Sunteți pe pagina 1din 24

I

I
r
REVISTA DE G.C. AL U.T.C.
ANUL XIV - NR. 159
2/84
CONSTRUCTII PENTRU AMATORI
SUMAR
AUTODOTARE-AUTOUTILARE ....... pag. 2-3
Preamplificatoare pentru
benzi magnetice
Cuplaje parazite
INITIERE N
RAOIOELECTRONICA ................... pag. 4-5
Amplificatoare
- Circuite
integrate liniare
de
CQ-VO ............................................. pag. 6-7
Din lucrarile Simpozionului
al radioamatorilor:
Filtre n scara
LABORATOR ................................... pag. 8-9
Convertizor 12V -220V /50 Hz
HI-FI ................................................. pag. 10-11
Amplificator cu egalizor grafic
de sonorizare
VU-metru
AMENAJAREA LOCUiNTEI .......... pag. 12-13
Amenajarea dormitorului
Montarea
Tapetarea
AUTO-MOTO ................................. pag. 14-15
Autoturismele OLTCIT:
de frnare
Depanare rapida
FOTOTEHNICA .............................. pag. 16-17
Cuva de spalare
Revelator special
CITITORII RECOMANDA .............. pag. 18-19
Orga de lumini
lampa de
Tester
Voltmetru
Indicator
Efecte sonore
TEHNiCA MODERNA .................... pag. 20-21
Sisteme cu microprocesoare
Televiziunea n culori
REVISTA REVISTELOR .................. pag. 22
Contra
Gong
Sinus/dreptunghiular
Test-generator
ATELIER ............................................ pag.23
Stop risipei de apa!
SERVICE ........................................... pag. 24
TFM-C380E
CONVERTIZOR

(CITITI N PAG. 8)
PHEAMPLIFICATOARE
PENTRU BENZI MAGNETICE
n procesul de nregistrare-re-
dare, la diferite apar o
serie de pierderi, fie datorate ca-
racteristicii de a capului
magnetic, care puternic
(-40 --:- -60
nalte, fie datorate de-
suportului magnetic
(banda A astfel
necesitatea unor pentru
amintite, cele mai cu-
noscute devenite general valabile
fii[ld NAB.
In figura 1 este prezentat un
preamplificator pentru nregistrare,
la viteza de rulare de 19,05 cmls, cu
de corespun-
curbelor NAB, n varianta
stereo. Circuitul este realizat cu o
de tip LM381 caM
381). de
ie ale acestui amplificator
dual, pentru
de benzi magnetice - care snt de
zgomot mic - s-a folosit varianta
nesimetrice. Pentru aceasta,
se pun la 2,13, ia
nchizndu-se prin 3,12.
Sursa de semnal este reprezen-
de un microfon electrodinamic
(se cu in-
de 600 il), care o ten-
2
Ing. IOAN CMOC J
ing. MIRCEA CRAGU
siune de ire de 5 mV,1 (1 kHz).
Sarcfna circuitului preamplificator
este de un cap mag-
netic de nregistrare cu un curent
de de 100 !J.A (1 kHz).
unei dinamici bune a
unei benzi mari ge este
numai la viteze mari de an-
trenare a suportului magnetic: 38,1
cmls 19,05 cmls. Cum magneto-
foanele de amatori - este
rar - numai cea de-a
doua conform normelor de
nregistrare NAB, unei viteze de
19,05 cmls i corespunde o frec-
de pentru capul mag-
netic de 24,6 kHz. Aceasta este de
fapt a benzii de
lucru pentru preamplificatorul pre-
ze..ntat n figura 1.
In procesul de nregistrare, la
joase medii se pot ne-
glija pierderile' datorate demagne-
suportului magnetic,
n numai la
relativ nalte (t > 1 kHz).
ie corespunde unei
teri a elor nalte cu o
de +20 dBI
Aceasta accentua-
rea nalte se face n
banda 4 kHz - 20 kHz, iar se
cu circa 15 dB de nive-
lul la mijlocul benzii. Pentru evita-
rea distorsiuni lor se cere, i, o
limitare a n
la o valoare
Caracteristica foarte de
a amplificatorului ope-
LM381 (,BM381) la
o alimentare cu 24 V, un la
nalte de cca 50 dB, cu
acoperirea a benzii de frec-
AF. Aceasta la
mijlocul benzii (f = 1 kHz)
va trebui la 35 dB, pentru a
se asigura astfel accentuarea frec-
nalte conform normelor
de nregistrare NAB.
RJ se pentru
a impune curentul de AF (100 !J.A)
n de nivelul
nivelului maxim al
(50 dB). Circuitul LC este
un filtru de acordat pe frec-
curentului de polarizare, care
:- la conectarea oscila-
torului de IF - curen-
tului de n
circuitul de JF.
Rj Ro
terea curentului de colec-
tor al tranzistorului de intrare al
amplificatorului LM381
(,BM381). i acesta este compen-
sat intern pentru o de frec-
de 15 MHz unitar), n
de zgomot mic, unde ,se
cere limitarea zgomotului de IF,
este limitarea benzii de
Aceasta se
prin cuplarea n paralel cu conden-
satorul de compensare a
unei Cl 3,9 pF. Pentru
valoare, superioa-
a benzii este la 20 kHz.
n cazul unor surse de
semnal cu tensiune mare, dar care
nu 300 mV,r. n locul re-
(1
Vi O,1SJ.!F
00-1 27KSl
SmVef
(1 K HZ)
RI se va conecta un sem
reglabil. Se va regla n bucla
astfel ca tensiunea de ie-
V<ci nu
de 2,5 Vd(20 kHz). '
Circuitul preamplificator de nre-'
gistrare din figura 1 asigura

-banda de 50Hz-
24,6 kHz;
- la mijlocul benzii: 35 dB;
- la nalte (f =
20 kHz): 50 dB;
- de intrare: 100 kn;
- tensiunea de intrare:
300 mv'.:r.
- tensiunea de ies ire
(f = 20 kHz): 2,5 Vof. '
Un preamplificator de nregis-
trare, de pentru o vi-
de rulare de 9,51 cmls, este pre-
zentat n figura 2. Circuitul este rea-
lizatcu un amplificator
de tip !J.A 709 (ROB 709), n cone-
xiune inversoare. Spre deosebire
de circuitul anterior, la viteze de ru-
lare reduse (9,51 cmls 4,7 cm/s), se
cere o ridicare mai a
semnalului ,Ia nalte.
Caracteristica de asi-
pentru viteza de rulare de
9,51 cmls, o de a ca-
pului magnetic de 12 kHz. De
accentuarea frecven-
nalte este la intervalul
4 kHz-12 kHz, deci pentru o
tere a benzii de lucru de numai
8.kHz.
Circuitul este alimentat la o
de tensiune (15 V), aceasta
fiind pentru a se putea lu-
cra cu tensiune de mod comun
zero, Sursa de alimentare trebuie
fie foarte bi ne si n
apropierea circuitului. .
Se perfor-

- banda de 40 Hz-
12 kHz;
de intrare: 27 kO;
- tensiunea de intrare:
200 mV,/;
- tensiunea maxima de ire (f
12 kHz): 1,2 V,,;
R2 R3
Q
R4
1
/
SKn
+1SV 1 K.n
SOOmV (1RHZ)
1,2 V (121\ HZ)
(2 1SnF
3,1SV
e
f (40H z)
SOmV
e
f(20KHZ)
(4 Ve
>------+--It-c
O,1J..1F
R4
330n
(2
T10}.lF
TEHNIUM 2/1984
[
,.---....... -e----o + 15 V
O,1j..1F
I

.J.. 3,15V
e
f (50 Hz)
11 100mVef(12KHZ)
10 Ve
1mV
e
f
1kHz
R1
39Kn
'----....---.---0 -15V

- la mijlocul benzii: 40-
dB; .
- la nalte (f =
12 kHz): cca 5{) ElR
n figura- 3 este prezentat un
preamp1ificator de redare a benzi-
lor magnetice pentru viteza de ru-
Iare de 19,05 cm/ s, realizat cu un
amplificator de tip J.lA
741 (f3A 741). Capul magnetic de re-
dare o tensiune de ie;; ire de
1 mVcr(1 kHz).
Pentru a compensa cre;; terea cu
20 a caracteristicii de
CUPLAJE
PARAZITE -Ing. MIHAI COCRNAI
De multe ori, n practica amatori-
lor de montaje electronice se n-
ca, punerea n func-
iune a acestora, rezultatele i-
nute fie n
ciuda unor parametri electrici buni,
de cei care
aceste montaje. Unde s-a strecurat
gre;>eala? Montajul este verificat,
dar nu corect,
cuplaje parazite care nu se
pot
Pentru o interpre-
tare a fenomenelor care au
loc celor nedorite.
vom nti o clasificare a
acestor cuplaje na-
tura de cuplaj. In acest sens
distingem:
- cuplaje de
recunoscute prin faptul se mani-
att n curent alternativ, ct n
curent continuu;
- cuplaje de electromag-
efectele
cmpului electric n unele cazuri, n
alte cazuri cmpull.li mag-
Tr O
iJ

C
f
=j1lmed
CI
fE

,
Tr
il
Cf
TEHNIUM 2/1984
netic sau ambelor
tipuri de cmp;
- cuplaje de
n care principalele inconveniente
apar unei neco-
sau unor pu-
ternice.
Revenind la ntrebarea an-
terior, gre;; eala s-a putut strecura
prin nerespectarea unor reguli de
proiectare ionare a pieselor
pe placa de traseu imprimat.
un prim exemplu: un amplifi-
cator de curent alternativ.cu un sin-
gur tranzistor, alimentat dintr-un
transformator cu redresor fi Itru
cu condensator electrolitic. In fi-
gura 1 este schema
a montajului. Se mai defi-
ne;> te ca _ acea
care cont de cablarea
pieselor pe In figurile 2, 3, 4, 5
6 s nt date cteva variante de
cablare.
nainte de a trece mai departe,
trebuie precizate lucruri care
n nu au cu mon-
Tr O
{]
a b
Tr o
=;llm-d
1]

a capului magnetic (pen-
tru joase medii), corec-
caracteristicii de a
preamplificatorului de redare tre-
buie cu o atenuare de -20

