Sunteți pe pagina 1din 24

DE C.C. AL U.T.C. ANUL XII - N R.

124 3/81
CONSTRUCTII PENTRU AMATORI
.. ------------... .. ... _-
SUMAR
TEHNICA,
PRODUCTIE . . . . . .. . pag. 2- 3
Scurtcircuit
Receptor _ 2 m
RADIOTEHNICA PENTRU
ELEVI . . . . . . . , . . . pag. 4- 5
Tranzistorul bipolar
Semnalizare
Interfon
. . . . . . . . pag. 6- 7
SSB
CITITORII RECOMAN . pag. 8- 9
Generator sinusoidal
Efectul de

Releu unisens

Termometru
ATELIER ... , ... "" 'pag.10-11
Regulator de curent continuu
Semnalizator pentru aparatele
de .
Dublor de tensiune
TEHNIUM PENTRU
CERCURILE
TEHNICO-APLICATIVE pag. 12-13
Traian Vuia nr. 1 1906
AUTO-MOTO ' , . , . . pag. 14
Moskvici 1500:
Despre pompa de
Conducerea
FOTOTEHNICA . , , . . 'pag.15
Prepararea a
revelatorilor
TINERELE GOSPODINE .. pag. 16
Interior '81
Prepararea
PENTRU TINERII
DIN AGRICULTURA . 'pag. 17
Cum se poate
o
LABORATOR , , . . 'pag. 18-19
Generator de semnale
Receptor stereofonic pentru
gama UUS
Zgomotul de
Sonerie
UTILIZAREA
A ENERGIEI ' ':.' . . . ,. 'pag. 20
cu
PUBLICIT ATE "". . pag. 21

REVIST A REVISTELOR . pag. 22
Indicator
Convertor 21/3,5 MHz
Tahometru
Converti zor
Vobulator FI
' . . . 'pag. 23
REDACTIEI . pag. 24
,
75 ANI DE LA PRIMUL ZBOR
MECANIC DIN L M
in pagina 19)
,
cum un ceas
un element
pensabil de
aspiratoarele devin
inutilizabile, pinioane mixe-
rele nu mai pot amesteca minuna-
tele preparate ale artei culinare.
- AVETI ... ?
- N-AVEM!
Un prim popas la raionul de profil
recent la magazinul Dioda
ne prilejul unui inventar
al nemotivate din catalo-
gul pieselor de schimb. Pentru frigi-
derele Arctic cu capacitatea de 1401,
180 I 240 I lipsesc condensatoare,
garnituri de cutii de carne,
de scurgere, de congelator. La
de de tip Albalux
lipsesc curele de ceasurile
temporizatoare, 620, furtu-
nurile de evacuare. La aspiratoarele
Ideal Record produse de Elec-
este mai
lipsesc doar rotoarele, ghidajele de
aer 627 6200.
ntreprindere
alte aparate electrocas-
nice intens solicitate, cum ar fi fierul
de cu termostat, de
cafea, de UP 4. Nici
acestea piesele de schimb nu
unde ar treb ui fie.
ele se
tru fier de motoare
(pentru perii
de (pentru La ma-
electrice de de VERA
produse de
ochiul mare de la
s-au comenzi pentru
buna aprovizionare a magazinului,
ne spunea Ecaterina Holban, gestio-
nara raionului, ele nu au fost ono-
rate integrat Am comandat 50 de
pinioane pentru de
MG 4 am primit doar 10,
am comandat 200 de sime-
au sosit 100, iar pentru n-
Albalux am coman-
de am
2
I
tru tipul 9 10), balama
(pentru tipul 7), ceas temporizator,
furtun de evacuare, capac de centri-

