Sunteți pe pagina 1din 24

din

cu
su
c s me
I trecut al
n
vistei,
radio a lor
amplificare
radioreceptoarele
cele cu

onare al receptoarelor
ru montaje p ce,
1.11 Q,vll\"U s-a observa\
1""'1">,01"\1',,,, .. cu la sensibilitate maxim,
de instabil Cnd etajul ajunge in
de la radiorece
cu tub electronic sau
tor, etajul singur pe o
proprie
modului specific de construire a,.
anume ntre electrodul de
ntre sau
o
Aceste pornesc de la zgomotu\.
de fond, iar amplitudimSla \or este 1
n de ClOd \a
se semnal "
amplitudinea proprii! l ,de
siunea instantanee a semnal", aphca\ t
un receptor cu de
un detector cu un "
de este ('ro:,! .
si care se numeste oscilator de blocare.
. produce o amplificare cu
mai mare cu ct raportul" dintre sem-
nalului (deCi aplicat la intrarea radio-
receptorului) de blocare este mai
mare.
n general, radioreceptoarele cu
se n gama a undelor
scurte ultrascurte din considerentul sus-
amintit.
La pornire, un astfel de receptor se
prin caracteristic, care
dispare n momentul cnd se un
II
6,Sn 6,S"
Cu ct semnalul este mai
puternic cu att zgomotul propriu al radiorecep-
torului este mai mic.
Radioreceptoarele cu nu snt
prea selective, suficient n
scurte foarte bine n ultrascurte, unde ecar-
tul de ntre posturi este destul
de ridicat.
De aceste montaje"
n regim de vor radia prin unde
electromagnetice, comportindu-se ca un
tor pe postulUi evident,
vor fi deranjate alte radioreceptoare montate n
apropiere. Acest dezavantaj poate fi
la intrarea n radioreceptor se
un amplificator de (unul sau
mai multe etaje).
Receptorul cu este mult utilizat
n telecomanda minimodelelor, deoarece con-
are gabarit foarte redus n com-
cu alte tipuri de radioreceptoare.
In figura 1 este schema unui recep-
tor cu tub electronic ce poate
cuprinse intre 50 70
MHz. Tubul folosit este o de tipul
6H3Tf. ECC 85, ECC 88 etc.
Bobina de L 1 are 2 spire, iar bobina
L 2 are 6 spire, realizate cu conductor emailat
</J 1 mm. ntre spirele bobinajului: 1,5-
2 mm. S 1, S 2 S 3 se
corpuri de ce au fost ('" ...
de 0,5-1 W pe care se 45 de
Pentru S 1, srma are diametrul de 0,2
iar pentru S 2 S 3, diametrul srmei este de
0,6 mm.
S 4 este de fapt primarul unui transformator
de Ascultarea se face n
Gama a undelor scurte de radio-
difuziune ct de radioamatori, respectiv 27--30
MHz, poate fi .cu receptorul tran-
zistorizat din figura 2.
Primul etaj echipat cu tranzistorul AF 139
sau AF 516 functia de
Pragul de se din n.nton1rirL
metrul de 10 k.o. montat n ramura de emitor a
tranzistoarelor T 1. Circuitul acordat este for-
mat din bobina L si condensatoarele montate
n paralel. '
Bobina L se pe o cu
diametrul de 8 mm, pe care se 12
spire cu de cupru emailat d> 0.4 mm. Din
condensatorul semireglabil de 30 pF se
mijlocul gamei iar din condensa-
torul variabil cu capacitatea de 8 pF
se acordul fin n
S 1 se pe o de
O,5W (1 M!1) pe care
cu diametrul de 0,2 mm. Semnalul
de se apoi prin conden-
satorul de 5 )JF baza primului tranzistor
(T 2) din amplificatorul de
Ambele tranzistoare T 2 T 3 snt de tip EFT
353 sau EFT 323.
Ascultarea se face n cu de
200012 ntregul receptor se de
la baterii 3 R 12, legate n serie, cu
tensiunea de 9 V.
programelor de radiodifuziune
transmise n gama undelor ultrascurte se poate
face cu radioreceptorul din fig. 3.
Este construit dintr-un etaj cu tranzistorul AF
se face cu
"',.."".,.0 ..... 1";::0'.'" schema unui etaj
receptoarelor

oscilant este acordat pe 1",..o,('\lon1"<=1
de 27,125 MHz. Bobina L se
o de .....
de mm. Se
Cu-Em 0,3 mm. Sare 40 de
q; 0,15, pe un miez de cu
de 2 mm miez de la o
pe se face din miez cu con-
clensatorul de 10 montat ntre colectorul
emitorul 2 SA 340.
Semnalul de (de
trenuri de impulsuri) se trimite la
torul de audio filtrele de cale,
torul de 5
Incepind cu nr. 11 a.c. al
revistei noastre vom
zenta
cipiul de con ..

a radioreceptoll'ului

radioamatori
fototehnica
-'- Revelatoare diluate
de
laboratorul electronistului
- Selector de canale
ca .. yO
cu
Tehnium atelier
- Antene de emisie
- Antene .;;"'... " ....... <11. .....
- Undele
- Filtre Re
Confort casnic
rulant
in banda de
- Sisteme de iluminat din
- - bar -
Tehnium milgiilzBn
- Foarfece de filme
cerului
- Actual itatea
Radio-service
-
- Solu
Deosebit de util n atelierul amator,
precum n laboratoarele atelierelor
aparatul pe care vi-l
este destinat
reglajului radioreceptoarelor
El este compus din 4 module realizate separat, demontabile de depanat.
Cadrul este executat din de n de cornier cu la-
tura de 10 mm sudate la cu cositor. Cale 4 module ndeplinesc sarcini:
modulul nr. 1: de AF
- modulul nr. 2:
- modulul nr. 3:
cu o serie de borne de la care se pot alimenta diverse mon-
taje V c.a - 200 V c.c. 152 V c.c. stabilizat). Fiecare modul
este construit are un panou frontaI din de aluminiu gros de 2 mm, res-
tul fiind din (cutie de conserve). Dimensiunile se aleg n
de dimensiunile componentelor utilizate. Alte constructive revin constructorului,
n de acestuia.
Acest modul generatorul de cu game de lucru:
25 -;-- 300 Hz, 250 -;-- 3 000 Hz, 2 500 -;-- 30 000 Hz.
El are de aI nivelului brut fin, iar tensiunea la
imediat, este corect executat.
Piesa este de 2 kQj5 W. Se poate nlocui cu o
de tip l.P.R.S., i se stratul de ciment sili-
conic de deasupra apei se un cursor din reglaj
se definitiv n Condensatorul variabil va trebui
montat izolat de masa iar axul va fi prelungit cu un tub
izolator. + 200V
1S,O 1,5 0,15
un transformator de circa 40 W cu ca n
Se un stabilizator pentru tensiunea de 152 V.
Filamentele tuburi10r vor fi alimentate indiferent de utilizarea apara-
tului. Tensiunea se va cupla la fiecare modul cu ajutorul unui co-
mutator cu clape independente. AstfeL aparatul poate fi utilizat fie ca ge-
nera tor fie ca generator AF sau ca milivoltmetru.
__ -----------------------------QC\J200V
o 200V ce
2,21<

200 V
110 152 V
STABILIZAT *
50nF
Este generatorul de
Are trei game de lucru.: 130 -+- 800 kHz;
500 -+- 2 000 kHz; 5 -+- 20 MHz, cu posi-
de reglaj aI gradului de
al nivelului de semnal de
Oscilatorul de IF este de tip Colpittz,
ceea ce bobine-
lor. Pentru schimbarea gamelor se va
utiliza un comutator tip Tu-
bul utilizat este ECC 82. Prima
este oscilatorul de IF, iar a doua, oscila-
torul de AF. Transformatorul utilizat
TB este de tip bloking de la un tele-
vizor. Elementele notate cu se
ajusteazA n timpul reglajului. Tubul
ECC82
lk
10nF
OJ
cr-l
MODULAT (' NEMOOULAT
, 200 V
amplificatoare lor audio
6 BE 6 (6 H 31) este utilizat ca mixer
separator.
Bobinele se construiesc n carcase cu
Se poate utiliza, de asemenea,
orice tip de bobine. Pentru a con-
structorului posibilitatea de alegere,
n continuare bobinelor: pen-
tru UL bobina are 160 ,uH, pentru UM
bobina are 25 ,uH, iar pentru US bo-
bina are 0,26 ,uH.
scala se
etaloneazA utiliznd un generator de sem-
nal standard sau un receptor
bine etalonat.
121<
152V S
400

