri Coperta i tehnoredactarea: Cristian Negoi Copyright 2012 Toate drepturile i responsabilit ile asupra con inutului apar in autorului. Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a Romniei TOARC , IONELIA Comunitatea romneasc din estul Serbiei: studiu geografic / Ionelia Toarc . Bucure ti : Semne, 2012 ISBN 978 606 15 0155 7 323.1(=135.1)(497.11) 911.3(=135.1)(497.11)

Editur acreditat de Consiliul Na ional al Cercet rii btiin ifice din nv mntul Superior (CNCSIS) Editura SEMNE Str. Barbu Delavrancea nr. 24 Sector 1, Bucure ti Tel./Fax: 021 318 83 44 email: office@semneartemis.ro web: www.semneartemis.ro Difuzare: Tel./Fax: 021 223 41 16, 021 311 49 36 email: semne_artemis@yahoo.com, difuzare@semneartemis.ro COMENZI ONLINE www.semneartemis.ro Tiparul executat la S.C. SEMNE 94 SRL Tel./Fax: 021 667 08 20 Bucure ti, 2012

Ionelia Toarc

CUPRINS

ARGUMENT ............................................................................................5 I. ISTORICUL CERCET RILOR .....................................................7 II. CADRUL NATURAL .....................................................................11 III. ELEMENTE DE GEOGRAFIE ISTORIC ...............................20 Perioada antic ........................................................................................21 Perioada otoman ....................................................................................25 M n stiri ctitorite de domnitori romni ...................................................28 Perioada austriac ...................................................................................31 Perioada srbeasc ..................................................................................32 Situa ia popula iei din regiune dup anexarea la Serbia ..........................33 Denumiri date n timp, arealului moravo-timocean ................................34 IV. ELEMENTE GEODEMOGRAFICE .............. .............................39 Vechimea i continuitatea popula iei ......................................................39 Num rul i evolu ia numeric a popula iei .............................................41 Densitatea i structura popula iei ............................................................43 Num rul i evolu ia numeric a popula iei romneti .............................53 Originea romnilor din estul Serbiei .......................................................60 Grupuri etnografice i graiuri locale .......................................................65 V. AEZ RILE UMANE ....................................................................71 Atestarea documentar a aez rilor umane .............................................73 Re eaua de aez ri ...................................................................................76 Aez ri romneti din estul Serbiei..........................................................81 Originea popula iei romneti ................................................................81 Atestarea documentar a aez rilor umane ..............................................82 Legende despre ntemeierea aez rilor rurale .........................................86 Ocupa ii tradi ionale ................................................................................88 Gospod ria rural tradi ional i modern ...............................................89 Tipologia i organizarea gospod riei ......................................................90 Materialele de construc ie .......................................................................95
3

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Obiceiuri de construc ie ..........................................................................97 Aez ri sezoniere i temporare (s lae/colibe) ........................................98 Cimitirul .................................................................................................99 Cimitirul satului Criveli .........................................................................101 Cimitirul vechi al oraului Bor ..............................................................101 Mormintele ntr ua c ii .................................................................102 VI. ELEMENTE DE TOPONIMIE ..................................................114 Toponime din perioada trac .................................................................115 Toponime din perioada roman ............................................................115 Toponime romneti .............................................................................118 Toponime din perioada otoman ...........................................................120 Toponimia regiunii dup anul 1800 ......................................................121 Patronimele .........................................................................................126 VII - VIA A SPIRITUAL ................................................................130 Obiceiuri i tradi ii ..............................................................................130 Obiceiuri i s rb tori din ciclul vie ii de familie ..................130 Obiceiuri legate de natere ........................................................130 Obiceiuri legate de c s torie ....................................................143 Obiceiuri legate de nmormntare .............................................158 Obiceiuri legate de cultul mor ilor ............................................177 Obiceiuri i s rb tori calendaristice .....................................182 S rb tori de toamn ..................................................................184 S rb tori de iarn .......................................................................186 S rb tori de prim var ..............................................................198 S rb tori de var .......................................................................209 Zavecina-hramul satului ............................................................210 Obiceiuri calendaristice disp rute..........................................212 Fiin ele supranaturale n credin ele romnilor ................................214 Cultura popular ...............................................................................217 Portul popular .....................................................................................225 VIII. CONCLUZII ...............................................................................234 SUBIEC I INTERVIEVA I ...........................................................241 GLOSAR ..............................................................................................242 INDEX FOTOGRAFII ...................................................................... 254 BIBLIOGRAFIE ....... ..........................................................................258 ANEXE..................................................................................................265

Ionelia Toarc

ARGUMENT
Motto: S nu uita i c patrie i iubire de patrie sunt abstrac ii sarbede, dac nu te-ai dus singur s te nfr eti cu p mntul i poporul din care faci parte G. Vlsan

Pornind de la cuvintele marelui geograf George Vlsan, n realizarea lucr rii Comunitatea romneasc din estul Serbiei. Studiu geografic, un prim motiv l-a constituit dorin a cunoaterii neamului din care facem parte, precum i urm rirea destinului comunit ilor romneti din teritoriile aflate n imediata vecin tate a Romniei, sim ind nainte de toate o datorie moral fa de oamenii cu care lucrez de mai bine de un deceniu. Un al doilea motiv l-a constituit dispropor ia mare dintre num rul studiilor lingvistice i de istorie f cute pe aceast zon n ultima jum tate de secol i caracterul adesea lacunar al bibliografiei geografice. Teritoriul analizat a intrat n aten ia multor oameni de tiin de-a lungul timpului, studiat ns de cele mai multe ori tangen ial i f r a fi tratat ca ntreg, toate lucr rile fiind axate doar pe studiul comunit ii romneti din arealul moravo-timocean. Privit n ansamblu, particularitatea acestui spa iu o d ns i configura ia antropogeografic i diversitatea etno-cultural , avnd n vedere amplasarea zonei studiate n cadrul statului srb. n acest context, am ncercat n demersul cercet rii o abordare geografic complex a comunit ii romneti, studiul dorindu-se a fi un ghid, o carte de vizit ct mai complet i obiectiv a regiunii din r s ritul Serbiei, util cercet torilor, diploma ilor i opiniei publice. Departe de a fi complet , putnd suferi oricnd mbun t iri, orice informa ie nou putnd-o modifica, cercetarea a urm rit structurarea demersului geografic, toponimic i etnografic pe acele eantioane ce au fost insuficient sau deloc abordate de pu inii cercet tori geografi, etnografi,
5

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

lingviti, care prin lucr rile lor au ncercat s aduc un plus de clarific ri la cele mai importante probleme ce vizau zona. Totodat lucrarea nu s-a limitat doar la unele constat ri pur teoretice, pornind de la observa iile nregistrate n literatura de specialitate, referitoare la arealul studiat, ci a fost completat cu investiga ii recente efectuate n teren, bazate mai mult pe observa ii directe i interviuri, datorit situa iei delicate din teritoriu. Rezultatul final se dorete a fi o lucrare de analiz i sintez a spa iului estic al Serbiei care, prin con inut, structur , metode i procedee utilizate, s contribuie nu doar la clarificarea numeroaselor aspecte etnogeografice specifice acestui spa iu geografic, dar i la aducerea unor elemente de noutate. n final, vreau s mi exprim recunotin a i respectul meu profund, comunit ii romneti din estul Serbiei, pentru faptul c nc mai exist acolo, n ciuda numeroaselor procese de dezna ionalizare i asimilare, dar i pentru curajul i lupta zilnic de care dau dovad n p strarea i transmiterea identit ii etnice romneti.

Foto 1: Ansamblu folcloric copii, sat Brestovac

Februarie 2012 Autoarea

I. ISTORICUL CERCET RILOR

Obiectul lucr rii l reprezint spa iul geografic din estul Serbiei, spa iu cuprins ntre rurile Timoc, Morava i fluviul Dun rea, studiat sub mai multe aspecte: istoric, demografic, aez ri umane, etnografic, cultural. Informa ii legate de arealul din r s ritul Serbiei, numit generic Craina Serbiei sau Valea Timocului sunt sumare, regiunea fiind, de-a lungul timpului, de cele mai multe ori, consemnat doar accidental de numeroi nv a i i c l tori. Se remarc totui, studiile ce trateaz comunitatea romneasc din aceast zon , majoritatea lucr rilor elaborate care privesc acest spa iu geografic, f cnd referire la romnii/vlahii din regiune i in mai mult de domeniul istoriei, etnografiei, culturii populare i geopoliticii. Spa iul geografic moravo-timocean nu a fost analizat n detaliu din punct de vedere al geografiei umane pn n momentul actual, analizele realizate avnd un caracter general n cadrul lucr rilor de mare ansamblu, n care se fac referiri i la acest areal, precum i n lucr rile care trateaz doar anumite fragmente, cu accent pe comunitatea romneasc de aici. Cele mai multe din materialele consultate nu ofer studii consistente despre acest spa iu geografic. Informa ii referitoare la acest areal, apar n studiile unor cercet tori germani, italieni, francezi, englezi, bulgari, rui i srbi: F. Kanitz, G. Weigand, Ioszef Szabo, G. Lejan, E. Picot, St. Romansky, T. Georgevici, B. Karic, I. Cvijici, C. Jirecek. Prezen a elementului etnic romnesc ntre Dun re, Timoc i Morava este confirmat i n h r ile ntocmite de geograful A.F. Marsigli (1696), Mackenzie G. Muir si Irby A.P. Map of the south Slavonic countries (1867), Lejean Guillaume Carte etnografique de la Turquie dEurope et des etats vassaux autonomies (1869), H. Kiepert n Volker und Sprachen Karte vor Osterreich und die unter Donaulandern (1869), Florinschy I.D. n Harta etnografic a slavismului apusean (1911), Scarlat Demetrescu, A.D. Atanasiu, Ed. Borcea Carte etnografique des regions habitues par les Roumains et des colonies etrangeres qui sy trouvent (1919), (vezi anexe). Aspecte de geografie istoric , ce vizeaz evolu ia arealului studiat de-a lungul istoriei, precum i originea i permanen a elementului romnesc din zon pe mai multe perioade istorice, se reg sesc n lucr ri cu referiri la spa ii
7

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

geografice, de cele mai multe ori, ample, avndu-i ca autori pe Karic V. Srbija (1887), Gravier Gustave Les frontieres historiques de la Serbie (1919), Ion di la Vidin Romnii din Tribalia (1990), Dr gan Iosif Constantin Istoria romnilor (1994), Zbuchea Gheorghe i Stelian Brezeanu Romnii de la sud de Dun re, documente, Arhivele Na ionale ale Romniei (1997), Zbuchea Gh. O istorie a romnilor din Peninsula Balcanic secolul XVIII-XX (1999), Constantinescu N.A. Chestiunea Timocean (2000), Zbuchea Gh i Dobre C. Romnii timoceni (2005), Dobrescu I.F., Dobrescu N.L. Romnii din Serbia (2005), Dolha V. Totul despre romnii din Timoc (2007), Copcea Florian Istoriografia romnilor din Serbia de sud-est (2008), Draghia, Konstandinovic-Traian Romnii din nord-estul Serbiei ntre anii 1804-1948 (2008). Observa ii lingvistice i etnografice reg sim n lucr rile lui F. Kanitz Serbien (1868), Die Rumanische Dialekte der kleinen Walachei, Serbien und Bulgariens a lui Gustav Weigand (1900), n lucrarea Printre romnii notri (1905), a etnografului srb Tihomir Georgevic, care este unul dintre primele jurnale de teren din istoria etnografiei srbesti. i etnograful bulgar St. Romansky viziteaz n anul 1916 aproape toate satele romneti din zon , studiaz etnografia acestui inut, adun date etnografice i culege poezii populare i alte texte folclorice incluse n lucrarea Romnii dintre Timoc i Morava (1926). Primele nsemn ri despre folclorul romnilor din acest areal apar nc din secolul al XIX-lea i sunt f cute de cercet torul srb Vuk Karadic, de Emile Picot Chants populaires des Roumains de Serbie (1889), C. Cosmescu Poezii populare de la romnii din Serbia n Convorbiri literare, anul XXXIII, nr. 9, de geograful George Vlsan i lingvistul George Giuglea, care public mpreun o culegere de de literatur popular Dela romnii din Serbia (1913). Ovid Densuianu, I.A. Candrea si Th. Sperantia, la 1908, n Graiul nostru, public folclor din sudul Cazanelor Dun rii. Dup al doilea r zboi mondial, cele mai importante lucr ri apar in lingvitilor de la Cluj, Emil Petrovici Note de folklor dela romnii din Valea Mlavei (1942) i Ion P tru Folklor dela romnii din Srbia (1942). n 1967, Cristea Sandu Timoc public o bogat colec ie de peste 500 de texte, n culegerea Cntece b trneti i doine. Dup 1989 cercet ri sunt f cute n special de c tre lingviti. Prof. dr. Otilia Hedean efectueaz o serie de anchete de teren n Serbia, n urma c rora public numeroase articole i studii cu privire la aspectele etnografice, folclorice dar i identitare ale comunit ii romneti din spa iul moravo-timocean.
8

Ionelia Toarc

Petru Neiescu, Eugen Beltechi i Nicolae Mocanu, de la Cluj Napoca ntocmesc n 2006 Atlasul lingvistic al Regiunii Valea Timocului Contribu ii la atlasul lingvistic al graiurilor romneti dintre Morava, Dun re i Timoc, iar Annemarie Sorescu-Marinkovi, n lucrarea de doctorat Fiin e demonice la romnii din Timoc (Serbia) (2010), face o ampl analiz a universului demonic al romnilor din estul Serbiei, n special a fiin elor mitologice ce populeaz acest spa iu. Studii despre cultura popular a locuitorilor din regiune, apar i n Serbia, cu prec dere dup anul 1962, data la care s-a anun at inten ia construirii hidrocentralei de la Por ile de Fier i, prin urmare, inundarea satelor de pe malul Dun rii. Apar o serie de monografii ale localit ilor din regiune elaborate i publicate de Institutul de Etnografie din cadrul Academiei Srbe de tiin e i Arte din Belgrad, precum i de Glasnik Etnografskog Muzeja1. n ultima perioad , datorit numeroaselor schimb ri sociale i politice din Serbia, interesul cercet torilor pentru comunitatea romneasc din r s ritul Serbiei a crescut, unii fiind chiar romni din acest areal: etnologul Paun Es. Durlic, antropologul Dejan Dimitrijevic-Rufu, Marijana PetrovicRignault, etnologul Slavoljub Gacovic etc... Num rul lucr rilor care abordeaz ntr-o m sur mai mare sau mai mic elementele umane ale acestui teritoriu este ns foarte mic. Geograful George Vlsan este cel care n anul 1913 public trei studii, intitulate Romnii din Serbia, Romnii din Craina Serbiei i Romnii din Bulgaria i Serbia Aezare, vechime, num r, fizionomie, stare economic i social . Prin aceste lucr ri s-a dorit semnalarea existen ei unor comunit i romneti aproape nestudiate din sudul Dun rii, interesul pentru comunitatea romnilor din aceast regiune fiind de natur geografic , istoric i etnografic /folcloric . Urmeaz lucr rile Romnii din Serbia (Boga L.T., 1913), La peninsule balkanique (Cvijic J., 1918), Vlahii din Serbia n sec. XII-XV (Dragomir Silviu, 1922), Note de drum din Serbia din punct de vedere etnografic i geografic (Szabo Jozsef, 1923), Romnii dintre Timoc i Morava (Trpcea Th. N., 1999 reeditat ), Craina - O verig a spa iului etnic romnesc (Popp N. M., 1941) i cele trei volume Romnii din Timoc (1942-1943) sub ngrijirea lui C. Constante i Anton Golopen ia. n 1929, C. Constante public lucrarea intitulat Romnii din Valea Timocului i a Moravei, iar n
1

Marinkovic Sorescu Annemarie, Cultura popular a romnilor din Timoc, Institutul de Balcanologie, Serbia, p. 87.

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

anul 1943, A. Dumitrescu-Jippa i Octavian Metea public lucrarea Timocul. Cel mai recent studiu asupra popula iei aez rilor umane din estul Serbiei a fost realizat de Dorin Lozovanu n anul 2008 n cadrul lucr rii de doctorat Popula ia romneasc din Peninsula Balcanic . Studiu uman geografic, unde face o ampl analiz din punct de vedere uman geografic a comunit ii romnilor din Serbia, aducnd n discu ie originea i evolu ia etnic a acestora, grupurile etnografice aflate n aceast regiune, datele etnodemografice prezentate fiind cele mai recente i mai complete date publicate pn n prezent.

10

II. CADRUL NATURAL

Cadrul natural al Serbiei Serbia (n limba srb Srbija/ ), oficial Republica Serbia ( /Republika Srbija) este situat n cuprinsul a dou regiuni istorico-geografice, Balcanii de Vest i partea de sud a Cmpiei Panoniei. Are grani e comune cu Albania, Muntenegru, Bosnia i Her egovina, Bulgaria, Croa ia, Macedonia, Romnia i Ungaria. F r a avea ieire direct la mare, Serbia are acces prin intermediul Dun rii la Marea Neagr i Europa Central 2. Relieful Serbiei, este variat, predominant muntos n sud (apar innd Alpilor Dinarici, alt. max. 2656m n vf. Daravica) i est (Mun ii Serbiei, cu Defileul Dun rii), colinar i de cmpie (Cmpia Moravei), n partea central , i numai de cmpie (Cmpia Dun rii) n nord, Serbia fiind str b tut de Dun re si de rul Morava, tributar al fluviului, cu o suprafa de 77.453 kmp. Pe teritoriul Serbiei se reg sesc mun ii: Carpa i, Balcani, Rodopi i Dinarici, precum i partea de sud a Cmpiei Panoniei. Regiunile geografice din Serbia nu au un statut oficial, unele dintre ele fiind folosite ca baz pentru mp r irea administrativ de ordin secund n Serbia (okrug). Neavnd o definire administrativ , grani ele acestor regiuni sunt vagi de cele mai multe ori, fiind delimitate diferit de c tre specialiti. De cele mai multe ori, regiunile corespund v ilor sau cursurilor de ap , primind denumirile de la acestea, fiind m rginite cel mai adesea de masivele muntoase. V ile i cmpiile de-a lungul celor mai late ruri sunt cazuri speciale. n limba srb , ele sunt cel mai adesea folosite cu prefixul po(Sava-Posavina, DunavPodunavlje, MoravaPomoravlje). Considerate regiuni geografice, acestea sunt folosite frecvent i acoper arii foarte mari (ex.: Pomoravlje). Teritoriul Serbiei este mp r it n 6 regiuni geografice: nordic , vestic , central , estic , sud-vestic i sudic . Organizarea administrativ-teritorial a Serbiei este reglementat prin Legea cu privire la organizarea teritorial 3, adoptat de Adunarea Na ional a Serbiei, la 29 decembrie 20074.
2 3

http://ro.wikipedia.org/wiki/Serbia Legea privind organizarea teritorial i Autonomia local , Parlamentul Serbiei.

11

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Conform Legii, unit i ale organiz rii teritoriale sunt: municipiile/optinele (n limba srb ) n num r de 150, oraele (24) i provinciile autonome (2). Cele dou provincii autonome sunt: Kosovo-Metohija pe scurt Kosovo (cu 28 municipii/optine i 1 ora) aflat n partea de sud a rii (actualmente n administrarea Na iunilor Unite), i Voivodina (cu 39 municipii/optine i 6 orae) n partea de nord. Zona care se ntinde ntre Voivodina i Kosovo este numit Serbia Central (cu 83 municipii/optine i 17 orae), aceasta nefiind o diviziune administrativ (spre deosebire de provinciile autonome), i neavnd autoritate regional proprie. Municipiile/optinile (principalele diviziuni administrative cu prerogative reale) i oraele sunt adunate n districte/jude e (okrug n limba srb ), care sunt centre regionale ale autorit ii statale, Serbia fiind mp r it , n temeiul Punerii n aplicare a Guvernului din 29 ianuarie 19925, n 29 de districte/jude e, 5 dintre ele n Kosovo, 7 n Voivodina, 17 n Serbia Central . Serbia central (Ua Srbija ), denumire folosit mai mult n timpul Republicii Federative Yugoslavia, nu este o diviziune administrativ n sine, ea fiind sub directa jurisdic ie a autorit ilor Republicii. Voivodina are o anumit autonomie teritorial , iar Kosovo chiar dac i-a declarat independen a, este considerat de c tre statul srb tot o provincie srbeasc . Cele 17 jude e/districte (okrug) ale Serbiei Centrale plus oraul Belgrad sunt: Jude ul Mava, Jude ul Rasina, Jude ul Kolubara, Jude ul Bor, Jude ul Moravica, Jude ul Zajear, Jude ul Zlatibor, Jude ul Niava, Jude ul Harta nr. 1 Podunavlje, Jude ul Pirot, Jude ul Branievo, Jude ul Toplica, Jude ul umadija, Jude ul Jablanica, Jude ul Pomoravlje, Jude ul Pinja i Jude ul Raka6.
4 5

Lokalni i pokrajinski izbori u maju, B92, 29 decembrie 2007. Guvernul Serbiei: disticte din Serbia, 1992 6 http://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Serbia

12

Ionelia Toarc

Pozi ia geografic i limitele fizico-geografice ale arealului din estul Serbiei Zona studiat i anume, zona de r s rit a Serbiei, face parte din regiunea geografic Serbia Central , frontiera natural a acestei regiuni fiind format de fluviul Dun rea la nord, rul Timoc i grani a cu Bulgaria la est, rul Morava la vest, iar la sud de o linie care unete rul Morava cu rul Timoc, prin mun ii Rtani. Peste acest spa iu geografic se suprapun n prezent, ca delimitare administrativ jude ele (okrug n limba srb ) Bor, Zajear, Pomoravije i Branievo, ce se ntind pe o suprafa de 11.867 kmp. Caracterizarea fizico-geografic . Relieful este un tot armonios, completndu-se cu formele de relief din H r ile nr. 2 i 3 Banat i Oltenia, avnd aceleai caractere geografice, toate prinse de Dun re, cu o n l ime maxim de 1300 m7.

George Vlsan, (2005), Romnii din Craina Serbiei, n vol. 3 din Romnii Timoceni, Gheorghe Zbuchea, Cezar Dobre, DC Promotions, pag. 10-15.

13

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Aceast regiune se nf ieaz ca o mare platform muntoas 8, aici desf urndu-se partea de sud a mun ilor Carpa i, fiind un inut de leg tur ntre dou mari sisteme muntoase, Carpa ii i Balcanii, ntre dou unit i geografice importante n toate timpurile pentru cicula ia popoarelor, Cmpia romn i Stepa 9 maghiar . n Serbia de r s rit, Mun ii Carpa i se ntind pe direc ia nord sud, fiind situa i ntre valea rului Morava la vest, valea rului Timocul Harta nr. 4 Alb la est i valea rului Niava la sud10. Cu toate ca aceti mun i din punct de vedere geologic (alc tui i din roci eruptive, formate n mezozoic i neozoic ter iar), fac parte din mun ii Carpa i, nu au fost inclui n aceast grup dect n secolul 20 de c tre cercet tori. n trecut, aceti mun i erau trecu i ca f cnd parte din mun ii Balcani. ns G. Vlsan afirma: Carpa ii nu se opresc la Dun re, ci la Timoc11. Carpa ii de pe teritoriul Serbiei, considera i uneori parte a Carpa ilor Sudici mpreun cu mun ii Banatului, sunt ncepnd de la Dun re: Mun ii Miroci (Miro planina), Mun ii (H)omolie (Homoljske planine), Marea i Mica Cr (Veliki i Mali Kr), Mun ii Deli Jovan,
8 9

Harta nr. 5 (sursa: Atlasul Geologic al Serbiei, 1:200.000)

N.A.Constantinescu, (2000), Chestiunea Timocean , Litera Interna ional, Bucureti, p.13. Th. N. Trpcea, (1999), Romnii dintre Timoc i Morava, Domino, pag. 8-9. 10 Jovan . Markovi, (1990): Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije; SvjetlostSarajevo. 11 George Vlsan, (1937), Romnii din Serbia, Bulet. Soc. de Geografie, p.12.

14

Ionelia Toarc

Mun ii Beljanica (Beljanica planina), Mun ii Kuai (Kuajske planine), Mun ii Rtani (Rtanj planina), Mun ii Ozren i Devica (Ozren i Devica).

Foto 2 Muntele Stol -d. i Mun ii Veliki i Mali Kr (Clean u al mic i Clean u al mare) s.

Regiunea cuprinde toate varia iile formelor de relief, ncepnd cu zona mun ilor cu p duri ntinse, p uni pentru creterea vitelor, iar subsolul bogat n z c minte de aur, aram , c rbuni i lignit, continund cu podiul unde se cultiv cereale i vi a de vie i sfrind cu esul, ce se ntinde pe cursul rurilor, unde se g sesc toate bog iile animale ale zonei de cmpie (cmpia Moravei de-a lungul v ii Moravei i cmpia Negotinului de-a lungul v ii Timocului, singurele cmpii mai ntinse din zon ). Hidrografia zonei12 este armonios distribuit , ea fiind dominat de cele dou ruri mari: Morava i Timocul, care se vars n Dun re. Astfel, rul Morava curge de la sud la nord, unde se vars n Dun re i are ca afluent din podiul timocean rul Reava. Tot n aceeai direc ie curge i rul Mlava, care se strecoar printre versan ii mun ilor Golubina. Mai spre est, urmnd aceeai direc ie i v rsndu-se n Dun re n apropierea frontierei romno-srbe curge rul Pek cu Foto3 Rul Morava n doi afluen i. apropierea oraului Paracin n dreptul Cazanelor curge rul Pore, iar la sud rul Timoc cu cei doi afluen i Timocul Alb i Timocul Negru, cu direc ia vestest. Restul re elei hidrografice este alc tuit din ruri scurte i repezi, afluen i ai celor dou ruri i ai Dun rii.
12

Mala Prosvetina Enciklopedija, (1985), Third edition, Prosveta.

15

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Rul Morava Mare (denumit de romani Margus), este partea final a rului Morava, cel mai mare sistem hidrografic din Serbia. Este format din confluen a rului Morava de Sud i Morava de Vest, n apropierea or elului Stalac, un important nod feroviar din Serbia Central . De aici i pn la confluen a cu Dun rea, la nord de oraul Smederevo, rul Morava Mare are o lungime de 185 km. Bazinul hidrografic al rului este de 6.126 km, acesta curgnd prin cel mai fertil i populat teritoriu din Serbia Central , inut numit i valea rului Morava sau Pomoravlje. Pomoravia actual s-a format ntr-un vast bazin fosilifer, unde acum 200.000 ani se g sea Marea Panoniei. n secolele trecute, pe aceast suprafa se ntindeau numai p duri, acum nu a mai ramas nimic din acestea. Morava i-a schimbat de nenum rate ori cursul, vechile cursuri devenind n timp lacuri de mici dimensiuni, cunoscute sub termenul de moravite. ncepnd din 1966, s-a ncercat prevenirea inunda iilor, prin construirea de diguri i baraje pe cele 3 ruri, i pe afluen i (lacurile Bovan, Celije, Gazivode). Morava Mare este navigabil ast zi pe 3 km, n trecut fiind navigabil pn la oraul uprija, adic pe din lungime. Chiar dac Valea Moravei este cea mai populat parte din Serbia Central , numeroasele inunda ii i-au determinat pe oameni s se fereasc i s nu i construiasc locuin ele chiar pe malul rului. Singurul ora pe marginea rului este uprija, adesea inundat (de cteva ori chiar n 1990). Alte aez ri de-a lungul rului sunt Parain, Jagodina, Batocina, Lapovo, Svilajnac, Velika Plana, Pozarevac i Smederevo. n istoria srb , aceast vale a devenit leag nul Serbiei moderne, ncepnd cu sec. 19, denumit i Serbia Morav . Rul Timoc13 este rul din Serbia de R s rit i vestul Bulgariei. Denumirea lui deriv din vechea denumire latineasc Timacus i are ca afluen i numeroase ruri mici, care poart cam acelai nume: (Timocul Svrligului (Svrljiki Timoc), Timocul Trgovitei (Trgoviki Timoc), Timocul Alb [Beli (Knjaevaki) Timoc], Foto 4 Rul Timocul Negru Timocul Negru, [rni (Krivovirski) Timoc], n amonte de satul Gradskov Marele Timoc (Veliki Timoc). De la izvoare (din mun ii Svrlig) pn
13

http://ro.wikipedia.org/wiki/Raul Timoc

16

Ionelia Toarc

la confluen a cu Dun rea (ca Marele Timoc), rul Timoc are o lungime de 203 km, pe ultimii 15 km pn la v rsare, formnd grani a ntre Serbia i Bulgaria. Cel mai important afluent al Timocului este Timocul Negru14, care curge prin depresiunea rna Reka, populat cu multe sate mici: Valakonje, Savina, Selite, Zvezdan. Acesta str bate cea mai poluat zon , bazinul oraului Bor, de unde i denumirea. Rul a fost puternic afectat ecologic n ultimii ani datorit mineritului i industriei de metale grele din zona Borului i Kriveli, polund n consecin i Dun rea cu metale grele: cupru, cadmiu etcAre ca afluen i pe dreapta, rul Radovan, rul Zlot, rul Jasen, rul Banjska, ca n apropiere de oraul Zajear (Z iceri) s se uneasc cu Timocul Alb, pentru a forma pe ultimii 88 km, Timocul Mare sau pur i simplu rul Timoc.

Foto 5 Exploat rile miniere de la Majdanpek (st.) i Bor (dr.)

Timocul se vars n Dun re n dreptul oraului Negotin, la 30 km sud de iganai (Mehedin i), locul unde fusese proiectat podul peste Dun re. Pe malul s u stng aproape de limita teritoriului locuit de romni se g sete oraul Zaiear. Rul Timoc a dat i numele r scoalei mpotriva regelui srb Milan Obrenovic IV, n 1883 Timoka buna (r scoala din Timoc). Climatul este de tip temperat-continental cu influen e submediteraneene, cu men iunea c aici domin subtipul de climat montan, cu temperaturi medii pentru luna ianuarie de -2C n depresiuni, i -11C pe culmi, iar vara temperatura medie a lunii iulie este de 7C, pe culmi. Vnturile care bat n aceast regiune sunt: Coava (vntul rece care distruge planta iile); Severa ul (numit i Vntul mare); Vntul de Sud (numit i Viforni sau Viorni ) este un vnt cald, care bate mai ales toamna, dar i
14

UNECE, (2008), Environmental and Risk Assessement of the Timok River Basin.

17

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

prim vara, cnd topete z pezile. Vntul de Vest i urmeaz Coavei, fiind un vnt bogat n ploi15. Precipita iile se caracterizeaz prin neregularit i n reparti ia n timp, concluzia fiind aceea c la trei ani boga i n ploi, revine un an secetos16. Vegeta ia specific a regiunii este cea de p dure. Domin p durea de foioase, totui p durile de alt dat sunt reduse la un adev rat maquis (cec ri), uneori rpele i crile, fiind pietroase. Datorit caracterului submediteranean se mai ntlnesc nc , nucul crescut n Harta nr. 6 stare natural , (prelucrat dup Harta Vegeta iei, Horvati, 1967) smochinul, liliacul, p rul s lbatec. Muntele mai p streaz nc tisa, existnd i n toponimie tisa padina, lng tirb , iar la poala dealului momolul. Pinul i jneapanul nu sunt cunoscu i. Regiunea teraselor, n afar de gr dini, se caracterizeaz prin mul imea viilor17. Terenul fiind variat i cuprinznd toate formele de relief, d teritoriului o nuan de bogat vegeta ie. Regiunea dintre Morava i Timoc este extrem de bogat . Din zona Borului se exploateaz aurul i arama, fiind cea mai important regiune minier din fosta Yugoslavie. La Maidan Pek se exploateaz pirita. Aurul se extrage din minele de la Glogovica i Neresnica, iar lignitul de la Vrca-Ciuca, Avramica, Bogovina i Rtani18. Regiunea studiat , dup cum s-a constatat, datorit pozi iei geografice prielnice, precum i a cadrului natural favorabil, poate oferi bogate i variate resurse de trai, atr gnd astfel, de-a lungul timpului, diferite comunit i umane n aceste locuri.
15 16

Th. N. Trpcea, op. cit., p. 25. *** (1971), Monografia economic RSF Iugoslavia, Osdem, Bucureti, p. 10. 17 Gheorghe Zbuchea, Cezar Dobre, op. cit., p. 19. 18 M. Stanojevic, Crna Reka, p. 61; cf. Godisnjk, XIX, 1905, p. 264.

18

Ionelia Toarc

Premisele geografice din acest areal duc la permanen a locuirii n principal, datorit succesiunii pe distan e reduse a formelor majore de relief, precum i accesibilitatea mun ilor Carpa i de pe teritoriul Serbiei, definit de altitudini moderate, dar i de numeroasele v i i depresiuni. Cu un asemenea poten ial de habitat, acest teritoriu a favorizat dup fiecare perioad istoric critic , statornicia i redresarea demografic a locuitorilor regiunii.

Harta nr. 7 (prelucrat dup Harta rutier a Serbiei, 1: 200.000)

19

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

III. ELEMENTE DE GEOGRAFIE ISTORIC

Serbia19 este un stat care a trecut printr-o serie de transform ri politicoadministrative de-a lungul timpului. R d cinile statului srb se ntind pn n secolul al VII-lea i se suprapun istoriei Dinastiei Vlastimirovi. Regatul Serbiei a fost fondat n secolul al XI-lea, Serbia medieval formndu-se n jurul regiunii Raka, n secolul al XII-lea avndu-l ca figur central pe Marele Jupan tefan Nemanja. n anul 1220, sub conducerea lui tefan I, Serbia a devenit regat, iar n anul 1346 tefan Duan a nfiin at Imperiul Srb, dezintegrat n urma nfrngerii n fa a turcilor otomani n anul 1389. ntre anii 1459 - 1804, Serbia n pofida a trei invazii austriece i a numeroase rebeliuni, a r mas sub conducerea Imperiului Otoman. Via a religioas a fost dominat de Islam, fapt care a dus la numeroase convertiri. Cei converti i au preluat denumirea de musulmani, iar mai trziu pe cea de bosniaci, refuznd s mai fie identifica i drept de srbi. Revoltele din anii 1804-1813, respectiv 1815, au dus la nfiin area Principatului Serbiei. Avnd o autonomie larg fa de Imperiul Otoman, este considerat precursorul Serbiei moderne. ntre anii 1815 - 1903, Serbia a fost condus de c tre Dinastia Obrenovi, cu excep ia perioadei dintre anii 1842 - 1858, cnd la conducerea rii s-a aflat Prin ul Aleksandar Karaorevi. Prin Tratatul de la Berlin din 1878, se recunoate independen a Serbiei i Muntenegrului. n anul 1918, Serbia fonda mpreun cu Muntenegru, Regatul srbilor, croa ilor i slovenilor, cunoscut mai trziu sub denumirea de Regatul Iugoslav. n 1945 Serbia se proclam Republica Popular Federativ Iugoslavia, iar n 1963 Republica Socialist Federativ Iugoslavia condus de Josip Broz Tito pn la moartea acestuia n 198020. De la c derea celei de-a doua Iugoslavii n 1992 i pn n 2003, Serbia a format, mpreun cu Muntenegru, Republica Federal Iugoslavia. ntre
19 20

http://ro.wikipedia.org/wiki/Serbia A.Brsan, (1968), Mic Atlas Geografic, ed. tiin ific , Bucureti, p.76.

20

Ionelia Toarc

anii 2003 - 2006, Serbia a fost parte a Uniunii Statale Serbia i Muntenegru, dup care la referendum Muntenegru i-a declarat independen a, acelai lucru urmnd s -l fac i Serbia n 2006. Republica Serbia ca enitate politic independent continu s se confrunte cu instabilitate teritorial pn n prezent, agravat de proclamarea independen ei provinciei Kosovo-Metohia, sub denumirea de Republica Kosova n februarie 2008, care de facto nu mai este controlat de autorit ile srbe din 1999.

ISTORICUL SERBIEI DE R S RIT Perioada antic . Teritoriul cuprins ntre rurile Timoc i Morava este o arie de veche i continu populare, izvoarele istorice i descoperirile arheologice demonstrnd faptul c acest spa iu a fost locuit permanent din vremuri str vechi, diferite popula ii succedndu-se pn n timpurile moderne. Cele mai numeroase i bine conservate urme se p streaz din perioada mezolitic (unelte, ceramic i chiar locuin e), cea mai veche cultur identificat n cadrul regiunii fiind cultura Lepenski Vir21-Schela Cladovei (n Romnia), situl arheologic mezolitic situat la 19 km de oraul Donji Milanovac constnd dintr-o aezare mare, cu aproximativ zece sate satelit. Prima dovad a folosirii metalelor de c tre om, se nregistreaz ntre mileniu 5-6 n siturile arheologice de la Majdanpek i Rudna Glava22. Mai trziu se extinde i la sud de Dun re cultura neolitic cunoscut sub numele de Starcevo-Cri precum i cea numit Turda-Vinca. Perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului, este reprezentat cel mai bine de cultura Kostolac23, contemporan culturii Co ofeni din Romnia (2500-1900 B.C.). Epoca fierului este reprezentat de cultura Basarabi (sec. VIII-VII), necunoscndu-se apartenen a rasial a celor mai vechi popula ii din zona dun rean , a celor care erau autohtoni. Mul i le-au atribuit apartenen a la

21

John Chapman, (2000), Lepenski Vir, in Fragmentation in Archaeology, Routledge, London, p. 194-203. 22 N. Tasic, (1995), p. 157. 23 Cristian Iona Popa, (2009), Cultura Co ofeni, Univ. Alba Iulia, p.13.

21

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

marele grup al pelasgilor, popula ie cu o istorie n egal m sur misterioas i controversat 24. n antichitate, pe teritoriul studiat, s-au succedat mai multe culturi i civiliza ii, acestea ntinzndu-se de la sfritul epocii bronzului (nceputul Epocii de Fier), pn la cucerirea Balcanilor n 168-75 .Hr. de c tre romani. Primii locuitori ai zonei, care populau Serbia nainte de migrarea ilirilor nspre sud-vest25 sunt Tribalii (424 . Hr., fiind atesta i aici nc din sec. VIIIII . Hr.)26, un trib trac foarte r zboinic27, cu care regele Filip al II-lea al Macedoniei, apoi fiul s u Alexandru au purtat numeroase r zboaie28. nceputurile istoriei politice a tribalilor sunt pu in cunoscute, Herodot amintind de tribalii care tr iau lng Istru29, acetia avnd o organizare statal proprie. Tribalii sunt men iona i i de al i istorici antici, precum: Tucidide, Apian, Arian i Trogus Pompeius. Strabon i Diodor i consider pe tribali de neam tracic, pe cnd tefan din Bizan crede c sunt de neam iliric. n secolul al III-lea, este cunoscut p trunderea unui trib celtic, Scordiscii mici, care st pnesc temporar aceast regiune. n secolul II (168 . Hr.), regiunea este cucerit de romani i i se d denumirea de Moesia (mp r it n anul 86 n Moesia Inferior i Superior), dup numele tribului traco-dac, care popula zona nainte de cucerirea roman (75-29BC), popula ia tracic de aici fiind romanizat naintea celei de la nord de Dun re. Moesia Superior a servit ca baz de plecare n r zboaiele mpotriva dacilor n timpul mp ra ilor Domi ian i Traian, iar dup retragerea aurelian din 285, mp ratul Diocle ian mparte teritoriul n 4 provincii: Dacia Ripensis lng Dun re, Dacia Mediteranea cu centrul la Ni, Moesia Prima n nord-vest i Dardania n sud. Despre locuitorii

Gheorge Zbuchea, Cezar Dobre, (2005), Romnii timoceni, vol. I, Editura Cd Promotions, Bucureti, p. 8. 25 Wilkes, J. J. The Illyrians, (1992), p. 85, "...the area [South Serbia] was originally populated with Thracians...". 26 ***, (1996), Dic ionar de istorie veche a Romniei, Bucureti, pagina 584. 27 Th. N. Trpcea, op.cit., p. 29 28 K. Jiricek, J. Radonic, Istorija Srba, preveo i preradio, p. 18-20: Tribalii locuiau pe ambele maluri ale Moravei pn la Isker. Erau r zboinici renumi i. Marele lor rege Sirmos a fost nvins de Alexandru cel Mare. Mai trziu au luptat n Persia al turi de regele macedonean. 29 Gheorghe Zbuchea, Cezar Dobre, op.cit., p. 9.

24

22

Ionelia Toarc

Moesiei, cronicarul grec Niceta Choniates afirma c nainte se numeau Moesi, iar acum se numesc Vlahi30. Epoca roman este cunoscut ca o epoc de intens colonizare, s-a asigurat pace, prosperitate31 dar i un spor de popula ie pozitiv. Dintre cei 80 de mp ra i romani, 40 au fost de origine traco-iliro-dac , mp ratul Caius Galerius Valerius Maximus n scndu-se ntr-o familie din Timoc dintr-o dac refugiat de la nord de Dun re32. Teritoriul dintre rurile Timoc i Morava, din anul 285 i pn n sec.VII, a apar inut provinciei romane Moesia Superior, partea de vest pn la Maidanpek, i Daciei Ripensis, partea de la est de Maidanpek33. Limesul roman a fost men inut la Dun re pn la mortea lui Valens, n 378 d. Hr. ntre sec. IV-VI, este atestat n aceast regiune, o intens via cretin , prin existen a a numeroase scaune episcopale la: Horeum Margi (Ciupria), Margum (Dobrovi a), Viminacium (Costola ), Aquae (Negotin)34. n secolele V si VI, actuala regiune este atacat frecvent de c tre huni, gepizi, ostrogo i. Dup plecarea ostrogo ilor, imperiul bizantin i restabilete grani a la Dun re, n aceast perioad numeroase cet i fiind ref cute35. Epoca lui Justinian (527-565), se caracterizeaz printr-o oper constructiv 36. La nceputul sec. VII domina ia romano-bizantin cedeaz sub presiunea slavilor, avarilor i apoi bulgarilor37. Srbii apar abia n aceast perioad , ei aezndu-se n apusul actualei regiuni, ajungnd s se ntind peste toat zona dintre Timoc i Morava dup mai bine de o mie de ani (1833). Triburile slave ale srbilor i bosniacilor s-au aezat ini ial ntre rurile Drina i Morava, primii migrnd ulterior la vest de rul Drina, pe cnd srbii ocup regiunea de la sud de localitatea Kragueva , n regiunile cunoscute n prezent sub numele de
Nichita Choniates I, 4, p. 482, n: Izvoarele istoriei Romniei, (1975), III, Bucureti, p. 254 -255. 31 K. Jiricek J. Radonic, Istorija Srba, preveo i preradio, I, p. 30. 32 Iosif Constantin Dr gan le nir numele n Istoria romnilor, (1993), Bucureti, p. 46. 33 I.F.Dobrescu, N.L.Dobrescu, (2005), Romnii din Serbia, Geopolitica, Nr. 1(5), anul IV, pag. 80. 34 Pr. Dr. M. P curariu, (1991), Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, vol. I, E.I.B.M.B.O.R., Bucureti, p. 116. 35 D. Dragasevic, Arheologijsko-geografiska istrazivanja, pag. 19-41, cf. G. Popa-Lisseanu, Romnii n isvoarele istoriei medievale, p. 21-25. 36 G. Popa Lisseanu, Romnii n isvoarele istoriei medievale, p. 101-102; cf. N.Vulic, Nekoliko pitanja iz antike prolosti, p. 53-63. 37 Th. N. Trpcea, op. cit., p. 36.
30

23

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Raka, Kosovo, Sandjak i Muntenegru, ntemeind mai multe cnezate i despotate38. Astfel, la sudul Dun rii procesul de formare a poporului i limbii romne prin durata mult mai mare a st pnirii romane s-a putut desf ura chiar mai temeinic dect n Dacia (al c rei nume va fi chiar mprumutat pentru parte din Moesia). Mul i lingviti (printre care Sextil Pucariu, E. Gamillscheg), c rora li se adaug i istoricul Silviu Dragomir, sus in c Timocul, Banatul i Oltenia sunt leag nul form rii limbii romne39. Srbii au slavizat mult mai trziu i numai par ial, r m i ele coloniilor romane i popula ia trac romanizat . n timpul migra iilor i atacurilor avaro-slave de dup sec. VII popula ia sud-dun rean romanizat a fost parte slavizat , parte s-a retras n mun ii din Peninsula Balcanic , dnd popula ia aromn , parte s-a retras nspre apus ntre coasta dalmat , Drava i Morava dnd pe acei maurovlahi (morlaci sau vlahii negri)40, iar o parte a r mas n mun ii Timocului, numeroase izvoare amintind de vlahii timoceni. La 818 ducis Timocianorum41 trimit soli la franci spre a solicita ajutor mpotriva bulgarilor. Stoian Markovici n Les problemes serbes se refer la Constantin Porfirogenitul care men iona c pe Morava, Mlava, Pecus nu erau srbi, ci o alt popula ie de o alt forma ie etnic 42. inutul ajunge de pe la anul 1000 iar n stapnire bizantin vreme de dou secole. Dup cum relateaz clericul Ansbertus43, participan ii la cruciada a treia au fost ataca i de vlahii dintre Timoc i Morava. Niketas Choniates i Kekaumenos amintesc de o tradi ie a rezisten ei valahe n fa a bizantinilor. n secolele X si XI, romnii din r s ritul Serbiei au avut cnezatul lor propriu, ce se ntindea pe ambele p r i ale Dun rii, iar n secolul XII au contribuit la crearea unui arat mpreun cu bulgarii, care s-a men inut independent aproape un veac. n 1292, Milutin, succesorul lui Stevan Nemanja, trece pentru prima oar rul Morava, i nvinge pe D rman i Cudelin, evenimentul fiind foarte
I.F.Dobrescu, N.L.Dobrescu, op. cit., p.80. Gheorghe Zbuchea, (2002), Romnii timoceni, Editura Mirton, Timioara, pag. 26. 40 ***, (1996), Dic ionar de istorie veche a Romniei, Bucureti, p. 384. 41 Annales Regni Francorum, apud Aurel Decei, p. 63-64. 42 Sandu Cristea Timoc, (1995), M rturii de la romnii uita i, Editura Astra Romn , p. 116 43 Ansbertus, Ystoria de expeditione Frederici.....n Fontes Rerum Austriacarum, I Abteilungen: Scriptores, I Band, p. 15; cf. L.Ranke, Die Serbische Revolution, p. 250.
39 38

24

Ionelia Toarc

important pentru teritoriul cuprins ntre rul Morava i mun ii Miroci, aceasta fiind prima dat cnd srbii cuceresc aceast regiune, procesul srbiz rii ncepnd de acum ncolo44. Puterea romnilor din zon nc va mai persista, din moment ce n secolul XIII cnejii srbi scot o lege prin care interziceau cununiile cu romncele, ca s nu-i piard neamul. Pe la 1365-1366, regatul Ungariei cucerete ntreg malul sudic al Dun rii, de la Belgrad la Vidin, inclusiv aratul de Vidin, stat ce a ap rut dup destr marea imperiului As netilor la jum tatea sec. al XIII-lea, care cuprindea partea de nord vest a acestuia, inclusiv partea estic a regiunii studiate. ntreaga regiune se va afla pentru mai bine de dou decenii sub influen a i suzeranitatea maghiar . aratul de Vidin va fi transformat de c tre turci, dup b t lia de la Nicopole din 1397, n sangeacul, apoi paalcul de Vidin. Perioada otoman . n 1389 are loc b t lia capital de la Kosovo-Pole (Cmpia Mierlei). Cretinii care formaser o alian mpotriva otomanilor au fost nvini, turcii punnd st pnire pe regiune. La 1453 cade i Constantinopolul, astfel, Imperiul Bizantin iese definitiv din istorie. Pe la jum tatea secolului al XV-lea, otomanii cuceresc ntreaga peninsul Balcanic , inclusiv teritoriile dun rene, mai pu in Belgradul, care se afla sub st pnire maghiar , fiind ocupat de turci abia n 1521. Turcii n-au modificat limitele provinciilor, ci le-au l sat aa cum le-au g sit, la nceput zicndu-le sangeacuri, apoi paalcuri. Popula ia romneasc dintre Timoc i Morava avea s fie pentru cteva sute de ani sub st pnire otoman , acetia crend pe Dun re, ntre Begrad i Vidin cteva sangeauri ce i aveau ca puncte centrale puternicele cet i dun rene: Belgrad, Smederevo, Branicevo, Golub , Cladova i Vidin. Ct timp regiunea studiat a fost sub st pnire otoman nu se cunosc prea multe date despre romnii de aici, ce se tie, este c n regiune au existat mai multe sedii episcopale ce ascultau fie de Patriarhia de la Constantinopol, fie de cea de pe Peci, dup renfiin area acesteia n secolul al XVII-lea45. Din aceast perioad se cunosc dou institu ii: a martolosilor i cea a cnezatului46. Prima era format din b tinai, cu scopul de a face paza inutului. Ei erau cretini i luptau mpotriva haiducilor, locul lor fiind pe drumuri i la trec tori. Organiza ia martolosilor era numai n inutul rna
44 45

St. Stanojevic, Istorija sprskog naroda, p. 127. I.F.Dobrescu, N.L.Dobrescu, op. cit., p.81. 46 Th. N. Trpcea, op. cit., p. 59-61.

25

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Reca. n Craina, Cliuci (Cheia) i Stari Vlah, institu ia cnezatului era diferit de cea din peninsula Balcanic . Aceste inuturi se bucurau de o mare autonomie, cnezii avnd drepturi dup legea valah (jus valahichum, vlaski zakon), i anume: cnezi proprii i doar plata unui tribut anual, f r a se interveni n administra ie. De aceea, nici unui turc, fie spahiu sau c l tor, nu i era permis s stea prea mult n inutul respectiv i le era interzis s intre c lare i cu caii potcovi i n satele din zon . Astfel, paa din Vidin, nainte s ia vreo m sur cu repercusiuni asupra inutului, trebuia s i consulte n prealabil pe cnezii de la Cladova i Negotin. Func ia de cneaz era ereditar , se motenea din tat -n fiu, aceast drept fiind confirmat printr-un berat de sultan, pn n secolele XVIIIXIX47. Balada lui P tru din Cobilia spune c satele aveau fiecare, cnezi care fac ,,s bor de s teni i adun birul. Aceast func ie de cneaz se mai p streaz i n prezent n contiin a locuitorilor din zon , termenul local folosit de romnii de aici, pentru primarul satului fiind acela de chinezul satului (termen derivat din cuvntul cneaz). O alt institu ie era cea a voinicilor48, care se bucurau de imunitate fiscal i juridic , satele lor fiind scutite de conac. Dreptul romnesc n inutul dintre Timoc i Morava era foarte puternic, acest fapt reieind dintr-un codice de legi, kanun-name din vremea lui Soliman Magnificul (1521), acordat vlahilor n schimbul serviciilor cu caracter militar, redat integral de Th.N.Trpcea: Vlahii din Branicevo i Vidin s nu pl teasc nici haraciu, nici ispenge; s fie scuti i i liberi de orice dare, nici o dare de munc s nu dea. Gloabe i pedepse s pl teasc . Din gloabe i pedepse pe care le dau, cnezii s ia zeciuial . Aminti ii vlahi din cinci case s dea un l ncier. Acetia s fac de straj n locurile deschise. Dac se ivete dumanul, to i vlahii voinici ca c l re i vor nso i pe musulmani. De la fiecare cas s se dea anual sangeacului cte 85 de akce 49. Totui, n aceast perioad de ocupa ie turceasc au avut loc numeroase revolte i lupte duse de domnitorii romni de la nord de Dun re, ajuta i de cnezii i haiducii locali mpotriva st pnirii turceti.

47

Vuk St. Karadjic, Danilo Aleksijevic I knezovi Karapandjici, p. 284-288; cf. D.Djurdjiev, Neto o vakih starjeinama pod turskom upravom, p. 53-54; cf. Chopin-Ubicini, Provinces danubiennes, p. 272; cf. Th. N. Trpcea, op. cit., p. 60.. 48 S.S.Bobcev, Coup doeil sur regime juridique des Balkans sous le regime ottoman, p. 188; St. Novakovic, Stara srpska vojska, p.33. 49 Th. N. Trpcea, op. cit., p. 60.

26

Ionelia Toarc

Iancu de Hunedoara va ine piept otomanilor n sudul Dun rii. n campania din 1443 i se al tur un uria num r de voluntari din zona Morava, cnd la 3 noiembrie va cuceri Niul. Tot atunci Skanderbeg va ntoarce armele mpotriva turcilor n Albania n n elegere cu Iancu de Hunedoara. n 1444 Ioan Corvin cucerete cetatea Cladova, oraul Vidin, apoi Razgradul, umenul, Novi Pazarul ajungnd pn la Varna. Via a bisericeasc era sub ascultarea episcopului de Rmnic. Turcii acord privilegii romnilor, Craina fiind sub crmuirea ereditar a familiei Carapancea. Vestit a fost i Stoian Bulibaa beg la Cladova care avea o so ie Fira i care s-a opus turcilor. n 1425, printr-o coordonare a armatelor muntene, b n ene i transilv nene, trupele b n ene au cucerit cetatea Vidin dup o lupt ndrjit . Un eveniment important n timpul ocupa iei turceti l constituie ,,r scoala chinejilor (cnezilor) de la Dii (numele romnesc al Vidinului care n antichitate a fost Bononia). La 22 iunie 1560, n fa a palatului paei Muzafer din Vidin, 500-600 cneji romni din sangeacul Vidin care se ntindea pn spre Ni i dincolo de Morava protesteaz atunci cnd se ncearc s li se impun darea ,,filurgiei. Este o dovad c atunci erau peste 500 de sate valahe n zon 50. Provincia era autonom pentru c inutul era o moie a fostei sultane Valid de la Aja Sofia din Constantinopol, cu scopul de a asigura fonduri pentru ntre inerea bibliotecii i palatului imperial al sultanei. Vlad epe va ucide n aceeai zon 29.000 turci, iar n 1595 detaamente ale banului Craiovei au ars mprejurimile Vidinului i Vre ul naintnd pn c tre rul Sava. Mihai Viteazul spunea c a alungat turcii din 2.000 de sate dintre ara Romneasc i Grecia, primind la nord de Dun re 16.000 refugia i51. El a fost sprijinit i de haiducii din Balcani. La 1596 romnii atac i n Dobrogea iar Baba Novac, romn sud-dun rean i el, a eliberat regiunea Vidinului i a nimicit garnizoanele Cladovei, Plevnei i Nicopolului. n 1598 Mihai Viteazul a determinat Poarta s -l recunoasc domn al Munteniei prin victoriile de r sunet care au dus la cucerirea cet ilor Nicopol, Vidin, Cladova52.
50

Sandu Cristea Timoc, 1944 (editia 2003), Istoria romnilor timoceni din Serbia i Bulgaria, Editura Ziarului N dejdea, Vre , pag. 2. 51 ***, Poporul romn i , pagina 161. 52 ***, (1992), Istoria Romniei n date, Chiin u, pagina 124.

27

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Constantin Brncoveanu va ap ra i reconstrui i el cetatea Fetislam din Cladova la 1689. n ,,M rturii romneti peste hotare, Virgil Cndea indic un num r impresionant de documente care atest ctitoriile romnilor n zona Timoc i prezen a romneasc la sud de Dun re. M n stiri i biserici ctitorite de domnitori romni Leg turile dintre popula ia romnesc de pe cele dou maluri ale Dun rii au continuat chiar i n condi ii vitrege, domnitorii romni de la nordul Dun rii venind de numeroase ori n ajutorul romnilor din inutul cuprins ntre Timoc i Morava, acetia reuind s construiasc chiar l cae de cult aici. Radu I Basarab (1377-1384) a fost i el protector al aratului de Foto 6 Ruinele bisericii L punea la Vidin, acest lucru fiind consemnat de inscrip ia voievodului Radu n biserica domneasc de la Curtea de Arge domn singur st pnitor al UngroVlahiei, al Vidinului i al Oblastiei. Mircea cel B trn s-a impus i el n Balcani n numeroase rnduri. Primele m n stiri din zon dateaz din sec. XIII i c r ile istorice srbeti spun c sunt f cute de Radul I Voivoda Vlaci-domnitorul Radu cel Mare (1496-1508). Una dintre cele mai frumoase i cunoscute biserici ctitorite de Radu cel Mare este biserica L punea din localitatea cu acelai nume (Boliev ), de la poalele muntelui Rtani n ruinele bisericii g sindu-se nscrip ii ce indicau faptul c aceasta a fost zidit n anul 1501 de c tre Ioan Radul Voievod (Radu cel Mare). Printre vizitatori a fost i F. Kanitz53, Gheorghe Bal54, arhitectul srb ure Bokovic etc. Tot lui Radu cel Mare i se mai atribuie zidirea m n stirilor din Patrua i Lucova, precum i renovarea bisericii M n stiri a din inutul Cheia(Kliu). n lucrarea Spomenica Timoke eparhije (1834-1934),
53 54

F. Kanitz, (1985), Srbija. Zemlja I stanovnito, II, Beograd, p. 400-401. G. Bal, (1911), O biseric a lui Radul cel Mare n Serbia la Lopunia, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul IV, Bucureti, p. 194-199, fig. 14 (inscrip ia de ctitor)

28

Ionelia Toarc

despre M n stiri a este legat numele lui Radu-bei, cel care este cunoscut drept ctitor al bisericii de la L punea, deci conform acesteia probabil c Radul-bei a renovat i pictat m n stirea M n stiri a, deoarece pe ui pn nu demult se putea citi...: Radulbei55. n povestirile localnicilor mai n vrst m n stirea a fost zidit de Nicodie Srbul, fiind reparat i din nou pictat de un oarecare voevod valah Radul56. Sfntul Nicodim de la Tismana era se pare fiul unui cnez romn din Serbia i a unei domni e nrudite cu familia cneazului srb Laz r (1371 1389) i i-a nceput via a monahal la m n stirea Hilandar de la Muntele Athos, dup care s-a stabilit la aina, lng Cladova, ntemeind aici m n stirea cu hramul Sfnta Treime. I se mai atribuie i ntemeierea m n stirii M n stiri a, aflate n apropiere. Sfntul Nicodim a ntemeiat Foto 7 Biserica din Lozni a i condus m n stiri aflate pe ambele maluri ale Dun rii, fiind protejat i sprijinit n opera sa de construire de m n stiri i de nt rire a monahismului de c tre familia Basarabilor i de c tre cneazul srb Laz r, care au d ruit ctitoriilor sale mai multe sate i alte importante dona ii. Ajutor bisericilor din sudul Dun rii vor da i Matei Basarab, Grigore I Ghica, tefan Cantacuzino. n secolele XXIV a existat i o episcopie a vlahilor, supus canonic arhiepiscopiei de Ohrida, care n secolul al XIIIlea i avea sediul la Vreanoti, localitate identificat cu Vranje, n sudul Serbiei. Astfel, Nicolae Iorga consemna c pe la 1200 tefan Nemania d Hilandarului 170 de familii de vlahi, cu juzii lor. Sub tefan Uro I se adaug alte 30 de familii la Drin. Dona ii se mai fac, cu sutele de familii de tefan Nemania pentru m n stirea Jicea, de tefan Uro II pentru o alt m n stire i pentru Graciani a, de Duan pentru o m n stire lng Prizern. Vlahii sunt pe atunci i lng Marea Adriatic , i n Zeta i pe la Pritina. Pentru m n stirea Corogla din satul Miloevo (Corogla, n timpul turcilor Ocrugla , actualmente Miloevo), Negotin, sec. XIV, F. Kanitz relateaz numeroase legende pe care le-a auzit printre popula ia vlah , iar
55

M. . Milicevic, Kneevina Srbija, II, p.113; cf. S. Gacovic, (2010), Obiecte sacrale ale voevozilor ugrovlahi n spa iul zonei Timocului, Bor, p. 13. 56 I. Pelar, pisar umruka Beogradskog, Okruie Ktainsko, Glasnik Drutva srbske slovenosti, IX (1857), 216, br.19; cf. S. Gacovic, (2010), Obiecte sacrale ale voevozilor ugrovlahi n spa iul zonei Timocului, Bor, p. 14.

29

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

conform uneia din acestea, biserica a zburat acolo din p mntul p c tos valah57. M. St. Rizinic o compar cu bisericile din Mesembria58. M n stirea Corogla mai este amintit i n articolele i publica iile lui J. Stojkovic59, Duanka Bojanic Luka60, M. Paunovic61 i . Bokovic62. Despre m n stirea Vratna din satul romnesc Vratna de lng Negotin, nu se cunoate momentul construirii i nici ctitorul ei, dar se tie cu siguran c a doua jum tate a fost ridicat n anul 1415 de arban vojvoda od Sturza din Bucureti. Inscrip ia a fost trascris n anul 1856 ntr-un Slujbenic la pagina 163 de stare ul de atunci Ghenadie (ivko uri) din Grgureva n Srem63. Despre M n stirea Vrelo, tradi ia spune c a fost ntemeiat de voievodul valah Radul, dar Radul I din secolul XIV, i nu Radul I din secolul XVI64. n Spomenica Timoke eparhije, apar amintite pe lng multe obiective vechi i biserica Lozni a (Crivi Vir, Boliev , sec. XIV), cu hramul Sfantul Arhanghel Mihail precum i m n stirea Crepiceva (Crepicevac) din satul Iablani a la nord vest de Bolieva , sec. XIV, cu hramul n l arii Maicii Domnului, despre care se arat c au fost construite de acelai Radulbei, care a construit i celelate biserici din mprejurimi65. Pe lng aceste biserici i m n stiri, n defterele turceti de recens mnt din secolele XV-XVI mai apar i: m n stirea Lucovo i Foto 8 M n stirea din Crepicevac m n stirea din satul Oblak, din

F. Kanitz, op. cit., p. 469. M. St. Rizinic, (1888), Razvalinama manastira koroglakom, Starinar, V, 3, p.103. 59 Sr. J. Stojkovic, (1893), Na lepom srbskom Dunavu, Beograd, p. 251; cf. S. Gacovic, op. cit., p. 14 60 D. Bojanic Luka, (1968-969), Negotinska Krajina u vreme turske vladavine, GEM 3132, p. 104; cf. S. Gacovic, op. cit., p. 14. 61 M. Paunovic, (1970), erdap I Krajina, Zagreb, p. 104; cf. S. Gacovic, op. cit., p. 14. 62 . Bokovic, (1950), Srednjovekovni spomenici severoistone Srbije, Starinar, I, p. 196197; cf. S. Gacovic, op. cit., p. 15. 63 Spomenica Timoke eparhije, p. 33-34. 64 S. Veljkovic, Boljevac, I, p. 41; cf. S. Gacovic, op. cit., p. 18. 65 Spomenica Timoke eparhije, p. 33-34; cf. S. Gacovic, op. cit., p. 21-25.
58

57

30

Ionelia Toarc

nahia rna Reca, m n stirea Sveti Petr n nahia Vidin, i Sveti Arhanghelo, n nahia Svrlig66. n urma cercet rilor arheologice, pe malul drept al Dun rii apar cteva hramuri importante medievale cretine, p strate n funda iile lor, ce pot avea leg tur att cu popula ia slav ct i cu cea romn din regiune. Amintim resturile unui hram din localitatea Manastir din secolul al XIV-lea, apoi din localitatea Bolietin (Smorna) din secolele XII-XIII, din localitatea Rbni a din secolele XII-XIII, din localitatea Pe ca Bara din secolul al XIV-lea i din localitatea Hajducica vodeni a, secolul al XIV-lea67. Perioada austriac . La nceputul sec. XVIII austriecii cuceresc Banatul dar i teritorii la sud de Dun re (Semedria, Columbac i Negotin). Aceste teritorii din sudul Dun rii i temporar Banatul, le vor pierde n confrunt rile cu Poarta, un rol mare avndu-l r scoala romnilor b n eni din anii 1736-1739. Abuzurile administra iei habsburgice, coloniz rile masive cu str ini, au dus la o n sprire a situa iei popula iilor cretine din Balcani. Astfel, srbii din inuturile Raka, Kosovo, Muntenegru, Sandjak, Macedonia, Her egovina i Bosnia migreaz n mai multe valuri n noile teritorii austriece: Voivodina, Slavonia i Croa ia Oriental , ntr-o prim faz , apoi n Banat (unde austriecii le acord anumite drepturi numite privilegii ilirice)68. Acest masiv deplasare de popula ie srbeasc , a condus la deplasarea centrului politic, bisericesc i cultural na ional srbesc din regiunile istorice Raka i Kosovo, spre regiunea dun rean cu centrul la Belgrad, care ntre 1718-1739 este capitala provinciei austriece Serbia i din 1815 capitala principatului srb vasal Imperiului Otoman. Prietenul srbilor, G. Gravier recunoate i el c pn i srbii din Belgrad sunt n imensa lor majoritate nou-veni i din inuturile din sud-vest. Popula ia romn de aici, se al tur otomanilor, a c ror st pnire o socoteau mult mai blnd . O important victorie a romnilor r scula i asupra austriecilor a fost cea de la Vre din 14 februarie 1739, represaliile imperialilor fiind groaznice69. La nceputul secolului al XIX-lea, n regiunile dun rene dintre rurile Drina i Timoc au loc dou revolte ale popula iei cretine sprijinite de c tre Austria i Rusia la care au participat i volulntari romni din ara Romneasc i voluntari srbi i romni din Imperiul Habsburgic.
66 67

B. Kneevic, Manastiri u istonoj Srbiji, p. 293-320; cf. S. Gacovic, op. cit., p. 45. S. Gacovic, op. cit., p. 46. 68 I.F.Dobrescu, N.L.Dobrescu, op. cit., p.82. 69 ***, Istoria militar , vol. III, pagina 465.

31

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Prima revolt , ntre 1804-1812, condus de Gheorghe Petrovici Karagheorghe, a fost n buit de turci. Insurec ia srb s-a bucurat i de sprijin romnesc. Comitetul Serbiei condus de Karagheorghe l avea n componen i pe voievodul romnilor timoceni Miu Karapancea de la Negotin. Unii romni se al tur mic rii de eliberare de sub turci dar se opun schimb rii unui st pn cu altul. Haiduc-Vlcu lupt mpotriva turcilor cu pre ul vie ii la Negotin i Prahovo avnd oaste i tunuri. Acesta spunea adeseori: Capu-oi da, Craina n-oi da70 i i ia titlul de Voievod al Crainei71. Dup pacea din 1812 rezist n cetatea Negotin. Al i haiduci ai vremii erau Stevan Mokraina , Veliko Petrovici, P tru Cobilianu, Petar Dobrniak, Stoian Abras din Bucopcea, Gicu Hraborg i Milenko Stoikovici despre care romnii din regiune spun c erau de ai lor. A doua revolt , ntre 1815-1817, sub conducerea lui Milo Obrenovici va conduce la ob inerea autonomiei n cadrul Imperiului Otoman, a teritoriului cuprins ntre rurile Drina, Morava de sud, Timoc i Dun re, cu capitala la Belgrad. Aceste revolte ale srbilor, au primit un important sprijin din partea romnilor dintre Timoc i Morava, f r de care ajutoarele venite din partea Rusiei nu ar mai fi ajuns la srbi, datorit faptului c romnii ocupau la acea dat toat linia Dun rii. Chiar Tudor Vladimirescu a luptat n fruntea a 7.000 voluntari la sud de Dun re, participnd i la importanta b t lie de la Cladova72. Perioada srbeasc . n inutul dintre mun ii Miroci i rul Timoc (Craina), srbii i extind grani a abia n 10 iunie 1833, la aproape 20 de ani de cnd statul srb modern a fost creat cu ajutor rusesc i austriac, pentru a servi interesele celor dou imperii la sud de Dun re. Milo Obrenovici ob ine de la turci, dup lungi tratative (13 ani), alipirea Crainei la paalcul Belgradului. Bun diplomat, cu un deosebit sim al realit ii, Obrenovici nu i-a ntemeiat preten iile pe considera ii de ordin geografic (frontiera natural a statului srb o constituiau mai degrab mun ii Miroci, dect rul Timoc), nici de drept istoric (deoarece teritoriul de la est de mun ii Miroci nu a apar inut niciodat statului medieval srb), nici de ordin rasial (majoritatea popula iei de la est de mun ii Miroci era format la acea dat din popula ie romneasc , apoi bulg reasc i n num r nensemnat cea srbeasc ). El a revendicat acest teritoriu pe alte considerente, politice: Aduce i aminte
70

G. Zanetov, B lgarskoto naselenie v srednite vekove, p. 46: Glavata si davam, Negotina ne davam (Capul l dau, Negotinul nu-l dau); cf. Th. N. Trpcea, op. cit., p. 107. 71 V. Karadjic, Zitje Ajduka Veljka, p. 231; cf. Th. N. Trpcea, op. cit., p. 106. 72 N. Ciachir, (1968), Romnia n sud-estul Europei, Bucureti, pagina 10.

32

Ionelia Toarc

(ambasadorului rus), spunea Milo deputa ilor lui, c n ceea ce privete Craina73 s tie bine, noi nu o vom ceda pentru nimic n lume, chiar dac va trebui s ne batem cu turcii. Pentru leg turile noastre cu Rusia, ea ne este necesar ca pinea vie ii74. Gaston Gavrier spune c ntreba i fiind ruii cum de au cedat aceste teritorii Serbiei, ar fi r spuns c ei (srbii) revendic att, ct influen a Rusiei poate s le ofere75. Autorul francez continu spunnd: Dac exist o chestiune asupra c reia el (Milo) nu va sta la discu ie vreodat , aceasta este a Krainei (Margina de N-V). n ciuda obstacolelor naturale i a greut ilor de ordin politic, ce se opun la alipirea acestei provincii, care era apanagiul mamei sultanului, Milo vrea cu orice pre , s ocupe regiunea pentru c prin trnsa n adev r se face leg tura uoar cu rile dun rene i prin urmare cu Rusia76. Situa ia popula iei din regiunea cuprins ntre Timoc i Morava, dup anexarea la Serbia. n urma n elegerii de cedare a acestui inut srbilor, acetia ncep s nu mai respecte vechile privilegii date de c tre turci, romnilor de aici. Srbii ncep s se instaleze n zon i ncep un program agresiv de asimilare i dezna ionalizare a acestora. Biserica ortodox srb va avantaja din ce n ce mai mult popula ia srb , preo ii romni sunt nlocui i cu cei srbi, accelerndu-se astfel procesul de asimilare al romnilor, dat fiind faptul c pn n 1913, popula ia romneasc era singura minoritate important din cadrul Serbiei. Clerul romn se va retrage dincolo de grani , pe malul drept al rului Timoc (Bulgaria de ast zi), nfiin nd aici m n stirile Dosul Mare, Coilova, Cosova, Deleina i Zlocutea, precum i bisericile de la Albotina, TarPetrova, Dobridol i Ursoaia, care vor intra mai trziu n posesia bulgarilor i macedonenilor77. Srbii ncep s reduc i drepturile judec toreti ale romnilor din zon , dar i pe cele legate de rit. Se ajunge pn la a li se interzice dreptul de a-i spune romni, trebuind s spun c sunt vlai78. Pentru a-i face pe
El n elege prin Craina, pe cele trei districte: Cheea (Kliuc), Craina, rna Reca. Gaston Gravier, Les Frontieres historiques de la Serbie, p. 65; cf. Th. N. Trpcea, op. cit., p. 111. 75 Gaston Gavrier, Les frontieres historiques, p.81. 76 Nicolae Constantinescu, (2000), Chestiunea timocean , Litera Interna ional, Bucureti, p.75. 77 Ion di la Vidin, Romnii din Tribalia, n Na iunea nr. 5/1990, pagina 7. 78 Dorin Lozovanu, (2008), Popula ia romneasc din Peninsula Balcanic , Studiu uman geografic, rezumat teza de doctorat, Iai, p. 105.
74 73

33

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

romni s cread c sunt srbi, biserica, coala i autorit ile srbizeaz numele de botez, ct i cele de familie. Nu insist acum asupra acestor aspecte, pentru c vor fi prezentate detaliat n capitolul referitor la topominie. De asemenea, au fost interzise slujbele religioase n limba romn , fiind premise numai slujbele n limba srb . Pu inele coli romneti au fost desfiin ate, romnii fiind exclui i din administra ia regiunii pe care o locuiau, fiind adui func ionari, jandarmi i preo i srbi. Se ncepe i o reducere sistematic a num rului acestora n statistici79. Dup Unirea de la 1959, primul ministru de atunci, Mihail Kog lniceanu intervine n favoarea romnilor din Serbia, dar i se opune clasa boierilor romni i greco-fanario i, mpreun cu biserica ortodox greac . D.Rizoff scrie ntr-o lucrare publicat la Berlin n 1917, c bazinul Timocului cedat de Turcia Serbiei n 1833 n-a intrat niciodat n hotarele istorice ori politice ori religioase ale Serbiei de pn atunci. I.F. Dobrescu afirm c nu avem nici o dovad de-a lungul a o mie de ani de istorie c regiunea timocean ar fi fost la origine srbeasc i c ulterior, la o dat netiut ea s-a transformat ntr-una romneasc , aa cum se prezenta ea la sfritul secolului al XIX-lea, cnd de la est de rul Morava i pn la grani a cu Bulgaria nu se vorbea dect romnete 80. Dup cum s-a putut constata, din lipsa unor izvoare istorice solide referitoare la arealul studiat, originea i istoria exact a popula iei spa iul moravo-timocean este greu de studiat. Vitalitatea deosebit a romnilor din regiune, acetia rezistnd valurilor migratoare, presiunilor exercitate secole de-a rndul de unele puteri vecine: Imperiul As netilor, Imperiul Otoman, Imperiul austro-ungar i pn n prezent statul srb, a f cut ca n ciuda pozi iei lor la interferen a unor interese din partea marilor puteri europene ei s -i p streze unitatea de limb i obiceiuri, poate i datorit faptului c popula ia autohton de nenum rate ori a fost nevoit s se retrag spre ariile muntoase sau deluroase mai greu accesibile. Denumiri date n timp, arealului moravo-timocean. De-a lungul timpului, func ie de perioada istoric , de st pnirile care s-au succedat n acest inut, precum i de c l torii care l-au vizitat, informa i sau mai pu in informa i, teritoriului cuprins ntre rurile Morava, Dun re, Timoc i muntele Rtani, i s-a dat mai multe denumiri.
79 80

I.F.Dobrescu, N.L.Dobrescu, op. cit., p.83. Ibidem, p. 86.

34

Ionelia Toarc

nainte de cucerirea roman , ntreaga regiune este cunocut sub numele de Tribalia. n timpul romanilor i se d denumirea de Moesia (fiind mp r it n anul 86 n Moesia Inferior i Moesia Superior). Din anul 285 i pn n sec.VII, teritoriul apar ine provinciei romane Moesia Superior, partea de vest pn la Maidanpek, i Daciei Ripensis, partea de la est de Maidanpek81. La nceputul secolului XVI apare n documente denumirea de Kraina (Craina) dat mai ales p r ii estice a regiunii studiate. n acea perioad , romnii din actualul r s rit al Serbiei se r sculau des fa de Paalcul Vidinului din care f ceau parte, otomanii acceptnd o reorganizare a zonei. Aceasta func ioneaz ntre 1565 i 1833 ca Provincia Autonom Margina, avnd capitala la Negotin, fiind condus de cneji romni82. Dup aceea, din 1833, regiunea Margina este inclus n Serbia, p strndu-i vechea denumire, ns cu traducerea ei n srb Krajina / Craina. Toponim slav, provenind din cuvntul kraj, ce nseamn sfrit, cuvntul krajina, se refer n primul rnd la hotar, grani , marginea unei ri cu delimit ri militare de ap rare, termenul srbesc fiind sinonim cu termenul german Mark sau francez Marche83. Denumirea o ntlnim i n cadrul unor regiuni geografice, din Polonia, Croa ia84, Bosnia-Her egovina (Bosanka Krajina)85; Muntenegru (Krajinala nord de Bar i Ulcinj); Slovenia (Bela krajina, grani a Sloveniei cu Croa ia), dar i n cadrul unor regiuni politice, n: Rusia, Slovacia, Cehia, Ucraina sau forma iuni politice din timpul r zboiului din Croa ia i Bosnia Her egovina, n anii 1990: Republica Srb Krajina, SAO Krajina, SAO Kninska Krajina, SAO Bosanska Krajina86 etc... n Serbia, denumirea se referea ini ial la dou regiuni: 1. Timoka Krajina/Craina Timocului, era regiunea situat n estul Serbiei la grani a cu Bulgaria, de-a lungul rului Timoc, aceasta nsemnnd frontiera Timocului. A fost denumit aa, datorit loca iei n apropierea

Ibidem, p. 80. C.S.Timoc, (2008), Romnii timoceni, din robie turceasc n robie strmbeasc , Dacia Aurelian - Revista romnilor din Timoc. 83 Group of authors (1972), "Krajina". In colonel-general Nikola Gaevi (in Serbian). Vojna enciklopedija, vol. 4. Belgrade. p. 681 84 Excerpt from the book, I. Marinovi, B. uti, M. Viski, (2005): Baina: Prolost Baine, Udruga Pagania, Ploe. 85 Pandi Lajos, (1756-1997) Kostes Europa . 86 http://en.wikipedia.org/wiki/Krajina
82

81

35

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

rului Timoc, chiar n apropierea grani ei statului (denumirea de Krajina nsemnnd sfritul, marginea statului) i, 2. Negotinska Krajina/Craina Negotinului, denumire care nu apare dect n sursele istorice din secolul al XVIII-lea, n timpul administra iei austriace. Aceasta este amintit ca districtul Krajina, limitrof districtelor Klju i Krivina87. Milo Obrenovici, revendicnd teritoriul cuprins ntre mun ii Miroci i rul Timoc (1833), l numete de asemenea Craina, denumirea srbeasc a regiunii fiind preluat i de locuitorii din zon , indiferent de originea etnic . Haiduc-Vlcu (secolul al XIX-lea), luptnd mpotriva turcilor, spunea adeseori: Capu-oi da, Craina n-oi da. Cu timpul, popula ia de aici ajunge s se identifice cu denumirea slav a regiunii, ntreba i fiind n prezent ce sunt, r spunsul nu se las mult ateptat: sntem cr inean i. n prezent, denumirea de Craina Serbiei, nu se mai refer strict la regiunea ini ial , situat de-a lungul Timocului, ea s-a extins, confundnduse uneori, dar n acelai timp devenind sinonim cu cea a regiunii Timocului. Tendin a actual general este aceea de a denumi ntreg teritoriu din r s ritul Serbiei i nord-vestul Bulgariei ce se ntinde de la valea Moravei(vest) la valea Timocului(est), de la Dun re(nord) pn la Mun ii Rtani(sud) cu termenii generici Valea Timocului sau Craina Serbiei mai rar. Opiniile cercet torilor sau c l torilor romni, care au interac ionat cu acest spa iu, sunt mp r ite, fiecare delimitnd i dnd denumirea teritoriului cel mai probabil, n func ie de informa iile avute, existnd adesea i confuzii. n urma cercet rilor efectuate pe teren, am aflat c exist i alte opinii, i anume cele ale romnilor din teritoriu. Cele dou numiri mai sus amintite nu se sus in n fa a localnicilor, din simpul motiv c acetia nu se reg sesc n denumirile generice date de c tre al ii. Cu varianta regiunea Timocului sau romnii timoceni, sunt de acord doar locuitorii din satele de pe valea Timocului: la Negotin e Craina. i m i mult cuprind ranii, v leanii din cmp, cmpenii. Da ai din m i sus, de pe munte, le zc ungureni. Aicea la noi nu e n minte c sntem ungureni, tiin a zce c sntem ungureni, da la lume nu e. Noi sntem rumni, numa rumni, nu sntem ungureni. Administra ia e mp r t , la tot i zce Timocka Craina, i aici la noi, ama Craina e numai la Negotin. Cladova nu

87

Etnografiski Muzei, (1970), Negotinska Krajina, Beograd, p. 26.

