Sunteți pe pagina 1din 1

Somatie de plata Restantieri

ASOCIATIA Str. nr. ., Judet ., Localitatea

SOMATIE DE PLATA Catre, Dl. / Dna.


Domiciliat in , str. , Nr. , Bloc , Ap. , judet . Asociatia .. va someaza ca pana la data de sa achitati suma de . lei (.bani) ce o datorati asociatiei ca urmare a neplatii la termenele prevazute de asociatie a cotelor de cheltuieli ce va revin pentru lunile NOIEMBRIE, DECEMBRIE, IANUARIE anul/anii 2011, 2012 si a penalizarilor aferente in valoare de lei (). In caz contrar, pentru recuperarea sumelor restante, a penalizarilor si a altor daune financiare produse de neplata la timp a acestora, in conformitate cu statutul asociatiei si cu legile in vigoare asociatia se va adresa Judecatoriei in vederea obtinerii unui titlu executorii asupra bunurilor dvs. mobile si/sau imobile.

PRESEDINTE,

ADMINISTRATOR,

CONTABIL,

DATA:

PROGRAM INCASARI: MARTI SI JOI DE LA ORELE 19-20