Sunteți pe pagina 1din 24

DE C.C. AL U.T.C. ANUL XII-NR.

122 1/81
CONSTRUCTII PENTRU AMATORI
,
SUMAR
PRODUC-
TIE ............... pag. 2-3
Liceul agroindustrial Sozoviei - o unitate
de
Actiunea R.R.R.
RADI'OTEHNICA PENTRU
ELEVI . . . . . . . . . . . . . . pag. 4-5
Tranzistorul bipolar
Amplificator
Verificarea elementelor semiconductoare
Clasificarea tranzistoarelor bipolare
6-7
'nn\/od./"w 432/
.pag. 8-9
pag.23
I I
(citiU"ln pagina 6)
o
o
zootehnist
mecanizator agronom mecanizator,
unitatea din Bozovici
tinerii pentru modernele
cu profil agricol care vor fi gata n
acest an: un complex zootehnic, o
de brnzeturi un nou com-
plex pomico!.
Din cartea de a liceului extra-
gem cteva date semnificative: un nu-
de peste 300 de elevi snt
de un colectiv de 18 cadre didactice
calificate, cu o mare pro-

Baza a liceului cuprinde
un atelier de mecanizare dotat cu apa-
rate utilaje unui
modern, laboratoare de fizi-
biologie, cabinet de sociale,
o de sport, terenuri de sport n
aer liber. La acestea se zestrea
unei optime pro-
fesionale: un lot de aproxima-
tiv 5 ha, tractoare, alte
utilaje pentru mecanizarea agriculturii,
o loturi pomi-
cole, solarii pentru legume etc.
I
a
ca elevii de anul trecut
se califice n finala
de
calitatea
viitori lor
Pe dintre liceului
n paginile Gazetei matematice ca
zolvitori sau autori de probleme.
biblioteca cu peste 13000 de
volume, la zi ale reviste-
lor de sau chimie
din din
dintre anului tre-
cut 20% au la concursul de admi-
tere n superior, n facul-
de profil tehnic agronomic, cei-
tineri au fost n
agroindustriale din ca
Ileana Lucia Ursu sau Mi-
hai snt n noile co-
lective in care muncesc la CA.p.-
Bozovici, Bozo-
viei sau S.M.A.-Brebu.
Petronela Verindeanu, secretara
Comitetului U.T.C. din liceu, ne expli-
astfel secretul succesului, care
nu numai in teore-
dar in cea de specialitate: Jn
toate cu specific agricol
se extinde mecanizarea, iar buna
a utilajelor
Elevii Liceului agroindustrial Bozovici se n ca-
binetele de specialitate pentru a participa la olimpiadele
precum la concursurile cu profil agronomic.
2
in rnnnl"ll"l9
Cuvntarea
In laboratoarele de ale Liceului agroindustrial din
Bozovici, elevii se cu
temeinice de specialitate, care, aplicate mai tr-
ziu n vor autentifica nivelul de al viitorilor
tehnicieni sau mecanizatori agricoli.
ducere a mijloacelor mecanizate
(tractor,
practice, didactice de
se mai la de le-
gume fructe, la microferme zoo-
tehnice, pe loturi pomicole. Cali-
tatea a practice a
permis calificarea in faza
a concursului de fitotehnie a trei
colegi: Ion Nicolae Butuci
Marinca Puia. Printre ute-
la
sau ii mai putem
na pe Eugen Adrian
descu, Emil (din anul 1),
Ion Maria Cristescu, A-
(anul 11), Do-
rin Pela, Anghel (anul m),
Sofia Comisar, Ana Cioriu:!! Na-
talia
In cadrul U.T.C. ne
de asemenea, pentru a
asigura tuturor colegilor un cadru
optim de petrecere a timpului Uber.
Acum ne pentru faza lo-
a festivalului Cn-
tarea Romnieh>, in cadrul
n afara cultural-artis-
tice (dansuri, montaj muzical-liie-
rar, teatru, insirumentale,
impune un sprijin sporit din partea
ministerului de resort, a organelor
locale precum a institute-
lor de superior mediu
de profil. bazei ma-
teriale, a de volume de agro-
nomie, zootehnic:, mecanizare, fito-
tehnie, biologie din biblioteca
sporirea parcului de agricole,
diversificarea rezervelor de seminte
de sint imperative necesare
pentru ca Liceul agroindustrial din
Bozoviei o unitate
model.
Bozoviei; viitorul agroindus-
trial din Valea are de pe
acum o unitate cu rezultate
meritorii n de
pentru o de inte-
res liceului,
pentru activitatea lor cu
numeroase diplome snt
confirme calitatea
tirii lor in marile concursuri
ale anului, la olimpiade sau concursuri
pe meserii.
micului, dar inimosului colectiv de
cadre didactice le vor facilita,
drumul spre succesele me-
ritate.
TEHN/UM 1/1981
DIN ACTIVITATEA
COMISIILOR
premiu clasa
a realiza fie o
de jocuri sportive
'n'll',r\rnn",'I'''" in orice
reprezentant al celei mai tinere "'01'"'0""''1'''
capabile se dedice unei pasiuni
formative.
s-au realizat o serie de aparate de
control menite
zeze calitatea muncii intr-un
fant domeniu economic.
PROFESIONAL .. STIINTIFICE
un milion de lei. De asemenea, uta-
din unitate
au contribuit la realizarea unor econo-
mii de fond valutar de peste 600 000
de lei. Printre reperele reintroduse n
circuitul industrial se electro-
ventile, pompe de suporturi de
cujite, motoare electrice.
Tinerii de la Intreprinderea de con-
-montaj au realizat noi tipuri
de panouri de prefabricate n care au
fost recuperate importante
de beton 255-6. de recupe-
rare rentabilizare a materialelor este
elocvent de
de la Intreprinderea de trans-
porturi aOto printre care
se Ion Petrescu, mecanic,
sau Aurel Rada, tinichigiu.
au realizat distribuitoare, alternatoare,
regulatoare, pompe, chiulase,
capote, prin refo-
losirea unor materiale cu economii
la 500/0 din valoarea pieselor noi.
, .
Activitatea comiSiei profesional-
a Comitetului Ca-
al U.T.C .. are, cum este
firesc, mai multe obiective. Dintre a-
cestea, unul cu deosebite
n procesul de a productivi-
muncii al de economii
de materii prime, materiale energie
este sintetic exprimat ntr-o prescurta-
re, anume R.R.R..
este de dedus prin
propuse: refolosirea, recuperarea
materialelor mate-
riilor prime n industrie.
R.R.R. un ecou deosebit
n rindul tuturor din
economice din reprezen-
tnd, o preocupare
a comisiei a
membrilor ei, tineri muncitori, tehni-
cieni,
n timp,
are meritul de a concret
eforturile creatoare ale tinerilor de a
eficiente de economisire a
materiilor prime materialelor, de a
participa cu idei novatoare la refolosi-
rea, recuperarea
unei game largi de repere care
nu demult ar fi putut lua drumul
rii. tinerilor din
are meritul de a mobiliza colectivele
diverselor din localitate, cons-
tituind un posibil exemplu pentru
din alte locuri din pentru
alte comisii ale
comitetelor U.T.C.
l-am rugat pe Alexandru Toma,
subinginer la ntreprinderea de con-
de din
comisiei
ne prezinte cteva
ale tinerilor.
"la Intreprinderea de prospec-
geologlce Ba-
natub, din de de la
tractoare uzate sau construit axe
de iar reductoarele de forai
se pot acum prin rec-
tificarea fiieteDor.
In cadrul Intreprinderii de con-
de prin
unor produse de import s-au eco-
nomisit 111,5 milioane de lei
iar prin refolosirea recuperarea
unor repere uzate s-au eco-
nomii de 200 tone de metal. Tinerii
de la atelierele mecanice au con-
tribuit prin inedite la recon-
unor piese de schimb
TEHN/UM 1/1981
destinate utilajelor imporiate, eco-
nomisind in numai 6 luni 328000
de lei. Prin reproiectarea pistolului
de arc-aer, strungarul Mi ....
cea a economisit 200 kg
de O serie de alte repere sau
aparate, ca pompe hidraulice, cre-
maliere, aparate de sau de
de tensiune pe con-
tacte, au fost realizate prin recupe-
rarea unor ma-
teriale uzate."
Tot aici, realizarea unui dispozitiv
de sudat la a dus la
la reducerea con-
sumului de energie cu 14000
kWh anual cu o
deA aproape 200 000 de iei.
In cadrul Combinatului de prelucrare
a lemnului de
a pieselor de schimb a
n anul trecut valoarea de 2,8
milioane de lei, n timp ce ia inceputul
cincinalului trecut cu
in cadrul Complexului C.F.R.-Ca-
secretarul Comitetului
U.T.C., Ion ne cteva
asupra R.R.R.:
Am realizat o serie de noi stan-
duri de testare (pentru vitezomefre,
amplificatoare, relee, pentru regula*
toare de tensiune radioemisie)
cu componente fabricate in
De asemenea, releui IRaS din
import a fost inlocuit cu o
tranzistorizati, economiile ajun-
gind la 25% din valoarea pieselor
aparatelor noi. Printre alte obiec-
tive ale
rii materialelor se contacte,
robinete, ventile, bare de
mecanisme etc. In ace-
timp s-au realizat economii de
13 tone de ulei 110 tone de
prin refolosirea regenerarea com-
bustibililor. In laboratorul de elec-
unde s-au
tineri ca Valeriu Mihat, Petre
Schmidt Valentin
n general, aportul tinerilor
este decisiv la aplicarea nou lui n
n activitatea lor
piedici nedorite care de prompti-
tudinea cu care Oficiul de Stat pentru
contri-
originale. Astfel, A inginerul A-
lexandru Vonica, de la Intreprinderea
de de
a naintat cu aproape un an n
citeva dosare de a primi
acum un un subiect
(Continuare n pag. 9)
in laboratorul de de la Complexul C.F.R.-Ca-
tinerii Valentin Iosif Cicova
Anton Delapeba au realizat noi aparate de de
tensiune pe contacte, dispecer, verificatoare de
aparate pentru radioemisie.
ELEMENTE
DE CIRCUIT
TRAIIIIITIIRUf "PlIlAI
Sarcina primulUI tranzistor n regim
alternativ (fig. 58) este:
RSA1 = RCI II RB2 II Rp2 II hllE2
(indicii 1 2 de la
Fiz. A.
etajul din care fac parte componentele
respective).
etaje amplificatoare cu TI T 2,
ambele n montaj Ee mai pot fi cuplate
AMPllflCATIIR
Cu un circuit integrat fJA 741 (ampli-
ficator o pereche de tran-
zistoare complementare 2 N 2905-
2 N 2219 A (sau chiar BC 177 -BC 107),
diode de comutatie 1 N 914
(1 N 4148) alte cteva piese curente,
se poate construi un amplificator de
simplu (fig. 1), care de-
pe un difuzor de 4 -16 n.
Valorile condensatoa-
relor trecute pe nu snt critice.
Singurul reglaj este cel al trimerului R6
care se experimental
pentru o amplificare nedistor-
a semnalului AF aplicat la in-
trare.
ln-A.F.
Ne
Ne
OFfSET
INTR.lNV.
\N1RI'tEIt-\V.
-- vc.c.
Ne
FIG.2
4
Ne
Ne
Ne
+\J.c.c.
OJTPUT
OFF5ET
Ne
MARKANDRES
Tranzistoarele utilizate trebuie
factorii de amplificare ct mai
Pentru o sortare n cazul
n care constructorul nu dispune de un
betametru1 este indicat se utilizeze
socluri pentru tranzistoare,
eventual numai pentru unul dintre ele.
Se pot astfel testa rapid tranzistoarele
disponibile, perechea care a
dat rezultatele cele mai bune.
nlocuirea tranzistoarelor se va
face cu alimentarea
La intrare se aplial un semnal de
avnd nivelul de ordinul
sau al zecilor de
De exemplu, montajul poate fi excitat
1M.o.
T1 = 2N 'l219A
T2=2N2105
de la un radioreceptor
tuit dintr-un circuit de acord, etaje
de amplificare n un
circuit de cu sau dublare
de tensiune (vezi Tehnium nr. 12/1980,
pag. 5). de intrare (reglaj
volum) se alege ntre 10 kn 100 kn.
n figura 2 este dispunerea
terminalelor la circuitul integrat fJA 741;
capsula este dinspre partea
terminalelor.
direct sau galvanic, adial a mai
apela la condensator sau transformator
de cuplaj. tranzistoarele snt de
structuri opuse (TI - npn T2 - pnp
sau viceversa1 cuplajul direct nu mai
impune obligatoriu montarea rezisten-
Ro din colectorul primului tranzistor
(fig. 59 60). Introducerea acestei rezis-
este deoarece ea permi-
te se valori diferite pentru cu-
rentul de colector al primului tranzistor,
I
Ch
curentul de al celui de-al
doilea, IB2 Sarcina n regim alternativ
a primului tranzistor este:
RSAI = RC1 II hUE2'
respectiv RSAI = hllE2,
daal se din RC1.
Atunci cnd tranzistoarele TI T2
snt de (ambele pnp
sau ambele npn1 cuplajul galvanic este
posibil numai prin introducerea rezis-
RCh n acesteia baza lui
T
2
neputnd fi (fig. 61).
n planul caracteristicilor de se
poate trasa dreapta de in regim
alternativ, ea fiind nu-
mai ca Pentru stabilirea
optime, ea se prin
Punctul de se
astfel la dreptelor de
Rsc RSA (fig. 62). se
amplificarea unor semnale de
amplitudine mare, dreapta RSA trebuie
astfel nct P f fie la mijlocul
sale utilizabile. n cazul am-
unor semnale mici, P f se am-
pentru consum redus (le de
repaus mic). De exemplu, pentru ampli-
ficarea unor semnale mici folosind tran-
zistoare cu siliciu, se pot lua le
de repaus chiar sub 100 pA.
Din figura 62 se vede al dreapta RSA
taie axa Ua ntr-un punct de
valorii U CC. aceasta
de Rsc provine din de _ ten-
siune RElc, care pentru regimul alterna-
tiv este de9uplajului prin CE).
de asemenea, al.amplitu-
dinea a semnalulUi alternativ
de nu poate valoarea UCE-
UCE sat
Atunci cnd cuplajul de .. se face
prin transformator, sarcina n regim con-
tinuu este RE + Rprimar. Cum
a bobinei primare a transfor-
matorului este de obicei foarte
de repaus al colectorului este
apropiat de Ucc. Cnd se aplial semnal
alternativ la intrare, pentru
negative colectorului devine
mai mare ca Ucc.
Pentru regimul alternativ, emitorul
fiind pus la sarcina a
tranzistorului este RSA = Rs/n
2
, unde n=
= n2/nl este raportul de transformare.
De exemplu, n= 1 :10=0,1 Rs=
15 Q, RSA = 15 0/(0,1)2 = 1 500 Q
(s-au neglijat ohmice ale n-
transformatorului). n figura
63 este dat un exemplu numeric. Pentru
unor semnale alternative ma-
xime la punctul de
a fost plasat la dreptei de
RSA
revenim la cuplajul direct dintre
VERIfICAREA
EIEIENTEIOR
BEMICIINBDCTIIARE
Testarea componentelor electronice
nainte de utilizarea lor n diverse sche-
me practice este o recoman-
mai ales pentru constructorii n-
deoarece ei nu expe-
necesare pentru
depistarea unor
ce pot n montajele experimen-
tate - adeseori datorate tocmai unor
piese sau plantate
(inversarea unor terminale).
n materialul de descriem func-
unui tester relativ simplu, cu
ajutorul se pot verifica rapid
tranzistoarele bipolare, diodele redre-
soare, diodele stabilizatoare etc.
i. VERIFICAREA
TRANZISTOARELOR
Se nti comutatorul KI n
tipului de struc-
respectiv N (pentru npn) sau P
(pentru pnp).
Se apoi tranzistorul de
testat n bornele (c, E,
B) cu Kz K3 deschise. n si-
miliampermetrul valoarea
curentului rezidual leEo. Daal instru-
.....
01
E
Ing. IDSIF LINGVA Y
mentul indial peste 1 mA, tranzistorul
este defect sau conectat. Se nchide
comutatorul K2 (ax comun cu R
3
1 prin
care se baza tranzistorului
de tranzistorul este bun,
miliampermetrului (curentul de
colector) va fi din
metrul R3 de 1 Mn. n vederea
factorulUi de amplificare, se din
R3 un curent de colector de 1 mA se
nchide comutatorul K3 (normal des-
crescnd astfel curentul de
cu cea 20 pA.
Citind curentului de colec-
tor se cal-
(sau se direct scala
instrumentului) factorul de amplificare
ca fIind din curentului de
20
colector exprimat n
fJ
- curentului de colector
- curentulw de
. n cazul n care miliampermetrul in-
scurtcircuit sau lui nu
este regla din R3, tranzistorul este
defect (scurtcircuit, n gol etc.)
sau polarizat.
2
BATERIE 9,!
___ - ... + (SAU SURSA
DE TENSIUNE
----... - REGLABILA)
K
1
b
D2
04 L..-__ .... _2 .... K1a b

