Sunteți pe pagina 1din 2

Situatia notelor la examenul de Birotica - Facultatea FABBV, ANUL I

Birotica Nr Matricol
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Nume Prenume
Popa Ionut Radu Ioana Costache Virginia Barbu Matei Stan Crina Stamate Teodora Soare Cristian Gherghe Andreea Gavrila Radu Gare Silviu Geonea Maria Rusu Ana A A A A C C C B B B B C

Seria

Grupa
1501 1501 1501 1502 1508 1508 1515 1509 1505 1504 1503 1510

Seminar - 30%
7.5 8.5 9.25 8.75 5 6 9 10 6 7 9 7

Examen - 70%
9.3 7.25 9.75 9 3.25 6.25 9.8 9.2 3.75 8 8.25 8.25

Media notelor
8.76 7.625 9.6 8.925 3.775 6.175 9.56 9.44 4.425 7.7 8.475 7.875

Nota Finala

Nota Catalog (An univ. 2011)

1. Sa se calculeze media notelor fiecarui student (30% - nota de la seminar, 70% - nota de la examen). 2. Sa se calculeze Nota Finala pe baza aceluiasi algoritm numai daca ambele note sunt >=5, altfel se afiseaza nota examen. Nota: Nota Catalog reprezinta Nota finala rotunjita la zero zecimale (se va aplica un format personalizat, astfel incat o medie <5 va fi inhibata vizualizarii). Obs: aceasta formatare personalizata va fi aplicata si campului ce contine mediile pe anul 2010. 3. Sa se calculeze numarul studentilor promovati 4. Sa se calculeze numarul de studenti nepromovati de la seria B 5. Sa se afiseze nota din catalog cu cea mai mare frecventa de aparitie. 6. Sa se calculeze media notelor studentilor promovati 7. Sa se calculeze media notelor studentilor promovati la nivelul fiecarei serii (A,B,C) Seria A Seria B Seria C

8. Sa se formateze conditional (Icon Set: Three Colored Arrows) campul "Tendinta" (expresia de calcul: media 2011-media 2010), plecand de la urmatoarele reguli * daca diferenta intre cele doua medii (2011 si 2010) este >1, se va afisa simbolul "Up Arrow"; * daca diferenta intre cele doua medii (2011 si 2010) este >=-1 si <=1, se va afisa simbolul "Level Arrow"; * daca diferenta intre cele doua medii (2011 si 2010) este <=-1, se va afisa simbolul "Down Arrow"; * daca studentul a finalizat cei doi ani universitari cu nota maxima, se va aplica o culoare de fundal verde; * daca studentul a finalizat macar unul din cei doi ani universitari cu restanta, se va aplica o culoare de fundal galben. Obs: coloana Tendinta va afisa numai forma grafica a formatarii conditionale, nu si valorile continute de acest camp al bazei de date. 9. Sa se calculeze nr. de note la examen obtinute pe urmatoarele intervale valorice: <5 5 >=5 si <=7 7 >7 si <=9 9 >9 10 10. Sa se numere studentii care au sustinut examen in anul universitar 2011 (functia statistica se va aplica pe campul "Nume Prenume"). Nota : Rezultatul va fi afisat in aceeasi celula in formatul "Numarul de studenti examinati a fost de X (rezultatul returnat de functia statistica)". 11. S se eviden ieze corela ia ntre notele ob inute la seminar i la examen.

Nota Catalog (An univ. 2010)


7 4 9 8 5 7 8 8 6 10 3 7

Tendinta