Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA DE C.O. AL U.T.C. ANUL XIV - NR.

162 5/84
CONSTRUCTII PENTRU AMATORI
'II
SUMAR
AUTODOTARE-AUTOUTILARE ..... pag.2-3
de
i ii
Cuplaje parazite
N
RADIOELECTRONICA . . . . . .. . .. pag.4-5
Amplificatoare
cu 741: Comutatoare
CQ-YO ......................... pag.6-7
Din Simpozionului
al radioamatorilor:
T ransceiver
HI-FI ........................... pag. 8-9
DANA-Deck
M ixer-pream pl ificator
LABORATOR .................... pag.10-11
T este re pentru

Temporizator
ATELIER ....................... pag.12-13
AY3-8500
Adaptor
Repararea materialelor sportive
AUTO-MOTO ... , .. ,'........... pag. 14-15
Autoturismele OLTCIT:
suspensia
Depanare
................. pag. 16-17
Filtre de conversie
Inele intermediare
Defecte n procesul de
virare
CITITORII ........ pag.18-19
MAIAK 203: Oprire

Comanda tiristoarelor cu
impulsuri
Aparat de rit
TEHNiCA .. , ........ pag.20-21
Sisteme cu microprocesoare
Televiziunea n culori
REVISTA REViSTELOR .......... pag.22
Convertor 144/28 MHz
Mixer
Minitimer
TDA 2310
CONCURSUL DE
PENTRU TINERET
.. MODERNIZAREA ..... pag. 23
SERVICE ....................... pag. 24
Tl4M
TRANSCE IVER
MONOBANDA
N PAG. 6)
Folosind un amplificator de audio-
cu etaj final n contratimp
paralel n "B", echipat cu tran-
zistoare de putere EFT 213, precum
un sistem de realizat cu
butoane cheie tip RS 72301, RS
72302, toate de rom-
am realizat un sistem de co-
tip interfon cu.
rele particu i:
- apelul se poate face att de la
postul central ct de
la oricare abonat postul cen-
tral;
- poate fi ne-
limitat, dnd posibilitatea
abonatului dorit, precum efectua-
rea de n sistem teleconfe-

- n repaus (n unui
apel), amplificatorul nu sub ten-
siune, reduc ndu-se consumul de
energie
- apelul postului central
abonat, al abonatului postul
central, ct si convorbirile se exe-
pe i fir;
- poate fi utilizat att pentru co-
ct pentru
Respectnd schema
datele din acestui articol.
montajul de la prima
necesitnd la punerea n
fixarea pe valoarea
a semireglabilului P de 10 kn. O
valoare mai de 10 kO conduce
la o pierdere a puterii de intrare.
Prin grupul e
1
R
1
se face cuplarea
cu baza tranzistorului T l' O valoare
mai a lui C
1
conduce la atenu-
area audio. Polarizarea
bazei tranzistorului T 1 se face cu R
2
(valoarea lui R
2
poate cobor p la
430 kil). Pentru unei tona-
convenabile, am montat grupul
C,?R
3
. care se la punerea
n a Punctul
Optliil de a tranzistorului
A

(rofI'l.'A')
::JII
2
Cheie apee
T
2
se cu ajutorul semlft ..
glabilului R7' cu rolul de nchidere a
circuitului bazei. Practic am ales R
7
=
= 39 kil, o valoare mai mare ducnd
la ia distorsiunilor supra n-
lui T 2'
Stabilizarea a etajului
pream plificator am pri n i n-
termediul lui Rg, de 390; o valoare
mai duce la supra
tranzistorului T 2 terea distor-
siunilor tensiunii de
polarizare. Am preferat folosesc
pentru T 2 un tranzistor cu siliciu, de
tip BC 177, cu valoare a cu-
rentului de colector de 100 mA.
Transformatorul Tr. 1, defazor, va
fi din (tip "MA-
MAIA", "ALBATROS"). Cei care do-
resc acest transfor-
mator vor folosi un pachet de tale
E 6 cu de 1 cm
2
. Prima':'
rul, executat cu de CuEm O
0,1 mm, va avea 1 800 de spire, iar
secundarul, executat cu S de
CuEm 0 0,20, va avea 2 x 400 de
spire.
R
ll
de cuplare a baze-
lor tranzistoarelor finale T
3
, T
4
de-
pOlarizarea lor (curentul de
repaus). O valoare mai mare afec-
simetria semnalelor de co-
iar o valoare mai re-
duce plaja de stabilizare
ducnd la curentului invers
de colector prin Pen-
tru divizarea tensiunii necesare po-
bazei tranzistoarelor finale
am ales R
lO
= 20 kO. O va-
loare mai a lui R
10
are ca efect
imposibilitatea curentului de
repaus mic, astfel apar distor-
siuni de neliniaritate si consumul de
la sursa de alimentare mult.
Constructorul poate monta n serie
cu RlO un rezistor ajustabil pentru
reglarea curentului de repaus al eta-
jului final pentru un cDnsum ct mai
CA
mic distorsiuni minime.
T ransformatorul de ire T r. 2
este pe un pachet de
tole E + I 8 cu de 6 cm
2
.
Primarul va fi bobinat cu de
CuEm 0 0,55-0,60 mm, peste care se
va esterne un strat izolator, care
se va bobina
Pentru primar vo'm bobi na 2 x 76
de spire CuEm 00,55, iar pentru se-
cundar 42 de spire CuEm 0 0,85 -
0,90 mm. Recomand folosirea pen-
tru postul central, n cazul n care
constructorul dores te
difuzorul si ca microfon, utilizarea
unui difuzor cu bobinei
mobile de 15 n.
Am preferat un amplificator cu
etaj final n contratimp pe transfor-
mator de ire, deoarece, experi-
mentnd timp de 6 luni n
nare circa 16 montaje cu tranzis-
toare complementare serie mon-
taje cu circuite integrate, am con-
statat fiabilitatea a montajului
cu transformator de iesire n cazul
unui scurtcircuit pe o iinie de abo-
nat. Cu valorile din instala-
de la prima
montajul a fost corect execu-
tat. T ransformatorul de retea. care
de trebuie ecranat de iBS-
7f/ST A80l/AT
aw/f.ll-I5'.Il
fll't6tJ8 .. A"
tul montajului, se va
Am cont de mari pe
care se montajul am
transformatorul de re-
pe un pachet de t91e E + I 8 cu
de 9 cm
2
. In primar am
1 260 de spire CuEm 0
0,35 mm, iar n secundar 72 de
spire CuEm 0 0,8-1 mm. Am folosit
un redresor cu fil-
tru RC tranzistor, avnd ca ele-
ment de stabilizare o Zener,
pentru ca tensiunea nu varieze n
ritmul de curent,
consumului variabil al etajului final
B), care ar favoriza ia
distorsiunilor neliniare.
DE
Deoarece n montajele publicate
nu am ntlnit un sistem de apel att
de la postul de abonat, ct de la
postul central abor}at, folosind
chei-buton fabricate del ntreprinde-
rea "Electromagnetica", am realizat
sistemul pe care I descriu mai jos.
Din se;" poate vedea
grupul K K1, format din contac-
tele 31, 32, 33 - 41, 42, 43 - 51,
52, 53 - 61, 62, 63, realizat cu o
cheie-buton RS72301 F, constituie
sistemul de ascultare-vorbire.
Sistemul de transmitere a apelului
se tot cu o
cheie-buton RS72301 F si este for-
mat din grupul K1 - K1' (contactele
11,12,13 - 21,22,23 - 91,92).
Cheile-buton RS72301 F n
ansamblul lor un soclu pentru
t5,5, n cazul nQs-
tru de 12 V/O,045 A, fabricate de In-
treprinderea "Steaua"-Fieni.
Un alt grup l constituie sistemul
de al posturilor de abo-
este format,
cum se vede n din cheile
Sl - 8
2
, n de (neli-
mitat) de pe care l consi-
necesar constructorul.
se S1 este for-
mat din contactele 71, 72, 73 - 81,
82, 83. Butonul-cheie folosit este
R872302CA, cu prin
cire. ".
Un alt tip de buton-cheie vom fo-
losi pentru pupitrele posturilor de
anume RS72301C (n ca-
zul schemei noastre grupul "K", al-
din contactele 101, 102, 103,
att la varianta "A", ct la varianta
"B:').
In n inter-
fonul se n stare de repaus, am-
plificatorul nefiind alimentat cu
tensiune. La fel si circuitul de sem-
nalizare a apeluiui, att optic ct
acustic, nu se sub tensiune, fi-
ind n de
TEHNIUM 5/1984
unul din
ia cu postul central, sin-
gura este butonu-
lui K" care prin linie (Ia n-
chide circuitul de alimentare al sis-
temului de apel optic acustic:
punctul de (+), contactul
102-103, de difuzor, linia
AL, contactul 82-81 (cheia de abo-
nat S1 la pupitrul central), lampa
FL1' oscilatorul OSC, sursei
de alimentare (emitor T 5)' In aceste
lampa FL
1
n
butonul-cheie al postului de abonat
care a efectuat apelul va lumina, iar
oscilatorul va emite semnal. La pri-
mirea apelului, postul central
punde cheia-buton
RS72302CA (S1) astfel contactul
82 se ntrerupe pe contactul 81 se
de contactul 83, care prin
contactele 42-41-33-11-12
pbonatul la intrarea amplificatorului.
In timp, contactele 72-73
alimentarea amplificate-.
rului. Difuzorul de la pupitrul postu-
I ui central se conectat la irea
amplificatorului prin contactele
53-52 cu contactele '32-31; .
43-21-22. Se de postul
central' butonul K, n care se
difuzorului postu-
lui central cu microfonul "M" de 200
o (TONSIL) se abonatu-
lui apelul a fost
postul central te
cheme un abonat,
cheia-buton S1 sau S2' n de
butonul K1.
Urmarind schema, observam
prin cheii S1'
amplificatorul lampa SL din soclul
K prin contactele 72-73, li-
nia abonatului selectat prin contac-
tele 82-83 la contactul 42. Prin
sarea butonului de apel K1 se stabi-
lesc contactele 12-13 cupITnd oscila-
torul la intrarea amplificatorului prin
intermediul lui C
11
, contactele 22-23
cu 42 cuplnd linia abonatu-
lui la amplificatorului con-
tactele 91-92 care vor alimenta osci-
latorul. n aceste semnalul
emis de oscilator este transmis prin
intermediul amplificatorului pe linie
abonat si se va auzi n difuzo-
rul acestuia.' Pentru a
abonatul butonul K" con-
apelului. Postul
central va succesiv pe buto-
nul K pentru urarea conversa-
De pe tot parcur-
sul postul de abonat va
trebui cheia K" pen-
trl1 a putea fi auzit de postul central
In cazul n care se te ca P')S-
CUPLAJE
PARAZITE
II
Ing. OVIDIU DRAGOMIRESCU,
Ing. MIHAI CODIRNAI
cum am deja de multe
ori, este crearea buclelor
de Pentru a micsora efectele
perturbatoare datorate ilor di n
etajele componente, se iau diferite
n de im-
puse de raportul de semnal/zgomot
de lucru, gabarit. cost etc
Un exemplu la este
acela al unui amplificator stereofo-
nic avnd o de semnal cu un
singur punct de con-
este cea n figura
30 n montarea unei rezis-
de la 10 n n serie ntre
masa de intrare a canal si
rece al generatorului de
semnal stereofonic (cap magnetic,
etc.). Plasarea n
acest mod a r are ca
efect reducerea a cu-
rentului de ntoarcere din etajele fi-
nale prin traseele de dinspre
intrare, acesta prefernd calea sau
cu mai
exact spre sursa
de alimentare. Curentul I va urma
spre punctul de alimentare comun
traseul indicat de cu linie
prin r valoarea
curentului fiind n raport.
cu primul, genernd de ten-
siune la intrare mici ce nu vor mai
afecta buna a montaju-
lui. Inlocui 'T se pot
monta de valori mici, so-
care se n cazul unor
etaje ce la
Tot n locul r se poate
monta o (figura 31), avnd
n vedere locul unde va fi pla-
pe traseul de pentru a nu
ntrerupe alimentarea etajelor de la
intrare cu curent continuu. Din
dioda se
de cele mai multe ori la intrarea n
etajele respective. din
este larg n tehnica
circuitelor logice.
TEHNIUM 5/1984
o n reducerea etecte
lor prin bucle de masa
este ntreruperea lor folosind
transformatoare separatoare la in-
trare sau la ire. Astfel, n figura
32 este prezentat cazul
transformatoarelor la intrarea n
sisteme cu de
alimentare. Dezavantajul folosirii
transformatorului este (n unele ca-
zuri) gabaritu! mare, precum pre-
relativ ridicat, pe IT faptul
nu tre-
cerea unei benzi de prea
largi, ea fiind att inferior ct
superior. cu frec-
te efectul capacitiv n-
tre cele trasee. Totusi nu vor
cuplaje parazite deoarece
de alimentare din fiecare
etaj se prin traseele de
respective, etajul
lalt.
n figura 33 este prezentat cazul
n care transformatorul se
la ire. Figura 33a un
amplificator intercalat ntre un gene-
rator o de care
au cte un punct de
Separarea se prin legareCl
_ transformatorului ntre iesire si sar
- (figura 33 b). . .
O ceva mai este
aceea a din surse
de curent continuu separate,
ce poate fi n cazul amplifi-
catoarelor stereofonice al ge-
nerator de semnal are un singur ca-
"rece" (figura 34).
S-a anterior n cazul bu-
clelor de n curent alternativ,
acesta drept cale de ntoar-
cere calea care cu traseul
de ducere o de arie
Acest fenomen este cu att
mai cu ct de lu-
cru te. De asemenea, cu
densitatea de cu ren!
te spre exteriorul conductorului
tul central intre n di-
cu postul de abonat solicItat
avertizare se va folosi
varianta "B" conform schemei,
se vreo modificare la postul
central. de pentru
acest montaj ('!'ste nelimitat. cuplnd
chei S ,-Sn n funct ie rJe
ce se impun; in acest caz se vor
efectua la contactele 72,
73, 83. Terminalele AL vor fi scoase
n spatele pupitrului central sau la-
teral, prin intermediul mufelor de
magnetofon.
se a fi utili-
n ntreprinderi prin autodotare,
n n laboratoare, pentru for-
PSI etc.,
cu toate zonele din cadrul unei n-
treprinderi.
De asemenea, se poate utiliza
pentru paza unor obiective, suprave-
gherea mersului unor n
subteran folosind varianta postului de
abonat tip "B", cu ascultare
n locul butonului K" se
un fixat n to-
cul care cupleze la deschi-
derea acesta va permite postu-
lui de fie avertizat cu-
pITnd butonul de la postul central pe
ia care sem
auzI ce se n camera su-
a
pusa deci
prompt. Pentru acest caz se va fo-
losi numai varianta "B".
bine pe
mari, folosind conduct;orbi-
filar tip (coborre antena
TV) sau monofilar, caz n care se
cere avem o de maSa
ntre postul cen-
tral. Peste de 500 m se va
folosi conductor cu de
0,75-1 mm.
Butoanele-cheie tip RS72301 C,
RS72301 F, RS7.2302CA se
la cerere de la Intreprinderea "Elec-
tromagnetica" din Calea Rahovei nr
266, sector 6, iar
telefonice t5,5 de 12 V /0,045 A se
la cerere de la I ntreprinde-
rea "Steaua" Fieni.
n
mai multe sectoare de activitate di n
cadrul ICEM, str. Mehadiei nr. 39.
sector 6, Bucu ti. Ea te la
de n
timp, la o mai utilizare a tim-
pului afectat o mai buna
supraveghere a proceselor tehnolo-
gice, la descongestionarea centrale-
lor' telefonice de
..
conductoare prin
care. curent de frecventa
mare (figura 35), curentu-
lui n sectiunea lor nu mai este ca o
ci se
spre interiqrul suprq,fetei cuprinse
ntre conductoare. Acest efect este
numit efect de proximitate. Tot n
cu el, presupunem ur-
experiment ilustrat n figura
36. Fie un generator, o de
un fir de ducere, iar ca fir
de ntoarcere un plan de P. La
calea de ntoarcere
a curentului este greu de precizat
CONTINUARE iN. NR. "UTOR
3
Paginic-raalizate de fiz. A. MARCULESCU
Ri
n ie, caderea de ten si- ,
une pe RI devine E
f
= Ea - U/2, de unde -+-
Ea = U/2 + Ef Pe EfI putem exprima n
de U i de tensiune
Ultima egalitate, pe care o vom
transcrie sub forma:
pe R
i
), R
f
i
s nt parcurse practic de i cu-
rent (intrarea AO nu absoarbe
R
f
curent semnific3tiv): E
f
= - U l' n
Ri
fine, de tensiune pe Ri se
U
i
U/2 Ei (am neglijat
a sursei Ei sau am
considerat-o n R
I
). Inlo-
cuind succesiv deduse mai
sus,
U/2
cu 741
Rl
Ea= U/2 - (EI - U/2) (7),
Ri
reprezi tocmai ia caracte-
risticii de transfer
la nceput se ve-
acum direct pe de
transfer: montajul
ile tensiunii de intrare Ei njurul va-
lorii U/2. Mai precis, pentru Ei .c= U/2,
tensiu nea de ire este Ea == U/2; pe
ce Ei scade de la U/2 spre
zero, Ea spre U (practic nu va
atinge valoarea U, existnd o limi-
COMUTATOARE
Numeroase ale amplifica-
toarelor operat ionale se pe
acestora ca
toare sau comutatoare electronice,
ies irea AO bascu IT nd ntre ri le de
ie ie nega-
ca urmare a unor sem-
nale pe
n continuare propunem spre
experimentare cteva variante simple
de comutatoare bistabile si mono-
stabile realizate cu circuitul /jA741
(numerotarea pinilor corespunde
capsulelor cu 2x7 terminale). Ca
element de s-a indicat un
releu de 12 V, cu bobinei
de cel 200n, dar, cu
adecvate, toate montajele pot fi
transpuse pentru comanda
(cu tranzistoare de putere, tiristoare
etc.) a unor consumatori de putere

