Sunteți pe pagina 1din 204
_ SCRIITORI ROMANI CONTEMPORANI ION VATAMANU ARS tdira an asta poeme wold 0 cae serios $i organic in metamorfozele sale, Ce ea Mn Coe eee eee eee spontan, sensibil, credincios in adéncimile sale, CMa meee meee ed ee ee eee ed OMe re eee Te Nene ar ee eT eee tee ets ne Prezentare grates: Nicolae Zimbroiaant Tehnoredactare computrizat: Sorin Ciobanu Consiliredtoria: Corin Bian Manager Argentin Stratopolor Coordonator: Vasile Capatina Cartea pare eu sprfinul Ministerului Culturit din Romania Copyright © 2001 Editura BIODOVA, TSIEN, 0739720040366 Eaitura BIODOVA 2001, tel: 01777.20.777 Bucuresti TON VATAMANU ALTA IUBIRE NU ESTE, VOLUMULT Edie alti dupa sehieleautorulat Ingrijicatextului: Elena Curicheru-Vatamama Profatd: Acad Mihai CIMPOL COLECTIA SCRIITORI ROMANI CONTEMPORANT Biase Biodore Adnotatie Este anevoios druml de ereati, aces deur desc, dar fu Tipsit de obstacole si nedretiti pe care poetal lunmat pas cu pas, Infruntnd grout, afimindd-se de le carte la carte, ea un fdel munctor al limbit mateme,c& st i. setea de vat, de om, de frum. (1962), *“Monologuri” (1964), “La 1" (1967), “Linisteaetantslor”(1¥71), “Ora pasarit" (1974), "De sua frunzel” (197), Te (980), “Viata cuvantulur (1980), “lubire de tine (1981), *Maslinul oglindi” (1983), "A veda eu inima’ (1984), “Dimineata mirutui” (1986), “Nimic nui zero” (1987, Atat de mutt at pamdntwta™ (1990), W.Whitman “Cntee despre mine insumi” (1969), “Antologiapoezielamericane” (1977), alte tradueeri din R. Frost, A. Pushin, E. Miezeaitis, sa. au fost cil poetulué fon Vatamanu de rand eu multiplee icuri de versuri, permanentele rubriel cu esear iarticole ‘aude din periodiee, inalt apreciate de eititor. Primal volum euprinde selec din mai multe cicuri ‘de poedii: “Alt ibire nu este", “In geAding aleasa”, “De ua frunzei", “A dou lumina”, “Ora psn", “Catre abit. ‘Acad, Mihai CIMPO ION VATAMANU:; REFUZUL FRONT! Postal fou Vatunans (oddest la 1LV.1937 fn Contin Bucovinei, m, 9,VINL1993, Chisiniu) a scris volumele de poesit Primi fulgi, 1962; Monologuri, 1964; Linisea ‘uvintelor, 1971; Ora paxil, 197%; De ziua frunce, 197T Tubire de tine, 1981: Mastinul oglindt, 1983; Diminewa ‘mrulul 1986: Nimie musi zero, 1987; Dialogur banale TONS: Ate de mult al pminiiui, 1990; volumul de eseui Viaqa cuvintului, 1980, 4 absolvit Universitatea din Chisinau: fn. 1960; a fost din 1973 seF e laborator la Institut de chimie al Academiei de Stinte a Moldove: din 10990 a fost ales depuat gi desemnat pregedinte al Comic Pastanentau Moluoves is woblnele colt, a fost, te 1944, martorl unui act supenzator:aperitia frontier chiar in grin casei plrintei, Sirma_ghimpath produce 0 rupturt in Bina tl, care va tinji mereu dupa ine, dap eplintate, Poozia Tui st, la prope si la figura. sub Senn refurul froatine Fisura produst in sufltul copa devine in poetca Iu fon Vataman 0 fisuri ontological. Poemul de-mai mari moportit Padre Ew auce in prim plan sogestia une\ amare rupluri sufleesti, in care coexist pasarea. venti” 1 vpasirea ples, fl dea spne cf viata $i morta ist dau Inna, poland iniapoetulai. Motive mite al predestinai einfillreaa in poeze. (Ca orice post basarabeano-bucovinean, fon Vatamani cxte modelat de matrices linia a stulul in care sa ‘niseut-lagian-vegnicia, Sentimental plaulul, care apare

S-ar putea să vă placă și