Sunteți pe pagina 1din 24

l

16-17
pag. 18-19
!
AMATOR .
PUBlICIT ATE . pag. 21
Pentru
REVIST A . pag. 22
Receptor
la electric
Indicator de . I
Amplificator
MAGAZIN TEH . . pag. 23
Breviar
Carnet editorial
Circuite logice echivalente
AMPLlflCATDR 2 150 W
A REDACTIEI . . . . . . pag. 24
in pag. 11
1 IPTIIII:
,
LICBUL
INDUSTRIAL DI 4VI4TIB
Istoria mondiale nu poate
ocoli ale unor
mari inventatori romni, printre care
snt bine cunoscute numele unor Vuia,
Vlaicu, autentici
de drum n epopeea cuceririi
Valor:oasele ale rom-
ilustrate de novatoare a
unei ntregi galerii de tehnicieni, ingi-
neri sau snt continuate m-
n Romnia
prin dezvoltarea industriei construc-
toare de avioane, ale produse
snt apreciate n numeroase din
lume.
Este firesc ca noul avnt al industriei
aeronautice concretizat n
realizarea a numeroase tipuri de apa-
rate de zbor cu diverse
fie de o
a de a cadrelor
de muncitori tehnicieni,
care vor lucra n de
vrf a industriei constructoare de ma-
din
liceul industrial de din Bucu-
unul dintre cele patru licee cu
profil similar din are drept prin-
cipale n tine-
rilor: mecanic de
aeronave, mecanic electrician
electronist, prin

Aceste meserii snt dobndite de
elevii liceului industrial de
prin munca
a unui valoros colectiv de cadre didac-
tice - profesori ingineri-,
precum unei com-
plexe baze materiale ce cuprinde 11 ca-
binete, 5 laboratoare, 8
Dotat la nivelul
tului modern, liceul industrial de avia-
este o a cadre-
lor necesare unei ramuri industriale
ntr-un dinamic proces de dez-
voltare.
catedrei de
inginer Romeo men-
citeva din obiectivele procesului
Este
de constituie
nu numai proba de maturitate a absol-
ventu lui de liceu, ci capacitatea sa
de a proiecta realiza un aparat, un
montaj, un instrument util fie pentru
autodotare, fie pentru optimizarea unui
proces didactic sau productiv. Rod
al pozitive ale
cu cercetarea pro-
caracterul aplicativ al
rilor de constituie un atribut
ce pentru liceu-
lui o a viitoarelor
ce vor guverna munca lor n

Este firesc ca n aprecierea acestor
un rol important joace
caracterul original al acestora. Dato-
faptului anual absol-
de liceu este destul de mare,
2
,
de integrare cu materiali-
zate n cadrul liceului: unui
parc de aeronave - printre care se
avioane de tip IL-14, LI-2,
IAK-18, Mig-15, un elicopter-
elevilor posibilitatea de a se fami-
liariza cu toate tipurile de aparataj
de bord, numai la sol.
De asemenea, o serie de teme ale
de au drept o-
biect proiectarea, realizarea veri-
ficarea unor aparate, organe de
panouri care
pot fi utilizate cu mult succes in
scopuri didactice. In timp,
n cadrul se lu-
la finalizarea unei largi game
de micromotoare necesare practi-
modelismului, componente
foarte solicitate de membrii cercu-
rilor tehnico-aplicative din Bucu-
din n prezent
elevilor satisface numai
nevoile cercurilor de specialitate
din se ca n
anul viitor micromotoarele cu ca-
intre 2,5 cmc 10 cmc
poaU fi livrate unor beneficiari
din alte Valorile nregistrate
anual in planul de al
liceului trec de 1,6 milioane de
lei, n fiecare trimestru nregistrin-
du-se nsemnate care se
Ia zeci de mii de lei.
Este faptul progresele avia-
snt nemijlocit legate de progre-
sul nregistrat n domeniul electronicii.
De aceea, elevii liceului industrial
de de o
n pasionan-
a tehnicii moderne. O
serie de teme de de
capacitatea celor care
bacalaureatul de a proiecta reaUza
aparate electronice complexe. O
parte din aceste aparate constituie o
zestre pentru dotarea cabinetelor
de specialitate, pentru sporirea bazei
materiale a pentru ridicarea
procesului de a viito-
acor-
calificativelor la lucrarea de baca-
laureat este, adeseori, cu ve-
derea. De asemenea, pentru absol-
liceelor industriale cu speciali-
apa-
rataj electric etc., cit
ai liceelor de
o serie de articole publicate n
paginile revistei noastre o
de aur n alegerea,
conceperea realizarea unor
de
Mai mult, snt unele cazuri. n care
s-a preluat o n
revista Tehnium nr. 1/1977, pagina 5
pentru a fi n cadrul practicii
productive a elevilor, n de
serie, implicit n scopuri comerciale.
Este vorba de un Tranzistormetru,
care n prezent aduce, probabil, impor-
rilor
Printre cele mai noi ndru-
mate cu pasiune de
inginerii Mihaela
cu se avnd drept
Transformarea televizorului
LUX n monitor, Transformarea
unui televizor (indiferent de tip) n
osciloscop, Ceas electronic cu afi-
Tranzistormetru, de
amplificare 2x 15"W, Simulator sta-
pentru A-
parat de numeric,
metru, Capacimetru etc.
Rezultatele practice ale
elevilor snt reflectate n numeroa-
sele locuri n cadrul
concursurilor olimpiadelor,
sportive cu profil aviatic.
Calitatea profesionale a
este pe deplin
n procentul maxim de promovabilitate,
n faptul circa o treime din tinerii
care cursurile liceale concu-
cu succes la examenele de
admitere de la cu profil
similar ale institutelor politehnice din
din De asemenea,
de bune aprecieri se
care direct n n
cadrul ntreprinderilor de profil dira
industria constructoare de
Nu este lipsit de faptul
n cadrul liceului industrial de
un complex laborator
de psihologie dotat cu mo-
de testare, condus de un reputat
specialist, psihologul Marius Groppo-
O serie de instrumente aparate
au fost realizate sub ndrumarea sa
chiar de elevi n cadrul proiecte-
lor de viitorii con-
tribuind ntr-o la auto-
dotarea laboratorului, n care se pot
realiza, de asemenea, analize ergono-
mice anchete sociologice, extrem
de utile pentru
a procesului de
lui Vuia, Vlaicu
se n prezent
muncitori cu calificare, tehni-
cieni, ingineri n
modernelor aeronave tur-
bopropulsate de tip BAC 1-11, care
vor de pe benzile de montaj ale
unei mari uzine aflate n n
imediata apropiere a liceului.
aripilor se m-
astfel permanent, in anii
socialiste multi-
lateral dezvoltate, cu noi care
afirmarea a persona-
tinerilor n domenii n care prio-
ritatea nu demult numai
ctorva din lume.
tante beneficii Liceului industrial nr. 17
de metrologie din realizarea
sa avnd o pondere in inde-
plinirea planului de al
Prospectul aparatului artico-
lul publicat in revista Tehnium
la
Faptele n sine nu ne-ar fi atras
...
la fiecare din cazurile a
exemplificare ne-ar prea mult din
afectat acestei (to-
putem cita unele de la
Liceul Gheorghe Liceul in-
dustrial Spiru Haret etc.) s-ar fi
sursa subiectului, autorul
pagina revistei. '
Conform att Legii presei, cit
legilor n vigoare pri-
vind proprietatea fap-
telesemnalate cu m-
prumuturi ce se pot oricnd afla
sub asta folo-
sind un eufemism).
UN PBIIEGI
APliCATII
Printre numeroasele proiecte de di-
realizate de Liceului
industrial de din se
montaje electro-
nice, panouri didactice ce
utilizarea complexei apa-
raturi, aflate la bordul aeronave lor, apa-
rate de control etc.
?rintre cele mai bune ale
anului trecut se cea a absol-
ventului Ion - Ceas elec-
tronic ing. Daniel
cu), care va fi utilizat la autodotarea
liceului.
textul a fost
adaptat tipografic disponibil,
constructorii amatori interesati n re-
alizarea acesteia avnd posibilitatea
suplimentare adre-
sndu-se direct Liceului industrial de
Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1,

CBIS
ELECTRONIC
Di.vizorul de cuprinde un
oscilator pilotat cu un cristal de
care pe de 1 MHz,
celule !"de divizare prin 10 o
de divizare prin 6.
Oscilatorul 3 inver-
soare: primele snt echilibrate cu
cte o de 1 k.o., iar
este din celei de-a II-a
pe intrarea primeia prin cristalul
de inseriat cu un trimer de
10-40 pF, trimer din care se poate
aduce o oarecare a frecven-
de oscilare a (eliminarea,
pe ct posibil, a acestuia). 1
astfel este fodrmat . \.: 1 .. '.: ..
printr-o a -a tnversoare, :
Sntem aceste m-
prumuturi se unei repro-
babile din partea cadrelor
didactice precum unei
totale asupra n
vigoare:
Este evident faptul revista noas-
propune in fiecare o serie
de care pot deveni cu
teme de
de asemenea, o ce
cele mai reprezentative lu-
ale absolventilor). in
timp, este datoria cadre-
lor didactice cit a
elevilor de a n
inspirate sau preluate revista
Tehnium sursa acestora.
In unor astfel de
mprumuturi greu de calificat,
revista dreptul
de a pentru
intelectuale
conform legilor n vigoare.
TEHNIUM NR. 'V81
t
care se unui integrat
de tip CDB 493.
Din ZM vom din Qc
vom intra n ua, care
la 10, apoi n
torul za, care, independent,
la 2. Aceste
cu UD za se vor
la 24, care vor ncepe
de la zero. Aceasta se
cu o serie de pentru a
se primul independent de al
II-lea la 10 la 24.
independent
A, a, C D, vom observa
pe C D se face la 10 a
UD, iar pe A B
ambelor cnd A
a vor fi n 1
Aceasta se
cifra 2 UD trece
cnd ZO
cifra 4.
se face cu
torul a butoane. Se va
trecerea tractu!ui de potrivire prin
sau NU.
Decodificarea se face cu ajutoru.'
circuitelor de SN 7442 (decodifica-
tor binar Acest decodificator.
la nivelul O iogic
UM ZM
A B C o A B C A

1Mln )-----+-------'
va za
B C o A B
4 CDB493
Cli31
Cil30; CIISO
pentru starea decod
se face cu ajutorul tuburilor
Nixie de tipul ZM 1020 decadice cu
catod rece. Lucrul acesta ar putea
folosi n cazul de tuburile
Nixie ar avea tensiunea de anod mai
Cum tensiunea este de
170 V, comanda lor se face cu ajutorul',
unor tranzistoare de tensiune.
Pentru aceasta semnalul de la
rea decodificatorului a fost inversat
de ori pentru a se putea comanda
tuburile Nixie.
De asemenea, ceasul mai este pre-
cu un circuit de selectie a
lor dorite din decodificatoarelor
ZO, UD, ZM pentru potrivirea soneriei.
Semnalele se introduc ntr-un circuit
cu 4 circuit se
un care
releu. contactele
astabil care
o n jur de
semnalul este aplicat
difuzor.
Pentru vizualizarea secundei am fo-
losit indicator este co-
mandat de de
secunde.
2. DiVIZOR
.sURSA
K
4. DECODIFICATOR
CARACTERISTica TR:
SECTIUNEA-1()(cm
2
12200 SPIRE CuEm " 0,5 mm
111000 SPIRE CuEm ; 0,1 mm
111-90 SPIRE CuEm q, 2 mm
r---- +12V
5. SONERIE
BC107
Toct 10Min. {o,>--o ..... -----'
100kn.