Mult de
de Minia Iba, de co-
operativa Electrobobi-
najuh>, are drept la capi-
tolul piese de schimb: palete,
re, simeringuri, con-
densatoare.
O echivalea-
cu scoaterea din a
livrea-
pompe de 3/4" 1,1/2"
a asigura necesarul de piese de
schimb. La capitolul aspiratoare snt
date la apel: furtunuri, capace
(<<Ajax), rotoare (<<Ideal, Practic),
ghidaje aer (<<Practic), palete venti-
lator chiar motoare (<<Ideal).
Excelent instrument pentru con-
structorii amatori, de
MG 4, de
are o serie de la
roter, cendensa-
chei Electrometal-
ce produce
datoare publicului
PfE!Sostclte, condensa-
cauciuc simerin-
continua, numai
ne a mai men-
inregistrate la o serie
de piese de schimb necesare radia-
toarelor cu ulei (produse de Electro-
de cusut (produse
de I.M.-Cugir), ventilatoarelor, pistoa-
lelor de lipit etc., etc.
n timpul
raiduRui nostru nu sint
o mare a men-
din
pieselor de schimb contractele pen-
tru anul 1980 anului 1979),
vedem care este situatia
onorate de intreprinderile
toare majoritate subordonate
Am doar acest
1"I&:>,)::lrl:>,./o> Come!'-
4000 de
primit 2
20 de
livrat 3930 de de
centrifug (nu s-a livrat nimic),
1 200 de ceasuri de tem pori-
zare (s-au livrat 980). Intreprinderea
a contractat 24 000
de tub flexibil pentru aspi-
ratoare (au sosit 5657 de
2200 de rotoare aspirator
(s-au livrat 531), 500 de mo-
tor U 35 (s-au livrat 40 de
n luna martie
lista Intreprinderea Fla-
mura din Sibiu nu a onorat nici
un sfert din cererea de ace de cusut.
LC.R.M. a contractat cu I.M.-Cugir
1 000 de motoare pentru
nile de cusut Veronica, dar coman-
da a fost in de 5 la
abia in luna noiembrie vo-
lumul integral al contractului trebuia
livrat ritmic, trimestrial).
Cu cooperativa Electrobobinajul
s-au ncheiat contracte pen-
tru anul 1980 livrarea a 100 de
contacte rotoare 100 de
borne pentru pompe de 1,1/2" 400 de
subansamblu agitator pentru
Minialba. Rezultahd?'N ..u s-a
faptul o serie de n-
din subor-
Industriei Construc-
UCECOM au
cat nonnele contractuale, cu conse-
negative asupra bunei aprovizio-
cu piese de schimb a posesorilor
de Ce
re ar avea ntreprinderi-
lor n prezenta
utilizind frigidere, de cu-
sut, aspiratoare etc., ar fi
drumurile luni de zile cum
ne o serie de
tori cu care am discutat in magazine)
pentru a o de schimb la
aparatele defecte?
Semnalind aceste grave neajunsuri,
care in produc scoa-
terea din a unor bunuri de
mii de lei din cauza absentei unor
piese de lei, un
puns urgent din partea de
speCialitate din Ministerul Industriei
de a UCECOM
privind luate pentru elimi-
narea a situatiilor amintite n
rindurile precedente. '
va fi adus la
cititorilor n paginile revistei noastre.
Intr.o serie de magazine de specialitate n care ar
trebui piesele de schimb necesare aparatajului electro-
casnic, aprovizionarea este ntreprinderilor
s .. ar face ritmic n termenele stabilite prin contracte,
poate nici din fotografie nu ar fi atit de trist!
TEHNIUM 3/1981
j-
IL9
"
I
1-
Aparatul pe care l a fost
folosit n trafic n radio
interne la Radioclubul
Tehnium, precum la antrenamente
R.G,O.
Scht>ma un
de 7 bJo\.:Ull
Ll 6 1,5 CuAg
L
2
6 1,5 CuAg
L3
6,5 1,5 CuAg
L
4
6,5 1,5 CuAg
Ls 5,5 1,5 CuAg
L6 5 0,8 CuAg
L
7
4,5 0,8 CuEm
Ls 9 0,8 CuEm
L9 10 0,18 CuEm
6
6
6
6
6
8
6
6
4
Amplificatoarele de R F (144 MHz)
snt construite cu tranzistoare BFY 90
(T I T 2)' care cu un curent
le = 10 mA, U
e
./<; = 10 V, asigurnd astfel
la
Bobinele LI' L2' L3' L ..., L5' decalat
18mm la 1,25 spire
18mm la 1,5 spire
25mm la 4,5 spire
25mm la 1,5 spire
20mrn la 1,75 spire
lOmrn la 0,5 spire
lOmm la 4,5 spire
15mmL
10
idem idem idem idem
Lel 2x2 idem idem idem
L
l1
3x3 0,1 CuEm idem
L12 12 0,1 CuEm idem
L
13
idem idem idem
L
14
2 x.6 0,18 CuEm
LI5 14 0,2 CuEm 4
TEHNIUM 3/1981
DIN CONCURSULUI YO
acordate, permit frecven-
din banda de 144-146 MHz, avnd
un factor de convenabil.
Tranzistorul T 3 (BFW 11), cu un factor
de zgomot redus, semnalul util
cu cel produs de oscilatorul cu
(Qt = 11 600 kHz x 10). n se
culege pe de (15 mH)
dintre 144-146 MHz
116 MHz, rezultnd o

Amplificatorul de 28 - 30 MHz este
echipat cu un tranzistor BFW 11 (T 7)'
avnd ca filtru circuitele L9 Llo, Acor-
dul n se face cu un condensator
variabil, cu trei (capacitate de
5 - 50 pF). La bornele de ale mixe-
rului n inel este selectat un semnal cu
de care, trecnd prin-
L13'
este
Oscilatorul de are ca ele-
ment oscilant Q6' a de
se cu un trimer
Tranzistorul T J'" este BC sau
3
avem:
R" =
, lImax I
Bmax
= U BEmax + U deoarece
I
Bmax
I
Bmax
U2max UBEmax> (Rin)cc
(Rin)EC'
n schimb, de a mon-
tajului CC este mai dect a mon-
tajului EC (de ordinul zecilor sau al su-
telor de ohmi).
n continuarea serialului privind func-
tranzistorului bipolar, prezen-
Cteva date referitoare la
caracteristicile de Aceste no-
teoretice au o
de fiind,
de tipul de puterea de
etc., un parametru avut
n vedere la alegerea tranzistoarelor.
Amplificarea tranzistoarelor scade cu
semnalului de intrare
din cauze majore: n primul rnd,
efectul de
colector, care are drept rezultat
factorului de amplificare efectul capa-
de emitor dar
aceasta are o mai deoa-
rece capacitatea este aici de re-
mult mai a
n al doilea rnd, prin
se defazajul dintre compo-
nentele alternative ale curentilor de emi-
tor de colector, n vedere
de (timpul
de tranzit prin de ordinul a 10-
7
s,
devine semnificativ n raport cu perioada
din moment ce
ordinul megahertzilor). Aceasta
ELEMENTE
DE CIRCUIT
Fiz. A.
conduce la curentului de
deci din nou la in
curent.
Defazajul amintit poate fi ilustrat cu
ajutorul diagramelor vectoriale ale cu-
(fig. 69). Pentru joase
(de exemplu la 1 kHz), snt
practic n timpul de tranzit al pur-
de fiind neglijabil n
cu perioada Fac-
torul [3 are valoarea /30' La frec-
mai mari (de exemplu la 2 MHz),
ntre le 1
1
\ apare un defazaj
(L Curentul de 18 devine astfel dife-
ntre Il" le, avnd valoa-
rea mai mare ca n cazul pre-
cedent. n chiar le nu a
fost redus prin efectul
de colector, valoarea lui #
este mai Defazajul se
mai mult prin n continuare
a
Asupra factorului IX, frecven-
se mai mult prin interme-
diul de colector.
Se ca
admisi cu 30% a lui a [3
de valorile lor la joase
limitelor
a = 0,7' aa /3 = 0,7' #0 se numesc
de (sau fa fi)'
Deoarece [3 scade mai repede cu
f[3 fa' aproximativ. f
p
.
In afara acestor I unIte, maI o
fmax> la care
tranzistorul poate ca oscila-
tor. Ea corespunde valorii 1 pentru am-
plificarea etajului respectiv n putere
(A
p
= 1). de este deci
f :( f
max
(sau A
p
> 1).
SEMNALIZARE
Montajul (fig. 1) este destinat
supravegherii tensiunii la bornele acu-
mulatoarelor auto sau de alt tip. Conec-
tat la bornele acumulatorului atunci cnd
acesta se n (de exemplu cnd
automobilul montajul semnali-
tensiunea prin aprinde-
rea unui LED de culoare verde
Atunci cnd, din diferite motive
tiuni n sistemul de contacte

