Sunteți pe pagina 1din 24

PRODUCTIE . . . . . . . pag.

2-3
Autodotare- laborator
RADIOTEHN leA PENTRU
ELEVI .............. pag. 4-5
Multiplicatoare de tensiune
Circuite de
Dialog cu cititorii
CQ-YO .............. pag. 6-7
Filtre piezoelectrice
Punte de
Manipulator
Capacimetru
CITITORII .... pag. 8-9
Circuit de temporizare
Luxmetru logaritmic
Expandor dinamic
Generator de semnal stereofonic
Alimentator pentru blitz
HI-FI . . . . . . . . . . . . . . . pag. 10-11
Preamplificator HI-FI pentru
microfon
Efecte acustice tremolo
PENTRU CERCURILE
TEHNICO-APLICATIVE . . pag. 12-13
Naveta Columbia
AUTO-MOTO . pag. 14
Turometru electronic
preventiv ... vremea n
schimbare
FOTOTEHNICA ......... pag. 15.
Corpuri de iluminat
ATELIER ............ pag.16-17
un strung pentru lemn
Cadran solar
UTILIZAREA ENERGIEI ..... pag. 18
Constructia lor electrice
PUBLICITATE . . . . . . . pag. 19
I.A.E.I.-Titu
TINERELE GOSPODINE. . pag.20-21
Interior '81
Jzolarea a podului
petelor de revelator
fixator de pe
Dispozitiv
REVIST A. REVISTELOR .... pag. 22
Ohmmetru
Tranzistoare de putere
FM-124 MHz
Semnalizare
Tx-28 MHz
MAGAZIN TEHNIC ... pag. 23
pentru tranzistoare
.. ",,,,
Sac de dormit
Cuvinte
A . . . . . . . pag. 24
U AMATO I
C4
______ - ___
.... .._ .. ______ C H
O,1pF
1

DZ
PL.5V6Z
EfEcrE ACHlr/CE "18EMIIIII"
in pag. 11
A TDBDTARI-
lABDRAT S Dl
mai
cercetarea -
pentru accelerarea
economic social al
a cu
activitatea de so-

Particularizarea acestui obiectiv la
nivelul liceal
n un domeniu de
reali-
nscriindu-se ca rezul-
tate orientative pentru ma-
cadrelor didactice.
cu filonu-
lui de cercetare n diferitelor
discipline, ponderea
lor tehnice - contributie a
cadru didactic a coLectivelor de elevi
din respective,ln
se nscrie autodotarea laboratoare-
lor -
insuficient --, factor
cu deosebite nu numai n
planul tehnice ci
n planul apropierii
de al tot mai strnse
a teoriei de activitatea din
intreprinderile industriale. n
ordine de idei numeroasele
aparate. dispozitive accesorii rea-
lizate (uneori proiectate) de
elevi, reprezentnd, in multe cazuri,
practice de bacalaureat ale
acestora care devin elemente consti-
tutive ale laboratoarelor con-
tribuind prin aceasta la
pr9cesului de instruire.
In rndurile care vom pre-
zenta problemele pe care le-am in-
tmpinat la construirea unui comutator
electronic necesar n folosirea oscilo-
,
un

nomene care
a
fizice.
pe rnd, intrarea
nalele care trebuie
de comutare
semnalelor este att mare pe
ecranul osciloscopului cele sem-
nale se vor observa sub forma a
curbe distincte.
n liceul nostru am construit folo-
sit n predare mai multe montaje de
comutatoare electronice dintre care
o
mai de construit cu rezultate
deosebit de bune.
Schema de principiu a comutato-
rului electronic este n fi-
gura 1. Se montajul nece-
patru tranzistoare, diode
elementele pasive aferente. Cele
tranzistoare BF 214, montate ca am-
plificatoare, alternativ:
cnd unul dintre eie este n stare de
blocare, se n
invers. semnalele aplicate
la 1 2 ale comutatorului vor
ajunge la intrarea Y a osciloscopului
pe rnd.
Comanda alternative a
tranzistoarelor BF 214 este
cu ajutorul a semnale dreptun-
ghiulare n de Pentru
acestor semnale se folo-
un circuit basculant astabi! (mul-
tivibrator), construit cu ajutorul a
tranzistoare BF 199.
Rezistoarele semireglabile de 5 k.O.
au rolul de a determina apropierea
sau celor curbe vizua-
lizate, iar cu ajutorul celui de 10 k.O.
+
9V
1
1 Schema de prinCipiu a comutotorului electronic
2
putem varia cu factorul de
umplere.
Alimentarea montajului se face de
la o de curent con-
tinuu de 9 V (de exemplu, sursa de
tensiune cu
0-24 V/O,8 A, STS 01 Didactica),
Cu valorile n schema din fj-
gura 1 performantele snt
60
tensiunea de intrare 0,2
Toate materia!ele folosite
mm; ea
de
de 0,1
bobine este o
de tipul celor folosite
n radioreceptoarele Mamaia}) si
batros. Condensatorul variabil C este
de 1 000 pF (s-a folosit un condensa-
tor de 2 x 500 pF pentru care cele
au fost n paralel).
Rez/storul variabil are valoarea de
10 kn. Aceste piese au fost montate
pe o din material plastic
cu borne de corespun-
element, bome ce dau
posibilitatea unui circuit RL,
RC, Le RLC serie. Ca de cu-
rent alternativ s-a utilizat generato-
rul de pentru uz di-
dactic, reglat pentru o tensiune de
0,3 V si o de 20 kHz. Aceasta
de a
circuitului RLC serie, n cazu! n care
bobina condensatorui va-
lori medii.
Variind capacitatea C a condensa-
torului sau L a bobinei
U i U
I
t
(prin introducerea sau Sfoaterea" mie-
zului de se frecwenta
proprie a circuitului RLC serie, obti-
nndu-se curbele din figura 3. Se qb-
pe ce se
de valoarea de 20 kHz, pe
de o parte defazajul tensune-
curent, iar pe de parte amplitudi-
nea scade. La
3, b) cele curbe {(u si
n de iar inten-
sitatea are o valoare Curbele
din 3 snt de
-- realizarea
se le de care dispun (de
se tranzistoare
de etc.
a
de a aprecia
lui de I"lhc::c,"\/",r"",
a unui de radiofrec-
modulat n amplitudine
semnalului detectat cu
calcula randamentul si
de a evalua de distorsiuni in-
troduse de vizualizarea
semnalelor de pentru un
filtru cu scopul de a aprecia caracte-
ristica acestuia snt doar cteva exem-
ple de folosire a acestui
numai
constructorului constituie
care lista acestui apa-
rat poate fi
MASA
R C L
u
Fig2 Circuiiu! RLC serie
o.
b.
c.
3 Curbe objinule cu circuilul
prezenlal ln figura 2.
TEHNIUM 10/,81

CU TIAlllBTDAl1
I.P.I.S ....
Ing. MARCEL-TIBERIU
Materialul de o
cu toate tranzistoarele (cu
germaniu cu siliciu, npn pnp)
fabricate la conform
catalogului de produse 1976-
1977.
Ideea unei astfel de rigle
n faptul mare de
tineri amatori din nu au
ntotdeauna la un catalog
de produse I.P.R.S., acestea fiind edi-
tate ntr-un relativ mic de exem-
plare puse, n general, numai la
din ntreprin-
deri.
Rigla se compune din trei discuri
independente unul de
care se rotesc n jurul unui ax. Pe o
parte a discului central snt nscrise
tranzistoarele cu silIciu, iar pe
parte tranzistoarele cu germaniu. Pe
cele discuri exterioare snt no-
tate principalele caracteristici tehnice
ale acestora: putere curent
de colector maxim, tensiune colector-
emitor, tensiune factor
de amplificare, de De
asemenea este forma con-
a tranzistoarelor avnd cote
de Qabarit, precum cote de montaj.
DIscui din mijloc, cel de diametru
mai mare, are nscrise pe cele
fete ale sale, in fiecare sector de cerc
unui anumit tip de tran-
zistor, toate caracteristicile tehnice
mai sus.
Cele discuri exterioare, de dia-
metru mai mic, decupaje care
permit citirea a caracteristici-
lor tehnice ale tranzistorului ales.
n continuare vom modul n
care se pentru realizarea
a riglei.
Se din cele
discuri de diametru mai mare. Pe o
de carton sau de
0,5-1 mm grosime, la
dimensiune, se lipesc cele
discuri decupate. Pentru lipire se folo-
prenadez, avind fie n-
tins ntr-un strat uniform.
tP.RS.
TRANZISTOARE e<PN CU SILICIU
I
CAPSUlA
I.P.RS.
TRANZISTOARE PNP s,NPN CU GERMANIU

CAPSUL.A

Po
TEHNIUM 10/,81
Se astfel discul din mijloc, care
cuprinde pe cele ale sale n-
treaga
La fel se cu cele
discuri exterioare. ce s-au rigi-
dizat cu carton sau cu cu
ajutorul unui cu vrf sau
cu o se cele cinci
orificii. se va
verifica corespondenta dintre decupa-
jele celor discuri exterioare
sectoarele de cerc cu caracteristici
tehnice de pe discul cu diametru mai
mare. acestea corespund per-
fect, se poate trece la asamblarea
riglei.
Cu ajutorul unui cui se
centrul disc, care cele
trei discuri se cu o
sau Trebuie avut ca,
stringerea capsei, discurile se
roti unul de De ase-
menea, la montare trebuie avem
ca discurile exterioare cores-
cu cele ale discului
interior.
Acestea fiind realizate, rigla este
gata pentru exploatare. De exemplu,
vrem ce caracteristici are
tranzistorul EFT 319. pe discul
din mijloc EFT 319; rotim
discul exterior cind decupajul
se suprapune pe EFT 319, care
putem citi: P=250 mW, le =-10 mA,
U
cbo
=-20 V,U
ebo
=-O,5 V,!3=70-300,
Uce/'c=9/1 (V/mA),

MHz,
capsula TO-1. A tragem concluzia
este un tranzistor pnp cu germaniu,
de cu caracteristici le
tehnice mai sus .
intoarcem rigla pe parte
presupunem nu ce ca-
ractenstici tehnice are tranzistorul BD
135. ca mai sus vom citi:
P=6,5 W, le =500 mA, U
cbo
=45 V,
U
ceo
=45 V,P=4Q-250, Uce/lc=2/150
(V/mA), f
T
=50 MHz. Putem trage
concluzia este un tranzistor cu
siliciu, npn, putnd fi utilizat n etaje
finale, respectnd valorile maxime indi-
cate.
Construind amatorii
vor avea po-
un instrument de lucru comod,
de manevrat, cuprinznd o canti-
tate mare de ntr-un volum
deosebit de mic.
3
IIILTIPLICATIIAIE
IIE TEMIIBME
Multiplicatoarele de tensiune mi snt
altceva decit celule de redresare-
filtrare cu un mod aparte de dispunere
a diodelor condensatoarelor, anume
astfel nct ambele semiperioade ale ten-
siunii alternative de intrare fie redre-
sate, consumatorul Rs
la bornele sale suma tensiunilor rezul-
tate, iar nu suma cum se
de exemplu, la redresarea
n punte.
practic variante funda-
mentale de dubloare de tensiune du-
blorul Latour (fig. 1) dublorul Schen-
kel (fig. 2) - prin a montare n
de patru circuite etc.
se multiplicatoarele cu 3 (triploa-
re1 cu 4 (cvadruploare), cu5 etc. Este
deci principiului de
al dubloarelor, restul consti-
tuind un simplu de
OUBLORUL LATOUR
La bornele A-B (fig. 1) se ten-
siunea de intrare, Uill' pe care
o presupunem (de exemplu,
din a unui trans-
formator de
prima a tensiunii de in-
trare este cu plusul n A cu minusul
n B. n dioda 0
1
se deschi-
B
Uies
N
O
l
17V
12V +
(1
400mA
1A
2><.
680fJ F
f\J I
IOV
N 4002
L_
Tr.
f,
M. ALE XANDRU,
de, iar O
2
blocata Condensatorul
Cl se prin 0
1
la valoarea de
vrf a tensiunii de intrare, U. n semi-
perioada (cu minusul n A
plusul n B) se deschide dioda O
2
se
0
1
, Condensatorul C
2
se n-
prin O
2
la valoarea de vrf a ten-
siunii de intrare. Ambele condensatoare
snt astfel la valoarea de vrf a
cum ele snt plasate n serie,
ntre punctele M N avem dublul aces-
tei 2U. de
Rs vede deci tensiunea 2 U.
n realitate, dublarea de tensiune
este o multiplicare cu un factor mai mic
ca 2. ne gndim, n primul rnd, la
de tensiune n direct pe diode
(UD)' atunci cind ele sint deschise; astfel,
nici C
l
nici C
2
nu se la valoarea
de vrf U, ci la valoarea mai U-
U])o n al doilea rnd, n
precedent a fost ignorat (n mod voit)
consumul de Rs, din
energia n bateria de con-
densatoare C
l
+ C
2
n
de (R
s
= 00, respectiv
bornele M-N libere), tensiunea de ie-
are valoarea 2(U - Un). Prin conec-
tarea unor de de valori
din ce n ce mai tensiunea de
scade treptat, manifestndu-se n
timp tot mai caracterul pulsa-
Ao---[!r 1'1 +
-1
R
Ui()f\J
1
i

BO N
n
o
220V
'----------+--.--c
tor (scade filtrajului). Aceste
neaj uns uri pot fi compensate la o
prin valorii con-
densatoarelor CI C
2
Atunci cnd ga-
baritul costul condensatoarelor devin
prea este de preferat
secundarul transformatorului ape-
la redresarea n punte.
Un exemplu practic de dublor Latour
este redat n figura 3. Pentru a la
tensiunea U = 12 V la un
curent maxim I = 0,4 A, trebuie ale-
gem un transformator de care
debiteze n secundar o tensiune U sec> U 12
la un curent maxim Isec> 2 I. Putem lua
deci Usec=7 V Isec=1 A.
Condensatoarele C
l
, Cz trebuie
tensiunea de lucru mai
mare dect U/2 (putem lua 10 V1 iar
diodele trebuie suporte minimum 2' I,
avind tensiunea mai
mare dect 2 U.
OUBLORUL SCHENKEL
Schema (fig. 2)
de piese ea aceea a dublorului Latour,
altfel aranjate. Pentru a
presupunem prima
a tensiunii de intrare are
plusul n A minusul n B. n
dioda 0
1
iar O
2
con-
duce. Condensatoarele CI e
2
, aflate
n serie cu O z, se fiecare la cca
din valoarea de vrf a ten-
siunii de intrare, U/2.
n cu minu-
sul n A plusul n B, D
2
este
0
1
conduce. Prin urmare, C
2

la U 12, iar 0
1
l pe C
l
l n sens invers la tensiunea
de vr' U.
n cea de-a treia O
2
con-
duce din nou. La bornele diodei 0
1
avem tensiunea de intrare, Uin>
plus tensiunea de vrf U a condensato-
rului CI' n condensatorul
C2 se prin O
2
de la U/2
la cea 2 U.
Semiperioadele nu fac alt-
ceva dect pompeze energie n con-
densatorul C
2
, pe calea com-
pensnd consumul din de sar-
Rs, n paralel cu C
2