ZN/OZO 1.1'1'020
( ,
1
1 2 '"3 1, 5 ti 7 9 10 11
SN7442 1
8 15 12 11. 13 16
1 2 3 1. 5 6
SN71.42 2
13 15 11. 16.
11111 L5V
B DCA
1 1 L5V
A C B
TEHNIUM NR. 6181
Zl'1JOz.o


101
,. .. ".& 4::. 1-.
11 13 113 5.r9f11 l 1 3f
I
]
1 2 '"3 1, 5 6 7 9 10 11
SN7442 3
FI 15. 12. 14 13
l111} L
5v
A C B D
(---'------

T1. - T
29
=BF178j BF458
_____ _____ J
It 8. 15 14 16
111 L5v
A B
3
7. Ar mai trebui aici
. clasificarea rezistoarelor n fixe re-
glabite., pentru a face cteva .
refetitoare la cele din Se
rezistoarele reglabile snt de tipuri,
anume trimere .. Atunci
cn<,t un montaj .cu unul
sau mai multe rezistoare reglabile, ale-
gere(i intre cele tipuri nu trebuie
o . facem din. Sau
de (trimerele snt mai mici .mai
ieftine), ci n de de ajus-
preconizat n primul
rnd se au n .vedere valoarea
de
trimerele snt special pro-
iectate pentru n care
snt la (limita
variind ntre 200 1 000), pe cind po-
un mult
mai mare de (orientativ ntre
5 000 50 000).
Cum cont n de pu-
terea de a unui rezistor varia-
bil? acesta este montat ca divizor
de tensiune (fig. 1), trebuie avem
ca tensiunea U
fie mai .dect J" Pd . R, unde Pd
este de disipa (n
R valoarea
(ohmi). n ,plus, de
Rl trebuie valoarea mai mare
ca R. ui-
uneori, este pentru a pro-
teja de sus a rezistorului va-
riabil n cazul n care cursorul se n
de sus. Evident,
rezistorul Rl trebuie suporte el
tensiunea U.
cnd rezistorul variabil nde-
rolul de 'reostat va-
in serie, 2), curentul maxim
circuit are Imax :::: U IR
1
,
R este dat la minim. Prin' urmare,
rezistorul Rl trebuie o putere
mai mare ca
treb"uie su-
cursorUl
din
-----------------_ ..
Pentru n bune
a emisiunilor radio locale (sau ale unor
posturi nu prea care se
transmit n gama undelor medii,
folosi cu incredere schemele simple de
radioreceptoare cu amplificare
Un astfel de exemplu propunem
cu el este redat
n variante, natura amplifica-
torl.dui de prima avnd
un amplificator echipat cu circuitul inte-
grat TBA 790 (de I.P.R.S.-
iar a doua cu un montaj clasic
cu tranzistoare, avnd sarcina prin
transformator. I
Partea de celor
variante, se compune dintr-un cir-
cuit de acord, Ll - etaje de
amplificare RF, realizate cu tranzistoa-
rele T l' T 2' un circuit de cu
dublare de tensiune.
Antena A (un fir exterior, izolat
BC109C BC109C
111
s. MARIN
Constructorilor amatori li se n-
adeseori nevoie, pen-
tru experimentarea unei scheme date,
un tranzistor de putere cu o
exemplu, pnp)
SI sa nu dect de echivalen-
tul cu
caz frecvent de acest fel l
substituirea
2N3055 prin altul tot de putere, cu
siliciu, dar de
O
blemei o ",r.n"j,t.ll"
TEHNIUM NR. ij{81
M. ALEXANDRU,
degajat, conectat la circuitul de acord
printr-un condensator C
l
de zeci sau
sute de picofarazi) nu este obligatorie;
ea n
cazul n care se face n
cu din beton. armat (
Faraday). Condensatorul variabil C
v
este
. de tipul celor folosite n radioreceptoarele
Albatros, Mamaia etc. Se poate
utiliza o (cca 350 pF)
sau se n paralel cele
punnd masa variabil ului la masa (mi-
nusul) montajului.
Bobinele Li (de acord) L
2
(de cuplaj)
snt realizate pe un de carton'
care pe o de r/J 10 mm,
de cca' 12 cm. Li 70 de
spire, iar L
2
are 3 -4 spire, ambele
fiind realizate cu de radio-
Se pot folosi bobinele de
unde ,medii de la radioreceptoarele in-
dustriale.
RE> &109C
Tranzistoarele T 1 T 2 snt cu siliciu,
de tip npn, cu factor de zgomot redus
(BC 109 C, BC 173 C, ABC 109 etc.). Cu-
plajul dintre etaje este direct con-
densator), cu particularitatea polari-
zarea bazei lui T 1 (prin R
1
) se face din
emitorul lui T 2; acest artificiu a fost deja
comentat n rubrica de
Diodele de D
1
D
2
snt
punctiforme, cu germaniu (din seriile OA,
EFD etc.). este posibil, se vor
sorta exemplare care au
ct mai mare.
O particularitate a schemei o
constituie condensatorului de
cuplaj ntre circuitul de po-
de volum, P;
. diodei D
2
se face direct prin (se mai
astfel o
Valorile pieselor nu snt critice, partea
de radio neavnd nevoie practic
de nici un reglaj (se doar
carcasa bobinelor pe bara de pentru
a depista
n varianta ampIificatorului AF cu
circuit integrat (fig. 1), reglajele necesare
se la alegerea valorilor optime
pentru R
7
(n jur de l00kO), C
lO
(220
pF -1 nF) C
9
(1- 5 nF, eventual se
omite). Mai poate fi valoarea
3
e.0137

zistorului compus, a unui
montaj din tranzis-
toare de structuri opuse, conectate
ca n figurile T 1 este de
medie putere, iar T:1 de putere,
ansamblul fiind echivalent cu un
tranzistor de putere, de struc-
cu TI (pnp n figura 1, respectiv
npn n figura 2). Astfel, montajul
din figura 1 se poate folosi pentru
nlocuirea complementarului pnp al
tranzistorului 2N3055, iar montajul
din figura 2 tranzistorul
2N3055 (dar cu un curent maxim
mai mic, de numai 8A).
Deoarece amplificarea n curent
a circuitului compus este foarte
Tehnium nr. 7/1980),
emitoarele tranzs-
T 2 au fost
R l' respectiv R
2
, care
4
au rolul de a reduce valorile curen-
reziduali I
cEo
, blocnd
cele tranzistoare. R
1
aleg experimental n
tatea tranzistoarelor T 1
de curentul maxim pe care
debiteze circuitul compus. De
exemplu, folosind pentru T 1 un
tranzistor BD 238 pentru unul
de tip 2N3055, n
de blocare (R 1 = R
2
=
un circuit cu
n curent de cea 550 cu un
I
CEO
= 60 la 6 V). Mon-
tnd R
2
= 120 n, amplificarea n cu-
rent a la cea 350, iar curen-
tul I
CEO
la cca 5
montat Rl = 120 n,
a a cca 60, iar curentul rez-
dual nu a mai semnificativ
(4,5 - 5 pA).
lui R9 (47 -100 Q), care amplifi-
carea.
Tensiunea de alimentare fiind de 9 V.
toate condensatoarele electrolitice pot fi
10-12 V ct mai mic).
",,C. __ . ___' este de W, de tipul celor
folosite la Gloria.

densatorul C
9
dar
general.
C,
etc.) T
4
- montat
Consumul de curent este redus la am-
bele variante (sub 100
aHmentarea de la
3 4 snt redate
cele variante
s-au folosit condensa-
toare electrolitice cu terminalele de
parte).
T2.
2N3055
-y

