Sunteți pe pagina 1din 24

CDNS

SUMAR
LUCRAREA
DE BACALAUREAT ............. pag. 2-3
Producerea microundelor
Prepararea analiza
de cupru
Cuplaje parazite
N
. . . . . . . . . . pag. 4-5
Amplificatoare
cu 741
CQ-VO ......................... pag. 6-7
Transceiver
Transceiver UUS
LABORATOR . ................. " pag. 8-9
Generator TV
AY-3-8500
ATELIER ....................... pag.10-11

................. pag. 12-13
Filtre de conversie
din obiective foto
AUTO-MOTO ................... pag. 14-15
Autoturismele OLTCIT:
sistemul de
cu halogen
............... pag.16-17
Aprindere de
randament ridicat
CITITORII ........ pag. 18-19
Reutilizarea teleobiectivelor
vechi
repararea
linoleumului
Recuperarea argintului
bujiilor
LA CEREREA CITITORILOR ..... pag. 20
TELEVIZIUNEA N CULORI ...... pag.21
REVISTA REVISTELOR . . " ...... pag.22
Distractiv jocul
de popice
432/144 MHz
Manipulator
SERVICE ....................... pag. 24
Magnetofonul PHIUPS El 3515
XI - N ,163
II T I
ctitorie a EPOCII NICOLAE
impresionant simbol al eroismului, intregului nostru popor,
a tinerei Canalul s-a constituit ntr-o
a spiritului in care s-au unit dirzenia, munca, pri-
ceperea, tehnica intregii de a cu
succes comunismul pe Romniei.
Sing. PETRE FLORESCU.
Pentru realizarea acestui experi-
ment se aparatul din, trusa
I.M.D. pentru producerea studiul
undelor electromagnetice de
(microunde).
Acest dispozitiv, produs din anul
1962, realizat cu tub electronic,
este relativ it realmente i n-
comod pentru lucrul n laborator
gabaritului tensiunii mari
de alimentre.
Propunem celor reali-
zarea unui dispozitiv similar folo-
sind ca element activ un tranzistor
de
Oscilatorul f'entru microunde
(fig. 1) un tranzistor de tip
BFY 90, ntr-un montaj de oscilator
cu baza la circuit acordat n
colector. Circuitul acordat
dintr-o din conduc-
tor CuAg de 3 mm gr.osime dia-
metrul de cca 6 cm. In paralel cu
spira S, a se conec-
n colectorul tranzistorului T,
se capacitatea afe-
B-C. Ls se
fac din conductor CuAg de 0,6-0,8
au 10-12 spire, diametrul unei
spire fiind de 5 mm.
Dispozitivul de ncercare (fig. 2)
dintr-o cu i ca-
racteristici ca ale oscilatorului, le-
n serie cu B-E de
la un tranzistor UHF (BFY90, BF200,
BF180, BF173 etc.) un microam-
permetru de 35-50 MA folosit la
magnetofoane.
Linia de transmisie
este un conductor de CuAg cu dia-
metrul de 3-4 mm lungimea de
cca 50-60 cm.
Blocul de alimentare trebuie
furnizeze o tensiune de 20 V un
curent de 10-20 mA. Se poate
adopta o de alimentare pu-
n revista "Tehnium" sau se
poate folosi un alimentator didac-
tic.
Punerea n ce
am alimentat oscilatorul, apropiem
dispozitivul de ncercare suprapu-
nnd cele spire.
asupra semiregla-
bil P, cnd acul indicator al mi-
croampermetrului se va deplasa ct
mai mult pe dar nu de-
diviziunea capului de

a) Producerea microundelor
Se oseilatorul. Se
spira dispozitivului de ncer-
care n paralel cu spira L a oscilato-
rului, la milimetri de ea. Se va
observa deplasarea acului indica-
tor al microampermetrului, deci n
circuitul acordat al oscilatorului au
luat oscil electromagne-
tice care s-au transmis prin
la spira dispozitivului de ncercare.
b) Determinarea lungimii de

Se linia de
transmisie la oscilator n punctul
median al spirei S. dispo-
UN COLECTIV
1. C.
1 ntreprinderea de re-
administrarea fondului lo-
cativ or" s-a situat pentru a
treia pe un loc n ntre-
cerea - locul I pe -,
Ordinul Muncii,
Clasa 1. unui succes
snt ntotdeauna legate de atribu-
tele muncii urate: orga-
nizare, ordine, calitatea
serviciilor oferite beneficiarilor. Dar
aici, la I.C.R.A.L. - nu nu-
mai aceste atribute se prin-
tre cheile unui succes de prestigiu,
mereu rennoit, ci o
pentru ideile noi, paSiunea
pentru aplicarea lor n
Printre acestea un loc deosebit I
utilizarea surselor de ener-
gie drept o princi-
cale pentru realizarea de n-
semnate economii de energie
materii prime. cteva preo-
ntr-un domeniu de
actualitate pe care ni le m-
2
I
I
ing. Gheorghe
director al I.C.R.AL -
or", promotor consecvent al
noului din domeniul
tehnice.
- Am realizat solare de
preparare a apei calde menajere,
nlocuind astfel utilizarea gazului
metan Pentru locuitorii
din Sectorul Agricol Ilfov, pentru
cei din comunele subordonate sec-
torului 2, dar
pentru care locu-
iesc ,Ia curte, de
biogaz. O astfel de reali-
n variante cu capacita-
tea de 5 respectiv, 10 mc poate fi
pe raza comunei
unde se n experimentare.
Necesitatea economisirii de com-
bustibili materii prime - subli-
n rnduri de
secretarul general al partidului,
edi ntele republ ici i, ul
Nicolae - a determinat
zitivul de ncercare pe linia de.
transmisie.

Se nodurilor
ventrelor de curent; acul instru-
va indica puncte de ma-
XIr:!1 18;. ventre de minim la noduri.
Masun nd dintre no-
duri sau ventre consecutive,
care este A/2, se lungi-
mea de Din formula f = clA re-
unde c = 3 . 108 m/s.

m.edia va.lorilor A f.
dmtre doua noduri este de
aproximativ 17 cm, deci:
A/2 = 17; 11.= 34 cm f= 900 MHz.
BIBLIOGRAFIE:
1. Circuite cu semiconductoare
ri industrie. Amplificatoare osci-
latoare, A. Editura
1971
2. Fizica. Manual pentru anul III
liceu, Editura pedago-
: 1976.
valorificarea unor idei simple, dar
extrem de utile n pentru
economii cum ar fi, de cla-
peta cu pentru limitarea
consumului de
cu ajutorul se pot re-
duceri de cel 25% ale consu-
mului de ale
consumului de n general. De
asemenea, pentru unde de
obicei nu acces la
am realizat un dispozitiv mobil cu
panou solar de mare n
muncii de binen-
n locuri cu o iradiere
De asemenea, con-
un experiment inaugurat
anul trecut la un bloc de 10 etaje din
Bd. Muncii - Pantelimon, unde vom
folosi energia prin interme-
diul panourilor solare la
apei menajere. a supune bene-
ficiarul unei stricte
de soarelui, fiind
experimentul acesta, realizat
n colaborare cu INCERC Institu-
tul "Proiecf'-Bucu ti, poate da
rezultate probante pentru o genera-
lizare de viitor la mai multe con-
similare.
Un experiment interesant a fost
nregistrat prin testarea unui apar-
tament din zona supus cer-
pentru analiza pierderilor
de n diverse puncte, pentru
detectarea cauzelor eliminarea
acestora. Astfel, cu ajutorul unei
aparaturi complexe de s-a
putut analiza termografic o
s-a putut detecta harta
hidrofuge la terase, su-
RI
C,8K.n
Ls
dura din 'beton etc. In fi-
nal, n colaborare cu INCREST, se
va elabora o de
a cazurilor de pierderi mari
de n apartamente, pentru a
interveni operativ n cursul
lor de curente sau capi-
tale, n vederea consu-
murilor de enegie implicit a rea-
unor economii
de materii prime materiale. De-
tectarea punctelor nevralgice la
pierderile de constituie o
cu
de efi-
o cale extrem de
pentru unor repa-
de calitate, durabile ntr-un
domeniu de mare interes pentru be-
neficiar.
- Ce obiective i pentru acest
an pe agenda de lucru a i ntreprin-
derii?
- anut :trecut s-au execu-
tat aproape ?50 de capi--:
tale curente la iar volumul
a sporit
cu 33 milioane de lei, n acest an
alte zeci de imobile vor beneficia de
diverse ca: refacerea a 540
de nvelitori, repararea a 68 de sub-
soluri tehnice. 44 de terase 65 de

O ie se va da n
continuare res-
riguroase a termenelor, uti-
unor tehnologice mo-
derne, n conditiile unui climat de
mare responsabilitate a tuturor lu-
din ntreprindere.
TEHNIUM 6/1984
.8J=Y90
PREP RAR
S RURI

C
NAl

u
Praf. PARASCHIVA ARSENE,
Liceul de aBe naturii
"e.A. Rosetti"
A. PREPARAREA SARURllOR
CU CUPRU
1. Sulfatul de cupru .. amoniu,
Cu(NH3h(S04h . xH
2
0
. Se 2,5 9 CuS0
4
. 5H
2
0
r' 1,35 9 (NH4hS04 se introduc
Intr-un pahar de 100 mI. Se
10 mi 0,5 mi H
2
S0
4
, 1
I te amestecul, agitnd
pl na la completa dizolvare.
Se fierbinte printr-un fil-
tru curat, folosind o plnie cu
prinznd filtratul ntr-un
pahar de 100 mI. Se filtratul
stea cel 24 de ore. .
Se prin filtrare cristaJele
rezultate printr-un filtru n de
con se prin presare ntre
hrtii de filtru; se te

2. Sulfatul de cupru
Cu(NH3)4S04 . xH
2
0
Se 3,2 g CuS0
4
. 5H
2
0,
se mOjareaza Intr-un mojar mic si se
ntr-un pahar de' 100
mI. In continuare se sub
Se 12 mi con-
amoniac se bine.
se prin fil-
tru Whatman nr. 1, curat, folosind o
plnie cu coada prinznd
filtratui ntr-un pahar de 100 mI. Se
ncet n filtrat 20 mi etanol
(95%) se Se timp
de 30 de minute din cnd Cnd
se Se amestecul
printr-un filtru conlc din hrtie
Whatman nr. 1 se cristalele
pe filtru cu trei a 5 mi eta-
nol, 0,5
mi le de amoniac
n
La se cristalele cu 10
mi eter. iei Eterul este foarte
volatil foarte inflamabil. Trebuie
orice de de pe
masa pe care se
Se cristalele ntre hirtii
d.e fJltru, se la aer apoi se
CI ntaresc.
B. ET AlONAREA DE
TIOSULFAT DE SODIU
de cupru preparate se
pot dizolva n analiza prin ti-
trarea cuprului (II) cu de tio-
sulfat de sodiu. Tiosulfatul de sodiu
trebuie mai nti etalonat; n acest
caz se o folie de cupru
cu rat drept etalon.
La etalonare, o cantitate cunos-
de cupru se n acid
azotic: HNO
(1) Cu(s) __ 3 Cu2+(aq)
apoi se cu un exces de KI

(2) 2Cu
2
+(aq) + 4r(aq)
- 2Cul(s) + '2(aq)
lodul eliberat se apoi cu so-
de tiosulfat de sodiu:
(3) 1
2
(aq) .. + -
- 2r(aq) +
Titrarea poate fi cu o so-
de amidon ca indicator, deoa-
rece amidonul o. culoare
cu iodul. de titrare Na2S203
se cnd culoarea al-
a amidonului dispare. Se
1 I 0,1 M de
Na2S203 care se ntr-o
TEHNIUM 6/1984
cu un dop se etiche-

Se exact probe duble
de 0,2 la 0,3 9 de foaie de cupru
pur. Fiecare se introduce n
cte un Erlenmeyer ,de 250 mi se
10 mi 4 mi de
acid azotic concentrat. Se n-
sub cnd se
metalul. Se apoi se
la circa 75 mi
cu Se 1 g de
uree n fiecare balon se fierbe
timp de 1 minut. (U reea se
pentru a din N0
2
care poate fi prezent dizolva-
rea cuprului. N0
2
este un agent
oxidant va interfera la produce-
rea a Cui.)
Se apoi se
cu de NaOH, 1
M, p c nd la amestecare
un precipitat permanent de Cu(OHh
Apoi se 10 mi de acid acetic
3 M ca dizolve precipitatul.
Se 3 9 KI, se ca se
dizolve se iodul pus n li-
cu o de Na2S203,
pl ne la o de
iod; 2 mi
n
nal, deplasnd ionul care
soarbe pe
de Cui). Se apoi se
la culorii a!-
bastre.
tiosulfatuiui de so-
diu se poate determina
du-se la
1. moU de cupru au fost di-

. 2. moll de iod au fost n
libertate, conform (2)?
3. moU de s-au con-
sumat conform iei (3)?
4. Ce volum de de ti-
trare a de moU de
S20 indicat la ntrebarea 3?
5. Care este so-
de Na
2
S
2
0
3
n mol/!?
C. ANALIZA UNEI DE
CUPRU
Se exact probe duble
de 0,3 0,6 g din sarea de cupru, n-
tr-un balon Erlenmeyer de 250 mI.
Se sarea n 10 mi apoi
se o de NaOH, 1 M,
cu cnd se
un precipitat permanent.
Apoi se 5 mi acid acetic
3 M se la 50 mi de

