Sunteți pe pagina 1din 7

MODUL 8 EXECUTAREA LUCRARILOR DE DEMOLARI LUCRARI DE DEMOLARE LA CLADIRI

1. Obiect 2.Elaborarea documentatiei tehnice pentru executia lucrarilor de demolare 3.Reguli generale privind executia lucrarilor de demolare 4. Demolarea cladirilor cu structuri de rezistenta din zidarie si beton 5. Mijloace tehnice 6. Masuri de protectia muncii si PSI 1. OBIECT 1.1. Obiectul prezentului curs l constituie principiile si regulile generale privind demolarea partiala sau totala a unor obiecte de constructii prin care se asigura: -recuperarea, reconditionarea, prelucrarea si gestionarea n conditiile stabilite de lege, a resurselor materiale refolosibile rezultate prin desfacerea lucrarilor de constructii; -securitatea maxima a personalului de executare a lucrarilor de demolare, a mijloacelor tehnice utilizate n acest scop. 1.2. Executarea demolarilor se va face cu respectarea prevederilor legale n vigoare 2. ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARE 2.1. Demolarea totala sau partiala a constructiilor se va face n mod obligatoriu pe baza documentatiei tehnice de demolare 2.2. Asigurarea conditiilor tehnico-materiale si organizatorice vor conduce la : -executarea lucrarilor de demolare cu consumuri cat mai reduse de manopera, combustibil si energie; -evitarea accidentelor la locul de munca Pe langa documentatia de executie a lucrarilor de demolare (de la proiectant), executantul va elabora n mod obligatoriu fise tehnologice care vor cuprinde: -descrierea n amanunt a tuturor operatiunilor necesare pentru desfacerea ngrijita a lucrarilor de constructii -gruparea operatiunilor pe faze de lucrari, ntr-o succesiune logica corespunzatoare (de regula ordinea inversa realizarii) -ordinea fazelor de lucrari -precizarea mijloacelor tehnice aferente fiecarei operatiuni (cele ce rezulta din documentatia tehnica de demolare). 2.3. La elaborarea fiselor tehnologice de executie a demolarilor, alegerea tehnicilor de lucru si a mijloacelor tehnice aferente, gruprea operatiunilor pe faze de lucrari si succesiunea acestora se va face tinand seama de : -vechimea constructiei si durata de serviciu normata pentru astfel de cladiri; -starea tehnica a obiectului de constructie n ansamblu si a elementelor structurale componente, respectiv gradul de uzura al acestora. -specificul constructiei, respectiv natura materialelor si elementelor preponderent utilizate si modul lor de asamblare n obiectul de constructie supus demolarii;
1

-numarul de deschideri al cladirilor respective si regimul de naltime si alte date caracteristice; -vecinatati ale constructiei ce urmeaza a se demola n raport zonele care nu se dezafecteaza, precum si alte considerente de ordin tehnico-economic temeinic justificate, care conduc, de la caz al caz, la adoptarea de tehnici diferentiate de demolare a structurii de rezistenta a constructiei. 2.4. La alegerea solutiei de demolare se va tine seama de necesitetea evitarii prabusirii necontrolate a structurii de rezistenta (datorata desfacerii unor elemente portante nainte de descarcarea acestora de alte elemente care reazema pe ele, desfacerii premature a unor legaturi de asigurare a stabilitatii, si care atrage dupa sine producerea de accidente ce se pot solda cu pierderea de vieti omenesti, degradarea iremediabila a resurselor materiale refolosibile, s.a. 2.5. Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii va fi n principiu inversa ordinii operatiunilor de montaj necesare realizarii constructiei. n vederea respectarii ordinii de desfacere, documentatia tehnica de demolare cuprinde precizarea elementelor, ansamblelor si subansamblelor care se desfac n cadrul fiecarei faze de lucrari, ntr-o anumita succesiune. 2.6. n fisa tehnica de executie a lucrarilor de demolare vor fi prevazute numai acele mijloace care asigura evitarea degradarii materialelor si elementelor de constructii care se pot recupera. 2.7. n vederea respectarii prevederilor de la pct. 2.2, daca este necesar, de la caz la caz, se adopta: -solutii tehnice de asigurare provizorie (temporara) cu elemente ajutatoare a elementelor plane si de suprafata sensibile la manipulare, transport sau depozitare; -solutiile tehnice pentru organizarea depozitarii la obiect sau n depozite centralizate, tinand seama de dimensiunile elementelor si de mijloacele de transport si manipulare utilizate; -masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, decurgand din natura operatiunilor de demolare- recuperare cuprinse n documentatia tehnica de executie a demolarilor. 