Evident, aici dublarea este doar
coeficientul de multipli-
care depinznd de valoarea condensa-
toarelor a de
Reluind exemplul precedent n va-
rianta de dublor Schenkel (fig. 41 ob-
putem folosi transfor-
mator diode. De data aceasta
condensatorul C
2
trebuie
tensiunea de lucru cel cu
dublul valorii de vrf a tensiunii de in-
trare, 2 U. Reamintim valoarea de
vrf U se cu
valoarea eficace a tensiunii alternative,
Uitr n cazul nostru, V;
9,87 V; 2 U 19,74 V 20 V.
se impune pentru a asigura
condensatorul C
2
n rezis-
de la
N(-) 3U

(1
Uinr\i
B

AO
OM
UInN
(+)
B
Comparnd ntre ele cele
te, dublorul Schenkel
dezavantajul folosirii unui cO!ldlilibSelll\
cu tensiunea de lucru mai
MULTIPLICATOARE
cum la nceput, ob-
o
completare a dubloarelbr de
cu una, sau mai multe
celule suplimentareO-c, plasate n
spirit ca n
de la care s-a plecat. .
Ne propunem, de exemplu, 4edu-
cem schema triplorului de tensiune n
varianta Schenkel. n prealabil re-
schema din figura 2, dndu-i as-
pectul (echivalent) din figura 5.
acum cu ochiul la felul n care a fost
celula C
2
--0
2
, vom ele-
mentele C
3
-0
3
n ob-
schema triplorului Schenkel din
figura 6. Se poate demonstra
condensatorul C
3
se la dublul
valorii de vrf a tensiunii de intrare, deci
ntre bornele M N vom avea tensiunea
U+2' U=3 U.
Oar cvadruplorul Schenkel? Nimic
mai simplu! Mai trebuie la
schema triplorului celula C
4
--0
4
,
cum. n figura 7, Generalizarea
este a,:cum la ndemna cu men-
- pentru cine nu a observat --
tensiunile multipli pari de U (de forma
2kU, k -natural) se culeg de pe ramu-
ra de jos a iar cele multipli
impari de U de forma (2k + 1) . U se
culeg de pe ramura de sus.
De asemenea, trebuie se cont
de tensiunile maxime la care se
fiecare condensator n parte, o
dimensionare
n ceea ce multiplicatoarele
Latour, lucrurile stau la fel din punct
de vedere dar practic este mai
dificil de intuit generalizarea. Oe exem-
plu, n figura 8 este schema tri-
plorului Latour, iar n figura 9 schema
cvadruplorului Latour. ncumeta
prin analogie, schema multi-
plicatorului Latour cu 5?)
ncheiem cu
multiplicarea de tensiune, pentru un con-
sumator Rs dat, este cu att mai efi-
cu ct valorile condensatoarelor
snt mai mari; pentru valori' date ale
condensatoarelor, este cu att
mai cu ct curentul de
este mai mic.
U
'" I

Ci
lJin N
B 0------+---11--_ ..
.A
Uin
N
B
CIR
n lui Rt. se
mult. La deschiderea lui K,
dI = 60 mA este de Rb care va
suporta astfel la bornele sale o
de tensiune el = ( - )dI . R
1
=
= 60 mA, 1 200 Q = 72 V, valoare sen-
sibil mai dect n cazul precedent.
A vantajul este mai de apreciat
vedem, de exemplu, in K un tran-
zistor cu tensiunea de
100 V.
Probleme similare de se pun
atunci cnd un comutator (clasic sau
static) circuitul de alimen-
tare pentru un montaj cu 'capa-
citi Se la aplicarea tensiunii
continue la bornele unui condensator
de capacitate foarte mare (mii sau zeci
de mii de microfarazi), curentul
de poate atinge valori exage-
rat de mari, capabile jonc-
tiunile semiconductoare de (sau
. inseriate n circuit), contactele comuta-
toarelor mecanice sau chiar conexiunile
Indiferent de natura boxei, de
de difuzoare de modul lor de conectare,
o ce se impune este ca
a boxei fie cel
cu de a amplifica-
torului la care fie
(casetofon, magnetofon, etc.), ran-
damentul maxim n cazul
celor
deci: boxa poate avea
cu cea de la amplifi-
catorului sau
mai mare (randament dar n
nici un caz mai (se pune n pericol
integritatea ca a di-
fuzoarelor).
O (dar frecvent
este aceea n care sau mai
multe difuzoare se n com-
serie, paralel sau mixte pentru a
se o cu
cea a sporind
puterea Formulele de calcul n
asemenea cazuri snt cele cunoscute de
la legarea n serie sau n paralel a rezis-
toarelor. Astfel, la conectarea n serie a
n. difuzoare de ZI' Z2"" Zm
este Z=ZI +Z2+ ... +
+Zn' De exemplu (fig. 11 pentru Z1 =4 n,
Z2=4 n Z=ZI+Z2=8o. La
conectarea n paralel a celor n difuzoare,
se cu
1 1 1 1
- - = --- + --- + ... +
" ZI Z2 Zn
In particular (fig. 2), pentru n = 2, ZI = 8 n
. . Z1 Z2
Z2 = 8 n, Z = = 4 n.
Pentru serie-paralel din
figura 3 (ZI n serie cu Z2' iar grupul n
paralel cu Z3)' este
(ZI +Z2) Z3 .
Z = -----, Iar pentru cea din
ZI +Z2+Z3
figura,4 Z = ZI +
Z2+Z3
TEHNIUM 10/'31
interne ale condensatorului (nu trebuie
fiecare condensator are o
admisi a
w
curentului).
Solutia n astfel de cazuri n
unui rezistor R sau (mai
. bine) a unei bobine L n serie cu con-
densatorul C (fig. 13). n ambele va-
riante, la inchiderea cu-
rentul va fi limitat la valori nepericu-
loase, care se stabilesc prin alegerea
a L sau R. Avantajul
Fiz.
n de acest fel, oricare
dintre difuzoare poate fi nlocuit prin-
tr-un rezistor cu valoarea a
de calcul
neschimbate. Asemenea artificii se folo-
s-esc adeseori la probe, pentru adaptarea
sau pentru simularea unor
consumatori de putere
prin aceste
simple de difuzoare nu se propriu-
zis boxe. Se difuzoarele nu redau
la fel de bine toate spectrului
audio, unele avnd pentru
. joase, altele pentru cele medii,
iar altele pentru nalte. De atunci
cnd o din mai multe
difuzoare, trebuie cont -- n
de problema a
totale -- de capacitatea ansamblului de
a reda fidel pe ct se poate uniform
toate frecventele audio. Cu alte cuvinte,
trebuie foiosim cel llll difuzor
de joase, unul de nalte (eventual) unul
de iar pe de parte trebuie
ntre amplificatorului
difuzoare o de care
dirijeze selectiv semnalele, n de
lor, difuzorul care le
cel mai bine.
cea mai o
spectrului audio n do-
menii delimitate prin de sepa-
!s (de n jurul valorii .de
600 Hz, dar care poate varieze, n
de tipul difuzoarelor, ntre 100
3 500 Hz). Calculul de
se face n fel nct pentru Is
puterile furnizate de cele difuzoare
fie egale 1). Se
pentru f < Is, puterea mai mare va re-
, veni difuzorului de joase, iar pentruf > Is
difuzorului de nalte. n cazul
spectrului audio n trei domenii (joase,
nalte), se aleg de
!s1 (ntre joase medii)
(ntre medii nalte). De
1
lr:
-TeL E
Ir
f;;;;;;;;;J

15
bobinei n cu rezistorul con-
n aceea ea viteza de
a n final la
bornele sale. o de tensiune relativ
(n de
a Constructorilor
le recunoas-
terea acestor procedee n cadrul
melor electronice complexe pentru a se
se ia ntre 100 500 Hz, iar Is2 ntre
1 500 si 5 000 kHz.
separatoare snt filtre Le, al-
deci din bobine condensatoare.
n clasa acestora o subcategorie
aparte, anume a filtrelor care an-
samblului o
lucru deosebit de important pentru a nu
se pune n pericol integritatea amplifica-
torului. De ele ne vom ocupa n conti-
nuare, fiind cele mai n prac-
.
Cele mai simple separatoare cu
snt din-
tr-o de L un con-
densatdr de capacitate C. Lor li se aso-
difuzoare avnd aceeasi im-
R, unul de joase, iar de
nalte modul de dispu-
nere a difuzoarelor (n serie sau n para-
lel), distingem cele variante de
conexiune din figura 5 (serie1 respectiv
din figura 6 (paralel). Considernd va-
rianta serie (figura 5 sau mai vizibi-
FIG.1
FIG. 3

FIG.5
DJF
INALTE
OIF,
JOASE
l
0-
u
familiariza cu modul de alegere a valo-
rilor, de la caz Ia caz. Un exemplu
l protejarea
soare atunci cnd filtrarea se face cu
foarte mari (fig. 14); un altul
l constituie limitarea curentului maxim
de (R
1
) de (R
2
)
a condensatoarelor din circuitele de tem-
porizare (fig. 15).
pentru -- figura ob-
a
are expresia: XLR XcR
Z = ZI = ---- + ----
XL +R Xc+R
unde X
L
=wL=2nfL este
a iar
1 1
Xc = -._- = ---"-
. wC 2n fC
este a condensato-
rului.
Un calcul elementar ne
. d" L o.
Impunem con XLXc == c- = R", lm-
a boxei devine
de anume
cu R. Mai simplu, se poate
Z=R efectund "":lI"-""""'-,
bt ' I t' . X X - L R
2
( d'
o .me rea,la. L c=c-= con 1-
2).
FIG.2
FIG.4
FIG.6
DIF.
JOASE
DIF.
INAUT
Q
S-a observat o de cuati
une presiuni mecanice pre-
fenomen: pe cele
perfect paralele apar sarcini
electrice. Invers, lama se si
se pe cele se
un cmp electric alternativ. Su-
unui asemenea cmp, ea
ncepe vibreze. Amplitudinea vibra-
tiilor va fi mai mare frecventa
cmpului electric coincide cu
proprie de a de
Acest fenomen de producere
de electric alternativ pe fe-
unui cristal, ca urmare a unei ac-
mecanice invers), se
efect piezoelectric se la
oscilatoare pentru stabilizarea frec-

O de se
dintr-un cristal natural, prin
diverse axe care s-au de-
numit n mod X, V, AT
8T, GT. Prin aceste eri S-a
n primul rnd o ct mai a
frecventei de n functie de
(practic .
axa X sau axa V dau

1
E--
f'

ca
ca
6
Ing. A NICOLAE
cele mal mari Astfel, pentru
axa X o
de ordinul a -20>< 10-'; .
ierea axa V cea mai mare
-!--75)( 10-( .
Tot de axa de depinde frec-
de lucru. Astfel,
riie rezultate n urma unei
axa X pot la
de de 5 MHz, pentru Ulieri
axa V la 10 MHz, pentru axa
A T la 8 MHz, pentru axa 8T
la 20 MHz, iar pentru GT la 0,5 MHz.
snt cu
mai mari de 20 MHz. Ele snt excitate
cu o tensiuDe de la
30-40 MHz. In aceste cazuri la-
mela pe o supe-

De cele mai multe ori radioamatorii
dispun de cristale cu
de cea de care au nevoie. Modificarea
de este o proble-
care
nu se poate face dect
prin modificarea dimensiunilor
de procedee: chi-
mic mecanic (prin n re-
-f2>
1-
0

Q2

Q-i

l

c
}j
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
f
Q2.

..1'

4

I
!\
8
I
I F
I ..
vistele de radioamatorism se
dau diverse Nu ne vom opri
dect asupra unei metode ce poate da
rezultate bune n cazurile cristaleJor
depuneri de argint. De exemplu,
considernd un cristal cu frecventa n
jur de 1 MHz, pentru ale frec-
de 100 ... 200 kHz se poate face
o corodare prin introducerea cristal
lului ntr-un vas n care se o'
de acid fluorhidric.
Din timp n timp, cuarjul trebuie scos
din cu
se la
atingerea dorite.
cristalele snt argintate, prima
n peliculei
de argint prin cufundarea acestora
ntr-o baie cu acid azotic concentrat.
Se va cont de faptul prin dis-
stratului de argint,
cu O,1 ... 1%, importante
se n cazul cristalelor cu frec-
mai mari. Invers, n cazul
grosimii stratului de argint,
cristalului scade cu ctiva kilohertzi
sau zeci de kilohertzi.
peliculei de argint se aceleasi
ca n cazul cristalelor pe-
de argint. Corodarea se face
n momentul n care frecventa este cu
20-30 kHz mai mare dect frecventa ne-
argintarea
de lucru. Argintarea se va
face, degresare pe
cale se
vnd 0,5 9 azotat de argint n 250 mi
peste care se (cu
o amoniac cnd se
un precipitat alb. Acest precipitat se-
apoi prin de amo-
niac (cca 250 de
10 minute argintarea este ter-