Se 1,5 9 KI, se se
iodul pus n libertate cu o
etalon de Se ti-
la o culoare galben des-
chis de iod liber, apoi se 2
mi de amidon 1% ca
indicator. Se 1 g NH
4
SCN,
se bine prin agitare se
titrarea la
culorii albastre.
Din rezultatul seva cal-
cula procentul n greutate al cupru-
lui din sare
rului ntreg x, care este de
molecule de de hidratare din
sare.
Ing. OVIDIU DRAGOMIREeCU'l
Ing. MIHAI COalRNAI
(URMARE DIN NR. TRECUT)
La calea de n-
toarcere este firului de du-
cere pe planul de respectiv
seAgmentul a'b' lui ab).
In acest ultim caz, restul planului
de nefiind parcurs de curent,
este este considerat
de nul. Deasupra planului
. de pot exista mai multe trasee
de ducere din circuite diferite, iar
de ntoarcere se vor separa de
la sine (chiar se
ntr-un punct). Acest aspect avanta-
jos al fenomenului descris, fenomen
cu att mai pregnant cu ct
te, este utilizat la cablajele im-
primate ale circuitelor de frec-
ale circuitelor TTL mai com-
plexe. masa trebuie
peste tot, aproape de traseul de du-
cere (figura 37). un exem-
plu concret, anume
schema a unui montaj rea-
lizat cu 4 inversoare TTL, ca n fi-
gura 38. Un mod de realizare a ca-
blajului este n figura 39.
montajului
cum este realizat n va-
presupunem inversorul
1 are irea n starea ,,1" (= + !It
5V), iar inversorul 3 are la -----f.--
2
-"""'O
starea ,,0" (=OV). Aceasta n- -1f
intrarea n cel de-al pa- _
trulea i nversor este practic la
n punctul a. n momentul n
care inversorului 1 (implicit
intrarea inversoruiui 2)
starea tranzi-
,,1" "O", capacitatea
Cp se ntre intrarea in-
versorului 4 n punctul a
b de alimentare a acestui
cult. ntre a
dar lui
ntr-un interval de timp
scuti, dar suficient pentru a I'"W('I/'1'''-'0
bascularea la 4 sia r'olr .... bHho
circuite care legate de aceasta,
provocnd n sistem. n
concluzie, de cablaj
este Figura
schema cablaj a montaju-
lui din figura 38. se presu-
pune montajul la frec-
de ntoarcere
ai celor de inversoare
se vor nchide pe separate
din traseul de circuitele
nu se vor reciproc prin ca-
pacitatea Cp.
Tot n cu efectul de pro-
ximitate, ne vom referi acum la ca-
blul ecranat. Curentul prin tresa me-
n cazul lucrului la frec-
se va repartiza spre firul cen-
tral de ducere, ca n figura 41.
. dar, tresa poate fi conec-
n mai multe puncte la traseul
de existe riscul unor

R
3
sau
asta bile, generatoa-
rele semnale de diverse forme -
se pe aplicarea
sau

I
I
--+-----
I
R
I
I
, 1
1
I
pentru Ei E
j1
,iar la pentru
Ei Ej2 Ecartul (decalajul) dintre
cele praguri
R
2
(13)
Ea poate fi prestabilit la valoarea
prin alegerea a rezis-
1
,R3' Caracteristica de
transfer nu este de
origine, tensiunile de
E'omax E' om ax avnd, de obicei, va-
lori diferite.
n cazuri
particulare ale exemplului descris,
anume acela cnd R3 ::::: O (fig. 32),
respectiv cnd R
2
00 (fig. 33). n
ambele cazuri, irii
este reflectat n ntregime pe intra-
t
Ei2 ".. __________ 1 ________ _
Eo
E6max'+-------
..
EOmax ------------ ...... -----'
+V
cc
R
E;max =14)V
Eomax =-13V Eo=-12,4V
Eo
RZ
AO, irea trece brusc n starea de
Eo =E-omax' de
ce semnalul de
valoarea E
i1
. Prin bucla
de intrarea neinversoare
automat negativ
de
E'
r
R
2
R
2
+ R3
. E-
omax
(11 )
devenind astfel mult mai
dect intrarea inversoare, fapt care
te" irii n sa-
se
orict de mult ar mai te
(n limitele permise de AO) tensiu-
nea Ej.
Pentru a scoate ies irea din satu-
trebuie facem in-
trarea inversoare mai ca
intrarea neinversoare, trebuie
un semnal Ei negativ,
mai mare n valoare dect
cel al neinversoare, dat de
(11). Bascularease produce
deci la atingerea pragului:
R
2
Ej2 = E' r = -- . Eomax (12)
R2 + R3
Graficul caracteristicii de trans-
fer Eo = redat n figura 31,
pune mai n fenome-
nul de histerezis introdus de
Montajul un CO
w
mutatar (triger) bistabil, la care
- spre deosebire de compara-
toare - bascu larea irli di ntr-o
stare n alta se produce pentru
valori diferite ale tensiunii de
intrare. La lui Ei, bascu-
larea n saturatie are loc
TEHNIUM 6/1984
1
rea neinversoare; reactia
este acum ecartui dintre pra-
gurile de basculare devenind:
(14)
Bascularea din pozi-
n cea viceversa
se poate numai prin aplica-
rea unor semnale de intrare mai
mari n modul dect tensiunile de
mai precis, Ej1 = E+ omax
Ei2 E omax'
n fine, mai monta-
jul prezentat poate fi generalizat
g;>a Cum se n figura 34, unde
R
2
nu mai este
la ci se la un de
(fix), E
ref
, n raport cu
masa. a relua analiza modului
de o 'pot
face ca mode-
lul anterior), vom doar
de ales conve-
nabil, permite translatarea caracte-
risticii de transfer, respectiv depla-
sarea pragurilor de basculare Ei1'
E
i2
n raport cu originea.
Revenind la montajul din figura 30,
presupunem la in-
trare un semnal Ei alternativ (de
exemplu sinusoidaf), cu amplitudi-
nea mai mare dect valorile abso-
lute ale tensiunilor de prag Ei1' E
i2
(fig. 35). Conform celor ie-
va bascula periodic ntre
riie de ie nega-
pe ce semnalul Ej
atinge succesiv tensiunile de prag,
rezultnd astfel un semnalE
o
n
forma unui tren de impulsuri rec-
tangulare. Montajul poate fi deci
utilizat ca un convertor sinusoi-
daI! dreptunghiular.
(CONTiNUARE N NR. VIITOR)
n continuarea grupajului de
ale amplificatoarelor ope-
propunem mai jos c-
teva scheme bazate pe
rea AO ca multivibrator (oscilator
de relaxare), Ca de obicei, la
au fost
scheme simple, experimentate cu
circuitul {3A741 (numerotarea pni-
lor corespunde capsulei cu 2 x 7
terminale), dar care pot fi trans-
puse pe orice tip de de uz
general.
Montajul din figura 1
un generator de semnale dreptun-
ghiulare cu din
elementele R
i
Pl orientativ ntre
cteva sute de hertzi kile-
hertzi. Prin nlocuirea condensato-
rulul Ci' de experi-
mentare se extind, practic, de la
infraacustice (montaje
3x100k!l.
R1 R2 R3 R4 R5 Rn
--A
1
2.9V

50fl
gen metronom) la ultrasunete.
Semnalul AF de la ire poate fi
ntr-o de
mare (2000 O). se au-
n difuzor, se va un am-
plificator care asigure ufl
de cel 10 ori n curent. In func-
de natura acestui amplificator,
condensatorul C
2
poate fi eventual
suprimat.
de ie scade prin
deplasarea cursorului lui P
1
nspre
R3 te pri n deplasarea spre R
4

Pentru o ie a lui P 1, frec-
scade prin valorii n-
seriate a lui R1' respectiv prin
reducerea lui R
i
. Nici una din valo-
rile pieselor nu este
Cursa a lui P
l
-
pentru o a lui R
l
- aco-
perirea unei game de de
'41
aproximativ o
de exemplu, ca f varieze n de-
cada 500 Hz - 5 kHz, este suficient
stabilim din R
i

de 500 Hz, cu P
1
n extremitatea
dinspre R
3
; pe R
i
n
ie, plaja va fi
prin deplasarea cursorului lui P
i
.
O
este aceea
a pune n pericOl montajul,
atunci nd se ntrerupe circuitul reac-
negative. Prin urmare,
pe traseul R
1
-R
2
(ntre pi-
nii 4 10) un buton de
sonerie, manipulator, contactele
unui releu etc., montajul poate fi
utilizat ca sonerie, generator
morse, avertizor sonor etc. Un ast-
fel de exemplu este dat n figura 2,
care o sonerie cu trei to-
nuri. se pot alege

OV
4,SV .!!.
prin ajustarea semireglabi-
lelor R
i
-R
3
. Nici aici valorile pie-
selor nu snt critice, dar, dat fiind
nivelul ridicat al semnalului AF de la
irea AO, se impune controlul n-
tranzistoarelor T 1-T 2 (prin
reglarea din
trul P, utilizarea de a unui
difuzor cu Z 2: 8 eventual mon-
tarea tranzistoarelor pe radiatoare
suplimentare). Deoarece nu ne in-
aici fidelitatea amplifi-
repetorul pe emitor n contra-
timp, T
1
- T 2, a fost luat n varianta
sa cea mai diode pentru
prepolarizarea bazetor rezi,s-
de n emitoare. In
i idee a ntre-
probabil, de ce nu a fost supri-
mat condensatorul C
2
, conect nd
difuzorul pe R6 la
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
(URMARE DIN NR.
Instrumentul de este de
tipul celor utilizate n casetofoane.
Miezul bobinei L
5
este cu
un buton care se la re-
glajul filtrului Tr la emisie.
metrul P
5
este de tipul celor folosite
la reglajul de contrast n TV "Miraj".
Modulul 6 nu probleme
deosebite de reglaj. De observat
n locul CI2 de tip {JM324 se pot fo-
losi patru {JA741 ,
cu modificarea de cablaj corespun-

Se vor introduce strapuri ntre
nodurile 20 39 ntre 21 59,
precum ntre 47 49. Se
comutatorul K, (sau un strap), po-
P7 o
Se cca 13,5 V la nodul 59.
Prin scurtcircuitarea nodului 49 la
n se va auzi un ton de
cca 1 kHz.
La nodul 61 se o tensiune
de O V, iar la 62 de cca 13 V. Modulul
5 poate fi reglat separat fie utiliznd
un receptor de trafic acordat pe
14,05 MHz, fie cu ajutorul unui ge-
nerator de RF oscifoscop. Se co-
nodul 7 la Se co-
ntre nodul 13 un
rezistor de cca 300 n si se alimen-
modulul. Se 5C
3
2'
respectiv 5C'02 pe maximum de
semnal se Pe pentru
unui de cca 10 dB.
Modulul 5 se pe modulul 6
prin intermediul unei conexiuni ce
trece prin nodul 7 apoi la nodul 69
(modulul 6) Un al doilea
punct 'pe fixare este pe partea
Intre nodurile 65 68, mo-
dulul6, se introduce un strap.
Pentru prereglajul modulului 1 se
un condensator de cca
10-15 pF ntre nodul modulul 2
nodul 1, modulul 1. Intre nodul
20, modulul 1 se conec-
un rezistor chimic neinductiv
de 50 0/1 W, iar n locul strapului 1
ST
21
-
22
un miliampermetru. Ma-
nipulatorul se ntre
borna K
Se manipulatorul se
circuitul L" 1C
s
-6 pe ma-
. ximum de a instrumentu-
lui. .
Se valoarea condensa-
torului 2C
21
-
22
, eventual se modi-
valoarea rezistorului 1 R
18
-
2
cnd miliampermetrul
cca 110-120 mA, iar pe rezistorul
de montat la nodul 20 se vor
cca 20-22 Vvv tensiune de

DIN LUCRARilE
SIMPOZIONULUI NATIONAL
Al RADIOAMATORILOR -
BuzAu 1983
Ing. GH. CRAGULESctU ...
VCH5HG, Bra .. unf
Se poate trece acum la asambla-
rea modulelor cablarea inter-
blocuri, figura 1.
Figura 4 o vedere "explo-
a cutiei transceiverului, m-
cu o serie de subansambluri
componente importante.
din de
aluminiu de 1,5 mm din doi
laterali, 2 4, ndoiji n
de L, cu dimensiunile 50 x (185
1(0) mm, prin nituire de un pe-
rete posterior, 6, n de U, di-
mensiuni 50 x (15 150 + 15) mm,
prin patru de de
panoul frontal 1.
De peretele lateral 2 s-a fixat, prin
nitui re, comutatorul SEL "cornie-
rul" 3 din de conserve, iar de
peretele 4 se nituiesc mufa EXT
"cornierul" 5. Pentru modulul 2 s-a
utilizat o cutie de la un selector de
canale tranzistorizat scos din uz,
dar se poate iona cu u-
una
cutie, avi nd fixate de ea io-
metrul de acord modulul 3, se
prinde cu de peretele late-
ral 4. VOL RIT
s-au fixat prin lipirea cu cositor a
carcaselor direct de circuitul impri-
mat al modulului 6.
Comutatorul de RIT mufa pen-
tru sau fixat prin nituire de o
de de aluminiu
cu pentru fixare pe
VOL
RIT. Peretele 6 are o
de TV. Panoul frontal
'1, prelucrare cu hrtie abra-
se se pulve-
cu spray "ECRAN". Nu are
nimic fixat de el permite astfel ac-
cesul n caz de necesitate la
din partea a

Capacele 7 8 din de alu-
miniu de 0,5 mm snt ndoite n
de U pe o de 5 mm,
Au
(df3)
-------------,
1 330 EFD /08 I

I I
I ' 1
t J
- - - - --4. -
6
astfel nct se fixeze str ns peste
laterali 2 3, utilizare de
exterioare ale pe-
Hor laterali (cu ia a
n partea inferio-
precum cele ale celor
capace s-au tapetat cu hrtie Perga-
moyd de culoare evitndu-
se astfel de vopsire.
Reglajul final n regim de emisie
se face astfel. Se un re-
zistor de 50 !l/1W (chimic, neinduc-
tiv) la borna ANT a modulului 4 se
aceasta l'a irea mo-
dulului 1. Cu comutatorul K3 pe po-
CAL (calibrare) se
manipulatorul se P
5
pentru o a acului
instrumentului de (K
4
pe
pozit ia acord).
Se trece K
3
pe REGL (re-
glai) se succesiv asu-
pra lui 4C
11
-
2
, L
5
4C
12
-
2
la
obtinerea unui minimum foarte
la instrument. Se trece
K3 pe DIRECT.
Tensiunea de RF la bornele rezis-
torului de trebuie fie de
cca 20 Vvv (ceea ce corespunde la 1
W output); n caz contrar, se
din VFO, eventual
se valoarea rezistorului
1RH3 2
Se poate conecta acum antena,
reglajul de mai sus din K3'
Rezultate. Acestea depind, mai
ales la cu putere re-
de utilizarea unei antene
corect acordate adaptate. Cu o
dipol repliat pentru 20 m s-a
lucrat ntr-un interval relativ scurt.
aproape Europa partea
a U.R.S.S. cu controale n-
tre 549 579. Cu o i nverted
V s-a lucrat JA cu 559 si au crescut
controalele la '
Se atrage n mod special
asupra antenei a adap-
corecte a acesteia cu feederul.
Receptorul are zgomot foarte redus
nu a fost sesizat deloc fenomenul
AM de radiodi-
puternice,
In deosebite (ca de exem-
plu un vecin amator foarte apropiat
"foarte puternic")
introducerea unui atenuator ntre
nodurile 65 68 din modulul 6.
Filtrul activ are un
aport deosebit n caz de QRM. Da-
consumului, di-
mensiunilor reduse se
foarte bine la lucrul n portabil.
OBSERVATII
n cu folosite
vrea fac
- blocurile au fost
marcate pe figuri cu cifre incluse n
dreptunghiuri;
-:... principalele puncte au fost
marcate cu litere incluse n cercuri;
- principalele reglaje, comuta-
toare, mufe au fost marcate cu
incluse n dreptun
ghiuri.
Cu titlu de noutate am folosit ur-
att n figura 1 -
schema bloc de cablaj - ct n
figura 2 - schema de principiu,
precum n figura 3 - desenul ca-
blajelor imprimate n
cadrul bloc (mo-
dul) s-au numerotat nodurile
lei; masa este cu 2".indi-
ferent mod u,1ul.:
Pentru a nu crea
componentele active, precum
alte componente au fost notate n
modul cunoscut.
Exemplu: rezistorul

i
nu apare explicit notat, este rezlsto-
rul montat n blocul1, ntre nodurile
17 2 rezistorul de
33 O dintre baza tranzistbrului T
(fig. 2a/1). EI poate fi" ;'a-
pid referindu-ne la modulul, simbo-
lul grafic nodurile indicate ..
Alt exemplu: 1ST
21
_
22
este stra-
P4' dintre nodurile 21 22.
I n i timp, n figura 1 snt no-
tate nodurile implicate n cablaj, iar
n figura 3 snt notate toate nodurile
de pe cablajul imprimat pla-
locul de montare a compo-
nentelor fiind marcat cu C,R,L,T
etc. nu prin simbolul grafic al
cqmponentei respective.
In acest fel apar o serie de avan-
taje:
- n schema de principiu,
ca foarte multe componente fie
explicit notate, .bloc (modul)
- simbol - nod ne o