Principiul de
din figura 1, unde am considerat un
AO alimentat cu tensiu-
nile Vcc de Semnalul de
se pe intrarea inver-
soare, care are n repaus
nul, fiind la prin rezis-
R,. Intrarea neinversoare este
direct la ies irea AO, reali-
zndu-se astfel o to-
cu rolul de a
starii existente la nceta-
rea semnalului de Acest
lucru permite utilizarea unor sem-
na!e de de durata,
respectiv comutatorului
prl n unor butoane cu reve-
nire.
4
presupunem, de exemplu,
am scurt butonul B,. T ensiu-
nea +Vcc in-
versoare determi trecerea ies irii n
starea de Prin
bucla de intrarea neinver-
soare va ea i poten-
negativ, care tinde i-
rea "mai (lucru imposi-
bil, deoarece ea are deja
negativ maxim). La eliberarea buto-
nului B1' irea timp
nelimitat starea de nega-
tocmai acestei
pozitive.
acum scurt butonul
B
2
-Vcc aplicat
inversoare bascularea ie-
n starea de
stare.
eliberarea buto-
nului.
R, tre-
buie o valoare suficient de
mare, pentru a nu scurtcircuita sur-
sele de alimentare la bu-
toanelor de
O a principiului
descris este n figura 2, repre-
zentnd un comutator electronic bi-
stabil. ntre ies irea AO si
(releu) s-a interpus un tranzistor T,
de putere (BC 107, BC 171
etc.), n de repetor pe
emitor, cu rolul de amplificare n
curent. Comanda de pornire se
prin a lui B2' iar cea
de oprire prin a lui
Mentinerea n este nelimi-
n a'mbele starI, unde si cali-
tare despre care vom vorbi
mai trziu); invers, cnd Ei de
la U/2 spre U, tensiunea Ea scade
spre zero aici o limitare in-
de zeroul fals aplicat in-
neinversoare si transferat la
ire, amplificatorul' este tot inver-
sor, n sensul o crestere a sem-
nalului de intrare duce' la
semnalului de ies ire si viceversa.
Factorul de amplificare' este dat tot
de raportul -RrR j, ca n cazul
montajului din figura 13, cu deose-
birea el se Ei
U/2, valorii semnalului de in-
trare n raport cu zeroul fals, U/2,
Este de observat pentru
semnale negative de intrare (Ei < o),
U/2- Ei se n
tensiunea de ire Ea
"fuge" spre valoarea U (cu limitarea
n de tipul AO).
Pentru a putea i prelucra sem-
nale de intrare alternative, sursa Ei
trebuie prin intermediul
unui condensator Ci, care
componenta rezis-
care divizorul din
intrarea neinversoare snt foarte
mici n cu Ri Rl (R
1
,2<:S
<iS RI' R
f
), zeroul fals este practic
conectat la din punct de ve-
dere alternativ. Semnalul Ea se
poate culege, printr-un condensa-
tor Ca, ntre terminalul de
cum se vede n figura 23.
De obicei - asa cum s-a si n
,intrarea neinversoare
este suplimentar la n al-
ternativ printr-un cQndensator C
(zeci de microfarazi). In acest fel se
o filtrare a
tensiunii de U/2.
flcativul de comutator bistabil
n figura 3 se o varianta a
Utilizarea n divizorul R ,/R
2
a unor
foarte mici n
cu Ri R
f
constituie un inconve-
nient practic, mai ales atunci cnd
Ri este ea i O
mult mai o reprezinta
intercalarea unui repetor de ten-
siune (realizat tot cu un AO) ntre
divizor intrarea neinverso_are,
cum se n figura 24. In acest
fel, divizorului pot fi
la zeci sau chiar sute de kilo-
ohmi, indiferent de valorile lui Ri
R
f
; intrarea neinversoare a
onalului (AQ1) va "vedea" tot
U/2 de dar la
o practic nuia (impe-
de a repetorului A02).
O foarte stabilitate se
utiliznd amplificatoare
ntr-o
Ev:ident, condensatorul C
din divizor (fig. 23) nu mai este
acum necesar, intrarea neinver-
soare a lui A01 fiind practic la
din punct de vedere dinamic.
Pentru simplificare, am conside-
rat acum zeroul fals aplicat in-
egal cu U/2, ceea
ce valori eg_ale pentru rezis-
din divizor. In cazul amplifi-
catoarelor pentru semnale alterna-
tive, valoarea a
median de nu este foarte
att timp ct nu se
ajunge la limitarea semnalului de
Teoretic, pOlarizarea
neinversoare la U/2 plaja di-
pentru semnalul de
intrare aici o care
de nesimetria la ire a amplifi-
catorului n de
tip; aceste aspecte nu le putem
ce
schemei precedente, pen- ...
tru alimentare de la o ...
de 12 V. de
aplicat inversoare prin R,.
''-------...... 0 - V
ec

81..1 T1
egal cu +6V de este
nut din divizorul R
2
-R
3

egale, cu valoarea orienta-
tiv ntre 5 kO 15kO), acum sur-
priza, pentru cine nu a observat-o
de data aceasta comenzile
scurte de pornire oprire nu se mai
S1
, 8(107
Oprit
8
2
..
Pornit
.---.... --....
Rel.
12V
300.ll.

+12 V
TEHNIUM 5/1984
comenta a analiza structura in-
de principiu a AO).
Procedeul descris privind ali-
mentarea AO cu poate
fi transpus pentru ia de
amplificator neinversor, de exem-
plu cum se n figura 25.
leroul fals, din punctul me-
dian al divizorului R
1
-R
2
, se
tot neinversoare, alegn-
du-se n jurul valorii U/2 (R
1
= R
2
).'
Tot aici se aduce semnalul alter-
nativ de intrare, cuplat prin conden-
satorul Ci (cu pierderi foarte mici).
inversoare i se o reac-
n curent continuu prin
R3 o n
curent alternativ prin divizorul RJRs,
cuplat prin condensatorul Cp De
obicei, n curent continuu
este mai R3 avnd valori de
'ordinul megaohmilor. 8e poate de-
monstra (nu o vom face aici)
pentru R3 R4' Rs, n ten-
siune al montajului este dat
aproximativ de G
v
= 1 + R
4
/R
s
.
Condensatorul de C
r
se In
alege astfel ca sa capaci-
pentru de lu-
cru fie foarte n compa-
cu Rs, astfel ca (1/2
Cr) R
5

Eoi
fi2::::
lE il
Ei2
Eref
Eo 1
O
li
O
Eo=A(Eit-Eref )
dau prin unor butoane, ci
prin simpla atingere cu degetul a
senzorilor 8
2
respectiv 8
1
, "Con-
tactele" astfel realizate introduc n
serie cu intrarea inversoare rezis-
relativ mari (kiloohmi la
sute de kiloohmi, n de umi-
ditatea a pielii, de na-
tura, forma dimensiunile senzori-
lor). Aceste m-
cu R
1
pe rnd, cte un divi-
zor rezistiv ce are ca efect nedorit
micsorarea nivelului real al semna-
lului de Pentru a asigura
totus i bascularea a comutato-
rului, se impune considera-
a valorii lui R
1
(orientativ ntre 1
si 10 MO),astfel nCt
contact ale senzorilor
mici n cu R
1
ntr-ade-
tensiunea de trebuie
fie mai mare n valoare
dect tensiunea de ire,
prin pe intrarea nein-
versoare; cum iesirea se n satu-
nu ne putem permite luxul de
a. "pierde" pe contactele 8
1
, 8
2
frac-
importante din tensiunea de
alimentare.
de parte, nu putem nici
exagerat de mult pe R1' de-
TEHNIUM 5/1984
I
O
-----lI..---o
Ee = -A (EiZ'" Eref )
oarece nu mai
curentul necesar pentru polarizarea
de unde ar rezulta instabili-
tate n
Valoarea mare a lui R
1

sensibilitatea montajului de pa-
electrici din mediul ambiant.
Rezultate bune se mon-
tind n paralel cu R
1
un condensator
C
1
de 1-10nF eventual se
impune) ecrannd conexiunile de la
intrarea inversoare la cei doi sen-
zori.
a montajului
pentru comanda releu)
a unui consumator de putere mai
mare este n figura 4. Cu valo-
rile indicate s-a o comutare
pentru ale senzori-
lor de la 500 k.o. cum se
releul a fost nlocuit
printr-un tranzistor 2N3055, n cone-
xiune de repetor pe emitor (evident,
montat pe un radiator adecvat) ..
pot fi prin coro-
darea unor mici de textolit
placat, de exemplu modelul
din figura 5, sau prin lipirea unor fo-
m metalice pe suportul dorit.
Ultimul montaj propus (fig. 6) re-
un comutator monostabil,

In
reduce de

de ire, n schimb efectul de
tere a dinamice de in-
trare se pierde din cauza divizorului
R
1
-R
2
, care, din punct de vedere
alternativ, este de
sursa de semnal n paralel cu intra-
rea. Mai precis, divizorul
practic valoarea dina-
mice de intrare, 2
in
= R
1
II R
2
= R
1
R
2
/(R
1
+ R
2
). De se
va seama la alegerea rezisten-
din divizor, pentru
de intrare dorite. De
exemplu, pentru lin = 24 k.o, putem
lua aproximativ R
i
== R
2
= 47 - 51 k.o.
i montaj este folosit cu
o de semnal avnd
mult mai de exemplu
1 k.o, putem adaptarea
conectnd n paralel cu bornele de
intrare o (cca
1 kn, pentru exemplul dat).
8. COMPARATORUl DE TEN-
SIUNE
Revenind la amplificatorul ope
ional ie, caracteristica
de transfer (1) - unde
cu durata de (n starea
prin alegerea
valorilor R
3
""C
1
Releul
la a butonului S
se automat interva-
.Iul de timp prestabilit (cca 10 s pen-
tru R
3
=3,3 MO C1=1I1F).
schema,
intrarea neinversoare este la
prin R3' iar intrarea inversoare
este pozHiv ( cca
0,5 V de prin intermediul
divizorului R
1
-R
2
, pentru a asigura n
repaus a irU
AO, deci blocarea lui T l'
aici tranzitorie, este reali-
de condensatorul C
l
, conectat
ntre irea AO intrarea neinver-
soare.
La a butonului 8,
intrarea inversoare -6 V
de ceea ce
bascularea iesirii n starea de satu-
eliberarea buto-
nului, stare se gra-
pozitive, dar numai att
timp cit intrarea neinversoare
mne mai decit intrarea in-
amplificarea n a,
se mai adeseori cu A, Ac
sau AoL - ne cea mai
a AO,
anume de comparator de tensiune
precizie.
presupunem
una din tensiunile de intrare, Ei1' Ei2'
este (de' iar
este o tensiune de
(eventual cu aju-
torul unui traductor sensibil la lu-
umiditate, unde
sonore sali electromagnetice, ra-
etc.). v?riante
posibile, cum tensiunea de re-
E
ref
se inver-
soare (E
ref
= Ei2' fig. 26) sau
neinversoare (E
ref
= Ei1' fig. 27).
Vom analiza doar primul caz,
lalt fiind
PEVltru montajul din figura 26,
ia caracteristici i de transfer
(1) devine:
Ee = A (Ei1-':Eref) (8)
versoare, acum la +0,5 V
de pozitiv al
rii neinversoare, maxim n momentul
lui S, scade treptat prin n-
condensatorului C
1
; cnd el
devine mai mic de 0,5 V, co-
automat n starea de
care se
la o
Condensatorul Ci va fi nepolari-
zat, cu un -curent ct mai
mic. '
n fine, acest co-
mutator poate fi transpus n varianta
de prin senzor, lucru care
I propunem ca exercit iu constructo-
rilor amatori.
+6V
ov
n felul acesta la ie
trei elemente de reglaj fin. Pentru a
asigura la irea tranzistorului T 3 o
(aici cca
50 O). ntre nodul 20, modulul 1
nodul 11, modulul 4 se poate intro-
duce prin intermediul comutatoru-
lui K3 o punte de
Filtrul IT este folosit la ie;
semnalul se transmite
n acest caz prin condensorul CA.
Pe timpul emisiei, acest condensa-
tor este practic cuplat la priA
intermediul releu lui electronic de
intrnd astfel n paralel pe
primul condensator din filtru! IT.
Componentele releu lui electronic
de snt desenate n figura
2 a/1, ncadrate de linii ntrerupte.
Ele snt montate pe modulul 6.
Tensiunea de pre-
la emisie la intrarea filtrului rr
deschide diodele 02' 03' semnalul
la intrarea amplificatorului RF re-
limitndu-se la cca 0,7 Vvv.
Pe de parte, anterior se
de la comutatorul electronic KOX o
tensiune de +12 V la nodul 67,
dioda 0
4
conduce conectnd spre
intrarea n modulul 5. La re-
diodele 02' 03' 0
4
(tip
1N4148) foarte
mari.
n figura 2b snt reprezentate res-'
tul etajelor folosite la ie. O
care
n cazul receptoarelor cu
conversie este cea a modu-
iei parazite de iile de
radiodifuziune puternice aflate n
benzilor de radioama-
tori (4). .
Pentru a atenua acest inconve-
nient, s-a adoptat pentru mixer o
cu diode antiparalel. Cu
asemenea scheme au rezultat sen-
de cca 1,5 j.N (0,36 jJ.V cu
diode Schottky), ale sem-
nalului oscilatorului n circuitul de
intrare de cca 55 dB,. ale
6
DIN LUCRARilE
SIMPOZIONUlUI NATIONAL
AL RADIOAMATORILOR -
BuzAu 1983
Ing. GH. DRAGUL-ESeU -
VOBHG, BraflSov
semnalelor AM puternice
aflate la 50 kHz de peste 80 dB (5).
oscilatorului este
tate din valoarea semna-
lului avantaj pentru
stabilitate
Utiliznd un mixer armonic cu
diode antiparalel un amplificator
selectiv de RF la nu au fost
observate fenomenele nedorite de
AM semnalate mai sus.
Amplificatorul de RF -
fig. 2b/ modulul 5 un etaj
cascod' (FET bipolar) urmat de un
etaj repetor pe emitor cu bobinele
circuitelor dcord,ate pe tor de
Este reglat pentru cca 10 dB
IT]
TABELUL HR. 2
Placi Hod
1 3
3
10
11
11
2 21
22
3 1
1
15
4 12
5 5
8
12
16
17
17
6 5
11
14
15
16
16
18
18
23
24
28
29
31
32
36
37
39
40
42
47
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
57
57
59
59
62
62
61
61
;{
Ten_une RegIm