36

Ionelia Toarc

e. Aici e valea Timocului. Pe al nostru, e numa aia lng Negotin i ei snt cr inean 88. n ceea ce privete varianta Craina Serbiei, singurii care se denumesc cr inean i, sunt locuitorii din regiunea administrativ ini ial , i anume Timokca Krajina, zona din apropierea Negotinului. Locuitorii din restul teritoriului studiat: valea Moravei, valea Dun rii, mun ii Homoli, zona Borului, nu recunosc nici o denumire, acestea fiind doar unele dintre inuturile cunoscute la nivel local i dup care locuitorii se recunosc n teritoriu: Branicevo, Zvizd, Stig, Mlava, Reava, (H)omolie, Pore, Kju (Cheia), Krajna i rna Reka, ei numindu-se fie n func ie de regiunea administrativ sau inutul din care fac parte: braniceveni, z icereni; fie dup localit ile de provenien : gr diteni, rmleni, sl tineni, zloteni, osniceni, cislob reni, m n stireni, c mneni, turieni, cobileni, renovilceni, cuceveni etc 89. O alt mp r ire pe care o recunosc este aceea a grupelor etnografice: munteni-ungureni i rani, tiind foarte bine fiecare, din ce grup face parte. Singura denumire generic cu care romnii din acest spa iu sunt de acord i care i reprezint , denumire promovat de altfel i de reprezenta ii lor, este aceea de romnii din Serbia de r s rit, din estul Serbiei i uneori nord-estul Serbiei. ns tendin a actual general este aceea de a denumi ntreaga regiune din r s ritul Serbiei cu termenul generic Valea Timocului chiar dac din punct de vedere istoric i geografic nu este tocmai corect.

Precizare f cut de F. P., 63 ani, sat Osnicea, aflat la sud de Zaicear Mi s-a reproat de multe ori, n discu iile avute cu romnii din arealul moravo-timocean, c generaliznd termenii de Timoc sau Craina pentru toat zona, nu se vorbete despre ei, oamenii simpli nu percep aceste denumiri, deoarece sunt date de al ii. Reac ia era una singur , de frustrare, de excludere, existnd o singur ntrebare din partea lor: de ce se vorbete numai de o parte din ei, pentru c romni sunt i pe valea Dun rii i pe valea Moravei, acetia nereg sindu-se n denumirile date.
89

88

37

Harta nr. 8
38

IV. ELEMENTE GEODEMOGRAFICE


VECHIMEA I CONTINUITATEA POPULA IEI DIN ESTUL SERBIEI. Teritoriul cuprins ntre rurile Timoc i Morava, aa cum s-a ar tat n capitolul de geografie istoric , este o arie de veche i continu populare, diferite popula ii succedndu-se pn n timpurile moderne. Urme ale prezen ei i activit ii omului s-au p strat nc din paleoliticul superior (arheologii identificnd, mai ales n peteri unelte de os i corn, unele obiecte de art , respectiv reprezent ri antropomorfe sculptate n piatr ). ns cel mai numeroase i bine conservate urme se p streaz din perioada mezolitic (unelte, ceramic i chiar locuin e), o caracteristic general fiind faptul c n zona Por ilor de Fier ale Dun rii i n apropiere, de o parte i de alta a fluviului au existat adesea realit i istorice identice sau foarte asem n toare. Cea mai veche cultur identificat n cadrul regiunii cultura Lepenski 90 Vir -Schela Cladovei (n Romnia), ajunge la apogeu ntre 5300 .Hr. i 4800 .Hr., dar dovezile sugereaz prezen a primului om n localitate, n 7000 .Hr.. Numeroasele sculpturi si arhitectura specifice sunt m rturia unei bogate vie i social i religioas condus de locuitori cu nivelul ridicat de cultur . Se presupune c oamenii din cultura Lepenski Vir erau descenden i ai popula iei europene de la sfritul ultimei ere glaciare. Dup cultura neolitic cunoscut sub numele de Starcevo-Cri precum i cea numit Turda-Vinca, perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului, este reprezentat cel mai bine de cultura Kostolac91 (2500-1900 B.C.). Urme de locuire apar prima dat lng Por ile de Fier (Cladovo) i regiunea Timocului (Veljkov, tubik, peterile din zona Zlotului) i apoi mai departe de-a lungul Dun rii i Timocului. Pentru epoca fierului reprezentant este cultura Basarabi (sec. VIIIVII), cele mai importante situri92 din r s ritul Serbiei fiind cele de la Pecine lng Kostolac, Moara Haiducilor lng Prahovo, Mala Vrbica i VajugaPesak la Por ile de Fier, pestera Zlot lng Bor.

90 91

John Chapman, op. cit., p.194-203. Cristian Iona Popa, op. cit., p.13. 92 N. Tasic, op.cit., p.17.

39

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

n antichitate, pe teritoriul studiat s-au succedat mai multe culturi i civiliza ii, primii locuitori ai zonei despre care exist informa ii fiind tribalii, urma i n secolul al III-lea, de scordiscii mici care pun st pnire temporar peste aceast regiune. n secolul II (168 . Hr.), regiunea este cucerit de romani i i se d denumirea de Moesia. Epoca roman este cunoscut ca o epoc de intens colonizare i un spor mare de popula ie. Se construiesc cet i i castele: Viminacium (lng Costola ), Cuppae (Golub ), Municipium (Calite), Idimis (Medvegea), Horreum Margi (iuprija), Pontes (Costol), Gamzigrad, Caput Fossae (Techia), Taliata, Zantes (lng Cladova); drumuri pietruite; se expoatez minele de aram de la Maidanpek; se nmul esc sp l toriile de aur de la Podgor 93. Limesul roman a fost men inut la Dun re pn la mortea lui Valens, n 378 d. Hr. n secolele V-VI, n spa iul moravo-timocean datorit atacurilor frecvente ale hunilor, gepizilor i ostrogo ilor, via a urban decade, aez rile rurale mutndu-se deseori n locuri mai sigure i mai pu in accesibile, n zonele de munte. La nceputul secolului al VII-lea domina ia romano-bizantin cedeaz sub presiunea slavilor, avarilor i apoi bulgarilor. Srbii apar tot n aceast perioad , ei aezndu-se n apusul actualei regiuni. Documentele istorice ale secolelor IX-XVI, atest deja existen a de aez ri umane acoperind ntreaga regiune, ce cuprind nuclee ale celei mai mari p r i din localit ile actuale, majoritatea locuitorilor formnd-o popula ia trac romanizat , ce a dat popula ia romneasc de la sud de Dun re, sau vlasii cum sunt numi i de srbi. n sec. XIV urmele romnilor/vlahilor se ntlnesc n mai multe acte oficiale ale rilor srbe. Balcanistul Sanfeld arat c ntre srbi i bulgari sau interpus vlahii din zona Moravei pomenind i de Vlaka Planina (Mun ii Romneti)94. Este incontestabil faptul c n apropierea Dun rii, la r s rit de Morava s-au men inut autohtoni romni, urmai ai celor care tr iser mai nainte n Dacia Aurelian 95. Peste prima alc tuire etnic s-au ad ugat apoi elemente macedoromne din Pind i din Balcani, precum i elemente bulg reti, otomane, austrice i srbeti.
M. Stanojevic, Crna Reka, p. 61; cf. Godisnjk, XIX, 1905, p. 264. n satul Bor s-a exploatat arama nc din epoca bronzului. 94 Kristian Sanfeld, (1926), En oversigt over dens resultater og problemer, Copenhaga. 95 Gheorghe Zbuchea, Cezar Dobre, op. cit., p. 14.
93

40

Ionelia Toarc

H r ile secolelor XVII-XIX, confirm existen a satelor cu prec dere romneti i eviden iaz preferin a acestora pentru v i sau zone mp durite, montane, ceea ce subliniaz vechea func ie a p durii i muntelui, de ad post a aez rilor, culturilor i drumurilor. Tot n aceast perioad , n spa iul estic al Serbiei, se adaug celor existente, noi elemente romneti din Oltenia i Banat. Prezen a numeroaselor toponime romneti r spndite n ntreaga regiune, atest existen a unei popula ii romneti, aflate i n prezent n curs de asimilare. nceputul secolului XX, se caracterizeaz printr-un proces intens de nmul ire a popula iei i aez rilor, mai ales n zonele joase, de cmpie. NUM RUL POPULA IEI. Popula ia Serbiei conform recens mntului din 2002 este de 7.498.001 locuitori, f r teritoriul Kosovo, popula ia medie estimat din Serbia, n 2009 ridicndu-se la 7.320.807. Pentru Serbia Central s-a nregistrat un num r de 5.466.009 de locuitori, dintre care arealul vizat avnd un num r de 712.050 locuitori. ncepnd cu anii 1990, n Serbia Central , la fel ca n toat Serbia, incluznd i regiunea studiat , se nregistreaz tendin e de depopulare (prin rata de cretere a popula iei i spor natural negative), procesul de depopulare fiind n continu dezvoltare, estimndu-se pentru anul 2009 o popula ie total de 7.320.807 locuitori. Rata de cretere a popula iei n raport cu anul 2008 a fost negativ i s-a ridicat la -4.0 la 1.000 locuitori. Conform statisticilor, rata de cretere natural a fost de -4.6 la 1.000 de locuitori (rata de n scu i vii 9,6 i rata mortalit ii 14.2). Din 2002 pn n 2009 popula ia a sc zut cu 179 de mii, rata medie de cretere anual a fost -3.5 la 1.000 de locuitori. Tot n perioada 2002-2009, rata de n scu i vii a descrescut 10.4-9.6 n scu i-vii (la 1.000 de locuitori). Ponderea femeilor n perioada fertil din popula ia total de asemenea, a descrescut de la 24,1% la 23,1%. Rata mortalit ii a crescut de 13.7 la 14.2 decese la 1.000 locuitori. Principalele cauze de deces sunt nc bolile circulatorii i neoplasm la b rba i, ct i la femei. Rata popula iei masculine a fost redus n compara ie cu 1991 (958.7-946.5), ceea ce nseamn c ponderea popula iei feminine n totalul popula iei este n cretere. Mortalitatea infantil n schimb, a fost semnificativ redus de la 10,1 decese infantile la 7,0 la 1.000 copii n scu i vii96.
96

Statistical Office of the Republic of Serbia, (2010), Statistical Yearbook of Serbia, Belgrade, p.58-62.

41

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

EVOLU IA NUMERIC A POPULA IEI Recens mintele n Serbia ncep cu anul 1834, cnd se efectueaz primul recens mnt n sensul modern al termenului, popula ia total fiind redus , de numai 678.192 locuitori. ncepnd cu aceast dat , popula ia cunoate o cretere continu i relativ echilibrat a num rului de locuitori, dat ns i de extinderea teritorial pe care Serbia o realizeaz n timp. Ca urmare a r scoalelor popoarelor cretine din Blacani din 1875-1877, dup Congresul de Pace de la Berlin (1878), Serbia i extinde teritoriul cu 30% prin alipirea regiunii Ni, crescnd astfel i num rul popula iei (tabel nr. 1). Dup R zboaiele Balcanice din anii 1912-1913, Serbia alipete i vechea vatr srbeasc Kosovo i Raka, precum i o mare parte a Macedoniei97, ntre anii 1895-1921, popula ia statului srb aproape dublndu-se. Astfel, la recens minte se nregistreaz : Tabel nr. 1. Evolu ia numeric a popula iei Serbiei 1834 678.192 locuitori 1841 828.895 locuitori 1843 859.545 locuitori 1846 915.080 locuitori 1850 956.893 locuitori 1854 998.919 locuitori 1859 1.078.281 locuitori 1863 1.108.668 locuitori 1866 1,216,21998 locuitori 1878 1,669,33799 locuitori 1895 2,493,770 locuitori 1921 4,133,478 locuitori 1948 6,527,966 locuitori 1953 6,979,154 locuitori 1961 7,642,227 locuitori 1971 8,446,591 locuitori 1981 9,313,677 locuitori 1991 (f r Kosovo) 7,822,795 locuitori 2002 (f r Kosovo) 7.498.001 locuitori

97 98

Dobrescu I.F., Dobrescu N.L., op.cit., p. 82-83. Geographisches Handbuch zu Andrees Handatlas, 1882 Serbia. 99 Ibidem.

42

Ionelia Toarc

DENSITATEA medie a popula iei pentru Serbia Central este de 97,7 locuitori/kmp. ns n partea r s ritean densitatea este mult mai mic (tabel nr. 2), 51 loc./kmp densitatea medie i doar 20-25 locuitori/kmp n zona nalt , de munte, existnd unele diferen ieri de la jude la jude , determinate de gradul de favorabilitate al condi iilor naturale. Densitatea mic se datoreaz zonei preponderent montane (cu excep ia depresiunilor i v ilor mai largi), existnd ns i cauze de ordin istoric i economic. Astfel, valori peste media pe ar ntlnim doar n orae. STRUCTURA POPULA IEI. Serbia este constituit din trei teritorii: provincia Kosovo, provincia Voivodina i Serbia Central , acestea Harta nr. 9 avnd o mare diversitate etnic , ca urmare a ocupa iei otomane n sud i a imperiului austro-ungar n nord, fiind populate n majoritate de srbi. Al turi de srbi, tr iesc mai multe minorit i na ionale, mai semnificative, conform recens mintelor fiind albanezii (care sunt majoritari n Kosovo), ungurii, bosniacii, iganii, croa ii, slovacii, bulgarii, romnii etc. De-a lungul timpului, n recens mintele oficiale, num rul i minorit ile cele mai importante au variat sensibil. Structura etnic , la nivelul Serbiei, potrivit recens mintelor oficiale. Astfel, potrivit Codului lui Duan, Codul de legi al mp ratului srbilor i grecilor Duan cel Puternic, locuitorii din Imperiul srb au fost ntre anii 1349-1354, dup na ionalitate: srbi, greci, arbanasi (albanezi), vlahi, saxoni (germani-cei mai mul i n aez rile de mineri). Istoricul Jiricek afirm c la 1365, Serbia avea 200.000 de locuitori, popula ia fiind format din srbi i vlahi100. La 1389 turcii desfiin eaz Serbia ca stat, teritoriul acesteia fiind divizat vreme de mai bine de 400 de ani. Arealul moravo-timocean, va fi n
Cristea Sandu Timoc, (1996), Tragedia romnilor de peste hotare (9-13 milioane), ed. a-II-a rev zut , editura Astra Romn , Timioara, p. 16.
100

43

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

aceast perioad mp r it, partea estic intr n componen a sangeacului Vidinului i partea vestic n componen a sangeacului de Branicevo. Turcii ntocmesc statistici despre romnii din sangeacul Vidinului n anii 1530, 1586, 1723, 1736, 1740 i 1783. n arhivele din Ankara i Istanbul, cercet toarea Desanka Bojanic Lucakc g sete tabelele cu recens mintele popula iei valahe chiar de la 1466, 1478, 1491. Dup cronicile turceti, n anul 1545, aici existau 457 sate valahe sau romneti, 35 mahalale i 90 c tune101, ca n datele din anul 1560, cnd s-a recunoscut provincia autonom Margina, de c tre turci, s apar n Serbia de r s rit, 498 de sate, 50 de c tune, 18 moii turceti i 26 de m n stiri n l ate de domnitorii romni102. n 1866, situa ia apare alta la nivel de recens mnt, pe na ionalit i. Din totalul de 1,216,219: srbi=1,058,189 (87.01%), romni (vlahi) = 127,545 (10.49%), igani= 24,607 (2.02%), germani = 2,589 (0.21%), al ii = 3,256 (0.27%). n 1895 din totalul de 2,493,770, srbi erau circa 2 milioane (cca. 90%), romni (vlahi) = 159,000 (6.43%), igani = 46,000 (1.84%). La recens mntul din 1921 (f r Voivodina, dar incluznd Kosovo i Macedonia) se nregistrau din totalul de 4.133.478, srbi i croa i=3,339,369 (80.87%), albanezi=420,473 (10.17%), vlahi=159,549 (3.86%), turci=149,210 (3.61%), germani= 5,969, rui 4,176, sloveni= 3,625, cehi i slovaci = 2,801, unguri = 2,532, francezi = 717, italieni = 503, polonezi = 286, englezi = 231, ruteni = 35, al ii (cei mai mul i igani) = 44,002. n 1948 din totalul de 6,527,966, majoritatea o formau srbii= 4,823,730 (73.89%), urma i de albanezi = 532,011 (8.15%), unguri = 433,701 (6.64%), croa i = 169,864 (2.60%), muntenegreni = 74,860 (1.15%), igani = 52,181, sloveni = 20,998, macedoneni = 17,917, musulmani = 17,315. ncepnd din acest moment, romnii sau vlahii dispar din statisticile oficiale, ca urmare a tension rii rela iilor jugolavo-romne, dot rit proiectului Federa ia Balcanic demarat de Iosip Broz Tito. Acest proiect al liderului jugoslav de a crea o federa ie balcanic n care s fie incluse Albania i Bulgaria, dar sub conducerea Jugoslaviei, a dus la o ruptur ntre Stalin i Tito.

101 102

Ibidem Cristea Sandu Timoc, (2009), LXXI. Cteva rela ii medievale cu srbii, n revista Dacia Aurelian , Timioara, p. 5.

44

Ionelia Toarc

La reuniunea Komintermului, din 25-28 iunie 1948 de la Bucureti, se emite un document prin care Tito este considerat tr d tor al socialismului. Documentul a trebuit s fie aprobat, din motive lesne de n eles i de c tre Gheorghiu Dej, fapt ce a nr ut it rela iile dintre Jugoslavia i Romnia103. n 1953 din 6,979,154 total, srbi = 5,152,939 (73.83%), albanezi = 565,513 (8.10%), unguri = 441,907 (6.33%), croa i = 173,246 (2.48%), muntenegreni = 86,061 (1.23%), musulmani = 81,081 (1.16%), igani = 58,800, macedoneni = 27,277, sloveni = 20,717. n 1961 din totalul de 7,642,227, srbi=5,704,686 (74.65%), albanezi = 699,772 (9.16%), unguri= 449,587 (5.88%), croa i = 196,409 (2.57%), muntenegreni = 104,753 (1.37%), musulmani = 93,467 (1.22%), macedoneni= 36,288, yugoslavi = 20,079, sloveni = 19,957, igani = 9,826. Romnii/vlahii, reapar n recens mintele oficiale dup mai bine de 20 de ani de absen , datorit faptului c din anul 1955, rela iile dintre Jugoslavia i Romnia ncep s se detensioneze, n special prin demararea proiectului Por ile de Fier, astfel sporindu-se ncrederea ntre p r i. n iulie 1964, un grup de oficialit i iugoslave de rang nalt au avut o ntlnire la Comitetul Central, n care au fost discutate probleme ale colabor rii bilaterale104, execu ia S.H.E.N. Por ile de Fier ncepnd la 7 septembrie 1964, finalizarea lucr rilor fiind Harta nr. 10 consemnat la 16 mai 1972. Drept urmare, la recens mntul din anul 1971 din totalul de 8,446,591 din care srbi = 6,016,811 (71.23%), albanezi = 984,761 (11.66%), unguri = 430,314 (5.10%), croa i= 184,913 (2.19%), musulmani = 154,330 (1.83%), muntenegreni = 125,260 (1.48%), yugoslavi = 123,824 (1.47%), slovaci= 76,733, bulgari = 53,800, igani = 49,894, macedoneni = 42,675,
103 104

www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/serviciile-secrete-criza-iugoslava www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/prietenul-belgrad-nevoie-se-cunoaste

45

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

rui = 20,608, turci = 18,220, sloveni = 15,957, se nregistreaz i un num r de 14,724 de vlahi i 57,419 de romni. n 1981 din totalul de 9,313,677, se nregistreaz srbi = 6,182,159 (66.38%), albanezi = 1,303,032 (13.99%), yugoslavi = 441,941 (4.75%), unguri = 390,468 (4.19%), musulmani= 215,166 (2.31%), croa i = 149,368 (1.60%), muntenegreni = 147,466 (1.58%), igani = 110,956 (1.19%), macedoneni = 48,986, sloveni = 12,006. n 1991, (f r Kosovo) din totalul de 7,822,795, apar srbi = 6,252,405 (79.93%), unguri = 343,800 (4.39%), yugoslavi = 320,186 (4.09%), musulmani = 180,222 (2.3%), muntenegreni = 118,934 (1.52%), croa i = 97,344 (1.24%), igani = 94,491 (1.21%), albanezi = 78,281 (1%), slovaci = 66,772 (0.85%), macedoneni = 45,068 (0.58%), romni = 42,316 (0.54%), bulgari = 26,698 (0.34%), ucraineni = 18,052 (0.23%), vlahi = 17,804 (0.23%), al ii = 34,698 (0.44%), nedeclarat = 10,538 (0.13%), afiliere regional = 4,841 (0.06%), necunoscu i = 47,949 (0.61%) La ultimul recens mnt efectuat n 2002 din totalul de 7.498.001, se nregistreaz srbi-6.212.838 (82,86%), muntenegreni -69.049 (0,92%), iugoslavi-80.721 (1,08%), albanezi-61.647 (0,82%), bosniaci136.087 (1,82%), bulgari-20.497 (0,27%), goran i -4.581(0,06%), croa i70.602(0,94%), macedoneni-25.847 (0,35%), musulmani (dup na ionalitate) 19.503 (0,26%), igani108.193 (1,44%), vlahi -40.054 (0,53%), romni-34.576 (0,46%), germani-3.901 (0,05%), ruteni-15.905 (0,21%), rui-2.588 (0,03%), slovaci59.021(0,79%), sloveni-5.104 (0,07%), cehi-2.211 (0,03%), ucraineni-5.354 (0,07%), unguri-293.299 (3,91%), al ii-11.711 (0,16%), nedeclara i107.732 (1,44%) i necunoscu i-75.483 (1,01%).
Harta nr. 11

46

Ionelia Toarc
Grafic nr. 1 Evolu ia numeric a romnilor/vlahilor din Serbia, conform recens mintelor oficiale 200,000

150,000 100,000 50,000 0 an 1866 1895 1921 1948 1953 1961 1971 1991 2002

n ultima perioad inter-recens mnt cota popula iei srbe este de cretere lent (de la 79,93% n 1991 la 82,86% n 2002). n plus, popula ia de na ionalitate valah (romn ) i rom ( iganii) a crescut, de asemenea. La membrii altor comunit i etnice se nregistreaz rate negative de cretere. n Serbia Central oficial, srbii reprezint 89.48% din totalul popula iei, bosniacii fiind cea mai important minoritate cu 2.48%, urma i de igani (1,45%) i albanezi (1,10%). Zona cuprins ntre Timoc i Morava, are o popula ie de 712.050 de locuitori, conform recens mntului din 2002, popula ia regiunii fiind format preponderent din dou etnii. Majoritatea etnic o constituie srbii, urma i fiind de minoritatea romneasc (vlah ). Celelalte minorit i sunt slab reprezentate, de cele mai multe ori reg sindu-se n orae105. Se ateapt cu interes rezultatele recens mntului din septembrie 2011, mai ales la nivel regional. Structura confesional . Dup religie, cea mai mare parte a popula iei este cretin-ortodox , ceilal i credincioi apar innd cultului islamic ori unor secte religioase. n ceea ce-i privete pe romnii/vlahii din estul Serbiei, n ultimul secol biserica a fost aproape inexistent n contiin a acestora, deoarece lor li s-a suspendat dreptul la slujbele religioase n limba matern . Majoritatea popula iei nu are n prezent nici un contact apropiat cu divinitatea prin mijlocirea bisericii, ci aceast legatur o fac singuri, acest aspect fiind detaliat n capitolul legat de via a spiritual a romnilor din aceast zon . Din momentul alipirii regiunii moravo-timocene la statul srb (1833), n timpul lui Milos Obrenovic, ncepe un program agresiv de discriminare
105

Tabel nr. 3 cu rezultatele recens mntului din 2002, pe etnii, n cele 4 jude e.

47

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

na ional i de asimilare for at a romnilor din Serbia de R s rit, fapt care se continu i n prezent. Biserica Ordotox Srb a interzis categoric folosirea limbii romne n bisericile din regiune, nici m car la spovedanie nefiind admis folosirea limbii materne de c tre romni, iar c r ile liturgice romneti au fost arse. Preo ii romni din cele 87 de biserici i 17 m n stiri romneti, ce fiin au sub jurisdic ia Mitropoliei Ugro-Vlahiei106, sunt goni i n Romnia i nlocui i cu preo i srbi, ce cntau liturghia n slava veche, iar dup 1992, sunt folosi i n regiune, preo i refugia i din Bosnia i Croa ia Her egovina107. De asemenea, prin circulara bisericeasc nr. 765 din 18 august 1899, episcopul Timocului a dat ordin preo ilor din eparhia lui ca la botez s se dea copiilor numai nume curat na ionale, dup o list cu nume de botez srbeti, afiat n fiecare biseric , obligatorie pentru to i locuitorii zonei (Zbuchea Gh., Dobre C., 2005: 86). De la anul 1860 biserica romneasc din acest spa iu geografic a fost transformat n instrument de desna ionalizare. Cei c iva preo i de origin romn , f cndu-i studiile n seminarii srbeti, li s-a ters orice urm de mndrie i contiin romneasc , devenind nu numai func ionari ai statului, ci i agen i ai slaviz rii108. Aceast situa ie s-a perpetuat pn n secolul XXI, n prezent, n pofida numeroaselor presiuni venite

din partea statului srb i a Bisericii ortodoxe srbe, situa ia bisericii romneti n regiune, pare s se mbun t easc . In anul 2004, dup mai
Boboc A. Cojocaru, (iunie-octombrie 2010), Boian Alexandrovic simbol al contiin ei na ionale a romnilor timoceni, Constela ii ieene, anul V, nr. 2-3 (18-19), p. 29. 107 Dobrescu I.F., Dobrescu N.L., op. cit., p. 84-85. 108 A. Jippa Dumitrescu, Octavian Metea, (1943), Revista Timocul, p.47-51.
106

Foto 9 Biserica din Malaini a (s.) i Biserica din Isacova (Jasikovo) d.

48

Ionelia Toarc

bine de 150 de ani, se reiau slujbele religioase n limba romn , odat cu sfin irea primei biserici romneti din teritoriu, la Malaini a, Negotin, ca urmare a impresionantei lupte duse cu autorit ile srbe, de c tre preotul Bojan Aleksandrovici. Cazul bisericii din Malaini a ajunge s fie comentat i n presa interna ional . n 2005, BBC scria despre prima slujb romneasc de Pate nf ptuit n limba romn dupa 180 de ani de domina ie srb . La sfritul anului 2006, preotul Bojan Alexandrovic a fost condamnat de statul srb la dou luni de nchisoare, cu suspendare. Actualmente este caterisit de Biserica Srb , dei canonic apar ine de Biserica Ortodox Romn . Ca o recunoatere a eforturilor acestuia, Episcopia Daciei Felix din cadrul Patriarhiei Romne l numete n iunie 2011 n postul de preot vicar administrativ pentru Timoc al Episcopiei noastre109. Cazul bisericii din Malaini a dar i situa ia comunit ii romneti din Serbia de R s rit a f cut obiectul dezbaterilor n Adunarea Parlamentar a Consiliului Europei, care, la 1 octombrie 2008, a adoptat Rezolu ia 1632 (2008) i Recomandarea 1845 (2008), intitulate: Situa ia Foto 10 Preotul vicar administrativ minorit ilor na ionale din Voivodina pentru Timoc, Boian Alexandrovici i a minorit ii etnice romne din Serbia. n raportul Consiliului Europei se spune, c dei e o "aparent cordialitate ntre Bisericile ortodoxe srb i romn ", influen a Bisericii srbe n recunoaterea altor culte "pare exagerat " i "raportorul este surprins totodat de importan a canoanelor bisericeti ntr-un stat secular". Acelai raport mai spune c APCE e "surprins de influen a dominant a Bisericii Ortodoxe Srbe n recunoaterea de c tre stat a altor culte i nu n ultimul rnd c "situa ia romnilor/vlahilor din estul Serbiei este cu mult mai defavorabil dect a romnilor din nordul Serbiei, provincia Voivodina". Autorit ile srbe ncearc s stopeze nc , prin diferite tactici de intimidare i h r uire, procesul de redeteptare na ional a comunit ii romneti.

109

Patriarhia Romn , Episcopia Daciei Felix, nr.50/2011, Decizie Chiriarhal .

49

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

ntr-un reportaj despre romnii din Serbia, preotul Boian Alexandrovici, afirm c : M cheam lumea din alte sate s slujesc, dar nc s sperie, nc le e fric . Am intrat acum ntr-un sat, Bobova, la Sfilan , la o nmormntare la un om i presa srbeasc a scris azi, la Belgrad, c lumea nu-l mai vrea pe popa srbesc"110. n anul 2010 se sfin ete a doua biseric romneasc , n satul Isacova (Jasikovo), pe valea Moravei, slujbele religioase fiind inute de preotul iconom stavrofor Iel Buobu Lui, paroh al parohiei de Horreum Margi si Isacova. S-a demarat n ultimii doi ani, construirea unei biserici la Busur, Valea Moravei, precum i ridicarea la Malaini a a unei a doua biserici, ce va constitui nucleul primei m n stiri romneti din arealul movaro-timocean. Au mai fost ridicate i cteva clopotni e i troi e, unde cei doi preo i merg s fac slujbe: n satele ipicovo, Bigreni a, Metovni a, Samarinovac, rnaica, Geanova. Structura pe grupe de vrst . Popula ia din Serbia, inclusiv estul Serbiei, este din ce n ce mai n vrst . n perioada 20022009, propor ia popula iei tinere de 15 ani i peste 65 de ani n totalul popula iei variat: procentul de tineri (0-14) a sc zut de la 16,1% n 2002 la 15,2% n 2009, n timp ce popula ia n vrst de 65 ani i peste a crescut de la 16,6% (2002) la 17,1% (2009). Potrivit recens mntului din 2002, ponderea cea mai mare ca vrst naintat o au slovenii i germanii, cu o vrst medie de 54.9 i 52.1 ani, dintre toate nationalitatile, urma i de locuitorii de na ionalitate bulgar , croat i vlah cu o vrst Harta nr. 12 i Harta nr. 13
110

Ionel Dancu,martie 2011, Dumnezeu nu tie romnete n Valea Timocului, Adev rul.ro.

50

Ionelia Toarc

medie de 48 de ani. Pe de alt parte, cea mai tn r na ionalitate este cea de etnie rom , cu o vrst medie de 27,5 ani, iar din grupurile etnice mai mici, goran ii111, cu o vrst medie de 32 de ani. Structura popula iei pe medii (urban i rural). Pu in peste jum tate din popula ia Serbiei tr iete n mediul urban, procentul fiind de 56%. Num rul popula iei n orae a crescut foarte pu in, creterea efectivului popula iei urbane datorndu-se unor factori cum sunt: sporul natural al popula iei oraelor i atragerea unui num r nsemnat de persoane din mediul rural, ndeosebi ca urmare a mecaniz rii lucr rilor agricole. n paralel cu acest proces a avut loc o diminuare a ponderii popula iei rurale. Popula ia activ . n ceea ce privete ponderea popula iei active care lucreaz , din 1991pn n 2002 a sc zut n medie cu 2,7% (pentru popula ia de sex masculin cu 3,5%, pentru femei cu 1,7%). Cotele reduse privind activitatea popula iei de sex masculin au fost cauzate n principal de reducerea activit ii la genera ia mai n vrst , precum i reducerea ponderii popula iei ocupate n agricultur (17.2 la 10.9). A avut loc o sc dere accentuat a popula iei active ocupate n agricultur . Conform celor mai recente rezultate, popula ia ocupat n agricultur este de doar 10,9% din totalul popula iei. n raport cu 1991, num rul absolut al popula iei agricole a fost redus cu 37%. n paralel a crescut popula ia ocupat n industrie i construc ii, mai nti, iar recent, cea cuprins n sectorul serviciilor.

Goran ii sunt un grup etnic sud-slavic musulman, nsemnnd oamenii muntelui, care a migrat n Serbia din regiunea Gora, localizat ntre Albania, Kosovo i Macedonia.

111

51

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

H r ile nr. 14 i nr. 15

52

Ionelia Toarc

NUM RUL I EVOLU IA POPULA IEI ROMNETI DIN ESTUL SERBIEI Cu o popula ie de 712.050 de locuitori112, n cele 4 jude e: Branicevo, Pomoravie, Bor i Zaicear, din care majoritatea este oficial de etnie srb 636.420 (89%), urm toarea minoritate ca importan , este aceea de romni (mp r i i n statisticile oficiale n vlahi-39736 i romni-1476). Din totalul de 41.212 de persoane, acetia reprezint 5.78% din totalul popula iei. Anumi i lingviti i oameni de tiin , precum i organiza iile romneti din Estul Serbiei ridic ns num rul romnilor/vlahilor la 250.000 - 400.000 de locuitori113. Aceste estim ri se bazeaz pe faptul c recens mintele srbeti din secolul al XIX-lea consemnau circa 150.000 de romni, adic 10% din popula ia Serbiei i majoritatea absolut a estului Serbiei. La acestea se adaug sporul natural demografic, precum i considerarea c nu a existat niciodat un exod a popula iei romneti din zon . Date oficiale. Referitor la num rul total al romnilor din estul Serbiei n diverse perioade istorice se pot men iona urm toarele date: Cercet toarea iugoslav Duanka Bojanic Lukac, g sete n arhivele din Ankara i Istanbul, tabelele cu recens mintele popula iei valahe de la 1466, 1478-1491 i 1740-1741, n jude ele Craina i Kladovo-Kljuc. n 71 de sate apare popula ie romneasc , regiunea fiind n totalitate de aceast etnie, semnalndu-se doar cteva sate de srbi. n prima statistic alc tuit de Serbia la 1834 ca i n cele urm toare pn la 1846, num rul romnilor nu este indicat. Scopul recens mintelor era unul fiscal, de aceea criteriul etnic a fost neglijat114. n 1846 apar primele date statistice legate de romnii din Serbia, unde se men ioneaz prezen a a 97.215 romni. n 1857 geograful francez Guillaume Lejean cifreaz num rul romnilor din Serbia la 104.343. Conform Meyers Konversationslexikon (Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892) tr iau n regiunea Timoc (adic n Serbia, dar i n Bulgaria) 250.000 romni.

112 113

Conform recens mntului din 2002. Vezi tabel nr. 3. 114 Th. N. Trpcea, op. cit., p. 119.

53

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

n anul 1866115, n Serbia tr iau conform datelor statistice 127.545 romni, constituind 10,5 % din popula ia total a rii, fiind astfel cifra i ca a doua na iune a rii. La 1884, popula ia str in din ntreaga Serbie era n procente, de 10,96% din care romnii de ineau 7,87%, prin urmare ei reprezentnd elementul minoritar cel mai numeros din Serbia116. La 1890 popula ia romneasc era de 148.684 locuitori, adic de inea o pondere de 6,64% din ntreaga popula ie, pe jude e situa ia fiind urm toarea: Negotin 55,649 (60,77%), Pojareva 58,463 (28,51%), Morava 11.301 (7,05%) i Timoc 30,908 (44,56%). n statistica din 1895 romnii constituiau 6,4 % (169.510) din popula ia statului, dintre care 183.560 erau rani i 5.950 erau or eni, pe jude e fiind repartiza i astfel: Negotin 54,582 (58,09%) romni i 136.658 srbi, Pojareva 59,011 (27,03) romni i 151.867 srbi, Morava 9.282 (5,32%) romni i 161.817 srbi i Timoc 34,797 (46,97%) romni i 37.575 srbi. ncepnd cu 1900, num rul romnilor n statisticile oficiale scade brusc i f r motiv la 122.429 persoane, motiv pentru care veridicitatea acestor cifre a devenit tema unor dispute. Primul recens mnt iugoslav, din 1921, ar ta un spor de popula ie romneasc cifrndu-se la 139.534 romni, repartiza i pe jude e astfel: Negotin-62.163 romni, Pojarev - 44.063 romni, Morava 4.658 romni, Timoc 28.650 romni117. Aceast cifr i include i pe cei aproximativ 15000 - 20000 aromni din Macedonia de nord (nglobat n 1912 Serbiei). La 1931 n estul Serbiei Centrale tr iau conform datelor oficiale 57.000 romni, ca n 1948, cnd deja era statul socialist iugoslav, s apar dou etnii disticte: 64.095 romni si 102.953 de vlasi. Prin acest fapt s-a ncercat mascarea caracterului lor etnic romnesc, sugerndu-se c ar fi un popor distinct cu limb proprie. Urm toarele recens minte ncep s ne ofere date puternic diminuate i f r o logic real a evolu iei demografice a acestei comunit i. La 1953 apar la recens mnt 198.793 vorbitori de limba romn n Serbia Central , ca n 1961 n estul Serbiei Centrale s fie doar 1330 romni (oficial vlahi). n doar 20 de ani, popula ia romn crete brusc n 1981 la 25.535 persoane vorbitoare de "limba valah ".
115 116

Conform Geographisches Handbuch zu Andrees Handatlas, 1882, Leipzig und Bielefeld Drzavopis Srbje, sveska XVI, p. VIII i XVII. 117 Statistika Kraljevine Srbije, Kniga XXIV2, p.CIX.

54

Ionelia Toarc

n 1991 n Serbia tr iau 71.536 persoane vorbitoare de "limba valah " (aproape toate n estul Serbiei Centrale), ns numai 16.539 persoane nregistrate drept valahi. Astfel la recens mntul din 2002 s-au declarat 39.736 vlasi (vlahi) si 1.476 romni, n total 41.212 de persoane (5.78%) din popula ie. Nu to i i reprezint pe romnii din Serbia de r s rit, exist i igani romnofoni care s-au declarat de identitate etnic romneasc . n ultimii ani se constat procese active de emancipare etnic , att ca vlahi, dar mai ales la contientizarea apartenen ei la etnia romn n general, fapt care genereaz i unele tensiuni n rndul comunit ii. Datele recens mintelor oficiale realizate de-a lungul secolului XX sunt contradictorii, nu se poate aprecia num rul exact al vorbitorilor de limb romn i dar i a celor care au identitate etnic romneasc , fie datorit diviz rii oficiale ntre romni i vlahi, fie a num rului mare care au fost recenza i ca srbi, popula ia Harta nr. 16 romneasc din zon fiind foarte confuz n ceea ce privete identitatea etnic . Recens mntul din 1921 este cel mai aproape de adev r, fa de cele din perioada postbelic , care ne prezint diminu ri majore i oscila ii ilogice ale num rului de romni. Cercet rile care s-au facut asupra romnilor din zon de la 1800 ncoace, au stabilit n mod unanim c regiunea estic a Serbiei i, ca o prelungire a acesteia, col ul nord-vestic al Bulgariei sunt locuite ntr-o m sur covritoare de romni i c acetia, prin continuitatea lor teritorial cu cei din stnga Dun rii, prin obiceiurile, tradi iile, costumul, limba lor, absolut identice pe ambele maluri ale Dun rii, sunt o parte ntregitoare a poporului romn. Date neoficiale. Pentru a vedea felul cum cercet torii au prezentat regiunea, vom cita i reproduce cronologic urm toarele h r i i lucr ri:

55

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Geograful A.F. Marsigli g sete n 1696 c tot malul drept la Dun rii de la Golub n jos era locuit de romni118. Etnograful F. Kanitz, ncepnd cu anul 1859, a f cut numeroase anchete de teren n aceast regiune, semnnd, mai trziu, cteva lucr ri despre Serbia i Bulgaria. El a consemnat masiva prezen a romnilor timoceni n zon , 123.000 romni la num r, nu vlahi, despre care a f cut i o serie de observa ii de natur etnografic , spunnd c originea Rumunilor, Vlahilor sau Romnilor, cu toate sfor rile tiintei istorice, n-a fost clasificat ndeajuns pn ast zi. Niebuhr i numea un popor enigmatic. Al i cercet tori se supralicitau n ipoteze, care duceau la cele mai contradictorii concluzii 119. Mackenzie G. Muir si Irby A.P. n Map of the south Slavonic countries, 1867, confirm prezen a elementului etnic romnesc ntre Dun re, Timoc i Morava. Lejean Guillaume n Carte etnografique de la Turquie dEurope et des etats vassaux autonomies, 1869, ne prezint continuitatea masiv a elementului romnesc n sudul Dun rii, ntre v rsarea rului Pek i Vidin. Documentndu-se la fa a locului el scrie c pentru Serbia romnii sunt ,,un mare dar" fiind ,,laborioi, activi i mai prolifici dect srbii". Spunea c la 1857 erau 39.728 romni n cercul Pojareva , 35.671 n Craina, 20.597 n Cerna Rieca, 7.351 n Ciupria, 996 n Semedria sau Podunavlia, de to i 104.343 de romni. H. Kiepert n Volker und Sprachen Karte vor Osterreich und die unter Donaulandern, 1869, ar ta de asemenea o continuitate puternic de la nord-est i sud-est cu dep irea romnilor la vest de Morava. Scriitorii srbi (V. Caric, B. Jaksic120) recunosc ei nii c actele regilor srbi atest existen a romnilor n secolele XIV-XV, chiar mai la sud de inutul locuit acum de ei, 10,4% din popula ia Serbiei fiind rumuni. Jozsef Szabo121 spunea c 1/7 din popula ia Serbiei o formeaz romnii, acetia fiind n num r de 175.000 locuitori. M. Eminescu ca ziarist la Timpul 1876, dup datele din ziarul Pester Loyd din Budapesta, vine cu afirma ia c 1/6 din popula ia Serbiei o formeaz romnii. A. Bagov (Sarajevo 1896) d un num r de 500.000 romni n Serbia.
A.F. Marsigli, (1726), Danubius Panonico-Mysicus, Haga tom I, p. 58. F. Kanitz, (1904), Serbien, Lipsca, p.13. 120 B. Jaksic, (1873), O plamenon sostav naselenia v. Kniajeste Serbskom, St. Petersburg. 121 Jozsef Szabo, (1923), Note de drum din Serbia din punct de vedere etnografic i geografic, Recenzie de Bocu Sever, n Anuarul Institutului de Istorie Na ional , Cluj.
119 118

56

Ionelia Toarc

Prof. Gustav Weigand de la Universitatea din Leipzig, la 1900, spunea c Popula ia din Craina col ul cel mai muntos nord-estic al Serbiei este romn . Aceast regiune nu numai c deocamdat este la ad post de orice slavizare, dar chiar se constat o nt rire considerabil a elementului romnesc, constatnd procesul de srbizare i bulgarizare a acestora, aproximndu-le num rul la 180.000, chiar dac de la func ionarii srbi ob inuse informa ia c romnii ar fi n num r de 150.000122. Srbul Ljubomir Iavanovici scrie la 1903 c cine ar trece prin zona Timocului ar putea s cread c aici tr iete numai o popula ie romneasc 123. n anul 1909, G. Vlsan spunea c regiunea populat cu romni n Serbia era limitrof cu jude ele de azi Mehedin i i Cara-Severin, pe valea Timocului i pn dincolo de valea Moravei, iar n sud pn la muntele Rtanj ntr-un inut ce cuprindea a asea parte din Serbia. nainte se ntindeau i dincolo de Morava, ar tnd c romnii din Serbia veche, adic cei din dreapta Dun rii sunt n num r de 260.000-300.000 suflete. G. Giuglea scria c ,,neamul romnesc e pomenit n mase n sudul Dun rii nc din vremea rilor srbeti" i e ,,un inut de tranzi ie ntre romnii din Carpa i i aromni"124. A constatat c romnii din Serbia au asimilat o parte mare de slavi (srbo-bulgari). Florinschy I.D. n Harta etnografic a slavismului apusean, 1911, ar ta n linii mari aceleai adev ruri ca i ceilal i savan i. Prof. bulgar Romansky, str bate regiunea dintre Timoc i Morava, cercetnd 391 de sate din care 151 le g sete curat romneti i 298 srbobulg reti. Dup constat rile sale, popula ia romneasc n acel an se ridica la 181.696 de locuitori, reprezentnd astfel 42% din ntreaga popula ie a celor 4 jude e: Negotin 60.093 (69%), Pojarev 73.168(35%), Zaiecear 33.627 (44%), Morava 14.808 (23%). El scrie referitor la Craina c elementul romnesc alc tuiete aproape trei p trimi din toat popula ia i c cele 3 pl i nord-vestice: Dolnimilanov , Cladova i Brza Palanca sunt aproape exclusiv romneti. In cel dinti nu este nici un sat curat srbesc, n cea de-a doua numai unul, Petrova sau Cralev populat acum

Gustave Weigand, (1900), Romnii n Serbia, Transilvania, organul asocia iunii pentru literatura romn i cultura poporului romn, Sibiiu, nr. V, anul XXXI, p.112. 123 Sandu Cristea Timoc, (1997), Vlahii sunt romni, editura Astra Romn , Timioara, p. 12. 124 George Giuglea, (1988), Fapte de limb , Bucureti, p. 184.

122

57

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

vreo 60 de ani de muntenegreni din neamurile Tutco, Mircovici i Pacovici, asemenea i n al 3-lea, numai un sat Stiubic (1963 loc.) 125. L.T.Boga n lucrarea Romnii din Macedonia, Epir, Tesalia, Albania, Bulgaria i Serbia, ap rut n 1913, face o ampl analiz a situa iei romnilor din Serbia i public situa ia pe plase i localit i cu num rul de locuitori. Scarlat Demetrescu, A.D. Atanasiu, Ed. Borcea n Carte etnografique des regions habitues par les Roumains et des colonies etrangeres qui sy trouvent, 1919, ne prezint o r spndire compact a elementului romnesc ntre Bazia i sud de Vidin, spre vest aezarea elementului romnesc prelungindu-se pn la Morava. S. Bocu afirm c : Intre v ile Moravei i Timocului, tr iete o mas compact de 300.000 de romni. M. Seton Watson, chiar dac este cunoscut ca prieten al jugoslavilor, fixa num rul romnilor la 200.000 (Roumanien and the var). Dr. Popovici i prof. Giuglea au evaluat num rul romnilor dun reni din Serbia la 300.000 suflete. Francezul Gustave Gravier n teza de doctorat Les frontieres historiques de la Serbie, scria ca hotarul Serbiei este Morava i nu Timocul126. In aceast privin , Vlsan scria: n toate timpurile, afar de rare excep ii, din vremea roman i pn n sec. XIX, hotarul Serbiei, a r mas pe aceast rp , cu o fiza ie remarcabil . Cum au ajuns srbii totui n st pnirea Crainei? Ce argumente au adus? Iat -le: i fiindc la ntemeierea statului modern srbesc, la 1833, Milo nu g sea nici un argument, nici istoric, nici geografic, nici etnic, ca s ob in Craina, a ap sat, cu toat greutatea argumentul politic: anume, Serbia are nevoie de leg tura cu Romnia vecin i prin ea cu Rusia. Nevoia pe care o aveau srbii de prietenia Romniei a dus la anexarea celui mai compact grup de romni r mas n afar de regatul romnesc actual127, spunnd mai departe c avem aici o adev rat Bucovin de Sud. Chiar n c r ile colare srbeti din 1907, num rul romnilor din arelul moravo-timocean se ridica la 620.000, iar n 1945 n jude ele Craina i Timoc erau 365.000 vlahi sau romni (Cristea Sandu Timoc 1996: 19). De-a lungul secolului nostru s-au publicat o serie de statistici asupra num rului romnilor dintre Timoc i Morava, att n Romnia ct i peste
125 126

Stojan Romanski, (1926), Romnite mejdu Timok i Morava,Sofia, p. 48-49. Gustave Gravier, Les frontieres historiques de la Serbie, Paris, p.20-21. 127 George Vlsan, (1937), Romnii din Serbia, Buletinul Socet ii Regale Romne de Geografie, LVI, Bucureti, p. 150.

58

Ionelia Toarc

hotare. Astfel, C. Constante i estima n 1924 la 500000 de persoane128, iar pentru 1941 Cristea Sandu Timoc, prelund num rul din statistica iugoslav din 1931 i evalua la 408 346. N. Iorga afirma c att n Serbia ct i n Bulgaria sunt sute de mii de
Evolu ia numeric a romnilor/vlahilor dup date neoficiale 1000000
mii

500000 0

an

Grafic nr. 2

romni care tr iesc dincolo de ap tocmai cum tr iesc oltenii i munteni pe malul cel stng129.

ranii

Harta nr. 17

V. Cucu130 scrie c n jurul Pirotului i Niului erau n trecut mul i romni - o prelungire a popula iei romneti din jurul Sofiei fiind pomenit n hrisoavele vechilor ari srbi.
128 129

C.Constante , A. Golopen ia, (1943), Romnii din Timoc, Bucureti. Nicolae Iorga, Srbi, Bulgari i Romni n Peninsula Balcanic n evul mediu, p.8-9.

59

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Statisticile neoficiale ale unor asocia ii culturale ale romnilor de aici public cifre mult mai optimiste. Astfel Micarea romnilor i a vlahilor din Serbia i evalueaz la cca 1-2 milioane, locuind n vreo 300 de sate i 22 de orae, iar Partidul Independent al vlahilor i estimeaz la cca. 2 milioane. Num rul real al romnilor din aceast regiune n prezent, este n jur de 300.000131 (aprox. 40% din popula ia total ). Cifrele mai mari, sunt deseori exagerate, fiind estimate de diveri autori sau asocia ii care nu in cont de procesul de asimilare extrem de activ al romnilor, precum i de depopularea accentuat a regiunii, datorat att ratei de cretere a popula iei i spor natural negative, ct i migra iei intense, din ultimele decenii (mai ales perioada anilor 70-80) a locuitorilor, c tre statele vest europene. Conform recens mntului din 2002, n urm toarele optine vlahii/romnii, concentreaz o minoritate reprezentativ , localit ile cu popula ie romneasc fiind n: Bor (18,2%), Boljevac (26,7%), Negotin (7,5%), Zajecar (4,8%), Kladovo (3%), Majdanpek (12,2%), Kucevo(28,3%), Petrovac(10,9%), Golubac(9,9%), Despotovac(2%), abari(3%), Cuprija(4%), Malo Crnice(3%), Svilajnac (1%), Poarevac (11%), agubica (22,4%), Veliko Gradite(2%) si Jagodina (0,5%). ORIGINEA ROMNILOR DIN ESTUL SERBIEI Comunitatea romneasc din r s ritul Serbiei este foarte important , dup cum s-a v zut chiar din datele oficiale, aceasta fiind a doua dup etnia srb , arealul etnic romnesc din zon reprezentnd o continuitate spre vest a romnilor din Romnia i Bulgaria. ntre cele dou ruri, Timoc la est i Morava la vest, romnii formeaz un areal compact, majoritar n numeroase localit i i optine (raioane), fiiind ntlni i i n alte regiuni ale Serbiei, dar deja foarte dispersa i. Originea romnilor din Serbia estic este greu de elucidat, n lipsa unor izvoare bibliografice, acetia fiind consemna i mai mult accidental. Nu exist o opinie unitar n privin a originii acestora, de-a lungul timpului emi ndu-se mai multe teorii. n 1904, F. Kanitz observa c originea Rumunilor, Vlahilor sau Romnilor, cu toate sfor rile tiin ei istorice, n-a fost clasificat ndeajuns
Vasile Cucu, Considera iuni geografice privind unitatea etnic a Romniei, n Terra nr. 1-2/1992, pagina 22. 131 Conform tabel nr. 3, localit ile cu popula ie romneasc , coloana 2, estim ri popula ie 2000.
130

60

Ionelia Toarc

p n ast zi. Niehbur i numea i numea un popor enigmatic. Al i cercet tori se supralicitau n ipoteze, ce duceau la cele mai contradictorii ipoteze132. n urma cercet rilor efectuate pe teren, G. Vlsan afirma c : M rginindu-le la grupul compact romnesc dintre Timoc i Morava, n privin a vechimii lui, mai to i istoricii romni i srbi sunt de acord: nu avem dovezi de o mare vechime a romnilor din aceste inuturi133. Teoria originii autohtone a romnilor din arealul moravo-timocean, bazndu-se pe argumente credibile este sus inut de o serie de cercet tori. Cronicile din secolul al XII-lea, urmate de scrierile lui Dimitrie Cantemir i ale colii Ardelene, istoricii N. Iorga, A.D.Xenopol, Dimitrie Onciu, sus in c procesul de etnogenez a poporului roman a avut loc pe ambele maluri ale Dun rii. Mul i lingviti (printre care Sextil Pucariu, E. Gamillscheg), c rora li se adaug i istoricul Silviu Dragomir, sus in c Timocul, Banatul i Oltenia sunt leag nul form rii limbii romne134. I.F. Dobrescu i Nicoleta-Laura Dobrescu consider c cea mai plauzibil ipotez este c o parte a lor (a romnilor timoceni n.m.) sunt urmaii direc i ai popula iei romanizate din provinciile Moesia Superior i Dacia Ripensis135. Chiar dac nu mai este de actualitate, teoria reoslerian sau teoria imigra ionist , vine n sprijinul autohtoniei romnilor din acest spa iu, prin sus inerea faptului c dacii au fost distrui n totalitate n cele dou r zboaie daco-romane i c romnii s-au format la sud de Dun re i apoi au imigrat la nord. Teritoriul studiat a fost timp ndelungat sub administra ie roman , atestarea romaniz rii popula iei din arealul moravo-timocean precum i continuitatea popula iei traco-ilire romanizate n decursul secolelor pn n prezent, fiind dat de o serie de surse istorice, precum i de numeroasele dovezi toponimice prezentate n capitolul legat de toponimie. Argumentele n favoarea form rii i p str rii unei popula ii romanizate n acest areal sunt destul de conving toare. Pn n secolul XVIII, teritoriul cuprins ntre rurile Timoc i Morava, abund de denumiri romneti, permanen a elementului romnesc fiind

132 133

F. Kanitz , (1904), p. 13. George Vlsan, (1927), Romnii din Serbia, Buletinul Societ ii Regale de Geografie, Bucureti, p. 11. 134 Gheorghe Zbuchea, Romnii timoceni, (2002), Editura Mirton, Timioara, p. 26. 135 I.F. Florescu, Nicoleta-Laura Florescu, op.cit., p.85.

61

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

sus inut i pe baza toponimiei, chiar dac istoricii bulgari i srbi nu o admit136. n sus inerea vechimii popula iei romneti n regiunea dintre Morava i Dun re, ca cel mai vechi element etnic din acest areal, vin i diferite surse etnografice, folclorice, lingvistice i antropologice. Un argument conving tor despre vechimea romnilor aici, l constituie i realitatea geografic , elementul autohton ntlnindu-se cel mai adesea n regiunile greu accesibile invadatorilor i anume n zonele mp durite de deal i de munte, popula ia g sindu-i ad post n zb guri. Teoria originii nord-dun rene este sus inut mai ales de istoricii i etnografii srbi, care nu admit permanen a romnilor n sudul Dun rii. Ei afirm c romnii care locuiesc acum pe teritoriu Serbiei de R s rit ar fi n totalitate descenden i ai unor grupuri trecute recent, n secolele XVIII-XIX, din Banat i Oltenia n lumea balcanic . Unii dintre aceti nv a i presupun o migrare a romnilor din Banat i ara Romneasc n sec. XV, al ii n sec. XVI sau mai degrab n sec. XVII i XVIII. Tihomir Georgevici i al ii atribuie venirea romnilor n Serbia, ca urmare a atrocit ilor dup r scoala lui Horea sau instal rii domniei fanariote in ara Romneasc 137. G. Vlsan a fost categoric cu privire la rolul Dun rii n istoria poporului romn: Dun rea nu e deloc hotar n regiunea Por ile de Fier i cu att mai pu in e marginea unei lumi; c ci cine a locuit n partea de nord, a trebuit s locuiasc i n partea de sud. Dun rea a fost n trecut mai curnd o ax na ional romneasc , cum e i Lan ul Carpatic, iar nu un hotar138. n lipsa unor grani e fixe, cel pu in pn la mijlocul secolului XIX, contactele popula iei n regiune au fost permanente, mprejur rile economice, istorice i politice au condus la migra ii succesive, diferite ca amploare n func ie de perioad , dinspre regiunile nord dun rene spre cele sudice. R zboaiele, calamit ile naturale (secete, epidemii de cium ), asuprirea de c tre ciocoi i boierime, c s torii, meteug ritul, munci sezoniere, p storitul, mineritul, valorificarea unor noi terenuri agricole, au fost printre motivele deplas rilor n regiune139. Cert este ns faptul c procesul de migra ie a popula iei romneti, aa
136 137

Vezi capitolul referitor la elementele de toponimie. T.Djordjevic, Kroz nase Rumune, p.18, Idem Rumuni u Srbiji, p.166-169. 138 George Vlsan, (1937), Romnii din Serbia, ed. postum , n Buletinul Societ ii Regale de Geografie, p. 14-15. 139 Dorin Lozovanu, op. cit., p. 62.

62

Ionelia Toarc

cum era i firesc, a fost continuu i de fapt n ambele direc ii i datorit faptului c pn n 1832 trecerea Dun rii se f cea f r restric ii. Abia n timpul Regulamentului Organic cnd Romnia era ocupat de rui, guvernatorul Kiseleff a decis n 1834, nfiin area Corpului Granicerilor pentru paza frontierei pentru prima dat 140, astfel rupnd leg tura ntre romnii de pe ambele maluri ale Dun rii. Regiunile din care s-au f cut deplas rile sunt variate, ns n general cele din apropiere. Cele dou regiuni emi toare de migra ii sunt Oltenia, uneori i Muntenia, pentru partea estic a regiunii studiate, i Banatul pentru partea vestic a Serbiei de est. Originari din Moldova, chiar Basarabia, dupa surse istorice nc din secolul XVIII - XIX, exist n satele Podgorac (optina Boljevac), n localit i din optina Majdanpek sau chiar n unele la vest de Morava (Suvaja, optina Varvarin)141. n favoarea teoriei migra iei de la nord de Dun re a popula iei romneti amintim i cele dou etnonime: cel de ungurean fiind legat de o posibil origine din ara Ungureasc (arealul Banatului i Transilvaniei) i cel de ran pentru cei migra i din ara Romneasc (Oltenia i Muntenia). Fenomenul migra iei este cunoscut ns i n sens invers, de la sud la nord. Romnii dintre Morava i Vidin treceau n ara Romneasc pentru a cump ra sare, a face comer sau chiar pentru a se aeza142. Uneori migra ia avea la origine chiar i motive mai pu in serioase, acest fapt ar tnd pe deplin caracterul fluctuant al popula iei romneti de pe ambele maluri ale Dun rii. Fenomenul migra iei se oglindete prin numeroase dublete folosite de o parte i de alta a fluviului: Orevi a (Banat), are dublet n Mehedin i i Urovi a n Craina; Corbova, Craina dublet n dou sate din Dolj; Vrbi a/Craina Vrbi a i Vrbicioara/Dolj; muntele Rtanu/CrainaIrtanu/Mehedin i, Vratna/Craina Vrata/Mehedin i. n 1833, zeci de familii trec n Oltenia i Banat din cauza epidemiei de cium (Trpcea Th.N., 1999: 135-136). Are loc ns i o migra ie a elementelor srbeti la nord de Dun re, ncepnd din secolul al XV-lea pn n secolul al XVIII-lea, cnd n Banat i n Cmpia Panonic se refugiaz emigran i srbi din provinciile srbeti din sudul Dun rii, ocupate de turci, sau care deveniser teatrul luptelor dintre otomani i otirile despo ilor srbi.
140 141

http://www.politiadefrontiera.ro/inf_generale/istoria2.php Dorin Lozovanu, op.cit., p. 61. 142 T. Bulat, noiembrie-decembrie 1925, Un caz interesant de migra iune n Oltenia, n Arhivele Olteniei, p. 417.

63

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Mai multe au fost cauzele care au generat migra iile srbilor n evul mediu, principala cauz ns a constituit-o invazia otoman n Balcani i subjugarea statelor feudale balcanice. O migra ie a popula iei a avut loc ns i la nivel de regiune, deplas rile de la o localitate la alta n interiorul regiunii fiind frecvente. n numeroase cazuri, s-a constat c popula ia romneasc este venit succesiv din alte localit i sau regiuni, popula ia mai veche fiind suport pentru nfiin area unor noi localit i. n general direc ia de migra ie a fost dinspre valea Timocului (est) spre valea Moravei (vest), locuitori din optinile Bor, Boljevac, Negotin au migrat spre valea Moravei, nfiin nd localit i noi sau al turndu-se unei popula ii romneti existente. Migra ii au avut loc i ntre regiuni, n interiorul Serbiei, dar i din Bulgaria i Balcani. Este cazul popula iei unor localit i de pe partea dreapt a rului Timoc, de pe teritoriul actual al Bulgariei care a migrat spre localit i din Serbia. Amintim localit ile romneti din Serbia- Halova, Miloevo, Aleksandrovac, ipikovo i oraul Zajecar, unde s-au aezat romni din regiunea Vidin din Bulgaria, acetia avnd numeroase leg turi cu localit ile romneti din Bulgaria din apropierea grani ei, cum ar fi Kosovo, Bregovo, Rabrovo, Deleina143. Un curent migrator puternic a fost i cel macedo-romn din Pind i din Balcani, de unde i originea unor sate, fiindc rna Reca, inutul din jurul Zaicearului avea o popula ie de care Vlsan spunea c este alc tuit din romni, pe care srbii i numeau Goga (pl. Goghi), acetia ntemeind satele Rgotina, Sumracov , Vrajogrna , Gamzigrad, Zvezdan, Osnice, Planini a, Slivar, Lenova , V rbora , Bacevi a i Lasovo144. O teorie foarte larg r spndit mai ales n cercurile tiin ifice srbeti este aceea precum c vlahii (vlasii) reprezint un grup etnic srb de origine mixt slavo-romanic , o popula ie bilingv care are ca limb matern att srba ct i vlaha. Exist i o alt teorie care circul n mediile srbeti, conform c reia grupuri masive de srbi au trecut cndva n Romnia din cauza asupririi turceti, au nv at limba, au deprins obiceiurile, dup care s-au ntors n locurile de batin 145.

Dorin Lozovanu, op. cit., p. 64. George Valsan, (1937), Romnii din Serbia, Buletinul Socet ii Regale Romne de Geografie, LVI, Bucureti, p. 150. 145 Annemarie Sorescu-Marinkovic, Cultura popular a romnilor din Timoc, Institutul de Balcanologie, Serbia, p. 79.
144

143

64

Ionelia Toarc

Dup cum s-a v zut din teoriile expuse, originea popula iei romneti din arealul Timoc-Morava este una complex , pentru elucidarea realit ilor din teren fiind nevoie de cercet ri interdisciplinare am nun ite la nivel de localit i. GRUPURI ETNOGRAFICE I GRAIURI LOCALE Romnii din arealul moravo-timocean sunt n marea lor majoritate bilingvi, vorbind att limba romn ct i limba srb . Se constat ns cazuri n care b trnii, mai ales din satele izolate de munte, nu tiu deloc srbete, pe cnd la genera ia tn r exist tendin a, tot mai frecvent de a nv a numai limba srb . Sunt tot mai numeroase cazurile cnd p rin ii i doresc acest lucru, ei fiind cei care impun o anumit regul i n cas , aceea de a comunica ntre adul i n limba romn , iar cu copiii comunicarea s se fac n limba srb . Unele dintre motivele invocate de p rin i sunt dorin a de integrare a copiilor mai uor n colectivitate, f r a mai avea parte de discrimin ri pe criteriu etnic din partea colegilor i a unor cadre didactice, precum i mbun t irea situa iei colare. Drept urmare, folosirea intensiv a limbii de stat afecteaz fondul lexical de baz prin mprumuturi masive, mbog irea continu a vocabularului romnilor din regiune cu neologisme srbeti fiind un real pericol la adresa limbii romne vorbite n Serbia de r s rit. n func ie de graiul vorbit, de obiceiuri, tradi ii, port, cu variante de la un grup la altul, precum i de numele ce-i dau romnii de aici unii altora, se identific n spa iul moravo-timocean patru grupe etnografice de limba romn distincte ntre ele: munteni/ungureni, rani m rgini i, bufeni i rudari.
Harta nr. 18

Muntenii/Ungurenii formeaz grupul cel mai numeros al romnilor fiind r spndi i n majoritatea optinilor din estul Serbiei, n regiunea delimitat de rul Morava la vest, Timocul Negru la sud i Dun rea la nord, la est m rginindu-se cu cel lalt grup romnesc,
65

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

ranii. Se nregistreaz ns , o tranzi ie treptat dialectal i etnografic ntre cele dou grupuri. n urma cercet rilor, s-a constatat o suprapunere a denumirilor de munteni/ungureni, desemnnd n fapt aceeai popula ie romneasc . Ini ial, numele folosit chiar de locuitori, era cel de munteni sau muneni, adic oamenii muntelui, apelativul fiind dat de configura ia reliefului, dar i de ocupa ia de baz a locuitorilor (p storitul), cu impact i asupra aspectelor etnografice i etnopsihologice locale. Peste prima denumire s-a suprapus n timp, termenul de ungureni sau ingurieni146, existnd dou teorii cu privire la originea acestuia. O prim teorie emis de G. Giuglea i preluat de mai mul i cercet tori romni, sus ine faptul c apelativul de ungureni apare ca urmare a situa iei politice din secolul al XIV-lea, fiind o reminiscen a domina iilor ungare i austriece, care s-au extins n spa iul moravo-timocean n dou rnduri, pe o durat de mai bine de un secol. O a doua teorie sus ine provenien a termenului de la imigra ia elementelor romneti din Banat n secolul al XVIII-lea. Aceast teorie este agreat i sus inut mai ales de cercet torii srbi, care consider c ntreaga popula ie romneasc din estul Serbiei, poart numele de ungureni, dar veni i fiind din Ungaria. Ei fac n felul acesta o confuzie voit sau nu, ntre Banatul aflat la acea dat sub domina ie ungureasc , i statul modern Ungaria. Foto 11 Ansamblu folcloric din Chiar dac termenul de ungureni Bogovina s-a generalizat pentru ntreg spa iu cuprins ntre rurile Pec i Morava, fiind denumirea cea mai cunoscut n studiile actuale de profil, la nivel local exist ns diferen ieri. i n prezent, n zona central , ntre rurile Pec i Pore, ntlnim vechea p tur de moravo-timoceni (Constantinescu 2000: 46; Paun es Durlic 2010: 9) mai mult cu denumirea de munteni, sau munteni-ungureni, fiind numele folosit frecvent n teritoriu de c tre localnici. Acest fapt este constatat i de E. Picot, nc din 1889, cnd emite
146

N.A.Constantinescu, op. cit., p. 31.

66

Ionelia Toarc

ipoteza autohtoniei muntenilor, dat fiind faptul c romnii de la "Porecica nu cunosc, se pare, nici una din cele dou numiri (ungureni i rani, n.m.); la ei (munteni n.m.) nu exist nici o tradi ie care s -i lege de Valahia sau de Ungaria (Constantinescu 2000: 31). n teritoriu, frecven a denumirii de muntean scade de la rul Pec nspre valea Moravei, fiind nlocuit treptat cu cea de ungurean. Limita dintre satele de romni ungureni i rani este dat aproximativ de Mun ii Miroci, Deli Jovan, continundu-se apoi pn la sud de Zajecar. Pu inele surse lingvistice arat c acetia vorbesc un grai care reprezint continuarea direct a subdialectului b n ean. I. P tru , n 1942 face o succint descriere a idiomului vorbit: n localit ile cu graiu b n ean, n loc de t, d (urmate de e, i) se rostete , d , iar n loc de , (ce, ge), , . (P tru , 1942: 331). n privin a subdialectului b n ean, etnolingvista srb Biljana Sikimic, g sete diferen e ntre graiurile din vest (satele Dubocka, Kladurovo) i satele din est (Metovnica), graiul din satul Zlot deosebindu-se pe de alt parte i de unele i de altele (Sikimic 2005 a: 149-150). Romnii munteni-ungureni din Serbia, prezint i o serie de particularit i etnografice cum ar fi specificul portului tradi ional, bine p strat, cu elemente arhaice romneti, elementul simbol fiind c ciula tipic lor, numit cl b , sau c l b , f cut dintr-o singur piele de oaie, i care nu se mai ntlnete nic ieri; tradi ii i obiceiuri, deseori precretine, pe care le-am detaliat n capitolul legat de via a spiritual ; folclorul este un alt element ce completeaz specificul romnilor ungureni. ranii/m rgini ii se ntlnesc ntr-un num r mult mai mic, n inutul Klju (Cheia) i Negotinska Krajna, fiind concentra i n optinile Kladovo, Negotin i Zajecar. Graiul ranilor este foarte apropiat de subdialectul muntean al limbii romne, fiind o variant a graiului oltean, n unele zone cu interferen e i oarecare specific timocean. n lucrarea Foklor dela romnii din Serbia, I. P tru afirma c n Craina se vorbete graiu foarte apropiat de cel din partea apusean a Olteniei, el venind i cu precizarea c n localit ile care in de graiul oltenesc, , se rostesc ca n limba literar (ce, ge) dar t,d (urmate de e,i) devin , ca n vestul Olteniei i prin Transilvania (P tru 1942: 331). ranii formeaz o continuitate cu romnii olteni din regiunile vecine ale Romniei (jude ele Mehedin i i Dolj), aspectele etnografice i folclorice fiind o combina ie de elemente specifice olteneti cu unele caracteristice romnilor timoceni.
67

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Ca i n cazul romnilor munteni, apar controverse n privin a provenien ei i semnifica iei termenului folosit pentru popula ia romneasc din partea de est a arealului studiat. Pentru teritoriu cuprins ntre mun ii Miroci, Deli Jovan, Valea Dun rii i valea Timocului denumirile de rani, reni sau m rgini i sunt sinonime, identificarea apelativelor respective fiind legat doar de diferen ierea lor fa de romnii munteni. i n cazul provenien ei acestui termen se vehiculeaz teoria confom c reia apelativul de ran i reprezinta ini ial pe locuitorii cmpiei i podiurilor, avnd ocupa ia de agricultori (Zbuchea Gh., Dobre Cezar 2005: 47). Al i cercet tori merg pe ideea c termenul indic originea locuitorilor i anume c acetia sunt veni i din ar , ( ara Romneasc n.m.), mai precis din Oltenia. Foto 12 Ansamblu Pentru apelativul de m rgini i Giuglea i folcloric din Negotin Constantinescu afirm c provine, fie de la vechiul nume al inutului Craina (regiunea autonom Margina), nsemnnd cei de la margine, dinspre Dun re147, fie numele s-a format din contiin a c romnii de aici marginesc ara cea mare. Mai rar, se ntlnete i termenul de mistri oi148 (Constantinescu 2000: 47), ce desemneaz amestecul popula iei, fiind folosit pentru cei n scu i din c s torii mixte. Vlsan constat i el acelai lucru, ad ugnd c locuitorii de la es, ei nu-i zic ereni, cum zic celor din Romnia, ci mistri oi, adic oameni de amestec149. Utilizarea apelativului de ungureni sau rani, este folosit n principal pentru diferen ierea celor dou grupuri, unul fa de cel lalt, n rest fiind mai pu in folosit ca o identitate etnic sau lingvistic regional , numele de ungureni i rani fiind mai mult unul livresc. Bufenii (sau bufanii). Sub acest nume sunt cunoscu i romnii fugi i din Oltenia mpreun cu familiile lor i refugia i n Banat ncepnd cu
N.A.Constantinescu, op. cit., p.45-46. apelativul de mistri oi este derivat din cuvntul mistre , adic n scut dintr-o ras amestecat 149 George Vlsan, op. cit., p. 23.
148 147

68

Ionelia Toarc

mijlocul secolului al XVIII-lea i pn n deceniul trei al secolului al XIXlea, cauza constituind-o situa ia economic mai bun , precum i nevoia de for de lucru pentru exploatarea minelor i p durilor din Banat150. Odat cu reactivarea minei de la Majdanpek n 1847, primii care au populat oraul au fost minerii bufeni din Banat, cel mai mare num r venind n 1851-1852 din regiunea Moldova Nou . Dac ini ial, acetia nu au avut contacte cu popula ia de romni ungureni din arealul nconjur tor, ulterior au avut loc numeroase procese etnice de mixtare ntre etniile venite la Majdanpek. n prezent, dei se cunoate bine originea romneasc , bufenii se pierd datorit asimil rii i procesului de srbizare destul de activ. Rudarii. Sunt considera i cea mai controversat popula ie de limb matern romneasc din Craina Serbiei, ca de altfel din Balcani, grupurile de rudari fiind r spndite pe un teritoriu ntins din Bosnia pn la Marea Neagr . Etimologic etnonimul de rudari este legat de minerit, la fel ca i cel de b iei. Se presupune c la nceput preocup rile acestei popula ii au fost mineritul, n sensul scoaterii aurului din grle, existnd numeroase ruri care ofereau aceast posibilitate n regiunea balcanic (Lozovanu Dorin, 2008: 72). Acesti vorbitori ai limbii romne sunt n general considera i ca igani de c tre alte grupuri de romni, dar i de celelalte etnii. Totui, ei se declar mai mult romni, identitatea de romi sau igani fiind absolut negat . Identitatea lingvistic i etnografic romneasc este p strat n multe cazuri pn n prezent, deseori cu un specific local etnolingvistic, legat de un amalgam de elemente dialectale olteneti, munteneti i b n ene, precum i datorit lipsei de contact cu arealul etnolingvistic compact romnesc. Creterea numeric a popula iei din r s ritul Serbiei, a fost incondestabil elementul de permanen constatat n arealul studiat. Structura dup religie respect n linii generale structura etnic , format n principal din dou etnii: srb i romn . La nivelul etniei romne se nregistreaz i n prezent numeroase controverse legate de num rul real al comunit ii, s-au emis o serie de teorii legate de originea acesteia, se ntlnesc inten ionat confuzii, mai ales din partea cercet torilor srbi, n privin a numelor grupelor etnografice ce alc tuiesc comunitatea romneasc din estul Serbiei.
150

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Bufeni

69

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Confuziile sunt date n principal de coloniz rile din secolul al XVIIIlea cu elemente romneti din nordul Dun rii ce au mprosp tat p tura autohton romneasc , dar i de st pnirile vremelnice asupra acestui teritoriu. Degradarea vie ii economice la sate prin sc derea progresiv-accentuat a veniturilor realizate din activit ile economice tradi ionale, au dus n ultimii 30 de ani, la o depopulare masiv a regiunilor rurale. Printre motivele depopul rii constatate pe parcursul cercet rii o constituie i sporul natural negativ nregistrat n ultima perioad , dar pe de alt parte i o migra ie masiv a popula iei din regiunea studiat spre statele vest europene ncepnd cu anii 60 ai secolul al XX-lea. Satele au fost practic depopulate, dei majoritatea locuitorilor au r mas n eviden a statistic a statului srb. Multe dintre localit ile rurale au pn la 80 % popula ie migrat ca for de munc n Austria, Germania, Fran a, Elve ia etc. prezen a la locul de batin fiind ocazional i mai mult n timpul verii. Se constat regretul la majoritatea b trnilor satelor, acetia fiind convini de faptul c dezr d cinarea va atrage dup sine dispari ia identit ii de neam. n Ciljeva Bara, erau locuite majoritatea caselor, acum sunt nu mai mult de 750 de case, cred poate i m i pu ne. A fost vreodat 1000 i 4000 de persoane. Da multe c i s-au p r st, mul i n strin tate s-au dus(B.N.), iar n Osnicea snt la vreo 480 de c i, da lumea moare, s stng, i inerii pleac , nc rumnii m i r mn, da srbii a golit satele (F.P.).