- i"serarea de noi componente
n caz de etc. nu
introducerea de noi
- n cablajului imprimat
numerotarea noduri-
lor lfi marcarea cu litere (sim-
boluri consacrate), nu simboluri
grafice, permit realizarea a
montajului munca de
Ilo reproducere (de exemplu nu este
nevoie se alte culori
n redarea componentelor
n caz de
- numerotarea nodurilor per-
mite o ntre schema
de cablaj interblocuri, schema de
principiu cablajul imprimat;
- valorile componentelor, pre-
cum tensiunile prezentate pe no-
durile n diverse pot
fi tabelate prezentate cu
- numerotarea nodurilor per-
mite descrierea topologiei circuite'
lor ntr-o pentru a fi
pe calculatoare electro-
nice n scop de proiectare (inclusiv
proiectare de circuit imprimat),
studierea la di-
i stimuli, stocare e,tc.
De asemenea, vrea fac
unete n cu ca-
(fig. 3).
La desenarea" cablajului am folo-
sit un caroiaj la intervale de 5 mm.
Ajutat de acest caroiaj, am io-
nat de fixare a terminalelor
de componente n de di-
mensiunea acestora, astfel nct
rezulte n sens orizontal vertical
multiplu ntreg de 2,5 mm.
Valoarea de 2,5 mm este foarte
aproape de 1/10 abaterea nu
este prea mare, de exemplu, pentru
nec.esare la lipirea termina-
lelor unui circuit integrat n capsula
DIP.
Referitor la de extin-
dere, de n cablajul
imprimat snt
pentru transceiverului
n benzi US, de exemplu 3,5
7 sau 3,5 14 sau 14 21 MHz etc.
De asemenea, este po-
r (Hz)
TEHNIUM 6/1984
Ant
In numerele 8 9/1983 ale revis-
tei, la rubrica CQ-YO, a fost publi-
cat articolul "Transceiver 144-146
MHz", prezentnd pe scurt lucrarea
cu premiul I la Concursul
de din cadrul Sim-
pozionuiui al radioamato-
rilor - 1983, domeniul unde-
lor ultrascurte.
La solicitarea unui mare
de cititori, revenim asupra acestui
montaj cu unele privind
modul de
reglai, conform datelor ce ne-au
fost puse la de rea-
lizatori.
Unitatea U3 este un montaj de
al echipamentului de emisie-
ndeplinind
,
- pe selectivi-
tatea n de medie
amplificarea la uri nivel

- pe emisie, din semnalul DSB
de 10,7 MHz banda late-
amplifica-
rea semnalului SSB.
BARTHA BELA. VDSTP
tip XF1 07 A. Ac'este filtre, la o
de de 2-3 kHz, o
atenuare de 40-50 dB a benzii late-
rale nedorite. Un astfel de filtru este
greu de procurat. De aceea n prac-
tica se folo-
sesc filtre realizate de constructo-
rul amator.
asupra fil-
trului n au fost luate din pu-
"Tehnium" nr. 2/1978
"Radiotechnika" nr. 10/1979. S-au
.folosit uri de 10,7
MHz din filtre FM provenite din ra-
diotelefoane portabile casate, de
tip STORNO. Asemenea filtre con-
8 cristale de cte
avnd Din
3-4 filtre originale se pot selecta
prin cu un
digital cte 6 -cristale av nd i
sau foarte apropiate, cu
maximum 150 Hz
Pentru ridicarea caracteristicii
filtrului am folosit metoda punct cu
punct, utiliznd apa-
rate de control:
- oscilator cu cristal VXO, cu
u - 1. Circuit de intrare si mixer Rx.
U3
r -- - -- - - - - - - - - ---: - - - - - - - - - - - - - -'- - - - -- - - - - --, ajutorul carUia se poate varia frec-
I de a unui cristal de
I SF 245C SF244C(245Cl 40.673 I pe 10,7 MHz n plus n mi-
I n us cu cca 5-6 kHz;
L3 MF 1(17 I - digital tip
I '!1CI>-1F10,7MHZ E02041.E.M.I.;
I G iri " j - multimetru electronic;
II! I tip E 0403 cu RF.
: I I I VFX Cu ajutorul oscilatorului VXO
t-. L_JI -- (fig. 1) al digital
I
I
1 2x1N4148
I
I
100
t__--- ____ 3-135 vom proceda la frecven-
I ' . cristalelor de
! du-le n borna B1; astfel vom selecta
6-7 avnd trec-
I citirea cu precizie
I de ordinul zecilor de hertzi.
I realizarea montajului uni-
I U3 (cel cel aferent filtru/ui
'--------4-------'---o!3\ 12R X T1, T2) cu condensatoarele de va-
CT1N -,- \':.J'" loare vom proceda la ri-
L_
- - - - - - - - - - - - - - - - - --------_ - -1 dicarea punct cu punct a caracte-
ri stfc ii a fil-
Selectivitatea atenuarea benzii
laterale nedorite se cu
ajutorul unui filtru cu cristale n
n de MF. Ca fil-
tru se poate utiliza unul cu de
de tip XF
-9 A sau B pe 9 MHz; n acest caz
media va fi de 9 MHz. De
asemenea, se poate folosi filtrul de
sibilitatea unui VFO extern
sau a includerii VFO-ului existent
ntr-o PLL etc.
Construit corect ngrijit, acest
transceiver prilejul amatorilor ce
pe drumul
se familiarizeze cu o serie de pro-
bleme interesante. EI poate consti-
tui un auxiliar chiar pen-
tru cei cu mult mai
In sfi it, poate aduce
reale n traficul cu putere-

BIBLIOGRAFIE:
1. QST, aprilie-octombrie 1975
2.0ptlmum deslgn-comn. recei-
vers, Ham Radio, 10/1976
3. Transcelver ideas Y06HO,
SPRAT, sept. 1981
4. Receptorul cu conversie di-
Y06HO, ,.comunicare august
1981, ti
5. Mixer pentru conversia
RA3AAE, Radio, 12/1976
6. Catalog componente IoC.C.E.;
1980
1. Catalog componente I.P.R.S.,
1981
8. Linear Appllcations, National,
1975.
TEHNIUM 6/1984
I
,
I
1
I
I
I
1.. II( 5FR .. ION

1.::w2 ::r.Yt>
-LeT "/(5


+
CT- condenJofon' de
frecere 1NF
(CONTtNUARE N PAG. 23)
r
I
Praf. MBHAJ VORNICU
repararea unui televizor alb-negru sau color, de im-
este recallbrarea sa n domeniu! dimensiunilor.
Aceste reglaje nu face n de program normal, iar televiziunea
emite pmgram de n perioade scurte de timp, insuficient pentru
nare.
Pentru aceste considerente, laboratoarele snt dotate cu
care foarie scump n plus, este greu D.!"lllcu!'abiila
constructorul amator.
Generatorul de TV ce este prezentat in continuare se
foarte are redus emite semnal de foarte
dungi orizontale, dungi verticale de
Schema a generato-
rului poate fi (ca fie
mal bine) n cinci blocuri
. patru multivibra-
toare astabile plus oscilatorul
modulat de ( pur-
video).
Oscilatorul de vi-
deo poate emite semnal n in-
tervalul cuprins ntre banda
111--TV b'anda res-
pectiv ntre canalele 10 TV.
Multivibratorul format din
NOR ( i din ele-
mentele C3, R2, P2, 3, furni-
impulsuri pentru sincro-
nizare Aceste im-
pulsuri ajung la una din
NAND, terminalul 9 de la IC1.
Semnalul este de
1
13, 11), care n
et?jui de
In i timp, aceste
suri servesc ia blocarea
bratorului format cu sec-
IC2 ia Cl, R6, P4.
Acest ultim multivibrator, C nd
nu este blocat prin IC1 (termi-
nalele 1, 2, 3), bare
verticale.
ImpulsurHe de cadre snt fur-
nizate de iC3 grupul R1, P1,
C2. ale lui IC2 cu
C6, R4, R5, P3 sin-
cronizarea conden-
satorul C5 barele
orizontale.
R5 este
spre a pune n barele.
Impulsurile de sincronizare
cadre de la pinui 3 la IC3 snt
atunci este grupul
care le si le o
apoi
le pinului 8 de la ICi. Tot
. impulsuri de cadre ajung la
pinii 12, 13 din IC1.
Comutatorul S2
modul de lucru prin punerea la
a barelor orizontale, a ba-
relor verticale sau
ambelor bare
Oscilatorul RF sau ge-
neratorul de are un
torului In canalul
Alimentarea cu
Qnorn,i.o se face cu 9 V,
de unde, stabiiizatorui cu
T1 ten-
siunea de 5,6
Verificarea bateriei se face cu
o LED cu o
Zener de 5,6
butonului
nu se aprinde,
bateriile trebuie nlocuite.
realizarea montajului
se necesare. Ast-

P2 se
) o frec-
iar din P1
TEHNIUM 6/1984
n figura 1 este struc-
tura a real izat
cu circuitul 1965
N LA). n pofida relativ
ridicate, realizarea func-
circuitului nu
probleme deosebite unui construc-
tor avertizat. Pe baza schemei
din figura 1 vor
variante practice,
sau a alteia ndu-se
dotarea

Varianta este cea
care circuite
CMOS (seria CD 4000),
consumul foarte redus.
Acest circuit semnalul
de tact cu de 2 MHz
sar circuitului AY-3-8500 la
17. Microprocesorul
pune la pinul 7 de un circuit PLL
cu calare de
sincronizat pe semnalul de mi-
croprocesorul poate n
tele 1,99 MHz-2,03 eventua-
lele ale semna-
lului de tact, ca prin aceasta
fie ionarea a
circuituluL Din aceste motive nu
este necesar ca osciiatorul
de fie un cristal de
TEHN_UM 6/1984
realizat ingri-
deplin scopului
Ing. P. PAULESCU
pin17
...
30pF
1;2 CD 4011
[O 4 069)
bObinajul original se
75 de spire CuEm 00,1 mm
), respectiv 20 de spire CuEm
0,1 mm (L2).
Tranzistorul T3 este utilizat drept
formator de semnal etaj tampon
ntre oscilator microprocesor.
18
24 --
A 10
Y 16
23 8
5
12 O
O
27
26
s
U
M
T
o
R
s
U
N
E
T
Circuitul sumator
semnalul video complex (imagine
-+ impulsuri sincronizare H/V) pe
baza semnalelor de mi-
croprocesor. circuitul
M
o
D
U
L
A
T
o
R
VIDEO
10 K.n..
82KIl
IOOpF
II
II
AY -3-8500 separat tere-
nul, scorul, mingea
impulsurile de sincronizare H/V asi-
o mai mare flexibilitate n utili-
n figura 5 este prezentat un cir-
cuit sumator cu porti CMOS. Suma-
rea semnalelor generate de circui-
pin 24
pin 10
pin 16
CO 4072
Be 107
pin 17
pin 17
T
3
se 107
tul AY-3-8500 se face ponderat, cu
ajutorul unei rezistive.
Circuitul sumator din tigura 6 re-
prez! o versiune
Sumarea se cu tranzisto::-
rul T 4, care adaptarea
sumatoruiui cu mOdulatorul RF. Cu
ajutorul P1 = 2,5 kH
se nivelul semnalului vi-
deo aplicat etajului modulator.
51 DA
madulatar RF
latar RF
,.""JIf'."<IIIlIIlIll------
Principiul de .al pom-'
.pei este demult cunoscut aplicat
de in diverse tehnici de labo-
rator, unde cantitatea de fluid vehi-
este Utilizarea poate fi
n de nevoi,
caracterului relativ universal.
Piesele pompei, nu foarte multe,
se n principal prin strun-
jire din materiale metalice comune
care pot proveni foarte bine din re-

