Sunteți pe pagina 1din 12

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA FINANE CATEDRA BNCI I ACTIVITATE BANCAR

DINAMICA INDICELUI GRADULUI DE ACOPERIRE A BPE A R.MOLDOVA IN PERIOADA 9 LUNI ALE a. 2009 :TENDINTE , FACTORI , PERSPECTIVE

STUDIU DE CAZ la disciplina universitar Relatii valutar financiare internationale

Autor: studenta gr. FB-284 fr Lazarciuc Anna

Coordonator stiintific: Prof.univ Chisinau 2010

Cuprins

Introducere..pag.1 1.Bazele teoretice ale balantei de plati externe ......................... 2.Analiza dinamicii indicelui gradul de acoperire a BPE a R. Moldova n perioada 9 luni ale a. 2009: tendine, factori, perspective.... Incheiere:...................................................................... .......... Bibliografie.............................................................................. Anexe:......................................................................................

Introducere
Actualitatea temei de cercetare Balana de pli externe reprezint cel mai important instrument de nregistrare a creanelor i datoriilor care apar n schimbul de mrfuri i servicii ntre o ar i alta, exigibile ntr-o anumit perioad (de obicei un an) precum i micrile de capital produse n aceeai perioad In cadrul lucrarii date scopul principal a fost de a monitoriza si determina importanta balantei de plati externe pe teritoriul unui stat, in cadrul evolutiei unei economiei dintr-un stat si totodata determinarea modificarii in timp a dinamicii balantei de plati externe, factorii care au detreminat modificarea acestuia si influenta modificarilor asupra economiei. De altfel analiza BPE reprezinta un mod de depistare si de determinare a situatiei economice, a situtiei pe piata financiara a unui stat. Scopul cercetarii i propune s analizeze particularitile ale dinamicii balantei de plati externe in Republica Moldova, in perioada 9 luni ale anului 2009, factorii care au favorizat si au influentat modificarea acestora si care au fost consecintele formate in urma evolutiei obiectului supus analizei. Sarcinile studiului de caz : aprecierea generala a balantei de plati externe, rolulul si influenta acesteia asupra evolutiei economiei si pietei financiare intr-un anumit stat. analiza cantitativ a dinamicii BPE, utilizarea anumitor metode de analiza si depistarea factorilor care au influentat evolutia BPE pe teritoriul Republicii Moldova n perioada celor 9 luni ale anului 2009. elaborarea n baza cercetrilor a tabelelor, schemelor pentru o analiza mai nuantata si mai aprofundata a subiectului cercetat. formularea concluziilor i sugestiilor privind dinamica balantei de plati externe in Republica Moldova in perioada 9 luni ale anului 2009 Subiectul cercetrii l constituie importului fata de exporturi.
3

dinamica balantei de plati externe n a

Republica Moldova, precum si determinarea indicelui graului de acoperire

Metodologia cercetrii n lucrare are la baz utilizarea diferitor metode tiinifice de studiu.. Din ansamblul metodelor i procedeelor folosite n tiina economic, n cadrul cercetrii au fost utilizate urmtoarele: abstracia tiinific; inducia i deducia; metodele statistice, precum i modelrile economicomatematice. Baza informaional Au fost analizate publicaiile periodice ale instituiilor financiare internaionale, precum: Ministerul Economiei i Comerului, BNM, BNS, precum i ASEM, USM. Totodat, drept baz metodologic de informare au servit hotrrile Parlamentului i Guvernului Republicii Moldova, actele normative emise de BNM i alte publicaii de ordin economic, statistic i juridic, ce in de fenomenul studiat. Structura studiului de caz cu tema Dinamica indicelui gradului de acoperire a BPE a R. Moldova n perioada 9 luni ale a. 2009: tendine, factori, perspective. este constituit din introducere, doua capitole care releva cu exactitate tema aboradata, concluzii si propuneri, bibliogarfie si anexe. In capitolul I Bazele teoretice ale balantei de plati externe sunt relatate aspecte teoretice ce tine de balanta de plati externe, structura ei, partile componente , normele mettodologice utilizate precum si o descriere a indicatorilor utilizati pentru a efectua o statistica in ceea ce priveste comertul extern al unei tari. In capitolul II Analiza dinamicii indicelui gradul de acoperire a BPE a R. Moldova n perioada 9 luni ale a. 2009: tendine, factori, perspective. include metodele si procedeele de analiza utilizate pentru cercetarea subiectului dat, utilizarea datelor concrete din surse veridice si autentice, care deasemenea favorizeaza intentia de formare a unor concluzii necesare pentru a stabili dinamica obiectului analizat, factorii care au dus la formarea unor modificari si felul in care actioneaza asupra economiei..
In concluzii si propuneri am formulat ideiile principale ce tine de comertul extern al Republicii Moldova , factorii care au influentat sau care au dus la modificarea balantei de plati externe , totodata am propus unele idei care ar putea funciona in in aceata cauza.