zute
MARKANORES
avertizndu-ne asupra create.
Schema a fost pentru acu-
mulatoarele de 12 V, dar cu mici modi-
ea poate fi pentru cele
de 6 V, 24 V etc. De asemenea, pragul
de semnalizare fi schimbat prin
"""C'"V<1Ull a diodei Zener.
a monta-
CALCULUL
CONDENSATOARELOR
revenim acum la etajul amplifica-
tor AF cu un tranzistor n montaj Ee,
pentru a spune cteva cuvinte despre
alegerea condensatoarelor de cuplaj de
decuplaj, C
lb
respectiv CE (fig. 70).
Pentru calculul acestor valori - ntot-
deauna aproximativ - se cont de:
a) f
mi
", pe care
o redea amplificatorul; b) caracteris-
ticile circuitului care precede etajul res-
pectiv c) a etajului
respectiv.
a) Ca valorile conden-
satoarelor se iau cu att mai mari cu ct
f
min
este mai acestei co-
n de
dintre cap a-
citi Xc de conden-
sator la trecerea curentului alternativ)
curentului alternativ, prin
intermediul Xc = 1 (Xc -
n f- n hertzi, C- n farazi).
dorim ca frecventa reactanta
a '0
Xc, capacitatea se
deci cu C =
nu trebuie se supra-
dimensioneze arbitrar con-
densatoarelor, cum nu trebuie nici
se exces de zel n stabilirea frec-
minime redate, atunci cnd ampli-
ficatorul mai ales difuzorul (sau boxa
de difuzoare) nu snt adecvate unei re-
de fidelitate (HI-FI). De
exemplu, se face ntr-un II
difuzor cu diametrul de
6 -8 CID, mai mici de 200-
300 Hz nu vor putea fi redate fideL indife-
rent de amplificatorului.
ntregul audio este de
fidelitate, se ia f
min
= 20 - 30 Hz.
b) Circuitul care precede etajul de
amplificare considerat poate fi ntot-
deauna redus la o de tensiune alter-
U l' n serie cu o de
atac, RA- Atunci cnd nu un etaj
precedent, R
A
in-
a sursei de (microfon,
circuit de etc.).
c) Etajul respectiv de amplificare pre-
o de intrare
la care contribuie n cea mai mare
de intrare a tranzis-
rin (= h
uE
, pentru montajul EC).
R
p
R
B
snt, din punct de
vedere alternativ, n paralel cu rin (vezi
nr. 12/1980), dar, avnd valori mult mai
mari, ele pot fi neglijate n
cu r
ilr
Pe de parte,
de intrare poate fi aproximativ
cu ajutorul formulei empirice;
r. (O) 0,025 (V) [3 . De exemplu,
tn le (A)
pentru un tranzistor cu [3 = 100, lucrnd
la un curent de colector I
c
= 1mA =
= 0,001 A, rin 2500 O.
n fine, pentru a se asigura o adaptare
a sursei de semnal la intrarea am-
verde, plasat n circuitul de colector.
Tranzistorul T 2 este blocat, avnd baza
prin T 1 deschis, deci LED-ul
stins.
Atunci cnd tensiunea acumulatorului
scade, punctului B devine mai
pozitiv, dioda Zener la bornele
sale o tensiune aproximativ
Cnd de tensiune pe R
1
este mai
de cca 1 V (deci tensiunea acumula-
torului mai de 10 V1 T 1 ncepe
se blocheze, LED-ul verde iluminnd mai
slab. Simultan, n
T 2 astfel ncepe ilumineze LED-ul
ntr-un interval de aproximativ
0,5 - V a tensiunii si-
se complet, astfel la
V LED-ui verde este stins corn-
eeI aprins Prin
n LED-ui
verde stins, iar cel
FiG. 70
chiar pentru
a
(cel mult) cu suma
Din an
terior deducem valoarea a capa-
CB:
2n f
miR
(R
A
+ rin)
Cum variatiile curentului de emitor
snt de /3 + i ori ori) mai mari
dect cele ale curentului de putem
alege pentru CE valoarea
CE = [3' CB'
Exemplul nr. 1. Tranzistorul
n primul etaj al unui amplificator HI-FI
f
miR
= 30 Hz1 fiind atacat de un
microfon dinamic cu
R
A
= 1 000 O. factorul de ampli-
ficare al tranzistorului este f3 = 200, iar
curentul de colector de 1 mA,
r. 0,025 (V), 200 = 5000 O'
In 0,001 (A) ,
C 1
B 2'3,14'30 (Hz)'(5 000+ 1000) (O)
1 J.lF (se poate lua ntre 1 2 J.lF);
CE = 200' 1 J.lF = 200 (se poate lua
220 J.lF).
Exemplul nr. tranzistor
([3 = 200) un etaj intermediar
de amplificare AF al unui radioreceptor
portabil (putem lua [min = 300 Hz1 avnd
curentul de colector tot de 1 mA fiind
atacat de un etaj anterior cu R'l = 10 kO,