Elementul de al pompei este
un tub elastic, n principiu din cau-
ciuc, care prin succesive
repetate n timp fluidului
de transportat o
Gradul de al pompei la
medii corosive este dictat de carac-
teristicile fizica-chimice ale mate-
rialului tubului care vor limita astfel
natura plaja de pen-
fluidele transportate.
In figura 1 este redat principiul
pompei. Tubul elastic 1 este pozi-
pe o suport 2, de
(sau chiar
fiind deformat la limita obtu-
complete de un
oarecare de role mobile, 3, rotite de
un suport comun concentric cu su-
. portul 2. Se fluidul trans-
portat, 5, este ntr-o serie
de volume individuale, V
12
, V
23
, V
34
J..
13 n 109 8 7
o
17
U)
18
10
n de numarul role-
. lor mobile. Pe desen figurat
role. Prin rotirea elementului 4
de o motoare, volumele
individuale (Vi) vor fi deplasate n
'sensul realizndu-se un
transport continuu al fluidului.
Acest transport are un caracter pul-
sator, de nesemnificativ
pentru utilizator. In cazul n care
este limitarea caracteru-
lui pulsator, trebuie ,se utilizeze
un ct mai mare de I"ole mo-
bile eventual se integreze n
circuitul de lucru un acumulator de
tip pneumohidraulic. Acest caz nu
dect un interes extrem de
limitat cu caracter strict indus-
trial, astfel nct nu-I vom lua n con-
siderare.
Teoretic, volumelor in-
dividuale Vi se poate realiza cu
simple elemente presoare, dar tu-
bul elastic s-ar distruge rapid prin
frecare; de aceea este uti-
lizarea unor role. Frecarea prin ros-
togolire, care apare ntre tub,
este incomparabil mai mai
Cantitatea de
fluid va fi Q =
unde n este reperului 4, iar
este suma volumelor individu-
ale realizate pe o
(3600). Un calcul aproximativ se
A
6 54 3 2
A+100
\
Pompa n acest articol este de utilitate, putind interesa pe
tinerii cititori pentru extrem de diverse, n laboratoare industtiC:)le,
in (Ia cercurile de chimie), n (transvazarea l/QUcu-
rilor de fructe dintr-un recipient in altul, de exemplu), n
grafilor amatori etc. .
Pompa permite vehicularea gazelor, lichidelor de diferite, in-
clusiv a celor cu caracter corosiv. Este o relativ de realizat,
are dimensiuni greutate reduse, poate fi in curent alterr;tativ
sau continuu la diverse tensiuni, n de tipul molorului electrh\: de
act lonare utilizat.
poate face considernd Vi chiar vo-
lumul tubului pe 360
0

pompei este practic neli-


deoarece tubul elastic poate
fi nlocuit de cte ori este nevoie.
Constructiv, pompa este cea din
desenul de ansamblu dat in figura
2. n continuare vom folosi nume-
rele de repere denumirile cores-
acestui desen.
Pe suportul pompei, 1, se mon-
restul reperelor.
este de motorul electric 2,
pe al ax se roata de curea
3 cu 4) este trans-
prin cureaua 5 la roata de cu-
rea 6. Aceasta din este
pe axul 7 (tot cu un care este
solidarizat cu discul antrenor 8.
Axul 7 este de 9. Pe
1 2
1corpul circular 10 se tubul elas-
tic 11, dispus semicirculaf legat la
de refulare 12 de. ad-
misie 13. Cu 14 de
15 se prinde axul '16, pe
care se roia presoare
dintr-un inel presor, 17, un rul-
18.
I nainte de a trece la analiza
rui reper, trebuie spus dimensiu-
nile date vor fi definitivate de con-
structor n de datele con-
crete ale tubului elastic, motorului
electric, curelei de transmisie, rul-
rolelor presoare. Dealtfel,
constructorul are latitudinea
modifice constructive in-
dicate, atit timp ct principiul de
neschimbat.
I ntr-o trebuie procu- ,
3
,.4
.5
\

... se I"nOd:.ttc1c. de d..;m<!:I\l','u\'tle
mot.o"ulu;
TEHN8UM 6/1984
LISTA REPERELOR
rate reperele
Tubul elastic se poate realiza din-
tr-o de furtun cu perete
de cauciuc (pen-
tru a fi ct mai elastic), de genul ce-
lor care se vnd la magazinele de
Prin presarea to-
se cota Z (figura 3).
Motorul electric poate fi de orice
fel, dar recomandabil este un motor
de curent continuu (cu perii colec-
toare), a poate fi
cu un reostat sau prin intermediul
unui regulator electronic cu ti ris-
toare. se dispune de un motor
de 12 V, posibilitatea alimen-
de la acumulatorul automobilului
sau de la printr-un transforma-
'tor. Dimensional, scMele date snt
valabile pentru un motor cu diametrul
carcasei de maximum 80 mm.
motorului este de dorit
fie ct mai pentru a limita
valoarea raportului de transmisie.
este de circa
20-60 r.p.m. Ia arborele 7, n func-
de vscozitatea fluidului trans-
portat (vscozitate
vlscozitate mare).
Este foarte posibil, n aceste con-
fie necesar un reductor de
n trepte, realizabil cu
curele sau cu Procu-
rareaunui motor cu reductor ncor-
porat ar simplifica mult
Puterea motorului va fi n jur de 100 W
sau chiar mai limitnd cota 8
sub 10-:-12 mm.
Cureaua de transmisie poate fi
sau tipul ei determi-
nnd forma de curea dia-
metrul mici.
pentru inelul presor
pot fi direct lor
corespunde cotei Z. De rul-
mentii de miti dimensiuni snt n-
ceea ce impune utilizarea
ine.lului presor. Figura 4 co-
tele care trebuie cunoscute pentru
rulment (d, D, B) care
la rndul lor cote ale pieselor nveci-
nate.
Materialele din care se
TEHNIUM 6/1984
se pot fO.losl ca:. ..
rele de alt profil de
ex.rotund cu modi-
ficarea corespun ..
a profilului
ttl
piesele s nt trecute n lista re-
peretor.
Suportul pompei, n figura
5, va fi completat cu nece-
sare prinderii motorului ,eventual
modificat n de
motorului a de curea. Cota
"y" este de dimensiunile
de admisie refulare. Su-
portul se prin vopsire sau
cromare.
de curea 3 6 se definiti-
n de tipul curelei
raportul de transmisie, urmnd a se
nota cifric cotele K, L din figura 6.
Cota interioare de 0 6 se va
modifica pentru roata de pe axul
motorului electric acesta are
alt diametru.
CI !

!
!
probe aceste i se a fi
brunate.
Arborele 7 este n figura 7.
Capul scurt se prin lipire
de exemplu) de discul an-
trenor 8. Lungimea sa este suscep-

Discul antrenor 8 se con-
form din figura 8. Pentru a
asigura deplasarea a rolelor
presoare este cu canale,
ceea ce permite adaptarea n func-
de grosimea a peretelui
tubului elastic prin deplasarea axe-
lor 16. pre-
vede trei role presoare.
9 are n figura 9. Ar-
borele 7 va fi uns naintea introdu-
cerii n se
necesar, se poate practica o
n care se un
gresor miniatura!.
Corpul 10 pe care se
tubul elastic se con-
form din figura 10. Tubul
este plasat pe inelul interior de
Z + 1 prin laterale de
o X. Corpul se sau se ni-

urile 12, 13 nu au desene de
I

-Go!
I
1


':

j
-J 1 ....

I

., ..
ci> 6
;;.
,-"
t
Ele se vor realiza la latitu-
dinea constructorului, n de
diametrul interior al tubului elastic.
Si vor face din inoxidabil sau
din material plastic pentru a nu fi
corodate de fluidele transportate
pentru a nu le impurifica n i
timp. .
Pe axul 16 se rulmentul
de diametrul 0 d. Pentru contra-
prindere este cu un cap
it. este cea din figura 11.
Inelul presor se
conform din figura 12. Su-
sa se te
cu sau mai bine se recti-
Inelul se pe rulment
prin presare sau prin lipire
cu '
Pe suportul 1 se poate monta
un electric pentru mo-
tor.
se poate realiza indi-
vidual sau n colectiv, n cadrul ore-
lor de din lice-
ele de specialitate.
Desenele date snt un proiect
ghid care va fi finalizat cum s-a
.

I
Il
FILT
DE
n din de mai sus
valoarea semnul filtrului
necesar pentru a aduce lumina cu
Te la e- ne-
filmului. nu
filtre de conversie avnd orice
valoare care poate rezulta din calcul
va trebui alegem valoarea cea
din setul disponibil.
In tabelul 3 snt date filtrele Pan-
chromar, cu factorii de
prelungire a expunerii culoarea

Aflarea temperaturii de culoare a
luminii se poate face prin
sau prin apreciere cu ajutorul unui
tabel cu tipice.
este dar aparate
speciale sau exponometre cu adap-
tor. De se fac
tori de intensitate a luminii incl-
dente, prin filtre selective,
albastru. Raportul rezultatelor
este comparat cu raportul corespun-
pentru un corp negru aflat la
diferite temperaturi; astfel, prin in-
termediul unui grafic, tabel sau di-
rect prin etalonarea aparatului, se
temperatura de culoare.
Tabelul 4 este inspirat din pros-
pectul firmei Panchromar el in-
filtrele de conversie ce trebuie
folosite n diverse pentru film
destinat luminii de zj (5 500 K),
becurilor cu (3 200
K) sau negativeior color echilibrate
pentru o Te (4200 K);
n acest ultim caz se
se filtrajul necesar la
copierea pe hrtie.
Ceea ce surprinde la prima vedere
este marea varietate de ce
pot fi ntlnite cnd cu
Soarele este o
Te a coroa-
nei solare este mereu (circa
6500 K), dar pe primim lu-
mina prin
Aceasta nu este un mediu perfect
transparent; particulele solide ex-
trem de mici aflate n suspensie
de molecule de
aer (difuzia)
luminii solare. este
mult mai mare pentru al-
bastre dect pentru cele care
trec mai spre se
de fapt culoarea a
cerului senin' unei
Te deosebit de mari)
n a spectrulUi luminii
directe solare Te sub va-
loarea pentru Soare). Un
subiect fotografic, pe timp senin,
att lumina a Soare-
lui ct di-
de cer; Tei:l luminii rezultante
este de aproximativ' 5 500 K
pro-
duce de Se
lumina medie de zi ca
avnd T e = 5 500 K se
filme color echilibrate pentru
valoare.
grosimea stratului de aer
de lumina Soarelui
(cazul orelor de
ori al anotimpului rece), atunci se
ponderea dinspre
vaporilor de
12
i
SIE
(URMARE DIN NR. TRECUT)
(nori pe cer)
deci ponderea albastre.
subiectul este n el pri-
doar lumina a cerului,
cu Cnd norii
lumina a Soarelui,
doar de
cer nori; densitatea culoarea
acestora vor avea o mare
asupra Te .In aceste parti-
culele mai mari de praf aflate n at-
n anumite perioade ale
anului au o la
modificarea Te ie1e neselec-
tiv lumina prin .aceasta
Te a luminii cerului n-
norat.
Nu trebuie fim de va-
rietatea temperaturii de culoare a lu-
minii solare, n ochiul
nu o La .nivelul
cerebrale a omului se face
totdeauna o ra-
portnd culorile la unele bine cunos-
cute, care "nu pot" fie altfel (cu-
loarea pielii, albul verdele
Filmul de
fapt, n mod obiectiv lumi-
de aceea dominantele al-
bastre sau ne surprind de-abia
la vizionarea diapozitivului nu n
momentul fotografierii. pu-
tem ncerca alegerea filtru lui de
conversie convenabil privind prin el
scena ce a fi
apreciind culoarea
Revenind la valorile recomandate
n tabelul 4, se unele din
ele trebuie prin suprapune-
rea a filtre din setul prezentat.
Regula e.ste se alge-
bric valorile celor filtre se
valoarea De
exemplu, prin suprapunerea filtrelor
+ 1,5 cu + 6 se + 7,5. Nu are
sens filtre cu semne
opuse, deoarece ele se compen-
\
400 500 600

TABELUL 1: Temperatura de culoare a unor surse luminoase
Denumirea sursei
cu petrol
Bec electric nuit 40W
Bec electric pentru proiector 1 000 W
Bec electric cu halogen 500-1 000 W
Blitz chimic cu balon transparent
lumina lunii
lumina de zi medie
Blitz chimic cu balon albastru
Blitz electronic cu geam transparent
lumina cerului albastru
Kelvin
1 900
2 700
30S0
3400
4000
4000
5500
5500
5900
27000
53
37
33,3
29,4
25
25
18,2
18,2
16,9
3,7
TABELUL 2: nire scara Kelvin decamired
T JKJ 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500
T [decamired] 50 40 33,3 28,6 22,2 20 18,2
TJKJ 6 500 7 000 8 000 9 000 10 ago 15 000 20 000 25 000 30 000
T J decamired J 15,4 14,3 12,5 .11,1 10 6,7 5 4
TABELUL 3: Gama filtrelor de conversie Panchromar
Valoarea mtrului IlO
( decamired) +12 +6 +3 +1,5 --1,5 --3 --6
Factorul de prelungire
a expunerii x2 x1,5 x1 )(1 )(1 x1,5 x2
Culoarea albastru-violet
Efectul Te Te
Pe eticheta sintnolate atit valoarea filtrului, ct factorul de pre-
lungire, sub de De exemplu: +611,5. .
n ncheiere difi-
legate de utilizarea filtrelor
de conversie. nu snt per-
fecte este de dorit folosim film
ct mai apropiat de lumina
Valorile indicate n tabele de tipul
prezentat snt totdeauna aproxima-
tive. Utilizarea mai multor filtre su-
prapuse calitatea imagi-
nii poate duce la umbri rea
lor cadrului (vignetare). La valori
mari pierderea de n filtre
devine n dar
deloc lipsit de
artistice adesea
sau chiar accentuarea atmosferei
specifice momentului, prin domi-
nantele .de culoare existente. De
aceea, utilizarea filtrelor de conver-
,sie trebuie cu
Oricum, ele deschid un cmp larg de
experimentare
BIBLIOGRAFIE:
AI. Dicu, Manualur fotografului
amator, Ed.
1961. "
A. Bielusici, n culori,
Ed. 1965.
Gh. Optica, Ed. didac-
1965.
1. lova, Elemente de apli'"
Ed.
1977.
. xxx Panchromar Colorfilter fur
Farbfotografie nach TGL 35187/02
(1982).
c
700nm 400 500 600 700nm 400 SOQ 700nm
SPECTRUL LUMINII

CARACTERISTK ILE
DE TRANSMISIE ALE
UNOR FILTRE DE CONVERSIE
SPECTRELE .LUMINII
TRECEREA PRIN
DIVERSE FILTRE

s
400 500 600
ftc
a
700nm 400 500 600
b
+.
700nm 400 500 600 100nrn
TEHNIUM 6/1984


Realizarea unei lunete prin mij-
loace ti nu duce, de re-
la unor bune carac-
teristici din motive
principale:
- imposibilitatea sti-
clei (optice);
- procurarea extrem de
a unor ansambluri optice cores-
calitativ;
- imposibilitatea abe-
la utilizarea unor lentile sim-
ple (de ochelari, de exemplu);
- dificultatea
mecanice la un nalt grad de preci-
zie.
Ideea de a
n folosirea unor compo-
nente optice- cali-
tativ care se n uzul curent,
respectiv a obiectivelor fotografice.
Astfel snt rezolvate toate impedi-
mentele construc-
pe ansamblu este pre-
supune un minimum de piese supli-
mentare.
Ca principiu, luneta un
sistem optic obiectiv care furni-
imaginea un sistem optic
ocular care ima-
gine o ochiului. Obiectivul
are iar ocula-
rul o Rapor-
tul acestor focale va indica
n principiu raportul de al lu-
neteL
MARIUS ANOREI
ct mai mare, drept ocular a
unui obiectiv (sau parte din acesta)
de la camerele de filmat de 8 mm, cu
distanta ct mai Astfel
de ob'iective se pot recupera de la
aparate care nu se mai
sau se de ocazie ca piese
disparate. Un teleobiectiv mai
vechi, luminos pentru preten-
fotografului modern, poate de-
veni un excelent obiectiv de
Folosind un teleobiectiv de 120 mm
si un obiectiv de 12,5 mm, o
cu puterea de de
aproape 10 ori; cu un obiectiv (ocu-
lar) de numai 5,5 mm, puterea de
va fi de cca 25 ori. ,-
Imaginea de
avnd ocularul un sistem optic con-
vergent' ( obligatoriu pentru orice
obiectiv foto), este sus-
jos stnga-dreapta. Imaginea
poate fi se va folosi
pentru ocular un sistem optic diver-
gent. Un astfel de sistem se
de la majoritatea obiectivelor prin
demontare, partea consti-
tuind cel mai des un sistem diver-
gent.
Asamblarea celor obiective
1/
'/
1

