Sunteți pe pagina 1din 24

@u;

DE C.C.Al U.Tsft
ANUL XIII - NR. 144
11112
CDNSTRUCTII
!J
SUMAR
LUCRAREA DE
BACALAUREAT ............................... pag. 2-3
Tester

PENTRU ELEVI ..... pag. 4-5
Tranzistorul cu efect de cmp .
FET .
Identificarea terminaielor
mici
CQ-VO ............................................ pag. 6-7
Amplificator 70 cm
antenelor
CITITORII ........ pag. 8-9
Indicatoare luminoase
de lumini


ATELIER ......................................... pag. 10-11
Reglarea ceasurilor electronice
Sonerie
diapozitivelor
fotografii lor stereoscopice
HI-FI ................................................. pag. 12-13
de amplificare 2 x 20 W
Divertisment
AUTO-MOTO ................................. pag. 14-15
"Dacia" - 1 300: Reglajul co-
rect al aprinderii
Turometru
Anticiparea, o a
conduitei preventive
pag. 16-17
Amplificator
Temperatura de culoare a
surselor de
Aparat de proiect ie pentru
fotografii
TEHNICA ..................... pag. 18
Circuite integrate CMOS.
versorul poarta de t .. "".. ,"' ...... "'io
MEMORATOR T .............................. pag. 19
Tiristoare-triacu ri
..................... pag. 20
Interior '82
.................................. pag. 21
Intreprinderea de izolatori
electrici de tensiu ne
Tirgu-Secu iesc
REVISTA REVISTELOR ................. pag. 22
Generator
Preamplifi cator
Oscilator
Tx .
12/24V
MAGAZIN TEHNIC ......................... pag. 23
electronice pen-
tru biciclisti
POSTA. ........................ pag. 24
Radloservlce
PENTRU A ATDRI
AMPlifiCATOR 70 CI
n pag. 6 )
TIITIR
MUlTifUNCTIONAl
Testerul prezentat se
prin caracteristici:
circuitele integrate de
tipul TBA 790;
- poate sorta principiul
"bun-defect" circuite de tipul 741;
- poate verifica tranzistoare de
medie putere cu siliciu sau
cu germaniu, NPN PNP;
- poate folosi ca de
semnal n cazul radiore-
ceptoarelor;
- poate fi utilizat ca trasator de
semnal, punnd la depa-
natorului diferite.
cum se n figura 1,
testerul este compus din trei blocuri
distincte: un amplificator
de echipat cu circu-
itul integrat TBA 790, un oscilator
cu Wien, echipat cu circuitul
integrat 741 un oscilator de tip
Clapp, echipat cu tranzistorul
BC107.
n figura 1 comutatorul (de tipul
celor de la radioreceptoarele "Alba-
tros", "Mamaia", "Nordic") este fixat
n 1-.790 (U.L.). In
n soclul S1 se circuitul
integrat TBA 790 care
fie verificat.
-

14 13 12 11 10 9
1 2 3 4 5 6
-
. -
,
VALERIU HOLBAN,
DUMITRU AIRINEI
n cazul cnd circuitul integrat
este bun, n difuzor vom auzi oscila-
cu de 1 kHz ale osci-
latorului cu Wien (contactul
0-2 din T1 este deschis, astfel
alimentarea celui de-al doilea osci-
lator). Pentru verificarea integratelor
de tipul 741 se la fel,
neuitnd ca nainte de montarea
circuitului de verificat n soclu
G-U 1 741
6: \1
4\8
1
0 1 -"1 O-
2-
82 2 II
6: 12 12
z-
82
Z-
1 -1
O. 3 '.1
6 -o
1 .\
O. 3
2-
62
Z-
.8
4
8
1 7

pe "O'" pentru a evita distru-
gerea integratului.
Se n oscilatorul cu re-
Wien s-a introdus o pen-
tru o mai stabilitate a frecven-
eventual poate fi cu un
rezistor de 300-500 il.
Din schema se pentru
verificarea tranzistoarelor este sufi-
ctapetei ,,1", avnd
la comutatorul K cu care
se alege regimul de tensiuni,
de tipul tran,zjstorului (PNP-NPN).
Ca n cazul. precedent, atunci
cnd tranzistorul ieste bun, oscilato-
rul generate
de amplificate de TBA 790
vor fi 'auzite n difuzor.
Cu comutatorul pe "G-U"
aparatul poate fi folosit simultan att
ca generator de semnal (bornele B2,
B3), ct ca de semnal n
etajele FI, avnd dioda D la
borna B1.
Alimentarea montajului se va asi-
gura, n cazul cnd aparatul este sta-
TRANZISTOARE
4\1
6: 11 41:6
1 8
0
-]1
82
2 -2
2_
si :6
1 . \

1.
o. 2
012
2 Z-
82
Z-
1-
1
1 -\3
61-
1
1 -
6 -o
o- 0 08
1
2 2- 2
2.

1
de la o de tensiune
bine
Autorii au realizat aparatul porta-
bil ntr-o cutie de ace
la care au eliminat compartimentele,
iar ca au folosIt o de 9 V.
Bobina L se va construi pe o
de avnd un de.
200 ... 500 spire, condensatoare.le
C3-C4 se vor alege n de
O mai
cele socluri
pentru circuitele integrate care ur-
a fi verificate.
Am folosit celor
care aparatul capetele
metalice de la mnele cu de la
care se scot se bine
cu tiner sau alt solvent si se mon-
pe de cablaj prelu-
crate n prealabil.
O se va acorda
de la comutatoare.
Dealtfel, n figura 2 am prezentat
schema comutatorului cu
din montaj.
790-
O
.1
b: 11
4\8
1
,
41-
0
0 _ 2 2 _
82
1
1 -,
5\ :;
Ilo
5'11
0 o 2
6Z
2- -2
.1
:13 61

2 -2
01

O
9V
2
- -
14 13
12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 ,:7
-

TEHNIUM 11/1982
IIIAIICA
deplasarea se realiza nu-
mai pe respectiv numai
pe
cum s-a n exem-
plul de mai sus, pentru alegerea
unui efect oarecare, ordinea mane-
comutatoarelor va fi
rea:
Registrele snt circuite ntlnite
frecvent n aparatura de calcul, n
aparatele de numerice. Ele
se ca elemente de stocare
a memorii tampon,
pentru deplasarea datelor etc. Lu-
crarea se constituie ca o
a registrelor de
deplasare, prin construirea expe-
rimentarea ei existnd posibilitatea
de familiarizare cu categorie
de circuite logice.
Schema (fig. 1) se com-
pune din registre de deplasare
identice, a cte opt fiecare. La
iesirile acestora snt conectate
grupe de cte opt amplificatoare de
putere, care au ca un
de 64 de becuri dispuse sub forma
unei matrice cu opt linii opt co-
loane. O asemenea conectare pre-
avantajul un
relativ redus de tranzistoare de co-

unor efecte luminoase deosebit de
interesante. registre de
deplasare fiind absolut identice, se
va prezenta numai a
unuia din ele, respectiva celui pen-
tru comanda coloanelor, format din
circuitele C/
3
C/
4
Acestea snt de
tip COB 495, fabricate de
cte un
registru de deplasare de patru
cu patru de date (Ai,
Bi, Ci, Oi), patru (A, B, C, O),
de tact (T
1
T
2
), o in-
trare serie (ls) o intrare "control
de mod" (M). Prin legarea O a
lui C/
4
cu intrarea serie I
s
a lui C/
3
s-a un registru de deplasare
cu opt de date opt
Fiecare din cele opt de date
ale registrului este la un
comutator, cu ajutorul se
poate alege starea ce se do-
a fi n registru ("O"
sau ,,1", n de comu-
tatoarelor). De exemplu, se do-
nscrierea logice ,,1" pe
A a lui C/
3
"O" pe celelalte
ale registrului, se va tre-
ce KC
1
n 1, iar celelalte co-
mutatoare, KC
2
-KC
8
, n O.
Trecndu-se K6 n 1 (conform
datelor de catalog, cnd intrarea
"control de mod" a unui registru se
n starea 1", acesta rea-
de trans-
ferul a aflate pe
cele opt va avea loc la aplica-
rea unui impuls (o din ,,1"
n "O") pe de tact T
2

nscrierea dorite n registru,
K6 se trece n O registrul
este pentru a realiza opera-
de deplasare dreapta, la co-
manda tactului T
1
(n avnd
n vedere cele n-
se fac
cele T
1
au
fost conectate si coman-
date de generator de
Comutatorul care este
registrul conectarea
serie C/
3
cu O a
carea
se va transmite succesiv la
de la B la C si asa mai departe"
la .. regis-
care este nou la
serie a lui C/
3
ciclul se
reia. se trece K8 n 1,
registrului vor pe rnd
nivel logic ,,1", ajungnd astfel ca
al 8-lea imPl!ls toate
fie n starea ,,1". In acest moment,
prin intermediul inversorului /2' la
intrarea serie a lui C/
3
se va trans-
mite "O" logic, stare care se va
transmite apoi 8 impulsuri
la toate registrului, ciclul re-
lundu-se de la Combinnd
celor registre (ce:
pentru comanda liniilor, format din
C/
1
C/
2
, cel pentru comanda
TEHNIUM 11/1982
C. MIHALACHE
coloanelor, format din C/
3
C/4 ), se
vor efecte luminoase deose-
bite, deplasarea nivelurilor ,,1" logic
de la registrelor nsemnnd!
de fapt, "deplasarea" unor beCUri
aprinse, concomitent pe
si
, Impulsurile necesare pentru co-
manda celor registre
se cu ajutorul unei cla-
viaturi (cu cinci elementi, KcKs de
tipul celor utilizate la radioreceptoa-
rele "Albatros", "Mamaia") astfel:
- cu K
1
ambele registre
primesc direct din oscilator impul-
suri, deplasarea aVnd loc concomi-
tent att pe ct pe ori-

