Sunteți pe pagina 1din 24

pag.

2-3
uzina elevilor
PENTRU
El.EVI . . . . . . . . . . . . pag. 4-5
R,edresarea curentului alternativ
-
Filtre de netezire
............. pag. 6-7
pe 144 MHz
interne ale elemente-
..
tJ ..G. 'r amplificatoare
Ohmmetru
C;ITITORII pag. 8-9
de tensiune
Dispozitive de testare a circuitelor
logice
.1iranzistoare
.....
TV cu semnal complex
de trafic
tEjL TAPLANUL EXCELSIOR .. .
AtELIER ........... .
Amplificator stereo de fide-
litate
pag. 10-11
pag. 12
pag. 13
(AUTO-MOTO . . . . . . . . .. pag. 14-15
\, Instalatia
Aprind'ere pentru mo-
toreta Mobra 50
Conducerea Luminile
Control acustic
.......... pag. 16-17
.. .n baie
... n
Saltea
PUBLICITATE ....... pag. 18-19
Televizoare cu circuite integrate.
universal Super Grill
cu
Practic Grill
......... pag. 20-21
Aparat de alimentat cu fulger
electronic
Developarea peliculei color
LA CEREREA CITITORILOR . pag. 22
Alimentatoare pentru t,uburi elec-
tronice
pentru tir
Amplificator TV
MAGAZIN ............ pag. 23
Sfaturi
Cuvinte
Util
....... pag. 24
PUBLICATIE DE 0.0. AL U.T.C.
Generatorul de semnal TV (cu semnal complex) este
un aparat cu consum redus (de cca 3 W), putnd li-
vreze o tensiune de de minimum 100 mV
pe o de 75.il ntre generator recep-
tor cu o de 75.rr) blocuri-
lor de sincronizare ale televizoarelor.
Fiind dotat cu cinci forme de semnal (bare orizontale
verticale, cu trei nivele de negru, caroiaj
trate negre pe fond alb), aparatul descris n paginile
revistei permite nu numai o depanare ci o
apreciere a unui televizor n stare de
nare (Iinearitatea imaginii, plaja de sincronizare! eficaci-
1.
tatea reglajelor de contrast luminozitate, sensibili-
tatea etc ... ).
Fii nd realizat cu piese profesionale, generatorul de
semnale TV este un aparat stabil, cu simi-
lare celor industriale poate fi realizat att de
amatorii de electronice, ct de
n depanarea televizoarelor. /
Acestora din aparatul propus le o
pentru rapide, fiind cunoscute diver-
sele deranjamente forma imaginilor ce apar pe
ecran.
ntreaga de organizare o integrare a
tului cu cercetarea crearea ca de diferite trepte
ale se integra ntr-o cit mai in
aduce la dezvoltarea a noastre.
Scoala s-a afirmat dintotdeauna ca
un" nesecat izvor de
Este firesc,
deci, ca. pornind de la acest n
se asigure toate
pentru a se n perioada ct
procesul instructiv-educativ
organizat, maximum de rezultate.
Obiectivul prioritar al ce
de
toate gradele formarea elevi-
lor pentru pentru Pe baza
de a
tulUI, elaborate aplicate constant de
conducerea de partid
de stat. cercetarea mpli-
nesc procesul pentru for-
marea a elevilor, viitorii
creatori de bunuri materiale spiri-
tuale. care incep din
perioada Succesele
romnesc concretizate
in asigurarea de n cola-
borarea cu
economice, in procesul intens de auto-
dotare o activitate de
In reportajul nostru
citeva rezultate deosebite de
elevi ai unor licee din Teleor-
rYl.an, Ilfov
ACTIVITATEA PRODUCTIV
LA EXIGENTELE
ECONOMICE
industrial de chimie
Mi!i,nll!l'olo au fost
de
cu exponate,
concepute. proiectate
rea!Uz.ate n atelierele proprii, avnd un
rol n tehnologia di-
industrie. l-am solicitat
profesor Constantin Mo-
directorul liceului, prezinte
activitatea a elevilor
cele mai importante
- Am participat la cu
cuptor eJectric cu termoregula-
tor realizat de un colectiv de elevi
din clasa 13-a A, ndrumat de pro
D
fesorul maistru Petre Stoica. Apa-
ratul este utilizat n laboratorul de
pentru
instruirea elevilor. Ca urmare a pu-
nerii la punct a prototipului, in
prezent acesta se n
atelierul de reparat aparate pentru
temperaturii la Com-
binatul de chimice.
De curnd a fost solicitat de Comi-
sia de omologare dispozi-
tivul pentru studiul desenului teh-
nic, realizat de un grup de elevi din
clasa a XI-a, de inginerul
Puiu Acest aparat are
avantaje: este de 10 ori
mai ieftin dect cel folosit n pre-
zent n atelierele de proiectare,
dintre
formnd priceperi de-
NICOLAE
prinderi in specifice acti-
de proiectare.
Dar ansamblul
divers profilate sudu-
electric),
precum laboratoarele liceului
(chimie, electrotehnici) con-
stituie o corespun-
pentru o
att pe autodotare, cit pe indepli-
nireaconlractelor cu bene-
ficiari, in special cu Combinatul
de chimice din loca-
I itate. Astfel, pentru autodoiarea
implicit pentru
rea procesului instructiv-educativ,
s-au realizat diferite circuite
panouri pentru diverse
tro1:ehnice, pentru demonstrarea ea
fectului termic fotoelectric, ba-
dozatoare, stand de
ale aparatelor
presiunilor de!bit1elo!r, disploziitilJ'e
electromecanice
de
beneficiari, pf4l)d!uC:'ia
duse chimice
cupru fier) piese
(duze, eclise), mobilier didaclic.
In colaborare cu de
ia C.tC.-Turm, in
n atelierele de su-
ale Grupului
de chimie din
Turnu
elevii di-
verse pentru
autodotare.
elevii de cadrele didacti-
ce vor realiza n curnd un dispozi-
tiv pentru ambalarea
lor chimice, fapt care va permite
ca Liceul de chimie un
important furnizor pentru loturile
agricole din Teleor-
man din alte
in viitorul an de liceul va
beneficia de o
laborator de unul
de electricitate, un atelier de
in argon plumb, o de
un nou laborator tehnologic.
In laboratoarele cu grad ridi-
cat de se micro-
ce reproduc feno-
mene din retorte ale combina-
tului, fapt cu deosebite implicatii n
buna a elevilor. Dealtfel, o
a
rii cu productia o con-
stituie faptul peste 60 la din
J1Hmcitorii Combinatului de
chimice Turnu
snt ai
AUTODOT AREA -
UN OBIECTiV PRINCIPAL
Liceul industrial nr. 2 din GiurgiU
are, numai de la inceputul an
in
de aBe
hai industrial nr. :2
din Giurgiu o mare
parte din
didactice au fost
realizate n cadrul
producti-
ve de elevi.
nscrise n profilul
elevilor mecanica electrotehnica,
Cu toate acestea, un plan de
de 650000 lei revine
unde elevii muncesc pentru
a deveni sudori, strungari, frezorl,
mecanici, electricieni ntre-
tinere De la un singur ate-
lier de cu 6 bancuri de
lucru, prin autodotare s-au creat) n
scurt timp, 5 ateliere profilate
viitoarelor sarcini pro-
ductive ale liceului, care n
1985 realizarea unor valori de 4 milioa-
ne lei. Aici liceului au confec-
de la nceputul anului bancuri
de lucru moderne, dulapuripe
l1
tru
cabinete laboratoare,
reglabile.
Dar, cum ne
inginer Florin Dumitrescu, director
adjunct al liceului,
nu se la
fiind la
ceasta era pe primul
noastre. Deoarece am
acoperim principalele
pentru bunul mers al atelierelor-
s-a diver-
sificat, n prezent elevii lucrnd la
realizarea unor produse pentru be-
neficiari ca Intreprinderea Trac-
torul I.S.C.I.P.-Giurgiu,
Intreprinderea aife
ntreprinderi din Ilfov. Prin-
tre elevilor destinate
contractelor cu aceste
ntreprinderi se pentru
cabine de tracior, piese de schimb
pentru de aerolerme
electrice, de bobinaj pentru
motoare electrice,
Pentru autodotare, programa de
a elevilor a inclus realizarea
unor panouri didactice, dispozitive
pentru ndoit generatoare cu osci-
electrice, filiere, stabiliza-
toare etc.
liceului industrial nr .. "2-
din Giurgiu se de pe acum
n pentru a se califica
n meseriile solicitate din plin de noile
obiective economice ale n
special pentru Intreprinderea de con-
utilaje grele din loca-
litate. Extinderea actualelor ale
realizarea, n viitor, a unui nou
local, care va tuturor exigen-
de
subordonate Ministerului Industriei
de snt etape
necesare procesului ins-
tructiv educativ al celor care se vor
incadra la absolvirea cursurilor n uni-
de de pe acum,
profilul actuale permite
se creatoare
ale elevilor de aici.
De asemenea, cum ne
turisea profesor Viorel
Vemescu, unui raport
strins intre
a elevilor per-
mite nu numai optimizarea
viiiorilor dar familia-
rizarea mai cu
locurilor de din industria
judetului. Tematica proiectelor de
ale va fi din
ce n ce mai mult la pro-
filul tehnic al astfel ca,
absolvirea cursurilor, fiecare
elev colegilor din vii-
toarele cte o lucrare uti-
n cabinete laboratoare
sau chiar o sau un aparat
menit dotarea

Pasiunea pentru elec-
n
cu profil electric
diq cadrul Liceului
industrial nr. 2 din
Giurgiu se confrun-
teo-
retice din domeniul
fizicii cu aptitudi-
nile deprinderile
practice necesare n

rezultatele bune
la olimpiade, deosebite pen-
tru autodotare (interfon, osciloscop
didactic, panouri didactice
nale) dorinta utecistilor din
liceu de a se afirma n procesul inte-
cu
CALITATEA - ATRIBUT
PRINCIPAL AL MUNCII
ELEVILOR
La Grupul Alexandru
Ioan Cuza este o unitate cu
peste 105 ani
de activitate, mii de nca-
ntr-o extrem de impor-
a de -
de nave -, rezultate deo-
sebite n procesul instructiv-
educativ.
De aceea n
cadrul se deose-
aici, de alte de
nu numai prin volumul ei, dar
printr-o diversitate mai mare.
profesor maistru Dima
Traian, secretarul comitetului de par-
tid, ne citeva Elevii
de pe
pe care le vor executa
la viitoarele 40curi de din
naval Documen-
este de spe-
iar calitatea pro,:,
este cel
cu cea a
economice specializate. Pen-
tru naval se ti
Strungul nu mai
are secrete pentru
elevele Liceului nr.
2 din Giurgiu. in aie-
lierul de
mecanice se reaU-
o serie de
att pentru
autodotare, cit
pentru bene-
ficiari din localitate.
Printre
aflate in p.lanurile
de ate

rebobina-
rea motoarelorpen-
tru diferite
economice giurgiu-
vene.
cu diferite tipo-
dimensiuni, cutii de conexiuni,apa.-
rate de control etc. O
parte a atelierelor
este pentru nece-
pentru mode'mi-
zarea materialului
didactic destinat laboratoarelor
cabinetelor de specialitate.
rile de an proiectele de
realizate de elevii din ultimii doi
ani de studii se Ja
rndui lor n ap.arate,
utilaje care mereu zes-
trea a Grupului
Printre acestea se redu\c-
toare, cuptoareelecirice, aparate
utilaje pentru de sai-
vare,standuri pentru verificarea ten-
siunii compresiunii metalelor,
panouri didactice pentru cabinete-
le laboratoarele de specialitate.})
Intreaga activitatea elevilor in ate-
I se mai traduce valoric
printr-un plan de de
1 450 000 lei, realizat n prezent
la toti indicatorii.
de cadre cali-
ficate pentru naval din
unde se nave mineraliere.,
petroliere, cargouri, portcontainere,
Grupul Alexandru Ioan C.UZ,}}
viitorilor ca
de pe se famiHarizeze
cu universul nobil al muncii.
de
CI.JN
3
8
(URMARE DIN NR. TRECUT)
Pentru a functionarea mon-
tajului de redresare n 'punte, re-
schema de principiu (fig. 10).
Tensiunea U pe care vrem
s-o se pe diagonala
1-3, "iar de (consu-
matorul de curent continuu), R , se
pe diagonala 2-4. s
presupunem prima
a tensiunii U este de no-
dul 1. Ea va deschide dioda D1' debi-
tind prin de un cu-
rent li 1), care se intoarce la
transformatorului prin dio-
da D3' de asemenea
de semnul acestei alternante, diodeie
D
2
D
4
snt montate invers, deci ele
blocate intreaga
va fi
de nodul 1, deci de
nodul 3. Ea va deschide diodele D
4
D2' debitnd prin un curent 1
2
2). In acest caz, diodele D1
D3 snt blocate. o
ciclul se n mod
analog.
Se
prin de curentul
tot timpul sens de
parcurs. Prin nodul 4 al iese
plusul tensiunii redresate, iar prin no-
dul 2 iese minusul. Curentul total
prin consumator va fi suma
lor Il 1
2
: I = Il + 1
2
,
Referitor la montajul de redresare
n punte, facem n continuare cteva
de ordin practic. In primul
rind, redresarea este (a-
vantaj}, necesitnd transformator cu
(avantaj).
Puntea patru diode identice
sau cu parametri ct mai
(dezavantaj), pentru a nu se produce
o desimetrizare a tensiunii redresate
obtinute.
n cu montajul de re-
dresare cu
(fig. 7), diodele din punte trebuie
suporte tensiuni de lucru pe
(avantaj). Mai precis, diodele din pun-
te se aleg cu V RRM mai mare sau
cu valoarea a tensiunii
alternative pe care vrem o redre-