3
Q
Z'/ m
""""

_ '-. _-L-
Ca i optice se fo-
losirea unui obiectiv fotografic de la
aparatele de 35 mm, cu fo-
se face cu unui inel inter-
mediar special. I nainte de a descrie
acestui inel,
figurile 1 2 care luneta
pe un trepied, <:(
respectiv un detaliu privind zOna de
asamblare a celor obiective.
ntre obiectivul si ocularul lunetei
trebuie o Z, iar
. -
'-
. ,......_'_ .
,-mi
',,"'
TABELUL 4: Filtre de conversie recomandate n diverse de
fotografiere
Momentul Te a filmului color
Condijiile de fotografiere
anotimpul 5500K 3200K 4200K ora
Soare Cer senin
vara
9-15 ,3 ,9
puter-
<9; >15 ii ,5 f---13,5 +7,5
nic; subiectul nori
iluminat direct
iarna
10-14 +1,5 +-13,5 ' 7,5
de Soare <10; >14 +12 '6
Cer cu nori vara
9-15 1,5 ; 13,5 ' 7,5
albi sau atmo- <9; >15 12 6
ce-
10-14
,12
'6
iarna
<10; >14 1,5 10,5 '4,5
Soare puter- Cer senin
vara
. 9-15
f' 15
nie; subiectul nori
<9; >15 f-7,5 +19,5 ,13,5
n
iarna
10-14 '7,5 -119,5 f+13,5
<10; >14 '6 1+ 18 i-12
I
Cer cu nori
vara
9-15 7,5 . 19,5 . 13,5
albi sau atmo- 9; 15 6 18 12
ce-
,--
iarna
10-14 6
,18
12
<10; >14 +4,5 1-c16,5 10,5
Soare acope- Cer albastru 9-15 4,5 16,5 10.5
rit cu nori albi
martie-iunie 9; 15 '3 15 9
celelalte luni
9-15 3 ; 15 9
<9;,15 1,5 '13,5 H,5
Cer complet
9-15 '6
,18 112
acoperit cu
martie-iunie <9; >15 4,5 t 16,5 f+10,5
nori sau
aproape com-
plet atmo- celelalte luni 9-15 +-4,5 '.16,5 -10,5
<9; >15 +3 -15 +9
Cer complet 9-:-15 +19,5 -13,5
acoperit cu
martie-iunie <9; >15 '6 ,18 +12
nori
9-15 1-6 li 12
celelalte luni
<9; >15 '-4,5 f+1S,5 t 10,5
armi- Blitz electronic (cu geam transparent) +1,5 r+15 . +7,5
Blitz chimic cu baion albastru f-13,5 ,6
Blitz chimic cu baion transparent --6 -,-6

Bec halogen -12 ';,-1,5 6
Bec nuit pentru ie 1 OOOW - 9
Bec nuit 40 W I-S 12
cu petrol nu 18
,Foc de nu -15 nu
TEHNIUM 6/1984
I
I
lor trebuie fie
Aceste deziderate trebuie ndepli-
nite de inelul intermediar.
Inelul, metalic, poate fi construit
dintr-o ca n figura
3, sau din ca n figura
4. din se
prin aceea se
capacul de posterior al te-
leobiectivului foto "a"), la
care se doar un inel de dia-
metru mai mic pentru prinderea
ocularului "b"). Este reco-
dintr-o bu-
deoarece coaxialitatea
celor sisteme optice.
Pentru este necesar a fi
cunoscute trei cote de
- filetul A, respectiv al teleo-
biectivului (obiectiv);
- filetul 8, respectiv al obiecti-
vului (ocular);
- Z, respectiv
ntre de ale celor
optice de inelul in-
termediar.
'Filetele 8 se prin
celor existente, respec-
tiv ale obiectivului ocularului lu-
netei. Se vor determina diametrele,
pasul lungimea filetelor.
Cota Z se folosind un sistem
mai precis tuburi te-
lescopice din material plastic sau
chiar carton, ntr-unul din ele fiind
fixat ocularul. Se cu teleo-
biectivul un obiect aflat la mare dis-
(reglaj pe infinit) privindu-
se prin ocular, se cota Z
unei imagini clare.
determinare s-ar putea
face de persoane lucrnd "de
'dar cu multa
Valorile A, 8, Z aflate se trec pe
se celelalte
cote, cont de faptul grosi'-
mea trebuie fie de mini-
mum 2 mm.
Ca material se va folosi de prefe-
duralul. Lungimea filetelor
ineluluL va fi cu 0,5-1 mm mai mare
dect la obiective. Se va la
strunjire ca de deter-
minate de cota Z fie paralele,
ceea ce n principiu ca ele
fie realizate la o prindere
a piesei.
In varianta din
se va acorda o mare
capacului protector. File-
tul de prindere intermediar
la latitudinea constructorului. Even-
tual se la el cele
se .prin presare
(sau lipire cu
Cota Z se va.' repartiza corect ntre
"a" "b".
Piesa "b" poate a\7e-a
de de desen, siste-
mul optic ocular impune mecanic
acest lucru.
Luneta astfel poate fi cu
la tele-
obiectivul este prea mare
greu, se va adopta unei
prinderi pe trepied foto.
Un etui din piele este un
accesoriu de recomandat
care poate fi realizat pro-
bleme deosebite.
Luneta, n varianta cu inel din
a fost n re-
vista "Popular Mechanics" din no-
iembrie 1974.
I
AUIOIUHISMI11" II II"
cum este cunoscut, la mo-
toarele cu ardere
dezvoltata n interiorul cilindrilor
este prin sistemul de
raclre. n general, acest sistem la
majoritatea autoturismelor este cu
lichid + antigel). la
autoturismele OLTCIT constructo-
rul a adoptat cu aer, pe care
a n timp pe milioane
de motoare. r n afara unor
de ordin tehnologic (eliminate n
cazul motoarelor OLTCIT), moto-
rul cu aer are avantajele lui:
pornirea motorului, de
cu temperatura de re-
gim este de 3-4 ori mai re-
pede, deoarece nu mai este nece-
lichidului de i
a unei mase de metal n plus. In
acest mod se reduce uzura coro-
uzura
pornirii la rece.
Pentru a realiza o cores-
sistemul trebuie
o care se fage
clasic, cu ajutorul unui ventilator. In
figura 1 se principiul siste-
mului . de cu aer, unde s-au
notat cu: 1 - curent de aer; 2 - ari-
"ioare; 3 - aripioare mari pentru
Sistemele actuale de iluminare
ale automobilului snt departe
de a fi perfecte. Tocmai de aceea
pentru
a altor n vederea
de n ntuneric.
au cu halogen
de multe ori ne de ce
snt ele necesare, n ce constau
avantajele lor de cele nuite
n ce efectul cel
mai mare.
lampa cu halogen (fig. 1) repre-
o cu
(aceasta fiind din filament,
balon de soclu), n balonul
se introduce un amestec de
gaze inerte care halogeni, de
iod. Halogenii
elementele chimice care se
n grupa a VII-a a sistemului perio-
dic, sub grupa fluor, clor,
brom iod. Se n special
iod, deoarece acest element con-
vine cel mai mult din punct de ve-
dere al spectrului luminos rezultat
din filtrarea luminii prin gazul res-

In contact cu filamentul de wol-
fram adus la o foarte
mare (peste 3000C), molecula de
iod se descompune n iod atomic.
lodul atomic n balonul
venind n contact cu wol-
14
Dr. ing. TRAIAN CANTA
4 - piston; 5 - mo-
tor; 6 - ventilator de aer.
Cilindrii chiulasele au
zute constructiv numeroase ari-
pioare cu o grosime din
2
Ing. ION COPAE
framul sublimat pe peretele aces-
tuia iodura de wolfram.
Acest component fiind instabil, n
contact cu filamentul incandescent
se descompune din nou: wolframul
revine pe filament, iar iodul este pus
n libertate sub
n lampa cu iod se produce
un ciclu de autoregenerare a f;la-
mentului. Aceasta
teoretic, lampa cu halogen poate
un timp nelimitat; n prac-
durata de de-
pinde de calitatea
De remarcat filamentul acestei
poate fi adus mult deasupra
temperaturii pentru fila-
mentul normale. De aici s-a
ivit necesitatea de a utiliza alt mate-
rial n locu I sticlei pentru balon,
anume transparent.
cu halogen au alte
avantaje importante: durata de
snt duble de
lampa eficacitatea lumi-
este de24 Im/W
nuite cu vid au 8 Im/W, cele cu azot
12 Im/W, iar cele cu argon 16 Im/W);
avnd un volum mai mic, elementele
ei ctive pot fi mult mai bine cen-
trate n raport cu elementele de
montaj n far.
Trebuie remarcat, de asemenea,
balonul cu halogen nu se
ce n ce mai la
cunoscut fiind faptul ntotdea-
una este n zona
cea mai a masei de metal.
Cele mai lungi aripioare snt dis-
puse aproape de orificiile de evacu-
are, unde se zonele ,cu tempe-
ratura cea mai In
energetic al automobilului, randa-
mentul motorului este de aproxi-
mativ 30% din energia
restul fiind prin sistemul
de (33%), evacuare (30%)
prin (7%).
Comparativ cu motoarele
cu lichid, prin sis-
temul de cu aer este mai
cu aproximativ 15-20%, tempera-
tura cilindrilor fiind n
cu 30-50C mai Din
la motoarele
cu aer n cazul nostru, la m.otoa-
rele OLTCIT, pentru reducerea
temperaturii n motor s-au utilizat
materiale cu o' conductibilitate ter-
ct mai Astfel, semi-
'1
I
(cum se la cele
normale), ceea ce permite
nerea unui flux luminos ridicat pe
durata ei de
dar aceste au o mare stabili-
tate a caracteristicii de- exploatare
pe o
Faptul de vizibilitate
n cazul cu halogen
(curbele 1) de cea a
nuite (curbele 2) se
din figura 2, unde s-a considerat
subiectul observat este un pieton
cu de culoare n-
Dealtfel, practice
au demonstrat farurile echipate
cu cu iod au o eficacitate care
face ca un reper negru vi-
zibil la de aproxi-
mativ 1 km. In acest fel se poate cir-
cula noaptea cu
i ca ziua.
cu halogen se produc cu
unul sau cu filamente. Cele cu
un filament se folosesc n principal
n farurile (faruri de
faruri-proiector). In de
carterele, pistoanefe cilindrii snt
realizate din aluminiu n locul fontei
clasice. Aceste piese, avnd un
ficient de dilatare mare,
executate cu mare pecizie, CQntro-
lui lor fiind complex foarte preten-
Din cauza regimului termic
ridicat, normal, consumul de ulei
este mai mare
arderii uleiului. Pentru a evita acest
dezavantaj, constructorul a
zut un radiator de ulei. La motoa-
rele OLTCIT, utiliznd uleiul reco-
mandat de uzina constructoare
(ulei 15 W40, efectu-
nd schimbul de ulei periodic;-
tatea (Ia 1 000 km
rodaj fiecare 7500 km
n exploatare) filtrul de ulei (Ia fie-
care 15000 km), nu pro-
bleme de consum de ulei att timp
ct motorul este exploatat n con-
ii rez'onabile (domeniul de
normeil) nu este uzat.
de sistemele de cu li-
chid, cu aer este
exemplu, ele permit se
cu 10-20% vitezele de deplasare
a exista pericol de accidente:
Asemenea faruri de snt CU .. '
att mai eficace la viraje, ele ilumi-
nnd obstacolele mai
eliminnd zonele vizibilitate. La
farurile-proiector n care se folo-
sesc cu halogen, de
vizibilitate cu 30-40%.
cu filamente se fo-
losesc n farurile principale de ilu-
minat, ducnd astfel la
de vizibilitate a
obstacolelor
mai mari, unui contrast mai accen-
tuat al obiectelor detaliilor ru-
tiere, unui spot luminos mai larg n
cmpul de vedere.
un dezavantaj al
cu halogen, anume
acestea au ,o de orbire mai
dect cele nuite,cu
aproximativ 10-15%, aceste rezul-
tate fiind pe drumuri cu
acoperire n stare Pe drumu-
rile cu ct n cazul
cnd farurile nu snt reglate corect,
efectul de orbire poate fi mai ac-
centuat. De aceea tii con-
nu este reco-
folosirea cu ha-
logen la faza a farurilor. 1 n
schimb, este recomandabil ca efe
fie utilizate n farurile fazei lungi,
evident acolo unde aceasta este
separat, la auto-
mobilele cu patru faruri (faruri du-
bie). Cnd la automobile po:-
sibilitatea de a corecta ,unghiul de
nclinare a farurilor n de
cu halogen se pot
TEHNIUM 6/1984
fiind dintr-un venti-
lator, o cu un sistem de de-
flectoare si o
pentru de ven-
a autoturismului. La motoa-
rele OLTCIT, de fixare a
ventilatorului este fiind ca-
lat axial n cazul arborelui cotit.
Aerul pulsat de ventilator
este canalizat n aripi oare-
lor printr-o de conducte (car-
cu un sistem de deflectoare) ,
n timp ca
pentru a avea o eficacitate ct
mai mare a curentului de aer, dirijat
zonele cele mai calde ale mo-
torului.
n figura 2 se piesele
componente ale sistemului de
al motorului M-031 , care
autoturismul OL TCfT-
Special. S-au notat cu: 1 - su-
port 2, 3, 4 - colector
de aer; 5 - ventilator; 6 - fulie; 7,
10 - conducte pentru cilin-
drilor; 11 - 12 -
13 - ghid 14 -
15-20 - 21, 22
- rondele.
Montarea pieselor CO!J1ROnente
ale sistemului de trebuie
cu mare pentru a
evita n exploa-
tare, deoarece aceasta .ar dezvolta
zgomote n sistem. Pentru
strngerea $uruburilor trebuie res-
pectate cuplurile recomandate de
constructor n docu ia

Circuitul de cu aer a mo-
toarelor a fost studiat n timp, avnd
la ora un randament foarte
bun, fapt care i o compor-
tare n de
n special vara, la tempera-
,........,
80
70

QJ
50
-
.c 40
N
>
QJ 30
"O
2-20
c
ro
10
Ci
3
24

, 1
/
,1


V-

2
.......
j
---
B
B
..... ---- .....
i- - .::;
:o
:::J "5
<:>
-
E
c:: ro <:>
e.s
1...
:::J
"O
ro
ro "0<-
+- ""- .....