- [Vccl -rvwl Rx Tx
6.9 x
0,3 x' ..,
7,4 x
6.9 x
0.8 l(
4.6 x 1
2 x 1
'.
1.15 x 2
:
4,45 x 3
8,8 x x
20 x 4
1,5 x
6.8 x
o.n x
12,3 x
13,2 x
""O li
2,5 x 1
6.1 x
12,6 x
6,3 x
6,3 x
=0 x
""O x
12.6 x
6,5 x
6,5 x
6,5 x
6,5 li
6,5 x
3,7 x
6,5 x
6,5 x
13 x
6,5 x
""O x
6,9 x
4,5 l(
0,5 x
3.9 Il
3,4 x
3.9 x
12,1 x
4 x
3.9 x
13,21> x
3,4 l(
13,2 x
12,2 x
13,3 x
13 x
""o x
12,7 x
12,6 x
=0 x
TEHNIUM 5/1984
1. Tensiune de RF cu
voltmetru 20 kWV, cu
sonda din 5.
2.
care corespunde f
VFO
=::
la care corespunde
absorbit: Ia recep-
95 mA, la emisie 260 mA.
Curentul total absorbit de PA
conectarea unui mi-
locul strapului
rJ 64,5 %
fie un FET cu
mai mare, de
(se
5Rs 2 cca 200n se P
6
pentru o tensiune la nodul 6 de cca
6V; se 6Ri 2, eventual
5R14 16 pentru T
11
)
La nevoie se pot monta FET-
ur n iar pentru T 10 se va fo-
losi
unui curent de colector de cca
5-20 mA.
Se folosi alte
cu poarta la n loc
sau repetor pe
T11
n caz se va adopta o
RAA, tensiunea de reglaj se poate
la nodul 18, schimbnd stra-
dintre nodurile 15-16 ntre no-
15--18.
Pe timpul emisiei se taie alimen-
tarea aplicnd la nodul
17 tensiune O V de la KOX.
2 b/6a} este ri contra-
ntiC)ar:3Iel (4). Sem-
snt defazate/
amplificate cu , de tip /3A741.
de conversie n
nodul 13 un semnal de RF
la B, modulul 1, este
cea 34 dB.
continuare, semnalul de JF
amplificat cu unul din cele
amplificatoare
n !)M 324.
ntre nodurile 19 si 26
este cca 46 dB. Semnalul de ie-
s ire se unui filtru activ trece-
cu celule cu
de cca 800 Hz, folosind
din amplificatoarele ope-
n f5M 324.
Caracteristica de selectivitate a
filtrului este n figura 6. Cu
comutatorului K
1
se poate
fie semnalul de JF aplicat la
intrarea FTB, fie cel trecut prin una
ambele celule ale acestuia.
conectate ntre
28, 29, respectiv 29,
selectate la punte
1%.
F se apoi,
potent iometrului
la ultimul amplificator
CI 2 (/:lM 324).
este de cca 36 dB. Re-
tranzistorul T 14
monito-
rului cu care n ritmul
semnal de cca 1 kHz
P7
KOX (fig.
la nodul
61 o tensiune de 12 la
cea O V la emisie, iar la nodul 62 o
tensiune O V la si 12 V la

acestuia conden-
TEHNiUM 5/1984
rn
/ 5KI t;:J

'li

7/3
BC/70
t/2V
/OOn
satorul 6C51 2 se prin
6Rso 51 0
16
(1N4148) relativ ra-
pid, provocnd bascularea trigeru-
lui Schmitt realizat cu T
1S
T
16
. T
16
conduce, nodului 55
scade sub 12 V T
17
se d@blo-
la nodul 62 rezultnd 12 V ..
n i timp se T
18
,
iar T19 se la nodul 61 re-
cca O V.
:;9
2K2
D16
1 N/.;.JIHJ
La ridicarea manipulatorului, con-
densatorul 6C
51
2 se va dar
cu o de timp mai mare.
Modificnd valoarea acestui con-
densator se poate regla timpul de
ment inere a KOX-ului. Comutato-
rul k
s
permite alegerea
unui timp de mai mare
(0,5 s) sau mai mic cnd transcei-
verul trece automat pe n
Tit -8C170
l--e--'4..---.......... + '2 V,.
....... -.-2' ..... +12 V
+/tv,
CI-2 /,M 32/j.
Stiti .9 A 71,/
3KJ
timpul pauzelor de e,
QSK.
Cablajul imprimat. n figura 3 snt
redate desenele cablajelor impri-
mate, partea pentru modlu-
lele 1,2,3,5 6.
(CONTINUARE N PAG. :l3)
7
Il
elav CRAcIUN MARIAN,
Liceul indc.uU:;rial
La conceperea schemei s-au folo-
sit cteva artificii pentru
rea parametrilor ai case-
tofonului "Dana".
Pentru raportului
semnal-zgomot (S/N),'partea de AF
a fost de la o sepa-
rata, primul etaj realizndu-se cu
FET cu zgomot propriu mic. Cea
de-a doua tensiune de alimentare
este de valoare relativ
mare, ceea ce aduce unele avantaje
cum ar fi folosirea unor
de de valoare cu in-
pozitive asupra benzii de
a distorsiuni-
lor (prin aplicarea unei nega-
tive profunde).
Pentru
la joase s-au (pe
ct a fost posibil) condensatoarele
de decuplare s-a proiectat cel
de-al doilea etaj de amplificare cu
trei tranzistoare cuplate n c.c.
Cu preamplificatorul astfel proiec-
tat, n redare,
s-a inut o de de
14 Hz - 80000 Hz, cu o liniaritate
de 1 dB un raport SIN neponde-
rat de 63 dB.
Pentru nregistrare s-a folosit un
oscilator de premagnetizare cu frec-
de cca 100 kHz, cu o atenuare
de de minimum 60 dB.
8
Pentru dinamicii
programului nregistrat s-a utilizat
reglajul manual al nivelului nregis-
Banda de nregis-
este de 45-13 500 Hz per.tru
benzi Fe
2
0
3
de 45-14500 Hz
pentru benzi Cr0
2
.
Pentru de
diafonie s-a folosit reglajul de volum
individual pe fiecare canal, ba-
lans, o diafonie de 37
dB.
Tot pentru raportu-
lui SIN s-a uzat de o preaccentuare
prin a nalte,
att la redare ct la nregistrare,
egalizarea printr-o atenu-
are n linie cu ajutorul corectorului
Baxendall, atenund
zgomotul din spectrul
nalte.
DESCRIEREA SCHEMEI
n primul etaj poarta FET -ului T 1
este la prin R 22
la nregistrare prin oh-
a bobinei capului combinat la
redare. dispersiei parame-
trilor constructivi ai FET -ului, pentru
polarizarea s-a recurs la se-
mireglabilul R
l

de RF de FET, da-
mari de intrare,
snt de C
22
la nregis-
trare de el la redare, cel mai din
avnd rolul de a realiza un
circuit LC paralel cu in-
capului de redare/nregis-
trare, favoriznd astfel
Condensatorul C
4
are rolul
de a scurtcircuita eventualii
de la ie;;irea etajului, a afecta
nivelul nalte.
Cel de-al doilea etaj este realizat
cu tranzistoarele T
2
, T
3
, T
4
are
multiple. Una dintre ele
este aceea de a corecta curba de
a preamplificatorului con-
form normelor DIN. Astfel, grupyl
R
lO
-C
lO

R
4
, ridicnd nivelul
nalte cu 5 dB pentru benzile Fe203'
de cele Cr0
2
, att la nregistrare
ct la redare. ia la redare
este de circuitul serie R l2-C13,
circuit RC cu constanta de timp =
120 J.1.s. La nregistrare se folose;; te
pentru ia joase
circuitul paralel R
16
-C
l
& circuit RC
cI' T = 2 200 J.1.s, iar pentru frecven-
nalte circuitul serie R
15
-C
12
,
circuit RC cu T = 120 J.1.s. Grupul C
l1
-
-R 11 intrarea n a
etajului cnd cursorul
trului P se n de minil)1,
a afecta nalte. In
nregistrare, condensatorul
C
15
curentul de
al oscilatorului de
premagnetizare, a nu avea
eronate ale nea-
fectnd nalte spre capul
de nregistrare.
Pentru polarizarea n c.c. a tran-
zistoarelor s-a folosit schema polari-
automate, tensiunea pentru po-:-
larizarea primului tranzistor
du-se din emitorul .celui de-al doi-
lea. Tot de aici se tensiu-
nea de prepolarizare a integratorului
pentru indicarea cu aju-
torul tranzistorului T
5
Tranzistorul
T
4
n montaj c.c. are rolul de a pas-
tra constant curentul r'1 spirele ca-
pului combinat n Gazur r::l'registr:arii
de a adapta de
n cazul
La nregistrare se o pre-
magnetizare mai' pentru
benzile Cr02 dect pentru cele cu
Fe203 prin semireglabilului
R
29
De asemenea, se un ni-
vel mai mare al semnalului de nre-
gistrat prin cuplarea n paralel a
R
1B
R
1
9- Oscilatorul de
premagnetizare realizat cu circuitul
integrat TBA 790 este un oscilator
Colpitts. cu pe conden-
satoare, ce pentru genera-
rea chiar ca-
pului de
Cel de-al doilea alimentator este
un montaj clasic cu repetor pe emi-
tor. Transformatorul Tr. 1 se va di-
mensiQna pentru a furniza n secun-
dar Q tensiune de cca 25 Vet, astfel
nct, redresare filtrare, ten-
siunea de alimentare se stabili-
zeze la valoarea de 30 V, prin inter-
mediul diodei DZ 30.
Primul alimentator ten-
siunea de 10 V motorului
oscilatorului de premagnetizare.
PUNEREA N
REGLAJE, REALIZARE PRACTiCA
La punerea n se mon-
un voltmetru n paralel pe R
2
se semireglabilul R
1

Cnd tensiunea va fi de 15
V. Apoi voltmetrul se va cupla pe
rnd n colectoarele tranzistoarelor
T
2
T
3
se vor corespun-
tensiuni de 1,3 V 2,2 ,V. n
caz contrar se va asupra lui
R3' aceasta se va controla
n redare prin
audierea unui program de pe o ca-
deja
n cazul n care nu se
Cablajul imprimat este la seara
1/1. liniile intrerupte sint pe ea-
blaj dublu placat sau trasee reali-
zate cu -fi, de conexiuni.
DATE TEHNICE
Viteza de antre-
nare a benzii: 4,76 cm/s
de maxi-
mum O,4ci
- 1 mV/2,2 kO
- 100 mV/22 k!l
- 1 V/2,2 Mn
les ire - 0,6 V /22 kO
TEHNIUM 5/1984'
0,2.
m'J
capului combinat, se vor
"incerca diferite valori pentru C
l
, ale-
gndu-se cea care o ridi-
care a nivelului nalte.
Se va trece apoi la testarea
n nregistrare. Se va n-
cerca nti unei de
testndu-se astfel
oscilatorului de pre-
magnetizare. Se semire-
glabilul R
34
pentru o co-
.
acesta se
trece la nregistrarea unui program,
nti pe o cu Cr02. Se
comutatorul K n pozi-
Cr02 se curentul
de premagnetizare ncercndu-se
mai multe valori pentru C
1S
. Se tato-
cursorul P
pentru o nregistrare cu distorsiuni
minime la un nivel
Se semireglabilul pentru a
acul indicatorului de mo-
la limita zonei permise se
o nregistrare pe o
cu Fe2031 curentul de pre-
magnetizare optimizndu-se cu aju-


ADAPTAT LA AS2010-AS2020
Praf. MIHAI CHIRIT

1001<....
torul semireglabilului R
291
ce
comutatorul K a fost co-

Pentru buna reco-
mand montarea transformatoarelor
cu perpendiculare, ampla-
sarea primelor etaje pe de
montaj ct mai departe de acestea,
evitarea buclei de la proiecta-
rea o ecranare ct mai
mpotriva cmpurilor magne-
tice parazite, eventual legarea la
mnt a lui.
La realizarea montajului s-a folosit
A5 2.0\0

CANAL 5T\t\GA
220IJF \OOKA
100 ....
..........
\
mV
K.n.
Los

TEHNIUM 5/1984
MONO
AS 2040
(A5 2020)
CANAL DREAPlA
LISTA DE MATERIALE
R
l
:= 10 kn; R
2
18 kn; R3:= 110 kn
R
4
:= 470 il; R
5
:= 180 kH; R6:= 680!l:
R
7
= 22 k!l; Rs = 330 il; R9 := 1,8 k! l:
RlO 56 O; R
ll
:= 220 n; R
12
= 5,6 k! 1;
R
13
150 kH; R
14
:= 3,3 kO; R
H
;
= 12 k!l; R
16
22 kn; R
17
"3.,3 kO;
R
1S
10 k!l; R
19
15 k!l; R
20
=
= 27 k!l; R
2l
= 27 k!l; R
22
= 2,2 kn;
R
23
= 22 k!l; R
24
= 2,2 M!l; R
25
1 H;
R
26
= 22 k!l; R
27
= 1 ,8 kH; R
2S
= 47Q n;
R
29
= 100 kH; R
30
= 820 O; Rai =
= 100 kn; R
32
= 150 n; R33 = 220 o;
R
34
= 5 k!l; R35 = 100 n; R37 = 100 kn;
P = 100 k!l;
C
1
= 4,7 nF; C
2
= 0,22 ,uF; C
3
=
= 100 ,uF; C
4
=' 100 pF; C
5
= 0,22 ,uF;
C
6
= 220 ,uF; C
7
220 ,uF; C
s
15,uF;
C
9
= 1 000 ,uF; C
10
= 100 nF; C
l1
=
= 200 pF; C
12
= 10 nF; C
13
= 0,022
,uF; C
14
= 47 ,uF; C
15
= 2,2 nF; C
16
=
= 100 nF; C
17
= 10 ,uF;C
18
= 330 pF;
C
19
= 0,1 ,uF; C
20
= 0,1 ,uF; C
2l
= 100
,uF; C
22
= 330 pF; C
23
= 47 ,uF; C
24
-
= 0,001 ,uF; C
25
= 100 pF; C
26
= 100
,uF; C
27
= 0,068 ,uF; C
28
:;;::: 0,012 ,uF:
C
29
= 1 000 ,uF; C
30
= 1 000 ,uF;
0
1
-0
4
= 1 N 4007; Dz DZ30
T
1
=,BF 245; T
2
= SC 173; T
3
= SC 109; T
4
SC 108; T 5 = SC 107:
T
6
= BD
"Dana" MC 712 IC produs la "Teh-
noton", efectundu-se cteva modifi-
Au fost excluse containerul ba-
teriilor, difuzorul, microfonul ncor-
porat de montaj.
In locul liber excen-
containerului casetei s-au
morttat rectilinii,
indicatoare de de la
casetofoane le de tip STAR MC 12
un comutator de game folosit la ra-
dioreceptorul "Zefir".
n locul difuzorului s-a montat al
doilea transformator cu
de montaj ale oscilatorului
de premagnetizare a celui de-al
doilea alimentator.
n ultimii ani a n
un amplificator stereo, n va-
riante, AS2010 AS2020, fabricat
de ntreprinderea "Electronica",
Acest amplificator a un larg
ecou n rndurile nu
numai prin ci prin
dimensiunile sale atractive.
Amplificatorul Tiind destinat numai
semhalelor de p.U., magnetofon, ra-
dio etc. (semnale mari, n jur de
100-200 mV), pentwsemnale mici
de microfon am executat un pream-
plificator stereo cu 2+2 canale un
canal auxiliar, pe care l-am adaptat
electric mecanic, cum se
poate vedea din fotografia
toare.
Fiecare canal de intrare al amplifi-
catorului avnd. reglaj de volum,
semnalele se pot mixa convenabil
Reglajul de ton al volumului ge-
neral pe fiecare canal balans)
se face din amplificator, de unde se
ia alimentarea prin rezistoare de-
cuplate.
Valorile pieselor snt trecute n
schema.
9
il
TESTERE PENTRU
ACU PUNC T URA
In._ EKAAT IMRE,
Turda
S chema a
dispozitivului se n figura 1. Ea
se compune dintr-un multivibrator
realizat cu ajutorul tranzistoarelor T 1
T 2 un divizor cu generator au-
toblocat cu tranzistorul T 2, care asi-
o divizare de ordi nul 3-5 a
generate de multivibrator
n i timp o ampli-
ficare n putere. In cazul ri i
unui "rezistor" ntre electrozi, multi-
vibratorul n Valoarea
electrice la care montajul
n se poate regla din
P. Generatorul auto-
blocat se la o frec-
de 3-5 ori mai n difu-
zor un semnal sonor. Inten-
sitatea acestuia vor de-
pinde de valoarea cuta-
nate, respectiv dintre electrozi. Frec-
scade cu re-
electrice, iar intensitatea
te.
Semireglabilul R3 la re-
glarea curentului de repaus din
tranzistorul T 3'
PUNEREA N FUNCTIUNE
Se ntre electrozi un
rezistor de 10 kO se
montajul. Se pune de
reglaj al pe valoarea
n acest moment trebuie
un sunet n difuzor Se re-
apoi R3 pentru a in-
Plz. VALENTIN PlASCU.
Sucaava
n 4/1984 al revistei
noastre am publicat un aparat de
electrostimulare la domiciliu specifi-
ci nd acolo se ca
electrod activ unul punctiform, apa-
ratul poate produce stimularea
punctelor de
GENERALITATI
Un punct de situat
pe meridianele de acupunctura de
pe corpul uman denumirea
de punct activ n comparat ie cu
tegument ul indiferent, prez i nt
unele electrice de:)sebite
ca:
- cu
20-50% (de ordinul zecilor de kilo-
ohmi);
- pote ia I elect ric cresc ut
(20-40 mV);
- capacitate
Este de remarcat a
acestor parametri, dar mai impor-
10
n tratamentul prin este importan. localizarea a
traiectelor meridiane a punctelor de In medicina
punctele snt zone cutanate a stimulare n mod voit
"energia" care n meridianele de care te sta-
rea a organelor interne. Punctele meridianele sint caracteri-
zate prin mai capacitate potent iat
electric mai ridicate decit n zonele indiferente. Punctele de
sint caracterizate de de ordinul 7-500 kn,
electrice de 10-500 nF de de orAdinul 5-50 mV,.
Determinarea lor se poate face pe baza acestor In continuare
propunem realizarea unui tester simplu care, in fond,
a zonei respective.
tensitatea Se deeu-
apoi rezistorul di ntre elec-
trozi care trebuie la
anularea sonore; n caz
contrar, suma lor R
4
P
este prea mare.
DESCRIEREA
Montajul se pe circuit
imprimat (vezi figura 2) se mon-
ntr-o cutie de material
cu dimensiunile 120x70x30 mm. Se
1
r
E..- (1
3vT+ 1
Tr
2
Elecfrod
cu virf
Eledrod
cilindric
este modificarea a
acestora la unor
patologice ale organelor cu care
este corelat punctul activ. De aici
acestor puncte n
scop diagnostic terapeutic. .
Pe baza electrice
specifice ale punctelor, n" vederea
acestora au fost construite
instrumente de diferite grade de
complexitate, cele mai
fiind acelea care toate
cele trei ale punctelor ac-
tive.
n continuare un dis-
pozitiv pentru detectarea punctelor
active folosind faptul acestea
o
de tegumentul indiferent.
Tehnica de
folose;;. te ace, care me-
canic punctul. de un aseme-
nea ac se electrodul activ
se trimit impulsuri de la electroBti-
mulator, acest punct este stimulat
electric, iar metoda ,denumi-
rea de In fine,
atunci ci nd pe punct nu mai este n-
tipt acul, el fiind stimulat doar elec-
tric prin atingerea sa cu electrodul
activ, se electro-
mult mai dar,
desigur, cu efecte mai mici. In acest
caz, de care ne n articolul
de pentru unor rezul-
tate compatibile, este suficient
prelungim timpul de stimulare la
30-40 de minute.
n mod obis nuit se folosesc detec-
toare stimulatoare ca sepa-
rate. Cu detectorul se te punc-
tul activ de interes, care apoi este
marcat pe piele prin trasarea unui
mic cerc n jurul electrodului de la
detector. innd n interiorul
acelui cerc se undeva punctul
activ, operatorul aduce un alt elec-
trod, pe cel de la electrostimulator,
n cerc pentru a face
stimularea. Dar aria a puncte-
lor, de ordinul a 1 mm
2
, ct erorile
inerente n trasarea cercului pot
conduce la asezarea noului eleetrod
de punctul activ. Or, tratarea
unui alt punct, chiar este situat
de punctul activ, rezul-
tate.
n cazul de am montat att de-
tectorul cit stimulatorul n
cutie; n acest fel folosim i
electrozi pentru ambele proceduri.
electrodul este men-
n continuare pe punct tre-
ci nd comutatorul
Im , de pe pozqia D pe S, cei
doi electrozi s nt i la irea
transformatorului Tr. 2 din elec-
trostimulator, la irea din
ar;>arat. Electrozii permanent
la bornele aparatului; numai apar
astfel erori de plasare pe punct a
electrodului activ si, mai mult, din
cind n cnd se poate verifica
electrodul este pe punctul activ prin
deplasarea, pentru scurt timp, a co-
mutatorului pe D.
vor monta borne de cu
(> 1 MO).
electrodului
se n figura"3, iar
electrodului de palpare n
Se va avea ea
fie ct mai
palpare (piesa 8 din
fie acoperit la
argint sau aur pentru a fi.
oxidare. Resortul va fi astfel
struit iar canalele de blocare
alese nct asigure
sare la valorile 20-60-80 gf (
de de a
teflon 6) cnd tija a fost mpi
la vrful deteflon 1.
DE UTILIZARE
Electrodul de referinta
de subiect, iar
de palpare este purtat
pielii n zona de
eres te brusc inten-
si'
(uneori nu' n punct).
din cauza tensiunii
de alimentare mici (de la baterie de
3 V de tip Pionier) aparatul nu
nici un fel de
folosirea lui este
pentru un medic
\. Ca
poate fi utilizat un
un rezistor de limitare aut;:I,.,\IQt,
scad.
poate fi miniaturizat n
Oscilatorul
tranzistorul
este
stimulator
n cazul modificarea
pe care oscilato-
rul se face folosindu-se un genera-
tor de curent variabil, dar de data
aceasta am optat pentru un montaj
Darfington format din tranzistoarele
Ti T
2
, n varianta npn, motive
pe care le vom da departe.
Montajul o
amplificare mare de (/11 +
1) + 1) la o n
tensiune de unu.
deci un montaj se
o de
faptul punctele active de
au- mult diferite de unul
la altul. Modifi-Garea curentului prin
baza tranzistorului prin
rea iometrului are ca rezul-
tat o a prin Dar-
lington n se va mo-
difica audio pe care lu
osci!atoru! montat ca
n colectorul corn Lin
De exemplu, cu P
la electrodul activ EA li-
ber, n difuzor se va auzi anumit
sunet. n se
atinge un punct indiferent, sunetul
va deveni mai nalt, deoarece ntre
punctele B de pe se
n paralel
TEHNIUM 5/1984
t"I"'I