- }fJF
a:..
L-J
4?Kr" . r
Este vorba de un milivoltmetru
electronic care un tub
ECC 82. Comutatorul trebuie fie
de calitate, iar
care compun circuitul de intrare
(divizorul) trebuie fie cu toleran-
te minime. Gamele de 30 m V
300 m V - 3 V -- 30 V.
Frecventa de lucru: 20-;.-100 kHz.
Al voltmetru electronic u-
de asemenea un tub ECC 82.
de 3 V - 30 V
- 300 V 600 V.
Pentru simplificare se
cadrul mobil (instrumentul) de la
un aparat de tip avometru.
Datele din snt valabile pen-
tru un instrument de tip T 430/1,
de comutat pe
scara 0,75 V cc. Bornele milivolt-
metrului trebuie ecranate ca ca-
blul de
Drag. GRiNEA
Amplificatorul pe care vi-l este realizat conform ultimelor
eliminarea transformatorului de sau defazare.
transformator a creat multe probleme radioamatorilor
Studiind se este vorba de un montaj COlltr'ltllnp.
universalul defazarea fiind de
BC 161 este
calitate; practic s-au
(pwcurabile din
Montajul o de 52 V, oricare
tra.nsi!orma.tor de cu un secundar de 40 V/4 A (bobinat cu de i) 2,5

duce la

canal):
-- tensiunea de alimentare:
consum n gol:
-- consumul la o de n/50 W:
- sarcina 4 n
52 V
30 mA
2 A
semnalul de 20 V/2,5 A (consum n alternativ pe difuzoare) o
de 4 n/50 W
- n 10 + 50000 Hz 20 dB
- distorsiuni armonice: 0,5% la 1 000 cu un semnal la intrare de 1,5 V
Tranzistoarele folosite snt: TI = BC 147 B; T
2
= 2 N 3053; T
3
, T
4
= BC 141/
RC 161; T
s
T
6
= 2 N 3055.
Diode redresoare: RA 120 - 4 diode de polarizare: F 057 -- 4
de intrare: 10 kn.
de pe
Semnalul de este amplificat de tranzistorul TI montat astfel pentru a asi-
gura o amplificare cu un coeficient de distorsiuni minime.
Pentru un semnal de 1 V
eff
pe baza tranzistorului TI se n colector,
condensatorul de 0,22 J1F, o tensiune de aproximativ 3 V cu un coeficient de dis-
torsiune de 0,1 %. S3 punctul de allui T
l
pentru
amplificare distorsiune
Din punctul C, n circuitul de emitor se poate culege un semnal care, redresat
divizat, poate fi folosit la un ochi indicator de nivel pentru balansul STEREO.
Semnalul amplificat baza lui T 2 prin de v.olum P h decuplat
la cu 15 nF.
punctul de al tranzistorului T 2'
de polarizare pentru tranzistoarele defazoare T
3
T
4
este stabi-
nserierea a 4 diode cu siliciu fin cu semireglabilul S2'
acestei tensiuni este att n stabilirea consumului eta-
jului final ct n precizarea distorsiunn crossover. .
Semnalul amplificat defazat de tranzistoarele pilot T 3 T 4 tranzistoarele
din etajul final T
s
n al emiter, respectiv colector, se introduc
de stabilizare 0,5 n/2 W.
I---------+---i 'lI---jf200Vc-..J
55
Un eficient circuit de preia o parte din semnalul de prin
2,2 kn 20 J1F l transmite bazei lui T 2 pentru /tia se minimum de distorsiuni.
Termistorul de 6 kn, montat ntre bazele defazoarelor pe radiatorul tranzistoa-
relor finale, repolarizarea acestora, n de de tempera-

de reglaj
Tranzistoarele finale vor fi prinse pe radiatoare separate izolate de acestea
prin din alte tranzistoare defecte (tipul EFT 212).
Tranzistoarele din etajul defazor vor fi cu radiatoare pe De ase-
menea, diodele de redresare, de tipul lor, vor fi puse pe radiatoare.
Transformatorul de va fi cu ecran electrostatic ntre primar se-
cundar. Alimentarea etajului final cu tensiune se va face prin
de 2,5 A.
Cablajul imprimat nu probleme, practic am folosit varianta n care
cu tot montajul are dimensiunile radiatorului tranzistoarelor finale vine prins
eL
din emiter, respectiv colectorul
pe un suport de de 2 W.
vor fi bobinate din
m"8+lk

10DjJA
S1 = tensiune de mijloc (26 V)
S2 = consum n gol (30 mA)
= amplificare T
1
t";j = volum
B
TranZistoare folosite:
<, = SC 147 B (BC 107 B)
= 2 N 3053 (BC 107 B)
3 = BC 141
'i
cl
BC161
T 5' T 6 = 2 N 3055
D
1
.. D 4 = BA 148 (F 057)
realizarea montajului se corectitudinea se
cu tensiune; n Jocul de alimen.tare de la + 52 V se un avohm-
metru pus pe consumul maxim (O -;- 2 A). Se aparatului se re-
semireglabil S2 cnd consumul atinge o valoare de 20-;-
30 mA. (Evident, se la o de 4 +8 m.Apoi se ten-
siunea ntre polul pozitiv al condensatorului electrolitic de
cu semireglabilul SI se aduce la din valoarea celui de alimentare,
+26 V.
O trebuie
de 2,2 kn condensatorului de 20 jlF/25 V
tic de 4
negative realizate prin
condensatorul ui
Se poate varia de 2,2 kn n limitele 1,5 +5 kQ, n functie de care se ob-
un de putere, dar cresc distorsiunile. '
Pentru acest amplificator de recomand un
schemele date n varianta
separat.
detectia sincron oscilatorul local
un se'mnal exact pe
este zero, iar spectrul de a
se n domeniul
joase. Tranzistorul T
2
locale n
montaj Colpitts, folosind circuitul acordat L
1
-CV
1

C
4
Amplitudinea se cu poten-
P
1
Acest polarita-
tea bazei tranzistorului TI cu R
s
)'
Polarizarea bazei lui T
2
este de R3'
Folosind o n C.C., se asi- .
stabilizarea pentru cele tranzistoare de la
circuitul de intrare.
Pentru sunetele joase se detectarea cu
dioda O
2
care cu 0 1 un dublor
de tensiune. Pe condensatorul e
g
apare astfel audio
canalului de sunete joase, format
din tranzistoarele T
4
-T
5
piesele aferente.
trimer P
2
cu cele diode for-
un divizor de tensiune cu care se
polaritatea bazei la un nivel care un curent
de 500 microamperi n de colector RIO a
lui T
4

cu mod
in gama
UUS avantajul
Tranzistoarele T
4
- T
s
puternic, fiind
folosite n cu emitorul la Piesele
aferente taie nalte permit trecerea
lor joase. Circuitul acordat l2-C1S avnd
frecventa de ntre 50 Hz si 100 Hz accen-
'amplificarea ia joase.
Emisiunile stereofonice n UUS au de
fidelitate si mai bune, aparatele de emisie folo-
site snt 'foarte costisitoare, iar receptoarele snt
cu decodificatoare circuite speciale.
Adaptorul, a o n fig. 1, vine
n ntmpinarea amatorilor care, cu mijloace modeste,
vor asculte sau nreaistreze emisiunile transmi-
se pe UUS. Emisiunile mena snt redate folo-
sind un artificiu de pseudostereofonie. In vederea
reducerii de piese necesare,
s-a aplicat metoda sincron. Efectul
stereofonic se prin canale separate de
preamplificare, n vederea separate
CI su.netelor nalte joase. Folosind un amplificator
de putere stereo sau un magnetofon stereo,
n canalul dreapta se introduc sunetele nalte,
iar la stnga sunetele joase, se un efect
stereofonic nainte de a descrie aparatul,
trebuie remarcat partea re-
glarea unui aparat n UUS (n special cu demodulare
sincron) avansate. Din acest
motiv, construirea adaptoruiui nu este recomandat2.
amatorilor constructori Acelor amatori

TELESCOP/CA
N. TURTUREANU
Transformatorul L
2
este
a unui transformator de microfon (corespunde cel
de la magnetofonul Sonet-Duo).
celor canale se la o stan-
dard stereo. Astfel se att ecranarea
ct cuplarea a canalelor de la
preamplificatoare la canalele stereo de redare.
care nu unui cons-
tructor amator microbist, i anali- fS()blna,
zeze schema abordeze numai partea de pseudo-
stereofonie care se poate aplica destul de usor la I
aparatele comerciale att n UUS ct n alte game de
frecvente.
Analiznd schema din fig. 1, vedem semnalul de
la antena este aplicat la emitorul tranzis-
care la ca amplifi-
cator cu baza la R1 fiind de
pentru intrare. Semnalul la colectorul din T,
este aplicat C
1
la baza lui T
2
la circuitul acor-
6 spire 107
95
87,5
78,4
73,5
68,2
65
62
7,5
10
12
15
17
20
22,2
25
dat format LI eVI' Tranzistorul T
2
n radio-
-1'''0,''''0''''+''' ca amplificator cu colectorul f..--8-s-p-ir-e------+------I------+
iar demoduiarea este cu dioda 0 1
-T
2
ntr-un montaj reflex,
92 7,5
80 10
73 12
fiind folosite ca amplificatoare de 66,5 15
Tranzistorul T 2 n
1------------1------11-----1.
65 15,75
M
9
de la.
baza T
1
n AF !u-
Semnalele de AF de
84 7,5
73,5 10
65 13,25
62 15
ti ee ute p rin Ro (pe baza tranzi s-
R6
cu capacitatea
eie a tranzistoru-
lui eventualele
11 spire 75,5
66,4
65
55,8
48
37,5
7,5
10
10,5
15
20
33
reziduale de RF.
T
3