O particularitate a
n punte este faptul in serie cu re-
de se in perma-


{
.1
1
:
t
rv
...
R:I1T 2 2T
"
A A I
t
II>
r
LJ LJ
t ..
Ft=t=t=l
t
fJ
;;r
RS
+
Fiz. AL.
diode, deci de
tensiune pe acestora va fi
de montajul din fig. 7 (deza-
vantaj).
Redresarea in punte este foarte larg
n
ca n aparatele industriale. La ora
se n numeroa-
se tipuri de redresoare monoli-
tice, pentru diferite tensiuni sau cu-
de exemplu, pro-
dusele din seria
1 PM, care admit un curent maxim
de 1,2 A (1 PM05 - 30 V, 1PM1 -
00 V, 1PM2 -120 V, 1PM4 -240 V,
1 PM6 - 300 V etc.) cele din seria
3 PM, de 3,2 A (3PM05-30 V, 3PM1
00 V, 3PM2 - 120 V, 3PM4 - 240 V,
3PM6 - 360 V etc.).
O de
constructorul amator Ia'realizarea pun-
redresoare este montarea diode-
lor pe radiatoare. toate cele pa-
tru diode au anodul la (sau
toate catodul la
minim de radiatoare necesare este
de trei, diode putindu-se monta
pe radiator comun. se
diodele cu anodul la
(D
2
, D
3
) cu catodul
la (D
1
, D
4
), radia-
toarelor se reduce la (D
1
D+
pe un radiator, D
2
D3 pe
REDRESARE CU DUBLARE
DE TENSIUNE
Un montaj special de redresare este
cel prezentat n fig. 11, cunoscut
sub numele de dublor de tensiune.
a avea transformator cu
rare schema perrni-
te redresarea ambelor
valoarea tensiunii
redresate, utiliznd doar diode
condensatoare. cum se
vede din dublorul se obtine
din puntea redresoare nlocuind dio-
deJe D3 D
4
cu
In prima a tensiunii
alternative U in nodul 1),
dioda Dl conduce, iar D
2
este
Condensatorul CI se prin Dl
la valoarea de vrf a tensiunii U.
Simultan, dioda Dt conduce un cu-
rent 11 prin rezistenta de R .
A S
In semiperioada
n nodul 1), dioda Dt este
D
2
conduce. Condensatorul C
2
se n-
prin D
2
la valoarea de vrf
a tensiunii. Condensatoarele Ct C2
snt legate n serie, deci tensiunea la
bornele 2-4 (unde este sar.Jll
cina) va fi aproximativ cu dublul
tensiunii maxime de alimentare.
Simultan cu condensa-
toarelor C
t
C
2
prin Dlt respectiv D2
ele se pe
de R .
s
Din tensiunea la bor-
nele grupului serie C
l
-C
2
(bornele 2-4)
nu va fi n realitate chiar dublul valo-
rii maxime a tensiunii alternative de
intrare. Cu ct este mai rezis-
de (deci mai mare cu-
rentul) cu ct snt mai mici capaci-
lui CI C
2
, cu atit condensa-
toarele se vor mai repede
prin urmare, tensiunea la bornele lor
va fi mai De exemplu, pentru
valori ale lui CI C
2
de peste 10 y.F
pentru de mai mici
de 100 mA, tensiunea la poate
atinge valori de 1,7-1,9 ori valoarea de
vrf a tensiunii alternative de intrare.
Redresarea cu dublare de tensiune
se n cazul mici
la zeci sau sute de miliamperi)
atunci cnd dorim ten-
siunea unei surse date (de exemplu,
la unor semnale slabe pen-
tru polarizarea bazei unui tranzis-
tor etc.).
O de redresare cu du-
blare de tensiune este n
fig. 12. Circuitul nu este echivalent cu
acela din fig. 11, dar lui
se n mod similar. Citito-
rul va acest dublor n nu-
meroase montaje electronice.
redesenare mon-
tajul poate fi pus sub forma din fig. 13,
care permite identificarea unei
celule din redresorul descris in con-
tinuare.
REDRESARE
CU CUADRUPLARE
DE TENSIUNE
Folosind principiul redresorului du-
blor, se pot concepe scheme de re-
dresare care multiplice de un nu-
dorit de ori valoarea a
tensiunii aplicate. Pentru exemplifi-
care montajul cuadru-
plor prezentat n fig. 14,
patru diode patru condensatoare.
Vom analiza lui n g91
(cu de In
semiperioadele de ordin impar (care
corespund cu polaritatea la
bornele secundarulu i), condensato-
rul CI se prin dioda D
1
la va-
C1 DZ
f6
pl-
+
loarea de Virf Um a tensiunii din se-
cundar. Dioda D
2
este
condensatorul CI devine sur-
de tensiune, nmagazinnd energie
n semiperioadele impare. n
semiperioadele pare, tensiunea se-
polaritate con-
densatorul C
2
se prin D
2
(OI
este la valoarea 2. Um,
aceasta reprezentnd tensiunea maxi-
la bornele circuitului serie format
din secundar CI
Continund analiza, n
semiperioadele impare condensato-
rul C
3
se prin D3 la va-
loarea 2. Um. va-
loare maximul rezultantei
la bornele circuitului serie format din
secundar, CI C
2
, fiind ten-
siunile pe CI C
2
snt de semne
opuse (rezultanta este Um + 2 . Um -
- Um = 2. Um).
n mod analog, condensatorul
se va prin D
4
la tensiunea
2. Um (rezultanta circuitului
serie C
3
, CI' secundar, C
2
-
cont de
Desigur, condensatoarele se vor n-
la tensiunile indicate numai
un anumit de semiperioade de
la conectarea circuitului. In final, la
bornele grupului serie C
2
-C
4
vom
tensiunea 4 . Urn, iar la bornele grupu-
Conectind n continuarea circuitu- ': lui C
t
-C
3
tensiunea 3. urn'",I:l',.'::;"."
lui noi celule C-D, sche-
la bornele grupului serie CI' C3, il
C
s
, ... vom multipli impari ai ten-
siunii Um, iar la bornele grupului C2,
4, ... multipli pari de Um.
Atunci cnd se introduce n circuit
o de condensatoa-
rele nu se mai la valo-
rile indicate de tensiune (simultan cu
lor are loc o
pe Multiplicarea de
tensiune este cu atit mai de
rezultatele mai sus, cu ct
de este mai mare.
Practic se pot efec-
tive numai pentru ce nu de-
10-20 mA. Desigur, putem ri-
dica aceste limite mult capa-
condensatoarelor, dar
devine
Avantajul major al redresoarelor cu
multiplicare l constituie posibilitatea
de a se cu ele mari
sau foarte mari, a fi necesare
transformatoare Un alt
avantaj n faptul ele utili-
condensatoare cu tensiuni de
lucru mai mici (indiferent de ordinul
de multiplicare, fiecare condensator
la tensiunea 2. Um).
(CONTINUARE N NUMARUL VIITOR)
REDREIIARE- APliCATII
,
MARK ANDRES
Ca la considerentele teoretice privind redresa-
rea curentului alternativ, citeva montaje
practice frecvent ntlnite utilizate de consbucforii ama-
tori.
n fig. 1 se schema unui redre-
sor destinat alimen-
de la a radioreceptoarelor
cu consum mic de curent (sub 50 mA).
Montajul un cordon de ra-
'Cordare la (cu un n-
I (orice tip), un transfor-
mator de sonerie sau similar (cu ten-
siuni alternative intre 3-8 V n se-
cundar), o D, de orice tip care
de minimum 100 mA
(D 7), F107, F 207, F307, F 407, 1 N 4001-
1 N 4007 etc.), condensatoare de
cel 100 jJF, cu tensiunea de
lucru de 12 V sau mai mare o re-
R de 50-7512. , cu o putere
de cei 1 W.
220Vrv
1 Ir

3+8V
rv
I
TR. SONERIE
liciu inverse de ordinul
zecilor de megaohmi sau al mega-
ohmilor). Diodele se aleg n
de consumul de curent n fiecare cir-
cuit. Redresarea fiind monoalternan-
nu se folosirea monta-
jului la mari din cauza con-
densatoarelor de filtraj, care ar ne-
cesita valori foarte mari. Practic, cu
diode de tipul F 307, F 407, 1 N 4007
cu condensatoare de minimum
2000 jlF/35 V se pot redresa foarte
bine tensiuni de la 24-30 V, la
un consum de curent sub 0,5 A n
fiecare
secundarul transfor-
matorului se pentru a
.I

n
01
020VIV


rn
----__
[!]
0
2
I
n
01


el

se ia condensatorul C
1
mai
mare (200-500 jlF), se poate
la C
2
R fil-
trarea curentul
maxim, oferind n cazul unui
scurtcircuit accidental la bornele de

Priza la secundarul transformato-
rului se ia n de tensiunea do-
Tensiunea de nu va fi ri-
guros (depinde de consu-
mul de curent, cu atit mai mutt cu
cit R este mai mare). Montajul nu
este stabilizat, dar rezultate sa-
pentru consumuri mici.
In fig. 2 este prezentat un redresor
dublu lucrnd pe transformator co-
mun. Montajul surse
de tensiune (A-B C-D),
complet separate ntre ele egale
ca valoare. Ambele redresoare snt
dar ele
n contratimp (unul pe semi-
perioadele pozitive, altul pe cele ne-
gative). Pentru o foarte separa-
a celor surse, se
folosirea diodelor cu si,.
-o
--u
+U

suporta suma clln cele
ramuri.
se la fiecare
cte o de stabilizare, montajul
descris poate fi utilizat pentru alimen-
tarea amplificatoarelor stereofonice,
a circuitelor integrate care
surse etc. se
atunci cnd aparatele de ali-
mentat surse (egale)
complet separate. Montajul mai poa-
te fi folosit: ca (ori-
care dintre cele ca
cu plusul comun (se A
cu C) sau cu minusul comun (se
B cu D); ca dublor de tensiu-
ne, prin legarea celor n
serie (se B cu C). In ultimul
caz, diodele D
2
D3 pot fi eliminate
din (se unesc punctele E,
B C), astfel schema
a dublorului de tensiune.
Montajul din fig. 3 un re-
dresor pentru tensiuni
(+U -U de masa
pe se-
Ca in cazul circuitului pre-
cedent, redresarea este monoalter-
cele surse opuse lucrnd
n (pe succesive).
Sursele nu mai snt separate (cu masa
motiv pentru care s-a putut
la diode.
Acest redresor se utili-
frecvent la alimentarea monta-
jelor cu circuite integrate, consumul
de curent fiind de mic (zeci
la sute de miliamperi). Schema
se cu stabilizare pe fie-
care
Tensiunea din secundarul transfor-
matorului se alege necesitate
(6,9, 12, 15 V etc.) .. Se pot folosi diode
din seriile F (F 307, F 407) sau 1 N
(1 N 4001-1 N 4007). Pentru ce
nu 0,3 A, valorile
se aleg de cca 1 500 jlF.
radio-
tehniEij
pentru
eleui
FilTRE DE IETEZIRE
cum s-a n articolele
precedente, tensiunea la unui
redresor are caracter pulsatoriu.
este dintr-o con-
mai multe componente alter-
native. Redresoarele se folosesc pen-
tru alimentarea n curent continuu a di-
feritelor aparate electrice. Or, pentru
majoritatea acestor consumatori, com-
ponentele alternative snt nedorite sau
chiar foarte motiv pentru
care trebuie luate ca acestea
nu la rezistorul de
mai la
n care consumatorul de curent conti-
nuu nu este afectat de caracterul pulsa-
toriu al tensiunii (de exemplu, la
carea acumulatoarelof, la electroli-
etc.) sau chiar un caracter
pulsatoriu, deci cu trecerea prin zero
a tensiunii a curentului (de exemplu,
montajele cu tiristoare n curent con-
tinuu, cu oprire
de la unui redresor
nu snt sinusoidale, dar snt periodice,
deci ele un mai mare
sau mai mic de armonice, avnd ca frec-
multiplii ntregi ai de
amplitudinile din ce n ce mai
mici. Cea mai mare amplitudine (va-
loare instantanee o are armo-
nica a
coJncide cu
In cazul
(fig. 1), componenta a pulsa-
U= numai a-
proximativ 32 la din valoarea maxi-
pe cnd amplitudinea armonicii fun-
damentale Um
I
este de cca 50 la
din U
max
' este
cu tensiunii alterna-
tive care se la intrarea redreso-
rului (de 50 Hz,
industriale).
n cazul ra-
portul dintre componente se
ponderea continue devenind mai
mare: u== 0,64.Umax Um
t
= 0,42.
Umax Acesta este, de fapt, avanta-
jUl major al
de redresarea Frec-
este de ori mai
mare dec1t cea a tensiunii alternative
de la intrare (deci 100 Hz, cnd se folo-

componentelor alternative
din tensiunea se face cu aju-
torul filtrelor de netezire, care se mon-
intre redresor consumator
(fig. 2). cum vom vedea mai de-
parte, functionarea filtrelor se
u
REDRESOR
pe unor COII-
densatoare. De fapt, cea mai
de filtrare n conectarea
unui condensator n paralel pe
redresorului (deci pe respec-
tndu-se polaritatea (fig. 3). Pentru ca
acest filtru simplu fie eficient, ca-
pacitatea condensatorului trebuie
fie mare (mai mare dect n cazul fiI-
trelor propriu-zise).
direa a condensatoarelor electro-
litice de valori foarte mari - mii si
zeci de mii de microfarazi - cu un ga-
barit redus au ca amatorii folo-
cu filtrarea
atunci cnd montajele de alimentat nu
snt prea Valoarea capa-
necesare depinde de curentul
continuu consumat, de tensiunea de
de tipul de redresare. n tabe-
lul snt date valorile aproxima-
tive ale de filtrare n mili-
farazi (1 mF = 1 000.r+F). Se
lege tensiunea de lucru a conden-
satorului trebuie fie mai mare sau
cel cu tensiunea
ce se
0,2 1 0,5 0,33 0,25 0,2 0,15 0,75 0,4 0,25 0,2 0,15 0,1
0,4 2 1 0,66 0,5 0,4 0,3 1,5 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2
0,6 3 1,5 1 0,75 0,6 0,45 2,25 1,2 0,75 0,6 0,45 0,3
0,8 4 2 1,33 1 0,8 0,6 3 1,6 1 0,8 0,6 0,4
1,0. 5 2,5 1,66 1,25 1 0,75 3,75 2 1,25 1 0,75 0,5
1,2 6 3 2 1,5 1,2 0,9 4,5 2,4 1,5 1,2 0,9 0,6
1,4 7 3,5 2,33 1,75 1.4 1,05 5,25 2,8 1,75 1,4 1,05 0,7
1,6 8 4 2,66 2 1,6 1,2 6 3,2 2 1,6 1,2 0,8
1,8 9 4,5 3 2,25 1,8 1,35 6,75 3,6 2,25 1,8 1,35 0,9
2,0 10 5 3,33 2,5 2 1,5 7,5 4 2,5 2 1,5 1
2,2 11 5,5 3,66 2,75 2,2 1,65 8,25 4,4 2,75 2,2 1,65 1,1
2,4 12 6 4 3 2,4 1,8 9 4,8 3 2,4 1,8 1,2
2,6 13 6,5 4,33 3,25 2,6 1,95 9,75 5,2 3,25 2,6 1,95 1,3
2,8 14 7 4,66 3,5 2,8 2,1 0,5 5,6 3,5 2,8 2,1 1,4
3,0 15 7,5 5 3,75 3 2,25 1,25 6 3,75 3 2,25 1,5
ICI ,
11 H
(ilmar)
8B139
tensiunea cele tranzistoare
se deschid mai mult sau mal
la o de
sis-
tem RAA este
Bobinele LI'

tJmcnte

complicat f-UJilU\:;lltu!
sau redresor stabilizat
Rezultatele cu acest radiore-
ceptor sint de bune n traficul
curent n concursuri.