70

Ionelia Toarc

V. AEZ RILE UMANE


mp r irea administrativ este n cadrul Serbiei, pe mai multe nivele, ea fiind format din dou provincii autonome (autonomna pokrajina) Voivodina i Kosovo, i Serbia Central ca parte integr a Serbiei. Cele trei provincii se mpart n 29 de districte (ocrug) i 200 de raioane (numite i comune, n srb optina). n Voivodina exist 46 de optine, iar n Serbia Central 134 de optine. n Kosovo n ultimii ani s-au produs modific ri administrativ-teritoriale, pe criterii etnice, doar 3 optine (Leposavic, Zvecan i Zubin Potok) r mnnd sub administra ia Serbiei. Ct privete arealul studiat, acesta este format din 4 districte (ocrug): Branicevo, Pomoravie, Bor i Zaicear (f r optinele Sokobanja i Knjazevac) i 20 comune sau optine, ce se ntind pe o suprafa de 11.867 kmp. Principala diviziune administrativ cu prerogative reale, este cea de raion (optina), cea mai stabil diviziune pe parcursul ultimelor decenii ca structur teritorial . Tabel nr. 2 mp r irea administrativ-teritorial R s rit151
Popula ie estimat la 30.06.09 Ocrug/Optina/ Ora SERBIA Serbia Central Estul Serbiei
151

a Serbiei de

Aria, kmp 88 361 55 968 11867

Num rul aez rilor 6 167 4 251 532

Total 7440769 5427851 613419

Per/kmp 97 51

Date preluate din Statistica oficial a Serbiei, (2010), Municipiile din Serbia, Belgrad, p. 17.

71

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Ocrug Branievo Optina V. Gradite Optina Golubac Optina abari Optina agubica Optina Kuevo Optina Malo Crnie Optina Petrovac na Mlavi Oraul Poarevac Ocrug Pomoravie Optina Despotovac Oraul Jagodina Optina Parain Optina Rekovac Optina Svilajnac Optina uprija Ocrug Bor Optina Bor Optina Kladovo Optina Majdanpek Optina Negotin Ocrug Zajear Optina Boljevac Oraul Zajear

3855 344 367 263 760 721 273 650 477 2616 626 470 542 365 326 287 3505 854 630 932 1089 3600 822 1068

189 26 24 15 18 26 19 34 27 191 33 53 35 32 22 16 90 14 23 14 39 173 20 42

189556 19495 8931 11680 13569 16738 12629 32051 74463 216186 23093 69949 55973 11567 23917 31687 132464 50779 21757 20458 39470 124423 13767 61446

49 57 24 44 18 23 46 49 156 83 37 149 103 32 73 110 38 59 35 22 36 35 17 58

Regiunea studiat , datorit aez rii prielnice ntre Dun re, Morava, Timoc i mun ii Rtani, a oferit dintodeauna omului bogate i variate resurse de trai, atr gnd astfel, de-a lungul timpului, diferite comunit i umane n aceste locuri, factorii naturali avnd un rol favorizant n aceast evolu ie, ei intervenind activ n rela iile dintre societatea uman i natur . Fragmentarea i energia reliefului, precum i elementele morfologice ale acestuia au condi ionat dezvoltarea aez rilor din regiune. Indiferent c sunt sate de vale, de versant sau de contact ntre dou unit i de relief distincte, satele sunt situate, n primul rnd, n apropierea surselor de ap . Aez rile umane din r s ritul Serbiei sunt rezultatul unei evolu ii ndelungate a procesului de umanizare a acestui spa iu geografic, fiind un teritoriu de str veche i continu locuire, toponimia fiind un element esen ial n dovedirea acestui fapt.
72

Ionelia Toarc

ATESTAREA DOCUMENTAR A AEZ RILOR UMANE n unitatea studiat , o prim genera ie de aez ri atestat documentar, este cea a aez rilor din perioada roman . Amintim cet ile i bastioanele romane: Zanes (Cladovo), Taliata (Donji Milanovac), Cuppae (Golub ), Viminacium, Gamzigrad, Horreum Margi (upria), Idimus (Medvegea), Capu Fossae (Techia) etc Datarea unora dintre aez rile actuale ncepe ns cu secolele XIIXIII, fiind men ionate chiar n hrisoave srbeti din timpul lui Stefan Nemanja (1198-1199)152. Aez ri umane sunt atestate n Foto 13 Centrul satului Metovni a regiune i n secolul al XIV-lea: Brigheni a, Zidilje, Brodi a, Kucevo, Sena, Srpce, Voluia, Bucovcea, Orlievo, Jdrelo, Petka, Topolovnic, Osani a (tabel nr. 6). Este consemnat ns , anul primei atest ri cunoscute a localit ii, cu numele actual sau altul cunoscut de popula ia local . Multe localit i sunt mai vechi dect anii men iona i, dar nu exist o certitudine asupra anului fond rii. ntre secolele XIV-XVII, aez rile umane din estul Serbiei apar men ionate fie n recens mintele turceti, fie sporadic, n scrierile unor nv a i care au cutreierat acest inut. ncepnd cu secolul al XVIII-lea apar mai multe informa ii cu privire la aez rile omeneti, datorit ntocmirii documentelor cartografice cu un con inut mai exact i mai diversificat. Primele h r i pentru aceast zon , sunt realizate de austrieci. n acest sens men ion m harta Karte von dem Konigreich Servien hart militar austriac (1717), h r ile ntocmite de G. Lejean (1861), L.N.Maicov (1873), prof. dr. Weigand (1900), L.T.Boga (1913), G. Vlsan (1910), N. Popp (1921), Ion di la Vidin. n 1740, n harta Banatului Timioarei, regiunea dintre Timoc i Morava este mp r it n ase districte: districtul Klutscher, Krainaer, Krivinaer, Die Omoli, Kutschainer, Kollumbaczer153.
152

Silviu Dragomir, (1922), Vlahii din Serbia n sec. XII-XV, Bucureti, p. 286.

73

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Este tiut faptul c la nceputul secolului al XVIII-lea, regiunea era sub ocupa ie austriac , h r ile din aceast perioad avnd o deosebit valoare. Documentele cartografice austriece pun n eviden o serie de localit i, atestate n timp (Oritioara, Costeti, Vlaca, Clodul-Cladova, B tu a, Vlase u, Vlaskita, V ltura, Gura Sergun, Vlachi Dol, Drestie, Stana, Cestuga, Resestuga) pe care G.Vlsan nu le mai reg sete Harta nr. 19 (sursa: harta Banatului Timioarei ,1740) reproduse n h r ile srbeti de mai trziu, unele fiind greit transcrise, altele falsificate n mod inten ionat, iar cele mai multe nefiind trecute deloc154. n aceste condi ii, pe harta Serbia Austriac , apar localit ile: Podgoraz(Podgorac), Popovac, Slot(Zlot), Vrashogrnaz, Krivelj, Tyuprya, Medvedya, Svilainatz(Svilajnac), Porodin, Posharevaz(Poarevac), Gradichtye(Gradite), Golubatz(Golubac), Milanovatz(Donji Milanovac), Maidanpek, Grabova, Tekia, Kladova, Zrnaika(Crnajka), Krepolyn, Radayevatz(Radujevac), Negotin, Gornyane(Gornjane), Sikole, Krively(Krivelj), Bukovaz(Bukovac). n 1861, apare Harta etnografic a Turciei Europene i statelor vasale autonome, ntocmit de G. Lejean, ce constituie un document foarte valoros n ceea ce privete numele localit ilor precum i structura etnic a acestora, Lejean sus innd prezen a elementului romnesc n majoritatea aez rilor: Kladova, Golubinje, Brsa Palanka(Brza Palanka), Mossna(Mosna), Topolnitza(Topolnica), Tabakovatz, Rudna Glava, Vlaolze(Vlaole), Gornjan, Malainitza(Malajnica), Tanda, Stubika(tubik), Plavna, Djanovatz (Geanov ), Koroglasch (Korogla), Mokrani (Mokranje), Karbelova, Sikol(Sikole), Salatz (Sala), Duboschian
153 154

Harta Banatul Timioarei, (1740), sec iunea cu regiunea dintre Morava i Timoc. Trpcea, Th. N, op. cit., p.125.

74

Ionelia Toarc

(Duboane), Tchokonjatz (okonjar), Zaichar (Zajear), Grljan, Osnitz(Osni), Podgoratz(Podgorac), Zvesdan, Nikolitchevo, Hamzigrad, Metovnitza, Slatina, Ostrel, Brestovatz, Bor, Krivel(Krivelj), Boutchen(Buje), Schagubitza(agubica), Bolievatz(Boljevac), Dobropoli(Dobropolje), Gurgussovatz, Valiakom(Valeaconje), Lukovo, Jidel(idilje), Krupaia, Trojanje, Busur, Burovatz, Bobova, Vitejevo, Porodin, Tchestobroditza (estobrodica), Lapuschnik, Krepolin, Jdrlo(drelo), Milanovatz(Donji Milanovac), Debelilug, Maidanpek, Boletin, Duboka, Mirievo, Dvorisch(Dvorite), Kisilevo, Gradischte(Gradite), Dobra, Golubatz(Golubac), Pojarevatz, Kostolatz(Kostolac), Rama(Ram), Tchourakovo(Giurakovo). Harta lui L.N.Maicov, Harta etnografic a regiunii estice a Principatului Serbiei (1873), scoate i ea la rndul s u n eviden o serie de localit i: Dubravica, Petka, Kostolac, Drmo, Zaton, Popovi, Poljana, Mal. Crnie, Veliko Crnie, Tribrode, Rabrovo, Mustapi, Ponikva, Caljeva Bara, Tumane, Rakova Bara, Turia, Bukovce, Kobilje, Kladurovo, Orljevo, Dobra, Boljetin, Milanovac-Donji, Meljnica, Dubokica, Setonye, Roanda, Medvjedja, Isakovo, Bigrenica, Krupaya, Vlako, Srbska, uprija, Giurakovo, Topolovnik, Kusiljevo, Dobro polje, Zlot, Osni, arbanovac, Lasovo, Baevica, Nikulievo, Grljan, Prlita, Vraogranica, Otrelj, Buje, Krivelj, Sala, Gornjani, Crnajka, Vratna, Tekya, Petrovo Selo, Sin, Kladunica, Podvrska, Brloga, Gegerac, Kostol, Korbovo, Vajuga, Bordelj, Jabukovac, Dupljane, Karbulovo, Radujevac, Negotin, Mokranje, Kobinica, Zlokua, okonjar. n harta ntocmit de prof. Weigand n 1900, ap rut n Linguistiescher Atlas, Volkerkarte des rumanischen sprachgebietesHarta etnic a arealului lingvistic romnesc, apar numeroase localit i n care elementul romnesc este majoritar: Urovita, Klokocevac, Plavna, Kobisnica, Radujevac, Bukovice, Jasikovo, Duboane, Topla, Bue, Tanda, Crnajka, Miro, Vlaole, Gorniani, Krivelj, Debeli Lug, Dlboca, Dobra, Kuajna, Cerevica, Kaono, eremosnik, drelo, Sena. Chiar dac forma denumirii aez rilor a fost schimbat adesea, datorit transcrierii adaptate la grafia statului respectiv, h r ile din secolul al XVIIIlea au p strat numele ini ial al localit ilor, dat de c tre localnici. Ion di la Vidin n Harta Tribaliei, trece localit ile din arealul moravo-timocean, cu numele romnesc, aa cum era pronun at de locuitori, unele localit i trecndu-le chiar cu denumirea din perioada roman : Castelu (n prezent Costol), Gr dite, Podu Lung (Pozarevac), Golumbei (Golubac), Melania (satul nu mai exist ), Pincum, Adncata, Leni a, Cuclova,
75

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Ranov , Melni a, Piatra Mlavi (Petrovac na Mlavi), Ursoaia, Despotova (Despotovac), Vlaca, Podu Nou (Ciupria), Popi a, Balta Rece, Valaconie, Lucova (Lukovo), Podgoria (Porgorac), Prahova (Prahovo), C dna, Mih il (Mihajlovac), Clococei (Klokocevac), Claudia, Techia etc. Dup 1833, din momentul alipirii ntregii regiuni dintre Timoc i Morava la statul srb, ca urmare a politicilor de dezna ionalizare, numele aez rilor ncep s fie modificate oficial, h r ile statului major srb ar tnd c regiunea din estul Serbiei este un inut cu denumiri srbeti numeroase. Denumirile de alt origine, n marea lor majoritate romneti, au fost traduse, adaptate la grafia chirilic sau pur i simplu schimbate155. Re eaua de aez ri. n prezent, n estul Serbiei se afl 532 de localit i, dintre care 20 orae i or ele, i 512 aez ri rurale156, a c ror popula ie nsuma la recens mntul din 2002 -712.050 de locuitori. n anul 2009 se estima o sc dere a popula iei, pn la 613.419 de locuitori, ultimul recens mnt al popula iei avnd loc n toamna anului 2011. Condi iile de clim , relief, de distribuire a apei (de suprafa i freatic ), de sol, reprezint un complex natural ce justific preferin ele ar tate de popula ie pentru utilizarea rural a regiunii. Satele concentreaz mai mult de jum tate din popula ia regiunii (peste 60%). Totodat , ele au fost acelea care au asigurat continuitatea popula ei n zon , spre deosebire de orae, a c ror existen a fost n unele perioade atenuat p n la dispari ie. Totodat , satul a participat din plin la mbog irea patrimoniului civiliza iei i este p str torul artei populare, al etnografiei i folclorului Foto 14 Partea rural a oraului n mare parte, romnesc, n multe cazuri Donji Milanovac n forme originare.

155 156

Detalii se g sesc n capitolul referitor la elementele de toponimie. Statistical Office of the Republic of Serbia, (2010), Municipalities of Serbia, Belgrade, p.17.

76

Ionelia Toarc

AEZ RILE RURALE Tipologia satelor. Relieful se constituie ca suport principal al aez rilor umane. n cadrul factorilor naturali, rolul determinant n apari ia i dezvoltarea aez rilor umane l-a avut apa. Cele mai multe sate din estul Serbiei sunt aezate ndeosebi pe v ile fertile ale apelor care le str bat, n depresiunile largi dintre mun i i ulterior de-a lungul drumurilor. Ele fac parte din categoria satelor aglomerate157, compacte, adunat-alungite, cu o uli principal i cu mai multe secundare, care cad pe oseaua principal . Pentru inutul cuprins ntre rurile Pek, Timoc i Dun re (Craina ini ial ), Vlsan g sete dou rnduri de sate. Unul pe lng Dun re i altul ascuns pe v ile rurilor, restul n terenul aluvionar al teraselor158. O alt categorie de sate, sunt cele de tip dispersat, acestea ntlnindu-se pe platformele netede ale mun ilor Homolje, Deli Iovan, Beljanica i Kuaj, n inutul muntos culmile fiind n realitate cmpii nalte (300-400m), unde se ntlnesc moiile, s laele (colibele), satele muntelui avnd o form mixt : o parte ngr m dit n vlcea, alta risipit pe n l imile Foto 15 Sate de tip dispersat din zona mu ilor Homolie din jur159. Aceeai mp r ire o face i C. Contante, satele de la Dun re sunt ngr m dite, cele de la munte au case r spndite160. Dup tipologia aez rilor rurale din ntreaga Peninsul Balcanic , f cut de geograful srb Cviji, satele din teritoriu cuprins ntre rurile Timoc i Morava, sunt de tip timocean161. Cviji caracterizeaz satul timocean ca fiind unul de tip adunat, cu o form rotund , oval , uneori
157 158

Zecevic Slobodan, (1970), Negotinska Krajna, Etnografski muzei, Beograd, p.34. George Vlsan, (1911-1912), Romnii din Craina Serbiei, p.150. 159 Ibidem 160 C. Constante, (1929), Romnii din Valea Timocului i a Moravei, p. 247-248. 161 Jovan Cvijic, (1918), La peninsule balkanique, Armand Colin, Paris, p. 221-222.

77

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

neregulat , cu case adunate, construite n cea mai mare parte din piatr . Casele sunt aezate unele lng altele, f r o ordine anume, cu uli e ntortochiate, la r scrucea din mijlocul satului fiind lasat loc, de obicei pentru biseric , pentru pu urile de ap , crm , sau pentru organizarea horei oro, sau kolo (n limba srb ). Altitudinea medie a satelor din estul Serbiei este cuprins ntre 100300m. Cea mai joas altitudine o ntlnim la aez rile de pe valea Timocului i valea Pekului. n optina Negotin, satele Radujevac i Srbo sunt situate doar la 40m deasupra nivelului m rii, n optina Kaldovo, satul Ljubicevac (fost Bordei) la 40m, iar n optina Foto 16 Sat de tip compact, situat n Maidanpek, satul Velesnica la interiorul depresiunii 40m i Vaiuga la 46 m. Satele aflate la cea mai mare altitudine se ntlnesc n optina Despotovac satul Ravna Reka (620m) i n optina Maidanpek: satele Vlaole la 600m, i Jasikovo la 700m. Astfel, densitatea cea mai mare de aez ri umane o ntlnim de-a lungul v ilor rurilor Timoc cu afluen ii lui, Dun re (n aval de Techia), Pore, Pec, Mlava, Morava, i a afluentului s u, Reava (tabel nr. 2). Satele difer ca m rime, form i construc ii, n principal n func ie de treapta de relief pe care sunt amplasate. Cu toate acestea, satele de pe ntreg arealul p streaz elemente comune, evidente n modul de organizare al gospod riilor, al activit ilor rurale, precum i n via a spiritual . Din punct de vedere al m rimii demografice, specific este aezarea de m rime mijlocie, cu valoarea cuprins ntre 500-1000 locuitori. n urma analizei h r ilor din mai multe perioade, s-a constat c localizarea vetrelor actuale nu difer mult de cea din trecut. Aez rile apar ns , n marea lor majoritate cu numele transcrise n func ie de fonetica respectiv , fiind adaptate la grafia chirilic , folosit de statul srb. De-a lungul timpului, n cadrul satelor, structura etnic a suferit cele mai mari modific ri. Structura etnic a aez rilor rurale. Din totalul de 512 sate, chiar dac majoritatea popula iei este recenzat ca fiind srb , n realitate, n urma informa iilor ob inute n teren, n 160 de localit i popula ia este majoritar romneasc , iar n 39 de sate popula ia este mixt (srb i romn ), ns
78

Ionelia Toarc

cu important componen etnic romneasc , dnd un total de 199 sate n care ntlnim romni. n 1906, Tihomir Georgevici afirma c pe toat ntinderea Serbiei sunt 485 de localit i locuite i de romni, dar numai n 165 din ele exist romni ntr-un num r mai nsemnat 162. n 1907, dup Delatimoc, zona cuprindea 587 sate, n 425 de aez ri popula ia era mixt , iar n 165 de sate popula ia era romneasc 163. Pe lng etnicii romni i srbi, n satele Podvrka (optina Kladovo), Urovi a (optina Negotin) i Lukovo (optina Zajecar), se g sete i un num r important de etnici igani, f r a se ti cu exactitate num rul acestora, statisticile oficiale nefiind concludente. Interesant este faptul c n satul Lukovo, ca i n alte sate din zon , iganii nu tiu limba lor, vorbesc romnete, considernd-o limba lor matern . De asemenea, n urma deplas rilor n satele de pe valea Moravei, n apropierea drumului na ional Poarevac-iuprija, ntre localit ile Poljana i Vlaki Do, am constat existen a unui sat format aproape numai din etnici igani, satul Toka164. Dei marcat cu pl cu indicatoare de localitate, localitatea Toka nu apare pe h r ile rutiere actuale ale Serbiei, probabil datorit num rului mic de locuitori, nefiind considerat o localitate important . Lucru interesant este ns faptul c nu am reuit s aflu structura etnic
Foto 17 Case moderne din satul Tocka

Dr. Tihomir Georgevici, op. cit., p.21. Delatimoc, (1907), Romnii din Serbia: monografie etnic i statistic , T.G.A. L z reanu, Bucuresci, p.11. 164 Roata din srb. toak, demunirea satului f cnd referire cel mai probabil la vechea ndeletnicire a acestora.
163

162

79

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

i num rul locuitorilor, din surse oficiale, deoarece conform recens mntului pe localit i din 2002, acest sat nu exist , el nefiind nregistrat. Din p cate nu am putut ob ine mai multe informa ii nici de la locuitorii satului, pentru n numele lor nu vorbete dect eful lor, acesta fiind plecat din localitate. Singurul lucru constatat a fost faptul c n locul unui sat ig nesc tradi ional, am avut surpriza s g sesc un sat format din case moderne, construite n ultimii ani, satul fiind aproape pustiu, cu cei mai mul i locuitori pleca i n str in tate. Nici n studiul f cut de Centrul de Cercet ri Etnice165 nu se specific numele aez rilor n care locuiesc etnicii igani, identificarea acestora f cndu-se numai la nivel de jude e. n cele patru jude e care se suprapun peste arealul studiat, exist 54 de aez ri (n Branicevo-34, Pomoravie-9, Bor-7 i Zaiecar-4), n care etnia rom (peste 15 familii sau mai mult de 100 de persoane n fiecare sat), convie uiete al turi de alte etnii, f r a se da un num r exact de persoane. Pe lng satele cu etnici majoritari fie srbi, romni sau igani, de-a lungul timpului, ntre oraele Zajecar i Negotin, pe partea dreapt a rului Timoc, s-a f cut referire la existen a mai multor sate bulg reti. A fost ns o confuzie, voit sau nu, n realitate fiind vorba despre cele opt sate cu popula ie majoritar romneasc i un singur sat cu popula ie majoritar bulg reasc , ce f ceau parte din teritoriile ob inute dup primul r zboi balcanic de c tre Bulgaria i pe care aceasta a fost for at s le cedeze Serbiei dup 1919 166. Cele opt sate cu popula ie romneasc : Coilova (Kojilovo), Zlocutea (Zlocue), Trnomani a, picova (ipkovo), M laua (Mali Jasonovac), Isnov (Veliki Iasenovac), Gr scov (Gradskovo), Alova (Halovo), sunt recunoscute n teritoriu, de c tre locuitorii satelor vecine, ca sate de romni, p strndu-se totui termenul generic de sate bug reti, deoarece n contiin a local este nr d cinat ideea c aceste sate au intrat n componen a statului srb, din cadrul Bulgariei, de unde i denumirea respectiv , neavnd ns nici o leg tur cu structura etnic a satelor n cauz . n 1922, to i locuitorii acestor sate au primit cet enia srbeasc , fiind obliga i s renun e la cea bulg reasc .
Jaki Boidar, Bai Goran, (30 decembrie 2002), Romany settlements, livind conditions and possibilities of integration of the roma in Serbia, Belgrad, p. 9-12. 166 Conform Tratatului de Pace ntre Puterile Aliate i Bulgaria, Protocolul i Declara ia fiind semnate la Neuilly-sur-Seine, 27 Noiembrie 1919.
165

80

Ionelia Toarc

Satul Br te (Braevac), n momentul ced rii lui Serbiei, era un sat cu locuitori veni i din Bulgaria de sud, n prezent satul trecnd drept srbesc din punct de vedere al etniei, din cei 533 de locuitori, 515 declarndu-se srbi. Singurul sat bulg resc care se mai afl n regiunea cuprins ntre rurile Timoc i Morava, recunoscut n teritoriu, este satul Veliki Izvor (lng Zaicear), chiar dac sunt recenza i doar 6 bulgari din totalul de 2684 de locuitori.

AEZ RI ROMNETI Originea locuitorilor din satele romneti este adesea complex . Cert este faptul c popula ia veche romneasc (n majoritatea cazurilor popula ia romneasc din aceeai localitate nu este omogen la origine), a rezistat tendin elor de asimilare. Totui, poate c nu ar fi supravie uit mult timp acestei lupte, dac nu ar fi mprosp tat-o, de-a lungul timpului mai multe valuri de romni veni i din Romnia i chiar Basarabia, acetia amestecndu-se cu locuitorii autohtoni. Locuitorii din satul ovrl sau ai m n stirii Tismana din Mehedin i, fug n Serbia n timpul lui Mihai Viteazu, fiind chema i a reveni la locurile lor printr-o carte dat de domnul rii, Alexandru Ilia167, promi ndu-li-se o scutire de dare, vreme de un an. Un alt document, din 1635, are un con inut asem n tor, emis de cancelaria lui Matei Basarab, de data aceasta fiind vorba de locuitorii a apte sate mehedin ene: satele m n stirii Tismana Jidoti a, Bucina, Precistia, Clinov ul, Brezni a, ui a i Erhovi a. Acelai lucru se ntmpl cu locuitorii satului ovarlighiu, n 1649, al ii fug n 1739 n satul Coblini a168. Au existat ns i cazuri de migra ie local , cu popula ie venit din alte localit i romneti din cadrul Serbiei sau Bulgariei. Dorin Lozovanu i d ca originari din Banat i Ardeal pe romnii din numeroase localit i din regiunea Moravei (Porodin, Bobovo etc.), Mlava (Stamnica, Ranovac etc.), Homolje (Osanica, Krepoljin etc.), Zvid (Kaona, Turija, Duboka, Bukovska, Neresnica etc.), Crna Reka (optinile Bor i
N.G.Dinculescu, Documente privitoare la starea II, p.29. 168 I.C.Filitti, Condica Poenarilor Alm jani, p. 293.
167

ranilor, n Arhivele Olteniei, anul

81

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Boljevac, n diverse localit i, ca Brestovac, Podgorac, Krivelj etc.); din Oltenia i Muntenia romnii din localit ile actualelor optine Kladovo, Negotin i Zajecar; originari din Basarabia, dup surse istorice nc din secolul XVIII - XIX, exist n satele Podgorac (optina Boljevac), n localit i din optina Majdanpek sau chiar n unele la vest de Morava (Suvaja, optina Varvarin)169. De asemenea, etnonimul de ungurean este legat de o posibil origine a locuitorilor din regiune, din arealul Banatului i Transilvaniei i cel de ran pentru cei veni i din ar ( ara Romneasc ), mai precis din Oltenia i Muntenia. Fenomenul migra iei este cunoscut i de la sud la nord. Romnii dintre Morava i Vidin treceau Dun rea not n ara Romneasc din diferite motive, acest fapt ar tnd pe deplin caracterul fluctuant al popula iei romneti de pe ambele maluri ale Dun rii. Fenomenul migra iei se oglindete i prin numeroase dublete folosite de o parte i de alta a fluviului: Orevi a (Banat), are dublet n Mehedin i i Urovi a n Craina; Corbova, Craina dublet n dou sate din Dolj; Vrbi a/Craina Vrbi a i Vrbicioara/Dolj; muntele Rtanu/Craina-Irtanu/Mehedin i, Vratna/Craina Vrata/Mehedin i. Unii trec Dun rea notnd i se stabilesc n Ostrovu Corbului170. n 1833, zeci de familii trec n Oltenia i Banat din cauza epidemiei de cium . Atestarea satelor romneti. Regiunea dintre Timoc i Morava, este un areal compact de localit i romneti formnd majoritatea de facto n mai multe optine. Identitatea romn este mai slab exprimat fiind substituit oficial prin cea de vlasi (vlahi), iar majoritatea declarndu-se chiar srbi. n prezent tendin a este de cretere a num rului celora care se consider romni, procesele de renatere na ional fiind foarte active n ultima vreme. n ceea ce privete chestiunea vechimii romnilor n aceast regiune, exist mai multe opinii. Aa cum se arat n capitolul de toponimie, nc din secolul al XII-lea se atest existen a localit ilor romneti, inclusiv antroponimia din diversele documente indicnd caracterul etnic romnesc al popula iei. O serie de localit i de munte i deal sunt considerate ca fiind foarte vechi, necunoscndu-se anul nfiin rii lor i neexistnd vreo legend despre originea din alte p r i. Identificarea unor tradi ii i obiceiuri foarte vechi,
Dorin Lozovanu, op. cit., p. 62. T. Bulat, (1925), Un caz interesant de migra iune n Oltenia, n Arhivele Olteniei, noiembrie-decembrie, p. 417.
170 169

82

Ionelia Toarc

uneori specifice doar romnilor din aceast regiune, completeaz aceste argumente. Cert este faptul c popula ia romneasc cea mai veche, care poate fi considerat f r dubii ca fiind autohton , cunoscut sub numele de munteni, este n satele din regiunea de munte-deal, acetia fiind ini ial preponderent p stori. Sate ca Jidove, Reavi a, Dlboca, Porodin, Voluia, Ranov , Camna, Topolnic, Boneacu sunt sate vechi romneti, unele dintre ele datnd din sec. al XIV-lea. Geograful srb Cvijic aprecia c n inut ar fi vorba de o veche popula ie romneasc dezna ionalizat . Gustav Weigand remarc ns c romnii sunt, n inutul dintre Timoc i Morava dintr-o epoc anterioar venirii srbilor171. Giuglea scria c ,,neamul romnesc e pomenit n mase n sudul Dun rii nc din vremea rilor srbeti"172. El d nume romneti de locuri: Glamia Povrscii, V iuga, S nuni (lespede pe care se pune sare la oi), Ar ar, Peri, Geanova (de la gean de deal), Corbova, T chia, Mistri oi (aceia care fac c s torii mixte lund fete de peste Dun re). L.T.Boga n lucrarea Romnii din Macedonia, Epir, Tesalia, Albania, Bulgaria i Serbia, ap rut n 1913, public situa ia pe plase i localit i cu num rul de locuitori. Se constat ns i dispari ia unor sate precum Oritioara, Costeti, Vlaca, Clodu-Cladova (cu ume de trg lng Negotin), B tu a, Vlase u, Vlaskita, V ltura, Gura Sergun, Vlaki Dol, Drestie, Stana, Cestunga i Resestuga173, pe care Vlsan le g sete pe h r ile austriece. Ele nu se mai reg sesc pe h r ile s rbeti de mai trziu. Din satele Iasrebreni a, Zelenike, Milenov i, Srednevo, Mariani, Cliceva , Biscupie, Calite, Zatonia i Cusilievo, elementul romnesc a disp rut ntr-o m sur nsemnat . Aceste sate, la 1733, nsumau un num r de 236 de case dintre care jum tate erau locuite de romni174. Satele Chisilievo175 (n harta austriac fiind trecut Kisilowa) i Cliceva 176, sunt
G.Weigand, (1900), Die Rumanischen Dialekte der kleinen Walachei, Serbien und Bulgariens, n Jahresbericht des Institut fur Rumanische Sprache, tom VII, Leipzig, p.18. 172 G. Giuglea, op. cit., p. 184. 173 G.Vlsan, (1927), Romnii din Serbia, n Buletinul Societ ii Regale de Geografie, Bucureti, p.16-18. 174 G.Vitkovic, (1884), Izvestaj, Nepisao 1733 god Maksim Radkovic, exarh Beogradskog mitropolita, n Glasnig Srpskog Ucenog Drustva Knjiga 56, Beograd, p. 136-138. 175 Fr. Miklosich, (1875), Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae Ragusi, Wien, p.194.
171

83

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

sate romneti vechi: primul ca metoc al m n stirii din Jdrela, iar al doilea, la 1444, ca metoc al m n stirii Tismana. n jude ul Zaiecar, satul Gornea Reca era alc tuit la 1783 din 50 de case romneti. n secolul urm tor popula ia romneasc a disp rut cu des vrire177. Exist o alt categorie de sate unde elementul romnesc mai d inuie, dei e amenin at s fie dezna ionalizat: Suhodol, etonia, n apropierea c reia se g sea satul romnesc Izvor, Cusilovo, Malo Laole, Vezicevo, Prugovo178. n unele sate romnii au disp rut total, doar indicii toponimice, ca de exemplu: vlaske nijve, vlaski cladena , vlaske zgrade etc., atest existen a lor ntr-o epoc mai veche. Din aceast categorie fac parte: Burov (pl.Ram), Ceterej, Donia Livadi a, Topolni a (pl. Pojarevac), Jivi a, Drmno (pl. abari), Boniane i rcvena (pl. Svilajnac), ultimul sat fiind ntemeiat chiar de romni179. Un capitol important l contituie solicitarea lui Milo Obrenovic, dup alipirea Crainei la Serbia, de a popula inuturile recent cucerite, ncurajndui pe doritori prin scutiri de d ri, mpropriet riri. Este cazul locuitorilor din Ostrovu Mare din Romnia, care dup anexarea Crainei, s-au v zut lipsi i de p mnturile ce le aveau acolo. Acetia, n num r de 250 de familii au cerut acordul prin ului de a se muta acolo, lund cu ei tot avutul, chiar i uile bisericilor fiind aeza i n satul Mihajlovac, numit astfel dup numele motenitorului. ns la scurt timp dup aezarea lor n noul sat, cnd a expirat scutirea de d ri n noul sat, abia se mai num rau 69 de familii, restul napoindu-se pe insul 180. Aceste cteva exemple arat caracterul fluctuant al popula iei romneti de pe amblele maluri ale Dun rii, precum i faptul c Dun rea nu a constitutit un obstacol de-a lungul secolelor, nt rind astfel spusele etnografului srb Lj. Jovanovic despre inexisten a vreunui sat n care s nu

D.Pantelic, (1921), Uhodjenie Srbije pred Kocinu Krajinu, n Glas Srpska Kraljevska Akademija, Knjiga CLIII, Beograd, p.133. 177 M. Miladinovic, (1928), Pozarevacka Morava, n Srpski etnografski zbornik, Knjiga XLIII, Beograd, p.71-73 i p.75. 178 Th. N. Trpcea, Op. cit.: Cea mai veche familie din Popov i se numete Brnzari. n acest sat se mai g sesc cteva familii de aromni din satul Gopei. 179 M. Miladinovic, op. cit., p. 68-123. Donia Livadi a i Topolni a dateaz nc din 1381 180 T. Bulat, op. cit., p. 415-418.

176

84

Ionelia Toarc

fie o mahala romneasc , o familie de romni sau m car reminiscen e toponimice i de port romnesc181. Un argument conving tor despre vechimea romnilor aici, l contituie i realitatea geografic . Bazinul ncadrat de cele dou ruri Timoc i Morava, este umplut aproape n ntregime de masivul carpatic, de Mun ii Serbiei, care se continu de la Dun re i pn la izvoarele Timocului. Nicolae Iorga consider c acest inut se prezint cu caractere geografice, etnice i lingvistice asem n toare cu inuturile olteneti i b n ene182. i dup p rerea lui Vlsan, caracterul inaccesibil al mun ilor a fost motivul determinant pentru care nici un alt popor, exceptnd pe cel romnesc, nu a p truns n interiorul lor. Cuib ri i n fundoane, zbeguri183, f cnd pu in agricultur , p storit sau pescuit, romnii s-au perpetuat n ciuda vremurilor grele, inutul Por ilor de Fier, mai mult ca oricare altul, ascunde taina form rii i conserv rii poporului romnnesc184. Vicisitudinile vremii au fost potrivnice oric rei tentative a romnilor de a cobor la es i de a ntemeia sate. Migra iile popoarelor barbare dar i desele r zboaie dintre bulgari, pe de o parte, francezi, apoi unguri i srbi, pe de alta, au obligat popula ia autohton , romneasc , s -i caute un ad post mai sigur, pe care l-au g sit n munte, fiind constrni s r mn n ascunz torile lor zb guri s-a zs cnd lumea fuge i s-astrnge ntr-un loc, s pitul (B.N.185). Mai mult dect toate, invazia turceasc , i-a obligat pe romni s r mn pe platforma mun ilor pentru totdeauna186. Ca urmare a acestor considera ii geo-istorice se poate n elege p trunderea numirilor str ine n toponimia dintre Timoc i Morava, mai ales
Lj. Jovanovic, (1903), Mlava, Antropogeografska proucavanja, n Srpski etnografski zbornik, Knjiga V, Beograd, p. 294. 182 N. Iorga, (1922), Histoire de Roumains et de leur civilization, p.6: Oltenia se apropie mai mult de Serbia, Oltul al c rui nume l poart , fiind o Morav a rmului stng al Dun rii 183 sbeg (zbguri), n DER, are mai multe sensuri: poate sb g (cea , pcl ) de origine necunoscut , sau b l rie, buruian (probabil din zb g). n regiune este folosit cu sensul de ascunz toare, posibil f cut printre h iurile de munte, unde popula ia nu putea fi g sit de pr d tori; refugiu. 184 George Vlsan, George Giuglea, (1911), Romnii din Serbia, Atelierele Socec, Bucureti, p.16. 185 n vederea p str rii confiden ialit ii, s-au folosit doar ini ialele informatorilor din teren, alte date personale reg sindu-se n anexa nr. 1, de la sfritul lucr rii. 186 Acest proces se poate urm ri i la satele aromneti. Cf. Th. Capidan, Macedoromnii, Etnografie, Isorie, Limb , p. 30.
181

85

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

n zonele joase. Dar, n timp ce esul a fost str in, muntele a r mas romnesc, de unde i numeroasele denumiri romneti pentru marile unit i geografice. Acest fapt este confirmat i de prezen a masiv a satelor romneti grupate compact, n zona montan . Satele sunt i n prezent mp r ite pe mahalale sau c d lce, ce poart numele familiilor, iar altele veritabile nume topografice, fiind desp r ite uneori de ogae. Ele erau nconjurate de p uni i cmpii, ce ajungeau nevoilor vie ii pastorale. ns dup defriarea p durilor, tot mai multe sate devin agricole. Dup tipul grupelor etnografice, aez rile romneti din regiunea Serbiei de r s rit, se mpart n aez ri de munteni-ungureni i aez ri de rani. Dup cum se poate constata, aez rile din prima categorie sunt dominante, situate n marea lor majoritate, la vest de mun ii Miro, Veliki Graben, Deli Iovan, pn nspre bazinul Moravei. Sunt sate montane, ocupa ia principal a locuitorilor fiind creterea animalelor. Satele de rani sunt mai pu ine ca num r, i le ntlnim aezate n zona de cmpie din bazinul Dun rii i Timocului, ocupa ia de baz fiind agricultura. Legende despre ntemeierea satelor. Legende despre ntemeierea satelor nu sunt foarte numeroase, ns ele exist . Despre satul Cesljeva Bara, s tenii cred c numele provine de la vreo fat s-a dus s s spele, c s duce la turc. A fost vreo fat , a chemat-o Zlotana, m i frumoas fat -n sat. Cu cos a blond , cum zce i voi, galben , i acu turcu a venit din deal de sat dup poriz (bir) i cheam s le dea porizu, bani, gru. Mora s s dea i-n natur . Fata m i frumoas , muierea, mora s s duc s doarm cu turcu, vrei, nu vrei. i s duce fata s s spele la bara aia, acia, c cileva s-a pieptinat, c la noi s zce peptini, a bara-ru (B.N.). Numele satului Ram, se crede c provine de cnd au fost rmlenii (romanii) aicea, la 2000 de ani, este aicea deasupra, a fost Lederato, a fost logor, voiska(armat ), rimleni, ce a fost, p pe urm cnd a venit turcii la noi, ei a stricat aia Lederata i a f cut
86 Foto 18 Ruinele cet ii romane din satul Ram

Ionelia Toarc

ncoace, de acui biseric , de acolo a scos piatra, a lucrat, i aicia a f cut raia, ala e f cut nainte la 500 de ani(M.M.). Despre denumirea satului erbanovac (erbanov ), locuitorii cred c vine de la numele de cerbi. n grai local, cerbilor li se spune erbi, satul fiind ntemeiat se pare, pe locul unde veneau cerbii s bea ap , acest loc alt dat acoperit de p duri, fiind str b tut de un ru cu ape calde, termale. Legenda pare s fie adev rat , prin prisma faptului c acest ru cu ape calde curge i ast zi prin centrul satului, unde localnicii au amenajat dou bazine. Unul este destinat b ii publice, iar altul amenajat Foto 19 Bazin amenajat pentru pentru sp larea hainelor, mai ales pe apele termale din satul timp de iarn , apa fiind foarte cald . erbanovac, unde localnicii spal Altor sate li s-au dat nume dup rufele personalit i importante din istoria Serbiei: Mihailovac, Milutinovac, Dusanovac, Alexandrovac; alte aez ri se pare c i trag numele de la animale: Carb-Carbulovo, Vidra-Vidrovac, Corbu-Corbova; Brestovac ar proveni de la un loc cu ulmi-brest n limba srb ; numele satului Kriveli poate s fie din limba latin :gribelius-sit ; Osnicea numele satului nu s tie de unde e. Zc unii, c e din magari(m gari), n latin , osinus, asinus. M i ntni Osnicea e scris n popis(registre de recens mnt). Turcii cnd a scris lumea i s-a zs Asnici, Asnice (F.P.). Numele satului Reanac poate proveni de loc cu mult secar , ei (srbii) i zc c-a fost mult s car rajen, srbete, aici a fost Stigu, m i mare cmp, m i mult s-a pus s car . Noi zcem romnete Raan u(A.D.). Studiul satelor, al vechimii lor, al num rului i originii locuitorilor, dei bazat pe un material documentar insuficient, ca i realit ile geografice, au darul, n primul rnd, s confirme adev rul, care se degaj n mod firesc din capitolul istoric: vechimea elementului romnesc dintre Timoc i Morava.

87

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

OCUPA IILE TRADI IONALE Condi iile geografice, climatice i pedologice favorabile au dus la dezvoltarea agriculturii, creterea animalelor, viticultura, cultura pomilor fructiferi i pescuitul (pentru riveranii apelor). Slobodan Zecevic remarc afinit ile unor grupuri etnice c tre anumite ocupa ii: locuitorii veni i din Kosovo se ocupau mai mult cu viticultura, imigran ii dinarici i valahi, numi i Ungureanu s-au orientat c tre creterea animalelor, iar valahii numi i rani, erau agricultori, n opinia cercet torului, fluxurile migratoare c utnd un climat analog celui din inutul natal, care favoriza practicarea vechilor meserii187. Foto 20 Fabricarea ciumurului, n aproape toate zonele se cultivau sat Clococevac cnep , in, care se topeau n apele curg toare sau n b l i special amenajate, n topil . n zona Clococev ului oamenii i n prezent se mai ocup cu fabricarea c rbunilor de p mnt (a ciumurului), precum i cu confec ionarea din r chit a diferitelor obiecte casnice. Fabricarea de rogojini era recunoscut n satele Bukovce i Kobinica, iar prelucrarea pietrei n satele Vidrovac i Mokranje. B CIA. Creterea animalelor n trecut, se remarca prin nfiin area de stne i angajarea de ciobani. Pentru prezent, num rul animalelor fiind mai

Foto 21 Stn pe moia satului Brezovi a


187

Foto 22 nsemnarea oilor

S. Zecevic, op.cit., p. 37

88

Ionelia Toarc

mic, se practic paza cu rndul, n func ie de num rul de animale pe care le are fiecare familie. Activitatea de ngrijire i folosire n comun a oilor, de c tre mai multe gospod rii, poart n regiune i n prezent numele de b cie. P rerile sunt mp r ite n privin a provenien ei acestui obicei. Geograful srb Cviji constat nc din 1918, c n zonele n care creterea animalelor s-a diminuat ca importan , ranii se grupeaz i in oile cu un cioban comun. Ei fac la comun brnza i laptele188, el considernd c aceast institu ie a beciei, este de provenien srbeasc . Pe de alt parte, Zecevic la 1970, amintind de obiceiul batchija189, nu d nici o origine a obiceiului, el afirmnd c nu exist nici o diferen n organizarea creterii animalelor ntre grupurile entice care tr iesc n aceleai condi ii geografice i economice, diferen e existnd doar ntre satele de cmpie i cele de la poalele mun ilor, indiferent de originea popula iei respective. Totodat i romnii din satele de munteni-ungureni i revenic obiceiul, aducnd ca argument faptul c sunt singurii p str tori ai ritualurilor legate de obiceiul b ciei (ritualuri descrise n capitolul legat de Obiceiuri calendaristice). GOSPOD RIA TRADI IONAL I MODERN . i n regiunea Serbiei estice, aez rile au evoluat, ca peste tot, de la cele primitive i provizorii, pn la structuri arhitecturale dezvoltate. Ca form ini ial de locuire, sunt men ionate bordeiele, aez ri primitive, pe jum tate ngropate n p mnt. Le ntlnim n memoria celor mai vrstnici localnici, existen a acestora fiind confirmat att de etnografii srbi sub numele de burdelj, ct i de toponimele din teritoriu, pn nu demult numele satului Ljubicevac fiind Bordei Foto 23 Gospod rii concentrate n (Bordelj). vatra satului Acest tip de construc ii s-a

188 189

Jovan Cvijic, op.cit., p. 182. S. Zecevic, op.cit., p. 38.

89

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

p strat n regiune, pn n a doua jum tate a secolului al XIX-lea190. Gospod riile din trecut, ca i cele actuale se caracterizeaz prin concentrarea lor n vatra satelor. Localizarea vetrelor nu difer mult de cea din trecut, n unele sate fiind totui semnalate schimb ri de vatr : da la noi s zce c satu n-a fost aicea, da a fost n deal. Aici a fost tot p dure. Lumea care a venit aicea, a cistit(t iat) p durile alea i s-a f cut sat. Ali

Foto 24 Cas veche ipikovo

Foto 25 Casa veche cu podrum, a lui Cucuvic Branislav (a lu Ioni ) din ipikovo (ipicova)

cum s-a f cut sat: mijlocu lu sat a fost, unde a fost primariu, a fost iaca aicia di la noi din vale, s zce la fntna mare, naci ea a fost pi lng izvor. Al nostru cotun a fost vreo 500 de m, aicea-n vale, iast o fntn mare, frumoas , a fost, ali acu nu e lume, nu-i nimica, satu-i pust(B.N.Cesljeva Bara). n func ie de condi iile locale (poduri ntinse de terase sau linii de izvoare n lungul zonelor de contact), satele din regiune prezint fie form poligonal neregulat , fie alungit prin nl n uirea lor pe kilometri ntregi. Tipologia locuin elor. Dup tipologia lui Cvijic, casele fac parte din tipul morav, la 1918, el g sind mai Foto 26 Cas veche renovat , sat ales pe v ile rurilor Pek, Dun re i Metovnica (Metoni a) Timoc i case moderne al turi de cele tradi ionale. Tipul morav de cas se caracteriza prin casa masiv , p trat , construit din lemne sau tugl
190

National Museum Zajear, (2011), Collecions and Exhibition, Zajear, p. 39-40.

90

Ionelia Toarc

(c r mid ) f r finisaje, acoperit cu c r mid ( igl ). Era caracteristic vatra din lemn, de mari dimensiuni. De asemenea, n satele care erau situate n apropierea p durilor, pn n secolul al XIX-lea, casele erau construite n ntregime din lemn, cadru fiind construit cu lemne uoare i flexibile, iar pere ii umplu i cu materiale corespunz toare. Defriarea p durilor a dus la dispari ia acestui tip de case.

Foto 27 Case moderne, construite lng case vechi, sat Porodin

Majoritatea caselor vechi aveau temelia construit din piatr , iar partea de sus construit din brne i scnduri de lemn i cte o fereastr penger 191 mic la fiecare nc pere. Ele erau acoperite (cutrupite) cu c r mid 192 (este de fapt o inversare de termini, denumirea de c r mid fiind dat de fapt iglei, c r mida propriu zis , fiind denumit la romnii din

Foto 28 Planul unei gospod rii din Porodin: p tulul/ambarul lipit de magazie (st.), tuc naua (n spate), casa (dr.), cocina i cote ul (n spatele casei)
191 192

Foto 29 Organizare gospod rie, sat Voluia

Termen turcesc pentru fereastr , folosit n anumite sate: erbanovac, Porodin etc... c ramida, este denumirea dat iglei, igla fiind numit de romnii din estul Serbiei, tugl .

91

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

estul Serbiei, tugl ). Dup primul r zboi modial, casele ncep s fie construite din piatr i de tugl , cl dite pe podrum, lipite cu tencuial i acoperite cu olane (numite rep193 n Isnov 194).
Plan general de gospod rie: 1-obor/b t tura, 2-casa, 3tuc naua, 4-p tul/ambar, 5-cocina/cote , 6-gr din legume n cazul gospod riilor mari

Organizarea gospod riei pla ului. n vatra satelor este specific i n prezent, existen a unei singure locuin e n perimetrul gospod resc. n majoritatea cazurilor, chiar i dup c s toria copiilor, n cazul n care unul dintre ei, de regul cel mic, este oprit n cas , acesta locuiete n aceeai cas cu p rin ii, nu separat. M rimea i num rul construc iilor a depins ntotdeauna de averea familiei, dar i de spa iul disponibil dat de configurarea terenului. n cadrul pla ului, gospod riei, fiecare construc ie i are locul ei bine stabilit. Anexele sunt aceleai n toate satele din regiune, singure denumirile unor anexe fiind diferite de la sat la sat, func ie de zon , dar i de grupa etnografic din care fac parte locuitorii satelor respective. n mijlocul gospod riei este oborul, aria, b t tura, n trecut de obicei nepietruit . n prezent, este pavat cu dale sau cu beton. n gospod riile cu p mnt mai mult, casa se construia n mijlocul

Foto 30 Tuc na veche, din p iant cu chirpici (dr.) i tuc na modern (st.) rep igl [din srb. crep]. Termenul este foarte rar folosit. G. Z icereanu, B.Abraevici, (2007), Isnov ul n timp i spa iu, Editura Banatul Montan, p.41.
194 193

92

Ionelia Toarc

oborului, n spatele casei rmnand loc pentru lucrarea p mntului, sem nndu-se de obicei crmpei (cartofi) i legume. Dac pla ul era mic, casa se construia pe lateral, de obicei n partea opus intr rii principale. n func ie de aezarea casei de jur nprejurul cur ii, urmau anexele leaurile, necesare oric rei gospod rii. Tuc naua195 era cea mai important dup locuin . Format din dou p r i, desf urat pe vertical , era utilizat pentru ad postirea animalelor, (n partea de jos) i a fnului, mai trziu i a tulenilor (cocenilor) pentru hrana animalelor (n partea de sus). n unele sate tuc naua era folosit doar pentru depozitarea furajelor, pentru vite fiind construite coerele. n alte sate, coerele erau folosite pentru depozitarea porumbului. Urmau p tulele sau ambarele pentru porumb i gru, tot s-a f cut m i nalt, s bat vntu, s usche, ambar de gru, a fost(A.D.), n prelungirea lor sau n fa a acestora fiind amenajat un spa iu pentru uneltele Foto 31 P tul/ambar folosit necesare lucr rii p mntului, care de pentru cereale obicei se f cea cu boii. Mai erau anexele pentru porci i p s ri, denumite diferit n satele de rani i munteni. Dac n satele de munteniungureni porcii stau n cocin , iar p s rile n cote (erbanov ), n satele de rani denumirea este inversat : cote ul este pentru porci, iar cocina pentru p s ri. O alt denumire ntlnit pentru locul unde se ineau g inile este cea de curitnic sau curelnic. Unele gospod rii mai aveau n obor Foto 32 Cas b trneasc (curte) i fntn sau cemea. n prezent, din erbanov acestor anexe li se adaug garajele pentru maini.

195

Termen folosit n toat regiunea

93

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Spre sfritul secolului al XIX-lea, locuin ele cele mai vechi erau compuse de cele mai multe ori din dou piese: sob 196 (nc perea de locuit) i nc perea cu vatra, unde se preg tea hrana, denumit ogeac n satele de rani: casa cte dou sobi. La vatr , pe vrjnic( est), pe lan uri s-a pus c ldarea, s-a aninat(atrnat), apoi s-a f cut pinea n vatr , muma mea cnd am fost mici, f cea m lai, c atunci nu s-a m i mncat pine, ma m lai. ncint , face focu-n vatr , face mult, mult, mult i pune vrnicu deasupra i pe urm cnd s -ncint desupra bine vatra, in jos ea trage focu i m tur , m tur bine i pune m laiu. i desupra pune vrnicu c e f cut aa, are un la de r dicat, i deasupra puni c rbuni, de vrnic. i-l lai. Tu Foto 33 Soba/camera de dormit a acuma cu o lope c , ceva, r ceti babei Petria, 91 ani, sat Luchia cta vrnicu. Vez cum e el, frumos, s-a copt, l cunoti cnd e copt, i pe urm iai vrnicu i sco m laiu. A do margine fierbe oala. Oala a fost de pomnt. i o astruci(acoperi), n-a fost atuncea ca acuma. i pn sara s-a pus cotaua, faci coleaa(m m liga), frigi sl nin , jum re i gata cina(N.S.). n camera de dormit n sob , pe plafon, erau fixate culmi de lemn, pe care se puneau hainele. Mai trziu, acestea au fost nlocuite cu belciuge de fier. Sub ogeac, de cele mai multe ori se g sea podrumul (locul de depozitare a produselor agroalimentare), n podrum s-a nut ciuberele cu carne(P.S.), ardovu sau rdovu (butoaie mari) cu vin i rachiu, putin i ardov pentru comin (B.C.). Unele locuin e, nainte de intrarea n cas , aveau ntr-o parte tind , iar n partea Foto 34 Cas b trneasc cu opus nc o camer , folosit ca tind , sat Slatina, Bor magazine de alimente. Dup Cvijic casa era format din trei peise: marchiz , kua i soba sau ultimele dou , ntlnindu-se exclusiv n satele aglomerate.
196

Soba-camer n limba srb , termen preluat i de romnii din regiune.

94

Ionelia Toarc

Dup C. Constante, la nceputul secolului XX, locuin a era format din: casa -unde arde focul, in varnicu- stul, coleeru, g le i, cobilc 197, crli pentru m lai, plosca de p mnt. Soba de dormit, pivni a i podrumul pentru iarn , case cu paie, scnduri i pu ine lespezi. Lng cas curelnic pentru g ini, toblari198 pentru vaci, obor ngr dit cu nuiele pentru porci, iar mai la o parte ambarul i cazanul pentru rachiu. Unele au i gr din -baccea199. Materialele de construc ie. ni ial, att locuin ele ct i anexele erau f cute din nuiele mpletite, lipite cu p mnt; din p iant i chirpici p mnt cu pleav , p mnt de boce, de-al galben(B.C.); din lemn, lipit cu imal . Cu pleaua. Col nici, aia s-anv luit, s-a pus grinz, din grind pn -n grind , s pune cu p mnt i s lipesc i pr urm cu imal de jos i s v ruie cu var(A.D.) sau lipite cu noroi, n care se punea pleav i paie.

Termen ntlnit n prezent n satele de munteni-ungureni, n satele de rani ntlnim termenul de cobili . 198 n satul Metovnica l-am ntlnit cu sensul de ur . 199 C. Constante, op. cit., p. 247-148.

197

95

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

ncepnd cu perioada interbelic , c r mida ars

(tugla), a nlocuit

Foto 35 Evolu ia n timp a gardului: gard mpletit din nuiele (st. sus), gard din stobori (dr. sus), gard din piatr (st. rnd 2), gard pl ci beton (dr. rnd 2), gard modern (jos)

aproape n totalitate celelalte materiale de construc ie. Gardurile erau din nuiele mpletite pe orizontal (cele mai multe), din tarab sau blan (scnduri puse una lng alta), i chiar din chirpici,
96

Ionelia Toarc

c r mid sau piatr . Mai nou se fac din beton, n partea inferioar i fier (n form compact sau plas ) n partea superioar . Unele garduri sunt n totalitate construite din beton, chiar i pn la n l imea de 2m. Obiceiuri de construc ie. S-au p strat de-a lungul timpului. La temelie se mai ngroap nc , n mod constant, un cap de coco, cu variantele: cap de g in , de miel, cnd pui temeliu, iast care taie coco, ali iast care taie berbec, i-i pune capu-n col . Capu i ce bani lap d , acia n col l taie(N.S.). Acestea sunt interpretate ca substitute ale jertfei umane i ca o

Foto 36 Case moderne, sat Malaini a (s.) i Veliko Gradite (d.)

plat a simbolic pntru ob inerea bun voin ei fiin elor supranaturale. La c priori, cnd se ridic construc ia cnd s face sus, s pune leamnu deasupra, n urm s face fa de flori, coroan i s-anin sus, s leag o kil de vin, dou , cte vrei i to maistorii s pune la darurile alea. Care m i bun maistor e (P.S.). n teren, n prezent am g sit cu mare greutate case mai vechi de 50 de ani, casele b trneti fiind o raritate, iar cele g site erau ntr-o stare avansat de degradare. Fie proprietarii nu le mai folosesc, ei construindu-i locuin n ultimul timp pe locul fostelor s lae, fie urmaii proprietarilor fiind pleca i din sat, nu se mai ntorc. Din p cate, majoritatea locuin elor actuale nu se mai ncadreaz ntr-un tip anume de case (n special casele din v ile Moravei, Dun rii i optina Negotin), modelul fiind preluat din zonele n care proprietarii i au locul de munc (mul i dintre acetia fiind pleca i nc din anii 70 n str in tate). Cu toate acestea, este de remarcat faptul c locuitorii p streaz acelai tip de organizare a spa iului gospod riei actuale, precum i denumirile date cndva anexelor.

97

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

S laele/colibele. O caracterisic a romnilor dintre Timoc i Morava, cu prec dere a romnilor munteni-ungureni, o constituie aez rile lor, numite s lae sau colibe: toat casa, sate rumneti, cum noi zcem vlahe, obavesno or avut colibe. n coliba aia (iast cu tind ), bunari (fntn ), tot ce trebuie de o femilie. n inte s-a f cut zb gurile(B.N.). Astfel de aez ri se reg sesc cel mai adesea n satele situate pe dealuri, la poalele muntelui i mai pu in n cele de cmpie. Foto 37 Colib -s la transformat n Acest gen de aezare specific aezare permanent , p streaz acelai plan romnilor are un trecut ndep rtat, de func ionare al gospod riei probabil din primele zile ale venirii turcilor n acest inut. Devast rile pricinuite de ei, nc lc rile zilnice, nesiguran a zilei de mine, au determinat popula ia b tina , s se retrag n locuri mai ferite, n aa-numitele zbeguri, unde, construindu-i o c su din nuiele i astruc mnt (acoperi) de frunze, i-au creat un ad post pentru familiile lor i imania (averea) lor200. Aceste s lae sunt r sfirate pe ntinderi uneori considerabile: n-a fost c i, ma colibe de animale, de lea. Lumea trage la colib . O colib de la alta a fost cte 20 de km, e c s-a b gat pin p durile alea(B.N.). Acestea se ntlnesc i la romnii din Banat i Bulgaria, s laul ini ial reprezentnd numai o cas pentu ad postul vitelor201. Cu timpul romnii s-au mutat cu totul, s laul reprezentnd: casa ranului, ad postul vitelor, mpreun cu averea sa, p unea, livada i arina. Sunt i situa ii n care colibele nu s-au mai ntrebuin at, fiind l sate n ruin , ca urmare a sc derii num rului de animale. Romnii mai au i o cas n satul propriu-zis, unde nu coboar dect n anumite cazuri: cnd trebuie s mearg la ora sau l cheam optina (prim ria), la s rb tori sau s aib grij de casa din sat.

Th. Capidan, (1943), Simbioza albano-romn , n Revista Funda iilor Regale, Bucureti, p.247. 201 St. Manciulea, State i s lauri din Cmpia Tisei, p. 145-174. cf. I. Conea, Carpa ii hotar natural, p.66.

200

98

Ionelia Toarc

De cele mai multe ori, n jurul celui care i-a durat o gospod rie trainic n s la, s-au adunat i al ii, nct dup un timp s-a n scut un sat ntreg, s laul fiind astfel forma primitiv a multor sate din regiune. De exemplu, satul Zlot era n sec. al XVIII-lea un loc acoperit de s lauri, f r s aib m car un nume de sat, de aceea un cartograf austriac l reproduce n hart corect: Salasch202. Belaica, pn n sec. al XV-lea era locul unor s lae, care abia n a doua jum tate a acestui secol a luat aspectul de sat. Satul Busur a fost ntemeiat de locuitorii unor s lae din Cestobrni a. Mai pot fi citate multe exemple, pe culmile mun ilor num rul s laelor fiind impresionant. Sate ca Tanda, Podgor , Boletin, Vratna, Volnia, Colibe, Dobrne, Lescov , Poliana i multe altele sunt propriu-zis s lae203. Geograful Cvijic amintete i el de asemenea aez ri n spa iul Serbiei de R s rit, p storii srbi locuind n sate temporare numite katun204. Pe lng s lae, mai apar i construc iile numite pivnice, destinate producerii i conserv rii vinului, construite la marginea satului Foto 38 Pivnice locuri de propriu-zis, pe care Zecevic le atribuie 205 depozitare a vinului locuitorilor de etnie srb . Cimitirul, cu denumirea generic la mormin i206, sau grobite207, se afl de cele mai multe ori la marginea satului. La fiecare mormnt se pot vedea prunul (acolo unde se mai pune), crucea tradi ional din lemn, care n ultimul timp tinde s fie nlocuit cu cea cump rat i monumentul funerar din marmur spomenicu, care trebuie pus pn la pomana de un an. n trecut, crucile funerare, pe lng prun, au fost singurele care au marcat mormintele.

202 203

Al. Vasilescu, Registrul tuturor localit ilor cuprinse n harta Olteniei, p.351. L. Boga, op. cit., p.13-14, G.Vlsan, Romnii din Serbia, p.11 La noi cnt cocoul mai mult pe deal dect la vale, spun locuitorii acestor sate. 204 Jovan Cvijic, op.cit., p.178. 205 S. Zecevic, op.cit., p. 34. 206 Denumirea ete caracteristic pentru satele romneti din ntreaga regiune. 207 Termenul este rar folosit, l-am ntlnit numai n satele Ram i ipikovo.

99

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Cru a, crucea tradi ional din lemn, se face din lemn de s lcm, stejar sau grni , pentru c aceste specii de copaci rezist foarte mult. Crucile funerare se construiesc dup anumite norme generale, ns forma lor poate diferi de la sat la sat, func ie de meter, acesta punndu-i amprenta asupra confec ion rii acestora, n aa fel nct crucile se pot identifica dup cel care le lucreaz . Ele se lucreaz fie dintr-o singur bucat de lemn, fie din dou buc i de lemn. Dintr-o bucat de lemn se Foto 40 Petrec toare din satul fac n Podgorac, Bogovina, Valakonje, Metoni a Savinac, Lubnica i n zonele marginale din Osni i Mali Izvor. Din dou buc i de lemn, puse n cruce, se fac n Baevica, Dobro Polje, Osni - n partea veche a satului, Gamzigrad, arbanovac, Lukovo, Metovnica i Zlot208. n anumite sate, crucile au forme diferite de la femeie la b rbat. Crucile funerare se vopsesc cel mai des n culoarea roie, dar n unele sate, se dau cu vopsea de protec ie albastr sau verde. La fiecare mormnt din satele romneti se afl puse la picioarele Foto 39 Valakonje (s.) i Bogovina (d.): cruci mortului i cte o m su pentru femei i b rba i i cu o banc sau dou , deoarece n timpul anumitor s rb tori, cnd se d de poman mortului i n cimitir, e bine s se ia cte o gustare acolo i de c tre cei vii, ca mortul s nu m nnce singur. n cimitirele vechi din majoritatea localit ilor, se pot observa i cruci din piatr de diferite forme, care au fost folosite n trecut, pentru a marca mormintele.

208

informa ii culese de la F. P., sat Osnicea.

100

Ionelia Toarc

Cimitirul satului Criveli. Cele mai interesante dar i mai bine conservate cruci de piatr le-am ntlnit n cimitirul satului Criveli, multe dintre ele datnd din secolul al XIX-lea. Dup str mutarea vechiului sat

Foto 41 Cruci de piatra din secolul al XIX-lea, din cimitirul satului Criveli

Criveli, datorit extinderii minei din Bor, crucile i osemintele din vechiul cimitir au fost mutate ntr-o margine a noului cimitir, aceast parte constituindu-se ca un adev rat muzeu n aer liber al monumentelor funerare vechi. Simbolurile sculptate n aceste cruci sunt pline de semnifica ii str vechi, oglindind foarte bine credin ele romnilor din regiunea estic a Serbiei, aceste simboluri reg sindu-se i pe pinile rituale. Cimitirul vechi al oraului Bor. n 1903, mina de cupru din Bor, una dintre cele mai mari din Europa, a fost deschis pentru prima dat , fiind un moment important pentru dezvoltarea oraului. Timp de aproape 100 de ani, popula ia oraului a fost Foto 42 Cimitirul vechi al oraului Bor una dintre cele mai diverse, mina atr gnd cet eni din multe state europene. Astfel, cimitirul vechi al oraului Bor este o important motenire a perioadei comopolite a oraului, fiind martorul convie uirii, dar i al mor ii laolalt a diferitelor na ionalit i.
101

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Se mai disting nc , al turi de mormintele popula iei b tinae, n mare parte romneasc : Munanu Dimitrai (1893-1966), Staicovic Stoian (18441934), Radovanociv Darinca (1888-1974), Munion Dimitria (1868-1928), Bogdanovic Elena (1828-1963), Pavlovic vetco (1897-1968), Kalinovic Velco (1898-1953), Aleksandru Guranu (decedat n 1939), i mormintele unor cet eni francezi: Mocq Jeanne (decedat la 1914), Maria Katerine Marchand (decedat n 1927), Henry Marc de Rotalier (decedat n 1909), Gelisse Jean (decedat la 1923); cet eni italieni: Berti Batista (1884-1937), Berti Maria (1873-1949), Jeanne Barbieri (1920-1923), Stefano Bracco (1870-1940), Piacenti Carlo (decedat n 1907); cet eni nem i: Albert Vaidinger (1902-1969), ul Jovan (1905-1973), naider Rudolf (19081955), Ferdinand Ketterlin (decedat n 1952); cet eni rui: Korovaev Alexei (1884-1964), Veleaev Mihail (1869-1951), Veleaev Natalia (18731953); cet eni musulmani: Redzepovski Ahmet (1902-1975); cet eni unguri: Fugo Iano (decedat n 1966). Mormintele "ntr ua casii sau ntr ue, ntr poarte". Un fapt deosebit de interesant l-am constatat n satele Duboka (Dlboka) i Voluja (Voluia), mor ii fiind ngropa i ca i n Platforma Luncanilor din Romnia, pe propriet ile particulare n imanie, n fa a casei, n curte sau ntre gospod rii. Acest tip de nmormntare nu l-am g sit consemnat n nici unul dintre documentele consultate pentru realizarea acestei lucr ri, singurul care mi-a confirmat acest obicei fiind etnologul Paun es Durlic, fostul director al Muzeului de Etnografie din Maidanpek. Etnologul Paun es Durlic afirm c nmormntarea n curte, sau cum se zice aici ntr ua casii sau ntr ue, ntr poarte, se ntlnete numai la romnii munteni-ungureni, n multe sate din inutul Zvid (Zvijd), dar i n unele sate de pe valea Mlavei: satele Ranovac, Rasanac i Kladurovo. Obiceiul ar fi de "cnd a tr it lupii ai albi" (P.D.), acest tip de ngropare fiind legat de faptul c popula ia autohton i avea n trecut, locuin ele (ini ial bordeie, colibe-s lae i mai apoi case), r spndite, puse pe moie, departe de mijlocul satului, pe culme, aceasta fiind singura modalitate de a-i ngropa mor ii. Chiar dac n prezent popula ia tr iete n sate de tip adunat, obiceiul s se ngroape n moie, persist i n ziua de ast zi. Cu toate c oficial, biserica srb i autorit ile nu sunt de acord cu acest fapt, tacit se permite practicarea acestui obicei, din moment ce la nmormntare preotul oficiaz
102

Ionelia Toarc

slujba religioas . Locuitorii din inutul Zvijd, cred c este mai bine pentru om "cnd s -ngroap n moia lui" (P.D.). Foto 43 Morminte pe p unea de lng cas , sat Voluia Dup cum s-a putut constata, regiunea este una preponderent rural , condi iile geografice punndu-i amprenta asupra m rimii, morfostructurii, fun ionalit ii i caracterului permanent sau temporar al aez rilor rurale. Aez rille mari, n general cu structur compact -adunat sunt situate n cmpii (Cmpia Moravei i Cmpia Negotinului), n depresiunile i v ile largi dintre mun i. n restul zonei predomin aez rile mijlocii i mici, cu structur risipit , regiunea fiind preponderent muntoas . Mul imea i varietatea tipologic a aez rilor din Craina Serbiei relev condi iile favorabile de locuire a acestora, iar n timpuri istorice de a ad posti un num r sporit de locuitori ca urmare a pericolelor iminente din zonele de locuire vecine. n general se constat o zonalitate a aez rilor n func ie de m rimea lor, cele mari fiind situate la altitudini joase, iar cele mici fiind risipite pe versan i sau p platformele de eroziune. Numeroasele aez ri permanente de azi provin din transformarea dea lungul timpului a aez rilor temporare sau sezoniere, numite s lae sau colibe, ca urmare a extinderii agriculturii montane, a creterii animalelor sau a defri rilor. Aceste colibe erau considerate ca a doua cas , ca nite anexe ale satelor de pe vale. Al turi de s lae-colibe, se remarc stnele, care se reg sesc n toat regiunea.

103

Tabel nr. 3 LOCALIT ILE CU POPULA IE ROMNEASC I MIXT DIN ESTUL SERBIEI CARACTERIZARE DUP NUM R LOCUITORI, ALTITUDINE MEDIE, ANUL ATEST RII DOCUMENTARE, GRUP ETNOGRAFIC, CERCET RI DE TEREN IONELIA TOARC
1 Recens mnt 2002210 2 Estim ri pop. 2000209 Anul atest rii212 3 3 3 4 5 6 7 8

Grup rom.213

Nr.

Denumire oficial

Denumirea romneasc , dat de localnici

Romni/ Vlahi

Popula ie total

Romni

Vlahi

Altit.211

SRBIJA TIMOK OPTINA

SERBIA TIMOC BOLIEVA

236384 11167

712.050 15849

2342 83

39736 4162

Date preluate de la Micarea Democrat a Romnilor din Serbia, Republica Serbia, mp r irea pe jude e, prelucrare date Svet. Karabasevic, martie 2000. 210 Date preluate din Oficiul de Statistic al Serbiei, Recens mntul popula iei pe localit i, Belgrad, 2003 211 Altitudinea medie este dat n metri deasupra nivelului oceanului planetar, conform estim rilor geodezice din h r ile topografice srbeti ale regiunii, scara 1: 50 000 212 Este consemnat anul primei atest ri cunoscute a localit ii pe vatra actual . Multe localit i sunt mai vechi dect anii men iona i, dar nu exist o certitudine asupra anului fond rii. Datele sunt preluate din Trpcea Th. N., Romnii dintre Timoc i Morava, Domino, 1999. 213 Caracterul etnografic al popula iei romneti din localitate: U: Ungureni (munteni), T: rani, B: Bufani, R: Rudari, igani, dup cercet rile f cute de etnologul Paun es Durlic 214 Graiul romnesc vorbit: B: de tip b n ean, T: de tip mixt b n eano-oltean cu specific local, timocean, O: de tip oltean, R: mixt, olteano-muntean, graiurilor rudarilor, iganilor de limba romn . Date preluate de la Asocia ia cultural Ariadnae Filum, Bor 215 Sunt notate cu semnul V localit ile vizitate pe parcursul cercet rilor de teren din anii 1999, 2000, 2001, 2008, 2010, 2011

209

104

Grai214

Localit i Cercetate215

Ionelia Toarc

533 1611 1310 590

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 245 1668 2475 301 1084 1455

BOLJEVAC BAEVICA BOGOVINA BOLJEVAC 1/3216 DOBRO POLJE LUKOVO MALI IZVOR 1/3 OSNI PODGORAC SAVINAC VALAKONJE BAEVI A BOGOVINA BOLIO DOBRO POLIA LUCOVA IZVORU L MIC OSNIEA PODGOR SAVINA VALEACUANI-VALEA CU ANINI 409 1348 3784 415 704 565 1340 2218 365 1378 1 6 7 0 19 4 14 19 0 13 208 362 209 150 45 140 826 1157 161 881 315 250 291 350 330 300 300 260 200 240 1887 1455 1834 1455 1455 1455 1454 1560 U U,R U,R U R,U U U U U U B T T B R T T T T T

V V V

20 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 3 BOR BUOR BRESTO BUIA GORNIANA CRIVELI LUCHIA METONI A OSTRIELI SLACINA ERBOV TANDA TOPLA ZLUOT-ZILOT CIUPRIA 5764 33567 32 1356 22842 4060 3140 789 1446 1586 702 1569 789 1116 2161 442 154 4280 55817 39387 2950 666 1114 1316 612 1331 654 921 1836 350 100 3757 107 47 14 0 1 7 4 17 0 6 5 0 0 6 10064 2352 732 555 905 779 373 997 219 366 953 185 61 1600

TOTAL OPTINA BOR BOR 1/10 BRESTOVAC BUJE GORNJANE KRIVELJ LUKA METOVNICA OTRELJ SLATINA ARBANOVAC TANDA TOPLA ZLOT TOTAL OPTINA UPRIJA

300 560 350 323 380 200 280 237 210 400 540 265

1718 1736 1466 1730 sec.XVI sec.XVI sec. XV sec.XVIII sec.XV sec. XVI 1783 sec. XV

U U U U U U U U U U U U U

T T T T T T T T T T T T B

V V V V V V V V V V V V

216

Ponderea elementului romnesc n localitatea respectiv

105

Comunitatea romneasc din estul Serbiei


1267 1510 500 1181 Sec.XVII sec. XIII 1381

BATIN BRIGHENI A CIUPRIA ISACUVA COVANI A MIATOV SUPSCA VLACA 450 856

871 979 20585 646 190 1712 1434 372

2 11 7 4 0 1 2 1

236 677 50 361 3 4 1 23

170 540 123 230 350 117 140 120

U U U U U U U U

B B B B B B B B

V V V

354 400 1247

25611 265 4363 565 882 433 330 195 320 200 390

427 67 2 0 317 0

Sec.XVIII

V V

Sec.XVIII 1796

DESPOTOV BELAICA DESPOTOV DVORITE ISNOA IEZERU- LACU ORA POPOVNIC RMNA RECA DUTOVA(RS VI A) JGILIU (JGILI) 70% 80 337 380 2524 158 0 0 37 3 360 620 400 480

38 0 1 0 17 0 0 0 0 1 4

V V

Sec. XIV

U U U U U U U U U U

B B B B B B B B B B

Sec.XVIII 1733 1467

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 16 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 33 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. GOLUMB BRNI A DOBRA DVORITE GOLUMB CRIVAEA CUDRE PONICVA SNEGOTIN JTCOVI A 531 1/5 150 532 665 649 328 354 290 9913 391 678 305 1896 429 193 97 201 142 65 3 2 1 19 8 2 0 1 3 870 60 0 181 88 368 37 0 73 37 70 70 166 77 340 150 128 384 180 1428 1467 Sec. XIX U U U U U U U U U B B B B B B B B B

BATINAC BIGRENICA IUPRIJA ISAKOVO KOVANICA MIJATOVAC SUPSKA VLAKA TOTAL OP. DESPOTOVAC BELJAJKA DESPOTOVAC 1/10 DVORITE JASENOVO JEZERO ORAJE (PLAANE) POPOVNJAK RAVNA REKA RESAVICA IDILJE TOTAL OP. GOLUBAC BRNJICA DOBRA DVORITE GOLUBAC 1/3 KRIVAA KUDRE PONIKVE SNEGOTIN ITKOVICA

106

Ionelia Toarc

758 758 116 240 170 1399 1819 U,R U R B B R

IAGODINA IAGODINA GLADNA(DOBRA VODA) STRIJILE-STRIJILA

70894 35589 430 479

230 14 5 178

30 0 15 12

V V V V

24 6 1. 2. 3. 53 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 29031 1557 626 2051 7000 904 1481 1177 60 45 40 45 50 53 50 1740 1783 1530 1524 1530 1530 1736 23613 1076 610 880 9142 727 1067 1053 216 10 4 11 67 1 8 20 568 50 13 31 112 6 50 10 T,R T T T,R T T T O O O O O O O

TOTAL OP. JAGODINA JAGODINA DOBRA VODA STRIILO TOTAL OP. KLADOVO BRZA PALANCA DAVIDOVAC GRABOVICA KLADOVO KLADUNICA KORBOVO KOSTOL

657 1366 1155 356 275 812

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 1944 106 438 1553 1129 843 668 1393 1540

KUPUZITE LJUBIEVAC MALA VRBITA MANASTIRICA MILUTINOVAC NOVI SIP PETROVO SELO PODVRKA REICA REKA RTKOVO TEKIJA VAJUGA VELESNICA VELIKA KAMENICA VELIKA VRBICA

CLADOVA P LANCA-P L NCU A GEGERA I GRABOVI A CLADOVA CL DUNI A CORBOVA-CORBU COSTOLCASTELLUMPONTES CUPUZCEA BORDEI (BORGII) VRBI A MIC M N STIRI A BRLOAGA SP PETROVA SELO POVRCA R CI A RECA RTCOVA (RTCOVA) TECHIA V IUGA VELESNI A CAMENI A MARE VRBI A MARE 317 458 783 250 186 909 129 1143 45 278 1012 967 563 265 757 996 10 4 13 1 3 6 1 5 1 5 7 2 11 2 19 5 37 6 30 4 0 5 0 42 0 4 58 0 2 17 76 15 80 40 80 190 50 75 410 160 75 90 65 80 46 40 67 90 1844 1783 1740 1844 1844 1740 1850 Sec.XVI 1844 1820 1530 1741 1530 1530 1530 1530

T T T T T T T T,R T T T T T T T,R T

O O O O O O O O O O O O O O O O

V V

107

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

1359

V V

17954 1297 674 425 436 1646 937 1000 386 1319 3128

CUCEVA BROGI A BUCOVSCA R MONIA EROVI A DLBOCA CAMNA CUCEVA LENI A MALABRESNI A MUSTAPICI NERESNI A RABROVA RADNCA RACOVA BARA SENA SRB EVI A TURIA VUCOVICI VOLUIA 1288 806 354 293 1157 932 486 1318 300 350 450 200 210 250 220 230 180 180 310 130 420 300 240 140 250 230 150 240 1718 1733 1721 1381 1378 1725 1467 1725 Sec.XV 1467 Sec.XVIII 1718 1381 1381 Sec.XVIII 1725 1467 1380 R,U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U,T R B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

18808 468 503 317 381 1110 712 4506 236 135 740 2365 1219 803 464 232 151 809 599 301 1123

122 5 5 3 2 4 4 15 1 2 8 20 2 11 10 1 0 9 9 1 7

5204 213 420 53 94 92 245 143 90 2 512 1175 5 555 360 61 22 349 153 207 429

V V

23 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 26 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. MAIDANPEC BOLIECIN RNAICA D BI LIUG MILANOV (ORA) GOLUBINIA IASCOVA CLOCOIO 17143 803 1256 507 1335 1305 822 880 23703 672 1099 458 3132 1079 717 711 67 0 8 1 5 2 0 10 2817 70 312 131 19 2 349 45 180 320 290 70 290 700 300 1733 1718 Sec.XVIII 1733 Sec.XVIII 1818 1524 U U U U U U U T T T T T T T

TOTAL OP. KUEVO BRODICA BUKOVSKA CEREMONJA CEROVICA DUBOKA KAONA KUEVO 1/5 LJENICA MALABRESNICA MUSTAPI NERESNICA RABROVO RADENKA RAKOVA BARA SENA SRPCE EVICA TURIJA VUKOVI VOLUJA TOTAL OP. MAJDANPEK BOLJETIN CRNAJKA DEBELI LUG DONJI MILANOVAC 40% GOLUBINJE JASIKOVO KLOKOEVAC

V V V

108

Ionelia Toarc

V V V

LESCOVA MAIDAN MIROI MOSNA RN GLAUA TOPOLNI A VLAOLEA 3752 257 1547

516 3528 468 920 2549 1305 949

431 10071 406 787 2309 1064 767

0 17 0 1 3 13 7

178 386 0 15 636 153 521

400 400 500 220 490 300 600

1833 1560 1872 1733 Sec.XVIII Sec.XVIII

U U,B,R U U U U U

T T,F T T T T T

1467

1467 Sec.XV 1467 1467 1467

LIDOVA TRLEN COBILIA CULA RNIU MIC SALACO LIVOV RNIU VELICO SELO VRBNI A ZABREGA 214 140 779 387

13853 159 969 930 699 882 768 123 611 493 462 247 140 115 215 110 88 91 200 101 98 90 200

76 1 2 13 7 2 0 0 1 0 9 7

401 3 4 296 2 0 0 0 0 0 58 37

U R U U U,R R U R,U R,U U U

B B B B B B B B B B B

1491 1381

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14 10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 19 11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. NIGOTIN ZLOCUCIA-ZLOCUTEA BUCOPCEA RNOMASNI A DUPLIANA GEANOVA-GEAN 14 ICUBOV COBINI A COILOVA M LAINI A 40128 994 2399 426 1011 2320 2988 2507 623 971 43418 588 1442 272 564 882 1884 1355 411 683 269 18 14 3 9 19 32 11 10 4 3000 283 103 45 1 146 268 246 227 225 110 50 110 210 95 176 50 70 250 1784 1736 Sec.XV 1530 1530 Sec.XVII T T T T,U T T,U T T U O O O O O O O O T

LESKOVO MAJDANPEK 30% MIRO MOSNA RUDNA GLAVA TOPOLNICA VLAOLE TOTAL OP. MALO CRNIE ALJUDOVO CRLJENAC KOBILJE KULA MALO CRNIE SALAKOVAC LJIVOVAC VELIKO CRNIE VELIKO SELO 1/5 VRBNICA ZABREGA TOTAL OP. NEGOTIN ALEKSANDROVAC BUKOVE CRNOMASNICA DUPLJANE DUANOVAC JABUKOVAC KOBINICA KOVILOVO MALAJNICA

109

Comunitatea romneasc din estul Serbiei


CAMNI A MIC MEILOV COROGRA MOCRANI NIGOTIN (NIGOCIN) 998 1449 913 1140 8677 392 718 517 710 17758 8 6 4 9 49 0 77 14 15 266 105 60 55 100 50 1530 1833 1530 1491 1530 T T T T T,U O O O O O

10. 11. 12. 13. 14.