Pentru a se separa cele supra-
argintate ale cristalului, se tra-
linii cu un
cat cu acid azotic concentrat.
PRINCIPII DE REALIZARE A
Flt TRElOR PIEZOElECTRICE
n cazul folosirii cristalelor de cuart
pentru construirea filtrelor se
unele cum ar fi:
--- filtrul un gabarit redus;
--- un factor de
calitate mai bun de 10000;
--- fie
o care o ct mai
a cu temperatura; .
--- montarea fie
pe o care se va introduce n-
tr-o cutie bine
Filtrele pentru emisiuni cu
trebuie o mare
stabilitate n timp cu temperatura.
De aceea snt necesare cristale cu .
Acest lucru
inconvenientul unui gabarit prea mare
o schimbare de frec-
n receptor sau Gaba-
ritul mare al filtru lui cu cristale de
a determinat pe unii
radioamatori filtre doar
cu 3-4 cristale. Aceste filtre
banda doar cu 35'"
40 dB, insuficient n cazul traficului
actual. Rezultate bune foarte bune
s.e cu un de 4-8 cristale.
Folosirea unor cristale cu frecventa
mare (9-10 MHz) duce la rezultatefoa'r-
G;ENERATOR
;f
te bune n cazul n care capacitatea
este
O greu de
rezolvat n sortarea cuarturilor
ca exemplu mtrul
punte sau semipunte (fig. l;
Pentru a avea o de;tr
de transfer
fie n zona de trecere imagi
nt zona de blocare. figura 3
zu cleri-
a unui (Q,) trebuie fie
strict cu de
serie a cel u ilalt (O,). n acest caz,
banda de trecere are valoarea
cu suma intervalelor dintre frecventa
serie si cea derivatie a celor
cuarturi. .
n figurile 4 5 se dau scheme
cu cte patru cristale. Alegerea cris-
talelor se face n fel nct Xl
valoare pentru frec-
de serie, iar frecven-
de fie ct
mai apropiate. nu, n paralel cu.
cristalul care are frecventa de rezo-
mai mare' se conec-
un trimer de 3 ... 12 pE Cristalele
O) O; trebuie aceeasi frec-
de serie n
timp cu valoarea de-
a O J 0'1' La fel ca
mai sus, n paralel cu cristalul care
are mai mare (Xl
sau X;), se un trimer de
3 ... 12 pF.
Pentru realizarea unor filtre cu re-
zultate foarte bune se pot folosi cris-
...
20 1-
o
10
- 30
- 40
tale cu axa X+5 sau X-
1830'. n figurile 7 8 se dau carac-
teristicile de atenuare
re filtrelor cu 4 cristale. BobiM acor-
. incorect duce la
mari (peste
de trecere {fig. 6). cristalele
0
1
-0'1 nu
mai sus, apare o caracte-
celei din figura 7. Un
acord corect duce la o
de atenuare cu flancuri abrupte ne
liniaritate n banda de trecere
(fig. 8).
problema celor
caracteristice ale cris
talelor de serie
determinare care
foarte precise, cu
aparate care adeseori nu snt la nde-
mna cOAstructorilor amatori. Pentru
radiocfuburi nu nici o
Astfel, la bornele cristalului se
n paralel un.g.enerator de radiofrec-
un frecventmetru numeric si un
voltmetru de (fig: 9).
Se valoarea genera-
torului cnd se o atenuare
a semnalului. Se citeste frec-
venta. Valoarea corespunde
de serie a crista-
lului de cuart. Se creste din nou frec-
se un maxim al
amplitudinii semnalului. Punctul co-
respunge de de-
In acest fel se crista-
lele care au aceeasi de rezo-
serie de .
apropiate ca valoare.
TEHNIUM 10/'81
TRIFU OUMITRESCU\
V03 SAL
Snt foarte multe situatiile n care
rad ioamatorul con struc'tor' vrea afle
a unui cablu
coaxial, antena lui este corect a-
CU fiderul, intrarea unui
amplificator de este a-
la cablul folosit etc:
Puntea va fi n-
tr-o cutie ale dimensiuni
snt dictate de gabaritul pieselor (re-
zistoare, condensatoare de trecere
mufe coaxiale).
Precizia de a instrumentu-
lui este n de egalitatea rezis-
toarelor R1 R2 a valoare poate
fi ntre 50.0. 75 n. de egalitatea para-
metrilor lui 01 02(1 N de
ndeplinirea R4=R5, R4+
R5=R3.
Generatorul de (f=
145 MHz) este echipat cu tranzistorul
T3 (BF215, BF214), montat ca osc,i-
lator' Colpitts. Semnalul se culege de
pe L1 (5 spire, CuAg 1,5
mm, (2') 5 mm, pas 1 mm, cu
la 1,5 spire).
Tranzistorul T4 semnalul
de pentru ca, o
a lui L2 (l2 idem L1), se intro-
printr-un cablu coaxial pe intra-
rea 1 a
Semnalul detectat se prin in-
termediul comutatorului K1 amplifica-
torului c.c. Tranzistoarele T1 T2 snt
montate ca amplificator c.c. n contra-
timp. Piesele componente vor treb,ui
parametri ct mai n
special factorul.,8 al tranzistoarelor T1
care snt de tipul se 107,100 etc.
Pentru se
astfel: se voltmetru! elec-
tronic prin lui P2, se mon-
cablul de de la
generatorului de la in-
trarea 1. La borna 3 se mufa
de cu antena de in-
traTea amplificatorului pe reglat sau
un cablu coaxial a do-
rim o (Cablul va avea monta-
o etalon,)'
Comutatorul K1 se va pune pe
direct. Se P1 pentru a ob-
tine indicatia ainsfrumentului.
K1 se trece pe invers.
de este cu
rezistenta etalon ,Ia borna 2,
puntea este instrumentul
de zero. genera-
torul de este un
tor, puterea de a acestuia nu va
trebui puterea
a etalon. R1,
R2, R3, R4, R5, precum etaloanele
vor fi de tipul de volum sau cu peli-

Piesa a manipulatoru!ui este registrul de deplasare CDB 495, conti-
nnd patru circuite bistabile, principiul de fiind transferarea
lului logic o de Ia un bistabil la altul, la primirea unui front negativ pe pinii de
tact CI C
2
.
n repaus, toate cele patru bistabile ale registrului au la nivelul 1 , de
asemenea, pe p.inuJ MC vom avea nivel 1, ceea ce c9respunde unei
din a registrului. Prin cheii de manipulare se introduce nivelul o
la intrarea IA a primului bistabil, sau la a celui de-al treilea bistabil, se
generatorul de tact; primul front negativ va aduce nivelul O la bistabilului
se generatorul ui prin intermediul pinu-
lui MC, starea de a registrului deplasare spre dreapta. n
stare, la fiecare front negativ pri mit, semnalul o se la
rului bistabil. Cnd a ajuns pe ultimului bistabil, la primirea unui nou front
de tact, registrul revine n cu nivel <d pe QA, QB, Qc, QD MC.
Deoarece pe fiecare bistabil semnalul inter'(alul to dintre impulsuri
de tact, se vor genera semnalele linie + (3t
o
+to) sau punct
(t
o
+ tol n dc locul unde se introduce acest semnal O n registru.
ntl are la cele construite pe de bistabile
la manipularea cheii din puncte n linii, nainte
de terminarea sem,nalului punct, acestea bat linie.
Ing. EUGEN aOLBORICI, VO? BEN
Circuitele oscilantedin aparatura ra-
dio de obicei, mici
de la 1 000 pF. La realizarea acestor
circuite este important se
exact valoarea folosite. Apa-
ratul de a fost conceput realizat
. tocmai n acest scop, el
rarea cu o precizie mai de 0,5%
a avnd domenii de
0--35 pF 0--700 pF. Astfel,
aparatul capacitatea unor
condensatoare fixe, a trimerilor, a' con-
densatoarelor variabile (capacitatea ma-
cea chiar a
parazite ale unor montaje (fig. 1).
Primul etaj este un oscilator cu frec-
TEHNIUM 10/,81
de 450--500 kHz n montaj Col-
pitts, realizat cu tranzistorul TI' Induc-
acestuia, LI' este o de
de la radiorecep-
torul Jupiter, cu vopsea
3-4 are 70 de spire, iar por-
1--5 are trei spire din conductor
CuEm 0,1 mm. un etaj se-
cu tranzistorul T 2'
care are n circuitul de colector
nea 1--5 a bobinei L
2
Aceasta este tot
o de la Jupiter cu alb
1--5 are 70 de spire,
iar 3-4 are 50 de spire din conductor
CuEm mm. 1--5 m-
cu C
s
, C
9
, Cur CII'
50.0..
60.0-
70n.
etc..

OUT
+sv -
ce
+9V -6
10X !N4148'
Student NICOLAE EMIL ac.eu
l
Y03 - 2001171 a
C
x
un circuit oscilant acordat
pe oscilatorului. Condensato-
rul C
9
este format prin legarea n paralel
a ambelor ale unui condensator
variabil de la radioreceptorul Mamaia
sau Nordic, realiznd o a ca-
LlC= 700 pF. Condensatorul
C 10 se )egnd n paralel ambele
folosite pentru banda de unde
ultrascurte ale aceluiasi condensator rea-
liznd o de capacitate flC= 35 pF.
Pe axul acestui condensator se
un indicator, din plexiglas, care se va
r
220v
r
I
L. _,_
putea n gradate a apa-
ratului prin rotirea butonului conden-
satorului. C
s
este un condensator varia-
bil de la receptoarele Alfa,
Cora etc., avnd ambele legate
n paralel.
Rezonanta circuitului oscilant al eta-
jului separator pe oscilatorului
este de circuitul detector format
din dioda D, rezistorul R
7
condensa-
torul C
7
, urmat de amplificatorul de cu-(
rent continuu realizat cu tranzistorul T
3
,
(CONTINUARE iN PAG. 11)
T4
7
1 este schema unui
care alimentarea
consumator C un interval de
.1t-de la nchiderea
orientativ de temporizare
ntre 1 s 400 S, reglabil
cu Pl' Prin
nlocuirea condensatorului CI' n sensul
valorii limita de tempori.zare
poate fi Condensatorul CI va
avea tensiunea de lucru de cel
16 V curentul de ct mai mic.
Tranzistorul TI' cu diodele
Dl' D2' P
1

R
1
un generator de curent
constant, care liniar condensa-
torul CI de 500 Timpul de
a deci temporizarea
se cu ajutorul
P
1
de 22 kQ, liniar, din
emitorul tranzistorului TI' n momentul
n care tensiunea de pe condensatorul
CI atinge valoarea tensiunii de prepo-
larizare a emitorului- tranzistorului T 2'
la care se mai tensiunea de deschi-
dere a tranzistorului T z' acesta se des-
chide ncepe polariznd
prin divizorul rezistiv R4' R
5
baza tran-
zistorului T 3' care ncepe
Tranzistorul T 3' deschizndu-se, asi-
prin curentul de colector des-
chiderea tranzistorului T 4' Acesta ali-
la rndul consumatorul C
sau un alt circuit.
Butonul S, cu contact normal deschis,
prin lui
ROMEO IBOARIU,
generalA Panait;oaia,
jud.
condensatorului CI la tensiunea de
0,6 V, marcnd astfel nceputul unui nou
interval de temporizare .
cum se generatorul de
curent constant cu tran-
zistorul cu germaniu ti (EFT 323), baza
lui fiind cu diode, tot cu
germaniu (D l' D
2
de tip EFD 105 sau
echivalente). Se poate folosi foarte bine
si un tranzistor cu siliciu, cu
pnp, de tipul BC 177 sau BC 178, po-
larizndu-i baza cu diode cu siliciu
de tipul 1 N 4007 sau altele echivalente.
n acest caz, R
1
va avea 1 k.Q,
iar P 1 100 k,Q, Evident,
intervalul de temporizare se va modifica,
gradarea din nou a scald
Pl' Temporizatorul a
fost realizat n varianta cu tranzistorul
TI diodele Dl' Dz cu germaniu, po-
P 1 de 22 kQ, avnd scala
direct n
Alimentarea dispozitivului se face la
o tensiune de 12 V, de stabili-
Schema alimentatorului este pre-
n figura 2. Transformatorul Tr.
se va realiza pe un miez cu de
4 cm
2
; n primar se 2250 de
spire din CuEm 0,15 mm, iar n
secundar 130 de spire din CuEm
(b 0,35 mm. Redresarea se face cu diodele
D
5
--D
8
de tip F 407 sau echivalente.
Stabilizarea tensiunii este de
dioda Zener PL12Z, n baza
tranzistorului T 5' de tip BD 135 sau
2 N 3055: Curentul furnizat de stabiliza-
DOR DINAIIC
numesc Petru snt elev la Grupul auto Baia Sprie,
iar n timpul liber snt un. constructor radioamator un pasionat cititor
al revistei Tehnium de la n prezent.
De data aceasta dori propun eu un montaj care poate in-
tereseze pe constructor amatori, anume un expandordinamic, un
circuit lipsit de tranzistoare, dar n dea rezultate foarte bune.
Ceea ce surprinde, desigur, n primul rnd este mic de piese.
Cele becuri cu rezis-
o punte. la niveluri'
mici ale semnalului, puntea se echili-
de tensiune pe di-
fuzor devine aproape iar la ni-
veluri mari ale semnalului de
tensiune pe difuzor foarte mult.
Astfel pasajele forte ale muzicii snt
cele pian o n in-
tensitate.
se vor bobina bifilar
pentru a avea o ct mai
Becurile vor fi de 7 V/O,3 A pentru
amplificatoare cu o putere mai mare
de 8-10 W. Singura care
unele este transformato-
rul de care poate fi realizat prin
rebobinarea unui transformator de. di-
fuzor de radioficare sau folosind' un
miez de 1,5 ... 2 cm
2
prima-
500 de spire din CuEm
p 0,2 ... 0,25 mm, iar secundarul are 100
de spire CuEm 00,7 ... 0,8 mm.
./
3
tor este de maximum 300 mA. se
pentru T 5 un tranzistor de tip
BD 135, acesta va avea un mic radiator
de de aluminiu cu de
20 cm
z
. Condensatoarele electrolitice C
2
,
C
3l
C
4
o filtrare a tensiunii.
In, figura 3 este prezentat, la scara 1/1,
lUIIITRU
l
FD
BPX91
x
00
VI
>-
J..J
ro
1
2
circuitul imprimat pe care a fost realizat
montajul.
Temporizatorul a fost
druJ cercul ui de din
este folosit
ca indicator pentru
a materialului 10t@slemabJl1.
I
S. MARIN
1M..a.

PL 6V 8Z
2;1 k.0_
TEHNIUM101'81
Montajul se folo-
sind 9 tranzistoare de procurat din
sau dintr-un aparat de radio
tranzistorizat, scos din uz.
Bobinele L
l
-L
4
se n aparatul
de radio NEPTUN; ele vor fi modifi-
cate cum se mai departe.
Schema cuprinde generatoare de
realizate cu T c-
T 2' respectiv cu T 5-T 6' Primul genera-
tor o n jurul a
5 kHz, iar al doilea o
n jurul a 2 kHz; ambele
n domeniul constituind
semnale de atac al canalelor L R
dintr-un receptor stereofonic. Genera-
torul de semnal stereofonic este. flstfel
conceput nct semnalul de se in-
n. receptorul stereofonic testat
prin unde electromagnetice la
de sub 1 m. n acest fel posibilitatea
receptoarelor ste-
reofonice n ntregime, ncepnd de la
borna de '
Cu tranzistoarele T 3 T
4
s-a realizat
un comutator electronic, a
0scilatorul de 70 MHz, realizat cu
T
9
(BF 214).
Comutatorul este excitat cu o frecven-
de 38 kHz din dublorul de
realizat cu T 8 (BC 171).
Schema cuprinde un oscilator pilot,
realizat pe de 19 kHz cu tran-
zistorul T
7
(BC 109), bobinele L2' L3
L
4
realizndu-se pe un baston de
r/J 6-8 mm lungimea de 30 mm. Pentru
ca inductant.a transformatorului realizat
cu aceste bo'bine fie autorul
a lipit cu nitrolac de partea a
miezului o din care
se ntr-o tot din
pe carcasa transformato-
rului.
Bobina L3 300 de spire din
CuEm q, 0,15 mm, Secundarul L
2
60 de spire cu la
0,15 mm. Bobina L
4
, de
30 de spire cu tip de Trans-
formatorul, dublor de realizat
cu Ls L
6
, se pe un miez
Aparatul traduce sau ni-
velul de iluminare n tensiune elec-
putnd fi deci utilizat ca luxmetru
prin gradarea a sca-
lei voltmetrului conectat la
Sensibilitatea montajului este
iluminarea fiind de cca 1,5 Ix
filtru, respectiv cca 15 Ix cu filtru
n (pentru a se adapta
receptoare ale fotodiodei
la cele ale ochiului). La iluminarea
de 100000 Ix, montajul poate
furniza o tensiune de 400-
600 mV.
Instrumentul indicator va fi un volt-
metru c.c. cu scala de 0,6 V (eventual
1..,1,2 V). Alimentarea se face de la
o de 15 V, bine
dar schema
celule de stabilizare ncorporate;
consumul de curent este de cca 15 mA.
Cu montajul alimentat voltmetrul
conectat la iesire, se
fotodioda aduce la zero din Pl
tensiunea de (acul instrumentu-
lui). aceea se scurt-
circuitul, se pe ilumi-
narea de 100 klx se
din P2 tensiunea de iesire la 400 mV
(maximum 600 mV). Etalonarea scalei
se face prin puncte intermediare n
progresie (cu fil-
tru).
TEHNUJM 10/,81
Ing. 1. MARGINEAN,
Cmpia Turzii
de tip din calea de
a aparatului de radio NEP-
TUN. Bobina L6 100 de spire
cu CuEm r/J 0,06 mm, iar bobina
Ls 30 de spire cu la
tate, CuEm r/J 0,08 mm.
Bobina L
7
este un de radiofrec-
realizat cu 7 spire n aer,
rtJ 0,5 mm CuEm
r/J 5 mm. Bobina Ls 9
spire cu rtJ 0,5 mm CuEm, n aer,
q, 5 mm.