VI
X x
<

turi ambiante ridicate.
Pentru a reduce nivelul de zgo-
mot al motorului M-031 , mai ales n
domeniul de
(4000-6000 rot./min.), construc-
torul a decis montarea de piese pe
care s-a aplicat prin lipire un mate-
rial izolant o KELLER
IFF: conductele de superioa-
dreapta stnga, capacele chiu-
laselor iplaca de spate a
colectorului de aer.
Motorul M-036 care
autoturismele OLTCIT-Club are un
sistem de similar cu cel al
motorului mic, compus din piesele
/
V
180
r-"I

,;
,.
.......... ,;
--"
:::J
c. 1'0
cu
"'""'
E
ce...

VI 1...
<:> "O

QJ
-
140
.c
'N 120
>
100
ro
+--
c:
ro
oi-
VI 20
CI
/
f------
"5

QJ
E ro
f-2.= g'
VI '"C<,.j::
o VI
U

Il l
IGDID I
Este bine micile negli-
n starea de
a automobilului pot majora dureros
consumul de combustibil, mai ales
atunci cnd mici n apa-
se .
. Reglajul corect al carburatoru-
lui la ralanti are o mare
Consumul global
cu circa 12% de ralanti
este mai sau mai mare cu
peste 20% la aceasta se
reglajul incorect al dozajului
la ralanti.
Nivelul combustibilului n ca-
mera la nivel constant se
foarte neglijarea sale
consumul
nivelul este mai nalt dect cel nomi-
nal. Cauze: plutitor spart, ac (poan-
tou) prghii de reglare de-
formate .
Un ac de nchidere (poantou)
care nu nchide bine constituie o
de Este bine
se tentativele de repa-
rare a acestei piese se n
90% din cazuri cu de
aceea, e mai nlocuirea sa.
(8 Un plutitor fisurat n
mod impresionant cota de consum
cu la 80%. Controlul este
foarte simplu; la imersarea n
fierbinte, din plutitor ncep
1
/
Y
1--
}
i-
L
--
_ .... "'"
.,
-
-----
.3
.-
:::J
-
:::J
::J
-
:::J
c:
ro
E
E
c: 1;:;f- :::J
o
1...
-
ro'- ro f-
"O :::J +- '"C QJ
ro VI 1...
ro o "'O

ro
....
x.

3,75 1,75 O 1
/
75 3)5 3,75 1
/
75 O 1
/
75 3,75
elementelo r dru m ulu i [mJ
I a) Faza
TEHNIUM 6/1984
Latimea elementelor drumului [mJ
b) Faza tu
(CONTINUARE N MR. ViiTOR)
de gaze, el
folosi

stabilit
de rulaj cu
de
se ca n cazul uti-
cu halogen la faza
a farurilor se ia din
la
lor cu
trebuie
200-250 m.
deranja pe i
avnd n vedere
or-
mare dect
trecerea
cea tre-
de 150 m
cazul

ia de
De n ve-
dere la trecerea la
la cea se efec-
tul de n
cazul cu halogen.
Aceasta se re-
mai la o va-
loare I<m/h)
dect in
male.
P
ELE
DER
a) DESCRIERE
Pentru cei ce doresc con-
o aprindere
de calitate, indiferent de reco-
mand montajul de mai jos, proiec-
tat executat de mine, care ame-
aprinderii
electronice simple. In continuare
nu am refer la avantajele
aprinderii electronice r general,
lucru acceptat unanim de auto-
tii, ci la acelea doar care di-
de mai jos de
aprinderea
Montajul cuprinde un convertizor
care tensiunea conti-
de 12 V n tensiune
de 400 V un redresor care
un condensator de 1 IlF care se des-
pe primarul bobinei de induc-
Convertizorul este pilotat, astfel
el nu continuu,ci
doar ce condensatorul s-a n-
care se ur-
mnd iar, fie Cnd
condensatorul s-a pen-
tru a da sc nteia, fie pentru a com-
pensa pierderile proprii ale con-
densatorului. Prin aceasta el func-
tot timpul la puterea ma-
cnd randamentul este ma-
xim, evitndu-se' regimurile neeco-
nomice. Cnd motorul nu
contactul este pus, conver-
tizorul doar scurte impulsuri de
compensare a pierderilor conden-
satorului, curentul absorbit din
L..
16
Ing.
fiind de circa 50
i putere rli",.",,",,,....a,iI6
un convertizor ne[)iicltat
1 A curent de mers gol.
aceasta, la
i tensiunea bateriei scade, cea
pe condensator nu scade, motorul
avnd ia o sCnteie puter-
n momentul cind are cea mai
mare nevoie de ea. La
din cauza cres terii
sCntei n unitatea de timp, este ne-
voie de putere mai mare. ten-
siunea nu ar pe con-
densator am dimensiona conver-
tizorul astfel ca la puterea
ncarce condensatorul la 400
atunci la ralanti sau la punerea con-
tactului tensiunea ar enorm,
distrugnd montajul. Montajui de
mai jos, cu stabilizatorul decuplat la
15 V alimentare - cazul alternato-
rului bine reglat larna ar
condensatorul la 2 000 se
vede sCnteia este la fel de pu-
att ia ale
bateriei, ct ale
a convertizorului este de 45 W
la randament de 65-70%, ceea ce
unui motor n
patru timpi cu patru cilindri la
de 9000 ture pe minut sau
cilindri la 6000 ture pe minut.
Comanda tiristorului se face
printr-un circuit basculant mono-
stabil care
la 6 000, rot/min sau prin modificarea
lui C
4
de la 0,1 IlF la 68 nF la9 000
- tensiunea de lucru
12
n =
de (de la 800 la
nut);
umiditatea 98%.
c)
..
la i para-
metri la tensiuni de
6 o Zener folOSita ar
de cel mult 3-4 V, or,
diode ' de stabilizare
aceea am ales sa:1Ufia
unor diode 02' 03 polarizate dErect,
alimentate de un generator" de cu-
rent constant, grupul T
3
, D1' Rs. Va-
loarea curentului se din Rs
este de 2-3 mA. Generatorul
este foare la tem pe-
raturii I
CBO
aflu!
ale lui snt compensate de
directe pe 0
1
(cu
de la -5 C la 40C
cu mai de "
T 4' Re este alt g
de curent de circa 2 mA, pentru par-
tea de aprindere a tiristorului. Nu
valoarea este
ci stabilitatea. '
La deschideea ruptorului, Ce se
la valoarea tensiunii de ali-
mentare prin R
20
dioda
un timp T
1
2); iar la nchidere S9
R{g., Raportul T
2
/T este ul1ghiul
exprimat n procente. In fi-
este pen-
= 3000 care este
de cuplu maxim pentru
motoare. Constanta de timp
= T trebuie fie mai
dintre scntei la.
altfel
deschidere a platinelor nu va mai
o SCnteie. Ea este de
Impulsul furnizat face ca
monostabil T
i0
, 1
11

starea cu T
10
blocat, T
11
fiind timpul T =
5,6 ms, care revine.
baza lui T
10
de
de pe C
4
n timpul
Din colectorul lui T
10
tensiunea este de grupul
C
3
, R
13
, furniznd un impuls scurt
care, amplificat de T 9 n curent,
deschide tiristorul Th.
Sarcina lui T
lO
este in-
ageneratorului de curent
despre care am vorbit mai sus. Cum
ea este foarte mare (zeci de kilo-
ohmi), bascularea este extrem de
efi nd sC nteii o mare preci-
zie n timp indiferent de viteza de
deschidere a platinelor
Tranzistorul T 9 nu este necesar
ca amplificator deoarece T
lO
ar pu-
tea singur pe Th. EI
este necesar ca izoleze poarta
Th de sursa automobilului, unde se
produc multe impulsuri paraZite de.,
la diferite de con-
sumatori etc. si care ar da sc nte;
suplimentare timp de 5,6 ms, cnd
T
10
este blocat. Condensatorul C
5
are ca scop pragul de de-
a basculantului, extrem de
sensibil parametrilor lui
T 10, T 11' EI frontul la revenirea
din basculare, cum se vede n
figura 2, dar pe noi ne
frontul de basc"ulare.
La deschiderea tiristorului, con-
densatorul C
7
,8 se pe prima-
rul bobine; de ia
o cu
1
f
o
=- = unde L este
,27T LC
7
.
8
primarului bobinei de
Cnd teRsiunea a atins va-
loarea zero, bobina curen-
tul un sfert de C
M
se n sens invers. La termi-
narea e
78
, curentul
trece prin zero se
acum negativ pe ter-
de pe anodul lui Th, se des-
pe prin diodele redre-
sorului timp de o semipe-
procesul terminndu-se cu
lui C
7
,8 ca n mo-
mentul lui Th, dar la o
mai ceea ce repre-
pierderile de energie prin
sc nteie. cum se vede din os-
cilograma punctul "., C
7
,8 a re-
TEHN!UM 6/1984
cuperat 40%
Cum este
acum
pl na la valoarea
o
nea pe C
7
.
8
este n ....
2. Curba ,,1" OVlnf"\I"lOrlti,:all'l

oscilant. In punctul
se vede cum
vertizorul n
fiecare ronnrlon",,:d''''''I'''
Tot n figura 2 am prezentat ten-
siunea n punctul A cazul
cnd tensiunea de a
la 6 V (pornirea ntr-o
extrem de Se vede
din cauza puterii disponibile
mici, convertizorul trebuie inter-
mai des, n punctul 3 de
pe Dar
faptul chiar la 6
de 3 000 ture/minut
tensiune scnteii.
d) DETALII CONSTRUCTIVE
La montajele cu
foarte
de ,,"',.."' ..... ,
tori amatori este
faptul
mai 3 olc.m,Qni'Q
mult

trebuie
Cu
montajul se
cablaj
nu se
cutiei, ci se
necesar
deoarece arderea
cum scoaterea din
aprinderii din cauze
la drum.
Cutia se face fie din
morezistent (mai greu
din placaj de 10 mm
podez. Placajul
uscat, du care se
3 straturi de
vale de 48
TEHNIUM 6/1984
o
ULAMENTUL
republican de organizat de ro-
de radioamatorism
participe membrii/o radiocluburilor, radioamatori de
constructori.
se mpart n categorii:
18 ani sau mai n anul campionatului;
la 18 ani. .. . .'.
pe baza copiei certificatului de sau a
de. comisia . .' ..... ....
fi sau ColectlVele deauton seJnscnu In
ntre participant ii individuali, deoarece n cadrul
se intocmesc clasamente pe echipe.. _ .. ..
.separat pentru fiecare dintre urmatoareleramun:
a.
b.
c.
d.
orice tip (npn, cu Siliciu), avnd
? 20 V, practic orice SC. T 7,
fi 2N3055 (mai
au V
CEO
= 20 V).
pot fi nlocuite cu
de tranzistoare de-
cu siliciu. Diodele 0
4
-0
7
tre-
buie suporte o tensiune
de 500 V un curent de 0,3 A. Da. Dg
nlocuite cu orice de de-
vor fj cera-
seria PMP.
N
nu reco-
acumulator
A
de
un bec de
n punctul AA
trebuie In
convertizorul trebuie se
ca niste lovituri de ciocan la
intervale de' circa 1 s
40-50 iar n

convertizorul merge perma-
o defec-
trebuie de-
tranzistoare) .
n3 n locul n-
C
7
8, punctul 4
la borna 15 a bobinei, borna 1 la
n locui l.ui R
10
un
metru de 1 Mn (Th decuplat). Se re-
astfel ca n
avem 400 V; nu
1 MO, mai n serie
M.D. recomand semire-
acestea nu la
lor ar duce la
a.2 000 V.
o R
10
care
o tensiune 20 V,
Rg. Tensiunea n punc-
fie ntre 400 500 V,
la tiristor este de
400 V sau de 500 V). stabilit
divizorul Rg, R
l0
, se impune
la calitatea la lipi-
Se schema d!=l
a tiristorului tiristorul. Intre punc-
tul se un coo-
de celui
pe Se va unta
scurtcircuitnc;j la
punctul 1 revenind. Intre
de tensiune al bobinei
va o scnteie (se va
pune un de astfel ca
lungimea scnteii nu
2 mm). R
20
are
valoare nu din necesitatea aprin-
derii electronice, ci pentru a asi-
ruptorului un curent de 200-
mA, necesar Cu
contactele ruptorului deschise,
montajul trebuie consume maxi-
mum 50 mA.
Se montajul la tensiuni
din ce n ce mai mici. La tempera-
tura camerei, sc nteia trebuie sa
la tensiunea de 3 V.
montajul
3, alimentat de la un
trl'lnc::'fnrm<=litny de sonerie, EI va si-
la de 3 000 tu-
va produce o scnteie
montajul lua din
sursa de 12 circa 2 A. In
va fi
minimum 10 ore, timp n care, cu
ajutorul unui radiator sau aero-
se va realiza montaj o
de minimum 30C
cel 151l1inute.
montajul'pe - nu
cuplat la motor - ntr-o noapte ge-
se
la alimentarea lui de la ele-
mente ale bateriei (4,4 V) mai pro-
duce scnteie. se poate
face n n congelatorul unui
frigider cu compresie golit complet
recent.
Aprinderea din co-
nu la astfel de teste; la
temperaturi reduse nu se aprinde ti-
ristorul, iar la cele nalte se amba-
tranzistoarele din converti-
zor. Aceasta duce la multe ne-
(nu te la ger
motorul vara la drum lung),
prin aceste teste,
sau aproape de por-
te doar la 6 V la ger, se poate ac-
cepta), aprinderea se pe
automobil se face primul drum pe
un traseu care oprirea
pe dreapta n cmaz de
Toate aceste nu trebuie
ne sperie. Aprinderea va trece cu
bine peste ele. Se snt necesare
pentru a depista la timp eventualele
o de montaj, un
tranzistor care se un
condensator cu pierderi etc.
Reamintesc aici
aprinderea
pentru a scoate maximum de bene-
ficiu, se va la pla-
tine la 0,2-0,3 mm; prin aceasta
scad uzura camei de a
oboseala arcului
acestuia. De asemenea, se va
la bujii la 1,25 mm, scnteia
fiind astfel mai arderea
mai

17
Fotografii
losesc aparate
ogli cu fii m
"Praktica'" ,
avantajelor
De multe
i
sau
pachet rlA'rAI',nA''1t

cu perii3,
se va evita
deoarece
poate
I
Ung. VASUI .. E CSIK
pentru
Pentru utilizarea acestor tele-
obiective la' aparatele reflex, prima
ar fi scurtarea monturii te-
leobiectivului. Dar o
este greu de realizat la prec
cu mijloacele la
amatorilor chiar n caz d
teleobiectivul nu se mai p
liza la aparatul original.
O cale mai ava
n aplicarea unei lenti e di-
vergente pe teleobiectiv.
Astfel se va a
acestuia, compensndu-se lungi-
mea mai mare a monturii decit cea