2-N,D.
TEHN/UM 1/1981
tranzistoare de
ambele in montaj Ee Polarizarea bazei
lui TI se poate fare n acest caz prin
introducerea Rai intre baza
lui. TI emitorullui_T2 (in loc de coleo-
torullui T 11 cum se in figura 64.
n regim continuu, este
mai precis se la lui RB1
de tensiune UBE2 n regim
alternativ RE2 poate fi
astfel prin condensatorul CE2,
a se mai introduce
(care amplificarea).
2. VER IFICAREA DIODELOR
Dioda de testat se cu ano-
dul la borna E cu catodul la borna C.
Se pune Kl n D (diode). Astfel
(invers1 dioda nu tre-
buie trecerea curentului elec-
tric, deci miliampermetrul va indica un
curent foarte mic, IR < 0,5 mA.
n vederea dio-
dei la tensiuni mai mari de 9 V, sursa
va . fi cu una de tensiune co-
(nu mai mare de 50 V,
pentru a nu periclita integritatea miIi-
ampermetrului a lui la o
polarizare,
Trecnd comutatorul Kl n P,.
dioda este direct curentul
prin dioda devine mare, fiind limi-
tat doar de R4 Se poate cu voIt-
metrul de tensiune (V F),
care nu trebuie fie mai mare de
1,5 V. n acest fel se poate determina
polaritatea unor diode de pe care s-a
marcajul De asemenea se pot m-
perechea diode valorile IR V F
pentru diferite
3. DIODELOR
ZENER '
Cu aparatul prezentat se poate verifica

o
polaritatea diodelor Zener (la fel ca la
diode redresoare). De asemenea se poate
verifica integritatea diodelor Zener (se
IR la U =0,7 Dioda
are I
R
<0,1 mA (IR - curentul invers).
Tensiunea de V z, se
aplicnd la polarizarea
(conform schemei) o tensiune
toare progresiv n perma-
voltmetrului miliam-
permetrului. La atingerea tensiunii de
voltmetrul se
V
z
. indiferent de mili-
ampermetrului.
Diodele D 1 - D
4
snt de tipul 1 N 400 l-
I N 4007 pot fi nlocuite cu cte o
de n direct, DRD2 -
care cuprinde ntr-o
polarizate n direct. Aces-
te diode servesc la tranzistoru-
lui n caZul unor incorecte.
Diodele Ds-D6 miliamper-
metrul snt de tipull N 4001-1 N 4007.
V oltmetrul conectat ntre punctele a
b se va monta cu polaritatea
n pentru 2(N, D) a lui
Kl' Pentru 1, polaritatea volt-
metrului se va inversa.
le
,
, "
, ,
, ,
, ,
" "
" " , ,
Uce
, ,
..
UC.E Re le RE .le..
Ucc
Ic.(mA)
6
S
4
3
2
2 3 4 S 6 7 8
Pentru a veni n sprijinul construc-
torilor care ade-
seori, in alegerea tipurilor
ode tranzistoare adecvate pentru mon-
tajele propuse spre realizare, prezen-
o clasificare a
tranzistoarelor bipolare de uz general.
au fost omise unele sub-
categorii speciale - cum ar fi cea Ci
tranzistoarelor cu tensiuni mari de
lucru -, prin prisma scopului
propus, doar marile clase, n
de tipul structurii (pnp-npn), de mate-
rialul semiconductor utilizat' (germa-
niu-siliciu), de de
9
+Ucc. -6V

o-i
.t.ba.
nt 1:'D
RI'
:1f.>KA
O
.
{llc& .!;,& V -0,4 V
Pf re. : (Uc.c:. -Ucc )/ R1C-'"
..
=O.6V/1661J..
UCE(V)
11 12
lucru - frec-
de puterea de maxi-
putere - medie mare
putere). In ultimului criteriu,
limitele de sint oarecum
arbitrare, cataloagele
departajeze tipurile de
medie putere de cele de putere. Pentru
utilizator este
terea valorii a curen-
tului de colector (le), valoare ce a fost
n paranteze la exemplele din
tabelul (pentru unele tipuri a
fost puterea de

Mici putere
EfT 311, 312., 313,321,322,323,331,332,333,341,342, 343 (250 mA); EFT 367 (1 A);
AC 180 (1,5 A).

