Sunteți pe pagina 1din 24

o

SUMAR
LUCRAREA PRACTICA DE
BACALAUREAT ................................ pag. 2-3
Oscilator comandat n tensiune
Spectroscop
RADIOTEHNlcA PENTRU ELEVi ... pag. 4-5

FET
Generator de "tac'"
Adaptarea impedantelor
CQ-Y'O ............................................ pag. 6-7
Adaptarea liniei de alimentare a
antenelor
Bloc de filtre
QTCde VO
ATELIER .......................................... pag.
Antene de mare eficacitate
M3-M10
ECONOMIA DE ENERGIE ... pag. 10-11
Economizor de
!\prinderea tuburilor fluorescente
I
CONSTRUITI UN WINDSURF ... pag.12-13
AUTO-MOTO ................................. pag.14-15
Autoturismele "Oltcit": Organele de
aparatura de control
fOTOTEHNICA .............................. pag. 16-17
Anhidre sau crfstalizate
CITBTORil REICOMA,N[lIA
Tester
de nrCllet::tiFl
............. pag. 18-19
............. pag. 22
Receptor UUS
.. n .............................. pag. 2'3
15
TO I
OS[llATO
este
este
VI, care trebuie
prOduce prin R2 un
condensatorul de
tegrare n bucla de a
R2
Regla} simetrie
p
8 14,7 nF'
10
6
= --=96,6
. 8,8
mai joase, eroarea se dato-
tensiunii de
offset de la CI1 C12.
Cu componentele indicate n fi-
nalul articolului, montajul
la cuprinse
ntre 10 Hz 10 kHz. n
locul lui CI2 chiar al lui C11) folo-
sim un LM 108 H cu mare
la intrare curent de offset foarte
mic, putem liniarita-
tea, dar n timp putem
de la 20
kHz, introducnd un nou domeniu
de (intre 1 kHz 20 kHz).
pentru care el se ia cu valoarea n
jur de 150 pF.
Pentru performan-
montajului, se n
figura 3 un convertor triunghi-si-
nus. Forma
este sinusoi-
cu ajutorul unui circuit de
diode o nel-
transformare este
prin segmente liniare.
de unire ale acestor
mente sint cunoscute
de "puncte de rupere".
mentelor liniare se
aceste puncte astfel nct aproxi-
meze ct mai bine
O de diode com-
cu un amplificator separator
de C14, transfcr-
marea triunghi-sinus.
Cnd intrarea
deie snt nnl!::!,ri,,'::!,lrlO>
tensiunea
deteD"
rnd.
propunem spre
observarea sau chiar
spectrului solar.
Materialele necesare se pot
din
Pentru realizarea va
bui sau
componente: o
cu unghiuri de 60 grade;
lentile cu dia metrul de 26 mm
de 83,3 mm (lupe de ceasornicar
ce de 3 x); o de
aluminiu, eventual duraluminiu de 3
mm grosime; tub de carton cu dia-
metrul interior de 28 mm; turnir,
PFL sau PAL pentru cutia ce va
contine spectroscopul.
Ocular de
TEHNIUM 6/1983
mici. In cazul indicat in figura 3, dis-
torsiunUe maxime se in jur
de 1,8 0Al.
Cu astfel de rete!e cu diode re-
se pot chiar distor-
siuni mai mici dect 0,1 %, dar ase-
menea montaj un
prea mare de diode
montajumui indicat
n prezentul articol sint
imJ>edlan1ta de intrare

LISTA DE COMPONENTE
('('1,25
CondenHtoare
elec:trolitic (de
II
LAI
GH"
latura din
tra raza de
fanta de regla}.
Fanta este cel mai greu
mai delicat de Din de
se taie lameme (fig. 2)
care se pilesc la margine, ca
45 de grade. Muchiile ce au 45 de
grade se cu o
Marginile trebuie fie rectUinii. Ele
se pe o lamelele
se perpendicular pe se
o 1110 o
ceramic;
16 V electrolitic (even
d
diode Zener de 8,2 V la
= 1N914 sau 1N4148.
Circuite integrate
CI1 :::: ,BA741; CI2 {3A741 (even-
pentru CI1 CI2 LM 108 H);
= ROB 709; CI4 = {3A741.
in inte-
se pune
col!imatoare C.
pe un suport
sau care se
de asemenea, pe fundul cu-
La razelor de din
se tubul ce
ocularul ac cu care se
spectrul solar. eventual aparatul
fato.
Un ocular se face conform figurii 5.
200-250 rnrn
I
I
I
I
j I
I I 1
-
3
ceea ce are la nde-
doar radia-
toareie din aluminiu se
prin metode electrochimice
prin vopsire), iar vrem le
albe, se ntr-o so-
de hidroxid de sodiu
pentru luciu-
lui, ce au fost bine
CAPACITATEA
Multe din pe care le-am
prezentarea
lor tipice ale FET -uri lor propunn-
de data aceasta va-
riante simple de preamplificatoare
pentru microfon. Utilizarea tranzis-
toarelor cu efect de cmp permite
adaptarea la microfoanele cu impe-
mare (piezoelectrice) sau
foarte mare (microfoane-conden-
sator). Desigur, tranzistoarele bi-
polare pot fi aduse, prin artificii
speciale, la mari de in-
trare, pentru a asigura un transfer
acceptabil de energie de la micro-
fon la preamplificator, dar n acest
caz factorul de
zgomot. impe-
de intrare este pentru
a n limite rezonabile facto-
rul de zgomot, transferul de energie
de la microfon la preamplificator
este total inadecvat, impunnd am-
foarte mari, deci din nou
riscul de a spori factorul de zgomot
distorsionarea semnalului. Spre
deosebire de bipolare, FET-urile au
o extrem de n
zgomot chiar atunci cnd sursa de
semnal are o foarte
mare. Nu trebuie se
de aici punem FET-
ul, automat treaba merge foarte
bine! mare ne
toate cuvenite pen-
tru ecranare pentru
de
Prima (fig. 31) este reco-
pentru microfoanele cu
4
orice

constant o
temperatura sa nu
atinge instantaneu valoarea de
echilibru, ci un anumit timp,
care depinde de natura dimensiu-
nile corpului. De asemenea, atunci
cnd sursa de
temperatura corpului nu
scade instantaneu la cea a mediului
ambiant, manifestnd o re-

cristal (piezoelectrice) sau pentru
modelele de microfoane dinamice
care au de ordinul zeci-
lor de kiloohmi. Condensatorul CI
la
de iar
trul P (volum) permite adaptarea
montajului la sensibilitatea micro-
fonului utilizat. Deoarece la
foarte mici cu carbon
snt apreciabile surse de zgomot, se
ca, stabilirea po-
convenabile a cursorului,
se ..
trului se P printr-
un divizor echivalent realizat din re-
cu
Tranzistorul T este un J-FET cu
canal de tip N, ca de exemplu
BFW10, BFW11 ,MPF1 02 etc. Poarta
sa este la prin
RI (470 kn - 1 Mn, cu me-
iar curentul de repaus se
la cca 0,5-1 mA din re-
circuitului de R2 (va-
loarea este
FET -ul este n montaj cu sursa co-
la n alternativ
prin C,), semnalul de culegn-
du-se, deci, din (prin C,).
Plusul tensiunii de alimentare
U (12-18 V) se aplica prin rezis-
Rl, iar minusul se la

Pentru a reduce ct mai mult zgo-
motul, montajul se introduce n tu-
bul (carcasa) microfonului, ct mai
aproape de alimentarea se
prin
prin
aduce prin cablul microfonului
(obligatoriu ecranat), care poate
asigura comanda pornit-
oprit, dispune de un conductor
interior suplimentar.
preamplificatorului este
aproximativ liniar n domeniul audio,
asigurnd un n tensiune de cea
17 dB.
A doua (fig. 32) este tot
pentru microfoane cu cristal, care
au mare (sute de kilo-
ohmi), n schimb sem-
nale cu nivel destul de mare (sute
de Montajul nu
n tensiune, tranzistorul cu efect de
cmp fiind n circuit cu drena co-
(repetor pe EI
o adaptare de sem-
nalul de preluat prin C4 din
putnd excita un amplificator
cu sensibilitatea de ordinul a
100-200 mV cu de in-
trare de ordinul kiloohmilor.
T
J- FET- N
am-
termiC
cu ca-
cu o anu-
caracteri-
,.""",j,, ,"''''.
Cablu
microfon
MPF102, BFW10 ___ --1
100
pF
O
1nF
TEHNIUM 6/1983
= RC) este acel "anumit timp"
care se echilibrul
termic, respectiv regimul termic
(schimbul de n
unor tempera-
turi constante n timp n diferitele
puncte ale sistemului). Numai
scurgerea acestui timp putem
vorbi, de fapt, despre temperaturile
(de regim) n diferite puncte, deci
numai acest if)terval de timp
putem aprecia corect treaba
merge bine din punct de vedere al
termice radiatorul
este suficient dimensionat, tranzis-
torul nu "frige" etc.). Acesta este
timpul recomandat de de
la pornirea aparatelor electronice
n general la utilizarea lor
atunci Cnd se
efectuarea unor de
cizie cu ajutorul sau asupra lor. In
de complexitatea aparate-
lor, dar mai ales de ter-
mice ale capsulelor ale radiatoa-
relor, acest timp poate varia de la
ordinul secundelor la ordinul
zecilor de minute. Se de obi-
cei, se 10-=-15 minute n
cazul aparatelor care radia-
toare mari.
Pentru a putea prelua de la capsula
tranzistorului o cantitate mare de
ridica apreciabil
tempe.ratura, radiatorul trebuie
o capacitate mare.
Aceasta ori mare,
ori mare, ori
una alta n timp. Dintre
metalele cu conductivitate
mare snt
mai accesibile, anume cuprul
cu . = 390 W/moC aluminiul cu
. = 220 W/moC. cont de
de densitate,
deducem pentru radiatoare cu
dimensiuni (volume egale),
cuprul este mai. bun: el are conduc-
tivitatea de cca 1 ,77 ori mai
mare . i capacitatea de
cca 1,46 ori mai mare. In schimb,
cuprul este dezavantajos din punct
de vedere economic: el este mai
scump dect aluminiul per kilo-
gram, iar la volume egale are masa
de cca 3,3 ori mai mare. Din acest
motiv, radiatoarele mari se fac
aproape exclusiv din aluminiu,
compensndu-se lui
mai slabe prin grosimi;
a totale. Pentru radiatoa-
rele mici (S < 50 cm
2
), natura meta-
lului nu are o prea
mare asupra termice,
putndu-se folosi cupru, aluminiu,
etc. cu rezultate foarte
diferite.
Zout. :; 750Jl ::

Tr
:.:8.0..
Atucnci Cnd folosim un transfor-
mator, ne este de obicei
asupra sale de
aceea de transfer al energiei
electrice dintr-un circuit primar n-
tr-un circuit secundar, cu un anu-
mit randament sub un anumit ra-
pqrt al tensiunilor.
In realitate, transformatoare le n-
TEHNIUM 6/1983
zmbi, probabil, am
intitulat "generator" un
banal condensator care se
se prin
dintre noi nu am fost
n de a improviza astfel
de circuite simple pentru a testa ra-
pid - logica "da sau nu" -
continuitatea sau unor
}:omponente aparate electronice.
In unele magazine cu piese de
schimb se mai acum verifi-
carea difuzoarelor, de exemplu, cu
ajutorul unor baterii conectate timp
scurt la borne. Se aude un scurt
"tac" sau "pac", suficient pentru a
ne da seama nu este ntrerupt
circuitul.
De la difuzoare, boxe, etc.,
metoda se poate extinde pentru
verificarea unor aparate complexe,
ca de exemplu preamplificatoare
amplificatoare AF, instrumente de
etc. Numai folosirea ne-
condensatorului n farazi. Con-
stanta de timp a circuitului,
timpul n care nivelul impulsului
de la valoarea E la cca
0,37. E, este = RC. Prin urmare,
durata impulsului poate fi prestabi-
prin alegerea a valori-
lor R C, iar nivelul maxim (ri. cazul
nostru egal cu tensiunea bateriei,
E)' poate fi n-
locuind R printr-un divi-
zor.
Exemplul din figura 3 a fost "cal-
culat" pentru a furniza un impuls cu
nivelul E'R3/(R2 + Rl ) = 1,5 V1 00 D/
(10000 O + 100 n) = 15 mV cu o
de timp (Rc + R3)C =
=10100 n'0,1'10-
o
F= 1 ms. Monta-
jul poate fi folosit pentru testarea
amplificatoarelor preamplifica-
toarelor, AF, instrumentelor de
etc.
n fig.ura 4 este va-
rianta "stereo" a acestui tester sim-
plu. Mai precis, schema a fost du-
pentru a, se
R2
E
to=':O
Aehonarea
comutatorulur
R
1
R2
10kiL
_.. K R3
,... Jl
l
Of1pF
R
Impuls
1SmV
Zi=1ms
. a baterii lor n
acest caz inconveniente,
chiar riscuri am putea spune: n pri-
mul rnd, tensiunea bateriei pe care
o avem la s-ar putea fie
mult prea mare, periclitnd integri-
tatea aparatului testat timpul
ct contactul o
n al doilea rnd, nu
avem un control riguros tocmai
asupra acestui timp de contact,
care depinde de reflexele operato-
rului de de testare.