n schema cu emitorul la
o ampli-
ficare mare, suficienta
pentru unui
semnal de intrare la un
amplificator de audio-
(avnd o intrare
cu mare cu
o sensibilitate mai
de 100 mV). Piesele afe-
rente tranzistorului T
3
snt calculate favor-
zeze redarea
lor nalte, iar
metrul P
3
regla-
rea volumului si
echilibrarea (balance) a
canalelor.
Tranzistorul T
2
mai are
si o n
de cele
a lui
snt valabile regulile con-
n domeniul UUS.
Tranzistoarele T, -T
2
snt mai deosebite. Tran-
zistorul BF 167, recomandat n are beta
900 si frecventa de 350 MHz. Carcasa este
prin al patrulea terminal.
Circuitul acordat l1-CV
1
este format din bobina
de intrare UUS a
condensatorului variabil de la receptorul Mamaia,
sau se un circuit acordat
pentru alte piese. Analiznd tabelul 1, amatorul va
putea alege-valorile n raport de piesele de care dis-
pune. Gama de UUS este ntre 65 MHz 73 MHz.
Piesele se pe o cu circuit imprimat
(din sticlotextolit) sau se sistemul de prin-
dere cu capse conexiuni cu conductoare, de
preferat chiar cu terminalele pieselor. Cutia se
poate executa din plastic. n acest caz se
ca axele condensatorului variabil ale
trelor -P3 fie prelungite cu cte o din ma-
terial pentru evitarea capacitive la
exterioare.
este pentru
la punerea n
pentru
bornele
Zener
Acesta ne tensiuni de
stabiliza te, care se
format dintr-un element de r""t,,-,,rl1n'tr,
cu tranzistorul dioda Zener
de eroare "format
din tranzistoarele ct
elementului regula tor
cu tranzistorul men-
constante a tensiunii n
baza lui T 3 curentul de emitor
ct cel din colectorul lui T 3 vor
avea o valoare Acest
lucru are ca efect un curent
constant
Rs. prin modificarea
valorii lui Rs se poate o
tensiune de la zero,
deoarece tensiunea de este
practic cu produsul dintre
curentul de colector al tranzis-
torului T 3' o valoare
valoarea lui Rs. Se
orice a tensiunii de
produce o a ten-
siunii pe baza tranzistorului T 2
din amplificatorul de eroare, care
are drept urmare cu-
rentului de colector al lui T 2'
w
toarele
scara
se vor monta pe
de circa 8
cu un voltmetru
r-r., ... 1-",'n. 11" , de si cu un
controlul ab-
RIT ANSlAIORUl 'IIIHU RADIOIMATORI
Ing. G. PINTILIE - Y03AVE
maestru al sportului
Retranslatoru1 a fost realizat n ideea
unor radio bilaterale
ntre radioamatorii de unde
ultrascurte din diferite zone ale
aflati la distante relativ mari unii de
cum snt,' de exemplu, cei din
Transilvania, care vor intre n
cu cei din sudul Meri-
dionali. Aparatul a fost elaborat o
cu a retranslato-
rului montat pe satelitul pentru radio-
amatori Oscar-6.
Principalii parametri electrici ai retranslatorului snt:
-- Banda de la intrare 145,8 MHz
50 kHz
-- Banda de la (emisie): 29,4 MHz
50 kHz
Sensibilitatea la intrare (pentru o putere
la 2 jlV
11'15,75-145,851


2
X BFI81
,2?,O
Gl;HI
10
lMFI. 1{
8
5.5
1{
/1'15,75-145.85 I
-- Puterea (imput) la etajul final al
(pentru un semnal de 2 jlV la intrare): 2 W
-- (ntre care folosesc si-
multan retranslatorul): 16 -18 dB
100 kHz (+2 dB)
-- Banda de trecere: 200 kHz ( 20 dB)
-- Eficacitatea sistemului de RAA: pentru o
a semnalului la intrare n limitele 2 - 500 jlV, pu-
terea la iesire n limitele 2 - 2,3 W
-- Antene folosite: dipoli de lungime ),/2 cu polari-
zare
-- Tensiunea de alimentare: 24 V c.c.
Schema de principiu este n
fig. 1. La intrare, retranslatorul este cu un
amplificator realizat cu tranzistoare BF 181,
montate n n scopul unui grad
mare de amplificare, a fi nevoie de neutrodinare,
este acordat pe de 145,8 MHz. Acest am-
plificator este comandat cu un semnal de reglaj auto-
mat al (RAA), care se pe baza pri-
mului tranzistor.
Primul oscilator local este pilotat cu cristal. Frec-
venta a cristalului este de 13,71 MHz.
Osc'ilatorul este realizat cu un tranzistor BF 167 (T 5)
n regim Overtone, cu circuitul acor-
dat pe armonica a 5-a a cristalului -- 68,55 MHz n
continuare un dublor de executat
cu o varicap de tipul BB 109, de la care se ob-
tine un semnal cu frecventa de 137,1 MH7, ce se in-
pe baza primului 'mixer (T 3)' Tot n circuitul
18,65 -8,75 I 129,35 -29,451
bazei primului mixer se semnalul
amplificat de tranzistoarele TI + T 2'
n circuitul de colector al primului mixer este co-
nectat un filtru de format din trei circuite acor-
date, cuplate ntre ele supracritic, pentru a asigura
o de trecere de 100 kHz, acordate pe
de 8,7 MHz 50 kHz. Acest filtru de
banda de trecere a ntregului retranslator.
Semnalul de de 8,7 MHz este aplicat celui
de-al doilea mixer (T 4)' unde se mai semnalul
celui de-al ti!> doilea oscilator local, cu de
20,7 MHz Cel de al doilea oscilator local (T 6) este,
de asemenea, pilotat cu
n circuitul colectorului mixerului 2 (T 4) este
tat un filtru de format din circuite acor-
date pe de 29,4 MHz. n continuare
pe 10 metri, format din tranzis-
toarele Ti, T
s
T 9. Etajul final al (T 9)
un tranzistor de tipul KT 904, cu
un radiator din duraluminiu (o de
130 x 170 mm -- de cu placa cu cir-
cuitul imprimat).
rolul de suport mecanic pentru ntregul cablaj im-
primat.
RetranslatoruI este cu un sistem de RAA
amplificat (T 12)' care are rolul de a mentine n limitele
admise puterea a etajului final ai
Aparatul este cu circuite de stabilizare a
tensiunii de alimentare, care ten-
siuni stabilizate electronic: -18 V pentru etajul de
putere al - 12 V pentru restul
rului -9 V pentru mixere, oscilatoare locale am-
plificatorul de intrare.
Retranslatorul a fost ncercat n orasul Bucuresti
cnd au lucrat simultan (prin 6 '(3
bilaterale n duplex; emisie n
banda de 2 metri n cea de 10 metri).
n finaL acest aparat este a fi instalat pe
munte, probabil, pe vrful Omu din Bucegi.
Metol 10,0 g
Sulfit de sodiu anh. 100,0 g
Carbonat de sodiu anh. 50,0 g
de potasiu 0,001% 100 mi
la 1000 mi
IVlllIOIRI Olllli
1 parte revelator + 19
Timp de developare NP1516 minute
la 20
0
C NP20 20 minute
Agitare: prtmul minut continuu, apoi 15"
la fiecare minut.
.
De la bun nceput trebuie deosebirea
ntre sensul care i se n acest articol denumiri;
de revelator diluat sensul acceptat n gene-
ral pentru denumire. Prin revelator di-
luat se de obicei, un revelator normal
care se cu de un de ori.
n aceste revelatoare, aspectul fil-
mului se de cele normale. Viteza de
developare a mici (detalii n
este calitatea de revela-
toare fiind
R
Caracteristici: revelator moale
Metol
Sulfit de sodiu anh.

la
Carbonat de sodiu anh.
de potasiu
la
8,0 g
60,0 g
2,0 g
1000 mi
90,0 g
2,0 g
1000 mi
15
Prin a timpului de
developare. revelatorul nou astfel pre-
o compensatoare, con-
trastul realizat fiind mai mic deCt cel
cu revelatorul nediluat.
Viteza de developare a mari (de-
talii n scade apreciabil, deoarece
nutul de substante revelatoare este insuficient
pentru ele. n contrastul i magin;;
scade, aceste revelatoare avnd o ac-
de uniformizare. modului de ac-
prezentat mai sus, negativele vor
prezenta o redare a detaliilor din umbre,
ceea ce cu o crestere de sensibilitate.
B
1p A + 1p B +
Timp de developare NP15 14 minute
NP20 16 minute
Diluarea cu a unui revelator normal pen-
tru filmele negative alb-negru este
de factori.
Agitare: la fel ca mai sus
Caracteristici: revelator normal
Metol
A. sulfit de sodiu anh.
la
B. Bicarbonat de sodiu
anh.
la
10,0 g
50,0 g
10Qil mi
50,0 g
1000ml
10
Astfel, un revelator normal o cantitate
destul de mare de sultit de sodiu o cantitate
relativ de alcaliL Dilund de peste 4 ori
un astfel de revelator, nou con-
o cantitate de alcalii, fapt care
duce la o developare complet
mai ales n umbre.
n normale de de
sensibilitate este de aproximativ o
(3DIN). Valoarea se de fiecare
fotograf n parte, n de parti-
culare.
1p A + 1p B +
Timjil de developare NP15 18 minute
Un alt avantaj ai acestor de revelatoare
este aceia mereu se pentru develo-
pare revelatorui fiind aruncat