Medie mare putere
J Ge.man'. (Ge)
f
pnp 1 SOI";. (S;)
putere

Medie mare putere
AI) 152, 155 (1,5 A); AD 130, 131, 132. 149 (3 A); EFT 212, 250 (3 A); A5Z 15., Ui.
n. 111 (10 A); AUY 31, 32 (6 A).
EFT 317, 3111, 320 (10 mA); Af 139 (10 mA); EfT 385, 307, 300 (100 mA).
li 605,605 A (0,5 W -3 W cu radiator): n 60'1,602 A ("1 W -5 W eu radiator); "
TI' 607, 609 A (1,5 IN).
TRANZISTOARE _
BIPOLARE
rEHNIUM
Germani8,lputere
Medie lIl'Irlere
putere
mA); AC 185 (500 mA); AC 181, uri fi<
329 (21,1 mA).
1--_____ --&.....::...:.:.::.:...::.::..:.:....:.:...:::::....:..:::.:..-____________ """"
se montajul
realizate
279
etaj multiplicator
AF 139), un oscila-
un etaj de amestec celor
semnale.
Circuitele de intrare LI C
l
L2C2 n banda
de 70 cm. Semnalul din este
n emitorul lui T 1. Tranzistorul
cu baza la ceea ce reduce pericolul
ce semnalul este amplificat
de cel de-al etaj (T 2), circuitul
circuitul L6 C12 n emitorul
semnalul de oscilator, ct semnalul
n colectorul lui un semnal cu
ntre 144 146 Printr-un cablu
se introduce acest semnal la intrarea .. "",..",ni" .. " jn;
de trafic.
Convertorul un oscilator cu
de 57,6 MHz Se pot utiliza alte
o de 288
realizat cu tranzistorul
la un
suficient
pe
de
TEHNIUM 1/1981
Factorul de calitate
= 20 fiind mare
tQ>
mative
2, n care:
(1 + Re =
Re = 20
2
X 20 = 8 000
aproxi-
exemplul
X = RL = = 400 n
Le Q2 20
Acum, cunoscind valorile componen-
telor circuitului din figura 4e,
cele (-jX
C2
+ jXLe),
ca n exemplul precedent,
un circuit acordat paralel ideal a
la borne fiind infinit. de
pot fi eliminate a modIfica prm
aceasta la bornele A, B.
simplificare conduce
la circuitul echivalent din figura 4t care
problemei: im-
la bornele A, B ale circuitului
analizat este ZAB= R
2
= 8 000 n.
acum de
echivalente pe care le-a suferit circuitul
pe parcursul analizei sale (fig. 4a, b, c, d,
e, 0, putem desprinde concluzii utile
pentru rolului com-
ponente a unui circuit de adaptare n il
cu aceasta pentru proiectarea sau re-
glajul
Plecnd de la variantele 4a 4c,
deducem o de circuit echi-
valent (fig. 4g), care pune n
cele celule de tip r care compun
un circuit n 71 :
Celula de tip r 1 dinspre sarcina com-
din XLI> X
C2
este cobortoare de
Ia bornele
sale Re este mai dect
de Rl' Factorul de calitate al
= pentru o
XCI
depinde de valoarea
deci aceasta poate fi
de cuplaj pentru celula r 1 dinspre
Cel ula r 2 dinspre bornele de
intrare (spre generator), din
X
C2
X
L2
, are ca
de intrare Re a celeilalte, celule (r 1)
este de cu fac-
torul de calitate al
TEHNIUM 1/1981
Re
tinem seama
parte XL care
pensarea
pului R
1
-X
C1
(fig. 4a, b,
reglajul lui X
C2

adaptarea, alegnd,
factorul de calitate Q2 celulei r.
Reunind cele
afirma la circuitul
elemente reglabile
realiza adaptarea
calitate convenabil
deosebire de celula
de tip r, la care
o valoare
n exemplul 3).
Ghidndu-se exemplul anterior,
cititorul poate singur transfor-
marea lui R
t
= 100 n n ZAB=8 000 n se
putea efectua cu ajutorul unei singure
celule r, n care caz factorul de calitate
al Q se deduce din apli-
carea (4):
= 1 -4 Qr =
_ J ZAB -1 = j 8000 -1 =
- Rl 100
= JT9 = 8,88
Comparnd de adap-
tare cu circuitul n jj, se
(foarte acesta din
o mai filtrare a armoni celor
nu numai prin structura sa de filtre
trece-jos, ci mai ales prin faptul se
poate alege factorul de calitate al cir-
cuitului acordat cu care este echivalent.
Criteriile de alegere a acestuia fiind
prea departe de subiectul
n mod
nuit se Q2 = 10 20 pentru cir-
cuitul iT de adaptare a de
amator la fiderul de alimentare a antenei.
Revenind la primele se mai
poate sublinia pentru reglajul practic
al circuitului Tf este suficient ca
dintre cele trei ale sale fie
variabile, cea de-a treia putnd fie
la reglajul al n
de valoarea pentru Q.
Cele patru exemple amplu comentate
pe care le-ain prezentat snt alese astfel
nct n mod gradat diverse
procedee de simplificare a analizei unor
circuite, bazate n primul rnd pe nlo-
cuirea unui dipol serie --
prm echivalentul paralel
sau invers.
111<11.\;.1 UlHU, s-ar in-
astfel foarte
volumul de de-
variante de circuite
echivalente. realitate, aceste desene
nu snt necesare dect la stabilirea unei
calcul fiecare
care cazuri. similare
direct.
Dintre artificii1e suplimentare utilizate
pentru de circuite, unul
nu a fost ilustrat n cele patru
pentru a nu produce
Aceasta este foarte util n
care reactante de semn contrar,
dar cu module (+ jX
L
- jXd
conectate n paralel trebuie nlocuite
printr-o (fig. 5a). Pentru
cel care curent calculul cu
rimi complexe, problema este destul de
dar mai este stabilirea
unui mod de calcul prin
a circuitelor echivalente, anume se
ntocmai ca n cazul
prin conectarea n paralel a reac-
de semn, Xl Xl>
o X
T
mai dect cea mai
dintre ele cu
1 1 1 A '}'
- = - + - (5), m care se uh
X
T
Xl X
2
numai modulul
n cazul circuitului din figura 5a,
presupunem deci cu mo-
dulul cel mai mic este, de fapt,
prin conectarea n paralel a reac-
de semn, din care una are
modulul egal cu modulul de
semn contrar iar modulul celeilalte
va putea fi calculat cu (5).
Vom distinge deci cazuri de
circuit echivalent (fig. 5a sau b) n
de semnul reactantei cu modulul cel mai
mic, care va fi rezul-
tante X", al modul se
aplicnd (5):
(6)
(Barele de modul au aici de fapt sem-
nificatia se va totdeauna va-
cea mai din cea mai mare)
(prin toate
aceste proceduri, etapa ar
constitui-o acomodarea cu utilizarea u-
nomograme pentru calculul
ditiv al valorilor echivalentului
al unei pe care o vom pre-
zenta n parte a articolului.
EXEMPLE DE UTILIZARE (III)
n cazurile n care nu este
o care
snt cele mai ntlnite), cl!iar n epoca
de a calculatoarelor de
buzunar, este totdeauna indicat ca rela-
algebrice de calcul fie transpuse
pe nomograme.
Deosebit de utile snt nomogramele
bine concepute pentru calculele prelimi-
nare de proiectare sau reglaj, pentru
se mai sensurile n care
trebuie parametri pen-
tru optimizare.
Dintre nomogramele pentru calculul
echivalentului paralel al unei
este cititorului varianta pe
care autorul a cea mai
dintre cele utilizate n ultimii 14-15 ani
(Bl, pag. 138; B2, pag. 473 -:-475).
Partea a nomogramei o
ntre axe
perpendiculare gradate (n logarit-
cu valorile echivalentu-
lui serie Rs (axa absciselor) cele ale
echivalentului paralel R
p
(axa
ordonatelor).
O retea de linii ncHnate de la stnga
sus la dreapta jos sint marcate cu valori
ale factorului de calitate Q ntre 1 20-
care este domeniul uzual de lucru n
special pentru circuitele de adaptare a
fiderului la (circuitul tank).
Valorile echivalentului pa-
ralel ale echivalentului serie snt
vizibil (n Q) n
trasate punctat, respectiv
Pe care
de curbe se sint trasate
cu linie
valoare.
de
(Continuare n pag: 15)
7
MlllVOlTlfTRU
n activitatea constructorilor amatori
apare frecvent necesitatea ten-
siunilor mici de ordinul de
la intrarea etajelor de
ale aparatelor de radio am-
plificatoarelor de fidelitate, cu un
instrument cu de intrare mare
sufiCient de sensibil.
Instrumentul pe care-l n
continuare se prin:
- de intrare Zi>S60 kO;
- gama de aproximativ
40 Hz-100 kHz;
- domeniile de 0- S m V;
O-SO mV; O-SOO mV;
- eroarea de liniaritate: S%
din valoarea
Schema de principiu (fig. 1) cuprinde:
- partea de amplificare, din
etaje realizate cu circuitul integrat
pA 700 (CI!> CI2), etaje ce o impe-
de intrare foarte mare,
folosirii tehnicii Bootstrap prin con-
densatoarele C
2
, respectiv C
4
;
- partea de redresare-filtrare, reali-
cu tranzistorul TI filtrul R
I0
, C
6
;
- partea de reglare, din
P
1
P
2
instrumentul
indicator, 1, de SO pA Ri = 3 kO.

Semnalul sinusoidal aplicat la intrarea
IN este amplificat de CI! CI
2
,
nndu-se la lui CI
2
un semnal de
2 Vv.v. n tranzis-
torul TI este blocat deci semnalul va
trece, aplicndu-se filtrului.
n tranzistorul TI
este deschis n colectorul vom
avea aproximativ 0,1-0,2 V.
Ing. COSTACHE FLOREA,

r------
I
i
I
I
I
I
1
IN
+
...... . .:'"- "f;f"'"
CU, CI2.::.::. pA 709; TI - BC 177; P, P* - 100 kQ, semireglabile; P
2
-
semireglabil ;.R.1:+ 3'0 kQ/0,5 W; R
z
, R
7
100 kO/0,5 W; R
3
, R
4
, Rs -.,. 560
0,5 W; kQ/0,5 W; R9 - 360 O/O,S W; R
I0
-1,2 kO/O,S W; Ru, R
47 kO/0,5 W; R13, RIS - 160 kO/0,5 W; R14' R
16
- 430 kO/0,5 W,; Rt-
0,5 W; - 51 kO/0,5 W; -10 kO/0,5 W; Ro. -1,5 kO/0,5 W;
1 ,uF /250 V; C2, C
4
-:- 0,22 ,uF /250 V; C
6
- 4,7 ,uF /100 V; Co. - 100
C* - 2 x 4,7 pF; DI, D
2
-1 N 4001; 1 - SO ,uA/Ri=3 kO; E= 15 V;C
s
-
2S0 V; Rs -750 0/0,5 W; p! -100 ka, semireglabil.
Rt, se a se nlocui cu
pentru o reglare ct mai
cu conductor litat Sonda se
a fi ecranat cu' sau cu o
de la un cablu blindat Ecranul este
conectat la tresa cablului de
care va fi electric la
Pe panoul din spate
'alimentare
Pe condensatorul C
6
vom o
tensiune practic
1 IN 1231'<\0:0 K
1
ETALONARE
Cu intrarea scurtcircuitat la se
P P* astfel nct la. lui
CIi> respectiv Cl
z
, o ten-
siune
n Pz astfel
nct acul instrumentului 1 arate di-
viziunea zero.
. Se comutatorul K pe 1
se introduce la intrare un semnal si-
nusoidal cu amplitudinea de S m V
ntre SO Hz -100 kHz (apro-
ximativ 20 kHzr
R'j' astfel nct pe C
6