- K
2
de tact
ale registrului C/
1
-C/
2
direct la osci-
lator, iar de tact ale regis-
trului C/
3
-C/
4
la O a primului,
astfel o deplasare com-
a acestuia, se va aplica un sin-
gur impuls registrului C/
3
-C/
4
;
- K3 conexiunile in-
vers, C/
3
-C/
4
direct din oscila-
tor, iar C/
1
-C/
2
de la celuilalt;
K
4
Ks dau posibilitatea ca
- se stabilesc comuta-
toarelor KL
1
-KL
8
, KC
1
-KC
a
, K7' K
8
;
- se clapa K
1
a claviaturii;
- se trece K6 n 1 se
nscrierea stabilite
de comutatoare n registru (timpul
necesar este n de
oscilatorului);
- se una din ctapele cla-
viaturii, efectului
dorit;
- se trece K6 n 0, mo-
ment n care montajul ncepe
realizeze deplasarea efectul dorit.
Amplificatoarele de putere pentru
comanda liniilor AL
1
-AL
8
cte
un inversor de putere (1/6 COB 406)
un tranzistor de tip B0136 (fig. 2).
Aplicarea unui nivel logic ,,1" la in-
trarea inversorului va determina tre-
cerea n starea "O" deci
"deschiderea" tranzistorului B0136,
care va conecAta astfel linia respec-
la +24 V. In mod analog, coloa-
nele vor fi conectate la prin
intermediul amplificatoarelor
AC
1
-AC
8
, care cte un opera-
tor de putere (1/6 COB 4(7) un
tranzistor B0135 (fig. 3). In aceste
a !
Cl.r cr4= 4)( C DB 495
I
1
-1
5
=1 x CDB404
I
1 406 BD I
136 ! L ________ 1
AL
1
- ALa
b
amplificatoare (AC
1
-AC
8
) se pot uti-
liza inversoare de tip ca
la amplificatoarele AL
1
-AL
8
In acest
caz, la stabilirea ale
registrului C/
3
-C/
4
se va avea n ve-
dere amplificatoarele astfel con-
struite pentru ni-
vel logic "O". Att amplificatoarele
ALcAL8' ct AC1-AC
s
se pot rea-
liza cu tranzistoare. Tranzistoar'l3le
BD135 B0136 vor fi cu
cte un mc radiator din aluminiu,
pentru a putea disipa deg?-
Generatorul de impulsuri nece-
sare montajului este
realizat cu inversoarele '3, '4, Is
(care cu /
1
1
2
fac parte
dintr-o COB404) piesele
aferente. Comutatorul Kg permite
alegerea impulsuri lor, iar
de 250 Si: permite re-
glajul fin al acesteia
Becurile din schema snt de
26 V/O,1 A, dar se pot utiliza al-
tele, al curent consumat nu
0,1 A (exemplu:
18 V/O,1 A, 12 V/O,1 A etc.). Oio-
deie vor putea fi de orice tip, cu
suporte cel 0,1 A,
de exemplu, 1N4001-1N4007,
F087-F407 etc. Redresorul pentru
alimentarea montajului va trebui di-
mensionat astfel nct de-
bita 5 V/O,5 A pentru circuitele inte-
grate 24 (respectiv 18 V sau
(CONTINUARE PAG.22)
3
APlICATII-fIT
Fiz. A.
pe care I la
bornele unei surse de tensiune con-
E prin intermediul unei rezis-
R (fig. 6). nchiderea n-
K (momentul t = O),
tensiunea la bornele condensato-
rului ncepe o lege
de forma:
U(t) E(1-e! RC),
unde e = 2,7183 este baza logarit-
milor naturali, U(t) E se
n timpul t n secunde, R n
ohmi C n farazi.
Produsul RC se de obicei
cu T(tau) se constanta
de timp a circuitului. EI se
n secunde, reprezentnd intervalul
de timp care condensatorul se
la din valoarea
tensiunii E(fig. 7). lund
n de mai sus t T = RC,
U(T) = E(1-e-
l
) = 0,63.E.
Pentru un condensator pier-
deri n dielectric
de n curent continuu),
se face la valoarea
E, care este teoretic n-
tr-un interval infinit de timp; practic
poate fi consJde-
scurgerea a
cinci constante de timp (t:2: 5. T),
Cf)d U(t) >
In cazul unui condensator cu
pierderi mari n dielectric, rezis-
de n para-
lel cu capacitatea
un divizor cu
de R (fig. 8), astfel nct
condensatorul nu se mai
la tensiunea E, ci numai la
E Ro
valoarea UliU" = --- .
R + Rb
n montajele practice de tempo-
rizatoare, condensato-
rului este de ur
circuit basculant care un
element de atunci cnd
tensiunea la bornele lui C atinge o
valoare Pentru a per-
mite lui C la ten-
siuni ct mai apropiate de valoarea
E, deci pentru a timpi de n-
ct mai mari cu aceleasi
componente R C, de
intrare (Rin) a circuitului baspulant
trebuie fie ct mai mare. I ntr-a-
r, Rin este n paralel
el plusul, conduce cu toate celelalte,
minusul (n tabel
-4), iar terminalul care conduce cu
toate celelalte, avnd pe el aplicat
minusul, plusul (n
tabel -2).
Ne putem convinge de
aceste concluzii sensurile
de pe schema de princi-
piu a cum se n fi-
gura 4. Reamintim sensul
din simbolul diodei sensul de
pentru sarcinile pozitive
("plusul" prin baza
iese prin vrf).
ncheierea de veri-
ficare este bine definitiv
terminalele cu simbolurile obisnuite
(+, fie prin zgrierea capsu-
lei cu un vrf fie cu vopsea.
anterior nu
se n una (sau
mai multe) dintre diodele este
sau Datele ta-
belului toate nece-
sare pentru depistarea diodelor va-
lide.
TEHNIUM 11/1982
ju
1 E 1--
r- E ..
-
- E
J O t=T =RC t(s)
cu de a conden-
satorului (traseul punctat din fi-
gura 8), limitnd tensiunea
de la valoarea U
ll1a
, =
E (RI: II R1I1 )
R (R" II RII)
acum avantajul pe
care l utilizarea FET -urilor
n circuitele de temporizare. Rezis-
tenta lor de intrare foarte mare
- 10
Y
n pentru FET-uri cu jonc-
respectiv 10
1
-10
1
" pentru
MOS-FET-uri) permite folosirea
unor de R de
10 Mi! sau chiar mai mari. Este
ial ca condensatoarele
pierderi ct mai mici n dielec-
tric, motiv pentru care se
modelele cu tantal.
Exemplu. Pentru circuitul C =
100 f,LF, R = 10 MO constanta de
timp este T= 100 . 10?'F 10 10
6
0==
1 000 s. se face
pe o de constante ge
timp, T = 27 2000 s. In
dar cu C = 500 f,LF,
T 10 000 s, aproape
trei ore!
n figura 9 este o
de temporizator a
poate fi prin
alegerea a valori.,.
lor R C, de la cteva secunde
la cel ore.
La intrare este folosit un FET cu
cu canal n, de tip BFW11,
n conexiune cu drena EI
nu n tensiune, ci doar re-
pe pozitiv
aplicat grilei prin
rea n timp a condensatorului C.
etaje de amplifi-
care cu cuplaj galvanic, care n final
releul din colectorul lui
MASUI III
01 R
F407
T1 Pragul de deschidere a lui T
3
se
din trimerul R-l, iar pragul
de deschidere a lui
din Pl.
emitorul lui se la
din cursorul lui PI , deci pentru a-I
deschide pe trebuie i se aplice
n un cu cca 0,7 V mai
mare. cursorului
lui PI tensiunea de n-
a condensatorulu'i care con-
duce la releului, deci
implicit durata Rentru o
pereche de valori R-C. In parti-
cular, pentru o a
cursorului (care se poate determina'
experimental), tensiunea de n-
a condensatorului va fi de
cca 0,63 . E = 7,56 V, deci durata
va coincide practic cu
constanta de timp T RC.
Practic se pot monta mai multe
condensatoare (ntre 10 ,uF 500
f,LF), selectabile printr-un comuta-
tor, iar de R
poate fi printr-un poten-
de 5-10 Mn. Etalonarea
se va face pentru o a
cursorului tui P1 pentru fiecare
condensator n parte.
Un ciclu de temporizare ncepe
prin- nchiderea de
alimentare, 1. La deschiderea ntre-
condensatorul C se
ntr-un timp foarte scurt
prin dioda OI, astfel mon-
tatul.pentru un nou ciclu.
In ncheiere cteva re-
zultate la experimentarea
montajului cu piesele indicate
cu R-l n Limitele
corespund extreme ale
cursorului lui Pl.
C 47 f,LF/35 V (tantal)
R = 1MO ( 2,5(71), T O - 62 s
R 10 Mn ( 10?i), T = O - 670 s
C = 470 f,LF/50 V
R = 1 Mn ( 2,5%), T 0- 665 s
R 10 Mn ( T 0- 7 200 s
(CONT(NUARE N NR. VIITOR)
mai mare), fiind mult mai
de dect de
IZI TINTElOI IICI
, "l
1 n ncheiere, cteva cuvinte despre
curba de etalonare, care cum
- nu este nici
n coordo-
nate liniare, ea ca n figura 3, iar
n coordonate semilogaritmice ca n
figura 4 (axa R, - logarit-
mic, axa d liniar). Se poate
demonstra - i pe pa-
acest lucru eroa-
rea (n procente) a
valorii R, determinate are expresia:
{URMARE DIN TRECUT}
OBSERVATII
nainte de d "discuta" curba de eta-
lonare, aspecte
practice importante. Primul se
la calitatea contactelor lui R,. Fiind
vorba de mici la 0, I n
sau chiar mai mici), contactele lui R"
bornele din montaj
conductoarele de la Rs
trebuie negli-
O verificare se poate
face aducnd din P acul
la cap de cu bornele R, libere,
apoi bornele R, ct mai
bine posibil. trebuie indice
foarte aproape de zero, n
orice caz sub diviziunea 1. In caz con-
trar se sistemul de co-
intervin aici con-
care la
ment.) presupunem acul d
indicat mai mult, de exemplu do 2
diviziuni. Din de etalonare de-
ducem
are valoarea Ro = n. nu
vrem mai sistemul de co-
nexiuni, va trebui ca din valorile
R, sistematic re-
R" (n R, <
tl Il! I
d,,(R,) este obligatorie iIWIlIC'3 ficcilrt:'1
serii de tori.
AI doilea aspect practic se la
plasarea valorii alese, R = 0,5 fl, exact
n mijlocul scai ei la diviziunea
50, n cazul nostru), pentru a face ca
de s{\ .
ct mai bine curbei reale
etalonare. Micile abateri care pot
snt cauzate de
a valorii R" ca de realizarea
a Rs.
1 n acest scop avem nevoie de o rezis-
etalon cu valoarea R
cel mult I (;{), pe care o Ia
bornele K (evident, ce am reglat
n prealabil capul de acul
nu exact mijlocul scai ei, se retu-
fin Rs cnd acul va
indica diviziunea 50. De aceea, la rea-
lizarea se. se
lase n mod voil o abatere n adaos (re-
100 D tid
8RA%) =
d(D - d)
unde tid eroarea
de care este citirea d.
scala 0-100) este sufi-
cient de mare, abaterea ...ld
poate fi cu o d.e
diviziune, tid = 0,5. pentru
valoarea R, R 0,5 n (co-
lui -el, = 50), eroarea re-
nu 2%. Preci-
zia scade de la centru
spre ambele Eroarea rela-
nu -3% atunci cnd
citirea d se n intervalu I (21;
79), respectiv nu 5
1
/( pentru
II < d < 89.
aTC de VO
Printre de. ale radio amatorilor se
competitia ,;Aniversarea Rep.ubJ'icii", careva avea loc nzilelede 26, 27
28 noiembrie n banda de 144 MHz. E. tapa a 4-a a concursului
va avea loc n ziua de 6 decembrie pe benzile de 3,5 MHz 144 MHz.
AMPLIFICATOR lOCI
n general, ca etaj final de putere
n banda de 70 cm radioamatorii fo-
losesc un varactor ca multiplicator
de dar compo-
nentelor electronice, rl?spectiv a
tranzistoarelor, permite construirea
unor amplificatoare cu tranzistoare.
Montajul prezentat n continuare
este un amplificator liniar cu pute-
rea de 10 W care poate
cu tensiuni de alimentare de 12 V
sau 28 V, deci acest amplificator
este foarte util n transmisiuni SSB
n plus, poate intra ntr-un com-
plet portabil alimentat dintr-o bate-
rie de acumulatoare.
Din schema (fig. 1) se
pe tranzistorul T
1
sem-
nalul de intrare (50-100 mW) se
prin filtrul C
1
C
2
L,- Alimenta-
rea bazei se face prin L
4
; aici tensiu-
nea de alimentare se prin R
2
(1,5 kn Cnd U = 28 V, 680 n pentru
U = 12 V) diodei 0
1
, care
la bornele sale o valoare de 0,7 V.
n continuare, bazei se
stabileste din acest 0,7 V la valoarea
'prin divizorul R
1
P1 Cnd
curentul de colector (n repaus) are
20 mA pentru U = 28 V sau 35 mA
pentru U = 12 V.
Cnd cu U = 28 V, pen-
tru T1 se BLX92 A sau
6
BLW90, iar pentru U= 12 V se plan-
2N5944, BLX67 sau' BLW80.
n mod nuit, stabilitatea n
a etajului de va-
de se
prin montarea unui rezistor n serie
cu emitorul tranzistorulu i, ie
care conduce la o diminuare a pute-
rii debitate de etaj. Aici dioda O"
care tensiunea de polari..;.
zare a este montat? pe
capsula tranzistorului (fig. 2). In fe-
lul acesta, orice a tempera-
turii tranzistorului este
diodei, care,
reglnd ten-
siunea de al,imentare a bazei, (res-
pectiv readuce tranzistorul n re-
gim normal de Intre T
1
T2 este montat un circuit oscilant
cu factor mare de calitate ce are n
sa linia L
2
-
Tranzistorul T
2
se alege tot n
de tensiunea de alimentare
astfel: montajul cu
28 V BLX93 A sau BLW91,
iar cu 12 V atunci
2N5946, BLX68 sau BL W81.

10.0.
Aducerea etajului T
2
n regim nor-
mal de ca amplificator
liniar i
pentru fixarea tensiunii de
zare a bazei: dioda O
2
la
bornele sale o tensiune de 0,7 V,
care apoi prin Rs P
2
aduce baza la
tensiunea .
Evident, punctul de se
curentul deco-
lector care pentru U = 28 V trebuie
fie 60 mA, iar -pentru U = 12 V
curentul de colector se stabileste la
100 mA. '.,- ,
n acest mod, puterea de
este de 10 W pe o de
50-75 n, cnd se la in-
trare 50 mW. Radioamatorul ur-
a construi circuitul imprimat

.24 .. 2BV
P - +
9 T (12 ... 14V)

35V
Tant.
TEHNIUM 11/1982
ing. M. FLORESCU
n ultima vreme s-au impus n
numeroase antene de o
att pentru
radioamatori ct pentru doritorii
de TV la mare
n general ele datele
constructive corespunznd benzii
scopului pentru care snt realizate,
cel mai adesea constructiile de
dorit din punct de vedere al parame-
trilor mecanici si de securitate.
Vom prezenta, pe scurt, unele
date detalii necesare an-
tenelor astfel ca ele se nscrie n
normele tehnice si de securitate n
vigoare. '
1. AMPLASAREA ANTENELOR
Un prim criteriu n amplasarea a!:l-
tenelor este de sol: In
figura 1 se inten-
cmpului de util
cu 100% se con-
la circa 20 m pre-
cum curba cmpului
parazit, care un maxim la
nivelul solului.
Un al doilea criteriu este repre-
zentat de "degaja rea" antenei. Un
asemenea exemplu este dat n fi-
gura 2 pentru o
Degajarea se nu numai
de sau copaci, dar
de electrice sau de telecomu-
a este foarte
In acest sens distanta n
linie pe trebuie
fie de minimum 15 m pentru
perpendiculare pe axul antenei de
20-25 m pentru paralele cu
axul antenei, n cazul antenelor ori-
zontale. n toate cazurile antena va
fi \Ia o ct mai mare
de electrice, 'Ia ceie de
tensiune fiind de minimum
35 m.
Amplasarea antenelor pe un aco-
de bloc trebuie ndepli-
n plus, condi-
tii:
"'0""1<> . pilonii
if
La luminii
tul fotosensibil (u n
tor conectat ntre
2), acesta i
destul de mult
sa la ntuneric.
torui T1 va avea baza
va conduce, ca
I circule curent.
lui T2 conduce,
(bazei !u i T3 scade, acesta
<cndu-se. Tranzistorul T3
baza lui fi
cu un
(grupul de
,Tranzistorul T4
prin releu va
curent care va avea ca efect ac-


tic C are rolul de a elimina im-
pulsurile de tensiune care
la bornele reieului n nr\(,\!YIon"i",
tranzistorului T4, dato-
fenomenului de autoinduc-
Releul ReI. are .. ..
binei de 1,5-2 kn poate
un o sonerie
un un tor
-:>r .. ..,ot.'" etc.
o
1. TEHNIUM 1
a
El o b o
o o O tJ
10 o o d Ci
!EfE}
ffiffi
___
o o o tJ
0- (OreC t b-gresi t r
50 :00'
Fi gu ra 1.
Figura 2_ ' . [ZOl'

ntena
Scripete
Figura 4
Fider
Figura 5
)
Figura 3
este un sport, trebuie ca la instala-
rea antenei avem n vedere res-
pectul pentru proprietari de
antene, astfel nct instalarea se
de comun acord, existe
reciproce.
In cazurile n care se folosesc an-
tene nalte (pilon), care pot crea di-
mai mari, se va solicita prin
intermediul radioclubului o avizare
din partea M.T.Tc., n ceea ce pri-
amplasamentul necesitatea
. Nu se vor face la
ntmplare, neautorizate de M.T.Tc.,
rezultatul unei asemenea fi-
ind exact contrar scopului dorit.
La amplasarea antenelor de con-
curs pe se va de
avizarea M.I
t
l{;1/",c"">I
aULIAN
mentarea se face de la un redre-
filtrat care poate debita o
de minimum 12 V.
mai poate fi folosit n
industrie, pentru pie-
selor de pe o sau ca dis-
de avertizare n diferite

Sensibilitatea se din
P2.
Figura 6
Diametrul minim al firului antenei
nu va fi mai mic de 1 mm, deoarece
n conformitate cu prevederile unor
acesta este
diametrul minim pe care I pot se-
siza n zbor. Pentru ante-
nele de emisie, firul se va realiza
masiv din cupru, iar dia metrul se
cu lungimea deschiderilor
libere ca n tabelul nr. 1.
TABELUL NR. 1
Deschide-
rea (m)
Diame-
trul {mm)
1
2
0-40
2,0
40-80 80-120
3,0 4,5
I
Figura 7
n cazul n care unul sau
ambii piloni au fost prin fi-
xarea antenei de copaci
tul trecut peste scripete se la
o contragreutate care elimine
tensiunilor n firul antenei
ca urmare a provocate de
vnt. Placa scripetelui, din de
de 3-4 mm grosime, se
cu se supli-
mentar la partea cu o
matisare cu fir de de 1-2 mm
diametru.
Racs>rdare? coborrii (fiderului) la
antena este In cele mai multe cazuri
cositorirea fiind l
de partea a an-
tenei. Acest lucru reduce foarte mult
,n de ca
___________ ______ __ ----------__ ---'----0+12V
I
I
I
I