------- ____ L ____ J I
300.0.- - - - - - - - zSv --
10Kn l00K.o. 10K51
....-________________ .,...--0 + 12v
-----------.
pF
lADISlAU
reprezinta schema
a unui ohmmetru electro-
punte care un tranzis-
Tran-
mai are rolul rezis-
functie ce se
modificarea de polari-
zare a bazei. Puntea se
pe o cu tensiune
de 9 V, consumul fiind de cca 5 mA.
Particularitatea montajului n
faptul Rx
(de nu este direct
ntr-un al ea este
Toate elementele amplificatoare pose-
rezistente interne - una de in-
trare una de n cazul tuburilor
electronice sau al tranzistoarelor cu efect
de cmp se poate considera de
intrare ca fiind foarte mare -
Dar cazuri cnd se
acest infinit nu este chiar mare cum
l teoretic, urmnd a fi de-
terminat cu exactitate. de ie-
a unui element nu
totdeauna cont de toate prac-
tice, impunndu-se pentru aceasta de-
experimentale.
DE INTRARE
Rezistenta care se vede la bornele de
intrare ale element amplificator este
/).V
de raportul r = M 1
1
Cnd se cunosc S
M2 .
panta = --
/).V
1
n curent fi = se poate
scrie:
r = fi = /),12 X /). V 1
S M
1
/),1
2
FX
- 11.165
- MHz
n cazul tuburilor electronice al
tranzistoarelor cu efect de cmp, acest
calcul nu este utilizabil, la aceste
elemente n curent este foarte
mic. Cataloagele pentru re-
zistenta de intrare ordinul de n
gigaohmi sau teraohmi (10
9
10
12
).
100 Mai frecvent n cataloage este mdlcat cu-
K.o. rentul rezidual al elementului de coman-
6
4XEFD108
r---...... --+--..... ___ -. ______ -.-__ -,-_---Q +12V
:r:
4,7
nF
10Kn
curent ce este n in-
dependent de tensiunea
de intrare la un
tranzistor FET se poate face cu montajul
din fig. 1. Cnd contactul K este nchis,
se poate trasa o 1
2
= f(V 1)' ca n
fig. 2.
apoi P ca V
1
fie - 2 V. Deschidem contactul K
citim valoarea lui 1
2
zicem 8 mA).
valoare cu determi-
narea din curba din fig. 2: La prima
1
2
= 8 mA se cu
V 1 = - 1,5 V. de tensiune
deci de 0,5 V. Raportnd
de tensiune la n
(100 MQ), curentul
rezidual al 0,5/100' 10
6
= 5 nA,
Valoarea a de in-
trare va fi de raportul V 1/11 n
n care V 1 a avut valoarea
lui Iz, deci:
OPRIT
PORNiT
0 ... 11<.0
n circuitul secundar de polarizare a
bazei, n serie cu bateria 8
2
de
1,5 V, baterie n
de B
1
Atunci cind bornele Rx snt
deschise (valoare tensiunea
560
fi
100
I\Q
0 . ..101<.0 O ... 100kO
rn
de este Puntea este
deci curentul n diagonala
de este nul instrumentul
zero (inceputul scalei).
Atunci cind bornele Rx snt scurt-
RIZISTllTlll IITIRII
v' ,
AllllllllTlllR
AIPllflCATOARI
1,5 V /5 nA = 300 MO.
Pentru a rezis-
de intrare este suficient facem
cu valori V l' avem
deci un L\ VI'
[]
r(n)
50
30
20


k""

10
5
3
2
1

"
It.
k
k
50
30
20
O
O
O
O
1"
"-
1\1'.

"
'"
'"
C'.

"

" "
l'..
",- ......
.........

r-.;::::
Ing. 1. MIHAESGU-Y03CO
Aplicnd la un tub electronic montajul
din fig. 1, se o valoare
V l' de aproximativ 1 V, pentru care
I
1
= O. La tensiune, curentul de
negativ, al electronilor de
-"-


/
./
"
../
",
7
1
/1
o
/ 1
8
6
I
4
2
-5 -4 -3 -2 -1 V,(V) O
O
10
5
0,1 ll2 0,30.5 1 2 3 5 10 20 30 50 100
12 (mA)
+
B1
9V
circuitate zero), tensiunea
de este baza tranzisto-
rului se va polarza numai de la bate-
ria B
1
instrumentului va fi
la cap de punct care
reperul O 0..
Trebuie remarcat scala ohmme-
trului nu va fi diviziunile Rx
se vor trasa prin etalonare.
Schema de realizare se
n fig. 2. Comutatorul K
1
este de por-
nire-oprire, iar comutatoarele K ,K
K
4
introduc n circuit
la catod, se compensat de curen-
tul pozitiv de ionizare al vidului imper-
fect din tubul de
Din cauza temperaturii asu-
pra tranzistoarelor bipolare, metoda
succesive nu este
utilizndu-se direct n re-
gim dinamic. ca n fig. 3.
n acest montaj, P la ajusta-
rea curentului Iz, la valoarea pentru care
dorim de intrare r.
Cunoscnd pe e v l' putem scrie:
vl R
r=e-v
1
1
este pentru un
curent alternativ ce trece prin R l' mai
mic dect curentul de polarizare. n prac-
se ca atunci cnd este apli-
tensiunea e, curentul Iz
la valoarea pe care a avut-o
cnd e = O.
r = f3/s este perfect
verifica
20kO
R2' R3' pentru extensia domeniului de
la 100 kQ). Se reco-
utilizarea unui comutator de
game, de tip Rezistoarele
pot fi de 0,5 W. P
1
P? snt liniare. Oiodele 01 D
2
(din D, F, BA Y etc.)
instrumentul n cazul unor supraten-
siuni accidentale.
Pentru echilibrarea se pro-
astfel:
- se trece K1 n pornit
(alimentare);'
- se nchide K4' se
domeniul 0-100 kD.;
- cu bornele Rx libere, se aduce
acul instrumentului la zero din
P
1
;
- se bornele Rx
se capul de
din
metrul P?
nainte de utilizare se va etalona
scala instrumentului folosind n acest
scop cunoscute (+ 1 La
mijlocul scalei vom avea reperele 10,
100, respectiv 1 000 n.
etalona rea nu se
(citirile nu snt reproductibile),
se va comutatorul se va con-
trola instrumentul (poate fre-
Periodic se va verifica starea
bateriilor.
La rezistentelor necunos-
cute se n ordine k
z
, K3 sau K4 .
..
Se poate trasa o familie de curbe ce
permite a estima valoarea de
intrare (fig. 4) pentru diverse tranzistoare.
De aici se rezistenta de in-
trare este de ten;iunea de
colector cu temperatura.
n cataloage, valoarea de
intrare este foarte rar n schimb
se parametrul hlle.
DE
La orice element amplificator poate fi
adaptat un sistem de respectiv
un simbol cu trei electroz.i: un electrod
de un
electrod de (anod, colector)
electrodul comun (catod, emitor).
este
cu schema din fig. 5.
Valoarea curentului de Iz este
functie de valorile semnalelor de la in-
respectiv V 1 11' dar Iz nu poate
fi orict, valoarea sa fiind
de IzRs = VA.
Deci Iz depinde de valorile lui VA
si Rs.
. n cazul de cnd IzR s==
= V A, se la o con-
a semnalului de la intrare curen-
tul Iz depmde numai de valoarea ten-
siunii de la V 2
Cnd un tranzistor este la
sa este de ohmi.
Tranzistoarele cu germaniu au
mai (1 Q), fiind
utilizate n comuta tie.
O a rezistentei
interne de se poate face cu mC:n-
tajul din fig. 6, unde curentul tensiu-
nea de intrare snt constante.
n primul caz, contactul K este deschis
admitem Rl este suficient de mare
ca 1
1
nu o valoare
nchiznd contactul K, condensatorul
C un scurtcircuit pentru frec-
de putem considera
V 1 este o n cele
cazuri, este de
raportul v z/i
z
.
Cataloagele de tranzistoare
valoarea h
22
e pentru de
(pentru intrarea n gol) care co-
respunde l/hzze de
Cu aceste aprecieri calita-
ti ve, radio amatorii vor putea calcula
stabili modul de conectare ntre etaje
n special de conectare a etajelor de
putere RF la
RIGUIATIR
1\.I1.",.""\nt:::.'t,,,,,, autoturismelor snt echi-
de tensiune de
Reglarea tensiunii de-
de acesta se face cu ajutorul
unui releu electromagnetic (fig. 1) care
asupra tensiunii de exci-
a alternatofului n de ten-
siunea baterie! de de con-
sumatori conectati la un moment dat.
n decursul acesta se de-
repede, sau una din piesele
componente (in special R,J se arde.
n fig. 2 este schema
unui releu electronic asupra
nu se mai fac reglaje; el
componente de wattaj mic nu are
piese n
Schema de fapt, un sta-
bilizator de tensiune autoprotejat, care
+
I TIISIUII
Ing. SIMION MANEA
la o valoare a tensiunii de
intrare nu mai tensiune la

Pentru regulatorul de tensiune s-a
folosit tranzistorul 2 N 3055 care admi-
te mare pe su-
curentul de al alterna-
torului se poate adapta
lui propus.
Rolul comutatorului electromecanic
este indeplinit de tranzistorul T
1
Cind
tensiunea de la intrarea regulatorului
14,1 V, pe R
2
apare o tensiune de aproximativ 0,6 V,
care deschide tranzistorul Se blo-
astfel T
2
implicit la
rea regulatorului tensiunea
Reglarea tensiunii de blocare se
face din Rl R
2
suma
DZ1N4007 RSO,09Q/6W
+
pJ3
\ 47
C T
r

22

MO E C * 0
8
T3
o R2 Q!EO OE
64
8
lor fiind mereu 400n ; prin
R
2
se tensiunea
de blocare, iar prin sa se mic-
tensiunea de blocare. Cum
baza tranzistorului TI este po-
de Rl' R
2
acestea
se pot nlocui cu un
al cursor se va bloca foarte
bine care poate servi pentru even-
tuale reglaje.
Respectindu-se schema din fig. 2,
releul alte reglaje
la 14,1 V, cnd ten-
siunea de de la alternator
in la 13,9 V.
Din punct de vedere constructiv,
am folosit vechiul suport (1) al releu-
lui electromecanic de pe care s-au n-
releul s-a
montat (2) cu piese prin in-
termediul a cinci M 3 x 20 (3),
vechile izolatoare (4), piesele metalice
DF + (5), izolante recupe-
rate (6), o (7) patru
filetate M 3 (8) - sau cte
M 3 pentru fiecare
Asamblarea pieselor este
n fig. 3.
Tranzistorul T
3
s-a montat pe un
O"a
%..
O
64
radiator din de aluminiu de 2
(fig. 5), dispus peste capacul

de la scurt-
circuit (R
6
n fig, 2, reperul 10 n fig. 3)
se din patru fire din
kantal (cu r = 9,8.0. Im) avnd o lun-
gime de aproximativ 2 cm. Ea este
n doi papuci.
Montarea de (9,
3) se face izolat de bara plus
prin intermediul unui papuc (11) se
de circuitul imprimat.
Circuitul imprimat dispunerea pie-
selor snt prezentate n fia. 6 7, iar
placa (7 din fig. 3) este pre-
n fig.
La montare este obligatorie folo-
sirea elastice, iar peste fie-
care se va picura lac inco-
lor sau vopsea nitro, aceasta deoa-
rece releul este supus la pu-
ternice n
Proiectarea imprimat s-a
pentru cu
rezistentele' chimice se vor
monta n picioar'e,
A vantajele acestui tip de releu snt
date de lipsa unui contact n
precizia mare la decuplare,
la scurtcircuit; n plus, el nu
reglaje.
3
6.
I
3
_4
O
o

fii 3
7
Concursul de idei tehni-
organizat de
revistele
Tehnium in anul 1977
s-a bucurat de o parii-
cipare, demonstrind intere-
sul deosebit al celor mai
diferite categorii de cititori
pentru astfel de intreceri ale
ale
pasiunii
TIINICD-STIINTlfICI
, ,
Aceasta ne-a determinat
ca n fiecare an organi-
o a con-
cursului de idei, dnd astfel
posibilitatea maselor largi
de oameni ai muncii con-
tribuie pe cale la
afirmarea a revolu-
n toa-
te ramurile economice.
n perioada 1 iu-
lie - 31 octombrie 1978 se
de-a doua
a concursului nostru
de. idei.
Ca n
tematica concursului este
putndu-se in-
spira din sarcinile actuale
puse de partid in tutu-
ror oamenilor muncii. Parii-
la concurs pot tri-
mite care contri-
buie la descoperirea de noi
resurse energetice de ma-
terii prime, la economisirea
de materiale, de combusti-
bili de energie, la elabo-
rarea unor noi
nlocuitori de materiale, la
rezolvarea unor probleme
tehnologice din ntreprin-
derea sau unitatea econo-
unde la
terea produc-
muncii din industrie
la
unei noi n toate
IIIPOZITIVIII TIITARI
I CIRCUITElOR lOGICI
La verificarea montaje-
lor cu circuite integrate (manipulatoare
electronice, divizoare de re-
gistre de deplasare, sisteme de afi-
etc.) este sesizarea
rilor logice n diferite puncte ale cir-
cuitelor. Pentru aceasta se pot utiliza
teste re, realizate sub de cre-
ioane de control.
Montalul prezentat n fig. 1
un tranzistor circuite bascu-
lante bistabile de tip R-S, realizate cu
NAND (P
1
, P J (P
3
, P
t
) din
circuitul integrat CDts 400 sau CII 30

La cuplarea montajului
din fig. 1, intrarea (1) atinge nivelul
1 , deci (3) va avea nivelul
logic O lampa Li se aprinde.
Ing. V. GlOBANITA
tensiunea de intrare aceas-
valoare, tranzistorul Ti se deschide,
circuitul basculant starea,
(11), trecnd la nivelul logic O,
aprinde lampa L
2