Se n acest fel o foarte mare
a
NP?O
Agitare: ca mai sus
Caracteristici: revelator normal
Sulfit de sodiu anhi
Carbonat de sodiu anh.


de potasiu
Benzotriazol
la
1 P. revelator +
125,0 g
60,0 g
16,0 g
1 g
9,0 g
3,0 g
1000 mi
19
Revelatoarele prezentate n continuare au o
sub aspect cantitativ de
revelatoarele normale. De un astfel de
revelator zecimi de gram de
revelatoare, o cantitate de sulfit de sodiu
de de potasiu o cantitate destul
de mare de alcalii n cu
de revelatoare de potasiu.
Cu revelatorului cu
lalte revelatoare
loparea filmelor
de exemplu).
Timp de develooare NP20 10 minute
NP27 16 minute
Foarte amatori doresc lu-
creze singuri fotografiile (dealtfel, aceasta
este marea dar nu
un aparat de Aparatul pe
care vi-I este o
poate fi executat de oricine.
chiar nu are o calificare
la nceput o cutie para-
la dimensiunile 300 x 150 x
150 mm care, lateral, un capac
mobil, prins cu balamale. Interio-
rul cutiei se va acoperi cu un strat 'de
vopsea mat.
In partea din se va face o deschi-
de 3 - 5 cm, n functie
de diametrul pe care l are
aparatului de fotografiat, ce a
fi n peretele opus,
facem, de asemenea, o de 3 -5 cm,
n care introducem dulia pentru un bec
mat de 110 V. Pe firul ce becul cu
priza vom monta un pe
cordon, stingerea aprinderea
becului. un mic soclu din
stabil, o de lemn din
negru, C;;U o deschidere ceva
A. CRiSTEA
mare dect formatul filmului. Ne procu-
o de defecte (un
de un
geam mat, ambele avnd dimensiunile
ramei din lemn. Filmul se intre
aceste geamuri. El trebuie stea
ct mai ntins strns, cu concavitatea
placa Geamul mat
se va afla orientat spre bec. Cum vom
lucra: deschidem peretele lateral al cu-
tiei, n interior aparatul de foto-
grafiat cu obiectivul introdus n orifi-
ciul cu diafragma la
maximum. Punem filmul ntre cele
de nchidem capacul
o sau un perete,
pe care hrtia foto,
n pioneze. se va face
la lumina
Aprindem becul facem expunerea
probe, pentru a determina timpul
expunere corect, apoi facem develo-
parea
Pentru timpului de PV'''''''''PT'P
ne vom din comert tJ
3 x,
Agitare: ca mai sus
Caracteristici: revelator contrast.
APARATUL CI) CAPACUL DESCHIS
coada, pe care o vom
ntre bec cadrul de cu ajutorul
unui suport, tot din lemn. Pentru a nu
avea ale imaginii, trebuie
avem ca sursa de conden-
satorul obiectivul fotografic fie si-
tuate pe ax, iar nega tivul fie
perfect paralel cu planul obiectivului.
Intruct e incomod se lucreze cu
aparatul orizontal, putem ntoarcem
vertical cu ajutorul unei de scn-
de el, pe care o ntr-un
suport de de 3 -4 cm
la dimensiunea de 240 x 300 mm, n
fel nct aparatul nu se
Construit corect, bune
rezultate multe
APARATUL
N
POZ/TiE
IIERT/CAL.
9
posesorii
de televizoare
tipuri mai
care
din
echipate
5
n
adaptorul prezentat
n schema din figura 1
satisface pe deplin
telespectatorii.
cum se vede pe schema din
figura 1, trioda a doua
ca oscilator, n 3 puncte sistem
cu n ramura induc-
Frecventa oscilatiilor este de-
de inductanta bobinei Le
capacitatea C
5
capacitatea
dintre electrozii tubului,
ajunge pe grila triode, unde
se cu
nat din anodul primei
triode se doar ntre
cele semnale. frec-
oscilatorului local a fost ast-
dintre cele
poate asigura o
la 4 - 5 km
receptor de
medie.
deoarece panta de
a montajului realizat cu
dubla EeC 91 (6 6 sau
este de 3,5-4
Pentru realizarea adaptorului se
poate folosi un tub de
tipul EF 80,6 )1( 5 sau chiar 6 W 4,
schema din figura 2. De
este amplifica-
rea este ceva si nu toate
exemplarele din amintite
mai sus bine ca osc-
lator-modulator ecran. Une-
le dau chiar
mitoare.
Rezultate mai bune se pot
folosind un tub
gura 3. TubuI
K
1
M S
le
2

SPRE TV
.250"
- +
R:2-511(
TV
iNTAARE
A NiENA
99,75
43,5
1,3 17
181,75
125,5
0,16 7
0,14 7
0,08
0,08
o o 10 O O O 10 O
O O O O O O O O
O O O 10 O O O
O O O O
80
O O O O
15 o
120
o
o
o
o
O
O
O
O
O
O O
O
O
o
o
o
o
O
de curent de unde se ali-
televizorul. Pentru ali-
mentare se va folosi redresoruI bi-
4. Tubu}
va circa
Transfonnatorul Tr se va realiza
un miez din tole de ferosiliciu
E lOx20 mm
de tole
550
comutarea
so-
transfonnat,oruJ de
retea, condensatoarele electroIitice
si . bobinele LA si LB de co-
cnaleIor alese. La-
teral se fjletate
fixarea de
de asemenea
golm1 de de mm
metru 10 mm ntre cen-
trele
Mufele de cablu intrare
se pe una dintre
fetele later'ale ale Pe ace-
. a soclului se aduce COf-
alimentare la La
se vor respecta toate regu-
lile cunoscute aparatura
UK W. Bobinele canalele
IV carcase din
diametru.
carcase, cu
de cupru de 1-1,2 rom
11
Y080Z
12
Realizat doar cu tranzistoare,
pe care vi-l descriem
stabilitate n
Tranzistorul T
z
de tip ac 614, AF 114,
403, 2S A 235 (sau orice alt tranzistor,
tip pnp de 50-100 mW, cu de
mai mare de 80 MHz), ca
oscilator cu prin C
s
, ntre emitor
colector. este
de parametrii circuitului a-
De tip realizat n ntre-
gime cu tranzistoare pnp, receptorul per-
mite acordarea pe orice din
banda de 2 m radioamatorilor),
prin rotirea condensatorului variabil C
12
.
In acest scop poate fi folosit un trimer
pentru acord n gama de UUS de la
radioreceptoarele Mamaia, Albatros
etc., cu capacitate de 17 pF.
Capacitatea C 11 . are rol ca
capacitatea C
7
Elementul
rp{"pntnrJIIlIl este tranzlstclrul
TI' la alegerea
factorului de
mai factorului static
care mai mare). Este conectat
de autooscilator pentru generarcCl
de n
100 kHz. Din
cordat din colector realizat cu t'obina L..J.
C
6
C
7
Din C
7
se
pe benzii indicate
(145:2 = 72,5 MHz), iar C
6
are rolul
de a fixa limitele benzii (ntre 144
146 MHz).
de T
z
este
pe de microfonul cu M
(de tip telefon) alimentat prin divizorul
de tensiune realizat cu R6 Rg.
Nivelul semnalului audio reglat din Rg
ajunge la baza lui T
z
prin capacitatea C
9
,
modificnd capacitatea a lui T 2'
Se obtine astfel o modulatie de frec-
cu' deviatia de circa 500 kHz, deci
tensiunea de alimentare
este
Semnalul de modulat
inductiv prin bobina L3 n
colectorul prin filtrul Drl, R9
C
14
\c culege pnn sCl1lnalul dt-
care este COI1-
dus la intrarea amplificatorului audio
A, realizat cu tranzistoarele T 4 - TI>'
Punctul optim de al tran-
zistorului T
3
ca detector cu
se alege prin intermediul trimerului R
12
.
La mijlocul amplificatorul
audio este plasat de
volum audio R14' pe axul se
tensiunii de alimen-
tare I.
Amatorii care doresc, pot combina
acest cu comutatorul emisie-
K, montnd un carusel cu 3
distincte cu con-
tacte montate pe un material
izolant adecvat la care
radiotelefonul trolit
10 mA nece-
Acest curent
n limite mici valoarea
locul montajului
circuitele tranzistorul ui TI' montat ca
amplificator de final al
puterii de emisie dublor de
Tranzistorul T b fiind de
ca precedentul, va fi ales cu
de mai mare de 150 MHz (AF 114.
411 etc.) de cu factorul de
amplificare ct mai mare (peste 75).
Pentru realizarea unei puteri mari
de emisie, se va regla trimerul R l' care
baza lui T 1 astfel ca se
o putere
Puterea de este
ntre 1 2 m W, pentru
enumerate la nceputul
articolului. De asemenea, n timpul ope-
de reglare, se va varia Rl ntre
4 10 kn pentru realizarea performan-