10k_Q
R3 Dreapta
100

. .,0_
I
EI,SV
Montajele prezentate n continu-
are aceste inconveniente,
unor impulsuri
cu nivelul dorit cu durata presta-
Principiul de este
ilustrat n figurile 1 2. Un conden-
sator C (cu pierderi mici n dielec-
tric) se la tensiunea E a ba-
teriei atunci cnd comutatorul K se
n 1. Trecnd comutato-
rul n 2, condensatorul se
prin R, tensiu-
nea la bornele sale n timp
legea U(t) E'e-
f
/
RC
, unde t
este timpul n secunde (se consi-
tn = O momentul co-
mutatorului), R - valoarea rezis-
n ohmi - capacitatea
K+ K
100lL
+ -
1
R4.
10kIL
(tot de 15 mV-1 ms), care se selec-
pe rnd cu comutatorul sin-
cron K K'. Montajul se
pentru verificarea amplificatoare lor
stereo, testarea
global n tensiune reglarea bala!':
ADAPTAREA
ImPEDAnTELOR
deplinesc alte printre care
aceea de adaptare a
- despre care ne-am propus
vorbim n continuare.
transformatorul
simplu din figura 1, unde am notat
cu NI) - de spire din n-
N., - de
spire din Z.,
- consumatorului co-
nectat la bornele secundarului ZI'
- la bornele
primarului. presupunem trans-
formatorul pierderi, raportul
dintre tensiunea UJ' prima-
rului tensiunea U., n se-
cundar este:
n (1 )
se (::
Z, N,
Prin urmare, la bor-
nele primarului are valoarea:
,
S.MARIN
(3)
De obicei n se
consumatorului din cir-
cuitul secundar, Z, se cere se
asigure o de in-
trare, Z". (2) ne n acest
caz raportul de transformare nece-
sar:
n = . N l' = 1 ;Z; (4)
N, Vz:-
Adaptarea impedantelor este deo-
sebit de att n audio-
ct mai ales n radiofrec-
de ea depinznd n
a aparatelor, radamen-
tul fidelitatea de transmitere a
semnalelor.
Pentru a vedea cum se folosesc
precedente, ca
exemplu o de
adaptare. De un ampli-
ficator cu tuburi (un radioreceptQr
vechi etc.) a de ie-
RS
"lOD
JL Stnga
(+)
sului (echilibrarea canalelor). Pen-
tru ca semnalele fie ct mai rigu-
ros egale, se vor folosi condensa-
toare n prealabil, iar re-
R2-R) vor fi cu
de 1-2(;.
este de 750 n dorim folo-
sim cu un difuzor cu de 8
f!. Conectnd direct difuzorul la ie-
amplificatorului, ambele dis-
pOZitive se n pericol: amplifica-
torul este suprasoJicitat - practic
scurtcircuitat de
foarte a difuzorului, iar acesta
din este supus unei tensiuni
excesive, care i poate arde bobina.
Chiar nu se un acci-
dent, treaba nu merge, neadaptarea
cauznd
ale semnalului reducerea dras-
a randamentului de transfer.
Una dintre posibile (este
nu cea mai dar
foarte n intercala-
rea ntre amplificator difuzor a
unui transformator de adaptare
(fig. 2). la bor-
nele primarului trebuie fie
de adaptare) cu impe-
danta de a amplificatorului,
deci Zi' = l"/ii = 750 n. Cum Z, = 8 n,
deducem din (4) raportul de trans-
formare necesar:
V 750 n =
N, 8 il
(93,75 = 9,68 = 9,7.
AiCi se ncheie problema propriu-
de adaptare. Calculul efectiv al
transformatorului se face for-
mulele cunoscute, cont de
puterea
ADAPTAREA LiniEI
DE ALimEnTARE
LA AnTEnE
Ing- SERGIU V03SF
ntre circuitul acordat al etajului
final al
intervine linia de alimentare, for-
dintr-un cablu coaxial (S2 n
sau 7S O), cablu de 300 n
mai rar din linie tip Linia
de alimentare este
prin sa, care nu este in-
de de lucru a ra-
construc-
liniei de alimentare (dielectric,
mod de realizare a inimii cablu/ui,
lungimea cablu lui) apar pierderi
care practic nu pot fi de
radioamator.
acestor elemente apar
ntre etajul final al radio-
linia de alimentare
fapt care duce la
undelor De asemenea,
din neadaptarea ante-
nei cu cablu de alimentare pot
unde reflectate care conduc
la randamentului de ra-
a puterii de a

Cazul ideal ar fi ca puterea
de de la bornele ra-
fie
prin linia de alimentare an-
celor trei ele-
mente R, RL' Ran fie egale). Cum
n nu este
se va utiliza Lin adaptor in-
180
\
6
L
tercalat ntre filtrul iT linia de ali-
mentare a antenei.
Adaptorul este format dintr-un
circuit LCI (fig. 1), care poate fi
acordat pe de 3,S-30
MHz, un condensator Ce coaxial
cu CI' Punctat a fost
papacitatea liniei de alimentare, CI..
In momentul n care circuitul L, CI,
C2 CL este acordat pe
de lucru a circui-
tul va avea o asi-
gurind un transfer optim de energie

Deoarece ar fi greu de realizat un
factor de acoperire al tuturor benzilor
de radioamatori cu
se pot utiliza tehnologice
folosind un comutator mai multe
bobine sau o cu
(fig. 2). De n
cazul unei bobine cu induo-
la cald se va
cupla bobinei care permite
cursorului' scurtcircuiteze,
se cea mai in-

n cazul mai multor in-
(fig. 3), se un
comutator K pe calit, cu pierderi ct
mai reduse. Condensatoarele va-
riabile vor avea ntre
de cca 0,7 mm pentru puteri la
I
Banda Nr.
Diametrul
srmei
(MHz) spire
(mm)
28 2 1,8
21 3 1,S
14 10 1,2
7 20 1,1
3,S 30 1,1
1.00 W cca 2 mm pentru puteri
la 1 kW. Bobinele se vor exe-
cuta conform tabelului
Pe o din material izolant
(3 X 80 X 180 mm)'se con-
densatoarele variabile, comutato-
rul cu 1 X 6 bobinele.
urile se vor efectua cu cablu
o 2 mm, izolat n PVC. Pe se
orificii de prindere n cutie
(fig. 4).
Pentru a evalua raportul dintre
undele reflectate cele directe, n
literatura de specialitate snt de-
scrise cteva tipuri de reflectometre
care au fostexperimentate de au-
tor.
Reflectometrul cu cablu
dezavantajul unei an-
combrante (1), iar reflectometrul cu
circuit imprimat (4) are dezavanta"
jul unei
Autorul s-a oprit asupra unui re-
flectometru de dimensiuni reduse
(fig. S), format dintr-un transforma
tor realizat pe un miez toroidal de
(4 X 6 X 12), pe care se bobi'
cu srfme. de 0,6 mm,
izolate n PVC, 22 de spire. Tensiu-
nea de ce este
de cele diode
1N914, este unei (fig. 6),
iar instrumentul de (SO
tensiunea de pe un sau
altul al Cu ajutorul conden-
satorului semireglabil se
de zero a undelor, reflectate
De o ce 75 O.
,\t1ontajul se va realiza pe o
de circuit imprimat'{fig. 7).
Reflectometrul cu a-
daptorul se introduc ntr-o
de aluminiu (2S0 X 2S0 X 200). In
partea se
adapt9rul (axele condensatoarelor
Diametrul I !
carcase;
I

(mm)
20 bobina; n aer
I = S mm, p = 3 mm
20 n aer
I = 8 I11m, p = 3 mm
20
20
20
variabile ale comutatorului nu
ating carcasa cutiei), iar reflecto-
metrul se cu patru
pe panoul carcasei, n spatele in-
strumentlliui de Tot pe pa-
nou se comutatorul de
(R D)
SO kfl (fig. a).
In cazul n care linia de alimen-
tare are o de 300 O, se va
utiliza un transformator cu raportul
de'4 : 1, format dintr-un miez toroi-
dai (fig. 9) clJ;f.Qjametrui exterior de
SOmm de 20 mm. Pe
mieiul toroidal se vor bobina 2 X 14
spire cu de CuEm 0,8 mm.
MOD DE REGlARE
Cele dispozitive, reflecto-
metrul adaptorul, snt intercalate
ntre cuplor (fig.
10). Se alege banda de lucru, iar n
locul antenei se va cupla o
(valoarea rezis-
va fi liniei
de transmisie). Se alege bobina
benzii de lucru de la cu-
plor se face acordul filtrului iT al
etajului final pentru a un ma-
xim de a instrumentului de
(al reflectometrului). Se
trece comutatorul reflectometrului
pe R se
unei deviati; minime a
acului instrumentului,
asupra axelor celor conden-
satoare variabile. Se face raportul
dintre suma
dintre cele
Evident, acest raport
poate avea valoarea 1 (n
undelor sau 00, Cnd
apar toate 'undele reflectate.
aceste reglaje se va intra-M3
3


M3X15
TEHNIUM 6/1983
V1
o'.
-"
......
2 capse
::l

80 +
E
f'.)
......
......
ILDI: DE fILTRE
cei care n banda de
unde scurte ct de greu se reali-
transmisia n gama de 7 MHz.
Ziua snt de
colegilor, iar seara se aces-
tui fapt de radiodifuziune.
Drept apare o modu-
care n mod
nuit p'oate fi cu ajutorul
unor filtre cu de n-
este destul de dificil
acoperi cu filtre cu de tre-
cere de kilohertzi ntreaga por-

De aceea, folosirea
unor rezonatoare cu din care
se filtre, ce pot
dintre cele mai active
Primul, filtru are banda de trecere
ntre 6 998 7 005 kHz, iar
cel de-al doilea ntre 7012 7019
kHz. n limitele benzii de trecere,
fiecare filtru cca 2-3 d8,
iar n caz' de dezacordare de 10 kHz
nu mai de 42 dB.
Fiecare filtru se compune din
elemente iale. F recven-
serie a
8", 8-r (8(" B7) ale para-
lele a uri lor 8 1, 81 (B" 8.) snt la
fel. Din banda de
trecere a filtrului este aproximativ
cu dublul frecven-
de a pe-
rechi de Circuitele osci-
lante L1C1 L2C2 snt acordate pe
mijlocul benzii de trecere a
filtru. R1-R4 servesc
la egalizarea caracteristicii de frec-
.
nainte de a filtrele,
se vor rezo-
nante serie n paralel ale uri-
lor de care dispunem se vor alege
cu valori foarte apropiate.
TEHNIUM 6/1983
altor uri se
vor .
Bobinele L1 L2 snt
pe toruri de 28 de
spire CuEm 0,17. La aceste
bobine pot fi pe alte
carcase. Este necesar doar ca in-
lor 15 JlH.
La asamblarea filtrului trebuie
avut n vedere ca firele conductoare
de fie ct se poate mai
scurte. filtrul
se
Punerea la punct a filtrelor
n ajustarea acordului circu-
itelor n alegerea de

Bifi1 B
or
820 U 820
,,6998-7005" BO
B4
v
..
"-J
""->
rv
,....