Cele generatoare de drept-
snt comutate electronic cu
de 38 kHz pe intrarea tranzis-
torului T 9' parame-
trilor acestui tranzistor, sub
semnalului alternativ aplicat pe
are loc o n a undei
de 70 MHz a care
se prin eter n etaj ele de
ale radioreceptorului stereo
-4,SV
TI}
T2
T3 EFT321
T4
T5
T6
+
Prin intermediul unui releu electro-
nic maximal de tensiune se alimentea-
cu 12 V un convertizor care debi-
:::>
testat. este pe emitorul
tranzistorului T
9
printr-o capacitate de
47 pF. De capacitate se o
drept (de 30 cm lungime
r/J 3 mm); dintre generator
aparatul testat trebuie fie sub 1 m.
se poate conecta galvanic
la intrarea aparatului testat. Rezultate
mai bune se prin conectarea
la borna de punctul cald.
Pentru reducerea distorsiunilor rezultate
n urma semnalelor
L R, s-a introdus un filtru compus din,
Ll capacitatea de 470 pF n calea sem-
nalului complex stereo. Bobina Ll con-
50 de spire CuEm r/J 0,15 mm, pe o
de r/J'2 mm 1= 10 mm.
REGLAREA MONTAJULUI
Nu la exactitatea celor
de 2 5 kHz, deoarece
ntre ele este suficient de mare
snt recunoscute n difuzorul L
difuzorul R.
Snt la exactitatea frec-
pilot de 19 kHz; n acest scop se
un osciloscop conectat n emi-
torul tranzistorului T 7' asupra
miezului de se poate fixa
la 19 kHz
Cu o ndemnare ceva mai mare, pentru
fixarea la 19 kHz, se poate
utiliza metoda cu
de 19 kHz, de la un aparat radio
stereofonic n timpul emisiunii stereo.
L1
llTl
FRANCISC KOVACS,
Sf. Gheorghe
tensiunea (200-
250 V) condensato-
lui C, (rezervorul de energie).
1________________ _
Oscilatorul realizat cu T 9 se la
70' MHz, utiliznd un aparat de
fixat la 70 MHz n gama UUS. La
nerea maxim, osci-
latorului este la 70 MHz.
n acest caz, montajul trebuie fie
foarte aproape de radioreceptorul fixat
la 70 MHz, sau montajului ',:xmec-
la antena a aparatului
(pentru reglajul se
spirele bobinei L
s
)' Dublorul de
se poate regla la 38 kHz, in
lipsa cu un aparat de
(A VO-metru) folosind o
pentru redresarea tensiunii pe secundar.
Cnd n curent continuu este
transformatorul este acordat
pe 38 kHz.
FINALE
Stabilitatea celor osci-
latoare este suficient de pentru a
nu afecta utilizarea generatorului de sem-
nal stereo. Se poate utiliza acest genera-
tor la acordul circuitelor de al
circuitelor oscilator mixer din blocu-
rile de radio.
De asemenea se pot alinia circuitele de
medie UUs, se pot regla deco-
doarele defecte din aparatura radio ste-
etc. Montajul se
o de circuit imprimat, totul
nchis ntr-o cutie
masa schemei.
Rezistoarele au puterea- de 0,25 W.
Atunci cnd condensatorul este n-
multivibratorul convertizorului
se automat, asigurind astfel
exploatarea a sursei de ten-
siune.
Transformatorul Tr. 1 se
pe un [>achet de tole cu de
3 cm
2
1-2-3 cuprinde 40+
40 de spire CuEm 0,8 mm,
4-5-6 are 58+58 de spire CuEm 0,2 mm,
iar 7-8 960 de spire
CuEm 0,2 mm.
Bobina L
1
se pe o
avnd d=12 mm 1=20 mm;
ea 80 de spire CuEm 0,9 mm.
HT2bO

cr
el-
'F
'Ci
uJ
l;f
uJ
'il
PREAIPlIIICA111ARE
plifica o armomca a postului de radio
local. Se mai ca la traver-
sarea cablaj ului linia de -
cel 2 mm nu
bucle nchise; de asemenea, se mai re-
ca alimentarea se se-
parat de alte surse (etaj final de ampli-
ficare, reglaje de ton, sistem de ilumi-
nare etc.). pentru alimen-
tare montajul n Tehnium nr. 8/
1980, p. lI.
acestui preamplificator snt

Sensibilitate de intrare: 1,5 mV (linear,
pentru microfon), respectiv 3,5 mV (pen-
tru
de intrare: >20 kQ (pentru
microfon), respectiv> 47 kQ (pentru

180 n:V la de 50 kQ.
oarece se mai tr
de acest tip cu factori de zgomot -:,:;
Multi constructori amatori
mele' de preamplificatoare cu aI
tranzistor PNP, deoarece este mai
de un tranzistor de acest tip
factor mic de zgomot. nmontajul
se folosesc tran2'istoarele .BC
CNPN) 41
(PNP), ambele cu "factori/de zgomot sub
4 dB. Aceste traniistoare se n
tara Pentru cOflstructorn care
pot procura aceste
tranzistoare, mai ales pe cel PNP (BC 415}j
se folosirea perechii Be 109 C .
(pentru TI) BC 179 (pentru T
2
), dar
n acest din caz este necesar
tranzistorul BC 179 fie
pentru zgomot ct mai mic. In ce pri-
pe T 3' acesta poate fi BC 237
1-11 PE TI
MAlilE11CA SIlI
+r---r---------4I-----..... ------c:::J------f''IU
C il! OO}Jff35 V
n cele de mat JOS,
scheme de preamplificatoare cu deose-
bite care, n unele se
prin ce
chiar normele HI -FI.
J
n figura 1 este 'un montaj de pream-
plificator, n versiune stereo care, da-
celor tranzistoare NPN (T
1
..
T 2)' se printr-o
de zgomot. Cele tranzistoare snt
BC 109 C sau BC 413, cunoscute pentru
factorul lor mic de zgomot (3---4 dB).
1111111
Praf. M. VORNICU
INTRARE


CJ
CANAL
ST1NGA
CANAL
DREAPTA

R!9 62kO. I
R 110
I
I
u;.
W
La realizarea montajului, T
l
T
lOl
trebuie factor f3 de
asemenea, T 2 T 1 02 trebuie fie m-
perecheate criteriu.
avem perechi de tranzistoare cu
factori f3 cei cu f3 mai mic con-
stituie perechea de intrare, iar cei cu f3
,mai mare perechea de Pe ct po-
sibil, condensatoareleC
1
C
l01
trebuie
fie cu tanta1. Rz din. colec-
torul primului tranzistor trebuie fie
cu sau orice re-
de zgomot mic.
calitate de prim ordin a preamplificato-
rului, este necesar ca elementele Rs, C
6
C
7
de maximum 5%,
altminteri montajului vor fi sim-
diminuate (de exemplu, pentru nor-
mele HI-FI, produsul R
S
--C
6
trebuie
varieze numai ntre 315 335, valoarea
fiind ntre 320--330). va-
loarea de 3,9 nF este n buclele
de (C
7
), uneori valoare
este mai greu de n magazinele de
specialitate n acest caz se
punerea n paralel a condensatoare,
unul de 3,3 nF (valoare care se
curent) de 560 pF. Pe ct po-
sibil, C
6
C
7
fie condensatoare
st i roflex. C
3
poate fi cer amic, dar n
prealabil trebuie verificat. Rolul lui este
de a mpiedica lui T l' mai
ales faptului acesta are fac-
torulf3 foarte mare.
Un comutator cu rnduri a cte
trei contacte cuplarea amplifica-
torului la doza (prin bucla de
. sau la microfon (un!ie
mai are rost, redarea fiind
n de pe comutatorul este
pus pe microfon.
FI G.1
Preamplificatorul o
(de tip RIAA) pentru mag-
din bucla de C
6
,
C
7
, Rg. Sistemul R---C serie (format din
R
8
, C
6
) are produsul 33 kQ x 10 nF = 330,
n paralel cu C
7
de 3,9 nF o
de pe banda
audio 20 Hz--20 kHz cu o foarte
redare att a sunetelor joase, ct a
celor nalte. Pentru a nu afecta
Att intrarea, ct trebuie
se prin cablu ecranat (ecranul fiind
pus la executarea montaju-
ecranarea acestuia cu de fier
(nu de aluminiu 1) este obligatorie, alt-
minteri montajuL care are o amplificare
_ destul de mare, poate am-
Di+ R182kD.
FIG.2
R2 R3
56kD . 27kU
Doza
0---------,
Domeniu de
20 Hz-20 kHz + 0,5 dB.
Factor de distorsiuni: < 0,3%.
Alimentarea: la 27-,---30 V (cu
consum de. 2 mA), dar se poate face
la 24--27 V.
Montajul din figura 2 este un pream-
plificator cu un etaj clasic T
1
-T
2
(NPN-
PNP) un etaj de amplificare (T
3
)
Se n generaL la preampIifica-
toare primul tranzistor este NPN, de-
+
T3
t----'--_x R_
4
-c=2 2}--O_k_fi_-P---I J.J-_-<!>-----f:
R
=1J-2 _+ RE
1kO
4/7!JF/35V
INTRARE
Microfon
P4
2 5
3 6
10
10
11
12
R7
1kl
R6
270 kD
R8
4700
1S, .... x ..... ' R-\.9_2.J-7_k_D.,
16
17
18
XC4 12n F
xcs
R10 R11
100 k.o. 3) kSl
ELEMENTELE NOTATE CU [X] TREBUIE
FIE cu DE MAX. S (0.
chiar BC 107 (sau mai bine BC 108 B)
ele::,pentru zgomot ct mai
mic. Ca la montajul precedent, se re-

-- Condensatorul C, fie cu LIII:.I.
-- R3 fie de zgOll1pl UliI.:

-- Elementele R4' R 5' R
9
, C
4
C
5

fie de sub 5%.
-- Linia de pe cablaj
cca 2 mrn
-- Punerea la se nainte
de Rs care vine din emitorul
lui T
1
n nici un caz ntre emitorul
lui T
l
colectorul lui T 2'
13-
PENTRU QOZA 14
1
MAGNET!CA
15-
1 -4
7.,
r
10 16
2.
1 r
5 8 -11
171
3 -6 9- -12 18 fi
eomutatorulu i
PEN TRU MICROFON
13,
14
15
1
1
r
4 7 10 16
1
2- -5 8
1 r
11 17
0
3
e
-6 9- -12 18
0
FfG.3
TEHNIUM' 10/'81
Circuitele prezentate produc un efect
de atenuare a unui semnal audio.
Profunzimea a efect ului este de
40 dB, pentru orice
Schema din figura 1 are cu
functiuni distincte: un oscilator si, un
ampiificator comandat.. n'
OSCILATORUL contine trei tran-
zistoare, TI' T 3' TI
T 2 un triger Schmitt. La ie-
acestuia este conectat un integrator
tip Miller. Tranzistorul T
3
ca
amplificator de curent continuu, furni-
znd calea de pentru buna func-
tionare a oscilatorului. Perioada de osei-
iatie este de constanta de
tizi:Jp PIC 1: Prin modificarea valorii po-
Pl se perioada
Din P
2
se 'ob-
modificarea profunzimii efectului.
AMPLIFICATORUL trei
tranzistoare T 6)' Modificarea
se prin
intermediul tranzistorului T 5 (BC 177).
Polarizarea bazelor tranzistoarelor T
4
T 6 se face cu o ten.siune de 5,6 V,
intermediul unui stabiliza-
tor' cu Zener (Dz).
efectului tremolo are loc
n urma nchiderii contactului 1. Acesta
'11 cu P
1
se
n dispozitivul de
etc.).
REGLAJE. verificarea a
montajului se alimentarea pre-
amplificatorului. La intrare se un
semnal de Din
metrul P3 se amplificarea
aceea se alimen-
tarea oscilatorului. n colectorul tran-
zistorului T 3 se un voIt metru
de curent continuu. Se
de foarte Mo-
-- Linia de nu formeze
pe cablaj.
Sistemul de pentru mag-
este format din grupul RC (R
9
--
C
4
), avnd produsul 27 x 12= 324. Pentru
condensatorul C
5
, recomandare
ca pentru condensatorul C
7
din figura 1
nF::::::3,3 nF+560 pF).
Pentru comutarea
crofon se folosesc un comutator cu2 x 9
contacte (n mono)
comutatoare n stereo.
Modul de cuplare la comutatoare este
indicat n figura 3.
Dintre acestui preamplifica-
tor
Bucla de (pentru magne-
a fost n fel nct re-
zistenta de intrare mereu con-
nu depinde de n
acest mod, redarea semnal din
domeniul audio (20 Hz--20kHz) se face
ct mai fidel posibil.
de intrare este de 47 kQ.
Amplificarea i'n tensiune: 32 dE pentru
kHz (la respectiv
50 dB (pentru microfon).
Tensiunea la intrare: 4 m V
(pentru
Tensiunea la intrare: 59 m V
(pentru respectiv 24 mV
(pentru microfon). ,.
Factor de distorsiuni: <0,3% pentru
tensiunea de de 0,4 V.
Domeniul de 20 Hz - 20 kHz
Alimentarea se face optnn la 24 V,
dar montajul poate fi alimentat ntre
15 V 30 V (cu consum de curent de
3,6 mA).
privind la
intrare ecranarea cu dl'
fier etc. valabile la acesl montaj.
TEHNUJM 10/,81
Ing. N. ANCRIAN
,.-----------.---------p--.
1
C2
Intrare 0,1 fJF
fr-il-
R7

70.0. 123
I---h-
T3 Q1fF
EC177
- ... -._------_ ..
P2 3OOK,Q lK.Cl
Ftofunzime 1
. PL5V6Z