A, prezentat n schema din fig. 1, nefiind
tocmai cel mai economic n
considerare randamentul lui), se poate
adapta un montaj final audio n contra-
timp, ca cel prezentat n fig. 2. Puterea de
a acestui montaj, care doar
un singur tranzistor suplimentar, este de
100 mW, iar curentul de repaus n
semnalului este neglijabil n ra-
port cu curentul maxim de lucru la
puterea
Difuzorul poate fi de orice tip, de
putere, dar este preferabil pentru o
realizare utilizarea difuzorului
de 100 mW cu impedant,;
bobinei mobile de 8 n (de la radio-
recemoa!re se pot utiliza
30.Q
transformatoarele, contac-
scala cu mecanismul de
de volum
necesare reali-
practice a montajului.
II
EFT
______________ +-____________________ .9V
SPRE R 14 JAC CASCA +
30SL
n amatorii care vor utilizeze
o pot elimina din
bobine de cuplaj cu antena vor
conecta contactele comutatorului K di-
rect la capetele calde ale bobinelor de
acord L
2
L6 prin intermediul unor
condensatoare de calitate (stiroflex
sau de 2 - 3 pF pentru emisie
8 -10 pF pentru n acest caz,
aparatului se reduc n-
truCtva.
980
3 l
Comutatorul K poate fi
de amator din elementele unei chei tele-
fonice, izolate cu plexiglas, sau dintr-un
comutator de piste de la magnetofoanele
Sonet B 4 (nlocuindu-se placa de tex-
tolit, care o pro-
prie ce nu poate fi n cazul de
cu o de plexiglas) sau utiliznd
un comutator de unde de la radiorecep-
torul Turist, direct sau prin
intermediul unei borne de textolit, pre-
cu 2 carne, care- cutia
aparatului.
Difuzorul mai poate fi nlocuit cu o
receptoare de la un aparat tele-
fonic cu conditia ca cele 2
bobine pe care le fie realizate
cu conductor de cupru izolat cu email de
0,09-0,1 mm diametru, la umplerea
carcaselor. Priza pentru mon-
tajul din fig. 2 se din punctul de
nseriere al acestor bobine.
Varianta este pentru amatorii care
doresc realizeze aparatul pe scheletul
unui microreceptor telefonic.
n schema din figura 1 circuitele ante-
nei un dipol simetric n A./4,
AI

I ARECEPfOR

acordat pe de 145 kHz, ca cel
prezentat n fig. 3. Acesta se va realiza
prin ndoirea unei de cupru sau alu-
miniu cu diametrul exterior de 8 - 10 !pm,
conform datelor din va fi plasat
prin intermediul unei de plexiglas
pe o din lemn cu mner la un
de 1-1,5 mm.
ntre dipo! aparat se face
cu o de cahlu bifilar cu impe-
de 300 n (de tipul celor folosite
pentru coborrea la antenele de televi-
ziune). Amatorii care vor
pentru coborre cablu coaxial cu impe-
de 75 n vor monta la bornele di-
polului o de simetrizare de
690 mm din cablu.
n acest caz se va de
spire al bobinelor de cuplaj cu antena
un al acestora va fi conectat la
masa montajului.
4
Toate bobinele se vor realiza
pe un cilindric cu dia-
metrul de 6 mm. Pasul de bobinare fiind
de 1 mm, conductorul de cupru argintat
sau chiar cositorit are diametru! tot de
1 mm. Bobina LI 2,5 spire, L
2
-
3,5 spire, L3 -3,5 spire, L
4
-6 spire,
L 5 - 25 de spire L6 - 3 spire. Distan-
ntre LI L
2
, L3 L
4
, Ls L6 snt
de circa 2 mm se pentru reali-
, zarea etajului precedent, reducerea puterii
T.
INDICATOR
RECEPTOfl'
-B
modificarea Cuplajul prea
slab poate duce la ntreruperea
aparatului.
Droselul de Dn se va
realiza pe o de 1,5 - 3 mm
diametru, de 15 -20 mm (sau pe o
de la transformatoarele de medie
din radioreceptorul
cu blindajul respectiv) sau chiar
pe miezul al amplificatorului de
al radioreceptoa-
relor portative S631T etc.). El contine
20 - 30 de spire conductor de cupru
cu email de 0,3 - 0,5 mm diametru.
Transformatoarele de
ale receptorului se vor realiza pe miezu'ri
din tole de ferosiliciu, montate ntretesut.
Tr
l
snt tole tip E 8 x 16 mm gro;imea
pachetului. 1 800 de
spire conductor de cupru email cu dia-
metrul de 0,12 mm, iar se-
II, 64 de spire conductor de
cupru emailat de 0,45 - 0,5 mm diametru.
Se poate utiliza un transformator de Ia
un difuzor de radio ficare de 0,25 W
(eventual cu difuzorul respectiv sau n
sau transformatorul
de de Ia radiomicrofoanele S631T,
S632T, de la care nu se priza
a primare. Tr2 este
un transformator defazor de la radio-
receptoarele mai sus, rebo-
binat datele de mai jos, sau se
poate realiza pe tole tip E 6,5 x 13 mm
grosimea pachetului (de la difuzoare de
0,25 W pentru linie de abonat a retelei
de radioficare). 1
500 de spire conductor de cupru emailat
de 0,12 mm diametru, iar
II - 2 x 75 spire conductor (ra-
port de transformare n curent alter-
nativ n = 7).
Tr
3
este transformator de Ia
radioreceptoarele amintite anterior sau
se pe tole tip E 8 x 16 mm
bobinat pentru 1 2 x 750 de
spire conductor de cupru emailat de
0,12 mm diametru pentru
II - 100 spire conductor emailat de
0,45 -0,5 mm diametru. Montajul este
alimentat dintr-o baterie de 9 V, tip
6F22, n caseta aparatului.
Practic, montajul se poate realiza
conform fig. 4, pe Cte o de plexi-
glas de 2 - 3 mm, n care se
cosele prin nituire.
Amatorii mai pot monta
piesele componente ale aparatului pe o
pe una din piesele
pe receptorul
(fig. 4b). -
Dimensiunile aparatului depind de pie-
sele utilizate. Toate rezistentele fiind de
0,15 W, iar la' tensiuni de
12-15 V, montajul ncape n caseta
radioreceptorului Cora, de la care se
poate utiliza scala, gra-
dnd-o cu ajutorul unui
undametru activ, confonn datelor statiei
De o parte a de
montaj se difuzoruL iar pe partea
simetric, n cutie, se fi-
microfonul.
Este bine ca n interiorul cutiei din
material izolant se Cte o
(din hrtie
care constituie un ecran general, conectat
din punct de vedere electric la masa
montajului.
13
1
CIHIRf
CnnOHllOH
BOBINAT 3,3K-r}.
Constructorilor care
nunte la articolul
in
solicitat
de teleco-
le
varianta 1, tranzistorul T3
iar C2 are 3-6
decodor 3 al bobinei L 1 este
doar cu terminalele de minus
ale condensatoarelor C5 C6.
Valoarea a ax
motor-ax
SCARA 1
din
schema
fixarea sa.
Receptorul (varianta li)
= galben; MF 2 = alb; 3=
10
n rezumat: informatia este
prin intermediul unei mo-
de a celor patru im-
pulsuri (care au perioada
n functie de cursoarelor
de 5,1 kD. afe-
rente); timpul de recuperare ce
c
Realizarea va fi mo-
de emisie modu-
lator montate una pe una, prin
putndu-se folosi pen-
tru partea de mo-
dului prezentat n Tehnium nr. 6
din acest an.
Montajul va fi amplasat ntr-o
cutie din aluminiu avnd grosimea
60 150
o
al cincilea impuls de prima
nu are prea
mare Respectarea va-
lorilor componentelor multivibra-
torului fiind el trebuie
se ntre limitele
5,5-;.-Q mS.
I O J
de 1-::--1,5 mm dimen-
siunile de 20x 15x6 cm, pe panoul
se monteaza cele man-
semireglabile pen-
tru fixarea nulului, instrumentul de
control general.
Una din de realizare
a cutiei este n
2. Datele de ale
o
\'
-
o
10
celor au fost publicate
tot n Tehnium nr. 6.
Datele pentru realizarea bobi-
nelor snt L
1
are 12
spire Cu-Em de 0,45 mm, pe o
de 0,8 mm, cu
miez avnd o lungime a bobina-
jului de 7 mm. 2x2 spire
Cu-Em de 0,45 mm, la
centrul lui L
1
L3 L
4
trebuie rea-
lizate foarte ngrijit, pe o
de 11 mm cu miez, cum
cu un cond uctor bifilar
se 2x8 spire pentru L3'
avnd n prealabil
aceea coltarii
de la capete, apoi din
fir, ncepnd de la capete
centru, astfel nCt L
4