C
B
2'3,14'300 (Hz)'15 000(0)
35 nF (se poate lua de 47 nF); CE
200' 35 nF = 7 J.lF (se poate lua de
10 J.lF).
din ce n ce mai slab.
La realizarea a montajului se
va avea n n primul rnd curentul
maxim admisibil al LED-urilor sau
ImaJ, pentru a putea dimensiona cores-
de limitare R3 Rs'
cum se figura 2, tensiunea
de alimentare U se repartizeazA ntre
tranzistor, de limitare LED.
Presupunnd LED-uri cu
Imax = 20 mA cu tensiunea de deschi-
dere de 1,6 V, putem deduce valoarea
lui R3 lund n calcul limita a
tensiunii de alimentare, U = 15 V: R3 =
- ULED)/Imax = (15 V - 0,7 V
A 630 O
la 680 sau chiar 620
Pentru calcularea
de n COltH1111qle
lori bateriei sub
urmare Rs = (10 V - 0,7 V -
TEHNIUM 3/1981
Constructorilor care po-
un circuit integrat de tip MBA
810 AS (TBA 810 AS) le propunem
spre experimentare varianta
de interfon, care se
prin sensibilitate calitate foar-
te a putere de
pentru auditia
ntr-o de apartament. n lipsa
integratului montajul
fi realizat cu orice alt de
de o sensibilitate
de intrare de milivoltilor sau
zecilor de ' de
ntre 0,5 W 2W conectat
la minusul alimentare.
Schema (fig.
mare, din: nrc'J'l ...
cu tranzistoarele
109,
realizat cu
zoara de
rele
M. ALEXANDRU, Beh . ..ISifi
de la nceput unul din difuzoare (n
A, conectat prin linii ntre-
rupte) trebuie plasat ntr-o
re (cu nchise n perioada reglaje-
ior), pentru a prentmpina
efectului de microfonle, m::lnit,,,c:t::::It
puternice n
redare.
difuzorului A, la o
la 2 m, bobina sa
semnale electrice
foarte de care
a transfor-
Cum transformatorul este
conectat ca de tensiune,
II se induc semnale cu
moduleze
tranzistorului
aplicat prin C
2
n baza celui de-al
doilea tranzistor, care, la rndui
l la nivelul necesar
pentru a excita intrarea circuitului
integrat. Din P (50-100
ko .. log.) se nivelul semnalu-
lUI aplicat la intrarea amplificatorului,
deci implicit volumul
Schema de principiu a amplificatoru-
lui este cea de
torul Reglajele necesare
alegerea valorilor optime
(zeci de kiloohmi ia
condensatorul
unele exemplare
tilrl/"'tinn':>::1:7?:1
este
din transformatorul de
trebuie bine ecranat pentru a nu para-
zita preamplificatorului.
Cele conductoare care
de post pot fi ne-
ecranate, de exemplu sub de
conductor bifilar.
n figura 2 este
terminalelor circuitul integrat,
n figura 3 marcate la scara :1
locurile orificiilor din cablaj-
plantarea iar n figura este
o radiator.
decupare din de aluminiu
laterale A B ndoaie
la

la spira 3,5), iar secundarul (3 - 4)
5 spire, din bobinate peste
primar. Pe o de 75 Q se
o tensiune de cca 50-60 Vv.v., semnal
suficient de mare pentru atacul unui etaj
de putere cu tuburi sau pentru
locale. S3 are 30 de din CuEm (i) 0,45,
bobinate pe o de 1-2 W.
SURSA DE ALIMENTARE
se de la
prin intermediul unui transformator co-
bortor ce poate furniza o tensiune de
20 V la un curent de minimum 0,7 A.
Etajul final se cu tensiune
Pentru celelalte etaje s-a
un stabilizator (serie) cu un
tranzistor. Polarizarea bazelor tranzis-
toarelor se face de la o tensiune de 5,6 V.
PUNEREA N
REGLAJE
Aparate necesare: osciloscop; ge-
nerator de semnal; digital;
AVO-metru.
Mai nti se sursa de alimen-
tare. Cu ajutorul voltmetrului se
tensiunea din secundarul
transformatorului Nu se fac
de etajele emi-
T
s
nu se mon-
tensiunea aIterna-
Cu
nul osciloscopului se o
n de cerc.
naintea preamplificatorul ui se
fac ,
- se (din montaj)
dinspre punctul 3 (Tr 4) al condensatoru-
lui C
19
;
- nu se microfonul;
- se dezlipesc capetele dinspre Tr 5
ale condensatoarelor C
29
C
30
;
- terminalul 4 (Tr 5) se
la
- se alimentarea oscila-
torului;
- n punctul J se genera-
torul final pe o din avnd
amplitudinea de 30 - 50 m V;
n punctul K se oscilo-
scopul;
- P 4 se n pozi-
dinspre + 5,6 V;
se alimentarea preampli-
ficatorului cu + 15 V + 5,6 V.
n continuare se
trul P 4 ce pe ecranul osciloscopului
apare semnalul amplificat. Rotirea se
n momentul unei
maxime. Punctul se
pe panou! aparatului. acestuia
L
PEDANTE
,
y j " il {; r/ { fii; 1! 'tj,' (
II'{ NR. TRECUT) ,,', ,";'
:;: '( J '" t " " J w j '" 1 j f W "ii
EXEMPLUL 6. se recalculeze pe no-
problema de la exemplul 4 se
reproiecteze circuitul de adaptare n n pen-
tru Q2 = 15 (pentru o putere re mai
n circuit). Deoarece prima parte a
problemei este deja prin calcul
(<<Tehnium nr. 1/1981, pag. 6),
vom folosi desene (fig. 4a,b,c,d,e,f,g)

pe punctul B
(fig. 9) care grupul R
l
, Xc, legat
n paralel, ducnd o prin diviziu-
nea R
p
= Rl = 100 n, la
cu curba reprezentind X
p
= XCI =
= 50 n.
trece curba X
s
=
urmare, acum putem
= XL - XL! = 440 -
(inductiv n cazul de XT > XCI'
Cu aceasta trecem la a doua parte a
problemei, anume circui-
tul n fel nct Q2 = 15, ZAB = 8 000 n
Rl = 100 n. Pentru aflarea valorilor
celor trei reactan\e XCI' XC2 XL =
= XLI + X
L2
, vom proceda la o
pe (fig. 10),
La diviziunea ZAB = R
2
= 8000 n de
pe axa R
p
ducem o care
la cu Q2 = 15 punctul
D, situat ntr-o n care curbele X
p

X
s
snt confundate, anume ntre curba
X
p
= X
s
= X
L2
= XC2 = 500 n cea co
lui 600 n. ncercnd inter-
ct mai aproape de o
apreciem prin punctul D ar
curba X
p
= X
s
= 530 n, deci
= 530 n. La diviziunea
ducem o UHLUJI"ar<l
cu o
punctul E curbele
E,
pe care dorim
cazul de nici
trece
Problema semnalului stereo-
fonic mari deoa-
punct de vedere