Preamplificatorul de redare tre-
buie amplifice semnalul dat de
capu I magnetic n i timp
astfel de nct la
ie;; irea sa rezulte o
(cap magnetic-preamplifi-
cator de redare) n
plat).
Circuitul de redare din figura 3

- banda de 40 Hz-
20 kHz;
- la mijlocul benzii: 45 dB
(=200 V/V);
- la nalte: 35 dB
(=50 V/V);
- de intrare: 100 kfL
O mai a circuitu-
lui anterior, dar pentru viteza de ru-
lare de 9,51 cm/s, este n
figura 4.
In procesu I de redare este nece-
o limitare a frec-
Tr O
1]
=,t lmed
Cf r Rs
tajul exemplificat:
- un traseu de cablaj imprimat
din cupru cu de 1 mm
grosimea standard de 35 J.lm are o
de
0,5-0,65 fUm;
- n cazul unui redresor (ma-
sau cu
filtru cu condensator, curentul de
la fiecare a ten-
siunii redresate este de circa 5-10
ori mai mare dect curentul mediu
consumat de (figurile 7, 8).
n cazul nostru, de
R.\ este de
montajul amplificator. In curent al-
ternativ, condensatorul de filtraj
CI o n ra-
port cu Rol (sau amplifi-
catorul n ceea ce va
duce la timpului de con-
al diodei, t.. comparativ 9u
perioada tensiunii redresate, T. In
T
1(( = I,I/(d-'
1.
Revenind la cele cinci scheme
constructive, vom numai
dintre ele pot fi acceptate n
I r, analiz ndu-Ie,
se n figura 2 curentul de
emitor al tranzistorului Q se nchide
pe o cu curentul
din ochiul de -- emi-
tor, anume pe a-b (1, =
11tI",). In unele cazuri, acest fenomen
nu este producnd n
montaj o supli-
(raI> + R,), dar n cazul n
care pe a-b se nchid
i i ai altor etaje, ace;; tia pot
produce, n de amplitudinea
faza lor,
In figura 3, curentul de
a condensatorului de filtraj, I (f, se
nalte (Ia viteze de tulare
mici), zgOmo-
telor de
Banda de a circuitului
din figura 4 se va limita la 12 kHz,
acolo unde capul magnetic intro-
duce o atenuare, cu o de -20
a nalte.
la mijlocul benzii (f
1 kHz) este cu 5 dB mai mare dect
valoarea la
nalte (Ia viteze de rulare reduse),
spre deosebire de vitezele mari de
antrenare a suportului magnetic,
unde valoarea ajunge la
10 dB.
Circuitul per-

- banda de 40 Hz-
12 kHz;
- cstigul la mijlocul benzii: 45 dB
- la nalte
(f = 12 kHz): 40 dB;
- de intrare: 100 kfL
BIBLIOGRAFIE
1. AN-64. Application Note. Natio-
nal Semiconductor, May 1972
2. AN-70. Application Note. Natio-
nal Semiconductor, August 1972
nchide spre transformator prin
a-b ce se ca
n cazul precedent, n ochiul de co-
al tranzistorului a. Pe
iune, de ten-
siune de ler poate fi con-
nseriindu-se cu tensiu-
nea E ducnd la ra-
portului semnal/zgomot.
O pe un traseu
de 10 cm lungime 1 mm
avnd grosimea standard de 35 J.lm,
avem montajul prezentat n figura 3.
Se L"", = 1 00 mA, iar
T -
- = 10. de
t
tensiune perturbatoare pe
nea a-b:
T
Ual> =r"b - L",eI . -; ra" = 0,65 H/m -
t
0,1 m = 0,065 Il;
Uah = 0,065 n -0,1 A -10 = 0,065 V =
= 65 mV.
Ua" este o tensiune n
cazul de cu de 50 Hz.
acest etaj are o sensibilitate
de ordinul rapor-
tul semnal/zgomot va fi total com-
promis chiar se
lungimea traseului la 1 cm. De
multe ori, atunci cnd se
ia brumului se recurge la
"serviciile" unui alt condensator
electrolitic de filtraj montat n para-
lel cu primul. Rezultatul: brumul va
cre;;te n loc Efectul se
ti
fl1
puluit.
(CONTINUARE.TN, PACt 16)
3


,
Atunci cind vom prezenta tipurile
concrete de amplificatoare io-
nale, vom vedea cit de departe s-a
mers p n prezent pe calea nde-
plinirii acestor deziderate.
2. AO - AMPLIFICATOR DlfE-

Amplificatoarele se
mai disting net de amplificatoarele
prin faptul ele au
separate (raportate la un anu-
mit punct comun), le cores-
pund de transfer iden-
tice, dar de semne contrare. Spu-
nem, pe scurt, AO snt amptifica-
toane vom vedea ime-
diat ce trebuie prin
aceasta. (*n etapa de pionierat a
circuitelor integrate se produceau
amplificatoare - n
sensul indicate n prim}!1
paragraf - cu o intrare. In
momentul de prepon-
a de AO este aceea
a amplificatoarelor cu
4
Fiz. A.
figura 1. care repre-
un montaj de principiu realizat
cu un AO. Simbolul
cunoscut
lor, pune n cele In-
una cu ,,+" in-
trare neinversoare,
cu ,,-" intrare inversoare,
terminalele de alimentare cu ten-
siune, notate cu ,,+V ce" respectiv
,,-V ce" terminalul de (out-
put). Pe parcurs vom vedea AO
mai alte terminale pentru
diverse reglaje ex-
terne.
Circuitul este alimentat de la
baterii identice, 8
1
8
2
legate n
serie cu punctul comun conectat
la (M). Acest punct de refe-
comun, folosit de (n
raport cu el se se
tensiunile de intrare Eil' consti-
tuie una dintre bornele de
ale amplificatorului; mai pre-
cis, de R L este co-
ntre singurul* terminal de
al AO acest punct de
la ora numeroase
modele de AO care poseda
terminale de ele furniznd
de punctul comun de ten-
siuni egale dar de semne contrare
sau, cum se mai spune. n
de ne vom ocupa
numai de amplificatoarele
nale cu o ie-

Modul de alimentare descris - ti-
pic pentru AO, dar nu obligatoriu -
se zice cu dublA sau diferen-
de cele bate-
rii tensiunile egale, dar de
semne contrare, +V ce -V ce ... sau
condensat V ce (uzual ntre 3 V
20 V). Cele tensiuni aplicate la
n raport cu masa, snt furni-
zate de sursele 8
3
8
4
,
lor. Tensiunea Ei1' apli-
neinversoare (+). este
AO va amplifica acest sem-
nal de un anumit de ori
deoarece intrarea este neinversoare,
va un cu va-
loarea tot pozitiv n
raport cu masa. Prin de
R L (L .de la load -
va circula un curent furnizat de ba-
teria 8
1
, care are minusul
la sensul
a electronilor, de
din minusul lui 8
1
),
n mod tensiunea E i2
inversoare (-), nega-
n raport cu masa, va fi amplifi-
de de ori de AOf
dar cu inversarea rezul-
tnd la tot un pozitiv.
polaritatea tensiu-
nilor de intrare (fig. 2), tensiunea
E il 1 nei nver-
soare este ca atare, re-
zultnd un negativ la
iar tensiunea E
i2
in-
inversoare este cu
schimbarea rezultnd la
tot un negativ. Cu-
rentul pri n de sarci va fi
de data aceasta furnizat de sursa
care' are plusul conectat ,Ia
(electronii excedentari la sint.
de plusul lui 8
2
), .
presupunem acum alT) i .
versat polaritatea numai pentru u
din tensiunile de intrare, de exem
ca n figura 3. Semnalul pozitiv
amplificat inversare, va tinde
determine un pozitiv la ie-
iar semnalul pozitiv Ei2 amplifi-
cat cu inversare, va tinde
De data aceasta, n
loc se "ajute", se opun
una celeilalte. n particular,
EiFEi2 potentialul de va fi nul
n raport cu masa, deci prin R L nu
va circula curent. valorile Ejl'
E i2 snt diferite, cea mai mare dintre
ele va dicta semnul la
De exemplu, pentru Ei1>Ei2
va avea un pozitiv,
nu cu valoarea lui
Ei1' ci
pentru Ei1'SEi2 semnalul de va
fi negativ; cu
Eiz-Eil' Inc/uznd semnul n dife-
putem spune unitar sem-
nalul de este cu
E i1-E ia
Eo = a (E
i1
-E
i
;?) (1)
de transfer
figura 3 inver-
tensiunilor de in-
pentru Ei1< O, Ei2< O. n
fine, cu un mic mintal pu-
tem n
precedente (figurile 1 2) tot o am-
plificare numai
acolo, semnalele de intrare avnd
opuse de dife-
lor de fapt o
Acest mod specific de
nare, prin care AO dife-
semnalelor aplicate la cele
a generat calificativul
de amplificator la care
ne-am referit. Atunci cnd vom ana-
liza de principiu a
amplificatoarelor operationale, vom
vedea ele snt special proiectate
pentru a rejecta (elimina,
tensiunea celor
sau, cum se mai spune,
semnalul de mod CQmun.
Coeficientul de a
din caracteristicii de transfer
(1) se amplificarea diferen-
in
Nu trebuie se
numai AO pot lucra ca amplifica-
toare cum vom
vedea, este re-
zultatul n schema de
prinCipiu a AO a unui etaj special de
intrare, numit pe care l
putem ntlni n numeroase alte ti-
puri de amplificatoare.
3. AO CU INTRARI; COMUNA
Terminalele de intrare ale AO snt
separate accesibile n exteriqr,
deci le putem utiliza cum dorim. In
nu avem nevoie ntot-
deauna de a prelucra simultan
semnale, cele mai frecvente fiind si-
tuat iile n care se te amplifi-
carea unui semnal unic, EI, conti-
nuu sau alternativ. Pentru acest
scop este suficient o
intrare - indiferent care -,
puti nd fi electric
la cu ie-
pentru a nu ne "ncurca" prin
amplificarea a eventuale-
lor semnale paraZite captate de ea.
De exemplu, dorim folo-
sim intrarea neinversoare (+), o co-
pe cea inversoare (-) la
semnalul Ei ntre
intrarea neinversoare ca n
figurile 4 5. semnalul de in-
trare este alternativ, trebuie. ne
o alternare de un anumit
de ori pe a celor
-+ Out
opuse indicate. Am-
plificatorul rezultat este neinversor,
dnd la ire o tensiune n
figura 4 (deci curentul de
luat la. BI ), respectiv o tensiune
ng,,,,,,,,,,,;;o n figl}ra 5 (sarcina alimen-
TEHNIUM 2/1984
4. DIUIL!,_l!:'.i
Despre
i constructori i
lucrurile le
n
numele,
poi sau o
consacrat
ECHIVALENTE -- CIRCUITE INTEGRATE ILU''''_.noc:: catalogul ,.""., ........ 1
R. Gray Robert G. Meyer, Editura
1983.
Ct este
or de dedus ea are un cariicter
nestabilizator, exploziv, distructiv,
solicitnd la maximum elementele
a curentului din circuit.
terea sem.ralului
prin duce
la semnalului de
iunea la intrare
te i ea ional, n valoare
duCnd la o
a semnalului de intrare implicit a
celui de ire etc. Este vorba deci
despre o care poate
avea efecte Nu nu-
mai nu se utili-
n mod voit n am-
dar constructorul este
o depisteze o n-
cte ori ea apare inde-
lui (exemple: cu-
parazitare, capacitive su in-
prin traseele de cablaj im-
primat sau prin firele de conexiune,
sursa de alimentare etc.; cu-
directe, prin mediul nconju-
ntre traductoru I electroacus-
ire cei de intrare, cum
fenomenului de microfo-