5 spire plasate la centru, printre
spirele lui L 3'
L; se tot pe o
cu 8 mm, cu fir Cu-Em 0,45 mm
are rolul de a acorda antena. Pentru
toate bobinele se pot folosi cu
succes carcasele unor medii frec-
TV. se pe
o de 1 Mn/O,5 W (avnd
o
o
62 2D2
un letron
Acordarea circuitului rezonant, respectiv tragerea
n banda (normal ntre 65-73 MHz), cere
ndemnare Circuitul se acordeazzl
brut cu un Se trage n
reziduale ale cablajului. Este deosebit de
executarea unui cabla ngrijit ct mai scurt Pentru
banda (65-73 MHz) varianta
cu 6 spire.
indepelft<:uea sau apropierea spire;OI tpentru
joase) sau prin reglarea trimerului, legat n
parale! pe condensatorul variabil (pentru
nalte).
Bobina se poate executa
de cupru emailat un creion
Pentru gama de 87,5-104 MHz acee-
-schimbnd valoarea
REGLAJUL
Se va efectua separat pentru
propriu-zis (vezi Teh-
nium nr. 6, pag, 7) apoi pentru
modulator oscilogra-
mele n punctele 1, 2, 3, 4, 5).
o
..
o
o
o
62.
;'1
Folosind tranzistoarele indicate
din constructia
a se face
numai o cu cele
moduluri asamblate si antena
'
Pw
30 450 003
40 250 04
65 100 7,5
65 175 2,5
65 175 13,5
65 400 10
55 400 1
62 000 2,5
55 000 1
20 200 002
36 "175 3
36 175 10
65 175 20
(cum snt cele chimice sau extrage-
bobina devine
Punerea in se face astfel:
P
1
se la minimum, P
3
n
de mijloc. Se adaptorul la un
amplificator stereo se alimentarea adap-
torului a amplificatorului. In difuzor se va auzi un
de fond slab.
DEZLEGAREA JOCURILOR iN
rlNIIf'U7<:>ra n interiorul se introduce
burete de plastic, iar acordarea n
se cu sau o
de
de
Cnd zgomotul
de un slab. Rotind varia-
Se din nou Pi n
semnal
siuni.
Se din nou 1 iar efectul stereo se

ssitul rn ..."n.nn;.ol
NR.

banda de YI'I,'nn:::.nti\
este
din care se COlntActinnlp.rI,'f!
(care este egal cu
pentru unde scurte este n jur de 5 acestor cauze
lI,r''''',mo,,, a conductorului antenei nu este
1\..111\..1""""<;< ""Iof'trir'i\ aceasta fiind mai La dimensio-
cont de factorul de scurtare
""'""''''''';1'''<2 n literatura de speciali-
tate, Cnd f <30 lambda/d este egal
tiv cu 5 000, lungimea n metri
(MHz).
de intrare la un dipol este n jur de
75.n . Nu ne de acest gen de prac-
fiind destul de n rndui amatorilor. Vom da
cteva exemple de antene mai deosebite.
15,3m
,
r J
I i
I I
I I
I
Delta.
forma
::;ei:Hnc:lfl cu litera o
cu caracteristici remarcabile.
de 8 dB de
IZOLATOR
n
E EmlSI
n general, teoria antenelor este foarte
tratarea lor
vaste de
Antenele se mpart n mari cate-
gorii lor, anume
antene de antene de emisie.
n genera], antena de emisie
este a se cont prea
mult de anumite reguli, n schemele
pentru antenele de emisie trebuie respec-
tate cu dimensiunile fizice ale
conductoarelor, pentru a se asigura frec-
de a antenei,
de intrare, precum o caracte-
de directivitate. acestor
antenele de emisie pot fi folosite
la pe cnd antenele de recep-.
nu pot fi oricnd folosite la emisie.
Orice tip de se impune a fi ct
mai de masele metalice din jur,
o ct mai mare de
sol fie ct mai rigid din
punct de vedere mecanic.
sau textolit impregnat cu lac siliconic.
Racordarea la aparatul de emisie se
face cu cablu coaxial.
Elementele se astfel:
iZOLATOR
SUPORT
CABLU
COAxiAL
-

An
n
Antena G 5RV. Un dipol la o amena din
Se poate folosi cu succes n cteva din benzile de radioamatori. un loc relativ
mic, iar raportul de unde n benzile de 14 MHz este foarte bun, n benzile
7 28 MHz iar n 21 MHz
Conductoarele radiatoarelor snt din de rjJ 2 mm cu o de 2x 15,3 m. Adap-
tarea se cu o de 9,5 m cablu de coborre pentru antene TV. In
continuare, racordarea la aparatul de emisie se cu coaxial de 75n.
LUJllgU,Uo;;a antenei
trebuie fie un
1 LA antene au un slab
diI'ec1:iollal, iar este destul de mic,
Pentru o cu lungimea de 6 212,
ajunge abia la 1,7 dB,
H
3
Aceste antene au avantajul se pot
cupla direct (printr-un condensator) la
bobina circuitului oscilant din etajul
final.
Antena (ground plane), fig, 2,
este dintr-o de metal
avnd plasate sub ea
(izolate) conductoare legate n cruce,
paralele cu solul. '
H a tevii verticale se calcu-
cu formula fi (m) = 713,23/f (MHz):
iar lungimea L a unui rlI din contra-
greutate este de L (m) =
= 731,5/f (MHz).
cu aparatul de emisie se face
cu un cablu coaxial cu de
50-75 n.
liNii DE DiRECTiA
. '.
nu are efect directiv.
Antena V, fig. 3, este
poate lucra pe mai multe benzi.
AliMENTARE
ANTENEi
-
Linia de alimentare are de
600 n. iar antenei de sol
trebuie fie 212 sau . la o an-
n care L = 3 A, unghiul r:t. = 58,
este de 8 dB.
AnTEnA
[UII[Al qUAD
Antena Cubical Quad este o deosebit de Are efect
cu un cistig de 8-10 dB de un dipol Schema de principiu se vede n
fig. 1 A B, cele variante de racordare a cablu lui de alimentare determinnd
polarizarea sau a undelor.
n tabelul nr. 1 este reflectorului n iar
distanta acestuia de radiator antenei. Ad'apta-
rea se prin raportului de unde iar reglajul
se obtine prin mutarea scurtcircuitului n lungul circuitului adaptare.
ntre aceste fire nu este aceste copductoare snt paralele ntre
ele la aproximativ 5-15 cm. .
Conductorul antenei, respectiv al radiatorului, reflectof'Jlui al circuitului de
acord va fi de fii 2 mm.
Realizarea este n fig. 2. Suportul ramele de se vor
confectiona din material izolant, dimensionate executate rigid, pentru a face
intemperiilor Se pot folosi lemn impregnat cu lac siliconic, vinidur sau alte materiale.
La nu se va folosi metal ntruct se produc pierderi n
(aceste piese de
De remarcat antena Cubical Quad> are o mai dect o de
tip Y AGI. n tabelul nr. 2 se dau datele necesare pentru dimensionare. S-a
varianta (ultima Cnd nu se la reflector circuit de acord pentru
adaptare. D se alege de obicei de 0,2 lambda. Nu s-au dat valorle pentru
benzile de 40 80 m din cauza dimensiunilor exagerat de mari ale antenei.
RADiATOR 'REFLECTOR
REFLECTOR
RADiATOR
AliMENTARE B
Antena din este n
de cerc. Este o
foarte de executat.
Dimensiunile, n special la frec-
vente mai ridicate, snt mici. Cu
toate are un mic
reduse,
avantajelor
are o destul de mare.
Tabelul datele necesare
pentru dimensionare. Se va
avea ca raportul undelor
stationare fie ct mai redus
(acest raport se poate regla la
minimum prin distan-
X la valoarea


80 548,64 60,96 12,70 30,48 15,24 100
40 274,32 30,48 6,35 15,24 7,62 75
20 137,16 15,24 2,54 7,62 3,81 50
15 60,58 11,43 11,27 j 5,08 2,54 35
__
reflector
cu reflector O 0;2')..
cu reflector O = 0,15'11.
D"'.r!;"'t .... r cu reflector O = 0,1 ').
CiRcuiT
ACORD
REFLECTOR
1
2
care
ale
nr. 1.
posibilitatea
interesate
tindu-ne de
rioase, compuse din
continuu)
a
sonore pe care le
auditiv uman. Banda
ea diviza n
a audio-
kHz
fre:cvemte care vorbirea
aici putem face o delimitare
n sensul produse de larin-
gele unui snt mai joase
120 200 Hz) fonnei
a laringelui. produse de larin-
gele unei femei, care se cons-
tructiv de cel al prin fonna lui
mai ales, prin lipsa
numite lui Adam), snt mai nalte
(ntre 250 400 Hz), de unde
nalt de inteligibilitate al vocii
consoanelor vo-
calelor este mai ca timbru
de armonici.)
Grupa medii audio se
ntinde la 8 -10 kHz cuprinde
n general toate sunetelor muzicale gru-
pate pe octave, tonuri semitonuri, care
practic se deosebesc ele doar prin
cteva de
audio sint limitate
de urechii aceasta n
de a sune-
tele la kHz. De
aici nainte n domeniul frecven-
supraacustice sau al ultrasunetelor,
snt folosite pentru pn)dllCerea
ultrasunetelor n unele metode
intensiv, pentru
gere la malg!leto>t'mme n
de calcul.
ani, de 110 kHz
erau drept de
intermediare radioreceptoare.
pnd de la 150 kHz 000 metri lungime
de domeniul frecven-
radio. Banda de
pentru radiodifuziune cu moou-
n este ea
diferd.
de
care au loc n
banda re-
n radiorecep-
toarele moderne kHz),
undele 500 1 500
kHz snt distribuite circa 110 posturi
de emisie. o de
de undelor scurte cu-
circa de posturi ntre 4
MHz. O rotire de cteva de
grad a axului condensatorului variabil
de acord traversarea peste
zeci de posturi (pe cnd pe unde lungi un
post 5-6'). De aceea, unele
cu exten-
mecanice de extensii de
n zonele ca
25, 31, 41 49 de
judicioase a
benzilor radioamatorii recurg la
artificii de ngustare a benzii
emisii cu
Domeniul undelor ultrascurte, spe-
cial grupele de unde metrice decime-
trice, este
de canalele
radiodifuziune
Ing. IANCU ZAHARIA
Un canal de televiziune
o de de 8 MHz
pentru realizarea dungilor
orizontale verticale care este for-
imaginea de linii in sistem
OIR1) sau 7 normele COR).
canalele de televiziune ar fi plasate
n gama de unde scurte, un canal ar
acoperi pentru circa
889 de posturi de emisie. n situa-
radiodifuziunea cu
care ea o de
frecvente destul de (de circa 150
kHz). de posturi
de televiziune a releelor de retransmisie
a impus necesitatea de emisiuni
TV canale superioare celor (12 canale)
n benzile 1 -2 3 ale sistemului
ntins la 230 MHz. au
emisiile pe canalele superioare
27-34 39 ).cuprinse ntre 470
n plin domeniu al undelor
Undele centimetrce microundele
Amatorii constructori folosesc frecvent filtre n cir-
cuitele experimentale. Metoda de proiectare pe care
o descriem se poate folosi cu succes n domeniul joasei
n special n ntruct n
acest domeniu mai des folosite snt filtrele trece JOS,
ne vom ocupa de acest gen de filtru.
Un filtru trece jos permite trecerea unui semnal
de la o n jos, iar de la o
n sus, de
respectiv taie calea de trecere a semnalului.
Filtrul RC este cel mai de proiectat se com-
pune dintr-o o capacitate (vezi fig.
Aceste elemente constructive pasive, judicios alese,
o de filtraj. Se pot combina mai multe
celule, n acest caz, calculele se ne vom
ocupa astfel de proiectarea unei singure celule, ntruct,
n majoritatea cazurilor, aceasta satisface nevoile ama-