Modul de lucru este Se
atinge cu capul de punctul de
Se poate aprinde lampa Li
sau Li Lz. Se comutatorul K.
L
1
n punctul
verificat avem nivelul logic O.
doar Lz, starea este
1 . ambele se sting, ten-
siunea este intre 0,7 2,8 V.
snt de tip folo-
site la n telefonie (consum
45 mA la 6 V).
domeniile de activitate. lu-
pot idei teh-
prin aplica-
rea contribuie la
combaterea mediu-
lui ambiant, la
rea de la
valorificarea a
naturale, la orga-
nizarea mai a folosirii
mijloacelor pe care socie-
tatea le
pune la
ei. Practic, la concurs poa-
te fi abordat orice domeniu
tematic, inclusiv cel care
starea
de a omu-
lui.
La concurs pot participa
(8) n starea 1 , stare care des-
chide tranzistorul Ti' ceea ce duce la
aprinderea Li'
tensiunea la intrare este mai
mare de 1 ,5 V (nivel logic 1 ),
n punctele amintite se se
aprinde lampa Lz.
Alimentate cu 5 V, montajele con-
cca 50 mA.
Componentele se pot monta pe o
de circuit imprimat
care se introduce ntr-un tub de
oamenii muncii, indi-
ferent de specialitate, tineri
muncitori ingi-
neri tehnicieni din uni-
economice, elevi, stu-
cadre didactice din

din institu-
tele de cercetare ingine-
rie tineri spe-
din etc.
dactilografiate
in exemplare,
de eventualele de-
sene sau alt material prin
care se posi-
bilitatea de apU-
care a ideii
se trimit pe adresa re-
noastre ntr-un plic
nchis cu Pen-
tru concursul de idei. Ru-
la concurs
ca, n afara adresei de pe
plic, n finalul
scrie numele prenumele,
adresa inclusiv co-
dul (eventual telefonul),
profesia unde
sau
sau un corp de pix cu diame-
trul interior mai mare de 15 mm. Cir-
cuitul integrat CDB 400 are picioru-
(14) legat la +5 V,iar (7)
la Printr-un cablu cu crocodil,
masa montajelor se va uni cu borna
de a circuitelor studiate. Cele
se pot vopsi diferit
pentru o mai Nivelu-
rile tensiunilor amintite s-au
experimental depind de componen-
tele utilizate.
Orice tensiune s-ar aplica ia intra-
rea (5), starea circuitului nu se schim-
Se scurt comutatorul K.
tensiunea la intrare este mai
de 0,7 V, lampa Li
tensiunea de in-
trare este mai mare, circuitul bascu-
lant starea lampa L
1
se
stinge. tensiunea de intrare nu
cca 2,8 V, tranzistorul T
1
este blocat, deci la intrarea (9) a por-
P
4
se nivelul logic 1 .
n fig. 2 se un alt montaj,
n care Pj Pz se folosesc
drept circuite inversoare. ten-
siunea la intrare este mai de
1,5 V, se aprinde lampa l; (nivel O
la intrare), iar tensiunea este mai
mare de 1,5 V, se aprinde lampa L
2
(nivel 1 la intrare).
TRUIIITOARI-ECHIVAIENTE
_ .... li
SONDA
P
3
P4: un circuit
basculant bistabJI de tip R-S. la
intrare se nivelul logic O, pe
bornele (3) (13) se va nivelul
1, iar pe borna (6) nivelul O. Acest
nivel aplicat la intrarea (9) aduce ie-
A 344
A 345
A 346
A 1380
A 1392
AC 76
AC 105
AC 107
AC 108
AC 109
AC 110
AC 113
AC 114
AC 115
AC 116
AC 117
AC 118
AC 119
AC 120.
AC 121
AC 122
AC 123
AC 124
AC 125
BC 108
SC 108
BC 108
BC 109
ASZ 16
EFT 343
AC 180
BC 179
EFT 343
EFT 333
EFT 343
EFT 333
AC 180
AC 180
AC 180.
AC 180 K
AC 180
AC 180
AC 180
AC 180
EFT 343
EFT 343
AC 180 K
EFT 333
catalogul
1977)
AC 126 EFT 343
AC 127 AC 181
AC 127/01 AC 181 K
AC 128 AC 180
AC 128 K AC 180 K
AC 128/01 AC 180 K
AC 128/A AC 180
AC 130 AC 181
AC 131 EFT 333
AC 132 EFT 333
AC 134 EFT 343
AC 135 EFT 333
AC 136 AC 180
AC 137 EFT 343
AC 138 AC 180
AC 139 AC 180
AC 141 AC 180
AC 141 K AC 180 K
AC 142 AC 180
AC 142 K AC 180 K
AC 150 EFT 333
AC 151 EFT 333
AC 152 EFT 333
AC 153 AC 180.
9
I I
I
descris
se pot reg la re-
de televiziune ce
de sincronizare care mod

de laborator.
Functie de forma ce apare
pe ecranul la aplicarea
semnalului livrat de depa-
rapid cauza
del'eC1:lUrlll Genera-
torul propus se poate ncepnd
cu blocul de canale
terminnd cu etajului final
video, existnd posibilitatea injec-
semnalului complex de sincroni-
zare n oricare punct al acestui
Aparatul a fost realizat cu circuite
integrate tranzistoare cu siliciu,
avnd avantajul unei bune
n precum un gabarit
redus.
Pentru comoditate unei
eventuale s-a folosit
tip de circuit integrat, anume
,
II
Ing. G. GABIAGliA
Ing, \/. COJOCARU
semnalul complex de sincronizare
de
de
'''''TIn;;.",,, complex de sincronizare,
oscilatorul
respectiv, Orizonta-
le, circuitul de selectare a imagini-
lor se una din formele men-
mai sus, de
mUltatoarell:)r de selectie
circuitul de iesire 'se
nalul complex de 'sincronizare peste
care este suprapus unul din semna-
lele de alese.
La acestui se pot
fie impulsuri cu negative, fie
cu fronturi pozitive; cele negative
baza modulatorului realizat cu tran-
zistorul BC 172, care are rolul de a
modula n amplitudine de
imagine a canalului pe care este re-
glat oscilatorul realizat cu un BF 173.
partea (BF 173
plus BC 108) este replica in discre-
te. a integratului CA 3028 (cunoscut
OSCllATOR
CIRCUIT
OSC"lATOR
destul de bine de radioamatori)
deci poate fi folosit ca atare,
Impulsurile vor modula deci o pur-
de care poate
fi o M,F. sau un canal TV.
a realiza video
de un oscilator care
lucreze pe valorii frec-
video a canalului V, fun-
damentala direct frecventa
spire CuEm;f ,
de oscilator
stabilitate poate
limite de largi cu
bobinei din
este
de imagine mo-
pri ntr-un afen uator ce
cu intra-
a TV de testat.
Alimentarea trebuind
15 V 5 V O,1 V pentru
T.T.L.
Reglarea este ct se poate de sim-
nti, nici un comutator de
selectare a imaginii conectat,
rastrul cu semireglabilii osc-
latoarelor de linii
cadrE' (este bine fie de foarte
calitate, fiind de preferat semiregla-
bili cu 10 ture, gen helypot), direct pe
calea video a unui receptor bun de TV
A).
Apoi cu ajutorul doi semi-
reglabili se alege dorit de
..
bare apoi de linii;
se face cu comutatorul de bare, res-
linii conectate rnd.
continuare se modulatia
etajului de emisie se ni-
de cu ajutorul
de
gata de lucru.
Imprimat este
una fiind
partea de emiSie, Iar
pe circuitele integrate,
oscilatoarele de linii si cadre
circuitele de formare si' cel de
tare a imaginilo'r. '
DESENELE CABlAJUlUi IMPRI
MAT SiNT PREZENTATE IN PAG.
17.
JL
e
FRECV. LINII
FORMATOR
BARE VERTICALE
CIRCUIT
LINII VIDEO
64 ps
OSCILATOR
FRECV. CADRE
20 ms
5-8 ps
CIRCUIT
FORMATOR
CADRE
,200-300 pl
CIRCUIT
SINCRONIZARE
o.B.o.
COS 400 (patru NANO-uri cu in-
tri:!ri pe
In fig. 1 este schema
a gener.atorului pentru
semnalului complex TV cu 0jutorul
se pot pe ecran bare
verticale, orizontale, (combina-
rea primelor
negre pe fond alb. Schema
este n fig. 2.
posibilitatea unor defecte
existente in blocul de intrare
de F.1. prin aplicarea unui semnal
nemodulat.
oscilatoarelor avind frecven-
liniilor (al) respectiva cadre-
lor (aC), n circuitul de formare
(CFC CFl), astfel, la
lor, impulsurile de sincroni-
zare linii respectiv, cadre.
In circuitul de amestec se
4-6 pl
OSCllATOR
OSCILATOR
BARE
fM/2
1-2 ms
-U-
e
ETAJ

,..... ...... -1--..-..... +15V
x
n
R
RECIPTIR II TRAfiC
(URMARE DIN NR. TRECUT)
o se ca primar.
Celelalte se (nceputul
uneia se cu celeilalte),
rezultnd priza Capetele
mase libere se la puntea cu
diode.
n mod se
transformator, numai secundarul are
o
Bobina oscilatorului se pe
un miez tip 1 - 3 are
o de 17 ,uR Priza se ia la
1/10 dinspre 4 - 5 are
un dublu de spire de
rarea 1-2. . ..
ntre 6 8 de spire este eJal
cu cel al 4 - 5, dar se prevede
o
se la fel ca la
amplificatorul de RF.
AMPLIFICATORUL DE FI
care se impun blocului snt
a) o de trecere
eventual n trepte pentru re-
n bune a semnalelor
AM, SSB, telegrafie;
b) o amplificare
peste 60 dB, prin sistem RAA,
modifice caracteristica de trans-
fer;
c) un zgomot propriu mic;
d) amplifice liniar semnale la
1 m V aplicate la intrare;
O
-6dB
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
[da]
220 230 240
[KIiz]
1)42
D
45
4xEFD1D8
e) nu autooscileze.
n continuare felul n care
s-a ajuns la schema
Pentru a o de 3 kHz
cu o a de 35 -40
dB/1kHz se impuhe folosirea unui filtru
mecanic sau cu Deoarece nu toti
constructorii amatori pot procura
menea piese, am ales o solutie mai acce-
Proiectarea unui filt;u bloc care
un de bobine a
permis rezolvarea de mai sus.
. n 4 se schema a
fIltrulm, din ntre
terminale B-B' 2-2' se poate
un filtru format din 7 circuite
acordate.
Partea din un filtru
a a rezul-
dm motIve ce vor fi expuse n con-
tmuare.
Calculul riguros al unui asemenea
filtru de la impunerea unei ne-
in Dar panta filtrului
va rezulta mai pentru
iie bobme. l),e asemenea, valorile induc-
ar rezulta foarte
dIferIte una de alta, nct constmctia
. arA .. grea sau aproape
m
De aceea se fac cteva
cum se va vedea n cele ce
Se de la. unei pante
abrupte, ceea ce o
220 230 240
O (l\Hz]
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
[dS]
..... _-..n+5Vst.
+12Vst.
+20Vst. 4
JooM-r..:---=:I-...... _ ......... ln
lni: le
D39 1 122
2x1N400l
Acest lucru este posibil factorul
de calitate al bobinelor este maxim la
(230 kHz).
Toate bobinele vor avea induc-
cu miezul introdus pe
Se apoi capacitatea
lIa acordul bobinelor).
C
1
se alege din catalogul de
jJobine, factorul de calitate
maxim la de 230
Pentru a vedea modul n care snt
dispuse de acord ale circui-
telor, s-a un calcul riguros pe baza
parametrilor imagine. Acest lucru ne
la unei caracteristici
simetrice a filtrului. Circuitele deriva tie
L
3
C
3
, L
6
C
6
L
9
C
9
se pe
a filtrului (230 kHz
sau n jurul acestei Circuitul
L
4
C
4
se pe 239, 455 kHz,
LsC
s
pe 220, 910 kHz, L7 C
7
pe 236, 146
kHz, iar LaC8 pe 224,013 kHz. Banda
este de 6 kHz la 3 dB.
frec-
vor fi altele (la reglarea filtrului),
dar situate n jurul acestora. n orice
caz, modul de alternare a lor n jurul
centrale este foarte important.
Aparatele necesare snt generator, de-
cibelmetru vobuJoscop cu
baleiaj lent (o vobulare la
cunde sau Pentru prima parte,
toate aparatele vor avea mari.
AstfeL generatorul se la bor-
B-B' va avea de
maI mare de 600 n. Decibelmetrul
vobuloscopul se la bornele
2-2' vor avea impedante la intrare
mai mari de 5 kn. Se obtinerea
unei caracteristici relei din
fig. 5 (linia n cazul de s-au
folosit bobine cu un factor de calitate
peste 250. s-a modi-
ficat la 228 kHz din cauza
de acord mai mari cu cteva zeci de pF
dect valoarea Avnd un nu-
impar de zerouri (3), se trei
maxime n Neliniaritatea
mare din cauza n
schimb, atenuarea cu 40 dB/2kHz
la a benzii. .
din fig. 4a din
necesitatea unei
mici n Circuitul va trebui
realizeze o cu un maxi-
mum de atenuare n mijlocul benzii,
exact unde cade minimul de atenuare al
filtrului (fig. 5, linia
parte a filtrului bloc se alimen-
de la un generator cu impedanta
de zero. Decibelmetrul
scopul se la C-A, avnd
Rgg
3300
SPRE ETAJUL
t--L.J---i--.--oFiNAl AF
+ 12Vst.
de intrare ca n primul
(mai mari de 5 kn).
aceea se din
fig. 4 se eventualele neadap-
ntre cele Acordul cir-
cuitelor se face din miezurile bobinelor
numai unde este necesar se
valoarea condensatorului. Cu
folosind bobine cu un
factor de calitate peste 250, s-a
un filtru cu o
celei din fig. 6. Neliniaritatea este n jur
de 2 dB. Banda filtrului poate fi
dar caracteristica se n exte-
rior. Bobinele folosite au un factor de
calitate maxim la o valoare a inductantei
de 164 ,uH. Valoarea de
este de 2 600 pF. Toate condensatoarele
snt cu stiroflex. Pentru tipurile
nuite de miezuri folosite n radio-
receptoare se de
1 000 pF. va avea o valoare
de 470 ,uH cu miezul introdus pe
tate.
cu realizarea filtrului se poate
trece la conectarea lui ntr-o de
amplificator de F I.
O este alimentarea
filtrului de la un generator cu
de mult mai dect
de a circuitului serie L
I
C
1
(fig. 4). Aceasta poate la ordinul
miliohmilor. Se montajul repe-
tor pe emitor.
de a acestui etaj este
de zero etajul prece-
dent are o de
o bine o
NANJ.) din capsula CDB 400 E.
In caz contrar, caracteristica va
fi departe de ceea ce vrem obtinem.
Pentru a nu introduce n acest
ficator dinaintea filtrului toate compo-
nentele de mixaj care ar putea fie
radiate prin bobinele filtrului sau cele
mai puternice satureze, s-a introdus
un circuit de prefiltrare. Acesta are n
sa circuite cuplate
n acordate decalat (fig. 3).
n acest fel, amplificatorul repetorul
dinaintea filtrului vor prelua mai
produse de mixare nedorite.
de acord
vor fi ca la filtru. Priza s-a luat
la 1/7 din de spire, ncepnd
de la de cuplaj ale
bobinelor cu etaje1e de amplificare tre-
buie asigure o de
600 n, la de
230 kHz. Circuitele cu 10 ... 15 dB
semnalul cules de la etajul anterior:
Folosind la intrare
(s-a analizat la amplificatorul
de RF), se n mare parte zgomo-
tele parazite ntre etaje.
De asemenea, pericolul autooscilatiei
este '
filtrului bloc
de 5 kn
filtrului) se printr-un repetor pe
emitor, realizat cu tranzistorul T 9 (fig. 7).
partea care la selectarea
unei benzi variabile. Deoarece nu s-a
introdus reglaj automat de amplificare
n partea cu selectivitate pentru
amplificare s-au folosit tot logice.
Acestea un zgomot mic, o adap-
tare nesaturarea la semnale
mari.
Pentru a se evita etajului,
comutarea se face elec-
tronic. se face n fel nct
"de a unui circuit
scade, iar a celuilalt Valorile
se aleg experimental. Co-
mutarea se face de la dar n
curent continuu (nalta par-
curge un drum scurt la
permite unei
benzi variabile sub banda filtrului bloc.
n repaus, <toate diodele snt blocate din
cauza tensiunii aplicate ( + 12 V pe anod
+ 24 V pe catod). se trece pe
nr. 2 a comutatorului, curentul
ce trece prin de 3,3 kn va fi
mai mare deCt cel prin de
470 kQ. Caracteristica a ampli-
ficatorului de FI cu filtrul
bloc se n fig. 8 (comutatorul pe
(CONTINUARE N PAG.17)
Il
12
DELTAPLAN DE PERFORMANTA! CLASA
c.G.