1,5 V, apoi din P
I
acul instru-
mentului 1 la cap de
Pentru gama de O 50 m V
(0-500 mV) K pe 2 (res-
pectiv 3) introducem la intrare un
semnal de SO mV (respectiv 500 mV),
care din (respectiv
capul de al instrumentului L
DETALII CONSTRUCTIVE
Schema se pe cablajul im-
primat din figura 2 se introduce ntr-o
din Pe panoul frontal se
de co-
mutatorul K, instrumentul indicator 1
si mufa de intrare a sondei de
la aparat prin cablu blindat
Fig. 2
."
BURBI
fiiii
DU l
S.MARIN
Transformatoarele de
cu n secundar n-
egale legate n serie) snt, n
general, destinate
folosind montajul cu diode, co'n-
form figurii 1 (schema a fost
pe larg n nr. 5/1978 al revistei noastre).
Ele mai pot fi utilizate pel1tru
unor surse duble de tensiune
cu un pol comun, cum se
n figura 2.
Punctul median al secundarului se
la aceasta devenind polul
comun al celor surse (plusul sur-
sei U 1 respectiv, minusul sursei U 2)'
Redresarea se face cu patru diode,
Dj -D4 (sau cu o punte de
alese n de
curentul maxim dorit. Practic, pentru
tensiuni sub 30 V mai mici de
0,5 A se pot utiliza diodele din seriile
1 N 4002 -1 N 4007, F 107 - F 407 etc.
Fiecare n parte este cu redresare
cu o semi-
pe una din n-
secundare, iar pe a
+
doua De aici
secundare fie ct
apropiate ca parametri (conductor,
de spire etc.); de fapt se o
ca secundarul fie bobinat cu
fire simultan.
Pentru o filtrare se aleg
lorite condensatoarelor C3 C4
100 1 SOO flF, n
rentui maxim dorit. CondtmS,ltollrele
C
2
- (alese ntre 10 nF 100
componente
din tensiunea
poate fi
tarea diferit elot montaje ele<:tronire
special cu circuite integrate) care
tensiuni duble cu pol comun
mentare
+
lEBTER
RAIIO-TV
Ing. ANORIAN NICOLAE
Aparatul descris n continuare este un
generator de armonici cu domeniul cu-
prins ntre 1 kHz sute de megahertzi.
Limita a este
de tipul de 'tranzistor folosit Plaja aco-
fiind'>' foarte mare, puterea pe o
este destul de dar su-
testarea amplificatoarelor
de jt RF U1F din televizoare
api#ttete de radio. .
/ Schema , oscilator de
generat ')irmonici.
/',.t:'Oscilatorul trei (Ph 'P2,
: it,.,': P3) dintr-o de tip CDB400E.

Poarta P4 are rolul de separator. Frec-


"f( este n jur de 1 kHz;
ea se poate modifica prin schim-
barea valorii R1 sau a con-
1\'" densatorului C
z
.
i Generatorul de armonici nu face alt-
ceva dect devieze fronturile pozitive
ale impulsurilor cu de repe-
de 1 kHz.
Bobina se pe un tor de
sau n aer. n acest ultim caz se
va prevedea un ecran magnetic pentru
oprirea parazite. im-
pulsurilor depinde n mare de
tipul de tranzistor folosit De aici apare
limitarea superioarl a armonici1or.
Condensatorul C4
se cit mai aproape de
, tul bobinei la punctul cel mai apropiat
RECUPERATOR
lE
deosebit de per-
mite unei de
n timpul unui
tor de aragaz la o tem-
de circa 70 C in cteva minute.
Pentru realizare este necesar un
rezervor de de tip uit, la care
se fac orificii suplimentare n
partea teava de cu
robinetul respectiv, nefiind
Rezervorul trebuie o can-
titate de circa 5-8 litri de
In orificiile suplimentare se
prin sau elemente filetate,
de de cupru sau de
cu diametrul interior de 8-10 mm.
Teava de intrare se astfel nct
in interiorul rezervorului fie la ni-
velul fundului, iar in exterior
o lungime de circa 50 mm.
Ing. M. FLORESCU, Titu
retur va n interiorul rezer-
vorului pe o adncime de circa 150 mm
va avea n treimea prac-
ticate trei orificii de circa 8 mm dia-
metru.
Sistemul recuperator are forma din
se din de cupru
sau cu cea de mai sus.
Dimensiunile spiralei depind de forma
dimensiunile ochiului de aragaz la
care se sistemul. Pentru o
ndoire se va umple cu
nisip fin. Tubul recuperator se
cu cleme metalice de ochiului.
Instalarea sistemului se la
amplasarea a rezervorului,
fixarea tubului recuperator deasupra
ochiului de la aragaz
racordarea de intrare retur
cu capetele tubului recuperator prin
AMPlifiCATOR
CU IUBlU lEII
Schema pe care o propunem are avan-
tajul unei mari n
chiar impun folosirea a
sau mai multe etaje identice.
Alegerea sens ului de lucru se face prin
comutarea lui T 1 T 2'
Ll L
2
se pe
un tor de cu diametrul de 8 mm.
Bobina Ll are 20 de spire, iar L
2
2 x 2
spire, ambele cu de 0,15 mm izo-
cu
Priza lui Ll este la 4 spire.
Datele bobinelor snt pentru semnal de
10,7 MHz. Tran-
zistoarele T
1
T2 snt de tipul BF 215
sau similare.
2T355) BFY90
K
pe se face
printr-o de cablu coaxial cu im-
de 50 -75 n.
osci1atorul RC se cu
unul cu cuart se un calibrator
deosebit de util radio amatorilor n US
UUS.
R4
1k.5
D1

-V
de
Alimentarea se face de la o baterie
de 4,5 V sau de la un alimentator sta-
bilizat cu Zener. Se poate folosi
un transformator de sonerie. Diodele
redresoare pot fi de orice tip, trebuind
suporte un curentminim de 40 - 80 mA
Tensiunea se pen-
tru a nu distruge circuitul integrat Dioda
Zener poate avea o valoare
ntre 4,7 V 5,1 V. Cu ajutorul comu-
tatorului K se face trecerea de pe baterie
intermediul unor tuburi de cauciuc cu
de tipul celor folosite la ra-
,cordarea buteliei de aragaz.
In acest fel, tubul r,ecuperator
simultan rolul pe care
gospodinele il ntre foc cra-
1. aragazului; 2. tu-
bul recuperator de
a 1
Punerea n se face pe etaje;
mai nti se alimentatoruJ,
apoi se oscilatoruL Cu aju-
torul unei capsule receptoare se
tonul de cea 1 kHz (la P 4)'
totul este n se
tranzi),lOrw. Verificarea ge-
neratorului se face cu ajutorul unui
'radioreceptor portabiL Apropiind ge-
neratorul de antena acestuia, se va auzi
tonul n difuzor. nu, se
bobinei de 5 spire.
Este evident tu bul recu perator
, poate fi instalat la alte tipuri de surse
de cum dimensiunile
se pot modifica ele n
de dimensiunile sursei de
utilizate.
il!
1. de intrare; 2.
de golirei a retur; 4. ................
ureche de fixare; 5. rezervor.
Modul de deo-
sebit de simplu. Apa n tubul
recuperator prin spre
rezervor, asigurnd rapid apei
n acesta.
3
ACTI U N EA"R. R. Re"
.,
(URMARE DIN PAG. 3)
care ar putea intereseze alte
industriale: controlul
motoarelor de la poduri ru-
lante. Sistemul propus de inginerul
Vonica nu permite cuplarea dedt rit-
mic, din n secunde
la
realizarea unui r-,,,,"I'rr,l,..,r
alt subiect se
micrometru lui
Vonica, realizate 1n colaborare cu Fe-
lix Krauss, ar fi putut fi preluate de
alte colective cu profil din
Din ntirzierile ce caracteri-
n acest caz,
O.S.I.M.-ului au mpiedicat aceasta.
cei
direct cu tinerii autori
toate nece-
acestor rind uri,
cteva
4
suficiente motive care ne
ndemne la fotografierea tele-
-'figura unui
un model de de la o
a modei sau
interpret, unor
n scris - tabele,
de copiat ntr-un scurt etc.
gur, nregistrarea (video-
magnetofonul) pro-
dar fotografia este o de
accesibilitate n orice caz,
incomparabil mai
Fotografierea se va face cel mai bine
cu un aparat monoreflex. apara-
tul este cu inte-
a luminii, problemele de expu-
nere legate de fotografiere snt rezol-
vate excluzindu-se astfel de
ncadrare (prin eroarea de
sau de determinare a diafragmei.
Televizorul a se foto-
trebuie fie de calitate,
o corect mon-
",un,ca fie
tonuri semi-
con-
pe o
de studio calitate.
televizorului va fi ngrijit
astfel ca imaginea nu prezinte
geometrice.
Fotografierea se face
sau cu ajutorul unui trepied.
pere nu vor mai exista alte surse de
n n afara televizoru-
lui, pentru a nu calitatea ima-
ginii.
Timpul de expunere este n
de modul de formare a imaginii de
televiziune. Conform normelor euro-
, pene, imaginea se pe un
rastru de 625 de linii, ntr-o
derulindu-se 25 de cadre complete.
Timpul de expunere va rezulta ca fiind
s. Un timp de expunere mai scurt
"",,,r .. ,rlo o imagine un
expunere mai lung ne duce !a
de 'ltn1"",,,,,r,,,,t,<>'!"
scara timpilor doar
1/15 s, se vor folosi acestea. !-
n faptul
de cel teoretic
care pot ajun-
ge la 50%. Practic se vor face
cteva fotog rafieri de pentru
verificarea a
timpilor de expunere tam-
burul aparatului, urmnd a se cu
timpul care unor ima-
gini dungi negre sau zone supra-
expuse.
Expunerea se va determina
cu un exponometru !1 cazul aparatelor
sau
Cteva cuvnte acum despre
tatea imaginii. Detaliile ci
fi inferioare unei fotografieri

descompunerea imaginii transmi
televiziune. Calitate va diferi
de tipul transmisiei. In
cea mai va fi pentru
directe din studio, apoi tran
le directe, pe
fii mele pe 35 mm,
pe mm. reduc
cea mai
la filmul de 16 mm, a
este de numai
10,3 mm.
poliesiter nedeformabil, cu grosi-
mm.
9. FUmul
destinat
pe suport de triacetat de cu
1'1""'''';''''''''''' de mm, cu strat antiha!o
pen-
de 35 mm. Pentru formatul
este
IIt::lJGl.UIVUI j:ul"1,_n,::>nf'!1 se
<:!tl'lnrl:::Irn uzuale.
Sensibilitatea filmului este 21
DIN la de 20 DIN
ia lumina de becuri cu in-
coe-
ficientul de contrast 0,7 in
normale de developare.
Filmul de 35 mm se n casete
metalice cutii de din mate-
rial
unei noi serii de aparate
fotografice de mici dimensiuni, pre-
n cele mai multe cazuri cu
sisteme de expunere a dus
concomitent la punerea la punct
unor pelicule pentru for-
mate miniaturizate. Deoarece alegerea
unui anumit tip de respectiv
a unui anumit format al fotogramei,
alegere de aparatul foto-
grafic (in marea majoritate a cazurilor),
a constituit constituie o
pentru fotoamatorii ncer-
cititorilor princi-
pa'lele tipuri de formate destinate unei
largi
Trebuie precizat in afara pelicu-
lelor formatelor aferente,
multe altele cu speciale,
fiind pentru uzul In
principiu este vorba de plan-
filme care intre 6 x 9 cm 50 x 60 cm
se folosesc pentru unele aparate foto-
grafice de studio, n fotografia publici-
de mari dimensiuni, in tehnica
fotoreproducerii pentru. industria tipo-
n fotografia etc.; este
vorba de peliculele perforate cu
mea de 55, 65, 70 mm (uz cinemato-
grafic), cu speciale restrinse
n tehnica de pelicula per-
de 16 mm care se
poate folosi la cteva tipuri de aparate
fotografice miniaturizate cu
ei n casete speciale.
a emulsiilor
fotosensibile permite ca la ora
formatele curente asigure nivelul
calitativ necesar marii de
fotografice profesionale ama-