c::
3
15
2
. -_. --' -_. --, --. --._- '--' --'--.
120
3 4
ELectrodul citind rit
5 6 7 6
....
)(
ro
e

1. vrf de teflon sau
2. tub de inoxidabil;
3. de de elec-
trodu( 8 prin lipire;
4. resort din 0 0,2;
5. M 1,5;
6. de teflon; .
7. (corp) de ghidare;
8. de (minimum 0 1.3
mm maximum 0 2);
electrozi. Atingerea cu EA a unui
punct activ va produce un sunet
mai nalt. In acest fel se selecteaza
punctul activ de tegumentul in-
diferent veci n. Dar n i
stare a P, este
atins un punct indiferent de pe o
regiune a corpului - spre
exemplu de pe frunte -, s-ar putea
ca sunetul fie chiar mai nalt ca
la punctul activ anterior. n acest
caz se va schimba
metrului minimum (cursorul n
sus pe alegndu-se astfel o
de mai pentru
care urechea o
de ntre punctul indiferent
de pe frunte cel activ
MontajUI Oarlington, avnd amplifi-
care n curent mare, va-
apreciabile ale pen-
tru mici ale cursorului lui
P astfel ne o n plaja
P pentru a fi folo-
cnd se trece de la o regiune la
alta a corpului, regiuni cu se(lsibili-
diferite ale punctelor. In tot
acest timp electrodul de
ER (indiferent) va fi n mna
Este indicat ca zona de inte-
res fie cu alcool, iar de-
tectarea punctului se peste
10 minute."
sau
Detaliu
<:) cu canalele
.; dispozitivului de reg Iare a presiunii
minS
DETALII TEHNICE
Celelalte componente ale monta-
jului au un rol de recunoscut.
nCt nu mai comentarii.
Tranzistorul T
3
este AC 180,iar
tranzistoarele T
1
T
2
snt de tipul
SC 172. R2' cu asterisc.
se alege n jurul a 25 kU, astfel nct,
cu electrozii n difuzor se
un sunet nalt; tatonarea aces-
tei se poate elimina
se alege condensatorul C
2
la o va-
loare
Transformatorul Tr. folosit n
acest oscilator este un defazor (dri-
ver) de la aparatele de radio tranzis-
torizate de tip vechi, care au amplifi-
cator de n contra-
timp (push-pull). 1-2
este o din secundarul defa-
"iar 3-4 este. primarul aces-
tuia. In lipsa unui asemenea
transformator se va construi unul cu
datele celui din electrostimulator,
dar 4-5
acolo pentru aprinderea cu
neon excitarea piezoe-
lectric.
Referitor la acest difuzor,
ca, n lipsa lui, se imagineze un
etaj de adaptare repetor pe emitor,
care la ire excite un difuzor
nuit.
9. cordon de (fir !itat);
10. capacul de nchidere (de po-

11, de fixare a cordonului
de (M 2,5 sau M 3. cu cap
rotund sau seminecat).
Pentru incintelor
acustice la conectarea amplifi-
catorului la am construit
un releu temporizator simplu cu
ajutorul am poc-
netul al difuzoarelor,
ca riscul distrugerii acestora
curentului mare de n-
a condensatoarelor de
filtraj regimului tranzitoriu de
echilibrare a etajului final.

I
Temporizatorul se
de la a
transformatorului de din
care snt alimentate etajele fi-
nale, ntre "priza ca-
uneia dintre (27
Vc.a.).
Durata ntrzierii la conectarea
incintelor se din rezis-
cu valoarea
de 500 kO la 5-7 secunde .
2
La
s tim ula tor ulu i
4
Tr.
I
I
I
........... Pot.P
Oif.
Releul este de 12 V 150 mA,
avnd perechi de contacte
normal deschise su-
porte de 2A. In cazul n
R1 01 lN4007
[1
l00I-lF
40V
LISTA DE MATERIALE
T l' T 2 - tranzistoare ASY48.
AC125, 2N404, ASY28 (de comu';
pnp, Ge)
Rezistoare
R
l
- 4,7 kO/O,25 W, 20
1
!<; - peli-
cular; R
2
- 10 kn/O,25 W, 20% -
pelicular; R3 - 250 kH/O,25 W - se-
mireglabil; R
4
- 1 kn/O,25 W, -
. pelicular, P - 50 kn/O,25 W, liniar -
potent iometru
CondensatoarE::.
C
1
- 25 jlF/4 V - -electroTitic;
C" - 47 nF/50 V - stiroflex, mylar;
C; - 1 ...;- 2,2 jlF/10 V - electrolitic'cu
tantal sau mylar; C
4
- 470 pF :
1 000 pF/50 V - stiroflex; C:, -
33 pF ...;- 91 pF/50 V - stiroflex
Transformator de Tr. - pe
de tip 181 T1, N28, AI =
630, de Siemens sau
HAGY AI = 630. 024x8, de
R.P.U.
Numerele de spire:
1-2 = 177 spire cu 00,16, CuEm
2-3 = 177 spire cu 00,16, CuEm
4-5 = 35 spire cu 0 0,3, CuMM
Oit. - difuzor 8 n/250
mW
I - basculant miria-
tura. 2 Al250 V
B
Oumitrescu 1., Oragomirescu.
a punctului
activ a regiunilor indiferente cuta-
n normale de hiper-
!tezle;
C. Ionescu, Tratamentul prin acu-

L.M. Goldenberg, Teoria calcu-
lul circuitelor de impulsuri;
Ing. AURELIAN MATEESCU
care se dispune de un releu cu
perechi de contacte nor-
mal nchise normal
deschise, contactele normal n-
chise vor servi la c.'Uplarea n cir-
cuit a de sarcina
de circa 100 la minimum 25 W.
pe care etajele finale vor debita
n perioada de regim tranzitoriu,
ce vor fi deconectate
si nlocuite cu incintele acustice
5-7 secunde de la ali-
mentarea amplificatorului.
Montajl,ll, executat compact
pe o de circuit imprimat.
va fi montat n amplificator n
apropierea mufelor pentru difu-
zoare.
Tranzistorul T2 va fi nlocuit
cu un tranzistor de medie putere
(din seria BD) n cazul n care
releul cere un curent mai mare.
eventual se va prevedea cu un
mic radiator 'din de alumi-
niu cu grosimea de 1 mm.
De la etaJ!!le
L R

T1 I TZ-BC107A
TEHNIUM 5/1984
Il
L
De mare popEJlaritate se
jocurile electronice prac-
ticate pe ecranul unui televizor,
denumite n limbajul curent,
j09uri TV.
In marea majoritate a cazuri-
lor, astfel de jocuri snt realizate
cu ajutorul unui circuit integrat
lSI specializat. Mai cunoscute
la noi n snt circuitele AY 3
- 8500 (GENERAL INSTRU-
MENT) TMS 1965 NlA (TE-
XAS INSTRUMENTS), circuite
care dealtfel Snt utilizate n tele-
vizoarele OLT SPORT (evi-
dent, versiunea cu jocuri TV).
Cele circuite snt com-
patibile pin cu pin,
putndu-se astfel interschimba
nici o modificare n schema

Articolul de se
posesorilor unui televizor cu jo-
n rndurile care pre-
modul de realizare a
unui montaj care permite vizua-
lizarea semnalelor electrice de
pe ecranul re-
ceptorului de televiziune.
este n labo-
ratoarele amatorilor pentru
cu scop didactic,
receptorul de televiziune fiind
utilizat, nici un fel de modi-
n schema sau n
circuitele de reglaj.
Modul de interconectare
apare n figura 1.
la bornele de ale adap-
. torului, a
este n figura 2, se
semnale electrice de ra-
modulate n ampli-
tudine, similare celor captate de
antena de Prin conec-
tarea adaptorului la borna de
a receptorului de televi-
ziune, reglat pentru vizualizarea
programelor transmise pe cana-
lui II din banda undelor metrice,
se pe ecran imaginea
semnalelor electrice aplicate la
bornele "Y" ale adaptorului.
Din schema bloc n
figura 1 diferitele cir-
cuite ale adaptorului
produse
de generatorul autobiocat reali-
zat cu tranzistorul T 5 n semna-
lul complex necesar pentru ac-
circuitelor de baleiaj
aflate n receptorul de televi-
ziune.
Conceput pentru realizarea
cu cores-
multipli lor
12
Ing. PAULESCU
curi, de sau
celor care doresc i realizeze
singuri unul unul din
circuitele de mai sus. Pentru fa-
miliarizarea constructorilor ama-
tori cu aceste integrate este pre-
zentat pe scurt circuitul AY
3-8500.
Circuitul AY 3-8500
este un microprocesor speciali-
zat realizat n tehnologie NMOS,
care perr::nite practicarea a 7 jo-
curi TV. In tabelul nr. 1 este in-
diagrama de intercone-
xiuni de unele
de operare.
3. La,acest pin circuitul furni-
trenuri de impulsuri audio

evenimente:
- lovirea mingii cu paleta, T =
32 ms, fo = 976 Hz;
- lovirea mingii de marginea
Ing. IANCU ZAHARIA
impulsurilor de baleiaj orizontal
(linii) ale televizorului, generato-
rul autoblocat func-
descrise n continuare.
Impulsurile
liniilor snt
prin intermediul releului electro-
nic realizat cu tranzistorul T 2
dioda D 5 prin care tranzistorul
T 5 n stare de scurt-
tranzistorul T 2. intro-
ducnd astfel impulsurile de sin-
cronizare linii n impuisu-
rilor de sincronizare
(cadre), din
II a transformatorului Tr 1, prin
circuitul amplificator-limitator
realizat cu tranzistorul T 1, urmat
de filtrul C3-R4.
provenite de la ge-
neratorul autoblocat cu frec-
armoni-
celor superioare impulsurilor de
sincronizare linii snt transfor-
mate ntr-o tensiune liniar-cres-
prin intermediul circui-
tului C4-D,-R7. astfel
tensiunea n de de
pentru ba-
leiajul orizontal al osciloscopu-
lui, prin filtrul reglabil
Usin
50
terenului de joc, T = 32 ms, fo =
488 Hz;
- marcarea unui punct, T =
32 ms, fo = 1,95 kHz.
5. Starea a acestei in-
unghiul (unghiu-
rile) sub care se mingea
de sau de bordura tere-
nului de joc. Pentru ,,1" logic It
(pinul 5 n aer) se
unghiuri de reflexie, 20.
Pentru "O" logic (pinul 5 la V ss)
se patru unghiuri de
reflexie, 20 40.
R1S-R1g-R20 C13 la intrarea
amplificatorului pentru deflexia
"Y".
Amplificatorul realizat cu tran-
zistoarele Te. T 7 T s cuplate
ga!vanic, se ca un releu
electronic cu prag de
fix, amplificarea de
circa 10 ori a semnalelor a
ror de-
amplitudinea tensiunii
de baleiaj orizontal. Condensa-
torul C'5 pozi-
fiind conectat ntre colecto-
rul tranzistorului T 7 intrarea
amplificatorului, n scopul spori-
rii n banda frecven-
nalte din spectrul studiat,
ameliornd panta frontului im-
pulsurilor amplificate, pentru
conturarea a imaginii n
'cmpul ecranului, delimitnd pra-
guJ trecerii de la alb la negru .
In semnalului,pe
ecranul televizorului apare o li-
nie
spre centrul ecra-
nului prin
semireglabile R 18-
Impulsurile de cadre care tra-
dioda D 4, cele de linii
sosite prin seria CS-D6 im-
pulsurile imaginii la ie-
amplificatorului de deflexie
prin C 12 snt aplicate
simultan pe baza tramdstorului
T 4, conectat n etajul repetor pe
Gen. autoblocat
imp. sincro.lini i
7. Starea a acestei
"viteza" de
plasare a mingii (n realitate
timpul. necesar
curgerii ecranului, viteza
de dimensi
ecranului). Pentru ,,1" logic
gea parcurge ecranul n 1,3
iar pentru "O" logic n 0,65
8. Starea a acestei i
modalitatea
care se serves te, man

Pentru "O" logic
emitor, capabil moduleze
amplitudine oscilatorul de rad
n circuitele
include tranzistorul T 3'
Divizorul de tensiune comp
din As Rg are
lui de a reduce tensiunea de
n emita
tranzistorului T 3 la I
de 300 m V, pentru
citarea televizoarelor cu se
litate eliminnd nfl
sarcinii de intrare
receptorului de -televiziune) as
pra de

Stabilitatea imaginii pe o
se variind rezis
R16. ,
Contrastul maxim corespun-
imaginii pentru canalul re-
este realizabil prin ac-
i
bile Ca, iar dimensiunile ve
cale ale imaginii pot fi va
A semiregl
R 25. Inlocuirea
semireglabile prin
permite corectarea a
reglajelor.
de intrare a
ficatorului deflexiei verticale
este de ordinul ctorva sute de
ohmi, putnd fi prin utili-
zarea unui amplificator
la cu Tfn etaj repetor pe
emitor, caz n care sensibilita-
Gen. U. baleiaj

te
Gen. U.
T V mod ulat n a mplitu d'ine
Convertire U.
vertical n semnal
PIN
1 Neconectat
2 (Vssl. tipic OV
3 ire sunet
4 Alimentare (+Vcd
5 unghi reflexie
6 Iesire minoe
7 minge
8 ie
9 ire
10 ire st nga
11 Intrare dreapta
12 Intrare stnga
13 dimensiune

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Neconectat
Neconectat
ire sincronizare H/V
Intrare ceas (tact)
Tir 1 (talere aruncate)
Tir 2
Tenis
Fotbal
Squash
Antrenament
ire teren scor
Ad ucere la zero (reset)
Intrare
Intrare
Neconectat
MIN. MAX.
'i' '\:.
Tensiune ntre orice pin V ss
'\.>
-0,3 12 V
i'.
de stocare
5;"";"
--20 70
ec
'.