PLAMNA PRAOVA R D IV SRMNOV SLATINA SRBOVLA UROVI A BLIVANOV (BLIVANU) VRACNA PARACIN LEBINA TRENEVI A PETROV BONIAC BUSUR DUBOCICA CLADUROA LISCO MN ST RI A MENI A OREKOVI A ORLEVA PANCUVA 19315 348 1704 918 796 616 1122 1473 623 546 284 34511 481 1171 582 476 390 748 924 911 260 416 251 7 17 9 3 3 23 7 15 1 1 58301 715 1137 102 0 90 1 0 0 3535 0 553 171 300 26 516 419 0 0 1

1127 2296 2715 1021 1009 951 2826 316 451

953 1506 1540 464 479 502 1191 206 316

4 11 16 1 5 3 14 1 4

188 47 143 68 143 22 384 0 81

350 60 40 50 60 40 80 110 120

1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530

U T T T T T T,U,R T U

T O O O O O O O T

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 39 12 1. 2. 35 13 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 240 250 1453 1737 160 218 176 252 141 166 230 166 124 202 Sec.XVII 1820 1467 1428 1467 1820 1382 1380 1381 1467

MALA KAMENICA MIHAJLOVAC MILOEVO(KOROGLA) MOKRANJE(MILANOVO) NEGOTIN 1/2 PLAVNA PRAHOVO RADUJEVAC SAMARINOVAC SLATINA SRBOVO UROVICA VELJKOVO VRATNA TOTAL OP. PARAIN LEBINA TRENJEVICA TOTAL OP. PETROVAC BONJAK BUSUR DUBOKA KLADUROVO LESKOVAC MANASTIRICA MELNICA OREKOVICA ORLJEVO PANKOVO U R R U U U U U U U U U U T T B B T B B B T B

110

Ionelia Toarc
PETRO (MEDVEGE) RNOV RAAN (RAAVE ) STAMNI A STARCIVA POPO LAOLEA MARE VITOVNI A JDRIELA 319 1262 1/3 2576 2787 1264 1786 891 7851 1779 815 1424 585 1244 1925 167 756 19 56 8 7 7 5 5 1 10 57 513 247 220 350 1 0 76 83 124 250 205 262 178 188 141 230 200 1467 1467 1467 Sec.XIV 1467 1718 Sec.XIV 1390 1380 U U U U U U R U U B B T T T T T T T V

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 34 14 1. COSTOLA 7614 10% 1000 81 5% 4000 816 1285 41736 518 915 3 36 0 1 0 86 0 2 78 90 100 90 74902 9313 95 13 109 16 1380 R,U B

PETROVAC RANOVAC RAANAC STAMNICA STAREVO VELIKI POPOVAC VELIKO LAOLE VITOVNICA DRELO TOTAL OP. POAREVAC KOSTOLAC

PETCA POJAREV RECI A TRNIANA 7036 2265 808

1381 1467 1467 1467

R,U R,U U R,U

B B B B

Sec.XIV 1381 1467

SVILAINA BUBUA DUCNI A LUCUVA MACIU PRO SUBOCI A (SUBOI A) SVILAIN A(SVILAI A) TROPONIA (TOPONE) 355 463 1265 1/5 1804 685

25511 1349 607 778 217 254 757 9395 901

81 29 2 0 3 5 13 9 5

235 110 0 2 0 34 27 5 54

195 163 114 135 220 138 100 160

Sec.XIV 1467

U U U U U U U U

B B B B B B B B

2. 3. 4. 5. 27 15 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 22 16 1. 2. VELICO GRADITE CELEVA BARA DOLIANI A 20659 489 409 117 7 5 354 84 36

PETKA POAREVAC REICA TRNJANE TOTAL OP. SVILAJNAC BOBOVO DUBNICA LUKOVICA MAEVAC PROTINAC SUBOTICA SVILAJNAC TROPONJE TOTAL OP. VELIKO GRADITE ELJEVA BARA DOLJANICA

115 180

1467 1467

U U

B B

111

Comunitatea romneasc din estul Serbiei


GIURACOVA CUSICE RAM TOPOLOVNIC GRAGETE-GR DITE ZAIECIAR CIOCONIAR 125 Sec.XVIII 16827 204 65969 173 221 1 2981 21 338 742 294 1098 5658 2 5 3 13 29 0 5 0 143 81 100 78 140 81 72 1467 1467 Sec.XII 1381 1467 U,R U U U R,U B B B B B

3. 4. 5. 6. 7. 26 17 1. T O

V V V

2. 3. 4. 5.

URAKOVO KUSIE RAM TOPOLOVNIK VELIKO GRADITE TOTAL OP. ZAJEAR OKONJAR (KOPRIVNICA) DUBOANE GAMZIGRAD GLOGOVICA GRADSKOVO 593 961 604 947 455 945 484 666 15 1 12 6 368 167 232 179 370 170 400 310 1725 1887 Sec.XVIII Sec.XVIII U,T U U T O T O O

V V V V

1690 Sec.XVII Sec.XV Sec.XVIII Sec. XV Sec. XV 1887 Sec.XV Sec.XVII 1466

V V V

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

GRLJAN HALOVO LUBNICA MALA JASIKOVA MALI JASENOVAC NIKOLIEVO PRLITA IPIKOVO LJIVAR TABAKOVAC VELIKA JASIKOVA VELIKI JASENOVAC ZAJEAR

DLBOEANA GZGRAD GLOGOVI A GRADSCOVAGRADCOVA GRLIANA ALOVA LUBNI A ISCOBA MIC MALA NICOLIEA PRLITA PICOVA LIVAR TABACOV ISCOVA MARE ISNOV Z ICERI (Z IERI) -1706 1141 1452 411 407 1061 250 672 411 281 1239 525 1/103962 13885 PRVA 13034 1546 107 8 2839 856 1052 332 284 833 142 511 329 208 998 370 39491 4 73 1 6 48 1 0 4 1 3 17 1 19 4 169 374 229 68 96 2 335 71 17 356 94 159 280 320 225 330 300 200 270 230 210 125 220 270 130

T T U T T T T T T T T T T,U

O O T O O O O O O O O O O,T

42 18 1. JABARI ALEXANDROV

TOTAL OP. ABARI ALEKSANDROVAC

342 1

98

1467

112

Ionelia Toarc
611 74 387 6454 1005 371 539 1402 1/3

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 15 1/2 367 1/2 Sec.XVIII 1467 Sec.XVI 1467

COCETINU MIRIEVA OREVI A POLATNA POROGIN SBNI A RACHIN (SIMICEVA) SVINIAREVA TICIO (CICIO ) VICEJVA VLACHI DOL

404 474 862 281 2036 407 1465 213 265 863 1310

5 11 5 2 30 1 6 2 1 14 17

101 69 0 0 39 1 0 21 8 101 0

150 180 120 230 108 170 105 195 170 190 150

Sec.XVIII 1467 Sec.XVIII 1457 Sec.XVIII Sec.XVIII Sec.XIX 1381 Sec.XVIII 1467 1467

U U U U U U U U U U U,R

B B B B B B B B B B B

V V

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 618 1880 585

KOETIN MIRIJEVO OREOVICA POLATNA PORODIN SIBNICA SIMIEVO SVINJAREVO TIEVAC VITEEVO VLAKI DO TOTAL OP. AGUBICA BLIZNAK BREZNICA KREPOLJIN LAZNICA LIPE MEDVEICA MILANOVAC 14823 361 211 1696 2063 15 44 445 54 1 1 10 7 0 0 2 3268 34 110 260 1308 0 42 108 380 250 240 400 580 300 235 1822 1783 1380 JAGUBI A BLIZNA BREZNI A CREPOLIN LAZNI A LIPA MEDVEGI A MOGODI A (MAGUDI A) OS NI A SELICE (SELITA) SGA SUVI DOL IAGUBI A 1/2 1187 453 704 1320 2823 2 6 11 2 6 671 189 462 0 74 U U U U U U U 310 380 250 310 315 B B B T T B B

8. 9. 10. 11. 12. 18

OSANICA SELITE SIGE SUVI DO AGUBICA TOTAL

1467 1467 1467

U U U U U

B T B B B,T

113

VI. ELEMENTE DE TOPONIMIE


Studierea toponimiei a ap rut ca o necesitate obiectiv , ea furniznd prin vocabularul s u, informa ia transmis de inutul respectiv sub nenum rate fa ete, aceasta constituindu-se ca un martor al zonei studiate, n dimensiunile lui spa iale i temporale. Numirea, denumirea, renumirea locurilor pot spune multe despre impactul societ ii asupra nvelisului forestier, valorificarea resurselor de subsol, formarea re elei de asez ri, despre condi iile i motivele modificrilor survenite de-a lungul istoriei n nomenclatorul localit ilor unei ri.217 Principalele categorii de toponime g site n documente provenind din cancelaria otoman , h r i medievale i moderne, nsemn rile de c l torie ale unor istorici, geografi, militari sau simpli c l tori str ini i romni prin zon , articole i monografii scrise fie de oameni ai locului, fie de cercet tori str ini, la care se adaug i propriile informa ii culese n timpul deplas rilor pe teren, efectuate n ultimii ani n aez rile romneti dintre Timoc i Morava sunt oiconimele, morfotoponimele, hidronime, hileonimele. Din punct de vedere structural, exist dou tipuri de toponime: nume simple provenite de la un singur element sau compuse, din dou sau mai rar din trei elemente. Numele simple provin de obicei de la o tr s tur proeminent (mun ii tirbi i, M gura, Coarna, Culme). Numele compuse sunt formate dintr-un element adjectival si unul topografic (Culmea al mic, Cotu lui Milcu, Gl mia Povcii, Cracu lipei, Dealul Mare, Valea Crenilor, ntre v i) sau ce ine de obiceiurile din zon . Toponimele simple i compuse constituie majoritatea numelor de locuri din arealul moravo-timocean. Din punct de vedere func ional exist dou tipuri de toponime: x antroponime, cele care provin de la nume de oameni (satele Mihailovac, Milanovac, Milutinovac, Dusanovac, Alexandrovac, Radujevac, Popovac), sau de la nume de triburi (de exemplu Tribalia Occidental teritoriu tracilor dintre Morava i Timoc); x toponime provenite din apelative (Bordeie-sat format numai din bordeie, n timpul turcilor, satul S nuni locul, lespezile de piatr pe care se d sare la vite, Ceret loc cu cer, Peri loc cu peri).
217

Ion Nicolae, Bogdan Suditu, (2008), Toponimie romneasc i interna ional , Editura Meronia, Bucureti, p. 3.

114

Ionelia Toarc

Toponimele zonei au la origine o varietate de limbi: o posibil trac , latin , romn , turc , german , slav . Fiecare din aceste limbi a contribuit cu noi toponime i a influen at forma toponimelor deja existente. Toponime din perioada trac . n trecut, regiunea era cunoscut sub numele de Tribalia, denumire provenit de la tribali- popula ie de neam tracic (dup Strabon, Diodor etc) sau iliric (dup tefan din Bizan ), atestat aici nc din sec. VII-III . Hr)218. Popula ia tracic de aici a nceput s fie romanizat naintea celei de la nord de Dun re, romanizarea ncepnd n ultimele decenii ale erei trecute i terminnd n anul 15 d. Hr. Toponime din perioada roman . n arealul studiat, n categoria toponimelor de origine latin , mai cunoscute se nscriu hidronimele, care sunt i limitele acestei zone. Fluviul Dun rea se poate constitui ca cel mai important hidronim la nivelul regiunii, cunoscut din timpuri istorice, sub numele de Istro/Istros n perioada lui Herodot, sub numele de Danubius/Danuvius n perioada latin , n timp ce geto-dacii l-au numit Donaris. Popoarele slave l-au nimit Dunav, fie Duna, fie Dunavis. Pornind ns de la terminologia latineasc Danuvius, se consider a fi element de provenien celt dnu (fortis), dar vechiul nume traco-getic Donaris (reprezentnd o transformare a lui Dunavis), care ntr-o perioad mult mai trzie a devenit Dunaris. Destul de important i bine fixat , este i explica ia lui D.Puchil , preluat de I.Conea i L.Badea (2005), ce argumenta originea romneasc a fluviului Dun rea din aromnul Duna la care ad ug m apelativul romnesc rea. Velika Morava/Morava Mare este un alt hidronim important, denumit de romani Margus, fiind cel mai mare sistem hidrografic din Serbia. Rul Timoc este rul ce desparte Serbia de R s rit de vestul Bulgariei. Denumirea lui deriv din vechea denumire latineasc : Timacus219, dar neputndu-se traduce, srbii au convenit s nlocuiasc c-ul latin cu k ruso-germanic. Rul Pec(Pek)/Pecus, poart nume latin, ce vine de la pecus, pecoris, care nseamn oaie220. Din vremea aceea i pn azi, n inutul acesta, ndeletnicirea de baz a popula iei, este aceea de cretere a oilor i a vitelor.
218 219

***, (1996), Dic ionar de istorie veche a Romniei, Bucureti, pagina 584. John Boardman, (1996), The Cambridge Ancient History Vol. 10, p. 579. 220 Dup Sandu Cristea Timoc.

115

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

n privin a mun ilor Homolje sunt cteva interpret ri n ceea ce privete originea numelui: numele ar proveni din limba romn omul/omului; o alt explica ie arat c ar veni din cuvntul slav hlm, ce nseamn deal, munte; pe cnd a treia ipotez sugereaz c numele ar proveni de la un tip de brnz de capr sau oaie, pe care slavii o produceau aici221. Alte urme ale latiniz rii zonei se g sesc i n denumirile aez rilor: Oraul "Kladovo" ( ) n limba srb , este cunoscut n romn ca i "Cladova", iar n limba german "Kladowo" sau "Kladovo". n timpul Imperiului Roman, numele oraului a fost "Zanes" n timp ce fortifica iile au fost cunoscute ca "Diana" i "Pontes" (de la grecescul "pontos"-"mare", sau latinescul "pontem" - "pod"). Mai trziu, slavii vechi au fondat aici o aezare, care a fost numit Novi Grad ( ), n timp ce otomanii au construit aici o cetate numit "Fetislam". Numele Kladovo de ast zi a fost men ionat pentru prima dat n 1596 ntr-un document militar austriac. Exist mai multe teorii cu privire la originea numelui actual al oraului222: n conformitate cu o teorie (Ranka Kuic), numele oraului deriv de la cuvntul celtic "kladiff" care nseamn "cimitir". Conform altei teorii (Ranko Jakovljevic), denumirea provine de la cuvntul "klad" (un dispozitiv folosit pentru nchiderea oamenilor). Conform teoriei a treia, numele este derivat din cuvntul slav "kladenac" care nseamn "bine" sau din cuvntul slav "klada" care nseamn "ciot". Exist , de asemenea, o teorie care spune c numele oraului deriv de la voievodul Glad, care a domnit peste aceast regiune n secolul al IX-lea. Pentru oraul Negotin, exist teza de origine slavon : proto-slavicul "n ga" nseamn "grij " i sufixul "-ota /-otina" nseamn "ac iunea suferit sau efectuat " dndu-i demnifica ia, denumirii de Negotin ca "un loc de refugiu pentru vindecare" n sprijinul acestei ipoteze vine i faptul c oraul istoric este situat n mijlocul mlatinilor. Exist , de asemenea, ipoteza originii latine a numelui, ca loc de negustorie (n spaniol "Negocios"), precum i faptul c Negotin este ntr-o regiune cu prezen a unui semnificative minorit i vlahe (romni). n cele din urm , "Negotin" poate a fost derivat din cuvintele celtice "neges" i "tin", nsemnnd "cetate de

221 222

Kostic Stanko, http://homoljetourism.org/homolje/index.html Statistical Office of Serbia. Municipalities of Serbia, 2006

116

Ionelia Toarc

r zboi"223. Ca aezare, oraul Negotin este men ionat pentru prima oar n 1530. Cetatea Taliata din perioada roman , a devenit orasul Donji Milanovat. De la nfiin area sa, ini ial pe o insul a Dun rii, n sec. XIX, oraul a fost mutat de dou ori. n 1830, din cauza inunda iilor frecvente, prin ul Milo a ordonat ca oraul s fie mutat pe malul drept al Dun rii, astfel fiind primul ora din Serbia construit dup un plan de urbanism. Dup construirea hidrocentralei Djerdap/Por ile de Fier n 1970, oraul a fost mutat din nou, n loca ia sa prezent . Cuppae, un bastion n timpul romanilor (sec. I-VI), transformat apoi n orasul Columbria, n latin , 554/5 AD224, a devenit peste timp, orasul Golubac ( ) n srb , n romn ca Golumbei sau Columbaci, n limba maghiar ca Galambc i n turc ca Gvercinlik ceea ce nseamn "porumbar". Numele actual este derivat din golub, cuvnt de origine srb pentru "porumbel" i este, prin urmare, adesea tradus ca "oraul de Foto 44 Cetatea Golubac porumbei". Dup Cristea Sandu Timoc denumirea de musc columbac din legenda Iovan Iorgovan ar proveni de la numele oraului: legenda spune c musca columbac de la Golub (din stnca Babacaia), de atunci i are originea225. Cetatea roman Viminacium, situat pe teritoriul satului Stari Kostolac i Drmno, la 13 km de la Kostolac, a fost tab r militar roman i capitala provinciei Moesia Superior. Site-ul arheologic ocup un total de 450 de hectare. Oraul dateaz din secolul 1 AD i con ine vestigii arheologice de temple, str zi, pie e, amfiteatre, palate, hipodromuri i b i romane. Acesta se afl pe drumul roman Via militaris.
223

Prof. Dr. Ranka Kui of the Philology Faculty of the University of Belgrade "Red & White-Serbian-Celtic Parallels" (Crveno i belo - srpsko-keltske paralele, Glas srpski, Banja Luka, 2000.) 224 Notitia Dignitatum, the Synekdmos and Prokopioss Buildings IV.v.-vii, x 225 Sandu Cristea Timoc, (1967), Cntece b trneti i doine, Editura pentru literatur , Bucureti, p.42.

117

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Gamzigrad (srb : , latin : FELIX ROMVLIANA) este un sit arheologic din sec. IV A.D. i sta iune balnear , situat n apropierea oraului Zajecar i aflat n Patrimoniul Mondial UNESCO226. Este loca ia unui complex de palate i temple antice romane Felix Romuliana, construit de imparatul Galerius (n scut n aceast zon ) n memoria mamei sale Romula. Principalul domeniu acoper 10 de acri (40.000 m). Dintre cei 80 de mp ra i romani, 40 au fost de origine traco-iliro-dac 227 Oraul Horreum Margi (horreum: Grnar, Margi: Morava), nsemnnd Grnarul Moravei a fost fondat de c tre romani ca un fort, pe drumul de la Constantinopol la Roma, unde se traverseaz rul cunoscut acum sub numele de Velika Morava. Acesta a servit drept baz militar roman , a avut o fabric de scuturi i a ctigat statutul de municipium nainte 224AD228. Romnii din zon l numesc Podu Nou, ns sub st pnire slav , a devenit cunoscut sub numele de Ravno ("plat"), deoarece rul pe care este aezat trece printr-o vale plat . Actualmente oraul este cunoscut sub numele de uprija, nume ce provine de la cuvntul "kpr" din turc i nseamn "pod", acesta fiind dat de turci n timpul st pnirii lor. Alte aez ri de mai mic importan care s-au p strat din epoca roman sunt: satul Ram, n apropiere de Viminacium, ce ar proveni de la numele de Roma, satenii spunnd i azi: Rm; Municipium a devenit Calite; Idimus Medvegea; Pontes Castellum-iar n 1856 devine Costol; Caput Fossae satul Techia de ast zi. Toponime romneti. Pn n secolul XVIII, teritoriul cuprins ntre rurile Timoc i Morava, abund de denumiri romneti, permanen a elementului romnesc fiind sus inut i pe baza toponimiei, chiar dac istoricii bulgari i srbi nu o admit. Unii dintre acetia presupun o migrare a romnilor din Banat i ara Romneasc n sec. al XV-lea, al ii n sec. al VXI-lea sau mai degrab n sec. al XVII-lea i al XVIII-lea. n inutul ini ial al Crainei (teritoriul cuprins ntre rul Timoc, mun ii Deli Iovan, Veliki Greben i Miroci) i Kliuc (Cheia), frecven a denumirilor romneti este mult mai mare, dect nspre Valea Moravei, unde ntlnim deja un amestec de topomine romneti cu srbeti, cele din urm fiind majoritare. Motivul este acela c teritoriul dintre Valea Timocului cade n
http://whc.unesco.org/en/list/1253 Iosif Constantin Dr gan le nir numele n Istoria romnilor , Bucureti, Europa Nova, 1994, pag. 46. 228 Arnold Hugh Martin Jones, The later Roman Empire,: a social economic and administrative survey p. 284-602.
227 226

118

Ionelia Toarc

st pnire srbeasc relativ trziu (1833), fa de teritoriul cuprins ntre rurile Pek i Morava, care nc din secolul al XII-lea ajunge sub st pnirea srbeasc , chiar i vremelnic , procesul de dezna ionalizare fiind unul de durat . n sec. XIV urmele vlahilor dintre Timoc i Morava se ntlnesc n mai multe acte oficiale ale rilor srbe. Silviu Dragomir g sete 39 de documente srbeti ce i men ioneaz pe vlahi, unul din sec. XII, un hrisov srbesc fiind chiar din timpul lui Stefan Nemanja 1198-1199229. n cuprisul regiunii, Vlsan consider c ar fi existat nu mai pu in de 250 de denumiri de sate alc tuite din cuvntul vlah, afar de alte denumiri de ruri, mun i i chiar inuturi ntregi (Stari Vlah)230. n Karte von dem Konigreich Servien hart militar austriac din 1717 i dup raportul exarhului mitropoliei din Belgrad, cu numele de Maksim Radkovic, privitor la situa ia bisericilor i m n stirilor dintre Morava i Miroci, ntocmit dup vizitarea lor n anul 1733, apar satele Boletin i Colubina Golubina. Tot G. Vlsan citeaz o serie de h r i vechi din sec. XVIII, ce abund de denumiri romneti231. Astfel la 1723, acesta noteaz mun ii tirbi i, Deli-Ion, prul Alb, satul Costeti. La 1769: B tu a, Vltura; la 1799: Cotu Timoc, Stna, Cestuga. De asemenea, nici h r ile topografice austriece 1:200.000, publicate n preajma anului 1900, sau publica iile de Vre , Orova, Kraguiev i Zajecar nu erau lipsite de toponimie romneasc . Iat cteva numiri extrase, dintre care cele de mun i abund : Tlva Budii, Tlva Scoruului, Cornet, Grpciunea, Malinicu, Cru, Straja, Busur, Culme, Tlva F get, Culmea al mic, Cracu Lipei, Piatra Neagr , Mastac n, Curm tura, Porumba, Gorun, Tlva lui B la, Stupina, V cari, Cornet, Fa a lui Bui, Custure, Tlva nalt , Dealul Mare, V. Crenilor, ntre v i. Denumiri curat romneti ntlnete i Giuglea: satul V iuga, derivat din vale, numirea fiind dat dup locul unde e aezat; satul S nuni locul, lespezile de piatr de pe care se d sare la vite, el fiind un s la pe dealurile de lng Povrca. Ceret loc cu cer, ar ar, Peri loc cu peri, care sunt pres ra i peste tot n Craina, n apropiere de Geanova232.
Silviu Dragomir, (1922), Vlahii din Serbia n sec. XII-XV, Bucureti, p. 286. George Vlsan, op. cit., p.17. 231 N. M. Popp, (1941), Craina - O verig a spa iului etnic romnesc, Bucureti, p. 134-135 232 George Giuglea, (1911-1912), Romanii din Serbia, Anuarul de geografie i antrolopogie, anul II, Bucureti, p.48.
230 229

119

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Unele denumiri romneti de mun i (tirbi i, Vscul, Deli Ion, V ile Severineti, Costeti, Podior, Casa Verde, Culmea lui Milcu), ruri (Cotu Timoc, P ru Alb) i sate (Oritioara, Costeti, Vlaca, Clodul-Cladova, B tu a, Vlase u, Vlaskita, V ltura, Gura Sergun, Vlachi Dol, Drestie, Stana, Cestuga, Resestuga), care se reg sesc reproduse n h r ile austriece de la nceputul i sfritul sec. XVIII (1769-1789), lipsesc aproape total din h r ile srbeti de mai trziu, unele fiind greit transcrise, altele falsificate n mod inten ionat, iar cele mai multe nefiind trecute deloc233. Pentru oraul Zaicear, exist dou p reri privitoare la originea denumirii. Prima dintre ele merge pe ideea c denumirea ar fi de origine turc . Cea de-a doua p rere spune c numele oraului ar fi de origine romneasc , format din sintagma Z ii cer [un sacrificiu, o ofrand ], cu alte cuvinte: Zeii cer234. Locuitorii oraului i cunosc i ast zi oraul sub numele de Z iceri235. inutul dintre rurile Timoc i Morava, fiind un inut de margine dar i de leg tur ntre dou mari unit i geografice, este n acelai timp i un inut de amestec al popula iei. n secolele V si VI, actuala regiune din r s ritul Serbiei a fost de nenum rate ori atacat de huni, gepizi, ostrogo i, avari i al i migratori. n secolul al VII-lea i fac apari ia i srbii. La nceputul sec. VII domina ia romano-bizantin cedeaz sub presiunea slavilor, iar la sfritul secolului XIV (1396), Imperiul Otoman, i impune st pnirea asupra zonei, pn n sec. XVIII. Apar n perioada turceasc toponime noi, ca: Baragim actuala localitate Paracin, Kara Burum Crna Reka, Gurusa care din anul 1833 va fi transformat n Gurgusovac, ca mai apoi n Kniajevac. Toponime din perioada otoman . Kadn Konak (Casa Cadnelor)locul de relaxare pentru cei mai nst ri i-, va deveni Miloeva Kula. Originea numelui Oraului Majdanpek, renumit pentru minele de cupru nc din antichitate, este bazat pe cuvntul majdan (din turc madan/min ) i rul Pek, deci mina de pe rul Pek. De-a lungul istoriei, minele s-au dezvoltat fiind n st pnirea mai multor proprietari: cehi, belgieni, austrieci, fiind intens exploatat .

233 234

Th. N. Trpcea, , op. cit., p.125. Este vorba de o etimologie popular. 235 Este denumirea pe care o folosesc romnii din zon , n vorbirea zilnic .

120

Ionelia Toarc

Peste primul strat etnic, acela al vlahilor/romnilor, din 1378 odat cu migra iile dinspre sud, s-au ad ugat i elemente srbe. Un curent migrator puternic a fost i cel macedo-romn din Pind i din Balcani, de unde i originea unor sate, fiindc rna Reca, inutul din jurul Zaicearului avea o popula ie de care se spunea c este alc tuit din romni, pe care srbii i numeau Goga (pl. Goghi): satele Rgotina, Sumracov , Vrajogrna , Gamzigrad, Zvezdan, Osnice, Planini a, Slivar, Lenova , V rbora , Bacevi a i Lasovo236. Unul dintre cele mai vechi curente de migra ie a fost cel kosovar (Kosovo Polje-Metohia), n aceast perioad fiind nfiin ate satele Vrbi a, Livage, livova , Porodin, Luci a, Popova. Muntenegrenii i-au ntemeiat pe n l imile mun ilor Miroci, un sat Petrovoselo, sat pe care romnii l numesc Petroel237. Pe terasele de deasupra Costolului, chiar n fa a Severinului a existat pn nu demult un sat, Osoina, cu romni veni i din fundoane (din regiuni ndep rtate), din Bug rie (Bulgaria). Gustav Weigand remarc faptul c romnii sunt, n inutul dintre Timoc i Morava dintr-o epoc anterioar venirii srbilor, cnd acetia au putut mprumuta de la o popula ie bulg reasc numirile bulg reti ca Dlboca, Topolni a, Stol i Camna238. Popovici Atanasie, spune despre cercet torul Karic239, c acestuia i este greu s constate dac printre romnii de azi mai sunt aceeai cu cei pe care srbii i-au g sit cnd s-au aezat pe acest teritoriu. Este posibil ca la 1481 teritoriul sa fi fost ocupat de romni, atrai de fertilitatea solului. Un exemplu de stratificare etnic l reprezint dou cazuri lingvistice. Satele Geanova (denumit mai trziu Dusanovac) i Corbova s-au numit n sec. al XIV-lea Gean i Corbu. Dup b t lia de la Cosovo (1389), valurile de metanati srbi au inundat inutul Timocului i Moravei, modificnd toponimia lui, cele dou sate romneti primind sufixul ova240. Evolu ia elementelor de toponimie dup 1800. ns i denumirea regiunii, aceea de Krajina, este un toponim slav, nsemnnd n primul rnd hotar sau grani a unei ri cu delimit ri militare de ap rare, iar n al doilea
236

George Vlsan, (1937), Romnii din Serbia, Buletinul Socet ii Regale Romne de Geografie, LVI, Bucureti, p. 150. 237 Idem, p. 24. 238 Gustave Weigand, (1909), Atlas Linguistique, Leipzig. 239 Istoricul srb care a aprofundat toponimia romneasc din zon . 240 Th. N. Trpcea, op.cit., p.125.

121

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

rnd nsemnnd o regiune. Acest toponim a nlocuit n timp, vechiul toponim romnesc Margina, folosit pentru desemnarea acestui teritoriu. Geograful Vlsan i lingvistul Giuglea constat n 1910, n urma consult rii h r ilor statului major srb 1/75.000, c regiunea Crainei este un inut cu denumiri srbeti numeroase, dnd exemplu satele Vrbi a, (din slav Vrbi a s lcioar ) i Povrca (slav Podvrska), ultimul nsemnnd sat de sub vrf, acesta fiind aezat sub un deal ce domin prin n l imea lui mprejurimile: Gl mia Povrcii. Acest fapt era contrazis ns de studiul pe teren f cut de cei doi cercet tori. Ei descoper c ofi erii au trecut pe h r i denumiri srbeti, care proveneau din unele nume romneti ce au fost traduse, i numai unde nu a existat nici o denumire srbeasc sau nu s-a putut traduce denumirea romneasc , au fost trecute denumirile ca atare, g site pe teren241. Din cercet rile acestora, reiese faptul c s-au tradus astfel pe srbete, att denumiri de culmi sau de ruri, ct i de sate: Izvorul mic Mali Izvor, Cmpu Bun Dobropolje, Satu mare Veliko Selo, Piatra Mlavii Petru I Karageorgevic Petrovac na Mlavi, Tlva Neagr Crnivrh, Buief u Bolievac, Br te iBracevac, Cestob rdi aCestobrodica, DlbocaDoboka, Brigheni a-Bigrenica. Alte denumiri au fost nlocuite: satul Degera i a devenit Davidovac, Brloaga-Milutinovac, Gladna Dobra Voda, Bordei Ljubievac, Vidra Vidrovac, Geanova Dusanovac, Srbovlah Srbovo, Camna Kaona, Corogla Miloevo (Korogla), Cioconiar - Koprivnica (okonjar). Alte denumiri de sate au fost adaptate: satul Valea cu Anini (Valakoane Valakonje) mpreun cu satul Podgor formau ini ial un singur sat Baraleva (Paralovo) pe rul Timoc. n perioada turc , locuitorii au fugit din sat, unii s-au dus i s-au aezat n actualul sat Podgor , iar al ii mai la vale, pe rul din Valea cu Anini, unde era mult anin (alnus glutinosa), de unde au dat i numele satului242. Unele nume de sate au r mas netransformate, ns au fost adaptate la ortografia srb : Prlita Prlita, Grleana Grljan, Artani Rtanj, CorbuKorbova, Carbu-Karbulovo, Cuciova Kucevo, Isnov Veliki Jasenovac, Metoni a Metovnica, Mocrani Mokranje, Podgor Podgorac, Nicolicea Nikolicevo, picoca Sipicovo, Zlocutea Zlocue, Alova Halovo243.
241 242

Gheorghe Zbuchea, Cezar Dobre, op. cit., p. 38. T. Georgevici, op. cit., p. 42. 243 N. Th. Trpcea, op. cit., p. 138-194.

122

Ionelia Toarc

La nceputul sec. XVIII austriecii cuceresc Banatul dar i teritorii la sud de Dun re (Semedria, Columbac i Negotin). Din aceast perioad oraul Podu Lung primete denumirea de Passarowitz (1718), urmnd ca n anul 1856 s fie redenumit n Pozarevac. Oficial, de-a lungul timpului, statul srb, a ncercat prin diferite metode, diminuarea importan ei denumirilor romneti ntlnite n ntreg inutul dintre Timoc i Morava, mergnd pn la dispari ia acestora. Constat rile lui Vlsan de acum 100 de ani, conform c rora majoritatea toponimelor de origine romn fie au fost traduse, schimbate, transcrise greit sau adaptate la grafia chirilic , sunt nc valabile. Actualiznd cercet rile lui Vlsan, n urma analiz rii h r ilor 1:50000, ntocmite ntre anii 1951-1970 de Vojnogeografskog Instituta, Institutul Geografic Militar al Serbiei, pe baza sondajelor topografice din anii 19251935, se constat nc prezen a a numeroase toponime romneti, n cadrul respectivelor h r i. Denumirile romneti au fost fie notate n graiul locului, de multe ori transcrierea fiind greit , voit ori nu, fie au adaptate ntr-adev r la grafia srb , cartarea regiunii fiind ngreunat de necunoterea limbii romne: Ogaoreu (Ogaul R u), Dosu Moraluruj (cel mai probabil Dosu-P durea Morarului), Kraku Kumuuroj (Cracul cu Muuroi), Poljana Kusanunj (Poiana cu s nuni), Kulmea Mormentulj (Culmea Mormntului), Kulmea alu erban (Culmea lui erban), ej (Tei) etc. Denumirile romneti apar cel mai frecvent n zonele deluroase i montane din arealul moravo-timocean, i anume: Crna Reka (Bolievac, Bor), Pore (Maidanpek, Doni Milanovac), (H)omolie, Zvid i Krajna ini ial (partea nalt a Negotinului), fiind majoritare n aceste inuturi. Treptat, se nregistreaz o sc dere a toponimelor romneti cu ct se nainteaz spre zonele joase, de cmpie: valea Timocului, valea Dun rii, denumirile de origine romneasc disp rnd aproape n totalitate, mai ales spre Valea Moravei. Frecven a mare a toponimelor romneti n zonele nalte se datoreaz concentr rii masive a aez rilor romneti n aceste inuturi, popula ia romneasc fiind nevoit de-a lungul timpului, datorit migra iilor popoarelor barbare precum i a deselor r zboaie dintre bulgari, francezi, unguri i srbi, s i g seasc un ad post sigur n zona montan . Ca urmare a acestor considera ii geo-istorice, n zonele joase p trunderea denumirilor str ine n toponimia dintre Timoc i Morava s-a f cut cu uurin , dezna ionalizarea i asimilarea popula iei autohtone fiind mult mai mare, de unde i frecven a redus aici, a denumirilor romneti.
123

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Cele mai mari modific ri se ntlnesc, aa cum constata i geograful Vlsan n 1910, la nivelul oiconimelor i hidronimelor locale. Se ntlnesc pe h r ile studiate, doar cteva denumiri ce atest existen a unor s lae romneti: Sek, Popadjia, Zbeg (Donji Milanovac), Radulovac, Ramna, Radolug, Magarceva Cula (Petrovac). Foarte pu ine v i i ruri locale, mai p streaz denumirile romneti: Lac, Zamna, Grindu Raduluj, V. Poljana, Stana Bara, Adamova Bara, Balta (Negotin), Valja Grabova, Stana Bara, Balta Lunga (Donji Milanovac), Balta, Saka (Petrovac), Rakitova Bara, Faca(Fa a) Mare, Balta Dop, Nasip, Balta Luduci, Turski Branik, ardak, Balta Perilor (Petrovac), Valja Srbaska, Valja Repire(probabil Repede), Valja Mare, V. Polak, Albina, V. Spinja (Veliko Gradite), Valja Stankule, Valja Strnjak, Valja Prvul (Bor). n privin a oronimelor, n regiunea din estul Serbiei, predomin nc denumirile romneti, chiar dac sunt transcrise n limba srb . Pentru ramifica ia unor lan uri muntoase, se ntlnete frecvent n toat regiunea, termenul de crac transcris krak. O frecven foarte mare o nregistreaz i apelativul culme transcris kulme, precum i apelativul cioac transcris oka sau uka. n general, toponimele romneti din arealul studiat provin fie de la numele proprietarilor ce de in terenurile, p durile de pe culmile mun ilor i cmpurile cultivabile: Kraku Bogdan, Kraku Simi, Kraku lu Pejdonj, Kraku Olar, Kraku Brani, Kraku Firizan, Kraku Kr, Markov Krak, Kraku Brlan, Kraku indra, Kraku Lordi, Kraku Japa, Kraku Bauca, Kraku Pervuli, Kraku Srbuluj, Kraku Stepan, Kraku Bugarescku, Kraku lu Vizurini, Kraku Floresku, Kraku Draguluj, Kraku Kiridesku, Kraku Barbuluj, Kraku uri, Kraku ulin, Kraku Alat (Cracul cel lat-alalt), Kulmea ani, Lisa Poljana, Patulu Avramu (P tulul lui Avram), Poljana uroni (Poiana Giurgionilor), oka Babi (Cioaca Babii), oka Pauli, Kulmea Milku, Kulmea Mickovi, oka George, oka Jankuli, Kulmea Turkuli, oka Deljia, oka lu Berlan, oka Mou, oka Jonji, Kulmea alu erban, Kapufeci, oka Trujkoni, oka Preda, oka Stanuluj, oka orban, oka Stan, oka Babe, Kosta Iljia Lisa Poljana, Vlaka Livada, Poljana uroni, Kulma Lupan, Dosu Moraluruj, Dos Labi, fie provin de la o tr s tur proeminent a peisajului: Kraku Mnjalt, Dalu mare, Dalu al Mare, alu Mare, Kampu Lung, Dosul Mare, Dos Mare, Kulmea Mare, oka Njalta (Cioaca nalt ), oka Lunga, Kraku Long, Kraku Lung, Kraku Lat, Kraku Alat, Kulmea Repide, Kulmea Mare, Goli Kr, Golo Br., Gola. Se ntlnesc de asemenea, numeroase hileonime, cu ajutorul acestora putnd reconstitui att forma iunile forestiere sau vegetale ct i unele
124

Ionelia Toarc

activit i legate de domeniul forestier, existente n trecut n acest areal: Ulmu, Skoru, K'mpueret (Cmpu cu Cer), Goruni, Frisinej (Fr sinei), Cetina, Arcari (Ar ari), Faca prunuluj (Fa a prunului), Na ere (la cere), Karpini (C rpini), Tri goruna (trei goruni), Tilva cu Frasinj, Prun, Alun, Stupinj (Stupi), Kulmea Kuratur (Culmea Cur turii), Sanunj (S nuni), oka Prljite (Cioaca Prlit ), alu Perilor (Dealul Perilor), Dubrava (Dumbrava), oka Vinjilor (Cioaca Viilor), Tilva ku Buoru (Tlva cu bujori), Kulmea Flori, Oskorua, oka Gorunj, oka Vinjilor, Kulmea Albine, Kuratur, Kustur, Petri, eret, Peri, Frasan, Gorun, Poljana Kusanunj, Kraku uga tri , Kraku Karpin, Kraku Ku eru etc. Redau mai jos i alte denumiri romneti g site pe h r ile ntocmite de Institutul Geografic Militar al Serbiei, dovezi de necontestat, care probeaz nc o dat existen a i continuitatea elementului romnesc n arealul din moravo-timocean; culme-cioac -deal: Kraku Krag244, Kraku Kalafir, Kraku Graba, Kraku Reu, Kraku ukuri, Kraku Dupe, Kraku irbi, Kraku Hadjie, Kraku la Kru, Kraku Venturia, Kraku Kumuuroj, Kraku Skorca, Kraku Pe t, Kraku Smidos, Kraku Plopi, Pripor, Tilva Urosa, Kraku Pripor, Somnik, Ko, Kraku Proulj, Cracu Kani, Kraku Dobrii, Kraku Ursuli, Kraku Balta, Kraku Karamida, Kraku Ursoii, Kraku Koriti, Kraku Togaj, Kraku Krastavec, Kraku Ursuli, Kraku Ograda, Puturoasa, Baja, Dilma, Magura, Liljak, Flamanda, oka Roja, Okna, Padina, oka Grljej, Krua Fei, Kulmea Mormentulj; cmpuri-terenuri: Porkarec, Drum, Pojenj, Koturi, Strana, Buum, Sapatura, Intra drumi, Mogila, Zbegovite, Tavan, Kalaura, Kukuluj, Pester Ponor, Vakarija, Buda, Cuc, Ogoru, Karamid, Desupra, Veriga, Brsanj, Poljana Feaska, Stupunj, Bivoljaa, Zbeg, Kruar, Kolai, Stupinj P., Kulmea Satuluj, Lakur, Susulejka, Padure. n schimb, n h r ile generale turistice i colare245 ale Serbiei, n prezent, majoritatea toponimelor apar ca fiind de origine slav , grafia este predominant chirilic , doar cteva denumiri mai amintesc de originea lor romneasc (Poljana, Vlaski Do, Valja Fundata -lac pe rul Pek-, Tilva Goronjit, Vajuga, Popadjia, Goli krs, Kopita) 246. Totui, n unele h r i turistice regionale actuale, emise de organiza iile de turism ale optinelor, se preiau informa iile din h r ile ntocmite pn n
Denumirea de krceag este dat urciorului. Srbija, Skolska geografska karta, 1: 1 200 000, Beograd. 246 Srbija, (2007), Auto-turistiko-geografska karta, 1: 480 000, Merkur SV, Beograd, p.1421.
245 244

125

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

anii 1970, ap rnd astfel i denumirile romneti ntlnite n h r ile mai sus amintite. Amintesc doar harta Ruralni turizam, Istona Srbija-Bor247, unde pe lng denumirile srbeti de ruri: Borska reka, Kriveljska reka, Borsko jezero, majoritatea numelor de vrfuri i culmi care apar pe hart , sunt romneti: vrful Kurmatura (979m), vrful Pjatra Rolja (744m), vrful Mikulj (1023m), vrh Goli (1037m), Kulmeamare, Goli kr, Stobori. n urma cercet rilor n teren, am constatat c situa ia n teritoriu este total diferit de cea prezentat n h r ile oficiale actuale, fapt consemnat i de Vlsan acum 100 de ani. La nivel local, n zonele locuite de comunitatea romneasc , toponimele se p streaz n forma ini ial , s tenii folosind zilnic denumirile romneti. Dau cteva exemple de toponime, pe care localnicii le folosesc frecvent: dealuri: Dealul Cer, dealul Trleiche, Padina (Isnov )248, Dealu al lu Rtu, Dealu al mare (Celevabara), Cioca (nsemnnd deal mai mic), ealu al mare(Osnicea), Cioaca Borului (Bor), dealul Pincum (Ram); Crcioara (cu sensul de piatr goal ), Clean u al Mare(Criveli); ogae: ogaul Pietrii, og elul de pe Pisc, de la Rp , de la Salc , Ogaul S litei ce izvor te aproape de ntr Drumuri, ogaul din Poieni , ogaul de la Mormin i, Drumul Morii (Isnov ), Ogau al S c, Dumbrava (erbanov ); mori pe ap : Moara Nou , Moara Badi, Moara din Cot, Moara de la Vrtej, Moara lui Van al Nicolii, Moara lui Ia a, terenuri: terenul Vrca, terenul Seciu, terenul La Ulm, terenul Poiana Mare, Seci (Pamnt bun i neted), terenul N jilova, terenul Porc re , terenul Funduri, es, terenul Ol rii, Valea mare, Tufa mare, Tufa mic (Celevabara), ntre rugi(Ram) culmi: Cracu Rou, Cracu, Gr zii, Coasta Golii, Strmin , Botior, Cioac , Cracu Iacov, Coasta Feregi(Isnov ), apa Arn uta (Osnicea), apa alb , ncoace s cheam ada (insul ), pi lng Dun re, unde apa s-apropie (Ram). NUMELE DE FAMILIE (PATRONIMELE). Foarte multe toponime au existat sau exist ca nume apelative n limba de toate zilele. O parte din toponime sunt nume de persoane, adesea purt torii de nume slave fiind romnii mul imea de toponime de origine slav nu este totodat , o dovad despre num rul mare al slavilor n timpuri mai vechi, uneori

Hart emis de organiza ia de turism din Bor, care face parte din RARIS-Regionalna agencija za razvoj istone Srbije. 248 G. Z icereanu, B. Abraevici, op.cit., p.138-140.

247

126

Ionelia Toarc

toponimicul slav nefiind dect traducerea celui romnesc. Numele de familie (naintea s rbiz rilor lor), i mai ales poreclele, sunt pur romneti. nceput n timpul lui Milos Obrenovic, programul agresiv de discriminare na ional i de asimilare for at a romnilor din Serbia de R s rit, continu i n prezent. nv torii romni au fost nlocui i cu cei srbi, iar preo ii au fost goni i n Romnia i nlocui i de asemenea cu preo i srbi, ce cntau liturghia n slava veche. Pn la acea dat , numele date copiilor erau romneti, naul fiind cel care alegea numele copilului, f r a-i ntreba pe p rin i: vreodat lumea s-a chemat cum s-a chemat la noi: Lica, R dosau, Cola, Jlcu, Florea, Nasta, Ana, Petra, Nu a, Polca, Voica, Maria, Dinca(A.D., Rean ); baba sava, burcea lu iano
Foto 45 Baba Petria, 91 ani (2001) i mo Ilici, 73 ani (2001), sat Luchia

(P.S., Porodin); a fost n inte: Stana, Floarea, Iovana, Gheorghe, Stoian, Pera, Ilia, Licu, Gicu, Nicula, Bogdan (M.M., Ram); Van , Paun, P n (F.P., Osnicea); Cucu, L p dat, Beac , Ciortan, Preda, Ioni (B.C., Foto 46 imanovic Polca, 98 ani ipicova). (2010), din neamul giurgionilor, Mitropolitul de atunci a ntocmit Porodin o list cu cte 20 de prenume masculine i feminine srbeti, pe care le-a mp r it preo ilor srbi pentru a-i boteza pe copiii romnilor (treptat numele i prenumele romneti au nceput s dispar )249. Chiar Tihomir Georgevici recunoate c n urma interven iei autorit ilor bisericeti, ast zi nume ca cele de mai sus (Prvu, Ion, Truca, Tr il , Iancu, Martin, Jurca, Ana, Stana, Petra, Brndua, Dumitra etc....),

Dr. A. Popovici, (1916), Srbii despre romnii din Serbia, n Tribuna, nr. 14, p. 246-249, p.247.

249

127

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

nu se pot da copiilor, preo ii avnd grija de a le nlocui prin alte nume curat srbeti250. Pe lng biseric i autorit ile ncep srbizarea numelor romneti de familie dup 1919-1920. Procedura era, ca la toate numele care nu erau slave s li se ad uge un -ici n coad , precum: Ursulovici, Popovici, Budalovici, Andreevici, Barbucici, Muste ici, Fusulevici, Stangacilovic, Balasevic, Lapadatovic, Blagoevic, Miloievici, Ciulinovici, Antici, Bagevici, Balacovici, Predovici, Len arevici, Prvulovici, Calinovici, Ciocoievici, Zaicereanovici, Alexandrovici, Durlici, Perici, Marinovici, Constantinovici, Predovici, Karabasevic (nume ce provine de la termenul de carab cimpoi n grai local, adic Cimpoierul). Alte nume au fost pur i simplu schimbate: Ghi Cioc a devenit George ucovici, Gog Prvu Dinu Gheorghi Marinov, Lapadati Ciosici, Liubu Chi u Milosevici, Stancu Buzatu Petrovici, vetcu Tran Iovanovici, Uro G rg zal Miloevici, Van a lui Plioant Ivan Bagevici, Voia Nicoli Calinovici, Nistor St ncu u Nestor Stankovici, Marin al lui Dndac Marin Danducovici, Toader Todorovici251, sau cazul dr. Atanasie Popovici, al c rui nume era de fapt Furnic 252. Cu toate acestea i n prezent satele romneti din estul Serbiei sunt mp r ite pe mahalale sau c d lce (termen ntnit mai mult n partea estic a regiunii), numele folosite fiind curat romneti: Pietri, Dobreti Ciocoieti, ai lui Dumitracu, Semeneti, Mancovenii, Miloetii, Floiereti, Abr eti, Anu ti, ai lui D ndc , ai lui M tii, Z icereni (Isnov )253; cadalucu tot i s zce Voinetii, p da altu ughinetii, M rinconi, Dr guleti, St nconii, Todoreti (P.F., Osnicea); este familii giurgioni, iuconi, predoni, vuiconi, cicioni, a lu pelea, a lu ani u, a lu turtoni, marconi, a lu ruji , a lu pauneti, branconi, stanconii, ciciricu, bolobonii, mogonii, cimenii, stoilonii, a lu raicu, a lu ben , milenconii, b l onii, zmbrenii, olconii, a lu micoloni, chitonii, zoroicheni, porconi, a lu fiioni, bajonii, bor nii, miculetii, mengionii, orgoat , dolonii, fren onii, brgleti, a lu raconi, a lu parc , a lu edu, a lu p ca, paionii, a lu toporu, a lu vrzobu, a lu tetu, a lu brcheni, a lu mrta, marcu oni, tot rumuneti..........iast i o familie de srbi, al lu guteru, bugaru, a lu maghiaru, a lu s rba, vezi e aia, poate vezi a fost vreo srboiac (N.S., Porodin); ca a mea f milie m i mult este: Markovici, este patru-cinci c i n sat, au fost al Nicolici, al ei
250 251

T. Georgevici, op. cit., p. 69. G. Z icereanu, B.Abraevici, op.cit., p.138-140. 252 D.A.N.I.C., Font Stoica Vasile, dosar I-155, f.37. 253 G. Z icereanu, B. Abraevici, op.cit., p.150-154.

128

Ionelia Toarc

s-au dus n Banat. Na primer, de noi s spune M rconi, este Giurgioni (M.M., Ram); iast Giurgevici, Balanovici, Carabaici, Simonovici, m i mul snt Adamovici. De aicea snt, de unde rumnete, p rumni am fost bre, numa am nv at coli, m-a dat tata al meu i pr mine i fraele meu, s nv m srbeate. Noi aicea 9 sate avem romneti i 2 sate srbeti. Ei (srbii) s veni 254(Z.C., erbanov ). Zagorca Ciulinovic tie i de unde li se trage numele de famlie: a fost aicea samo(numai) o tuf i a venit un om cu vreo muiere, i a pornit, avem fnt n colo, a g st izvoru i a f cut muierea aia copii, i a venit mora vreunii din vreo tineri, da ei zcea c caii au fost c lca copii mul i a mncat urechile la vreun copil, i de acia le-a r mas numele de ciulin. i aveau f milie i peste Timoc, da i acia. Oamenii n sate se recunosc i n prezent mai uor dup porecle (policre), dect dup numele oficiale de familie: a lui Putiu, Ni lu Ilie, Zarcu lu Stancu Badi, Anghel al lui Buric , Mladen al lui Moac , Milia lui Bobocu, Dancu lu Cioc, Ceda al chioapii, T nasie a lui Dud , Toader al lui Meag , Vidu lu St ncu u, Milan al Raini, Vancu lu Len ariu, Bojic lu Tru , Duana lu Predu i, D nil al Ioni i, Ilie al lu tefan Ghi , Natalia lu Pipe, Violetca lu Van lu C lin, Nic al lui C luelu, Dani a lu Prvu Peri, Prvu lu Micu, Ghi lu Trnt ipa, Sandu lu Strcea, Ghina lu Lip , Ilie al lui Gan , Maria lu T l cin, Slavca lu Gog al lu Stan, Bi u lu Chioru, Veselina lu Ciocoiu, Sreten al lui Gsc , Mil a lu Costia ganu, Marin ganu, Slavia lu Puia, Stoic a lui Pil (Isnov )255; a lu mutu, Dragomir al lui Rc , Dusan al lui Paicu, Vlaicu lu Tr il , (N.S., Porodin); a lu Lab , mou a fost surd i le-a zs a lu Surdu, Iancu, a lu Bugariu, c mou al btrn a fost din Bug ria, la vale a fost a lu Piloni, a fost 12-15 c i, acu nu m i e nima, a lu Rusu, Cioconi-cioc ni, de la cioc, a lu Grcu, s-a ugit(a r mas) vreunu aici i aa ia r mas numele, a lu Turcu (F.P., Osnicea) etc256... Analiza elementelor de toponimie din r s ritul Serbiei, prezentate n lucrarea de fa , poate oferi dovezi incontestabile privind popula ia romneasc autohton , prezent pe aceste meleaguri n mod permanent, ncepnd cu str moii traci i romani pn n zilele noastre, fie c s-au aflat sub domina ie bulgar , otoman , austriac sau srb .
254 255

Informa ie culeas de la Zagorca Ciulinovici, 86 ani, erbanov . Z icereanu G., Abraevici B., op.cit., p.149-157. 256 Denumiri culese din teren, n ultimii ani, din satele Bresto , Metoni a, Bucea, Luchia, Osnicea, Isnov , Ram, Celevabara, Slatina, Porodin, Malaini a, Bigreni a, Petrov etc...

129

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

VII. VIA A SPIRITUAL LA ROMNII DIN ESTUL SERBIEI


Datorit unei etnogeneze complexe ct i a influen ei limitate a bisericii, aproape inexistente n regiunea moravo-timocean , multe elemente precretine au supravie uit de-a lungul timpului, via a spiritual a popula iei din regiune fiind una arhaic i divers . Via a spiritual a romnilor din arealul studiat, compus fiind din tradi ii orale i muzicale, obiceiuri, credin e i rituri magice, are adesea, puternice r d cini precretine. Regiunea Serbiei de r s rit este foarte bogat n obiceiuri care joac un rol important chiar i ast zi n via a cotidian a locuitorilor. Multe ritualuri se practic i n prezent, n timp ce altele mai supravie uiesc doar n amintirea oamenilor mai n vrst . Nu exist evenimente care s nu fie nso ite de tradi ii corespunz toare, acestea fiind nite reguli, coduri tradi ionale de comportament, ap rute din experien i obinuin care, asemenea legilor, dei nu sunt scrise, conduc din umbr ntreaga societate i reprezint o caracteristic etic esen ial a oric rei comunit i etnice. OBICEIURI I S RB TORI DIN CICLUL VIE II DE FAMILIE Momentele cele mai importante ale vie ii fiec rui om sunt un pretext pentru folosirea obiceiurilor corespunz toare, care au drept scop fericirea persoanei care este n centrul evenimentului. Obiceiurile populare din ciclul familial au avut rol decisiv reglarea nup ialit ii, natalit ii i mortalit ii. Trecerea era preg tit cu mult timp nainte, prin obiceiuri, acte rituale, i practici magice. OBICEIURILE LEGATE DE NATERE constituie un grup important de practici i obiceiuri ce are n vedere sosirea pe lume a unei fiin e noi, avnd menirea de a-l ajuta pe copil s se intregreze n familie, neam i comunitatea rural . Ac iunile care stimuleaz fecunditatea ncepeau chiar din timpul ceremoniei nup iale, se prelungeau pn n momentul c s toriei, fiind ncununate de naterea copilului. n regiunea cuprins ntre Timoc i Morava, dup c s torie, n vederea procre rii toat familia are grij de tn ra so ie, n special soacra i bunica,
130

Ionelia Toarc

dar se stabilete o colaborare consultativ i ntre mamele celor doi so i, cu privire la conceperea i ngrijirea sarcinii. Regulile stabilite erau urmate cu sfin enie: n cazul n care locuin a era format dintr-o singur camer cu vatra la mijloc, de cele mai multe ori, to i ai casei au dormit mpreun pe rogojini, cu picioarele ntoarse c tre foc. Aproape de u cu securea al turi, dormeau bunicul i bunica, apoi nora sau fiica cu so ul, lng el fiul sau ginerele cu so ia. Copiii minori au dormit ntre p rin i. Locurile de dormit s-au schimbat n func ie de vrsta copiilor i dominarea sexelor n familie. n asemenea condi ii, actul sexual, chiar i n cazul proasp t c s tori ilor, nu s-a efectuat n cas , nici noaptea n timpul somnului celorlal i membri ai familiei. Tinerilor c s tori i le-au ales lucru n cmp i n gospod rie, acolo unde puteau fi singuri. Era ruine s i exprime dragostea reciproc fa de cei b trni. Pentru conceperea copilului i alegerea sexului, tinerii so i erau sf tui i s fac dragoste cu capul ntors spre r s rit, cel mai bine sub corn ca s fie copilul s n tos tun, iar motivele practice fiind: sub corn nu erau erpi, iar cornul ca arbore tufos asigura o bun protec ie vizual . Despre toate acestea femeia trebuia s aib grij , f r a avea obliga ia s -l ini ieze i pe b rbat257. Absen a sarcinii mai mult de un an provoca nelinite n familie. Prima m sur era aceea ca femeia steril s m nnce aproximativ zece flori de iarb moale care crete pe cmp i n vie: flori roii pentru fat i flori albastre pentru b iat. Dup discu iile avute cu soacra i cu mama, mergeau dup sfaturi i la mu e ir i e (femei care posed cunotin e). O alt m sur era trecerea femeii printr-o cr can (copac crescut dintr-o r d cin dar cu 2 tulpini), procedeul considerndu-se eficient i curativ pentru femeia steril . nainte de trecerea prin cr can , femeia trebuia s poarte n sn un m r i un ou, iar la bru busuioc. Femeia ncepea trecerea, ntoars cu fa a spre r s rit. Trecnd prin cracan de la stnga la dreapta, i f cea cruce i zicea: Ajut -m Senta-Maic Marie i aia e am venit, s r mn greua e ca tuae muieri i, s fac uo copi ca tuat muma mu a a(F.P.). Acest act era ntotdeauna efectuat n prezen a unei alte persoane, de obicei soacra. Un astfel de copac, unul dintre pu inii, a existat la hotarul Gamzigrad numit Optine. S-a considerat c are mai multe ac iuni eficiente asupra s n t ii. Totodat , se mergea i la vr jitoarele satului dup sfaturi, aceastea ncercnd prin vraj stabileasc un echilibru ntre so i so ie, echilibru care dup p rerea lor, era tulburat prin vr ji aruncate asupra so ilor de c tre
257

date culese de la P.F., 65 de ani, sat Osnicea.

131

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

anumite persoane care le vroiau r ul, atunci cnd s-au c s torit, la nunt sau naintea nun ii. Exista i reversul medaliei, cnd femeile foloseau anumite plante pentru protec ie, mpotriva sarcinilor nedorite: un etnolog, a auzt c -n Craina, muierile tiu vreo iarb care o pun unde trebe de s nu r mn greoanie, c p rin o m rit cu vreun slut, cu vreun cin r, da ea, la muiare n snge s aib b rbat zdrav n, de s fac copii puternici, de s poat s lucre. Secretul era p strat cu grij de femei: Ama e secret, nima, nu spun muierile, i eu dup 10 ani am ntr bat, a g st, mi-a spus muierea ce iarb . i aia s v ar t: s ti i c nu e nici o filozofie, c lumea nu s-a lovit cu filozofia, numa cu via a, ea s rade r d cina i o pune unde trebe, 7-8 pn la 10 ceasuri, i nu r mne greoanie. Am auzt i de la veterinari c iarba aia poate s fac contrac ie n matri i poate s lapege, m i lesne s fiace vaca ori oaia. Este cicoarea. Aa muiare b trn din Zlot mia spus, c al n-au tiut. La noi aia a f cut, srbii, rnogor , ganii i acuma fac. Mie mi spune copilu, c copilu al m i mic e muzicant(F.P.). Obiceiurile de natere n aceast zon , implic mai multe momente importante: naterea copilului, ursitorile, botezul, t iatul mo ului, ridicatul la grind . Dr. Slobodan Zecevic afirma c : Exist o serie de obiceiuri privind actul n sine al naterii: noul-n scut trebuie nc de la natere s fie pus n contact cu p mntul care i d for a vital ; sunt urmele culturii preistorice ale Mamei P mnt. Cit m n continuare m surile de precau ie mpotriva demonilor la care sunt supui att mama ct i f tul pe durata unei anumite perioade: actul b ii rituale, folosirea unor amulete sau a altor m suri de protejare. Ciclul se termin prin obiceiuri ce nso esc copilul pn la ini ierea lui introducerea n cercul adul ilor258. Aceeai credin n for a vital pe care o d P mntul, se ntlnete i la Ion Ghinoiu, care crede c venirea dintr-o lume (preexisten a) la natere, a pruncului i plecarea n alt lume (postexisten a), la moarte a muribundului, are nevoie de o energie suplimentar oferit de P mntul Mam 259. Naterea copilului prilejuiete i acum n estul Serbiei o mare concentrare de ac iuni, acte rituale i practici rituale, menite a uura venirea pe lume a copilului.

258 259

Zecevic Slobodan, op.cit., p. 43-44. Ion Ghinoiu, (1999), Lumea de aici, lumea de dincolo, Editura Funda iei Culturale Romne, Bucureti, p. 148-149.

132

Ionelia Toarc

Nu trebuie neglijate nici ac iunile i interdic iile la care erau i sunt supuse femeile ns rcinate, al c ror scop este de a duce sarcina pn la cap t, de a asigura for a pentru o natere normal i n acelai timp fericirea i dezvoltarea noului-n scut. Femeia gravid greoanie sau nc rcat trebuie s in s rb torile, s in posturile i s se fereasc de eventuale influen e negative ale vie ii cotidiene. Ea lucra mai mult n acas , iar n afara casei avea grij de gr din , mulgea vitele i efectua alte activit i mai uoare. Ea nu avea voie s pun lemnele pe foc cu vrful ntors n jos, sau s fac focul n vatr punnd lemnele cu vrful nainte, deoarece copilul se va nate cu picoarele inainte. n timp ce turna ap cu paharul ntr-un vas sau cnd turna ap membrilor casei s se spele pe fa sau pe mini, nu are voie s fac aceasta turnnd apa peste mn . Femeia gravid nu are voie s fure un fruct sau s m nnce fructe de la al ii, pentru c acel fruct va ap rea pe corpul copilului ca o pat . Exist credin a c dac n timpul sarcinii lovete cu piciorul un cine sau o pisic , copilul va fi p ros ca animalul pe care l-a lovit. Este interzis s i se fac vr ji femeii gravide pentru c i copilul va avea de suferit. Dac totui se ntmpl ceva din cele men ionate, femeia gravid trebuie imediat s pun mna pe p mnt, n acest fel r ul transmi ndu-se p mntului. n trecut, femeile n teau de cele mai multe ori acas , cel mai adesea pe p mnt, stnd n picioare sau pe vine: moaa era la n scare: cnd s-a f cut copilu, m i ntni n cas muierile: soacra fetii i muma ei dac e, dac nu, vreo muiere ia ajutat de s fac copil, din picoare. Nu ezut , numa strcit . Aa a f cut rumnele copiii(F.P). N teau n fa a vetrei focului sau lng pat, pe un bra de fn sau paie. Pn , na primer (de exemplu) s punea jos i punea fn, acolo am f cut-o(I.P.). Naterea era asistat de mam sau soacr , mpreun cu o femeie cu experien , moaa. Ele nf urau i strngeau partea de sus a stomacului cu o es tur , o presiune suplimentar f cnd-o i prin cuprinderea de la spate a gravidei. Pe piept i turnau ou sau ap ca s alunece copilul din mam ca oul sau ca apa. Motivul practic al acestui procedeu este explicat de F. P. prin faptul c r ceala oului sau a apei provoaca contrac ia muchilor i astfel se crea o presiune suplimentar a pntecelui asupra copilului (F.P.). T ierea cordonului ombilical. Imediat dup natere s-a gat buricu. Cordonul ombilical era n trecut, cnd femeile n teau acas , t iat prin punerea acestuia pe t iul unei seceri sau a unui cu it i lovit cu rast u (cu
133

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

r steul) de la boi: moaa a t iat buricu. M i ntni r st u, la jug, ce s pune s bag la lac t i seacera ori s curea. Ma pe seacere m i mult, s pune buricu pe seacere i s-a dat cu r st u, aa l-a t iat(F.P.). Restul cordonului se usuc si se p streaz pentru tratarea sterilit ii: i acuma moaa l-a legat buricu, da crmp tu la e buric care a r mas, l-a p zt i l-a uscat. C a fost bun, care nu r mne greoane, s bea di pi el, c s fac copii(F.P.). Faa sau a a de nf at. Moaa trebuie s aduc o sfoar din es tur din ln numit faie sau a i nf uiat, cu care se nfa copilul. Un cap t al acesteia este prins de un scutec, iar la cap tul cel lalt se coase o bucat de t mie s nu vin ai nepomeni , a roie, un ban i n unele sate: ale b trne, a pus i usturoi i nite iarb . Faa are rolul de a ap ra copilul boal i de deochi. Copiii au fost inu i numai n scutece i lega i cu faa mult timp:i dai pr urm pr dup copil pn la vru(vrful) lu deget, c-aa a fost vreodat , da i minili i s-au legat. n inte, de b trnea s-a nut legat mult(P.S.), crezndu-se c-o s fie irept. La natere, mai important dect naia este moitul. Moaa este din neam, moa de batin , moic sau rud cu familia n care se nate copilul: Sor bun /dac nu altcineva, cineva apropiat(P.I.), muiere m i b trn , cnd muierea trebuie s fac copilu, ajut (S.M.), fiind aleas din partea tat lui sau a mamei, foarte rar o rud de sex masculin. Moaa, singur sau mpreun cu so ul ei ndeplinesc numeroase func ii ceremoniale i rituale, fiind ca o adev rat institu ie: ajut femeia la natere i t ie buricul copilului, dac aceasta nate acas , i face prima scald , l p zete de for ele malefice prin descntece, pune masa ursitoarelor, scoate copilul din spital, dac acesta se nate n bolni 260, duce copilul la biseric pentru botez, l d la grind de Sf. Vasile: Moaa e s sprimeasc de beba, n ce s scoace beba. Ea cump r duni , pelene, oba vesno, aia bengi i tot aia ce duce moaa, predai la babi , o-nv luie-n aia i moaa-l i ia din bolni (spital). Cnd ajunge acas, ea-l scald i-l mbrac i pe orm e ruceac. Sprimesc care ce are. Dac e de post, posno s-a f cut pe post, el atuncea face de post. Da dac e perion slasta, tu atuncea faci ili care ce are. i aa. (N.S.) Dup etnologul Ghinoiu, cuvntul moa , este sigur preroman, se nrudete cu forma albanez i face parte probabil, din graiurile ilirico-traco-

260

Spital n limba srb , termen preluat i de romnii din estul Serbiei

134

Ionelia Toarc

dacice, deci apar ine vechiului fond autohton carpato-balcanic, termenul fiind preluat din limba romn de bulgari, unguri ucraineni, polonezi261. n satul Porodin, dar i alte sate dinspre Valea Moravei, termenul de moa se reg sete sub numele de Babi , locuitorii recunoscnd c : demult i la noi avea numele de moa (P.S.). Prima scald a nou-n scutului. Moaa face prima baie a noun scutului la 3 zile dup natere. n prima scald se pune ap sfin it : molivda otma te duci i pui samo ct , cta pn la 40 de zle, din molivd (A.D.), al turi de pene e gsc , s nu-i fie frig, s -i fie cald ntoeuna(L.B.) i cteva crengu e de busuioc, acesta protejnd copilul mpotriva r ului. n timpul sc ldatului moaa nu are voie s vorbeasc pentru ca acest copil s nu fie plng cios. Dup tergere, copilul se afum cu fum de sun toare, iar apa de la prima scald se toarn la r d cina unui pom roditor, de obicei apa o duc la m ru e Smpetru(A.D.), sub care urmeaz s se fac mai apoi i ritualurile de la luatul din mo i nunta. Sc ldatul copilului de c tre moa timp de patruzeci de zile, se mai ntlnete doar n satele dinspre valea Timocului, n satele dinspre mun ii Homoli i valea Moravei, scalda de c tre moa f cndu-se doar n primele zile de la natere. Cndva, tat l i ceilal i membri ai familiei puteau s vad nou-n scutul abia dup prima baie. n unele sate se mai p streaz nc interdic ia de a scoate copilul afar pn la patruzeci de zile pentru fi protejat de influe a oimanilor, pntru oimani. i acuma pn la o lun de zle, nu o scos copilu afar s nu s bage oimanii n copil. i dac l-a scos, nu cuteza ca scutecele, dac sunt uscate afar , oalele nu cuteza s -negureaz , cu faa aia a copilului, dac a uscat-o pe pr jin , trebuia s le ia n untru pn nu z vrne(apune) soarele c s nu s bage oimanii n ele(N.S.), s nu fie expuse trimes turilor (vr jilor). Dac n sat sau n apropiere exist o biseric , se aduce apa sfin it de acolo i copilul este nscris n c r ile bisericeti. Obiceiuri de protec ie a copilului. Protec ia nou-n scutului a fost continu pentru c nu se tia de unde poate veni r ul. Existau anumite ritualuri de protec ie, de care mama trebuia s in cont. R ul cel mai frecvent, care putea s afecteze copilul este deochiul. mpotriva deochiului se folosea a roie care era cusut pe faa copilului, s-a legat la ncheietura de la mna dreapt sau s-a pus n leag n sub copil. ntodeuna a tiut care
Ion Ghinoiu, op. cit., p. 152; cf. V. Scurtu, (1966), Termeni de nrudire n limba romn , Editura Academiei, Bucureti, p. 236.
261

135

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

snt muieri reale de ochi. Le-a primit, numa i-a f cut la copil cruce la frune, pn n-o tunat(intrat) ea n cas . i t mnia a fost iar e eochiat, ntoeuna. Ori mum -sa a p it copilu pn nu........p copilu a fost jos, p ete, trece peste el (A.D.). Descntecele erau folosite ca tratament mpotriva unor boli ale copiilor. Dac membrii familiei au presupus c este deochiat copilul, cea mai b trn femeie din cas lua ap n gur , stingea n ap o bucat de jeratic i cu aceast ap stropea copilul. Pentru un somn linitit, n fiecare noapte nainte de culcare, copilul era afumat cu o crp aprins . Ca s nu urineze n somn, ntre picioare era afumat cu m tura. Lehuza, trebuie de asemenea izolat . Dup natere, ea era i nc este considerat necurat timp de 6 s pt mni, pn la cetrideset dana (40 zile), leuza nu s culc cu omu(P.S.), nu are voie s ias afar , nici mama nu a ieit i nu avea voie n m n stire (biseric )(Z.C.). Ea este protejat de familie, nu are voie nici s fac munc grea timp de ase luni dup natere. Nu bea ap , ci 40 de zle bea numa vin, c ea cic a pierdut sngele, a sl bit, credin a fiind c mora262 s bea vin, s s nzdr veneasc . i a mncat care m i bun, a dus lumea grij i de s -i ntoarc puterile(F.P.). Ursatuarele-Urs torile- reprezint un moment deosebit al integr rii noului-n scut n lumea cea trec toare. Din toate timpurile i la toate popoarele, n special la cele indoeuropene263, credin a n predestinare a fost una dintre coordonatele principale ale modului de via tradi ional. Dei se credea c nc de la natere, via a omului este ursit , de trei ursitoare (cel mai frecvent) i c mpotriva destinului nu se poate face prea mult, deoarece ce i-e scris, n frunte i-e pus, omul societ ilor tradi ionale a c utat, prin diverse datini, practice, ritualuri i ceremonii specifice, s -i cunoasc viitorul i n limita posibilit ilor, s -l mbun t easc . Credin a n Ursitori este bine nr d cinat i nc vie n aceast regiune, orice ntrerupere a lucr rii lor devenind malefic :mama mea spunea c-a auzit pn a zis: a, bodaproste, c ne-a f cut focu s ne-nc lzim, n casa asta nime de bube s nu moar . Aa ne spunea, s-a-nc lzit lng foc(P.I.). Ursitorile vegheaz ca fiecare om s -i aib soarta proprie. Nimeni nu le tie numele, fiind numite ursitoarea cea mic , cea mijlocie i cea mare: n-au nume. Iast a mic , a mare i a mijlocie(M.M.).
262 263

Trebuie n limba srb , termen preluat i folosit frecvent de romnii din estul Serbiei Ion Ghinoiu, op. cit., p. 157.