TEHN/UM 1/1981
3%)
2 minute,
este
de
1
0 minute (15-2S
0
C).
Uscarea se face normal; nu se va de-
de WOC.
folosi orice
de uz
2. Hiriia color se 1n
setul livrat de Procesul de
ae1lfellDl)l:tre se prin
este
de
cUlCt .. nI90U'U se sub
PS-21 (pancro-
21
DevelooarE!a se cu rezultatele
n setul AD-
1
0. Timpul
pelicula
(35 mm) princi-
palele tipuri dimensionale pentru ma-
terialele fotografice moderne.
Pelicula se ca rolfilm
(film dublat de hrtie, avnd pe spate
cifre succesive
toare formatelor standard) cu lungi-
mea de aproximativ 80 cm. Codul
pentru acest film este 120.
filmului este metalic, filmul este codi-
ficat cu 620 (fig. 1). Formatele
uzuale, standardizate (impuse de tipul
aparatului fotografie) care se pot
ne pe filmul lat sint: 8 6 x 9 cm,
12 6 x6 cm, 16 4,5 x6 cm
sau 4x4 cm.
Filmul livrat la lungime tip
220, pe dar hirtie,
este destinat aparatelor
profesionale, care au contor de ima-
gini ca atare, nu au nevoie de con-
trol vizual la avans. fotogra-
melor posibile va fi dublu.
Utiliznd pelicula se pot
imagini cu detalii bine definite la
dimensiuni mari in unei gra-
acceptabile. la dimen-
siuni 30x40 chiar peste SOx60 snt
posibile n bune negative
pe fi Im lat.
Ceva mai ingust, de 46 mm, filmul
127 (fig. 2) este lung de aproxima-
60 cm se ca rolfilm. Este
folosit n mod restrns pentru
aparato:le de mai veche, con-
structorii de aparate moderne utiliznd
exclusiv peliculele de 60 mm, 35 mm
sau cele Formatele stan-
dardizate filmului 127
sint: 8 4 x 6,5 cm, 12 4 x 4
oe'veiODarE!a se face

reve-
fixatorul AF-86, avnd

.1,5 g
.10 9
.39
.2 9
de .
potasiu ..
. . . (se
la 000 mi
dizolvarea componentelor)
Durata este de 8 minute
la 20C.
3x4 cm.
a trece la pelicula de 35 mm,
informativ formatele corespun-
peliculei de 70 mm, respectiv
ROlFllM 120/220/620
1
ROLFILM 127
2
tln,o:> uit",t de
cristalizat


de
acid acetic
metaborat de
alaun de
Se
Fixarea
minute.

de
56x72 mm 60x60 mm,
.600 mi
.250
care folosesc film de 70 mm spe-
ciale de uz exclusiv profesional.
(CONTINUARE
4x 4 cm 4 x 3 cm
24x36mm 24x24 rr:m1Bx24 mm
3
5
36
CASETE RAPID
: 35 mm
24x 24 rnm
FILM IN TIP
126-20
FILM iN TIP 110-20
(MINIATURIZAT)
[ i "''''Ilmm
11
"TEHIIUM" PENTRU CERCURilE
12
46
47
4&
50
VEDERE PUPA-TRIBORD
51---" -
52
Descrierea mo-
dului de funcfio-
nare a navomode-
lului autopropulsat
precum
unor elemente con-
structive vor fipu-
blicate n
viitor.
DE MODELISM
PLAN METODIC ELABORAT DE ING. CRISTIAN -MAESTRU AL SPORTULUI
.4'%?"
45 44
\
42
\
\
41
I
PUNTEA DE vedere din pupa-tribor-d
AUTOPROPULSAT - DE RACHETE TIP llOSA"
CA RACTERISTICI PRINCIPALE
LUNGIME
_
- PESCAJ
_ DEPLASAMENT
_
21 20 9 18 17
74
=::::::::: 1 Eiij,
'lSATOARELE VARIANTEI B
LO.8m
d.5m
2.4 m
150 t
45 noduri
72
\
o ' 10 20 30 t.O 9J
mm ...... Iw! Mi ... I
73
\
100
(
TURE LA A-A ,DIN PROVA
ANTENA UHF -VARIANTA B
RACHETA
PLANUL DE FORME AL A
10 9 8, 7 6 5

I
I i
1.
I
3i? 1
I '/


I
1 / '/
\/

'K- J
1/ II 1\
\'
V
I
j
\ I
'J,
:1
1/
I
1\ \
1/ II
=
il 1/

W
1
1/
/ ....... f---

I /


--

'\f

r--""=-
I V
v

--- , --= ::0-1- '7-k 1-- ,
\ -L+ ... -t -!E:::
-
\ k I 1
'.1""
150 200 250
: , :
de carburator K-126 H este
instalat pe motorul care
tipul Moskvici 1 500 este
cu
de uzina din
viei 408. Este de o
camere de amestec, ale
snt comandate n serie,
1 este
nri,nr,n!!! a acestui tip de
carburator, circuite VOf fi
descrise n cele ce ncepnd
cu sistemele care alimentarea
continue (mersul ncet,
la sarcini
ncheind cu regimurile
repriza, trecerea intre
trepte accelerarea).
CIRCUITUL DE MERS
cum "se
alimentarea a
motorului la co-
la ralanti.
este prezentat numai n
primei trepte a carbura-
torului din jiclorul de mers
ncet (reperul 10, fig. 1, 9, fig. 2)
la care benzina din camera
de nivel constant prn jiclorul princi-
pal 20 (fig. 1). Combustibilul dozat de
jidorul '!O este amestecat cu aerul ce
din canalele difuzoare lor prin
jidorul de aer 14 al sistemului de mers
ncet Emulsia astfel este diri-
spre avalul obturatorului 24 al
primei trepte, pe de
reglaj 25. De notat accesul la jido-
rul de aer al mersului ncet este posibil
numai demontarea prin
bare a jiclorului de mers ncet 9 a
7 (sau 4, fig. 2).
14
Cr.ing. STRATULAT
Este necesar se
un circuit
treptei primare, dar nu trebuie
fie confundate, deoarece rolul aces-
tuia din nu este de a asigura
alimentarea motorului la ralanti,
cum se va vedea.
CIRCUITUL PRINCIPAL
Are rolul de a furniza un amestec
de economic bine
parat Cnd motorul
regimuri continue de
mijlocii. cte un astfel de
cuit n ambele identice ca for-
dar diferite dimensional cum
din tabel). Cele cir-
cuite se din Cte un jiclor
principal <20 1 (respectiv al
primei al doua
dte un jiclor de rnimns:>nC::.::II"S:>
soarele 21
emulsia de 1n
a difuzoarelor mici 4.
constructive, jjrln::u'olo
cipaJe ale celor
confundate n timpul
carburatorului. Acest lucru
este cu totul interzis din cauza dife-
dimensionale, cum
din tabelul 1. Pentru a evita
ziile, este bine se
principal al treptei secundare este
vopsit n negru. Cele circuite nu
simultan. La sarcini
tu coborita, Cnd o btu ratorul 29
al treptei secundare este nchis,
alimentarea motorului este
numai de sistemul principal al pri-
mei trepte.
Obturatorul treptei secundare tre-
buie intre n Cnd ce! al
primei trepte s-a rotit cu 45 de
de aer al sistemului
duzei (mm)
(g)
* Debiteiejicloarelor se cu la 20<lC,la o d
nivel de m.
sau Cnd ntre marginea
sa camerei de
amestec s-a o de
5,8 mm 3). Pentru corecta
nare a trebuie respec-
tat nu numai acest ci libera
a n axele
lor, ca aceea a mecanismului de
CIRCUITELE
DE SARCINi MAXIMALE
Cunoscut sub numele de .. nnn,,,,,,,._
tor, acest circuit are rolul de a
atingerea celor mai nalte performante
de putere ale motorului, pe
limitat la caracterul economic al
de sistemul
pentru acest
de carburator este a
unul pentru prima
comandat mecanic, altul
treapta care n
vacuumatic. primei
trepte ia sarcini par-
n vederea atingerii niveluri lor
maximale de la aceste regimuri,
n timp ce treptei se':
cundare devine activ numai pentru
realizarea celor mai inalte sarcini

n ambele cazuri este vorba, de fapt,
de cte un jidor suplimentar, montat
n paralel cu jicloarele principale care
un surplus de pentru
Fig. 1. Schema de pri
ratorului K-126
1 - Bara de
a supapei
lui; 2 - jidor
treptei secun
difuzor mic; 5 - jiclorul de
cuitului de trecere; 6-
al circuitului de
de inchidere; 8 - s
9- de
mers ncet; 11-
treptei primare;
de aer; 13 - pulverizatorul
14 - jiclorul
mersului ncet; 15 - s
16 - capacul carbu
18 - pl
de observare; 20.-
al primei trepte; 21 -
de a
lui de regfre
23 - difuzorul mare; 24-
primei trepte; 25-
glajul mersului ncet; 26-:-
lat pentru reglajul mersului
corpul carburatorului; 28, 36
nituri; 29 - orificiul circuitului
cere; 30 - obturatorul trepte;
dare; 31 - jiclorul principal al
secundare; 32 -
- supapa de admisiunei 34 -
a
pompei de ac(;eIElra1iei
orificiu de 38-iija de
nare a pompei de
39- orificiu. de
care.
cursei rnt.::>Itn;'!rc>
primare.
Intrarea in a
secundare, la activizarea circui-
tului principal al acestei este
de un circuit as,emlanat()f
cel de ralanti al primei trepte. com-
punerea sa jidorul de trecere 6
jiclorul de aer 5, ambele preparind o
emulsie de care este con-
spre un orificiu 29, practicat n
peretele camerei secundare de ames-
tec, chiar marginea obturatorului.
Astfel, n perioada ce se scurge
de la inceputul obturatoru-
lui treptei a doua la activizarea
circuitului ei principal, sarcina alimen-
este de acest sistem de
trecere. De remarcat accesul la
jiclorul de aer este intru totul
cu accesul la jiclorul de
aer al sistemului de mers ncet ai

TEHNIUM
Fig. 2, Dispunerea jicloare-
lor duzelor
1 - Blocul de montare a
pu Iveriz'atoarelor de
a
rului; 2-
jic!orul circuitului
a) Echi-
va-
len-
tul
- coordonata respecti-
de pe axa absci-
selor
- curbei
pe care este
direct
fotbal, tigri,
dar nu se
monteze centuri de
cawri de accidente,

pe
realizeze de
cum stim de la
, de
..
Coh:mei. VICTOR SECA
tuate utilitatea
centurilor de
lor n
coliziunile chiar la viteze de
pe s-au dovedit n numeroase ca-
zuri fatale?
G,T, din Alba Iulia se deplasa
sectorul de drum
Munte, Drum dificil, '/umeroase curbe,
serpentine, rampe pante dure. Ve-
chimea la volan a 2 luni.
n pofida precare! n con-
ducere, rula cu n
cu drumul dificil
asfaltul umed, la un moment dat,
pilotul, neatent, pe acosta-
soldate cu cu deschi-
derea din spate autoturis-
, ment, se sperie, cu putere de
melor, prin care au fost pasa-
au demonstrat necesitatea echi-
chiar a locurilor din
volan spre stinga, se
sa, care din
pilotului, exterior
porti era care s-a
centuri de
este intre