surselor sonore cu
fuzoare este
mai bine zis pe
dintre Zona
este foarte
pierea rlit"7'''' .. ,aI, ... r
cu
o ct mai reproducere
difuzoare le trebuie
sate la metri
de la aproximativ 3-4 m
de sub unghiuri de 20_40
0
de axa de Simetrie). Acest lucru
devine imposibil n cazul radiorecep-
toarelor sau radiocasetofoanelor ste-
reofonice portabile, unde ambele di-
fuzoare se n
la acest de
aparate se poate prin
numele de uv'nft:"'I':l>C''''''.'''''''
sau STEREO. aceste cir-
cuite, un semnal defazat este
de la canalui stng la canalul drept
invers.
Circuitul din figura 1 se
ntre preamplificator etajele de au-
iar din
se obtine efectul dorit
n mod progresiv, trecndu-se de la
mono la Montajul din
figura 2 efectul de
prin realizarea scurtcircuitului
punctele 1 2, respectiv 3 4.
de monofonie, scurtcircuitul
este ambele etaje de audio-
fiind atacate de un
semnal.
dublu.
constructia acestui se
de la de
domeniul de Se alege valoa-
rea condensatorului
confectiona
o Ea are
aceea nu lumi-
la mare, dar produce o
iluminare sub un unghi foar-
te mare. Aceasta o face de
folositoare n multe ca
de cort, n nocturne, pentru
semnalizarea la auto
ori electronice
Materialele principale pentru con-
snt: o dulie tip Elba pentru
bec de cutii de plas-
tic, ambalaje vechi ale filmelor de
35 mm marca ERA RP.
Cutiile se ntre
ele la cu izolatoare
din plastic sau cu leucoplast. Dulia
va fi pe fundul unei cutii cu
14
cauciuc
B.
Kl'!'t/::\rliliC>
cu o de
1 cm. de pe
sub servesc qrept contacte elec-
trice la fire litate izolate
cu dulia. Ele
trec .... 3 mm n
cutie parte de jos a dUfiei, n ime-
diata apropiere a. unui de fixare.
Stingerea becului se face prin.ge-
lui Se
scoaterea sa in timpul
pentru a nu se aprinde din
Un. bec de 2,5 V/O,2
rea o pe zi timpde 10
de baterii. Pentru cazurie)(
este util un bec de' 3,8 VI
care, o de 34 ori mai
permite
circa 20 de ore.
du/iei:
+
TEHNIUM 3/1981
n multe este de dorit ca
releului foto.electric se
numai atunci Cnd un. opac
prin zona anumit
sens, fie . lui n
sens contrar. De releu! poate
intrarea
unei .
din
De astfel de relee unisens se
cu circuite basculante
fiind de Pre-
Gh. BADEA
al emito:rului.
mai aproxi-
ma.tiv 5 secunde,
realizate de e
2

La trecerea obiectului n sens invers
(fig. 2 b), este umbrit mai nti TI (fig. 2bII),
ceea ce pe T 6' Cnd este obtu-
rat (III),
EJII
Tr.2
220/24
vrv
O,$-1VA
+8,9V
u
EL CE ODE IN
RECONSTITUIRE: 198
ANDREI MIHAI. ORE
ANTON DAN, BUJOR
3/1981
1
supapei de aspiratie a pompe!
din cauza unei de face
ca n timpul intregul
traiect dintre de
de benzina
acest din loc.
motorul ntr-o
astfel de situatie deosebit de
chiar motorul
el se repede, iar n perioadele
reci pornirea este practic
insuficiente! com-
bustibilului.
Uneie au atunci
Cnd are clapeta de aer
un motor rece poate cu ben-
zina n camera de nivel constant
numai cea 10 secunde; nu se
face operativ alimentarea acestuia cu
o cantitate carburant, motorul
se Din motivul mai
nainte, pompa de nu poate
consumul lichid din

de
o trebuie
debiteze chiar 10
complete ale pirghiei. Pentru
seama tu
antrenare a arborelui cotit la
este de 60-120
debitarea ncepe cu o ntrziere
3-10 secunde (n de
a pompe!),
nirea n de
combustibil din camera
constant.
a verificare mai minutioasa/'
presiunilor din
avalul pompei. In acest
n paralel cu pompa un
ummetru n amontele pomlJei
manometru aceasta. n
motorului depresi
intrarea n trebuie se
ze la minimum 0,04 MPa (0,4
iar presiunea la se
limitele 0,03 ... 0,036 MPa (0,3.
cm
2
). o conditie a coredei
a ansamblu,
KRISTA
deoarece toate de mascare
ale caloriferului se cu o re-
ducere a randamentului
termic.
Forma acestei biblioteci n unghi se
poate vedea n fotografie.
n proiectarea ei vom cont de
gabaritele pieselor ce vor fi
n rafturi, de posibilitatea nchiderii
deschiderii ferestrei, de unghiul des-
chiderii de la intrarea n
pieselor s-au folosit
panel de tei PA
montaj, care s-a cu
cuie, s-au
de care se g'
magazinele de Cantu
furniruit o indreptare
rindeluire. Fumirul se cu
nadez, care se
cu un ciocan de lemn pentru a
o Fin/sarea se face
vopsire n alb, o
tuire, grunduire a su
fetelor.
3/1981

din comerciale
mediteraneene. iar o
ce romne l
otoman se in
O a inten-
sei a albinelor pe I
teritoriul nostru o constituie
lor care numele
bina, Matca, Pri.saca,
beeni - pe tot cuprinsul
noastre. Pe stemele vechilor ju-
Vas-
lui erau imprimate albine, iar
aceste au pondere
destul de mare
albinelor n
tria cel de-al doilea
mondial. n anul 1945. existau
n 280000' familii de albine, iar
sprijinului acordat de
familiilor de albine a de-
cu mult milionul. apor-
tului extraordinar de mare pe care al-
binele l au prin polenizarea cultu-
rilor de plante entomofile, activitatea
de n este scu-
de impozit. Pentru a veni n spri-
jinul apicultmii, cei
TEHNUJM
fanliilill!or de albine, care
cules. Din acest punct de vedere se
poate afirma
mari de culturi de plante tehnice, foar-
te multe lanuri nu snt polenizate
la de albine, iar unele
lanuri nu au n jur nici un stup. Cnd
lanurilor de plante tehnice
km, stupii se vor
cu luarea
"n->ln,orl,r'Q intoar-
O
primesc aSIstenta
g ratu it pot
cu'''surile apicole de
perioada 1 no-
pentru
tehnice
unei apiculturi a-
de
de
ca
ne!C!lljeze profesia
noi foarte
sate care snt
medici,
membri ai """"""'''''';'.''edlv
Pentru
la iulie
nr. semnat de
ministrul agriculturii,
a cooperative-
de
r>.-"., .. L., pentru nf()b!,emele
cOlnsillih:>r eco-
materialelor de
prin care se atri-
buirea de vetre pentru stu-
n poieni din locuri virane
comune, precum pe te-
renuri improprii agriculturii. Pe aceste
vetre, stuparul poate mprej-
muiri simple mo-
bile. in toate cazurile cnd alegem
locul pentru

fie pe per-
fie totdeauna
avem ca locul fie mai ridicat,
nu apa din ploi sau to-
pirea fie la de
furia iar stupului
fie orientat spre sud-est. n ceea
ce soarele (toamna
vara)j bate n stupi le face bine,
iar vara stupina nu
de umbra arborilor vom aco-
peri capacele cu un strat de sau
ramuri cu frunze care, chiar uscate,
n stup,
('Q"l"'o,.",.il". n dome-
gama produselor
de mult deoarece,
miere
la o familie de
de
Bobina se o de
8 mm diametlll, cu de
50 de splre CuEm 0,25-0,3 mm.
lei se din mie-
trimerul C
3
folosind
raellOI'eC(mt,Dr pt unde scurte sau cu