,-4
01
"1 "1
n
Schema cuprinde circuite inte-
grate CDB 400 (sau altele echivalente),
cinci tranzistoare 14 diode are avan-
tajul transmiterii automate a literei K
n telegrafie. n figura 1 este
schema iar n figura 2 este dat
cablajul imprimat.
Cnd butonul PTT intrare este nchis
(legat la dioda D1' prin rezistorul
Rll deschide tranzistorul TI astfel T
z
pe emisie. n
Q 1 - Qs ge-
neratorul de ton, format din tranzis-
toarele T 4 T s comandate de T 3' Cnd
butonul PTT intrare se deschide, con-
densatorul CI ncepe se ncarce,
poarta b
1
, prin dioda D
4
, ge-
neratorul de ton, . care va transmite
primul TA pe perioada con-
densatorului CI' care QI
dioda D
4
n con-
tinuare d
1
CI'
ncepe condensatoarelor C
z
C
3
. condensatoru-
lui C
3
, poarta Cl> prin dioda D
7
,
din nou generatorului de
ton. a condensatoru-
lui C
z
, generatorul de ton este oprit
(am realizat TI). Punctul Q2
blocarea diodei D
7
n timp
n continuare por-
a
z
b
z
, cu cele descrise
acum; se astfel un TA
si cu aceasta litera K.
. n momentul deschiderii butonului
PTT intrare ncepe conden-
satorului C
6
. Durata de a
acestui condensator trebuie fie
cu durata de transmitere a semnalului
TA-TI-TA. conden-
satorului C
6
, prin punctul Q4 se
tranzistorul T l' respectiv T z,
torul se trecnd pe
amplitudinea semnalului
telegrafic K transmis se pot regla prin
Analiznd schema a montaju-
lui prezentat, se la intrarea limi-
tatorului un filtru de com-
pus din rezistorul de 10 kn con densa-
torul de 1 nF. Acest filtru taie semnalele
de radio Tranzistorul T 1 cu
efect de cmp (FET) este conectat ca
repetor pe asigurndu-se astfel
o adaptare a la
filtrul trece-sus conectat pe sursa lui T l'
Acest filtru
sub 500 Hz. Tranzistoarele T 2 - T 3 snt
utilizate pentru amplificarea limitarea
semnalului. Limitarea se poate regla cu
P 1 vizualiza la punctul
de testare PT 1 cu ajutorul unui oscilo-
scop. p 1 va fi semireglabil montat n
6
Ing. IOAN MUNTEANU
modificarea rezistoarelor Rs, respec-
tiv Rl1'
. Prin alegerea a valorii
P se viteza
de transmitere a literei K.
Amplasarea pieselor cablajul impri-
mat snt n figura' 2. Se ncepe cu
generatorul de ton, apoi se
tranzistoarele TI T
z
' care se
functionarea. Prin modificarea
valorii C
1
:"-' C
6
se re-
lungimea a semnalului
TA-TI-TA, deoarece valoarea con-
densatoarelor electroHtice destul
de mult de valoarea pe ele.
C
z
C
4
se prin
legarea n paralel a Cte
c .... PJT
E .. R10-1D13.
Q
R3 t JD1?
+
-- 1'2V
.' .012. '0' ....... ..
, : ..
: 1(2 : .
Ve Rzt
D11
............... ;. .. ......... .......... ...'
E ; 5Q ...............'.1 ....................................... : 1 : - .x .....! ....(4 .....: ......... ... i ...............tT ..
1
. .......G .... ...5. .......
. !C6"
. R11..
+
N. GALAMBCS
interiorul aparatului, pentru a evita o
dereglare Reglajul se face
la punerea in pornind de la
O 1,2 lfl
p I C\B
......... ....
J5
E
valoarea de aproximativ 8 V vrf la vrf.
La punctul de testare PT 2 se va
totdeauna 1,2 V virf la vrf,
cu siliciu ale diodelor folo-
site.
Tranzistorul T 4 este, de asemenea, un
FET conectat ca repetor pe n
vederea armonicelor, la T 4 este
legat un filtru trece-jos. I
n acest fel limitatorul are, n de
limitare, caracteristica unui filtru trece-
n banda de trecere s-au
care n transmiterea vocii
umane inteligibilitatea

&109 MPF102
(Bf.244A)


T1,T3,T4,T5 = BC21Z; OC1072 etc.
-T2 =2N22.19
PH
intrare
Comutatorul Kl a-b conec-
tarea deconectarea a limitato-
rului.
Cu ajutorul P
2
se
poate regla nivelul semnalului la
Este recomandabil ca acest
metru fie de asemenea semireglabil,
montat n interiorul aparatului. Reglarea
nivelului se la punerea n
n raport de
de emisie folosite.
acest limitator cu filtru'
acelora. care vor experimenteze

rilor verbale la de amplificare.
Pentru a studia
semnalului de-a lungul imei de trans-
mitere a acestuia, se folosesc
de transmisiune: neperul deci-
belul. Pentru aprecierea semna-
lului n de transmisiune se folo-
de nivel.' n scopul clari-
unor probleme legate de folosirea
termenilor mai sus, vom defini
cteva Se va folosi decibelul ca
unitate de radio-
amatorilor.
NIVEL ABSOLUT
de absolut exis-
unei de (o origine
de Ca putere de s-a
luat miliwattul (1 m n
nivelul absolut al puterii:
P
N =101g- (dB)
p Pa
unde: P 0= 1 m W, iar P o putere n
punctul de
n mod analog se definesc nivelurile
absolute pentru tensiune curent:
unde: U
o
10 tensiunea, res-
pectiv ,curentul unui semnal de 1 mW
furnizat de un generator cu o
Zi.
Uneori, pentru a se preciza este
vorba de un nivel absolut, se
indicele m (de la cuvntul miliwatt), de
exemplu 10 dBm.
Nivelul absolut poate fi exprimat prin-
tr-o sau n
de valoarea raportului logaritmat.
n nivelul absolut de tensiune
se cu un voltmetru gradat n dB.
Dar, pentru a avea o
trebuie valoarea
de
Exemplu. n cazul puterii de
de 1 m W pe o de 600 o,
valoarea tensiunii de este 0,775 V.
Deci nivelul absolut al tensiunii citite
ntr-un punct al unui radioreceptor va fi
raportat la acest nivel de
De obicei, aparatele au co-
mai multor de
de exemplu 50 n, 75 n, 150 n
etc.
Notiunea de nivel absolut se
mai ni.ult n
NIVEL RELATIV
de nivel relativ este
n acest caz
de este tot puterea, tensiunea
sau curentul, dar ntr-un punct de pe
de sau emisie. Presupunem
etaje, anume un amplifi-
cator de radio (ARF) un
'mixer (M). La intrarea amplificator ului
se un semnal cu puterea Pl' La
intrarea mixerului semnalul va avea o
putere P 2' Se nivelul de la
intrarea ARF ca fiind nivel de
Nivelul relativ de la intrarea mixerului
se astfel:
n putere:
N=10Ig
P2
(dB)
rp P
1
'
n tensiune:
N =201g U
2
(dB)
ru U
i
in curent:
=20 19 (dB)
Il
De obicei nivelul relativ
in putere de aceea se frecvent
TEHNIUM NR. 6,181
Ing. ANDRIAN NICOLAE
termenul prescurtat de nivel relativ, sub-
este vorba despre N
rp

n cazul unui mai mare (de exem-
plu un radioreceptor), originea (intrarea
n radioreceptor sau un alt punct) este -
prin nivelului relativ - punct
de nivel relativ zero. origine
poate fi n mod n
de scopul
La unui radioreceptor se
un generator care are o impe-
ARF M1
rf.J"

I :/
I I <1--
1 I I
I I I
175A. 175n. 17'5.0..
---r-:
----t-
.......,--.
I I
I
I
I ,
I
1
XO
I
I
I
I
I
I
I
I 174MHz
I
1 I
1
I I I
I
Filtrul (tip XF 9B) poate avea o ne-
linial'itate de la 6 dB o atenuare
n jur de 10 dB. Pentru
gerii, nu se ia n considerare zgomotul.
O atenuare a frecventelor ima-
gine se cu cel trei
de Prima interme-
este (ntre 28 30 MHz).
A doua este (9 MHz). A treia schim-
bare se produce la reintroducerea
toarei (9 MHz 3 kHz).
Deci avem trei mixere care,
pot da o atenuare de cca 20 dB.
amplificatoarelor este:
G= Nrk+am+aj, unde N
rk
= nivelul re-
lativ n punctul k; am = atenuarea mixe-
relor; a j = atenuarea filtrelor.
Conform deducem:
Fi'1 Fi'2A
>
r1-I l'j.J
>
tW
rv 1"-/

I tP rP
I
I
I
I
I
I
r
nivelurile relative n punctele interme-
diare.
Stiind trebuie avem un de
100 dB, putem n mod
logic sarcinile pe fiecare etaj.
Amplificarea de (primele
etaje) trebuie fie ct mai mult,
pentru a nu riscul
AmplifIcarea trebuie fIe
de etajul de filtrul de
De asemenea se are n vedere ca nivelul
semnalului de la intrarea mixerelor nu
sub 1 pentru a un
raport semnal/zgomot bun. O
a se n tabelele'
b c. Diagrama de nivel poate fi
pe figura d. Cu un decibelmetru, care
are posibilitatea de etalonare de ni-
XF98 AFi-2B M=
H K
I
I
I
I
I I I

'75,0..

1>::60.Q..

1560.n..
---r--
1750.Q

1750..a..
.....e--r--
I I
I I I
la
I
I
I I
I
I I I
1
:YFO I
I I
I
1
I
I
I ,
I i
1
I 1
I I I I I 1
I
I I i I I
I I
7dB 10dB
N
20dB WdB 11dB 40 dE>
PUTERE
V
i I-lV Q,5pV
+2.0d5 +1'2:>dB
80
70
60
50
40
30
20
10
A
-10 -
8 C
(75 Q, 150 n, 600 n
etc.) o tensiune electromotoare cores-
scopului propus. Se
nivelul absolut de tensiune n diferite
puncte. Cunoscnd nivelurile de tensiune
se poate calcula nivelul
de putere. Nivelul de tensiune sau de
putere astfel sau determinat se
n4vel de n cazul n care
de intrare a receptorului este
cu a generat 0-
rului, nivelul de este egal cu
nivelul relativ. n caz contrar apar re-
flexii care duc la mai mari sau
mai mici.
Nivelul relativ nivelul de
snt fundamentale. Reprezentarea
a nivelului relativ sau de
de-a lungul de sau de
emisie se diagrama nivelului
relativ sau a nivelului de
princi-
palul element de la care se n
proiectarea echipamentelor de emisie-
De asemenea, ea este de un real
folos n depanare.
Pentru a folosirea de
nivel relativ a diagramei de nivel, vom
lua un exemplu practic. n figura
(a) se schema bloc a unui posibil
receptor SSB n banda de 2 m. Presu-
punem dorim o sensibilitate de 0,1 V.
La avem nevoie de un
semnal AF cu o amplitudine de 1 m V
pentru a putea fi preluat de un ampli-
ficator de
unui zgomot de intermodu-
mic folosirea mixerelor
dublu echilibrate QU diode. Atl;muarea
unui modulator ideal este de 4,9 dB.
n ea ntre 6 10 dB.
15pV 7.5tJoV 60f-\V
+ 36dB + 47dB
o E
-10 19 750 =70dB deci G=70+20+
75 '
+ 10= 100 dB.
S-a luat nivelul din punctul A ca nivel
relativ zero. n de el se
2mV 1mV
+ +77d5 + 10d!:>
C
d
K
velul relativ zero ales, se poate
semnalul n orice p'unct al
de Diagrama are o globa-
Evitarea pantelor
pe unele ale acesteia duce la eli-
minarea pericolului de auto
stabilirea nivelurilor se trece la
proiectarea a etaje1or. Tes-
tarea este a se
caracteristica a apara-
tului. Diagrama de nivel este n
determinarea a unui etaj defect.
'MPLlrICAT
var
Montajul este recomandat pentru
canalele TV 6-12.
Ca zgomotul propriu fie ct mai
mic, snt utilizate tranzistoare
cu germaniu AF 139.
Acordul pe fiecare canal se reali-
din condensatoarele trimer 10-
40 pF, iar amplificarea cu un
zqomot mic se din polarizarea
tranzistoarelor. Reglind cele po-
se ca valorile
tensiunilor pe baze fie foarte apro-
piate de cele indicate pe
Bobinele se fac din CuEm 0,6,
carcase, cu un diametru de 6 mm.
Astfel, L
1
L3 au 7,spire, iar L
2
are
5 spire. Montajul se pen-
tru banda de 144 MHz.
1
:tnf
7
amatori. .'
Montajele cu
tensiunea
inconvenienlul
anartanlel1lt.
aceea este
momentul dnd tensiunea de
accidental, a lua
Un asernenlea
8
tori amatori.
..
electric de
este ampli-
montaj cu
aplicat pe
jos unui
OP11::lr'::l7iltale care se
220V r'v
>
o
N
N
amplificat este transferat
prin bobinele
Bobinele snt construite
CuAg 1
pe un diametru de mm' astfel, are 2
L
2
are 4 spire. L
2
este 18 mm.
Cele bobine se cu
axele paralele ct mai apropiate,
se
Tranzistorul cu piesele
un etaj cu super-
acord al este
constituit L
2