Q
ATBLIBR
'SOIIT 13-
CI CIRCIITIIITIGRATI
extinderii circuitelor integrate
ro parametri gabarit redus
simplitate nl sem!, am adoptat con-
struirea,pe m netofonul existent, a in-
tregii electronice de redare-
imprimare, nl tuind schema veche cu
tuburi electronice.
Schema se poate executa
n de prefe-
de posibilitatea pie-
selor. Redau schema a unui
canal iar canalul 2 (dreapta) nu
va prezenta instrumentul de (bor-
nele calde de pe fiecare canal se vor
lega la instrumentul de
deoarece nu am vrut modific
1Mo.
__ CANAL 2
MIHAI POPA,
prea mult aspectul exterior al magnet o-
fonului.
Din magnetofon' au fost scoase toate
tuburile electronice componentele afe-
rente, chiar transformatorul
Am partea mecanicA, motorul
capetele de imprimare-redare
gere.
Motorul la tensiunea de
220 V - 50 Hz faptului
transformatorul a fost scos,
motorului de la de viteze
au fost conectate direct la tensiunea de
220 V de la conform din
figura 1. n felul acesta avem numai o
(9,53 emis), cu un factor
19
__ L_2 ____________ ____ -4
CAP
r----
I
3-41
I
I
I
1-2, i
I
I
L _____ '
Caracteristici Vechi
de piste 4
Viteza de deplasare a 4,76 9,53 (O,3%)
benzii
Puterea de
de
nare
Caracteristica de frec-
1,5 W cu 5% factor de
distorsiuni armonice
2,5W cu 10% distorsiuni
redare-imprimare mo-

40-15000 Hz
curentului
de premagnetizare 70-150 kHz
- Greutatea mult
DATE COMPARATI
4 sau 2

9,53 (;O,3%)
6 W cu 2<>10 factor
distorsiuni armo
redare;.i rnpri mare
(sau stereo ..

40-20000 Hz
50-60 kHz
- Aspect (in locul ochiului magic-indi
de de 0,3 %.
Pentru alimentarea circuitelor inte-
grate am luat un transformator de ali-.
mentare pentru televizorul SPORT, care
n secundar 14,5 Vef/3 A. ten-
siune curent suficiente pentru necesi-
aparatului ce-l avem de construit.
schema (fig.
semnalul citit de pe capul combinat
difuzor; la instrumentul de
combinat, oscilatorul de
capul de
PREAMPLIFICATORUL
Pentru de microfon,
magnetofon picup se
amplificarea iar in
(redare-imprimare) trece prin preampli-
1catorul format din C.L 1 C.l 2 Sem- J

i
i
i
i
i
. L._._._ . .....,
I
i

. i -'6V
i ..... --....-.......,
L._. __ ._._._.__._. __ ._._.
_"_" __ ' __ '<l,,",M. _._. _'--' JOASE
"1 PJ.
corectorul de ton
Baxandall CI. 3
amplificator de putere
o
e[ffiQt

I
c:
densatorul de cuplaj de 10 JlF, atacnd
un filtru n punte de tip Baxandall
amplificnd tensiunea de decalaj, pe in-
trarea inversoare.
Rezultatele snt
- n joase: + 15 dB la 50 Hz;
- n nalte: . -+ 15 dB la 20 kHz,
cu distorsiuni armonice mai mici de
0,1% la 1000 Hz.
AMPLIFICATORUL
Puterea de este de 6 W pe o
de 4 n, pentru un semnal de
intrare de 150-160 mV. Banda de tre-
cere este n gama 40 - 20 000 Hz. Din
se semnalul este cu-
les de pe de 100 kn log.
introdus n CI. 4. de 1 O
condensatorul de 150 nF
vrfurile de tensiune la
de este de conden-
satoarele de 470 pF (C
13
) 2,7 nF, iar
este de rezis-
de 56 il condensatorul de 470 JlF.
1 7 este deschis numai
n redare sau imprimare.
Pentru celelalte de manevrare este
nchis (intrarea lui CI. 4 este la
deoarece n timpul rapide
a benzii n capului magnetic s-ar
produce sunete
Conectarea difuzorului se face prin
de difuzor, dar se poate folosi
difuzorul propriu, inseriat cu o
de 4 0/6 W (care se poate
Circuitul integrat trebuie montat ne-
e(J]e

_._-----' , pe un radiator cu ct
mai mare, deoarece la puterea
se destul de mult se poate
distruge.

m
e[Efr

."
.e[BD-
(i)
CD


..-[}-e
Ci
e-J-e


.-m-.
5D


Ol
. O
e{]tt]e


C

,
. \.

2'2DV
rv
2860
Rest/mit')
---- 8
FIG.1
TEHNIUM 1/1981
16
OSCILATORUL
Se un tranzistor BC 171 pen-
tru realizarea unei de premag-
netizare de 50 - 60 kHz. Dimensiunile
bobinei snt D=20; d=8;
b=8 (n mm). Dimensiunile snt numai
ale bobinajului ..
de spire al bobinei este de 500, diametrul
srmei 0,2 mm, CuEm. Condensatoarele
vor fi de dimensiuni ct mai reduse, din
stiroflex (sau n cel mai
caz).
INDICATORUL
Aparatul de (indicatorul) este ,
de la un casetofon MK 125 a fost
montat n locul ochiului magic, o
ajustare a din aluminiu
a magnetofonului. Cu ajutorul semire-
glabilului de 47 kn se va regla nivelul
maxim al semnalului care se va face prin
ce semnalul nregistrat nu
este distorsionat. Becul de 24 V de la
din transformator se va monta
instrumentul indicator.
La exterior, magnetofonul ca
nainte (cu locului ochiului ma-
gic), iar de la corectorul
de ton snt cele de sus, n locul celor de
nregistrare; cel de volum n
dreapta, iar cel de' nregistrare (nivel
nregistrare) n stng;:!, cu n-
K.
de piste este folosit pen-
tru sau mono sau ste-
reo, (n afara
electrice).
Toate de la mufe la circuitul
imprimat sau de la capete sau
vor fi ecranate.
n cazul construirii n stereo,
mufa (de mufa de difu-
zor se va schimba cu una
pentru de difuzor; este
suficient pentru montarea a unui
difuzor identic cu primul.
Releele fotoelectrice snt utilizate
frecvent pentru sesizarea
unui corp opac ce ntrerupe fasciculul
de care cade pe ;on fotodetec-
tor (fig, 1 a). Uneori este de dorit ca
acest fascicul nu fie vizibil, de exem-
plu, n cazul cind trebuie n
mod discret in-
tr-un anumit spa\iu. Folosirea radia-
invlzibiie permite reali-
zarea acestui deziderat.
O de
la o constituie becurile cu
Spectrul lor de emisie
mai mult din
regiune decit din vizibil (fig. 2), Pro-
blema care se pune este eliminarea
a luminii cu lungi-
mea de intre aproximativ 380
760 mm) din acest spectru, Pentru
aceasta, in calea fasciculului se pune
un filtr,u optic (fig. 1 b), transparent
la opac pentru
Procurarea unui asemenea filtru din
(de exemplu, pentru uz fotogra-
fic) este costisitoare, De
aceea propunem construirea unui fil-
tru lichid cu
dar extrem de ieftin. Substanta care
o transmisie pentru
scoput nostru este", cerneala albas-
de stilou (fig, 3). n strat suficient
de gros (3 mm), transmisia in regiunea
a spectrului (circa 460 nm) -
i se' utilizarea la
a)
bec
'VIZIBIL+
.,:i:
.. u
",o
filtru
100% r
1\
I \
., I I
50 "'\' I
I I
I \
0 ..
I \
I ,
o
O
t.O
fotodetector
..
b)
Fiz. GH.
scris - devine aproape zero lichi-
dul este practic opac pentru
Doar o foarte de rosu
nchis poate fi prin ace'st
strat, din cauza suprapunerii ntr-o
a curbei de transmisie peste
sensibilitatea ochiului uman
mita cu linie
in fig, 3), foarte
transmisie n este
dealtfel pentru majori-
tatea filtrelor comerciale, Transparen-
in apropiat (780-1 300 nm)
este (80-50%), iar inci-
pe fotodetector, trecerea
prin filtru, are din
figura 4, Se ea se supra-
pune mult (zona per;te sen-
sibilitatea a fotodetectoare-
lor uzuale cu siliciu (fototranzistoare,
fotodiode etc.), n desen
cu linie Dealtfel, maximu-
mul lor se chiar
n a la apro-
ximativ 850 nm,
a filtrului con-
n reali'!area unei incinte transpa-
rente, cu plan-paraleli, n care
fie un volum de lichid cu
grosimea de circa 3 mm, Ea poate fi
din sau plastic transpa-
rent. O este prezen-
n figura 5, Se o cutie
de ambalaj pentru medica-
(Continuare n pag, 23)
100%
50

O O O
gLungimea g de und:i g (nm
e)
17
Considernd pentru constructorii
amatori din cele mai ac-
cesibile microgeneratoare auto snt
cele produse de ntreprinderea Elec-
ne-am concentrat
asupra acestora, date
fiind comparabile pentru modelele
similare ce autovehicule
provenite din import
Gen.eratoarele produse la
snt alternatoare de curent trifazat,
cu redresor inclus. Ele ali-
mentarea inductorulul elin exterior, de
la o baterie de acumulatoare, prin inter-
mediul regulatorului de tensiune.
alternatoarele pot lucra direct, ele
sint destinate lucrului cu acumulator
tampon, schema la auto-
18
este cea care se
rul imobil, de la se cu-
tensiunea
(sau
n
induse si a racor-
circuitul exterior' este mult
prin dispunerea pe
de
energia elec-
alternatoare
unor baterii de
tensiunea
rnd
nct curentul \"VIHII'4oi-'
rezultat suma
de la fiecare n parte. Acest
lucru se prin redresarea
utilizndu-se 6
de putere conectate ca figu-
ra 3.
deosebire de tensiunea alter-
de care are
(50 Hz), tensiunea de alter-
natoare are n func-
de turatia Pe de
att
c tu c
ct de
reinchls.
caracter vlbratQr tlllCtlldelre
deschidere), realizindu-se cu ajuto-
Prin
aceasta - mai precis
a 'Intreruperilor - se reglea-
automat o valoare medie convena-
curentul de ten-
si unea fu rn sub
La ora snt
electro-
nice de tensiune, care rolul releu lui
a fost "inrrll'>rlln1::::It
utilizarea a alternatoare-
la conversia a energiei e-
oliene, o care se este
aceea a au-
tomate a
de intensitatea vn-
tului. atund cnd nu bate
lIAl
1
Fig. 1. Constructie tip I
Fig. 2. tip III
Fig. 3. Schema 1
Schema 2
C
3
A
I
3
({o) .2.
-t. (5).
OF
i
.'il
I
(1
.il
IJ
i il
:/
'/
l'
I
II
il 1
5
I
-8 r-
I
'1:
v'--
..".