136

Ionelia Toarc

Foarte pu ini le-au dat i un nume: P ai b trni, spune c sunt jenske (femei), p tiu cum s chiam : Vrbura, Vrbarea i Miz lcu a(P.I.). Masa ursitorilor se pune a 3-a noapte dup natere, p da, la trei nop . Func ie de regiune, turta se preg tete de c tre moa , acas la ea: al treilea z, ea(moaa) aduce turta(B.N) sau este preg tit acas la l uz : turta o punea ai din cas (A.D.). De asemenea variaz i num rul turtelor, de la sat la sat, punndu-se o turt sau 3 turte, nedospite i nes rate: trei colaci ng uri i 3 lum n ri i 3 paare de ap i 3 grundeni de miere(Z.C.). Turti ele pn nu se pun la copt pe tabl , pe poret (cuptor) se orneaz cu o cruce la mijloc pentru cea tn r , dou pentru cea mijlocie i trei pentru cea mai mare. Acestea se ung cu pu in miere, aia s pune lumnare i s pune trochi i s pune i miere de stup i miere de trest (trestie), ct sare i le dai de poman la urs tori(L.B.). Ele se pun pe o bucat de pnz sau pe o m su rotund , la capul copilului i lng fiecare turt se pune cte o trochi de ap , numa s pierdur i trocile alea(N.S.) sau un pahar cu ap i diverse obiecte, cu scopul de a c p ta bun voin a ursitorilor i prezicerea unui destin ct mai bun. Pentru via a copilului este decisiv hot rrea celei mai tinere ursitoare:noaptea vin alea 3 urstori, 3 fee. i acu ele re sc(decid). Zce una, alalalt i a treilea din mijloc. Cum ea zce, aa are s -i fie jivotu, via a, de cnd s-a f cut, pn moare(P.I.). Soarta se interpreteaz pe baza visului pe care l-a avut mama n acea noapte. Ea trebuie s -l re in i s -l spun , astfel nct femeile mai b trne, din vis s interpreteze mesajul destinului: i ce a visat ntr-o noape de aia, muma, ea a povestit visu la muieri i iale pe visu la a ghicit. Dac vis z rom, atuncea o s fie tii, nu norocos, dali o s fie vozacili(ofer), danu s tie cum. Dac vis z s ngire(snge), e, tuncea s ngirele alea amu poa s duc i-n z tvor, nchisoare, inim rea. Dac vis z vrun poclon, vreo floare frumoas , palice, bogato, ili -a dat pine, ili ete aa, atuncea o s fie gusto liubivi. Tako(aa). (P.I.) Moaa, pe lng turt : nu vine cu turta goal , dac e de slast (de dulce) aduce un pui, o kil de vin, pune vreun ban, c s fie cu strece, cu noroc, copilu ori fata. i-acuma duce, i-acuma pune, la cap aia la pat unde doarme(N.S.). Chiar dac femeile nu mai nasc acas , obiceiul de ursitori se p streaz , ritualul fiind ndeplinit, func ie de locul naterii: Aa a fost demult. Acuma ele s fac m i mult prin bolni (spital)(Z.C.). Masa de ursitori se ridica n prezen a a trei b ie i, dac nou-n scutul este b iat, sau trei feti e dac e fat , i li se d s m nnce tur ile i s bea
137

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

apa din pahare: Diminea a, turi le alea, colaii alea, le-mpar la copilai s le m nnce cu mierea-aia, cu apa aia din p ru , ce s-a pus pr st (peste) noape, ce-a st tu(A.D.). Turtele trebuie mncate n cas , credin a fiind aceea c dac sunt consumate n afara casei, copilul va fura cnd va crete. Diminea a dup ateptarea ursitoarelor, moaa nf copilul, aranjeaz agn (leag nul). n leag n se pune ln :iai un caer de ln i cnd pui caeru zici aa: S fie moale ca lna, s nu zbieri pre ai t i, s fii bun cu vorb molcu cum e lna pre oaie, nicicnd s nu fii sp rios(P.I.), se pune un aternut din pnz i o p tur . Mai nti, n leag n se pune o pisic , s -i fie copilului mereu cald n el, iar dup aceea se pune copilul nf at i se acoper (astruc ) cu o alt p tur , cnd se scoate din cas sau cnd doarme: puni m u: s fii moale ca m , s ai uvek voie bun cum e m u bun i c lduros, s dai cu el prin cte ape r e(rece), s fie zdrav n i nicicnd s nu fie friguros. E, pe orm , nu e mora(neap rat) ba atuncea ziua cn vini, ali cnd l ia, l puni care vrea pre moar , pe piatra di la moar i zici: s fie vorbitor ca ochi u morii. (P.S.) Copilul s-a inut n leag n, acesta avnd b ieri pentru a putea fi legat la spate, iar n cas s-a legat de verigi la grind i s-a folosit pentru leg narea copilului. Ca s adoarm mai uor copilului, mama i cnta cntece de leag n. Povoini a este un obicei recent: cnd vine acas (de la spital), la o s pt mn dup ce s face, ali n-a fost de b trnea (A.D.). Se pune o mas n cinstea copilului i a mamei, la care particip familia, rudele i vecinii. Ridicatul la grind -Cnd faci grnei. Un alt rol important pe care l are moaa, n zona montan ntre Homoli i valea Timocului, la romnii munteni-ungureni, este acela ca n ziua de Sf. Vasile s -l ridice pe copil la grind : Atuncea moaa fae colac, aa cao cap. i pr colacu al ia(aci), puni, frigi coast i fierbi oau i f lie e brnz i o kil cu vin i cu soc(suc) i r chie i tot aia moaa adue. i pn nu pleai cu prnzu, tu iai colacu i copilu/fat ce s fie i zci aa, stau pre prag la Foto 47 Ridicarea la u i zici: cum ne grinda greutae att s grind a lui Jurj Andrei, 2 n copilu s n tae. De 3 ori zici aa i-l r dici ani, sat Metovni a
138

Ionelia Toarc

i pn -n grind i pro urm frngi colacu i cao zici aiasta e un p rcel(bucat ) de moa . la-l ia moaa, da l lalt s taie i s d la goti(oaspe i). La ail lal ce-s aciia.(J.Z.) Atunci moaa o d ruie pe leuz cu: c p ti(pern ), o p rechi de cirepi, o crp (basma)(P.S.). Acest obicei, cu ct naint m n satele dinspre vest, spre Valea Moravei, s-a pierdut, nu se mai reg sete, n schimb n satele romneti din est, pe valea Timocului, am ntlnit echivalentul ritualului n aa numita ceremonie Muaa-Moaa, ceea ce demonstreaz nc o dat rolul important pe care aceasta l are la naterea copilului. MUAA (MOAA), este o festivitate mai mic i poart numele persoanei care are rolul de a t ia buricul nou-n scutului. Ceremonia se face n cinstea moaei i a copilului, petrecerea organizndu-se n perioada dintre Sfntul Vasile i Boboteaz , n casa moaei. Ea preg tete o pine special cu decora iuni pentru aceast ocazie, iar p rin ii aduceau alt dat coaste de porc f cute la cuptor, uic i vin. Acum aduce fiecare ce crede de cuvin . nainte de ora dou sprezece pn n prnz, moaa se pune n capul mesei ntoars cu fa a spe r s rit, cuprinde copilul de la subra e, care este, deasemenea ntors spre r s rit l ridic de trei ori pn la grind i zice: Copilu s traiasc , p ru alb s mp easc !(F.P.). Un sfert din pine se atrn pe cuier n cas pentru creterea i s n tatea copilului, unde r mne timp de trei zile. Masa se d n s n tatea i norocul copilului. n ultimul timp, num rul invita ilor s-a m rit, petrecerea fiind organizat cu muzic . Au existat cazuri n care mai multe familii s-au n eles s organizeze serbarea ntr-un singur loc, n acelai timp, cu moaa i oaspe ii s i. Muzica au pl tit-o mpreun : i moaele s-a mpreunat, 2-3 c i s-a f cut i to la un loc, o ves lie m i mare, to a pl tit l utarii(F.P.). Ast zi se organizeaz din ce n ce mai rar moaa. Luvatu in chic -T iatul mo ului. Este prima tunsoare a copilului i este de datoria naului s o fac . Se taie mo ul doar la b ie i: s ia din chic numai la b ie , deoarece fetelor nu li s-a scurtat p rul. Se face pn la sfritul primului an de via al copilului sau n al treilea an, n nici un caz n al doilea an. Pn la acest eveniment, p rin ii nu au voie s tund copilul, indiferent de lungimea p rului, nici c ciul nu i puneau alt dat pe cap. Pentru a-i proteja de frig, copiilor li s-a pus batic pe cap. Dac nou-n scutul era b iat, botezul i luatul din mo se puteau organiza n acelai timp. S tenii mai boga i organizau aceste ceremonii separat. Luatul din mo se organizeaz n
139

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

cas dac e toamna sau iarna, iar prim vara sau vara, n curte, sub aer liber. Pentru aceast ocazie p rin i copilului trebuiau s p streze uic i un butoi cu vin. Actul tunsului l efectueaz naul i naa n prezen a p rin ilor, bunicilor i a rudelor. Ritualul are loc sub acelai m r: s duc iar la m ru de Smpetru(F.P.), de regul tot acela unde s-a aruncat apa de la prima scald a copilului. Vine nau aduce pnz alb i puni copilu pre pnz alb i ce duci sub m ru- l care rodece(C.D.). Ar fi fost bine dac m rul era cu rod, dar nu neap rat. Ritualul are loc totdeauna nainte de prnz. Mama se aeaz pe un sc unel, i duc la mum un scamn, ntoars spre r s rit, iar bunica pune copilul n poala mamei. Cineva d naei o pine ng urit , cu o lumnare aprins , iar ea o pune copilului deasupra capului. Naului i se d o foarfec , i el trebuie s t ie, prin colac, uvi ele n form de cruce: deasupra capului, de la cretet, mai sus de urechea dreapt , apoi, mai sus de urechea stng : i acolo le taie cta dici i cta dii. S face cao crue i p ru la ce-l taie(P.I.) l d mamei care l pune pe un b nu , pr banu la, ca s fie copilul harnic i curat ca b nu ul, l lipeace cu cear di la roi, gi la stup i zici aare: s fie curat ca banu i s fie falnic ca mierea, ca seara s ai zdravelie i ponom i lipeci p ru de aia, de banu la cu cear .(M.I.) P rul este p strat ca un talisman, pentru norocul copilului. Acesta poate fi folosit mai trziu pentru descntat sau vr jit: i-i d la mum p ru la ce l-a t iat, i ea l pune-n cear , i l p z te, ct e vie. C e bun e descntat. Da n ce descntece, nu tiu(A.D.). Apoi, naul i pune copilului c ciula pe cap pentru prima dat dup natere, iar p rin ii au voie s tund copilul ncepnd de a doua zi sau dup cteva zile. Petrecerea poate s nceap imediat dup ce naul binecuvnteaz pinea, purcelul fript, uica i vinul cu urm toarele cuvinte: Mncaria b utura i pi mas s fie n sanataa finului mieu, lu ......., cu striee(noroc) s-i fie luvatu -in chic ! (F.P.) n timpul petrecerii, naul lua copilul n bra e i mergea n jurul mesei cu el de la oaspete la oaspete pentru a primi cadouri. Numele copilului i Boedzul (Botezul). Dac la naterea copilului, rolul cel mai important l are moaa, la ritualurile legate de botez, de copil rie n general, incluznd i obiceiurile de nunt , rolul important va reveni naului. Naia (N ia), are o semnifica ie important pentru familie, chiar dac este o form de rudenie artificial . Naului i se spune na, sau nun, iar naei, nan , sau n i . Cel care este n it i se spune fin. Respectarea reciproc este profund i permanent .
140

Ionelia Toarc

Dreptul de a alege numele i-a apar inut exclusiv naului: nau s-antrebat e nume. P rin nu a zs numele, acuma ntreab nau p rin .(P.I.) Numele erau date dup str moi, de obiei dup bunic. Dup tat s-a dat numele, numai n cazul n care n familie au existat copii care au murit nainte de botez. Copilul n-a fost strigat pe nume pn la botez, ci doar copil, dac era b iat, sau fat , dac era feti . Copilului trebuia s i se dea numele pn la sfritul primului an sau n al treilea an de via , n niciun caz n al doilea an. Un obicei interesant ntlnit n teren, era acela n cazul n care o familie nu avea na, acest lucru avnd mai multe cauze: pieirea naului n r zboi, decesul natural i stingerea gospod riei, nstr inarea cumetrilor prin destr marea gospod riei sau refuzarea naului s mai accepte acest rol. n cazul n care nou-n scutul nu avea na de botez, acesta nu era c utat mergnd din familie n familie. nainte de timpul stabilit pentru botez pe parcursul primului an de via a nou-n scutului, p rin ii au dus copilul la o intersec ie, r spntece lng drum, sau sub o punte unde trecerea oamenilor este mai frecvent . L sau copilul acolo, iar p rin ii se ascundeau n apropiere. La plnsul copilului c l torului care se apropia, p rin ii i comunicau inten ia lor. I se d dea trec torului un prosop, pechir, o turti i un pui fript i-l s accepte rolul de na al copilului. n asemenea situa ii cumetria n-a fost refuzat niciodat . Ast zi obiceiul s-a pierdut, n cazul n care copilul nu are na din diferite motive, acesta se alege pe baza de prietenie. N ia este ereditar , se transmite din tat n fiu, iar n cazul c s toriilor cnd b iatul trece la casa fetei, este ginere n cas , de la socru la ginere i fiic . Altfel, unele n ii dureaz de mai mult de un secol. n prezent, mul i au renun at la n ie, mai ales familiile care au motenit-o din timpuri str vechi, datorit obliga iilor financiare foarte mari pe care naul le are la toate evenimentele importante, cnd se ateapt de la na cadouri mari i scumpe. Num rul de invita i la boedz (botez) a variat n func ie de posibilitatea financiar a gospod riei. La biseric , naul inea copilul n bra e, pe tot parcursul slujbei religioase: nau, el ne copilu pn l boteaz (M.M.). Mama copilului nu avea voie s merg la biseric , ea trebuia s r mn acas , i s se gndeasc la viitorul copilului, f cnd anumite lucruri n privin a aceasta: pn popa-l boteaz la biseric , ce e bine s fac mum sa acas : eu am uit(r mas) acas . i acu, ce eu m gndesc ce s lucre el n via a lui, ce a vrea s fie, eu aia s lucru, s fac aicea acas . i eu mi-a
141

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

fost ciud pre tia c ei n-a tiut s bat sapa. i eu am luat i am b tut i sapa, i coasa i la nicoval am lucrat colo(N.S.). Nu tot timpul copiii au fost de acord cu meseria aleas de mam : pe mine m-a z trit....... nu e z s nu bat cu ciocanu(fiul lui N.S). Cnd se ntorceau de la biseric , se f cea petrecere, ili dac e de slast , cu carne, e atunci tai purcel, i faci sup , sarme, tot din carne de purcel i chemi femilie, nau i st ruica, moaa, aia to vin la prnz. Vreodat , s-a tiut, s-a dat lu na pechir, chime , irepi, lu n isto aa, lu copii, iar aa, lu moa iar aa, i lu l la (N.B.). Pentru botez se fr mnt un colac decorat cu bilu e la mijloc i cu o coroan (pine mpletit ) pe marginea de sus, dar capetele coroanei nu se mpreun pentru c este pinea vie ii. La mijlocul pinii se nfige o lumnare. Aceast pine se pune n fa a naului, care d pinea n s n tate: S fie n sanataa lu Iancu (Marii), n sanataa parin lor, a naului, a na , i a finulu . S tra asc copilu, perin alb (pentru b iat) bercu albe (pentru fat ) s-np easc !(F.P.) Oaspe ii r spund: Sajue!. Acest moment marcheaz i nceputul mesei. Moaa muc din pine ca s fie copilul vorb re , naul frnge sau taie pinea i mparte oaspe ilor cte o bucat . Apoi, naul ia copilul n bra e i, mergnd de la invitat la invitat, i ntreab cum se va numi copilul, pn cnd cineva ghicete: m i ntni merg cu copilu, pi lng mas , i tot nat i d vreun dar, ce a avut i s ghiceasc numele. i cnd vreunu ghiceate, i i d la copil vreun grunden de miare, vreo c ciuli . i a ghicit, a ocolit, a adunat darurile di la to , atuncea s-a dus n fruncea mes, nau a dat n s n tacea copilului, n s n tacea p rin lor, a moaii i a naului(M.S.). Celui care a ghicit, naul i d drept recompens o moned . Pn n acel moment nici p rin ii nu tiau numele copilului. Dup ghicirea i comunicarea numelui, copilului i se dau daruri: mai nti naul, moaa i apoi ceilal i. Darurile au fost sub form de p turi sau haine: cama , c ciul , osete, m nui. Botezul copilului s-a f cut cu ntrziere: dac nu l-a f cut pn la c p tniu la al lui, pn n-o mplinit anu, n anu de doi nu l-a f cut. Numa n anu de trei. n anu de doi nicicnd. Ama unu i trei i cnd l-a botezat ia dat i nume(J.Z.). Se proceda astfel, pn familia s-a convins c acesta va supravie ui i pentru c s-a crezut c nscrierea n c r ile bisericeti va permite for elor rele s -l g seasc f r greut i i s -i d uneze cu boal sau cu deces, deoarece moartea alege oamenii din cartea vie ii, ce poate vedea din con inutul bocetului petrec tura care se cnt la nmormntarea decedatului.
142

Ionelia Toarc

Copilului nelegitim i se spunea simplu cpil, acesta nefiind dorit. Mamei care a n scut un asemenea copil nu i s-a zis ca a n scut, ci s-a cpilit. n astfel de cazuri, aceti copii aveau de suferit din partea comunit ii, fiind de cele mai multe ori izola i, expui tachin rii din partea altor copii. Multe m suri de protec ie au fost omise, nu au avut moa , nici na, nu li se f ceau petreceri sau festivit i de familie. Totui, n familie b trnii ocroteau copilul i mama, acetia spunnd c : E p cat s moar , de la Dumnezeu e dat(F.P.). n cazul n care mama se c s torea i lua copilul n familia nou , acesta era tratat ca un str in. De obicei erau ndrepta i s fie slugi la famili bogate sau au fost adopta i de c tre familiile f r copii. Copilul nfiat a fost ngrijit ca i propriul copil i a avut dreptul la motenire. A fost numit fi uor i suf it. n Bacevi a (Baevica) pomana decedatului n scut n afara c s toriei a fost altfel preg tit , indiferent c el, ca om matur sau b trn, a putut fi om bun i cu reputa ie.

OBICEIURILE LEGATE DE C S TORIE Sunt un complex ceremonial ce marcheaz n mod s rb toresc schimbarea existen ei unui tn r cuplu. Nunta include n satele din estul Serbiei, chiar i ast zi, numeroase momente rituale, prin care e reglat trecerea dintr-o etap ntr-alta. Obiceiurile nu au nici o leg tur cu c s toria civil sau religioas , ele precednd cu mult actul nup ial n sine, scopul fiind acela de ini iere a tinerilor n via a conjugal , de cunoatere a viitorului so , de protec ie a tinerilor c s tori i. Ini ierea se f cea ncepnd cu vrsta de cincisprezece ani, cnd aveau voie s participe la festivit i, b ie ii sub optsprezece ani fiind considera i dana ei (fl c iandri, d n cei), iar dup optsprezece dana (d naci). Feti a devenea fat din momentul n care ncepea s poarte muo , i anume o coad mpletit trecut peste frunte. Ea se acoperea cu propuada (broboad ), iar mai trziu cu cherpa (basma), astfel nct coada s se poat vedea. Din momentul apari iei menstrua iei p rin ii i preg teau haine de s rb toare asem n toare persoanelor adulte de sex feminin, fata avnd voie s mearg frecvent la petrecerile satului. Ea era nv at acas s joace, s nu ias n lume, da s nu ie juca(F.P.), ea avnd voie s se prind n hor abia cnd a nv at s joace, sub supravegherea atent a p rin ilor n vederea p str rii purit ii.
143

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Aceast responsabilitate revenea mamelor i bunicilor, copiii n-o putut s s vad de lucru, i nu le-a l sat ai b trni. Fetele le-a p zt mumnile(B.N.). Ele mergeau cu fetele la ez tori, nun i, hramuri, cl ci, blciuri, avnd grij s nu intre cu b ie ii n rela ii interzise: cum a pornit s s duc la hori, atunci a dus muierile grij de ele s nu s mpreune cu vreun b iat(F.P.). n inte s cunoteau la joc. Ieeau cu p rin , cu tata, cu muma. A trecut pe drum, ali nu cuteaz s vie s vorbeasc cu mine(A.D.). Singura ocazie cnd fetele puteau s se ntlneasc cu b ie ii f r supravegherea p rin ilor a fost duminica, n timp ce p zeu oile ns i atunci niciuna nu s-a izolat de grup. n timp ce b ie ii le f ceau curte, ele au tors sau au r sucit. Nici la petreceri fetele nu se izolau de grup: ama cnd s-a dus la ves lie, la zavecin , a fost negur , a fost vreun furconi n pat in furconi, lamb la petrol, la gaz. A putut s joace, a putut s vorbeasc cu ea, ama n-a cutezat s ias n negur . i nici nu ieit, fetele au tiut(B.N.). De obicei, se anu au reciproc despre petreceri, ez tori i conveneau asupra urm toarei ntlniri. i cu aceast ocazie p rin ii aveau grij ca cineva mai mare s fie cu ei: nici ct am p zt oile nu m-a l sat s vorbesc cu copiii(N.S.). La petreceri, fetele se grupau, n elegndu-se lng ce b ie i vor juca n hor , n timp ce nso itoarele lor (mama sau bunica) st teau deoparte: eu joc lng care m cheam . Noi sntem, na primer (de exemplu) fee, ei copii doi, i vine i te cheam . El pl tete colo viraci, i vine i te cheam : vrei s joci nainte, aa s-a zs(N.B.). Fata tia dinainte lng cine au voie s joace, dup ce criterii s i g seasc un baiat: s fie de familie bun , s nu fie mai n vrst cu mult dect ea i s aib p mnt: i s nu joc cu to , samo cu de-ai gazd , nu cu de-ai s raci, i m i b trni dect mine s nu fie. Eu am fost, cum a mers ai b trni, ma n-a vrut muma mea, s m dea c e m i b trn dec t mine, cu 6 ani. N-am ntrebat, c am tiut lng care cutez, lng care nu cutez. Am vrut s dobndesc odat i b taie(A.D.). Dup ce se termina hora, b ie ii se apropiau de grup i fiecare stabilea cu fata care i era drag petracutu (nso irea pn acas ). Fata putea s accepte sau s amne, ateptnd alt ocazie de la un b iat mai de seam i mai frumos. i b ie ii au ncercat la alte fete. Dac de fat se apropie un alt b iat care i place mai mult, ea l anun pe cel lalt c nu poate s mearg cu el oferindu-i o alt ocazie. B ie ii f cnd acelai lucru. Fata alegea nso itorul dup voia ei, f r a avea obliga ia s mearg cu acelai b iat mai multe ori. B iatul refuzat n-a avut dreptul s se supere pe ea pentru aceasta. Dac ntre timp, ntre cei doi apar anumite sentimente, atunci la petreceri erau n cea mai mare parte mpreun .
144

Ionelia Toarc

Acest comportament al fetei era aprobat de familie, n acest fel ncepnd preg tirea pentru c s torie. Tinerii ndr gosti i comunicau prin mesaje, cu ajutorul prietenilor i rudelor. Vrsta de c s torie pentru b rba i a fost ntre 22-25 de ani, iar pentru femei ntre 18-22 de ani. Au existat situa ii cnd aceast regul a fost nc lcat : n cazul n care trebuia adus ginere n cas , c s toria fetei avea loc pe la cincisprezece ani. n timpul r zboaielor balcanice:copiii s- nsurau de 14-15 ani i feaile. A noastr bab a spus, c mama ei a spus c vreodat de 20 ani, nu s-a m ritat n intea lu 20. Ali a fost r zboiu, i cta la 10-15 ani r zboi. i are omu un copil, doi, l iau n r zboi. S gndete, n-are nimic, casa goal . Ei atuncea iut, m i iut i nsoar , ca s aib gloat i dac piere el atuncea s le rm ie, aia vreme de Turcie. Turcu, copil care a fost cununat, nu l-a luat. Care n-a fost nsurat, l-a luat turcu, d i de 5 pn la 17-18 ani(B.N.). i n primul r zboi mondial cnd au fost ucii foarte mul i b rba i, pentru asigurarea for ei de munc i continuarea gospod riei, femeile au luat de nurori fete mai mari pentru fiii care nc nu erau supui obliga iilor militare, tiind c ei vor pleca n r zboi, dar vor r mne urmaii i nora care vor continua via a gospod riei. Unele femei i-au m ritat fiicele minore cu b rba i mai n vrst , ntori din r zboi, dar i cu invalizi de r zboi. Regula cea mai important ce era p strat cu sfin enie, era aceeea ca poten ialii so i s nu fie rude de snge, considerndu-se rude de snge pn la gradul al aptelea de rudenie. Limita de rudenie pentru c s torii s-a schimbat dup al doilea r zboi mondial, pn la gradul al cincilea de rudenie, persoanele n vrst fiind ngrozite de acest lucru, spunnd c a venit sfritul lumii. Alte condi ie pentru o c s torie reuit , pentru ca urmaii s fie s n toi, harnici i cinsti i, era ca b iatul neap rat s fie de familie bun : vreodat a ezut tot aa ai b trni, s-a vorbit, ete aicia este copil bun, de bun femilie, colo la nu e bun, la cta bea, uvec s-a c tat i animalul de femelie, aia s tii tu. Iaca vaca care-npunge, bate cu cracii, bou care omoar nu e bun, ala ili s castreaz ili s taie. S tii ce v pun acum, c -i 100% asigurat: care de femilie ar omort, omor i-ai lor copii, care de femilie fur , au s fure, care femilie de curvari, e curvari, care-s b r bi, s b r bi, care e femilie bun , e femilie bun (B.N.). n privin a so ilor, propunerea era f cut de p rin i, n multe cazuri respectndu-se cuvntul tinerilor, iar alegerea era f cut mpreun , da n-au ales copiii, au ales ai b trni(N.B.). Dac tinerii nu erau de acord cu sugestia p rin ilor, b trnii casei erau de partea tinerilor i pledau pentru
145

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

alegerea lor: au fost jocuri, ez tori, ali n-au ntrebat p rin dar vreau copiii pr care vreau. Da au b tut. Care a avut imanie(p mnt), aia fat s d imanie, atta i-atta(M.M.). n caz contrar, de multe ori fata se m rita dup b iatul ales f r voin a p rin ilor, fugind de acas . Copiii singuri la p rin i au fost ntr-o situa ie mai dificil dac p rin ii se opuneau alegerii f cute, pentru c ei nu aveau unde s se duc de acas , n aceste cazuri trebuind b gat un ginere n cas , ns n astfel de c s torii adesea se ntmplu cazuri de divor i nfidelitate ntre so i. Ritualurile la o nunt r neasc erau respectate cu sfin enie. Organizarea i desf urarea ntregii suite ceremoniale la romnii din Serbia de R s rit, se bazeaz pe coordonate fundamentale ale mentalit ii specific satului romnesc tradi ional: respectivul moment i valoarea transmis de antecesori i preocup rile pentru asigurarea tr iniciei noii familii. Se ncepe cu acte prenup iale, ca: vorba, pe itul, gostia (logodna) i nunta. Vorba este primul act din complexul ceremonial al nun ii. La vorb s-a mers la fat dup ce p rin ii celor doi au schimbat mesaje, de obicei, prin intermediul prietenilor comuni sau a rudelor: atuncea tremete vreo f milie, vreun neam, i el vine, i strg la vracni , la poart , i spune de ce-a venit, acu dac tata meu i muma mea vreau, ei l primesc. Dac nu vreau, ei nu-l primesc(P.I.). n unele cazuri, al turi de p rin i, la vorba au participat b iatul i fata. P da, acuma mie mi-e drag de ine (tine). Cum s fac ? Vin p rin ii lui mai nti, ea tace, ea st -n gnduri, ama ei pe orm s zbor sc (vorbesc), vin p rin ii lui i el, i s zbor sc ei ai b trni, p pe orm s zbor sc ei amndoi, a f cut c vin s o-mpe asc (P.I.). n satul Celevabara, fata nu avea voie s participe la discu ii: acu, to i a ezut dup astal264, fata nu e acia(B.N.). n discu ii, era o rnduial , despre care to i tiau, regulile fiind respectate ntocmai: nu s spune otma la ce a venit. Am venit s vedem ce f ce , aia to a tiut, ali a fost un rnd, cum a mers pro edura. Ali s-a tiut care vorbete, care tace. Tot ei s-a vorbit nainte, de aia(B.N.). Cu acordul celor doi, s-a stabilit pe itul. P rin ii s-au n eles asupra darurilor, iar n urma n elegerii, p rin ii b iatului i-au dat fetei arvun din bani, aceasta fiind o sum simbolic . P rin ii b iatului se interesau totodat i de zestrea mirazul miresei care are miraz s dea, care n-are, n-are. Care-s boga i ei a c tat miraz, care n-are, sngur s fie fata frumoas . Dac fata nu avea bani, mora (trebuie) s afli pe unu care vrea s o ia.
264

Mas , n limba srb , termen de asemenea preluat i folosit frecvent n regiune

146

Ionelia Toarc

Ieste care nu vrea s ia f r miraz. Lumea din aia a tr it. Ai stoac , pomnt, po i s tr ieti, n-ai ce. Slujb n-a fost, care a fost n sat unu chit r i pop care a avut plat , altu n-a avut nima(M.M.). n continuare viitorii cuscri au precizat cnd va avea loc mpe nia (pe itul), gostia (logodna) i nunta. Gazda trebuia s serveasc oaspe ii cu uic numai dac s-au n eles, n caz contrar, pe itorii n-ar fi fost servi i. Dac fetei nu-i place de b iat sau refuz propunerea de c s torie, p rin ii o sus in. n cazul n care ea se r zgndete n privin a c s toriei propuse, p rin ii fetei trimit mesaj p rin ilor b iatului s vin din nou. Atunci totul s-ar ncheia dup procedura stabilit i acordul este confirmat. mpe nia. mpe it la fat au venit b iatul cu p rin ii s i ducnd un colac simplu, ntr-o duminic s face tocma, s-a zs(M.B.). B iatul, nainte de prnz, i prinde fetei n p r, pe partea dreapt , o bucat de pnz alb pe care erau cusute parale, monede de argint bani care nu o fost umbl tori(M.B.), ce n-au fost n circula ie. Acest ornament se numete chit , iar procedeul dat bani. Fata nu mai poart muo , iar chita este purtat pn la gostie la toate petrecerile, ca semn c e mpe it . n Osnicea, b iatul trebuia s -i dea i un ban umbl tori, ct de mic. n alte sate, s-a f cut o chit (leg tur ), chit de flori i-n mijlocuei taniri (bani).i ia dat chita (leg tura) ei. Vez aa eChita, i dau chita aia i mpreun nu c cu dulugeaua, c cu pr zneal nu s -mpreun , numai cnd i-a dat chita i i-a mpreunat i ea s-a dus iaa a fost(P.I.). n satul Podvrca b iatul a dat fetei: la mn verig , i dai galben, dac ai avut, dac n-ai avut, vrun inel, vro crp (basma), ceva, un rnd de m rgele, tocmete l utari, muzic (K.S.) Dup pe it familiile s-au ajutat la munci s-a dus unii la al la ajutur , la lucru, la una alta(B.N.), tinerii putnd s se ntlneasc mai des, au ieit mpreun la petreceri, ncercnd s se cunoasc reciproc, ama copiii n-o dormit unu cu altu(F.P.), ca s nu fie mireasa gravid la nunt . Dac pe itul se ntrerupe, chita este ntoars la b iat. Gostia (Logodna). Gostia se f cea cu o s pt mn , cel mult o lun nainte de nunt . Ea se organiza duminica n casa viitoarei mirese, toate cheltuielile fiind suportate de p rin ii fetei cu un ajutor mai mic de la p rin ii b iatului. Au fost invitate n primul rnd rudele apropiate din partea fetei, fra ii i surorile ambilor p rin i, naii, ambele muae cu familiile, prietenii apropia i i viitorul cavaler de onoare. Se proceda ca i la t iatul mo ului, oaspe ii au adus o parte din alimente, iar gazda a preg tit pentru petrecere pine de m lai, varz fiart cu carne de oaie, ciorb gras i
147

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

friptur . Nu s-au adus daruri. Dac p rin ii se n elegeau la pe it asupra darurilor pentru logodn , nsemna c nunta nu se mai f cea, aceasta fiind singura ceremonie organizat , dup care fata trecea n casa b iatului. n acest caz erau invita i mai mul i oaspe i, iar cheltuielile erau suportate de ambele p r i. Acest obicei s-a practicat mai ales dup primul r zboi mondial i cel mai adesea n cazul familiilor s race. Altfel, fata trecea la b iat abia dup nunt .

OBICEIURI LEGATE DE NUNT Reprezint evenimentul cel mai important din via a unei persoane, marcnd printr-un ceremonial fastuos momentul ntemeierii unei familii, n scopul procre rii, al nceperii unui nou ciclu vital265. Nunta se f cea de obicei numa toamna, (cnd ncepea s fiarb vinul), la o s ptamn dup gostie sau cel trziu la o lun . Ziua pentru nunt a fost duminic , eventual joi. Nunta nu s-a organizat smb ta, pentru c este ziua mor ilor. Invita iile la nunt erau f cute de obicei de ambii cuscri, mpreun sau fiecare la nuntaii lui, aproximativ cu o lun naintea nun ii. Se mergea pe la fiecare invitat cu o plosc sau un clondir de uic rachiu decorat cu o uvi de ln vopsit i cu o floare nflorit , pus o floare desupra, legat cu o sfacm de ln (A.D.). Au fost chema i to i cei care au fost datori, la care s-a mers la nunt cu cadouri, dup urm toarea regul : dac la nunt am dus purcel fript, mi ntoarce purcel fript, dac mi dau o curc vie, aceasta le voi ntorce(F.P.). Pentru invitarea naului la nunt se ducea plocon. Lui i-au dus trei turte puse una peste alta, deasupra turtelor s-a pus ficat, brnz i ou fierte. Cu astea, un clondir cu uic i plosca cu vin. Participan ii la nunt erau mirii, p rin ii mirilor, rudele i to i cei invita i, f r de care nunta nu se putea face. Nau na a, nunu i nana(Naul i naa) sunt nuntaii care au un rol foarte important, la noi nau s-a post it266, ca pe apa pu n . Care nau i-a l sat, sree(noroc) n-a m i c p tat(B.N.). Ei au fost primii care au aflat de la p rin i inten ia finului de a se c s tori i de alegerea

265

Ion Ghinoiu, (1997), Obiceiuri populare de peste an, Dic ionar, Editura Funda iei Culturale Romne, Bucureti, p. 138. 266 Cu sensul de respectat.

148

Ionelia Toarc

viitoarei so ii. La nunt ei se aeaz n capul mesei. Naii miresei se aeaz lng naii mirelui, dar ceremoniile de nunt le-a efectuat naii mirelui. Starostele apare ca participant abia dup al doilea r zboi mondial sub influen a obiceiurilor de nunt srbeti n urma c s toriilor mixte ntre srbi i romni. C s toriile mixte s-au f cut i nainte, dar f r nunt , doar prin trecerea miresei sau a mirelui n viitoarea familie. Cumnatu i mn (cumnatul de mn /Cavalerul de onoare) este, de obicei, fratele sau veriorul miresei. El poart numele de cumnat i mn n satele dintre mun ii Homoli i Timoc, i conobat sau apciu n satele de pe valea Moravei. Acesta are mai multe obliga ii de ndeplinit. Atept nuntaii al turi de mireas i i servete cu b utur . La mna stng a avut legat o propuad , i a dus cu sine o plosc mic cu uic i una cu vin care au fost decorate cu o uvi de ln i cu siminoc. Lor li se al tur i mirele, numai dac vrea. Cumnatul de mn st mereu n partea stng a miresei, n timp ce partea dreapt i apar ine mirelui, chiar i n hor . Tot el este cel care are n grij naul pe toat durata nun ii, s duce la na, ntreab nau cum e, s scoal nau de la mas , aa a fost de b trnea , el s mnie, s pitul , dac nu la mbiat cumnatu de mn , s bea, s m nnce. Care a fost l sat s asculce pr na, s mnie nau dac nu i faci pe voie(F.P.). S-a zs apciu, acu iast conobat, care o gndit samo de na. Ce i trebuie la na, tu mora s -i faci. A c rat nau i pr ro ile de plug, a poftit nau s fie c rat pr ro ile de plug(B.N.). ns cel mai important rol pe care l are cavalerul de onoare la nunt este s p zeasc mireasa. De cnd iese mireasa din casa p rinteasc i pn duminic noaptea, cnd el o pred la ml d jenie, ama mora s o p zasc , s n-o fure vreunu. Mireasa este nso it permanent de acesta: doarme cu ea n pat la mire acas n noaptea de smb t , joac lng ea n hor , i este al turi la mas , ama dac ml d jenia s scoal de lng ea, el mora s o p zasc . Drzarii. Acetia sunt c l re ii care transportau, n ziua nun ii, mirazul (zestrea) de nunt a miresei, de la casa ei pn la casa Foto 48 Zestrea transportat cu mirelui. tractoarele, sat Cisljeva Bara Zestrea era format din p turi de
149

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

aternut, hainele ei de s rb toare, perne, pnz esut , vasele i hainele de folosinta zilnic : ce-a f cut, cus turi, s-a f cut cilim, pichere, eu am avut de trei camere(N.M.), s-au sprimit oamenii mult, au lucrat atuncea, eu tiu pe bunica mea ea a sut mult, cilime, tot, ali tot de nunt (P.S.). Drzarii c rau zestrea cu cociile (c ru ele) trase de cai, s merge prin 5-6 sate, de la Camna, ete aa, 20 km a mers cu caii(B.N.). Caii erau chiti i(aranja i) cu pechire(prosoape) i cu flori. Obiceiul se mai p streaz , ns pentru transportul zestrei, c ru a cu cai a fost nlocuit de tractorul cu remorc sau recent de autoturisme. Stagarii-Stegarii erau cei care animau petrecerea. Cte un stegar sau cte doi au avut mireasa, mirele i naul. Ei au fost prietenii sau rudele lor. Steagurile le-au f cut stegarii prin legarea unei marame in varful b ului (nainte, n loc de maram s-a folosit o bucat de pnz esut ): da steagu s-a f cut dintr-o crp de mbrobodit, legat ntr-un bt(S.P.). Stegarii au mers al turi de cel c ruia i-a apar inut n timpul efectu rii anumitor ritualuri, fiind g l gioi i veseli, prin strig t ndemnnd la b ut i la veselie. Moaele au avut un loc de onoare la nunt . Obliga ia ei a fost s participe la cununie. Moaa mirelui cu familia s-a aezat n partea dreapt a nailor, iar moaa miresei cu familia s-a aezat n partea stng a nailor. Desf urarea nun ii. Nunta propriu zis ncepea smb t dup amiaz , evenimentul desf urndu-se n paralel la cele dou familii implicate. nv litu guovii/nvelitul miresei are loc acas la fat mpreun cu preg tirea asteia. Prietenele i verioarele samo(numai) fee mari, care nu s-a m i m ritat (S.S.) o piept nau i i aranjeau sovuonu voalul, i a chicit-o, a mbr cat-o. Fata purta la gt, care a avut la gu o salb de galbeni, 6 de-ai mici i unu de-al mare(M.M.), iar dac era din familie mai bogat erau m i mul i, ar ia au avut cte 100(P.S.). Sovonul, voalul se facea din propuad , aceasta fiind o pnz de in cu o lungime de un metru i l ime de aproximativ treizeci de centimetri, cu dou trei vergi esute de culoare bordo i negr i cu ornamente scurte la capete. Modul de mbr care al miresei, n ce privete celelalte p r i ale mbr c min ii, nu s-a deosebit de cel de la ocazii speciale: opinci, osete din stof , c ma , pestelc cu ciucuri, cing toare i gheb . n casa mirelui smb ta a nceput preg tirea mesei pentru nunt . G ituorii (buc tarii) au sp lat c ld rile n care vor g ti, au t iat porcul pentru frigare, i oaia pentru g tit varza i ciorb gras . Femeile care au
150

Ionelia Toarc

venit s ajute, numite gaitua e (buc t resele), au preg tit estul i au copt pine de m lai i pine. Ascult tuorii (servitorii) aranjau masa de nunt i grinzile pentru ezut s punea loitrele jos, i s incinge cte-o pnz . C tot natu i-aduce pnza lui, dac are, dac nu aa pe blan i gata, lumea a fost s rac (F.P.). Ei aezau nuntaii, puneau cunun de flori la poart i tot cu flori mpodobeau ua de la intrare. n curte, vizavi de mas , de obicei pe partea de vest, s-a pus o pr jin pe care, n ziua nun ii, se va aeza la vedere mirazul (zestrea) miresei care va mbr ca viitoarea ei cas . n acelai timp, ml dujenia (mirele) s-a preg tit cu p rin ii s aduc mireasa. Mirele poart numele de ml dujenie, n satele dinspre valea Timocului, i bechean sau bechear n satele din vestul regiunii. B iatul se pornea spre casa miresei n cap de murg, pn nu se ntuneca, cu p rin ii i cu muzic . Venirea acestuia era anun at prin pocnituri, n casa miresei n acest timp preg tindu-se o turt pentru primirea mirelui. Pe pragul casei cteva femei cntau cntecul Scuae mum turta, ia-c vi e nunta (Scoate mam turta, ia-c vine nunta)(F.P.). Scuae, mum , turta, Scoate, mam , turta, scuae, mum , turta scoate, mam , turta, a-c vi e nunta. ia-c vine nunta. a-c vi e nunta, cuapt i do cuapt , cuapt i do cuapt . Ras i do ras , ras i do ras , c tunar -n cas . C tunar -n cas s ad la mas , s ad la mas . S ad la mas , s s m vorb asc , s s m vorb asc . S s m vorb asc , fata s-o n-pe asc , fata s-o n-pe asc .
151

Iac vine nunta. coapt ne coapt , Coapt ne coapt . Ras ne ras , ras ne ras , c intrar -n cas . C intrar -n cas . s ead la mas , s ead la mas . S ead la mas , s se mai vorbiasc , s se mai vorbiasc . S se mai vorbiasc , fata s-o n pe easc , fata s-o n pe easc .

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

M dujenia/becheanul este primit cu un troc de vin pe care trebuie s -l bea pe pragul casei: acuma st n inea c ii. i ias tata feii, i cu vin l roag pe ml dujenia, i zce: s n tace socrule, i el bea. Odat , atunci m i ntni i zce socru, i le d i la ail la i(M.I.). Nuntaii nu intr n cas . n satele din estul regiunii, mireasa merge de smb t seara la mire, condus i p zit n acelai timp de cumnatul de mn : i s duc acas, fata cu cumnatu dorm, vreundeva colo, pe vreun pat, am cumnatu n-o d la ml dujenie. n satele dinspre Valea Moravei, govia nu vine smb t sara, nuntaii vin dup mireas duminic diminea a. Duminic , nainte de prnzul de nunt s-a preg tit rntaul, str chinile de lut sau de lemn, b utura s-a turnat n vase mai mici, pinea de m lai s-a t iat buc i. Mirele s-a mbr cat n haine noi, nepurtate pn atunci. Peste c ciul i s-a pus cunun i smi ic (cunun din siminoc). Peste um rul drept i s-a pus propuada, ale c rei capete au fost legate cu o sfoar pe partea stng . Duminic dimine a veneau i stegarii cu steagurile preg tite, i de la casa mirelui se pleca dup na: mine z ne-am dus dup na, nau ne-a fost din alt sat, ne-am dus to cu nunta, i venim aicea(P.I.). nceputul nun ii este marcat de sosirea nailor, care erau atepta i la poart cu muzic i b utur . La primire au participat to i cei care erau n casa mirelui, inclusiv mireasa cu cumnatul de mn , n cazul n care aceasta venea de smb t seara. Dac mireasa nu era n casa mirelui, toat nunta mergea s o aduc : cu cociile (c ru ele), cu caii, chiti i cu pechire cnd e din altu sat, cnd e din sat pr picioare s merge. Pechire au avut caii i samo 3-4 copii care mau scos din sob 267. i care cump r cocou alb. Iast dou fete la mine care pun n piept, aici, lea, florile lea, i vnd cocou alb, lu ia-i doi, ili trei i li s pune pechirile i ei cump r , dau bani cta de govie i de florile lea care i pune aicea i pl tesc cocou(N.S.). Pn acolo, am mers bre, cu c ru a, cu c l re 4-5 c l re . ia i chicesc(aranjeaz ) cu cunun , pechire(prosoape) i ia merg n inte, da noi cu c ru a, ai tineri i cu naudup c l re . In c p tiul(cap tul) satului ateapt nunta toat . Pn venim noi. Vin c l re ii-nainte, da, e, p mndru a fost, ama(dar) acuma nu e nimica(P.I.).

267

Camer , n limba srb , termenul fiind folosit i de romni.

152

Ionelia Toarc

Sosirea alaiului de nunt , ca i smb t seara, este anun at de pocnitori, numite pranghii n satul Celevabara: a pocnit, a fost i pranghie: aa de gros fier, i este groap nuntru, i s pune prau(praf de puc ) deasupra, aa s bate i s bate cu rtie (hrtie), i duci fitil, s-aprinde, dedesupra, aia s las m i departe, colo, i cnd aia s aprinde prau la cnd pocnete, ias sngur fieru, ea nu poa s -l sparg , c -i groas , fieru de tri dete, l-arunc m i departe. A pocnete tare. Aia i spune pranghia, atuncea pornete i nunta. Tot satu a avut cte 2-3 pranghii: la Cr ciun, la Patiu, la biseric cnd pocnete pranghia, c -i s rb toare, lumea nu lucr (B.N.). Cnd nunta ajungea la poarta miresei, trebuiau s pl teasc pentru a intra n cas , poarta fiind nchis : i ateapt din f milia aia ineri, nu poate nima s treac pn nu pune banu, la poart colo(Z.C.). Dup ce pl tesc intrarea, naul i mirele sunt supui unui test. nti li se aduce o feti mic , o mntunesc(aranjeaz ) ei. Ali fata aia mic merge i ea la to i gotii(invita ii) s ia cta vreun ban(C.D.). Dac nu o accept , n unele sate li se aduce i vreun mo btrn, l pun govie, l fac mireas . Doamne ap r , au dus-o la unu: au, lele, rsu p durii. Nu e aia(P.S.). Fata nu ieea nici ea foarte repede, n ntmpinarea nun ii, n-am ieit otma (imediat) din cas , mora s pl teasc i abia atunci fata trece lng bechean, lng b rbat, ei joac , nau pornete jocu, iast jocuri multe(P.I.). Cununia. De la casa miresei, tot alaiul pleac spre biseric , unde sunt cununa i. Lumn rile de cununie sunt inute att de na ct i de moa : dou lumn ri ne nau la lele lu govia i lu ml dujenia, dou ne moaa, i material, aa peste mini, pnz . Ml dujenia a mers i partea ireapt , i ntodeuna al omenesc a avut parea ireapt , nc di la Rim a fost aa(F.P.). Dup cununie pe drum spre casa mirelui, au grij ns ca lumn rile s nu stng , c a cui s stnge ntni, la moare m i ntni(P.I.). ns obiceiul de a se cununa la biseric , este unul recent, mult vreme nu s-au cununat la beseric , samo n sat. Acu v d c merg(B.N.). n trecut a existat un alt obicei de cununie la romnii din estul Serbiei, p strat n amintirea celor mai n vrst , fiind un mod arhaic de cununie, plin de simboluri i semnifica ii. Ritualul s-a desf urat pn e ziua n cretere sub un m r, de regul acelai m r e Smpetru, ntlnit n ritualurile de la natere i t irea mo ului. Mirele i mireasa, mpreun cu alaiul de nunt au mers la m r. Se punea pe p mnt un jug. Mirele se aeza pe partea mai groas a jugului n
153

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

partea dreapt , iar mireasa n partea stng , ambii ntori cu fa a spre r s rit. Naa scotea o crpu roie pe care o punea pe maiul de umplut cuburul pe care naul l inea n mn . Naul punea bucata de pnz mirelui peste c ciul , iar el, cu mic ri uoare din cap, o d jos. Naul lua cu maiul crpa i o punea miresei pe cap. i ea o d dea jos n acelai fel. Se proceda aa de trei ori, numai c , a treia oar , mireasa lua crpa i o punea la bru. Atunci naul tr gea cu pistolul n m r i rupea o crengu . Mirele cu mireasa se ridicau, i luau jugul trecnd minile prin partea unde se njug mirele pe partea dreapt , mireasa pe partea stng . Mergnd spre r s rit, naul i biciuia uor cu crengu a zicnd is, a, is, a. Dup c iva pai, aruncau jugul n fa , tot spre r s rit. Tot timpul l utarii cntau i duor. Tot grupul, nso it de muzic , pleacau spre cas (F.P). Ajuni aici, soacra se aeaza pe un sc unel lng vatr , iar de la prag pn la ea se aternea pnz alb esut . Mireasa se apropia de soacr c lcnd pe pnz . Aceasta i descoperea snul drept, iar moaa mirelui, lua miere de albine cu o pan de pas re dintr-o farfurie i ungea snul soacrei. Mireasa trebuia s ling mierea, procedeul repetndu-se de trei. Semnifica ia s-a uitat n timp, cei mai mul i spunnd c : cic s -i fie dulce soacra ca mierea, da nu e e aia(F.P.). Credin a la cei b trni,este ns c prin acest ritual soacra lua mireasa de fiic , iar nora lua soacra de mam , linsul mierii de pe sn simbolizeaznd al ptarea. ncepnd cu anii dou zeci ai secolului trecut, modul acesta de cununie s-a eliminat par ial, iar n prezent nu se mai practic deloc. n schimb s-a p strat un alt ritual, dup ce nunta se ntoarce de la biseric . Ruperea turtei i aruncarea sitei pe cas . n fa a casei, aproape de prag, se pune o m su rotund , i pr mas colo pus pinea cu sarea, cu z ciru(zah r), dou pini i ct o kil cu vin. O pine o iau eu, una el. i-n urm mi d sta(P.S.). Mireasa urc pe m su ntoars spre r s rit, cu pinea de m lai ntr-o mn i cu sita numit n unele sate ciur, n cealalt . n sit s-au pus gru i boab i caeru de ln , alb i bani(Z.C.). Ea pune sita pe cap, n ea rupe turta, i apoi arunc buc ile spre nuntai lap d, pr st toat lumea care-a venit, care cat la mine i-n urm lap d sta pr cas . i acua, dac st sta pre cas , s-anin , ede govia, dac nu s-anin , cic nu ade(N.S.). n func ie de pozi ia sitei-ciurului c zut pe cas , se afl sexul primului copil. Nuntaii ncearc s prind buc i din turt , deoarece se crede c trateaz frigurile, frisoanele. La sfrit, n unele sate, mireasa arunc i securea peste cas , ce semnific alungarea r ului din curte.
154

Ionelia Toarc

De pe mas , mireasa este luat de mire, cnd am l p dat ciuru, el mora s m ia n bra i s m bage-nuntru(N.S.). n cas , tinerii so i sunt atepta i de soacr cu pine i sare, care i face cruce i le ureaz s se n eleag n c snicie ca pinea cu sarea. n satul Luchia, se proceda la legarea mirilor cu frul de la cal sau cu un tergar peste mijloc sau de gt de c tre na i b garea acestora n cas :Nau ia armu(hamul) sta, fru de la cal i i pune pe amndoi, govia nainte, da modojinia pe orm , i-i leag , da nau s bag n cas , -aa i bag -n cas lega (P.I.). Un obicei rar ntlnit este acela ca n cas , mireasa s fie ateptat i de un copil mic, care ede pre un c p ti (pern ) mic(F.P.). Lng el se pune un colac i ln . Mireasa st pu in lng copil, pe o pnz , dup care ia copilul i l ridic , iar pnza pe care a stat ea, o lap d , l-arunc pr la s s-anine pr cas s s udeasc (r mn ) gravid (F.P.). Toate aceste ritualuri s-au terminat pn n prnz. Mai trebuie s soseasc drzarii, i s nceap masa. Acetia i anun au sosirea prin pocnituri. De ndat ce au ap rut la poart , ajutoarele de la nunt au alergat s prind caii de fru ca s poat cobor zestrea. C l re ii for au caii s fac salturi, s alerge, s se ridice, ca s nu poat fi prini. Spectacolul dura aproximativ zece minute, apoi c l re ii mpreun cu ajutoarele au cobort zestrea i au aranjat-o pe pr jina preg tit sau pe o sfoar ntins aproape de mas : s-anin i cergi, i cilimuri i tot, c s vad lumea, ce-ai pr sat(S.P.). Masa de nunt . ncepea cu servirea rachiului i numai dup ce naul binecuvnta masa cu petale de flori fluori mari. Servitorii aduceau pinea de porumb i str chinile cu varz , apoi ciorba groas . Ca i la botez, oaspe ii aduceau i ei de acas mncare: tot nat are cu el o pine, ori dou , ct vrea, i pip rci, brnz , are pui fript, a dac a dus friptur , i ntorc jum tae de friptur , din purcel ori miel(F.P.). Mireasa mergea cu cumnatul de mn la nuntai i le s ruta mna, iar ei i d deau mai demult un m r, un cub de zah r sau vreun b nu . n timpul mesei se ofereau daruri reciproc. Dup aceasta s-au strns darurile. O parte din friptur , care a fost adus cadou, a fost t iat i servit nuntailor, iar jum tatea cealalt ntoars celui care a adus-o. Dac darul nu era sub form de friptur , se aduceau i vase de p mnt, pnz esut , dar i cte vreun curcan sau coco viu. Dup ce s-au strns darurile, invita ii se servesc cu friptur i m m lig , vin, n ordinea n care a fost servit uica. Nuntaii au consumat b uturile pe care i le-au adus de acas .
155

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Pn nu se termin masa, mirele i mireasa mpreun cu cumnatul de mn au mers cu turta n jurul meselor ca s strng banii. Nuntaii au dat fiecare ct a avut. Dup -amiaz , nunta se continua cu jocul, iar seara la petrecere au venit oamenii din sat care n-au fost ziua la nunt . Putea s vin oricine, nu s-au f cut diferen ieri ntre nuntai i celal i care participau la joc. Persoanele n varst au p r sit nunta mai devreme ca s hr neasc vitele, iar tinerii au r mas pn noaptea trziu. Pe la miezul nop ii petrecerea nceteaz i nuntaii plec . Mai r mn rudele apropiate i naul. Pentru el se preg tete m maliga mora s fac colea , di na. Pn naul bea, stegarii au trebuit s zic amiiiin i s reziste pn ce se bea tot vinul din pahar. Aceasta se repet i dup cin , pn cand naul decide s plece, dar cu obliga ia ca nainte de plecare s mpr tie nunta, ce a constat n stricarea voalului strcat sovonu guoviii. S-a dat jos de la gtul miresei salba de galbeni, se rupe a a care ine voalul prins de p r i pu in se strmb . Aceasta e semnul c mireasa devine femeie. Aici se oprete obliga ia cavalerului de onoare s mai protejeze mireasa. Luni, nunta se continua, f r ca mireasa s mai poarte ns voalul samo ce nu pune govia sovoniu n cap, numa s pieptin aa, i s -mbrac n alte oale. i diminea a s scoal i m tur cta, i numa vine alta din f milie, ili o fat i m piaptin , i feate zc la penger (fereastr ): eu mi-s aicea la fereastr , da-n afar iracii (muzican ii)(F.P.). Se procedeaz ca i duminic , se merge dup na, dup moa , sunt invita i din nou la mas , cu muzic . Seara se termina nunta, se aduceau paie de gru care erau puse pe jos, iar acu unii cos sc cao paiele alea la gru, a govia strnge i face bra , a ml dujenia leag . i odat ei s-apuc i s bat din mini, i noi d m fuga. i eu i el i ne-ateapt , n intea noastr ies i ne d cte-o pine n mn , i d m fuga i ne pitul m. i nunta gata s-a g tat(N.S.). Mar i se face cur enie, se aranjeaz toat casa i sunt ntoarse lucrurile mprumutate: vin, ai ce-a t iat porcii, naintea lu nunt , mar vin i s dogost sc, spal vas le i duc astalele, c atuncea a fost, de la cas la cas s-a mers, s-a strns astale de nunt (M.I.). n a treia zi dup nunt (miercuri, dac nunta a fost duminic , sau duminic dac nunta a fost joi), p rin ii miresei au mers s viziteze fiica: s vad cum e, cum e n pat, cum e una alta. Aia muierile duc grija pentru copii, pentru f cut copii, s vad , da e b iatu cadr(capabil) e f cut copii, ori nu(F.P.). n vizit se mergea cu un colac simplu, o turt .
156

Ionelia Toarc

Au fost cazuri, cnd nunta se f cea mai trziu, odat cu botezul primului n scut. Cu explica ia dat de unii interlocutori, conform c reia din cauza s r ciei se proceda astfel, nu au fost de acord alte persoane intervievate, ei creznd c era un alt motiv, mult mai ntemeiat: de multe ori fac nunta, s trujejesc(se ceart ) i s despart. Aa cnd are un copil, femeia s las la munc (B.N.). Modul de c s torie descris mai sus este cel general, fiind modul oficial, acceptat i verificat prin normele sociale i morale, un procedeu f r consecin e. Au existat ns i alte moduri c s torie, ns violente i nedorite, repercusiunile fiind dure: damn ri morale, excomunicare din comunitate, lipsa de ajutor i colaborare la munc , omisiunea din practicile i ritualurile sociale obinuite. Furat fata (furatul fetei). Dac b iatul i fata se iubesc, dar el nu e pe placul p rin ilor ei, fata se n elege cu b iatul, i fuge de acas , folosindu-se expresia a dat fuga. Furatul avea loc cel mai adesea la ez tori sau petreceri, unde comunitatea putea repede s afle, acest lucru mpiedicnd fata s se ntoarc la p rin i sau pe acetia ncercnd s-o for eze s se ntoarc , avnd n vedere faptul c deja exista posibilitatea s fi r mas ns rcinat . Cum se proceda: B iatul venea cu c iva prieteni care izolau fata n mul ime i se ndreptau cu ea spre marginea petrecerii, iar apoi n ntuneric. O prindeau de mini i de picioare sau treceau pr jina prin brul ei(M.I.), o luau pe ciobrneac i fugeau n ntuneric. Pn femeia care a nso it-o observa dispari ia ei, prietenii r pitorului se ntorceau i r spndeau vestea c fata este r pit sau c a fugit. Fata trebuia s se mpace cu situ ia, tiind c nu mai are cale de ntoarcere. P rin ii celor doi se mp cau foarte greu i dup o perioad lung de negocieri prin intermediul rudelor. n multe cazuri, o asemenea c s torie r mnea f r cadourile obinuite. Fata care a avut rela ii sexuale nainte de c s torie, se m rita foarte greu de team c nu se va tii al cui e copilul. Ea putea s se m rite numai dup un v duv, dup un s rac sau n alt sat. La nceputul secolului al XX-lea, n timpul r zboaielor, dar i dup , au fost cazuri cnd fata s-a c s torit cu so ul surorii ei n cazul decesului surorii, pentru a avea grij de copiii surorii i a nate copiii s i. S-au ntmplat cazuri i unde b rbatul s-a c s torit cu v duva fratelui din acelai motiv. Aceste c s torii au fost acceptate ns , mai ales dup greut ile provocate de r zboi. Ji i e n cas , b iatul care s-a mutat n casa so iei, este un alt mod de c s torie. De asemenea c s torii aveau parte b rba ii ce proveneau din
157

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

familiile cu doi sau mai mul i b ie i, dintre care unul, dup legile nescrise ale satului, trebuie s plece din cas . Gineri au primit acele familii care au avut una sau dou fiice. n caz contrar gospod ria disp rea. P rin ii fetei erau cei care hot rau ce ginere vor aduce n cas pentru a men ine gospod ria, fata fiind obligat s se supun deciziilor luate de p rin i. Ea a fost ndrumat spre un anumit b iat la petreceri, doar lui i-a permis s-o nso easc , iar p rin ii prin rude i prieteni au negociat ncheierea c s toriei. Dac n-au putut s g seasc un ginere ntr-o familie cu aproximativ aceai stare material , l-au c utat n familii mai s race. Familiile s race au g sit mai greu gineri, astfel de familii de obicei stingndu-se prin c s toria fiicei n afara familiei. Ordinea obiceiurilor nainte de nunt a fost ca i la celelalte c s torii. Cheltuielile pentru nunt le-a suportat familia miresei cu un mic sprijin de c tre familia mirelui, mai ales dac a fost ntr-o stare financiar mai mic . Din obiceiurile de nunt a fost omis obiceiul de a merge dup mireas , deoarece mirele a venit n casa miresei n ziua nun ii mpreun cu nuntaii s i. Proprietatea pe care ginerele o aducea n noua familie, era numai a lui, ca drept de motenire din averea p rinteasc . Ginerele a fost tratat ca un membru egal al familiei, a participat la luarea deciziilor i a fost ndrumat n sensul intr rii n ritmul de via i de munc al gospod riei noi. Cu totul alt comportament s-a avut fa de ginerele care a provenit dintr-o familie s rac , situa ie sintetizat foarte bine n proverbul:Ji i e n cas , ca m u sup mas (F.P.).

OBICEIURI LEGATE DE NMORMNTARE n comunitatea tradi ional a romnilor din estul Serbiei se crede c ceea ce au ursit la natere ursitoarele, aa se va ntmpla i nu altfel. Ritul funerar i cultul mor ilor constituie poate partea cea mai important din via a spiritual a oamenilor din aceast regiune. El este foarte dezvoltat, fiind unul din atributele spirituale caracteristice al popula iei vlahe, n timp ce pentru celelalte grupuri de popula ie, obiceiul de a celebra s rb toarea satului Slava, este momentul cheie n cursul anului268.
268

National Museum Zajear, op.cit., p.42.

158

Ionelia Toarc

Credin a profund n via a de dup moarte, a dezvoltat o serie de obiceiuri de nmormntare la romnii din Serbia de r s rit, conform c rora sufletul mortului nu-i va g si odihna pe lumea cealalt dac nu sunt ndeplinite toate ritualurile. Acestea ncep din momentul mor ii i dureaz pn dup nmormntare. Omul satului se preg tete i n prezent treptat, material i sufletete, pentru moarte, cu mult timp naintea anilor de b trne e, de unde i grija lui pentru desf urarea ntocmai a obiceiurilor la nmormntare. Uneori preg tirea i cheltuielile sunt f cute nainte, n timpul i dup nmormntare. Pentru a trece dincolo mp cat, sunt necesare dou condi ii s fie preg tit pentru marea trecere i s i se fac rnduielile. n plus, romnii din dreapta Dun rii au o Carte a Mor ilor nescris , cuprinznd texte de ini iere a sufletului pentru lumea de dincolo. Mesajele ei sunt adresate mortului strigat pe nume. Dac unele obiceiuri legate de naterea copilului i cele de c s torie, s-au pierdut ori au fost adaptate n func ie de modernizarea societ ii, nu acelai lucru s-a ntmplat cu credin ele i obiceiurile legate de moarte, acestea fiind p strate nc cu sfin enie, cel pu in n sate. Majoritatea ritualurilor practicate pe care le-am consemnat, sunt credin e i straturi culturale anterioare cretinismului. ntruct moartea este recep ionat ca o disociere a sufletului de trup, romnii din Timoc practic un biritual funerar: plecarea trupului la 3-4 zile (nhumarea) i plecarea sufletului la 40 de zile (slobozirea apei sau izvorului). Semne prevestitoare de moarte. n estul Serbiei, se crede i azi c moartea este anun at prin semne. Printre cele mai puternice semne prevestitore de moarte pentru o persoan , sunt cntatul cucului i al cucuvelei n curte sau aproape de cas , apari ia ursului n vis, chemarea n vis de cineva decedat, la el. Muara (moartea) este prezentat ca un demon, f r chip, urt, cu din i mari, mbr cat n negru. Moartea se mai arat omului i n form de fluture sau pas re care zboar n jurul lui. Celui care i se arat n vis sau n realitate, devine contient de faptul c va muri i anun membrii familiei despre asta. Din acel moment cineva trebuie tot timpul s fie pe lng el. Se numete somoiva i este de sex feminin.

159

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Se crede de asemenea, oamenii buni mor uor, iar cei care au f cut fapte rele, mor greu. Pentru astfel de oameni se sfin ete apa n biseric i cu ea se stropete mortul. Lumnarea de moarte se aprinde atunci cnd se observ c muribundului i iese sufletul. Muribundul are nevoie de lumin . Moartea f r lumnare eludeaz normalul. Moartea f r lumin , nu este lucru curat(P.I.). Acelai lucru l constata i T. Georgevici269: Romnii au grij ca nimeni s nu moar f r lumnare, c ci cine moare f r lumnare, pe lumea cealalt este desp r it de ceilal i oameni. De asemenea se crede c cel care moare f r lumnare, pe lumea cealalt va fi venic n ntuneric. Lumnarea aprins se pune n mna dreapt a muribundului, i se ia la cteva ore dup moarte. Ea nu trebuie s ard pn la cap t n mna r posatului. Acestuia i se aprind cel pu in trei lum n ri. Cu ele se merge cimitir, numit la mormin i, n majoritatea satelor, i ocazional grobite. Dup nmormntare cele trei lumn ri se iau acas i se aprind la fiecare poman , iar la pomana de un an se las s ard pn la cap t. nainte de a i se lua lumnarea din mn , cu o bucat de pnz se m soar mortul ncepnd de la picioare, dup care pnza se rupe deasupra capului. Ea se va folosi ca acoper mnt. Crucea (Cru a) e o lumnare care se face n cas din cear , n form de svastic avnd o prelungire n form de mner, la mijloc punndu-se un b nu . Ea se pune pe pieptul decedatului i Foto 49 Crucea, sat r mne acolo, f r s se aprind . Osnicea Lumnarea Raiului sau Lumnarea Mare este o lumnare special , confec ionat pentru cei care mor f r lumnare (n r zboi, accidente, singuri sau ucii), ea numindu-se n unele sate lomana a ra ulu iar n alte sate lomana a ma e (lumnarea mare). Aceast lumnare o fac femeile n cas ori mai nou se pot cump ra de la magazinele de pompe funebre. Timp de patruzeci de zile de la moarte se duce lumnarea raiului n biseric , la slujb i se aprinde la fiecare poman pn la apte ani. n satele dinspre Valea Moravei, aceast lumnare nu se confec ioneaz .

269

Tihomir Georgevici, op.cit., p. 48.

160

Ionelia Toarc

Foto 50 Lumnarea Raiului, n diferite variante: model lucrat n cas , sat Criveli (s.), model nou din comer , sat Bacevi a (d.)

Sc ldatul muribundului se face nainte ca acesta s i dea sufletul: Cnd s-a v zut c bolnavul e gata s moar , cineva din ai s i, dup voin a lui, l scald cu ap c ldu sau rece. Sc ldatul nu se face nici n cas si nici n albie, ci la cmp. Bolnavul este aezat pe fn sau pe iarb , dezbr cat n pielea goal i apoi sc ldat. Dup aceea este din nou mbr cat, cu haine noi sau cu cele vechi, ca moartea s -l g seasc curat. Iar dup ce a murit, a doua oar nu-l mai scald . Se ine seama ns ca bolnavul s nu moar gol; c ci aa va fi i n lumea cealalt . Muribundului i se pune n sn i un b nu , ca s moar cu dnsul270. De regul , hainele se preg tesc din timpul vie ii. Dac muribundul este mai mult timp n com i nu se tie sigur dac va supravie ui, se ncearc s se afle stadiul n care este. ntr-o strachin se toarn ap , iar de o parte se pune o pine i de partea cealalt un t ciune stins. Din fus se face un fir cu plumb care se ine deasupra capului. Dac fusul se leag n spre pine, va supravie ui. n caz contrar, va muri. Atunci se scald , se mbrac n haine noi, l raz, i tai unghiile. Tu stai, taci, dac te plngi, nu te-ntorci c tr el, c poate s m i tr iasc , s s -ntoarc , c -i pare r u i s m i chinuie. i nu zci nimic c tr el, s nu vorbeti, c dac vorbeti tu, el s -ntoarce, l ntorci(N.s.) i se preg tete sau se aprinde lumnarea. Sufletul mortului. Dac a murit de moarte natural , pentru momentul mor ii, se spune ia iet suflitu, dar dac moartea e provocat : ia luvat suflitu.
270

Dragutin Mihailovici din satul Valea cu Anini, i relata n 1905 lui T. Georgevici.

161

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Se crede c sufletul, dup moarte zboar spre cer, pe lumea cealalt , n form de corp uman, el men inndu-i chipul, avnd puterea s apar i s dispar . Pentru ca sufletul s ajung pe lumea cealalt , trebuie s treac peste puna raiului(L.B.) (puntea raiului) care e ngust ca o frnghie, doar sufletele curate putnd s ajung la cel lalt cap t al podului. Imaginea despre lumea cealalt este descris de femeile clarv z toare i cei care cad n trans , raiul fiind v zut ca o poian mare, verde, plin de flori i fructe cu oameni veseli, iar separat femeile cu copiii, care se joac . Iarba nu se ndoiete de la mersul lor. Dup trezirea din trans , se descrie pe cine au v zut, unde se afl mor ii respectivi, transmit mesaje de la mor i celor vii. Se crede sufletul r posatului se ntoarce acas pn la patruzeci de zile n form de pas re, pisic , cine sau de alte animale. ntoarcerea o anun prin lovirea n tavan, prin r sturnarea vaselor, prin lovirea sau cioc nirea n u sau geam. Dac nu reuete s intre n cas , se ascunde prin scorburile copacilor, coere i case p r site. Se poate vedea la intersec ii n form de animal sau om. Pentru a se proteja, dar i pentru protec ia animalelor, familia decedatului desena o cruce cu catran la ua casei, la ua oborului, la ua grajdului, la ua strungii i la ua cote elor. Acum obiceiul nu se mai practic . Dac decedatul tot ncearc s se ntoarc , unul dintre membrii familiei, cu capul gol i pe jum tate dezbr cat, nconjoar casa avnd n mn o opinc aprins i un topor, iar cu cealalt vars mei. Se credea c aceste obiecte au puterea s l ntrzie pe mort, mortul putnd s se taie n topor, opinca ars s -i miroase urt i s piard timpul adunnd meiul, pn cnt cocoii. Oglinzile i tablourile se ntorc cu fa a spre perete ca semn de doliu. Sub patul pe care se afl mortul pn la nmormntare, se pune un vas cu ap . Femeile i pun basmele negre, iar b rba ii i dau c ciulile jos. n trecut nu s-a purtat doliu, femeile exprimndu-i starea de doliu prin faptul c n-au purtat ornamente pe cap, iar fetele au mbrobodit basmaua peste p rul despletit. n perioada de doliu b rba ii nu se tund i nu se rad, nu joac , nu pl tesc muzica, dac sunt prezen i la petreceri. M sura mortului se ia cu un fir de bumbac sau cu o sfoar i se folosete la confec ionarea statului. Statu este o lumnare care se face din cear de albine, lumnarea o faci lung , de cear i iai i o m sori ct e el, de la frunce pn la vrvu lu
162

Ionelia Toarc

degete. i numai o iei i o faci ca crucea, i i-o puni aicea n piept, lipeti un ban i s -groap cu ea(S.P.). Ea se face n form de spiral i cnd moare omu, femeile l spal i pe pept(piept) s pune statu pn la nmormntare. Apoi statu este adus acas i Arde pn la 6 s pt mni, pn s due (duce) la t miat. Cnd due (duce) fata, apa. Atuncea l aprinde i el s aib pn la 6 s pt mni (N.S.), al turi de o turt i un pahar de ap . Pe turt se pune: brnz , carne sau fructe, un cub de zah r, iar n zilele de post trebuie s fie de post. Pentru plata v milor pe care mortul trebuie s le treac , se pun bani pe mort, dar i n buzunar. Foto 51 Statu Cnd bolnavul moare, toat apa din cas trebuie s fie v rsat , c ci nu mai este bun , fiind ap de mort. De aceea se aduce alt ap proasp t . Imediat ce a murit, familia are grij ca cel mort s nu plece cu norocul din cas , n acest sens: la noi, demult a fost, s d cu un cucuruz i cu t b chera de bani, pr sub mna lui, de 3 ori, i numai iai din cucuruzu la i sameni. Poace fi c lui i-a fi mers, n cucuruz, n s mn i, n bani, s nu s duc norocu dup el(N.S.). Iar dac familia vrea s zugr veasc mai apoi camera n care a murit, trebuie s aib grij dac vrei s v rui soba, p n la an, bagi ct e el mort, cta var i cta p mnt n sob s fie. La noi dac nu i-ai b gat pomnt i var, 1 an de zle nu po s v rui(P.I.). Sicriul se numete tron, leag n sau s nduc i este lucrat din lemn. Al turi de mort n leag n, ntr-un s cule , sunt aezate alimente i b uturi (mere, dulce uri, sticl de vin, friptur ); precum i toate accesorile de buzunar ale r posatului, b ul i instrumentul la care a cntat, dac a fost l utar, i o moned ca s aib de drum sau n rai. Dac se ntmpl ca s moar doi oameni din cas , pr un an, mora s tai un coco s -l ngropi cu la al doilea, ca s nu moar din cas i al treilea(A.D.). T. Georgevici, amintete i un obicei de la nceputul secolului, cnd romnii din satul Brestov i-Bor i din satele nvecinate, la nmormntarea cuiva, obinuiesc s pun n sicriu, al turi de cadavru, ntre altele i un ciomag. Aa e rnduiala. Dar srbii pretind c dup explica iile date chiar de romni, acest lucru se face pentru ca mortul n lumea cealalt s se poat ap ra de srbi, cercet torul venind cu explica ia c romnii ar avea
163

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

nu tiu de unde dac nu chiar nn scut n ei i un fel de ur de ras sau na ional mpotriva altor na iuni, deci i mpotriva srbilor271. Unde are loc decesul i pui (mortului) tri(trei) oale (de ap ), o bucat de pine i o bomboan . (N.B.) Asemenea practici sunt motivate de credin a c sufletul mortului colind 40 de zile prin locurile cunoscute. n aceast cump n pentru suflet, este bine s -i asiguri acestuia cele necesare i grij permanent , altminteri poate deveni malefic. Dac un copil moare nebotezat, el nu este ngropat n cimitir, ci n alt parte. Tot aa nu se nmormnteaz la cimitir nici sinucigaii. NMORMNTAREA are loc a doua zi dup deces 24 de ceasuri la noi, s treac pn l ngropi, nu cutez m i n inte(N.S.). Sunt anun ate rudele i se cheam oameni care vor ajuta la nmormntare: cinci b rba i vor s pa mormntul, trei cinci femei vor preg ti mncarea, doi trei meteri vor construi sicriul, un meter pentru crucea funerar i o feti care va duce ap . Ea trebuie s aib n jur de zece ani, s fie curat . Am constatat c , din ce n ce mai mult se renun la construirea leag nului i a crucii de c tre meterii din sat, familia prefernd s le cumpere din comer . La nmormntare, vin obligatoriu cei care au avut un deces n propria familie la scurt timp nainte de acesta. Aceste familii vin cu pom at . Aceasta este o bucat de pnz pe care se pune un (colac ma e cu gaur ) cu lumnare, o strachin cu mai multe feluri de alimente, ap , uic i vin n sticle mai mici i un buchet de flori. Toate aceastea se preg tesc n dou pachete: unul se d de poman decedatului ca dar de mul umire c va nlocui mortul lor de la straj n fa a por ii raiului, i al doilea decedatului s u. Cu aceast ocazie, actualul r posat, cedeaz r posatului lor locul. Ambele pachete le primete b rbatul din casa decedatului dac i decedatul este b rbat. Azi obiceiul s-a modernizat, alimentele se pun pe o tav . n arbanovac (arbanovac) acest ritual se repeta la urm torii apte deceda i, ns azi se merge doar la trei. n Bacevi a (Baevica) se merge la trei deceda i, dar acest ritual se face n aa fel nct se toarn ap peste cel mort, dup ce se las n mormnt. (F.P.) Petrec tura are un con inut invariabil i nlocuia alt dat preotul, fiind mai veche dect ceremonia bisericeasc ce se desf oar n prezent. Pn nu se scotea r posatul afar , un grup de dou trei femei cntau petrec tura
271

T ihomir Georgevici, op. cit., p. 79.