@
RII:JD
De la
radio-

3,4\ ;6
7
14 21
7
0
o o
2,@#
350 @O28 1- 1.2-
8
E .0---;
Re flectometru Cuplor

4 5
3, \ I /6
7
2'0/ L -8
Spre

duce linia de alimentare a antenei n
locul sarcinii artificiale se vor
face mici uri.
2. "The Radio Amateur's Hand-
book", 1978
BIBLIOGRAFIE
3. Revista "Funkamateur" nr.
3/1982
1. Karl Rothammel, ,Antennen-
buch", Berlin 1975
4. Revista "Radio", U.R.S.S, nr.
11/1981 nr.6/1978
QTC DE VO
. in zilele de 23 24 iulie a.c. va avea loc la Simp?zionul
A

nal al radioamatorilo!', 1983, organizat de romana de
radioamatorism revista . "
se va Campionatul de tehnl-
rezervat radioamatorilor. . .
Cei care doresc participe la simpozion sau la camp!onat pot lua
cu Radioclubul din cadrul CJEFS, telefon 33 957-33 208
(prefix 974), tov. Nae Gheorghe. . .
Cei care doresc a prezenta n cadrul vor
lua cu revistei "Tehnium" la telefon 17 60 10, inte-
rior 2059 (prefix 90), tov. Ilie
LOCUL I N LUME
n anul 1982, o de de ra-
dioamatorism a participat la Concursul "WPX" la categoria "mai
operatori mai multe folosind indicativul special
Y00A. de afirmare a tricolorului romnesc, buna a
tuturor operatorilor, calitatea aparaturii antenelor folosite au
ca n cele 48 de ore ct a durat conc.ursul se realizeze 4 525 de le-
radio bilaterale cu folosind 607 prefixe. Rezultatul: locul I
n lume la categoria 5 283 935 de puncte!
La realizarea acestui rezultat deosebit echipa Romniei a fost
din: Vasile - Y03AAJ, Giurgea Andrei -,
Y03AG, Nicolae - Y03AWC, Burlacu Dan - Y03CFF, .'.
raru Iosif - Y03JJ, Paolazzo losef - Y03J P, Feno -
Y03JW, Aleca Marcel - Y04A TW, Colonati Cristian .....,. Y04UO, Ma-
nolescu Vasile - Y04XF, Grunberg Francisc - Y04PX,
cian Ionel - Y04PZ, Bratu Radu - Y04HW, Constantin -
Y08BAM, Teodorescu Lucian - Y09AGM, Chivu Ion - Y09BQN.
revistei "Tehnium" pe
popularizeze alte rezultate meritorii ale radioamatorilor romni.
TROFEUL
concurs n unde ultrascurte orga:
nizat de CJEFS prin radioclubul local are loc In Zilele de 16
17 iulie 1983. - d f- -
Concursul se compune din etape: etapa se _ es
n ziua de 16 iulie ntre orele 16-22 U.T.C., Iar a doua etapa se desfa-
n ziua de 1? ;.uUe 0 ....... 12 U;T.C. ..
o particIpare Cit mal numeroasa a YO.
Y03CO
Reflectorul se din 15
fire de otel lustruit de 7 mrn diame-
tru. asamblat prin Nu este
necesar se realizeze acest reflec-
tor din aluminiu. Pe di-
mensiunile reflectorului snt simi-
lare cu cele ale unui element reflec-
tor al antenei cu 18 elemente.
n figura 15 este prezentat modul
de realizare a liniei de cuplare pe
Linia se din fir
masiv de cupru de 3-4 mm, de pre-
emailat. Pe dis-
ntre axele antenelor este de
1,66 A.
Cuplarea liniilor verticale se face
cu tip de conductor la o
de borne. Pentru adaptare,
de borne se reali-
lungi, n sfert de lungime de
un optim pentru le-
Qarea fiderului de coborre.
Vom analiza detaliile construc-
tive marcate n figura 13. Detaliile A
(figura 16) sistemul de
prindere a elementului activ. Con-
se sudat. Se
segmente de
care vor asigura prinderea di-
polului. Acestea se pe un
segment de adaptat la diame-
trul barei orizontale de a
antenei. Pentru prinderea dipolului
se M3. Un
M3,5 la fixarea de
Pe partea
a se sudat
8
Ing. MIHAI FLORE"'SCU
o din care izol?-
toarele de prindere a antenei. In
cazul n care acestea nu se pot rea-
liza ca n (din polistiren) mai
bine se complet la ele, rigi-
ditatea antenei fiind Izo-
latorul se face dintr-o cilin-
de polistiren pe care se lipesc
cu adeziv din
material. Obligatoriu polistirenul va
fi transparent nu colorat. legarea
la borne se face cu M3.
Prinderea paraboloidului se face
cu o d,e piesa
a acestuia (fig. 17).
o faptul ntregul reflector se
sudat.
Fixarea reflectoarelor se face cu un
U din de 3 mm grosime. n cazul
n care se de alumi-
niu, se vor folosi miezuri filetate -
'prezentate punctat n -, care
strivi rea curbarea ele-
mentelor (fig. 18).
Prinderea capetelor terminale ale
reflectoarelor la se face ca
n figura 19. Se poate remarca su-
darea unei de la
barei reflectorului, care este
cu un inel cu la pilon ..
Un interes deosebit rea-
lizarea pieselor ce intervin pe liniile
de legare a antenelor. Izolatorul de
este n figura 20.
EI se face din sau de po-
listiren sau plexiglas transparent.
Pentru reducerea efectelor pertur-
VASILE DEACONU
batoare ale apei atmosferice, se
prin lipire din ace-
material, grupate cte la
fiecare legarea liniilor se
face cu ajutorul unei cu fir
de pescuit, cu lac incolor.
Rolul acestui este de a
modifica liniei de cuplaj
astfel nct efectul de im-
dintre antene linia
de 300 n fie transferat la
ca se modifice sinfazarea.
Bornele fina.le se cu un
sistem prezentat n figura 21. O
de plexiglas de 10 mm gro-
sime se prinde cu o din
de 1 mm grosime de pilon. Pe
la din fi-
se de le-
gare, care au rol de linii acordate
finale. Asigurarea cu duble
este obligatorie. Tot n scopul redu-
cerii se lipesc cu adeziv
patru benzi de plexiglas de 1 mm
grosime, ca'n
Sistemul pitonului este evident n
figura 13, dimensiunile de
Va con-
. unei port-filiere
M3-M10, dispozitiv deosebit
de util n de
pentru prinderea filie-
rei n vederea ope-
de filetare. re-
dau desenul de ansamblu si
desenele de pentru
mner (1) $i corp (3), cu co-'
tele recomandate. Mai men-
doar mnerul
corpul se din
Ol 37 se iar re-
perul (2) este un M4 cu
cap cilindric crestat.
ale antenelor fiind date de
de elemente utilizate. Dia-
metrul din detalii, fi-
ind inferior cu maximum 1 mm dia-
metrului interior al pe care
se face prinderea. Elementele se
din sau - ul-
tima fiind - cu un
diametru exterior de 8 mm. nainte
de montare, elementele se vQr lus-
trui cu calitatea
asigurnd de .Ia frec-
mari. asamblare, con-
se va cu un singur
strat de lac ECRAN. mare
se va da la legarea ce se va
face cositoriri. se va
face numai conectarea elec-
.
Dimensiunile se pot realiza cu o
de circa 10%, fiind obliga-
torie identitatea ntre ele-
mentele similare ale celor 4 antene.
Cuplarea coborrii se face cu
de adaptare a pentru
cablu coaxial, sau direct la cablu
de 300 n. Utilizarea pan-
TEHNIUM 6/1983
0,18 A
glicii se va limita, deoarece numai
n stare aceasta
mai eficace dect cablul coaxial. In
stare un an de utilizare,
pierderile devin comparabile la
domeniului UIF cu cele
ale cablurilor coaxiale.
De asemenea,
orice adaptare de se
face numai cu bucle din cablu nu
cu dispozitive inductive sau. rezis-
tive. Buclele dau pierderi mai mici
de 0,6 dB, n timp ce orice alt adap-
tor conduce la pierderi mari la n-
gustarea a benzii de tre-
cere. Banda de trecere a buclei de
adaptare dincab.lu este de ordinul a
4-6 canale.
Pentru antenei tro-
se utilizarea va-
riantei de a antenei, cu-
cu o posibilitate de orientare.
In cazul n care se o recep-
pe o cu un
mai mic de canale, se
acordarea mai a antenelor,
pentru a avea un maxim.
Bucla de cuplare, n fi-
gura 22, se va utiliza n cazul n
I
r"(1
mi
d:J
o
7S
(DETALIU B)
R1S
t=r
1
(DETALIU ()
C>
N

I
Lfl
...:j- ..
{DETALIll A J
care este adaptarea la
receptor.
Cnd se un amplificator
de el va fi dispus pe pilonul
antenei la circa 0,3 lungimi de
de planul inferior al antenelor. EI va
fi cuplat cu de adaptare cla-
la
antenele tropo-
sferice pot conduce la o
de la foarte mare peste
1 500 km, avem amplificare
favorabile.
nu snt foarte stabile n
aceste cazuri. Pentru a avea o re-
a imaginii. sune-
tului televizorul va fi cu un
convertor de standard (MF ,sun'et
5,5 MHz).
Pentru a putea participa la con-
cursuri, reamintim este
fotografierea unei imagini cu sim-
bolul de de re-
glaj. imagine cu denumirea postului
etc. Metodele de realizare a acestor
fotografii au fost prezentate n re-
vista
Toate detaliile de mbinare utili-
zate la se pot
aplica la orice alt tip de deri-
de canal de Dimensiu-
nile .se n de banda
de Nu se reco-
utilizarea unor antene de
pentru canalele mai
mari de 40, pierde-
rilor de la de frec-

n tehnica UIF nu
se vor utiliza piese din lemn pentru
suporturi lor antenelor.
De asemenea, izolatoarefe care snt
necesare nu se vor face dect din
mase plastice cu tangenta unghiu-
lui de pierderi foarte (polisti-
ren, plexiglas) sau Se va
evita, n orice caz, utilizarea lor
atunci cnd este posibil, realizarea
lor la fiind in-

(DETALIU El
10
3ooSl.