f--
I I
I ..A"""
r/
,/
'/
I
I I i
I
I
I
I
I
s+
TEHNIUM 1/1981
vntul sau Cnd bate insuficient de
tare pentru a se tensiunea no-
acumula-
de cmp consu-
curentul baterie,
chiar la com-
a acesteia intr-un
moelunOl:'H: de Se
vehicule simplificat n
gura 4),
Constructia de a alternatoare-
lor este. de' deschis, unele din
modele
zona colectoare. .""I'1r'''''r"ltlll
reglare este format numai din
torul rle tensiune, de asemenea
al inueprinderii din
Diversitatea de
livrarea modele cu
fulie snt datorate gamei
largi de autovehicule care se
construiesc aceste
Parametrii snt ta-
belul din care reiese avem,
de fapt, trei de
pentru cu nomi-

1107 1108 1110 1111 1112 1113
Tensiunea a ba-
teriei (V) 12 12 12 12 12 12
--------------
Tensiunea de n-
(V) 14 14 14 14 14 14
--------------
Puterea tensiu-
nea 500 500 500 500 500 500
-----------_.".- -------_ ..
la ten-
30 30 30 30 30 30
____________ .,,,_ ''-'R
980 980 980 980 980
TEHNIUM 1/1981
o de modele de acumula-
toare,
--------
1130 1132 1150 1151
12 24 24
14 28 28
Generator
Baterie de acumulaioare
500 500 590 590
Fig. 6. Vedere n reprezentare axo-
30 30 14 14 a unui alternator
---_.
in de o
pentru
construirea unei piese de mobilier
obiectelor
decorative, etc.
Piesa are forma unei in
se intr-un al
perii.
ei este foarte
montarea pieselor ce compun scara
se face ca n fig ura' ! ,
Elementul principal al
este f> 40 mm pe care
se treptele
care se bine ntre podea
tavan cu ajutorul a
de presiune, conform desenului din
figura 2.
Aceste se vor comanda
unui strungar, iar sudarea
la capetele se va face intr-un
atelier mecanic.
Treptele, n de 9, se taie din
panel sau, in din PAL, conform
desenului din figura 3.
E. VARGHE" de.igner
intre trepte se taie din-
tr-o de plastic cu diametrul de
10-15 cm o grosime a de
aproximativ 5 mm, lungimea lor fiind
in jur de 23 cm.
mici, de la marginile
treptelor, se vor comanda unui strun-
gar in lemn vor avea lungimea L
cu lungimea cen-
trale (aprox. 23 cm), iar cele ca-
pete cu diametre mai mici vor fi cotate
grosimea materialului din care
treapta.
Montarea mici se face
prin incleierea capetelor introduce-
rea lor n la marginile
treptelor.
Dimensiunile sint orientative, pro-
iectarea a piesei fiind un
util pentru constructor.
La montaj vom cont de necesi-
tatea exacte a
de plastic de de fier; n
acest scop vom din carton gros
(mucava) un de de cen-
K.FILIP
am incerca, fie numai pentru o zi, nu recurgem la folosirea
aparatelor electrocasnice, am lipsa confortului, am cu greu
problemele curente ale Ne-am
tim, alimente n frigider, ameste-
cu mixerul rufe cu semiautomate sau automate.
Dar nu este de ajuns aparatele electrocasnice,
fiecare trebuie acestea ntr-o
stare, de
rufelor, obositoare
n cazul manuale, devine o
supraveghere n cazul folosirii
de Toate tipurile mo-
derne pe pro-
apei uscarea
rufelor prin centrifugare.
Pentru n stare a
de periodic interval
se vor unge
electromecanice cu
motorului, desfacerea capacului din
spate sau a peretelui din al car-
casei. O trebuie
acorde gospodina carcasei
de bazinului pentru rufe.
Astfel, pe pot pete
de culoare care sub
stratul de vopsea tabla a nceput
Aceste neajunsuri pot a-
mai multe cauze: incorecta
a utilizare,
sau n
de vopsea pe
carcasei. n care nu
a acestora, pu-
lTAVAN
2
DISTANTIER
--ef.-
4l-L-I
trare ce vor avea un diametru exterior
egal cu diametrul interior al
rului de plastic, iar f> interior al
va fi egal cu diametrul (40 mm).
Ultima cea de sus, va fi
cu o ce
de fier prin 2 practicate
transversal prin locul
stabilindu-se montarea tuturor
treptelor.
de sus va avea doar un
rol decorativ, anume de a masca
de de presiune,
dinspre tavan, iar forma acestui dis-
se poate vedea n figura 5.
Acest ultim se
stringerea a
de presiune superior.
Finisajul se face prin chituirea
tem avea surprize
n cele ce pen-
tru tinerele gospodine, nes peciali ste,
necesare pentru
rea acestor neajunsuri:
1. 1n toate locurile unde se
pete ruginii, stratul de vopsea este
deteriorat Acesta se va prin
frecare cu hrtie cind
se tabla este
2. In continuare se se
locurile Ca deca-
pant se poate folosi o care se
compune din 65 g hidroxid de sodiu
n de
15% 35 g de silicat de sodiu
n de 1%. Aceste
se introduc intr-un vas ema-
ilat se la 80 C, care
se bine uniform. De ase-
menea putem folosi o
din - 28 g, solu-
- 16 g, amidon - 33 9 -
23 mI. Se soda cu
apa, se introduce, amestecnd con-
tinuu, sticla apoi amidonul,
se o Deca-
parea se face cu oricare din cele
prezentate mai sus, aplicnd-o
cu un tampon sau o intr-un
strat de 1-3 mm pe locul
Se timp de 30-40 de
care se cu
locul cu o
tabla
gri nchis spre
sarea eventualelor
se face cu
3
tuturor pieselor,
care se totul
culoare
o scara
va fi un loc excelent
tru iernatul ghivecelor cu flori.
care se pot procura din magazin
specializate, dar se pot prepara n
ce v()r fi folo-
site snt: minium de plumb (100 g),
ulei de in fiert (16 g)
(14 g). In uleiul de in fiert se introduc
minium de plumb
mestedndu-se la
Grundul astfel preparat se
cu o n 1-2
AI doilea strat se ce pri;
mul este bine uscat.
4. uscarea grundului se
stratul de vopsea. Intrucit
detergentii n
asupra vopsele;, se vor utiliza vopse-
le rezistente la umidifate
chimiei ca, de exemplu, emailuri pe
de sintetice, cum ar fi
Hexol sau cu EmauD>. Vopseaua
se n 2-3 straturi de
culoare cu cea deja
Timpul de uscare a acestora este de
8-10 ore. Straturile se dau pe
numai uscarea celui anterior. In
timpul rer:nedierilor, de
nu se poate folosi. Vopsirea uscarea
se vor face ntr-un bine aerisit,
n ei
Gospodina va avea ca n timpul
lucrului sub o folie de

In ceea ce bazinul pentru
rufe, acesta este de re-
din de inox. O deo-
trebuie locurilor de
mbinare a bazinului cu carcasa ma-
avndu-se ca acestea fie
Semnalul videocomplex de polari-
tate preluat din circuitul in-
tegrat TDA 440 12) prin
grupul C 401-R 401 (care
constanta de timp de intrare) rezis-
R 403 (care intrarea
la scurtcircuit), este aplicat pe picio-
5 al circuitului integrat TBA 950/2
care modulul sincroproce-
soro
Impulsurile de comparare care so-
sesc de la transformatorul de linii se
pe 10. Ele sint de
polaritate
AJimentarea cu tensiune
(+U8) se face la 3.
Din semnalul videocomplex aplicat
TEHN/UM 1/1981
OLT
SNAGOV
SIRIUS
DIAMANT
SIRIUS
DIAMANT
pe 5 se semnalul
sincro, care se poate vizualiza pe pi-
6. Separatorul se in
interiorul circuitului integrat; el
impulsurile de sincronizare cadre de
impulsurile de sincronizare linii. Cir-
cuitul de integrare se de ase-
menea, n interiorul circuitului inte-
grat Impulsurile pozitive de sincro-
nizare cadre se la 7.
rn interiorul circuitului integrat se
comparatoare:
- unul impulsurile osci-
latorului cu impulsurile sosite de la
separator;
- al doilea impulsurile
oscilatorului cu impulsurile preluate
de la transformatorul de linii prin
R 410.
comparare permite
reglajul separat al fa-
zei. Elementele ce determi-
valoarea oscilatorului
ncorporat C 402, R 402, R 404.
Faza este cu ajutorul rezis-
semireglabile R 407 (10 kn).
Elementele C 407, R 409, C 406 asi-
comutarea constantei de timp
a comparatorului in cele
de lucru:
- televizorul nesincronizat - con-
de timp (intervine numai
C 407), mare de prindere;
- televizorul sincronizat - con-
de timp mare n principal
de C 406), comportare la im-
pulsuri perturbatoare.
Condensatoarele C 403, C 405 snt
. destinate tensiunii de alimen-
tare.
impulsurilor pentru si.ncro-
nizarea liniilor se face pe 2,
la care este R 400
de polarizare prin R 407 se baza
driverului.
44 cm
47 cm
50 cm
61 cm
50 cm
61 cm
2920
2920
3050
3600
3100
3720
438
438
457
540
465
558
103
103
108
128
110
132
lati cteva avantaje pe care le in exploatare televizoarele
cu circuite integrate:
Durati de folosire ndelungati, faptului au com-
ponente de calitate.
Reducerea consumului de energie cu circa 33 la
suti prin constructive de vechile
tipuri.
Datoriti stabilizatorului ncorporat, aceste televizoare func-
normal la mari ale tensiunii pe
Simplificarea de depanare prin folosirea n con-
televizoarelor a modulelor module care se pot
nlocui cu operativitate.
pentru buna a televizoarelor cu circuite
integrate este maJorati la 12 luni.
Magazinele sau raioanele specializate ale de stat
pun la o de televizoare cu circuite integrate,
produse de nalti calitate ale Intreprinderii Electronica.
Toate tipurile de televizoare cu. circuite integr.tele
cu plata in maximum 24 de rate lunare, cu un ac::ontde
15% din aparatului.
21
Generatorul un tranzistor
BF 245 circuite integrate A 741.
Semnalul banda 20 Hz-20
kHz, in trei game: 20-200
Hz; 200 Hz-2 kHz; 2 kHz-20 kHz.
La prin aten,uator se poate cu-
oK2a
lege un nivel de 1 V, 100 mV sau 10 mV,
Acordul in fiecare se face cu
un de 2 x 25 k.o..
lE HAUT.PARlEUR, 8/1979