164

Ionelia Toarc

eznd de partea dreapt a mortului i innd cte o lumnare. Atunci cnd men ioneaz n text izvorul, cineva din cas d de poman mortului un pahar cu ap . Femeilor care cntau li se pl tea o sum mic de bani: a fost cte 3 petrec turi, n zua aia ele vin, le cheam , i isto s sprimete crp i le pl tete. Ili cirepi, i cte o lumnare, i ele ed, afar , toate trei, i ele petrec cu lumn rile lea aprins -n m ini. i pe Foto 52 Petrec toare, urm lor li s pl teate, i li s d n urm dup sat Bogovina aia de mncare(P.S.). n petrec tur se dau mortului ndrum ri despre drumul spre lumea cealalt , despre pericolele care l ateapt pe acest drum, a c din ea se poate afla totul despre n elegerea lumii cereti. Acest obicei s-a pierdut n primul rnd datorit faptului c petrec toarele ori au murit, ori mai sunt foarte pu ine i n vrst , iar dintre fete nu mai vrea nimeni s nve e: petrec toarele, alea la noi a murit, nu m i este. Baba tot a sprimit de-ale trei petrec toare, noi nici n-am tiut c-a murit una. Aia ce am avut aici, n Dubocica, n-am avut, c-a murit babele ce-a tiut s petreac . A fost mule n inte, ama nu vrea nima s -nve (A.D.). Un alt motiv este faptul c n prezent, nmormntarea se face cu preot, aceste practici nefiind aprobate de biseric . Mortul este scos din cas cu picioarele nainte. n timp ce leag nul este scos din cas , cei din familie se prind de el, cta tragi de leag n, i zci: eu te trag pr tine, s nu m tragi tu pr mine(B.N.). n Lubni a, n locul unde a stat mortul, imediat dup ce l-au scos afar , n podea se fixeaz oul cu un cui i aa st peste noapte. A dou zi fata care car apa m tur oul. n alte sate, imediat dup scoaterea mortului din cas se m tur de c tre o femeie, stabilit dinainte, aceeai care a primit i lumn rile. Ea m tur , are o oal a lu mortu la i nu vorbeate. P n m tur nu vorbete cu nima. i pune gunoiu la n oala aia, i ia oala aia cu cte lumn ri s-a ugit, ali vreodat s-a pus scndur sub mort, cao punce de trecut, i astrnge gunoiu la, i-l pune colo n oala aia i ia m tura i ia oala, i s duce i-ntr-un cot, n gr in , lap d oala i gunoiu i m tura, i s -toarce napoi, te speli pe mini i s bag -n sob . Pr st prag, acia unde a fost mortu, s bate n sob , un pironi, i s sparge un ou aci, ca acia s s bage boalili, moartea, tii, s nu s duc -n f milie, ma n p mnt. i-n urm vine
165

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

alt muiere, pr st prag, i d o lumnare, i i pl tete c a bani, i o crp , un pechir, un cirepi, un s pun, i d de poman i zce: bogdaprost, i pe urm te apuci i vorbeti(Z.C.). Se crede c oul trebuie spart pentru ca decedatul s nu se transforme n moroni, n strigoi. Gunoiul este dus n gr din i ngropat, sau n alte sate s lap d pe ap deoarece se crede c la noi iast muieri care m i fac vr juri, nu-s multe n Rean, a fost 3 ali m i iaste. i din banii care i iau de pr pipt, i marami a care o ia de la gur . i inelu de pe mn . tii cum fac. Am avut noi aicea nite vecini, care a a vut. Iau curaua i cu aia fac, leag . i cu lumnarea de suflet, cu care moare, i cu aia fac(A.D.). Dup ce moare omu, ei scot oalele (hainele), patu lui i le lap d (arunc ). Unii, bine, naravno (desigur), le spal i le bag -n untru (P.I.). n camera unde a murit, la geam s pune un pahar cu ap , unul cu vin i unul cu rachiu, s stea, cic bea. Foto 53 Trecerea pun ii de c tre Se las fie numai o noapte, fie mare cortegiu funerar, sat Bacevi a aia p n la 40 i s las i lumina aprins (N.B.). Mortul era dus odat cu carul, iar acum cu tractorul. Se pune cu picioarele nainte, lng sicriu se pune crucea funerar i florile care au fost date de poman i l sate. Se preg tete o g leat sau o c ldare cu ap i busuioc. Pn e nc n cas se stropete i mortul i sicriul, iar afar tot cortegiul funebru. Cortegiul funerar se oprete la fiecare trecere peste ap curg toare. Atunci se stropete din nou decedatul, carul i cortegiul funerar, deoarece se crede c n ap va c dea tot r ul. n procesiunea funerar n spatele decedatului, merg membrii familiei i rudele cele mai apropiate. nainte puteau s mearg doar cel care conducea carul sau tractorul, cei trei care duc steagurile, doi care duc t vile cu pomana, fata cu dou vedre cu ap , chitite cu flori, n mn , ar n ele i pune ili crp , ili pechir. Am n intea lu fata ce duce apa, mearge crucea(B.N.) i preotul dac familia apela la acesta i cel care duce prunul, dup caz. Procesiunea trebuie s treac cel pu in pe la trei r scruci. Nunta neagr se face tinerilor care mor nec s tori i, nmormntarea fiind cu muzic . n fa a cortegiului merg stegari, pentru c n-au avut nunt ,
166

Ionelia Toarc

vin copii, fete, pretini, drugari care a fost, umbl pe cmp pe unde a trecut(M.I.). Prunul este un element important n ceremonialul funerar, ntlnit n toat regiunea. n unele sate, s-a renun at ns la prun: bine, s-a pus, ama prunu s-a l sat acuma(N.S.). n cazul nmormnt rii cu prun, s-a ales cel care a r s rit de la sine. Prunul se scoate cu r d cin i i se pun pe crengi, nainte de plecare, fire colorate de ln , prosoape, batiste, oglind i pr jituri din turt dulce, s-anin i cirepi, i pechire i crpe, i chi uri, i lu la ce-l duce, d c e om, s d chime , i pechir i cirepi. A, dac e muiere atucea s dea crp , cirepi, chi , ili combilizon, ili mai (Z.C.). Prunul se planteaz la mormnt dup cruce, dar nu e bine s se prind . De aceea se clatin mereu, n timpul urm toarelor vizite la cimitir. Foto 54 Prunu, sat n satul Valea cu Anini (Valeacoanje), nc Valeacoanie din 1905, Tihomir Georgevici consemneaz obiceiul, dar numai n cazul tinerilor. Groapa se sap dup anumite reguli: unul dintre s p tori nfige trn copul n mijlocul terenului stabilit pentru groap . O femeie din cas sau din neamul decedatului, stropete cu vin negru trn copul i locul nsemnat n p mnt, apoi vars vin n cruce i stabilete unghiurile gropii. Restul de vin se d preotului pentru slujba de nmormntare n cazul n care acesta se va desf ura. nainte de a l sa decedatul n groap , n ea coboar o femeie care n-are so , n unele sate o femeie care este curat , m tur groapa cu un col de Foto 55 Coborrea n fust de la dreapta spre stnga i o mormnt, sat Criveli t mie de trei ori tot de la dreapta la stnga. n Podgor (Podgorac), intr o femeie c reia i-a ncetat ciclul menstrual, fiind socotit curat . Mortului nu i se acoper picioarele, ca s nu se mpiedice pe lumea cealal .

167

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Dup ce las decedatul n groap , omul care a nceput s sape groapa, trage p mntul n cruce peste sicriu lund cu sapa cte o dat din fiecare parte a gropii, iar de la dreapta la stnga, ncepnd de la cap. Apoi toat lumea arunc o mn de p mnt rostind: S-i fie rna uuar ! Pe partea principal , ntoars spre Foto 56 Dup ntoarcerea de la r s rit se pune crucea de nmormntare, lumea se spal pe mni i lemn. To i din cortegiu se arunc j r g i peste cap, sat Bacevi a apropie de mormnt i sunt stropi i cu restul de ap , primul care se apropie fiind cel care a nceput groapa. O femeie din casa mortului, stnd de partea dreapt a decedatului, d de poman peste groap fiec rui s p tor cte un colac cu gaur , o lumnare i un prosop. Atunci cnd se ntorc de la cimitir, to i se spal pe mini n prima ap curg toare pe care o g sesc. O femeie din familie pleac ntotdeauna ultima de la cimitir. Ea ia o glie de p mnt de pe mormnt i o sf rm pe drum pn la prima ap curg toare, n aa fel nct dac decedatul devine strigoi, s piard timpul adunnd p mntul sf rmat. Pn la patruzeci de zile se merge n fiecare zi la cimitir. Mai nti se mpodobete mormntul i crucea funerar , apoi se t mie, se dau de poman flori i o lumnare, cte unul sau mai mul i colaci, fructe, cuburi de zah r i dulciuri, ap i cel pu in o b utur alcolic i se bocete i se d de poman mncarea adus . E bine s se ia cte o gustare acolo de c tre cei vii, ca mortul s nu m nnce singur. Acesta este i motivul pentru care, la fiecare mormnt din satele romneti se afl puse la picioarele mortului cte o m su i cu dou b nci. n ultima zi de vizit la cimitir, n ziua pomenii, se sparge c delni a cu o lovitur n cruce. Dac rudele greesc cu ceva n tot ceremonialul funerar i dac el nsui nu se preg tete cum se cuvine de plecare, exist riscul r t cirii: va fi plecat de aici i nu va ajunge dincolo. Pericolul ntoarcerii vizeaz mai ales rudele i pe cei apropia i. De aceea, un sistem coerent de rituri funerare efectuate dup tipare str vechi se desf oar n zilele care preced nhumarea trupului, n timpul nmormnt rii, la 40 de zile, i apoi la diferite date pn la 7 ani, cnd mortul se integreaz n rndul str moilor fiind pomenit mpreun cu ei.
168

Ionelia Toarc

Pomana este un ciclu de festin ritual, care se repet la intervale bine determinate. Scopul acestor festine este de a trimite mortului mncare, haine i alte obiecte necesare pe lumea cealalt . C ratul apei, aprinderea focurilor rituale, muzica i dansul pentru sufletul celui mort, au aceeai destina ie. Prin aceste ritualuri, se presupune c i se asigur mortului, ap rece, foc i distrac ie pe lumea cealalt . Pentru romnii de aici, a fost mai important cum se moare dect cum se tr iete, cultul mor ilor fiind mai puternic dect toate celelalte. Exist ritualuri care nu s-au schimbat de secole. Sistemul de pomeni are cele mai precise i stricte reguli, chiar dac acestea au nceput s se modernizeze, unele detalii fiind n prezent omise, con inutul lor depinznd n mare m sur i de situa ia economic a familiei. Cu toate acestea, ritualul n sine nu s-a schimbat. Termenul arhaic pentru poman n anumite sate, care n prezent nu se mai folosete a fost acela de cumnd, fiind treptat nlocuit cu cuvntul poman . Pomenile se dau de c tre cei vii mor ilor, ca acetia s aib pe lumea cealalt tot ce le trebuie. Pomenile sunt mese cu pini rituale, diferite feluri de alimente i b uturi, lumn ri, flori i foc, care se organizeaz pn la 7 ani. Grija celor vii pentru cei mor i nu se oprete nici dup apte ani, existnd numeroase s rb tori peste an cnd li se d de poman foc, ap , lumin , hran , fructe, flori. Pomenile moderne difer de cele din trecut pentru c pinile se preg tesc n brut rii dar i datorit bog iei i con inutul meselor n hran i b uturi. Anterior, pinea a fost preparat din f in de Foto 57 Pomana n satul Criveli (s.) i pomana n m lai amestecat cu satul Bacevi a (d.) f in de secar sau de gru, iar din mnc ruri s-a g tit varz cu carne de oaie i ciorb gras . n trecut masa s-a pus pe canate i pe scnduri, peste care s-a aternut pnz de cnep esut pentru asemenea trebuin e. Azi pomenile se pun pe
169

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

mese. ntotdeauna se tinde ca pomana s se pun n direc ia vest est, numai c nceputul pomenii este n partea de vest, aa cum i mortul e situat n mormnt, respectnd principiul solar dup care estul simbolizeaz natere i via , iar apusul soarelui i vestul simbolizeaz sfritul i moartea. Pomenile pentru sufletul mortului au loc imediat dup nmormntare, la 1 s pt mn , la 6 s pt mni, la un an, i n fiecare an, pn la 7 ani: Morttot anu pn la 7 ani. (N.B.) Aceste ritualuri sufer mici modific ri de la un sat la altul, n special n privin a num rului de colaci i capete (c pe ele): Cinci la smb ta, da noau (nou ) la jum tacea (jum tatea) de an, da unpreae(11) la anu. Ete aa Ama(dar) care poace(poate), cte unu. Da care poace (poate) 2,3,7, i atunci pun 7 i to e kraj (asta este)(P.I.). Ii pui poman sara(seara), cnd l ngroap . Ii pui trii(trei) pini i legume, b utur i dai luia de poman , la la ce-a murit i m nnc oamenii ce-or lucrat. i iar , pe urm la s pt mn , i pui. Pune: cinci pini i cinzeci de colaci iiar aa b utur , mncare, l turghie(liturghie) pe pine, colac de b de poman . i iar-aa, i pentru ia ce-or fost la lucru i m nnc , cin . i colacii ia ce r mn, la noi, aa i adun i-i dau(N.S.). ara. Aceast poman se pune imediat dup nmormntare. Pomana va fi de post dac nmormntarea a fost n zi de post. Pomana mortului s fae (face) mai nti atunci cnd el a murit, p ar , aia i s zce(zice) ar . Aia care tot God (Dumnezeu) a lucrat, tii am cistuit(lucrat) pi(pe) la leag n (tron), pi(pe) la groap , ia vin i acolo fac nite colaci, i pun i cte-o crpu (batist , basma) la tot colacu i le d la to , na primer (mai nti) la ia care-a venit aia (aici), m i nti la cei ce-au lucrat. S d , da bone, de bodaprosteE, i aia, i s zce ar . Da pe orm smb t , la s pt mna asta ce vine, i pun poman smb t , smb ta aia. Da pun aia cao(cum) s zce cape (c pe el), la noi, tii un colac, doi, trei, patru m i mari i na primer (mai nti) cce(cte) capece(capete) s pune cao m i mul (N.S.). Pentru aceast poman se preg tesc trei sau cinci colaci, aa se continu pn la al aptelea an, Foto 58 Prescura cu bilu e, sat pentru care se preg tesc apte pini Gamzigrad principale. Pentru fiecare poman urm toare se m rete de cte dou unit i de pini pn la un an. Num rul
170

Ionelia Toarc

celorlalte pini, colacul lung, depinde de num rul oamenilor care sunt chema i la poman . Lumn rile se aprind atunci cnd oamenii se aeaz la mas i se t mie. Lumn rile se pun doar n pinile principale i se d de poman doar celui mort. n cazul n care nmormntarea a fost smb t , regulile permit s se pun imediat i s pt mna, adic pomana de o spt mn . Dac cineva a murit f r lumnare, pentru pomana care se d n ziua de nmormntare, se coace un colac special pe care se pun 44 de bilu e din aluat, n ele se pun 44 de lum n ri mici, 44 de b nu i, 44 de buc i de zah r i se d de poman separat. El nu face parte din ntregul de pini. Nu exist o regul cu privire la cantitatea i tipurile de pini, dar toate trebuie s fie preg tie ntr-un num r impar. n arbanova (arbanovac) se pune la nceputul mesei prescura cu apte bilu e (o turt cu apte bilu e care nlocuiete liturghia n varianta din Osnici (Osni), iar la cap tul cel lalt al mesei o turt cu cinci bilu e. St mna (s pt mna), este denumirea pentru pomana de apte zile. Dac nmormntarea e smb ta, i aceasta se pune n ziua nmormnt rii, iar n alte cazuri i n zilele de mar i sau joi. Este important s nu treac mai mult de apte zile de la ziua nmormnt rii. Pentru aceast poman se preg tesc 5 capete, iar cel principal se num r de 22 de ori. Parastasul se d de poman doar celui mort. Diminea a, se dau de poman hainele pe care mortul le-a purtat n fiecare zi ua e purt ria (haine purtate). Hainele se pun jos pe o p tur , n curte sau n cas , al turi de alte obiecte pl cute decedatului. Pe lng haine, pe partea dreapt , pe un aternut sau pe o m su , se pune un vas cu ap i apte colaci mici colac cu gaur : pentru cel mort, pentru lun , pentru soare, pentru Dumnezeu, pentru Maica Domnului, pentru Sfntul Ioan i pentru Sfntul Arhanghel. Lumn rile se pun i se aprind pe colaci, cu excep ia celor care marcheaz soarele i luna, deoarece acestea au lumina lor proprie. Urmeaz cntecul de jale prin care se cheam mortul n cas i n familie, s se al ture celor vii, s vad cum i se dau hainele de poman i s le mbrace. O femeie care d de poman , t mie hainele i colaci i cheam pe cineva care s fie marturie martor, c hainele vor fi dedicate mortului. innd n mn colacul i lumnarea care sunt menite pentru cel mort, rostete, repetnd de trei ori, dup cum urmeaz : Sua e fra ua e, Soare fr ioare, Lun , suor bun , Lun , sor bun , patrudz patru praz i e, patruzeci i patru de s rb tori, Svei ova e, Sfntul Ioan,
171

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Snta majk Marije, Sfnta Maic Marie, tu Iancu e, i tu Iancule, s fi marturi e s fi i martori c s d m lu P tru ca s -i d m lui Petru ua i i i poman ?(F.P.) Hainele de poman ? Martorul r spunde: S fiu!. Aceeai femeie men ioneaz hainele care se dau de poman i p r ile din care sunt compuse. Cei prezen i confirm cu: bogdaproste. Tot ea, innd n mn acelai colac l ntinde spre martor, rostete acelai text de trei ori, dar n form de confirmare, iar martorul r spunde: bogdaproste i primete pinea cu lum narea. B rba ii care sunt rude mai ndep rtate nceteaz de a mai fi n doliu, se rad i ncep s poarte c ciul . Patrudz i i (patruzeci de zile). Cea mai important n semnifica ii este pomana de 6 s pt mni. Ea se face dup acelai ritual ca la ar i pomana de o s pt mn : Pe urm pui poman la patruzeci (40 de zile). Iar-aa. Iar faci capu, aicea, cu sococeli(rnduieli) i, iar aa, dai din el tot. Ei, dar din pinile alea care r mn, bagi n cas . i colaci faci iaraa i m lai iar aa pui. i m i pui o chit (leg tur ) de flori aicea, acolo pui o chit de flori, n ailalt pune alt chit de flori (M.S.). Acum ns se dau de poman i hainele noi ale decedatului, pe care le-a purtat doar la anumite ocazii: dai oale la 40, ali i m i purt re , de-ale lui, dac are m i noi. M i nti dai lu fratele lu muierea lui(F.P.) Se cump r ns i ceva nou care se adaug costumului. Dup ce se aranjeaz hainele, se t mie i femeile cnt cntecul de jale. Se dau de poman diminea a, cu m rturie, ca la pomana precedent , celui c ruia i se d seara un colac. Cel care va purta hainele le mbrac , i se dau de poman i pe el. Pentru patruzeci de zile se d de Foto 59 Haine date de poman poman o pine, patru colaci, o strachin nou , o lingur i o mas cu scaune. Toate acestea se pun la capul mesei i se dau de poman nainte de a da pomana de pe mas , la 40, s pun 50 de colaci, ntr-o c mar i 50 de vedre de ap (B.M.). nceputul mesei se marcheaz cu o cunun din flori de sezon n form de arc. n arcul cununii se pune o oglind , cteva prosoape, un s pun, uneori i o fotografie nramat a mortului i acestea de dau de poman mpreun cu masa rotund .
172

Ionelia Toarc

Cu acest prilej se mpodobete i btul, acesta fiind confec ionat dintr-o ramur de alun i este mpodobit cu un m r, cu monezi i flori. El va sta n capul mesei la c p ti. Dac a murit muiere (n capul mesei) se pune fat ; dac e om, un copil. (N.S.). La pomana de 40 de zile are loc i slobodztul apei, fata care a c rat apele pentru mortul respectiv timp de 40 de zile, fiind acum r spl tit . Pomana de umatae i an (jum tate de an) se pune Foto 60 n luna n care se mplinete Colacul de bt i btul la pomana de 40 jum tate de an de la moarte. Se zile, sat Bacevi a fac nou capete, iar capul al num rat, se num r de 55 de ori. Dac familia dorete s mai dea cuiva poman (de obici celui care a murit naintea celui pentru care se pune pomana), se mai preg tete un cap. Pomana nu se abate de la regulile generale. Anu. La pomana de un an se ncheie perioada de doliu. B rba ii i rad barba i ncep s poarte c ciul , iar femeile nlocuiesc basmaua neagr cu una nou de alt culoare. Cea purtat este atrnat ntr-un m r i se las acolo. Aceasta se face pentru membrii vii ai casei, pentru copiii, pentru s n tatea lor, pentru via lung . Pomana de an nu se deosebete de celelalte pomeni, se adaug doar cteva detalii. Foto 61 Slobozitul apei, sat Bacevi a La anu, se preg tesc i se pun unsprezece capete. Pinea principal capul al num rat, se num r de 110 ori i numeri, dac f milii m i multe, 110, 115(N.S.) n ziua pomenii, feti a care tra e ap aduce ap n gospod rie, dar vasele nu se num r . Slobodztul apei se face ca la patruzeci de zile, cu mici excep ii. Pe o bucat de dovleac care trebuie s pluteasc pe ap cu lum n rile, n loc de noduri care au fost legate n timpul not rii num rului de pahare cu ap date
173

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

de poman , se pun semin e de dovleac folosite pentru num rarea paharelor, n timp ce se d apa de poman . I se dau iar i mortului haine de poman , de aceast dat toate noi, o mas nou i o banc , nlocuit azi cu scaune dar i un pat, patul nefiind obligatoriu: oale s dau tot nou. i Gode n ce puni mncarea, tot nou. i la anu s pune, cum s spune spomenicu la (crucea de marmur ) (A.D.). Pentru aceast poman se taie Foto 62 Colaci da i de poman la obligatoriu un purcel. Femeilor slobozitul apei, sat Bacevi a care au participat la preg tirea pomenii i b rba ilor care au ajutat la nmormntare, li se d cte o batist , un prosop sau osete ca semn de mul umire pentru ajutor. Aa se pun pomenile pn la 7 ani, capu al num rat, socotindu-se de 220 de ori la 2 ani, la 3 ani de 330 de ori, iar la 7 ani se num r de 770 de ori. Num rul acestora difer , de la sat la sat. La 40 de zile se fac 44 de colaci, la jum tae de an 55, la anu 110, la alt an 117, la 7 ani, c a fost vreodat 120 i 7 capece, unu ng urit, unu neng urit. i merg zacoanile, legea. Ce un cap i pe urm la 7 ani pune 7 capee. n alte sae s pune 2,3,4, c ani face. Cum e satu aa i obiceiu(F.P.). ape a -pomana de apte ani este ultima poman care se d de la moartea decedatului. Pentru pomana de apte ani totul trebuie s fie nou: str chinile sau castroanele, lingurile, vasele pentru b utur , cerafurile de pe mese etc... Diminea a se dau de poman haine noi. Acum, cel care este n via , so /so ie, poate s i dea i el haine de poman . Ambele rnduri de haine se pun pe un pat nou, care se d de poman mpreun cu hainele. Pn n orele dou sprezece trebuie s se slobad apa. Se dau de poman i acum o mas nou cu dou scaune care se pune n fruntea celorlalte mese. Pe mas se pun patru colaci cu lumn ri (cte unul n fiecare col al mesei), la mijloc o pine mai mare cu o lumnare mare, dou pahare, dou t cmuri, dou farfurii, un ulcior, vase cu vin i cu uic , serve ele, oglind i pieptene i o vaz cu un buchet de flori, un miel

174

Ionelia Toarc

sau purcel fript ntreg, cteva prosoape, osete. Masa se d de poman mortului separat de masa principal . Tuturor celor care au ajutat la pomenile de-a lungul celor 7 ani, li se d cte un prosop, osete, traist drept mul umire. Cnd se d cadoul gazda zice: S fie lui ...., s fie iertat ce ai lucrat!. Cel care primete cadoul r spunde: s fie iertat!. Cnd pomana de apte ani se organizeaz cu muzic , l utarii se pun la cap tul mesei. Cnt n timp ce se d masa de poman , dar se d de poman i melodia. n timpul mesei l utarii cnt i melodii mai vesele, iar dup mas cnt o melodie de hor , care se d , de asemenea, de poman . Priveghiul. n majoriatea satelor se ntlnete ca fiind focul ritual care se d de poman la Z postit, o z n inte pn nu tun 272 postu (M.M.), n special mor ilor f r lumnare. n unele sate, pomana de apte ani se numete privieg' (priveghi), focul fiind dat de poman pentru mor i, el aprinzndu-se n aceste sate la ultima poman , la apte ani. Anterior, focul pentru mor i s-a f cut i la pomana pentru un an. Focul se face aproape de mas . Pe lemn uscat se aeaz crengi i apoi, butuci spar i. Peste ele, la vrf, se pune un cerc sau se leag cu vi de vie s lbatic . Dup ce se aprinde focul, gospodina casei arunc t mie n foc, i d de poman n felul urm tor: Fuocu priviegiului, caldura s vearia, miruosu i tam e, cnicu in lau , s fie lu P tru i ape a i la noi, s s ncaldzasc , s s veeriadz , s s vesa asc cu noi, s chiame la fuoc, la caldur la vesa ie so i(prietenii) lu ! (F.P.) Dup care, toate cele preg tite se dau de poman . n satul Zlot, priveghiul, are loc n s pt mna brnzii, la Zilot, este obiceiul ca to i s tenii s duc n vatra satului gr mezi de lemne, din care aprind unul sau mai multe focuri mari, n jurul c rora joac . Aceste focuri se aprind pentru oamenii care au murit f r lumnare(B.N.). Dup toate pomenile, rudele viziteaz regulat mormintele, trimi nd pe lumea cealalt prin dat i poman (datul de poman ), tot ce se crede c ar avea nevoie mor ii.

272

Cuvntul are mai multe sensuri. n cazul de fa , este folosit cu sensul de a ncepe. Un alt sens este acela de a intra undeva: tun n cas .

175

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

TIPURILE DE PINI RITUALE Pinea este unul dintre elementele esen iale n cadrul desf ur rii diferitelor ritualuri. n privin a pinilor rituale, exist mai multe feluri de preg tire a pinilor cu aceeai semnifica ie. n toate satele se pot g si aceleai detalii, ns cu diferite variante. Diferen a const n modul i m rimea simbolurilor dedicate pinii principale, n timp ce formele lor sunt identice. Func ia ornamental este simbolic i are anumite roluri n anumite ritualuri. Capu-Capul. Aceasta este denumirea pentru pinea principal n toate satele. Printre acestea e cel mai important capul num rat (pinile care se num r ) i el se pune ntotdeauna n cap tul mesei, pe latura de vest. Socoelu ile7, simbolurile din aluat care se coc odat cu baza pentru pine sunt: luna, suarili (soarele), mna, puna (puntea), ireptaa (dreptatea), strmbataa (nedreptatea), fuarfi (foarfeca), dza e (zale lan uri) coc a a (svastica), furca pomntulu (furca p mntului, stlpul), vntura (vijelia), np eita (mpletita), isp eita (despletita), scara, npropoita n sus (mbrobodita n sus), nproita n juos (mbrobodita n jos), ispropoita (dezbrobodita), vulturu (vulturul), lunga (lunga), lata, imba, praz icu - 3, cru a (crucea), spndzuratua a (spnzur toarea), papua, breb ai i (vrabia) (F.P.). n timp, s-a mai uitat din simboluri, femeile n vrst men ionnd doar 25 de simboluri. Etnologul P un Es. Durlic me ioneaz ns circa 40 de semne antice pe pinile rituale, dintre toate cel mai mult impresionndu-l svastica, ea ocupnd locul central printre simbolurile tainice ale pinilor rituale ale romnilor din regiune. Pe pinea numit Muo, s-ar afla dou simboluri str vechi: svastica (Lu afurLuceaf rul) i crucea cu luna nou , crucea cu cele patru semilune l reprezint pe cel care a murit, iar svastica st pe pieptul lui pentru a-l nvia pe lumea cealalt (P.D.). Foto 63 Alte pini rituale sunt laturgia (liturghia) Colacul numit Mo o turt mic cu apte bilu e care se aeaz n partea central a pinii principale, malai se face din f in de porumb, p a
7

Denumirea comun pentru simboluri n diferite sate.

176

Ionelia Toarc

i sup cap (pinea de sub cap)- nu se decoreaz i se pune peste pinea de m lai, colacu i bt care se d de poman mpreun cu un b , decorat cu un buchet de flori i cu o batist , colac lunguiat (colac lung), colac mic cu gaur , colac mare cu gaur , cociaia, talari, priescura, papua i vrabianu. Ultimele dou pini se coc separat i se dau copiilor ca s nu njure sau s murd reasc pomana, n cazul n care sunt ner bd tori i vor s m nnce din poman . O analiz complex a pomenilor, pinilor rituale, a simbolurilor i semnifica iilor acestora o face etnologul Paun es Durlic, care ntocmete i o hart cu tipurile de pomeni ntlnite n satele romneti din estul Serbiei.273 n lucrarea sa, Limba sfnt a pinii vlahilor, acesta afirm c o parte din semnele scrierii sistematizate de arheologul Marija Gimbuta se reg sesc pe pinea ritual a romnilor din Serbia, dar i pe numeroase cruci vechi de piatr , din cimitirele romneti din regiune. Comparate ntre ele, semnele de pe t bli ele de la T rt ria i Vinca pa s fie aceleai cu cele de pe pinile rituale ale romnilor/vlahilor din arealul moravo-timocean. Simboluri ca spirala, crucea Sfntului Andrei, crucea, luna nou , soarele sau svastica se reg sesc att pe t bli e ct i n decora ia pinilor.

OBICEIURI LEGATE DE CULTUL MOR ILOR SLOBOZITUL APEI este poate cel mai important dintre aceste obiceiuri. El se practic i n prezent. Apa are un rol foarte important n ritualurile postume. Etnologul srb okic Danica, recunoate faptul c ritualul de trimitere a apei deceda ilor, n Serbia r s ritean este total diferit de cel al popoarelor slave. Dac la acetia din urm apa se toarn peste morminte, n nord-estul Serbiei, Banat i satele srbeti de la Djerdapul romnesc exist un ritual special de trimitere a apei, persoanelor decedate274. Cercet toarea consemneaz ritualul, ca fiind practicat att n satele romneti ct i cele srbeti din zona Branicevo, bazinul Moravei, Stig, bazinul rului Mlava, Zvijd i Homolie. ns arealul de desf urare a ritualului slobozitul apei se ntinde n toat regiunea moravo-timocean .
Durli, es Paun (2010), Sveti Jezik vlaskog hleba, fondacija Balkankult, Beograd, p. 49 ocic, Danica (2000), Putanje vode(Flow of water) for the dead in the region Branicevo, Viminacium 11, Pozarevac, p.2
274 273

177

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Apa se car pentru sufletul celui mort de c tre o fat , nu mai mare de 10 ani, dar e curat , care nu e din casa mortului, imediat dup moartea acestuia i pn la 40 de zile. Ea poart numele de apar sau sacagiu n unele sate, i n fiecare zi duce n cas cte un vas cu ap e la izvor, ori acuma din bunari (fntn ) (Z.C.), pe care o d de poman mortului. Apa se folosete pentru b ut i pentru mncare: Fata car ap toat ziua cum a murit. De trei ori duce n toat ziua pn la 6 s pt mni. Uglavno (neap rat) s nu treac ziua. A fost demult, diminea a, ali(dar) acuma, care e aproape i s duce la coal diminea a. Car pn cnd s z vrete (termin ). E num rat i legat , cnd God (Dumnezeu) a dus apa. Foto 64 Slobozitul apei, sat Bacevi a Aia are o a i cnd God due(duce) apa. Duce fata pin(prin) sat pn la 6 s pt mni la toat casa ct ajunge, i are a i acuma cte vars mi faci attea noduri. C la la aa, la la aa.(P.I.) n ziua pomenii de 40 de zile, fata duce 44 de vase cu ap pentru preg tirea pinilor i a mnc rurilor pentru poman , dar aceast ap nu se d de poman deoarece se va da de poman mncarea care se va preg ti cu aceast ap .

Foto 65 Slobozitul apei acas (st.) i colacii preg ti i (dr.)

Vedrele le-a nsemnat fie cu boabe e p sui, ori e cucuruz, pune acolo n gr mad , cnd a dus vasu, pune un bob (A.D.), fie le num r pe bt de m r, urma, i cu cu tu ncrestez (F.P.), fie le num r pe rabo, s face rabo de lemn, i la toat vadra, la toat cofa o taie(Z.C.).
178

Ionelia Toarc

La patruzeci de zile, se face slobadztul apei. Dou trei femei, dintre care una bun cunosc toare al obiceiului, mpreun cu feti a care a c rat apa, merg la o ap curg toare sau o fntn (n inuturile Homolie, Zvijd, Mlava, Timoc) i cur locul unde curge apa i-l decoreaz cu flori i cu b nu i. Femeia martor, nu trebuie s fie din casa decedatului. Se preg tesc trei sau apte colaci rotunzi cu gaur , num rul lor variind de la sat la sat, cu cte un cub de zah r, lumn ri aprinse, i se pun pe o pnz lng ap . Unul se las f r lum nare. Acolo pune crpa jos i pune trei pitioare cu cucoei. P pe orm cnd slobod apa, una toarn i una, ete(uite) aa, le deznoad . S fie ap la mortu la, s fie ap la mortu la. Ete, aa e(P.I.). Femeia care d de poman se adreseaz martorului i ntreab : S fii marturie s slobadzm apa lu ......?(F.P.). Ea r spunde: S fiu!. Feti a ncepe s dea apa de poman , ia ap cu un trochi , o d de poman S fie lu ......!. Femeile prezente pentru fiecare pahar rostesc: S-l prostasc Dumnez u! (s -l ierte Dumnezeu), i apoi o vars n josul apei de la locul de unde a luat-o. Aa fac pn d de poman i vars 44 de pahare, iar pentru fiecare pahar, o femeie din cele prezente, leag cte un nod pe sfoar . Ia sfoara care a fost folosit pentru nsemnarea paharelor v rsate, se taie ntre noduri i se pune peste lumn ri, iar ele aprinse la fiecare cap t se las pe cursul apei. Lumn rile i apa care curge se dau de poman mortului, s fie l sat ca s se duc totul la sufletul lui. Colacii se dau de poman lu Dumniz u, la muma lu (Maicii Domnului), lu Sfntu Iovan (Sfntului Ioan), Lu i (Lunii), Suarilui (Soarelui), la-l muort (celui mort), iar colacul f r lum nare lu Aran el (Sfntului Arhanghel). n Porodin i Reane , se mai d de poman un colac i lui Sveti Nicola, zilei n care se face pomana, dar nu se d Maicii Domnului. n cazul n care murea o persoan logodit , la patruzeci de zile, logodnicul cel viu trebuia s se culce pe mormntul mortului. Acest obicei nu se mai practic . n satele din Valea Moravei i Stig, nu se mai merge la o ap curg toare, slobozirea apei se face acas , la fntn , n gr din sau n camera unde s-a murit: i cnd e do gata, taie rabou, 40 a ncrestat, pre urm taie rabou pe crm , m runt, cu cu tu i-l astrnge cu crpa, i cnd s -ncepe apa s ia cofa, vadra, i o lumnare, i s bag -n sob acolo, unde a murit la. S nu m i s ias afar , s ncinde sta, geamu, s vars pr st sta. i-n urm , s pune o mas aa, a fost odat o mas aa
179

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

rotat , jos, de lemn. Pe asta s pune iar colaci, s pune unu mare, de bt, rotat, s face i bt, de leamn de prun, i cta s cistate, iaca atta, s albete i s face chit de flori, i s leag cu a roie, chita aia i s pune colacu la, isto vreo crp de asta s pune, s pune un blid, i-n blid puni veluca i cu tu, lingura i puni ceua de mncare, brnz , pete, i puni al i 7 colaci de-ai mici, s pune n ocol, lumn ri n ei. i acuma iar iei crpa aia ce-am astrns cu rabou la i s -ncinge iar pr geamu la. i toarn apa aia din vedre, s fie slobozt i oprostt (iertat ) apa (N.S.). Apa se sloboade la 40 de zile, la apomana de un an i la 7 ani. Apa scump . Cnd s sloboade, aia e tras apa. Pe urm este apa scump . Ea se car tot aa, de o fat . n arbanov ea se introduce n cas n timpul postului Sfntului Petru i Pavel. n Metovnica apa scump se aduce n cas de la zuoima (Joia mare) pn la muo i fra (Moii de fragi, prima mar i n postul Sfntului Petru i Pavel). Ca s nu se ajung la confuzii, fiecare intoducere a apei se nseamn cu legarea unui nod pe sfoar . n aceast perioad , o feti tras apa la mai multe gospod rii, iar pentru aceasta, la sfrit, a c p tat cadou o bucat de pnz . HORA DE POMAN . Este dat mortului, mai ales pentru cei care au murit cei care au murit tineri i cei mor i f r lumin : Hora e pl cit (pl tit ) pentru l de-a murit. Pl cesc(pl tesc) copiii mortului, rudele. Se d ou , flori.(P.I.) Sunt cazuri cnd p rin ii decedatului au organizat petrecere n curte sau la vreun loc public pentru a da hora i petrecerea de poman prietenilor lui. Hora se organizeaz i n timp ce rudele sunt n doliu. Se face un colac mare, decorat dup voin a mamei, se pune o lumnare mare, un buchet de flori i multe dulciuri, i pe colacii mici cte o lumnare mic i cte un cub de zah r. Se aduce un purcel fript i cel pu in dou tipuri de b uturi. Toate se pun pe o m su rotund sau pe mas . L utarii cnt melodii de doliu i femeia d de poman decedatului lumina lumn rilor, mncarea i sunetul muzicii, chemndu-l la petrecere. Dup ce se d de poman se invit fetele i b ie ii n hor . Fiec rui juc tor i se d n mn cte o lumnare aprins i un buchet de flori legat cu o batist . Femeia d buchetul de poman : Chita-sta i fluo s fie la copilu mieu, s-i fie uora prostt !. Juc torii r spund: S prostasc Dumniz u!. Dup ce fac cteva cercuri jucnd lent, ritmul melodiei se schimb , juc torii las buchetele i joac un joc adev rat. Mama d de poman i aceast hor cu chemarea mortului s se al ture lor.

180

Ionelia Toarc

SLOBADZT JUOCU -SLOBOZITUL JOCULUI este un act prin care o persoan care a ncetat s poarte doliu, se elibereaz de interdic ia de a juca n hor . O femeie din familia mortului pune o batist persoanei care trebuie s se ias din doliu n fa a piciorului drept, deoarece prin aceasta se termin doliul pentru cel care n-a jucat pn acum. Persoana care nceteaz de a mai purta doliu, se pune de trei ori pe batist rostind, mpreun cu femeia care pune batista: S prostasc Dumniz u! POMANA I AI VII SAU SARANDAR (s rindar) este obiceiul de a face poman pentru oameni care nc sunt n via . Cnd cineva nu are motenitori sau mb trnete i i este fric , pentru c dup moarte familia lui nu va voi sau nu va putea s -i fac pomenile dup rnduieli, atunci i face singur pomana n timpul vie ii, n orice anotimp al anului, fie n timpul postului, fie cnd se m nnc de dulce. Eu mi-am pus spomenic(cruce de marmur ) cu omu cnd mi-am pus. Aici iast oameni vii i-a pus spomenice, i pomeni, s nu chinuie copiii s fac (A.D.). Aceste pomeni se fac ca i cele s vrite pentru sufletul unui mort, cu singura deosebire c de ast dat nu se fr mnt turte. Acest obicei, consemnat i de T. Georgevici la nceputul secolului, este ct se poate de prezent i ast zi, etnologul Paun Es Durlic, nregistrndu-l n satul Rudna Glava. Filmul s u documentar Eu, Foto 66 Pomana f cut din decedatul, a ctigat premiul timpul vie ii Muzeului Etnografic din Beograd. DEZGROPATUL MORTULUI. Este un obicei consemnat de c tre cercet tori, dar care nu s-a mai p strat de-a lungul timpului, acesta disp rnd n ultima 100 de ani. T. Georgevici, n 1905, nc l mai g sea activ: n unele sate romneti din Serbia exist un obicei foarte interesant care const n aceea c familia, n ziua care se mplinesc 40 de zile de la moartea cuiva l dezgroap pentru a-l mai vedea nca o dat , dup care l ngroap la loc. Cu toate ca preo ii au c utat s -l strpeasc , unii din romnii notri continu , totui s -l s vreasc n tain noaptea (Georgevic T., 2004: 57). Unii b trni intervieva i i-l mai amintesc ns : Acu nu m i dezgroap mortul, demult a dezgropat la 6 s pt mni i pe orm ba eu
181

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

n( in) minte pe tata cnd l-a dezgropat, la 6 s pt mni i alea acum hot ri nu m i face nima aiaS punea numa p mnt, tr gea pomnt pe el, apoi lemne (P.I.). Toate aceste ritualuri: pomenile, c ratul apei, aprinderea focurilor rituale, muzica i dansul pentru sufletul mortului, toate au aceeai destina ie. Prin aceste obiceiuri se asigur , se spune, mortului ap proasp t , foc i distrac ie. Credin a n supravegherea sufletului dup moarte este un reper de spiritualitate a romnilor de pretutindeni. Un fapt consemnat de T. Georgevici n satul Ranov , i anume c pe vremuri, cnd oamenii mb trneau i deveneau o povar pentru ai lor, erau omor i nu l-am mai g sit dect n amintirile locuitorilor din satul Celjeva Bara. n satul Celjeva Bara, acest obicei s-a numit Lapot: Pita a fost de cucuruz, de p rmb. i pune m laiu-n cap, s nu-i dea-n cap, s nu ia p cate, d n m lai, a p la moare. Lapot s-a zs. l iau pe al b trn i-l duc undeva, n vreo p dure (B.N.). n majoritatea satelor din regiune bradul are simbol de moarte. De el nu este legat nici un obicei: i nu e bun s fie brad n obor. Une este brad n obor, s stnge casa. Care pune bradu n obor, a lui s stnge casa (F.P.).

OBICEIURI CALENDARISTICE Ciclul anual al obiceiurilor, v zute n ansamblu, este total diferit de ciclul anual al s rb torilor cretine, unele dintre acestea avnd ca baz s rb tori precretine, crendu-se astfel o simbioz ntre obiceiuri. Dnd la o parte p tura superficial cretin , putem foarte uor descoperi ciclul riturilor p gne de alt dat . Astfel, Sfntul Ilie a preluat atributele tunetului, Sf. Vartolomeu cele ale vntului, cavalerii mitici ai apocalipsei numi i todorci, se reg sesc n s rb toarea sfntului Toader, cultul ursului, de asemenea este legat de s rb torile cretine, chiar dac el nu se mai practic demult. Respectul pentru zapis copacul sfnt din spa iul moravo-timocean, care este i reedin a zeului tunetului, sub protec ia c ruia se afl satul n timpul hramului, are leg tur cu cultul p durii. Calendarul popular s-a p strat foarte bine la romnii de aici, n bun parte i datorit zonei (de deal i de munte), unde emanciparea este nc pu in vizibil , activit ile economice desf urate i n prezent, fiind aceleai: creterea animalelor i lucrul p mntului. ranul din aceast zon nc mai
182

Ionelia Toarc

cunoate destul de bine perioadele favorabile de cele nefavorabile pentru muncile agricole i tie s delimiteze zilele lucr toare de cele nelucr toare, chiar dac de cele mai multe ori a uitat semnifica ia s rb torii sau a interdic iei, r spunsul fiind unul singur: aa am pomenit, aa e bine, mora s fie aa. Acelai calendar i indic zilele de petrecere dar i zilele de post. Un astfel de calendar asigur omului leg tura cu mediul, natura, dar i cu divinitatea. Slobodan Zecevic, n urma studiului f cut n Craina Negotinului constata c : dac despre credin ele populare se poate spune c sunt consecin a unei false rela ii ntre cauz i efect care ne duce spre domeniul imagina iei, cunotin ele populare pe de alt parte sunt bazate pe observa ii empirice. Aplicarea acestora din urm se g sete n primul rnd n medicina popular , apoi n meteorologie, astronomie (determinarea vremii dup pozi ia corpurilor cereti) i n alte ocazii legate de via a cotidian 275. Romnii din Craina foloseau calendarul lunar, s rb torile fiind stabilite n func ie de fazele lunii. Anul s-a num rat dup vizibilitatea lunii i urm rirea fazelor lunare, lund n considerare cnd ncepe luna nou . Prima s pt mn din luna nou s-a numit duminic inr (duminica tn r ). De la ea s-au num rat s pt mnile ca s calculeze durata lunii care ncepe i s rb torile n cursul aceleai lunii. Luna nou a avut i alte semnifica ii: se f ceau vr ji, ncepeau activit ile agricole, nu se lucra n anumite zile, se d deau sau se luau bani, se f ceau sau nu mprumuri i altele. n calendarul popular exist i n prezent un ir de s rb tori cu denumirea ziua: ziua ursului, ziua ciorilor, ziua oarecilor, ziua crti ei, ziua lupilor, ziua erpilor, ziua iepelor, ziua cailor. n credin ele populare de aici, zilele s pt mnii, au o mare influen asupra vie ii umane. Zile bune sunt considerate: luni, miercuri i joi. Smb t e ziua mor ilor i este cea mai potrivit pentru pomeni. Se crede c cel mai greu este pentru persoanele care sunt n scute mar i pentru c toat via a vor vedea fenomene supranaturale, miracole i vor avea multe nepl ceri, iar cei care sunt n scu i vineri vor fi neferici i n via i ntotdeauna vor avea parte de nenorociri. Duminic este ziua cnd nu se muncete i nu s-au njugat vitele pentru c i jugul trebuia s se odihneasc . Duminic este zi favorabil pentru c nu poart nume dup corpurile cereti, este ziua p mntului.

275

Slobodan Zecevic, op. cit., p. 46.

183

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Obiceiurile anuale i durata anotimpurilor sunt legate de schimb rile climatice. Iarna s-a stabilit dup activit ile crti ei i dureaz de la primul ger puternic de la nceputul sau mijlocul lui noiembrie pn la Dragobiae Dragobete pe 10 martie, s rb toare ce marcheaz nceputul prim verii. Sfritul prim verii i nceputul verii se arat atunci cnd teiul ntoarce dosul frunzei spre soare. Aceasta se ntmpl , de obicei, pe la Sf. Apostol Bartolomeu. Toamna ncepe cu coacerea strugurilor, de obicei pe la Zua ursului, pe 14 august. n cele mai multe sate Sf. Mare Mucenic Dimitrie este considerat prima s rb toare de toamn . Fiecare anotimp are s rb torile lui specifice, majoritatea regulilor fiind nc urmate cu sfin enie, n caz contrar existnd riscul de repercusiuni nedorite. Unele s rb tori se reg sesc n calendarul ortodox (Serbia folosete calendarul vechi, gregorian, care este cu 13 zile n urma celui iulian), altele se p streaz vii n memoria popula iei prin transmiterea lor din genera ie n genera ie. S RB TORILE DE TOAMN Dzua ursului-Ziua ursului, se suprapune cu Sfin ii 7 Mucenici Macabei, 14 august. Se d de poman o turt cu o lum nare i mncare de post, n special legume i fructe. Dac este miere, se d de poman cu turta. n acea zi femeile i-au f cut vase de lut, iri ( sturi). P mnt au adus dintr-un loc special, f r calcar i pietricele. L-au turnat ntr-o groap care a fost anterior s pat , au pus ap i l-au l sat cteva ore s se nmoaie dup care l-au fr mntat c lcnd alternativ cu picioarele. Spre sfrit se adaug p r de porc care a fost un fel de arm tur . Modelarea irinilor se face n cas . Uscarea a durat o perioad mai lung deoarece nu s-au scos imediat la soare ca s nu crape. Astfel de vase au durat i cte treizeci de ani. n ele au copt femeile pine, pine de m lai, pl cint , carne, mncare de cartofi i alte mnc ruri. Pentru preg tirea pomenilor i a s rb torilor familiale s-au folosit mai multe irini. La executarea stelor nu au putut participa femeile care nu sunt curate i gravidele. n ziua ursului nu s lucr c te m nnc cinii t i din obor, i m nnc scroafele purceii, m nnc mieii, m nnc g inile(N.S.). Pobrajmi (Schimbare la Fa a Domnului) se s rb torete pe 19 august i n aceast zi dup ce se dau de poman , se m nnc primii struguri pe anul n curs.
184

Ionelia Toarc

Snta Maria (Adormirea Maicii Domnului) se s rb torete pe 28 august, iar Maria Mic (Naterea Maicii Domnului) pe 21 septembrie. Ambele se s rb toresc ca hram i se d de poman mor ilor. Pentru prima dat de la nceputul anului se d de poman porumb fiert. Sfnta Maria este considerat protectoarea femeilor. Cnd se g sesc n dificultate i fac semnul crucii i totdeanua pronun : Snta maic Marie, cu nuoi s fie! (F.P.) Urmeaz Svei Iovanu (T ierea Capului Sf. Ioan Botez torul) pe 11 septembrie, Crstuvu (nal area Sfintei Crucii), pe 27 septembrie, Viniria mare (Sfnta Parascheva), 27 octombrie. Sf. Mihoiu sau Panagiuru se serba pe 12 octombrie, de la mioi, s ating oile, s mrlesc, s fete i mai amnat, n primovar . Demult mihoi sa zs. Sfntul Mihoiu(M.M.) i Lu inu (Sfntul Luca) pe 31 octombrie. n aceast zi nu se njug boii, nu se lucreaz la cmp, deoarece se crede c lupii vor sfia oile. Muo i gru (Moii de toamn ) coincid cu nceputul lunii noiembrie. n Mali Izvor se d de poman gru fiert cu pine i Foto 67 Blci de Panagiur, sat lumnare Domnului, Maicii sale, erbanov cmpului, pentru creterea grnelor i pentru protejarea lor de intemperii. Separat se d de poman mor ilor. Smiedru (Sf. Mare Mucenic Dimitrie), 8 noiembrie, este urmat de Dzua oc lor (Ziua oarecilor) 9 noiembrie. Atunci nu se toarce, nu se crpete, nu se ese i nu se croeteaz , deoarece oarecii vor roade firele toarse i hainele. Aran ilu i tuamn (Sfntul Arhanghel de toamn ) este s rb torit pe 21 noiembrie ca patronul casei. n aceast zi se d de poman mor ilor, nu se njug vitele, nu se ar i nu se lucreaz pe lng cas . Fi ipii (Sfin ii Martiri) ncep pe 24 noiembrie ca Filipi ai mari i dureaz trei zile nainte i patru zile dup L satul secului de Cr ciun. n acest timp nu se d nimic din cas , mai ales alimente, nici nu se lucreaz n cas sau la p mnt. Nu se lucreaz lna. Dac ceva trebuie s se lucreze n aceast perioad , trebuie nceput n prima zi. Se crede c prin nerespectarea acestor reguli lupii vor sfia oile n timpul anului.
185

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Urmeaz Z posttu cr unului (L satul secului de Cr ciun) pe 26 noiembrie, Ovee a (Intrarea n Biseric a Maicii Domnului), pe 4 decembrie, i A impia (Sfntul Alipie), care se serbeaz trei zile, ncepnd din 9 decembrie. De Sfntul Andrei pe 13 decembrie, nu se lucreaz de frica lupilor acum, a urilor n trecut. S RB TORILE DE IARN ncep cu Barbura mare, Sf. Mare Muceni Varvara, 17 decembrie, fiind s rb toarea care marcheaz nceputul ciclului anual. Acum se aflau semin ele a ceea ce va fi sem nat, cu inten ia de a influen a rodul sem n turilor i fertilitatea animalelor domestice. Nu se lucreaz , iar n acest timp nimeni nu trebuie s se loveasc , mai ales copiii, deoarece se crede c n dreptul loviturii va ap rea un semn. Sf. Varvara mpreun cu cele dou surori ale ei, sunt considerate ocrotitoarele copiilor. Acum se pune i cluo a (cloca), ca s stea g inile pe ou (A.D.). Dup u se face un cuib cu pu ine paie, se pun cteva nuci i se pune un copil n locul g inii ca, n timpul anului, s stea cloca pe ou . Lui i se arunc cteva boabe de porumb, copilul imitnd g ina. Copilul se elibereaz de acest d torie dup o jum tate de or pn la o or . Pe vremuri copiii trebuiau s -i petreac timpul acolo de diminea a pn la amiaz . n cazul n care copilul fl mnzete n timp ce ndeplinete sarcina de cloc , i se d mncare n mn i trebuie s-o m nnce eznd n cuib. Dac nu exist copiii n familie, femeile pun o p pu pe care o fac din crpe i materiale care se afl la ndemn . Svei icuola (Sfntul Nicolae) de iarn este pe 19 decembrie, se s rb torete trei zile, cu mncare de post, s rb toarea fiind foarte r spndit . Ignatu (Sfntul Ignatie) pe 2 ianuarie, marcheaz nceputul s rb torilor de Cr ciun. Se taie porcul de Cr ciun, ns nu n toate satele se mai p streaz acest obicei, n unele sate, acum porcul se taie i n alte zile. Se folosete expresia: Ignatu, cic rupe ficatu(B.N.). De Ignat se topea untura, pielea de porc se ntindea i se punea la uscat pe un copac pentru confec ionarea opincilor, iar carnea s-a s rat i s-a pus n ciub r. n aceast zi se m nnc de dulce. Pn la Cr ciun se fierbe s punul i se pune la p strare. n satul Celevabara, t iatul porcului este recent. n trecut, se t iau oi sau vaci: noi la Cr ciun, la Pati, n-am t iat porci. Noi am avut oi, vaci,
186

Ionelia Toarc

n inte. De cnd a venit turcii la noi, vine maica lui, ia mielu, l ia din intea lu copii. Ali ai notri au b gat de sam , turcii nu m nnc carne de porc, i atunci a t iat purcelu. n inte s-a t iat, a zs peceneac, purcel de 40-50 de kile, pn la 70-80, ala e gr sun, mari porci. l taie, pun pe frigare. Spal ou de g in , care ce a avut, l bag -n purcel, cnd ou pocnete, purcelu e fript, l iau de pe foc (B.N.). Aunu- Ajunul Cr ciunului este ziua dinainte de Cr ciun, pe 6 ianuarie i este zi de post. Diminea a cei din cas m nnc dovleac fript, iar b rba ii plecau n trecut la vn toare. ntori de la vn toare, b rba ii preg teau co inda sau colindra. Aceasta este un b de salcie sau alun, cur at de coaj n fii, apoi nf urat cu coaja n spiral i expus la fumul de paie aprinse. Dup afumare colida r mne n

Foto 68 Colind(r) , sat erbanov

dou culori: alb i negru. Aceste be e le purtau to i b rba ii, mai ales copiii. Spre sear b rbatul introduce n cas o creang de cer pe care o acoper cu c rbuni n vatr . Cndva, n arbanova , gazda se ducea diminea a devreme dup o creang de cer, cu ea a a focul prin rostirea dorin elor de Cr ciun, iar la sfrit o ag a pe lan urile de la vatr . Colindrie , sunt colind torii ce se organizeaz tot n Ajunul Cr ciunului. Sunt grupuri numai de b rba i ce colind fiecare cas , dorind gazdei noroc i un an roditor. Fiecare poart o traist pentru alimente i o co ind . Prin sat s-au anun at cu un strig t de cor Berecheeeet! (belug). Fiecare grup este condus de un om cu experien n desf urarea ritualului i care tie cel mai bine cuvintele de desf urare a obiceiului. La intrarea n cas , gazda ateapt colind torii cu ua deschis . n cas intr un grup mai mic cu capul aplecat n fa . Ei a cu co inda focul n vatr , rostind cuvintele: Bun dzua la Ajun c m bun la Cra un.
Foto 69 Colindre - Colind torii 187

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Uoi n strung , ba la pung , va la vacaria , puor la porcaria , mielui i, calu i, vi alu, pur alu, bereciet n puod!(F.P.) Alt variant de urare: Bun sara la Ajun m i bun la Cra un C luei, mieluei Vi lui, purcelui Cte ceape, attea iape, C i usturoi, at ia boi, Cte miare, attea astale C i purici pe cojoc, At ia copii la joc Colindre i, ua deschide i Putilii (Z.J.) Cu colind(r)a se atinge tavanul camerei, iar ceilal i din grup strig berecheeeet!. Aceasta se repet de trei ori. Gospodina casei le mparte porumb, f in , carne, ou , brnz , fasole, nuci i alte alimente care se afl n cas . Fiecare participant primete cte ceva. De aceea s-a avut grij ca grupul s nu numere mai mult de dou zeci de membri. Gazdele bogate au invitat tot grupul n cas i au servit colind torii cu uic i cu vin. Dup ce ies din cas , gospodina, arunc ap dup ei, iar unele i ud pentru noroc i an roditor. n cazul n care au dat peste o gospod rie n care a murit cineva, i nu s-au mplinit Foto 70 Plata colind torilor patruzeci de zile de la deces, gospodina d

188

Ionelia Toarc

poman peste fereastr 44 de colaci cu lum n ri ntinzind fiec rui colind tor cu rostirea: S fie lu ...., iar ei r spund S fie prostt sau Bogdapruost. Azi acest obicei se prelungete pn la mplinirea unui an. Dac dau peste o gospod rie care nu primete colind tori, ur rile sunt dintre cele mai urte. Obiceiul se practic , n mai toate zonele, ns acum particip din ce n ce mai mult i copiii. n satul Reana , obiceiul nu se mai practic : Colindat, aici s-a l sat, da ncolo la r s rit, m i merg copii. Mergeau cu un bt de-al lung, colindr , i pe urm l f ceau, din alun (A.D.) Dup cercet torul srb T. Georgevici, obiceiul de colindat al romnilor din estul Serbiei, ar corespunde obiceiului srbesc colenda276. Dup ce termin casele de urat, se ntlnesc to i la casa unde s-au hot rt s atepte Cr ciunul mpreun . Din alimentele primite preg tesc cina, aceasta fiind completat de gazd . Ei sunt nso i i i de muzic i totul se transform n petrecere. n seara de ajun, dup cin , se pun iast nuci, vreodat n 4 coturi ete aa, ncruci s pun cte o nuc , s p zasc casa pr st tot anu de boale, de nebunii. i nu r ic masa, r mne aa, o astruc (acop r), pn mne z, s-atepte, aa udeti (faci), la ajun (A.D.). n noaptea de ajun focul trebuie p zit s nu se sting . OBICEIURI N ZIUA DE CR CIUN Cr ciunul se serbeaz pe 7 ianuarie i n fiecare cas , diminea a devreme se face colea 277, i se pr jete carne. Dup cntatul cocoilor de diminea s scoal baba, femeile preg tesc bornd u, aa s zce, cu carne de la porc de pr burt , s fierbe i s g tete cu f nin de cucuruz. i aia s mnnc diminea pn nu s face zua, s fierb ma , z vrtiuc, sngere , crna , i fica s frig ili carne i colea (N.S.) i se pune masa, care se ncepe cu brnz pentru s n tatea oilor. Se fr mnt mai apoi aluatul pentru pine, Foto 71 Coleaa din fierb varza i pr jesc carnea n vase de diminea a Cr ciunului p mnt mai demult, acum la cuptor.
276 277

Tihomir Georgevici, op. cit., p. 43. Este termenul folosit n toat regiunea pentru m m lig , termenul de m m lig nefiind cunoscut .

189

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Tot acum, se afl i ndatoririle celor din cas , pentru anul viitor, s-a ezut c tot natu a avut lucru lui (M.I.). Se face m laiul de prnz, iar n m lai a pus s mne n el. Se pun bani, gru, p sui, cucuruz, s pune toate s mn ile din p tl gele, din piparc , de curcub t (de la mare galben, dovlece, de porci), piatr de la oi, s pune i corn, dac ai, ala este bun de s n tace. Care-l afl la este s n tos (N.S.). Cte persoane sunt n cas , attea buc i se rup i care ce afl . Mou taie m laiu, m i nti lui, pa lu baba lui, p merge .........a, baba a ogodit colo i cum r dic coaja la m lai, s vede s mnu. n lea s mn i, lu la-i merge n anu la, care a aflat p rmb, el e bun s samene, tu ai luat banu, tu eti bun s te duci la pia , poate s - mearg banii (B.N.). Care a dobndit oile, ala lucr cu oile. Care a dobndit vacile, ala lucr cu vacile, ei au mp r t munca d pr st an, naci la anu al nou, au tiut care ce s lucre. Ala a fost obicei (F.P.). Jumerica sau Jumeriche, este un obicei care se practica n diminea a Cr ciunului i se adresa mai ales fetelor i b ie ilor. Aceasta era o persoan din familie, mascat n zdren e, uns cu funingine, i cu un lan la gt. Intra n cas cu zgomote, strig te, b t i din lan i verifica ct de harnice au fost feti ele, ct au tors, au lucrat, i ct de cumin i i ascult tori au fost b ie ii. Dup al doilea r zboi mondial obiceiul n-a mai fost practicat, dect izolat (se mai practic n satele Porodin, Rean ), unde se fac grupuri de Jumeriche: cnd s mbrac , s ia ceva n cap, s fac, s bat, s duc n sat dup crna , aia iast la noi. ntreab fetile, unde este fat mare, ce ai sprimit tu de toat vara, ce ai lucrat, ai tors, ai sut, ai mpleit, ai f cut irepi de iarn . Dac n-ai nimica s le-ar i, ei au troc cu paie, i cic atunci s - i dea foc n mini, ce de ai mini dac n-ai lucrat pr st var nimica (S.P., N.S.). Apoi, ei iau v traiu snger toriu, nte esc focul n vatr i ureaz : cte schintii, attea s fie bani, miei, purcei, s fie s n tee i le dai s bea cta r chie cald , ce vreu ei. i le dai un crnat, le dai cta carne, le dai cta sl nin , i ei pe urm iar pleac , de la cas la cas . Au i bt lung ca m ciuca, au i tr ti aninate ca s pun crna , sl nina, au aninate i iruri de piparc , este care i d i usturoi, i pune dup cap. De acest obicei i aduc aminte cu nostalgie i unii dintre informatorii mai n vrst din alte sate: la mine-n sat, s-a f cut, la Cr ciun, s face aa un om, s m schirete, s unge cu ceua, pune n cap (S.P.). Sub masa de Cr ciun, n trecut, s-au pus paie, iar pe paie s-au pus nuci. n Mali Izvor, peste paie i nuci, se pune o creang de cer pe care a rupt-o gazda n aceea diminea . n cas se l sa cinele s se plimbe n jurul mesei ca s intre norocul n cas (F.P).
190

Ionelia Toarc

Masa de prnz ncepe cu datul de poman i binecuvntarea colacilor i mesei de Cr ciun: Mnca a e ie pi mas , car a bautura, s fie pntru dzua i acuma, pntru Cra un, s fie n sanataa nuastr , n sanataa viiluor, n striea(norocul) c !. (F.P.) Se r spunde s-ajue. O parte din mncarea preg tit se d de poman celor mor i, dar n vase diferite, lui Dumnezeu i Maicii Domnului. Copiii au mncat separat, la o m su , iar astalu al mare, a fost de femilia mare(M.M.). Exist numeroase reguli n cele trei zile de Cr ciun, pe care nu ai voie s le ncalci: dup mas nu se doarme ca s nu plece roiul de albine; n timpul zilei nu se face curat ca s nu se alunge norocul din cas ; nu se merge n vizit ca s nu-i duci norocul altcuiva. Mar i, joi i s mb t dup Cr ciun nu s-a muncit pentru c altfel te nboln veai. n prima s pt mn dup Cr ciun nu s-a tors pentru s n tatea oilor, mieilor, p curarului(ciobanului) i a altor membri ai familiei, deoarece se credea c cei care vor purta haine din lna toars n acest timp, se vor nboln vi sau s li se va ntmpla ceva r u. Furca Foto 72 Pomana de Cr ciun, a fost, ca precau ie, nl turat din cas sat Criveli sau a fost ascuns la grind .(F.P.) Se prognoza, de asemenea vremea pe anul urm tor, prin observarea celor 12 zile dintre Cr ciunul vechi gregorian i Cr ciunul s rb torit pe stil nou. Fiecare zi reprezenta o lun . Stiepnu-Sfntul tefan este a treia zi de Cr ciun. n aceast zi se d de poman sfntului men ionat o pine, o lumnare i brnz . Diminea a, se pun dup u coji de ceap i se las peste noapte ca s rodeasc ceapa. Se s rb torete i ca patronul casei. Sn-Vasiu (Sfntul Vasile cel Mare) se s rb torete pe 14 ianuarie. n ajunul Sfntului Vasile, fetele au dus busuioc i l-au pus unde curge apa din izvor, iar n ziua Sfntului Vasile au mers s se spele pe fa , au luat busuiocul i l-au p strat pentru vr jit i ghicit. n satul Valeacoani, femeia care are dou fete, n eap pe mal dou fire de busuioc, ca s afle starea material a viitorilor so i, n fuc ie de prinderea chiciurei pe cele dou fire, fiind tiut faptul c ntotdeauna chiciura apare doar pe un fir. n aceeai sear , n ajunul Sfntul Vasile, tinerii s-au adunat ntr-o cas ca s descopere cum le va fi ursitul. Ritualul se numete s pun
191

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

uobur i(s pun cioburile), ori vrat, (ghicit). O femeie din cas , ascunde sub blide, inere, le ntorci cu fa a aa n jos (farfurii) mai multe obiecte: pieptene, oglind , inel, t ciune, uvi de ln , achie, un bob de porumb, piparc (ardei iute), un cui i o bucat de sl nin , m lai, fiecare obiect reprezentnd tr s tura dominant din personalitatea ursitului sau usitei. Porumbul nsemna c alesul va fi bogat, pieptene col os, oglind frumos, inel sub irel, t ciune negru, lna p curar (cioban) sau p ros, n alte sate, m lai-s rac, achie meter, cui fierar i sl nina comerciant. n prezen a b ie ilor apar glume i bun dispozi ie. n plus, dac este i muzic , grupul transform ghicitul n petrecere. Farfuriile se amestec , dup care fiecare tn r are dreptul s aleag de trei ori. n ajun de Sfntul Vasile existau i practici prin care se f cea prognoza vremii pentru anul n curs. C p ni njum t ite de ceap se despart astfel nct s se separe dou sprezece coji din partea comestibil . Se pun n patru grupuri cte trei aa c fiecare s poarte semnul unei luni. n fiecare coaj se pune cte jum tate de linguri de sare i se las la fereastr peste noapte. Diminea a se verific cojile. Acolo unde apare ap , aceea lun va fi ploioas sau cu z pad , iar coaja f r ap arat c luna va fi f r precipita ii. Se mai poate ghici i n ziua nainte de Boboteaz . n r stimpul de la Sfntul Vasile pn la Boboteaz , se d dea i nou-n scutul la grind , sau se desf ura obiceiul numit Moaa. Boadza-Boboteaza. n ajunul Bobotezei fetele au pus n z pad sau n gard trei fire de busuioc. Fiecare fir a fost numit cu numele unui b iat. Acel fir care n timpul nop ii va fi acoperit cu chiciur , este semnul c b iatul al c rui nume poart este viitorul, so . n Osnicea femeile din fiecare familie, n ajunul Bobotezei, au mers la pru sau izvor i pe mal au nfipt cte un fir de busuioc. Tot acolo d deau i ap de poman celor mor i, pentru fiecare mort v rsndu-se cte o can de ap . ntr-o g leat sau c ldare se ia ap i cu busuiocul de la izvor, se stropete casa, pe cei din cas , vitele, anexele casei, ogoarele, p unile i pomii fructiferi, pentru s n tate i rod bun. Restul de ap , mpreun cu busuiocul, s-a pus ntr-un vas ca ap boedzat (ap botezat ). n timpul anului aceast ap s-a folosit pentru vr jit, ca leac pentru ameliorarea dureii de cap sau s-a b ut pentru durerea de stomac. Restul de ap s-a p strat pn la Boboteaza urm toare.(F.P) Aceast practic a apei este cunoscut i n alte sate din inutul Crna reka. Crdalesa se organiza n ajunul Bobotezei. Se proceda ca i la Cr ciun, numai c de data aceasta, grupul de colind tori era format numai din femei, care colindau casele din sat, pe care le stropeau cu busuioc i cu ap sfin it ,
192

Ionelia Toarc

urnd prosperitate gospod riei, s n tate celor din cas , rodnicia ogoarelor i nmul irea vitelor:s fi sanatos labduruo, copiii s traiasc , ani mul snp iniasc , luocurlii s roasc , vii i s s plamaasc ... (F.P.). Au existat i case care nu au primit colind toarele. Din alimentele adunate din sat, grupul preg tea cina i au organizat veselie i hor . n cas au intrat membrii grupului, iar o fat cu lumnarea aprins de trei ori a nconjurat lan ul de la vatr , mutnd-o dintr-o mn n alta. Acest obicei a fost cunoscut n toate satele, ns ast zi nu se mai practic . Mai exist credin a, c n ziua de bobotez , care vnt bate, acel vnt s boteaz i are s bat pr st tot anu de zle. Dac bate de la deal, Coaua mare, vnt urt tare, friguros, dac bate de la vale al de la vale, s zce, Severe u e di la r s rit (B.N.). Svei Iovanu-Sfntul Ioan Botez torul-20 ianuarie i Svei SavaSfntul Sava-27 ianuarie, se s rb toresc ca patroni ai casei, cu oaspe i. Prnzul i colacii, se dau de poman sfin ilor respectivi, iar o parte din alimentele preg tite pentru mas , separat se d de poman mor ilor. La sf. Ioan nainte de amiaz se merge la cimitir. Urmeaz s rb torile Sm-Pietru i iarn sau (Cinstitul lan ) pe 29 ianuarie. O zi nainte i o zi dup Sfntul Petru se s rb torete verijili lu Sm-Pietru (Lan ul lui Sfntul Petru). Nu se lucreaz pentru s n tatea vitelor i membrilor casei. De dzua lu Ruican (Ziua lui Ruican) pe 3 februarie, se face iar i o prognoz a vremii, pe anul n curs. Dac e nainte de amiaz vremea frumoas , iarna va dura nc ase s pt mni. Dac e norat cu precipit ii i frig, lumea sper c va veni vremea frumoas i c anul va fi roditor. Pe vremuri s-au dat de poman o pine i o lumnare. Acum obiceiul s-a pierdut. iricuva, este ziua dedicat ciorilor, st ncu elor, mierlelor, co ofenelor, uliilor i a altor p s ri care atac p s rile de curte, gr dinile, sem n turile, cnepa, vi a de vie, cireii i alte plante. ntotdeauna e miercuri, cu dou s pt mni nainte de l satul secului mic. Aceast s pt mn se numete s pt mna pistri (s pt mna pestri ) i este penultima s pt mn din luna lui februarie. Se fierb boabe de pomumb i se dau de poman p s rilor, ca s se hr neasc i s nu provoace daune. O parte din boabele fierte se arunc n cmp, iar alt parte se m nnc n timpul zilei. Femeile torc ca s se usue p s rilor ciocul precum firele de ln dac nu sunt mul umite cu ceea ce au primit. Muo i pipei (Moii de piftii). S rb toarea coincide cu Moii de iarn . Ei sunt mereu s mb ta, nainte de l satul secului mic. Se fierb piftii i
193

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

se dau mor ilor de poman mpreun cu colaci. n (Mali Izvor) se preg tete pentru aceast zi i p sat. Copiilor nu li s-a dat voie s m nnce piftii a doua zi, ca s nu nc run easc devreme i la b trne e s nu tremure ca piftiile. Zposttu al mic-L satul secului de carne/mic ncepe preg tirea pentru ntmpinarea postului de Pati. Se merge de obicei la mormin i, nainte de prnz, cu flori, lumn ri, un colac, ceva dulciuri, vin i uic . Se d de poman la ultimul mort din cas . Priveghiul s face samo la z postt(P.S.). Spre sear familia preg tete priv eghiul, focul ritual dat de poman pentru cei mor i, de regul cei mor i f r lumnare. n satele satele Valeaconie (Valakonje), Savina (Savinac), Podgor (Podgorac) i Bogovina, acesta se face numai la pomana de apte ani, indeferent dac a murit cu sau f r lumnare. n jurul focului se adun to i ai casei. Cea mai b trn femeie din familie, arunc n continuu cte o buc ic de t mie n flac r , iar lumina i c ldura flac rii, mpreun cu mirosul de t mie, se d de poman tuturor mor ilor. Obiceiul de priveghi variaz de la sat la sat. n Vitejeva, n satu meu, ritualul de priveghi e altmintrerea. C-a murit i tatal meu i fratele meu f r de lumnare. La ei s face priveghiu samo(doar) de lemn de prun rou, i-l face nalt, i-l leag , ca sarcina, i ia o mas de atia, nou . i un scamn nou, i ia inere, blide, i ia isto colaci, i face c mar aici. i oale cu sup , cu sarm , cu carne de pui, dac e de slast (de dulce). Dac e duminica cnd s d carnea. Da la masa aia, s pune pnz alb , i s pune-n ea, jos pn la c mara aia unde a f cut s aprind focu(N.S.). Priveghiul se face i n centrul satului. Pn la al doilea r zboi mondial, chinezul278 primarul comunei asigura lemne din p durea local . n jurul focului se aduna tot satul i cu voce tare fiecare d dea de poman focul mor ilor s i. S pt mna alb dureaz de la L satul secului de carne pn la L satul secului de brnz (mare). n timpul s pt mnii albe se m nnc , cel mai des, mncare de dulce, dar s fie alb : lapte, brnz , ou i m m lig . Copiilor le este permis s m nnce carnea care a r mas de la L satul secului de carne. n timpul s pt mnii albe, se preg tete pomana alb , pentru mortul c ruia nu are apte ani de la moarte. Zilele pentru pomana alb sunt mar i,
278

Termenul chinez face trimiterea la cneaz., conduc torul cnezatelor, a forma iunilor politice romneti din zon , din sec. X-XVIII. Termenul este folosit frecvent n satele romneti din estul Serbiei.

