Sunteți pe pagina 1din 2
MINISTERUL ADMINISTRA Ţ IEI Ş I INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUA Ţ II DE URGEN

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

Ş T I R E

D E

P R E S Ă

Bucureşti, 9 martie 2012

Autospeciale noi la inspectoratele pentru situaţii de urgenţă din Regiunea SUD – VEST OLTENIA

situa ţ ii de urgen ţă din Regiunea SUD – VEST OLTENIA Vineri, 9 martie a.c.,

Vineri, 9 martie a.c., în municipiul Craiova au fost distribuite 21 de autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă ale judeţelor Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, ce fac parte din Regiunea Sud - Vest Oltenia. Aceasta reprezintă una dintre etapele de achiziţie şi dotare cu echipamente prevăzute prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 3 - Domeniul major de intervenţie 3.3: „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, beneficiarul proiectului fiind Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia, formată din cele cinci judeţe ale regiunii reprezentate de consiliile judeţene Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi, respectiv Vâlcea, Consiliul Judeţean Dolj fiind liderul acestei asociaţii. La acest eveniment au participat preşedinţíi celor cinci consilii judeţene şi reprezentanţi ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă beneficiare. Cele 21 de autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă au fost repartizate astfel: Dolj – cinci, Gorj – patru, Mehedinţi – patru, Olt – patru şi, respectiv, Vâlcea – patru.

patru, Olt – patru ş i, respectiv, Vâlcea – patru. Proiectul Opera ţ ional Regional asigur

Proiectul Operaţional Regional asigură achiziţia şi dotarea cu echipamente a tuturor celor cinci inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă ce fac parte din Regiunea Sud - Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea) şi a Bazei operaţionale regionale din

Str. Banul Dumitrache nr. 46, sect. 2, Bucureşti Tel. 021.242.05.02; 021.208.61.50/27327, 27227, 27109; fax. 021.242.09.84 www.igsu.ro, e-mail:informare.publica@mai.gov.ro

Regiunea 4 Sud - Vest Oltenia, cu sediul în municipiul Craiova, realizându-se în acest fel îmbunătăţirea sistemului actual integrat de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi intervenţie la incidente majore, contribuindu-se nemijlocit la creşterea gradului de siguranţă a populaţiei.

la cre ş terea gradului de siguran ţă a popula ţ iei. Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia, prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Str. Banul Dumitrache nr. 46, sect. 2, Bucureşti Tel. 021.242.05.02; 021.208.61.50/27327, 27227, 27109; fax. 021.242.09.84 www.igsu.ro, e-mail:informare.publica@mai.gov.ro