t.3 3 15'--------11-;
5374
M

co
N
W
o

....'
b:l
a::
Ci
2687
150
75
A?.,J,. -.Ior------t-DrSTANTA
LA BULON
PUNCT DE A PUNCT DE PRINDERE A
TUBULUI CENTRAL DIN T RAPEZULur DE CONTROL
VOALURA _____
SCHELETUL METALIC
CRA.G-78
5
A-A B-B
VEDERE
'8
,E
Pentru cititorii care cunosc tipul anterior
VIVAT DELTA (<<Tehnium nr. 1 2/1978), pre-
un nou tip de deltaplan -Excelsior. Aces-
ta este un deltaplan de din categoria
Standard-Rogallo, a este de 1: 6
viteza de coborire mai de 1,5 m/s.
voalurii este la peste tubul
central, ea profilndu-se fileurile de aer, n
de Voalura este cu ajutorul
unei mineci care tubul central. Pentru
formei proiectate, deltaplanul Excelsioo>
este pe tuburile laterale cu un cablu defle-
xor de un montant din dural if> 12x 1 x
300 mm, inclinat n jos la 45 grade. Croiala voal urii
o i alungirea
(J\.) prin aceasta
mai mare ca la deltaplanul
VIVAT DELTA, permite ca Excelsiof
urca pe imediat decolarea de pe vr-
ful pantei, Cnd vintul are viteza de 7-8 m/s.
Tehnologia este se lu-
cu elemente nedemontabile pe segmente,
fiind cu VIVAT DELTA. Lateul este
din tub PVC turtit la cald.
AIPllfICA',' I1EIEB
A _
lE 'lAlTA "'ElITAJE
Folosind circuite integrate TBA
810 AS, ampIificatorul din fig. 1 reali-
o putere de de 2 x 5 W de
la o tensiune de intrare de 150-650 m V,
banda de trecere fiind n gama 40 Hz-
20 kHz, cu distorsiuni mai mici de 2 la
alimentndu-se de la o tensiune de
14,5 V.
Din schema de montaj se
P 1 pentru regla-
rea P 2 pentru balans, iar
cu ajutorul P 3 pot fi
nalte. Semireglabilii
Rll R
21
servesc la simetrizarea ben-
zilor de trecere pe cele canale.
Grupul C;8,
iesire.
de este de
grupul C
25
,
este de
C
13
, R
13
, respectiv rezlstc)arele
fixnd valoarea am.plIhdtrii.

S O,2A
o-r=r
-2Z0V
bootstrap snt
Tr
C
16
, respectiv C
26
' iar condensatoarele
C 19' respectiv C
Z9
' sarcina (di-
fuzoarele).
Conectarea difuzoarelor se
prin care n lipsa difuzorului
la amplificatoarelor re-
zistoarele R
16
, respectiv R
Z6
' evitnd ast-
fel in gol.
n fig. 3 se schema de cablaj pe
placa iar in fig. 2 se preci-
terminalele circuitului integrat.
Circuitele integrate se pe
radiatoare de aluminiu sau bronz lami-
nat de forma din fig. 4, cu M 2,5,
ariOloarele integratelor fiind unse cu va-
dintr-un tran-
zistor de putere defect). Radiatorul se

M de
mensllunile date fig. 5.
Alimentarea se face de la
tr-un transformator cu se-
la 6), pentru a
evita ridicate
spre integrate. nu
stabilizare, deoarece se
C
4700J.1F/25V
+
Ing. EKART IMRE-Turda
un condensator de filtraj de mare capa-
citate, iar secundarul a fost supradimen- __ ..I\
sionat. Schema de cablaj pe circuit im-
primat pentru alimentare se n fig. 7.
Amplificatorul descris poate fi folosit
la nlocuirea etajelor finale ale radio-
casetofoanelor, casetofoanelor, magneto-
foanelor sau combinelor stereofonice. n
cazul trebuie cuplat de un
preampIificator stereofonic alimentat de
la o tensiune cu o
zener.
a
peliculare; R16' - 33 W
bobinate; R kQ/O,5
pelicular; condensatoare: CII'
50 nF/50 V, ceramice; C
12
,
25 V; C
13
, C
23
- 470 ,uF/16 electroli-
tice; C
14
, C
24
- 100 ,uF/25 V, electrolitice;
C
15
, C
25
- 2,7 nF/50 V, ceramice; C
16
,
C
26
- 100 ,uF/25 V, electrolitice; C
17
,
C
27
- 470 pF/50 V, ceramice; C
28
150 nF/50 V, ceramice C
19
,
1 000 ,uF/25 V, C
10
'
200 ,uF 125 V, electrolitice; - 1
25 V, electrolitic; C - 4
eJectrolitic;
diode:D
1
,D
2
,D
3
,D
4
-Fo SYIOOetc:,
bec semnalizare cu neon, LSD 32:
slguran\a transformator
alimentare: 220 17; 18 V
40 VA. 3
r
-----------j-f-
i-
I
I

I
I I
L ________ " ___ --.:.J
---.... - .... ---M-- .....
e--M---e -----M---
I
el
___ ...1
........
13
auto

mo D
2
DIABID811CAREA
D'iagnosticarea generatorului de cu-
rent continuu se pe valo-
rile ale unor carac-
teristice parametri ai acestuia. Apa-
ratura tahometru, voltmetru,
ampermetru, reostat de La
un test simplificat snt suficiente nu-
mai un tahometru un voltamperme-
tru. Preliminar se
tahometrul, care permite determina-
rea generatorului, cunosCnd
raportul de transmitere dintre arbo-
rele cotit arborele generatorului.
Se voltampermetruf n
circuitul de (fig. 1), con-
ductoarele fiind conectate direct la
bornele generatorului. Se deconec-
regulatorul de ten-
siune.
Prima ce trebuie
este a ge-
neratorului. In acest scop se aduce
nti generatorul la sa nomi-
din datele tehnice ale
automobilului, prin
arborelui cotit al motorului.
rea generatorului la
se poate realiza, pentru un
timp scurt, prin legarea sa, printr-un
conductor la
rarea de a generatorului cu
polul care permite satura-
magnetice. Se valoarea
tensiunii instantanee. Valoarea aces-
teia poate fi mare, deoarece regulato-
rul de tensiune a fost deconectat.
prin urmare, curentul de n-
La tensiunii cu C-
teva procente, valoarea curentului de-
vine intensitatea cu-
Ing. D. VAITEANIJ
rentului are o valoare mai mare dect
aceea care, la tensiunea pro-
duce puterea a-
tunci generatorul se n stare
Numai n caz contrar, gene-
ratorul trebuie demontat supus re-

Conectind voltampermetrul
se valoarea tensiunii
care, n cu valoarea
tii curentului mai inainte, de-
puterii electrice no-
minale a generatorului a
tere se
se un reostat de
de tensiune nu
mai trebuie In acest caz, sar-
cina generatorului este cu aju-
torul reostatului la realizarea, la
a valorii nominale
a tensiunii. Apoi se intensita-
tea curentului. Prin urmare, la folosi-
rea reostatului, ordinea de
este conform
celor mai sus.
Al TERNATORUl
Se la
a automobilului schema prezen-
n fig. 2. Alternatorul se poate
regla prin modificarea valorii cmpu-
lui creat, deci prin varierea curentului
creat, deci prin varierea curentului ce
trtlce prin indusului.
In principiu, reglarea alternatorului
este dinamului, fie
se folosesc regulatoare cu
fie se la regulatoare cu
semiconductoare, ca n fig. 3. Regula-
APRllDIRlllICTRlllC
PIITRU IOTORITA
"MOBRI 50"
Montajul (fig. 1) este compus dintr-un
transformator' care n primar"
curent alternativ de la generatorul moto-
rului l n curent de
tensiune, pe care l introduce ntr-o punte
de 4 diode (D
l
, D
2
, D3 D
4
) pentru re-
dresare. Pe de parte, direct din primar
se preia joasa tensiune a generatorului,
printr-o de a vrfurilor,
se prin Ds D6 ambele
se prin C
3
se
pe din dreapta a eondensatoru-
lui C
2
, unde este platina plus a
ruptorului. din stnga a lui C
2
este prin D
7
la poarta Th.
Pentru limitarea stabilizarea curentului
de ntoarcere snt montate n paralel R
4
Dz. ntre plusul de tensiune al
redresoare primarul bobinei de
se un condensator C
l
de 1 ,uF la 600 V, a din
stnga este la intrarea tiristorul ui.
n paralel cu lui C
l
este mon-
o de frnare de a
tiristorului contra din pri-
marul bobinei de B.1.
14
V. MACARENCO, T. GRECEANU
Tiristorul fiind blocat
platinele nchise, CI se prin puntea
redresoare cu 200 - 400 V. Joasa tensiune
prin R3 pe C
2
Cnd se
deschid platineJe, C
2
se prin D
7
pe poarta tiristorului pe care l deblo,
astfel face a
lui C
1
n primarul B.I. Bobina
acum ca un transformator n impul-
suri o foarte tensiune
n secundarul ei, care se transmite la bujie,
dnd o scnteie. Platinele se
nchid, CI se tiristorul este blocat
ciclul se
De remarcat tensiunea n prima-
rul B.I. este mult mai mare dect la aprin-
derea aceasta nu are nimic de
suferit, deoarece tensiunea apare sub
de impulsuri, n ritmul motorului
nu curent nentrerupt. ,Ea cu-
rent n primar doar o din
timpul ct platinele snt deschise (cca 4-5
0
dintr-un tur). La aprinderea prima-
rul bobinei curent n tot timpul
ctplatinele snt deschise (30 - 45 din tur).
In fig. 2 se care tre-
[TI
__ ____ __ ____ __ _
10 20 30 40
Intensitatea curentului(A)
REGUlATOR
Consumatori
I
I
.,
I I
L._. _. _______ o _. ___ .:- __ ..!.J
buie la aprinderea pentru a
putea aplica aprinderea
Se a b (puncta-
te) se a prinderea la
bornele numerotate 1, 2, 3 (fig. 1 2).
Condensat6rul C nu mai are nici o func-
une, d.ar el pentru a se putea
trece pe clasic la nevoie, printr-o
se vede
desfacem bornele aprinderii electronice
1, 2, 3, fig. 1 - (borna 4 poate
facem un scurt ntre bornele 1, 2 3
(fig. 2), motorul trece imediat pe aprindere
de ce, de la bornele 1, 2, 3
(fig. 2) firele se vor trage la locul unde
s-a amplasarea aprinderii electro-
nice, iar cu 1, 2, 3 (fig. 1) se vor
face cu banane sau cu
papuci.
Transformatorul Tr poate fi executat n
variante. Prima cea mai este
bobinarea pe un miez toroidai de
(sau permaloy) cu de
1,5 la 2 cm
2
. Se nti se-
cundarul pe miezul bine izolat (cu sterling
lac), 3 500 de spire CuEm 0 0,15 mm.
Bobinarea se face regulat strns, cu
ajutorul unei navete pe care s-a pus n-
treaga cantitate de Se .scot
capete rezistente din se im-
secundarul cu nitrolac, se izo-
bine cu sterling lac deasupra se
primarul1e 300 de spire CuEm
'l' 0,2 mm, bobinate n sens cu
secundarul cu capete la fel de robuste.
Se totul cu o de
sterIing gros.
Transformatorul mai poate fi executat
pe tole clasice E + 1 (ferosiliciu de
calitate), cu miezului de 4 cm
2
,
m
(CONTINUARE N PAG.17)
Gen. P B.I M Gen.
1 2 3 4