1. BAZELE TEORETICE ALE BALANTEI DE PLATI EXTERNE Balanta de plati a Republicii Moldova se intocmeste in baza Legii Republicii Moldova nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 Cu privire la Banca Nationala a Moldovei". Balanta de plati, pozitia investitionala international si datoria externa a Republicii Moldova sunt elaborate trimestrial si anual in milioane dolari SUA. Ele nu includ datele pentru teritoriul din partea stanga a Nistrului, care actualmente nu este controlat de autoritatile administrative ale statului. n baza Legii cu privire la Banca Naional a Moldovei, Direcia Balana de Pli a BNM elaboreaz Balana de Pli, care este un cont macroeconomic ce rezum n mod sistematizat tranzaciile rezident-nerezident, pentru o anumit perioad de timp. Aferent Balanei de pli ce conine fluxuri este ntocmit documentul statistic Poziia Investiional Internaional un instrument de evaluare a stocurilor de active i pasive financiare la sfrit de perioad, vis-a-vis de partenerii strini. Direcia Balana de Pli a Bncii Naionale este responsabil, de asemenea, i de elaborarea statisticii Datoriei Externe a rii. Metodologia compilrii Balanei de pli a Moldovei are la baz normele metodologice, ediia a V-a, ale Fondului Monetar Internaional i se afl n continu dezvoltare n corespundere cu evoluiile economice. Principiul metodologic principal dubla intrare ce asigur nregistrarea informaiei despre tranzaciile internaionale la cele dou conturi ale balanei, contul curent i contul de capital i financiar, permite de a analiza evenimentele economice att prin statistica sectorului real, ct i a celui financiar. Balana de Pli i Poziia Investiional Internaional sunt documentele statistice ce reflect evoluia sectorului extern al economiei naionale. Ele sunt ntocmite trimestrial i anual. Balana de Pli se elaboreaz n prezentare general, pe regiuni i ri partenere (Ucraina, Romnia, Rusia, Germania, Belarus). Structural, balanta de plati este alcatuita din doua componente mari: contul curent; contul de capital si financiar. Contul curent include: balanta comerciala, balanta serviciilor, balanta veniturilor, transferuri curente. Contul de capital si financiar consta din: transferuri de capital, investitii directe, investitii de portofoliu, derivate financiare, alte investitii, active de rezerva. Situatia la articolele contului financiar al balantei de plati se prezinta in majoritatea cazurilor neta.

Conform ultimelor recomandri ale FMI n materie de balan de pli externe, aceasta trebuie s aib o structur detaliat pe patru conturi de baz: contul

curent, contul de capital, contul financiar i contul de erori i omisiuni, fiecare cont avnd detalierea sa astfel:
Structura balanei de pli externe

I. Contul curent A. Bunuri i servicii: o Bunuri; o Servicii; B. Venituri: o Din investiii directe / portofoliu; o Din alte investiii (dobnzi); C. Transferuri curente: o Sector oficial o Alte sectoare II. Contul de capital o Transferuri de capital; o Active cumprate / vndute III. Contul financiar o Investiii directe; o Investiii de portofoliu; o Alte investiii (credite externe, mprumuturi FMI); o Conturi de tranzit; o Conturi de cliring / barter o Active de rezerv (aur, DST, valut)
IV Erori i omisiuni Sursa: IMF Financial Statistics

Pentru a identifica tendintele si a fundamenta deciziile activitatii de comert extern este necesara elaborarea unui sistem de indicatori care ar completa sistemul de indicatori generali utilizati. In publicatiile statistice ale Departamentului de Statistica si Sociologie ale Republicii Moldova, concomitent cu indicatorii cantitativi si valorici privind exportul si importul, dupa parerea mea trebuie utilizati in statistica ONU pentru comertul extern al unei tari. Relatia dintre activitatea de comert extern si economia nationala poate fi privita prin prisma urmatorilor indicatori: Rata de dependenta fata de pietele externe:
Ponderea exp ortului in PIB = Ponderea importului in PIB = Ex 100% PIB Im 100% PIB