trimer 0-30 pF
unul 0-10 pF.
Cu valoarea a acestor conden-
sat oare, de acord este de apro-
(47-100 nF, egale),
care tensiunea
de lucru de peste 350 Ve" din bobinele
Ll Acestea din
o de 10
3 -4 cm. Fiecare
spire CuEm 0,55 -0,6
. conductor de
Bobinarea se face
strns. ,.
si imobilizarea
inele PVC
un de tub
cu mina a circuitelor ce snt in contact cu
O baterie
in regim de semnalizare
6 - 8 ore, dar deschiderea lui 1
se va ntrerupe de ce su-
este
varianta
zorului. Un transformator tip sonerie,
cuplat permanent
un electromagnetic. Contactul
normal-inchis face din circuitul
baterie o
momentul
ximativ 150 MHz.
Tranzistorul T, are montat ntre
un care face
n a etajului; prag%ul de
se prin polarizarea
drenei cu de 22 kQ.
de din (prin
care se culege este 9on-
struit din CuEm 0,8 (35 de"spire) un
diametru de '8 mm, bobinaj
Semnalul de audio-
este aplicat ,tpoi unui etaj Re
ascultat n Pentru primele
etaje se tranzistoarele BF 245,
iar pentru etajul de 107.
Alimentarea radioreceptorului se poate
asigura din pile electrce de 4,5 V
legate n serie.
adecvat. L
2
se peste L
l
, n
sens, cu conductor
de spire. La conectarea n
II circuit se va cont de nceputurile
bobinelor (marcate n prin puncte),
care vor fi ambele spre priza de sau
ambele spre montajul alimentat.
Reamintim n timpul
condensatoarele nu trebuie atinse cu
mna, chiar daca s-a deconectat
cu priza. nainte de orice manipulare,
ele vor fi scurtcircuitate (evident, numai
ntreruperea folosind
un obiect metalic cu mner izolator.
Montajul conectat la filtrului
nu va mai parazita priza sau, n orice
caz, vor fi mult mai slabi;
filtrului depinde de curentul
consumat, n de care se vor alege
valorile condensatoarelor. Pentru a m-
piedica n a
nalte de cordoanele de
dintre tiristoare becuri, acestea trebuie
reali.zate cu cablu ecranat, tresa
legndu-se la de a filtrului.
cnd dispare tensiunea de releul
nu mai este nchide circuitul
soneriei sunetul acesteia,.
evenimentul. Consumul din baterie este
relativ mare. Se vor lua aceleasi
de ca la prima
2
OII
AL.EXANCR
Utiliznd o foarte Jc
a cuprinse ntre
1 nF 0,2 J.1F (gama cea mai de
condensatoare) cu alimentare la
tensiune de 220 V /50 Hz,
cu minimum de com-
domeniile A VO-metru
cu
Schema de principiu a unui astfel de
capacimetru este n figura 1.
ei se pe
alternativi prin adi-
redresoare serie cu
ajutorul unui instrument. un-
a acului instrumentului
invers cu valoarea care
dioda redresoare (n raport cu
sa de repaus - O pentru ten-
siuni curent 00 pentru
Astfel, pentru Cx=O se din po-
1>1 P
2

a acului instrumentului, unde pe
se va nota valoarea zero (<<O).
Pentru C
x
= 00,
cu un scurtcircuit al diodei, acul instru-
mentului nu va devia deloc, instrumentul
fiind numai de curent alter-
nativ. n acest punct se va nota sem-
nul 00.
Pentru diferite valori de
ntre 1 nF 0,2 J.1F,
a instrumentului va nregistra
directe, dar nu de
Cx=O) cu
O cutie pentru
pieselor poate fi
n cteva minute prin asam-
blarea mai multor cutii goale de
(fig. 1). Se fo losesc cutii d arton,
li se taie capacul, larea
realizndu-se cu a-
jur-mprejur sau pr' cet.
Pe fiecare cutie e tipul
pieselor Tran-
zistoare npn sau Rezis-
toare 1 i multe aseme-
ezate si su-
mai mare de
titui o magazie de
foarte
suport stabil pentru ciocanul
de lipit electric de mici dimensiuni pe
care l foloseste electronistul este
n figura 2. Este
dintr-un magnet permanent circular
(de la un difuzor defect), lipit pe un
disc de lemn. Cnd este pe
piesele polare, ciocanului i se
o fixare scutindu-ne de sur-
priza lui accidentale pe
ori peste piesele termosensibile.
, TEHN IU M N R. 6181

P l' stabilirea den-
care
n de de
rare (mai n domeniul
mici sau al
se va cu o ,""o,ido,,';
pe cu
a cursorului.
P2
rectarea tensiunii
jul pentru C
x
= O).
Etalonarea se va face cu ajutorul citor-
va condensatoare cu
la care se vor monta n serie
n spre a ct mai multe
Se poate etalona scala instrument ului
cu condensatoare:
1 nF= 1000 - 4
5 nF=5 000 2
10 nF= 10 - 2
50 nF = 50 000 -- 2
0,1 J1F = 100 -- 2
Scala se va desena cu
pasul iar
cu letter-press.
Pentru exemplificare schema
voltamperohmmetrului 20.
completat-o cu
Aparatul se va
n
zero se va face
5 kQ din dotarea
Termometrele electronice au de-
venit n ultimul. timp
din ce n ce mai
cise. Domeniul de
Vast, de la un simplu Ind!ICcltor
peratu rii din
metrele sensibile la

toare;
torul sau
metru, sau numeric, cu LCD, caz n
care se un consum extrem de
redus.
Ca element sensibil la
se poate folosi un a
n tem-
Principalul l con-
stituie (fig. Un alt
element sensibil la
o cu
dect germaniul). acest principiu
se schema care o pre-
n continuare.
Schema foloseste
cu siliciu aflate n contact
In de
este
oarece practic nu
a se preteze la un
contact term ic eficace, se vor fo lasi
tranzistoare, conectate ca diode.
Rezultatele cele mai bune se obtin
folosind un tranzistor dublu
tranzistoare pe
liciu - de t:At:IIIIJIU.
un astfel de
de

tranzistoare BC cu carac-
teristici ct se poate de
apoi ele se vor monta rigid
de aluminiu care asigure un contact
I-FI
llflCITOR 51
CU SI IT II "
C P11111TIRA
Msmtajul trei etaje
de amplificare, din care etaje pre-
amplificatoare n utiliznd tran-
zistoarele TI T 2' un etaj de putere
n push-puI1, autodefazor, cu simetrie
folosind T 3 T 4'
In regim continuu. Punctul marcat pe
cu A este punctul n care
de este de 11 V,
din tensiunea de alimentare
U ce = 22 V. Vom vedea mai trziu cum
se ajunge la valoare. .
Tranzistorul TI are emitorul legat la
punctul A prin R6 colectorul legat la
+ U ce prin R
4
El cu un
curent de colector foarte slab, deoarece
de tensiune pe R
4
este tensiunea
medie dintre baza emitorul lui T 2'
Cum tensiune este de ordinul
unei de volt pentru untran-
zistor cu siliciu, curentul de colector al
lui TI ICI) este:
le! 0,5 V /10 kQ = 0,05 mA (50 f).A),
unde am luat U RE = 0,5 V.
Tranzistorul TI este cu amplificare
mare n curent (j)) curentul de emitor
cu de curentul de colector.
de tensiune pe R6 este de cea
0,25 V, iar de emitor al
lui TI este practic egal cu cel din punc-
tul A, 11 V.
Potentialul din trebuie fie cu
0,5 V mai mare dect al
celui din emitor (deoarece TI este de
tip npn). Acest se prin
puntea din de
R
2


R
1
C
2
o de decuplare
izoleze alimentarea
din de aceea a altor etaje, pe de o
parte, filtrajul de la
pe de parte fiind
primul etaj, primind semnale de nivel
relativ este mai sensibil la ten-
siunile de zgomot).
n regim continuu a
lui T
2
depinde de D
I
, R
7
Rg, ea de
bobinei mobile a difuzorului
de valorile lui R
7

mai ales R
s
).
Tensiunea la bornele lui DI R
7
re-
dublul tensiunii U RE de repaus
a celor tranzistoare complemen-
tare, T 3 T 4' R9 R 10 servesc la mic-
distorsiunilor de racord prin-
tr-un efect de contrareactie serie.
lui T
z
nu di-
de cel al punctului A dect prin
tensiunea U RE a lui T 3 de
tensiune pe R9 (care este de ordinul a
50 -100 m V) deci este aproximativ
egal cu U ce: 2, ceea ce face ca tensiunea
U
CE
a lui T
z
fie de cca 11 V. Poten-
n A depinde de cel al colectorului
lui T z, care la rndul depinde d
curentul ICb iar acesta de U RE, care este
cu -R
4
' le I (ICI depinde de U Eli)'
ajustnd din
baza lui TI' n A roate fi
10
Praf. M. VORNICU
reglat la valoarea U CC: 2.
Pentru aceasta vom modifica fie va-
loarea lui R
z
, fie pe cea a lui R3 (punnd
o n paralel cu R
2
sau cu R
3
).
O n paralel cu R
2
va
ridica n A, n timp ce o
n paralel cu R3 l va cobor.
In general se o
pentru reglarea tensiunii n A, punnd
n locul fixe R
2
un semi-
reglabil de 750 kQ -- 1 MQ.
n A se cu aparatul de
la 11 V n raport cu masa.
Pentru curentul de care este
de cea 25 mA, se asupra
R
7
. valoarea acesteia,
curentul de repaus. Cea mai
este folosirea unui semireglabil
de
o
20-50Q n locul R
7

