Sunteți pe pagina 1din 2

SC...........................................

SRL

DECIZIE
NUMIRE CADRU TEHNIC CU ATRIBUTII IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR nr. ____ din _______________

Subsemnatul ...................................................................., in calitate de ......................... al S.C. .......................................S.R.L, in temeiul prevederilor art. 5, litera a, art. 6, aliniatul 2 si art. 17, litera I din OMAI 163 / 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor si art. 3. din O MAI nr.106 / 2007 dispun stabilirea structurilor cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor (numirea cadrului tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, atribuiile cadrului tehnic astfel nct s permit ndeplinirea obligaiilor legale care revin administratorului operatorului economic si atribuiile salarialor din domeniul aprrii mpotriva incendiilor n fiele posturilor). Art. 1. Numesc n funcia de cadrul tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor ( persoana care s ndeplineasc prin cumul atribuiile privind aprarea mpotriva incendiilor) pe ... Art. 2. Cadrul tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, urmatoarele atributii: are

a) particip la elaborarea i aplicarea concepiei de aprare mpotriva incendiilor a societatii comerciale; b) controleaz aplicarea normelor de aprare mpotriva incendiilor n domeniul specific; c) propune includerea n bugetele proprii a fondurilor necesare organizrii activitii de aprare mpotriva incendiilor, dotrii cu mijloace tehnice pentru aprarea mpotriva incendiilor i echipamente de protecie specifice; d) ndrum i controleaz activitatea de aprare mpotriva incendiilor in cadrul societatii comerciale; e) prezint conducerii, semestrial sau ori de cte ori situaia impune, raportul de evaluare a capacitii de aprare mpotriva incendiilor; f) acord sprijin i asisten tehnic de specialitate centrelor operative pentru situaii de urgen n ndeplinirea atribuiilor. g) verifica in teren, semestrial , respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor si de dotare, indeplinirea la termen a masurilor de aparare impotriva incendiilor. actioneaza pentru inlaturarea pe loc a incalcarilor la normele de aparare impotriva incendiilor constatate.

h)aduce la cunostinta conducerii societatii comerciale situatiile deosebite si propune masuri pentru solutionarea lor. i)verifica modul de intretinere si functionare a masinilor, instalatiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor, stingatoarelor si a celorlalte mijloace de aparare impotriva incendiilor existente in dotare , precum si cunoasterea modului de folosire a acestora de catre personalul desemnat. j)executa exercitii de interventie in caz de incendiu si de evacuare a persoanelor si bunurilor materiale cu personalul de pe locurile de munca. k)acord asisten efilor de compartimente si ai locurilor de munc pentru organizarea activitaii de aparare impotriva incendiilor pe locurile de munca. l)aproba organizarea interveniei de stingere a incendiilor la locul de munc si verifica instructiunile de aparare impotriva incendiilor intocmite de catre efii sectoarelor de activitate, instalaie, secie, atelier; m)verifica ca atat salariatii cat si persoanele din exterior cunosc si respecta instructiunile privind masurile de aparare impotriva incendiilor. n)acord sprijin efilor sectoarelor de activitate pentru organizarea evacurii persoanelor si bunurilor materiale; o)participa la actiunile de stingere izbucnite in cadrul punctului de lucru si la inlaturarea urmarilor avariilor, exploziilor, accidentelor tehnice si calamitatilor naturale, la stabilirea masurilor de siguranta pentru repunerea in functiune a cladirilor si instalatiilor afectate. p)face propuneri administratorului delegat al societatii comerciale pentru realizarea materialelor si actiunilor de prevenire si stingere a incendiilor si pentru informarea personalului privind masurile si regulile de aparare impotriva incendiilor. r) elaboreaza, documentele i evidenele specifice de aparare impotriva incendiilor le supune aprobarii directorului tehnic al societatii comerciale i le difuzeaza factorilor interesati; s) face propuneri pentru sancionarea salariailor vinovai de nerespectarea masurilor , normelor si reglementarilor psi. t) colaboreaza cu organele Inspectoratului Municipal pentru Situatii de Urgenta in domeniul apararii impotriva incendiilor. Art. 3. Atributiile cadrului tehnic sunt indeplinite in cadrul societatii comerciale. Art. 4. Pentru ceilalti salariati atribuiile din domeniul aprrii mpotriva incendiilor se stabilesc n fiele posturilor.

Administrator,

Cadru tehnic,

S-ar putea să vă placă și