3. REGULI GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARE 3.1.Demolarea totala a constructiilor se va face pe baza documentatiilor tehnice conform prevederilor din cap. 2. 3.2. Unitatea care executa demolarile este obligata sa ia toate masurile de protectie a vecinatatilor (transmisia de vibratii puternice sau socuri, mproscari de materiale, degajarea puternica de praf, asigurarea acceselor necesare, etc.) 3.3. Executia demolarilor va fi condusa, n mod obligatoriu, de catre cadre tehnice cu experienta care raspund direct de instruirea personalului care executa demolarile, de respectarea ntocmai a continutului fiselor tehnologice privind executarea demolarilor, cuprinse n documentatia tehnica respectiva, precum si de asigurarea recuperarii materialelor si elementelor de constructii si instalatii, etc. 3.4. nainte de nceperea demolarilor, ntregul personal care ia parte la executarea lor va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operatiilor si fazele de executie, modului de utilizare a mijloacelor tehnice si asupra masurilor specifice de protectia muncii decurgand din natura acestor operatii, masurile si tehnicile ce se aplica pentru recuperarea corespunzatoare a materialelor din demolare, etc.
2

3.5. n toate cazurile, lucrarile de demolare vor putea ncepe numai dupa ce: -au fost ntrerupte legaturile la retelele exterioare de alimentare cu apa, energie electrica, termoficare, telefon, canalizare. Operatiunile de ntrerupere a legaturilor vor fi executate de catre ntreprinderile specializate n sarcina carora sunt aceste instalatii, utilitati, etc. -au fost golite retelele interioare de apa, termoficare, depozitele de combustibil interioare, etc. -au fost evacuate utilajele, instalatiile si echipamentele tehnologice din interiorul incaperilor din vecinatate. 3.6. Lucrarile de demolare se vor executa in urmatoarea ordine: -Se va demola zidaria de caramida. -Se vor spijini zonele ramase nedemolate, astfel incat sa se evite prabusirea necontrolata a acestuia pe parcursul decuparii zidului. 3.7. Se va interzice accesul n zona de demolare a personalului neinstruit sau a altor persoane care nu au legatura cu operatiile respective. 3.8. Zona periculoasa va fi marcata cu indicatoare de avertizare vizibile si va fi supravegheata de personl instruit. 3.9. Materialele de masa care se vor recupera din zonele de demolare (caramizi) se vor depozita la locul potrivit. 3.10. Privind recuperarea materialelor refolosibile, unitatile care executa demolarea constructiilor vor lua urmatoarele masuri: -interzicerea utilizarii unor tehnologii sau procedee care conduc la degradarea sau distrugerea materialelor si a elementelor de constructii si instalatii ce urmeaza a fi recuperate; -dotarea formatiilor de lucru cu calificare corespunzatoare si dotare cu scule, utilaje si dispozitive specifice; -executarea operatiunilor de demolare n ordine strict tehnologica; -interzicerea intrarii n lucru a personalului neinstruit. 3.11. n vederea recuperarii la maximum a materialelor si elementelor de constructii si instalatii, conducatorul santierului de demolari va instrui corespunzator personalul de executie, indicand locurile de depozitare a acestora astfel ncat sa fie asigurata integritatea lor si evitarea pierderilor. 3.12. Evidenta financiar-contabila de iesire a materialelor din santierul de demolare, de transport, de intrare a materialelor n depozit si de nregistrare sunt cele legate n sectorul financiar de acest tip de activitate. 3.13. La terminarea demolarii se vor ntocmi note de materiale, cuprinzand cantitatile de materiale recuperate. 3.14. Demolarea constructiilor se va face n doua etape succesive: a.dezechiparea constructiei; b.demolarea propriu-zisa a elementelor a.Dezechiparea constructiei 3.15. Dupa asigurarea conditiilor prevazute la pct. 3.2-3.9 si de pregatire a mijloacelor tehnice de evacuare a materialelor rezultate din demolari n afara zonelor periculoase din imediata apropiere a constructiei respective se procedeaza la dezechiparea constructiei n ordinea urmatoare:
3