0,32 (\
(DETALIU D)
TEHNIUM 6/1983
C>
N
(DETALIU F)
9
n cele ce vom descrie
un montaj realizat experimentat
de noi cu succes din luna martie
1982. Cu ajutorul acestui economi-
zor s-a redus consumul unui auto-
turism "Dacia" 1300 de la 7,3-7,8 1/
100 km la 6,3-6,7 1/100 km, a fi .
afectate motrice ale auto-
turismului.
Se att aprinderea
ct aprinderile electronice "cla- '
sice" dau o scnteie la des-
facerea contactului ruptorului, re-
zultnd o serie de dezavantaje ca:
uzura a contactelor,
scnteie de putere mai la tu-
mari etc. electronice
clasice dezavantajul uzurii
premature a contactelor, dar durata
scnteii se cu
scheme complicate. Un alt deza-
vantaj specific aprinderii tranzisto-
rizate este tranzistorul de
tensiune putere este
costisitor greu de procurat.
Aprinderea cu tiristoare este mai
componentele nu snt chiar
att de scumpe, dar scnteii
este foarte
Acest dezavantaj major a fost eli-/
minat prin Prin-
cipiul de este
rul: n loc se .aprinderea cu o
scnteie, de ener-
gie mare, se va realiza cu mai multe
scntei n perioada de aprindere.
Prima scnteie este de energie
tensiune mari; la nu
80140
+
0,1J,J.F
10
mai de mult tensiu-
nea, avnd n vedere prima scn-
teie produce deja ionizarea
lui dintre electrozi. Schema bloc
este n figura 1. Primul bloc,
"filtrul", are rolul de a atenua osci-
parazite produse la comuta-
rea contactelor de a adapta sem-
nalul de intrare (12 V) la intrarea
circuitelor integrate (5 V). Primul
monostabil durata de a-
prindere, timpul n care se
vor produce scnteile. Oscilatorul
ST ART -STOP ( osci-
n perioada de aprindere,
dnd impulsuri prin amplificatorul
de pe poarta tiristorului. Res-
tul aprinderii electronice (converti-
zorul, redresorul etc.)
neschimbat. Autorii au modificat o
aprindere de
U.R.S.S., "Elektronika" (se
n la magazinele Auto-
Moto).
Filtrul propriu-zis se compune
din condensatoarele
de la intrare. de 100 n
are rolul de a permite trecerea unui
curent de cca 100 mA necesar auto-
Dioda Zener
de 4,7 V -nivelul logic "H"
(1) la intrarea monostabilului, iar
dioda cu germaniu nive-
lul "L" (O). Monostabilul 1
durata de aprindere. Pentru
n detaliu
se poate consulta catalogul I.P.R.S.
"Circuite integrate digitale", 1978-
1979. Monostabilul
rea Q (p. 6) n starea ,,1" are la
intrarea (p. 5) o jos-sus
(O - 1). In acest fel temporizarea
(aprinderea) va ncepe la deschide-
rea contactelor ruptorului. Calculul
4.Q
100
13 pF
PLSV6
ECONOM 1 ZOR
Ing- NAGV ALACAR,
ing- ROMUL CHIOREAN,
Centrul de cercetare-proiectare Aiud
elementelor de temporizare se va
face pentru o de 1,5-5 ms.
Valoarea se va stabili cu oca-
zia reglajului. Atragem asu-
pra folosirii unor piese
de foarte calitate n circuitele
de temporizare avnd n vedere con-
foarte variate grele n care
montajul va De aceea re-
vor fi cu meta-
iar condensatoarele cu pOli-
carbonat.
Frontul al Q a
monostabilului 1 va bascula mo-
nostabilul 2 din oscilatorul START-
STOP. basculare aduce ie-
Q a monostabilului 2 n starea
,,1", ceea ce prin tranzis-
torul TI, unui ,,+" pe poarta
tiristorului. T emporizarea -acestui
monostabil trebuie n fel
ca tiristorul se sigur. Va-
lori orientative: T = 10-=.15 J.ls.
acest impuls, Q a mo-
nostabilului 2 revine la ,,1 It, o
O - 1, ceea ce , ..
monostabilul 3. Acest 'circuit fi-
o n timpul sis-
temul de aprindere pe con-
densatorul care va fi la
pauzei, la un nou impuls de
La pauzei, IC,
revine n starea iar
1 - O de la Q bas-
cularea IC" (prin ,,A", pinii
3, 4). Acest ciclu se cnd
,,1" pe intrarea B (pin 5) a lui
IC> Durata pauzei se va fixa n
de puterea aprinderii elec-
tronice existente, n fel nct
condensatorul din aprindere
la o tensiune mai mare dect
1/4 din tensiunea Orienta-
tiv, va fi ntreSOO J.ls
ms.
In cazul unei aprinderi de putere
mai e posibil ca pentru
a 4-5 impulsuri de aprin-
dere fie tem-
ICI peste 5 ms. n acest caz
va trebui pentru c:a
nu valoarea ad-
de
a motorului). .
Sursa de 5 V s-a realizat cu un CI
tip 7.23, stabilizator de tensiune, fo-
losind un tranzistor exterior serie.
de 4 n
la scurtcircuit. Tranzistorul BD se
pe un radiator din alumi-
niu n de "U".
sursa se poate realiza cu un stabi-
lizator integrat LM 309 K, simplifi-
cind astfel schema. Ar fi o facilitare
montarea unui comu-
tator cu 3 ii care co-
mute aprinderea aprinderea
cu tiristoare, respectiv aprinderea
multiscnteie.
n ncheiere succes tuturor
amatorilor care vor dori realizeze
acest economizor; celor care soli-
suplimentare sau au pro-
bleme de reglaj, autorii le stau la

BIBLIOGRAFIE:
1. Kovacs Laszlo "Tirisztoros
gyujtas impulzussoro-
zatta''', ,,Radiotechnika",
Budapest, 10/1981;
2. * * "Circuite integrate digi-
tale", Catalog I.P.R.S.,
1978--1979; _
3. * * * TTL .. Receptek,
Muszaki Konyvkiado"
BudC1.pest, 1978.
1---- -1
I I
I I
Filtru
Monostabil
1
Oscilator
start-stop
I I
I
I
I
I :
1 ______ 1
Apr ind ere

3 4 7
TEHNIUM 6/1983
APRinDEREA
TUIURILOR
FLUORESlEnTE
Avantajele tuburilor fluorescente
n iluminatul casnic au fost deseori
subliniate. Cu toate acestea, intro-
ducerea lor n noastre n-
trzie unor probleme speci-
fice, cum ar fi: ntrzierea n aprin-
efectul stroboscopic etc.
In cele ce vom pre-
zenta o deosebit de
care permite, la un cost sensibil
egal cu cel al sistemului clasic de
aprindere a tuburilor fluorescente,
eliminarea dezavantajelor de mai
sus.
Schema din nu are nevoie
de speciale, fiind vorba de
lJn banal multiplicator de tensiune.
In sarcinii, raportul de mul-
tiplicare este 4. valorilor
mici ale condensatoarelor C, C.,
tensiunea este mare numai n mo-
mentul aprinderii, cnd valoarea de
FLORIN TITULESCU
vrf a tensiunii permite aprinderea
tubului cu filamentele reci. Acest
lucru permite aprinderea instanta-
nee a aprindere, ten-
siunea scade foarte mult, curentul
n fiind limitat de
de balast R. bobinei n cir-
cuit conduce la fac-
torului de putere.
In tabelul nr. 1 snt prezentate
spre regimurile nor-
male ale tuburilor cele cu alimen-
tarea prin multiplicator.
Din tabel se poate vedea tim-
pul de aprindere scade foarte mult,
iar fluxul luminos factorul de pu-
tere se substantial
Fluxul luminos este calculat mediu
pe mai multe tipuri de luminofor
este n i.
Valorile componentelor snt indi-
cate n tabelul nr. 2.

REGlAIA
TIRIOSTATATA
labo-
rato::J.re chimice, laboratoare foto
etc. se deseori, fie ne-
voie de de o tempera-
care fie ntre li-
mite mSl mult sau mai res-
trnse., In majoritatea cazurilor, n-
calzirea se face cu aparate electrice
imersibile de genul ter-
moplonjoarelor sau eventual plite
electrice), ca de exemplu la
de acvarii, diferite de la-
borator etc.
Cu dispozitivul descris n conti-
nuare se rezultate bune n n-
a apei pentru
scopurile amintite. Evitnd n felul
acesta inutiie, ne-
un alt
avantaj, anume o economisire n-
de energie de
timp.
DESCRIERE
Dispozitivul (fig. 1) este realizat
n sistem modular se compune
dintr-un senzor-releu de
cu sistem pneumatic sau hidraulic,
S (tip folosit la boilere electrice sau
la radiatoare electrice cu ulei, acce-
Slbiln o tripla cu m-
pamntare, P, becuri de semnali-
zare-Glimm, folosite la o serie de
aparate de uz casnic, L L un
termometru cu mercur pentru ur-
TEHNIUM 6/1983
I I
Chim. TIBERIU LASZLO
temperaturii. Priza trrpla se
schema de cone-
xiune (fig. 1), curentul de alimen-
tare introducndu-se prin bornele
de la nivelurile B C. Becul de sem-
nalizare Glimm LI punerea la
a aparatului, iar becul L
cuplarea decuplarea
de Becurile de semnali-
zare snt legate n serie cu cte o re-
de de 40 kO/O,SW.
Plita sau termoplonjorul
(2) se de priza P la
bornele A, iar senzorul-releu (3) se
la bornele C. Toate
aceste se cu aju-
torul unor cu La
rndul lui, becul de semnalizare L
cu de
snt montate ntr-un simplu,
introdus n bornele B.
Dispozitivul este n felul acesta
format din patru module distincte
care cu vasul
corpul' de un ansamblu
(fig. 1). Senzorul-releu se poate fixa
la un stativ de lemn sau metal con-
struit n mod adecvat, nevoi


Se umple vasul (1) cu Se in-
troduce corpul senzorului (3) n vas
n fel nct fie ct mai Mult
Din tabelul nr. 2 se poate . 'edea
un alt avantaj al acestui tip de
este acela de a putea
aprinde cu o un
mare de tipuri de cu-
plate n paralel. Singura
este de identitatea lor
conectate n paralel. De
schema nu permite ase-
menea dect pentru
de 20 W.
Diodele utilizate snt fie de tip
F407, fie 1 N4007 .
Cuplarea se face cu lega-
rea la un loc a contactelor terminale
la fiecare soclu.
,...-
I
IA
I
I
I
18
I
I
I
le
I
L_
-..,
I
p
I
I
I
I
5
-Tl1
220 v
acoperit cu Se introduce ter-
mometrul de control. Rezervorul cu
mercur al termometrului trebUie sa
fie aproximativ la grosi-
mii stratului de Se pune n
priza cordonul prizei triple Se cali-
releul de comanda, fixnd
butonul S n diferite Senzo-
rul asupra ntrerupato-
rului 4 prin dilatarea contractarea
din corpul lui. pe cale
. sau ..
Temperatura se poate regla din
doua n doua grade, ntre tempera-
tura a apei 92' C. Precizia
pe parametrii
vasului propriu-zis, este n primul
rnd n de a
sistemului electric de (2)
intervalul
de mai mult
la temperaturi mai joase la
:irca 50 e) mai la tempera-
turi mari. La folosirea unui termo-
plonjor de 300-500 W, aceasta va-
loare este de 1-2 C. Pentru sco-
puri mai este deci indi-
cata folosirea unui termoplonjor.
La folosirea unei plite electrice cu
un vas pentru apa, temperatura
apei se n medie ntr-un in-
terval de 10-12 C.
n cazul dispozitivelor de la acva-
rii, este bine se acopere corpul
senzorului de la releu cu un strat
de lac inert, incolor.
Ca exemplu de aplicare a dispo-
zitivului, n figura 2 este prezentata
adaptarea lui la o baie de laborator
Il
Ing. MARIAN VELCEA
(URMARE DIN NR.2/1983)
D. 'Cardanul fixarea ca-
targului la ur-
.
1. permite decuplarea de la
n cazul n care un val soli-
catargul vela (aflate n
aVnd de a le introduce sub

2. permite montarea altor ca-
targe.
Pentru se pre-
n fiecare element
component (fig. 1), inclusiv teaca
ce a fi n lonjeron
(fig. 2). Se ca materia-
lele fie protejate mpotriva
nii mediului. Diametrul exterior al
tecii va fi aproximativ egal cu grosi-
mea materialului folosit la lonjeron.
E. Catargul trebuie o
de 4 300 mm si un diametru
mediu de 40 mm. Se poate con-
din de duraluminiu
l (ex. D16T) cu perete de 1,5-2 mm
si diametrul de 35-45 mm, din
lemn si din duraluminiu ori numai
din lemn (fig. 3).
Pe piciorul catargului
puncte de prindere
pentru de asigurare a catar-
gului la asigurare
este n cazul n care picio-
rul catargului ar din teaca sa,
pierderea catargului
a velei.
F. Ghiul un punct de an-
corare a velei permite manevra-
rea acesteia a catargului. Se
poate construi din de duralu-
miniu cu diametrul de 25-35 mm
perete de 1-1,5 mm, de 6 m
(fig. 4).
Detaliul A pen-
tru fixarea ghiului pe catarg, iar de-
taliul B punctul de anco-
rare a velei.
O posibilitatea
ghiului din lemn (fig. 5).
Fiecare este
din cte 4 baghete cu dimensiunile
de 10 mm x 40 mm x 3 000 mm.
Acestea se pe un dispozi-
tiv special (fig. 6). Lipirea baghete-
lor Se .face cu clei epoxidic. Apoi se
cu nitrolac.
Pe zona de lucru se va trage un
tub de cauciuc provenit de la o ca-
de asigurnd astfel o
mai pentru sportiv.
Blocajele sforii de tensionare a
velei se din de
inoxidabil, cu dimensiunile 2 mm x
30 mm x 50 mm. Prinderea ghiului
pe catarg se face conform A
din figura 5.
G. Vela. Planul velei pentru reali-
zarea din fis lat de 90 cm este dat n
figura 7. de fixare se vor
cu piele. Vela se va fixa n
ghiu, la cardan (picior) n Vrf. Va
fi cu balene.
Pe se vor fixa atit simbolul
clasei, ct de nregis-
trare. a literelor si
numerelor va fi: 225 mm;
150 mm (mai nr. 1 li-
tera 1); grosimea 30 mm; 45
mm.
Emblema clasei se n partea
de sus a velei numai la tribord
12
BB

fig.? VELA
CA PIONA
GRUPA C, CUP
Avem n imaginea
galera a concu-
rentului turc Nuretin Tasei,
cea mai a con-
cursului.
Ea a cel mai mare
punetaj a "Cupa de
Nava este
nu numai ca aspect general,
ci pentru faptul este
prima reconstituire de
ntr-o

nem seama Mihai Viteazul
a capturat 3 asemenea ga-
lere, ea un foarte
mare interes pentru publi-
cul romnesc.
DE NAVOMOD
"AMIRAl MURGESCU" MUL

9
8
7
6
FIU. 1
t .