i unele neliniare
- cum' ar fi oscilatoarele sinusoi-
amplificatoarele autobasculante
-, care folosesc avantajos ia
\f om analiza noi un astfel de
exemplu mai trziu, dar ne
vom referi exclusiv la ia
chiar uneori atributul va
fi omis pentru simplificare.
1> CONTINUARE N NR. VIITOR)
=1 x10=10MHz
It K153YD3 o"SFC2?09G
8. REICOMANUAtU
partea a
care
fs ' CI< = 2 . Li f, cum
Cu .
(3), se o mal

De aici
un filtru cu o
se impune o
valul de.I't!l7nn:;;iruH
refor, care
(KJ,2;
rametrului de
Deoarece s-a
foarte numeroase
2,5
2
1,5
n care OQ se cu
1
celelalte benzi cu
.. n
21T fs ' CI< . Rs
VF (26)
n problema factorulUi
de calitate QQ al rezonatoarelor
poate fi n nu-
mai la filtrele pentru telegrafie, de-
oarece n aceste cazuri factorul de
calitate echivalent al filtrului, OF,
este foarte mare. Chiar atunci
problema nu este deosebit de:
deoarece deformarea curbei
de nu numai nu deran-
dar este posibil chiar m-
la semna-
lul telegrafic prin diminuarea "efec-
tului de clopot" (ringing) la recep-
d
Ceea ce apare Insa neplacut CI n
se rezonatoare cu QQ re-
lativ mic (deci cu pierderi mari) este
proprii a f{ltru,:-
lui. fi avut Posibilitate51
presupunel'l} ca I
FBlS SI nt mal
avantajoase dect FBll.
Cu aceste considerente de ordin
general, dec.urQe
proiectarea propnu-zlsa a unUi fil-
tru.
.. rezonatoarelor
se trece la sortarea lor (capitolul 7),
pentru a stabili maxim ge
rezonatoare de care dispunem. In
general de a realiza
filtre cu un ct mai mare de
rezonatoare, dar noas-
tre experimentale au
instalat iile de eXIsta. o
a efective (realizata In
montajul real). la montajele
nuite, ea se ntre 50
70 dB care ar reprezenta atenuarea
ce se' cu filtrul deconectat
din montaj.
Cum filtrele Dishal de care ne
n articol un flanc
(al mai bun ce!e
clasice (n puncte) fa acelC!? I
de rezonatoare, recomandam sa se
cel 4 rezonatoare
cel mult 6. Deja cazul 'cu 6
foare constituie un lux, cacI se
ale benzii .nedorite
mai mari de 80 dB, care. din cauza
fenomenelor citate anterior, nu snt
n valoare n montajul real. Cu
cuvinte, montate ntr-un
transceiver de calitate medie, este
de deosebiri obiective
filtrul cu 5 cel cu 6 rezona-
foare:
alegerii ntre
ambele.
calitate a
de aceea alegerea In
celui care a proiectat Insta-
care se va utiliza filtrul. De-
filtrele n dispun de un
flanc de calitate, trebuie re-
Ia lucrul "cu banda inver-
te o singura
F8lS snt
VFO-ul va lucra
mici n cazul I'\Q1n71inr
(21 MHz 28
mele cele mai
ceivere cu
(A
concepute _
cru normal se foloseasca
Cu formulelor
care snt diferite, toate
de n ...
i la F8lS
racteristica de
este i ca
ca cum ar
Din
pentru .!"'u man
nutul lucrarII, ne vom
de proiectare
ple pentru FBlS, dar ele pot
adaptate de cei pentru
proiectarea FBLI.
Ca n alte """1"",,,
iectare nu se poate
cu att mai mult cu se
te de la valorificarea unor.
natoare ceea ce-!
un caracter de
cular. nrl=l7p.ntarea
unui de exemple cu
tate din ce n ce mai mare
treze modul nostru
este exclus se
logii simple
Dupa ce nrrUF.r:larm
datele
CK,
rezonatoare de care
poate calculeze
nentele filtrului numai
m valori pentru B.1d8,
zonatoare utilizate, n,
a (dB),
trul de calcul, A.
Cum
tiune n
a
se fac
calcul, rA\J'F.nmo
sau
n scopul reducerii

teva nF!I'lP.I";'UH
1) Banda de
a) Pentru
83d8 =
lori mai mici se o staOlll1tSte
de
ului n plus fi
'de la sem-
nalul telegrafic, efectul . acela
al unui clopot cu mare
(ringing).
b) Pentru SSB se
= (1,8 - 3) kHz.
in
inteligibilitatea n
n de tipul de
se vor alege VF.O-
astfel ca n benzile de 3,5 7
se la ire semnal cy
banda iar n
permit, la . .
rezonatoare, flancun mal
(veZi punctul 4). Valorile
kHz mai mult) snt
mai mult pentru a epata corespCI:n-
dentul.

3
2,5
2
1,5
Valorile
profesionale
2
2,5
FIGURA 8.3
XF9A : 2,4 kHz;
de rezonatoare

2
11<Hz, divi-
o
DEZACORDUL RELATIV
se
de
fs 7).
FGURA9
c) Valoarea lui A este
inferior cit
de
2 3 6
Cu aceasta se poate trece la
zentarea unor exemple de
se proiecteze
= 9152,055 x ----
(3)
7,92 > 4, deci
cit cores-
1,41
Montajul prezentat 'in continuare,
alimentat de la Q baterie de acumu-
latoare cu tensiunea de 12 V, debi-
o tensiune de 220 V la o frec-
ge 60 Hz, utilizarea
unor aparate sa.u motoare nici
o Stabilitatea fi:!
50 Hz este montajelor
de acest fel. Puterea ce o pot fur-
niza astfel de montaje este de ordi-
nul a ctorva zeci de
pentru scopurile amatorilor.
Acest tip de montaj - converti-
zorul - a faptului
n curent continuu transformatorul
este' inutilizabil. Singura de
ridicare a valorii tlnei tensiuni con-
tinue n a transforma Inti
tensiune n tensiune alter-
a o trece printr-un trans-
formator de tensiune.
ie, care pare la
prima vedere foarte n teo-
rie,' n se mai
Schema n figura 1 re-
s.nterioare: ntre-
este manipulat re-
pede, produce n primarul transfor-
matorului o tensiune
dar nu care va fi trans-
ntr-o tensiune mai mare
1
R
lOr R
2
RLMe
3
1
8
n,
V
s
=-- V
H