. i.;:: ..,:' .." t'
aC
modul de lucru cu

13. Starea a aoestei in-
dimensiunea ju-
Pentru ,,1" logic se se-
formatul mare (28 de li-
nii iar pentru "O" logic se
formatul mic (14 linii
TV).
18-23. Starea "O" logic apli-
uneia din aceste se-
jocul asociat
Nu se admite
a jocuri.
nici unul din pinii 18 ... 23
nu este selectat, microproceso-
rul automat un al
7 -lea joc, o de fotbal cu
5
tea va pragul
de mV.
Pentru canalul II de televi-
ziune, L 5
spire, conductor de cupru emai-
lat cu diametrulde 0,6 mm,
diametrul
este de 9 mm.
Transformatorul Tr 1 este de
TEHNIUM 5/1984

40
25. Starea a acestei in-
este n mod normal ,,1" lo-
gic. Cu un impuls "O" logic se
contoarele asociate
scorului jocul poate fi reluat.
26. intrare
n JOCUl
de tir. se
material p ri n apl ica rea
unui impuls pozitiv generat de
un circuit monostabil.
27. intrare sesizeaza
corectitudinea tragerii se
sau nu pe ia de tra-
gere). pe
de tragere se traduce prin apli-
carea unui impulS pozitiv gene-
rat de un circuit. monostabil.
Toate impulsurile care se
tip "sonerie". EI poate fi realizat
pe un miez din tole de ferosili-
ciu cu de 2-3 cm
2

raportul de transformare cores-
tensiunilor 220 V/6 V.
Transformatorul Tr2 se va rea-
liza pe un miez toroidal din fe-
cu diametrul exterior de 10
mm grosimea de 2 mm (se
Tr2
EfD106
D8
EFO
106
Rl1-24KA
Caracteristici electrice MIN.
I
1,99
N
T
R Stare ,pOl

A
R
E Stare ,,1" V
cc
-2
C
I m de ire E
A
oscilator ceas -
s
1 Stare "O"

N
T
R Stare ,,1" V
cc
-2

R
I 1 m de intrare -
I
Stare ,P" E -
$
I
R
Stare ,,1" V
cc
-2
I
Curent alimentare -
la sau pe care le
microprocesorul au
niveluri logice compatibile cu
circuitele din seria CMOS.
n tabelul nr. 2 se va-
TIP MAX.
'1-
- 2,03 MHz

- 0,5 V -
- V
cc
V
-i
!i""1
i
,;;',t
- kn -
; .. li"
.

It,;,!;
I
- V -
,ii 1:;
- V
cc
V -
.
.::;
f:r. Mn
1 .";
\t.:c,;,;
-
- 1 V IOUT = 500 pA
- - V IOUT = 100 pA
40 60 mA V
cc
=8,5V
lorile admise, iar n tabelul
nr. 3 caracteristicile electrice
pentru Tamb = 25C Vcc = 6 V
(V
ss
= 0\4).
REPARAREA
MATERIALELOR SPORTIVE
Un defect frecvent ce poate la
rucsac, mai ales este la ca-
pacitatea l reprezi ruperea
materialului de cort sau din
care este n special n drep-
tul locurilor unde din ie au fost
capse. Mai mult chiar, se pot
pierde capse le.
Pentru remediere recomand un proce-
<::leu la ndemna tuturor, folosind scule si
!'nateriale ieftine, unele ionale, a'l-
procurate din
Se taie de material de
. care se vor coase
cu materialul din care este
pot ncerca miezul carcasa fil-
trelor de
de la radioreceptoarele de buzu-
nar), bobinnd cte 100 de spire
pentru I II 30 de
spire pentru III, con-
ductor de cupru emailat cu dia-
metrul de 0,1 mm.
Montajul se poate realiza pe o
circuit imprimat nu
nici un fel de ecranare.
Circuitele oscilatorului de radio-
se vor grupa astfel n-
ct conexiunile rezultante fie
Ing. ADRIAN CURELEA
rucsacul, loculUI
unde s-a constatat defectul (fig. 1). Cu
preduceaua se o perforare de I?
10 care mal
nainte .. Se va petrece capsa de
10 pe o parte a orificiului, iar din. partea
se pune care se va realiza
nchiderea.(fig. 2). Piesele 1 - poanson
2 - suport se vor executa din mate-
riale recomandat(:J de scule). con-
form din figura 3. Prin batere cu
ciocanul, poansonul. capsa rea.
Se poate proceqa similar pentru repa-
rarea a cortulUI a hllSPI
auto etc.
ct mai scurte posibil, evitn-
du-se amorsarea unor eventuale
parazite.
Montajul este alimentat cu
tensiunea de 9 V,
prin stabilizarea de
dioda D
1
a tensiunii debitate de
redresorul dublor realizat cu
diodele D 2 0"3. Precedarea
amplificatorului de deflexie ver-
cu' un comutator electro-
nic permite vizualizarea simul-
a mai multor semnale. sfu-
diindu-Ie
]3
IOIURIIIII "OIICII"
SUSPENSIA
Barele de torsiune 8 (fig. 4) snt
prin tragere din
arc rectificate, pentru eliminarea
unor defecte ce ar putea conduce la
ruperea lor fenomenului de
n timpul Bara
de torsiune stnga este de
bara de torsiune dreapta (printr-o
pretorsionare fiind reperate
astfel: OLTCIT Special - dreapta, o
verde, iar stnga dungi
verzi; OLTCIT Club - dreapta o
iar stnga
dungi galbene. Barele de torsiune
snt metaiizate la capete, n arc elec-
tric, cu de aluminiu, pentru a
fi protejate mpotriva coroziunii.
lama de flexiune 1 (fig. 4) este
prin laminare din
arc, care se face o sablare n
anumite impuse de docu-
Lama de fle-
xiune are grosimea de 10 mm, repe-
verde la capete pen-
tru OLTCIT Special Club.
B. PUNTEA SUSPENSIA
SPATE
Puntea spate (fig. 5) a autoturis-
melor OLTCIT este de tip LAMBDA
(codificare "Citroen"), cu
independente. Din punct de ve-
dere constructiv este la am-
bele tipuri de autoturisme,
din trase, avnd fiecare cte o
de torsiune, transver-
sal. Suspensia este cu o
pereche de amortizoare hidraulice
telescopice - cu dublu efect - pre-
la interior cu tampoane de
(pe destindere) pentru limitarea
B
114
Cr. Ing. TRAIAN CANTA
cursei: Piesele spate snt
montate pe un cadru de
ce un suban-
samblu-bloc ce se CU
pe caroserie. n figura 5
s-au notat piesele componente ale
spate astfel: 1 - pneu; 2 -
3 - disc spate; 4 - ta-
de 5 - butuc al
6 - de fixare a rulmentului; 7
- rulment; 8 - 9, -.,.
de fixare; 10 - de etan-
11 - prezon 12 -
Unghi . .de
votului fuzetei r", planul. lon-
gltudinal al autoturismului)
fnclinare piv.ot (in planul
transversal, al autotul'ismului)
ParaleUsm (L-l1) (deschi-

(pe punte), daN
Tabelul nr 2: CARACTERISTICilE FATA
SPATE ALE AUTOTURISMELOR
Diametrul exterior, mm
Diametrul interior, mm
rulment, mm
CondqU. montaj:
diametru arbore, mm
- diametru alezaj, mm
30' 4 + 30'
O O O
121' 122' 139'
'1
+2
-1
505 545 611
1
014 016
-0,013
-o
035 036
-0,012
I
":""0
30 29
-0,2 O
+0,018
035 (butuc) 036
+0,002
016
4('
30'
O
139" - valori informative
+2 - reglabil (cu
-'"1 bieletelor de directie
stinga
651 -
, roata .stinga--dreapta: 5
Tabelul nr. 3: CARACTERISTICILE TEHNICE ALE SPATE A
AUTOTU,RISMELOR
Ec.artament, mm 1 240 infor-
* 01, H1, l2 l3 snt prezentate n figura 3
spate; 13 -- obturator plastic; 14 --
deflector; 15 -- 16 --
de fixare a barei de torsiune;
17 -- punte-caro-
serie; 18 -- flexibloc; 19 - de
20 -- de torsiune
dreapta; 21 - de torsiune
stnga; 22 - tub al osiei spate; 23 -
ax al spC;lte; 24 -- palier
central; 25 -- obturatoare; 26 -- le-
punte-caroserie; 27
-- amortizor spate; 28 -- palier exte-
tabelul 3 se caracteris-
ticile tehnice ale spate.
Butucul 5 al spate (fig. 5)
realizat prin forjare din
care se o pre-
lucrare.
Rulmentul 7 (fig. 5) este de tipul
radial-axial, fiind cu
rnduri de bile. Caracteristicile teh-
nice principale ale s-au
dat n tabelul 2.
Cadrul spate asamblat 1 (fig. 6)
este un ansamblu format dintr-un
tub osie spate 20 (54 x 60 mm),
din sudat la capete
pe suporturi, fiecare format
din ambutisate a b.
Piesele componente ale ansamblului
(cadru) punte spate - bare tor-
siune s-au notat astfel (flg, 6): 1 -
cadru spate ansamblat; 2, 3 -
turi elastice; 4 -- de torsiune;
5, 6 -- de 7 -
prezon cu guler; 8 -- 9, 10
- 11-16 - rondete;
17-19 - 20 - tub osie
spate.
Barele de torsiune 20 21 (fig. 5)
snt prin tragere din
bare de laminat (45 C-TS), ur-
mate de rectificare. Snt identice di-
mensional, stnga-dreapta (avnd
sensul de pretorsionare
TEHNIUM 5/1984
cu caracteristici teh-
nice: diametrul (0 17,9), lungimea l
(951 mm), de caneluri (30,
respectiv 28, la capetele fixate pe
cadru).
Amortizoarele spate cu
barele de torsiune
tura ntre partea nesuspen-
caroserie, amortizoarele
avnd cte un fixat pe cadru,
iar pe spate, prin in-
termediul a flexiblocuri.
. Amortlzorul hldraulic telescopic
spate 27 (fig. 5) are ca-
racteristici tehnice principale: lungi-
mea comprimat (235 mm),
lungimea destins (324 mm).
cursa (89 mm), cursa
(99 mm), diametrul maxim (0 50),
culoarea gri pentru OLTCIT Special
Club.
spate 12 (fig. 5) este con-
prin turnare din
(GS 42). Este o com-
pe care se roata spate
(prin intermediul fuzetei, rulmentu-
lui butucului), axul tubular, bara
de torsiune, flexiblocul inferior al
amortizorului etrierul de
Pneurile care autoturis-
mele OLTCIT snt de tipul 145 SR
13 O 216. tubeless fa-
bricate de I.A. "Victoria" -
Sint montate pe jante de
asimilate Mi-
chelin. Caracteristicile tehnice prin-
cipale aie pneurilor: cod
(D 216), diametrul exterior (566
mm), grosime pneu (145 mm),
(180 km/h), indice de capa-
citate de (74),
(283 mm). (257 mm),
de rulare (1 720 mm),
(375
kg), presiune de umflare (1,9 bari-
2,0 bari:......spate) ...
17--
13--(f!)
11.--@

/ .
10 ,/
. / ,/
2
1!)--18
*--15
@--12
RE
RAPI
de ungere se
direct asupra moto-
rului, determinnd griparea, topirea
relor, exfolierea Pentru a evita
astfel de trebuie controlat periodic
nivelul uleiului din baie trebuie schim-
bat la timp filtrul de ulei maximum
5 000 km). de un-
gere mai pot fi cauzate de uzura pom-
pei de ulei, nfundarea filtrului de ulei
nu este schimbat la timp), de dilua-
rea uleiului cu sau cu sau de
folosirea unui alt ulei dect cel indicat
Primul semn apare o la in-
de ungere este aprinderea becu-
lui la bord n timpul mersului.
apare o astfel de defec-
este indicat nu se continue dru-
mul, ci fie la
prima unitate service.
ale instalati ei de Ma-
joritatea de
duc la motorului, feno-
men care unui de
ale organelor sale. Cele mai
frecvente snt ntlnite la radia-
tor, pompa de termostat
a) ale radiatorului.
rea apei n radiator are ca urmare sparge-
rea celulelor radiatorulu. fisurarea blo-
cului motor, Fenomenul duce
la motorului deoarece

apa din nu mai trece prin radia-
torul blocat. Remediere: Cnd se
apa a n partea inferioara a
radiatorului, se motorul n
se radiatorul cu crpe nmuiate
n sau se cu aer cald, Nu
se folosirea
b)' ale pompei de Rupe-
rea paletelor pompei de este fenome-
nul cel mai des ntHnit se fie
unor cauze din fie
apei n de Remediere: se
pompa de care
se va executa numai 'Ia service.
c) termostatului
ruperea sau pierderea arcuri-
lor. radiatorul este rece, moto-
rul furtunul de la termostat snt foarte
calde, iar prin gura de umplere nu trece
apa, krmostatul este defect
Remedi"'re: se termostatul.
d) ale ventilatorului. Rupe-
rea sau ndoirea palatelor ventilatorului
nu se produce decit n cazul lovirii lor cu
un obiect metalic. se desco-
prin zgomotul pe care l produce.
Remedierea n nlocuirea ventila-
torului (elicei). Ruperea curelei de venti-
lator poate determina ea ale
de Remediere: se mon-
o curea
15
DECO
Comercializarea la nOI In
a unor seturi de filtre de con-
versie pentru fotografia color (Pan-
chromar - R.D.G.) a reactuallzat n
r ndul fotografilor o serie de pro-
bleme privind mOQul n care
ele, sistemul de uti-
lizarea Dat fiind marele nu-
de ai diapozitivelor, ma-
terialul de i propune explica-
rea mai n detaliu a acestor pro-
bleme.
Filtrele de conversie (sau
convertesc) temperatura de culoare
a luminii. Ele se folosesc pentru
acordarea temperaturii de culoare a
luminii existente n momentul foto-
grafierii cu de culoare a
filmului color utilizat. I
este la realizarea diapozitive-
lor; se pot folosi, de asemenea, la
fotografierea pe negativ color.
TEMPERATURA DE CULOARE
Orice poate fi ca-
prin intensitatea spec-
trul luminii emise. Cu de
intensitate sntem familiarizati din
fotografia alb-negru;
cum se ea icum o adap-
la sensibilitatea filmului prin in-
termediul diafragmei timpului de
expunere.
- spectrul
luminii emise - este n
fotografia color de ea ne vom
ocupa n continuare.
Lumina este un amestec de radia-
t ii cu diferite lungimi de n do-
meniul 390-760 nm, pe care ochiul
omului le percepe ca un amestec de
diferite culori. Se poate trasa spec-
trul de emisie al unei surse,
un grafic n care este
pe energia diverselor ra-
iar pe lungimea de
Astfel se fr,qrte intu-
QI
>-

ro

Z .
R\!
-c::
::J 100
ro
0'1
It...
QJ
c:
10
LA.!
16
GH.
EUGENIA
itiv ponderea diverselor culori n
spectrul emis. De exemplu, n figura
1 s-au reprezentat spectrul luminii
medii de zi, spectrul unui bec cu in-
spectrul unei diode
electroluminescente rosii. Pentru a
le compara valorile de pe or-
au fost normate. Este vizibil
lumina de zi din
tot spectrul, n lumina becului pre-
culorile dinspre extremitatea
iar LED-ul emite exclusiv
ros u.
reamintim filmul este impre-
sionat de lumina sursei, care a fost
de subiect n mod selectiv,
n de culorile acestuia. Orice
film color, prelucrat conform in-
iunilor fabricantului, repro-
'duce corect culorile subiectului nu-
mai acesta este ilumill.at cu o
avnd o
a luminii. de ce este
important ne
la fotografiere asupra spectrului
emis de si - el nu este
peliculei - corec-
lumina cu un filtru de conversie
pQtrivit, montat pe obiectiv.
In practica nu se lu-
cu spectrul propriu-zis al lu-
minii. EI este nlocuit cu asa-numita
de culoare el luminii.
Prin se
spectrul luminii cu spectrul de emi-
sie al unui corp negru aflat la o anu-