DZ
dificarea valorii P 1 tre-
buie la modificarea perioadei de
a acului instrumentului. nchi-
znd contactul 1 trebuie se o
modulare n amplitudine a semnalului
audio aplicat la intrarea preamplificato-
rului. Profunzimea se dupa cum
s-a din P 2' Pentru a o
riguros n de triunghi,
se valoarea R
5
. Sem-
nalul din 'colectorul tranzistorului T
3
se
poate vizualiza pe ecranul unui oscilo-
scop.
2
7 ..... -+----.
555
6 """"''---11----__
4
C1
.1 e2
r--r4,7uF J....
R310Kn l' '" r'
'-----1 -----______ -. ----------
o mult este
n figura 2. Pentru genera
de foarte se fo-
un circuit temporizator de tip
PE 555. este ntre 1
. 15 Hz. Montajul se poate adapta di-
verselor instrumente electronice:
care are n circuitul de colector dispozi-
tivul magnetoelectric DM de 0,5--,-5 mA.
acesta are sensibilitatea mai
de 0,5 mA, el se poate conecta n serie
cu rezistorul R
7
, tranzistorul T 3 pu-
tnd fi eliminat din schema Se pot uti-
liza indicatoare de nregistrare de la
orice tip de magnetofon. ,
Reglarea aparatului este Cu
comutatorul K pe C
0---700 pF) cu C
s
Cq deschise,
conectind la bornele C
x
o capacitate de
950---1 000 pF, se rotesc miezurile bo-
binelor LI L
2
cnd se
Se apoi R
7
cnd
acul indicator al dispozitivului magnet 0-
electric bate aproape de
Modul de lucru este, de asemenea,
simr1 u. Pentru
0--700 pF se pune comutatorul K pe
etc. Circuitul integrat este asociat
cu un tranzistor npn de tipul BC 107.
Integratul este montat ca multivibrator
astabil (terminalele 2 6 legate
la un condensator de 10 JlF, CI)' Gama
de frecvente este de valoarea
CI' iar de re-
C. Cu condensatorul C
9
nchis
se butonul lui C
8
se
rezonanta. Se condensatorul
de la bornele C
x
se
C
9
cnd se din nou rezo-
se pe scara a
acestuia valoarea
domeniul 0--35 pF se pune co-
mutatorul K pe C se pro-
analog.
Etalonarea este bine se reali-
zeze ntr-un laborator care dispune de
o cutie de etalon. n lipsa a-
cesteia se pot utiliza o punte de capaci-
de mare precizie un condensator
variabil care se la valorile ne-
cesare punte, servind apoi la eta-
lonarea aparatului.
cum se aparatul
prin metoda precizia
lui depinznd numai de con-
condensatorului variabil CyC II)
de precizia acestuia.
+13V
RiS
60n
F = 1,44/ (R 1 + 2R
2
) C 1
Cu valorile date pe o
de 6,25 Hz se poate
modifica prin schimbarea valorii rezis-
Rl (s'au R
2
), dar s-a preferat pro-
cedeul prezentat pe care
n schimbarea tensiunii ap1icate pe ter-
minalul 5 al circuitului integrat, cu aju-
torul de 10 kQ. Ter-
minalul 3 al integrat furni-
un semnal dreptunghiular care,
prin intermediul R
3
, ajunge
n baza tranzistorului T l' Circuitul R
3
-
C
2
un integrator Miller ce
forma semnalului (din drept-
unghiular n Tranzistorul
TI are rolul de separator integrator
preamplificator.
Preamplificatorul este identic cu cel
prezentat n cazul schemei din figura 1.
Si aici introducerea efectului tremolo Sl'
prin nchiderea contact ului 1.
oscilatorului trebuie se men-
doar perioada celor
Cteva minute ct pu-
tind se o zi la alta
ca fie
Oscilatorul are o foarte sta-
bilitate de pe perioade destul
de lungi.
Amatorul care doreste alimentarea a-
paratului. din poate construi ali-
mentatorul din incluzndu-1
chiar n cutia TI' fiind un
transformator de la receptorul
un tranzistor pnp de
consumul apa-
mA. Tranzis-
pot BC 107, 108, 109,
sau orice tranzistor care
la frecvente de kHz. Tot
j
IN N U M R U L VIITOR:TEXTUL
I CONTINUAREA 'DESENELOR
c
o
E
F
~ 3
III
E ~ l
II I
'EE]
r ~
t.
00
o
o
E
O
$2
O
O
O
D
D
O
LOi
O
1
o
J
r.'!10/,81
turatiei unui motor se
poate face cu ajutorul unui miliamper-
metru sau poate fi digital. Prima
are n cazul
instrurnentului indicator pe
tabloul de bord este o prelu-
crare rezultatul
fiind modest '
miliampermetrului este tot-
distrage dela
problemele de trafic). O
n realizarea unui turometru care
digital motorului.
Propun n continuare o care
afisarea unei singure cifre
semnificative,' ciframiilor. Precizia ob-
ti n este pentru determi-
narea regimului de a mo-
torului. Lizibilitatea este cu mult mai
dect n cazul folosirii unui mili-
ampermetru.
Senzorul care va se
pe axul motor. Pe acest ax
se va pune o de vopsea
care va reflecta lumina unei diode elec-
troluminescente o (fig.
3). un amplificator un for-
mator de Impulsuri TTL.
Oscilatorul realizat cu circuitul in-
tegrat 555 un semnal cu
frecventa, de 1 Hz. Primul monostabil
constru'it cu integratul 4121
la fiecare al generatorului
un puls cu durata de 0,008, timp n care
este pus n 490,
Can TEOOOSIU
LED1 r ... .,.
CONDUCETI PREVENTIV ...
VREMEA N SCHIMBARE
Toamna incepe se instaleze incet,
ncet, cu capriciile sale, pe care sntem
datori le de la pieton la
automobilist. Ploile reduc vizibilitatea,
fac din o cu
gata n orice mo-
ment favorizeze un derapaj chiar
un accident. Atunci apar
cu prin toate
mijloacele de informare n Pe
sectoarele unde
este necesar se adapteze
permanent viteza autovehiculului, in-
diferent de drumului sau
de zona O parte dintre cei
de la volan citesc dau curs
consemnate. Mai la
snt cei ce nu iau n calcul a-
ceste ajung n
critice ... Ia pierderea controlului asu-
pra la accident. La
lalomi,ta, ntr-un accident re-
cent, tinere ...
Radu Valeria pilota autoturismul
9-B-1665 spre ,Con sta era
Urmarea vitezei cu
starea ". le, automo-
bilistanu mai pOCite autoturis-
mul, acesta n cele din
se puternic de un alt
14
autoturism care se apropia din sens
opus. n mprejurarea viteza
cu starea drumului a dus
la pe auto,
1n de 27 de ani, pe o prie-
a sa, n etate de nici 30 de ani.
Persoanele de sex feminin la volan
o serie de printre care
uneori la
extrem. Snt cnd femeile de
la volan flagrant, ignorind
vremea, care se n schim-
bare n acest nceput de pre-
matur. Ce n fond,
adaptezi viteza autovehiculului la sta-
rea carosabile?
celui de la volan trebuie
cuvntul. Snt n care 50-
60 km la este o
unei ude, dar snt
cnd 20-30 km la o
Mai n calcul nivelul de
a ce o
cel de la volan, atitudinea sa
si de
ntr-un accident generat de viteza ne-
pot exista victime nevino-
vate, persoane care un greu
tribut comise de cei n
scaunul auto. Pentru
c!i;)re driverul 447. n fiecare
cifra pe display nu
va fi pentru un timp de 0,00 s.
Ochiul omenesc nu' va sesiza
acest fapt, durata procesului fiind mult
prea R condensa-
torul C vor trebui o
un coeficient minime,
La nceputul ciclu,
rul 490 va trebui fie resetat;
o al doilea mono-
stabil 4121. Diagrama de
se poate vedea n figura 2. +
Display-ul folosit poate fi de orice
tip, cu catodul comun.
La o turatie de 6000 rot/min se va
aprinde LED 2, iar la 8000 rot/min se
va aprinde LED 3, indicnd un regim
periculos de a motorului.
a nu ajunge la un asemenea, moment
critic, preventiv ... vremea n
schimbare.
PASAGERUl DIN DREAPTA
De o de vreme pre-
acest subiect. Ce rol trebuie
pasagerul din dreapta? Nu de pu-
ori am constatat unii pasageri
scump celor de
la volan. De fapt, omul din dreapta
ncredintat viata auto
si ar fi normal si el- n anumite
limite- un cuvnt de' spus. Se optea-
deci pentru un rol activ al pasage-
rului, a deveni scitor. Pasagerul,
n primul rnd cel ce are n buzunar un
permis de conducere, l poate ajuta
serios pe automobilist. Cum? stea
de veghe n timpul unei curse pe ntu-
neric, semnalndu-i din vreme even-
tualele obstacole n negura
cursa
n clipa n care este obosit sau insis-
tnd ca n locurile aglomerate, pe tra-
cu o, -
curbe, pante, rampe - se utilizeze
o
Deseori pasagerul din dreapta are
de suferit. Lipsa sa de cooperare, ati-
tudinea -- uneori doarme,
este complet absent la ce se petrece
n jur, alteori devine obositor, chiar
Alimentarea montajului se face deja
bateria autovehiculului, cheia de
contact, pentru a evita un consum.
inutil n timpul Piesele fo- .
losite snt CDB 555, COB 4121,
CDB 490, CDB 447, COB 408.
yqCD8408
enervant pentru automobilist - sau
atitudinea pot avea reper-
cusiuni.
Am ales pentru dv., cititori,
exemple: N. T. se deplasa cu au-
toturismul l-MH-1885 prin localitatea
Simian, ntr-o
cu . se n-
scrie cu nemai-
putnd urmeze traiectoria curbei,
puternic,
haotic, cu putere un pom.
cu pasagerul din dreap-
ta, V.P., care putea cel
roage pe automobilist circule mai
ncet pe ploa'ie, n
Autoturismul 1-TM-1501 se ndrepta
spre Lipova. ntr-o la stnga,
P.D., aototurismului, nu
reduce viteza,
te un dublu salt, se
n Din habitaclul turtit
al autoturismului este
de J.W., pe scaunul
din dreapta.
Ce bine ar fi ca pasagerii din dreapta
se transforme n coechi-
pieri ai automobilistului, care spri-
jine orice itinerar n de-
Ct ar avea de
ci ? ... Dar la trafi-
cul rutier? .. Enorm.
Maior ION
TEHNIUM 10/,81
r
ca PURI DI ILUMINAT
La originea acestui articol in-
tentia de a oferi o modalitate de con-
realizare a unor corpuri de
iluminat de putere, destinate ilu-
minatului Special n cu
nalitate
Pentru a clarifica
vom da un exemplu din sfera tehnicii
fotografice. Fotoamatorii cineama-
torii, cu nu dispun de
interioare destinate exclusiv fo-
tografierii. Ei vor utiliza o oa-
recare' din apartament, de ca-
mera de zi. Montarea demontarea
de uz fotografic pre-
supun timp cel mai adesea, modi-
n aranjamentului
camere .. Pentru iluminatul de ambian-
de efect, de conturare etc., n
relativ restrns al camerei se folosesc
surse de de putere n
jurul valorii de 100 W. lIuminatul prin-
cipal se face cu becuri speciale nitra.:.
de 500 W, cu sau
prin Aceste
becuri ,se n corpuri specia-
lizate care se pot curent
din magazine care nu n discu-
tia de Pentru celelalte tipuri de
iluminare' propunem cititorului reali-
zarea unor corpuri de iluminat de fac-
cilindric neted
cilindric profilat
- longitudinal
- transversal
Ing. v. CALINESCU

care se integreze n arhitectura ca-
mefei n mod permanent.
exemplul dat, se poate
spune corpurilor de ilu-
minat prezentate este n con-
textul n mod deo-
sebit n cele mobilate o linie ac-
Caracterul special al
se prin efectul local,
fie este vorba de o
sau Prin reunirea a 2-3
corpuri printr-un aranjament con-
venabil se poate o iluminare
in excluzndu-se u-
tilizarea neeconomicoaselor lustre cla-
sice.
Cititorul dat deja seama despre
- ce este vorba, 1n
plus, vom sublinia principalele carac-
teristici ale corpurilor de iluminat pro-
puse: '
- consum economic prin restrn-
gerea puterii becului la nevoile ilumi-
natului .local;
- aspect estetic modern, gabarite
reduse;

meta- cu colier izonta
sau din
lemn)
2. cilindric lung
conic
3. cilindric scurt
conle
4.
TEHNIUM ,101'81
cilindric Cu inele
difuzante
conic, profilat t I
cilindric cu inele difuzante ma ; opa
- varietate mare de forme;
- utilizarea tip de bec cu
(clar, mat, opal, cu
n gama de puteri 25-150 W,
n functie de reflectorului;
- constructie
- de fixare multiple.
Cititorul are posibilitatea de a reali-
za variante, n de
nevoi Figurile 1-8 redau
cteva forme constructive
de montare-aranjare. O utilizare foarte
a acestor corpuri n
iluminatul specific obiectelor de
fie ntr-o fie in propriul apar- '
tament (fig. 8).
Figura 1 cteva forme construc-
tive de corpuri de iluminat a con-
poate ingloba din lemn,
cum se vede. Figurile 2, 3, 4 pre-
cteva de utilizare n
grup, pe
Figura 5 ca element di-
ferentiat un inel de difuzare a luminii
montat frontal n reflector. Figurile 6,
7 redau alte forme constructive po-
de aranjare.
Pentru o vedere de ansamblu
asupra problemei unor ase-
menea corpuri de iluminat, le ana-
din punct de vedere constructiv-
functional. duce la
concluziile sintetizate de tabelul 1.
Iesirea cablu lui electric poate fi pos-
sau nu) 'sau
Tipul
este func-
tie de bec forma reflectorului. Cu-
ioarea este, desigur, de
culoarea globului de al becului.
Tabelul 2 succint tipurile de

Desigur, trecerea de la un tip la altul
de iluminare nu este strict
Pe de parte, tipul poate
diferi pentru o n func-
tie de
fIuxului
luminos, oferindu-i un caracter 'difuz.
reflectorului de
asemenea, argintiul o
difuzie mai albul g;,adul
de concentrare, nichelarea' sau cfo-
marea duce la formarea unei
lumini dure concentrate.
corpurilor
de iluminat
Pentru construirea vom
descrie in continuare cteva
practice. Trebuie spus ele repre-
variante minimale din punct de
vedere dimensional (pentru dulie nor-
neexclusive ca O mic-
a dimensiunilor
este folosind dulii pentru
becuri mignon.
Fig ura 11 un corp de i lu-
minat cu reflector cilindric scurt
corp metalic profilat transversal. Pen-
tru prindere este cu
filetate'a sau un colier b,
sau o C. Prinderile sint:
a} cu sau cu picior lateral; b) c.u
colier; c) cu picior central. Filetul este
M5-M6. Reperele snt: 1) reflector; 2)
bec; 3) dulie; 4) inelul reflectorului; 5)
cor,p; 6) de trecere; 7} cablu
electric; 8) colier.
(CONTINUARE N NR VIITOR)
rulmentilor nu fie mai mare de
grosimea mai mare de 15 mm.
In partea a piesei (2) se
fac de asemenea pentru piesele
de centraj de fixare. Piesa
(2) se de patul (1) cu piesele
(3) ce se cu pentru
lemn. Piesele (3) se fac din lemn de
fag rotund de 15 mm diametru. Tre-
b u ie se aco rde ca piesele de
fi xare fie astfel nCt
n de centrare.
Axul se face prin strunjire din
de 15 mm diametru are sudate la cap
o de un
pentru lemn care va servi la
fixarea piesei ce se A-
C DNSTRU 1 T 1
.. se face nainte de strun-
.... fi re, pentru'a corecta eventuale le
ce Pentru
fi in piesa (2) mai
,,:1 j
'UN eL. interior de
( ':d .
PBNTRU LBMN
"'1' ca n fi-
i, I ,,'1., '. '. ,'a u"t ".f. e,"I.: se reali-
"I,) Il//.i' 1 ' d \ s i,l, ", ",:,,,- 't " .. t
.i 'il \, el al, rynjlre, es e
\ i ii 'le: Ea
ji::. ",:;;0188 {sau placaj
n cele ce
constructia unui mic strung pentru
prelucrarea pieselor din lemn, care /
este construit la rndui lui din lemn,
pentru a permite o realizare ct mai

a se putea compara cu un
strung de pu-
tem face cu ajutorul strung ului realizat
de noi multe obiecte din lemn, cum ar
fi piese pentru ornamente pentru
etc.
Strungul se compune din patul (1),
(2) cu de transmisie
n trepte (7), axul (4),
(8) suportul (14). Piesa ce
se se cu segmen-
tul de pentru lemn care se
n capul de prelucrare al axului (4)
G)


__
4x 1J4
16
Ing. M. calitate. I
1 "II,. 1 ':;'Stru care trece
vrful din de n func-
Aceasta din poate glisa ,tje (n desen
gul patului, fixarea ei fiind plate).
o din lemn. Patul se face d,iri\, "G,r:,i;l'iR .. este
lemn tare cu o grosime de 50 mm. In rea'","" ...>i",f
se poate face din piese - se introduc n
din placaj de 25 mm, lipite nt!e ele cu care se nchid cu piesele (6);
aracet prinse cu in lungul - se piesele (6) cu
patului se face un canal pentru glisarea ruburi;
mobile. Se mai un - se introduce axul n prima
de opt patru pentru pie- cea dinspre se cu un
sele de centrare (3) patru pentru stift din de 2 mm diametru,
pentru lemn. Piesa (2) se se cu
face din lemn masiv are - se introduce axul prin piesa (2)
la capete doi astfel nCt se n cu o
axul se (5);
pentru trebuie o - ce axul se n se
ngropare a acestora. Se de transmisie cu aju-
ca diametrul exterior al torul unei srme de 2 mm diametru.