4xF407
torul curentul n
rea de deci cmpul mag-
netic al generatorulu, n de
valoarea tensiunii sau a
curentului de la bornele acestuia
sau n de intensitatea
curentului de Deosebirea
de generatorul de curent conti-
nuu este
ia alternator se roteste
dusul, pe cnd ia dinam se pe
stator,
Diodele,
matorilor
toare, fac
necesare.
La
maxime a care se exe-
ca dinam, trebuie
vedere regulatorul se co-
tensiunea la bornele
bateriei este foarte
de trebuie
acorde diodelor o
din cauza acestora la
care defectarea
Pentru a evita deteriorarea diodelor,
trebuie se bine opera-
care conduc la defectare, anu-
me: punerea la a conductoare-
lor alternatorului n pu-
nerea la sau legarea intre ele
a conductoarelor excita-
(n cazul folosirii regulatorului
tranzistorizat acesta se deteriorea-
modificarea conductoa-
relor regulatorului; deconectarea re-
gulatorului de tensiune (tensiunea
ce diodele).
n general, la efectuarea
rilor, toate contactele trebuie contro-
late si mentinute n stare
pentru a evita deteriorarea alternato-
ruluL De asemenea, toate bornele fo-
losite trebuie fie de tipu" cu izola-
echipamentele de tre-
buie fie perfect izolate.
Reglarea regulatorului cu vibrator
se prin modificarea carac-
teristicii arcului, iar a regulatorului
tranzistorizat prin intermediul poten-
Acesta de fapt,
valoarea tensiunii de conectare, care
la rndui
tensiunii la bornele bateriei de acu-
mulatoare. n cazul n care regulato-
rul valoarea
curentului, trebuie se
Gen.
2
t
b
3
+
Gh.
un special.
RELEUL REGULATOR
tensiunii din instaiata
a automobilului are .
oarecum
de modul de
la care trebuie su-
baza sistemulUi
ele.
de sarei
dependente. Primele au
sale se
ajuto-
de afara celei de tensiune,
Ca urmare, tensiunea reglata depinde
de valoarea Instantanee a
curentului. Astfel. Ia sar-
tensiunea scade
de curent a regulatoruiui.,
este
nct pentru trasarea caracte-
nsticii regulatorului se de
constructorul acestuia valorile celor
tensiuni: n gol Tg o tensiune
la o intensitate a curentului.
La regulatoarele cu caracteristica
de care nu au
de curent, determinarea
unei' singure valori a tensiunii cores-
unei sarcini date este su-
pentru caracte-
risticii regulatorului.
generatorului este asigu-
de un !imitator de curent a
interventie este mai cu
cnd bateria este cu-
rentul de foarte excesiv,
deteriornd generatorul. n general,
generatorul poate debita n circuitul
bateriei numai cnd tensiunea produ-
de el este tensiunii ba-
teriei, iar n caz invers, generatorul
trebuie decuplat. de verifi-
necesare diagnosti-
regulatorului de tensiune snt:
reglarea tensiunii de
conectare a generatorului a tensiu-
nii Tg la care se regulato-
rul de tensiune,- tensiunii
Ts, verificarea reglarea limitatoru-
lui de curent, curentului
invers care apare atunci Cnd tensiu-
nea generatorului devine
celei a bateriei tensiunii
n conductoarele curentului de
care.
" /
/ ,
Plat.(2)
CONDUCERIA
PRfVINIIVA
snt foarte
de o parte, fie Ct mai
pe de parte,
bine sau strada
Cele
prezentate sus snt dictate nu
numai de normele de dar
de regulile conducerii preventive.
S-ar spune in lunile de
zilele snt mai lungi mai
luminoase, problema luminilor pier-
de din Lucrurile nu stau
deloc deoarece n pe-
a intensi-
rutier, Cnd nu rareori
se' la pretinde o
iluminare Ct mai a tuturor ve-
hiculelor care pe arterele ru-
tiere.
Motoristul si motociclistul trebuie
se mai bine prin ilumi-
narea a autovehiculelor res-
pective, avind n vedere farul, lampa
de cea de catadioptrii,
precum luminile de semnalizare a
Aplicarea pe aripa din spate
a motocicletei ori motoretei a unor ele-
mente reflectorizante de culoare
sau portocalie nu este
contribuie efec-
tiv la sporirea n mers ori
n a vehiculului respectiv.
care o comit unii motoci-
de a nu pune n
intunericului
sistemul de iluminare a constituit nu
o cauza unor accidente grave,
cnd respectivi, circulnd
n orb,sau au nimerit peste obstaco-
le care nu le-au putut observa din
I
totdeauna cel mai au
avut cei care cu

de motoci-
clete sau motorete, regulile din
circulatiei referitoare !a folosirea
de drum de intilnire a farurlor snt
valabile. Utiliznd defectuos
autovehiculelor cu
pot orbirea alto-
ra, asa cum
cjindu-i, ii pot orbi pe ei
de ignorare nu numai a
lor de a celor de
dar n a
celor de bun
Snt cunoscute din nume-
roase cazuri cnd bolovanii care au
servit drept frne pentru autovehicu-
lele n din neglijenta
au pe carosabilul
selelor s-au dovedit obstacole fatale
pentru pilolii autovehicuielor cu
ce nu au cu su-
drumului. Un motiv n plus
pentru ei circule noaptea cu ase-
menea care luarea
tuturor de prevenire a unor
asemenea evenimente
nu farurile nu furni-
dect o de 4000 ori mai
dect lumina
n o recomandare:
cu deplasarea pieto-
nilor care, n multe cazuri,
de culoare pot
fi cu greu care nu ntot-
deauna corect pe poteci ori
trotuare n afara carosabile!
CIITRll ACUITIC
impune
folosirea a semnalizatoarelor
de
torului auto este asupra
evenimentelpr rutiere
semnelor de In si-
din cauza uneori con-
auto nu becul de
control care vizual
narea semnalizatorului.
poate cauza acci-
dente grave.
un montaj electronic sim-
plu, care printr-o avertizare in-
functionarea semnalizatoareioL
Montajul se compune dintr-un multi-
vibrator astabil nesi metric.
Sunetul avertizor este generat de un
difuzor sau n circui-
tul de colector al tranzistorului T
z
.
sau difuzoruluI
nu corespunde cu cea de mon-
taj, se va folosi un transformator de
adaptare a Capsulele re-
ceptoarelor telefonice au in-
n Prin rebobinare
de mare devin utili-
zabile.
Dispozitivul este alimentat din circui-
tul de semnalizare. Schema este pro-
pentru autoturisme cu polarita-
tea minus la Montajul se poate
adapta la de tip vechi cu
plusul la folosind n acest
caz tranzistoare pnp. -respectiv ec 177.
Tonul generat se poate modifica cu
ajutorul semireglCl-
bil P 1.
N. TURTUREANU
montajul are ntrebu-
multiple. Acesta se poate conecta
la circuitul portbagajului, frna
de avertizor pentru apa de
presiune ulei, acumulatoru-
lui etc. Reglnd P 1, se vor un
ton strident la generatorul folosit pen-
tru avertizare de avarie un ton
pentru generatorul folosit la controlul
de Diodele mon-
tate n circuitul de alimentare in-
a circuitelor con-
trolate. n acest fel se posibili-
tatea unui de circuite
la un singur avertizor, iar oricare dintre
ele poate generarea sunetu-
lui. Confectionnd dispozitive
identice, se pot asigura toate
de avertizare.
2x Stnga
680.0.
(+6 ... 12V)
15
... I BAIE
Baia ni se va mai
n locul dulapurilor suspendate
pe vom folosi de sub
(desigur, acolo unde este posi-
bil) de sub pentru a
felurite obiecte de necesitate
pasta de flacoane di-
ferite etcJ, iar pe perete vom fixa doar
o sub
In Cnd cada nu este n-
in exterior cu un perete com-
pact din de recoman-
cum se
n fig. 1, un perete din
glisante care se pe o
de lemn.
Elementul principal al unui aseme-
Fotografia su-
o pentru sezonul
de o mai
pentru n aer
liber. Ea este cu patru scau-
ne fixe pentru copii, dintre ele
a patru scau-
ne
este con-
cu aspect mbina-
rea prin ea este
pentru depozitare.
Pentru elementele din suport se va
nea perete l constituie rama (B) con-
din lemn de brad. Pentru
reaiizarea ei aveti nevoie de
stinghii cu de 30x 50 mm,
avnd lungimea cu lungimea
zii verticale cu
de 30 x 30 mm lungimea cu
de la baza la
marginii superioare a minus
grosimea de 60 mm a celor stin-
ghii. n stinghii se o
cu de 130-150 mm. Ea este
de stinghia cu aju-
torul unei din placaj sau din
lemn. poate fi din
scnduri cu de 65-75 mm
grosimea de 18-20 mm.
Stinghiile, care vor fi date la rin-
dea, se prind ntre ele prin cepuri ro-
tunde sau cu ajutorul unor
cuie cu lungimea de 70 mm. nainte
ca rama fie n peretele
cele stinghii orizontale se pre-
cu cte o mai cu
4 mm dect grosimea glisante
(ambele se pe cte o
n stinghia ca-
nelura are o adncime de 4 mm, iar n
cea de 11 mm. ver-
ticqle (de se la
180-200 mm de capetele stin-
ghiilor orizontale la 3-5 mm
tare de caneturi pentru a nu mpie-
dica glisarea
glisante se din
placaj, lemn sau lun-
gimea este cu 10-15 mm
mai mare decit lungimii stin-
utiliza de lemn de brad.
Placa mesei cele patru ale
scaunelor fixe pot fi din placaj gros
sau PFl melaminat. este posi-
bil, se vor folosi numai din
pentru a nu rugini (eventual se
pot nichela sau buloane din
fier).
Dimensiunile reperelor au fost
sate la latitudinea constructorului.
doar placa mesei va
avea orientativ 120 cm x 120 cm, iar
scaunelor cca 35 cm x 35 cm.
Nu se vor face prin ncle-
iere (dect eventual la picioa-
relor). se cu
glaspapir fin se cu lac in-
color.
BAl1Ej PIIElMA11cA
Salteaua se poate din
perne pneumatice care se vnd n co-
o de postav pentru
huse. Husa pentru perne se
cosind, cum se vede n desen, un
sac din postavul ales. Nu n
material orificii n dreptul locului unde
perna se cu aer, ci scoatem tu-
burile pernelor prin
transversale le facem
ce introducem n
perne umflate; apoi
orificiile pentru umplerea lor cu aer
bine pernele. Insemnind
golim pernele de aer,
care coasem husa in semnele trasate.
n mod analog se cu toate
pernele. TuburJJe de la orificiile nece-
sare umplerii cu aer se n
postav.
ghiilor orizontale, iar cu 6 mm
mai decit dintre adnci-
turile celor caneluri. De usi se
cu clei mnere din
lemn cu de 12-16 mm (A).
terminate, se
n caneluri.
n figura 2 se o de
perete cu adin n care caz
construirea montarea n pe-
retele snt imposibile.
n apartamentele cu grup
sanitar separat, chiuveta este ampla-
ntre perete fapt ce cre-
posibilitatea unor Ast-
fel, de sub se va in-
chide cu o (A), n inte-
rior cu rafturi de mai late
spre pardoseala mai nguste
spre baza chiuvete;. Ea face parte din
masca chiuvete;. Golul dintre
se nchide cu o
I
I

ntre marginea
Deasupra chiuvetei, sub
poate fi o
(B), cu email n culoarea

J'
RECUPERAREA ARGIN-
TULUI DIN SOLUTULE E-
PUIZATE DE FIXATOR
la fiecare litru de uza-
de fixator se 10-15 g
bicarbonat de amoniu (pentru
neutralizare) 10-15 g hipo-
sulfit de sodiu. Argintul se de-
pune n citeva zile sub forma
unu praf negru. limpe-
de se se
ce s-a adunat o cantitate
de pulbere de argint,
aceasta se prin filtrare,
se cu se n
acid azotic corosivl),
cnd se obtine azotatul de argint,
sau se n creuzete de
fier, n de
lemn si a carbonatului de amo-
niu (pentru a mpiedica oxidarea
argintului) .
.. paZQLVAREA GHIPSU-
LUI INTARIT
Desfacerea lipiturilor efectua-
te cu ghips se face cel mai
obiectele respective snt
scufundate timp de 24 de ore
ntr-o solutie de tiosulfat de
sodiu (fixator foto) 20-25 la
n aceste ghipsul
este dizolvat, iar restul
se desprinde de pe obiect extrem
de
cu de spire dIame-
tru ca la dar bobi-
secundarul peste primar. In cazul
transformatorului toroidal, se mon-
pe cu un central; ntre
garnituri de cauciuc de
Tiristorul poate fi de orice tip care
admite o tensiune mai mare de
600 V un curent de minimum 6 -8 A,
iar impulsul de deblocare pe ntre
4 10 V cu 0,2 A.
Condensatorul C
l
trebuie fie de
foarte calitate, de 1 la 600 V
(sau n paralel. de cte 0,47 la
600 V). Diodele D
l
, P2' D3 D
4
snt de
tipul F 407. Diodele Ds, D6' D
7
pot fi
EFR 136, DR 370; F 057 sau BY 127.
Dz = DZ 308.
Rezistorul R3 trebuie fie wattaj
mare (10 -15 W), iar valoarea sa depinde
de tensiunea de generator. De
pentru Mobra-50 s-au rezultate
foarte bune cu 100 a la 16 W. /Condensa-
torul electrolitic C
3
este de .100 la
25 V, iar C
2
de 0,1 la 160.V. Rl este o
de de cca 3 a
la 1Q/W' de R
2
= 1 Mal
0,5,\v, R
4
= 16 kn/2 W.
n fig. 3 se la sc.ara 1: 1, placa de
sablaj imprimat, din partea metali-
cu amplasarea t;uturor pieselor. Bine-
nteles ea poate fi mai mare sau
m;U dimensiunea pieselor pro-
curate. Am ales. cea mai
pentru amatorI, de separare a circuitelor
prin zgriere Ji scoatere de benzi drepte
ortogonale. ,'Este bine ca toate
din afara fie cu
de diferite culori. termi-
narea experimentare
un prim drum este de dorit,
totul a functionat normal, se
acopere ntregul montaj, inclusiv placa de
cablaj imprimat pe ambele cu o
de nitrolac, pentru a u proteja de
ploaie sau care ar putea aduce
grave inconveniente. Aprinderea electro-
trebuie aer pentru