194

Ionelia Toarc

joi i smb t . La pomana alb nu se cheam oaspe i, iar pe pe mas trebuie s fie totul alb: 44 de colaci colac mic cu gaur , lumn ri albe pe ei, cte o bucat de brnz , ou fiert, turt dulce alb , iar separat orez cu lapte, lapte i, mai recent pr jituri. n fiecare turt se nfinge i cte o floare alb dac este. Toate aceste se dau de poman mortului. Pomana umi (Pomana ciumii) se preg tea i se d dea n timpul s pt mnii albe. Se f cea la o intersec ie cu trei sau patru craci (drumuri). Se organiza pentru s n tatea vitelor i a familiei, mpotriva ciumei i altor boli, pentru nmul irea turmelor. Ciuma era personificat n form de femeie urt , cocoat , nengrijit i toat n zdren e. Vizitnd casele i satele, seam n boala la oameni i turmele de vite. De aceea trebuie inut ct mai departe de oameni, de vite, de sate. n alte sate, pentru ap rarea de cium , cu o crp aprins au afumat n jurul gospod riei sau n jurul satului cnd aceasta a fost organizat de autorit ile satului. Smbta lu Laz r este la sfritul s pt mnii albe i nu coincide cu s rb toarea ortodox Smb ta lui Laz r. n aceast zi se preg tesc obligatoriu pla in (pl cin i), care se dau de poman lui Lazar i celor mor i. Se spune c el a murit n acea smb t de dorul pl cintelor: n smb ta lu Laz r s face pl cin (cu brnz i cu ou) i s d , s mparte, m i n inte lui, de poman lu Laz r, c-a murit cic de doru lu pl cin (A.d.) Zposttu al mare-L satul secului de brnz , coincide cu nceputul lui martie dup fazele lunii. Se preg tete numai mncare alb care se d de poman . Se merge la cimitir i seara se face priv egi, n acelai fel ca i pentru L satul secului de carne. A doua zi ncepe Postul Patelui. Sm-Tuairi/Sfntul Teodor, todorci sau s pt mna lui Teodor, aa este numit prima s pt mn din postul Patelui, ea ncepe mar i la miezul nop ii, la mar a vaslor (mar a vaselor), i se termin mar ea viitoare la miezul nop ii. n timpul s pt mnii lui Teodor nu s-a lucrat lna. Dac lucri, te iau Sntoaderii(Z.C.). Nu s-a tors i nu s-a esut ca s nu se tmpeasc oile, iar mieii, purceii sau vi eii s nu se nasc mor i, dar s-a lucrat n afara casei, la cmp, n func ie de vreme. Dac se scotea mncare din cas , chiar i pentru cini, trebuia s fie acoperit , pentru a nu fi expus todorcilor. Pentru protec ia mpotriva lor trebuie s por i pelin i usturoi i boji, s pune la perin , n pat. Alea 3 zle nu te speli pe cap (B.N.). Exist numeroase poveti despre relele pe care todorcii le pot face.
195

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Fiecare zi din s pt mna lui Sn Toader are o anumit semnifica ie i anumite interdic ii, ce trebuie respectate ntocmai, pentru protec ia oamenilor i vitelor. Luni este Lunea uarlor-Lunea ciorilor sau Lunea p s rilor. n timpul zilei se fierb boabe de porumb. O parte se m nnc , iar o parte se arunc peste acoperiul casei i se d de poman ciorilor i altor d un tori de cmp ca s nu mai provoace daune. Nu s m nnc cu lingurile, duminic sara s pitul lingurile, i nu s m nnc luni cu lingurile c s nu scoat cioarele pe loc cucuruzu, s nu fac tet , ce iast pin b teale, pin pomi(A.D.). Are aceeai semnifica ie ca i iricuva, dar e s rb toare de post. Mar a vaslor-Mar ea vaselor, numit i mar ea albastr , este dedicat sp l rii vaselor de gr sime. Toate vasele folosite, mai ales cele dn timpul postului, s-au sp lat cu nisip i cu leie s face din cenu i ap fiart . Crpele cu care s-au sp lat i s-au ters vasele, se usuc i se p streaz pentru afumarea n ziua de Sfin ii 40 de Micenici, la Buna vestire i la Florii. La miezul nop ii s pun Sm-Tuairi, ncepe s pt mna lui Teodor. n seara aceasta nu s cnt , nu s uier , nu s vorbeate tare, nu s duce afar , nu s ias din cas , lumea st n cas , i dac face ceva, el nu m i ias , nu m i deschide ua, s ias noaptea afar (P.S.). Miercurea naruad -Miercurea neroad este a doua zi din s pt mna lui Teodor. Oamenii nu lucrau pntru lum e nacajt , pentru oameni invalizi i de team s nu li se ntmple i lor acelai lucru. n alte sate se numete miercurea oc lor (miercurea oarecilor) i nu se lucreaz , lumea ne, nu lucr s nu fac soc , obolii s nu fac r le pi la c i, pi la vite, pi la gruri, pi la aia ce iast , ce tot nat are-n casa lui (A.D.). n Juoia iapilor-Joia iepelor, nu era bine s se prelucreze cnepa, s se ese, mai ales dac cineva are are vite greoane, demult a fost iape i de aia s-a zs joia iapelor. Da iast vaci, iast oi, ce God e, lumea p z te, toate ce snt greoane (B.N.) ca s fie caii blnzi, s n toi, s nu bat cu copitele. Cine are cai, n acea zi i hr nete i i esal mai bine. Viniria buiedzlor-Vinerea buruienelor, este ziua cnd to i din cas , n special fetele, se spal pe cap cu anumite plante, s miroase frumos i s creasc p rul mai repede, dar era i un tratament pentru prevenirea c derii p rului. Se spal diminea a deveme, cu buiedz(buruieni): cu r d cin de oman, odolean i salvin, culese n acea diminea , se pun n leie i se spal . n Gamzigrad, n fiecare an, lng cetatea roman Felix Romuliana, s-a organizat o ntrunire, iar mai trziu a fost mutat n casa de cultur din sat.
196

Ionelia Toarc

Fiecare poart o r d cin de oman pentru miros, dar i cu convingerea c va fi ap rat de boal i de todoraci. n alte sate omanul se pune sub pern unde a stat pn a l sat miros (F.P). Buiezii se toac i se dau i la vite ca s fac lapte. O plant bun pentru ca vitele s dea lapte este Barba caprii. Tot acum nu este bine s vez g ini p n nu speli cu oman, pui, c s creasc p ru mare (Z.C.) Sm-Tuairu al mare, dup calendar S mb ta lui Teodor este cea mai grea zi din s pt mna lui Teodor i atunci s face m lai cu copit (copite de cai), alea s fac pe m lai, s d cu cucuruzu frnt, s face ca copi le i s d la sntoaderi, la zua lor, s numeate la zua lor ala m lai (Z.C.). Dei todorci pot ap rea n fiecare zi din acea s pt mn , n smb ta lui Teodor nu a fost voie s se lucreze absolut nimic. n acea zi todorcii puteau s apar i printre oameni, cu chip de om. Pot face r u oricui care i ntlnete. De aceea noaptea nu se iese din cas . Noaptea se pot auzi b tnd pe pod. Dup nf iare se aseam n cu pisica, dar au copite. La ez tori pot ap rea mbr ca i i transforma i n b ie i. Cozile, similare cu cele ale cailor, le ascund ntre picioare deoarece nu dispar n timpul transform rii. Odat cu primul cntat al cocoilor acetia dispar. n satul Zlot, n aceast zi se tund cozile cailor. n Duminic pi smtuairi-Duminica lui Teodor, nu e voie s se lucreze nimic n cas pentru copii i pentru vite, s nu se mboln veasc . Nu se lucreaz nici cu lna, pentru s n tatea oilor. O oaie din turm au numit-o Tuaira sau un berbec Tuair, dup credin a c va ac iona ca o protectoare asupra celorlalte oi. Lunia paztuorilor-Lunea p zitorilor sau lunea ciobanilor este dedicat b rba ilor, p zitorilor i cresc torilor de vite. Nu e voie s se taie sau s se coase cu acul nimic ce ar purta pe sine, deoarece cel care nu respect interdic ia poate s se taie sau s se njunghie n timp ce lucreaz . Mar a ncuniat -Mar ea ncuiat este ultima zi din s ptamna lui Teodor. Nu e voie s se lucreze deoarece todorcii pot s te-ncuie, nu tii nimica-n urm , dar i pot paraliza pe cineva din familie. La miezul nop ii se ncheie s ptamna lui Teodor. Sntoaderii pleac , sara s duc, nu s lucr nimica, numa ce s cur s mn a, aia s cur cta la mar a vas lor, cta la Sntoaderu-al mare, i-al lalt s do cur atunci la mar a-ncuniat . Cucuruzu, tulenii s lap d pe ap , bobilii s sam n prim vara, i pe urm miercuri, dup ce e miercurea bobilor, atunci s slobod zlili, s lucr de toate, ma s fierb boabe, i s dau la ia care a r mas, la ai chiopi, la ai orbi, s aibe de drum, de cai, s duc , s nu m i
197

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

fac tet -n urm , la c i, la lume la care are vite, c ei aa s-a zs, c ei m i mare tet fac la vite (A.D.). S RB TORILE DE PRIM VAR Dragobiae-Dragobetele, se serbeaz pe 10 martie i nu se lucreaz . Este prima dat n acel an cnd ies la suprafa crti ele i oareci de cmp i omul trebuie s le hr neasc . Se fierb boabe de porumb i se arunc pe p mnt pentru hran . Se crede c ele in minte acest lucru i dauna va fi mai mic . Dac omul nu face acest lucru, ele vor n v li pe sem n turi i vor pricinui daun mare. Babi i-babele sunt ntre Dragobete i Sfin ii 40 de mucenici, n total 12 zile. Sunt zece babe, la nceputul i sfritul lor fiind cte un muo mo: dragob ae (Dragobete) i Sm , Sfin ii 40 de Mucenici. Acest r stimp de dou sprezece zile se folosete pentru prevederea timpului din cele 12 luni ale anului, data de 11 martie fiind considerat luna ianuarie, iar 22 martie luna decembrie. Sm -Sfin ii 40 de Mucenici se s rb toresc pe 22 martie. Numele s rb torii de Sm , vine de la credin a c de de acum pornete s lucre p mntu, p mntul simte c vine prim vara i trebuie ncepute muncile la cmp. S crede c de la Sm , ias 44 de bo de c ldur din pomnt. Cum acuma, poate s ias c ldura s s m sure cu bo ile. Da boat e aia ce s bate, s bat parii, s bate cepu la butoi, s bate pomnt cnd s face-n cas , demult cu pomnt s-a pus pe jos, n cas . P , cnd s d la un loc cu boata de 44 de ori, locu la unde s-a dat cu boata, e cta m i cald dect al lalt ping el. i acuma, cnd s pune mna acia, unde s-a dat cu boata, s smte c e p mntu m i cald. Sama de aia i s zce Sm , c s smte c p mntu s-apuc s lucre, p mntu s-apuc s fie m i cald, s-apuc lucrurile s s lucre pe cmp (P.S). Diminea a devreme n ziua Sm ilor, se face foc n curte i mult fum. Se ia apoi crpa, rza s zce, p strat de la mar a vaslor (mar ea vaselor), se aprinde, s ri pr st focu la, pr st fumu la, de trei ori i aprinzi rza aia i iei i dai cu rza aia pe dup craci. i iei rza aia i mergi prin obor, te bagi n cas , n sobi, la c s nu s bage gongilii n cas (N.S.), se afum casa i vitele mpotriva erpilor. Acelai ritual se face i la Buna vestire i la Florii. n ziua de Sm , nu e bine s se umble cu sforile, nici cu furcile de strns fnul, ca s nu plece albinele din stup, aia e m i bun dac s ia miere din zua aia di la stupi, atunci e bun i de stup, s d i n s n tatea stupilor, s -i p zasc Sm , s s -nmul asc i ete aa. S numete: s fie
198

Ionelia Toarc

la zua de Sm , p s fie la vlve care duc ploaia, p la vlve care p z sc izvoarele, la stele, la lun , la Dumnez u, la soare, la luceaferi, la furcilii pomntului, n s n tatea vielor, i aa, n berechet, n s n tatea copiilor, la to , de s n tate, aa s d (B.N.). Se fr mnt colaci mici cu sare. Mijlocul se marcheaz cu o eav de esut, se coc i se ung cu miere. Se dau de poman s rb torii i mor ilor, i se m nnc la prnz. Pentru prnz se preg tete i un colac ce se d de poman zilei respective, mpreun cu o lumnare. n ziua aceasta nu s-a lucrat de teama erpilor. Cine lucreaz , tot anul va vedea erpi i v tr i cu team . nainte sau dup prnz, se merge la cimitir, se mpodobesc mormintele, se t mie i se aprind lumn rile. Dac nc ar fi z pad , lng copaci se afl floare de spnz pentru mpodobirea mormintelor cu flori proaspete. Blogoveana (Buna Vestire) este pe 7 aprilie. E prima dat n an cnd se aude cucul. La Buna Vestire mor ilor li se d de poman colac, lumnare, cartofi i pete. Nu se lucreaz de teama erpilor, iar diminea a, se afum gospod ria cu crpa rza care a r mas de la Sm , pentru alungarea erpilor. Flurii i (Floriile). De Florii, fetele i femeile tinere merg n cmp s

Foto 73

es turi scoase la aer de Florii, sat Metovni a

culeag flori s lbatice. Fiecare s-a mpodobit cu cele mai frumoase flori din care fac buchet, fiind p strate pn la Pati. Tototdat sunt scoase la aer toate es turile din cas , pentru a se aerisi. Astfel se marcheaz nceputul cur eniei generale din fiecare gospod rie nainte de sarb toarea Patelui. La Juoi-mari-Joia mare se aprind focorele. Diminea a devreme, gospodina aprinde trei, cinci sau apte focuri, neap rat n num r impar, din tulpini de boji, joi diminea a ne scul m, f cem focurelu, n obor, pe urm la mormin (F.P.).

199

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

n satele de pe munte, focurelele se fac din ubeli (amestec de flori de munte) uscate, care se culeg miercuri, n inte de Joimari. Muierile culeg ubeli uscate, le pun pe trast i le-atrn la grind , nu e bun s le pun jos. S duc muierili i copiii pe dos, i culeg flori: mix , brebenei, cuco i, priboi i vioreale. Priboiu s gas te numa pe cr . Cnd ajung la colib , fac i le de flori (J.Z.). Primul foc este pentru Dumnezeu, iar celelalte pentru mor i, i se dau de poman mpreun cu c ldura, lumina i mirosul de t mie. Locul n jurul focurilor s-a stropit cu ap . n unele sate stropirea cu ap nu se face. nainte de amiaz femeile din cas , neap rat fetele pentru a nv a obiceiurile, merg la cimitir cu colaci, cartofi pr ji i n ulei, pure de fasole, bob, pete, pr jituri de post sau stafide, mere i pere uscate, lumn ri i flori. n satul Vitejva la cimitir se duce joi diminea a, denoapte, mora nici nu r sare soarele, nici nu s vede(N.S.). La cimitir se duce o leg tur de boji cu care se face focul. Se mpodobete mormntul cu flori Foto 74 Focurele aprinse n curte culese pe cmp la Florii, lng mormntul ultimului membru decedat al familiei, se ntinde pnza pe care se pun colacii i vasele cu mnc ruri, apoi se t mie, se aprinde focul i se d de poman decedatului i tuturor mor ilor din familie. Dup ce se d de poman to i iau acolo masa: i-n urm iai i m i n inte iai din gru, din miere, din ce iast , c-aa-i bun, ca s vad i mortu la ce te-ai dus la el, ce i-ai dus (S.M.). Pe timpul comunismului autorit ile au interzis s se mearg la cimitir cu mncare. Pentru a p stra ritualul ntreg, femeile au mers la cimitir miercuri, ceea ce, n unele sate, s-a p strat pn azi. La Foto 75 Focurele aprinse la joimari, aicea, la noi, n Porodin, cu mormin i diminea a devreme, sat de cusara, miercuri, cu o z nainte, s Podgor duce la mormin (P.S.). La fel se procedeaz i n satul Zlot. Prin anii
200

Ionelia Toarc

aptezeci au ncetat s aprind i s dea focul de poman la cimitir, n unele sate limitndu-se la focurelele de acas . Vinieria uaulor-Vinerea ou lor. Aceast zi este destinat frbuirii (vopsirii) ou lor, mai demult din coji de ceap i alte plante naturale, mai trziu vopseaua se procura din comer . Pentru colorare femeile au folosit cear de albine pe care au topit-o i cu un pai sau cu o pan au pus pe ou care s-au vopsit prin scufundarea ntr-un vas cu vopsea. B rba ii au putut, n aceast zi, s mearg la arat sau s desf oare activit i mai mici pe imanie sau acas . Ou le le vopsete de regul , cea mai b trn femeie din familie. De obiecei pentru fiecare membru de familie s-au vopsit cte zece ou sau cte o sut de ou de familie. Primul ou s-a vopsit n culoare roie, el s las s p zasc casa pn la Patile al lalt, ast zi num rul i culoarea lor variaz . Cu vopseaua ce r mne, se vopsesc pu in vitele, s fie s n toase ca ou le. Se crede c toat familia va fi s n toas anul respectiv dac unul dintre copii fur ou roii. n unele regiuni, coul cu ou vopsite se aeaz , vineri seara, ntr-un pom roditor din spatele casei. OBICEIURI DE PAI PATE Patele este asociat i la romnii din Serbia de r s rit, ca la to i romnii, cu o serie de alimente rituale, dintre care, pe lng ou le roii, cel mai important este colacul

Foto 76 Colacul de Pati (st.) i mncare de Pati (dr.)

Patelui. Acesta este f cut din f in de gru i are diferite forme, n func ie de regiune. Uneori este mpletit, apoi nconjurat cu o cunun , alteori este simplu i rotund. Pe el se aeaz ou roii, de regul n num r impar, lumn ri, sare i o bucat de carne. Perioada n care biserica celebreaz moartea i nvierea lui Isus Cristos, se suprapune de facto peste alte s rb tori de sorginte p gn , cu caracter echinoc ial. S rb torile cretine ale Cr ciunului solar i Patelui lunar sunt
201

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

suprapuneri culturale noi peste structuri sezoniere p gne, s rb tori dedicate Soarelui i Lunii. In felul acesta se justific s rb tori care apar in altor straturi culturale anterioare cretinismului. Ritualul de Pati din satele romneti din estul Serbiei ilustreaz cel mai bine afirma ia de mai sus. n ziua de Pate, nainte de a r s ri soarele, gazda domacinul" scoate cu sapa o brazd de p mnt cu iarb , glie cum este numit i o pune n fa a uii, pe partea exterioar , n unele sate pe prag sau lng prag. De asemenea exist sate n care se scot dou brazde, care vor fi puse una naintea i una napoia pragului. Gospodina preg tete un colac, un pahar sau un castron de vin, n vin se pune floare de corn i urzic . Pe glie se st cu fa a spre r s rit. Cu mna stng se ine paharul, pinea i oul, se st pe gile cu fa a ntoars spre r s rit, se face cruce, se ia cte o nghi itur de pine i ou, se bea vin spunnd: cum a venit Patile acuma, aa s vin i la timp(la anul), numa anul s ne afle vii i zdraveni, pe mine i copiii mei i omu meu, s ne dea ponom i bereghet(A.D.). Apoi se nvrtete n cerc spre partea dreapt . Aceasta se repet de Foto 77 Glia n trei ori, apoi se sare de pe glie spre est. Aceast ritualul Patelui mp rt anie se numete luvat pai i. To i din familie repet ritualul, de la cel mai n vrst (bunicul) i terminnd cu copiii. Glia se ine pe pervazul ferestrei trei zile, iar a patra zi se ntoarce la locul de unde e luat ca s nu r mn ran pe sol. Exist mici diferen e n executarea ritualului de Pate, esen a fiind aceeai. n Luchia, smb t seara sau duminic diminea a ntr-o strachin nou se pune floare de m r, un ou cur at i tocat, urzic , floare de corn, o plant alb numit pati , buc i dintr-un colac care a fost p strat de la Joi Mari i vin rou, toate acestea formnd Pacile", Foto 78 Ritualul de Luatul care va fi b ut duminic diminea a. n unele sate unde Pacile" se Patelui prepar smb t seara, nainte de
202

Ionelia Toarc

apusul soarelui strachina respectiv , cu o lingur n ea, se pune n pom, n coul cu ou , unde va sta pn a doua zi de diminea . Este bine ca n timpul ritualului fiecare participant s aib un ou rou n sn sau n buzunar. n Valeacoanie glia se pune pe partea interioar a pragului, i se sare peste prag. n Mali Izvor ritualul s-a f cut pe pajite uitndu-se spre soare. n Podgorac i Zlot, mp rt itul se face pe secure, care este aezat pe glia de p mnt, cu t iul n afar , spre u . Cndva oul pentru mp rt ire s-a spart de capul berbecului conduc tor de turm , iar alt ou s-a ngropat n arc pentru s n tatea i fertilitatea turmei. Vitelor li s-a pus n nutre sau n hran . Dup ce se spal pe fa to i membrii familiei aleg cte un ou cu care au trecut peste fa i cap, s fie s n toi i rumeni ca oul. Copiilor le-au trecul oul prin sn ca s preia de la el s n tate i for . n acelai timp, aceasta a putut s aib i semnifica ia de transmitere a fertilit ii. Ou le de Pate se ciocnesc dup mas , cojile fiind adunate ntr-un anumit loc i ngropate. Pentru masa de prnz se preg tesc diferite feluri de mncare i purcel la frigare (la pro ap). n colacul de Pate se pune un ou vopsit nainte de a se pune la copt. Se dau de poman colaci, lumnare, din fiecare mncare cte un castron i friptur , att Patelui, ct i mor ilor. n cele trei zile de Pati nu se lucreaz . n ziua de Pate nu se merge la cimitir, numai la a doua z. n inte, s-a dus i zua dinti, diminea a (P.I.). Mtcal u-M tc l ul se s rb torea a dou mar i dup Pate i era s rb toarea fetelor. Acest obicei nu se mai ntlnete ast zi dect n povestirile celor n vrst , unii dintre cei chestiona i, aducndu-i aminte cu greu despre s rb toare: M tc l u, la 9 zle dup Pati. Romnii di la r s rit279 fac jocuri, i a dus tot nat aa, cte ceva, pun la mas , i dau de poman , aprind lumn ri(P.S.). i la Petrou , a fost mare s rb toare, p n m i napoi (B.N.). Mai la sud de satul Valeacoanie, numele este men ionat pe o cruce: iast aa, la un pod aa la stnga, iast cruce de lemn i scrie M tc l u (S.P.). Luni, la Lunia mtcal ulu , fetele au vopsit ou iar mar i, la Mtcal u, ou le se d deau de poman mpreun cu colaci, pentru norocul
279

Informatorul fiind din satul Rean , de pe valea Moravei, el f cnd referire la romnii dinspre valea Timocului.

203

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

fetelor. n timpul zilei de mar i, acestea se vizitau, f ceau schimb de ou , n unele sate spunnd c s-au nvaru cat (nv ruicit). Aceasta era o rela ie de prietenie foarte strns , se puteau invita una pe cealalt la nun i, puteau s -i ncredin eze secretele una celeilalte. Prietenia dura pn la c s torie, dar uneori chiar i pn la sfritul vie ii dac nu se c s toreau n alt sat. n Zlot i Podgorac fetele au organizat ez tori i au invitat b ie i. Fiecare a adus cteva ou ca s fie suficient pentru to i pentru a se cioc ni. n Metovnica fetele i b ie ii s-au ntlnit lng foc pe care l-au aprins lng ru sau pru. Fetele au adus ou vopsite i le-au mp r it b ie ilor. i urm toarele 2 zile ale s rb torii Patelui, abund de danii i pomeni. Insur itul sau Inv ruicitul - se practic a treia zi de Pati, la fntn sau la pr u. Obiceiul const n schimbarea simbolic a copiilor, trecerea ou lor roii prin cunun i viza n special s n tatea copiilor, dar avea poate i un rol ini iatic. Acum, copiii i caut fra i de cruce sau v ruici, de care se vor lega pe toat via a: S -nv ruicesc prima zi sau la trei zile dup Pate, la R potin. E, atuncea s-a ntlnit, s-a adunat doau fete, n ziua aia, or doi copii i ei sanv ruicit, fetele. Ama(dar) i-a schimbat acolo oau , una la alta i ei deaicea-n colo zice verioar or v ruic , or surat , or cumnat , n tot felu. Da p , copiii(b ie ii) cnd s-anfr it i-a t iat aicea, s-an pat la deti(deget), i cnd a izbit(ieit) o r (pu in) snge, aa am auzit pe mama mea, da bine ei, i-a supt snge unu di(de) la altu. Nacia(tii), e aia, zice nfr al . El cnd s-anfr t de- la, ama s ia n crc (spate) i s trece peste oga, trec ncolo i te-ntorci nd r t i d-aci-ncolo, naci(tii), sanv ruicit, verioar , v ruic , ce esteFetele i-au dat ou una la alta, a schimbat oau (ou ), iar aa i-a dat ou una la alta i s-a trecut n grg (spate) piste(peste) oga, cu el n grg (spate) i pe orm l-antins iar piste(peste) oga i naci(tii), atunci s-a legat nfr ala aia, nv ruiceala aia. S-a vorbit aia. De aci n inte, sntem fra i, v ruici or de-acia ceTu-mi eti verioar , eu snt verior. Nu s-a cntat nimic. (N.S.). Ropainu-r potinul are loc a treia mar i dup Pate. Nu se lucreaz la cmp, de fric s nu fie tr sni i, iar femeile nu torc. Ziua stelor are loc tot la R potin, care se spune c este i ziua femeilor, obicei relatat de Tihomir Georgevici la 1905, n satul Luchia: In ajunul sfntului Bartolomeu, cunoscut aici sub numele Rapacin, femeile fac nite ulcele de p mnt, n credin a c de sunt f cute n ziua aceea vor dura mai mult. Ulcelele sunt lucrate de mai multe femei laolalt ; pentru facerea lor, pe lng p mnt special, rou, se mai ntrebuin eaz : cenua, baliga de cal i cl i. Acest material se amestec cu apa, se calc bine, apoi
204

Ionelia Toarc

se ia dintr-nsul atta ct trebuie pentru o ulcea i i se d forma cu mna. Ulcelele gata, se pun la r coare s se usuce. n satul Gradscov se ntlnete o alt variant a acestui obicei: Muierile n ziua lor trebuie s -i fac lapte i ele caut ste. stele sunt de p mnt, duc ap acolo i caut n roi i fac ste. i aa a fost atuncea, c atuncea na primer(de exemplu), voi oamenii(b rba ii) nu cuteaz s zic la muieri nimica, c ei iau b taie. Post iete(circul ) o variant , zice c : Atuncea c fiindc Dumnez u a ndr git ziua aia s fie ziua la muieri. Ama(dar) muierea cnd a aflat c e ziua ei i s-a pus pe om(b rbat) i l-a luat de diminea s -l bat pn sara. i-atuncea Dumnez u a zis c ce muierea svarno(ntr-adev r) poag pe ea, l-ar omor pe om, da m i bine ziua ei cnd este s s z dueac (transpire) s fac ste, ca s -i treac ziua s nu bat omu.(N.S.). n satele din vestul regiunii (Valea Moravei) nu se cunoate obiceiul. Sm- uordzu, (Sfntul Gheorghe) se s rb torete pe 6 mai. Este ziua n care se face stna, n satele de munte, ziua n care se urc cu oile la munte, ziua cnd se mulg oile prima dat n acel an. Ziua dinainte de Sfntul Gheorghe se cheam napruour (zori). Oile se scot devreme la p scut, undeva mai la dos, s pitul , c -n zua de Sngeorz iast muieri care tiu s descnte i fur laptele la Foto 79 Ob inerea brnzei, sat oi(M.M.).
Bacevi a

Dup ntoarcere de la p une se efectueaz primul muls, iar laptele se ncheag pentru ca a doua zi, de Sfntul Gheorghe, s se dea brnza de poman mor ilor.
205

Foto 81 Pomana dat Sfntului Gheorghe

Foto 80 Mulsul oilor, sat Brezovi a

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

n aceast zi poate s se are. Pe cmp s-au cules plante care s-au amestecat, la Sfntul Gheorghe cu uruial , cu care s-au hr nit vitele, n special oile. n ziua de Sfntul Gheorghe oile se ntorc devreme de la paune i se mulg, iar gospodina mpodobete poarta, buiandrugul casei i intrarea n obor i n grajd. Pentru mpodobit s-a folosit crengi de salcie i leutean. Este folosit i frunza de fag, care pune la u , la tal la vie, la g ini, la porci, la oi, la vaci, la toate c ile ntr u (Z.J.). Mulsul s-a f cut prin spat i prin colac rotund n form de cerc. n pine se afl un b nu . Fiecare oaie se mulge cu cte trei jeturi, pentru fiecare micare a mulsului se ntoarce partea cealalt a spatei. Gazda, sau ciobanul, cu b rba ii din familie, prind colacul cu ambele mini i l nvrtesc, rostind: p curarul cucu, i r spunsul rascucu. (Acest am nunt e p strat n Osniea, Zlot i Foto 82 nsemnarea Metovnica) (F.P.). oilor pe r bo Acest ritual se face de trei ori i apoi rup colacul. n a c rui bucat se afl b nu ul, va fi fericit tot anul Foto 83 M suratul laptelui sau va fi p curar tot anul. Pinea se d la oi, i apoi se termin de muls, laptele fiind fiert mai apoi pentru prnz. Diminea a devreme se taie un miel sau un purcel i se pr jete. O pine i o lumnare mai mare, brnza, laptele i carnea, se dedic s rb torii, iar celelalte se dau de poman mor ilor. Dup prnz au mers la hor . nainte de Sfntul Gheorghe nu s-au muls oile i nici miei nu s-au taiat. Cei care au avut n cas mor i, n primul rnd copii, sau membri de familie care au murit dup Sfntul Gheorghe de anul trecut, n-au mncat lapte i carne de miel nainte de a da de poman celui mort n ziua de Sfntul Gheorghe. Tot la Sngiorz cndva, atuncea haiducii s-astrng (se adunau)(B.N.). n satele de munte, dup Sfntul Gheorghe, are loc obiceiul b cia. De acum, se n arc mieii i oile se mn n munte, unde se face stna, care ine pn la sfritul seceriului.
206

Ionelia Toarc

La b cie, to i s tenii adun oile la un cioban, mpreun lumea oile sara, dup care fiecare mulge oile altuia, niciodat pe ale lui. Diminea a, se duce p curariu (ciobanul) cu ele la p une, iar la prnz cnd se ntoarce, le adap , le bag pe toate n strung i le m soar . Aceast m sur toare const n faptul c tot nat mulge oile lui, pune laptele ntr-o g leat i l cnt rete. Dup ce este golit laptele, se arat g leata i se zice: S-ar t m smbrai fundu la g le i. Aa procedeaz to i cei care au oi, dup care se compar num rul de litri de lapte, pe baza acestei num r toare stabilindu-se ordinea i num rul de zile pentru paza oilor. Ale cu oi au dat mai mult lapte, acela le va p zi mai multe zile. Primul care ncepe s le p zeasc , zice c tre s teni: chit le-a i adus, chit le lua i(Z.J.). Pe durata stnei, cine le p zete n ziua respectiv , acela le mulge i face brnz pentru familie. Oile snt n stn pn toamna, pn nu ninge. Pe orm tot nat ia oile lui i stna s sparge (Z.J.). Svei icuola (Sfntul Nicolae) de var se s rb torete ca hramul casei pe 22 mai, urmat de Ispasu al mic-nal area Domnului care se serbeaz a patra joi dup Pati i Ispasu al mare a cincia joie dup Pate. Se s rb toresc ca hramul casei i al satului. Duminica ma e sau Pogorrea Sfntului Duh se s rb torete n a aptea s pt mn dup Pate ca s rb toarea satului. n aceaai zi sunt moii rusaliilor, muo rusa ilor. Pentru cimitir se preg tea colac cu gaur i lumn ri. Pe fiecare colac s-au pus ciree i aa s-a dat de poman mor ilor. Rusa e-Rusaliile se crede c sunt fiin e invizibile care apar doar pe s pt mna rusaliilor. Omul care le ntlnete, nu le vede, dar le simte consecin ele devenind ame it, absent, tot timpul tace sau nu tie ce vorbete la oimanit, e ame it, la luvat rusalilii. Pe care-l iau rusaliile, aa va fi pn la rusaliile de anul viitor. Nu exist descntece mpotriva rusaliilor, singura arm fiind purtarea de usturoi i pelin. De-a lungul ntregii s pt mni trebuie s se consume cel pu in un c el de usturoi pe zi. Sub pern se pun pelin i un c el de usturoi ca s nu fie vr jit omul n vis. Este bine ca oamenii s se mite ct mai pu in posibil, mai ales noaptea. Nu era voie s se fac baie copilului dup apusul soarelui. Treburile n gospod rie s-au efectuat n mod regulat, dar nu au cutezat s coase, s crpeasc , s toarc , nu au avut voie s planteze i s sape gr dina, s coseasc , s nhame i s transporte. Nu au ndr znit s se odihneasc la umbra nucului. A fost de dorit ca o parte a mbr c min ii s fie mbr cat pe dos, s se doarm n cirepi, s nu vin rusaliile, s te ia cnd dormi(S.S.)
207

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Prezen a rusaliilor se putea g si n locurile unde iarba a crescut n form de cerc. Se distinge iarba dup n l ime i culoare (este mai mare i mai ntunecat ), tiindu-se c nainte de s pt mna Rusaliilor nu au existat asemenea locuri. Ele au jucat hora acolo sau au prnzit. Rusaliile sunt considerate s rb tori rele, ca i Sntoaderii. Dac se mboln vete cineva n timpul rusaliilor, familia anun vecinii s vin s -i dea ocol bolnavului, jucnd (F.P.). Pericolul nceteaz ntre s mb t i duminic , astfel nct oamenii au putut s s rb toreasc linititi l satul secului pentru postul Sfntului Petru i Pavel. Obiceiul Rusaliilor sau Cr i elor, este consemnat i de Tihomir Georgevic, el considernd c obiceiul ar corespunde obiceiului srbesc Cralli a (regina). Cndva, n zilele Rusaliilor, n satul Valea cu Anini (Valeacoanie) umblau prin sat cr i e, care cntau i jucau. ranii aduceau n fa a lor pe cei bolnavi i ele i zgl iau spre a-i lecui. Acest obicei a disp rut ast zi din regiune, dar mul i i mai aduc aminte. Se mai p streaz totui, n plasa Svijd, n satul Dlboca (Duboca), care a devenit foarte cunoscut din cauza acestui obicei. n acest sat vine i acum lume mult numai pentru a vedea cum vor c dea Rusalele i cum c r buul le va readuce n sim ire prin glasul c r bi elor lui(D.P.). n trecut, C derea Rusalelor se numea c derea femeilor ntr-un somn hipnotic, din care erau readuse n sim ire prin cntecul c r buului. Obiceiul, aa cum l-au g sit T. Georgevici i M. G. Milichevici, nu mai exist , ast zi p strndu-se doar pentru spectacol. Juoia viare-Joia Verde este n s ptamna Rusaliilor i nu se lucreaz , credin a fiind c cine ncalc regula poate s nverzeasc i s moar sau bate piatr . Viniri pi rusale-Vineri pe Rusalii/Rusalnica, este cea mai important zi din s pt mna Rusaliilor. Nu s-au scos vitele la p scut, ci se hr nesc n arcuri sau n grajduri ca s nu fie expuse rusaliilor care ar putea s le nboln veasc . Duminica mic -Duminica Mic , L satul secului pentru postul Sfntului Petru i Pavel, se s rb torete ca hram n majoritatea satelor. Nu se lucreaz i se d de poman . Muoi i fra -(Moii de fragi sau de prim var ) se serbeaz n prima mar i a postului Sfntului Petru i Pavel. Cine a avut copii mor i, nu a mncat c puni pn n acea zi cnd se da de poman copilului mort c puni, i abia apoi a mncat. n aceast zi a mor ilor se d de poman
208

Ionelia Toarc

c punii i celorlal i deceda i, astfel nct pentru fiecare decedat din cas se fr mnt cte un colac, pe ei se pun c puni, cte un cartof fiert i cte un c el de usturoi. Dac nu sunt c puni se pune frunz de fragi n loc de fructe. Vrtaluomu-Sf. Apostol Bartolomeu este n data de 24 iunie, i a preluat atribu iile zeului vntului, el fiind foarte periculos pentru c poate aduce distrugeri cauzate de tr snet i de grindin . Este considerat st pnul stihiei. De aceea nu s-a lucrat: Vrtolomu, nu s lucr , frunza de tei santoarce, cnd pe-o parte cnd pe alta, n aia z. Aia tot s rb toare rea e, tot ce a strns omu, l-a nvrtit, l-a luat (N.S.). S RB TORILE DE VAR Smdzia i-Smzienele sunt pe 7 iulie. Diminea a s culeg smziene, florile alea galbene, se face una-trei coroni e i se d de poman . nti se d lui Dumnezeu, zilei de Smziene, i la cei mor i i le anini(ag i) la cas , i la poart afar . mpreun cu coroni ele se d de poman i un colac, lum nare, c puni i ciree dac mai sunt, sau alte fructe. nainte de amiaz femeile au mers s culeag sun toare. Ea se usuc i s-a folosit pentru mpotriva erpilor, pentru vindecarea tr s ririi din somn, i durerilor de stomac, de piept, de cap. Tulpina aprins (care scoate fum) se trece din mn n mn , n jurul capului i corpului celui bolnav, acestora punndu-lise i n mncare. Sun toarea se folosea i pentru vr jit. Sm-Pietru-Sfin ii Apostoli Petru i Pavel, se serbeaz pe 12 iulie. Pentru masa de prnz au t iat un miel sau un purcel. Nu se merge n vizit . i nu se lucreaz . Dac pic miercuri sau vineri, se d de poman mncare de post. Pn n aceast zi, p rin ii c rora le mor copiii, sau sunt mor i tineri n familie, nu m nnc mere, pn nu se d de poman m rul de Smpetru. Urmeaz pe 13 iulie, Frai i lu Sm-Pietru-(Fratele lui Sfntul Petru i Vra i-Vracii. Aceast s rb toare se suprapune peste Sf. Mucenici Doctori f r de argin i, Cosma i Damian) n 14 iulie. n aceast azi nu se lucreaz , deoarece este considerat una dintre cele mai grele s rb tori. n ziua de Procoplia-Sf. Mare Mucenic Procopie, 21 iulie, nu se lucreaz ca s se p streze fnul i grul de incendii i fulgere. Se d de poman o pine i o lumnare. n Mali Izvor aceast zi se numete i baba surd (F.P.). Tot de frica fulgerelor nu se lucreaz nici pe 26 iulie, de ziua Aran ilului-Soborul Sf. Arhangel Gavril i n ziua de Pr ia-Prlie/Sfnta Mare Muceni Marina, n 30 iulie.
209

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Svei ia-Sfntul Ilie se serbeaz pe 2 august ca patronul casei i ca hram. Nu se lucreaz de frica tr snetelor: muma lu St. Ilie nu i-a spus cnd s-a f cut c s -i fi spus, care tie ce ar fi f cut, c dud ie la Sf. Ilie. Dac ar fi tiut cine tie cum ar fi duduit, cum i-ar fi mnat caii i cocia (c ru a), s dud ie i s sfulgere. Cnd a trecut zua lui, iar atuncea muma lui i-a spus (N.S.). Diminea a se fr mnt pine i se d de poman mpreun cu o lumnare i cu alimente Sfntului Ilie. Sunt sate n care se organizeaz blci. (arbanovac) Urmeaz Viniria mare-Sfnta Parascheva de var (8 august), Pane iu-Sf. Pantelimon pe 9 august i Zposttu Sni Marii -L satul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului pe 13 august. n aceste zile nu se lucreaz i se d de poman zilelor rspective i mor ilor. ZAVEINA (HRAMUL SATULUI) Este un tip de s rb toare care se face pentru protec ia culturilor agricole, prin care se ncearc mbunarea i mul umirea sfntului care de-a lungul timpului a provocat pagube respectivului sat. Alegerea a depins i de perioada cnd s-au ntmplat pagubele: la ziua s rb torii, nainte sau dup . Pentru locul desf ur rii se alege de obicei, un loc nalt sau care a fost cel mai mult expus intemperiilor. Pentru organizarea hramului se alege un col car, care are obliga ia s organizeze sculptarea amuletei, executarea ad postului, s aduc mese i b nci, s aleag i s tocmeasc muzica, s anun e gospod riile despre s rb torirea hramului. El conduce ntreaga s rb toare. Pentru sculptarea s mnului, se alege, dac este posibil, un copac roditor. Alt dat se alegea un arbore nalt i gros, despre care se credea c este sfnt. Diminea a, n ziua hramului, col carul cu un grup de vecini comii, iau cu ei un colac n form de inel, un fel sau dou de b uturi, lumnare, flori i o uvi de ln . Semnul n form de cruce de Foto 84 Copacul ales pentru zapis aproximativ zece centimetri, este f cut prin scrijelirea, prin decojirea copacului pe partea de apus. Dup ce i face semnul crucii, col carul zice:S-ajue Dumnidz u s fa em s mnu zaviei i Vrtaluomulu ! (F.P.) iar cei prezen i r spund:
210

Ionelia Toarc

S-ajue. Aceast cruce se decoreaz cu flori i ln , n cr p tur se pune un b nu , lng el se pune o lumnare mare aprins , iar colacul cu o lumnare mai mic se dedic Sfntului: S fie pntru dzua i astdz, pntru Vrtaluom, s i api e cmpu, berechetu c i i p atr , i sa it , i tuae ra i i!(F.P.) Cndva demult, dup sculptarea crucii, s-a t iat mielul care s-a fript pentru hram, iar col carul pentru fiecare familie a mp r it cte o bucat de friptur . Acest copac i se spune zapis n limba srb , termen folosit tot mai des i de romnii din estul Serbiei, dar adaptat oarecum, find numit z pisc, n Isnov . Termenul romnesc pe care T. Georgevici n l g sete i l noteaz , este z prg. Etnologul srb oki Danica, ajunge la concluzia c ritualul zapisului reprezint un simbol Foto 85 Semnul pe zapis conven ional al grani ei ce separ lumea experien elor umane de lumea credin elor metafizice i c ntregul cult al copacului sfnt zapis, este o form de comunicare cu lumea supranatural 280. Fiecare familie aduce totul ce trebuie pentru masa de prnz. Dac e hramul n timpul postului, acas se dau de poman colacul, lumnarea i mncarea de post sfntului i zilei care se s rb torete, iar pentru mas s-a t iat mielul sau purcelul. S-a considerat c sfin ii pedepsesc oamenii prin diferite pagube pentru c nu le respect numele. Aezarea la mas a f cut-o col carul. Dup mas fiecare primete oaspe i, iar spre sear , ncepe hora pentru to i cei care doresc s viziteze, chiar i pentru cei din alte sate. Hora a avut loc n jurul stlpului pe care l-a pus col carul la un loc adecvat cu cteva felinare ag ate sau cu l mpi de carabit. Dup masa de prnz, reprezentan ii gospod riilor au ales col carul pentru anul viitor. Semnul se face n fiecare an i se decoreaz din nou. Ast zi hramul satului, se organizeaz foarte rar n sate, deoarece prin modenizarea vie ii la sat, ritualurile i pierd func ia, dispare credin a n scopul s rb torii, tinerii nu mai respect tradi iile satului, ei fiind pe deplin lega i de ora.
280

Danica ocic, (1986), Zapis, as a village cult tree in old Kostolac, Centar za culturu narodni muzei, Pozarevac .

211

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

OBICEIURI ANUALE DISP RUTE Muma pluoii (Mama ploii). Ritualul a fost aplicat pentru a opri ploile din perioada verii, aceasta mpiedicnd executarea lucr rilor de cmp. Dup cinci s pt mni de ploaie nencetat , n jur de Rusalii, sub ndrumarea persoanelor n vrst , copiii s-adun , mai m ru , 10,12, 13, 15 ani: prind m negru i i fac leag n in coaj e tei. Coaja o iau, o dejghior , pun n untru m u, ama pn nu l pun n untru i coas gura cu acu, mtu viu. i acuma mearge, m i mult feae, a fost care a dus leag nu, i i-a f cut cruce in bte, i merg i pe drum cnt : moare muma ploii, nvie tata-al soarelui. Piu, piu, paraschiu!, i pn ajung la r spntie, i acolo l ngroap , aa de viu. Lumea a crezut n aia, jertf , s opreasc ploaia. i alea snt pierdute(F.P.). Intersec ia trebuie s aib cel pu in trei drumuri. S-a crezut c ploaia va nceta cnd moare pisica, copiii fiind convini c prin acest ritual au contribuit la reducerea suferin ei umane prin posibilitatea de a continua lucrul i a salva sem n turile deteriorate. n Valakonie, pentru a opri ploaia, iau trocul cu ap , ies pe pragul casei i se adreseaz celui care dirijeaz ploaia cu urm toarele cuvinte: S duc pluaia la mun , la m ri, n pustne, une cucu nu cnt , une iarba nu c ae, s nu las satu la fuamie, pi nuoi, copiii nuotri vii i nuatre!(F.P.). Apoi se toarn apa din pahar. Mugaiala. Denumirea obiceiului provine din onomatopeea sunetului pe care l provoac participan ii n timpul efectu rii acestuia. Ac iunea obiceiului s-a practicat pentru a alunga seceta: e dud it s ceta, nu de chemat ploaia, c ei a gndit c seceta e vreun duh, care a tunat n sat i s -l goneasc (F.P.). Potrivit povestirilor, n Osnicea acest obicei a fost efectuat ultima dat spre sfritul secolului XIX. n alte sate nu e cunoscut nici sub alt denumire. Din cauza secetei prelungite care amenin a cu foamete, b rba ii dintr-o anumit mahala s-au n eles s organizeze mugaial . Se adunau n grup dup cntatul primilor cocoi, n jur de orele 22. ntr-un anumit loc i-au dezbr cat hainele, iar pe cineva, care e fricos, l-au l sat s le p zeasc . Dup distribuirea direc iilor, au ncetat s vorbeasc i s comunice ntre ei. narma i cu bastoane, au plecat individual prin sat lovind n garduri, case p r site, grajduri, g uri n copac, poduri, brloguri i alte obiecte n care ar fi putut s se ascund seceta. Tot timpul au strigat: Mmm, mmm. Dac ar fi ieit bufni a din vreun obiect sau alt pas re de noapte, au crezut c au
212

Ionelia Toarc

alungat seceta. Interdic ia de vorbire a durat pan la rentoarcerea la locul de unde au plecat. Paparuda. Poate proveni din cuvintele bab rud . Aceasta este modul n care dodola ( iganca) se adreseaz gospodinei. Pe baza lor a ap rut denumirea grupului i a obiceiului care, cu timpul, a fost simplificat n pronun ie. Dodole au format ig ncile care au mers n grup, de la cas la cas , au cntat i au jucat chemnd ploaia pentru recompens n alimente. Romnii nu au considerat dodole ca practica sa obinuit , dar sunt acceptate ca nlocuire pentru ritualul pierdut mugaiala. Dodola a fost o fat mpodobit cu crengi, frunze i flori. Ea a colindat fiecare cas n compania femeilor adulte. Cntnd i jucnd, au rugat pentru ploaie: Duduluaie, pluie, rud , bab , rud , ia ie i i ud , cu ga ata p in , pluaia s i vin . Duduluaie, pluaie, gru s i c asc , gru s i c asc , luocu s roasc , rud , bab , rud , ia ie i i ud , cu ga ata p in , plua a s i vin . Une dau cu plugu, Dumnji-Dz u cu udu, une dau cu sapa, Dumnji-Dz u cu apa! (F.P.)

213

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

FIIN ELE SUPRANATURALE N CREDIN ELE ROMNILOR n privin a credin elor n anumite fiin e supranaturale, se mai g sesc n prezent n satele romneti din Serbia de R s rit, nu numai urme, ci chiar credin e n desf urare. Demonii281 sunt urme ale personific rii diferitelor fenomene naturale sau ale unor fiin e care dup moarte se transform n moroni (strigoi), f cnd r u persoanelor din jur. Se mpart n demoni ai naturii i demoni care influen eaz destinul omului. Din prima categorie, fac parte demonii apei, demonii p durii care st pnesc peste ntinsele p duri din zon , muma p durii fiind des ntnit n povetile b trnilor din regiune, i dragonul care influen eaz fenomenele atmosferice, avnd n acelai timp caracterul predecesorului mitic. Printre demonii care dirijeaz destinul uman, cele mai importante sunt: ursitorile, care determin soarta omului pentru toat via a sa. Demonii naturii sunt mp r i i n demoni buni i demoni r i, ei fiind men iona i n descntece sau anumite rituluri, chiar dac i-au pierdut func ia demonic original . Amintim cteva dintre fiin ele supranaturale consemnate n povestirile subiec ilor intervieva i: Milostn -binef c toarele(F.P.), sunt slujitoarele lui Dumnezeu. Ele sunt n num r de trei. Credin a oamenilor n cele trei binef c toare este foarte puternic , fiind convini c dac au un necaz i se roag Domnului, acesta i trimite binef c toarele. Niciodat nu se anun , dar se simt peste tot. Ele ap r omul respectiv, l ajut s nving nenorocirile, i aduc linite i bun stare. Cnd se nate copilul ele protejeaz lehuza i copilul, l linitesc atunci cnd plnge i l ap r de rele. Dup ndeplinirea datoriei, binef c toarele pleac de lng om, dar revin din cnd n cnd, la s rb tori, la pomeni. Smdziana (F.P.) se crede c este o fat frumoas , invizibil , care se plimb pe cmp. Se mbrac n diferite culori: alb, albastru sau roz, func ie de situa ie. Ea plutete n aer toat vara, aducnd verdea copacilor i p unilor. Adaug p unilor flori de toate culorile, fluturi i p s ri. Snziana

281

***, (1970), Negotinska Craina, Etnografscki Muzei, Beograd, p. 46-47.

214

Ionelia Toarc

este considerat protectoarea tinerilor, deoarece i ea e tn r . n fiecare an, ea d ruiete omului planta medicinal , sun toarea, care-i i poart numele. Muma p durii (Z.C., A.D., I.P.) este unul dintre peronajele mitologice cele mai r spndite n toat regiunee, ea tr ind n p dure. Totui, evit p durile cu ntindere mic sau cu copaci mici. Prezen a ei se recunoate dup vrfurile copacilor, care se rotesc, bat ca vijelia, pe timp de calm atmosferic. Uneori ea uier , fluier . Este periculoas doar pentru copii, pe care i chinuie, urm rindu-i nc de la natere. Atunci cnd copilul tresare din somn i plnge, se crede c muma p durii l chinuie, prezen a ei fiind alungat doar prin descntec. n cazul n care nu se iau imediat m suri de protec ie, ea poate ucide copilul. Dac cineva aude plns de copil n p dure, nseamn c l-a luat muma p durii. Exist i o plant numit muma p durii, folosit ca medicament, dar i n ritualurile de protec ie a copiilor, g sirea i utilizarea ei fiind f cut de anumite femei. ojma - oimanii (P.S., N.S., A.D.) sunt fiin e invizibile care iau form de b rbat. Ei pot d una mai ales copiilor nou-n scu i. De aceea, copiii nu erau scoi din cas dup natere, timp de patruzeci de zile. Omul pe care l-au luat ojma i este recunoscut dup privirea vag , neaten ie, nu se exprim clar, nu tie unde merge. Despre el se spune c a ojma it (a oim nit). I se poate ntmpla acest lucru numai dac ncalc anumite interdic ii din timpul s pt mnii lui Sntoader: dac b rba ii merg cu capul gol i femeile f r basma, dac cineva lucreaz n s pt mna respectiv , dac doarme timp ndelungat sub nuc, dac se culc pe iarb verde sau pe p mnt umed, dac merge pe rou i pe iarb ud , mai ales dac e descul . oimanii pot poseda omul i noaptea, n timp ce merge pe drum. Atunci el nu tie pe unde merge, iar diavolul l poate trage n ap sau n pr pastie. Posedarea omului de c tre oimani se crede c poate dura de la cteva ore, zile, pn chiar la sfritul vie ii. Singura protec ie mpotriva lor, este descntecul pentru alungarea oimanilor. Vlvele (Z.J., B.N.) sunt zne ce tr iesc pe cer. Credin a este aceea c ele dirijeaz norii, ploaia, grindina, vijelia. Ca i milostn ile, ele sunt ajutoarele lui Dumnezeu, ndeplinind voin a acestuia. Exist zne bune i rele. Cele bune aduc ploaie, iar cele rele aduc grindin , vijelie i vreme rea. Se crede c ele sunt ntr-o ntrecere continu . Aceste vlve se prindeau n hor , de obicei sub un copac. n acel loc iarba i p mntul erau b t torite, femeile care-i luau copiii la muncile
215

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

cmpului, i puneau n acel, n hoara znelor deoarece credeau c acestea au grij de ei, pn mamele i terminau lucrul. Exist ns i credin a n zne rele care se pot transforma n arpe sau n balaur, f r ns a ucide pe nimeni. Ele pot doar s posede oameni, mai ales nou-n scu ii, singura protec ie fiind sun toarea, imediat dup natere copilul i lehuza trebuind s fie afuma i cu fum de sun toare uscat . Zm u-zmeul sau zbur torul (B.C., Z.C., Z.J.), este personajul mitologic legat de vrsta adult din via a omului (latura sa erotic ). Este perceput ca o fiin asem n toare oprlei, dar de mari dimensiuni i cu aripi de liliac. El se poate vedea doar noaptea i tr iete n scorburile copacilor din p duri, n peteri sau locuri izolate departe de oameni. Oamenilor nu le face r u, dar poate s s sperie vitele. Cnd se mpr tie oile i toate pleac n aceeai direc ie, se spune c este zm ul sau muma padurii. Acesta se poate transforma cel mai adesea n b rbat, care poate avea rela ii intime cu o femeie v duv sau cu o fat b trn , de aceea ele evit m ritatul. n cas el intr i iese prin co, n form de flac r . Din asemenea rela ii se pot nate i copii. Localnicii cred despre aceti copii c sunt mai mereu s n toi i nenfrica i. Dracu tr iete n ap . Se g sete de obicei n jurul morilor, n ape de mic adncime, pe sub poduri i pun i: Pndete trec torii ca s -i trag n ap . Conduc torul tuturor este tarturu al batrn (tartorul cel b trn) (F.P.). n forma sa adev trat diavolul e negru, p ros, are cap de cine, picioare i urechi de capr i coada lui e bifurcat . Poate s ia orice form , chiar i de om. Nu face r u femeilor care spal rufele n ru i oamenilor care nmoaie cnepa. MiazanuopcaMiaz noaptea este un alt personaj mitologic ntlnit mai ales la romnii munteni-ungureni: Miaz nop a fost, acua nu e (M.M.). Ea ap rea ca o fiin cu form de gr mad de fn. Se mic repede i cu zgomot mare, ca un dang t de clopot, i poate dep i omul n fug . Poate s surprind c l torul neatent i ngndurat, pe timp de noapte s alerge dup el sau s -l striveasc . Pentru a se salva, omul trebuie s se dea la o parte i mnadza nuopc va trece bubuind pe ln el. Moruoni viu - Strigoiul viu poate s devin un b rbat sau o femeie care sunt bolnavi de o lung perioad de timp, care nu se pot ridica din pat. Acesta se recunoate dup privirea schimbat , se umfl , se mic pu in sau st constant culcat, mai mult tace, m nnc pu in, ns are o fa rumen i zdrav n , ceea ce nseamn n credin a romnilor din zon , c el se
216

Ionelia Toarc

hr nete cu sngele cuiva suge snge din creaturile vii, din aceast cauz pot s se mboln veasc i s moar animalele din gospod rie i din vecini. Singura protec ie att pentru oameni ct i pentru animale, erau descntecele i moruo . Toat gospod ria i oamenii se stropeau cu ap descntat , se d dea foc la planta numit m tura(t tar) i cu aceasta afumau totul. Pericolul de posibil strigoi viu exist atta timp ct e acel om n via . Dac devine strigoi dup moarte, se iau alte m suri de ap rare mpotriva strigoilor (A.D.); De moroni s-a temut 40 de zle, cnd vine acas , da pe urm nu s-a temut nima (M.M.).

CULTURA POPULAR Folclorul romnilor din r s ritul Serbiei si are r d cinile n vremuri str vechi, ancestrale, cu obiceiuri dintre cele mai autentice. Cultura popular este de o mare vitalitate, f cnd astfel posibil p strarea identit ii romnesti prin: legende, pilde, poezii, poveti, zic tori, fabule, glume, balade, cntece i dansuri etc. ntre aceste categorii exist uneori o strns leg tur , fiind unite prin valoarea lor estetic , grani ele dintre ele nu sunt precis delimitate deoarece unele produc ii literare presupun i existen a muzicii i a dansului. Att specialitii romni, ct i cei srbi au fost preocupa i de specificul acestei popula ii i de cultura sa popular , chiar dac cercet rile lor au urmat traiecte diferite. Din p cate, num rul lucr rilor publicate n Romnia este destul de mic, nefiind nc editat nici o lucrare tiin ific de mare amploare despre comunitatea romnilor aflat ntre valea Moravei i valea Timocului, n majoritatea studiilor cultura popular ocupnd doar cteva pagini. Chiar dac folclorul din regiune nu reprezint obiectivul principal al cercet rii, voi prezenta cteva aspecte ale vie ii spirituale din zon , care miau fost semnalate de c tre interlocutori. ntr-o perioad n care comunit ile tradi ionale i conservatoare se sting treptat, romnii din estul Serbiei au reuit s i men in aproape nealterat patrimoniul cultural immaterial, prezent mai ales n satele de deal i munte, n satele de cmpie deja f cndu-se sim it expansiunea modernului n gospod riile tradi ionale. CNTATU. Cntecele au fost deosebit de importante, muzica i poezia, avnd n satul romnesc din estul Serbiei, forme i sensuri de o
217

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

neobinuit bog ie. Cntecul n n eles de muzic i poezia n n eles de vers cntat, alc tuiesc n mintea s tenilor o unitate organic de nedescris. Cntecele se pot mp r i n cntece de lume, din care fac parte cntecele lirice i cntecele epice i cntece rituale. Cntecele lirice aveau o tematic foarte larg , ele cntnd despre frumuse ea iubirii, despre secretele iubirilor ascunse, despre dorul de familie i altele. Ele persist nc , fiind ntlnite n repertoriul majorit ii persoanelor din genera ia a treia, numite cntece de b trnea : Cucu cnt , mierla zce, Negotine, Negotine, ede una la o lun , Gherghin , Gherghin , Fugi, urte e pe prag, Departe, naic , departe, Frunzoar , iarb crea , Foaie verde, spic de gru, Dun ric , Dun ric 282. Cntecele epice au avut texte cu con inuturi tematice diferite, balada fiind aici caracteristic . n func ie de con inutul lor, baladele din regiunea Serbiei de r s rit pot fi gupate n: a) Balade pastorale, ce aveau ca teme ntmpl rile i nenorocirile ciobanilor, despre cinii lor, despre lupta dus s -i salveze turmele de ho i, de animale s lbatice sau de intemperii. b) Baladele vitejeti (eroice sau voiniceti) i haiduceti, aveau ca teme: vitejia i n elepciunea b trnului Novac, ale fiului s u Gruia lu Novac, nedreptatea f cut prizonierului eu, lupta pentru dreptate dus de haiducii P tru i-n Cobi ia Milan i-n Rabruva (Petru din Kobilje i Milan din Rabrovo), problemele haiducului Cuosta Bala i vitejia haiducului Velcu. Al i eroi sunt cnta i n legendele: P tru di la Izvor, Marcu Viteazu, Gruicea, Novac, Doiecin, Ghi C t ni 283. c) Baladele istorice cntau despre uciderea cneazului Mihajlo Obrenovi, suferin ele solda ilor din desele r zboaie din aceast zon , bine ilustrate n cntecul Fi a , mu c , blastamat (Fire-ai, muic , blestemat ), suferin ele solda ilor de pe rul Drina din anul 1944 n baladele i la Drina, in cmpu Jed enulu 284. c) Baladele fantastico-mitologice erau: balada Iana Smdzana, n care aceasta se lupt mpotriva c s toriei cu fratele ei, Soarele; balada meterul
Aceste cntece sunt cntate de Saronic Persa, sat Gorneana i Nestorovic Miriana, sat Criveli. 283 Cristea Sandu Timoc, (1967), Cntece b trneti i doine, Editura pentru literatur , Bucureti. 284 Aceste legende mai erau cntate nc n anul 1985, n satul Gornjana, de Saronic Persa, 85 ani, cnd au fost culese de Miladin aronji.
282

218

Ionelia Toarc

Manuo a (Manole), balada Snta ma ca Vi i a (Sfnta Maic Vinerea), balada Iovan Iorgovan, Vntu Crivetu, Miz lcu a, Miz l Craiu285. ntr-un alt cntec mitologic este vorba de lupta dintre vnturi, care se bat cu grindin i cu pietre, cu copaci i cu p mnt, dar i desparte Soarele dup o lupt de o lun . Aproape toate piesele se terminau cu o pild . Baladele mai sunt cntate n prezent doar de c iva b trni, Miroslav Ciulin i Slobodan Bzu fiind cei mai n vrst , dar i cei mai buni performeri. Cristea Sandu Timoc afirma nc din 1967, c balada mai tr iete n fiecare comun doar la c iva barzi pasiona i, cu memorie capabil de a putea re ine ntre 5.000-15.000 de versuri, dintre care mul i sunt netiutori de carte286. Bog ia repertoriului l utarilor i exuberan a lor stilistic au fascinat pe parcursul acestui secol pe etnologii care au venit n contact cu ei, repertoriu acestora fiind de cteva sute i mii de versuri. Ei se grupeaz n dou categorii, cei b trni cu un prestigiu incontestabil n zon i cei tineri c rora li se transmite ntreaga motenire cultural . Urm rind contextul geografic al zonei, se observ c cei mai mul i l utari fac parte din satele montane, izolate, deci Foto 86 Slobodan Markovic zis Bzu (st.) conservatoare n privin a p str rii i Miroslav Ciulin (dr.), printre pu inii cntecului. rapsozi de balade din regiune Slobodan Markovici, mai cunoscut dup porecl , Slobodan Bzu este poate cel mai cunoscut l utar de factur tradi ional , repertoriul lui fiind impresionant, putnd s cnte dup cum m rturisesc localnicii f r s reia melodiile sau versurile de astar pn mine diminea , fapt consemnat i de noi n anul 2001, cnd a cntat f r ntrerupere, o noapte ntreag . O atare presta ie atrage aten ia unei predispozi ii native cultivate n timp. Chiar el recunoate: c a fost greu de astea lucruri. N-a putut s cnte tot nat, ama a putut atunci s cnte la care l-a d ruit Dumnez u. Dar acuma poate tot nat, c s sloboade astea (reportofon n.m.) de zece ori i nva . Din bogatul s u repertoriu amintim cntece de factur local : Rndunic mic , Ilencu , fat mare, Ct ieream cin r ca salca,
285 286

Cristea Sandu Timoc, op.cit. Cristea Sandu Timoc, op. cit., p. 21

219

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Giegiu, Ruia Ruiculi , Biau, m nnc, mncarea nu-mi pla e, dar i variata baladei Miori a cunoscut n regiune sub numele Pe-un crac de munte, Strig o fat din cetate, Iovan Iorgovan, Meteru Manoile etc. Regretatul Draghi Crcioab , elevul lui Slobodan Bz i unul din stlpii mic rii de renatere a romnilor din Slatina Borului, a de inut de asemenea un repertoriu impresionant de piese autentice, ns a dobndit i faima de restaurator de cntece, deoarece unor vechi texte locale le-a dat ritm, cntndu-le cta m i iut. Cntecele de joc, erau expresii ale ritmului interior, fiind cntece legate de dans, hora identificnduse cu jocul. Cntecele rituale, religioase i magice, cntate n situa ii bine Foto 87 Transmiterea folclorului definite, sunt un alt fragment din tinerei genera ii bogatul folclor romnesc dintre Timoc i Morava. a) Cntecele de s rb toare, nc active, sunt periodice i comemoreaz diferite ntmplari din istoria religioas (colindele) sau pentru nduplecarea naturii (cntecele pentru oprirea ploii muma ploii, cntecul cr i elor, cntecul paparudei); nu insist asupra lor, deoarece ritualurile au prezentate detaliat n subcapitolul legat de obiceiuri i tradi ii. b) Cntecul de nmormntare petrec tura, este poate cel mai important i cunoscut cntec ritual propriu-zis. Ea are un con inut invariabil, n petrec tur dndu-se adesea mortului sfaturi despre drumul spre lumea cealalt , despre pericolele care l ateapt pe acest drum. Din p cate, acest cntec este pe cale de dispari ie, datorit faptului c petrec toarele ori au murit, ori mai sunt foarte pu ine i n vrst , iar din genera ia tn r , nu mai vrea nimeni s nve e textele. Un exemplu de petrec tur , este Cnecu raiului, cntat de baba Piersa din Gornjana, Bor, 85 de ani.

220

Ionelia Toarc

INSTRUMENTELE287 cele mai folosite au fost: Bu en (buciumul), n prezent nu se mai folosete, era un instrument al ciobanilor, f cut din coaj de tei. Flu er (fluierul), este un instrument care a fost f cut din lemn de jugastru sau de frasin mp r it n dou jum t i pe lungime, jum t ile fiind scobite i reunite prin legarea cu coaj de cire. Este instrumentul cu cea mai lung utilizare n muzica popular , folosit i ast zi. C r bi i (cimpoiul). Cimpoaiele s-au lucrat pe dou voci, piesele din lemn fiind f cute din lemn tare i cimpoiul din lemn de corn. Pentru burduf s-a folosit pielea net b cit de miel. Mutiucurile au fost f cute din lemn de soc. Lauta (vioara) apare, dup p rerea cercet torilor, pe la mijlocul secolului al XVIII-lea. Ea ofer cnt re ului posibilitatea de interpretare a melodiilor ntr-o gam larg de tonuri. Foto 88 Trucu Ciulin, Cla et (clarinetul), se face dintr-o bucat de satul erbanov lemn de lungimea fluierului, care se ng urete. Are n jur de ase g uri pentru interpretarea sunetului n partea din fa i una pentru degetul mare n partea din spate. Tuoba (tob ). Tobele au fost f cute de igani eganari prin arcuirea unei buc i de fag, iar pielea a fost strns cu o sfoar . Toba a fost un instrument obligatoriu n toate ansamblurile muzicale. Dup al doilea R zboi Mondial, a ap rut trompeta, nlocuind unele instrumente tradi ionale. JOCUL-Jucatu era nv at de la o vrst fraged , nu aveai voie s iei n lume, f r a ti juca. S rb torile satului au fost locul i momentul cnd omul a putut s se descarce i s se elibereze de greut ile cotidiene. De aceea petrecerile i horele au fost organizate foarte des, ele avnd i o func ie social puternic . La aceste adun ri tinerii f ceau cunotin , se etala mbr c mintea, se scoteau n eviden abilit ile de joc.
Informa iile despre denumirea i confec ionarea instrumentelor mi-au fost oferite de domnul Filip Paunelovici, 65 ani, din satul Osnicea, acesta pe lng faptul c este un foarte bun cunosc tor al folclorului din zona Timocului negru (Crna Reka), este i specialist n confec ionarea tobelor.
287

221

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Hora s-a numit uor i se juca nchis 288. Deschiderea horei este o apari ie recent , spre sfritul anilor treizeci ai secolului XX sub influen a modului srb de a juca. Jocul era ini iat de conduc torul petrecerii (gazda sau col car) sau cel mai ner bd tor, n acelai timp i cel mai bun juc tor. Dac ncepea hora un b rbat c s torit, n hor se prindeau mai nti so ii i so iile, i apoi cei nec s tori i. Avnd n vedere c a fost ruine ca o fat s joace lng un b rbat c s torit sau un b iat lng o femeie c s torit , trecerea era f cut de rude sau juc torii de acelai sex. Dup deschiderea horei, b rbatul, dup regul , a fost conduc torul horei. inutul n hor a fost strns, doar de centur , mna stng peste cea dreapt . Libertatea mic rilor se reflect n rotirea ritmic n timpul p irii i leg narea n timpul tres ririi, acest procedeu fiind caracteristic mai ales la romnii din zona Timocului Negru ( rnoreca). n timpul rotirii, femeia inea privirea nainte i capul se leg na uor Foto 89 Ansamblu folcloric pe umeri. B rba ii, n timpul jocului puteau s fac mic ri improvizate, dar n-aveau voie s ias din sistemul de baz al jocului. Solul era atins ntotdeauna cu talpa ntreg , iar pasul f r ridicare de la sol, cu ncovoierea genunchilor n jos. n timpul jocului, se strigau adesea glume. Acestea mai sunt cunoscute i ast zi, de majoritatea femeilor din regiune. i cnd muica ma facut Urs n uor n-am vadzut, Da acuma, vai i mi e, Uoe-l juac lng mi e!(F.P.) n-e daico pn mi puot!(F.P.) Ctr mi e, ctr i e, ctr nuoi amnduoi!(F.P.)
288

Explica iile legate de desf urarea horei, sunt culese de la acelai Filip Paunelovic, Osnicea, care de peste dou decenii, este conduc torul ansamblului folcloric din sat.

222

Ionelia Toarc

Cnd termin strig tura, celelalte femei din hor ncuviin au, ipnd iii-i. Dadevi Dragoslav, ntr-un studiu etnologic extins identific n toat regiunea, prin cercetarea sistematic a 75 sate, toate jocurile romneti i srbeti. Lista cuprinde 394 jocuri srbeti i 324 jocuri romneti. Jocurile romneti se pot mp r i n jocuri cu i f r tremurat tramurat. Se crede c jocurile f r tremurat sunt mai vechi. Acestea sunt: batrna, cot e ca, tri pazae, iar cele mai noi - dau ic da c , epura, oce. Printre jocurile mai vechi sunt i cele cu b t i: ropta, tobaanca, min ta, cu lovituturi tari a picioarelor n sol. Unele jocuri, pe lng denumire, poart i apartenen a satelor dup care au putut fi identificate. Acestea sunt: so an a ca la arbanu , tramuri a ca la Lug i a, Foto 90 Ansamblu folcloric tobaanca ca la Ba evi a, tramuri a ca la de copii Dobropuo a, brestov ana ca la Zluot. Jocurile romneti din zona Timocului negru (Crnoreka) sunt: batrna, cot e ca, tri pazae, ruopta, tramuri a, tramuri a pi pi uor, brestov ana, vaca a a, sojan a, prorupta, pi uoru al ma e, c uapa, op zdrn-zdrn, minta, oce, tobaanca, dau ic da c , epura (bobo ica), cis u, jiji ana, poluanka (F.P). n celelalte inuturi: inutul Moravei, Homoli, Valea Dun rii, jocurile frecvent ntlnite sunt: b trna, b trniasc , batuta, b trna pist pior, dodorca, gruianka (Zaiecear), gruianka, coconiete, (Craina, Pojarev , Alexin ), danca (Craina), metoviceanca, miroceanca, paracinca, nodu, ora, ora-n loc (Osnici, Valeacoanie, Lubni a), ora-npleit (Turia), ora de doi, ora de tri, ora nostra, ora feilor, ora a opta, ora a patru (Miro), ora ursu (Bucovcea), ora rumuniasc (Brni a), omolianca, orantoars (Tanda), prepior, prorupta, perina, pari, ruzmarin, rastau, stara vlahinia, vlahinia, frunzariu, cuca, oc 289. Dintre jocurile srbeti amintesc: ikono kolo, zaplet, katanka, kukunjete, kotanka, levka, levakinja, lesa, minota, neda grivne, orlovka etc290
289 290

Dragoslav Dadevi, (2006), Narodne Igre Severnoistone Srbije, Pojarev ,p. 147-177 Ibidem

223

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Ast zi, de jocurile tradi ionale se ocup doar ansamblurile culturale i grupurile folclorice s teti, care din p cate, nu mai p streaz n totalitate caracteristicile i con inutul stilistic de exprimare a jocului motenit, introducnd i elemente noi, str ine, fiind influen ate de mass-media i din dorin a de spectacol. Totui, chiar dac ansamblurile folclorice nu mai p streaz toate elementele tradi ionale, acestea au meritul de a men ine vie identitatea romnilor din zon . Ansamblurile folclorice sunt nc numeroase la romnii dintre Timoc i Morava, cu prec dere n partea de est a regiunii, acestea reg sindu-se n majoritatea satelor de aici. Foto 91 ntlnirile satelor Amintim cele mai cunoscute Susreti sela ansambluri folclorice: din satele Lubni a Zajecar, Cobini a Negotin, Bogovina Boliev , rnaica, Brestov , Luchia, Tanda, Metovni a, Criveli Bor etc. Aceste ansambluri folclorice au o activitate bogat , dat i n prezent de manifest rile susreti sela, (ntreceri folclorice ntre sate), desf urate frecvent, dup un calendar bine stabilit, mai ales prim vara i toamna, fiind trecute i ca atrac ii turistice ale zonei. Pe lng aceste manifest ri, au loc periodic i numeroase festivaluri folclorice na ionale i interna ionale, la care ansamblurile folclorice sunt invitate s participe, transmi nd astfel genera iilor viitoare valorile identitare ale romnilor din regiune. Au existat i jocuri de ritual (jocul Smdzienelor, jocul Rusalelor), dar nu mai sunt cunoscute, nu se mai p streaz n amintirile informatorilor, excep ie f cnd ritualul pentru oprirea ploii, muma pluoii. Jocul Rusalelor sau cadzutu, este un obicei legat de cultul mor ilor i nsemna c derea n trans a anumitor femei nzestrate cu capacit i de medium, care f ceau leg tura ntre oamenii de pe aceast i cei de pe cealalt lume. Obiceiul este consemnat de Tihomir Georgevici, nc din 1905, n satele Valeacoani i Duboka, cnd prin sat umblau cr i ele, care cntau i

224

Ionelia Toarc

jucau, ncercnd s vindece oamenii bolnavi prin zgl ire. Cercet torul asociaz acest joc, obiceiului srbesc Krallica (Regina)291. M.G. Milichevici amintete i el de Cr ie e sau Rusale, care n satul Duboka au devenit celebre, jocul adunnd mult lume pentru a vedea cum vor c dea Rusalele i cum c r buul292(cumpoierul) le va readuce n sim ire, prin glasul c r bi elor(cimpoiului) lui. Ritualul este descris i de al i cercet tori, n 1938 i 1939, G.A. Kppers asistnd la caderea Rusaliilor n acelai sat, a fost uimit s reg seasc exact acelai ansamblu ritual consemnat cu o jum tate de secol nainte. Important de men ionat, e c acest obicei se p streaz i ast zi n satele din inutul Zvijd, cu prec dere n satul Duboka, dar numai la nivel de spectacol, ritualul propriu-zis i scopul n sine al ritualului, nu se mai ntlnete. De la ritmul tribal al horei-dansul colectiv inconfundabil al regiuniipn la cl b sau c l b , c ciulile originale ale muntenilor din zon , tezaurul folclorului romnilor din zon , este imens pentru patrimoniul cultural romnesc i universal.

PORTUL POPULAR Regiunea din estul Serbiei Centrale este considerat de specialitii srbi i nu numai, ca fiind una dintre cele mai interesante regiuni din Balcani, att din punct etnic ct i din punct de vedere etnologic293. Costumul popular reprezint o tr s tur important , ce caracterizeaz un grup etnic i contribuie la o mai bun cunoatere a tradi iei i culturii populare a acelui grup. Co-existen a na ionalit ilor romn i srb n regiunea cuprins ntre Timoc i Morava, a dus la o bog ie i o varietate de elemente n mbr c mintea tradi ional . n privin a portului tradi ional la romnii din regiune, caracterizat prin elemente arhaice, etnologul Zecevic constat cteva mici diferen e, date cum era i firesc, de zonele n care acetia locuiesc, costumul romnilor
Tihomir Georgevici, op. cit., p. 43 i pp. 91-94. Termenul de c r bu face referire la cimpoier, cimpoiul n grai local fiind numit carab . 293 National Museum Zajear, op. cit., p. 38.
292 291

225

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

ungureni, adic al locuitorilor zonelor montane, numi i i munteni, venind cu cteva elemente n plus fa de cel al ranilor, care tr iesc la cmpie294. Toate costumele au ns caracteristici comune: piese de mbr c minte din aba alb , cing tori cu ornamente tipice, cus turi minu ioase, opinci de porc. MATERIALELE DIN CARE SE CONFEC IONAU HAINELE mbr c mintea, ca de altfel i totul pentru cas , erau lucrate n trecut de femei, erau esute n cas , popula ia bazndu-se complet pe propriile resurse. Materialele brute ob inute, erau prelucrate dup tehnici transmise din genera ie n genera ie. Principalele materiale brute pentru confec ionarea hainelor au fost: cnepa, inul, lna i pielea. C ipa (cnepa), adaptndu-se la toate condi iile climatice, a fost principala plant folosit : p tot s-a sut, bre, de in, de fuior, cl , s-a tors, s-a f cut pnz , a fost n 6 locuri, de la podu sta pn la Duboca, a fost cnepite (B.N.). Era sem nat prim vara, cnepa, fiind de dou feluri: o soart alb i o soart roie i iast o soart care s pune prim vara, da o soart s pune toamna (A.D.). Aldani (cnep masculin ) era culeas prin smulgere n iulie dup polenizare, iar cnepa feminin spre sfritul lui august. A fost legat n valuog (snop mic). Semin ele erau separate prin frecarea ntre palme i apoi cnepa era scufundat n ap curg toare, la topil , topil i s-a zs, s face b ptn , la oga, s pune pietre pe ea, c ea s ridic de pe ap sus, ea mora(trebuie) s fie n topil n ap , cotropit n ap (N.S.), i s muriadz (proces de nmuiere), care a durat dou s pt mni. Dup uscare, urmeaz procedura de batut c ipa, separarea fibrelor de tulpini. Aceast lucru se realiza cu ajutorul unui pro ap (meli ) i nabuoinic (naboinic), astfel ob inndu-se cl (cl i), muierile a lucrat aia m i mult. Urma procedeul drglat, n unele sate brglat, cnepa brut fiind eliberat de resturile de tulpin i de fibrele mai scurte cu ajutorul unei drgle sau br glete. Cnd se bregla, s scoate fuior de cnep , nu caer, numa i s-a zs fuior(F.P.), era legat i preg tit pentru toarcerea firelor, iar restul, zgriabi , a fost folosit pentru b teal de esut saltele i saci. Tot acest procedeu era unul de durat i foarte greu, amintirile celor n vrt nefiind unele pl cute: Culegi cnepile, le bagi n ap , pn le murez,
294

*** (1970), Negotinska Craina, Etnografscki Muzei, Beograd, p. 41.

226

Ionelia Toarc

pe urm le usci, p le ba , p pre urm le d r ceti, p ct chin a fost (B.N.). In (inul) a fost prelucrat n acelai fel. Cnepa i inul nu se mai cultiv de la nceputul anilor aizeci. Lna (lna). Tunsul oilor a fost f cut de c tre b rba i, n iunie i iulie, dup n rcarea mieilor. Lna se sp la cu ap fiart , la oga, unde a fost ogaele, unde a fost ap m i mult , din ap fiart cu ap r ce, s limpez te, s pune pe gard(A.D.). Dup spalare, lna era drndait , scuturat prin lovirea cu un b i apoi scarmanat (ruperea uvi elor), activitate realizat manual de femei. Dara it (d r citul) a fost efectuat cu ajutorul unui darac (d rac). Prin d r cit au ob inut p r (ln de calitate) sub form caer, din care au ob inut fire toarse mai sub iri sau mai groase, pentru de esutul fustelor, a p turilor, tr itilor, fe elor de pern , or urilor i executarea ciucurilor pe ele, pentru cing tori i brod rii. Canur (ln de calitate mai proast ) a fost toars pentru b teal . Mai trziu a fost prelucrat n atelier de d r cit lna. Tuors (torsul) lnii era efectuat folosind furc (furca) i fus (fusul). Furcile de tors erau f cute de b rba i, iar fusele luate, la schimb, de la igani. Toate aceste activit i de prelucrare a lnii erau executate de femei, n cadrul cl cilor sau ez torilor, fiind o form de ajutor n comunitate. es turile nu se vopseau, predomina mbr c mintea Foto 92 Modele de furc monocromatic . Pentru ob inerea unor fire vopsite folosite pentru decorarea anumitor p r i ale mbr c min ii, a fost cernele, se foloseau anumite plante i frunze: negru, era ob inut prin fierberea firelor toarse n coaj de frasn negru (frasin negru) i mai trziu ad ugnd sulfat negru. Braun (maron) a fost ob inut din frunze de nuc n combina ie cu coji de nuci crude. Maron deschis s-a ob inut din frunze de gutui. Pentru ob inerea culorii galbingalben, a fost folosit coaja de ceap , iar pentru nuan a de portocaliu,
227

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

scumpin (scumpie). Se mai folosea coaj de anin i coaj de ceroni (cer). esutul a fost precedat de un ir de ac iuni. Urdzal (urzeala) este dep nat de pe fus pe rcituor al mare (r chitor mare), transformat n muotc (motc , scul), din care se face ghem. Cu ajutorul vrani (vrtelni ei), a fost mutat pe mosuar (mosoare). Urm toarea etap n preg tirea firelor de esut pentru lungimea es turii este urdzt (urzitul) pe gard, s-a urzt pe gard, i s face Foto 93 Model es tur , sat natr (P.I.), montarea r zboiului de Porodin esut, navait (n v ditul) n i i spat . Se esea cu una sau cu dou i e. Lungimea urzelii a fost planificat n frimbie, i a fost precizat dup r chitor a c rui lungime a fost nou palme de b rbat (n jur de 200 centimetri). Baal -b teala e toars mai aspru (mai groas i noduroas ), din ln de calitate mai proast care a fost separat n timpul d r citului sau, dup sp lare, a fost prelucrat la atelierul de d r cit. esutul propriu zis se f cea cu ajutorul r zboiului de esut, existnd cte unul n fiecare gospod rie: r zboiu s fa e din lemn, i are dou suluri, i , brgle, spat , talpi i fu ii(F.P.). De obicei, se esea iarna. Ultimul proces n procurarea hainelor, era acela de a le face bune de Foto 93 R zboiul de esut, purtat, deoarece dup ce erau esute, sat Brestov acestea nu puteau fi mbr cate, fiind foarte aspre: cnd s-a f cut cioarecu, el aa nu e bun, numa-l mn la v ial , i la v ial , a fost v iala la ap , i acolo s bate cioarecu de s -ngroeaz , s -n flocoeaz (Z.C.).