28
- ---f _.
I
\
I
I
I
FIGIPOZITIAJ
FIG.J.POZITiA.2
I
1000
R <:)1
/j RII .

.. I I
I 550 ! '2000 ------.J
I
I

I
FIG7.POZITIA.5
25
fig. 6.
I
t
:!
I
-L
y-
; I
FIGIPOZITIA. 8
FIG. IPOZITIA .;


, 1, -
) )< i
-i
*.j. .;:. 1
... ' }.:#
evenimente deosebite au
ncunuoat munca, entuziasmul, pa-
,iunea unor sportivi ai
rumosului: Sala de
a Institutului' de arhitec-
"Ion Mincu" din a
finala Campionatului
lai de navomodele machete apoi
:oncursul ,Amiral Mur-
n perioada 12-19 mai a.c.
In cadrul campionatului
:Iasamentele pe echipe indivi-
luai au fost
CLASAMENTUL GENERAL
'E ECHIPE (SENIORI + JUNIORI):
1. AS.I.M. - 669 puncte
2. ,Aeronautica" - 509
puncte
3. ,Portul" - 442 puncte
- CLASAMENTUL PE ECHIPE
iENIORI:
1. ,Aerooautica" - 363
puncte
2. ICEMENERG - 354
puncte
3. - Tg. 348
puncte
- CLASAMENTUL PE ECHIPE
UNIORI:
1. AS.I.M. Constanta 328
puncte
2. - Sibiu 257 puncte
13
::el
fig. 3
3.
puncte
240
- CLASAMENTELE INDIVIDU-
ALE PE CLASE:
Clasa CI:
1. Andrei Romeo - AS.I.M. -
97 puncte
2. Vasiliu Victor - C.S.U. - Ga-
94,66 puncte
3. Florescu Mircea - "Cetatea" -
Giurgiu 94 puncte
4. Georgescu Cristian - ,Aera-
nautica" - 93 puncte
5. Mihai Nicolae - "Proiectan-
tul" - Slobozia 88,33 puncte
6. Crstea Adrian - S.C.-Tulcea
87 puncte
Clasa C2:
1. Orosz Ion - ICEMENERG -
96 puncte
2. Busuioc Mircea - "Cetatea" -
Giurgiu 92,67 puncte
3. Gheorghe Anghel - C.S.U. -
92 puncte
4. Maier Emil - - Tg.
puncte
5. Baloni Francisc -
- Tg. 91,33 puncte
6. Bujor - "Aeronautica"
90,67 puncte
Clasa e,:
1. Muneran Adalbert -
Arad 96 puncte
2. Dulgheru Adrian - ,Aeronau-
fig. 4.
G

Y!7?
_ Cc,.:",-. r r
371 \' - ': .
---< .1. ..... 1 .<:Y'
Uca" 93,66 puncte
3. Ioan - ,Aeronau-
tica" 93,66 puncte
4. Jelenici Francisc -
91,66 puncte
5. Marin - AS. "Portul"
89,66 puncte
6. Lucian - -
Arad 87 puncte
Clasa C-l:
1. Goga Vladimir - ICEMENERG -
92,63 puncte
2. Datcu Ovidiu - -
Tg. 88,67 puncte
3. Goga Vladimir - ICEMENERG -
87,67 puncte
n continuare, n cadrul Concur-
sului "Amiral Mur-
gescu", a peste
150 de modele de nave, grupate. n
diverse categorii, reprezentnd 120
de sportivi din R.S. Romnia, Repu-
blica Turcia, R.P. R.P. Po-
R.D.
Concursurile organizate de
de modelism,
prin ,intermediul Clubului ,Aero-
nautica" al Intreprinderii de avioa-
ne Bucuresti, s-au bucurat de mult
succes de' public, fiind vi-
de peste 10 ,000 de suporteri
ai acestui gen de activitate, n ma-
rea majoritate pionieri elevi din

fig.5.GHIUL
Calitatea a
prezentate a fost bine de
juriul de vice-
forului mondial NA-
VIGA, prof. dr. Franz Bordag din
R.D.G. S-a remarcat calitatea deo-
a modelelor prezentate de
cluburile Gemi Modellcileri
din Istanbul, Muzeul tehnicII din
Budapesta cele ale clubului Lu-
blin (R.P.
CLASAMENTUL INDIVI-
DUAL:
Clasa CI:
1. Nuretin Tasci - Turcia
2. Andrei Romeo - AS.I.M.
Constanta
3. Georgescu Cristian - ,Aero-
nautica"
Clasa C2:
1. Orosz Ioan - ICEMENERG
2. Ersan - Turcia
3. Naim Tiner - Turcia
Clasa C3:
1. Goga Vladimir
2. Kunhar Istvan
3. Ioan
Clasa C-l:
ICEMENERG
R.P.
,Aeronautica"
1. Goga Vladimir :;- ICEMENERG
2. Stasiak Stanislaw - R.P.
3. Datcu Ovidiu - -
Tg. .
Ing- CRISTIAN
lZJ
IUTOTURISllll "OlTCIT"
1. Ergonomia postului de condu-
cere a autoturismelor. Tabloul de
bord, aparatura de control, orga-
nele de postul de. con-
ducere snt rezultatul unor cer-
ergonomice' fundamentale
facute de de studii carose-
ni Citroen, precum al unei expe-
dobndite n timp, n
postului de conducere"
la tot mai
impuse de actuale: con-
fort, conducere
eforturi etc. Ergonomia auto este
un domeniu subiectiv empiric,
care depinde de ergono-
mistului, precum de alte categorii
de parametri: de
gabarit ale celor sexe,
rile privind nivelul de confort ac-
tual, normele de securitate, progre-
sul n domeniul materialelor teh-
nologiilor de "moda au-
toate avnd un scop
uniC - realizarea unui "post de
conducere ideal".
14
Pentru definirea co-
menzilor, a scaunului, volanului
etc., cer-
de au n ve-
dere probleme: para-
metrii antropometrici ai
torilor auto, cmpul de vizibilitate
(95
f
YJ din necesare con-
autoturismului snt de
ordin vizual), zonele de utilizare ale
postului de conducere habitaclu-
lui, a oglinzilor retro-
vizoare, cmpul de al
de parbriz, cmpul de vi-
zibilitate. spate al
rului auto (fig. 1 a), un-
ghiurilor moarte ale ca-
roseriei (fig. 1 b) asupra

stabilirea zonelor de am-
plasare pentru fiecare element al
tabloului de bord si al habitaclului
n partea din eliminnd
dure, metalice
etc., s-a executat bord au
nceput seriile de la
Dr. ing. TRAIAN
de pe bancuri auto-
turisme, n vederea definirii for.mei
finale a
(disipare energie n zonele de im-
pact ale capului n caz de coli-
ziune).
2. Postul de conducere al auiotu-
rismelor. Comenzile accesoriile
postului de conducere al autoturis-
mului OLTCIT-Club (mai complet
cu turometru electronic n bord
unele comenzi modificate de
OLTCIT-Special) se n fi-
gura 2, unde s-au notat cu: 1 -
retrovizoare 2 -
orificii pentru dezaburirea dez-
geamului lateral stnga;
3 - difuzor de aer, lateral stnga,
orientabil n plan orizontal verti-
cal; 4 - buton de deschi-
dere-nchidere difuzor de aerisire
lateral stnga; 5 - indicator lumi-
nos martor pentru controlul func-
de frnare de
verificare a nivelului lichidului de
6 - avarie cu
martor ncorporat; 7 -
spate, cu martor n
corporat; 8 - de
nare a de ven-
(aerot'ermei), cu viteze
martor ncorporat; 9 - buton de
schimbare a fazei de n-
tlnire cu faza de drum; 10 - tambur
iluminare; 11 -, orificii de
dezaburire a parbri-
zulu;; 12 - difuzor de aerisire cen.,.
trai-stnga, orientabil n planurile
orizontal vertical; 13 - buton
de deschidere-nchidere
a difuzoare/or de aerisire centrale;
14 - contact avertizor luminos
(apel taruri); 15 - difuzor de aeri-
sire central-dreapta, orientabil n
planurile orizontal vertical; 16 -
buton de deschidere-n-
chidere a difuzorului de aerisire la-
teral dreapta; 17 - difuzor de aeri-
sire lateral dreapta, orientabil n
planurile orizontal vertical; 18 -
orificii pentru dezaburirea dez-
geamului lateral dreapta;
19 - avertizare
20 - buton de a
rului de parbriz; 21 - buton de co-
a de parbri-
zul; 22 - buton de a sem-
nalizatorului de 23 .,- co-
deschidere motor;
24 - buton de reglare fa-
ruri; 25 - buton de a cla-
petei de aer 26 - reostat
iluminare tablou de bord; 27 - con-
tact pentru pornirea motorului;
28 - 29 - 30 -
levier de 31 grup de
- a infe"
rioare stnga a habitaclului; 32 -
cutie de viteze; 33 - grup
de - a in-
ferioare dreapta a habitaclului;
34 - buton de deschide-
re-nchidere a difuzorului de aeri-
sire locuri 35 - difuzor
de aeriSire pentru locurile din
spate; 36 - 37 - co-
manda aerului cald; 38 - comanda
debitului de aer pentru partea infe-
sau a habitaclu-
lui; 39 - comanda aerului proaspat
(rece); 40 - mecanism de nchi-
dere cutie de
n tabloul de bord al autoturisme-
lor OLTCIT s-a amplasat original
un ansamblu format din blo-
cur'; de comutare stnga-dreapta.
denumite ntre care snt
amplasate central cadrane,
care au n partea un alt
bloc de martor, ne-
cesare conducerii sigure optime
a autoturismelor.
Blocul de comutare stinga are
comanda semnaliza-
rea de mers a
autoturismelor, comanda
rii sonore, comanda
de parbriz comanda de
parbrizul. Blocul de comu-
tare dreapta are func-
tiuni: comanda scHimba-
rea a fazei de ntlnire cu
faza de drum, comanda
luminoase, controlul
farurilor, controlul fa-
rurilor de spate, controlul
fazei de ntlnire, co-
manda lanternelor de