LJiliLJ
1--1
_ 166
I '290
60
o
(Y1

3

se face de asemenea
din lemn are n partea de jos
de Pe partea de sus
o (10),
care se o M16 (11).
se
(12) de tip M16, n cap cu o
de de la un' robine1'"
vechi (13). n opus se face o
Pentru asigurare se mai uti-
o tip fluture cftre blo-

'Suportul are la un
de (14), pe care se
fi piesa din lemn
(15), ce se cu o de
(16).
Pentru a prelucra piesa din lemn,
ea se introduce pe din ax
se Apoi se
n mod convenabil se
cu pana (9). Se
rubul astfel nCt
n lemn, asigurnd cenharea.
Cnd ne-am convins piesa se
ntr-o centrare imo-
cu fluture.
Actionarea strungului se poate face
n mai multe feluri. n figura din titlu
este modul n care se face o
actionare cu un mic motor electric,
dar putellf utiliza alte sisteme. De
exemplu, se poate utiliza un sistem
similar celui de la masinile de cusut.
Acesta se poate recup'era de la o ma-
veche sau se poate realiza cu o
veche de - ca
de transmisie- ,un sistem care ac-
exact ca la
de cusut. In plus, fiind necesa-
re viteze relativ mici de se
poate utiliza un sistem hidraulic, cu
de n acest sens inventiv;-
tatea dv. are cuvntul.
P,entru orice detalii suplimentare
de
asemenea, propuneri de per-
a acestei
Drept se pot utiliza pen-
tru lemn, care se ascut ca n (11).
10/,81
6
' 4
12
7 / 16 1S
DE
Construirea unor ceasuri care
({ora cu ajutorul razelor solare
constituie o preocupare din cele mai
vechi timpuri. reconstituirea
dispozitivelor primitive de acest ger1
este un divertisment, n zilele libere
ale vacantei sau ale concediului de
Un cadran solar montat n
n curte sau n casei poate
deveni un obiect decorativ
util.
Construirea unui cadran solar de
preciz'ie este destul de n-
truCt pentru fiecare trebuie reali-
corectura unghiului de
a soarelui. n vederea am
evitat n descrierea
care s-a tinut cont numai de
unde se mon-
cadranul solar. Astfel, n lunile
de precizia va fi mai mult dect


CADRANULUI SOLAR
/
I
/
10---
,-,14
ANSAMBLU
SOLAR
N. GALAMBOS
solar geografic. Determinarea acestei
directii cu busola nu este recoman-

Fixnd o pe se
exact nord-sud.
Sfoara trebuie un traseu
drept, atingnd la ora
12 punctul A. Se poate realiza acest
lucru prin trasarea unui cerc care
traseul punctelor lumi-
npase (G-H), lund ca centru punctul A
(vezi fig. 2). Cu lungimea G-H se tra-
punctul de ,!otat cu
litera 1, care nordul. In acest
fel se a pozi-
13cm
Se alege un loc apoi
se n (fig. 1, punctul
o sau o de 1 m. Pe
un carton de
aproximativ 30x30 cm, n mijlocul
ruia am practicat un orificiu de 5 mm.
Cartonul trebuie fixat cu
plane orientate n nord-sud.
n cursul zilei vom observa la
diferite ore, pe umbra nh-un
anumit loc, este un punct luminos
torat orificiului practicat n carton.
cursul zilei, punctul luminos va urma
un traseu. Acest traseu trebuie marcat,
introducnd n la intervale de
timp (aprox. 1 Cte un La
ora 12 fix se va nfige o
de celelalte
este un reper important pentru deter-
minarea nord-sud a traseului
TEHNUUM 10/,81
11
U

/
10
8
/1
V/lunI
0
r--
1

A
ORA12
solare la ora 12 pentru o localitate

n punctul A, n locul se va
planta supprtul definitiv al cadranului
solar. Se poate folosi n acest scop o
de fier zincat sau o din
iemn. deasupra
va fi de r m. Pe acest su-
port se apoi ntr-o per-
fect un disc cu un diametru
de 30 cm, executat din lemn sau metal.
Suportul se pentru a fi pro-
tejat de intemperii.
Cadranul indicatorul propriu-zis
se astfel: se un

#3
-
\
III
r
UD
NORD
2
disc, cu un diametru de 30 cm, din
de aluminiu sau material
plastic. Prin centrul discului se tra-
exact o linie, care dia-
metrul discului va servi la
reglarea cadranului n preci-
. pentru ora 12. Pe linie se
va fixa, de asemenea, indicatorul.
Acesta se dintr-un ma-
terial identic cu al cadranului. La ale-
gerea materialului se vor avea n vedere
la intemperii posibilitatea
unei estetice trainice prin
nituire, cositorire salIlipire. Indicato-
rul se va realiza conform din
figura 3.
(CONTINUARE N PAG. 18)
17
A
n precedentul articol
necesitatea ca orice instalatie
fie' cu normele' standar-
dele n vigoare, pentru a nu fi sursa
unor accidente. n acest sens este
necesar modul de legare
a circuitelor electrice. Pentru schemele
uzuale n figura 1 modul
n care se fac conexiunile pentru cir-
cuitele de Iluminat. Astfel, figura 1a
cea mai legare a unui
corp de iluminat cu un
simplu. O este
aceea indiferent de circui-
telor, se vor monta
obligatoriu pe firul nu pe nul.
Acest lucru este necesar din motive
de securitate. in plus, n cazul
fluorescente, faza conec-
au loc n tub instabile
ce conduc la consum inutil de ener-
gie. Pentru tuburile fluorescente se
vor utiliza numai cu
un curent nominal mai mare sau cel
egal cu 10 A, aprinderea
tubului un curent mare pentru
o de timp. n figura 1b
este varianta de conectare
a unui corp de iluminat cu circuite
pri ntr-un com utator care permite co-
nectarea a celor circuite.
n figura 1c este montajul unui
corp de iluminat cu circuite
gate cu un bipolar la un
circuit cu faze. Acest tip de mon-
taj se la legarea oorpurilor
de iluminat cu tuburi fluorescente n
sistem antistroboscopic (care nu obo-
ochii). Montajul se
mai rar n n f(gura 1d este
prezentat modul de legare a ntreru-
de Acest montaj
permite aprinderea stingerea circui-
tului de din punqte dis-
tincte. tip de montaj se poate
utiliza pentru duble la
alte tipuri de circuite. O spe-
a acestui tip de conectare este
circuitul de comutator cruce, care per-
mite comanda corpului de
din trei puncte distincte. sche-
tipuri de comuta-
toare, care se ca atare, ne-
fiind recomandate Prin
cercuri au fost trasate de
circuite ce trec prin dozele de ramifi-
de aparat. Reamintim obliga-
tiv itatea de a uti liza doze pentru toate
locurile unde se con-
ductoare sau pentru aparate.
n figura 1f este prezentat modul de
legare a sistemului de ilumi.nat pentru
circuitele cu automat de (no-
tat A). Pentru comanda circuitului se
butoane de situate
n toate punctele de unde trebuie co-
aprinderea (etaje). n plus,
este necesar se un comu-
. tator, de n sistem rotativ,
care trecerea de la sistemul
automat la un sistem cu aprindere
a luminii. este pre-
zentat modul de notare
a acestei scheme. Pentru a putea
autorizarea este ne-
cesar se un dosar,
cum am mai n acest
dosar schema instalatiei de cea
care a fost anterior care
18
avea ca scop se traiectul
circuitelor, fiind o
ST AS din care tipul pu-
terea circuitului.
1
o
A
_ . .1_.
n' figura 2 este prezentat modul de
notare a circuitelor! cores-
punznd planului din figura 3. In sche-
se tipul pen-
tru tipul (LL-Iocuri
de LP-Iocuri de
rul de locuri de utilizare pe un circuit,
tipul conductorului aces-
tuia (cu litere mici n pu-
terea circuitelor considerate.
oblice ce circuitul
de conductoare ale circuitului
respectiv. Pentru ca desenele ce vor
___ -t._ .. _ .. _._.
2

/{
E

rt.
3
y j Y r 'Y11 '{J n
4
constitui dosarul fie co-
recte, n fig ura 4 snt prezentate nota-
pentru aparate. Fi-
gura 4a mono-
polar n stegu-
letul este cu mai multe liniute,
lor circuitelor ce se
simultan). n figura 4b este
vorba de tip de aparat, n con-
iar n figura 4c n con-
Similar avem
pentru comutatoare (d, e, f).
Se o linie pe care se punc-
exact reperele A-E. n-
tre aceste puncte va fi de 30 cm. Folo-
sind un echer, se apoi o linie.
pe A-E. Se
un compas n fel nct n-
tre vrfuri exact cu dis-
ntre punctele A-E se
un segment de cerc cu ,
Punctul D pe acest segment de cerc
se n raport cu amplasamen-
tul geografic al unde se
cadranul solar. Astfel, linia
ntre A si D de A-E trebuie
un unghi egal cu latitu-
dinea a Prin
trece paralela de 45,
unghiul va avea deci valoare.
n figura 4g este notat comutatorul de
n figura 4h comutatorul cruce,
iar n figura 4i cu
Pentru avem
contact
de
contact de 4m 4n-pri-
cu contact de
Utilizarea acestor notatii este obli-
gatorie, dosarul fiind,
avizare la I.R.E., un act oficial de auto-
rizare a acestei
Se apoi punctul B la o
de 20 cm de punctul A (pe linia A-E).
Din punctul B se o perpen-
pe linia A-E. Punctul de ntre-
cu linia A-D se cu C.
Se astfel un triunghi A-B-C,
care va constitui indicatorul cadranu-
lui solar. 'Din acest triunghi se mai
decu un segment de G::erc con-
form din De men-
n raport cu metoda
pentru fixarea indicatorului pe cadran,
se ori fi cii sau se prevede o
care, prin ndoire, permite fi-
xarea. Triunghiul se va fixa perpendi-
cular pe linia de diametru pe
cadran, avnd ca A-B.
Cotele de fi xare snt date n fig u ra 4.
Cadranul solar se apoi pe
suport n fel nct punctul A al
triunghiului fie ndreptat spre sud
pe linie cu sfoara
pentru figura 2. n acest
fel umbra la ora 12 fix va
F
Aceste detalii datele
din precedentul nostru material. Mai
de montare Ci
este de 1,5 m, cu
tipului pentru care
se a.dmite o de 0,6-0,8 m.
Pentru prize, recomandate
snt de 1,5 m pentru camerele de copii,
1,2 m n
0,1 m pentru alte tipuri de
Agenda elec-
tricianului de ing. E.
pe linia pe diametrul
cadranului. La ora 12 se va verjfica
trasajul a fost corect. Se mar-
apoi celelalte repere din
n folosJld un ceas precis.
Pentru a obtine o citire mai
n primele. ore 'ale n orele
apropiate de apusul soarelui, este in-
executarea-modelului fi-
gura 5. La acest model numai
cote le, principiul se Dia-
metrul discului suport, respectiv al
cadranului, este de 40 cm.
este identic cu cel din figura 4.
ntre si indicatia de ora 12
este de 13 cm, iar n partea 7 cm.
n acest fel extinde
de la ora 5 la ora 20. In raport cu
durata de folosire
si cifrele vor fi marcate cu vopsea sau
pot fi decupate din material plastic sau
metal de culoare de materialul
folosit pentru cadran.
TEHNIUM 10/,81

ntr-un reportaj anterior intormam,
cititpri, despre intrarea n fa-
la Intreprinderea de aparataj
electric de Titu a primelor
tipuri de ultrarapide rom-
destinate elementelor
semiconductoare din schemele de ac-
tionare
. Sntem acum n anun-
gamei respective prin asi-
milarea ul'trarapide ga-
barit 00, n variante constructive
(cu mari - 110 mm cu
mici - 80 mm), precum a suporturi-
lor Noua cu-
prinde cu ten-
siune de 660 Vc.a. curentul
nominal de 16, 20, 25, 32, 40,50,63,80,
100,125,160 200 A (au fost omologa-
te n prezent tipurile de 25, 32,
40 50 A, celelalte aflndu-se n probe).
Capacitatea de rupere n
curent alternativ este de 50 kA, iar
timpul de de ordinul mili-
secundelor.
sigu-
suporturilor de gabarit 00
n ambele variante constructive.
Dintre actuale ale co-
lectivului de proiectare de la I.A.E.I.-
Titu am mai pentru dv .
Modernizarea automatului de
temporizator prin n locu irea
elementului de rupere (releu electro-
magnetic, n cazul lui AST-O) printr-un
contactor static (tiristor sau c triac).
Noul model, aflat actuair:nente n probe
n vederea are un
redus de piese componente, un gaba-
rit mai mic, un consum redus de curent
o mai eliminnd,
._.-._ .....
!h 'ii.
1"
.,1 q
','
fu
-Jj __ .__.--l
--- .