I
I
9
INDICATDARB
LUMINDASE
Fiz. GH
Multe radioreceptoare caseto-
foane portabile snt cu
de alimentare de la un redre-
sor exterior. Lipsa unui indicator
pentru tensiu nea redresorului duce
adesea la uitarea acestuia n
aparatul fijnd oprit doar de la ntre-
propriu.
In cele ce mo-
dul n care se pot aparatului
LED-uri, de culoare
verde, care indice ten-
siunii la mufa de alimentare si res-
pectiv aparatului. Pe
fu ele contribu ie
la cu ele-
mente atractive. Ambele indicatoare
se decu automat la scoaterea
mufei 'alimentatorului, Cnd aparatul
pe "baterie", pentru a
evita consumul suplimentar 'din
aceasta.
Circuitul care se este de-
senat punctat n figura 1. Rezisten-
te1e H1-R:.. vor fi de 220 n. pentru ten-
siunea de dlimentare de 6 V, de 330
Q pentru 7,5 V, respectiv de 390, n
pentru 9 V, totdeauna de 0,5 W. In-
I este al aparatului.
Schema este pentru aparate
cu minusul legat la contactul central
al mufei cu montat
6
tot pe minus. Prin conectarea in-
a LED-urilor este
functionarea n cazul cnd contactul
central snt legate
la plus. Inalte se vor modi-
fica la pentru
a unul din cele cazuri

Realizarea mon-
tarea unui contact suplimentar (no-
tat cu 4) la mufa de alimentare. EI
se din de
de circa 0,3 mm,
din figura 2. Fixarea se face
cu un surub M 2,5 ce trece
printr-una' din de prindere a
mufei (fig. 3). Contactul se ndoaie
ca n astfel nct se afle
deasupra lamelei 1, la o de
circa 0,5 mm atunci cnd ali-
mentatorului nu este n
La introducerea acesteia, la-
mela 1 se ntrerupe contactul
2 cu bateria atinge contactul 4 ce
permite aprinderea LED-ului u
cnd alimentatorul este conectat la
se aparatul (1
nchis), se aprinde LED-ul verde.
Diodele electroluminescente se
pe carcasa ori scala apa-
ratului, n de locul disponibil
de criterii estetice, n 0 5.
<V
l-
a.
.. + m
$ 1
supli -
mentar)
TEHNIUM 11/1982
Realizat n ntregime cu
nente electronice discrete.
de prezentat
pe unor,
efecte luminoase interesante, fa-
miliarizarea cu circuite logice elec-
tronice.
Schema de este consti-
dintr-un de
dreptunghiulare, 3 circuite
lante bistabile, o matrice decodifica-
toare (binar-zecimal), circuitele de
ale becurilor, precum o
de conducere
a impulsurilor de co-
.

Generatorul de
circuit basculant
asimetric (direct, respectiv
avnd perioada semnalului dreptun-

P1 Intre 0,2 s s.
Generatorului de
circuitul
prin 4, realizat din circuite
basculante bistabile de T lucrnd
n este asin-
cron, fiecare front pozitiv al
sului dreptunghiular
bascularea n starea

Ceea ce este interesant la acest
montaj este calea pe care o ur-
semnalul de care
se pe intrarea de tact a celui
de-al doilea bistabiL
la ",li,-nQ,nt"',""'<:l
jului
lor trei bistabile: 01,
vorizate de inc>O'o!nt",
valorilor pieselor tf"\II">C>"TO\
reaiizarea se
prin cu un voltmetru
rea la conectarea sursei.
Analiznd 3 se
= O
Baza lui Tb
deci la un pozitiv,
La luminii
tul fotosensibil (u n
tor conectat ntre
2), acesta
destul de
sa la ntuneric.
toru! T1 va avea baza
va conduce, ca
circule curent.
lu i T2 conduce,
bazei lui T3 scade, acesta
cndu-se. Tranzistorul T3
blocat, baza lu i fi
cu un
grupul de
Tranzistorul T4
prin releu circula
curent care va avea ca efect ac-
de co-

tic C are rolul de a elimina
pulsurile de tensiune
la bornele releului n m/""\,.",'''' ....... :
tranzistorului
fenomenului de
tie. Releul ReI. are ""..,i ....-I .........+
binei de 1,5-2 k.o poate
un o sonerie
un
."...<:.I,...n,,.,,ti;,, etc.
o
TEHNIUM 1
blocat n timp ce Ta este deschis
deoarece baza sa este la C =
1 deci la un negativ.
.. inrl tabela de se ob-
impuls
bascularea CBB 1, CBB 2 nefi-
ind afectat de frontul anterior nega-
la intrarea sa. AI doil'ea
al G I din nou bas-
lui CBB 1, iar acesta bascu-
larea lui CBB 2, faptului
Ta conduce impulsul la A.
impuls al GI
4,7 K.o.
Tl T6=EFT321-323
T7, T8= Be 107-109 O
T.;r T
1
i=AC 1001<
diodele din BXEFO 106

+ O (masa)
<=) 1 Ta Tb =EFT 353
cu TCEo f.mic
IULIAN
mentarea se face de la un redre-
sor filtrat care poate debita o
de minimum 12 V.
mai poate fi folosit n
industrie, pentru pie-
selor de pe o sau ca dis-
de avertizare n diferite

Sensibilitatea se din
P2.
DANIEL FIROIU,
VALENTIN
o basculare a CBB 1 si
logice ale celor bistabile co-
respund aprinderii becului B4 dato-
realizate de ma-
trice. Aceasta se traduce prin
unui pozitiv n c6-
lectorul lui T12, care bas-
cularea CBB 3.
_ Bascularea acestuia n noua stare
C = 1 C = O duce la blocarea lui
Ta deblocarea lui Tb, fapt ce fa-
trecerea impulsurilor de la
la 12 blocarea de acces
A-12.
1
2
O
TABELA DE ADEVAR
CBB2 BEC
o 1 o 1
o 1 o 1
"-----
1 o o 1
, o
, o
-;--"---0-,-------""
n continuare cele doua CBB trec
prin 5, 6 7. .
Matricea din 4 circuite SI
(ANO) CBB, pro-
vocnd deblocarea a trari-
T9-T12 ntr-un sens,
apoI In sens opus, ceea ce duce la
aprinderea a becurilor
B1-B4.
Realizarea schemei nu este difi-
sfngurele fiind ale-
gerea unor tranzistoare pentru Ta
Tb cu Iceo ct mai mic.
9V
1+
(883
o

9
RESLAREA
CEASURILOR
EL ECrROllCE
Ing. MITEA THEODOR-DAN,

Propun constructorilor amatori o
<;le reglare a ceasurilor elec-
tronice. Materialul se la cea-
surile 'JMade in Hong-Kong" (de
exemplu Timetron, Wintron, Atron,
Kessel, Sinko etc.), dar se poate
aplica metoda la alte tipuri de
ceasuri.
Ceasurile electronice au n com-
un oscilator cu Frec-
ului este mai mare dect
cea Se reduce
oscilatorului montnd un condensa-
tor variabil. cristalul are frec-
de prea mare, nu se
mai poate reduce oscilato-
rului la cea atunci
ceasul este livrat de
condensator. Aceste ceasuri au aba-
teri de la 20 de secunde pe zi.
Metoda permite reduce-
rea abaterii cu 4-5 secunde/zi. Deci,
ceasul merge nainte cu 4-5
s/zi, se poate reduce abaterea la O;
merge cu mai mult, se
numai o a
METODA DE LUCRU
1. Se desface cu
un obiect suportul telesco-
pic. Se scoate capacul, se
cele patru se
scoate bateria. Se va observa un loc
go), indicat de n figura 1.
In figura 2 este prezentat un ceas
care are montat condensatorul va-
riabil. n acest caz reglajul se va
face conform articolului publicat n
nr. 5/1981, la pag. 11.
2. Pentru cazul din figura 1, se
scoate cu circuitul integrat
(fig. 3).
3. Cu un letcon de 30 W, pe care
s-a bobinat o de cupru de
1,5-2,5 mm (nou vrf de lucru), se vor
cositori contactele existente. Acest
lucru este prin n figu-
ra 3.
4. Pe o de cupru emailat 0
0,2 mm' se
o de cupru emailat 0
0,1 mm. astfel un "conden-
sator" cu lungimea de 30-40 mm
(vezi figura 4).
5. realizare, "condensatorul"
se unge cu pentru rigidizare.
Capetele se cu sesu-
(cositoresc).
6. Se con'densatorul
(fig. 5), care se astfel
nct intre n ul existent, in-
dicat prin n figura 5.
7. Se ceasul (fig. 6)
bateria. ceasul nu
(nu apare va-
loarea condensatorului este
mare oscilatorul este blocat. In
acest caz se scoate bateria, se de-
circuitul integrat cu o
se taie o din "con-
densator". Se ceasul.
Eventual se pn?
cnd ceasul ncepe
ceasul n se re-
cnd eroarea este
aproximativ cu zero.
Precizez unele ceasuri au mon-
tate din un condensator fix.
ceasul n se dez-
se cu un con-
densator ca mai sus. ceasul
merge nainte, se montarea
condensatorului nostru n paralel cu
condensatorul existent.
ceasul nu are montat nimic
n nu se mai poate
face nimic.
Bateria va fi ct mai altfel la
montarea unei baterii noi reglajul nu
va mai corespunde.
Pentru ceasul din figurile 5 6
'eroarea este zero pentru un conden-
sator cu lungimea de 4 mm. Eroa-
rea a ceasului era de
+ 1 s/zi.
S81EIIE IIItrlrlllAtA
Soneria n schema
permite unor
efecte care sunetul de clo-
n opt tonuri diferite ntr-o
succesiune aleatoare.
Schema trei oscilatoare
din care realizate cu
CI1 (SN 7413 sau echivalentul ro-
mnesc CDB 413 - triger
Schmitt cu patru al treilea
realizat cu tranzistoarele TI Te n
montaj de circuit basculant astabil.
impulsurilor dreptun-
ghiulare generate de circuitul asta-
bil poate fi cu ajutorul
rezistive din R,)
astfel luate nct Rc + R, ::=
8 kO, R4 R,:= 4 kn, R, + A-; =-= 2 kfl
= 1 kn (grup ponderat
puterile lui 2). Modificarea
10
Praf. MIHAI VORNICU
astabilului se
prin n punctul
notat cu VI' (fig. 1) care
este de starea
(5V:::: 1 logic; 0,4V logic) a
lor Q ale bistabilului CI3 (SN7475,
echivalent romnesc CDB 475 - 4
bistabile de tip D). Bistabilele CI3
primesc semnal de la oscilatorul 1/2
CI1 prin intermediul divizoarelor cu
2 realizate cu ajutorul unui
decadic CI2 (SN7490, echiva-
lent romnesc CDB 490).
AI doilea oscilator, de
mai realizat cu ju-
a lui C11, permite prin inter-
mediul lui CI4 (SN7473, echivalent
romnesc CDB 473) al tranzisto-
rului T, comanda bistabilel6r de tip
D(CI3). Integratul CI5 (identic cu
C12) prin tastei
SI (START) aducerea la zero a n-
tregului circuit logic.
Tranzistorul montat ca un co-
mutator, baza lui
Ti, la comanda de la pinul 9
al lui C14, realiznd astfel pauze n-
tre notele generate.
Pe toate acestea, schema
un amplificator de
realizat cu tranzistoarele
TI,.
generatorului. astabil,
respectiv sunetelor
nute, se poate modifica lund pen-
tru Ce C, alte valori dect cele din
(dar numai valori egale n-
tre ele). Prin acestor ca-
scade reci-
proc, prin
Un reglaj mai co-
mod se poate modificnd va-
loarea R), n locul
se poate eventual monta un poten-
de 1 kn nseriat cu o rezis-
de 500 n.
In de utilizarea soneriei
de locul de amplasare, modifi-
carea nivelului se face din
semireglabilul RI,.
n figura 1 nu s-au
conexiunile pentru alimen-
tarea circuitelor integrate. Aces-
tea snt date: n tabelul de
care trebuie seama la reaJiza-
montajului.
In figura 1 este indicat alimen-
tatorul, n care "aloda Zener DZ* se
alege n fel nct pe emitorul lui
T7 maximum 15V ten-
siune (se poate lua n
principiu o Zener PL5VIZ).
Ca transformator de se poate
folosi un transformator de sonerie.
Montajul din figura 1 este n
fel conceput nct pentru n
este o
a
lui SI (START). In ipoteza n care
montajul se ca sonerie de
intrare, ntre punctele A B se
montajul din figura 2, care
permite o mai ndelun-
a SI.
TEHNIUM 11/1982
OBTINEREA DIAPOZITIVELOR
,
SI FOTOGRAFIILOR
,
STEIEBSCBPICE
Se faptul privim
normal (cu ambii ochi) un anumit
cadru din cu elemente (co-
paci, case, dealuri etc.) dispuse n
diferite planuri de profunzime, vom
putea spune care dintre ele
snt mai aproape de noi care mai
n adncime vom putea aprecia
anumite raporturi ntre
mile acestor elemente.
vom privi i cadru cu un singur
ochi, aprecierile noastre asupra
acestor caracteristici ale imaginii
vor deveni relative, eronate, apre-
cieri bazate doar pe
noastre despre aceste
raporturi. Tot se la
fotografierea cadrului respectiv, sau
a alt cadru, cu un singur
aparat fotografic, cum se proce-
curent. Aparatul fotografic se
ca un- singur ochi, deci
imaginea pe
diapozitiv sau fotografie, va suferi
de lipsa rii corecte a
adncimilor.
Neinteresndu-ne acum fenome-
nele legate de modul cum
corect adncimile din
punct de vedere optic, ct de mo-
cristalinelor si ale axelor
optice ale celor doi ochi
n ansamblul lor, vom avea n vedere
doar faptul fiecare ochi n parte
o imagine de
a celuilalt, deosebiri datorate un-
ghiului diferit din care fie-
care ochi. Aceste se tra-
duc n diferite pe care le
elementele, de la un cadru la
altul. De aici putem trage concluzia
o fotografie an-
samblului nu este Este
necesar deci se foto-
grafii din punctele
celor doi ochi. Cnd se privesc cele
fotografii treb4ie ca ochiul
stng (drept) vedea numai
fotografia din partea
ceea ce se poate face cu
ajutorul unor dispozitive optice sim-

In continuare vom descrie modul
n care se fac fotografierea viza-
rea acestor fotografii cu ajuto-
rul unor asemenea dispozitive.
seama de faptul
dintre ochi este de circa
7 cm, cele foto-
grafii vor fi executate din
puncte situate la 7 cm unul de altul.
Este recomandat ca fotografierea
se cu aparate fotografice
identice, cu ajutorul unui
tor dublu. Cele aparate pot fi
Praf. DUMITRU VIZITIU.