-se demonteaza elementele instalatiilor din interiorul constructiilor tinand seama de recomandarile din caietele de sarcini pe categorii de lucrari anexate. -se demonteaza cu grija toate elementele de finisaj, interior si exterior, cu luarea tuturor masurilor necesare pentru sortare, pachetizare si de manipulare n vederea transportului si depozitarii. b. Demolarea propriu-zisa a elementelor 3.16. Demolarea propriu-zisa a fiecarei constructii se va ncepe numai dupa dezechiparile integrale, n conformitate cu documentatia tehnica. Partile de constructie care prezinta un pericol iminent de prabusire vor fi asigurate corespunzator. 3.17. Demolarea propriu-zisa a constructiilor se va face bucata cu bucata (element cu element) de sus n jos, fiind interzisa nceperea demolarii de la baza constructiei. 3.18. Demolarea propriu-zisa a constructiilor se va face n conformitate cu prevederile specifice de la capitolul 4. 3.19. Pentru operatiile de demolari se vor folosi utilaje si scule specifice. 3.20. La desfiintarea constructiilor se vor respecta indicatiile din Regulamentul privind protectia si igiena muncii n constructii, aprobat cu HG nr. 795/1992 si Decretul nr. 223/1992. Se vor respecta cu precadere indicatiile din paragraful nr. 30 (Demontari si demolari) si indicatiile din celelalte paragrafe (1-40). 4. DEMOLAREA CLADIRILOR CU STRUCTURI DE REZISTENTA DIN ZIDARIE SI BETON 4.1. In vederea recuperarii unei cantitati cat mai mari de materiale si elemente de constructii, la demolarea cladirilor se vor aplica tehnologii de demolare bucata cu bucata 4.2. In vederea usurarii sortarii materialelor ce urmeaza a fi recuperate, pentru utilizarea ca atare sau dupa reciclare, demolarea se va face in etape succesive ; in fiecare etapa urmeaza a fi desfacute elemente de constructii cuprinzand acelasi tip de materiale, care se vor evacua din zona de lucru inainte de inceperea etapei urmatoare. 4.3. Elementele din beton armat nerecuperate ca atare se vor fragmenta la dimensiunile de gabarit corespunzatore mijloacelor de ridicare si transport disponibile. 4.4. Caramizile ceramice si celelalte corpuri de zidarie se vor curata de mortar, de regula pe loc, se vor scoate si pachetiza in vederea simplificarii operatiilor de transport, manipulare si depozitare. 4.5. Se recomanda ca transportul materialelor si elementelor rezultate din demolari la depozitele/obiectivele stabilite prin documentatia tehnica sa se faca in mod uniform pe toata durata demolarii. 4.6. Reguli de demolare specifice a. Demolarea locala a peretilor de caramida pentru construirea de centuri si pentru crearea zonelor de rezemare a grinzilor; -se spijina peretii in doua puncte; -se scot doua randuri de caramida si introducerea unui buiandrug metalic; -pentru cazul in care fereastra nu atinge la partea superioara o grinda de planseu ; -se demoleaza zidaria bucata cu bucata, cu deosebita grija, pentru a nu deteriora restul zidului si al elementelor de constructie. b. Demolarea elementelor din beton armat , pentru realizarea elementelor de consolidare -se vor folosi numai unelte de mana,
4

-se va lucra cu grija, fara a taia armaturile existente, care se vor ingloba in elementele noi din beton armat -acolo unde este cazul, elementele demolate local se vor sprijini pana la consolidarea lor. c. Demolarea peretilor interiori de caramida -se sprijina peretii in doua puncte -se demoleaza zidaria bucata cu bucata, cu grija, pentru a nu deteriora restul zidului si al elementelor de constructie, incepand de la partea superioara. 5. MIJLOACE TEHNICE Mijloacele tehnice necesare lucrarilor de demolare a constructie sunt : -ciocan pneumatic de demolat;excavator echipat cu cican pneumatic -unealta electrica portabila cu disc si panza circulara pentru taiat materiale de constructii -aparat de taiere cu oxiacetilena -macara pe pneuri cu brat telescopic -incarcator cu cupa cu descarcare frontala pe pneuri -autobasculante -cleste pentru taiat plase sudate -ranga metalica -schela. 6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI La executia lucrarilor constructorul are obligatia de a lua toate masurile necesare de protectie pentru evitare accidentelor. Pe tot parcursul executiei lucrarilor de demolare se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii prinvind asigurarea stabilitatii elementelor de constructii prin sustineri si sprijiniri pana la nlaturarea lor, balustrade de protectie, plase de protectie pentru evitarea accidentelor care ar putea surveni prin lucrari pregatitoare demolarii si a demolarii propriuzise. 6.