RfCfPTDR
Aparatul n gama un-
delor lungi este de tip reflex. Audi-
se face n
Ultimele tranzistoare, montate
ca amplificatoare n curent continuu,
servesc la indicarea acordului postu-
lui
Elementul indicator este o
LED. Sistemul indicator se poate mon-
ta la alte tipuri de receptoare.
Bobina Ll are 150 de spire CuEm
0,2 mm, iar L2 are 12 spire cu
ambele fixate pe o de
SR are 200 de spire CuEm
0,2 mm, bobinate pe corpul unui re-
zistor.
ElECTRONIQUE PRATIQUE,
6/1979
R3100n
3/1979
llfl
Montajul gama 16 Hz -
00 kHz, cu o neliniaritate mai
de 2 dB un coeficient de distorsiuni
inferior procentului 0,5% la o putere
de 20 W.
Sarcina amplificatorului o constituie
boxa de difuzoare cu
40.. Alimentarea se face dintr-un
dresor ce o tensiune d
de 15 V.
RADIO,
La unui nivel acusticpre-
semnalul electric primit de la
microfon este amplificat, redresat
aplicat etajului final care are ca sarei
un releu. releului sta-
prin contactele sale, Jlimen-
tarea unui alt aparat sau a unui bec
avertizor.
Montajul este cu un sistem
de ntirziere de reglare a pragului
de sensibilitate (PtJ.
JUGEND UND TECHNIK,
9/1980
I
I
I
I
I
T4,T5:SF12IL.129 IT
T6: se 2D6
I T7;SF12L.129 ,:
I 11 ... T3: se 2D6,207 I
L-------------------____________________________
J
22
Aoan:HUi Fll-11 M este a fi
alimentat cu 6 V de la
Tensiunea de 6 V un
convertizor de tensiune echipat cu
tranzistoarele P 216 care prin inter-
, mediul unui transformator fur-
niza o tensiune de V all-
menta fulgerul iPl."rtr,nnlr
P1
Tr
Valoarea a tensiunii din
secundarul transformatorului se poate
regla din P
2
controla cu tranzisto-
rul T3 (MP 41). Dioda D2 are Uz = 8 V.
Transformatorul convertizorului are n-
I din CuEm 0,1
1 400+60 de
a II-a are 10+10 spire
a III-a are 18-1-18
are n
0,3 n
CuEm
DJ -:-- D6
4xA2265
D2 fJ.8i45
Ro 1,5 kQ
(Urmare din pag. 19)
alimentarea aparatelor electrice este
aceea a a
curentului consumat pentru
putere. De exemplu, un bec de 40 W
la 220 V cca 0,18 A, pe cnd
un bec de 40 W la 12 V cca
3,3 A. Pe de parte, pierderile
de energie pe conductoarele
de (prin transformare n
conform efectului Joule) snt
cu intensitatea curen-
tului. De aici necesitatea de a co-
necta consumatorii prin conductoare
ct mai groase, pe de o parte, iar pe
de ce trebuie acorda-
la minimum posibil a fire-
lor de n plus, comutatoa-
rele, cuplurile prizele utilizate vor
fi obligatoriu adaptate din punctul de
vedere al curentului de lucru.
TEHN/UM 1/1981
In incheiere mai pe
utilizarea ca atare a tensiunii
joase de la alternatoare -
lucru recomandabil ori de cte ori este
cu -, mai varianta
sale n tensiune alter-
(110 V - 220 V), bine-
cu pierderile de rigoare. Ple-
cnd de la tensiunea lucrul
acesta se poate realiza prin utilizarea
convertizoarelor electronice (statice)
sau a unor grupuri motor c.c. - ge-
nerator c.a. cuplate pe ax comun.
o precizare: bor-
nelor folosite n figurile 3,4 5 provin
de la denumirile n
limba (F - de la field = cmp;
B - de la battery baterie, G - de
la ground = ele fiind de

o
pentru scoaterea apei dintr-un
lac sau ru prac-
tic de Petre Boiu,B-dul 1. nr. 88,
bloc M3C, etaj 8, ap. 36, sectorul 3,

cum constructorul,
are randamentul foarte
ridicat, construi
foarte din recupera-
antrenare a
de 25 cm), n care
riie.
de axul
cu
Constructorul la celor
cu date
suplimentare privind pompa cu dopuri,
prin intermediul unei scrisori la adresa

(Urmare din pag. 15)
b) -1 jX
2
j X 1s = O -:: raza impedan-
de a
fiderului fie
zero (acordul
circuitului).
Valorile X!S RiS' reprezentnd echi-
valentul serie al grupului Rl n paralel
cu Xl' se citesc dintr-o
pe n felul
Se pe punctul A
(fig. 8a), situat la dintre o ver-
de pe axa Rs n dreptul di-
viziunii R
s
=Zo=60 Q o
prin punctul de pe axa R
p
la
diviziunea Rp=R
1
=300 Q.
Prin acest punct trec curbele de reac-
X
p
= 150 Q (curba
X
s
= 120 Q (curba cu linie
deci vom avea n cazul nostru X1s=X
p
=
= 150 Q X
2
= X
s
= 120 Q ,'.
Faptul prin punct trece
dreapta Q =2 nu
direct n aflarea n cazul de
dect doar dorim
studiul circuitului.
Cele posibile ale proble-
mei snt prezentate n figura 8b 8c.
(Urmare din pag. 17)
mente (CU aspectul din fig. 5 a) din
polistiren transparent. lateral!
ai celor capace se taie se
fuiesc plan cu hrtie asttel
ncit de circa 1,5 mm
Apoi se lipesc cele
capace cu clei adecv.at (stirocol etc.)
cutia aspectul din figura 5 b.
o vedere de sus snt pre-
zentate n figura 5 c. Umplerea cu cer-
se face cu o printr-o gau-
Ij) 1 ce a fost inainte de lipire.
Orificiul se apoi cu o
de clei. Se cerneala albas-
Super pentru toc rezervor (<<Vic-
toria), deoarece pot diferi
de la un tip la altul.
Filtrul astfel realizat se direct
n becului (fig. 6 a), ori a reflec-
torului (b) sau lentilei (c),
pentru concentrarea Trebuie
filtrului, motiv pentru
care becul va fi de putere (tip
de 1-2 W).
Introducerea filtrului descris n
sursei ntructva
fotodetectorului, vizibi-
lului transmisiei chiar n
De aceea, o (orien-
tativ de circa ori) a
maxime de a fotodetectoru-
lui cu sursa trebuie n
considerare.
23
TUDOR ROMEO -
pentru rezultatele din
concurs. Scheme de amplificatoare
n
GRIGORE ION -
In principiu se poate nlocui dioda
LED cu montajul sugerat de dv.
trebuie experimentat.
OBREJAN CORNEL - Tg.
tensiunile de alimentare
din televizor.
CHETRARU LIVIU - Mangalia
Jocul electronic publicat n alma-
nahul poate fi rea-
lizat numai cu AY-3-85oo, Am mai
publicat un joc electronic cu circuite
CDB 400 pentru realizarea lui
T eh-
1980.
CONSTANTIN MARIAN -
Magnetofonul Maiac poate repro-
duce stereo i se un
. amplificator suplimentar, amplificator
care poate fi construit sau
OVIDIU -
Este mai dificil trimitem cteva
scheme de amplificatoare, deoarece
nu tipul amplificatoareloL
Ce n re-

NEAGU NICOlAE$ERBAN-Plo-

regulatorul de tensiune ce
motorul casetofonului.
MANOLESCU
Nu am putut
cifrelor de pe fr::on7i.,t",:::.r".1", ce le
- probabil este o serie de
SOLOMON DUMITRU - Tg. Jiu
cum am
schema radioreceptoruiui
90RL073.
MESZAROS VALENTIN-jud.
laj
Tranzistoarele dv.
la 30 MHz o putere de
O,SW.
AMURARITEI MIHAI - Dorohoi
De multe ori, modificarea unui bloc
UUS-CCIR ca postu-
rile din UUS-OIRT in cuplarea
n paralel pe circuitele oscilante a unor
condensatoare de 18 pE De
pe circuitele oscilante se cupla-
te condensatorului varia-
bil. Condensatoare de 18 pF se pot
monta chiar pe condensatorul variabil
(terminale
COSTIN MIRCEA - jud. Vilcea
Am publicat scheme de amplifica-
toare.
ANTON GHEORGHE - jud.
Nu este necesar un filtru suplimen-
tar n aparatul dVj fa-
(experimentate mai
mult) totul va fi multumitor. Nu n-
a ali menta din amplifica-
tor cu surse suplimentare - sigur
produce
MUNTEANU TIBERIU - Timi,.

bobinele din blocul UUS,
Noile bobine vor avea cte 4 spire din
cu diametru
ca vechile bobine.
IULIcA - Craiova
Schemele prezentate la rubrica Ra-
dioservice snt ale unor aparate de

FURDUI EUGEN -
cu un ohmmetru cele
ale capului de
determinare n pa-
ralel banda se va

Vrancea
Capetele magnetice ale unui mag-
netofon este mai dificil le confec-
- se foarte multe n
magazine, depanatorilor ra-
dio se face ce de
UCECOM,
snt produse de
de orice tip de se
nu se poate repara,
se alt ca:setotCln
Referitor la .. +,,1
de , ........ v . """ ....
PETER GELU - Beclean
Nu cursuri prin cores-

JURCOANE VIOREL -
Se poate alimenta prin intermediul
unui condesator. in
Tehnium nr. 7/1972, pag. 8.
BUCUR CRISTIAN -
Montajul canar se poate utiliza
ca sonerie. se
cind se intrerupe alimentarea.
BALABAN C. -
de la magnetofon se poate
datora unor tranzistoare (au
zgomot propriu mare).
Receptoarele publicate
erau destinate benzii de 3,S MHz nu
benzii UUS.
NELU -
construi un radio
numai o de
radioamator.
CIOTIC MARCU - Tulcea
Se poate tensiunea de 220 V
din 12 V prin intermediul unui conver-
tor. Asemenea scheme am mai pu-
blicat.
CULITA MARIN - Roman
Asistenta este gra-
tuit in perioada de a televizo-
rului. Orice abatere de la aceste norme
o
noastre.
RADUTA PETRE -
cu cooperativa Ra-
dioprogres -
BULEANDRA NICOLAE - Moreni
magazinului Dioda -

CARABELLA MIRCEA - Bucu ..

Da, condensatorul are F este
nepolarizat Tranzistoarele T
4
, T
s
' T(,
snt de tip,
- Tg. Ocna
Vom prezenta un material referitor
la cablajelor imprimate.
STOmAN IUE - Craiova
Pornirea de la
aparatelor (cel mai
se pot face prin montarea unui n-
pe de alimentare,
nregistrarea telefonice se
poate face cu mai compli-

DUMITRU -
cu difuzarea
la oficiul P.T.T.R.,
JARZA LAURENTIU - Br4d
acordul circuitelor
lante polarizarea tranzi::ilu'12It1'lul.
eventual la serviciile unui
cu mai
AIONESEI MIRCEA'-
Materialele trimise la red
buie date asupra s
modului de realizare
nele pe foi separate. Din aceste
materialul trimis nu
de publicare. "
RUSU M. -
Nu se poate monta un al treilea
difuzor se impedanta
de
Antena este ineficace.
Antiparazitarea se face cu rezistoa-
re condensatoare montate n circui-
tul electric (vezi rubrica Auto-moto,
1980).
Aprinderea din nr. 12/
1980 un tranzistor ce
tensiuni ridicate.
SEPSI PETER - Cluj-Napoca
Etaje de putere n
nu se construiesc cu un singur tran-
acesta, montat n
A, un curent mare de repaus
tral;'1zistorul se De aceea
etajele finale se construiesc cu
tranzistoare montate n contratimp
(clasa AS sau B),
..M.
are o unitate model de
teh-
o a tehnicii
pentru tineret absolut A-
fluxul mare de la cercuri,
ca inevitabilele spre bine
care anii viitori le vor aduce n
tineretului
determinat pe acestei in-
se la o
Un la care
1"1""'1',,..., ... ,,,1' de cate-
a o
cu 24
tuf vulcanic,
neaplicate),
j:::.h,nn,t/"l",ro ateliere, de
care totul,
se
acum bat la

S-ar putea să vă placă și