ni
9ng. 1. MIHAescu
Acest principiu foarte simplu a
fost folosit naintea iei tran-
zistoarelor sub forma vibratoarelor
mecanice, ce asigurau alimentarea
cu tensiune a aparatelor de
cu tuburi din baterii
de acumulatoare.
Schema din figura 2 cum
era construit un asemenea vibrator.
Un releu este alimentat n paralel cu
prir:narul transformatorului. Func-
este cu a soneriei:
n repaus bo-
bina releului primesc alimentare,
imediat este ali-
mentarea sistemului
aceasta permite eliberarea
rii restabilirea circuitului electric
La acest sistem
semnalului este foarte de-
pinznd de parametrii mecanici de
la releu. Prin contacte trece un cu-
rent foarte mare care poate pro-
duce distrugerea acestora.
'Vibratorul mecanic a fost inlocuit
la ia tranzistorului cu
mitul convertizor static (fig. 3). In
acest montaj un tranzistor de pu-
tere din
figura 1, un oscilator comandnd
perioadele de ie. Un ase-
menea convertizor este aplicabil
pentru puteri foarte reduse i).
Pentru puteri ma; mari cu un bun
randament pot fi construite conver"
tizoare cu ire de tipul
n figura 4.
Ideea este
dar tranzistoare, care
snt alternativ n cuplate
la un transformator cu primarul si-
metric.
Dorind o putere de 60
W la irea convertizorului n-
din baterie de 12 V vom
extrage cel 5 A (trebuie
cont de s-ar;; pierderi). Aceasta
din figurile
1-2 sau tranzistorul din figura 3
sau figura 4 trebuie reziste la 5 A,
avnd n i timp induc-
(primarul transformatorului).
4
5V
Divis
(100Hz)
Or, Cnd spunem inductivs.
spunem unor supraten-
siuni deci tranzistoarele pe care
le vom monta trebuie reziste la
tensiuni mari.
Vom calcula n continuare un con-
vertizor ce va trebui debiteze
50 W, care, prin dublarea tranzis-
toarelor de putere a puterii trans-
formatorului, poate fi ridicat la
100 W.
Multe montaje de convertizoare
chiar industriale nu au un oscilator
pentru piiotarea tranzistoarelor de
putere, utiliznd principiul autoos-
iei. ie . este econo-
inconvenientul
unei foarte in-
de
nu mult
becuri sau un blitz, dar
poate fi la alimentarea unui
motor, de exemplu pentru picup.
Montajul nostru este pilotat de un
Ampti.
![
TEHNUJM 2/1984
oscilator care 50 Hz cu o
stabilitate
Schema bloc a convertizorului
este n figura 5. Se ob-
oscilatorul defazorul snt
alimpntate cu tensiune stabiliza
de 5 V. impulsuri de 50 !-iz n contrA-
snt aplicate apoi la am-
plificatoare de putere. Schema
apare n figura 6. De la
acumulator, printr-o fuzi-
de 10 A, convertizorul
alimentare.
Circuitul integrat IC1 de tip 7805
o tensiune de 5
V. Inlocui acestui circuit se poate
construi un stabilizator cu compo-
nente discrete. Principalul este ca
IC2 le3 5 V (ct mai
stabil). tensiunii de 5 V
este de o LED.
IC2 este un circuit integrat de tip
555 cu 8 terminale care ca
oscilJtor cu de 100 !-iz. De
la irea acestuia semnalul este
aplicat unui circuit integrat CD8474
(IC3), care produce o divizare g"u 2
a semnalu lu i. De la irile Q Q se
amplificatoarele de pu-
tere pe cele ramuri. Tranzis-
toarele TI snt de tip BC107
(2N2222-2N2219), tranzistoarele
Te de tip 80136 - 80138-80140,
iar T 1 snt 2N3055 montate pe radia-
toare de
Transformatorul este elementul
cel mai greu de construit foarte
important. Aici trebuie cont
2N3055 n regim de comu-
teoretic pe fiecare parte
a primarului se 12 V. Dar
tranzistoarele, orict de bune ar fi,
ntre colector emitor o
de tensiune Vn sa-
n cataloage) de cteva sute
de la peste 1 V,
de curentul de Aceasta
tensiunea apli-
transformatorului este mai
de 12 V, ajungnd n jur de
10 V. Deci transformatorul va trebui
de 10 V
una de 220 V. Se ia un miez fero-
magnetic cu de 10 cm'
(tole E + 1), n primar bobinndu-se
MODUL DE INTERCONECTARE
A PIESELOR
O-c=:J-
O> c=:J-
nn
uu
TEHJ\iBUM 2/1984
.33kD
;;t;10nF
O

LO
C
,..,
('1')
o o
o o
O
o
o
Il
+12V
c B E C B
II
o o
O
T2
T2 -.Q[}
-.Q[}
c

T1 OBI
LO
E
- C
LI..
C c:
('1')


('1')
E
-[IQQQJ-
(]

1-
10jJF
+ IT}-
-GQQ.QJ-
100k
-moo} o o
LED
12V / 220V
R C
2 x 50 spire CuEm 0 1,5, iar n se-
cundar 1 210 spire CuEm 0 0,35. Pe
transformator se vor nti
spirele pentru 10 V peste ele cele
de 220 V; ntre se va pune

Cablajul imprimat este prezentat
la scara 1/1 n figura 7, iar n figura 8
plantarea pieselor. Di.oda DR (15 A)
este pentru ia mon-
tajului - la cuplarea a acu-
mulatorului dioda n conduc-
arde fuzibilul -, partea electro-
nefiind
La montaj trebuie se
seama firele de alimentare tre-
buie fie cu un cablu bifi/ar din
iar rezistoarele de
33 n/5 W se vor monta la mili-
metri de un pic de
aerisire.
O
o
o
T2 T1
i
B
BCE
montarea tuturor pieselor
revizuiti nu s-au strecurat
erori de cablaj. La cuplarea tensiu-
nii, convertizorul trebuie
neze imediat, ultimul reglaj fiind
stabilirea a de 100
Hz la QsCilqtor cu ajutorul unui frec-
Intreg montajul se intro-
duce ntr-o cutie la care doi
snt radiatoare de pentru
2N3055, iar n snt
de aerisire.
9
200 ... 500 200 ... 500
JiD
130
5 5
..
mici;
- nu s'lnt necesare cone-
1
TEHNIUM 2/1934
lE DE
NORIZAR
ilor ti avansat i
'amatori de HI-FI le propu-
o care corespunde
celor mai severe privind
n
schemele cla'"
cteva
mai
faplul etajul
construit din
specializate, unul
SORINSAVA
pentru fiecare
Pentru m orarea d is-
torsiunilor, ele snt alimentate fie.,
care din cte un generator de cu-
rent.
O particularitate a schemei
n ia
Spre deosebire de schemele
nuite, care n caz de
'asupra tranzistoarelor
finale sau prefinale, schema pre-
n caz de
CARACTERISTICI
Puterea de ire (8 O) 100 W
n (O dB)
Distorsiunile armonice (THD) (100 W)
Raportul semnal/zgomot
10 Hz -;.- 100 kHz
0,003%
90 dB
de intrare 27 kn
Tensiunea de intrare pentru 100 W
Tensiunea de alimentare
0,775 V (,,0" dBm)
45 V
Curentul de alimentare
Randamentul ('17)
GEORGE

Propun constructorilor amatori o
intAn::.e;:l'InHi ie a circuitelor 10-
patru i
din eie flvnd una din
la un comutator elec-
din tranzistoare,
reglabil de In-
se
diode la. celorlalte
pentru a se lo-
In lipsa
semnalului pe intrarea IN, prin inter-
mediul comutatoarelor electronice
vor avea cte o intrare
Una din NAND are
permanent n starea
se va
va fi
diclde,lor
eSlOUl1z8ltoiare ale celorlalte
n lipsa sem-
toate iri le se vor n 1 10-
se introduce! un semnal
1,5 A
75%
electric pe intrarea IN, presupunnd
acesta este . va de-
nnd pe rnd comutatoarele
electronice, punnd
n 1 logic. Dar
pe
tranzistoarele
etajului
primu-
etaj dife-
la un ni-
n starea
de
17)
o
relativ modeste ale
camerelor de dormit uneori
problema dulapului de
haine, . pe ct de
pe att de
debaralei n
dulap de haine este numai
n cazuL familiilor mici (1-2 per-
soane). in cazul familiilor mai mari,
este suplimentarea
lui de a hainelor prin achi-
sau construirea unui du-
lap.
Dulapurile de haine existente n
snt proiectate ional,
un studiu prealabil al
lor le snt destinate, ocupnd
inutil un mare att pe orizon-
ct pe
ia mai jos
avantajul folosirii. judicioase d spa-
n cazul pe mijloc a
patului dublu. cum se vede,
locul dulapului unic pentru haine a
fost luat de dulapuri mai mici,
situate de o parte de alta a patu-
lui, ocupnd integral peretele came-
rei.
Cele dulapuri vor fi de
(175 cm) a se ar-
moniza cu celelalte de mobi-
lier din care au de obicei
reduse. Trebuie avem n
vedere la proiectare ca dulapurile
nu adncimi mari, care ar crea
patul este introdus ntr-o

dimensiunile camerei pa-
tului o permit, se poate opta pentru
dulapuri mai nguste, locurile
mase ntre dulapuri ocupn-
du-le cu corpuri la nive-
lut patului, ce pot servi ca noptiere.
In se poate
adncimea dulapului (55-60 cm),
per-
pendicular pe fundul dulapului.
12
cu butoni
Cei ce doresc
geometria a con-
pot un ancadrament
de bare sau profilate
din lemn pe Acestea se
---_._------
Varianta
3
retelui pe care se
blul.
FINISAJUl
de finisare ncep .. c;,u
pentru v;op-
sit.
Ordinea este
rea:
a) lefu irea tutu rol"
cu hrtie
b) G runduirea cu
vopsea
c) Chituirea rosturilor de mbinare
a micilor defecte de pe
cu chit de
d) locurilor chituite
grunduite.
e) Vopsirea cu vopsea "Poli-
mat" (aplicarea se face cu pensula,
n 2-3. straturi). Vopsirea se mai
poate face i cu emaur n care
se linguri de la 1
kg vopsea. nglobarea
talcului vopselei se va
proceda la un al solu-
iei pentru a nu pisto-
!ului de vopsit!
f) Montarea balamalelor, a mne-
relor a raftului
g) Montarea interioare a
naperelor.
BIBLIOGRA.FIE:
ART ANO DECORATION, iulie 1980
CATALOG "POLICOLOR", 1981 .
Varianta 2
3
2/1984
Acoperirea
sau folii