Gradul de acoperire a importului prin export(GA):


GA = Ex 100% Im 6

Unde GA-gradul de acoperire a exportului prin import; Ex-export; Im-import; Ponderea deficitului contului current in produsul intern brut
Deficitul contului curent in PIB =

Unde Sold CC- soldul contului current; Indicele gradului de acoperire:


I GA = GATcurent GAT precedent

Sold CC 100% PIB

unde: GATcurent - gradul de acoperire n anul curent; GATprecedent gradul de acoperire n anul precedent. Interpretarea practic a cestui indicator este urmtoarea: 1. IGA=100% arat o meninere n timp al dezechilibrului dintre ncasri i pli sau a excedentului acestora; 2. IGA>100% semnific o ameliorare a raportului dintre ncasrile i plile valutare dat fiind c GA1 > GA0; 3. IGA<100% explic deteriorarea dea lungul anilor a dezechilibrului contului curent deoarece GA1 < GA0;

2. ANALIZA DINAMICII INDICELUI GRADULUI DE ACOPERIRE A BPE A REPUBLICII MOLDOVA IN PERIOADA 9 LUNI ALE ANULUI 2009: TENDINTE , FACTORI , PERSPECTIVE. Analiza dinamicii indicelui gradului de acoperire a BPE are ca scop furnizarea informatiei despre schimbarile ce au loc in cadrul economiei unui stat, schimbarile care au loc in activitatea monetara, creditara, financiara si totodata aceste date fiind utilizate in solutionarea problemelor care survin si elaborarea unor decizii pentru stabilizarea situatiei economice in tara. Deasemea cercetarea obiectului analizat furnizeaza informatii despre modul in care influenteaza modificarea indicelui gradului de acoperire a BPE, asupra dezvoltarii economiei tarii. Studiul asupra dinamicii indicelui gradului de acoperire a BPE in perioada celor 9 luni ale anului 2009 se efectueaza pe baza datelor din publicaiile periodice ale instituiilor financiare internaionale, precum: Ministerul Economiei i Comerului, BNM, BNS, precum i ASEM, USM si totodata pe baza actele normative emise de BNM i alte publicaii de ordin economic, statistic i juridic, ce in de fenomenul studiat. Potrivit datelor din centrul de presa al Bancii Nationale a Moldovei in perioada anului 2009 (Anexa 1), In urmatorul tabel vom analiza evolutia pozitiei investitionale internationale in perioada anului 2009,timestrul I si trimestrul II. Analiza Pozitia investitionala internationala neta in dinamica (2009) (mil.
USD) Indicatori Stoc la 31.03.2009 Suma A Active Pasive Pozitia investitionala internationala neta Concluzie: mil. USD 1 1970.68 5982.24 -4011.56 Stoc la 30.06.2009 Suma mil. USD 3 1999.62 6038.45 -4038.83 Tabel 1 Abaterea(+,-) mil. USD 5 +28.94 +56.21 -27.27

Un obiectiv important al politicii comerciale si monetare a statului il constituie acoperirea importului prin export.Acest scop poate fi atins prin cresterea productivitatii productiei nationale.Obtinerea unei valori mai mari a exporturilor decit a importurilor in conditii de echilibru economic intern, contribuie la consolidarea rezervelor valutare ale statului si la cresterea puterii de cumparare a monedei nationale. Analiza situatiei comertului extern Tabel 2
Export tot. Import tot. Soldul Balantei comerciale Gradul de acoperire 37,1 a imp.cu exp., % Trimestru I, 2009 279779,7 753794,2 -474014,5 Trimestru II, 2009 301069,0 744031,4 -442962,4 40,4 Trimestru III, 2009 315521,9 784949,7 -469427,8 40,1

Concluzie: Analiza situatie comertului extern (tabel 2) arata ca in Republica Moldova gradul de acoperire a importului cu export a crescut cu 40,4 % in trimestrul II al anului 2009 fata de trimestrul I al aceluiasi an, insa a scazut in trimestrul III cu 40,1 fata de trimestrul II.

In continuare vom calcula indicele gradului de acoperire, astfel: Indicele gradului de acoperire:
I GA = GATcurent GAT precedent 9

unde: GATcurent - gradul de acoperire n anul curent; GATprecedent gradul de acoperire n anul precedent.