montate pe un suport comun, n po-
pentru ca
dintre obiective fie (fig.
1). Pentru cei ce un aparat
de fotografiat stereoscopic ,nu se
mai pun aceste probleme. I ntruct
marea majoritate a fotoamatorilor
nu dispun de un asemenea aparat
nici de aparate identice, va fi
necesar ca la fotografierea cu un
singur aparat se seama de
reguli:
1. se alege ansamblul de fotogra-
fiat (subiectul);
2. se aparatul pentru o
expunere avnd n vedere
pe o profu nzime
mare;
3. se face prima din
punctul ochiului
drept;
4. aparatului se
face a doua din punctul
ochiului stng,
rind ca detaliile aflate la infinit din
primul cadru ampla-
sare n al doilea (fig.2). Se pot
astfel diapozitive sau,
se film alb-negru. ne-
gativ, prelucrarea,
fotografii. Pe cele diapozitive
sau fotografii se va face ,Cte un
sem n lateral pentru recu terea
de dreapta sau stnga.
Pentru a vedea n relief ceea ce
am fotografiat, este necesar ne
n de diapozi-
tive sau fotografii, un sistem optic
de vizare. Pentru vizarea diapozitive-
lor se vor procura din
diavizoare (cu ocular), care se vor
asambla prin lipire ntr-un sistem
unui binoclu (fig. 3). Se
va avea n vedere ca dintre
cele oculare
dintre ochii celui ce pri-
Diapozitivele se introduc n
cele diavizoare, respectnd
amplasarea stnga-dreapta, ca la
fotografiere. La viza re, folosind am-
bii ochi, imaginea va n re-
lief. deosebiri n ceea ce
ncadrarea la cele
imagini, deosebiri care se traduc
prin nesuprapunerea a celor
imagini la vizare, se va deplasa
unul din cadre cnd se va crea
suprapunerea astfel ca ochii pri-
relaxat. Este bine ca n
cele totograme
fie blocate prin lipire n cadrele
lor pentru ca,la o a
diavizoarelor, nu mai fie
o punere la punct. Se poate
Rl
Circuitul GNO + Vcc
integrat (ground (polul cu
SN 7490
sau pin 10 pin 5
COB 490
SN 7475
sau pin 12 pin 5
CDB 475
SN 7413
sau pin 7 pin 14
COB 413
SN 7473
sau pin 11 pin 4
COB 473
BIBLIOGRAFIE:
1. Gh. 1. Mitrofan - Generatoare
de impulsuri de tensiune li-

2. Babani Press - Digital I.C. Equi-
valents and Pin Connections
(Adrian Michaels)
3. Oppermann Katalog
TEHNIUM 11/1982
i5V)
1
2
4
5
Cl
1/2 CI 4
1 SN7473
1 kD.
51 A
5TARTt=f
8
1/2 CI 4
SN 7473
FIG.1
chiar din carton un su-
port comun pentru cele foto-
grame, care este mult mai comod la
diavizoarelor (fig. 4).
In cazul fotografiilor, problema se
n ceea ce
de vizare. Cele fo-
tografii vor fi de dimensiunile 6 x 9,
pe sau de
7 x 7. Ele trebuie tot ca-
drul fotografiat, n nici un caz deta-
lii, pentru a evita distorsiunile n re-
prezentarea a adncimilor.
Vizorul poate fi din
carton. Asamblarea se poate face cu
capse sau cu clei (aracet). Partea
a sistemului n
cele lentile identice, cu ace-
i de circa 8 cm.
Se din carton
corpuri trunchi de cu
de 7 cm, avnd laturile bazei
mari de 7 9 cm, iar ale celei mici
n de diametrul lentilelor fo-
losite (fig. 5). Corpurile snt prinse
ntre ele la laturile de 9 cm cu
capse cu benzi de carton gros, ca
n Ambele corpuri au decu-
16
R2 R3
pate aproximafiv la
lor din n
vederea celor foto-
grafii. Cele fotografii pot fi li-
pite pe o de carton,
ce cu ajutorul vizorului li s-a
amplasarea una
de alta (fig. 6). Pentru vizare, se va
utiliza dispozitivul cu deschiderile
sPIe
In ncheiere cteva
privind fotografierea. Trebuie avut n
vedere fotografierea unui cadru
cu copaci se va face pe vreme
n caz contrar copacii din cere
fotografii pot
diferit, de unde o de
suprapunere la viza re. In ca-
zul fotografierii unui grup de per-
soane, trebuie copiii mici,
care se permanent care
n-ar putea sta la exe-
cutarea celui de-al doilea cadru.
Pentru a se aceste neajun-
suri, pot fi folosite cele apa-
rate prinse de suport cu de-
descrise ante-
rior.
SUBIECT


b
I
AO 1

27kD.
CJ3
7 SN7475
10
R2 =3,3kD. / R3 = 4.7 k.O / R4 =3,9 k.o.
R5 :: 100.0 / R6 = 1,2 kQ / R7 = 820.0.
15
14
CI5
SN 7490
R8 = 1 k.o
80---+.----"
a.o.
5W
j
ITATII II AMPllflCARI
'21201
Pentru majoritatea de
sonorizare, de obicei n apartament
este o putere 'de ire de
20 W pe canal. putere de
este de cu mij-
loace de" amator;
n obtinerea unei ct.
mai bune, ci unor distorsiuni ct mai
mici la ire (pe ct posibil sub
0,5%).
Distorsiu ni foarte se pot
obtine prin folosirea unor etaje fi-
nale n clasa A, care nu snt greu de
realizat cu mijloace de amatori, dar
marele dezavantaj de a
avea un consum excesiv de curent,
deci o de foarte:
mare. Acest lucru poate devenI
stnjenitor se ampla-
amplificatorul pe raftul unei
biblioteci, de exemplu, unde
de aer snt practic tran-
zistoarele finale pot atinge tempera-
turi foarte ridicate, care pot duce
chiar la distrugerea lor. Din aceste
motive nu este folo-
sirea de etaje finale n A.
Realizarea unui amplificator n
8 nu este foarte dar
pentru mpe-
recherea tranzistoarelor finale. Chiar
nu se mperecherea
a acestora, se poate regla
etajul final pentru ca
n A8, la care de
este mult mai dect la eta-
jele n A.
Amplificatorul nu este destinat
numai folosirii la puteri mici, ci, tre-
buie la puterea no-
su-
netului; de aceea este bine ca eta-
jele finale fie alimentate dintr-o
de tensiune
aceasta are avantajul de a filtra
foarte bine tensiunea de alimentare,
deci de a face brumul datorat aces-
teia practic imperceptibil.
Am dorit realizez o de
amplificare cu apro-
piate de cele preconizate prin nor-
mele HI-FI. Rezultatele au
fost conform
distorsiuni de ire
foarte reduse - toate acestea reali-
zate cu mijloace simple.
AMPLIFICATORUL DE PUTERE
Schema nu este deose-
dar rezultate foarte bune.
Intrarea se face pe un etaj diferen-
care
tranzistoarelor fInale, constItuIt
dintr-un tranzistor de tip 8C 107.
Finalele snt constituite din triplete,
ce au o amplificare n tensiune
dar au o amplificare foarte mare n
curent. Tranzistoarele de putere fo-
losite snt de tip 2N 3055 8DX 18.
Etajul final este protejat la scurt-
circuit, deci nu nici un pericol
de ardere a tranzistoarelor. De ase-
menea, etajul final este compensat
termic; prin aceasta nu riscul
12
DAN TEODOSIU
temperaturii de func-
tionare.
, Etajul final se cu o
tensiune, ceea ce face nece-
folosirea unui condensator de
valoare mare la ire. Se pot fo-
losi si condensatoare mai mici de
4 70d dar redarea sunetelor
joase va fi cu mult mai (nu
trebuie nici se
valoare).
Schema amplificatorului de putere
este n figura 1. Tranzistoarele
de tip 8C 177 trebuie carac-
teristici ct mai apropiate, pentru a
asigura o a
etajului Driverele tranzis-
toarelor de putere, ale tipuri
indicate n snt 2 N 2891 si
2 N 2905, se pot nlocui cu rezui-
tate comparabile cu 80 139 si res-
pectiv 80 140. .
de 0,50 din emitoa-
rele finalelor se pot din
fir de constantan sau sau
prin montarea n paralel a re-
de putere cu valoare de 112,
care s nt foarte or de procu rat.
Aceste se vor monta la o
de 5 mm de placa de cir-
cuit imprimat, pentru a facilita disi-

Tranzistoarele de putere tran-
zistorul de tip 80 139 se vor monta
pe radiator, conform figurilor
9 10 (linia din
contactul termic dintre
capsulele tranzistoarelor).
Capsulele tranzistoarelor nu trebuie
se afle n contact electric; de
aceea se vor izola de radiator
cu ajutorul unor folii de pen-
tru ter-
mice se va folosi silico-
(cu care se va unge folia de
pe
Un ultim punct: pentru ca amplifi,.
catorul de putere n
clasa 8, este o mpere-
chere a tripletelor din fi-
nal. Pentru aceasta se poate folosi
schema din figura 8; ca de
tensiune de 12 V se poate folosi o
baterie de 12 V de automobil (nu
este o idee rea o cu o
de 5 A, pentru eventuali-
tatea unui scurtcircuit). Cu ajuto-
rul de 1 kO se re-
de tensiu ne pe rezis-
de 30 la aproximativ 9 V; inver-
snd polaritatea sursei montnd
triplet (n cazul de cel
cu tranzistoare de tip pnp), trebuie
se riguros
de tensiune pe de 30 n
a
nu se acest lucru, se va
ncerca schimbarea primelor tranzis-
toare din triplet (cele de tip 8C 107
si respectiv SC 177). Aceste ncer-
trebuie ntr-un timp ct
mai scurt, pentru a evita
ziret:! tranzistoarelor de putere.
PREAMPU FICATORUL
Schema pentru preamplifi-
cator (fig. 2) numai
tranzistoare cu zgomot propriu
foarte redus.
se indiscutabil n gama
HI-FI.
Preamplificatorul se va alimenta
din i ca amplificato-
. rul de putere. Montajul se va realiza
ct mai compact; totul a fost
realizat corect, trebuie fu
neze nici un fel de reglaj de la
prima ncercare. montajul nu
cu aju""
torul unui multimetru tensiunile
continue n punctele indicate n
- n felul acesta de-
pista mai defectul. mon-
tajul mo-
valoarea condensatorului de
220 pF din baza primului tranzistor.
Rezistentere folosite trebuie fie
cu deci
cu zgomot propriu redus.
SURSA DE TENSiUNE
(Fig. 3)
Schema este pre-
cu amplificator de eroare.
Tensiunea de ire se va regla din
de 10 kn. Tranzisto-
rul de putere de tip 2 N 3055 se va
monta pe un radiator conform figurii
9 (montarea se va face izolat). Valo-
rile condensatoarelor de filtraj tre-
buie respectate, altfel se poate ob-
o reproducere foarte a
sunetelor joase la ire. Nu este ne-
voie de a
sursei, deoarece n cazul unui scurt-
circuit pe se va arde
de 3 A de a pune
o valoare mai se va arde la
pornire, curentului. foarte
mare de a condensatoru-
lui de 10 000
PUNEREA LA PUNCT A AMPUFI-
CATORULUI
Prima din reglarea
tensiunii de ies ire a sursei stabili-
zate, a avea amplificatorul co-
nectat la ire.
Voi descrie n continuare
puri de reglaje: primul pentru ama-
torii dotati cu un multimetru, l&n ge-
nerator de cu
distorsiu ni reduse cu un qscil
scop cu posibilitatea de sincroniza
a bazei de timp pe semnal (etajul
amplificator de putere va fi reglat
pentru dist0r,,siu
reduse, n clasa 8); al doilea de
reglaje pentru amatorii numai
cu un multimetru' (etajul de putere
va la
dar n A8).
i. REGLAREA AMPLIFICATORULUI
CU AJUTORUL UNUI MULTIME-
TRU, AL UNUI GENERATOR DE
Al UNUI osel-
lOSCOP
La irea amplificatorului se va
monta un difuzor cu puterea mai
mare de 25 W, pentru a nu exista
riscul de ardere a acestuia. Poten-
P2 P1 se vor pune pe o

Se tensiunea de alimentare
la amplificator la preamplificator,
iar la intrarea preamplificatorului se
un semnal sinusoidal cu
amplitudinea de 100 mV cu frec-
venta de 1 000 Hz; se
cu 'ajutorul osciloscopului semnalul
pe difuzor, care trebuie
o amplitudine mult mai mare
dect cea a semnalului de intrare. Se
pune P2 pe de curent de re-
paus minim se ncet curen-
tul de repaus cnd se un
semnal nedistorsionat, ca acela din
.. figura 5, replica a semnalului
de intrare (fig. 4), dar cu mult am-
plificat.
acest reglaj se cu
ajutorul lui P1 tensiunea
care trebuie fie din ten-
siunea de alimentare (punctul indi-
cat n
II. REGLAREA AMPLIFICATORU-
LUI CU AJUTORUL UNUI MULTI
METRU
a conecta un difuzor la ie-
se pune montajul sub tensiune
se curentul de rapaus al
finalelor (notat cu I n la
circa 300 .. .400 mA; se poate
cu multimetrul prin intercalarea
acestuia ntre iesirea stabilizatorului
punctul de alimentare a etajului
final, deoarece consumul celorlalte
etaje din amplifTcator este total ne-
glijabil.
aceasta se va ajusta cu aju-
torul lui P1 tensiunea (vezi
punctul 1).
Rez ultatele cu ajutorul
celor metode. de reglaj snt
comparabile, cu singura
n cazul unui reglaj cu un simplu
multimetru n re-
pqUS va fi ceva mai
In figurile 6 7 snt date
exemple de reglaje proaste: semna-
lul de iesire este foarte distorsionat
calitatea mult de do-
rit.
2N2891
TEHNIUM 11/1982
2 N3055
3A

lA 100. T
W J.. 10Q02.1..
20P/11
t

. FOLIE ,;
_______ . _L_ DE MICA +
It
!(,,'j l '
\\0 ..