LISTA DE MATERIALE
DC 1045;
Diode: D 1 - LED cu un curent
admisibil de 40 mA; D
2
- PL4V
PL5VIZ;
Rezistoare: R l' R3 -1 kQ/O,25
R
2
, R
3
-27 kO;0,25 W; R
s
-I00-1
0,25 W; R
6
-36-50 0;0,5 W
cular;
Condensatoare: CI' e
2
- 25 nF /50
cer amice, C
3
trimer 5-40
calit nF /50 V,
12
-
APARAT OIRECT(R
] PREZON
(fier
CONTOARE
ElECTRICE
APARATE DE
LABORATOR
Din de apa-
rate, al numitor comun I repre-
tehnice ridicate,
am pentru cititorii
un instrument universal, de precizie,
destinat tensiu-
nilor, nivelului de sem-
nal AF: MUL TIMETRUL MF-35 (MA-
VO-35).
Caracterizat prin domenii multiple,
sensibilitate uti-
lizare instrumentul este des-
MULTIMETRf
E
A
tinat laboratoarelor din sectoarele elec
trice electronice, fiind, n
timp, de un ajutor n activita-
tea constructorilor amatori.
Limitele superioare ale domeniilor
de clasele de precizie co-
snt indicate n tabelul
Pentru curent tensiune,
eroarea este n
procente din limita a do-
meniului, iar pentru n pro-
cente din lungimea gradate.
M
Ajustare c.c.
ivei semnal AF
Ajue ..bre ----
generala c.a.
TEHNIUM 3/1981
2,5 25 Z50 1A 5A

Cl' 180pF/1000Y
C2" 25pF/1000Y
C3' 20pF/ 5OOV(lOpF)
Cs'O,04.7pFjlGOV
o .nhmi (valoarea 2,4.n)
x1.ni x10n.; x100.o; x1kn.; x10k.n
(valoarea 15)
1,5
-10 dB 0+10 dB
n vederea unor rezultate ct
mai bune n pentru a pre-
veni deteriorarea multimetrului
trebuie
respectate reguli:
locului de
trebuie fie de cm-
purilor magnetice puternice a mate-
rialelor feromagnetice. Temperatura am-
de
de lucru celelalte de
trebuie valorile
celor specifice, altfel rezultatele
vor fi afectate de erori supli-
mentare.
Comutatorul pentru selectarea do-
meniilor nu trebuie manevrat in timpul
tensiunilor inalte sau a cu-
mari; in caz contrar contactele
comutatorului se vor distruge
arcului electric.
Pentru multi-
metrul se va conecta ntotdeauna n
serie cu sarcina. Pentru a evita distru-
gerea instrumentului, nu se va admite
legarea lui la bornele
unei surse de putere.
La sursa
de alimentare a circuitului electric su-
pus trebuie iar
din circuit
trebuie fie nainte de
n
circuitele aflate sub tensiune nu este

fi Pentru asigurarea preciziei n func-
tionare. multimetrul trebuie n
n stare iar acce-
soriile trebuie ferite de
IIBICATIIB
Montat la bordul unui autoturism,
aparatul ne tensiunea la bor-
nele bateriei de acumulatoare prin in-
termediul a trei
Astfel, Cnd bateria are sub 8 V se
aprinde un bec cnd bateria are
o tensiune de aproximativ 12 V se a-
prinde un bec galben Cnd tensiunea
peste 13,7 se aprinde un bec
verde.
bateriei de alternator.
Aprinderea becuri lor este de
tipul diodelor Zener montate n circuit.
Tranzistoarele 2N4401 se pot nlocui
cu BC337, iar diodele BA Y43 se pot
nlocui cu 1 N4001.
Aparatul numai la au-
toturism cu baterii de acumulatoare
de 12 V, montajul fiind alimentat
cheia de contact.
TA HIIIETRU
Instrumentul poate indica viteza de
a motoarelor de automobil.
de este de
F = n . ZI 30 K n care n =
pe minut; impulsurilor
de de cilindri;
K=tipul motorului (n 2 sau 4 timpi).
Impulsurile de se culeg
de la conductorul de tensiune
multiple cazuri Cnd avem
nevoie de o tensiune de 12 V sau mai
mare dar dispunem numai de o
de tensiune
Montajul prezentat permite
rea unei tensiuni de 22 V (0,3 A) de la
o de 6 V. De remarcat nu
contine un transformator.
n' tranzistoarele T) T
2
un multivibrator care co-
tranzistoare de putere
T3 T4
a bobinei de .. Pe acest con-
. ductor se 3-:.5 spire.cu un .
fir foarte bine izolat (eventual de la
cabluri coaxiale de televizor).
Circuitul integrat este de CDB400.
Instrumentul de este un
miliampermetru.
RADIO, 11/198>
La tranzistoarelor de
este montat multiplicator
siune.
Tranzistoarele 2N2905 se pot nlocui
cu B0136.
ElECTRONIQUE PRATIQUEj
6/1979
470
flF
1000