228

Ionelia Toarc

PORTUL TRADI IONAL Inul a fost folosit pentru esutul propuadei(broboad ). C m ile pentru b rba i i femei se confec ionau din cnep sau in, sau prin combinarea lor cu bumbacul. Din es tur de ln (postav) se confec ionau uarici(cioareci, pantaloni) i p r ile de sus ale hainelor. Materialul pentru cing toare i pestelci se ob inea printr-o tehnic de esut a firelor din ln , diferit de felul n care s-a esut postavul. Toat mbr c mintea a fost cusut de mn , ncheierea ei f cndu-se cu ciptuo (se ndoia). Cl an-c ma b rb teasc sau chime alb era cusut din pnz de cnep esut n dou i e. Camaa a avut mneci largi i totdeauna s-a purtat introdus n pantaloni. uari -cioareci. Pantalonii de b rbat au fost confec iona i din postav, esut n patru i e. n timpul verii, purtau pantaloni din cnep , numi i izm a e (izmene). ituo -cing toarea era nf urat peste c ma . Ea a fost mai lat , avnd i func ia de protejare a pntecelui de efectele efortului. Zabun este haina b rb teasc ce se mbr ca peste c ma . Lungimea lui este pn la jum tatea coapsei, iar lungimea mnecelor pn la coate. Toate marginile sunt decorate cu nur, iar partea din piept cu mai multe rnduri de nururi. Aceste decora iuni au fost numite bra . Peste zabun au nf urat bra i (bru mai sub ire). Ca ula-c ciul 295 sau c lb , c l b 296, a fost f cut din piele de oaie brut , netuns . Era purtat numai de romnii munteni din zonele nalte. A fost cusut de mn , din dou buc i triunghiulare. Purtarea acestei c ciuli a fost Foto 95 Cl b ul sau interzis prin Ordinul nr. 3820 de c tre eful c l b ul 297 districtului Boljevac, pe 23 noiembrie 1883 cu
295 296

Termen ntlnit la romnii rani . Termen folosit de romnii munteni-ungureni. 297 Publikacija Istorijskog arhiva, (edi ia 1988), Zajear, p. 55.

229

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

scopul rezolv rii igienei la romni, deoarece c ciulile de ast zi nu sunt deloc practice... ceea ce a fost pretextul pentru eliminarea m rcii de la costumul popular. Aceasta s-a ntmplat i cu basmelele purtate de femei, c iva ani mai devreme. Opin -opincile au fost confec ionate din piele brut de porc de poarc i mai trziu de vit . Pielea se jupuia cu cu itul, se punea sare pe ea, cta piatr vn t , i se punea la uscat. P rul a fost tuns sau ras de pe piele cu o bucat de sticl . Au fost cusute cu sfoar de cl i, iar pentru legarea pe picior s-a folosit sfoar de ln . Aceleai opinci au fost purtate n fiecare zi i la ocazii speciale. Ini ial, opincile erau f cute f r c lci, c la noi a fost s r cie mare, c a fost copii mul , porcu mic, pielea mic , i ct a fost pielea att a fost opinca de mare, f r c lcni(B.N.). Opincile au fost nc l ate peste obiele. Pe perioada iernii piciorul a fost nf urat cu piele de miel brut , peste care se tr geau opincile. Pentru ocazii festive pentru b rba i se cauut calcio , ciorapi scur i din aba. Mai trziu apar ciorapii de ln . C maa pentru femeie, dup croial i cusut nu diferea de cea b rb teasc . n timp ce c maa b rb teasc a ajuns pn la genunchi, cea de femeie a fost m surat dup n l imea persoanei, de la umeri pn la c lci. A fost cusut din pnz de cnep , iar mai trziu dintr-o combina ie esut din cnep i bumbac. Erau brodate partea de la gt i piept a c m ii, mnecile pe partea exterioar , tivul mnecelor i tivul de jos al c m ii. Lungimea c m ii era reglat cu cing toarea, astfel nct s acopere genunchii. Pe partea din fa i din spate a fost legat cte un oprieg sau z velc cu ciucuri. Acestea sunt pistelci cu Foto 96 Port femeiesc i b rb tesc caracteristic satelor de ciucuri care au munteni-ungureni fost compuse din partea de sus esut , i partea de jos creat din ciucuri.
230

Ionelia Toarc

Peste c ma femeile au mbr cat ceb , hain f r mneci, care a fost cusut din postav alb. n unele sate se numea ain sau b ib rac. Aceast mbr c minte a fost nlocuit cu vest ilc spre sfritul secolului al XIX-lea. Ele au fost confec ionate din postav vopsit (culoare neagr sau brun-nchis ), cusute i mpodobite la maina de cusut. ub cojoc este mbr c minte comun (ca o hain de iarn ) confec ionat din postav alb. A fost purtat peste zabun sau a n n condi ii de iarn .

Foto 97 Port femeiesc specific satelor de rani

Acoperirea capului s-a f cut n func ie de statul femeii298. Femeile c s torite i confec ionau p ei (mee) din p rul c zut n urma piept n rii, dup care se mpletea cu p rul viu i cu uvi e de ln n jurul capului sub diferite forme. Deasupra au purtat aps , iar peste aceasta propuad . n urma interdic iei de a purta aps , pentru acoperirea capului s-a folosit numai propuad , care se ob inea prin esutul inului sau a bumbacului cu in. Basmaua de culoare alb sau galben , cu o bordur floral de culoare neagr ncepe s fie purtat pe la nceputul secolului al XX-lea. Se legau pe sub b rbie cu nodul f cut la cretet. Pentru decorarea i mpodobirea basmelelor s-au folosit penele rare de p s ri, legate n buchet numit cocuori i mpreun cu buchetul de colilie uscat , a fost prins la ceaf . Fa a au decorat-o cu o floare a c rei coad a fost vrt sub basma: fetele au purtat floarea de partea stng , iar femeile de partea dreapt .

298

National Museum Zajear, op.cit., p. 38.

231

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Opincile de femei erau nc l ate peste ciorapi treisferturi din aba pe care le-au numit uari . n perioada iernii femeile, la ocazii festive, au nc l at peste aceti ciorapi, cal uo (ciorapi mai scur i din postav), urma i fiind de ciorapii de ln . Maina de cusut a intrat n uz prin anii 1880, femeia sc pnd de cusutul hainelor la mn . Modelele vechi au fost p strate pn la sfritul Primului R zboi Mondial. Dezvoltarea mineritului n Valea Timocului i construirea c ii ferate Zajear Parain, au dat posibilitatea popula iei s procure mai uor Foto 98 Ciorapi de ln hainele necesare. A nceput vopsirea es turii cu model nou, pentru sulfat negru cump rat din comer i nlocuirea femei postavului alb cu cel negru. Costumul popular a fost purtat pn la nceputul secolului al XX-lea, ast zi foarte greu se mai poate g si, acum aa port se g sete dect pe la vreunele care i p streaz mbr c mintea b trn n lacr (lada de zestre) i rar o mbrac 299. n general costumul popular se folosete n cadrul festivalurilor folclorice sau la anumite s rb tori. Singurul element folosit frecvent i azi de b trnii satului, este traista. Dup cum s-a v zut, interesul pentru comunitatea de romni din regiune, nu este de dat foarte recent , primele nsemn ri despre acetia fiind f cute acum un secol si jum tate, specialitii romni ct i cei srbi fiind preocupa i de specificul acestei popula ii i de cultura sa popular , chiar dac cercet rile lor au urmat traiecte diferite. Regiunea din Serbia de r s rit, este Foto 99 Modele de traist foarte bogat n obiceiuri care joac un rol important chiar i azi in via a cotidian a locuitorilor. Multe rituri se practic i n prezent, n timp ce altele mai supravie uiesc doar n amintirea oamenilor mai n vrst . Obiceiurile romnilor din aceast regiune se caracterizeaz printr-o unitate terminologic , structural-fenomenologic , simbolic extrem de mare. Civiliza ia i cultura carpatic au r mas imortalizate n costumele i cus turile specifice. Portul popular, alimentat permanent de aria montan i
299

Ion Z icereanu, Boja Abraevici, op. cit., p. 91.

232

Ionelia Toarc

adaptat la condi iile geografice de deal i cmpie, prezint pe fondul unor elemente autentice de baz , varia ii care i sporesc valoarea artistic . Portul popular reflect de asemenea i ocupa iile principale ale comunit ii romnei din zon . Din p cate, datorit faptului c num rul lucr rilor publicate n Romnia este destul de mic, via a spiritual a romnilor din arealul moravo-timocean nu s-a bucurat de aten ia care i s-ar fi cuvenit, n mai toate studiile tip rite la noi n ar existnd cteva pagini despre obiceiurile i folclorul acestei comunit i, ns pn acum nefiind editat nici o lucrare tiin ific de mare amploare despre comunitatea romnilor aflat ntre valea Moravei i Valea Timocului. S-a constatat c tipul, graiurile, portul, obiceiurile, tradi iile i toate manifest rile de via sunt aproape identice cu cele ale romnilor din Oltenia, Muntenia i Banat. Chiar dac aceast regiune a fost vizitat de o serie de cercet tori n ultimele dou veacuri, este una extrem de bogat din punct de vedere etnocultural. Arealul studiat fiind un spa iu extrem de tradi ional, constituie o adev rat arhiv etnografic , un adev rat muzeu viu, n care se pot ntlni i culege obiceiuri i tradi ii care s-au stins de mult n alte zone. Regiunea din estul Serbiei p streaz elemente inedite provenite att din valorificarea resurselor specifice muntelui, ct i din obiceiurile i cultura pastoral transmis de-a lungul genera iilor. Este, pe scurt, un teren aproape necercetat, pentru o cercetare complex fiind nevoie ns de echipe de cercetare interdisciplinare care s studieze elementele istorice, geografice, etnografice, lingvistice, etnomuzicologice etc.

233

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

VIII. CONCLUZII
Datorit proceselor politice i socio-economice prin care a trecut Serbia n ultimul deceniu, aceasta fiind afectat de o puternic criz politic , social i economic , cu repercusiuni i asupra arealului studiat, la nivel de popula ie se nregistreaz tendin e accentuate de depopulare a regiunii, n special prin emigrarea la lucru n statele Europei de Vest. O alt problem deosebit de delicat ce se adaug celor de ordin social i economic o constituie situa ia minorit ilor etnice din estul Serbiei, aceasta nerespectnd faptic acordurile interna ionale cu privire la drepturile minorit ilor na ionale. Dup cum s-a ar tat n lucrarea de fa , minoritatea romneasc , recunoscut oficial ca minoritate vlah abia n anul 2007 de c tre statul srb, ntmpin numeroase dificult i n afirmarea propriei identit ii entice i n recunoaterea ei ca minoritate romneasc . ntr-o vizit de documentare tiin ific n septembrie 2005, acad. Eugen Simion constatnd realitatea lingvistic a romnilor din spa iul moravotimocean, a afirmat c "dolean ele acestora mi s-au p rut rezonabile. Sunt cet eni fideli ai statului srb! Vor doar coli n limba matern , biserici n care s slujeasc n limba romn , acces la mijloacele de comunicare".300 Dac n perioada otoman romnii din estul Serbiei au avut o anumit form de autonomie local i libertate religioas , de la anexarea regiunii de c tre Serbia din 1833, s-a nceput un puternic proces de dezna ionalizare i asimilare a comunit ii romneti. Spre deosebire de situa ia minorit ilor etnice din Voivodina, unde exist drepturi pentru dezvoltarea etnocultural , romnii din regiunea Morava-Timoc, n-au beneficiat de aceste drepturi. Datorit presiunilor exercitate de diferite organisme interna ionale, statul srb a fost nevoit n anul 2007 s recunoasc minoritatea romn din arealul moravo-timocean, care pn atunci era nregistrat ca grup etnic distinct.

300

Eugen Simion, (octombrie 2005), Academia Romn n Valea Timocului, interviu realizat de Elena Solunca Moise, n Academica, XV, nr. 43, p. 30.

234

Ionelia Toarc

Folosindu-se ns de termenul de vlah utilizat n epoca medieval de c tre slavi pentru desemnarea tuturor romnilor i cu care unii locuitori ai zonei se identific , recunoaterea s-a f cut la nivel de minoritate vlah cu limba matern romna, i nu de minoritate romn , aa cum era normal. S-a ncearcat n acest fel o diferen iere de minoritatea romneasc din Voivodina, ac ionndu-se pe principiul "divide et impera", urm rindu-se totodat i diminuarea influen elor etno-culturale i politice romneti n regiune. Faptul c acest grup etnic a fost "ascuns" n mod inten ionat de vecinii notri, a dus la confuzii nu numai n rndul cercet torilor i diploma ilor, ci i al localnicilor, acetia n prezent asumndu-i mai multe identit i entice. Identitatea de vlah. Termenul de vlah sau valah, se ntlnete n diferite variante la mai toate popoarele europene. Polonezii au denumirea de wolah, bulgarii pe cea de vlah, germaniiwelch sau wallon, unguriiolah, italienii valacha, franceziivalaques, engleziiwalach, greciivlahos i cu ovlahi pentru aromni (Cristea Sandu Timoc 1996: 2). Referiri mai numeroase cu privire la cuvntul vlah apar n izvoarele scrise bizantine, slave i occidentale dup anul 1000301. La majoritatea popoarelor europene denumirea de vlah desemna popula ia de origine latin roman 302 ce tr ia al turi de popoarele respective, pentru slavi i maghiari apelativul vlah fiind sinonim cu cel de romn. n cazuri particulare, termenul de vlah a cunoscut i alte sensuri, fie legate de ocupa ie, respectiv de p storit, fie cu sensul de apartenen la ortodoxie, f r ns ca sensul ini ial s dispar . (Zbuchea Gh., Dobre C. 2005: 7) n privin a romnilor din arealul moravo-timocean, srbii i n prezent le dau numele de vlah/valah sau vlas, chiar dac acetia de-a lungul timpului n-au purtat alt nume distinct, n afara celui de "rumn" sau "romn", termeni folosi i i ast zi. nv atul srb Karic afirma c : pe aceti ciobani, cresc tori de vite, srbii i numeau vlas (romni). (Zbuchea Gh., Dobre Cezar 2005: 208) nc din anul 1349 arul Duan d dea o lege, zakon Valahom (Jus Valahorum) prin care fixa d rile n oi ale vlahilor din Serbia i totodat interzicea c s toria srbilor cu romncele (valahele). (Cristea Sandu Timoc 1996: 10) Chiar dac apartenen a romneasc a vlahilor din Serbia a fost sesizat de-a lungul timpului de numeroi c l tori, diploma i, cercet tori, autorit ile
301 302

Gh. Zbuchea, C. Dobre, , op.cit., p.7. Cristea Sandu Timoc, op.cit., p.2.

235

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

srbe ncearc nc s ascund caracterul lor romnesc, prin substituirea apelativului de romn sau rumn cu cel de vlah, bazndu-se i pe teoria care sus ine faptul c vlahii/valahii sunt de fapt descenden ii unor srbi, romniza i n secolul al XVIII-lea (Cristea Sandu Timoc 1996: 3). Acestei teorii i se opune n principal realitatea lingvistic , vlahii din estul Serbiei vorbind o limba neslav , respectiv romna. Pn n anul 1921, la recens mintele oficiale, termenii de vlah i romn alternau, sinonimia celor doi termeni fiind acceptat , putndu-se face astfel compara ii n privin a identit ii romn-vlah cu unele cazuri asem n toare: ungur-maghiar, german-neam , igan-rom, grec-elin, francez-gal, belgianvalon etc... ncepnd cu anul 1948, romnii dispar brusc de pe listele de recens mnt, inten ionat sau nu, ap rnd n schimb o rubric aparte, cea a vlahilor. Se sugereaz treptat c acetia ar alc tui o etnie distinct cu o limb diferit , f r nici o leg tur cu Romania, care se tie c n perioada medieval se numea ara Romneasc sau Valahia, iar slavii i ziceau Vlaka (Cristea Sandu Timoc 1996: 2). Cauza este de natur politic , pentru a evita eventualele revendic ri teritoriale ale popula iei romneti, urm rindu-se totodat i diminuarea influen elor etno-culturale i politice romneti n regiune. Din considerente politice, srbii au transformat denumirea de vlah, utilizat pentru numirea tuturor romnilor n perioada medieval de c tre majoritatea vecinilor Romniei, ntr-un instrument eficient de dezna ionalizare i asimilare a comunit ii romneti din arealul studiat, crendu-se astfel n timp, o schimbare a identit ii popula iei romneti. Se ncearc prin aceast metod convingerea localnicilor romni c acetia sunt srbi romniza i, din constat rile noastre n teren, f r prea mare succes ns . Totui se creaz adesea confuzii, ntre no iunile de cet enie i na ionalitate, din aceast cauz ntlnindu-se mai multe identit i la nivelul popula iei romneti din arealul studiat. Faptul c denumirea de vlahi dat romnilor, era generalizat n evul mediu, pentru ntreaga Peninsul Balcanic , creaz n continuare numeroase confuzii i n rndul diploma ilor, cercet torilor, opiniei publice, att la nivel de localizare geografic ct i ca identitate etnic . Nu de pu ine ori, romnii din estul Serbiei sunt confunda i fie cu romnii din Banatul srbesc, fie cu aromnii din Peninsula Balcanic , cu toate c ei nu am nici o leg tur cu acetia, aa cum reiese i din capitolul legat de geodemografie. Identitatea srb se ntlnete frecvent la romnii din regiunea studiat , n contiin a lor aceast identitate fiind ns de cele mai multe ori sinonim
236

Ionelia Toarc

cu cea de cet enie srb , datorit faptului c se afl n componen a statului srb. Contiin a propriului specific etnic i lingvistic se manifest prin recunoaterea identit ii de vlah sau rumn, din p cate, acest lucru romnii din regiune l recunosc numai la nivel local sau cnd e vorba de deosebirea de srbii din satele sau regiunile vecine, i nu la nivel de declara ii oficiale. Motivele sunt fie de ordin politic, n general persistnd frica de a nu avea nepl ceri din cauza declar rii unei alte identit i dect cea majoritar , fie din dorin a de identificare cu popula ia majoritar titular n statul care l reprezint , precum i dorin a de a dep i marginalizarea politic , socioeconomic , cultural , psihologic creat pe parcursul mai multor decenii la care au fost supui locuitorii de aici. Identitatea de romn s-a diminuat mult ncepnd cu perioada de dup ce de-al doilea r zboi mondial, datorit politicilor agresive de asimilare etnocultural , precum i crearea din partea statului srb a unei imagini a romnilor inferioare celei de srb, adesea cu sens peiorativ. Un alt motiv de negare a identit ii romne l-a constituit situa ia politic i socio-economic din Romnia post revolu ionar , romnii din regiune refuznd s se identifice cu romnii veni i la munc n Serbia, deoarece li s-a creat o imagine negativ despre Romnia. Pe parcursul deplas rilor realizate n regiune n perioada 1999-2002 fiind i primii ani n care am luat contact cu realit ile din teren, n discu ii legate de identitatea locuitorilor, m-am lovit de multe ori de afirma ii de genul "eu nu snt romn, nu snt ca cei care mi lucr p mtul, eu snt srb". Abia dup 2001, datorit schimb rii conjucturii interna ionale, precum i a raporturilor politice i socio-economice dintre cele dou ri, Romnia mbun t indu-i n ultimul timp imaginea n raport cu Serbia, mic rile de emancipare etnic romneasc au nceput s reapar . n prezent s-a ajuns n situa ia c vlahilor vorbitori de limb romn , dei num r aproximativ 40.000 de oameni conform recens mntului din 2002, cu mult mai mult fa de romnii din Voivodina i cca. 200.000300.000 n realitate, acordarea drepturilor fundamentale la nv mnt i religie n limba matern , s se fac doar la nivel declarativ, realitatea din teritoriu sus innd acest fapt. Din p cate nv mntul n limba romn lipseste total, nu exist nici m car predarea facultativ a limbii romne n vreo coal din regiune. Ini iativa nfiin rii Protopopiatului de Dacia Ripensis n 2004 de c tre preotul Boian Alexandrovici n satul natal Malaini a a fost ntmpinat negativ de c tre oficialit ile Bisericii Ortodoxe Srbe care au creat o serie de probleme, mpiedicnd mult timp oficierea slujbelor n limba romn .
237

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Au fost nfiin ate o serie de organiza ii culturale i politice care au ca scop promovarea drepturilor romnilor/vlahilor din regiune. Au ap rut cteva publica ii cum ar fi Vorba Noastr , Curcubeul Timocean, unele c r i, f r prea mare impact ns , deoarece necunoscndu-se limba romn scris , acestea au trebuit s fie editate tot n limba srb . S-a creat agen ia de pres Timoc Press ce produce i unele emisiuni TV, tiri, precum i documentare despre activit ile comunit ilor romneti din regiune. Emisiunile radio se limiteaz ns la programele folclorice i muzica romneasc local , comunicarea tirilor ntre programe f cndu-se din p cate tot n limba srb . Al turi de emaniciparea religioas n limba romn , o activitate intens este i n rndul forma iunilor politice. Prima a fost Micarea Democrat a Romnilor din Serbia, nfiin at n 1993 i condus pn n prezent de Dimitrie Cr ciunovici. Mai trziu se nfiin eaz i Partia Democrat a Rumnilor din Srbie, condus de dr. Predrag Balaevici, la ora actual existnd i o serie de partide mici, cum ar fi Partidul Vlahilor Srbi, de orientare radical pro-srbeasc , condus de Zaichescovici, apoi Partidul Democrat Romn de la Petrov si altele practic inactive. Diversele asocia ii culturale sunt n prezent sub egida Consiliului Rumnilor din Srbie, care a fost nfiin at n 2007 i este recunoscut de stat ca reprezentnd interesele minorit ii vlahe din Serbia. La nivelul tineretului, situa ia este destul de grav . Datorit puternicii politici de asimilare, precum i n lipsa unor servicii de ordin culturaleduca ional (ore de studiu n limba romn , reviste i publica ii n limba romn , televiziune, radio, biseric ), tinerii cu mici excep ii, renun s mai vorbeasc n limba matern . Chiar dac acum exist posibilitatea realiz rii studiilor n Romnia, pu ini tineri aleg aceast op iune, datorit inconvenientului lingvistic n primul rnd. Se constat din ce n ce mai multe cazuri n care p rin ii opteaz pentru nv area de c tre copii, numai a limbii oficiale de stat, n vederea unei mai bune integr ri n societatea srbeasc . Singura solu ie const n implicarea mai activ a statului romn precum i a institu iilor i asocia iilor nonguvernamentale de profil, n vederea respect rii n fapt a drepturilor minorit ilor i acordurilor interna ionale, referitoare la dreptul minorit ilor pentru nv mnt i biseric n limba matern .

238

Ionelia Toarc

Regiunea studiat , dup cum s-a constatat, datorit aez rii prielnice ntre rurile Dun re, Morava, Timoc i mun ii Rtani, precum i a cadrului natural favorabil, a oferit dintodeauna omului, bogate i variate resurse de trai, atr gnd astfel, de-a lungul timpului, diferite comunit i umane n aceste locuri. n absen a izvoarelor istorice i a unor argumente solide referitoare la arealul n discu ie, originea i istoria exact a popula iei spa iul moravotimocean este greu de studiat, necesitnd anchete de teren ndelungate i foarte detaliate. Numit generic Craina Serbiei sau Valea Timocului, regiunea este, ast zi, din punct de vedere demografic, un amestec de popula ie srbeasc i romneasc , f r a se putea preciza ns cu exactitate num rul romnilor, identitatea etnic adesea confuz , precum i presiunile exercitate de statul srb asupra minoritarilor ngreunnd acest demers. Totodat , recens mintele oficiale nu pot fi luate ca un reper credibil, datorit politicilor de dezna ionalizare i asimilare ntreprinse de-a lungul timpului de autorit ile srbe, proces ce continu i n prezent foarte activ. De un real folos n n elegerea i clarificarea multor necunoscute ale acestei regiuni au fost lucr rile diverilor cercet tori care au inclus m car i tangen ial acest areal n preocup rile lor. Analiza elementelor de toponimie din arealul moravo-timocean, poate oferi dovezi incontestabile privind popula ia romneasc autohton , prezent pe aceste meleaguri n mod permanent, ncepnd cu str moii traci i romani i pn n zilele noastre, fie c s-a aflat sub domina ie bulgar , otoman , austriac , apoi srb . Influen ele srbeti se resimt mai ales n ultimele decenii, datorit reducerii izolarii comunit ii romneti din regiune n raport cu popula ia nconjur toare, ocupa iile tradi ionale devenind secundare fa de migra ia pentru lucru n orae i str inatate dar i a unor ndeletniciri comune cu popula ia majoritar . Fiind o regiune mai mult montan , romnii din zon au p strat n obiceiuri i tradi ii toat frumuse ea sufletului romnesc, rezistnd de cele mai multe ori prin for e proprii, prin profundul ataament fa de limb i tradi ii. Cu toate c au fost mai mereu lipsi i de biserici i coli care s le cultive contiin a etnic , acest fapt uurnd opera sistematic i masiv promovat de dezna ionalizare i asimilare etnic , romnii din arealul moravo-timocean nu i-au pierdut, nici dup sute de ani, graiul i obiceiurile str moeti, aproape identice cu cele din Oltenia, fapt ce demonstreaz
239

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

apartenen a acestora la neamul romnesc. Reprezentan ii lor cer n primul rnd minime garan ii de a-i p stra identitatea etnolingvistic . Avnd n vedere complexitatea acestei zone, lucrarea de fa nu e dect o ncercare de a scoate n eviden individualitatea spa iului moravotimocean n ansamblul regiunii nconjur toare, de a face cunoscut mai concret condi iile pe care le prezint acest teritoriu. Totodat ar fi salutar demararea unor proiecte de cercetare inderdisciplinar comune cu specialiti srbi, pentru a cuprinde ntr-o sintez integratoare toate aspectele nc pu in cunoscute ale regiunii. Studiul de fa se vrea un instrument de lucru n minile celor preocupa i de problematica romnilor din dreapta Dun rii, a c ror identitate romneasc se p streaz nc , n pofida tuturor vicisitudinilor istoriei, fiind totui alterat de influen ele celor care i domin .

240

Ionelia Toarc

Subiec i intervieva i, vrsta, localitatea i anul n care s-a f cut culegerea303

B. N., b rbat, 54 ani, agricultor, Cesljeva Bara, 2010 L. B., femeie 53 ani, studii liceu, Gornejana, 2000-2002 D. C., b rbat, 54 ani, l utar, Slatina, 2001 Z. C., femeie, 83 ani, casnic , erbanovac, 2010 B. C., b rbat, 82 ani, pensionar, Sipikovo, 2011 A. D., femeie, 70 ani, casnic , Reanac, 2010 P. D., b rbat, 63 ani, etnolog pensionar, Majdanpek, 2011 M. I., b rbat, 73 ani, agricultor, Luchia, 2001 P. I., b rbat, 52 ani, agricultor, Tanda, 2008 P. I., femeie, 91 ani, casnic , Luchia, 2001 Z. J., b rbat, 34 ani, studii superioare, Metovnica, 2001, 2010, 2011 D. K., b rbat, 30 ani, studii superioare, erbanovac, 2011 M. M., b rbat, 85 ani, pensionar, Ram, 2010 S. M., b rbat, 70 ani, l utar i agricultor, Slatina, 2001 B. N., femeie, 63 ani, casnic , Zlot, 2000 F. P., b rbat, 65 ani, nv tor pensionar, Osnicea, 2010 S. P., b rbat, 28 ani, studii superioare, Porodin, 2010 N. S.,femeie, 60 ani, casnic , Gradskov, 2011 N. ., femeie, 60 ani, casnic , Porodin, 2010 P. ., femeie, 98 ani, casnic , Porodin, 2010

S-au trecut doar ini ialele interlocutorilor, din dorin a de a respecta confiden ialitatea acestora, lundu-se n considerare ca relevante din punct de vedere tiin ific alte date personale (sexul, vrsta, ocupa ia, studii, localitatea).

303

241

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

GLOSAR
a iar [din srb. a] adngia - procesul prin care oamenii bolnavi se ard cu un fier incins la ceaf pentru a se face bine adunatuare, adunatuori - unelt de lemn n form de roat pe care se pun mosoarele pentru a urzi aiduc, aidui - haiduci ain , ai e - hain al , a e - 1. monstru; 2. arpe ali dar, ns [din srb. ali] aluvat, aluvaturi - aluat alerg tuare, alerg tuori - unelt n form de b , uor nconvoiat pe care se pun mosoarele ama ns , z u c ambar, ambare hambar pentru cereale: porumb i gru ame i - a omeni, a da de poman a anina a ag a, a atrna a post it a respectat, (din srb. potovati) ardov butoi mare n care se ine vinul i uica arie, ari - hrtie ascultu torii persoanele care ajut la servirea mesei n timpul nun ii astal, astale - mas astrns adunat a astruca - a acoperi rtie h rtie baal - firele care se introduc cu ajutorul suveicii prin rostul firelor de urzeal pentru a forma es tura, b teal ba etank , ba etanke - nc l minte sup iri pe care le folosesc balerinele, dar le mai folosesc i femeile care joac n hor bara ru mare basama - probabil ba - chiar baau , baa e - gr din batiere, batiri - lamp electric portabil cu baterie brabar - paralel bekiar fl c u, holtei, mire bibarac, bibara e - baibarac, hain scurt pn la bru, f r mneci i f r guler b tr a de b trne e, n vremea veche 242

Ionelia Toarc

bt, be - bt bza - bza, joc de copii blan , blan - blan de lemn, scndur blgoveana - Buna Vestire blit vas din p mnt bolni - spital borug , boru - viroag , vale mic , mocirloas brgl , brg e - parte mobil la r zboiul de esut, care sus ine spata bribr el, bribr ei - brebenel bru i - a bruci, a n epa, a npunge buat , bu - unealt format dintr-un corp greu de lemn, de diferite m rimi, fixate pe un mner, folosit manual la b tut Bug rie - Bulgaria buiee, buiedz - plant bunari - fntn butuarc , butuor - buturug , copac c ruia i-a putrezit miezul cadlm - drum asfaltat cadr a fi capabil de ceva caier, caiere - caier de ln cap colac mare, c pe el cazan, caza e - cuptor cazn , c znuri - pedeaps cat caut , se uit c l b , cl b c ciul , f cut din piele de oaie c p tat - primit c r bi - cimpoaie c r mid - igl c p t , cpat e - pern umplut cu paie cnta (a s ) a se boci crceag ulcior pentru vin sau uic crp , crpe - 1. crpa, basma; 2. bucat de pnz (veche), folosit de obicei n gospod rie, pentru tersul prafului sau tergerea vaselor crie, cri - stnc cta - pu in ctgodze - orict ceturi bru de ln chimea c ma chinez, cnez conduc torul satului, primar [din cuvntul cneaz] chit m nunchi, leg tur , buchet chitesc - aranjeaz cioac deal cistit - curat [din srb. isto] 243

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

cima cimea, fntn ciumur c rbune de p mnt ciur sit , ciurel clac , cl - clac , munc colectiv organizat de s teni pentru a se ajuta reciproc cobilc , cobi - bucat de lemn pentru a duce dou g le i o dat cobili termenul pentru cobilc , folosit de romnii rani cocie - c ru cocin anexa pentru porci sau pentru g ini, func ie de inut coc(u)o - floricele de porumb coapte colac, cola - colac cola el, cola ei - pr jitur colea - m m lig cole riu - f c le , folosit la mestecarea m m ligii co ib , co ibi - colib , s la, cas colind(r) , colindz - b de alun sau de salcie care se decoreaz i se d de pomana la ajunul Cr ciunului, folosit de colind tori colindre - colind tori colore - acolo combilizon - combinezon comie, comi - vecin [din srb. komija] conac, cona e - conac, cas conei, coneie - condei cor i , cor i - batic cu trei col uri, pe care l puneau femeile pe cap ca s le in p rul cornuri col uri (pentru basma sau fa a de mas ) cos coad co re, co ri - coar, construc ie special din nuiele pentru ad postirea animalelor domestice cot - curb cote anexa pentru porci sau g ini, func ie de inut cot ri a co de nuiele cotun - c tun craci - picioare cr(u)mpiel, cr(u)mpiei- cartof crmp tu rest de ceva, bucat cre an, cre a e - fust crea crug (n) n cruce cuaf , cuafe - cof , g leat cucurudz, cucurudz - porumb cuedza - a cuteza, a ndr zni cum-godze oricum cumnatu de mn nso itorul miresei 244

Ionelia Toarc

curcub t - dovleac curitnic cote ul g inilor erau, erauri - ceraf ebe, ebi - p tur dintr-o es tur de fire sintetice, de bumbac, care servete la nvelit irini- vas de p mnt, cu marginile ridicate, n care se coace pinea la cuptor cilim covor in r tn r, mire ineriu - tineret irepi - ciorapi dalt , d l - dalt daic mndr , iubit d rac, dara e - darac, unealt de piept nat i de sc rm nat lna d mzluc - animal domestic, bun pentru reproducere dra i - a d r ci, a piept na lna cu daracul drjal , drj i - mner drjeav ar , stat drzari tinerii care aduc zestrea miresei la casa mirelui deda - bunic descunie - descuie destruci dai la o parte, descoperi dogost sc petrec, s rb toresc dom in st pnul casei [din srb. domain] drgla - a drgla, d r ci, p rui, piept na, sc rm na drg ee, drg e - pieptene pentru drglat drugari prieteni, tovar i [din srb. drugar] drum i - a c l tori dud ie tun l dud ie l gonete dud it 1. gonit, 2. a tunat duliae - dovleac duos, duosuri - p dure durmit a dormit emper, empere - pulover inuape - diminea a devreme isupra - deasupra dza e - a z cea, a sta mult timp bolnav la pat farin - f in f rbui - a vopsi fr c sf resc, termin frtat, frta - frtat, prieten femilie - familie 245

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

focurelu focurile date de poman mor ilor la Joimari frigare, frig ri - frig ruie, vergea de lemn ascu it la un cap t, n care se nfige carnea spre a o frige deasupra j raticului friguri frisoane, boal fuior, fuioare - fuior, m nunchi de cnep , meli at i periat, gata de tors fund, funduri - fund, taler de lemn pe care se r stoarn m m liga, se toac zarzavaturile fus, fus - fus galbi i- salb de galbeni, bani de aur gazd - bogat g titorii buc tari, buc t rese gltn , glt i - gldan, cel mai adnc loc n ru glogin, glogi i, s.m. - arbust cu flori albe, p ducel gloat copii mul i glie, gli - glie, bucat de p mnt god - Dumnezeu gongili - erpi gostie petrecere, ospe ie, logodn goti - oaspe i govie - mireas greoa e - gravid , ns rcinat grobite - cimitir gropariu - gropar gutn , gut e - gutuie i - ei iair - ieder ibom ic, ibom i - ibovnic, amant iertat (bab ) femeie trecut de menopauz ieke, ieki - achie ili - sau [din srb. ili] imal noroi, lut imanie - p mnt ispravi - a ispr vi, a termina isto la fel, exact [din srb. isto] i ,i - i iut - iute, rapid nconia - 1. a ncondeia; 2. a decide despre soarta cuiva ncuniat - ncuiat nisar - spre sear nf uiat - nf at n inta - a (se) ncinge, a (se) nfierbnta, a (se) nc lzi tare joavin , joavi i - jivin , vietate, fiin 246

Ionelia Toarc

joimari - Joia Mare jumieriee, jumirie - jum ri Jumerichele - oameni masca i, ce umbl prin sat n diminea a Cr ciunului. O ntruchipeaz pe Joim rica, fiin suptanatural care se intereseaz mai ales de h rnicia fetelor i a nevestelor tinere jivotu via lacr lad de zestre lapti - laptele cucului lavi banc lung din lemn, aflat n interiorul locuin ei sau la poart leac - leac, mijloc folosit n tratarea unei boli; medicament leag n - 1. leag nul copilului, 2. sicriu legume - mncare g tit lemn, lem e - lemn, copac lesne uor leie - leie, ob inut din ap fiart cu cenu leauri - acareturi litr - litr , sticl de jum tate de litru, n care se pune de obicei uica a se l ia a se sp la pe cap loviu, lovi- vn tor luoc, luocuri - por iune de p mnt cultivat lumin - lumnare lunaic n scut n aceeai lun ma dar, ns , numai mai maieu malaua - mahalaua marami a - basma maistor - persoan care d dovad de pricepere, de iscusin ntr-un anumit gen de activitate, maistru marie , -ia . - mare , care trezete admira ie, care se impune prin calit i deosebite matioaic mam vitreg m lai - turta, aliment preparat din f in de porumb m n stire - biseric m run - mici m schiri i - masca i M tc l u s rb toare popular , n sapt mna de dup Pate mna - a mna, a ndemna la mers; a sili s urmeze un anumit traseu; a dirija mndru - frumos m u - pisic megiutim - dar, ins , (din srb. meutim) Miaz nop i Miaz noapte, personaj mitologic Milostn i zne, iele 247

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

miraz - zestre mics - zambil mi a n ar, joc de copii ml dujenia mire molidv - agheasm mora - trebuie [din srb. mora] moroni moroi, strigoi mormin - cimitir mostocheaz - amestec mosuor, mosuar - mosor motc - scul (ln dep nat ) muiere - femeie mum - mam murg (n) apus de Soare naboinic 1. pan de lemn cu care se despic butucii, 2. unelt din lemn, n form de cu it, cu care se bate cnepa naic - neic na primer de exemplu naci tii naruod, naruo dz - n rod, nebun natu tot ins, om, tot omu natr , natre - natr , parte a urzelii dintre i e i sulul de dinapoi sau de dinainte al r zboiului de esut nvai - a n v di, a trece firele urzelii prin i e i spat , n ordinea cerut de modelul es turii nigura,- a (se) ntuneca niv cmp, p mnt lucrat [din srb. njiva] noprc - arpe obavesno - obligatoriu, (din srb. obavezno) obor - curte, b t tur oi i - a (se) odihni oga, oga - oga ogeac nc perea tradi ional n care se afl vatra, unde se st tea, se prepara mncarea, se mnca i uneori se dormea ogoit aranjat, mbr cat ogoi - a (se) ogoi, a hrani animalele ola l - drojdie oman plant r d cinoas de culoare alb , cu care fetele i femeile se sp lau pe cap n ziua de Sfntul Toader Omoli mun ii Homolje op leaci brichet (din srb. upalja) or - hor 248

Ionelia Toarc

oriz - orez osta i - a osteni, a obosi otma imediat, ndat [din srb. odmah] paar pahar pacl pachet pain - depresiune pali - a se ofili, a se veteji para-deda - str bunic p curari - cioban p sui - fasole [din srb. pasulj] paaua - (n practicile p gne) amestec de pine, ou, urzic , floare de corn, vin, care se ia n diminea a Patelui patent - caps , buton de nchidere (la cercei) pazdare - buc i de cnep p tul anexa pentru gru sau porumb p znari - buzunar pecinile pecie, carne f r gr sime, muschi de porc penger - fereastr pechir - prosop petrec toare bocitoare profesionist piegl - 1. fier de calcat; 2. rindea pieglui - a netezi pieri - p rul strns in coad , mpletit piparc , pip r - ardei iute pironi cuie mari piste c , pist - pistelc , pies dintr-o es tur dreptunghiular , mpodobit cu broderii i purtat peste poale pit - p ine pitula - a (se) ascunde piv - bere plmai - a fr mnta aluatul plto an - p tl gea, roie poac - potec , c rare podrum beci sub cas , unde se ineau alimente policr - porecl poluc - sticl pomnt p mnt popis recens mnt f cut n timpul turcilor porconi ur de fn poriz bir, taxe prajn - pr jin , bucat de lemn lung i sub ire, de obicei folosit pentru a fixa sau a sus ine ceva 249

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

pranghie instrument de pocnit, pocnitoare prau praf de puc praznic serbarea patronului, sfntului casei pr va ie - obor priboi plant cu frunze pl cut mirositoare i cu flori mari, roii, folosit ca medicament primovara - prim vara puale - poale, jupon, fust (scrobit ) care se mbrac pe sub rochie putragan - putregai rabo - r boj rachie - uic raion - jude rat - r zboi raspni e - r spntie, intersec ie ra ial - garnitur din m m lig cu o et razbuoi - razboi de esut r dioane aparat de radio r scucu formul rostit n ritualul de redresare a lacta iei vitelor r st u resteu, component a jugului rmleni - romani rnduiete se organizeaz rchia - a r chia, a dep na firele toarse de pe fus sau de pe ghem pe r chitor rchitor, rchituare - r chitor, unealt pe care se deap n tortul, lna de pe fuse sau de pe gheme pentru a le face scul rz , rz - crp , petec, lucru prost; hain rupt , uzat cu care se afum casa, oamenii, animalele cu ocazia diverselor s rb tori de prim var , mai ales la 9/22 martie Sm (40 de Mucenici), contra erpilor r tui - a lupta, a participa la razboi riecl - bluz pentru femei confec ionat din pnz sub ire ruma i - mue el samo - numai [din srb. samo] sanduc - s nduc, lad , sicriu, cutie de lemn n care se p streaz hainele [din srb. sanduk] sain - sanie Smpietru - Sfntul Petru Sm ii cei 40 de Mucenici smzian - sun toare sngire lan uri sn ereriei crna i n snge Snta - Sfnt Sntuaer, sntuai - Sfntul Teodor Sn u rdz - Sfntul Gheorghe 250

Ionelia Toarc

srme - sarmale st - sit scamn - scaun scrmana - a sc rm na schimburi - haine, mbr c minte scrobi - a scrobi scruob - scrob sfacm - bucat sficipietru - Sfntul Petru slast - (despre zile sau perioade) n care este ng duit s se m nnce orice fel de aliment; de dulce slic fotografie [din srb. slika] sloboae d drumul, elibereaz soba camer de dormit soc - suc solomndr oprl sovoniu voalul miresei spat - spat , pies din r zboiul de esut sprimete - preg tete, prepar (din srb. spremiti) spomnta - a nsp imnta, a speria spomenic - piatr funerar din marmur spudz - spuz , cenu fierbinte stani a - sta ie st mna - s pt mna st roica domnioara de onoare a miresei strcit - adunat stegari tinerii ce duc steagurile la nunt stoac arc de vite strc tori strecur toare din pnz , folosit pentru a face brnza stree - noroc stor - a pieri struia curent electric strug - strung strung - strung , nc pere special amenajat pentru ad postirea oilor suart , suare - sort, fel, tip sucal , suca e - sucal , unealt cu ajutorul c reia se deap n pe evi firul sucn , suc e - fust sul - sul, pies de lemn folosit la r zboiul de esut sumoiv - moartea suvieic - suveic svai - a se sf di, certa sviciovan - Sf ntul Ioan 251

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

c (c ) - cic ep, epuri - cep, dop de lemn cu care se astup gaura butoiului erap, erapi - ciorapi ero , ero i - stejar iri e, iri - st itoare, itori - bru de ln iuare, iuori, s.f. - cioar uaric, uari - stof alb , groas , de ln fo eri - sifonier, dulap de haine et - pagub echiru- zah r ele spate iraci cnt re i, l utari oce, oc - oarece ubiau , ubie e - tulpini de plante uscate, crengi sub iri de prun sau de gutui tal , t luri - staul talpi , talpi - t lpi , ching la r zboiul de esut tan , t - geant mic esut din ln tatar - plant din care se face m tura de curte t meliu temelia casei t mneriu vasul cu care se t mie, c delni a t mnie - t mie t m nit - aranjat trn , tr e - trn , co mare de nuiele tind - pridvor tilarai - meseria de tmplar toblari-ur tocheaz toac , m run ete topil , topi i - topil , loc ngr dit n albia unui ru sau ntr-o ap st t toare, unde se pune cnepa la topit trast , tr i - traist , obiect n form de sac, confec ionat din ln i prev zut cu baiere, care serveste la transportarea obiectelor trochi , troc tigv , plant cu fructe cu coaj tare, g lbuie, n form de par , de dimensiuni variate, din care se bea apa tuc na anexa destinat vitelor i p strarea fnului tugl - c r mid tuleni - tulean, cocean tun intr ntr-o nc pere (tun n cas ) turt , ture - turt , pine mic care se d de poman ar - pomana de dup nmormntare st, sturi - est oal , uale - hain 252

Ionelia Toarc

rep igl [din srb. crep] uc pup , s rut ui a r mne uica - unchi usche usuce (s se) uvec ntotdeauna [din srb. uvek] vaial - main din lemn pentru batut es turile din ln vra i - vrtelni ve - deja veluca - lingur vlve fiin e supranaturale care st pnesc grindina i furtunile vr vrful vlah, valah - romn voi ic - voinic, soldat; tn r bine f cut, curajos, viteaz, ndrazne , care are o mare putere fizic voiska - armat voz - tren vrac i - poart de lemn vr juri vr ji, farmece vrenici vrednici, harnici vruniva - undeva zacuan , zacua e - un fel de p ine mic , rotund ornat cu diferite semne i simboluri, care se d sfn ilor de poman zacon - lege zavelc - fot zavisate - depinde (din srb. zavisi) zap i - a face un efort (mare) pentru a mpinge, a urni sau a ridica ceva, a opinti zaraf, zarafi - vnzatori de bijuterii, de obicei la b lci z cir - zah r z iin - ulei z nat - meserie, meteug z pis, z prg loc sfnt zpostt - l satul secului, seara nainte de nceperea celor patru posturi n care se m nnc de dulce z trit omort, nimicit, terminat [din srb. zatrti] z vrnit apus, sc p tatul Soarelui [din srb. zavrnuti] z vrit - terminat z vecin s rb toare mare, hramul satului [din srb. zavetina] zb g refugiu n p dure, f cut din buruieni zuita - uita

253

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

INDEX FOTOGRAFII
Foto 1 Ansamblu folcloric copii, sat Brestovac, 2011, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 2 Muntele Stol, 2010, arhiv personal : Ionelia Toarc i Mun ii Veliki i Mali Kr, 2011, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 3 Rul Morava n apropierea oraului Paracin 2010, arhiv personal Ionelia Toarc Foto 4 Rul Timocul Negru n amonte de satul Gradskov, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 5 Exploat rile miniere de la Majdanpek (st.) i Bor (dr.) , 2010, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 6 Ruinele bisericii L punea, 2010, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 7 Biserica din Lozni a, 2010, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 8 M n stirea din Crepicevac, 2010, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 9 Bisericile din Malaini a i din Isacova (Jasikovo), 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 10 Preotul vicar administrativ pentru Timoc, Boian Alexandrovici, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 11 Ansamblu folcloric din Bogovina, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 12 Ansamblu folcloric din Negotin, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 13 Centrul satului Metovni a, 2010, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 14 Partea rural a oraului Donji Milanovac, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 15 Sate de tip dispersat din zona mu ilor Homolie, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 16 Sat de tip compact, n interiorul depresiunii, satul Crnajka, 2010, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 17 Ccase moderne din satul Tocka (jos), 2010, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 18 Ruinele cet ii din satul Ram, 2010, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 19 Bazin amenajat pentru apele termale din satul erbanovac, unde localnicii spal rufele, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 20 Fabricarea ciumurului, sat Clococevac, 2009, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 21 B cia, moia satului Brezovi a, 2010, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 22 nsemnarea oilor, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 23 Gospod rii concentrate n vatra satului, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 24 Cas veche ipikovo, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 25 Casa veche cu podrum, a lui Cucuvic Branislav (a lu Ioni ) din ipikovo, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc 254

Ionelia Toarc

Foto 26 Cas veche renovat , sat Metovnica, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 27 Case moderne, cosntruite lng case vechi, tradi ionale, sat Porodin (stnga jos) i sat Vlaki Do (dreapta jos), 2010, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 28 Planul unei gospod rii din Porodin: p tulul/ambarul lipit de magazie (st.), tuc naua (n spate), casa (dr.), cocina i cote ul (n spatele casei), 2010, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 29 Organizare gospod rie, sat Voluia, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 30 Tuc na veche, din p iant cu chirpici (dr.) i tuc na modern (st.), 2010, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 31 P tul/ambar folosit pentru cereale, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 32 Cas b trneasc din erbanovac, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 33 Soba/camera de dormit a Petriei Ilici, sat Luchia, 2001, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 34 Cas b trneasc cu tind , sat Slatina, Bor, 2001, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 35 Evolu ia n timp a gardului: gard mpletit din nuiele (st. sus), gard din stobori (dr. sus), gard din piatr (st. rnd 2), gard pl ci beton (dr. rnd 2), gard modern (jos), 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 36 Case moderne, sat Malaini a (st.) i Veliko Gradite (d.), 2010, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 37 Colib -s la transformat n aezare permanent , p streaz acelai plan de func ionare al gospod riei, 2010, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 38 Pivnice, loc depozitare vin, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 39 Podgorac: cruci pentru femei i b rba i, 2008, arhiv personal : Filip Paunelovic Foto 40 Petrec toare, sat Bacevi a, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 41 Cruci din secolul al XIX-lea, din cimitirul satului Criveli, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 42 Cimitirul vechi al oraului Bor, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 43 Morminte s pate pe p unea de lng cas , sat Voluia, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 44 Cetatea Golubac, 2010, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 45 baba Petria, 91 ani i mo Ilici- fiul, 73 ani, sat Luchia, 2001, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 46 imanovic Polca, 98 ani (2010), din neamul giurgionilor, Porodin, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 47 Ridicarea la grind a lui Jurj Andrei, 2 ani, sat Metovni a, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 48 Zestrea transportat cu tractoarele, sat Cisljeva Bara, 2010, arhiv personal : Bane Nicolic Foto 49 Crucea, sat Osnicea, 2008, arhiv personal : Filip Paunelovic

255

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Foto 50 Lumnarea Raiului, n diferite variante: lucrat n cas , sat Criveli (drp. sus), model nou din comer , sat Bacevi a (jos) Foto 51 Statu, 2008, arhiv personal : Filip Paunelovic Foto 52 Petrec toare, sat Bogovina, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 53 Trecerea pun ii de c tre cortegiu funerar, sat Bacevi a, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 54 Prunu, sat Valeacoanie, 2001, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 55 Coborrea mortului n mormnt, sat Criveli, 2010, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 56 Dup ntoarcerea de la nmormntare, lumea se spal pe mni i arunc jaragai peste cap, sat Bacevi a, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 57 Pomana n satul Criveli (st.) i pomana n satul Bacevi a (drp.), 2009, arhiv personal : Sneja Lpadatovic i Zavia Jurj Foto 58 Prescura cu bilu e, sat Gamzigrad, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 59 Haine date de poman la 40 de zile, pentru Sanea, sat Gamzigrad, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 60 Colacul de bt i btul la pomana de 40 zile, sat Bacevi a, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 61 Slobozitul apei, sat Bacevi a, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 62 Colaci da i de poman la slobozitul apei, sat Bacevi a, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 63 Colacul numit Mo, 2008, arhiv personal : Filip Paunelovic Foto 64 Slobozitul apei, sat Bacevi a, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 65 Slobozitul apei acas (sus st.) i colacii preg ti i (dr. jos), 2009, arhiv personal : Sneja Lpadatovic Foto 66 Pomana f cut din timpul vie ii, 2004, arhiv personal : Paun es Durlic Foto 67 Blci de Panagiur, sat erbanov , 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 68 Colind(r) , sat erbanov , 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 69 Colindre Colind torii, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 70 Plata colind torilor, sat Criveli, 2010, arhiv personal : Sneja Lapadatovic Foto 71 Coleaa din diminea a Cr ciunului, 2010, arhiv personal : Sneja Lapadatovic Foto 72 Pomana de Cr ciun, sat Criveli, 2010, arhiv personal : Sneja Lapadatovic Foto 73 De Florii se scot toate es turile se scot la aer, sat Metovni a, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 74 Focurelele aprinse n curte, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 75 Focurele aprinse la mormin i diminea a devreme, sat Podgor , 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 76 Colacul de Pati (st. sus) i mncare de Pati (dr. jos), 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 77 Glia din ritualul Patelui, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 78 Ritualul de Luatul Patelui, 2010, arhiv personal : Zavia Jurj 256

Ionelia Toarc

Foto 79 Ob inerea brnzei, sat Bacevi a, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 80 Mulsul oilor, sat Brezovi a, 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 81 Pomana dat Sf. Gheorghe2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 82 nsemnarea oilor pe r bo2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 83 M suratul laptelui 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 84 Copacul ales pentru zapis, 2010, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 85 Semnul pe zapis, sat ebanov , 2010, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 86 Slobodan Bzu (st.) i Miroslav Ciulin (dr.), printre pu inii rapsozi de balade din regiune2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 87 Transmiterea folcorului tinerei genera ii, 2010, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 88 Trucu Ciulin, satul erbanov , 2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 89 Ansamblu folcloric Metovni a, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 90 Ansamblu folcloric de copii, sat Bretovac, 2009, arhiv personal : Zavisa Jurj Foto 91 ntlnirile satelor - Susreti sela, 2010, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 92 Modele de furc , Muzeul Zajecar i sat Porodin, 2010, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 93 Model es tur , sat Porodin, 2010, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 94 R zboiul de esut, sat Brestov , 2009, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 95 Cl b ul sau c l b ul2009, arhiv personal : Zavia Jurj Foto 96 Port carcateristic satelor de munteni-ungureni, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 97 Port femeiesc specific satelor de rani, 2011, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 98 Ciorapi de ln model nou, pentru femei, 2011, Muzeul Zajecar, arhiv personal : Ionelia Toarc Foto 99 Modele de traist , 2010, arhiv personal : Ionelia Toarc

257

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

BIBLIOGRAFIE
Ansbertus, Ystoria de expeditione Frederici.....n Fontes Rerum Austriacarum, I Abteilungen: Scriptores, I Band, p. 15; cf. L.Ranke, Die Serbische Revolution. Bal, G. (1911), O biseric a lui Radul cel Mare n Serbia la Lopunia, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul IV, Bucureti. Brsan, A. (1968), Mic Atlas Geografic, Editura tiin ific , Bucureti. Berciu-Draghicescu, Adina (1996), Romnii din Balcani. Cultura si spiritualitate, Editura Globus, Bucuresti. Boardman, John (1996), The Cambridge Ancient History Vol. 10. Bobcev S.S., Coup doeil sur regime juridique des Balkans sous le regime ottoman, p. 188; Novakovic St., Stara srpska vojska, p.33. Bojanic Luka D. (1968-1969), Negotinska Krajina u vreme turske vladavine, GEM 31-32, p. 104; cf. S. Gacovic, op. cit., p. 14. Boga L.T. (1913), Romnii din Serbia, n Anuarul Geografic i Antropogeografic, Bucureti. Boga, L. T. (1913), Romnii din Macedonia, Epir, Tesalia, Albania, Bulgaria si Serbia (note etnografice si statistice), Tipografia Vocea Poporului, Bucuresti. Bokovic, . (1950), Srednjovekovni spomenici severoistone Srbije, Starinar, I, , p. 196-197; cf. S. Gacovic, op. cit., p. 15. Bucu a, Emanoil (1927), Romnii din Bulgaria, Editura Cartea Romneasc , Bucuresti. Bucu a, E. (1923), Romnii dintre Timoc i Vidin, Bucureti. Budi, Monica (2001), Comunitatea romneasc de pe valea Timocului bulg resc, editura Militar , Bucuresti. Bulat, T. (1925), Un caz interesant de migra iune n Oltenia, n Arhivele Olteniei, noiembrie-decembrie, Craiova. Burada, Th. (1908), O c l torie la vlahii (romnii) din Kraina, Croa ia i Dalma ia, Tipografia i Papet ria Progresul, Iai Butur Valeriu (1978), Etnografia poporului romn, Dacia, Cluj Napoca. Capidan, Theodor (1926), Romnii nomazi. Studiu din via a romnilor din sudul Peninsulei Balcanice, Cluj. Chapman, John (2000), Lepenski Vir, in Fragmentation in Archaeology, Routledge, London, p. 194-203. Ciachir, N. (1968), Romnia n sud-estul Europei, Bucureti. Choniates Nichita I, 4, p. 482, n : Izvoarele istoriei Romniei, III, Bucureti, 1975, p. 254 -255 Cojocaru Boboc A. (iunie-octombrie 2010), Boian Alexandrovic simbol al contiin ei na ionale a romnilor timoceni, Constela ii ieene, anul V, nr. 2-3 (1819). 258

Ionelia Toarc

Constante, C., Golopen ia A. (1943), Romnii din Timoc, Bucureti. Constante, C. (1934), Despre romni, Bucuresti. Constantinescu, N.A. (2000), Chestiunea Timocean , Litera Interna ional, Bucureti. Copcea, Florian (2008), Istoriografia romnilor din Serbia de sud-est, Autograf MJM, Craiova. Costachie, S., Ion, D. F. (2010), Geopolitica spa iului balcanic, Editura Transversal, Bucureti. Cucu, Vasile (2009), Satul romnesc-tradi ie, contemporaneitate i speran e de viitor, Editura Transversal, Bucureti. Cucu, V. (1974), Geografia popula iei i aez rile omeneti, Editura Didactic i Pedagogic , Bucureti. Cvijic, J. (1918), La peninsule balkanique, Armand Colin, Paris. Cvijic, J. (1923), Romnii dintre Vidin i Timoc, Bucuresti. Dinculescu, N.G.(1923), Documente privitoare la starea ranilor, n Arhivele Olteniei, anul II. Dobrescu I.F., Dobrescu N.L. (2005), Romnii din Serbia, Geopolitica, Nr. 1(5), anul IV. Dolha,V., Totul despre romnii din Timoc, n Revista Asocia iei nv torilor din jude ul Arad i a Casei Corpului Didactic Alexandru Gavra, Arad, anul LXXVII, serie nou , nr. 3, aprilie 2007. Donat, Ion (1947), Despre toponimia slav din Oltenia, Funda ia Regele Mihai, Craiova Dragic, Dragomir (2004), Istraivanje zaturene istine o vlasima, Forum za kulturu vlaha, Bor. Draghia, Konstandinovic-Traian (2008), Romnii din nord-estul Serbiei ntre anii 1804-1948, Liga Cultural pentru Unitatea romnilor de pretutindeni i editura Semne. Dragomir, Silviu (1922), Vlahii din Serbia n sec. XII-XV, Bucureti. Dragomir, Silviu (1924), Vlahii si Morlacii. Studii din istoria romnismului balcanic, Imprimeria Bornemisa, Cluj. Dr gan, Iosif Constantin (1994), Istoria romnilor, Europa Nova, Bucureti. Dadevi, Dragoslav (2006), Narodne Igre Severnoistone Srbije, Pojarev . Drzavopis Srbje, sveska XVI, p. VIII i XVII. Dumitrescu, Jipa, Metea A. Octavian (1943), Revista Timocul, Bucuresti. Durli, es Paun (2010), Sveti Jezik vlaskog hleba, fondacija Balkankult, Beograd. Filitti, I.C., Condica Poenarilor Alm jani, n Arhivele Olteniei", mai-august, Craiova, 1929, p. 293. Florescu, F. (1937), Romnii din dreapta Dun rii, n Sociologie Romneasc , Bucureti. Gamillscheg, E., Originea romnilor, p.8-9, apud Gh. I. Br tianu, Tradi ia istoric a desc lecatului rii Romneti n lumina nou lor cercet ri. 259

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Gacovic, Slavoljub (2008), Kud se dodoe rumuni Tihomira orevica, Bor. Gacovic, Slavoljub (2010), Obiecte sacrale ale voevozilor ugrovlahi n spa iul zonei Timocului, Bor. Georgevici, T. (2004), Printre romnii notri, Note de c l torie, Ariadnae Filum, Bor Geraud, M., Leservoisier, O., Pottier, R. (2001), No iunile cheie ale Etnologiei, Editura Polirom, Bucureti. Ghinoiu, Ion (1999), Lumea de aici, lumea de dincolo, Editura Funda iei Culturale Romne, Bucureti. Giuglea, G. (1988), Fapte de limb , Bucureti. Giuglea, G., Vlsan G. (1913), De la romnii din Serbia, Culegere de literatur popular , Bucureti. ocic, Danica (2006), Jenska Oglavlia, Narodni Muzei Pozarevac. ocic, Danica (1986), Zapis, as a village cult tree in old Kostolac, Centar za culturu narodni muzei, Pozarevac. ocic, Danica (1999), Ornaments and symbols of ritual breads in the area of Branicevo, Etno-culturoloski Zbornik, k. V, Svrlig. ocic, Danica (2000), Putanje vode(Flow of water) for the dead in the region Branicevo, Viminacium 11, Pozarevac. Gravier, Gustave (1919), Les frontieres historiques de la Serbie, Librairie Armand Colin, Paris. Guvernul Serbiei (1992), Districte din Serbia, Belgrad. Hagi-Gogu, T. (1939), Romanus i Valachus sau ce este romanus, roman, romn, aromn, valah si vlah, Bucuresti. Hedean, O. (1999-2000), Interferen e etnofolclorice, n revista Miori a, nr. 6-7, Timioara. Hydropower and navigation syustem "Morava" (Concepts of regulation of rivers Great Morava and South Morava for navigation and hydropower production.) Ion di la Vidin, Romnii din Tribalia, n Na iunea nr. 5/1990. Iorga, N. (1922), Histoire de Roumains et de leur civilization, Cultura Na ional , Bucarest. Jaksic, B. (1873), O plamenon sostav naselenia v. Kniajeste Serbskom, St. Petersburg. Jaki, Boidar, Bai, Goran (2002), Romany settlements, livind conditions and possibilities of integration of the roma in Serbia, Belgrad. Jiricek K., Radonic J. (1911), Istorija Srba, Beograd. Jones, Arnold Hugh Martin, (1964), The later Roman Empire, 284-602: a social, economic and administrative survey, B. Blackwell. Jovanovic, Lj.(1903), Mlava, Antropogeografska proucavanja, n Srpski etnografski zbornik, Knjiga V, Beograd, p. 294. Kanitz, F. (1985), Srbija. Zemlja I stanovnito, II, Beograd. 260

Ionelia Toarc

Kanitz, F. (1868), Serbien, Leipzig. Karic, V. (1887), Srbija, Kraljevsko-srpska dr. tamparija. Karadjic, Vuk St., Danilo Aleksijevic I knezovi Karapandjici, p. 284-288; cf. D.Djurdjiev, Neto o vakih starjeinama pod turskom upravom, p. 53-54; cf. Chopin-Ubicini, Provinces danubiennes, p. 272; cf. Th. N. Trpcea, op. cit., p. 60. Kiepert, H. (1869), Volker und Sprachen Karte vor Osterreich und die unter Donaulandern. Kui, Ranka, (2000), Red & White-Serbian-Celtic Parallels, (Crveno i belo srpsko-keltske paralele, Glas srpski, Banja Luka. Kneevic, B., Manastiri u istonoj Srbiji, p. 293-320; cf. S. Gacovic, op. cit., p. 45 Parlamentul Serbiei, Legea privind organizarea teritorial i Autonomia Local Lejean, Guillaume (1869), Carte etnografique de la Turquie dEurope et des etats vassaux autonomies. Lozovanu, D. (2008), Popula ia romneasc din Peninsula Balcanic , Studiu uman geografic, teza de doctorat, Iai. Mackenzie G. Muir si Irby A.P. (1867), Map of the soud Slavonic countries. Mallat, I. (1902), La Serbie contemporaine, Paris, p.31, vol.I. Manciulea St., State i s lauri din Cmpia Tisei, p. 145-174. cf. I. Conea, Carpa ii hotar natural, p.66. Marinkovic Sorescu Annemarie, Cultura popular a romnilor din Timoc, Institutul de Balcanologie, Serbia. Markovi, Jovan . (1990), Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije; Svjetlost-Sarajevo Marinovi, B., uti, M., Viski (2005), Excerpt from the book I.: Baina: Prolost Baine, Udruga Pagania, Ploe. Marsigli, A.F. (1726), Danubius-pannonico-mysicus, Haga, tom I, p. 27. Martonne, de Em. (1908), LEvolution des Alpes de Transylvanie, Librairie Armand Colin, Paris. Matei, Horia C., Negut, S., Ion Nicolae, Steflea, N., (1993), Statele lumii. Mica enciclopedie, Editura Rombay, Bucuresti. Mihaescu, H. (1993), La romanit dans le Sud-Est de l-Europe, Editura Academiei Romne, Bucuresti. Mihu, A. (2002), Antropologie Cultural , Editura Dacia, Cluj-Napoca. Miladinovic M. (1928), Pozarevacka Morava, n Srpski etnografski zbornik, Knjiga XLIII, Beograd. Milicevic, M. ., Kneevina Srbija, II, p.113; cf. Gacovic S. (2010), Obiecte sacrale ale voevozilor ugrovlahi n spa iul zonei Timocului, Bor. Milivojevi, M., Martinovi, M. (2003), Utilisation of Geothermal Hydrology in Serbia, International Geothermal Conference, Reykjavik. National Museum Zajear, (2011), Collecions and Exhibition, Zajear. Ion, Nicolae (2005), Etnografie i toponimie, Credis, Bucureti. Notitia Dignitatum, The Synekdmos and Prokopioss Buildings IV.v.-vii, x 261

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Olteanu, Marius-Album de fotografii, (2010), Timoc-Lumea de dincolo, editat de Institutul Cultural Romn. Panea, N., B losu, C., Obrocea, G. (1996), Folclorul romnilor din Timocul bulg resc, Editura Omniscop, Craiova. Pantelic, D.(1921), Uhodjenie Srbije pred Kocinu Krajinu, n Glas Srpska Kraljevska Akademija, Knjiga CLIII, Beograd. Passarowitz, Nicopole si Svistu, Dunonia, (1994) Sacra Tribalia, Editura Erasmus, Bucuresti. Paunovic, M. (1970), erdap I Krajina, Zagreb, p. 104; cf. S. Gacovic, Obiecte sacrale ale voevozilor ugrovlahi n spa iul zonei Timocului. P curariu, M. (1991), Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, vol. I, E.I.B.M.B.O.R., Bucureti. Pelar, I., Pisar umruka Beogradskog, Okruie Ktainsko, Glasnik Drutva srbske slovenosti, IX (1857), 216, br.19; cf. Gacovic S. (2010), Obiecte sacrale ale voevozilor ugrovlahi n spa iul zonei Timocului, Bor, p. 14. Petrovic, Dragoljub (1966), Iredenta faisticke Rumunije u Severoistocnoj Srbiji 1941-1944, Beograd. Popp, N. M. (1941), Craina - O verig a spa iului etnic romnesc, Bucureti. Popa, Cristian, Iona (2009), Cultura Co ofeni, Univ. Alba Iulia. Popa Lisseanu G.(1939), Romnii n isvoarele istoriei medievale, Tipografia Bucovina I.E.Toroutiu, Bucureti. Rizinic, M. St. (1888), Razvalinama manastira koroglakom, Starinar, V, 3 p.103. Romansky, St. (1926), Romnii dintre Morava i Timoc, Sofia. Sanfeld, Kristian, (1926), En oversigt over dens resultater og problemer, Copenhaga. Stanojevic, M., Crna Reka, p. 61; cf. Godisnjk, XIX, 1905, p. 264 Stojkovic, Sr. J. (1893), Na lepom srbskom Dunavu, Beograd. Ion, Nicolae, Suditu, Bogdan (2008), Toponimie romneasc i interna ional , Editura Meronia, Bucuresti. Szabo, Jozsef (1923), Note de drum din Serbia din punct de vedere etnografic i geografic, Bocu Sever, Recenzie de n Anuarul Institutului de Istorie Na ional , Cluj. tefan, Gheorghe (1962), Formarea limbii si a poporului romn. Apari ia primelor state feudale pe teritoriul rii noastre, Editura Politica, Bucuresti. tef nescu, C. M. (1997), Popula ia i habitatul romnesc n Balcani, ed. Carro, Bucureti. Tasic, N., Historical picture of development of early iron age in the serbian danube basin, Belgrade, Balcanica XXXV, p.17. Timoc, Cristea Sandu (1996), Tragedia romnilor de peste hotare (9-13 milioane), ed. a-II-a rev zut , ed. Astra Romn , Timioara. Timoc, Cristea Sandu (1995), M rturii de la romnii uita i, Editura Astra Romn . 262

Ionelia Toarc

Timoc, Cristea Sandu (2008), Romnii timoceni, din robie turceasc n robie strmbeasc , Dacia Aurelian - Revista romnilor din Timoc. Timoc, Cristea Sandu (1997), Vlahii sunt romni, editura Astra Romn , Timioara. Timoc, Cristea Sandu (1967), Cntece b trneti i doine, Editura pentru literatur , Bucureti. Toarc , I. (2011), Romnii din bazinul Timocului, revista Societ ii de Geografie din Romnia Terra, Anul 2010-2011, Editura CD Press, Bucureti. Toarc , I. (2010), Romnii din Serbia de R s rit, n Buletinul Societ ii de Geografie din Romnia, Filiala Prahova, nr. 3/2010, Ploieti. Toarc , I. (2011), Elemente de toponimie n Craina Serbiei, n GEIS Referate i comunicari de geografie-vol XV, Editura Casei Corpului Didactic Deva. Trpcea Th. N. (1999), Romnii dintre Timoc i Morava, Domino. UNECE, (2008), Environmental and Risk Assessment of the Timok River Basin. Vasilescu, Al., Registrul tuturor localit ilor cuprinse n harta Olteniei, Arhiva Olteniei, II. Vlsan, G. (1918), Les roumains de Bulgarie et Serbie, Paris. Vlsan, G. (1927), Romnii din Serbia, Buletinul Societ ii Regale de Geografie, Bucureti. Weigand, Gustave (1909), Atlas Linguistique, Leipzig. Weigand, Gustave (1900), Die Rumanische Dialekte der kleinen Walachei, Serbien und Bulgariens, n Jahresbericht des Institut fur Rumanische Sprache, tom VII, Leipzig. Wilkes, J. J. (1992), The Illyrians, Oxford: Bleckwell. Vitkovic, G. (1884), Izvestaj, Nepisao 1733 god Maksim Radkovic, exarh Beogradskog mitropolita, n Glasnig Srpskog Ucenog Drustva Knjiga 56, Beograd. Vl du iu, Ion (1973), Etnografia romneasc , istoric: Cultura material . Obiceiuri, Editura tiin ific , Bucureti Zaicereanu, Grigore, Abrasevici, Boja (2005), Isnov ul, n spa iu i timp, Zaiceri Zbuchea Gheorghe, Stelian Brezeanu, (1997), Romnii de la sud de Dun re, documente, Arhivele Na ionale ale Romniei, Bucureti Zbuchea, Gheorghe (1999), O istorie a romnilor din Peninsula Balcanic secolul XVIII-XX, Ed. Biblioteca Bucuretilor, Bucureti. Zbuchea, Gh, Dobre, C. (2005), Romnii timoceni, vol. I, Editura Cd Promotions, Bucureti. ***, (1970), Negotinska Craina, Etnografscki Muzei, Beograd. ***, (1992), Istoria Romniei n date, Chiin u ***, (1996), Dic ionar de istorie veche a Romniei, Bucureti. ***, (1971), Monografia economic RSF Iugoslavia, Osdem, Bucureti, pag. 10

263

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

***, (1997), Romnii de la Sud de Dun re. Documente, Arhivele Nationale ale Romniei, Bucuresti, (rom.) Revista Timocul, nr. 3-4, din martie aprilie 1934. ***, (2007), Romnii din afara grani elor rii, Coordonate istorice i na ionale n cadrul european, Casa editorial Demiurg, Iai. ***, (2006), Romnii din afara grani elor rii. Evolu ie istoric i situa ie prezent n perspectiva integr rii Romniei n Uniunea European , Casa Editorial Demiurg, Iai. ***, (2007), Romnii din nord-estul Serbiei (Valea Timocului), Ed. coala vremii, Arad. ***, (1993), Spa iul istoric i etnic romnesc, Editura Militar , Bucuresti. ***, (2007), Srbija, Auto-turistiko-geografska karta, 1: 480 000, Merkur SV, Beograd,. ***, Srbija, Skolska geografska karta, 1: 1 200 000, Beograd. ***, (2010), Statistica oficial a Serbiei, Municipiile din Serbia, Belgrad, ***, (2010), Statistical Office of the Republic of Serbia, Statistical Yearbook of Serbia, Belgrad. ***, Statistika Kraljevine Srbije, Kniga XXIV2, p.CIX ***, (2006), Atlas of Serbia; Intersistem Kartofragija. ***, Popis stanovnitva, domainstava i stanova 2002. Knjiga 1: Nacionalna ili etnika pripadnost po naseljima Group of authors (1969), (in Serbo-Croatian). , vol. 3. Novi Sad/Zagreb: Matica srpska/Matica hrvatska. p. 30. Group of authors (1972), Krajina. In colonel-general Nikola Gaevi (in Serbian). Vojna enciklopedija, vol. 4. Belgrade. (1882), Serbia, Geographisches Handbuch zu Andrees Handatlas. http://whc.unesco.org/en/list/1253 http://ro.wikipedia.org/wiki/Serbia http://homoljetourism.org/homolje/index.html

264

Ionelia Toarc

Anexe
Prezen a elementului etnic romnesc confirmat de h r i ntocmite de diveri cercet tori i c l tori prin spa iul moravo-timocean, ncepnd cu secolul al XVIII-lea

Romnii din valea Timocului, Mlavei i Pekului i Srbii din Banat, hart ntocmit de prof. Sc. Demetresco, C. Polyso, prof.
A.D. Atanasiu i Ed. Borcea, 1919, Paris

265

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Popoarele din Peninsula Balcanic Andrees Allgemeiner Handatlas, prima edi ie, Leipzig (Germania) 1881, Pagina 64

266

Harta etnografic a Turciei europene i a statelor vasale autonome ntocmit de G. Lejean la 1869 267

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Harta etnografic a Peninsulei Balcanice, ntocmit de Jovan Cvijic (1914) 268

Ionelia Toarc

Harta etnografic a Turciei n Europa, ntocmit de Ernst Ravenstein, 1880

269

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Harta etnografic a Austro Ungariei, conform recens mntului din 1890 270

Ionelia Toarc

Harta etnografic a popula iilor din Turcia European


dup G. Lejean, Kanitz, de Gzoernig, 1876 cu nota: aceast hart nu poate avea dect o valoare aproximativ , cea mai mare parte a popula iilor apar innd raselor i limbilor diferite, fiind amestecate i nu suprapuse

271

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

272

Ionelia Toarc

Harta lumii slovene, ntocmit de prof. Jos. Erben (1868)

273

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

274

Ionelia Toarc

275

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Harta administrativ a Regatului Jugoslav, ntocmit de Vlad Marinkovic 276

Ionelia Toarc

277

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Harta etnografic a p r ii estice a Principatului Serbiei, ntocmit de L.N. Maicov, Sankt Petersburg, 1873

278

Ionelia Toarc

279

Comunitatea romneasc din estul Serbiei

Harta cu a ez rile umane din spa iul moravo timocean, ntocmit de L.T. Boga, 1913

280

Ionelia Toarc

281

S-ar putea să vă placă și