camerele
cu plafon vor tapete
cu motive orizontale, iar pentru cele
cu plafon jos cu motive verti-
cale sau cu verticale;
va folosi un
cu
n
rile unde risc de umiditate se
va folosi tapet lavabil.
rlo",,..l"lirlo .. ill"ll" ferestrelor
al prize-
etc.,
dimensiunile cores-
n linie
astfel: se
de separare se
vrful pilei; se
lemn sub
se
se rupe.
n de L, se tra-
partea care trebuie
se cresteaza cu vrful pilei; se rup,
succesiv, din placa folo-
sind un (fig. 2), apoi margi-
nile se tocesc cu o sau
cu de carbor.und. I n
se astfel: se
conturul cu un compas sau
cu o se li te pe o
,
pe care
pete o
care n
chituirea
de h rtie se mar-
centrul se sub
o apoi se ncepe
cu un burghiu fixat n man-
drina unei ini de . cu
avans foarte mici, pentru
a nu se sparge placa.
se face, caz, prin pilire sau ru-
pere cu pilire.
Pentru fixarea se 1010-
te, de asemenea, un mortar pre-
parat din ciment nisip cernut
runt, n de oparte ciment
patru nisip, care se ames-
cu se o
bine Pentru ca
de adere bine la
zig, acestea se umezesc
ntr-un vas cu circa 20 de mi-
nute. Se mortar pe ne-
a se te
placa la locul ei se
Pentru ca fie la i ni-
vel, se lovituri cu
de ing.
b)
a)
Hrtia de fond se taie cu foarfeca
n ii, apoi se ntind pe o cte
3-4 se ung cu clei de
aplicnd bidineaua de la mijloc spre
margini. iile se n
cu partea spre interior,
pentru a se putea transporta la
locul de aplicare, apoi se desfac n-
cet se pe perete, ncepnd
de la partea de la unul
din se li-
pesc una alta, a se
ntre ele $ se supra-
d)
b)
marginile.
ii pe perete, se
c
aplicarea unei
cu o
cu un rulou
de la mijloc
nct se li-
rie, cu o ori
cauciuc, de sus n
spre margini,
bine,
la

rosturi ntre
se chituiesc cu de
care se lefuiesc cu
N 17)
torului
ajutorul unui
care a
lui de
n tabloul
(fia. 2).
17
TABELUL NR. 1: ............ ,,_ ....
ALE INSTALATIEI
II"
A. Frina de serviciu
Diametru! discului, mm
Grosimea discului (pe
ventilat), mm
curitate,
Piesele subansamblurile princi-
pale ale de frnare snt
prezentate n schema din figura 1, n
notat cu: 1 - discul ven-
2 - conducta
la etrierul din
de 4 - con-
la limi-
5 - resortul co-
6 - tubul flex-
- etrierul
8 - fr nei spate;
cablul de al frnei de
O - ansamblul co-
frne! securitate; 11,
, .. "' .. de a condLicte-
caroserie; 13 - le-
securitate; 14 - re-
de securitate; 15 - re-
16 - pO'mpa
de - etrierul fr-
18 - limitatorul de fr-
este din
categorii de piese
subansambluri principale (fig. 1):
de pedala
de
15;
- organele de transmitere a co-
rigide de
2 pe spate 4 - racor-
5 ale circuitului
n este utilizat lichi-
UFROM 010, fabricat n
lichidul de TOTAL
""L .. " . 1. Ia gama de auto-
etrierele
17, ventilate
1 - amplasate la j-
4.
din cutia de viteze -, etrierele
de spate 8 limitatorul de pre-
siune 18,
func-
pedalei
Grosimea a
discului, mm 15
a discu-
lui, mm 0,15
Diametrul pistonului recep-
tor, mm
unei
Grosimea garniturii de
iune 'a unei mm
de frnare,
cm'
Jocul ntre tija pedalei ,,;s..:
tonul cilindrului mm
Valoarea presiunii limitate,
bar;
B. Frina de securitate
Grosimea garniturii de fric-
a unei mm
unei cm
2
de frnare,
cm
2
* TA-1 = OLTCIT SPECiAL;
7 d
de 3 se o presiune
mare - prin calcul - si-
n ambele circuite 2 4,
spate, prin care are loc de-
plasarea pistoanelor n etriere a
de pe discurile de
1 8, realizndu-se astfel
de frnare la faptului
de frnare snt distribuite
uniform pe toate ile, are loc o
a de
frnei, prin ridi-
carea piciorului de pe pre-
siunea n .circuitele de frnare scade,'
.... " 0,5
conductele snt rebor-
conden-
se nlocuies te
cu cel 'de
fie cu cel de la claxon,
de radio sau de la in-
a
bujiilor aprinderea
incorect pot provoca, de
oprirea motorului.
auto trebuie
ma:;; inii,
o cu
care l pot ajuta n
trebuie

o de
f'nnrl,:>nc,.",t(".. un capac
un
de
,.
:II .::a "p.. ::lAI'I! 7E=P
copiilor fotografice pozi-
tive se face de amatori, de re-
n tase fotografice nu ite
sau ntr-un vas oarecare, de felul li.
gheanelor. Chiar se
face n ,de obicei
plasnd vasul sub robinetul unei
chiuvete sau al Mii, o marEl
probabilitate ca chimica
lelor din fotografii fie insufi-
datoriti'l "Iipirii" unora dintre

In cele ce se propu ne
construirea unei cuve speciale ppn-
tru fotografiilor, care asi-
un curent de interior, cu-
rent ce ia fenome-:-
nului de "lipire" a fotografiilor ntre
ele. Evident, folosirea cuvei este ge-'
neral orice tip de h r-
tie
aspectul modul de
lucru al cuvei cu. ajutorul desenelor
di[1 figurile 1 $ i 2.
Intr-o se in-
troduce pe una din muchiile lungi
interioare o longitu-
dinal, prin care se introduce de
prin intermediul unui furtun.
Ing- MARIUS ANDREI
devine tubul de ali-
mentare al cuvei de Conec-
tarea furtunului la tubul de alimen-
tare se face printr-un . po. ivit.
Evacuarea apei se face printr-un
de practicate n peretele cuvei
opus tubului de alimentare. Apa
este de un tub de evacu-
are (semicircular) lipit Evacu-
area apei se poate face prin fun-
dul cuvei, printr-o de evacuare
de felul celor folosite la chiuvete
sau n acest caz cu va poate
prelua rolul unei chiuvete nor-
male, lucrl,;! util la filmelor
( n In mod uzual cuva se fo-
te cu acest orificiu de evacuare
acoperit cu un capac adecvat.
Se cum apa de alimen-
tare, ind cu o oarecare presiune
prin orificiile tubului, cu-
care duc la foto-
grafiilor ntre ele, fapt ce permite o
cuva pre-
avantajul nu trebuie supra-
evacuarea apei fiind per-
Utiliznd o astfel de
apare avantajul nu se blo-
chiuvetele sau baia din apar-
OR PECIAL
Se uneori ca 11rtia foto-
la de fo-
toamator fie veche, de
prin a unor
a-zise "rezerve".
Hrtia veche se prin
sensibilitate voal si uneori
de sodiu
I A 901), .... " ....
Metol ................. : ........ .
Sulfit de sodiu ......... ..
de potasiu, sol. curc
....................................... .
La elaborarea se vor avea
n vedere aspecte:
cantitatea de sulfit de sodiu
va fi de cinci ori mai mare
dect cantitatea de metol;
- solut ia de
de potasiu se dizolvnd 4 g
de sare n 10 de ap.'l:
5 9 cantitate de
se folosesc 10-15 de
ie de de potasiu.
DUN PAG. 3)
n de asemenea curentul
ICI se pe o iune de
a-b cu de co-
al tranzistorului
n figura 5 se neajunsurile
acum, curentul ne-
maiinfluentnd intrarea
lui. '
Se poate desprinde
concluzie, care trebuie i
anume traseul de
(nu are
oricare
sale). n de
din figura
poate accepta ca solut ie
unor puncte n cursul deve-
n continuare
este a unui revelator care rermite
utilizarea hrtiei nvechite cu bune
rezultate si este cunoscut sub indi-
cativul de P3.
....................... 2 9
................. 5-7 g
............... 25-35 9
.... 10-30 picaturi
la 1 000 mi
hrtia un voal gri
se poate cantitatea. de
de potasiu.
Este de ionat faptu i o
hrtie care
revelare puncte galbene sau marb
pe margini poate fi
este sepia.
Timpul de revelare se
prin probe n de tempera-

cea din figura 6.
Toate terminalele care snt spre
se vor lega ntr-un singur
punct, care prin este punct
de ia! nu I (O V).
Prin cablare s-a respec-
tat un prim principiu de eliminare a
iilor, anume principiu!
care
pentru cuplajelor
prin "masa" unui sistem
sar se utilizeze
iru inchiderea
etaje ale acestuia.
Alte exemple de cuplaje parazite,
cu de n-
vor fi prezentate n nume-
viitoare.
- --
L - - __
-', ,

" I
Ilo " ' ; .
(URMARE DIN PAG. 7)
Cj !) == CII'; == 017623 x 99,11 -:=
75,55 pF
CI" CI'" = 0,2282 x 99,11 --
,.= 22,61 pF > C" 6,26 pF, deci
filtrul este realizabil.
CI'; = 0,346 x 99,11 34,29 pF.
Deoarece la toate condensatoa-
rele CI' n valoarea de calcul este
inul C" al rezonatorului, n
montajul real se vor face aceste co-