In regim alternativ. Tensiunea de in-
trare ntre baza lui TI
se la bornele lui R
4
ca tensiune de intrare pentru T 2'
care n montaj cu emitorul
comun.
Tensiunea la bornele lui DI R
7
nu
face dect asigure polarizarea
a lui T
3
T
4
, pentru a evita distorsiunile
de racordare n'tlnite n orice amplifica-
tor push-pull B care
curent de repaus polarizare.
ntre B D s-ar putea pune chiar un
condensator de mare capacitate ea
montajului de su-
INTRARE
260mV-300k

R1
150k
R2
560k
ferit.
Tensiunea de intrare a lui T
3
este
cea care la bornele lui T
2
(deci
.1U
cEZ
) este ntre baza
colectorul 1 ui T 3' ceea ce face ca acest
tranzistor n montaj cu
colectorul comun.
Tensiunea la bornele lui Rs este apli-
direct ntre baza emitorul lui T
3
sau T 4,
se face de R9 RIO>
se lui Rs snt
legate una direct la baza lui T 4' iar
la emitorul lui T 4 prin inter-
mediul lui C
s
, presupus ca
lucru pentru T 3,
deoarece punctele B D au
alternativ ca emitoarele lui
T 3 T 4' acest artificiu, T 2 nu ar
putea da o tensiune de
pentru. a ataca tranzistoarele T
3
T
4
n montaj cu colectorul comun a per-
mite se puterea
de tranzistoarele finale.
Tensiunea de se ntre punc-
tul A Prin divizorul format de
R6 Rs, o din tensiunea de
. . V 1 VE'Rs
E' ega cu ---, este
Rs+R6
la intrare, n de cu tensiunea
de intrare produce un efect de contra-
(CR). O apli-
n baza lui T 1 produce o
n baza lui T 2 o
n bazele lui T
3
T
4
, TI
T 2 n montaj cu emitorul
comun produce fiecare o de
T
3
T
4
nu deoarece
n montaj cu colectorul
comun. Partea din tensiunea de
la intrare este cum
ea este n emitorul lui T 1> tinde .
tensiunea V BE, n timp ce
tensiunea de intrare tinde o
Este, evident, vorba de o contrareactie.
Cnd amplificarea este mare, amplifi-
carea n tensiune cu CR tinde va-
l R
loarea -, unde n = __ 5_.
n Rs+R6
n cazul nostru, n= 180 =0,037
180+4700
amplificarea este: _1_ = 27.
0,037
cont de tensiunea V
CE
(saturarea lui T
3
T
4
este de cca 1 V), amplitudinea
a tensiunii de este de
10 V. Tensiunea de vrf la intrare este:
amplitudinea a tensiunii, de
------------------- -
amplificare
10
= TT = 0,37 V, ceea ce corespunde la
0,37 V x 0,7 = 0,26 V (tensiune eficace).
Cu o de 8 Q (difuzor),
curentul de vrf este de cea 10 V
= 1 ,25 A, ceea ce corespunde la
de 10 V x 1,25 A = 6,25
2
Pentru puterea de. 6,7 W,
torul 5% distorsiuni,
D3' Cu aceste diode n
se reduce la 6 W cu cca 4%
La puterea de 5. W, distorsiuni1e
reduc la numai 0,25%, ceea ce
normele HI-FI. '
Curentul de vrf nu 1,1
iar curentul mediu debitat de
11 '
..2- = 0,35 A. Condensatorul C
3
n
te la frelcve:ntel
nalte, aflate cu mult n
audio a ar cornpromi
stabilitatea amplificatorului
de CClndenisatlDruJ
este destinat n fel nct
de tensiune U
cc
reprezinte un
circuit pentru regimul alternativ
ridicate (condensatoarele
litice de filtraj snt ineficace la
ridicate). CI C
6
snt cu dielectric hrtie
sau plastic metalizat, iar C
4
este cu
dielectric ceramic. C
3
C
s
se iau pentru
tensiunea de lucru, de minimum 25 V,
iar Cz.pentru 40 V.
Condensatorul CI poate de
capacitate dar T 1 are o mare
de intrare din cauza n
emitor a nedecuplate R6 prin
care este o din ._ ..... _ .. ____..
de
Cu CR se poate aplica o tensiune de
cca 260 mV la intrare, n timp ce CR
" o tensiune de 1 m V ar fi
pentru a puterea maxim!
Tensiunea de intrare a tranzistorului se
cu raportul dintre cele
tensiuni de intrare cont de
efectul de al din
_ 560x 820 _ 459200 _
Rz +R3 - 560+820 - 1380 -
= 330 kQ, de intrare este de
ordinul a 300 kn. Tranzistorul T
2
poate
fi nlocuit cu SC 143 sau SC 313, iar
diodele Dl> D
2
D3 cu 1 N 4148 (diode
de
Alimentatorul trebuie dea n secun-
darul transformatorului 18 V la 1,2 A
cu filtraj de 4 700p.Fj35 V.
Tranzistoarele T
3
T
4
se
pe cte un radiator de cea 40 cm
2
, cu
bune de disipare a
Se ca fie o cu
'-iar punctul de
se afle, pe ct posibil mai aproape de
intrare n nici un caz ntre emitorul lui
T 1 colectorul lui T 4'
ICurent de
25mA
C6
A TOR
150
Reglajele necesare punerii n
a amplificatorului snt simple. Se aduc
de volum ton la zero,
iar semireglabile din eta-
jul final la valoarea (1,5 kQ).
Se sursa de alimentare se
de 400 Q astfel nct
prin dioda Zener curentul fie de
80 mA. Se semi-
reglabile din etajul final astfel ca
semnal curentul prin tranzistoare fie
de 0,1-0,2 A, iar tensiunea pe fiecare
tranzistor fie cu din
tensiunea de alimentare. Cu un semnal
sinu'soidal de 1 000 Hz, cu amplitudinea
de 70 m V, apIcat pe terminalul 8 al
circuitului integrat, se vor regla rezis-
de 0,25 Q din emitoarele tran-
zistoarelor finale astfel ca amplitudinea
Propun cititorilor revistei Tehnium
schema unui amplificator audio de 2 x
50 W pe care l-am construit a dat
rezultate foarte bune, fiind n
timp foarte simplu.
Ca preamplificator este folosit un cir-
cuit integrat de tip TBA 810 AS, iar ca
etaj de putere un montaj clasic n contra-
timp, cu cuplarea sarcinii prin conden-
sator. Particularitatea schemei n
faptul defazarea semnalului cu care
se tranzistoarele din etajul final
se face prin transformator. Acest fapt
semnale simetrice pe cele
simplificnd con-
reglajul. Primarul transforma-
torului de defazare este cuplat la cir-
cuitul integrat printr-un condensator.
Deoarece prin miezul transformatorului
nu o a
fluxului magnetic, cele
vor fi simetrice. Miezul a fost astfel
dimensionat nct valoarea a
se . n
a caracteristicii de magnetizare.
n acest fel, transformatorul nu introduce
distorsiuni. Transformatorul are miezul
din tole E 6 cu 1 cm
2
. Primarul
are 400 de spire din CuEm rj) 0,3 mm.
Secundarele au cte 400 de spire din
CuEm rj) 0,2 mm Se
mai nti primaruL apoi carcasa se m-
parte n cu un perete
iar n fiecare din cele compartimen-
te se o
n acest fel, secundare vor
egale (aproximativ 16 Q).
I are o de
cea 6 Q.
se vor bobina n
sens; nceputurile snt indicate n
prin
O particularitate a schemei o
constituie de valoare
Ing. CRISTIAN
la terminalul 6 al circuitului
integrat. Prin aceasta s-a ca
prin a circuitului
integrat fie n raport cu
de pe difuzor.
Elementele schemei au fost astfel alese
nct banda de fie de 30-
18000 Hz, iar distorsiunile de ordinul
a 1 % n banda de
Elementele de corectie a tonului au fost
plasate n circuitul 'de intrare, avnd o
de 6
o VAl.MAX.$NAL 1000Hz
c=J c.e. 'StMNAl..
AMPliFICATOR
din P 2 curentul prin tran-
zistoarele finale la o valoare de
25 - 40 mA apoi se din
p 1 tensiunea dintre punctul median
la din valoarea
tensiunii de alimentare.
mod s-au folosit pentru
C
6
condensatoare de 1 000
,uF/40 V.
R
12
R13 au fost
construite prin bobinare cu
de la o de
realizarea montajului se
cuprinznd re-
Rg forma de
a semnalului amplificat tot-
o mai stabi-
litate a montajului.' Valoarea ei se
experimental prin vizua-
lizarea pe osciloscop a semnalului
semnalului fie 20 V pe ambele aher-
pe o de de 4 n
(curentul maxim prin tranzistoare
5 A).
Fiecare tranzistor va avea un radiator
de 200 cm
2
din aluminiu cu grosimea
2,5 mm. Transformatorul de alimentare
este dimensionat pentru sarciml a
amplificatoare (miez 12 cm
2
, primar 960
de spire rj) 0,6 mm, secundar 160 de
spire rj) 1,5 mm).
Se pot folosi circuite integrate
dar cu alte elemente de
(puterea de transformatorul
defazor este de 0,4 W). De asemenea' se
pot comanda etaje finale de puteri mai
mari cu redirrfensionarea transformat 0-
rului.
de la
unor distorsiuni minime la puterea