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se face conform prevederilor Normelor generale de protectia muncii. Lucrarile de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri se vor executa numai de personal calificat si instruit pentru operatiile respective. 6.2. Santierul va fi ingradit cu imprejmuiri continue, conform proiectului de organizare de santier. In punctele de acces spre locul de demolare se vor pune tablite de avertizare si de interzicere aaccesului persoanelor fara atributii de serviciu pe teritoriul santierului. 6.3. Santierul va fi mprejmuit pentru a se evita accesul persoanelor straine. Se vor ngradi cu mprejmuiri continue, lucrarile n curs de constructie, situate de-a lungul drumurilor publice. n cazul n care mprejmuirea se executa la o distanta mai mica de 10 m de o lucrare n curs de constructie, care are o naltime mai mare de 12 m, aceasta trebuie prevazuta cu copertina lata de cel putin 1 m si cu o rampa de 20 de grade spre partea opusa lucrarii. Dea lungul muchiei de sus a copertinei trebuie facuta o bordura nalta de 15 cm. 6.4. Este obligatorie semnalizarea zonei de lucru, aflata in raza de actiune, a utilajelor de ridicat, respectiv a lucrarilor ce prezinta pericol. Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii vor fi prevazute cu balustrade de protectie.
5

6.5. Masinile si utilajele de constructii vor fi amplasate si instalate incat sa se asigure stabilitatea si imposibilitatea unor deplasari necomadate. La terminarea fiecarui schimb, fronturilor de lucru se vor lasa in siguranta. 6.6. Zona de lucru trebuie prevazuta cu rigole pentru scurgerea apelor de suprafata, care nu vor fi amplasate de-a lungul zidurilor, sapaturilor sau gropilor de fundatii. 6.7. Locurile de munca care prezinta pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare sau interzicere. 6.8. La lucrarile executate pe verticala la doua niveluri diferite, deasupra unui agregat sau sub acesta, la lucrarile ce se executa deasupra pasajelor, se vor intocmi fise tehnologice care vor contine masuri suplimentare de protectie a munci referitoare la : - trecerea persoanelor peste gropi, santuri, pivnite deschise - lucrarile ce se executa deasupra pasajelor 6.9. Toate golurile din pereti, amplasate cu marginea de jos la o naltime sub 0,70 m deasupra planseului si care comunica spre exteriorul constructiilor sau dau spre locuri unde nu exista un planseu continuu, se vor ngradi. De asemenea se vor acoperi si ngradi cu balustrade executate pe tot conturul, cu o naltime de cel putin 1 m, golurile din planseele cladirilor n constructie pe care se executa lucrari sau e posibil sa se circule; golurile vor fi marcate cu indicatoare de pericol. 6.10. Golurile de ferestre si usi unde nu s-a montat tmplaria vor fi nchise provizoriu pentru a feri personalul muncitor de curentii de aer. 6.11. Locurile de munca si de circulatie trebuie sa dispuna de un iluminat care sa asigure desfasurarea functiilor vizuale si securitatea persoanelor corespunzator sarcinii de munca. 6.12. Schelele, esafoadele si alte elemente ajutatoare pentru lucrarile executate la inaltime vor corespunde prevederilor proiectului de executie. 6.13. Montarea, ancorarea si folosirea schelelor se vor face conform cartii tehnice a acestora si proiectului de executie a lucrarilor. 6.14. Pentru lucrari executate la naltimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru naltimi peste 5 m se vor utiliza schele conform indicatiilor din proiectele tehnologice. Schelele vor fi prevazute cu balustrade si scndura de bord si vor fi executate astfel nct sa corespunda sarcinilor pe care le vor avea de suportat. Se interzice utilizarea de schele improvizate si circulatia personalului muncitor sub schele pe care se lucreaza. 6.15. La montarea sau adaugarea la inaltime a schelelor si esafoadelor, lucratorii vor purta echipament individual de protectie 6.16. Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in conditii meteorologice nefavorabile (vant puternic peste 11 m/s, polei, descarcari atmosferice, precipitatii etc) 6.17. Lucratorii trebuie sa dispuna pe santier de apa potabila sau alte bauturi nealcoolizate in cantitati suficiente. De asemenea, trebuie sa dispuna de facilitati pentru a-si lua masa in conditii satisfacatoare. 6.18. Materilele provenite din demolare vor fi evacuate imediat in locurile destinate in acest scop. Caile de acees vor fi degajate de diversele materiale provenite din demolari 6.19. Este interzisa aruncarea de la inaltime a molozului rezultat, a deseurilor precum si a altor materiale.