Cei care doresc si constru-
un indicator de nivel simplu
pot folosi schema din figura 11, cu
medii, dar cu foarte pu-
componente.
.... ---c::p::I
TRANZISTOR . ! SILICONIC
de amplificare se poate rea-
liza mono sau stereo; n cazul ver-
siunii stereo, nu este nevoie de
stabilizatoare de tensiune, de-
oarece schema este di-
pentru varianta stereo,
la varianta mono functionnd numai
la din curentul de
maxim admisibil.
:
DE PLASTIC CONEXIUNI

rrln
T EMITOR
Montajul cuprinde circuite
integrate de tipul CDB 400E, primul
fiind folosit pentru a realiza un nu-
compus din celule
bistabile, iar pentru decodifi-
carea de la nu-
In este inclus
un circuit astabil generator de im-
pulsuri cu de 10-20 Hz.
posibilitatea varierii acestei
D
r
R
I
I
prin intermediul
metrului de 10 kn, atunci Cnd co-
mutatorul K
2
se n 1.
Pentru 2 a lui K
2
trebuie ca
prin intrarea INPUT se
semnal audio. Tranzistorul T
5
va co-
manda n acest caz circui-
tului astabil n de amplitudi-
nea semnalului de la intrare. Nivelul
acestuia se ,din
N
r 1---T4 =AC 180K
T S--:--T 9 = B( 107
TEHNIUM 11/1982


metrul de 47 kO. Deci, n de
comutatorului K2'_ lumina
va deplasa cu o constanta
sau cu o variabil depen-
de amplitudinea unui semnal
audio.
Circuitul decodificator poate co-
manda la iesire becuri de pu-
tere (3,5 V 10,2 A) prin intermediul
tranzistoarelor T
1
- T
4
, sau poate co-
Am realizat personal acest montaj,
rezultate deosebit de bune.
manda de asemenea tiristoare, prln
intermediul T
8
- Te. In
cazul rii tiristoarelor, se vor
construi patru circuite id.entice de
a acestora, iar baza
primului tranzistor (n Ta) se
va conecta n locul bazei unuia din
tranzistoarele T
1
- T
4

Studenti MARCEL
. GEORGE
220Vca
1.
COB400E
. .(J + 5 Vct
4700._{-
COB400E
10


ld
8

!1', "-
"-
Lin. , "-,,-
1Ks:t '-- ___ --
13
I L CDRICT
'PRINDIRII
n general, cnd se
se aprinderea, dispozitivu-
lui vacuumatic de reglare a avansu-
lui i se o Cu
toate acestea,
a acestuia o de-
pentru comportarea motoru-
lui realizarea sale
nominale sub raportul consumului
de al puterii.
Cnd regulatorului vacu-
umatic nu este complet se
se controleze numai
tija membrane; sale se depla-
liber.
Apoi, cu motorul n la o
se scoate furtu-
nul de cu carburatorul;
derea este indiciul
normale a dispozitivului. Cnd
acest test rezultat negativ, se
dispozitivul trebuie nlocuit n n-
tregime.
Pentru aceasta se desfac cele
care corecto-
Ing. M. STRATULAT
rul de avans pe corpul ruptor-distri-
buitorului se extrage
el 13 (fig. 1) de pe ax l}1 seg-
mentului excentric 7. Inainte
de scoaterea acestuia din de
pe ax, se sa pen-
tru ca la montare el fie plasat
exact n i (motive care
vor fi explicate ulterior). scoa-
terea sectorului a tijei de' pe
axul 6, regulatorul ,devine liber
poate fi Montarea celui
nou se face n ordine
Acestea snt lucruri de obicei cu-
noscute. Dar se mai o
a prghiei
pe care este montat axul 10 al bra-
contactului mobil 1
conduce la "o a
ruptorului. o deplasare
a piciorului 14 al
contactului mobil 1 de axa vr-
fului camei face ca, cu schim-
barea a sarcinii, se mo-
difice att ntre contacte, ct
T RDMITIU
Un turometru electronic se poate
realiza n feluri: cu afisare nu-
a motorului' sau cu
pe un instrument de
de obicei un ampermetru cu o
sensibilitate medie. cu aju- +
torul unor displayuri (deci nume- PL
este mai greu de realizat, de- 132
oarece unele piese mai
greu de procurat - n schimb are
avantajul unei precizii foarte mari. ro .. . 16V
Un turometru mai modest, dar cu o
precizie i se poate
realiza cu ajutorul unui circuit inte-
grat, al unui instrument de
,al ctorva componente pasive.
In multe cazuri este util un indica-
tor al tensiunii bateriei; n felul
acesta fi permanent de
starea bateriei, evitnd, de exemplu,
iarna "surpriza" de a ntr-o di-
bateria total
Fiind pus n de a realiza
un turometru electronic cu
pe un instrument de
am folosesc instrumentul
de pentru ten-
siunii bateriei; aceasta poate varia
n limite foarte largi n timpul
mersului - de aceea valoarea ei nu
ne dect
o (n cazul unui de-
fect la alternator) sau n cazul n
care ea scade sub o
unui defect la alternator
sau bateriei).
270n
Montajul pe care l propun reali-
ct timp
14
+
10 ... 16V
5V1
31 K,Q
22
l-t
F
A1 Ac
B
3 4 5
CD84121
5Vl
unghiul Dwell. Cum se
aceasta?
figura 2 a, n care
s-a reprezentat ansamblul ruptorului
n de deschidere a
contactelor, cnd corectorul vacuu-
matic este inactiv (Ia depresiuni
nule sau cnd conducta de
cu carburatorul este De
fapt, aceasta este care se
produce atunci cnd se jo-
cul jl dintre' contacte. La
intrarea n a corectorului,
centrul de a contac-
tutui mobil (axul 10, fig. 1) se depla-
din A n 8 (fig. 2 b), pe
d. In cazul n care punctul
de deschidere se din
M1 n Mz, suferind o
deplasare de
jocul final i2 va diferi de cel
Aceasta va face ca aprin-
derii se modifice, deteriornd pro-
cesul corect de producere a scnteii.
cum se vede din figura 3,
contactului mobil este
corect, atunci n timpul
dispozitivului vacuuma-
tic dintre contacte
nu se Cnd sarcina sau tu-
01 = h)
Dar cum se poate
contactului mobil este corect plasat
n raport cu cama? cea mai
tensiunea bateriei este n limitele
normale, ca
turometru, deci pe instrumentul de
se poate citi n orice mo-
ment motorului. tensiu-
nea bateriei trece peste limita admi-
sau scade sub limita infe-
I
I
l,A
560.0.
0,1
7

o constituie unghiul Dwell a
o reamintim n fi-
gura 4. Se vede aici intervalul un-
ghiular total dintre
ale piciorului contactului
mobil se compune din pe-
rioade. Prima dintre acestea, al
punct coincide cu nceputul
deschiderii platinelor se ntinde pe
intervall::ll" 0'1 att timp ct
contactele (platinele) stau
cute. A doua 0'2, cores-
punde timpului n care contactele
snt nchise. Unui ruptor corect re-
glat i corespunde un anumit raport
+ (Y2 x 100, exprimat procen-
tual, sau un anumit unghi 0'2' Astfel,
valoarea unghiului Dwell se
se indice att procentual"ct
n grade unghiu-
lui 0'2' De exemplu, pentru ruptorul
care se pe motorul automo-
bilului "Dacia" 1 300 unghiul Dwell
este de 63% 3% sau 57 2.
Din figurile precedente se poate
conchide pentru un lob al camei,
unghiul Dwell depinde, printre al-
tele, de jocul j dintre
contacte. O mare
intervalul (Xl astfel unghiul
Dwell se invers; astfel,
indirect, poate servi
ca parametru de diagnosticare pen-
tru ntre plati ne.
montajul va semnaliza acest
lucru prin aprinderea unui LED
si va trece autom<fi n modu I voltme-
iru, putndu-se citi astfel tensiunea
bateriei deci aprecia
nea). Cu ajutorul unui comutator se
poate aduce montajul n mod "nu-
os
::::LEO f2X t ......
LEO
ROSU 1N4007
SAU
1- 10 .16V
9K1
2W
t--------<:11
DE LA
RUPTOR
TEHNIUM 11/1982
Pe de parte
platinei mobile este incorect
nat, s-a n timpul
dispozitivului de avans centri-
fugal se produce modificarea jocului
maxim j. Aceasta se traduce, evi-
dent, prin schimbarea valorii un-
ghiului Dwell. n tim-
pul acestui parametru
cu un dwellmetru, prin tura-
se valorii sale,
prghia contactului mo-
bil este incorect
Pentru a restabili se ex-
trage 13 (fig. 1) de pe axul
6 se sectorul danturat 7 cu
un dinte ntr-un sens oarecare. Se
pune din nou se
motorul se din nou un-
ghiul Dwell. prin modificarea
valoarea acestuia nu se mo-
am pe so-
In caz contrar, se
rotind sectorul 7 ntr-un sens
sau altul, cu unul sau mai multi
Cnd prin modificarea tu-
se unghiul Dwell
se n limitele tolerantelor
prezentate mai sus, ceea ce' n-
s-a realizat condiHageo-
n figura 3, n
care jocul dintre platine nu se mai
ca urmare a n func-
a corectorului vacuumatic de
avans. Se constanta
trebuie n
limite de n ca-
zul n care conducta de vacuum a
corectorului se sau este
la carburator. De fapt, ulti-
mul mod de verificare este mai co-
mod.
n ordine de idei,
un stroboscop un vacuummetru,
se poate verifica chiar caracteristica
de avans de dispozitiv, prezen-
n figura 5. Verificarea se poate
face chiar pe motor montnd n pa-
ralel cu corectorul vacuumatic, pe
conducta de cu obturato-
rul, un vacuummetru (care poate fi
chiar un simplu tub n de U
ntors cu de cca
500 mm, umplut pe cu
mercur). Stroboscopul este capabil
indice momentul producerii scn-
teii, exprimat n unghiuri la
mai turometru", pentru a se putea
citi motorului chiar atunci
cnd tensiunea bateriei nu se mai
n limite normale ce
observat nu mai este
nevoie ca ea fie
Schema turometrului foloseste un
monostabil TTL, deci. se va ali'menta
cu ajutorul unei diode Zener cu + 5
V. Etalonarea turometrului
se va face montnd turometrul n pa-
ralei cu unul deja etalonat
rind se un cap de de
6500 ... 7000 de pe minut.
Reglarea se va face cu ajutorul se-
mireglabilului P1 care se va fixa
apoi cu o de vopsea pentru
a nu se deplasa din cauza
puternice din automobil.
Schema de comutare turome-
tru-voltmetru un releu de
12 V pentru comutarea instrumentu-
lui de Releul este total pro-
tejat la supratensiuni prin dioda Ze-
ner n paralel, care mai
are rolul de a proteja tranzistorul
atunci cnd releul.
Comutatoarele K
A
K
B
snt de
fapt separate ale unui
'comutator K cu trei n pozi-
(de repaus) K
A
K
B
snt deschise, iar n extreme
ale lui K numai una din
K
A
sau K
B
este la un mo-
ment dat. Astfel se trei
(moduri de auto (deci
de cu
supravegherea tensiunii bateriei
indicarea motorului), volts
(este n care se n
mod continuu tensiunea bateriei -
atunci cnd este K
A
nchis) tacho
(se n mod continuu
motorului - atunci Cnd K
B
este n-
chis)
(CONTINUARE PAG.
TEHNIUM 11/1982
axului ruptorului, iar manometrul in-
depresiunea
Prin blocarea corectorului centrifu-
gal se nscriu n
grafic punctele pe-
rechilor de valori avans-depresiune.
curba se nscrie n
cmpul de abatere pre-
zentat n fIgura 5, atunci totul este
n In caz contrar, corectorul
vacuumatic trebuie nlocuit, proce-
dndu-se cum s-a mai
nainte.
pe de anotimpul n care ne
de unei anume cate-
gorii de la traficul rutier
etc., de fapt, o ntrebare
pe care trebuie fiecare
automobilist, de fiecare Cnd se
la volanul sale. Deseori
ntlnim dovada pozitive
a ceror care gndesc, fiecare
n parte, ca la a prac-
tice materializate n eschive de pro-
tejare a unor pietoni, persoane vrst-
nice, mature sau copii, care au
cat altfel pe caldarm dect spun
acele reguli bine stabilite. Unele ex-
presii ale lipsei de previziune snt
surse frecvente de accidente care
pe sub pietoni. Lipsa
de anticipare, ndeosebi n context
cu comportarea a copii-
lor, pe drumurile publice, a creat
ea drame.
Din multitudinea de ntl-
nite am o ntmplare pe-
recent n Poiana Cmpina.
A.H. se apropia cu autocamionul
21-PH-3117 de un grup de copii
care se jucau pe trotuar. Cnd i-a
observat, n n mod

Vl
C


E
normal, era dator viteza
de la 50-30 m de gru-
pul de copii, se cu
piciorul pe gata de oprire n
eventualitatea n care un din
va de pe trotuar n
drept n
n-a avut n vedere o aseme-
nea si a condus mai de-
parte cu o Cnd a
ajuns n copiilor, un
de 5 ani, Ionescu, s-a des-
prins din grup a ncercat
drumul spre trotuar.
a
a surprins
practic, n-a evita mlcu-
de 5 care n cele din
a fost strivit colosului de
metal.
Analiza a avut n vedere numai
problemele omului de la volan, cel
care de fapt sabia lui Damo-
cles si i cerem mult mai
mult. ne gndim ce anume tre-
buie copilului,
atunci avem de tras si aici o serie
de concluzii despre'
"Orice nesupravegheat
ma-
mai multe sau mai l
considera un
tat." De la anului
am ntlnit tY"'f",u'nt date despre acci-
dentele cu de la 3 la 8 ani, toc-
mai acolo este nevoie de ma
de mai
tire din familiei. Nu o
sau prieteni
pe copii de
se

atrag nu se joace pe
educa-
n este neloial
modului cum
nostru, cum
se exprime, cum se comporte
de noi, mici sau mai mari,
o
, frumos la ntr-un cu-
vnt, fie un copil educat,
la o aceste elementare
norme de de care depinde
dintre noi.
Exprim o concluzie la care
s-a ajuns multe analize din
noianul de care se
un argument serios pentru cei ce au
ne
seama avem cuvinte de
adresat
n-