Termistorul Th este de tipul celor
f?losite n Neptun
se pe radiatorul tran-
zistoarelor finale, prevenind amba-
larea a acestora.
Transformatorul de alimentare tre-
buie o sectiune de 12 cm
2
n primar 925 de
CuEm, 1> ='0,4 mm, iar n secundar
170 de spire, 0 = 1 mm.
La puterea de 50 W, distorsiunile
amplificatorului snt sub 1% pentru
un semnal la intrare de 400 m V.
Consumul montajului n stare de
repaus este de 25 mA, la puterea
curentul ajungnd la 1,5 A.
Schema amplificatorului a fost .con-
cu tranzis-
toare finale de tip 2N3055 cu ten-
siunea de alimentare de 54 V.
1 I
l@]
Amplificatorul se compune . din
patru etaje. Etajul preamplificator
este realizat cu tranzistorul Ti' de C2
tip pnp, care este cuplat galvanic
cu tranzistorul T 2' cu rol de pilot l:t
l
pentru etajul prefinal. Tranzistoa-
rele T 3 T 4 din etajul prefina1 snt
complementare, de tip BC 141
BC 161, care etajul final.
Tranzistoarele finale vor fi mon-
tate pe radiatoare. cu de
ct mai mare, iar prefinalele
se vor monta n radiatoare de alu-
miniu cu aripioare.
O trebuie acor-
mperecherii tranzistoarelor pre-
finale, care trebuie factorul
beta ct mai apropiat pentru
polarizare. trebuie
s-o tranzistoarele
finale.
Condensatorul C
4
a fost realizat
prin punerea n paralel a
condensatoare de 33,uF /40 V. n
TEHNIUM NR 6181
'----t----t-------------o-u C6
R12D
1
5
R8*
220V
c:v
PIESE COMPONENTE
R
1
-680 kQ; Ri -5,6 kQ; R
3
-
33 Q; R
4
-10 kQ; Rs -2,2 kQ;
4n.R6 -470 Q; R
7
-80kQ; Rs -15 kQ*;
row R9 -220 Q; R10=Rll -56 n; R
12
=
R 13 - 0,5 Q; P 1 -1 M!i; P 2 - 500 n;
Th-500 n; C
l
-5 p.F/15 V; C
2
-
100 ,uF/50V; C
3
-100 V;
C
4
-66 V; C
5
-220 pF; C
6
-
2 000 /40 V;, C
7
- 4 700 ,uF /60 V;
Dt =D
2
=D
3
=D
4
-1N4001 (FoS7.
F407, BY250); D5=D6=D7=Ds-
RA220 (RA120, EFR136 -135); T 1 -
BC252C; T
2
__ BC171C; T 3 - BC141
16;T
4
-BC 161/16;T
s
. T(i-2N3055.
11
------ . -----
crs
*-
i. "PI4
2. nepeKl'l104amellb
b na/'lO*eHIAI4
nepal< nrQI.IQr:neIHA :f:
b nOflOteHIAI-l

t------II -petHM
_ - pe",WM
WlMepeHbl
IAHdl-lI<ClI'riOP
MQ?HWmOq:lOHQ _
$, P2. -wHO&oIkaroopbI ::'ClnHCM I
7 G1-F,i.npa&XPQHwmetlb nM2,OA;(;.iFl
rlM-O;i5A.
1. /:4, - npeoolCpaHwmellb f1M- O,SA.
9; f"He.laO noC}K1l104eHI-f'71 :
X2, - MIAKPOCPOHOj
X3 -
npWeMHI-IKO, i
X'1 - paa",ompal-lc t1\i11.\140HHQM nI4HHH;
I1i,fHeBAHOeO
X6- Qklt':!cmI44eCk"0t4
X7 - nyl1bma Bt.1CmClHI.\i-10HHOW
XI!- pOO'beM al1Sl nOOKIl104eHH'i'I
Cucme MOI;
X9 - polCeM cemeb,::,
HonpSlWeHI.1Sl !A3MepeHbl
&olibmMempOM -
'H- E,1... - KOabl Ofllii C;PlJH/(!.Il-lOHOtlbHllW
HQ3J-/QyeHI../j;} !::IHI<I&epca.l1bHOIX
r IA [ t<OHcMOE>.
ia. B
He Ha f1apaMempbl
MQeHl4mOq:lOHQ.
0-
DTD
011". ing. M. STRATULAT
3) se scoate tija 8
a ri:iclJlaitie. Apoi, cum se
se retesc pirghiile 4 8,
}n sensul la refuz.
In 'Orificiul de
al 8 trebuie se afle la ace-
cu capul de articulare res-
caz centrar se piu-
3) Cnd se
f'r..inr'i.rl,Qn1r::l a 'Orificiului
capul de articulare al aces-
Toate celelalte reglaje ale carbura-
torului se fac la fel ca la medelele
vechi, cu pempei de acceie-
care, la 'O
debiteze 3,5 cm
3
la 10 ac-
complete ale prghiei sale de

Pentru completarea celor
mai" jos se tabelar
unele caracteristici de
ale carburatoarelor noi n cem-
cu cele produse n anul
-----_._--+--_._._-----
in 1980
---------1-----..... -----.,------'-----+----------,-----1"---+
Diametrul jicloru-
lui de aer (com-
pensator; mm) 2,0 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5
------------1--.-------.+-------+---_._-----\
Diametrul jicloru-
lui de mers ncet!
(mm) 0,45 0,60 50 0,60 0,45 0,60 0,5 0,6

Diametrul jicloru-
lui de aer de mers
ncet (mm) 1,7
Diametrul pulveri-
zatorului pompei
de acceleratie
(mm) .
Diametrul jicloru-
lui
(mm)
0,4
--------,.---_._--
Diametrul jicioru-
lui de aer al m-

(mm)
Diametrul pulveri-
zatorului
(mm)
Presi'unea de re-
fulare a pompei de
(kPa)
0,7
1,5
1,2
1,5
1,7 0,7 1,7 0,7 1,7
0,4 0,4 0,4
1,5
..-----_._----.I------.-.-_f
1,2
1,5 1,5
6,5O,25
----------r---------------------r----------------------1
Debitul de benzi-
al pompei de
accelerare la 10
curse (cm
3
)
Cursa plutitorului
(mm)
Deschiderea obtu-
ratorului primei-
trepte cnd clapeta
de aer este
(mm)
750-800
3,514%
8
O,8O,05
850--900
I..-_. ____ ._. ____ . .,J,.... __________________ -l-___ ___________ ._.----1
3: 1) dop al
dispozitivului va-
cuumatic de porni-
re: 2) vacuu-
3) dispozi-
tiv telescopic; 4) pr-
ghia de a
obturatorului trep-
tei pri mare; 5) pr-
ghia de blocare a
obturatorului trep-
tei secundare; 6) pir-
ghia de
a obturaforului trep-
tei secundare; 7) j-
nel de 8)
tija dozei vacuuma-
tica: 9) 10)
doza
4: 1) pentru
reglajul ela-
petei beptei prima-
re; 2} pentru
reglajui ela-
petei hepi:ei secun-
dare.
5: indicii cores-.
pune! acelora Pre-
n fig. 3.
1= - = 20 ~ = 1,67 A (la
cu pe V);
SALUPE TDRPILDARB
,
1882
SOIMUL
,
VULTURUL
~ . ~ ...
16
TEHNIUM NR. 6181
5
TEHNIUM NR. 6/81
3--
Profitnd de victoriile navale si ex-
n cursul
lui de 1877-1878, marina
n Anglia o serie de
nave de diferite tipuri ce vor
[lucleul marinei militare n plin avnt.
Intre acestea vom prezenta
torpiloare VULTURUL
construite de firma Thorny-
croft n 1882. Aceste nave erau tipice
pentru conceptul de cu
de ce n forme
mai gloria, n cursul
de secesiune din America,
n cursul luptelor navale franco-chi-
neze sau mai apr.opiat de noi inima
prin scufundarea monitorului
turc DUBA-SEIF)>> n canalul
de torpiloare
RNDUNICA.
Construite pentru a naviga pe
re, cele aveau
caracteristici constructive:
Lungime . . . 18,8 m
. . . 3 m
Pescaj . . . 1,3 m
Deplasament 26 - t
18 noduri
conceptului de
unilateral, cu o flexibilitate
aceste nave s-au demodat, fiind moral-
'mente scoase din uz din prirnll
ani de exploatare. Factorul major de
la situatie l-a con-
stituit a torpilelor
automobile ce erau net superioare tor-
pilelor de posi-
bilitatea de a adapta navele la torpile
automobile, 1890, au fost transfor-
mate n nave de curier al
marinei militare. Au fost scoase din
dotare imediat dup:':l 1900.
Pentru
VULTURUL snt relativ simple, dar
inedite, att din punct de vedere arhi-
tectural, ct ca constructive.
Este pentru autopropul-
sate militare EK sau C
l
, C
4
machete.
era negru-
opera - opera vie
torpila de galben -
cabinele cutia gri - puntea
prova puntea alb
tromba de aerisire.
_-----9
_._-8
Ing. CRISTIAN
maestru al spor-tului
4- __ ______
6
5- --5