se montajul din fig. 2, se
rifica practic respectiv curba
a unei celule de filtraj.
ve-

Cu un oscilator se n ordine
diferite Tensiunea generatorului trebuie
fie Tensiunea de filtru se
cu un voltmetru electronic. o pe care
o numim de a filtrului (fig. 3). De obicei
curbele se n decibeli, ca cea din 4.
Curba unui filtru trece se dintr-o
la un cade
ntr-o linie n
o se
Folosind o
este
(1)
este n Hz, R este n iar C n micro-
farazi
La un filtru Re bine calculat, linia n n
declin a curbei trebuie o atenuare de 20 kHz
ntre decade (de exemplu, ntre 10 kHz 100 kHz).
practic curba de
a unei celule de filtraj Re dintr-o
R = 2000 il C = 0,22 MF. Folosind formula, vom
avea:
159000 159000 _ 367 Hz (2)
f t = -"'R-c-- = LO"OOXlJ,"LL -
1

INTRARE

fOl< 2
Cu datele calculate formula (1) cele
nate n punctul (2) se va construi un grafic, avnd o
de confonn cu cea din fig. 5.
,\ \11 '1
1//'
1] W
2J
!
Folosirea a filtrului probleme
mai complexe ntruct intervin sursei
de semnal de a filtrului. Ideal,
sursa trebuie o iar sarcina o
mare. La un raport 1 : 100 nu se influen-
caracteristica filtrului. La nevoie se poate merge
la un raport 1 : 10, n acest caz curba de
a filtrului va prezenta de cea
o o o
GENERATOR A. F
3,3n O
o o

V
FfLTRlJ DE VOLTMETRU
VERIFICAT ELECTRONIC
metoda n majori-
tatea cazurilor obtinute cu
__ __ -L_-L __ __ __ I---l
metoda dau rezultate .
d8
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 J<Hz
un exemplu practic de calcul pentru a elucida
mai bine metoda de calcul n prealabil. __ _
Se cere calcularea unui filtru Re, care taie frec-
mai nalte de 3 000 ntr-un conform
Schema cuplarea 600 n
de 6 Q a unui "Clr!iA1,p;,pnt
R din filtru, se
R=
(3)
respectiv a sursei.
cazul exemplului,
R = 6 x -600 =
lOii
va calcula
se
algebric.

C = 159000 (4)
nlocuind valorile din exemplu, vom avea:
C = 159 000= 0,857 MF
x 62 '
II folosind valoarea standard C = MF.
Familiarizndu-se cu metoda de proiectare
amatorul va putea majoritatea fil-
nevoie.
el rul revistei noastre.
metodele
cu mo-
au intrat n mod
medical. Diagrama
cu penetrante
de origine
au undele
electromagnetice, diferite doar prin frec-
respectiv lungimea lor de
Se: se
cu totul deosebi'te.
1000 70K 100f( Hz
Un post de radioemisie este
cu un receptor su-
a
este 455 kHz. Sti-
ind lungimea de a e;lIi-
este 1 935 m si la
Qsci!atorul local se foloseste un
condensator cu valoarea de
500 pF, se determine valoarea
bob inei.
Unui amplificator compus
dintr-un etaj ce un tub
electronic ce are panta
2 i se la intrare un
semnal de la o de
cu valoarea de 30 mV.
,."..,,..,n-r::::l1''''' n anod are
se calculeze tensiunea
:::'0'1"'''''1',(,,,,,"1"1"\''''
ROGlifl HA SAU

Deosebit de util n orice fotoliul rulant poate fi realizat din
suluri de burete din material plastic (sau orice
cu un diametru de cea 20 cm, huse divers colorate, cu decorative
(sau liber n cazul rogojinilor1 care se pot asambla adn-
cimea n de de suluri ce n ansamblu.
Sistemul de asamblare al sulurilor este cel indicat n cele de-
talii are avantajul fotoliul se poate sau n func-
de de de confort a individ.
Amplasarea fotoliilor pe podium permite folosirea n stnd
sau culcat.
BEC FASUNG DE np LUM-
,------- NARE
U HETA!...IC
/ PENTRU GLISARE

flN6AT cu (N CAZUL RO-
GOJ I Nil APPRENTEJ MAT TEXTIL ETC.,

ASAHBLAREA cu SuRUB Pe friza de lemn perimetral, ele- ct estetic.
ELASTIC GROS
CE GLlSEAZ PE PRI'
CUREA PT FIXAREA RU!-OOWI
TJlR-LA DORITA
cu ' mentele de iluminat de lumnare, ce se Finisarea elementelor poate varia de la o
20
constructiv ca detaliu,
D, com-
de vedere utilitar
a
Simplitate, confort snt doar cteva
culoare (tonul genera! a! cadru)
la accente (unul sau mai de di-
verse culori.
fRIZA DE LEMN
DE
LA 12 CM
DE PERETE
mobi-
care se aceste trei modali-
aranjare a unor destinate att copiilor
ct si celor mari.
din cele (1, 2)
unor estetice, dnd n timp
ct si modul armo-
nios ncadrare a n carac-
terului de a interioarelor respective,
mbinat cu pentru frumos
Pagini reali2:ate de:
arh. ANCA IVA NOVICI,
arh. GABRIELA BER.EZEANU
Un astfel de podium poate constitui piesa
a mobilierului dintr-o o serie de
cum ar fi:
1. Suport. pentru salteaua relaxa, care n ansamblu
cu (suspendat la nivelul relaxei) poate
fi AIn remarcabil pat de dormit.
2. Suport pentru fotoliile din jurul barului.
3. Depozitarea de obiecte ca: lenjerie n
sertarele dispuse pe laturile libere ale podiumului
n cu panouri rabatabile.
Il 1l 7l J! PANOURABATABIL
. _ ___ ------, .....---f-I-f--II -
I ., ." I
Realizat din elemente constructive de lemn,
asamblabile, podiumul poate fi finisat
pe cu (ca o continuare a
pardoselii) sau vopsit n culoarea a
ansamblului. Pe planurile verticale vizibile se pot
aplica elemente decorative.
I "'-... ' .
PANOU FIX
I \
PANOURI (OEPOZnARE)
I I I . I
I I
ti
II
II
"
"
"
II " li
___ ___
CORP 91 CORP A .
\J'),g -----H------H-----
O
I- " II II
c:( " I 1 I 1
15 ,l : I II
WC:( \1' " II
o CI:: ___ '::J I , 1 I
------- ------
" r--- : t t
'1 SERTAR
: , 1---'
II I PLAN
1.1- __ _
I
I
I
I
I
L __ _
VARIANTA 2
"
II
II
II
il
II
II
_____ JV ____ _
CORP,A,
--- -t ,----.,.
1 I I
'1 I
II :
1 I :
PLAN
VARIANTA 1,
N INTERIOR SPATfUL
DE DEPOZITARE' SE
CPTUSESTE CU FOLIE
DE POLIE'TILEN
CORP A VAR1ANTA 2
DETALIU NOD
Se din cutii supraetajate, asamblate cu ajutorul a doi Cutia cu
rol de ce se poate roti pentru a nclinarea sau cu totul de ansamblu,
o n capacul cutiei pentru necesarul de
cu rol de bar, are laturi care permit de
deschIs). la 8 cm pe de cutIa cutia bar posibilitatea
de sticle, pahare etc.
ansamblu se cu patru role de tip fixate la talpa a
o deplasare la locul dorit.
};....... ;.'... ... : .. ' .. ' ....' .. '.: ....... ' .. ;,., . ; ... ..,'.:; . ..... : . ; ........... : .. :, . ' ............... y