CIIMVERTIIR
21/3,518z
__
Tn circuitul de intrare snt montate
filtre; unul trece pentru
3,5 MHz unul pentru
14 MHz.
Semnalul de 21 MHz este aplicat
tranzistorului SF245, concomitent cu
un semnal de la oscilatorui local.
convertorului se
la intrarea unui receptor de 3,5 MHz.
Bobinele Li' L2' L3, L4- L
7
au o
rp 5 mm cu miez de
Li are 80 de spire CuEm 0,2; L
2
are
22
33 de spire CuEm 0,2; L3 are 3 spire
CuEm 0,2 (bobinate peste L4-); L4- are
18 spire CuEm 0,4; Lsare 50 spire CuEm
0,1; L6 are 5 spire CuEm 0,1; L
7
are
14 spire CuEm 0,4.
Bobinele Ls L6 se construiesc
pe carcasa unui transformator de frec-
MA. Condensa-
torul paralel pe L
5
are capacitatea
intre 39 pF 1 nF.
FUNKAMATEUR, 12/1980
VIIBUlATIIR II
Schema vobulatorului poate consti-
tui un accesoriu pentru alinierea cir-
cuitelor FI din receptoarele MA.
Vobularea de
se prin dioda BA163, punctul
de fixind u-se din poten-
P1'
La intrarea -montajului se un
semnal de la un generator, sernqal care
trebuie 15 mVvrf/kHz.
Montajul cu valorile prezentate poate
acoperi gama 400-500 kHz. Bobina
are aproximativ 90 de spire, bobinate
pe o de transformator FI.
TOUTE I.! ElECTRONIQUE,
12/1980
12,... 20 V
+
TEHNIUM 3/1981
4P4R4T
A TIR
se

n general metalic
; prelucrare
ciculului reflectat se afla, prac-
tic instantaneu, viteza,
parametri ce
carea acelui corp.
antiradar, cu n
special in tehnica sint, in ge-
neral, de tipuri.
de tip activ, pe care nu o
vom aborda in este acea
ce emite fascicule electro-
magnetice in spectrul de
specific lor radar,
deruteze prin aceea nu se mai
poate discerne unda de unda
de bruiere deci nici carac-
teristicile de etc. ale
obiectului detectat.
de tip pasiv, mult mai abor-
din punct de vedere al electro-
nistului amator, undele e-
mise de radar pre-
lui in timp util, astfel ncit se pot
lua cuvenite.
deci a doua
se reduce la un circuit, evident destul
de complex, de intr-un anu-
Splendida gospodaria U/ Dumitru Bo-
tus din comuna jud. Gorj!
O eleganta. pe
ia robinet (mai au
format echipa, au pus la punct captarea
a izvoare, au turn de
au acum, ca ta robinete n
chiar biogaz la Un bazin
de 2 x 2 x 1,5 m avInd un guler de me-
tal cu ia 50 cm de a fost
umplut cu de in luna iunie,
iar la lui am
vizitat la un
aragaz cu ochiuri i din
plin i'n
TEHNIUM 3/1981
mit
fizare.
2XBF199
Partea a acestei instala-
cu biogaz (foto) o constituie re-
cele trei camere de
tractor din fotografie, ,'ntre ele
si conectate la bazinul cu
tr-un T -eu cu furtun. ideea
a fost n timpul (atunci
prin biogazu! se acumu-
a evita capa-
cului, se poate 'in-
cerca n recupera-
forul construit: ceea ce
se n timpul auto-
rul aprinse n
zilei, cu
toare\ Iar bazinului la vo-
lumul de afe-
rent, ar asigura so-
bele locuintei .. ,
tori, D. snt sa
dea toate detaliile necesare. Scrieti-le
. pe D. .
sat. 1354
lant care o pur-
de 202 MHz de circuitul
de detectare (prin dioda 1 N 914)
L
29
(de 0,8)-1.H cu me-
la 0,3.J.1H).
Circuitul de a fasciculului
electromagnetic emis de radar este
format de L
21
-L
22
(0,1 J.t.H; 0.3 ).I.H), la o
de cupru (q, = 0,3 cu o lungime
0,3 m.
antenei
sint din CuEm
cu diametrul de 0,03 mm,
pe un cilindru de cu 0,5 m
de la un rezi stor stricat ce se
pentru celelalte De a-
semenea vor fi cele din
clasa de 2'/;). Evident, Sflt
date n picofarazi, inclusiv cele de
cuplajul in-
75
+12V
__ .. ....... ... --e
:!OU
dintr-o covnCOlrlcolnt:=i
cu ea tot ceea ce vrem noi
pe ea: avioane mi-
sau un sistem solar n
model de atom,
Construc-
Gheorghe
50-
23
GEORGESCU -
Cu P
1
P
2
se re-
amplificarea etaj

ALEX. -
scrie colaboratorului nostru
pe adresa
MIHAI - jud. Vilcea
Inlocuiti astfel: MP42-EFT353;
P401-EFT317; MP38-EFT323.
MIHAI O. - .
Nu avem n sumarul acestui an pu-
blicarea unor materiale despre calcula-
toare.-
M. - Cluj-Napoca .
Amplificatoare de am publi-
cat. 2SB171 = EFT333; 258172 = EFT333.
VAIRAN MARIUS - Cluj-Napoca
Circuitele integrate ra care refe-
nu snt de
CRISTEA GH. - Deta
Nu schema receptorului
Estonia 3.
OVIDIU -
Montajul a fost experimentat cu
tranzistoarele indicate pe
C1
o-JI---e-____ ..a...-.It-a:'
0-
DANCIU VASILE - Hunedoara
cartea
de pentru liceu, capitolul Elec-
tromagnetism.
PREDA FLORIN.;... Craiova
Tiristorul nu poate fi alte
piese, nici chiar cu tranzistoare.
Redresorul in scrisoare nu
este utilizabil. .
DRAGAN C. - Craiova
la multiplele dv.
punsurile in pag. 4-5, rubrica Ra-
pentru elevi.
WURNER FRANCISC - Arad
Tn nr. 1 2/1980 au date des-
pre tranzistoare lor la ter-
minale.
POPOVICIN. -
Un alternator auto incepe debi-
teze tensiunea la de
980 ture/minut.
n Tehnium 1/
1980, pag. 19.
MILITARU ADRIAN - Tulcea
Construiti schemele deja pu-
blicate.
TIMPU MARIAN -
Bobinele se construiesc pe carcase
cu miez de de la transformatoare
FI-10,7 MHz.
MICODIN -
Orga de lumini n nr. 2/
1980 se poate construi numai cu tran-
zistoarele notate pe
CURTI ERDIN - Constanta
Se putere mai la
intrare un semnal mai mic.
2N1711 se poate nlocui cu 2N2219;
2N2905 este produs LP.R.S.
SILAGHI GH. - Satu-Mare
Tnlocuind tiristoarele nu trebuie
tranzistoarele. n rest, se
va ,Publica.
ZLATARU MIRCEA -
Tranzistorul 2N3553 este echivalent
cu tranzistorul 2N3375 cons-
n forma capsuiei).
tranzistoare snt folosite n
UUS, avnd frecventa de
mare n
putere.
Astfel, la 175 MHz 2N3553 poate
debita 2,5 W, aplicnd la intrare 0,25 W;
circuitul de utilizare este prezentat