RETEA
""'220Vgel
@@
@
CABLAJUL IMPRIMAT GE-
CU SEMNAL
COMPLEX
'f
I
1:
o o

@
1<1
o o


1--------":.< 10.0. }-______ , :
: o I I
I : l
+ 4700pF /16V
I I I
I I
I I
I t
I I
: TRAFO MI<. 125 :

ac
o E
PL5V6
: I
i o I 1i


0-+
I o . . O I I __________________ .J
1). n fig. 9 se caracteristica
de atenuare la o de
3,2 kHz, la -10 dB.
Amplificarea a etajelor de frec-
descrise acum
este n jur de 35 .. :40 dB. Pentru a
un semnal suficient, s-a introdus un
amplificator cu un de 60 ... 65 dB.
Amplificatorul este cu un sis-
tem RAA cu o de 55 dB. Tran-
zistoarele T 1 o T 11' T 12
semnalul. Repetorul are intrarea
n conexiune boot-strap. n repaus, cnd
semnalul RAA tranzistorul T 13
este blocat, iar diodele D35 D36 nu
conduc. este
amplificarea este Cnd sem-
nalul limita prin sis-
temul RAA, apare un semnal n baza
tranzistorului T 13' care ncepe con-
Diodele D35 D36 se deschid,
iar semnalul de la amplificatorului
ajunge la intrare prin condensatoarele
C77, C79, Cso
MIXERUL M2, OSCILATORUL BFO,
AMPLIFICATORUL DE J F SI
ETAJUL RAA '
Pentru al doilea mixer valabile
impuse pentru Ml. Trebuie
avut n vedere ca semnalul de intrare
n modulator nu fie mai mare de
25 ... 30 mV pentru a nu avea distorsiuni.
Altfel toate receptorului
snt puse n semnalul audio
este neinteligibil.
Se de
nere a dreptunghiular.
Varierea oscilatorului BFO
se face prin schimbarea re-
zultante a diode cu siliciu polari-
zate invers. R
S7
se scoate
pe panoul frontaI.
Bobina Lll are ntre punctele 1 3
un de spire identic cu cel al bobi-
nelor de
Priza 2 se ia 'la 1/7 din de
spire, ncepnd de la nr. 1. ntre
4 5 se 1/5 din de spire al
----<)
1: : : II----I
Kr
1 - 3.
6-8 cuprinde un
de spire egal cu cel din 1-2.
Priza 7 se ia la mijlocul
Valoarea condensatorului C
122
se de-
experimental. Orientativ, capa-
citatea lui este mai cu 200 ... 300 pF
dect C
49
sau C
so
'
Semnalul SSB este preluat de un etaj
preamplificator de (T 17'
T 18)' De la acestuia, semnalul se
trimite etajului detector amplificatoru-
lui RAA (T 19' T 20' T 21)' Semnalul este
redresat filtrat prin diodele D 46 D 47
grupul RC, care ajunge la un
etaj
Trecerea de la semnal SSB la AM se
face cu ajutorul comutatorului K
2
Sem-
nalul detectat cu dioda D 46 se transmite
preamplificatorului de AF.
Din Rlll se
pragul RAA. Pentru ascultare ntr-un
difuzor se culege semnalul de la
tranzistorului T 18 se printr-un
montaj
17
ULTIMA NOUTATE
A INDUSTRIEI NOASTRE
ELECTRONICE
TElEVIZDIRE
CU CIRCUITE
IITEIIRATI
N TOATE MAGAZINELE RAIOA-
NELE SPECIALIZATE ALE COMERTU-
LUI DE STAT, TELEVIZOARELE CU CIR-
CUITE INTEGRATE SE POT
CU PLATA N MAXIMUM 24 DE RATE
LUNARE, CU UN ACONTO DE 15%
(NTRE 438--600 LEI).
18
cteva dintre avantajele de
exploatare pe care le noile tipuri
de televizoare:
- durata de
faptului snt complet tran-
zistorizate;
-, reducerea consumului de energie
cu cea 33%, prin
rile constructive
- ch iar la
mai mari ale tensiunii de pe
unui stabi-
lizator n aparat;
- simplificarea de de ..
panare, prin folosirea n
televizoarelor a modulelor
module care se pot nlocui cu opera ..
tivitate.
pentru buna a
televizoarelor cu circuite integrate
este de 12 luni.
diagonala aconto rate
Denumirea televizorului
ecranului lei 15% lunare
OLT 1" 44
"
2920 438 103
S{tAGOV 47
"
2920 438 103
SIRIUS 50
"
3050 457 108
SIRIUS 50
"
3100 465 110
DIAMANT 61
"
3600 540 128
LUX 65
"
4000 600 142
-
IllClICI
"PIAC1IC Sllll"
Practic Grill este un cu n-
utilizat la prepararea
fripturilor garniturilor specifice, a
a piinii precum.
a altor preparate care o pre-

Alimentarea cu energie se
face prin intermediul unui cordon tri-
fii ar, cu tip cu
de contact lateral de
CARACTERISTICI TEHNICE:
- Tensiunea 220 V
- Puterea 800 W
- Elementul n tub metalic.
electric Practic Grill este de 300 de lei.
SUPER GRILl PRACTIC GRILL -
APARATE CARE NU TREBUIE LIPSEAScA DIN
NICIO
, ,
II! ..
de stat,
n specializate cu profil e!ec-
trotehnic se noi aparate
casnice, menite munca
gospodinelor, faciliteze realizarea
diverselor produse culinare. Avnd
accesibile, universal
Super Grill electric Prac-
tic Gri!! nu trebuie din
nici o
universal tip Super Grill
este un aparat destinat di-
verselor produse almentare ca: pine,
,
II
,
II 10
foi de ficat,
carne de carne de porc etc.
Aparatul este alimentat cu energie
printr-un cordon
cu cu contact lateral de
Legarea la nulul de protec-
a securitate depli-
celui care-I Consumul
redus de energie ren-
tabilitatea aparatului. Termo-
regulatorul cu 10 indicatorul
de timp permit o manevrabilitate
a universal Super Grill.
CARACTERISTICI TEHNICE:
- Tensiunea 220 V
- Puterea 1 800 W (1000 + 800)
- de 140x280 mm.
unui universal Super Grill este de 260 de lei.
19
ION PETRAN, Cluj-Napoca
Aparatul de clasic din dotarea laboratorului fotoamaforului este
o relativ costisitoare, printr-un gabarit mare, ocupind
o pe masa de lucru.
Pentru acestor neajunsuri, propunem construirea unui
aparat de extrem de simplu, de mic gabarit (I-am numi chiar portabil),
alimentat de la un blitz. Avantajele unui asemenea aparat snt evidente
avem n vedere, printre altele, el poate fi utilizat (cu bUhul
conectat la proprie) fi n locuri nu de curent electric.
Fotografia desenele de construc-
toate detaliile, unele dintre
ele depinznd de tipul dimensiunea
blitzului utilizat. Aparatul posibili-
tatea la 9 x 14,
ce poate fi prin dimensionarea
a panou lui fronta!.
Aparatul este compus din
rele elemente distincte:
aparatul de propriu-zis cutia
CUTiEi DE
ALiMENTARE
BLTZ)
de alimentare.
Pe snt fixate
glisiere (Iiniare de lemn sau din ma-
terial plastic), iar in montat rigu-
ros la 90, panoul frontal cu
fante pentru introducerea cu
hirtia
Aparatul de este n
patru compartimente: C1 - n care se
cutiei de alimentare al
blitzului, C2 intermediar dis-
C3 - fanta n care se pot in-
troduce 2-4 de
sau necesare pentru ate-
nuarea luminii fulgerului
electronic, C4 - fanta n care gli-
masca de retinere a filmului. Pe
peretele din lui C3 se con-
densorul, iar pe placa obiec-
tivul.
n lipsa sticle; translucide se pot
utiliza, cu efect, folii de calc
(cte snt necesare, prin experimen-
tare) ntre de
(geam).
Peretele posterior al cutiei este pre-
cu o de acces la cla-
peta de a blitzului.
Alte liniare fixate
dedesubtul cutiei, au rolul de sanie.
Cutia de alimentare este dimensio-
atit pentru a cuprinde sistemul
de iluminare (un bec de 9 V
baterii de de 4,5 V), ct
pentru a avea acces la lateral
ai aparatului. Ea numai la
controlul imaginii proiectate pe pa-
noul fronta!.
Obiectivul utilizat poate fi cel al apa-
ratului cu care s-a executat fotogra-
fierea montin-
du-se la nevoie inele intermediare.
La o
se va acorda axei optice a aparatu-
lui, pe linia trebuie se
riguros plasate sistemul de
iluminare, condensorul obiectivul.
MODUL DE LUCRU
ntr-una din pentru hrtia
foto introducem o hirtie avnd
grosimea viitoarei fotografii (vom dis-
pune de avnd diferite).
Introducem n cutia de ali-
mentare, aprindem lumina deter-
negativu-
lui, prin culisarea cutiei. Punerea
la punct se cu ajutorul obiec-
tivului.
Obiectivul se total.
e Se n fanta C3 sticlele-
filtru de atenuare.
Se hirtia foto n
folo

scoaterea celei de con-
trol al imaginii.
Se introduce blitzul in de-
fulgerul electronic.
de mai sus se la
pentru hrtia foto-
In continuare se
nuit, conform procesului pozitiv bine-
cunoscut.
Printre avantajele la un ase-
menea aparat a fulgerului electronic
drept de pentru impre-
sionarea hrtiei fotografice, subliniem
posibilitatea
efect SCHWARTZSCHILO. Expli-
dndu-I, ne vom aminti densitatea
foarte ntunecate ale negati-
vului corespund fluxului de
primit pe numai la timpi de
.. expunere mijlocii sau chiar mai mici.
Cnd timpul de expunere este
lung intensitatea foarte
duritatea negre este
mai spre deosebire
de cazul unei scurte foarte
intense, cnd se o nnegrire
mai Cu alte cuvinte, cu exact
de iluminare se
ne o densitate mai mare la o expu-
nere dar decit utili-
znd o expunere mai
n final, fotografiilor
astfel va fi mult ca
dealtfel efectul artistic.
DEVElOPAREA
PEllGllElDR COli
Firma ORWO produce pentru foto-
color cu
NC 19 MASK o mai
de materiale reversibile, UT18.
UK20, UK17 din seria ORWO-
.,... lin,...... UK 18 din seria ORWOCO-
Pentru uzul cineamatorilor se Ii-
peliculele reversibile UT13,
UK14, UD1, din seria ORWO-
pelicula NC 16
PC 7 din se-
cineamatorilor li se
""",for;."I"" din seria ORWOCHROM
corespund cu cele destinate foto-
materiale notificate in proce-
de cnd este cazul. Pelicu-
UD sint destinate copierii. Fabri-
un mers de lucru pentru
develooare care ordinea ope-
timpii tem-
necesare.

Baie stop C 31
6. Revelare color C 17
7.
8. Albire C 57
F 905
Ing. V. CALINESCU
Tabelul sintetic
pentru materialele ORWO.
In continuare fiecare
proces n parte. .
PROCESUL 9165
Procesul se face la temperatura no-
de 25C. Se doar
se fac in conditii stricte de
Temperatura'apei de
lare poate fi mai mare.
Curgerea apei de va fi in-
Timpii de se reduc cu
30-00 la pentru temperaturi mai
mari de 20C.
Iluminarea se face cu un bec nitra-
phot de 500 W la minimum 75 cm dis-
mai bine iluminarea se face
ntr-un vas alb cu n care se cu-
filmul, la bec pu-
tnd fi mai n acest caz.
Temperatura apei va fi de 15-18C.
UT 18 UT 13 Ne 16' PC1
UT21 UT 16 NC 19 M
UK20 UK 14
UK 11 UK 18
UD 1
* *
*
10 25 + 0,25
- 0,5
20 12 -15
5 22,5-25
(6) (20 -22,5)
5 22,5-25
(6) (20 -22,5)
15 12 -15
(1)
30
1-4 se fac la ntuneric.
Iluminarea prin spirala trans-
a dozei de developat se poate
dovedi De aceea este prp.-
ferabil ca filmul fie expus in aer
liber sau mai bine ntr-un vas cu
reintroducerea filmului pe
spirala dozei este se va in-
cerca se filmul
a fi scos, dar introdus cu totul ntr-un
vas alb cu timpul de expunere
Wnd de 5---- minute.
pentru developarea pe-
iiculelor ORWOCHROM, respectiv pro-
cesul 9165, se sub de
seturi pentru 0,4 1, 0,5 I 1 I
Prepararea lor problema procu-
de d ieti I-p-fen ilend lam Ifat,
revelatorului
C 17. revelatorului C 13 nu
este avind 1n o

pentru procesul 9165
sint n majoritatea seturilor sub
de pulbere. Se un set
cu concentrate a compo-
de normal. Ca
urmare, intervin unele in
ceea ce durata
de tipul filmului o reducere a
timpului de iluminare la 2 minute. Se
vor respecta, ca in-
ce setul de chi-
micale, chiar sint deosebiri
de procesul tip cunoscut. Tot ca
este de timpii de
revelare se prelungesc de la al doilea
film prelucrat cu cte 10 la iar
valorile date presupun o in-
a spiralei dozei.
Peliculele reversibile din seria OR-
WOCOLOR se conform
procesului 9 160.
Filmul UD1 poate fi developat moale
se in revelatorul C09
timp de 15-20 de minute in cel color
C13 aproximativ 5 minute. Fixarea se
poate face n C71.
Peliculele negative ORWOCOLOR
se procesul 5166
potrivit filmelor cu Filmele
se pot developa de asemenea,
pentru ele existind procesul 5160
care C13, C57, C71.
Filmul actual de
este Ne 19 MASK, film cu care se
bune rezultate, el fiind o perfec-
prin ti-
pului mai vechi NC 17 MASK.
Pentru peliculele pozitive, ca de
exemplu PC7, se procesuI7160,
proces valabil pentru de uz
necinematografic.
(CONTINUARE N VIITOR)
PROCESUL 9160


Codul

C09
Timp
(min.)
Temperatura
(eC)
1-----,-_._---------_._.--1------ -------- ------
25 12-15
1----..,---.---------------.--1------
4.
5.
6-
1.
8.
9.
10.
5.
6-
7.
5
-_._----------
Revelare color C 13 10 180,5
------------
25 12-15
-----------
Albire C 57 5 16-18
------------
10 12--15
------------- ------
C 75
-----

(detergent) F905
(1:200)
----------- -----
Uscare
5 17--19
-------- --------1
max.20
------- -----
1 2 se fac la intuneric.
PROCESUL 5166

Timp Tfitmp.ratura
(min.) (0C)

Fixare
---------

(detergent)
---------
Uscare
7-8
15 12-15
5
-------- --------
F905
(1:200)
PROCESUL 7160
5 12-15
5
15
(1)
12-15
max.30
..