pe s.curt emisia cor-
pului negru. Cnd un corp solid
neinflamabil este el pri-
te din exterior energie. La echi-
libru termic, corpul trebuie ce-
deze i cantitate de energie n
exterior sub de radiatie, n
particular ne gndim la o
de fier care, n fla-
devine ea Se
poate trasa un spectru al
v.
2
IlO
-ro
E
It...
o
ro
C'\
It...
QJ
c:
l..t.I
emise, cum am aratat mai sus.
EI va depinde de natura corpului
(fierul de emit
spectre diferite) de temperatura
corpului. Pentru a elimina primul
factor, se cazul unui corp
care emite - implicit absoarbe -
neselectiv orice ie, un
corp absolut negru. In figura 2 este
dat acest. spectru pentru cteva tem-
peraturi. In desen snt cuprinse, pe
zona a spectrului, re-
giunile nvecinate: in-
ul apropiat. O
spectrele cte un maxim, la
o lungime de A max,
care se n de

n figura 3 se un detaliu al fi-
gurii 2, anume spectrele corpului
negru limitate la domeniul vizibil
normate la valoarea
toare mijlocului acestuia (circa 560
nm). Scara de reprezentare pe ordo-
este Figura permite ob-
servarea faptului deosebit de impor-
tant la temperaturi mici predo-
culorile de la extremitatea ro-
a spectrului, n timp ce la tempe-
raturi mari albastru-vio-
letul.
Anumite surse luminoase (Soa-
rele, becul cu blitzu-
riie electronice sau Chimice) au un
spectru cu form? de cel al
corpului negru. In aceste cazuri
posibil printre spectrele
de tipul celor din figura 3, unul care
se asemene cel mai mult cu al
sursei respective. EI corespunde
unei anumite temperaturi a
negru spunem sursa are toc-
mai acea de culoare.
n unele' cazuri
temperatura de culoare Te
foarte ca valoare de tem-
peratura a sursei incandes-
cente (filamentul de wolfram al be-
cului, de Alteori, Te de
temperatura a sursei, fie dato-
interpunerii unui filtru (Soarele,
ce lumina sa trece prin atmo-
blitzurile chimice cu balon al-
bastru), fie faptului emi-
sia se produce prin alte fenomene
dect cele termice (lumina cerului, a
blitzului electronic
n tabelul 1 snt date exemple de
surse luminoase temperaturile de
culoare Ele snt
exprimate att n Kelvin ct
decamired. Amintim
gecamired vor fi definite
ceva mai departe n text.
surse care nu pot fi ca-
racterizate printr-o de
culoare, deoarece au un spectru de
emisie mult deosebit ca de,
spectrul corpului negru (LED-urile
- cum s-a exemplificat n figura 1
...!.., apoi n gaze, lumi-
noforii tuburilor catodice sau surse-
lor de iluminat etc.). Cu asemenea \
surse nu putem avea re-
producerii corecte a culorilor unui
subiect. Problema este
toare cnd folosim simultan mai
multe surse cu valori Te diferite.
.. --------__
itlll
-
80
ro
E
It...
60 o
c::
ro
40
C'\
It...
QJ
20 c:
I.J.J
600 700
Lungimea de nm
medie de
klaljpor-I- r O
toca-
tiu
LED
FilTRELE DE CONVERSIE
Privind figura 3, se contureaza
clar modul n care poate fi modifi-
temperatura de culoare a lumi-
nii. presupunem lumina exis-
are Te = 3 200 K, iar filmul ne-
Te = 5 500 K. Se vede
spectrele prin ponderea diver-
selor putem face conver-
sia reducnd din ce n ce
mai mult intensitatea culorilor pe
ce ne dinspre vio-
let spre se-
o poate face un filtru optic
cu o de transmisie
EI se va numi filtru de
conversie. _
Filtrele de cori-versie snt grupate
n categorii: unele iar
altele temperatura de cu
loare a luminii. Vom exemplifica
grafic modul cum ele, n
fig,ura 4 respectiv figura 5.
In figura 4 este reprezentat spec-
trul de emisie al unei surse cu Te re-
lativ (3 200 K, tocmai ca-
zul discutat mai sus); se vede ro-
Trecnd printr-un fii
tru de conversie a caracteris-
de transmisie este n figura
4b. -'- curba 1 -, dinspre
snt absorbite mult spectrul
luminii devine cel reprezentat prin
TEHNIUM 5/1984
1 din figura 4c. Acum ponde-
este ceea ce co-,
respunde unei T c' mai ridicate dect
cea (4000 K). Se poate
un alt filtru (curba 2, fig. 4b), care
o mai mare a caracte-
ristici; de transmisie
mai mult T c (curba 2, figura 4c,
unde lumina a fost la 5 SOO
K). Filtrele de acest tip au culori al-
bastru-violete, cu att mai dense cu
ct o mai mare,
Ele se cu semnul ,,-", cum
vom vedea mai departe.
n mod analog s-a exemplificat fe-
lul cum se T c a luminii
la trecerea prin filtre de conversie
avnd caracteristici de
transmisie ca acelea din figura 5b
nqtate cu ,,+".
In figurile 4c Sc se poate ob-
serva luminii
transmise de filtre, comparativ cu
intensitatea din figura 4a
respectiv 6a. Fenomenul este ine-
rent filtru optic trebuie
compensat printr-o prelungire adec
a expunerii.
pentru rezolvarea tutu-
ror fotografice sot.nece-
sare seturi de filtre de conver-
sie, pentru ridicarea respectiv co-
borrea T c n_ grade diferite, la
valoarea pe care o filmul.
Am ajuns la problema di-
verselor filtre de conversie. Este ne-
cesar sensul si
La prima vedere, s-ar
rea putem caracteriza un filtru
prin de Kelvin cu
care el sau T c'
nu este P9Si-
deoarece un i filtru modi-
Te cu un diferit de
Kelvin, cum Te a luminii inci-
dente este mai mare sau mai
aparent parado-
poate fi privind cu
figura 2. Se vede depla-
egale ale maximumului spectral
A max nu corespund la intervale
egale de ntre
aceste este:
A max [nm] = 2,9.10
6
[nm.K]/t[K]
deci o 'in-
tre deplasarea spectrului inversul
temperaturii corpului negru. Aceasta
a condus la. ideea folosirii lui 1/T
pentru exprimarea temperaturii de
culoare. pentru numere
cu multe zerouri s-a
adoptat submultiplul 10-6 ca unitate
de Ea a fost MI-
RED, din prescurtarea cuvintelor
"Micro REciprocal Degree", n tra-
ducere "micrograde inverse".
dar:
Tc[mired] = 1 000 OOO/T c[K]
unitatea nu este utili-
dect n domeniul restrns al co-
lorimetriei nu face parte din Siste-
mul Practic, pentrl)
comoditatea cu numere mai
mici, se te multiplul decami-
red, care poate fi calculat direct

Tcfdecamired] =100000/T
c
[K]
Tabelul 2 pentru di-
verse Te ntlnite mai des n fotogra-
fie. la valori mari n
scala Kelvin corespund valori mici
n decamired invers. De aseme-
nea, intervale egale n scara Kelvin
devin inegale cnd snt exprimate n
decamired.
vedem cum se cu uni-
decamired n fotografie.
rui filtru de conversie i este atribu-
o valoare si un anumit
semn, n de de uni-
decamired cu care el sau
T c' Utilizarea unui filtru
avnd N decamired se face re-

Te + N = Te Un deca-
mired]
unde s-a calculat Te a luminii care a
trecut prin filtru, n de Te a
luminii tipul filtrului (N
poate avea semn pozitiv sau negativ,
cum filtrul respectiv co-
T ). ex-
f c n Kelvin, filtrele pozitive
valoarea a acesteia,
iar cele negative o
(CONTINUARE N NR.
TEHNIUM 5/1984
I
I
cititori ai revistei au scris re-
rugnd li se la dispo-.
desene de pentru ine-
lele intermediare necesare n foto-
grafia la Satisfacem
n cele ce ur-
cu convingerea desenele
publicate vor fi utile altor foto-
grafi amatori.
Inelele intermediare prezentate
snt utilizabile pe orice aparat foto-
grafic avnd obiectivul cu

Conform standardelor
nale pentru va-
loarea a filetului pentru
obiective este de M42x1. Deoarece
fotoamatori de ia noi din
aparate totografice mai
vechi, de s-a
avut n vedere valoarea de M39x1
de la aceste aparate. Cotele aferente
inelelor de M39x1 snt tre-
cute sub liniile de
Pe baza desenului din figura 1 se
trei inele de lungime pro-
respectiv cu lungimea ac-
(lungimea cu care se
obiectiv-plan film) de 14,
21, 28 mm. Coteie literale se iau din
D F
mal JUS principalele
defecte care apar n procesul de vi-
rare, cu cauzele lor cele
mai probabile.
fi Albire sau
- de albire este
- cantitatea de de po-
tasiu este prea
- de a fost
la timp ndelun-
gat;
- imaginea este prea
Albire
- nealbite au fost mur-
anterior cu monosul-
de sodiu.
Zonele de alb nu snt curate:
- voal pe imagine;
- fixarea imaginii
- albirea s-a la in-

fi) Emulsii Cl.!
- de a fost
prea prea
V.
tabelul pentru fie-
care di n cele trei mi. Ca aspect
exterior, inelele executate conform
figurii 1 snt cu ine-
lele ZENIT. care s-au n co-
Materialul indicat pentru exe-
este duralul de
o 50). inelele se vop-
sesc negru mat se vor pro-
teja zonele filetate!) sau mai bine
se negru.
Pentru cazul n care nu se dis-
pune de 'dural, este si o a
n
fIgura 2, care se prin
mai implicit greutate
mai In acest caz inelele se
pot executa din si se vor
bruna n final. '
Zonele randalinate nu snt obliga-
torii, dar lor 'ma-
Pasul
la latitudinea executantului.
O se va acorda
de
respectiv de a obiecti-
vului pe inel de a ine-
lului pe aparatul fotografic. Pentru a
elimina un control deseori dificil de
realizat se vor executa aceste
sau durata tratamentului a
fost prea
Tonuri
- imaginea a fost
sau
- developarea n revelator cu ex-
ces de de potasiu;
- albire n exces ulte-

- monosulfura de sodiu a fost al-
(ca urmare a fost par-
n tiosulfat
de sodiu);
- emulsie cu foarte
indirect.
e Tonuri violacee:
- albire
mare.
atenuate sau elimi-
nate:
- a imaginii

- de
cu tiosuifat de sodiu.
dintr-o singura prindere. Dealtfel'l
- pentru o execurie de mare
se realizarea profilulU1r
exterior, de strunjirea
trului interior filetului in
i
terior, totul dintr-o prindere
a materialului n ul)iversalul
nii-unelte (strung). In acest fel se.,
o perpendicularitEite preJi
ntre planele de
axa inelului. este facili-
de utilizarea unui semif..abricat
avnd diametru I -inter'ior de
maximum 35 mm cel exterior de
minimum 50 mm (pentru varianta '.
din figura 1). Filetu! va
fi corect ngrijit executat, astfel
nct nfiletarea obiectivului sau a
inelului la aparat se
joc evident. filetului
trebuie fie asperi-
sau ruperi de material.
Evident, se pot executa inele la
alte lungimi, n de factorii de
utilizare a nu face
parte din subiectul materialului
de
D,esenele se pot modifica
adapta pentru ca-
zurile mai rare cnd montarea obiec-
tivului se face pe un filet de va-
loare.
Inelele pot fi folosite la apara-
tele totografice cu baioneta
se dispune de un inel adaptor

desenele snt execu-
tate vedere, sec-

CESUL
MARIUS ANDREI
Puncte albastre:
- particule de n
de albire pr9venind din apa
de la sau de la tase me-
talice cu' ul Se pot
ntr-o de
1S % axalat neutru de potasiu
sau 10 % amoniac. Defectul
nu apare n cazul de
albire cu de pota-
siu.
Puncte verzi:
- sulfurii de fier n mo-
nosulfura de sodiu. Se eli-
ntr-o de 10 %
acid clorhidric.
Deoarece majoritatea defectelor
prezentate nu se mai pot se
ca virarea fotografiei sau
diapozitivului dorit fie
de virarea unei probe executate n

17


... : .... , .... :: .. : ..... .
';
X3 (2)
maiak 3:
02
I 54 I
C
MagnetofonLil "Maiak 203" este
cu un sistem de oprire a
benzii magnetice, prin
rolei presoare de axul volantului. In-
se face cu ajutorul unui
electromagnet, notat n cu
Y. Schema-magnetofonului se poate
n revista "Tehnium" nr. 6/
1981, pag. 12-13.
electromagnetului se
face numai n momentul n care
magnetofonul se n "re-
dare" sau "nregistrare", deci cnd
contactele 5
s
se n a .n-
chis. Comanda de a elec-
tromagnetului se poate face n trei
feluri, anume:
a) oprire din
rul 5
3
, situat pe bordul aparatului;
b)" oprire cu alt apa-
rat sau oprire cu
de la prin intermediul mu-
fei x7;
c) oprire prin
rea contactului 5
4
la benzii
(nchiderea circuitului de folia
la benzii
magnetice).
Pentru cazurile a si b ne intere-
oprirea aparat'ului pe o pe-
relativ de ordinul se-
cundelor sau minutelor, n timpul n-
sau opririlor pe parcur-
sul cnd nu se
schimbarea benzii sau derularea ra-
a ei. Pentru cazul c, oprirea
benzii nu satisface nevoile amatoru-
lui. "
Posesori) I unui magnetofon do-
ca la terminarea benzii apara-
tul se .deci se decu-
p leze de la In acest mod se
magnetofonul de
prin evitarea inutile pe o
se face eco-
nomie de energie.
Pentru a nu fi repornim
aparatul la fiecare de
s-a ales metoda opririi temporizate a
sistemului electric. La sfrsitul benzii
se electromag'netul Y
se circuitul de tem pori-
zare. scurgerea timpului im-
pus, se alimentarea cu
energie a circuitelor elec-
tronice a motorului, cazul 1.
mne cuplat transformatorul pentru
a se putea indica optic oprirea mag-
netofonului. se la be-
cul de indicare a opririi automate,
decuplarea se poate face direct de
ia cazul 2. '
Schema de principiu n
figura 1 este din sistemul
de selectare a comenzii, comutato-
rul electronic, sistemul de tem pori-
zare, amplificatorul de curent conti-
nuu si un releu.
Sistemul de selectare a comenzii
este compus din diodele D
1
D
2

are ca rol cuplarea sistemului de
temporizare numai n mpmentul n-
chiderii contactului 5
4
, In cazul n-
chiderii 5
3
sau la
oprirea prin intermediul
mufei x7, sistemul de temporizare
nu n functiune. n acest mod
se posibilitatea opririi func-
magnetofonului, timpul
de oprire pe a b, descrise
mai sus, timpul impus
sistemului de ternporizare.
Comutatorul electronic se com-
pune din tranzistorul T
1
rezistoa-
__ __
rele R1' R2 are rolul de a nchide 01 02 03 1 N 4001
si deschide sistemul de temporizare. ' I -
n mod normal tranzistorul T
1
este
deschis, a lui T1.T 2 - SC 107 ,BC 171 ,BC 174
.prin intermediul rezisto-
T3 - BC177,8C251
T4 - B0135,80137 .B0139
rului R
1
In momentul nchiderii
contactului 5
4
, tranzistorul T
1
ali-
mentat prin rezistorul R
2
se blo-
astfel se ntrerupe alimen-
tarea cu energie a sistemului de
temporizare.
M(C2)
k1
K
b
K - releu 35V
oo-------co T 1 (3' )
Sistemul de temporizare se com-
pune din condeQsatorulC rezis-
toarele R3 R
4
In timpul
rii magnetofonului, condensatorul C
este
prin intermediul tranzistorului T
1

al rezistorului R
2
. La nchiderea lui
5
4
alimentarea cu energie a conden-
satorului C se acesta n-
cepe se descarce prin
le R3 R
4
Timpul de
este de capacitatea conden-
satorului valorile R3
R
4
. Pentru valorile indicate n
timpul de este
de 30 de secunde.
k 2 H1
T1 (9) H2
a T1 (9')
k3
Amplificatorul de curent continuu
este constituit din tranzistoarele T
2
, Q
T
3
, T4 rezistoarele Rs, R6' R7' Rs
are rolul de amplificare a curentu-
lui aplicat pe baza lui T
2
la va-
loarea releului K.
Contactele releu lui K se pot lega
n moduri. Varianta 1 prezen-
n figura 2 trei con-
tacte, pentru decuplarea motorului,
a sistemului de alimentare cu curent
electric a circuitelor si comutarea
luminii de pe befui H1' pe becul cUT1 (5') o--...... -....c. .....
semnalizare H
2
. In locul becului H;o
poate fi o lumines-
ca n figura 4.
Varianta 2 n figura 3
contacte ale releului,
pentru ntreruperea di-
rect de la a cir-
cuitelor electronice.
n cazul ambelor variante se utili-
un buton de pornire care per-
mite recuplarea sistemului. Cnd
magnetofonul este oprit,
contactelor releelor snt cele indi-
cate nfigmile 2 3. La
pe butonul de pornire, circuitele snt
alimentate, releul K se
nchide contactele de
nere k
3
pentru varianta 1, respectiv
k
1
k
2
pentru varianta 2, Din acest
moment, chiar se ia degetul de
pe butonul de pornire, sistemul