C/d = CI" = 75,55 - 6,26 = 69,29 pF;
C
fI
, = C/ll 22,61 6,26 16,35 pF;
C
/
)l = 34,29 6,26 = 28,03 pF.
Filtrul nu a fost realizat experi-
mental.
. BIBLIOGRAFIE
1. Y04UG - Oscilatoare cu
Tehnium. nr. 4/1983, pag,
6-7, nr. 5/1983, pag. 6--7
2. l.M. Gliukman - Piezoelektri-
ceskie ev e rezonator,
Leningrad-Energhia, 1969
3. Smaghin A.G., laroslavski M.1.
- Piezoelektriceskogo
i rezonator, Mosk-
va-Energhia, 1970
4. Martnov V.A., Raicov P.N. -
rezonator, Mosk-
va-Sovetskoe Radio, 1976
5. UA3CR - labuin l.
ve rezonator, Radio
(U.R.S.S.), nr. 3/1975, pag.
13-16
6. WB2EGZ - Don Nelson -
Quartz Crystals Gemsfor
Frequency Control, Ham
. Radio (S.U.A.), nr. 2/1979,
pag. 37-44
7. * * * - Osci!ateurs a quartz, Le
Haut-Parleur, 22 martie
1973, "Electronique
professioneile" pag.
43-50 (partea 1)
8. * * * - Document REF - J2 -
11 (Oscilatoare cu
Radio REF nr.
2/1977
9. DK1AG - B. - Design
of Crystal Circults,
VHF Communications
(R.F.G.), nr. 3/1979, pag.
174-189, nr. 4/-1978, pag.
223-237
10. We9VAV .:Crystals Inside Out,
QST (S.U.A.), nr. 1/1978,
pag. 28-32
11. Hans Peschl - Der Q uarz,
Funkschau (R.F.G.), nr.
7/1979, pag. 369-372, nr:'
8/1979, pag. 451-454
12. N. Morozov, V. Volkov (UW3DP) ...
. Uzkopolosne
filtr v sportivnoi apparature,
Radio (U.R.S.S.), nr. 6/1975,
pag. 20--22, nr. 7/1975,
pag. 24-25
13. OL1AJM - Pouziti krystalu z
RM31 do vysilacu pro
145 MHz, Amaterske Radio
(R.S.C.), nr. 2/1969, pag.
74-75
14. G. Novotny (OK2BDH)
krystaly RM 31 na filtrovou
metodu SSB, Amaterske Ra-
dio (R.S.C.), nr. 12/1966 si
nr. 1/1967 '
15. J. Mih91a (OK2BJJ) - Fyltry
pro SSB, Amaterske Radi-o
A (R.S.C.), nr. 5/1982, pag.
192--193, nr. 6/1982, pag
233-234; nr. 7/1982, pag.
274
16. M. Bidart - Methodes moder-
nes de conception d'un filtre
a quartz, L'onde electrique,
voI. 51, fasc. 4 (nr. 4/1971),
pag. 311-319
17. N. Codmai - Filtre n
Tehnium nr. 2/1978
18. J. Pocnet - Crystal
Ladder Iters, Wireless
World (Anglia), nr. 7/1977.
pag. 62-63 (Prelucrare din
Radio nr. 5/1976)
19. J. - Practi-
onsiderations in
TEHNmM 2/1984
. ri---------------,------,
T
tament, fiind
dintr-un racord
Evacuarea apei poate face la
orice punct de scurgere.
Desenele din figurile 3, 4 $ i 5 ser-
vesc propriuzise a cuvei,
ele cuprinznd principalele elemente
constructive. Cotele date corespund
20. Da',
21. G. - filtr dlia
(U.R.S.S.), nr.
pag. 19-20
22. \1. Ja!nerauskas-
filtr na od inakov h rezonato-
rah, Radio (U.R.S.S.), nr.
1/1982, pag. 18-21, nr.
2/1982, 20-21
23. B. - Monoli-
Ham Ra-
nI'. 11/1978,
Funkschau,
438-441
24. J.A. - Lad-
der Crystal-Filter Design,
Radio Communication (An-
glia), nr. 2/1979, pag.
116-120, QST (S.U.A.),
nr. 11/1980, pag. 20-23
25. J.A. HardcasUe (G3JIR) -
Some Experiments with High
- Frequency Ladder Crystal
Filters, Radio Communica-
tion (Anglia), nr. '12./'1976,
pag. 896-898 905; nr.
1/1977, pag. 28--29; nr.
2/1977, pag. 122-124, nr.
9/1977, pag. 687-688 (rezu-
mat n QST, nr. 12/'1978,
sub titlu)
- A
Aproach to De-
sign of Crystal Ladder FiI-
ters, QST, May 1982, pag.
21-27 '
27. V. Jalnel1'auskas Vbor rezona-
torov dlia kvartevh filtrov,
Radio (U.R.S.S.)', nr. 5/1983,
pag. 16
28. * * * Reference Data for Ra-
dio Engineers I.T.T. Corp.
1956, New York
TEHNIUM 2/1984
"
:'
,1
"
7;)'70
9
de de fotografii
la formatul cm inclusiv.
Figura 3 corpul cuvei. Cu li-
nie sa redat varianta unei
cu ve cu picioare proprii, cota ,;Z"
putnd fi de 200-600 mm, n
de cuvei i
de scurgere. de eva-
29.
31.
32. V.
cu
toarelor cu cuart
33. V03Al Ectlivalentu! paralel al
34.
35.
Tehnium nr.
nr.
.,,,,,,kr,,...1/ of Fil-
,,,nth'''>1'''''' Willey,
- Filtre
Editura
38. Manua!ul inginerului electronist.
electronice, Bucu-
Editura
39. F. (W3MT) - The
Measu
(S.U.A.),
979, pag. 38-39
40. Z. Gheiimont (colectiv)
i e z oei e k t fi ce ski e 1 i it r ,
Moskva-Sviazi, 976.
420"" 2g
'0

500
.2
.o
550
o
20-25 auri echidistante

o
lO
N
lO
q.!
o
.
progresiv din sensul curgC?rii
cuare se ntr-una din extre-
cuveL Ca materiale se reco-
acele mase plastice (sub
de care pot fi lipite cu
adezivi sau prin la cald. Gro-
simea "g" este de ordinul
5-10 mm. Utilizarea metalelor este
deoarece din
apa de le putnd apa-
rea fenomene de necon-
a copiilor pozitive.
Tuburile de alimentare evacuare
se conform din fi-
gurile 4 $ i 5. Ca material se folo-
te din PVC la in-
sanitare. Curburile se fac n
de grosimea a
Tubul de alimentare se de
(URMARE DIN PAG. 11)
Schema poate fi ca
VU-metru, avnd o particularitate ne-
mai nt la alte tipuri de aseme-
nea refer la cele de
amatori). Inlocui "liniei" ce i mo-
lungimea n de nivelul
semnalului, de va
rea doar un pungt luminos ce i
In cazul
schemei ca VU-metru este
cuplarea unor condensatoare n
baza tranzistoarelor de intrare pen-
(URMARE DIN PAG. 13)
Sulul de tapet se pe
masa de lucru, cu n jos, apoi
se marginile, prin
cu foarfeca, n cazul n care nu snt
drepte paralele. Se pe
fiecare o lungime cu
de aplicare a tapetului se
taie cu foarfeca. Fs iile se numero-
cu creionul pe spate, pentru a
se respecta succesiunea a
desenului lungimile necesare. Pe
iile de tapet care se vor aplica n
dreptul Hor, ferestrelor, dozelor,
prizelor etc. se vor
nsemna cu creionul care
trebuie decupate, apoi se vor cu
foarfeca. Se unge fiecare
de ie cu clei de cu ajutorul
unei bidineie ori pensule late, de la
mijloc spre margini (fig. 1.a). Partea
se cu desenul spre ex-
terior, avnd nu se
vreo (fig. 1.b). Apoi se unge
de ie se
(fig. 1.c). pentru apli-
care (fig. 1.d) se ia pe stng,
apoi ne pe desfacem
ia o pe perete, de la
muchia de imbinare a tavanului cu
peretele n jos. ia se te
cu mna, apoi cu o perie us-
Se marginea iei
este perfect cu ajl.ltorul
unui fir r.u plumb se
n citeva puncte.
deconectare cu furtunu-
riie de alimentare evacuare se fac
n de diametrele efective. Ele
se prin strunjire tot din ma-
terial plastic se lipesc la capetele
tuburilor. ,
Dimensiunile date pot fi modifi-
c ate atit n fu ie
materialelor avute
n ie de
pe care le i
rea dv.
Este bine se
folosirea drept
pient. Astfel se
sau
tru a un
a fi perceput de
velul la un moment dat
lui. Este bine ca
nectat la amplificator
diul unui condensator
de 5 ,uF. nlocuiesc
riie din cu REED, iar
la intrare se un
efe 25 kO, liniar, se o
releelor prin
rotirea cursorului
unei auto-
depind numai de
tate a constructomlu i.
ia iei nainte de uscarea
cleiului. iile se
n i mod, avnd

rosturi. colturile
nu se poate eza o ie ta-
pet la ei se decu-
la dimensiunea
snd un adaos de circa 1 cm pentru
suprapunerea iei pe
perete.
de deasupra
restrelor se
este terminat, se
pot folosi multe din
mase. In dreptul' prizelor ntreru-
de nu se
se capacele ntreru-
toarelor prizele, tapetu I se cres-
se ndoaie se n
acestora, apoi se mon-
la loc (fig. 2.a b). In dreptul
tapetul se taie n apoi
se se ndoaie spre spa-
tele tapetului (fig. 2.c).
ce tapetul s-a uscat bine, se
bagheta din metal ori
material plastic la tapetu-
lui cu plafonul pe par-
tea a se mon-
ipca de lemn sau mozaicul
care rostul dintre pardo-
perete.
In cazul de tapete din fo-
Iii de PVC, se similar.
Comparativ cu alte
acest domeniu, orga de
avantajul
direct propol"t ionaie va-
loarea a tensiunii semnalu-
lui AF intensitatea a
becurilor, fiind cu cele
lizate pe
utiliznd
a
n figura 1 este
de principiu
nal, care pot fi realizate cu
active, RC sau LC (de eXE;)ml)lu.
trele utilizate la orga de
n "Tehnium" nr.
iometrele P1,
vesc la reglarea .............. ..-I ........ i
culori de celeia.lte.
nivelului pe
fie, pentru o
becurilor, de cca 1
Schema
compune
tector de
tranzistorul
rent constant
relaxare de
zistoarele f'nn'lr,lo,mo,nt,,,, .. ,,,
Comanda
printr-un
pulsuri Tr. 1, care
de vedere
La luminii
ambiante, montajul aprin-
derea bec cu pute-
rea de 10-100
Montajul este foarte
ine piese
cum se vede n """" .....
grat [3A723 este utilizat ca "''''''nliti ....
tor ial cu amplificare
mare ca generator de tensiune de