Cadranul central stinga este des-
tinat vitezei
n si a
total de kilometri
de autoturism. Are marcate patru
zone care domeniul de
viteze ce nu trebuie de

rodarea motorului: 60-80
(viteza a III-a), 40-60 (vi-
teza a II-a) peste 40
i). n partea de jos-stnga a
nului se indicatorul luminos de
cu loare ros ie care starea de
a bateriei de acumula-
toare. Tot n partea de jos (dreapta)
se montat indicatorul presiunii
de ulei a motorului, care se iluml-
rosu atunci cnd se face con
tactul se stinge n de tune
t lonare imediat dupa por-
nirea motorului. Cadranul central
dreapta are diferite indi-
catoare pentru: uzura de
frnei de
TEHNIUM 6/1983
cantitatea de din
rezervor.
Blocul superior de
din tabloul de bord are o serie de in-
dicatoare pentru: testarea nivelului
lichidului de (cu mo-
pentru testare martor),
de ava-
"he (cu martor ncorporat).
rea sistemului de a lunetei
spate (cu martor ncorporat).
narea de ven-
cu viteze,
spate (po-
pentru martor),
spate ,(cu
nare
3. Amplasarea comenzilor auto-
turismelor Ol TeIT. Organele de
de aparatele de
control si accesoriile existente, snt
dispuse' ergonomic ntr-o concep-
de proiectare,
asigurnd astfel au-
toturismului o accesibilitate
optime de conducere
confort.
O rganele de pentru
pornirea autoturismelor, care tre-
buie cunoscute foarte bine ca am-
plasare utilizare, snt: ansamblul
contact cu cheia, comanda clapetei
de aer a carburatorului, comenzile
cutiei de viteze, ambreiajului ac-
comenzile de iluminare,
semnalizare avertizare
Contactul cu cheie (antifurt-con-
tact-demaror), prezentat n figura 3,
are 1 - (St). 2
- alimentare indicatoare control
bord (A), 3 - garaj (G), 4 -
nare (M) 5 - demaror (D).
Pornirea motorului rece se face
astfel: . se levierul de co-
manda" vitezelor fie n punctul
mort; se trage n bu-
tonul 5 de a (fig.
4); se cheia n
"D" ce motorul
a atinge pedala de 9
(indicatorul al presiunii uleiu-
lui motor trebuie se se
motorul cteva
secunde a accelera; se mpinge
butonul de n
iar
a motorului n
Pentru temperaturi sub
QOCtrebuie se debreieze pentru
a pornirea motorului, iar
aceea se progresiv pe-
daia de ambreiaj 7 n
Pomi.rea maiorului cald se face
astfel: nu se se
la maxim pedala de accele-
TEHNIUM 6/1983
se a accelera
repetat atta timp ct motorul nu a
demarat; se cheia pen-
tru pornire cnd motorul a
marat pedala de acce-
n momentul (indi-
catorul de presiune ulei motor tre-
buie se motorul nu
a pornit prima ncercare, nu
trebuie pedala de ac-
iar demarorul se
QU o de cteva se-
cunde. In figura 4 s-au notat cu: 1 -
indicator nivel lichid de 2 -
Ing- CONSTANTIN MICL-ESeU,

n este
prezentat un suport pentru
montarea unui far suplimen-
tar pentru mers napoi (sau
far de EI se
din de 2 mm, preferabil
din sau inox. Prinde-
rea se face cu ajutorul
buriioF ce lampa de
iluminat
Profilul suportului "co-
oarecum profilul barej
de este complet
marcat de aceasta, ceea ce i
un aspect estetic
electrice se fac
de la cutia de viteze, unde
este mO'ntat dispozitivul cu
contact automat pentru mers
napoi, de la cutia de borne
de sub bord, cu ajutorul
biurilor monofilare.
(
lamp!m"s Ina,,";
sau
, .'
Indicator
3 - indicator de securitate;
4 - prghie de securitate; 5 -
buton de a 6 -
cheie contact; 7 - de am-
breiaj; 8 - de 9 - pe-
de indi-
cnd selectarea treptelor. de.
pentru mersul nai'1te pentru
mersul napoi (AR*). In ncheiere se
poate aprecia ca fiind remarcabil
efortul n a realiza un
post de conducere al autoturisme-
lor Ol TCrT din comun, dato-
confortului condu-
cerii, corelat cu alte avantaje deo-
sebite, asigurate de transmisia
sistemele de frnare.
* Vezi de folosire a
autoturisme lor OLTCIT Club
Special.
luminat
A
pune la foto-
grafilor aparate de
cu capete color din familiile KRO-
KUS (R.P.P.) sau MEOPTA (R.S.C.).
Aparatele de tip KROKUS se li-
n exclusivitate cu capul co-
lor, astfel nct pentru executarea
unor alb-negru se va uza
becul cu halogeni al acestuia jn
mod nejustificat. Date fiind costul
ridicat a becului cu
halogeni, propunem posf;lsorilor
unor astfel de aparate realizarea
unei lanterne pentru nlo-
cuirea capului color. Costul con-
propuse este inferior cos-
tului unui singur bec cu halogeni
(monobloc, cu
Structura aparatelor KROKUS cu
cap color este cea din figura 1, iar
varianta prin adaptare co-
figurii 2.
In cele ce nu se cote
exacte, constructorul urmnd
prin etape prac-
tice:
1. Se capul color.,
2. Se preia conturul exact al zonei
de mbinare de pe corpul de
3. Se cutia lanternei
din sau mai multe tronsoane,
n de de
TABE
Ing. VASILE
astfel nct se" respecte
conturul de mbinare. I
cutiei, "H", este de ordinul a
300-350 mm. .
4. Se cutia din de 1
mm grosime. se pot face
prin cositori re, sau nituire.
Eventualele nedorite se
cu chit la vopsire. Partea su-.
se face ea neavnd
rol de Cutia
se com-
ntr-o culoare oarecare la ex-
i alb-mat sau argintiu la inte-
rior. In figura 3 se de an-
samblu a lanternei, reperele fiind: 1
- cutia lanternei; 2 - (pen-
tru aer rece); 3 -
(pentru evacuare aer cald); 4 - ar-
tip 5 - portdulie'
6 - bec (cu
i
In cutia lanternei se cte
4-8 de 10-20 mm diametru
la partea la cea supe-
pentru asigurarea
unui flux de aer de Pentru
mpiedicarea luminii n
camera aceste se
cu dreptun-
ghiulare care
aerului conform din de-
A TR n R
Un accesoriu extrem de util este minerul antrenor din figura 1.
inelului obiectivului de punere la punct a antre-
norul permite a timpului necesar regla-
jului Acest lucru este important in orice care
presupune dese ale subiectului sau ale condi-
de iluminare.
Se din fotografie an-
trenarea se face prin
intermediul unui care se
prin strngere de inelul roti-
tor al obiectivului. Mnerul
de strngere, a benzii.
In cele ce se mo-
dul de realizare a unui asemenea
antrenor. Forma a mne-
rului va fi de a celei din foto-
grafie, realizat n indus-
triale.
Figura 2 desenul de an-
samblu al antrenorului propus spre
realizare. Diametru! ineluiuiobiec-
tiv antrenat este notat Do, iar raza sa
cu R'I'
Reperele componente snt: 1 -
2 - mner; 3 .:.- 4 -
rotitoare; 5 - buton de strn-
gere; 6 - nit.
Banda 1 este fix la unul din
capete de mnerul 2 (prin lipire sau
nituire ca n desen) mobil la
lalt de 4, prin inter-
mediul unul 3. Banda este me-
Ifi
tai de din (de fe-
lul celor folosite la mecanismele cu
motor-arc .de la cu o
"b" de 4-8 mm, n de
mea zonei accesibile prinderii ine-
lului obiectivului. Prinderea
se face prin simpla a
benzii pe sau, materialul
este prea moale, se va prefera so-
n detaliul dese-
nului de ansamblu. banda
este mai de 6 mm, ea se va n-
gusta (prin pilire sau polizare) la
valoare pe zona corespun-

este lung de 9 mm, are dia-
metrul de 2 mm, astfel nct intre
la montaj n 4 presat.
4 are un orificiu central prin
care extremitatea reperu-
lui 5, efectundu-se n stare
asamblarea acestor piese
printr-o de
muirea se cu un dorn co-
nic, avndu-se ca 4
pOSibilitatea de rotire
coloana aparatului
cap
color
__
sen. Lateral se
pentru prinderea cutiei de corpul
de lor se face
filetate de
prindere din corp.
Pe axa a cutiei cu
axa a condensatorului) se
o de 31 mm diametru
trei de 4,5 mm la 120
0
pe un
cerc de 37 mm n capacul din partea
Acestea servesc mon-
de butonul 5.
Butonul 5 are o
care, prin rotire pe filetul interior al
mnerului 2, permite deplasarea
4, respectiv a mo-
bil al benzii, pe Prin
butonului se
astfel strng,erea, respectiv deSfa-
cerea benzii' pe obiectivul aparatu-
lui fotografic. Capul benzii men-
buc-
de buton. .
Mnerul 2 se din
sau dintr-un laminat cilindric, par-
tea deformndu-se
pentru a realiza partea de
pe inelul obiectivului. Ajustarea
(prin pilire) a acestei se va face
n de diametrul
inelului obiectivului.
Figurile 3, 4 5 de


4, execu-
conform publicate n-
tr-un anterior. Desigur, utili-
zarea unei de la un aparat
de Vechi, scos din uz, este pe
deplin impunndu-se
unei alte de fixare,
In locul becului cu inte-
se poate utiliza un bec
opal sau mat (40-75 W).
6
--2
-M------'--3

-----5
TEHNIUM 6/1983
-
I
cp
I
r--
I
I
I
41
6

!0-
I
o
I.i-
OI
"
16
s::

,
I
:
TEHNIUM 6/1983
I
-.-
Ln
N
45
--1-- _.-
randalinm drC? t
AnNIDR
5AU[RI
n paginile revistei problema
nlocuirii unei n stare an-
cu n stare
(sau reciproc) a mai fost
revenim pe scurt pentru a
mai multor citi-
tori.
pentru mner, buton
La stabilirea lungimii benzii
se va avea n vedere ca butonul
fie la 2-4 mm de
interior al filetului din
mner.
Cu benzii 1 a
3, restul r;j:)erelor se fac din dural
pentru a avea o greutate
Abateri de la cotele indicate snt po-
sibile, respectndu-se princi-
piul de
Din considerente estetice, mne-
rul se va eJoxa negru.
I TE
Tabelul prezentat n continuare
cu cte grame din
se nl.ocuiesc 100 g de sub-
(coloana a doua)
gramelor de
care nlocuiesc 100 g de
(coloana a treia).
1 .. COLORAREA BRONZULUI .
Brun-deschis. Obiectele degre-
sate n prealabil se ntr-o
ce n 500
dizolvate 20 de pota-
siu, 10 sulfat de nichel 40
sulfat de cupru (II) pentahi-
drat. do-
rite, obiectele se scot din baie, se
se
Maroniu. Obiectele degresate n
prealabil se ntr-o baie ce
2 de amoniu, o
parte de sodiu o parte
azotat de sodiu dizolvate n 96
iar do-
rite se cu se
Albastru-verzui se analog,
dar folosind o ce prin
dizolvarea n 240 a 10
de amoniu, 20
de sodiu 60
2. COLORAREA CUPRU lUI
Galben-verzui se
obiectul, degresat n prealabil, se
cu o prin di-
zolvarea a 5 oxid ,,:le cupru (II)
10 amoniac, concen-
n 500 Obiectele se
cu se
cu o perie, la uscare.
17
TEST R
Ing. IANCU ZAHARIA
Aparatul prezentat nu