X3(2)
54
n momentul n care
5
4
se nchide, T
1
se nchide con-
densatorul C ncepe se descarce.
Cnd s-a se nchid pe
rnd h T 3t T4 releul K; acesta va
decupla sistemul electric, c\tm
s-a mai sus.
Cablajul imprimat este indicat n
figura 5, iar modul de dispunere a
pieselor pe acesta este n fi-
gura 6. Amplasarea cj.rcuitului a'
butonului de pornire se poate face
ca n figura 7. Becul indicator H
2
poate fi amplasat ntre aparatele de
indicare a nivelului de nregistrare.
Un bec colora! n are un efect
mai deosebit. In cazul unei
diode luminescente, aceasta se
R7 R8
cu
piese
K
+ 35V
K
G1 (3)
(1 )
220
50
poate amplasa butonul de por-
nire. Butonul de pornire poate fi
montat ntr-un loc mai ferit,
utilizarea magnetofonului
de cei n special co
pii. Butonul de pornire trebuie fie
obligatoriu
Un astfel de sistem, n varianta 1,
a fost montat pe un magnetofon a
dat rezultate foarte bune timp de doi
ani, nici o prc-.
'
0)
TEHNiUM 5/1
eomanda
TIRISTOARELOR
eu 'impulsuri
Se un tiristor poate fi
amorsat printr-un impuls pozitiv
aplicat dar nu poate fi stins
prin alte aplicate.
nici chiar negative; se stinge doar
prin ntreruperea sau in-
versarea sensului curentului prin el,
n care pentru un timp
foarte scurt tensiunea U
A
-
K
este
zero.
Am constatat experimental ti-
ristorul se stinge U
A
-
K
este mai de 0,7-0,8 V, or,
valoare de tensiune se ob-
ntre emitorul colectorul unui
tranzistor saturat, iar tranzistorul
poate fi adus n printr-un
impuls adecvat aplicat bazei.
Din figuri se spre dea-
OVIDIU
Timiljloara
sebire de aprindere (amorsare),
unde U A-K I s scad respectiv
cresc concomitent, la stingere I
s
'
scade la zero abia terminarea
impulsului de a stingerii B
(deoarece pe perioada impulsului de
stingere tranzistorul este n satura-
curentul de I
s
se scurge
prin el). Trebuie deci ales un tran-
zistor care suporte n regim de
pe perioada impulsului de
stjngere, un curent egal cu 's n
stare de blocare, o tensiune E-C
cu + U.
Montajul se la comenzi
date de circuitele integrate logice,
tensiunile de "O" ,,1" logic fiind
suficiente att pentru comanda tiris-
torului ct a tranzistorului.
Elev A4NICAI CONSTANTIN,
F6'ticeni
Propun cititorilor fotoamatori con-
structia unui aparat de nega-
tive format 24/36 mm, rezultat din
modificarea unui proiector de dia-
pozitive de tip "Etiud", existent n
comprt
Cum este prezentat apa-
ratul poate fi utilizat la formate de
hrtie 40/60 mm
la 190/270 mm, alb-negru sau color,
prin utilizarea filtrelor de
Pentru a putea fi folosit la
negativelor, diaproiectorul trebuie
sa sufere
:..-. capacul metalic care prote-
aparatul n regim de
nare trebuie demontat. aici dovedin-
du-se neutilizabil:
distantei ntre obiectiv
suportul filmului' cu aproximativ
7 mm, care se face deplasnd an-
samblul condensor de - cu-
tie de n sens opus de
cu 7 mm de supor.
tul obiectivului care face parte dip
ansamblu;
- unui suport
pentru rularea filmului (5 - foto 1)
dintr-o de diapozitiv prinsa n
suportul metalic pentru diapozitive
- din condensorul de al
aparatului se scoate filtrul caloric.
TEHNIUM 5/1984
nlocuindu-I cu un filtru alb-mat, 6
(foto 2); ,
- suportul 7 al aparatului bste
necesar n cazul filmelor'
color, .pe el putnd fi montat un su-
port pentru filtre ce de-a
lungul barei din aluminiu:
- suportul 8, prins prin u-
ruburi M6 de o a aparatului.
9. De celalalt este prins un su-
port 10 ce poate culisa pe o
11, ca n fotografia 3;
- unui set de dia-
fragme cu diametrul interior tie la 3
la 20 mm, cel exterior de 29 mm,
din hrtie de culoare
care pot fi introduse, caz, n
obiectivul aparatului pentru a regla
cantitatea de de pe materia-
lul fotosensibil;
Foto 2: Elementele
principale ale aparatu-
lui nou construit: filtru
alb (6). suport orizon-
tal (8). detaliu de prin-
dere (9).
Foto 1: Su port pentru
rularea filmului.
APRINDERE STINGERE
Durata impulsului de aprindere
trebuie fie sau mai mare
dect timpul necesar iar
- nlocuirea de
cu altele de alt tip se face schim-
bnd soclul becului (se pot folosi
becuri de far auto, cu singura reco-
mandare de a filametul n
centrul focarelor lentilei oglinzii
concC\ve);
n cazul becurilor de
cu alimentare la 220 V, se
I/a intercala n serie un transforma-
tor (de la tuburile fluorescente de 80
W), pentru se vor
folosi de 100 W.
Toate dimensiunile care nu au
fost notate se pot lua aproximativ,
priceperea citi-
torului fotoamator.
i
pot fi aduse unui aparat de dia-
filme "Diascol" de rom-
chiar unui aparat de
existent n magazinele de
la care trebuie
la realizarea filtrului mat si nlo-
cuim obiectivul cu unul tratat antire-
flex cu trei lentile. Acest ultim apa-
rat a fost realizat de mine utilizat
n activitatea de fotograf
cu aparatul de redat
n prima parte, pe care l utilizez n
prezent
D
durata impulsului de stingere
sau mai mare dect timpul de comu-
tare ar tranzistorului.
Foto 4: De la diaproiector se
ansamblul optic la can
se un nou bec
Foto 3: aparatuluI
de se de barCI
(11), pe care se poate de-
plasa elementul (10).
sisteme eu
MICROPROCESOARE

poate fi ca in-
terconectarea tlrtui sistem
astfel nct ele ndepli,ni
n mod corect, coordonat. In
cadrul unui sistem digital aceasta
corespunde unei a
transmisiei datelor ntre CPU dis-
pozitivele periferice, inclusiv memo-
ria dispozitivele 1/0.
Exemplele d.in acest articol snt ti-
pice pentru 8080, detaliile
depinznd de tipul de folosit;
principiile generale ace-
lea'? i pentru sistemele cu arhitectura
pe trei magistrale.
Obiectivele de ale
snt:
- transferurile de date spre/din-
spre de la disp.ozitivele periferice;
au ca suport hard magistrala bidi-
de date, O.SUS;
- selectarea dispozitivului perife-
GUNTER ZEISEL,
CONSTANTIN DUMITRU
ric 1/0 (cu 8 sau 16 de
sau a de memorie (16
are ca suport hard magistrala de
adrese, AOO.SUS;
- generarea impulsurilQr de sin-
cronizare; pe magistrala de control,
C.SUS;
- lucrul cu ntreruperi: detecta-
rea servirea cererilor de ntreru-
pere de unitatea
MEMORIILOR
ROM
Acest tip de memorii este nevola-
tii, eliminnd astfel necesitatea unor
dispozitive specializate de
a programelor. Astfel de memorii
vor fi "numai citite" de deci se-
lectarea uneori se va face folosind
adresele superioare eventual deco-
dificate semnalul
previne conflictele de pe O.SUS n
cazul unor de nscriere ac-
a memoriei ROM n timpul
sistemului.
Adresele AO-A9 snt chiar cele
generate de sistem.
Magistrala de date este di-
rect la irile de date ale memoriei,
01-09.
Exemplul 4 kbytes ROM
ntre adresele OOOOH-OFFFH
(fig. 1).
MEMORIEI RAM
Memoriile RAM snt att nscrise,
ct citite n timpul sis-
temului; ele datei\::: curente
ale programului n lucru sau progra""
mele utilizator.
Adresele AO-A? snt chiar cele
generate de !-1 S. se face fo-
losind A8-A15 genernd CE
11
CE2
Sincronizarea se face la nscriere
cu semnalul pe pinul R/W,
iar la citire cu M MR pe pinul"OO.
Cei 512 memorie RAM se
ntre adresele
1000H-11 FFH (fig. 1).
CU DISPOZITI-
VELE 1/0
Singura de inter-
memoriilor provine din defi-
nirea a semnalelor de con-
.!r9.L-R/W pentru dispozitivele 1/0
(\lOR, respectiv l'7(j'W).
Selectarea cu porturi 1/0 izolate
(fig. 2) semnalele speciali-
zate date de controller-ul 8228.
Acest mod este asociat
4 __ -------.......1"---11
3
2 2

Simpozionul de
ale radioamatorilor i Cam-
pionatul de
1984, organizate de
de radioamalorism cu spri-
jinul revistei "Tehnium", vor avea
loc n zilele de 14 15 iulie, n
ul Cluj-Napoca.
Cei care doresc a participa la
aceste snt ia
cu Radioclubul
Cluj la telefon 12001 sau 40808 (to-
Rusu); 41428 Vi-
nerean), prefix 951.
Radioamatorii care
prezinte n
cadrul simpozionului vor lua
tura la data de 15 mai a.c.
cu revistei "Tehnium", la
telefon 90/17 .60.10/2059

20
8111


8708
COMUNiCAJii SERiE
8251 8255
8212 8212
MD
lor IN (A8)/OUT (A-.8) pentru care
posibilitatea de selectare a unui
riferic se doar
AO-A?; zonei este
deci la 256 dispozitive I
256 dispozitive O; neafec-
tat de 64 kbytes de memorie
a sistemului.
Un dezavantaj al acestei
1/0 este faptul numai acu-
mulatorul poate fi folosit n transfe-
rurile de date; nt rzieri pen-
tru rutinele de serviciu ale periferi-
celor.
Selectarea dispozitivelor 1/0 cu
porturi nglobate n memorie (fig. 3)
se pe
lor cu cele citire/-
scriere.
n cazul acestei metode, pe seama
unei reduceri a de memo-
rie efectiv al sistemului se
un n viteza de lucru (transfe-
rurile pot 7i ntre oricare re-
g istru i nern porturi) n sim plifi-
carea s{stemului.
n ambele me-
tode poate fi complet
periferic i se atribuie o
de 8 sau o li-
(fig. 4). Exemplul din figura 4
cteva dispozitive speciali-
,.,zate de 8255 -
pe trei porturi (A, B, C) paralele de
8 8251- pentru co-
municat ie 8212 - port para-
lel de 8
este CU'
A2,-A? astfel: A2 8255
nr. 1; A3 - 8255 nr. 2; A4 - 8251;
A5, A6, A? - pentru 8212 nr. 1, res-
pectiv nr. 2, nr. 3.
A1, AO folosesc la
unuia din cele 3 porturi ale dispozl:
tivului 8255 selectat sau pentru efO
al lui 8251.
8255
TEHNUM 5/1984
*'
CALITATEA I MISIUNILO
DE
TELEVIZIUN
Ca urmare a studiilor oe fiziologie
a vederii, s-a constatat ochiul
poate unei culori
chiar lungimea de domi-
a culorii fizice nu (fami-
lia culorilor purpurii). im-
presie se struc-
turii celulelor foto-
sensibile de pe care prin do-
zarea a trei culori pri-
mare (fundamentale) poate avea
ia transmiterii diferitelor cu-
Ipri din spectru, inclusiv a luminii
albe.
Lumina pe timp senin este
culoarea de refe-
cu ajutorul ochiulsesi-
ntreaga lume de forme cu-
lori din obiective
ale energiei Ildminoase, ridicate pe
diferitele lungimi de din spec-
trul vizibil si chiar n afara acestuia,
au demonstrat n lumina
a unei aproximativ
egale de energie n spectru. Din
acest motiv albul solar a fost numit
albul de energie (W). i
fel de alb poate fi generat de
surse artificiale este utilizpt pen-
tru scopuri de colorimetrie. In ceea
ce ochiul uman s-a stabilit
ia de alb poate fi
printr-un anume fel de dozare a lu-
a numai trei
culori primare (R, G, B)
anumite criterii din spectrul
culorilor. de excitare a
celor trei luminofori de' pe cinesco-
pul televizorului color,
toare ochiului mediu, fiind date pen-
tru de alb de pe care
am mai amintit-o (tabelul 3, linia 1)
sub denumirea de
Ey 0,59E
G
0,11Eg. (1)
Sistem
Standard
1. Semnal
2. Coordonate C.I.E.
pt. culori primare
NTSC
M
R( x = 0,67
Y = 0,33
gradele de gama de
griuri de la negru la alb) depinznd
de intensitatea celor trei compo-
nente luate n
ca n expresia lui E' y.
a tuturor ce-
lorlalte culori sau amestecuri de cu-
lori poate fi prin rapoarte
diferite de dozare a excitat iei lumi-
noforilor R, G, B. .
culorilor colorimetria
nceput dezvoltarea n secolele
trecute; n 1853 s-au formulat legile
de combinare a culorilor, ulterior
s-au pus la punct metodele de
iar cu cel 20 de ani
nainte de definitivarea normelor pri-
mului sistem TVC compatibil,
NTSC-ul (1953), s-au definit nor-
mele colorimetrice internationale
C.J .E. (tabelul 3). .
In conformitate cu normele colori-
metrice stabilite de C.I.E. (Commi-
sion Internationale de I'Eclairage -
Comisia de ilumi-
nare), una din formele mai frecvent
utilizate pentru reprezentarea gra-
a culorilor, cu la TVC,
este cea n figura 7. Intr-un sis-
tem de coordonate x,y, n domeniul
limitat (nchis) de curba culorilor
pure (saturate) se poate reprezenta
marea majoritate a
amestecurilor de culori din
Pe curba culorilor saturate snt no-
tate lungimile de ale acestora
(fig. 7).
In interiorul domeniul ui este am-
plasat triunghiul culorilor, ale
uri corespund cu coordonatele
celor trei culori primare, R.G,B. fo-
Icsite pentru scopuri TVC (tabelul 3.
linia 2). Valorile pe care le Iau x y
Tabelul 3: NORME TVC
PAL
B/G, I(O/K) I
M I
N
Ing. VICTOR SOLCAN
n domeniul culorilor snt legate de
un al treilea termen z (contrastul cu-
lorilor) prin x + y + z = 1 (2)
Cei trei termeni de mai sus snt
tricromatici.
Prin a doi
este definit cel de-al treilea
2). Culorile laturii
R-B a triunghiului culorilor nu au un
corespondent fizic n lungimi de
ele snt un amestec n diferite
SECAM
B/G O/K l
0,3 E'R T 0,59 E G 0,11 E'a
d x = 0,21
1 y = 0,71
B( x = 0,14
Y = 0,08
3. Semnale de

Ei = 0,740
A
- 0,270
Ea = 0,480 + 0,410
8
= 0,4930
8
= 0,8770
0A* = -1,90
R
. A(f)
0s* = 1,50
8
' A(f)
4. Mod transmitere