Cnd intensitatea
scade, fototranzistorul
te de
ceea ce duce la terea
pe piciorul 5 al circuitului integrat
1, ....... T3 8C1 07
" .... T6 177
PL
18
... 05 lN4001
1
fica din semiregla-
bil R5.
La alegerea tiristoarelor Th1,
Th2, Th3, precum a
81,82,83, trebuie se cont de
puterea becurilor comandate.
Pentru semnalelor
-parazite- produse. de
tiristoarelor, s-au Introdus filtre LC
pe fiecare canal pe traseul gene-
ral de alimentare.
PRACTICE
1. Condensatorul C1 se alege n
de canal, anume cca 470
nF - canal 1 ,47 nF - canal 2 10
nF - canal 3.
2. Rezistorul R9 de 20 k11 se mon-
numai oscilatorul de re-
laxare se la semnale AF
mari, unei inten-
luminoase maxime a becurilor
comandate.
3. Transformatorul de impulsuri
Tr. 1 se pe un miez de fe-
2xE20 (driver TV cu C.I.), bobi-
nnd a cte 50 spire,
cu conductor CuEm 0 0,3 mm.,
4. Transformatorul de Tr. 2
trebuie furnizeze o tensiune de
cca 16 V se poate dintr-un
transformator de sonerie, i
se n mod corespun-
secundarul.
5. L 1, L2, L3 au fie-
care cte 30-35 de spire cu con-
ductor CuEm 0 0,8 mm, bobinat pe
bare de 0 8 mm cu lungimea
de 35 mm. L4, L5 se
pe' i tip de de
un, de 30 de
spire fiecare, cu conductor CuEm 0
1 mm . se
una peste alta, izolndu-se ntre ele
cu hirtie de transformator. Se reco-
ca filtrele respectiv, fie
ecranate n cutii din qe fier co-

Bibliografie:
M. C. Costache - 20
scheme electronice pentru' amatori,
voi. 2.
E. Damachi - Dispozitive semi-
conductoare
Montajul poate fi inclus n
complexe de mixaj AF, m-
ind gama
existente cu un element medlt, ce
suflatul vntului.
8chema se compune dintr-un ge-
nerator RC un etaj de amplificare.
se poate ajusta
semireglabile, iar volu-
mul de se din po-
de 100 k11.
'Ing. M. ISTRA TE
Craiova
Aparatul a
pentru a indica starea
de acumulatoare
risme cu tensiunea
tare de 12 V.
Tensiunea bateriei este indi-
prin
a celor
tnd pragurile de 11
V, 14 V 15 V
verde, verde,
Tensiunea baterie este
prin intermediul diode-
lor Zener ZI si care introduc
voltmetrul n' de tensiune
de 11 - 15 suc-
Cluj-Napoca
o
+
u
RE
ZEISEL,
Exemplu: 40-87=-3A
ser:)-
REQUESTj:
externa de 'intrerupere a
CONSTANTIN DUMITRU
programului principal de trecere
ntr-o de ntrerupere;
- HOLO: cerere prin
care un dispozitiv extern cere p.P
"elibereze" magistralele (AOD-BUS,
O-BUS, CONTROL-BUS) n vederea
unui transfer DMA *;
- RESET: semnal care
de adrese (PC) la 0,
nct programului
adresa 0 a memoriei.
control:
semnal prin care p.P in-
un dispozitiv extern se
r 1\"""" ,..,,,. de teptare
negat): semnal
memoria sau un
o este pe
ENABLE):
f.(p poate
nu;
ACKNOW-
care p.P
n starea de
semnal generat de
astfel 'inceperea unui

semnale snt recu-
activate, numai 'in
ale inii -
semnal 'in parte -,
c-i",,,,,,,,,"'\,,,i-,,,,f,,, cu semnalele de
orologiu extern 0 1 0 1.
terea n care se
,uP este pentru .unele
circuite auxiliare care
crearea altor semnale de control de-
ct cele prezentate; pentru aceasta,
pe durata valorii logice 1 a semnalu-
lui SYNC, Snt transmise pe magis-
trala de date alte 8 semnale de co-
control:
INTA (INTERRUPT ACKNOW-
LEDGE), pe bitul 00; terea
cererlLge ntrerupere;
- WO (WRITE OUTPUT negat),
pe 0 1; respectivul ciclu
va fi unul de ire (Ia me-
morie sau la un periferic);
- ST ACK, pe bitul O
2
; fap-
tul ADO-BUS adresa
unui cuvnt asezat n vrful memoriei
.
- HALTA (HAL T ACK.), pe bitul

-- OUT (OUTPUT CYClE), .pe
04; ciclul curent este ciclu de ire;
- M1 (MACHII'JE CYCLE 1), pe
extragerea
octet);
(lNPUT pe De; ci-
este ciclu intrare;
MEMR (MEMORY READ), pe
o va fi din
acestor semnale s
modul lor de vo:- fi prozerl-
iate n numerele viitoare.
de
principiu! L!f-O(L&ct
-- ultimul intr 3t, primul
Nume piovenit de ia
!'larea cu un depozit tip din
..
VIITOR)
CALITATEA' RECEP IEI EMISIUNILOR
exteriorul snt canalizate prin
nul vederii. Mozaicul format de
ritele celule fotosensibile de pe re-
este legat de creier prin tot at-
tea fibre nervoase care ar putea
transmite simultan la creier excitati.i
de culoare diferite.
simultaneitate nu estE!" di-
rect cu cone-
xiunilor nervoase. Astfel s-a consta-
DE
TELEVIZIUNE
2. NORME, STAN-
DARDE,SISTEME
Orice produs de interes larg, ca
fi multiplicat utilizat, tre-
buie se ncadreze n anumite
norme interne. sau inter-
Cu att mai mult emisiu-
nile de televiziune (TV), ca dealtfel
toate genurile de ii,
prin faptul eterul des ...
chis, trebuie se ncadreze cu
n normele In-
ionale, pentru a se evita per-
turbatiHe reciproce a facilita
schimbul de produse
Televiziunea a nceput ... tre;.
interesul public cu cca '50 de
ani n A evoluat relativ lent
teh-.
nOlogiilor, dar freptat a devenit unul
din cele mai puternice instrumente
cu mare din
partea publicului. In atingerea sta-
diului de
Hor viitoare, o mare ie .a
fost de dezvoltarea altor dis-:-
cipline: fiziol urilor, mod
special arta IUI.UUlt:l-
fiei;
teh
utilizarea n continuare a mijloacelor
existente la uzura lor fizica sau
Ca perspective ale TVC s nt
de. amintii;
a.n.- TVC cu sunet stereofonic,
transmiterea de suplimen-
tare scrise sau grafice si-
multan cu emisiunile nuite TVC,
pri n-

b iC'>:j)tdona
ltcUH'EfIQt"OrOEln
diovz
mita la stadiul
prezent atins de TVC, dar
normelor trebuie seama, o
de timp, de sute
lor de milioane de receptoare n ex-
ploatare. iar

9,9:
.'.
cadrul C.C.I.A. fac parte
mai multe
printre care O.I.RT.
de Radiodifuziune
Televiziune), din care face parte

PARAMETRII A.N.

semicadrelor (Hz) 50 60
imaginii
polaritatea ei
MA (-)
MA (+) (l-Franta)

a (kHz) 50 25' 25
Preaccentuarea frec-
audio (j.Ls) 50 75 75
Raportul de puteri 10/1** 10/1
imagine/sunet 5/5 5/1

n Europa vigoare alte standarde. ca de exemplu: A pentru banda
!, III n Anglia, cu 405 linii sunet modulat n amplitudine (MA);
- pentru domenu n cu 819 linii;
* In Luxemburg de sunet este MA.
** In R.F.G. s-au normat rapoarte de puteri de 20/1/0,2 pentru scopuri stereofo-
nice sau sonore separate.
Mai snt diferite n interiorul standardelor sau normelor
nale sau al de televiziune care nu normele generale.
Numeroase alte detalii, ca de exemplu forma duratele semnaf'elor, pot
fi consultate n de specialitate.
TEHNIUM 211984
Ing. VICTOR SOLCAN
PE MARGINEA TABE-
I
Forma a cadru-
lui unei imagini cu raportul ntre la-
turi de 4/3 a rezultat din for-
celei mai
tat, un mare de e-
ochiul vede simultan a-
Iii sub un unghi de 2 poate
comod, cu mici devieri ale.
axului vederii deplasarea capu-
lui), detaliile unei imagini sub un
unghi de 10-15 (fig. 2).
Plecind de la cele mai sus-amin-
tite, se poate calcula ac-
ceptabil de linii n care ar trebui
imaginea a.n.
din a 10 la 1 minut,
600 de linii. seama
de faptul snt linii inactive ocu-
pate de semnalele de sincronizare
pe cadre (verticale) pe linii (ori-
zontale), putem deduce standar-
dul de 625 de linii este
tor pentru pe De-
pe am res-
pecta i criteriu, ar rezulta din
nunwrului de linii cu for-
I

1
I
Fig. 2: Puterea separatoare (1 ') de slmuh
(2) (10-15) a une ima-
gini de organul vederii.
a
Fig. 3: Profilul semnalului modulate cu
semnalul video: a - modula4ie b - modu-
latie
redarea unor detalii nu mai este
normal deoarece te
puterea separatoare a ochiului.
este vorba de imagini colorate,
puterea separatoare a ochiului
scade de 3-10 ori, depinZnd de
culorii, iluminare
medie, contrast etc.
i nu snt suficient cunoscute
toate mecanismele intime ale vede-
rii, este de
sus-amintite snt rezultatul
lui diferit de conuri
diferite la culoare a co-
nurilor la a
lor, ca iei acestora pe re-