Mai este intercalarea
unui inel de adaptare ntre tele-
obiectiv aparatul de fotografiat,
deoarece fiJetul monturii teleobiec-
tivelor mai vechi nu se cu
aparatele recente .. Lentila
poate fi de ochelari. mic-
REPAR.AREA

Ing. VIDRIEL RAcucu
de linoleum sau pe marginile
poate produce pete pe
pe tavanul etajului inferior.
De asemenea, trebuie se evite
pardoselilor plastice cu
prodl,.lse petroliere pet
sin, deoarece n u
cazuri acestea
adezivului pro
vorului.
Petele
pe
de
Du
spa
lustru

te-
unei cirpe.
petelor, locul se
apoi se se
te cu o moale, lIS-
Pentru a se coloritul viu
al linoleumului, se se
pardoseala cu de
parchet Ceara se n-
tinde numai deasupra
perfect uscate, ntr-un strat ct mai
mai uniform.
rea stratului de linoleumul se
te cu o sau o
moale, bine Se
ca de lustruire
fie circulare, repezi, ca
nu urme. Se interzice unge-
rea acestor pardoseli cu ulei sau
alte grase, care produc
mbcsirea pardoseliL De aseme-
nea, se va avea ca mobilele
diametrului la manmea po-
lentila se n rama
unui filtru de din care n
prealabil se scoate sticla
Centrul lentilei, indicat cu un punct,
trebuie cu axa op-
a teleobiectivuiui.
Metoda a fost la un apa-
rat ,,zenit Eli, la care s-a montat un
teleobiectivtip "Jupiter 11", avnd
f = 135 mm (destinat
pentru aparate ,,zorki").
Lentila de -1
dioptrie Inelul de
adaptare se la
strung din sau bronz. Dimen-
siunile snt indicate n Inelul '.
se te n interior cu vopsea
(tempera).
O a
optic, format di
obiectiv,
a

i perfect
Desenul obiectivului va
mai "moale", ceea ce este
iar avantajos n cazul portretelor.
Deschiderea a obiecti-
vului se A prin
terea focale. In cazul de
este de
159/135 = 1,18 ori. Deci la expunere,
diafragma se va deschide cup ju-
de de cea stabi-
n cu timpul de expu-
nere (sau se va timpul de expu-
nere cu 40%).
Deoarece lentila nu este acope-
cu straturi antireflectante, se
utilizarea parasolaru-
lui, pentru reflexiilor
nu lape urme pe pardoselile plas-
tice, In acest scop sub picioarele
mobilierului se suporturi de
sau dintr-o
veche, Eventual se pot folosi
de din lemn bine
geluit.
Pardoseala din linoleum
uneori cum snt: mici
cu
rupturi etc.,
care se cu
mici de cuie sau
provenite din diferite
se cu chit (din cel
folosit pentru geamuri-
amestecat cu clei de oase.
uscarea' chitului, li-
mulul se cu
se apoi se
unile cu sau
care se
cu un amestec de ulei de in fiert
care se ceruiesc.
linoleumul are
acestea nu se vor deschide prin
crestare cu ci /se
covorul cu se unge pe de-
desubt cu adeziv se la
loc, cu putere deasupra
Eventual se greu-
peste se
adezivul.
cu defecte mari (rup-
turi, arsuri etc.) r J se
c;:i se nlocuiesc. Se tal.: linoleumul
cu vrful unui se des-
prind deteriorate, apoi se
taie alte se lipesc cu adeziv
n locul celor eliminate. Se va avea
ca care se nlocu-
iesc se taie n forme geometrice
regulate dreptunghi, tra-
pez, romb, triunghi), degarece di-
mensiunile contururile acestora
se pot stabili cu mai
cu precizie
parazite de .. "
Cu inel.ul de adaptare de mai
de fotografiere va fi apltoxi-
mativ ntre 3,5 m infinit.
este necesar ne apropiem mal
mult de subiect, se va mai monta
un. inel de de 7 m.m
din setul de original. In
lipsa acestuia se va
inelul de adaptare de mai sus, cu di
filetul interior va fi de
M 42 x 1. Cu acest inel montat, dis-
la subiect va fi de cea
1,9-3,7 m.
M 42)(1
INE L DE ADAPTAR
Teleobiectivul se va putea utiliza
pentru reproduceri ntre anumite
limite,
Dispozitivul descris poate fi .utili-
zat ? i la alte tipuri de aparate foto-
grafIce reflex, cu ca filetul
obiectivului fie identic (de exerr,-
plu, "Praktica", "Asahi Pentax",
"Yashica Super" etc.)
Argintul din emulsia materialelor
fotosensibile care nu la
formarea imaginii este dizolvat se
te sub forma unei com-
plexe solubile n de fixare,
S-ar putea de necrezut,
dar cu fiecare litru de fixator
uzat cteva grame de ar-
gint. '
Recuperarea argintului din solu-
fixatoare este curent
de marile laboratoarefoto-cinema-
tografice. Fotoamatorul poate la
rndul recupereze argintul
prin metode simple, cum vom
vedea n continuare. Procesul de
recuperare etape;
n prima se un precipitat
negru de de argint, iar n a
doua se fie azotat de argint,
fie direct argint metalic. Din
de azotat de argint se poate ulterior
ob'{ine argint metalic, de exemplu
prin
1. SUlFURIi DE
ARGINT
ntr-un recipient (din material
TEHNIUM 6/1984
I
Bujiile, vitale ale unui motor
cu aprinderea prin scnteie,
s nt uzate sau ancrasate, duc la ri-
de combustibil. O bu-
jie care nu ntr-un
motor de 4 cilindri, peste
20% din combustibil, produce por-
n iri grele puterea mo-
torului.
Ca de lucru, bu-
jiile se se
numai la rece, folosind cheia spe-
(Ia sau strngerea n
rotind, pe ct posibil, cu
m na pentru a reduce ct mai mu
producerea unor eventuale fis
ale Bujiile
pe rnd pentr
starea,
lele ale m
1. Bujiile normale,
de p de
aproximativ 1 000 km, mici
depozite de culoare ntune-
ct o (tocire) a
electrozilor. Acestea pot fi
pilite, recalibrate reinstalate. Se
nlocuiesc numai uzura elec-
trodului central este mai mare de
0,1 mm.
2. Bujiile se cu-
nosc culoarea a
nului din jurul electrodului central
uzura mare a
(mai mare de 0,02 mm la fiecare
1 500 km). Se vor nlocui cu bujii
mai reci (de n loc de bujii 195
se vor folosi bujii 225).
3. toate bujiile au electrozii
cu.
masive (care provin din ad,tlvlI con-
de combustibil), se va ncerca
plastic, inox) se fixa-
torul uzat la 3/4 din
Metoda A
a) Se o recupera-
toare de de sodiu, 100 g
la un litru de
b) Se treptat peste fixa-
tor recuperatoare n mici
formarea
precipitatului negru de de
argint.
c) Se se limpe-
prin depunerea precipita-
tului.
d) Se reia turnarea de re-
cuperatoare pe durata mai multor
zile, cnd nu se mai
precipitatul.
e) Se amestecul, recu-
perndu-se precipitatul.
f) Se cu pe filtru preci-
pitatul, care se
Medoda B
a) Se pentru fiecare litru
de fixator uzat 10-15 g bicarbonat
de sodiu 10..,-15 g hiposulfit de
sodiu (ditionit de sodiu, hidrosulfit
de sediu).
b) Se depune un precipitat negru
pe parcursul ctorva zile.
c) Se se
precipitatul.
d) Se cu pe filtru preci-
pitatul, care se
2. TRANSFORMAREA PRECIPITA
TULUI
A. Se precipitatul cu
acid azotic 1:1, azotat
de argint. Prin se poate
argint metalic.
B. Se n creuzet de fier, n
de lemn car-
bonatului de amoniu (pentru a m-
piedica oxidarea), ar-
gint metalic.
Dintr-un litru de fixator se pot
3-10 g de argint, n
de gradul de epuizare.
TEHNIUM 6/1984
1JUWR
G. FOLESCU
lor sau se vor nlo-
cu i cu altele noi, de i ca-

4. una din bujii este ancra-
cu depozit carbonic,
la cilindrul res-
pectiv este (cablu n-
trerupt sau scurgeri de curent ntre
cablu
5.
sate cu
(acolo u
. electrozii uzuri
rte mari, acestea se
preaprinderilor cauzate de cifra ca-
a bujiilor,
avansul excesiv la aprindere, ames-
tecul combustibil incorect, siste-
mul de defectuos, conducta
de admisie sau un.gere

7. una sau mai multe bujii
din jurul elec-
trodului central
n motor se produc
prea puternice. Se va ,verifica avan-
sul la aprindere, pentru a nu fi prea
mare. n portelanul
central mai pot cu prilejul
ndoirii electrodului central pentru
calibrare.
8. toate bujiile au o a
electrozilor de cca 0,2-0,25 mm
depuneri de culoare n-
probabil au
peste 15000 km .. Se nlocuiesc cu
bujii noi, de i caracteristici.
In multe cazuri bujiile pot fi re-
prin
recalibrare.
se
prin sablare (suflarea electrozilor
cu un jet de nisip fin uscat, sub pre-
siune), cu ajutorul unei
speciale, care nu este la nde-
mna amatorilor. In p I"acti , mai
ale& n cazuri de amatorii
folosesc cele mai diverse metode
mecanice de
ghel, pile etc.) sau chimice
de amoniac, de potasiu
etc.) pentru
rioare a bujiei. 1n aceste
este faptul trebuie evir
zgrierea ului central,
pe care altfel ar putea fi create ca-
nale conductive ce permit trecerea
curentului electric la
nul exterior nu trebuie cu
abrazive, ci doar cu un solvent
oarecare. Inelul ntunecat care
apare la. mbinarea ex-
terior cu montura de metal se dato-
efectului corona nu pre-
n
Pilirea este o' foarte im-
care mult calitatea
bujiei Pilirea se
face astfel nct n final electrozii
prezinte muchii n felul
acesta scnteia apare dirijat numai
prin muchiile (electricita-
tea se scurge prin virfuri) nu la n-
tmplare, cum se petrec lucrurile la
bujiile cuelectrozii Pilirea se
face atent, cu o foarte
ca electrodul de
fi.e ct mai dezdoit.
Bujia se ntr-o
sau se rigid astfel nct zo-
nele pilite fie ct mai plane, iar
muchiile electrozilor ct mai ascu-
(vezi figura). pi-
lire se resturile metalice
n interiorul bujiei.
Recalibrarea se face cu ajutorul
unei lere, prin ndoirea la loc cen-
tr:rea electrodului de la co-
tele indicate de cartea
CONCURSUL DE CREATIE
TEHNiCA PENTRU TINERET
Concursul de pen-
tru ti neret "Modernizarea
este organizat de revistei
"Tehnium" face parte din
pentru stimularea mase-
lor la din
cadrul FestivGl.lului "Cnta-
rea Romniei".
Concursul este organizat n cn-
stea marilor evenimente
ale anului 1984, anume: patru de-
cenii de la istoricul act de la 23 Au-
gust 1944 Congresul al XIlI-lea.al
Partidului Comunist Romn.
ARTICOLUL 1. Concursul de
pentru tineret "Mo-
dernizarea are drept
obiective stimularea
tinerilor, educarea prin
pentru a acestora,
intensificarea pasiunii interesului
pentru pentru rezolvarea
u nor probleme practice
unor economice legate de
de locuit.
ARTICOLUL 2. Concursul "Mo-
dernizarea se va
n perioada 1 mal 1984 - 1 au-
gust 1984. Scrisorile de participare
la concurs vor fi trimise comisiei de
jurizare pe adresa: Revista "Teh-
nium" - Scnteii nr.
1, cod 79784, Of. 33, cu men-
Pemru c9ncursul "Moderni-
zarea In scrisorile trimise
trebuie do-
meniul abordat si descrie lucra-
rea
sau facultatea ntreprin-
derea sau unde
Lucrarea poate fi de un cal-
cul economic aproximativ, de
realizate conform normelor STAS
de fotografii.
trebuie
fi puse la ia
juriului, pentru evaluarea
acestora pentru aprecierea
R GULAMENT
valorii lor. realizate apli-
cate vor avea prioritate n aprecierea
juriului.
ARTICOLUL 3. partici-
la concurs se vor n
trei categorii: a) pentru n
mediul urban; b) pentru din
mediul rural; c) pentru ce
tinerilor sub 18 ani.
ARTICOLUL 4. pentru
concurs trebuie se nscrie n ur-
domenii tematice.
1. pentru modernizarea

2. Economii de energie

3. Surse noi de energie utilizate n
so-
etc.)
4. Refolosirea unor materiale utili-
zate frecvent n a) ma-
terii prime; b) materiale; c) ambalaje
5. Diverse de automati-
zare n
6. Metode moderne economice
de iluminare
7. Metode -eficace economice
de a
ilor aferente.
ARTICOLUL 5. Concursul este
deschis tuturor constructorilor ama-
tori. Nu pot fi prezentate la concurs
elaborate n cadrul unor in-
specializate sau care fac
obiectul unor de serviciu.
ARTICOLUL 6. Juriul va fi com-
pus din ai
revistei "Tehnium",:
ARTICOLUL 7. In urma
sosite la
la 1 august 1984 (data
juriul va acorda premii:
UN PREMIU SPECIAL N VALOARE DE 3 500 DE LEI
A. pentru in mediul urban:
Premiul I n valoare de 3 000 de lei.
Premiul II n valoare de 2 500 de lei,
Premiul III n valoare de 2000 de lei.
n valoare de 1 000 de lei -fiecare.
B. pentru in mediul rural:
Premiul I n valoare de 3 000 de lei.
Premiul II n valoare de 2 500 de lei.
Premiul III n valoare de 2 000 de Ip.L
n valoare de 1 000 de lei fiecare.
C. ale tinerilor sub 18 ani:
Premiul I n valoare de 3000 de lei
Premiul II n valoare de 2 500 de lei.
Premiul III in valoare de 2 000 de lei.
n valoare de 1 000 de lei fiecare.
ARTICOLUL 8. Cele mai bune
vor fi publicate nain-
tate, caz, ntre-
prinderilor sau iilor de
specialitate pentru generalizare,
19
Zgomotul care se aude n radiore-
ceptor, n special cnd este acordat
pe postul de emisie (receptorul Ju-
piter 2) sub forma unui brum deran-
jant, nu se unui filtraj i n-
complet, ci faptului s-a nlocuit
puntea redresoare 830C400 cu
1PM05.