5. Semnal modulatie
(E
M
) ,
fJ subpur-
fC<MHz)
7. Banda semnalelor
de
MHz (deviatia
frecv. SECAM)
8. Amplitudinea sub-

9. Salvele de sincro-
nizare

3,579545
f
e
0,620/ -1 ,300
8 perioade
neschimbat
schimbare cu 180" la fiecare pe linii
linie
EM = Ey - sinwct = coswct EM = Ey + B . cos2;rrF(OA*)]t .L-
+ B COS27T[F(O' a*) lt
4,43361875
1 f
o
= 4,286
3,57561149: 3,58205621:1 foR = 4,406250
i f oa = 4,250000
f
e
+ 0,510/-1,300
(pt. stand. 1) f
e
0,600/-1,300
f
e
+ 1,070/-1,300
1,4 (in MF)
-HoR 280 + 70/-226 kHz
10 1 perioade 9 1 perioade
= 230 + 276/-120 kHz
M
o
' K(F)' n care M
o
= 11,5%
K(F) - curba anticlopot
ncepi nd du 5,6 jJ.S de front
sincro H.
10. Faza salvelor 180: de Os 135' o de succesiune 180: pe o linie din trei
cu repetare de 4 semicadre cu
0
F(Os*) = f
oa
E Ey; Os = Ea - Ey; A(f) = curba preaccentuare inainte de MF; f(Oit> foR + 0R*'
I
1 --r . 16 F f
R
a
0e* . M
oa
; K(F) = , unde F = _ .._._. - este curba de accentuare a
1 i . 1,26 F f
o
f
RB
inalte MF ale SECAM (f
oB
FoR)'
Semnale de identificare la PAL se extrag din componenta ia SECAM din
lui de receptoare TVC vechi se semnalele de identificare pentru DA
TEHNIUM 5/1984
salvei (burstului), dar p ia epuizarea stocu-
. pe un de linii din blancul de cadrl2.
al culorilor R B se nu-
mesc culori purpurii.
Pu nctul cu coordonate tricroma-
ti ce egale x = y = z = 0,33 reprezinta
culoarea de energie W si
corespunde de dilu-
are a culorilor pure n alb. Punctul
W locul de interse,9i;ie a
axelor ce definesc de cu-
loare n sistemele NTSC si PAL. Mai
alte ale'-albului (C,
E etc.). Unind printr-o @are-
care punctul W cu un punct de "pe
curba culorilor saturate, punctele de
pe pot defini pro.:.
de diluare n alb a culorii
monocromatice alese.
cum se poate vedea pe OiJ-
grama culorilor, triunghiu-
lui R, G, B pentru TVC nu reprezinta
total pure (vezi tabelul 3. li-
nia 2) nici nu este obligatoriu de-
oarece triunghiul respectiv
permite redarea culorilor
0,5 0,6 0,7 0,8 X
naturale. cinescoapele folo-
sesc luminoforii cu coordonatele din
tabelul 3.
CULOARE SI
PENTRU TVC
traductoarele lumina/
tensiune de pe canalele R, G B
din camera de televiziune dau la ie-
tensiuni egale E
R
= EG =
= E
B
= 1 n cazul transmiterii unui
mp alb (de energie), pentru
a permite comunicarea de
alb ochiului este necesar se re-
dozajul tensiunilor E
R
E
G
, E
B
n conformitate cu din
(1). se nu-
te matrici ere se de
cele mai multe ori, prin intermediul
unei pasive (matrice)
din de valori precise (fig.
8).
seama de tra-
ductoarelor n ca-
merele videocaptoare ale traduc-
toarelor inverse'".( luminoforii tri-
cromi) din receptor, nainte de ope-
de matriciere se face o preco-
de liniaritate te
compenseze, la ambele tra-
ductoare, ce se
(y). Se presupune ca
tot restul elementelor ce intervin pe
de transmisie snt liniare. Ten-
siunile E R, E G. E B precorectate
primesc un accent, devenind ER' Ee.
Es.
Prin diferite ale tensiunilor
de mai sus se pot toate culo-
rile necesare. Un exemplu interesant
de dozare a luminoforilor
este cel cuprins n tabelul 4 repre-
mira de bare color cu
21
Convertorul este format din
etaje. Primul etaj cu 40673
semnal pe o (144 MHz), iar
pe semnal de
116 MHz de la oscilatorul cu
(BF180).
Bobinele: L
1
L3 = 3 spire CuAg
0,9; lungimea bobinei - 13 mm,
diametrul - 8 mm; L
2
= 10 spire
CuEm 0,9, pe cu miez.
PRACTICAL WIRElESS,
nr. 9/1980
MIXEK
Randament ridicat, cu zgomot mic
echifibrare se pot
cu un mixer cu tranzistoare FET.
Genul acesta de mixer este foarte
indicat n receptoarele pentru banda
de 2 m. Sarcina mixerului se acor-
chiar pe 10,7 MHz.
ca-Dl, nr. 3/1979
MIHITIMEK
Montajul poate semnaliza inter-
vale de timp cuprinse ntre 5 se-
cunde 7 minute. Aceste constante
de timp snt date de grupul RC for-
mat din R
1
, rezistorul
!nv.
22
condensatorul C l' Toate
aceste piese polarizarea
primei NAND de la circuitul in-
tegrat 4011. este de
aprinderea unei diode lED.

Cu acest circuit integrat se poate
construi un preamplificator n va-
rianta stereo. Interesant
este pe de la repe-
toarele pe emitor ale tranzistoarelor
BC 414. .
Un reglaj pentru supe-
P2
220kQ
rioare (peste 19 kHz) se face dintn-
merele C1j-C
12
(de 150 pF).
Preampl ificatorul are o de
6 Hz-67 kHz.
RADIO PlANS, nr. 5/1982
-15 V
8
.. ... . ::

Buna n diverse
(mult n fotografie), im-
pune montarea aparatului cu piese
sortate (condensatoare cu tantal).
+'sv

Consumul de curent este foarte
mic.
TEHNICKE NOVINE, nr. 2/1983
000
TEHNIUM 5/1984
CONCURSUL DE
TEHNiCA PENTRU TINERET
REGULAMENT
Concursul de pen-
tru tineret "Modernizarea
este organizat de revistei
"Tehnium" face parte din
pentru stimularea mase-
lor la din
cadrul Festivalului "Cnta-
rea Romniei".
Concursul este organizat n cin-
stea marilor evenimente
ale anului 1984, anume: patru de-
cenii de la istoricul act de la 23 Au-
gust 1944 Congresul al XIII-lea al
Partidului Comunist Romn.
ARTICOLUL 1. Concursul de
pentru tineret. "Mo-
dernizarea are drept
obiective stimularea
tilJerilor, educarea prin
pentru a acestora,
intensificarea pasiunii interesului
pentru pentru rezolvarea
u nor probleme practice
u nor economice legate de
de locuit.
ARTICOLUL 2. Concursul "Mo-
dernizarea se va
ura r n perioada 1 mai 1984 - 1 au-
gust 1984. Scrisorile de participare
la concurs vor fi trimise comisiei de
jurizare pe adresa: Revista "Teh-
nium" - Scnteii nr.
1, cod 79784, Of. 33, cu men-
Pentru c9ncursuJ "Moderni-
zarea In scrisorile trimise
trebuie do-
meniul abordat si descrie lucra-
rea
sau facultatea ntreprin-
derea sau unde
Lucrarea poate fi de un cal-
cul economic aproximativ, de
realizate conform normelor STAS si
de fotografii. .
ilor trebuie
fi puse la membrilor
juriului, pentru evaluarea
I ii acestora pentru aprecierea
valorii lor. realizate apli-
cate vor avea prioritate n aprecierea
juriului.
ARTICOLUL 3. partici-
la concurs se vor n
trei categorii: a) pentru n
TRANSCEIVER
Pentru modulul 4 nu se utilizeaza
cablaj imprimat. La modulul 3 pie-
sele snt lipite direct pe folia de cu-
pru - deci nu se
pentru trecerea terminalelor.
este o de circuit
imprimat de dimensiuni mai mari.
desenele pentru modulele '1, 2 6
se pe
urmnd ca corodare
se placa de circuit pentru
modulul 2. In caz contrar, se
separat, urmnd ca
corodare cositori re placa pentru
modulul 1 se de placa
pentru modulul 6 n dese-
n
Laturile st nga-sus dreapta-sus
se vor pili pe lungimea de cca
15 mm adi ncimea de cca 2 mm
(vezi desenul de montaj, fig. 4).
Pe o de circuit imprimat,
unde se prin zgriere patru
insule, se vor li pi iometrul P 1
mediul urban; b) pentru ain
mediul rural; c) pentru ce
tinerilor sub 18 ani.
ARTICOLUL 4. pentru
concurs trebuie se nscrie n ur-
domenii tematice,
1. pentru modernizarea

2. Economii de energie

3. Surse noi de energie utilizate n
so-
etc.)
4. Refolosirea unor materiale utili-
zate frecvent n a) ma-
terii prime; b) materiale; c) ambalaje
5. Diverse de automati-
zare n
6. Metode moderne si economice
de iluminare .
7. Metode eficace si economice
de a
ilor aferente.
ARTICOLUL 5. Concursul este
deschis tuturor constructorilor ama-
tori. Nu pot fi prezentate la c,oncurs
elaborate n cadrul unor in-
specializate sau care fac
obiectul unor se serviciu.
ARTICOLUL 6. Juriul va fi com-
pus din
revistei "Tehnium".
ARTICOLUL 7. n urma
sosite la
la 1 august 1984 (data
juriul va acorda premii:
UN PREMIU SPECIAL N VALOARE DE 3 500 DE LEI
A. pentru in mediul urban:
Premiul I n valoare de 3 000 de lei.
Premiul II n valoare de 2 500 de lei.
Premiul III n valoare de 2 000 de lei.
n valoare de 1 000 de lei fiecare.
B. Solutii pentru in mediul rural:
Premiul I n valoare de 3 000 de lei.
Premiul II n valoare de 2 500 de lei.
Premiul III n valoare de 2 000 de lei.
n valoare de 1 000 de lei fiecare.
C ale tinerilor sub 18 ani:
Premiul I n valoare de 3 000 de lei
Premiul II n valoare de 2 500 de lei.
Premiul III n valoare de 2 000 de lei.
n valoare de 1 000 de lei fiecare.
ARTICOLUL 8. Cele mai bune prinderilor sau de.
vor fi publicate nain- specialitate pentru generalizare.
tate, caz, ntre-
MANIA
O
ANT.
o ALIM.
O
La "proiectarea" circuitului im-
primat s-a avut n vedere ca
fie plasate la multiplu n-
treg de 2,5 mm, pentru desen utili-
znd o foaie de caiet de
(cu caroiaj de 5 mm).
Pe de circuit imprimat s-a
trasat n prealabil un caroiaj de
5 mm, iar desenul s-a executat cu
folosind o "cer-
din n di-
luant. uscare, s-au co-
rodat ntr-o de acid azotic
diluat 1/3, apoi s-au n jet de
timp de cca 10-15 minute
s-au cu diluant sau
executarea s-au co-
sitorit cu un strat foarte
x o XI
o o I
x O x
stabilitatea os-
cilatorului, schimbnd, este
cazul, condensatoarele cu coefi-
cient termic definit 2C
1
2' 2C
1
3' 2C
hs
Se acoperirea de
n gama 7000-7050 kHz, punnd
cursorul P
1
pe
rnd la cele capete. este
cazul, se asupra poten-
P
2
. Se .deschide comu-
tatorul K
2
se frec-
oscilatoru'lui ne i
ca n cazul K
2
nchis ... nu, se
asupra
lui P
3
se acoperirea
benzii de lucru.
DE MONTAJ
REGLAJE
Se va ncepe cu cutiei
VFO-ului, n caz nu una la
Se vor fixa cele trei con-
densatoare de trecere de 1 nF cir-
cuitul imprimat pentru modulul 2.
acesta are duplicate
pentru etajele 1 2 pen-
tru cazul se dores te extinderea la
benzi U.S. .
TEHNIUM 5/1984
condensatorul 3 C
1
2 apoi se va
fixa acest ansamblu cu s urubu ri,
eventual printr-o
de de cutia VFO-ului. Cu trei
fire scurte mai groase se vor face
la modulul 3, nodurile 2, 3
si 16.
, Se vor conecta iometrul P 4
n serie cu rezistorul 3 R
10
2 la nodu-
rile 6, 9 2 comutatorul K
2
ntre
nodurile 8 2. Se fac provizoriu ur-
nodul 4, modu-
lui 2 cu nodul 1, modulul 3; nodul 7,
modulul 2 cu nodul 15, modulul 3;
nodul 23, modulul 2 cu nodurile 12
13. modulul 3.
Se nchide comutatorul K
2
se
cursoarele P
1
, P
2
, P
3
,
P
4
la mijloc. Se un re-
zistor de 50 n/10,5 W - chimic,
neinductiv - ntre nodurile 21 si
2 la modulul 2. Se
montajul apoi se miezul
bobinei L4' monitorind semnalul
la nodul 21, modulul 2, cu un recep-
tor de trafic de calitate, sau, c nd
se dispune, cu un
pentru de
7 025 kHz. Se la nodul 21,
modulul 2, o tensiune de cca 4 Vvv
cu ajutorul unui voltmetru de RF
sau cu un AVO-metru de 20 kO/V,
cu sonda,din figura 5, sau
cu un osciloscop. In caz contrar se
cres te valoarea condensatorului
10' eventual se tran-
zistorul T 6' Se te apoi cu re-
ceptorul monitor sau cu un frec-
Se un decalaj de
2,5 kHz asupra poten-
P 4' este cazul se
3Ra 9 sau 3R
1O
2'
Se trece apoi la asamblarea mo-
dulului 4. Montajul se introduce n-
tr-o cutie de aluminiu. La nodul 1 se
o de ca-
blu coaxial cu o
de TV, respectiv la no-
dul 12 cu o
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
23
MARINEL - jud
etajul final linii (con-
tacte redresor-transformator).
BERBEC PAUL - Giurgiu
Nu voie sa un
a poseda ie.
COSMIN - Slatina
Nu schimba transforma-
toarele. pentru urare.
ION - Salu Mare
Piesa pare a fi un tran-
zistor. de radioamator
se de M.T.Tc. n
prealabil, cu radioclubul

BEJENARU C. - Tecuci
amplificatorul la 12 V. Ca
de radioama-
tor nti cu radioclubul
ce tip de picup
Supraphon
A. -
Trebuie montat un filtru la intra-
rea antenei n televizor.
ne pe ce lu-
postul perturbator.
NICOLAE - Craiova
Vom publica n curnd antene TV
pentru benzile IV-V de televiziune
(chiar canalele 21-28).
GELU - Slatina
Tubul ECC 85 nu poate fi nlocuit
cu alt tub sau cu un tranzistor.
TL4M3
Aparatul TL 4 M, pro-
dus al industriei sovie-
tice, este destinat
curentului tensiu-
nii continue, a curentului
alternativ sinusoidal cu
de 50 Hz, a
tensiunii alternative si-
nusoidale cu f =
40-15000 Hz, a rezis-
n curent con-
tinuu a tranzistoare-
lor de putere.
Domenii de
rare:
curent continuu: 0,1
-0,3 -1 -3 -30
-300 -3 000 mA;
curent alternativ: 3
-30 -300 -3 000
mA;
tensiune 0,1
-1 -3 -10 -30
-100 -300 -1 000 V.
tensiune ,
-3 -10 -30 -100
-300 -1 000 V.
Fenomenele de nnegrire a imagi-
nii, sunetului
etc. Ia TV Venus snt cauzate de un
contact imperfect n cablaj;
sudurile pieselor. PCL 86 nu poate fi
nlocuit cu un semiconductor.
Tranzistoarele MP40-41 se pot n-
locui cu EFT 333. BFY 90 nu are n-
locuitor.
Nu date la scheme publi-
cate n alte
ROMAN EDUARD - ti
Trebuie n vedere nu
numai tensiunile trebuie diminuate
pentru noul tub cinescop, dar tre-
buie schimbat ntreg ansamblul
transformator de iesire linii bobine
de deflexie, respect'iv transformator
de ire cadre. Deci o
care nu se prea
Pentru alte
tru) telefonic cu re-

VALERIU - de Vede
Ca dungile la televizor
asupra
sau bobinei din baleiajul linii.
Am publicat receptoare mai
simple vom mai publica.
OUT MARIAN - Prahova
Tranzistoarele din amplificatorul
la care nu au echivalente
I.P.R.S.
ADRIAN - jud. i
Amanunte despre amplificatorui
"Delta" chiar de la ntre-
prinderea constructoare.
MARIN - Craiova
Receptoarele de televiziune din
norma
OIRT.
Lungimea de se
J( li 9
viteza luminii la frec-
semnalului. La televiziune
se ia medie a canalului
3.108
A=---
f
Astfel, este de
100 MHz, lungimea de A
300000000 :;::: 3 m.
100000000
BUJOR PETRU -
capului magnetic
de
DUMITRU MARIAN - jud. Prahova
Schimbarea PL 500 - PL36 a fost
de curnd. Un tranzistor
defect are f3 = O.
GYULAI ANDREI - Baia Mare
AC 181 nu poate fi nlocuit cu
AC180.
n loc de F 107 monta
1 N4001, 1 N4002 - 1 N 4007, F407
etc.
CHIRCAN M. -
Se putere din difu-
zoare, semnalul din
este mic.
La amplificatorul I.P.R.S., aducnd
si tensiunea de
alimentare, 's-ar putea
etajul final.
STROE FLORIN -
Cu o bine veri-
fenomenul se
Eventual unele
ale capului magnetic (din

RUS DORIN - Gherla
condensatorul electroli-
tic din ecranul tubului PCL 85.
materialul (comenzi cu
senzori) la ie.
APOSTOL CRISTIAN - ti
Motorul trebuie fixat de prin
intermediul unor de cauciuc
ca nu zgomot.
zgomot provine din lipsa
unui filtraj adecvat, dar, n special,
I


l
...,
't


...,
"'" .....
...,
"'"

1

. ;
i :
din modul cum snt conexiu-
nile electrice. une ..le
puncte (prin .
GROSU CORNELIU - ';
Montajul se din
tofon sau magnetofon cu 9-12 V. ta
intrare se semnal de la difu-
zor sau de la ultimul etaj amplifica-
tor.
MIHUT OVIDIU - Arad
VU-metrul din 1/83- este mai sim-
plu, aici diodele LED- apar simbolic,
ele se cu
plusul la anod. '"
Indicatorul din 1/84 este mai com..;
plex. Oricum, de ales. Ne bu-
cu "Tehnium"
montaje care
Pe cnd un ar-
ticol al unei proprii de la
dv.?
DIACONU GH. - jud. Vlcea
Piese de toate felurile se
de la magazine sau de la cluburi
case ale tehnicii.
construi numai
i o ie.
SINDILE SANDU -
iometrul P 1 poate avea 10
kfl. Intrarea se face de mels8.
(tresa cablului ecranat Ra-
diatoare cu de 50 cm
2
. Se
poate construi n varianta stereo
amplificatoare). La amplifica-
tor se poate aplica corector de to-
nalitate.
C. - jud. Gorj
In televizorului reco-
cu repre-
Intreprinderii "Electronica"
I.M.
--1
I
I
I
I
I


l. l I
l
1
l
1
j
I
I
I
I
I

S-ar putea să vă placă și