face o
este necesar facem gestul
salvator. a
omului anonim, a omului care
un de mare omenie. se nscrie
de tot n rndul elementelor pre-
ventive de salvare a copiilor de la
accidentele rutiere care
ci ncadrndu-se
perfect n sentimente
umane.
I !Ol v
0111101111
Aparatul descris n continuare se
printr-un raport mare
de amplificare, ceea ce permite utili-
zarea sa n unor expo-
nometre de laborator de mare sensi-
bilitate. n cazul unei ngri-
jite, cu am-
plificatorul poate fi folosit ntr-un
anali'zor sau densitometru de cu-
loare cu mijlocii.
Fotoamatorului dornic de a realiza
circuitul prezentat i se
solicite sprijinul unui electronist /
cu care n
efectueze
scopul tempe-
raturii.
Amplificatorul are ca piese de
circuite integrate de tip A
709 (/1 A 709, f3 A 709 etc.), alimen-
tate de la o de 12 V.
Ca fotoreceptor se va folosi un fo-
toelement cu seleniu, supra-
relativ mare colectarea
unei de
de tip integral total
sau Este util de
intensitatea la nivelul me-
sei aparatului de este de ordi-
nul 0,1-10 Ix, fapt ce un
raport de amplificare considerabil.
Intercalarea unor filtre de
pentru analize de culoare va impune
foarte mari, n de
fotoreceptor putnd fi de ordinul
10
5
-10
7
, Problema raportului de
amplificare devine mai semnifica-
se va folosi ,un fotorecep-
tor cu In cazul mon-
tajului prezentat, pentru a face posi-
se poa,te
monta ca element fotoreceptor o fo-
cu siliciu.
Ing. V. CALINESCU
al doilea caz Rx este de circa 680
/0,2 W.
Prima a schemei reali-
o amplificare de circa 1 000
de ori. La punerea n se
va ,unei foarte bune
offset. In acest scop se
va conecta n punctul I un instru-
ment de ce
metrul P2 este pus la valoarea ma-
Cu ajutorul
P3 se tensiunea de a
primului circuit integrat ct mai pre-
cis pe zero. Reglajul se face cu P1
pe o cu fotore-
ceptorul n complet (sau
scurtcircuitat). In se
admite maximum 1 mV n punctul
1. Reglajul se ncepe grosier cu P3
se cu P1. Se va avea
ca a
trului P1 fie ct mai In
cazul nu este
se reface reglajul modi-
ficnd P3.
unei tensiuni nule
nu este chiar cu P3
la cap de se va va-
loarea de 2,2 Mn conec-
ntre 4 al circuitului
integrat P3.
derea valorii acestei rezistente, sub
1 Mfl nu se admite, circuitul integrat
urmnd a fi schimbat.
a
P1 si P3 va nemodificata.
Acum din P2 se re-
tensiunea de lucru la
circa 3 ... 3,3 V, cu fotoreceptorul n
de intensitate (apa-
ratul de n cea mai de
jos, film).
tensiunea este nega-
TEMPERATURA DE
A SURSELOR DE .
n practica fotografierii pe mate-
riale fotosensibile color, pentru evi-
tarea unor dominante neco-
rectabile, este necesar se cu-
temperatura de culoare co-
subiectului.
Astfel se poate alege pelicula potri-
sau filtrul de conversie necesar.
n cele ce snt redate tem-
peraturile de culoare ale surselor de
se de foto-

se dintr-un al doi-
lea circuit integrat (de fel cu
primul), analogic, pe un instrument
de sau discret, cu ajutorul a
diode luminescente.
P4 va fi echipat cu
un buton mare cu reper indicator
o ce se va grada prin probe.
Vom considera cazul indica-
pe LED-uri.
Intr-o de reglaj se
o pentru P4)n care
ambele LED-uri snt stinse. I nvrtind
butonul P4 spre
dreapta, se aprinde LED 1, iar spre
stnga se aprinde LED 2. LED-urile
pot fi eventual montate poten-
P4.
Se. P2, ca
astfel nct la iluminare
cu butonul
lui P4 la din dreapta, LED 1
fie pe punctul de a se stinge. Re-
glajul este corect doar prin in-
troducerea unui film transparent n
aparatul de se stinge-
rea LED-ului 1. La cea mai
a luminii trebuie se
imediat LED 2. Pentru
nerea reglajelor corecte cu P2 se
poate interveni asupra valorii rezis-
R*.
Utilizarea unui lo-
garitmic (P4) corespunde modului
de gradare a scalei, care este avan-
tajos se logaritmic.
P4, se am-
plificarea de CI 2 ntre 60
circa 6000 de ori. Pentru un interval
de circa 1% din valoarea
de fotoreceptor, ambele
LED-uri vor fi stinse. Punctul n care
ambele LED-uri snt stinse va con-
stitui n utiliza-
rea Precizia de 1% este su-
n pentru foto-
grafia color, evident n
uzuale n fotografie.
fuJ are astfel la un gHiid
simplu eficient pentru aleger-ea fIl-
mului n de felul
Celor care fotog
fieri n diverse de iluminare,
cel mai adesea neprevizibile, li se
fie cu un'mi-
nimum de filtre de conversie.
unei corecte ngrijite a
montajului. Pentru o citire se
impune ca diametrul scalei fie de
minimum 10 cm scala fie ct
detaliat
In fotografi a color se va folosi
ca fotoreceptor un fotoe-
lement cu seleniu, a sensibili-
tate este mai pe
treimile de (lucru care se va
verifica n orice caz).Folosirea unei
fotodiode cu siliciu este
dar se impune unui filtru
care
egalizeze sensibilitatea
(vezi
pentru fotografia color", "Tehnium"
nr. 1/1982).
Diviziunile scai ei se vor face pen-
tru o hrtie de
Pentru alte se vor lua n
considerare factori de multiplicare
determinati practic sau se vor face
mai multe de diviziuni. Aceste
snt date n lucrarea "Elektro-
nikbastelbuch fur Foto-und Filma-
mateure" de H. lakubaschk, care
schema ntr-o de

In cele ce se propune o
de respectiv cea
care un instrument indica-
tor. Pe scala acestuia se
un singur de diviziuni, iar poten-
P4 i revine rolul de a
modifica sensibilitatea hrtiei
n considerare. Practic se face o
corect se aduce
acul instrumentului n dreptul valorii
timpului de din butonul po-
P4.
Se propune folosirea cir-
cuite.lor integrate SFC 2108, LM108
sau MAA 502, care au derive ter-
mice mai mici, desigur cu
ale circuitelor de
.
Diodele DZ1 si DZ2 snt de tip
SZX2V 6,8 sau echivalent.
Fotoreceptorul se va monta ntr-o
n cea mai
o
cu o de de
rime un geam protector.
Cablul de poate fi simplu
sau ecranat, ca de
mpotriva eventualelor din


Fotoelementul cu seleniu se poate
procura ca atare sau se scoate de la
un exponometru uzual.
fotoreceptoare va fi de minimum
2 cm
2
. Tensiunea de foto-
element este foarte n
ile de laborator, de ordi-
nul a 0,03-3 mV.
schema amplificatoru-
lui. Ca element fotoreceptor s-a
considerat un fotoelement cu sele-
niu. Se poate realiza montajul cu
pe instrument indicator sau,
mai simplu, cl,! diode lumines-
cente (LED). In de varianta
de se valoa-
rea Rx. In primul caz valoarea Rx
este de in-
a instrumentului, astfel nct
nu se capului
de (eventual se introduc cteva
pentru domel)ii
de de precizii diferite). In
FR
1K
DZ 1 DZ 2
,....20 mA
..

LED 21;
-12V
"'20mA
TEHNIUM 11/1982
Sursa
Temperatura de culoare
(K) (daM) .10
6
*
1. Lumnare de 1 600 ... 1 900 63 ... 53
2. cu petrol 1 700 ... 2000 59 ... 50
3. Bec cu (40 ... 200 W) 2500 ... 2800 40 ... 36
4. Bec cu (cu gaze inerte) 2700 ... 3000 37 ... 33
5. Bec de proiectie 100 W circa 2 900 34,5
6. Bec de 500 W circa 3 000 33
7. Becuri fotografice tip B, PR, Argaphot, Nitraphot B circa 3 200 31
8. Becuri fotografice tip S, SR, Photolita circa 3400 29
9. Becuri cu halogen 3300-3400 33 ... 29
10. Pulbere de magneziu circa 4 000 25
11. Arc electric 3700-4000 27 ... 25
12. Arc electric cu electrozi 6000 17
13. Becuri chimice cu 3500 ... 4000 28 ... 25
14. Becuri chimice cu 5500 ... 5800 18 ... 17
15. Blitz electronic 5300 ... 6000 19 ... 17
16. cu xenon circa 6 000 17
17. Soare (Ia 5500 ... 5700 18 ... 17,5
18. Soare seara) circa 4 000 25
19. Soare lumina cerului 5700-6500 17,5 ... 15,4
20. Cer limpede albastru 7000 ... 20 000 14 ... 5
21. Lumina Lunii 4000
I
25
22. Tu buri fluorescente** 4200 ... 7000 24 ... 14
23. mini sau maxi brute 5000 20
* Valori rotunjite
** Plaja este foarte n de luminoforii trebuie
remarcat tuburile fluorescente ny emit un spectru continuu.
APAIAIII PII.IECTII
PIITIU fOTOGIAfl1
,
MIHAI FLOREA
Se poate ca un lucru nou
pentru unii cititori, redarea tempera-
turii de culoare n de
kelvin n mired (n tabel
s-a folosit multiplul decamired). Mi-
redul este inversul valorii n kelvin,
respectiv 1/K. Pentru evitarea
prea multor ze9imale, se
cu 10
6
. In
se decamireduln mod

Folosind ca unitate de de-
camiredul (miredul), n modul de
apreciere a temperaturii de culoare
apar noi. Astfel, pentru
temperaturile de culoare joase valo-
rile n daM snt mari invers. Pe de
parte, unor intervale egale n
kelvin le corespund intervale
neegale n decamired.
n decamired se n-
tlneste la filtrele de conversie, ca-
racterizndu-se astfel o de mo-
dificare a temperaturii de culoare.
Temperatura de culoare a becuri-
lor cu este depen-
de tensiunea la cape-
tele filamentului, de fila-
mentului, de felul sticlei balonului,
de felul gazului inert introdus even-
tual, de de ore de utilizare
Ca temperatura de
culoare se cu circa
0,3% () pentru 1% modificare a ten-
siunii de alimentare ().
........ ,"' .. I!.J'o;;; DIN PAG.
Etalonarea voitmetruiui se va face
cu ajutorul lui P 2, ncercndu-se
se un cap de de 16 V.
Se poate monta un LED care
indice functionarea a mon-
tajului n !'ocul diodelor no.tate n
cu Os. Se va monta
rat un LED de culoare verde, deoa-
rece acesta are o de ten-
sit,me
Montajul nu alte reglaje
n afara celor trebuie
corect de la prima
ncercare. Valorile din
trebuie alese cu tolerante
ct mai mici. '
Recomand se dea o
de la ruptor spre
montaj, deoarece apar vrfuri de ten-
siune de la 400 V.
o aprindere
lua spre turometru
tot de pe ruptor, dar trebuie
valoarea de 9,1 kO.
din nou pe
aprindere deci
aprinderea -, trebuie
din nou valoarea
din intrarea turometrului sau l
deoarece la pornirea
motorului vor, din nou vrfu-
rile de tensiune de la care
intrarea circuitului in-
tegrat.
Am realizat acest montaj practic
am rezultate foarte bune n
fu io nare .

Snt multe cazuri cnd am dori
putem proiecta unele fotografii sau
cu cu care
diapozitivele.
zare, care se face din cu 2 O
oglinda, cu 3 orificiile de aerisire, cu '---_____________ ---l
Pentru aceasta putem construi un
aparat simplu, care nu pune pro-
bleme nici din punct de vedere al
materialelor utilizate, nici din punct
de vedere al
Avem nevoie de o bicon-
sau de circa
55 mm diametru cu o fo-
mare. Putem utiliza un obiec-
tiv de de indus-
Mai avem nevoie de o
de
90 x 125 mm, de foarte cali-
tate.
Cutia aparatulu.i se din
placaj de circa 10 mm grosime,
asamblarea fiind prin lipire
cu aracet.
n figura 1 se vede aparatul cu ca-
pacul deschis. Figurile 2 3 repre-
prin axul oglinzii
prin axul obiectivului. In
figuri am notat cu 1 fereastra de vi-
TEHNIUM 11/1982
4 obiectivul, iar cu 5 traiectul aerului'f:i'\ I
cald. \dJ
Trecnd la descrierea .......J'--F---__
trebuie
spate se fac cu 10 mm mai mici
ca dect laterali.
Placa de (figura 4) are cteva
orificii n dreptul bec de ilu-
minare care Ca-
pacul superior (figura 5) are o decu-
pare de 120 x 120 mm care se aco-
cu o de de 1 mm
grosime,' de din de
Capacul spate (fi-
gura 6 A B) au toate detaliile n
de. asemenea capacele la-
terale placa (figura 7).
Becurile se vor alege de
de tip auto, pentru a avea un maxim
de luminozitate la un minim de pu-
tere, . evitnd astfel
aparatului.
Din se poate modul
de asamblare. Suportul oglinzii se
va monta, cu la 45. Tubul
410,
obiectivului se face din carton prin
ncleiere n mai multe straturi are
o lungime de circa 12 cm. Fixarea
lentilei ghidajul se fac cu ajutorul,
unor tuburi realizate similar. Toate
dimensiunile depind de tipul lentilei
utilizate.
este deosebit de
Fotografia sau cartea
se cu n jos pe gea-
mul ferestrei de vizare, se aprind be-
curile se obiectivul
la unei imagini clare pe
ecranului. ientila
este se poate ntmpla ca
marginile nu fie sufi-
cient de clare. Acest lucru se reme-
prin intercalarea n tubul
obiectivului a unei diafragme din
carton ale orificiu se
prin probe.
4
n uzuale, pentru frec-
de lucru nu mari, circui-
tele TTL ce n ce mai
des nlocuite de circuitele CMOS.
Consumul static de al aces-
tora de 10 extrem
de de
TTL, iar
este de asemenea
cu 45% din valoarea tensiunii
de alimentare. Tensiunea de alimen-
tare a circuitelor CMOS are de ase-
menea un domeniu larg de
ntre 3 si 15 V.
Schema de a unui inver-
sor CMOS n figura l' T
1
este un tranzistor MOS cu P,
un tranzistor MOS canal iar
O
2
, 0
3
, R de
la statice ntruct
o intrare a unei CMOS
o capacitate 1
curent de scurgere
!,A), fapt care duce la elec-
trostatice. Familia de Clrcui
CMOS cuprinde seriile logice
Student GUNTER ZeRSEL
54/74 COO, ultima avnd
dispunere a terminalelor ca
TTL. Alimentate la 5 V, cir-
cuitele 54/74 COO pot comanda
TTL din seria de putere
54/74 LOO. Simbolurile snt
ca la circuitele logice
de transmisie (fig. 2)
CMOS permite trecerea semnalului
de impulsul de tact T. Ea
din tranzistoare
Tensiunea de intrare
ntotdeauna
substrat pentru tranzistorul
cu canal N de
substrat MOS cu
canal P. lucru s-a realizat cu
inversorului format din T
1

pentru in-
versorul CMOS este n figura 3.
Este vorba de un tester logic cu
proprietatea de a se
adapta automat la nivelurile logice
existente n circuitul testat. Traflzis-
Simbol 0---/7-0
1 /6C O
torul T
1
un generator de
curent constant pentru alimentarea
ledurilor LED1' LED
2
n limitele ten-
siunii de alimentare 5-15 V. Circui-
tul inversor CMOS, n functie de
tensiunea de alimentare,
,,1" logic orice tensiune ce
din tensiunea de ali-
mentare. Testerul trebuie deci
mentat de la montajul testat.
de starea circuitului testat se
va aprinde LED
1
,' pentru ,,1" logic,
respectiv LED
2
pentru "O" logic.
Diodele de la intrare si rezistenta de
100 kn o p'entru
eventuale tensiuni accidentale mai
mari. de 6,8 M!! are rolul
de a intrarea inversorului /1
la un nivel de tensiune constant
atunci cnd nu se cu teste-
rul pentru ca LED
1
LED
2
nu
aleator. n cazul n care la
intrare un de impulsuri n
de acestora, ledu-
riie vor lumina n contratimp. Bi-
la mai mari
efectul nu se iner-
n acest caz luminnd
O a de
transmisie este n figura 4.
Este vorba de un formator de sem- IN
nal periodic de o oarecare.
Generatorul de tact" este un circuit
realizat cu timer-ul 555. Acesta con-
un comparator un circuit bi-
stabil. La iesirea 3 se obtine un
semnal dreptunghiular cu
de
Ilo