.... t,.
"',';"\ ":,':"
r
\,

:

1
I
I
I
I
I
I
" I
SERTAR

CUTIE CU ROL DE

SUPORT CU
Pf. FLACOAHE
RONDELADE LEMN
CU ROL lE
SUSTIHERE AX
ROTiTOR AL
CUTIEI
MOHTAHT VERTICAL
PT. ASAM BLAREA
CELOR CUTII
ROLE TIP
1-1
CUTIE CU .
ROL DE 13AR


S NE 2-2
21
I
Cei care au avut de film diapozitiv,
cadru cu cadru, n vederea lor pe
rame, au observat ct de este
cu un foarfece
Pentru a propunem
un dispozitiv simplu eficace. 1
Suportul, n fig. 6, se
din placaj sau la dimensiunile
avnd zone translucide din
geam mat sau hrtie de calc. spatele aces-
tora se becuri sorite de
6,3 V, cu ajutorul unor derne. Piesa cea mai
este roata de antrenare -- fig. 2 -,
care se poate procura de la un aparat
vechi de fotografiat sau se 1
la strung
Pe suport se prind piese -- fig. 1 - M3
cu ajutorul a patru M 4 x 8. Piesele
se din textolit sau
prin la montarea pozi-
1, se n acestora, cu aju-
torul a M 3 x 8, partea in-
a fo arfece lui (fig. 4). Peste piesele
din fig. 1 se piesa de plexiglas
- fig. 3 --, iar peste liber al axului
de antrenare se pune un buton radio cu
Se apoi partea
a foarfecelui cu ajutorul unui M 4 x 20
cu utiliznd arcul
din 7.
Modul de este simplu. Se
cele becuri sorite de la
un transformator de sonerie, apoi se intro-
duce filmului n pieselor
-- poz. 1 --, ce este antrenat de roata
Se aceasta ce linia de
ntre cadre cade n dreptul
reperului marcat pe piesa 3. Cele
zone translucide luminate
Apoi se foarfecele.
Acest aparat este extrem de simplu
construit cu
62
CARTE DE (11,4)
22
Prin anagramare afla profesia
localitatea unde

3
MONOVf:RB . TEHNIC (7-12)
--- --- . --
91
1
'2.
7
CHIMISTI ROMNI
SI
*** Pe verticala AB una din chimice (pl.), iar
pe numele unor ehi romni

BIVERB ... ELECTRONIC (5, 10)
l
CERULUI
amatori care

sc a stabili mai exact
locul unor stele
. sau pentru
o autoverificare
ce au observat deja,
aspectul cerului
luna octombrie, precum
unele
mbrie nceputul lunii
(Cygnius) este foarte
ua c:J.. se aproape
de patrulater, se
epe coboare spre ori-
nea, Balena
sud-est, iar OPHIUCUS
sub orizont, nici nu se mai
pe cer este aceea a Pleia-
de stele mici
altele, n sud-estul conste-
. mai bine, el
est. In partea de vest a
se apropie de orizont
. (Boarului)
Iia nceputul lunii noiem-
rsa Mare co-
se vede bine conste-
::s
.....
C
o
N
'C
o
orizontul
nord
sud
"S
....
C
o
N
'i:
o
A 1 111 II COSIONAUliCI
Zborul a sonde automate de tip
Pioneer, ce vor fi lansate n anul 1978 spre planeta
Venus, va furniza date importante asupra planetei
furtunilor. Una dintre va fi astfel nCt
satelit artificial al planetei i evolund pe o
foarte va .transmite timp
de un an venusian (cca 8 luni terestre) date despre
nainte de a intra n densa venu-
cea de-a doua va larga 4 sonde-
laborator (dintre care una mai mare), care, timp de
o vor atinge solul planetar, vor transmite
numeroase date despre atmosfera fizice
din apropierea planetei. N.A.S.A. a lansat n acest scop
un amplu contract firmei Hughes care va studia,
construi ncerca aceste interesan,te statii automate.
La 21 septembrie a.c., sonda
Mariner-10 a survolat din nou planeta
OI". ing. f.
fierbinte - Mercur. De ea s-a aflat la o
de cca 47000 km. Datele de la
aparatura snt n curs de prelucrare la centrul
Pasadena.
Satelitul de ATS-6, lansat la 30 mai
a.c. de la Cap Canaveral pe o la alti-
tudinea de 35 880 km, deasupra ecuatorului (94 de
grade longitudine a fost deplasat la
lunii iulie spre vest, la verticala lacului Victoria din
Kenya. n cadrul primului an de folosire, acest sa
telit va deservi programul pros-
peritate, programe de radio televi-
ziune n acest scop, destinate. din regiunile
sau mai izolate. In fotografie - a tes
telor de simulare a la centrul spa-
Johnson.
europeni din
cadrul companiilor
afiliate la
ESRO vor avea, se pare, ocazia
de a contribui la
unor elemente din compunerea
automate jupiteriene, pe
care N.A.S.A.
o lanseze n ani spre
jupiter. Este vorba de una din-
tre de tip Pioneen>
pentru a fi ele-
mentul de al
Pioneer-10 11, lansate n
anii 1973-1974 spre cea mai
mare a sistemului so-
iar. ESRO a primi sar-
cina de a elabora motorul-ra-
de fdnare a pen-
tru a-i reduce viteza a o face
satelit al planetei, n
scopul de a studia detaliat cei
patru mari galileeni:
10, Europa, Ganymede Cal-
listo.
23
,
i'


1
R. -
a radiorecep-
torului amintit are valoarea 465 kHz.
construi generatorul de semnale
standard conform
lor publicate n Tehnium nr. 7/1974,
paB. 2-3.
In am plificatorul de poate fi
montat tranzistorul produs de I.P.R.S.-
tip BF 182.
amplificatorul de publicat n re-
vista nr. 8. Are rezultate exce-
lente.
Stan C. - Hunedoara
Dioda RA 220 este n special
a fi n redresoarele de putere
ale alternatoarelor pentru automobile,
avnd tensiunea de 200 V cu-
; rentul mediu redresat de 20 A. n rest,
schemele publicate n
, Morgan Marius -
Este suficient de
spire din bobine totul va
perfect.
Pulbere Ciprian - Sn petru,
Vom publica teoretice re-
feritoare la astfel de montaje.
1 Dsokebin Attila -
, Montajul propus de dv. nu poate func-
1 Primele trei tuburi trebuie
l de separate eu-
l plate apoi prin grupuri Re de 10 kn
'0,2 }lF.
,GII"OSU Ioan - Por1oleni
Pocniturile vor n para-
/Jllt

Iei. pe contactele clapelor, monta
condensatoare valoarea expe-
rimental). Se pot nlocui cele tran
zistoare ntre ele. dar aparatul poate
sluji doar informativ la verificarea tran-
zistoarelor.
Vasilescu S. -
Nu prospectul produsului
respectiV.
Moi ie -
Nu a rebobina difu-
zorul. este deosebit de ane-
iar rezultatele acustice ulte-
rioare. de calitate. altul
nou sau complet etajul final.
Tubul EL 34 se n
German Sorin -
are 300 de spire. iar L
4
are 75
de {pire.
Ureche Gh. -- Suceava
unui specialist d:-'l loca-
litatI'>
Antohi Vasile --- Gal",.":!
ta 1,s V. Poate fi mon-
orice tip de
Pop Ioan _. Turda
ntrebarea dv. nu este
ne ce anume
Artene Gheorghe - jud.
folosi doar un singur reflector,
este mai
Radu Liviu -
Se pot folosi transformatoare de la
alte magnetofoane cu tu bu ri.
doca'.on _ Sibiu
'
R
2,2-1 k n sau.
tubului redresor.
de de 1.5-20..
Gheorghina -
Dolj
Tranzistoarele Tl, T2. T3 T4
de tip E FT 321 sau E FT 323.

autorizat.
Tranzistorul TS este EFT 373, iar
T6 T7 snt de tipul EFT 212 sau EFT
250.
Alimentarea poate fi dintr-un
acumulator cu tensiunea de 12 V.
de la
chiar ai
cazuri cnd pe un consumator (bec,
baterii de acumulatoare debiteze. Pentru a nu fi n
baterii mai ales, pentru cazul n care una dintre
ele snt separate prin montarea a diode. De
trebuie suporte consumul maxim de curent (fig.
n cazul n care baterii de acumulatoare snt
rator, diodele se ca n fig. 2.
Acumulatoarele pot fi de diferite.
,i
De mici radioreceptorul
delor medii. Este echipat cu 7 tranzist
GT 108 A, montate n etajul final
Auditia se face ntr-ll.l1 difuzor cu i'f np(!daljfa
Alimentarea se face cu 2,5 V, din acu
1717+
IiI- -
RI;'fPt7x
I-
l j+
I
-_-___ J
T
I?