112
TEHNIUM 10/,81
pe care releul e-
lectromagnetic le impunea mediului
ambiant (loc ferit de praf
Puterea a circuitului coman-
dat la 500 VA pentru 220 VI
50 Hz, iar durata (cu re-
glaj din exterior) se extinde ntre 15
secunde 15 minute .
Modernizarea gamei de ntreru-
ST pentru circuitele de lu-
prin crearea unor modele multi-
functionale ce un modul co-
mun.' n functie de modul de conec-
tare, ele pot t'i astfel folosite ca ntre-
simple, de
sonerie, pentru auto-
matele de (cu revenire) sau co-
mutatoare. Noua va cuprinde
simple (10 A/250 V)
duble (1 x 10 A/250 V), ambele cate-
gorii fiind realizate a,tt n varianta cu
butoane ,mari, ct cu butoane mici.
Modulul comun siste-
mul de basculare, care de data aceasta
este realizat cu resort lamelar, confe-
rind o mai un
consum redus de metal.
Cadrul clapetele snt din material
p,lastic ABS, n diferite culori, cu o
linie de prezentare.
Un avantaj al noilor modele
de (dintre care o parte
au fost deja omologate) l
montarea pe a firelor de la circui-
tul de comandat.
Le deci pe cum
automatul de mo-
dernizat sau variatorul de cu
tiristor (0-250 V/max. 500 -W), aflat
el n probe de n vederea


6A8.A '1 il
li ii
,- .
1 l'
l' 1

1 1
!.
295
53
- - -
- 1- - -
I
105 I f 30
r 1
... -

- 1- - ro-
,
- r- - -

I
30

110
11J.2
._.--r-=rH F-==-=-=..";).,
-r -
.. ! il
fiAfJ.B
1, '1
1 h lii
I I
i li 1.
il II
II
li
j II
I
Iii .
I

-. -_.--.
l'
!

2tl5
1{t-7
19
snt aceia care, n
case noi, doresc
confortul existent.
Cele mai frecvente snt mo-
placajele cerami-
ce de depozi-
tare.
De foarte multe ori, amatorul ncear-
de unul singur se descurce,
nu rare snt
Vom incepe cu una din
care la prima vedere par simple,
anume cu ...
MOCHETAREA
se face naintea
propriu-zise, pentru ca mobi-
lierul din nu mpiedice lu-'

nainte ca materialul fie
nat, vom face o foarte
a calcul din
E. V designer
Recomandarea mea este
pentru mocheta cu a
de folosire poate fi garan-
7-8 ani al nu
200 lei pe m
2

Pentru dormitoare, unde
este mai putem folosi mocheta
POLIROM, care, are inconveni-
entul de a se electrostatic, are
n schimb avantajele unui foarte
convenabil poate fi ntr-o ga-
de culori
Cei ce o pentru anti-
stati zarea textilelor o pot folosi cu
succes pentru a inconvenien-
tul acestui tip de iar acei
care nu dispun de pot
covorul
cu un burete umezit n
Mochetarea poate fi in
feluri: prin simpla a
sau prin lipirea lor, ultima ofe-
Plan de
Lipirea de
A
Podea
Adeziv . /j
"'1:,, It,,' r"" "" 'II",,' It . Adeziv B
,,,,, , , ",!, 'J , , , 1 ,It Il! I ,,, '" " J , , J I II' I
c
"i'" , li' i,"'" l' , "i;' ; i' , i" , , ii Il i ii i li J
III' Il 1" "II 1111111,,' 11/'''' III! II I/"Q.;U::" U::W.\U:w:::::::
E
1 ,
care de necesa-
re, ca acestora, n fel
ca nu 3-5%
din
Stadiul este alegerea tipului
de care se face n de

n camera de zi, unde este
relativ mare, va trebui alegem o mo-
cu fir de care nu favori-
zeze de sarcini electrosta-
tice la nivelul perilor implicit, atra-
gerea prafului scamelor.-
De asemenea, culoarea mochetei va
trebui n mai nchise,
eventual cu un model simplu, cum ar fi
de o mai distri-
buite uniform (sare piper).
Un alt criteriu in alegerea mochetei
este acela al ei, cont de
faptul avem de mochetat o supra-
de aproape 20 m
2
, el devenind un
factor
20
rind cele mai bune rezultate din punct
de vedere estetic.
Prima pe care o vom face
ce aducem mocheta este
conform de a-
samblare, avnd la ca-
cite un plus de 2-3%.
se cu
inspre se 24 de ore
la timp n care mocheta
n sul se va
usca va stabiliza dimensiunil.e.
Pentru o a acestei ope-
ratii este bine prelungim acest timp
de' la 48 de ore.
trecerea acestui timp,
se vor dimensiona exact si se va trece
la a capetelor de
n cazul n care nu la lipi-
rea mochetei si fsiile vor fi
vom avea ca' nainte
marginile pentru a evita
pierderea perilor n zona de contact.
vom lipi mocheta, aceasta nu
va mai trebui in schimb se vor
petrece una peste alta marginile
cu aproximativ 4-5 cm (aten-
pierdere de 4-5 cm la fie-
care trebuie n calcul la
achizitionarea mochetei!).
acoperirea ajus-
de rigoare, se trece la lipirea
mochetei cu prenadez, care se intinde
atit pe podea ct pe dosul covorului,
ntr-un strat uniform, cu ajutorul unui
(fig. 1).
Ungerea cu adeziv se face
pe locul ei definitiv,
conform planului de din fi-
gura 2.
nti se rabate prima a f-
peste se unge
cu adeziv. In timp, cu
de podea vom avea
nu ungem complet cu adeziv
podeaua, ci cite o margine
de 10 cm
trecerea a 10-20 de minute ju-
de fsie se cu
peste din po-
dea se In continuare,
de se rabate
peste se
ce lipim mocheta pe
podelei, o vom o
zi sau se usuce, asigurnd o
ventilare a
in tot timpul ca
n timpul snt interzise aprin-
derea de n folosirea
aparatelor electrocasnice!
uscare se trece la de
a marginilor pentru care vom
folosi un de rupt po-
lizat ca n figura 3. Pentru ca
de fi comod, vom
decupa dintr-un placaj (3 mm)
o fsie avnd de 7-8 cm si lun-
gimea de 1 m,' avnd ca furnirul
de pe placajului fi-
brele prependicular pe
laturii lungi a de placai..
mochetei se va face intro-
ducnd de placaj sub cele
margini suprapuse ale. mochetei, n
zona (vezi planul de
din fig. 4) cu
de-a lungul unei rigle metalice.
- se ung cu adeziv marginile ne:
unse, ca de podea de
ele se potrivind C,j.I
degetele mochetei n fel
nct linia de dintre
nu mai fie
ca tptalitateq,
ordinea valabile
pentru aplicarea linoleu!'1u1ui.
La fel se atunci cnd
dorim un aL unei
n scopul sau
Este
pe avnd n .vn-
turilor reci, au n o tem-
cu 4-5C mai ca in
restul apartamentului.
sau nu-
mai a unui singur perete cu
Polirom apare ca foarte
eficace, n ciuda unor ne-
fondate ale unor pri-
vind bunul sau prostul gust al metodei.
Este si firesc ca o noutate inainte de
valida'rea ei sperie mai
elastice. n cri-
zei energetice, ca ale nive-
lului tonice, orice care
''le combate .:statut estetic.
Prestigioasa Domus re-
ei mochetarea to-
a reci sau zgomotoase
(prezentnd temperatu-
ra a crescut cu 5C; atenua-
rea nivelului de zgomot
-25 decibeli). vom opta pentru
mochetarea unui perete rece sau a
tuturor lor ntr-o zgo-
vom avea ca, naintea
mochetei,
de stratul de
lipim pe peretelui
ziare.
pentru lipit se din
trei o parte aracet; n
lipsa dextrinei putem folosi pap de
sau clei de prin
fierberea n a amestecare
uscarea ziarelor, ope-
decurg intocmai ca la mocheta-
rea podelei, cu odihnirii
fsiilor, care, vrnd-nevrind, trebuie s-o
facem pe podea! ",
Fie o podea sau un
perete, de
finisare.
Pentru podea vom aplica la
pervazuri de fag (folosite ia parchet),
iar pentru vom folosi baghete
de lemn aplicate att la
,verticale ct pe tavan.
Baghetele sau pervazurile se pot
natur, de asemenea se pot vopsi
n alb sau n culoarea mochetei.
n ne vom ocupa
de de ceramice.
P lan de
marginilor mochetei
i'" ii l'l ii I i ii li'. i"i' ii I i iiii li il ii' Iii"" lii' ;",,; """'".
Zona

ii 11 " ii " I i ii! i i! ! i II li i " ii " " vhhrn j il " li i i ii i i ii li " i 7 i i i ii I
de placaj
tii i iiI! ii ii ii i ii il ii " li ii i" i il i """ i ii i ii. Ii ii it ii ii ii i il
D
Iii' j , , i , , i , , , ii' i j i i ii i , I , , , , , , ii' , i , i ; ii' , " ; , i iri I ; i Iii j , , , Iii i ii' j i,
TEHNIUM 10/'81
IZOLARIA
TIRMICA
4 PODULUI
KRISTA FILIP
in mai multe numere ale revistei
noastre au articole care au ca
economisirea de energie
- sfaturi practice modul n care se
izolarea gea-
murilor etc., ce pot fi
a recurge la ajutorul

Un loc deosebit de important privind
izolarea l podul casei.
acesta nu este perfect izolat
prin casei, indiferent de
natufa nvelitorilof olane sau
se pierde o mare cantitate de
energie Astfel, aflndu-ne. in-
tr-un pod, putem observa multe locuri
rosturi mari ntre sau
olane locuri de aerisire suplimen-
tare la lucarna podului.
Inainte de a trece la izolarea
snt necesare unele ope-
ratii in primul rnd trebuie
se verifice starea nvelitorilor. Ti-
glele olanele sparte se
nlocuiesc cu altele noi. In cazul unei
case acoperite cu aceasta se
de petele de cu decapant
se un strat protector de vop-
sea. De asemenea se locurile
de mbinare a de se ni-
tuiesc locurile ulterior se
cositoresc. La verificare se
starea de as-
putndu-se aplica pe
un strat de igni-

In ceea ce lucarna de aeri-
sire luminare, se starea grin-
zilor de a celor de umplu-
c1emele de (fig. 1),
rama, geamul cercevelele ferestrei,
ct tabla protectoare din ju-
rul acesteia (fig. 2).
ce am verificat remediat
toate aceste la
izolarea Astfel, imediat sub
de se carton
asfaltat (gudronat), care se sub
In continuare se
de care se prind de
prior prin intermediul unei cu
(cuie lungi). Pentru a
PETELOR
DE REVELATOR SI FIXATOR
DE PE
Se uneori, in ciuda
cu care ca stropi de revelator
sau fixator pe haine.
lor este in acest scop
vom proceda ca mai jos.
1. PETELOR
DE REVELATOR
Se zona n contact cu o
de de iod 3% timp de
citeva minute. Aspectul petei se mo-
in n In
ei se face cu o de 10%
tiosulfat de sodiu. Nu se vor folosi n
nici un caz de fixare acide. Se
zona ce a fost cu n
mod abundent. Procedeul se poate re-
peta petei s-a
doar De o proas-
se mai repede.
mintea nu se va fierbe n nici
un caz la Pentru a evita
o modificare a culorilor, se
va face nti o de tratament.
O n tamponarea
petei cu o de 2-3% permanganat
de potasiu. Zona se va colora, dar n
timp, printr-un proces de oxi-
dare, revelatoare snt re-
duse n componente necolorate.
Pata de permanganat se scoate cu
o de metabisulfit
TEHI'UUM
de potasiu. Se va zona sau
treaga de cu
n final cu

2. PETELOR
DE FIXATOR
Fixatorul nu
tele se de la stropii de
fixatoare snt cu att
intense cu cit solutia este mai
acestor pete
mai dect cea a celor de
lator.
Se va ncerca cu ajutorul
unei de tip Farmer.
Prepararea se face amestecind 3
dintr-o de 10% tiosulfat de so-
diu o parte 10% de
potasiu. nu se vor folosi so-
de tiosulfat acide. Se umezesc
petele cu astfel preparat
timp de 3-4 minute. Se intens
la verzui ce se
solutiei Farmer.
Se o de
a culorii materialului textil ia
solutiei Farmer.
n finai, o sugestie: n laborator folo-
un halat sau
astfel nct eventualele pete nu
constituie obiectul unei actiuni de

gradul de izolare pentru a avea
un pod cu un aspect estetic curat,
peste aceste straturi se
scinduri de moale, din
PFL sau placaj (fig. 3). In cazul in care
nu dispunem de acestea, pe
ntreaga de
n continuare putem interveni la
izolarea podelei podului. Peste po-
deaua se mai lnti
un strat de alt material izola-
tor sau se aco-
cu scinduri din lemn de
moale, PiL sau placaj (fig. 4 5).
Pentru a nu avea surprize
(infiltrarea apei sau perio-
dic se starea invelitorilor, dar
de din exterior.
DISPOZITIV
Pentru a transforma un scul de
bumbac, P.N.A. etc.'ln ghem, este
nevoie de persoane: una care
sculul una care face ghemui.
operatie poate fi de o
cu ajutorul unui dis-
pozitiva o vom des-
crie in cele ce
De la inceput trebuie
dispozitivul este foarte simplu, iar
realizarea lui de asemenea.
Sint necesare cteva de lemn
de brad sau alt lemn de moale.
Cele principale, notate cu
1 2, au fiecare lungimea de 600 mm,
de 40 mm grosimea de 16 mm.
rn centrul se cite o
0 12 mm, iar la 30 mm de capete
se dau cite trei 010 mm,
dintre ele fiind de 30 mm. Cepurile-
reper 4 - au diametrul
maxim fiind de 16 mm, iar cel minim
de 8 mm. Lungimea cep este
de 120 mm. Pentru rigidizarea dispozi-
tivului in timpul se
pe fiecare 1 2, cu ajutorul a
sau trei cuie, cte
4
B. COINA
reper 3.- din lemn. Dimensiu-
nile unei sint 30x40x16 mm,
de montare fiind in
desen. Axul- reper 5.- are citeva
dimensiuni la t:tlegere, n de
suportul in care se dispozi-
tivul (de exemplu, n suportul pentru
pomul de Rotirea celor
pe ax trebuie se nici
un efort; in caz contrar scopul propus
se va realiza cam greu. rotirea
este greoaie, se diametrul
axului 5 sau se gaura n
care axul.
Sculul se in partea
a celor patru cepuri, acestea putind fi
montate n oricare din 0 10 mm,
in de sculului.
Acest dispozitiv se poate monta
demonta depozitarea lui
folosire nefiind o (se demon-
axul 5, se scot cepurile 4, se de-
1 2 se pun toate
ntr-o din material plastic, care,
in debara, nu va ocupa un prea
mare).
Ca element de al instrumentu-
lui este circuitul integrat A 109.
Instrumentul poate cu o pre-
cizie de 1% rezistente cu valoarea intre
O 3 MIl.
Alim.entarea se face dintr-un trans-
formator care in secundar
o tensiune de 4,5 V.
Din poten1iometrul P11 se face re-
glajul
JUGEND UND TECHNIK, 6/1981
s r'-'-'-:-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-',
Il' .
i .