5
1 C 1
OUT 3
14
Ro(1) 2
555
CDB493E
Ro(2) 3
GND
5
(1
10
10nF
23 22 21 20
A B C D
SN74154
1
2
T
4x1N4148
=1/6[04049
/1 "'/6 = 'CDB 404 E
17 "'/12 = CDB 404 E
/13 ... /16 = 2/3 CDB 404 E
G1 ... G4 = CD 4066
Gs ... G
8
' = CD 4066
Gg ... G12 = CD 4066
G13 ... G16 = CD 4066
G1
18
19
G2
12
GND
11/1982
TRANZISTOARE CU SILICIU DE FRECV MEDIE PUTERE
ValOPi limita absolu'te Car3cteristtc:l electr;ce
(T amb" lSoC)
Tip I
LI Llfcl
,
y", ... /IC I 'T
I
" 1
ICBO/VCE h21E /.Ic P
tot
T,
NPN
'::' [Al [WJ lOC]
[Vl I [mAJ [MHz] I [mA] I
I
I [mA] [nAJ [VJ
BD 135
I
15
1 i I 11
6.5
I
150
I
0.61 500 1 50 I 50 1
100 1 30rO-
250
1 150
BD 137 60 6.5 150 0,6 500 50 50 100 3040-160 150
BD 139 80 6,5 150 0.6 500 50 50 100 3040--160 150
PNP
I BD 136
Ijgl
-5
111
6,5
1
150

500
I
50
1-50 1100 1-3110-2501-150
8D 138 -5 6,5 150 -0.6 500 50 -50 100 -3040-160 -150
BD 140 -5 6,5 150 -0.6 500 50 -50 100 -3040-160 -150
TRANZISTOARE CU SILICIU DE FRECV DE PUTERE
Valori Umlt! absolute Caracteristici electrice
Tip
00-1
0
1
IC
I
'ect
I
Ti
I"h
i
-'
VCEsat flc h11E flc
J
(T
NPN
[Al [W]
[.C] {OC/W]
[V]
I
[Al
1 T
[MH:z:J
[A]
2N 5 .. 90 40 5 7 50 175 2,5 1 3,5 20-100 2 0,8
2N 5492 55 5 7 50 175 2.5 1 3,5 20-100 2 0,8
"
lN 5494 40 5 7 50 175 2.5 1 3,5 20-100 2 0,8
2N 5496 70 5 7 50 175 2,5 1 3,5 20-100 2 0,8
2N 3055 60 7 15 117 200 1,5 1.1 4 20-70 4 0,8
2N 3055./1 30 7 15 117 200 1,5 1,5 4 20-70 3 0,8
2N 3055/2 30 7 15 117 200 1,5 1,5 4 10-70 3 0,8
lN 3055/3 60 7 15 117 200 1,5 1.5 4 20-70 3 0,8
2N 3055/4 20 7 15 117 200 1,5 '1,5 4 30-70 3 0,8
2N 3055/5 20 7 15 117 200 1 ,5 1,5 4 14 4 0,8
2N 3055/6 60 7 15 117 200 1,5 1,1 4 15-70 4 0,8
2N 3055/7 60 7 15 117 200 1,5 1,1 4 14-70 3 0,8
2N 3055/8 60 7 15 1.17' 200 1,5 1,1 4 70 4 0,8
2N 3055/9 45 7 15 117 200 1,5 1,1 14-70 3 0,8
2N 3055/10 45 7 15 117 200 1,5 1,1 4 70 4 0,8
SOT 9201 45 12 15 117 200 1,5 1,1 4 20-70 4 0,8
f = 1,44/(R
l
+ 2R
2
) el gic. inversoare din cip-ul
Pentru C = 1nF se o varia- COB 404E, care zeroul
a la 710 kHz, iar fl.otant n ,,1" logic por-
pentru C= 1000 nF la 710 Hz. g
e
transmisie din cip-ul
un binar de CD 4066. Acestea snt legate n pa-
patru de tip COB 493 E. raJel astfel, la se va
primului bistabil 0A trebuie succesiunea nivelurilor reglate din
extern la intrarea B a celui de-al Pl,,, P16' Se o
doilea bistabil. La 0A, OS. de pozi-
0e, 0D se impulsuri dreptun- aceasta
ghiulare decalate n timp perio- trebuie fie nivelurile nu
dice. un multiplexor de 16 vor fi reglate prea unele
SN 74154 comandat de iesirile de altele se va monta un ,conden-
care de n paralel pe (n
fapt succesiunea n binar a cifrelor de de lucru) sau un cir-
zecimale de la O la 15. La iesirile cuit integrator. Pentru o variere si
multiplexorului se zero numai mai se pot folosi sau chiar
atunci cnd ele corespund n binar mai multe asemenea circuite n pa-
de la intrare. De exemplu, ralel, exceptnd tactul, care va fi luat
n starea A = 1, B = 1, C = 1, D = O de la ultimul bistabil al
la ,,7" se "O" logic pe lui (pinul 11 - 0D)'
cnd toate celelalte se n ,,1" 10- de transmi-
O C
+V
cc
IN!OU{'OUT/IN"OUT/IN N/OUT' NC
TEHNIUM 11/1982
c3 GND
ce.
izu
o
L..I
+ \/(C
sie din cip-ul CD 4066 snt: rezis-
n nchis -
240 O; ntre rezis-
a - 5 n ;
pentru poarta - 40
MHz; pentru atenuare de
- 50 dB pentru poarta -
8 MHz; de ma-
- 9,5 MHz; timp de nchidere
a - 30 ns; de in-
trare pentru - '10
6
MP.
Amplasarea n interiorul cip-ului
este n figura 5.
BIBLIOGRAFIE:
1. Gh. Mitrofan - "Generatoare de
impulsuri de tensiune liniar va-
Ed. 1980.
2. "Elektor" - iulie/august, 1982.
3. Sanda Maican - "Sisteme nume-
rice cu circuite integrate" Ed.
1980. '
NC
GND
CD 4049
o
o

o
o
:::
o
o
;:!
o
o
?:

O"
x o
<ti o
E
ce
!i:
a:
I
I
o 'o
>
LO
co
I
I
o
o
co
IlO
o
o
LO
o I
o
'Ot
II !
I
;;;
(::J I
X
r-- ce O'l 'Ot
:;;
'Ot
M M M O'l O'l M
<ti
;: ;: ;:
x x 5: 5:
E r- r- r- r-
en
ro ro ro ro ro ro ro
!i:
a:
<! (J:) o LO LO LO LO LO o o LO LO
F
.... .... .... .- N N
"" ""
LO LO
o
o


o
o
;:!
o
o


x o
<ti o

ce
a:
a: o
>
LO
IL)
o
o
co
o
o
LO
o

ce ....

ce N LO r-- r--
;:;;
o N 'Ot M
X
LO
M '<t '<t '<t ce '<t O'> N N
X
;:
>- 5:

5:

>- >- S 5: 3:
CII r- r- r- r- r- r- r- r- r-
E
Il) ro Il) ro ro ro ro al ro ro ro ro ro
5>
.... LO 00 o (J:) (J:) (J:) (J:) o o LO o
1-
1""; ....
.... ... ... ... ... ... N N M cn
19
INTERIOR '82
ntr-unul din numerele trecute am
sugerat tapetarea cu "Poli-
rom" a camerelor invadate
de zgomot.
cnd nivelul de zgo-
mot este foarte ridicat, si atunci tre-
buie recurgem la mai com-
plicate, cum ar fi placarea tavanelor
cu module special profilate n sco-
pul de reflexi; multiple ale
zgomotelor anularea lor reci-

Metoda este n de stu-
diu sau de conferinte si n studiou-
riie muzicale care sint 'situate n 10-
cUIi cu nivel de zgomot ridicat.
In mod nuit, aceste modu le se
din ipsos se mon-
pe tavanele sau pe
lor.
Aceste panouri grele dificil de
montat se pot nlocui cu altele avnd
o greutate mult mai care snt
usor de construit, din materiale a
cror procurare nu probleme.
Rezultatele snt sensibil
egale. Aceste module vor fi constru-
ite din carton duplex placat cu fur-
nir de lemn de turnir recu-
perate), iar asamblarea se face cu
sau Iipino!.
In figura 1 se poate vedea
surata u.nei a modulului, care
este o cu baza un
triunghiuri echilaterale.
Pe fiecare dintre piramidei
se lipesc de turnir triunghiu-
Iare, apoi piesa se ndoaie lini-
ile punctate.
Aripioarele de la se ndoaie
nspre interiorul piesei vor folosi
la prinderea piramidei pe o de
carton.
n continuare vom lipi pe
una alta, celelalte piramide.
O 9-12 piese se
modul, iar mai multe ase-
menea module vor acoperi tavanul
noastre (foto 2).
In afara reducerii nivelului de zgo-
mot, . trebuie efectul
20
E.
designer
decorativ deosebit al unui tavan
compus din profiluri de lemn.
Un alt modul mai eficace n ceea
ce reducerea zgomotului
(foto 2, dreapta) este asamblat din
piese a o
vedea n figura 3.
Cu aceste module se pot placa
att tavanele, ct de perete
sau chiar ntregi, mai ales n
case vechi cu o geometrie
a camerelor (camere T sau L).
Un alt avantaj al metodei
n reducerea rf3flexii/or de n-
(efect de butoi), ca n re-
ducerea zgomotului perceput de ve-
cinii
Principalul avantaj al pe-
cu asemenea module
efectul decorativ insolit si so-
bru n i timp, acordn'du-se
perfect cu orice mobilier,
atmosfera accentund gradul de
intimitate al
DE
Conform figurilor 1 sau 3,
cu mare precizie pe un carton du-
plex unei piramide.
Sub care va folosi
ca punem mai multe
de carton duplex
rile n scopul unor piese ri-
gUfos
se face cu un ac de cu-
sut pentru a nu practica
largi care ar precizia
rii celorlalte piese de sub
blon. acest unic vom
trasa prin toate celelalte

Indoirea muchiilor se face
ce vom opera pe liniile punctate
fine cu lama unui
care nu va mai mult de 1/3
din grosimea cartonului.
de turnir se face
cu ajutorul unei lame de bine
ce va fi de-a lun-
gul laturilor unui triunghiular
din pertinax sau textolit.
Triunghiurile de turnir trebuie
fie riguros egale cu triunghiurile ce
piramidei se vor
lipi cu prenadez sau lipinol pe piesa
a rosturi ntre
ele.
Modulele formate din 9-12 piese
se lipesc pe tavan cu prenadez.
Montarea modulelor trebuie se
cu atentie de
persoane, deoarece apli-
carea unui modul nu se mai pot
face deteriorarea lui.
Unui tavan placat cu modulele de
mai sus trebuie si un
corp de iluminat, care se 'inte-
greze armonios cu ntregul ansam-
blu decorativ.
n figu ra 4 se poate vedea o
cu de de
din de furnir recu-
perate. O de iluminare
este montarea unor aplice de lemn
pe unul sau mai din n-
Aplicele vor fi comandate de
separate pentru a ne
nscrie ntr-un consum economic de
cu rent.
BIBLIOGRAFIE
"Architectural Design", N.Y., nr.
8/1979
"Domus" (Italia), nr. 4/1981
IMPORTANT
pe toti cititorii re-
vistei care docu-
materiale
teoretice sau prac-
tice, nsotite de fotografii
referitoare' la diverse tipuri
de gazogen, precum SI la
centrale eoliene de diferite
puteri ia cu re-
dactia prin scrisori sau la
telefon 17 60 20/2059.
A8 :: ee:: CD :1 DE :. oc. == 00
OA :: 06 .. OE
I \

I 600 \
I \
II \
I bOL
I \
----- -
I
I
I
.f-
I
I
/
E
TEHNIUM 11/1982
MIMUEE .. C1ETA
TEHNIUM 11/1982
SEIIERAJIIR
Un generator cu semna! de
sau triunghiular este pre-
zentat
Elementele din
generarea unor ce aco-
banda audio.
Snt prezentate formele semna-
lelor pe cele trei
Tranzistoarele din se pot
nlocui astfel: KP103 = BF245 sau
BFW11; 2T6821 BC160 = 80136;
2T6554 = B0135.
Diodele snt 1N4148.
Oii
R(
IOk
"RADIO TElEVIZIA
ELECTRONICA", 7/1982
Cu un tranzistor BF981 se
n .. ... n
un de
circuitelor
oscilatoare clasice; snt
chiar din circuitul
cat, cum se vede n
22
----------- ----_.
---- ----, ---
I I I I
Iii :
I I I ,
ztr!j
I - I
I I I
I I I