Printre ochiului rezul-
tate din elementelor foto-
sensibile pe care lo-
gica normelor actuale adoptate pen-
tru televiziune mai snt de c-
teva. toate urite snt impor-
tante pentru contactul indi-
vidului cu el cu lumea exte-
ochiul este organul cu cea
mai nzestrare. Cca 80% din
totalul contactelor cu
matul imC!ginii (600x4:3), deci 800
de linii. In realitate, la o banda
de 6 MHz este imposibil
se o atit de mare.
. De o de ordinul a
450 de linii n a.n. trebuie conside-
un optimum, deoarece nu nu-
mai banda calitatea, ci
distorsiunile )iniare neliniare
generate n de transmisie, fe-
nomenele de propagar.e,
de captare a semnalului din eter,
zgomotul, etc. au con-
negative. pe
este n
de fix de linii, defi-
pe sau mai bine
spus fidelitatea reproducerii profilu-
lui ial al semnalului de pe linii.
de fapt TV
a.n., rezultatul a nume-
i parametri la emisie la recep-

21
r ..... ...i'.
l'
I
Pentru laboratoare un generator
de semnal complex este foarte util.
Schema este construita
spre a debita semnale dreptunghiu-
Iare sinusoidale ntr-o
10 Hz-100 kHz.
Comutatorul S1 game le
de f r e c v e n 8 O O H z ;
80-1000 Hz; 0,8-10 kHz:
8-100 kHz, iar S2 regimul de lucru
(a = sinus, c = dreptunghiular).
FUNKAMATEUR, 10/1983
gong
Divertisment deosebit de intere-
sant, soneria gong poate fi realizata
cu circuite integrate, de orice con-
structor amator. Montajul poate fo-
losi un difuzor de 200 mW ca sar-
a lui T 3; cine te difuzoare
ntr-o mai mare, va apela la
un amplificator de putere.
JUGEND UND TECHNIK, 8/1983
contra
Iintarilor
., .,
Un mic generator poate debita o
ntre 1,9 15 kHz.
Semnalul este emis de o te-
se stabi-
le;; te din iometrul de 100 k!!
(n
IUNI TEHNIK, 6/1981
I est-generalor
Primele tranzistoare un oscilator de drept-
care etaje de amplificare nivelul
acestei unde la valoarea de
Generatorul se poate construi foarte comod, fiind util n depa-
narea etajelor AF RF.
QST, 2/1982
22
+12. V
o
lspr.

5 V!O.2SV
.r
7. SAY 40
,L0.OI
o'st
l
OUTPUT 0.01 JI
Rl (--o
Ik CI
LEVEL J2
E
TEHNIUM 2/1984
stop!
risipei de ap
ADRIAN CURELEA
De multe ori nu ie
faptului la o strngere a
robinetului apa
prin picurare pentru oprirea
este accentuarea
str ngerii.
Cnd se ivesc astfel de se
remedierea robinetului
n pentru evitarea uzurii a
risipei de
Scule necesare:
-
- cheie S = 17 mm;
- de pentru
te;; irea scaunului supapei, a
ie o (ansam-
blul din 6 piese, conform fi-
gurii 1).
Piesele notate cu 1, 2, 3, 4 6 se
vor executa n conformitate cu schi-
materialele indicate. Pentru
piesa 5 recomand utilizarea ca semi-
fabricat a unei piese existente (un
corp descompletat sau uzat de la un
alt ansamblu cu ur-
(reprezentate
cu linie
016,5 pe lungimea de
11,5 mm;
- filet M14x1,5
Modul de lucru
Se nchide mai nti robinetul de
a apei dinspre
spre bateria ce a fi reme-

de
plastic (albastru sau u - de la
robinetul pentru apa rece sau
se desface pentru
demontarea rondel ei.
Cu cheia S = 17 mm se des-
face corpul.
se o pronun-
a garniturii-disc din cauciuc,
aceasta se nlocuies te.
Cu scula de mai
sus se astfel: se nsuru-
corpu I 5 se str nge folosind
cheia cu ajutorul piesei 4, prir.
n corpul 5, se
avansul frezei 6.
Pentru scaunului supa-
pei (din corpul bateriei) se
ce;; te piesa 1 spre dreapta, simultan
cu o Se
astfel netezirea planeitatea nece-
sare unei perfecte n con-
iile unei strngeri normale a robi-
netului.
Am63
16
lO
OL60
IlO
,
I
---1
TEHNIUM 2/1984
Am63


\:J' Cl
) F
100
Se- va /'I:Y/lc7q!5/7Q
7/lc/"uc/SOT p =- //7//77
I /
/5
20

____

Ol50
..... .--- . ------ . --+-+---1--
30
tll./Il'A'1 /lIN fi
8
( des/d'fur0'7c/)
6:2
01
OLe 15
termc t1-'R.C 46 -:-48
23

r.:
..
. : ........ 1 . ".' 1
IACOBESCU VASILE -
consulta la cata-
loage cu circuite integrate.
RUSU MANUEL -
tensiunile de alimen-
n special condensatoarele .
. exact polarizarea tranzis-
:>"'>I:c!"!": !Itoarelor. Nu boxe SUb 4n.
r:lll_ ... __ __ __ . SAVU CRISTIAN -
IOAN - jud Arad
Dunga in partea
a ecranului la "Rubin 102" poate
proveni din tubul 6P18(T1S) uzat
sau defect. starea rezis-
torului R 145 (S6 kn) a condensa-
torului C 138.
imaginea are de
ntoarcere a rasterului (tot jos), tre-
buie verificat redresorul de nega-
tivare D9-C106-C107.
TOMA ION - jud.
La aparatul "Gloria" inter-
provine dintr-un contact
imperfect.
IARONI LASZLO - Tg.
La magnetofon verificat i ia
capului magnetic sau nu este
uzat (pista 1-4).
VIRGIL- Ilfov
Receptorul TFM - C380E, de

n gama undelor medii UUS.
Elementul principal al recepto-
rului l constituie circuitul integrat
LA 1201.
IORDAN GEORGE -
Tuburile electronice se
cu ajutorul unui aparat numit catc-
metru (nu cu ohmmetrul). Starea
circuitelor integrate nu se deter-
cu ohmmetrul.
CONSTANTIN - Foqani
Aparatul de radio cu prac-
tic este abandonat slabelor
sale tehnice: selectivitate
insensibil, n
Actualmente tranzistorul circuitul
integrat permit unor
radioreceptoare cu dimensiuni fi-
zice foarte mici, dar cu multiple ca-
cu un randament
energetic ridicat.
vechea pasiune "aparatul cu
mai atrage, vom trimite
(n mod schemele unor
variante ale acestui aparat cu ele-
mente moderne.
FLOREA CONSTANTIN -
Snt construite circuite integrate
specializate pentru etajul decodor.
Acest circuit nu se poate nlocui
cu altceva nu un echivalent
cu i caracteristici
electrice.
Circuitul LA 1201 este amplifica-
tor de att
pentru AM, ct pentru FM.
TFM-C380E
0125C930
FM RF
022SC930
FM CQNV
01 COG-22 02 15553
UMITER AFC
Nu
rul a o de la
M.T.Tc.
LUCA GICU - Birlad
Nu este recomandat
consumul electric la casetofonul
STAR. Decuplati cele becuri
redresorul). Cele
imagini TV (sporadic
provin de la televiziunea

DINU ION - ti
Bobinele L2-L3-L4 snt identice
cu Ls. Se poate monta decodorul
1026.
AUREL- Cluj-Napoca
Defectul este mai complex -
Poate fi remediat numai la o coope-

Nu schemele solicitate.
BUZGAR NICU - Suceava
Nu
sistemul de cuplare a indicatoare-
lor de nivel, nu se vor putea face n-
corecte.
RAILEANU BENONI -
Cel mai simplu este
semnalul de la circuit unui oscilator
de tipul celui publicat n Almanahul
ST 1982, pag. 36-37.
ORAC IONEL - Galati
La casetofonul "Dana" trebuie
sistemul de alimentare cu
energie
NICOLAE - Satu Mare
Imagine foarte pe ecran
poate proveni n primul rnd din am-
ICI LA1201
FM IFAM?
AM IFi>.MP
plificatorul final de
Circuitul integrat MH74154 nu
are echivalent I.P.R.S.
CIPRIAN - Tulcea .
AF126 este un tranzistor pjP
pentru I
a televizon11ui
poate fi cu un receptor.
Este normal ca apropiind mna de
se schimbe acordul cir-
cuitului.
BOLDOIU NICOLAE -
Defectul este foarte complex; nu-
mai n urma unor poate
fi depistat. .,;.
MOCANU - Techirghi10l
Nu cele solicitate.
ION
Noul de canale se
n locul celui vechi.
DUMITRU GABRIEL -
Sigur construi un amplifica-
tor de putere cu MBA 810 - scheme
cu acest circuit am publicat. Cele
tipuri de C.1. MBA 810 snt ab-
solut identice.
Anoda tubului PL SOO se in ro-
semnal pe
grila de aceasta din
cauza etajului cu tubul PCF 802 -
starea acestuia (PCF 802)
elementele aferente.
GHEORGHE - Bucure,tl
Preamplificatoare chiar
n acest
La televizor zgomotul poate fi d-
mir)uat prin modificarea acordului
la de canale.
NICOLAE - Fete,tl
Clircase pentru ASA 2020 nu se
separat. Linia de pe ecran
este de un parazit elec-
tric. Nu se difuzoare de SO W
.ci boxe de SO W. 2N30SS/S
la 20 V pe cind 2N3055/S la 60 V.
felicit pentru n
domeniul electronicii.
C36
4.7
25V
I.M.