6
.
R412..
100",

8
16V
ntreruperea iei si
la el numai c nd
apasat i pe de
(Ia receptorul Jupiter)
poate
asupra
etajului final audio.
Remedierea defectului n
montarea a 4 condensatoare de 47
nF, cte un condensator n paralel
pe fiecare a Transfor-
matorul de are In primar
2x1 700 spire CuEm 0,1, iar n se-
cundar 185 spire CuEm 0,45.
le ',. AC I80K IV TzIO. Tz /1
.. 13 I
de-
montat; co-
i difuzorul direct,
prin cu cositor, la
terminalul condensatoru-
lui C405.
CS35210
UO/-
I
/.10;
2

"'Olt
J "216'
1'+&811
LIOS

L/OG-
5 L!()7
P49JJ5
LI08
G
20
8.3V 8.3V 1V S.7V 6.7V 1.7V 721 1.6SV 1.5V
+8 +9 +10
DA TE CONSTRUCTIVE ALE BOBINELOR
I.I
0,- ()
61 -RZ
Mi
o-o
c-812
c" ff?l'mojJloc o o
,0,.1520,5

I'N'mq(u:!t'/'t'nfo

.sV'pOI'T
,f20A
{',,-Ag
o-o
6
po$' /,2
a
a

O tii
O :
('
"1
l'
h II
II
(J
Q C'
[:
...
S&!?$'C//r::;1;>
O
& IflY(?I"$'

("!?'O$'O/'!?IC'
a 6
8C1788
T76

partea de alimentare a aparEltului 22
RR522. Ca redresoare se pot monta 1 N4001. In rest SI nt piese
nuite ce se n I.P.R.S.
____ ___
6-tl':M-.(,)'.laIOl-. __ . ----l...... __ o __ ___ ___ o -_ . _<:)'=-..1
ntr-un radioreceptor nu se cu ciocan de 'Iipit de
putere mare (peste 40 W),
Piesele componente fiind de mici dimensiuni, la iemper'd-
turi mai mari li se topesc terminalele, iar cum constatat
carcasele bobinelor se circuitul imprimat se

Ca ::,a ret'acet bl1ucu! uuS din rad,'oreceptorul Royal (produs
T ehnoton). publicam schema electrica cablajul cu piesele
plantate. ..
Datele bob,nelor din blocul UUS ale radloreceptorulUi Royal
sint prezentate Caiet Service Tehnoton .
TEHNfUM 6/1
cea
seama
care
ochiul mai favorabil deta-
I-ii!or transmise n cu zero:
AiI':Iill::.LUL 4: de bare culori saturate 1CU)%
I
de culoare
aceasta
nu are o mare
energie, produ-
sele de
de este
benzile laterale, rezultate
sul MA.
tem, se
de
banda
DISTRACTIV
JOCUL DE
prezentarea ctorva jocuri
(zar, semafor etc.), un alt joc amu-
zant transpus n varianta electro-
l constituie popicele.
Montajul un generator de
impulsuri realizat cu un inte-
grat CDB400 (SN7400) un grup
format din SN7493 SN7448.
Circuitul_ integrat SN7493 (sau
CDB493) impul-
suri lor le decodorului 448.
Acest decodor un
de tranzistoare BC107,
care la rndul lor permit aprinderea
a 9 diode LED.
Aceste diode snt dispuse pe cir-
cuitul imprimat chiar n forma popi-
celor pe teren.
Cnd se pentru scurt timp
butonul, impulsurile de la CDB400
trec la CDB493, iar de la acesta la
448; rezultatul: aparijia unor diode
LED n stare de (aprinse)
ce popicele doborte.
TEHNICKE NOVINE, 7/1984
Convertorul este utilizabil pentru benzii de 432
MHz cu receptoare apte pentru banda de 144 MHz.
Primul etaj T
1
cu tranzistorul BFY90 este amplificator pe
de 432 MHz. AI doilea tranzistor BFY90 (T es!e
mixer n colector semnal 432 MH.z, Iar In
emitor semnal de 288 MHz de la etajul T 3. oscllator cu
.
Bobina Li este din CuAg 0 1 mm, are 4 splre
cu un diametru de 8 mm lungimea de 10 mm. L2
este din circuitul imprimat. Bobina L.
3
are 3,5 splre CuAg
o 1. cu diametrul de 4,3 mm pe UUS, la spira"
1. Bobina L
4
are 7,5 spire, iar bobina L
5
are o splra; ambele
Snt pe carcase 04,5 UUS.
[2 8
432MHz
22
ELEKTRONISCHES JAHRBUCH, 1984
KT372A
(BFY90)
be
430
MHz
+
BFY90
Montajul este realizat cu
circuite CD4001 produce linii sau
puncte de contacte-
lor de la cheie.
j(0I.02
E. C
Viteza de transmisie a semnalelor
se cu de 1.
Mn din oscilator. Semnalul poate fi
ascultat de operator.
QST,5/1980
TEHNIUM 6/1984
trului. n acest scop se
montajul din figura 2.
Introducnd un cristal cu frec-
de cele utilizate n
filtru, n bornele B2 sau B3 de la
VXO, cu . ajutorul condensatorului
variabil de 2 x 500 (de tip "Mamaia",
"Gloria"), vom putea regla foarte fin

Introducnd cristalul n borna B2
vom putea trage
n jos, iar n borna B3 n sus.
Cu ajutorul P ::::;,.
100-500 n vom regla n timpul
nivelul RF la valoarea

Astfel, de exemplu, cu multime-
trul electronic cu RF pe po-
de 1 V cap de vom regla
nivelul RF la intrarea 2 din modulul
U3 la valoarea de 20-50 mV. Vari-
ind de a
lui cu ajutorul condensatorului va-
riabil din VXO,
x
a instrumentului cuplat pe
filtrului prin intermediul
tranzistorului T 2' La nevoie
asupra de la
Intrare, astfel ca la la care
atenuarea este (corespun-
mijlocului benzii de trecere a
filtrului) fie
(cap de 1 V).
de
fin, din 100 n 100 Hz, VXO-ul
tensiunea la ie-
care curba de se-
lectivitate. Pe tot timpul
rii, cu ajutorul men-
tensiunea d.e intrare la o va-
loare In cazul n care
curba de selectivitate nu este cea
asupra valorii
condensatoarelor din filtru, relund

Un exemplu de trasare a caracte-
risticii este dat n figura 3.
este destul de la-
+9-:-1QV
A
o
- 1
-3
-o
-20
-'ta
-60

1000 In V
=ri Y = = = -
700 rn V
- - - .- - - - - - - .- - - -
500 rn V
- - - - - - - - - - - - -I-__.-"----....I--=:.:..---...:..::I:...t ....
400 1"t7f/
--------
II
II
II
I I
- - - "1"- -
I II I
I I I II
I I
I I I I 'I
I I f/J4{]d8" 4,'74 kl1'/!' I
CV
2"500p'f TI J T:2 := ac I07-I?J.
Vxo
"Frecventme -
+ru
diqifol
If.
TEHNIUM 6/1984
L, ::: 25 -.30 Splf"9 CuE 0,', corcasd (J Srnm
cu mlea l'erllO s6.3 (80b H rv OI)
HUcl
eleotronlC:
A
mult timp
ne putem convinge de
utilitatea ftltrului. De asemenea,
vom _ afla oscilatorului de
purtatoare, fiind faptul pen-
tru BLS aceasta trebuie pe
flancul de -20 dB.
REGLAJ
n cazul emisiei, semnalul DSB se
pe punctul 2 ajunge pe
baza tranzistorului T
1
, care lu-
n regim de amplificare. La
celulei X
1
X
S
se sem-
nalul SSB, care prin intermediul
condensatorului de 4,7 nF se
tranzistorului T 2 (repetor pe emi-
tor). Prin condensatorul de 18 pF
semnalul ajunge la baza tranzisto-
rului care are n colector circui-
tul acordat (L
1
L
2
capacitatea
I.....-' ____ ...Jo.._ pe 10,7 MHz. Astfel, din
f punctul 7 se poate culege semnalul
SSB (10,7 fy1Hz) necesar mixerului
'----= ___ -1.0
I


I
I
I
I
1
I
crIN 1
--'-
-r
I
I
I
1
I
- _________ - - ____ - - ___________ 1
de emiSie. n cazul sem-
nalul de 10,7 MHz provenit de la
unitatea U1 se punctului 4
calea mai sus,
p la emitorul tranzistorului T 2'
De aici semnalul se culege printr-un
condensator de 82 ... 100 pF se
pinul 2 al circuitului inte-
grat CA 3028 (amplificator cascod),
care poate asigura o amplificare
de cca 50 dB. Semnalul de
se culege din drena
tranzistorului T 3 se prin
punctul 11 etajului de frec-
(U4). Tot pe tranzistorul T 3 se
pe prin punctul 10,
semnalul BFO provenit de la oscila-
torul de Reglarea auto-
a se face aplicnd
pe pinul 7 al integratului o tensiune
de 2-9 V de la unitatea
U6.
Avnd caracteristica filtrului tra-
putem trece la reglarea modu-
lului. Se +12 V pe punctele
. 5,1 6. Se voltmetrul
electronic (sonda RF) n punctul 7.
Aplicnd n punctul 2 un semnal de
10 mV cu de 10,7 MHz,
prin rotirea miezului lui L
1
scoatem
nivel maxim. Curentul n punctul 6
va fi aproximativ 5-10 mA. n acest
moment reglarea de emisre se

n faza a II-a (partea de
se punctele 3,5,8 12
cu +12 V (punctele 1 6 se deco-

Se voltmetrul elec-
tronic (sonda RF) pe pinul 6 al inte-
gratului. Se pe baza tranzis-
torului T 1 un semnal de 1 mV. La ie-
integratului va o ten-
sit}ne de 0,2-0,3 V AGC).
In cazul reglajelor finale se va
miezul bobinei L3 pentru o
ct mai
Tranzistoarele folosite vor fi: T
1
,
T
2
= BF 199,224; T
3
= BF 244A, 246,
245; T
4
= BC 107, 108, 109.
Circuitul integrat CA 3028A
poate fi nlocuit cu succes cu inte-
gratul de
MA 3005, efectund ne-
cesare cablajului imprimat. Bobi-
nele se vor executa conform tabe-
lului
23
pentru
deri.
PETRICA -
La amplificatorul Doina
tensiunile si tuburile electronice.
Este greu de precizat unde anume
este cauza puteT-ii. Sche-
mele solicitate vor fi publicate n
interesului general al citito-
rilor.
BECHERU DAN MARIUS - Bucu-

Vom publica de teleco-

CIUPITU LIVIU - Mizil
Nu o pentru
toate cele 12 canale OIRT. Pentru
fiecare canal este bine o an-
cum la Mizil nu recep-
deCit posturi, nu
deci nevoie de antene multe.
nt i ce se poate iona.
--
dispo-
zitive ce conduc la opti-
mizarea autoturismelor,
respectiv la economia de carburant
la dispo-
zitivului si turo-
metrului. '
SAReA ION
schimba doua
transformatoare defazoare.
Transformatorul de ies ire are
spire n secundar. '
Tranzistoarele enumerate snt
toate din I.P.R.S. Se pot
procura prin de la Magazi-
nul Dioda din ca de fapt
alte piese.
TICHIE CRISTIAN - Ti te
La aparatul "Carmen"-2 trebuie
nlocuit tubul ECL 82 -
scurtcircuit G1-G2. Nu
con-
antenei unui radiotelescop.
ANGHEL CONSTANTIN - jud. Te-
leorman
pentru succeselE'! ob-
in domeniul electronicii. n
aparatul "Sigma" apare efect de
din cauza produse
de difuzor (Ia nivel mare). Zgomo-
tele ce apar la unele loase
pot ti cauza de diminuare a capacl-
condensatoarelor de filtraj.
montat I . un condensator de
filtraj de 1 000 ,uF; sigur
rea se va
acelas i
- Slatina
referit i a
O (M'BA
cu

rationamentul el nlocui
,,,,t,,,,,,,.t::IIt::I din maqnetofon.
au aparut ne-
care obliga personal sa le
Va fi practic
util.
La ntrebarea cum
surse "cu intensitatea 1)
tea '2 ca rezultatul sa tie 13 = 1,11 2 '
cum ne recomandam
o a treia care
direct '3'
-
Vom reveni asupra antenelor Vagi.
RADULESCU MIHAIL - ti
In aparat un contact imper-
fect. conexiunile n etajele
AF si alimentare.
GABRIEL -
Ca zgomotul mai mon-
un candensator de 50,uF/350 V
vret i. n locul rezistorului de
1,2 kn/2 W unui trans-
formator sau a unui drose\.
D. -
Am sugestia dv. si cnd
vom relua rubrica

VIOREl - jud.
la
specialist, care poate da n
iune blocul UUS din receptorul
La contactele
la
MARIUS - Cluj Napoca
i o
nalul 2
publicat att n
nah.
NISTOR
la o
lor.
o de lumini
calitatea se va
""' ... ,&11 ..... , SORIN _ R''''' .... ,'''''t.
HI-FI vom cu
Radiatoarele la
tranzistoarele trebuie
cel 100 cm
2
. De obicei se
pream p!ficatorul.
ION -
Difuzorul la care referiti are
200 mW. Vom publica scheme de
radioreceptoare simple.
II
1. M.
--c::J-- 1/3 w
---(3--t/2W
--co-- 1W
L...-__________ _____ +_-__I..-J bb RZ5 \ ItmA
7'""1.,.,.,; )fi /OflJL (JR Cap de 2J8V 3x32f'F
..li!..!!!} t:pRl f21:n. ffergere --:.... .10J1-
MARIAN - Constanta 2 T &
, fOV]D + + + -v" -1!L.c.f
Magnetofonul Philips EL 3515 nu fl45 r " -,
t f t f ( h' _________ + ++
poa e I rans ormat c Iar M", .,.
cu tranzis- - T "-ior
toare. &s V k11 ::]1't _ ff() 3
Toate tuburile se pot procura de Ca semnal ntr-un - /-, .l
la magazine. Tubul EF 86 este spe- amplificator de putere la dis- "'ep""': 1r;/>ro'+
cial construit pentru etaj de intrare mufa (cuplaj de la capete) D J 1 0(:'-
A, n AF (cu zgomot mlc). I I d I {Te,lea rv 1" 2
sau ua, semna e a anoda c J
Tubul ECL 82 are dublu rol: am- EC(L)82 printr-un condensator de r T El S{l
plificator de putere AF la redare 0,1,uF/600V, SKo Si 220VJJSmA Ti', 7
6
oscilator de premagnetizare Se poate nlocui tubul indicator ll/OV, fJfj5mAJ
gere n regim de nregistrare. cu un instrument. r127v. 5't5mAJ
!2'f5f. 310mli'i

S-ar putea să vă placă și