IGA=

Un moment in dezvoltarea cu succes a economiei Republicii Moldova este elaborarea unei strategii cu privire la promovarea exportului care, fiind implimentata neaparat ar duce la obtinerea unor rezultate pozitive in multe domenii si ramuri ale economiei nationale .Necesitatea elaborarii strategiei de promovare a exportului este seminficativa pentru Moldova.Dezvoltind exportul republica noastra isi va extinde hotarul cotei de piata promovind o imagine pozitiva la nivel international. Cu toate dificultatile existente si care apar continuu in domeniul relatiilor externe , comertul Moldovei , ca si intregul ansamblu de relatii economice externe, este si va ramine un factor de imortanta majora pentru cresterea si dezvoltarea economiei nationale in concordanta cu tendintele si manifestarile economiei mondiale.

Concluzii si propuneri

10

Sinteza literaturii stiintifice selectate la tema cercetarii precum si investigatiile proprii permit formularea urmatoarelor concluzii in baza continutului studiului de caz: Reglementarea de stat a comertului are un impact concludnt asupra dezvoltarii relatiilor export-import, statul folosind in aceste scopuri o varietate larga de mijloace si metode de influenta asupra comertului :codul vamal si fiscal, politica comerciala, legislatia economica, respectarea acordurilor internationale, etc.Rezultatele reglementarilor de stat a relatiilor de export-import sunt motivate prin elaborarea staregiilor si crearea organizatiilor de promovare a comertului. Barierele pentru accesul la pietele UE(inclusiv tarifele vamale mari) vor frina cel putin pentru o perioada de durata , accesul produselor din Republica Moldova pe pietele occidentale. Ca rezultat al aderarii Republicii Moldova la Organizatia Mondiala a Comertului , republica este limitata in implimentarea unor masuri de protejare a pietei interne si de optimizare a comertului extern. Mecanismul de implimentare a Legii privind masurile antidumping si de savgardare adoptata in 2000, nu functioneaza pe deplin. In conditiile Republicii Moldova, explorarea altor piete potentiale pentru promovarea comertului extern, cum ar fi Orientul Mijlociu , Europa de Est sau SUA, reprezinta sursa principala de acumulare a rezervelor valutare in tara. Investigatiile efectuate permit in incheiere a formula unele propuneri: Guvernul Republicii Moldova trebuie sa incerce sa negocieze scutiri de la acordurile de liber schimb, utilizind toate posibilitatile. Necesita urgentare semnarea acordurilor comerciale cu tarile participante la Pactul de Stabilitate Economica . Prin aceasta se va majora schimbul comercial dintre tarile respective, influentind accesul produselor moldovenesti pe aceste piete. Statul trebuie sa constientizeze necesitatea de adoptare a politicilor , legilor si regulamentelo referitoare la investiitii si comert, care ar fi similare cu cele ale tarilor ce au acelasi model de dezvlotare , demonstrind cresterea economica in baza sectorului privat .Astfel comertul va contribui la majorarea PIB-lui, ceea ce va duce la o dezvoltare durabila a economie nationale. Moldova trebuie sa transforme dezvoltarea comertului extern intr-o prioritate politica clar formulata si sa se axeze pe simplificarea procedurilor privind relatiile de export-import, pentru ale face mai transparente. n final putem spune ca balana de pli rmne principalul mijloc de msurare a valorii i a competitivitii externe a unei economii, fiind n acelai timp un instrument deosebit de util pentru configurarea principalelor politici macroeconomice. n abordarea macroeconomic a nevoii de finanare a unei economii, balana de pli externe reprezint cel mai important instrument de analiz

Bibliografie
11

1. Voinea,Ch , Mecanisme si tehnici valutare si financiare internationale, Iasi:Editura Sedcom Libris, 2003 2. Burbulea, R, Drepturile de import si export in legislatia vamala a Republicii Moldova, Lucrari Stiintifice, UASM, Chisinau 2005, vol 13. 3. Dobrota, N, Economia Politica, Bucuresti :Editura Economica, 1995 4. Bran, P, Relatii valutar financiare si internationale, Bucuresti:Editura Didactica si Pedagogica, 1995 5. Meisiuc, C, Relatii valutar financiare si Bucuresti:Editura Fundatiei Romaniei de miine, 2002 Alte surse Anuarul staistic al Moldovei anii: 2008, 2009 Documente electronice www.bnm.md www.logos.press.md www.scribd.md www.regielive.ro internationale,

12

S-ar putea să vă placă și