E
)0\

C
vOlcn-A IULIAN -
un microfon de tipul celor
de la casetofonul Star; trebuie to-
mufei de
cuplaj.
ANGHELACHE ROMEO - jud. Su-
ceava
electrici de auto-
vehicule, in mediile urbane, care pro-
duc sint di-
ficil de
de ale magneto-
fonului snt produse de uzura siste-
mului mecanic. .
MIHOC DADAIA - jud.
Severin
Nu tipul pieselor la care

MOTREANU MIRCEA - Craiova
Tranzistoarele Ti T
2
sint EFT 353,
iar T
3
T4 snt EFT 323.
MARIN BOGDAN -
Din cele descrise de dv., nu radio-
receptorul ar fi defect. Locuind ntr-un
bloc construit cu
n interior, cimpul electromagnetic es-
te puternic atenuat, aceasta fiind cau-
za slabei a
o
OVIDIU -
BD 135 se poate inlocui cu BD 137
sau BD 139; BD 136 se poate nlocui
cu BD 138 BD 140.
LAURENTIU - Bucu-

generatorul de bare ver-
ticale "- n special condensatoarele.
RACHIRU DUMITRU - Constan-

Materiale radio procura de la
magazinele de specialitate.
Tiristorul la care nu este
n cataloagele UNITRA.
ALBU IOAN - Cluj-Napoca
Imaginile Tv nu se pot inregistra pe
cu magnetofoane
Trecerea radioreceptorului din CCIR
n OIRT se face prin
bobine din blocul de intrare cu 1 spi-

STANCA GABRIEL - jud. Bihor
materialele n 1980
la pag. 4-5.
VLAICU M. -
Numai intr-un laborator echipat cu
aparate de se poate determi-
na defectul televizorului dv.
HAIDUC SORIN - Cluj-Napoca
Nu dect datele publicate
n almanah.
STAN MIHAI - Vlcea
un receptor a sche-
a fost II
BALAN GH. - Slatina; IUHASZ
MIHAI - jud.
Tranzistoarele la care
nu au echivalent I.P.R.S.
POPESCU DAN - Tg. Jiu
Nu unui lac pen-
tru acoperirea carcaselor din material
plastic.
CONSTANTIN THEODOR -
ticeni
Circuitul Ul 1490 este echivalent cu
TBA 790 (I.P.R.S.) utilizat n etajul
final audio al televizoarelor cu circuite
integrate.
SEDER CLAUDIU - Hunedoara
Cooperativa care a efectuat prima
este remedieze
defectul din calea de sunet.
BOCA GABRIEL -
n bobine miezuri de
de 2,5 mm diametru.
PREDA FLORIN -
Paginile 4-5 snt rezervate construc-
torilor
Procurarea pieselor componente se
face din magazinele de specialitate
sau de la cluburi, radiocluburi etc.
Rubrica ce prezentarea unor
produse industriale va continua n
anul acesta.
pAUNESCUPETRE -
unui difuzor este
de de spire tipul de
folosite n bobina
Amplificare mare cu tranzis-
toare se n montaj Darlington.
SFT 124 se cu EFT 124,
iar AF 100 cu AF 139.
ClocANARU - Giurgiu
Ambele montaje snt pentru 12 V.
TEODOR -
n general, casetofoanele sint pre-
cu sisteme de reglaj automat
al nivelului de inregistrare.
acest sistem este i
trebuie un
de care apoi fie
prin probe de nregistrare.
clLA PETRE - jud. VranceI!
acum nu o docume
tatie de transformare a televizoru
Sport in osciloscop:,
DIONISIE -
un etaj audio identic
cel existent. Acest nou etaj (ec
cu transformator de difuz
va fi cuplat tot la tubului ECC81.
POPA VESPASIAN - Hunedoara
DR 300 cu F 407; 8F 244 cu
BF 245. Succes!
GRASS -
Nu caracteristicile
ilor de televiziune la care
GAFTOI PETRU -
Se poate ca intrarea fie pentru
piezo dv. mag-
sau doza picupului fie de-
sau intrarea amplificatorului
fie Amplificator de putere cu
C.1. se face cu TBA 810.
POPA DORU - jud.
Tn receptorul Carmen 3 snt mon-
tate tuburile ECH 81 - EBF 89
ECL 82 - EM 80 - EZ 80.
A. -
Sigur, se poate inlocui un rezistor
cu cu unul din
La receptor, tubul ECL 82, cnd se
excesiv, face un scurtcircuit
n interior - deci trebuie schimbat.
NICHIFOR ROMEO -
Aplicnd la intrarea unui A VO-metru
un montaj electronic, convenabil ales,
se un instrument de
electronic.
POLESKI GABRIEL - Mangalia
cu radioclubul jude-

La receptorul ROY AL blocul
de intrare UUS cu un bloc special
144-146 MHz care are IF=10,7 MHz.
Tn rubrica CQ-YO, unde au fost publi-
cate blocuri de intrare pentru banda
de 2 m.
La comanda cu ultrasunete
raza de prin sensibili-
zarea receptorului etajului
final din
TIMPU FLORENTINA -
Exact, cele circuite TBA 790,
indiferent de snt
echivalente.
BALAN VALENTIN -
Un aparat i,ndustrial pe car-
denumirea fabricii constructoare.
Se poate ca n interior compo-
nente de la fabriCi situate in alte conti-
nente (cazul dv.).
Distorsiunile din aparatul
provin din asimetria etajului final.
PURCEA VICTOR - jud
man
Ne este necunoscut detaliul din tele-
vizorul dv. (procurat din import).
in Tehnium 4/1981 va tra-
problema ce anti-
parazitarea autoturismului DACIA
1300.
TOPAN IULIU - jud. Cluj
Am trimis lista materialelor prin

PD .. 1A are valabilitate
de fUBlctiionare intre orele 24
2
1. M,