17
27DIN sau mai mult. Fotografii ama-
tori de scene tip cine-verite vor
prefera astfel un film alb-negru ultra-
sensibil, pentru a putea lua imagini n
orice de iluminare.
PORTRETE DE VACANT A,
FOTOGRAFII AMINTIRE
n categorie se
de obicei pozele membrilor
familiei. pare firesc, acest lucru
nu corect realitatea. Doar
rareori ne petrecem concediul
de lumea n marea
majoritate a cazurilor ne ntre
multi alti oameni.
La munte sau la mare avem vecini
de cort, colegi la jocurile cu mingea,
prieteni sau colegi de serviciu pe care
i putem deseori ntlni, ne
pe sau drumuri pe care
atta lume etc. deci fotografiile
familiei noastre nu astfel rea-
litatea. Fotograful va foto-
grafia membrii familiei sau prietenii
astfel nct caracteristica
locului unde s-au aflat. se
pot fotografia persoane necunos-
cute, printr-un aspect particular
unor fotografii deosebite.
O n practicarea
instantaneelorj astfel avem certitu-
dinea unor fotografii pline de natura-
Cel mai snt de fotografiat
copiii, jocul absorbindu-i de obicei
att de mult nct momentul deseori
. fotografierii le necu-
noscute. pot fi fotografiati pe
baza unor prealabile aranjamente.
nu mai mult timp
pentru a face fotografii bine
regizate doar n
Fotograful de imagini din
viata de va realiza cu certi-
tud'ine fotografii frumoase pentru
membrii familiei, cu
zilei din spatele obiec-
tivului.
Plasarea omului n cadrul mediului
nu o foto-
grafie de ansamblu, de claritate
de detalii. Se va pune n
subiectul att prin cadrare,
ct prin repartizarea pe
diferite planuri. Se va evita ca linia
orizontului (sau alte de pla-
nuri cu caracter liniar) prin
dreptul capului persoanelor fotogra-
fiate. Redarea a planuri lor n-
va sublinia subiectul prin-
cipal. Incadrarea omului n mijlocul
mediului se poate face printr-o
redare cu claritate dar prin-
tr-o gndire care
asigure subiectului uman.
n cazul fotografierii color apar pro-
bleme suplimentare. Corectitudinea e*"
punerii este o A
doua pentru este ale-
gerea a culorii de fond a
culorilor de prim plan. Culorile com-
plementare se cel mai
bine. Redarea pielii este de
un fond verde. Pielea se
bine cu culori intense
portocaliu, galben). Albul va
culoarea pielii bronzate, fotografIIle
exagerate de realitate.
Fotografii deosebite se pot face pu-
nnd n comicul unor
indiferent este vorba de membrii
familiei sau nu. Frica de a unui
copil, eforturile unei persoane
de a notul, n aer liber,
iocul cu mingea al unor persoane
nendemnatice etc. -
terenul unor instantanee cu mult umor.
APA
Apa este un subiect sau un cosu-
biect generos pentru fotograf. Ma-
rea, un ru, un lac de munte sau de cm-
pie, un izvor, o de curgnd
din unei fntni, numai
cazurile cele mai frecvente Cnd obiec-
tivul poate nregistra imagini deose-
bite prin alegerea a momen-
tului fotografierii printr-o gndire
sau
sportive chiar va-
poarele propriu-zise snt un subiect
permanent de mare pentru
fotograf prin colorit, reflexe,
dinamism.
Apa poate fi o n
care surprindem natura
sau propriile figuri. a .
apei la originale
jocuri de lumini culori, la
ale obiectelor reflectate.
de snt un fundal op-
tim pentru fotografierea n culori. Fie
fie n pe vreme
sau rea, apei va pune tot-
deauna n, o sau un
obiect aflat ntr-un prim plan. Pe de
parte, valurile pot fi n sine un
subiect sau nisipul pietrele aflate
aproape de pot constitui
detalii interesante.
Omul este permanent legat de
Ca meserie (pescari, marinari etc.). sau
ca divertisment sport, omul se
n contact direct cu apa. O
a n fotografierea persoanelor
aflate n este surprinderea acesto-
ra n dinamice (not, iahting,
schi nautic, jocul cu mingea etc.).
a neglija peisajelor
nnd de pare mai inte-
surprinderea n comun a ele-
mentului cu elementul uman.
Din punct de vedere tehnic, redarea
dinamismului impune utilizarea unor
timpi de expunere destul de lungi.
Este dificil de precizat, dar valorile
cele mai probabile snt 1/00 1/125 .
Marea este locul unde se fac foarte
mu Ite fotografii. Apa - cu numeroase
de culoare, n de
adncime, culoarea stncilor-,
plaja (n sensul de mal),
din campingurile,
aflate n apropiere, cteva
zone de interes fotografic.
trebuie
liniei orizontului, linie care are toate
n fotografie. Se va
evita ca linie pe mij-
Prin ctorva piese, blitzul
fotografic poate fi se declan-
automat la anumite intervale de
timp. EI devine astfel un generator de
impulsuri luminoase periodice poate
fi folosit pentru semnalizare sau orien-
tare pe teren noaptea n
meteorologice nefavorabile, ori pentru
divertisment, la crearea unor accente
luminoase ri sunet
ale amatorilor.
In figura 1 este schema unui
montaj ce poate fi conectat la blitz
a-i aduce nici un fel de
Este vorba de un circuit astabil care
impulsuri scurte (zecimi
de la intervale de 10-150 s,
reglabile prin de 250 k.o..
Ele produc amorsarea tiristorului
locul fotografiei. Luarea imaginii se va
face astfel nct linia orilOntu lui fie
n partea sau infe-
a fotografiei. liniei
n discutie scade ea va fi
neclar este (o
un obiect oarecare). nregistrarea
orizontului poate sen-
de sau de tensiune
(valuri mari, vnt, nori). Un punct rela-
tiv (o de
accentua de
tate. In acest caz este ,",,,i, ... .-I,,..,,,+':;
folosirea filmului color (imaginea va
nregistra obiectele 81-
Un obiect intens colorat n
prim plan va compensa acest efect
(n general).
Navele acostate,
porturile snt subiecte de mare
dar care ascund o mare
Varietatea de culoare nu va
corect nici suficient de
siv n fotografiile noastre color.
Fiz. GH.
prin acesta blitzului. Ali-
mentarease face dintr-o baterie de
sau din bateria blitzu-
lui, se lucrul int1lj;>n&:ln,rlj;>w,t
de retea. Se va acorda conec-
la contactul de sincronizare, unde
trebuie po-
laritatea n Timpul
dintre succesive nu
va fi prea mic (oricum, peste 10 s),
deoarece blitzurile nu un ritm
rapid de dect se mic-
capacitatea condensatorului
principal.
Un alt montaj ce poate
blitzului
ra 2. Un bec cu neon la
fu Igeru I FI L) este conectat la contac-
tul de sincronizare. Cnd tensiunea
-1--
U
ro
1:
o
l.J
z
pescuitul are, se pare, mai
pe
n domeniul miraculoaselor capturi 'pe malul
oceanelor .. de ce nu, ale fanteziei, pes-
moaaliitare de petrecere a timpului liber, cu inegalabile
modern. De aceea, propus
destinate n primul rnd celor care n acest
fie "dintr-un material relativ solid fie
este trestia de dar mai
de 3 m (pentru pescuitul din de
Firul de pescuit este
din mase plastice suple, rezis-
tente, elastice, impermeabile, care se
pot procura la lungimea
Pentru pescuitul sportiv se reco-
fire de nailon, cu diametrul
0,04-1,2 mm, a (Ia
rupere) se n kg/m. Firul de
0,04 mm este echivalent cu'nr. cel
de 0,20 mm cu nr. 20 etc.
exemple:
firul nr. 8
firul nr. 10
firul m. 12
firul nr. 15
firul nr. 18
firul nr. 20
.0,3
.0,5
.0,7
.1,1
.1,6
.2,0 etc.
n sau expuse la soare, firele de
nailon
la 300/0 se alungesc ntre 15%
groase) 700/0 (cele
Firul de pescuit are
sfoara struna. Sfoara este un
nailon mai gros, care se direct
de sau se
Struna (cu ,o lungime de cm)
are rolul de a momeala de
de 40-100 m).
A inceput sezonul concediilor, excursii/or
drume1ii1or! Vizitind magazinele de
stat,ave1i'posibilitatea
la avantajoase o de obiecte
necesare petrecerii timpului liber n concediu,.
la munte sau la mare.
IECEP1111"'AlI1IA
lA ',ENlIlEl ElE 111
Comanda n special la plecare
sau la sosire, a unui un
montaj electronic adecvat, cum este cel
din _
AIimenta.rea schemei se face de la un
transformator cu o tensiune
tensiune de 12 V
redresare de la
Comanda vitezei se face cu P l' Becul
J
de 12 V /10 W este destinat asigure o
Cele 3 contacte,
S l' S2 S3' se numai n cazul
comenzilor prin relee. Astfel, SI
este deschis si nchis. tensiunea de
intrare n . cade zero
se ncet.

1
1

I
I
I 14VN
I lN914
I
_______ _
1 __________ _
Alimentat la 1,5 V, receptorul
n gama undelor medii.
Bobina de pe bara de are pen-
tru LI 125 de spire CuEm 0,08
peste pentru L
2
8 spire din
bobinate peste L
1

Tranzistoarele pot fi nlocuite astfel:
V
1
= EFT 319 - EFT 317; V
2
=

Ct
.]. .. 180

de
de
Instrumentele mecanice ce
magne:tof,oa!llele sau casetofoane le
intotdeauna semnalul
atunci se electro-
nice
In

1 Log
I
I
I
BF 214-215; V
3
=EFT 318; V
4
EFD 305-309; V
s
= BC 107, V
6
V'
7
=
EFT 322, 323. L3 este un de radio-
ce are 150 de spire bobinate
pe un miez de sau 60 de spire
bobinate pe un inel de
+24V
11<
o
CIRCUITE LINIARE
AIPlI',CA11J1 2 m
Montajul format din 3 etaje, primind
UL1244N
UL1261N
UL1262N
UL1481P
UL1481T
UL1490N
UL1491R
UL1492R
UL1493R
UL1495N
UL1496R
TBA120U
A223D
TBA940
A252D
TBA950
A250D
TBA810S
TBA810AS
TBA790SX
TBA790LA
TBA790LB
TBA790LC
* TBA790SX
* TBA790LA
UL1497R
UL1498R
UL1550L
ULY7711 N
ULY7741 N
TBA790LB
TBA790LC
TAA550
SFC2711EC
.uA 711
SN72711 N
SFC2741EC
.uA741
SN72741N
** MAA741C
TA72741
f1A741
TBA221A
la intrare un semnal de 5 mW, de la ______________________________________________ ---,
oscilator sau separator, la ie- @+12V
1,5 W. n cele 3 etaje snt montate ,- - - - - - - - - - - - - - - -,. - - - - - - - - - -.- - - - - - - - -t - - - - - - - - - -
. I 10 1n SF1
tranzistoare curent folosIte de H I H I
radioamatori, montate pe un I ,
circuit imprimat comparti - I I
mentat (ecran ntre etaje). Bo- I 10 I
binele snt astfel coustruite: I H I
L
t
are 5 spire CuAg 0,8, J I
la 1,5 (lungime I
12 mm), L
2
are 3 spire I I
(lungime bobinaj 5 mm,. I I
are 3 spire CuAg 1 /lungime I
6 mm), L4 are 5 :.rire CuA?!l 144MHz I 150
(lungime. 1.0. mm), Ls are 4 Spl- I
re CuA.!! 1 !lungime 10 mm). 0.; I 470
Toate bobinele snt ,... II--Qj
au diametrul de I 10
7 mm. Condensatoarele tri- I I 68 I
mer au valoarea 4 - 10 pF. j l'
I I 1
I'i
L ____________ .. _________________ . _ ..
8F224 2N3866
22
TEHNIUM NR.
Din scrisorile primite la
cititori,
n special constructori n-
n procurarea unor
materiale documentare de n
Un loc aparte l
privind simbolurile grafice
denumirile dispozitivelor semicon-
ductoare, ntln ite frecvent n literatura
de specialitate
rilor), din destul de rar n
literatura de popularizare.
Acestor le
ntr-o
prin breviarul de
NUMELE SIMBOLUL CARACTERISTICI
SEMICONDUCTORULUI GRAFIC TENSIUNE-CURENT
PE TERMINALE
D (DIODES:DIODE)
RD
yf
RECTIFIER DIODE