L._._.,
i
P12220 i
. ,
L._:_.__. ___ ._._._._._._._._.---":._.--i
Tip
P70t pnp
P70t A pnp
P70t pnp
'----'
P782 apn
P782A apn
r--'
KT881 A apn
KT881 npn
KT882 A npn
Schema contine partea de intrare a
unui receptor pe 144 MHz prin care se
obtin o sensibilitate
eliminarea intermodulafiei. Primul etaj
are un circuit acordat la intrare, care
face acordul cu antena, apoi circui1e
acordate se numai la sardna
lui T
2
la mixerului T
3
-
Oscilatorul face acordul cu ajutorui
a diode varicap ce primesc ali-
mentare de la poten1iometrul de 25 kQ.
Semnalul de
este de 4 MHz.
Pe terminalul de colector de la TI'
T2 T
3
se cite o de

Bobinele au cte 5 spire se con-
struiesc din CuAg 0,8, pe carcase cu
diametrul de 5 mm.
22
UCE(V) 'C(A)
P(w>

8,5 t8
.,
8.5 t8
35 8.5 t8
.,
2 ...
.,
2 ...
--1--'

2 5
.,
2 5
t38 5 58
CATALOG U.R.S.S.
Filtrul de 4 MHz se pe
o de la filtrele de 6,5 MHz de la
Montajul se a fi instalat pe
autoturisme pentru semnalizarea po-
zi1iei in timpul
Este format dintr-un multivibrator cu
circuit integrat COS 401 un amp!i-
ficator in curent continuu.
PRACTICAL
5/191)
-........ -.,.t2V

este destinat telecoman-
micromodelelor, un nu-
de opt comenzi.
Este format dintr-un generator de
tip multivibrator un
etaj de Oscilatorul de
cele opt frec-
vente prin comutarea rezistoarelor ce
bazele tranzistoarelor (V
t
V
2
snt BC 107 sau BC 171).
Etajul de
pe. 14.05 MHz (circuitul din
realiznd o dublare de in
circuitul de colector, respectiv
televizoare.
FUNKAMATEUR, 7/1.
28,1 MHz. Bobina li are 140 de spire
CuEm 0,1 bobinate pe un suport de
rezistor. Bobinele l2-ls se construiesc
pe carcase 0 8 mm lungime 1-2 m;
astfel. L
2
are 12 spire CuEm 0,35 cu
priza la spira 4; l3 are 14 spire CuEm
II 0,5; 4 are 2 spire CuEm 0,7 la
de 1 mm de l3' Bobinele au miezuri
de Antena este un fir lung de
500-600 mm. Tranzistorul V
3
poate fi
EFT 317.
MODELIST KONSTRUKTOR,
111
TEHNIUM 10/,81
11II'lIlr I'fllrlll
TIAlillSTIIAIE
Descriem unor
suporturi pentru fixarea a tran-
zistoarelor n vederea lor.
Alegem o de cupru sau
de 3-4 mm diametru cu un burghiu,
o ntr-o de
lemn de fag n fel nct circa 1 cm
de bine la capete, intre
n lem n. Cu un de 0,8-
bara de-a
Pentru fi xarea
seama de
montat, care se
cutiile cu
etc., un de lemn (b, c).
Buzunarele se dintr-o
de material (dac, tare de cort,
de sac, de etc.) de
50 x 280 cm, care se respectn-
du-se cotele din figura 2, se coase
pe margini.
Cadrul de sustinere se confectionea-
din de lemn din care
nnd seama de dimensiunile pnzei, 2
(b) 2 (c), pe care le
prindem le ntre- ele prin cuie,
care vopsim intreg cadrul n cu-
loarea
Pnza din care am buzu-
narele se pe partea din spate a
cadrului de prin li-
pire sau una alta, n de gro-
simea materialului folosit pentru buzu-
nare.
Pentru prinderea suportului confec-
(d) din de
20 x 30 x 1 mm (pentru fiecare
n care, mai apoi, cu ajutorul burghiului,

-b
\
\
\.
a

\
1
TEHNIUM 10/'81
-1-.-
cE

o
II
6 em. Pe

..
lipitur !PlOcOl
cu cositor
sudare, sau
de materialul folosit, bare ro-
tunde cu diferite, dar nu mai
mici de 50 cm cu diametrul de apro-
ximativ 2-3 cm. In capul iije se
o ca acelea de la ciu-
perciie pentru ciorapi. Tava se
umple cu nisip, iar
(Cizme de cauciuc, ghete, bocanci) se
nfige n suporturile cu
mnnd la uscat, apa scurgndu-se n
Avem avantajul
nu se si nu ne
covorul. . .
: 50

lO

2
BjC
DE D 1111
<C
:::;
O
O
Ul
O
68
ORIZONT AL: 1) Muncitor cu
calificare care piese meta-
lice prin Punct cardinal.
2) Centru muncitoresc. A suferit o
interventie 3) Instrument
muzical. Pronume. Unitate de su-
De ce?!. Cadru din perso-
nalul medical (fem.). 5) Muncitor din
metalurgie. acului. 6) Vechi
rustic Atriputul
desemnnd meseria. 7) de
Meseria lui e riscul (calculat!)
8) Principala din contabili-
tate. A reda anumite terenuri agri-
culturii. 9) a tmplarului din
Acar! Abre-
pentru control. 10) Ima-
gine la radiologie (abr.) Are o
de aur.
VERTICAL:. 1)
runtaiele A nsemna oile
cu vopsea (reg.). 2) Muncitor dintr-o
de agricole. 3) Nu-s
de calitate. Unitatea de tip.
4) la mijloc de
obiecte din 5) de
n 6) Geol
Alifia moldovencei. Cal dobrogean.
care se compune din foi, iar
intre ele se molton (Ia aceleasi
dimensiuni) se n con-
tinuare se care se com-
pune din Astfel se croiesc
patru foi
molton.
CUVINTE
TOMA MICHINICE
7)' Zeitate Marele
mic ....... marele mare! 8)
de a monu-
mentelor istorice. 9) Varietate de stru-
guri (sing.). 10) Eterna Na-
triu Oier. 11)
minte de vreme rea. 12) Muncitor al
ogoarelor. Grup de oase ale picio-
rului. '"
Bpl,
23
GARUTCHI - Sucea-
va
sursa de semnal printr-un
condensator cu valoarea n-
tre 10 si 47 nF.
BIRA JULIAN -
Nu schema la care
referiti.
CR'OITORU AUREL-
nlocuiti 6L31 cu EL84, opernd
de conexiuni necesare.
HAGiU TITUS .. -
piese de schimb de la ma-
gazinul Dioda -
PUiU MIRCEA -
La casetofon pe ca-
nale provin din deplasarea capului
magnetic.
La receptor conexiunile la

GROSU CORNELIU - Vaslui
programul 1.
SiRlE OVIDIU - Baia Mare
La circuitul CDB 400 plusul sur5ei
de alimentare se la piciorul
14, iar minusul la piciorul 7.
n schema o
eroare, care trebuie astfel:
la a treia snt 9 10,
iar 8 este
ROGOJAN MARIN - Baia Mare
Nu detinem schema sintetizorului.
- jud.
Hunedoara
tranzistoare EFT 353 sau e-
chivalente.
GONCEAR GHEORGHE - Alba
Iulia
Din datele furnizate de dv. nu ne
putem cum trans-
formatorul.
MIRCEA ADRIAN - Craiova
Craiova are pro-
gramului I tv.
RELU - Slatina
Abonamente se fac la oficii le PTTR.
Nu avem organizat un concurs. Auto-
pentru de
se de la M.T.Tc.
RADU CONSTANTIN -
Antena Vagi este pen-
tru tv. n zona Nehoiu canalul
6 se poate n bune
SI MA MIHAI - jud. Dolj
Piesele componente snt trecute pe
schema televizorului.
COSTACHE Gh. - Slobozia
La autovehicule trebuie se mon-
teze antiparazitare.
TOMA FLORENTIN - Rm.
Receptorul are un contact imperfect,
care trebuie depistat.
n magnetofon capul magnetic
murdar sau uzat. Motorul se decu-
cu condensatoare.
RADU DRAGOMIR - Cluj-Na-
poca
exact cum pe
Schema se restituie prin
RADU ION -- Rm. Vlcea
Vom reveni cu eoliene.
BOlBOASA ION - jud. Olt
Nu avem schema unui receptor-pix.
BEURAN Gh. - jud. Gorj
Nu canalul 34.
GEORGESCU DANIEL - Plo-

este un post local (nu-
mai pentru litoral).
La programul 3 trebuie

HUPlEA PETRU - Hunedoarn
electrice este dic-
de centralele electrice nu poate
fi la consumator.
CRISTEA - jud. Con-
stanta
de impulsuri.
EUGEN -
nu se
la Nu ne putem
despre articole n alte publi-

POP GEORGE -
Am sugestiile trimise,
FONAI VIOREL - Maramures
Puntile au date:
1 PM05'=1 A/30 V; 1 PM4=1 A/240 V;
3PM2=3 A/200 V. Diodele BA157=
0,4 A/400 V; 1 N3018 (2ener)=8 V/1 W.
Difuzoare si incinte acustice se
din
ARTENE SORIN - Tg. Bujor
Vom publica tipurile de antene tv.
- Bucu-

La Maiak 203 se pot nlocui numai:
P27=EFT333; KT315B=BC108; GT404
=AC181; KT602=BF179.
SZKALlCKY RICHARD - Tg.

Vom ncerca sche-
ma
CIOBANU FLORIN -
Mira tv despre care ne apar-
unei locale din RF.G. Recep-
emisiunilor tv la mare se
excesive a unor
straturi n perioada de
MINEA ION -
folosi semnal de la picup
pentru casetofon.
M. - Vlcea
Montajele se vnd la magazinele de
s pec ialitate,
OLTEANU
Corect este rezistor -
este numai n circuitul electric.
Nu metode de optimizare
a sobelor.
Ca vedeti tranzistoare
se pot nlocui reciproc, da-
tele lor de catalog.
KISS GEZA - Salonta
la radioclubul Oradea. _
GHEORGHIDIU STEFAN - Aiud
de dv. pentru in-
locuirea tiristoarelor nu este
alimentati mon-
tajul de la 110 V sau 24 V prin interme-
diul unui transformator
tiristoarele ce le
BUSUIOC -
Montajele n plic se vnd la maga-
zinele de specialitate.
TORU - lasi
Am studiat ce inte-
(nlocuirea lui AU 113) le
vom publLca.
mONICA EMil - isaccea
Nu se televizorul
6F1P n loc de ECF 802.
Ca amplificatorul pen-
tru programe radiodifuzate,
un aparat de radio (din cele publicate
n semnalul de audio de la
n amplificator.
BORHELY MIHAI - Drina
CirCUite integrate la Magazinul
Dioda din Nu
datele bobinelor aparatului Selga.
NICU-jud. Vrancea
Nu unui girocopter.
RUS MIRCEA - Baia Mare
n ce articol a fost prezentat
robotul.
CRISTIAN -
Transformatorul de sonerie nu poa-
te furniza puterea de care nevoie.
RENEA VICTOR - Focsani
folosi grupul de difuzoare de
12 n.
MACOVEI EMIL - Suceava
cu uzina construc-
toare.
ALDEA ADRIAN -
Montajul proiectat ve-
practic.
GAlHEM DAN -
K511 LA1 are 4 NAND; K511
TB1 este un dual j-k flip-flop.
MESARICI PETRE -
circuitul RAA.
MIHAI- Caracal
Radioreceptoare simple am publi-
cat. revista
ce
LAZA MARCEL - Alexandria
orice transformator de ie-
(de exemplu, de la receptorul
Mamaia). Toate condensatoarele cu
aer (receptoare Neptun, Madrigal,
Bucium) au 500 pF.
PAMFIL MARIAN - Vrancea
Cataloage de tranzistoare nu pu-

DUMITRICA C. - Adjud
Am sugestiile dv. Ct pri-
publicarea in extenso a datelor
de catalog pentru piesele componen-
te, nu avem. disponibil.
ALBESCU IOAN ILIE -
Tranzistorul 2N4093 este cu efect
de cmp, cu canal N.
FUSARIU CORNEL - jud.
Pentru receptor unul din
amplificatoarele publicate la pag. 4-5.
PETRI LIVIU - Bistrita
rubrica CQ-YO.
ROBU - Cluj-Napoca
lamelele comutatorului pe
pistele 2-3. Amplificatoare pentru ca-
nalele 6-12 TV am publicat vom mai
publica.
MUNTEANU EUGEN -
Pe cele publicate nu este ne-
voie alte la
nlocuirea lui PFL 200.
MACOVEI OCTAVIAN - jud.

ing. IOAN EREMIA AlBESCU
Secretar responsabil de ing. ILIE MIHAESCU
Prezentarea ADRIAN MATEESCU
IINDEX 442121
..
nu avem n plan publi-
carea unui nou sintetizor.
ARTEAN ION - Cluj-Napoc'l\c
Simpla nu
publicarea ei - mai ales res-
normele ST AS.
GOLACHE VAlERICA -jud. Ca-
.
Planurile celor navomc,dele
vor fi publicate, dar nu curnd.
BANATEAN ALEXANDRU - Ti-

Nu
iLIE - jud. Olt
Toate schemele solicitate au fost
de curnd publicate. .
- Roman
Paginile 4-5 ale snt
destinate n Ca
picupul stereo, trebuie
un amplificator res-
pectiv, o stereo. Zgomotul din
amplificatorul existent provine dintr-un
tub electronic defect.
HEN ING CSABA - jud. Alba
Vom prezenta schema radiore-
ceptoru(ui Albatros.
ALEX.-
Materialul trimis de dv. este nepu-
blicabil.
REITU ION -
LP.R.S. de care amintiti
n se vor curnd
n Preamplificatoare am pu-
blicat multe, apte pentru casetofon
intrare ca pentru magneto-
foane).
IVAN V ASBlE -
Tranzistorul NKT 152 are echivalent
EFT 308.
MASAlA -
cum am comunicat altor
cititori, nu este permis experi-
sau un
tor a avea autorizatie
de M.T.Tc. .
FAUR ION -
Nu schema aparatului T 3S.
ALECU NICOLAE - Giurgiu
Schema receptorului Turist '9ste
n cartea Scheme de radio-
receptoare, Ed. Cartea poate
fi la biblioteca
La televizorul Venus
dimensiunii imaginii pe poate
fi de tubul PCL 85 sau de
condensatorul C312 (100 pF) montat
la piciorul 8 al tubului. Este recoman-
dabil condensato-
rul C111.
HORIA MIRCEA - Cluj-Napoca
urma curs de
la radioclubul sau la o
de
Vor n curnd de electro-
n Editura Albatros (de exemplu,
de la A la Z).
P,=IANZER JACOB -
In locul difuzoarelor de 0,1 W
monta de 0,5 W, dar tot cu
de 8n fie. Interfonul are T" T
2
, T
3
=
EFT 323 sau 353; Tot =AC 100 K;
Ts =AC 181 K.
SAVA
La circuitul,;.3 A741 se
astfel: 4=intrare inversoa-
re; 5= intrare neinversare;
6=minus; 11 =plus.
SIMA MARIAN - jud. Prahova
Piesele la care referiti nu fi
nlocuite cu altele, ele avnd rolUri bine
determinate n receptoarele de tele-
viziune.
lENGHEL CONSTANTIN - Timi-

De faptp.ce este la ce folo-
montajul (total neclar) trimis spre
studiu
CITITORII
NATATE. SE POT' AlO-
NA ADRESiNDU-SE LA
ILEXIM - DEPARTA.
MENTUl EXPORT' M
PORT P.O. BOX
136-137, TELEX 11226,
13 DE
CEMBRIE
1. M.
TiINU'UI . ... Ja..,.(!j;i\))
Corablnatul polilnlf'1t (lCa <i

S-ar putea să vă placă și