Aparatul mai. poate fi utilizat ca ge-
nerator de cu am-
plitudine pentru verifica-
rea amplificatoarelor sau pentru
completarea n do-
meniul telegrafie;
Schema este
n figura 1. Un generator de curent
pulsatoriu, cu de 400 -
1 000 Hz alimen-
o punte Wheatstone, prin in-
termediul unui comutator inversor
de polaritate indicatorul sonor de
echilibru electric al
Unul din l consti-
tuie emitor-colector a
tranzistorului testat, n timp ce n
adiacent snt
incluse cu valori regla-
bile, care permit echilibrarea, indi-
prin reducerea la minimum a
sunetului generat de
casca D, cu mai mare de
1 kO.
Amatorii care dispun de un mi-
croampermetru de 100 sau 500 jJ-A,
cu zero la centrul cadra-
nului, l pot conecta n locul
n cu condensatorul Cl,
conectnd n paralel pe
acest condensator diode cu
germaniu, de tip EFD106 sau 108,
pentru instrumentului n
cazurile de dezechilibru
al de
Generatorul de curent pulsatoriu
din oscilatorul cu
prin transformator, realizat cu tran-
zistorul T2. ale aproxi-
mativ sinusoidale tranzis-
torul TI, montat n regim de comu-
astfel nct n colectorul aces-
tuia se impulsuri dreptun-
ghiulare pozitive, cu amplitudinea
de 3-3.3 V, care pun-
tea de .
Alimentarea aparatului este asi-
de bateria E, .de tJp 3 R-12, cu
tensiunea de 4.5 V. Consumul apa-
ratului nu 12 mA, ceea ce
permite alimentarea aparatului din
trei elemente de tip R-6 nseriate.
Din valorile Ce C,
se poate modifica
impulsurilor (preferabil
mai mare). Capacitatea C;
armonicele superioare, nlesnind
sesizarea echilibrUlui
Transformatorul Tr este de tipul
celor folosite la etajul final n con-
tratimp din radioreceptoarele por-
tabile. I este primarul
(priza nu se
Elementele indicate pe schema
se pe o
de circuit imprimat, care se intro-
duce ntr-o de para-
cu sursa de
alimentare. Panoul frontal al carca-
sei este sugerat n figura 2.
se exe-
n raport cu unui mi-
liampermetru. Mai nti se inscrip-
cadranul R" nseriind
18
- depistarea intreruperilor electrice ntre terminalele dispozitive-
lor semiconductoare, ale componentelor electrice pasive sau n cir-
cuite;
- depistarea scurtcircuitelor ntre terminalele dispozitivelor se-
. miconductoare;
_ electrice cuprinse intre 100 Q 5 kf1;
- factorului de amplificare /3 al tranzistoarelor de
medie putere;
- aprecierea factorului f3 al tranzistoarelor de putere.
miliampermetrul ntre 8 1 RI, cu
comutatorul KI n 3 (eli-
tranzistorul experimentat
casca O).
Cursorul Rl 1.i-
ind la de jos pe
valoarea R, inem
(5 mA).
valoare o apoi pentru R".
Gradarea lui R, n kiloohmi se exe-
conform unui ohm-
metru conectat n ie pe R,.
cursorul lui R, la de
sus pe (eventual)
o n paralel pe R, (nu este
pe astfel
nct miliampermetrul indice cu-
,rentul minim de colector (0.5 mA).
valoare pentru ..
Deoarece curentul pulsatoriu cu
care este puntea este n-
de o iar
tranzistoarele de medie putere au
de obicei un curent rezidual de co-
lector neglijabil, valoarea {J va re-
zulta din factorilor care Il
stau la baza a con-
secutive, de exemplu o
cu KI n 1 a doua
cu KI n 2. Din prima
rare II 63 jJ-A, iar din a doua
II> 108 /lA. valoarea lui {3:
{3 = 2 000 1 000 1 000 = 22.
108 - 63 45
Pentru tranzistoarele de putere
se vor lua mai mari de 2 mA,
cu KI n 3, sau se
va realiza un aparat n care valorile
care compun puntea
de vor fi de 5-10 ori mai
mici, gradarea cadranu-
lui pentru 1, la 25-50 mA
pentru II, la 2,5-5 mA.
Scurtcircuitele ntre terminale se
butonul. normal
de,schis Be.
Intreruperile din dispozitivele se-
miconductoare sau din circuite se
prin unui sunet
puternic cnd este butonul
normal nchis BI'
directe inverse ale
diodelor semiconductoare se veri-
manevrnd comutatorul Ke,
dioda fiind la bor-
nele E C, unde se
ntre 100 5 000 n, a
valoare din lui
R, la echilibru.
Semnalul de cu
amplitudine fin din R"
brut din RIIi, de la bornele 8
E. semnal, cu amplitudi-
nea de circa 3 V, la bornele E
C.
de po-
larizare a bazei se nseriind
cu baza unui tranzistor valid, co-
nectat la bornele aparatului, com-
pletat cu casca D n stare de func-
un microampermetru. Cu
cursoarele R:, la
de sus pe RHI la
din stnga pe
valoarea pentru
rea 1;, maxim de 500 jJ-A.
Coborm cursorul
A-l la co-
o n de-
cu R,) pentru ca instrumentul
etalon indice 50 valoare n-
la
Rlo. cursorul lui RI" la ca-
din dreapta pe
montnd o n ie pe
Rlii 5 jJ-A. La fel se
in-
n figura 2.

Avnd n vedere faptul factorul
de amplificare {3 este egal aproxi-
mativ cu valoarea raportului IJL.. in-
acestor cadrane se
face conform calculului, conside-
rnd 1. 1 mA. .1 .
Cnd miliampermetrul etalOn este
nseriat cu 8 1 R.\, se re-
Rl (comutatorul KI n po-
1), pentru de 1 mA
(circa 2,7 kO). pe KI n
2 pe Rc la valoarea
de, circa 1 kn, astfel nct instrumen-
tul etalon indice 2 mA.
Din se .aduce curentul de co-
lector al tranzistorului Te' la valoarea
de 2-3 mA.

Tranzistorul de putere se
la borne, cu KI n po-
1; se R,) sau Rlii
pentru echilibrarea
care se valoarea fJ
Cnd se unul din po-
Rei sau Rl ", va
fi la valoarea
rentului maxim
s-a efectuat n asemenea

trecem pe Kl n 3
pe R, la de
1 mA, la ndeplinirea de
echilibru a
E
C
RlO -
80------.04
1mA
,
R
2mA
@)
1Mn
0,1
o@
K2
pnp-npn
le
K.o
mA
E@ B@ (
R8
51
K.o
1
1 1
O
Tl
EFT323
o ,1}JF
@))

TEHNIUM 6/1983
DI PO I IU
PROIElTIE
.,
A DIAPOZITIVELOA CU DouA
DIASCOAPE PRIN METODA
INT
Ing. A. CURELEAj C.URICARU
Dispozitivul din figura 1
la a diapozitive-
lor, ntreruperi, cum
se la cu un singur
diascop. Intreruperile se n
momentul trecerii de la o imagine la
alta se cadrului mobil
portrame diapozitive (4) al aparatu-
lui, care fluxul luminos
proiectnd pe ecran um.bra n
care de acesta. Intreruperile
snt de ordinul de se-
la cteva secunde
(2-3), provocnd oboseala specta-
torului discontinuitate n prezen-
tarea subiectului.
Dispozitivul este din
aparate de ie (dias-
coape) identice (1) - numai becu-
rile lor trebuie i pu-
tere -, un suport (2) cu o re-
(3) pentru a putea
realiza suprapunerea imaginilor
provenite din cele aparate pe
ecranul (5) n de de
la acesta la dispozitiv. Reglajul ne-
cesar n vederea suprapunerii celor
imagini se prin rotirea
(6) pe tija (7).
Cele diascoape snt coman-
date prin intermediul schemei elec-
tronice din figura 2, care
aprinderea a
becuri lor.
Cnd tiristorul Th2 nu ete coman-
dat (deci este blocat), prin becul 82,
D3, R3, R2 se se des-
2?OV

chide, la fiecare a
tensiunii de tiristo-
rul Th1 deci becul 81 este aprins
la puterea Acum conden-
satorul Ci se cu tensiune.
Gnd Th2 impuls de co-
se deschide
blocarea tiristorului Th1 prin apli-
carea tensiunii negative de pe C1
pe anodul Deci cele tiris-
toare, pe parcursul unei semipe-
rioade echivalente cu un ciclu de
stau blocate sau des-
:hise alternativ. Raportul dintre du-
ratele de deschidere ale tiristoare-
lor Th1 Th2este egal cu raportul
cu care
becurile 81 82. Acest raport este
dat de momentul comenzii pe
5
I
1.
221</3W
poarta lui Th2. Deci aprinderea ba-
cului 82 este clasic prin in-
termediul tiristorului Th2 cu ajuto-
rul simulatorului TUJ format din Ti
"

C1 - 1 - diapozitivul 1 din cutia C?
se expune la diascopul 2
la 1 a poten-
becul 82 al dia-
scopului 2 are intensitatea
la po-
. 2 a
- becul 81 al diascopului 1
\ are intensitatea
II
II

I-""'=---"t-----t-
1
II
1
1,1
T2. Acesta face parte dintr-un os-
cilator de relaxare sincronizat cu
ce permite ca prin reglarea
lui P se realizeze reglarea de la
zero la maxim a lumi-
noase a becului 82. Deci becul 81 va
lumina de la maxim
la zero.
ntregul montaj se poate ncaseta
ntr-o cutie cu
prize pentru cuplarea ce-
lor becuri (diascoape), cu
cordon de alimentare la cu
de reglaj. De exem-
plu se poate utiliza o
din la care se
fundul pentru din
interior se pe o parte
pentru prinderea po-
de reglaj.
SISTEMUL DE
Fiecare diascop (1) este alimen
tatcu diapozitive din cte o cutie se

2
Vedere din B
pa (Ci C2) n ordinea prezen-
n tabelul
toate deza-
vantajele procedeului de
cu un singur diascop; n plus, are
posibilitatea unor ima-
gini n succesiuni astfel alese (gn-
dite din momentul fotografie-
rii) nct sugereze (de-
pinde de rapiditatea precizia cu
care se pot schimba diapozitivele n
cele diascoape de manevra-
bilitatea De ase-
menea se pot realiza mixaje de cu-
loare, de figuri etc. Toate acestea
depind n primul rnd de
celui ce programul cu
setul de diapozitive.
se pot folosi alte
circuite integrate dm seriile 709
741, ca LM 709; LM 741; MC 1741;
TBA 221 (741) etc., n capsule TO 99 100
La magnetofoanele sovietice Ma-
iak 203 Maiak 205 circuitele inte-
grate deteriorate K553UD1A (Ma-
ial< 203), respectiv K157UD2 (Maiak
205), pot fi lnlocuite cu rezultate si-
milare prjn circuitele l1.tegrate ope-
p.A 709 f3A 741.
La magnetofonul Malak 203, cir-
cuitul integrat 709 se poate
monta in locul lui K553UD1 A
nici o modificare a traseelor cabla-
jului imprimat (fig. 1).
La magnetofonul Maiak 205, cir-
cuitul integrat f3A 741 se poate
monta. n locul lui K157UD2 con-
form schemei din figura 2.
TEHNIUM 6/1983
sau TO 116. '. K.n
Condensatorul de 10 pF. n cazul
unui circuit 741, nu se mai
.
lOpF
19
mATRllE DE lumini
DlnAmllE lU
mEmORIE "EPRom"
n trecut al revistei a
o versiune a
acestei scheme. este
n general excep-
tnd adresarea becurilor depla-
n trepte ale modelelor for-
mate pe matricii 5 x 5.
Becurile snt n module
de convenabil
pentru scopul Pen-
tru o de dans, dimensiu-
nea unuia se poate lua 1 m x 1 m,
deci 25 m' n total. se
amplasarea pe un perete, se vor
alege alte dimensiuni
becurile snt de 100 W. In va-
rianta cu orga de lumini
la acestui arti-
col, n fiecare modul se
trei becurj colorate: galben
albastru. In acest caz, modulul se
va acoperi cu pentru a
se o a celor trei
culori fundamentale n de

Schema bloc este n figura 1.
Ca memorie s-a folosit de data
aceasta tipul 2716 deoarece are o
Student GUNTER ZEISEL
alimentare o capacitate
de 2 kbytes (2048 de cuvinte). Pro-
gramul care este prezentat n arti-
col merge la 1 kbyte (1 024 de
cuvinte), kbyte putnd fi
programat fantezia
Se pot cu datele din acest
kbyte de memorie 22 de modele.
la un mo-
ment dat la memoriei
EPROM din 5 de adre-
sare a becurilor, un bit de date care
stingerea sau aprinderea
becului adresat doi pentru
pauza ntre elementele
model pentru pauza dintre mo-
dele. (mai mare dect prima). Adre-
sarea memoriei EPROM se face cu
un programabil reversi-
bil pentru a avea acces la oricare
model a-I repeta numai pe el dus-
ntors dorim. Deoarece n tim-
pul trecerii de la o la
, EPROM-ului snt n
nedefinite, s-a introdus ntr-
zierea datelor citite din me-
morie.
Ad:resele snt demultiplexate
O", Oi, O" al, O-l) apoi folo-
. site la comanda unei memorii tam-
pon din bistabili de tip "D".
Aceasta are rolul de a memora care
dintre becuri aprinse n tim-
P!.!' unei pauze.
Intreruperile se fac cu cir-
cuite monostabile. Primul produce
un impuls pauzei
lungi, iar al doilea unul corespun-
celei scurte dintre elementele
model. Un circuit "SAU"
n. care aceste impulsuri drept-
unghiulare oprirea gene-
ratorului de tact.
Pentru a evita pocniturile pro-
duse n aparatura audio la amorsa-
rea triacelor la tensiuni mari, ali-
mentarea circuitului de
se face n jurul treceri lor prin zero
pentru o (250
Adresarea becurilor (fig. 2). In
este dat un exemplu
pentru a cum a fost conce-
put programul. Se primii
cinci n binar chiar
becului, conform
din matricea 5 x 5. O) n ,,1" n-
"bec aprins", iar n "O" "bec
stins". 00 n ,,1" "pauza 2"
iar 07 n ,,1"
"pauza 1"
Aducerea la zero
(stingerea tuturor becurilor) se
face prin
din bistabilii "D". Pentru aceasta
se un bistabil izolat
(CBB 26 din figura 3) prin adresa
OIlOiO,OlO-l == 11111.
Schema (fig. 3). Alimen-
tarea montajului se face cu un re-
dresor stabilizat la +5 V, exceptnd
circuitele de a triacelor.
Semnificatia datelor din EPROM
reversibil
Adrese
Memorie EPROM
O gJ_e ______ _
P \
Adrese auze
Pauze
0.7
O
O
1
O
1