6

6.20. Evacuarea molozului si a deseurilor de materiale din obiectele de constructie si schelele aferente, de la o naltime mai mare de 4 m, trebuie facuta cu ajutorul jgheaburilor nchise, n lazi nchise sau n containere. Capatul inferior al jgheabului trebuie sa se afle la o naltime de cel mult 1 m deasupra solului. n cazul n care acest lucru nu este posibil, capatul inferior al jgheabului trebuie sa se termine ntr-un buncar de depozitare, pentru a se evita producerea prafului. Locurile n care se depoziteaza molozul si deseurile de materiale de constructii evacuate de sus trebuie sa fie ngradite. 6.21. Incarcarea, ridicarea si descarcarea materialelor cu mijloace de ridicat se va face cu respectarea instructiunilor de utilizare a instalatiei respective. 6.22. Se interzice aplecarea lucratorilor in afara constructiei pentru a desprinde elementele din carligul mijlocului de ridicat. Apropierea incarcaturii se va face cu carlige de tragere sau franghii ajutatoare. 6.23. Materialele, sculele si utilajele devenite disponibile, atat la sol cat si la inaltime, vor fi stranse si depozitate in locuri special amenajate. Se interzice aruncarea lor la inaltime. 6.24. Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va executa numai dupa legarea si fixarea incarcaturilor de catre lucratorii instruiti si autorizati in acest scop. Se vor respecta prevederile in vigoare cu privire la lucrul cu mijloace de ridicare si transport pe verticala si orizontala. 6.25. Caile de circulatie si scarile de acces trebuie sa fie astfel calculate si amenajate incat sa poata fi utilizate in deplina siguranta si in conformitate cu destinatia lor. Scarile de acces vor fi prevazute cu balustrade pentru prevenirea caderii in gol, conform proiectului pentru prevenirea caderii in gol, conform proiectului tehnologic. 6.26. Accesul lucratorilor pe schele, direct din cladire, se va face numai prin locurile destinate in acest scop. 6.27. Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, incat sa nu constituie pericol de incendiu sau explozie, iar persoanele sa fie protejate impotriva riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta. 6.28. Utilajele, mecanismele si aparatele electrice fixe utilizate la executarea diferitelor lucrari trebuie - obligatoriu - legate la instalatia de punere la pamnt, a carei rezistenta va fi de cel mult 4 ohmi. 6.29. Se interzice lucrul la tablourile electrice de comanda si la partile componente ale instalatiei electrice, fara intreruperea circuitelor de alimentare. Interventia la instalatia electrica se va face numai de electricieni calificati, intruiti si autorizati. 6.30. Instalatiile de distributie a energiei electrice, existente inainte de deschiderea santierului, trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate. 6.31. In functie de caracteristicile santierului si echipamentelor, de dimensiunile incaperilor, de caracteristicile fizice si chimice prezente ca si de numarul maxim de persoane, este obligatoriu sa fie prevazut un numar suficient de mijloace corespunzatoare pentru combaterea incendiilor. Dispozitivele neautomatizate contra incendiilor trebuie sa fie usor accesibile.
7