__
2.
----------
3. Stopfixare-tanare
----------
4.
----------
5. Albire
----------
6.
----------
7. Fixare
----------
8.
(detergent)
----------
9. Uscare
----------
12-14
(8-10)
2O0,25
0,5 12-15
C 35 5-8 201
15 12-15
C 57 5 201
C 71 5 201
F 90S
(1:200)
15
(1)
12-15
------- ------.:....4-----.-.;--------1
21
MOCANU GAVRIL - Craiova
RI
ItlCIR
IITIU
ICI
Aiimenmrea aparaturii cu tuburi
electronice se face djn reteaua de
curent alternativ. direct sau' prin in-
termediul transformator.
ce tensiunea a fost la
proce-
sui de redresare. elemente de cir-
cuit sint folosite diodele
slruite de
RA elc. afam pen-
fe(lresam"e mai snt construite punti
seria PM. .
fig. este prezentat un
redresor ce () sin-

Pentru
120 V.
II
,
TI
tir electronic sint con-
struite in principal cu elemente foto-
sensibile.
la emisie es1e folosit un bec care,
in momentul emite un
hJminos. are o
impulsul
starea unui triger,

semnal acustic sau optic.
'1 este dat montajul ce se
afB amiplalsat in n stare de
repaus, bateria de 9 V, prin rezis-
torul de 100.Q./Q2S W, se
condensatorul de 1 POD p. Declan-
condensatoruJ pe becul
de 4-5 cm
2
cu CuEm (J 0,2. Se
se umple carcasa.
De la transformator se
redresa ambele ... It,,,,,. ... ,,,,n,h,,
n acest caz snt 4
F 407 sau o punte 1 PM4. Resful ele-
mentelor neschimbate.

echipate n
GU 29 sau n
etaje cu tensiuni de 300
in etajul fina! cu tensiuni de 500-
000 V.
Tensiunea de 300
cu din fig.
se
ale
foodioda de
este blocat.
Cinc/fotoc/ioda este I;::A',-Iu:na, starea
a tranzistoarelor se
producindu-se comutarea re-
leului.
Tranzistoarele T
tr
T
2
Ti' sint
EFT 353, tranzistorul T
3
este AC 180
sau indiferent ce care permite tre-
cerea curentului a re-
leului.
Releul trebuie se
la 9 V.
Starea de a receptorului
se din cele
metre montate n baza primului tran-
zistor.
m
de V. in
cond1emmt,or IIJlrQ4:!uc)e prin intermediul +9V
becului un impuls luminos foarte pUi-
ternic de
Receptorul (fig. 2) la intrare
9TQOojJf
1
12V
M
F
'f:'DF Tl
electronice este fig. 4. Astfel,
este intii simplu de
dioda 01 la se obti-
ne +280-+300 V. .
Cu diodele D; D3 este construit
un redresor dublor de tensiune
astfel se tensiunea de 600 V.
Toate condensatoarele din
au capacitafea intre
50 100 la o tensiune de lucru
de cel V. Rezistorul de la in-
trare 15 W se
din de iar rezfstoarele
montate in pe condensatoa-
rele de al tensiunii de 600 V au
EODsultatii
t.
00
4xF407 S
..
Sig
2xl00JlF
450V
300V
Din tensiunea de 300 V cu ajutorul
unui tub stabilovolt VR 150 sau cu o
zener 4 DZ 150 se obtine o ten-
siune la valoarea de 150 V
pentru alimentarea etajului oscilator.
AIPllflCATOR TV
raportului semnall
zgomot se poate face montind am-
p!ificatorul de in imediata
apropiere a antenei de
respectiv la circa 15-m cm.
in continuare la te-
levizor se face cu un cablu coaxial
cu de 75 n.
Pentru canalul 11 o
Vagi un amplificator de
cu tranzistorul BF 200 sau
2 N 918.
Antena se face din bare sau tea-
de aluminiu cu diametrul' de
12 mm. Dimensiunile snt date n
fig. 1.
montarea amplificatorului,.
acesta se la
vizor alimentare (2 baterii
4,5 V).
Televizorul se pe can
11 se cele con
satoare trimer pentru semnal o
n timpul acordului, cutia
ficatorului va fi n ca
ei fiind pentru i
cerea
amplificatorului se
face ntr-o cutie din sau din
de circuit imprimat. ntre cir-
cuitele de intrare cele de f21
se un perete
tot din ------------,
Bobinele se fac din de I - I U
CuErn " 0,6 diametrul I 2 12pF I L3 L4 I
interior fiind 6 mm. L
2
I 1..1. 7r.
are 3,5 spire, cu pas de 1 mm I 25 I ..el
priza la spira 2. Peste L
2
se bobi- _ K.o. I I
LI! care are 2 spire mijlo- 3001
cui pus la Bobina L3 este .fi I
cu L
2
Peste L3 se bobi-
L ... care are tot 2 spire.
La bobina LI se antena
printr-un cablu ,bifilar de 300 fi .
amplificatorului se .,g
la cablul coaxial.
I
r
La ora se in
numeroase tipuri de elec-
trice de tensiune (sau chiar la
care se - ca putere
gabarit - la unor ma-
electrice de Principalul
impediment in realizarea unei borma-
fixe il
suportului, care trebuie posede o
de un ax vertical pe care
gliseze de al mo-
torului un dispozitiv de fixare, res-
pectiv de ridicare coborre a mo-
torului.
Fotografia o so-
pentru cei care un
aparat de fotografii. Singura
adaptare este
rea unor blocuri din lemn,
cu c.u pentru

ORIZONTAL: 1. Inventator al primu-
lui tub electronic cu vid-dioda (1904)
- Chemare pe fir sau n eter. 2. in-
ventia lui Marconi - Fizician sovietic
(; ;03--1 S42), cu n domeniul
fizicii cristalelor al radio
3. Primul din istoria radioamatorismu-
lui era compus dintr-un condensator,
o un eclator - Pe 4.
Etaj -Chimist fizician
al nume este dat unei fo-
losite la condensatoarelor
cu pierderi mari n dielectric. 5. Curent
de (presc.) - Diminutiv femi-
nir. - Fizician (1787-4854) al
nume a fost atribuit de
a nnistentei electrice. 6. sesiune! -
la intrare - Golf n Arabia.
7. n functiune - n codul culorilor
condensatoare - Unul dintre
televizoarele cu mare stabilitate n
imagine sunet de cali-
tate. 8. Folosite la miezul transforma-
toarelor - Printr-o de
pasiune, rad/oamatorii au demonstrat
primii utilitatea celor scurte, metrice
decimetrice (sing.) - Scoase din-
prinderea Blocurile vor
fi decupate in interior forma
dimensiunile carcasei motorului, ast-
fel ncit o stringere
joc.

Cind se filet
interior la de dia-
metru mic, se pot spori
ca-
litatea prin-
derea tarozilor man-
drina unei fixe
de Tarodul este
manual prin ro-
tirea mandrinei sau cu
ajutorul unei chei adec-
vate. Piesa de filetat este
in
avnd gaura in

5. Nume masculin - Pnrii, .... o
rent ... - Afluent al
de 7.
produs de
pat cu 14 tranzistoare,
emisiunile radiodifuzate
Conjugat la emisiunea NoaDte
copii, de 8. A -La
catod ... , dar la anod -
9. Alexandru - CaRA,
APOLLO, ALFA ... 10.
Tuburi electronice folosite
ficatoare de frp.>C\li'!nfi'il_
catoare de
oscilatoare
feminin - Fizician german (1857-
1894), a efectuat care au
confirmat existenta
magnetice - n 12. In anul
1901 au traversat Atlanticul, lund fiin-
radioamatorismul (sing.) - Capa-
citatea de a percepe imaginile.
Cuvinte rare: ESI
ION PASCAl
tr-un televizor. 9. A
10. Indicator la aparate de -
Emisiune cu 11. I
ntre receptorul radio re-
teaua - Primul care a utili-
zat-o pentru (1896) a fost fi- 3
zicianul inventatorul rus Popov (1859 A
-4905). 12. de cifre semne.
de n radio- 5
gramelor-Fizician american (n.1911) 6
care a lucrat la construirea diodelor
CU siliciu utilizate in tehnologia radar. 7
VERTICAL: 1. (pl.) 81---+--+--+-_
),Cuplaj central. 2. Foaie de 9
cu diverse n apa-
- ei se

a deveni radioamatori. 3. Diferite /1
cele de prinz, de de noapte, n P--+-4-.j-4--
cadrul radiojurnaJelor - Permis. 4.
Minerul unui de excursii poate
deveni un ideal pentru obiec-
te mici' de necesitate n
speciale (chibrituri, crlige de pescuit,
de spirt solid etc.). Se sub-
incin1a minerului trebuie
cu un dop (capac) care fie
sigur, de cu filet
de cauciuc. In plus, se
poate avea n vedere plutirea
lui pe care impune ca
greutatea a (inclusiv
obiectele depozitate), in grame,
fie mai decit volumul total dislo-
cuit, n centimetri cubi.

pentru cuburi de care
se folosesc la frigidere pot o
in atelierul con-
<>1' .. ".1"1' ......... 1'" amator. un
din lemn sau melami-
introduce ca ser-
adecvat n
obtine astfel un
. depozitarea
piese sau mai mici.
rele originale se sau se
pentru a in
compartimente, nece-
Pe marginea se poate

marginea ei,
demarccltle
mai simplu ghiveci
aspect

din lemn date
cu R",tic""<orol,,, se bat n cuie mici
pe una sau de cauciuc ale
capete se apoi, formind
un ce ghiveciul.
In loc de se poate folosi la
montarea o de
de cupru sau de aluminiu n care s-a
operat o Frag-
mentul de se stringe atit cit
permite se introduce n ori-
ficiul executat in perete cu un burghiu
se n el ales
pentru a polita.

Pentru a de stringere a
crligelor de rufe, peste ca-
petele dinspre de prindere
un fir de cauciuc.
un cirlig de
rufe pentru a prinde cu el pe un su-
port de diametru mai mare, la
artificiul din fotografie. astfel
de crlige se ce
li s-a retezat cte unul din capetele de
strngere, lipindu-se cu un adeziv re-
zistent la este vorba
de crlige din material plastic, lipirea
se poate face direct cu adec-
(cloroform, de car-
bon etc.).
lipi o in care se
pe scurt .. burghme.
filiere etc.).


!3
posta
DUTU -
Transformatorul este construit pe
miez de permaloy. nu acest
material, un miez
cu de 3 cm
2
, men-
de spire.
APOSTOL CONST ANTIN

semnalului la recep-
se utiliznd o
Vagi bine Antena poate fi
de la canalul 2 TV.
Emisiunile noastre stereofonice snt
cu
CRISTEA PAVEL - Baia Mare
Antena la care referiti are dimen-
siuni mari. intre elemente
se face cu de cupru de 1-3 mm.
Linia de adaptare este n scurtcircuit.
TA TU EMIL -
Amplificatoarele stereo nu contin
un decodor. Reglajul
obligatoriu. .
CIlOIIIII.
MIHAIL AN-
TON -
Casetofonul Na-
tional RQ 2005 are
posibilitatea a fi a-
limentat att din re-
de curent al-
ternativ, ct din
baterii. Partea elec-
este com-
din amplifica-
torul de audiofrec-
oscilatorul
de pre-
magnetiza re, siste-
mul de control al
motorului
de antrenare si ali-
mentatorul. '
Tranzistoarele
258175, 258346,
258324 pot fi n-
locuite cu EFT 343,
tranzistoarele 25C
183 se nlocuiesc
cu 8F115.
SPIRIDONESCU C. -
MARCULESCU GHEORGHE -
Predeal
Materialele nu indeplinesc condi-
de publicare.
OSOBIU NICOLAE - jud Timis
Microfoanele la care au
incorporate n
toare. Semnalul de la aceste micro-
este apoi primit de un ra-
dioreceptor, detectat, componenta de
n de
am"'plificare.
SAFTESCU GABRIEL -
de Vede
De la casetofonului se poate
lua semnal si introduce ntr-o statie
de amplificare. .
MOCAN CORNEL - jud. Cluj
difuzorul transforma-
torul din cutie. la televizor este defect
tubul electronic din etajul final de
sunet.
EUGEN - Ploiesti
Socluri pentru tuburile fluorescente
se la magazinele cu produse
electrice.
Redresarea unui curent de 3-5 A
se poate face cu diode 6S110.
PREDA -
Materialul la care referiti este
informativ. .
BIRAu LUIGI - Hunedoara
Nu pot fi aduse in

RuscAu GRIGORE -
.
Se poate monta orice tip de foto

Tranzistoarele se pot folosi n auto-
Circuitul integrat este echi-
yalent cu 709, dar nu avem
In rest, in limita tipografic.
MIHALCIUC MIHAI -
Tranzistorul ASZ 15 este din pro-
I.P.R.S. Eventual poate fi nlo-
cuit cu EFT 212.
KOVACS IULIAN - Baia Mare
Materialul din bobina de deflexie
este nu poate fi dizolvat.
TraAnsformatorul este din miez spe-
cial. cu unul cu
de 3 cm
2

in rest, nu
RADULESCU FLORIN - Bucu-

schemele deja pu-
blicate.
CORNEA CORNEL -
Vom publica constructia unei lu-
nete. .
VASILACHE VIRGILIUS - Cluj-
Napoca
Nu putem preciza ce rezultate se
prin modificarea schemei. Expe-
dv.
MULER GABRIEL - Craiova
pentru dv.
Vom publica.
GHERASE NICOLAE - Tulcea
tuburile indicate pe
TANASE MARIUS - Cluj-Napoca
chiar n acest un
amplificator cu circuite integrate.
la .Institutul politehnic
- Facultatea de electro-

A. -jud.
Vom publica materiale pe tema ce

Il
IORDACHE MIRCEA - Bu
pentru
alimentarea cu 6' V a motorului co
un stabilizator electronic.
HODOROG NELU - jud.
Vom publica schema.
CONDRATOV - Boto-

pentru frumoasele re-
zultate ne revista Teh-
nium este principalul
Elev V CRISTINEl -

Eclatoarele se tocmai pen-
tru protejarea aparatelor de radio
televizoarelor impotriva
electrice atmosferice. Becul cu neon
sau alt tip de eclator se n-
tre punctul cald al antenei

EUGEN -
Chiar n acest schema
unui amplificator stereol.
BUL TOC IOAN -
Tranzistorul poate fi nlocuit cu
EFT 317, iar dioda cu EFO 100.
GABRIEL -
Scrisoarea dv. a fost la
MTTc,care va informa despre cele
solicitate.
OPRESCU VALENTIN - Bucu-

pentru
alte constructii.
Nu experimen-
tarea snt permise
numai n baza unei
2583tt6 '3x2SB175B 2x2SB 324

O,6A

S-ar putea să vă placă și