0.
6
0.
5
(}
1
1 1
O O
O 1
2 3
Adrese
0.
4
0.
3
0.
2
Q1 QO

O O 1 1 O
1 O O O 1
O O 1 1 O
1 1 1 1 1
4 5
se alege astfel nct la
.sa, +5 V (emitor TCh).
In prinCIpIU, toate
circuitelor integrate se mai mon-
condensatoare de 100 nF de
la +5 V (pinul de alimentare Vcc al
cip). Ia
S2, Sl, S, cu tranzistoa-
rele T'7, T,x detectorul de
zero. Poarta S2 cu Cl , Rxo, Dl for-
un circuit monostabil, la fel
ca S.l cu C-l, RXi, La por-
S.J se impulsttri la fiecare
trecere prin zero a tensiunii de
Poarta S, are rolul de for-
mator de tensiune
din tensiunea la in-
trare cu R7X' R7y , Rn, Di, D,. Astfel,
circuitele de snt alimenta-
te un timp dat de constanta r = RX!! .
Cl = RXi . C.j = 265 j1s. la n-
semiperioadei tensiunii de
semnal n baza tranzis-
toarelor de Ti ... T'5, tria-
cui respectiv este deschis pentru
semiperioada, primind un im-
puls de amors.are de 265 j1s pe
poarta sa. nu, semipe-
rioada triacul va fi stins. Acest lucru
nu este observat de ochiul ome-
nesc, dar are o mare asu-
pra n care
ar fi mari la cele 25 de pro-
duse de amorsarea triacelor n tim-
pul semiperioadei (deci la o ten-
siune de alimentare de sute de
a triacelor).
Demultiplexarea celor cinci date
din EPROM s-a realizat cir-
cuite DMUX (demultiplexor) de 4
folosind una din
dEL validare E"a circuitului.
(EJ) este pentru
validarea cu ntrziere a demultiple-
xorului.
programabil es,te
realizat cu circuite CDB 4193. In
de starea CBB 27, pe intrarea
de (Cu) sau pe
cea de (Cd) so-
sesc impulsurile de tact.
rul starea la
jos-sus a tactului.
torul K, este nchis "a"), Q
a lui CBa 27 este n ,,1", iar poarta
Sx impulsurile de tact
la intrarea Cu, programul din
memoria EPROM fiind derulat nce-
pnd cu prima terminnd
cu adresa 1024, care
Q, a celui de-al treilea
CDB 4193 trece n ,,1", cauznd prin
inversoarele 11, 17 aducerea la zero a
De obicei
O, nu poate comanda adu-
cerile la zero (R) ale
lor. fapt pentru care s-a introdus o
Becul 6 aprins
Becul 17 aprins, pauza 2
Becul 6 stins, pauza 1
Aducere la zero
6 7 8 9 10
Matricea 5 x 5 n care se
Demultiplexor
cele 25 module cu becuri si nu
11 12 13 14 15
lor conform programului din EPROM
16 17 18 19 20
21 22 23 24 2S
TEHNIUM 6/1983
negare.
Intirzierea OMUX a
care transmit de
se face cu un circuit monostabil for-
mat din SI" SI-I inversat pentru
de cu S15. Ea este de
T = CI-I . Ry, = 22 fJ.s frontul pozitiv
al impulsurilor de validare a OMUX
fiind n cu cel negativ
al impulsuri lor de ale pri-
mului COB 4193.
SII" de
0-, Oh ai EPROM-
ului. La celor mono-
v
Ext.
stabile MON 1, respectiv MON 2,
formate cu circuitul trimer 556 se
impulsuri negative de
Te = RY2 CI> = R'I' . Clh 220 fJ.s,
care cele circu-
ite. La al se un impuls
dreptunghiular pozitiv cu durata
de 6 s. iar la 02 un impuls
de maximum 1,2 s, ambele reglabile
din Pc sau P,.
Aceste impulsuri ajung ntr-un
circuit .. SAU" realizat cu Ox, O", R"u,
iar apoi, negate cu SIK,
oprirea generatorului de tact rea-
!izat cu circuitul triger Schmitt
COB 413.
Cu ajutorul comutatorului KI se
poate alege modul de lucru. n po-
.. a" se poate comanda
pas cu pas la ma-
a butonului K-l. In .. b",
este comandat din ex-
terior, eventual sincronizat cu frec-

dintr-o melodie. In "c", mon-
tajul automat cu aju-
torul pauzelor realizate cu circui-
tele monostabile MON 1 MON 2.
Aceasta este
pentru care a fost proiectat monta-
jul.
Comutatorul K: n "b" face
ca inverseze sen-
sul de la fiecare
dintre modele (pauza 1). La fiecare
impuls de 1 care pe
intrarea de tact a CBB 27, acesta isi
starea, validnd poarta S-
sau S'o Astfel se dus-ntors
un singur model aflat ntre
pauze lungi.
(CONTINUARE IN NR VIITOR)
T
r
'1 .... .Tr.25= TIC 2060, TXC 18E40 triac 400V, 4A
1
7
=1/6C08404 Br" B
25
= bec 220V, 100W
16 =coa 406 MON
1
,MON
2
= 556 .. P3=1K.nlin. ;R94=320.n..
S1,S2=(OB 413 T
1
.... T
25
= 25xB( 547 R1"Rz;c::3901t ; R
S9
=3/9K.Cl.
S3 .. S18=4
x
(OB 400 T
26
=B0235 R26'R50,R82,R91,RS6,R87=10Kfl.
(BBr,.CBS26=13xCOB474 T
27
=8(557 R
5r
R
75
= 1Kfl. ;R76=1K1t
(B8
27
= 1'2
x
(OB 474 T 2S= BO 236 R88,R90,R92'R93) R 77= 100 K.o.
0
8
,0
9
= EFO 108 01 .. 07=1N4148 R78,R
79
=47Kn. ; R
S3
=4,7Kfi
C 1= 100 O)lF, 12V; C 2 = 220fF; C 3'( 4= 6,8n F Rao' R
S1
= 39 Kll; R
S4
,R
S5
= 120n
( 5 '(13 = 1}'F j (11= 4t7fF ; (6'( 7'(S = 100 nF ; (9= 470)J F ; (10( 12= 10 n F ; =2,2 nF
TEHNIUM 6/1983 2Jl
Hz
RADIO REF. 511982
\LI
RADIO. 12/1982
r-------------------
1
IIA: !
81 j
4 ....
2
22
1: a .. 1( lN6.
1 fI,Ot .. KIII-lIS, 61t16. '7
03
sf1p
BEI:ErTIIK UUI
Utilizind un tub electronic
tat de la televizoarele vechi b 1/[
sau PCF82 etc., se poate construi
un receptor pentru banda de UUS.
Partea de este amlplii1rlicailor
RF AF. iar partea de
tor cu superrea (d(lmrea
ratoruiui se face
Ll, l2, l4 L5 Sint
struile din CuEm
pr un strat 'pe
zistoare (0,5 W). L\S este tot un dor-
urat pe o 0 6 (din
15 spire CuEm 0,5.
are 9 spire CuEm 0,7,
mm", pe car-
mm. In interiorul ca rcasei
deplasa un miez din
10 mm.
MODEUST CONSTRUCTOR,
2/1983
TEHNIUM 6/1983
Craiova
propunerea, va pu-
intr-un viitor.
FlOR.IAN jud. Cluj
La televizor 6),
etajul cu
provine din
canale.
ia este
n rubrica
NICOLAE Hunedoara
mai publica realizarea unei
tabele de
MIRONESCU G. -
Vom analiza dv. de ascul-
tare a sunetului TV prin
DAScAlU GH. -
Orga de lumini se la di-
fUZOL Varianta de mixer
este Iesirea mixerului se cu-
la intrarea preamplificatoa-
relor.
MARIN FlORIAN - Giurgiu
Hezultate bune au
cu valorile indicate pe Ma-
r---
n
------
l BF-195
dificnd schema, nu stim cum va
orga
OPRRC IOAN - Hunedoara
Cele solicitate vor fi publicate n
limita
CiBEA VALENTIN -
magnetofon s-au deteriorat
tranzistoarele din etajul final.
JURCA AUREl - jud. Cluj
O Vagi este pen-
tru 3 canale de televiziune
rate).
EROEI AMBROZIE - Salu Mare
Probabil comutatorul este mur-
dar, trebuie cu spirt.
RACU - jud.
cupla la magnetofonu! dv.
boxe de 25 W/8 n. va fi
mult mai cu boxe.
PAMFll MARIAN -
Necunoscnd caracteristicile tu-
bului catodic pe care-I nu
putem recomanda o de
utilizare.
lu l2
fl}:
I
I
I
l
I
I
I
I
1- __ -,
fA I
I
I I
I I
interme-, I
URBAN ATILA - Arad
Modul cum se filtrele
fi n
Revedeti
la
tru
cald). Intrarea
de microfon) se
cursorul
M'lnIl'lLII'II&L.A MARIAN - Tecuci
Un alimentator curent
continuu are ncorporat un re-
dresor.
BINDEA GEORGE -
pentru
n domeniul electronicii.
Condensatoare!e trimer cu aer
pot fi nlocuite cu condensatoare
trimer ceramice. au impe-
de 50 n.
BRATU OORU - jud. Teleorman
nu are
la cerere, scheme sau alte
materiale. Ca un am-
plificator cu TBA 790, era suficient
rubrica HI-FI.
MARIAN -
Lipsa superioare se
poate datora a
capului magnetic. Oricum nu
partea elec-

DRAGOMIRESCU VASILE -
Generatorul are bobinele cu cte
4 spire CuEm 0,4 bobinate pe car-
case de la bobinele UUS din radio-
T8 cr-..
kHz, iar pentru I I I
L- .=:=_ --.: :::. =-: .::::..:-:::. ::. -.:::. :.
receptoare.
FLORIN -
Nu date din articolele pu-
n alte reviste.
-
5 6 am
",,..,tor.ol,'",,
la echi-
teievizo-

fi utilizat la
de W, Micsornd
de alimentare, se va re-
duce puterea amplificatorului. La
40 V tensiune de alimentare puterea
amplificatorului scade la 30 W,
ALEXANDRU - Baia Mare
Cu tranzistoare din seria BD, de
exemplu B0138-80140 etc., se pot
realiza amplificatoare AF cu putere
de8W.
SORIN Piatra

din partea M.T.Te.
este pentru orice tip de
indiferent de ce pro-
este ce putere debi-

PANDURU N. - Strehaia
Banda US nu poate fi la
CAF.
DUMITRU - jud.
Un nou oscilator de pen-
tru casetofon poate
o sau un prieten bine-
voitor, tot o de case-
tofon japonez.
iIIl TNASE LUDOVIC - Constan,a
Defectul din de ca-
nale poate fi remediat de o coope-

I.M.
p,mp 10
4iltom

S-ar putea să vă placă și