REDRESOARE
SD

SCHOTTKY DIODE
A
Ko o
SCHOTTKY
ZD(u)

-rf
ZENER DIODE
Wnidireclionlll)

DIODA ZENER

PD
PHOTO DIODE

COS 400HE SN 74 HOO
COS 403 E SN 7403
COB 404 E SN 7404
CDB 405 E SN 7405
CD8406 E SN 7406
COB407 E SN7407
COB 408 E SN 7408
CDB 409 E SN 7409
CDB 410 E SN7410
COS 410 HE SN 74 Hio
CDD411 HE SN 74 Hl1
CDB 413 E SN 7413
coa 416 E SN 7416
CDB 417 E SN 7417
CDB420 E SN 7420
CDB 430 E SN 7430
CDB 430 HE SN 74 H30
COB 440 E SN 7440
CDB 440 HE SN 74 H40
COB442 E SN 7442
COS 450 E SN 7450
CDa 451 E SN 7451
COB 451 HE SN 74 H51
COB 453 E 5(\17453
CDB 454 E SN 7454
COB 454 HE SN 74 H54
COB460E SN 7460
CDB 472 E SN 7472
CDB 473 E SN 7473
COS 474 E SN 7474
COB 476 E SN 7476
COB 481E SN 7481
COB 483 E SN 7483
COS 486 E SN 7486
COB 490 E SN 7490
COS 4921:: SN 7492
COS 493 E SN 7493
COB 495 E SN 7495
CDB 4121 E SN 74121
COS 4192 e SN 74192
TEHNIUM NR. 6(81
LED


LIGHT EMITTlNG
DIODE

(Solid stcrte lanp)
LED
TD
fj
TUNNEL DIODE
A@ K
TUNEL
o o
PNP

Y
le,
1 -1
B Bn IBn>IB C
NPN
C E

Y
ISI
B +VCE
DA

]it
PARLINOTON
AMPLIFIER
TRANZISTOR(COMPUS) B,
AMPLIFICATOR
DARLINGTON
B +VCE
LST (PhT)
Y
l[
blGHT SENSITIVI;;

TRANSISTOR
(Rhoto transistor )
FOTO-TRANZISTOR
B
LSD E ][IC I+H
uGHT SENSITIVE

(Mclc amplifier)
FOTO-DARLtNGTON B ."cE
UJT (TUJ) V
B2
B VE=kB1
UN!JUNCT!ON
TRANSISTOR
(N-TYPE BASE)
TRANZISTOR
N E lE
CUJT Bt -1:
E
-Bt
(P-TYPE BASE) Y
TRANZISTOR _
UNIJONC IUNE BAZA P
BTD
BIDIRECTIONAL
TRIGGER DIAC
(NPN TYPE)
DIAC TRIGGER
(NPN)
SFC 400 HE
SFC 403 E
SFC 404E
SFC 405 E
SFC 406 E
SFC 407 E
SFC 408 E
SFC 409 E
SFC 410 E
SFC 410 HE
SFC 411 HE
SFC 413 E
SFC 416 E
SFC 417 E
SFC 420 E
SFC 430 E
SFC 430 HE
SFC 440 E
SFC 440 HE
SFC 442 E
SFC 450 E
SFC 451 E
SFC 451 HE
SFC 453 E
SFC 454 E
SFC 454 HE
SFC 460 E
SFC 472 E
SFC 473 E
SFC 474 E
SFC 476 E
SFC 481 E
SFC 483 E
SFC 486 E
SFC 490 E
SFC 492 E
SFC 493 E
SFC 495 E
SFC 4121 E
SFC 4192 E
FlH 211
FLH 271
FJH 421
FJH 121 FlH 111
GJH 121
FIH 321
FIH 111 FlH 121
FIH 101 FlH 131
GJH 101
FJH 141 FLH 141
GJH 141
FJH 261
---
FJH 1-51 FlH 1.51
FJH 161 FlH 161
GJH 161
FJH 171 FLH 171
FJH 181 FLH 181
GJH 181
FJY 101 Flll01
F JJ 111 FU 111
FJJ 121 FU 121
FJJ 131 FU 141
FJJ 191 FU 131
FJH 211 FlH 241
FJH 271 FlH 211
FJJ 141 FU 161
F jJ 251 FU 171
FJJ 211 FU 181
FJJ231 FU 191
FJK 101
Felicitind Editura pentru
constanta preocupare volu-
melor ce constituie un autentic sprijin
pentru activitatea constructorilor a-
matori, revistei noastre reco-
volumul recent in
privind Sonorizarea filmului de ama-
tori.
Lucrarea, de ing. Alexan-
dru Marin ing. Aurel com-
in domeniu, repre-
un ghid pentru membrii
cinecluburilor, pentru ama-
tori, precum pentru cei ce doresc
cun . . 7-a arte.
Autor pitolele
volum m, nre-
gi a
''''ii cu
col,
sunetului a efectelor sonore.
importante capitole ale volumului se
la aparatura pentru fi sin-
crone pentru sincronizarea filmelor
(magnetofoane, picupuri, aparatura de
montaj-sonorizare, pupitre de amestec,
aparate de precum la
termenii specifici, ntr-un bo-
gat glosar de sunet cinematografic.
Volumul este de un grupaj
de scheme ale aparatelor de inregis-
trare redare a sunetului, frecvent uti-
lizate in practica cinecluburilor a
amatori (amplificatorul
APT 16-5, casetofonul Star MC-12,
magnetofoanele ZK-120 ZK-140, ZK-
145, ZK-246, Tesla 8-46 Maiak-203).
In timpul pieselor expe-
unei scheme electronice este
nevoie frecvent placa
cu circuitul imprimat unor
picioare metalice la permite
ei in orice pe
de aceasta. Se pot
riscuri piese suplimentare
cu terminale lungi este posibil
accesul la ambele ale
Suporturile,in de patru, se con-
din metal,
din Ele se pe cu
M3, n patru q,- 3 date n
acestea vor servi ulterior pentru
prinderea n carcasa aparatului.
T74 HOO
MIC 7403 TL 7403 N T7403
MIC 7404 Tl7404 N T7404
MIC 7405 Tl7405 N T7405
MIC 7406 Tl7406 N T7406
MIC 7407 Tl7407 N T7407
MIC 7408 TL 7408 N T7408
MIC 7409 TL 7409 N T7409
MIC7410 Tl 7410 N T7410
T 74 Hl0
T 74 H11
MIC7413 TL 7413 N T7413
MIC 7416 TL 7416 N T7416
MIC7417 Tl7417 N T7417
MIC 7420 Tl7420 N T7420
MIC 7430 TL 7430 N T7430
T74H30
MIC 7440 TL 7440 N T7440
T74 H40
MIC 7442 Tl7442 N T7442
Mic 7450 Tl7450 N T7450
MIC 7451 Tl7451 N T 7451
T 74 H51
MIC 7453 Tl7453 N T7453
MIC 7454 Tl7454 N T7454
T 74 H54
MIC 7460 Tl7460 N T7460
MIC 7472 Tl7472 N T7472
MIC 7473 Tl7473 N T 7473
MIC 7474 Tl7474 N T7474
MIC 7476 TL 7476 N T 7476
MIC 7481 Tl7481 N T 7481
MIC 7483 TL 7483 N T7483
MIC 7486 Tl7486 N T7486
MIC 7490 TL 7490 N T7490
MIC 7492 Tl 7492 N T7492
MIC 7493 Tl7493 N T7493
MIC 7495 TL 7495 N
MIC 74121 Tl74121 N T 74121
MIC 74192 TL 74192 b T 74192
1" 64
MH 7404
MH 7410 KIJlB 554
KIJlB 314
MH 7420 KIJlB 551
MH 743.0 KIJlB 552
MH7440 K1J15556
KIJIB 316
MH 7450 KUIP 551
MH 7453 KlJIP 553
MH 7460 KIJlP 551
MH 7472 KITK 551
MH 7474 KITK 552
KI55 PYl
1(155 Hi\\3
MH 7490 Kl55 HE2
Kl55 HE4
MH 7493 K155 HE5
Kl55l1nl
K155 HE6
23

a frec-
poate fi
O astfel de
"'!"t!",",,,!,,,",,,,,!",,, 70 de un con-
del1saltor de acord de nF,
-Sascut
Debitul de aer dorit l
de la un aparat de uscat
la care s-a suprimat rezistorul, la
s-a montat un ajutaj de plastic.
... RAUl-
. rea dorite
cu Cartea prin

Vom publica articole despre diapo-
zitive.
nu de-
casetofonului dv.
....... u ... , ........ iON - Lugoj
general este bine boxe
cu de con-
structorul amplificatorului. Utiliznd
boxe cu mai
curentul prin etajul final audio, ceea ce
poate conduce la distrugerea.
toarelor.
Ca o de 8n, mon-
tati n serie boxe de 4.Q..
HUTANU C. -
La magnetofon apare o frnare a
mecanismului din lipsa lubrifiantului
pe unele
La amplificator, dioda Zener are
tensiunea 10-12 V, tranzistorul este
BF 245. Pe condensatoarele
de snt
date n
- Bucu.

Din ce a fost preluat corec-
torul?
pAUN DUMITRU -
Circuitul din microprocesor nu poa-
te fi utilizat n alte scopuri.
N. -
Nu schema
COJOCARU IOAN -
schema incubatorului
zentat recent.
NICOLAE - jud. Dati
tipul aparatului, ca
eventual ce alt tip de
potenjJometru poate fi montat.
STRAIN DAN - jud. T. ..


la
bobine.
HRUDEI VASILE -
P 15 este echivalent cu EFT353.
- Galati
de' vibrafor
plan
sau cu un releu.
La casetofon comutatorul
nregistrare-redare, este o
oxidare a contactelori
impulsuri de
mare amplitudine, difuzo-
011Jlll!U( se poate defecta.
1. M.