Ille/IAlIlR
de laborator impun, de
multe ori, folosirea unor semnale cu
foarte ce se pot
de la cristale de
Astfel, cu tranzistoare se
poate construi un montaj la care,
cuplind cristale cu pro-
prie ntre 100 kHz
10 MHz, acesta va intra n
Primul tranzistor este un FET de ti-
pul BFW11 - cuplat galvanic cu un
tranzistor bipolar BC171.
Oe remarcat acest montaj
poate fi alimentat cu o tensiune cu-
ntre 1,5 V 10 V.
"ElEKTOR", 8/1981
11
Se poate realiza o radio
la 40-60 m, con-
struind un cu un sin-
gur tranzistor din seria BF 181, BF
200, BF 214.
Semnalul de la microfon se
pe baza tranzistorului oscilator, careoo.
este n felul acesta modulat n frec-
Desigur, montajul n
banda undelor ultrascurte poate fi
cu un receptor profesio-
nal.
Bobina are 2-3 spire din
de cupru emailat cu diametrul de
0,3 mm, bobinate pe
un diametru de 1 cm. Alimentarea
montajului se face cu 1,5-3 V.
Se orice tip de microfon
dinamic.
VTM, 16/1982
Alimentnd cu 12 V un montaj,
dar avnd nevoie de o tensiune mai
mare pentru controlul unor diode
la serviciile unui
de tensiune.
tensiunea
de la 12 la 24 V
piese: T
1
KV605;
2N2219; T
3
BC182; OI SY335;
ZF 24
DIN PAG. 3)
12 V pentru alte becuri) la un cu-
rent de cel 5 A.
Cei care mai
avansate despre circuitele logice
doresc acest mon-
taj, pot completeze schema cu
circuite care realizarea
de deplasare-stnga de
tre registrele de deplasare, caz n
care efectelor luminoase se
va considerabil. Oe asemenea,
comutatoarele ce compun clavia-
C 1
rit
lE) 100
I __ ___ I
= L2 snt construite pe oale de
avnd 26 de spire CuEm 1.
L3 are 27 spire CuEm i; L
4
are 9
CuEm 0,3, ambele bobinate pe
bare de
"RADIOTECHNIKA", 8/1982
tura, K
1
-K
s
, precum comutatoare-
le K7, Ka vor putea fi nlocuite cu
comutatoare electronice (realizate
tot cu circuite logice) ci-
clic, efectele schimbndu-se automat
la anumite intervale de timp.
BIBLIOGRAFIE
Catalog "Circuite integrate digi-
tale", I,P.R.S., 1978-1979.
TEHNIUM 11/1982
CDNSJRUCJII
EIECTllllltl
Pf.JRU 81CICIISJI
,
"dinam" - sursa
a bicicletei - este de fapt
un . alternator capabil debiteze
tensiunea de 6-7 V la un curent de
0,5 A, o putere de
circa 3 W, dealtfel pentru
alimentarea din far, a unui
avertizor acustic sau a semnaliza-
toarelor de schimbare a de
mers. Tensiunea de mai sus cores-
punde unei viteze medii de de-
plasare de circa 15-20 a
vehiculului, modificindu-se n limite
foarte largi n de viteza de
deplasare. tensiune devine
zero cnd vehiculul
mne de circa 3 V cnd viteza de de-
plasare atinge valoarea de
5-6
toare pentru prin centre
aglomerate din Dar tocmai
n aceste cazuri este ener-
gia de alternator.
Montarea n far a unei cu ten-
siunea de lucru de 3 V nu
problema unei
suficiente la viteze reduse de depla-
sare, deoarece lampa se va arde
cnd viteza de deplasare.
Pentru acestui inconve-
nient, propunem intercalarea ntre
alternator far a unui stabilizator
electronic, a este pre-
n figura 1.
cum din
tensiunea de al-
ternator este de puntea P1
ce parcurge circuitul colec-
tor-emitor al tranzistorului T
1
ali-
lampa din far. Tranzistorul
fiind montat ca repetor pe emitor, el
va alimenta lampa din far cu o ten-
siune mai cu circa de 1,4 V
dect limita tensiunii stabilizate de
dioda 0
4
, Din cei 3,9 V care repre-
tensiunea de a stabili-
zatorului doar 2,5 V disponi-
bili pentru alimentarea din
far, deoarece 1,4 V
rile de tensiune pe circuitul de sta-
bilizare, din care 0,7 V tensiunea de
deschidere a diodei 0
3
cu siliciu,
0,4 V pe emitor a
tranzistorului restul de 0,3 V pe
R
2
Ia curentul nominal de
a Rolul rezisten-
R
2
este de a limita curentul prin
tranzistor la viteze mari de depla-
sare, cnd tensiunea de a
diodei 0
4
valoarea medie
de 3,9 V.
n scopu I ri i ct mai jud i-
cioase a energiei furnizate de alter-
nator, la reduse, circuitul
pentru tensiunii de refe-
este alimentat dintr-un redre-
sor dublu de tensiune realizat cu
diodele 0
1
O
2

C
1
-C
2
, iar R
2

balastul diodei 0
4
,
Amatorii care prea
mare de tensiune pe puntea
redresoare P
1
(cu siliciu) pot realiza
o punte cu germaniu, combinnd 4
diode de tip EFR-135 (sau 136),
montndu-Ie radiator termic, ca
tranzistorul Tj
Montajul stabilizatorului de ten-
siune se poate realiza pe o
de circuit imprimat cu grosimea de
1,5 mm, care se introduce n inte-
riorul farului.
Tensiunea care lampa
din far poate fi pentru ali-
mentarea unui avertizor sonor (Cla-
xon), a este
n figura 2.
Deoarece pentru utilizarea stabili-
zatorului din figura 1 este
izolarea alternatorului de masa bici-
clete; de realizat prin introdu-
cerea unui colier din material plastic
ntre colierul-suport al alter-
natorului), se comenzile
TEHNIUM 11/1982
Ing. IANCU ZAHARIA
electrice anexe, prin n-
locuirea unuia dintre conductoare
cu masa bicicletei, ca n cazul sem-
nalizatoarelor din figura 3.
Astfel claxonul poate fi utilizat pa-
ralel cu farul se buto-
nul B (fig. 2) cu I al
din far. Cnd
claxonul, automat se stinge lampa
din far, n cazul cnd este
Avertizorul sonor este un multivi-
brator realizat cu tranzistoare
complementare, capabil
neze difuzorul cu de 8 il
(de la radioreceptoarele portabile).
este de 0,8-1 kHz, ajus-
din capacitatea
C
1
(fig. 2).
In figura 3 este prezentat un sem-
nalizator de schimbare a de
mers, capabil cte
electrice de 2,5 V la 0,15 A.
Montajul se din stabili-
zatorul descris mai sus, fiind
nat din comutatorul cu 3 (fig.
3) similar cu cel folosit n
scop pentru autovehicule, doar n
cazul de va fi montat pe car-
casa farului. de semnali-
zare, protejate de cte o
din polistiren de culoare
se prin
intermediul unui colier metalic (care
contactul electric cu masa
bicicletei), cte una la
ghidonului la extremita-
tea a portbagajului, spre
partea
Timpul de ntre impulsuri
se din valorile componen-
telor R1' R
2
C
1
De asemenea, este
combinarea comutatorului
stnga-dreapta din figura 3 cu ntre-
I al din far, astfel
nct I se
cuplat numai cnd comutatorul stn-
ga-dreapta este n zero (fig.
3).
Amatorii care nu se cu
energia de trei sferturi de watt furni-
de stabilizatorul din figura 1 l
pot nlocui cu compensatorul auto-
mat din figura 4, instalnd 5 sau 6
baterii tip R-14 sau R-20, nseriate
ntr-o din material plastic
(de tipul celor utilizate pentru ali-
mentatoarele fulger din insta-
fotografice) , prin inter-
mediul unor coliere pe portbagaj,
sub
Compensatorul permite alternato-
rului alimenteze elec-
a bicicletei, prin puntea redre-
soare P
1
(fig. 4), att timp ct tensiu-
nea valoarea li-
de cursorului
semireglabile R1' ten-
siune care deschis tranzis-
torul T
1
nchis darlington1J1 format
din tranzistoarele T
2
T
3
. In aceste
descrise mai sus
(far, claxon, semnalizatoare) func-
fiind alimentate de alterna-
tor, prin puntea redresoare, indife-
rent de /1
(fig. 4). Chiar se nchide ntre-
1
1
, curentul consumat din
bateria de 9 Veste nul.
Cnd viteza de deplasare a vehicu-
lului scade, se reduce al-
ternatorului. Tensiunea din emitorul
tranzistorului T
3
deci din
tinde Tensiunea
de dioda 0
1
bazei tranzistorului 1:,
scade cu trei sferturi de voit mai
mult, de tensiune pe
dioda D, (cu siliCiu) n conse-
se nchide tranzistorul T
1
,
care deschide pe T
2
T
3

astfel tensiunii din bateria de 9 V
compenseze tensiunea n
la valoarea (circa 4,5 V,
tensiune de alternator la
medie).
04
PL3V9Z
C3
Jiiiiiiiiii1
SOOIJF-16V 2SV
______ .-__ ____________ I
+
+
T 2 EFT131
STNGA DREAPTA
r-------------------------------O
D,-EF0107
R3 L
4
200
!2
T
2
AC181K
2X 2,5 V-O, 1SA
Tl
BC177
+ SPRE RESTUL
4. SV INSTALATIEI
'- 4,5V
N4-;-10V
ALTERNATOR
DE 3W
n curnd apare suplimentul de modelism al revistei Tehnlum, nu-
specializat n domeniul aero, navo, racheto mo-
tomodelelor.
n cuprinsul suplimentu.lui constructorii amatori vor n exclu-
sivitate planurile bricului "Mircea" avionului "Rombac", precum
interviul acordat de campionul mondial la micromodele.
n supliment mai snt tratate probleme teoretice legate de con-
exploatarea modelelor, sub unor sportivi de per-

23
MIHAI VALENTIN .-
starea tranzistoarelor cu
ajutorul unui betametru.
UNGUREANU - Craiova
Transformatorul este dat pentru
varianta stereo.
, n secundar se 40 V 20 V.
In rest, din

AMZA FLORIN -
toate piesele snt bune, ar
trebui
preamplificatorul n diferite puncte
cu o pentru a vedea unde se
ntrerupe semnalul. la co-
nectarea tranzistoarelor.
OAESCU -
Am sugestiile dv.
VALENTIN - jud.
Dolj
Instabilitatea imaginii poate pro-
veni de la tubul PCL 85.
Vom publica unui sta-
bilizator.
DAN - Baia de
Schema la care repre--
un montaj standard de utilizare
a tranzistorului BFY 90.
un ampli-
ficator de scheme atit
n ct si n almanah.
BISTRITEANU LIVIU - Piatra

Ca tiristorul trebuie
un ntre
si catod. Aceasta se poate face cu
semnal de la un amplificator RC (de
exemplu: un etaj repetor pe emitor
R = 1-3kO, de pe rezistorul sarcina
se semnal pe sau de
la un amplificator care are
un transformator. Becul tiristorul
se direct la de cu-
rent alternativ, nu cum indicat
dv. prin intermediul unei CI}
diode. Eventual din
schemele publicate.
Extinderea benzii UUS se
prin schimbarea condensatorului va-
riabil mai mare a

REiTLER ALEX - Carei
Receptoare pentru
au fost publicate n mai multe nu':
mere ale revistei.
lIPOVEANU GH. - Petrosani
n casetofonul "Star' tranzistorul
T 101 este 2N2219. Se poate nlocui
cu BD 135.
VASILE -
Inlocuind multe componente n
rezultatul va fi cu totul altul
dect cel prezentat de autor.
fie experimentat n
poate rezultate mai bune.
VALENTIN -
Interesante propunerile dv. Am fi
putem prin-
tre colaboratorii
MUNTEANU DAN -
Caracteristica de a am-
plificatorului depinde n primul rnd
de componentele folosite. la ampli-
ficator folosi sarcina de 8 ! L
FLORESCU CRISTIAN -
SHARP 8P110
De tip
receptorul SHARP-
BP 110 n
banda undelor me-
dii, 520-1 650 kHz.
Avnd o sensibili-
tate de 70 1.t.V/m,
o putere
de 150 mW, ali-
mentat cu o ten-
siune de 3 V.
Primul tranzistor
este convertor au-
tooscilator, debitnd
un semnal de
445 kHz, care apoi
este amplificat de
etaje.
ie,
componenta de au-
este
de trei
tranzistoare 2SB77.
n repaus, apara-
tul
13 mA, iar n am-
plificare
100 mA.
ijJJ,
I
I
I
1
I
I
I
I C
z
L __
2SA3!54(BJ 2SA353(CJ
Fiind un produs industrial, singu-
rele pe care le
aduce pentru ac'centuarea frecven-
joase este (dublati)
valorile condensatoarelor de cu plai.
inclusiv a celui de
ANASTASIU VIRGIL -
condensatoarele de fil-
traj.
FLORIN - Baia Mare
procura din trans-
formatorul pentru AS 2010.
BOIANGIU ADRIAN -
tensiunii se
transformatorului de
un stabilizator electronic nu ar fi de
folos.
Mai comod mai practic ar fi
magnetofonul
la un nivel a<::ceptabil o parte din
semnal S8 fie aplicat unui amplifica-
tor de putere.
ION -
Amplificatoareie de tip
"Electronica" snt livrate acordate
pe un canal de televiziune. Alinie-
rea circuitelor pentru
rea n optime a canalului
respectiv se face cu spe-
Deci amplificatorul de pe
canalul 11 este greu de modificat
pe a,lt canal. reco-
deci dv. un
amplificator una din sche-
mele publicate n "Tehnium".
Gf:tEATA BOGDAN -
1 n general, amplificatoareie de
putere nu se cu ener-
gie o
de 5\{ a tensiunii nu influ-
buna a agrega-
tului. Amplificatorul dv. deci poate
fi cuplat direct la tensiunea de 48 V
imediat condensatorul de fil-
traj.
Ca 48 V tensiune conti-
secundarul transformatorului
trebuie debiteze 35 V.
cu diametru! de 1 mm.
HUSTI ALEXANDRU - Bihor
Regulamentul de radiocomuni-
prevede ca de teleco-
2SA 12 (C) 1S86 25877(0)
C
t1
1k


[o oC
oscilator cu
DANel MIHAI - de Sus
La transformatoarele de f%1;ec-
pe 455 kH2r se
folosesc 70 de spire CuEm elOB,
condensatorul de acord are 1 nF.
Oscilatorul bit poate fi cuplat la
dioda de ie. ....
Blocul UUS din radtorecept"rul
"Gloria" nu poate fi modificat
pentru banda de 2 m.
DEAC ION -
Liniile orizontale de pe ecran/;,ll
televizorului provin din oscilatoriJl
de linii.
TUDOR ION -
Nu este nimic recep-
programul 3 radio pe televizor.
Transmisiunile UUS snt cuprinse n
banda I Tv. Circuitele integrate la
care snt special construite
pentru receptoare Tv.
NEDElCU SORiN - jud. Mehedinti
Este greu de stabilit tipul unor CI
nvmai du aspectul capsulei.
TOMPE RAUL - Constanta
Un oscilator LC poate' fi vobulat
se face cu o
varicap, foarte comod n
gama 150-200 MHz. Ca tensiune
de a diodei se un
semnal liniar Markerii se
de la un cu de
1 MHz. Aceasta principial.
O nu
nem; un astfel de
montaj, cu
BOBOC OCTAVIAN - jud. Teleor-
man
unor deosebite de
propagare, din cele relatate n scri-
soare, postul Tv ionat prove-
nea din Danemarca.
cu materia-
lele primite de la cititorii care au ex-
perimentat montajele.
S. - Suceava
Cele mai indicate antene pentru
semnalelor UUS snt cele
de tip Vagi cu dimensiuni pentru
canalul III Tv.
I.M.
2SB7?(C) x2
3,0 V

S-ar putea să vă placă și